G20 Liderler Zirvesi Bildirgesi Kasım 2014, Brisbane

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "G20 Liderler Zirvesi Bildirgesi 15-16 Kasım 2014, Brisbane"

Transkript

1 G20 Liderler Zirvesi Bildirgesi Kasım 2014, Brisbane Gayriresmi Tercüme 1. İnsanlara dünyanın her yerinde daha iyi yaşam standartlarının ve daha kaliteli istihdamın sağlanması için küresel büyümenin artırılması en mühim önceliğimizdir. Bazı ana ekonomilerdeki nispeten güçlü büyümeyi memnuniyetle karşılıyoruz. Ancak, küresel toparlanma yavaş ve dengesizdir ve ihtiyaç duyulan istihdamı sağlamamaktadır. Talebin yetersizliği küresel ekonomiyi olumsuz etkilerken, arz kısıtlarına karşı hareket edilmesi potansiyel büyümenin artırılmasında kilit önem taşımaktadır. Finansal piyasalara ilişkin olanlar ve jeopolitik gerilimlerden kaynaklananlar da dahil olmak üzere riskler varlığını sürdürmektedir. Büyümeyi artırmak, ekonominin dayanıklılığı yükseltmek ve küresel kuruluşları güçlendirmek için işbirliği içinde çalışmayı taahhüt ediyoruz. 2. Bu zorlukların üstesinden gelmeye ve güçlü, sürdürülebilir ve dengeli büyümeye ulaşmak ve istihdam yaratmak için çabalarımızı hızlandırmaya kararlıyız. İyi işleyen piyasaların refahı desteklediğinin farkında olarak, büyümenin ve özel sektör aktivitesinin artırılması için yapısal reformlar uyguluyoruz. Makroekonomik politikalarımızın büyümeyi desteklemek, küresel talebi güçlendirmek ve küresel yeniden dengelenmeyi teşvik edici mahiyette olmasını temin edeceğiz. Kamu maliyesine ilişkin stratejilerimizi, yakın dönem ekonomik koşulları dikkate alırken, aynı zamanda borcun GSYH ye oranını sürdürülebilir bir patikaya oturtacak şekilde esnek bir şekilde uygulamaya devam edeceğiz. Parasal otoritelerimiz, yetkileriyle uyumlu bir biçimde, toparlanmayı desteklemeyi ve gerektiğinde deflasyonist baskılara karşılık vermeyi taahhüt etmektedir. Politikalarımızın küresel etkilerinin bilincinde olacağız ve yayılma etkilerini yönetmek için işbirliğinde bulunacağız. Güveni ve toparlanmayı desteklemek için tüm politika kaldıraçlarını kullanmaya hazırız. 3. Bu yıl, G20 nin GSYH büyümesini 2018 yılına kadar toplamda yüzde 2 nin üzerinde bir oranda artırma yönünde iddialı bir hedef belirledik. IMF ve OECD tarafından yapılan analizler, taahhütlerimizin tamamen uygulanması halinde, (5 yıl içerisinde) yüzde 2,1 büyüme sağlayacağını göstermektedir. Bu hedef, küresel ekonomiye 2 trilyon ABD dolarından daha fazla katkı yapacak ve milyonlarca istihdam oluşmasını sağlayacaktır. Yatırımı harekete geçirmek, ticareti ve rekabeti artırmak ve istihdamı yükseltmek için ortaya koyduğumuz önlemler, makroekonomik politikalarımız ile birlikte, kalkınmayı ve katılımcı büyümeyi destekleyecek ve eşitsizliği ve fakirliği azaltmaya yardımcı olacaktır. 4. Büyümeyi artıracak ve kaliteli istihdam yaratacak eylemlerimiz Brisbane Eylem Planı nda ve kapsamlı büyüme stratejilerimizde ortaya konmuştur. Taahhütlerimizin uygulanmasını izleyeceğiz ve uluslararası kuruluşların analizlerinden faydalanarak, büyüme hedefimiz doğrultusunda ilerleme kaydedilebilmesi için birbirimizi sorumlu tutacağız. Büyüme stratejilerimizin sonuç vermeye devam etmesini sağlayacak ve ilerlemeyi bir sonraki toplantıda gözden geçireceğiz. Büyümeyi artırmak ve iş imkanları yaratmak için birlikte hareket etmek 5. Küresel yatırım ve altyapı açıkları ile mücadele edilmesi, büyümeyi artırmak, istihdam yaratmak ve verimlilik için önemlidir. Kaliteli kamu ve özel altyapı yatırımlarının artırılması için çok yıllık bir çalışma programı olan Küresel Altyapı Girişimi ni onaylıyoruz. Büyüme stratejilerimiz, kamu yatırımlarının güçlendirilmesi ve yeni özel sektör finansmanı cezbetmek için önemli olan yerel yatırım ve finansman ortamının iyileştirilmesinin de aralarında olduğu, büyük yatırım girişimleri içermektedir. Özellikle altyapı alanında olmak üzere, kaliteli yatırımın özendirilmesi ve önceliklendirilmesi için bir dizi gönüllü yol gösterici uygulama üzerinde mutabık kaldık. Yatırımcıların projelerle eşleşmesine yardımcı olmak için veri eksikliklerini gidereceğiz ve proje hatları konusundaki bilgiyi geliştireceğiz. Kurumsal yatırımcılardan uzun vadeli finansman temininin kolaylaştırılması ve özellikle küçük ve orta ölçekli işletmelere olmak üzere, şeffaf menkul kıymetleştirmeyi de içeren yeni finansman kaynaklarının teşvik edilmesi için çalışıyoruz. Ek borç verme kapasitesi yaratılması ve altyapı üzerindeki çalışmalarımızın düşük gelirli ülkelere fayda sağlaması için bilançolarının kullanımının optimizasyonuna yönelik olarak çok taraflı

