GİRİŞ... 1 FASIL 1: MALLARIN SERBEST DOLAŞIMI...

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "GİRİŞ... 1 FASIL 1: MALLARIN SERBEST DOLAŞIMI..."

Transkript

1

2 İÇİNDEKİLER PROGRAMIN YAPISINA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR... iii KISALTMALAR... iv GİRİŞ... 1 FASIL 1: MALLARIN SERBEST DOLAŞIMI... 3 Öncelik 1.1 Malların serbest dolaşımı kapsamında ilgili AB mevzuatına uyum sağlanması... 7 Öncelik 1.2 Malların serbest dolaşımı kapsamında idari yapılanma için yasal mevzuatın hazırlanması FASIL 3: İŞ KURMA HAKKI VE HİZMET SUNUMU SERBESTİSİ Öncelik 3.1 Ulusal mesleki yeterliliklerin belirlenmesi ve ilgili AB mevzuatına uyum sağlanması Öncelik 3.2 Doktorluk, hemşirelik, ebelik, diş hekimliği, veterinerlik, eczacılık ve mimarlık-mühendislik alanlarında meslek standartlarının belirlenmesi FASIL 4: SERMAYENİN SERBEST DOLAŞIMI Öncelik 4.1 Sermayenin serbest dolaşımına yönelik ilgili mevzuattaki kısıtlamaların belirlenmesi Öncelik 4.2 Ödeme hizmetleri alanındaki AB müktesebatına uyum sağlanması Öncelik 4.3 Kara paranın aklanmasının önlenmesine ilişkin mevcut mevzuatın FATF ve AB gereklilikleri doğrultusunda güncellenmesi ve mevzuatın uygulanması yönünde gerekli idari düzenlemelerin yapılması FASIL 5: KAMU İHALELERİ Öncelik 5.1 Kamu ihale alanında AB müktesebatına uyum sağlanması ve mevzuatın uygulanması yönünde gerekli yasal ve idari düzenlemelerin yapılması FASIL 6: ŞİRKETLER HUKUKU Öncelik 6.1 Şirketler hukuku alanında AB müktesebatına uyum sağlanması ve uygulanması yönünde gerekli yasal ve idari düzenlemelerin yapılması FASIL 7: FİKRİ MÜLKİYET HUKUKU Öncelik 7.1 Telif hakları alanında AB Müktesebatına uyum sağlanması Öncelik 7.2 Sınai mülkiyet hakları alanında AB Müktesebatına uyum sağlanması Öncelik 7.3 Fikri mülkiyet haklarının korunmasına yönelik uygulamaların AB müktesabatına uyumlu hale getirilmesi FASIL 8: REKABET POLİTİKASI Öncelik 8.1 Rekabet politikası alanında AB müktesebatına uyum sağlanması ve uygulanması yönünde gerekli yasal ve idari düzenlemelerin yapılması FASIL 9: MALİ HİZMETLER Öncelik 9.1 Sigortacılık alanındaki AB müktesebatına uyum sağlanması yönünde gerekli yasal ve idari düzenlemelerin yapılması Öncelik 9.2 Elektronik para hizmetleri alanında AB müktesebatına uyum sağlanması FASIL 11: TARIM VE KIRSAL KALKINMA Öncelik 11.1 Tarım ve kırsal kalkınma alanında AB müktesebatına uyum sağlanması ve uygulanması yönünde gerekli yasal ve idari düzenlemelerin yapılması FASIL 12: GIDA GÜVENLİĞİ, VETERİNER VE BİTKİ SAĞLIĞI POLİTİKASI Öncelik 12.1 Gıda güvenliği alanında AB müktesebatına uyum sağlanması ve uygulanması yönünde gerekli yasal ve idari düzenlemelerin yapılması Öncelik 12.2 Veteriner alanında AB müktesebatına uyum sağlanması ve uygulanması yönünde gerekli yasal ve idari düzenlemelerin yapılması i

3 Öncelik 12.3 Bitki sağlığı alanında AB müktesebatına uyum sağlanması ve uygulanması yönünde gerekli yasal ve idari düzenlemelerin yapılması FASIL 14: ULAŞTIRMA POLİTİKASI Öncelik 14.1 Yol ulaşımı alanında AB müktesebatına uyum sağlanması ve uygulanması yönünde gerekli yasal ve idari düzenlemelerin yapılması FASIL 18: İSTATİSTİK Öncelik 18.1 AB ye uyumlu istatistik sisteminin oluşturulabilmesi için gerekli idari yapılanmanın oluşturulması ve kapasitesinin güçlendirilmesi Öncelik 18.2 Demokrafik ve sosyal istatistiklere uyum sağlanması (Domain 1) Öncelik 18.3 Makro-ekonomik istatistiklere uyum sağlanması (Domain 2) Öncelik 18.4 İş istatistiklerine uyum sağlanması (Domain 3) Öncelik 18.5 Tarım, ormancılık ve balıkçılık istatistiklerine uyum sağlanması (Domain 4) Öncelik 18.6 İstatistiki veri üretiminin desteklenmesi (Domain 6) FASIL 19: SOSYAL POLİTİKALAR VE İSTİHDAM Öncelik 19.1 Sosyal politika ve istihdam alanındaki AB müktesebatına uyum sağlanması ve uygulanması yönünde gerekli idari düzenlemelerin yapılması Öncelik 19.2 Sosyal hizmetlerin geliştirilmesi yönünde ilgili mevzuatın hazırlanması ve uygulanması yönünde gerekli idari düzenlemelerin yapılması FASIL 27: ÇEVRE VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ Öncelik 27.1 Su kalitesi alanındaki AB mevzuatına uyum sağlanması ve uygulanması yönünde gerekli idari düzenlemelerin yapılması Öncelik 27.2 Atık yönetimi alanındaki AB mevzuatına uyum sağlanması ve uygulanması yönünde gerekli idari düzenlemelerin yapılması Öncelik 27.3 Doğa koruma alanındaki AB mevzuatına uyum sağlanması ve uygulanması yönünde gerekli idari düzenlemelerin yapılması Öncelik 27.4 Yatay konulardaki AB mevzuatına uyum sağlanması ve uygulanması yönünde gerekli idari düzenlemelerin yapılması Öncelik 27.5 Hava kalitesi alanındaki AB mevzuatına uyum sağlanması ve uygulanması yönünde gerekli idari düzenlemelerin yapılması Öncelik 27.6 Kimyasallar alanındaki AB mevzuatına uyum sağlanması ve uygulanması yönünde gerekli idari düzenlemelerin yapılması Öncelik 27.7 Endüstriyel kirlilik kontrolü alanındaki AB mevzuatına uyum sağlanması ve uygulanması yönünde gerekli idari düzenlemelerin yapılması Öncelik 27.8 Gürültü alanındaki AB mevzuatına uyum sağlanması ve uygulanması yönünde gerekli idari düzenlemelerin yapılması Öncelik 27.9 İklim değişikliği alanındaki AB mevzuatına uyum sağlanması ve uygulanması yönünde gerekli idari düzenlemelerin yapılması FASIL 28: TÜKETİCİNİN VE SAĞLIĞIN KORUNMASI Öncelik 28.1 Tüketicinin korunması alanındaki AB müktesebatına uyum sağlanması ve uygulanması yönünde gerekli idari yapıların oluşturulması Öncelik 28.2 Sağlığın korunması alanındaki AB müktesebatına uyum sağlanması ve uygulanması yönünde gerekli idari yapıların oluşturulması FASIL 32: MALİ KONTROL Öncelik 32.1 Kamu iç mali kontrol alanında AB müktesebatına uyum sağlanması ve ilgili yasal ve idari düzenlemelerin yapılması Öncelik 32.2 Dış denetim alanında Lima ve Meksika Deklerasyonlarına ve INTOSAI standartlarına uyum sağlanması ii

