Yrd. Doç. Dr. Utku ALTUNÖZ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Yrd. Doç. Dr. Utku ALTUNÖZ"

Transkript

1 I FİNANSAL KRİZLER, ERKEN UYARI SİSTEMLERİ ve 2008 KRİZİ için TR-ABD ÖRNEĞİ Yrd. Doç. Dr. Utku ALTUNÖZ

2 Yay n No : 2851 İşletme-Ekonomi Dizisi : Baskı - Şubat 2013 İSTANBUL ISBN Copyright Bu kitab n bu bas s n n Türkiye deki yay n haklar BETA Bas m Yay m Da t m A.fi. ye ait tir. Her hak k sak l d r. Hiç bir bö lü mü ve pa rag ra f k s men ve ya ta ma men ya da özet ha lin de, fotokopi, faksimile ve ya baflka herhangi bir flekilde ço alt lamaz, da t lamaz. Normal ölçüyü aflan iktibaslar yap lamaz. Normal ve kanunî iktibaslarda kaynak gösterilmesi zorunludur. Dizgi Baskı - Cilt Kapak Tasar m : Beta Bas m A.fi. : Net K rtasiye tan. ve Matbaa San. Tic. Ltd. fiti. Taksim Cad. Yo urtçu Faik Sok. No: 3 Taksim Beyo lu/ STANBUL (Sertifika No: 13723) Tel: ( ) : Müge Günbaş Beta BASIM YAYIM DA ITIM A.fi. Narl bahçe Sokak Damga Binas No: 11 Ca alo lu - STANBUL Tel : (0-212) Fax: (0-212)

3 III Annem Meral Altunöz ve babam Hasip Altunöz e

4 IV

5 V ÖZET Çalışmada 2008 Krizi, kriz teorileri, İktisat düşünce okulları ve ekonometrik kriz modelleri çerçevesinde ele alınmıştır. Geleneksel kriz teorileri ve tek bir iktisat düşünce okulu ile açıklanamayacağı anlaşılan 2008 Krizinin Türkiye için erken uyarı ve rip ve rmediği gerek geleneksel KLR Sinyal Yaklaşımı gerekse Logit-Probit modeller ile test edilmiştir. Ekonometrik analiz öncesi ABD ile Türkiyedeki öncü kriz göstergeleri grafiksel analiz yöntemi ile incelenmiş ve krizin ABD de Türkiye ye göre çok daha güçlü hissedildiği karşılaştırmalı olarak gözlenmiştir. Probit-Logit modelleri, ve 2001 krizi ve 2008 krizlerine yönelik ilişki çıkarabilmek için ve ri seti 1996 Ocak Kasım dönemini kapsamaktadır. ve riler aylık alınmıştır. Değişkenler olarak Bankacılık Kesimi ve rilen Krediler, TUFE, İhracatın İthalatı Karşılama Oranı, Brüt Rezervler, Vadesiz Döviz Tevdiat Hesabı, İç Borç Stoku ve Otomotiv Üretimi, değişkenleri kullanılmış ve probit-logit modellerle erken uyarı sistemi arasındaki ilişki sınanmıştır. Genişletilmiş Dickey Fuller Testi sonuçlarına göre Logit modelde diğer değişkenler sabitken iç borç stoklarındaki artışın, ihracatın ithalatı karşılama oranındaki artışın ve vadesiz döviz tevdiat hesabındaki artışın krize ilişkin ve rilen sinyal olasılığını artırdığı sonucuna ulaşılmıştır. Probit modelde ise yalnızca vadesiz döviz tevdiat hesabındaki artışının, diğer değişkenler sabitken, krize ilişkin ve rilen sinyal olasılığını artırdığı sonucuna ulaşılmıştır Sinyal yaklaşımında ise Türkiye Ekonomisi nin 2002: :12 dönemi, devamlı kullanılan Yurt içi krediler, büyüme oranı, rezerv yeterliliği, ihracat, sanayi üretim endeksi, reel efektif döviz kuru, ithalat, dış ticaret dengesi, reel faiz oranı ve cari işlemler dengesi değişkenleri kullanılmış ve bileşik öncü gösterge endeksinin 2008 krizini öngörmede başarılı olduğunu ve seçilen öncü göstergelerin bütün olarak krizi öngörmede iyi performans sergilediğini göstermektedir. Anahtar Kelimeler: Kriz, Erken Uyarı Sinyali, Genişletilmiş Dickey Fuller Testi, Probit-Logit model

6 VI

7 VII ÖNSÖZ Doktora tezim Yaklaşık 3 yıllık bir çalışmanın ürünüdür. Geniş bir literatür taraması yapılarak hazırlanan bu çalışma sırasında, her ne kadar 2008 krizi nedeniyle Türkçe hazırlanan çalışma sayısında artış olsa da, Türkçe kaynakların yetersizliği dikkatimden kaçmamıştır. Lisans ve yüksek lisans öğrenimim boyunca ekonometri dersi almamam ve tez süresince ekonometriyi öğrenmem sürecin yaklaşık 1 yıl uzamasına neden olmuştur. Çalışmada finansal kriz modelleri açıklanırken, ardından gerçekleşen krizlere değinilerek konunun daha iyi anlaşılması sağlanmıştır. Yine aynı şekilde bankacılık krizleri konusunun ardından, gerçekleşen önemli bankacılık krizleri detaylı olarak irdelenmiştir. Teorik açıklamaların ardından, 2008 krizinin oluşum süreci tüm detayları ile ele alınmış ve Türkiye-ABD örneği olarak grafiksel eğilimleri analiz edilmiştir. Bu çalışmada bir kısım ekonomist tarafından iddia edildiği gibi, ekonometrik modellerin krizlerin öngörülmesinde çok önemli pay sahibi olduğu tezinin aksine, söz konusu modellerin tutarsız sonuçlar ve rdiği tezi vurgulanmaktadır. Kriz dönemlerinden önce grafiksel analizlerin, finansal krizlerin önceden tahmininde daha güçlü ve rilere ulaşabileceğimiz, çalışmamızda açıkça görülebilmektedir. Çalışmada 4 farklı yöntemin kullanılması çalışmanın güvenilirliğini daha da arttırmıştır Krizinin patlak ve rmesi ve çalışmamı bitirdiğim 2012 yılının son aylarında krizin hala devam ediyor olması finansal krizlere olan ilgiyi arttırmıştır. Bu krizin üstesinden gelinememişken Yunanistan ın ve ardından diğer Avrupa ülkelerinin borç krizi ile boğuşmaya başlaması, finansal krizlere olan ilgiyi perçinlemiştir. Bu nedenle çalışma hazırlarken sadece akademisyenler değil, ekonomiye ilgi duyan her kesim hedef alınmıştır. Çalışmanın yazılması aşamasında ve uygulama bölümde sürekli yardımlarını aldığım danışman hocam Prof. Dr. Serdar ONGAN a, ve Prof. Dr. Kaya ARDIÇ hocama teşekkürü borç bilirim. Doktora eğitimim süresince doktora başarı bursu ile yaptığım çalışmaları destekleyen İstanbul Ticaret

8 VIII Odasına teşekkür ederim. Çalışmamın siz değerli okuyucularıma ulaşmasını sağlayan Beta Yayıncılığa ve değerli sahibi Seyhan SATAR a teşekkür ederim. Her konuda desteklerini yanımda hissettiğim biricik Annem Meral Altunöz e ve biricik babam Hasip Altunöz e bu süreçte bana gösterdikleri anlayış ve sabır için teşekkür ederim.

9 IX İÇİNDEKİLER ÖZET...V ÖNSÖZ... VII İÇİNDEKİLER...IX GRAFİKLER LİSTESİ...XVIII ŞEKİLLER LİSTESİ...XXII TABLOLAR LİSTESİ...XXIII KISALTMALAR LİSTESİ... XXVII GİRİŞ BÖLÜM FİNANSAL KRİZ TANIMI ve FİNANSAL KRİZLERİ ANLAYABİLMEK İÇİN BİLİNMESİ GEREKEN TEMEL KAVRAMLAR 1.1. Finansal krizin Tanımı ve Finansal Krizleri Anlayabilmek İçin Bilinmesi Gereken Bazı Kavramlar Krizlerin Özellikleri ve Oluşum Süreci Körlük Tembellik Yanlış Karar ve Faaliyetler Asimetrik Bilgi: (Asimetric Information) Ters Seçim (Adverse Selection) Ahlaki Tehlike (Moral Hazard) Kredi Tayınlaması (Credit Rationing) Sinyal ve rme (Signaling) Screening (ayırt etme-ekranlama)... 11

10 X 1.2. Uluslar Arası Para Sistemleri ve Tarihsel Gelişimi Altın Standardı Sistemi ( ) Bretton Woods Sistemi ( ) Bretton Woods Sonrası Dönem ABD Finans Sisteminin Denetim Mekanizması, Sistemi Küresel Krize Sürükleyen Finansal Enstrümanlar ve Fed in Yeni Politika Araçları Federal Mevduat Sigorta Kurumu (Federal Deposit Insurance corporation-fdic) Sorunlu Varlıkları Kurtarma Programı: (Troubled Asset Relief Program-TARP) ABD Sermaye Piyasa Kurulu (Securuties and Exchange Comission-SEC) Varlığa Dayalı Finansman Bonosu (Asset Backed Commercial Papers-ABCP) Teminatlı Kredi servisi (Collateralized Loan Obligation CLO) Finansman Bonosu (Comercial Paper) Kredi Temerrüt riski (Credit Default Swap-CDS) Kaldıraçlı Satın Alma (Leveraged Buyouts LBO) Yapılandırılmış Yatırım Araçları (Structured Investment ve hicle SIV) Vadeli İhale Olanağı(Term Auction Facility TAF) Varlığa Dayalı Ticari Kâğıt Para Piyasası Yatırım Fonu Olanağı (Asset-Backed Commercial paper Money Market Mutual Fund Liquidity Facility ABCPMMLF) Piyasa Yapıcısı Kredi Olanağı (Primary Dealer Credit Facility PDCF) Vadeli Menkul Değerler Borç ve rme Olanağı (Term Securities Lending Facility TSLF) Ticari Kâğıt Fonlama Olanağı (Commercial Paper Funding Facility CPFF)... 23

11 XI Para Piyasası Yatırımcı Fonlama Olanağı (Money Market Investor Funding Facility MMIFF) Vadeli Varlığa Dayalı Menkul Kıymetler Borç Olanağı (Term Asset- Backed Securities Loan Facility TALF) BÖLÜM FİNANSAL KRİZLERİN TEORİK ALTYAPISI 2.1. Klasik Yaklaşımda Finansal Krizler Say ve Piyasalar Yasası Ricardo nun Bunalımlar Görüşü Malhus ve Efektif Talep Marksist Yaklaşımda Finansal Krizler Neo-klasik (Marjinalist)Yaklaşımda Finansal Krizler: İlk Marjinalistler: William Stanley Jevons,Carl Menger ve Leon Walras İkinci Nesil Marjinalistler: Marshall ve Fisher Avusturyalılar: Mises, Hayek, Schumpeter Yeni Keynesci Yaklaşımda Finansal Krizler Keynes ve Bankacılık sistemi Yeni Keynesyen Yaklaşımda Finansal Krizler Post Keynesyen Yaklaşımda Finansal Krizler, Finansal Kırılganlık Hipotezi ve Minsky Anı Hedge Finansman Spekülatif Finansman Ponzi Finansman (Saadet Zinciri) Parasalcı (Monetarist) Yaklaşımda Finansal Krizler Rasyonel Beklentiler Kuramında Finansal Krizler... 53

