BAĞLAMDAN BAĞIMSIZ VE BAĞLAMDAN BAĞIMSIZ OLMAYAN DİLLER (CONTEXT-FREE AND NON-CONTEXT-FREE LANGUAGES)

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "BAĞLAMDAN BAĞIMSIZ VE BAĞLAMDAN BAĞIMSIZ OLMAYAN DİLLER (CONTEXT-FREE AND NON-CONTEXT-FREE LANGUAGES)"

Transkript

1 BAĞLAMDAN BAĞIMSIZ VE BAĞLAMDAN BAĞIMSIZ OLMAYAN DİLLER (CONTEXT-FREE AND NON-CONTEXT-FREE LANGUAGES) Context-free dillerin üretilmesi için context-free gramer ler kullanılmaktadır. Context-free dillerin tanınması için pushdown otomatlar kullanılmaktadır. Context-free gramer in ürettiği dili tanıyan bir pushdown otomat oluşturulabilir. Bir dilin context-free veya non-context-free olduğunu belirlemek için yöntemler vardır. Closure properties ve pumping lemma iki farklı yöntem olarak regular dillerde olduğu gibi kullanılabilir. Teorem: Context-free diller union, concatenation ve Kleene star işlemleri için kapalıdır. İspat: G 1 = (V 1, 1, R 1, S 1 ) ve G 2 = (V 2, 2, R 2, S 2 ) iki farklı gramer olsun. Bu iki gramer için nonterminal kümeleri disjoint olsun. (V 1 1 ) (V 2 2 ) = Union S yeni bir sembol, G = (V 1 V 2 {S}, 1 2, R, S) ve R = R 1 R 2 {S S 1, S S 2 } olsun. 1 Yrd.Doç.Dr.Hacer KARACAN

2 Amaç L(G) = L(G 1 ) L(G 2 ) olduğunu göstermektir. Herhangi bir w string i için ( S S 1, S S 2 olduğundan) S * G w olur eğer sadece ve sadece S 1 * G w veya S 2 * G w ise. Nonterminaller kümeleri disjoint olduğu için ilk kuralla S 1 veya S 2 ye geçildikten sonra diğerine tekrar dönülmez. Concatenation G = (V 1 V 2 {S}, 1 2, R 1 R 2 {S S 1 S 2 }, S) şeklinde tanımlanan bir gramer le L(G 1 )L(G 2 ) dili oluşturulabilir. Birinci gramer deki nonterminaller (S 1 içindeki) terminallere dönüştürüldükten sonra ikinci gramer deki nonterminaller (S 2 içindeki) terminallere dönüştürülür. Kleene star G = (V 1 {S}, 1, R 1 {S e, S SS 1 }, S) şeklinde tanımlanan bir gramer le L(G 1 ) * dili oluşturulabilir. S SS 1 kuralının tekrarı ile dildeki kuralın (S S 1 ) tekrarı istenen sayıda yapılabilir. 2 Yrd.Doç.Dr.Hacer KARACAN

3 Tanımlar: G = (V,, R, S) bir context-free gramer olsun. G nin fanout değeri (G) olarak gösterilir ve R kurallar kümesinde sağ kısmı en uzun olan kuralın sağ kısmındaki sembol sayısıdır. Bir parse tree üzerinde path root node ile yaprak node arasında farklı node lardan geçilerek elde edilen sıradır. Yolun length değeri üzerindeki çizgi sayısıdır. Bir parse tree için height en uzun yolun length değeridir. Lemma: G gramer ine ait h height değerine sahip bir parse tree nin ürettiği string in uzunluğu en çok (G) h olabilir. İspat: h = 1 için parse tree gramer içinde bir kuraldır (2.durum). Ençok (G) h = (G) uzunluğunda string üretilir. (S abc, S abcabcabc) h 1 olan her h değeri için yeni bir root oluşur h-1 yüksekliğindeki parse tree leri birbirine bağlar. h+1 için yüksekliği ençok h olan enfazla (G) adet parse tree birbirine bağlanır (3.durum). Her parse tree (G) h uzunluğunda string oluşturur ve toplam en çok (G) h+1 uzunluğunda string oluşur. 3 Yrd.Doç.Dr.Hacer KARACAN

