MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU"

Transkript

1 MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU MALİ HİZMETLER DAİRE BAŞKANLIĞI BÜTÇE DENETİM MÜDÜRLÜĞÜ 2014

2 SUNUŞ 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu nun 30. maddesinde Genel yönetim kapsamındaki idareler bütçelerinin ilk altı aylık uygulama sonuçları, ikinci altı aya ilişkin beklentiler ve hedefler ile faaliyetlerini kapsayan mali durumu Temmuz ayı içinde kamuoyuna açıklar denilmektedir. Bunun gereği olarak Ocak - Haziran dönemi bütçe gerçekleşmeleri ve faaliyetleri Temmuz Aralık dönemine ilişkin Hedef ve beklentilerin yer aldığı İETT Genel Müdürlüğü 2014 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu ilgili mevzuat doğrultusunda hesap verilebilirlik, saydamlık ve güvenilirlik çerçevesinde hazırlanıp kamuoyunun bilgisine sunulmuştur. Mümin KAHVECİ Genel Müdür V.

3 GİRİŞ OCAK-HAZİRAN 2014 BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI

4 GİRİŞ İdaremizin, Büyükşehir Belediye Meclis kararıyla kabul edilen 2014 mali yılı gider bütçesi TL dir. Gider Bütçemiz 2013 Mali yılı bütçesine göre % 17 lik bir azalma göstermiştir. Bunun en büyük sebebi 2013 yılında yatırım bütçemizin neredeyse tamamını oluşturan otobüs alımlarını gerçekleştirerek filomuzun büyük bir kısmını yenilememizdir Mali yılında da Kurumumuz otobüs alımlarına devam etmektedir Ocak-Haziran döneminde TL gider bütçe gerçekleşmesi sağlanmıştır Mali yılı gelir bütçemiz bir önceki yıla göre % 12 lik bir azalış göstererek TL olarak hedeflenmiştir. Bu azalışın sebebi yatırımlar için İstanbul Büyükşehir Belediyesinden aldığımız sübvanselerin azalmasıdır yılının ilk altı aylık döneminde gelir gerçekleşmemiz TL dir.

5 MİLYONLAR I.OCAK-HAZİRAN 2014 DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI BÜTÇE 2014 YILI BÜTÇE PERFORMANSI GERÇEKLEŞME (OCAK-HAZİRAN) ORAN(%) GELİR ,75 GİDER ,41 2,500 2,000 1,500 BÜTÇE 1,000 GERÇEKLEŞME (OCAK-HAZİRAN) GELİR GİDER İstanbul Büyük Şehir Meclis kararıyla onaylanan Kurumumuz 2014 Mali Yılı Bütçesi ile TL ödenek verilmiştir. 6 Aylık dönemde Bütçe giderleri TL olarak gerçekleşmiştir. Gerçekleşme oranı %34 tür.

6 BÖLÜM I BÜTÇE GİDERLERİ

7 MİLYONLAR BÜTÇE GERÇEKLEŞMELERİ 2013 ve 2014 yılları Ocak Haziran dönemi Bütçe Giderlerinin ekonomik sınıflandırmaya göre ilk altı aylık gerçekleşmeleri aşağıdaki tabloda gösterilmiştir DÖNEMİ OCAK- HAZİRAN GERÇEKLEŞME 2014 DÖNEMİ OCAK- HAZİRAN GERÇEKLEŞME

8 MİLYONLAR BÜTÇE GİDERLERİ BÜTÇE GERÇEKLEŞME ( ) TL olarak belirlenen bu ödeneklerin gider kalemlerine göre bütçeden aldığı paylara bakacak olursak; Personel Giderlerimiz ile Sosyal Güvenlik Kurumlarına Ödenen Devlet Primi Giderlerine %27, Mal ve Hizmet Giderlerine %48, Faiz Giderlerine %0,63, Cari Transferlere %0,15, tamamı yatırımlardan oluşan Sermaye Giderlerine ise %18 yine önemli bir kısmı yatırımların finansmanı amacıyla kullanılacak olan Yedek Ödenek kalemine %7 oranında bütçeden pay ayrılmıştır.

