ANTİFUNGAL TEDAVİ: YENİ MİLENYUMA

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "ANTİFUNGAL TEDAVİ: YENİ MİLENYUMA"

Transkript

1 ANTİFUNGAL + TEDAVİ: YENİ MİLENYUMA

2 + SORU: FB nin pahalı kadrosuna karşınaldığı sonuçlar nasıl açıklanabilir? 1. Teknik adam yetersizliği 2. Oyuncuların şımarması 3. Kulüp başkanı 4. Hakemlerin yanlı tutumu 5. Uğursuzluk veya büyü

3 + SORU: FB Adam Olur mu? 1. Kesinlikle olmaz. 2. Yakın vadede (5 yıl) olmaz. 3. Bu yıltoparlar. 4. Hakemlere göre değişir. 5. FB debirsorunmu var?

4 + SORU: Primer ilgi alanınız 1. Hematoloji / onkoloji 2. İnfeksiyon hastalıkları 3. Mikrobiyoloji 4. Diğer sağlık personeli 5. İlaç firması çalışanı

5 + OLGU 1

6 + 54 yaşında erkek hasta Multiple myelom: 6 ay önce Otolog HSCT - hazırlık Geçirilmiş Tb öyküsü - INH profilaksisi

7 + BK: 200/ mm 3 Vücut ısısı: 38.6 o C Amikasin + sefepim Tedavinin 5. günü ateş Ø Eş zamanlı öksürük

8 +

9 + SORU: Klinisyen Grafi yorumunuz nedir? 1. Normal 2. Anormal

10 + SORU: Klinisyen Bu aşamada ne yaparsınız? 1. Antibakteriyel tedaviye devam, ek tetkike gerek yok 2. Antibakteriyel tedaviye devam, mutlaka CT 3. Antibakteriyel tedaviye devam, radyologa danışırım 4. Antifungal tedavi eklerim

11 + SORU: Radyolog Akciğer grafisinin değerlendirilmesi

12 + SORU: Radyolog Ek tetkik gerekir mi? CT çekilecekse nasılbirct? (eski konvansiyonel, yeni jenerasyon, HRCT, vd.?)

13 +

14 +

15 + SORU: Radyolog CT bulguları ve yorum

16 + SORU: Klinisyen Ne yapmalı? (Hasta Ateşsiz) 1. Antibiyotik tedavisi altında izlerim 2. Antifungal tedavi eklerim. 3. Antibiyotik tedavisini değiştiririm. 4. Biyopsi yaptırırım.

17 + SORU: Radyolog Tanıya yönelik olarak öneriniz?

18 + SORU: Radyolog CT altında iğne iğne aspirasyon biyopsisi bu tip olgularda ne oranda tanısal sonuç veriyor?

19 + SORU: Radyolog Bu hastalarda CT altında ince iğne aspirasyon biyopsisinin komplikasyonları nedir?

20 + SORU: Mikolog Alınan örnekten hangi tetkikler istenmeli?

21 + SORU: Mikolog Yayma: Hangi boyalar? Yayma preparatıntanıda duyarlılığı

22 + SORU: Mikolog Yayma preparatta ayırıcı tanı (mantarların mikroskobik ayrımı mümkün mü?)

23 + SORU: Mikolog Yayma preparatındeğerlendirilmesine yeni gelişmeler var mı?

24 + SORU: Mikolog Kültür Materyel laboratuvara nasıl iletilmeli? Saklama ve transport koşulları Klinisyen-lab işbirliği

25 + SORU: Mikolog Kültür için besiyerleri ve ekim koşulları?

26 + SORU: Mikolog Tanıda kültürün duyarlılığı Kontaminasyon-kolonizasyon sorunu Kültürde yeni gelişmeler ve teknikler

27 + SORU: Mikolog Kültür sonuçlarını ne zamaneldeederiz?

28 +

29 + SORU: Mikolog Yayma raporu?

