SRS/SBRT Tedavi Planlamaları ve Plan Kalitesi Değerlendirme Kriterleri

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "SRS/SBRT Tedavi Planlamaları ve Plan Kalitesi Değerlendirme Kriterleri"

Transkript

1 SRS/SBRT Tedavi Planlamaları ve Plan Kalitesi Değerlendirme Kriterleri BASRİ GÜNHAN Ph.D. Medikal Fizik Uzmanı Neolife Tıp Merkezi, İstanbul Steriotaktik Radyocerrahi ve Radyobiyoloji Kursu 20 Haziran 2014 İstanbul

2 Teşekkür Dr. Ufuk Abacıoğlu Dr. Alptekin Arifoğlu Dr. Roman İbrahimov Med.Fiz. Uzm. Dr Salih Gürdallı Med Fiz. Uzm. Zeynep Özen Med. Fiz. Uzm. Namık Kayalılar Med. Fiz. Uzm. Nük. En. Müh. Ertuğrul Ertürk

3 SRS Steriotactik radyocerrahi oldukça yüksek dozları beyindeki çok küçük hedef volümlere yüksek hassaslık ve doğrulukla veren bir yöntem Kranial Radyocerrahi yüklü parçacıklar (protonlar), Gamma Knife, Cyberknife veya Lineer Hızlandırıcılar ile yapılabilir. Steriotaktik Radyocerrahi ve Radyobiyoloji Kursu 20 Haziran 2014 İstanbul

4 SRS/SBRT RadyoCerrahi Kranyum içi Kranyum dışı (SRS) (SBRT) İkisinde de amaç aynı cerrahi olarak veya değişik (tıbbi) nedenlerle müdahale edilemeyen tümör(lere) tek veya birkaç fraksiyonda yüksek doz vermek.

5 SRS le neleri tedavi edebiliriz? En çok tedavi edilen kranial içi tümörler, metastazlar Cerrahiye alternatif olarak değişik beyin tümörlerin tedavisi (Meningioma, Hipofiz adenomları, Akustic nöromalar, Gliomalar, Trigeminal Neuralgia vs.) Steriotaktik Radyocerrahi ve Radyobiyoloji Kursu 20 Haziran 2014 İstanbul

6 SRS yapabilen cihazlar Gamma Knife CyberKnife Lineer Hızlandırıcılar (Novalis Tx, Truebeam STx Tomoterapi Steriotaktik Radyocerrahi ve Radyobiyoloji Kursu 20 Haziran 2014 İstanbul

7 Linak Tabanlı SRS Her linak la SRS yapabilir miyiz? Cihaz yazılım ve donanım olarak SRS/SBRT yapmaya uygun mu? Dakikadaki doz hızı nedir? MLC ler SRS/SBRT için uygun mu? Beam commissioning? Küçük alanlar için ölçüm yapılıp planlamaya yüklendi mi? Steriotaktik Radyocerrahi ve Radyobiyoloji Kursu 20 Haziran 2014 İstanbul

8 devam Her linakla srs/sbrt yapılamayabilir. MLC sayısı ve MLC lerin fiziksel boyutu önemli Doz hızı ne kadar yüksek olursa tercih sebebi Tedavi Planlama Sistemi (TPS) verileri ölçülürken küçük alanlar uygun dedektörlerle ölçüldü mü? vb soruları sormak gerekiyor.

9 Cihaz Donanımı Cihaz teknik ve donanım olarak SRS yapmaya uygun olmalıdır. Alan boyutları küçük tümörleri <2mm şekillendirecek özellikte olmalı Planlama sistemi küçük alan dozimetrisi yapmaya uygun olmalı Cihazda imrt seçeneği olmak zorunda değil (konformal SRS) Cihazda IMRT seçeneği olması konformaliteyi arttıracak planlamada elimizi güçlendirecektir. İzosantr ve alan boyutu açılımlarındaki hata toleransları mm altında olmalı Cihazdaki görüntüleme modaliteleri SRS yapmaya uygun olmalı Steriotaktik Radyocerrahi ve Radyobiyoloji Kursu 20 Haziran 2014 İstanbul