12 XII 3. BÖLÜM DÖVİZ (PARA) ve BANKACILIK KRİZLERİ 3.1. Birinci Nesil Kriz Modelleri (Latin Tipi Kriz Modelleri) Rezerv Seviyesi ve Spekülatif Atağın Zamanlaması Birinci Nesil Krizlere örnek olay 1:1980 Latin Amerika Krizleri Meksika Krizi Birinci Nesil Krizlere Örnek Olay 2: 1994 Türkiye Krizi İkinci Nesil Kriz Modelleri Kendi Kendini Besleyen beklentiler ve Çoklu Dengeler: Uyumsuzluk konuları: (İhtilaflı Konular) Sürü Psikolojisi (Herd Behaviour) Bulaşıcılık (Contagion, Sirayet) İkinci Nesil Krizlere Örnek Olay 1: Avrupa Döviz Kuru Mekanizması Krizi (Exchange Rate Mechanism Crisis) İkinci Nesil Krizlere Örnek Olay 2: 1994 Meksika Krizi (Tekila Krizi) Üçüncü Nesil Kriz modelleri Üçüncü Nesil Krizlere Örnek Olay: Asya Krizi Bankacılık Krizleri Bankacılığın Riske Açık Yapısı Finansal Serbestleşme (Finansal Liberalizasyon) ve (De) Regülasyon Finansal Baskılama (Financial Repression) Finansal Derinleşme (Financial Deepening) Deregülasyon Finansal Serbestleşmeyi Destekleyen Yaklaşımlar McKinnon-Shaw Modeli (Liberal Yaklaşım) Kapur Modeli...116

13 XIII Finansal Serbestleşmeyi Eleştiren Yaklaşımlar Yeni Yapısalcı Yaklaşım ve Taylor Modeli Neo-Keynesyen Yaklaşım Post-Keynesyen Yaklaşım Tesadüfi Çekme Riski (Random Withrawal Risk) Makro ekonomik yapı ve Bankacılık Krizlerindeki Rolü Bankacılık Krizlerine Karşı Alınabilecek Önlemler Son Durak Borç Mercii (Lender of Last Resort) Mevduat Sigortası Riske Dayalı Primler (Riske Göre Prim Ödemesi) Batmayacak Kadar Büyük (Too Big To Fail) (Re) Regülasyon Dar ve Serbest Bankacılık Mevduat Sigorta Sisteminin Tamamen kaldırılması Mevduat Sigorta Sisteminin Özel Sektöre Devredilmesi Şili Krizi Brezilya Krizi Meksika Krizi (Tekila Krizi) Asya Krizi Rusya Krizi Kasım 2000 Krizi Şubat 2001 Krizi BÖLÜM FiNANSAL KRiZLERiN TAHMiNiNDE istatistiki MODELLER ve ÖNCÜ GÖSTERGELERLE ERKEN UYARI SİSTEMLERİ 4.1. Finansal Krizlerin Tahmininde Kullanılan Ampirik Yaklaşımlar Erken Uyarı Göstergeleri (Öncü Göstergeler)...168

14 XIV Erken Uyarı Sistemleri: Standart Yaklaşımlar Sinyal Yaklaşımı Methodu: Göstergelerin Anlamlılıklarının Analizi Sinyal Yaklaşımı ile ilgili Örnek Ampirik Çalışmalar Doğrusal Olasılık Modeli (DOM) Probit Model ve Model ile ilgili Örnek Ampirik Çalışmalar Logit Model ve Model ile ilgili Örnek Ampirik Çalışmalar Probit ve Logit Modellerin Karşılaştırılması Erken Uyarı Sistemleri: Yeni Yaklaşımlar Panel ve ri Analizi ile Krizlerin Öngörülebilirliği ve Örnek Ampirik Çalışmalar Fisher in Discriminant (Ayırma) Analizi ile Finansal Krizlerin Öngörülebilirliği ve Örnek Ampirik Çalışmalar Kümeleme (Cluster) Analizi ile Finansal Krizlerin Öngörülebilirliği ve Örnek Ampirik Çalışmalar Sürekli Modelleme Yaklaşımı (Continuous Modelling Approach) ile Finansal Krizlerin Öngörülebilirliği ve Örnek Ampirik Çalışmalar Yapay Sinir Ağları Yaklaşımı ile Finansal Krizlerin Öngörülebilirliği ve Örnek Ampirik Çalışmalar Markov Geçiş Modellemesi ile Finansal Krizlerin Öngörülmesi ve Örnek Ampirik Çalışmalar Finansal Krizlerin Öngörülmesi için Yapılan Diğer Ampirik Çalışmalarla İlgili Literatür...205

15 XV 5. BÖLÜM 2008 KÜRESEL KRİZİNİN NEDENLERİ, GELİŞİMİ ve TÜRKİYE ile ABD AÇISINDAN SONUÇLARI 5.1. Küresel Krizin Nedenleri: Yüksek Likidite Menkul Kıymetleştirme ve Borcun Sirayeti Faiz Oranları Reyting Kuruluşlarının yetersizlikleri Çin Alan Greenspan Politikaları IMF ve Dünya Bankası Politikaları Türev Ürünler Küresel Kriz ve ABD ABD Ekonomisini Krize Götüren Önemli Finansal Başarısızlıklar: Bearn Stearn İflası: Panik, Zararına Satış ve Risk Lehman Brothers ın İflası Merrill Lynch in Bank of America ya Satılması American International Group un Kurtarılması Mutual Bank ın Sonu Wachovia Bank ın Faaliyetlerinin Sona Ermesi ABD Hükümetinden Kurtarma Paketi ve İlgili Düzenlemeler (12 Ekim 2008) Citigroup ta Tehlike Çanları ve ABD Hükümetinin Yeni Önlemler Alması Yılına Girerken Citigroup a İkinci Yardımın Yapılması Obama Hükümeti Krize El Atıyor: İkinci Büyük Teşvik ABD Kaynaklı Küresel Kriz in Dünyaya Sirayeti (Yayılması) İngiltere Küresel Krizin Etkisinde...240

16 XVI Belçika, Fransa ve Lüksemburg Küresel Krizin Etkisinde İzlanda Küresel Krizin Etkisinde İrlanda Küresel Krizin Etkisinde Almanya Küresel Krizin Etkisinde Diğer Belli Başlı Avrupa Ülkeleri Krizin Etkisinde Japonya Küresel krizin Etkisinde Latin Amerika Ülkeleri Küresel Krizin Etkisinde Diğer Asya ülkeleri Küresel Krizin Etkisinde Ocak-Aralık 2009 Tarihleri Arası Avrupa, Asya ve Latin Amerika da Küresel Kriz in Etkileri Öncü Göstergelerle ABD nin Küresel Kriz Analizi Küresel Kriz Öncesi ve Sonrasında Amerika nın Dış Ticaret Gerçekleşmeleri Küresel Kriz Öncesinde ve Sonrasında Amerika da ki İhracat / İthalat (İhracatın İhracatı karşılama) Oranı Küresel Kriz Öncesi ve Sonrasında Amerika nın Büyüme, İşsizlik, TÜFE de ki Değişim, Bütçe ve Cari Açık Gerçekleşmeleri Küresel Kriz Öncesi ve Sonrasında Amerika nın Dış Borç Gerçekleşmeleri Küresel Kriz Öncesi ve Sonrasında Amerika da Parasal Gerçekleşmeler Küresel Kriz Öncesi ve Sonrasında Amerika da Borsa Endeksleri Küresel Kriz Öncesi ve Sonrasında Amerika da Rezervler Küresel Kriz Öncesi ve Sonrasında Amerika da Üretim Sanayi Endeksi Küresel Kriz Öncesi ve Sonrasında Amerika da Yurtiçi Krediler Küresel Kriz Öncesi ve Sonrasında Amerika da Kapasite Kullanım Oranı Öncü Göstergelerle Türkiye nin Küresel Kriz Analizi...274

17 XVII Küresel Kriz Öncesi ve Sonrasında Türkiye nin Dış Ticaret Gerçekleşmeleri Küresel Kriz Öncesi ve Sonrasında Türkiye nin Büyüme, İşsizlik, Enflasyon, Bütçe ve Cari Açık Gerçekleşmeleri Küresel Kriz Öncesi ve Sonrasında Türkiye nin Dış Borç Gerçekleşmeleri Küresel Kriz Öncesi ve Sonrasında Türkiye de Parasal Gerçekleşmeler Küresel Kriz Öncesi ve Sonrasında Borsa Endeksleri Küresel Kriz Öncesi ve Sonrasında Rezervler Küresel Kriz Öncesi ve Sonrasında Türkiye de Üretim Sanayi Endeksi Küresel Kriz Öncesi ve Sonrasında Türkiye de Yurtiçi Krediler Küresel Kriz Öncesi ve Sonrasında Türkiye de Kapasite Kullanım Oranı BÖLÜM FİNANSAL KRİZLERİN TAHMİN EDİLEBİLİRLİĞİNİN ANALİZİ: TÜRKİYE DE 2008 KRİZİ İÇİN PROBİT MODEL, LOGİT MODEL ve SİNYAL YAKLAŞIMI UYGULAMASI 6.1. Probit ve Logit Modellerle 2008 Krizi nin Türkiye Analizi Çalışmanın ve ri seti Analiz Logit Model ile Analiz Probit Model ile Analiz Sinyal Yaklaşım ile 2008 Krizi nin Türkiye Analizi Sinyal yaklaşımı İçin Finansal Baskı endeksinin Hesaplanışı Öncü Göstergelerin Ne Derecede Öncü Olduğu Sorunsalı DEĞERLENDİRME ve SONUÇ KAYNAKÇA...321

18 XVIII GRAFİKLER LİSTESİ Grafik 1 : CDS lerin Gelişimi ( ) Grafik 2 : Global CDO Piyasası İhraç ve rileri Grafik 3 Grafik 4 Grafik 5 Grafik 6 Grafik 7 : Döneminde ABD Para Stokundaki Değişim : Para Arzı ve Safi Milli Hasıla Yıllık Değişim Oranları ( ) : Meksika nın yılları arası sabit fiyatlarla GSYH : Meksika nın Yılları Arası Tüketici Fiyatları ile Enflasyon Oranları : Meksika nın Yılları Arasında Cari İşlemler Dengesi Grafik 8 : TCMB Rezervleri (Kasım1993-Haziran 1994) Grafik 9 : Kamu Kesimi Fon İhtiyacı ( ) Grafik 10 : Almanya da Yılları arasındaki Faiz Oranları Grafik 11 : Finansal Kalkınma, Açıklık, Finansal Liberalizasyon ve GSMH Büyümesi İlişkisi Grafik 12 : Türkiye de Toplam Mevduatlar/ Toplam Yükümlülükler ( yılları arası) Grafik 13 : Çeyrek Dönemler İtibariyle Mevduatın Gelişimi (Aralık Aralık Grafik 14 : Şili Enflasyon oranları ( ) Grafik 15 : Şili de İhracat/GSYİH ( ) Grafik 16 : Şili de İşsizlik ( Yılları Arası İş Gücüne Oran) Grafik 17 : Asya Ülkelerinin Sermaye Hareketleri (GSYİH nun Yüzdesi) Grafik 18 : Banka Toplam kredileri ( ) Grafik 19 : Ulusal 100 Endeksi ( ) Grafik 20 : Kısa Vadeli Borçlar ( )...156