30 + SORU: Klinisyen Bu aşamada ne yapmalı? 1. Kültür sonucunu beklerim (ateş yok, hasta iyi) 2. Antifungal tedavi eklerim 3. Yayma ve kültürü dikkate almam (ateş yok, hasta iyi)

31

32 + IFI Tedavi Stratejileri Tedavi Hastal k olas ğ E.Şenol enol dan Derece Granülositler Profilaksi -14 Uzak Empirik Olas Pre-emptif PCR Galaktomannan Yüksek olas l kl hastal k Spesifik Kültür Doku Kan tlanm ş Transplantasyon sonras günler // kemoterapi

33 + IFI Tedavi Stratejileri Perfect et al. Oncology 2004;18:5. Hastal Hastal k k yükü Kaba mortalite %60- %90 Hastal k k yok Ateş CT/Anti Antijen Kültürler/ Histopatoloji Sekel Profi filaksi Empirik Pre-empti emptif Tedavi Morbidite/ Mortalite te E.Şenol enol dan

34 +

35 +Nötropenik Hastalarda Pre-emptif emptif Tedavi Maertens J et al. CID 2005;41:1242.

36 + Nötropenik Hastada Empirik vs. Pre-emptif emptif Tedavi Cordonnier C, et al. ISHAM 2006; Paris Empirik (n=150) Pre-emptif emptif (n=143) Sağkal m 147/ /143 İFİ-ilişkili mortalite 3/150 0/143 İFİ 4/150 13/143 P=.02 AF tedavi %66 %46 P<.001

37 + SORU: Klinisyen Hangi antifungal ilacı başlarsınız? 1. Vorikonazol 2. Amfoterisin B lipid formülasyon 3. Posakonazol 4. Caspofungin

38 + In Vitro Spektrum Mantar AMB FCZ ITZ VZ PCZ CF MF AF Candida albicans Candida tropicalis Candida parapsilosis Candida krusei Candida glabrata Cryptococcus neoformans Aspergillus fumigatus Mucor spp Rhizopus spp Fusarium spp

39 İA de VRC vs. AmB-d: Herbrecht et al. NEJM 2002;347:408. Toplam Güvenlik MITT vorikonazol Alınan Hiç tedavi almayan Kesin / yüksek olası aspergillosis yok amfoterisin in B Yanlış randomizasyon hafta: 133 %53 Başar arı %32 Ben De Pauw dan %29 Mortalite %42

40 + İA de VRC vs. AmB-d: Sağkal m Herbrecht et al. NEJM 2002;347: Sağkal m olas l ğ HR = 0.60 (95% CI 0.40 to 0.89), p=0.012 Amfoteris foterisin in B -> RDAT Vorikonazol -> RDAT Gün Ben De Pauw dan

41 +

42 AmbiLoad +

43 + IDSA IA Tedavi K lavuzu, K 2008 Bir çok hastada IA primer tedavisinde Vorikonazol önerilir (A-I). Bazı hastalarda alternatif primer tedavi olarak lipozomal AmB düşünülebilir (A-I). Kurtarma tedavisinde AMB lipid formülasyonlar lasyonları (A-II), posakonazol (B-II), itrakonazol (B-II), kaspofungin (B-II) veya mikafungin (B-II) kullanılabilir. labilir. Bir ilaca refrakter ise başka sınıf s f ilaca geçilmesi veya kombinasyon tedavisi düşünülebilir. d

44 +

45 +

46 + SORU: Mikolog?????

47 + Doku; Aspergillus ile uyumlu mantar hifaları izlendi. Kültür; Aspergillus fumigatus üredi.

48 + SORU: Klinisyen Tedavi süresi ne olmalı? 1. 1 ay 2. 3 ay 3. 6 ay 4. Görüntüleme ve primer hastalığın durumuna göre süre belirlenir.

49 + IDSA, 2008

50 + SONUÇ Hasta 2 hafta intravenöz vorikonazol aldıktan sonra oral vorikonazol altında taburcu edildi, kontrole gelecek.

51 + OLGU 2

52 + 27 yaş, E Hodgkin Hastalığı Nodüler sklerozan tip Allojeneik HSCT sonrası relaps Diyare

53 + Ateş Ø, GVHD? BK: 7,800, PNL %71 Genel durumu kötü, barsak sesleri hiperaktif. Galaktomannan antijen düzeyi: 0.7

54 + Soru: Klinisyen Ne yaparsınız? 1. Antifungal tedavi 2. Tekrar galaktomannan düzeyi 3. CT + galaktomannan tekrarı 4. Hiç bir şey

55 + SORU: Mikolog Galaktomannan antijen testinin tanıdaki yeri nedir?

56 + Toraks CT çekildi.

