G20 Liderler Zirvesi Bildirgesi Kasım 2014, Brisbane

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "G20 Liderler Zirvesi Bildirgesi 15-16 Kasım 2014, Brisbane"

Transkript

1 G20 Liderler Zirvesi Bildirgesi Kasım 2014, Brisbane Gayriresmi Tercüme 1. İnsanlara dünyanın her yerinde daha iyi yaşam standartlarının ve daha kaliteli istihdamın sağlanması için küresel büyümenin artırılması en mühim önceliğimizdir. Bazı ana ekonomilerdeki nispeten güçlü büyümeyi memnuniyetle karşılıyoruz. Ancak, küresel toparlanma yavaş ve dengesizdir ve ihtiyaç duyulan istihdamı sağlamamaktadır. Talebin yetersizliği küresel ekonomiyi olumsuz etkilerken, arz kısıtlarına karşı hareket edilmesi potansiyel büyümenin artırılmasında kilit önem taşımaktadır. Finansal piyasalara ilişkin olanlar ve jeopolitik gerilimlerden kaynaklananlar da dahil olmak üzere riskler varlığını sürdürmektedir. Büyümeyi artırmak, ekonominin dayanıklılığı yükseltmek ve küresel kuruluşları güçlendirmek için işbirliği içinde çalışmayı taahhüt ediyoruz. 2. Bu zorlukların üstesinden gelmeye ve güçlü, sürdürülebilir ve dengeli büyümeye ulaşmak ve istihdam yaratmak için çabalarımızı hızlandırmaya kararlıyız. İyi işleyen piyasaların refahı desteklediğinin farkında olarak, büyümenin ve özel sektör aktivitesinin artırılması için yapısal reformlar uyguluyoruz. Makroekonomik politikalarımızın büyümeyi desteklemek, küresel talebi güçlendirmek ve küresel yeniden dengelenmeyi teşvik edici mahiyette olmasını temin edeceğiz. Kamu maliyesine ilişkin stratejilerimizi, yakın dönem ekonomik koşulları dikkate alırken, aynı zamanda borcun GSYH ye oranını sürdürülebilir bir patikaya oturtacak şekilde esnek bir şekilde uygulamaya devam edeceğiz. Parasal otoritelerimiz, yetkileriyle uyumlu bir biçimde, toparlanmayı desteklemeyi ve gerektiğinde deflasyonist baskılara karşılık vermeyi taahhüt etmektedir. Politikalarımızın küresel etkilerinin bilincinde olacağız ve yayılma etkilerini yönetmek için işbirliğinde bulunacağız. Güveni ve toparlanmayı desteklemek için tüm politika kaldıraçlarını kullanmaya hazırız. 3. Bu yıl, G20 nin GSYH büyümesini 2018 yılına kadar toplamda yüzde 2 nin üzerinde bir oranda artırma yönünde iddialı bir hedef belirledik. IMF ve OECD tarafından yapılan analizler, taahhütlerimizin tamamen uygulanması halinde, (5 yıl içerisinde) yüzde 2,1 büyüme sağlayacağını göstermektedir. Bu hedef, küresel ekonomiye 2 trilyon ABD dolarından daha fazla katkı yapacak ve milyonlarca istihdam oluşmasını sağlayacaktır. Yatırımı harekete geçirmek, ticareti ve rekabeti artırmak ve istihdamı yükseltmek için ortaya koyduğumuz önlemler, makroekonomik politikalarımız ile birlikte, kalkınmayı ve katılımcı büyümeyi destekleyecek ve eşitsizliği ve fakirliği azaltmaya yardımcı olacaktır. 4. Büyümeyi artıracak ve kaliteli istihdam yaratacak eylemlerimiz Brisbane Eylem Planı nda ve kapsamlı büyüme stratejilerimizde ortaya konmuştur. Taahhütlerimizin uygulanmasını izleyeceğiz ve uluslararası kuruluşların analizlerinden faydalanarak, büyüme hedefimiz doğrultusunda ilerleme kaydedilebilmesi için birbirimizi sorumlu tutacağız. Büyüme stratejilerimizin sonuç vermeye devam etmesini sağlayacak ve ilerlemeyi bir sonraki toplantıda gözden geçireceğiz. Büyümeyi artırmak ve iş imkanları yaratmak için birlikte hareket etmek 5. Küresel yatırım ve altyapı açıkları ile mücadele edilmesi, büyümeyi artırmak, istihdam yaratmak ve verimlilik için önemlidir. Kaliteli kamu ve özel altyapı yatırımlarının artırılması için çok yıllık bir çalışma programı olan Küresel Altyapı Girişimi ni onaylıyoruz. Büyüme stratejilerimiz, kamu yatırımlarının güçlendirilmesi ve yeni özel sektör finansmanı cezbetmek için önemli olan yerel yatırım ve finansman ortamının iyileştirilmesinin de aralarında olduğu, büyük yatırım girişimleri içermektedir. Özellikle altyapı alanında olmak üzere, kaliteli yatırımın özendirilmesi ve önceliklendirilmesi için bir dizi gönüllü yol gösterici uygulama üzerinde mutabık kaldık. Yatırımcıların projelerle eşleşmesine yardımcı olmak için veri eksikliklerini gidereceğiz ve proje hatları konusundaki bilgiyi geliştireceğiz. Kurumsal yatırımcılardan uzun vadeli finansman temininin kolaylaştırılması ve özellikle küçük ve orta ölçekli işletmelere olmak üzere, şeffaf menkul kıymetleştirmeyi de içeren yeni finansman kaynaklarının teşvik edilmesi için çalışıyoruz. Ek borç verme kapasitesi yaratılması ve altyapı üzerindeki çalışmalarımızın düşük gelirli ülkelere fayda sağlaması için bilançolarının kullanımının optimizasyonuna yönelik olarak çok taraflı

2 kalkınma bankaları ile çalışmaya ve ulusal kalkınma bankalarını bu yönde teşvik etmeye devam edeceğiz. 6. Küresel Altyapı Girişimi nin uygulanmasını desteklemek için dört yıllık bir yetkiyle bir Küresel Altyapı Merkezi kurmaya karar verdik. Söz konusu Merkez, hükümetler, özel sektör, kalkınma bankaları ve diğer uluslararası kuruluşlar arasında bir bilgi paylaşımı platformu ve ağ oluşumuna katkıda bulunacaktır. Merkez, altyapı piyasalarının işleyişini ve finansmanını geliştirmek için bu gruplar arasındaki işbirliğini artıracaktır. 7. Gelişmekte olan ülkelerde altyapının güçlendirilmesi ve daha fazla özel sektör yatırımının cezbedilmesi için, bizim çalışmalarımızı tamamlayıcı nitelikte olan Dünya Bankası nın Küresel Altyapı Kolaylığı nın başlatılmasını memnuniyetle karşılıyoruz. Diğer kalkınma bankalarınca yürütülen benzer girişimleri ve bu girişimler arasındaki işbirliğinin devamını destekliyoruz. 8. Ticaret ve rekabet, büyümenin, artan yaşam standartlarının ve istihdam yaratmanın güçlü sürükleyicileridir. Mevcut durumda, biz sadece nihai ürünlerin ticaretini yapmıyoruz. Üretim yapmak için ara mamül ve hizmetleri ithal ve ihraç ederek birlikte çalışıyoruz. Küresel değer zincirlerinin tüm avantajlarından yararlanmamızı ve gelişmekte olan ülkelerin daha fazla katılımını ve katma değerini teşvik edici politikalara ihtiyaç duyuyoruz. Büyüme stratejilerimiz; maliyetleri düşürmek, gümrük prosedürlerini düzenlemek, düzenleyici yükleri azaltmak ve ticareti kolaylaştıran hizmetleri güçlendirmek suretiyle uluslararası ticareti kolaylaştıracak reformlar içermektedir. Yeni iş girişimlerinin ve yatırımlarının önündeki engelleri azaltarak, rekabet, girişimcilik ve yenilikçiliği teşvik ediyoruz. Korumacılığa karşı, uzun süredir devam eden geri adım atmama ve korumacılığın artışına neden olan herhangi bir düzenleme/politikanın söz konusu olması halinde de bunları geri çekme taahhütlerimizi tekrar ediyoruz. 9. Yatırım, ticaret ve rekabeti artırıcı eylemlerimiz kaliteli istihdam oluşturacaktır. Ancak, işsizliği azaltmak, iş gücünün katılımı artırmak ve kaliteli istihdam yaratmak için daha fazlasını yapmalıyız. İşgücüne 100 milyondan fazla kadını dahil etmek, küresel büyümeyi önemli ölçüde artırmak ve fakirliği ve eşitsizliği azaltmak için, ulusal koşulları dikkate alarak, ülkelerimizdeki erkek ve kadın işgücüne katılım oranları arasındaki farkı 2025 yılına kadar yüzde 25 azaltma hedefi üzerinde uzlaştık. 10. Gençlerin eğitimde, mesleki kurslarda veya istihdamda olmasını sağlayacak politikalarla, kabul edilemez derecede yüksek seyreden genç işsizliğini azaltmayı güçlü bir şekilde taahhüt ediyoruz. İstihdam Planlarımız, staj, eğitim ve mesleki kurslara yapılacak yatırımları ve gençlerin işe alınmasına ve girişimciliğin özendirilmesine yönelik teşvikleri içermektedir. İşgücü piyasalarının güçlendirilmesi ve uygun sosyal koruma sistemlerinin temini yoluyla, yapısal ve uzun vadeli işsizliğin yanı sıra, kayıtdışılığa da odaklanmaya devam ediyoruz. İşyeri güvenliği ve işçi sağlığının geliştirilmesi bir önceliktir. Çalışma ve istihdam bakanlarımızdan, yeni oluşturulan İstihdam Çalışma Grubu nun desteğini de alarak, 2015 yılında bize raporlama yapmasını istiyoruz. 11. Yoksulluğun azaltılmasını, kalkınmayı ve eylemlerimizin düşük gelirli ve gelişmekte olan ülkelerde katılımcı ve sürdürülebilir büyüme sağlamasını taahhüt ediyoruz. İşçi dövizlerinin küresel ortalama transfer maliyetlerinin yüzde 5 e düşürülmesi için güçlü önlemleri ve finansal tabana yayılmanın geliştirilmesini bir öncelik olarak taahhüt ediyoruz. G20 Gıda Güvenliği ve Beslenme Çerçevesi, gıda sistemlerine yapılan yatırımı artırarak, gıda arzını artırmak için verimliliği yükselterek ve gelirleri ve kaliteli istihdamı iyileştirerek büyümeyi güçlendirecektir. Birleşmiş Milletler de iddialı bir 2015 sonrası kalkınma gündemi üzerinde uzlaşı sağlanması için yürütülen çabaları destekliyoruz. G20, ekonomik büyümeyi ve dayanıklılığı güçlendirerek bu çabalara katkıda bulunacaktır. Daha güçlü ve daha dayanıklı bir küresel ekonominin inşa edilmesi 12. Büyüme ve kalkınmanın sürdürülmesi için küresel ekonominin dayanıklılığının ve finansal sistemin istikrarının güçlendirilmesi önemlidir. Küresel finans krizine karşı verdiğimiz temel taahhütlerin ana hususlarını tamamladık. Bankaların sermaye ve likidite pozisyonlarının geliştirilmesi ve türev ürünler piyasalarının daha güvenli hale getirilmesi için yaptığımız reformlar

