GENEL MUHASEBE. Dönen Varlıklar-Stoklar. Yrd. Doç. Dr. Serap DURUKAN KÖSE Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "GENEL MUHASEBE. Dönen Varlıklar-Stoklar. Yrd. Doç. Dr. Serap DURUKAN KÖSE Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi"

Transkript

1 GENEL MUHASEBE Dönen Varlıklar-Stoklar Yrd. Doç. Dr. Serap DURUKAN KÖSE Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi

2 STOKLAR Stoklar, işletmelerin ana faaliyet konularını yerine getirebilmeleri ve mevcudiyetlerini devam ettirebilmeleri için ihtiyaç duydukları vazgeçilmez unsurlardır. Faaliyet konuları her ne olursa olsun - hizmet, ticaret, imalat- tüm işletmelerin finansal tabloları incelendiğinde stokların en önemli varlık kalemleri arasında yer aldığı görülmektedir.

3 STOKLAR Stoklar; en genel anlamıyla işletmelerin ana faaliyet konularını yerine getirebilmeleri için tüketmek, satmak ya da üretimde kullanmak amacı ile elinde bulundurduğu varlıklar olarak tanımlanmaktadır.

4 STOKLAR GRUBUNDA YER ALAN HESAPLAR

5 KATMA DEĞER VERGİSİ (KDV) Katma değer vergisi, mal ve hizmet alımları esnasında, satın alma bedelinin belirli bir yüzdesi oranında alıcı tarafından satın alma bedeline ilave olarak ödenen bir vergi türü olup yalnızca mal ve hizmet alışlarını ilgilendiren bir vergi türü değildir. Ancak bu konuda yalnızca mal ve hizmet alım ve satımlarına ilişkin katma değer vergisinin muhasebeleştirilmesi ele alınacaktır.

6 KATMA DEĞER VERGİSİ (KDV) İşletmeler, mal ve hizmet satın almaları durumunda satıcılara satın alma bedelinin belli bir yüzdesi oranında katma değer vergisi öderlerken; mal ve hizmet satışı yapmaları durumunda devlet adına alıcılardan satış bedelinin belirli bir yüzdesi oranında katma değer vergisi tahsil ederler. İşletmeler, bir dönem içinde (Katma değer vergisinde dönem bir aydır.) gerçekleştirdiği alış ve satış işlemleri sonucunda ödediği ya da ödeyeceği katma değer vergisi tutarını, tahsil ettiği ya da tahsil edeceği katma değer vergisi tutarı ile karşılaştırıp bu karşılaştırma sonucunda kalan bakiyeyi finansal tablolarında raporlamak zorundadırlar.

7 KATMA DEĞER VERGİSİ (KDV) 191 İNDİRİLECEK KDV HESABI: Her türlü mal ve hizmetin satın alınması sırasında, satın alma bedelleri üzerinden satıcılara ödenen ya da ödenecek katma değer vergisinin izlendiği hesaptır. Mal ve hizmet alımlarında ödenen katma değer vergisi bu hesaba borç kaydedilir, mevzuat gereği yapılabilecek indirimler ve hesaba yapılan düzeltmeler hesabın alacağına kaydedilir. Dönem sonlarında da bu hesapta biriken katma değer tutarları alacak kaydedilerek 391 Hesaplanan KDV Hesabı ile karşılaştırılarak hesap kapatılır.

8 KATMA DEĞER VERGİSİ (KDV) 391 HESAPLANAN KDV HESABI: Her türlü mal ve hizmetin satışı sırasında, satış bedeli üzerinden alıcılardan tahsil edilen ya da edilecek olan katma değer vergisinin izlendiği hesaptır. Tahsil edilen katma değer vergisi bu hesaba alacak kaydedilir, mevzuat gereği hesaba yapılan düzeltmeler hesabın borcuna kaydedilir. Dönem sonlarında da bu hesapta biriken katma değer tutarları borç kaydedilerek 191 İndirilecek KDV Hesabı ile karşılaştırılarak hesap kapatılır.

9 KATMA DEĞER VERGİSİ (KDV) 391 HESAPLANAN KDV > 191 İNDİRİLECEK KDV = 360 ÖDENECEK VERGİ VE FONLAR 191 İNDİRİLECEK KDV > 391 HESAPLANAN KDV = 190 DEVREDEN KDV HESABI

10 KDV ÖRNEK ÖRNEK: İşletme, tarihinde TL'ye (%15 KDV Dahil) mal satın almış, karşılığında TL nakit vermiş, TL için de cüzdanındaki aynı tutarda bir alacak senedini ciro etmiştir TİCARİ MALLAR HS. 191 İNDİRİLECEK KDV HS KASA HS. 121 AL. SENETLERİ HS Cüzdandaki Alacak Sen

11 ÖRNEK: İşletmenin Ekim 2014 sonu itibariyle KDV hesaplarına ilişkin bilgiler aşağıdaki gibidir. Bu bilgiler ışığında tahakkuk kaydını yapınız. B 191 İND. KDV HS. A B 391 HSP. KDV HS. A HESAPLANAN KDV HS İNDİRİLECEK KDV HS. 360 ÖD.VERGİ VE FON HS

12 ÖRNEK: İşletmenin Kasım 2014 sonu itibariyle KDV hesaplarına ilişkin bilgiler aşağıdaki gibidir. Bu bilgiler ışığında tahakkuk kaydını yapınız. B 191 İND. KDV HS. A B 391 HSP. KDV HS. A DEVREDEN KDV HS. 391 HESAPLANAN KDV HS İNDİRİLECEK KDV HS

13 STOK HESAPLARININ İŞLEYİŞİ 150. İLK MADDE VE MALZEME HESABI İşletmelerin üretiminde veya diğer faaliyetlerinde kullanmak üzere aldığı hammadde (ilk madde), yardımcı madde, işletme malzemesi, ambalaj malzemesi ve diğer malzemelerin izlendiği hesaptır. İlk madde: Bir malın içinde yoğun olarak bulunan ve mamulün esas yapısını oluşturan maddedir. Örneğin, ekmek üretiminde ilk madde undur. Yardımcı madde: Bir malın içinde ilk maddeye göre daha az bulunan maddelerdir. Örneğin, ekmek üretiminde tuz, maya vb. İşletme malzemesi: Mamulü üretebilmek için kullanılan, tüketilen malzemelerdir. Örneğin, ekmek üretiminde fırın, odun, yakıt vb. Ambalaj malzemesi: Mamullerin muhafaza edilmesi ve paketlenmesinde kullanılan malzemelerdir. Örneğin, yoğurt üretiminde plastik kap, kova vb. Diğer malzemeler: Malların üretilmesi sırasında işletmelerde kullanılan diğer madde ve malzemelerin dışında kalan malzemelerdir. Örneğin, kırtasiye malzemeleri, temizlik malzemeleri, aydınlatma vb.

14 STOK HESAPLARININ İŞLEYİŞİ-150 Sağlık Kurumlarında Stok Türleri 1. Tıbbi Stoklar: Sağlık kurumunda tıbbi hizmet üretiminde girdi olarak kullanılan stoklardan oluşmaktadır. İlaçlar, Tıbbi sarf malzemeleri, Tıbbi görüntüleme malzemeleri, Laboratuvar malzemeleri, Tıbbi gazlar, Radyoaktif malzemeler, Kan ve kan ürünleri, Diğer tıbbi sarf malzemeleri.

