YARI-KÜRESEL ENGEL KONULAN BİR KANAL İÇERİSİNDE ISI GEÇİŞİ VE AKIŞIN SAYISAL İNCELENMESİ

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "YARI-KÜRESEL ENGEL KONULAN BİR KANAL İÇERİSİNDE ISI GEÇİŞİ VE AKIŞIN SAYISAL İNCELENMESİ"

Transkript

1 Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Mühendislik Mimarlık Fakültesi Dergisi Cilt:XXII, Saı:3, 2009 Journal of Engineering and Architecture Facult of Eskişehir Osmangazi Universit, Vol: XXII, No:3, 2009 Makalenin Geliş Tarihi : Makalenin Kabul Tarihi : YARI-KÜRESEL ENGEL KONULAN BİR KANAL İÇERİSİNDE ISI GEÇİŞİ VE AKIŞIN SAYISAL İNCELENMESİ Nihal UĞURLUBİLEK ÖZET: Bu çalışmada arı-küresel bir engelin varlığında iki boutlu bir kanal içerisinde ısı geçişi ve akış saısal olarak incelenmiştir. nolds saısı aralığında alınmıştır. Kanal üksekliği arı-küresel engelin çapının 4 katı, kanal uzunluğu ise 32 katı alınmıştır. Navier-Stokes ve enerji denklemleri Simple algoritması ve türbülanslı akışta Standart k-epsilon modeli kullanılarak çözülmüştür. Korunum denklemlerinin saısal çözümü için Fluent programı kullanılmıştır. Sonuçlar; bir kanaldaki ısı geçişinin arı-küresel engel koulduğunda aklaşık %5, bununla beraber; üze sürtünme katsaısının aklaşık %7 civarında arttığını göstermiştir. ANAHTAR KELİMELER: Isı Geçişi, İileştirme, Türbülans, Yarı-Küresel, Saısal. NUMERICAL INVESTIGATION OF HEAT TRANSFER AND THE FLOW IN A CHANNEL WITH A HEMI-SPHERICAL OBSTACLE ABSTRACT: In this stud, heat transfer and flow in a channel in the presence of a hemispherical bod has been numericall investigated. nolds number is chosen between The channel height and length are taken 4 and 32 times of the hemispherical bod diameter, respectivel. The Navier- Stokes and energ equations have been solved using Simple algorithm and Standart k- formulation for turbulent flow regime. The governing equations are solved using the commercial code Fluent. The results indicate that heat transfer in a channel with a hemispherical bod is increased b around %5; however the skin friction coefficient on the channel wall is increased b around %7. KEYWORDS: Heat Transfer,Enhancement, Turbulent, Hemi-Sphere, Numerical. Eskişehir Osmangazi Üniversitesi, Mühendislik-Mimarlık Fakültesi, Makine Mühendisliği Bölümü Meşelik Kampüsü, ESKİŞEHİR

2 46 Nihal UĞURLUBİLEK I. GİRİŞ Isı geçişini artırma araştırmacılar için oldukça önemli bir konudur, çünkü enerji ve malzeme tasarrufu günümüzde çok önemlidir. Endüstriel tesislerde kanal içinde ısı geçişinin çeşitli ugulamaları vardır. Kanallarda ısı geçişinin iileştirilmesi ilgi odağıdır. Kanal içerisine farklı geometrilerde cisimler koularak ısı geçişinde iileştirmeler denenmiştir (vorteks üreticiler, bükülü şekiller, kanatçıklar). Bu geometrilerin varlığı akışta arılmalara ve eniden birleşmelere neden olduğundan ısı ve momentum geçişlerinde artış oluşturmaktadır. Abbasi vd. [] bir kanal içerisinde prizma kullanılarak =00 için ısı geçişinin iileştirilebileceğini saısal olarak (FEM) göstermiştir. Bir üçgen prizma kullanılarak kanal içinde türbülanslı akışta (= ) ısı geçişinin iileştirilmesi, saısal olarak Himadri Chattopadha [2] tarafından incelenmiştir. Bu çalışmada ise; arı-küresel engel konulan bir kanal içerisinde akış ve ısı geçişi, türbülanslı akış rejiminde saısal olarak araştırılmıştır. Karşılaştırma apmak için anı problem, içinde engel olmaan kanal için de çözülmüştür. Akış alanının boutları Abbasi vd. [] ve Chattopadha [2] tarafından incelenen geometrile anı alınmıştır. Akış türbülanslı olup saısı aralığındadır. Yarı-küresel cismin çapının (D) kanal üksekliğine oranı 0.25 alınmıştır. Engel kanal girişinden 8D uzaklıkta olup kanal uzunluğu 32D dir. Kanalın altı (T s ) sabit sıcaklıkta olup kanal girişinde akışkan sıcaklığı (hava) çevre sıcaklığında alınmıştır. Alt plakadan kanal içinde akan havaa ısı geçişi söz konusudur. Hareket ve enerji denklemleri Simple algoritması ve türbülanslı akış için Standart k- türbülans modeli kullanılarak Fluent [3] programıla çözülmüştür. Hesap bölgesinin tümünde dikdörtgen ağ apısı kullanılmıştır. Akış iki boutlu ele alınmıştır. II. YÖNTEM Bu çalışmada sonlu hacim aklaşımı ile Patankar ve Spalding in [4] Simple algoritması kullanılmıştır. Akışkan olarak Pr=0.7 olan hava kullanılmıştır. Boutsuz nolds- ortalamalı Navier- Stokes denklemleri olarak

