Sel Risk Yönetiminin Temel İlkeleri

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Sel Risk Yönetiminin Temel İlkeleri"

Transkript

1 T.C. ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI DOĞU KARADENĠZ BÖLGESĠ HEYELAN VE TAġKIN SEMPOZYUMU ġubat 2011, Trabzon Sel Risk Yönetiminin Temel İlkeleri Prof.Dr. Mikdat Kadıoğlu İTÜ Meteoroloji Mühendisliği Bölümü ve Afet Yönetimi UYGAR Merkezi

2 İçindekiler GiriĢ Risk Yönetimi 1. Selleri Önleme ve Zararlarını Azaltma 2. Sellere Hazırlık 3. Seller için Tahmin ve Erken Uyarı Öneriler

3 İklim ile ilişkili Ekstremlerin Sosyo-Ekonomik Etkileri Hızla Artıyor! Afetler biçok sektörü etkiler! Enerji Su Kaynakları UlaĢım Şiddet Kuvvetli Rüzgar Toplum Tarım Kentler IPCC 4AR ġiddetli YağıĢ/Sel Kuraklık Sıcak Hava Dalgası Sıklık Tehlike, savunmazsızlık, maruziyet ve risk artıyor Çok-sektörlü risk yönetimine ihtiyaç var Maryam Golnaraghi, Ph.D. Chief of Disaster Risk Reduction Programme, WMO Istanbul, October 2010

4 GiriĢ BM ISDR Hyogo Çerçeve Eylem Planı, 2005:

5 AB Sel Direktifi: Tanımlar Sel, normal koşullar altında sularla kaplı olmayan arazilerin geçici olarak sularla kaplanması anlamını taşımaktadır. Nehir taşkınları, dağlardan inen sel suları, kuru derelerde ve kıyı bölgelerinde deniz kaynaklı seller bu kapsamda değerlendirilmekte. Kanalizasyon sistemlerinin neden olduğu su baskınları kapsam dışında bırakılabilmektedir. (Madde 2.1.)

6 Selin ÇeĢitleri Oluşma süreleri bakımından seller: 1. YavaĢ GeliĢen Seller, bir hafta veya daha uzun bir süre içinde oluşabilir, 2. Hızlı GeliĢen Seller, bir-iki günde içinde oluşabilir, 3. Ani Seller, 6 saat içinde oluşabilir. AB Sel Direktifi: Madde 10.

7 Havanın birden kararması, gökgürültüsü ve şimşekle başlayan sağanak şeklindeki yağış ile ani sellere neden olan fırtına modeli. Ani sellere neden olan yağıģların kaynağı konvektif fırtınalar Cumulus evresi Olgunluk evresi Bitiş evresi 7

8 Doğu Karadeniz'de sellere neden olan aşırı yağışlar buna benzer bir şekilde de oluşuyor... 8

9 Selin ÇeĢitleri Oluşma yerleri bakımından seller: 1. Dere ve Nehir Selleri (taşkınlar), 2. Dağlık Alan (Kuru Vadi) Selleri 3. Şehir Selleri 4. Kıyı Selleri 5. Baraj Selleri. AB Sel Direktifi: Madde 10.

10 ÇÖZÜM!.. Kriz Yönetimine Hayır! YIKIM Sarmal! Yara Sarma

11 Afet Yönetimi Sistemi

12 Afet Yönetimi Sistemi 1. Sel tehlike analizi 5. Sel zararlarını azaltma 2. Sel risk analizi 6. Sel riskini transfer etme 3. Sel afetlerini önleme 7. Sel afetine hazırlık 4. Sel afetinden sakınma (planlama, tatbikat, eğitim) 8. Sel tahmini ve erken uyarısı

13 Risk Yönetimi

14 AB Sel Direktifi ne göre: sonu itibari ile Sel Riski Ön Değerlendirmesi bitirilmiş olacak sonu itibari ile Sel Tehlike ve Risk Haritaları hazırlanmış olacak sonu itibari ile Sel Riski Yönetim Planı tamamlanmış olacak.