9 MİLYONLAR Yılları Ocak-Haziran Dönemi Gider Gerçekleşmeleri Artış Azalış Oranları İle Toplam Gerçekleşme İçindeki Payları YILI GERÇEKLEŞME İLK 6 AY 2014 YILI GERÇEKLEŞME İLK 6 AY 2014 yılı Ocak-Haziran döneminde Personel Giderleri bütçesine göre %42,72'lik bir oran ile 165 milyon 316 bin; Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet Primi Giderleri %41,30'luk bir oran ile 30 milyon 884 bin; Mal ve Hizmet Alım Giderleri %46,24'lük bir oran ile 380 milyon 428 bin; Faiz Giderleri %72,30'luk bir oran ile 7 milyon 881 bin; Cari Transferler %67,26'lık bir oran ile 1 milyon 790 bin; Sermaye Giderleri 2,65'lik bir oran ile 8 milyon 189 bin gerçekleşmiştir.

10 MİLYONLAR 01. PERSONEL GİDERLERİ O C A K Ş U B A T M A R T N İ S A N M A Y I S H A Z İ R A N 2013 YILI GERÇEKLEŞME (ocak-haziran) 2014 YILI GERÇEKLEŞME (ocak-haziran) 2014 Bütçe Ödeneği TL olan Personel Giderleri ilk altı aylık dönemde TL olarak gerçekleşmiş olup, gerçekleşme oranı %42,72'dir. Bir önceki yıla oranla %5,41 azalmıştır.

11 MİLYONLAR 02. SOSYAL GÜVENLİK KURUMUNA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ O C A K Ş U B A T M A R T N İ S A N M A Y I S H A Z İ R A N 2013 YILI GERÇEKLEŞME (ocak-haziran) 2014 YILI GERÇEKLEŞME (ocak-haziran) 2014 Bütçe Ödeneği TL olan SGK Devlet Primi Giderleri ilk altı ayda TL olarak gerçekleşmiş olup gerçekleşme oranı %41,30'dur. Bir önceki yıla oranla % 4,46 azalmıştır.

12 MİLYONLAR 03. MAL ve HİZMET ALIM GİDERLERİ BÜTÇE GERÇEKLEŞME

13 Üretime yönelik Mal ve Malzeme alımları Elektronik kart alımlarından oluşmaktadır. Tüketime yönelik Mal ve Malzeme alımlarının büyük bir kısmını oluşturan akaryakıt giderleri ilk altı ayda TL olarak gerçekleşmiştir. Bununla birlikte; Kırtasiye ve büro malzemeleri, enerji ve su giderleri, yiyecek içecek ve giyim alımları diğer Tüketime Yönelik Mal ve Malzeme alımlarını oluşturan gider kalemleridir. Görev Giderleri; kusursuz tazminatlar, vergi resim harç giderleri vb. giderlerden oluşmaktadır yılının ilk altı ayında TL olarak gerçekleşen mal ve hizmet alımları içerisinde en büyük payı Müteahhitlik Hizmetleri oluşturmaktadır. Müteahhitlik hizmetleri; temizlik, güvenlik, yemek, şoför vb. personel hizmet alımlarından oluşmaktadır. Haberleşme giderleri, kira giderleri, köprü geçiş ücretleri, sigorta giderleri, eğitim ve komisyon giderleri diğer hizmet alım kalemleridir. Menkul mal gayri maddi hak alım bakım onarım giderleri otobüslerin bakım onarımı için alınan yedek parça ve bakım onarım giderlerinden oluşmaktadır. Mal ve Hizmet Alımları içerisindeki diğer gider kalemleri yolluklar, gayrimenkul mal bakım onarım giderleri, temsil tanıtma giderleri ve tedavi cenaze giderleri olup ayrıntısı yukarıdaki tabloda gösterilmiştir. MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ (özet)

14 25.00% 20.00% 15.00% 10.00% 5.00% 0.00% O C A K Ş U B A T M A R T N İ S A N M A Y I S H A Z İ R A N 2013 TOPLAM GERÇ.İÇİNDEKİ PAYI 2014 TOPLAM GERÇ. İÇİNDEKİ PAYI Toplam giderler tablosunda en yüksek payı alan Mal ve Hizmet Alım Giderlerinin 2013 yılı Ocak-Haziran döneminde gerçekleşmesi 304 milyon 823 bin TL iken bu oran 2014 yılı Ocak-Haziran döneminde bin TL olarak belirlenmiştir. Bir önceki yıla oranla %24,80 oranında artmıştır yılında Mal ve Hizmet Alım Giderleri aylar itibariyle incelendiğinde 6 aylık dönem içinde Ocak ayında %1,34 ile en düşük, Mart ayında ise %21,42 ile en yüksek seviyede gerçekleşmiştir.