19 XIX Grafik 21 : Reel Kur ( ) Grafik 22 : Rezervler ( ) Grafik 23 : M2Y/Rezerv Para ( ) Grafik 24 : Reel Faiz Oranı ( ) Grafik 25 : Ortalama toplam Kapasite kullanımı ( ) Grafik 26 : Sanayi Üretim endeksi ( ) Grafik 27 : GSYH ( ) Grafik 28 : Cari İşlemler Dengesi ( ) Grafik 29 : İhracat ( ) Grafik 30 : İhracat ( ) Grafik 31 : Kısa Dönem FED Faiz oranları ( ) Grafik 32 : Üç ayda bir yayımlanan datalardan oluşturulmuş yılları arasını kapsamaktadır Grafik 33 : Standart & Poors Grafik 34 : ABD de Konut Balonunun Patlaması Grafik 35 : En İyi Kısa Vadeli Kredi Oranları (25 banka ortalaması) Grafik 36 : Ürünlere Göre Türev Sözleşmeleri ( ) Grafik 37 : Bearn Stearn ın Yılları Arasındaki Hisse Değerlerinin Grafiği Grafik 38 : Bearn Stearn hisselerinin tarihli Seans hareketleri Grafik 39 : FED Gösterge Faiz Oranları (FED Benchmark İnterest Rates) Grafik 40 : Dow Jones 12/ /2008 Tarihleri Arası Fiyat Grafiği Grafik 41 : Kriz dönemi ve sonrasında Citigroup Hisse Senedi Grafik 42 : Gelişmekte Olan Ülkelere Sermaye Akımları Grafik 43 : GSYH Büyümesi (%) Grafik 44 : Enflasyon oranlaro (%) Grafik 45 : İşsizlik Oranları (%) Grafik 46 : ABD nin İhracat ve İthalat Rakamları( )...248

20 XX Grafik 47 : ABD de İhracatın ithalatı karşılama oranı( ) Grafik 48 : ABD Gıda ve enerji hariç tüm kalemler Enflasyonu ( yılları arası) Grafik 49 : ABD nin GSYİH Yüzdelik Gerçekleşmeleri ( ) Grafik 50 : ABD nin GSYİH ve Katma Değer Esaslı Fiyat Endeksleri ( ) Grafik 51 : 2008 yılı dolar fiyatlarına göre hesaplanmış petrol fiyatları Grafik 52 : ABD de Bina izin sayıları ( yılları arası) Grafik 53 : ABD İnşaat Harcamaları ( yılları arası) Grafik 54 : ABD de Yapımına başlanan konut sayısı ve var olan konutların satış sayısı ( arası) Grafik 55 : ABD de Yeni Konut Satışları ve Satılmayı Bekleyen Konut Endeksi ( Arası) Grafik 56 : ABD de konut Ruhsatlarının Yüzde Değişimleri Grafik 57 : Dünyada Yılları Arasında Genç Nüfus İçinde İstihdam Edilenlerin Oranı (%) Grafik 58 : ABD nin Kamu Borç Tavanı ( yılları arası) Grafik 59 : ABD nin Kamu Borç Stoğu ve Açıktaki Artış ( yılları arası) Grafik 60 : Amerika nın Cari Açığı ( ) Grafik 61 : Amerika nın Uzun ve Kısa Vadeli Dış Borçları ( ) Grafik 62 : ABD nin M1 Para Arzı Gelişimi ( ) Grafik 63 : ABD nin M2 Para Arzı Gelişimi ( ) Grafik 64 : ABD nin M2/GSMH Gelişimi ( ) Grafik 65 : ABD nin M2/Rezervler Gelişimi ( ) Grafik 66 : Dow Jones endüstri endeksi ortalaması ve Yıllık Yüzde değişim Grafik 67 : Amerika nın Rezerv değişimleri ( ) Grafik 68 : ABD nin Sanayi Üretim Endeksi ( )...271

21 XXI Grafik 69 : ABD nin NetYurt içi Kredi Stoğu ( ) Grafik 70 : ABD nin kapasite Kullanım oranı ( ) Grafik 71 : Türkiye nin İhracat ve İthalat Gerçekleşmeleri ( ) Grafik 72 : Yıllık Tüfe Grafiği ( ) Grafik 73 : Türkiye Ekonomisi büyük depresyondan günümüze büyüme gerçekleşmeleri Grafik 74 : Türkiye nin Yüzdesel Büyüme Rakamları ( ) Grafik 75 : Türkiye de yılları Arası işsizlik Oranları Grafik 76 : Net Kamu Borç Stoğu / GSYH yüzdesi ( ) Grafik 77 : Net Kamu Borç Stoku ( ) Grafik 78 : Türkiye nin cari Açığı ( ) Grafik 79 : IMKB Endeksi ( ) Grafik 80 : TCMB Rezerv Durumu ( ) Grafik 81 : Türkiye nin kısa Vadeli Dış borcu ( ) Grafik 82 : Türkiye nin İmalat Sanayi endeksi ( ) Grafik 83 : Net yurtiçi Kredi ( ) Grafik 84 : Türkiye nin Kapasite Kullanım Oranı ( ) Grafik 85 : Türkiye nin Kapasite Kullanım Oranı ( ) Grafik 86 : Probit Logit model İçin Finansal Baskı Endeksi Grafik 87 : Serilerin düzey değerlerindeki grafikleri Grafik 88 : Sinyal Yaklaşımı İçin Finansal baskı Endeksi Grafik 89 : Bileşik Öncü Göstergeler (Finansal Kırılganlık)Endeksi...312

22 XXII ŞEKİLLER LİSTESİ Şekil 1 : Yüksek Kaliteli Arabalar... 6 Şekil 2 : Düşük kaliteli arabalar... 7 Şekil 3 : Avusturya Okulu nun iktisadi Dalgalanma teorisi Şekil 4 : Keynes in Kriz Hakkındaki Görüşleri Şekil 5 : Keynes e göre Finansal Sistemin dengesi Şekil 6 Şekil 7 : Daralma Döneminin Paracı AS-AD Modeline Göre Gösterimi : Genişleme Döneminin Paracı AS-AD Modeline Göre Gösterimi Şekil 8 : Sermaye Hesabı Krizi ve Kredi Daralması Etkileşimi Şekil 9 : Altın fiyatının satışlar yolu ile sabitlenmesi Şekil 10 : Spekülatif Atak Sonucunda Rezervlerin Tükenmesi Şekil 11 : Ödemeler Dengesi Krizinin Ortaya Çıkışı Şekil 12 : Esnek kur oranı ile dinamik davranış Şekil 13 : Spekülatörlerin Davranışları ve Merkez Bankası rezervleri etkileşim Şekil 14 : Tüneldeki Yılan (Snake in The Tunnel) Şekil 15 : Milli Paraların ECU değerleri ve Pariteler Şekil 16 : Faiz Tavanı Altında Tasarruf ve Yatırım Şekil 17 : Konjonktürel Dalgalanmalar Şekil 18 : Doğrusal Olasılık Modeli Şekil 19 : Birikimli Dağılım Fonksiyonu Şekil 20 : Probit ve Logit Modellerin Aynı Grafikte Gösterilmesi Şekil 21 : Yapay Nöronların Yapısı Şekil 22 : İleri sürümlü YSA Şekil 23 : Geri bildirimli YSA Şekil 24 : Menkul Kıymetleştirme Süreci...214

23 XXIII TABLOLAR LİSTESİ Tablo 1 : Madof a En Fazla Para Kaptıranlar Tablo 2 : Para Stokunda Azalmanın Gerçekleştiği Dönemler Tablo 3 Tablo 4 : Seçilmiş bazı Latin Amerika Ülkeleri nden yılları arasındaki sermaye çıkışları (milyar $) : Türkiye nin Kamu Kesim Borçlanma Gerçekleşmeleri ( ) Tablo 5 : Kamu Kesimi Fon İhtiyacı Detayları ( ) Tablo 6 : Türkiye Ekonomisinde Net Sermaye Girişinin Net Toplam Sermaye Hareketleri içindeki Payları (%) Tablo 7 : Kısa Vadeli Dış Borç stoğu Tablo 8 : Cari işlemler Dengesi Tablo 9 : Yılları Arasında Meksika nın Temel Ekonomik Göstergeleri Tablo 10 : Örnek Banka Bilançosu ve Türk bankacılık Sistemindeki Yüzdeleri Tablo 11 : 1980 li Yıllar Sonrası Bankacılık Krizleri Kronolojisi ve Finansal serbestleşme Dönemleri Tablo 12 : Brezilya ya Ait Büyüme ve Enflasyon Oranları ( ) Tablo 13 : Brezilya nın Dış Ticaret Hadleri (Milyar Dolar) ( ) Tablo 14 : Meksika da Kamu Borcunun GSYİH ya Oranı (%) Tablo 15 : Meksika nın dönemleri arası Uzun Vade Ekonomik Performansı Tablo 16 : Meksika nın Tasarruf, Yatırım ve Cari Hesap Kalemlerinin GSYİH ya Oranı ( ) Kaynak: Jeffrey Sachs, Aaron Tornell andandres ve lasco The Collapse of the Mexican Peso: What Have We Learned?. NBER Working Paper No , Tablo 17 : Meksika nın yılları arasındaki iç borç yapısı (Milyon ABD Doları) Tablo 18 : Cari İşlemler Dengesi(GSYİH nin yüzdesi)...136

24 XXIV Tablo 19 : Özel Sektöre Açılan Krediler (GSYİH nin yüzdesi) Tablo 20 : Krizdeki Ülkelere Yönelen Net Sermaye Akımları (Milyar Dolar) Tablo 21 : Asya Ekonomilerinde Enflasyonun % Gelişimi ( ) Tablo 22 : Krizi Yaşayan Asya Ülkelerindeki reel GSMH Artışı Tablo 23 : Asya Krizi Öncesi Bölge Ülkelerine Ait Kısa Vadeli Borç Oranları (%) Tablo 24 : Asya Krizi Sonrası Devalüasyon ve Hisse Senedi Değer Kaybı Oranları Tablo 25 : Rusya Federasyonu Cari İşlemler Dengesi (milyar USD) Tablo 26 : Rusya nın Yılları Arasındaki Büyüme ve Enflasyon Rakamları Tablo 27 : Rusya Federasyonu Bütçe Dengesi nin GSYİH ya Oranı Tablo 28 : Kriz Öncesi Dönemde Döviz Kurlarında Gözlenen Gelişmeler Tablo 29 : Konsolide Bütçe Gelir ve Harcamalarının % Dağılımı ( ) Tablo 30 : Konsolide Bütçe Gelir ve Harcamalarının % Dağılımı ( ) Tablo 31 : Toplam Mali Varlıklar ( ) Tablo 32 : 2000 İstikrar Programı Performans Kriterleri ve Hedefleri Tablo 33: Ortalama Hazine Bileşik Faizi-12 Aylık TEFE ve 12 ay sonra Beklenen TEFE Tablo 34 : Ödemeler Dengesi (Milyon ABD Doları) Tablo 35 : Potansiyel öncü Göstergeler Tablo 36 : Para ve Bankacılık Krizleri: En İyi Göstergeler Tablo 37 : Erken Uyarı Göstergeler ve Öngörü Beklentileri Tablo 38 : Öncü Göstergeler Tablo 39 : Sinyal Yaklaşımında Göstergelerin Değerlendirilmesi Tablo 40 : Sinyal Yaklaşımı Altında Gösterge performansları...177

