2015 MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "2015 MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU"

Transkript

1 31 TEMMUZ MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU İETT İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ MALİ HİZMETLER DAİRE BAŞKANLIĞI

2 SUNUŞ 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu nun 30. maddesinde Genel yönetim kapsamındaki idareler bütçelerinin ilk altı aylık uygulama sonuçları, ikinci altı aya ilişkin beklentiler ve hedefler ile faaliyetlerini kapsayan mali durumu Temmuz ayı içinde kamuoyuna açıklar denilmektedir. Bu hüküm ile, kamu kaynaklarının etkili, ekonomik ve verimli bir şekilde elde edilmesi ve kullanılması, hesap verilebilirliğin ve mali saydamlığın sağlanmasını, kamu mali yönetim yapısını ve işleyişini, kamu bütçelerinin hazırlanarak mali kontrolü düzenlemeyi amaçlamıştır. Bunun gereği olarak Ocak - Haziran dönemi bütçe gerçekleşmeleri ve faaliyetleri Temmuz Aralık dönemine ilişkin Hedef ve beklentilerin yer aldığı İETT Genel Müdürlüğü 2015 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu ilgili mevzuat doğrultusunda hesap verilebilirlik, saydamlık ve güvenilirlik çerçevesinde hazırlanıp kamuoyunun bilgisine sunulmuştur. Sunmuş olduğumuz raporun tüm kamuoyuna, Genel Müdürlüğümüzün mevcut mali durumu ile önümüzdeki döneme ait hedef ve beklentileriyle ilgili aydınlatıcı bilgiler sunacağı düşüncesi ile sevgi ve saygılarımı sunarım. Mümin KAHVECİ Genel Müdür V.

3 GİRİŞ OCAK-HAZİRAN 2015 BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI

4 GİRİŞ İETT İşletmeleri Genel Müdürlüğünün, Büyükşehir Belediye Meclis kararıyla kabul edilen 2015 mali yılı gider bütçesi TL dir Gider Bütçemizin 2014 Mali Yılı Gider Bütçesi ile kıyaslandığında aynı seyirde olacağı öngörülmüştür Ocak-Haziran döneminde TL gider bütçe gerçekleşmesi sağlanmıştır Mali yılı gelir bütçemiz mülkiyeti İETT de olan bazı raylı sistem hatlarının bir protokol ile İstanbul Büyükşehir Belediyesine devredilmesi sebebiyle planlanan bütçenin %300 üzerinde (4,5 milyar TL) gerçekleşmiştir yılı bütçesi TL olarak hedeflenmiştir. Bu azalışın sebebi böyle büyük çaplı bir satışın planlanmamasından kaynaklıdır yılının ilk altı aylık döneminde gelir gerçekleşmemiz TL dir.

5 MİLYON I.OCAK-HAZİRAN 2015 DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI BÜTÇE 2015 YILI BÜTÇE PERFORMANSI GERÇEKLEŞME (OCAK-HAZİRAN) ORAN(%) GELİR ,98 GİDER ,87 G E L İR G İ D ER BÜTÇE GERÇEKLEŞME (OCAK-HAZİRAN) İstanbul Büyükşehir Meclis kararıyla onaylanan Kurumumuz 2015 Mali Yılı Gider Bütçesi için TL ödenek verilmiştir. 6 Aylık dönemde Bütçe giderleri TL olarak gerçekleşmiştir. Gerçekleşme oranı %39 olmuştur.

6 BÖLÜM I BÜTÇE GİDERLERİ

7 MİLYON BÜTÇE GERÇEKLEŞMELERİ 2014 ve 2015 yılları Ocak Haziran dönemi Bütçe Giderlerinin ekonomik sınıflandırmaya göre ilk altı aylık gerçekleşmelerin aşağıdaki tabloda gösterilmiştir PERSONEL GİDERİ SOSYAL GÜV. KUR. DEV. PRİMİ GİD. MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ FAİZ GİDERLERİ CARİ TRANSFERLER SERMAYE GİDERLERİ 2014 DÖNEMİ OCAK- HAZİRAN GERÇEKLEŞME 2015 DÖNEMİ OCAK- HAZİRAN GERÇEKLEŞME