15 MİLYONLAR 04. FAİZ GİDERLERİ O C A K Ş U B A T M A R T N İ S A N M A Y I S H A Z İ R A N 2013 YILI GERÇEKLEŞME (ocak-haziran) 2014 YILI GERÇEKLEŞME (ocak-haziran) 2013 yılının ocak-haziran döneminde iç ve dış borç olmak üzere toplamda 25 milyon 477 bin TL faiz ödemesi yapılmışken 2014 yılında % 69 oranında bir azalmayla 7 milyon 881 bin TL ödenmiştir. Bu azalmada Kurumumuzun bankalardan borçlanma yapmaması etkili olmuştur.

16 05. CARİ TRANSFERLER 90.00% 80.00% 70.00% 60.00% 50.00% 40.00% 30.00% 20.00% 10.00% 0.00% O C A K Ş U B A T M A R T N İ S A N M A Y I S H A Z İ R A N 2013 TOPLAM GERÇ.İÇİNDEKİ PAYI 2014 TOPLAM GERÇ. İÇİNDEKİ PAYI Emekli Sandığı na ödediğimiz makam tazminatları, emekli İkramiyeleri, ek karşılıklar, sendika aidatları vb. giderlerimizden oluşan Cari Transferler 2014 yılının ilk altı ayında 1 milyar 790 bin TL gerçekleşmiştir yılının aynı dönemine göre % 9,70 lik bir artış göstermiştir. Gerçekleşme oranı % 67,26 dır.

17 MİLYONLAR 06. SERMAYE GİDERLERİ BÜTÇE GERÇEKLEŞME Sermaye Giderleri Kurumumuzun yapmış olduğu yatırımları kapsamaktadır Yılı Bütçesinde Sermaye Giderleri için TL ödenek öngörülmüştür. Bu da tüm Bütçenin %17,91'i kadardır. Yatırımların içinde en büyük pay filomuzu yenilemek için yapmış olduğumuz otobüs alımlarından oluşmaktadır yılı ilk altı ayında TL gerçekleşme sağlanmış olup gerçekleşme oranı %2,65'dir. Gerçekleşme oranının düşük kalma sebebi otobüs alım ihalelerinin yılın ikinci altı aylık dönemine sarkmasıdır yılının ilk altı ayında sermaye giderleri içerisinde Mamul Mal Alımlarına TL, Gayri maddi Hak Alımlarına TL, Gayrimenkul Sermaye Üretim Giderlerine TL, Menkul Malların Büyük Onarım Giderlerine TL, Gayrimenkul Büyük Onarım Giderlerine TL harcama yapılmıştır.

18 SERMAYE GİDERLERİ 50.00% 45.00% 40.00% 35.00% 30.00% 25.00% 20.00% 15.00% 10.00% 5.00% 0.00% O C A K Ş U B A T M A R T N İ S A N M A Y I S H A Z İ R A N 2013 TOPLAM GERÇ.İÇİNDEKİ PAYI 2014 TOPLAM GERÇ. İÇİNDEKİ PAYI

19 FİNANSMANIN EKONOMİK SINIFLANDIRILMASI 2014 YILI FİNANSMANIN EKONOMİK SINIFLANDIRMASI I II III IV AÇIKLAMA İÇ BORÇLANMA ,67 9 DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER ,67 52 Diğer Bankalardan ,26 1 Borçlanma 2 Ödeme ,57 3 Kur Farkı ,31 53 Diğer ,93 1 Borçlanma ,36 2 Ödeme ,43 2 DIŞ BORÇLANMA ,35 9 DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER ,35 51 Yabancı Bankalar ,35 1 Borçlanma 0,00 2 Ödeme ,76 3 Kur Farkı ,59 GENEL TOPLAM , Ocak-Haziran döneminde finansal ve mali kuruluşlardan herhangi bir borçlanmaya gidilmeyerek, geçmiş yıllarda alınan kredilerin anapara ödemeleri gerçekleştirilmiştir.