25 XXV Tablo 41 : ABD Mortgage Kredilerinde Genel Durum ( ) Tablo 42 : ABD Bankacılık Sektöründe Türev Ürünlerdeki Gelişimi( /1) Tablo 43 : Washington Mutual Bank ın Yılları Arasındaki Hisse Senedi Fiyatları Tablo 44: Tablo 45: ABD nin 700 Milyar dolarlık Yardım paketinin Dağılımı Ocak 2007-Haziran 2010 tarihleri Arası Fed Gösterge Faiz Oranları Tablo 46 : ABD nin yılları arası dış ticaret dengesi Tablo 47 : 2008 Krizi öncesi Dünya ve Seçilmiş Ülkelerin GSYH Oranları Tablo 48 : Seçilmiş Ülkelerin İşsizlik Oranları ( ) Tablo 49 : ABD nin Bütçesi ve Borçları ( ) Tablo 50 : Türkiye nin Dış Ticaret Gerçekleşmeleri ( ) Tablo 51 : TÜFE Önceki Ayın Aynı Dönemine Göre Değişim Tablo 52 : Türkiye de yılları Arası işsizlik Detayları Tablo 53 : Türkiye nin Brüt Dış Borç Stoku ( Yılları) Tablo 54 : Türkiye nin M1 Gerçekleşmeleri ( /Q1) Tablo 55 : Türkiye nin M2 Gerçekleşmeleri ( /Q1) Tablo 56 : ADF birim kök testi sonuçları Tablo 57 : KPSS Test Sonuçları Tablo 58 : FBE nin Bir Finansal Krize İşaret Ettiği Dönem ve Değerler Tablo 59 : Probit ve Logit Modele İlişkin TahminlerTablosu Tablo 60 : FBE nin Bir Finansal Krize İşaret Ettiği Dönem ve Değerler Tablo 61 : Değişkenlerin Önem Sıralarının Hata-Sinyal Oranları ile Belirlenmesi Tablo 62: Değişkenlerin öncü Sinyal ve rme Zamanı ve sinyallerin Sürekliliği...311

26 XXVI

27 XXVII KISALTMALAR LİSTESİ A.Ş. : Anonim Şirketi ABCP : Asset Backed Comercial Papers ABD : Amerika Birleşik Devletleri AIG : American International Group APİ : Açık Piyasa İşlemleri BDDK : Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu Bkz. : Bakınız CDS : Credit Default Swap CLO : Colleteralized Loan Obligation CPFF : Commercial Paper Funding Facility EPB : Ekonomik parasal birlik ERM : European Exchange Rate Mechanism FDIC : Federal Deposit Insurance Corporation FED : federal Reserve G.O.Ü : Gelişmekte Olan Ülke GSMH : Gayri Safi Milli Hasıla IMF : International Monetary Fund İMKB : İstanbul Menkul Kıymetler Borsası IS : Investment&Saving KİT : Kamu İktisadi Teşekkülü KLR : Kaminsky/ Lizondo / Reinhart LAS : Long run aggregate Suply Curve LAS : Long-term aggregate Supply

28 XXVIII LBO : Leveraged Buyouts LM : Liquidity Demand and Money Supply MMIFF : Money Market Investor Funding Facility NBER : The National Bureau of Economic Research OECD : Organization for Economic Co-operation and Development OPEC : Organization of the Petroleum Exporting Countries PDCF : Primary Dealer Credit facilityu SAS : Short-term aggregate Supply SEC : Securuties and Exchange Comission SIV : Structured Investment ve hicle TAF : Term Auction Facility TALF : Term Asset- Backed Securities Loan Facility TAO : Türkiye Anonim Ortaklığı TARP : Troubled Asset Relief Program TAŞ : Türkiye AnonimŞirketi TCMB : Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası TC : Türkiye Cumhuriyeti TEFE : Toptan Eşye Fiyat Endeksi TMSF : Tasarruf Mevduat Sigorta Fonu TSLF : Term securities Lending Facility TUİK : Türkiye İstatistik Kurumu YP : Yabancı Para YY : Yüzyıl FBE : Finansal Baskı Endeksi

Geleceği Şimdiden Tüketmek Hazırlayan: Prof. Dr. Veysel ULUSOY Yard. Doç. Dr. Çiğdem Özarı

Geleceği Şimdiden Tüketmek Hazırlayan: Prof. Dr. Veysel ULUSOY Yard. Doç. Dr. Çiğdem Özarı CARİ AÇIK Geleceği Şimdiden Tüketmek Hazırlayan: Prof. Dr. Veysel ULUSOY Yard. Doç. Dr. Çiğdem Özarı II Yay n No : 2964 İşletme-Ekonomi Dizisi : 608 1. Baskı - Ekim 2013 İSTANBUL ISBN 978-605 - 377-988

Detaylı

TÜRKİYE CUMHURİYET MERKEZ BANKASI GRAFİK LİSTESİ

TÜRKİYE CUMHURİYET MERKEZ BANKASI GRAFİK LİSTESİ GRAFİK LİSTESİ Grafik I.1. VIX Endeksi 1 Grafik I.2. itraxx Europe Crossover Endeksi 1 Grafik I.3. Gelişmiş Ülke Döviz Kurları 2 Grafik I.4. ABD 10 Yıllık Devlet Tahvili Getirisi 2 Grafik I.5. Gelişmiş

Detaylı

TEMEL MAKROEKONOMİK GÖSTERGELER - BÜYÜME

TEMEL MAKROEKONOMİK GÖSTERGELER - BÜYÜME 1 TEMEL MAKROEKONOMİK GÖSTERGELER - BÜYÜME 12.0 Türkiye GSYİH Büyüme Oranları(%) 10.0 9.4 8.4 9.2 8.8 8.0 6.0 4.0 6.8 6.2 5.3 6.9 4.7 4.0 4.0 5.0 2.0 0.7 2.1 0.0-2.0-4.0-6.0-8.0-5.7-4.8 Tahmin(%) 2014

Detaylı

NDEK LER I. Finansal stikrarın Makroekonomik Unsurları II. Bankacılık Sektörü ve Di er Finansal Kurulu lar

NDEK LER I. Finansal stikrarın Makroekonomik Unsurları II. Bankacılık Sektörü ve Di er Finansal Kurulu lar İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ... i İÇİNDEKİLER... iii TABLO LİSTESİ... v GRAFİK LİSTESİ... vii KUTU LİSTESİ... xiv KISALTMA LİSTESİ.... xvi GENEL DEĞERLENDİRME... xvii I. Finansal İstikrarın Makroekonomik Unsurları...

Detaylı

AB Krizi ve TCMB Para Politikası

AB Krizi ve TCMB Para Politikası AB Krizi ve TCMB Para Politikası Erdem Başçı Başkan 28 Haziran 2012 Stratejik Düşünce Enstitüsü, Ankara Sunum Planı I. Küresel Ekonomik Gelişmeler II. Yeni Politika Çerçevesi III. Dengelenme IV. Büyüme

Detaylı

İŞ GÜVENLİĞİ KÜLTÜRÜ

İŞ GÜVENLİĞİ KÜLTÜRÜ Dr. Salih DURSUN İŞ GÜVENLİĞİ KÜLTÜRÜ KAVRAM MODELLER UYGULAMA Beta Yay n No : 2668 İşletme - Ekonomi : 558 1. Baskı Mart 2012 - İSTANBUL ISBN 978-605 - 377-692 - 5 Copyright Bu kitab n bu bas s n n Türkiye

Detaylı

TÜRKİYE CUMHURİYET MERKEZ BANKASI TABLO LİSTESİ

TÜRKİYE CUMHURİYET MERKEZ BANKASI TABLO LİSTESİ TABLO LİSTESİ Tablo I.1. Ödemeler Dengesi (Milyar ABD doları) 6 Tablo I.2. Cari İşlemler Açığını Finanse Eden Taraflar (Milyar ABD doları) 7 Tablo I.3. Seçilmiş Ekonomilerde Cari İşlemler Dengesinin GSYİH

Detaylı

GAYRİMENKUL YATIRIMLARININ YÖNETİMİ

GAYRİMENKUL YATIRIMLARININ YÖNETİMİ Dr. Cem BERK GAYRİMENKUL YATIRIMLARININ YÖNETİMİ Beta Yay n No : 2678 İşletme - Ekonomi : 563 1. Baskı Nisan 2012 - İSTANBUL ISBN 978-605 - 377-702 - 1 Copyright Bu kitab n bu bas s n n Türkiye deki yay

Detaylı

GRAFİK LİSTESİ. Grafik I.7.

GRAFİK LİSTESİ. Grafik I.7. GRAFİK LİSTESİ Grafik I.1. VIX Endeksi 1 Grafik I.2. itraxx Europe Crossover Endeksi 1 Grafik I.3. Gelişmiş Ülke Borsa Endeksleri 2 Grafik I.4. Seçilmiş Bazı Ülkelerde Büyüme Oranları 2 Grafik I.5. Seçilmiş

Detaylı

BAKANLAR KURULU SUNUMU

BAKANLAR KURULU SUNUMU BAKANLAR KURULU SUNUMU Murat Çetinkaya Başkan 12 Aralık 2016 Ankara Sunum Planı Küresel Gelişmeler İktisadi Faaliyet Dış Denge Parasal ve Finansal Koşullar Enflasyon 2 Genel Değerlendirme Yılın üçüncü

Detaylı

BÖLÜM I MAKROEKONOMİYE GENEL BİR BAKIŞ

BÖLÜM I MAKROEKONOMİYE GENEL BİR BAKIŞ İÇİNDEKİLER BÖLÜM I MAKROEKONOMİYE GENEL BİR BAKIŞ Giriş... 1 1. Makroekonomi Kuramı... 1 2. Makroekonomi Politikası... 2 2.1. Makroekonomi Politikasının Amaçları... 2 2.1.1. Yüksek Üretim ve Çalışma Düzeyi...

Detaylı

İFLASIN ERTELENMESİ, BORCA BATIKLIK VE İYİLEŞTİRME PROJELERİ

İFLASIN ERTELENMESİ, BORCA BATIKLIK VE İYİLEŞTİRME PROJELERİ I Prof. Dr. Sezayi DUMANOĞLU İFLASIN ERTELENMESİ, BORCA BATIKLIK VE İYİLEŞTİRME PROJELERİ 2. BASKI Beta II İÇİNDEKİLER Yay n No : 2619 Hukuk Dizisi : 1271 1. Baskı Ocak 2011 2. Baskı Aralık 2011 - İSTANBUL

Detaylı

Grafik I.1 Seçilmiş Ülkelerde Piyasa Güven Göstergeleri 1 Grafik I.2 Kredi İflas Takası Endeksleri 2 Grafik I.3 Gelişmiş Ülke Borsa Endeksleri 2

Grafik I.1 Seçilmiş Ülkelerde Piyasa Güven Göstergeleri 1 Grafik I.2 Kredi İflas Takası Endeksleri 2 Grafik I.3 Gelişmiş Ülke Borsa Endeksleri 2 GRAFİK LİSTESİ Grafik I.1 Seçilmiş Ülkelerde Piyasa Güven Göstergeleri 1 Grafik I.2 Kredi İflas Takası Endeksleri 2 Grafik I.3 Gelişmiş Ülke Borsa Endeksleri 2 Grafik I.4 Seçilmiş Gelişmekte Olan Ülkeler

Detaylı

2012 SINAVLARI İÇİN GÜNCEL EKONOMİ ÇALIŞMA SORULARI. (40 Test Sorusu)

2012 SINAVLARI İÇİN GÜNCEL EKONOMİ ÇALIŞMA SORULARI. (40 Test Sorusu) ZİRAAT BANKASI 2012 SINAVLARI İÇİN GÜNCEL EKONOMİ ÇALIŞMA SORULARI (40 Test Sorusu) 1 ) Aşağıdakilerden hangisi bir kredi derecelendirme kuruluşudur? A ) FED B ) IMF C ) World Bank D ) Moody's E ) Bank

Detaylı

İKTİSADİ GÖRÜNÜM VE PARA POLİTİKASI. 23 Aralık 2015 Ankara

İKTİSADİ GÖRÜNÜM VE PARA POLİTİKASI. 23 Aralık 2015 Ankara İKTİSADİ GÖRÜNÜM VE PARA POLİTİKASI 23 Aralık 2015 Ankara Özet: Makroekonomik Görünüm ve Para Politikası Sıkı para politikası duruşunun ve alınan makroihtiyati önlemlerin etkisiyle yıllık kredi büyüme

Detaylı

TÜRKİYE CUMHURİYET MERKEZ BANKASI

TÜRKİYE CUMHURİYET MERKEZ BANKASI TÜRKİYE CUMHURİYET MERKEZ BANKASI İstanbul Ekonomi ve Finans Konferansı Dr. İbrahim Turhan Başkan Yardımcısı 20 Mayıs 2011 İstanbul 1 Sunum Planı I. 2008 Krizi ve Değişen Finansal Merkez Algısı II. III.