15 STOK HESAPLARININ İŞLEYİŞİ Diğer Stoklar: Sağlık kurumlarında tıbbi hizmetler dışındaki her türlü hizmet üretiminde kullanılan malzemelerden oluşmaktadır. Büro malzemeleri, Temizlik malzemeleri, Isıtma malzemeleri, Akaryakıt ve yağlar, Yiyecek malzemeleri, İçecek malzemeleri, Teknik bakım ve onarım malzemeleri, Mefruşat/Döşeme malzemeleri, Taşıt araçları parçaları, Diğer malzemeler.

16 Hastanelerde ilk madde ve malzeme stokları, ilgili birimin talebi ile veya yönetimin planlaması çerçevesinde satın alınır, depolanır ve ilgili birime ihtiyacı ölçüsünde gönderilir. İlaç stokları, hastanenin bünyesindeki eczane tarafından satın alınır ve talep edildiğinde hizmet üretim birimlerine dağıtılır ve bu birimlerde hastanın tedavisinde kullanılır. Aynı şekilde ilgili birimin talebi ile satın alınan tıbbi malzemeler de ilgili birimlerde hizmet üretiminde direkt veya endirekt olarak kullanılır. Tıbbi olmayan malzemeler, sadece hizmet üretim birimlerince değil; sağlık işletmesinin tüm birimlerince tüketilebilir. Örneğin, kağıt, toner, kalem gibi kırtasiye malzemeleri bir hizmet üretim birimi olan kardiyoloji bölümünde kullanılabileceği gibi; bir genel yönetim birimi olan insan kaynakları birimince de kullanılabilir.

17 STOK HESAPLARININ İŞLEYİŞİ İlk Madde ve Malzeme Hesabının İşleyişi: İlk madde ve malzemeler satın alındıkları ya da üretildikleri maliyet bedelleri ile bu hesabın borcuna kaydedilir; üretime verildiğinde, tüketildiğinde, satıldığında veya devredildiğinde ise hesabın alacağına kaydedilir.

18 STOK HESAPLARININ İŞLEYİŞİ 151 Yarı Mamuller Hesabı: Henüz tam olarak mamul haline gelmemiş ancak direkt ilk madde ve malzeme, direkt işçilik ve genel üretim giderlerinden belli oranlarda pay almış üretim aşamasındaki mamullerin izlendiği hesaptır. Bu hesap maliyet muhasebesi uygulayan mamul üreten işletmelerde kullanılır. Hesabının İşleyişi: Maliyet dönemi sonunda direkt ilk madde ve malzeme, direkt işçilik ve genel üretim giderleri tutarları kadar bu hesap borçlandırılarak kaydedilir. Üretimi tamamlanan yarı mamullerin maliyet tutarı bu hesabın alacağı karşılığında ilgili stok hesaplarına aktarılır.

19 STOK HESAPLARININ İŞLEYİŞİ 152 Mamuller Hesabı: Mal üretimi yapan işletmelerinin çalışmaları sonunda elde edilen ve satışa hazır hale gelen mamullerin izlendiği hesaptır. Hesabının İşleyişi: Üretimi tamamlanan mamuller yarı mamuller hesabından alınarak bu hesaba borç kaydedilir. Satılması veya herhangi bir nedenle işletmeden çıkması ile alacaklandırılır.

20 STOK HESAPLARININ İŞLEYİŞİ 153 Ticari Mallar Hesabı: Üzerinde herhangi bir değişikliğe tabi tutulmadan satılmak amacı ile alınan ticari malların izlendiği hesaptır. Hesabının İşleyişi: Satın alınan ticari mallar maliyet bedeli ile bu hesaba borç kaydedilir, aynı zamanda mallar için yapılan alış giderleri de borç olarak kaydedilir. Satılması veya herhangi bir nedenle işletmeden çıkmasında ise maliyet bedeli ile alacak kaydedilir. Aynı zamanda iskonto ve iadelerde de hesap alacak olarak kaydedilir.

21 İLK MADDE VE MALZEMELER / TİCARİ MALLAR MALİYET BEDELİ ile değerlenir (VUK 262) YURT İÇİNDEN SATIN ALINAN TİCARİ MALLARIN Maliyet Bedeli = Alış Bedeli + Taşıma Giderleri + Sigorta Giderleri + Komisyon Giderleri + Ambalaj Giderleri + Muhafaza Giderleri YURT DIŞINDAN SATIN ALINAN TİCARİ MALLARIN Maliyet Bedeli = Alış Bedeli + Taşıma Giderleri + Sigorta Giderleri + Komisyon Giderleri + Ambalaj Giderleri + Muhafaza Giderleri + Gümrük Vergisi + Kredi Faizleri

22 Satılan Ticari Malların Maliyetinin (STMM) / Satılan İlk Madde ve Malzemelerin Maliyetinin (SİMM) Hesaplanması: - Dönem Başı Mal Mevcudu: + - Dönem İçi Mal Alışları: + - Mal Alış Giderleri: + - Mal Alış İskontoları: - - Mal Alış İadeleri: - - Dönem Sonu Mal Mevcudu: - Satılan Malların Maliyeti:...

23 STMM/SİMM nin Kaydı STMM belli ise; SÜREKLİ ENVANTER YÖNTEMİ Her satış kaydından sonra STMM/SİMM kaydı sürekli yapılabiliyorsa... Malzeme çeşidi az Satış yoğunluğu düşük Stok hareketlerini bilgisayar ile izleyen (Barkod Sistemi) kısaca satış anında STMM/SİMM ni bilen İŞLETMELER için... STMM belli değil ise; ARALIKLI ENVANTER YÖNTEMİ STMM/SİMM kaydı sadece belli aralıklarla hesaplanıp yapılabiliyorsa... Malzeme çeşidi çok fazla Satış yoğunluğu çok yüksek Stok hareketlerini bilgisayar ile izlemeyen kısaca satış anında STMM/SİMM ni bilmeyen veya hesaplaması güç olan İŞLETMELER için...

24 MALZEME TÜKETİMİNİN SAPTANMASI SÜREKLİ ENVANTER YÖNTEMİ Önceki Stok Alımlar Tüketimler Kalan Stok ARALIKLI ENVANTER YÖNTEMİ Dönem Başı Stok Alımlar Dönem Sonu Stok Tüketimler

25 SÜREKLİ ENVANTER YÖNTEMİ Sürekli envanter yönteminde; ilk madde ve malzemeler ve ticari mallar hesabı, satın alınan malların maliyet bedelleri üzerinden alacaklandırılır. Alış anında borçlandırılan ve satış anında alacaklandırılan Ticari Mallar hesabının (üretime sevkde veya tüketimde alacaklandırılan İlk Madde ve Malzemeler hesabının) bakiyesi sürekli olarak mevcut malın değerini gösterir. Malların satışından elde edilen gelir ile satışların maliyeti arasındaki fark sürekli olarak izlenebildiğinden, dönem içinde brüt satış kârını görmek mümkündür.

