5. a) 1 h 50 dak kaç saniyedir? b) 0,05 m 3 kaç cm 3 tür?

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "5. a) 1 h 50 dak kaç saniyedir? b) 0,05 m 3 kaç cm 3 tür?"

Transkript

1 ADI: SOYADI: No: Sınıfı: Tarih.../.../... ADIĞI NOT: Boşluk doldura a) adde ve enerji arasındaki ilişkileri inceleyen bili dalı... tir. b) Işık şiddeti.. birii ile ölçülür. c) ütle, zaan ve uzunluk fizik biliinin.... büyüklüklerindendir. d) Fiziğin bir alt bili dalı olan..., ısının adde içinde nasıl yayıldığını inceler. e) addenin dördüncü hali dır. 5. a) 1 h 50 dak kaç saniyedir? b) 0,05 3 kaç c 3 tür? c) 0 ka de kaç A dir? d) 0 t kaç g dır? e) k de kaç dir?. Soru doğru ise (D), yanlış ise (Y) ile işaretleyiniz. ( ) a) Güneş ve yıldızlar plaza halindedir. ( ) b) Ağırlık addenin ortak özelliğidir. ( ) c) Atosfer gazlardan oluşur. ( ) d) adde iktarı ol birii ile ölçülür. ( ) e) Cisilerin haci terazi ile ölçülür. 6. İçinde 80 c 3 su bulunan bir kabın içerisine 150 c 3 hacili kuru ku konulduğunda, topla haci 0 c 3 oluyor. uru kuun içerisinde % kaç oranında hava vardır? 3. a) Aşağıdakilerden hangisi fiziğin uygulaalarına örnek verileez? A) Hidroelektrik santrallerinde elektrik elde edilesi B) Geilerin suda yüzesi C) Göz kusurlarından kurtulak için lazer tedavisi D) Sütün ekşiesi E) Bazı uçakların piste inişinde paraşüt açası b) Dünyada aynı konuda bulunan iki cisin kütleleri eşit ise aşağıdaki yargılardan hangisi ya da hangileri kesinlikle doğrudur? I. Cisilerin hacileri eşittir. II. Cisilerin özkütleleri eşittir. III. Cisilerin ağırlıkları eşittir. 7. enar uzunluğu c olan bir küpten yarıçapı 5 c olan kaç tane küre yapılabilir? A) Yalnız I B) Yalnız III C) I ve II 4. Aşağıdaki tablodaki boşlukları doldurunuz. Büyüklük Ölçe Aleti Birii ütle uvvet Akı şiddeti Sıcaklık Haci 8. enar uzunluğu 64 c olan bir küpün içine kenarı 8 c olan küpten en fazla kaç tane konulabilir?

2 9. enarları 8 c, 5 c ve 3 c olan dikdörtgen şeklindeki prizanın kütlesi 1800 g dır. Prizanın yapıldığı addenin özkütlesi kaç g/c 3 tür? (gr) 4 5 y V ( c3 ) 11. ve y addelerinin kütle-haci grafikleri şekildeki gibidir. addesinden c 3, y addesinden 1 c 3 karıştırılıyor. Oluşturulan türdeş karışıının özkütlesi kaç g/c 3 tür?. ütlesi 1 g olan silindirik bir kabın içinde 80 c 3 su bulunaktadır. abın içine özkütlesi 3 g/c 3 ve hac-i c 3 hoojen olan bir cisi bırakılıyor. ap, su ve cisi birlikte tartılırsa topla kütleleri kaç gra olur? Suyun özkütlesi 1 g/c 3 tür. (aptan su taşaaktadır.) 1. Bir kap özkütlesi 1 =1,6 g/c 3 sıvı ile doluyken 3 g, özkütlesi =1, g/c 3 sıvı ile doluyken 70 g gelektedir. ap özkütlesi 3 =1,4 g/c 3 sıvı ile doldurulduğunda kaç gra gelir? Her soru puandır. BAŞARIAR

3 ADI: SOYADI: No: Sınıfı: Tarih.../.../... ADIĞI NOT: Soru doğru ise (D), yanlış ise (Y) ile işaretleyiniz. ( ) a) Uzunluk teroetre ile ölçülür. ( ) b) Işık ve ışık olaylarını inceleyen fizik dalı optiktir ( ) c) Teoriler deneyler ile kanıtlanış bilisel doğrulardır. ( ) d) Fizik evrendeki olayları anlaaya yardıcı olan tek bili dalıdır. ( ) e) uvvet skaler bir büyüklüktür, Bir ölçe silindirin içine c 3 boşluk bulunan bir cisi atılıyor. Su seviyeleri cisin atıladan önce ve sonra şekildeki gibidir. Cisi oluşturan addenin haci boşluğun hacinin kaç katıdır?. Boşluk doldura a).. Teel bir büyüklüktür. b) Fiziğin, ato çekirdeğinde olan olayları inceleyen dalı fiziktir c) Yaşadığıız dünyayı ve evreni tanıak için yapılan çalışalara..denir. d) addenin kütlesini ölçek için. kullanılır. e) Akı şiddetini.. ile ölçülür c 3 kuru ku üzerine c 3 su eklenirse topla haci 1 c 3 oluyor. Buna göre ku tanecikleri arasındaki havanın hacinin kuun gerçek hacine oranı nedir? 3. a) Ölçüde yapılan hataların azaltılası için; I. Ölçe yönteini doğru seçek II. Ölçü aletine uygun şartları oluşturak III. Ölçüü birden fazla sayıda yapak Verilenlerden hangileri yapılalıdır. A) Yalnız I B) Yalnız II C) Yalnız III D) I ve II E) I, II ve III b) Bir addenin katı halden sıvı hale geçesine ne ad verilir? 7. Uzunluğu 5 c, genişliği 4 c ve haci 0 c 3 olan bir kitabın kapların kalınlığı 3, yaprakların kalınlığı 0,1 dir. Bu kitaptaki sayfa sayısı nedir? A) Erie B) aynaa C) Buharlaşa D) Süblileşe E) Dona 4. a) azot ile buz suya katıldığında ikisi de suyun yüzeyinde kalıyor. Bu iki addenin suyun yüzeyinde kalasını açıklayan ortak neden aşağıdakilerden hangisidir? A) Sudaki çözünürlükleri az olası. B) ütlelerinin suyunkinden küçük olası C) Hacilerinin suyunkinden küçük olası D) Özkütlelerinin suyunkinden küçük olası B) iyasal yapıları suyunkinden farklı olaları 8. Silindir şeklindeki bir cisin taban yarıçapı 5 c ve yüksekliği c dir. Silindirden kenarı 5 c olan kaç küp yapılabilir? b) iktarı belli bir adde için aşağıda verilen özelliklerden hangisi ya da hangileri hiçbir zaan değişez? I. ütle II. Haci III. Özkütle A) Yalnız I B) Yalnız II C) Yalnız III D) I ve II E) I, II ve III

4 9. enarları 8 c, 5 c ve 3 c olan dikdörtgen şeklindeki prizanın kütlesi 1800 g dır. Prizanın yapıldığı addenin özkütlesi nedir? (gr) 90 y 50 V ( c3 ) 11. ve y addelerinin kütle-haci grafikleri şekildeki gibidir. sıvısından 0 c 3, y sıvısından 0 c 3 karıştırılıyor. Oluşan türdeş karışıının özkütlesi kaç g/c 3 tür?. Bir kapta özkütlesi 1 =1, g/c 3 sıvı ile doluyken 500 g, özkütlesi =0,8 g/c 3 olan sıvı ile doluyken 0 g gelektedir. abın kütlesi kaç gradır? h r 3 h 4r 5 1. Sıvı seviyelerinin yükseklikleri h ve h, ve taban yarıçapları r ve 4r silindir şeklindeki iki kap içinde bulunan ve özkütleleri 3 ve 5 sıvılarının kütlelerin oranı nedir? Her soru puandır. BAŞARIAR

5 ADI: SOYADI: No: Sınıfı: Tarih.../.../... ADIĞI NOT: Soru doğru ise (D), yanlış ise (Y) ile işaretleyiniz. ( ) a) Elektrik yükleri arasındaki ilişkiyi inceleyen fizik dalı ekaniktir. ( ) b) adde iktarı birii etredir. ( ) c) Nitel ve nicel gözleler birlikte kullanılaaz. ( ) d) Enerji türetiliş bir büyüklüktür. ( ) e) Zaan vektörel bir büyüklüktür Bir ölçe silindirin içine 45 c 3 kuru ku atılıyor. Su seviyeleri kuun atıladan önce ve sonra şekildeki gibidir. Sadece kuun haci nedir? uda bulunan havanın haci nedir?. Boşluk doldura a).....ışık olayları ile ilgilenir. b)...., Türetiliş bir büyüklüktür. c) Soru sorak.çalışanın teelini oluşturur. d) SI biri sisteinde zaan birii dir. e) Fosil yakıtlar çevreyi. 6. Eni c, boyu 9 c, yüksekliği 6 c olan dikdörtgen şeklindeki bir kap yarıçapı 3 c olan yarı küre şeklindeki bir fincanla su doldurak isteniyor. aç fincan gerekir? 3. a) Taşa çizgisine kadar sıvı dolu bir kaba bir cisi bırakılınca cisi taaen batıyor ve kaptan bir iktar sıvı taşıyor. Cisin özkütlesini bulak için; I. Taşan sıvının kütlesi II. Sıvının özkütlesi III. Cisin kütlesi niceliklerinden hangileri bilinelidir? A) Yalnız II B) I ve II C) II ve III D) I ve III E) I, II ve III 7. Dış yarıçapı 6 c, iç yarıçapı 4 c, yüksekliği 5 c olan silindir deir borusundan kenarı 5 c olan kaç tane küp yapılabilir? b) Aynı yerde bulunan iki cisin kütleleri eşit ise aşağıdaki yargılardan hangisi ya da hangileri kesin olarak doğrudur? I. Cisilerin hacileri eşittir. II. Cisilerin özkütleleri eşittir. III. Cisilerin ağırlıkları eşittir. A) Yalnız I B) Yalnız III C) I ve II 8. Bir kapta c 3 su bulunaktadır. aba kütlesi özkütlesi 6 g/c 3 ve haci 50 c olan bir bilye bırakılıyor. apta bulunan suyun ve cisin kütlesi nedir? Suyun özkütlesi 1 g/c 3 tür. 3. a) E) b) B) 4. a) Aşağıdakilerden hangisi yenilenebilir enerji kaynağı değildir? A) Güneş Enerjisi B) Rüzgar Enerjisi C) Su Dalga Enerjisi D) öürün sahip olduğu enerji E) Jeoteral enerjisi b) Bir sıvı ısıtılırken aşağıdaki özelliklerinden hangisi sabit kalır? (Buharlaşa oladığı kabul ediliyor.) I. ütlesi II. Özkütlesi III. Haci A) Yalnız I B) Yalnız II C) Yalnız III D) I,III E) II,III

6 9. Bir kap boş iken kütlesi 80 g, özkütlesi 1 =0,8 g/c 3 sıvı ile doluyken 1 g, özkütlesi sıvı ile doluyken 1 g gelektedir. özkütlesi kaç g/c 3 tür? 1 r Eşit yükseklikte ve silindir şeklindeki olan cisilerin taban yarıçapları 3r ve r, özkütleleri ise ve 3 olarak veriliyor. Bu cisilerin kütlelerin oranı nedir? 1 3r (g) y 50 V c3 ( ). ve y addelerinin kütle-haci grafikleri ş-kildeki gibidir. sıvısından 5 c 3, y sıvısından 15 c 3 karıştırılıyor. Oluşan türdeş karışıının özkütlesi kaç g/c 3 tür? c S X X S 1. Taban alanları S=70 c, her bölenin yüksekliği h=6 c şekildeki gibi olan ve kaplardan kabında X =1,8 g/c 3 özkütleli X sıvısı bulunakta olup kabı boştur. kabına özkütlesi c olan bir cisi atıldığında kabı taaen dolaktadır. kabın kütlesi 6 g arttığına göre cisin özkütlesi kaç g/c 3 tür? h h h h Her soru puandır. BAŞARIAR

