I DERİN YAYINLARI: 041

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "I DERİN YAYINLARI: 041"

Transkript

1 I DERİN YAYINLARI: 041

2 II

3 III

4 IV Kitabın Adı Entelektüel Sermaye Analizleri Yazar Cevdet Kızıl Yayıncı Derin Yayınları Molla Fenari Sokak, Der Han 40-42, Cağaloğlu - İSTANBUL. Tel: (0212) Belgegeçer: (0212) / Basım Eren Ofset / Topkapı-İSTANBUL Cilt Kısmet Ciltevi / Topkapı-İSTANBUL Kapak Tasarımı Yurdagül Tunca Kapak resmi: Christiaan David Stam Yayın No 041 ISBN Derin Yayınları Der Yayınevi'nin tescilli bir markasıdır. DERİN YAYINLARI Mayıs 2010 Copyright Bu kitabın, Türkiye de yayın hakları Derin Yayınevi ne aittir. Her hakkı saklıdır. Yayınevimizden yazılı izni alınmadan kısmen veya tamamen alıntı yapılamaz. Hiçbir şekilde kopya edilemez; fotokopi, faksimile veya başka bir şekilde çoğaltılamaz ve yayınlanamaz.

5 V ÖNSÖZ Çalışmada, önemi günümüzde gittikçe artmakta olan entelektüel sermaye konusuna yer verilmiştir. Yalnızca fiziksel ve finansal sermayeye yoğunlaşan geleneksel işletmelerin çağı çoktan geride kalmış olup, geleceğin başarılı ve rekabetçi örgütleri entelektüel sermayeye odaklanan firmalardır. Özellikle bankacılık sektörü açısından belirtilen husus çok daha kritik bir yapı arz etmektedir. Esneklik gerektiren, teknolojiyle iç içe ve bilgi yoğun bankacılık endüstrisinde entelektüel sermayenin rolü çok daha belirgindir. Bunun yanında, entelektüel sermayenin ölçülmesi, değerlendirilmesi ve muhasebeleştirilmesiyle bankaların görünür değer ve varlıklarının da ötesinde gerçek değer ve varlıkları ortaya konulmaktadır. Böylece, banka üst yönetimlerinin çok daha sağlıklı ve kapsamlı bir bakış açısı edinmesi, isabetli karar vermesi mümkün olmaktadır. Benzer şekilde, yatırımcılar da daha doğru bilgiler edinerek akılcı yatırımlar yapmaktadır. Kitabın içerdiği konular ana hatlarıyla entelektüel sermaye kavramı, entelektüel sermayenin önemi ve tarihsel gelişimi, entelektüel sermayeyle ilgili literatür taraması, entelektüel sermaye unsurları, entelektüel sermayenin ölçülmesi, değerlendirilmesi, muhasebeleştirilmesi, raporlanması ve yönetilmesi, bankacılık sektöründe entelektüel sermaye olgusu, bankacılık endüstrisinde entelektüel sermayenin ölçülmesi, muhasebeleştirilmesi, raporlanması ve yönetilmesi, entelektüel sermayenin raporlanması, ölçülmesi ve muhasebeleştirilmesine ilişkin bir uygulama ile sonuç ve değerlendirmeler şeklinde listelenebilir. Yapılan çalışmalar ve gerçekleştirilen analizler vasıtasıyla yöneticiler, yatırımcılar, araştırmacılar ve öğrenciler gibi geniş bir yelpazeye dağılan paydaşların dikkatini entelektüel sermaye terimi üzerine çekmek amaçlanmıştır. Bir başka ifadeyle, entelektüel sermaye kavramının tanıtılması ve konuyla ilgili detaylı bilginin sunulması hedeflenmiştir. Entelektüel sermayeyi seçimlik ders olarak alan, entelektüel sermayeyle ilgili yükseklisans ve doktora tezi yazan öğrencilere detaylı bir kaynak sunulması arzulanmıştır. İşletme ve banka yöneticileriyle yatırımcıların ise kitabı bir kılavuz olarak kullanmaları düşünülmüştür. Son olarak çalışmalarım süresince bana her zaman yardımcı ve destek olan, bilgilerini benimle paylaşan Prof. Dr. Gürbüz Gökçen hocama, sunduğu öneri ve fikirlerle beni aydınlatan Prof. Dr. Ahmet Kızıl a, bu çalışmanın kitaba dönüşmesinde tüm olanaklarını seferber eden Der Yayınları sahibi Sayın İbrahim Derbeder e, araştırmamı yayınlamam için beni sürekli motive eden Sayın Emel Kızıl, Sayın Ali Kızıl ve Sayın Funda Güzel e, gösterdiği özverili çalışmalardan ötürü ise Sayın Mürüvet Durna ya, kapak resmi için Sayın Christiaan David Stam'e teşekkürü borç bilirim.