3 finansal sistemdeki riskleri azaltacaktır. Finansal İstikrar Kurulu nun (FSB) sistemik önemi haiz bankaların ek zarar karşılama kapasitesi bulundurmalarını gerektiren ve söz konusu bankaların batması halinde vergi mükelleflerine daha fazla koruma sağlayacak Ek te sunulan önerisini memnuniyetle karşılıyoruz. Gölge bankacılık çerçevesinin hayata geçirilmesi konusunda mesafe kaydedilmiştir. Önümüzdeki dönem çalışmalarına ilişkin güncellenmiş bir yol haritasını onaylıyoruz. Bankalar ve banka dışı kurumlar arasındaki risk kanallarını zayıflatmaya yönelik önlemler konusunda hem fikiriz. Ancak, daha güçlü ve daha dayanıklı bir finans sisteminin inşa edilmesi için önemli çalışmalar yapılması gerekmektedir. Şimdiki görevimiz, yeni risklere karşı hazır bulunarak, politika çerçevesinin kalan kısımlarını tamamlamak ve üzerinde uzlaşılan finansal düzenleyici reformları tamamıyla uygulamaktır. Düzenleyici otoriteleri üzerinde uzlaşılan G20 türev ürünler reformlarının hızla uygulanması konusunda ilave, somut ilerleme kaydetmeye davet ediyoruz. St. Petersburg Bildirgesi doğrultusunda, haklılığı ortaya konulduğu takdirde, ülkelerin birbirlerinin düzenlemelerini esas almalarını teşvik ediyoruz. FSB nin reformların uygulanması ve etkileri ile gelecek önceliklerine ilişkin raporlamada bulunma planını memnuniyetle karşılıyoruz. Ülke borçlarının yapılandırılması sürecinin düzenliliğinin ve öngörülebilirliğinin geliştirilmesi konusunda kaydedilen mesafeyi memnuniyetle karşılıyoruz. 13. Uluslararası vergi sisteminin adilliğini temin etmek ve ülkelerin gelir tabanlarını korumak için eylemler gerçekleştiriyoruz. Kârlar, kâra kaynaklık eden ekonomik faaliyetlerin gerçekleştirildiği ve katma değerin yaratıldığı yerde vergilendirilmelidir. Uluslararası vergi kurallarını modernleştiren G20/OECD Matrah Aşınması ve Kar Kaydırma (BEPS) Eylem Planı ndaki önemli ölçüdeki ilerlemeden memnuniyet duyuyoruz. Zararlı vergi uygulamalarına neden olduğu tespit edilen, mükellefe özel vergilendirme kurallarının şeffaflığı da dahil olmak üzere, tüm uygulamalara ilişkin çalışmayı 2015 te tamamlamaya kararlıyız. Patent gelirlerinin vergilendirilmesi konusunda kaydedilen mesafeyi memnuniyetle karşılıyoruz. Sınır ötesi vergi kaçırmayı önlemek amacıyla, karşılıklılık esaslı otomatik bilgi paylaşımı için Ortak Raporlama Standardı nı onaylıyoruz. Birbirimizle ve diğer ülkelerle otomatik bilgi paylaşımına, gerekli yasal süreçlerin tamamlanmasına bağlı olarak, 2017 ye veya 2018 in sonuna kadar başlayacağız. Finansal merkezlerin bu yöndeki taahhütlerini memnuniyetle karşılıyor ve diğer ülkeleri de bize katılmaya çağırıyoruz. Gelişmekte olan ülkelerin sorunlarını ele almak için BEPS projesiyle daha fazla iştigal etmelerini memnuniyetle karşılıyoruz. Vergi idarelerinin kapasitelerinin geliştirilmesi ve otomatik bilgi paylaşımının uygulanması konularında gelişmekte olan ülkelerle birlikte çalışacağız. Sınır ötesi uyum konularında vergi otoritelerimizin artan işbirliğinden memnuniyet duyuyoruz. 14. Büyüme ve dayanıklılığı destekleyecek olan Yolsuzlukla Mücadele Eylem Planı nı onaylıyoruz. Eylemlerimiz, karşılıklı hukuki yardımın geliştirilmesini, yolsuzluk kazançlarının tazmini ve resmi görevlilerin yolsuzluk sığınaklarının engellenmesi içeren ağları ve işbirliğini tesis etmektedir. Kamu, özel sektör ve gerçek yararlanıcıların şeffaflığını, G20 Gerçek Yararlanıcı Şeffaflığı Üst Düzey İlkeleri ni uygulayarak geliştirmeyi taahhüt ediyoruz. Küresel kuruluşların güçlendirilmesi 15. G20 önemli küresel ekonomik sorunların çözümüne katkı sağlamada ön planda olmalıdır. Küresel ekonomik kurumlar; etkin, temsil kabiliyeti yüksek ve dünya ekonomisindeki değişimi yansıtır olmalıdır. Gelişmekte olan ekonomilerin FSB deki temsilinin artmasını ve FSB nin etkinliğine katkı sağlayacak diğer adımları memnuniyetle karşılıyoruz. Uluslararası Para Fonu nun (IMF) güçlü, kota bazlı ve yeterli kaynaklara sahip olmasını sağlama konusunda kararlıyız. St. Petersburg taki taahhütümüzü tekrarlıyoruz ve bu kapsamda 2010 yılında kabul edilen IMF kota ve yönetim reformundaki ve yeni kota formülünü içeren 15. Genel Kota Gözden Geçirmesi ndeki ilerlemenin gecikmesinden üzüntü duymaktayız. IMF konusunda 2010 reformlarının uygulanması en önemli önceliğimiz olup, ABD yi yıl sonuna kadar söz konusu reformları onaylamaya davet ediyoruz. Bahse konu reformun yıl sonuna kadar onaylanmaması halinde, IMF den mevcut çalışmaları temelinde, izlenmesi muhtemel adımlara ilişkin seçenekler konusunda hazırlık yapmasını istiyoruz.

4 16. Büyümeyi artırmak ve istihdam oluşturmak için açık bir küresel ekonomik düzene ve güçlü bir ticaret sistemine ihtiyaç duyuyoruz. İş dünyasının ticaret anlaşmalarından en iyi şekilde faydalanması için ikili, bölgesel ve çok taraflı anlaşmaların birbirlerini tamamlayan, şeffaf ve Dünya Ticaret Örgütü (DTÖ) kuralları altında, daha güçlü bir ticaret sisteminin oluşumuna katkı sağlayan yönde olmasını temin etmeye çalışacağız. Ekonomik refahın oluşumunu sağlayan söz konusu kurallar, küresel ticaret sisteminin belkemiği olmaya devam etmektedir. Mevcut ve gelecekte meydana gelebilecek sorunlara yanıt veren güçlü ve etkili bir DTÖ oldukça önemlidir. Gıda güvenliğine ilişkin unsurları da içeren Ticaretin Kolaylaştırılması Anlaşması nın tamamen ve hızlı bir şekilde uygulanmasına yardım edecek olan ABD ve Hindistan arasındaki uzlaşmadan memnuniyet duyuyoruz. Bali paketinin tüm öğelerini uygulamayı ve müzakerelerin yeniden rayına girmesi için Doha Kalkınma Gündemi ndeki kalan hususlara ilişkin bir DTÖ çalışma programının hızla belirlenmesini taahhüt ediyoruz. Bu taahhüt, çoklu ticaret sistemine güvenin tazelenmesi için önemli olacaktır. Gelecek yılki buluşmamızda sistemin daha iyi çalışmasını sağlayacak yollar üzerinde tartışmaya karar verdik. Desteğe ihtiyacı olan gelişmekte olan ülkelere ticaret yardımı sağlamaya devam edeceğiz. 17. Enerji alanındaki işbirliğinin artırılması öncelikli bir konudur. Küresel enerji piyasaları önemli bir dönüşüm geçirmektedir. Güçlü ve dayanıklı enerji piyasaları, ekonomik büyüme için kritik öneme sahiptir. Bugün, G20 Enerji İşbirliği İlkeleri ni onaylıyoruz. Enerji Bakanlarımızdan bu çalışmayı daha ileri noktalara taşıyacak seçenekler hakkında 2015 yılında biraraya gelmelerini ve bir rapor sunmalarını talep ediyoruz. Doğalgaz giderek daha önemli bir enerji kaynağı haline gelmektedir. Doğalgaz piyasalarının işleyişini geliştirmek için çalışacağız. 18. Enerji verimliliğinin geliştirilmesi, sürdürülebilir büyüme ve kalkınma sonucu yükselen taleplerin karşılanması ve enerji erişiminin ve güvenliğinin ele alınması için maliyet azaltıcı bir yoldur. Enerji verimliliği işletmeler ve haneler için maliyetleri azaltmaktadır. Ağır vasıtalar başta olmak üzere, araçların etkinlik ve emisyon performansına, ağa bağlı araçlara, binalara, sınai süreçlere ve elektrik üretimine ilişkin hususları ve enerji verimliliği finansmanına ilişkin çalışmaları içeren Enerji Verimliliğinde Gönüllü İşbirliğine Dair Eylem Planı üzerinde uzlaştık. Savurgan tüketimi teşvik eden verimsiz fosil yakıt sübvansiyonlarının aşamalı olarak azaltımı yönündeki taahhüdümüzü, yoksulların desteklenmesi ihtiyacını da dikkate alarak, yineliyoruz. 19. İklim değişikliğine yönelik güçlü ve etkili eylemleri destekliyoruz. Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi ve Sözleşmenin üzerinde uzlaşılan sonuçlarıyla tutarlı olarak, eylemlerimiz sürdürülebilir kalkınmaya, ekonomik büyümeye ve iş dünyası ve yatırımlar için belirliliğe katkıda bulunacaktır yılında Paris teki 21 inci Taraflar Konferansı nda, Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi altında bir protokol, başka bir hukuksal belge ya da yasal bağlayıcılığı olan kararlaştırılmış bir sonucun benimsenmesi için birlikte çalışacağız. Hazır olan tarafları Paris teki söz konusu konferans öncesinde ulusal olarak belirlenmiş katkılarını sunmaya davet ediyoruz (Hazır olan Taraflar için 2015 yılı ilk çeyreğine kadar). Azaltım ve uyum için finansmanın harekete geçirilmesine yönelik Yeşil İklim Fonu gibi girişimlere desteğimizi yineliyoruz. 20. Gine, Liberya ve Sierra Leone deki Ebola salgınının insani ve ekonomik etkilerinden oldukça kaygı duyuyoruz. Eşgüdümlü acil bir uluslararası tepkinin oluşumunu destekliyoruz ve bu krizi kontrol altına alabilmek ve karşı koyabilmek için yapabileceğimiz her şeyi yapmayı taahhüt ediyoruz. Uluslararası kuruluşları, bu salgının ve Orta Doğu dakiler de dahil olmak üzere diğer insani krizlerin ekonomik etkilerini yönetmede etkilenen ülkelere yardım etmeye çağırıyoruz. 21. Ekonomik büyümenin artırılması, istihdam yaratılmasının desteklenmesi, kalkınmanın teşvik edilmesi ve küresel güvenin tesis edilmesine ilişkin taahhütlerimize bağlıyız. Avustralya ya bu yılki liderliğinden dolayı teşekkür ediyoruz yılında Türkiye nin başkanlığında birlikte çalışmayı ve kaydedilen aşamayı Kasım 2015 tarihlerinde Antalya da ele almayı bekliyoruz. Ayrıca, 2016 yılında Çin de biraraya gelmeyi bekliyoruz.