3 Yarı Küresel Engel Konulan Bir Kanal İçerisindeki Isı Geçişi ve Akışın Saısal İncelenmesi 47 Süreklilik denklemi: = 0 v u () -Momentum denklemi: u P uv uu t 2 ) ( ) ( = (2) -Momentum denklemi: v P vv uv t 2 ) ( ) ( = (3) Energ denklemi: T T v T u t 2 Pr = α α (4) şeklindedir. Burada u ve v akışkanın sırasıla ve önlerindeki hızları, α ısıl aılım katsaısı, kinematik viskozite, P ise basınçtır. Türbülanslı akış çözümlemelerinde standart k- modeli [5] seçilmiştir. k ve denklemleri sırasıla: σ = P k k v k u k t 2 (5) k C S C v u t ρ σ = (6)

4 48 Nihal UĞURLUBİLEK olarak verilmiştir. Burada P türbülans kinetik enerji üretimi, k türbülans kinetik enerjisi, türbülans ok olma oranı, t türbülans viskozitesi, σ,, C, C σ k 2 ise model katsaılarıdır [5]. Kanal girişinde üniform hız profili ve tüm kanal duvarlarında kamama koşulu kabul edilmiştir. Türbülans oğunluğu kanal giriş ve çıkış kesitinde %5 düzeinde tutulmuştur. Kanal alt duvarı ve giriş kesitindeki akışkanın sıcaklığı sırasıla 450 K ve 289 K olarak alınmıştır. Yarı-küresel cismin üzei ve kanal üst duvarı adabatiktir. Korunum denklemleri Simple algoritması [4] kullanılarak Fluent [3] programıla çözülmüştür. Yakınsama kriteri tüm büüklükler için 0-5 alınmıştır. Model üzerinde dikdörtgen ağ apısı oluşturulmuştur (Şekil ). Ağ apısından bağımsız çözüm, farklı ağ sevieleri için çözümler karşılaştırılarak bulunmuştur. Toplam düğüm noktası saısı, içine arı-küresel engel koulan ve koulmaan kanal için sırasıla 2 25 ve dır. Sınır tabakanın öneminden dolaı engel ve kanal cidarına daha sık düğüm noktaları ugulanmıştır. Şekil. Geometrideki ağ apısı. Bu çalışma için iki önemli parametre üze sürtünme katsaısı ve Nusselt saısıdır. Yüze sürtünme katsaısı C f τ ρu s = (7) 2 m 2

5 Yarı Küresel Engel Konulan Bir Kanal İçerisindeki Isı Geçişi ve Akışın Saısal İncelenmesi 49 Yerel Nusselt saısı * T Nu ( ) = (8) * * = 0 olarak ifade edilir, burada ve sırasıla boutsuz sıcaklık ve uzunluk terimleri olup kanaldan geçem akışkanın sıcaklığıdır. Ortalama Nusselt saısı, Nu L Nu( ) d = 0 L (9) olup, Nu boutsuz ısı taşınım katsaısıdır. C f üzedeki sürtünme katsaısı τ s üzedeki kama gerilmesi, u m akışkanın ortalama hızı, ρ akışkan oğunluğu ve L kanal uzunluğudur. III. SONUÇLAR VE ÖNERİLER Yarı-küresel cismin etkilediği akışın hız vektörleri Şekil 2 de gösterilmiştir. Görüldüğü üzere akım çizgileri engelden sonra iki bölgee arılmış ve daha sonra tekrar birleşmiştir. Engelin arkasında iki arı girdap bölgesi oluşmuştur. Bu dönme hareketlerinin varlığı neredese kanalın arısını geçene kadar devam etmektedir.