15 Risk = Tehlike x Maruziyet x Savunmasızlık 1.Sel Riskini Azaltma

16 Risk = Tehlike x Maruziyet x Savunmasızlık Of Destanı 6 Temmuz 1929 Of, Çaykara, Sürmene ve KöprübaĢı Ġlçeleri TEġEKKÜRLER! 9 Eylül 1949

17 Risk = Tehlike x Maruziyet x Savunmasızlık Satın alacağım Ev ya da arsa Sel Yatağında mı?

18 Ciddi bir tehlike ve risk analizi yapmadan risk azaltmaya kalkıģılmamalı!

19 Risk Analizi Risk = Tehlike x Maruziyet x Savunmasızlık "100-yıllık sel", bir yılda sel oluģma ihtimali %1 veya daha büyük olan sel demektir

20 Risk Öncelikleri

21

22 Yağmur suyu tahliye sistemi, boyutları ve sayısı artırılmış mazgallar ile birlikte kesitleri artırılıp kanalizasyondan ayrılmış drenaj sistemiyle geliştirilmeli

23 bina yapımı veya başka bir şekilde müdahale kesinlikle yasaklanmalı! TEMEL KURAL: Su havzasındaki inşa faaliyetlerinin hiç biri, 100- yıllık sel suyu seviyesinde hiç bir artışa neden olmamalı!..

24 SEL YATAKLARINA MÜDAHALE EDİLMEMELİ!

25 SEL YATAKLARINA MÜDAHALE EDİLMEMELİ!

26 SEL YATAKLARINA MÜDAHALE SEL YATAKLARINA MÜDAHALE EDİLMEMELİ!

27 SEL YATAKLARINA MÜDAHALE EDİLMEMELİ!

28 Sel yataklarındaki mevcut tüm bina ve alt yapı tesisleri belirlenmeli ve kaldırılmalı.

29 Sel yatakları islah edilirek yeģil alanlara dönüģtürülmeli

30 Kuru Dere Yatakları Japonya

31 YanlıĢ köprü inģası ile dere kesitlerinin daraltılması vb gibi uygulamaları önlemek için Köprü Yönetmeliği ile standartlar geliģtirilip uygulanmalı.

32 Dereler, yolları en az 100 yıllık fırtına verisine göre boyutlandırılıp inģa edilmiģ kutu menfezlerle geçmeli.

33 Köprü ayakları arasında biriken malzemeye ilgili kurumlar periyodik olarak ve gerektiğinde müdahale etmeli.

34 kavramının içi doldurulmalı! Uzmana göre sel seviyesi Mühendise göre sel seviyesi Vatandaşa göre sel seviyesi

35 Kolonlar üzerinde yükseltme subaman sev > temel sel su seviyesi

36 Ihlamur Kasrı, BeĢiktaĢ ve NiĢantaĢı arasındaki vadide yer alan yüksek bir subasman üzerine tek kattan oluģan dikdörtgen planlı köģk, kesme taģtan inģa edilmiģtir. Ihlamur Kasrı Diplomasız mühendisler! Diplomalı mühendisler!

37 Zemine tamamen oturan binaların altlarında, etraflarındaki tahribatı engellemek ve hidrostatik kuvvetleri dengelemek için, açılan boģluklar.

38 Yer değiştirme (Binaların taşınması, relökasyon)

39 Sele Dayanıklı Yapıların İnşası için Teknik Bülten ve Sel Tehlike Bölgesi için Yönetmelikler

40 Risk Transferi Sigorta primleri, alçak kat kotu ve temel tipini belirmek için Sel Bölgeleri

41 Risk Transferi NFIP Sel Sigortasının Maliyeti Nedir? Sel yatağında, Sel Yataklarını Yönetimi Yönetmeliklerinin istediğinden 30 cm yüksek inşa edilmiş: $200,000'lık ev: $ 470 (-370$) $100,000 'lık ev : $ 390 $50,000 'lık ev : $ 350 $10,000'lık ev eşyası : $ 12 $250,000'lık işyeri binası: $ 930

42 Risk Transferi NFIP Sel Sigortasının Maliyeti Nedir? Sel yatağında, Sel Yataklarını Yönetimi Yönetmeliklerinin istediğinden 30 cm alçak inşa edilmiş: $200,000'lık ev: $ 2,300 (+1,690) $100,000 'lık ev : $ 1,440 $50,000 'lık ev : $ 1,010 $10,000'lık ev eşyası : $ 96 $250,000'lık işyeri binası: $ 6,347

43 ÖZET: Nicel Çoklu Tehlike Risk Analizi BirleĢik Risk Analizi Haritası BirleĢik Tehlike Analizi Haritası New Hanover County, North Carolina, ABD

44 2. Sellere Hazırlık

45 Risk Algılamasındaki BoĢluk! Risk Fark Büyük Eğitim Şart!..

46 Halk, uyarıları algılayıp doğru önlemler alabilmesi ve tedbirli olabilmesi için eğitilmeli. Herkes, her kurum her tehlikede ne yapacağını bilmeli!..