7 ADI: SOYADI: No: Sınıfı: 1. Boşluk doldura a). ısı ve sıcaklık kavralarını inceler. b) Elektrik akıı birii.. dir. c) Duyu organlarını kullanarak yapılan inceleelere, denir. d) Hesaplanan ölçü değerinin gerçek değerden farklı olası. olarak bilinir. e) eteoroloji biliinde hava tahinleri yapabilek için havadaki.. ve. ölçülür.. Soru doğru ise (D), yanlış ise (Y) ile işaretleyiniz. ( ) a) Bilisel yasa, herkesçe kabul edilir. ( ) b) SI biri sisteinde kütle birii, gradır. ( ) c) Sıcaklık, baroetre ile ölçülür. ( ) d) Enerji birii, Joule dur ( ) e) Enerji harcandığında kesinlikle iş yapılır. 3. a) Bilisel çalışa etodunun ilk adii aşağıdakilerden hangisidir? A) Hipotez oluşturak. B) Gözle yapak. C) Deney yapak. D) Deney sonuçlarını analiz etek. E) Problei belirleek. b) "Çaydanlıktaki su sıcaktır." diyen bir öğrenci, I. Nitel gözle yapıştır. II. Bu gözlee suya dokunarak veya sudan çıkan buharı gözleleyerek karar veriştir. III. Suyun sıcaklığını teroetreden okuyarak sonucu açıklaıştır. verilenlerden hangisi ya da hangilerini yapış olabilir? A) Yalnız I B) Yalnız II C) I ve II D) II ve lll E) I, II ve lll 4. a) Ayni düzledeki iki vektörün bileşkesi için aşağıdakilerden hangisi kesinlikle yanlıştır? A) Vektörler aynı düzlededir. B) Vektörler aynı doğrultudadır. C) Büyüklüğü vektörlerin skaler toplaına eşittir. D) Büyüklüğü vektörlerin skaler farkından küçüktür. E) Büyüklüğü vektörlerden birisine eşittir. Tarih.../.../... ADIĞI NOT: a) Bir cisi ekvatordaki açık havadan, kutuplardaki açık havaya götürülürse aşağıdaki niceliklerinden hangileri değişebilir? I. ütle II. Özkütle III. Haci A) Yalnız I B) Yalnız II C) Yalnız III D) I ve II E) II ve III 0 Şekil 1. Şekil. b) Şekil 1. ve Şekil. deki eşit kollu özdeş terazilerde bulunan ve kütleleri, ve olan, ve cisiler dengededir. Buna göre, cisilerin kütleleri arasındaki ilişki hangisidir? A) > > B) > > C) > > D) > > E) > > 6. a) Ağırlığı G olan bir kap X sıvısı ile taaen doluyken ağırlığı G X, Y sıvısı ile taaen doluyken ağırlığı G Y oluyor. G, G X ve G Y bilindiğine göre; I. abın hacini, II. Y sıvısının Y özkütlesini, III. X sıvısının X özkütlesinin ve Y sıvısının Y özkütlesinin oranı X Y niceliklerinden hangisi ya da hangileri bulunabilir? A) Yalnız I B) Yalnız II C) Yalnız III D) I ve III E) II ve III V 0 b) Aynı sıcaklıkta bulunan saf, ve sıvıların kütle-haci grafikleri şekildeki gibidir. Bu sıvıların özkütleleri, ve ise aralarındaki ilişki hangisidir? A) > > B) > > C) > > D) > > E) > > b) I. ütle dinaoetre ile ölçülür. II. Zaan kronoetre ile ölçülür. III. Akı şiddeti aperetre ile ölçülür. IV. Sıcaklık anoetre ile ölçülür. V Uzunluk cetvelle ölçülür. Yukarıda verilenlerden kaç tanesi doğrudur? A) 1 B) C) 3 D)4 E)5

8 X V su 7. Taşa yüzeyi 0 c 3 şekildeki olan taşıra kabında 80 c 3 düzeyinde su bulunaktadır. Taşıra kabın içine haci 80 c 3 olan bir X cisi bırakıldığında cisi suda hacinin beşte üçü olacak şekilde yüzektedir. Taşıra kabından kaç c 3 su taşar? r 3r. Eşit yükseklikte ve silindir şeklindeki olan cisilerin özkütlelerinin oranı =18 ise bu iki cisilerin kütlelerin oranı nedir? 8. Eni 75 c, boyu 50 c, yüksekliği 1 c su ile dolu olan bir akvaryuda kaç litre su bulunur? 11. Bir ölçe silindirin içinde 90 c 3 su bulunaktadır. abın içine özdeş bilye atıldığında su seviyesi 170 c 3 olaktadır. Bilyelerin özkütleleri 3,5 g/c 3 ise bir bilyenin kütlesi kaç gradır? (g) y V 5 15 ( c3 ) 9. ve y addelerinin kütlehaci grafikleri şekildeki gibidir. ve y addeler eşit kütlede hoojen olarak karıştırılıyor. Haci 0 c 3 olan karışıın kütlesi kaç gradır? 1. Bir karışıın hacinin 1/5 i su, 3/5 i özkütlesi 0,8 g/c 3 olan bir sıvı, geri kalanı da 1, g/c 3 olan sıvıdır. arışıın özkütlesi kaç g/c 3 tür? Suyun özkütlesi 1 g/c 3 tür. Her soru puandır. BAŞARIAR

9 ADI: SOYADI: No: Sınıfı: 1. Boşluk doldura a) Sıvılar bulundukları kabın alırlar. b) Gazları oluşturan atolar ve oleküller. hareket ederler. c) Fizik yasa ve teorilerinin ifade edilesinde... vazgeçilez bir dildir. d) uvvet ile hareket arasındaki ilişkiyi inceleyen fiziğin alt dalına denir. e) Gözleler ve.. olarak ikiye ayrılır.. Soru doğru ise (D), yanlış ise (Y) ile işaretleyiniz. ( ) a) etafizik fiziğin bir alt dalıdır. ( ) b) Haci teel bir büyüklüktür. ( ) c) Özkütle katılar ve saf sıvılar için ayırt edici özelliktir. ( ) d) Radyoaktif eleentler kendiliğinden başka eleentlere dönüşebilir. ( ) e) Duyu organlarının yanı sıra ölçü aletleri kulanılarak yapılan bir gözlee nitel gözle denir. 3. a) Bir araştıra ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur? I. Önce incelenecek proble belirlenelidir. II. Toplayana ön bilgiler sonuç anlaına gelez. III. Geliştirilen hipotez deney sonuçlarına göre yanlış olabilir. A) Yalnız I B) Yalnız II C) I ve b) Bir tuğlanın hacini hesaplaak için aşağıdaki öçlü aletlerinden hangilerini kullanılalıdır? I. Teroetre II. ezura III. Cetvel IV. El kantarı A) I ve II B) I ve III C) II ve III D) I, II ve III E) II, III ve IV 4. a) Aşağıdaki araçlardan hangisi türetiliş büyüklüklerden birini ölçebilir? A) Eşit kollu terazi B) ronoetre C) etre D) Teroetre E) Dinaoetre Tarih.../.../... ADIĞI NOT:... Sıcaklık ütle Haci C C C a), ve addelerinin sıcaklık, kütle ve hacileri çizelgede verildiği gibidir. Buna göre; I. ve kesinlikle farklı addedir. II. ile aynı adde olabilir. III. Üçü de aynı addedir. yargılarından hangisi ya da hangileri doğrudur? A) Yalnız I B) Yalnız II C) I ve II D) I ve III E) II ve III b) Özkütleleri ve olan sıvılardan sırasıyla ve kütlelerinde alınarak karıştırılıyor. 3 Buna göre; I. arışıın özkütlesi dur. II. arışıdaki sıvıların hacileri eşittir. III. arışıda sıvı 3 olekülleri birbirinin içine geçişse özkütlesi ile arasında olur. yargılarından hangisi ya da hangileri doğrudur? A) Yalnız I B) I ve II C) I ve III 6. a) Özkütlesi = ve haci V olan sıvısına özkütlesi ve haci V olan sıvısı katılırsa oluşan hoojen karışıın özkütlesi dur. Sonra bu karışıa özkütlesi ve haci V olan sıvısı katılırsa oluşan yeni hoojen karışıın özkütlesi yine dur. Bu özkütleler arasındaki ilişki hangisidir? A) < = B) < < C) = = D) > > E) < < (kütle) b) Her oranda karışabilen aynı sıcaklıktaki, ve sıvılarının kütle-haci grafiği şekildeki gibidir. Buna göre, I. sıvısının özkütlesi en büyüktür. II. ve sıvılarının karışıından elde edilen türdeş sıvının V(haci) özkütlesi sıvısının özkütlesine eşit olabilir. III., ve den eşit kütleler alınırsa sıvısının haci en büyüktür. yargılarından hangisi ya da hangileri doğrudur? A) Yalnız I B) Yalnız III C) I ve III b) etrenin ast katlan; I. Desietre II. Santietre III. ilietre verilenlerinden hangisi ya da hangileridir? A) Yalnız I B) Yalnız II C) I ve II

10 V c 7. Dış yarıçapı 8 c, iç yarıçapı 6 c, yüksekliği 15 c olan silindir şeklindeki deir borunun deir kısının haci nedir? (π=3) (gr) 1 80 y 3. ve y addelerinin kütle-haci grafikleri şekildeki gibidir. addesinden 5 g ve y addesinden 1 g alınarak oluşturulan hoojen karışıının özkütlesi kaç g/c 3 tür? 8. Bir kap boş iken kütlesi 90 g, özkütlesi 1 =0,7 g/c 3 sıvı ile doluyken 153 g gelektedir. aba konulan sıvının 1/3 alınıp yerine özkütlesi =1,3 g/c 3 olan sıvı konulduğunda kap kaç gra gelir? r 1 1 r r1 11. Yarıçapları oranı = küresel r şeklinde olan iki kap özkütlelerin 1 oranı =3 olan iki sıvı ile dolu- dur. Sıvıların kütlelerin nedir? 1 oranı 9. Bir böleli silindir 80 c 3 çizgisine kadar kuru ku ile doludur. Üzerine 0 g su eklendiğinde topla haci 1 c 3 oluyor. u ile suyun kütlelerinin toplaı g olduğuna göre kuun özkütlesi kaç g/c 3 tür? Suyun özkütlesi =1 g/c 3 tür. X 3 5V Y 6 3V 1. ve kaplarında bulunan sıvılardan belirli iktarlar alınarak içi boş olan kabına dökülüyor. Her üç kapta sıvı kütleleri eşit oluyor. Buna göre kabından 'ye geçen sıvının haci nedir? Her soru puandır. BAŞARIAR

11 ADI: SOYADI: No: Sınıfı: 1. Boşluk doldura a) Bilisel çalışalarda geçici çözü yoluna denir. b) Basınç bir büyüklüktür. c) Ağırlık ile ölçülür ve birii. dur. d) Doğrultuları aynı, yönleri farklı olan iki kuvvet... e) Bir arışıın özkütlesi karışaa giren addelerin özkütleleri.. bir değer alır.. Soru doğru ise (D), yanlış ise (Y) ile işaretleyiniz. ( ) a) adenlerdeki grizu gazın patlaası fiziksel bir olaydır. ( ) b) Yana bir çekirdek reaksiyonudur. ( ) c) Enerji her zaan korunur. ( ) d) Aynı koşullarda kütlenin hace oranı sabittir. ( ) e) Akı şiddeti vektörel bir büyüklüktür. 3. a) etrenin üst katları; I. Dekaetre II. Hektoetre III. iloetre verilenlerinden hangileridir? A) Yalnız I B) Yalnız II C) I ve b) Nicel gözleler, nitel gözlelere göre daha güvenilirdir. Bunun sebebi, I. Nicel gözlelerin ölçülebilir olası, II. Nicel gözlelerin daha dikkatli yapılası, III. Nicel gözlelerdeki ölçü hatalarının ölçüü yapan kişiye göre değişesi durularından hangisi ya da hangileri ile açıklanabilir? A) Yalnız I D) I ve II B) Yalnız II C) Yalnız III E) I ve III 4. a) Birbiriyle karışabilen ve sıvılarının özkütleleri ve > olarak veriliyor. Bu iki sıvıdan eşit hacide karıştırılınca karışıın özkütlesi 1, eşit kütlede karıştırılınca da olaktadır. Buna göre; I. 1 < II. 1 < III. < bağıntılarından hangisi ya da hangileri yanlıştır? A) Yalnız I B) I ve II C) I ve III b) addenin aşağıda verilen özellikleri kendi aralarında gruplandırılırsa hangisi bu grubun dışında kalır? I. Eylesizlik II. ütle II. Haci IV. Özkütle V Tanecikli yap A) I B) II C) III D) IV E) V (kütle) I II III A) Sabit Azalır Azalır B) Artar Sabit Artar C) Artar Azalır Sabit D) Azalır Azalır Sabit E) Azalır Azalır Artar (kütle) Tarih.../.../... ADIĞI NOT:... V V V(haci) Şekil 1. h 5. a) ütle-haci grafiği şekildeki gibi verilen saf bir addenin I, II ve III bölgelerindeki özkütle değişii için aşağıdakilerden hangisi doğrudur? S Şekil. 3S b) Aynı sıcaklıktaki ve sıvılarının kütle-haci grafikleri Şekil 1. deki gibidir. ve sıvıları eşit kollu bir terazinin kefelerinde bulunan düşey kesitleri Şekil. deki gibi ağırlığı önesiz olan kaplara konulduklarında yatay dengede sağlanıyor. h aplardaki sıvıların yükseklikleri h ve h ise A) 3 B) h oranı nedir? 3 4 C) 4 5 D) 5 6 E) a) Aynı sıcaklıkta bulunan ve birbiriyle karışabilen ve sıvıların ve bu sıvılardan oluşan hoojen karışıın kütle-haci grafikleri şekildeki gibidir. Oluşan karışıı ve sıvıları ile karışaaktadır. Bu sıvılar aynı kap içine konulursa kap içindeki konularından hangisi yanlış gösteriliştir? A) I (kütle) 4 3 V II B) C) D) E) III V 3V 4V V(haci) V(haci) b), ve sıvılarının kütleleri arasında > >, hacileri arasında V >V >V ilişkisi olduğuna göre bu sıvıların özkütleleri, ve arasındaki ilişki hangisidir? A) > > B) > > C) > > D) = = E) = > h

12 7. Yarıçapı r olan hoojen kürelerden kaç tane alınırsa yarıçapı 3r olan hoojen bir küre yapılır?. Birbiriyle karışabilen iki sıvıdan V 3 birinin özkütlesi 1 diğerinin 3 katıdır. Sıvılardan V = 5 oranında haciler alınarak oluşturulan karışıın özkütlesi dur. Özkütlesi küçük olan sıvının özkütlesi kaç dur? 8. Bir kap boş iken kütlesi, özkütlesi =0,86 g/c 3 sıvı ile doluyken 3 gelektedir. aba özkütlesi y olan y sıvı konulduğunda kap 4 gelektedir. y sıvısının özkütlesi kaç g/c 3 tür? 11. Bir tahta bloğun kütlesi 10 g, tahtanın özkütlesi 1 =0,6 g/c 3 tür. Blok üzerinde bir oyuk açılıp taaen özkütlesi =1, g/c 3 olan sıvı ile dolduruluyor. Bu duruda tahta bloğun kütlesi 13 g gelektedir. Oyuğun haci kaç c 3 tür? (g) y V ( c3 ) 9. ve y sıvılarının kütlehaci grafikleri şekildeki gibidir. Bu iki birbirine karışabilen sıvıdan oluşturulan karışıda Buna göre sıvısından c 3, y sıvısından g bulunuyor. Buna göre karışıın özkütlesi kaç g/c 3 tür? 1. ütlesi =0 g olan cisi özkütlesi =1,5 g/c 3 sıvı ile oluk hizasına kadar dolu ve kütlesi 700 g olan kaba konuluyor. ap, cisi ve sıvının topla kütlesi 00 g geldiğine göre cisin özkütlesi kaç g/c 3 tür? Her soru puandır. BAŞARIAR