6 50 Nihal UĞURLUBİLEK Şekil 2. Yarı-küresel cisim etrafındaki hız (m/s) vektörleri (= için). Bu durum, içinde engel olmaan kanaldakinden daha fazla türbülans oluşturmakta ve doğal olarak ısı geçişinde belli bir artışa sebep olmaktadır (Şekil 3). Ancak ısı geçişinin artmasıla beraber sürtünmenin artması da kaçınılmazdır.

7 Yarı Küresel Engel Konulan Bir Kanal İçerisindeki Isı Geçişi ve Akışın Saısal İncelenmesi Şekil 3. Kanal alt duvarına akın bölgede akışkan statik sıcaklık değişimi (=40 000) Yarı-küresel cismin 0 000<< aralığında ısı geçişine etkisi Şekil 4 de verilmiştir. nolds saısı arttıkça ısı geçişinin, dolaısıla Nusselt saısının arttığı gözlenmektedir Nusselt saısı =e4 =0 000 =2e4 = =4e4 = =e5 = ,00 0,05 0,0 0,5 0,20 0,25 0,30 0,35 (m) Şekil 4. Kanal alt duvarı bounca erel Nusselt saısının dağılımı.

8 52 Nihal UĞURLUBİLEK Tablo de engelli ve engelsiz kanallar için ısı geçişi verileri özetlenmiştir. Görüleceği üzere arı-küresel cisim kanal içindeki ısı geçişini, ani ortalama Nusselt saısını %5 civarında arttırmıştır. Tablo. Ortalama Nusselt saılarının karşılaştırılması Nu (engelsiz) Nu (engelli) Nu daki iileşme (%) ,26 57, ,73 9, ,6 63, ,582 3,70 9 Isı geçişindeki bu artış sürtünme katsaısında artışı da beraberinde getirmektedir. Şekil 5 den görüldüğü gibi arı küresel engelin bulunduğu bölgede sürtünme katsaısı aklaşık %00 oranında artış göstermiştir , ,6 Yüze üze sürtünme katsaısı, katsaısı C Cf f 0.4 0, , , , , ,04 engelli kanal engelsiz kanal , ,00 0, , ,0 0. 0, , , , , (m) Şekil 5. Kanal alt duvarı bounca sürtünme katsaısı (=0 000 için).

9 Yarı Küresel Engel Konulan Bir Kanal İçerisindeki Isı Geçişi ve Akışın Saısal İncelenmesi 53 Sürtünme katsaısındaki bu artış engelin olduğu bölgede oluşan birbirine zıt önde dönen vorteks çiftlerinden kanaklanmaktadır. Tablo 2 den görüldüğü üzere arı-küresel engel koulmuş kanal çıkışındaki üze sürtünme katsaılarındaki artış, engelsiz kanal akışıla karşılaştırıldığında % 7 civarındadır. Tablo 2. Kanal çıkışındaki sürtünme katsaısı değerleri Cf (engelsiz) Cf (engelli) C f deki artış (%) ,0096 0, ,0082 0, ,0073 0, ,0054 0, Sonuç olarak; bu çalışmada engelsiz kanal ve arı-küresel cisim konulan bir kanal içerisindeki ısı geçişi ve akış incelenmiştir. Chattopadha [2] tarafından sunulan çalışmada üçgen prizmanın varlığıla oluşan ısı geçişindeki iileşme %5 iken bu çalışmada da %5 olarak bulunmuştur. Bununla beraber Chattopadha [2] tarafından sunulan çalışmada kanal çıkışındaki sürtünme katsaısındaki artış %25 iken bu çalışmada % 7 olarak bulunmuştur. Bu da göstermektedir ki; arı-küresel cisim konularak bir kanal içerisindeki ısı geçişindeki iileşme üçgen prizma kullanılarak kazanılan iileşmele anı olmasına karşın; sürtünme katsaısı daha düşük gerçekleşmiştir. Bu da daha az pompa gücü ve enerji tasarrufu anlamını taşımaktadır.