57

58

59 + SORU: Radyolog CT bulgularınınyorumlanması

60 + SORU: Radyolog CT deki bu bulgular ne oranda invaziv aspergillosis için spesifik?

61 + SORU: Klinisyen Hangi antifungal ilaç? 1. Vorikonazol 2. Amfoterisin B 3. Posakonazol 4. Kaspofungin 5. Kombinasyon

62 Hematolojik Maligniteli IA Hastalarında CSP + VRC Marr KA, et al. CID 2004;39:797 Kanıtlanm tlanmış/yüksek olasılıkl klı IA AMB form. yan ts ts z 31 hasta VRC 16 hasta VRC+ CSP ( ) (2001-)

63 Hematolojik Maligniteli IA Hastalarında CSP + VRC Marr KA, et al. CID 2004;39:797

64 Hematolojik Maligniteli IA Hastalarında CSP + VRC Marr KA, et al. CID 2004;39:797

65 CID 2005;40:1074

66 CID 2005;40:1074 FI na bağlı ölümler Diğer nedenlerden ölümler

67 +

68 + Vorikonazol tedavisi başlandı. Balgam kültüründe Aspergillus flavus.

69 + SORU: Mikolog Balgam kültürünün tanıdaki yeri

70 + SONUÇ GIS GVHD Balgam kültürleri: Dirençli Enterobacter türleri. karbapenem tedavisi başlandı. Yoğun Bakım Ünitesi; Rezervuarlı O2 tedavisi altında hipoksisinin devam etmesi üzerine elektif entübe edildi. Hasta YBÜ de eksitus oldu.

71 + OLGU 3

72 + 53, E Akut myeloblastik lösemi (M1-M2), (Sitozin arabinosid + idarubisin) Nötropenik ateş, antibakteriyel tedavi (Amikasin + sefepim, 4. gün meropenem) Persistan ateş (12.gün) Toraks CT

73 +

74 +

75 + SORU: Radyolog CT bulgularınınyorumlanması

76 + Özet Toraks BT nodüler lezyon, Galaktomannan antijeni: 0.4 Vorikonazol tedavisi başlandı.

77 + GM Testi: Meta-analiz analiz Pfeiffer et al. CID 2006; 42: 1417; Rex et al. CID 2006; 42: çal şma 4000 olgu Eşik değer 5 çalışma: çalışma: çalışma: 1.5 Doğruluk Oranı: Orta düzeyded KANITLANMIŞ İA Duyarlılık: %71 Özgüllük: %89 KANITLANMIŞ+YÜKSEK OLASILIKLI İA Duyarlılık: %61 Özgüllük: %93 Test, hematolojik malignansi veya HSCT olgularında, solid organ transplant olgularına göre g daha yararlı

78 + Vorikonazol: Toplam 12 hafta HRCT kontrol (6. hafta)

79 +

80 + SORU: Radyolog CT bulgularınınyorumlanması

81 + 2. yat ş Relaps: FLAG-ida Nötropenik ateş, Persistan ateş (7.gün) Toraks CT

82 +

83 +

84 +

85 + SORU: Radyolog CT bulgularınınyorumlanması

86 + Özet Nodüler lezyonlar Galaktomannan antijeni: 1.5, 1.7 Vorikonazol tedavisi başlandı.

87 + İzlemde GM: 0.7, 0.4 Vorikonazol 21.gün toraks CT: eski nodüler lezyonlarında kavitasyon

88 + SORU: Mikolog Tedavi izleminde galaktomannan monitörizasyonun yeri?

89 + SORU: Radyolog CT de lezyonların kavitasyonu ne anlama gelir?

90 + SORU: Radyolog Tedavinin erken dönemlerinde CT bulgularında kötüleşme olabilir mi?

91 + IRIS: Immune Reconstitution Inflammatory Syndrome Micheli MH, et al. Immune Reconstitution Inflammatory Syndrome in Cancer Patients With Pulmonary Aspergillosis Recovering From Neutropenia: Proof of Principle, Description, and Clinical and Research Implications. Cancer 2007;110: arasında hematolojik malignitesi olan 19 nötropenik hasta. Nötropeninin düzeldiği sırada klinik ve radyolojik kötüleşme, mikrobiyolojik düzelme.

92 + IRIS

93 + Hastanın genel durumu iyi CT eşliğinde kesici iğne biyopsisi

94 +

95 +

96 + SORU: Mikolog Bu preparatlar size konsülte edilse nasıl yorumlarsınız?