10 Truebeam STx 2 si filtresiz olmak üzere toplam 5 foton enerjisi 5 adet elektron enerjisi 120 HD MLC (Merkezde 8cm lik kısım 2,5mm dış kısım 5mm kalınlığında yapraklar) Brainlab sistemi İplan ve Exact Track (6 boyutda masa hareketi) RPM (Real-time Position Management) Sistemi Foton Enerjileri 6X -Dose Rate 600MU/min 6XFFF-Dose Rate 1400MU/Min 10X- Dose Rate 600MU/Min 10XFFF- Dose Rate 2400MU/Min 15X- Dose Rate 600MU/Min

11 Planlama Nerede Başlar? Hastaya simülasyonla başlar diyebiliriz. SRS için simülasyon çok önemli Çok yüksek doz, çok küçük volüm ve tek veya kısa fraksiyonasyon. Dolayısıyla toleransı mümkün değil. Steriotaktik Radyocerrahi ve Radyobiyoloji Kursu 20 Haziran 2014 İstanbul

12 Simülasyon Frame siz linak tabanlı SRS (Neolife ta Truebeam STx le) Tüm hastalara baş maskesi Eğer hastanın iyi bir MR ı varsa sadece T1 konstrastsız Yoksa T1 kontrastlı ve T2 +CISS isteniyor. İnce kesit planlama CT si ve MR MR mümkünse tedavi pozisyonunda MR-CT füzyon çok önemli (Gross Tm e Sıfır marj verilebiliyor)

13 Füzyon Önemli mi?

14 SRS Tedavi Planlama Beyin Metastazları için dozlar: <2cm=24Gy 2-3cm=18Gy >3cm=15Gy

15 Tedavi Planlama Seçenekleri Dinamik Konformal Ark 2 veya 4 ark Doz genellikle %80 lik izodoz hattına tanımlanır Düzensiz şekilli tümörlerde IMRT veya VMAT la daha iyi konformalite elde edilebilir.

16 Tedavi Planlama Seçenekleri Standart huzmeler, konformal ark, dinamik konformal ark, IMRT, VMAT, veya Hibrit planlar şeklinde olabilir Target boyutu, yeri, kritik organlara olan uzaklığı, ve fraksiyon dozu 3-6 dairesel non-coplanar ark, konformal veya dinamik şekilli alanlar olabilir 5-9 (veya daha fazla) non-coplanar,kesişmeyen, karşılıklı olmayan statik alan olabilir Huzme ağırlığı, huzme/ark ve masa açıları, MLC şekli vs. Kritik organlardan giriş mümkün olduğunca kaçınılmalı

17 Huzme ayarlaması Tanımlanan dozlar yüksek dozlar olduğu için planlar çoklu alanlardan yapılmalı Eğer hastaya tedavi çok dar bir alandan yapılırsa cilt reaksiyonları oluşabilir.

18 SBRT de Planlama neden önemli? Neden daha dikkatli olmalıyız?

19 Huzme/Ark Ayarları Tümör orta hatta değilse bu durumda mümkün olduğu kadar tümör tarafında dönecek şekilde kısmı arklar tercih ediliyor. Tümör orta hatta veya orta hatta yakınsa o zaman tam arklar kullanılabilir.

20 Plan Değerlendirmesi Plan değerlendirirken; Tüm kesitler değerlendiriliyor Doz Volüm Histogramında Hedef ve kritik organların aldığı dozlara bakıyoruz. Maksimum dozun nerede olduğu ile birlikte düşük doz seviyeleri de kontrol ediliyor.

21

22 Plan Değerlendirmesi Bunlarla birlikte Paddick Conformity İndeks Doz Homojenitesi Gradient İndeks değerlerine bakıyoruz.