47 Atasözü Dibi görünmeyen sudan geçme Sele karģı / suyun önünde durma!

48 Tüm izler silinmemeli Sel tehlikesini hatırlatan ve geçmiģte yaģanmıģ olan selleri hatırlatan iģaretler konulmalı.

49 Sele Hazırlık ve Müdahale Planları

50 50

51

52 Selde Planlı Tahliye ve Geçici Barınma

53 3. Tahmin ve Erken Uyarı Ġnsanların tehlikelere karģı, zamanında ve gerektiği gibi davranmalarına imkan tanıyacak Ģekilde haberdar etmek...

54 Türkiye deki hidro-meteorolojik hizmetlerin bir şemsiye kurum altında birleştirilmeli

55 Günlük nehir su seviye tahminleri yapılmalı...

56 Erken uyarı sistemleri ve Avrupa Acil Durum Numarası 112 yle ilgili vatandaşların ve medyanın farkındalığının artırılmalı

57 Erken uyarı araçları

58 NOAA Weather Radio All Hazards Kapalı olsa bile kendiliğinden açılıp meteorolojik ihbarları veren özel meteoroloji radyosu.

59 Eğitim ġart! Tümüyle azaltılamayan riski yönetebilmek için de öncelikle halk, uyarıları algılayıp doğru önlemler alabilmesi için eğitilmeli. Halkın riski doğru algılayabilmesi için onları afet öncesi sel risk haritalama, vb çalıģmalara da katılmalı. Tehlikeli Burayı asla su basmaz

60 Sonuç Olarak Kısa ve uzun vadeli, çok disiplinli, çok sektörlü Risk Yönetimi çalıģmaları bir Stratejik Plan kapsamında bir bütün olarak ele alınıp uygulanmalı.

61 Kim, hangi seviyede, ne yapacak?

62 STRATEJİK PLANLAMA SORUN STRATEJĠLER EYLEMLER

63 Çözümde görev almayanlar problemin bir parçası olurlar. Goethe TEġEKKÜRLER!

64

65 HaberleĢme Grup BĢk UlaĢım Grup BĢk Güvenlik Grup BĢk Yangın ve Tehlikeli Grup BĢk Arama ve Kurtarma G. BĢk. Ġlkyardım ve Sağlık G. BĢk. Altyapı Grup BaĢkanı Sosyal Hizmetler G. BĢk. Enkaz Kaldırma G. BĢk. Defin ĠĢlemleri G. BĢk. Tarım Hizmetleri G. BĢk Etki ve Ġhtiyaç Analizi G. BĢk Bilgi Toplama& Belgeme GB Ön Hasar Tespiti G. BĢk. Planlama ve Zarar Azaltma Tahliye Planlama G. BĢk Ġl Olay Komutanı HaberleĢme Sistemi G. BĢk Dağıtım Hizmetleri Grup BĢk Sağlık Hizmetleri Grup BĢk Personel ve Araç T. G. BĢk Geçici Ġskan Hiz. G. BĢk. STK ve Gönüllüler G. BĢk. AnlaĢmalı KuruluĢlar G. BĢk Personel ĠĢleri Hiz. G. BĢk. Satın Alma, El Koyma G. B. Maliyet Tespiti G. BĢk. Muhasebe Hizmetleri G. BĢk Mali Zarar Tespiti G. BĢk Basın ve Halkla liģkiler Ġrtibat ve ĠletiĢim Hukuk MüĢaviri

Yerel Yönetimler İçin Afet ve Acil Durum Yönetimi

Yerel Yönetimler İçin Afet ve Acil Durum Yönetimi ADP İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ AFET YÖNETİM MERKEZİ Yerel Yönetimler İçin Afet ve Acil Durum Yönetimi 2 1 3 4 Prof. Dr. Mikdat KADIOĞ KADIOĞLU kadioglu@itu.edu.tr kadioglu@ itu.edu.tr Yerel Yönetimlerin

Detaylı

Afet Yönetimi ve. Sel Risk Değerlendirmesi

Afet Yönetimi ve. Sel Risk Değerlendirmesi Afet Yönetimi ve Sel Risk Değerlendirmesi KAPSAM - Afetlerin Genel Durumu - Kriz Yönetiminden Risk Yönetimine Geçiş - Risk Kavramı ve Risk Değerlendirmesi Risk Nedir? Nasıl Belirlenir? Nasıl Yönetilir?

