G-20 LİDERLER BİLDİRGESİ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "G-20 LİDERLER BİLDİRGESİ"

Transkript

1 G-20 LİDERLER BİLDİRGESİ ST. PETERSBURG ZİRVESİ 5-6 EYLÜL 2013 Giriş 1. Biz, G-20 Liderleri olarak 5-6 Eylül 2013 tarihlerinde St. Petersburg ta bir araya geldik ve küresel ekonomiyi güçlendirmek üzere birlikte çalışma taahhüdümüzü devam ettirdik. 2. Büyümenin güçlendirilmesi ve istihdam oluşturulması en önemli önceliğimiz olup; istihdam açısından zengin, güçlü, sürdürülebilir ve dengeli bir büyüme patikasına geri dönmek için kararlı adımlar atmayı güçlü bir şekilde taahhüt ediyoruz. 3. İlk defa bir araya geldiğimiz beş yıllık dönemin başından itibaren, G-20 nin işbirliği içinde hareket etmesi, finansal krizin sona erdirilmesi ve küresel ekonominin canlanma patikasına girmesinde kritik bir öneme sahip olmuştur. Ancak, çalışmalarımız hala tamamlanmış değildir. Bu itibarla, G-20 ülkelerinin tüm çabalarını, modern tarihin en uzun süreli ve sürüncemede kalan krizinden kalıcı bir çıkış tasarlayabilmeye odaklaması kritik önem taşımaktadır. 4. En acil ihtiyacımız; küresel ekonomik canlanmanın hızlandırılması, daha yüksek bir büyümenin ve daha iyi iş imkânlarının temini ve uzun vadeli büyümenin temellerinin güçlendirilmesidir. Ancak, bu hedeflere yönelirken, ekonomik toparlanmayı duraksatacak ya da diğer ülkelerin aleyhine olacak şekilde büyümeyi teşvik edecek politikalardan sakınacağız. 5. Güçlü ve sürdürülebilir bir ekonomik büyümenin temel olarak; artan ve öngörülebilir yatırımlara, güven ile şeffaflığa ve aynı zamanda, piyasa politikaları ve uygulamalarının bir parçası olarak etkin düzenlemelere bağlı olduğunun farkındayız. 6. Dünyanın en büyük ekonomilerinin Liderleri olarak, kurallara dayalı bir küresel ekonomik sistemin desteklenmesi sorumluluğunu paylaşıyoruz. Temel küresel ekonomik güçlüklerin giderilmesi için eşgüdümlü bir biçimde çalışmayı taahhüt ediyoruz. Bu kapsamda: Büyüme, kamu maliyesi sürdürülebilirliği korunurken, tesis edilmelidir. Bizler, bugün St. Petersburg Eylem Planı üzerinde anlaşarak; güçlü, sürdürülebilir ve dengeli bir büyüme sağlanmasına yönelik stratejilerimizi ortaya koyduk. Özellikle gençler arasındaki işsizlik ve düşük istihdam sorun olmaya devam etmektedir. Bizler, daha kaliteli ve üretken iş alanları oluşturulması amacı etrafında yekvücut olduk. Bu amaca giderken, eşgüdümlü ve bütüncül kamu politikaları (makroekonomik, finansal, kamu maliyesi, eğitim, beceriler, yenilikçilik, istihdam ve sosyal güvenlik alanlarında) kilit rol oynamaktadır. Bizler, bugün kapsayıcı işgücü piyasalarının desteklenmesine yönelik çabalarımızı devam ettirmeyi taahhüt ediyoruz ve bu itibarla, anayasal farklılıklarımızı yansıtacak şekilde ülkeler özelinde hazırlanan plan ve eylem paketlerini birbirimizle paylaşacağız. 1

2 Altyapı alanına ve KOBİ lere yönelik olanlar başta olmak üzere, uzun vadeli yatırımların finansmanı, istihdam oluşturulması ve kalkınma açısından büyük önem taşımaktadır. Bugün, uzun vadeli yatırımların finansmanının mevcudiyetini ve erişilebilirliğini etkileyen hususların değerlendirilmesine katkı sağlayan iş planını onayladık. Bu itibarla, ulusal yatırım ortamlarımızın somut bir şekilde iyileştirilmesine yönelik müşterek ve ülke-özelindeki tedbirleri tasarlamayı ve uygulamayı taahhüt ediyoruz. Serbest ve kurallara dayalı bir ticaret sistemi, ekonomik fırsatları artırmaktadır. Güçlü bir çok-taraflı ticaret sisteminin büyük önemini vurgulayarak; Dünya Ticaret Örgütü üyelerini, gerekli esnekliği göstermeye ve bu yılki çok taraflı ticaret müzakerelerini başarılı bir şekilde sonuçlandırmaya davet ediyoruz. Korumacılıktan kaçınmaya yönelik taahhüdümüzü yineliyor ve bölgesel ticaret anlaşmaları da dâhil olmak üzere, ticaret alanında şeffaflığı artırmayı hedefliyoruz. Sınır ötesi vergi kaçakçılığı ve vergiden kaçınma, kamu mali dengelerimize ve insanlarımızın vergi sisteminin adilliğine olan inancına zarar vermektedir. Bugün, bu sorunların giderilmesine yönelik planları onayladık. Ayrıca vergi kayıp ve kaçağı, zararlı vergi uygulamaları ve vergiden kaçınma amaçlı aşırı vergisel planlama ile mücadele etmek amacıyla adımlar atmayı taahhüt ediyoruz. Krize sebebiyet veren ana fay hatları ile mücadele etmek amacıyla, kapsamlı bir finansal reform paketi üzerinde anlaşmaya vardık ve bu reformları uygulamaya başladık. Daha dayanıklı finansal kurumlar geliştiriyor, batmasına izin verilemeyecek kadar büyük olgusunu bertaraf etme yolunda önemli gelişmeler kaydediyor, şeffaflığı ve piyasaların bütünlüğünü artırıyor, mevzuattaki boşlukları gideriyor ve gölge bankacılıktan kaynaklanan riskleri ortadan kaldırmak için çalışıyoruz. Vatandaşlarımızın ihtiyaçlarına cevap veren güvenilir bir finansal sistemin tesisi yolundaki çalışmalarımızı sürdüreceğiz. G-20 ülkeleri, tüm insanların güçlü, sürdürülebilir ve dengeli büyümeden faydalanma fırsatı edinmesi için bir sorumluluk taşımaktadır. Bu itibarla, St. Petersburg Kalkınma Çerçevesi ni onaylayarak; çabalarımızı gıda güvenliği, finansal hizmetlerin toplumun tüm kesimlerine yayılması, altyapı, insan kaynağının geliştirilmesi ve yurt içi kaynakların harekete geçirilmesi alanlarına odaklamayı amaçlıyoruz. Yolsuzluk, sürdürülebilir ekonomik büyümeye ve yoksulluğun azaltılmasına ciddi bir engel teşkil etmekte ve finansal istikrar ile bir bütün olarak ekonomiyi tehdit etmektedir. Bizler, G-20 Yolsuzluğun Önlenmesi Eylem Planı nın uygulanması, yurt içinde ve yurt dışında rüşvetle mücadele edilmesi, yüksek riskli sektörlerdeki yolsuzluğun ele alınması, uluslararası işbirliğinin güçlendirilmesi ile yolsuzlukla mücadele için şeffaflığın ve kamuda dürüstlüğün teşvik edilmesine yönelik 2

3 taahhüdümüze bağlıyız. Bu alanda müşterek ve sürekli çaba gösterilmesi ihtiyacının farkında olarak, St. Petersburg Stratejik Çerçevesi ni kabul ediyoruz. Daha temiz, daha etkin ve daha güvenilir enerji arz kaynaklarının geliştirilmesinin yanı sıra daha şeffaf fiziki ve finansal emtia piyasalarının da geliştirilmesi alanında ortak bir çıkara sahibiz. Enerji piyasası verilerinin daha doğru ve ulaşılabilir bir hale getirilmesi, daha temiz ve daha etkin enerji teknolojilerinin geliştirilmesinin desteklenmesi için adımlar atılması, piyasaların etkinliğinin artırılması ve gelecekte daha sürdürülebilir enerjiye geçişin sağlanması için enerji alanında işbirliğini artırmayı taahhüt ediyoruz. Küresel ölçekte çözüm gerektiren küresel sorunlara çok güzel bir örnek teşkil eden iklim değişikliği ve çevrenin korunması konularının ele alınmasında birlikte çalışma taahhüdümüzün altını çiziyoruz. Sürdürülebilir bir kamu maliyesi düzeni içerisinde daha güçlü, daha sürdürülebilir ve dengeli büyümeye ulaşmak için kapsamlı büyüme stratejileri geliştirmeye devam edeceğiz. 7. Vatandaşlarımızın çoğu, süregelen küresel ekonomik canlanmadan istifade edememiştir. G-20; sadece güçlü, sürdürülebilir ve dengeli büyüme için değil, ayrıca nüfusun tamamının yeteneklerini daha iyi harekete geçirecek daha kapsayıcı bir büyüme modeli için de çabalamalıdır. 8. İşbirliği, eşgüdüm ve güven için gayret göstermeye devam edeceğiz. 3

4 Küresel Ekonomi ve G-20 Güçlü, Sürdürülebilir ve Dengeli Büyüme Çerçevesi 9. Temel risklerin kontrol altına alınmasına, finansal piyasa koşullarının iyileştirilmesine ve ekonominin canlanmasına katkı sağlayan birçok önemli politika adımını uygulamaya koyduk. ABD de özel kesim talebi güçlenmiş olup; Japonya ve Birleşik Krallık ta büyüme artmaya başlamıştır. Avro Bölgesi nde de büyümenin başladığına ilişkin sinyaller bulunmaktadır. Yükselen piyasa ekonomilerinde büyüme devam etmekle birlikte, bazı ülkelerde yavaşlama gözlenmektedir yılı küresel büyüme beklentileri geçtiğimiz sene içinde tekraren düşürülmüş, küresel talebin dengelenmesi tamamlanmamış, bölgesel büyüme farklılıkları yüksek düzeyini korumuş ve işsizlik, özellikle de genç işsizliği kabul edilemeyecek şekilde yüksek kalmaya devam etmiştir. Uygulanan bu politikalara rağmen, ekonomik canlanma oldukça zayıf bir şekilde gerçekleşmekte ve riskler aşağı yönlü olmaya devam etmektedir. Son aylarda finansal piyasalardaki dalgalanmalar artmıştır. 10. Küresel ekonominin önündeki temel zorlukların aşağıdaki şekilde olduğunu düşünüyoruz: Pek çok ekonomideki zayıf büyüme ve başta gençler olmak üzere süreklilik arz eden yüksek işsizlik oranları ile daha kapsayıcı bir büyümeye olan ihtiyaç; Avrupa finansal piyasalarındaki parçalı yapı ve bankacılık birliğinin geç kalınmaksızın uygulanabilmesi; Bir kısım yükselen piyasa ekonomilerinde; bazı durumlarda dalgalı sermaye akımları, sıkılaşan finansal koşullar ve emtia fiyatlarındaki dalgalanmanın yanı sıra yurt içi yapısal problemlerin de etkisini yansıtan, düşük büyüme; Devam eden piyasa belirsizlikleri ve yurt içi piyasa katılıklarının sebep olduğu pek çok ülkedeki yetersiz yatırım seviyesi; Kamu borç stoku/gsyh nin mevcut ve ileriye dönük tahmini değerlerinin en yüksek olduğu ülkeler başta olmak üzere; bazı ülkelerde, kısa vadede ekonomik canlanmaya uygun olacak şekilde ele alınması gereklilik arz eden, yüksek kamu borcu ve sürdürülebilirliği; Gelişmiş ülkelerdeki büyümenin güçlenmesinin ve para politikasının nihai aşamada yeniden ayarlanmasına ilişkin beklentilerin sebep olduğu dalgalı sermaye akımları; Küresel talepteki dengelenmenin tamamlanmamış oluşu; ve Kamu maliyesi tartışmalarına ilişkin devam eden belirsizlikler. 11. Bu zorlukların ele alınması ve küresel ekonomiyi daha güçlü, daha sürdürülebilir ve dengeli bir büyüme patikasına oturtmak için; önceki eylemlerimizin üzerine, St. Petersburg Eylem Planı nda (Ek) belirtildiği şekilde, yeni politikalar bina ettik. Eylem Planı; ekonomik aktivitenin ve istihdamın canlandırılması, ekonomik toparlanmanın desteklenmesi ve ekonomik görünüm üzerindeki kısa vadeli risklerin bertaraf edilmesi amacıyla tasarlanmış olup; ortaya koyduğu iddialı ve hedeflenmiş reformlarla, güçlü, sürdürülebilir ve dengeli bir büyümenin temellerini güçlendirmektedir. Tüm taahhütlerimizi zamanlı bir şekilde yerine getirecek ve bu süreci sıkı bir şekilde takip edeceğiz. 4

5 12. İlk önceliğimiz, gelişmiş ekonomilerde ekonomik toparlanmanın sinyallerini temel alan zamanlı politikalarla büyümenin ve istihdamın artırılmasına yönelik koşulların oluşturulması ve bunun küresel ekonominin tümünün yararına olacak şekilde kalıcı bir nitelik arz etmesidir. 13. Bu kapsamda Avro Bölgesi; banka bilançolarının iyileştirilmesi, finansal sistemdeki parçalı yapının azaltılması, bankacılık birliğine kararlı bir biçimde ve gecikme olmaksızın geçiş sağlanması gibi adımlar yoluyla ekonomik ve parasal birliğin temellerinin güçlendirilmesini taahhüt etmektedir. Gelişmiş G-20 ülkeleri, sürdürülebilir kamu finansmanı taahhütleri ile uyumlu olmak üzere esnek bir yaklaşım izleyecekleri konusunda fikir birliğine varmışlardır. Finansal piyasalardaki artan dalgalanmalar ile birlikte, gelişmekte olan ülkeler, büyümeyi desteklemek ve istikrarı sürdürmek için, ekonomik temellerini iyileştirecek çabalar da dâhil olmak üzere, dış şoklara karşı dayanıklılığı artırıcı ve finansal sistemlerini güçlendirici gerekli adımları atma yönünde fikir birliğine varmışlardır. 14. Para politikası, merkez bankalarının kendi görev alanları ile uyumlu olmak üzere, yurt içi fiyat istikrarının sağlanması ve ekonomik canlanmanın desteklenmesi doğrultusunda uygulanmaya devam edilecektir. Son yıllarda, geleneksel olmayan para politikalarını da içeren, genişletici para politikalarının küresel ekonomiye sağladığı desteği takdir ediyoruz. Uzun bir süredir devam eden parasal genişlemenin doğurduğu riskler ve istenmeyen olumsuz yan etkiler konusundaki hassasiyetimiz devam etmektedir. Güçlü ve sürdürülebilir bir büyümenin, nihai aşamada para politikalarının normalleşmesi sonucunu beraberinde getireceğini kabul ediyoruz. Merkez Bankalarımız, para politikası düzenlemelerindeki gelecek dönem değişikliklerini, dikkatli bir şekilde ayarlamayı ve açık bir şekilde kamuoyuna duyurmayı taahhüt etmişlerdir. 15. Finansal akımlardaki aşırı dalgalanmalar ve döviz kurlarındaki düzensiz hareketlerin, son dönemde bazı yükselen piyasa ekonomilerinde de gözlendiği gibi, ekonomik ve finansal istikrar için olumsuz sonuçlar doğurduğunu tekrarlıyoruz. Yerinde makroekonomik politikalar, yapısal reformlar ve güçlü ihtiyati politika çerçeveleri, artan piyasa dalgalanmalarının giderilmesine yardımcı olmaktadır. Finansal piyasa koşullarını dikkatli bir şekilde izlemeye devam edeceğiz. 16. Yurt içi büyüme hedefi doğrultusunda uygulanan politikaların, küresel büyüme ve finansal istikrarı da desteklemesinde ve bu politikalardan kaynaklanan yayılma etkilerinin yönetilmesinde işbirliği yapmayı taahhüt ediyoruz. 17. Ekonominin temellerini yansıtmak ve kalıcı döviz kuru dengesizliklerini engellemek üzere, daha piyasa odaklı döviz kuru sistemlerine hızlı bir geçiş ve döviz kuru esnekliğinin sağlanması yönündeki taahhütlerimizi tekrarlıyoruz. Rekabetçi devalüasyonlardan kaçınacak ve döviz kurlarımızı rekabetçi amaçlarla hedeflemeyeceğiz. Her çeşit korumacılığa karşı duracak ve piyasalarımızı açık tutacağız. 18. Uzun vadeli büyümenin temellerinin güçlendirilmesi için; kamu maliyesi sürdürülebilirliğini sağlayan, yatırımları canlandıran, verimliliği ve işgücüne katılımı artıran, 5

