tedavisinde Minimal İnvazif Yaklaşı şımlar Doç.. Dr. Rahmi Onur Fırat Üroloji AD-Elaz Elazığ

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "tedavisinde Minimal İnvazif Yaklaşı şımlar Doç.. Dr. Rahmi Onur Fırat Üroloji AD-Elaz Elazığ"

Transkript

1 Kadın n SÜİS tedavisinde Minimal İnvazif Yaklaşı şımlar Doç.. Dr. Rahmi Onur Fırat Üniversitesi Tıp T p Fakültesi Üroloji AD-Elaz Elazığ

2 Üriner İnkontinans - Egzersiz veya eforla, öksürme ya da hapşı şırma ile idrar kaçırma rma - Objektif olarak gösterilmeg sterilme şartı YOK! Abrams P, et al, Neurourol Urodynamis, 2002

3 Prevalans SÜİ prevalansı: - ABD de 29 milyon kadın - Nullipar: : % Ülkemizde sıkls klık k ne? - % SÜİ +/- MÜİ: : % 46 Hampel C, et al. Urology 1997, Filiz T, et al, Saudi Med J 2006, Onur R, et al. Int J Urol 2009

4 Tedavi KİM M TEDAVİ EDİLMEL LMELİ? SÜİ : Çok az bile olsa Karışı ışık k tipte: SÜİ S > UÜİU - Tedavi isteyen - Riskleri kabul eden - TAK göze g alan - Uygun hasta : yaş,, kilo, doğum sayısını tamamlamış ış,.. vb

5 Cerrahide hedeflenen Anatomik k düzeltmed Sfinkterik yetmez. Normal Sfinkterik ünite Kompresyon & lokalizasyonuna alma Kapanma

6 Tedavi Saf / çoğunlukla SÜİS Hasta tedavi istiyorsa Bilgilendirilerek Farmakolojik tedavi Pelvik taban fizyoterapisi Cihazlar Enjeksiyon tedavileri CERRAHİ

7 SÜİ: : Enjeksiyon tedavileri Çabuk Kolay Kısa dönemde d etkin

8 Chapple C, et al. Eur Urol 2005

9 Tedavide: Enjeksiyon -ISY - Kollajen, karbon partikülleri, silikon - Tekrarlanmalı, kısa süreli etki, cerrahiden daha az başarı Yüksek anestezi riski taşıyan yaşlı hastalar ve daha önce cerrahi uygulanmış ancak başarısız olmuş ve tam tedavi yerine düzelme bekleyen hastalarda önerilebilir EAU guidelines

10 Tedavi Saf / çoğunlukla SÜİS Hasta tedavi istiyorsa Bilgilendirilerek CERRAHİ

11 SÜİ Cerrahisi: Tarihsel SüreS reç Trans-obturator tape Biyolojik askılar Orta-üretra slingler e.g. SPARC TM, TVT TM Kemik askılar Otolog/allograft askılar İğne askılar Retropubik cerrahiler Ön onarım

12 SÜİ Cerrahisi: Süreç Basitlik (B) Etkinlik (E) Trans-obturator tape B E G Biyolojik askılar Güvenlik (G) Tension-free synthetic slings e.g. SPARC TM, TVT TM Kemik askılar Otolog/allograft askılar İğne askılar Retropubik cerrahiler Ön onarım

13 Kadın n SÜİS Tedavisinde Ön n Onarım m : EAU guidelines

14 Tedavi: Burch retropubik kolposüspansiyon spansiyon ISY + Hipermobilite, hipermobilite altın standart Açık, Laparoskopik Histerektomi Sakrokolpopeksi Prolaps Brubaker L, et al. N Eng J Med 2006

15 Tedavi: Pubovajinal sling Altın standart Otolog doku, mesane boynuna askı, retropubik alanda az gerilimle bağlama uzun dönem etkili 15 yıl % 85 başarı otolog doku Sentetik meş??? Rosenblum N, AUA courses 2009

16 Linda Brubaker ve ark., Rogers R. Burch kolposüspansiyonu ve pubovajinal sling cerrahilerinin altın n standart

17 2005 yılından sonra literatür: daha az invazif yöntemler International Consultation on Incontinence (2005): - Enjeksiyonlar, - Orta-üretra gevşek slingleri -Burch ÖNCELİK YOK