6 VI Dr. CEVDET KIZIL 1980 İstanbul doğumludur yılında İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi İşletme Bölümü nden mezun olmuştur. Southern New Hampshire Üniversitesi İşletme Fakültesi nde 2005 yılında İşletme Yönetimi Yükseklisansı nı (M.B.A.) tamamlamıştır yılında ise Southern New Hampshire Üniversitesi İşletme Fakültesi nin Örgütsel Liderlik (M.S. Organizational Leadership) programından mezun olmuştur. 2. yükseklisansıyla beraber devam ettirdiği ve 2006 yılında başladığı doktora çalışmalarını da 2009 yılında bitirmiş, Kadir Has Üniversitesi Finans ve Bankacılık (%100 Burslu) programını bitirmiştir. İstanbul Üniversitesi Araştırma ve Yardım Vakfı nda Eğitmen, Florence Nightingale Hastanesi nde Bağımsız Denetçi Yardımcısı, Southern New Hampshire Üniversitesi İşletme Fakültesi İktisat/Finans Bölümü nde Araştırma Görevlisi, SET Eğitim ve Danışmanlık Hizmetleri nde Eğitmen ve Danışman, Kadir Has Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İşletme Bölümü nde de Araştırma Görevlisi olarak çalışmıştır. Dr. Cevdet Kızıl ın Accounting: Financial, Cost, Managerial (2007) isimli bir kitabının yanı sıra The Impact of Turkey s Possible EU Accession on the Privatization Processes of Energy Sector in Turkey (2006) adlı bir uluslararası makalesi yayınlanmış eserlerinin arasında yer almaktadır. Ayrıca, yazarın çeşitli uluslararası tebliğleri mevcuttur. Kadir Has Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi nde E-Ticaret, Kadir Has Üniversitesi Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu nda Proje Yönetimi, SET Eğitim ve Danışmanlık Hizmetleri nde Basel II derslerini vermiştir yılında Delta Mu Delta International Honor Society in Business Administration a (Delta Mu Delta İşletme Yönetimi nde Uluslararası Onur Topluluğu) davet edilerek onur belgesiyle ödüllendirilmiştir. Resmi Websitesi:

7 VII İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ...V KISALTMALAR... XIV TABLOLAR LİSTESİ...X ŞEKİLLER LİSTESİ... XIII GİRİŞ ENTELEKTÜEL SERMAYE Entelektüel Sermaye Kavramı ve Entelektüel Sermayenin Tanımı Entelektüel Sermayenin Önemi Entelektüel Sermayenin Tarihsel Gelişimi Entelektüel Sermaye Literatür Taraması ve İlgili Çalışmalar Entelektüel Sermaye Unsurları İnsan Sermayesi - Yapısal Sermaye - Müşteri Sermayesi Modeli İnsan Sermayesi - Yapısal Sermaye Modeli İnsan Sermayesi - Yapısal Sermaye - Müşteri Sermayesi - İlişki Sermayesi Etkileşim Modeli Yapısal Sermaye - İnsan Sermayesi - İlişki Sermayesi Modeli İçsel Yapı - Dışsal Yapı Modeli Paydaş Kaynakları - Yapısal Kaynaklar Modeli Potansiyel Entelektüel Sermaye - Gerçekleşen Entelektüel Sermaye İnsan Sermayesi - Müşteri Sermayesi - İlişki Sermayesi - Yapısal Sermaye - Entelektüel Varlıklar - Entelektüel Mülkiyet - Yenilik - Bilgi - Araştırma Geliştirme - Bilgi Teknolojileri Modeli Çalışanlar - Firma - Müşteriler Modeli İnsan Sermayesi - Yapısal Sermaye - Yenilik Sermayesi - Müşteri Sermayesi - Sosyal Sermaye Modeli İnsan Sermayesi - Yapısal Sermaye - Müşteri Sermayesi - İlişki Sermayesi - Sosyal Sermaye - Rekabetçi Sermaye - Diğer Unsurlar Modeli İnsan Sermayesi - Müşteri Sermayesi - İş Süreçleri Sermayesi Modeli İnsan Sermayesi - Yapısal Sermaye - Dış Sermaye Modeli Bilgi Sermayesi - Yönetim Sermayesi -Pazar Sermayesi Modeli Müşteri Sermayesi - Örgütsel Sermaye- İnsan Sermayesi Modeli...50

8 VIII İnsan Sermayesi - Örgütsel Sermaye-İlişki Sermayesi Modeli İnsan Sermayesi - Sosyal Sermaye-Yapısal Sermaye Modeli Yapısal Sermaye - İnsan Sermayesi - Pazar Sermayesi - Yenilik Sermayesi Modeli Pazar Varlıkları - İnsan Merkezli Varlıklar - Entelektüel Mülkiyet - Altyapı Sistemi Varlıkları Modeli İnsan Sermayesi - Yenilik Sermayesi - Yapısal Sermaye - İlişki Sermayesi Modeli ENTELEKTÜEL SERMAYENİN ÖLÇÜLMESİ VE DEĞERLENDİRİLMESİ Entelektüel Sermayenin Ölçülmesi Entelektüel Sermaye Ölçüm Yöntemleri Piyasa Değeri ve Defter Değeri Arasındaki Farkın Hesaplanması Yöntemi Tobin in Q Rasyosu (Tobin s Q Ratio) Hesaplanmış Maddi Olmayan Değer (Calculated Intangible Value = CIV) Ekonomik Katma Değer (Economic Value Added) Dengeli Sonuç Kartı (Balanced Scorecard) Skandia Kılavuzu (Skandia Navigator) Maddi Olmayan Varlıklar Göstergesi (Intangible Assets Monitor) Katma Değer Entelektüel Katsayısı (The Value Added Intellectual Coefficient - VAIC) Entelektüel Sermaye Derecelendirmesi Entelektüel Sermaye Endeksi (Intellectual Capital Index) Teknoloji Brokeri (Technology Broker) İnsan Kaynakları Maliyeti ve Muhasebesi (Human Resource Costing and Accounting = HRCA) Maddi Olmayan Varlıkların Ölçümünün Finansal Yöntemi (FIMIAM) Sullivan ın Entelektüel Sermaye Ölçüm Yöntemi DATI Projesi MERITUM Projesi OECD Projesi İnsan Sermayesi Ölçüm Yöntemleri Yapısal Sermaye Ölçüm Yöntemleri Müşteri Sermayesi Ölçüm Yöntemleri Entelektüel Sermayenin Değerlendirilmesi...98