2 kalkınma bankaları ile çalışmaya ve ulusal kalkınma bankalarını bu yönde teşvik etmeye devam edeceğiz. 6. Küresel Altyapı Girişimi nin uygulanmasını desteklemek için dört yıllık bir yetkiyle bir Küresel Altyapı Merkezi kurmaya karar verdik. Söz konusu Merkez, hükümetler, özel sektör, kalkınma bankaları ve diğer uluslararası kuruluşlar arasında bir bilgi paylaşımı platformu ve ağ oluşumuna katkıda bulunacaktır. Merkez, altyapı piyasalarının işleyişini ve finansmanını geliştirmek için bu gruplar arasındaki işbirliğini artıracaktır. 7. Gelişmekte olan ülkelerde altyapının güçlendirilmesi ve daha fazla özel sektör yatırımının cezbedilmesi için, bizim çalışmalarımızı tamamlayıcı nitelikte olan Dünya Bankası nın Küresel Altyapı Kolaylığı nın başlatılmasını memnuniyetle karşılıyoruz. Diğer kalkınma bankalarınca yürütülen benzer girişimleri ve bu girişimler arasındaki işbirliğinin devamını destekliyoruz. 8. Ticaret ve rekabet, büyümenin, artan yaşam standartlarının ve istihdam yaratmanın güçlü sürükleyicileridir. Mevcut durumda, biz sadece nihai ürünlerin ticaretini yapmıyoruz. Üretim yapmak için ara mamül ve hizmetleri ithal ve ihraç ederek birlikte çalışıyoruz. Küresel değer zincirlerinin tüm avantajlarından yararlanmamızı ve gelişmekte olan ülkelerin daha fazla katılımını ve katma değerini teşvik edici politikalara ihtiyaç duyuyoruz. Büyüme stratejilerimiz; maliyetleri düşürmek, gümrük prosedürlerini düzenlemek, düzenleyici yükleri azaltmak ve ticareti kolaylaştıran hizmetleri güçlendirmek suretiyle uluslararası ticareti kolaylaştıracak reformlar içermektedir. Yeni iş girişimlerinin ve yatırımlarının önündeki engelleri azaltarak, rekabet, girişimcilik ve yenilikçiliği teşvik ediyoruz. Korumacılığa karşı, uzun süredir devam eden geri adım atmama ve korumacılığın artışına neden olan herhangi bir düzenleme/politikanın söz konusu olması halinde de bunları geri çekme taahhütlerimizi tekrar ediyoruz. 9. Yatırım, ticaret ve rekabeti artırıcı eylemlerimiz kaliteli istihdam oluşturacaktır. Ancak, işsizliği azaltmak, iş gücünün katılımı artırmak ve kaliteli istihdam yaratmak için daha fazlasını yapmalıyız. İşgücüne 100 milyondan fazla kadını dahil etmek, küresel büyümeyi önemli ölçüde artırmak ve fakirliği ve eşitsizliği azaltmak için, ulusal koşulları dikkate alarak, ülkelerimizdeki erkek ve kadın işgücüne katılım oranları arasındaki farkı 2025 yılına kadar yüzde 25 azaltma hedefi üzerinde uzlaştık. 10. Gençlerin eğitimde, mesleki kurslarda veya istihdamda olmasını sağlayacak politikalarla, kabul edilemez derecede yüksek seyreden genç işsizliğini azaltmayı güçlü bir şekilde taahhüt ediyoruz. İstihdam Planlarımız, staj, eğitim ve mesleki kurslara yapılacak yatırımları ve gençlerin işe alınmasına ve girişimciliğin özendirilmesine yönelik teşvikleri içermektedir. İşgücü piyasalarının güçlendirilmesi ve uygun sosyal koruma sistemlerinin temini yoluyla, yapısal ve uzun vadeli işsizliğin yanı sıra, kayıtdışılığa da odaklanmaya devam ediyoruz. İşyeri güvenliği ve işçi sağlığının geliştirilmesi bir önceliktir. Çalışma ve istihdam bakanlarımızdan, yeni oluşturulan İstihdam Çalışma Grubu nun desteğini de alarak, 2015 yılında bize raporlama yapmasını istiyoruz. 11. Yoksulluğun azaltılmasını, kalkınmayı ve eylemlerimizin düşük gelirli ve gelişmekte olan ülkelerde katılımcı ve sürdürülebilir büyüme sağlamasını taahhüt ediyoruz. İşçi dövizlerinin küresel ortalama transfer maliyetlerinin yüzde 5 e düşürülmesi için güçlü önlemleri ve finansal tabana yayılmanın geliştirilmesini bir öncelik olarak taahhüt ediyoruz. G20 Gıda Güvenliği ve Beslenme Çerçevesi, gıda sistemlerine yapılan yatırımı artırarak, gıda arzını artırmak için verimliliği yükselterek ve gelirleri ve kaliteli istihdamı iyileştirerek büyümeyi güçlendirecektir. Birleşmiş Milletler de iddialı bir 2015 sonrası kalkınma gündemi üzerinde uzlaşı sağlanması için yürütülen çabaları destekliyoruz. G20, ekonomik büyümeyi ve dayanıklılığı güçlendirerek bu çabalara katkıda bulunacaktır. Daha güçlü ve daha dayanıklı bir küresel ekonominin inşa edilmesi 12. Büyüme ve kalkınmanın sürdürülmesi için küresel ekonominin dayanıklılığının ve finansal sistemin istikrarının güçlendirilmesi önemlidir. Küresel finans krizine karşı verdiğimiz temel taahhütlerin ana hususlarını tamamladık. Bankaların sermaye ve likidite pozisyonlarının geliştirilmesi ve türev ürünler piyasalarının daha güvenli hale getirilmesi için yaptığımız reformlar

