OLGU E.E., 14 YAŞINDA, ERKEK, KONYA DOÇ. DR. HANDAN DİNÇASLAN AÜTF PEDİATRİK HEMATOLOJİ-ONKOLOJİ BD

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "OLGU E.E., 14 YAŞINDA, ERKEK, KONYA DOÇ. DR. HANDAN DİNÇASLAN AÜTF PEDİATRİK HEMATOLOJİ-ONKOLOJİ BD"

Transkript

1 OLGU E.E., 14 YAŞINDA, ERKEK, KONYA DOÇ. DR. HANDAN DİNÇASLAN AÜTF PEDİATRİK HEMATOLOJİ-ONKOLOJİ BD

2 Aralık 2007 de 10 yaşında sol diz ağrısı yakınması Sol diz MRI da sol femur distalinde kitle Trucut biyopsi Osteosarkom AÜTF ye sevk

3 Evrelendirme çalışmaları Nonmetastatik Toraks CT:Normal TVKS: Primer bölge dışında tutulum yok Kranial CT: Normal

4 Tedavi Preoperatif kemoterapi (VCR, HDMTX, CDDP, ADM) Ekstremite koruyucu cerrahi Nekroz oranı %75

5 Postoperatif kemoterapi Ifosfamid 1.8 g/m²/gün 5 gün 21 günde bir Etoposid 100 mg/m²/gün 5 gün 21 günde bir Toplam 6 kür Aralık 2008 tedavi kesimi

6 ( ) (Tedavi kesiminin 3. yılı) 1 haftadır yorgunluk, halsizlik yakınmaları Yakın zamanda geçirilmiş enfeksiyon yok FM: Solukluk, 2 cm hepatomegali dışında normal

7 ÖN TANINIZ NEDİR? A. Primer hastalık nüksü B. Viral enfeksiyon C. İkincil malignite (Sekonder lösemi)

8 İLK BASAMAKTA HANGİ TETKİKLERİ İSTERSİNİZ? A. Tam kan sayımı ve periferik yayma B. PA akciğer grafisi C. Primer bölge düz grafisi D. Viral belirteçler (EBV, CMV, Parvovirus)

9 Tam kan sayımı: Hb:10 g/dl BK:5200 /mm³ Trombosit: /mm³ PY da %50 blast Kİ aspirasyonu: Hiposellüler kemik iliği, %76 blast (Bir kısmı myeloblast, bir kısmı lenfoblast karakterinde)

10 KEMİK İLİĞİ AKIM SİTOMETRİSİ Yüzeyde: CD33 %65 CD34 %48 CD15 %84 CD38 %96 HLA DR %88 AML-M5 İntrasitoplazmik: Tdt %23 Sitogenetik inceleme: Anomali yok

11 TANI Sekonder akut myeloid lösemi

12 SEKONDER AKUT MYELOİD LÖSEMİ Sekonder akut myeloid ösemi, kanser tedavisi görmüş çocuk ve adölesanlarda gelişebilen nadir olmayan ciddi bir sekonder malign neoplazmdır. En önemli risk faktörleri tedavi ve konak ilişkili özelliklerdir. Felix CA. Leukemias related to treatment with DNA topoisomerase II inhibitors. Med Ped Oncol, Davies SM. Therapy-related leukemia associated with alkylating agents. Med ped Oncol, Blanco JG, et al. Genetic polymorphism in CYP3A5, CYP3A4 and NQO1 in children who developed therapy-related myeloid malignancies. Pharmacogenetics, 2002.

13 SEKONDER AML GELİŞİMİNDE RİSK FAKTÖRLERİ Kategori KT ilaçları Diğer medikasyonlar RT Konağa ait faktörler Spesifik faktör Topoizomeraz II inhibitörleri Alkile edici ajanlar Dexrazoxane Azatioprine G-CSF Predispozan genetik anomaliler Orijinal kanser Felix CA. Leukemias related to treatment with DNA topoisomerase II inhibitors. Med Ped Oncol, Davies SM. Therapy-related leukemia associated with alkylating agents. Med ped Oncol, Tebbi CK, et al. Dexrazoxane-associated risjk for acute myeloid leukemia/myelodysplastic syndrome and other secondary malignancies in pediatric Hodgkin s disease. J Clin Oncol, Relling MV, et al. Granulocyte colony-stimulating factor and the risk of secondary myeloid malignancy after etoposide teratment. Blood, Le Deley MC, et al. Risk of secondary leukemia after a solid tumor in childhood according to the dose of epipodophyllotoxins and anthracyclines. J Clin Oncol, 2003.