23 İndeksler Paddick CI = Mükemmel plan=1 DH= Değer sıfıra ne kadar yakınsa plan o kadar homojen GI= Düşük = Keskin doz düşüşü TV= Target Volüm PIV= Prescribed Isodose Volume

24 Conformity Index: A review Feuvret ve ark. IJROBP Vol.64 No

25 1-4 metastazda srs

26 devam Farklı merkezlerde farklı cihazlarla (Gamma Knife, Cyberknife Truebeam, Novalis) 1-4 beyin metastazı için yapılan planlar karşılaştırılıyor. Normal doku Konstrain ve dozları, konformite indeksi ve ışınlama süresi gibi parametrelere bakılmış

27 PCI ve Beam On time

28 Farklı metastazlarda beyinin aldığı dozlar

29

30 Hedef sayısına bağlı olarak ortalama beyin izodoz hacmi

31 Vestibuler Schwannoma (6 hasta) ve Cavernous sinus meningiomas (6 hasta)

32 Schwannoma Planları

33 Meningioma Planları

34 Planlama Planlama CT leri tüm beyni alacak şekilde 1,3mm ile kontrast verilerek tarandı. MR T1 Gadolinium la yapıldı. (GTV çizimi için) CISS çekimi (Kritik organ çizimi için) Tanımlanan doz 1x12,5Gy V 98 =%98 olacak şekilde normalizasyon yapıldı.

35 Schwannoma GTV ve OAR DVH leri

36 Meningioma GTV ve OAR için DVH ler

37

38

39 Planlama

40 Planlama

41 Planlama

42 Planlama

43 Planlama

44 Planlama

45 SBRT SRS yapmaya başlayalı 60 yıl Dolayısıyla bu tecrübeyle SBRT yapmaya başlanıldı. SBRT yapmaya başlayalı yaklaşık 15 yıl gibi bir süre oldu. Bunun nedenlerinden biri kranial dışı bölgede yüksek dozun nasıl bir etki yapacağının tam olarak bilinmemesi veya tahmin edilememesi olabilir.

46 SBRT Kraniuma göre daha hareketli bir bölge Dolayısıyla plan değerlendirmesi yapacaksak tıpkı kraniumda olduğu gibi hasta sabitlemeye gerekli önem verimeli Hatta hedefi hareketsiz hale nasıl getirebiliriz düşünülmeli, düşünülüyor da

47 SBRT Kranium dışı tümörlere 1-5 fraksiyonda yüksek doz verilerek yapılan tedaviler. Akciğer Karaciğer Böbrek üstü bezleri Pankreas Vertebra Prostat vs Işınlamaları bu gruba konulabilir.

48 SBRT Simülasyon Tüm hastalar T boardla gerekli durumlarda vakum yatak yapılarak: i) 4D CT çekiliyor ii) Yapabilen hastalara Derin İnspiriyum da Nefes Tutturularak (DİBH) planlama Ctsi çektiriliyor. iii) Henüz yapmadık ama Gating lede CT çekilebilir.

49 Simülasyon (Vertebra) Vertebranın hangi kısmının planlama CT sinin çekildiğine bağlı olarak tarama aralığı ve hastanın kol pozisyonu ayarlanmalı duruma göre vakum yatak kullanılmalı Ark planlaması düşünülerek ve volüm çizerken vertebra karıştırmamak için referans olacak noktalardan, alt ve üstten mutlaka marj verilerek planlama CT si çekilmeli

50 4DCT ve nefes kontrolü Akciğer, Karaciğer, Abdominal durumlarda tümör hareketine mutlaka bakılmalı. Fiducial ler kullanılabilir. Diğer türlü tedavide tümörü takip etmek zor olacak Veya CBCT seçeneği mutlaka olmalı

51 SBRT Tedavi Planlama Hem SRS hemde SBRT planları non-coplanar açı içereceğinden dolayı hasta ışınlamasından önce mutlaka denenerek kontrol edilmelidir. DİBH veya Gating yapılmış ise non-coplanar açılardan kaçınılmalıdır. Hastanın PET CT si varsa yine füzyon yapılarak hedefin doğru çizilmesi için gerekli tüm koşullar denenmelidir.

52 SBRT Planlama Amaç PTV yi ışınlamak. PTV çeşitli marjları içermekte PTV içindeki inhomojenite kabul edilebilir hatta avantajlı bile olabilir. Maksimum doz tanımlanan dozun %160 ına kadar çıkabilir. VMAT ta %115 i geçtiği olmuyor. Esas amaç PTV istenen dozu alırken çevre sağlıklı dokuların mümkün olduğu kadar korumak

53 SBRT Planlama SBRT deki kurallar Kranial SRS dekilere oldukca benziyor. PTV içinde inhomojen doz dağılımı PTV dışında keskin doz düşüşü Çoklu non-coplanar huzme veya arklarla konformal doz dağılımı elde etmek Fakat SBRT de non-coplanar huzmelerde veya arklarda Kranial SRS e göre daha dikkatli olmalıyız. Masa veya hastaya çarpma riski daha fazla. Vertebra ışınlamalarında 0 ve 90 derece kolimatör açıları tercih edilmeli.

