Buna göre, eşitliği yazılabilir. sayılara rasyonel sayılar denir ve Q ile gösterilir. , -, 2 2 = 1. sayıdır. 2, 3, 5 birer irrasyonel sayıdır.

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Buna göre, eşitliği yazılabilir. sayılara rasyonel sayılar denir ve Q ile gösterilir. , -, 2 2 = 1. sayıdır. 2, 3, 5 birer irrasyonel sayıdır."

Transkript

1 TEMEL KAVRAMLAR RAKAM Bir çokluk belirtmek için kullanılan sembollere rakam denir. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 sembolleri birer rakamdır. 2. TAMSAYILAR KÜMESİ Z = {..., -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4,... } kümesine tamsayılar kümesi denir. Tamsayılar kümesi, pozitif tamsayılar, negatif tamsayılar ve sıfır olmak üzere üçe ayrılır. a, b, c birbirinden farklı birer rakamdır. Buna göre, 2a + 3b 4c ifadesinin en büyük değeri A) 43 B) 42 C) 41 D) 40 E) 39 Pozitif tamsayılar kümesi: Z + = { 1, 2, 3, 4,... } Negatif tamsayılar kümesi: Z - = {..., -4, -3, -2, -1 } Buna göre, Z = Z - { 0 } Z + eşitliği yazılabilir. 3. RASYONEL SAYILAR KÜMESİ 2a + 3b 4c ifadesinin en büyük olması için 2a ve 3b yi büyütmeli 4 c yi ise küçültmeliyiz. a, b, c birer rakam olduğundan b = 9, a = 8, c = 0 seçilirse; = = 43 olur. SAYI Rakamların bir araya getirilmesiyle oluşan matematiksel ifadelere sayı denir. 2, 5, 14, 27, 148, birer sayıdır. Her rakam bir sayıdır ama her sayı bir rakam değildir. SAYI KÜMELERİ Sayılar belirli özeliklere göre gruplandırılır. Bu gruplandırmalar ile sayı kümeleri oluşur. Sayılar ortak özeliklerine göre, 1. Doğal Sayılar 2. Tamsayılar 3. Rasyonel Sayılar 4. İrrasyonel Sayılar 5. Reel Sayılar, şeklinde gruplandırılır. 1. DOĞAL SAYILAR KÜMESİ N = {0, 1, 2, 3, 4,... } kümesine doğal sayılar kümesi denir. N + = {1, 2, 3, 4,... } kümesine pozitif doğal sayılar kümesi denir. 9www.unkapani.com.tr a ve b tamsayı ve b 0 olmak üzere, a şeklinde yazılabilen b sayılara rasyonel sayılar denir ve Q ile gösterilir , -, birer rasyonel sayıdır. 2 2 = 1 eşitliği yazılabildiği için her tamsayı bir rasyonel sayıdır. 4. İRRASYONEL SAYILAR KÜMESİ Rasyonel olmayan sayıların oluşturduğu kümeye irrasyonel sayılar denir ve יQ ile gösterilir. 2, 3, 5 birer irrasyonel sayıdır. π = 3,14 bir irrasyonel sayıdır. 5. REEL (GERÇEL) SAYILAR KÜMESİ Rasyonel ve rasyonel olmayan (irrasyonel) sayıların oluşturduğu kümeye reel ( gerçel ) sayılar kümesi denir ve R ile gösterilir. Buna göre, N Z Q R yazılabilir. DOĞAL SAYILAR N = {0, 1, 2, 3, 4,...} kümesinin her elemanına doğal sayı denir. N + = {1, 2, 3, 4,...} kümesine pozitif doğal sayılar kümesi veya sayma sayıları kümesi denir. Doğal sayılar kümesi, sayı doğrusunda şeklinde gösterilir.

2 a ve b doğal sayı, a + b = 14 olduğuna göre, a.b çarpımının en büyük değeri ile en küçük değerinin toplamı A) 0 B) 24 C) 33 D) 48 E) 49 SAYI BASAMAKLARI VE SAYILARIN ÇÖZÜMLENMESİ Bir sayıda rakamların bulundukları yere basamak ve rakamların basamakları ile çarpıldığında elde edilen değere basamak değeri denir. Onluk sistemde her basamak sağındakinin 10 katına eşittir. Dolayısıyla, abcd sayısının basamak değerleri aşağıdaki gibidir. Buna göre, ab = 10.a + b abc = 100.a + 10.b + c abcd = 1000.a b + 10.c + d çözümlemeleri yapılır. Buna göre, a.b çarpımının en büyük ve en küçük değerleri toplamı, = 49 olur. Doğru Seçenek: E Toplamları verilen iki doğal sayının çarpımının en büyük olmasi için bu iki sayı arasındaki fark en az, çarpımının en küçük olması için bu iki sayı arasındaki fark en çok olmalıdır. İki basamaklı bir sayının rakamlarının yerleri değiştirildiğinde sayı, 54 küçülüyor. a) Bu sayının rakamları arasındaki fark b) Bu sayının alabileceği kaç değer vardır? a ve b doğal sayı, a. b = 32 olduğuna göre, a + b nin en büyük ve en küçük değerinin toplamı A) 18 B) 24 C) 33 D) 45 E) 60 Buna göre, a + b toplamının en büyük ve en küçük değerleri toplamı, = 45 olur. Doğru Seçenek: D a) İki basamaklı sayı ab olsun. Rakamlarının yerleri değiştirildiğinde sayı ba olur. Buna göre, ab ba = 54 eşitliği yazılabilir. Çözümlemeler yapılırsa, elde edilir. b) ab ba = 54 (10a + b) (10b + a) = 54 9a 9b = 54 a b = 6 a b = Yukarıda belirtilen ifadeye göre, ab sayısının alabileceği değerler 60, 71, 82, 93 tür. Buna göre, ab nin alabileceği 4 farklı değer vardır. Çarpımları verilen iki doğal sayının toplamının en büyük olması için bu iki sayı arasındaki fark en az, toplamının en büyük olması için bu iki sayı arasındaki fark en çok olmalıdır. 1. ab + ba = 11. (a + b) 2. ab ba = 9. (a b) 3. abc + bca + cab = 111. (a + b + c) 10

3 İki basamaklı bir sayı rakamları toplamının 5 katına eşittir. Bu sayının rakamları çarpımı A) 20 B) 25 C) 30 D) 35 E) 40 abc üç basamaklı bir doğal sayıdır. Bu sayının birler ve yüzler basamağı yer değiştirilirse elde edilen üç basamaklı sayı abc sayısından 396 küçüktür. Bu koşulu sağlayan kaç tane abc sayısı yazılabilir? A) 5 B) 20 C) 30 D) 40 E) 50 Sayı ab olsun. ab = 5 (a + b) 10a + b = 5a + 5b 5a = 4b a ve b birer rakam olduğundan a = 4, b = 5 olmalıdır. ab = 45 elde edilir. Rakamları çarpımı 20 olur. İki basamaklı AB sayısı, rakamları toplamının 4 katına eşittir. Bu şekilde yazılabilecek AB sayılarının toplamı A) 104 B) 120 C) 128 D) 132 E) 144 AB sayısı, rakamları toplamının 4 katı olduğuna göre, AB = 4 (A + B) 10A + B = 4A + 4B 6A = 3B 2A = B elde edilir. Buna göre, AB sayısı 12, 24, 36, 48 sayıları olabilir. AB sayılarının toplamı 120 olur. Doğru Seçenek: B Verilenlere göre abc sayısı cba sayısından 396 daha büyüktür. O halde, abc cba = 396 olur. abc cba = a + 10b + c (100c + 10b + a) = a 99c = 396 a c = 4 elde edilir. Buna göre, a c = b,10 değer alır. 6 2 b,10 değer alır. 7 3 b,10 değer alır. 8 4 b,10 değer alır. 9 5 b,10 değer alır. Her bir durum için b, 10 farklı şekilde seçilebilir. O halde 5 durum için 5.10 = 50 farklı sayı yazılabilir. Doğru Seçenek: E ab ve ba iki basamaklı sayılardır. ab + ba = 121 a b = 3 olduğuna göre, a A) 4 B) 5 C) 6 D) 7 E) 8 ab, bc, ca iki basamaklı sayılardır. ab + bc + ca = 143 olduğuna göre, a + b + c A) 11 B) 12 C) 13 D) 14 E) 15 ab + ba = (a + b) = 121 a+ b = 11 olur. a+ b = 11 2a = 14 a b = 3 a = 7olur. Doğru Seçenek: D Verilen sayıları çözümlersek, ab + bc + ca = a + b + 10b + c + 10c + a = a + 11b + 11c = (a + b + c) = 143 a+ b+ c = 13 elde edilir. 2A5B3 ve 2A3B5 beş basamaklı doğal sayılardır. 2A5B3 2A3B5 işleminin sonucu A) 96 B) 198 C) 1002 D) 1997 E)

4 ( ) ( A B + 5) 2A5B3 2A3B5 = A B + 3 = = 198 elde edilir. Doğru Seçenek: B A + B + C =14 olduğuna göre, A4C + C7B + B1A toplamı A) 1534 B) 1544 C) 1554 D) 1584 E) 1594 ba = 4 (ab) 3 ifadesindeki sayılar çözümlenirse, ba = 4 ab 3 10b + a = 4 (10a + b) 3 10b + a = 40a + 4b 3 6b + 3 = 39a 2b + 1 = 13a elde edilir. b = 6 için a = 1 olur. Buna göre, a + b toplamı 7 elde edilir. Üç basamaklı ABC sayısı, iki basamaklı AB sayısından 232 fazladır. Buna göre, A. B. C çarpımı A) 45 B) 60 C) 70 D) 84 E) 96 A + B + C =14 olduğundan sayılar alt alta yazılıp toplama yapılırsa sonuç elde edilir. A4C A4C A4C C7B C7B C7B + B1A + B1A + B1A ab ve ba iki basamaklı doğal sayılardır. ab ba + = 33 a a olduğuna göre, ab sayısı en çok kaç olur? A) 24 B) 36 C) 39 D) 48 E) 55 Verilen ifade denklem haline getirilip çözümlenirse, ABC = AB A + 10B + C = 10A + B A + 9B + C = 232 9(AB) + C = 232 elde edilir. C = 7 seçilirse AB = 25 olur. Buna göre, A B C = 70 olarak bulunur. Verilen ifadedeki sayıları çözümlersek, ab ba + = 33 a a 11(a + b) = 33 a a+ b= 3a b = 2a elde edilir. Buna göre, a = 4 alınırsa b en çok 8 elde edilir. Buna göre, ab sayısı en çok 48 elde edilir. Doğru Seçenek: D Üç basamaklı 4AB sayısı, iki basamaklı BA sayısının 13 katından 7 fazladır. Buna göre, A. B çarpımı A) 4 B) 6 C) 10 D) 15 E) 18 ab ve ba iki basamaklı doğal sayılardır. ba = 4 ab 3 olduğuna göre, a + b toplamı A) 2 B) 5 C) 7 D) 8 E) 11 Verilen ifade denklem haline getirilip çözümlenirse, 4AB = 13 BA A + B = 13 (10B + A) A + B = 130B + 13A = 129B + 3A elde edilir. B = 3 seçilirse A = 2 elde edilir. Buna göre, A.B = 6 olur. Doğru Seçenek: B 12

