ÖRNEK LİSANS YERLEŞTİRME SINAVI - 1 GEOMETRİ TESTİ. Ad Soyad : T.C. Kimlik No:

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "ÖRNEK LİSANS YERLEŞTİRME SINAVI - 1 GEOMETRİ TESTİ. Ad Soyad : T.C. Kimlik No:"

Transkript

1 LİSANS YERLEŞTİRME SINAVI - GEOMETRİ TESTİ ÖRNEK Ad Soyad : T.C. Kimlik No: Bu testlerin her hakkı saklıdır. Hangi amaçla olursa olsun, testlerin tamamının veya bir kısmının Metin Yayınları nın yazılı izni olmadan kopya edilmesi, fotoğrafının çekilmesi, herhangi bir yolla çoğaltılması, yayımlanması ya da kullanılması yasaktır. Bu yasağa uymayanlar gerekli cezai sorumluluğu ve testlerin hazırlanmasındaki mali külfeti peşinen kabullenmiş sayılır.

2 LYS / MATEMATİK. Bu testte 0 soru vardır.. Cevaplarınızı, cevap kâğıdının Matematik Testi için ayrılan kısmına işaretleyiniz Deneme -. Aşağıdaki seçeneklerde verilen sayılardan hangisi en küçüktür? A) 0 - B) 8-7 C) - 6 D) 9- E) 7- b. a, b ve a + sıfırdan farklı gerçel sayılar olduğuna göre, - - b - b ca + m > ^ah + c m H ifadesi aşağıdakilerden hangisine eşittir? A) a B) ab C) (ab) D) ab E) (ab). (0 0 + a ) = 8 olduğuna göre, a kaçtır? A) B) 7 - C) - D) E). c 0 olmak üzere, a b c = 0 ve a + b c = 0 olduğuna göre, b a + ab + c ifadesi aşağıdakilerden hangisine eşittir?. 9a+ b 9 a- b = 7 A) B) C) D) E) 0 olduğuna göre, b kaçtır? A) B) C) D) E) Diğer sayfaya geçiniz

3 LYS / MATEMATİK Deneme - 0. n bir pozitif tam sayı olmak üzere,. ve y birer gerçel sayı olmak üzere, n+ n şeklinde ifade edilebilen en büyük üç basamaklı sayı aşağıdakilerden hangisidir? A) 9 B) 96 C) 976 D) 990 E) 99 < y < eşitsizlikleri veriliyor. Buna göre, I. y < 0 II. + y > 0 III. y < 0 ifadelelerinden hangileri kesinlikle yanlıştır? A) Yalnız I B) Yalnız II C) Yalnız III D) II ve III E) I ve III. A = {,, 6, 7, 9, 0, } yedi elemanlı kümesinin altı elemanı seçilip ikişer elemanlı üç gruba ayrılıyor. Bu gruplardaki elemanların toplamları eşit olduğuna göre, hangi sayı kullanılmamıştır? A) B) C) 7 D) 9 E). m pozitif tamsayısı için, 6 m 0 (mod 8 ) olduğuna göre, m nin en küçük değeri kaçtır? A) B) C) D) E) 6 Diğer sayfaya geçiniz

4 Deneme - LYS / MATEMATİK. f ( ) - = - fonksiyonunun görüntü kümesi aşağıdakilerden hangisidir? A) c-, m, c, m B) c, m C) [, ] D) {, } E) 6 = ' 6. I. y = III. y = V. y = + II. y = IV. y = Yukarıdaki fonksiyonlardan kaç tanesi + y fc m = ^f () + fy () h eşitliğini sağlar? A) B) C) D) E) 7. Aynı evrensel kümenin A, B ve C alt kümeleri için,. f() = a + b + c = 0 denkleminin kökleri ve olmak üzere, f(( ) ) = 0 denkleminin kökler çarpımı aşağıdakilerden hangisidir? A B = {, 8,, } A C = {,,,, 7} ve evrensel küme A) B) b c - C) a a D) c a E) a c E = {: 0 00} dir. Buna göre [A (B C)]' kümesinin eleman sayısı kaçtır? A) 9 B) 9 C) 9 D) 9 E) 96 6 Diğer sayfaya geçiniz

5 Deneme - LYS / MATEMATİK. m pozitif bir gerçel sayı olmak üzere, + - 8m = 0 denkleminin bir kökü m olduğuna göre, diğer kökü kaçtır?. cot = k olduğuna göre, sin + cos ifadesinin k türünden eşiti aşağıdakilerden hangisidir? A) - B) - C) - A) k B) k+ k k C) k + D) E) D) k k - k E) k +. d E d Şekilde E noktasında dik kesişen d ve d doğruları üzerinde sırayla aşağıdaki işlemler yapılıyor. E noktasının br solunda d üzerinde bir A noktası ve E noktasının br üstünde d nin üzerinde bir B noktası alınıp bu iki nokta bir doğruyla birleştiriliyor.. sin = cos denkleminin [0, π] aralığında kaç tane kökü vardır? A) B) C) D) E) A noktasından B noktasının br üstünde tan( CAB W 6 ) = olacak şekilde bir C noktası alınıp bir doğruyla birleştiriliyor. Yukarıdaki bilgilere göre, kaçtır? A) B) C) D) E) 6 8 Diğer sayfaya geçiniz

6 Deneme - LYS / MATEMATİK 7. e e d 0 # sin cos integralinin eşiti aşağıdakilerden hangisidir? A) 0 B) C) e D) e E) e 9. y 6 y = f() 6 o Şekilde y = f() fonksiyonunun grafiği verilmiştir. # f''()d integralinin değeri kaç- Buna göre tır? - 0 A) B) C) D) E) 0. y A B 8. y = eğrisi ile y = 0 doğrusu arasındaki kapalı bölgenin alanı kaç birimkaredir? 9 7 A) B) C) D) E) O Şekilde f:[, ] [, ] aralığında tanımlı birebir ve örten y = f() fonksiyonunun grafiği verilmiştir. A ve B bulundukları bölgenin alanlarını göstermektedir. B- A = br olduğuna göre fd ( ) # kaçtır? A) B) C) 7 D) 9 E) TEST BİTTİ LÜTFEN CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ. Diğer sayfaya geçiniz

7 LYS / MATEMATİK. Bu testte 0 soru vardır.. Cevaplarınızı, cevap kâğıdının Matematik Testi için ayrılan kısmına işaretleyiniz Deneme -. A = f9-8 p 6. - y + y -y = + 6 y+ 6y + y olduğuna göre, A aşağıdakilerden hangisine eşittir? A) B) 8 C) 0 D) E) olduğuna göre, y oranı kaçtır? A) B) C) D) E). y = olduğuna göre, c + m cy - m ifadesinin değeri kaçtır? y A) B) C). + y = + y olduğuna göre, - y farkı kaçtır? D) 7 E) A) 0 B) C) D) E) - -. a = ^ + h veb= ^- h olduğuna göre, a + + ifadesi aşağıdakiler- b + den hangisine eşittir? A) B) - C) 6. Bir tamsayının karesinin 6 ile bölümünden kalan aşağıdakilerden hangisi olamaz? A) 0 B) C) D) E) D) E) Diğer sayfaya geçiniz

8 LYS / MATEMATİK Deneme -. A, B ve C boş kümeden farklı birer küme olmak üzere aşağıdaki önermelerden hangisi her zaman doğrudur? A) A B ise A B = B dir. B) A B = B C ise A = C dir. C) A B = A ise B A = dir. D) A B ise B I A I dır. E) A B = C ise (A B) C = dir. a. ab, d Z +, 0 < < olmak üzere b a tüm basit kesirleri ilk önce paydasının ve daha b sonra payının artış sırasına göre,,,,,,, şeklinde sıralanarak bir sayı dizisi elde ediliyor. m Bu dizinin 0. terimi olduğuna göre m + n n toplamı kaçtır? A) B) C) 6 D) 7 E) 8. ve y birer gerçel sayı olmak üzere, < 0 ve < y eşitsizlikleri veriliyor. Buna göre,. Sayma sayıları kümesinde tanımlı işlemi, a > k b eşitsizliğini sağlayan en büyük k sayma sayısı için, a b = a (a b) (a b) (a b)... (a k b) şeklinde tanımlanıyor. I. y > 0 III. y y < 0 II. + < y IV. < y 8 T 6 Buna göre, 6 T işleminin sonucu kaçtır? ifadelerinin hangileri kesinlikle doğrudur? A) I ve IV B) II ve III C) I ve III A) 6 B) 8 C) 0 D) E) D) II ve IV E) III ve IV Diğer sayfaya geçiniz

9 Deneme - LYS / MATEMATİK. (, y ) ve (, y ) noktaları y = a + b + c parabolünün üzerindedir. y y = olduğuna göre, b aşağıdakilerden hangisine eşittir? A) B) C) D) E) 6. A θ Kenar uzunlukları br olan iki eş kare levha köşeleri A ve B noktasında ve birbirleriyle q radyanlık açı yapacak şekilde yatay zemine yerleştiriliyor. B A ve B noktaları arasında br olduğuna göre, aşağıdakilerden hangisine eşittir? A) cos q B) cos θ C) sin q D) sin θ E) tan q. c = cos a ve s = sin a olduğuna göre, c c + s ifadesinin sadeleştirilmiş biçimi aşağıdakilerden hangisine eşittir? A) sin a B) C) sin a cos a D) E) cos a π 6. '( y, ) ( y, ) = c + k π,π + k πm k d Z kümesi aşağıdaki bağıntılardan hangisinin en geniş çözüm kümesidir? A) cos + sin y = B) sin + cos y = C) sin + cos y = 0 D) sin + cos y = E) sin + cos y = 8 Diğer sayfaya geçiniz

10 Deneme - LYS / MATEMATİK. ln ln = 0 denkleminin çözüm kümesi aşağıdakilerden hangisine eşittir? A) ', e B) {e} C) {, } D) ', e e E) {e, }. n N olmak üzere [n, n + ) aralıklarında tanımlı n f ( ) = - n n fonksiyon sisteminin grafiği aşağıda verilmiştir. y f 0 f f... O... Buna göre, bu fonksiyon sisteminin grafiği ile ekseni arasında kalan bölgenin alanları toplamı kaç birim karedir? A) B) C) D) E). f() = + log (m + ) ve f (7) = olduğuna göre, m kaçtır?. n pozitif tamsayısı için n den küçük en büyük asal sayı n ile gösteriliyor. A) 0 B) C) D) 6 E) 8 a n n = * n + n / ( mod ) + n / ( mod ) biçiminde tanımlanıyor. Buna göre, a 8 a 0 farkı kaçtır? A) B) 6 C) D) E) 0 Diğer sayfaya geçiniz

11 Deneme - LYS / MATEMATİK 9. lim sin lim sin A lim sin = c m+ + " 0 " 0 " π olduğuna göre, A kaçtır? A) B) 0 C) D) E). y (y ) ( y ) = 0 bağıntısının grafiği kartezyen düzlemi kaç farklı bölgeye ayırır? A) B) C) 8 D) 6 E). fr : " R, f ( )- f( ) lim = dir. - " 0. f() = ( a) sin (b) fonksiyonu için f I (0) =, f II (0) = olduğuna göre, b a farkı kaçtır? A) B) C) D) E) 0 Buna göre, I. f I ( + ) = f I ( ) = f() tür. II. lim f ( ) = lim f ( ) = f'( ) tür. " " + - III. f fonksiyonu = te süreklidir. IV. f in = apsisli noktadaki teğetinin eğimi dir. yukarıda verilenlerden hangileri kesinlikle doğrudur? A) I ve III B) II ve IV C) II ve III D) III ve IV E) I, II ve IV Diğer sayfaya geçiniz

12 Deneme - LYS / MATEMATİK. Birbirinden farklı a ve b gerçel sayıları için, a = b + b = a + ise a + b ifadesinin değeri kaçtır? A) 6 B) 8 C) 0 D) E) 7., y ve z sıfırdan farklı gerçel sayılar ve + y = y + z olduğuna göre z y z y ifadesi aşağıdakilerden hangisine eşittir? A) - B) y- y C) z- z D) + E) z+ z 6. > olmak üzere, a = + ifadesinin eşiti aşağıda- a - olduğuna göre, a kilerden hangisidir? 8. Kaç tane P asal sayısı için P + sayısı da bir asal sayıdır? A) 0 B) C) D) E) A) + - B) + C) + + D) - E) Diğer sayfaya geçiniz