5 Ek Kabul Edilen Dokümanlar Aşağıdaki belgeler bildirgemizi desteklemek üzere G-20 tarafından kabul edilmiştir: Brisbane Eylem Planı, Kasım 2014 Küresel Altyapı Girişimi ve Merkezi üzerine G-20 Notu, Kasım Finansal Tabana Yayılma Eylem Planı, Kasım 2014 İşçi Dövizleri Hareketini Kolaylaştırma Üzerine G-20 Planı, Kasım 2014 G-20 Gıda Güvenliği ve Beslenme Çerçevesi, Kasım 2014 Kalkınma Çalışma Grubu Hesap Verebilirlik Çerçevesi, Kasım G-20 Yolsuzlukla Mücadele Eylem Planı, Kasım 2014 Gerçek Yararlanıcı Şeffaflığı Üzerine G-20 Üst Düzey İlkeleri, Kasım 2014 Enerji İşbirliğine İlişkin G-20 İlkeleri, Kasım 2014 G-20 Enerji Verimliliği Eylem Planı, Kasım G-20 Hesap Verebilirlik Değerlendirme Süreci, Kasım Hesap Verebilirlik Değerlendirme Raporu, Kasım 2014 Bakanlar Düzeyi Bildirgeleri Bildirge, G-20 Maliye Bakanları ve Merkez Bankası Başkanları Toplantısı, Cairns, Eylül 2014 G-20 Çalışma Bakanları Deklarasyonu, Melbourne, Eylül 2014, Daha Güvenlikli ve Sağlıklı İşyerleri için G-20 Bildirisi dahil Başkan Özeti, G-20 Ticaret Bakanları Toplantısı, Sydney, 29 Temmuz 2014 Bildirge, G-20 Maliye Bakanları ve Merkez Bankası Başkanları Toplantısı, Vaşington, Nisan 2014 Bildirge, G-20 Maliye Bakanları ve Merkez Bankası Başkanları Toplantısı, Sydney, Eylül 2014 Destekleyici Dokümanlar Aşağıda yer alan belgeler memnuniyetle karşılanmaktadır: G-20 Üyelerinin Kapsayıcı Büyüme Stratejileri, Kasım 2014 G-20 Üyelerinin Ülke İstihdam Planları, Kasım 2014 IMF Gözetim Notu, Kasım 2014 G-20 Üyelerinin Büyüme Stratejilerinin Etkisinin Sayısallaştırılması, OECD/IMF Raporu, Kasım 2014 Büyüme Stratejileri: G20 Gelişmekte Olan Ekonomiler Dünya Bankası Değerlendirmesi, Kasım 2014 Küresel Altyapı Olanağı: G-20 Liderleri için Güncelleme, Dünya Bankası, Kasım 2014 Uzun Vadeli Yatırımların Finansmanına İlişkin G20/OECD Üst Düzey İlkeleri nin Kurumsal Yatırımcılarca Uygulanmasını Destekleyecek Etkili Yaklaşımlara Dair G20/OECD Raporu ve Eki, Kasım 2014 G-20 Ticaret ve Yatırım Önlemleri Raporu, DTÖ, OECD, UNCTAD, Kasım 2014 G-20 İşgücü Piyasaları: Görünüm, Temel Zorluklar ve Politika Sonuçları, OECD, ILO ve Dünya Bankası Grubu, Kasım 2014

6 Gıda Güvenliği ve Beslenmeye İlişkin Ekonomik Büyüme ve İstihdam için Fırsatlar, FAO ve OECD (ADB, IFAD, ILO, IFPRI ve DTÖ katkılarıyla), Eylül 2014 Finansal Reformlar: Görevin Tamamlanması ve Geleceğe Bakış, Finansal İstikrar Kurulu Başkanı nın G-20 Liderlerine Mektubu, Kasım 2014 Küresel Sistemik Önemi Haiz Bankaların Çözümleme Halinde Zarar Karşılama Kapasitesinin Yeterliliği, Finansal İstikrar Kurulu, Kasım 2014 Çözümleme Eylemlerinin Sınır Ötesi Tanınması, Finansal İstikrar Kurulu, Eylül Yılında Gölge Bankacılığın Gözetimi ve Düzenlemesinin Güçlendirilmesine Yönelik Güncellenmiş Yol Haritası, Finansal İstikrar Kurulu, Kasım 2014 Finansal İstikrar Kurulu nun Temsil Yapısının Gözden Geçirilmesine İlişkin Raporu, Kasım 2014 Vergi Konularına İlişkin OECD Genel Sekreteri nin G-20 Liderlerine Raporu, Kasım 2014 Vargi Konularında Gelişmekte Olan Ülkelerle Yapılandırılmış Bir İletişim Sürecinin Tesis Edilmesine İlişkin Uluslararası Kuruluşların Önerisi, Kasım 2014 Bu belgeler, G-20 Maliye Bakanları ve Merkez Bankası Başkanları, Çalışma Bakanları ve Ticaret Bakanları toplantılarındaki belgelere ek olarak sunulmuştur. G-20 Çalışma Grupları Raporları G Brisbane Yolsuzlukla Mücadele Güncellemesi 2014 Brisbane Kalkınma Güncellemesi G20 Enerji Sürdürülebilirliği Çalışma Grubu Eş-Başkanları Özeti G20 İklim Değişikliğinin Finansmanı Çalışma Grubu nun Bakanlara Raporu, 2014 Atılacak Adımlar FSB nin küresel sistemik önemi haiz bankaların çözümleme için ek zarar karşılama kapasitesi bulundurmasına ilişkin uluslararası kabul görmüş standart önerisi, nihai bir düzenlemeye dönüşmeden önce, 2015 yılı Zirvesi ne kadar kamuoyu görüşlerine açılacak, özenli bir nicel etki analizine tabi tutulacak ve geliştirilecektir. Etki analizleri, bu düzenlemenin gelişmekte olan ülke bankalarına, gelişmekte olan ülke merkezli küresel sistemik önemi haiz bankalara ve kamu sermayeli bankalara yansıyacak sonuçlarını da içerecektir. Hukuki ihtilafın zorluklarını göz önüne alarak, ülke borçlarının yeniden yapılandırma sürecinin düzenliliği ve öngörülebilirliğini güçlendirmek için, müşterek eylem hükümleri ve eşit muameleye ilişkin anlaşma ibarelerinin güçlendirilmesine yönelik uluslararası çalışmaları memnuniyetle karşılıyoruz. Bu ibarelerin uluslararası devlet tahvillerine dahil edilmesi için çağrıda buluyor ve uluslararası toplumun ve özel sektörün bu ibareleri aktif bir şekilde kullanmasını teşvik ediyoruz. G-20 Bakanlarımız ve Merkez Bankası Başkanlarımızdan bu konudaki ve ilgili hususlardaki ilerlemeyi tartışmalarını talep ediyoruz. ABD nin 2010 IMF reformlarını 2014 yılı sonuna kadar onaylamaması halinde, IMF nin kısa zamanda, gelecek adımlara ilişkin seçenekleri tartışmaya açmasını talep ediyoruz ve G-20 Bakanları ve Merkez Bankası Başkanlarımızın bir sonraki toplantılarında bu seçenekleri tartışmak üzere IMFC ile birlikte çalışmasını istiyoruz.

7 Teşekkür Gayriresmi Tercüme Aralarında IMF, OECD, Dünya Bankası Grubu, DTÖ, ILO, FSB ve BM nin de olduğu uluslararası kuruluşlara, G-20 tartışmalarına önemli katkılar sağlayan raporları ve tavsiyeleri için teşekkür ediyoruz. Bu çalışmalara adresinden erişilebilmektedir. G-20 çalışmalarına katkılarından dolayı B-20, C-20, L-20, T-20 ve Y-20 ye teşekkür ediyoruz.

G20 BİLGİLENDİRME NOTU

G20 BİLGİLENDİRME NOTU G20 BİLGİLENDİRME NOTU A. Finans Hattı Gündemi a. Büyüme Çerçevesi Güçlü, sürdürülebilir ve dengeli büyüme için küresel politikalarda işbirliğinin sağlamlaştırılması Etkili bir hesap verebilirlik mekanizması

Detaylı

Bildirge - İngilizce Orijinalinin Gayriresmî Tercümesidir - G20 Bakanlar ve Merkez Bankası Başkanları Toplantısı 16-17 Nisan 2015, Vaşington, ABD 1.