20 BÖLÜM II BÜTÇE GELİRLERİ

21 MİLYONLAR 2014 YILI GELİR BÜTÇESİ VE ALTI AYLIK GERÇEKLEŞME 3,000 2,500 2,000 1,500 1, V E R G İ G E L İ R L E R İ T E Ş E B B Ü S V E M Ü L K İ Y E T G E L İ R L E R İ A L I N A N B A Ğ I Ş V E Y A R D I M L A R İ L E Ö Z E L G E L İ R L E R D İ Ğ E R G E L İ R L E R S E R M A Y E G E L İ R L E R İ R E D V E İ A D E L E R ( - ) BÜTÇE GERÇEKLEŞME ilk altı aylık Bütçe Gelirleri TL olarak gerçekleşmiştir. Gerçekleşme oranı % 41,75 dir.

22 GELİR BÜTÇESİ KARŞILAŞTIRMA İstanbul'da şehir içi toplu taşıma hizmetlerini gerçekleştiren İETT İşletmeleri Genel Müdürlüğü esas gelirlerini Bilet satış gelirlerinden oluşan Kurum Hasılatı oluşturmaktadır yılında uygulamaya konulan Toplu Taşıma Bilet Entegrasyonu kapsamında İETT tarafından satışı yapılan elektronik biletlerden sağlanan hasılatın, geçiş sayıları temel alınarak diğer toplu taşıma işletmecilerine dağıtımı yapılmaktadır. (Red ve iadeler) Merkezi Bütçeden herhangi bir pay alamayan İETT'nin, İstanbul Büyükşehir Belediyesinden sağlanan hibe ve bağışlar önemli bir gelir kaynağını oluşturmaktadır.

23 MİLYONLAR BÜTÇE GELİRLERİ O C A K Ş U B A T M A R T N İ S A N M A Y I S H A Z İ R A N 2013 YILI GERÇEKLEŞME (ocak-haziran) 2014 YILI GERÇEKLEŞME (ocak-haziran) 2013 yılı ilk altı ayda TL gerçekleşmiş iken 2014 yılında TL gerçekleşme olmuştur. Bir önceki yıla oranla %5,53 artmıştır.

24 MİLYONLAR 03. TEŞEBBÜS VE MÜLKİYET GELİRLERİ YILI 2014 YILI 2013 Yılı ilk altı aylık Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri TL iken 2014 yılında TL gerçekleşme olmuştur. Bir önceki yıla oranla %12,84 artmıştır.

25 BÖLÜM III MALİ DURUM FAALİYETLER VE BEKLENTİLER

26 2014 OCAK-HAZİRAN DÖNEMİNDE YÜRÜTÜLEN FAALİYETLER İstanbul on beş milyonluk nüfusu, kendine özgü coğrafyası ve sürekli göç alan yapısıyla dünya şehirleriyle yarışan küresel bir kenttir. Yüzyılı aşkın bilgi birikimi ve tecrübesiyle İstanbul un, can damarı sayılan ve yüz kırk üç yıldır toplu taşımanın yükünü omuzlayan, İETT kente her geçen gün daha büyük hizmet verebilmek için yılın 365 günü 24 saat aralıksız çalışmaktadır. Hizmetlerini yerine getirirken TL olan 2014 yılı gider bütçesinin Ocak- Haziran döneminde TL sini harcamıştır. Toplu taşıma hizmetinin en önemli ve en kritik noktasını araçlar ve araçların özellikleri oluşturmaktadır. Bu noktadan hareketle filomuzda bulunan araçların büyük bir kısmı 2013 yılında yenilenmiştir yılında filo yenileme çalışmaları hızla devam etmektedir. Otobüslerin çevre dostu CNG yakıtlı otobüse dönüşümü 2014 Ocak-Haziran döneminde de devam ederek 120 adet O345 aracın CNG dönüşümü yapılmıştır. Ayrıca Hasanpaşa garajındaki dolum istasyonunun kapasitesi de arttırılmıştır. Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığınca hazırlanan ücretsiz veya indirimli seyahat kartları yönetmeliğinin resmi gazetede yayınlanarak yürürlüğe girmesinin ardından 65 yaş üstü yolcularımız İETT toplu taşıma araçlarından ücretsiz faydalanmaya başlamışlardır. Kurumumuz, İstanbul kart yüklemesi yapan ve kart satışını gerçekleştiren OSM ve biletmatiklerin sayısını, 2014 yılında 377 ye çıkartarak yolcularına daha iyi hizmet vermeyi amaçlamıştır. Müşteri memnuniyetini arttırmayı hedefleyen idaremiz, vatandaşlara daha kaliteli ve konforlu hizmet vermek amacıyla Üsküdar ve Kadıköy Başvuru Merkezlerini açmıştır mali yılın ilk 6 ayında toplu ulaşım hizmetlerine ilişkin müşteri gereksinimlerini ve beklentilerini hangi noktalarda ne ölçüde karşılandığını ölçmek amacıyla, genel müşteri memnuniyeti anketi, metrobüs müşteri memnuniyeti anketi, çalışan memnuniyet anketi ve kurumsal itibar anketi yapılmıştır. Motor ve güç aktarma organlarının tasarımı ve üretiminin yerli imkânlarla gerçekleştirilmesi amacıyla İETT öncülüğünde ana üreticiler ve Yıldız Teknik Üniversitesi nin katılımı ile kurulan Türk Motor Platformu 2014 yılında da çalışmalarına devam ederek fizibilite raporlarını hazırlamıştır.