10 54 Nihal UĞURLUBİLEK IV. KAYNAKLAR [] H. Abbasi. S. Turki and S. Ben Nasrallah, Numerical Investigation of Forced Convection in a Horizontal Channel with a Built-in Triangular Prism, ASME J. Heat Transfer, Vol.24, pp , [2] H. Chattopadha, Augmentation of Heat Transfer in a Channel Using a Triangular Prism, International Journal of Thermal Sciences, Vol.46, No.5, pp , [3] Fluent User s Guide,Version 4.4. Fluent Inc., Lebanon, NH., 996. [4] S.V. Patankar, Numerical Heat Transfer and Fluid Flow, 79-38, Hemisphere, McGraw- Hill, Washington, DC, 980. [5] B. E. Launder and D. B. Spalding, Lectures in Mathematical Models of Turbulence, Academic Pres, London, England, 972.

SINIR ŞARTLARININ KAPALI ORTAMLARDAKİ DOĞAL TAŞINIMLA ISI TRANSFERİ VE SICAKLIK DAĞILIMINA ETKİSİNİN SAYISAL ANALİZİ

SINIR ŞARTLARININ KAPALI ORTAMLARDAKİ DOĞAL TAŞINIMLA ISI TRANSFERİ VE SICAKLIK DAĞILIMINA ETKİSİNİN SAYISAL ANALİZİ _ 355 SINIR ŞARTARININ KAPAI ORTAMARDAKİ DOĞA TAŞINIMA ISI TRANSFERİ VE SICAKIK DAĞIIMINA ETKİSİNİN SAYISA ANAİZİ Birol ŞAİN ÖZET Kapalı kare ortamlardaki doğal taşınım, ortamın düşe duvarlarından birine

Detaylı

TÜRKÜLER ÖZGÜMÜŞ YÜKSEK LİSANS TEZİ MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ

TÜRKÜLER ÖZGÜMÜŞ YÜKSEK LİSANS TEZİ MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ AKUSTİK TİTREŞİMLER İLE OLUŞTURULAN İKİNCİ MERTEBE GİRDAPLARIN KAPALI BİR ORTAM İÇERİSİNDEKİ ISI AKTARIMINA ETKİLERİNİN SAYISAL OLARAK İNCELENMESİ TÜRKÜLER ÖZGÜMÜŞ YÜKSEK LİSANS TEZİ MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ

Detaylı

GÜN İÇERİSİNDEKİ GÜNEŞ IŞINIMININ KAPALI ORTAMLARDAKİ DOĞAL TAŞINIMLA ISI TRANSFERİ ÜZERİNE ETKİLERİNİN SAYISAL İNCELENMESİ

GÜN İÇERİSİNDEKİ GÜNEŞ IŞINIMININ KAPALI ORTAMLARDAKİ DOĞAL TAŞINIMLA ISI TRANSFERİ ÜZERİNE ETKİLERİNİN SAYISAL İNCELENMESİ GÜN İÇERİSİNDEKİ GÜNEŞ IŞINIMININ KAPALI ORTAMLARDAKİ DOĞAL TAŞINIMLA ISI TRANSFERİ ÜZERİNE ETKİLERİNİN SAYISAL İNCELENMESİ ÖZET Birol ŞAHİN İki boyutlu kapalı ortamlarda yaz ve kış sınır koşullarında,

Detaylı

GERİ BASAMAK AKIŞININ NÜMERİK ANALİZİ

GERİ BASAMAK AKIŞININ NÜMERİK ANALİZİ PAMUKKALE ÜNİ VERSİ TESİ MÜHENDİ SLİ K FAKÜLTESİ PAMUKKALE UNIVERSITY ENGINEERING COLLEGE MÜHENDİ SLİ K BİLİMLERİ DERGİ S İ JOURNAL OF ENGINEERING SCIENCES YIL CİLT SAYI SAYFA : 2001 : 7 : 1 : 29-34 GERİ

Detaylı

ÜÇGEN KAPALI ORTAMDA DÜŞEY YÜZEYE YERLEŞTİRİLEN ENGEL EĞİMİNİN DOĞAL TAŞINIMLA ISI TRANSFERİ ÜZERİNE ETKİSİNİN SAYISAL OLARAK İNCELENMESİ