8 MİLYON BÜTÇE GİDERLERİ PERSONEL GİDERİ SOSYAL GÜV. KUR. DEV. PRİMİ GİD. MAL VE HİZMET FAİZ GİDERLERİ ALIM GİDERLERİ CARİ TRANSFERLER SERMAYE GİDERLERİ 2015 BÜTÇE GERÇEKLEŞME ( ) TL olarak belirlenen bu ödeneklerin gider kalemlerine göre bütçeden aldığı paylara bakacak olursak; Personel Giderlerimiz ile Sosyal Güvenlik Kurumlarına Ödenen Devlet Primi Giderlerine %24, Mal ve Hizmet Giderlerine %54, Faiz Giderlerine %0,23, Cari Transferlere %0,18, tamamı yatırımlardan oluşan Sermaye Giderlerine ise %15 yine önemli bir

9 kısmı yatırımların finansmanı amacıyla kullanılacak olan Yedek Ödenek kalemine %7 oranında bütçeden pay ayrılmıştır Yılları Ocak-Haziran Dönemi Gider Gerçekleşmeleri Artış Azalış Oranları İle Toplam Gerçekleşme İçindeki Payları yılı Ocak-Haziran döneminde Personel Giderleri bütçesine göre %49,22'lik bir oran ile 171 milyon 746 bin; Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet Primi Giderleri %47,13'lük bir oran ile 29 milyon 976 bin; Mal ve Hizmet Alım Giderleri %41,95'lik bir oran ile 383 milyon 682 bin; Faiz Giderleri %66,38'lik bir oran ile 2 milyon 655 bin; Cari Transferler %64,50'lik bir oran ile 2 milyon 058 bin; Sermaye Giderleri 28,21'lik bir oran ile 70 milyon 729 bin gerçekleşmiştir.

10 MİLYON 01. PERSONEL GİDERLERİ OCAK ŞUBAT MART NİSAN MAYIS HAZİRAN 2014 YILI GERÇEKLEŞME 2015 YILI GERÇEKLEŞME 2015 Bütçe Ödeneği TL olan Personel Giderleri ilk altı aylık dönemde TL olarak gerçekleşmiş olup, gerçekleşme oranı %49,22'dir. Bir önceki yıla oranla %3,89 artmıştır.

11 02. SOSYAL GÜVENLİK KURUMUNA DEVLET PRİM GİDERLERİ OCAK ŞUBAT MART NİSAN MAYIS HAZİRAN 2014 YILI GERÇEKLEŞME 2015 YILI GERÇEKLEŞME 2015 Bütçe Ödeneği TL olan SGK Devlet Primi Giderleri ilk altı ayda TL olarak gerçekleşmiş olup gerçekleşme oranı %47,13'dür. Bir önceki yıla oranla % 2,94 azalmıştır.

12 03. MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ Üretime yönelik Mal ve Malzeme alımları Elektronik kart alımlarından oluşmaktadır. Tüketime yönelik Mal ve Malzeme alımlarının içerisinde yer alan akaryakıt giderleri ilk altı ayda TL olarak gerçekleşmiştir. Bununla birlikte; Kırtasiye ve büro malzemeleri, enerji ve su giderleri, yiyecek içecek ve giyim alımları diğer gider kalemlerini oluşturmaktadır. Görev Giderleri; kusursuz tazminatlar, vergi resim harç giderleri vb. giderlerden oluşmaktadır yılının ilk altı ayında TL olarak gerçekleşen mal ve hizmet alımları içerisinde en büyük payı Müşavir Firma ve Kişilere Ödemeler oluşturmaktadır. Bu gider kalemini; şoför, temizlik, güvenlik, yemek, vb. personel hizmet alımları oluşturmaktadır. Menkul mal gayri maddi hak alım bakım onarım giderleri otobüslerin bakım onarımı için alınan yedek parça ve bakım onarım giderlerinden oluşmaktadır. Mal ve hizmet alımları içerisindeki diğer gider kalemleri yolluklar, gayrimenkul mal bakım onarım giderleri, temsil tanıtma giderleri ve tedavi cenaze giderlerinden oluşmaktadır.

13 03. MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ (ÖZET) 2015 Yılı Ocak-Haziran Döneminde; İdaremiz mal ve hizmet giderleri için toplam 383 milyon 682 bin TL harcama yapmıştır. Toplam giderler tablosunda en yüksek payı alan Mal ve Hizmet Alım Giderlerinin 2014 yılı Ocak-Haziran döneminde gerçekleşmesi TL iken bu oran 2015 yılı Ocak-Haziran döneminde TL olarak belirlenmiştir. bir önceki yıla oranla %0,86 oranında artmıştır yılında Mal ve Hizmet Alım Giderleri aylar itibariyle incelendiğinde 6 aylık dönem içinde Ocak ayında %1,13 ile en düşük, Haziran ayında ise %21,29 ile en yüksek seviyede gerçekleşmiştir

14 04.FAİZ GİDERLERİ OCAK ŞUBAT MART NİSAN MAYIS HAZİRAN 2014 YILI GERÇEKLEŞME 2015 YILI GERÇEKLEŞME 2014 yılının Ocak-Haziran döneminde iç ve dış borç olmak üzere toplamda TL faiz ödemesi yapılmışken 2015 yılında %66 oranında bir azalmayla TL ödenmiştir. Bu azalmada kurumumuzun mevcut borçlarının azalması ve bankalardan yeni borçlanma yapılmaması etkili olmuştur.