14 SEKONDER AKUT MYELOİD LÖSEMİ Yüksek kümülatif dozda alkile edici ajanların sekonder AML ye yatkınlık yarattığı bilinmektedir. Topoizomeraz II inhibitörleri ile ilişkili sekonder AML de en iyi bilinen ajanlar epipodofilotoksinlerdir. Epipodofilotoksinler için kümülatif doz ilişkisi çok kesin değildir. Davies SM. Therapy-related leukemia associated with alkylating agents. Med ped Oncol, Felix CA. Leukemias related to treatment with DNA topoisomerase II inhibitors. Med Ped Oncol, Winick NJ, et al. Secondary acute myeloid leukemia in children with acute lymphoblastic leukemia treated with etoposide. J Clin Oncol, 1993.

15 SEKONDER AKUT MYELOİD LÖSEMİNİN KARAKTERİSTİKLERİ ÖZELLİK EPİPODOFİLOTOKSİNLER ANTRASİKLİNLER ALKİLE EDİCİ AJANLAR Genetik değişiklikler MLL yeniden düzenlenmeleri AML1-ETO CBF -MYH11 PML-RAR PML-RAR AML1-ETO CBF -MYH11 MLL yeniden düzenlenmeleri 5 ve 7. kromozomda monozomi veya parsiyel delesyonlar Sekonder AML gelişimi için latent periyot 2-3 yıl 2-3 yıl 5-7 yıl Yaygın prezentasyon Akut başlangıç AML M4, M5 Akut başlangıç AML M4, M5 Uzamış başlangıç AML M1, M2 APL APL Öncesinde MDS Ek risk faktörleri Haftalık veya haftada 2 kez olan uygulamalarda risk fazla Birbirini takip eden 5 gün bölünmüş dozlarda uygulamalarda risk daha az Düşük dozu uzamış sürede vermek riski azaltabilir Yüksek kümülatif doz Eş zamanlı alkile edici ajan kullanımı Yüksek kümülatif doz Küçük yaş Eş zamanlı epipodofilotoksin kullanımı CYP3A, GST1, TPMT gen polimorfizmleri

16 OSTEOSARKOM SEKONDER MALİGNİTE Osteosarkomlu hastalarda 10 yıllık kümülatif sekonder malignite insidansı %1-4.6 dır. Osteosarkomlu hastalarda bildirilen sekonder malignitelerin çoğunluğu çeşitli organ ve dokulardaki solid tümörlerdir. Osteosarkom sonrası sekonder AML gelişimi daha nadirdir. Pratt CB, et al. Second malignant neoplasms occuring in survivors of osteosarcoma. Cancer, Bacci G, et al. Second malignant neoplasm in patients with osteosarcoma of the extremities treated with adjuvant and neoadjuvant chemotherapy. J Pediatr Hematol Oncol, 2006.

17 Hastamızın almış olduğu kümülatif VP-16 dozu 3 g/m², alkile edici ajan dozu 54 g/m² AML gelişimi için latent periyot 3 yıl Başlangıç akut Fenotip AML-M5 Ailede kanser öyküsü yok Epipodofilotoksinlere sekonder AML?