9 IX 3. ENTELEKTÜEL SERMAYENİN MUHASEBELEŞTİRİLMESİ, RAPORLANMASI VE YÖNETİLMESİ Entelektüel Sermayenin Muhasebeleştirilmesi Entelektüel Sermayenin Muhasebeleştirilmesi Sorunu Entelektüel Sermayenin Muhasebeleştirilmesinin Önemi Türkiye de Entelektüel Sermayenin Muhasebeleştirilmesi Dünya da Entelektüel Sermayenin Muhasebeleştirilmesi Entelektüel Sermayenin Raporlanması Entelektüel Sermayenin Raporlanması Sorunu Entelektüel Sermayenin Raporlanmasının Faydaları Entelektüel Sermayenin Raporlanması Uygulamaları Entelektüel Sermayenin Yönetilmesi Entelektüel Sermayenin Yönetilmesi İlkeleri Entelektüel Sermayenin Yönetilmesinin Önemi Entelektüel Sermayenin Yönetilmesinin Faydaları BANKACILIK SEKTÖRÜNDE ENTELEKTÜEL SERMAYE Bankacılık Sektöründe Entelektüel Sermaye Kavramı Bankacılık Sektöründe Entelektüel Sermayenin Ölçülmesi Bankacılık Sektöründe Entelektüel Sermayenin Muhasebeleştirilmesi Bankacılık Sektöründe Entelektüel Sermayenin Raporlanması Bankacılık Sektöründe Entelektüel Sermayenin Yönetilmesi BANKACILIK SEKTÖRÜNDE ENTELEKTÜEL SERMAYENİN RAPORLANMASI, ÖLÇÜLMESİ VE MUHASEBELEŞTİRİLMESİ ÜZERİNE BİR UYGULAMA Türkiye Garanti Bankası A. Ş. nin Tanıtımı ve Bilgileri Türkiye Garanti Bankası A. Ş. de Entelektüel Sermayenin Raporlanması Türkiye Garanti Bankası A. Ş. de Entelektüel Sermayenin Ölçülmesi Türkiye Garanti Bankası A. Ş. de Entelektüel Sermayenin Muhasebeştirilmesi Çalışmanın Literatüre Katkısı SONUÇ VE DEĞERLENDİRME KAYNAKÇA...295

10 X Tablolar Listesi Tablo 1.3 Entelektüel Sermaye nin Tarihsel Gelişimi (Entelektüel Sermaye Konusunun Gelişimi nde Dönüm Noktaları)...22 Tablo 1.5 Yapısal Sermaye Bileşenleri...41 Tablo Skandia Kılavuzu Entelektüel Sermaye Temel Ölçütleri Tablosu...72 Tablo Maddi Olmayan Varlıklar Göstergesi...76 Tablo Entelektüel Sermaye Derecelendirmesi...81 Tablo Entelektüel Sermaye Tablosu Analiz Modeli...91 Tablo İnsan Sermayesi, Yapısal Sermaye ve Müşteri Sermayesi Ölçüm Göstergeleri...97 Tablo Entelektüel Sermaye Ölçüm Yöntemlerinin Kategorizasyonu Tablo İnsan Kaynakları Muhasebesi Uygulaması (Volvo) Tablo İnsan Kaynakları Muhasebesi Uygulaması (Stockholm Country Council Public Dental Care Service) Tablo Entelektüel Sermaye Tablosu Uygulaması (Skandia) Tablo Entelektüel Sermaye Tablosu Uygulaması (Seibersdorf Avusturya Araştırma Merkezi) Tablo Entelektüel Sermaye Tablosu Analiz Modeli Uygulaması (Etkiler ve Faaliyetler) (COWI A/S) Tablo Entelektüel Sermaye Tablosu Analiz Modeli Uygulaması (Kaynaklar) (COWI A/S) Tablo Finansal Raporlardaki Sorunları Çözmek İçin Yapılan Çalışmalar ve Sunulan Öneriler Tablo Sentensia Q AB Firmasında Entelektüel Sermaye nin Raporlanması Tablo Indra Firmasında Entelektüel Sermaye nin Raporlanması Tablo Infineon Technologies Firmasında Entelektüel Sermaye nin Raporlanması..131 Tablo Systematic Firmasında Entelektüel Sermaye nin Raporlanması Tablo CMM Firmasında Entelektüel Sermaye nin Raporlanması Tablo Carl Bro Firmasında Entelektüel Sermaye nin Raporlanması Tablo Oracle Denmark Firmasında Entelektüel Sermaye nin Raporlanması Tablo Dator Firmasında Entelektüel Sermaye nin Raporlanması Tablo ANZA Firmasında Entelektüel Sermaye nin Raporlanması Tablo Navision Firmasında Entelektüel Sermaye nin Raporlanması Tablo 4.3 İspanyol Bankası - Entelektüel Sermaye Tablosu Tablo Oesterreichische Nationalbank ın 2003 Yılı Entelektüel Sermaye Raporu Tablo Oesterreichische Nationalbank ın Yılları Entelektüel Sermaye Raporu Tablo 5.1 Türkiye Garanti Bankası A. Ş. nin Ortaklık Yapısı Tablo Türkiye Garanti Bankası A. Ş. ve Diğer Özel Sermayeli Bankaların 31 Aralık 2008 Tarihi İtibariyle Şube ve Personel Sayıları...190