15 05.CARİ TRANSFERLER OCAK ŞUBAT MART NİSAN MAYIS HAZİRAN 2014 GERÇ. PAYI 2015 GERÇ. PAYI Emekli sandığına ödediğimiz makam tazminatları, emekli ikramiyeleri, ek karşılıklar, sendika aidatları vb. giderlerimizden oluşan Cari Transferler 2015 yılının ilk altı ayında TL gerçekleşmiştir yılının aynı dönemine göre %14,95'lik bir artış göstermiştir. Gerçekleşme oranı %64,50'dir.

16 Millions 06.SERMAYE GİDERLERİ 250 TL 200 TL 150 TL 100 TL 50 TL 0 TL MAMÜL MAL ALIMLARI GAYRİ MADDİ GAYRİMENKUL HAK ALIMLARI SERMAYE ÜRETİM GİDERLERİ MENKUL MALLARIN BÜYÜK ONARIM GİDERLERİ GAYRİMENKUL BÜYÜK ONARIM GİDERLERİ BÜTÇE GERÇEKLEŞME 2015 Yılı Bütçesinde Sermaye Giderleri için TL ödenek öngörülmüştür. Sermaye giderleri içinde en büyük pay filomuzu yenilemek için yapmış olduğumuz otobüs alımlarından oluşmaktadır yılı ilk altı ayında TL gerçekleşme sağlanmış olup gerçekleşme oranı %28,21'dir.

17 SERMAYE GİDERLERİ (ÖZET) OCAK ŞUBAT MART NİSAN MAYIS HAZİRAN 2014 TOPLAM GERÇ.İÇİNDEKİ PAYI 2015 TOPLAM GERÇ. İÇİNDEKİ PAYI

18 FİNANSMANIN EKONOMİK SINIFLANDIRILMASI

19 BÖLÜM II BÜTÇE GELİRLERİ

20 2015 YILI GELİR BÜTÇESİ VE ALTI AYLIK GERÇEKLEŞME 2015 YILI GELİR BÜTÇESİ VE ALTI AYLIK GERÇEKLEŞME (TL) AÇIKLAMA BÜTÇE GERÇEKLEŞME GERÇ. ORANI (%) VERGİ GELİRLERİ 0 0 0,00% TEŞEBBÜS VE MÜLKİYET GELİRLERİ ,64% ALINAN BAĞIŞ VE YARDIMLAR İLE ÖZEL GELİRLER ,83% DİĞER GELİRLER ,65% SERMAYE GELİRLERİ ,00% RED VE İADELER(-) ,86% TOPLAM ,98% VERGİ GELİRLERİ TEŞEBBÜS VE MÜLKİYET GELİRLERİ ALINAN BAĞIŞ VE YARDIMLAR İLE ÖZEL GELİRLER DİĞER GELİRLER SERMAYE GELİRLERİ RED VE İADELER(-) BÜTÇE GERÇEKLEŞME yılı ilk altı aylık Bütçe Gelirleri TL olarak gerçekleşmiştir. Gerçekleşme oranı %55,98'dir.

21 GELİR BÜTÇESİ KARŞILAŞTIRMA KODU AÇIKLAMA YILI İLK 6 AYLIK GERÇEKLEŞMELER ( ) TOPLAM GERÇEKLEŞME İLK ALTI AY DEĞİŞİM GERÇ YILI 2015 YILI VERGİ GELİRLERİ 0 0 0% 0% 0% 3 4 TEŞEBBÜS VE MÜLKİYET GELİRLERİ ALINAN BAĞIŞ VE YARDIMLAR İLE ÖZEL GELİRLER % 74% 63% % 10% 35% 5 DİĞER GELİRLER % 2% 1% 6 SERMAYE GELİRLERİ % 15% 0% TOPLAM % 100% 100% * Bütçe gelirlerinden red ve iadeler düşülmüştür.