5 Üç basamaklı en küçük doğal sayı ile iki basamaklı rakamları farklı en büyük doğal sayının farkı A) 1 B) 2 C) 3 D) 4 E) 5 Üç basamaklı en küçük doğal sayı 100 dür. Rakamları farklı iki basamaklı en büyük doğal sayı 98 dir. Bu sayıların farkı, = 2 olur. Doğru Seçenek: B İki basamaklı 4 doğal sayının toplamı 97 dir. Bu sayıların en büyüğü en çok A) 10 B) 15 C) 30 D) 48 E) 67 En büyük sayının en az ya da en küçük sayının en çok olması isteniyorsa sayılar mümkün olduğu kadar yakın seçilir En büyük sayı, en az 45 olur. ab x 4c iii Yanda verilen çarpma işlemine göre, a + b + c A) 17 B) 18 C) 19 D) 20 E) 21 En büyük sayının en çok olması için diğer sayıların en küçük olması gerekir. Rakamların farklı olması koşulu olmadığından 1. sayı 10, 2. sayı 10 ve 3. sayı 10 seçilirse en büyük sayı, = 67 olur. Doğru Seçenek: E Verilen çarpma işlemine göre, 4.(ab) = 180, ab = 45 olur. (45).(4c) = 2160 olduğuna göre, a = 4, b = 5 dir Buna göre, (4c) = = 48 ise c = 8 elde edilir. 45 Üç basamaklı farklı dört sayının toplamı 3462 dir. Bu sayıların en küçüğü en az kaç olur? A) 468 B) 469 C) 470 D) 471 E) 472 En küçük sayının en az olması için diğer sayıların en büyük olması gerekir. Buna göre, diğer sayılar 999, 998, 997 olmalıdır. Dolayısıyla en küçük sayı en az, 3462 ( ) = 468 olarak bulunur. İki basamaklı 5 farklı doğal sayının toplamı 215 dir. Bu sayılardan en büyüğünün değeri en az A) 43 B) 44 C) 45 D) 46 E) 47 Dolayısıyla a + b + c = = 17 bulunur. bbb x aa iiii + iiii bbb üç basamaklı, aa iki basamaklı doğal sayılardır. Buna göre, a + b toplamı A) 7 B) 8 C) 9 D) 10 E) 11 Verilen çarpma işlemindeki sayılar çözümlenirse, (bbb) (aa) = (100b + 10b + b) (10a + a) = b 11a = a b = 14 elde edilir. Buna göre, a = 2, b = 7 ve a + b = = 9 olarak bulunur. 13

6 TABAN ARİTMETİĞİ Yaptığımız matematiksel işlemlerin tümü onluk sayma sistemi göz önüne alınarak düzenlenmiştir. Onluk sayma sisteminden başka sayı sistemleri de tanımlanabilir. Diğer sayma sistemlerindeki yapılan işlemlerin mantığı 10 luk sistemdeki işlemlerle aynıdır. a, b, c ve d rakamları, x doğal sayısından küçük doğal sayılar olmak üzere, (abcd) x sayısına x tabanında dört basamaklı bir sayı denir. HERHANGİ BİR TABANDA VERİLEN SAYININ ON TA- BANINDA YAZILMASI Herhangi bir tabanda verilen sayı, 10 tabanına çevrilirken sayı verilen tabana göre çözümlenir ( a b c d ) x = ax + bx + cx + dx x x x x (a b c d, e f ) x x 3 x 2 x 1 x 0 x 1 x = ax + bx + cx + dx + ex + fx ÖZELİKLER 1. On tabanında genellikle taban yazılmaz. 2. x tabanında x farklı rakam vardır. Bu rakamlar 0, 1, 2, 3,, (x 1) dir. 3. En küçük sayı tabanı 2 dir. 4. Taban 10 dan büyük olabilir. (520) 6 sayısının 10 tabanındaki eşiti A) 190 B) 191 C) 192 D) 193 E) ve n sayı tabanı olmak üzere, (m234) 6 dört basamaklı ve (243) n üç basamaklı sayılardır. Buna göre, m.n çarpımı en az A) 5 B) 6 C) 8 D) 9 E) 12 Sayıyı 6 tabanına göre çözümlersek; ( ) 6 = = n sayı tabanı olmak üzere, (102) n = 18 olduğuna göre, n A) 3 B) 4 C) 5 D) 6 E) 7 (m234) 6 sayısında taban 6 olduğu için m < 6 olmalıdır. (243) n sayısında taban n dir. Kullanılan en büyük rakam 4 olduğunda n > 4 olmalıdır. O halde m en az 1, n ise en az 5 olur. Buna göre, m.n çarpımı en az m.n = 5.1 = 5 olur. X ve 6 sayı tabanı olmak üzere, dört basamaklı (2x34) 6 ve beş basamaklı (12310) x sayıları veriliyor. Buna göre, x in alabileceği değerlerin toplamı A) 8 B) 9 C) 10 D) 11 E) 12 ( ) n = 18 ifadesinde çözümleme yapılırsa, n n n n + 0 n + 2 n = 18 2 n + 2= 18 2 n = 16 n = 4 elde edilir. Doğru Seçenek: B (2x34) 6 sayısında x < 6 olmalıdır. (12310) x sayısında ise x > 3 olmalıdır. O halde x in olabileceği değerler 4 ve 5 olur. Buna göre, x in alabileceği değerlerin toplamı = 9 bulunur. Doğru Seçenek: B x > 3 olmak üzere, 3x 4 + 2x 2 + x + 2 sayısının x tabanındaki yazılışı aşağıdakilerden hangisidir? A) 3212 B) C) 3022 D) E)

7 Verilen ifade x in azalan kuvvetlerine göre düzenlenirse, 3x 4 + 2x 2 + x + 2 = 3.x x x x x 0 olur. O halde verilen ifadenin x tabanındaki yazılışını bulmak için katsayıları almak yeterlidir. Dolayısıyla 3x 4 + 2x 2 + x + 2 = (30212) x olur. Doğru Seçenek: D (132,02) 4 sayısının 10 tabanındaki değeri A) 29,8 B) 30 C) 241 D) 121 E) HERHANGİ BİR TABANDA DÖRT İŞLEM Aynı tabanda verilen iki sayının toplamı, farkı ve çarpımı 10 tabanındakine benzer şekilde yapılır. İşlem sırasında iki rakamın toplamı veya çarpımı tabandan büyük çıkarsa sonuç tabana bölünür, kalan sonuç olarak yazılır, bölüm bir önceki basamağa eklenir. (1 2 3) 4 (4 3 1) 5 (2 3) 6 + (1 3 3) 4 (244) 5 x (24) 6 (3 2 2) 4 (1 3 2) ( ) 6 ( 1 3 2, 0 2 ) 4 sayısı, 4 tabanına göre çözümlenir = = = elde edilir Doğru Seçenek: E ON TABANINDA VERİLEN BİR SAYININ HERHANGİ BİR TABANDA YAZILMASI Verilen sayı hangi tabana dönüştürülmek isteniyorsa sayı, elde edilen bölüm tabandan küçük oluncaya kadar verilen tabana bölünür. En son elde edilen bölümden başlanarak ilk kalana doğru bulunan sonuçlar yazılır. Verilen sayıların tümü 10 tabanına çevrilip işlem yapıldıktan sonra sonuç tekrar istenen tabana çevrilerek de işlem yapılabilir. FARKLI TABANLARDA TEKLİK ÇİFTLİK Herhangi bir tabanda verilen sayıya 10 tabanına çevirmeden tek ya da çift olduğunu bulabiliriz. Taban çift ise birler basamağına bakılır. Birler basamağı çift olan sayılar çift tek olan sayılar tek olur. (10 tabanında olduğu gibi) Taban tek ise rakamlar toplamına bakılır. Rakamlarının toplamı çift olan sayılar çift, tek olan sayılar tek olur. (2x3) 5 sayısı, bir tek doğal sayı olduğuna göre, x yerine yazılabilecek rakamların toplamı A) 4 B) 5 C) 6 D) 7 E) 8 78 sayısının 5 tabanındaki yazılışı aşağıdakilerden hangisidir? A) (313) 5 B) (302) 5 C) (203) 5 D) (213) 5 E) (303) 5 (2x3) 5 sayısının tabanı tek olduğundan 2 + x + 3 tek ve x < 5 olmalıdır. Dolayısıyla, 5 + x toplamının tek olması için x = 1 veya x = 3 olabilir. 78 sayısı, kalan 5 ten küçük oluncaya kadar 5 e bölünerek elde edilen kalanlar sıralanır. (3xy4) 7 sayısı, bir çift sayı olduğuna göre, x + y en çok A) 10 B) 11 C) 12 D) 13 E) 14 Buna göre, (78) 10 = (303) 5 eşitliği elde edilir. Doğru Seçenek: E Verilen sayı 7 tabanında olduğundan 3 + x + y + 4 toplamı tek olmalıdır. x ve y en çok 6 olabileceğinden x + y toplamı en çok 12 olur. 15

8 (Bu test için tavsiye edilen süre 52 dakikadır) 6. Dört basamaklı bir doğal sayıdan rakamları toplamı çıkarılırsa elde edilen sayı aşağıdakilerden hangisi olabilir? A) 4500 B) 6279 C) 7451 D) 8319 E) x bir doğal sayı ve a = x + 5, b = 19 x olduğuna göre, a ile b nin çarpımı en çok A) 124 B) 132 C) 135 D) 142 E) Üç basamaklı rakamları farklı 4 doğal sayının toplamı 853 olduğuna göre, bu sayılardan en büyüğü en çok A) 550 B) 547 C) 543 D) 540 E) x bir reel sayı, abc üç basamaklı bir doğal sayıdır. a.x = 3,6 b.x = 2,8 c.x = 2 olduğuna göre, (abc).x çarpımı A) 280 B) 370 C) 390 D) 450 E) En küçük 2 basamaklı doğal sayı ile rakamları farklı 4 basamaklı en küçük doğal sayının toplamı A) 1021 B) 1033 C) 1034 D) 1035 E) AB ve BA iki basamaklı doğal sayılardır. 5.(A 2 B 2 ) = AB BA olduğuna göre, kaç farklı AB sayısı yazılabilir? A) 1 B) 3 C) 4 D) 9 E) İki basamaklı bir sayı rakamları toplamının 5 katıdır. Bu sayının rakamları yer değiştirdiğinde bulanan sayı rakamları toplamının kaç katıdır? A) 2 B) 3 C) 4 D) 6 E) xab cd + ef 90 Yandaki çarpma işleminde hata yapılarak ef sayısı cd nin altına yazılmış ve bu şekilde işlem yapılmıştır. Buna göre, a + b toplamı A) 1 B) 5 C) 7 D) 11 E) Rakamları birbirinden farklı, 3 basamaklı, 4 farklı sayının toplamı 2202 dir. Bu sayıların 2 tanesi 127 den küçük olduğuna göre, bu sayıların en küçüğü en az kaç olabilir? A) 102 B) 103 C) 105 D) 120 E) ab x 3c 12 i + ii 840 Yandaki çarpma işlemine göre, a + b + c toplamı A) 11 B) 12 C) 13 D) 14 E) 15 16

