BULANCAK ACISU KAYA KLSES BULANCAK ACISU CAVE CHURCH Hasan BUYRUK

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "BULANCAK ACISU KAYA KLSES BULANCAK ACISU CAVE CHURCH Hasan BUYRUK"

Transkript

1 Uluslararası Sosyal Aratırmalar Dergisi The Journal of International Social Research Cilt: 7 Sayı: 34 Volume: 7 Issue: 34 Issn: BULANCAK ACISU KAYA KLSES BULANCAK ACISU CAVE CHURCH Hasan BUYRUK Öz Acısu Kaya Kilisesi, Giresun un Bulancak lçesi nin güneyinde, ehir merkezine 2 km. uzaklıkta bulunmaktadır. Kilise, Bulancak ilçe merkezinden Erdoan Köyü ne giden yolun ve ncüvez Deresi nin batısında bir fındık bahçesi içerisinde yer almaktadır. Hakkında fazla bir bilimsel çalıma yapılmayan Bulancak taki Kaya Kilisesi, maaranın yakınında çıkan sodalı sudan dolayı Acısu Kaya Kilisesi ismini almıtır. Kilise, halk arasında At Maarası ve Acısu Maarası olarak da bilinmektedir. Üzerinde ve civarında herhangi bir yazıtı bulunmayan kilise, bulunduu fındık bahçesinin batısında yer alan kayalık alan oyularak iki katlı olarak ina edilmitir. Kilisenin giri katı her bir bölümde apsisi bulunan apel görünümlü üç kısımdan kayalar oyularak oluturulmuken, üst kat dikdörtgen bir mekân ve bitiiinde küçük bir inziva odasından olumaktadır. Yukarıdaki bu kısma içeriden veya dıarıdan ulaan herhangi bir merdiven veya izine rastlanmamıtır. Bu makalede kilise ve inziva mekânı detaylı olarak incelenmi, planları çıkarılmı ve detaylı olarak tanıtılmıtır. Yöredeki ve Kapadokya daki benzer örnekleriyle kıyaslanarak tarihlendirilmeye çalıılmıtır. Anahtar Kelimeler: Bizans, Hıristiyan, Kilise, nziva, Bulancak Abstract Acısu Cave Church is on the south of Bulancak province, 2 kilometers far from the city center. The church is in a nuts yard on the west of ncüvez River and the road to Erdoan village from Bulancak. The cave church in Bulancak on which the reexists no more one scientific study is named after the source of mineral water near the cave. The church is also named as Horse Cave and Acısu Cave. The church which does not have any inscription on or near it has been built two floors by carving the rocky area on the westside of the yard. The first or the entrance floor of the church is built by carving the rocks of three edges of the chapel appearance with abscissa in each part; the upper floor consists of a rectangular area and a smallen kleistra near it. There exists no trace of ladder reaching the upper part either from inside or outside. In this article, the church and the place of reclusion or enkleistra were studied in details, and the plans of it were drawn. We aimed to date the church by comparing it to the similar ones in the region and in Cappadocia. Keywords: Byzantium, Christian, Church, Enkleistra, Bulancak. Giri Dou Karadeniz de önemli bir konuma sahip olan Giresun ve çevresi, eski çalardan balayarak, çeitli uygarlıklara ev sahiplii yapa gelmi ve bu önemini korumutur (Emecen, 1989: ). Yörenin kesin bilinen tarihi Hititlere kadar dayanmaktadır. Yörenin, Hitit döneminde Azzi Ülkesi nin bir parçası olduu görülür (Emecen. 1996: 19-24) M.Ö. 7. Yüzyılın son çeyreinden sonra Kimmerler, Miletliler, Persler ve Büyük skender in kuvvetleri sırasıyla yörede egemenlik kurmulardır (ltar, 2011, 20). M.Ö. 670 yılında bu kolonizasyon hareketleri sırasında, M.Ö. 572 yılında Sinop kurulduktan sonra burasını Ordu, Giresun ve yöresi izlemitir (Emecen,1996: Tsetskhladze,1994: ). Karadeniz kıyısı boyunca kurulan bu koloni kentler sık sık Kimmer, skit ve Med saldırılarına maruz kalıyorlardı. Bu saldırılardan zarar görseler de varlıklarını sürdürmeye devam etmilerdir. Bulancak ve yöresi M.Ö. 550 yılında Yrd. Doç. Dr., Ordu Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Sanat Tarihi Bölümü

2 Pers Hâkimiyetine girmitir (Iık, 2001: 6). Pers hâkimiyeti döneminde Karadeniz de yaayan kavimler vasal krallıklar eklinde varlıklarını sürdürmülerdir. Büyük skender in M.Ö. 334 yılında Anadolu ya girmesi ve Persleri yenilgiye uratmalarından sonra Pers lere balı bu topraklardaki krallıklar Makedonya Krallıı na balanmak durumunda kalmıtır (Çebi, 2001: 28). Büyük skender in M.Ö. 323 yılında ölümünden sonra bölgede I. Pontus Krallıı kurulmu ve yaklaık olarak 350 yıl hüküm sürmütür (Yediyıldız, 2000: 36). Samsun dan balayıp, Hopa ya kadar Karadeniz kıyısında hükümranlıını sürdüren Pontus Krallıı, Roma mparatorluu nun sınırlarına dayanmasıyla zor günler geçirmeye balamıtır. I. Pharnakes M.Ö. 183 yılında Sinop u ele geçirmi, kısa bir zaman geçtikten sonra da Giresun u (Kerasous) ele geçirerek ehre Pharnakeia adını vermitir. Giresun (Pharnakeia) M.Ö. 71 yılında Luculus, M.Ö. 64 yılında da Pompeius tarafından fethedilmitir. Bu fetihlere ramen Roma yönetimine ancak M.S. 64 yılında geçmitir (Freely, 2008: 118) I. Pontus Krallıı nın Pontus Rumlarıyla bir balantısı yoktur (ltar, 2011: 21). Giresun, Bulancak ve yöresi, M.S. 64 yılından Roma mparatorluu nun ikiye bölündüü tarih olan M.S. 395 yılına kadar Roma hâkimiyeti altında kaldıktan sonra, M.S. 395 yılından sonra Dou Roma yani Bizans topraklarına dâhil olmutur. Bizans yönetiminde 7. ve 8. yüzyıla gelindiinde Giresun da Bizans a ait resmi bir ticaret bürosu vardı. Bizans idaresi altındaki Giresun, 11. Yüzyıldan itibaren bir metropolitik kent halindeydi. Bu dönemde gösterisiz bir yer olmakla birlikte kültürel açıdan bir hayli hareketli dini bir merkezdi (Bekdemir-Ertürk-Güner, 2000: 5). 4. Haçlı seferi sırasında ( ) Haçlıların önünden kaçan Komnen Hanedanı mensupları tarafından kurulan II. Pontus Krallıı Giresun ve yöresinde hüküm sürmeye balamıtır (Aslan, 1973:30) Daha sonra bölgeye balayan Türk akınlarından, özellikle Çepnilerin akınlarından bir hayli hırpalanan II. Pontus Krallıı na 1461 yılında Osmanlı mparatorluu son vererek Giresun, Bulancak ve yöresi Türklerin hakimiyetine geçmitir. Bulancak da olduu gibi Giresun ve yöresinde bir iki örneini gördüümüz kaya kiliselerin ina tarihleri Hıristiyanlıın ortaya çıkıı ve yayılmaya balamasının ilk evrelerine denk gelmektedir. 30 yılı dolayında sa nın Kudüs te çarmıha gerilip öldürülmesiyle (Koch 2007: 4) geride ona inanan havarilerden baka Hıristiyan bulunmuyordu. 12 havari olarak da bilinen sa nın bu seçkin örencileri sayesinde Hıristiyanlık, Roma mparatorluu nun dousunda Filistin de gelimi, sadece Ön Asya eyaletlerinde deil batıda da yayılmıtır (Koch 2007: 2).Bu yayılım esnasında Pagan inanca sahip Roma nın baskı ve zulmünden kaçan ilk Hıristiyanlar, çöllere, dalara ve maaralara sıınmılardır (Talbot, 1999: ).Hıristiyanlar, birlikte ibadet etmek, vaftiz olmak, dini dersler almak ve imkânlar ölçüsünde ölülerini gömmek için kapalı mekânlara ihtiyaç duymulardır (Koch 2007: 19).Bu nedenlerden dolayı kayaların içerisinde gizli sıınaklar eklinde, apel, kilise, manastır gibi ibadet mekânları oluturmulardır. Anadolu da özellikle Kapadokya Bölgesi nde karımıza çıkan bu türden kayalara oyulmu ibadet mekânları, Hıristiyanlıın yayılmasına büyük katkı salayan St. Paul ün M.S. 53 yılında bölgeye gelmesiyle ortaya çıkmaya balamı ve yöre corafyasının da uygun olmasından dolayı bu tür yapılama hızla yayılmıtır. 4. yüzyıl balarında M.S. 311 yılında Hıristiyanlıın serbest bir din olarak tanınmasından sonra bu gizli ibadet yerlerinin yanında yer üstünde, daha görkemli ibadethaneler yapılmaya balanmıtır. Dinin legal hale gelmesi ulaımı uzak yerlere yapılan ibadethanelerin yapımını engellememitir. Hızla artan Hıristiyan nüfusu içerisinde bazım kesimler sırf sınanmak ve Tanrıya karı imtihan olmak üzere bu ücra mekânları kullanmaya devam etmilerdir(talbot, 1999: ). Kayalara oyulmak suretiyle meydana getirilen apel, kilise ve manastır gibi dini yapı çeitleri sadece Anadolu ya özgü olmayıp, örneklerini Suriye, Mısır, Filistin, Balkanlar, Filistin, Rusya ve Avrupa da da görmek mümkündür. Ancak önemli bir kısmı Kapadokya Bölgesi nde karımıza çıkmaktadır (Gündodu, 2009: ). Aynı younlukta olmasa da Orta Anadolu, Kapadokya Bölgesi dıında, Bulancak örneinde olduu gibi erken dönem kaya kilise örneklerine rastlamak mümkündür