13 ADI: SOYADI: No: Sınıfı: 1. Boşluk doldura a) Sıcaklığı azalan bir sıvının özkütlesi.. b) addenin dış görünüşünde eydana gelen değişikliklere denir. c) Sayı, birile gösterilen yönlü büyüklüklere. denir. d) Araştırılan bilisel bir konunun geçici çözüe denir. e) Tanecikler arası boşluğu en az olan addeler.. haldedir.. Soru doğru ise (D), yanlış ise (Y) ile işaretleyiniz. ( ) a) Özkütle addenin ortak özelliğidir. ( ) b) ütle-haci grafiğinin eğii özkütleyi verir. c) Ölçülen büyüklüklerin ta doğru olası için ( ) duyu organlarının yanı sıra araç-gereçle de ölçü yapılalıdır. ( ) d) Direnç vektörel bir büyüklüktür. ( ) e) Sıvıların belirli bir şekli yoktur, ancak belirli bir haci vardır. 3. a) Fiziksel büyüklükler, vektörel ve skaler olak üzere iki gruba ayrılır. Buna göre, aşağıdaki niceliklerden hangisi yanlış olarak gösteriliştir? A) uvvet vektörel B) ütle skaler C) Hız vektörel D) Yer değiştire skaler E) ol sayısı skaler b) Ölçe işleinin yapılabilesi için; I. Ölçülecek özelliğin tanılanası II. Ölçülecek özelliğe uygun sayı ve seboller küesinin belirlenesi III. Ölçülecek özelliğe hangi sayı ve sebollerin verileceğini gösteren kuralın belirlenesi verilenlerden hangileri gerekir? A) Yalnız I B) Yalnız II C) I ve II D) II ve lll E) I, II ve lll 4. a) Aşağıdakilerden hangisi ölçü yapılırken hata oluşasına neden olan etkenlerden değildir? A) Ölçü aracının özellikleri B) Ölçü yapan kişinin göz rengi C) Ölçü yapılan orta D) Ölçü yapan kişinin bu konudaki eğitii E) Ölçü yöntei b) Aşağıdakilerden hangisi hassas sıvılı bir teroetrenin özelliklerinden biri değildir? A) Sıvı haznesinin büyük olası B) İçindeki sıvının yükseldiği boru çok ince olalı C) Hafif alzeeden yapılası D) Genleşe katsayısı büyük sıvı kullanılası E) Böle sayısının fazla olası (ütle) Tarih.../.../... ADIĞI NOT:... V(haci) V(haci) Şekil 1. Şekil. 5. a) Aynı sıcaklıkta bulunan, ve addelerine ait sırası ile kütle-haci, haci-kütle, haci-özkütle grafikleri şekildeki gibidir. Buna göre; I. addesinin özkütlesi azalıştır. II. addesinin özkütlesi sabit kalıştır. III. Z addesinin sıcaklığı artıştır. yargılarından hangisi ya da hangileri doğru olabilir? A) Yalnız I B) Yalnız II C) I ve II D) II ve III E) I ve III b) Özkütleleri 3 ve 6 olan ve sıvıları aynı sıcaklıkta hoojen olarak karıştırılıyor. arışıın özkütlesi 4 olduğuna göre; I. arışıda sıvısının kütlesi, sıvısının kütlesinden daha fazladır. II. arışı eşit hacide yapılıştır. III. arışıda sıvısının haci, sıvısının hacinden daha büyüktür. yargılarından hangisi ya da hangileri doğrudur? A) Yalnız I B) Yalnız II C) Yalnız III D) I ve II E) I ve III r (ütle) r r 6. a) Hoojen kenar uzunluğu r olan küpü, hoojen yarıçapı r olan küresi ve hoojen taban yarıçapı r ve yüksekliği r olan silindirin yapıldıkları addelerin özkütleleri, ve olup bu cisilerin kütleleri eşittir. Özkütlelere arasındaki ilişki hangisidir? A) > > B) > > C) > > D) > > E) > > (kütle) 4 3 V X A) Yalnız B) ve C) ve D) ve E), ve Y V 3V 4V V(haci) V (haci) özkütle ( ) Şekil 3. r b) Aynı sıcaklıkta bulunan X ve Y sıvılarının ve bu sıvılardan farklı haciler alınarak oluşturulan hoojen, ve karışıların kütle-haci grafikleri şekildeki gibidir. arışılarından hangisinde ya da hangilerinde Y sıvısının haci, X sıvısının hacinden fazladır?

14 7. Eni 8 c, boyu 15 c, yüksekliği 16 c olan boş bir kapta 11 c yüksekliğinde su vardır. aba 15 tane özdeş ve dolu hoojen etal küplerden atıldığında kaptan 3 c 3 su taşıyor. Buna göre bir küpün, bir kenarı kaç c dir?. Özkütleleri sırası ile 0,8 g/c 3, 1, g/c 3, 1,6 g/c 3 olan, y ve z sıvılardan eşit haciler alınarak bir kap doldurulduğunda kabın kütlesi 10 g artıyor. Aynı kap, ve y sıvılarından eşit haciler alınarak doldurulursa kabın kütlesi kaç gra artar? 8. Haci 90 c 3 olan bir kapta 70 c 3 su bulunaktadır. aba kütlesi 4 g ve özkütlesi 6 g/c 3 olan 1 bilye bırakılıyor. ap kaç gra ağırlaşır? r r 11. Özkütlesi 1 ve taban yarıçapı r olan bir silindir içinde yarıçapı r olan silindir oyulup çıkılıyor. Oyuk içi özkütlesi olan bir adde ile dolduruluyor. Tahtanın ve 1 addenin kütleleri birbirine eşit ise oranı nedir? (kütle) 4 3 V V 3V 4V y V(haci) 9. ve y addelerinin kütle-haci grafikleri şekildeki gibidir. ve y addeler eşit hacide karıştırılırsa oluşan hoojen karışıın özkütlesi 1, ve y addeler eşit kütlede karıştırılırsa oluşan hoojen karışıın özkütlesi oluyor. 1 oranı nedir? Bir ölçe silindirin içine 5 tane özdeş cisi atılıyor. Su seviyeleri cisilerin atıladan önce ve sonra şekildeki gibidir. ap 1 g ağırlaştığına göre cisilerin özkütleleri kaç g/c 3 tür? Her soru puandır. BAŞARIAR

15 ADI: SOYADI: No: Sınıfı: 1. Boşluk doldura a) Eşit kollu terazi,... ortada ölçü yapaaz. b) Yüzey gerilii sıcaklık arttıkça... Tarih.../.../... ADIĞI NOT: a) Bir adde katı halden sıvı hale geçerken; I. Haci II. ütlesi III. Özkütlesi büyüklüklerinden hangisi ya da hangileri değişir? A) Yalnız I B) Yalnız III C) I ve II c) Sıvıların belli bir... yoktur. d) addenin erie noktası. bir özelliktir. e) Güneş sisteinde hareket eden gezegen ve uydulara.. kuvveti etki etektedir. Şekil 1. Şekil.. Soru doğru ise (D), yanlış ise (Y) ile işaretleyiniz. ( ) a) Ağırlık ile kütle aynı kavralar değildir. ( ) b) Güç skaler bir büyüklük olup birii Joule dur. ( ) c) Skaler büyüklükler, yalnızca sayısal değeri ve birii olan büyüklüklerdir ( ) d) uvvet ve hız he vektörel he de türetiliş büyüklüklerdir ( ) e) Ağırlık addelerin ortak özelliğidir. 3. a) addenin plaza hali ile ilgili olarak; I. Elektriksel olarak nötrdür. II. anyetik alandan etkilenez. III. Elektrik akıını iletir. yargılarından hangisi ya da hangileri doğrudur? A) Yalnız I B) Yalnız II C) I ve II D) I ve III E) II ve III b) Deneysel bir çalışada, I. Problein belirlenesi II. Yapılacak işlelerin belirlenesi III. Gözlelerin yapılası IV. Sonuç çıkarılası verilenlerden hangisi ya hangileri bulunur? A) Yalnız I B) Yalnız IV C) I ve IV D) II ve III E) I, II, III ve IV 4. a) Aşağıdaki nicelilerinden kaç tanesi teel fiziksel büyüklüklerden birisidir? ütle İve Enerji Elektrik akii Işık şiddeti A) 1 B) C)3 D) 4 E)5 b) Aşağıdakilerden hangisi nitel bir gözledir? A) Arabanın boyu 3 dir. B) Hastanın ateşi çok yüksek. C) Gece sıcaklığı 15 C tır. D) Arabanın hızı 1 k/h dir. E) esai saat sürüdü. Şekil 3. b) Eşit kollu özdeş terazilerde, ve cisiler Şekil 1. de, Şekil. deki gibi dengededir. Şekil 3. deki gibi terazinin dengede kalabilesi için terazinin diğer kefesine kaç tane cisi ve kaç tane cisi konulalıdır? A) Üç tane cisi ve bir tane cisi B) Bir tane cisi ve üç tane cisi C) İki tane cisi ve üç tane cisi D) Üç tane cisi ve iki tane cisi E) İki tane cisi ve iki tane cisi 6. a) Yeterince büyük iki kabın, birinde V hacinde sıvısı, diğerinde ise V hacinde sıvısı vardır. apların birinden diğerine hacileri eşit oluncaya kadar sıvı aktarıldığında kaplardaki sıvı kütleleri de eşit oluyor. Buna göre; I. ve sıvılarının özkütleleri eşittir. II. ve sıvıları aynı türdendir. III. ve sıvıları farklı türdendir. yargılarından hangisi ya da hangileri kesinlikle doğrudur? A) Yalnız l B) Yalnız II C) l ve II D) II ve III E) I ve III (kütle) b) Aynı sıcaklıktaki ve sıvıların ile bu sıvılardan 3 oluşturulan hoojen karışıın kütle-haci grafikleri karışı şekildeki gibidir. Buna göre; I. sıvısının özkütlesi V V(haci) sıvısının özkütlesinin üç 3 katıdır. II. arışı ve sıvılardan eşit haciler alınarak oluşturuluştur. III. arışı ve sıvılardan eşit kütleler alınarak oluşturuluştur. yargılarından hangisi ya da hangileri doğrudur? A) Yalnız l B) Yalnız II C) l ve III D) II ve III E) l ve II

16 7. Eni 5 c, boyu c, yüksekliği 17 c olan boş bir kapta 1 c yüksekliğinde su vardır. aba 50 tane özdeş ve dolu hoojen etal küplerden atıldığında kaptan 150 c 3 su taşıyor. Buna göre bir küpün, bir kenarı kaç c dir?. Bir kap boş iken kütlesi 370 g, özkütlesi =1, g/c 3 olan sıvı ile doluyken 7 g, özkütlesi y olan y sıvısı ile doluyken 850 g gelektedir. ap y sıvısı doluyken kaba kütlesi 900 g olan cisi atıldığında kabın topla kütlesi 15 g oluyor. Cisin özkütlesi c kaç g/c 3 tür? 8. Bir kabın yarısı =1, g/c 3 özkütleli sıvısı ile doludur. Boş kalan kısının yarısı y =0,8 g/c 3, diğer kalanı ise z =1,4 g/c 3 olan sıvı ile dolduruluyor. Oluşan türdeş karışıın özkütlesi kaç g/c 3 tür? 11. enarları 5 c, 9 c ve 6 c ve özkütlesi t =0,5 g/c 3 olan bir tahta takozun içinde yarıçapı r=4 c olan küresel bir boşluk oyulaktadır. Oyuğun içine özkütlesi =,5 g/c 3 olan bir adde dolduruluyor. Bu duruda takozun kütlesi kaç gra olur? (g) y 50 z V c ( ) 3 9. ve y sıvılardan oluşan hoojen z karışıın kütle-haci grafikleri şekildeki gibidir. sıvısından alınan haci 1 c 3, y sıvısından alınan haci V y ise V y kaç c 3 tür? r r 1. Yarıçapları r hoojen olan bir yarıküresi ile taban yarıçapı r, yüksekliği h olan r hoojen silin-dirin yapıldıkları ad-delerin özkütleleri = ve =4 olarak veriliyor. Bu cisilerin kütlelerin ve ise oranı nedir? Her soru puandır. BAŞARIAR