9 11. iiii x 135 iiii iiiii Yandaki çarpma işleminde her nokta bir rakam belirtmektedir. 16. (231) 6 + (4x5) 6 = (1120) 6 olduğuna göre, x A) 0 B) 2 C) 3 D) 4 E) 5 Buna göre, birinci çarpan A) 2118 B) 2112 C) 2103 D) 2013 E) a, b, c, d, e farklı rakamlardır. Buna göre, abc + de toplamının en büyük değeri A) 1015 B) 1020 C) 1024 D) 1061 E) sayısı 4 tabanında yazılırsa kaç basamaklı bir sayı elde edilebilir? A) 4 B) 8 C) 10 D) 11 E) Rakamları birbirinden farklı olan 3 basamaklı bir sayının yüzler basamağı ile onlar basamağı yer değiştirdiğinde elde edilen sayı ilk sayıdan 360 daha büyük oluyor. Bu koşula uyan kaç farklı 3 basamaklı sayı yazılabilir? A) 5 B) 8 C) 13 D) 15 E) sayısının 3 tabanındaki yazılışı nedir? A) (11,21) 3 B) (101,21) 3 C) (101,01) 3 D) (11,001) 3 E) (1001,021) (246354) 8 sayınının 8 ile bölümünden kalan A) 0 B) 1 C) 3 D) 4 E) ve x sayı tabanı olmak üzere, (24x) 7 (154) x farkı onluk tabanda A) 60 B) 62 C) 65 D) 73 E) sayısının 3 tabanındaki yazılışı nedir? A) (1221) 3 B) (10221) 3 C) (102021) 3 D) (102) 3 E) (122) sayı tabanı ve A = 10 olmak üzere, (10A) 11 sayısının 10 tabanındaki eşiti A) 111 B) 131 C) 142 D) 153 E)

10 21. İki basamaklı ab sayısı ile iki basamaklı ba sayısının toplamı 99 dur. Buna göre, a + b toplamı A) 12 B) 11 C) 10 D) 9 E) b ve bb iki basamaklı doğal sayılardır. olduğuna göre, b 3b + bb = 126 A) 4 B) 5 C) 6 D) 7 E) xy ve yx iki basamaklı doğal sayılardır. xy + y = 2 yx + x olduğuna göre, x + y toplamının alabileceği en büyük değer A) 16 B) 12 C) 9 D) 5 E) MN iki basamaklı ve MN3 üç basamaklı doğal sayılardır. MN3 MN = 408 olduğuna göre, M + N toplamı A) 4 B) 7 C) 9 D) 11 E) Rakamları birbirinden farklı, iki basamaklı farklı dört çift sayının toplamı 330 olduğuna göre, bu sayılardan en küçüğü en az A) 84 B) 65 C) 60 D) 42 E) ab ve cd iki basamaklı doğal sayılarının rakamları 3 azaltıldığında sayıların çarpımı 2475 azaldığına göre, ab + cd toplamı A) 108 B) 153 C) 162 D) 171 E) Üç basamaklı 8ab sayısı, iki basamaklı ab sayısının 26 katından 50 eksik olduğuna göre, a + b toplamı A) 4 B) 5 C) 6 D) 7 E) aabb dört basamaklı, aa ve bb iki basamaklı doğal sayılardır. aabb = 34 ( aa + bb ) olduğuna göre, a + b toplamı aşağıdakilerden hangisi olamaz? A) 3 B) 6 C) 9 D) 12 E) Rakamları birbirinden farklı, üç basamaklı üç doğal sayının toplamı 805 tir. Bu sayılardan en büyüğü en az kaç olur? A) 265 B) 266 C) 267 D) 268 E) Üç basamaklı 3AB sayısı, iki basamaklı BA sayısının 6 katından 21 fazladır. Buna göre, A + B toplamı A) 7 B) 9 C) 11 D) 13 E) 15 18

11 31. + xyz x A02 3BC 357 Yandaki çıkarma işleminde A, B ve C birer rakam olduğuna göre, A + B + C toplamı A) 13 B) 15 C) 16 D) 20 E) 23 Yukarıdaki çarpma işleminde x, y, z ve her bir nokta bir rakam göstermektedir. Buna göre, x + y + z toplamı A) 16 B) 15 C) 8 D) 7 E) ab ve ba iki basamaklı doğal sayılardır. ab ba = 27 koşulunu sağlayan kaç tane ab sayısı vardır? A) 6 B) 7 C) 8 D) 9 E) Aşağıdaki çarpma işleminde her nokta bir rakam belirtmektedir. 38. ab ve ba iki basamaklı sayılardır. ab + ba = 165 Buna göre, çarpma işleminin sonucu A) 7192 B) 7392 C) 7492 D) 7592 E) a, b, c birer rakam ve 5.a = 3.b olduğuna göre, abc biçiminde 3 basamaklı rakamları farklı kaç sayı yazılabilir? A) 1 B) 3 C) 4 D) 8 E) 10 olduğuna göre, ab ba farkının en büyük değeri A) 9 B) 15 C) 22 D) 24 E) Üç doğal sayıdan ikisinin çarpımından üçüncü çıkartıldığında sonucu 4 oluyor. Bu üç doğal sayının çarpımı aşağıdakilerden hangisi olabilir? A) 45 B) 50 C) 52 D) 64 E) a, b, c doğal sayılardır. a.b = 48 b.c = 36 olduğuna göre, a + b + c en çok A) 44 B) 48 C) 56 D) 85 E) Birbirinden farklı 2 basamaklı 4 doğal sayının toplamı 138 olduğuna göre, bu sayıların en küçüğü en çok A) 28 B) 30 C) 32 D) 33 E) x ve y pozitif doğal sayılar ve x + y = 20 olduğuna göre, x.y nin en büyük değeri ile en küçük değerinin toplamı A) 100 B) 119 C) 132 D) 140 E) A0B, B0C, C0A üç basamaklı sayılardır. A+B + C = 15 olduğuna göre, A0B + B0C + C0A toplamının değeri A) 1510 B) 1415 C) 1515 D) 1528 E)

12 42. Üç tanesi 35 ten büyük, birbirinden farklı 5 doğal sayının toplamı 157 dir. Bu sayıların en büyüğü en çok A) 46 B) 49 C) 54 D) 68 E) n sayı tabanı olmak üzere, (246) n sayısının n+1 tabanındaki eşiti aşağıdakilerden hangisidir? A) 104 B) 204 C) 203 D) 240 E) a, b, c, d, e, f farklı rakamlardır. Buna göre, abc + def toplamının en küçük değeri A) 124 B) 218 C) 339 D) 342 E) Üç basamaklı bir doğal sayının soluna 3 yazıldığında elde edilen sayı x, sağına 3 yazıldığında elde edilen sayı y dir. x + y = 4400 olduğuna göre, bu üç basamaklı doğal sayı A) 127 B) 137 C) 140 D) 155 E) Üç basamaklı rakamları farklı en küçük doğal sayı ile dört basamaklı en büyük doğal sayının farkının mutlak değeri A) 9774 B) 9784 C) 9897 D) 9899 E) xy ve yx iki basamaklı doğal sayılardır. xy + yx 11 = xy yx 5 koşulunu sağlayan xy sayısı A) 64 B) 72 C) 83 D) 92 E) Rakamları toplamı 1307 olan bir doğal sayı en az kaç basamaklıdır? A) 145 B) 146 C) 147 D) 148 E) x0y ve y0x üç basamaklı doğal sayılardır. x0y y0x Buna göre, + = 303 eşitliğini sağlayan kaç x x tane üç basamaklı x0y sayısı yazılabilir? A) 1 B) 2 C) 3 D) 4 E) (1546) 9 sayısının 9 katının aynı tabandaki gösterimi aşağıdakilerden hangisidir? A) B) C) D) 1513 E) ab, bc, ca iki basamaklı doğal sayılardır. ab + bc + ca = 187 olduğuna göre, en büyük abc sayısı A) 619 B) 715 C) 824 D) 817 E) I. (1209) 4 II. (3275) 9 III. (4324) 7 IV. (15340) 6 sayılarının hangileri tek sayıdır? A) I ve II B) II ve III C) II, III ve IV D) I, II ve III E) I, II, III ve IV 1-D 2-B 3-B 4-D 5-B 6-A 7-C 8-D 9-A 10-A 11-C 12-D 13-B 14-D 15-C 16-D 17-D 18-E 19-B 20-B 21-D 22-B 23-D 24-D 25-E 26-E 27-C 28-A 29-E 30-B 31-A 32-B 33-D 34-D 35-B 36-C 37-A 38-E 39-A 40-D 41-C 42-E 43-C 44-C 45-B 46-B 47-D 48-B 49-A 50-B 51-D 52-E 20

Atatürk Anadolu. Temel Kavramlar Üzerine Kısa Çalışmalar

Atatürk Anadolu. Temel Kavramlar Üzerine Kısa Çalışmalar Atatürk Anadolu Lisesi M A T E M A T İ K Temel Kavramlar Üzerine Kısa Çalışmalar KONYA \ SELÇUKLU 01 MATEMATİK 1. TEMEL KAVRAMLAR 1.1. RAKAM Sayıların yazılmasında kullanılan sembollere rakam denir. Onluk

Detaylı

1. BÖLÜM Mantık BÖLÜM Sayılar BÖLÜM Rasyonel Sayılar BÖLÜM I. Dereceden Denklemler ve Eşitsizlikler

1. BÖLÜM Mantık BÖLÜM Sayılar BÖLÜM Rasyonel Sayılar BÖLÜM I. Dereceden Denklemler ve Eşitsizlikler ORGANİZASYON ŞEMASI 1. BÖLÜM Mantık... 7. BÖLÜM Sayılar... 13 3. BÖLÜM Rasyonel Sayılar... 93 4. BÖLÜM I. Dereceden Denklemler ve Eşitsizlikler... 103 5. BÖLÜM Mutlak Değer... 113 6. BÖLÜM Çarpanlara Ayırma...

Detaylı

TEOG. Sayma Sayıları ve Doğal Sayılar ÇÖZÜM ÖRNEK ÇÖZÜM ÖRNEK SAYI BASAMAKLARI VE SAYILARIN ÇÖZÜMLENMESİ 1. DOĞAL SAYILAR.

TEOG. Sayma Sayıları ve Doğal Sayılar ÇÖZÜM ÖRNEK ÇÖZÜM ÖRNEK SAYI BASAMAKLARI VE SAYILARIN ÇÖZÜMLENMESİ 1. DOĞAL SAYILAR. TEOG Sayma Sayıları ve Doğal Sayılar 1. DOĞAL SAYILAR 0 dan başlayıp artı sonsuza kadar giden sayılara doğal sayılar denir ve N ile gösterilir. N={0, 1, 2, 3,...,n, n+1,...} a ve b doğal sayılar olmak

Detaylı

TABAN ARĠTMETĠĞĠ. ÇÖZÜM (324) 5 = = = = 89 bulunur. Doğru Seçenek C dir.