3 finansal sistemdeki riskleri azaltacaktır. Finansal İstikrar Kurulu nun (FSB) sistemik önemi haiz bankaların ek zarar karşılama kapasitesi bulundurmalarını gerektiren ve söz konusu bankaların batması halinde vergi mükelleflerine daha fazla koruma sağlayacak Ek te sunulan önerisini memnuniyetle karşılıyoruz. Gölge bankacılık çerçevesinin hayata geçirilmesi konusunda mesafe kaydedilmiştir. Önümüzdeki dönem çalışmalarına ilişkin güncellenmiş bir yol haritasını onaylıyoruz. Bankalar ve banka dışı kurumlar arasındaki risk kanallarını zayıflatmaya yönelik önlemler konusunda hem fikiriz. Ancak, daha güçlü ve daha dayanıklı bir finans sisteminin inşa edilmesi için önemli çalışmalar yapılması gerekmektedir. Şimdiki görevimiz, yeni risklere karşı hazır bulunarak, politika çerçevesinin kalan kısımlarını tamamlamak ve üzerinde uzlaşılan finansal düzenleyici reformları tamamıyla uygulamaktır. Düzenleyici otoriteleri üzerinde uzlaşılan G20 türev ürünler reformlarının hızla uygulanması konusunda ilave, somut ilerleme kaydetmeye davet ediyoruz. St. Petersburg Bildirgesi doğrultusunda, haklılığı ortaya konulduğu takdirde, ülkelerin birbirlerinin düzenlemelerini esas almalarını teşvik ediyoruz. FSB nin reformların uygulanması ve etkileri ile gelecek önceliklerine ilişkin raporlamada bulunma planını memnuniyetle karşılıyoruz. Ülke borçlarının yapılandırılması sürecinin düzenliliğinin ve öngörülebilirliğinin geliştirilmesi konusunda kaydedilen mesafeyi memnuniyetle karşılıyoruz. 13. Uluslararası vergi sisteminin adilliğini temin etmek ve ülkelerin gelir tabanlarını korumak için eylemler gerçekleştiriyoruz. Kârlar, kâra kaynaklık eden ekonomik faaliyetlerin gerçekleştirildiği ve katma değerin yaratıldığı yerde vergilendirilmelidir. Uluslararası vergi kurallarını modernleştiren G20/OECD Matrah Aşınması ve Kar Kaydırma (BEPS) Eylem Planı ndaki önemli ölçüdeki ilerlemeden memnuniyet duyuyoruz. Zararlı vergi uygulamalarına neden olduğu tespit edilen, mükellefe özel vergilendirme kurallarının şeffaflığı da dahil olmak üzere, tüm uygulamalara ilişkin çalışmayı 2015 te tamamlamaya kararlıyız. Patent gelirlerinin vergilendirilmesi konusunda kaydedilen mesafeyi memnuniyetle karşılıyoruz. Sınır ötesi vergi kaçırmayı önlemek amacıyla, karşılıklılık esaslı otomatik bilgi paylaşımı için Ortak Raporlama Standardı nı onaylıyoruz. Birbirimizle ve diğer ülkelerle otomatik bilgi paylaşımına, gerekli yasal süreçlerin tamamlanmasına bağlı olarak, 2017 ye veya 2018 in sonuna kadar başlayacağız. Finansal merkezlerin bu yöndeki taahhütlerini memnuniyetle karşılıyor ve diğer ülkeleri de bize katılmaya çağırıyoruz. Gelişmekte olan ülkelerin sorunlarını ele almak için BEPS projesiyle daha fazla iştigal etmelerini memnuniyetle karşılıyoruz. Vergi idarelerinin kapasitelerinin geliştirilmesi ve otomatik bilgi paylaşımının uygulanması konularında gelişmekte olan ülkelerle birlikte çalışacağız. Sınır ötesi uyum konularında vergi otoritelerimizin artan işbirliğinden memnuniyet duyuyoruz. 14. Büyüme ve dayanıklılığı destekleyecek olan Yolsuzlukla Mücadele Eylem Planı nı onaylıyoruz. Eylemlerimiz, karşılıklı hukuki yardımın geliştirilmesini, yolsuzluk kazançlarının tazmini ve resmi görevlilerin yolsuzluk sığınaklarının engellenmesi içeren ağları ve işbirliğini tesis etmektedir. Kamu, özel sektör ve gerçek yararlanıcıların şeffaflığını, G20 Gerçek Yararlanıcı Şeffaflığı Üst Düzey İlkeleri ni uygulayarak geliştirmeyi taahhüt ediyoruz. Küresel kuruluşların güçlendirilmesi 15. G20 önemli küresel ekonomik sorunların çözümüne katkı sağlamada ön planda olmalıdır. Küresel ekonomik kurumlar; etkin, temsil kabiliyeti yüksek ve dünya ekonomisindeki değişimi yansıtır olmalıdır. Gelişmekte olan ekonomilerin FSB deki temsilinin artmasını ve FSB nin etkinliğine katkı sağlayacak diğer adımları memnuniyetle karşılıyoruz. Uluslararası Para Fonu nun (IMF) güçlü, kota bazlı ve yeterli kaynaklara sahip olmasını sağlama konusunda kararlıyız. St. Petersburg taki taahhütümüzü tekrarlıyoruz ve bu kapsamda 2010 yılında kabul edilen IMF kota ve yönetim reformundaki ve yeni kota formülünü içeren 15. Genel Kota Gözden Geçirmesi ndeki ilerlemenin gecikmesinden üzüntü duymaktayız. IMF konusunda 2010 reformlarının uygulanması en önemli önceliğimiz olup, ABD yi yıl sonuna kadar söz konusu reformları onaylamaya davet ediyoruz. Bahse konu reformun yıl sonuna kadar onaylanmaması halinde, IMF den mevcut çalışmaları temelinde, izlenmesi muhtemel adımlara ilişkin seçenekler konusunda hazırlık yapmasını istiyoruz.