6 iç ve dış dengesizlikleri ele alan iddialı ve hedeflenmiş reformları uygulamayı da ayrıca taahhüt ettik. 19. Gelişmiş ekonomilerde kamu maliyesi sürdürülebilirliği korunurken, güçlü ve sürdürülebilir bir canlanmanın yakalanması kritik öneme sahiptir. Tüm gelişmiş ülkeler, daha önce karar verildiği gibi, güvenilir, iddialı ve ülke özelindeki koşulları dikkate alan orta vadeli kamu maliyesi stratejilerini geliştirmişlerdir. Bu stratejiler, ekonomik büyüme ve istihdam sağlanmasını desteklemek için kısa vadeli ekonomik koşulları dikkate alarak esnek bir şekilde uygulanacak ve kamu borcunun GSYH ye oranını sürdürülebilir bir seviyeye getirecektir. Birçok yükselen piyasa ekonomisi de kamu maliyesi sürdürülebilirliğini destekleyecek stratejilerinin temel unsurlarını açıklamışlardır. 20. Önemli yapısal reformlarda daha hızlı bir biçimde ilerleme kaydedilmesi ihtiyacının farkında olarak; yapısal reform gündemimizi amacına daha uygun, somut ve iyi hedeflenmiş bir biçimde yeniden belirledik. Ülkeler, uzun dönemde güçlü, sürdürülebilir ve dengeli büyümenin temellerini güçlendirmek amacıyla yatırımların artırılması, ekonomilerindeki temel zayıflıkların giderilmesi, verimlilik ve rekabet gücünün iyileştirilmesi, işgücüne katılımın artırılması, finansal istikrarın ve krediye erişimin iyileştirilmesi ile iç ve dış dengesizliklerin giderilmesi alanlarında bir dizi reformu taahhüt etmişlerdir. Bu reformlar, potansiyel büyümede kalıcı bir iyileşme sağlanması, istihdam oluşturulması ve talebin yeniden dengeye gelmesinde kilit bir öneme sahiptir. 21. Küresel talebin kapsamlı bir şekilde yeniden dengelenmesi sürecinde daha fazla ilerleme kaydedilmesi konusunda kararlıyız. Her ne kadar küresel cari işlemler dengesizlikleri azalmış olsa da; bu azalmanın yalnızca bir kısmı bazı ülkeler tarafından uygulanan önemli reformları yansıtırken, iyileşmenin büyük bir bölümü talep daralmasından kaynaklanmıştır. Küresel büyüme güçlendikçe daha kalıcı bir iyileşmenin sağlanabilmesi için; cari fazla ve cari açık veren ülkeler arasında küresel talebin yeniden dengelenmesi ve yurt içi dengelenmeyi sağlamak üzere ilave politika uyarlamalarını gerçekleştirmekte kararlıyız. Bu kapsamda; cari fazla veren büyük ekonomilerde güçlü bir yurt içi talep artışına ulaşılması, cari açık veren ülkelerde ise daha esnek döviz kurları ile birlikte tasarrufların artırılması ve rekabet edilebilirliğin geliştirilmesi gerekmektedir. Tüm bu alanlarda gerekli politikaları uygulamayı ve ilerlemeleri düzenli bir şekilde değerlendirmeyi taahhüt ediyoruz. 22. St. Petersburg Eylem Planı; güçlü, sürdürülebilir ve dengeli büyümeye ulaşmadaki reformlarımızı ortaya koymaktadır. Ayrıca Hesap Verilebilirlik Değerlendirmelerimiz geçmiş dönem taahhütlerimizdeki ilerlemeleri tanımlamaktadır. Ekonomilerimizin güçlü, daha sürdürülebilir ve dengeli bir şekilde büyümesinin önündeki temel engelleri ve ihtiyaç duyulan reformları tanımlayacağız. Bakanlarımızdan, Brisbane Zirvesi ne sunulmak üzere, daha kapsamlı büyüme stratejileri geliştirmelerini istiyoruz. 6

7 Kaliteli İşler Vasıtasıyla Büyüme 23. Kapsayıcı büyüme, daha fazla ve daha iyi işlerin teşvik edilmesi hususunda kararlılığımızı koruyoruz. 24. Birçok ülkede özellikle gençler arasında görülen işsizlik ve eksik istihdam, küresel ekonominin ve G-20 ülkelerinin karşı karşıya kaldıkları en önemli sorunlardan biri olmaya devam etmektedir. 25. Daha verimli ve kaliteli iş yaratılması (ve güçlü talep ve büyümenin teşvik edilmesi), güçlü, sürdürülebilir ve dengeli büyüme sağlanması ve yoksulluğun azaltılıp, sosyal uyumun arttırılması ülkelerimizin politikalarının özünde yer almaktadır. Güçlü ve destekleyici makroekonomik, ticaret, yatırım ve işgücü piyasası politikaları, sürdürülebilir kamu maliyesi, sağlam ve iyi düzenlenmiş bir finansal sistem, dirençli ve etkili bir sosyal koruma sisteminin sürdürülebilir, istihdam yaratıcı ekonomik büyüme için temel olduğunu kabul ediyoruz. 26. Yüksek istihdamı desteklemek ve iş olanakları ile iş yaratma becerilerinin daha iyi eşleşmesini kolaylaştırma amaçlı reformlar, büyüme stratejilerimizin merkezinde bulunmaktadır. Daha fazla ve daha iyi işlerin yaratılmasını teşvik etmek için ulusal koşullara göre biçimlendirilmiş geniş kapsamlı eylemler gerçekleştirmeyi taahhüt etmekteyiz: Makul vergi rejimleri ve ulusal koşullara göre gerekli olabilecek diğer hükümet girişimlerinin yanında, işgücü piyasasının uyum yeteneğinin ve verimliliğinin desteklenmesi; yeterli iş gücü korumasının sağlanması da dâhil olmak üzere, ürün ve işgücü piyasalarında büyüme yanlısı yapısal reformlar aracılığıyla iş ortamını geliştirmek ve muntazam, daha üretken ve tatmin edici iş yaratılmasını teşvik etmek. Beceri taşınabilirliklerini ve daha olumlu beklenti içinde olmalarının sağlanması için insanlarımızın becerilerine, kaliteli eğitimlerine, yaşam boyu öğrenme programlarına yatırım yapmak, hareketliliğini kolaylaştırmak ve istihdam edilebilirliklerini artırmak. İş arayanların iş bulmalarına yardımcı olacak, işgücünde az temsil edilen ve hassas grupların işgücü piyasasına katılımlarını sağlayacak ve kayıt dışılığı azaltacak işgücü piyasası altyapısının ve etkin işgücü aktivasyon politikalarının mevcudiyetini temin etmek için hedefe yönelik yatırımların pekiştirilmesi. Çalışma koşulları, ücret pazarlık çerçeveleri, ulusal ücret düzenleme sistemleri ve sosyal korumaya erişim yoluyla iş kalitesinin iyileştirilmesi. İstihdam konusunda ülke özelinde planlar veya eylemler setinin geliştirilmesi. Bu konudaki ilerlemeyi Brisbane de tartışacağız. 27. Eşgüdümlü ve bütüncül kamu politikaları, güçlü sürdürülebilir ve dengeli bir büyüme sağlanması ve küresel ekonomide güvenin yeniden ihdas edilmesi için çok önemlidir. Bir yandan daha yüksek istihdam seviyeleri ile işsizlik, eksik istihdam ve kayıt dışı istihdamda 7

8 sürekli bir düşüş sağlanırken; diğer yandan, Çalışma Yaşamında Temel İlkeler ve Haklara tam bağlı kalarak, verimliliğin artırılması için Çalışma ve İstihdam Bakanları ile G-20 Bakanlarımızın kaliteli istihdam yaratılmasının teşvikine yönelik ulusal politikalarının (makroekonomik, finansal, mali, eğitim, beceri geliştirme, yenilikçilik, istihdam, sosyal koruma) koordine ve bütüncül hale getirilmesine ilişkin tavsiyelerini uygun bulmaktayız. 28. G-20 Bakanlarımız ve Çalışma ve İstihdam Bakanlarımızın ilk kez düzenlenen ortak toplantıları; makroekonomik ve mali politikalar ile işgücü, istihdam ve sosyal politikaların eşgüdümü ve bütüncül hale getirilmesi yönünde atılan olumlu bir adım olmuştur. Çalışma ve İstihdam Bakanlarımız ve G-20 Bakanlarımıza, kaliteli iş yaratılması, bol istihdam ve sürdürülebilir büyümenin teşvik edilmesinde işbirliğine devam etme çağrısında bulunuyoruz. G-20 Çalışma ve İstihdam Bakanlarının gelecekteki danışmalarında birer girdi olarak, ILO, OECD ve Dünya Bankası Grubu da dâhil olmak üzere, diğer ilgili uluslararası kuruluşları G- 20 ülkelerinin yakın zamandaki tecrübelerini analiz etmeleri ve daha fazla ve kaliteli iş yaratılması, işgücünün biçimlendirilmesinin desteklenmesi, eşitsizliğin azaltılması, etkili sosyal koruma ve işgücü piyasasının uyum yeteneğinin sağlanmasında en çok başarılı olmuş, en iyi uygulamaları belirlemeleri konusunda destekliyoruz. 29. Gençlerin istihdamını teşvik etmek küresel bir önceliktir. Kaliteli çıraklık ve gönüllü mesleki eğitim programlarının gerçekleştirilmesi ve örneğin, uygun olduğu hallerde, ücret dışı emek giderlerinin azaltılması, gençliğin farklı grupları için erken müdahale önlemlerine ve etkili iş arama yardımları yoluna gidilmesi ve genç girişimcileri ve yeni başlayan iş yerlerinin motive edilmesi suretiyle firmaları, gençleri işe almaya teşvik edecek yenilikçi usuller bulunması hedeflerine bağlıyız. Gençliğe güvence yaklaşımları da dâhil olmak üzere, amaca uygun stratejiler, girişimciliği destekleyen üniversite ve okul eğitim programları, G-20 ülkeleri arasında iyi uygulamaların değişiminin kolaylaştırılması ve sosyal ortaklıklar bu bakımdan kilit öneme sahiptir. 30. Kapsayıcı işgücü piyasalarının, piyasaya ilişkin geliştirilmiş bilgilerin ve işsizlikte, eksik istihdamda ve kayıt dışı istihdamda sürekli bir düşüşle birlikte; istihdam düzeylerinin yükselmesine katkı sağlayacak etkili istihdam hizmetlerinin desteklenmesi yönündeki çabalarımızı artırma hedeflerine bağlıyız. Uygun işgücü piyasalarının ve sosyal politikaların daha iyi sosyal bütünlük, ekonomik istikrar temin edebileceği ve toplam talep ile orta ve uzun vadeli büyümeyi destekleyebileceği hususunda mutabıkız. Karşılanabilir, etkin, etkili ve sosyal açıdan yeterli, sıhhatli yerel sosyal koruma ağlarına ihtiyaç duyulmaktadır. Sosyal koruma politikalarımız, gerekirse yardım sağlayarak, istihdamı ve iş aramayı desteklemelidir. İş yaratılması ve işgücü arzının massedilmesi edilmesi de dâhil olmak üzere, kapsayıcı büyümenin temini bakımından en önemli ortaklarımız arasında olan küçük ve orta ölçekli girişimler (KOBİ ler) dâhil özel sektör, teşvik edilmelidir. Diğer uluslararası kuruluşlar yanında IMF nin büyüme, istihdam ve gelir dağılımı alanlarındaki araştırmalarına devam etmesini destekliyoruz. 31. Az temsil edilen ve kırılgan grupların verimli ve tatminkâr işler bulmalarına hem teşvik hem destek verilmesine önem atfetmekteyiz. Gençler, kadınlar, uzun süreli işsizler, düşük 8

9 nitelikli işçiler, yalnız ebeveynler, engelli ve yaşlı işçiler gibi iş bulmak ve işte kalmakta en büyük engellerle karşılaşan gruplara özel ilgi gösterilmelidir. Bu nedenle bu gruplara, işsizler için gelir desteğini, iş arama yardımını, iş deneyimini, kamu istihdam programları, işe alma sübvansiyonları, şartlı transferler ve eğitimle birlikte, her ülkenin koşullarına göre koşulları hafifletilmiş düzenlemelerle birleştirecek önlemlerle, amaca uygun aktivasyon stratejilerini geliştirme ve güçlendirme hedefine bağlıyız. Bu önlemler resmen istihdam edilmek için daha iyi fırsatlar sağlanmasına yönelik daha genel gayretlerle ilişkilendirilmelidir. Çalışma ve İstihdam Bakanlarımız ve G-20 Bakanlarımıza en iyi uygulamaları aralarında teati etmeleri ve bu taahhüdün uygulanması bakımından ILO, OECD ve Dünya Bankası Grubunun desteğiyle daha kapsayıcı emek piyasaları için iyi uygulamaların ve etkili önlemlerin tanımlanmasında birlikte çalışmaları çağrısında bulunuyoruz. 32. Taahhütlerimizi yerine getirmemizde kaydettiğimiz gelişmeyi rapor etmenin ve etkin politika ve önlemlere ilişkin deneyimlerimizi paylaşmanın önemini teyit ediyoruz. G-20 İstihdam Görev Gücü tarafından hazırlanan, iyi uygulamalar ile işgücü piyasası ve istihdam konusundaki zorluklara karşı alınan önlemleri paylaşmaya imkân veren ve ekonomik analiz ve karar vermeye yönelik önemli bir kaynak vazifesi gören veri tabanını önemli bir araç olarak görüyoruz. Bu husus, özellikle gençlerin istihdamı ve becerilerinin geliştirilmesi için önem taşımaktadır. Çalışmaya devam etmeyi ve bu yaklaşımı, veri tabanının kapsamı da dâhil olacak şekilde geliştirmeyi; gerekli olduğunda ülkelere ait ve ülkelere özgü izleme mekanizmaları oluşturmayı, bu politikaları geliştirirken veri tabanını kullanmayı taahhüt ediyoruz. 33. B-20 ve L-20 nin katkılarını memnuniyetle karşılıyor ve sosyal diyaloğun G-20 nin büyüme, istihdam ve sosyal uyum hedeflerine ulaşmak için belirleyici önemini tasdik ediyoruz. 34. G-20 İstihdam Görev Gücü ne çalışmaları için teşekkür ediyor ve görev sürelerini bir yıllığına uzatıyoruz. G-20 İstihdam Görev Gücü nü ekonomi politikaları ile işgücü ve istihdama ilişkin konulardaki çalışmalarını devam ettirmeye ve özellikle gençler ile uzun dönemli işsizler, yapısal işsizliği çözmeye yönelik stratejiler ve ulusal sosyal güvenlik sistemlerine odaklanmaya çağırıyoruz. Bu, izleme sürecine devam etme, en iyi uygulamaları paylaşma ve nitelikli çıraklıklarla ilgili temel unsurlara ilişkin ilerlemeyi gözden geçirme dâhil, Çalışma ve İstihdam Bakanlarımızca önerilen hususlar üzerine bina edilecek bir çalışma olacaktır. Görev Gücünden ILO, OECD ve Dünya Bankası Grubu ile birlikte çalışarak, istihdam konusunda farklı yapısal koşullarımıza uygun olarak geliştirilen ülke temelli planlar ve eylem setlerinin teatisini koordine etmelerini istiyoruz. Bu raporlar, G-20 ülkelerinin istihdam alanında karşılaştığı zorlukların üstesinden gelebilmeleri için kullanacakları politika ve program karışımları hakkında bilgi içermelidir. İlave olarak, güvensiz çalışma ortamları nedeniyle dünya çapında meydana gelen can ve mal kayıpları dikkate alınarak; Görev Gücüne, diğer ülkeler ile istişare halinde, ILO ile birlikte çalışmayı ve G-20 nin işyerlerinin güvenliğine nasıl katkıda bulunabileceği hususunu değerlendirme talimatı veriyoruz. G-20 bünyesindeki işgücü konularına ilişkin faaliyetlerde, G-20 İstihdam Görev Gücü ile Büyüme 9