3 Bulancak Acısu Kaya Kilisesi ncüvez Deresi nin yaklaık 300 m. batısında bulunan, günümüzde etrafı fındık aaçları ile çevrili bir ana kaya kütlesi bulunmaktadır. Halk arasında At Maarası ve Acısu Maarası olarak bilinen kaya kilisesi, bu ana kaya içerisine oyularak meydana getirilmitir. Kısmen iki katlı olarak oluturulan yapı, birinci katta kuzey-güney ekseninde uzanmaktadır. Kayalara oyulan 300 cm. yüksekliindeki mekânlar birbirleri ile balantılı olarak deerlendirilmitir (Çizim.1).Kaya kütlesinin dousuna yerletirilen üç apsis ve batıya doru balantıları göz önünde tutulursa, iç düzenlemenin küçük ibadet mekânları eklinde (apel) yapıldıını söylemek mümkündür. Güney tarafta bu mekânlara balantılı olarak, 75 cm genilik ve 200 cm yüksekliinde bir kapıyla geçit salanan birbiriyle balantılı baka iki mekân daha bulunmaktadır (Çizim.1-2)). Bu mekânının dou tarafı tamamıyla yıkıldıından dolayı ilevi hakkında bir fikir yürütmek zordur. Ancak, kuzey-güney düzenlemesi ve genel ema göz önünde tutulduunda burasının da dier mekânlar gibi düzenlenmesi kuvvetle muhtemeldir. Birinci Kat: Birinci kata giri, kuzey taraftan bir kapıyla salanmaktadır. Giri kapısının ön tarafı beik tonoz örtülü eyvan eklindedir. Kayaların kesilmesiyle oluturulan lentolu kapının genilii 128 cm. yükseklii ise 220 cm. dir (Resim:1). Giri kapısının üst tarafına, lentonun ortasına denk gelen yerde yuvarlak bir pencere açılmıtır. Kilisenin iç kısmı, giri kapısının önünden balayıp, kuzeyden güneye doru birbirine bitiik mekânlardan olumutur. Doubatı yönünde uzanan apsisli bölümlerin batı tarafları hol eklinde düzenlemeyle elde edilen ortak bir mekâna açılmaktadır (Resim:2). Bu mekânın üst tarafındaki kayalar aynalı tonoza benzer bir formda kesilerek özellikle vurgulanmıtır. Günümüze ulaan izler, üst tarafın beyazımtırak renkte bir sıvayla kapatıldıını göstermektedir (Resim:3). Muhtemelen bu kısım çeitli desen ve resimlerle süslenmiti. Giri kapısının hemen önündeki birinci kısım, 85 cm. çapında yuvarlak bir apsise sahiptir. Apsis, 32 cm. genilik, 54 cm. derinlik ve 64 cm. yüksekliinde yuvarlak kemerli bir pencereyle dıa açılmaktadır (Resim:4). Birinci kısmın tek açıklıı bu penceredir. Yuvarlak tonoz örtü eklinde oluturulan üst örtüyü, 10 cm kalınlıında süsleme amaçlı yuvarlak bir kemer taıyor. 154 cm geniliindeki apsisin kuzey duvarında, 40 cm. geniliinde, 23 cm. derinliinde ve 60 cm. yüksekliinde bir ni yer almaktadır.birinci kısım, batı yönüyle dier kısımları dik kesen hole balanmaktadır. Birinci kısmın biraz çaprazında, kuzeybatısında, düzgün olmayan kareye benzer bir mekân oluturulmutur. Burası da dou yönüyle hole açılmaktadır, hatta birinci kısmın uzantısı konumunda bir ema göstermektedir. Üst tarafı düz örtü eklinde düzenlenmi olan bu kısmın kuzey ve batı duvarlarında niler bulunmaktadır. Kuzey duvarında bulunan ni, 150 cm genilii ile nilerin en büyüünü oluturmaktadır. Batı duvarındaki niler ise kuzeyden güneye doru, 30 x 19 x 25, 60 x 30 x 50, 55 x 30 x 50 ölçülerinde üç adet olarak sıralanmaktadır. Birinci kısmın bitiiinde yer alan apsisli ikinci kısım, birinci kısma oranla daha büyük ölçülerde ina edilmitir. 120 cm. çapındaki apsis dıarıya iki pencere ile açılmaktadır. Pencerelerden ortadaki daha büyük olanı oldukça tahrip olduundan salıklı bir ölçü almak olası deildir (Resim:5). Büyük pencerenin kuzeyindeki küçük pencere salam olup, 26 cm. geniliinde, 55 cm. derinliinde ve 52 cm yüksekliindedir. Pencerelerin önünde yerden yaklaık 150 cm yükseklikte ve 30 cm. genilikte bir kaide oluturulmutur. Apsis ile naos kademelendirilmi bir kemerle ayrılmaktadır. Beik tonoz örtülü naos kısmı 250 cm geniliktedir. Naos un kuzey ve güney duvarlarına karılıklı yuvarlak kemerli birer ni oyulmutur. Bunlardan kuzey ni; 47 cm geniliinde, 32 cm. derinliinde ve 80 cm. yüksekliindeyken, güney ni 32 cm. genilik, 33 cm. derinlik ve 127 cm. yükseklik ile dierine oranla daha farklı bir ölçü vermektedir. Güney niin batı tarafının bir kısmı tahrip olmu durumdadır. Batı tarafıyla dier apsislerin ortak alanına balanan bu kısmın duvarları ve tonoz örtü biçimli üst tavanı dierlerine oranla daha özenli bir ekilde beyazımtırak bir sıva ile kaplanmıtır. Günümüzde bir hayli tahrip olan sıvalardan bazı kısımlar varlıını sürdürmektedir (Resim:6)

4 kinci kısım ile üçüncü kısım arasında dikdörtgen ölçülere yakın baka bir mekân yer almaktadır. Mekânın güneydou kısmı tamamıyla yıkılmıtır. Sonraki dönemlerde yıkılan bu yer, harçla moloz talardan238 cm uzunluunda bir duvarla örülmütür. Örgü duvarın günümüzde üst tarafı yıkılmı durumdadır. Bugünkü görüntüsü daha çok bir set görünümündedir. Hem çalımamız esnasında içeride gördüümüz inekler, hem At Maarası isminden yola çıkarak bu duvarın hayvanlar için örülen bir duvar olma ihtimalini güçlendiriyor. Mekânın güney duvarında 70 cm. geniliinde, 30 cm. derinliinde ve 175 cm. yüksekliinde yuvarlak bir ni almaktadır. Mekân plan ve konumu ile dier apsisli mekânla uyumludur. Mekânın yıkılan kısmında, bir apsisin olma olasılıı göz önünde bulundurulmalıdır. badet mekânının üçüncü kısmı, güney bata yer almaktadır. Ölçü olarak dierlerine oranla daha büyük olduu anlaılıyor. Üçüncü kısmın kuzey tarafı dier mekânlarla aynı uzunlukta iken, güney duvar uzatılarak dikdörtgen mekân elde edilmeye çalıılmıtır. 160 cm. çapındaki yuvarlak apsis dıarıya iki pencere ile açılmaktadır. Pencerelerden kuzey tarafta olanı, dierine oranla daha büyük ölçülerde ve ters L harfine benzer bir ekilde yapılmıtır. Bu yönüyle ve üst tarafının düz oluuyla dierlerinden ayrılmaktadır. Pencere, alt dar kısımda 43 cm. üst geni kısımda 80 cm. geniliinde, 48 cm. derinliinde ve 110 cm. yüksekliindedir. Güneydeki dier pencere yuvarlak formlu olup, 40 cm. geniliinde, 54 cm. derinliinde ve 75 cm yüksekliindedir. ki pencere arasındaki kaya duvar 10 cm. kalınlıındadır. Pencerelerin alt tarafında görülen yuvarlak açıklık orijinal olmayıp, tahribat sonucu olumutur (Resim:7). kinci kısmın batı duvarında, güney kısma açılan kapının hemen yanında büyükçe bir ni daha bulunmaktadır. Niin içinde bulunduu üçüncü kısmın batı duvarı yuvarlak bir kemerle sonlanmaktadır. Niin derinlii dierlerine oranla oldukça azdır. Ni, 110 cm. geniliinde, 15 cm. derinliinde ve 173 cm. yüksekliindedir. Niin hemen yanındaki kapı ise 75 cm. geniliinde, 38 cm. derinliinde ve 200 cm. yüksekliindedir. Kapının dousunda bulunan bir baka ni tahribata urayarak zarar görmütür. Niin olduu yerde günümüzde düzgün olmayan bir delik bulunmaktadır. Üçüncü kısmın güneyinde, birbiriyle balantılı ikimekân daha bulunmaktadır(resim:8). Mekânlar günümüzde oldukça harap durumdadır. Mekânların dou tarafları tamamıyla yıkılmıken, güneydou köesi de büyük oranda yıkılmıtır. Bu mekânlar, apsisli kısımlara bir kapıyla balandıından bu kısımlarla irtibatlı olmalıdır. Mekânların dou kısmı tümüyle ortadan kalktıından ilevleri hakkında fikir yürütmek zordur. Üst örtüsü beik tonoz eklinde düzenlenen mekânlar, yandaki kısımlar gibi ibadet amacıyla veya kiliseyle balantılı baka bir amaçla kullanılıyor olmalıydılar. kinci Kat: Kilisenin ikinci katı, birinci kat giri kapısının ve bitiiindeki birinci apsisli bölümün hemen üstünden balayıp, kuzeye doru devam etmektedir. kinci kat, kuzey- güney yönde uzanan, biri büyük dieri küçük bitiik iki odadan meydana gelmektedir (Çizim:3). Odalar, dou-batı dorultusunda düzenlenmitir. kinci kata ulaımı salayan herhangi bir merdiven, geçit veya mimari elaman bulunmamaktadır. Muhtemelen ahap bir merdiven kullanılıyordu. Yerden yaklaık cm. yükseklikte ina edilen bu iki mekân birinci katta olduu gibi kayalar oyularak oluturulmutur. Birinci katın giriinin hemen üstüne denk gelen büyük mekân yaklaık 10, m² lik bir alanı kaplamaktadır. Uzun dikdörtgen mekânın dou duvarı bulunmamaktadır. Yıkıldıına dair herhangi bir iz olmadıından muhtemelen bu ekilde ina edildi. Derin eyvan eklinde bir düzenlemeye sahiptir. Üst örtüsü düz dam eklinde oluturulmutur. Mekânın, 220 cm uzunluundaki batı duvarı düz ekildedir. 482 cm. uzunluundaki güney duvarı bir- iki noktada kayaların eklini alarak kırılmalar yapmaktadır. 425 cm. uzunluundaki güney duvarı düz bir ekilde devam etmektedir. Bu duvar üzerinde bitiik odaya geçi salayan 70 cm. geniliinde bir kapı bulunmaktadır (Resim:9). kinci katın kuzeyinde yer alan küçük oda da yanındaki büyük oda gibi kayalara oyulmak suretiyle ina edilmitir. Bu mekân oldukça küçük boyutta olup, yaklaık 3.50 m² ölüsündedir. Bitiiindeki odanın nerdeyse üçte biri oranında yapılmıtır. Odaya giri yan