4 R 1 = (A ababa, A aba,...), S R 2 = (S AAA, A ababa,...) h= 1 A A A A a b a b a a b a b a a b a b a a b a b a Pumping Teoremi: G = (V,, R, S) bir CFG olsun. Uzunluğu (G) V- dan büyük her w L(G) string i w = uvxyz şeklinde yazılabilir. Tüm n 0 değerleri için v veya y den birisi boş olmamak kaydıyla uv n xy n z L(G) olur. Bunu sağlamayan non-context-free dildir. Örnek: L = {a n b n c n : n 0} dili non-context-free dir. Bir CFG G = (V,, R, S) için L = L(G) olduğunu düşünelim. w = a n b n c n dile ait olmalıdır ve w = uvxyz şeklinde gösterilebilmelidir. Burada v veya y den en az birisi boş olamaz ve tüm n 0 için uv n xy n z L(G) olmalıdır. Eğer vy string i a, b ve c lerin üçünüde içerirse v ve y den birisi en az ikisini (ab, bc) içerir. uv 2 xy 2 z string i a,b,c lerin sırasını bozar. b lerden sonra a veya c lerden sonra b gelir. Eğer vy string i a, b ve c lerin bir kısmını içerirse uv 2 xy 2 z string i eşit olmayan sayıda a, b ve c ler üretir. 4 Yrd.Doç.Dr.Hacer KARACAN

5 Teorem: Context-free diller complementation ve intersection için kapalı değildir. İspat: {a n b n c m : m,n 0} ile {a m b n c n : m,n 0} dilleri context-free dir. Bu iki dilin kesişimi {a n b n c n : n 0} olur. Bu dil non-context-free dir. L 1 L2 L1 L2 kesişim için de kapalı olurdu. olduğu için eğer complementation için kapalı olsaydı Determinizm ve Parsing Context-free diller programlama dillerinin syntax analizinde yoğun bir şekilde kullanılmaktadır. Programlama dili için geliştirilmiş bir compiler bir parser oluşturmak zorundadır. Parser girilen bir string in ilgili dile ait olup olmadığını belirler. Dile aitse o string için bir parse tree oluşturur. Compiler daha sonra parse tree yi assembly dili gibi temel bir dildeki programa dönüştürür. Compiler için parser oluşturmada en başarılı sonuçlar pushdown otomat ile alınmaktadır. Ancak PDA lar deterministik değildir ve deterministik olarak çalıştırılması zorunludur. Bir pushdown otomat deterministik tir (DPDA) eğer herbir configuration için kendisini izleyen sadece bir configuration varsa. İki transition relation ((p, a, β), (q, γ)) ve ((p, a, β ), (q, γ )) compatible dır eğer ikisinide kabul eden bir durum varsa. 5 Yrd.Doç.Dr.Hacer KARACAN

6 Eğer M pushdown otomat deterministik ise iki farklı compatible geçiş olamaz. Örnek: L = {wcw R : w {a, b} * } dilini kabul eden aşağıdaki PDA deterministik tir M = ( K,, Γ, Δ, s, F), K = {s, f}, = {a, b, c}, Γ = {a, b}, F = {f} Δ toplam 5 adet geçiş ilişkisine sahip olsun; 1. ((s, a, e), (s, a)) 2. ((s, b, e), (s, b)) 3. ((s, c, e), (f, e)) 4. ((f, a, a), (f, e)) 5. ((f, b, b), (f, e)) Herbir durum ve giriş sembolü için sadece bir geçiş vardır. Örnek: L = {ww R : w {a, b} * } dilini kabul eden aşağıdaki PDA deterministik değildir M = ( K,, Γ, Δ, s, F), K = {s, f}, = {a, b}, Γ = {a, b}, F = {f} Δ toplam 5 adet geçiş ilişkisine sahip olsun; 1. ((s, a, e), (s, a)) 2. ((s, b, e), (s, b)) 3. ((s, e, e), (f, e)) 4. ((f, a, a), (f, e)) 5. ((f, b, b), (f, e)) Transition 3, 1 ve 2 ile compatible dır. Ayrıca string in orta noktası tahmin edilmektedir. Deterministik context-free diller DPDA tarafından kabul edilir. 6 Yrd.Doç.Dr.Hacer KARACAN