18 TEDAVİ? A. İndüksiyon tedavisi ile remisyon sağlayarak otolog KİT B. İndüksiyon tedavisi ile remisyon sağlayarak allojeneik KİT C. İndüksiyon tedavisi ile remisyon sağlanıp konsolidasyon verildikten sonra otolog KİT D. İndüksiyon tedavisi ile remisyon sağlanıp konsolidasyon verildikten sonra allojeneik KİT

19 SEKONDER AKUT MYELOİD LÖSEMİDE TEDAVİ Sekonder AML, de-novo AML ye göre kötü gidişli bir durumdur. Olumsuz sitogenetik özellikler Kemoterapi direnci Daha önce alınan tedavilere ve primer hastalığa ait komorbiditeler Çoğu hasta için tek küratif tedavi seçeneği allojeneik KİT dir. Standart tedavilere yanıt verse de cevap kısa sürelidir. Godley LA, et al. Treatment of therapy-related myeloid neoplasms with high-dose cytarabine/mitoxantrone followed by hematopoetic stem cell transplant. Leuk Lymphoma, Litzow MR, et al. Allogeneic transplantation for therapy-related myelodysplastic syndrome and acute myeloid leukemia. Blood, 2010.

20 TEDAVİ AML protokolü CCG 2961 indüksiyon 1.siklus verildi. İda 5 mg/m²/g 4 gün Dexametazon 10 mg/m²/g 4 gün ARA-C 200 mg/m²/g 4 gün VP mg/m²/g 4 gün 6-TG 60 mg/m²/g 4 gün Tedavinin 7. günüde FEN gelişti. İndüksiyon 2. siklus 10. gün verilemedi. 14. gün yapılan Kİ yanıtı M2 yanıt (%14 blast)

21 TEDAVİ İndüksiyon 2.siklus, 1 hafta gecikmeli olarak 15. gün verildi. Dauno 20 mg/m²/g 4 gün Dexametazon 10 mg/m²/g 4 gün ARA-C 200 mg/m²/g 4 gün VP mg/m²/g 4 gün 6-TG 60 mg/m²/g 4 gün Tedavi sonrası FEN ve hepatosplenik Candidiasis gelişti. Dirençli seyretmesi nedeniyle antifungal tedaviyle birlikte interferon başlandı. KT nin 35. günü yapılan Kİ remisyonda Interferon gamma and granulocyte-macrophage colony-stimulating factor for the treatment of hepatosplenic candidosis in patients with acute leukemia.clinical Infectious Diseases, 26:239-40,1998.

22 TEDAVİ Geçirmekte olduğu mantar enfeksiyonu nedeniyle kemoterapisi modifiye edildi. Alması gereken yüksek doz ARA-C yerine bölünmüş dozlarda toplam 1 g/m2 olacak şekilde ARA-C ve ardından 6000 U/m2 L-Asp verildi. Bu tedavinin 1. ayında yapılan kemik iliği remisyonda bulunan hastaya candida enfeksiyonunun da kontrol altında olması nedeniyle kendi protokolü ile devam edildi.

23 TEDAVİ Önceki tedaviden 45 gün sonra CCG 2961 konsolidasyon kısmı (FLAG) başlandı. Fludarabin yükleme 10.5 mg/m²/g, ardından 30.5 mg/m²/g 2 gün ARA-C yükleme 390 mg/m²/g, ardından 100 mg/m²/sa 72sa İda 10 mg/m²/g 3 gün Bu tedavinin ardından 13. günde akut pankreatit gelişti. Tedavinin 40. gününde yapılan kemik iliği remisyonda bulundu.

24 TEDAVİ Hastanın ikincil AML olması nedeniyle allojeneik kök hücre transplantasyonu için akraba taramaları yapıldı ve tam uygun akraba vericisi bulunamadı. Tam uygun akraba dışı verici aramaları sonucunda uygun donör bulunmasına rağmen aile transplantasyonu kabul etmedi. Protokolün intensifikasyon kısmını da tamamlayan hastanın tedavisi kesilerek izleme alındı. Halen tedavisiz 1. yılında olup remisyonunu korumaktadır.