18 EAU GUIDELINES -2009

19 Kadın n SÜİS tedavisi-2010 EAU Guidelines 2010

20 Kadın n SÜİ: S : tedavi alternatiflerinde değişim im 2008: non-sistematik PubMed incelemesi Burch, fasyal slingler ve TOT la ilgili çalışmalar - Burch: : 66 - PVS, IVS: 39 - TVT / TOT: 458 Serati et al. Int Urogynecol J, 2009

21 Mid-üretral slingler - 3 yol: Transvajinal, abdominal, transobturator - Kısa, etkili - Makropor, polipropilen, monofilaman - Meş uzun dönemde d etkin ve güvenlig - Obstrüksiyon ve işeme i bozukl.. az

22 Tedavi: Mid-üretral slingler: : TVT - Ulmstein 1996 Sub-üretral hamak: Gevşek, - hemen etkili - üretral hipermobilite - İSY

23 TVT vs Burch ve PVS 9 RKÇ: : TVT vs Burch - Tüm m başar arı tanımlamalar mlamalarına göre: g - TVT >/= Burch - 11 yılly llık k sonuçlar: başar arı devam ediyor - Mesane perforasyonu TVT de daha fazla Novara G, et al. Eur Urol 2007, Nilsson et al, J Pelv Floor Dis

24 TVT vs Burch Ward & Hilton: 344 SÜİ lı kadın: TVT veya Burch 2 yıl y l takip 1 saatlik pet testi ile değerlendirme erlendirme TVT : % 81 Burch : % 80

25 TVT vs Burch: : Meta-analiz analiz Novara G, et al. Eur Urol 2007

26 Mid-üretral slingler: : TOT Son iki dekatta: Üretropelvik ligaman - Petros ve Ulmsten: İntegral teori - De Lancey: : Hamak teorisi Ulmsten: : TVT Delorme ve de Leval: : TOT

27 Tedavi: Mid-üretral slingler: : TOT, TVT-O Obturator kanal Daha az kanama, Daha az bağı ğırsak, mesane yaralanma, ve obstrüksiyon riski Sinir ve damar yapılardan 1,5-2 cm uzaklık Delorme E, Prog Urol 2001

28 Tedavi: TOT Kısa süre: s dk. Sistoskopi gerekmiyor Güvenli Öğrenme eğrisi e kısak Başar arı: : % % 95

29

30 Pinch Manevras ası and TOT

31 T.O.T. : obturator sinir Tape 3 cm O.N.

32 TOT sonuçlar ları: (Dr Delorme) 567 hasta 435 SUI 132 SUI + prolaps Takip : 3 ay- 5 yıly Düşük morbidite 2 mesane hasarı,, 1 üretra hasarı Düşük k post-op op ağrıa 5 hastada 1hf-1ay 1ay obturator sinir ağrısı. a SÜİ lı hastalarda % 89: : kuru % 11 düzelme veya başar arısız % 3de novo urgency

33 Tedavi: TOT n: 479 Obstrüksiyon: % De novo urgency:: % 0-%6.30 Mesane üretra yaralanması: : % 0-0 %2 Kanama: % 0-0 % 2 Erozyon: % 0-0 % 1 Costa 2004, detayra 2004, Caquental F et al, Eur Urol 2005

34 TOT: Başar arı Total : 3109 olgu 3-36 ay takip % 84-%94 ort. % 90 Waltregny D, et al. Int Urogynecol J 2009.

35 Objektif tedavi oranları T.O.T. TVT % 83,9% ,3% 9,7% 6,7% 6,5% 0 Tedavi Düzelme Başarısızlık detayrac et al. A prospective randomised trial comparing TVT and TOT for surgical treatment of SUI Am J Obstet Gynecol 190, 602-8, 2004

36 3. jenerasyon orta üretra slingleri İntegral teori :TVT TVT-secur secur,, Mini-arc arc,, vs, vs Prolen meş: : 1.1 cm x 8 cm