7 Deterministik context-free diller giriş string inin sonunu gösterebilmelidirler. L * deterministik context-free dildir eğer DPDA M için L$ = L(M) ise. Burada $ işareti string in sonunu göstermektedir ve $ dir. $ işareti tüm string lere otomatik olarak eklenmiştir. Top-Down Parsing Örnek : L = {a n b n : n 0 } context-free dildir ve G = ({a, b, S}, {a, b}, R, S) gramer i tarafından üretilir. R = (S e, S asb) kurallarına sahiptir. Önce bir PDA oluşturalım. M 1 = ({p, q}, {a, b}, {a, b, S}, Δ 1, p, {q}). Δ 1 ={((p, e, e), (q, S)), ((q, e, S), (q, asb)), ((q, e, S), (q, e)), ((q, a, a), (q, e)), ((q, b, b), (q, e))} M 1 otomatı deterministik hale dönüştürülebilir ve L$ dilini kabul eder. M 2 =({p, q, q a, q b, q $ }, {a, b}, {a, b, S}, Δ 2, p, {q $ }) Δ 2 ={((p, e, e), (q, S)), (1) ((q b, e, b), (q, e)), (5) ((q, a, e), (q a, e)), (2) ((q, $, e), (q $, e)), (6) ((q a, e, a), (q, e)), (3) ((q a, e, S), (q a, asb)), (7) ((q, b, e), (q b, e)), (4) ((q b, e, S), (q b, e)) } (8) M 2 q durumundayken stack ta işlem yapmadan girişten bir sembol okur ve q a, q b veya q $ durumlarından birisine geçer. Böylece compatible iki geçiş olan ((q, e, S), (q, asb)) ve ((q, e, S), (q, e)) geçişlerini ayırır. 7 Yrd.Doç.Dr.Hacer KARACAN

8 DPDA M 2 nin ab$ için geçişleri aşağıda verilmiştir. M 2, L = {a n b n } diline ait string leri tanımak için deterministik olarak çalışır. M 2 giriş string ini leftmost derivation ile üretir. Örnekteki 3. ve 6. adımlar parse tree nin oluşturulduğu adımlardır. M 2 string in dile ait olup olmadığını bulur, aynı anda parse tree oluşturur. Parse tree compiler ların kullandığı parser larda assembly dilinde program oluşturmak için kullanılmaktadır. 8 Yrd.Doç.Dr.Hacer KARACAN

9 M 2 top-down parser dır, parse tree top-down ve left-to-right yaklaşımıyla oluşur. Örnek: Daha önce doğru yazılmış aritmetik ifadeler için oluşturulmuş gramer e F (E), şeklinde bir kural ekleyelim. Bu yeni kural fonksiyon çağırmalarını sağlar. (Örn.: sqrt(x * x + 1) ) Bu gramer için bir top-down parser oluşturalım. M 3 = ({p, q},, Γ, Δ, p, {q}), = {(, ), +, *, id}, Γ = {E, T, F} Δ= 0. ((p, e, e), (q, E)) 1. ((q, e, E), (q, E+T)) 2. ((q, e, E), (q, T)) 3. ((q, e, T), (q, T*F)) 4. ((q, e, T), (q, F)) 5. ((q, e, F), (q, (E))) 6. ((q, e, F), (q, id)) 7. ((q, e, F), (q, id(e))) ve son olarak tüm a için ((q, a, a), (q, e)) Δ olsun. 9 Yrd.Doç.Dr.Hacer KARACAN

10 Bu otomatta nondeterminizm 1-2, 3-4 ve kurallarından kaynaklanmaktadır. Transition 6 ve 7: M 3 otomatının (q, id, F) konfigürasyonunda olduğunu düşünelim. M 3 bu durumda 5, 6 veya 7 geçişlerinden birisini seçebilir. Input string teki bir sonraki sembole (id) bakarak 5 elenir. Transition 5 te (()bir sonraki semboldür. Ancak bir sonraki sembol 6 ve 7 için aynıdır (id). Bu problem sağ tarafı aynı olmasada ilk sembolü aynı olan F id ve F id(e) kurallarından kaynaklanmaktadır. F id ve F id(e) kurallarının yerine F ida, A e ve A (E) kuralları konularak giderilebilir. Burada A yeni bir nonterminaldir. Transition 6 ve 7 yerine aşağıdaki kurallar konur; 6. ((q, e, F), (q, ida)) 7. ((q, e, A), (q, e)) 8. ((q, e, A), (q, (E))) Geçişler (q, id(id), F) M (q, id(id), ida) M (q, (id), A) M (q, (id), (E)) M... olur. Nondeterminismi ortadan kaldırmak için kullanılan bu teknik left factoring olarak adlandırılır. Aşağıdaki kural ile özetlenebilir; Heuristic Rule 1: Eğer A αβ 1, A αβ 2,..., A αβ n şeklinde kurallar varsa ve α e ve n 2 ise, bu kurallar A αa, A β i kurallarıyla değiştirilir. A yeni nonterminaldir. 10 Yrd.Doç.Dr.Hacer KARACAN