5 odadan 70 cm. geniliinde, 40 cm. derinliinde ve 200 cm yüksekliinde yukarısı düz bir kapıdan girilmektedir. Odanın tavanı beik tonoz eklinde oluturulmutur. Oda, 132 cm x 270 cm ölçülerindedir. Odanın ortasına yakın bir yerde, 10 cm. kalınlıında yuvarlak bir kemer bulunmaktadır. Giri kapısının hemen saından balayan bu kemer dekoratif amaçlı olup herhangi bir taıma özellii yoktur. Yaklaık 250 cm. yüksekliindeki odanın kuzey duvarında, kemerin 29 cm. dousunda bir ni yer almaktadır. Aynı zamanda bir mumluk ilevi gören ni, 43 cm. geniliinde, 25 cm. derinliinde ve 56 cm. yüksekliindedir. kinci katın bu küçük odası, dou tarafa açılan bir pencere ile aydınlatılmaktadır. Küçük mazgal eklindeki yuvarlak kemerli bu pencere, 18 cm. geniliinde, 22 cm. derinliinde ve 48 cm. yüksekliindedir. Pencerenin hemen altında kayadan kesilerek oluturulan bir kürsü bulunmaktadır (Resim:10). Kırılarak tahrip edilen kürsüden salıklı bir ölçü almak olası deildir. Kırılan kürsünün yanında ni içerisinde ve zeminde tahribatlar gözlenmektedir. Bütün bu tahribatların, kaçak kazı yapan defineciler tarafından yakın zamanda yapıldıı düünülmektedir. Oda içerisinde herhangi bir sıva yada süsleme unsuru bulunmamaktadır. kinci katın genel yapısı ve odaların mimari özellii burasının aaıdaki kiliseyle direk balantısının olmadıını göstermektedir. kinci kat bu özellikleriyle, bilhassa küçük odanın yapısıyla bir inziva mekânını hatırlatmaktadır. KARILATIRMA VE DEERLENDRME Bulancak ta karılatıımız ve kaya oyma teknii ile oluturulan mekânlar, Karadeniz Bölgesi için pek de yabancı deildir. Zira Roma mparatorluu döneminden beri doal kayaların oyulmak suretiyle çeitli mekânlara dönütürüldüü bilinmektedir. Yakın yörelerde, özellikle Ordu da, bunun örneklerini görmek mümkündür. Ordu ve yöresinde karılatıımız, tek veya birkaç odalı kaya mezarlar (Kumanda, 2004), kaya kilise mimarisinin öncüleri olmalıdır. Nitekim Acısu Kaya Kilisesi nin ikici katının kuzey tarafında bulunan kaya mezar, bunun en yakın örneidir. Baka bir örnek de Giresun da bulunan Kaya Kilise dir. Sahil yolunda, Atatürk Meydanı na 1 km. mesafede bulunan ve halk arasında Meryem Ana Kaya Tapınaı olarak bilinen kilise, kısmen kayalara oyularak oluturulmutur. Karadeniz Bölgesi boyunca çok sık olmasa da büyük programlı olmayan mezar yada kilise gibi örneklere rastlamak mümkündür. Bulancak Acısu Kaya Kilisesi kadar büyük ve kapsamlı olmasa dakaradeniz Bölgesi nin komusu, Dou Anadolu Bölgesi nde de kayalara oyulmu ibadet mekânı örnekleri görmekteyiz. Sarıkamı ta Süphan Daı nın güney yamaçlarında kaya içerisine yan yana oyulmu Çadır Kiliseler, Micingirt (nkaya) Köyü ndeki Micingirt Kalesi nin oturduu vadinin yamaçlarındaki kayalıklara oyulan çok sayıda apel (Gündodu, 1999:60-63-, 67-71), kaya kiliselerin sadece bir veya birkaç bölgeyle sınırlı olmadıını, Anadolu nun birçok bölgesine yayıldıını göstermektedir. Bulancak Acısu Kaya Kilisesi örnei gibi kaya kiliseler, Orta Anadolu da Kapadokya Bölgesi nde younlamıtır (Ötüken, 1987-Sadıç, 1987-Ötüken, 1990). Bunun en büyük nedeni bölgenin corafi artlarının elverili olmasıdır. Hıristiyanlıın yayılma evresinde yasak olduundan insanlar yeraltına veya insan ayaının fazla demedii, yerleim yerlerinden uzak bölgeleri seçmilerdir. Bunların yanında Kapadokya da kaya kiliselerin bu kadar çok yaygın ina edilmi olması gözden uzak vadiler yanında, yumuak dokulu kayaların kolay oyulması faktörüdür. Bu yüzden Hıristiyanlıın ilk döneminden balayarak Ortaça boyunca bu bölgede birçok apel, kilise, manastır, kayalara oyularak meydana getirilmitir. Bulancak Acısu Kaya Kilisesi, Kapadokya Bölgesi kaya kiliseleriyle karılatırıldıında, birebir olmasa da genel yönleriyle yakın benzerlikler göstermektedir. Kapadokya Bölgesi kiliseleri tek nefli, üç nefli, Yunan Haçı vb. gibi çeitli plan tipleri gösterirken Bulancak Acısu Kaya kilisesi belirgin bir plan tipi ortaya koymamaktadır. Ana kayaya oyulması, birçok apsisten oluması, fazla olmasa bile yerleim yeri dıında olması, ortak özellikler olarak karımıza çıkmaktadır. Plan kuruluu olarak deerlendirildiinde, genel ema olarak olmasa bile apsisli kısım ve bunların balandıkları mekân itibarı ile Ihlara Aaçaltı Kilisesi ile benzerlik gösterdii görülmektedir (Plan:4). Aaçaltı Kilisesi nde batı tarafta oluturulan iki mekân, Acısu Kaya

6 Kilisesi nde apsislerin güneyinde yer almaktadır. Yine Aaçaltı Kilisesi ile Acısu Kaya Kilisesi nin kuzey mekânları kapı dıında yakın benzerlik içindedirler (Plan: 1,4). Kilisenin üstünde, herhangi bir yerinde ve civarında bir yazıt bulunmamaktadır. Bu yüzden kilisenin inası ile ilgili kesin tarih vermek olası deildir yılında Dou Karadeniz Yüzey Aratırmaları kapsamında kiliseyi gören ve inceleyen Doksanaltı, Aslan ve Mimirolu (Doksanaltı-Aslan- Mimirolu, 2011: ), yapının üç katlı ve manastır olduunu ileri sürmektedirler. Zemin katta depo, ahır gibi servis mekânların, ikici katta ise yaam mekânlarının olduunu belirtmektedirler. ncelememiz aamasında kiliseye girite, cm. kot farkından baka katı iaret edecek bulguyla karılamadık. çerisi de 3 m. yükseklii ile normal ölçüleri vermektedir. ç tarafta görülen yumuak tabaka daha çok hayvan atıklarıyla ilgili duruyor. çeriden veya dıarıdan zemine inen bir merdiven veya kapı izine de rastlamadık. kici katta olduu belirtilen yaam odalarını da tanıtım kısmında belirttiimiz gibi kurulu ve dizaynından dolayı daha çok inzivaya çekilmek suretiyle ibadet mekânı olarak kullanıldıı düünülmektedir. Manastırların, yerleimlerden oldukça uzak mesafelerde ina edildii düünüldüünde, burasının Bulancak merkeze 2 km uzaklıkta, çok da yerleimden kopuk olmadıı anlaılmaktadır. Bütün veriler bir araya getirildiinde kilisenin Hıristiyanlıın erken döneminde ina edildiini ve uzun bir süre kullanıldıını düündürecek bir durum ortaya çıkarmaktadır. Bilindii üzere manastırlar, büyük programlı kompleks yapılardır. badet mekânlarının yanı sıra yatakhane, yemekhane, yaam odaları, el yazmaları odası, kütüphane, misafirhane, depo, kiler, ahır vb. birçok mekândan olumaktadır. Bulancak Acısu Kaya Kilisesi nde görülen üç apsisli bir plan eması, ikinci kattaki inziva mekânı ve kilisenin güneyinde bulunan dou duvarı yıkılmı iki oda ki, bunlarda apsisli kısımlar olabilir, manastır özelliini karılamaktan uzaktır. Kilisenin üç apsisli olması, güneye doru enine genilemesi daha çok, sayısı çoalan cemaatin ibadetlerine cevap vermek için ihtiyaç halinde iç mekânın geniletilmesinden kaynaklanıyor olmalıdır. KAYNAKÇA ARSLAN, Mustafa (1973). Görele, Ankara BEKDEMR, Ünsal-Ertürk, Mustafa-Güner, brahim (2000). Giresun un Tarihi Corafyası, Dou Corafya Dergisi, C. 6, S. 4, ss.1-17 ÇEB, Sıtkı (2001). Ordu da Osmanlı Devri Kitabeleri, Ordu. DOKSANALTI, Ertekin M.- Aslan, Erdoan,Mimirolu Mete (2011).. Giresun li ve Giresun Adası Arkeolojik Yüzey Aratırmaları: 2010, 29. Aratırma Sonuçları Toplantısı, Mayıs. Malatya, ss EMECEN, Feridun (1989). XV-XVI. Asırlarda Giresun ve Yöresine Dair Bazı Bilgiler Ondokuz Mayıs Univ. Egitim Fak. Derg., s:4, Samsun, ss EMECEN, Feridun., (1996). Giresun Tarihinin Baz Meseleleri. Giresun Tarihi Sempozyumu, Bildiriler,-Giresun Belediyesi Yayımları No:l, stanbul, s FREELY, Jhon (2008). Türkiye Uygarlıkları Rehberi 2 Marmara Etrafında Karadeniz- Kıyısı, stanbul. GÜNDODU, Hamza (1999). Sarıkamı ve Çevresindeki Tarihi Kalıntılar, Erzurum. GÜNDODU, Hamza (2009). Sarıkamı tan Birkaç Kaya Kilise Örnei, X. Ortaça- Türk Dönemi Kazı Sonuçları ve Sanat Tarihi Aratırmaları Sempozyumu Bildirileri, Mayıs 2006, Ankara, ss IIK, Adem (2001). Antik Kaynaklarda Karadeniz Bölgesi, Ankara. LTAR, Gazenfer (2011). Giresun li Kentsel Konut Mimarisi, Gazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yayımlanmamı Doktora Tezi, Ankara. KOCH, Guntram (2007). Erken Hıristiyan Sanatı, (Çev. Aye Aydın), stanbul. KUMANDA, Hacer (2004). Ordu li Kaya Mezarları, Atatürk Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yayımlanmamı Yüksek Lisans Tezi,Erzurum. OLCAY, Yelda. B (1990). Kapadokya Bölgesindeki Serbest Haç Planlı Kaya Kiliselerinin Mimari ncelemesi, Hacettepe Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yayımlanmamı Yüksek Lisans Tezi, Ankara. ÖTÜKEN, Yıldız (1987). Göreme, Ankara ÖTÜKEN, Yıldız (1990). Ihlara Vadisi, Ankara. SADIÇ, Ozan (1987). Cappadocia, Ankara. TALBOT, Mary-Alice (1999). Bizans Manastır Sistemine Giri Cogito, S.17, ss TsetskhladzeGocha (1994). GreekPenetration of the Black Sea Tsetskhladze G. And De Angelis F. (Eds), TheArchaeology of GeekColonisation, Oxford. ss YEDYILDIZ, Bahaeddin (2000). Ordu Tarihinden zler, stanbul

7 TEEKKÜR Arazi çalımaları sırasında birlikte çalıtıım bölüm bakanımız Yrd. Doç. Dr. erife TAL ye, çalımamıza olanak salayan Giresun Müze Müdürü Hulisi GÜLEÇ e, Müze Uzmanı Gökhan GÜRNAL a ve çizimlerde emeini esirgemeyen Sahure ÇINAR a teekkür ederim. PLANLAR VE RESMLER Çizim 1: Bulancak AcısuKaya Kilisesi Planı (Doksanaltı- Aslan- Mimirolu,). Çizim 2: Bulancak AcısuKaya Kilisesi Kesiti (Doksanaltı- Aslan- Mimirolu,)

8 Çizim 3: Bulancak Acısu Kaya Kilisesi 2. Kat Planı. Çizim 4: Ihlara Aaçaltı Kilisesi Planı (Olcay, Yelda)

9 Resim 1: 1. Kat Giri Kapısı. Resim 2: 1.Kat ç Mekân

10 Resim 3: 1. Kat Üst Tonoz Örtü ve Sıva Parçaları

11 Resim 4: 1. Kat, 1. Kısım Apsisi Resim 5: 1. Kat, 2. Kısım Apsisi Resim 6: 1. Kat, 2. Kısım Üst Örtüdeki Sıva zleri

12 Resim 7: 1. Kat, 3. Kısım Apsisi. Resim 8: 1. Kat Güney Kısım Mekânları

13 Resim 9: 2. Kat Büyük Oda. Resim 10: 2. Kat Küçük Oda Dou Kısmı Ni, Kürsü, Pencere

T.C. ŞIRNAK VALİLİĞİ 1990 ULUDERE

T.C. ŞIRNAK VALİLİĞİ 1990 ULUDERE T.C. ŞIRNAK VALİLİĞİ 1990 ULUDERE Mir (Cencekir) Kalesi:...9 Geramon Kilisesi...40 Halmun (Elamun) Kilisesi...4 Beyaz Köprü...46 Köprü...47 AVRUPA KONSEYİ DOĞAL VE KÜLTÜREL VARLIKLARI KORUMA ENVANTERİ

Detaylı

PERVARİ İLÇESİ. Siirt deki Kültür Varlıkları

PERVARİ İLÇESİ. Siirt deki Kültür Varlıkları PERVARİ İLÇESİ Siirt deki Kültür Varlıkları 185 3.6. PERVARİ İLÇESİ 3.6.1. PALAMUT KÖYÜ UMURLU MEZRASI HANI Han Umurlu Mezrasının hemen dışındadır. Yapı üzerinde kim tarafından ve ne zaman yaptırıldığını

Detaylı

- 61 - Muhteşem Pullu

- 61 - Muhteşem Pullu Asaf Bey Çıkmazı Kabaltısı Sancak Mahallesindedir. Örtüsü sivri tonozludur. Sivri kemerle güneye ve ahşap-beton sundurmalı sivri kemerle kuzeye açılır. Üzerinde kesme ve moloz taşlardan yapılmış bir ev

Detaylı

Muhammet ARSLAN KARS KÜMBET CAMİİ (ONİKİ HAVARİLER KİLİSESİ)

Muhammet ARSLAN KARS KÜMBET CAMİİ (ONİKİ HAVARİLER KİLİSESİ) Muhammet ARSLAN KARS KÜMBET CAMİİ (ONİKİ HAVARİLER KİLİSESİ) Oniki Havariler Kilisesi olarak da bilinen Kümbet Camii, Kars Kalesi nin güneye bakan yamacında bulunmaktadır. Üzerinde yapım tarihini veren

Detaylı

T.C. ŞIRNAK VALİLİĞİ 1990 SİLOPİ

T.C. ŞIRNAK VALİLİĞİ 1990 SİLOPİ T.C. ŞIRNAK VALİLİĞİ 990 SİLOPİ Yeşiltepe Höyüğü... Nuh Nebi Camii ve Medresesi... Şerif Camii...6 Görümlü Camii...7 Mart Şumuni Kilisesi...9 Dedeler Köyü Kilisesi...0 Han Kalıntısı... Tellioğlu Kasrı...