26 SÜREKLİ ENVANTER YÖNTEMİ 15 Stoklar 62 Satışların Maliyeti 60 Brüt Satışlar Alışların Maliyeti Satışların Maliyeti Hesabın Stok Bakiyesi = Mevcudu Satışların Maliyeti Hesap Kar/Zarara Bir Gider Unsuru Olarak Aktarılır ve Kapanır Elde Edilen Satış Hasılatı Hesap Kar/Zarara Bir Gelir Unsuru Olarak Aktarılır ve Kapanır BİLANÇO KAR / ZARAR Hesabının bakiyesi Satış Karını ya da Zararını Gösterir ve GELİR TABLOSUNDA Yer Alır.

27 60 BRÜT SATIŞLAR 600 Yurt İçi Satışlar 601 Yurt Dışı Satışlar 602 Diğer Gelirler 61 SATIŞ İNDİRİMLERİ ( - ) 610 Satıştan İadeler ( - ) 611 Satıştan İskontalar ( - ) 612 Diğer İndirimler ( - ) C-NET SATIŞLAR 62 SATIŞLARIN MALİYETİ ( - ) 620 Satılan Mamüller Maliyeti ( - ) 621 Satılan Ticari Mallar Maliyeti ( - ) 622 Satılan Hizmet Maliyeti ( - ) 623 Diğer Satışların Maliyeti ( - ) BRÜT SATIŞ KARI VEYA ZARARI

28 SÜREKLİ ENVANTER YÖNTEMİ Satılan mallarla ilgili, müşterilere kasa veya miktar iskontosu yapılması ve müşterilerin satın aldığı malların bir kısmını çeşitli nedenlerle işletmeye iade etmesi durumunda, söz konusu satış indirimleri ve iskontoları Tekdüzen Hesap Planına göre 61 Satış İndirimleri hesap grubundaki hesaplarda izlenir. Satış Kar/Zararın belirlenmesinde, bu hesaplar indirim unsuru olarak dikkate alınır ve Gelir Tablosunun Brüt Satış Kar/Zararı bölümünü oluşturur.

29 SİMM nin Kaydı SİMM belli ise; SÜREKLİ ENVANTER YÖNTEMİ Her satış kaydından sonra SİMM kaydı sürekli yapılabiliyorsa... SİMM belli değil ise; ARALIKLI ENVANTER YÖNTEMİ SİMM kaydı sadece belli aralıklarla hesaplanıp yapılabiliyorsa... a b 100 KASA 800,- 600 YURT İÇİ SATIŞLAR 800,- 622 SATILAN HİZMET MALİYETİ 150 İLK MADDE VE MAZLEMELER 525,- 525,-

30 Örnek tarihinde 10 adet televizyonu tanesi 500 TL den peşin olarak almıştır. KDV %18 hariç tarihinde 3 adet televizyonu tanesi 550 TL den peşin olarak satıyor. KDV %18 hariç tarihinde 2 adet televizyonu tanesi 600 TL den peşin olarak satıyor. KDV %18 hariç.

31 Mad. No AÇIKLAMA BORÇ ALACAK TİCARİ MALLAR HESABI 191 İNDİRİLECEK KDV HESABI KASA HESABI Peşin mal alımı (500 x 10 = 5.000) KASA HESABI Y.İ. SATIŞLAR HESABI 391 HESAPLANAN KDV HESABI Peşin mal satışı (550 x 3 = 1.650) SATILAN MALLAR MALİYETİ HS TİCARİ MALLAR HESABI Satılan malınmaliyeti kaydı (500 x 3 = 1.500) KASA HESABI Y.İ. SATIŞLAR HESABI 391 HESAPLANAN KDV HESABI Peşin mal satışı (600 x 2 = 1.200) SATILAN MALLAR MALİYETİ HS TİCARİ MALLAR HESABI Satılan malınmaliyeti kaydı (500 x 2 = 1.000)...

32 ARALIKLI ENVANTER YÖNTEMİ Aralıklı envanter yönteminde satılan malların maliyeti belli aralıklarla (ara dönemlerde veya dönem sonunda) yapılan fiili sayım sonuçlarına dayanılarak belirlenir. Alışlar, anında stoklar grubundaki hesapların borcuna kaydedilirken; satışların maliyeti, ancak dönem sonunda yapılacak envanter çalışması sonucunda tespit edilir. Hesaplanan maliyet tutarı Satışların Maliyeti grubundaki hesapların borcuna ve Stok grubundaki hesapların alacağına kaydedilir. Bu yöntemde ancak fiili stok mevcudu tespit edildiğinde satış kar/zararı ortaya çıkar.

33 SİMM nin Kaydı SİMM belli ise; SİMM belli değil ise; SÜREKLİ ENVANTER YÖNTEMİ ARALIKLI ENVANTER YÖNTEMİ Her satış kaydından sonra SİMM kaydı sürekli yapılabiliyorsa... SİMM kaydı sadece belli aralıklarla hesaplanıp yapılabiliyorsa... a 100 KASA 800,- a 100 KASA 800,- b 600 YURT İÇİ SATIŞLAR 800,- 622 SATILAN HİZMET MALİYETİ 525,- 600 YURT İÇİ SATIŞLAR 800,- 150 İLK MADDE VE MAZLEMELER 525,-

34 SİMM nin Kaydı SİMM belli ise; SİMM belli değil ise; SÜREKLİ ENVANTER YÖNTEMİ ARALIKLI ENVANTER YÖNTEMİ Her satış kaydından sonra SİMM kaydı sürekli yapılabiliyorsa... SİMM kaydı sadece belli aralıklarla hesaplanıp yapılabiliyorsa... a 100 KASA 800,- a 100 KASA 800,- b 600 YURT İÇİ SATIŞLAR 800,- 622 SATILAN HİZMET MALİYETİ 150 İLK MADDE VE MAZEMELER 525,- 525,- 600 YURT İÇİ SATIŞLAR 800,- 31/ SATILAN HİZMET MALİYETİ 150 İLK MADDE VE MALZEMELER 525,- 525,-

35 Örnek tarihinde 10 adet televizyonu tanesi 500 TL den peşin olarak almıştır. KDV %18 hariç tarihinde 3 adet televizyonu tanesi 550 TL den peşin olarak satıyor. KDV %18 hariç tarihinde 2 adet televizyonu tanesi 600 TL den peşin olarak satıyor. KDV %18 hariç.

36 Mad. No AÇIKLAMA BORÇ ALACAK TİCARİ MALLAR HESABI 191 İNDİRİLECEK KDV HESABI KASA HESABI Peşin mal alımı (500 x 10 = 5.000) KASA HESABI Y.İ. SATIŞLAR HESABI 391 HESAPLANAN KDV HESABI Peşin mal satışı (550 x 3 = 1.650) KASA HESABI Y.İ. SATIŞLAR HESABI 391 HESAPLANAN KDV HESABI Peşin mal satışı (600 x 2 = 1.200)... Dönem sonunda yapılacak satışların maliyeti kaydı: 10 adet televizyon alınmış, bunların 5 adedi satıldığından dönem sonu mal mevcudu 5 adet yani; 500 TL x 5 adet = TL dir.