54 SBRT Tedavi Planlama SBRT durumunda kraniumdaki kadar noncoplanar ışınlama şansı olmayacak. Konformal ark veya çoklu konformal alanlar IMRT veya VMAT denenebilir. Hedef orta hatta ise tam ark Eğer bir tarafa daha yerleşik ise o tarafa doğru kısmı arklar kritik organ dozları bakımından daha kullanışlı olacaktır.

55 Dozlar? Akciğer SBRT 5x11Gy, 3x18Gy, 4x12Gy,8x7Gy Spinal SBRT 1x14Gy, 1x16Gy, 3x8Gy,3x10Gy

56 SBRT Planlama

57 Planlama

58 Planlama

59 Planlama

60 Planlama

61 Akciğer SBRT için optimal Dozlar

62

63

64

65 SBRT için normal doku doz sınırları

66 Ne kadar ve kaç tane kemik ışınlamalı

67 Spine SBRT

68 Spine SBRT

69

70 Planlama

71 Planlama

72 Sonuç Hem srs hem de sbrt de hareketsizlik çok önemli. Cihaz donanımı ön plana çıkıyor. Füzyon önemli bir yer tutmakta Planlama algoritması doku heterojenitesini hesaba katmalı Planlama CT sinin kesit kalınlığı önemli Plan hesaplama grid boyutu tm boyutuna göre değerlendirilmeli (en az 2.5mm grid boyutu)

73 Sonuç Hala srs veya sbrt planlarını tam olarak değerlendirecek tek veya birkaç parametre yok Zaten bu değerlendirmeyi «konformity indeks» gibi tek bir parametreye indirmek yanlış olabilir. Bu parametreler geometriye bağlı olduğundan radyasyonun diğer etkileri önemsizmiş gibi düşünülebilir. Doz tanımlamasındaki belirsizlikler, kontur çizim farklılıkları ile radyasyonun seri ve paralel organlara etkisindeki belirsizlikler hesaba katılmalıdır.

74 Sonuç DVH lerde hedef ve kritik organ dozları değerlendirilmeli Plan her bir kesitte tek tek değerlendirilmeli Planlar değerlendirilirken literatürlerde tanımlanan kriterler mutlaka göz önünde bulundurulmalıdır. SRS/SBRT geri dönüşü olmayan ve hatayı kaldıracak bir tedavi şekli değildir. Planın kriterleri sağlaması iyi bir IGRT seçeneği yoksa fazla bir anlam ifade etmeyecektir.

75 Sabrınız için ler!

Neolife VMAT Deneyimi

Neolife VMAT Deneyimi Neolife VMAT Deneyimi Basri Günhan (Ph.D.) Medikal Fizik Uzmanı Neolife Tıp Merkezi 1.Levent Beşiktaş İstanbul XIV. Medikal Fizik Kongresi Lara Antalya Giriş Baş veya boyun bölgesinde oluşan kanserleri

Detaylı

SRS-SBRT FİZİĞİ. NADİR KÜÇÜK Medikal Fizik Uzmanı 23 Mayıs 2015

SRS-SBRT FİZİĞİ. NADİR KÜÇÜK Medikal Fizik Uzmanı 23 Mayıs 2015 SRS-SBRT FİZİĞİ NADİR KÜÇÜK Medikal Fizik Uzmanı 23 Mayıs 2015 İÇERİK SRS-SBRT Tanımı Gündem 1: Küçük Alan Dozimetrisi Gündem 2: Dozimetri ve FFF Işınları Gündem 3: SRS_SBRT Planlamasında Fiziki Yaklaşım

Detaylı

Radyoterapi Tedavi Planlarının Dozimetrik Doğrulaması. Dr. Fiz. Nezahat OLACAK E.Ü. Tıp Fakültesi Radyasyon Onkolojisi AD.