13 Deneme - LYS / MATEMATİK. Tamsayılar kümesi üzerinde bir U işlemi her ve y tamsayıları için U y = y + y biçiminde tanımlanıyor. Buna göre, U işlemi ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi doğrudur? A) Birim elemanı 0 dır.. A = {,, } ve f: A A bir fonksiyon olmak üzere, n A için f(n) n olacak biçimde kaç tane fonksiyon tanımlanabilir? A) B) C) D) E) 6 B) Yutan elemanı dir. C) Değişme özelliği vardır. D) Kapalılık özelliği vardır. E) Birleşme özelliği vardır. 6. f n : R R f () =, f () =, f () =,..., f n () = n biçiminde tanımlanan f n fonksiyonları için. Ali, Burak, Cem, Deniz ve Emre beş kişilik bir banka aşağıdaki kurallara göre oturacaklardır. Burak, Cem'in sağında oturacaktır. Bankın kenarının birinde Ali, diğerinde ise Emre olacaktır. (f o f o f o f o...o f 0 )() bileşke fonksiyon aşağıdakilerden hangisine eşittir? A) 0! B) (0) 0! C) 0 0 D) 0 0! E) 0! Buna göre, bu beş kişi banka kaç farklı şekilde oturabilirler? A) B) 6 C) 8 D) E) 6 Diğer sayfaya geçiniz

14 LYS / MATEMATİK Deneme - sin8 - sin 6 6. sin8 + sin 6 ifadesinin eşiti aşağıdakilerden hangisidir? A) sin B) tan C) cot D) cos 8 E) sec 8. f ( ) = log 8 fonksiyonu için f(6 a ) + f () = 6 olduğuna göre, a kaçtır? A) - B) - C) 0 D) E) 9 9. log log y f p - ^ h = 7 olduğuna göre, y çarpımı kaça eşittir? A) 7 B) 9 C) D) E) 9 7. sin + cos = sin denkleminin c0, π m aralığındaki kökü aşağıdaki- lerden hangisidir? A) π B) 6 π C) π D) π E) π 0. log b+ log a = olduğuna göre, a ^log bh + ^log ah a b b ifadesinin değeri kaçtır? A) 6 B) 7 C) 8 D) 9 E) 9 Diğer sayfaya geçiniz

15 Deneme - LYS / MATEMATİK 9. Reel sayılarda tanımlı y = f() fonksiyonu için f I () = olduğuna göre, - lim f ( ) f ( ) " - limitinin değeri kaçtır? A) B) C) - D) E) -. 0 f II () 6 0 Yukarıdaki tabloda, f polinom fonksiyonunun, seçilen bazı noktalarındaki ikinci türevlerinin değerleri verilmiştir. Buna göre, aşağıdaki önermelerden hangisi kesinlikle doğrudur? A) f fonksiyonu (0, ) aralığında artandır. B) f fonksiyonu (0, ) aralığında azalandır. C) f fonksiyonunun = apsisli noktasında yerel maksimumu vardır. D) f fonksiyonunun = apsisli noktası dönüm noktasıdır. E) f fonksiyonunun (0, ) aralığında eğrilik yönü değişir. 0. f() fonksiyonu üzerindeki P(, ) noktasından çizilen teğet y + = 0 doğrusuna diktir. ( ) h ( ) = f + olduğuna göre, h() in = apsisli noktasındaki teğetinin eğimi kaçtır? A) - B) 9 D) - C) E) -. f rasyonel fonksiyonu için aşağıdakiler bilinmektedir. f in eğik asimptotunun denklemi y = + tür. f in düşey asimptotunun denklemi = tir. f fonksiyonu = apsisli noktada eksenini kesmektedir. Buna göre, f in eksenini kestiği diğer noktanın apsisi kaçtır? A) B) C) D) 0 E) 8 Diğer sayfaya geçiniz

16 Deneme - LYS / MATEMATİK 7. Aşağıda gerçek sayılar kümesi üzerinde tanımlı ve sürekli bir f fonksiyonunun türevinin grafiği verilmiştir. y 9. f ( + ) d =, f( ) = vef( ) = 0 # I olduğuna göre, # f ( ) d integralinin değeri kaçtır? A) B) C) O D) E) f I f() = olduğuna göre f( - ) + f( 0) f( ) ifadesinin eşiti kaçtır? A) - B) D) E) C) e # 0. ln d integralinde u = ln dönüşümü yapılırsa aşağıdaki integrallerden hangisi elde edilir? A) e u u u # du B) # e du y = ve y = eğrileri ile sınırlı bölgenin alanı kaç birimkaredir? A) 0 B) C) D) E) e u u C) # e du D) # e u du 0 0 E) e u u du 0 # e TEST BİTTİ LÜTFEN CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ. Diğer sayfaya geçiniz

17 LYS / MATEMATİK Deneme - 9. Öğretmeni, Doğaya verdiği ödevde aşağıdaki şartlara uygun kümeler oluşturmasını istemiştir. Kümenin elemanları iki veya ikiden çok sayıda ardışık pozitif tamsayılardan oluşacaktır.. Pozitif tamsayılar kümesinde tanımlı U işlemi U y = ( y+ ) biçiminde tanımlanıyor. Elemanlarının toplamı 90 olacaktır. Buna göre, Doğa yukarıdaki koşullara uygun kaç farklı küme oluşturabilir? Buna göre, / ( ku k) ifadesinin değeri kaçtır? A) k= B) C) 6 A) B) C) D) E) D) E) 6. ve y gerçel sayıları için + > 0 y y eşitsizliği veriliyor. 0. Ocak 0 Pazartesi olduğuna göre, Şubat 06 hangi gündür? A) Pazartesi B) Salı C) Cuma D) Cumartesi E) Pazar Buna göre, I. > 0 ise y >- dır. II. < 0 ise y < tir. III. y > 0 için kesinlikle pozitiftir. ifadelerinden hangileri her zaman doğrudur? A) Yalnız I B) Yalnız II C) I ve II D) I ve III E) I, II ve III Diğer sayfaya geçiniz

18 LYS / MATEMATİK Deneme polinomu polinomuna bölündüğünde kalan aşağıdakilerden hangisidir? A) + c m B) 0 + C) 0 ( ) D) c m + c m E) + c m 9. - < eşitsizliğinin çözüm kümesi a < b < c < d olmak üzere, (a, b) (c, d) kümesidir. a+ b Buna göre, oranı kaçtır? c + d A) B) - C) - D) - E) 0. a ve b birbirinden farklı sayma sayılar olmak üzere, (i)... a + b = 0 (ii)... a b = 0 8. P() ve Q() polinomları P( + ) = Q() + k + eşitliğini sağlamaktadır. P( ) = + olduğuna göre k kaçtır? A) B) C) 0 D) E) denklemlerinin her birinin, birbirinden farklı ikişer tamsayı kökü vardır. Buna göre, aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? A) (i) denkleminin kökleri ardışık tamsayılardır. B) (ii) denkleminin köklerinden en az biri negatiftir. C) a + b toplamı asal bir sayıya eşittir. D) b a farkı çift bir sayıya eşittir. E) a ile b ardışık sayma sayılarıdır. 7 Diğer sayfaya geçiniz

19 Deneme - LYS / MATEMATİK 9. (a n ) aritmetik dizisi için,. z karmaşık sayısı için aşağıdakiler bilinmektedir. S n, (a n ) aritmetik dizisinin ilk n terim toplamıdır. Im(z) 0 dır. S 8 S = dir. z + z + z + = 0 dır. Buna göre, a 6 + a 7 toplamının değeri kaçtır? A) B) C) D) 6 E) 7 Buna göre, (z + ) 9 ifadesi aşağıdakilerden hangisine eşittir? A) z B) C) z D) z E) z + 0. = 0 denkleminin kökleri ve dir. A = > H + olduğuna göre A matrisi aşağıdakilerden hangisidir? ( < ) A) ; E B) ; E C) - ; E D) - ; - E E) ; E -. sayısına olan uzaklığı birim olan karmaşık sayılar ile i sayısına uzaklığı 7 birim olan karmaşık sayılar arasındaki uzaklık en fazla kaç birimdir? A) 0 B) C) D) E) 7. i = - olmak üzere, - + i 0 c m + i karmaşık sayısı aşağıdakilerden hangisine eşittir? A) i B) C) 0 D) E) i 0 Diğer sayfaya geçiniz

20 LYS / MATEMATİK Deneme A = ; E ve B = ; E matrisleri veriliyor. - 6 O... O O Şekildeki O merkezi yarım daireye dıştan teğet yarım daire çiziliyor. Bu işleme elde edilen her yeni yarım daire için n kez devam ediliyor. Her dairenin yarıçapı bir öncekinin yarıçapının katıdır. n için elde edilen yarım dairelerin alanları toplamı π cm ise O merkezli yarım dairenin yarıçapı kaç cm dir? A C = B + C eşitliğini sağlayan C matrisi aşağıdakilerden hangisidir? A) ; E B) ; - E C) ; E D) ; E E) ; E A) B) 6 C) D) 6 E) 7. Mustafa limit konusu çalışırken y = f() fonksiyonu için aşağıdaki bilgileri listelemiştir.,,8,9,99, f(),,,,0,00...,,,,0,00... f(),,8,9,99, a b. A = ; E matrisi için, A A T = 9 ve a b = 8 olduğuna göre, a + b toplamının pozitif değeri kaçtır? A) B) C) 0 D) 9 E) 8 y = f() fonksiyonu orijine göre simetriktir. Mustafanın oluşturduğu yukarıdaki listeye göre, aşağıdakilerden hangisi kesinlikle yanlıştır? A) y = f() fonksiyonu tek fonksiyondur. B) lim fc m = dir. " - C) y = f() fonksiyonu = de sürekli değildir. D) lim f^+ f( ) h = tir. " + E) lim f( 8- ) = tir. " + Diğer sayfaya geçiniz

21 LYS / MATEMATİK Deneme -. f() = m 6 + fonksiyonunun dönüm noktası. y g() = m m + fonksiyonunun grafiği üzerindedir. S O Buna göre, m nin alacağı değerler toplamı kaç- S tır? A) B) 0 C) D) E) 6 Şekilde [, ] aralığında y = f() fonksiyonunun grafiği verilmiştir.. y S ve S bulundukları bölgelerin alanları olmak üzere S = br ve S = 7 br dir. O f I () Buna göre, # I f ( ) d integralinin değeri kaçtır? - A) 0 B) C) 0 D) E) 0 Şekilde y = f I () fonksiyonunun grafiği verilmiştir. Buna göre, I. (, ) aralığında f() tümsektir. II. f() in yerel minimum noktalarının apsisleri toplamı dir. III. (, ) aralığında f() azalandır. IV. f III ( ) f III () > 0 dır. V. (, ) aralığında f II () > 0 dır. Yukarıda verilen ifadelerden hangileri doğrudur? A) I ve V B) II ve IV C) I, II ve V 6. Bir öğrenci, = değişken değiştirmesi yaparak z - # d integralini hesaplıyor. Buna göre, öğrencinin bulduğu cevap aşağıdakilerden hangisidir? A) B) C) 6 D) 6 E) 6 D) I, III ve V E) II, III ve V Diğer sayfaya geçiniz

22 LYS / MATEMATİK. Bu testte 0 soru vardır.. Cevaplarınızı, cevap kâğıdının Matematik Testi için ayrılan kısmına işaretleyiniz Deneme -. Sıfırdan farklı a, b ve c gerçel sayıları için, a = 7 b a = c b olduğuna göre, oranı kaçtır? c. a < b olmak üzere, a b b a f p a ifadesi aşağıdakilerden hangisine eşittir? A) a b B) a + b C) b a b A) 9 0 B) 7 8 C) 6 7 D) E) D) a + E) b. a - bc+ ab- ac ab ( - c) + c( a- b) ifadesinin sadeleşmiş biçimi aşağıdakilerden hangisidir? A) a + b a B) a+ b b a C) a + b. a b b a + = + - b + b+ a D) a + c b E) a + c olduğuna göre, a aşağıdakilerden hangisine eşittir? A) b + b + B) b + b- C) b + b + D) b + b - E) b + b. a = + için (a + a ) b = olduğuna göre, b kaçtır? A) B) C) D) E) 6 Diğer sayfaya geçiniz