TABAN ARĠTMETĠĞĠ. ÇÖZÜM (324) 5 = = = = 89 bulunur. Doğru Seçenek C dir. TABAN ARĠTMETĠĞĠ Kullandığımız 10 luk sayma sisteminde sayılar {0,1,2,3,4,5,6,7,8,9} kümesinin elemanları (Rakam) kullanılarak yazılır. En büyük elemanı 9 olan, 10 elemanlı bir kümedir. Onluk sistemde;

Detaylı

SAYILAR MATEMATİK KAF03 BASAMAK KAVRAMI TEMEL KAVRAM 01. İki basamaklı en küçük sayı : İki basamaklı en büyük negatif sayı :.

SAYILAR MATEMATİK KAF03 BASAMAK KAVRAMI TEMEL KAVRAM 01. İki basamaklı en küçük sayı : İki basamaklı en büyük negatif sayı :. SAYILAR BASAMAK KAVRAMI İki basamaklı en küçük sayı : İki basamaklı en büyük negatif sayı :. Üç basamaklı rakamları farklı en küçük sayı :. SORU 5 MATEMATİK KAF03 TEMEL KAVRAM 01 Üç basamaklı birbirinden

Detaylı

TEMEL KAVRAMLAR. SAYI KÜMELERİ 1. Doğal Sayılar

TEMEL KAVRAMLAR. SAYI KÜMELERİ 1. Doğal Sayılar TEMEL KAVRAMLAR Rakam: Sayıları ifade etmeye yarayan sembollere rakam denir. Bu semboller {0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9} kümesinin elemanlarıdır., b ve c birer rakamdır. 15 b = c olduğuna göre, + b + c

Detaylı

TAMSAYILAR. 9www.unkapani.com.tr. Z = {.., -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, } kümesinin her bir elemanına. a, b, c birer tamsayı olmak üzere, Burada,

TAMSAYILAR. 9www.unkapani.com.tr. Z = {.., -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, } kümesinin her bir elemanına. a, b, c birer tamsayı olmak üzere, Burada, TAMSAYILAR Z = {.., -, -, -, 0,,,, } kümesinin her bir elemanına tamsayı denir. Burada, + Z = {,,,...} kümesine, pozitif tamsayılar kümesi denir. Z = {...,,,,} kümesine, negatif tamsayılar kümesi denir.

Detaylı

TEMEL KAVRAMLAR. a Q a ve b b. a b c 4. a b c 40. 7a 4b 3c. a b c olmak üzere a,b ve pozitif. 2x 3y 5z 84

TEMEL KAVRAMLAR. a Q a ve b b. a b c 4. a b c 40. 7a 4b 3c. a b c olmak üzere a,b ve pozitif. 2x 3y 5z 84 N 0,1,,... Sayı kümesine doğal sayı kümesi denir...., 3,, 1,0,1,,3,... sayı kümesine tamsayılar kümesi denir. 1,,3,... saı kümesine sayma sayıları denir.pozitif tamsayılar kümesidir. 15 y z x 3 5 Eşitliğinde

Detaylı

SAYILAR DOĞAL VE TAM SAYILAR

SAYILAR DOĞAL VE TAM SAYILAR 1 SAYILAR DOĞAL VE TAM SAYILAR RAKAM: Sayıları ifade etmek için kullandığımız 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 sembollerinden her birine rakam denir. Soru: a ve b farklı rakamlar olmak üzere a + b nin alabileceği

Detaylı

YGS - LYS SAYILAR KONU ÖZETLİ ÇÖZÜMLÜ SORU BANKASI

YGS - LYS SAYILAR KONU ÖZETLİ ÇÖZÜMLÜ SORU BANKASI YGS - LYS SAYILAR KONU ÖZETLİ LÜ SORU BANKASI ANKARA ÖN SÖZ Sevgili Öğrenciler, ÖSYM nin son yıllarda yaptığı sınavlardaki matematik sorularının eski sınav sorularından çok farklı olduğu herkes tarafından

Detaylı

MATEMATİK. Doç Dr Murat ODUNCUOĞLU

MATEMATİK. Doç Dr Murat ODUNCUOĞLU MATEMATİK Doç Dr Murat ODUNCUOĞLU Mesleki Matematik 1 TEMEL KAVRAMLAR RAKAM Sayıları yazmak için kullandığımız işaretlere rakam denir. Sayıları ifade etmeye yarayan sembollere rakam denir. Rakamlar 0,1,2,3,4,5,6,7,8,9

Detaylı

1. BÖLÜM. Sayılarda Temel Kavramlar. Bölme - Bölünebilme - Faktöriyel EBOB - EKOK. Kontrol Noktası 1

1. BÖLÜM. Sayılarda Temel Kavramlar. Bölme - Bölünebilme - Faktöriyel EBOB - EKOK. Kontrol Noktası 1 1. BÖLÜM Sayılarda Temel Kavramlar Bölme - Bölünebilme - Faktöriyel EBOB - EKOK Kontrol Noktası 1 Isınma Hareketleri 1 Uygun eşleştirmeleri yapınız. I. {0, 1, 2,..., 9} II. {1, 2, 3,...} III. {0, 1, 2,

Detaylı

p sayısının pozitif bölenlerinin sayısı 14 olacak şekilde kaç p asal sayısı bulunur?

p sayısının pozitif bölenlerinin sayısı 14 olacak şekilde kaç p asal sayısı bulunur? 07.10.2006 1. Kaç p asal sayısı için, x 3 x + 2 (x r) 2 (x s) (mod p) denkliğinin tüm x tam sayıları tarafından gerçeklenmesini sağlayan r, s tamsayıları bulunabilir? 2. Aşağıdaki ifadelerin hangisinin

Detaylı

Temel Kavramlar 1 Doğal sayılar: N = {0, 1, 2, 3,.,n, n+1,..} kümesinin her bir elamanına doğal sayı denir ve N ile gösterilir.

Temel Kavramlar 1 Doğal sayılar: N = {0, 1, 2, 3,.,n, n+1,..} kümesinin her bir elamanına doğal sayı denir ve N ile gösterilir. Temel Kavramlar 1 Doğal sayılar: N = {0, 1, 2, 3,.,n, n+1,..} kümesinin her bir elamanına doğal sayı denir ve N ile gösterilir. a) Pozitif doğal sayılar: Sıfır olmayan doğal sayılar kümesine Pozitif Doğal

Detaylı

MATEMATİK. Temel Kavramlar I. Test a ve b doğal sayılardır. 5. Ardışık 5 tek sayının toplamı 115 tir. 6. x ve y tamsayılardır.

MATEMATİK. Temel Kavramlar I. Test a ve b doğal sayılardır. 5. Ardışık 5 tek sayının toplamı 115 tir. 6. x ve y tamsayılardır. MATEMATİK Test 0 Temel Kavramlar I. a ve b doğal sayılardır. a + b = 7 olduğuna göre, a.b çarpımının alabileceği en büyük değer kaçtır?. Ardışık tek sayının toplamı tir. Buna göre, bu sayıların en büyüğü

Detaylı

EBOB - EKOK EBOB VE EKOK UN BULUNMASI. 2. Yol: En Büyük Ortak Bölen (Ebob) En Küçük Ortak Kat (Ekok) www.unkapani.com.tr. 1. Yol:

EBOB - EKOK EBOB VE EKOK UN BULUNMASI. 2. Yol: En Büyük Ortak Bölen (Ebob) En Küçük Ortak Kat (Ekok) www.unkapani.com.tr. 1. Yol: EBOB - EKOK En Büyük Ortak Bölen (Ebob) İki veya daha fazla pozitif tamsayıyı aynı anda bölen pozitif tamsayıların en büyüğüne bu sayıların en büyük ortak böleni denir ve kısaca Ebob ile gösterilir. Örneğin,

Detaylı

140. 2< a< 1 ise kesrinin değeri aşağıdakilerden hangisi olamaz? (3,7) a 1,9 2,4 2,7 3,2 3,7. a a c b ve c a a b c

140. 2< a< 1 ise kesrinin değeri aşağıdakilerden hangisi olamaz? (3,7) a 1,9 2,4 2,7 3,2 3,7. a a c b ve c a a b c 138. a ve b gerçel sayılardır. a < a, 6a b 5= 0 b ne olabilir? (11) 4 5 8 11 1 139. < 0 olmak üzere, 4 3. =? ( 3 ) a 1 140. < a< 1 ise kesrinin değeri aşağıdakilerden hangisi olamaz? (3,7) a 1,9,4,7 3,

Detaylı

ASAL SAYILAR. www.unkapani.com.tr

ASAL SAYILAR. www.unkapani.com.tr ASAL SAYILAR ve kendisinden aşka pozitif öleni olmayan den üyük doğal sayılara asal sayı denir.,, 5, 7,,, 7, 9, sayıları irer asal sayıdır. En küçük asal sayı dir. den aşka çift asal sayı yoktur. den aşka

Detaylı

ÜNİVERSİTEYE GİRİŞ SINAV SORULARI

ÜNİVERSİTEYE GİRİŞ SINAV SORULARI ÜNİVERSİTEYE GİRİŞ SINAV SORULARI 1. 1999 ÖSS a, b, c pozitif gerçel (reel) sayılar olmak üzere a+ b ifadesindeki her sayı 3 ile çarpılırsa aşağıdakilerden hangisi elde c edilir? 3 a+ b A) B) c a+ 3b C)

Detaylı

KC00-SS.08YT05. Kolay Temel Matematik. Üniversite Haz rl k 1. 8 ( 3 + 2) 6. 3! 3 ( 3 3)": ( 3) x = 3 ve y = 2 3. ( 5) + ( 7) (+2) + 4

KC00-SS.08YT05. Kolay Temel Matematik. Üniversite Haz rl k 1. 8 ( 3 + 2) 6. 3! 3 ( 3 3): ( 3) x = 3 ve y = 2 3. ( 5) + ( 7) (+2) + 4 Üniversite Haz rl k Sözcükte Do al ve Say lar Söz Öbeklerinde ve Tam Say lar Anlam - I - I Kolay Temel Matematik. 8 ( + ) A) 7 B) 8 C) 9 D) 0 E) 6.! ( )": ( ) A) B) 0 C) D) E). 7. + 5 A) 6 B) 7 C) 8 D)

Detaylı

12-A. Sayılar - 1 TEST

12-A. Sayılar - 1 TEST -A TEST Sayılar -. Birbirinden farklı beş pozitif tam sayının toplamı 0 dur. Bu sayılardan sadece ikisi den büyüktür. Bu sayılardan üç tanesi çift sayıdır. Buna göre bu sayılardan en büyüğü en çok kaç

Detaylı

SAYILAR ( ) MATEMATİK KAF01 RAKAM VE DOĞAL SAYI KAVRAMI TEMEL KAVRAM 01. Sayıları ifade etmeye yarayan

SAYILAR ( ) MATEMATİK KAF01 RAKAM VE DOĞAL SAYI KAVRAMI TEMEL KAVRAM 01. Sayıları ifade etmeye yarayan SAYILAR RAKAM VE DOĞAL SAYI KAVRAMI MATEMATİK KAF01 TEMEL KAVRAM 01 Sayıları ifade etmeye yarayan { 0,1,, 3, i i i,9} kümesindeki semollere onluk sayma düzeninde rakam denir. N =... kümesinin elemanlarına

Detaylı

AKADEMİK PERSONEL VE LİSANSÜSTÜ EĞİTİMİ GİRİŞ SINAVI (ALES)

AKADEMİK PERSONEL VE LİSANSÜSTÜ EĞİTİMİ GİRİŞ SINAVI (ALES) 00000000001 AKADEMİK PERSONEL VE LİSANSÜSTÜ EĞİTİMİ GİRİŞ SINAVI (ALES) plam cevaplama süresi 150 akikadır. (,5 saat) SAYISAL BÖLÜM SAYISAL - 1 TESTİ Sınavın bu bölümünden alacağınız standart puan, Sayısal

Detaylı

Rakam : Sayıları yazmaya yarayan sembollere rakam denir.