37 - Dönem Başı Mal Mevcudu: - Dönem İçi Mal Alışları: Mal Alış Giderleri: - Mal Alış İskontoları: - Mal Alış İadeleri: - Dönem Sonu Mal Mevcudu: (2.500) Satılan Malların Maliyeti: Mad. No AÇIKLAMA BORÇ ALACAK SATILAN MALLAR MALİYETİ HS TİCARİ MALLAR HESABI Satılan malın maliyeti kaydı... Sürekli envanter yönteminde satışların ardından maliyet hesaplarız, aralıklı envanter yönteminde dönem sonunda toplu olarak bir defada maliyet hesaplarız. Yapılan iki yöntemde de satılan malların maliyeti ve bunun sonucunda kâr veya zarar aynıdır. Hangi yöntemi kullanırsak kullanalım sonuç aynı çıkar. Sadece yöntemleri farklıdır.

38 STOK HESAPLARININ İŞLEYİŞİ 157 Diğer Stoklar Hesabı: Bu hesapta ayrı bir defter-i kebir hesabı açarak izlenenler dışında kalan stoklar izlenir. Bunlar genelde değeri düşen mallar, yoldaki veya komisyoncudaki stoklar, ürün artıkları ve hurda gibi kalemlerdir. Hesabının İşleyişi: Elde edilen bu stoklar maliyet bedeli ile hesaba borç kaydedilir; satıldığında, devredildiğinde veya kullanıldığında ise alacak olarak kaydedilir. Bunların satışından doğan kârlar 649 Diğer Olağan Gelir ve Karlar Hesabına, zararlar ise 659 Diğer Olağan Gider ve Zararlar Hesabına kaydedilir.

39 STOK HESAPLARININ İŞLEYİŞİ Ekonomik ya da fiziksel nedenlerle değerinde düşüklük kaydedilen stokların ayrı bir hesapta izlenmesi gerekmektedir. Muhasebenin ihtiyatlılık kavramı gereği, dönem sonunda söz konusu stoklarla ilgili değer düşüklüğü oranında karşılık ayrılır ve 654 Karşılık Giderleri hesabına borç, 158 Stok Değer Düşüklüğü Karşılığı (-) hesabına alacak kaydedilir.

40 STOK HESAPLARININ İŞLEYİŞİ Değeri düşen malların tamamını veya bir kısmını satarak elden çıkarmak veya işletme içinde kullanmak mümkündür. Bu durumda hem 157 Diğer Stoklar hesabı, hem de 158 Stok Değer Düşüklüğü Karşılığı hesabı kapatılır. Eğer daha önce karşılık ayrıldı ise, ayrılan karşılık da 644 Konusu Kalmayan Karşılıklar hesabına aktarılarak kapatılır.

41 Örnek Hastane tarihinde şehir dışındaki TL tutarındaki bir tıbbi malzemeyi banka hesabından ödeme yaparak alıyor, fakat malzemeyi henüz teslim almıyor tarihinde malzeme teslim alınıyor. Mad. No AÇIKLAMA BORÇ ALACAK Diğer Stoklar Hesabı Yoldaki mallar Bankalar Hesabı Malzemelerin şehir dışından alınması İlk Madde ve Malzemeler Hesabı Diğer Stoklar Hesabı Yoldaki mallar Yoldaki malzemelerin teslim alınması

42 Değeri Düşen Malların Muhasebeleştirilmesi Mallarda (veya ilk madde ve malzemelerde) dönem sonunda yapılan incelemelerde fireden kaynaklanmayan bir değer düşüklüğü tespit edilirse, Malların hiç satış değeri yoktur, değer düşüklüğü kesindir. Malların belli bir satış değeri vardır, değer düşüklüğü kısmidir.

43 Değer Düşüklüğünün Kesin Olması Yangın, sel gibi doğal afetler nedeniyle işletmenin mallarının hiç satış değeri kalmayabilir. Malların hiç satış değeri kalmamış veya değer düşüklüğünün kesin olmuş olduğu durumda, değeri düşen malların, maliyet bedeli üzerinden tamamının ZARAR yazılması gerekir. Değer düşüklüğünün kesinleşen kısmı için malların satış değeri kalmamıştır. Bu yüzden bu tutar 689 DİĞER OLANDIŞI GİDER ve ZARARLAR HS. Alınır / DİĞ.OL.DIŞI GİD.ve ZAR. HS. 150 İLK MADDE VE MALZEMELER HS /

44 Değeri Düşüklüğünün Kısmi Olması Fiziksel bozulma, modası geçme vb. nedenlerden dolayı da malların değerinde düşüklük olabilir. Fakat bu malların kısmen de olsa satış değeri vardır. Değeri düşen bu malların normal satılabilir mallardan ayrılması gerekmektedir. 150 İlk Madde ve Malzemeler Hs. 157 Diğer Stoklar Hs. na alınır. Değeri düşen malın 1 yıldan daha uzun sürede tasfiye edileceği düşünülüyorsa (saptanmışsa) 294 Elden Çıkartılacak Stoklar ve MDV hs na alınır.

45 Değeri Düşüklüğünün Kısmi Olması Mallarda değer düşüklüğü varsa, emsal bedeliyle değerleme söz konusudur. Bunun için işletmenin değeri düşen mallarını emsal bedelini (ortalama fiyat, maliyet bedeli veya takdir esasına göre) hesaplaması gerekir. Değeri Düşüklüğü = Malın Maliyet Bedeli Emsal Bedeli

46 Değeri Düşüklüğünün Kısmi Olması Değer düşüklüğü kesin değilse (kısmi), malların piyasada satış imkanı varsa (mallar toptan elden çıkartılacaksa), mallar maliyet bedeli ile 157 DİĞER STOKLAR Hs. na alınır / DİĞER STOKLAR HS. xxx 150 İMM HS. xxx / KARŞILIK GİDERLERİ xxx 158 STOK DEĞ.DÜŞ.KARŞ. xxx /

47 Değer düşüklüğü kesin değilse, malların piyasada satış imkanı varsa mallar toptan elden çıkartılmayacaksa, sadece değer düşüklüğü kadar karşılık ayrılır / KARŞILIK GİDERLERİ XXX 158 STOK DEĞ.DÜŞ.KARŞ. XXX /

48 Örnek Hastane işletmesindeki TL tutarındaki bir malzemelerin değeri TL ye inmiştir, fakat değer düşüklüğü kesin değildir. Mad. No AÇIKLAMA BORÇ ALACAK 1...Tarih Diğer Stoklar Hesabı Değeri düşen mallar İlk Madde ve Malz. Hesabı Malzemelerin değerinin düşmesi...tarih Karşılık Giderleri Hesabı 158 Stok Değer Düşüklüğü Karşılığı Değer düşüklüğü için karşılık ayrılması

49 STOK HESAPLARININ İŞLEYİŞİ 159 Verilen Sipariş Avansları: Bu hesap yurt içinden ya da yurt dışından satın alınmak üzere sipariş edilen stoklarla ilgili olarak yapılan avans ödemelerinin izlendiği hesaptır. Hesabının İşleyişi: Yapılan avans ödemeleri bu hesaba borç olarak kaydedilir, malın teslim edilmesinde hesap alacak kaydedilir.