Detaylı

Rumkale Gaziantep İli, Yavuzeli İlçesi, Kasaba köyünün yakınında bulunan Rumkale; Gaziantep şehir merkezinden 62 km. Yavuzeli nden ise 25 km. uzaklıkta, Merzimen Çayı nın Fırat Nehri ile birleştiği yerde,

Detaylı

ANKARA ÜNİVERSİTESİ ZİRAAT FAKÜLTESİ PEYZAJ MİMARLIĞI BÖLÜMÜ. Konu:14.YÜZYIL BEYLİKLER DÖNEMİ MİMARİSİ

ANKARA ÜNİVERSİTESİ ZİRAAT FAKÜLTESİ PEYZAJ MİMARLIĞI BÖLÜMÜ. Konu:14.YÜZYIL BEYLİKLER DÖNEMİ MİMARİSİ ANKARA ÜNİVERSİTESİ ZİRAAT FAKÜLTESİ PEYZAJ MİMARLIĞI BÖLÜMÜ Konu:14.YÜZYIL BEYLİKLER DÖNEMİ MİMARİSİ İran üzerinden geçerek Batı Anadolu'ya yerleşen Türk boyların dan bir bölümü 13. yüzyıl sonlarında

Detaylı

MAĞARALARI VE YERLEŞİM ALANI

MAĞARALARI VE YERLEŞİM ALANI TÜRKİYE DOĞAL VE KÜLTÜREL VARLIKLARI ENVANTERİ ENV. NO. 58.01.0.02 ÇİMENYENİCE KÖYÜ, KÖROĞLU TEPELERİ, I39-a4 MAĞARALARI VE YERLEŞİM ALANI İL SİVAS İLÇE HAFİK MAH.-KÖY VE MEVKİİ Çimenyenice Köyü GENEL

Detaylı

Tokat ın 68 km güneybatısında yer alan Sulusaray, Sabastopolis antik kenti üzerinde kurulmuştur.

Tokat ın 68 km güneybatısında yer alan Sulusaray, Sabastopolis antik kenti üzerinde kurulmuştur. Çekerek ırmağı üzerinde Roma dönemine ait köprüde şehrin bu adı ile ilgili kitabe bulunmaktadır. Tokat ın 68 km güneybatısında yer alan Sulusaray, Sabastopolis antik kenti üzerinde kurulmuştur. Antik Sebastopolis

Detaylı

KAYSER/TAVLUSUN KÖYÜ NDE BULUNAN KÖPRÜ VE ÇEMELER BRIDGE AND FOUNTAINS IN TAVLUSUN VILLAGE OF KAYSER erife TAL

KAYSER/TAVLUSUN KÖYÜ NDE BULUNAN KÖPRÜ VE ÇEMELER BRIDGE AND FOUNTAINS IN TAVLUSUN VILLAGE OF KAYSER erife TAL Uluslararası Sosyal Aratırmalar Dergisi The Journal of International Social Research Cilt: 7 Sayı: 34 Volume: 7 Issue: 34 www.sosyalarastirmalar.com Issn: 1307-9581 KAYSER/TAVLUSUN KÖYÜ NDE BULUNAN KÖPRÜ

Detaylı

ÇERK AKDENZ ÜNVERSTES JEOLOJ MÜHENDSL JEOLOJ MÜHENDSLNE GR. Baraj nedir? Barajlar ne ie yarar? Barajların yapılı maksatları? Baraj yapımı?

ÇERK AKDENZ ÜNVERSTES JEOLOJ MÜHENDSL JEOLOJ MÜHENDSLNE GR. Baraj nedir? Barajlar ne ie yarar? Barajların yapılı maksatları? Baraj yapımı? AKDENZ ÜNVERSTES JEOLOJ MÜHENDSL JEOLOJ MÜHENDSLNE GR 1 BARAJLAR ÇERK Baraj nedir? Barajlar ne ie yarar? Barajların yapılı maksatları? Baraj yapımı? Baraj çeitleri? Büyük Modern Barajlar Dünya'nın en yüksek

Detaylı

Uluslararası Sosyal Aratırmalar Dergisi SLFKEMÜZES NDEK HAÇ RÖLKERLER THE CROSS RELIQUARIES IN SILIFKE MUSEUM

Uluslararası Sosyal Aratırmalar Dergisi SLFKEMÜZES NDEK HAÇ RÖLKERLER THE CROSS RELIQUARIES IN SILIFKE MUSEUM Uluslararası Sosyal Aratırmalar Dergisi TheJournal of International SocialResearch Cilt: 7 Sayı: 33 Volume: 7 Issue: 33 www.sosyalarastirmalar.com Issn: 1307-9581 SLFKEMÜZES NDEK HAÇ RÖLKERLER THE CROSS

Detaylı

ERUH İLÇESİ. Siirt deki Kültür Varlıkları

ERUH İLÇESİ. Siirt deki Kültür Varlıkları ERUH İLÇESİ Siirt deki Kültür Varlıkları 115 3.4. ERUH İLÇESİ 3.4.1. EMİR NASREDDİN KÜLLİYESİ Eruh a bağlı Kavaközü Köyü nde, vadi içindedir. Külliyeyi oluşturan yapıların hiç birisinin üzerinde kim tarafından

Detaylı

ATATÜRK KÜLTÜR, DİL VE TARİH YÜKSEK KURUMU KAZI DESTEĞİ: POLEMAİOS ONUR ANITININ KAZI, RESTİTÜSYON VE RESTORASYON RAPORU

ATATÜRK KÜLTÜR, DİL VE TARİH YÜKSEK KURUMU KAZI DESTEĞİ: POLEMAİOS ONUR ANITININ KAZI, RESTİTÜSYON VE RESTORASYON RAPORU ATATÜRK KÜLTÜR, DİL VE TARİH YÜKSEK KURUMU KAZI DESTEĞİ: POLEMAİOS ONUR ANITININ KAZI, RESTİTÜSYON VE RESTORASYON RAPORU Kutsal alanlardaki Onur Anıtları, kente ya da kentin kutsal alanlarına maddi ve

Detaylı

KRONOLOJİK İSLAM MİMARİSİ

KRONOLOJİK İSLAM MİMARİSİ KRONOLOJİK İSLAM MİMARİSİ 1 632-1258 HALİFELER DÖNEMİ (632-661) Hz. Ebubekir, Hz. Ömer, Hz. Osman ve Hz. Ali, her biri İslam ın yayılması için çalışmıştır. Hz. Muhammed in 632 deki vefatından sonra Arap

Detaylı

Roma ve Bizans Dönemi Tarihi Eserleri. Ahmet Usal - Edirne Vergi Dairesi Başkanlığı

Roma ve Bizans Dönemi Tarihi Eserleri. Ahmet Usal - Edirne Vergi Dairesi Başkanlığı Roma ve Bizans Dönemi Tarihi Eserleri Ahmet Usal - Edirne Vergi Dairesi Başkanlığı Aralık 25, 2006 2 İçindekiler 0.1 Antik Yerleşimler......................... 4 0.2 Roma - Bizans Dönemi Kalıntıları...............

Detaylı

ŞANLIURFA YI GEZELİM

ŞANLIURFA YI GEZELİM ŞANLIURFA YI GEZELİM 3. Gün: URFA NIN KALBİNDEN GÜNEŞİN BATIŞINA GEZİ TÜRKİYE NİN GURURU ATATÜRK BARAJI Türkiye de ki elektrik üretimini artırmak ve Güneydoğu Anadolu Bölgesi ndeki 9 ili kapsayan tarım

Detaylı

SELANİK ESKİ CUMA CAMİSİ

SELANİK ESKİ CUMA CAMİSİ SELANİK ESKİ CUMA CAMİSİ BAKİ SARISAKAL SELANİK ESKİ CUMA CAMİSİ (AHEİROPİİTOS KİLİSESİ) Ahiropiitos Kilisesi, Egnatia Caddesinin kuzeyinde Ayasofya Sokağında bulunuyor. M.S. 451 yılında Halkidona da Selanik

Detaylı

AYASULUK TEPESİ VE ST. JEAN ANITI (KİLİSESİ) KAZISI

AYASULUK TEPESİ VE ST. JEAN ANITI (KİLİSESİ) KAZISI AYASULUK TEPESİ VE ST. JEAN ANITI (KİLİSESİ) KAZISI AYASULUK (SELÇUK) KALESİ Ayasuluk Tepesi nin en yüksek yerine inşa edilmiş olan iç kale Selçuk İlçesi nin başına konulmuş bir taç gibidir. Görülen kale

Detaylı

Sosyo-Ekonomik Gelimilik Aratırması

Sosyo-Ekonomik Gelimilik Aratırması Giri Sosyo-Ekonomik Gelimilik Aratırması Taner Kavasolu Devlet Planlama Tekilatı Kalkınma Planlarımızda, ülke corafyasında ve kesimler arasında dengeli bir gelime salanması hedefi, ülke ekonomisi için

Detaylı

SULTAN IZZETTIN KEYKAVUS TÜRBESİ, 1217, SİVAS

SULTAN IZZETTIN KEYKAVUS TÜRBESİ, 1217, SİVAS SELÇUKLU MİMARİSİ Selçuklular Orta Asya dan Anadolu ve Ön Asya ya yolculuklarında Afganistan, İran, Irak, Suriye topraklarındaki kültürlerden ve mimari yapılardan etkilenmiş, İslam dinini kabul ederek

Detaylı

ANKARA ÜNİVERSİTESİ ZİRAAT FAKÜLTESİ PEYZAJ MİMARLIĞI

ANKARA ÜNİVERSİTESİ ZİRAAT FAKÜLTESİ PEYZAJ MİMARLIĞI ANKARA ÜNİVERSİTESİ ZİRAAT FAKÜLTESİ PEYZAJ MİMARLIĞI Roma İmparatorluğu, özellikle 3. yüzyılda Kuzey Afrika dan Mezopotamya ya Batı Avrupa dan Basra Körfezi ne ulaşan sınırları sebebiyle çeşitli idari

Detaylı

Ergin AYAN (2009). Willermus Tyrensis in Haçlı Kronii (1143-1163), Karadeniz Dergisi Yayınları, Ankara, 160 s, ISBN 978-975-8951-33-8.