4 PROGRAMIN YAPISINA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR - AB Müktesebatına Uyum Programı (MUP) yıllarını kapsamaktadır. - MUP ta yer alan 16 fasla ilişkin stratejiler iki ana bölümden oluşmaktadır. Birinci bölümde, fasılla ilgili AB deki genel sektörel durum, uyum sağlanacak AB mevzuatı ve bu mevzuatı uygulamadaki idari yapılanma gereklilikleri İkinci bölümde, fasılda günümüze kadar kaydedilen yasal ve idari gelişmeler, öncelikler çerçevesinde mevzuat uyum ve idari düzenleme tabloları yer almaktadır. - Mevzuat uyum takvimi tablosunda yer alan birincil düzenlemeler için verilen tarih Meclise, ikinci düzenlemeler için verilen tarih ise Bakanlar Kuruluna sevk zamanını belirtmektedir. - Her fasla ilişkin programda yer alan AB mevzuatı, öncelikler çerçevesinde uyum sağlanacak olan mevzuatı anlatır. iii

5 KISALTMALAR AB AET AT BEC BÇUS BOP CDD CITES CN COFOG COICOP CPA ÇED EAGGF EKÖK ELURS ESA 95 EURATOM EUROSTAT FATF GDO GIS ISCO 88 IACS INTOSAI Avrupa Birliği Avrupa Ekonomik Topluluğu Avrupa Topluluğu Geniş Ekonomik Gruplara Göre Sınıflama Bütünleştirilmiş Çevre Uyumlaştırma Stratejisi Ödemeler Dengesi Müşterini Tanı Soyu Tehlikedeki Türlerin Uluslararası Ticareti Konvansiyonu Birleştirilmiş Mal Sınıflaması Devlet Fonksiyonlarının Sınıflandırılması Kişisel Tüketim Harcamalarının Amaca Göre Sınıflanması Avrupa Birliği nde Faaliyete Göre Ürünlerin İstatistiki Sınıflaması Çevre Etki Değerlendirme Avrupa Tarımsal Garanti ve Yönlendirme Fonu Entegre Kirlilik Önleme ve Kontrol Direktifi Epidemiyolojik Tarama ve Erken Uyarı ve Yanıt Sistemi Avrupa Ulusal ve Bölgesel Hesaplar Sistemi Avrupa Atom Enerjisi Topluluğu Avrupa Birliği İstatistik Ofisi Mali Eylem Görev Gücü Genetiği Değiştirilmiş Organizmalar Coğrafi Bilgi Sistemi Uluslararası Standart Meslek Sınıflaması Entegre İdare ve Kontrol Sistemi Uluslararası Yüksek Denetim Kuruluşları Örgütü iv

6 KİMK LPİS LIFE MABEB MUB MUP Nace Rev 2.0 OTP ÖÇKB PCB PCT PRODCOM SÇD SITC TRACES UNFCCC Kamu İç Mali Kontrol Arazi Parsel Tanımlama Sistemi Çevre için AB Parasal Enstrümanı Mali Bilgi Edinme Birimi Merkezi Uyum Birimi Avrupa Birliği Müktesebatına Uyum Programı Avrupa Birliği Ekonomik Faaliyetlerin İstatistiki Sınıflaması Ortak Tarım Politikası Özel Çevre Koruma Bölgesi Poliklorinebifeniller Poliklorineterifeniller Avrupa Birliği Sanayi Ürünleri Listesi Stratejik Çevresel Değerlendirme Uluslararası Standart Ticaret Sınıflaması Ülke Dışına Olan Hareketleri Kontrol Eden Sistem Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Konvansiyonu v

7 GİRİŞ Kıbrıs ta kalıcı bir anlaşmaya varılabilmesi için 24 Nisan 2004 tarihinde adanın her iki tarafında gerçekleştirilen eş zamanlı referandumlarda, Kıbrıs Türk halkının ortaya koymuş olduğu çözüm ve Avrupa Birliği yanlısı tutum karşısında, Avrupa Birliği Genel İşler ve Dış İlişkiler Konseyi, Kıbrıslı Türklerin izolasyonunun kaldırılması kararını almış ve Avrupa Komisyonu na bu yönde öneri sunması için çağrı yapmıştır. Konsey tarafından yapılan çağrıya karşılık olarak Avrupa Komisyonu, Kıbrıslı Türklerin ekonomik kalkınmasını, AB ile ilişkilerinin geliştirilmesini ve çözün durumunda AB müktesebatını uygulamaya hazır hale gelmelerini hedefleyen Mali Yardım nü önermiş ve söz konusu Tüzük 2006 yılında onaylanarak yürürlüğe girmiştir. Mali Yardım nün yürürlüğe girmesiyle birlikte Avrupa Komisyonu, Genişleme Genel Müdürlüğü Kurumsal Yapılanma Birimine bağlı TAIEX enstrümanı aracılığıyla sunduğu teknik yardımın, n dayandırıldığı orta-vadeli yaklaşıma paralel şekillenebilmesi yönünde Kıbrıs Türk tarafından müktesebatın üstlenilmesine ilişkin çok yıllı bir planlama yapmasını talep etmiştir. Bu çerçevede, yıllarını kapsayan Müktesebata Uyum Programı, Avrupa Komisyonu ile yakın istişare ve işbirliği içerisinde hazırlanmıştır. Söz konusu Program, ekonomik ve sosyal önceliklerimize göre belirlenen 12 müktesebat faslını kapsamakta olup uygulanması safhasında önemli sayıda yasa ve tüzük AB müktesebatına uyumlu olarak hazırlanıp yürürlüğe girmiştir. Bunun yanı sıra, yürürlüğe giren mevzuatın uygulanmasına dönük gerekli idari yapılar oluşturulmuş veya mevcut yapılar da güçlendirilmiştir döneminde AB mali yardımının yıllık olarak belirlenmesi, Müktesebata Uyum Programı kapsamındaki uyum stratejilerinin de yıl bazında güncellenmesini beraberinde getirmiştir. Mali yardımın, yoğun siyasi girişimler sonucu AB nin dönemini kapsayan çok yıllı mali çerçevesi içine dâhil edilmesi neticesinde ise yeniden orta vadeli planlama yaklaşımı benimsenmiştir. Bu doğrultuda, uyum sürecini yönlendirmek ve izlemek amacıyla bakanlar seviyesinde Dışişleri Bakanı Sayın Özdil Nami nin başkanlığında oluşturulan AB Uyum Yönetim Grubu, Müktesebata Uyum Programı nın yıllarını kapsayacak şekilde güncellenmesine ilişkin bir karar almıştır. AB Uyum Yönetim Grubu nun kararı doğrultusunda, Bakanlıklardan ve bağlı dairelerinden her düzeyde temsilci ile AB Koordinasyon Merkezi nin eşgüdümünde yürütülen çalışmalar sonucu Müktesebata Uyum Programı nda yer alan uyum stratejileri, dört yeni müktesebat faslı 1 daha eklenmek suretiyle güncellenmiştir. Bu çalışmayı müteakip süreçte, toplam 16 müktesebat faslına ilişkin uyum stratejileri kamuoyunun bilgisine sunulmuş, ilgili sivil toplum örgütlerinin görüşleri de alınarak yıllarını kapsayan Programa son hali verilmiştir. 1 Malların Serbest Dolaşımı; Fikri Mülkiyet Hakları; Mali Kontrol; İş Kurma Hakkı ve Hizmet Sunumu Serbestisi 1