10 Çerçevesi ve Kalkınma Çalışma Grupları arasındaki işbirliğinin ve eşgüdümün artmasını destekliyoruz. Yatırımların Finansmanı 35. Uzun vadeli yatırımların sürdürülebilir büyüme ve istihdam oluşturma açısından kilit bir rol oynadığının farkındayız. Bu itibarla, ülkelere özgü koşulları da dikkate alarak, altyapı alanındaki yatırımlar ile KOBİ yatırımları da dâhil olmak üzere, uzun vadeli yatırımların finansmanı için uygun koşulların ortaya konulması önem arz etmektedir. Özellikle, yatırım ortamının, uzun vadeli finansmanın ülkeye çekilmesinde sahip olduğu büyük önemin farkındayız. Özel sermayenin harekete geçirilmesinin önündeki engellerin belirlenmesi ve giderilmesi ile mevcut yatırım koşullarının ve kamu harcamalarının etkinliğinin artırılmasına yönelik kapsamlı bir yaklaşım izleyeceğiz. 36. Yatırımların artırılması yoluyla büyümeyi artırmak ve istihdam oluşturmak için; başta altyapı alanındakiler olmak üzere, uzun vadeli yatırımların finansmanı için daha elverişli bir yapı teşkil edilmesi ve hayata geçirilen projelerde bir artış yakalanabilmesi için yurt içi yatırım ortamını somut bir şekilde iyileştirecek bir dizi müşterek ve ülkelere özgü eylemin Brisbane Zirvesi ne kadar geliştirilmesini taahhüt ediyoruz. Bu eylemler, ülkelerimizin büyüme stratejilerinin bir parçası olacaktır. 37. G-20 Yatırımların Finansmanı Çalışma Grubu tarafından hazırlanan Çalışma Planı nı onaylıyoruz. Bakanlarımızı ve Merkez Bankası Başkanlarımızı, ilgili uluslararası kuruluşların katkılarını alarak ve diğer ilgili G-20 çalışma grupları ile de işbirliği halinde, uzun vadeli yatırımların finansmanına ilişkin sorunlara yönelik analizlerini genişletmeye ve bu suretle, uzun vadeli yatırımlara yönelik iyi tesis edilmiş ve örneklere dayalı politika girişimlerine katkı sağlamaya çağırıyoruz. Bakanlarımızdan, bir sonraki Zirve de, ilgili uluslararası kuruluşların raporlarının da ışığında bizlere tavsiyelerini aktarmalarını bekliyoruz. 38. Kurumsal yatırımcıları, görev tanımları ve ihtiyatlı risk politikaları ile uyumlu olmak kaydıyla, uzun vadeli yatırımların finansmanı konusunda teşvik edecek politikaların hükümetler tarafından desteklenmesi gerektiği noktasında fikir birliği halindeyiz. Uzun Vadeli Yatırımların Kurumsal Yatırımcılar tarafından Finansmanına ilişkin G20/OECD Üst Düzey İlkeleri ni onaylıyoruz. Bakanlarımız ve Merkez Bankası Başkanlarından, bir sonraki Zirve ye kadar bu ilkelerin uygulanmasına yönelik yaklaşımları OECD ve diğer ilgili katılımcılarla birlikte belirlemelerini istiyoruz. Finansal İstikrar Kurulu nun (FSB), finansal düzenleyici reformların uzun vadeli yatırım finansman arzı üzerindeki etkilerini takip etmesini memnuniyetle karşılıyoruz. 39. Bakanlarımıza, yurt içi sermaye piyasalarının geliştirilmesinin sağlanması ve küresel tasarrufların, altyapı da dâhil olmak üzere, üretken yatırımlara daha yüksek oranda yönlendirilmesi ile KOBİ lerin finansman erişiminin iyileştirilmesine yönelik önlemleri, bir sonraki Zirve ye kadar belirlemeleri yönünde çağrıda bulunuyoruz. Özel finansman kaynaklarının ve sermaye piyasalarının hangi yollarla daha iyi kullanabileceğinin Bakanlar ve 10

11 Merkez Bankası Başkanları tarafından değerlendirilmesini talep ediyoruz. Ayrıca, Çok Taraflı Kalkınma Bankaları nın hâlihazırdaki çalışmalarını zemin alarak, mevcut kaynaklarının daha etkin kullanımına yönelik, özel sermayenin hareket geçirilmesi ve Çok Taraflı Kalkınma Bankaları nın borç verme kapasitelerinin artırılması da dâhil olmak üzere, yeni yaklaşımlar geliştirilmesini bekliyoruz. Dünya Bankası nın ve bölgesel bankaların, bilhassa yükselen piyasalarda ve gelişmekte olan ekonomilerde, yapılacak altyapı yatırımlarının finansmanını kolaylaştırmaya yönelik süregelen çalışmalarını not ediyoruz. 40. Altyapı ve proje hazırlık fonlarının daha iyi kullanımı başta olmak üzere, yatırım projelerine ilişkin önceliklendirme, planlama, finansman ile ilgili şeffaflığın sağlanması ve süreçlerin iyileştirilmesinin öneminin farkındayız. Kamu-özel sektör işbirliği (KÖİ) düzenlemelerinin tasarımını ve bu düzenlemelere ilişkin koşulları geliştirmeye yönelik yaklaşımlara da özel önem verilecektir. Çok Taraflı Ticaretin Geliştirilmesi 41. Serbest ticaret ve yatırım ile açık, kurallara dayanan, şeffaf ve DTÖ-temelli ayrımcı olmayan ticaret sistemine ulaşılması, küresel büyümenin yeniden tesis edilmesinde hayati önem taşımaktadır. Ticaretin ulusal ve küresel düzeyde ekonomik büyüme, sürdürülebilir kalkınma ve istihdam yaratmada kilit öneme sahip olduğunu vurguluyoruz. 42. Çok taraflı ticaret sisteminin başarılı bir şekilde işlemesinin ehemmiyetini ve kuralların düzgün bir şekilde uygulanmasının sağlanmasındaki önemini teyit ediyoruz. Ticaretin kolaylaştırılması ile tarım ve kalkınma konularının bazı unsurları üzerine 9. Bakanlar Konferansı nda (BK9) başarılı bir sonuç alınması, çok taraflı ticaret serbestisinin ve gelişiminin ilerletilmesi için bir atlama taşı vazifesi görecek ve Doha Kalkınma Gündemi müzakerelerinin dengeli bir şekilde sonuçlandırılması yönünde ilerleme anlamına gelecektir. Böylece, Bali Konferansı sonrasında Doha turu müzakerelerinin başarılı bir biçimde gerçekleşeceğine yönelik yeni bir güven ortamı doğacaktır. 43. Tüm DTÖ üyelerini, mevcut ihtilafların giderilmesini teminen gerekli esnekliği göstermeye ve Aralık 2013 Bali DTÖ Bakanlar Konferansı na kadar olumlu ve dengeli sonuçlar elde etmeye çağırıyoruz. BK9 da dengeli ve elle tutulur sonuçlara ulaşmak ve DTÖ nün müzakere fonksiyonlarının inandırıcılığını ortaya koymak için bu görüşmelere önemli katkılar sağlamaya hazır bulunuyoruz. 44. Korumacılığın yol açtığı ekonomik yavaşlama ve ticari zayıflama risklerinin farkındayız. Küresel ticaret ve yatırımlara ilişkin engelleri kaldırmada daha fazla ilerleme sağlamaya bağlı kalarak, mevcut korumacı önlem almama teminatımızı 2016 sonuna kadar uzatıyoruz ve yeni korumacılık önlemlerinden kaçınmaya yönelik taahhüdümüzü yineliyoruz. Bu taahhütlerle, DTÖ aracılığıyla korumacılığın daha fazla önlenmesinin önemini vurguluyoruz ve bu amaçla, Doha Kalkınma Gündeminin başarılı bir şekilde neticelendirilmesine yönelik bir yol haritası üzerindeki görüşmelerde itici güç olarak BK9 un başarılı geçmesi için çalışacağız. 11

12 45. Ticaret ve yatırımları kısıtlayıcı/genişletici tedbirlerin DTÖ, OECD ve UNCTAD tarafından izlenmesine değer veriyoruz. Bu örgütleri, kendi yetkileri ile uyumlu olarak, korumacılığa karşı daha iyi bir şekilde karşı koymak, küresel ticaret ve yatırımın serbestleştirilmesini teşvik etmek, mevcut ve yeni tedbirlerin olası etkilerini araştırmak üzere bu çalışmayı sürdürmeye ve güçlendirmeye çağırıyoruz. DTÖ nün hükümetlerin, özel sektörün ve sivil toplumun yararına olacak şekilde, bu tedbirler hakkında şeffaflık sağlayan internet sayfasını memnuniyetle karşılıyoruz. 46. Şeffaflık, çok taraflı ticaret sisteminin temel bir taşıdır. DTÖ bildirim gerekliliklerine zamanlı bir şekilde uymaya ve mevcut DTÖ kuralları aracılığıyla şeffaflığı geliştirmeye bağlı bulunuyoruz. 47. Bölgesel ticaret anlaşmalarının (BTA) önemini ve ticaret ve yatırım serbestleşmesine olan katkılarını anlıyoruz. BTA ların çok taraflı ticaret sistemini desteklemelerini sağlamayı taahhüt ediyoruz. BTA ların şeffaflığını güçlendirmenin ve BTA ların ve çok taraflı kuralların daha fazla geliştirilmesi üzerindeki etkilerini anlamanın, bütün G-20 üyelerinin stratejik çıkarlarına olduğunu takdir ediyoruz. DTÖ bünyesindeki BTA lar hakkındaki çalışmamızı sürdürmeye ve Bölgesel Ticaret Anlaşmalarında Şeffaflığı İlerletmeye ilişkin G-20 yaklaşımlarını paylaşmaya kararlıyız. 48. Afrika Kalkınma Bankası, Uluslararası Ticaret Merkezi, Birleşmiş Milletler Ticaret ve Kalkınma Konferansı (UNCTAD) ve Dünya Bankası arasında bir ortaklık olan ve yeni ticaret imkânlarını belirlemek ve ticari akışları kolaylaştırmak maksadıyla ticaret politikası bilgisinin ve analiz sisteminin açık kullanımını sağlayacak olan Ticarette Şeffaflık Girişimini destekliyoruz. Ayrıca DTÖ nün entegre Ticaret Bilgi Portalini (I-TIP) memnuniyetle karşılıyoruz. 49. Küresel değer zincirlerinin hızlı yayılmasını ve büyüme, endüstriyel yapı, kalkınma ve istihdam yaratmada bu değer zincirlerine katılımın etkilerini daha iyi anlamanın önemini kabul ediyoruz. Bu bağlamda, OECD, DTÖ ve UNCTAD tarafından yapılan çalışmayı memnuniyetle karşılıyor ve hükümetlerin bu konudaki görüşlerini sormalarını ve özellikle küresel değer zincirlerinin ticaret, ekonomik büyüme, kalkınma, istihdam yaratma ve katma değerin dağılımı üzerine olan etkisine ilişkin olarak sürdürmeye çağırıyoruz. Küresel değer zincirlerine katılımın getirdiği fırsatların ve zorlukların belirlenmesi ve katma değere ilişkin ticaret istatistiklerinin ulaşılabilir kılınması, ülkelere gelecekte bu değer zincirlerinden faydalanmaları için uygun politika tercihleri belirlemelerinde yardım sağlayabilir. OECD yi, DTÖ ve UNCTAD ile işbirliği içinde, 2014 ün ilk yarısında bu amaçla bir rapor sunmaya davet ediyoruz. 12

13 Matrah Aşınması ve Kar Kaydırmanın Azaltılması, Vergiden Kaçınma ile Mücadele ve Şeffaflığın ve Otomatik Bilgi Paylaşımının Teşvik Edilmesi 50. İçinde bulunduğumuz, sert mali sıkılaşma ve birçok ülkede yaşanan toplumsal güçlük ortamında, tüm vergi mükelleflerinin, vergi yükünden üzerlerine adil bir şekilde tereddüp eden paylarını ödemelerini temin etmek, hiç olmadığı kadar öncelik teşkil etmektedir. Vergiden kaçınma, zararlı uygulamalar ve agresif vergi planlaması ile mücadele edilmelidir. Elektronik ekonomik faaliyetlerin artması uluslararası vergilendirme için engel teşkil etmektedir. OECD tarafından hazırlanan, matrah aşınması ve kar kaydırmanın azaltılmasını amaçlayan, iddialı ve kapsayıcı nitelikteki Eylem Planı nı ve Planın uygun bir mekanizma ile güçlendirilmesini tamamen onaylıyoruz. G-20/OECD Matrah Aşınması ve Kar Kaydırma (BEPS) projesinin başlatılmasını memnuniyetle karşılıyor ve ilgilenen tüm ülkelerin buna katılımını teşvik ediyoruz. Kârlar, kâra kaynaklık eden ekonomik faaliyetlerin gerçekleştirildiği ve katma değerin yaratıldığı yerde vergilendirilmelidir. Matrah aşınması ve kar kaydırmanın asgariye indirilmesi için, ülkeleri kanunlarının matrah aşınmasına ve kar kaydırmaya nasıl katkıda bulunduğunu incelemeye ve çok uluslu şirketlerin kârlarını daha düşük vergi ödenen ülkelere kaydırmalarına imkân sağlayan ya da bunu destekleyen uluslararası ve ulusal vergi düzenlemelerini değiştirmeye davet ediyoruz. Mobil gelirlerin etkin bir şekilde vergilendirilmesinin bir zorluk olduğunun bilincindeyiz. Ülkelerin düzenleme yapma haklarını da dikkate alarak, Eylem Planı`nda belirlenen 15 eylemin geliştirilmesine ve uygulanmasına yönelik bireysel ve müşterek tüm gerekli adımları atmayı taahhüt ediyoruz. Bu çalışmaları yakından takip edeceğiz ve Eylem Planı nın uygulanmasına ilişkin olarak düzenli raporlama yapılmasını bekliyoruz. 51. Vergide şeffaflık alanında son dönemde sağlanan ilerlemeyi takdirle karşılıyor ve OECD nin ikili ve çok taraflı otomatik bilgi paylaşımı için gerçek anlamda küresel bir model geliştirmeye yönelik teklifini tamamen destekliyoruz. Diğer ülkeleri bu konuda mümkün olduğunca kısa sürede aramıza katılmaya davet ederek, otomatik bilgi paylaşımını bu alandaki yeni ve tek küresel standart olarak taahhüt ediyoruz. OECD nin G-20 ülkeleri ile birlikte otomatik bilgi paylaşımına yönelik bu yeni standardı Şubat 2014 itibarıyla sunmaya ve 2014 yıl ortası itibarıyla otomatik bilgi paylaşımına yönelik teknik ayrıntıların tamamlanmasına yönelik çalışmalarını bütünüyle destekliyoruz. Buna paralel olarak, 2015 yılı sonu itibarıyla, G-20 ülkeleri arasında vergi konularında otomatik bilgi paylaşımına başlanmasını bekliyoruz. Vergi Meselelerinde Müşterek İdari Yardımlaşma Çok Taraflı Sözleşmesi ne ilave bir gecikme olmaksızın katılmaları yönünde tüm ülkelere çağrıda bulunuyoruz. Yeni standardın küresel ölçekte tam anlamıyla ve pratik olarak uygulanmasını bekliyoruz. Küresel Forum u, talebe binaen bilgi paylaşımının etkin olarak uygulanmasına yönelik kapsamlı ülke notlarını tahsis surecini tamamlama ve standartlara uyumu mutat bir şekilde izlemesi hususunda teşvik ediyoruz. Özellikle Küresel Forum incelemesinde İkinci Aşamaya geçememiş on dört ülke başta olmak üzere, tüm ülkelerin Küresel Forum tavsiyelerine uyum sağlamasını istiyoruz. Küresel Forumu, Mali Eylem Görev Gücü nün (FATF) gerçek yararlanıcıya ilişkin çalışmalarından faydalanmaya davet ediyoruz. Küresel Forum un gerçek yararlanıcıya ilişkin raporu ile otomatik bilgi paylaşımına yönelik yeni standardın uygulanmasının denetimine ve incelemesine yönelik bir mekanizma kurulmasına ilişkin raporunu bekliyoruz. 13