23 Deneme - LYS / MATEMATİK 6. 7 tabanına göre yazılmış = - = () 7, y = () 7, z = (6) 7 sayıları veriliyor. + y + z denklemini sağlayan değerlerinin toplamı kaçtır? A) B) C) D) E) sayısının 7 tabanına göre eşiti aşağıdakilerden hangisidir? A) () 7 B) () 7 C) () 7 D) () 7 E) () 7 7. a ve b pozitif tamsayılar ve a b = 9 olduğuna göre, a b çarpımı kaça eşittir? A) B) C) D) 6 E) 9 0. m, den büyük bir tamsayı ve 7 (mod m) 0 (mod m) olduğuna göre, m nin alabileceği en büyük değer kaçtır? A) B) 6 C) D) 6 E) 8. 7!!!! a = 9! - 8! 7! -6!! -!! -! b olduğuna göre, a + b toplamı kaçtır? A) B) 8 C) 6 D) E) Diğer sayfaya geçiniz

24 Deneme - LYS / MATEMATİK. f ( ) = + biçiminde tanımlanan f fonksiyonu için fm ( ) + fc m = tür. m 7. a > 0 olmak üzere, ( + a) ifadesinin açılımında lü ve lü terimlerin katsayıları eşit olduğuna göre, a kaçtır? Buna göre, m kaçtır? A) B) C) A) B) C) D) E) D) E) 6. f: R R fonksiyonu için, = P() Q() eşitliği veriliyor. f() = a + b + c = 0 denkleminin kökleri ve dir. P() ve Q() sabit olmayan tamsayı katsayılı polinomlar olduğuna göre, f(8) = f() Q() + P() olduğuna göre, + toplamının değeri aşağıdakilerden hangisidir? A) B) 8 C) 0 D) E) 6 toplamının eşiti kaçtır? A) 8 B) 8 C) 0 D) E) 6 Diğer sayfaya geçiniz

25 Deneme - LYS / MATEMATİK. y E y = f() d F(6, 6) D (, ). cot sin + cot + sin = denkleminin (0, π) aralığında kaç tane kökü vardır? A) 0 B) C) D) E) A B C Şekildeki d doğrusu y = f() parabolünü A ve F noktalarında kesmektedir. BCDE dikdörtgen, D(, ), F(6, 6) ve 6. B A(BCDE) = birimkare olduğuna göre f() kaçtır? A) 7 - B) 8 - C) - 8 A Havuz Ray Çocuk Parkı Koruluk O Tren Gölet C D) - E) - 8 Peyzaj mimarı Müjde, O merkezli ABC yarı çember yayı içine tasarladığı şekildeki rekreasyon merkezi ile ilgili aşağıdaki bilgileri not etmiştir. Çemberin yarıçapı km uzunluğuda olacaktır.. f: c0, π m" R ABC üçgensel raylı sistem üzerinde dakikada 00 m hızla hareket eden mini trenler yerleştirilecektir. tan - cot f () = + tan + cot π fonksiyonu için fc m kaçtır? 8 A) - B) - C) mbac ( W ) = a olduğuna göre, bu trenlerin bir turu tamamlama sürelerinin a türünden eşiti aşağıdakilerden hangisidir? A) 6(sin a + cos a) B) ( sin a + cos a) C) 8( + sin a + cos a) D) 6( + sin a) D) E) E) 8( sin a + cos a ) 8 Diğer sayfaya geçiniz

26 Deneme - LYS / MATEMATİK. (a n ) dizisi için aşağıdakiler bilinmektedir. Dizinin terimleri gerçel sayılardır. (a n ) dizisinin terimleri arasında a n + = a n + a bağıntısı vardır. a = 6 dır. olduğuna göre a 8 a kaçtır?. A = ; E olduğuna göre, A 0 matrisi aşağıdakilerden hangisidir? A) ; E B) ; E C) l 0 D) 0 I E) ; E 0 A) 8 B) 0 C) D) E) 6. D G C H F π π. = cos + i sin z A E B eşitliğine sağlayan z karmaşık sayısı aşağıdakilerden hangisidir?... A) i i - B) - + C) i - ABCD karesinin kenar uzunlukları cm dir. EFGH karesi, ABCD karesinin orta noktaları birleştirilerek elde edilmiştir. D) - + i E) - - i Kare içindeki tarama aynı şekilde sonsuza kadar devam ettirilirse oluşan taralı bölgelerin alanları toplamı kaç cm olur? A) 8 B) C) D) E) 0 Diğer sayfaya geçiniz

27 Deneme - LYS / MATEMATİK sin 9. lim " ln( + ) cos limitinin değeri kaçtır? A) - B) 0 C) D) E). y = f() fonksiyonunun grafiğine her (, y) noktasında çizilen teğetin eğimi - formülü ile ifade ediliyor. f() = olduğuna göre, f() kaçtır? A) B) C) D) E). y f I () 0. n N + olmak üzere, f() m f() = ( + ) + ( + ) + ( + ) ( + 0) n fonksiyonu veriliyor. O Buna göre, f I (0) kaçtır? A) 0 B) 60 C) 600 D) 60 E) 60 Şekilde f fonksiyonu ile f I fonksiyonun grafikleri verilmiştir. Buna göre, f ( ) - m lim = 6 " n - f ( -) olduğuna göre m kaçtır? A) B) C) D) E) Diğer sayfaya geçiniz

28 LYS / MATEMATİK. a, b R olmak üzere, f () = a - b fonksiyonunun = apsisli noktasındaki yerel ekstremum değeri olduğuna göre, a + b toplamı kaçtır? A) B) C) D) E) Deneme -. Bilgi: F I () = f() ise fd () = F () + C # ifadesinde f() fonksiyonuna integrand, F() fonksiyonuna ise f() in anti - türevi ve C gerçel sayısına da integrasyon sabiti denir. Buna göre, anti - türevi, ( - sin cos ) + C olan fonksiyonlar aşağıdaki integral ifadelerden hangisi ile ifade edilir? A) # sin cos d B) # sin d. Aşağıda gerçel sayılar kümesi üzerinde tanımlı ve sürekli f fonksiyonunun türevinin grafiği verilmiştir. y y = f I () C) ( sin cos # + ) d D) # cos d E) # tan d O Buna göre, I. = apsisli noktada f() yerel maksimum değere sahiptir, II. = apsisli nokta f() in dönüm noktasıdır, 6. sin π = # ft ( ) dt 0 olduğuna göre, f() kaçtır? III. (, ) aralığında f() azalandır. A) 6π B) 8π C) 0 D) E) π ifadelerinden hangisi ya da hangileri doğrudur? A) Yalnız I B) Yalnız II C) II ve III D) I ve II E) I ve III Diğer sayfaya geçiniz

29 LYS / MATEMATİK. Bu testte 0 soru vardır.. Cevaplarınızı, cevap kâğıdının Matematik Testi için ayrılan kısmına işaretleyiniz Deneme - 6. ( 0) + ( 0) - 0 işleminin sonucu kaçtır?. = 6 olduğuna göre, kaçtır? A) 0 B) 06 C) 07 A) 6 B) C) D) 0 E) 06 D) 7 E) 9. Kaç tane n tamsayısı için, n - 8 n = + olduğuna göre, aşağıdakilerden hangisine eşittir? ifadesi bir tamsayıdır? A) 0 B) C) D) 6 E) A) B) C) 6 D) E). Sıfırdan büyük her rasyonel sayısı için, m n = olduğuna göre, m n farkı aşağıdakilerden hangisine eşittir? A) B) C) 7 D) E) 9 Diğer sayfaya geçiniz

30 Deneme - 6 LYS / MATEMATİK 6. a < 0 < b olmak üzere, 8. ve y birer gerçel sayı olmak üzere, aşağıdakilerden hangisi negatiftir? + 6y = A) a a B) b a C) (a b ) - a + b D) a - b - - E) ( a b) a - b - - 9y = 7 olduğuna göre y çarpımı kaçtır? A) 7 B) 9 7 C) D) - E) 7. a + b + c = 7 ve a+ b + b+ c + a+ c = olduğuna göre, a b c b+ c + a+ c + a+ b 7 0 toplamının eşiti aşağıdakilerden hangisidir? A),9 B),9 C),9 D),6 E),6 9. A = {,,,,, 6, 7, 8, 9, 0} kümesinin alt kümeleri yazılıyor. Bu alt kümelerin kaç tanesinde, alt kümenin en küçük elemanı ile en büyük elemanının toplamı dir? A) B) 80 C) D) E) Kaç tane iki basamaklı pozitif tamsayının karesinin ve küpünün birler basamağındaki rakam aynıdır? A) B) C) 6 D) E) Diğer sayfaya geçiniz

31 LYS / MATEMATİK Deneme - 6. a, b ve c birer asal sayı olmak üzere,. f: [, ] [, ] ve < a < b < c < tir. g: R R fonksiyonları için, a + b < c (fog)() = g () + g() + olduğuna göre, a + b + c toplamının en büyük değeri kaçtır? A) 9 B) 7 C) D) E) 9 olduğuna göre, f () değeri kaçtır? A) B) 0 C) D) E) 7. Tamsayılar kümesinde tanımlı işlemi ( ) T y = - + y biçiminde tanımlanıyor. Buna göre, / ( kt k) ifadesinin sonucu kaçtır? A) k= - B) - C) 0. Aşağıdaki bağıntılardan hangisi gerçel sayılar kümesi üzerinde y = f() şeklinde bir fonksiyon belirtir? A) b = {(, y) : + y = } B) b = {(, y) : + y = } C) b = {(, y) : + y = } D) b = {(, y) : y = } D) E) E) b = {(, y) : y = } Diğer sayfaya geçiniz

32 Deneme - 6 LYS / MATEMATİK. (mod 7) 7. y (mod ) f f f f denklikleri veriliyor. Buna göre, in iki basamaklı en küçük ve iki basamaklı en büyük değerlerinin toplamı kaçtır? A) 8 B) 9 C) 0 D) E)... n n + Şekildeki f n () = a n + b n + c n parabollerinin grafikleri verilmiştir. Parabollerin eksenini kestiği noktalar,,,..., n, n + dir. - = - = - =... = - dir. + n n Parabollerin tepe noktalarının ordinatları birbirine eşittir. 6. ( + y z) + (y z) ifadesinin çarpanlarından biri aşağıdakilerden hangisidir? Buna göre, a a a a a a a a işleminin sonucu aşağıdakilerden hangisidir? A) B) C) 9 D) 0 E) A) + z B) + y C) z D) z + E) y + 8. a ve b olmak üzere kaç tane (a, b) tamsayı sıralı ikilisi için, a b = 0 denkleminin farklı iki reel kökü vardır? A) 99 B) 00 C) 9 D) E) 9 6 Diğer sayfaya geçiniz

33 Deneme - 6 LYS / MATEMATİK π. Z bir karmaşık sayı ve Arg( Z) = dir. Buna göre, Argc- m aşağıdakilerden hangisine Z eşittir? A) π D) π B) π E) π C) π. Karmaşık sayılar kümesi üzerinde 8 fz () = z - z + i fonksiyonu tanımlanıyor. Buna göre, π π fccos + isin m ifadesi aşağıdakilerden hangisine eşittir? A) i B) + i C) i D) E) π. + y = sin+ sin y = denklem sistemine göre, açısı aşağıdakilerden hangisidir? A) π B) π 6 C) π z + ( + i) 6. = z+ i z eşitliğini sağlayan z karmaşık sayısı aşağıdakilerden hangisidir? D) π E) π A) i B) i C) + i D) i E) + i 8 Diğer sayfaya geçiniz

34 Deneme - 6 LYS / MATEMATİK. (a n ) aritmetik dizidir. Dizinin ortak farkı tamsayıdır. a + a a 6 = olduğuna göre, a 7 + a 8 aşağıdakilerden hangsi olabilir? A) B) 9 C) 7 D) E). "METİN" kelimesinin harfleriyle yazılabilecek anlamlı ya da anlamsız harfli kelimeler kağıtlara yazılarak torbaya atılıyor. Buna göre, torbadan rastgele çekilen bir kağıtta T harfinin M ile N harfleri arasında olma olasılığı kaçtır? A) B) C) 0 D) E). A = ; E ve B = ; E 0. c + m 6 ifadesinin açılımında sabit terim (içinde bulundurmayan terim) aşağıdakilerden hangisidir? A) B) C) D) 6 E) olduğuna göre, (A B) T aşağıdakilerden hangisine eşittir? (A T : A matrisinin transpozesi) A) > 8H B) 9 > H C) > H D) > 9 H E) 8 > H Diğer sayfaya geçiniz