37 Mini-slingler = minimal-sentetik subüretral slingler Daha az diseksiyon İğne ne geçişi i yok, daha az süres Daha az kompleks Daha az komplikasyon Kısa teyp Lokal anestezi

38 Minimal invazif sling Oliviera R, et al: 15 TVT-secur %71 başar arı,, %14 düzelme, d %15 başar arısız Ağrı: : %2.3, retansiyon:%1, de novo urgency: : %6, ağrı: a -, hematom: : %1. Mescia et al. 2009, Lee et al. 2010, Tartaglia et al. 2009, Neuman M, et al 2009 Krofta et al. 2010, Khandwala et al 2010 %52-%100 %100 EAU 2010, Barcelona

39 131 SÜİ li kadın n hasta, 1 yıl y l takip 75 Mini-Arc Arc, 56 TVT Süre: 11 dk.. 19 dk. Komp. - - Başar arı % 85 % 89

40 EAU, AUA bildirileri: TVT secur: : 642 kadın Ort.. Yaş: : 54 Ort.. 6. ay takipte (+) stres testi: % ay sonunda: %12.5 başar arısızlık 1 yılın y n sonunda başar arı: % mesane perforasyonu,, 2 retansiyon EAU 2010, Barcelona

41 107 hasta Ort.. Süre: S 12 dk. Komplikasyon (-),( 1 hastada 1 hf süreli geçici retansiyon. 15 ay takip: % 85 kuru/düzelme

42 Sub-üretral mini-slingler, minimal invazif slingler Ajust (BARD) TVT-Secur ( Gynecare) Contasure needless (Neomedica) Mini-Arc (AMS) Vesica-Kit TFS : Tissue Fixation System -Küçük meş yapı -Uzun süre kalacaklar mı? -Fiksasyon yeterli mi? - Teyp güçlü olacak mı? EAU 2010, Barcelona

43 Tedavi: Kime hangi sling? SÜİ + hipermobilite: Burch,, TVT, TOT (orta üretral slingler) SÜİ: : (-)( hipermobilite: : PVS, enjeksiyon (??) Prolapsta gizli SÜİ: S : TümüT Önceki tedavi başar arısız Erozyone meş : PVS, enjeksiyon (???) VVF, divertikülle birlikte

44 Kadın n SÜİS Yeni Minimal invazif Etkili

45 ACT Mesane boynu balon uygulamaları- ayarlanabilir SÜİS tedavisi EAU 2010, Barcelona

46 EAU 2010, Barcelona

47 Rekürren SÜİ,, Komplike SÜİ, S Şiddetli SÜİS Ayarlanabilir SÜİS tedavileri 57 hasta, ort.. 58 ay takip EAU 2010, Barcelona

48 % 68 kuru, % 87: iyileşmiş % 14 cihaz çıkarılması (migrasyon) % 3.5 erozyon % 8.8 bozulma EAU 2010, Barcelona

49 Tedavi: Sonuçlar TVT, uzun dönem d sonuçlar ları ve daha az invazif oluşu u ile Burch uygulamalarını azalttı. TVT ve PVS,; başar arı oranları aynı TVT ve TOT; benzer başar arı oranları Mid-üretral slingler: : daha az riskli Novara G, et al. Eur Urol 2007

50 Tedavi: Sonuçlar 2 Mesane, kolon yaralanmaları ve kanama: TOT da daha az Kollajen enjeksiyonları cerrahiden daha az başar arılı Nüks SÜİ: Burch,, PVS ve TVT??? % başar arı

51 Tedavi: Sonuçlar 3 TVT: 15 yılly llık k geçmi miş Kalıcı,, etkin tedavi, minimal komplikasyon TOT da benzer başar arı Daha az invazif Mini-slingler Kök k hücre h transferleri

52 İnkontinans ve doku mühendislim hendisliği EAU 2010, Barcelona

Stres İnkontinans Tedavisinde Transobturator Tape (TOT) ile Transvaginal Tape(TVT) in Etkinliğinin ve Komplikasyonlarının Karşılatırılması