4 16. Büyümeyi artırmak ve istihdam oluşturmak için açık bir küresel ekonomik düzene ve güçlü bir ticaret sistemine ihtiyaç duyuyoruz. İş dünyasının ticaret anlaşmalarından en iyi şekilde faydalanması için ikili, bölgesel ve çok taraflı anlaşmaların birbirlerini tamamlayan, şeffaf ve Dünya Ticaret Örgütü (DTÖ) kuralları altında, daha güçlü bir ticaret sisteminin oluşumuna katkı sağlayan yönde olmasını temin etmeye çalışacağız. Ekonomik refahın oluşumunu sağlayan söz konusu kurallar, küresel ticaret sisteminin belkemiği olmaya devam etmektedir. Mevcut ve gelecekte meydana gelebilecek sorunlara yanıt veren güçlü ve etkili bir DTÖ oldukça önemlidir. Gıda güvenliğine ilişkin unsurları da içeren Ticaretin Kolaylaştırılması Anlaşması nın tamamen ve hızlı bir şekilde uygulanmasına yardım edecek olan ABD ve Hindistan arasındaki uzlaşmadan memnuniyet duyuyoruz. Bali paketinin tüm öğelerini uygulamayı ve müzakerelerin yeniden rayına girmesi için Doha Kalkınma Gündemi ndeki kalan hususlara ilişkin bir DTÖ çalışma programının hızla belirlenmesini taahhüt ediyoruz. Bu taahhüt, çoklu ticaret sistemine güvenin tazelenmesi için önemli olacaktır. Gelecek yılki buluşmamızda sistemin daha iyi çalışmasını sağlayacak yollar üzerinde tartışmaya karar verdik. Desteğe ihtiyacı olan gelişmekte olan ülkelere ticaret yardımı sağlamaya devam edeceğiz. 17. Enerji alanındaki işbirliğinin artırılması öncelikli bir konudur. Küresel enerji piyasaları önemli bir dönüşüm geçirmektedir. Güçlü ve dayanıklı enerji piyasaları, ekonomik büyüme için kritik öneme sahiptir. Bugün, G20 Enerji İşbirliği İlkeleri ni onaylıyoruz. Enerji Bakanlarımızdan bu çalışmayı daha ileri noktalara taşıyacak seçenekler hakkında 2015 yılında biraraya gelmelerini ve bir rapor sunmalarını talep ediyoruz. Doğalgaz giderek daha önemli bir enerji kaynağı haline gelmektedir. Doğalgaz piyasalarının işleyişini geliştirmek için çalışacağız. 18. Enerji verimliliğinin geliştirilmesi, sürdürülebilir büyüme ve kalkınma sonucu yükselen taleplerin karşılanması ve enerji erişiminin ve güvenliğinin ele alınması için maliyet azaltıcı bir yoldur. Enerji verimliliği işletmeler ve haneler için maliyetleri azaltmaktadır. Ağır vasıtalar başta olmak üzere, araçların etkinlik ve emisyon performansına, ağa bağlı araçlara, binalara, sınai süreçlere ve elektrik üretimine ilişkin hususları ve enerji verimliliği finansmanına ilişkin çalışmaları içeren Enerji Verimliliğinde Gönüllü İşbirliğine Dair Eylem Planı üzerinde uzlaştık. Savurgan tüketimi teşvik eden verimsiz fosil yakıt sübvansiyonlarının aşamalı olarak azaltımı yönündeki taahhüdümüzü, yoksulların desteklenmesi ihtiyacını da dikkate alarak, yineliyoruz. 19. İklim değişikliğine yönelik güçlü ve etkili eylemleri destekliyoruz. Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi ve Sözleşmenin üzerinde uzlaşılan sonuçlarıyla tutarlı olarak, eylemlerimiz sürdürülebilir kalkınmaya, ekonomik büyümeye ve iş dünyası ve yatırımlar için belirliliğe katkıda bulunacaktır yılında Paris teki 21 inci Taraflar Konferansı nda, Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi altında bir protokol, başka bir hukuksal belge ya da yasal bağlayıcılığı olan kararlaştırılmış bir sonucun benimsenmesi için birlikte çalışacağız. Hazır olan tarafları Paris teki söz konusu konferans öncesinde ulusal olarak belirlenmiş katkılarını sunmaya davet ediyoruz (Hazır olan Taraflar için 2015 yılı ilk çeyreğine kadar). Azaltım ve uyum için finansmanın harekete geçirilmesine yönelik Yeşil İklim Fonu gibi girişimlere desteğimizi yineliyoruz. 20. Gine, Liberya ve Sierra Leone deki Ebola salgınının insani ve ekonomik etkilerinden oldukça kaygı duyuyoruz. Eşgüdümlü acil bir uluslararası tepkinin oluşumunu destekliyoruz ve bu krizi kontrol altına alabilmek ve karşı koyabilmek için yapabileceğimiz her şeyi yapmayı taahhüt ediyoruz. Uluslararası kuruluşları, bu salgının ve Orta Doğu dakiler de dahil olmak üzere diğer insani krizlerin ekonomik etkilerini yönetmede etkilenen ülkelere yardım etmeye çağırıyoruz. 21. Ekonomik büyümenin artırılması, istihdam yaratılmasının desteklenmesi, kalkınmanın teşvik edilmesi ve küresel güvenin tesis edilmesine ilişkin taahhütlerimize bağlıyız. Avustralya ya bu yılki liderliğinden dolayı teşekkür ediyoruz yılında Türkiye nin başkanlığında birlikte çalışmayı ve kaydedilen aşamayı Kasım 2015 tarihlerinde Antalya da ele almayı bekliyoruz. Ayrıca, 2016 yılında Çin de biraraya gelmeyi bekliyoruz.