14 52. Yerel kaynakların harekete geçirilmesi kalkınmanın finansmanı için kritik önemi haiz olduğundan, gelişmekte olan ülkeler daha şeffaf bir uluslararası vergi sisteminden faydalanabilmeli ve gelir kapasitelerini güçlendirebilmelidir. Vergide bilgi paylaşımının artmasının, bundan faydalanan tüm ülkeler için önemini kabul ediyoruz. Otomatik bilgi paylaşımının, en az gelişmiş ülkeler dâhil tüm ülkelere erişilebilir olmasını sağlamayı taahhüt ediyoruz ve bu ülkelerin kapasite geliştirmeleri için destek sağlamaya çalışacağız. Kalkınma Çalışma Grubu`nu Finans Hattıyla müştereken; OECD, Vergide Bilgi Paylaşımı Küresel Forumu ve diğer uluslararası kuruluşlarla birlikte çalışarak; gelişmekte olan ülkelerin yeni otomatik bilgi paylaşım standardını uygulamalarına engel olan hususları nasıl ortadan kaldıracaklarına dair bir yol haritası oluşturmaya ve Saint Petersburg Kalkınma Görünüm Planında yer verilen eylemlerle ilgili olarak standardın karşılanmasına yardımcı olmaya çağırıyoruz. Kalkınma Çalışma Grubu bir sonraki Zirveye bu konuda rapor sunmalıdır. Uluslararası kuruluşlarla birlikte çalışarak, tecrübe paylaşımında bulunmaya, kapasite geliştirmeye ve başarıyı teminen uzun ömürlü ortaklık programlarına dâhil olmaya devam edeceğiz. Bu çerçevede, OECD nin, vergi konusunda gelişmekte olan ülkelerin yerel kapasitelerini artırmayı ve bilgi paylaşımını sağlamayı amaçlayan Sınır Tanımayan Vergi Müfettişleri girişimini memnuniyetle karşılıyoruz. Son olarak, gelişmekte olan ülkeleri (otomatik bilgi paylaşımına ek olarak) vergi idarelerinin ihtiyaçlarını tespit etme ve kapasitelerini geliştirme hususlarında desteklemeye devam edeceğimizi taahhüt ediyoruz ve bu desteğin gelişmekte olan ülke talebiyle başlamasını destekliyoruz. Uluslararası Finansal Mimari 53. Süregelen IMF yönetim reformların tamamlanması, Fon un güvenilirliğini, meşruiyetini ve etkililiğini artırmak için vazgeçilmezdir. Bu nedenle, 2010 IMF Kota ve Yönetim Reformu nun ivedilikle onaylanmasına ihtiyaç duyulmaktadır. IMF İcra Direktörleri Kurulu nun yeni kota formülü üzerinde nihai uzlaşıya varılması sürecini 15. Genel Kota Gözden Geçirmesi ile birleştirme kararını desteklemeyi sürdürüyoruz. Tüm IMF üyeleri ile birlikte, kota formülü üzerinde anlaşmak ve 15. Genel Kota Gözden Geçirmesini, Seul Zirvesi nde uzlaşıldığı ve Cannes ile Los Cabos ta teyit edildiği üzere, 2014 yılı Ocak ayına kadar tamamlamak doğrultusundaki taahhüdümüze bağlıyız. Bu hedefe ulaşılması için, 2013 yılı Ekim ayı içerisindeki G-20 Bakanlar ve IMFC Toplantılarına kadar anlaşılmasına ve bu suretle, daimi bir ilerleme kaydedilmesine büyük önem atfediyoruz. Formüle dayalı olarak belirlenecek kota dağılımının, IMF üyelerinin küresel ekonomi içindeki dinamik yükselen piyasa ekonomileri ve gelişmekte olan ülkelerdeki güçlü gayri safi yurtiçi hâsıla büyümesi ışığında önemli ölçüde değişen- ağırlıklarını daha iyi yansıtması gerektiğine ilişkin geçmiş taahhüdümüzü yineliyoruz. Bu ağırlıklar, bu Genel Kota Gözden Geçirmesi kapsamında, IMF nin en yoksul üyelerinin temsil gücünün korunmasına olan ihtiyacı bir kez daha teyit ediyoruz. 54. Los Cabos ta, etkin küresel güvenlik ağlarının öneminin farkında olarak, kayda değer sayıda ülkenin IMF kaynaklarının 461 milyar ABD dolar artırılmasına yönelik verdiği 14

15 taahhütleri memnuniyetle karşılamıştık. Bugün, taahhüt edilen bu kaynakların büyük çoğunluğunun IMF ye, ikili kredi ya da tahvil satın alım anlaşmaları aracılığıyla sunulduğunu ilan etmekten memnuniyet duyuyoruz. Bu geniş kapsamlı işbirliği çabası, Fon un krizlerin önlenmesi ve çözümlenmesindeki rolünün güçlendirilmesi ve böylelikle küresel finansal istikrarın korunmasına katkı sağlanmasına yönelik uluslararası toplumun kararlılığını sergilemektedir. 55. Bölgesel Finansman Düzenlemeleri nin (BFD) mevcut küresel finansal güvenlik ağında önemli bir rol oynayabileceğini teyit ediyoruz. Cannes da kabul ettiğimiz, IMF ve BFD ler arasındaki işbirliğinin önemini, ilgili kurumların görev tanımı ve bağımsızlığını muhafaza ederek vurgulayan ortak ilkeleri yeniden teyit ediyoruz. Bu konuda, IMF ve G-20 nin yürüttüğü son çalışmaları göz önüne alarak; IMF ve BFD ler arasında süreklilik arz eden, esnek ve gönüllü bir diyalogun iyi yapılandırılmış iletişim kanalları aracılığıyla oluşturulmasını bekliyoruz. BFD lerin kendi arasında da esnek ve gönüllülük esasına dayalı, gayrı resmi bir fikir ve tecrübe teatisi tesis etmek amacıyla yürütülecek diyalogun önemini not ediyoruz. Bu çerçevede Bakanlarımızdan, IMF-BFD işbirliğinin yanı sıra BFD ler arası diyaloga ilişkin gelişmeleri ve ilerlemeleri izlemelerini istiyoruz. 56. Kamu borç yönetimine ilişkin mevcut uygulamaların güçlendirilmesi, daha dirençli bir kamu finansman yapısı sağlanması açısından önemlidir. Kamu Borç Yönetimi Kılavuzları nın yakın geçmişteki tecrübelerimiz ışığında güncellenmesine yönelik IMF ve Dünya Bankası nca sürdürülen çalışmaları memnuniyetle karşılıyoruz. Bakanlarımızdan, söz konusu Kılavuzların güncellenmesine ilişkin ilerlemeyi ve OECD nin devlet garantileri de dâhil olmak üzere, kamu borçlarının temini, yönetimi ve itfasına ilişkin yol gösterici uygulamalarının güncellenmesi hakkındaki ara raporunu değerlendirmelerini istiyoruz. 57. Son yıllardaki gerçekleşmeler, borç sürdürülebilirliğinin herkes için önemini göstermiştir. Bu nedenle biz, IMF ve Dünya Bankası nın bu hususta sürdürdüğü dikkati uygun buluyoruz. Ayrıca, düşük gelirli ülkeler için IMF-Dünya Bankası Borç Sürdürülebilirlik Çerçevesi nin uygulanmasını destekliyoruz. Uygulamalarımızın daha sağlam bir bilgi zeminine oturması ve uygun kanallar aracılığıyla sürdürülebilir finansmanın, sürdürülebilir büyümenin ve kalkınmanın sağlanması amacıyla bu Çerçeve yi göz önünde bulunduracağız. Sürdürülebilir finansmana yönelik ilkelerin geliştirilmesi olasılığı da dâhil olmak üzere, bu konularda, düşük gelirli ülkelerle daha kapsayıcı tartışmaların yapılmasına ihtiyaç duyulduğu hususunda uzlaşıya vardık. IMF ve Dünya Bankası ndan düşük gelirli ülkelere, ihtiyatlı orta vadeli borç yönetim stratejilerinin hazırlanması ve borç yönetim kapasitelerinin geliştirilmesi konularında kendi talepleri dâhilinde yardım etmeye devam etmelerini istiyoruz. 58. Küresel likidite koşullarını yansıtan göstergeler geliştirilmesi konusunda IMF ve BIS (Uluslararası Ödemeler Bankası) tarafından, fiyat ve miktar tabanlı ölçütleri göz önünde bulundurarak gerçekleştirilen çalışmaları not ediyoruz. Küresel likidite göstergelerinin daha kapsamlı bir şekilde Fon un gözetim çerçevesine nasıl dâhil edilebileceğine yönelik öneriler geliştirmek amacıyla ilave araştırmalar yapması yönünde Fon a çağrıda bulunuyoruz. 15

16 59. Etkin yerel para birimi cinsinden tahvil piyasalarının, ulusal ekonomilerin ve finansal sistemlerin dayanıklılığını artırma noktasında önemli bir rol oynadığını yineliyoruz. IMF, Dünya Bankası Grubu, Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası, OECD ve diğer uluslararası kuruluşların, Yerel Para Birimi Cinsinden Tahvil Piyasalarına İlişkin Teşhis Çerçevesi ni hazırlamalarının yanı sıra, Yerel Para Birimi Cinsinden Tahvil Piyasalarının Geliştirilmesine İlişkin Eylem Planı nın uygulanmasına yönelik çalışmalarını memnuniyetle karşılıyoruz. Uluslararası kuruluşları, diğer teknik yardım sağlayıcıları ve ülke yetkililerini, yerel para birimi cinsinden tahvil piyasalarının geliştirilmesinin desteklenmesine yönelik reform ve kapasite geliştirme önceliklerinin belirlenmesi ve oluşturulması konusunda Teşhis Çerçevesi ni kullanmaları hususunda teşvik ediyoruz. 60. Bakanlarımızın, Uluslararası Kalkınma Birliği nin (IDA) 17. kaynak artırımına ve Afrika Kalkınma Fonu nun (AfDF) 13. kaynak artırımına yönelik taahhütlerini memnuniyetle karşılıyoruz. Finansal Düzenlemeler Başarılarımız ve Önümüzdeki Dönemde Yapılacaklar 61. Geride bıraktığımız beş yılda finansal sektörlerimizde uluslararası tutarlılığı haiz düzenlemelerin uygulanması konusunda önemli gelişmeler kaydettik. Bütün önemli ülkeler, tamamen ya da kısmen: Yeni küresel sermaye yeterlilik düzenlemelerini (Basel III) uygulamaya koydu, Tezgâh üstü türev ürünlerin organize piyasalarda ya da elektronik platformlarda işlem görmesi, merkezi takası ve raporlanmasına yönelik gerekli çerçeveyi tamamladı, Küresel sistemik öneme sahip banka ve sigorta şirketlerini belirledi ve bunların olası risklerinin azaltılması amacıyla geliştirilmiş ihtiyati standartlara tabi olması hususunda mutabık kaldı, Karmaşık ve büyük finansal kurumların vergi mükellefleri aleyhine kayıplara neden olmaksızın muntazam bir şekilde tasfiyesine yönelik üzerinde uzlaşılmış araçları ve süreçleri uygulamaya koydu, Gölge bankacılıktan kaynaklanan olası sistemik risklerin finansal istikrara etkilerine yönelik gelişme kaydetti. Bu düzenlemelerin uygulanmasına bağlılık ve bu konuda uluslararası işbirliğinin sağlanması geçmişte emsali olmayan bir olaydır. Ancak, bu konuda yapılması gereken daha çok şey bulunmaktadır. Çalışmalar tamamlanana kadar, reformların hızlı bir şekilde yürütülmesi konusunda kararlıyız. 16

17 Güçlü sürdürülebilir ve Dengeli Ekonomik Büyümeyi Destekleyen Bir Finansal Sisteme Doğru 62. Kasım 2008 de Vaşington daki taahhüdümüzden bu yana, krize neden olan önemli fay hatlarını bertaraf etmeyi amaçlayan geniş bir yelpazede reform üzerinde uzlaştık ve bunları uyguluyoruz. Uluslararası tutarlı ve ayrım yapmayan bir şekilde tüm finansal kurumların, piyasaların ve piyasa katılımcılarının durumlarına uygun düzenlenmesini ya da gözetime tabi olmasını temin ediyoruz. Çalışmalarımızda önemli derecede ilerleme sağlandı ancak çalışmalarımız henüz tamamlanmadı. Sistemik riskle mücadeleye tam olarak bağlıyız. Daha dayanıklı finansal kurumlar geliştiriyor, batmasına izin verilemeyecek kadar büyük olgusunu bertaraf etme yolunda önemli gelişmeler kaydediyor, şeffaflığı ve piyasaların bütünlüğünü artırıyor, mevzuattaki boşlukları gideriyor ve gölge bankacılıktan kaynaklanan riskleri ortadan kaldırmak için çalışıyoruz. Türev ürünler piyasasında daha güvenli yaparak, piyasa alt yapılarını daha da güçlendirerek ve kredi derecelendirme kurumlarını yeniden düzenleyerek, finansal piyasaların kesintisiz bir şekilde işlemesini destekliyoruz. 63. Serbest, bütüncül ve sağlam bir küresel finansal sistemin faydalarını elde etme konusunda kararlıyız. Bu amaçla, üzerinde uzlaşma sağlanmış reformların tutarlı ve ayrım gözetmeyen bir şekilde tam olarak uygulanması için gerekli adımları atmaya devam edeceğiz. İşbirliği ve bilgi paylaşımını geliştireceğiz. 64. Ahlaki tehlikeyi ve sistemik riski azaltmayı, finansal istikrarı geliştirmeyi ve sürdürülebilir ve dengeli bir ekonomik büyümeyi desteklemeyi amaçlayan finansal düzenleme reformlarını teşvik ediyoruz. Bu cihetle, Finansal İstikrar Kurulu nun (FSB); bu yıl daha fazla mali özerkliğe sahip, finansal düzenlemeye ilişkin politikaların geliştirilmesini ve uygulanmasını koordine etme kapasitesi daha güçlü bir tüzel kişilik olarak kurulmasını memnuniyetle karşılıyoruz. Ayrıca, FSB nin finansal düzenlemeler reform gündemine ilişkin olarak Zirve ye sunulmak üzere hazırlanan ilerleme raporunu ile bu konudaki özet raporunu ve bugüne kadar kaydedilen önemli gelişmeleri memnuniyetle karşılıyoruz. FSB nin temsil yapısının gözden geçirme kararını destekliyor ve FSB nin bu konudaki raporunu bir sonraki Zirvede sunmasını bekliyoruz. 65. Kabul edilen reformları uygulamaya ilişkin taahhüdümüze ilişkin peşin hükümlü bir tavır takınmadan, istenmeyen mühim sonuçları uygun şekilde ele almak amacıyla, kabul edilen finansal düzenleme reformlarının, yükselen piyasalar ve gelişmekte olan ülkelere etkilerinin izlenmesi için FSB`nin, standart belirleyici kuruluşlar, IMF ve Dünya Bankası Grubuyla birlikte kaydettiği gelişmeyi takdirle karşılıyoruz. IMF, Dünya Bankası ve diğer standart belirleyici kuruluşlara, bu alandaki takip, analiz ve teknik destek çalışmalarını hızlandırma çağrısında bulunuyoruz. Son olarak, gerektiğinde uygulamaların izlenmesine yönelik çerçevesinin bir parçası olarak, FSB`yi gelişen düzenleyici reformların, yükselen piyasalara ve gelişmekte olan ekonomilere etkilerini izleme, analiz etme ve raporlama hususunda tevsik ediyoruz. 66. Finansal düzenlemeler gündemini tamamlanana kadar izlemeye kararlıyız. Küresel piyasaların parçalanması riskini göz önünde bulundurmaya devam edeceğiz. Finansal 17