22 BÜTÇE GELİRLERİ YILI BÜTÇE GELİR GERÇEKLEŞMELERİ AYLAR 2014 YILI GERÇEKLEŞME 2015 YILI GERÇEKLEŞME ARTIŞ- AZALIŞ ORANI OCAK ,63% ŞUBAT ,94% MART ,50% NİSAN ,06% MAYIS ,72% HAZİRAN ,36% TOPLAM ,55% OCAK ŞUBAT MART NİSAN MAYIS HAZİRAN 2014 YILI GERÇEKLEŞME 2015 YILI GERÇEKLEŞME 2014 yılı ilk altı ayda TL gerçekleşmiş iken 2015 yılında TL gerçekleşme olmuştur. Bir önceki yıla oranla % 33,55 artmıştır.

23 Millions 03.TEŞEBBÜS VE MÜLKİYET GELİRLERİ TEŞEBBÜS VE MÜLKİYET GELİRLERİ (İLK 6 AY) ( ) KODU AÇIKLAMA 2014 YILI 2015 YILI DEĞİŞİM 03.1 MAL VE HİZMET SATIŞ GELİRLERİ ,30% MALLARIN KULLANMA VEYA FAALİYETTE BULUNMA İZNİ GELİRLERİ KİT VE KAMU BANKALARI GELİRLERİ(İŞTİRAK GELİRLERİ) ,75% KURUMLAR HASILATI(RED VE İADELER DÜŞÜLMÜŞ) ,97% 03.6 KİRA GELİRLERİ ,77% 03.9 DİĞER TEŞEBBÜS VE MÜLKİYET GELİRLERİ % TOPLAM ,38% YILI 2015 YILI 2014 yılı ilk altı aylık Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri TL iken 2015 yılında TL gerçekleşme olmuştur. Bir önceki yıla oranla %14,38 artmıştır.

24 BÖLÜM III MALİ DURUM FAALİYETLER VE BEKLENTİLER

25 2015 OCAK-HAZİRAN DÖNEMİNDE YÜRÜTÜLEN FAALİYETLER İstanbul on beş milyonluk nüfusu, kendine özgü coğrafyası ve sürekli göç alan yapısıyla dünya şehirleriyle yarışan küresel bir kenttir. Yüzyılı aşkın bilgi birikimi ve tecrübesiyle İstanbul un, can damarı sayılan ve yüz kırk dört yıldır toplu taşımanın yükünü omuzlayan, İETT şehir hayatını kolaylaştırmak ve çevreye duyarlı ve altarnatif enerji kaynaklarını yönetebilme vizyonu çerçevesinde yılın 365 günü 24 saat aralıksız çalışmaktadır. Hizmetlerini yerine getirirken TL olan 2015 yılı gider bütçesinin Ocak-Haziran döneminde TL sini harcamıştır iklim değişikliği eylem planı doğrultusunda yoğun bir çalışma içerisinde bulunan İETT bu kapsamda euro V ve euro 6 gibi çevreye duyarlı araç alımı yapmakta ve bu sayede sera gazı salınımını en aza indirgemeye çalışmaktadır. İdaremiz filosunda hizmet vermekte olan otobüslerim üzeri güneş panelleri ile desteklenerek araç içi elektrik aksamının enerji ihtiyacı bu panellerle sağlanmıştır. Enerji ihtiyacı karşılanan üniteler şunlardır; Araç bilgisayarı ve elektronik ücretlendirme cihazı(gkm), Araç içi, iç aydınlatma, Yolcu bilgilendirme ekranları ( LCD Ekranlar), Araç içi şarj üniteleri, Kameralar ve wifi hizmetleridir. İETT bünyesinde İkitelli Motor Yenileme Fabrikasında, Enerji ve Çevre Yönetim Müdürlüğü tarafından 25 kwp lik anma gücüne sahip On-Grid sistem güneş enerjili elektrik üretim tesisi kurulumu gerçekleştirilmiştir. Şebekeye entegre olarak kurulmuş olan bu sistemden üretilen enerji, iç ihtiyaç için kullanılmakta olup, mevcut elektrik şebekesine paralel olarak çalışmaktadır. Müşteri memnuniyetini arttırmayı hedefleyen İETT, yolcularımızın seyahatlerini daha konforlu yapabilmeleri için gelişen teknolojiye ayak uyduracak şeklide otobüslerini wifi internet hizmeti ve usb şarj ünitleri ile donatmıştır. Kesintisiz ulaşım hizmetlerinin yanında kesintisiz iletişim hizmeti de sunmaktadır. Daha hızlı işlem yapabilmesini ve gişelerle ilgili vatandaşların yaşadığı mağduriyetleri gidermeyi hedefleyen İETT, metrobüs istasyonlarındaki gişeler kaldırılarak, gişelerin yerine 170 insansız satış makinası ile hizmet verilmeye başlanmıştır.