8 Müktesebata Uyum Programı nda, yol güvenliğinin iyileştirilmesinden güvenli gıda zincirinin oluşturulmasına, özel sektör iş kurma koşullarının basitleştirilmesinden, tüketici haklarının korunmasına, sürdürülebilir kalkınma politikalarının etkinleştirilmesine kadar birçok alanda Kıbrıs Türk halkının günlük ihtiyaçlarını ve karşılaştıkları yapısal sorunları giderici önlemler yer almaktadır. Bunun yanı sıra Program, adada varılacak bir çözüm durumunda AB müktesebatının Kıbrıslı Türkler tarafından etkin bir şekilde üstlenilmesine katkı sağlayarak, yaratılacak yeni koşullara adaptasyonu hızlandıracak ve çözümün tüm parametreleri ile gecikmeksizin uygulanmasını mümkün kılacaktır. Bu bağlamda, her iki lider tarafından çözüme ulaşma yönünde ortak bir iradenin ortaya konması ve yapılandırılmış müzakere sürecinin 2014 yılı itibariyle yeniden başlayacak olması, Müktesebata Uyum Programı nda yer alan hedeflerin belirtilen takvime uygun olarak hayata geçirilmesini daha önemli bir hale getirmektedir. Müktesebata Uyum Programı nda yer alan hedeflerin tam olarak başarıya ulaşması, yatay nitelikteki reform adımlarının da Programın uygulanmasına eş zamanlı atılması ile gerçekleşebilecektir. Bu bağlamda, kamu yönetimi reformunun bel kemiğini oluşturan yeni Kamu Görevlileri Yasa Tasarısı nın en kısa sürede yasalaşarak yürürlüğe girmesi; bunu takiben Bakanlıkların ve bağlı dairelerinin kuruluş, görev ve çalışma esaslarını düzenleyen yasal çerçevenin hizmet birimlerinin fonksiyonelliğini ve esnekliğini artıracak şekilde yenilenmesi; mevzuat hazırlama kalitesinin iyileştirilmesi ve onay sürecinin etkinleştirilmesi; kamu harcamaları sisteminin ve bütçe yönetim sürecinin rasyonelleştirilmesi, Müktesebata Uyum Programı nın uygulanmasından elde edilecek faydanın optimuma ulaşmasını sağlayacaktır. Avrupa Komisyonu nun bugüne kadar TAIEX aracılığıyla sunduğu teknik yardım, Kıbrıs Türk tarafı için öncelikli kabul edilen müktesebat fasıllarında yürütülen çalışmalar ile sınırlı kalmış olup, AB ye tam uyum için gerekli olan siyasi ve ekonomik kriterler ile kamu yönetimi reformu ile ilişkili diğer yatay nitelikli reformları kapsamamıştır. Yasal ve idari yapılarını AB ye uyumlaştırma yönünde çaba ortaya koyan diğer yönetimlere sağlanan imkânlara kıyasla oldukça kısıtlı kalan bu teknik yardımın, yeni siyasi gelişmeler ışığında konsolide edilmesi ve kapsamının genişletilmesi ise AB uyum çalışmalarının tam randımanlı ve olası bir çözüme gerçek anlamda hizmet edecek şekilde yürütülmesi açısından büyük önem arz etmektedir. Ülkemizin 70 li yıllarda inşa edilen ve günümüzün ihtiyaçlarını karşılayacak yönde reform edilmeyen yasal ve idari yapılarının, AB üye devletlerinin ortak akıl ile oluşturdukları müktesebata uyumlaştırılması için hazırlanan Müktesebata Uyum Programı nda yer alan hedeflerin hayata geçmesi, söz konusu yapıların kapsamlı bir şekilde yenilenmesi ve halka sunulan hizmetlerin iyileştirilmesi suretiyle Kıbrıs Türk halkının hayat kalitesinin artırılmasını beraberinde getirecektir. 2

9 FASIL 1: MALLARIN SERBEST DOLAŞIMI 1.A. Avrupa Birliği ndeki Genel Sektörel Durum Analizi Malların Serbest Dolaşımı, Avrupa Birliği ni oluşturan ilkelerin dört temel serbestisinden bir tanesidir. Bu çerçevede üye devletler tarafından Birlik iç pazarına sunulan sanayi ürünleri ile belirli kurallar çerçevesinde Birliğe ithal edilen üçüncü ülke sanayi ürünlerinin herhangi bir teknik engelle karşılaşmadan Birlik dahilinde serbest dolaşımı hedeflenmektedir. Ayrıca, fasıl kapsamında malların serbest dolaşımının tam olarak sağlanabilmesi için gümrük vergisi, eş etkili vergiler ile miktar kısıtlamalarının yanı sıra ticarette teknik engellerin de kaldırılması gerekmektedir. Temel olarak teknik nitelikleri düzenleyen mevzuatı ve uygulamaya dair kuralları içeren malların serbest dolaşımı faslı, ticarete konu olan ürünlere ilişkin teknik niteliklerin Birlik genelinde kabul edilecek kurallar ile belirlenmesini amaçlamaktadır. Malların serbest dolaşımının sağlanması için teknik mevzuatın uyumlaştırılması gerekmektedir. Bunun yanı sıra, pazara giren ürünlerin üretildikleri mevzuata olan uygunluğunu kontrol edecek kamu laboratuvarları ile ürünlere pazara arz edilmeden önce yapılması gereken test ve belgelendirme işlemlerini yapacak özel laboratuvarlar (uygunluk değerlendirme kuruluşları ve onaylanmış kuruluşlar) için gerekli altyapının kurulması ve kamu ile özel sektörde yer alan bu iki laboratuvar grubunun birbirlerinden bağımsız olarak faaliyet göstermelerinin sağlanması gerekmektedir. 1.A.1. Uyum Sağlanacak AB Mevzuatı 21 Aralık 1989 tarih ve 89/686/AET sayılı Konsey Direktifi, kişisel koruma ekipmanına ilişkin hususları düzenlemektedir. 20 Haziran 1990 tarih ve 90/385/AET sayılı Konsey Direktifi, vücuda yerleştirilebilen tıbbi cihazlar ile ilgili hususları düzenlemektedir. 14 Haziran 1993 tarih ve 93/42/AET sayılı Konsey Direktifi, tıbbı cihazlara ilişkin hususları düzenlemektedir. 22 Temmuz 1993 tarih ve 93/68/AET sayılı Konsey Direktifi, 87/404/AT (Basit Basınçlı Kaplar), 88/378/AET (Oyuncak Güvenliği), 89/106/AET (yapı malzemeleri), 89/336/AET (Elektromagnetik Uyumluluk), 89/392/AET (makine), 89/686/AET (Kişisel Koruma Ekipmanları), 90/384/AET (Otomatik Olmayan Kaldırma Cihazları), 90/385/AET (Vücuda Yerleştirilen Aktif Tıbbi Cihazlar), 90/396/AET (Gaz Yakan Cihazlar), 91/263/AET (Telekomünikasyon Terminal Donanımı), 92/42/AET (Sıvı ve Gaz Yakıtlı Yeni Sıcak Su Kazanlarının Verimlilik Gerekleri) ve 73/23/AET (Elektrikli teçhizatın belirli voltaj limitleri içerisinde kullanımı) tadil edilmelerini düzenlemektedir. 29 Haziran 1995 tarih ve 95/16/AT Konsey Direktifi, asansörler ile ilgili hususları düzenlemektedir. 29 Mayıs 1997 tarih ve 97/23/AT Konsey Direktifi, basınçlı teçhizata ilişkin hususları düzenlemektedir. 22 Haziran 1998 tarih ve 98/34/AT Konsey Direktifi, teknik standartlara ilişkin hususları düzenlemektedir. 3

10 27 Ekim 1998 tarih ve 98/79/AT Konsey Direktifi, vücut dışı kullanılan tanı cihazlarına ilişkin hususları düzenlemektedir. 6 Kasım 2001 tarih ve 2001/82/AT Konsey Direktifi, veteriner tıbbi ürünlere ilişkin hususları düzenlemektedir. 6 Kasım 2001 tarih ve 2001/83/AT Konsey Direktifi, insan kullanımı için tıbbi ürünlere ilişkin hususları düzenlemektedir. 31 Mart 2004 tarih ve (AT) 648/2004 Konsey, deterjanlara ilişkin hususları düzenlemektedir. 31 Mart 2004 tarih ve 2004/28/AT Konsey Direktifi, veteriner tıbbi ürünler ile ilgili 2001/82/AT sayılı Direktif uyarınca Birlik kodunu değiştirmektedir. 31 Mart 2004 tarih ve 2004/22/AT Konsey Direktifi, ölçüm aletlerine ilişkin hususları düzenlemektedir. 31 Mart 2004 tarih ve (AT) 726/2004 Konsey, Avrupa ilaç ajansının kurulması ile ilgili ve veteriner ve insan kullanımı amaçlı kullanılacak tıbbi ürünlerin denetimi ve izinlendirilmesi ile ilgili prosedürleri belirler. 17 Mayıs 2006 tarih ve 2006/42/AT Konsey Direktifi, makineler ile ilgili hususları düzenlemektedir. 12 Aralık 2006 tarih ve 2006/95/AT Konsey Direktifi, elektrikli teçhizatın belirli voltaj limitleri içerisinde kullanımını düzenlemektedir. 5 Eylül 2007 tarih ve 2007/47/AT Konsey Direktifi, 90/385/AET (vücuda yerleştirilebilen tıbbi cihazlar), 93/42/AET (tıbbi cihazlar) ve 98/8/AT (biyosit) sayılı Konsey Direktiflerin tadil edilmesini düzenlemektedir. 9 Temmuz 2008 tarih ve (AT) 764/2008 Konsey, malların serbest dolaşımının sağlanması ve karşılıklı tanıma ilkesinin uygulanması için takip edilecek kuralları düzenlemektedir. 9 Temmuz 2008 tarih ve 768/2008/AT Konsey Kararı, ürünlerin pazarlanmasına ilişkin ortak çerçeveyi düzenlemektedir. 9 Temmuz 2008 tarih ve (AT) 765/2008 Konsey, akreditasyon ve piyasa gözetimi ile ilgili ürünlerin pazarlanmasına ilişkin hususları düzenlemektedir. 10 Şubat 2009 tarih ve 2009/9/AT sayılı Komisyon Direktifi, veteriner tıbbi ürünlerinin kullanımını düzenlemektedir. 23 Nisan 2009 tarih ve 2009/23/AT Konsey Direktifi, otomatik olmayan ölçüm aletlerine ilişkin hususları düzenlemektedir. 23 Nisan 2009 tarih ve 2009/28/AT Konsey Direktifi, yenilenebilir enerji kaynaklarının kullanımı hususlarını düzenlemektedir. 6 Mayıs 2009 tarih ve (AT) 470/2009 Konsey, hayvansal gıdalardaki aktif maddelerin farmakolojik kalıntı limitlerinin oluşturulmasına yönelik prosedürleri içermektedir. 4