Bildirge - İngilizce Orijinalinin Gayriresmî Tercümesidir - G20 Bakanlar ve Merkez Bankası Başkanları Toplantısı 16-17 Nisan 2015, Vaşington, ABD 1. Bildirge - İngilizce Orijinalinin Gayriresmî Tercümesidir - G20 Bakanlar ve Merkez Bankası Başkanları Toplantısı 16-17 Nisan 2015, Vaşington, ABD 1. Bazı büyük ekonomilerde ekonomik aktivitedeki güçlenmeyi

Detaylı

İŞLETME 2020 MANİFESTOSU AVRUPA DA İHTİYACIMIZ OLAN GELECEK

İŞLETME 2020 MANİFESTOSU AVRUPA DA İHTİYACIMIZ OLAN GELECEK İŞLETME 2020 MANİFESTOSU AVRUPA DA İHTİYACIMIZ OLAN GELECEK Daha kapsayıcı bir toplum için sözlerini eyleme dökerek çalışan iş dünyası ve hükümetler AVRUPA DA İHTİYACIMIZ OLAN GELECEK Avrupa da önümüzdeki

Detaylı

G-20 LİDERLER BİLDİRGESİ

G-20 LİDERLER BİLDİRGESİ G-20 LİDERLER BİLDİRGESİ ST. PETERSBURG ZİRVESİ 5-6 EYLÜL 2013 Giriş 1. Biz, G-20 Liderleri olarak 5-6 Eylül 2013 tarihlerinde St. Petersburg ta bir araya geldik ve küresel ekonomiyi güçlendirmek üzere

Detaylı

Bildirge - İngilizce Orijinalinin Gayriresmî Tercümesidir - G20 Bakanlar ve Merkez Bankası Başkanları Toplantısı 9-10 Şubat

Bildirge - İngilizce Orijinalinin Gayriresmî Tercümesidir - G20 Bakanlar ve Merkez Bankası Başkanları Toplantısı 9-10 Şubat Bildirge - İngilizce Orijinalinin Gayriresmî Tercümesidir - G20 Bakanlar ve Merkez Bankası Başkanları Toplantısı 9-10 Şubat 2015 1. Bazı büyük ekonomilerdeki olumlu büyüme ve istihdam görünümünü memnuniyetle

Detaylı

SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK POLİTİKASI. Sürdürülebilirlik vizyonumuz

SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK POLİTİKASI. Sürdürülebilirlik vizyonumuz SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK POLİTİKASI Sürdürülebilirlik vizyonumuz 150 yıllık bir süreçte inşa ettiğimiz rakipsiz deneyim ve bilgi birikimimizi; ekonomiye, çevreye, topluma katkı sağlamak üzere kullanmak, paydaşlarımız

Detaylı

ORTA VADELİ PROGRAM ( ) 4 Ekim 2016

ORTA VADELİ PROGRAM ( ) 4 Ekim 2016 ORTA VADELİ PROGRAM (2017-2019) 4 Ekim 2016 İçindekiler 1. Dünya Ekonomisi 2. Orta Vadeli Programın Temel Amaçları ve Büyüme Stratejisi 3. Orta Vadeli Programın (2017-2019) Temel Makroekonomik Büyüklükleri

Detaylı

Özet. Gelişen küresel ekonomide uluslararası yatırım politikaları. G-20 OECD Uluslararası Yatırım Küresel Forumu 2015

Özet. Gelişen küresel ekonomide uluslararası yatırım politikaları. G-20 OECD Uluslararası Yatırım Küresel Forumu 2015 G-20 OECD Uluslararası Yatırım Küresel Forumu 2015 Gelişen küresel ekonomide uluslararası yatırım politikaları Ekonomi Bakanligi Ev Sahipliginde Özet 5 Ekim 2015 Hilton Istanbul Bosphorus Hotel İstanbul,

Detaylı

G-20 Gündeminde Yer Alan Kalkınma Konuları. Bilgi Notu

G-20 Gündeminde Yer Alan Kalkınma Konuları. Bilgi Notu G-20 Gündeminde Yer Alan Kalkınma Konuları Bilgi Notu Sencer TURUNÇ Maliye Bakanlığı Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Dairesi Başkanlığı 18.02.2015 G-20 Resmi Adı: G-20 ya da Yirmiler Grubu (Group of 20)

Detaylı

TÜRKİYE G20 DÖNEM BAŞKANLIĞI 2015 YILI ÖNCELİKLERİ*

TÜRKİYE G20 DÖNEM BAŞKANLIĞI 2015 YILI ÖNCELİKLERİ* TÜRKİYE G20 DÖNEM BAŞKANLIĞI 2015 YILI ÖNCELİKLERİ* * G20 internet sayfasında yayımlanan metnin Türkçe tercümesidir. Türkiye Cumhuriyeti Başbakanı nın Mesajı 2008-09 yıllarında yaşadığımız Büyük Durgunluk

Detaylı

G20 Liderler Bildirgesi Antalya Zirvesi, 15-16 Kasım 2015

G20 Liderler Bildirgesi Antalya Zirvesi, 15-16 Kasım 2015 Giriş G20 Liderler Bildirgesi Antalya Zirvesi, 15-16 Kasım 2015 1. Bizler, G20 Liderleri olarak, insanlarımızın refahını artırmak için güçlü, sürdürülebilir ve dengeli büyümeyi elde etmeye yönelik ilave

Detaylı

ANTALYA EYLEM PLANI Antalya Eylem Planı, G20 nin küresel ekonomik toparlanmayı güçlendirmek ve güçlü, sürdürülebilir ve dengeli büyümeyi teşvik etmek

ANTALYA EYLEM PLANI Antalya Eylem Planı, G20 nin küresel ekonomik toparlanmayı güçlendirmek ve güçlü, sürdürülebilir ve dengeli büyümeyi teşvik etmek ANTALYA EYLEM PLANI Antalya Eylem Planı, G20 nin küresel ekonomik toparlanmayı güçlendirmek ve güçlü, sürdürülebilir ve dengeli büyümeyi teşvik etmek adına atacağı kararlı adımlara yönelik planını ortaya

Detaylı

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ve Milletlerarası Ticaret Odası Değişen Küresel Ekonomi ve Türkiye Toplantısı 7 Mart 2014, İstanbul

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ve Milletlerarası Ticaret Odası Değişen Küresel Ekonomi ve Türkiye Toplantısı 7 Mart 2014, İstanbul Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ve Milletlerarası Ticaret Odası Değişen Küresel Ekonomi ve Türkiye Toplantısı 7 Mart 2014, İstanbul Saygıdeğer Konuklar, Hepinizi saygıyla selamlıyorum. Öncelikle, Sayın

Detaylı

İKV DEĞERLENDİRME NOTU

İKV DEĞERLENDİRME NOTU 107 Aralık 2014 İKV DEĞERLENDİRME NOTU TÜRKİYE G-20 DÖNEM BAŞKANLIĞI NI DEVRALDI Selen Akses, İKV Kıdemli Uzmanı İKTİSADİ KALKINMA VAKFI 1 www.ikv.org.tr TÜRKİYE G-20 DÖNEM BAŞKANLIĞI NI DEVRALDI Türkiye

Detaylı

OECD Tarım Komitesi 163. Oturum

OECD Tarım Komitesi 163. Oturum OECD Tarım Komitesi 163. Oturum 28.01.2015 Ayhan Baran AB ve Dış İlişkiler Genel Müdürlüğü Uluslararası Kuruluşlar Daire Başkanlığı İçerik Katılımcılar Toplantı gündemi G20 Bilgi Heyet listesi Gıda Tarım

Detaylı

AB LİDERLER ZİRVESİ BRÜKSEL 30 OCAK 2012

AB LİDERLER ZİRVESİ BRÜKSEL 30 OCAK 2012 AB LİDERLER ZİRVESİ BRÜKSEL 30 OCAK 2012 ZİRVE SONRASINDA YAPILAN AÇIKLAMA * Son aylarda ekonomik istikrara ilişkin bazı olumlu sinyaller gözlemlense de, finansal piyasalardaki gerginlik ekonomik aktiviteyi

Detaylı

İKV DEĞERLENDİRME NOTU

İKV DEĞERLENDİRME NOTU 162 Aralık 2015 İKV DEĞERLENDİRME NOTU YENİ İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ ANLAŞMASI ÖNCESİNDE EN KRİTİK KONULAR İlge Kıvılcım, İKV Uzmanı İKTİSADİ KALKINMA VAKFI www.ikv.org.tr YENİ İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ ANLAŞMASI ÖNCESİNDE

Detaylı

G-20 AVUSTRALYA DÖNEM BAŞKANLIĞI 4.KALKINMA ÇALIŞMA GRUBU TOPLANTISI 3-5 Eylül 2014

G-20 AVUSTRALYA DÖNEM BAŞKANLIĞI 4.KALKINMA ÇALIŞMA GRUBU TOPLANTISI 3-5 Eylül 2014 G-20 AVUSTRALYA DÖNEM BAŞKANLIĞI 4.KALKINMA ÇALIŞMA GRUBU TOPLANTISI 3-5 Eylül 2014 Deniz BERBER AB ve Dış İlişkiler Genel Müdürlüğü Uluslararası Kuruluşlar Daire Başkanı 26 Kasım 2014 G-20 Nedir? Kuruluşu

Detaylı

C20_Arka plan_kapsayıcı büyüme_22_04_2015

C20_Arka plan_kapsayıcı büyüme_22_04_2015 KAPSAYICI BÜYÜME: Eşitsizliğin azaltılması, temel sosyal hizmetlerin finansmanı ve KOBİ ler vasıtasıyla düzgün işlerin artırılması. Giriş: C20 nin 2015 in başlarında yaptığı online anketten sonra G20 ile

Detaylı

Bildirge G20 Bakanlar ve Merkez Bankası Başkanları Toplantısı Temmuz 2016, Chengdu, Çin

Bildirge G20 Bakanlar ve Merkez Bankası Başkanları Toplantısı Temmuz 2016, Chengdu, Çin İngilizce Orijinalinin Gayriresmî Tercümesidir Bildirge G20 Bakanlar ve Merkez Bankası Başkanları Toplantısı 23-24 Temmuz 2016, Chengdu, Çin 1. Bu yılın başından beri kaydettiğimiz ilerlemelerin yanı sıra,

Detaylı

G LİDERLER ZİRVESİ SONUÇ BİLDİRGESİ HAMBURG 7 8 TEMMUZ 2017

G LİDERLER ZİRVESİ SONUÇ BİLDİRGESİ HAMBURG 7 8 TEMMUZ 2017 G20 2017 LİDERLER ZİRVESİ SONUÇ BİLDİRGESİ HAMBURG 7 8 TEMMUZ 2017 Hazırlayan: Sıla Özsümer Uluslararası İlişkiler Müdürlüğü AB ve Ulus. Org. Şefliği Uzman Yardımcısı G20 2017 Liderler Zirvesi Sonuç Bildirgesi

Detaylı

C20_arka plan_sürdürülebilirlik_22-04- 2015

C20_arka plan_sürdürülebilirlik_22-04- 2015 SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK: Yenilenebilir enerji teknolojisine daha fazla yatırım, enerjiye erişilebilirliğin artırılması, iklim değişikliğiyle mücadele ve etkilerini asgariye indirme Giriş C20 nin 2015 in başlarında

Detaylı

TORONTO ZİRVESİ LİDERLER BİLDİRİSİ (26-27 Haziran 2010)

TORONTO ZİRVESİ LİDERLER BİLDİRİSİ (26-27 Haziran 2010) TORONTO ZİRVESİ LİDERLER BİLDİRİSİ (26-27 Haziran 2010) Giriş 1. G-20 nin uluslararası ekonomik işbirliğinde temel forum olma sıfatını aldıktan sonraki ilk zirve toplantısını Toronto da gerçekleştirmiş

Detaylı

TÜRKİYE BAŞKANLIĞI VE İŞ DÜNYASI

TÜRKİYE BAŞKANLIĞI VE İŞ DÜNYASI TÜRKİYE İŞVEREN SENDİKALARI KONFEDERASYONU ULUSLARARASI İŞVERENLER TEŞKİLATI G20-B20 SÜRECİ TÜRKİYE BAŞKANLIĞI VE İŞ DÜNYASI Mart 2014 TÜRKİYE BAŞKANLIĞI VE İŞ DÜNYASI Uluslararası İşverenler Örgütü nün