26 İnsansız Satış Makinalarının fizibilite etüdü yapıldıktan sonra uygun noktalara yerleştirilmesi alt yapı ve diğer koşulların sağlanması açısından çok zorlu bir süreç olmasına karşın 2015 ikinci çeyrek Adalar Bölgesine yeni makineler yerleştirilmiştir. Bu makinaların yerleştirilmesi sonrası operasyonel yönetimi, güvenliği ve tüm verilerin detaylı olarak analiz edilmesi İstanbul un her yerinde 7/24 açık olması dolayısıyla büyük önem arz etmektedir. Engelli yolcularımızın da rahatlıkla kullanabileceği şekilde tasarlanmış olan bu makinalar Ocak 2014 itibariyle 339 olan OSM ve Biletmatik sayısı 540 a yükselmiştir. Yolcularımıza ulaşılabilir hizmetleri sunmak için Başakşehir belediyesiniden tahsis edilen 18 dönümlük arazi stabilize malzeme ile doldurularak otobüslerimizin parklanmasına uygun hale getirilmiştir. Bu sayede ölü km den kaynaklanan maliyetler aşağı çekilmiştir. Doğum günü olan yolcu İstanbulkartı ile İETT bünyesindeki araçlarda seyahat etmek için araç validatörü veya turnikelere kartını okuttuğunda, doğum günü mesajı yayınlanmasını sağlamak adına bir yazılım geliştirilmiş ve sahaya yayılımı sağlanmıştır. İETT, Türkiye ve Dünyaya malolmuş değerler için vefa durakları tasarlmaştır. Bunlardan bazıları Turgut Özal, Muhsin Yazıcıoğlu, Necmettin Erbakan, Süleyman Dermirel gibi siyaset adamları ve Barış Manço, Kayahan, Zeki Alasya gibi sanatçılardır. TEMMUZ-ARALIK 2015 DÖNEMİNE İLİŞKİN BEKLENTİLER VE HEDEFLER BÜTÇE GİDERLERİ 2015 ilk 6 aylık dönemine baktığımızda, gider bütçe gerçekleşmelerimizin % 39 olduğu görülmektedir. Sermaye yatırımlarının ihalelerinin ağustos ayı içerisinde gerçekleşmesi ile beraber planlanan bütçe gerçekleşmesinin %90 üzeri olması beklenmektedir. BÜTÇE GELİRLERİ 2015 ilk altı aylık dönemde bütçe gelir gerçekleşmesi TL olmuştur. Bütçe gerçekleştirme oranı % 56 dır yılının ikinci altı aylık döneminde İBB yardımlarının bütçede öngörüldüğü gibi gerçekleşmesi ve planlanan gelirlerin tahsil edilmesiyle % 95 in üzerinde bir gelir gerçekleşmesi beklenmektedir.

27 TEMMUZ-ARALIK 2015 DÖNEMİNDE YÜRÜTÜLECEK FAALİYETLER İETT, stratejik planında yer alan misyonu ve vizyonu çerçevesinde 2015 bütçe ve performans programı kapsamında Temmuz-Aralık döneminde de İstanbullulara dünya standartlarında kaliteli hizmet verebilmek için çalışmalarına hız kesmeden devam edecektir. Otobüs alımlarının ihaleleri tamamlanarak yeni otobüsler alınıp İETT filo yaşı gençleştirilecektir. Ölü kilometre oranını azaltmak ve daha iyi bir hizmet sunabilmek için yeni garajlar yapılacaktır. Mevcut garajlarda ve tesislerimizde düzenleme ve iyileştirme çalışmaları yapılmaya devam edilecektir. İdaremiz bünyesinde fotovoltaik sistemlerin kurulumuna uygun yerler ile ilgili araştırma çalışmaları devam etmekte olup 2015 yılı ikinci yarısında ilave sistemler kurulumu ile Fotovoltaik sistem kurulu gücü arttırılacaktır. İstanbulda bulunan üniversiteler ile yapılan işbirlikleri neticesinde üniversite kayıt döneminde üniversiteyi yeni kazanan öğrencilere İstanbulKartları kayıt esnasında dağıtımı yapılacaktır. Çalışanların mesleki ve teknik gelişimlerini arttırabilmek için gerekli eğitimler verilmeye devam edilecektir. Genel iş uygulamaları ve organizasyon yapısının modellenmesinde, yeni yazılım teknolojilerinin bütünü olan ERP uygulamasına geçilerek üretkenliğe ve verimliliğe katkıda bulunulacaktır Yılının ikinci altı aylık döneminde de yaptığımız faaliyet ve hizmetlere etkin kaynak kullanımı hedeflenerek devam edilecektir. EKLER: 1. Bütçe Gelirlerinin Gelişimi 2. Bütçe Giderlerinin Gelişimi