11 18 Haziran 2009 tarih ve 2009/48/AT Konsey Direktifi, oyuncak güvenliğine ilişkin hususları düzenlemektedir. 16 Eylül 2009 tarih ve 2009/105/AT Konsey Direktifi, basit basınçlı kaplara ilişkin hususları düzenlemektedir. 30 Kasım 2009 tarih ve (AT) 1223/2009 Konsey, kozmetik ürünlerine ilişkin hususları düzenlemektedir. 9 Mart 2011 tarih ve 2011/17/AB Konsey Direktifi, metrolojiye ilişkin hususları düzenlemektedir. 9 Mart 2011 tarih ve (AB) 305/2011 Konsey, inşaat malzemelerinin tüketici ürünü olarak piyasada pazarlanmasına ilişkin hususları düzenlemektedir. 27 Eylül 2011 tarih ve (AB) 1007/2011 Konsey, tekstil isimleri ve tekstil ürünlerinin etiketlenmesine ilişkin hususları düzenlemektedir. 25 Kasım 2012 tarih ve 2012/27/AB Konsey Direktifi, enerji verimliliği hakkındadır. 1.A.2. Avrupa Birliği Müktesebatının Uygulanması İçin Gerekli İdari Yapılanma Malların serbest dolaşımı faslı altında AB müktesebatına uyum sağlanması için gerekli mevzuat düzenlemelerinin hayata geçirilmesi yönünde çeşitli kurum ve kuruluşlarla koordinasyonun sağlanarak çalışmaların yapılması gerekmektedir. Düzenleyici, standart belirleyici, akreditasyon ve uygunluk bildiriminden sorumlu kurum ve kuruluşların kesin olarak belirlenmesi ilgili direktiflerin uygulanabilmesi için büyük önem taşımaktadır. Tercihen kamu makamları piyasa gözetimi fonksiyonları ile ilgili yasama ve yürütme yetkilerini korumalıdır. Bunun yanında düzenleyici uygunluk şartları ile ilgili üçüncü tarafların da teknik yeterlilik ve bağımsızlık ilkeleri ile değerlendirme yapması ileri düzeyde sağlamalıdır. Malların serbest dolaşımının sağlanması ayrıca laboratuvarların teknik olarak yeterliliklerinin ulusal düzeyde bu amaç doğrultusunda tesis edilmiş üçüncü bir tarafça belgelendirilmesi, laboratuvarlarda kullanılacak olan cihazların ölçme kabiliyetlerinin düzenlenmesi ve teknik mevzuatın uygulanmasını sağlayacak AB standartlarının benimsenmesi, uygulanması ve bu çerçevede Avrupa standardizasyon kuruluşlarına tam üyeliğin sağlanması gerekmektedir. 1.B. İç Hukuka Yansıtma Öncelikleri 1.B.1. Günümüze Kadar Kaydedilen İlerleme Fasıl 1 malların serbest dolaşımı altında uyuma ilişkin hazırlık çalışmaları 2012 yılında başlamıştır. Bu kapsamda, faslın uygulamasından sorumlu olacak ilgili kurum ve kuruluşlara malların serbest dolaşımı ile ilgili AB müktesebatına ilişkin bilgilendirme yapılmıştır. Bu bilgilendirmeler ışığında ise, yılları arasında gerçekleştirilecek olan uyum çalışmalarına ilişkin öncelikler belirlenmiştir. 5

12 1.B.2. Öncelikler Listesi Öncelik 1.1 Malların serbest dolaşımı kapsamında ilgili AB mevzuatına uyum sağlanması Öncelik 1.2 Malların serbest dolaşımı kapsamında idari yapılanma için yasal mevzuatın hazırlanması 6

13 1.B.3. Mevzuat Uyum Takvimi ve İdari Düzenleme Tabloları Öncelik 1.1 Malların serbest dolaşımı kapsamında ilgili AB mevzuatına uyum sağlanması a) Mevzuat Uyum Takvimi Tablosu 1.1-a Değiştirilecek/Yeni Çıkarılacak Yasal Düzenlemenin Adı 1 Veteriner Tıbbi Ürünleri Yasa Tasarısı Amaç/Kapsam Veteriner tıbbi ürünleri ile ilgili sektörün ve ticaretin gelişimini engellemeden; hayvan sağlığını iyileştirilmesi ve veteriner tıbbi ürünlerinin üretimi, dağıtımı ve düzgün kullanımına ilişkin kuralların belirlenmesi 2 Enerji Verimliliği Yasa Tasarısı Enerjinin etkin kullanılması, israfının önlenmesi, enerji maliyetlerinin ekonomi üzerindeki yükünün hafifletilmesi ve çevrenin korunması için enerji kaynaklarının ve enerjinin kullanımında verimliliğin artırılması 3 Oyuncaklar Oyuncak güvenliğine ilişkin mevzuatın AB mevzuatına uyumlaştırılması amacıyla Ürün Güvenliği Yasası altında çıkarılacak yeni tüzük Uyum Sağlanması Öngörülen AB Mevzuatı -6 Kasım 2001 tarih ve 2001/82/AT Konsey Direktifi -31 Mart 2004 tarih ve (AT) 726/2004 sayılı Avrupa Parlamentosu ve Konsey -6 Mayıs 2009 tarih ve (AT) 470/2009 sayılı Avrupa Parlamentosu ve Konsey -10 Şubat 2009 tarih ve 2009/9/AT sayılı Komisyon Direktifi 25 Kasım 2012 tarih ve 2012/27/AB Konsey Direktifi 18 Haziran 2009 tarih ve 2009/48/AT sayılı Avrupa Parlamentosu ve Konsey Direktifi Meclise/Bakanlar Kuruluna Sevk Tarihi 2014 yılının birinci 2014 yılının ikinci 2014 yılının ikinci Düzenlemenin Hazırlanmasından Sorumlu Kurum/lar Tarım işlerinden Enerji işlerinden sorumlı Bakanlık Ekonomi işlerinden 7