11 Transition 1 ve 2: Eğer M 3 otomatı bir sonraki input sembol için id görürse, ve stack taki E ise birkaç farklı işlem yapılabilir. Transition 2 yapılarak E yerine T yazılır. Girişin sadece id olması durumunda bu geçerlidir. Transition 1 kullanılarak E yerine E + T yazılır. Girişin id + id olması durumunda geçerlidir. Transition 1 iki defa ve Transition 2 bir defa kullanılabilir. Girişin id + id + id olması durumunda geçerlidir. Burada sağ taraftaki işlemin kaç defa tekrarlanacağının sınırı belli değildir. Bu olay left recursion olarak adlandırılır. Bu problem E E + T kuralından kaynaklanmaktadır. Soldaki nonterminal sağdaki ilk semboldür. E E + T ve E T kuralları yerine E TE, E +TE ve E e kuralları konularak giderilebilir. Burada E yeni bir nonterminaldir. Aynı işlem T T * F, T F içinde yapılır. T FT, T *FT ve T e Örnekteki gramer in son şekli aşağıdaki gibi olur. G = (V,, R, E), V = {E, E, T, T, F, A}, R = 1. E TE 6. T e 2. E +TE 7. F (E) 3. E e 8. F ida 4. T FT 9. A e 5. T *FT 10. A (E) 11 Yrd.Doç.Dr.Hacer KARACAN

12 Nondeterminizmi ortadan kaldırmak için kullanılan bu left recursion tekniği aşağıdaki kural ile özetlenebilir; Heuristic Rule 2: Eğer A Aα 1,..., A Aα n ve A β 1,...,A β m şeklinde kurallar varsa ve β i ler A ile başlamıyorsa ve n > 0 ise, bu kurallar A β 1 A,..., A β m A ve A α 1 A,..., A α n A ve A e kurallarıyla değiştirilir. A yeni nonterminaldir. Örnek: Önceki gramer i tanıyan DPDA M 4 = L(G )$ oluşturalım. M 4 = (K, {$}, V, Δ, p, {q $ }), K = {p, q, q id, q +, q *, q ), q (, q $ }, Δ=((p, e, e), (q, E)) ((q, a, e), (q a, e)) tüm a { $ } ((q a, e, a), (q, e)) tüm a ((q a, e, E), (q a, TE )) tüm a { $ } ((q +, e, E ), (q +, +TE )) ((q a, e, E ), (q a, e)) tüm a { ), $ } ((q a, e, T), (q a, FT )) tüm a { $ } ((q *, e, T ), (q *, *FT )) ((q a, e, T ), (q a, e)) tüm a { +, ), $ } ((q (, e, F), (q (, (E))) ((q id, e, F), (q id, ida)) ((q (, e, A), (q (, (E))) ((q a, e, A), (q a, e)) tüm a { +, *, ), $ } 12 Yrd.Doç.Dr.Hacer KARACAN

13 M 4 deterministik pushdown otomat ı G gramer i için bir parser dır. id * (id)$ giriş string i aşağıdaki tabloda görüldüğü gibi kabul edilir. 13 Yrd.Doç.Dr.Hacer KARACAN

14 G deki kurallar ile stack üzerinde nonterminal değiştirilen adımlar tabloda son sütunda numaralandırılmıştır. Sırayla bu kurallar uygulandığında id*(id)$ string inin leftmost derivation ı elde edilir. Oluşturulan parse yandadır. E TE FT E idt E id *FT E id *(E)T E id *(TE )T E id *(FT E )T E id *(idt E )T E id *(ide )T E id *(id)t E id *(id)e id *(id) Parse tree top-down ve left-first olarak oluşmuştur. Bottom-Up Parsing Context-free dillerin parse edilmesinde en iyi yol yoktur. Farklı gramer ler için farklı yöntemler vardır. 14 Yrd.Doç.Dr.Hacer KARACAN