5 Ek Kabul Edilen Dokümanlar Aşağıdaki belgeler bildirgemizi desteklemek üzere G-20 tarafından kabul edilmiştir: Brisbane Eylem Planı, Kasım 2014 Küresel Altyapı Girişimi ve Merkezi üzerine G-20 Notu, Kasım Finansal Tabana Yayılma Eylem Planı, Kasım 2014 İşçi Dövizleri Hareketini Kolaylaştırma Üzerine G-20 Planı, Kasım 2014 G-20 Gıda Güvenliği ve Beslenme Çerçevesi, Kasım 2014 Kalkınma Çalışma Grubu Hesap Verebilirlik Çerçevesi, Kasım G-20 Yolsuzlukla Mücadele Eylem Planı, Kasım 2014 Gerçek Yararlanıcı Şeffaflığı Üzerine G-20 Üst Düzey İlkeleri, Kasım 2014 Enerji İşbirliğine İlişkin G-20 İlkeleri, Kasım 2014 G-20 Enerji Verimliliği Eylem Planı, Kasım G-20 Hesap Verebilirlik Değerlendirme Süreci, Kasım Hesap Verebilirlik Değerlendirme Raporu, Kasım 2014 Bakanlar Düzeyi Bildirgeleri Bildirge, G-20 Maliye Bakanları ve Merkez Bankası Başkanları Toplantısı, Cairns, Eylül 2014 G-20 Çalışma Bakanları Deklarasyonu, Melbourne, Eylül 2014, Daha Güvenlikli ve Sağlıklı İşyerleri için G-20 Bildirisi dahil Başkan Özeti, G-20 Ticaret Bakanları Toplantısı, Sydney, 29 Temmuz 2014 Bildirge, G-20 Maliye Bakanları ve Merkez Bankası Başkanları Toplantısı, Vaşington, Nisan 2014 Bildirge, G-20 Maliye Bakanları ve Merkez Bankası Başkanları Toplantısı, Sydney, Eylül 2014 Destekleyici Dokümanlar Aşağıda yer alan belgeler memnuniyetle karşılanmaktadır: G-20 Üyelerinin Kapsayıcı Büyüme Stratejileri, Kasım 2014 G-20 Üyelerinin Ülke İstihdam Planları, Kasım 2014 IMF Gözetim Notu, Kasım 2014 G-20 Üyelerinin Büyüme Stratejilerinin Etkisinin Sayısallaştırılması, OECD/IMF Raporu, Kasım 2014 Büyüme Stratejileri: G20 Gelişmekte Olan Ekonomiler Dünya Bankası Değerlendirmesi, Kasım 2014 Küresel Altyapı Olanağı: G-20 Liderleri için Güncelleme, Dünya Bankası, Kasım 2014 Uzun Vadeli Yatırımların Finansmanına İlişkin G20/OECD Üst Düzey İlkeleri nin Kurumsal Yatırımcılarca Uygulanmasını Destekleyecek Etkili Yaklaşımlara Dair G20/OECD Raporu ve Eki, Kasım 2014 G-20 Ticaret ve Yatırım Önlemleri Raporu, DTÖ, OECD, UNCTAD, Kasım 2014 G-20 İşgücü Piyasaları: Görünüm, Temel Zorluklar ve Politika Sonuçları, OECD, ILO ve Dünya Bankası Grubu, Kasım 2014

6 Gıda Güvenliği ve Beslenmeye İlişkin Ekonomik Büyüme ve İstihdam için Fırsatlar, FAO ve OECD (ADB, IFAD, ILO, IFPRI ve DTÖ katkılarıyla), Eylül 2014 Finansal Reformlar: Görevin Tamamlanması ve Geleceğe Bakış, Finansal İstikrar Kurulu Başkanı nın G-20 Liderlerine Mektubu, Kasım 2014 Küresel Sistemik Önemi Haiz Bankaların Çözümleme Halinde Zarar Karşılama Kapasitesinin Yeterliliği, Finansal İstikrar Kurulu, Kasım 2014 Çözümleme Eylemlerinin Sınır Ötesi Tanınması, Finansal İstikrar Kurulu, Eylül Yılında Gölge Bankacılığın Gözetimi ve Düzenlemesinin Güçlendirilmesine Yönelik Güncellenmiş Yol Haritası, Finansal İstikrar Kurulu, Kasım 2014 Finansal İstikrar Kurulu nun Temsil Yapısının Gözden Geçirilmesine İlişkin Raporu, Kasım 2014 Vergi Konularına İlişkin OECD Genel Sekreteri nin G-20 Liderlerine Raporu, Kasım 2014 Vargi Konularında Gelişmekte Olan Ülkelerle Yapılandırılmış Bir İletişim Sürecinin Tesis Edilmesine İlişkin Uluslararası Kuruluşların Önerisi, Kasım 2014 Bu belgeler, G-20 Maliye Bakanları ve Merkez Bankası Başkanları, Çalışma Bakanları ve Ticaret Bakanları toplantılarındaki belgelere ek olarak sunulmuştur. G-20 Çalışma Grupları Raporları G Brisbane Yolsuzlukla Mücadele Güncellemesi 2014 Brisbane Kalkınma Güncellemesi G20 Enerji Sürdürülebilirliği Çalışma Grubu Eş-Başkanları Özeti G20 İklim Değişikliğinin Finansmanı Çalışma Grubu nun Bakanlara Raporu, 2014 Atılacak Adımlar FSB nin küresel sistemik önemi haiz bankaların çözümleme için ek zarar karşılama kapasitesi bulundurmasına ilişkin uluslararası kabul görmüş standart önerisi, nihai bir düzenlemeye dönüşmeden önce, 2015 yılı Zirvesi ne kadar kamuoyu görüşlerine açılacak, özenli bir nicel etki analizine tabi tutulacak ve geliştirilecektir. Etki analizleri, bu düzenlemenin gelişmekte olan ülke bankalarına, gelişmekte olan ülke merkezli küresel sistemik önemi haiz bankalara ve kamu sermayeli bankalara yansıyacak sonuçlarını da içerecektir. Hukuki ihtilafın zorluklarını göz önüne alarak, ülke borçlarının yeniden yapılandırma sürecinin düzenliliği ve öngörülebilirliğini güçlendirmek için, müşterek eylem hükümleri ve eşit muameleye ilişkin anlaşma ibarelerinin güçlendirilmesine yönelik uluslararası çalışmaları memnuniyetle karşılıyoruz. Bu ibarelerin uluslararası devlet tahvillerine dahil edilmesi için çağrıda buluyor ve uluslararası toplumun ve özel sektörün bu ibareleri aktif bir şekilde kullanmasını teşvik ediyoruz. G-20 Bakanlarımız ve Merkez Bankası Başkanlarımızdan bu konudaki ve ilgili hususlardaki ilerlemeyi tartışmalarını talep ediyoruz. ABD nin 2010 IMF reformlarını 2014 yılı sonuna kadar onaylamaması halinde, IMF nin kısa zamanda, gelecek adımlara ilişkin seçenekleri tartışmaya açmasını talep ediyoruz ve G-20 Bakanları ve Merkez Bankası Başkanlarımızın bir sonraki toplantılarında bu seçenekleri tartışmak üzere IMFC ile birlikte çalışmasını istiyoruz.