Detaylı

I. Uluslararası Parasal Ortam 1

I. Uluslararası Parasal Ortam 1 İÇİNDEKİLER Ön Söz Teşekkür Öğrenciye Editör ün Notu XI XIII XV XIX I. Uluslararası Parasal Ortam 1 1. Döviz Piyasası 3 Döviz İşlem Hacmi 3 Coğrafi Döviz Kuru İşlemi 4 Spot Döviz Kurları 7 Döviz Arbitrajı

Detaylı

HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI EKONOMİK ARAŞTIRMALAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI EKONOMİK ARAŞTIRMALAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI EKONOMİK ARAŞTIRMALAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ AYLIK EKONOMİK GÖSTERGELER EKİM 2015 Hazine Müsteşarlığı Matbaası Ankara, 22 Ekim 2015 İÇİNDEKİLER TEMEL EKONOMİK GÖSTERGELER i I. ÜRETİM I.1.1.

Detaylı

EKONOMİK GÖRÜNÜM Bursa Ticaret ve Sanayi Odası

EKONOMİK GÖRÜNÜM Bursa Ticaret ve Sanayi Odası EKONOMİK GÖRÜNÜM Bursa Ticaret ve Sanayi Odası Erdem Başçı Başkan 6 Ocak 212 Bursa Sunum Planı I. Küresel Gelişmeler II. Para Politikası III. Türkiye Ekonomisinde Son Gelişmeler 2 Sunum Planı I. Küresel

Detaylı

HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI EKONOMİK ARAŞTIRMALAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI EKONOMİK ARAŞTIRMALAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI EKONOMİK ARAŞTIRMALAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ AYLIK EKONOMİK GÖSTERGELER KASIM 2016 Hazine Müsteşarlığı Matbaası Ankara, 30 Kasım 2016 İÇİNDEKİLER TEMEL EKONOMİK GÖSTERGELER i I. ÜRETİM I.1.1.

Detaylı

İÇİNDEKİLER YAZAR HAKKINDA

İÇİNDEKİLER YAZAR HAKKINDA İÇİNDEKİLER YAZAR HAKKINDA... ii ÖNSÖZ... iii 2. BASIM İÇİN ÖNSÖZ... iv İÇİNDEKİLER... v ŞEKİLLER... xi TABLOLAR... xiii KISALTMALAR... xv GİRİŞ... 1 BÖLÜM 1: FİNANSAL SİSTEMİN EKONOMİ İÇERİSİNDEKİ YERİ...

Detaylı

İKTİSADİ GÖRÜNÜM VE PARA POLİTİKASI. 24 Şubat 2016 Ankara

İKTİSADİ GÖRÜNÜM VE PARA POLİTİKASI. 24 Şubat 2016 Ankara İKTİSADİ GÖRÜNÜM VE PARA POLİTİKASI 24 Şubat 2016 Ankara Özet: Makroekonomik Görünüm ve Para Politikası Dış ticaret hadlerindeki olumlu gelişmeler ve tüketici kredilerinin ılımlı seyri cari dengedeki iyileşmeyi

Detaylı

Grafik I.3. ABD Enflasyon, İşsizlik ve Fed Bilanço Büyüklüğü Değişiminin Gelişimi 2

Grafik I.3. ABD Enflasyon, İşsizlik ve Fed Bilanço Büyüklüğü Değişiminin Gelişimi 2 GRAFİK LİSTESİ Grafik I.1. Seçilmiş Ülkelerde Yıllık Büyüme Oranları 1 Grafik I.2. 2012 Yılı için Yapılan Büyüme Tahminleri 1 Grafik I.3. ABD Enflasyon, İşsizlik ve Fed Bilanço Büyüklüğü Değişiminin Gelişimi

Detaylı

Türkiye de Bankacılık Sektörü 1960-2013

Türkiye de Bankacılık Sektörü 1960-2013 Türkiye de Bankacılık Sektörü 196-213 Bu çalışma, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu, Türkiye İstatistik Kurumu, Sermaye Piyasası Kurumu, Bankalararası Kart Merkezi,

Detaylı

İÇİNDEKİLER III. Önsöz

İÇİNDEKİLER III. Önsöz İÇİNDEKİLER Önsöz BİRİNCİ BÖLÜM PARA, EKONOMİ VE FİNANSAL SİSTEM 1.1.Paranın Doğuşu 1.2.Para ve Ekonomi 1.3. Finansal Sistem 1.3.1. Finansal Sistemin Tanımı Ve Yapısı 1.3.2. Finansal Sistemin Temel Fonksiyonları

Detaylı

KURUMSAL YÖNETİMİN YÖNETİM KURULUNA YANSIMALARI CEM CÜNEYT ARSLANTAŞ

KURUMSAL YÖNETİMİN YÖNETİM KURULUNA YANSIMALARI CEM CÜNEYT ARSLANTAŞ KURUMSAL YÖNETİMİN YÖNETİM KURULUNA YANSIMALARI CEM CÜNEYT ARSLANTAŞ Yay n No : 2794 İşletme-Ekonomi : 549 1. Baskı - Kasım 2012 İSTANBUL ISBN 978-605 - 377-816 - 5 Copyright Bu kitab n bu bas s n n Türkiye

Detaylı

Ekonomide Değişim. 15. ÇözümOrtaklığı Platformu. 15 Aralık

Ekonomide Değişim. 15. ÇözümOrtaklığı Platformu. 15 Aralık Ekonomide Değişim www.pwc.com.tr 15. ÇözümOrtaklığı Platformu Temel göstergelerde neler değişti? Ortalama Büyüme, % Milli gelir hesaplama yönteminde revizyon Ekonomik Büyüme Oranları % 12.0 10.0 8.0 6.0

Detaylı

İçindekiler kısa tablosu

İçindekiler kısa tablosu İçindekiler kısa tablosu Önsöz x Rehberli Tur xii Kutulanmış Malzeme xiv Yazarlar Hakkında xx BİRİNCİ KISIM Giriş 1 İktisat ve ekonomi 2 2 Ekonomik analiz araçları 22 3 Arz, talep ve piyasa 42 İKİNCİ KISIM

Detaylı

AR-GE TEŞVİKLERİ Vergi Kanunları ve TMS-38 Açısından Değerlendirilmesi Muhasebeleştirilmesi Denetim Süreci

AR-GE TEŞVİKLERİ Vergi Kanunları ve TMS-38 Açısından Değerlendirilmesi Muhasebeleştirilmesi Denetim Süreci I Yrd. Doç. Dr. Muhammet BEZİRCİ AR-GE TEŞVİKLERİ Vergi Kanunları ve TMS-38 Açısından Değerlendirilmesi Muhasebeleştirilmesi Denetim Süreci II Yayın No : 2577 İşletme-Ekonomi : 530 1. Baskı Ekim 2011 İSTANBUL

Detaylı

KÜRESEL SİYASET KABUL GÖRME MÜCADELESİ SORUNLAR ÇÖZÜMLER

KÜRESEL SİYASET KABUL GÖRME MÜCADELESİ SORUNLAR ÇÖZÜMLER KÜRESEL SİYASET KABUL GÖRME MÜCADELESİ SORUNLAR ÇÖZÜMLER ŞENİZ ANBARLI BOZATAY II Yay n No : 2883 İşletme - Ekonomi : 576 1. Baskı - Mart 2013 İSTANBUL ISBN 978-605 - 377-906 - 3 Copyright Bu kitab n bu

Detaylı

İKTİSADİ GÖRÜNÜM VE PARA POLİTİKASI. 25 Mayıs 2016 Ankara

İKTİSADİ GÖRÜNÜM VE PARA POLİTİKASI. 25 Mayıs 2016 Ankara İKTİSADİ GÖRÜNÜM VE PARA POLİTİKASI 25 Mayıs 2016 Ankara Özet: Makroekonomik Görünüm ve Para Politikası Dış ticaret hadlerindeki olumlu gelişmeler ve tüketici kredilerinin ılımlı seyri cari dengedeki iyileşmeyi

Detaylı

Yay n No : 2404 flletme-ekonomi Dizisi : 462. 2. Bask Mart 2011 STANBUL ISBN 978-605 - 377-427 - 3

Yay n No : 2404 flletme-ekonomi Dizisi : 462. 2. Bask Mart 2011 STANBUL ISBN 978-605 - 377-427 - 3 Dr. Emin Avcı Türkiye de Bireysel Emeklilik Sistemi ve Bireysel Emeklilik fiirketlerinin Etkinli i Yay n No : 2404 flletme-ekonomi Dizisi : 462 2. Bask Mart 2011 STANBUL ISBN 978-605 - 377-427 - 3 Copyright

Detaylı

BÖLÜM BANKALARIN FAALİYET ALANLARININ GELİŞİMİ

BÖLÜM BANKALARIN FAALİYET ALANLARININ GELİŞİMİ İÇİNDEKİLER SUNUŞ...xiii ÖN SÖZ... xv TABLOLAR LİSTESİ... xvii ŞEKİLLER VE GRAFİKLER LİSTESİ... xix BİRİNCİ BÖLÜM BANKALARIN FAALİYET ALANLARININ GELİŞİMİ 1. Bankacılık Faaliyet Alanları... 1 1.1. Mevduat

Detaylı

KÜRESEL EKONOMİ GÜNDEMİ

KÜRESEL EKONOMİ GÜNDEMİ 2013-05-01 Saat Ülke Dönem Ekonomik Gösterge Önceki 02:00 G.Kore Nisan HSBC İmalat Sektörü PMI 52.0 02:00 G.Kore Nisan TÜFE(Aylık) -0.2% 05:00 G.Kore Nisan Ticaret Dengesi($) 3.36MLR 08:00 Hindistan Nisan

Detaylı

INTERNATIONAL MONETARY FUND IMF (ULUSLARARASI PARA FONU) KÜRESEL EKONOMİK GÖRÜNÜM OCAK 2015

INTERNATIONAL MONETARY FUND IMF (ULUSLARARASI PARA FONU) KÜRESEL EKONOMİK GÖRÜNÜM OCAK 2015 INTERNATIONAL MONETARY FUND IMF (ULUSLARARASI PARA FONU) KÜRESEL EKONOMİK GÖRÜNÜM OCAK 2015 Hazırlayan: Ekin Sıla Özsümer AB ve Uluslararası Organizasyonlar Şefliği Uzman Yardımcısı IMF Küresel Ekonomik

Detaylı

SAĞLIK SİSTEMLERİ. Prof. Dr. Metin ATEŞ

SAĞLIK SİSTEMLERİ. Prof. Dr. Metin ATEŞ I SAĞLIK SİSTEMLERİ Prof. Dr. Metin ATEŞ II Yay n No : 2867 flletme-ekonomi : 570 2. Baskı Mart 2013 İSTANBUL ISBN 978-605 - 377-891- 2 Copyright Bu kitab n bu bas s n n Türkiye deki yay n haklar BETA