Rakam : Sayıları yazmaya yarayan sembollere rakam denir. A. SAYILAR Rakam : Sayıları yazmaya yarayan sembollere rakam denir. Sayı : Rakamların çokluk belirten ifadesine sayı denir.abc sayısı a, b, c rakamlarından oluşmuştur.! Her rakam bir sayıdır. Fakat bazı

Detaylı

ÜNİTE 1: TEMEL KAVRAMLAR

ÜNİTE 1: TEMEL KAVRAMLAR MATEMATİK ÜNİTE : TEMEL KAVRAMLAR Temel Kavramlar ADF 0 RAKAM Sayı oluşturmak için kullanılan sembollere... denir. 0 luk sayma düzenindeki rakamlar 0,,,... 8 ve 9 olup 0 tanedir. örnek a, b, c sıfırdan

Detaylı

Köklü Sayılar ,1+ 0,1+ 1, 6= m 10 ise m kaçtır? ( 8 5 ) 2x 3. + a =? (4)

Köklü Sayılar ,1+ 0,1+ 1, 6= m 10 ise m kaçtır? ( 8 5 ) 2x 3. + a =? (4) Köklü Sayılar.,+ 0,+, 6= m 0 ise m kaçtır ( 8 5 ). a= ise a + a (). : :... = 8 0 0... eşitliğini sağlayan değeri nedir (). 99.0+.6+ (75) 5. + : + 8 7 8 () 6. > 0 ve = olduğuna göre ( ) + a+ b 7. a, b R

Detaylı

6. Rakamları farklı, iki basamaklı farklı beş doğal sayının. 7. A = 7 + 11 + 15 + 19 + + 99 veriliyor.

6. Rakamları farklı, iki basamaklı farklı beş doğal sayının. 7. A = 7 + 11 + 15 + 19 + + 99 veriliyor. Bölüm: Doğal Sayılar ve Tamsayılar Test: Temel Kavramlar. abc ve cba üç basamaklı doğal sayılardır. abc cba = 97 olduğuna göre, abc biçiminde yazılabilecek en küçük doğal sayının rakamları toplamı A) B)

Detaylı

Mustafa Sezer PEHLİVAN. Yüksek İhtisas Üniversitesi Beslenme ve Diyetetik Bölümü

Mustafa Sezer PEHLİVAN. Yüksek İhtisas Üniversitesi Beslenme ve Diyetetik Bölümü * Yüksek İhtisas Üniversitesi Beslenme ve Diyetetik Bölümü SAYILAR Doğal Sayılar, Tam Sayılar, Rasyonel Sayılar, N={0,1,2,3,,n, } Z={,-3,-2,-1,0,1,2,3, } Q={p/q: p,q Z ve q 0} İrrasyonel Sayılar, I= {p/q

Detaylı

(m+2) +5<0. 7/m+3 + EŞİTSİZLİKLER A. TANIM

(m+2) +5<0. 7/m+3 + EŞİTSİZLİKLER A. TANIM EŞİTSİZLİKLER A. TANIM f(x)>0, f(x) - eşitsizliğinin

Detaylı

FAKTÖRİYEL. TANIM Pozitif ilk n tam sayının çarpımı n = n! biçiminde gösterilir. n Faktöriyel okunur.

FAKTÖRİYEL. TANIM Pozitif ilk n tam sayının çarpımı n = n! biçiminde gösterilir. n Faktöriyel okunur. FAKTÖRİYEL TANIM Pozitif ilk n tam sayının çarpımı 1.2.3 n = n! biçiminde gösterilir. n Faktöriyel okunur. 1!=1 2!=1.2=2 3!=1.2.3=6 4!=1.2.3.4=24 5!=1.2.3.4.5=120 gibi. Özel olarak; 0! = 1 olarak tanımlanmıştır.

Detaylı

sayısının tamkare olmasını sağlayan kaç p asal sayısı vardır?(88.32) = n 2 ise, (2 p 1

sayısının tamkare olmasını sağlayan kaç p asal sayısı vardır?(88.32) = n 2 ise, (2 p 1 TAM KARELER 1. Bir 1000 basamaklı sayıda bir tanesi dışında tüm basamaklar 5 tir. Bu sayının hiçbir tam sayının karesi olamayacağını kanıtlayınız. (2L44) Çözüm: Son rakam 5 ise, bir önceki 2 olmak zorunda.

Detaylı

1.DERECEDEN DENKLEMLER. (Bu belgenin güncellenmiş halini bu adresten indirebilirsiniz)

1.DERECEDEN DENKLEMLER.  (Bu belgenin güncellenmiş halini bu adresten indirebilirsiniz) .DERECEDEN DENKLEMLER Rüstem YILMAZ 546 550 86 48 destek@sinavdestek.com www.sinavdestek.com (Bu belgenin güncellenmiş halini bu adresten indirebilirsiniz) JET Yayınları 8 Ağustos 07 0. Bir Bilinmeyenli

Detaylı

SINIF TEST. Üslü Sayılar A) 4 B) 5 C) 6 D) 7 A) - 5 B) - 4 C) 5 D) 7. sayısı aşağıdakilerden hangisine eşittir?

SINIF TEST. Üslü Sayılar A) 4 B) 5 C) 6 D) 7 A) - 5 B) - 4 C) 5 D) 7. sayısı aşağıdakilerden hangisine eşittir? 8. SINIF. Üslü Sayılar - = T olduğuna göre T kaçtır? A) - B) - C) D) 7 TEST.. 0 - işleminin sonucu kaç basamaklı bir sayıdır? A) B) C) 6 D) 7. n =- 7 için n ifadesinin değeri kaçtır? A) - 8 B) - C) 8 D)

Detaylı

d) x TABAN ARĐTMETĐĞĐ

d) x TABAN ARĐTMETĐĞĐ YILLAR 00 00 00 00 00 007 008 009 010 011 ÖSS-YGS - 1 1 - - - - - - - TABAN ARĐTMETĐĞĐ Genel olarak 10 luk sayı sistemini kullanırız fakat başka sayı sistemlerine de ihtiyaç duyarız Örneğin bilgisayarın

Detaylı

ASAL SAYILAR - TAM BÖLENLER - FAKTÖRİYEL Test -1

ASAL SAYILAR - TAM BÖLENLER - FAKTÖRİYEL Test -1 ASAL SAYILAR - TAM BÖLENLER - FAKTÖRİYEL Test -1 1. ve y aralarında asal iki doğal sayıdır. 7 y 11 olduğuna göre, y farkı 5. 364 sayısının en büyük asal böleni A) 3 B) 7 C) 11 D) 13 E) 17 A) B) 3 C) 4

Detaylı

SAYILARIN ÇÖZÜMLENMESİ ÇÖZÜMLÜ SORULARI. 1) 1000a 10b ifadesi aşağıdaki sayılardan hangisinin. ÇÖZÜM: 1000a 10b 1000.a b 1.

SAYILARIN ÇÖZÜMLENMESİ ÇÖZÜMLÜ SORULARI. 1) 1000a 10b ifadesi aşağıdaki sayılardan hangisinin. ÇÖZÜM: 1000a 10b 1000.a b 1. SAYILARIN ÇÖZÜMLENMESİ ÇÖZÜMLÜ SORULARI 1) 1000a 10b ifadesi aşağıdaki sayılardan hangisinin çözümlenmiş biçimidir? A) ab B) a0b C) a0b0 D) ab0 E) ab00 1000a 10b 1000.a 100.0 10.b 1.0 a0b0 Doğru Cevap:

Detaylı

Bölünebilme Kuralları. Birler basamağındaki rakamı : {0, 2, 4, 6, 8} rakamlarından herhangi biri olan her sayı 2 ile tam bölünür.

Bölünebilme Kuralları. Birler basamağındaki rakamı : {0, 2, 4, 6, 8} rakamlarından herhangi biri olan her sayı 2 ile tam bölünür. 2 İLE BÖLÜNEBİLME: Birler basamağındaki rakamı : {0, 2, 4, 6, 8} rakamlarından herhangi biri olan her sayı 2 ile tam bölünür. Tek sayıların 2 ile bölümünden kalan 1 dir Dört basamaklı 729x sayısı 2 ile

Detaylı

6. Ali her gün cebinde kalan parasının (2009) a, b ve c farklı pozitif tamsayılar, 9. x, y, z pozitif gerçek sayılar,

6. Ali her gün cebinde kalan parasının (2009) a, b ve c farklı pozitif tamsayılar, 9. x, y, z pozitif gerçek sayılar, 1. 9 2 x 2 ifadesinin açılımında sabit x terim kaç olur? A) 672 B) 84 C) 1 D) -84.E) -672 6. Ali her gün cebinde kalan parasının %20 sini harcamaktadır. Pazartesi sabahı haftalığını alan Ali ni Salı günü

Detaylı

Basamak Kavramı Video Anlatım Testi

Basamak Kavramı Video Anlatım Testi Sayfa : 1 Rakamlar = Doğal sayılar = Tam sayılar = Üç basamaklı en küçük doğal sayı : Üç basamaklı rakamları farklı en küçük doğal sayı : Üç basamaklı rakamları farklı en büyük tek sayı : İki basamaklı

Detaylı

Örnek...1 : Yandaki bölme işlemin de bölüm ile kalanın toplamı kaçtır?

Örnek...1 : Yandaki bölme işlemin de bölüm ile kalanın toplamı kaçtır? BÖLME İŞLEMİ VE ÖZELLİKLERİ A, B, C, K doğal sayılar ve B 0 olmak üzere, BÖLÜNEN A B C BÖLEN BÖLÜM Örnek...4 : x sayısının y ile bölümündeki bölüm 2 ve kalan 5 tir. y sayısının z ile bölümündeki bölüm

Detaylı

8. 2 x+1 =20 x. 9. x 3 +6x 2-4x-24=0 10.

8. 2 x+1 =20 x. 9. x 3 +6x 2-4x-24=0 10. MAT-1 EK SORULAR-2 1. 6. A)7 B)8 C)15.D)56 E)64 Olduğuna göre x.a)1 B)2 C)3 D)4 E)6 7. 2. Birbirinden farklı x ve y gerçek A)5.B)6 C)7 D)8 E)9 sayıları için; x 2 +2009y=y 2 +2009x eşitliği sağlandığına

Detaylı

Örnek...1 : Yandaki bölme işlemin de bölüm ile kalanın toplamı kaçtır?