Detaylı

MARMARA. Afet Yönetimi. Beklenilmeyeni Beklemek, En Kötüsünü Yönetmek

MARMARA. Afet Yönetimi. Beklenilmeyeni Beklemek, En Kötüsünü Yönetmek MARMARA Afet Yönetimi Beklenilmeyeni Beklemek, En Kötüsünü Yönetmek T.C. Marmara Belediyeler Birliği Yayını: 2011 Yayın No: 65 Kitabın Adı: Afet Yönetimi Beklenilmeyeni Beklemek, En Kötüsünü Yönetmek Kitabın

Detaylı

Anahtar Kelimeler: Uyum, İklim Değişimi, Kuraklık, Zarar Azaltma, Hazırlıklı Olma.

Anahtar Kelimeler: Uyum, İklim Değişimi, Kuraklık, Zarar Azaltma, Hazırlıklı Olma. Kadıoğlu, M., 2008: Küresel İklim Değişikliği ve Uyum Stratejiler, s. 69-94, Kar Hidrolojisi Konferansı, 27-28 Mart, 2008 DSİ VII. Bölge Müdürlüğü Erzurum. Küresel Ġklim DeğiĢikliğine Uyum Stratejileri

Detaylı

Sanayide Afet ve Acil Durum Yönetimi Rehberi

Sanayide Afet ve Acil Durum Yönetimi Rehberi Sanayide Afet ve Acil Durum Yönetimi Rehberi Sanayide Afet ve Acil Durum Yönetimi Rehberi Temmuz 2008 ISBN 978-9944-60-309-6 1. Baskı, 1000 Temmuz 2008 İstanbul Sanayi Odası Yayınları No: 2008/7 Çevre

Detaylı

TAŞKIN RİSKİ ÖN DEĞERLENDİRMESİ TASLAK RAPORU

TAŞKIN RİSKİ ÖN DEĞERLENDİRMESİ TASLAK RAPORU 2013 TAŞKIN RİSKİ ÖN DEĞERLENDİRMESİ TASLAK RAPORU Su Yönetimi Genel Müdürlüğü 22.07.2013 İçindekiler 1. GİRİŞ... 1 1.1 TAŞKIN DIREKTIFI UYGULAMA AŞAMALARI... 1 1.2 PİLOT HAVZADAKİ TAŞKIN RİSKİ ÖN DEĞERLENDIRMESİ...

Detaylı

METEOROLOJĠK KARAKTERLĠ DOĞAL AFETLER VE ERKEN UYARI SĠSTEMLERĠ

METEOROLOJĠK KARAKTERLĠ DOĞAL AFETLER VE ERKEN UYARI SĠSTEMLERĠ METEOROLOJĠK KARAKTERLĠ DOĞAL AFETLER VE ERKEN UYARI SĠSTEMLERĠ Hayreddin BACANLI AraĢtırma ve Bilgi ĠĢlem Daire BaĢkanı ġubat 2011 - Trabzon SUNUM PLANI Meteorolojik Karakterli Doğal Afetler Tanımı, nedenleri

Detaylı

GAP BÖLGESİNDE KENTSEL ALTYAPININ BİR TAŞKIN ÖRNEĞİNDE İRDELENMESİ; NEDENLER VE ÖNERİLER

GAP BÖLGESİNDE KENTSEL ALTYAPININ BİR TAŞKIN ÖRNEĞİNDE İRDELENMESİ; NEDENLER VE ÖNERİLER TMMOB AFET SEMPOZYUMU 185 GAP BÖLGESİNDE KENTSEL ALTYAPININ BİR TAŞKIN ÖRNEĞİNDE İRDELENMESİ; NEDENLER VE ÖNERİLER Ruken Ecer 1, Kasım Yenigün 2 SUMMARY In this study, firstly, concept of flood, effect