50 Örnek Hastane tarihinde TL tutarındaki malzemenin alınması için TL avans olarak ödenmiştir tarihinde malzeme teslim alınmış ve kalan tutar da peşin ödenmiştir. KDV % 18 hariç. Mad. No AÇIKLAMA BORÇ ALACAK Verilen Sipariş Avansları Hesabı Kasa Hesabı Alınan mal için avans verilmesi İlk Madde ve Malz Hesabı 191 İndirilecek KDV Hesabı Verilen Sipariş Avansları Hesabı 100 Kasa Hesabı Malın teslim alınması

51 Değişik Zamanlarda Alınan Malların Maliyeti Sorunu Hastaneler sunulan sağlık hizmetinin devamlılığı için depolarında istenilen malları bulundurmak zorundadırlar. Bu yüzden değişik zamanlarda mal alımı yaparlar. Bu alımlar değişik tarihlerde olduğu için malların fiyatına gelebilen zamlardan vb. başka nedenlerden dolayı kullanılan malzemenin maliyetinin belirlenmesi bir problem teşkil eder. Bunun için depoda kalan veya kullanılan malzemenin maliyetinin belirlenmesinde çeşitli yöntemler ortaya çıkmıştır. (stok değerleme yöntemleri)

52 MALİYET BEDELİNİ ESAS ALAN STOK DEĞERLEME YÖNTEMLERİ Gerçek Parti Maliyeti Yöntemi (Has Maliyet Yöntemi) Ortalama Maliyet Yöntemi Tartlı Ortalama Maliyet Yöntemi Hareketli Ortalama Maliyet Yöntemi, İlk Giren İlk Çıkar (FIFO) Yöntemi Son Giren İlk Çıkar (LIFO) Yöntemi İlk Gelecek Olan İlk Çıkar (NIFO) Yöntemi

53 ÖRNEK: Eylül Ayı A İlacının Hareketleri; Tarih Açıklama Miktar (Kutu) Birim Alış Maliyeti Tutar 01.EylAğustostan Devir 300 2, Eyl Alış 700 2, EylÜretime Sevk 500?? 15.Eyl Alış 600 3, EylÜretime Sevk 800?? 28.Eyl Alış 300 3, EylEkime Devir 600??

54 GERÇEK PARTİ MALİYETİ YÖNTEMİ (HAS MALİYET YÖNTEMİ) Stoğun işletmeye giriş tarihinde maliyeti biliniyorsa, satıldığında da bu değer üzerinden değerlemenin yapılmasına olanak sağlayan yöntemdir. Birbirinden çok farklı özelliklere sahip malların satışı ile uğraşan işletmelerin kullanmış olduğu bir yöntemdir. Bir işletme otomobil, değerli taşlar, taşınmaz mal gibi birbiri yerine ikame edilemeyen farklı özelliklere sahip mal satışı yaptığında bu yöntemi kullanması gerekmektedir.

55 GERÇEK PARTİ MALİYETİ YÖNTEMİ (HAS MALİYET YÖNTEMİ) Bu yöntemde depoya giren malın (ilk madde/malzemenin) hangi partiye ait olduğu net bir şekilde tespit edilebilmekte ve takip edilebilmektedir. Genellikle parasal değeri yüksek ve miktar olarak sınırlı sayıda mal satan işletmelerin kullanmış olduğu bir yöntemdir.

56 Örnek 8/9/2014 tarihinde üretime gönderilen 500 kutunun 300 ü Ağustos Ayı devirlerinden, 200 ü 6/9/2014 tarihindeki alımdan, 20/9/2014 tarihinde üretime gönderilen 800 kutunun 300 ü 6/9/2014 tarihindeki alımdan, 500 ü 20/9/2014 tarihindeki alımdan, Bu bilgiler çerçevesinde sürekli envanter yöntemine göre düzenlenmiş A İlacının stok kartı;

57 Cinsi : A İlacı Üst Limit: Ölçü : Kutu Alt Limit: Kodu : 0001 STOK KARTI Tarih Açıklama Ağustostan 01.EylDevir 06.Eyl Alış Üretime 08.EylSevk 15.Eyl Alış Üretime 20.EylSevk 28.Eyl Alış 30.Eyl TOPLAM Giriş Sıra No Giren Çıkan Kalan Miktar Birim Tutar Miktar Birim Tutar Miktar Birim Tutar Maliyet Maliyet Maliyet , X 700 2, , , X 300 2, , , X 600 3, , , X 300 2, , , , X 300 3, , , ,

58 Ortalama Maliyet Yöntemi Her bir stok kaleminin maliyeti, dönem başındaki malların ağırlıklı ortalama maliyeti ile dönem içinde alınan malların maliyetinin ağırlıklı ortalamasının alınmasıyla belirlenmektedir. Malların Maliyeti Ortalama Maliyet = Malların Miktarı

59 Ortalama Maliyet Yöntemi Aralıklı Envanter Yöntemi Tartılı Ortalama Maliyet Yöntemi Devamlı Envanter Yöntemi Hareketli Ortalama Maliyet Yöntemi

60 Tartılı Ortalama Maliyet Yöntemi Bu yöntem, belli bir dönem içerisinde alınan malzemelerin miktar ve tutarları esas alınarak üretime sevk veya satış maliyetini maliyetlerini belirlemeye dayanır. Malzemelerin girişlerin periyodik olarak kayda tabi tutulurken; üretime sevk veya satış işlemleri sadece miktar olarak takip edilir. D.Başı Stok Maliyeti + D.İçi Stok alış Maliyeti Ağırlıklı Ortalama = Birim Maliyet D.Başı Stok Miktarı + D.içi Alınan Stk.Miktarı ÖNEMLİ : Stoğa ilişkin ortalama maliyetin hesaplanabilmesi için belirli bir dönem sonunun (genellikle ay sonu) beklenmesi gerekmektedir.

61 Örnek Cinsi : A İlacı Üst Limit: Ölçü : Kutu Alt Limit: Kodu : 0001 STOK KARTI Tarih Açıklama Giriş Sıra No Miktar Giren Çıkan Kalan Birim Tutar Miktar Birim Tutar Miktar Birim Maliyet Maliyet Maliyet Tutar Ağustostan 01.EylDevir 06.Eyl Alış Üretime 08.EylSevk 15.Eyl Alış Üretime 20.EylSevk 28.Eyl Alış 30.Eyl TOPLAM , X 700 2, X 500 X 600 3, X 800 X 300 3, , , ,

62 Örnek TOM = = 2,97 TL/ad. Dönem İçindeki Üretime Sevkler = Dönem İçi Çıkış Miktarı X TOM = X 2,97= TL Dönem Sonu Stok Maliyeti = Dönem Sonu Stok Miktarı X TOM = 600 X2,97=1.782

63 Hareketli Ortalama Maliyet Yöntemi Tartılı ort. Maliyet yönteminde birim maliyet ancak belli dönem sonunda hesaplanabilmektedir ve bu nedenle de dönem içinde yapılan satışlar ya da dönem içinde üretilen mamullerin maliyeti ancak dönem sonunda tespit edilebilmektedir. Bu olumsuz durumu giderebilmek için, tartılı ort. Maliyet yönteminde her dönemin sonunda yapılan hesaplama, hareketli ort. Maliyet yönteminde her satın alınan mal, ilk madde veya malzeme için yapılmaktadır. Her mal alışında ortalama maliyetin hesaplanmasına olanak sağlayan yöntemdir.