25

ÇOCUK VE GENÇLERDE AKUT MİYELOİD LÖSEMİDE TANI VE TEDAVİ REHBERİ

ÇOCUK VE GENÇLERDE AKUT MİYELOİD LÖSEMİDE TANI VE TEDAVİ REHBERİ ÇOCUK VE GENÇLERDE AKUT MİYELOİD LÖSEMİDE TANI VE TEDAVİ REHBERİ Giriş Çocuk ve adolesanlarda akut miyeloid lösemi (AML) lösemilerin %15-20 sini oluşturur. İnsidansı her yıl milyonda 5-7 dir. İki yaş insidansın

Detaylı

Kronik Myeloid Lösemi ve Diğer Myeloproliferatif Hastalıklar

Kronik Myeloid Lösemi ve Diğer Myeloproliferatif Hastalıklar 1945 ANKARA ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ ÇOCUK SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI Kronik Myeloid Lösemi ve Diğer Myeloproliferatif Hastalıklar Dr. Talia İleri Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Pediatrik Hematoloji

Detaylı

Deneysel Hematoloji / Gen Tedavisi / Rejeneratif Tıp / Hücresel Tedaviler

Deneysel Hematoloji / Gen Tedavisi / Rejeneratif Tıp / Hücresel Tedaviler Poster Bildiriler Deneysel Hematoloji / Gen Tedavisi / Rejeneratif Tıp / Hücresel Tedaviler Abstract:0320 [P-001] FİSETİN, HESPERETİN VE VİTEKSİN İN KRONİK MYLEOİD LÖSEMİ HÜCRELERİ ÜZERİNE ETKİLERİ. Aysun

Detaylı

ABLATİF OLMAYAN ALLOJENEİK HEMATOPOETİK KÖK HÜCRE TRANSPLANTASYONU: ENDİKASYONLARI VE KARŞILAŞILAN SORUNLAR

ABLATİF OLMAYAN ALLOJENEİK HEMATOPOETİK KÖK HÜCRE TRANSPLANTASYONU: ENDİKASYONLARI VE KARŞILAŞILAN SORUNLAR TÜRK HEMATOLOJİ DERNEĞİ HematoLog 2011: 1 1 Dr. Burak Uz Dr. Hakan Göker Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Erişkin Hematoloji Bilim Dalı, Ankara e-mail: hgoker1@yahoo.com Tel: 0312 305 15 43 Anahtar

Detaylı

Akut Lösemiler. 86 XXXIII. Ulusal Hematoloji Kongresi Bildiri Özetleri Kitabı

Akut Lösemiler. 86 XXXIII. Ulusal Hematoloji Kongresi Bildiri Özetleri Kitabı Akut Lösemiler Bildiri: 73 Poster No: P000 ADOLESAN AKUT LENFOBLASTİK LÖSEMİSİNDE İNDÜKSİYONDA YÜKSEK DOZ STEROİD KULLANIMI İLE ARTMIŞ SAĞKALIM: Şule Ünal, Aytemiz Gürgey, Selin Elmas, Sevgi Yetgin, Murat

Detaylı

08-10 Mart 2012, ANTALYA

08-10 Mart 2012, ANTALYA Bildiri Özetleri AKUT LÖSEMİ Bildiri: 089 P001 GRİ TROMBOSİT SENDROMLU VERİCİDEN YAPILAN ALLOGENEİK NAKİL SONRASI, GRİ TROMBOSİTLİ HEMATOPOETİK ENGRAFTMAN. Abdullah Katgı 1, Pınar Ataca 2, Selda Kahraman

Detaylı

T.C. ERCİYES ÜNİVERSİTESİ ECZACILIK FAKÜLTESİ

T.C. ERCİYES ÜNİVERSİTESİ ECZACILIK FAKÜLTESİ 1 T.C. ERCİYES ÜNİVERSİTESİ ECZACILIK FAKÜLTESİ HODGKİN LENFOMA, NON HODGKİN LENFOMA, MULTİPLE MYELOMA, AKUT LENFOBLASTİK LÖSEMİ, AKUT MYELOBLASTİK LÖSEMİ HASTALARININ TEDAVİLERİ SIRASINDA GÖZLENEN İLAÇ

Detaylı

Multipl Myeloma: ALLOJENEİK KÖK HÜCRE NAKLİ

Multipl Myeloma: ALLOJENEİK KÖK HÜCRE NAKLİ Multipl Myeloma: ALLOJENEİK KÖK HÜCRE NAKLİ Prof. Dr. Fevzi ALTUNTAŞ Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Tıp Fakültesi İç Hastalıkları ABD/Hematoloji BD Öğretim Üyesi Ankara Onkoloji Eğitim ve Araştırma Hastanesi