35 LYS / MATEMATİK Deneme - 6. Pozitif gerçel sayılarda tanımlı f() = ln fonksiyonu veriliyor. Buna göre, y = f() fonksiyonu için, I. c, m aralığında artandır, e II. ;, E aralığında alabileceği en büyük değer 0 dır, III. (0, ) aralığında çukur (konveks) tir.. y = G() fonksiyonu, y = f() fonksiyonunun anti - türevi (ilkeli) ve G() = 6 olduğuna göre, G() kaçtır? A) f I () B) 6 + f I () C) ft () dt D) # ( 6 + ft ( )) dt E) 6 + # ft () dt # ifadelerinden hangisi ya da hangileri doğrudur? A) Yalnız I B) Yalnız II C) I ve II D) I ve III E) I, II ve III. Bir dikdörtgen ve bunun üzerinde bir eşkenar üçgenden oluşan şekildeki pencerenin çevresi metredir. 6. y = f() fonksiyonu için aşağıdakiler bilinmektedir. f() = dir. R için f I () tir. Pencereden maksimum miktarda ışık geçmesi için eşkenar üçgenin bir kenar uzunluğu kaç metre olmalıdır? Buna göre, f() ün alabileceği en büyük değer aşağıdakilerden hangisidir? A) 8 B) 0 C) D) E) 6 A) 6 - B) - C) - D) - E) - Diğer sayfaya geçiniz

MATEMATİK MATEMATİK-GEOMETRİ SINAVI LİSANS YERLEŞTİRME SINAVI-1 TESTİ SORU KİTAPÇIĞI 10

MATEMATİK MATEMATİK-GEOMETRİ SINAVI LİSANS YERLEŞTİRME SINAVI-1 TESTİ SORU KİTAPÇIĞI 10 LİSNS YRLŞTİRM SINVI- MTMTİK-GOMTRİ SINVI MTMTİK TSTİ SORU KİTPÇIĞI 0 U SORU KİTPÇIĞI LYS- MTMTİK TSTİ SORULRINI İÇRMKTİR. . u testte 0 soru vardýr. MTMTİK TSTİ. evaplarýnýzý, cevap kâðýdýnın Matematik

Detaylı

2014 LYS MATEMATİK. x lü terimin 1, 3. 3 ab olduğuna göre, ifadesinin değeri kaçtır? 2b a ifade- sinin değeri kaçtır? olduğuna göre, x.

2014 LYS MATEMATİK. x lü terimin 1, 3. 3 ab olduğuna göre, ifadesinin değeri kaçtır? 2b a ifade- sinin değeri kaçtır? olduğuna göre, x. 4 LYS MATEMATİK. a b b a ifade- ab olduğuna göre, sinin değeri kaçtır? 5. ifadesinin değeri kaçtır? 5. P() polinomunda katsaısı kaçtır? 4 lü terimin 4 log log çarpımının değeri kaçtır? 6. 4 olduğuna göre,.

Detaylı

2012 LYS MATEMATİK SORU VE ÇÖZÜMLERİ Niyazi Kurtoğlu

2012 LYS MATEMATİK SORU VE ÇÖZÜMLERİ Niyazi Kurtoğlu .SORU 8 sayı tabanında verilen (5) 8 sayısının sayı tabanında yazılışı nedir?.soru 6 3 3 3 3 4 6 8? 3.SORU 3 ise 5? 5 4.SORU 4 5 olduğuna göre, ( )? 5.SORU (y z) z(y ) y z yz bulunuz. ifadesinin en sade

Detaylı

T.C. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi

T.C. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi T.C. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi LİSANS YERLEŞTİRME SINAVI-1 MATEMATİK TESTİ 19 HAZİRAN 2016 PAZAR Bu testlerin her hakkı saklıdır. Hangi amaçla olursa olsun, testlerin tamamının veya bir kısmının

Detaylı

MATEMATİK MATEMATİK-GEOMETRİ SINAVI LİSANS YERLEŞTİRME SINAVI-1 TESTİ SORU KİTAPÇIĞI 08

MATEMATİK MATEMATİK-GEOMETRİ SINAVI LİSANS YERLEŞTİRME SINAVI-1 TESTİ SORU KİTAPÇIĞI 08 LİSNS YRLŞTİRM SINVI- MTMTİK-GMTRİ SINVI MTMTİK TSTİ SRU KİTPÇIĞI 08 U SRU KİTPÇIĞI LYS- MTMTİK TSTİ SRULRINI İÇRMKTİR. . u testte 0 soru vardýr. MTMTİK TSTİ. evaplarýnýzý, cevap kâðýdýnın Matematik Testi

Detaylı

ÖZEL EGE LİSESİ EGE BÖLGESİ OKULLAR ARASI 16. MATEMATİK YARIŞMASI 10. SINIF ELEME SINAVI TEST SORULARI

ÖZEL EGE LİSESİ EGE BÖLGESİ OKULLAR ARASI 16. MATEMATİK YARIŞMASI 10. SINIF ELEME SINAVI TEST SORULARI EGE BÖLGESİ OKULLAR ARASI. MATEMATİK YARIŞMASI 0. SINIF ELEME SINAVI TEST SORULARI 5. sayısının virgülden sonra 9 99 999 5. basamağındaki rakam kaçtır? A) 0 B) C) 3 D) E) 8!.!.3!...4! 4. A= aşağıdaki hangi

Detaylı

MATEMATİK SINAVI MATEMATİK TESTİ SORU KİTAPÇIĞI 19 HAZİRAN 2010 BU SORU KİTAPÇIĞI 19 HAZİRAN 2010 LYS 1 MATEMATİK TESTİ SORULARINI İÇERMEKTEDİR.

MATEMATİK SINAVI MATEMATİK TESTİ SORU KİTAPÇIĞI 19 HAZİRAN 2010 BU SORU KİTAPÇIĞI 19 HAZİRAN 2010 LYS 1 MATEMATİK TESTİ SORULARINI İÇERMEKTEDİR. Ö S Y M T.C. YÜKSEKÖĞRETİM KURULU ÖĞRENCİ SEÇME VE YERLEŞTİRME MERKEZİ LİSANS YERLEŞTİRME SINAVI MATEMATİK SINAVI MATEMATİK TESTİ SORU KİTAPÇIĞI 9 HAZİRAN 00 BU SORU KİTAPÇIĞI 9 HAZİRAN 00 LYS MATEMATİK

Detaylı

LİSANS YERLEŞTİRME SINAVI-1 MATEMATİK TESTİ 16 HAZİRAN 2013 PAZAR

LİSANS YERLEŞTİRME SINAVI-1 MATEMATİK TESTİ 16 HAZİRAN 2013 PAZAR T.C. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi LİSANS YERLEŞTİRME SINAVI-1 MATEMATİK TESTİ 16 HAZİRAN 2013 PAZAR Bu testlerin her hakkı saklıdır. Hangi amaçla olursa olsun, testlerin tamamının veya bir kısmının

Detaylı

İl temsilcimiz sizinle irtibata geçecektir.

İl temsilcimiz sizinle irtibata geçecektir. Biz, Sizin İçin Farklı Düşünüyor Farklı Üretiyor Farklı Uyguluyoruz Biz, Sizin İçin Farklıyız Sizi de Farklı Görmek İstiyoruz Soru Bankası matematik konularını yeni öğrenen öğrenciler için TMOZ öğretmenlerince

Detaylı

POLİNOMLAR I MATEMATİK LYS / 2012 A1. 1. Aşağıdakilerden kaç tanesi polinomdur? 6. ( ) ( ) 3 ( ) 2. 2. ( ) n 7 8. ( ) 3 2 3. ( ) 2 4.

POLİNOMLAR I MATEMATİK LYS / 2012 A1. 1. Aşağıdakilerden kaç tanesi polinomdur? 6. ( ) ( ) 3 ( ) 2. 2. ( ) n 7 8. ( ) 3 2 3. ( ) 2 4. POLİNOMLAR I MATEMATİK. Aşağıdakilerden kaç tanesi polinomdur? I. ( ) P = + II. ( ) P = + III. ( ) + + P = + 6. ( ) ( ) ( ) P = a b a + b sabit polinom olduğuna göre ( ) ( ) ( ) P a +P b +P 0 toplamı kaçtır?

Detaylı

PARABOL Test -1. y x 2x m 1 parabolü x eksenini kesmiyorsa m nin alabileceği değerler kümesi aşağıdakilerden hangisidir?

PARABOL Test -1. y x 2x m 1 parabolü x eksenini kesmiyorsa m nin alabileceği değerler kümesi aşağıdakilerden hangisidir? PROL est -. m parabolü eksenini kesmiorsa m nin alabileceği değerler kümesi aşağıdakilerden hangisidir?. f a b c (, ) ) (, ) (, ) (, ) ( 6, ). m parabolü eksenini iki farklı noktada kesmektedir. una göre,

Detaylı

Diğer sayfaya geçiniz. 2013 - YGS / MAT TEMEL MATEMATİK TESTİ. olduğuna göre, a kaçtır? olduğuna göre, m kaçtır?

Diğer sayfaya geçiniz. 2013 - YGS / MAT TEMEL MATEMATİK TESTİ. olduğuna göre, a kaçtır? olduğuna göre, m kaçtır? TEMEL MATEMATİK TESTİ 1. Bu testte 40 soru vardır. 2. Cevaplarınızı, cevap kâğıdının Temel Matematik Testi için ayrılan kısmına işaretleyiniz. 1. 3. olduğuna göre, a kaçtır? olduğuna göre, m kaçtır? A)

Detaylı

TEMEL SORU KİTAPÇIĞI ÖSYM

TEMEL SORU KİTAPÇIĞI ÖSYM 1-16062012-1-1161-1-00000000 TEMEL SORU KİTAPÇIĞI AÇIKLAMA 1. Bu kitapçıkta Lisans Yerleştirme Sınavı-1 Matematik Testi bulunmaktadır. 2. Bu test için verilen cevaplama süresi 75 dakikadır. 3. Bu testte

Detaylı

Türev Uygulamaları ÜNİTE. Amaçlar. İçindekiler. Yazar Prof.Dr. Vakıf CAFEROV

Türev Uygulamaları ÜNİTE. Amaçlar. İçindekiler. Yazar Prof.Dr. Vakıf CAFEROV Türev Uygulamaları Yazar Prof.Dr. Vakıf CAFEROV ÜNİTE 10 Amaçlar Bu üniteyi çalıştıktan sonra; türev kavramı yardımı ile fonksiyonun monotonluğunu, ekstremum noktalarını, konvekslik ve konkavlığını, büküm

Detaylı

İçindekiler 3. Türev... 3.1 Türev kavramı.. 001 3.2 Bir fonksiyonun bir noktadaki türevi. 003. Alıştırmalar 3 1...

İçindekiler 3. Türev... 3.1 Türev kavramı.. 001 3.2 Bir fonksiyonun bir noktadaki türevi. 003. Alıştırmalar 3 1... İçindekiler. Türev......... Türev kavramı.. 00. Bir fonksiyonun bir noktadaki türevi. 00. Alıştırmalar.... 005. Bir fonksiyonun bir noktadaki soldan ve sağdan türevi..... 006.4 Bir fonksiyonun bir noktadaki

Detaylı

Matematikte karşılaştığınız güçlükler için endişe etmeyin. Emin olun benim karşılaştıklarım sizinkilerden daha büyüktür.

Matematikte karşılaştığınız güçlükler için endişe etmeyin. Emin olun benim karşılaştıklarım sizinkilerden daha büyüktür. - 1 - ÖĞRENME ALANI CEBİR BÖLÜM KARMAŞIK SAYILAR ALT ÖĞRENME ALANLARI 1) Karmaşık Sayılar Karmaşık Sayıların Kutupsal Biçimi KARMAŞIK SAYILAR Kazanım 1 : Gerçek sayılar kümesini genişletme gereğini örneklerle

Detaylı

KAMU PERSONEL SEÇME SINAVI ÖĞRETMENLİK ALAN BİLGİSİ TESTİ ORTAÖĞRETİM MATEMATİK ÖĞRETMENLİĞİ TG 9 ÖABT ORTAÖĞRETİM MATEMATİK Bu testlerin her hakkı saklıdır. Hangi amaçla olursa olsun, testlerin tamamının

Detaylı

LYS Matemat k Deneme Sınavı

LYS Matemat k Deneme Sınavı LYS Matematk Deneme Sınavı. ab iki basamaklı saısı b ile bölündüğünde, bölüm 5 ve kalan b 5 tir. u şartlara uan kaç farklı ab iki basamaklı saısı vardır? ) 5 6 7 5. a, b, c, d, e sıfırdan farklı tamsaılar

Detaylı

sayısının tamkare olmasını sağlayan kaç p asal sayısı vardır?(88.32) = n 2 ise, (2 p 1

sayısının tamkare olmasını sağlayan kaç p asal sayısı vardır?(88.32) = n 2 ise, (2 p 1 TAM KARELER 1. Bir 1000 basamaklı sayıda bir tanesi dışında tüm basamaklar 5 tir. Bu sayının hiçbir tam sayının karesi olamayacağını kanıtlayınız. (2L44) Çözüm: Son rakam 5 ise, bir önceki 2 olmak zorunda.