ÜÇGEN KAPALI ORTAMDA DÜŞEY YÜZEYE YERLEŞTİRİLEN ENGEL EĞİMİNİN DOĞAL TAŞINIMLA ISI TRANSFERİ ÜZERİNE ETKİSİNİN SAYISAL OLARAK İNCELENMESİ 205 ÜÇGEN KAPAI ORTAMDA DÜŞEY YÜZEYE YEREŞTİRİEN ENGE EĞİMİNİN DOĞA TAŞINIMA ISI TRANSFERİ ÜZERİNE ETKİSİNİN SAYISA OARAK İNCEENMESİ Buğra SARPER Kemal KUVVET Birol ŞAHİN ÖZET Bu çalışmada, yalıtılmış

Detaylı

Abs tract: Key Words: Ersin ALPTEKİN Mustafa VARLIKLAR Mehmet Akif EZAN Hakan YALDIRAK Nuri KAYANSAYAN

Abs tract: Key Words: Ersin ALPTEKİN Mustafa VARLIKLAR Mehmet Akif EZAN Hakan YALDIRAK Nuri KAYANSAYAN Ersin Alptekin:Sablon 15.05.2013 15:53 Page 40 Ersin ALPTEKİN Mustafa VARLIKLAR Mehmet Akif EZAN Hakan YALDIRAK Nuri KAYANSAYAN Frigorifik Konteyner İçi Akış Dağılımının İncelenmesi Abs tract: In this

Detaylı

Çift camli pencerede isi transferinin sayisal olarak incelenmesi

Çift camli pencerede isi transferinin sayisal olarak incelenmesi 84 Çift camli pencerede isi transferinin sayisal olarak incelenmesi Evrim ÖZRAHAT, Sebahattin ÜNAAN 2 Bozok Üniversitesi, Mühendislik-Mimarlık Fakültesi, ozgat/türkiye 2 Erciyes Üniversitesi, Mühendislik

Detaylı

ÇAPRAZ JETLERDEKİ GİRDAP YAPILARININ İKİNCİ DERECE TÜRBÜLANS MODELİ İLE İNCELENMESİ

ÇAPRAZ JETLERDEKİ GİRDAP YAPILARININ İKİNCİ DERECE TÜRBÜLANS MODELİ İLE İNCELENMESİ HAVACILIK VE UZAY TEKNOLOJİLERİ DERGİSİ TEMMUZ 2007 CİLT 3 SAYI22 (7-15) ÇAPRAZ JETLERDEKİ GİRDAP YAPILARININ İKİNCİ DERECE TÜRBÜLANS MODELİ İLE İNCELENMESİ Seyfettin BAYRAKTAR *, Tamer YILMAZ Yıldız Teknik

Detaylı

ÇATI ARALARINDA MEYDANA GELEN DOĞAL TAŞINIMLA ISI TRANSFERİNİN ÇATI KATINDAKİ ISIL KONFORA ETKİSİNİN SAYISAL ANALİZİ

ÇATI ARALARINDA MEYDANA GELEN DOĞAL TAŞINIMLA ISI TRANSFERİNİN ÇATI KATINDAKİ ISIL KONFORA ETKİSİNİN SAYISAL ANALİZİ ÇATI ARALARINDA MEYDANA GELEN DOĞAL TAŞINIMLA ISI TRANSFERİNİN ÇATI KATINDAKİ ISIL KONFORA ETKİSİNİN SAYISAL ANALİZİ Birol ŞAHİN Karadeniz Teknik Üniversitesi Beşikdüzü Meslek Yüksekokulu, 61800 Beşikdüzü/TRABZON

Detaylı

Petek Yapılı Kompozit Levhaların Eğilme Davranışlarının İncelenmesi

Petek Yapılı Kompozit Levhaların Eğilme Davranışlarının İncelenmesi Fırat Üniv. Mühendislik Bilimleri Dergisi Fırat Univ. Journal of Enginering 22 (1), 1-11, 2010 22(1), 1-11, 2010 Petek Yapılı Kompozit Levhaların Eğilme Davranışlarının İncelenmesi M. Yavuz SOLMAZ, Mete

Detaylı

RÜZGAR TÜRBİNLERİ İÇİN DÜŞÜK HÜCUM AÇILARINDA FARKLI KANAT PROFİLLERİNİN PERFORMANS ANALİZİ

RÜZGAR TÜRBİNLERİ İÇİN DÜŞÜK HÜCUM AÇILARINDA FARKLI KANAT PROFİLLERİNİN PERFORMANS ANALİZİ Isı Bilimi ve Tekniği Dergisi, 31,2, 51-59, 2011 J. of Thermal Siene and Tehnology 2011 TIBTD Printed in Turkey ISSN 1300-3615 RÜZGAR TÜRBİNLERİ İÇİN DÜŞÜK HÜCUM AÇILARINDA FARKLI KANAT PROFİLLERİNİN PERFORMANS