Detaylı

: Prof. Dr. Ahmet Mete IġIKARA Uz. Öğr. Ömer ÇALIġKAN

: Prof. Dr. Ahmet Mete IġIKARA Uz. Öğr. Ömer ÇALIġKAN AFAM İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ AFET EĞİTİM, UYGULAMA ve ARAŞTIRMA MERKEZİ Hazırlayanlar : Prof. Dr. Ahmet Mete IġIKARA Uz. Öğr. Ömer ÇALIġKAN Katkıda Bulunanlar : Sedat GÜNEġ Selcen ÖZCAN Muzaffer Baca

Detaylı

T. C. KALKINMA BAKANLIĞI AFET YÖNETİMİNDE ETKİNLİK

T. C. KALKINMA BAKANLIĞI AFET YÖNETİMİNDE ETKİNLİK T. C. KALKINMA BAKANLIĞI AFET YÖNETİMİNDE ETKİNLİK ÖZEL İHTİSAS KOMİSYONU RAPORU ANKARA 2014 ISBN 978-605-4667-88-8 YAYIN NO: KB: 2888 - ÖİK: 731 Bu çalışma Kalkınma Bakanlığının görüşlerini yansıtmaz.

Detaylı

AFET ZARARLARINI AZALTMANIN TEMEL İLKELERİ

AFET ZARARLARINI AZALTMANIN TEMEL İLKELERİ JICA TÜRKİYE OFİSİ, YAYIN NO: 2 AFET ZARARLARINI AZALTMANIN TEMEL İLKELERİ Editörler Prof. Dr. Mikdat Kadıoğlu Doç. Dr. Emin Özdamar MART 2008, ANKARA T.C. İÇİŞLERİ BAKANLIĞI JAPONYA ULUSLARARASI İŞBİRLİĞİ

Detaylı

(TUJJB) TÜRKİYE ULUSAL METEOROLOJİK ve HİDROLOJİK AFETLER PROGRAMI (TUMEHAP) (TASLAK-4)

(TUJJB) TÜRKİYE ULUSAL METEOROLOJİK ve HİDROLOJİK AFETLER PROGRAMI (TUMEHAP) (TASLAK-4) 1948 1948 TÜRKİYE ULUSAL JEODEZİ VE VE JEOFİZİK JEOFİZİK BİRLİĞİ BİRLİĞİ (TUJJB) TÜRKİYE ULUSAL METEOROLOJİK ve HİDROLOJİK AFETLER ULUSAL METEOROLOJİK- PROGRAMI HİDROLOJİK AFETLER (TUMEHAP) PROGRAMI (TASLAK-4)

Detaylı

T.C. BAŞBAKANLIK. AFET ve ACİL DURUM YÖNETİMİ BAŞKANLIĞI STRATEJİK PLANI ANKARA 2012

T.C. BAŞBAKANLIK. AFET ve ACİL DURUM YÖNETİMİ BAŞKANLIĞI STRATEJİK PLANI ANKARA 2012 T.C. BAŞBAKANLIK AFET ve ACİL DURUM YÖNETİMİ BAŞKANLIĞI 2013 2017 STRATEJİK PLANI ANKARA 2012 3 STRATEJİK PLAN 2013-2017 Felaket başa gelmeden evvel önleyici ve koruyucu tedbirleri düşünmek lazımdır.

Detaylı

ULUSAL T.C. BAŞBAKANLIK AFET VE ACİL DURUM YÖNETİMİ BAŞKANLIĞI

ULUSAL T.C. BAŞBAKANLIK AFET VE ACİL DURUM YÖNETİMİ BAŞKANLIĞI ULUSAL T.C. BAŞBAKANLIK AFET VE ACİL DURUM YÖNETİMİ BAŞKANLIĞI AFET MÜDAHALE PLANI BU PLAN AFET VE ACİL DURUMLARDA GÖREV YAPACAK BAKANLIK, KURUM VE KURULUŞLAR İLE YAPILAN DEĞERLENDİRMELER SONUCUNDA AFAD

Detaylı

Şehirler İçin İklim Değişikliğine Uyum Destek Paketi

Şehirler İçin İklim Değişikliğine Uyum Destek Paketi Şehirler İçin İklim Değişikliğine Uyum Destek Paketi Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ve Birleşik Krallık Dışişleri ve Uluslar Topluluğu Bakanlığı için Hazırlanan Rapor Ricardo-AEA/R/ED58689 Yayın 2 Tarih