Ergin AYAN (2009). Willermus Tyrensis in Haçlı Kronii (1143-1163), Karadeniz Dergisi Yayınları, Ankara, 160 s, ISBN 978-975-8951-33-8. Ergin AYAN (2009). Willermus Tyrensis in Haçlı Kronii (1143-1163), Karadeniz Dergisi Yayınları, Ankara, 160 s, ISBN 978-975-8951-33-8. Abdullah GÜNEYSU Avrupa Hıristiyanlarının, kendilerince kutsal kabul

Detaylı

KAPADOKYA DA KIZIL KİLİSE

KAPADOKYA DA KIZIL KİLİSE TP PT Volume 3, Issue 2, 2008 KAPADOKYA DA KIZIL KİLİSE Banu ÇELEBİOĞLU, 1 İsmet AĞARYILMAZ Yıldız Teknik Üniversitesi, Mimarlık Fakültesi, Mimarlık Bölümü, Yıldız-İSTANBUL bcelebi@yildiz.edu.tr ÖZET Kızıl

Detaylı

HABERLER ÖZBEKİSTAN-TÜRKİYE ULUSLARARASI ARKEOLOJİK ÇALIŞMALAR PROJESİ: ÖZBEKİSTAN DA YERKURGAN MERKEZ TAPINAĞI 2013 YILI ARKEOLOJİK KAZI ÇALIŞMASI

HABERLER ÖZBEKİSTAN-TÜRKİYE ULUSLARARASI ARKEOLOJİK ÇALIŞMALAR PROJESİ: ÖZBEKİSTAN DA YERKURGAN MERKEZ TAPINAĞI 2013 YILI ARKEOLOJİK KAZI ÇALIŞMASI HABERLER ÖZBEKİSTAN-TÜRKİYE ULUSLARARASI ARKEOLOJİK ÇALIŞMALAR PROJESİ: ÖZBEKİSTAN DA YERKURGAN MERKEZ TAPINAĞI 2013 YILI ARKEOLOJİK KAZI ÇALIŞMASI İlk Özbekistan-Türkiye uluslararası arkeolojik çalışmalar

Detaylı

BEÇİN KALESİ KAZISI KALE ÇEŞMESİ SONUÇ RAPORU

BEÇİN KALESİ KAZISI KALE ÇEŞMESİ SONUÇ RAPORU BEÇİN KALESİ KAZISI KALE ÇEŞMESİ SONUÇ RAPORU Prof. Dr. Kadir PEKTAŞ* Muğla İli, Milas İlçesi, Beçin Kalesi nde 20.05.2013 tarihinde başlatılan kazı çalışmaları 24.12.2013 tarihinde tamamlanmıştır. Kazı

Detaylı

T.C. KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI İZMİR 1 NUMARALI KÜLTÜR VARLIKLARINI KORUMA BÖLGE KURULU KARAR

T.C. KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI İZMİR 1 NUMARALI KÜLTÜR VARLIKLARINI KORUMA BÖLGE KURULU KARAR T.. KÜLTÜR VE TURİZM AKANLIĞI İZMİR 1 NUMARALI KÜLTÜR VARLIKLARINI ÖLGE KURULU KARAR TOPLANTI TARİHİ VE NO : 30.01.20172 35.002/1 KARAR TARİHİ VE NO : 30.01.2011789 T ^ ' İZMİR İzmir İli, ııca İlçesi'nde

Detaylı

2419 ADA 45 PARSEL MİMARİ PROJE RAPORLARI

2419 ADA 45 PARSEL MİMARİ PROJE RAPORLARI UNESCO DÜNYA MİRASI ALANI İÇERİSİNDE YER ALAN ZEYREK BÖLGESİNDE 2419 ( 13,34,35,42,45,50,51,52,58,59,68 PARSELLER) NO'LU ADADA SİVİL MİMARLIK ÖRNEĞİ YAPILARIN RÖLÖVE, RESTİTÜSYON, RESTORASYON PROJELERİ

Detaylı

STRATONIKEIA ANTİK KENTİ SU YAPILARI. Antik kent Muğla Milas yolu üzerindedir. Aşağıda görüldüğü gibi Helenistik kurulmuştur.

STRATONIKEIA ANTİK KENTİ SU YAPILARI. Antik kent Muğla Milas yolu üzerindedir. Aşağıda görüldüğü gibi Helenistik kurulmuştur. STRATONIKEIA ANTİK KENTİ SU YAPILARI Antik kent Muğla Milas yolu üzerindedir. Aşağıda görüldüğü gibi Helenistik kurulmuştur. 1 2 MİLAS MÜZE MÜDÜRÜ HALUK YALÇINKAYA TARAFINDAN YAZILMIŞ RAPOR Muğla, Yatağan

Detaylı

ATATÜRK ORMAN ÇİFTLİĞİ JANDARMA KARAKOLU

ATATÜRK ORMAN ÇİFTLİĞİ JANDARMA KARAKOLU ATATÜRK ORMAN ÇİFTLİĞİ JANDARMA KARAKOLU TMMOB MİMARLAR ODASI ANKARA ŞUBESİ Nisan 2013 GİRİŞ Atatürk Orman Çiftliği, kuzey-güney ve doğu-batı doğrultusunda genişleyen/gelişen bir yerleşke olarak tasarlanmıştır.

Detaylı

HALFETİ İLÇEMİZ. Halfeti

HALFETİ İLÇEMİZ. Halfeti HALFETİ İLÇEMİZ Halfeti Şanlıurfa merkez ilçesine 112 km mesafede olan ilçenin yüzölçümü 646 km² dir. İlçe; 3 belediye, 1 bucak, 36 köy ve 23 mezradan oluşmaktadır. Batısında Gaziantep iline bağlı Araban,

Detaylı

Zeitschrift für die Welt der Türken. Journal of World of Turks KAYSERİ-YUVALI KÖYÜ TÜRK DÖNEMİ MİMARLIK ESERLERİ

Zeitschrift für die Welt der Türken. Journal of World of Turks KAYSERİ-YUVALI KÖYÜ TÜRK DÖNEMİ MİMARLIK ESERLERİ KAYSERİ-YUVALI KÖYÜ TÜRK DÖNEMİ MİMARLIK ESERLERİ THE ARCHITECTURAL WORKS BUILT IN THE COURSE OF TURKISH PERIOD IN THE VILLAGE YUVALI OF KAYSERİ Sultan Murat TOPÇU Özet: Bu çalışmada, Kayseri nin 45 km

Detaylı

ADANA SEYHAN - ULU CAMİ MEDRESESİ ULU CAMİ MEDRESESİ

ADANA SEYHAN - ULU CAMİ MEDRESESİ ULU CAMİ MEDRESESİ ULU CAMİ MEDRESESİ Ulu Cami Medresesi, kuzey-batı köşesine sokulmuş olan Küçük Mescit ve onun bitişiğindeki muhdes bir yapı sebebiyle düzgün bir plân şeması ve âbidevi bir görünüş arz etmez. Bununla beraber

Detaylı

KRONOLOJİK İSLAM MİMARİSİ 2 SASANİLER-İSPANYA EMEVİLERİ-TULUNOĞULLARI

KRONOLOJİK İSLAM MİMARİSİ 2 SASANİLER-İSPANYA EMEVİLERİ-TULUNOĞULLARI KRONOLOJİK İSLAM MİMARİSİ 2 SASANİLER-İSPANYA EMEVİLERİ-TULUNOĞULLARI SASANİLER (226-651) Sasaniler daha sonra Emevi ve Abbasi Devletlerinin hüküm sürdüğü bölgenin doğudaki (çoğunlukla Irak) bölümüne hükmetmiştir.

Detaylı

Kisleçukuru Manastırı: Antalya da Bilinmeyen Bir Bizans Manastırı. Dr. Ayça Tiryaki 24 Mart 2010. Dr. Ayça Tiryaki

Kisleçukuru Manastırı: Antalya da Bilinmeyen Bir Bizans Manastırı. Dr. Ayça Tiryaki 24 Mart 2010. Dr. Ayça Tiryaki Kisleçukuru Manastırı: Antalya da Bilinmeyen Bir Bizans Manastırı Dr. Ayça Tiryaki 24 Mart 2010 http://www.obarsiv.com/e_voyvoda_0910.html Osmanlı Bankası Arşiv ve Araştırma Merkezi'nde yapılan konuşma

Detaylı

TÜRKİYE DOĞAL VE KÜLTÜREL VARLIKLARI KORUMA ENVANTERİ ENV. NO. SİT ADI

TÜRKİYE DOĞAL VE KÜLTÜREL VARLIKLARI KORUMA ENVANTERİ ENV. NO. SİT ADI TÜRKİYE DOĞAL VE KÜLTÜREL VARLIKLARI ENVANTERİ ENV. NO. SICAK SU KAYNAĞI İL SİVAS İLÇE ŞARKIŞLA MAH.-KÖY VE MEVKİİ Alaman Köyü GENEL TANIM: Alaman Köyü ile Kale Köyü arasında, Alaman Köyü ne 300 m. uzaklıktadır.

Detaylı

Bu klavuz Tartes Tarım san. ve Tic Ltd. ti nin seri üretimi olan TP600 tipi polietilen örtülü seranın temel yapımı, temel üstü montajı ve seraya polietilen örtü çekilmesini kapsamaktadır. Birden fazla

Detaylı

En eski uygarlıklardan biri olan Mısır Uygarlığı Nil nehri vadisinde gelişmiştir. Mısır mimarisinin en önemli yapıtları Mısır Piramitleri dir.

En eski uygarlıklardan biri olan Mısır Uygarlığı Nil nehri vadisinde gelişmiştir. Mısır mimarisinin en önemli yapıtları Mısır Piramitleri dir. MISIR BAHÇELERİ En eski uygarlıklardan biri olan Mısır Uygarlığı Nil nehri vadisinde gelişmiştir. Mısır mimarisinin en önemli yapıtları Mısır Piramitleri dir. pramitler Mısırlıların kralarına yaptıkları

Detaylı

ORDU SIRA NO İLÇESİ ADI SİT TÜRÜ 1 FATSA GAGA GÖLÜ 1.VE 3. DERECE DOĞAL SİT ALANI 2 MERKEZ

ORDU SIRA NO İLÇESİ ADI SİT TÜRÜ 1 FATSA GAGA GÖLÜ 1.VE 3. DERECE DOĞAL SİT ALANI 2 MERKEZ ORDU DOĞAL SİT ALANLARI SIRA NO İLÇESİ ADI SİT TÜRÜ 1 FATSA GAGA GÖLÜ 1.VE 3. DERECE DOĞAL SİT ALANI 2 MERKEZ BAYADI KÖYÜ KURUL KAYALIKLARI 1. DERECE ARKEOLOJİK VE DOĞAL SİT ALANI, 3. DERECE DOĞAL SİT

Detaylı

Kapadokya Turu 2015 Tur Genel Tanımı Neler Yapılır?