Detaylı

Soğuk depo modelinin deneysel ve 3 boyutlu sayısal analizi

Soğuk depo modelinin deneysel ve 3 boyutlu sayısal analizi Dicle Üniversitesi Mühendislik Fakültesi mühendislik dergisi mühendislikdergisi Dicle ÜniversitesiMühendislik Fakültesi Cilt: 4, 1, 23-35 3-9 Nisan 2013 Soğuk depo modelinin deneysel ve 3 boyutlu sayısal

Detaylı

DEÜ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ FEN ve MÜHENDİSLİK DERGİSİ Cilt: 5 Sayı: 2 sh. 1-7 Mayıs 2003

DEÜ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ FEN ve MÜHENDİSLİK DERGİSİ Cilt: 5 Sayı: 2 sh. 1-7 Mayıs 2003 DEÜ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ FEN ve MÜHENDİSLİK DERGİSİ Cilt: 5 Sayı: 2 sh. 1-7 Mayıs 2003 DÜŞÜK Re SAYISINDA VASKÜLER (DAMARSAL) TÜP DARALMALARINDA GÖZLEMLENEN AKIŞ DEĞİŞİMLERİNİN NÜMERİK ANALİZİ (NUMERICAL

Detaylı

DIŞ CEPHE CAM GİYDİRMELİ BİNALARDA ÇOKLU CAM UYGULAMASIYLA ISI KAYBININ İYİLEŞTİRİLMESİ

DIŞ CEPHE CAM GİYDİRMELİ BİNALARDA ÇOKLU CAM UYGULAMASIYLA ISI KAYBININ İYİLEŞTİRİLMESİ DIŞ CEPHE CAM GİYDİRMELİ BİNALARDA ÇOKLU CAM UYGULAMASIYLA ISI KAYBININ İYİLEŞTİRİLMESİ Altan YÜCEL*,1, Müslüm ARICI*,2, Hasan KARABAY *,3 *Kocaeli Üniversitesi Makine Mühendisliği Bölümü 1 altanyucel@gmail.com,

Detaylı

NO-FROST TİP BİR BUZDOLABININ KARARLI DURUM ALTINDA SAYISAL VE DENEYSEL OLARAK İNCELENMESİ

NO-FROST TİP BİR BUZDOLABININ KARARLI DURUM ALTINDA SAYISAL VE DENEYSEL OLARAK İNCELENMESİ 639 NO-FROST TİP BİR BUZDOLABININ KARARLI DURUM ALTINDA SAYISAL VE DENEYSEL OLARAK İNCELENMESİ Gürcan DURMAZ Erhan URAS Aytunç EREK ÖZET Bu çalışmada, ev tipi bir buzdolabı çeşidi olan No-Frost tip bir

Detaylı

Bir Taşıt Modeli için Hava Direnç Katsayısına Etki Eden Boyutların ve Akış Kontrol Uygulamalarının Nümerik Yöntemle İncelenmesi

Bir Taşıt Modeli için Hava Direnç Katsayısına Etki Eden Boyutların ve Akış Kontrol Uygulamalarının Nümerik Yöntemle İncelenmesi Bir Taşıt Modeli için Hava Direnç Katsayısına Etki Eden Boyutların ve Akış Kontrol Uygulamalarının Nümerik Yöntemle İncelenmesi * 1 Volkan AKGÜL ve 2 Muammer ÖZKAN * 1 Bartın Üniversitesi Makine Mühendisliği

Detaylı

BOYUTSUZ SAYILAR VE FİZİKSEL ANLAMLARI

BOYUTSUZ SAYILAR VE FİZİKSEL ANLAMLARI BOYUTSUZ SAYILAR VE FİZİKSEL ANLAMLARI Bitlis Eren Üniversitesi Mühendislik Mimarlık Fakültesi Makina Mühendisliği Bölümü Enerji Ana Bilim Dalı Bitlis Türkiye nkalkan@beu.edu.tr Giriş - Boyutsuz Sayılar

Detaylı

Kanal akışında optimize edilmiş ısı alıcıların çarpan jetle ısı transferi ve akış karakteristikleri analizi