97 + SORU: Mikolog Kültür yapılmadı, yapılması gerekir miydi?

98 + SORU: Mikolog Üreme olmaması tanıyı zayıflatırmı?

99 + SONUÇ Vorikonazol tedavisi altında allojeneik HSCT gerçekleştirildi HSCTsonrası toraks CT takibinde yeni lezyon ya da progresyon saptanmadı.

100 +

101 + Nükseden IA Tan m: Daha önceden başarıyla tedavi edilmiş bir hastada aynı Aspergillus suşuyla hastalığın tekrarlaması. Medline taraması: 25 yayın, 239 hasta (10 u hariç hepsi hematolojik malignite)

102 + Nükseden IA Küçük örneklem Farklı tanımlar Retrospektif Reinfeksiyonu relapstan ayırt eden çalışma yok.

103 + Nükseden IA: Patogenez HRCT de saptanamayan (<1mm) odakların kalması ve immunsupresyon sırasında aktivasyon. Antifungallere direnç ve immuntolerans??? Doku nekrozuna bağlı ilaç penektrasyonunun optimal olmaması

104 + Nükseden IA CID 2006;42:1584.

105 + IA Nüksünün Önlenmesi: Sekonder Antifungal Profilaksi Profilaksi + Profilaksi - n=197 n=42 Mortalite %40 Otopsi çok az. Retrospektif ve kontrolsüz

106 + IA Nüksünün Önlenmesi Cerrahi rezeksiyon İmmun sistemi güçlendirici stratejiler (granülosit transfüzyonları, koloni uyaran faktörler)

107 + OLGU 4

108 + 17 Y, Kadın Ailevi hemofagositik sendrom, Still hastalığı Siklosporin 4 mg/kg/gün Prednol 2 mg/kg/gün IVIG 5 mg/kg/gün 2 gün Antibakteriyel ve L-AmB tedavisi almakta (dış merkezde başlanmış).

109 + Sağ yanağında şişlik,kızarıklık Paranazal sinus CT çekildi.

110

111 + SORU: Radyolog CT bulgularınınyorumlanması

112 + SORU: Radyolog Bakteriyel / fungal ayırımı radyolojik olarak yapılabilir mi?

113 + SORU: Radyolog Aspergillus / Zygomycetes ayırımı radyolojik olarak yapılabilir mi?

114 + SORU: Klinisyen Ne yaparsınız? 1. L-AmB devam, 1 ay sonra kontrol CT 2. Vorikonazole geçerim 3. Örnekleme yaptırırım. 4. Acil cerrahi debridman isterim

115 + KBB bölümü- Sinüs örneklemesi yapıldı

116 + SORU: Mikolog Tanı? Zigomikozdan ayırım?

117 + Sinüs doku örneği kültürü: Aspergillus flavus Vorikonazol tedavisine geçildi.

118 + SORU: Mikolog Aspergillus flavus un AmB ve VRC duyarlılığı?

119 + SONUÇ Klinik olarak genel durumu kötü, balgam çıkarımı,ateş PA-Ac grafisi- bilateral infiltrasyon Balgam kültürü; Acinetobacter spp. Metabolik asidoz ve septik şok tanıları ile entübe edilerek dahiliye Yoğun bakım Ünitesine yatırıldı. Takibinde hasta eksitus oldu.

120 Immunkompromize Hastada Sinüzit (IDSA, IA Kılavuzu, 2008) Sinüs(ler)de hava-sıvı seviyesi veya opaklaşma, otolaringolojik muayene ve endoskopik sinüs incelemesini gerektirir. Konkalarda fırçalama veya nekrotik yada ülsere nazal mukoza dokusundan Aspergillus ve zigomikoz türleri için kültür yapılmalıdır. (Homojenize edilmeden) Histopatoloji zigomikozu düşündürebilir.

121 Immunkompromize Hastada Sinüzit (IDSA, IA Kılavuzu, 2008) İnfeksiyonun Aspergillus a bağlı olduğu biliniyorsa tedavi seçeneği vorikonazoldür. Bilinmiyorsa Amfoterisin B formülasyonu tercih edilmelidir. Aspergillus sinüzitinde cerrahi girişim tedavide önemlidir. Bunun derecesi infeksiyonun yaygınlığına, hastanınkanama vb. komorbiditesine bağlıdır.