64 Örnek Cinsi : A İlacı Üst Limit: Ölçü : Kutu Alt Limit: Kodu : 0001 Tarih Açıklama Ağustostan 01.EylDevir Giriş Sıra No Miktar STOK KARTI Giren Çıkan Kalan Birim Maliyet Tutar Miktar Birim Maliyet Tutar Miktar Birim Maliyet , Eyl Alış X 700 2, , Üretime 08.EylSevk Tutar X 500 2, , Eyl Alış X 600 3, , Üretime 20.EylSevk X 800 2, , Eyl Alış X 300 3, , Eyl TOPLAM

65 İLK GİREN İLK ÇIKAR YÖNTEMİ (FİFO) İlk satın alınan, üretime sevk edilen veya üretilen stok kaleminin ilk satıldığı ve dönem sonunda stokta kalan kalemlerin en son satın alınanlar veya üretilenlerden olduğu varsayımına dayanmaktadır. Bu yöntem, dönem sonu stok mevcudunu, en son alışların maliyeti üzerinden gösterdiği için diğer yöntemlere göre stoklar kaleminin ( nolu hesaplar) bilançoda cari maliyetlere en yakın gösteren yöntemdir. Malların fiziksel akışıyla maliyetlerin belirlenmesi uyumludur.

66 Örnek Cinsi : A İlacı Üst Limit: Ölçü : Kutu Alt Limit: Kodu : 0001 STOK KARTI Tarih Açıklama Giriş Sıra No Miktar Giren Çıkan Kalan Birim Tutar Miktar Birim Tutar Miktar Birim Maliyet Maliyet Maliyet Tutar Ağustostan 01.EylDevir 06.Eyl Alış Üretime 08.EylSevk 15.Eyl Alış Üretime 20.EylSevk 28.Eyl Alış 30.Eyl TOPLAM , X 700 2, , , X 300 2, , , X 600 3, , , X 500 2, , , X 300 3, , ,

67 SON GİREN İLK ÇIKAR YÖNTEMİ (LİFO) En son satın alınan, üretime sevk edilen veya üretilen stok kaleminin ilk satıldığı ve dönem sonunda stokta kalan kalemlerin ilk satın alınanlar veya üretilenlerden olduğu varsayımına dayanmaktadır. Dönem sonunda işletmede ilk satın alınan malların birim maliyeti esas alınacaktır. Stokların fiyat artışlarından işletmeyi korur. Yüksek fiyatlardan alınmış malları, maliyetlere yansıttığından oluşan maliyetler daha gerçekçidir.

68 SON GİREN İLK ÇIKAR YÖNTEMİ (LİFO) Satılan malların maliyeti diğer yöntemlere göre daha yüksek hesaplanır. Yüksek enflasyonist dönemlerde işletmelerin fiktif karlar üzerinden vergi ödemesine engel olur. VUK na göre ten bu yana uygulaması kaldırılmıştır. TFRS /TMS ye göre de uygulaması yoktur.

69 Örnek Cinsi : A İlacı Üst Limit: Ölçü : Kutu Alt Limit: Kodu : 0001 Tarih Açıklama Ağustostan 01.EylDevir 06.Eyl Alış Üretime 08.EylSevk 15.Eyl Alış Üretime 20.EylSevk 28.Eyl Alış 30.Eyl TOPLAM Giriş Sıra No Miktar STOK KARTI Giren Çıkan Kalan Birim Maliyet Tutar Miktar Birim Maliyet Tutar Miktar Birim Maliyet , X 700 2, X 500 2, X 600 3, X ,00 2, X 300 3, ,86 2,95 2,86 2,95 2,86 2,95 3,00 Tutar , ,86 3,

70 Mal Alma ve Depolama Satınalma Tarihleri PİYASA 3 Tüketim Tüketim LIFO HASTALAR FIFO

15 STOKLAR. Satın alınan veya işletmede üretilen stoklar, edinme aşamasında maliyet değeri ile değerlenir. Maliyet değeri;

15 STOKLAR. Satın alınan veya işletmede üretilen stoklar, edinme aşamasında maliyet değeri ile değerlenir. Maliyet değeri; 15 STOKLAR Stoklar işletmenin satmak, üretimde kullanmak veya tüketmek amacıyla edindiği ilk madde ve malzeme, yarı mamul, mamul, ticari mal, yan ürün, artık ve hurda gibi varlıklardan oluşur. Bu grup

Detaylı

MALİYET MUHASEBESİ. Erkan Baykuş / Levent KARTAL. Vergi Bölümü Kıdemli Müdürleri

MALİYET MUHASEBESİ. Erkan Baykuş / Levent KARTAL. Vergi Bölümü Kıdemli Müdürleri MALİYET MUHASEBESİ Erkan Baykuş / Levent KARTAL Vergi Bölümü Kıdemli Müdürleri MALİYET MUHASEBESİ İLE İLGİLİ TEMEL KAVRAMLAR Genel Açıklama Maliyet muhasebesi üretilen mamul ve hizmetlerin maliyetini oluşturan

Detaylı

GENEL MUHASEBE GİRİŞ

GENEL MUHASEBE GİRİŞ GENEL MUHASEBE GİRİŞ TEMEL KAVRAMLAR 1. Sosyal Sorumluluk Kavramı, 2. Kişilik Kavramı, 3. İşletmenin Sürekliliği Kavramı, 4. Dönemsellik Kavramı, 5. Parayla Ölçülme Kavramı, 6. Maliyet Esası Kavramı, 7.

Detaylı

TEKDÜZEN HESAP PLANI VE İŞLEYİŞİ

TEKDÜZEN HESAP PLANI VE İŞLEYİŞİ TEKDÜZEN HESAP PLANI VE İŞLEYİŞİ A TEKDÜZEN HESAP ÇERÇEVESİ B HESAP PLANI C HESAP PLANI AÇIKLAMALARI A TEKDÜZEN HESAP ÇERÇEVESİ HESAP SINIFLARI 1 DÖNEN VARLIKLAR 2 DURAN VARLIKLAR 3 KISA VADELİ YABANCI

Detaylı

MUHASEBE. Tanım = Mali nitelikteki olayları. Kaydeden Sınıflandıran Raporlayan Yorumlayan bir bilimdir.