11 XI Tablo Tablo Tablo Tablo Tablo Tablo Tablo Tablo Tablo Tablo Tablo Tablo Tablo Tablo Tablo Tablo Türkiye Garanti Bankası A. Ş. nin 31 Aralık 2005 Tarihi İtibariyle Yurtdışı Temsilcilik ve Yurtdışı Şube Sayılarıyla Personel Adetleri Türkiye Garanti Bankası A. Ş. nin 31 Aralık 2004 Tarihi İtibariyle Yurtdışı Temsilcilik ve Yurtdışı Şube Sayılarıyla Personel Adetleri Türkiye Garanti Bankası A. Ş. ve Diğer Özel Sermayeli Bankaların 31 Aralık 2008 Tarihi İtibariyle Personel Eğitim Düzeyi (İlk Öğretim ve Orta Öğretim Mezunları) Türkiye Garanti Bankası A. Ş. ve Diğer Özel Sermayeli Bankaların 31 Aralık 2008 Tarihi İtibariyle Personel Eğitim Düzeyi (Yüksek Öğretim, Yükseklisans ve Doktora Mezunları) Türkiye Garanti Bankası A. Ş. ve Diğer Özel Sermayeli Bankaların 31 Aralık 2007 Tarihi İtibariyle Personel Eğitim Düzeyi (İlk Öğretim ve Orta Öğretim Mezunları) Türkiye Garanti Bankası A. Ş. ve Diğer Özel Sermayeli Bankaların 31 Aralık 2007 Tarihi İtibariyle Personel Eğitim Düzeyi (Yüksek Öğretim, Yükseklisans ve Doktora Mezunları) Türkiye Garanti Bankası A. Ş. ve Diğer Özel Sermayeli Bankaların 31 Aralık 2006 Tarihi İtibariyle Personel Eğitim Düzeyi (İlk Öğretim ve Orta Öğretim Mezunları) Türkiye Garanti Bankası A. Ş. ve Diğer Özel Sermayeli Bankaların 31 Aralık 2006 Tarihi İtibariyle Personel Eğitim Düzeyi (Yüksek Öğretim, Yükseklisans ve Doktora Mezunları) Türkiye Garanti Bankası A. Ş. ve Diğer Özel Sermayali Bankaların 31 Aralık 2005 Tarihi İtibariyle Personel Eğitim Düzeyi (İlk Öğretim ve Orta Öğretim Mezunları) Türkiye Garanti Bankası A. Ş. ve Diğer Özel Sermayeli Bankaların 31 Aralık 2005 Tarihi İtibariyle Personel Eğitim Düzeyi (Yükseklisans ve Doktora Mezunları) Türkiye Garanti Bankası A. Ş. ve Diğer Özel Sermayeli Bankaların 31 Aralık 2007 Tarihi İtibariyle Şube ve Personel Sayıları Türkiye Garanti Bankası A. Ş. ve Diğer Özel Sermayeli Bankaların 31 Aralık 2004 Tarihi İtibariyle Personel Eğitim Düzeyi (İlk Öğretim ve Orta Öğretim Mezunları) Türkiye Garanti Bankası A. Ş. ve Diğer Özel Sermayeli Bankaların 31 Aralık 2004 Tarihi İtibariyle Personel Eğitim Düzeyi (Yükseklisans ve Doktora Mezunları) Türkiye Garanti Bankası A. Ş. nin 31 Aralık 2008 Tarihi İş Tecrübesi (Yönetim Kurulu Başkanı ve Üyeleri ile Denetim Komitesi Üyeleri) Türkiye Garanti Bankası A. Ş. nin 31 Aralık 2008 Tarihi İş Tecrübesi (GM ve GMY) Türkiye Garanti Bankası A. Ş. nin 31 Aralık 2007 Tarihi

12 XII İş Tecrübesi (Yönetim Kurulu Başkanı ve Üyeleri ile Denetim Komitesi Üyeleri) Tablo Türkiye Garanti Bankası A. Ş. nin 31 Aralık 2007 Tarihi İş Tecrübesi (GM ve GMY) Tablo Türkiye Garanti Bankası A. Ş. nin 31 Aralık 2006 Tarihi İş Tecrübesi (Yönetim Kurulu Başkanı ve Üyeleri ile Denetim Komitesi Üyeleri) Tablo Türkiye Garanti Bankası A. Ş. nin 31 Aralık 2006 Tarihi İş Tecrübesi (GM ve GMY) Tablo Türkiye Garanti Bankası A. Ş. nin 31 Aralık 2005 Tarihi İş Tecrübesi (Yönetim Kurulu Başkanı ve Üyeleri) Tablo Türkiye Garanti Bankası A. Ş. nin 31 Aralık 2005 Tarihi İş Tecrübesi (GM ve GMY) Tablo Türkiye Garanti Bankası A. Ş. ve Diğer Özel Sermayeli Bankaların 31 Aralık 2006 Tarihi İtibariyle Şube ve Personel Sayıları Tablo Türkiye Garanti Bankası A. Ş. nin 31 Aralık 2004 Tarihi İş Tecrübesi (Yönetim Kurulu Başkanı ve Üyeleri) Tablo Türkiye Garanti Bankası A. Ş. nin 31 Aralık 2004 Tarihi İş Tecrübesi (GM ve GMY) Tablo Türkiye Garanti Bankası A. Ş. nin Yaklaşık Personel Devir Oranları (Aralık Aralık 2007) Tablo Türkiye Garanti Bankası A. Ş. nin Yaklaşık Personel Devir Oranları (Aralık Aralık 2005) Tablo Türkiye Garanti Bankası A. Ş. de Kariyer Fırsatları Programları ve Toplam Yükselmeler Tablo Türkiye Garanti Bankası A. Ş. nin Yılları Entelektüel Sermaye Raporu Tablo Türkiye Garanti Bankası A. Ş. ve Diğer Özel Sermayeli Bankaların 31 Aralık 2005 Tarihi İtibariyle Şube ve Personel Sayıları Tablo Türkiye Garanti Bankası A. Ş. ve Diğer Özel Sermayeli Bankaların 31 Aralık 2004 Tarihi İtibariyle Şube ve Personel Sayıları Tablo Türkiye Garanti Bankası A. Ş. nin Şube Başına Personel Sayıları (Güvenlik Görevlisi Hariç) Tablo Türkiye Garanti Bankası A. Ş. nin 31 Aralık 2008 Tarihi İtibariyle Yurtdışı Temsilcilik ve Yurtdışı Şube Sayılarıyla Personel Adetleri Tablo Türkiye Garanti Bankası A. Ş. nin 31 Aralık 2007 Tarihi İtibariyle Yurtdışı Temsilcilik ve Yurtdışı Şube Sayılarıyla Personel Adetleri...199