DR ALPAY AZAP ANKARA ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ İNFEKSİYON HASTALIKLARI ve KLİNİK MİKROBİYOLOJİ AD

DR ALPAY AZAP ANKARA ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ İNFEKSİYON HASTALIKLARI ve KLİNİK MİKROBİYOLOJİ AD DR ALPAY AZAP ANKARA ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ İNFEKSİYON HASTALIKLARI ve KLİNİK MİKROBİYOLOJİ AD BAĞIŞIKLIĞI BASKILANMIŞ HASTA? Bağışıklığı Baskılanmış Hastalarda IFI gelişme riski: Düşük Risk Orta Risk

Detaylı

Fungal Pnömoniler: Hangi Konakçıda, Ne Zaman, Hangi Tedavi?

Fungal Pnömoniler: Hangi Konakçıda, Ne Zaman, Hangi Tedavi? Derleme Review 35 Fungal Pnömoniler: Hangi Konakçıda, Ne Zaman, Hangi Tedavi? Fungal Pneumonia: Which Patient, When, Which Treatment? Dr. Ezgi ÇETİNOĞLU, Dr. Ahmet URSAVAŞ Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi,

Detaylı

P01 Dr. Onur Özalp. Başlık: İmmünkompromize Hastalarda Görülen Bakteriyemilerden İzole Edilen Etkenler ve Antibiyotik Duyarlılık Profilleri

P01 Dr. Onur Özalp. Başlık: İmmünkompromize Hastalarda Görülen Bakteriyemilerden İzole Edilen Etkenler ve Antibiyotik Duyarlılık Profilleri P01 Dr. Onur Özalp Başlık: İmmünkompromize Hastalarda Görülen Bakteriyemilerden İzole Edilen Etkenler ve Antibiyotik Duyarlılık Profilleri Yazarlar: Melike Hamiyet Demirkaya - Başkent Üniversitesi Ankara

Detaylı

P069 Akciğer Aspergillus İnfeksiyonunun Tedavisinde Kombine Tedavinin Yararlarına Bir Örnek: ANLL li Bir Hastanın Fungal Öyküsü

P069 Akciğer Aspergillus İnfeksiyonunun Tedavisinde Kombine Tedavinin Yararlarına Bir Örnek: ANLL li Bir Hastanın Fungal Öyküsü P069 Akciğer Aspergillus İnfeksiyonunun Tedavisinde Kombine Tedavinin Yararlarına Bir Örnek: ANLL li Bir Hastanın Fungal Öyküsü A. Akçay 1, S. Anak 1, Ö. Devecioğlu 1, Z. Karakaş 1, A. Çelik 2, B. Bakır

Detaylı

BAĞIŞIKLIĞI BASKILANMIŞ HASTALARDA PNÖMONİ TANI VE TEDAVİSİ UZLAŞI RAPORU TÜRK TORAKS DERNEĞİ

BAĞIŞIKLIĞI BASKILANMIŞ HASTALARDA PNÖMONİ TANI VE TEDAVİSİ UZLAŞI RAPORU TÜRK TORAKS DERNEĞİ BAĞIŞIKLIĞI BASKILANMIŞ HASTALARDA PNÖMONİ TANI VE TEDAVİSİ UZLAŞI RAPORU 2008 TÜRK TORAKS DERNEĞİ Hazırlayanlar Özlem Özdemir Kumbasar Şule Akçay Alpay Azap Levent Tabak Ayşın Zeytinoğlu Son yıllarda

Detaylı

Alınan örnekten hangi tetkikler istenmeli?

Alınan örnekten hangi tetkikler istenmeli? OLGU 1. M SORU -1 Alınan örnekten hangi tetkikler istenmeli? MİKROBİYOLOJİK TANI: KONVANSİYONEL YÖNTEMLER Direk mikroskopik inceleme Kültür DİĞER YÖNTEMLER Moleküler yöntemler?? OLGU 1. M SORU -2 YAYMA

Detaylı

2012 de FEN Kılavuzları Tanı ve tanımlamalarda değişiklikler

2012 de FEN Kılavuzları Tanı ve tanımlamalarda değişiklikler 2012 de FEN Kılavuzları Tanı ve tanımlamalarda değişiklikler Doç. Dr. İlgen Şaşmaz Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Pediatrik Hematoloji Bilimdalı Ajanda Pediatrik Febril Nötropeni Kılavuzu 2004 IDSA