MUHASEBE. Tanım = Mali nitelikteki olayları. Kaydeden Sınıflandıran Raporlayan Yorumlayan bir bilimdir. 1 MUHASEBE Tanım = Mali nitelikteki olayları Kaydeden Sınıflandıran Raporlayan Yorumlayan bir bilimdir. 2 Kaydetme = Muhasebe, para ile ifade edilebilir olayları düzenleyip, belirlenen kurallar içinde

Detaylı

1- Gelir (Hasılat) ve Gider Hesaplarıyla ilgili olarak aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? (2004/2)

1- Gelir (Hasılat) ve Gider Hesaplarıyla ilgili olarak aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? (2004/2) FİNANSAL 1- Gelir (Hasılat) ve Gider Hesaplarıyla ilgili olarak aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? (2004/2) Gelir ve Gider Hesaplarının kalanları bilançoya aktarılır. Gelir ve Gider Hesapları sonuç

Detaylı

TEK DÜZEN HESAP PLANI 1 DÖNEN VARLIKLAR 10 HAZIR DEĞERLER 100 KASA 101 ALINAN ÇEKLER 102 BANKALAR 103 VERİLEN ÇEKLER VE ÖDEME EMİRLERİ (-) 104 105 106 107 108 DİĞER HAZIR DEĞERLER 109 11 MENKUL KIYMETLER

Detaylı

NUMERUS ÖZGÜN MUHASEBE SORULARI NIN (3.BASI) TAHMİN ETTİĞİ SORULAR

NUMERUS ÖZGÜN MUHASEBE SORULARI NIN (3.BASI) TAHMİN ETTİĞİ SORULAR NUMERUS ÖZGÜN MUHASEBE SORULARI NIN (3.BASI) TAHMİN ETTİĞİ SORULAR 2013 MUHASEBE SORUSU NUMERUS MUHASEBE SAYFA:29 SORU 1: I. Parayla ölçülme II. Maliyet esası A) Kişilik B) Özün önceliği III. Tutarlılık

Detaylı

Bu hesap, işletmenin elinde bulunan ulusal ve yabancı paraların TL. karşılığının izlenmesi için kullanılır.

Bu hesap, işletmenin elinde bulunan ulusal ve yabancı paraların TL. karşılığının izlenmesi için kullanılır. 1 HESAP PLANI AÇIKLAMALARI 1. DÖNEN VARLIKLAR Bu ana hesap grubu; nakit olarak elde ve bankada tutulan varlıklar ile normal koşullarda en fazla bir yıl veya işletmenin normal faaliyet dönemi içinde paraya

Detaylı

İşletme Fakültesi İşletme Bölümü için

İşletme Fakültesi İşletme Bölümü için İşletme Fakültesi İşletme Bölümü için ENVANTER VE BİLANÇO DERS NOTLARI Yrd.Doç.Dr. Serhan Gürkan MUHASEBE KAVRAMI VE MUHASEBE SÜRECİ Muhasebe, işletmeyle ilgili mali nitelikli olayları tespit eden, sınıflandıran,

Detaylı

C HESAP PLANI AÇIKLAMALARI

C HESAP PLANI AÇIKLAMALARI C HESAP PLANI AÇIKLAMALARI 1. DÖNEN VARLIKLAR Bu ana hesap grubu; nakit olarak elde ve bankada tutulan varlıklar ile normal koşullarda en fazla bir yıl veya işletmenin normal faaliyet dönemi içinde paraya

Detaylı

TEMEL FİNANS MATEMATİĞİ, DEĞERLEME YÖNTEMLERİ, MUHASEBE ve MALİ ANALİZ

TEMEL FİNANS MATEMATİĞİ, DEĞERLEME YÖNTEMLERİ, MUHASEBE ve MALİ ANALİZ TEMEL FİNANS MATEMATİĞİ, DEĞERLEME YÖNTEMLERİ, MUHASEBE ve MALİ ANALİZ Sermaye Piyasası Faaliyetleri Temel Düzey Lisansı Eğitimi EKİM 2012 Bu kılavuz, Türkiye Sermaye Piyasası Aracı Kuruluşları Birliği

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MUHASEBE FİNANSMAN ÜRÜN VE HİZMET MALİYETİ 344MV0039

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MUHASEBE FİNANSMAN ÜRÜN VE HİZMET MALİYETİ 344MV0039 T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MUHASEBE FİNANSMAN ÜRÜN VE HİZMET MALİYETİ 344MV0039 Ankara, 2011 Bu modül, mesleki ve teknik eğitim okul/kurumlarında uygulanan Çerçeve Öğretim Programlarında yer alan yeterlikleri

Detaylı

TEKDÜZEN MUHASEBE SİSTEM

TEKDÜZEN MUHASEBE SİSTEM TEKDÜZEN MUHASEBE SİSTEMİ 2GÜN 2.GÜN - 1. SAAT DÖNEN VARLIKLAR İLE İLGİLİ MUHASEBE İLKE VE POLİTİKALARI HAZIR DEĞERLER MUHASEBE POLİTİKALARININ TANIMI VE ÖNEMİ Muhasebe politikaları, işletmelerin finansal

Detaylı

Yönerge No: 30 ETİ MADEN İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ MUHASEBE ESASLARI YÖNERGESİ

Yönerge No: 30 ETİ MADEN İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ MUHASEBE ESASLARI YÖNERGESİ Yönerge No: 30 ETİ MADEN İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ MUHASEBE ESASLARI YÖNERGESİ ARALIK-2008 ETİ MADEN İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ MUHASEBE ESASLARI YÖNERGESİ İÇİNDEKİLER MUHASEBE USUL VE ESASLARI... 1

Detaylı

DÖNEM SONU MUHASEBE İŞLEMLERİ

DÖNEM SONU MUHASEBE İŞLEMLERİ TC. DÜZCE ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU DÖNEM SONU MUHASEBE İŞLEMLERİ (DERS NOTU) Yard. Doç.Dr. Alaettin İMAMOĞLU Öğr.Gör.Dr. Nuri Sait ALTUN Öğr.Gör. Aydın BAĞDAT MART-2013 0 KISALTMALAR

Detaylı

GENEL YÖNETİM MUHASEBE YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

GENEL YÖNETİM MUHASEBE YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar 4435 GENEL YÖNETİM MUHASEBE YÖNETMELİĞİ Bakanlar Kurulu Kararının Tarihi : 3/5/2005 No : 2005/8844 Dayandığı Kanunun Tarihi : 10/12/2003 No : 5018 Yayımlandığı R.Gazetenin Tarihi : 8/6/2005 No : 25839

Detaylı

ULUSLARARASI FİNANSAL RAPORLAMA STANDARTLARI NA GENEL BİR BAKIŞ VE BİR UYGULAMA ÖRNEĞİ

ULUSLARARASI FİNANSAL RAPORLAMA STANDARTLARI NA GENEL BİR BAKIŞ VE BİR UYGULAMA ÖRNEĞİ ULUSLARARASI FİNANSAL RAPORLAMA STANDARTLARI NA GENEL BİR BAKIŞ VE BİR UYGULAMA ÖRNEĞİ 2008 Dağhan Alpman Kıdemli Denetçi Deloitte Türkiye * Bu çalışma 2008 yılında Bilgi Üniversitesi tarafından, en başarılı