28

KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU İÇİNDEKİLER

KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU İÇİNDEKİLER Temmuz DAHA ÇOK YATIRIM İÇİNDEKİLER KAHRAMANMARAŞ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU... 2 OCAK-HAZİRAN DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI... 3 A. BÜTÇE GİDERLERİ... 3 01.Personel

Detaylı

ESHOT Genel Müdürlüğü 2014 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu

ESHOT Genel Müdürlüğü 2014 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu ESHOT Genel Müdürlüğü 2014 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu I. OCAK - 2014 DÖNEMİ UYGULAMA SONUÇLARI A. Bütçe Giderleri GİDER Sİ NET 2013 2014 ARTIŞ ORANI OCAK - OCAK - (%) NET GERÇEKLEŞEN

Detaylı

2014 Yılı Kurumsal Durum ve Mali Beklentiler Raporu T.C. YÜREĞİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI 2014 YILI KURUMSAL DURUM VE MALİ BEKLENTİLER RAPORU

2014 Yılı Kurumsal Durum ve Mali Beklentiler Raporu T.C. YÜREĞİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI 2014 YILI KURUMSAL DURUM VE MALİ BEKLENTİLER RAPORU 214 Yılı Kurumsal Durum ve Mali Beklentiler Raporu T.C. YÜREĞİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI 214 YILI KURUMSAL DURUM VE MALİ BEKLENTİLER RAPORU 214 Yılı Kurumsal Durum ve Mali Beklentiler Raporu 1 214 Yılı Kurumsal

Detaylı

İSKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2014 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU (TEMMUZ -2014)

İSKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2014 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU (TEMMUZ -2014) İSKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 214 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU (TEMMUZ -214) KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU SUNUŞ 518 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 3 uncu maddesinde;

Detaylı

ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. 2008 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu

ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. 2008 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2008 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Temmuz-2008 SUNUŞ Orman Genel Müdürlüğü 5436 sayılı Kanunla değişik 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun ekinde yer alan I Sayılı Cetvelde

Detaylı

KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı Temmuz - 2014 Üniversitemizde, 2013-2017 Stratejik Planında da belirtilen amaç ve hedeflerimize ulaşmak için geçmişte olduğu

Detaylı

T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI. Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu

T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI. Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu 2013 T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI 2013 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu Temmuz 2013 - ANKARA İÇİNDEKİLER GİRİŞ... 2 I-OCAK-HAZİRAN

Detaylı

ARTVİN ÇORUH ÜNİVERSİTESİ 2014 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

ARTVİN ÇORUH ÜNİVERSİTESİ 2014 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU ARTVİN ÇORUH ÜNİVERSİTESİ 2014 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI 28.07.2014 İçindekiler Üst Yönetici Sunuşu... 2 I. OCAK-HAZİRAN 2014 DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA

Detaylı

T.C. İÇİŞLERİ BAKANLIĞI EMNİYET GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2014 KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

T.C. İÇİŞLERİ BAKANLIĞI EMNİYET GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2014 KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU T.C. İÇİŞLERİ BAKANLIĞI EMNİYET GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2014 KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU 2014 1 İÇİŞLERİ BAKANLIĞI EMNİYET GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2014 YILI MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU 5018 sayılı Kamu

Detaylı

GAZİOSMANPAŞA BELEDİYESİ 2014 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

GAZİOSMANPAŞA BELEDİYESİ 2014 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU GAZİOSMANPAŞA BELEDİYESİ 2014 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU TEMMUZ 2014 İÇİNDEKİLER I- OCAK HAZİRAN 2013 DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI... 3 A. Bütçe Giderleri... 3 01. Personel Giderleri...