17 ADI: SOYADI: No: Sınıfı: 1. Boşluk doldura a) Herkes tarafından kabul edilen doğruluğu defalarca ispatlanan ifadeye denir. b) Bir addenin özkütlesi sıcaklığa bağlı olarak... c) Sıcaklık. ve ölçülür. d)... ve... olan her şeye adde denir. e) Gazlar belli bir... ve... sahip değildir.. Soru doğru ise (D), yanlış ise (Y) ile işaretleyiniz. ( ) a) Hipotez değiştirilebilir. ( ) b) Aynı hacideki bütün sıvıların kütleleri eşittir. ( ) c) Yüzey gerilii sayesinde bazı böcekler sıvı üzerinde durabilir. ( ) d) addenin dış yapısı ile ilgili olan özellikler ayırt edici özelliklerdir. ( ) e) Bir addenin kütlesi, ağırlığına eşittir. 3. a) Bir sporcunun koşu süresini antrenör kronoetre ile ölçektedir. Antrenörün yaptığı bu ölçe işleiyle ilgili aşağıda verilen yargılardan hangisi yanlıştır? A) Doğrudan ölçe yapıştır. B) Ölçtüğü büyüklük teel büyüklüktür. C) Ölçtüğü büyüklük skaler büyüklüktür. D) Nicel gözle yapıştır. E) Nitel gözle yapıştır. b) Aşağıdakilerden hangisi fizikte odelleenin kullanılasının nedenlerinden birisi değildir? A) ontrolsüzlük B) Güvenilirlik C) Test edilebilirlik D) Zaan kazandıra E) Görsellik 4. a) Sıcak ve soğuk plazalarla ilgili, I. Güneş ve yıldızlar sıcak plazaya örnektir. II. Soğuk plaza laboratuar şartlarında elektriksel boşalı yardııyla elde edilir. III. Neon labalar soğuk plazaya örnektir. yargılardan hangisi ya da hangileri doğrudur? A) Yalnız I B) Yalnız II C) I ve III b) Çok yüksek dağların zirvelerine tıranan dağcılar belirli bir yükseklik sınırını geçtikten sonra oksijen tüpü kullanaya başlarlar. Böylece tıranış güvenliği daha üst seviyeye çıkarılış olur. Buna göre dağcıların yükseklere çıktıkça oksijen tüpü kullanalarının nedeni; I. Yükseğe çıktıkça yerçekii kuvvetinin azalası II. Yerden yükseldikçe hava yüzdesinin azalası III. Yüksekteki hava hareketlerinin daha hızlı olası hangisi ya da hangileri olabilir? A) Yalnız I B) Yalnız II C) I ve III Tarih.../.../... ADIĞI NOT: a) Boş bir kaba bir usluktan sabit sıcaklıkta sıvı akıtılıyor. ap doluncaya kadar geçen sürede; I. aptaki sıvı kütlesi artar. II. aptaki sıvı haci artar. III. aptaki sıvının özkütlesi değişez. yargılarından hangisi ya da hangileri doğrudur? A) Yalnız l B) Yalnız II C) l ve li D) l ve III E) l, II ve III b) Şekil 1. deki eşit kollu terazi, y ve z cisiler sayesinde dengededir. y cisi sol kefeye ve p cisi sağ kefeye y z konulduğunda eşit kollu terazi Şekil. deki gibi dengededir. Şekil 1., y, z ve p cisilerin kütleleri için: I. y nin kütlesi p nin kütlesinden küçüktür y p z II. in kütlesi p nin kütlesine eşittir. Şekil. II. y nin kütlesi z in kütlesine eşittir. yargılardan hangisi ya da hangileri kesinlikle doğrudur? A) Yalnız I B) I ve II C) I ve III 6. a) ütleleri eşit hoojen olan X ve Y cisileri taaen sıvı dolu kap içine ayrı ayrı konulduklarında X cisi V X, Y cisinin V Y <V X kadar haciler taşırdıkları gözleniyor. I.X cisin özkütlesi Y cisinin özkütlesinden büyüktür. II. X ve Y cisilerin yapıldıkları addeler farklıdır. III. X ve Y cisilerin yapıldıkları addelerin özkütleleri eşittir. yargılarından hangisi ya da hangileri doğrudur? A) Yalnız I B) Yalnız II C) I ve II D) Yalnız III E) II ve III (kütle) b) Aynı sıcaklıkta bulunan saf ve birbiriyle karışabilen, ve sıvıların özkütleleri, ve dir. ve 3 y sıvıların eşit hacide alınarak karışası ile oluşan hoojen X sıvısının ile ve V V 3V sıvıların eşit hacide alınarak karışası ile oluşan V(haci) hoojen Y sıvısının kütle-haci grafikleri şekildeki gibidir. Buna göre; I. < II. < III. = yargılarından hangisi ya da hangileri kesinlikle doğrudur? A) Yalnız I B) I ve II C) I ve II D) I ve III E) II ve III

18 7. Her birinin haci 56 c 3 olan iki özdeş küre bir silindirin içine tü iç yüzeylere teğet olarak yerleştiriliyor. Silindirin haci kaç c 3 tür?. Özkütleleri 1 =0,7 g/c 3, =1,3 g/c 3 ve 3 =1,6 g/c 3 üç sıvıdan ilk iki sıvı eşit hacide karıştırılıyorlar ve kütlesi 370 g olan bir boş kaba konuluyorlar. ap sıvı ile birlikte 870 g gelektedir. Üç sıvı eşit hacide karıştırılıp aynı kaba konulursa kabın kütlesi sıvılarla birlikte kaç g olur? 8. Bir kap özkütleli sıvısı ile doluyken kapta bulunan sıvının kütlesi 3 dir. aptaki sıvının dörtte üçü boşaltılıp üzerine özkütlesi y olan y sıvısı ile dolduruluyor. apta bulunan sıvıların topla kütlesi 5 olduğuna göre sıvıların özkütlelerin y oranı nedir? c s s c Şekil 1. Şekil. 11. Özkütlesi s =0,8 g/c 3 sıvı ile oluk hizasına kadar dolu bir kabın içine bir cisi bırakılıyor. aptan g sıvı taşakta ve kap 1 g ağırlaşaktadır. Cisin özkütlesi c kaç g/c 3 tür? (gr) y z 50 V c ( ) 3 9., y ve z sıvıların kütle-haci grafikleri şekildeki gibidir. Üç sıvı V :V y :V z =:3:5 oranında karıştırılıyor. Oluşan türdeş karışıının özkütlesi nedir? 1. ütlesi =0 g olan cisi özkütlesi =0,8 g/c 3 sıvı ile oluk hizasına kadar dolu kaba konulunca kabın kütlesi 4 g artıyor. Cisin yapıldığı addenin özkütlesi 4 g/c 3 olduğuna göre cisin içindeki boşluğun haci kaç c 3 tür? Her soru puandır. BAŞARIAR

19 ADI: SOYADI: No: Sınıfı: Tarih.../.../... ADIĞI NOT: Boşluk doldura kütle özkütle özkütle a) oleküller addenin tanecik yapısının.. olan taneciklerdir. b) Doğrultuları, büyüklükleri ve yönleri aynı olan vektörlere denir. c) Gözle ve.olarak ikiye ayrılır d) Suya deterjan karışası yüzey geriliini... e) Plazalar elektrik akıı... Soru doğru ise (D), yanlış ise (Y) ile işaretleyiniz. ( ) a) Fizikte; ateatiksel dil ve teorik odeller kullanılır. b) Nükleer fizikçiler, nükleer enerjinin üretilesi ( ) ve barışçıl aaçlarla kullanılasıyla ilgili araştıra yapar. ( ) c) ental kilograın 00 katıdır. d) Çok sayıda değişik gözle ve deneylerle ( ) desteklenerek geniş bir geçerlilik kazanırsa hipotez çürütülür. ( ) e) İnsan kulağının algılaayacağı nitelikte olan yüksek frekansları evcuttur. 3. a) Aşağıdakilerden kaç tanesi odelleenin avantajlarındandır? I. Görseldir. II. Ekonoiktir III. Güvenilirdir. IV. ontrollüdür. V. Zaanı sınırlandırır. VI. Tekrar edilebilir. A) B) 3 C) 4 D) 5 E) 6 b) Bir ölçüde hatayı azaltak için aşağıdakilerden hangisi ya da hangileri yapılalıdır? I. Ölçü sayısının artırılası II. Ölçüde duyarlı aletlerin kullanılası III. Ölçülerin farklı kişilerce yapılası A) Yalnız I B) Yalnız II C) Yalnız III D) I ve II E) I, II ve III 4. a) Bir cisin özkütlesinin hesaplayabilek için hangi araçların kullanası gerekli ve yeterlidir? A) Eşit kollu terazi B) etre, dereceli silindir, dinaoetre C) Eşit kollu terazi, etre, dereceli silindir D) Eşit kollu terazi, dereceli silindir E) Dinaoetre, dereceli silindir b) aşağıdaki yargılarından hangisi ya da hangileri kesin doğrudur? I. ütle, değişeyen adde iktarıdır. II. Bir addenin biri hacindeki adde iktarı özkütledir ve her zaan sabittir. III. Özağırlık addeler için ayırt edici özelliktir. A) Yalnız I B) Yalnız II C) I ve III 5. a) Sabit sıcaklık ve basınç altında saf ve hoojen bir addenin kütle-haci, özkütle-haci, özkütle-kütle grafikleri şekildeki gibidir. Buna göre I. addenin özkütlesi addenin kütlesine bağlıdır. II. addenin özkütlesi addenin hacine bağlı değildir. III. ütle haci grafiğinin eğii özkütle büyüklüğünü verir. yargılardan hangisi ya da hangileri doğrudur? A) Yalnız I B) Yalnız II C) I ve III y haci haci I II III b) Şekil 1. deki eşit kollu terazi, y ve z cisiler sayesinde dengededir. y cisi sol kefeye ve ikinci bir z cisi sağ kefeye konulduğunda eşit kollu terazi Şekil. deki gibi dengededir., y ve z cisilerin kütleleri arasındaki I. =3y II. z=y III. =z yargılardan hangisi ya da hangileri doğrudur? A) Yalnız I B) Yalnız II C) Yalnız III D) I ve II E) I, II ve III (kütle) y z 6. a) Birbiriyle hoojen olarak karışabilen aynı sıcaklıktaki X, Y ve Z sıvılarının kütle-haci grafikleri şekildeki gibidir. X ve Z sıvılarından eşit hacide alınarak oluşturulan karışıın özkütlesi k için; I. Y sıvısının özkütlesine eşittir. II. Y sıvısının özkütlesinden büyüktür. III. Y sıvısının özkütlesinden küçüktür. yargılarından hangisi ya da hangileri doğru olabilir? A) Yalnız I B) Yalnız II C) Yalnız III D) I ve III E) II ve III h h θ Şekil 1. Şekil. X θ θ θ X Y Z z z V(haci) kütle b) Yatay zein üzerinde düşey kesiti şekildeki gibi kesik koni biçili kapta, h yüksekliğine kadar özkütlesi olan X sıvısı bulunaktadır. ap doluncaya kadar özkütlesi olan Y sıvısıyla dolduruluyor. apta türdeş bir sıvı karışıı elde ediliyor. Sıvı karışıının özkütlesi k ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi doğrudur? A) k = B) k =1,5 C) k = D) < k <1,5 k E) 1,5< k <

20 7. Bir küpün kenarı 16 c dir. üpün içine içten teğet olarak bir küre yerleştiriliyor. Boşluğun haci nedir?. Dış yarıçapı 8 c, iç yarıçapı 6 c, yüksekliği 5 c olan silindirin dış kısı özkütlesi =6 g/c 3 olan addesinden, iç kısı ise özkütleleri y =3 g/c 3 olan y addesinden yapılıştır. Silindirin kütlesi nedir? 8. Özkütleleri 1 =1, g/c 3 ve =0,9 g/c 3 olan iki sıvı V 1 ve V hacilerinde alınarak aynı sıcaklıkta bir karışı oluşturuluyor. arışıın özkütlesi 1,1 g/c 3 olduğuna V1 göre oranı nedir? V 11. ütlesi 38 g olan bir kapta özkütlesi s =1, g/c 3 olan sıvıdan 175 c 3 bulunuyor. abın içine sıvıyı taşıradan 1 tane bilye atıldığında kabın topla kütlesi 958 g geliyor. Bir bilyenin özkütlesi b =5 g/c 3 olduğuna göre bir bilyenin haci kaç c 3 tür? (g) 0 80 z 50 y V c ( ) 3 9. ve y sıvılardan oluşan hoojen z karışıın kütle-haci grafikleri şekildeki gibidir. sıvısından alınan kütle 3 g, y sıvısından alınan kütle y ise y kaç gradır? Bir ölçe silindirin içine 5 tane özdeş cisi atılıyor. Su seviyeleri cisilerin atıladan önce ve sonra şekildeki gibidir. ap 180 g ağırlaştığına göre cisilerin özkütleleri kaç g/c 3 tür? Her soru puandır. BAŞARIAR

5. a) 1 h 50 dak kaç saniyedir? b) 0,05 m 3 kaç cm 3 tür?

5. a) 1 h 50 dak kaç saniyedir? b) 0,05 m 3 kaç cm 3 tür? ADI: SOYADI: No: Sınıfı: Tarih.../.../... ADIĞI NOT:... a) Madde ve enerji arasındaki ilişkileri inceleyen bilim dalı... tir. b) Işık şiddeti.. birimi ile ölçülür. c) ütle, zaman ve uzunluk fizik biliminin....

Detaylı

Madde ve Özkütle Test Çözümleri. Test 1'in Çözümleri. Madde X Y Z T. Bilgi. Molekülleri öteleme hareketi yapar. Kaptaki toplam sıvı kütlesi + + +

Madde ve Özkütle Test Çözümleri. Test 1'in Çözümleri. Madde X Y Z T. Bilgi. Molekülleri öteleme hareketi yapar. Kaptaki toplam sıvı kütlesi + + + 2 Madde ve Özkütle Test Çözüleri 1 Test 1'in Çözüleri 4. d 2d 1. Bilgi Madde Y Z T d Molekülleri ötelee hareketi yapar + + + Kaptaki topla sıvı kütlesi Sıkıştırılabilir Mıknatıstan her zaan etkilenir +

Detaylı

FİZİK / Z. TUĞÇE USLU. Denizli Anadolu Lisesi, Sınıf: 9-D, No: 850 DÖNEM ÖDEVİ

FİZİK / Z. TUĞÇE USLU. Denizli Anadolu Lisesi, Sınıf: 9-D, No: 850 DÖNEM ÖDEVİ FİZİK / Z. TUĞÇE USLU Denizli Anadolu Lisesi, Sınıf: 9-D, No: 80 DÖNEM ÖDEİ ÖZKÜTLE Bir addenin biri hacinin kütlesine özkütle denir. d ile gösterilir. Birii gr/c veya kg/ tür. gr/c = 000 kg/ c su gr dır.