18 düzenlemeler konusunda işbirliğinde bulunmaya devam edeceğiz ve bir sonraki buluşmamıza değin, Bakanlarımız ve Merkez Bankası Başkanlarımızla FSB tarafından daha da ileri düzeyde gelişme sağlanmasını bekliyoruz. Finansal düzenlemeler reformunun finansal sistemin dayanıklılığına, finansal istikrara ve uzun dönem yatırımların finansmanına etkilerini izlemeye ve değerlendirmeye de devam edeceğiz. Dayanıklı Finansal Kurumların Tesisi ve Batmasına İzin Verilemeyecek Kadar Büyük Olgusunun Ortadan Kaldırılması 67. Üzerinde uluslararası uzlaşma sağlanan takvime göre, Basel III ü uygulayacağımıza ilişkin taahhüdümüzü yineliyoruz ve Los Cabos tan bu güne kaydedilen gelişmeyi memnuniyetle karşılıyoruz. Basel III standartlarının tutarlı bir şekilde uygulanması zaruridir. Bu nedenle, Basel Komitesi nin, ulusal düzenlemelerin Basel III le tutarlılığının değerlendirilmesine yönelik çalışmasını ve Basel III ün uygulanmasına ilişkin güncellenmiş ilerleme raporunu memnuniyetle karşılıyoruz. Basel Komitesi nin risk ağırlıklı kalemlerin tutarlılığına ilişkin raporunu da memnuniyetle karşılıyoruz. Basel Komitesi tarafından düzenleyici sermaye oranlarının karşılaştırılabilirliğinin geliştirilmesine yönelik olarak yapılacak çalışmayı görmeyi bekliyoruz. Basel Komitesi nin, Basel III çerçevesinin tamamlanmamış bileşenlerinden uluslararası uyumu sağlanmış bir kaldıraç oranının oluşturulmasına ve net istikrarlı fonlama oranına ilişkin çalışmalarını üzerinde uzlaşma sağlanan takvim dâhilinde tamamlamasını bekliyoruz. 68. Batmasına izin verilemeyecek kadar büyük olgusunun ortadan kaldırılmasına ilişkin gelişmelere ve bu konuda önümüzdeki dönemde atılacak adımlara yönelik FSB raporunu memnuniyetle karşılıyoruz. FSB nin Etkin Çözümleme Temel İlkeleri nin, finansal sektörün sistemik önemi haiz tüm unsurlarına tam bir şekilde uygulanmasını sağlayacak yasal reformları gerçekleştirme taahhüdümüzü yineliyoruz. Sınır ötesi çözümlemenin önündeki engelleri ortadan kaldırmaya yönelik gerekli adımları atacağız. Denetleyici kurumların, harekete geçmek için güçlü yetkilere, yeterli kaynaklara ve bağımsızlığa sahip olmasını sağlama taahhüdümüzü tekrar teyit ediyoruz. FSB ye, 2014 yılı sonuna kadar, diğer uluslararası standart koyucu kuruluşlarla istişare içerisinde, küresel sistemik öneme sahip kuruluşların batmaları halinde zarar karşılama kapasitelerinin yeterliliğine ilişkin tekliflerini hazırlama çağrısında bulunuyoruz. Bankacılık sektörüne ilişkin yapısal reformların çözümlemeye yardımcı olacağını kabul ediyoruz ve FSB yi, IMF ve OECD ile işbirliği içerisinde bu reformların sınır ötesi tutarlılığını ve ülke koşullarını da dikkate alarak, küresel finansal istikrara etkilerini incelemeye ve bir sonraki Zirve ye rapor etmeye davet ediyoruz. 69. İlk aşamada çözümleme planları ve grup çapında yoğunlaştırılmış denetime tabi olacak, küresel sistemik öneme sahip sigorta şirketlerine yönelik ilk listenin yayımlanmasını memnuniyetle karşılıyoruz. Listenin yıllık olarak güncellenmesini ve Uluslararası Sigorta Denetçileri Birliği (IAIS) tarafından, küresel sistemik öneme sahip sigorta şirketlerine uygulanacak daha yüksek zarar karşılama yükümlülüğüne temel teşkil edecek, basit ve grup çapında bir sermaye yeterlilik oranının oluşturulmasına yönelik çalışmaların, 2014 yılındaki 18

19 bir sonraki Zirve ye kadar sonuçlandırılmasını bekliyoruz. Buna ek olarak IAIS in uluslararası faaliyet gösteren Sigorta şirketi gruplarının gözetim ve denetimi için kapsamlı bir çerçeve geliştirilmesine yönelik ilave çalışmalarını bekliyoruz. 70. FSB den Uluslararası Menkul Kıymet Komisyonları Örgütü (IOSCO), ve diğer standart belirleyici kuruluşlarla istişare içinde, bankacılık ve sigortacılık dışında kalan küresel sistemik öneme sahip finansal kuruluşların belirlenmesine ilişkin bir yöntemin, kamuoyunun görüşlerine sunulmak üzere, 2013 yılı sonuna kadar geliştirmesini istiyoruz. Ödeme ve Mutabakat Sistemleri Komitesi (CPSS) ve IOSCO ya, sistemik öneme sahip piyasa altyapılarına ilişkin çalışmalarına devam etmeleri çağrısında bulunuyoruz. Finansal Piyasaların Sürekli İşlerliğinin ve Şeffaflığının Geliştirilmesi 71. Finansal İstikrar Kurulu nun (FSB) tezgâh üstü türev araçları reformuna yönelik, üye ülkelerin tezgâh üstü türev araçları reformunun uygulamaya konulması amacıyla yasal ve düzenleyici çerçevede gerçekleştirecekleri değişikliklere ilişkin atmayı taahhüt ettikleri adımları da içeren ilerleme raporunu memnuniyetle karşılıyoruz. Önemli Düzenleyici Kuruluşlar tarafından, tezgâh üstü türev araçları reformlarına ilişkin sınır ötesi hususlarda ortaya koyulan uzlaşma setini; ülke mevzuatları arasında geriye kalan çatışma, uyumsuzluk, boşluk ve mükerrerlik yaratan unsurların küresel ölçekte çözümü konusunda önemli bir yapıcı adım olarak memnuniyetle karşılıyoruz. Ayrıca, üzerinde uzlaşma sağlanan hususların hızlı bir şekilde uygulanmasını bekliyoruz. Ayrım gözetmeksizin benzer sonuçlara ulaşıldığı ve ilgili kurumlarca haklılığı ortaya koyulduğu takdirde, ülkelerin ve düzenleyicilerin birbirlerinin düzenlemelerine saygı göstermeleri hususunda hem fikiriz. Bu noktada, ülkelerin düzenleyici çerçeve, yerel piyasa uygulamaları ve diğer özelliklerinden kaynaklanan farklılıkları da dikkate alınmalıdır. Düzenleyici kurumlara, FSB ve Önemli Düzenleyici Kuruluşlar ile iş birliği halinde çalışmak üzere; çakışan sınır ötesi düzenleme rejimleri ve düzenleyici arbitraja neden olan sorunların çözümüne yönelik planlarını sunmaları yönünde çağrıda bulunuyoruz. 72. Finansal göstergelere ve kredi derecelendirme kuruluşlarına ilişkin düzenlenen üst düzey G-20 seminerinin çıktılarını not ediyoruz. FSB nin yol haritası ile uyumlu olarak, ulusal makamlar ve standart belirleyici kuruluşlara, kredi derecelendirme kuruluşlarına olan bağımlığının azaltılmasına yönelik ilerlemelerin hızlandırılması için çağrıda bulunuyoruz. Kredi derecelendirme kuruluşlarının şeffaflığının ve aralarındaki rekabetin geliştirilmesine yönelik adımları destekliyoruz ve Uluslararası Menkul Kıymet Komisyonları Örgütü (IOSCO) nün kredi derecelendirme kuruluşlarına ilişkin temel tüzüğündeki temel düzenlemelerini gözden geçirmesini bekliyoruz. Finansal göstergelere yönelik reformlarla ilgili çalışmaları koordine etmek için FSB bünyesinde Kamu Sektörü Yönlendirme Grubu nun kurulmasını destekliyoruz. IOSCO nun Finansal Göstergelere Yönelik Prensipleri ni onaylıyoruz ve bankacılık sektörü ile finansal piyasalarda uluslararası çapta kullanılan göstergelere ilişkin gerekli reformların IOSCO nun Prensipleri ile uyumlu olarak yapılmasını bekliyoruz. 19

20 73. FSB nin ücretlendirme politikalarına yönelik ilke ve standartlara uyuma ilişkin ilerleme raporunu memnuniyetle karşılıyoruz. Bu standart ve ilkelerin tutarlı bir şekilde uygulanacağı taahhüdümüzü yineliyor ve FSB den bu konudaki mevcut izleme çalışmalarına devam etmesini istiyoruz. 74. Finansal sistemin dayanıklılığının artırılması için muhasebe standartlarının uyumlaştırılmasına yönelik süregelen çalışmaların öneminin vurguluyoruz. Uluslararası Muhasebe Standartları Kurulu (IASB) ve Finansal Muhasebe Standartları Kurulu ndan (FASB), yüksek niteliklere sahip tek bir muhasebe standartları seti oluşturmaya yönelik mevcut projeler kapsamındaki çalışmalarını 2013 yılı sonu itibarıyla tamamlamalarını istiyoruz. Finansal kuruluşların karşı karşıya oldukları riskleri daha geniş ölçüde raporlamaları için, Güçlendirilmiş Bildirim Görev Gücü nün mevcut çalışmaları da dâhil olmak üzere, kamu ve özel sektörce atılacak ilave adımları destekliyoruz. 75. Düzenleyici ve denetleyici kurumlar için uluslararası işbirliği ve bilgi paylaşımı standartlarına uyum sağlanmasını destekliyor ve bu alanda ilerlemeler sağlanması çağrımızı yineliyoruz. Gölge Bankacılıktan Kaynaklanan Risklerin Ortadan Kaldırılması 76. Banka dışı finansal aracılık faaliyetlerinin, ekonomiye destek olacak kredilerin artırılmasında bankalara önemli bir alternatif olabileceğinin bilincinde olarak, gölge bankacılık sisteminin denetimine ve düzenlemesine yönelik politika önerilerine ilişkin çalışmalarda sağlanan ilerlemeyi, bu piyasaya ilişkin potansiyel sistemik risklerin azaltılmasına yönelik önemli bir adım olarak memnuniyetle karşılıyoruz. Bu önerilerin ülkelerin özel koşullarını da dikkate alarak vaktinde uygulanması için çalışacağız. Gölge bankacılık kurumlarına ve faaliyetlerine ilişkin olarak ortaya konulan net takvim ile mevcut sistemik risk unsurlarıyla mütenasip şekilde güçlendirilmiş bir düzenleme ve denetim çerçevesinin geliştirilmesine yönelik eylemlerin yer aldığı FSB raporlarını ve üzerinde uzlaşılmış yol haritasını (Ek) memnuniyetle karşılıyoruz. Kara Paranın Aklanması ve Terörizmin Finansmanı ile Mücadele 77. Mali Eylem Görev Gücü nün (FATF) kara paranın aklanmasına ve terörizmin finansmanına yönelik çalışmaları ile vergi suçları, yolsuzluk, terörizm ve uyuşturucu ticareti gibi diğer suçlarla mücadeleye yönelik katkılarına olan bağlılığımızı yineliyoruz. FATF standartlarının karşılanmasına yönelik ülkelerce sağlanan gelişmeleri takdir etmekle birlikte; kara paranın aklanması ve terörizmin finansmanına yönelik önlemlerin eksik olduğu, yüksek riskli ülkelerin belirlenmesini ve denetlenmesini bilhassa destekliyoruz. Tüm ülkeleri, tüzel kişilerin ve yasal düzenlemelerin şeffaf olmamasından kaynaklanan riskleri ele almaya davet ediyoruz. Firmaların ve fonlar gibi vergi konuları ile de ilgili olan diğer yasal düzenlemelerin yararlanıcı sahiplerinin belirlenmesine yönelik FATF standartlarının karşılanmasını temin 20

G20 BİLGİLENDİRME NOTU

G20 BİLGİLENDİRME NOTU G20 BİLGİLENDİRME NOTU A. Finans Hattı Gündemi a. Büyüme Çerçevesi Güçlü, sürdürülebilir ve dengeli büyüme için küresel politikalarda işbirliğinin sağlamlaştırılması Etkili bir hesap verebilirlik mekanizması

Detaylı

Bildirge - İngilizce Orijinalinin Gayriresmî Tercümesidir - G20 Bakanlar ve Merkez Bankası Başkanları Toplantısı 16-17 Nisan 2015, Vaşington, ABD 1.

Bildirge - İngilizce Orijinalinin Gayriresmî Tercümesidir - G20 Bakanlar ve Merkez Bankası Başkanları Toplantısı 16-17 Nisan 2015, Vaşington, ABD 1. Bildirge - İngilizce Orijinalinin Gayriresmî Tercümesidir - G20 Bakanlar ve Merkez Bankası Başkanları Toplantısı 16-17 Nisan 2015, Vaşington, ABD 1. Bazı büyük ekonomilerde ekonomik aktivitedeki güçlenmeyi

Detaylı

Özet. Gelişen küresel ekonomide uluslararası yatırım politikaları. G-20 OECD Uluslararası Yatırım Küresel Forumu 2015

Özet. Gelişen küresel ekonomide uluslararası yatırım politikaları. G-20 OECD Uluslararası Yatırım Küresel Forumu 2015 G-20 OECD Uluslararası Yatırım Küresel Forumu 2015 Gelişen küresel ekonomide uluslararası yatırım politikaları Ekonomi Bakanligi Ev Sahipliginde Özet 5 Ekim 2015 Hilton Istanbul Bosphorus Hotel İstanbul,

Detaylı

ORTA VADELİ PROGRAM ( ) 8 Ekim 2014

ORTA VADELİ PROGRAM ( ) 8 Ekim 2014 ORTA VADELİ PROGRAM (2015-201) 8 Ekim 2014 DÜNYA EKONOMİSİ 2 2005 2006 200 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 T 2015 T Küresel Büyüme (%) Küresel büyüme oranı kriz öncesi seviyelerin altında seyretmektedir.

Detaylı

İŞLETME 2020 MANİFESTOSU AVRUPA DA İHTİYACIMIZ OLAN GELECEK

İŞLETME 2020 MANİFESTOSU AVRUPA DA İHTİYACIMIZ OLAN GELECEK İŞLETME 2020 MANİFESTOSU AVRUPA DA İHTİYACIMIZ OLAN GELECEK Daha kapsayıcı bir toplum için sözlerini eyleme dökerek çalışan iş dünyası ve hükümetler AVRUPA DA İHTİYACIMIZ OLAN GELECEK Avrupa da önümüzdeki

Detaylı

SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK POLİTİKASI. Sürdürülebilirlik vizyonumuz

SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK POLİTİKASI. Sürdürülebilirlik vizyonumuz SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK POLİTİKASI Sürdürülebilirlik vizyonumuz 150 yıllık bir süreçte inşa ettiğimiz rakipsiz deneyim ve bilgi birikimimizi; ekonomiye, çevreye, topluma katkı sağlamak üzere kullanmak, paydaşlarımız

Detaylı

G20 Liderler Zirvesi Bildirgesi 15-16 Kasım 2014, Brisbane

G20 Liderler Zirvesi Bildirgesi 15-16 Kasım 2014, Brisbane G20 Liderler Zirvesi Bildirgesi 15-16 Kasım 2014, Brisbane Gayriresmi Tercüme 1. İnsanlara dünyanın her yerinde daha iyi yaşam standartlarının ve daha kaliteli istihdamın sağlanması için küresel büyümenin

Detaylı

Toplam Erkek Kadin 20 35.9. Ermenistan Azerbaycan Gürcistan Kazakistan Kırgızistan Moldova Cumhuriyeti. Rusya Federasyonu

Toplam Erkek Kadin 20 35.9. Ermenistan Azerbaycan Gürcistan Kazakistan Kırgızistan Moldova Cumhuriyeti. Rusya Federasyonu Doğu Avrupa, Orta Asya ve Türkiye de İnsana Yakışır İstihdamın Geliştirilmesi Alena Nesporova Avrupa ve Orta Asya Bölge Direktör Yardımcısı Uluslararası Çalışma Ofisi, Cenevre Sunumun yapısı Kriz öncesi

Detaylı

2005 YILI İLERLEME RAPORU VE KATILIM ORTAKLIĞI BELGESİNİN KOPENHAG EKONOMİK KRİTERLERİ ÇERÇEVESİNDE ÖN DEĞERLENDİRMESİ

2005 YILI İLERLEME RAPORU VE KATILIM ORTAKLIĞI BELGESİNİN KOPENHAG EKONOMİK KRİTERLERİ ÇERÇEVESİNDE ÖN DEĞERLENDİRMESİ 2005 YILI İLERLEME RAPORU VE KATILIM ORTAKLIĞI BELGESİNİN KOPENHAG EKONOMİK KRİTERLERİ ÇERÇEVESİNDE ÖN DEĞERLENDİRMESİ TEPAV EPRI Dış Politika Etütleri AB Çalışma Grubu 9 Kasım 2005 Ankara Zeynep Songülen

Detaylı

Dünya Bankası Finansal Yönetim Uygulamalarında Stratejik Yönelimler ve Son Gelişmeler

Dünya Bankası Finansal Yönetim Uygulamalarında Stratejik Yönelimler ve Son Gelişmeler Dünya Bankası Finansal Yönetim Uygulamalarında Stratejik Yönelimler ve Son Gelişmeler ECA Bölge Perspektifi Marius Koen TÜRKİYE: Uygulama Destek Çalıştayı 6-10 Şubat 2012 Ankara, Türkiye 2 Kapsam ve Amaçlar

Detaylı

3 Temmuz 2009 İngiltere Büyükelçiliği Konutu, Ankara Saat: 16:00. Çevre ve Orman Bakanlığı nın Saygıdeğer Müsteşar Yardımcısı,