Kapadokya Turu 2015 Tur Genel Tanımı Neler Yapılır? Kapadokya Turu 2015 Tur Genel Tanımı Milyonlarca yıl boyunca yağmur ve rüzgar ile aşındırılarak bugünkü halini alan Kapadokya, adeta bir görsel şölen yeridir. Bu bölgede etkileyici yeryüzü şekilleri kadar

Detaylı

AYA THEKLA YERALTI KİLİSESİ

AYA THEKLA YERALTI KİLİSESİ AYA THEKLA YERALTI KİLİSESİ Thekla, genç ve güzel bir kadın... Hem de bakire... Aynı Meryem gibi.. Halk bu yüzden, Thekla nın yaşadığı yeraltı kilisesine, Meryemlik demiş. Thekla nın yaşadığı, sonunda

Detaylı

AR&GE BÜLTEN. Kültür Turizmi ve İzmir

AR&GE BÜLTEN. Kültür Turizmi ve İzmir Kültür Turizmi ve İzmir Ümit ÇİÇEK Ege Bölgesi, Anadolu nun batısında, tarihin akışı içerisinde birçok farklı medeniyete ev sahipliği yapmış, suyun hayat verdiği nehirleri ile bereketli ovalara sahip bir

Detaylı

BAYKAN İLÇESİ. Siirt deki Kültür Varlıkları

BAYKAN İLÇESİ. Siirt deki Kültür Varlıkları BAYKAN İLÇESİ Siirt deki Kültür Varlıkları 75 3.3. BAYKAN İLÇESİ 3.3.1. VEYSEL KARANÎ TÜRBESİ Baykan ilçesine bağlı Ziyâret beldesindeki Veysel Karanî Câmii ve Türbesi nin ne zaman ve kimler tarafında

Detaylı

TÜM OTOBÜSÇÜLER VE LETMECLER FEDERASYONU KARAYOLU YOLCU TAIMACILII SEKTÖRÜNÜN TARHSEL GELM

TÜM OTOBÜSÇÜLER VE LETMECLER FEDERASYONU KARAYOLU YOLCU TAIMACILII SEKTÖRÜNÜN TARHSEL GELM TÜM OTOBÜSÇÜLER VE LETMECLER FEDERASYONU KARAYOLU YOLCU TAIMACILII SEKTÖRÜNÜN TARHSEL GELM 1955 ten 1999 a kadar karayolu yolcu taımacılıının ulaım biçimleri içindeki payı Karayolu ile yolcu taımacılıının

Detaylı

Adından da anlaşılacağı gibi Roma mimarisinden etkilenmiştir.

Adından da anlaşılacağı gibi Roma mimarisinden etkilenmiştir. 800-1150 Romanesk; Avrupa'da Roman Üslubu, İngiltere'de ise Norman Üslubu olarak adlandırılan ortaçağ yapı sanatıdır. Adından da anlaşılacağı gibi Roma mimarisinden etkilenmiştir. Tam olarak bir başlangıç

Detaylı

15. MÜZE ÇALIŞMALARI ve KURTARMA KAZILARI SEMPOZYUMU

15. MÜZE ÇALIŞMALARI ve KURTARMA KAZILARI SEMPOZYUMU T.C. KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü 15. MÜZE ÇALIŞMALARI ve KURTARMA KAZILARI SEMPOZYUMU 24-26 NİSAN 2006 ALANYA T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı Yayın No : 3082

Detaylı

Ramazanoğlu Medresesi: 1540 yılında yapılmış klasik Osmanlı medresesidir.

Ramazanoğlu Medresesi: 1540 yılında yapılmış klasik Osmanlı medresesidir. Atatürk Müzesi Müze binası, eski Adana nın merkezi olan tarihi Tepebağ da, 19. yüzyılda yapılmış geleneksel Adana evlerindendir. İki katlı, cumbalı, kırma çatılı, kâgir bir yapıdır. Bu özellikleri nedeniyle

Detaylı

ANKARA ÜNİVERSİTESİ ZİRAAT FAKÜLTESİ PEYZAJ MİMARLIĞI BÖLÜMÜ MİMARLIK BİLGİSİ YUNAN UYGARLIĞI

ANKARA ÜNİVERSİTESİ ZİRAAT FAKÜLTESİ PEYZAJ MİMARLIĞI BÖLÜMÜ MİMARLIK BİLGİSİ YUNAN UYGARLIĞI ANKARA ÜNİVERSİTESİ ZİRAAT FAKÜLTESİ PEYZAJ MİMARLIĞI BÖLÜMÜ MİMARLIK BİLGİSİ YUNAN UYGARLIĞI İÇİNDEKİLER Yunan Uygarlığı Hakkında Genel Bilgi Yunan Dönemi Kentleri Yunan Dönemi Şehir Yapısı Yunan Dönemi

Detaylı

ŞANLIURFA İLİ MERKEZ İLÇESİ NEOLİTİK ÇAĞ VE ÖNCESİ 2015 YILI YÜZEY ARAŞTIRMASI RAPORU

ŞANLIURFA İLİ MERKEZ İLÇESİ NEOLİTİK ÇAĞ VE ÖNCESİ 2015 YILI YÜZEY ARAŞTIRMASI RAPORU ŞANLIURFA İLİ MERKEZ İLÇESİ NEOLİTİK ÇAĞ VE ÖNCESİ 2015 YILI YÜZEY ARAŞTIRMASI RAPORU Şanlıurfa İli, Merkez İlçesi, Neolitik Çağ ve Öncesi adlı yüzey araştırması projesi, Türk Tarih Kurumu Başkanlığı ve

Detaylı

16 18 EKİM 2014 KAPADOKYA TURU

16 18 EKİM 2014 KAPADOKYA TURU 16 18 EKİM 2014 KAPADOKYA TURU 16 EKİM 2014 Saat 20.00 de Ankara dan Kapadokya ya hareket. Otele varış ve serbest zaman. 17 EKİM 2014 TAM GÜN KAPADOKYA TURU - 08:30 17:00 GÖREME PANORAMA Turdaki ilk yer

Detaylı

2011 YILINDA DOĞU ANADOLU BÖLGESİN DE URARTU BARAJ, GÖLET ve SULAMA KANALLARININ ARAŞTIRILMASI ALİKÖSE KANALI

2011 YILINDA DOĞU ANADOLU BÖLGESİN DE URARTU BARAJ, GÖLET ve SULAMA KANALLARININ ARAŞTIRILMASI ALİKÖSE KANALI 2011 YILINDA DOĞU ANADOLU BÖLGESİN DE URARTU BARAJ, GÖLET ve SULAMA KANALLARININ ARAŞTIRILMASI Oktay BELLİ ALİKÖSE KANALI Aliköse Kanalı, Tuzluca İlçesi nin yaklaşık olarak 36 37 km. güneybatısında bulunmaktadır.

Detaylı

BURSA-ORHANGAZİ YAKINLARINDA BİR YAPI KALINTISI; ORTAKÖY HAMAMI

BURSA-ORHANGAZİ YAKINLARINDA BİR YAPI KALINTISI; ORTAKÖY HAMAMI BURSA-ORHANGAZİ YAKINLARINDA BİR YAPI KALINTISI; ORTAKÖY HAMAMI The Remains of a Building; Ortakoy Bath, in Bursa-Orhangazi District A. Mehmet AVUNDUK I n this article, the building remains in the Marmara

Detaylı

An#t#n ad#: Diyarbak#r Kalesi. #ehir: Diyarbak#r, Türkiye

An#t#n ad#: Diyarbak#r Kalesi. #ehir: Diyarbak#r, Türkiye An#t#n ad#: Diyarbak#r Kalesi #ehir: Diyarbak#r, Türkiye #n#a tarihi: Harput Kap#: 297/910; Mardin Kap#: 297/910; Melik#ah Burcu: 464-485 / 1072-1092; Urfa Kap#: 579/1183; Ulu Beden: 605/1209; Yedi Karde#

Detaylı

PENEK YAKINLARıNDABİR ORTAÇAG MANASTIRJ (ODALAR MANASTIRI)

PENEK YAKINLARıNDABİR ORTAÇAG MANASTIRJ (ODALAR MANASTIRI) PENEK YAKINLARıNDABİR ORTAÇAG MANASTIRJ (ODALAR MANASTIRI) A.Murat AKTEMUR "-turnut KUKARACf 2002 yılı Ekim ayında, Erzurum iline bağlı Şenkaya ilçesi ve çevresinde yaptığımız yüzeyaraştırması sırasında,

Detaylı

HOŞAP KALESİ KAZISI

HOŞAP KALESİ KAZISI HOŞAP KALESİ KAZISI - 2011 Giriş Van İli, Gürpınar İlçesi, Hoşap Kalesi ndeki 2011 yılı kazı çalışmaları, Başkanlığımda 16 kişilik bir ekip tarafından Bakanlık Temsilcisi Erzurum Müzesi nden Arkeolog Çetin

Detaylı

Konya İli Beyşehir İlçesi Fasıllar Anıtı ve Çevresi Yüzey Araştırması 2013 Yılı Çalışmaları

Konya İli Beyşehir İlçesi Fasıllar Anıtı ve Çevresi Yüzey Araştırması 2013 Yılı Çalışmaları Konya İli Beyşehir İlçesi Fasıllar Anıtı ve Çevresi Yüzey Araştırması 2013 Yılı Çalışmaları Yrd. Doç. Dr. Yiğit H. Erbil, Hacettepe Üniversitesi Arkeoloji Bölümü Konya İli Beyşehir İlçesi Fasıllar Anıtı

Detaylı

YERLEMELER ÜZERNDE BAKI FAKTÖRÜNÜN ETKS: SNOP EHR ÖRNE THE EFFECT OF EXPOSITION ON SETTLEMENTS: SINOP CITY EXAMPLE

YERLEMELER ÜZERNDE BAKI FAKTÖRÜNÜN ETKS: SNOP EHR ÖRNE THE EFFECT OF EXPOSITION ON SETTLEMENTS: SINOP CITY EXAMPLE Uluslararası Sosyal Aratırmalar Dergisi The Journal of International Social Research Cilt: 4 Sayı: 19 Volume: 4 Issue: 19 Güz 2011 Fall 2011 www.sosyalarastirmalar.com YERLEMELER ÜZERNDE BAKI FAKTÖRÜNÜN

Detaylı

görülen sanat görülmektedir? dallarını belirtiniz.

görülen sanat görülmektedir? dallarını belirtiniz. Karahanlılar Dönemine ait Kalyan Minaresi (Buhara) Selçuklular Döneminden kalma bir seramik tabak Selçuklulara ait "Varka ve Gülşah adlı minyatür Türkiye Selçuklu halısı, XIII. yüzyıl İlk dönemlere Türk

Detaylı

Ankara da SELÇUKLU MİRASI. Arslanhane Camii. (Ahi Şerafeddin) 58 YEDİKITA

Ankara da SELÇUKLU MİRASI. Arslanhane Camii. (Ahi Şerafeddin) 58 YEDİKITA Ankara da SELÇUKLU MİRASI Arslanhane Camii (Ahi Şerafeddin) 58 YEDİKITA Çizim: Yük. Mim. Mehmet Emin Yılmaz 11. yüzyıldan başlayarak Anadolu ya yerleşmeye başlayan Türkler, doğuda Ermeni ve Gürcü yapıları,

Detaylı

T.C. ŞIRNAK VALİLİĞİ 1990 GÜÇLÜKONAK

T.C. ŞIRNAK VALİLİĞİ 1990 GÜÇLÜKONAK T.C. ŞIRNAK VALİLİĞİ 990 GÜÇLÜKONAK Finik Kalesi...67 Finik İç Kalesi...69 Faki Teyran Camii...7 Finik Zaviyesi...76 Dağyeli Hanı...78 Türbe (Kubbe-i Berzerçio)...80 Pavan Köprüsü...8 Belkıs (Nebi Süleyman)

Detaylı

KOCAELİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ MESKUN VE GELİŞME KIRSAL KONUT ALAN YERLEŞİMLERİ TASARIM REHBERİ

KOCAELİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ MESKUN VE GELİŞME KIRSAL KONUT ALAN YERLEŞİMLERİ TASARIM REHBERİ KOCAELİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ MESKUN VE GELİŞME KIRSAL KONUT ALAN YERLEŞİMLERİ TASARIM REHBERİ 2017 1. Genel Hükümler 1.1.Kapsam Bu rehber Kocaeli 1/25000 ölçekli Nazım İmar Planı Plan Hükümlerine ilave

Detaylı

Abd-i Kethüda (Cücük) Camisi

Abd-i Kethüda (Cücük) Camisi Eski Mağara Camisi'ne Yeni Mağara Camisi'nin batı duvarının yanından gidilerek ulaşılmaktadır. Tamamen terk edilmiş olan yapının içinin ve cephesi her geçen gün daha fazla tahrip olduğu görülmektedir.