14 1.1-a (Devamı) Değiştirilecek/Yeni Çıkarılacak Yasal Düzenlemenin Adı Amaç/Kapsam Uyum Sağlanması Öngörülen AB Mevzuatı Meclise/Bakanlar Kuruluna Sevk Tarihi Düzenlemenin Hazırlanmasından Sorumlu Kurum/lar 4 Yenilenebilir Enerji (Değişiklik) Yasa Tasarısı Yenilenebilir enerji kaynaklarının elektrik üretimi veya ısıtma amaçlı kullanımının düzenlenmesi 23 Nisan 2009 tarih ve 2009/28/AT Konsey Direktifi 2015 yılının birinci Enerji işlerinden 5 Yapı Malzemeleri Yasa Tasarısı Yapı malzemelerinin temel karakteristikleri ile ilgili performans beyanlarının ve yapı malzemelerine CE işaretlerinin kurallarını oluşturarak yapı malzemelerinin piyasaya arz edilmesi ve piyasada bulundurulması ile ilgili usul ve esasların belirlenmesi 9 Mart 2011 tarih ve 305/2011 sayılı Avrupa Parlamentosu ve Konsey Direktifi Yapı Malzemeleri Direktifi 2015 yılının birinci Bayındırlık işlerinden 6 Kozmetik Yasa Tasarısı İlgili yasaya yönelik mevzuat değişikliklerinin yapılması 30 Kasım 2009 tarih ve 1223/2009 Konsey 2015 yılının birinci Sağlık işlerinden 7 Veteriner Tıbbi Ürünleri Komisyonunun Rolü ve Çalışma Esasları Veteriner Tıbbi Ürünleri Komisyonunun rolü ve danışma prosedürleri ile ilgili detaylı kuralların belirlenmesi amacıyla Veteriner Tıbbi Ürünler Yasası altında çıkarılacak yeni tüzük -6 Kasım 2001 tarih ve 2001/82/AT Konsey Direktifi -31 Mart 2004 tarih ve (AT) 726/2004 sayılı Avrupa Parlamentosu ve Konsey -31 Mart 2004 tarih ve 2004/28/AT Konsey Direktifi -6 Mayıs 2009 tarih ve (AT) 470/2009 sayılı Avrupa Parlamentosu ve Konsey -10 Şubat 2009 tarih ve 2009/9/AT sayılı Komisyon Direktifi 2015 yılının birinci Tarım işlerinden 8

15 1.1-a (Devamı) Değiştirilecek/Yeni Çıkarılacak Yasal Düzenlemenin Adı Amaç/Kapsam Uyum Sağlanması Öngörülen AB Mevzuatı Meclise/Bakanlar Kuruluna Sevk Tarihi Düzenlemenin Hazırlanmasından Sorumlu Kurum/lar 8 Asansörler Denetim Asansörler ile ilgili standardizasyon getirilmesinin sağlanması amacıyla İş Sağlığı ve Güvenliği Yasası altında çıkarılacak tüzük 29 Haziran 1995 tarih ve 95/16/AT Konsey Direktifi 2015 yılının birinci Çalışma işlerinden 9 Basınçlı Kaplar Denetim Basınçlı Kaplar ile ilgili standardizasyon getirilmesinin sağlanması amacıyla İş Sağlığı ve Güvenliği Yasası altında çıkarılacak tüzük 29 Mayıs 1997 tarih ve 97/23/AT Konsey Direktifi 2015 yılının birinci Çalışma işlerinden 10 Beşeri Tıbbi Ürünler Yasa Tasarısı İlgili yasaya yönelik mevzuat değişikliklerinin yapılması 6 Kasım 2001 tarih ve 2001/83/AT Konsey Direktifi 2015 yılının ikinci Sağlık işlerinden 11 Tıbbi Cihazlar ve Malzemeler Yasa Tasarısı Cihazların tıbbi cihaz olarak sınıflandırılabilmesi ve işlem görebilmesi için aranacak şartların belirlenmesi ve yapılması gereken ön izin işlemlerinin tanımlanması, söz konusu tıbbi cihaz olarak beyan edilen cihazların AB nin ilgili tıbbi cihaz mevzuatına uyumlulukların nasıl kontrol edileceğinin belirlenmesi ve tıbbi cihazların ülkeye giriş yaptıktan sonra kullanım şartları ve kullanım yerleri ile ilgili düzenlemelerin ve yapılması gereken kontrollerin belirlenmesi -20 Haziran 1990 tarih ve 90/385/AET sayılı Konsey Direktifi -14 Haziran 1993 tarih ve 93/42/AET sayılı Konsey Direktifi -27 Ekim 1998 tarih ve 98/79/AT Konsey Direktifi 2015 yılının ikinci Sağlık işlerinden 9

16 1.1-a (Devamı) Değiştirilecek/Yeni Çıkarılacak Yasal Düzenlemenin Adı Amaç/Kapsam Uyum Sağlanması Öngörülen AB Mevzuatı Meclise/Bakanlar Kuruluna Sevk Tarihi Düzenlemenin Hazırlanmasından Sorumlu Kurum/lar 12 Veteriner Tıbbi Ürünlerinin İmalat ve Pazarlama Yetkilendirmeleri, Ambalajanması, Etiketlenmesi, Satışı ve Dağıtımı ile Farmakovijilans ve Gözetim Hakkındaki Tüzük Veteriner tıbbi ürünlerini pazarlama, üretim, paketleme, etiketleme, dağıtım, reçetelendirme, piyasadan toplatılma, kullanım, denetim ve yaptırımlar hakkındaki kuralların belirlenmesi amacıyla Veteriner Tıbbi Ürünler Yasası altında çıkarılacak yeni tüzük -6 Kasım 2001 tarih ve 2001/82/AT Konsey Direktifi -31 Mart 2004 tarih ve (AT) 726/2004 sayılı Avrupa Parlamentosu ve Konsey -6 Mayıs 2009 tarih ve (AT) 470/2009 sayılı Avrupa Parlamentosu ve Konsey -10 Şubat 2009 tarih ve 2009/9/AT sayılı Komisyon Direktifi 2015 yılının ikinci Tarım işlerinden 13 Uygulanacak Teknik Şartnamelerin Yayınlanması Hakkında Tüzük Yapı malzemelerini içeren uyumlaştırılmış standartların yasal mevzuat içerisine alınmasının sağlanması amacıyla Yapı Malzemeleri Yasası altında çıkarılacak yeni tüzük -22 Haziran 1998 tarih ve 98/34/AT Konsey Direktifi - 9 Mart 2011 tarih ve 305/2011 Konsey Direktifi 2015 yılının ikinci Bayındırlık işlerinden 14 Tekstil İsimleri ve Tekstil Ürünlerinin Etiketlenmesine İlişkin Tüzük Tekstil isimleri ve tekstil ürünlerinin etiketlenmesine ilişkin hususların düzenlenmesi amacıyla Ürün Güvenliği Yasası altında çıkarılacak yeni tüzük 27 Eylül 2011 tarih ve (AB) 1007/2011 sayılı Avrupa Parlamentosu ve Konsey 2015 yılının ikinci Ekonomi işlerinden 15 Otomatik Olmayan Ölçüm Aletlerine İlişkin Tüzük Otomatik olmayan ölçüm aletlerine ilişkin hususların düzenlenmesi amacıyla Metroloji Yasası altında çıkarılacak yeni tüzük 23 Nisan 2009 tarih ve (AT) 2009/23 Konsey 2015 yılının ikinci Ekonomi işlerinden 10

17 1.1-a (Devamı) Değiştirilecek/Yeni Çıkarılacak Yasal Düzenlemenin Adı Amaç/Kapsam 16 Ölçüm Aletlerine İlişkin Tüzük Ölçüm aletlerine ilişkin hususların düzenlenmesi amacıyla Metroloji Yasası altında çıkarılacak yeni tüzük 17 Deterjanlar Tüzügü Deterjanların piyasaya sürülmesi prosedürlerinin düzenlenmesi amacıyla Kimyasallar Yasası altında çıkarılacak yeni tüzük 18 Basit Basınçlı Kaplar Denetim 19 Kaldırma Cihazları ve Aksamları Denetim Basit Basınçlı Kaplar ile ilgili standardizasyon getirilmesinin sağlanması amacıyla İş Sağlığı ve Güvenliği Yasası altında çıkarılacak yeni tüzük Kaldırma cihazları ile ilgili standardizasyon getirilmesinin sağlanması amacıyla İş Sağlığı ve Güvenliği Yasası altında çıkarılacak yeni tüzük 20 Kişisel Koruyucu Donanım Kişisel koruyucu ekipman ile ilgili standardizasyon getirilmesinin sağlanması amacıyla İş Sağlığı ve Güvenliği Yasası altında çıkarılacak yeni tüzük Uyum Sağlanması Öngörülen AB Mevzuatı -31 Mart 2004 tarih ve (AT) 2004/22 Konsey -23 Nisan 2009 tarih ve 2009/23/AT Konsey Direktifi -9 Mart 2011 tarih ve 2011/17/AB Konsey Direktifi 31 Mart 2004 tarih ve (AT) 648/2004 Konsey 16 Eylül 2009 tarih ve 2009/105/AT Konsey Direktifi 17 Mayıs 2006 tarih ve 2006/42/AT Konsey Direktifi 21 Aralık 1989 tarih ve 89/686/AET sayılı Konsey Direktifi Meclise/Bakanlar Kuruluna Sevk Tarihi 2015 yılının ikinci 2015 yılının ikinci 2015 yılının ikinci 2015 yılının ikinci 2015 yılının ikinci Düzenlemenin Hazırlanmasından Sorumlu Kurum/lar Ekonomi işlerinden Çevre işlerinden Çalışma işlerinden Çalışma işlerinden Çalışma işlerinden 11