Stres İnkontinans Tedavisinde Transobturator Tape (TOT) ile Transvaginal Tape(TVT) in Etkinliğinin ve Komplikasyonlarının Karşılatırılması Stres İnkontinans Tedavisinde TOD ve TVT Van Tıp Dergisi: 18 (4): 173-180, 2011 Klinik Çalışma Stres İnkontinans Tedavisinde Transobturator Tape (TOT) ile Transvaginal Tape(TVT) in Etkinliğinin ve Komplikasyonlarının

Detaylı

STRES ÜRİNER İNKONTİNANS TEDAVİSİNDE TENSİON-FREE VAGİNAL TAPE OPERASYONU VE UZUN DÖNEM TAKİP SONUÇLARI

STRES ÜRİNER İNKONTİNANS TEDAVİSİNDE TENSİON-FREE VAGİNAL TAPE OPERASYONU VE UZUN DÖNEM TAKİP SONUÇLARI TC. SAĞLIK BAKANLIĞI İSTANBUL EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ ÜROLOJİ KLİNİĞİ STRES ÜRİNER İNKONTİNANS TEDAVİSİNDE TENSİON-FREE VAGİNAL TAPE OPERASYONU VE UZUN DÖNEM TAKİP SONUÇLARI ( UZMANLIK TEZİ ) DR.

Detaylı

Güncelleme Serileri Ekim 2013 // Cilt:2 //Sayı:4

Güncelleme Serileri Ekim 2013 // Cilt:2 //Sayı:4 Güncelleme Serileri Ekim 2013 // Cilt:2 //Sayı:4 Ürolojide Rekonstrüksiyon Sayı Editörü : Dr.Oktay DEMİRKESEN Yazarlar : Dr.Ozan Bozkurt Dr.Ömer Demir Dr.Adil Esen Dr.H.Hüseyin Tavukçu Dr.Tufan Tarcan

Detaylı

Jinekoloji Obstetrik Pediatri ve Pediatrik Cerrahi Dergisi

Jinekoloji Obstetrik Pediatri ve Pediatrik Cerrahi Dergisi ISSN 1308-6715 Jinekoloji Obstetrik Pediatri ve Pediatrik Cerrahi Dergisi Mayıs 2013 Cilt: 5 Sayı: 2 SAHİBİ Necati TAŞKIN (Hastane Yöneticisi) EDİTÖRLER Ali İsmet TEKİRDAĞ, Sultan KAVUNCUOĞLU EDİTÖR YARDIMCISI

Detaylı

İçindekiler. X. İdrar transport, depoloma ve boşaltma

İçindekiler. X. İdrar transport, depoloma ve boşaltma İçindekiler X. İdrar transport, depoloma ve boşaltma 10.1 Alt üriner sistem disfonksiyonunun sınıflandırılması 10.1.1 Patofizyoloji //Fuat Demirel, Erdem Öztürk 10.1.2 Sınıflama sistemleri 10.1.3 Alt üriner

Detaylı

Sakral Stimülasyon; Teknik Etkinlik

Sakral Stimülasyon; Teknik Etkinlik 19th NEAD IPPS Anatomi - İstanbul, kursu Türkiye - Antalya - 2011 - Sakral Stimülasyon; Teknik Etkinlik N. S. Özyalçın Algoloji Uzmanı 19th Pelvik 1. NEAD NAED IPPS Hastalıklar Anatomi Eğitim - İstanbul,

Detaylı

T.C. PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ KADIN HASTALIKLARI VE DOĞUM ANABİLİM DALI

T.C. PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ KADIN HASTALIKLARI VE DOĞUM ANABİLİM DALI T.C. PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ KADIN HASTALIKLARI VE DOĞUM ANABİLİM DALI TOTAL PROLAPSUS NEDENİYLE LEFORT OPERASYONU YAPILAN HASTALARIN PREOPERATİF VE POSTOPERATİF LABORATUAR VE GÖRÜNTÜLEME

Detaylı

Zeynep Kamil Tıp Bülteni Medical Bulletin of Zeynep Kamil

Zeynep Kamil Tıp Bülteni Medical Bulletin of Zeynep Kamil ZKTB Zeynep Kamil Tıp Bülteni Medical Bulletin of Zeynep Kamil Obstetrik ve Jinekoloji, Pediatri, Pediatrik Cerrahi Klinikleri Clinics of Obstetrics and Gynecology, Pediatrics, Pediatric Surgery Editör