Detaylı

Türk Bankacılık ve Banka Dışı Finans Sektörlerinde Yeni Yönelimler ve Yaklaşımlar İslami Bankacılık

Türk Bankacılık ve Banka Dışı Finans Sektörlerinde Yeni Yönelimler ve Yaklaşımlar İslami Bankacılık İÇİNDEKİLER FİNANS, BANKACILIK VE KALKINMA 2023 ANA TEMA SÜRDÜRÜLEBİLİR KALKINMA: FİNANS VE BANKACILIK ALT TEMALAR Türkiye Ekonomisinde Kalkınma ve Finans Sektörü İlişkisi AB Uyum Sürecinde Finans ve Bankacılık

Detaylı

Los Cabos Zirvesi. G-20 Liderler Bildirgesi Taslağı

Los Cabos Zirvesi. G-20 Liderler Bildirgesi Taslağı Los Cabos Zirvesi G-20 Liderler Bildirgesi Taslağı Giriş 1. G-20 liderleri olarak 18-19 Haziran 2012 tarihlerinde Los Cabos ta toplandık. 2. Büyüme ve istihdamı teşvik etme konusundaki kararlılığımız etrafında

Detaylı

C20_arka plan_yönetişim_22-04- 2015

C20_arka plan_yönetişim_22-04- 2015 YÖNETİŞİM: Yolsuzlukla mücadele, adil vergi sisteminin yaratılması, özel ve kamu sektöründe şeffaflığın artırılması Giriş C20 nin 2015 in başlarında yaptığı online anketten sonra G20 ile yapıcı bir işbirliğiyle,

Detaylı

2005 YILI İLERLEME RAPORU VE KATILIM ORTAKLIĞI BELGESİNİN KOPENHAG EKONOMİK KRİTERLERİ ÇERÇEVESİNDE ÖN DEĞERLENDİRMESİ

2005 YILI İLERLEME RAPORU VE KATILIM ORTAKLIĞI BELGESİNİN KOPENHAG EKONOMİK KRİTERLERİ ÇERÇEVESİNDE ÖN DEĞERLENDİRMESİ 2005 YILI İLERLEME RAPORU VE KATILIM ORTAKLIĞI BELGESİNİN KOPENHAG EKONOMİK KRİTERLERİ ÇERÇEVESİNDE ÖN DEĞERLENDİRMESİ TEPAV EPRI Dış Politika Etütleri AB Çalışma Grubu 9 Kasım 2005 Ankara Zeynep Songülen

Detaylı

ORTA VADELİ PROGRAM ( ) 8 Ekim 2014

ORTA VADELİ PROGRAM ( ) 8 Ekim 2014 ORTA VADELİ PROGRAM (2015-201) 8 Ekim 2014 DÜNYA EKONOMİSİ 2 2005 2006 200 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 T 2015 T Küresel Büyüme (%) Küresel büyüme oranı kriz öncesi seviyelerin altında seyretmektedir.

Detaylı

G20 Liderler Sonuç Bildirgesine C20 Cevabı

G20 Liderler Sonuç Bildirgesine C20 Cevabı Kasım 2014 G20 Liderler Sonuç Bildirgesine C20 Cevabı Avustralya C20'si, G20 Liderlerinin, tahmin edilen değerin yüzde iki yukarısında bir büyüme taahhüt etmesini olumlu karşılamakla birlikte bu büyümenin

Detaylı

Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Sayın Ali Babacan ın Konuşma Metni. 2010 I. YOİKK Toplantısı

Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Sayın Ali Babacan ın Konuşma Metni. 2010 I. YOİKK Toplantısı Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Sayın Ali Babacan ın Konuşma Metni 2010 I. YOİKK Toplantısı 11 Mart 2010 Saygıdeğer Üyeler, Çok Değerli Katılımcılar, Değerli Basın Mensupları, Sizleri saygıyla selamlıyorum.

Detaylı

Sayın Mehmet CEYLAN BakanYardımcısı Türkiye Cumhuriyeti Çevre ve Şehircilik Bakanlığı

Sayın Mehmet CEYLAN BakanYardımcısı Türkiye Cumhuriyeti Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Sayın Mehmet CEYLAN BakanYardımcısı Türkiye Cumhuriyeti Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Üçüncü Birleşmiş Milletler Konut ve Sürdürülebilir Kentsel Gelişme Konferansı Habitat III 17-20 Ekim 2016, Kito Sayfa1

Detaylı

G20/OECD Kurumsal Yönetim İlkeleri IX. Kurumsal Yönetim Zirvesi İstanbul 14 Ocak 2016

G20/OECD Kurumsal Yönetim İlkeleri IX. Kurumsal Yönetim Zirvesi İstanbul 14 Ocak 2016 G20/OECD Kurumsal Yönetim İlkeleri IX. Kurumsal Yönetim Zirvesi İstanbul 14 Ocak 2016 Bekir Sıtkı ŞAFAK OECD Kurumsal Yönetim Komitesi Başkan Yardımcısı SPK Kurul II. Başkanı Kurumsal Yönetimin Amaçları

Detaylı

Büyüme, Tasarruf-Yatırım ve Finansal Sektörün Rolü. Hüseyin Aydın Yönetim Kurulu Başkanı

Büyüme, Tasarruf-Yatırım ve Finansal Sektörün Rolü. Hüseyin Aydın Yönetim Kurulu Başkanı Büyüme, Tasarruf-Yatırım ve Finansal Sektörün Rolü Hüseyin Aydın Yönetim Kurulu Başkanı Büyüme: Yatırım ve Tasarrufun Fonksiyonu Büyüme : Büyümenin Temel Unsuru : Üretimin Temel Faktörleri : Üretimin Diğer

Detaylı

DIŞ EKONOMİK İLİŞKİLER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

DIŞ EKONOMİK İLİŞKİLER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ DIŞ EKONOMİK İLİŞKİLER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ G-20 Bünyesinde Tartışılan Konular 2014 Yılı Gündem Güçlü, Sürdürülebilir ve Dengeli Büyüme Çerçevesi Ülkeler arası politika koordinasyonu yoluyla küresel dengesizliklerin

Detaylı

Türkiye de Dünya Bankası: Öncelikler ve Programlar

Türkiye de Dünya Bankası: Öncelikler ve Programlar Türkiye de Dünya Bankası: Öncelikler ve Programlar Dünya Bankası Grubu Hakkında Dünya Bankası nedir? 1944 te kurulan Banka, kalkınma desteği konusunda dünyanın en büyük kaynağıdır 184 üye ülke sahibidir

Detaylı

WORLD FOOD DAY 2010 UNITED AGAINST HUNGER

WORLD FOOD DAY 2010 UNITED AGAINST HUNGER DUNYA GIDA GUNU ACLIGA KARSI BIRLESELIM Dr Aysegul AKIN FAO Turkiye Temsilci Yardimcisi 15 Ekim 2010 Istanbul Bu yılki kutlamanın teması, ulusal, bölgesel ve uluslararası düzeyde dünyadaki açlıkla mücadele

Detaylı

DEVLET BAKANI SAYIN MEHMET ŞİMŞEK İN YAPISAL REFORMALARIN MAKROEKONOMİK ETKİLERİ KONFERANSI AÇILIŞ KONUŞMASI (26 EKİM 2007 ANKARA)

DEVLET BAKANI SAYIN MEHMET ŞİMŞEK İN YAPISAL REFORMALARIN MAKROEKONOMİK ETKİLERİ KONFERANSI AÇILIŞ KONUŞMASI (26 EKİM 2007 ANKARA) DEVLET BAKANI SAYIN MEHMET ŞİMŞEK İN YAPISAL REFORMALARIN MAKROEKONOMİK ETKİLERİ KONFERANSI AÇILIŞ KONUŞMASI (26 EKİM 2007 ANKARA) Değerli Katılımcılar, Değerli Konuklar, Türkiye, yapısal reformlar ile

Detaylı

Konuşmamda sizlere birkaç gün önce açıklanan İstanbul Uluslararası Finans Merkezi Stratejisi ve Eylem Planı hakkında bilgi vereceğim.

Konuşmamda sizlere birkaç gün önce açıklanan İstanbul Uluslararası Finans Merkezi Stratejisi ve Eylem Planı hakkında bilgi vereceğim. 4 Ekim 2009 Tarihinde, DPT Müsteşar Yardımcısı Erhan USTA nın Euro50 Group Seminerinde İstanbul Uluslararası Finans Merkezi Stratejisi ve Eylem Planına İlişkin Konuşma Metni Teşekkür ederim Sayın Başkan.

Detaylı

İSTANBUL ATIK MUTABAKATI

İSTANBUL ATIK MUTABAKATI İSTANBUL ATIK MUTABAKATI 2013 ün Mayıs ayında İstanbul da bir araya gelen dünyanın farklı bölgelerinden belediye başkanları ve seçilmiş yerel/bölgesel temsilciler olarak, küresel değişiklikler karşısında

Detaylı

EĞİTİM VE ÖĞRETİM 2020 BİLGİ NOTU

EĞİTİM VE ÖĞRETİM 2020 BİLGİ NOTU EĞİTİM VE ÖĞRETİM 2020 BİLGİ NOTU Sosyal, Bölgesel ve Yenilikçi Politikalar Başkanlığı (ŞUBAT 2014) Ankara 0 Avrupa 2020 Stratejisi ve Eğitim de İşbirliğinin Artan Önemi Bilimsel ve teknolojik ilerlemeler

Detaylı

G-20 SEUL ZİRVESİ LİDERLER BİLDİRGESİ 11-12 KASIM 2010

G-20 SEUL ZİRVESİ LİDERLER BİLDİRGESİ 11-12 KASIM 2010 G-20 SEUL ZİRVESİ LİDERLER BİLDİRGESİ 11-12 KASIM 2010 Önsöz 1. G-20 Liderleri olarak, birlikte çalıştığımız takdirde tüm ülkelerin vatandaşlarına daha müreffeh bir gelecek sağlayabileceğimize yönelik

Detaylı

AB MALİ YARDIMLARI VE TÜRKİYE

AB MALİ YARDIMLARI VE TÜRKİYE AB MALİ YARDIMLARI VE TÜRKİYE Eskişehir Sanayi Odası 25 Kasım 2015 Mali Yardımlar IPA Fonları 2014-2020 Döneminde 4.453,9 milyon avro Ana yararlanıcı kamu, bakanlıklar Türkiye AB Programları Toplam bütçe

Detaylı

Toplam Erkek Kadin 20 35.9. Ermenistan Azerbaycan Gürcistan Kazakistan Kırgızistan Moldova Cumhuriyeti. Rusya Federasyonu