Detaylı

HİLE DENETİMİ METODOLOJİ ve RAPORLAMA

HİLE DENETİMİ METODOLOJİ ve RAPORLAMA HİLE DENETİMİ METODOLOJİ ve RAPORLAMA Hile Teorisi ve Hile Denetimi Hile Türleri, Belirtileri ve İç Kontrol Önlemleri Hile Riski Değerleme Hile Denetimi Planı Hile Denetimi Programı Hile Denetiminde Bir

Detaylı

Yay n No : 2161 flletme-ekonomi Dizisi : 335. 2. Bas m - A ustos 2009 - stanbul ISBN 978-605 - 377-079 - 4

Yay n No : 2161 flletme-ekonomi Dizisi : 335. 2. Bas m - A ustos 2009 - stanbul ISBN 978-605 - 377-079 - 4 TEK DÜZEN MUHASEBE UYGULAMALARI Serbest Muhasebeci Mali Müflavir Hamza KOÇAKO LU Yay n No : 2161 flletme-ekonomi Dizisi : 335 2. Bas m - A ustos 2009 - stanbul ISBN 978-605 - 377-079 - 4 Copyright Bu kitab

Detaylı

Türkiye de Bankacılık Sektörü

Türkiye de Bankacılık Sektörü Türkiye de Bankacılık Sektörü 196-214 Bu çalışma, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu, Türkiye İstatistik Kurumu, Sermaye Piyasası Kurumu, Bankalararası Kart Merkezi,

Detaylı

Bankacılık sektörü 2010 Ocak-Eylül dönemindeki gelişmeler. Ekim 2010

Bankacılık sektörü 2010 Ocak-Eylül dönemindeki gelişmeler. Ekim 2010 Bankacılık sektörü 2010 Ocak-Eylül dönemindeki gelişmeler Ekim 2010 Bu çalışma, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu tarafından yayımlanan günlük veriler baz alınarak yapılmaktadır. Çalışmanın amacı,

Detaylı

Türkiye de Bankacılık Sektörü Mart

Türkiye de Bankacılık Sektörü Mart Türkiye de Bankacılık Sektörü 2007-2012 Mart Bu çalışma, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu, Türkiye İstatistik Kurumu, Sermaye Piyasası Kurumu, Bankalararası Kart

Detaylı

Bankacılık sektörü. 2011 değerlendirmesi ve 2012 yılı beklentileri

Bankacılık sektörü. 2011 değerlendirmesi ve 2012 yılı beklentileri Bankacılık sektörü 2011 değerlendirmesi ve 2012 yılı beklentileri Şubat 2012 İçerik Bankacılık sektörünü etkileyen gelişmeler ve yansımalar 2012 yılına ilişkin beklentiler Gündemdeki başlıca konular 2

Detaylı

ÜNİVERSİTE MUHASEBESİ

ÜNİVERSİTE MUHASEBESİ Özel Bütçeli İdareler Kapsamında ÜNİVERSİTE MUHASEBESİ Doç. Dr. Sinan ASLAN Yay n No : 2262 E itim Dizisi : 135 1. Bask Aral k 2009 - STANBUL ISBN 978-605 - 377-180 - 7 Copyright Bu kitab n bu bas s n

Detaylı

Banka, Şube ve Personel Sayıları

Banka, Şube ve Personel Sayıları İÇİNDEKİLER Banka, Şube ve Personel Sayıları... 1 Seçilmiş Bilanço Kalemleri... 2 Bilanço İçi Büyüklükler... 4 Bilanço Dışı Büyüklükler 5 Temel Büyüklüklere İlişkin Gelişim 7 Kârlılık... 8 Krediler...

Detaylı

ÖZELLEŞTİRME. Süleyman YAŞAR

ÖZELLEŞTİRME. Süleyman YAŞAR I ÖZELLEŞTİRME Süleyman YAŞAR II Yay n No : 1558 flletme-ekonomi Dizisi : 154 Geniflletilmifl 2. Bas - Mart 2005 - STANBUL ISBN 975-295 - 443 - X Copyright Bu kitab n bu bas s için Türkiye deki yay n haklar

Detaylı

Türkiye de Bankacılık Sektörü Eylül

Türkiye de Bankacılık Sektörü Eylül Türkiye de Bankacılık Sektörü 2007-2012 Eylül Bu çalışma, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu, Türkiye İstatistik Kurumu, Sermaye Piyasası Kurumu, Bankalararası

Detaylı

Banka, Şube ve Personel Sayıları

Banka, Şube ve Personel Sayıları İÇİNDEKİLER Banka, Şube ve Personel Sayıları... 1 Seçilmiş Bilanço Kalemleri... 2 Bilanço İçi Büyüklükler... 4 Bilanço Dışı Büyüklükler 5 Temel Büyüklüklere İlişkin Gelişim 7 Kârlılık... 8 Krediler...

Detaylı

Bankacılık sektörü. 2002-2008 Mart. Mayıs 2008

Bankacılık sektörü. 2002-2008 Mart. Mayıs 2008 Bankacılık sektörü 2002-2008 Mart Mayıs 2008 Sunumun içeriği I- Finansal sektörün büyüklüğü ve kamu ile ilişkisi II- Bankacılık sistemine ilişkin bilgiler III- Büyüme IV- Bilanço yapısında değişme V-Risk

Detaylı

CİGNA FİNANS EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. PARA PİYASASI LİKİT KAMU EMEKLİLİK YATIRIM FONU 01.01.2015 30.06.2015 DÖNEMİ ALTI AYLIK RAPORU

CİGNA FİNANS EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. PARA PİYASASI LİKİT KAMU EMEKLİLİK YATIRIM FONU 01.01.2015 30.06.2015 DÖNEMİ ALTI AYLIK RAPORU CİGNA FİNANS EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. PARA PİYASASI LİKİT KAMU EMEKLİLİK YATIRIM FONU 01.01.2015 30.06.2015 DÖNEMİ ALTI AYLIK RAPORU Bu rapor Cigna Finans Emeklilik ve Hayat A.Ş. Para Piyasası Likit Kamu

Detaylı

TEMEL MAKROEKONOMİK GÖSTERGELER - BÜYÜME

TEMEL MAKROEKONOMİK GÖSTERGELER - BÜYÜME 1 TEMEL MAKROEKONOMİK GÖSTERGELER - BÜYÜME 12.0 Türkiye GSYH Büyüme Oranları (%) 10.0 9.4 8.4 9.2 8.5 8.0 6.0 4.0 6.8 6.2 5.3 6.9 4.7 2.9 3.2* 4.0* 5.0* 5.0* 2.0 0.7 0.0-2.0 Tahmin(%) 2012 2013-4.0 IMF

Detaylı

Bu sunum, borç stoku ve borçlanma ile ilgili güncel bilgileri. kamuoyuna kapsamlı olarak sunmak amacıyla hazırlanmıştır.

Bu sunum, borç stoku ve borçlanma ile ilgili güncel bilgileri. kamuoyuna kapsamlı olarak sunmak amacıyla hazırlanmıştır. Bu sunum, borç stoku ve borçlanma ile ilgili güncel bilgileri kamuoyuna kapsamlı olarak sunmak amacıyla hazırlanmıştır. Son güncelleme tarihi: 26 Mart 215 1 BORÇ GÖSTERGELERİ Borç Yönetiminde Gelinen Nokta

Detaylı

TEMEL MAKROEKONOMİK GÖSTERGELER - BÜYÜME

TEMEL MAKROEKONOMİK GÖSTERGELER - BÜYÜME 1 TEMEL MAKROEKONOMİK GÖSTERGELER - BÜYÜME 12.0 Türkiye GSYH Büyüme Oranları (%) 10.0 9.4 8.4 9.2 8.5 8.0 6.0 4.0 6.8 6.2 5.3 6.9 4.7 2.9 3.2* 4.0* 5.0* 5.0* 2.0 0.7 0.0-2.0 Tahmin(%) 2012 2013-4.0 IMF

Detaylı

Ayrım I. Genel Çerçeve 1

Ayrım I. Genel Çerçeve 1 İçindekiler Önsöz İçindekiler Ayrım I. Genel Çerçeve 1 Bölüm 1. Makro Ekonomiye Giriş 3 1.1. Ekonominin Tanımlanması ve Bir Bilim Olarak Ekonomi 4 1.2. Ekonomi Teorisi ve Politikası 5 1.3. Makro Ekonomi

Detaylı

Ulusal Finans Sempozyumu Dr. İbrahim M. Turhan Başkan Yardımcısı

Ulusal Finans Sempozyumu Dr. İbrahim M. Turhan Başkan Yardımcısı Ulusal Finans Sempozyumu Dr. İbrahim M. Turhan Başkan Yardımcısı 13 Ekim 2011 Malatya KÜRESEL KRİZ ORTAMINA NASIL GELİNDİ? Net Bugünkü Değer Yöntemi Varlık fiyatlarının indirgenmiş nakit akımları (Net

Detaylı

KÜRESEL KRİZ VE TÜRKİYE EKONOMİSİ K. ÖNDER ERGÜN MALİYE UZMANI

KÜRESEL KRİZ VE TÜRKİYE EKONOMİSİ K. ÖNDER ERGÜN MALİYE UZMANI KÜRESEL KRİZ VE TÜRKİYE EKONOMİSİ K. ÖNDER ERGÜN MALİYE UZMANI SUNUM PLANI 1 KÜRESEL KRİZİN GELİŞİMİ 2 KÜRESEL KRİZİN TÜRKİYE YE ETKİLERİ 3 4 TÜRKİYE NİN KONUMU KRİZDE SON DURUM KÜRESEL KRİZ 1929 DÜNYA

Detaylı

2016 Ocak Enflasyon Raporu Bilgilendirme Toplantısı. Erdem BAŞÇI Başkan. 26 Ocak 2016 Ankara

2016 Ocak Enflasyon Raporu Bilgilendirme Toplantısı. Erdem BAŞÇI Başkan. 26 Ocak 2016 Ankara 21 Ocak Enflasyon Raporu Bilgilendirme Toplantısı Erdem BAŞÇI Başkan 2 Ocak 21 Ankara 21 Ocak Enflasyon Raporu: Ana Bölümler Genel Değerlendirme Uluslararası Ekonomik Gelişmeler Enflasyon Gelişmeleri Arz

Detaylı

Türkiye de Bankacılık Sektörü 2009-2013 Aralık

Türkiye de Bankacılık Sektörü 2009-2013 Aralık Türkiye de Bankacılık Sektörü 2009-2013 Aralık Bu çalışma, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu, Türkiye İstatistik Kurumu, Sermaye Piyasası Kurumu, Bankalararası

Detaylı

Dr. Serkan KIZILYEL TEMEL HAK VE ÖZGÜRLÜKLERİN KISITLANMASINDA KAMU GÜVENLİĞİ ÖLÇÜTÜ

Dr. Serkan KIZILYEL TEMEL HAK VE ÖZGÜRLÜKLERİN KISITLANMASINDA KAMU GÜVENLİĞİ ÖLÇÜTÜ Dr. Serkan KIZILYEL TEMEL HAK VE ÖZGÜRLÜKLERİN KISITLANMASINDA KAMU GÜVENLİĞİ ÖLÇÜTÜ Yay n No : 3075 Hukuk Dizisi : 1512 1. Baskı Şubat 2014 İSTANBUL ISBN 978-605 - 333-102 - 5 Copyright Bu kitab n bu

Detaylı

SORU SETİ 11 MİKTAR TEORİSİ TOPLAM ARZ VE TALEP ENFLASYON KLASİK VE KEYNEZYEN YAKLAŞIMLAR PARA

SORU SETİ 11 MİKTAR TEORİSİ TOPLAM ARZ VE TALEP ENFLASYON KLASİK VE KEYNEZYEN YAKLAŞIMLAR PARA SORU SETİ 11 MİKTAR TEORİSİ TOPLAM ARZ VE TALEP ENFLASYON KLASİK VE KEYNEZYEN YAKLAŞIMLAR PARA Problem 1 (KMS-2001) Kısa dönem toplam arz eğrisinin pozitif eğimli olmasının nedeni aşağıdakilerden hangisidir?