Detaylı

Temel Matematik Testi - 3

Temel Matematik Testi - 3 Test kodunu sitemizde kullanarak sonucunuzu öğrenebilir, soruların video çözümlerini izleyebilirsiniz. Test Kodu: 003. u testte 0 soru vardır. 2. Tavsiye edilen süre 0 dakikadır. Temel Matematik Testi

Detaylı

YGS MATEMATİK DENEMESİ-1

YGS MATEMATİK DENEMESİ-1 YGS MATEMATİK DENEMESİ- Mustafa SEVİMLİ Fatih KAYGISIZ İbrahim KUŞÇUOĞLU Aydın DANIŞMAN ÇAKABEY ANADOLU LİSESİ Serkan TÜRKER Nejdet KİRPİ Şenay TAĞ GÜRLER Taner KAHYA Çakabey Anadolu Lisesi 0-0 . x olduğuna

Detaylı

3. Ünsal Tülbentçi Matematik Yarışması Mayıs 2014 8.Sınıf Sayfa 1

3. Ünsal Tülbentçi Matematik Yarışması Mayıs 2014 8.Sınıf Sayfa 1 . Alanı 36 5 olan bir ABC ikizkenar üçgeninde ==2 ise bu üçgende B den AC ye inilen dikmenin ayağının C noktasına olan uzaklığı nedir? ) 2,8) 3) 3,2 ) 3,7 ) 4, 2. Ayrıt uzunlukları 4, 0 ve 4 5 olan dikdörtgenler

Detaylı

PARABOL. çözüm. kavrama sorusu. çözüm. kavrama sorusu

PARABOL. çözüm. kavrama sorusu. çözüm. kavrama sorusu PARABL Bu bölümde birinci dereceden fonksion =f()=a+b ve ikinci dereceden fonksion =f()=a +b+c grafiklerini üzesel olarak inceleeceğiz. f()=a +b+c ikinci dereceden bir bilinmeenli polinom fonksionun grafiği

Detaylı

BÖLÜM 24 TÜREV VE UYGULAMALARI TÜREV VE UYGULAMALARI TÜREV VE UYGULAMALARI

BÖLÜM 24 TÜREV VE UYGULAMALARI TÜREV VE UYGULAMALARI TÜREV VE UYGULAMALARI TÜREV VE UYGULAMALARI TÜREV VE UYGULAMALARI YILLAR 966 967 968 969 97 97 97 975 976 977 978 980 98 98 98 98 985 986 987 988 989 990 99 99 99 99 995 996 997 998 006 007 ÖSS / ÖSS-I ÖYS / ÖSS-II 5 6 6 5

Detaylı

Ortak Akıl MATEMATİK DENEME SINAVI 3 201412-1

Ortak Akıl MATEMATİK DENEME SINAVI 3 201412-1 Ortak Akıl YGS MATEMATİK DENEME SINAVI 011-1 Ortak Akıl Adem ÇİL Ayhan YANAĞLIBAŞ Barış DEMİR Celal İŞBİLİR Deniz KARADAĞ Engin POLAT Erhan ERDOĞAN Ersin KESEN Fatih TÜRKMEN Kadir ALTINTAŞ Köksal YİĞİT

Detaylı

MATEMATÝK TEMEL SEVÝYE DEVLET OLGUNLUK SINAVI. Testin Çözme Süresi: 180 dakika ADAY ÝÇÝN AÇIKLAMALAR - YÖNERGE DEVLET SINAV MERKEZÝ ADAYIN ÞÝFRESÝ

MATEMATÝK TEMEL SEVÝYE DEVLET OLGUNLUK SINAVI. Testin Çözme Süresi: 180 dakika ADAY ÝÇÝN AÇIKLAMALAR - YÖNERGE DEVLET SINAV MERKEZÝ ADAYIN ÞÝFRESÝ ADAYIN ÞÝFRESÝ BURAYA YAPIÞTIR DEVLET OLGUNLUK SINAVI DEVLET SINAV MERKEZÝ MATEMATÝK - TEMEL SEVÝYE MATEMATÝK TEMEL SEVÝYE Testin Çözme Süresi: 180 dakika Haziran, 2009 yýlý BÝRÝNCÝ deðerlendiricinin þifresi

Detaylı

2012 YGS MATEMATİK Soruları

2012 YGS MATEMATİK Soruları 01 YGS MATEMATİK Soruları 1. 10, 1, 0, 0, işleminin sonucu kaçtır? A) B), C) 6 D) 6, E) 7. + ABC 4 x 864 Yukarıda verilenlere göre, çarpma işleminin sonucu kaçtır? A) 8974 B) 907 C) 9164 D) 94 E) 98. 6

Detaylı

16. ULUSAL MATEMATİK OLİMPİYATI

16. ULUSAL MATEMATİK OLİMPİYATI TÜRKİYE BİLİMSEL VE TEKNOLOJİK ARAŞTIRMA KURUMU BİLİM İNSANI DESTEKLEME DAİRE BAŞKANLIĞI 16. ULUSAL MATEMATİK OLİMPİYATI - 2008 BİRİNCİ AŞAMA SINAVI Soru kitapçığı türü A 27 Nisan 2008 Pazar, 13.00-15.30

Detaylı

LYS Matemat k Deneme Sınavı

LYS Matemat k Deneme Sınavı LYS Matematk Deneme Sınavı. a 9! 8!, 9! 8! OKEK (a, ) OBEB (a, ) ifadesinin değeri kaçtır?. a ve a ile arasındaki ağıntı nedir? a a a a a a a a. ( ). ( ). ( ) 8 nın insinden eşiti nedir?. z z z toplamı

Detaylı

LİSANS YERLEŞTİRME SINAVI-1 GEOMETRİ TESTİ 16 HAZİRAN 2013 PAZAR

LİSANS YERLEŞTİRME SINAVI-1 GEOMETRİ TESTİ 16 HAZİRAN 2013 PAZAR T.C. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi LİSANS YERLEŞTİRME SINAVI-1 GEOMETRİ TESTİ 16 HAZİRAN 2013 PAZAR Bu testlerin her hakkı saklıdır. Hangi amaçla olursa olsun, testlerin tamamının veya bir kısmının

Detaylı

SERĠMYA 2011 - IX. ULUSAL ĠLKÖĞRETĠM MATEMATĠK OLĠMPĠYATI. 9. Ulusal. serimya. İLKÖĞRETİM 7. Ve 8. SINIFLAR ARASI MATEMATİK YARIŞMASI.

SERĠMYA 2011 - IX. ULUSAL ĠLKÖĞRETĠM MATEMATĠK OLĠMPĠYATI. 9. Ulusal. serimya. İLKÖĞRETİM 7. Ve 8. SINIFLAR ARASI MATEMATİK YARIŞMASI. Sayfa1 9. Ulusal serimya İLKÖĞRETİM 7. Ve 8. SINIFLAR ARASI MATEMATİK YARIŞMASI 2011 Sayfa2 1. Bir ABCD konveks dörtgeninde AD 10 cm ise AB CB? m( Dˆ ) 90, ( ˆ) 150 0 0 m C ve m Aˆ m Bˆ ( ) ( ) olarak

Detaylı

Buna göre, eşitliği yazılabilir. sayılara rasyonel sayılar denir ve Q ile gösterilir. , -, 2 2 = 1. sayıdır. 2, 3, 5 birer irrasyonel sayıdır.

Buna göre, eşitliği yazılabilir. sayılara rasyonel sayılar denir ve Q ile gösterilir. , -, 2 2 = 1. sayıdır. 2, 3, 5 birer irrasyonel sayıdır. TEMEL KAVRAMLAR RAKAM Bir çokluk belirtmek için kullanılan sembollere rakam denir. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 sembolleri birer rakamdır. 2. TAMSAYILAR KÜMESİ Z = {..., -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4,... }

Detaylı

Temel Matematik Testi - 4

Temel Matematik Testi - 4 Test kodunu sitemizde kullanarak sonucunuzu öğrenebilir, soruların video çözümlerini izleyebilirsiniz. Test Kodu: D00. Bu testte 0 soru vardır.. Tavsiye edilen süre 0 dakikadır. Temel Matematik Testi -.

Detaylı

Ortak Akıl MATEMATİK DENEME SINAVI

Ortak Akıl MATEMATİK DENEME SINAVI Ortak kıl YGS MTEMTİK ENEME SINVI 040- Ortak kıl dem ÇİL yhan YNĞLIŞ arış EMİR elal İŞİLİR eniz KRĞ Engin POLT Ersin KESEN Eyüp ULUT Fatih SĞLM Fatih TÜRKMEN Hakan KIRI Kadir LTINTŞ Köksal YİĞİT Muhammet

Detaylı

1991 ÖYS. 9. Parasının 7. ünü kardeşine veren Ali nin geriye lirası kalmıştır. Buna göre, Ali nin başlangıçtaki parası kaç liradır?

1991 ÖYS. 9. Parasının 7. ünü kardeşine veren Ali nin geriye lirası kalmıştır. Buna göre, Ali nin başlangıçtaki parası kaç liradır? 99 ÖYS.,8 + (, + ), işleminin sonucu kaçtır? B) 7 D) 86 987 B) D). a, b, c birer pozitif gerçel sayı ve a=b b=c olduğuna göre, aşağıdakilerden hangisi doğrudur? a

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ÖLÇME, DEĞERLENDİRME VE SINAV HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ SINIF DEĞERLENDİRME SINAVI - 4

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ÖLÇME, DEĞERLENDİRME VE SINAV HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ SINIF DEĞERLENDİRME SINAVI - 4 T.. MİLLÎ EĞİTİM AKANLIĞI 015-016 8.SINIF DEĞERLENDİRME SINAVI - 4 015-016 8.SINIF DEĞERLENDİRME SINAVI - 4 MATEMATİK Adı ve Soyadı :... Sınıfı :... Öğrenci Numarası :... SORU SAYISI : 0 SINAV SÜRESİ :

Detaylı

18 Sağ son örnek x 3 yerine 3 x yazılacak 20 5 Soru denkleminin reel köklerinin olacak

18 Sağ son örnek x 3 yerine 3 x yazılacak 20 5 Soru denkleminin reel köklerinin olacak MAT 1 Hata 73 1 C 135 8 A 137 7 D şıkkına parantez konacak 143 Sol üst örnek Sıkça yapılan yanlış ün son cümlesi O halde. 144 Son örnek tam yerine doğal 208 9 18 yerine 18 8 5 225 2 A 246 6 Doğru cevap:

Detaylı

Mil li Eği tim Ba kan lı ğı Ta lim ve Ter bi ye Ku ru lu Baş kan lı ğı nın 24.08.2011 ta rih ve 121 sa yı lı ka ra rı ile ka bul edi len ve 2011-2012

Mil li Eği tim Ba kan lı ğı Ta lim ve Ter bi ye Ku ru lu Baş kan lı ğı nın 24.08.2011 ta rih ve 121 sa yı lı ka ra rı ile ka bul edi len ve 2011-2012 Mil li Eği tim Ba kan lı ğı Ta lim ve Ter bi e Ku ru lu Baş kan lı ğı nın.8. ta rih ve sa ı lı ka ra rı ile ka bul edi len ve - Öğ re tim Yı lın dan iti ba ren u gu lana cak olan prog ra ma gö re ha zır

Detaylı

TEOG. Sayma Sayıları ve Doğal Sayılar ÇÖZÜM ÖRNEK ÇÖZÜM ÖRNEK SAYI BASAMAKLARI VE SAYILARIN ÇÖZÜMLENMESİ 1. DOĞAL SAYILAR.