18 1.1-a (Devamı) Değiştirilecek/Yeni Çıkarılacak Yasal Düzenlemenin Adı Amaç/Kapsam Uyum Sağlanması Öngörülen AB Mevzuatı Meclise/Bakanlar Kuruluna Sevk Tarihi Düzenlemenin Hazırlanmasından Sorumlu Kurum/lar 21 Yenilenebilir Enerji,Uygulama ve Denetim (Değişiklik) Yenilenebilir enerji kaynaklarının kullanımındaki uygulamaları düzenlenmesi ve denetlenmesi amacıyla Yenilenebilir Enerji Yasası altında çıkarılacak tüzük değişikliği 23 Nisan 2009 tarih ve 2009/28/AT Konsey Direktifi 2016 yılının ikinci Enerji işlerinden 22 Elektrikli Teçhizatın Belirli Voltaj Limitleri İçerisinde Kullanımına İlişkin Tüzük Elektrkli techizatın belirli voltaj limitleri içerisinde kullanımına ilişkin Ürün Güvenliği Yasası altında çıkarılacak yeni tüzük 12 Aralık 2006 tarih ve 2006/95/AT Konsey Direktifi 2016 yılının ikinci Ekonomi işlerinden 23 Makineler ile İlgili Hususları Düzenleyen Tüzük Makineler ile ilgili hususları düzenlemek amacıyla Ürün Güvenliği Yasası altında çıkarılacak yeni tüzük 17 Mayıs 2006 tarih ve 2006/42/AT Konsey Direktifi 2016 yılının ikinci Ekonomi işlerinden b) İdari Düzenleme Tablosu 1.1-b Yapılması Gerekenler Uygulama Tarihi Ortak Çalışmalar (Enerji işlerinden, Bayındırlık işlerinden, Sağlık işlerinden, Çevre işlerinden sorumlu Bakanlık, Tarım işlerinden, Ekonomi işlerinden ) 1 Malların serbest dolaşımı alanında AB müktesebatına uyum amacıyla orta vadeli danışmanlık hizmeti alınması Enerji işlerinden 1 Yenilenebilir enerji konusunu takip edecek bir birimin oluşturulması (Enerji Dairesinin teşkil edilmesi durumunda bu daireye ait bir birim olacak) 2 Enerji verimliliği konusunu takip edecek bir birimin oluşturulması (Enerji Dairesinin teşkil edilmesi durumunda bu daireye ait bir birim olacak)

19 1.1-b (Devamı) Yapılması Gerekenler Bayındırlık işlerinden Uygulama Tarihi 1 Yapı malzemeleri ile ilgili Bayındırlık işlerinden teknik personeline konu ile ilgili eğitim verilmesi Yapı malzemeleri ile ilgili Bayındırlık işlerinden bünyesinde ilgili dairesinde birim oluşturulması ve istihdam sağlanarak personele eğitim verilmesi ve yurt dışına çalışma ziyaretlerinin düzenlenmesi Yapı malzemeleri ile ilgili kurum kuruluş, meslek odaları ve sivil toplum örgütleri ile istişarelerde bulunulması Sağlık işlerinden 1 İlaç ve Eczacılık Dairesine ilgili personelin görevlendirilmesi İlaç ve Eczacılık Dairesi personeli için AB deki uygulamaya yönelik eğitimlerin düzenlenmesi Tıbbi cihazların nasıl kontrol edileceğinin belirlenmesi ve tıbbi cihazların ülkeye giriş yaptıktan sonra kullanım şartları ve yerleri ile ilgili kontrollerin nasıl yapılacağına ilişkin eğitimlerin düzenlenmesi 4 Sağlık işlerinden için orta vadeli danışmanlık hizmeti alınması, personelin eğitilmesi ve ithalatçıların, halkın ve paydaşların bilgilendirilmesi ve yurt dışına çalışma ziyaretlerinin düzenlenmesi Çevre işlerinden 1 Deterjanlar konusunda çalışacak personelin eğitilmesi ve çalışma ziyaretlerini düzenlenmesi 2014 Tarım işlerinden Veteriner tıbbi ürünler ile ilgili denetim yapacak personele teorik ve pratik eğitim verilmesi Mevzuattan etkilenecek kesimlerin bilgilendirilmesi ve eğitimcilerin eğitilmesi Mevzuatın uygulanmasına yönelik kılavuzların hazırlanması Veteriner Tıbbi Ürünlerinin reçetelendirilmesi ve kayıtlarının tutulması

20 Öncelik 1.2 Malların serbest dolaşımı kapsamında idari yapılanma için yasal mevzuatın hazırlanması a) Mevzuat Uyum Takvimi Tablosu 1.2-a Yasal Düzenlemenin Adı Amaç / Kapsam Uyum Sağlanan AB Mevzuatı 1 Yapı Malzemeleri Teknik Komitesinin Oluşumu ve Görevlerine Dair Tüzük 2 Piyasa Gözetimi ve Denetimi Faaliyetlerinde Çalışacak Denetim Elemanlarının Görevlendirilmesi Hakkında Tüzük Teknik şartnamelerin ve mevzuat uyumunun sağlanarak uygulamaya yönelik sorunların çözümü için kamu kurum ve kuruluşları ile meslek odalarından oluşacak komitenin düzenlenmesi amacıyla Yapı Malzemeleri Yasası altında çıkarılacak yeni tüzük Piyasa gözetimi ve denetimi faaliyetlerinin yürütülmesi amacıyla Yapı Malzemeleri Yasası altında çıkarılacak yeni tüzük 9 Mart 2011 tarih ve 305/2011 sayılı Avrupa Parlamentosu ve Konsey Direktifi 9 Mart 2011 tarih ve 305/2011 sayılı Avrupa Parlamentosu ve Konsey Direktifi Meclis / Bakanlar Kurulu Onay Tarihi 2015 yılının ikinci 2016 yılının birinci Düzenlemeden Sorumlu Kurum/lar Bayındırlık işlerinden Bayındırlık işlerinden 14

TÜRKİYE CUMHURİYETİ AVRUPA BİRLİĞİ BAKANLIĞI AVRUPA BİRLİĞİ NE KATILIM İÇİN ULUSAL EYLEM PLANI. II. Aşama. Haziran 2015-Haziran 2019

TÜRKİYE CUMHURİYETİ AVRUPA BİRLİĞİ BAKANLIĞI AVRUPA BİRLİĞİ NE KATILIM İÇİN ULUSAL EYLEM PLANI. II. Aşama. Haziran 2015-Haziran 2019 TÜRKİYE CUMHURİYETİ AVRUPA BİRLİĞİ BAKANLIĞI AVRUPA BİRLİĞİ NE KATILIM İÇİN ULUSAL EYLEM PLANI II. Aşama Haziran -Haziran 2019 AVRUPA BİRLİĞİ NE KATILIM İÇİN ULUSAL EYLEM PLANI II. Aşama Haziran - Haziran

Detaylı

AB KONSEYİ, Avrupa Topluluğunu kuran Antlaşmayı göz önünde bulundurarak,

AB KONSEYİ, Avrupa Topluluğunu kuran Antlaşmayı göz önünde bulundurarak, Türkiye Cumhuriyeti İle Katılım Ortaklığında Yer Alan İlkeler, Öncelikler, Ara Hedefler ve Koşullara İlişkin 8 Mart 2001 tarihli KONSEY KARARI (2001/235/AT)) AB KONSEYİ, Avrupa Topluluğunu kuran Antlaşmayı