27 İdaremiz, çalışanların moral ve motivasyonunu arttırmak amacıyla, Miniatürk gezisi, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü kutlaması, Kutlu Doğum Haftası etkinlikleri, Çevreci faaliyetler vb. birtakım faaliyetler düzenlenmiştir yılı ocak-haziran döneminde İdaremizdeki fiziki koşulları iyileştirmek amacıyla; Yunus Garajına İdari bina, Edirnekapı Garajına bakım hangarı, Kâğıthane Garajındaki Simülasyon Merkezi revizyonunu gerçekleştirmiştir. TEMMUZ-ARALIK 2014 DÖNEMİNE İLİŞKİN BEKLENTİLER VE HEDEFLER BÜTÇE GİDERLERİ 2014 ilk 6 aylık dönemine baktığımızda, gider bütçe gerçekleşmelerimizin % olduğu görülmektedir. Otobüs alımlarının ikinci altı aylık dönemde gerçekleştirilmesiyle planlanan 1milyar 587 bin harcama ile % 92 civarında bütçe gerçekleşmesi beklenmektedir. BÜTÇE GELİRLERİ 2014 ilk altı aylık dönemde bütçe gelir gerçekleşmesi 817 milyon 401 bin TL dir. Bütçe gerçekleştirme oranı % dir yılının ikinci altı aylık döneminde İBB yardımlarının bütçede öngörüldüğü gibi gerçekleşmesi ve planlanan gelirlerin tahsil edilmesiyle 1 milyar 850 milyon TL ile % 95 civarında gelir gerçekleşmesi beklenmektedir. TEMMUZ-ARALIK 2014 DÖNEMİNDE YÜRÜTÜLECEK FAALİYETLER Kurumumuz, stratejik planında yer alan yeni misyonu ve vizyonu doğrultusunda 2014 bütçe ve performans programı kapsamında Temmuz-Aralık döneminde de İstanbullulara dünya standartlarında kaliteli hizmet verebilmek için çalışmalarına hız kesmeden devam edecektir. Otobüs alımlarının ihaleleri tamamlanarak yeni otobüsler alınıp İETT filo yaşı gençleştirilecektir. Ölü kilometre oranını azaltmak ve daha iyi bir hizmet sunabilmek için yeni garajlar yapılacaktır. Mevcut garajlarda ve tesislerimizde düzenleme ve iyileştirme çalışmaları yapılmaya devam edilecektir.