TEOG. Sayma Sayıları ve Doğal Sayılar ÇÖZÜM ÖRNEK ÇÖZÜM ÖRNEK SAYI BASAMAKLARI VE SAYILARIN ÇÖZÜMLENMESİ 1. DOĞAL SAYILAR. TEOG Sayma Sayıları ve Doğal Sayılar 1. DOĞAL SAYILAR 0 dan başlayıp artı sonsuza kadar giden sayılara doğal sayılar denir ve N ile gösterilir. N={0, 1, 2, 3,...,n, n+1,...} a ve b doğal sayılar olmak

Detaylı

x13. ULUSAL MATEMATİK OLİMPİYATI - 2005

x13. ULUSAL MATEMATİK OLİMPİYATI - 2005 TÜBİTAK TÜRKİYE BİLİMSEL VE TEKNOLOJİK ARAŞTIRMA KURUMU BİLİM İNSANI DESTEKLEME DAİRE BAŞKANLIĞI x13. ULUSAL MATEMATİK OLİMPİYATI - 005 BİRİNCİ AŞAMA SINAVI Soru kitapçığı türü A 1. AB = olmak üzere, A

Detaylı

π a) = cosa Öğrenci Seçme Sınavı (Öss) / 17 Haziran 2007 Matematik II Soruları ve Çözümleri

π a) = cosa Öğrenci Seçme Sınavı (Öss) / 17 Haziran 2007 Matematik II Soruları ve Çözümleri Öğrenci Seçme Sınavı (Öss) / 7 Haziran 7 Matematik II Soruları ve Çözümleri. Karmaşık sayılar kümesi üzerinde * işlemi, Z * Z Z + Z + Z Z biçiminde tanımlanıyor. Buna göre, ( i) * ( + i) işleminin sonucu

Detaylı

Test 16. 1. Teorem: a R ve a 1 ise 1 1. 4. İddia: 5 = 3 tür. 2. Teorem: x Z ve. Kanıt: Varsayalım ki, 1 olsun. a 1

Test 16. 1. Teorem: a R ve a 1 ise 1 1. 4. İddia: 5 = 3 tür. 2. Teorem: x Z ve. Kanıt: Varsayalım ki, 1 olsun. a 1 Test 6. Teorem: a R ve a ise a dir. Kanıt: Varsayalım ki, olsun. a a olduğundan a 0 dır. Bu durumda, eşitsizliğin yönü değişmeden, a a olur. Demek ki, a a dir. Fakat bu durum a hipotezi ile çelişmektedir.

Detaylı

Öğrenci Seçme Sınavı (Öss) / 17 Nisan 1994. Matematik Soruları ve Çözümleri = 43. olduğuna göre a kaçtır?

Öğrenci Seçme Sınavı (Öss) / 17 Nisan 1994. Matematik Soruları ve Çözümleri = 43. olduğuna göre a kaçtır? Öğrenci Seçme Sınavı (Öss) / 17 Nisan 1994 Matematik Soruları ve Çözümleri 4.10 +.10 1. 4 10 4 işleminin sonucu kaçtır? A) 0,4 B) 4, C) 4 D) 40 E) 400 Çözüm 1 4.10 +.10 4 10 4 4.10 +.10 10 1+ 1 = 4 4 (40+

Detaylı

( ) MATEMATİK 1 TESTİ (Mat 1) 2009 - ÖSS / MAT-1. 1. Bu testte 30 soru vardır.

( ) MATEMATİK 1 TESTİ (Mat 1) 2009 - ÖSS / MAT-1. 1. Bu testte 30 soru vardır. 009 - ÖSS / MT- MTEMTİK TESTİ (Mat ). u testte 0 soru vardır.. Cevaplarınızı, cevap kâğıdının Matematik Testi için ayrılan kısmına işaretleyiniz.. ( )( ) + 4. m = olduğuna göre, m + ifadesinin değeri işleminin

Detaylı

YGS MATEMATİK - CEBİR 01 TEMEL SAYI KAVRAMLARI VE UYGULAMALARI 02 TAMSAYILARDA BÖLME 03 BÖLÜNEBİLME KURALLARI 04 ASAL SAYILAR 05 OBEB VE OKEK 06

YGS MATEMATİK - CEBİR 01 TEMEL SAYI KAVRAMLARI VE UYGULAMALARI 02 TAMSAYILARDA BÖLME 03 BÖLÜNEBİLME KURALLARI 04 ASAL SAYILAR 05 OBEB VE OKEK 06 1 YGS MATEMATİK - CEBİR 01 TEMEL SAYI KAVRAMLARI VE UYGULAMALARI 02 TAMSAYILARDA BÖLME 03 BÖLÜNEBİLME KURALLARI 04 ASAL SAYILAR 05 OBEB VE OKEK 06 RASYONEL SAYILAR KÜMESİ VE ÖZELLİKLERİ 07 BASİT EŞİTSİZLİKLER

Detaylı

- 2-1 0 1 2 + 4a a 0 a 4a

- 2-1 0 1 2 + 4a a 0 a 4a İKİNCİ DERECEDEN FNKSİYNLARIN GRAFİKLERİ a,b,c,z R ve a 0 olmak üzere, F : R R f() = a + b + c şeklinde tanımlanan fonksionlara ikinci dereceden bir değişkenli fonksionlar denir. Bu tür fonksionların grafikleri

Detaylı

İÇİNDEKİLER. Bölüm 2 CEBİR 43

İÇİNDEKİLER. Bölüm 2 CEBİR 43 İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ III Bölüm 1 SAYILAR 13 1.1 Doğal Sayılar 15 1.1.1. Tek ve Çift Sayılar 15 1.1.2. Asal Sayılar 15 1.1.3 Doğal Sayıların Özellikleri 15 1.1.4 Doğal Sayılarda Özel Toplamlar 16 1.1.5. Faktöriyel

Detaylı

Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı. ALES / Sonbahar / Sayısal I / 18 Kasım 2007. Matematik Soruları ve Çözümleri

Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı. ALES / Sonbahar / Sayısal I / 18 Kasım 2007. Matematik Soruları ve Çözümleri Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı ALES / Sonbahar / Sayısal I / 18 Kasım 2007 Matematik Soruları ve Çözümleri 1. Bir sayının 0,02 ile çarpılmasıyla elde edilen sonuç, aynı sayının aşağıdakilerden

Detaylı

TEMEL KAVRAMLAR Test -1

TEMEL KAVRAMLAR Test -1 TEMEL KAVRAMLAR Test -1 1. 6 ( ) 4 A) B) 3 C) 4 D) 5 E) 6 5. 4 [1 ( 3). ( 8)] A) 4 B) C) 0 D) E) 4. 48: 8 5 A) 1 B) 6 C) 8 D) 1 E) 16 6. 4 7 36:9 18 : 3 A) 1 B) 8 C) D) 4 E) 8 3. (4: 3 + 1):4 A) 3 B) 5

Detaylı

Çözüm: Örnek: 3. BÖLÜM TEST - 1. 4x 3 +3y 2 2x 4y=9 eğrisinin (1, 1) noktasındaki teğetinin denklemi nedir?

Çözüm: Örnek: 3. BÖLÜM TEST - 1. 4x 3 +3y 2 2x 4y=9 eğrisinin (1, 1) noktasındaki teğetinin denklemi nedir? . BÖLÜM TÜREVİN GEOMETRİK YORUMU TEST TEST - 4 + 4=9 eğrisinin (, ) noktasındaki teğetinin denklemi nedir?. f()=( ). ( 5) fonksionun =4 noktasındaki teğetinin eğimi kaçtır? A) 4 B) C) D) E) 6. fonksionun.

Detaylı

= 8 olduğuna göre, a kaçtır?

= 8 olduğuna göre, a kaçtır? Ö.S.S. 006 MATEMATĐK I SORULARI ve ÇÖZÜMLERĐ. a ve b sıfırdan farklı gerçel sayılar olmak üzere, a.b b a a b olduğunu göre a+b toplamı kaçtır? A) B) C) 0 D) E) Çözüm a.b b a b b b² b b ± b için a a- a

Detaylı

İÇİNDEKİLER. Tekrar Zamanı TÜREVİN GEOMETRİK YORUMU ÇÖZÜMLÜ TEST 1... 52 ÇÖZÜMLÜ TEST 2... 54 MAKS. - MİN. PROBLEMLERİ. Uygulama Zamanı 1...

İÇİNDEKİLER. Tekrar Zamanı TÜREVİN GEOMETRİK YORUMU ÇÖZÜMLÜ TEST 1... 52 ÇÖZÜMLÜ TEST 2... 54 MAKS. - MİN. PROBLEMLERİ. Uygulama Zamanı 1... İÇİNDEKİLER TÜREVİN GEOMETRİK YORUMU Teğet ve Normal Doğruların Eğimi... Teğet Doğrusunun Eğim Açısı... Teğet ve Normal Denklemleri... Eğrinin Teğetine Paralel ve Dik Doğrular... Grafikte Teğet I... 5

Detaylı

Cebirsel Fonksiyonlar

Cebirsel Fonksiyonlar Cebirsel Fonksiyonlar Yazar Prof.Dr. Vakıf CAFEROV ÜNİTE 4 Amaçlar Bu üniteyi çalıştıktan sonra; polinom, rasyonel ve cebirsel fonksiyonları tanıyacak ve bu türden bazı fonksiyonların grafiklerini öğrenmiş

Detaylı

TEMEL MATEMATİK TESTİ

TEMEL MATEMATİK TESTİ TEMEL MTEMTİK TESTİ 1. u testte 0 soru vardır.. evaplarınızı, cevap kâğıdının Temel Matematik Testi için ayrılan kısmına işaretleyiniz. 010 YGS / MT 1. 0, 0,0 0,. + 1 ) 1 7 0 ) 1 + 1 1.. ( a+ 1) ( a )

Detaylı

AÖĞRENCİLERİN DİKKATİNE!

AÖĞRENCİLERİN DİKKATİNE! KİTPÇIK TÜRÜ T.C. MİLLÎ EĞİTİM BKNLIĞI ÖLÇME, DEĞERLENDİRME VE SINV HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 8. SINIF MTEMTİK 015 8. SINIF. DÖNEM MTEMTİK DERSİ MERKEZİ ORTK (MZERET) SINVI 16 MYIS 015 Saat: 10.10 dı

Detaylı

EBOB - EKOK EBOB VE EKOK UN BULUNMASI. 2. Yol: En Büyük Ortak Bölen (Ebob) En Küçük Ortak Kat (Ekok) www.unkapani.com.tr. 1. Yol:

EBOB - EKOK EBOB VE EKOK UN BULUNMASI. 2. Yol: En Büyük Ortak Bölen (Ebob) En Küçük Ortak Kat (Ekok) www.unkapani.com.tr. 1. Yol: EBOB - EKOK En Büyük Ortak Bölen (Ebob) İki veya daha fazla pozitif tamsayıyı aynı anda bölen pozitif tamsayıların en büyüğüne bu sayıların en büyük ortak böleni denir ve kısaca Ebob ile gösterilir. Örneğin,

Detaylı

AÖĞRENCİLERİN DİKKATİNE!

AÖĞRENCİLERİN DİKKATİNE! A KİTAPÇIK TÜRÜ T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ÖLÇME, DEĞERLENDİRME VE SINAV HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 8. SINIF MATEMATİK 205 8. SINIF. DÖNEM MATEMATİK DERSİ MERKEZİ ORTAK SINAVI 25 KASIM 205 Saat: 0.0 Adı

Detaylı

Temel Matematik Testi - 6

Temel Matematik Testi - 6 Test kodunu sitemizde kullanarak sonucunuzu öğrenebilir, soruların video çözümlerini izleyebilirsiniz. Test Kodu: 0106 1. Bu testte 40 soru vardır.. Tavsiye edilen süre 40 dakikadır. Temel Matematik Testi

Detaylı

BÖLÜM I MATEMATİK NEDİR? 13 1.1. Matematik Nedir? 14

BÖLÜM I MATEMATİK NEDİR? 13 1.1. Matematik Nedir? 14 İÇİNDEKİLER Önsöz. V BÖLÜM I MATEMATİK NEDİR? 13 1.1. Matematik Nedir? 14 BÖLÜM II KÜMELER 17 2.1.Küme Tanımı ve Özellikleri 18 2.2 Kümelerin Gösterimi 19 2.2.1 Venn Şeması Yöntemi 19 2.2.2 Liste Yöntemi

Detaylı

YGS MATEMATİK SORU BANKASI

YGS MATEMATİK SORU BANKASI YGS MATEMATİK SORU BANKASI Sebahattin ÖLMEZ www.limityayinlari.com Sınavlara Hazırlık Serisi YGS Matematik Soru Bankası ISBN: 978-60-48--9 Copyright Lmt Limit Yayınları Bu kitabın tüm hakları Lmt Limit

Detaylı

2014 LYS MATEMATİK. P(x) x 2 x 3 polinomunda. 2b a ifade- x lü terimin. olduğuna göre, katsayısı kaçtır? değeri kaçtır? ifadesinin değeri kaçtır? 4.