Radyoterapi Tedavi Planlarının Dozimetrik Doğrulaması. Dr. Fiz. Nezahat OLACAK E.Ü. Tıp Fakültesi Radyasyon Onkolojisi AD. Radyoterapi Tedavi Planlarının Dozimetrik Doğrulaması Dr. Fiz. Nezahat OLACAK E.Ü. Tıp Fakültesi Radyasyon Onkolojisi AD. Radyoterapide hastanın yeterli tümör kontrolünün sağlaması için hedeflenen dozun

Detaylı

1.Radyoterapi Teknikerleri Derneği Kongresi Bilimsel Programı

1.Radyoterapi Teknikerleri Derneği Kongresi Bilimsel Programı 1.Radyoterapi Teknikerleri Derneği Kongresi Bilimsel Programı Kongreye katkısı olan dernek ve firmalara Radyoterapi Teknikerleri Derneği yönetim kurulu adına TEŞEKKÜR EDERİM. Gökhan ÖZUYNUK Radyoterapi

Detaylı

SRS VE SBRT YE GENEL BAKIŞ. Dr. Gönül Kemikler İ.Ü. Onkoloji Enstitüsü

SRS VE SBRT YE GENEL BAKIŞ. Dr. Gönül Kemikler İ.Ü. Onkoloji Enstitüsü SRS VE SBRT YE GENEL BAKIŞ Dr. Gönül Kemikler İ.Ü. Onkoloji Enstitüsü İçerik Tanımlar Stereotaktik radyocerrahi-srs Stereotaktik vücut radyoterapisi-sbrt Tarihçe SRS ve SBRT endikasyonları SRS ve SBRT

Detaylı

IMRT (YOĞUNLUK AYARLI RADYOTERAPİ)

IMRT (YOĞUNLUK AYARLI RADYOTERAPİ) IMRT (YOĞUNLUK AYARLI RADYOTERAPİ) Dr. Kadir Yaray Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Radyasyon Onkolojisi KAYSERİ CT Simülasyon 3D Tedavi Planlama Konformal Radyoterapi Uygulamaları CT nin keşfi; 1993

Detaylı

Prof. Dr. Mustafa Cengiz Hacettepe Üniversitesi, Radyasyon Onkolojisi Anabilim Dalı

Prof. Dr. Mustafa Cengiz Hacettepe Üniversitesi, Radyasyon Onkolojisi Anabilim Dalı Prof. Dr. Mustafa Cengiz Hacettepe Üniversitesi, Radyasyon Onkolojisi Anabilim Dalı Çıkar çatışmam yok Kongre desteğini saymazsanız mcengiz@hacettepe.edu.tr TLF: 312.305 2900 Sunum Planı Giriş YAR (IMRT)

Detaylı

TEDAVİPLANLAMA SİSTEMLERİNDE KALİTE KONTROL

TEDAVİPLANLAMA SİSTEMLERİNDE KALİTE KONTROL TEDAVİPLANLAMA SİSTEMLERİNDE KALİTE KONTROL Fadime Alkaya Tıbbi Radyofizik Uzmanı Özel Medicana International İstanbul Hastanesi 15.Ulusal Medikal Fizik Kongresi 16-19 Mayıs 2015, Trabzon Giriş Kanser

Detaylı

Dr.Nural ÖZTÜRK T.Rad.Fiz.Uz. TÜRK RADYASYON ONKOLOJİSİ DERNEĞİ Radyofizik Kursu 11-12 Haziran 2010

Dr.Nural ÖZTÜRK T.Rad.Fiz.Uz. TÜRK RADYASYON ONKOLOJİSİ DERNEĞİ Radyofizik Kursu 11-12 Haziran 2010 RADYOTERAPİ CİHAZLARI Dr.Nural ÖZTÜRK T.Rad.Fiz.Uz. TÜRK RADYASYON ONKOLOJİSİ DERNEĞİ Radyofizik Kursu 11-12 Haziran 2010 Radyoterapi Üç Kategoriye Ayrılır External Radyoterapi (Uzaktan Yapılan Tedavi)