28 Otobüslerimizdeki güvenliği en üst düzeyde tutup yaşanabilecek olumsuz durumları tespit ederek müdahale edebilmek için otobüslerimizin tamamına araç içi kamera kurulumu gerçekleştirilecektir. Hatların çalışma programlarını, Sefer aralıklarını, talep ve problemleri, dikkate alıp mevcut kaynaklarda temel alınarak hat zaman tarifeleri düzenlenmeye devam edilecektir. Metro hatları ve bağlantılı otobüs hatlarının verimliliğini sağlayabilmek için yeni besleme hatları açılacaktır. Toplu ulaşım hizmetlerinde maksimum müşteri memnuniyetini sağlamak için, özel ulaşım şirketleriyle çalıştaylar düzenlenerek, gerekli bilgi paylaşımları sağlanacaktır. İdaremizin faaliyetlerini, projelerini ve toplu ulaşım alanında yeniliklere daha geniş kitlelere, duyurmak toplu ulaşımdaki mevcut sorunların tartışıldığı ve çözüm önerilerinin paylaşıldığı toplu ulaşım haftası etkinlikleri bu dönemde gerçekleştirilecektir. Özel bayilerimizin İstanbul kart ve sınırlı kullanımlı bilet ile yüklemelerinin en yakın bayi dolum istasyonunda yapabilmelerini gerçekleştirebilmek için bayi dolum istasyonlarının sayıları arttırılmaya devam edilecektir. Eylül-Aralık dönemlerinde, üniversiteyi kazananlara kayıt esnasında elektronik kartlar dağıtılacaktır. Yeni teknolojiler ile alternatif enerji kaynakları kullanarak çevreye duyarlı hizmet verebilmek için rüzgâr ve güneş enerjisi kullanımını sağlayan tesisler kurulacaktır. Çalışanların mesleki ve teknik gelişimlerini arttırabilmek için gerekli eğitimler verilmeye devam edilecektir. Genel iş uygulamaları ve organizasyon yapısının modellenmesinde, yeni yazılım teknolojilerinin bütünü olan ERP uygulamasına geçilerek üretkenliğe ve verimliliğe katkıda bulunulacaktır Yılının ikinci altı aylık döneminde de yaptığımız faaliyet ve hizmetlere etkin kaynak kullanımı hedeflenerek devam edilecektir. EKLER: 1. Bütçe Gelirlerinin Gelişimi 2. Bütçe Giderlerinin Gelişimi

2015 MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

2015 MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU 31 TEMMUZ 2015 2015 MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU İETT İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ MALİ HİZMETLER DAİRE BAŞKANLIĞI SUNUŞ 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu nun 30. maddesinde Genel yönetim

Detaylı

ESHOT Genel Müdürlüğü 2014 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu

ESHOT Genel Müdürlüğü 2014 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu ESHOT Genel Müdürlüğü 2014 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu I. OCAK - 2014 DÖNEMİ UYGULAMA SONUÇLARI A. Bütçe Giderleri GİDER Sİ NET 2013 2014 ARTIŞ ORANI OCAK - OCAK - (%) NET GERÇEKLEŞEN

Detaylı

2015 YILI ALTINDAĞ BELEDİYE BAŞKANLIĞI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

2015 YILI ALTINDAĞ BELEDİYE BAŞKANLIĞI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU 2015 YILI ALTINDAĞ BELEDİYE BAŞKANLIĞI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ, TEMMUZ 2015 Mali Hizmetler Müdürlüğü, Temmuz 2015 Sayfa 1 İÇİNDEKİLER 1. 2015 YILI BÜTÇE TAHMİNLERİ...

Detaylı

KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU İÇİNDEKİLER

KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU İÇİNDEKİLER Temmuz DAHA ÇOK YATIRIM İÇİNDEKİLER KAHRAMANMARAŞ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU... 2 OCAK-HAZİRAN DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI... 3 A. BÜTÇE GİDERLERİ... 3 01.Personel

Detaylı

2014 Yılı Kurumsal Durum ve Mali Beklentiler Raporu T.C. YÜREĞİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI 2014 YILI KURUMSAL DURUM VE MALİ BEKLENTİLER RAPORU

2014 Yılı Kurumsal Durum ve Mali Beklentiler Raporu T.C. YÜREĞİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI 2014 YILI KURUMSAL DURUM VE MALİ BEKLENTİLER RAPORU 214 Yılı Kurumsal Durum ve Mali Beklentiler Raporu T.C. YÜREĞİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI 214 YILI KURUMSAL DURUM VE MALİ BEKLENTİLER RAPORU 214 Yılı Kurumsal Durum ve Mali Beklentiler Raporu 1 214 Yılı Kurumsal

Detaylı

ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. 2008 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu

ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. 2008 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2008 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Temmuz-2008 SUNUŞ Orman Genel Müdürlüğü 5436 sayılı Kanunla değişik 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun ekinde yer alan I Sayılı Cetvelde

Detaylı

İSKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2014 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU (TEMMUZ -2014)

İSKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2014 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU (TEMMUZ -2014) İSKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 214 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU (TEMMUZ -214) KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU SUNUŞ 518 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 3 uncu maddesinde;