Detaylı

Kapadokya Turu 2015 Tur Genel Tanımı Neler Yapılır?

Kapadokya Turu 2015 Tur Genel Tanımı Neler Yapılır? Kapadokya Turu 2015 Tur Genel Tanımı Milyonlarca yıl boyunca yağmur ve rüzgar ile aşındırılarak bugünkü halini alan Kapadokya, adeta bir görsel şölen yeridir. Bu bölgede etkileyici yeryüzü şekilleri kadar

Detaylı

ARPAÇAY DA TARİHİ VE ARKEOLOJİK ARAŞTIRMALAR Historical and Archaeological Research in Arpacay

ARPAÇAY DA TARİHİ VE ARKEOLOJİK ARAŞTIRMALAR Historical and Archaeological Research in Arpacay Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi Journal of the Institute of Social Sciences Sayı Number 1, Bahar Spring 2008, 57-71 ARPAÇAY DA TARİHİ VE ARKEOLOJİK ARAŞTIRMALAR Historical and Archaeological Research

Detaylı

CAMÝÝ VE MESCÝTLER. Nevþehirli Damat Ýbrahim Paþa Camisi (Kurþunlu Cami) (Merkez)

CAMÝÝ VE MESCÝTLER. Nevþehirli Damat Ýbrahim Paþa Camisi (Kurþunlu Cami) (Merkez) CAMÝÝ VE MESCÝTLER Ekleyen kapadokya Pazartesi, 12 Mayýs 2008 Son Güncelleme Pazar, 24 Aðustos 2008 Nevþehirli Damat Ýbrahim Paþa Camisi (Kurþunlu Cami) (Merkez) Nevþehir il merkezinde bulunan Damat Ýbrahim

Detaylı

2007-2010 İzmir İli Arkeolojik Yüzey Araştırmaları

2007-2010 İzmir İli Arkeolojik Yüzey Araştırmaları 2007-2010 İzmir İli Arkeolojik Yüzey Araştırmaları Menderes İlçesi: Menderes ilçesine bağlı Oğlananası Köyü ne yakın, köyün 3-4 km kuzeydoğusunda, Kısık mobilyacılar sitesinin arkasında yer alan büyük

Detaylı

ÜNVERSTELERN GÜZEL SANATLAR ETM BÖLÜMÜ MÜZK ETM ANABLM/ANASANAT DALI BRNC SINIF ÖRENCLERNN KSEL PROFLLER *

ÜNVERSTELERN GÜZEL SANATLAR ETM BÖLÜMÜ MÜZK ETM ANABLM/ANASANAT DALI BRNC SINIF ÖRENCLERNN KSEL PROFLLER * ÜNVERSTELERN GÜZEL SANATLAR ETM BÖLÜMÜ MÜZK ETM ANABLM/ANASANAT DALI BRNC SINIF ÖRENCLERNN KSEL PROFLLER * Ara.Gör.Ilgım KILIÇ *1924-2004 Musiki Muallim Mektebinden Günümüze Müzik Öretmeni Yetitirme Sempozyumu

Detaylı

ALAN VE ZEMN BÖLGELER

ALAN VE ZEMN BÖLGELER ALAN VE ZEMN Oyun alanı; 4000mmx2000mm boyutlarındadır. Oyun alanı, kaıt ile kaplanmı düzgün bir zemindir. Alan üzerinde, oyun çizgileri, bankalar, banka barkodları ve kasa barkodları tamamı siyah olacak

Detaylı

Ki!i, Yer, ve "eylerin Hayat Hikayeleri

Ki!i, Yer, ve eylerin Hayat Hikayeleri Ki!i, Yer, ve "eylerin Hayat Hikayeleri!nsanların hayatları ya"adıkları evlerin hayatları ile nasıl iç içe geçmistir? Evlerin içerisine bırakılan ipuçları, ev sakinleri hakkında ne tür bilgiler verebilir?

Detaylı

Şehir devletlerinin merkezlerinde tapınak bulunurdu. Yönetim binası, resmî yapılar ve pazar meydanları tapınağın etrafında yer alırdı.

Şehir devletlerinin merkezlerinde tapınak bulunurdu. Yönetim binası, resmî yapılar ve pazar meydanları tapınağın etrafında yer alırdı. M.Ö 2000 den itibaren Eski Yunan da ve Ege de polis adı verilen şehir devletleri ortaya çıkmıştır. Bunlardan en önemlileri Atina,Sparta,Korint,Larissa ve Megara dır. Şehir devletlerinin merkezlerinde tapınak

Detaylı

SINIF ÖRETMEN ADAYLARININ NTERNET KULLANIMINA LKN TUTUMLARININ DEERLENDRLMES

SINIF ÖRETMEN ADAYLARININ NTERNET KULLANIMINA LKN TUTUMLARININ DEERLENDRLMES Ahi Evran Üniversitesi Kırehir Eitim Fakültesi Dergisi (KEFAD) Cilt 8, Sayı 1, (2007), 209-222 209 SINIF ÖRETMEN ADAYLARININ NTERNET KULLANIMINA LKN TUTUMLARININ DEERLENDRLMES Erturul USTA Ahi Evran Üniversitesi,

Detaylı

Bugünkü Teknolojiyle Bile İnşa Edilmesi Mümkün Olmayan 19 Akıl A lmaz Antik Yapı

Bugünkü Teknolojiyle Bile İnşa Edilmesi Mümkün Olmayan 19 Akıl A lmaz Antik Yapı Bugünkü Teknolojiyle Bile İnşa Edilmesi Mümkün Olmayan 19 Akıl A lmaz Antik Yapı Bugünkü Teknolojiyle Bile İnşa Edilmesi Mümkün Olmayan 19 Akıl Almaz Antik Yapı 19. Büyük Hipostil Salonu Mısır Karnak Tapınağı

Detaylı

KÜLTÜR ENVANTERİ (AKSARAY-GÜZELYURT 1) 2009

KÜLTÜR ENVANTERİ (AKSARAY-GÜZELYURT 1) 2009 T.. AKSARAY VALİĞİ İL KÜLTÜR VE TURİZM MÜDÜRLÜĞÜ KÜLTÜR ENVANTERİ (AKSARAY-GÜZELYURT 1) 2009 BU KÜLTÜR ENVANTERİ T.. KÜLTÜR VE TURİZM BAKANILIĞINA BASTIRILMIŞTIR 1 AKSARAY İLİ MERKEZ KÜLTÜR ENVANTERİ KOORDİNATÖRLER

Detaylı

SELANİK AYASOFYA CAMİSİ

SELANİK AYASOFYA CAMİSİ SELANİK AYASOFYA CAMİSİ BAKİ SARI SAKAL SELANİK AYASOFYA CAMİSİ Aya Sofya (Azize Sofya) tapınağı Selanik in merkezinde, Ayasofya ve Ermou sokaklarının kesiştiği noktadadır. Kutsal İsa ya, Tanrının gerçek

Detaylı

TARTES TARIM SAN. ve TC. LTD. T. Akçay cad. 279-1A 35410 Gaziemir-ZMR Tel - Faks : (232) 251 46 06 Internet : www.tartes.com.

TARTES TARIM SAN. ve TC. LTD. T. Akçay cad. 279-1A 35410 Gaziemir-ZMR Tel - Faks : (232) 251 46 06 Internet : www.tartes.com. TARTES TARIM SAN. ve TC. LTD. T. Akçay cad. 279-1A 35410 Gaziemir-ZMR Tel - Faks : (232) 251 46 06 Internet : www.tartes.com.tr E-posta : tartes@tartes.com.tr KALTE BELGEL TP6 TUNEL SERA MONTAJ KLAVUZU

Detaylı

GAZALTI ÖZLÜ TELLER LE MAG ORBTAL KAYNAI

GAZALTI ÖZLÜ TELLER LE MAG ORBTAL KAYNAI GAZALTI ÖZLÜ TELLER LE MAG ORBTAL KAYNAI En yüksek kalitede ekonomik birletirme kaynaı 1. Giri Orbit kaynaı kelimesi,latince Orbit yani yörünge (mesela bir uydunun yerküresi çevresindeki yörüngesi) kelimesinden

Detaylı

Görsel İletişim Tasarımı Öğr.Gör. Elif Dastarlı

Görsel İletişim Tasarımı Öğr.Gör. Elif Dastarlı SANAT TARİHİ I Görsel İletişim Tasarımı Öğr.Gör. Elif Dastarlı Romanesk Sanat Tarihsel arka plan 375 yılındaki Kavimler Göçü'yle başlayan karışıklıklardan sonra Roma İmparatorluğu 395 yılında Doğu ve Batı

Detaylı

AKÇA, Hakan (2012). Ankara li Aızları (nceleme, Metinler, Dizin), Ankara: Türk Kültürünü Aratırma Enstitüsü Yayınları, XXII+672 s.

AKÇA, Hakan (2012). Ankara li Aızları (nceleme, Metinler, Dizin), Ankara: Türk Kültürünü Aratırma Enstitüsü Yayınları, XXII+672 s. AKÇA, Hakan (2012). Ankara li Aızları (nceleme, Metinler, Dizin), Ankara: Türk Kültürünü Aratırma Enstitüsü Yayınları, XXII+672 s. Bahadır GÜNE * Aynı kökten geldii üst sistem durumundaki bir standart

Detaylı

OTSTK BR OLGUNUN DUYGULARI ANLAMA VE FADE ETME BECERSNN KAZANDIRILMASINA YÖNELK DÜZENLENEN KISA SÜREL BR E TM PROGRAMININ NCELENMES

OTSTK BR OLGUNUN DUYGULARI ANLAMA VE FADE ETME BECERSNN KAZANDIRILMASINA YÖNELK DÜZENLENEN KISA SÜREL BR E TM PROGRAMININ NCELENMES Bu aratırma 005 yılında 1. Uluslararası zmir Özel Eitim ve Otizm Sempozyumu'nda poster bildiri olarak sunulmutur. OTSTK BR OLGUNUN DUYGULARI ANLAMA VE FADE ETME BECERSNN KAZANDIRILMASINA YÖNELK DÜZENLENEN

Detaylı

ANKARA ÜNİVERSİTESİ ZİRAAT FAKÜLTESİ PEYZAJ MİMARLIĞI BÖLÜMÜ MEZOPOTAMYA UYGARLIKLARI MİMARİSİ

ANKARA ÜNİVERSİTESİ ZİRAAT FAKÜLTESİ PEYZAJ MİMARLIĞI BÖLÜMÜ MEZOPOTAMYA UYGARLIKLARI MİMARİSİ ANKARA ÜNİVERSİTESİ ZİRAAT FAKÜLTESİ PEYZAJ MİMARLIĞI BÖLÜMÜ MEZOPOTAMYA UYGARLIKLARI MİMARİSİ Mezopotamya Uygarlıkları Mezopotamya sözcüğü Grekçe Potamos (nehirler) ve Mezos (arası)sözcüklerinin birleşiminden

Detaylı

mekan Kasımpaşa Deniz Hastanesi İLKBAHAR 2014 SAYI: 302

mekan Kasımpaşa Deniz Hastanesi İLKBAHAR 2014 SAYI: 302 mekan İLKBAHAR 2014 SAYI: 302 40 41 Kasımpaşa Deniz Hastanesi YÜK. MİMAR BEYZA ŞENER mekan 42 43 BİNALAR DA İNSANLAR GİBİ DOĞAR BÜYÜR ÖMRÜNÜ TAMAMLAYINCA DA ÖLÜR VE YERİNİ YENİLERİ ALIR. Bu ya am bazen