Detaylı

DÖNEM SONU İŞLEMLERİ MUHASEBE VE VERGİSEL BOYUTU İŞBİRLİĞİ İLE Ocak 2008

DÖNEM SONU İŞLEMLERİ MUHASEBE VE VERGİSEL BOYUTU İŞBİRLİĞİ İLE Ocak 2008 DÖNEM SONU İŞLEMLERİ MUHASEBE VE VERGİSEL BOYUTU İŞBİRLİĞİ İLE Ocak 2008 DÖNEM SONU İŞLEMLERİ MUHASEBE VE VERGİSEL BOYUTU GİRİŞ İşletmelerin süresiz olarak varsayılan ömrü, faaliyet sonuçlarının tespiti

Detaylı

DÖNEM SONU İŞLEMLERİ VERGİ MUHASEBE UYGULAMALARI EĞİTİMİNE HOŞ GELDİNİZ RECEP SELİMOĞLU YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİR

DÖNEM SONU İŞLEMLERİ VERGİ MUHASEBE UYGULAMALARI EĞİTİMİNE HOŞ GELDİNİZ RECEP SELİMOĞLU YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİR DÖNEM SONU İŞLEMLERİ VERGİ MUHASEBE UYGULAMALARI EĞİTİMİNE HOŞ GELDİNİZ RECEP SELİMOĞLU YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİR VUK DEĞERLEME HÜKÜMLERİ(MD/258-330) DEĞERLEME: VERGİ MATRAHLARININ HESAPLANMASIYLA İLGİLİ İKTİSADİ

Detaylı

TEKDÜZEN HESAP PLANI - I

TEKDÜZEN HESAP PLANI - I TEKDÜZEN HESAP PLANI - I MUHASEBENİN TEMEL KAVRAMLARI, MALİ TABLO DÜZENLEME İLKELERİ VE MALİ TABLOLAR DÜZENLEMENİN AMACI: Bu düzenleme; bilanço usulünde defter tutan gerçek ve tüzel kişilere ait teşebbüs

Detaylı

GENEL YÖNETİM MUHASEBE YÖNETMELİĞİ

GENEL YÖNETİM MUHASEBE YÖNETMELİĞİ 6221 GENEL YÖNETİM MUHASEBE YÖNETMELİĞİ Bakanlar Kurulu Kararının Tarihi : 3/12/2014 No : 2014/7052 Dayandığı Kanunun Tarihi : 10/12/2003 No : 5018 Dayandığı K.H.K nin Tarihi : 13/12/1983 No: 175 Yayımlandığı

Detaylı

MUHASEBE VE FİNANSMAN

MUHASEBE VE FİNANSMAN T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MUHASEBE VE FİNANSMAN GELİR TABLOSU 344MV0027 Ankara, 2011 Bu modül, mesleki ve teknik eğitim okul/kurumlarında uygulanan Çerçeve Öğretim Programlarında yer alan yeterlikleri

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MUHASEBE FİNANSMAN VARLIK HESAPLARI 344MV0022

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MUHASEBE FİNANSMAN VARLIK HESAPLARI 344MV0022 T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MUHASEBE FİNANSMAN VARLIK HESAPLARI 344MV0022 Ankara, 2011 Bu modül, mesleki ve teknik eğitim okul/kurumlarında uygulanan Çerçeve Öğretim Programlarında yer alan yeterlikleri

Detaylı

MUHASEBEN N TEMEL KAVRAMLARI VE TEKDÜZEN HESAP PLANI

MUHASEBEN N TEMEL KAVRAMLARI VE TEKDÜZEN HESAP PLANI MUHASEBEN N TEMEL KAVRAMLARI VE TEKDÜZEN HESAP PLANI 1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13 No.lu Muhasebe Sistemi Uygulama Genel Tebliğleri Enflasyon düzeltmesi hesapları dahil TÜRMOB YAYINLARI- 234 Dizgi - Düzenleme

Detaylı

TEK DÜZEN MUHASEBE SİSTEMİ UYGULAMALARI VE MALİ TABLOLAR EĞİTİMİ

TEK DÜZEN MUHASEBE SİSTEMİ UYGULAMALARI VE MALİ TABLOLAR EĞİTİMİ GAZİ ÜNİVERSİTESİ GAZİSEM İŞBİRLİĞİ İLE DÜZENLENEN TEK DÜZEN MUHASEBE SİSTEMİ UYGULAMALARI VE MALİ TABLOLAR EĞİTİMİ 2010 - Muhasebenin Temel Kavramları - Mali Tablo İlkeleri - Güncellenmiş Tek Düzen Hesap

Detaylı

Yönetmelik. M. AYDIN Devlet Bakanı. M. BAŞESGİOĞLU Çalışma ve Sos. Güv. Bakanı. H. ÇELİK Kültür ve Turizm Bakanı V.

Yönetmelik. M. AYDIN Devlet Bakanı. M. BAŞESGİOĞLU Çalışma ve Sos. Güv. Bakanı. H. ÇELİK Kültür ve Turizm Bakanı V. Karar Sayısı : 2005/8844 Yönetmelik Ekli Genel Yönetim Muhasebe Yönetmeliği nin yürürlüğe konulması; Maliye Bakanlığı nın 29/3/2005 tarihli ve 6243 sayılı yazısı üzerine, 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi

Detaylı

DIŞ TİCARETTE HESAP PLANI Y.DOÇ.DR. YAŞAR ÖZ 2

DIŞ TİCARETTE HESAP PLANI Y.DOÇ.DR. YAŞAR ÖZ 2 DIŞ TİCARETTE HESAP PLANI Y.DOÇ.DR. YAŞAR ÖZ 2 100 KASA HESABI 100.01 Merkez Kasa 100.01.01 TL Kasası 100.01.02 Yabancı Paralar Kasası 100.01.02.01 Dolar 100.01.02.02 Euro 100.01.02.03 Sterlin 100.01.02.04

Detaylı

FİNANSAL MUHASEBE SMMM SINAVLARINA YÖNELİK DERS KİTABI. SMMM Dr.Murat DEMET

FİNANSAL MUHASEBE SMMM SINAVLARINA YÖNELİK DERS KİTABI. SMMM Dr.Murat DEMET FİNANSAL MUHASEBE 1 FİNANSAL MUHASEBE SMMM SINAVLARINA YÖNELİK DERS KİTABI SMMM Dr.Murat DEMET FİNANSAL MUHASEBE 2 MUHASEBENİN TANIMI VE ÇEŞİTLERİ Muhasebenin temel amacı bir işletmede ortaya çıkan ve

Detaylı

GENEL MUHASEBE ÖZKAYNAKLAR GELİRLER VE GİDERLER NAZIM HESAPLAR. Yrd. Doç. Dr. Serap DURUKAN KÖSE Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi

GENEL MUHASEBE ÖZKAYNAKLAR GELİRLER VE GİDERLER NAZIM HESAPLAR. Yrd. Doç. Dr. Serap DURUKAN KÖSE Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi GENEL MUHASEBE ÖZKAYNAKLAR GELİRLER VE GİDERLER NAZIM HESAPLAR Yrd. Doç. Dr. Serap DURUKAN KÖSE Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi ÖZKAYNAKLAR ÖZKAYNAKLAR Öz kaynaklar (öz sermaye), işletme sahip veya sahiplerinin

Detaylı