Detaylı

Akut Lösemiler. XXXIV. Ulusal Hematoloji Kongresi Bildiri Özetleri Kitabı

Akut Lösemiler. XXXIV. Ulusal Hematoloji Kongresi Bildiri Özetleri Kitabı Poster Bildirileri Akut Lösemiler Bildiri: 49 Poster No: P00 YAŞLI (60 YAŞ ÜZERİ) AKUT MİYELOBLASTİK LÖSE- MİLİ HASTALARDA YÜKSEK DOZ SİTOZİN ARABİNO- ZİD İLE İDAME TEDAVİSİ Zahit Bolaman, Gürhan Kadıköylü,

Detaylı

HEMATOPOETİK KÖK HÜCRE TRANSPLANTASYONU UYGULANAN HASTALARDA SEMPTOMLARIN VE BAKIM GEREKSİNİMLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ

HEMATOPOETİK KÖK HÜCRE TRANSPLANTASYONU UYGULANAN HASTALARDA SEMPTOMLARIN VE BAKIM GEREKSİNİMLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ T.C İSTANBUL BİLİM ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ HEMŞİRELİK YÜKSEK LİSANS PROGRAMI HEMATOPOETİK KÖK HÜCRE TRANSPLANTASYONU UYGULANAN HASTALARDA SEMPTOMLARIN VE BAKIM GEREKSİNİMLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ

Detaylı

[SERAP KARAMAN] BEYANI

[SERAP KARAMAN] BEYANI Araştırma Destekleri/ Baş Araştırıcı 10. Ulusal Pediatrik Hematoloji Kongresi 3 6 Haziran 2015, Ankara [SERAP KARAMAN] BEYANI Sunumum ile ilgili çıkar çatışmam yoktur. Çalıştığı Firma (lar) Danışman Olduğu

Detaylı

Çocukluk Çağı Akut Lenfoblastik Lösemileri

Çocukluk Çağı Akut Lenfoblastik Lösemileri Kocatepe Tıp Dergisi Kocatepe Medical Journal 16: 83-89/Ocak 2015 DERLEME / REVIEW Çocukluk Çağı Akut Lenfoblastik Lösemileri Childhood Acute Lymphoblastic Leukemia Kadir YÜMLÜ Türkiye Kamu Hastaneler

Detaylı

HematoLog TÜRK HEMATOLOJİ DERNEĞİ 2013: 3 2. Dr. Rejin Kebudi. Anahtar Sözcükler

HematoLog TÜRK HEMATOLOJİ DERNEĞİ 2013: 3 2. Dr. Rejin Kebudi. Anahtar Sözcükler TÜRK HEMATOLOJİ DERNEĞİ 2013: 3 2 Dr. Rejin Kebudi İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi, Pediatrik Hematoloji-Onkoloji BD ve İstanbul Üniversitesi Onkoloji Enstitüsü, Pediatrik Hematoloji-Onkoloji

Detaylı

30 Mayıs 1 Haziran 2014. Konuşma Özetleri ve Bildiriler

30 Mayıs 1 Haziran 2014. Konuşma Özetleri ve Bildiriler 30 Mayıs 1 Haziran 2014 Konuşma Özetleri ve Bildiriler BİLİMSEL SEKRETERYA Doç. Dr. Ener Çağrı Dinleyici Uzm. Dr. Ayşe Bozkurt Turhan Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Çocuk Hematolojisi ve Onkolojisi Bilim

Detaylı

Multipl miyelomda ilk allojeneik kök hücre

Multipl miyelomda ilk allojeneik kök hücre Konuşma Metinleri Multiple Miyelomda Allojeneik Kök Hücre Transplantasyonu Levent Ündar Akdeniz Üniversitesi Hematoloji Bilim Dalı, Antalya Multipl miyelomda ilk allojeneik kök hücre transplantasyonu

Detaylı

Hematopoetik kök hücre nakli (HKHN) malign

Hematopoetik kök hücre nakli (HKHN) malign HEMATOPOETİK KÖK HÜCRE NAKLİ SONRASI GEÇ YAN ETKİLER Musa Karakükçü Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi, Kayseri Hematopoetik kök hücre nakli (HKHN) malign ve benign hematolojik hastalıklarda yaygın kullanılan