Detaylı

AVRUPA BİRLİĞİ UYUM SÜRECİNDE ÇEVRE POLİTİKALARI VE UYGULAMALARI

AVRUPA BİRLİĞİ UYUM SÜRECİNDE ÇEVRE POLİTİKALARI VE UYGULAMALARI KONU SKKD Cilt 14 Sayı 1 sh. 1-10, 2004 AVRUPA BİRLİĞİ UYUM SÜRECİNDE ÇEVRE POLİTİKALARI VE UYGULAMALARI Hasan Zuhuri SARIKAYA Çevre ve Orman Bakanlığı, Atatürk Bulvarı No: 153 Bakanlıklar, Ankara E-mail:

Detaylı

AVRUPA BİRLİĞİ GENEL SEKRETERLİĞİ

AVRUPA BİRLİĞİ GENEL SEKRETERLİĞİ AVRUPA BİRLİĞİ GENEL SEKRETERLİĞİ 2009-2013 STRATEJİK PLAN 3 COUNTRY İÇİNDEKİLER CONTEXT 1- BAKAN SUNUŞU...5 2- GENEL SEKRETER SUNUŞU...7 3- STRATEJİK PLANLAMA EKİBİ SUNUŞU...9 4- STRATEJİK PLAN ÇALIŞMALARINDA

Detaylı

SERİ NO: 15. İKTİSADİ KALKINMA VAKFI YAYINLARI Yayın No: 273

SERİ NO: 15. İKTİSADİ KALKINMA VAKFI YAYINLARI Yayın No: 273 SERİ NO: 15 1965 İKTİSADİ KALKINMA VAKFI YAYINLARI Yayın No: 273 SORULARLA AB POLİTİKALARI VE TÜRKİYE SERİSİ Seri No:15 GIDA GÜVENLİĞİ POLİTİKASI 19 65 İKTİSADİ KALKINMA VAKFI YAYINLARI Yayın No: 273 SORULARLA

Detaylı

13- SOSYAL POLİTİKA VE İSTİHDAM

13- SOSYAL POLİTİKA VE İSTİHDAM 13- SOSYAL POLİTİKA VE İSTİHDAM İlk Ulusal Programın yayınlanmasından günümüze kadar Sosyal Politika ve İstihdam kapsamında kabul edilen mevzuat aşağıda gösterilmiştir. - 4641 sayılı Ekonomik ve Sosyal

Detaylı

İçindekiler 1. AB, niçin bir Çevre Politikası geliştirmiştir? 2. AB Çevre Politikası nın yasal dayanakları nelerdir? 3. AB Çevre Politikası nın hedefleri ve temel ilkeleri nelerdir? 4. Çevre konusunda

Detaylı

AB ENTEGRE ÇEVRE UYUM STRATEJİSİ (UÇES) (2007-2023)

AB ENTEGRE ÇEVRE UYUM STRATEJİSİ (UÇES) (2007-2023) TÜRKİYE CUMHURİYETİ AB ENTEGRE ÇEVRE UYUM STRATEJİSİ (UÇES) (2007-2023) Çevre ve Orman Bakanlığı 2006 İÇİNDEKİLER 1 GİRİŞ...1 2 MEVCUT DURUM...2 2.1 Türkiye de Çevrenin Genel Görünümü...2 2.2 Mevcut Yasal

Detaylı

KOMİSYON TARAFINDAN AVRUPA PARLAMENTOSUNA VE KONSEYE SUNULAN BİLDİRİM. Genişleme Stratejisi ve Başlıca Zorluklar 2013-2014. {COM(2013) 700} ekindeki

KOMİSYON TARAFINDAN AVRUPA PARLAMENTOSUNA VE KONSEYE SUNULAN BİLDİRİM. Genişleme Stratejisi ve Başlıca Zorluklar 2013-2014. {COM(2013) 700} ekindeki AVRUPA KOMİSYONU Brüksel, 16 Ekim 2013 SWD (2013) 417 KOMİSYON TARAFINDAN AVRUPA PARLAMENTOSUNA VE KONSEYE SUNULAN BİLDİRİM Genişleme Stratejisi ve Başlıca Zorluklar 2013-2014 {COM(2013) 700} ekindeki

Detaylı

Avrupa Birliği Çevre Mevzuatı Yayınları

Avrupa Birliği Çevre Mevzuatı Yayınları Avrupa Birliği Çevre Mevzuatı Yayınları Avrupa Birliği Çevre Mevzuatı Yayınları REC Türkiye Hakkında REC Türkiye, siyasî görüşlerden ve çıkar gruplarından bağımsız, kâr amacı gütmeyen, uluslararası bir

Detaylı

TÜRKİYE İLE VİZE SERBESTLİĞİNE İLİŞKİN YOL HARİTASI BİRİNCİ DEĞERLENDİRME RAPORU İKV TARAFINDAN GERÇEKLEŞTİRİLEN RESMİ OLMAYAN ÇEVİRİ

TÜRKİYE İLE VİZE SERBESTLİĞİNE İLİŞKİN YOL HARİTASI BİRİNCİ DEĞERLENDİRME RAPORU İKV TARAFINDAN GERÇEKLEŞTİRİLEN RESMİ OLMAYAN ÇEVİRİ TÜRKİYE İLE VİZE SERBESTLİĞİNE İLİŞKİN YOL HARİTASI BİRİNCİ DEĞERLENDİRME RAPORU İKV TARAFINDAN GERÇEKLEŞTİRİLEN RESMİ OLMAYAN ÇEVİRİ 1.GİRİŞ AB ve Türkiye arasında 2005 yılından beri müzakereleri devam

Detaylı

T.C. TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI KIRSAL KALKINMA PLANI (2010-2013) Ankara

T.C. TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI KIRSAL KALKINMA PLANI (2010-2013) Ankara T.C. TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI KIRSAL KALKINMA PLANI (2010-2013) Ankara İÇİNDEKİLER Sayfa No İçindekiler Tablolar Haritalar Ekler Kısaltmalar Sunuş i iii iv v vi ix GİRİŞ 1 1. GENEL ÇERÇEVE 3 1.1. Kırsal

Detaylı

2014 YILI KURUMSAL MALİ DURUM ve BEKLENTİLER RAPORU

2014 YILI KURUMSAL MALİ DURUM ve BEKLENTİLER RAPORU 2014 YILI KURUMSAL MALİ DURUM ve BEKLENTİLER RAPORU Temmuz 2014 İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ... 1 I. OCAK-HAZİRAN 2014 DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI... 2 I.1. PERSONEL GİDERLERİ... 3 I.2. SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA

Detaylı

Ara ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ İÇ KONTROL STANDARTLARI UYUM EYLEM PLANI. Aralık 2014. Kontrol Ortamı. Risk Değerlendirme. İzleme. Kontrol Faaliyetleri

Ara ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ İÇ KONTROL STANDARTLARI UYUM EYLEM PLANI. Aralık 2014. Kontrol Ortamı. Risk Değerlendirme. İzleme. Kontrol Faaliyetleri ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ İÇ KONTROL STANDARTLARI UYUM EYLEM PLANI Ara Kontrol Ortamı İzleme Risk Değerlendirme Aralık 2014 Bilgi ve İletişim Kontrol Faaliyetleri , Çukurova Üniversitesi Balcalı /ADANA www.cu.edu.tr

Detaylı

İş ve Yatırım Ortamının İyileştirilmesine Yönelik TÜSİAD Önerileri*

İş ve Yatırım Ortamının İyileştirilmesine Yönelik TÜSİAD Önerileri* T Ü R K S A N A Y İ C İ L E R İ V E İ Ş A D A M L A R I D E R N E Ğ İ 08 İş ve Yatırım Ortamının İyileştirilmesine Yönelik TÜSİAD Önerileri* *8 Nisan 2010 tarihinde gerçekleştirilen Ekonomi Koordinasyon

Detaylı

Denilebilir ki hiçbir şeye muhtaç değiliz, yalnız tek bir şeye çok ihtiyacımız vardır; çalışkan olmak.