Detaylı

KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU. Temmuz 2015. Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu 2015 Sayfa 0

KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU. Temmuz 2015. Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu 2015 Sayfa 0 KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU Temmuz 215 Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu 215 Sayfa Kurumsal Mali Durum Ve Beklentiler Raporu Temmuz 215-ANKARA Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu

Detaylı

İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ 2015 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ 2015 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU Temmuz SUNUŞ Genel yönetim kapsamındaki idarelerin, ilk altı aylık bütçe uygulama sonuçları, ikinci altı aya ilişkin beklentiler

Detaylı

ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2014 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Temmuz-2014 Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı-Temmuz 2014 2 SUNUŞ Orman Genel Müdürlüğü 1839 yılına uzanan geçmişi ile ülkemizin en köklü kuruluşlarından biridir.

Detaylı

İETT İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2009 YILI İDARE FAALİYET RAPORU

İETT İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2009 YILI İDARE FAALİYET RAPORU İETT İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2009 YILI İDARE FAALİYET RAPORU SUNUŞ Sevgili Dostlarım; İstanbul Büyükşehir Belediyesi büyük bir ailedir. İşçisinden memuruna, bürokratlarından meclisine kadar herkesin

Detaylı

2014 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

2014 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU T.C. BAŞBAKANLIK ATATÜRK KÜLTÜR, DİL VE TARİH YÜKSEK KURUMU 2014 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRESİ BAŞKANLIĞI Temmuz 2014 2014 ATATÜRK KÜLTÜR DİL VE TARİH YÜKSEK

Detaylı

İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ 2013 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ 2013 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU Temmuz SUNUŞ Genel yönetim kapsamındaki idarelerin, ilk altı aylık bütçe uygulama sonuçları, ikinci altı aya ilişkin beklentiler

Detaylı

T.C. MALİYE BAKANLIĞI STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞI. 2008 YILI KURUMSAL MALİ DURUM ve BEKLENTİLER RAPORU

T.C. MALİYE BAKANLIĞI STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞI. 2008 YILI KURUMSAL MALİ DURUM ve BEKLENTİLER RAPORU T.C. MALİYE BAKANLIĞI STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞI 2008 YILI KURUMSAL MALİ DURUM ve BEKLENTİLER RAPORU Temmuz 2008 ÖNSÖZ 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu ile bütçe sürecinde mali disiplini

Detaylı

T.C. MALİYE BAKANLIĞI GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI 2009 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

T.C. MALİYE BAKANLIĞI GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI 2009 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU T.C. MALİYE BAKANLIĞI GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI 2009 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU TEMMUZ 2009 BAŞKAN SUNUŞU 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun amacı, kalkınma planları

Detaylı

KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı Temmuz - 2014 Üniversitemizde, 2013-2017 Stratejik Planında da belirtilen amaç ve hedeflerimize ulaşmak için geçmişte olduğu

Detaylı

2014 Yılı Bütçe Gerçekleşmeleri ve Beklentiler Raporu

2014 Yılı Bütçe Gerçekleşmeleri ve Beklentiler Raporu 1 2014 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Gerçekleşmeleri ve Beklentiler Raporu Ekim 2014 2 3 4 5 Sunuş 2013 yılında küresel ekonomi bir önceki yıla göre daha ılımlı bir büyüme sergilemiştir. Bununla birlikte,

Detaylı

2011 Yılı Genel Faaliyet Raporu 1

2011 Yılı Genel Faaliyet Raporu 1 2011 Yılı Genel Faaliyet Raporu 1 2011 Yılı Genel Faaliyet Raporu 2 Merkezi Yönetim Kapsamındaki İdareler, Sosyal Güvenlik Kurumları ve Mahalli İdareler 2011 Yılı Genel Faaliyet Raporu HAZİRAN 2012 2011

Detaylı

GAZİOSMANPAŞA BELEDİYESİ 2014 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

GAZİOSMANPAŞA BELEDİYESİ 2014 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU GAZİOSMANPAŞA BELEDİYESİ 2014 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU TEMMUZ 2014 İÇİNDEKİLER I- OCAK HAZİRAN 2013 DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI... 3 A. Bütçe Giderleri... 3 01. Personel Giderleri...