Detaylı

Aktiviteler. Aşağıda Alan Turizm ile yapmış olduğumuz ortak aktiviteler bulunmaktadır.lütfen her konuda bizden bilgi almakta

Aktiviteler. Aşağıda Alan Turizm ile yapmış olduğumuz ortak aktiviteler bulunmaktadır.lütfen her konuda bizden bilgi almakta Aktiviteler Aşağıda Alan Turizm ile yapmış olduğumuz ortak aktiviteler bulunmaktadır.lütfen her konuda bizden bilgi almakta çekinmeyin. Yürüyüş turları Gizli kalmış Kapadokya ( yürüyüş turu) Ortahisar

Detaylı

02 Nisan 2012. MĠMARLIK BÖLÜM BAġKANLIĞINA,

02 Nisan 2012. MĠMARLIK BÖLÜM BAġKANLIĞINA, 02 Nisan 2012 MĠMARLIK BÖLÜM BAġKANLIĞINA, Amasra Teknik Gezisi 12-13 Mart 2012 tarihleri arasında, ARCH 222 - Arhitectural Design 4 dersi için Bir Sanatçı İçin Konut, ARCH 221 - Arhitectural Design 3

Detaylı

İNM Ders 1.2 Türkiye nin Depremselliği

İNM Ders 1.2 Türkiye nin Depremselliği İNM 424112 Ders 1.2 Türkiye nin Depremselliği Doç. Dr. Havvanur KILIÇ İnşaat Mühendisliği Bölümü Geoteknik Anabilim Dalı İletişim Bilgileri İnşaat Mühendisliği Bölümü Geoteknik Anabilim Dalı E-mail:kilic@yildiz.edu.tr

Detaylı

KONURALP TEKNİK GEZİ RAPORU

KONURALP TEKNİK GEZİ RAPORU KONURALP TEKNİK GEZİ RAPORU Mimarlık Fakültesi Mimarlık Bölümü lisans programında yer alan Arch 471 - Analysis of Historic Buildings dersi kapsamında Düzce nin Konuralp Belediyesi ne 8-14 Ekim 2012 tarihleri

Detaylı

BURSA DA GÖREV YAPAN MÜZK ÖRETMENLERNN ULUDA ÜNVERSTES ETM FAKÜLTES GÜZEL SANATLAR ETM BÖLÜMÜ MÜZK ETM ANABLM DALI LE LETM VE ETKLEM

BURSA DA GÖREV YAPAN MÜZK ÖRETMENLERNN ULUDA ÜNVERSTES ETM FAKÜLTES GÜZEL SANATLAR ETM BÖLÜMÜ MÜZK ETM ANABLM DALI LE LETM VE ETKLEM BURSA DA GÖREV YAPAN MÜZK ÖRETMENLERNN ULUDA ÜNVERSTES ETM FAKÜLTES GÜZEL SANATLAR ETM BÖLÜMÜ MÜZK ETM ANABLM DALI LE LETM VE ETKLEM Dr. Ayhan HELVACI *1924-2004 Musiki Muallim Mektebinden Günümüze Müzik

Detaylı

2. Bölgesel Kalkınma ve Yönetiim Sempozyumu 25-26 Ekim 2007, zmir

2. Bölgesel Kalkınma ve Yönetiim Sempozyumu 25-26 Ekim 2007, zmir Türkiye de Bölgesel Kalkınmanın Aracı Olarak Kalkınma Ajansları: zmir Kalkınma Ajansı Örnei Ergüder Can zmir Kalkınma Ajansı Giri: Türkiye de dier ülkeler gibi bölgelerarası hatta bölgeler içinde kalkınma

Detaylı

SANAT TARİHİ RAPORU II. TARİHÇE İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ ETÜD VE PROJELER DAİRE BAŞKANLIĞI TARİHİ ÇEVRE KORUMA MÜDÜRLÜĞÜ ZEYREK 2419 ADA

SANAT TARİHİ RAPORU II. TARİHÇE İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ ETÜD VE PROJELER DAİRE BAŞKANLIĞI TARİHİ ÇEVRE KORUMA MÜDÜRLÜĞÜ ZEYREK 2419 ADA II. TARİHÇE Osmanlı Devleti nin uzun tarihi boyunca farklı geleneklerin, coğrafi ve tarihi şartların oluşturduğu güçlü bir sivil mimari geleneği vardır. Bu mimari gelenek özellikle 19.yüzyılın ortalarına

Detaylı

SİVEREK'TE TARİHİ ESERLER VE CAMİLER

SİVEREK'TE TARİHİ ESERLER VE CAMİLER SİVEREK'TE TARİHİ ESERLER VE CAMİLER» Genel Bilgi» Ulu Camii» Gülabibey Camii» Sulu Camii» Haliliye Camii» Eski Hükümet Konağı ve Gazipaşa İlkokulu» Yeraltı Hamamı» Abdalağa Hamamı» Hanlar» Serap Çeşmesi...»

Detaylı

Yrd. Doç. Dr. Selim BARADAN Yrd. Doç. Dr. Hüseyin YİĞİTER

Yrd. Doç. Dr. Selim BARADAN Yrd. Doç. Dr. Hüseyin YİĞİTER Dokuz Eylül Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Bölümü İNŞ4001 YAPI İŞLETMESİ METRAJ VE KEŞİF-2 Yrd. Doç. Dr. Selim BARADAN Yrd. Doç. Dr. Hüseyin YİĞİTER http://kisi.deu.edu.tr/huseyin.yigiter YIĞMA BİNA

Detaylı

KONTROL SSTEMLER LABORATUARI

KONTROL SSTEMLER LABORATUARI YILDIZ TEKNK ÜNVERSTES ELEKTRK-ELEKTRONK FAKÜLTES KONTROL ve OTOMASYON MÜHENDSL BÖLÜMÜ KONTROL SSTEMLER LABORATUARI Doç.Dr. Haluk GÖRGÜN Ar.Gör. brahim ALIKAN Ar.Gör. Yavuz EREN STANBUL - 2010-1 - DiGiAC

Detaylı

Kalem İşleri 60. Ağaç İşleri 61. Hünkar Kasrı 65. Medrese (Darülhadis Medresesi) 66. Sıbyan Mektebi 67. Sultan I. Ahmet Türbesi 69.

Kalem İşleri 60. Ağaç İşleri 61. Hünkar Kasrı 65. Medrese (Darülhadis Medresesi) 66. Sıbyan Mektebi 67. Sultan I. Ahmet Türbesi 69. İÇİNDEKİLER TARİHÇE 5 SULTANAHMET CAMİ YAPI TOPLULUĞU 8 SULTAN I. AHMET 12 SULTAN I. AHMET İN CAMİYİ YAPTIRMAYA KARAR VERMESİ 15 SEDEFKAR MEHMET AĞA 20 SULTANAHMET CAMİİ NİN YAPILMAYA BAŞLANMASI 24 SULTANAHMET

Detaylı

Bu model ile çalımayı öngören kuruluların (servis ve içerik salayıcılar),.nic.tr sistemi ile uyumlu, XML tabanlı yazılım gelitirmeleri gerekmektedir.

Bu model ile çalımayı öngören kuruluların (servis ve içerik salayıcılar),.nic.tr sistemi ile uyumlu, XML tabanlı yazılım gelitirmeleri gerekmektedir. .tr alan adlarını tescili, 1991 yılından itibaren, Türkiye'yi ilk olarak nternet'e balayan Üniversitemiz bünyesinde devam etmektedir. Bu kapsamda, bugün itibarı ile, toplam yaklaık 70,000 adet.tr uzantılı

Detaylı

Medieval Era Evolves Today

Medieval Era Evolves Today ~ NEWSLETTER 4 ~ M.E.E.T. Medieval Era Evolves Today ÇOK TARAFLI OKUL ORTAKLIĞI PROJESİ ~ 2013-2015 ~ 2013-1-RO1-COM06-29653-4 M.E.E.T. Yasal Uyarı "Bu proje T.C. Avrupa Birliği Bakanlığı, AB Eğitim ve

Detaylı

Görsel İletişim Tasarımı Öğr.Gör. Elif Dastarlı

Görsel İletişim Tasarımı Öğr.Gör. Elif Dastarlı SANAT TARİHİ I Görsel İletişim Tasarımı Öğr.Gör. Elif Dastarlı Gotik Sanat Ortaçağ: Antik Çağ ın sona ermesinden (6. yüzyılın ilk yarısından) Rönesans a kadar olan yaklaşık bin yıllık dönem - klasik çağ

Detaylı

Uluslararası Sosyal Aratırmalar Dergisi The Journal of International Social Research Volume: 3 Issue: 12 Summer 2010

Uluslararası Sosyal Aratırmalar Dergisi The Journal of International Social Research Volume: 3 Issue: 12 Summer 2010 Uluslararası Sosyal Aratırmalar Dergisi The Journal of International Social Research Volume: 3 Issue: 12 Summer 2010 BURSA KENTNE YÖNELK GÖÇLERN GECEKONDULAMA SÜRECNE ETKLER: ULUDA YAMAÇLARINDAK GECEKONDULAR

Detaylı

RESULOĞLU YERLEŞİMİ VE MEZARLIK ALANI 2013 YILI KAZI RAPORU

RESULOĞLU YERLEŞİMİ VE MEZARLIK ALANI 2013 YILI KAZI RAPORU RESULOĞLU YERLEŞİMİ VE MEZARLIK ALANI 2013 YILI KAZI RAPORU Resuloğlu yerleşimi ve mezarlık alanı Çorum / Uğurludağ sınırları içinde, Resuloğlu (Kaleboynu) Köyü nün kuş uçumu 900 m kuzeybatısındadır. Yerleşim

Detaylı

BİLİNMEYEN BİR KAPADOKYA NIN PEŞİNDEN Dikkatinizi çekti mi bilmiyorum? Yazılarımda marka olmuş yerleri anlatmaktan öte, hak ettiği halde pek

BİLİNMEYEN BİR KAPADOKYA NIN PEŞİNDEN Dikkatinizi çekti mi bilmiyorum? Yazılarımda marka olmuş yerleri anlatmaktan öte, hak ettiği halde pek BİLİNMEYEN BİR KAPADOKYA NIN PEŞİNDEN Dikkatinizi çekti mi bilmiyorum? Yazılarımda marka olmuş yerleri anlatmaktan öte, hak ettiği halde pek bilinmeyen ve taşıdığı özgünlük nedeniyle örnek olabilecek yerleri

Detaylı

2011 YILI RESULOĞLU KAZISI

2011 YILI RESULOĞLU KAZISI 2011 YILI RESULOĞLU KAZISI Çorum ili, Uğurludağ ilçesi, Resuloğlu köyü sınırları içerisinde alan Resuloğlu mezarlığı ve yerleşim alanında 2011 yılında gerçekleştirilen kazılar 18.07.2011-23.09.2011 tarihleri

Detaylı

ANTAKYA SAMANDAĞ GEZİSİ I 25 HAZİRAN 2012 MUSA DAĞI SİMON DAĞI

ANTAKYA SAMANDAĞ GEZİSİ I 25 HAZİRAN 2012 MUSA DAĞI SİMON DAĞI ANTAKYA SAMANDAĞ GEZİSİ I 25 HAZİRAN 2012 MUSA DAĞI SİMON DAĞI Harbiye de kaldığımız Otelde akşam Antakya mezeleri ile özel tavuk yedik, Antakya mezelerini tattık, sabah kahvaltıdan sonra, özel minibüslerle

Detaylı