Toplam Erkek Kadin 20 35.9. Ermenistan Azerbaycan Gürcistan Kazakistan Kırgızistan Moldova Cumhuriyeti. Rusya Federasyonu Doğu Avrupa, Orta Asya ve Türkiye de İnsana Yakışır İstihdamın Geliştirilmesi Alena Nesporova Avrupa ve Orta Asya Bölge Direktör Yardımcısı Uluslararası Çalışma Ofisi, Cenevre Sunumun yapısı Kriz öncesi

Detaylı

3 Temmuz 2009 İngiltere Büyükelçiliği Konutu, Ankara Saat: 16:00. Çevre ve Orman Bakanlığı nın Saygıdeğer Müsteşar Yardımcısı,

3 Temmuz 2009 İngiltere Büyükelçiliği Konutu, Ankara Saat: 16:00. Çevre ve Orman Bakanlığı nın Saygıdeğer Müsteşar Yardımcısı, Türkiye nin İklim Değişikliği Ulusal Eylem Planı nın Geliştirilmesi Projesi nin Açılış Toplantısında Ulrika Richardson-Golinski a.i. Tarafından Yapılan Açılış Konuşması 3 Temmuz 2009 İngiltere Büyükelçiliği

Detaylı

Türk Bankacılık ve Banka Dışı Finans Sektörlerinde Yeni Yönelimler ve Yaklaşımlar İslami Bankacılık

Türk Bankacılık ve Banka Dışı Finans Sektörlerinde Yeni Yönelimler ve Yaklaşımlar İslami Bankacılık İÇİNDEKİLER FİNANS, BANKACILIK VE KALKINMA 2023 ANA TEMA SÜRDÜRÜLEBİLİR KALKINMA: FİNANS VE BANKACILIK ALT TEMALAR Türkiye Ekonomisinde Kalkınma ve Finans Sektörü İlişkisi AB Uyum Sürecinde Finans ve Bankacılık

Detaylı

DIŞ EKONOMİK İLİŞKİLER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

DIŞ EKONOMİK İLİŞKİLER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ DIŞ EKONOMİK İLİŞKİLER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Temel Bilgiler G20 Nedir? G-20 (Group of 20) platformunun kuruluş amacı küresel ekonomik istikrarın sağlanması ve teşvik edilmesi için gayri resmi bir görüş alışverişi

Detaylı

Türkiye ve Dünya, Marakeş te (COP22) Beklediğini Bulamadı!

Türkiye ve Dünya, Marakeş te (COP22) Beklediğini Bulamadı! Türkiye ve Dünya, Marakeş te (COP22) Beklediğini Bulamadı! REC Türkiye tarafından, Almanya Büyükelçiliği desteğiyle düzenlenen geniş katılımı konferansta; BM İklim Değişikliği Marakeş COP22 - Taraflar

Detaylı

BU YIL ULUSLARARASI KOOPERATİFLER YILI!

BU YIL ULUSLARARASI KOOPERATİFLER YILI! BU YIL ULUSLARARASI KOOPERATİFLER YILI! Birleşmiş Milletler Genel Kurulu; kooperatiflerin sosyo-ekonomik kalkınmaya, özellikle yoksulluğun azaltılmasına, istihdam yaratılmasına ve sosyal bütünleşmeye olan

Detaylı

Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri ve 2030 Sonrası Kalkınma Gündemi

Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri ve 2030 Sonrası Kalkınma Gündemi Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri ve 2030 Sonrası Kalkınma Gündemi Musa Rahmanlar Ankara/2016 Çevre ve Sürdürülebilir Kalkınma Dairesi/Sosyal Sektörler ve Koordinasyon Genel Müdürlüğü İçerik 1. Sürdürülebilir

Detaylı

SAĞLIKLI ŞEHİR YAKLAŞIMI

SAĞLIKLI ŞEHİR YAKLAŞIMI SAĞLIKLI ŞEHİR YAKLAŞIMI Bugün şehirlerimizdeki problemlerin çoğu fakirlik, eşitsizlik, işsizlik, işe ve mal ve hizmetlere erişim zorlukları, düşük düzeyde sosyal ilişkiler ve kentsel alanlardaki düşük

Detaylı

187 SAYILI İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİNİ GELİŞTİRME ÇERÇEVE SÖZLEŞMESİ, 2006

187 SAYILI İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİNİ GELİŞTİRME ÇERÇEVE SÖZLEŞMESİ, 2006 187 SAYILI İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİNİ GELİŞTİRME ÇERÇEVE SÖZLEŞMESİ, 2006 ILO Kabul Tarihi: 15 Haziran 2006 Yürürlüğe Giriş Tarihi: 20 Şubat 2009 Uluslararası Çalışma Örgütü Genel Konferansı, Uluslararası

Detaylı

Son aylarda Asya da gerçekleşen sel felaketleri, Amerika kıtasındaki eşi görülmemiş kasırgalar, İstanbul da dakikalar içinde yaşanan son 32

Son aylarda Asya da gerçekleşen sel felaketleri, Amerika kıtasındaki eşi görülmemiş kasırgalar, İstanbul da dakikalar içinde yaşanan son 32 V. SÜRDÜRÜLEBİLİR FİNANS FORUMU Mustafa Seçkin Yönetim Kurulu Başkanı 29 Eylül 2017 Zorlu Center Sayın Başbakan Yardımcım, Değerli konuklar, Sürdürülebilir Kalkınma Derneği ve UNEP-FI iş birliği ile gerçekleştirdiğimiz

Detaylı

RIO+20 ışığında KOBİ ler için yenilikçi alternatifler. Tolga YAKAR UNDP Turkey

RIO+20 ışığında KOBİ ler için yenilikçi alternatifler. Tolga YAKAR UNDP Turkey RIO+20 ışığında KOBİ ler için yenilikçi alternatifler Tolga YAKAR UNDP Turkey Billion people 10 World 8 6 4 2 Africa Asia Europe Latin America and Caribbean Northern America 2050 yılında dünya nüfusunun

Detaylı

IMF, Birleşmiş Milletlerin uzmanlaşmış kurumlarından biri olsa da, kendi tüzüğü, yönetim yapısı ve mali kaynağı vardır.

IMF, Birleşmiş Milletlerin uzmanlaşmış kurumlarından biri olsa da, kendi tüzüğü, yönetim yapısı ve mali kaynağı vardır. IMF ye Genel Bakış Biz kimiz? Uluslararası Para Fonu (IMF) parasal konularda küresel işbirliğini arttırmak, mali istikrarı sağlamak, uluslararası ticareti kolaylaştırmak, yüksek istihdamı ve sürdürülebilir

Detaylı

G20 Liderler Zirvesi tarihinde bir ilk

G20 Liderler Zirvesi tarihinde bir ilk G20 Liderler Zirvesi tarihinde bir ilk Kasım 16, 2015-4:20:00 G20 liderleri, zirve tarihinde ilk kez teröre karşı mücadele için hazırladıkları ortak bildiriyle uluslararası alanda dayanışma vurgusu yaptı.

Detaylı

Kurumsal Yönetim Nedir?

Kurumsal Yönetim Nedir? Nedir? İÇİNDEKİLER Türkiye Derneği (TKYD) Hakkında Nedir? İlkeleri Neden Gereklidir? OECD İlkeleri Türkiye de Türkiye de Uygulamadan Satır Başları TKYD HAKKINDA yönetim anlayışının ülkemizde tanınması,

Detaylı

KAMU POLİTİKASI BELGELERİ

KAMU POLİTİKASI BELGELERİ Ünite 4 Doç. Dr. Nuray ERTÜRK KESKİN Türkiye deki kamu politikası belgelerinin tanıtılması amaçlanmaktadır. Kamu politikası analizinde görüş alanında olması gereken politika belgeleri altı başlık altında

Detaylı

C20_Arka Plan_Cinsiyet Eşitliği_22 Nisan 2015

C20_Arka Plan_Cinsiyet Eşitliği_22 Nisan 2015 CİNSİYET EŞİTLİĞİ: eşitsizlikle mücadele ve kadın haklarının desteklenmesi, kadınların KOBİ ler dahil katılım ve istihdamına odaklanma, kadının mali hizmetlerden yararlanması. Giriş: C20 nin 2015 in başlarında

Detaylı

BİRİNCİ BÖLÜM TÜRKİYE EKONOMİSİNE PANORAMİK BAKIŞ...

BİRİNCİ BÖLÜM TÜRKİYE EKONOMİSİNE PANORAMİK BAKIŞ... İÇİNDEKİLER BİRİNCİ BÖLÜM TÜRKİYE EKONOMİSİNE PANORAMİK BAKIŞ... 1-20 1.1. Temel Makro Ekonomik Göstergelere Göre Türkiye nin Mevcut Durumu ve Dünyadaki Yeri... 1 1.2. Ekonominin Artıları Eksileri; Temel

Detaylı

KARADENİZ EKONOMİK İŞBİRLİĞİ ÖRGÜTÜ 25. KURULUŞ YILDÖNÜMÜ ZİRVESİ BİLDİRİSİ. (İstanbul, 22 Mayıs 2017)

KARADENİZ EKONOMİK İŞBİRLİĞİ ÖRGÜTÜ 25. KURULUŞ YILDÖNÜMÜ ZİRVESİ BİLDİRİSİ. (İstanbul, 22 Mayıs 2017) KARADENİZ EKONOMİK İŞBİRLİĞİ ÖRGÜTÜ 25. KURULUŞ YILDÖNÜMÜ ZİRVESİ BİLDİRİSİ (İstanbul, 22 Mayıs 2017) Karadeniz Ekonomik İşbirliği Örgütü (KEİ) Üye Devletleri Devlet ve Hükümet Başkanları olarak bizler,

Detaylı

Türkiye Cumhuriyeti Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı. Yalın Altı Sigma Konferansı-5 / 7-8 Kasım 2014

Türkiye Cumhuriyeti Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı. Yalın Altı Sigma Konferansı-5 / 7-8 Kasım 2014 Türkiye Cumhuriyeti Yalın Altı Sigma Konferansı-5 / 7-8 Kasım 2014 Sürdürülebilir Bir Üretim Altyapısı Çevreye Duyarlı VGM Güvenli Verimli BSTB İleri Teknoloji Yüksek Katma Değer 2 20 nün Kuruluşu 17 Ağustos

Detaylı

YENİ HÜKÜMET PROGRAMI EKONOMİ VE HAZIR GİYİM SEKTÖRÜ İÇİN DEĞERLENDİRME EKONOMİ VE STRATEJİ DANIŞMANLIK HİZMETLERİ 30 KASIM 2015

YENİ HÜKÜMET PROGRAMI EKONOMİ VE HAZIR GİYİM SEKTÖRÜ İÇİN DEĞERLENDİRME EKONOMİ VE STRATEJİ DANIŞMANLIK HİZMETLERİ 30 KASIM 2015 YENİ HÜKÜMET PROGRAMI EKONOMİ VE HAZIR GİYİM SEKTÖRÜ İÇİN DEĞERLENDİRME EKONOMİ VE STRATEJİ DANIŞMANLIK HİZMETLERİ 30 KASIM 2015 HÜKÜMETİN YAPISI VE BAKANLIKLAR EKONOMİ YÖNETİMİ; REFORMLAR İLE HIZLI EKONOMİK

Detaylı

T.C. Kalkınma Bakanlığı

T.C. Kalkınma Bakanlığı T.C. Kalkınma Bakanlığı 2023 Vizyonu Çerçevesinde Türkiye Tarım Politikalarının Geleceği- Turkey s Agricultural Policies at a Crossroads with respect to 2023 Vision 2023 Vision, Economic Growth and Agricultural

Detaylı

Bu yıl 2.si düzenlenen Euromoney Türkiye Finans ve Yatırım Forumu nda Akbank adına sizlerle bir arada olmaktan büyük mutluluk duyuyorum.