2014 LYS MATEMATİK. P(x) x 2 x 3 polinomunda. 2b a ifade- x lü terimin. olduğuna göre, katsayısı kaçtır? değeri kaçtır? ifadesinin değeri kaçtır? 4. 04 LYS MATEMATİK. a b b a ifade- ab olduğuna göre, sinin değeri kaçtır? 5. P() polinomunda katsayısı kaçtır? 4 lü terimin. ifadesinin değeri kaçtır? 4. yy y 4y y olduğuna göre, + y toplamının değeri kaçtır?

Detaylı

ÖZEL EGE LİSESİ EGE BÖLGESİ OKULLAR ARASI 16. MATEMATİK YARIŞMASI 9.SINIF ELEME SINAVI TEST SORULARI

ÖZEL EGE LİSESİ EGE BÖLGESİ OKULLAR ARASI 16. MATEMATİK YARIŞMASI 9.SINIF ELEME SINAVI TEST SORULARI x 5 6. 0 x 4x 5 x denklemin çözüm kümesi aşağıdakilerden hangisidir? 5 5 4. 6 6... a ise, a kaçtır? A) B) 4 C) 6 D) 8 E) 0 A) B), C) 5, D) 5 E) 5. m 9m m m işleminin sonucu kaçtır?. (6) x x y y (4. ) eşitliği

Detaylı

5. a ve b birer pozitif tam sayıdır. A) 1 B) 2 C) 3 D) 14 E) a ve b birer doğal sayıdır. 7. a ve b birer pozitif tam sayıdır.

5. a ve b birer pozitif tam sayıdır. A) 1 B) 2 C) 3 D) 14 E) a ve b birer doğal sayıdır. 7. a ve b birer pozitif tam sayıdır. Üniversite Haz rl k Sözcükte Do al ve Say lar Söz Öbeklerinde ve Tam Say lar Anlam - I - I YGS Temel Matematik. 8 + 4. + 8 : 4 işleminin sonucu A) 8 B) 9 C) D) 5 E) 8 5. a ve b birer pozitif tam sayıdır.

Detaylı

18. ULUSAL ANTALYA MATEMATİK SORULARI A A A A A A A

18. ULUSAL ANTALYA MATEMATİK SORULARI A A A A A A A KDENİZ ÜNİVERSİTESİ 18. ULUSL NTLY MTEMTİK OLİMPİYTLRI BİRİNCİ ŞM SORULRI SINV TRİHİ VESTİ:30 MRT 2013 - Cumartesi 10.00-12.30 Bu sınav 25 sorudan oluşmaktadır vesınav süresi 150 dakikadır. SINVL İLGİLİ

Detaylı

Örnek...1 : f (x)=2x 2 5x+6 parabolü K(2,p) noktasından geçiyorsa p kaçtır? Örnek...2 : Aşağıda çeşitli parabol grafikleri verilmiştir incele yi niz.

Örnek...1 : f (x)=2x 2 5x+6 parabolü K(2,p) noktasından geçiyorsa p kaçtır? Örnek...2 : Aşağıda çeşitli parabol grafikleri verilmiştir incele yi niz. a, b,c R,a 0 olmak koşulula f ()=a 2 +b+c fonksionuna ikinci dereceden bir değişkenli fonksion ve bu fonksionun belirttiği eğrie de parabol denir. Uarı ir parabolün grafiği başkatsaı olan a saısına bağlı

Detaylı

Temel Matematik Testi - 8

Temel Matematik Testi - 8 Test kodunu sitemizde kullanarak sonucunuzu öğrenebilir, soruların video çözümlerini izleyebilirsiniz. Test Kodu: D008. u testte 40 soru vardır.. Tavsiye edilen süre 40 dakikadır. Temel Matematik Testi

Detaylı

Yükseköğretime Geçiş Sınavı (Ygs) / 11 Nisan 2010. Matematik Soruları ve Çözümleri 12 E) 25

Yükseköğretime Geçiş Sınavı (Ygs) / 11 Nisan 2010. Matematik Soruları ve Çözümleri 12 E) 25 Yükseköğretime Geçiş Sınavı (Ygs) / Nisan 00 Matematik Soruları ve Çözümleri. 0, 0,0 0, işleminin sonucu kaçtır? A) B) 4 7 C) 0 8 D) E) Çözüm 0, 0,0 0, = 0,00 0,0 0, = 0,7 0, 000 7 7. = = 000 00 0... işleminin

Detaylı

ÖZEL EGE LİSESİ EGE BÖLGESİ 14. OKULLAR ARASI MATEMATİK YARIŞMASI 8. SINIF ELEME SINAVI TEST SORULARI

ÖZEL EGE LİSESİ EGE BÖLGESİ 14. OKULLAR ARASI MATEMATİK YARIŞMASI 8. SINIF ELEME SINAVI TEST SORULARI EGE ÖLGESİ 4. OKULLR RSI MTEMTİK YRIŞMSI 8. SINIF ELEME SINVI TEST SORULRI. n bir tamsayı olmak üzere, n n 0 ( 4.( ) +.( ) + 7 + 8 ) işleminin sonucu kaçtır? ) 0 ) 5 ) 6 ). ir kitapçıda rastgele seçilen

Detaylı

Temel Matematik Testi - 5

Temel Matematik Testi - 5 Test kodunu sitemizde kullanarak sonucunuzu öğrenebilir, soruların video çözümlerini izleyebilirsiniz. Test Kodu: 005. u testte 40 soru vardır.. Tavsiye edilen süre 40 dakikadır. Temel Matematik Testi

Detaylı

TEST 1. ABCD bir dörtgen AF = FB DE = EC AD = BC D E C. ABC bir üçgen. m(abc) = 20. m(bcd) = 10. m(acd) = 50. m(afe) = 80.

TEST 1. ABCD bir dörtgen AF = FB DE = EC AD = BC D E C. ABC bir üçgen. m(abc) = 20. m(bcd) = 10. m(acd) = 50. m(afe) = 80. 11 ÖLÜM SİZİN İÇİN SÇTİLR LRİMİZ 1 80 0 bir dörtgen = = = m() = 80 m() = 0 Verilenlere göre, açısının ölçüsü kaç derecedir? 0 10 0 bir üçgen m() = 0 m() = 10 m() = 0 Yukarıda verilenlere göre, oranı kaçtır?

Detaylı

Örnek...1 : Örnek...3 : Örnek...2 :

Örnek...1 : Örnek...3 : Örnek...2 : FONKSİYONLR FONKSİYONUN EKSENLERİ KESİM NOKTLRI fonksionunun ekseninin kestiği k noktaların m apsisleri b, c, e dir. u noktalar a b c f()= denkleminin n kök leridir p in eksenini kestiği nokta ise (,p)

Detaylı

4. a ve b, 7 den küçük pozitif tam sayý olduðuna göre, 2 a a b. 5. 16 x+1 = 3

4. a ve b, 7 den küçük pozitif tam sayý olduðuna göre, 2 a a b. 5. 16 x+1 = 3 LYS ÜNÝVSÝT HAZILIK ÖZ-D-BÝ YAYINLAI MATMATÝK DNM SINAVI A Soru saýsý: 5 Yanýtlama süresi: 75 dakika Bu testle ilgili anýtlarýnýzý optik formdaki Matematik bölümüne iþaretleiniz. Doðru anýtlarýnýzýn saýsýndan

Detaylı

SAYILAR MATEMATİK KAF03 BASAMAK KAVRAMI TEMEL KAVRAM 01. İki basamaklı en küçük sayı : İki basamaklı en büyük negatif sayı :.

SAYILAR MATEMATİK KAF03 BASAMAK KAVRAMI TEMEL KAVRAM 01. İki basamaklı en küçük sayı : İki basamaklı en büyük negatif sayı :. SAYILAR BASAMAK KAVRAMI İki basamaklı en küçük sayı : İki basamaklı en büyük negatif sayı :. Üç basamaklı rakamları farklı en küçük sayı :. SORU 5 MATEMATİK KAF03 TEMEL KAVRAM 01 Üç basamaklı birbirinden

Detaylı

Çözüm: Yanıt:E. Çözüm:

Çözüm: Yanıt:E. Çözüm: ., -< 0 önermesinin olumsuzu, aşağıdakilerden, - 0 B), -> 0, -> 0, - 0 E ), - 0, -< 0 önermesinin olumsuzu, +- 0 dir.. a A önermesi p, b B önermesi q ve c C önermesi de r ile gösterildiğine göre A = B

Detaylı

TMÖZ Türkiye Matematik Öğretmenleri Zümresi

TMÖZ Türkiye Matematik Öğretmenleri Zümresi YGS MATEMATİK DENEMESİ- Muharrem ŞAHİN TMÖZ Türkiye Matematik Öğretmenleri Zümresi Eyüp Kamil YEŞİLYURT Gökhan KEÇECİ Saygın DİNÇER Mustafa YAĞCI İ:K Ve TMÖZ üyesi 4 00 matematik ve geometri sevdalısı

Detaylı

GEOMETRİ TESTİ LYS 1 / GEOMETRİ. ABC bir eşkenar üçgen. G, ABC üçgeninin ağırlık AB = 3 CD

GEOMETRİ TESTİ LYS 1 / GEOMETRİ. ABC bir eşkenar üçgen. G, ABC üçgeninin ağırlık AB = 3 CD LYS 1 / OMTRİ OMTRİ TSTİ 1. u testte 0 soru vardır. 2. u testin cevaplanması için tavsiye olunan süre 60 dakikadır. 1.. bir eşkenar üçgen 1 4 2 5, üçgeninin ağırlık merkezi = x irim karelere bölünmüş düzlemde

Detaylı

Örnek...1 : Örnek...3 : Örnek...2 :

Örnek...1 : Örnek...3 : Örnek...2 : FONKSİYONLR FONKSİYONUN EKSENLERİ KESİM NOKTLRI =f() fonksio - nunun ekseninin kestiği noktaların m apsisleri b, c, e dir. u noktalar a b f()= denkleminin kökleridir n =f() in p eksenini kestiği nokta

Detaylı

2. (v+w+x+y+z) 8 ifadesinin açılımında kaç terim vardır? 3. log 5 0, 69897 olduğuna göre 50 10 sayısı kaç basamaklıdır?

2. (v+w+x+y+z) 8 ifadesinin açılımında kaç terim vardır? 3. log 5 0, 69897 olduğuna göre 50 10 sayısı kaç basamaklıdır? Ayrık Hesaplama Yapıları A GRUBU 3.03.0 Numarası Adı Soyadı : CEVAP : ANAHTARI SINAV YÖNERGESİ İşaretlemelerinizde kurşun kalem kullanınız. Soru ve cevap kağıtlarına numaranızı ve isminizi mürekkepli kalem

Detaylı

Temel Matematik Testi - 1

Temel Matematik Testi - 1 Test kodunu sitemizde kullanarak sonucunuzu öğrenebilir, soruların video çözümlerini izleyebilirsiniz. Test Kodu: 00. u testte 0 soru vardır.. Tavsiye edilen süre 0 dakikadır. Temel Matematik Testi -.