Detaylı

Temel Ekonomik Gelişmeler

Temel Ekonomik Gelişmeler Temel Ekonomik Gelişmeler 3 Ocak 217 Araştırma ve Para Politikası Genel Müdürlüğü Günlük veriler her Perşembe günü (resmi tatil olması durumunda bir önceki iş günü); diğer veriler ise verinin açıklandığı

Detaylı

Temel Ekonomik Gelişmeler

Temel Ekonomik Gelişmeler Temel Ekonomik Gelişmeler 29 Eylül 217 Araştırma ve Para Politikası Genel Müdürlüğü Günlük veriler her Perşembe günü (resmi tatil olması durumunda bir önceki iş günü); diğer veriler ise verinin açıklandığı

Detaylı

Haftalık Bülten. 29 Mayıs Piyasalar makro verilerde. dolu. dikkate. Euro/$ paritesi. yükseldi... Emtia karar verirken, nu diler. sürüyor...

Haftalık Bülten. 29 Mayıs Piyasalar makro verilerde. dolu. dikkate. Euro/$ paritesi. yükseldi... Emtia karar verirken, nu diler. sürüyor... Haftalık Bülten 29 Mayıs 2009 Piyasalar makro verilerde dolu dikkate nin,, göre S etti. olumlu verileri d. Euro/$ paritesi yükseldi... parite, piyasalarda güvenin geri dönmeye seviyelerini test etti. Paritenin

Detaylı

Bu sunum, borç stoku ve borçlanma ile ilgili güncel bilgileri. kamuoyuna kapsamlı olarak sunmak amacıyla hazırlanmıştır ve

Bu sunum, borç stoku ve borçlanma ile ilgili güncel bilgileri. kamuoyuna kapsamlı olarak sunmak amacıyla hazırlanmıştır ve Bu sunum, borç stoku ve borçlanma ile ilgili güncel bilgileri kamuoyuna kapsamlı olarak sunmak amacıyla hazırlanmıştır ve her ay sonu itibarıyla güncellenmektedir. Son güncelleme tarihi: 1 ŞUBAT 2011 1

Detaylı

Türkiye de Bankacılık Sektörünün Son Beş Yıllık Görünümü 2011

Türkiye de Bankacılık Sektörünün Son Beş Yıllık Görünümü 2011 Türkiye de Bankacılık Sektörünün Son Beş Yıllık Görünümü 2011 Bu çalışma, Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu, Türkiye İstatistik Kurumu, Sermaye Piyasası Kurumu,

Detaylı

İÇİNDEKİLER. BDDK, Veri ve Sistem Yönetimi Daire Başkanlığı 2

İÇİNDEKİLER. BDDK, Veri ve Sistem Yönetimi Daire Başkanlığı 2 İÇİNDEKİLER Banka, Şube ve Personel Sayıları... 1 Seçilmiş Bilanço Kalemleri... 2 Bilanço İçi Büyüklükler... 4 Bilanço Dışı Büyüklükler. 5 Temel Büyüklüklere İlişkin Gelişim. 7 Kârlılık... 8 Krediler...

Detaylı

Temel Ekonomik Gelişmeler

Temel Ekonomik Gelişmeler Temel Ekonomik Gelişmeler 6 Temmuz 21 Araştırma ve Para Politikası Genel Müdürlüğü Günlük veriler her Perşembe günü (resmi tatil olması durumunda bir önceki iş günü); diğer veriler ise verinin açıklandığı

Detaylı

İÇİNDEKİLER. BDDK, Veri ve Sistem Yönetimi Daire Başkanlığı 2

İÇİNDEKİLER. BDDK, Veri ve Sistem Yönetimi Daire Başkanlığı 2 İÇİNDEKİLER Banka, Şube ve Personel Sayıları... 1 Seçilmiş Bilanço Kalemleri... 2 Bilanço İçi Büyüklükler... 4 Bilanço Dışı Büyüklükler. 5 Temel Büyüklüklere İlişkin Gelişim. 7 Kârlılık... 8 Krediler...

Detaylı

Plan ve Bütçe Komisyonu Sunumu

Plan ve Bütçe Komisyonu Sunumu Plan ve Bütçe Komisyonu Sunumu Erdem Başçı Başkan, TCMB 13 Şubat 214 Genel Değerlendirme Yurt içi nihai talep ve ihracat ılımlı büyüme eğilimlerini korumaktadır. Cari işlemler açığında 214 yılında kayda

Detaylı

GARANTİ EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. ALTIN EMEKLİLİK YATIRIM FONU 2013 YILI 6 AYLIK FAALİYET RAPORU 1-Ekonominin Genel durumu Dünya ekonomisi 2013 ü genel olarak bir toparlanma dönemi olarak geride bıraktı.

Detaylı

İÇİNDEKİLER. BDDK, Veri ve Sistem Yönetimi Daire Başkanlığı 2

İÇİNDEKİLER. BDDK, Veri ve Sistem Yönetimi Daire Başkanlığı 2 İÇİNDEKİLER Banka, Şube ve Personel Sayıları... 1 Seçilmiş Bilanço Kalemleri... 2 Bilanço İçi Büyüklükler... 4 Bilanço Dışı Büyüklükler 5 Temel Büyüklüklere İlişkin Gelişim 7 Kârlılık... 8 Krediler...

Detaylı

BİLGİ EKONOMİSİNDE YENİ YAKLAŞIMLAR: BİLGİ YÖNETİŞİMİ ve ÜNİVERSİTE EKONOMİSİ 1

BİLGİ EKONOMİSİNDE YENİ YAKLAŞIMLAR: BİLGİ YÖNETİŞİMİ ve ÜNİVERSİTE EKONOMİSİ 1 BİLGİ EKONOMİSİNDE YENİ YAKLAŞIMLAR: BİLGİ YÖNETİŞİMİ ve ÜNİVERSİTE EKONOMİSİ 1 Yard. Doç. Dr. İsmail SEKİ ÇANAKKALE 2013 1 Çalışma yazarın Bilgi Yönetişimi Bağlamında Üniversitelerin Ekonomideki Rolü

Detaylı

Temel Ekonomik Gelişmeler

Temel Ekonomik Gelişmeler Temel Ekonomik Gelişmeler 18 Aralık 21 Araştırma ve Para Politikası Genel Müdürlüğü Günlük veriler her Perşembe günü (resmi tatil olması durumunda bir önceki iş günü); diğer veriler ise verinin açıklandığı

Detaylı

HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI EKONOMİK ARAŞTIRMALAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI EKONOMİK ARAŞTIRMALAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI EKONOMİK ARAŞTIRMALAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ AYLIK EKONOMİK GÖSTERGELER ARALIK 2016 Hazine Müsteşarlığı Matbaası Ankara, 23 Aralık 2016 İÇİNDEKİLER TEMEL EKONOMİK GÖSTERGELER i I. ÜRETİM I.1.

Detaylı

Küresel Kriz Sonrası Türkiye de Finansal Sistem Bankacılık Sektörü

Küresel Kriz Sonrası Türkiye de Finansal Sistem Bankacılık Sektörü Küresel Kriz Sonrası Türkiye de Finansal Sistem Bankacılık Sektörü Ekrem Keskin Mayıs 2010 Sunum Uluslararası gelişmeler Türkiye deki gelişmeler Bankacılık sektörüne yansıma Sonuç 2 Yapılanlar Ortak çaba:

Detaylı

İÇİNDEKİLER. BDDK, Veri ve Sistem Yönetimi Daire Başkanlığı 2

İÇİNDEKİLER. BDDK, Veri ve Sistem Yönetimi Daire Başkanlığı 2 İÇİNDEKİLER Banka, Şube ve Personel Sayıları... 1 Seçilmiş Bilanço Kalemleri... 2 Bilanço İçi Büyüklükler... 4 Bilanço Dışı Büyüklükler. 5 Temel Büyüklüklere İlişkin Gelişim. 7 Kârlılık... 8 Krediler...

Detaylı

TÜRKİYE EKONOMİSİ NDE GÜNCEL EĞİLİMLER VE GENEL GÖRÜNÜM

TÜRKİYE EKONOMİSİ NDE GÜNCEL EĞİLİMLER VE GENEL GÖRÜNÜM TÜRKİYE EKONOMİSİ NDE GÜNCEL EĞİLİMLER VE GENEL GÖRÜNÜM 8 Eylül 216 Sunum Akışı I. İktisadi Faaliyet II. Dış Denge III. Enflasyon IV. Parasal ve Finansal Koşullar V. Genel Görünüm 2 İKTİSADİ FAALİYET 3

Detaylı

İKTİSAT ANABİLİM DALI ORTAK DOKTORA DERS İÇERİKLERİ. Dersin Adı Kod Yarıyıl T+U AKTS. Dersin Adı Kod Yarıyıl T+U AKTS. Dersin Adı Kod Yarıyıl T+U AKTS

İKTİSAT ANABİLİM DALI ORTAK DOKTORA DERS İÇERİKLERİ. Dersin Adı Kod Yarıyıl T+U AKTS. Dersin Adı Kod Yarıyıl T+U AKTS. Dersin Adı Kod Yarıyıl T+U AKTS İKTİSAT ANABİLİM DALI ORTAK DOKTORA DERS İÇERİKLERİ 1. YIL GÜZ DÖNEMİ İleri Makroiktisat I IKT801 1 3 + 0 6 Makro iktisadın mikro temelleri, emek, mal ve sermaye piyasaları, modern AS-AD eğrileri. İleri

Detaylı

Dünya ve Türkiye Ekonomisindeki Gelişmeler ve Orta Vadeli Program. 22 Kasım 2013

Dünya ve Türkiye Ekonomisindeki Gelişmeler ve Orta Vadeli Program. 22 Kasım 2013 Dünya ve Türkiye Ekonomisindeki Gelişmeler ve Orta Vadeli Program 22 Kasım 201 Büyüme Tahminleri (%) 4, 4,1 Küresel Büyüme Tahminleri (%) 4,1,2,0 ABD Büyüme Tahminleri (%) 2,,,,,,1,6,6 2,8 2,6 2,4 2,2

Detaylı

Küresel gelişmeler, Türkiye ekonomisi ve bankacılık sektörü. 21 Ocak 2015

Küresel gelişmeler, Türkiye ekonomisi ve bankacılık sektörü. 21 Ocak 2015 Küresel gelişmeler, Türkiye ekonomisi ve bankacılık sektörü 21 Ocak 2015 Sunum Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Aydın ın değerlendirmesi Küresel ekonomi Türkiye ekonomisi Bankacılık sektörü 2 Değerlendirme

Detaylı

Ekonomik Gelişmeler Erdem Başçı Başkan 11 Mart 2015 Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı, Ankara

Ekonomik Gelişmeler Erdem Başçı Başkan 11 Mart 2015 Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı, Ankara Ekonomik Gelişmeler Erdem Başçı Başkan 11 Mart 215 Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı, Ankara Sunum Planı 1) Kur Gelişmeleri 2) Dış Ticaret Gelişmeleri 3) Enflasyon ve Faiz 4) Yatırımın Belirleyicileri

Detaylı

Türkiye de Bankacılık Sektörü Eylül

Türkiye de Bankacılık Sektörü Eylül Türkiye de Bankacılık Sektörü 2012-2016 Eylül Bu çalışma, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu, Türkiye İstatistik Kurumu, Sermaye Piyasası Kurumu, Bankalararası

Detaylı

Makro Veri. TÜİK tarafından açıklanan verilere göre -5,6 puan olan dış ticaretin büyümeye katkısını daha yüksek olarak hesaplamamızdan kaynaklandı.