Detaylı

BİR TIP FAKÜLTESİ HASTANESİ AFET PLANININ İÇERİĞİ İLE UYGULANMA DURUMUNUN DEĞERLENDİRİLMESİ

BİR TIP FAKÜLTESİ HASTANESİ AFET PLANININ İÇERİĞİ İLE UYGULANMA DURUMUNUN DEĞERLENDİRİLMESİ T.C. GAZİ ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ İŞÇİ SAĞLIĞI VE İŞ GÜVENLİĞİ ANA BİLİM DALI BİR TIP FAKÜLTESİ HASTANESİ AFET PLANININ İÇERİĞİ İLE UYGULANMA DURUMUNUN DEĞERLENDİRİLMESİ YÜKSEK LİSANS TEZİ

Detaylı

AFET HAZIRLIKLARI (AFET ÖNCESİNDE, SIRASINDA VE SONRASINDA)

AFET HAZIRLIKLARI (AFET ÖNCESİNDE, SIRASINDA VE SONRASINDA) AFET HAZIRLIKLARI (AFET ÖNCESİNDE, SIRASINDA VE SONRASINDA) Dr. Bülent ÖZMEN Gazi Üniversitesi Deprem Mühendisliği Uygulama ve Araştırma Merkezi www.deprem.gazi.edu.tr İçerik Kurumsal Yapılanma Afet Profili

Detaylı

Acil Durum Hazırlık Kapasitesinin Artırılması

Acil Durum Hazırlık Kapasitesinin Artırılması İSMEP REHBER KİTAPLAR Acil Durum Hazırlık Kapasitesinin Artırılması İSTANBUL UN ÇEŞMELERİ Acil Durum Hazırlık Kapasitesinin Artırılması İstanbul Valiliği, İstanbul Proje Koordinasyon Birimi (İPKB) tarafından

Detaylı

TÜRKİYE AFET MÜDAHALE PLANI (TAMP)

TÜRKİYE AFET MÜDAHALE PLANI (TAMP) T.C. BAŞBAKANLIK AFET VE ACİL DURUM YÖNETİMİ BAŞKANLIĞI TÜRKİYE AFET MÜDAHALE PLANI (TAMP) BU PLAN AFET VE ACİL DURUMLARDA GÖREV ALACAK BAKANLIK, KURUM VE KURULUŞLAR İLE YAPILAN DEĞERLENDİRMELER SONUCUNDA

Detaylı

MERİÇ NEHRİ HAVZASI SU YÖNETİMİNDE ULUSLARARASI İŞBİRLİĞİ ZORUNLULUĞU

MERİÇ NEHRİ HAVZASI SU YÖNETİMİNDE ULUSLARARASI İŞBİRLİĞİ ZORUNLULUĞU ORSAM Rapor No: 44 MERİÇ NEHRİ HAVZASI SU YÖNETİMİNDE ULUSLARARASI İŞBİRLİĞİ ZORUNLULUĞU THE OBLIGATION OF INTERNATIONAL COOPERATION IN MERİÇ (MARITZA-EVROS) BASIN WATER MANAGEMENT حوض نهر مريج ضرورة التعاون

Detaylı

AFET RİSK YÖNETİMİ. Tehlike = Risk Değildir!!! Yüksek Risk. Kötü yapılaşma Planlama yok

AFET RİSK YÖNETİMİ. Tehlike = Risk Değildir!!! Yüksek Risk. Kötü yapılaşma Planlama yok Giriş AFET RİSK YÖNETİMİ Afet risk yönetimi kavramı dünyada yeni kabul gören bir kavram olup, gelişmiş ve gelişmekte olan hemen her ülke, plan ve politikalarını bu yöne ağırlık vererek geliştirmeye çalışmaktadır.

Detaylı

Aralık 2011. Türkiye Van için tek yürek oldu. SKB üyesi belediyeler Van daki deprem felaketinin yaralarını, yardım kampanyaları ile sardılar.