Detaylı

Üriner Sistem Taş Hastalığı

Üriner Sistem Taş Hastalığı İ.Ü. Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Sürekli Tıp Eğitimi Etkinlikleri Sempozyum Dizisi No: 68 Üriner Sistem Taş Hastalığı Editör Prof. Dr. Armağan ÖNER 6 Yazar Katılımıyla 2009 İSTANBUL İstanbul Üniversitesi

Detaylı

İçindekiler. VII. Üriner sistem travmaları

İçindekiler. VII. Üriner sistem travmaları İçindekiler VII. Üriner sistem travmaları 7.1 Böbrek travmaları //M.İrfan DÖNMEZ, Kubilay İNCİ 7.1.1 Klinik tablo 7.1.2 Sınıflandırma 7.1.3 Evrelendirme 7.1.4 Tedavi 7.1.5 Komplikasyonlar 7.2 Üreter yaralanmaları

Detaylı

İdrar Kaçırma Epidemiyolojisi & Risk Faktörleri

İdrar Kaçırma Epidemiyolojisi & Risk Faktörleri İdrar Kaçırma Epidemiyolojisi & Risk Faktörleri Dr. Turgay Akgül SB Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesi 2. Üroloji Kliniği 18 Nisan 2009-Ankara İdrar Kaçırma İdrarın herhangi bir şekilde istemsiz olarak

Detaylı

Çocuk Ürolojisi Ameliyatları Hasta Bilgilendirme Kitabı. Editörler Erim Erdem Aykut Kefi

Çocuk Ürolojisi Ameliyatları Hasta Bilgilendirme Kitabı. Editörler Erim Erdem Aykut Kefi Çocuk Ürolojisi Ameliyatları Hasta Bilgilendirme Kitabı Editörler Erim Erdem Aykut Kefi Reflü ve Üriner Enfeksiyon Üreteroneosistostomi Dr. Tayfun Oktar, Dr. Ömer Acar, Dr. Orhan Ziylan 3 Vezikoüreteral

Detaylı

ÜROLOJİDE SAKRAL NÖROMODÜLASYON Dr. Kubilay İnci 1, Dr. Levent Mert Günay 2

ÜROLOJİDE SAKRAL NÖROMODÜLASYON Dr. Kubilay İnci 1, Dr. Levent Mert Günay 2 ÜROLOJİDE SAKRAL NÖROMODÜLASYON Dr. Kubilay İnci 1, Dr. Levent Mert Günay 2 1 Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Üroloji Anabilim Dalı, Ankara 2 Özel Sistem Cerrahi Tıp Merkezi, Mersin Sakral nöromodülasyon

Detaylı

PELVİK RELAKSASYON VE İNKONTİNANS DA HASTA DEĞERLENDİRMESİ. Prof. Dr. Haldun Güner

PELVİK RELAKSASYON VE İNKONTİNANS DA HASTA DEĞERLENDİRMESİ. Prof. Dr. Haldun Güner PELVİK RELAKSASYON VE İNKONTİNANS DA HASTA DEĞERLENDİRMESİ Prof. Dr. Haldun Güner Üriner inkontinans, birçok nedenle ortaya çıkabilen, kompleks-multifaktöriyel ve hijyenik ya da sosyal bir sorun haline

Detaylı

DOĞURGAN ÇAĞDA KADINLARDA GÖRÜLEN ÜRİNER İNKONTİNANSIN SAĞLIK, SOSYAL, SEKSÜEL VE YAŞAM KALİTESİ ÜZERİNE ETKİSİNİN İNCELENMESİ YÜKSEK LİSANS TEZİ

DOĞURGAN ÇAĞDA KADINLARDA GÖRÜLEN ÜRİNER İNKONTİNANSIN SAĞLIK, SOSYAL, SEKSÜEL VE YAŞAM KALİTESİ ÜZERİNE ETKİSİNİN İNCELENMESİ YÜKSEK LİSANS TEZİ T.C. PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ FİZİK TEDAVİ VE REHABİLİTASYON ANABİLİMDALI DOĞURGAN ÇAĞDA KADINLARDA GÖRÜLEN ÜRİNER İNKONTİNANSIN SAĞLIK, SOSYAL, SEKSÜEL VE YAŞAM KALİTESİ ÜZERİNE