Detaylı

2013 Yılı Genel Faaliyet Raporu

2013 Yılı Genel Faaliyet Raporu 2013 Yılı Genel Faaliyet Raporu Merkezi Yönetim Kapsamındaki İdareler, Sosyal Güvenlik Kurumları ve Mahalli İdareler 2013 Yılı Genel Faaliyet Raporu HAZİRAN 2014 2013 Yılı Genel Faaliyet Raporu 1 2013

Detaylı

T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI. Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu

T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI. Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu 2013 T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI 2013 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu Temmuz 2013 - ANKARA İÇİNDEKİLER GİRİŞ... 2 I-OCAK-HAZİRAN

Detaylı

T.C. NEVŞEHİR HACI BEKTAŞ VELİ ÜNİVERSİTESİ 2014 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

T.C. NEVŞEHİR HACI BEKTAŞ VELİ ÜNİVERSİTESİ 2014 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU T.C. NEVŞEHİR HACI BEKTAŞ VELİ ÜNİVERSİTESİ 2014 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU TEMMUZ 2014 İÇİNDEKİLER Giriş.....1 I.Ocak-Haziran Dönemi Bütçe Uygulama Sonuçları....2 A. Bütçe...2 B. Bütçe

Detaylı

2015 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

2015 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU T.C. 2015 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU STR A T EJ İ GELİ Ş TİR ME D AİRE BA ŞKA NLIĞ I TE MMU Z 2 0 1 5 İÇİNDEKİLER I. OCAK-HAZİRAN 2015 DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI. 2 A. Bütçe Giderleri...2-8

Detaylı

TÜRK PATENT ENSTİTÜSÜ

TÜRK PATENT ENSTİTÜSÜ TÜRK PATENT ENSTİTÜSÜ 2014 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU STRATEJİ GELİŞTİRME MÜDÜRLÜĞÜ Temmuz 2014 i GİRİŞ 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 30 uncu maddesinde, genel

Detaylı

KURUMSAL MALİ DURUM BEKLENTİLER RAPORU 2014

KURUMSAL MALİ DURUM BEKLENTİLER RAPORU 2014 KURUMSAL MALİ DURUM BEKLENTİLER RAPORU 2014 STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI Temmuz 2014 T.C. ANADOLU ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı ÖN BİLGİ Anadolu Üniversitesinin temelini,

Detaylı

T.C. YARGITAY BAŞKANLIĞI 2014 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

T.C. YARGITAY BAŞKANLIĞI 2014 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU T.C. YARGITAY BAŞKANLIĞI 2014 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU Temmuz - 2014 GİRİŞ 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 30 uncu maddesinde, genel yönetim kapsamındaki idarelerin,

Detaylı

BEYKOZ BELEDİYE BAŞKANLIĞI 2013 YILI KURUMSAL DURUM VE MALİ BEKLENTİLER RAPORU TEMMUZ - 2013 / İSTANBUL

BEYKOZ BELEDİYE BAŞKANLIĞI 2013 YILI KURUMSAL DURUM VE MALİ BEKLENTİLER RAPORU TEMMUZ - 2013 / İSTANBUL BEYKOZ BELEDİYE BAŞKANLIĞI YILI KURUMSAL DURUM VE MALİ BEKLENTİLER RAPORU TEMMUZ - / İSTANBUL I-OCAK-HAZİRAN DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI 3 A.Bütçe Giderleri 3 01. Personel Giderleri 4 02. Sosyal Güvenlik

Detaylı

2013 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

2013 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU BURSA TEKNİK ÜNİVERSİTESİ 2013 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI Serhat PAZARLIOGLU SUNUŞ 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu nun 30 uncu

Detaylı

SUNUŞ. Muzaffer KÜLCÜ Belediye Başkanı

SUNUŞ. Muzaffer KÜLCÜ Belediye Başkanı SUNUŞ Belediyeler, şehirlerin gelişimi ve şehirde yaşayan bütün paydaşların ortak ihtiyaçlarının karşılanması hususunda stratejik öneme sahip kurumlardır. Doğumdan ölüme kadar hayatın her safhasında belediyenin

Detaylı

T.C. MALİYE BAKANLIĞI GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI 2011 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

T.C. MALİYE BAKANLIĞI GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI 2011 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU T.C. MALİYE BAKANLIĞI GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI 2011 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU TEMMUZ 2011 SUNUŞ Kamu kaynaklarının etkili, ekonomik ve verimli bir şekilde elde edilmesi ve kullanılmasını,

Detaylı