Aralık 2011. Türkiye Van için tek yürek oldu. SKB üyesi belediyeler Van daki deprem felaketinin yaralarını, yardım kampanyaları ile sardılar. Aralık 2011 Türkiye Sağlıklı Kentler Birliği 2005 dergisi ABANA AKÇAY ALTINOVA AMASRA ANTALYA AVANOS AYDIN BALÇOVA BANDIRMA BUHARKENT BURSA ÇANKAYA DENİZLİ DERİNCE DİDİM GEBZE GÖLCÜK ISPARTA İSTANBUL İZMİR

Detaylı

Acil Durum Planlama ve Kriz Yönetimi Rehberi

Acil Durum Planlama ve Kriz Yönetimi Rehberi istanbul Sanayi Odası - Çevre Şubesi Yayın no: 2002-14 Çevre Şubesi yayın no: 2002-2 SANAYİDE Acil Durum Planlama ve Kriz Yönetimi Rehberi Ekim 2002 İrtibat için: İstanbul Sanayi Odası-Çevre Şubesi Tepebaşı,

Detaylı

İZMİR ACİL YARDIM PLANI

İZMİR ACİL YARDIM PLANI TMMOB AFET SEMPOZYUMU 313 İZMİR ACİL YARDIM PLANI Okşan Mersin 1, Şeyda Arıkan 2 SUMMARY The aim of the preparations done before a disaster is to increase our resistance against all possible dangers and

Detaylı

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİNDE RİSK YÖNETİMİ VE DEĞERLENDİRMESİ

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİNDE RİSK YÖNETİMİ VE DEĞERLENDİRMESİ İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİNDE RİSK YÖNETİMİ VE DEĞERLENDİRMESİ Yrd. Doç. Dr. İbrahim GÜNEŞ Yrd. Doç. Dr. Mahmut YALÇIN RİSK DEĞERLENDİRME İSG YÖNETİMİNİN AMACI İSG yönetim sisteminin temel amacı işyerlerindeki

Detaylı

MERSİN LİMAN BAŞKANLIĞI ACİL DURUM EYLEM PLANI

MERSİN LİMAN BAŞKANLIĞI ACİL DURUM EYLEM PLANI T.C. ULAŞTIRMA, DENİZCİLİK VE HABERLEŞME BAKANLIĞI MERSİN LİMAN BAŞKANLIĞI ACİL DURUM EYLEM PLANI DENİZCİLİK UZMANLIK TEZİ İsmail TAÇYILDIZ, Denizcilik Uzman Yardımcısı İskenderun Liman Başkanlığı Danışman

Detaylı

AÇIKLAMALI AFET YÖNETİMİ TERİMLERİ SÖZLÜĞÜ

AÇIKLAMALI AFET YÖNETİMİ TERİMLERİ SÖZLÜĞÜ AÇIKLAMALI AFET YÖNETİMİ TERİMLERİ SÖZLÜĞÜ T.C.Başbakanlık Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Kasım - 2014 YAZIŞMA ADRESİ : T.C. Başbakanlık Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Deprem Dairesi Başkanlığı

Detaylı

ÇEVRE. stanbul Teknik Üniversitesi Vakf Yay n TEMMUZ - EYLÜL 2014 SAYI 65

ÇEVRE. stanbul Teknik Üniversitesi Vakf Yay n TEMMUZ - EYLÜL 2014 SAYI 65 ÇEVRE Prof. Dr. Mikdat Kad o lu / Prof. Dr. Erdo an Yüzer Prof. Dr. Derin Orhon Prof. Dr. Nuran Zeren Gülersoy - Esra Yaz c Gökmen Prof. Dr. Tanay S dk Uyar Prof. Dr. Lüt Akca - Abdurrahman Ulu rmak Can

Detaylı

Olağanüstü Hava ve Đklim Olaylarının Olumsuz Etkilerini Azaltma

Olağanüstü Hava ve Đklim Olaylarının Olumsuz Etkilerini Azaltma Dünya Meteoroloji Teşkilatı Genel Sekreteri Prof. Godwin O.P. Obasi'nin mesajı Olağanüstü Hava ve Đklim Olaylarının Olumsuz Etkilerini Azaltma Dünya Meteoroloji Günü (DMG-WMD) Dünya Meteoroloji Teşkilatı

Detaylı

İÇİNDEKİLER 1.BÖLÜM: AFETLER 6

İÇİNDEKİLER 1.BÖLÜM: AFETLER 6 İÇİNDEKİLER 1.BÖLÜM: AFETLER 6 TANIMLAR 6 AFET TÜRLERİ 7 1.1 DOĞAL AFETLER 7 1.1.1 Jeolojik Afetler 8 1.1.1.1 Yerkürenin Yapısı ve Levha hareketleri 9 1.1.1.2 Deprem 14 1.1.1.3 Göçük, Toprak Kayması 15

Detaylı