Detaylı

Tarih.../.../... ADI: SOYADI: No: Sınıfı: A) GRUBU ALDIĞI NOT:...

Tarih.../.../... ADI: SOYADI: No: Sınıfı: A) GRUBU ALDIĞI NOT:... ADI: SOYADI: No: Sınıfı: A) GRUBU Tari.../.../... ALDIĞI NOT:... a) Bir maddenin areket durumunu korumak istemesine maddenin.. özelliği denir. b) Birim ve sayıya ilave olarak bir yöne de saip olan büyüklüklere..

Detaylı

ADI: SOYADI: No: Sınıfı: A) Grubu. Tarih.../.../... ALDIĞI NOT:...

ADI: SOYADI: No: Sınıfı: A) Grubu. Tarih.../.../... ALDIĞI NOT:... ADI: SOYADI: No: Sınıfı: A) Grubu Tarih.../.../... ADIĞI NOT:.... Boşluk doldura a) uetin büyüklüğünü ölçek için... kullanılır. b) Uyduların gezegen etrafında dolanasını sağlayan kuet... c) Cisilerin hareket

Detaylı

ÜNİTE 1: FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ Fizik Bilimine Giriş. 4. I. Hipotez oluşturulması. 5. I. Hava sıcaklığının termometre ile ölçülmesi

ÜNİTE 1: FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ Fizik Bilimine Giriş. 4. I. Hipotez oluşturulması. 5. I. Hava sıcaklığının termometre ile ölçülmesi ÜNİTE 1: İZİK BİLİMİNE GİRİŞ izik Biliine Giriş UYGULAMA TESTİ 1 AS 1. Aşağıda verilenlerden hangisi fizik biliinin atoun olekül yapısını inceleyen alt alanıdır? A) Nükleer fizik B) Optik C) Ato fiziği

Detaylı

d = m/v g / cm 3 kg / m 3 m = kütle v = hacim 1cm 3 su + 4 C 1gr d su = 1gr/cm 3 d su = 1000kg/m 3

d = m/v g / cm 3 kg / m 3 m = kütle v = hacim 1cm 3 su + 4 C 1gr d su = 1gr/cm 3 d su = 1000kg/m 3 ÖZKÜTLE Özkütle: bir maddenin birim hacminin kütlesine denir. d ile gösterilir. Özkütleye yoğunluk da denir. Maddenin ayırt edici özelliklerinden biridir. d = m/v g / cm 3 kg / m 3 d = özkütle m = kütle

Detaylı

ÖĞRENME ALANI : FİZİKSEL OLAYLAR ÜNİTE 2 : KUVVET VE HAREKET

ÖĞRENME ALANI : FİZİKSEL OLAYLAR ÜNİTE 2 : KUVVET VE HAREKET ÖĞRENME ALANI : FİZİKSEL OLAYLAR ÜNİTE 2 : KUVVET VE HAREKET A BASINÇ VE BASINÇ BİRİMLERİ (5 SAAT) Madde ve Özellikleri 2 Kütle 3 Eylemsizlik 4 Tanecikli Yapı 5 Hacim 6 Öz Kütle (Yoğunluk) 7 Ağırlık 8

Detaylı

Fizik Bilimine Giriş. 9. Fizik biliminin gelişmesinde aşağıdaki bilim dallarından hangisi kullanılmaz?

Fizik Bilimine Giriş. 9. Fizik biliminin gelişmesinde aşağıdaki bilim dallarından hangisi kullanılmaz? / / / Fizik Biliine Giriş 1 Nitel Gözle Duyu organları aracılığı ile elde edilen tanılaa aaçlı bilgilerdir. Nicel Gözle Farklı araç gereçler yardıı ile elde edilen sayısal bilgilerdir. odellee Doğa olaylarını

Detaylı

FİZİK DÖNEM ÖDEVİ KONU: HACİM SINIFI NUMARASI: 9/A 821

FİZİK DÖNEM ÖDEVİ KONU: HACİM SINIFI NUMARASI: 9/A 821 FİZİK DÖNEM ÖDEVİ KONU: HACİM ÖĞRETMENİN ADI SOYADI: FAHRETTİN KALE ÖĞRENCİNİN: ADI SOYADI: ESMA GÖKSAL SINIFI NUMARASI: 9/A 821 1. Çiftliğinde 4000 tane koyun barındıran bir çiftçi, koyunların 8 günlük

Detaylı

MADDE ve ÖZELLİKLERİ

MADDE ve ÖZELLİKLERİ MADDE ve ÖZELLİKLERİ 1 1. Aşağıdaki birimleri arasındaki birim çevirmelerini yapınız. 200 mg =.. cg ; 200 mg =... dg ; 200 mg =...... g 0,4 g =.. kg ; 5 kg =... g ; 5 kg =...... mg t =...... kg ; 8 t =......

Detaylı

5 kilolitre=..lt. 100 desilitre=.dekalitre. 150 gram=..dag. 1. 250 g= mg. 0,2 ton =..gram. 20 dam =.m. 2 km =.cm. 3,5 h = dakika. 20 m 3 =.

5 kilolitre=..lt. 100 desilitre=.dekalitre. 150 gram=..dag. 1. 250 g= mg. 0,2 ton =..gram. 20 dam =.m. 2 km =.cm. 3,5 h = dakika. 20 m 3 =. 2014 2015 Ödevin Veriliş Tarihi: 12.06.2015 Ödevin Teslim Tarihi: 21.09.2015 MEV KOLEJİ ÖZEL ANKARA OKULLARI 1. Aşağıda verilen boşluklarara ifadeler doğru ise (D), yanlış ise (Y) yazınız. A. Fiziğin ışıkla

Detaylı

m (gr) Soru doğru ise (D), yanlış ise (Y) ile işaretleyiniz.

m (gr) Soru doğru ise (D), yanlış ise (Y) ile işaretleyiniz. ADI: SOYADI: No: Sınıfı: A) Grubu Tarih.../.../... ALDIĞI NOT:... 1. a) Aşağıdakilerden hangisi nicel gözlemdir? A) Hava bugün çok sıcak B) Bizim sınıf daha kalabalık C) Fenerbahçe iyi bir takımdır. D)

Detaylı

Tarih.../.../... ADI: SOYADI: No: Sınıfı: ALDIĞI NOT:...

Tarih.../.../... ADI: SOYADI: No: Sınıfı: ALDIĞI NOT:... ADI: SOYADI: No: Sınıfı: 1. Kenar uzunlukları 24 cm, 15 cm ve 45 cm dikdörtgen şeklindeki olan bir kap tamamen su ile doludur. Kaptaki suun tamamı arıçapları 2 cm ve ükseklikleri 3 cm olan silindir şeklindeki

Detaylı

6. Kütlesi 600 g ve öz ısısı c=0,3 cal/g.c olan cismin sıcaklığı 45 C den 75 C ye çıkarmak için gerekli ısı nedir?

6. Kütlesi 600 g ve öz ısısı c=0,3 cal/g.c olan cismin sıcaklığı 45 C den 75 C ye çıkarmak için gerekli ısı nedir? ADI: SOYADI: No: Sınıfı: A) Grubu Tarih.../.../... ALDIĞI NOT:... ( ) a) Termometreler genleşme ilkesine göre çalışır. ( ) b) Isı ve sıcaklık eş anlamlı kavramlardır. ( ) c) Fahrenheit ve Celsius termometrelerinin

Detaylı

hacim kütle K hacim Nihat Bilgin Yayıncılık ( Y ) b. Dereceli kaptaki suyun hacmi V dir. ( Y ) a. Bir taşın hacmi 15 cm3 tür.

hacim kütle K hacim Nihat Bilgin Yayıncılık ( Y ) b. Dereceli kaptaki suyun hacmi V dir. ( Y ) a. Bir taşın hacmi 15 cm3 tür. MADDE E ÖZÜTE. Ünite. onu Madde ve Özkütle A nın anıtları. Sabit sıcaklık ve sabit basınç altında bir sıvı için verilen özkütle-acim, özkütle-kütle, kütle-acim grafikleri aşağıdaki gibidir. özkütle özkütle

Detaylı

4. Düşey kesiti şekildeki gibi olan bir boru içindeki sıvı ok

4. Düşey kesiti şekildeki gibi olan bir boru içindeki sıvı ok Basınç arma BÖÜ 03 Test 05 1. Düşey kesiti şekildeki gibi olan kap içindeki X ve Y gazları dengededir. Esnek zar, ve noktalarındaki gaz basınçları P, P ve P arasındaki büyüklük ilişkisi nasıl olur? A)

Detaylı

BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETI. Sıvıların Kaldırma Kuvveti

BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETI. Sıvıların Kaldırma Kuvveti BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETI Sıvıların Kaldırma Kuvveti SIVILARIN KALDIRMA KUVVETİ (ARŞİMET PRENSİBİ) F K Sıvı içerisine batırılan bir cisim sıvı tarafından yukarı doğru itilir. Bu itme kuvvetine sıvıların

Detaylı

Bütün maddelerde bulunan özelliğe ortak özellik denir. Bir maddenin yalnız kendine ait özelliğine ise, ayırt edici özellik denir.

Bütün maddelerde bulunan özelliğe ortak özellik denir. Bir maddenin yalnız kendine ait özelliğine ise, ayırt edici özellik denir. MADDE ve ÖZELLİKLERİ Madde Uzayda yer kaplayan, kütlesi, hacmi olan ve eylemsizliğe uyan varlıklara madde denir. Maddeler katı, sıvı ve gaz halinde bulunabilir. Maddenin şekil almış haline de cisim denir.

Detaylı

SİSTEMLERİN DİNAMİĞİ. m 1 m 1

SİSTEMLERİN DİNAMİĞİ. m 1 m 1 SİSTEMLERİN DİNAMİĞİ. ütlesi = k olan bir halka, kütlesi =6 k olan cise iple bağlanıştır. Halka eği açısı =30 olan sürtünesiz bir çubuk üzerinde serbestçe hareket edebilektedir. Başlanıçta ip düşeydir.

Detaylı

Madde ve Özkütle. Test 1 in Çözümleri. çıkan kütle ( ) 3 d = m olur. Bu kaptaki kütle artışı. olur. 3. kaba giren kütle m, çıkan. m3 = kütle ( olur.

Madde ve Özkütle. Test 1 in Çözümleri. çıkan kütle ( ) 3 d = m olur. Bu kaptaki kütle artışı. olur. 3. kaba giren kütle m, çıkan. m3 = kütle ( olur. Mae ve Özkütle ) olur. Bu kaptaki kütle artışı olur.. kaba giren kütle, çıkan kütle ( ) olur. Bu kaptaki kütle artışı olur. Kaplaraki kütle artışlarının büyüklük ilişkisi, Test in Çözüleri çıkan kütle

Detaylı

Kütle - Hacim - Özkütle. Test 1 in Çözümleri

Kütle - Hacim - Özkütle. Test 1 in Çözümleri ütle - Haci - Öz Test in Çözüleri.. I II apta bulunan özli sıvının üstüne önce özli sıvı akıyor. Bu iki sıvıan oluşan eşit acili karışıın özsi olur. usluğu kapatı- öz lıp usluğu açılıyor. usluğunan akan

Detaylı

AĞIRLIK MERKEZİ. G G G G Kare levha dairesel levha çubuk silindir

AĞIRLIK MERKEZİ. G G G G Kare levha dairesel levha çubuk silindir AĞIRLIK MERKEZİ Bir cise etki eden yerçekii kuvvetine Ağırlık denir. Ağırlık vektörel bir büyüklüktür. Yere dik bir kuvvet olup uzantısı yerin erkezinden geçer. Cisin coğrafi konuuna ve yerden yüksekliğine

Detaylı

TEOG -1 ÖNCESİ ÇIKABİLECEK SORULARDAN OLUŞAN SON DENEME SINAVI

TEOG -1 ÖNCESİ ÇIKABİLECEK SORULARDAN OLUŞAN SON DENEME SINAVI 1. TEOG -1 ÖNCESİ ÇIKABİLECEK SORULARDAN OLUŞAN SON DENEME SINAI 3. Aynı ortaa aynı sayıda bırakılan iki tavşan türünün 3 yıl içinde birey sayısındaki değişi grafikte veriliştir. A) Kuraklık nedeniyle

Detaylı

İş, Enerji ve Güç Test Çözümleri. Test 1 Çözümleri 4. F = 20 N

İş, Enerji ve Güç Test Çözümleri. Test 1 Çözümleri 4. F = 20 N 3 İş, nerji e Güç Test Çözüleri Test Çözüleri. = 30 N s = 5 4. = 0 N = kg 37 = 5 /s kuetinin yaptığı iş, cisi üzerinde kinetik enerji olarak depolanır. ani kuetinin yaptığı iş, cisin kinetik enerjisine

Detaylı

Maddenin Biçim Ve Hacim Özellikleri

Maddenin Biçim Ve Hacim Özellikleri Maddenin Biçim Ve Hacim Özellikleri * Katı maddelerin biçimi belirlidir.örneğin;ekmek,peynir,anahtar,kalem,silgi.vb.cisimlerin biçimi bulundukları kabın biçimine göre değişmez. * Sıvı ve gaz halindeki

Detaylı

ĐSMAĐL KULAK ANADOLU LĐSESĐ 9.SINIFLAR FĐZĐĞĐN DOĞASI ÜNĐTESĐ ÇALIŞMA SORULARIDIR.