Detaylı

CyberKnife Radyocerrahi Cihazı

CyberKnife Radyocerrahi Cihazı CyberKnife Radyocerrahi Cihazı Aydın ÇAKIR, Ph.D. İstanbul Üniversitesi Onkoloji Enstitüsü ..dünümüz, bugünümüz Cyberknife Genel Özellikleri CyberKnife Robotic Radyocerrahi Sistemi

Detaylı

Önsöz. Prof.Dr.Tezer Kutluk Hastaneler Genel Direktörü

Önsöz. Prof.Dr.Tezer Kutluk Hastaneler Genel Direktörü Önsöz Her zaman ileriye en iyiye ulaşmayı hedefleyerek bilgi ve teknolojiyi bir araya getiren Hacettepe Üniversitesi Hastanelerinin misyonu Toplumun sağlığının korunması, bireye en üst düzeyde uzmanlaşmış

Detaylı

IGRT TEKNİĞİNİN HAKLILIĞI HER HASTAYA IGRT YAPILMALI MI? KİME IGRT KİME DEĞİL????

IGRT TEKNİĞİNİN HAKLILIĞI HER HASTAYA IGRT YAPILMALI MI? KİME IGRT KİME DEĞİL???? IGRT TEKNİĞİNİN HAKLILIĞI HER HASTAYA IGRT YAPILMALI MI? KİME IGRT KİME DEĞİL???? VİLDAN ALPAN AMERİKAN HASTANESİ MD ANDERSON KANSER MERKEZI RADYOTERAPİ DÜNDEN BUGÜNE 1895 100-400 kev Işını Rotasyon Tedavi

Detaylı

T.C. SELÇUK ÜNĠVERSĠTESĠ FEN BĠLĠMLERĠ ENSTĠTÜSÜ

T.C. SELÇUK ÜNĠVERSĠTESĠ FEN BĠLĠMLERĠ ENSTĠTÜSÜ T.C. SELÇUK ÜNĠVERSĠTESĠ FEN BĠLĠMLERĠ ENSTĠTÜSÜ BAġ BOYUN RADYOTERAPĠSĠNDE, LĠNEER HIZLANDIRICIDA KRĠTĠK ORGAN DOZLARININ TEDAVĠ PLANLAMA SĠSTEMĠYLE KARġILAġTIRILMASI Merve ERGÜN YÜKSEK LĠSANS TEZĠ Nükleer

Detaylı

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI KARTAL DR.LÜTFİ KIRDAR EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ RADYOLOJİ KLİNİĞİ

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI KARTAL DR.LÜTFİ KIRDAR EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ RADYOLOJİ KLİNİĞİ T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI KARTAL DR.LÜTFİ KIRDAR EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ RADYOLOJİ KLİNİĞİ MEME KORUYUCU CERRAHİ UYGULANMIŞ MEME KANSERLİ HASTALARDA KONVANSİYONEL RADYOTERAPİ İLE KONFORMAL RADYOTERAPİ

Detaylı

Akciğer SBRT Planlamalarında Hareket Takibi

Akciğer SBRT Planlamalarında Hareket Takibi Akciğer SBRT Planlamalarında Hareket Takibi Cemile Ceylan Anadolu Sağlık Merkezi Stereotaktik Radyo Cerrahi ve Radyobiyoloji Kursu 20 Haziran 2014 Klinik Gereklilik Hareketin Belirlenmesi Solunum Takipli

Detaylı

Stereotaktik Beden Radyoterapisi (SBRT) ve Doz Volüm Histogramları

Stereotaktik Beden Radyoterapisi (SBRT) ve Doz Volüm Histogramları Stereotaktik Beden Radyoterapisi (SBRT) ve Doz Volüm Histogramları Prof. Dr. Gökhan Özyiğit Hacettepe Üniversitesi, Tıp Fakültesi Radyasyon Onkolojisi Anabilim Dalı Radyoterapide Gelişmeler 1990 1994 1997

Detaylı

SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ MEDİKAL FİZİK ANABİLİM DALI ÖĞRETİM ÜYELERİ PROGRAMLAR VE DERS İÇERİKLERİ. Medikal Fizik Yüksek Lisans

SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ MEDİKAL FİZİK ANABİLİM DALI ÖĞRETİM ÜYELERİ PROGRAMLAR VE DERS İÇERİKLERİ. Medikal Fizik Yüksek Lisans SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ MEDİKAL FİZİK ANABİLİM DALI ÖĞRETİM ÜYELERİ PROGRAMLAR VE DERS İÇERİKLERİ Medikal Fizik Yüksek Lisans Medikal Fizik Doktora Programı MEDİKAL FİZİK ANABİLİM DALI ÖĞRETİM ÜYELERİ

Detaylı

1. GİRİŞ 1895 yılında Wilhelm Conrad Röntgen tarafından keşfedilen x-ışınları günlük hayatta, özellikle de tıpta teşhis ve tedavi aracı olarak büyük öneme sahiptir. Gelişen teknoloji ile birlikte çeşitli

Detaylı

İşveren olarak Hacettepe Üniversitesi hastaneleri, TAEK in düzenlemeleri doğrultusunda kurum içi radyasyon güvenliğini sağlamakla yükümlüdür.

İşveren olarak Hacettepe Üniversitesi hastaneleri, TAEK in düzenlemeleri doğrultusunda kurum içi radyasyon güvenliğini sağlamakla yükümlüdür. İÇİNDEKİLER Amaç 3 Görev ve Sorumluluklar 3 Radyasyonla Çalışan Birimler 9 Radyasyon 42 Radyasyon Alanları 58 Radyasyon Etkilenimi Sınırları ve Azaltılması 58 Ölçüm, İşaretleme ve Cihazlar 62 Cihazlar

Detaylı

BAŞ-BOYUN TÜMÖRLERİNDE CYBERKNIFE UYGULAMALARI. HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ RADYASYON ONKOLOJİSİ ANABİLİM DALI Kemal ERDOĞAN Radyoterapi Teknikeri

BAŞ-BOYUN TÜMÖRLERİNDE CYBERKNIFE UYGULAMALARI. HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ RADYASYON ONKOLOJİSİ ANABİLİM DALI Kemal ERDOĞAN Radyoterapi Teknikeri BAŞ-BOYUN TÜMÖRLERİNDE CYBERKNIFE UYGULAMALARI HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ RADYASYON ONKOLOJİSİ ANABİLİM DALI Kemal ERDOĞAN Radyoterapi Teknikeri CYBERKNIFE Robotik radyocerrahi sistem Cerrahiye alternatif

Detaylı

RADYOTERAP PLANLAMA LKELER

RADYOTERAP PLANLAMA LKELER 1 RADYOTERAP PLANLAMA LKELER Dr. Fadime Akman Radyoterapide tedavi planlamanın amacı hedef volümde homojen doz daılımını salarken çevre normal dokuya da en az dozu vermek, dolayısıyla en yüksek tümör kontrolüne

Detaylı

T.C. SELÇUK ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ

T.C. SELÇUK ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ T.C. SELÇUK ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ PROSTAT KANSERİ İÇİN ÜÇ BOYUTLU KONFORMAL RADYOTERAPİ İLE YOĞUNLUK AYARLI RADYOTERAPİNİNKARŞILAŞTIRILMASI MERVE KÜÇÜKULU YÜKSEK LİSANS Fizik Anabilim Dalını

Detaylı

Yukarıdaki sonucu onaylarım. Prof. Dr. Ülkü MEHMETOĞLU Enstitü Müdürü

Yukarıdaki sonucu onaylarım. Prof. Dr. Ülkü MEHMETOĞLU Enstitü Müdürü ANKARA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ YÜKSEK LİSANS TEZİ STEROTAKTİK RADYOCERRAHİ İÇİN KÜÇÜK ALANLARDA 6 MV FOTON DOZİMETRİSİ Hande BAŞ FİZİK MÜHENDİSLİĞİ ANABİLİM DALI ANKARA 2005 Her hakkı saklıdır

Detaylı

IGRT 2D & 3D VERV AVANTAJ / DEZAVANTAJ

IGRT 2D & 3D VERV AVANTAJ / DEZAVANTAJ IGRT 2D & 3D VERV ERİFİKASYON AVANTAJ / DEZAVANTAJ VİLDAN ALPAN AMERİKAN HASTANESİ MD ANDERSON RADYASYON ONKOLOJİSİ MERKEZİ 1 RADYOTERAPİ DÜNDEN BUGÜNE 1895 100 400 kev Işını Rotasyon Tedavi 1950 Co 60