15 Farklı bir yaklaşımda otomat ilk önce girişi okur ve derivation sonra yapılır. Sonuçta parse tree yapraklardan root node a doğru gerçekleşir. Bu yöntemler bottom-up olarak adlandırılırlar. G = (V,, R, S) bir CFG için M = (K,, Γ, Δ, p, F) bottom-up pushdown otomat ı oluşturalım. Burada K = {p, q}, Γ = V, F = {q} ve Δ aşağıdaki geçişlere sahip olsun. 1. ((p, a, e), (p, a)) tüm a için 2. ((p, a, α R ), (p, A)) tüm A α R için 3. ((p, e, S), (q, e)) Her transition bir transition sınıfını göstermektedir. Transition 1 input sembolleri stack a aktarır. Transition 2 stack ta kuralların sağ kısmının yerine sol kısmını değiştirir. Kuralların sağ kısmı ters sırada bulunmalıdır. Transition 3 ise sonuç durumuna geçerek çalışmayı sonlandırmayı sağlar. Örnek: Aritmetik deyimleri üreten gramer için bir bottom-up pushdown otomat oluşturalım. Kurallar aşağıdaki gibi olsun. E E + T (R1) E T (R2) T T * F (R3) T F (R4) F (E) (R5) F id (R6) M pushdown otomat ı için aşağıdaki geçişler oluşturulur. 15 Yrd.Doç.Dr.Hacer KARACAN

16 (p, a, e), (p, a) tüm a için (Δ0) (p, e, T + E), (p, E) (p, e, T), (p, E) (p, e, F * T), (p, T) (p, e, F), (p, T) (p, e, )E(), (p, F) (p, e, id), (p, F) (p, e, E), (q, e) (Δ1) (Δ2) (Δ3) (Δ4) (Δ5) (Δ6) (Δ7) id * (id) aşağıdaki gibi kabul edilir. M otomatı deterministik değildir. Çünkü Δ0 diğer tüm geçişlerle (Δ1 - Δ8) compatible dir. 16 Yrd.Doç.Dr.Hacer KARACAN

17 Herhangi bir anda M bir terminali stack a aktarabilir (1, 4, 5, 6 ve 10 adımlar) veya stack taki birkaç sembolü bir kuralın sağ kısmı olarak elde edebilir. Kuralın sağ kısmı olarak görülen string sol kısımla değiştirilerek indirgenir (Δ1 Δ6). İndirgeme yapılan adımlar ters sırada alınırsa rightmost derivation yapılır. İndirgeme yapılan adımların ters sırada alınmasıyla elde edilen rightmost derivation aşağıdaki gibidir. E T T * F T * (E) T * (T) T * (F) T * (id) F * (id) id * (id) 17 Yrd.Doç.Dr.Hacer KARACAN

VEKTÖR UZAYLARI 1.GİRİŞ

VEKTÖR UZAYLARI 1.GİRİŞ 1.GİRİŞ Bu bölüm lineer cebirin temelindeki cebirsel yapıya, sonlu boyutlu vektör uzayına giriş yapmaktadır. Bir vektör uzayının tanımı, elemanları skalar olarak adlandırılan herhangi bir cisim içerir.

Detaylı

Buna göre, eşitliği yazılabilir. sayılara rasyonel sayılar denir ve Q ile gösterilir. , -, 2 2 = 1. sayıdır. 2, 3, 5 birer irrasyonel sayıdır.

Buna göre, eşitliği yazılabilir. sayılara rasyonel sayılar denir ve Q ile gösterilir. , -, 2 2 = 1. sayıdır. 2, 3, 5 birer irrasyonel sayıdır. TEMEL KAVRAMLAR RAKAM Bir çokluk belirtmek için kullanılan sembollere rakam denir. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 sembolleri birer rakamdır. 2. TAMSAYILAR KÜMESİ Z = {..., -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4,... }

Detaylı

Bölüm 3: DML Veri İşleme Dili

Bölüm 3: DML Veri İşleme Dili Bölüm 3: DML Veri İşleme Dili -15- Dr. Serkan DİŞLİTAŞ DML (Data Manipulation Language Veri İşleme Dili) : Bu kategorideki SQL komutları veriler üzerinde işlemler yapmaya yönelik ifadeleri içermektedir.