Bu yıl 2.si düzenlenen Euromoney Türkiye Finans ve Yatırım Forumu nda Akbank adına sizlerle bir arada olmaktan büyük mutluluk duyuyorum. Sayın Bakan, Değerli Konuklar, Bu yıl 2.si düzenlenen Euromoney Türkiye Finans ve Yatırım Forumu nda Akbank adına sizlerle bir arada olmaktan büyük mutluluk duyuyorum. Forumun Türkiye hakkındaki genel

Detaylı

Sivil Yaşam Derneği. 4. Ulusal Gençlik Zirvesi Sonuç Bildirgesi

Sivil Yaşam Derneği. 4. Ulusal Gençlik Zirvesi Sonuç Bildirgesi Sivil Yaşam Derneği 4. Ulusal Gençlik Zirvesi Sonuç Bildirgesi GİRİŞ Sivil Yaşam Derneği 21-23 Ekim 2016 tarihleri arasında Konya da 4. Ulusal Gençlik Zirvesi ni düzenlemiştir. Zirve Sürdürülebilir Kalkınma

Detaylı

Bildirge G-20 Liderler Zirvesi Cannes 3-4 Kasım 2011

Bildirge G-20 Liderler Zirvesi Cannes 3-4 Kasım 2011 Bildirge G-20 Liderler Zirvesi Cannes 3-4 Kasım 2011 1. G-20 Liderleri olarak, 3-4 Kasım 2011 tarihlerinde Cannes da toplandık. 2. Son toplantımızdan bu yana başta gelişmiş ülkeler olmak üzere, küresel

Detaylı

Bir Bakışta Proje Döngüsü

Bir Bakışta Proje Döngüsü 1 Bir Bakışta Proje Döngüsü Carla Pittalis, Operasyonlar Sorumlusu Dünya Bankası UYGULAMA DESTEK ÇALIġTAYI Ankara, 6-10 Şubat 2012 2 Amaçlar Proje hazırlık ve yönetim çalışmalarının önemini vurgulamak

Detaylı

SÜRDÜRÜLEBİLİR ARAZİ YÖNETİMİ İŞ FORUMU. Ankara Deklarasyonu

SÜRDÜRÜLEBİLİR ARAZİ YÖNETİMİ İŞ FORUMU. Ankara Deklarasyonu SÜRDÜRÜLEBİLİR ARAZİ YÖNETİMİ İŞ FORUMU Ankara Deklarasyonu Özet 2015 yılının Eylül ayında, Birleşmiş Milletler Genel Kurulu, 2030 Sürdürülebilir Kalkınma Gündemi kapsamında Arazi Bozulumunun Dengelenmesi

Detaylı

Avustralya C20 Zirvesi Sonuç Bildirgesi

Avustralya C20 Zirvesi Sonuç Bildirgesi Avustralya C20 Zirvesi Sonuç Bildirgesi Giriş 1. Avustralya C20 Yürütme Kurulu, G20 bünyesinde Avustralya'daki sivil toplumun ve diğer dünya sivil toplum kuruluşlarının temel ve acil sorunlarını Kasım

Detaylı

Dünya ve Türkiye Ekonomisindeki Gelişmeler ve Orta Vadeli Program. 22 Kasım 2013

Dünya ve Türkiye Ekonomisindeki Gelişmeler ve Orta Vadeli Program. 22 Kasım 2013 Dünya ve Türkiye Ekonomisindeki Gelişmeler ve Orta Vadeli Program 22 Kasım 201 Büyüme Tahminleri (%) 4, 4,1 Küresel Büyüme Tahminleri (%) 4,1,2,0 ABD Büyüme Tahminleri (%) 2,,,,,,1,6,6 2,8 2,6 2,4 2,2

Detaylı

Bu nedenle çevre ve kalkınma konuları birlikte, dengeli ve sürdürülebilir bir şekilde ele alınmalıdır.

Bu nedenle çevre ve kalkınma konuları birlikte, dengeli ve sürdürülebilir bir şekilde ele alınmalıdır. 1992 yılına gelindiğinde çevresel endişelerin sürmekte olduğu ve daha geniş kapsamlı bir çalışma gereği ortaya çıkmıştır. En önemli tespit; Çevreye rağmen kalkınmanın sağlanamayacağı, kalkınmanın ihmal

Detaylı

Liberalleşmenin Türkiye Enerji. 22 Şubat 2012

Liberalleşmenin Türkiye Enerji. 22 Şubat 2012 Liberalleşmenin Türkiye Enerji Piyasasına Etkileri i 22 Şubat 2012 Liberalleşmenin son kullanıcılara yararları somutları çeşitli sektörlerde kanıtlanmıştır Telekom Havayolu Liberalleşme öncesi > Genellikle

Detaylı

Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığığ Ülke ve Kamu Kurumları Düzeyinde Strateji Yönetimi Anıl YILMAZ Stratejik t Planlama l Dairesi i Bşk. ODTÜVT Yönetim ve Mühendislik Günleri 2 Mart 2008 Gündem Ülkesel

Detaylı

Küresel gelişmeler, Türkiye ekonomisi ve bankacılık sektörü. 21 Ocak 2015

Küresel gelişmeler, Türkiye ekonomisi ve bankacılık sektörü. 21 Ocak 2015 Küresel gelişmeler, Türkiye ekonomisi ve bankacılık sektörü 21 Ocak 2015 Sunum Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Aydın ın değerlendirmesi Küresel ekonomi Türkiye ekonomisi Bankacılık sektörü 2 Değerlendirme

Detaylı

Dünya Ekonomisindeki Son Gelişmeler

Dünya Ekonomisindeki Son Gelişmeler Dünya Ekonomisindeki Son Gelişmeler Risk Yönetimi ve Kontrol Genel Müdürlüğü Ekonomik Analiz ve Değerlendirme Dairesi Küresel Ekonomik Görünüm Çin Ekonomisi Nisan-Haziran döneminde bir önceki yılın aynı

Detaylı

İÇİNDEKİLER. ÖN SÖZ...i GİRİŞ...1. Birinci Bölüm MİLLETLERARASI ÖRGÜT TEORİSİ

İÇİNDEKİLER. ÖN SÖZ...i GİRİŞ...1. Birinci Bölüm MİLLETLERARASI ÖRGÜT TEORİSİ İÇİNDEKİLER ÖN SÖZ...i GİRİŞ...1 Birinci Bölüm MİLLETLERARASI ÖRGÜT TEORİSİ I. MİLLETLERARASI ÖRGÜTLERİN DOĞUŞ NEDENLERİ...3 II. MİLLETLERARASI ÖRGÜTLERİN AMAÇLARI...5 III. MİLLETLERARASI ÖRGÜTLER VE ULUSLARARASI

Detaylı

Bursa SYK 2015. Ozlem Unsal, BSI Group Eurasia Ülke Müdürü 14 Ekim 2015, Bursa. Copyright 2012 BSI. All rights reserved.

Bursa SYK 2015. Ozlem Unsal, BSI Group Eurasia Ülke Müdürü 14 Ekim 2015, Bursa. Copyright 2012 BSI. All rights reserved. Bursa SYK 2015 Ozlem Unsal, BSI Group Eurasia Ülke Müdürü 14 Ekim 2015, Bursa Copyright 2012 BSI. All rights reserved. Sunum İçeriği Sürdürülebilirlik Raporlaması Nedir? Sürdürülebilirlik Raporlamasının,

Detaylı

İÇİNDEKİLER BİRİNCİ BÖLÜM AVRO BÖLGESİNDE BORÇ KRİZİNİN GELİŞİMİ VE NEDENLERİ III. AVRO BÖLGESİNDEKİ BORÇ KRİZİNİN SİSTEMİK NEDENLERİ 10

İÇİNDEKİLER BİRİNCİ BÖLÜM AVRO BÖLGESİNDE BORÇ KRİZİNİN GELİŞİMİ VE NEDENLERİ III. AVRO BÖLGESİNDEKİ BORÇ KRİZİNİN SİSTEMİK NEDENLERİ 10 İÇİNDEKİLER TABLOLAR LİSTESİ GRAFİKLER LİSTESİ ŞEKİLLER LİSTESİ KISALTMALAR LİSTESİ vii ix xiv xvi GİRİŞ 1 BİRİNCİ BÖLÜM AVRO BÖLGESİNDE BORÇ KRİZİNİN GELİŞİMİ VE NEDENLERİ I. EKONOMİK VE PARASAL BİRLİKTE

Detaylı

Ö Z E L B Ü L T E N FACTA (YABANCI HESAPLAR VERGİ UYUM YASASI) BEPS (MATRAH AŞINDIRMA VE KARIN AKTARIMI)

Ö Z E L B Ü L T E N FACTA (YABANCI HESAPLAR VERGİ UYUM YASASI) BEPS (MATRAH AŞINDIRMA VE KARIN AKTARIMI) Sayı : 2016/213 2 Tarih : 15.03.2016 Ö Z E L B Ü L T E N FACTA (YABANCI HESAPLAR VERGİ UYUM YASASI) VE BEPS (MATRAH AŞINDIRMA VE KARIN AKTARIMI) 1 Yararlanılan Kaynaklar 1- Vegide Ülke Sınırlarını Aşmak:

Detaylı

Global Compact Türkiye Üye Etkileşim Toplantısı. 25 Ekim yıl

Global Compact Türkiye Üye Etkileşim Toplantısı. 25 Ekim yıl Global Compact Türkiye 2002-2017 Üye Etkileşim Toplantısı 25 Ekim 2017 Rakamlarla Global Compact Türkiye* 151 Şirket 62 STK 22 İş Dünyası Derneği 10 Üniversite 6 Diğer Dünyada 15. Avrupa da 6. Ağ *Ekim

Detaylı

G-20 TÜRKİYE 2015 ÇALIŞTAYI

G-20 TÜRKİYE 2015 ÇALIŞTAYI VİZYON BELGESİ (TASLAK) G-20 TÜRKİYE 2015 ÇALIŞTAYI Küresel Güvenlik ve Refah için Güç ve Adalet İnşası (03-05 Aralık 2015, İstanbul) G-20, küresel hasılanın yaklaşık %90'ını, ticaretin %80'ini, nüfusun

Detaylı

Sürdürülebilir Kalkınma ve Tarım. DR. TAYLAN KıYMAZ KALKıNMA BAKANLıĞı

Sürdürülebilir Kalkınma ve Tarım. DR. TAYLAN KıYMAZ KALKıNMA BAKANLıĞı Sürdürülebilir Kalkınma ve Tarım DR. TAYLAN KıYMAZ KALKıNMA BAKANLıĞı Kalkınma ve Sürdürülebilir Kalkınma Kalkınmanın amacı; ekonomik büyüme olmayıp, temel olarak insan yaşam kalitesinin arttırılmasıdır.