7 Teşekkür Gayriresmi Tercüme Aralarında IMF, OECD, Dünya Bankası Grubu, DTÖ, ILO, FSB ve BM nin de olduğu uluslararası kuruluşlara, G-20 tartışmalarına önemli katkılar sağlayan raporları ve tavsiyeleri için teşekkür ediyoruz. Bu çalışmalara adresinden erişilebilmektedir. G-20 çalışmalarına katkılarından dolayı B-20, C-20, L-20, T-20 ve Y-20 ye teşekkür ediyoruz.

TÜRKİYE G20 DÖNEM BAŞKANLIĞI 2015 YILI ÖNCELİKLERİ*

TÜRKİYE G20 DÖNEM BAŞKANLIĞI 2015 YILI ÖNCELİKLERİ* TÜRKİYE G20 DÖNEM BAŞKANLIĞI 2015 YILI ÖNCELİKLERİ* * G20 internet sayfasında yayımlanan metnin Türkçe tercümesidir. Türkiye Cumhuriyeti Başbakanı nın Mesajı 2008-09 yıllarında yaşadığımız Büyük Durgunluk

Detaylı

3-4 KASIM 2011 G 20 ZİRVESİNE İLİŞKİN NOT. Ekonomik ve Mali Politikalar Başkanlığı. Kasım 2011 ANKARA

3-4 KASIM 2011 G 20 ZİRVESİNE İLİŞKİN NOT. Ekonomik ve Mali Politikalar Başkanlığı. Kasım 2011 ANKARA 3-4 KASIM 2011 G 20 ZİRVESİNE İLİŞKİN NOT Ekonomik ve Mali Politikalar Başkanlığı Kasım 2011 ANKARA 1 3-4 KASIM 2011 TARİHLİ G20 ZİRVESİ 26 Eylül 1999 tarihli G7 Maliye Bakanları Zirvesinde, uluslararası

Detaylı

C20_arka plan_yönetişim_22-04- 2015

C20_arka plan_yönetişim_22-04- 2015 YÖNETİŞİM: Yolsuzlukla mücadele, adil vergi sisteminin yaratılması, özel ve kamu sektöründe şeffaflığın artırılması Giriş C20 nin 2015 in başlarında yaptığı online anketten sonra G20 ile yapıcı bir işbirliğiyle,

Detaylı

ORTA VADELİ PROGRAM (2013-2015)

ORTA VADELİ PROGRAM (2013-2015) GİRİŞ ORTA VADELİ PROGRAM (2013-2015) Küresel krizin başlangıcından itibaren yaklaşık 5 yıl geçmesine rağmen, dünya ekonomisinde henüz istikrar sağlanamamıştır. Önümüzdeki döneme dair özellikle gelişmiş

Detaylı

ORTA VADELİ PROGRAM (2012-2014)

ORTA VADELİ PROGRAM (2012-2014) ORTA VADELİ PROGRAM (2012-2014) GİRİŞ Son bir yıllık dönemde dünya ekonomisinde gelişmiş ve gelişmekte olan ülkeler arasındaki ayrışmanın belirginleştiği, uluslararası ekonomik ve finansal politikalarda

Detaylı

T.C. BAŞBAKANLIK HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI. Mr. Horst Köhler Ankara, 18 Ocak 2002 Başkan Uluslararası Para Fonu Washington D.C.

T.C. BAŞBAKANLIK HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI. Mr. Horst Köhler Ankara, 18 Ocak 2002 Başkan Uluslararası Para Fonu Washington D.C. T.C. BAŞBAKANLIK HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI TERCÜME Mr. Horst Köhler Ankara, 18 Ocak 2002 Başkan Uluslararası Para Fonu Washington D.C. 20431 ABD Sayın Bay Köhler 1. 1990 lı yıllardan beri süregelen yüksek kronik

Detaylı

G-20 Gündeminde Yer Alan Kalkınma Konuları. Bilgi Notu

G-20 Gündeminde Yer Alan Kalkınma Konuları. Bilgi Notu G-20 Gündeminde Yer Alan Kalkınma Konuları Bilgi Notu Sencer TURUNÇ Maliye Bakanlığı Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Dairesi Başkanlığı 18.02.2015 G-20 Resmi Adı: G-20 ya da Yirmiler Grubu (Group of 20)

Detaylı

ORTA VADELİ PROGRAM (2014-2016)

ORTA VADELİ PROGRAM (2014-2016) GİRİŞ ORTA VADELİ PROGRAM (2014-2016) 1. Ülkemizin 2023 hedefleri doğrultusunda hazırlanan Onuncu Kalkınma Planı (2014-2018) 2 Temmuz 2013 tarihinde Türkiye Büyük Millet Meclisinde kabul edilmiştir. Onuncu

Detaylı

AVRUPA MALİ SEKTÖRÜNDE DAHA FAZLA SORUMLULUK VE REKABETÇİLİĞE DOĞRU *

AVRUPA MALİ SEKTÖRÜNDE DAHA FAZLA SORUMLULUK VE REKABETÇİLİĞE DOĞRU * AVRUPA MALİ SEKTÖRÜNDE DAHA FAZLA SORUMLULUK VE REKABETÇİLİĞE DOĞRU * * Avrupa Komisyonu nun İç Pazar ve Hizmetlerden sorumlu üyesi Michel Barnier in Towards More Responsibility and Competitiveness in