ĐSMAĐL KULAK ANADOLU LĐSESĐ 9.SINIFLAR FĐZĐĞĐN DOĞASI ÜNĐTESĐ ÇALIŞMA SORULARIDIR. ĐSMAĐL KULAK ANADOLU LĐSESĐ 9.SINIFLAR FĐZĐĞĐN DOĞASI ÜNĐTESĐ ÇALIŞMA SORULARIDIR. Yandaki bulacayı doldurunuz. 11. Yönü ve büyüklüğü olan nicelikler 12. Kütle ölçe aracı 13. Gök varlıklarının bütünü,

Detaylı

X Y Z. 9 yatay. Şekil I. Şekil II. Kütlesi önemsenmeyen eşit bölmeli bir çubuk X, Y, Z cisimleriyle şekildeki gibi dengededir.

X Y Z. 9 yatay. Şekil I. Şekil II. Kütlesi önemsenmeyen eşit bölmeli bir çubuk X, Y, Z cisimleriyle şekildeki gibi dengededir. 6. 9 8. Şekil I Şekil II Z Eşit kollu bir terazinin kefelerinde Şekil I deki cisimler varken binici. bölmeye, Şekil II deki cisimler varken de 9. bölmeye getirilerek denge sağlanıyor. Binicinin bir bölme

Detaylı

ÖZKÜTLE (YOĞUNLUK) BÖLÜM 11

ÖZKÜTLE (YOĞUNLUK) BÖLÜM 11 ÖZÜTE (YOĞUNU) BÖÜ 11 ODE SORU 1 DE SORUARIN ÇÖZÜER 1. Sıvıların kütleleri eşit oluğunan, X ve Y en eşit ha ci e alı nıp ka rış tı rı lır sa ka rı şı ın özküt le si, + V 1 1 I., II., ve III. yargılar oğruur.

Detaylı

Çözüm :1. r 3 ÇÖZÜM.3

Çözüm :1. r 3 ÇÖZÜM.3 KONU:MADDE E ÖZELLİKLERİ- 9.Sınıf enbuyufizikci@hotmail.com 0507980746 Hazırlayan ve Soru Çözümleri: AHMET SELAMİ AKSU Fizik Öğretmeni www.fizikvefen.com S.. Üst yüzeyi 000 cm çizgisinde su dolu dereceli

Detaylı

2.Boyutları şekilde verilen katı cisim su dolu taşırma kabına atıldığında Tamamen batıyor. Buna göre kaptan kaç cm 3 su taşar?

2.Boyutları şekilde verilen katı cisim su dolu taşırma kabına atıldığında Tamamen batıyor. Buna göre kaptan kaç cm 3 su taşar? FİZİK DÖNEM ÖDEVİ (HACİM SORULARI) 1.Dereceli bir silindirde bulunan 60 cm 3 çizgi-sindeki kuru kumun üzerine 10cm 3 hacminde su konulduğunda su seviyesi kum ile eşitleniyor. Buna göre, l. Kuru kumun içinde

Detaylı

BASINÇ ( SIVILARIN BASINCI )

BASINÇ ( SIVILARIN BASINCI ) BAINÇ ( IVIARIN BAINCI ) 1. Düşey kesiti verilen kap, özkütlesi 4 g/cm 3 olan sıvısıyla 60 cm çizgisine kadar dolduruluyor. Buna göre, kabın tabanındaki bir noktaya etki eden sıvı basıncı kaç N/m 2 dir?

Detaylı

NEWTON UN HAREKET KANUNLARI

NEWTON UN HAREKET KANUNLARI NEWTON UN HAREET ANUNARI. I. aza anında eniyet keeri olayan yolcunun ön cadan fırlaası. II. Hızlanan bir araç içindeki kolilerin devrilesi. III. Masa üzerinde duran vazonun asa örtüsü hızla çekildiğinde

Detaylı

MADDE VE ÖZELLİKLERİ BÖLÜM 9

MADDE VE ÖZELLİKLERİ BÖLÜM 9 MADDE E ÖZELLİLERİ BÖLÜM 9 MODEL SORU 1 DE SORULARIN ÇÖZÜMLER MODEL SORU 2 DE SORULARIN ÇÖZÜMLER 1. Maddenin özkütlesinin en büyük olduğu al, katı alidir. Y: Maddenin katı alidir. Maddenin acminin en büyük

Detaylı

Madde ve Özkütle Test Çözümleri. Test 1'in Çözümleri Kaptaki toplam sıvı kütlesi Sıkıştırılabilir. + + Mıknatıstan her zaman etkilenir.

Madde ve Özkütle Test Çözümleri. Test 1'in Çözümleri Kaptaki toplam sıvı kütlesi Sıkıştırılabilir. + + Mıknatıstan her zaman etkilenir. 2 Mae ve Özkütle Test Çözüleri 1 Test 1'in Çözüleri 4. 2 1. Mae Bilgi T Molekülleri ötelee hareketi yapar. + + + Kaptaki topla sıvı kütlesi Sıkıştırılabilir. + + Mıknatıstan her zaan etkilenir. + topla

Detaylı

MADDENİN ÖLÇÜLEBİLİR ÖZELLİKLERİ

MADDENİN ÖLÇÜLEBİLİR ÖZELLİKLERİ MADDENİN ÖLÇÜLEBİLİR ÖZELLİKLERİ MADDENİN ÖLÇÜLEBİLİR ÖZELLİĞİ Kütle Maddeleri sahip olduğu özelliklerden biri de miktarlarıdır.her maddenin belirli bir miktarı vardır. Maddenin miktarı kütle olarak adlandırılır.

Detaylı

MADDE VE ÖZELLİKLERİ BÖLÜM 9

MADDE VE ÖZELLİKLERİ BÖLÜM 9 MADDE E ÖZELLİLERİ BÖLÜM 9 MODEL SORU 1 DE SORULARIN ÇÖZÜMLER MODEL SORU 2 DE SORULARIN ÇÖZÜMLER 1. Maddenin özkütlesinin en büyük olduğu al, katı alidir. Y: Maddenin katı alidir. Maddenin acminin en büyük

Detaylı

Adı - Soyadı: Bekir Ergül Sınıf: 9-D No: 977 Öğretmeni: Fahrettin Kale

Adı - Soyadı: Bekir Ergül Sınıf: 9-D No: 977 Öğretmeni: Fahrettin Kale Adı - Soyadı: Bekir Ergül Sınıf: 9-D No: 977 Öğretmeni: Fahrettin Kale HACİM Hacim; bir maddenin kapladığı yerdir. Hacim; a. V harfi ile gösterilir. b. Skaler büyüklüktür. c. Maddeler için ayırt edici

Detaylı

A) B) C) D) E) Tarih.../.../... ADI: SOYADI: No: Sınıfı: A) GRUBU ALDIĞI NOT:...

A) B) C) D) E) Tarih.../.../... ADI: SOYADI: No: Sınıfı: A) GRUBU ALDIĞI NOT:... ADI: SOADI: No: Sınıfı: A) GRUBU Tari.../.../... ADIĞI NOT:... a) Bir vida iki parmak arasına alınıp sıkıştırıldığında vidanın sivri tarafındaki parmakta acıma issinin diğer taraftakine göre daa fazla

Detaylı

YGS FİZİK DENEME SINAVI 2

YGS FİZİK DENEME SINAVI 2 YGS FİZİK DENEME SINAVI 2 Açıklama: Bu deneme sınavında 14 fizik sorusu vardır. Deneme süresi 14 dakikadır. 2017 yılı fizik öğretimi kazanımlarına uygun olarak hazırlanmıştır. YGS konu dağılımına eşdeğer

Detaylı

G = mg bağıntısı ile bulunur.

G = mg bağıntısı ile bulunur. ATIŞLAR Havada serbest bırakılan cisimlerin aşağı doğru düşmesi etrafımızda her zaman gördüğümüz bir olaydır. Bu düşme hareketleri, cisimleri yerin merkezine doğru çeken bir kuvvetin varlığını gösterir.

Detaylı

F oranı nedir? Tarih.../.../... ADI: SOYADI: No: Sınıfı: ALDIĞI NOT:...

F oranı nedir? Tarih.../.../... ADI: SOYADI: No: Sınıfı: ALDIĞI NOT:... ADI: OADI: No: ınıfı: ari.../.../... ADIĞI NO:... r r. aban yarıçapları r ve r olan ilindirik kaplarda bulunan ve ıvıların kütleleri m ve m dir. Buna göre kapların tabanlardaki F ıvı baınç kuvvetlerin

Detaylı

MADDE VE ÖZELIKLERI. Katı, Sıvı ve Gazlarda Basınç 1

MADDE VE ÖZELIKLERI. Katı, Sıvı ve Gazlarda Basınç 1 MADDE VE ÖZELIKLERI Katı, Sıvı ve Gazlarda Basınç 1 Katılar, sıvılar ve gazlar ağırlıkları nedeni ile dokundukları her yüzeye bir kuvvet uygular. Birim yüzeye dik olarak etki eden kuvvete basınç, bütün

Detaylı

Ünite. Madde ve Özellikleri. 1. Fizik Bilimine Giriş 2. Madde ve Özellikleri 3. Dayanıklılık, Yüzey Gerilimi ve Kılcal Olaylar

Ünite. Madde ve Özellikleri. 1. Fizik Bilimine Giriş 2. Madde ve Özellikleri 3. Dayanıklılık, Yüzey Gerilimi ve Kılcal Olaylar 1 Ünite Madde ve Özellikleri 1. Fizik Bilimine Giriş 2. Madde ve Özellikleri 3. Dayanıklılık, Yüzey Gerilimi ve Kılcal Olaylar 1 Fizik Bilimine Giriş Test Çözümleri 3 Test 1'in Çözümleri 1. Fizikteki

Detaylı

3. ÜNİTE BASINÇ ÇIKMIŞ SORULAR

3. ÜNİTE BASINÇ ÇIKMIŞ SORULAR 3. ÜNİTE BASINÇ ÇIKMIŞ SORULAR 1-) 2002 OKS 3-) 4-) 2004 OKS 2-) 2003 OKS 5-) 2005 OKS 6-) 2006 OKS 10-) 2010 SBS 7-) 2008 OKS 11-) 2011 SBS 8-) 2009 SBS 2012 SBS 14-) 12-) 15-) 2015 TEOG 2014 TEOG 13-)

Detaylı

İş, Enerji ve Güç Test Çözümleri. Test 1'in Çözümleri 4. F = 20 N

İş, Enerji ve Güç Test Çözümleri. Test 1'in Çözümleri 4. F = 20 N 3 İş, nerji e Güç Test Çözüleri 1 Test 1'in Çözüleri 1. = 30 N s = 5 Cise uygulanan net kuetin yaptığı iş; W net = net W net = ( s ) W net = (30 16) 5 = 70 J bulunur. anıt C dir. 4. = 0 N = kg 37 = 5 /s

Detaylı

9. SINIF FİZİK YAZ TATİLİ ÖDEV KİTAPÇIĞI. MEV Koleji Özel Ankara Okulları

9. SINIF FİZİK YAZ TATİLİ ÖDEV KİTAPÇIĞI. MEV Koleji Özel Ankara Okulları 9. SINIF FİZİK YAZ TATİLİ ÖDEV KİTAPÇIĞI MEV Koleji Özel Ankara Okulları Sevgili öğrenciler; yorucu bir çalışma döneminden sonra hepiniz tatili hak ettiniz. Fakat öğrendiklerimizi kalıcı hale getirmek

Detaylı

ÜNİTE 1: FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ

ÜNİTE 1: FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ FİZİK ÜNİTE 1: FİZİK BİLİMİNE GİİŞ Fizik Bilimine Giriş ADF 01 Bilim Nedir? FİZİK NEDİ? Dünyayı, evreni ve evrendeki olayları... ve... dayanarak mantıksal olarak açıklamaya... denir. 4. Optik:... ve...

Detaylı

Serüveni 4.ÜNİTE MADDENİN HALLERİ ORTAK VE AYIRDEDİCİ ÖZELLİKLER

Serüveni 4.ÜNİTE MADDENİN HALLERİ ORTAK VE AYIRDEDİCİ ÖZELLİKLER Serüveni 4.ÜNİTE MADDENİN HALLERİ ORTAK VE AYIRDEDİCİ ÖZELLİKLER MADDENİN HALLERİ MADDE MİKTARINA BAĞLI ÖZELLİKLER:(ORTAK ÖZELLİKLER) :Madde miktarının ölçüsüdür. :Maddenin boşlukta kapladığı yerdir Eylemsizlik:Maddenin

Detaylı

YGS Denemesi 01. III. Termodinamik enerjinin madde içinde nasıl yayıldığını ve nasıl iletildiğini inceler.

YGS Denemesi 01. III. Termodinamik enerjinin madde içinde nasıl yayıldığını ve nasıl iletildiğini inceler. Soru 1) YGS Denemesi 01 I. Mekanik cisimlerin hareketlerini ve nasıl etkileştiğini inceler. II. Elektrik maddenin yapısındaki elektron ve protonların sahip olduğu elektrik yükünü ve bu yüklerin neden olduğu

Detaylı

MOL KAVRAMI I. ÖRNEK 2

MOL KAVRAMI I.  ÖRNEK 2 MOL KAVRAMI I Maddelerin taneciklerden oluştuğunu biliyoruz. Bu taneciklere atom, molekül ya da iyon denir. Atom : Kimyasal yöntemlerle daha basit taneciklere ayrılmayan ve elementlerin yapıtaşı olan taneciklere

Detaylı

Kaldırma kuvveti F k ile gösterilir birimi Newton dur.

Kaldırma kuvveti F k ile gösterilir birimi Newton dur. Cisimlere içerisinde bulundukları sıvı ya da gaz gibi akışkan maddeler tarafından uygulanan,ağırlığın tersi yöndeki etkiye kaldırma kuvveti denir. Kaldırma kuvveti F k ile gösterilir birimi Newton dur.