Detaylı

T.C. SELÇUK ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ

T.C. SELÇUK ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ T.C. SELÇUK ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ LİNEER HIZLANDIRICILARIN ÖZELLİKLERİ VE RADYOTERAPİDE KULLANILMASI Gökçen ÇOBANOĞLU YÜKSEK LİSANS TEZİ Fizik Anabilim Dalı Nisan-2011 KONYA Her Hakkı Saklıdır

Detaylı

UROK 2012 Sözlü bildiri tartışma Dr. Süreyya Sarıhan - UÜTF, Radyasyon Onkolojisi AD

UROK 2012 Sözlü bildiri tartışma Dr. Süreyya Sarıhan - UÜTF, Radyasyon Onkolojisi AD UROK 2012 Sözlü bildiri tartışma Dr. Süreyya Sarıhan - UÜTF, Radyasyon Onkolojisi AD S29: Melis Gültekin- Hacettepe Ün- Klivus kordomalarında robotik SRS sonuçlarımız Yerleşim yeri üst-orta klivus, alt

Detaylı

ÇOCUKLARDA BİLGİSAYARLI TOMOGRAFİ VE RADYASYON GÜVENLİĞİ RADYOLOG BİLGİLENDİRME PLATFORMU

ÇOCUKLARDA BİLGİSAYARLI TOMOGRAFİ VE RADYASYON GÜVENLİĞİ RADYOLOG BİLGİLENDİRME PLATFORMU ÇOCUKLARDA BİLGİSAYARLI TOMOGRAFİ VE RADYASYON GÜVENLİĞİ RADYOLOG BİLGİLENDİRME PLATFORMU Bilgisayarlı Tomografi (BT), çocuklar için önemli bir görüntüleme yöntemidir ve son yıllarda BT teknolojisindeki

Detaylı

SATIN ALMA VE İHALE SÜRECİNDE YAŞANAN SORUNLAR VE ÇÖZÜM YOLLARI

SATIN ALMA VE İHALE SÜRECİNDE YAŞANAN SORUNLAR VE ÇÖZÜM YOLLARI SATIN ALMA VE İHALE SÜRECİNDE YAŞANAN SORUNLAR VE ÇÖZÜM YOLLARI (Medikal Fizikçi Gözüyle) NADİR KÜÇÜK ÖZEL ANADOLU SAĞLIK MERKEZİ 20. ULUSAL KANSER KONGRESİ 19-23 Nisan 2013 Antalya SUNUM 1. RT klinikleri

Detaylı

HER GEÇEN YIL GÜÇLENİYOR, YENİLENİYOR VE BÜYÜYORUZ

HER GEÇEN YIL GÜÇLENİYOR, YENİLENİYOR VE BÜYÜYORUZ önsöz HER GEÇEN YIL GÜÇLENİYOR, YENİLENİYOR VE BÜYÜYORUZ Uğur Genç Memorial Sağlık Grubu CEO ARTIK İstanbul da da onkoloji hastalarına en iyi hizmeti veriyor olacağız. Memorial Sağlık Grubu olarak bünyemize

Detaylı

TRİFAZİK BATIN BT DE İKİ FARKLI KONTRAST ENJEKSİYON YÖNTEMİNİN KARŞILAŞTIRILMASI: OTOMATİK BOLUS İZLEME VE SABİT GECİKME (8 SANİYE) İNTERVALLERİ

TRİFAZİK BATIN BT DE İKİ FARKLI KONTRAST ENJEKSİYON YÖNTEMİNİN KARŞILAŞTIRILMASI: OTOMATİK BOLUS İZLEME VE SABİT GECİKME (8 SANİYE) İNTERVALLERİ TC SAĞLIK BAKANLIĞI ŞİŞLİ ETFAL EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ RADYOLOJİ KLİNİĞİ Klinik Şefi Doç. Dr. Muzaffer BAŞAK TRİFAZİK BATIN BT DE İKİ FARKLI KONTRAST ENJEKSİYON YÖNTEMİNİN KARŞILAŞTIRILMASI: OTOMATİK

Detaylı