Detaylı

Clinical Infectious Diseases

Clinical Infectious Diseases iii. ESBLs: Consider CID 15 Şubat 2011 Cilt 52 Supp 4 s. e56-e93 tıpkıbasımıdır. Clinical Infectious Diseases Türkçe Tıpkıbasım Kanserli Nötropenik Hastalarda Antimikrobiyal Ajanların Kullanımına İlişkin

Detaylı

Hematolojik Maligniteli Hastalarda Febril Nötropeni Ataklarının Değerlendirilmesi

Hematolojik Maligniteli Hastalarda Febril Nötropeni Ataklarının Değerlendirilmesi URL: http://www.mjima.org/ DOİ: 10.5578/mjima.8786 ARAŞTIRMA RESEARCH ARTICLE http://www.mjima.org/ /www w ma.o.org Hematolojik Maligniteli Hastalarda Febril Nötropeni Ataklarının Değerlendirilmesi Evaluation

Detaylı

TÜRK TORAKS DERNEĞİ BAĞIŞIKLIĞI BASKILANMIŞ ÇOCUKLARDA GELİŞEN PNÖMONİ TANI VE TEDAVİ UZLAŞI RAPORU. www.toraks.org.

TÜRK TORAKS DERNEĞİ BAĞIŞIKLIĞI BASKILANMIŞ ÇOCUKLARDA GELİŞEN PNÖMONİ TANI VE TEDAVİ UZLAŞI RAPORU. www.toraks.org. ISSN 1302-7808 Türk Toraks Derneği Turkish Thoracic Society Türk Toraks Derneği nin yayın organıdır. Official journal of the Turkish Thoracic Society Cilt 10 Ek 4 Haziran 2009 Volume 10 Supplement 4 June

Detaylı

Hematolojik Kanserli ve Hematopoetik Kök Hücre Transplantasyonlu Hastalarda Akci erin Mantar nfeksiyonlar na Klinik Yaklafl m

Hematolojik Kanserli ve Hematopoetik Kök Hücre Transplantasyonlu Hastalarda Akci erin Mantar nfeksiyonlar na Klinik Yaklafl m Klimik Dergisi Cilt 21, Özel Say 2, 2008, s: 3-10 3 Hematolojik Kanserli ve Hematopoetik Kök Hücre Transplantasyonlu Hastalarda Akci erin Mantar nfeksiyonlar na Klinik Yaklafl m Selda Say n-kutlu 1, smail

Detaylı

Arşiv Kaynak Tarama Dergisi Archives Medical Review Journal

Arşiv Kaynak Tarama Dergisi Archives Medical Review Journal Arşiv Kaynak Tarama Dergisi Archives Medical Review Journal Allojenik Hematopoetik Kök Hücre Transplant Alıcılarında Viral İnfeksiyonların Yönetimi Management of Viral Infections in Allogenic Hematopoietic

Detaylı

Hastane Kökenli Pnömoni, Sağlık Hizmetiyle İlişkili Pnömoni, Ventilatörle İlişkili Pnömoni Tanımı ve Sürveyans

Hastane Kökenli Pnömoni, Sağlık Hizmetiyle İlişkili Pnömoni, Ventilatörle İlişkili Pnömoni Tanımı ve Sürveyans DERLEME/REVIEW Hastane Kökenli Pnömoni, Sağlık Hizmetiyle İlişkili Pnömoni, Ventilatörle İlişkili Pnömoni Tanımı ve Sürveyans Definition of Hospital-Acquired Pneumonia, Healthcare-Associated Pneumonia,

Detaylı

Transplantasyon ve İnfeksiyonlar

Transplantasyon ve İnfeksiyonlar Transplantasyon ve İnfeksiyonlar Dr. M. Servet Alan Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesi İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Kliniği Organ transplantasyonu 1902 Hayvanlarda ilk deneysel böbrek

Detaylı

İNVAZİV ASPERGİLLOZUN GALAKTOMANNANIN TANISAL değeri

İNVAZİV ASPERGİLLOZUN GALAKTOMANNANIN TANISAL değeri İNVAZİV ASPERGİLLOZUN TANISINDA (1,3)-BETA-D glukan ve GALAKTOMANNANIN TANISAL değeri Hatice Tuna Hörmet Öz, 1 A. Nedret Koç, 1 M. Altay Atalay, 1 Bülent Eser, 2 Orhan Yıldız, 3 Leyla Gül Kaynar 2 1 Erciyes