3 Temmuz 2009 İngiltere Büyükelçiliği Konutu, Ankara Saat: 16:00. Çevre ve Orman Bakanlığı nın Saygıdeğer Müsteşar Yardımcısı, Türkiye nin İklim Değişikliği Ulusal Eylem Planı nın Geliştirilmesi Projesi nin Açılış Toplantısında Ulrika Richardson-Golinski a.i. Tarafından Yapılan Açılış Konuşması 3 Temmuz 2009 İngiltere Büyükelçiliği

Detaylı

İKV DEĞERLENDİRME NOTU

İKV DEĞERLENDİRME NOTU 107 Aralık 2014 İKV DEĞERLENDİRME NOTU TÜRKİYE G-20 DÖNEM BAŞKANLIĞI NI DEVRALDI Selen Akses, İKV Kıdemli Uzmanı İKTİSADİ KALKINMA VAKFI 1 www.ikv.org.tr TÜRKİYE G-20 DÖNEM BAŞKANLIĞI NI DEVRALDI Türkiye

Detaylı

Bir Bakışta Proje Döngüsü

Bir Bakışta Proje Döngüsü 1 Bir Bakışta Proje Döngüsü Carla Pittalis, Operasyonlar Sorumlusu Dünya Bankası UYGULAMA DESTEK ÇALIġTAYI Ankara, 6-10 Şubat 2012 2 Amaçlar Proje hazırlık ve yönetim çalışmalarının önemini vurgulamak

Detaylı

Dünya ve Türkiye Ekonomisindeki Gelişmeler ve Orta Vadeli Program. 22 Kasım 2013

Dünya ve Türkiye Ekonomisindeki Gelişmeler ve Orta Vadeli Program. 22 Kasım 2013 Dünya ve Türkiye Ekonomisindeki Gelişmeler ve Orta Vadeli Program 22 Kasım 201 Büyüme Tahminleri (%) 4, 4,1 Küresel Büyüme Tahminleri (%) 4,1,2,0 ABD Büyüme Tahminleri (%) 2,,,,,,1,6,6 2,8 2,6 2,4 2,2

Detaylı

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ve Milletlerarası Ticaret Odası Değişen Küresel Ekonomi ve Türkiye Toplantısı 7 Mart 2014, İstanbul

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ve Milletlerarası Ticaret Odası Değişen Küresel Ekonomi ve Türkiye Toplantısı 7 Mart 2014, İstanbul Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ve Milletlerarası Ticaret Odası Değişen Küresel Ekonomi ve Türkiye Toplantısı 7 Mart 2014, İstanbul Saygıdeğer Konuklar, Hepinizi saygıyla selamlıyorum. Öncelikle, Sayın

Detaylı

BELGESİ. YÜKSEK PLANLAMA KURULU KARARI Tarih: 05.06.2009 Sayı: 2009/21

BELGESİ. YÜKSEK PLANLAMA KURULU KARARI Tarih: 05.06.2009 Sayı: 2009/21 TÜRKİYE HAYAT BOYU ÖĞRENME STRATEJİ BELGESİ YÜKSEK PLANLAMA KURULU KARARI Tarih: 05.06.2009 Sayı: 2009/21 Dr. Mustafa AKSOY Hayat Boyu Öğrenmenin Geliştirilmesi Operasyon Koordinatörü mustafaaksoy@meb.gov.tr

Detaylı

DIŞ EKONOMİK İLİŞKİLER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

DIŞ EKONOMİK İLİŞKİLER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ DIŞ EKONOMİK İLİŞKİLER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Temel Bilgiler G20 Nedir? G-20 (Group of 20) platformunun kuruluş amacı küresel ekonomik istikrarın sağlanması ve teşvik edilmesi için gayri resmi bir görüş alışverişi

Detaylı

Türkiye de Dünya Bankası: Öncelikler ve Programlar

Türkiye de Dünya Bankası: Öncelikler ve Programlar Türkiye de Dünya Bankası: Öncelikler ve Programlar Dünya Bankası Grubu Hakkında Dünya Bankası nedir? 1944 te kurulan Banka, kalkınma desteği konusunda dünyanın en büyük kaynağıdır 184 üye ülke sahibidir

Detaylı

G-20 Gündeminde Yer Alan Kalkınma Konuları. Bilgi Notu

G-20 Gündeminde Yer Alan Kalkınma Konuları. Bilgi Notu G-20 Gündeminde Yer Alan Kalkınma Konuları Bilgi Notu Sencer TURUNÇ Maliye Bakanlığı Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Dairesi Başkanlığı 18.02.2015 G-20 Resmi Adı: G-20 ya da Yirmiler Grubu (Group of 20)

Detaylı

DEVLET BAKANI SAYIN MEHMET ŞİMŞEK İN YAPISAL REFORMALARIN MAKROEKONOMİK ETKİLERİ KONFERANSI AÇILIŞ KONUŞMASI (26 EKİM 2007 ANKARA)

DEVLET BAKANI SAYIN MEHMET ŞİMŞEK İN YAPISAL REFORMALARIN MAKROEKONOMİK ETKİLERİ KONFERANSI AÇILIŞ KONUŞMASI (26 EKİM 2007 ANKARA) DEVLET BAKANI SAYIN MEHMET ŞİMŞEK İN YAPISAL REFORMALARIN MAKROEKONOMİK ETKİLERİ KONFERANSI AÇILIŞ KONUŞMASI (26 EKİM 2007 ANKARA) Değerli Katılımcılar, Değerli Konuklar, Türkiye, yapısal reformlar ile

Detaylı

TÜRKİYE G20 DÖNEM BAŞKANLIĞI 2015 YILI ÖNCELİKLERİ*

TÜRKİYE G20 DÖNEM BAŞKANLIĞI 2015 YILI ÖNCELİKLERİ* TÜRKİYE G20 DÖNEM BAŞKANLIĞI 2015 YILI ÖNCELİKLERİ* * G20 internet sayfasında yayımlanan metnin Türkçe tercümesidir. Türkiye Cumhuriyeti Başbakanı nın Mesajı 2008-09 yıllarında yaşadığımız Büyük Durgunluk

Detaylı

IMF, Birleşmiş Milletlerin uzmanlaşmış kurumlarından biri olsa da, kendi tüzüğü, yönetim yapısı ve mali kaynağı vardır.

IMF, Birleşmiş Milletlerin uzmanlaşmış kurumlarından biri olsa da, kendi tüzüğü, yönetim yapısı ve mali kaynağı vardır. IMF ye Genel Bakış Biz kimiz? Uluslararası Para Fonu (IMF) parasal konularda küresel işbirliğini arttırmak, mali istikrarı sağlamak, uluslararası ticareti kolaylaştırmak, yüksek istihdamı ve sürdürülebilir

Detaylı

Maliye Bakanı Sayın Mehmet Şimşek in Konuşma Metni

Maliye Bakanı Sayın Mehmet Şimşek in Konuşma Metni GSO-TOBB-TEPAV Girişimcilik Merkezinin Açılışı Kredi Garanti Fonu Gaziantep Şubesi nin Açılışı Proje Değerlendirme ve Eğitim Merkezi nin Açılışı Dünya Bankası Gaziantep Bilgi Merkezi Açılışı 23 Temmuz

Detaylı

AB LİDERLER ZİRVESİ BRÜKSEL 30 OCAK 2012

AB LİDERLER ZİRVESİ BRÜKSEL 30 OCAK 2012 AB LİDERLER ZİRVESİ BRÜKSEL 30 OCAK 2012 ZİRVE SONRASINDA YAPILAN AÇIKLAMA * Son aylarda ekonomik istikrara ilişkin bazı olumlu sinyaller gözlemlense de, finansal piyasalardaki gerginlik ekonomik aktiviteyi

Detaylı

GENEL DEĞERLENDİRME TÜRKİYE CUMHURİYET MERKEZ BANKASI

GENEL DEĞERLENDİRME TÜRKİYE CUMHURİYET MERKEZ BANKASI GENEL DEĞERLENDİRME Küresel kriz sonrası özellikle gelişmiş ülkelerde iktisadi faaliyeti iyileştirmeye yönelik alınan tedbirler sonucunda küresel iktisadi koşulların bir önceki Rapor dönemine kıyasla olumlu

Detaylı

Bankacılık sektörü. 2011 değerlendirmesi ve 2012 yılı beklentileri

Bankacılık sektörü. 2011 değerlendirmesi ve 2012 yılı beklentileri Bankacılık sektörü 2011 değerlendirmesi ve 2012 yılı beklentileri Şubat 2012 İçerik Bankacılık sektörünü etkileyen gelişmeler ve yansımalar 2012 yılına ilişkin beklentiler Gündemdeki başlıca konular 2

Detaylı

İSTANBUL ATIK MUTABAKATI

İSTANBUL ATIK MUTABAKATI İSTANBUL ATIK MUTABAKATI 2013 ün Mayıs ayında İstanbul da bir araya gelen dünyanın farklı bölgelerinden belediye başkanları ve seçilmiş yerel/bölgesel temsilciler olarak, küresel değişiklikler karşısında

Detaylı

Sivil Yaşam Derneği. 4. Ulusal Gençlik Zirvesi Sonuç Bildirgesi

Sivil Yaşam Derneği. 4. Ulusal Gençlik Zirvesi Sonuç Bildirgesi Sivil Yaşam Derneği 4. Ulusal Gençlik Zirvesi Sonuç Bildirgesi GİRİŞ Sivil Yaşam Derneği 21-23 Ekim 2016 tarihleri arasında Konya da 4. Ulusal Gençlik Zirvesi ni düzenlemiştir. Zirve Sürdürülebilir Kalkınma

Detaylı

ANTALYA EYLEM PLANI Antalya Eylem Planı, G20 nin küresel ekonomik toparlanmayı güçlendirmek ve güçlü, sürdürülebilir ve dengeli büyümeyi teşvik etmek

ANTALYA EYLEM PLANI Antalya Eylem Planı, G20 nin küresel ekonomik toparlanmayı güçlendirmek ve güçlü, sürdürülebilir ve dengeli büyümeyi teşvik etmek ANTALYA EYLEM PLANI Antalya Eylem Planı, G20 nin küresel ekonomik toparlanmayı güçlendirmek ve güçlü, sürdürülebilir ve dengeli büyümeyi teşvik etmek adına atacağı kararlı adımlara yönelik planını ortaya

Detaylı

Şeffaflık, Sürdürülebilirlik ve Hesap Verilebilirlikte Yeni Yaklaşımlar: Finansal Raporlama ve Denetim Penceresinden Yeni TTK

Şeffaflık, Sürdürülebilirlik ve Hesap Verilebilirlikte Yeni Yaklaşımlar: Finansal Raporlama ve Denetim Penceresinden Yeni TTK Şeffaflık, Sürdürülebilirlik ve Hesap Verilebilirlikte Yeni Yaklaşımlar: Finansal Raporlama ve Denetim Penceresinden Yeni TTK Prof. Dr. Serdar ÖZKAN İzmir Ekonomi Üniversitesi İzmir Ticaret Odası Meclis

Detaylı

Türk Bankacılık ve Banka Dışı Finans Sektörlerinde Yeni Yönelimler ve Yaklaşımlar İslami Bankacılık

Türk Bankacılık ve Banka Dışı Finans Sektörlerinde Yeni Yönelimler ve Yaklaşımlar İslami Bankacılık İÇİNDEKİLER FİNANS, BANKACILIK VE KALKINMA 2023 ANA TEMA SÜRDÜRÜLEBİLİR KALKINMA: FİNANS VE BANKACILIK ALT TEMALAR Türkiye Ekonomisinde Kalkınma ve Finans Sektörü İlişkisi AB Uyum Sürecinde Finans ve Bankacılık

Detaylı

AB MALİ YARDIMLARI VE TÜRKİYE

AB MALİ YARDIMLARI VE TÜRKİYE AB MALİ YARDIMLARI VE TÜRKİYE Eskişehir Sanayi Odası 25 Kasım 2015 Mali Yardımlar IPA Fonları 2014-2020 Döneminde 4.453,9 milyon avro Ana yararlanıcı kamu, bakanlıklar Türkiye AB Programları Toplam bütçe

Detaylı

G-20 AVUSTRALYA DÖNEM BAŞKANLIĞI 4.KALKINMA ÇALIŞMA GRUBU TOPLANTISI 3-5 Eylül 2014

G-20 AVUSTRALYA DÖNEM BAŞKANLIĞI 4.KALKINMA ÇALIŞMA GRUBU TOPLANTISI 3-5 Eylül 2014 G-20 AVUSTRALYA DÖNEM BAŞKANLIĞI 4.KALKINMA ÇALIŞMA GRUBU TOPLANTISI 3-5 Eylül 2014 Deniz BERBER AB ve Dış İlişkiler Genel Müdürlüğü Uluslararası Kuruluşlar Daire Başkanı 26 Kasım 2014 G-20 Nedir? Kuruluşu

Detaylı

C20_Arka plan_kapsayıcı büyüme_22_04_2015

C20_Arka plan_kapsayıcı büyüme_22_04_2015 KAPSAYICI BÜYÜME: Eşitsizliğin azaltılması, temel sosyal hizmetlerin finansmanı ve KOBİ ler vasıtasıyla düzgün işlerin artırılması. Giriş: C20 nin 2015 in başlarında yaptığı online anketten sonra G20 ile

Detaylı

ORTA VADELİ PROGRAM ( ) 4 Ekim 2016

ORTA VADELİ PROGRAM ( ) 4 Ekim 2016 ORTA VADELİ PROGRAM (2017-2019) 4 Ekim 2016 İçindekiler 1. Dünya Ekonomisi 2. Orta Vadeli Programın Temel Amaçları ve Büyüme Stratejisi 3. Orta Vadeli Programın (2017-2019) Temel Makroekonomik Büyüklükleri

Detaylı

Büyüme, Tasarruf-Yatırım ve Finansal Sektörün Rolü. Hüseyin Aydın Yönetim Kurulu Başkanı

Büyüme, Tasarruf-Yatırım ve Finansal Sektörün Rolü. Hüseyin Aydın Yönetim Kurulu Başkanı Büyüme, Tasarruf-Yatırım ve Finansal Sektörün Rolü Hüseyin Aydın Yönetim Kurulu Başkanı Büyüme: Yatırım ve Tasarrufun Fonksiyonu Büyüme : Büyümenin Temel Unsuru : Üretimin Temel Faktörleri : Üretimin Diğer

Detaylı

KARADENİZ EKONOMİK İŞBİRLİĞİ ÖRGÜTÜ 25. KURULUŞ YILDÖNÜMÜ ZİRVESİ BİLDİRİSİ. (İstanbul, 22 Mayıs 2017)

KARADENİZ EKONOMİK İŞBİRLİĞİ ÖRGÜTÜ 25. KURULUŞ YILDÖNÜMÜ ZİRVESİ BİLDİRİSİ. (İstanbul, 22 Mayıs 2017) KARADENİZ EKONOMİK İŞBİRLİĞİ ÖRGÜTÜ 25. KURULUŞ YILDÖNÜMÜ ZİRVESİ BİLDİRİSİ (İstanbul, 22 Mayıs 2017) Karadeniz Ekonomik İşbirliği Örgütü (KEİ) Üye Devletleri Devlet ve Hükümet Başkanları olarak bizler,

Detaylı

EĞİTİM VE ÖĞRETİM 2020 BİLGİ NOTU

EĞİTİM VE ÖĞRETİM 2020 BİLGİ NOTU EĞİTİM VE ÖĞRETİM 2020 BİLGİ NOTU Sosyal, Bölgesel ve Yenilikçi Politikalar Başkanlığı (ŞUBAT 2014) Ankara 0 Avrupa 2020 Stratejisi ve Eğitim de İşbirliğinin Artan Önemi Bilimsel ve teknolojik ilerlemeler

Detaylı

BU YIL ULUSLARARASI KOOPERATİFLER YILI!