Detaylı

Üreteropelvik bileşke darlıklarının tedavisinde robotik piyeloplasti

Üreteropelvik bileşke darlıklarının tedavisinde robotik piyeloplasti Derleme Rekonstrüktif Laparoskopi & Robotik Cerrahi Üreteropelvik bileşke darlıklarının tedavisinde robotik piyeloplasti Uğur Boylu, Cem Başataç Ümraniye Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Üroloji Kliniği

Detaylı

Üst üriner sistem cerrahilerinden sonra ağrı ve tedavi yaklaşımları

Üst üriner sistem cerrahilerinden sonra ağrı ve tedavi yaklaşımları Derleme Rekonstrüktif Laparoskopi & Robotik Cerrahi Üst üriner sistem cerrahilerinden sonra ağrı ve tedavi yaklaşımları Dr. Murat Tezer, Dr. Meltem Karadeniz, Dr. Öner Şanlı İstanbul Üniversitesi, İstanbul

Detaylı

Üreter Taşı Tedavisinde Lazer Litotripsi Pnömotik Litotripsiye Göre Daha Başarılı Bir Yöntem midir?

Üreter Taşı Tedavisinde Lazer Litotripsi Pnömotik Litotripsiye Göre Daha Başarılı Bir Yöntem midir? Araştırma Makalesi Üreter ı Tedavisinde Lazer Litotripsi Pnömotik Litotripsiye Göre Daha Başarılı Bir Yöntem midir? Is laser lithotripsy a more successful method than pneumatic lithotripsy in treatment

Detaylı

Jinekolojide Geriatrik Hastalar

Jinekolojide Geriatrik Hastalar Jinekolojide Geriatrik Hastalar GERIATRIC PATIENTS İN GYNEOCOLOGY Özdemir HİMMETOĞLU, Haldun GÜNER, İzzet ŞAHİN Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Kadın Hastalıkları ve Doğum ABD Yaşlılık bir hastalık değildir,

Detaylı

REFLÜLÜ HASTAYI NASIL TEDAVİ ETMELİYİM?

REFLÜLÜ HASTAYI NASIL TEDAVİ ETMELİYİM? HANGİ REFLÜLÜ HASTAYI NASIL TEDAVİ ETMELİYİM? Dr. Kaya Horasanlı Şişli Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi 2. Üroloji Kliniği Sunum planı ESPU ve EAU ne düşünüyor? AUA bu konuya nasıl yaklaşıyor? Çocuklarla

Detaylı

Laparoskopik radikal prostatektomide iki farklı uretrovezikal anastomoz tekniğinin karşılaştırılması

Laparoskopik radikal prostatektomide iki farklı uretrovezikal anastomoz tekniğinin karşılaştırılması Türk Üroloji Dergisi - Turkish Journal of Urology 2009;35(4):335-340 335 Laparoskopi Laparoscopy Laparoskopik radikal prostatektomide iki farklı uretrovezikal anastomoz tekniğinin karşılaştırılması Comparison

Detaylı

Editör Prof. Dr. İsmail Mete İtil

Editör Prof. Dr. İsmail Mete İtil Editör Prof. Dr. İsmail Mete İtil Yazarlar Prof. Dr. Cansun Demir Prof. Dr. Oya Gökmen Prof. Dr. Nedim Karadadaş Prof. Dr. Fatih Şendağ Prof. Dr. Bülent Tıraş Editör Prof. Dr. İsmail Mete İtil Yazarlar

Detaylı

NANOGEN NANO VE GEN TEKNOLOJİLERİ SAN.ve TİCARET LTD.STİ SOLUTION AND SERVICES

NANOGEN NANO VE GEN TEKNOLOJİLERİ SAN.ve TİCARET LTD.STİ SOLUTION AND SERVICES NANOGEN NANO VE GEN TEKNOLOJİLERİ SAN.ve TİCARET LTD.STİ HİZMETLERİMİZ Laparoskopi ve Robotik Cerrahi Eğitim Danışmanlık Medikal Hizmetler Rehberlik Hizmetleri Havalimanı Karşılama Konaklama HİZMETLERİMİZ