Örnek...1 : Yandaki bölme işlemin de bölüm ile kalanın toplamı kaçtır? BÖLME İŞLEMİ VE ÖZELLİKLERİ A, B, C, K doğal sayılar ve B 0 olmak üzere, BÖLÜNEN A B C BÖLEN BÖLÜM Örnek...4 : x sayısının y ile bölümündeki bölüm 2 ve kalan 5 tir. y sayısının z ile bölümündeki bölüm

Detaylı

4.2.1 Sayma Sistemleri

4.2.1 Sayma Sistemleri . Taban Aritmetiği.. Sayma Sistemleri a. 9 Etkinlik. a. gün; kaç yıl, kaç ay, kaç hafta, kaç gündür? ( yıl gün, ay 0 gün sayılacaktır.) b. 7 saniye; kaç saat, kaç dakika, kaç saniyedir? c. 7 kg fındık

Detaylı

Atatürk Anadolu. Bölme, Bölünebilme, Asal Sayılar, Obeb, Okek, Rasyonel Sayılar, Basit Eşitsizlikler ve Mutlak Değer Üzerine Kısa Çalışmalar

Atatürk Anadolu. Bölme, Bölünebilme, Asal Sayılar, Obeb, Okek, Rasyonel Sayılar, Basit Eşitsizlikler ve Mutlak Değer Üzerine Kısa Çalışmalar Atatürk Anadolu Lisesi M A T E M A T İ K Bölme, Bölünebilme, Asal Sayılar, Obeb, Okek, Rasyonel Sayılar, Basit Eşitsizlikler ve Mutlak Değer Üzerine Kısa Çalışmalar KONYA \ SELÇUKLU 07 Bölme, Bölünebilme,

Detaylı

SAYILAR SAYI KÜMELERİ

SAYILAR SAYI KÜMELERİ SAYILAR SAYI KÜMELERİ 1.Sayma Sayıları Kümesi: S=N =1,2,3,... 2. Doğal Sayılar Kümesi : N=0,1,2,... 3. Tamsayılar Kümesi : Z=..., 2, 1,0,1,2,... Sıfırın sağında bulunan 1,2,3,. tamsayılarına pozitif tamsayılar

Detaylı

SAYILAR SAYI KÜMELERİ

SAYILAR SAYI KÜMELERİ 1 SAYILAR SAYI KÜMELERİ 1.Sayma Sayıları Kümesi: S=N =1,2,3,... 2. Doğal Sayılar Kümesi : N=0,1,2,... 3. Tamsayılar Kümesi : Z=..., 2, 1,0,1,2,... Sıfırın sağında bulunan 1,2,3,. tamsayılarına pozitif

Detaylı

TEMEL KAVRAMLAR A: SAYI Sayıları ifade etmeye yarayan sembollere rakam denir. Ör: 0,1,2,3,4,5,6 Rakamların çokluk belirtecek şekilde bir araya getirilmesiyle oluşturulan ifadeler ifadesine sayı denir.

Detaylı

ÜNİTE: RASYONEL SAYILAR KONU: Rasyonel Sayılar Kümesinde Çıkarma İşlemi

ÜNİTE: RASYONEL SAYILAR KONU: Rasyonel Sayılar Kümesinde Çıkarma İşlemi ÜNTE: RASYONEL SAYILAR ONU: Rasyonel Sayılar ümesinde Çıkarma şlemi ÖRNE SORULAR VE ÇÖZÜMLER. işleminin sonucu B) D) ki rasyonel sayının farkını bulmak için çıkan terimin toplama işlemine göre tersi alınarak

Detaylı

TAM SAYILAR. Tam Sayılarda Dört İşlem

TAM SAYILAR. Tam Sayılarda Dört İşlem TAM SAYILAR Tam Sayılarda Dört İşlem Pozitif ve negatif tam sayılar konu anlatımı ve örnekler içermektedir. Tam sayılarda dört işlem ve bu konuyla ilgili örnek soru çözümleri bulunmaktadır. Grup_09 29.11.2011

Detaylı

ÜNİTE: TAM SAYILAR KONU: Tam Sayılar Kümesinde Çıkarma İşlemi

ÜNİTE: TAM SAYILAR KONU: Tam Sayılar Kümesinde Çıkarma İşlemi ÜNE: AM AYIAR N: am ayılar ümesinde Çıkarma şlemi ÖRNE RAR VE ÇÖZÜMER 1. [(+17) (+25)] + [( 12) (+21)] işleminin sonucu A) 41 B) 25 C) 25 D) 41 Çıkarma işlemi yapılırken çıkanın işareti değişir ve eksilen

Detaylı

KILAVUZ SORU ÇÖZÜMLERİ Matematik

KILAVUZ SORU ÇÖZÜMLERİ Matematik 9. Çarpanlar ve Katlar b Dikdörtgenin alanı 4 cm olduğuna göre, kısa ve uzun kenarının çarpımı 4 cm 'dir. a. b = 4 a 6. Asal Çarpanlar A B C D E Yukarıda verilen asal çarpanlara ayırma işleminin son satırında

Detaylı

ÜSLÜ SAYILAR. AMAÇ 1: 6 ve 7. Sınıflarda görmüş olduğumuz üslü ifadelerdeki temel kavramları hatırlama

ÜSLÜ SAYILAR. AMAÇ 1: 6 ve 7. Sınıflarda görmüş olduğumuz üslü ifadelerdeki temel kavramları hatırlama AMAÇ 1: 6 ve 7. Sınıflarda görmüş olduğumuz üslü ifadelerdeki temel kavramları hatırlama KURAL: Bir sayının belli bir sayıda yan yana çarpımının kolay yoldan gösterimine üslü sayılar denir. Örneğin 5 sayısının

Detaylı

biçimindeki ifadelere iki değişkenli polinomlar denir. Bu polinomda aynı terimdeki değişkenlerin üsleri toplamından en büyük olanına polinomun dereces

biçimindeki ifadelere iki değişkenli polinomlar denir. Bu polinomda aynı terimdeki değişkenlerin üsleri toplamından en büyük olanına polinomun dereces TANIM n bir doğal sayı ve a 0, a 1, a 2,..., a n 1, a n birer gerçel sayı olmak üzere, P(x) = a 0 + a 1 x + a 2 x 2 +... + a n 1 x n 1 +a n x n biçimindeki ifadelere x değişkenine bağlı, gerçel (reel)

Detaylı

2. ÜNİTE RASYONEL,ÜSLÜ VE KÖKLÜ SAYILAR

2. ÜNİTE RASYONEL,ÜSLÜ VE KÖKLÜ SAYILAR 2. ÜNİTE RASYONEL,ÜSLÜ VE KÖKLÜ SAYILAR KONULAR 1. RASYONEL SAYILAR 2. Kesir Çeşitleri 3. Kesirlerin Sadeleştirilmesi 4. Rasyonel Sayılarda Sıralama 5. Rasyonel Sayılarda İşlemler 6. ÜSLÜ İFADE 7. Üssün

Detaylı

MATEMATİK SORU BANKASI. ezberbozan serisi GEOMETRİ 30. KPSS tamamı çözümlü. eğitimde

MATEMATİK SORU BANKASI. ezberbozan serisi GEOMETRİ 30. KPSS tamamı çözümlü. eğitimde ezberbozan serisi MATEMATİK GEOMETRİ KPSS 2017 SORU BANKASI eğitimde tamamı çözümlü 30. Kerem Köker Kenan Osmanoğlu Levent Şahin Uğur Özçelik Ahmet Tümer Yılmaz Ceylan KOMİSYON KPSS EZBERBOZAN MATEMATİK

Detaylı

ales dört bin soru tarzına en yakın EŞİT AĞIRLIK ve SAYISAL ADAYLARA ALES SORU BANKASI Kenan Osmanoğlu - Kerem Köker - Savaş Doğan

ales dört bin soru tarzına en yakın EŞİT AĞIRLIK ve SAYISAL ADAYLARA ALES SORU BANKASI Kenan Osmanoğlu - Kerem Köker - Savaş Doğan ales 2015 tarzına en yakın dört bin soru EŞİT AĞIRLIK ve SAYISAL ADAYLARA ALES SORU BANKASI Kenan Osmanoğlu - Kerem Köker - Savaş Doğan Kenan Osmanoğlu - Kerem Köker - Savaş Doğan ALES Eşit Ağırlık ve

Detaylı

13. 2x y + z = 3 E) 1. (Cevap B) 14. Dikdörtgen biçimindeki bir tarlanın boyu 10 metre, eni 5 metre. Çözüm Yayınları

13. 2x y + z = 3 E) 1. (Cevap B) 14. Dikdörtgen biçimindeki bir tarlanın boyu 10 metre, eni 5 metre. Çözüm Yayınları Doğrusal Denklem Sistemlerinin Çözümleri BÖLÜM 04 Test 0. y = y = 6 denklem sisteminin çözüm kümesi aşağıdakilerden A) {(, 4)} B) {(, )} C) {(, 4)} D) {( 4, )} E) {(, )}./ y = / y = 6 5 = 5 = = için y

Detaylı

XII. Ulusal Matematik Olimpiyatı Birinci Aşama Sınavı

XII. Ulusal Matematik Olimpiyatı Birinci Aşama Sınavı XII. Ulusal Matematik Olimpiyatı Birinci Aşama Sınavı A 1. Köşeleri, yarıçapı 1 olan çemberin üstünde yer alan düzgün bir n-genin çevre uzunluğunun alanına oranı 4 3 ise, n kaçtır? 3 a) 3 b) 4 c) 5 d)

Detaylı

5. a ve b birer pozitif tam sayıdır. A) 1 B) 2 C) 3 D) 14 E) a ve b birer doğal sayıdır. 7. a ve b birer pozitif tam sayıdır.

5. a ve b birer pozitif tam sayıdır. A) 1 B) 2 C) 3 D) 14 E) a ve b birer doğal sayıdır. 7. a ve b birer pozitif tam sayıdır. Üniversite Haz rl k Sözcükte Do al ve Say lar Söz Öbeklerinde ve Tam Say lar Anlam - I - I YGS Temel Matematik. 8 + 4. + 8 : 4 işleminin sonucu A) 8 B) 9 C) D) 5 E) 8 5. a ve b birer pozitif tam sayıdır.

Detaylı

2017 MÜKEMMEL YGS MATEMATİK

2017 MÜKEMMEL YGS MATEMATİK 2017 MÜKEMMEL YGS MATEMATİK 1. 2,31 0,33 0,65 0,13 + 3,6 0,6 işleminin sonucu kaçtır? A)0,5 B) 0,8 C)0,9 D)5 E)8 4. Üç basamaklı ABB doğal sayısı 4 e ve 9 a kalansız bölünmektedir. Buna göre, A+B toplamının

Detaylı

Örnek: sayısının binler basamağındaki rakamın basamak değeri ve sayı değeri arasındaki fark bulunuz.