BU YIL ULUSLARARASI KOOPERATİFLER YILI! BU YIL ULUSLARARASI KOOPERATİFLER YILI! Birleşmiş Milletler Genel Kurulu; kooperatiflerin sosyo-ekonomik kalkınmaya, özellikle yoksulluğun azaltılmasına, istihdam yaratılmasına ve sosyal bütünleşmeye olan

Detaylı

INTERNATIONAL MONETARY FUND IMF (ULUSLARARASI PARA FONU) KÜRESEL EKONOMİK GÖRÜNÜM OCAK 2015

INTERNATIONAL MONETARY FUND IMF (ULUSLARARASI PARA FONU) KÜRESEL EKONOMİK GÖRÜNÜM OCAK 2015 INTERNATIONAL MONETARY FUND IMF (ULUSLARARASI PARA FONU) KÜRESEL EKONOMİK GÖRÜNÜM OCAK 2015 Hazırlayan: Ekin Sıla Özsümer AB ve Uluslararası Organizasyonlar Şefliği Uzman Yardımcısı IMF Küresel Ekonomik

Detaylı

YENİ HÜKÜMET PROGRAMI EKONOMİ VE HAZIR GİYİM SEKTÖRÜ İÇİN DEĞERLENDİRME EKONOMİ VE STRATEJİ DANIŞMANLIK HİZMETLERİ 30 KASIM 2015

YENİ HÜKÜMET PROGRAMI EKONOMİ VE HAZIR GİYİM SEKTÖRÜ İÇİN DEĞERLENDİRME EKONOMİ VE STRATEJİ DANIŞMANLIK HİZMETLERİ 30 KASIM 2015 YENİ HÜKÜMET PROGRAMI EKONOMİ VE HAZIR GİYİM SEKTÖRÜ İÇİN DEĞERLENDİRME EKONOMİ VE STRATEJİ DANIŞMANLIK HİZMETLERİ 30 KASIM 2015 HÜKÜMETİN YAPISI VE BAKANLIKLAR EKONOMİ YÖNETİMİ; REFORMLAR İLE HIZLI EKONOMİK

Detaylı

G LİDERLER ZİRVESİ SONUÇ BİLDİRGESİ HAMBURG 7 8 TEMMUZ 2017

G LİDERLER ZİRVESİ SONUÇ BİLDİRGESİ HAMBURG 7 8 TEMMUZ 2017 G20 2017 LİDERLER ZİRVESİ SONUÇ BİLDİRGESİ HAMBURG 7 8 TEMMUZ 2017 Hazırlayan: Sıla Özsümer Uluslararası İlişkiler Müdürlüğü AB ve Ulus. Org. Şefliği Uzman Yardımcısı G20 2017 Liderler Zirvesi Sonuç Bildirgesi

Detaylı

Liberalleşmenin Türkiye Enerji. 22 Şubat 2012

Liberalleşmenin Türkiye Enerji. 22 Şubat 2012 Liberalleşmenin Türkiye Enerji Piyasasına Etkileri i 22 Şubat 2012 Liberalleşmenin son kullanıcılara yararları somutları çeşitli sektörlerde kanıtlanmıştır Telekom Havayolu Liberalleşme öncesi > Genellikle

Detaylı

T.C. Kalkınma Bakanlığı

T.C. Kalkınma Bakanlığı T.C. Kalkınma Bakanlığı 2023 Vizyonu Çerçevesinde Türkiye Tarım Politikalarının Geleceği- Turkey s Agricultural Policies at a Crossroads with respect to 2023 Vision 2023 Vision, Economic Growth and Agricultural

Detaylı

DIŞ EKONOMİK İLİŞKİLER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

DIŞ EKONOMİK İLİŞKİLER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ DIŞ EKONOMİK İLİŞKİLER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ G-20 Bünyesinde Tartışılan Konular 2014 Yılı Gündem Güçlü, Sürdürülebilir ve Dengeli Büyüme Çerçevesi Ülkeler arası politika koordinasyonu yoluyla küresel dengesizliklerin

Detaylı

SAĞLIKLI ŞEHİR YAKLAŞIMI

SAĞLIKLI ŞEHİR YAKLAŞIMI SAĞLIKLI ŞEHİR YAKLAŞIMI Bugün şehirlerimizdeki problemlerin çoğu fakirlik, eşitsizlik, işsizlik, işe ve mal ve hizmetlere erişim zorlukları, düşük düzeyde sosyal ilişkiler ve kentsel alanlardaki düşük

Detaylı

GELİR POLİTİKALARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

GELİR POLİTİKALARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ GELİR POLİTİKALARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ MİSYON ÇALIŞMASI Tablo 1. Misyon Çalışması Sonuçları Konsolide Misyon Sürdürülebilir kalkınma ve toplumsal refahı arttırmak için, mali disiplin içerisinde, kaynakların

Detaylı

Bildirge - İngilizce Orijinalinin Gayriresmî Tercümesidir - G20 Bakanlar ve Merkez Bankası Başkanları Toplantısı 9-10 Şubat

Bildirge - İngilizce Orijinalinin Gayriresmî Tercümesidir - G20 Bakanlar ve Merkez Bankası Başkanları Toplantısı 9-10 Şubat Bildirge - İngilizce Orijinalinin Gayriresmî Tercümesidir - G20 Bakanlar ve Merkez Bankası Başkanları Toplantısı 9-10 Şubat 2015 1. Bazı büyük ekonomilerdeki olumlu büyüme ve istihdam görünümünü memnuniyetle

Detaylı

Sayın Mehmet CEYLAN BakanYardımcısı Türkiye Cumhuriyeti Çevre ve Şehircilik Bakanlığı

Sayın Mehmet CEYLAN BakanYardımcısı Türkiye Cumhuriyeti Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Sayın Mehmet CEYLAN BakanYardımcısı Türkiye Cumhuriyeti Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Üçüncü Birleşmiş Milletler Konut ve Sürdürülebilir Kentsel Gelişme Konferansı Habitat III 17-20 Ekim 2016, Kito Sayfa1

Detaylı

Los Cabos Zirvesi. G-20 Liderler Bildirgesi Taslağı

Los Cabos Zirvesi. G-20 Liderler Bildirgesi Taslağı Los Cabos Zirvesi G-20 Liderler Bildirgesi Taslağı Giriş 1. G-20 liderleri olarak 18-19 Haziran 2012 tarihlerinde Los Cabos ta toplandık. 2. Büyüme ve istihdamı teşvik etme konusundaki kararlılığımız etrafında

Detaylı

AB nin İstihdam ve Sosyal Politikası

AB nin İstihdam ve Sosyal Politikası AB nin İstihdam ve Sosyal Politikası Büyümenin ve istihdamın artırılması için 2005 yılında kabul edilen Yenilenmiş Lizbon Stratejisi kapsamında, Avrupa Sosyal modelini yeniden şekillendiren Sosyal Gündem

Detaylı

Konuşmamda sizlere birkaç gün önce açıklanan İstanbul Uluslararası Finans Merkezi Stratejisi ve Eylem Planı hakkında bilgi vereceğim.

Konuşmamda sizlere birkaç gün önce açıklanan İstanbul Uluslararası Finans Merkezi Stratejisi ve Eylem Planı hakkında bilgi vereceğim. 4 Ekim 2009 Tarihinde, DPT Müsteşar Yardımcısı Erhan USTA nın Euro50 Group Seminerinde İstanbul Uluslararası Finans Merkezi Stratejisi ve Eylem Planına İlişkin Konuşma Metni Teşekkür ederim Sayın Başkan.

Detaylı

ERASMUS+ 2015 YILINA AİT TEKLİF ÇAĞRILARI

ERASMUS+ 2015 YILINA AİT TEKLİF ÇAĞRILARI ERASMUS+ 2015 YILINA AİT TEKLİF ÇAĞRILARI HASAN ORTAÇ İL AB PROJE KOORDİNATÖRÜ UŞAK VALİLİĞİ AB KOORDİNASYON MERKEZİ ERASMUS+ ÖZEL EYLEMLER (Grundtvig, Erasmus, Comenius, Leonardo) (Bireylerin Öğrenme

Detaylı

1. Gün: Finlandiya Hükümetinin Strateji Araçları

1. Gün: Finlandiya Hükümetinin Strateji Araçları 1. Gün: Finlandiya Hükümetinin Strateji Araçları Virpi Einola-Pekkinen 10.1.2011 1 Finlandiya Hükümetinin Yapısı Finlandiya da 12 Bakanlık vardır. Her Bakanlık kendi yetkisi çerçevesinde yönetim kapsamına

Detaylı

TORONTO ZİRVESİ LİDERLER BİLDİRİSİ (26-27 Haziran 2010)

TORONTO ZİRVESİ LİDERLER BİLDİRİSİ (26-27 Haziran 2010) TORONTO ZİRVESİ LİDERLER BİLDİRİSİ (26-27 Haziran 2010) Giriş 1. G-20 nin uluslararası ekonomik işbirliğinde temel forum olma sıfatını aldıktan sonraki ilk zirve toplantısını Toronto da gerçekleştirmiş

Detaylı

Sermaye Piyasası Kurulu Başkanı Dr. Vahdettin Ertaş IX. Kurumsal Yönetim Zirvesi Açılış Konuşması 14 Ocak 2016

Sermaye Piyasası Kurulu Başkanı Dr. Vahdettin Ertaş IX. Kurumsal Yönetim Zirvesi Açılış Konuşması 14 Ocak 2016 Sermaye Piyasası Kurulu Başkanı Dr. Vahdettin Ertaş IX. Kurumsal Yönetim Zirvesi Açılış Konuşması 14 Ocak 2016 Sayın başkanlar, iş dünyamızın ve basınımızın değerli temsilcileri, yurt dışından gelen kıymetli

Detaylı

Başarılı Mesleki Beceri ve İstihdam Politikaları

Başarılı Mesleki Beceri ve İstihdam Politikaları Başarılı Mesleki Beceri ve İstihdam Politikaları Gösterge 2004 2008 2012 Nüfus (Bin Kişi) 66.379 69.724 73.604 15+ Nüfus (Bin Kişi) 47.544 50.772 54.724 Genç Nüfus (15-24 yaş) (Bin Kişi) 11.840 11.490

Detaylı

BASIN DUYURUSU PARA POLİTİKASI KURULU TOPLANTI ÖZETİ. Sayı: 2015-16. 3 Mart 2015. Toplantı Tarihi: 24 Şubat 2015

BASIN DUYURUSU PARA POLİTİKASI KURULU TOPLANTI ÖZETİ. Sayı: 2015-16. 3 Mart 2015. Toplantı Tarihi: 24 Şubat 2015 Sayı: 2015-16 BASIN DUYURUSU 3 Mart 2015 PARA POLİTİKASI KURULU TOPLANTI ÖZETİ Toplantı Tarihi: 24 Şubat 2015 Enflasyon Gelişmeleri 1. Ocak ayında tüketici fiyatları yüzde 1,10 oranında artmış ve yıllık

Detaylı

IMF ve Avrupa. Avro Bölgesinin Değerlendirilmesi

IMF ve Avrupa. Avro Bölgesinin Değerlendirilmesi IMF ve Avrupa IMF, politika tavsiyeleri, finansman ve teknik yardım sağlamak suretiyle Avrupa da aktif olarak faaliyette bulunmaktadır. Biz, hem bağımsız olarak hem de Avrupa Komisyonu ve Avrupa Merkez

Detaylı

G20 Liderler Bildirgesi Antalya Zirvesi, 15-16 Kasım 2015

G20 Liderler Bildirgesi Antalya Zirvesi, 15-16 Kasım 2015 Giriş G20 Liderler Bildirgesi Antalya Zirvesi, 15-16 Kasım 2015 1. Bizler, G20 Liderleri olarak, insanlarımızın refahını artırmak için güçlü, sürdürülebilir ve dengeli büyümeyi elde etmeye yönelik ilave

Detaylı

AVRUPA BİRLİĞİ NİN TÜRKİYE DE DESTEKLEDİĞİ BAZI HİBE PROGRAMLARI

AVRUPA BİRLİĞİ NİN TÜRKİYE DE DESTEKLEDİĞİ BAZI HİBE PROGRAMLARI AVRUPA BİRLİĞİ NİN TÜRKİYE DE DESTEKLEDİĞİ BAZI HİBE PROGRAMLARI Türkiye Sağlıklı Kentler Birliği 07-08 Temmuz 2006 Halil Serkan KÖREZLİOĞLU Avrupa Birliği Genel Sekreterliği Yayın Desteği Hibe Programı

Detaylı

Hazine Müsteşarı Sayın İbrahim H. Çanakcı nın 3 üncü Arap-Türk Bankacılık Forumu nda Yaptığı Konuşma. 13 Mart 2014, İstanbul

Hazine Müsteşarı Sayın İbrahim H. Çanakcı nın 3 üncü Arap-Türk Bankacılık Forumu nda Yaptığı Konuşma. 13 Mart 2014, İstanbul Hazine Müsteşarı Sayın İbrahim H. Çanakcı nın 3 üncü Arap-Türk Bankacılık Forumu nda Yaptığı Konuşma 13 Mart 2014, İstanbul Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulumuzun ve Türkiye Bankalar Birliği nin

Detaylı

ISSAI UYGULAMA GİRİŞİMİ 3i Programı

ISSAI UYGULAMA GİRİŞİMİ 3i Programı ISSAI UYGULAMA GİRİŞİMİ 3i Programı 3i Programme Taahhütname ARKA PLAN BİLGİSİ Temel denetim alanları olan mali denetim, uygunluk denetimi ve performans denetimini kapsayan kapsamlı bir standart seti (Uluslararası

Detaylı

AB PROGRAMLARI VE TÜRKİYE

AB PROGRAMLARI VE TÜRKİYE AB PROGRAMLARI VE TÜRKİYE Çisel İLERİ 27 Şubat 2017 Mali Yardımlar IPA Fonları 2014-2020 Döneminde 4.453,9 milyon avro Ana yararlanıcı kamu, bakanlıklar Türkiye AB Programları Toplam bütçe yaklaşık 100

Detaylı

TÜRKİYE NİN AVRUPA BİRLİĞİ NE ÜYELİK SÜRECİNDE SAĞLIKTA İNOVASYON

TÜRKİYE NİN AVRUPA BİRLİĞİ NE ÜYELİK SÜRECİNDE SAĞLIKTA İNOVASYON TÜRKİYE NİN AVRUPA BİRLİĞİ NE ÜYELİK SÜRECİNDE SAĞLIKTA İNOVASYON Z. Güldem Ökem, PhD Research Fellow Centre for European Policy Studies (guldem.okem@ceps.eu) 23 Şubat 2011, Ankara Türkiye nin Avrupa Birliği

Detaylı

FİNANSAL SERBESTLEŞME VE FİNANSAL KRİZLER 4

FİNANSAL SERBESTLEŞME VE FİNANSAL KRİZLER 4 FİNANSAL SERBESTLEŞME VE FİNANSAL KRİZLER 4 Prof. Dr. Yıldırım Beyazıt ÖNAL 6. HAFTA 4. GELİŞMEKTE OLAN ÜLKELERE ULUSLAR ARASI FON HAREKETLERİ Gelişmekte olan ülkeler, son 25 yılda ekonomik olarak oldukça

Detaylı

Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Sayın Ali Babacan ın Konuşma Metni. 2010 I. YOİKK Toplantısı

Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Sayın Ali Babacan ın Konuşma Metni. 2010 I. YOİKK Toplantısı Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Sayın Ali Babacan ın Konuşma Metni 2010 I. YOİKK Toplantısı 11 Mart 2010 Saygıdeğer Üyeler, Çok Değerli Katılımcılar, Değerli Basın Mensupları, Sizleri saygıyla selamlıyorum.