Detaylı

Isı ve Sıcaklık. Test 1'in Çözümleri

Isı ve Sıcaklık. Test 1'in Çözümleri 1 Isı ve Sıcaklık 1 Test 1'in Çözümleri 1. Sıcaklığın SI sistemindeki birimi Kelvin'dir. 6. Madde moleküllerinin ortalama kinetik enerjileri maddenin sıcaklığı ile ilgilidir. Cisimlerin sıcaklıkları sırasıyla

Detaylı

ÖĞRENME ALANI: Kuvvet ve Hareket 2.ÜNİTE: Kaldırma Kuvveti ve Basınç. Kaldırma Kuvveti

ÖĞRENME ALANI: Kuvvet ve Hareket 2.ÜNİTE: Kaldırma Kuvveti ve Basınç. Kaldırma Kuvveti ÖĞRENME ALANI: Kuvvet ve Hareket 2.ÜNİTE: Kaldırma Kuvveti ve Basınç Kaldırma Kuvveti - Dünya, üzerinde bulunan bütün cisimlere kendi merkezine doğru çekim kuvveti uygular. Bu kuvvete yer çekimi kuvveti

Detaylı

CĠSMĠN Hacmi = Sıvının SON Hacmi - Sıvının ĠLK Hacmi. Sıvıların Kaldırma Kuvveti Nelere Bağlıdır? d = V

CĠSMĠN Hacmi = Sıvının SON Hacmi - Sıvının ĠLK Hacmi. Sıvıların Kaldırma Kuvveti Nelere Bağlıdır? d = V 8.SINIF KUVVET VE HAREKET ÜNİTE ÇALIŞMA YAPRAĞI /11/2013 KALDIRMA KUVVETİ Sıvıların cisimlere uyguladığı kaldırma kuvvetini bulmak için,n nı önce havada,sonra aynı n nı düzeneği bozmadan suda ölçeriz.daha

Detaylı

F KALDIRMA KUVVETİ (ARCHİMEDES PRENSİBİ) (3 SAAT) 1 Sıvıların Kaldırma Kuvveti 2 Gazların Kaldır ma Kuvveti

F KALDIRMA KUVVETİ (ARCHİMEDES PRENSİBİ) (3 SAAT) 1 Sıvıların Kaldırma Kuvveti 2 Gazların Kaldır ma Kuvveti ÖĞRENME ALANI : FİZİKSEL OLAYLAR ÜNİTE 2 : KUET E HAREKET F KALDIRMA KUETİ (ARCHİMEDES PRENSİBİ) (3 SAAT) 1 Sıvıların Kaldırma Kuvveti 2 Gazların Kaldır ma Kuvveti 1 F KALDIRMA KUETİ (ARCHİMEDES PRENSİBİ)

Detaylı

1. Aşağıdaki grafiklerde A,B,C sıvılarının ve X,Y,Z,T,Q cisimlerinin yoğunlukları verilmiştir.

1. Aşağıdaki grafiklerde A,B,C sıvılarının ve X,Y,Z,T,Q cisimlerinin yoğunlukları verilmiştir. 1. Aşağıdaki grafiklerde A,B,C sıvılarının ve X,Y,Z,T,Q cisimlerinin yoğunlukları verilmiştir. 2.Aşağıdaki şekilleri oluşturan küplerin hacimleri eşittir. A-Yukarıdaki cisimlerden hangilerinin yoğunlukları

Detaylı

ISI VE SICAKLIK BÖLÜM 16

ISI VE SICAKLIK BÖLÜM 16 ISI VE SICAI BÖÜM 16 MODE SORU 1 DE SORUARIN ÇÖZÜMER MODE SORU DE SORUARIN ÇÖZÜMER 1. Sıcaklık addeyi oluşturan parçacıkların ortalaa kinetik enerjilerine karşılık gelen sayısal bir değerdir. Teroetre

Detaylı

HAZIRLAYAN: HAMDİ GÖKSU

HAZIRLAYAN: HAMDİ GÖKSU 1. Aşağıdaki grafiklerde A,B,C sıvılarının ve X,Y,Z,T,Q cisimlerinin yoğunlukları verilmiştir. 2.Aşağıdaki şekilleri oluşturan küplerin hacimleri eşittir. A-Yukarıdaki cisimlerden hangilerinin yoğunlukları

Detaylı

TEMEL KAVRAMLAR VE BİRİMLER

TEMEL KAVRAMLAR VE BİRİMLER 1 TEMEL KARAMLAR E BİRİMLER 1 1.1 MADDENİN HALLERİ Herhangi bir adde şu üç hal veya durudan birisi konuundadır: katı, sıvı ve gaz. Katılar sabit bir aralıkta birbirine katı olarak yerleştiriliş oleküllere

Detaylı

4.DENEY . EYLEMSİZLİK MOMENTİ

4.DENEY . EYLEMSİZLİK MOMENTİ 4.DENEY. EYLEMSİZLİK MOMENTİ Aaç: Sabit bir eksen etrafında dönen katı cisilerin eylesizlik oentlerini ölçek. Araç ve Gereçler: Kronoetre (zaan ölçer), kupas, cetvel, disk, alka, leva, kütleler. Bilgi

Detaylı

PARÇACIKLAR SISTEMLERİNİN DİNAMİĞİ

PARÇACIKLAR SISTEMLERİNİN DİNAMİĞİ PARÇACIKLAR SISTEMLERİNİN DİNAMİĞİ 1. Aynı levhadan kesiliş 2r ve r yarıçaplı daireler şekildeki gibi yapıştırılıştır. Buna göre ağırlık erkezi O2 den kaç r uzaktadır? 2r r O 1 O 2 A) 12/5 B) 3/2 C) 3/5

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ÖLÇME, DEĞERLENDİRME VE SINAV HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ SINIF DEĞERLENDİRME SINAVI

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ÖLÇME, DEĞERLENDİRME VE SINAV HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ SINIF DEĞERLENDİRME SINAVI T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI 05-06. SINIF DEĞERLENDİRME SINAVI - 4 05-06.SINIF FEN BİLİMLERİ TESTİ (LS ) DEĞERLENDİRME SINAVI - 4 Adı ve Soyadı :... Sınıfı :... Öğrenci Numarası :... SORU SAISI : 80 SINAV

Detaylı

MADDE VE ÖZELLİKLERİ

MADDE VE ÖZELLİKLERİ BÖÜM 1 MADDE VE ÖZEİERİ MODE SORU - 1 DEİ SORUARIN ÇÖZÜMERİ MODE SORU - DEİ SORUARIN ÇÖZÜMERİ 1. atıların belirli bir şekilleri vardır. Tanecikler birbirlerini çeker. Sıvı moleküllerinin birbirleri üzerinden

Detaylı

2. Ünite. Kuvvet ve Hareket

2. Ünite. Kuvvet ve Hareket uvvet ve Hareket 2. Ünite uv vet ve Ha re ket 1 3 4 5 Cisim Þekil I 1 3 4 5 Þekil II Þekil III Sývýlarýn aldýrma uvveti Dünya üzerindeki bütün maddelere Dünya nýn merkezine doðru bir çekim kuvveti etki

Detaylı

A A A A A FİZİK TESTİ Ö Z G Ü N D E R S A N E. 1. Bu testte 30 soru vardır. Testin tümü için verilen cevaplama süresi 45 dakikadır.

A A A A A FİZİK TESTİ Ö Z G Ü N D E R S A N E. 1. Bu testte 30 soru vardır. Testin tümü için verilen cevaplama süresi 45 dakikadır. Fİİ TTİ. Bu testte 0 soru vardır. Testin tümü için verilen cevaplama süresi dakikadır... sal eksenleri çakışık, odak uzaklıkları sırasıyla f ve f olan tümsek ve çukur aynadan oluşan sistemde tümsek aynaya

Detaylı

4. SINIF FEN BİLİMLERİ DERSİ MADDEYİ TANIYALIM ÜNİTESİ ÇALIŞMA YAPRAĞI

4. SINIF FEN BİLİMLERİ DERSİ MADDEYİ TANIYALIM ÜNİTESİ ÇALIŞMA YAPRAĞI 4. SINIF FEN BİLİMLERİ DERSİ MADDEYİ TANIYALIM ÜNİTESİ ÇALIŞMA YAPRAĞI Ad Soyad: Numara: 1-Aşağıdaki çoktan seçmeli soruları cevaplayınız. 1 Aşağıdaki maddelerden hangisi gaz halinde değildir? A Karbondioksit

Detaylı

İş Hareket doğrultusundaki kuvvet veya kuvvetlerin bileşkesi (Net Kuvvet) Kuvvet (net kuvvet) doğrultusunda cismin aldığı yol (yer değiştirme).

İş Hareket doğrultusundaki kuvvet veya kuvvetlerin bileşkesi (Net Kuvvet) Kuvvet (net kuvvet) doğrultusunda cismin aldığı yol (yer değiştirme). www.fencebili.co HZIRLYN VE YYIN SUNN: MURT KBŞ www.fencebili.co İŞ VE ENERJİ -İŞ: Bir cise uygulanan kuvvetin cise kendi doğrultusunda yol aldırasına iş denir. Bir kuvvet cise uygulandığında cisi kendi

Detaylı

Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi FİZİK. Konu Anlatımı

Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi FİZİK. Konu Anlatımı Öğretenlik Alan Bilgisi Testi FİZİK Konu Anlatıı ÖABT YAYINLARI Genel Yayın Yöneteni Savaş DOĞAN Genel Yayın Yöneten Yardıcısı Arzu ALAN Yazar Öer TAŞ Alan Eğitii Gazi KARABULUT Esa ÇALHAN ISBN 978-605-308-359-7

Detaylı

XIV. ULUSAL FİZİK OLİMPİYATI-2006 BİRİNCİ AŞAMA SINAVI

XIV. ULUSAL FİZİK OLİMPİYATI-2006 BİRİNCİ AŞAMA SINAVI XIV. ULUSAL FİZİK OLİMPİYATI 006 / BİRİNCİ AŞAMA SINAVI TÜRKİYE BİLİMSEL VE TEKNOLOJİK ARAŞTIRMA KURUMU BİLİM İNSANI DESTEKLEME DAİRE BAŞKANLIĞI XIV. ULUSAL FİZİK OLİMPİYATI-006 BİRİNCİ AŞAMA SINAVI 6

Detaylı

Fizik YGS SORU BANKASI İMES. Kazanım Merkezli. Temel Düzey Orta Düzey. İleri Düzey ÜÇ AŞAMALI TEST MODÜL SİSTEMİ İSTANBUL MODÜLER EĞİTİM SİSTEMİ

Fizik YGS SORU BANKASI İMES. Kazanım Merkezli. Temel Düzey Orta Düzey. İleri Düzey ÜÇ AŞAMALI TEST MODÜL SİSTEMİ İSTANBUL MODÜLER EĞİTİM SİSTEMİ YGS Fizik Kazanı Merkezli SORU BANKASI İsabetli Soru Bankası Kazanıların Etkin Özeti Nöbetçi Öğreten Uygulaası Güncel Soru ve Çözüleri ÜÇ AŞAMALI TEST MODÜL SİSTEMİ Teel Düzey Orta Düzey İleri Düzey İMES

Detaylı

MADDENİN YAPISI VE ÖZELLİKLERİ

MADDENİN YAPISI VE ÖZELLİKLERİ MADDENİN YAPISI VE ÖZELLİKLERİ MADDE Madde kütlesi, hacmi ve eylemsizliği olan her şeydir. Maddenin aynı zamanda kütlesi hacmi vardır. Maddenin üç fiziksel hali vardır: Katı, sıvı, gaz. HACİM Her maddenin

Detaylı

MADDENİN AYIRT EDİCİ ÖZELLİKLERİ. Nazife ALTIN Bayburt Üniversitesi, Eğitim Fakültesi

MADDENİN AYIRT EDİCİ ÖZELLİKLERİ. Nazife ALTIN Bayburt Üniversitesi, Eğitim Fakültesi MADDENİN AYIRT EDİCİ ÖZELLİKLERİ Bayburt Üniversitesi, Eğitim Fakültesi www.nazifealtin.wordpress.com MADDENİN AYIRT EDİCİ ÖZELLİKLERİ Bir maddeyi diğerlerinden ayırmamıza ve ayırdığımız maddeyi tanımamıza

Detaylı

Maddeye dışarıdan ısı verilir yada alınırsa maddenin sıcaklığı değişir. Dışarıdan ısı alan maddenin Kinetik Enerjisi dolayısıyla taneciklerinin

Maddeye dışarıdan ısı verilir yada alınırsa maddenin sıcaklığı değişir. Dışarıdan ısı alan maddenin Kinetik Enerjisi dolayısıyla taneciklerinin Maddeye dışarıdan ısı verilir yada alınırsa maddenin sıcaklığı değişir. Dışarıdan ısı alan maddenin Kinetik Enerjisi dolayısıyla taneciklerinin titreşim hızı artar. Tanecikleri bir arada tutan kuvvetler

Detaylı

> > 2. Kaplardaki sıvıların sıcaklığı 70 o C ye getirilirse sahip oldukları ısı miktarlarını sıralayınız.

> > 2. Kaplardaki sıvıların sıcaklığı 70 o C ye getirilirse sahip oldukları ısı miktarlarını sıralayınız. 1. Tost makinesinin ısınması 2. Hızlı giden arabanın fren yapmasıyla lastiklerin ısınması 3. Yazın güneşte kalan suyun ısınması 4. Odunun yanması 5. Ütünün ısınması 6. Koşu bandında tempolu yürüyen adam

Detaylı

İŞ-GÜÇ-ENERJİ 1.İŞ 2.GÜÇ 3.ENERJİ. www.unkapani.com.tr. = (ortalama güç) P = F.V (Anlık Güç)

İŞ-GÜÇ-ENERJİ 1.İŞ 2.GÜÇ 3.ENERJİ. www.unkapani.com.tr. = (ortalama güç) P = F.V (Anlık Güç) İŞ-GÜÇ-ENERJİ Herangi bir cise kuvvet uyguladığıızda cisi kuvvet doğrultusunda yol alıyorsa kuvvet iş yapıştır denir. Yapılan işin değeri kuvvet ile kuvvet doğrultusunda alınan yolun çarpıına eşittir.