Örnek: sayısının binler basamağındaki rakamın basamak değeri ve sayı değeri arasındaki fark bulunuz. Basamak Analizi : Bir sayıda rakamların yazıldığı yere basamak denir. * Bir sayıda bulunan rakamların kendi değerine sayı değeri denir. Örnek: 208371 sayısının binler basamağındaki rakamın basamak değeri

Detaylı

KE00-SS.08YT05 DOĞAL SAYILAR ve TAM SAYILAR I

KE00-SS.08YT05 DOĞAL SAYILAR ve TAM SAYILAR I Üniversite Hazırlık / YGS Kolay Temel Matematik 0 KE00-SS.08YT05 DOĞAL SAYILAR ve TAM SAYILAR I. 8 ( 3 + ) A) 7 B) 8 C) 9 D) 0 E) 6. 3! 3 ( 3 3)": ( 3) A) B) 0 C) D) E) 3. 7 3. + 5 A) 6 B) 7 C) 8 D) 0

Detaylı

Yeşilköy Anadolu Lisesi

Yeşilköy Anadolu Lisesi Yeşilköy Anadolu Lisesi TANIM (KONUYA GİRİŞ) a, b, c gerçel sayı ve a ¹ 0 olmak üzere, ax 2 + bx + c = 0 biçimindeki her açık önermeye ikinci dereceden bir bilinmeyenli denklem denir. Bu açık önermeyi

Detaylı

MODÜLER ARİTMETİK A)1 B)3 C)8 D)11 E)13. TANIM Z tam sayılar kümesinde tanımlı

MODÜLER ARİTMETİK A)1 B)3 C)8 D)11 E)13. TANIM Z tam sayılar kümesinde tanımlı MODÜLER ARİTMETİK A)1 B)3 C)8 D)11 E)13 TANIM Z tam sayılar kümesinde tanımlı ={(x,y): x ile y nin farkı n ile tam bölünür} = {(x,y): n x-y, n N + } bağıntısı bir denklik bağıntısıdır. (x,y) ise x y (mod

Detaylı

1. BÖLÜM Polinomlar BÖLÜM II. Dereceden Denklemler BÖLÜM II. Dereceden Eşitsizlikler BÖLÜM Parabol

1. BÖLÜM Polinomlar BÖLÜM II. Dereceden Denklemler BÖLÜM II. Dereceden Eşitsizlikler BÖLÜM Parabol ORGANİZASYON ŞEMASI . BÖLÜM Polinomlar... 7. BÖLÜM II. Dereceden Denklemler.... BÖLÜM II. Dereceden Eşitsizlikler... 9. BÖLÜM Parabol... 5 5. BÖLÜM Trigonometri... 69 6. BÖLÜM Karmaşık Sayılar... 09 7.

Detaylı

MATEMATİK 1 - FÖY İZLEME TESTLERİ. ÜNİTE 1: TEMEL KAVRAMLAR Temel Kavramlar. 4. a.b + a b 10 = x ve y farklı birer pozitif tam sayı,

MATEMATİK 1 - FÖY İZLEME TESTLERİ. ÜNİTE 1: TEMEL KAVRAMLAR Temel Kavramlar. 4. a.b + a b 10 = x ve y farklı birer pozitif tam sayı, MATEMATİK - FÖY İZLEME TESTLERİ 0/U UYGULAMA ÜNİTE : TEMEL KAVRAMLAR Temel Kavramlar. x, y, z birer rakam ve x < y < 6 < z olmak üzere, x + 3y z ifadesinin en büyük değeri A) B) 3 C) 6 D) 0 E) 9 4. a.b

Detaylı

ÖZEL EGE LİSESİ 10. OKULLARARASI MATEMATİK YARIŞMASI 10. SINIFLAR SORULARI

ÖZEL EGE LİSESİ 10. OKULLARARASI MATEMATİK YARIŞMASI 10. SINIFLAR SORULARI 0 KULLARARASI MATEMATİK YARIŞMASI 0 SINIFLAR SRULARI (5xy) dört basamaklı sayıdır 5 x y 6 - a 3 Yukarıdaki bölme işlemine göre y nin alabileceği değerler toplamı kaçtır? 4 m pozitif bir tamsayı olmak üzere;

Detaylı

KPSS MATEMATİK KONU ANLATIMLI SORU BANKASI ANKARA

KPSS MATEMATİK KONU ANLATIMLI SORU BANKASI ANKARA KPSS MATEMATİK KONU ANLATIMLI SORU BANKASI ANKARA İÇİNDEKİLER Matematiğe Giriş... Temel Kavramlar... Bölme - Bölünebilme Kuralları... 85 EBOB - EKOK... Rasyonel Sayılar... Basit Eşitsizlikler... 65 Mutlak

Detaylı

Önce parantez içindeki işlemler yapılır. 150:(6+3.8)-5 = 150:(6+24)-5 = 150:30-5 = 5-5 = 0 ( A ) :5-3 = = 11 ( C )

Önce parantez içindeki işlemler yapılır. 150:(6+3.8)-5 = 150:(6+24)-5 = 150:30-5 = 5-5 = 0 ( A ) :5-3 = = 11 ( C ) Önce ÇARPMA ve Bölme, sonra Toplama ve Çıkarma. 3.4+10:5-3 = 12+2-3 = 11 ( C ) Önce parantez içindeki işlemler yapılır. 150:(6+3.8)-5 = 150:(6+24)-5 = 150:30-5 = 5-5 = 0 ( A ) 72:24+64:16 = 3+4 = 7 ( B

Detaylı

TEMEL KAVRAMLAR MATEMAT K. 6. a ve b birer do al say r. a 2 b 2 = 19 oldu una göre, a + 2b toplam kaçt r? (YANIT: 28)

TEMEL KAVRAMLAR MATEMAT K. 6. a ve b birer do al say r. a 2 b 2 = 19 oldu una göre, a + 2b toplam kaçt r? (YANIT: 28) TEMEL KAVRAMLAR 6. a ve b birer do al say r. a b = 19 oldu una göre, a + b toplam (YANIT: 8) 1. ( 4) ( 1) 6 1 i leminin sonucu (YANIT: ). ( 6) ( 3) ( 4) ( 17) ( 5) :( 11) leminin sonucu (YANIT: 38) 7.

Detaylı

BÖLÜNEBĐLME KURALLARI

BÖLÜNEBĐLME KURALLARI YILLAR 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 ÖSS-YGS - 2 2-2 1 1-1 1 kalanı bulmak için sağdan ve + ile başlamak gerekir BÖLÜNEBĐLME KURALLARI 2 Đle Bölünebilme: tüm çift sayılar, yani birler

Detaylı

DOĞAL SAYILARDA TOPLAMA VE ÇARPMA

DOĞAL SAYILARDA TOPLAMA VE ÇARPMA YILLAR 00 00 004 00 006 007 008 009 010 011 ÖSS-YGS DOĞAL SAYILARDA TOPLAMA VE ÇARPMA Örnek( 1 ) - - - - (I) yandaki işleme x 1 (II) göre (I) çarpan - - - - kaçtır? 40 + - - - - - - - - - - (ÖSS-8) 40

Detaylı

3 7 üs(kuvvet) 5 2 ( 4 3 ( 7 5 (

3 7 üs(kuvvet) 5 2 ( 4 3 ( 7 5 ( Bu konuda üslü sayılarla ilgili kazanımları maddeler halide işleyeceğiz Normalde 8 sınıf matematik kazanımları üslü sayılar konusunda negatif üs kavramı ile başlamasına rağmen bu çalışma kağıdında 6sınıf

Detaylı

2) Aşağıda verilen işlemleri yazınız. g) ( ) 3) Aşağıda verilen işlemleri yazınız. 4) Aşağıda verilen işlemleri yazınız.

2) Aşağıda verilen işlemleri yazınız. g) ( ) 3) Aşağıda verilen işlemleri yazınız. 4) Aşağıda verilen işlemleri yazınız. 8.2. ÜSLÜ SAYILARDA İŞLEM 8.2..A ÜSLÜ SAYILARDA TOPLAMA VE ÇIKARMA İŞLEMİ 2) Aşağıda verilen işlemleri yazınız. 2 ( + 2) + ( ) 3 ( 2) + ( 2) Üslü sayılarda toplama veya çıkarma işleminde her üslü niceliğin

Detaylı

2(1+ 5 ) b = LYS MATEMATİK DENEMESİ. işleminin sonucu kaçtır? A)2 5 B)3 5 C)2+ 5 D)3+ 5 E) işleminin sonucu kaçtır?

2(1+ 5 ) b = LYS MATEMATİK DENEMESİ. işleminin sonucu kaçtır? A)2 5 B)3 5 C)2+ 5 D)3+ 5 E) işleminin sonucu kaçtır? 017 LYS MATEMATİK DENEMESİ Soru Sayısı: 50 Sınav Süresi: 75 ı 1. 4. (1+ 5 ) 1+ 5 işleminin sonucu kaçtır? A) 5 B)3 5 C)+ 5 işleminin sonucu kaçtır? D)3+ 5 E)1+ 5 A) B) 1 C) 1 D) E) 3. 4 0,5.16 0,5 işleminin

Detaylı

KONU: ÇARPANLARA AYIRMA TARİH: YER:LAB.4 _PC5

KONU: ÇARPANLARA AYIRMA TARİH: YER:LAB.4 _PC5 KONU: ÇARPANLARA AYIRMA TARİH:29.11.2011 YER:LAB.4 _PC5 İçindekiler KONU HAKKINDA GENEL BİLGİ :...3 A.ORTAK ÇARPAN PARANTEZİNE ALMA :...3 B.GRUPLANDIRARAK ÇARPANLARA AYIRMA:...3 C.İKİ KARE FARKI OLAN İFADELERİN

Detaylı

LYS MATEMATİK DENEME - 1

LYS MATEMATİK DENEME - 1 LYS MATEMATİK DENEME - BU SORULAR FİNAL EĞİTİM KURUMLARI TARAFINDAN SAĞLANMIŞTIR. İZİNSİZ KOPYALANMASI VE ÇOĞALTILMASI YASAKTIR, YAPILDIĞI TAKDİRDE CEZAİ İŞLEM UYGULANACAKTIR. LYS MATEMATİK TESTİ. Bu testte

Detaylı

16. ULUSAL ANTALYA MATEMATİK SORULARI A A A A A A A

16. ULUSAL ANTALYA MATEMATİK SORULARI A A A A A A A AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ 16. ULUSAL ANTALYA MATEMATİK OLİMPİYATLARI BİRİNCİ AŞAMA SORULARI A A A A A A A SINAV TARİHİ VESAATİ:16 NİSAN 2011 - Cumartesi 10.00-12.30 Bu sınav 25 sorudan oluşmaktadır vesınav

Detaylı

Bu ders materyali 06.09.2015 23:17:19 tarihinde matematik öğretmeni Ömer SENCAR tarafından hazırlanmıştır. Unutmayın bilgi paylaştıkça değerlidir.

Bu ders materyali 06.09.2015 23:17:19 tarihinde matematik öğretmeni Ömer SENCAR tarafından hazırlanmıştır. Unutmayın bilgi paylaştıkça değerlidir. -- Bu ders materyali 06.09.05 :7:9 tarihinde matematik öğretmeni Ömer SENCAR tarafından UYGULAMA-00 Cevap: x- -x- x- =0 denklemini sağlayan x değeri kaçtır? UYGULAMA-00 Cevap: x x x 5 + = + denklemini

Detaylı

TEMEL KAVRAMLAR Test -1

TEMEL KAVRAMLAR Test -1 TEMEL KAVRAMLAR Test -1 1. 6 ( ) 4 A) B) 3 C) 4 D) 5 E) 6 5. 4 [1 ( 3). ( 8)] A) 4 B) C) 0 D) E) 4. 48: 8 5 A) 1 B) 6 C) 8 D) 1 E) 16 6. 4 7 36:9 18 : 3 A) 1 B) 8 C) D) 4 E) 8 3. (4: 3 + 1):4 A) 3 B) 5

Detaylı

T. C. Manisa Celal Bayar Üniversitesi Kırkağaç Meslek Yüksekokulu Öğretim Yılı Güz Yarıyılı MATEMATİK Dersi Final Sınavı Çalışma Soruları

T. C. Manisa Celal Bayar Üniversitesi Kırkağaç Meslek Yüksekokulu Öğretim Yılı Güz Yarıyılı MATEMATİK Dersi Final Sınavı Çalışma Soruları T. C. Manisa Celal Bayar Üniversitesi Kırkağaç Meslek Yüksekokulu 016-017 Öğretim Yılı Güz Yarıyılı MATEMATİK Dersi Final Sınavı Çalışma Soruları 1) 3. [15 3(8: )] 9 =? a) 16 b) 14 c) 0 d) 14 e) 16 6)

Detaylı

MATEMATİK ASAL ÇARPANLARA AYIRMA. ÖRNEK 120 sayısını asal çarpanlarına ayırınız. ÖRNEK 150 sayısının asal çarpanları toplamını bulunuz.