13 XIII Tablo Türkiye Garanti Bankası A. Ş. nin 31 Aralık 2006 Tarihi İtibariyle Yurtdışı Temsilcilik ve Yurtdışı Şube Sayılarıyla Personel Adetleri Tablo Türkiye Garanti Bankası A. Ş. nin Yılları Entelektüel Sermayesi nin Piyasa Değeri - Defter Değeri Yöntemi ile Ölçülmesi (Piyasa Değerleri, Defter Değerleri ve Farkları) Tablo Türkiye Garanti Bankası A. Ş. nin Yılları Entelektüel Sermayesi nin Katma Değer Entelektüel Katsayısı Yöntemi ile Ölçülmesi Tablo Türkiye Garanti Bankası A. Ş. de Entelektüel Sermaye nin Yılları Arasında Piyasa Değeri - Defter Değeri Yöntemi ve Katma Değer Entelektüel Katsayısı Yöntemiyle Ölçümünün Karşılaştırılması Tablo Korelasyon Analizinin Gerçekleştirilmesi Amacıyla Belirlenen Bağımlı ve Bağımsız Değişken Değerleri Şekiler Listesi Şekil 1.1.: Nick Bontis in Entelektüel Sermaye Kavramı Açıklaması... 9 Şekil : Entelektüel Sermaye Unsurları Filiz Bilmedik Şekil : Entelektüel Sermaye Unsurları Thomas Stewart Şekil : Entelektüel Sermaye Unsurları Edvinsson ve Malone Şekil : Entelektüel Sermaye Unsurları - Meritum, Bontis, Reilly, Viedma, Schweihs Şekil : Entelektüel Sermayenin Unsurları-Marr, Schiuma ve Neely Şekil : Entelektüel Sermayenin Unsurları - Sullivan Şekil : Entelektüel Sermayenin Unsurları - Shuenn-Ren Cheng Şekil : Entelektüel Sermaye Unsurları M Pherson Şekil : Entelektüel Sermaye Unsurları Ahmed Bonfour Şekil : Entelektüel Sermayenin Unsurları Annie Brooking Şekil 2.1.: Q Rasyosu Örnekleri Dünya nın Önde Gelen Şirketleri Şekil 2.2.: Dengeli Sonuç Kartı Şekil 2.3: Skandia Kılavuzu Şekil 2.4: Entelektüel Sermaye Derecelendirmesi Kavramsal Çerçevesi Şekil 2.5: Entelektüel Sermaye Bileşenleri Şeması Şekil 4.1.: Bankacılık Sektöründe İnsan Kaynakları Yönetimiyle İlgili Gerçekleştirilen SWOT Analizi Şekil 5.3.1: WinQSB Programına Korelasyon Analizi için İlk Veri Girişi Şekil 5.3.2: WinQSB Programına Korelasyon Analizi için Bağımlı ve Bağımsız Değişken Değerlerinin Girilmesi Şekil 5.3.3: Korelasyon Analizi Sonuçları

14 XIV KISALTMALAR AB AICPA AIMR AMW APB BV CEO CICA CIMA CIV CKO DD EC EFFAS FASB FED FIMIAM GE GG GSMB GSMH GSYH HRCA IAS IASB IASC KDEK MB OECD PD RICV SEC SPK SWOT TBB TFRS TMS TMSK VAIC WTO : Avrupa Birliği : American Institute of Certified Public Accountants : Association for Investment Management and Research : Attainable Market Value : Accounting Principles Board : Book Value : Chief Executive Officer : Canadian Institute of Chartered Accountants : Chartered Institute of Management Accountants : Calculated Intangible Value : Chief Knowledge Officer : Defter Değeri : European Commission : European Federation of Financial Analysts Societies : Financial Accounting Standards Board : Federal Reserve : Financial Method of Intangible Assets Measurement : General Electric : Garanti Galeri : Gayri Safi Milli Bilgi : Gayri Safi Milli Hasıla : Gayri Safi Yurtiçi Hasıla : Human Resource Costing and Accounting : International Accounting Standards : International Accounting Standards Board : International Accounting Standards Committee : Katma Değer Entelektüel Katsayısı : Market to Book Value : Organization for Economic Cooperation and Development : Piyasa Değeri : Realized Intellectual Capital Value : Securities and Exchange Commission : Sermaye Piyasası Kurulu : Strengths, Weaknesses, Opportunities and Threats : Türkiye Bankalar Birliği : Türkiye Finansal Raporlama Standartları : Türkiye Muhasebe Standartları : Türkiye Muhasebe Standartları Kurulu : Value Added Intellectual Coefficient : World Trade Organization

Maddi Olmayan Varlıklar ve İşletme İçinde Yaratılan Maddi Olmayan Varlıklar ile İlgili Bir Araştırma

Maddi Olmayan Varlıklar ve İşletme İçinde Yaratılan Maddi Olmayan Varlıklar ile İlgili Bir Araştırma Kocaeli Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi (10) 2005 / 2 : 69-103 Maddi Olmayan Varlıklar ve İşletme İçinde Yaratılan Maddi Olmayan Varlıklar ile İlgili Bir Araştırma Hikmet Ulusan * Özet:

Detaylı

ENTELLEKTÜEL SERMAYENİN FİRMA PİYASA DEĞERİ ÜZERİNE ETKİSİ VE İMKB DE İŞLEM GÖREN ŞİRKETLER ÜZERİNDE BİR ARAŞTIRMA

ENTELLEKTÜEL SERMAYENİN FİRMA PİYASA DEĞERİ ÜZERİNE ETKİSİ VE İMKB DE İŞLEM GÖREN ŞİRKETLER ÜZERİNDE BİR ARAŞTIRMA T.C. SELÇUK ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME ANA BİLİM DALI MUHASEBE FİNANSMAN BİLİM DALI ENTELLEKTÜEL SERMAYENİN FİRMA PİYASA DEĞERİ ÜZERİNE ETKİSİ VE İMKB DE İŞLEM GÖREN ŞİRKETLER ÜZERİNDE

Detaylı

T.C. MARMARA ÜNİVERSİTESİ BANKACILIK VE SİGORTACILIK ENSTİTÜSÜ SERMAYE PİYASASI VE BORSA ANA BİLİM DALI

T.C. MARMARA ÜNİVERSİTESİ BANKACILIK VE SİGORTACILIK ENSTİTÜSÜ SERMAYE PİYASASI VE BORSA ANA BİLİM DALI T.C. MARMARA ÜNİVERSİTESİ BANKACILIK VE SİGORTACILIK ENSTİTÜSÜ SERMAYE PİYASASI VE BORSA ANA BİLİM DALI MARKA DEĞERLEME YÖNTEMLERİ VE MARKALARIN MALİ TABLOLARA ALINMALARININ ETKİLERİ YÜKSEK LİSANS TEZİ

Detaylı

ARACI KURUMLARDA DENETİM KOMİTESİ UYGULAMASI

ARACI KURUMLARDA DENETİM KOMİTESİ UYGULAMASI I Dr. Özgür ÇATIKKAŞ Ayşe Sunay GÜRSU ARACI KURUMLARDA DENETİM KOMİTESİ UYGULAMASI Bu çalışma Marmara Üniversitesi Bankacılık ve Sigortacılık Enstitüsünde 01.03.2010 tarihinde savunulmuş yüksek lisans

Detaylı

İTİBAR YÖNETİMİ REPUTATION MANAGEMENT

İTİBAR YÖNETİMİ REPUTATION MANAGEMENT İTİBAR YÖNETİMİ REPUTATION MANAGEMENT I II III Editörler/Edited by: Prof. Dr. Haluk SUMER Marmara University Prof. Dr. Helmut PERNSTEINER Johannes Kepler University İTİBAR YÖNETİMİ REPUTATION MANAGEMENT

Detaylı

KÜÇÜK VE ORTA BÜYÜKLÜKTEKİ İŞLETMELERE SAĞLANAN KAMU DESTEKLERİNİN ETKİNLİĞİ VE KOSGEB DİYARBAKIR UYGULAMASI

KÜÇÜK VE ORTA BÜYÜKLÜKTEKİ İŞLETMELERE SAĞLANAN KAMU DESTEKLERİNİN ETKİNLİĞİ VE KOSGEB DİYARBAKIR UYGULAMASI Dicle Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme Anabilim Dalı Yüksek Lisans Tezi KÜÇÜK VE ORTA BÜYÜKLÜKTEKİ İŞLETMELERE SAĞLANAN KAMU DESTEKLERİNİN ETKİNLİĞİ VE KOSGEB DİYARBAKIR UYGULAMASI Hasan

Detaylı

TFRS 8 FAALİYET BÖLÜMLERİ STANDARDININ GETİRDİKLERİ VE BORSAYA KOTE (İMKB 100) ŞİRKETLER ÜZERİNE BİR UYGULAMA Serkan ÖZDEMİR Doktora Tezi Danışman:

TFRS 8 FAALİYET BÖLÜMLERİ STANDARDININ GETİRDİKLERİ VE BORSAYA KOTE (İMKB 100) ŞİRKETLER ÜZERİNE BİR UYGULAMA Serkan ÖZDEMİR Doktora Tezi Danışman: TFRS 8 FAALİYET BÖLÜMLERİ STANDARDININ GETİRDİKLERİ VE BORSAYA KOTE (İMKB 1) ŞİRKETLER ÜZERİNE BİR UYGULAMA Serkan ÖZDEMİR Doktora Tezi Danışman: Doç. Dr. Cemal ELİTAŞ Ocak, 212 Afyonkarahisar T.C. AFYON

Detaylı

AR-GE FAALİYETLERİNE İLİŞKİN TEŞVİKLER VE AR-GE GİDERLERİNİN UMS-TMS KAPSAMINDA MALİ TABLOLARA YANSITILMASI

AR-GE FAALİYETLERİNE İLİŞKİN TEŞVİKLER VE AR-GE GİDERLERİNİN UMS-TMS KAPSAMINDA MALİ TABLOLARA YANSITILMASI Ams T.C. MARMARA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME ANA BİLİM DALI MUHASEBE DENETİMİ BİLİM DALI AR-GE FAALİYETLERİNE İLİŞKİN TEŞVİKLER VE AR-GE GİDERLERİNİN UMS-TMS KAPSAMINDA MALİ TABLOLARA

Detaylı

BANKACILIĞA GİRİŞ. Doç. Dr. Mehmet YAZICI. 3. Baskı. İstanbul, 2015

BANKACILIĞA GİRİŞ. Doç. Dr. Mehmet YAZICI. 3. Baskı. İstanbul, 2015 i BANKACILIĞA GİRİŞ Doç. Dr. Mehmet YAZICI 3. Baskı İstanbul, 2015 ii Yayın No. : 2967 İşletme-Ekonomi Dizisi : 610 1. Baskı Kasım 2011 İSTANBUL Tıpkı 2. Baskı Eylül 2013 İSTANBUL 3. Baskı Mayıs 2015 İSTANBUL