Kanal akışında optimize edilmiş ısı alıcıların çarpan jetle ısı transferi ve akış karakteristikleri analizi 43 Kanal akışında optimize edilmiş ısı alıcıların çarpan jetle ısı transferi ve akış karakteristikleri analizi Kenan YAKUT 1, Abdüssamed KABAKUŞ, * Faruk YEŞİLDAL 3, Altuğ KARABEY 4 1 Atatürk Üniversitesi,

Detaylı

Kendi kendine soğuyan kuru tip güç transformatörlerinde sıcaklık dağılımının belirlenmesi

Kendi kendine soğuyan kuru tip güç transformatörlerinde sıcaklık dağılımının belirlenmesi itüdergisi/d mühendislik Cilt:1 Sayı:1 Ağustos 00 Kendi kendine soğuyan kuru tip güç transformatörlerinde sıcaklık dağılımının belirlenmesi Güven KÖMÜRGÖZ *, Nurdan GÜZELBEYOĞLU İTÜ Elektrik Elektronik

Detaylı

BİNA DIŞ YÜZEYLERİNİN GÜNEŞ IŞINIMINI YUTMA ORANLARININ ISI AKISI AÇISINDAN ARAŞTIRILMASI

BİNA DIŞ YÜZEYLERİNİN GÜNEŞ IŞINIMINI YUTMA ORANLARININ ISI AKISI AÇISINDAN ARAŞTIRILMASI PAMUKKALE ÜNİ VERSİ TESİ MÜHENDİ SLİ K FAKÜLTESİ PAMUKKALE UNIVERSITY ENGINEERING COLLEGE MÜHENDİ SLİ K B İ L İ MLERİ DERGİ S İ JOURNAL OF ENGINEERING SCIENCES YIL CİLT SAYI SAYFA : 6 :12 : 2 :167-171

Detaylı

SABİT VE TAKİP SİSTEMLİ GÜNEŞ KOLLEKTÖRLERİNİN ISIL PERFORMANSLARININ HESAPLAMALI AKIŞKANLAR DİNAMİĞİ İLE KARŞILAŞTIRILMASI

SABİT VE TAKİP SİSTEMLİ GÜNEŞ KOLLEKTÖRLERİNİN ISIL PERFORMANSLARININ HESAPLAMALI AKIŞKANLAR DİNAMİĞİ İLE KARŞILAŞTIRILMASI S. Keçel 1/1 (2015) 77 98 77 SABİT VE TAKİP SİSTEMLİ GÜNEŞ KOLLEKTÖRLERİNİN ISIL PERFORMANSLARININ HESAPLAMALI AKIŞKANLAR DİNAMİĞİ İLE KARŞILAŞTIRILMASI Selçuk Keçel Gazi Üniversitesi Mimarlık Fakültesi,

Detaylı

DÜŞÜK KANAT SAYILI DALGIÇ POMPA ÇARKLARINA İLAVE EDİLEN ARA KANATÇIKLARIN POMPA PERFORMANSINA ETKİLERİ

DÜŞÜK KANAT SAYILI DALGIÇ POMPA ÇARKLARINA İLAVE EDİLEN ARA KANATÇIKLARIN POMPA PERFORMANSINA ETKİLERİ Uludağ Üniversitesi Mühendislik-Mimarlık Fakültesi Dergisi, Cilt 13, Sayı 1, 2008 DÜŞÜK KANAT SAYILI DALGIÇ POMPA ÇARKLARINA İLAVE EDİLEN ARA KANATÇIKLARIN POMPA PERFORMANSINA ETKİLERİ Mustafa GÖLCÜ H.

Detaylı

CASA CN 235 UÇAĞININ DIŞ AERODİNAMİK YÜKLERİNİN HESAPLANMASI

CASA CN 235 UÇAĞININ DIŞ AERODİNAMİK YÜKLERİNİN HESAPLANMASI HAVACILIK VE UZAY TEKNOLOJİLERİ DERGİSİ OCAK 25 CİLT 2 SAYI (9-7) CASA CN 235 UÇAĞININ DIŞ AERODİNAMİK YÜKLERİNİN HESAPLANMASI Zafer MERCAN Hava Kuvvetleri Komutanlığı Per.D.Bşk.lığı Bakanlıklar-ANKARA

Detaylı

HAVA DESTEKLİ FLAT FAN NOZULDA SPREY KARAKTERİSTİKLERİNİN BELİRLENMESİ. Sahar AMJADI

HAVA DESTEKLİ FLAT FAN NOZULDA SPREY KARAKTERİSTİKLERİNİN BELİRLENMESİ. Sahar AMJADI HAVA DESTEKLİ FLAT FAN NOZULDA SPREY KARAKTERİSTİKLERİNİN BELİRLENMESİ Sahar AMJADI Yüksek Lisans Tezi Makine Mühendisliği Anabilim Dalı Enerji Bilim Dalı Prof. Dr. Kenan YAKUT 2014 Her hakkı saklıdır