Detaylı

Arşiv Kaynak Tarama Dergisi Archives Medical Review Journal

Arşiv Kaynak Tarama Dergisi Archives Medical Review Journal Arşiv Kaynak Tarama Dergisi Archives Medical Review Journal Allojenik Hematopoetik Kök Hücre Transplant Alıcılarında Viral İnfeksiyonların Yönetimi Management of Viral Infections in Allogenic Hematopoietic

Detaylı

KRONİK LENFOSİTİK LÖSEMİ

KRONİK LENFOSİTİK LÖSEMİ ULUSAL TANI VE TEDAVİ KILAVUZU 2012 KRONİK LENFOSİTİK LÖSEMİ I. BÖLÜM TANI VE TEDAVİ KILAVUZU 2 ULUSAL TANI VE TEDAVİ KILAVUZU 2012 KRONİK LENFOSİTİK LÖSEMİ TANI VE TEDAVİ KILAVUZU KRONİK LENFOSİTİK LÖSEMİ

Detaylı

YAŞAM KALİTESİ: GEÇ YAN ETKİLER

YAŞAM KALİTESİ: GEÇ YAN ETKİLER YAŞAM KALİTESİ: GEÇ YAN ETKİLER Şahika Zeynep Akı Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Hematoloji Bilim Dalı, Ankara Hematopoetik kök hücre nakli (HKHN) şifa şansı veren bir tedavi seçeneği olarak pek çok hematolojik

Detaylı

I. BÖLÜM KRONİK MİYELOİD LÖSEMİ (KML) TANI VE TEDAVİ KILAVUZU ULUSAL TANI VE TEDAVİ KILAVUZU 2013

I. BÖLÜM KRONİK MİYELOİD LÖSEMİ (KML) TANI VE TEDAVİ KILAVUZU ULUSAL TANI VE TEDAVİ KILAVUZU 2013 ULUSAL TANI VE TEDAVİ KILAVUZU 2013 KRONİK MİYELOİD LÖSEMİ (KML) I. BÖLÜM TANI VE TEDAVİ KILAVUZU 2 ULUSAL TANI VE TEDAVİ KILAVUZU 2012 KRONİK LENFOSİTİK LÖSEMİ TANI VE TEDAVİ KILAVUZU KRONİK MİYELOİD

Detaylı

T.C. PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ İÇ HASTALIKLARI ANABİLİM DALI

T.C. PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ İÇ HASTALIKLARI ANABİLİM DALI T.C. PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ İÇ HASTALIKLARI ANABİLİM DALI OTOLOG KÖK HÜCRE NAKLİ YAPILAN HEMATOLOJİK MALİGNİTELİ HASTALARDA ANTİMİKROBİYAL PROFİLAKSİNİN ÖNEMİ (UZMANLIK TEZİ) TEZ DANIŞMANI:

Detaylı

P069 Akciğer Aspergillus İnfeksiyonunun Tedavisinde Kombine Tedavinin Yararlarına Bir Örnek: ANLL li Bir Hastanın Fungal Öyküsü

P069 Akciğer Aspergillus İnfeksiyonunun Tedavisinde Kombine Tedavinin Yararlarına Bir Örnek: ANLL li Bir Hastanın Fungal Öyküsü P069 Akciğer Aspergillus İnfeksiyonunun Tedavisinde Kombine Tedavinin Yararlarına Bir Örnek: ANLL li Bir Hastanın Fungal Öyküsü A. Akçay 1, S. Anak 1, Ö. Devecioğlu 1, Z. Karakaş 1, A. Çelik 2, B. Bakır