Detaylı

Türkiye nin Sera Gazı Emisyonlarının İzlenmesi Mekanizmasına Destek için Teknik Yardım Projesi Ankara, 15 Şubat 2017

Türkiye nin Sera Gazı Emisyonlarının İzlenmesi Mekanizmasına Destek için Teknik Yardım Projesi Ankara, 15 Şubat 2017 Türkiye nin Sera Gazı Emisyonlarının İzlenmesi Mekanizmasına Destek için Teknik Yardım Projesi Ankara, 15 Şubat 2017 Türkiye Cumhuriyeti nin Ulusal Sera Gazı Envanteri Sisteminin Güçlendirilmesi ve İyileştirilmesi:

Detaylı

ÇALIŞMA YAŞAMININ GELECEĞİ GİRİŞİMİNDEN SORUMLU BİRİM 2017

ÇALIŞMA YAŞAMININ GELECEĞİ GİRİŞİMİNDEN SORUMLU BİRİM 2017 ÇALIŞMA YAŞAMININ GELECEĞİ GİRİŞİMİNDEN SORUMLU BİRİM 2017 Değişimin temel nedenleri Çevre ve İklim Değişiklikleri Yeni teknolojiler ve dijitalleşme Değişen Çalışma Yaşamı Demografik değişiklikler Bu değişiklikler

Detaylı

Yatırım Ortamı Değerlendirme Raporu: Türkiye nin ikinci nesil reform gündeminin tasarımı

Yatırım Ortamı Değerlendirme Raporu: Türkiye nin ikinci nesil reform gündeminin tasarımı tepav Yatırım Ortamı Değerlendirme Çalışması Slide 1 Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırma Vakfı Yatırım Ortamı Değerlendirme Raporu: Türkiye nin ikinci nesil reform gündeminin tasarımı Güven Sak İstanbul,

Detaylı

SÜRDÜRÜLEBİLİR ARAZİ YÖNETİMİ İŞ FORUMU. Ankara Deklarasyonu

SÜRDÜRÜLEBİLİR ARAZİ YÖNETİMİ İŞ FORUMU. Ankara Deklarasyonu SÜRDÜRÜLEBİLİR ARAZİ YÖNETİMİ İŞ FORUMU Ankara Deklarasyonu Özet 2015 yılının Eylül ayında, Birleşmiş Milletler Genel Kurulu, 2030 Sürdürülebilir Kalkınma Gündemi kapsamında Arazi Bozulumunun Dengelenmesi

Detaylı

AB PROGRAMLARI VE TÜRKİYE

AB PROGRAMLARI VE TÜRKİYE AB PROGRAMLARI VE TÜRKİYE Çisel İLERİ 13 Ocak 2017 İKV Kamuoyu Araştırması 2016 Araştırmanın Künyesi: Nisan 2016 Türkiye genelinde 18 il 1254 katılımcı 7 bölge Araştırmayı nerede yaptık? AB yi duydunuz

Detaylı

Tarımın Anayasası Çıktı

Tarımın Anayasası Çıktı Tarımın Anayasası Çıktı Günnur BİNİCİ ALTINTAŞ Tarım sektörünün anayasası olan 5488 sayılı Tarım Kanunu iki yıllık yoğun bir çalışmanın ardından 18.04.2006 tarihinde kabul edildi. Resmi Gazete de 25.04.2006

Detaylı

G20/OECD Kurumsal Yönetim İlkeleri IX. Kurumsal Yönetim Zirvesi İstanbul 14 Ocak 2016

G20/OECD Kurumsal Yönetim İlkeleri IX. Kurumsal Yönetim Zirvesi İstanbul 14 Ocak 2016 G20/OECD Kurumsal Yönetim İlkeleri IX. Kurumsal Yönetim Zirvesi İstanbul 14 Ocak 2016 Bekir Sıtkı ŞAFAK OECD Kurumsal Yönetim Komitesi Başkan Yardımcısı SPK Kurul II. Başkanı Kurumsal Yönetimin Amaçları

Detaylı

2015 2017 Yılları Bütçesinin Makroekonomik Çerçevede Değerlendirilmesi

2015 2017 Yılları Bütçesinin Makroekonomik Çerçevede Değerlendirilmesi 2015 2017 Yılları Bütçesinin Makroekonomik Çerçevede Değerlendirilmesi Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İktisadi ve Mali Analiz Yüksek Lisansı Bütçe Uygulamaları ve Mali Mevzuat Dersi Kıvanç

Detaylı

2010 YILI MERKEZİ YÖNETİM BÜTÇE TASARISI

2010 YILI MERKEZİ YÖNETİM BÜTÇE TASARISI 2010 YILI MERKEZİ YÖNETİM BÜTÇE TASARISI 17 EKİM 2009 MEHMET ŞİMŞEK MALİYE BAKANI www.maliye.gov.tr 2009 YILI MERKEZİ YÖNETİM BÜTÇESİ YIL SONU GERÇEKLEŞME TAHMİNİ 2009 YILI MERKEZİ YÖNETİM BÜTÇESİ YIL

Detaylı

Türk Bankacılık ve Banka Dışı Finans Sektörlerinde Yeni Yönelimler ve Yaklaşımlar İslami Bankacılık

Türk Bankacılık ve Banka Dışı Finans Sektörlerinde Yeni Yönelimler ve Yaklaşımlar İslami Bankacılık İÇİNDEKİLER FİNANS, BANKACILIK VE KALKINMA 2023 ANA TEMA SÜRDÜRÜLEBİLİR KALKINMA: FİNANS VE BANKACILIK ALT TEMALAR Türkiye Ekonomisinde Kalkınma ve Finans Sektörü İlişkisi AB Uyum Sürecinde Finans ve Bankacılık

Detaylı

PROJE KAYNAKLARI KAYNAK 5: ANKARA KALKINMA AŞANSI DESTEK PROGRAMLARI 1

PROJE KAYNAKLARI KAYNAK 5: ANKARA KALKINMA AŞANSI DESTEK PROGRAMLARI 1 T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Sağlık Araştırmaları Genel Müdürlüğü PROJE KAYNAKLARI KAYNAK 5: ANKARA KALKINMA AŞANSI DESTEK PROGRAMLARI 1 Ankara Kalkınma Ajansı tarafından sağlanan destekler; teknik destek ve

Detaylı

Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırma Vakfı Değerlendirme Notu Sayfa 1

Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırma Vakfı Değerlendirme Notu Sayfa 1 27-11-2008 Küresel Kriz Çalışma Grubu Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırma Vakfı Ekonomik krizi fırsata dönüştürmenin yollarından biri: Kitlesel ölçekte işgücüne yeniden beceri kazandırma programları

Detaylı

SAĞLIK DİPLOMASİSİ Sektörel Diplomasi İnşası

SAĞLIK DİPLOMASİSİ Sektörel Diplomasi İnşası STRATEJİK VİZYON BELGESİ SAĞLIK DİPLOMASİSİ Sektörel Diplomasi İnşası Yakın geçmişte yaşanan küresel durgunluklar ve ekonomik krizlerden dünyanın birçok ülkesi ve bölgesi etkilenmiştir. Bu süreçlerde zarar

Detaylı

KAMU ÖZEL ORTAKLIĞI PROJE FİNANSMAN SİSTEMİNE FİNANS SEKTÖRÜNÜN BAKIŞI

KAMU ÖZEL ORTAKLIĞI PROJE FİNANSMAN SİSTEMİNE FİNANS SEKTÖRÜNÜN BAKIŞI KAMU ÖZEL ORTAKLIĞI PROJE FİNANSMAN SİSTEMİNE FİNANS SEKTÖRÜNÜN BAKIŞI Proje Finansmanı Ekonomik amacı bir varlığın elde edilmesi ya da finansmanı ve tek geri ödeme kaynağı projenin/işin yarattığı nakit

Detaylı

İSTİHDAM VE SOSYAL YENİLİK PROGRAMI. EMPLOYMENT AND SOCIAL INNOVATION PROGRAMME (EaSI)

İSTİHDAM VE SOSYAL YENİLİK PROGRAMI. EMPLOYMENT AND SOCIAL INNOVATION PROGRAMME (EaSI) İSTİHDAM VE SOSYAL YENİLİK PROGRAMI EMPLOYMENT AND SOCIAL INNOVATION PROGRAMME (EaSI) T.C. ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI AVRUPA BİRLİĞİ ve MALİ YARDIMLAR DAİRESİ BAŞKANLIĞI Hülya TEKİN AB Uzmanı

Detaylı

SÜRDÜRÜLEBİLİR ARAZİ YÖNETİMİ İŞ FORUMU. Ankara Deklarasyonu

SÜRDÜRÜLEBİLİR ARAZİ YÖNETİMİ İŞ FORUMU. Ankara Deklarasyonu SÜRDÜRÜLEBİLİR ARAZİ YÖNETİMİ İŞ FORUMU Ankara Deklarasyonu Özet 2015 yılının Eylül ayında, Birleşmiş Milletler Genel Kurulu, 2030 Sürdürülebilir Kalkınma Gündemi kapsamında Arazi Bozulumunun Dengelenmesi

Detaylı

187 SAYILI İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİNİ GELİŞTİRME ÇERÇEVE SÖZLEŞMESİ, 2006

187 SAYILI İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİNİ GELİŞTİRME ÇERÇEVE SÖZLEŞMESİ, 2006 187 SAYILI İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİNİ GELİŞTİRME ÇERÇEVE SÖZLEŞMESİ, 2006 ILO Kabul Tarihi: 15 Haziran 2006 Yürürlüğe Giriş Tarihi: 20 Şubat 2009 Uluslararası Çalışma Örgütü Genel Konferansı, Uluslararası

Detaylı

Türkiye Cumhuriyeti Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı. Yalın Altı Sigma Konferansı-5 / 7-8 Kasım 2014

Türkiye Cumhuriyeti Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı. Yalın Altı Sigma Konferansı-5 / 7-8 Kasım 2014 Türkiye Cumhuriyeti Yalın Altı Sigma Konferansı-5 / 7-8 Kasım 2014 Sürdürülebilir Bir Üretim Altyapısı Çevreye Duyarlı VGM Güvenli Verimli BSTB İleri Teknoloji Yüksek Katma Değer 2 20 nün Kuruluşu 17 Ağustos

Detaylı

İSLAM ÜLKELERİNDE MESLEKİ VE TEKNİK EĞİTİM KONGRESİ SONUÇ DEKLARASYONU

İSLAM ÜLKELERİNDE MESLEKİ VE TEKNİK EĞİTİM KONGRESİ SONUÇ DEKLARASYONU 18-20 Haziran 2009 İSLAM ÜLKELERİNDE MESLEKİ VE TEKNİK EĞİTİM KONGRESİ 1 İslam Konferansı Örgütü (İKÖ) üyesi 57 ülkeye yönelik düzenlenen İslam Ülkelerinde Mesleki ve Teknik Eğitim Kongresi 18-20 Haziran

Detaylı

Küresel gelişmeler, Türkiye ekonomisi ve bankacılık sektörü. 21 Ocak 2015

Küresel gelişmeler, Türkiye ekonomisi ve bankacılık sektörü. 21 Ocak 2015 Küresel gelişmeler, Türkiye ekonomisi ve bankacılık sektörü 21 Ocak 2015 Sunum Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Aydın ın değerlendirmesi Küresel ekonomi Türkiye ekonomisi Bankacılık sektörü 2 Değerlendirme

Detaylı

Türkiye Sağlık Sistemi Hakkında OECD/Dünya Bankası İncelemesi, 2008

Türkiye Sağlık Sistemi Hakkında OECD/Dünya Bankası İncelemesi, 2008 Türkiye Sağlık Sistemi Hakkında OECD/Dünya Bankası İncelemesi, 2008 İncelemenin Temel Bulguları Dünya Bankası Başlangıç Çalıştayı, Ankara, 18 Şubat 2009 Genel Bakış Türkiye sağlık sisteminin amaçları Sağlıkta

Detaylı

2014 YILI MERKEZİ YÖNETİM BÜTÇE TASARISI

2014 YILI MERKEZİ YÖNETİM BÜTÇE TASARISI 2014 YILI MERKEZİ YÖNETİM BÜTÇE TASARISI 11 EKİM 2013 MEHMET ŞİMŞEK MALİYE BAKANI www.maliye.gov.tr 2013 YILI MERKEZİ YÖNETİM BÜTÇESİ EYLÜL AYI GERÇEKLEŞMELERİ EYLÜL AYI BÜTÇE AÇIĞI 6,0 5,8 5,5 (Milyar

Detaylı

İNŞAAT SEKTÖRÜNDE SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK: YEŞİL BİNALAR & NANOTEKNOLOJİ STRATEJİLERİ. Muhammed Maraşlı İMSAD-UNG Çalışma Grubu Üyesi

İNŞAAT SEKTÖRÜNDE SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK: YEŞİL BİNALAR & NANOTEKNOLOJİ STRATEJİLERİ. Muhammed Maraşlı İMSAD-UNG Çalışma Grubu Üyesi İNŞAAT SEKTÖRÜNDE SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK: YEŞİL BİNALAR & NANOTEKNOLOJİ STRATEJİLERİ Muhammed Maraşlı İMSAD-UNG Çalışma Grubu Üyesi RAPORUN AMACI Türk İnşaat Sektörünün rekabet gücünün arttırılması amacıyla

Detaylı

WORLD FOOD DAY 2010 UNITED AGAINST HUNGER

WORLD FOOD DAY 2010 UNITED AGAINST HUNGER DUNYA GIDA GUNU ACLIGA KARSI BIRLESELIM Dr Aysegul AKIN FAO Turkiye Temsilci Yardimcisi 15 Ekim 2010 Istanbul Bu yılki kutlamanın teması, ulusal, bölgesel ve uluslararası düzeyde dünyadaki açlıkla mücadele

Detaylı

TEB KOBİ AKADEMİ İLLER GELECEKLERİNİŞEKİLLENDİRİYOR: ADANA GELECEK STRATEJİSİ KONFERANSI 5 ARALIK 2007

TEB KOBİ AKADEMİ İLLER GELECEKLERİNİŞEKİLLENDİRİYOR: ADANA GELECEK STRATEJİSİ KONFERANSI 5 ARALIK 2007 TEB KOBİ AKADEMİ İLLER GELECEKLERİNİŞEKİLLENDİRİYOR: ADANA GELECEK STRATEJİSİ KONFERANSI 5 ARALIK 2007 1 Adana Gelecek Stratejisi Konferansı Çalışmanın amacı: Adana ilinin ekonomik, ticari ve sosyal gelişmelerinde

Detaylı

Dünya Ekonomisindeki Son Gelişmeler

Dünya Ekonomisindeki Son Gelişmeler Dünya Ekonomisindeki Son Gelişmeler Risk Yönetimi ve Kontrol Genel Müdürlüğü Ekonomik Analiz ve Değerlendirme Dairesi Küresel Ekonomik Görünüm Çin Ekonomisi Nisan-Haziran döneminde bir önceki yılın aynı

Detaylı

TÜRKİYE BAŞKANLIĞI VE İŞ DÜNYASI

TÜRKİYE BAŞKANLIĞI VE İŞ DÜNYASI TÜRKİYE İŞVEREN SENDİKALARI KONFEDERASYONU ULUSLARARASI İŞVERENLER TEŞKİLATI G20-B20 SÜRECİ TÜRKİYE BAŞKANLIĞI VE İŞ DÜNYASI Mart 2014 TÜRKİYE BAŞKANLIĞI VE İŞ DÜNYASI Uluslararası İşverenler Örgütü nün

Detaylı

TÜRKİYE NİN AVRUPA BİRLİĞİ NE ÜYELİK SÜRECİNDE SAĞLIKTA İNOVASYON

TÜRKİYE NİN AVRUPA BİRLİĞİ NE ÜYELİK SÜRECİNDE SAĞLIKTA İNOVASYON TÜRKİYE NİN AVRUPA BİRLİĞİ NE ÜYELİK SÜRECİNDE SAĞLIKTA İNOVASYON Z. Güldem Ökem, PhD Research Fellow Centre for European Policy Studies(CEPS) 23 Şubat 2011, Ankara Türkiye nin Avrupa Birliği ne Üyelik

Detaylı

Bölgesel Ekonomik Görünüm: AVRUPA Ekonomideki Düzelmenin Desteklenmesi Ekim 2009. Yönetici Özeti

Bölgesel Ekonomik Görünüm: AVRUPA Ekonomideki Düzelmenin Desteklenmesi Ekim 2009. Yönetici Özeti Bölgesel Ekonomik Görünüm: AVRUPA Ekonomideki Düzelmenin Desteklenmesi Ekim 2009 Yönetici Özeti Avrupa da bugüne dek kayıtlara geçen en derin ve uzun süreli durgunluğun dip noktasının geçilmekte olduğuna

Detaylı

NUROL YATIRIM BANKASI A.Ş. 2013 YILI İKİNCİ ÇEYREK ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU

NUROL YATIRIM BANKASI A.Ş. 2013 YILI İKİNCİ ÇEYREK ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU NUROL YATIRIM BANKASI A.Ş. 2013 YILI İKİNCİ ÇEYREK ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU DÖNEM İÇERİSİNDE BANKANIN YÖNETİM KURULU ÜYELERİNE İLİŞKİN DEĞİŞİKLİKLER Dönem içerisinde Bankamız ortaklık yapısında değişiklik

Detaylı

İŞGÜCÜ PİYASASINDA GÜVENCE VE ESNEKLİĞİN SAĞLANMASI İŞBİRLİĞİ YAPILACAK KURUM/KURULUŞ SÜRE SGK. Sosyal Taraflar

İŞGÜCÜ PİYASASINDA GÜVENCE VE ESNEKLİĞİN SAĞLANMASI İŞBİRLİĞİ YAPILACAK KURUM/KURULUŞ SÜRE SGK. Sosyal Taraflar 1. Yasal düzenlemesi bulunan ancak yeterli uygulama alanı olmayan esnek çalışma biçimlerinin uygulanabilirliği artırılacaktır. 1.1 Belirli süreli iş sözleşmeleri için belirlenen süre içerisinde tekrarlanma

Detaylı

Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığığ Ülke ve Kamu Kurumları Düzeyinde Strateji Yönetimi Anıl YILMAZ Stratejik t Planlama l Dairesi i Bşk. ODTÜVT Yönetim ve Mühendislik Günleri 2 Mart 2008 Gündem Ülkesel

Detaylı