Makro Veri. TÜİK tarafından açıklanan verilere göre -5,6 puan olan dış ticaretin büyümeye katkısını daha yüksek olarak hesaplamamızdan kaynaklandı. Makro Veri Büyüme ve Dış Ticaret: Türkiye ekonomisi için yüksek büyüme=yüksek dış ticaret açığı İbrahim Aksoy Ekonomist Tel: +90 212 334 91 04 E-mail: iaksoy@sekeryatirim.com.tr TÜİK tarafından bugün açıklanan

Detaylı

EK-1 YABANCI PARA NET GENEL POZİSYON / ÖZKAYNAK STANDART ORANI BİLDİRİM CETVELİ

EK-1 YABANCI PARA NET GENEL POZİSYON / ÖZKAYNAK STANDART ORANI BİLDİRİM CETVELİ EK-1 YABANCI PARA NET GENEL POZİSYON / ÖZKAYNAK STANDART ORANI MEVDUAT BANKASI A.Ş./KALKINMA VE YATIRIM BANKASI Kapanış Kuru: Hesaplama Tarihi: Sıra No Hesap Kodu Hesap Adı DÖVİZ VARLIKLARI Bin YTL I -

Detaylı

İÇİNDEKİLER BİRİNCİ BÖLÜM AVRO BÖLGESİNDE BORÇ KRİZİNİN GELİŞİMİ VE NEDENLERİ III. AVRO BÖLGESİNDEKİ BORÇ KRİZİNİN SİSTEMİK NEDENLERİ 10

İÇİNDEKİLER BİRİNCİ BÖLÜM AVRO BÖLGESİNDE BORÇ KRİZİNİN GELİŞİMİ VE NEDENLERİ III. AVRO BÖLGESİNDEKİ BORÇ KRİZİNİN SİSTEMİK NEDENLERİ 10 İÇİNDEKİLER TABLOLAR LİSTESİ GRAFİKLER LİSTESİ ŞEKİLLER LİSTESİ KISALTMALAR LİSTESİ vii ix xiv xvi GİRİŞ 1 BİRİNCİ BÖLÜM AVRO BÖLGESİNDE BORÇ KRİZİNİN GELİŞİMİ VE NEDENLERİ I. EKONOMİK VE PARASAL BİRLİKTE

Detaylı

MERKEZ BANKASI VE FİNANSAL İSTİKRAR

MERKEZ BANKASI VE FİNANSAL İSTİKRAR MERKEZ BANKASI VE FİNANSAL İSTİKRAR Sermaye Hareketleri ve Döviz Kuru Politikaları Türkiye Ekonomi Kurumu Paneli Doç.Dr.Erdem BAŞÇI Başkan Yardımcısı, TCMB 11 Aralık 2010, Ankara 1 Konuşma Planı 1. Merkez

Detaylı

Türkiye de Bankacılık Sektörü 2009-2014 Mart

Türkiye de Bankacılık Sektörü 2009-2014 Mart Türkiye de Bankacılık Sektörü 2009-2014 Mart Bu çalışma, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu, Türkiye İstatistik Kurumu, Sermaye Piyasası Kurumu, Bankalararası Kart

Detaylı

PROJEKSİYON İŞSİZLİK: GÖSTERGELER. Son on yılın aylara göre işsizlik oranı (Yüzde)

PROJEKSİYON İŞSİZLİK: GÖSTERGELER. Son on yılın aylara göre işsizlik oranı (Yüzde) GÖSTERGELER Alaattin AKTAŞ l ala.aktas@gmail.com PROJEKSİYON İŞSİZLİK: 2008, 2009 ve 2010 yılları tüm dünya gibi Türkiye için de bir kriz dönemiydi. Bu dönemde işsizlik çok arttı. Özellikle 2009 yılındaki

Detaylı

TÜRKİYE EKONOMİSİNİN 2015 YILINA İLİŞKİN DEĞERLENDİRME

TÜRKİYE EKONOMİSİNİN 2015 YILINA İLİŞKİN DEĞERLENDİRME TÜRKİYE EKONOMİSİNİN YILINA İLİŞKİN DEĞERLENDİRME İÇİNDEKİLER: 1) REEL KESİM 1-a) Büyüme 1-b) Sanayi 1-c) İstihdam 2) FİNANSAL KESİM 2-a) Fiyatlar 2-b) Parasal Göstergeler 2-c) Finansal Yatırım Araçları

Detaylı

1 TÜRKİYE CUMHURİYETİ DÖNEMİ (TÜRKİYE) EKONOMİSİNİN TARİHSEL TEMELLERİ

1 TÜRKİYE CUMHURİYETİ DÖNEMİ (TÜRKİYE) EKONOMİSİNİN TARİHSEL TEMELLERİ İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ III Bölüm 1 TÜRKİYE CUMHURİYETİ DÖNEMİ (TÜRKİYE) EKONOMİSİNİN TARİHSEL TEMELLERİ 13 1.1.Türkiye Ekonomisine Tarihsel Bakış Açısı ve Nedenleri 14 1.2.Tarım Devriminden Sanayi Devrimine

Detaylı

GARANTİ EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. BÜYÜME AMAÇLI HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU 2010 YILI 9 AYLIK FAALİYET RAPORU

GARANTİ EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. BÜYÜME AMAÇLI HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU 2010 YILI 9 AYLIK FAALİYET RAPORU GARANTİ EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. BÜYÜME AMAÇLI HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU 2010 YILI 9 AYLIK FAALİYET RAPORU 1.- Ekonominin Genel durumu ABD ekonomisindeki büyümenin ikinci çeyrekte %1.7 olarak

Detaylı

TÜRKİYE EKONOMİSİNDE YAŞANAN GELİŞMELER VE 2011 YILI EKONOMİK BEKLENTİLERİ. Dr.Süleyman Yaşar. 17 Nisan 2011

TÜRKİYE EKONOMİSİNDE YAŞANAN GELİŞMELER VE 2011 YILI EKONOMİK BEKLENTİLERİ. Dr.Süleyman Yaşar. 17 Nisan 2011 TÜRKİYE EKONOMİSİNDE YAŞANAN GELİŞMELER VE 2011 YILI EKONOMİK BEKLENTİLERİ Dr.Süleyman Yaşar 17 Nisan 2011 AMERİKAN MALİ KRİZİNİN Düşük faiz politikası (2002-5) NEDENLERİ Risklerin önemsenmemesi Hesap

Detaylı

PARA POLİTİKASINI ANLAMAK

PARA POLİTİKASINI ANLAMAK PARA POLİTİKASINI ANLAMAK Hakan Kara BETAM Paneli 26 Aralık 2012 İstanbul Yeni Para Politikası Stratejisi TCMB 2010 Yılının sonlarından itibaren yeni bir politika stratejisi uygulamaya başlamıştır. Enflasyon

Detaylı

Rakamlarla 2011'de Türkiye Ekonomisi

Rakamlarla 2011'de Türkiye Ekonomisi On5yirmi5.com Rakamlarla 2011'de Türkiye Ekonomisi Avro bölgesindeki ülkelerde derinleşmekte olan kamu borç krizine rağmen 2011, Türkiye ekonomisinin yüksek büyüme hızı yakaladığı bir yıl oldu. Yayın Tarihi

Detaylı

PARA POLİTİKALARI. Erdem Başçı Başkan. 24 Eylül 2013 Denizli Sanayi Odası ve Denizli Ticaret Odası

PARA POLİTİKALARI. Erdem Başçı Başkan. 24 Eylül 2013 Denizli Sanayi Odası ve Denizli Ticaret Odası PARA POLİTİKALARI Erdem Başçı Başkan 24 Eylül 213 Denizli Sanayi Odası ve Denizli Ticaret Odası Genel Değerlendirme Enflasyonun önümüzdeki dönemde düşmeye devam etmesi beklenmektedir. Yurt içi nihai talep

Detaylı

ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş GELİR AMAÇLI ESNEK EMEKLİLİK YATIRIM FONU YILLIK RAPOR

ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş GELİR AMAÇLI ESNEK EMEKLİLİK YATIRIM FONU YILLIK RAPOR ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş GELİR AMAÇLI ESNEK EMEKLİLİK YATIRIM FONU YILLIK RAPOR Bu rapor ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. Gelir Amaçlı Esnek Emeklilik Yatırım Fonu nun 01.01.2008-31.12.2008 dönemine ilişkin

Detaylı

Ödemeler Dengesi Altıncı El Kitabı Aylık Analitik Sunum ( Ağustos)

Ödemeler Dengesi Altıncı El Kitabı Aylık Analitik Sunum ( Ağustos) İÇİNDEKİLER (*) 1-2- 3-4- 5-6- 7-8- 9-10- 11-12- 13-14- 15-16- 17-18- 19-20- Ödemeler Dengesi Altıncı El Kitabı Aylık Analitik Sunum (2015-2016 Ağustos) Ödemeler Dengesi Altıncı El Kitabı Aylık Ayrıntılı

Detaylı

Dünya ve Türkiye Ekonomisinde Beklentiler: Sermaye Piyasalarının Rolü. İbrahim TURHAN Borsa Başkanı 28 Mart 2012

Dünya ve Türkiye Ekonomisinde Beklentiler: Sermaye Piyasalarının Rolü. İbrahim TURHAN Borsa Başkanı 28 Mart 2012 Dünya ve Türkiye Ekonomisinde Beklentiler: Sermaye Piyasalarının Rolü İbrahim TURHAN Borsa Başkanı 28 Mart 2012 Sunum Planı Dünya Ekonomisi Kriz sonrası gerçekleşmeler ve beklentiler Türkiye Ekonomisi

Detaylı

KURAMSAL İLETİŞİMDE METAFOR

KURAMSAL İLETİŞİMDE METAFOR Yrd. Doç. Dr. Bilge KARAMEHMET KURAMSAL İLETİŞİMDE METAFOR Beta Yay n No : 2704 İletişim Dizisi : 88 1. Baskı Haziran 2012 - İSTANBUL ISBN 978-605 - 377-728 - 1 Copyright Bu kitab n bu bas s n n Türkiye

Detaylı

Global Ekonomik Gelişmeler ve Türkiye ye Etkileri

Global Ekonomik Gelişmeler ve Türkiye ye Etkileri Global Ekonomik Gelişmeler ve Türkiye ye Etkileri Dr. Saruhan Özel DenizBank Başekonomisti İstanbul Üniversitesi Öğretim Üyesi Mayıs s 2008 Krizin AşamalarA amaları ve Bugün n Gelinen Yer 1 - Bilanço Tahribatı

Detaylı

Dr. Ebubekir AYAN KONUT FİNANSMANI VE DEĞERLEMESİ

Dr. Ebubekir AYAN KONUT FİNANSMANI VE DEĞERLEMESİ I Dr. Ebubekir AYAN KONUT FİNANSMANI VE DEĞERLEMESİ II Yayın No : 3090 İşletme-Ekonomi Dizisi : 653 1. Baskı Nisan 2014 İSTANBUL ISBN 978-605 - 333-117 9 Copyright Bu kitabın bu basısı için Türkiye deki

Detaylı