Detaylı

T.C. İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İKTİSAT ANA BİLİM DALI DOKTORA TEZİ

T.C. İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İKTİSAT ANA BİLİM DALI DOKTORA TEZİ T.C. İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İKTİSAT ANA BİLİM DALI DOKTORA TEZİ KURUMSAL YÖNETİM ANLAYIŞININ ÖZEL SERMAYELİ BANKALARIN YAPISI VE İŞLEYİŞİ ÜZERİNE ETKİLERİ Cüneyt KAHRAMAN 2502559945

Detaylı

Türk Muhasebe Standartları ve Vergi uygulamaları Arasındaki Uyum ve Bilançoya Yansımaları

Türk Muhasebe Standartları ve Vergi uygulamaları Arasındaki Uyum ve Bilançoya Yansımaları T.C. OKAN ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ Türk Muhasebe Standartları ve Vergi uygulamaları Arasındaki Uyum ve Bilançoya Yansımaları Tolgay Mert KÜÇÜK YÜKSEK LİSANS TEZİ İŞLETME ANABİLİM DALI İŞLETME

Detaylı

RHEA GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.

RHEA GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. RHEA GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. SERMAYE PİYASASI KURULU SERİ:XI NO:29 SAYILI TEBLİĞİNE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ 01.01.2013 30.06.2013 DÖNEMİ YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU 2 İçindekiler 1. GENEL

Detaylı

RHEA GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI AŞ

RHEA GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI AŞ - 1 - RHEA GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI AŞ SERMAYE PİYASASI KURULU SERİ:XI NO:29 SAYILI TEBLİĞİNE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ 01.01.2013 31.12.2013 DÖNEMİ YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORUDUR Rhea Girişim

Detaylı

21.Yüzyılda. Finansal Muhasebe. Teoriden Uygulamaya Genel Muhasebe

21.Yüzyılda. Finansal Muhasebe. Teoriden Uygulamaya Genel Muhasebe 21.Yüzyılda Finansal Muhasebe Teoriden Uygulamaya Genel Muhasebe Geliştirilmiş Tekdüzen Hesap Planına Uygun Dönem İçi ve Dönem Sonu Muhasebe Kayıtları Anlaşılması Kolay, Çözümlü Sorularla 400 den Fazla

Detaylı

TMS 12 GELİR VERGİLERİ STANDARDI MALİ TABLOLARA ETKİLERİ, MUHASEBE İŞLEMLERİ VE BİR UYGULAMA ÖRNEĞİ

TMS 12 GELİR VERGİLERİ STANDARDI MALİ TABLOLARA ETKİLERİ, MUHASEBE İŞLEMLERİ VE BİR UYGULAMA ÖRNEĞİ T.C. OKAN ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ TMS 12 GELİR VERGİLERİ STANDARDI MALİ TABLOLARA ETKİLERİ, MUHASEBE İŞLEMLERİ VE BİR UYGULAMA ÖRNEĞİ Zehra AKDAĞ YÜKSEK LİSANS TEZİ İŞLETME ANABİLİM DALI

Detaylı

TÜRKİYE SERMAYE PİYASASI SEKTÖR RAPORU TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ TÜRKİYE SERMAYE PİYASASI MECLİSİ

TÜRKİYE SERMAYE PİYASASI SEKTÖR RAPORU TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ TÜRKİYE SERMAYE PİYASASI MECLİSİ TÜRKİYE SERMAYE PİYASASI SEKTÖR RAPORU TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ TÜRKİYE SERMAYE PİYASASI MECLİSİ Mart 2008 i TOBB Yayın Sıra No: 2008/68 Sayfa Dünezi ve Baskı : Afşaroğlu Matbaası 425 22 44 -

Detaylı

BANKALARDA FİNANSAL TABLOLARIN KONSOLİDASYONU

BANKALARDA FİNANSAL TABLOLARIN KONSOLİDASYONU T.C. ANKARA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME ANA BİLİM DALI BANKALARDA FİNANSAL TABLOLARIN KONSOLİDASYONU Yüksek Lisans Tezi Fahrettin Özdemirci Ankara - 2006 T.C. ANKARA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL

Detaylı

IOSCO DEKLARASYONU VE MENKUL KIYMET BORSALARINDA IAS İN UYGULANMASI SÜRECİ

IOSCO DEKLARASYONU VE MENKUL KIYMET BORSALARINDA IAS İN UYGULANMASI SÜRECİ IOSCO DEKLARASYONU VE MENKUL KIYMET BORSALARINDA IAS İN UYGULANMASI SÜRECİ I. GİRİŞ Doç. Dr. Cemal İBİŞ M.Ü. İ.İ.B.F. Araş. Gör. Ayça AKARÇAY M.Ü. İ.İ.B.F. İçinde yaşadığımız bilgi çağında; küreselleşme,

Detaylı

SUBAT 2013 EĞİTİM TAKVİMİ

SUBAT 2013 EĞİTİM TAKVİMİ SUBAT 2013 EĞİTİM TAKVİMİ Sertifika Programları Takvimi Tarih Program Adı Eğitim Yeri 2 Şubat 2013 den itibaren Haftasonu Programı 9 Şubat 2013 den itibaren Haftasonu Programı Finansal Yönetim Uzmanlığı

Detaylı

TÜRKİYE FİNANSAL RAPORLAMA STANDARTLARI

TÜRKİYE FİNANSAL RAPORLAMA STANDARTLARI TÜRKİYE FİNANSAL RAPORLAMA STANDARTLARI www.firstgate.com.tr TÜRKİYE FİNANSAL RAPORLAMA STANDARTLARI TÜRKİYE FİNANSAL RAPORLAMA STANDARTLARI Prof. Dr. Ümit Gücenme Gençoğlu, Prof. Dr. Yıldız Özerhan Prof.