Detaylı

T.C. DENİZLİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI 2014 YILI KURUMSAL DURUM VE MALİ BEKLENTİLER RAPORU TEMMUZ - 2014 / DENİZLİ

T.C. DENİZLİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI 2014 YILI KURUMSAL DURUM VE MALİ BEKLENTİLER RAPORU TEMMUZ - 2014 / DENİZLİ T.C. DENİZLİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI 2014 YILI KURUMSAL DURUM VE MALİ BEKLENTİLER RAPORU TEMMUZ - 2014 / DENİZLİ T.C. DENİZLİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI 2014 YILI KURUMSAL DURUM VE MALİ BEKLENTİLER

Detaylı

2014 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

2014 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU T.C. BAŞBAKANLIK ATATÜRK KÜLTÜR, DİL VE TARİH YÜKSEK KURUMU 2014 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRESİ BAŞKANLIĞI Temmuz 2014 2014 ATATÜRK KÜLTÜR DİL VE TARİH YÜKSEK

Detaylı

T.C. BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ 2013 MALİ YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

T.C. BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ 2013 MALİ YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU T.C. BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ 2013 MALİ YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU Temmuz 2013 SUNUŞ Eğitimde yüksek kaliteyi hedefleyen Üniversitemizde, tüm çalışmalarımızı öğrencilerimizi merkez

Detaylı

2014 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

2014 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU BURSA TEKNİK ÜNİVERSİTESİ 2014 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU Serhat PAZARLIOGLU STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI SUNUŞ 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu nun 30 uncu

Detaylı

BAYRAMPAŞA BELEDİYE BAŞKANLIĞI KURUMSAL DURUM VE MALİ BEKLENTİLER RAPORU OCAK- HAZİRAN

BAYRAMPAŞA BELEDİYE BAŞKANLIĞI KURUMSAL DURUM VE MALİ BEKLENTİLER RAPORU OCAK- HAZİRAN BAYRAMPAŞA BELEDİYE BAŞKANLIĞI KURUMSAL DURUM VE MALİ BEKLENTİLER RAPORU OCAK- HAZİRAN İÇİNDEKİLER I- OCAK- HAZİRAN DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI... 4 A.Bütçe Giderleri... 4 01.Personel Giderleri...

Detaylı

TÜRK PATENT ENSTİTÜSÜ

TÜRK PATENT ENSTİTÜSÜ TÜRK PATENT ENSTİTÜSÜ 2014 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU STRATEJİ GELİŞTİRME MÜDÜRLÜĞÜ Temmuz 2014 i GİRİŞ 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 30 uncu maddesinde, genel

Detaylı

İETT İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2009 YILI İDARE FAALİYET RAPORU

İETT İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2009 YILI İDARE FAALİYET RAPORU İETT İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2009 YILI İDARE FAALİYET RAPORU SUNUŞ Sevgili Dostlarım; İstanbul Büyükşehir Belediyesi büyük bir ailedir. İşçisinden memuruna, bürokratlarından meclisine kadar herkesin

Detaylı

T.C. YARGITAY BAŞKANLIĞI 2014 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

T.C. YARGITAY BAŞKANLIĞI 2014 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU T.C. YARGITAY BAŞKANLIĞI 2014 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU Temmuz - 2014 GİRİŞ 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 30 uncu maddesinde, genel yönetim kapsamındaki idarelerin,

Detaylı

2013 Yılı Genel Faaliyet Raporu

2013 Yılı Genel Faaliyet Raporu 2013 Yılı Genel Faaliyet Raporu Merkezi Yönetim Kapsamındaki İdareler, Sosyal Güvenlik Kurumları ve Mahalli İdareler 2013 Yılı Genel Faaliyet Raporu HAZİRAN 2014 2013 Yılı Genel Faaliyet Raporu 1 2013

Detaylı

KEPEZ BELEDİYE BAŞKANLIĞI 2014 YILI KURUMSAL DURUM VE MALİ BEKLENTİLER RAPORU. Temmuz 2014 ANTALYA

KEPEZ BELEDİYE BAŞKANLIĞI 2014 YILI KURUMSAL DURUM VE MALİ BEKLENTİLER RAPORU. Temmuz 2014 ANTALYA KEPEZ BELEDİYE BAŞKANLIĞI YILI KURUMSAL DURUM VE MALİ BEKLENTİLER RAPORU Temmuz ANTALYA İÇİNDEKİLER Sayfa SUNUŞ 2 I. Ocak Haziran Dönemi Bütçe Uygulama Sonuçları 3-14 A. Bütçe Giderleri 01. Personel Giderleri

Detaylı

ANTALYA DÖŞEMEALTI BELEDİYESİ

ANTALYA DÖŞEMEALTI BELEDİYESİ ANTALYA DÖŞEMEALTI BELEDİYESİ 2013 YILI KURUMSALDURUM VE BEKLENTİLER İÇİNDEKİLER SUNUŞ 3 I. Ocak Haziran 2013 Dönemi Bütçe Uygulama Sonuçları Sayfa A.Bütçe Giderleri...4-5 01. Personel Giderleri...6 02.