Detaylı

T.C. PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ İÇ HASTALIKLARI ANABİLİM DALI

T.C. PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ İÇ HASTALIKLARI ANABİLİM DALI T.C. PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ İÇ HASTALIKLARI ANABİLİM DALI OTOLOG KÖK HÜCRE NAKLİ YAPILAN HEMATOLOJİK MALİGNİTELİ HASTALARDA ANTİMİKROBİYAL PROFİLAKSİNİN ÖNEMİ (UZMANLIK TEZİ) TEZ DANIŞMANI:

Detaylı

P-001. Medstar Antalya Hastanesi Yoğun Bakım Ünitelerinde 2013 Yılında Gözlenen Alet Kullanımı ile İlişkili Hastane İnfeksiyonları POSTERLER

P-001. Medstar Antalya Hastanesi Yoğun Bakım Ünitelerinde 2013 Yılında Gözlenen Alet Kullanımı ile İlişkili Hastane İnfeksiyonları POSTERLER posterler Medstar Antalya Hastanesi Yoğun Bakım Ünitelerinde 2013 Yılında Gözlenen Alet Kullanımı ile İlişkili Hastane İnfeksiyonları P-001 Safiye Aşcı 1, Rabin Saba 2, Şirin Elmi 3, Zeynep Tuncel 4, Murat

Detaylı

Hematopoietik Kök Hücre Transplantasyonu Yapılan Hastalarda Görülen Akciğer Komplikasyonları

Hematopoietik Kök Hücre Transplantasyonu Yapılan Hastalarda Görülen Akciğer Komplikasyonları Hematopoietik Kök Hücre Transplantasyonu Yapılan Hastalarda Görülen Akciğer Komplikasyonları Özlem ÖZDEMİR KUMBASAR* * Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi, Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı, ANKARA Pulmonary

Detaylı

Akut Lösemiler. XXXIV. Ulusal Hematoloji Kongresi Bildiri Özetleri Kitabı

Akut Lösemiler. XXXIV. Ulusal Hematoloji Kongresi Bildiri Özetleri Kitabı Poster Bildirileri Akut Lösemiler Bildiri: 49 Poster No: P00 YAŞLI (60 YAŞ ÜZERİ) AKUT MİYELOBLASTİK LÖSE- MİLİ HASTALARDA YÜKSEK DOZ SİTOZİN ARABİNO- ZİD İLE İDAME TEDAVİSİ Zahit Bolaman, Gürhan Kadıköylü,

Detaylı

Karaciğer Transplantasyonu Sonrası Görülen İnvaziv Kandida İnfeksiyonları: Literatürden Bir Olgu Eşliğinde

Karaciğer Transplantasyonu Sonrası Görülen İnvaziv Kandida İnfeksiyonları: Literatürden Bir Olgu Eşliğinde OLGU SUNUMU/CASE REPORT Karaciğer Transplantasyonu Sonrası Görülen İnvaziv Kandida İnfeksiyonları: Literatürden Bir Olgu Eşliğinde Yaşar BAYINDIR 1 1 İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi, İnfeksiyon Hastalıkları

Detaylı

TEDAVİ TIP FAKÜLTES TEDAVİDE DE GENEL YAKLAŞIM. Dr A Zahit Bolaman

TEDAVİ TIP FAKÜLTES TEDAVİDE DE GENEL YAKLAŞIM. Dr A Zahit Bolaman HEMATOLOJİDE ANTİFUNGAL TEDAVİ ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTES LTESİ HEMATOLOJİ BD ANTİFUNGAL TEDAVİDE DE GENEL YAKLAŞIM Dr A Zahit Bolaman Profilaktik antibakteriyel ilaç uygulamaları Akut lösemi

Detaylı

Aliye Fügen ÇULLU ÇOKUĞRAŞ İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi

Aliye Fügen ÇULLU ÇOKUĞRAŞ İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Editörden Editorial YAYIN KURULU Editör Aliye Fügen ÇULLU ÇOKUĞRAŞ İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi, İstanbul, Türkiye Sevgili meslektaşlarımız, Ömer Faruk BEŞER Sağlık Bakanlığı Okmeydanı