Detaylı

DÜNYA BİLGİ TOPLUMU ZİRVESİ NİHAİ DOKÜMANLARI

DÜNYA BİLGİ TOPLUMU ZİRVESİ NİHAİ DOKÜMANLARI DÜNYA BİLGİ TOPLUMU ZİRVESİ NİHAİ DOKÜMANLARI Cenevre Zirvesi Aralık 2003 Tunus Zirvesi - Kasım 2005 DEVLET PLANLAMA TEŞKİLATI Bilgi Toplumu Dairesi Ocak 2008 DÜNYA BİLGİ TOPLUMU ZİRVESİ NİHAİ DOKÜMANLARI

Detaylı

ORTA VADELİ PROGRAM (2012-2014) A İLİŞKİN ÖZET NOT

ORTA VADELİ PROGRAM (2012-2014) A İLİŞKİN ÖZET NOT ORTA VADELİ PROGRAM (2012-2014) A İLİŞKİN ÖZET NOT Ekim 2011 Ankara YÖNETİCİ ÖZETİ Ülkemizin refah seviyesinin artırılması temel amacı çerçevesinde, 2012-2014 yıllarında izlenecek makro ekonomik politikalar

Detaylı

ONUNCU KALKINMA PLANI (2014-2018) Temmuz 2013 ÖZET RAPOR

ONUNCU KALKINMA PLANI (2014-2018) Temmuz 2013 ÖZET RAPOR ONUNCU KALKINMA PLANI (2014-2018) Temmuz 2013 ÖZET RAPOR 1. Giriş... 2 2. Plan Öncesi Dönemde Türkiye de Ekonomik ve Sosyal Gelişmeler... 2 3. Planın Temel Amaçları ve İlkeleri... 3 4. Küresel Enerji Sisteminde

Detaylı

BÖLGESEL GELİŞMEYİ ETKİLEYEN ULUSLARARASI EĞİLİMLER...

BÖLGESEL GELİŞMEYİ ETKİLEYEN ULUSLARARASI EĞİLİMLER... B Ö L G E S E L G E L İ Ş M E U L U S A L S T R A T E J İ S İ İ Ç İ N D E K İ L E R Yönetici Özeti... 1 1 GİRİŞ... 7 1.1 Ulusal Kalkınma Hedefleri ve Yeni Bölgesel Politika... 7 1.2 BGUS Hazırlık Süreci

Detaylı

İKV DEĞERLENDİRME NOTU

İKV DEĞERLENDİRME NOTU 107 Aralık 2014 İKV DEĞERLENDİRME NOTU TÜRKİYE G-20 DÖNEM BAŞKANLIĞI NI DEVRALDI Selen Akses, İKV Kıdemli Uzmanı İKTİSADİ KALKINMA VAKFI 1 www.ikv.org.tr TÜRKİYE G-20 DÖNEM BAŞKANLIĞI NI DEVRALDI Türkiye

Detaylı

Dünya Bankası Grubu Türkiye İşbirliği: Ülke Programının Görünümü. Nisan 2015

Dünya Bankası Grubu Türkiye İşbirliği: Ülke Programının Görünümü. Nisan 2015 Dünya Bankası Grubu Türkiye İşbirliği: Ülke Programının Görünümü Nisan 2015 1 SON EKONOMİK VE SEKTÖREL GELİŞMELER Büyüme ve Ekonomik Yönetim Türkiye diğer yükselen ülkeler için çıkarılabilecek dersler

Detaylı

OECD Çok Uluslu Şirketler Rehberi

OECD Çok Uluslu Şirketler Rehberi OECD Çok Uluslu Şirketler Rehberi 1 Önsöz 1. OECD Çok Uluslu Şirketler Rehberi (Rehber), hükümetler tarafından çok uluslu şirketlere yapılan tavsiyelerdir. Rehber, çok uluslu şirketlerin faaliyetlerinin

Detaylı

11 Ekim 2014 CUMARTESİ Resmî Gazete Sayı : 29142 KURUL KARARI

11 Ekim 2014 CUMARTESİ Resmî Gazete Sayı : 29142 KURUL KARARI 11 Ekim 2014 CUMARTESİ Resmî Gazete Sayı : 29142 KURUL KARARI Yüksek Planlama Kurulundan: Tarih : 2/10/2014 Karar No : 2014/28 Konu : Orta Vadeli Mali Plan (2015-2017) Yüksek Planlama Kurulunca; Maliye

Detaylı

Public Disclosure Authorized. Public Disclosure Authorized. Public Disclosure Authorized. Public Disclosure Authorized

Public Disclosure Authorized. Public Disclosure Authorized. Public Disclosure Authorized. Public Disclosure Authorized Public Disclosure Authorized Public Disclosure Authorized Public Disclosure Authorized Public Disclosure Authorized TÜRKİYE CUMHURİYETİ NE YÖNELİK DÜNYA BANKASI ÜLKE İŞBİRLİĞİ STRATEJİSİ 2012-2015 2008

Detaylı

ORTA VADELİ PROGRAM (2015-2017)

ORTA VADELİ PROGRAM (2015-2017) ORTA VADELİ PROGRAM (2015-2017) GİRİŞ 1. Bütçe sürecini başlatan ve 2015-2017 dönemini kapsayan Orta Vadeli Program (OVP), Türkiye ekonomisinin daha rekabetçi ve yenilikçi bir zeminde, 2023 hedeflerine

Detaylı

Avrupa Birliği Genel Sekreterliği Tarafından Yapılan Gayrı Resmi Tercümedir TÜRKİYE NİN ÜYELİĞİ PERSPEKTİFİNDEN KAYNAKLANAN HUSUSLAR

Avrupa Birliği Genel Sekreterliği Tarafından Yapılan Gayrı Resmi Tercümedir TÜRKİYE NİN ÜYELİĞİ PERSPEKTİFİNDEN KAYNAKLANAN HUSUSLAR Avrupa Birliği Genel Sekreterliği Tarafından Yapılan Gayrı Resmi Tercümedir TÜRKİYE NİN ÜYELİĞİ PERSPEKTİFİNDEN KAYNAKLANAN HUSUSLAR İÇİNDEKİLER GİRİŞ VE ÖZET 1 1. JEOPOLİTİK BOYUT 4 2. EKONOMİK BOYUT

Detaylı

Köklü Dönüşüm İçin Tasarım, Ar-Ge, İnovasyon

Köklü Dönüşüm İçin Tasarım, Ar-Ge, İnovasyon Başkan dan Köklü Dönüşüm İçin Tasarım, Ar-Ge, İnovasyon Ömer Cihad Vardan MÜSİAD Genel Başkanı Türkiye nin küresel düzeyde en önemli rakipleri arasında yer alan G. Kore, Malezya, Endonezya, Brezilya, G.