MATEMATİK ASAL ÇARPANLARA AYIRMA. ÖRNEK 120 sayısını asal çarpanlarına ayırınız. ÖRNEK 150 sayısının asal çarpanları toplamını bulunuz. MATEMATİK ASAL ÇARPANLARA AYIRMA A S A L Ç A R P A N L A R A A Y I R M A T a n ı m : Bir tam sayıyı, asal sayıların çarpımı olarak yazmaya, asal çarpanlarına ayırma denir. 0 sayısını asal çarpanlarına

Detaylı

8. SINIF MATEMATiK KAREKÖKLÜ SAYILAR

8. SINIF MATEMATiK KAREKÖKLÜ SAYILAR 0 8. SINIF MATEMATiK KAREKÖKLÜ SAYILAR KAREKÖKLÜ SAYI KAVRAMI Karekök ile gösterilir. karekökünün içi negatif bir sayıya eşit olamaz. ÖR: Aşağıda verilen eşitliklere göre x lerin alabileceği değerleri

Detaylı

Doğal Sayılar 1 Akıllı Test 1

Doğal Sayılar 1 Akıllı Test 1 Doğal Sayılar 1 Akıllı Test 1 Öğrenci Adı Soyadı Sınıfı Test Teslim Tarihi Öğretmen Görüşü 1) 378 124 704 doğal sayısı ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? A) Üç yüz yetmiş sekiz milyon yüz yirmi

Detaylı

Lineer Dönüşümler ÜNİTE. Amaçlar. İçindekiler. Yazar Öğr. Grv.Dr. Nevin ORHUN

Lineer Dönüşümler ÜNİTE. Amaçlar. İçindekiler. Yazar Öğr. Grv.Dr. Nevin ORHUN Lineer Dönüşümler Yazar Öğr. Grv.Dr. Nevin ORHUN ÜNİTE 7 Amaçlar Bu üniteyi çalıştıktan sonra; Vektör uzayları arasında tanımlanan belli fonksiyonları tanıyacak, özelliklerini öğrenecek, Bir dönüşümün,

Detaylı

RASYONEL SAYILAR. ÖRNEK: Aşağıda verilen eşitliklerde verilmeyen harflere karşılık gelen tamsayıları bulunuz. RASYONEL SAYILAR A =?

RASYONEL SAYILAR. ÖRNEK: Aşağıda verilen eşitliklerde verilmeyen harflere karşılık gelen tamsayıları bulunuz. RASYONEL SAYILAR A =? Kazanım : Rasyonel sayıları tanır ve sayı doğrusunda gösterir. RASYONEL SAYILAR a bir tamsayı ve b sıfırdan farklı bir tamsayı olmak üzere a b biçiminde yazılabilen sayılara rasyonel sayılar denir. Rasyonel

Detaylı

ünite12 POLİNOMLAR Polinomlar

ünite12 POLİNOMLAR Polinomlar ünite1 POOM = 1 Polinomlar 0 1 1. şağıdakilerden hangileri bir polinom değildir?. x 4 + 3. x 3 3x 5 +. x 6 1 V. x 4 1 + V. 5x 1 8 POOM POOM 5. P(x) = (a )x + (b + 3)x + ab 1 polinomu sabit bir polinom

Detaylı

2. Dereceden Denklemler

2. Dereceden Denklemler . Dereceden Denklemler Yazım hataları olabilir. Tam olarak tashih edilmemiştir. Hataları osmanekiz000@gmail.com mail adresine bildirilseniz makbule geçer.. a + b + 5c = c(a + b) ise a b =? C: 9. ( 4) (

Detaylı

EŞĐTSĐZLĐKLER MATEMATĐK ĐM. Eşitsizlikler YILLAR /LYS. 14) Özel olarak. x >x ÖZELLĐKLER.

EŞĐTSĐZLĐKLER MATEMATĐK ĐM. Eşitsizlikler YILLAR /LYS. 14) Özel olarak. x >x ÖZELLĐKLER. YILLAR 00 00 00 00 006 007 008 009 00 0 ÖSS-YGS - - - - - / - /LYS EŞĐTSĐZLĐKLER =y,,, y,,, < y y,,, > y,,, y (tarif et ) ÖZELLĐKLER ) > veya < 0

Detaylı

{ x,y x y + 19 = 0, x, y R} = 3 tir. = sonlu kümesinin 32 tane alt kümesinde

{ x,y x y + 19 = 0, x, y R} = 3 tir. = sonlu kümesinin 32 tane alt kümesinde 1. Aşağıdaki kümelerden hangisi sonsuz küme belirtir? A) A = { x 4 < x < 36,x N} B) B = { x 19 < x,x asal sayı} C) C = { x x = 5k,0 < x < 100,k Z} D) D = { x x = 5, x Z} E) E = { x x < 19,x N}. A, B ve

Detaylı

VI. OLİMPİYAT SINAVI SORULAR

VI. OLİMPİYAT SINAVI SORULAR SORULAR 1. N sayısı 1998 basamaklı ve tüm basamakları 1 olan bir doğal sayıdır. Buna göre N sayısının virgülden sonraki 1000. basamağı kaçtır? A)0 B)1 C)3 D)6 E) Hiçbiri. n Z olmak üzere, n sayısı n sayısına

Detaylı

YGS ÖNCESİ. 1) 1! + 3! + 5! ! Toplamının birler basamağındaki rakam kaçtır?

YGS ÖNCESİ.   1) 1! + 3! + 5! ! Toplamının birler basamağındaki rakam kaçtır? 1) 1! + 3! + 5! +. + 1453! Toplamının birler basamağındaki rakam kaçtır? 6) Rakamları sıfırdan farklı iki basamaklı bir AB doğal sayının rakamları yer değiştiğinde sayının değeri 63 artıyor. Buna göre,

Detaylı

ALES EŞİT AĞIRLIK VE SAYISAL ADAYLAR İÇİN ALES SORU BANKASI. Kenan Osmanoğlu - Kerem Köker - Savaş Doğan. Eğitimde

ALES EŞİT AĞIRLIK VE SAYISAL ADAYLAR İÇİN ALES SORU BANKASI. Kenan Osmanoğlu - Kerem Köker - Savaş Doğan. Eğitimde ALES 2017 EŞİT AĞIRLIK VE SAYISAL ADAYLAR İÇİN ALES SORU BANKASI Kenan Osmanoğlu - Kerem Köker - Savaş Doğan Eğitimde 30. yıl Kenan Osmanoğlu - Kerem Köker - Savaş Doğan ALES Eşit Ağırlık ve Sayısal Soru

Detaylı

Temel Kavramlar. (r) Sıfırdan farklı kompleks sayılar kümesi: C. (i) Rasyonel sayılar kümesi: Q = { a b

Temel Kavramlar. (r) Sıfırdan farklı kompleks sayılar kümesi: C. (i) Rasyonel sayılar kümesi: Q = { a b Bölüm 1 Temel Kavramlar Bu bölümde bağıntı ve fonksiyon gibi bazı temel kavramlar üzerinde durulacak, tamsayıların bazı özellikleri ele alınacaktır. Bu çalışma boyunca kullanılacak bazı kümelerin gösterimleri

Detaylı

4BÖLÜM. ASAL SAYILAR, BÖLÜNEBİLME ve ÇARPANLARA AYIRMA

4BÖLÜM. ASAL SAYILAR, BÖLÜNEBİLME ve ÇARPANLARA AYIRMA 4BÖLÜM ASAL SAYILAR, BÖLÜNEBİLME ve ÇARPANLARA AYIRMA ASAL SAYILAR, BÖLÜNEBİLME ve ÇARPANLARA AYIRMA TEST 1 1) Aşağıdaki sayılardan kaç tanesi 80 sayısının çarpanıdır? 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,12,15,18,20,25,30,40,45,80

Detaylı

Bölünebilme Kuralları Video Anlatım Testi

Bölünebilme Kuralları Video Anlatım Testi Sayfa : 1 2 ile bölünme Kuralı : Son basamak çift olmalı Soru : 40718a altı basamaklı sayısı 2 ile bölünebilen rakamları farklı bir sayıdır. Bu koşula uyan a rakamlarının toplamı kaçtır? A) 2 B) 6 C) 8

Detaylı

t sayı tabanı ve üzere, A (abcde) sayısının basamakları: ( 2013) sayısını çözümleyelim. A (abcde) sayısının, ( 30214) sayısını çözümleyelim.

t sayı tabanı ve üzere, A (abcde) sayısının basamakları: ( 2013) sayısını çözümleyelim. A (abcde) sayısının, ( 30214) sayısını çözümleyelim. SAYI SİSTEMLERİ A. Basamak ve Taban Bir doğal sayıyı oluşturan rakamlardan her birine basamak, rakamların bulundukları yerdeki değerine basamak değeri ve bu doğal sayının tanımlandığı sayı sistemine de

Detaylı

ÜNİVERSİTE HAZIRLIK YGS MATEMATİK. Özel Ders Sistematiğine Dayalı. Soru Bankası + Yaprak Testler. Yazar: Harun KAN Fatih BULUT

ÜNİVERSİTE HAZIRLIK YGS MATEMATİK. Özel Ders Sistematiğine Dayalı. Soru Bankası + Yaprak Testler. Yazar: Harun KAN Fatih BULUT ÜNİVERSİTE HAZIRLIK YGS MATEMATİK Özel Ders Sistematiğine Dayalı Soru Bankası + Yaprak Testler Yazar: Harun KAN Fatih BULUT İncirli Cad. Santral Çıkmazı No: 7/ Bakırköy / İstanbul Tel: (0) 57 0 00 Fax:

Detaylı

1991 ÖSS. işleminin sonucu kaçtır? A) 2200 B) 220 C) 22 D) 2,2 E) 0,22

1991 ÖSS. işleminin sonucu kaçtır? A) 2200 B) 220 C) 22 D) 2,2 E) 0,22 99 ÖSS. (0,0 0,8) 0,00 A) 00 B) 0 C) D), E) 0,. 6. A={Sınıftaki gözlüklü öğrenciler} B={Sınıftaki sarışın öğrenciler} C={Sınıftaki erkek öğrenciler} D={Sınıftaki kız öğrenciler} Olduğuna göre, C A-(B D)

Detaylı