Detaylı

DEÜ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ FEN VE MÜHENDİSLİK DERGİSİ Cilt: 7 Sayı: 1 s. 87-97 Ocak 2005

DEÜ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ FEN VE MÜHENDİSLİK DERGİSİ Cilt: 7 Sayı: 1 s. 87-97 Ocak 2005 DEÜ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ FEN VE MÜHENDİSLİK DERGİSİ Cilt: 7 Sayı: s. 87-97 Ocak 005 BİNA DUVARLARINA UYGULANAN YALITIMIN FARKLI KONUMLARININ ISI KAZANÇ VE KAYIPLARINA OLAN ETKİSİNİN ARAŞTIRILMASI (AN

Detaylı

Sigma 30, 266-280, 2012 Research Article / Araştırma Makalesi NUMERICAL CALCULATION OF CAVITATION BUCKETS FOR 2-D HYDROFOILS

Sigma 30, 266-280, 2012 Research Article / Araştırma Makalesi NUMERICAL CALCULATION OF CAVITATION BUCKETS FOR 2-D HYDROFOILS Journal of Engineering and Natural Sciences Mühendislik ve Fen Bilimleri Dergisi Sigma 30, 266-280, 2012 Research Article / Araştırma Makalesi NUMERICAL CALCULATION OF CAVITATION BUCKETS FOR 2-D HYDROFOILS

Detaylı

Sıcak Sulu Isıtma Sistemlerinde Boru Çaplarının Termoekonomik Optimizasyonu

Sıcak Sulu Isıtma Sistemlerinde Boru Çaplarının Termoekonomik Optimizasyonu Makine Teknolojileri Elektronik Dergisi Cilt: 8, No: 4, 2011 (53-64) Electronic Journal of Machine Technologies Vol: 8, No: 4, 2011 (53-64) TEKNOLOJİK ARAŞTIRMALAR www.teknolojikarastirmalar.com e-issn:1304-4141

Detaylı

ATMOSFERİK GEÇİŞ YAPAN ARAÇ ETRAFINDA NAVIER-STOKES DENKLEMLERİ İLE ÜÇ BOYUTLU HİPERSONİK AKIŞ ANALİZİ

ATMOSFERİK GEÇİŞ YAPAN ARAÇ ETRAFINDA NAVIER-STOKES DENKLEMLERİ İLE ÜÇ BOYUTLU HİPERSONİK AKIŞ ANALİZİ DOI 0.7603/s40690-04-006-y Atmosferik Geçiş Yaan Araç Etrafında Naier-Stokes Denklemleri İle Üç Boyutlu Hiersonik Akış Analizi HAVACILIK VE UZAY TEKNOLOJİLERİ DERGİSİ TEMMUZ 204 CİLT 7 SAYI 2 (7-77) ATMOSFERİK

Detaylı

**' \i TÜRKİYE ATOM ENERJİSİ KURUMU İK *" i /> ÇEKMECE NÜKLEER ARAŞTIRMA VE EĞİTİM MERKEZİ

**' \i TÜRKİYE ATOM ENERJİSİ KURUMU İK * i /> ÇEKMECE NÜKLEER ARAŞTIRMA VE EĞİTİM MERKEZİ TR0400049 **' \i TÜRKİYE ATOM ENERJİSİ KURUMU İK *" i /> ÇEKMECE NÜKLEER ARAŞTIRMA VE EĞİTİM MERKEZİ TR : 334 DAR VE DÜŞEY KANALLARDA AKIŞ VE ISI TRANSFERİNİN DENEYSEL ETÜDÜ NÜKLEER MÜHENDİSLİK H. İ. Arıkan,

Detaylı

Çalışma platformları, bir yükü kaldırmak, ulaşılamayan

Çalışma platformları, bir yükü kaldırmak, ulaşılamayan MKLE Yasin ksungur, Mehmet li Güler İR MKSLI ÇLIŞM PLTORMUNUN TSRIMI VE NLİZİ Yasin ksungur * TO Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi, Makine Mühendisliği ölümü, nkara asinaksungur@ande.com Mehmet li Güler

Detaylı