Detaylı

Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı 2

Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı 2 214 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU 2 214 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU SUNUŞ 518 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu, kamu kaynaklarının etkili, ekonomik ve verimli

Detaylı

TÜRK AKREDİTASYON KURUMU 2014 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

TÜRK AKREDİTASYON KURUMU 2014 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU TÜRK AKREDİTASYON KURUMU 2014 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU TEMMUZ 2014 1 SUNUŞ Kamu kaynaklarının etkili, ekonomik ve verimli şekilde elde edilmesi, kullanılması ve mali saydamlığın sağlanması

Detaylı

2014 YILI KURUMSAL MALİ DURUM ve BEKLENTİLER RAPORU

2014 YILI KURUMSAL MALİ DURUM ve BEKLENTİLER RAPORU 2014 YILI KURUMSAL MALİ DURUM ve BEKLENTİLER RAPORU Temmuz 2014 İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ... 1 I. OCAK-HAZİRAN 2014 DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI... 2 I.1. PERSONEL GİDERLERİ... 3 I.2. SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA

Detaylı

2011 YILI KURUMSAL MALİ DURUM ve BEKLENTİLER RAPORU

2011 YILI KURUMSAL MALİ DURUM ve BEKLENTİLER RAPORU 2011 YILI KURUMSAL MALİ DURUM ve BEKLENTİLER RAPORU Temmuz 2011 ÖNSÖZ 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu ile benimsenen yeni kamu mali yönetimi; kamu kaynaklarının öncelikli kamu hizmetlerine

Detaylı

T.C. ÇANAKKALE- LAPSEKİ- UMURBEY- KEPEZ- ÇARDAK- KUMKALE- ERENKÖY- İL ÖZEL İDARE KATI ATIK YÖNETİM BİRLİĞİ (ÇAKAB) 2011 YILI FAALİYET RAPORU

T.C. ÇANAKKALE- LAPSEKİ- UMURBEY- KEPEZ- ÇARDAK- KUMKALE- ERENKÖY- İL ÖZEL İDARE KATI ATIK YÖNETİM BİRLİĞİ (ÇAKAB) 2011 YILI FAALİYET RAPORU T.C. ÇANAKKALE- LAPSEKİ- UMURBEY- KEPEZ- ÇARDAK- KUMKALE- ERENKÖY- İL ÖZEL İDARE KATI ATIK YÖNETİM BİRLİĞİ (ÇAKAB) 2011 YILI FAALİYET RAPORU Nisan Meclisi BAŞKAN SUNUŞU Değerli Meclis Üyelerim, 17/03/2006

Detaylı

SUNUŞ. Muzaffer KÜLCÜ Belediye Başkanı

SUNUŞ. Muzaffer KÜLCÜ Belediye Başkanı SUNUŞ Belediyeler, şehirlerin gelişimi ve şehirde yaşayan bütün paydaşların ortak ihtiyaçlarının karşılanması hususunda stratejik öneme sahip kurumlardır. Doğumdan ölüme kadar hayatın her safhasında belediyenin

Detaylı

T.C. MALİYE BAKANLIĞI GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI 2014 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

T.C. MALİYE BAKANLIĞI GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI 2014 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU T.C. MALİYE BAKANLIĞI GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI 2014 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU TEMMUZ 2014 SUNUŞ Kamu kaynaklarının etkili, ekonomik ve verimli şekilde elde edilmesi, kullanılması ve

Detaylı

ALTINDAĞ BELEDİYE BAŞKANLIĞI

ALTINDAĞ BELEDİYE BAŞKANLIĞI ALTINDAĞ BELEDİYE BAŞKANLIĞI 2010 YILI FAALİYET RAPORU Nisan ANKARA Mali Hizmetler Müdürlüğü İÇİNDEKİLER SUNUŞ III I- GENEL BİLGİLER 1 A- Misyon ve Vizyon 1 B- Yetki Görev ve Sorumluluk 1 C- İdareye İlişkin

Detaylı

2013 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

2013 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU 2013 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU Bilindiği üzere, 6363 Sayılı 2013 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu 31.12.2012 tarih ve 28514 mükerrer sayılı Resmi Gazetede yayınlanmış ve 01.01.2013

Detaylı