Detaylı

Sonlu Durum ve Turing Makineleri

Sonlu Durum ve Turing Makineleri Sonlu Durum ve Turing Makineleri Ders 12 Yrd.Doç.Dr. İbrahim TÜRKYILMAZ Sonlu Durum Makinesi Sonlu durum makinesi aşağıdakilerden oluşur: a) Bir σ başlangıç durumu, b) Sonlu sayıda duruma sahip olan sonlu

Detaylı

MAT223 AYRIK MATEMATİK

MAT223 AYRIK MATEMATİK MAT223 AYRIK MATEMATİK Saymanın Temelleri 1. Bölüm Emrah Akyar Anadolu Üniversitesi Fen Fakültesi Matematik Bölümü, ESKİŞEHİR 2014 2015 Öğretim Yılı Ayşe nin Doğum Günü Partisi Saymanın Temelleri Ayşe

Detaylı

Sıfırdan farklı a, b, c tam sayıları için aşağıdaki özellikler sağlanır.

Sıfırdan farklı a, b, c tam sayıları için aşağıdaki özellikler sağlanır. SAYILAR TEORİSİ 1 Bölünebilme Bölme Algoritması: Her a ve b 0 tam sayıları için a = qb + r ve 0 r < b olacak şekilde q ve r tam sayıları tek türlü belirlenebilir. r sayısı a nın b ile bölümünden elde edilen

Detaylı

ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ

ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ YÜKSEK LİSANS TEZİ SERBEST İDEAL HALKALARI ÜZERİNDEKİ MODÜLLER MATEMATİK ANABİLİM DALI ADANA, 2013 ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ SERBEST İDEAL

Detaylı

11. SINIF MATEMATİK KONU ÖZETİ

11. SINIF MATEMATİK KONU ÖZETİ 2012 11. SINIF MATEMATİK KONU ÖZETİ TOLGA YAVAN Matematik Öğretmeni 1.ÜNİTE: KARMAŞIK SAYILAR x 2 +3=0 gibi denklemlerin gerçek sayılarda çözümü olmadığından bu denklemlerin boş kümeden farklı çözüm kümeleri

Detaylı

Kod Kavramı Sub End Sub Olay (Event) Kavramı

Kod Kavramı Sub End Sub  Olay (Event) Kavramı Kod Kavramı Kodlar, programa ne yapmasını istediğinizi belirten deyim ve fonksiyonlardır. Visual Basic in nesneye dayalı bir programlama dili olması, kodların nesnelere bağlı olarak yazılması anlamına

Detaylı

Syntax Analysis. 4/5/2004 Formal Diller 4.1

Syntax Analysis. 4/5/2004 Formal Diller 4.1 Syntax Analysis Her programlama dilinin yazilan bir programin syntax olarak dogru olup olmadigini belirleyen kurallari vardir. Programlama dillerinin syntactic yapisi Contex-Free Grammer / BNF (Backus-Naur

Detaylı

Algoritma. 19. yüzyılda Persli matematikçi Al- Khowarizmi (Al-Harezmi) tarafından bulunmuş ve onun adında türetilmiştir.

Algoritma. 19. yüzyılda Persli matematikçi Al- Khowarizmi (Al-Harezmi) tarafından bulunmuş ve onun adında türetilmiştir. Algoritma 19. yüzyılda Persli matematikçi Al- Khowarizmi (Al-Harezmi) tarafından bulunmuş ve onun adında türetilmiştir. Algoritma Problem çözmek için geliştirilen Adım adım çözüm yöntemidir. Verilen bir

Detaylı

SAYMA. Ayrık iki kümenin bileşimindeki eleman sayısı, bu kümelerin eleman sayıları toplamına

SAYMA. Ayrık iki kümenin bileşimindeki eleman sayısı, bu kümelerin eleman sayıları toplamına SONLU MATEMATİK SAYMA SAYMANIN İKİ TEMEL PRENSİBİ TOPLAMA PRENSİBİ Ayrık iki kümenin bileşimindeki eleman sayısı, bu kümelerin eleman sayıları toplamına eşittir. Örnek. Bir sınıftaki her öğrencinin, iki

Detaylı

:::: Germencik Halk Eğitimi Merkezi Bilgisayar Kurs Notları Hüseyin OKUL ::::

:::: Germencik Halk Eğitimi Merkezi Bilgisayar Kurs Notları Hüseyin OKUL :::: 1) ACCESS PROGRAMININ GENEL YAPISI VE KULLANIM AMACI Access bir veritabanı programıdır. Veritabanı, bir konuyla ilgili çok sayıda kaydın tutulduğu bir bilgi havuzu olarak nitelendirilebilir. Veritabanı