Detaylı

TÜRK BANKACILIK SEKTÖRÜNÜN REKABET YAPISININ ANALİZİ. Dr. Gamze GÖÇMEN YAĞCILAR

TÜRK BANKACILIK SEKTÖRÜNÜN REKABET YAPISININ ANALİZİ. Dr. Gamze GÖÇMEN YAĞCILAR TÜRK BANKACILIK SEKTÖRÜNÜN REKABET YAPISININ ANALİZİ Dr. Gamze GÖÇMEN YAĞCILAR ANKARA 2011 BDDK Kitapları No: 10 Türk Bankacılık Sektörünün Rekabet Yapısının Analizi Dr. Gamze Göçmen YAĞCILAR ISBN 978

Detaylı

EYLÜL 2013 EĞİTİM TAKVİMİ

EYLÜL 2013 EĞİTİM TAKVİMİ EYLÜL 2013 EĞİTİM TAKVİMİ Sertifika Programları Takvimi Tarih Program Adı Eğitim Yeri 14 Eylül 2013'den itibaren İleri Muhasebe, Bütçe ve Uluslar arası Finansal Raporlama Sistemleri Uzmanlık Programı (

Detaylı

İŞ-DR-2007-0002. TİCARÎ BANKALARDA RİSK YÖNETİMİ ve MONTE CARLO VaR SİMÜLASYON YÖNTEMİYLE PORTFÖY RİSKİNİN HESAPLANMASI

İŞ-DR-2007-0002. TİCARÎ BANKALARDA RİSK YÖNETİMİ ve MONTE CARLO VaR SİMÜLASYON YÖNTEMİYLE PORTFÖY RİSKİNİN HESAPLANMASI T.C. ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME ANA BİLİM DALI İŞ-DR-2007-0002 TİCARÎ BANKALARDA RİSK YÖNETİMİ ve MONTE CARLO VaR SİMÜLASYON YÖNTEMİYLE PORTFÖY RİSKİNİN HESAPLANMASI

Detaylı

HASTANE İŞLETMELERİNDE İÇ KONTROL SİSTEMİ VE ÖZEL BİR X HASTANESİNDE UYGULANMASI

HASTANE İŞLETMELERİNDE İÇ KONTROL SİSTEMİ VE ÖZEL BİR X HASTANESİNDE UYGULANMASI T.C. İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme Anabilim Dalı Muhasebe Bilim Dalı Yüksek Lisans Tezi HASTANE İŞLETMELERİNDE İÇ KONTROL SİSTEMİ VE ÖZEL BİR X HASTANESİNDE UYGULANMASI Saime

Detaylı

Sağlık Turizminde Entelektüel Sermaye

Sağlık Turizminde Entelektüel Sermaye II. Disiplinlerarası Turizm Araştırmaları Kongresi: 523-542, 12 15 Nisan 2012, Kemer, Antalya, Bütün hakları saklıdır ISBN: 978-605-5437-81-7 Sağlık Turizminde Entelektüel Sermaye Uğur ZAT TAN T. C. Boğaziçi

Detaylı

RHEA GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.

RHEA GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. RHEA GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. SERMAYE PİYASASI KURULU SERİ:XI NO:29 SAYILI TEBLİĞİNE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ 01.01.2012 30.09.2012 ARA DÖNEMİNE AİT YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU 2 İÇİNDEKİLER

Detaylı

STRATEJİK YÖNETİM VE SİGORTA SEKTÖRÜNDEKİ BİR İŞLETMEDE UYGULAMASI

STRATEJİK YÖNETİM VE SİGORTA SEKTÖRÜNDEKİ BİR İŞLETMEDE UYGULAMASI İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ STRATEJİK YÖNETİM VE SİGORTA SEKTÖRÜNDEKİ BİR İŞLETMEDE UYGULAMASI YÜKSEK LİSANS TEZİ Beste Pınar DEMİRBAŞ Anabilim Dalı : Endüstri Mühendisliği Programı

Detaylı

Rhea Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı AŞ 01.01.2014-31.03.2014 dönemine ilişkin Faaliyet Raporudur

Rhea Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı AŞ 01.01.2014-31.03.2014 dönemine ilişkin Faaliyet Raporudur 1 RHEA GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI AŞ SERMAYE PİYASASI KURULU II-14.1 SAYILI TEBLİĞİNE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ 01.01.2014 31.03.2014 DÖNEMİNE İLİŞKİN YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU Rhea Girişim Sermayesi

Detaylı

HAZİRAN 2013 EĞİTİM TAKVİMİ

HAZİRAN 2013 EĞİTİM TAKVİMİ HAZİRAN 2013 EĞİTİM TAKVİMİ Seminer Takvimi Tarih Eğitim Adı Eğitim Yeri 1/ 2 Haziran 2013 1/ 2 Haziran 2013 7/ 8/ 9 Haziran 2013 İş Değerleme, Ücret Yönetimi ve Kurumsal Adalet Yeni Ticaret Yasasına Uluslar

Detaylı

YALOVA ÜNİVERSİTESİ İŞLETME BÖLÜMÜ

YALOVA ÜNİVERSİTESİ İŞLETME BÖLÜMÜ YALOVA ÜNİVERSİTESİ İŞLETME BÖLÜMÜ 2012 FAALİYET RAPORU MART 2013 İçindekiler 1- Rektörün Mesajı... 1 2- Dekanın Önsözü... 2 3- Bölüm Başkanının Önsözü... 3 4- Genel Bilgi ve Bölüm Tarihçesi... 4 5- Vizyon...

Detaylı