Detaylı

Bülent ÇETİNEL İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Üroloji Anabilim Dalı, İSTANBUL

Bülent ÇETİNEL İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Üroloji Anabilim Dalı, İSTANBUL DERLEME/Review: KADIN ÜROLOJİSİ/Female Urology İDRAR KAÇIRMA(ÜRİNER İNKONTİNANS): TANIMLAMA, SINIFLANDIRMA, DEĞERLENDİRME VE TİPLERİ URINARY INCONTINENCE: DEFINITION, CLASSIFICATION, EVALUATION AND TYPES

Detaylı

AMELİYAT SONRASI BAKIM VE ERKEN DÖNEM KOMPLİKASYONLARI

AMELİYAT SONRASI BAKIM VE ERKEN DÖNEM KOMPLİKASYONLARI 21 AMELİYAT SONRASI BAKIM VE ERKEN DÖNEM KOMPLİKASYONLARI Dr. Mustafa ÖNCEL Sağlık Bakanlığı nın 2008 verilerine göre ülkemizde kolorektal tümörler, kadınlarda ve erkeklerde sırasıyla en sık görülen 2.

Detaylı

Pelvik Organ Prolapsusu Sonucu Gelişen Cinsel Fonksiyon Bozuklukları ve Hemşirelik Yaklaşımı

Pelvik Organ Prolapsusu Sonucu Gelişen Cinsel Fonksiyon Bozuklukları ve Hemşirelik Yaklaşımı İ.Ü.F.N. Hem. Derg (2011) Cilt 19 - Sayı 3: 194-202 ISSN 1304-4869 Derleme Yazısı Pelvik Organ Prolapsusu Sonucu Gelişen Cinsel Fonksiyon Bozuklukları ve Hemşirelik Yaklaşımı Sexual Function Dysfunctions

Detaylı

Lokal ileri evre prostat kanserinde güncel tedavi yaklaşımları: ürolog yaklaşımı

Lokal ileri evre prostat kanserinde güncel tedavi yaklaşımları: ürolog yaklaşımı DERLEME / REVIEW güncel tedavi yaklaşımları: ürolog yaklaşımı Current surgical approaches in local invasive prostate cancer: urologist approach Dr. Zafer Kozacıoğlu, Dr. Bülent Günlüsoy İzmir Bozyaka Eğitim

Detaylı

İçindekiler XI. BPH. 11.3 Epiḋemiẏoloji ve doğal seyir //Ahmet Güdeloğlu, Kubilay İnci 11.3.1 Prevelans 11.3.2 Doğal seyir

İçindekiler XI. BPH. 11.3 Epiḋemiẏoloji ve doğal seyir //Ahmet Güdeloğlu, Kubilay İnci 11.3.1 Prevelans 11.3.2 Doğal seyir İçindekiler XI. BPH 11.1 Etiyoloji //Yavuz Akman, Alparslan Yüksel 11.1.1 Hormonal değişimler 11.1.2 Stromal-epitelyal etkileşim 11.1.3 Büyüme faktörlerinin rolü 11.1.4 İnflamasyon ve sitokinlerin rolü

Detaylı

Türk Üroloji Derneği (TÜD) TÜRK ÜROLOJİ YETERLİLİK KURULLARI (TÜYK) ÜROLOJİ YETERLİK SINAVI. 25 Ekim 2009

Türk Üroloji Derneği (TÜD) TÜRK ÜROLOJİ YETERLİLİK KURULLARI (TÜYK) ÜROLOJİ YETERLİK SINAVI. 25 Ekim 2009 ÖSYM T.C. YÜKSEKÖĞRETİM KURULU ÖĞRENCİ SEÇME VE YERLEŞTİRME MERKEZİ Türk Üroloji Derneği (TÜD) TÜRK ÜROLOJİ YETERLİLİK KURULLARI (TÜYK) ÜROLOJİ YETERLİK SINAVI 25 Ekim 2009 ADI :... SOYADI :... T.C. KİMLİK

Detaylı