Detaylı

Web Tabanlı Veri Yönetim Uygulamaları için Alana Özgü Modelleme Dili Geliştirilmesi

Web Tabanlı Veri Yönetim Uygulamaları için Alana Özgü Modelleme Dili Geliştirilmesi Web Tabanlı Veri Yönetim Uygulamaları için Alana Özgü Modelleme Dili Geliştirilmesi Alper Çiftçi 1 Oya Kalıpsız 2 1,2 Bilgisayar Mühendisliği Bölümü, Yıldız Teknik Üniversitesi, İstanbul 1 e-posta: alperciftci@gmail.com

Detaylı

BÖLÜM 1 1. ALGORİTMALAR. 1.1. Algoritmanın Tanımı, Matematikteki Yeri ve Önemi

BÖLÜM 1 1. ALGORİTMALAR. 1.1. Algoritmanın Tanımı, Matematikteki Yeri ve Önemi 1. ALGORİTMALAR BÖLÜM 1 1.1. Algoritmanın Tanımı, Matematikteki Yeri ve Önemi Endüstri ve hizmet sektörü organizasyonlarının karmaşıklığının artan bir yapıda olması, büyük ölçekli optimizasyon problemleri

Detaylı

Access Veritabanında önce tablolar işlemleri yapılır. Tablo yaratmak için kullanabilecek 3 seçenek bulunmaktadır.

Access Veritabanında önce tablolar işlemleri yapılır. Tablo yaratmak için kullanabilecek 3 seçenek bulunmaktadır. BÖLÜM16 2. TABLOLAR Access Veritabanında önce tablolar işlemleri yapılır. Tablo yaratmak için kullanabilecek 3 seçenek bulunmaktadır. Tasarım görünümünde tablo oluştur : Tablo tanımlanırken bu alan kullanılır.

Detaylı

Lojik Kapılar ve Lojik Devreler (Logic Gates And Logic Circuits)

Lojik Kapılar ve Lojik Devreler (Logic Gates And Logic Circuits) Lojik Kapılar ve Lojik Devreler (Logic Gates nd Logic Circuits) ÖLÜM 5 maçlar Lojik kapıları ve lojik devreleri tanıtmak Temel işlemler olarak VE, VEY ve DEĞİL işlemlerini tanıtıp, temel işlemleri gerçekleştirmek

Detaylı

Bu Cennet Vatan için Şehit Düşenlere İthafen

Bu Cennet Vatan için Şehit Düşenlere İthafen ÖNSÖZ Optimizasyon Teorisinin mühendislik, üretim, işletme, ekonomi, haberleşme, ulaştırma, sanayi gibi pek çok alanda uygulanması, YA nı vazgeçilmez kılmıştır. Özellikle bilgisayarların yaygın bir kullanım

Detaylı

MICROSOFT ACCESS DERS NOTLARI

MICROSOFT ACCESS DERS NOTLARI MICROSOFT ACCESS DERS NOTLARI Mustafa KILIÇ Mersin Hem ve ASO Müdürlüğü mustafa@kilic.us MICROSOFT ACCESS Access bir veritabanı programıdır. Veritabanı, bir konuyla ilgili çok sayıda kaydın tutulduğu bir

Detaylı

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Turizm ve Otel İşletmeciliği Yüksekokulu. Microsoft Access Ders Notları. Doç.Dr. Yaşar SARI. www.yasarsari.

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Turizm ve Otel İşletmeciliği Yüksekokulu. Microsoft Access Ders Notları. Doç.Dr. Yaşar SARI. www.yasarsari. Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Turizm ve Otel İşletmeciliği Yüksekokulu Microsoft Access Ders Notları Doç.Dr. Yaşar SARI www.yasarsari.com Aralık-2013 I İ Ç İ N D E K İ L E R Sayfa No GİRİŞ - 1-1. VERİTABANI

Detaylı

Kriptografi ve Bilgisayar Güvenliği Ders Notları(içindekiler)

Kriptografi ve Bilgisayar Güvenliği Ders Notları(içindekiler) Kriptografi ve Bilgisayar Güvenliği Ders Notları(içindekiler) 1 VERİ VE AĞ GÜVENLİĞİNE GİRİŞ(IntroductIon to data and network security)... 2 1.1 Bazı Güvenlik Tecavüzleri... 2 1.2 Saldırılar servisler

Detaylı

Y a h y a D e m i r c a n

Y a h y a D e m i r c a n ALGORİTMA Algoritma; her tür ayrıntı göz önüne alınarak bir problemin çözüm yönteminin adım adım yazılmasıdır. Bu bir düzen içinde yapılır. Maddeler halinde sıralayacak olursak; 1- Algoritmanın bir başlangıcı

Detaylı

EGE ÜNİVERSİTESİ EGE MESLEK YÜKSEKOKULU SAYISAL ELEKTRONİK (DERS NOTU) HAZIRLAYANLAR. Yar.Doç.Dr. MUSTAFA ENGİN. Öğr. Gör.Dr.