Detaylı

Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi ve Kyoto Protokolü. metinler ve temel bilgiler

Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi ve Kyoto Protokolü. metinler ve temel bilgiler Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi ve Kyoto Protokolü metinler ve temel bilgiler Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi ve Kyoto Protokolü metinler ve temel bilgiler

Detaylı

Avrupa Birliği nde Küresel Finansal Krize Karşı Alınan Önlemler ve Birliğin Rekabet Gücünün Arttırılmasına Yönelik Girişimler: Euro Rekabet Paktı

Avrupa Birliği nde Küresel Finansal Krize Karşı Alınan Önlemler ve Birliğin Rekabet Gücünün Arttırılmasına Yönelik Girişimler: Euro Rekabet Paktı Avrupa Birliği nde Küresel Finansal Krize Karşı Alınan Önlemler ve Birliğin Rekabet Gücünün Arttırılmasına Yönelik Girişimler: Euro Rekabet Paktı (Mayıs 2011) Ankara İÇİNDEKİLER GİRİŞ... 1 1. Avrupa Birliği

Detaylı

Editörden. Dergimizin bu sayısının konusunu Türkiye nin tasarruf alışkanlıkları olarak seçtik.

Editörden. Dergimizin bu sayısının konusunu Türkiye nin tasarruf alışkanlıkları olarak seçtik. Editörden Dergimizin bu sayısının konusunu Türkiye nin tasarruf alışkanlıkları olarak seçtik. Ülkemizde tasarruf bilinci her zaman tartışılan bir konu olmuştur. Hükümetler tarafından bu konuda politikalar

Detaylı

TÜRKİYE DE EN KÖTÜ BİÇİMLERDEKİ ÇOCUK İŞÇİLİĞİNİN SONLANDIRILMASI: 2014 HEDEFİNE DOĞRU YOL HARİTASI

TÜRKİYE DE EN KÖTÜ BİÇİMLERDEKİ ÇOCUK İŞÇİLİĞİNİN SONLANDIRILMASI: 2014 HEDEFİNE DOĞRU YOL HARİTASI TÜRKİYE DE EN KÖTÜ BİÇİMLERDEKİ ÇOCUK İŞÇİLİĞİNİN SONLANDIRILMASI: 2014 HEDEFİNE DOĞRU YOL HARİTASI Dr. Şule Çağlar KISALTMALAR...4 ÖNSÖZ...5 GİRİŞ...6 ULUSLARARASI ÇERÇEVE...8 ULUSAL ÇERÇEVE... 12 ELDE

Detaylı

Türkiye de Sürdürülebilir Kalkınmanın Mevcut Durumu

Türkiye de Sürdürülebilir Kalkınmanın Mevcut Durumu Türkiye nin 2012 BM Sürdürülebilir Kalkınma Konferansına (Rio+20) Hazırlıklarının Desteklenmesi Rio dan Rio ya: Türkiye de Sürdürülebilir Kalkınmanın Mevcut Durumu -2012- Rio dan Rio ya: Türkiye de Sürdürülebilir

Detaylı

OECD Çevresel Performans İncelemeleri

OECD Çevresel Performans İncelemeleri OECD Çevresel Performans İncelemeleri : Türkiye 1 OECD Çevresel Performans İncelemeleri TÜRKİYE EKONOMİK İŞBİRLİĞİ VE KALKINMA ÖRGÜTÜ 2 OECD Çevresel Performans İncelemeleri : Türkiye Originally published

Detaylı

İş ve Yatırım Ortamının İyileştirilmesine Yönelik TÜSİAD Önerileri*

İş ve Yatırım Ortamının İyileştirilmesine Yönelik TÜSİAD Önerileri* T Ü R K S A N A Y İ C İ L E R İ V E İ Ş A D A M L A R I D E R N E Ğ İ 08 İş ve Yatırım Ortamının İyileştirilmesine Yönelik TÜSİAD Önerileri* *8 Nisan 2010 tarihinde gerçekleştirilen Ekonomi Koordinasyon

Detaylı

TÜRKİYE NİN BANKASI 2012 FAALİYET RAPORU

TÜRKİYE NİN BANKASI 2012 FAALİYET RAPORU TÜRKİYE NİN BANKASI CUMHURİYET İN İLK KURUMLARINDAN BİRİ OLAN NIN KURULUŞ MİSYONU TÜRKİYE NİN KALKINMASINA, İNŞASINA VE GELİŞMESİNE HER ALANDA KATKI SAĞLAMAK OLMUŞTUR. 88 YILDIR TÜRKİYE İÇİN ÇALIŞAN, SÜRDÜRÜLEBİLİRLİĞİN

Detaylı

Avrupa Birliği Üyeliği Yolunda Sürdürülebilir Kurumlar Sıgma Belgeleri: No. 26 *

Avrupa Birliği Üyeliği Yolunda Sürdürülebilir Kurumlar Sıgma Belgeleri: No. 26 * Avrupa Birliği Üyeliği Yolunda Sürdürülebilir Kurumlar Sıgma Belgeleri: No. 26 * Çeviren: ** SIGMA PROGRAMI Merkezi ve Doğu Avrupa Ülkelerinde Yönetişim ve Yönetimin İyileştirilmesinin Desteklenmesi (SIGMA

Detaylı