Detaylı

ALES / İLKBAHAR 2008 DİKKAT! SORU KİTAPÇIĞINIZIN TÜRÜNÜ "A" OLARAK CEVAP KÂĞIDINA İŞARETLEMEYİ UNUTMAYINIZ. SAYISAL BÖLÜM SAYISAL-1 TESTİ

ALES / İLKBAHAR 2008 DİKKAT! SORU KİTAPÇIĞINIZIN TÜRÜNÜ A OLARAK CEVAP KÂĞIDINA İŞARETLEMEYİ UNUTMAYINIZ. SAYISAL BÖLÜM SAYISAL-1 TESTİ DİKKAT! SORU KİTAPÇIĞINIZIN TÜRÜNÜ "A" OLARAK CEVAP KÂĞIDINA İŞARETLEMEYİ UNUTMAYINIZ. SAYISAL BÖLÜM SAYISAL- TESTİ Sınavın bu bölümünden alacağınız standart puan, Sayısal Ağırlıklı ALES Puanınızın (ALES-SAY)

Detaylı

ÖZEL SAMANYOLU LİSELERİ

ÖZEL SAMANYOLU LİSELERİ ÖZEL SAMANYOLU LİSELERİ 8. İLKÖĞRETİM MATEMATİK YARIŞMASI 31 MART 2012 A KİTAPÇIĞI Bu sınav çoktan seçmeli 40 Test sorusundan oluşmaktadır. Süresi 150 dakikadır. Sınavla İlgili Uyarılar Cevap kağıdınıza,

Detaylı

matematik LYS SORU BANKASI KONU ÖZETLERİ KONU ALT BÖLÜM TESTLERİ GERİ BESLEME TESTLERİ Süleyman ERTEKİN Öğrenci Kitaplığı

matematik LYS SORU BANKASI KONU ÖZETLERİ KONU ALT BÖLÜM TESTLERİ GERİ BESLEME TESTLERİ Süleyman ERTEKİN Öğrenci Kitaplığı matematik SORU BANKASI Süleyman ERTEKİN LYS KONU ALT BÖLÜM TESTLERİ GERİ BESLEME TESTLERİ KONU ÖZETLERİ Öğrenci Kitaplığı SORU BANKASI matematik LYS EDAM Öğrenci Kitaplığı 18 EDAM ın yazılı izni olmaksızın,

Detaylı

Yükseköğretime Geçiş Sınavı (Ygs) / 27 Mart Matematik Soruları ve Çözümleri

Yükseköğretime Geçiş Sınavı (Ygs) / 27 Mart Matematik Soruları ve Çözümleri Yükseköğretime Geçiş Sınavı (Ygs) / 7 Mart 0 Matematik Soruları ve Çözümleri. + + 4 işleminin sonucu kaçtır? A) 8 B) 0 C) 6 D) 4 E) Çözüm + + 4 4 + 4 + 6. 5 5.(.0 ) işleminin sonucu kaçtır? A) 0, B) 0,

Detaylı

MATEMATİK SINAVI GEOMETRİ TESTİ SORU KİTAPÇIĞI 19 HAZİRAN 2010 BU SORU KİTAPÇIĞI 19 HAZİRAN 2010 LYS 1 GEOMETRİ TESTİ SORULARINI İÇERMEKTEDİR.

MATEMATİK SINAVI GEOMETRİ TESTİ SORU KİTAPÇIĞI 19 HAZİRAN 2010 BU SORU KİTAPÇIĞI 19 HAZİRAN 2010 LYS 1 GEOMETRİ TESTİ SORULARINI İÇERMEKTEDİR. Ö S Y M T.. YÜKSKÖĞRTİM KURULU ÖĞRNİ SÇM V YRLŞTİRM MRKZİ LİSNS YRLŞTİRM SINVI MTMTİK SINVI GOMTRİ TSTİ SORU KİTPÇIĞI 9 HZİRN 00 U SORU KİTPÇIĞI 9 HZİRN 00 LYS GOMTRİ TSTİ SORULRINI İÇRMKTİR. u testlerin

Detaylı

KAMU PERSONEL SEÇME SINAVI ÖĞRETMENLİK ALAN BİLGİSİ TESTİ İLKÖĞRETİM MATEMATİK ÖĞRETMENLİĞİ 14 TEMMUZ 2013 PAZAR

KAMU PERSONEL SEÇME SINAVI ÖĞRETMENLİK ALAN BİLGİSİ TESTİ İLKÖĞRETİM MATEMATİK ÖĞRETMENLİĞİ 14 TEMMUZ 2013 PAZAR T.C. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi KAMU PERSONEL SEÇME SINAVI ÖĞRETMENLİK ALAN BİLGİSİ TESTİ İLKÖĞRETİM MATEMATİK ÖĞRETMENLİĞİ 14 TEMMUZ 2013 PAZAR Bu testlerin her hakkı saklıdır. Hangi amaçla olursa

Detaylı

2014 - LYS TESTLERİNE YÖNELİK ALAN STRATEJİLERİ

2014 - LYS TESTLERİNE YÖNELİK ALAN STRATEJİLERİ 2014 - LYS TESTLERİNE YÖNELİK ALAN STRATEJİLERİ YGS sonrası adayları puan getirisinin daha çok olan LYS ler bekliyor. Kalan süre içinde adayların girecekleri testlere kaynaklık eden derslere sabırla çalışmaları

Detaylı

Diğer sayfaya geçiniz. 2012 KPSS / GYGK CS 33. 31. işleminin sonucu kaçtır? işleminin sonucu kaçtır? A) B) C) A) B) C) 34. 32.

Diğer sayfaya geçiniz. 2012 KPSS / GYGK CS 33. 31. işleminin sonucu kaçtır? işleminin sonucu kaçtır? A) B) C) A) B) C) 34. 32. 31. 33. işleminin sonucu kaçtır? işleminin sonucu kaçtır? 32. 34. işleminin sonucu kaçtır? işleminin sonucu kaçtır? A) 84 B) 80 C) 72 64 60 9 35. 37. x ve y gerçel sayıları işleminin sonucu kaçtır? eşitsizliklerini

Detaylı

Ö.S.S. 1994. MATEMATĐK SORULARI ve ÇÖZÜMLERĐ = 43. olduğuna göre a kaçtır?

Ö.S.S. 1994. MATEMATĐK SORULARI ve ÇÖZÜMLERĐ = 43. olduğuna göre a kaçtır? Ö.S.S. 1994 MATEMATĐK SORULARI ve ÇÖZÜMLERĐ 4.10 1. 4 10 +.10 4 işleminin sonucu kaçtır? A) 0,4 B) 4, C) 4 D) 40 E) 400 Çözüm 1 4.10 +.10 4 10 4 4.10 +.10 10 1+ 1 4 4 (40+ ).10 10 4 4 4 (98² 98²) 00.9.

Detaylı

4. x, y, z ve t birbirinden farklı gerçel sayılardır. y - z = x ve x.z.t = 0 olduğuna göre aşağıdakilerden hangisi kesinlikle doğrudur?

4. x, y, z ve t birbirinden farklı gerçel sayılardır. y - z = x ve x.z.t = 0 olduğuna göre aşağıdakilerden hangisi kesinlikle doğrudur? 04 - YGS / MAT GENETİK K.. Bu testte 40 soru vardır.. Cevaplarınızı, cevap kâğıdının Temel Matematik Testi için ayrılan kısmına işaretleyiniz.. 5.. 5 7 işleminin sonucu kaçtır? D) 7 9 E) 7 C). 4 6 8.6

Detaylı

barisayhanyayinlari.com

barisayhanyayinlari.com YGS MATEMATİK KONU ANLATIM FASİKÜLLERİ SERİSİ 1 ISBN 978-605-84147-0-9 Baskı Tarihi Ağustos 015 Baskı Yeri: İstanbul YAYINLARI İletişim tel: (538) 90 50 19 barisayhanyayinlari.com Benim için her şey bir

Detaylı

2013 2013 LYS LYS MATEMATİK Soruları

2013 2013 LYS LYS MATEMATİK Soruları LYS LYS MATEMATİK Soulaı. LYS 5. LYS ( + a ) = 8 < < olmak üzee, olduğuna öe, a kaçtı? I. A) D) II. + III. (.) ifadeleinden hanileinin değei neatifti? A) Yalnız I Yalnız II Yalnız III D) I ve III II ve

Detaylı

TRIGONOMETRI AÇI, YÖNLÜ AÇI, YÖNLÜ YAY

TRIGONOMETRI AÇI, YÖNLÜ AÇI, YÖNLÜ YAY TRIGONOMETRI AÇI, YÖNLÜ AÇI, YÖNLÜ YAY A. AÇI Başlangıç noktaları aynı olan iki ışının birleşim kümesine açı denir. Bu ışınlara açının kenarları, başlangıç noktasına ise açının köşesi denir. B. YÖNLÜ AÇI

Detaylı

LİSANS YERLEŞTİRME SINAVI-1 MATEMATİK TESTİ 15 HAZİRAN 2014 PAZAR

LİSANS YERLEŞTİRME SINAVI-1 MATEMATİK TESTİ 15 HAZİRAN 2014 PAZAR T.C. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi LİSANS YERLEŞTİRME SINAVI-1 MATEMATİK TESTİ 15 HAZİRAN 2014 PAZAR Bu testlerin her hakkı saklıdır. Hangi amaçla olursa olsun, testlerin tamamının veya bir kısmının

Detaylı

(a,b) şeklindeki ifadelere sıralı ikili denir. Burada a'ya 1. bileşen b'ye 2. bileşen denir.

(a,b) şeklindeki ifadelere sıralı ikili denir. Burada a'ya 1. bileşen b'ye 2. bileşen denir. BĞANTI - FONKSİYON 1. Sıralı İkili : (a,b) şeklindeki ifadelere sıralı ikili denir. Burada a'ya 1. bileşen b'ye 2. bileşen denir.! (x 1,x 2, x 3,x 4,...x n ) : sıralı n li denir. Örnek, (a,b,c) : sıralı

Detaylı

AYRIK YAPILAR ARŞ. GÖR. SONGÜL KARAKUŞ- FIRAT ÜNİVERSİTESİ TEKNOLOJİ FAKÜLTESİ YAZILIM MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ, ELAZIĞ

AYRIK YAPILAR ARŞ. GÖR. SONGÜL KARAKUŞ- FIRAT ÜNİVERSİTESİ TEKNOLOJİ FAKÜLTESİ YAZILIM MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ, ELAZIĞ AYRIK YAPILAR P r o f. D r. Ö m e r A k ı n v e Y r d. D o ç. D r. M u r a t Ö z b a y o ğ l u n u n Ç e v i r i E d i t ö r l ü ğ ü n ü ü s t l e n d i ğ i «A y r ı k M a t e m a t i k v e U y g u l a

Detaylı

11.Konu Tam sayılarda bölünebilme, modüler aritmetik, Diofant denklemler

11.Konu Tam sayılarda bölünebilme, modüler aritmetik, Diofant denklemler 11.Konu Tam sayılarda bölünebilme, modüler aritmetik, Diofant denklemler 1. Asal sayılar 2. Bir tam sayının bölenleri 3. Modüler aritmetik 4. Bölünebilme kuralları 5. Lineer modüler aritmetik 6. Euler

Detaylı

MATEMATİK 1 TESTİ (Mat 1)

MATEMATİK 1 TESTİ (Mat 1) MTMTİK TSTİ (Mat ). u testte 0 soru vardır.. evaplarınızı, cevap kâğıdının Matematik Testi için ayrılan kısmına işaretleyiniz.. a ve b sıfırdan farklı gerçel sayılar olmak üzere, a a b = = a b b olduğuna

Detaylı

www.usmatik.com MATEMATİK PROGRAMI YGS-LYS Matematik Çalışma Programı

www.usmatik.com MATEMATİK PROGRAMI YGS-LYS Matematik Çalışma Programı www.usmatik.com MATEMATİK PROGRAMI YGS-LYS Matematik Çalışma Programı Ertuğrul US 01.09.2014 MATEMATİK PROGRAMIM Program 6 aylık (24 haftalık) bir programdır. Konuların veriliş sırasına uyularak çalışılması

Detaylı

Diğer sayfaya geçiniz. 2013 - KPSS / GY - CS. 28. - 30. soruları aşağıdaki bilgilere göre birbirinden bağımsız olarak cevaplayınız. 29.

Diğer sayfaya geçiniz. 2013 - KPSS / GY - CS. 28. - 30. soruları aşağıdaki bilgilere göre birbirinden bağımsız olarak cevaplayınız. 29. 28. - 30. soruları aşağıdaki bilgilere göre birbirinden bağımsız olarak cevaplayınız. Ahmet, Hasan ve Zafer isimli üç kişi; A, B, C, D, E ve K vitamin değerlerinin tamamını ölçtürmüşlerdir. Vitaminlerin

Detaylı

2012 YGS MATEMATİK SORU VE ÇÖZÜMLERİ. b 27 18. 3. a 12 8 A) 4 2 B) 3 3 C) 4 D) 5 E) 6. Çözüm : Cevap : E. 4. x ve y birer gerçel sayı olmak üzere,

2012 YGS MATEMATİK SORU VE ÇÖZÜMLERİ. b 27 18. 3. a 12 8 A) 4 2 B) 3 3 C) 4 D) 5 E) 6. Çözüm : Cevap : E. 4. x ve y birer gerçel sayı olmak üzere, 01 YGS MATEMATİK SORU VE ÇÖZÜMLERİ 1. 10, 5,1 0,5 0, işleminin sonucu kaçtır? A) 5 B) 5,5 C) 6 D) 6,5 E) 7. a 1 8 b 7 18 olduğuna göre a b çarpımı kaçtır? A) 4 B) C) 4 D) 5 E) 6 10, 5,1 105 1 41 1 5 0,

Detaylı