EGE ÜNİVERSİTESİ EGE MESLEK YÜKSEKOKULU SAYISAL ELEKTRONİK (DERS NOTU) HAZIRLAYANLAR. Yar.Doç.Dr. MUSTAFA ENGİN. Öğr. Gör.Dr. EGE ÜNİVERSİTESİ EGE MESLEK YÜKSEKOKULU SAYISAL ELEKTRONİK (DERS NOTU) HAZIRLAYANLAR Yar.Doç.Dr. MUSTAFA ENGİN Öğr. Gör.Dr. DİL AD ENGİN İZMİR 29 İÇİNDEKİLER SAYISAL VE ANALOG ÇOKLUKLAR... GİRİ... İKİLİK

Detaylı

MB5002 NÜMERİK ANALİZ

MB5002 NÜMERİK ANALİZ MB500 NÜMERİK ANALİZ Ders Notları Yrd. Doç. Dr. Emel YAVUZ DUMAN İstanbul Kültür Üniversitesi Matematik-Bilgisayar Bölümü c 01, Emel Yavuz Duman Tüm hakkı saklıdır. Bu notlar Örgün Öğretimde Uzaktan Öğretim

Detaylı

ŞEKİL YETENEĞİ TEST 1

ŞEKİL YETENEĞİ TEST 1 SAYISAL MANTIK ŞEKİL YETENEĞİ TEST. + = = 4. I. a c a + b + c Yukarıdaki eşitliklerden,, sembolleri belli bir sayının yerine kullanılmıştır. b + nin değeri kaçtır? II. c b b c + m c A) B) C) D) 4 E) 5

Detaylı

Bir işaretli büyüklük sayısında en soldaki basamak bir işaret içerir. Diğer basamaklarda ise sayısal değerin büyüklüğü (mutlak değeri) gösterilir.

Bir işaretli büyüklük sayısında en soldaki basamak bir işaret içerir. Diğer basamaklarda ise sayısal değerin büyüklüğü (mutlak değeri) gösterilir. İşaretli Tamsayı Gösterimi 1. İşaretli Büyüklük Bir işaretli büyüklük sayısında en soldaki basamak bir işaret içerir. Diğer basamaklarda ise sayısal değerin büyüklüğü (mutlak değeri) gösterilir. Örnek

Detaylı

T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKİ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ

T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKİ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKİ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ AÇIK KAYNAK İŞLETİM SİSTEMİ - 3 ANKARA 2008 Milli Eğitim Bakanlığı tarafından geliştirilen

Detaylı

LOJİK DEVRELER LABORATUARI DENEY FÖYLERİ

LOJİK DEVRELER LABORATUARI DENEY FÖYLERİ İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ ELEKTRİK-ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ LOJİK DEVRELER LABORATUARI DENEY FÖYLERİ LABORATUARLAR HAKKINDA AÇIKLAMA Genel bilgi ve uyarılar:. Laboratuarlar programda

Detaylı

1. Excel Dönüşümü : 2. Rapor Master Tanımları :

1. Excel Dönüşümü : 2. Rapor Master Tanımları : Programın Amacı : Bu Program As/400 Sistemindeki herhangi bir veya birden fazla file ı kullanarak istenilen şekilde sorgulama yaparak elde edilen bilgileri Excel Formatında Pc deki istenilen bir yere kaydetmek.

Detaylı

PROGRAMLAMAYA GİRİŞ Bölüm 1

PROGRAMLAMAYA GİRİŞ Bölüm 1 PROGRAMLAMAYA GİRİŞ Bölüm 1 1.1. GİRİŞ Bilgi dünyasında yoğun bir şekilde kullandığımız bilgisayarlar ile ortaya çıkan programlar günlük hayatta biz insanların işlerinde büyük kolaylıklar sağlamaktadırlar.

Detaylı