Detaylı

OLGU SUNUMU KEMİK İLİĞİ NAKLİ ÜNİTESİNDE YATAN ÜÇ OLGUDA NOZOKOMİYAL SOLUNUM SİNSİTYAL VİRUS ENFEKSİYONU

OLGU SUNUMU KEMİK İLİĞİ NAKLİ ÜNİTESİNDE YATAN ÜÇ OLGUDA NOZOKOMİYAL SOLUNUM SİNSİTYAL VİRUS ENFEKSİYONU MİKROBİYOL MİKROBİYOLOJİ BÜL 2008; 42: BÜLTENİ 359-364 359 OLGU SUNUMU KEMİK İLİĞİ NAKLİ ÜNİTESİNDE YATAN ÜÇ OLGUDA NOZOKOMİYAL SOLUNUM SİNSİTYAL VİRUS ENFEKSİYONU CASE REPORT NOSOCOMIAL RESPIRATORY SYNCYTIAL

Detaylı

Bildiri Özetleri 189

Bildiri Özetleri 189 Bildiri Özetleri 189 Akut Lösemi Poster No: 0001 ANKARA NUMUNE EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ KEMİK İLİĞİ NAKİL ÜNİTESİNDE VERİCİ ALICI KAN GRUBU UYUŞMAZLIĞI OLAN HASTALARDA ALLOJENİK KÖK HÜCRE NAKLİ DENEYİMİ

Detaylı

Allojenik hematopoietik kök hücre transplantasyonu

Allojenik hematopoietik kök hücre transplantasyonu Konuşma Metinleri Allojenik Hematopoietik Kök Hücre Naklinin İmmünobiyolojisi Emin Kansu Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi ve Onkoloji Enstitüsü, Ankara Allojenik hematopoietik kök hücre transplantasyonu

Detaylı

Arşiv Kaynak Tarama Dergisi

Arşiv Kaynak Tarama Dergisi Arşiv Kaynak Tarama Dergisi Archives Medical Review Journal Hematopoetik Kök Hücre Naklinde Tüm Vücut Işınlama Total Body Irradiation in Hematopoietic Stem Cell Transplantation Fundagül Andiç Çukurova

Detaylı

Türkiye de multipl myelom tedavisindeki sorunlar. Prof Dr Sevgi Kalayoğlu-Beşışık sevgikalayoglu@yahoo.com

Türkiye de multipl myelom tedavisindeki sorunlar. Prof Dr Sevgi Kalayoğlu-Beşışık sevgikalayoglu@yahoo.com Türkiye de multipl myelom tedavisindeki sorunlar Prof Dr Sevgi Kalayoğlu-Beşışık sevgikalayoglu@yahoo.com Multipl myelom multisistemik bir hastalıktır Yaşla birlikte görülme sıklığı artar. MM hücreleri

Detaylı

ASH ve ASCO Toplantıları Derlemesi. Dr. İbrahim Barışta

ASH ve ASCO Toplantıları Derlemesi. Dr. İbrahim Barışta ASH ve ASCO Toplantıları Derlemesi Dr. İbrahim Barışta Febril Nötropeni Sempozyumu, 23 Şubat 2008 Non- Hodgkin Lenfoma GELA-LNH 98.5 Çalışması Median 5 Yıllık İzlem 1.0 Olaysız Sağkalım 1.0 Genel Sağkalım

Detaylı

KÖK HÜCRE NAKLİNDE HASTA DEĞERLENDİRMESİ VE BAKIM

KÖK HÜCRE NAKLİNDE HASTA DEĞERLENDİRMESİ VE BAKIM C.Ü. Hemşirelik Dergisi 2008, 12(3) KÖK HÜCRE NAKLİNDE HASTA DEĞERLENDİRMESİ VE BAKIM Sevgi SUN KAPUCU *, Yasemin KARACA** ÖZ Hematopoietik kök hücre nakli ve bununla ilişkili olarak kullanılan yüksek

Detaylı

MEDROKSİPROGESTERON ASE- TAT`IN ETKİLERİ: F.

MEDROKSİPROGESTERON ASE- TAT`IN ETKİLERİ: F. MEDROKSİPROGESTERON ASE- TAT`IN ETKİLERİ: F. Aydın, F.Özdemir, M. Yılmaz 2, S.S. Kartı 2, M. Sönmez 2, H. Kavgacı, E. Ovalı 2. Karadeniz Teknik Üniversitesi Tıp Fakültesi Medikal Onkoloji Bilim Dalı 2

Detaylı