Detaylı

KENTİNİZ DÜNYAYA İLHAM VERSİN

KENTİNİZ DÜNYAYA İLHAM VERSİN TANITIM KENTİNİZ DÜNYAYA İLHAM VERSİN TEK DÜNYA KENTLERİ YARIŞMASI NA hemen bugün katılın! KENTLER FARK YARATIR Dünya nüfusunun yarısından fazlası kentlerde yaşıyor ve kent sakinleri, dünyanın enerji kaynaklı

Detaylı

Dünya Bankası Finansal Yönetim Uygulamalarında Stratejik Yönelimler ve Son Gelişmeler

Dünya Bankası Finansal Yönetim Uygulamalarında Stratejik Yönelimler ve Son Gelişmeler Dünya Bankası Finansal Yönetim Uygulamalarında Stratejik Yönelimler ve Son Gelişmeler ECA Bölge Perspektifi Marius Koen TÜRKİYE: Uygulama Destek Çalıştayı 6-10 Şubat 2012 Ankara, Türkiye 2 Kapsam ve Amaçlar

Detaylı

Sermaye Piyasası Kurulu Başkanı Dr. Vahdettin Ertaş IX. Kurumsal Yönetim Zirvesi Açılış Konuşması 14 Ocak 2016

Sermaye Piyasası Kurulu Başkanı Dr. Vahdettin Ertaş IX. Kurumsal Yönetim Zirvesi Açılış Konuşması 14 Ocak 2016 Sermaye Piyasası Kurulu Başkanı Dr. Vahdettin Ertaş IX. Kurumsal Yönetim Zirvesi Açılış Konuşması 14 Ocak 2016 Sayın başkanlar, iş dünyamızın ve basınımızın değerli temsilcileri, yurt dışından gelen kıymetli

Detaylı

KOOPERATİFLERE YÖNELİK HİBE DESTEĞİ

KOOPERATİFLERE YÖNELİK HİBE DESTEĞİ Karınca Dergisi, Ekim 2014, Sayı:934 KOOPERATİFLERE YÖNELİK HİBE DESTEĞİ 1. GİRİŞ Kooperatifler, ortaklarının belirli ekonomik menfaatlerini ve özellikle meslek ve geçimlerine ait ihtiyaçlarını karşılamak

Detaylı

EGELİ & CO.: REEL YATIRIMLAR İÇİN YERLİ ve YABANCI FİNANSAL YATIRIMCIYI TARIM SEKTÖRÜNE ÇEKECEĞİZ

EGELİ & CO.: REEL YATIRIMLAR İÇİN YERLİ ve YABANCI FİNANSAL YATIRIMCIYI TARIM SEKTÖRÜNE ÇEKECEĞİZ Egeli & Co. Yatırım Holding A.Ş. 13 Ekim 2010 Basın Bülteni EGELİ & CO.: REEL YATIRIMLAR İÇİN YERLİ ve YABANCI FİNANSAL YATIRIMCIYI TARIM SEKTÖRÜNE ÇEKECEĞİZ Halka açık bir şirket olan Egeli & Co. Yatırım

Detaylı

İNŞAAT SEKTÖRÜNDE SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK: YEŞİL BİNALAR & NANOTEKNOLOJİ STRATEJİLERİ. Muhammed Maraşlı İMSAD-UNG Çalışma Grubu Üyesi

İNŞAAT SEKTÖRÜNDE SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK: YEŞİL BİNALAR & NANOTEKNOLOJİ STRATEJİLERİ. Muhammed Maraşlı İMSAD-UNG Çalışma Grubu Üyesi İNŞAAT SEKTÖRÜNDE SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK: YEŞİL BİNALAR & NANOTEKNOLOJİ STRATEJİLERİ Muhammed Maraşlı İMSAD-UNG Çalışma Grubu Üyesi RAPORUN AMACI Türk İnşaat Sektörünün rekabet gücünün arttırılması amacıyla

Detaylı

AVRUPA BİRLİĞİ BAKANLIĞI AVRUPA BİRLİĞİNDE KOBİ POLİTİKALARI

AVRUPA BİRLİĞİ BAKANLIĞI AVRUPA BİRLİĞİNDE KOBİ POLİTİKALARI AVRUPA BİRLİĞİ BAKANLIĞI AVRUPA BİRLİĞİNDE KOBİ POLİTİKALARI Avrupa KOBİ Haftası 15 Ekim 2012 1 KOBİ lerin Yükselişi 1973 PETROL KRİZİ ve SONRASI Büyük firmalar, krizde önemli pazar payı kayıplarına uğrayarak

Detaylı

AB nin İstihdam ve Sosyal Politikası

AB nin İstihdam ve Sosyal Politikası AB nin İstihdam ve Sosyal Politikası Büyümenin ve istihdamın artırılması için 2005 yılında kabul edilen Yenilenmiş Lizbon Stratejisi kapsamında, Avrupa Sosyal modelini yeniden şekillendiren Sosyal Gündem

Detaylı

ÇALIŞMA YAŞAMININ GELECEĞİ GİRİŞİMİNDEN SORUMLU BİRİM 2017

ÇALIŞMA YAŞAMININ GELECEĞİ GİRİŞİMİNDEN SORUMLU BİRİM 2017 ÇALIŞMA YAŞAMININ GELECEĞİ GİRİŞİMİNDEN SORUMLU BİRİM 2017 Değişimin temel nedenleri Çevre ve İklim Değişiklikleri Yeni teknolojiler ve dijitalleşme Değişen Çalışma Yaşamı Demografik değişiklikler Bu değişiklikler

Detaylı

İSG için Uluslararası İşbirliğinde ILO Araçları ve Rolü ILO Türkiye Ofisi

İSG için Uluslararası İşbirliğinde ILO Araçları ve Rolü ILO Türkiye Ofisi İSG için Uluslararası İşbirliğinde ILO Araçları ve Rolü 05.05.2014 ILO Türkiye Ofisi Genel Bakış Birbirini tamamlayan 3 temel alanda ILO rolü ve araçları Politika yapımı ve savunuculuk o o ILO Sözleşmeleri

Detaylı

T.C. Hazine Müsteşarlığı Mahalli İdarelerin Mali Yönetimi Forumu Mahalli İdarelerin Borçlanması

T.C. Hazine Müsteşarlığı Mahalli İdarelerin Mali Yönetimi Forumu Mahalli İdarelerin Borçlanması T.C. Hazine Müsteşarlığı Mahalli İdarelerin Mali Yönetimi Forumu Mahalli İdarelerin Borçlanması 22-23 Mayıs 2008, Ankara Yerel Yönetimlerin Borçlanmasına Yönelik Hukuki Çerçeve Kapsamında Uluslararası

Detaylı

Sürdürülebilir Kalkınma - Yeşil Büyüme. 30 Mayıs 2012

Sürdürülebilir Kalkınma - Yeşil Büyüme. 30 Mayıs 2012 Sürdürülebilir Kalkınma - Yeşil Büyüme 30 Mayıs 2012 Sürdürülebilir Kalkınma gelecek kuşakların kendi ihtiyaçlarını karşılayabilme olanağından ödün vermeksizin bugünün ihtiyaçlarını karşılayabilecek kalkınma

Detaylı

Atina Sağlıklı Şehirler Deklarasyonu

Atina Sağlıklı Şehirler Deklarasyonu Atina Sağlıklı Şehirler Deklarasyonu Çevri Editörü Dr. E. Didem EVCİ Kim. Yük. Müh. Atila EKMEKÇİGİL 23 Haziran 1998 Atina Deklarasyonu Sağlık Bakanlığı Temel Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü Kasım 2001

Detaylı

DIŞ EKONOMİK İLİŞKİLER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ DÜNYA BANKASI PROJELERİ DAİRESİ

DIŞ EKONOMİK İLİŞKİLER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ DÜNYA BANKASI PROJELERİ DAİRESİ DIŞ EKONOMİK İLİŞKİLER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ DÜNYA BANKASI PROJELERİ DAİRESİ DÜNYA BANKASI GRUBU İLE İLİŞKİLER Dünya Bankası Grubu Hakkında Genel Bilgi Dünya Bankası 1944 yılında II. Dünya Savaşı sonrasında

Detaylı

Küme Bazlı Yerel Ekonomik Kalkınma Girişimleri ve Yenilikçilik

Küme Bazlı Yerel Ekonomik Kalkınma Girişimleri ve Yenilikçilik AGORADA 2012 BÖLGESEL İNOVASYON STRATEJİSİNİN UYGULANMASI: BİR ADIM SONRASI 19.10.2012 / Samsun Küme Bazlı Yerel Ekonomik Kalkınma Girişimleri ve Yenilikçilik Bülent Açıkgöz BM Ortak Program Yöneticisi

Detaylı

Kyoto Protokolü nün Onanması (Taraf Olunması) ve Uluslararası İklim Rejiminin Geleceği ile İlgili Bazı Politik ve Diplomatik Noktalar

Kyoto Protokolü nün Onanması (Taraf Olunması) ve Uluslararası İklim Rejiminin Geleceği ile İlgili Bazı Politik ve Diplomatik Noktalar Kyoto Protokolü nün Onanması (Taraf Olunması) ve Uluslararası İklim Rejiminin Geleceği ile İlgili Bazı Politik ve Diplomatik Noktalar José Romero* İsviçre Federal Çevre Bakanlığı Berne, İsviçre Ankara,

Detaylı

GIDA GÜVENCESİ-GIDA GÜVENLİĞİ

GIDA GÜVENCESİ-GIDA GÜVENLİĞİ GIDA GÜVENLİĞİ GIDA GÜVENCESİ-GIDA GÜVENLİĞİ Dünyada 800 Milyon İnsan Kronik Yetersiz Beslenme, 1.2 Milyar İnsan Açlık Korkusu Yaşamakta, 2 Milyar İnsan Sağlıklı, Yeterli ve Güvenli Gıda Bulma Konusunda

Detaylı