Detaylı

V =, (V = hacim, m = kütle, d = özkütle) Bu bağıntı V = olarak da yazılabilir G: ağırlık (yerçekimi kuvveti) G = mg p = özgül ağırlık p = dg dir.

V =, (V = hacim, m = kütle, d = özkütle) Bu bağıntı V = olarak da yazılabilir G: ağırlık (yerçekimi kuvveti) G = mg p = özgül ağırlık p = dg dir. Geometrik Cisimlerin Hacimleri Uzayda yer kaplayan (üç boyutlu) nesnelere cisim denir. Düzgün geometrik cisimlerin hacimleri bağıntılar yardımıyla bulunur. Eğer cisim düzgün değilse cismin hacmi cismin

Detaylı

Yay Dalgaları. Test 1 Çözümleri cm m = 80 cm

Yay Dalgaları. Test 1 Çözümleri cm m = 80 cm Yay Dalgaları YY DGRI 1 Test 1 Çözüleri 3. 0 c = 80 c 1. = 8 biri 0 c rdaşık iki tepe arasındaki uzaklık dalga boyudur. Bu duruda dalga boyu şekildeki gibi 80 c olarak bulunur. v = f bağıntısına göre hız;

Detaylı

KALDIRMA KUVVETİ. A) Sıvıların kaldırma kuvveti. B) Gazların kaldırma kuvveti

KALDIRMA KUVVETİ. A) Sıvıların kaldırma kuvveti. B) Gazların kaldırma kuvveti KALDIRMA KUVVETİ Her cisim, dünyanın merkezine doğru bir çekim kuvvetinin etkisindedir. Buna rağmen su yüzeyine bırakılan, tahta takozun ve gemilerin batmadığını, bazı balonların da havada, yukarı doğru

Detaylı

2. Konum. Bir cismin başlangıç kabul edilen sabit bir noktaya olan uzaklığına konum denir.

2. Konum. Bir cismin başlangıç kabul edilen sabit bir noktaya olan uzaklığına konum denir. HAREKET Bir cismin zamanla çevresindeki diğer cisimlere göre yer değiştirmesine hareket denir. Hareket konumuzu daha iyi anlamamız için öğrenmemiz gereken diğer kavramlar: 1. Yörünge 2. Konum 3. Yer değiştirme

Detaylı

MAFETYA MATEMATİK FEN VE TEKNOLOJİ YARIŞMASI İLKÖĞRETİM OKULLARI ARASI MAFETYA MATEMATİK FEN VE TEKNOLOJİ YARIŞMASI AÇIKLAMALAR

MAFETYA MATEMATİK FEN VE TEKNOLOJİ YARIŞMASI İLKÖĞRETİM OKULLARI ARASI MAFETYA MATEMATİK FEN VE TEKNOLOJİ YARIŞMASI AÇIKLAMALAR İLKÖĞRETİM OKULLARI ARASI AÇIKLAMALAR Bu sınav çoktan seçmeli 100 sorudan oluşmaktadır. Sınav süresi 150 dakikadır. Her soru eşit değerde olup puanlama yapılırken doğru cevaplarınızın sayısından yanlış

Detaylı

ISI VE SICAKLIK. 1 cal = 4,18 j

ISI VE SICAKLIK. 1 cal = 4,18 j ISI VE SICAKLIK ISI Isı ve sıcaklık farklı şeylerdir. Bir maddeyi oluşturan bütün taneciklerin sahip olduğu kinetik enerjilerin toplamına ISI denir. Isı bir enerji türüdür. Isı birimleri joule ( j ) ve

Detaylı

04_Nisan _2012 ITAP_Deneme Sınavı

04_Nisan _2012 ITAP_Deneme Sınavı 04_Nisan _2012 ITAP_Deneme Sınavı 1.R yarıçaplı bir diske iki ip takılmıştır ve ipler teğettir. İki ipin doğrultuları arasındaki açı α=60 iken disk w açısal hızı ile dönüyor. Bu anda kütle merkezinin hızı

Detaylı

Açık hava basıncını ilk defa 1643 yılında, İtalyan bilim adamı Evangelista Torricelli keşfetmiştir. Yaptığı deneylerde Torriçelli Deneyi denmiştir.

Açık hava basıncını ilk defa 1643 yılında, İtalyan bilim adamı Evangelista Torricelli keşfetmiştir. Yaptığı deneylerde Torriçelli Deneyi denmiştir. GAZ BASINCI 1)AÇIK HAVA BASINCI: Dünyanın çevresindeki hava tabakası çeşitli gazlardan meydana gelir. Bu gaz tabakasına atmosfer denir. Atmosferdeki gazlar da, katı ve sıvılarda ki gibi ağırlığından dolayı

Detaylı

MADDENİN HAL DEĞİŞİMLERİ

MADDENİN HAL DEĞİŞİMLERİ MADDENİN HAL DEĞİŞİMLERİ Maddenin 3 hali vardır. örnek 1.KATI HALİ buz Maddenin hal değiştirmesinin sebebi ısı alışverişi yapmasıdır. 2.SIVI HALİ 3.GAZ HALİ su su buharı Maddenin ısı alarak katı halden

Detaylı

8. Sınıf II. Ünite Deneme Sınavı Farklılık Ayrıntılarda Gizlidir

8. Sınıf II. Ünite Deneme Sınavı Farklılık Ayrıntılarda Gizlidir 1. Bir öğrenci sıvının kaldırma kuvveti ile ilgili aşağıdaki deney düzeneğini kurarak K cismi bağlanmış dinamometrenin havada 100N, suda 60N gösterdiğini gözlemliyor. 3. Taşma seviyesine kadar su dolu

Detaylı

Yıldızlardan Yıldızsılara. Test 1 in Çözümleri

Yıldızlardan Yıldızsılara. Test 1 in Çözümleri 43 Yıldızlardan Yıldızsılara Test in Çözüleri. Tabloda verilen bilgilerin taaı doğrudur. Ancak bu sınava giren öğrenci III ve V nuaralı doğru bilgileri yanlış işaretleiştir. Bu nedenle sınavdan 60 puan

Detaylı

ISI VE SICAKLIK KAVRAM ÖLÇEĞİ (ISKÖ)

ISI VE SICAKLIK KAVRAM ÖLÇEĞİ (ISKÖ) ISI VE SICAKLIK KAVRAM ÖLÇEĞİ (ISKÖ) 2010 Hasan Şahin KIZILCIK hskizilcik@gazi.edu.tr Mustafa TAN mtan@gazi.edu.tr Gazi Üniversitesi, Gazi Eğitim Fakültesi, OFMAE Bölümü, Fizik Eğitimi Anabilim Dalı Ankara/Türkiye

Detaylı

1. Ünite 3. Konu Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması

1. Ünite 3. Konu Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması FİİKSEL NİCELİKLERİN SINIFLANDIRILMASI 1 1. Ünite 3. Konu Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması A nın anıtları 1.... Temel büyüklükler kendi başına ifade edildiğinde bir anlamı vardır. 2. Fizikte kullanılan

Detaylı

DENEY 3 ATWOOD MAKİNASI

DENEY 3 ATWOOD MAKİNASI DENEY 3 ATWOOD MAKİNASI AMAÇ Bu deney bir cisin hareketi ve hareketi doğuran sebepleri arasındaki ilişkiyi inceler. Bu deneyde, eğik hava asası üzerine kuruluş Atwood akinesini kullanarak, Newton un ikinci

Detaylı

60 C. Şekil 5.2: Kütlesi aym, sıcaklıkları farklı aym maddeler arasındaki ısı alışverişi

60 C. Şekil 5.2: Kütlesi aym, sıcaklıkları farklı aym maddeler arasındaki ısı alışverişi 5.2 ISI ALIŞ VERİŞİ VE SICAKLIK DEĞİŞİMİ Isı, sıcaklıkları farklı iki maddenin birbirine teması sonucunda, sıcaklığı yüksek olan maddeden sıcaklığı düşük olatı maddeye aktarılan enerjidir. Isı aktanm olayında,

Detaylı

Çizgisel ve Açısal Momentum. Test 1 in Çözümleri. 4. Cisme uygulanan itme, hareketine ters yönlü olduğundan işareti ( ) alınır.

Çizgisel ve Açısal Momentum. Test 1 in Çözümleri. 4. Cisme uygulanan itme, hareketine ters yönlü olduğundan işareti ( ) alınır. 0 Çizgisel e Açısal Moentu 1 Test 1 in Çözüleri 1. Bir cise sabit bir kuet uygulanırsa cisin hızı düzgün olarak artar. I. bölgede hız parabolik olarak arttığına göre, uygulanan kuet artaktadır. II. bölgede

Detaylı

BÖLÜM 4 SÜRTÜNME KUVVETİ

BÖLÜM 4 SÜRTÜNME KUVVETİ BÖÜM 4 SÜRTÜNME UETİ 1. MODE SORU - 1 DEİ SORUARIN ÇÖZÜMERİ x +x g yatay yol Sürtüne kuvveti, f sür k.g eşitliğinden bulunur. Sürtüne kuvveti tekerin ve yolun cinsine bağlıdır. Sürtüne kuvveti vektörel

Detaylı

KUVVET BÖLÜM 2 MODEL SORU - 1 DEKİ SORULARIN ÇÖZÜMLERİ 1. F 1 = 30N. Net kuvvet x yönünde 5 N olduğuna göre, cisme uygulanan 3. kuvvet, + F 3 = R = 5

KUVVET BÖLÜM 2 MODEL SORU - 1 DEKİ SORULARIN ÇÖZÜMLERİ 1. F 1 = 30N. Net kuvvet x yönünde 5 N olduğuna göre, cisme uygulanan 3. kuvvet, + F 3 = R = 5 BÖLÜM 2 UVVET MODEL SORU - 1 DEİ SORULARIN ÇÖZÜMLERİ 3. F net =5N 1. = 30N =20N =10N = 40N yatay düzlem = 30N yatay düzlem yatay düzlem I = 40N uvvetler cisme aynı yönde uygulandığında bileşke kuvvet maksimum,

Detaylı

Nazife ALTIN Bayburt Üniversitesi, Eğitim Fakültesi MADDENİN ÖLÇÜLEBİLİR ÖZELLİKLERİ

Nazife ALTIN Bayburt Üniversitesi, Eğitim Fakültesi   MADDENİN ÖLÇÜLEBİLİR ÖZELLİKLERİ Bayburt Üniversitesi, Eğitim Fakültesi www.nazifealtin.wordpress.com MADDENİN ÖLÇÜLEBİLİR ÖZELLİKLERİ MADDENİN ÖLÇÜLEBİLİR ÖZELLİKLERİ Maddelerin duyu organlarımızla belirlediğimiz büyüklük, Ģekil, koku,

Detaylı

Sıvıların Kaldırma Kuvveti / Gazların Kaldırma Kuvveti

Sıvıların Kaldırma Kuvveti / Gazların Kaldırma Kuvveti KALIRMA KUVVTİ Sıvıların Kaldırma Kuvveti / Gazların Kaldırma Kuvveti KALIRMA KUVVTİ V= cismin sıvıya batan hacmi d= sıvının özkütlesi g= yerçekimi ivmesi Kaldırma kuvveti, sıvının içindeki cismin yüzeylerine

Detaylı

5. Ünite 4. Konu Genleşme A nın Yanıtları

5. Ünite 4. Konu Genleşme A nın Yanıtları GENEŞE 5. Ünite 4. onu Genleşme A nın anıtları Aşağıda metal çiftlerinin soğutulması veya ısıtılması ile metal çiftlerin ilk ve son durumları şekilde belirtilmiştir., 2, 3 ve 4. sorularda verilen boşluklara

Detaylı

A) B) C) D) Aşağıdakilerden hangisi öz ısı birimini ifade eder? I. J/g

A) B) C) D) Aşağıdakilerden hangisi öz ısı birimini ifade eder? I. J/g 8.6.1. Özısı 8.6.1.1. Özısıyı tanımlar ve yaptığı deneylerle farklı maddelerin özısılarının farklı olabileceği çıkarımında bulunur. :8.6.1.1 Test: 1 8.6.1. Özısı 8.6.1.1. Özısıyı tanımlar ve yaptığı deneylerle

Detaylı

1. BÖLÜM FİZİĞİN DOĞASI - VEKTÖRLER DENGE - MOMENT - AĞIRLIK MERKEZİ

1. BÖLÜM FİZİĞİN DOĞASI - VEKTÖRLER DENGE - MOMENT - AĞIRLIK MERKEZİ 1. BÖLÜM FİZİĞİN DĞASI - VEKÖRLER DENGE - MMEN - AĞIRLIK MERKEZİ FİZİĞİN DĞASI - VEKÖRLER - DENGE - MMEN - AĞIRLIK MERKEZİ SRULAR 1. I. ork (x) II. Güç (P) III. Açısal momentum (L) Yukarıdakilerden hangisi

Detaylı

İtme ve Çizgisel Momentum. Test 1 in Çözümleri

İtme ve Çizgisel Momentum. Test 1 in Çözümleri İte e Çizgisel Moentu Test in Çözüleri. kuzey. oentu bat doğu 0 I II III zaan Bir cise sabit bir kuet uygulanırsa cisin ızı düzgün olarak artar. I. bölgede ız parabolik olarak arttığına göre, uygulanan

Detaylı