Detaylı

Transplant Alıcılarında Viral İnfeksiyonlar. Dr. Dilek Çolak Dr. Filiz Günseren Dr. Esin Şenol

Transplant Alıcılarında Viral İnfeksiyonlar. Dr. Dilek Çolak Dr. Filiz Günseren Dr. Esin Şenol Transplant Alıcılarında Viral İnfeksiyonlar Dr. Dilek Çolak Dr. Filiz Günseren Dr. Esin Şenol 1 Transplant Alıcılarında Viral Enfeksiyonlar Viral infeksiyonlar İmmünsüpresif ilaçlar Greft rejeksiyonunun

Detaylı

POSTER BİLDİRİLER POSTER PRESENTATIONS

POSTER BİLDİRİLER POSTER PRESENTATIONS POSTER PRESENTATIONS 49 POSTER BİLDİRİLER POSTER PRESENTATIONS p 0 Vaka raporu: Akcİğer metastazını taklit eden İnfeksİyöz orjinli nodüler görünüm Atila Kara, Hasan Yeter, Serpil Öcal, Kezban Özmen, Ebru

Detaylı

Çocuk Hekimleri için Akıl Defteri / Klinik İpuçları*

Çocuk Hekimleri için Akıl Defteri / Klinik İpuçları* Hazırlayan: Mustafa Hacımustafaoğlu, Bursa * Bu sayfaya, konusunda uzman akademisyenlerin Çocuk Enfeksiyon Hastalıkları radyolojisi ile ilgili ve kısa klinik bilgileri de içeren konusunda klinik açıdan

Detaylı

Transplant Takip Klavuzu Labratuar Testleri: A-) Her ofis vizitinde CBC, diferensiyel ve trombosit sayımları yapılmalıdır.

Transplant Takip Klavuzu Labratuar Testleri: A-) Her ofis vizitinde CBC, diferensiyel ve trombosit sayımları yapılmalıdır. Transplant Takip Klavuzu Labratuar Testleri: A-) Her ofis vizitinde CBC, diferensiyel ve trombosit sayımları yapılmalıdır.ganciclovir (valganciclovir), günlük Bactrim, Cellcept ve diğer myelosupresif tedavi

Detaylı

Yoğun Bakım Ünitesinde Bronkoskopi Uygulamaları

Yoğun Bakım Ünitesinde Bronkoskopi Uygulamaları Yoğun Bakım Ünitesinde Bronkoskopi Uygulamaları Gökhan ÇELİK*, Akın KAYA* * Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi, Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı, ANKARA Bronchoscopy Intensive Care Unit Key Words: Brochoscopy,

Detaylı

Kronik Hepatitli Hastanın İzlemi ve Tedavi Kararı. Prof. Dr. Ayhan AKBULUT aakbulut@firat.edu.tr

Kronik Hepatitli Hastanın İzlemi ve Tedavi Kararı. Prof. Dr. Ayhan AKBULUT aakbulut@firat.edu.tr Kronik Hepatitli Hastanın İzlemi ve Tedavi Kararı Prof. Dr. Ayhan AKBULUT aakbulut@firat.edu.tr Kronik Viral Hepatit Karaciğerin bir patojenle (Viral Hepatit B,C,D virusları) sürekli enfekte edilmesi ve

Detaylı

30 Mayıs 1 Haziran 2014. Konuşma Özetleri ve Bildiriler

30 Mayıs 1 Haziran 2014. Konuşma Özetleri ve Bildiriler 30 Mayıs 1 Haziran 2014 Konuşma Özetleri ve Bildiriler BİLİMSEL SEKRETERYA Doç. Dr. Ener Çağrı Dinleyici Uzm. Dr. Ayşe Bozkurt Turhan Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Çocuk Hematolojisi ve Onkolojisi Bilim

Detaylı

08-10 Mart 2012, ANTALYA

08-10 Mart 2012, ANTALYA Bildiri Özetleri AKUT LÖSEMİ Bildiri: 089 P001 GRİ TROMBOSİT SENDROMLU VERİCİDEN YAPILAN ALLOGENEİK NAKİL SONRASI, GRİ TROMBOSİTLİ HEMATOPOETİK ENGRAFTMAN. Abdullah Katgı 1, Pınar Ataca 2, Selda Kahraman

Detaylı