Denilebilir ki hiçbir şeye muhtaç değiliz, yalnız tek bir şeye çok ihtiyacımız vardır; çalışkan olmak. Denilebilir ki hiçbir şeye muhtaç değiliz, yalnız tek bir şeye çok ihtiyacımız vardır; çalışkan olmak. ÖNSÖZ Dünyada ve ülkemizde yaşanan hızlı ve çok yönlü değişim süreçleri özellikle kamunun yeniden

Detaylı

ANTAKYA TİCARET BORSASI KALİTE EL KİTABI

ANTAKYA TİCARET BORSASI KALİTE EL KİTABI ANTAKYA TİCARET BORSASI KALİTE EL KİTABI İÇİNDEKİLER 3-0-1-Giriş -2-Borsanın Görevleri 4-0-3-Borsanın Faydaları 0-4-Diğer Borsalarla Entegrasyon 5-0-5-Revizyon Takip Çizelgesi 6-0-6-Çapraz Çizelge 7-0-6-Çapraz

Detaylı

ULUSLARARASI FİNANS MERKEZİ STRATEJİSİ VE EYLEM PLANI

ULUSLARARASI FİNANS MERKEZİ STRATEJİSİ VE EYLEM PLANI İSTANBUL ULUSLARARASI FİNANS MERKEZİ STRATEJİSİ VE EYLEM PLANI EKİM 2009 Necatibey Cad. No. 108, 06100 Yücetepe/Ankara Tel: 0312 294 69 03 Faks: 0312 294 69 77 www.dpt.gov.tr e-mail: bilgi@dpt.gov.tr İstanbul

Detaylı

AR-GE ve YENİLİKÇİLİĞİN GELİŞTİRİLMESİ

AR-GE ve YENİLİKÇİLİĞİN GELİŞTİRİLMESİ T.C. BATI AKDENİZ KALKINMA AJANSI AR-GE ve YENİLİKÇİLİĞİN GELİŞTİRİLMESİ MALİ DESTEK PROGRAMI 2011 Yılı Teklif Çağrısı Başvuru Rehberi Referans No:TR61/11/AR-GE/KOBİ/01 (Kâr Amacı Güden İşletmeler) TR61/11/AR-GE/KAMU/01

Detaylı

Kıbrıs Türk toplumu. 38,1 milyon EURO. 15 Temmuz 2009 1. 15 Aralık, 2011 2

Kıbrıs Türk toplumu. 38,1 milyon EURO. 15 Temmuz 2009 1. 15 Aralık, 2011 2 Güncelleme tarihi 02/07/06 KIBRIS TÜRK TOPLUMUNUN EKONOMİK KALKINMASINI TEŞVİK ETMEYE YÖNELİK BİR MALİ YARDIM PROGRAMI OLUŞTURULMASINA DAİR FİNANSMAN PROTOKOLÜ KISIM I EK 1. KİMLİK BİLGİLERİ YARARLANICI

Detaylı

10. Yılında Avrupa Tek Pazarı

10. Yılında Avrupa Tek Pazarı 10. Yılında Avrupa Tek Pazarı Nihal SAMSUN * I. GİRİŞ Avrupa Tek Pazarı 1 nın kurulması, Avrupa ekonomik birliği yolunda atılmış ilk ve en önemli adımlardan biridir. 1957 tarihinde imzalanan ve Avrupa

Detaylı

2014 2023 DENİZ KİRLİLİĞİNE NEDEN OLAN KAZALAR YOL HARİTASI BELGESİ

2014 2023 DENİZ KİRLİLİĞİNE NEDEN OLAN KAZALAR YOL HARİTASI BELGESİ T.C. BAŞBAKANLIK AFET ve ACİL DURUM YÖNETİMİ BAŞKANLIĞI 2014 2023 DENİZ KİRLİLİĞİNE NEDEN OLAN KAZALAR YOL HARİTASI BELGESİ Temiz Denizlerde Emniyetli Denizcilik Bu belge, Planlama ve Zarar Azaltma Dairesi

Detaylı

PAZARA GİRİŞ ENGELLERİ 2015 RAPORU

PAZARA GİRİŞ ENGELLERİ 2015 RAPORU PAZARA GİRİŞ ENGELLERİ 2015 RAPORU Ekonomi Bakanlığı Anlaşmalar Genel Müdürlüğü İÇİNDEKİLER Sayfa Giriş 1 Ülkeler Bazında Pazara Giriş Engelleri Amerika Birleşik Devletleri 3 Avrupa Birliği 11 Birleşik

Detaylı

AB ÇEVRE POLİTİKALARI ve TÜRKİYE. Mustafa AYDIN AB İşleri Uzmanı Sektörel Politikalar Başkanlığı Avrupa Birliği Bakanlığı

AB ÇEVRE POLİTİKALARI ve TÜRKİYE. Mustafa AYDIN AB İşleri Uzmanı Sektörel Politikalar Başkanlığı Avrupa Birliği Bakanlığı AB ÇEVRE POLİTİKALARI ve TÜRKİYE Mustafa AYDIN AB İşleri Uzmanı Sektörel Politikalar Başkanlığı Avrupa Birliği Bakanlığı 1 İÇERİK AB Çevre Politikasının Amaçları ve İlkeleri Müzakere Süreci Türkiye nin

Detaylı

İSTANBUL KALKINMA AJANSI SOSYAL İÇERMEYE YÖNELİK KÜÇÜK ÖLÇEKLİ ALTYAPI MALİ DESTEK PROGRAMI

İSTANBUL KALKINMA AJANSI SOSYAL İÇERMEYE YÖNELİK KÜÇÜK ÖLÇEKLİ ALTYAPI MALİ DESTEK PROGRAMI İSTANBUL KALKINMA AJANSI SOSYAL İÇERMEYE YÖNELİK KÜÇÜK ÖLÇEKLİ ALTYAPI MALİ DESTEK PROGRAMI Referans No: İSTKA/2012/SKA Son Başvuru Tarihi: 13.02.2013, Saat: 17:00 2012 YILI TEKLİF ÇAĞRISI BAŞVURU REHBERİ

Detaylı

GENİŞ KAPSAMLI SERMAYE PİYASASI MEVZUATI VE MESLEK KURALLARI

GENİŞ KAPSAMLI SERMAYE PİYASASI MEVZUATI VE MESLEK KURALLARI Lisanslama Sınavları Çalışma Kitapları GENİŞ KAPSAMLI SERMAYE PİYASASI MEVZUATI VE MESLEK KURALLARI Ders Kodu: 1002 Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 2 Sınavı, Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 Sınavı,

Detaylı

T.C. BAŞBAKANLIK HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI. Mr. Horst Köhler Ankara, 18 Ocak 2002 Başkan Uluslararası Para Fonu Washington D.C.

T.C. BAŞBAKANLIK HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI. Mr. Horst Köhler Ankara, 18 Ocak 2002 Başkan Uluslararası Para Fonu Washington D.C. T.C. BAŞBAKANLIK HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI TERCÜME Mr. Horst Köhler Ankara, 18 Ocak 2002 Başkan Uluslararası Para Fonu Washington D.C. 20431 ABD Sayın Bay Köhler 1. 1990 lı yıllardan beri süregelen yüksek kronik

Detaylı

ENERJİ VE ÇEVRE ÇALIŞMA GRUBU ENERJİ VE ÇEVRE RAPORU

ENERJİ VE ÇEVRE ÇALIŞMA GRUBU ENERJİ VE ÇEVRE RAPORU World Energy Council CONSEIL MONDIAL DE L ENERGIE Turkish National Committee COMITE NATIONAL TURC Dünya Enerji Konseyi Türk Milli Komitesi ENERJİ VE ÇEVRE ÇALIŞMA GRUBU ENERJİ VE ÇEVRE RAPORU Aralık 2007

Detaylı

Geleceğin Yol Haritası

Geleceğin Yol Haritası 1 2 www.dp-ug.com Sevgili Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Halkı... Değerli kardeşlerim; Demokrat Parti-Ulusal Güçler olarak sizin sorunlarınızın bilincindeyiz. Bu sorunların basit, geçici, günü kurtarma,

Detaylı

2011 YILI KURUMSAL MALİ DURUM ve BEKLENTİLER RAPORU

2011 YILI KURUMSAL MALİ DURUM ve BEKLENTİLER RAPORU 2011 YILI KURUMSAL MALİ DURUM ve BEKLENTİLER RAPORU Temmuz 2011 ÖNSÖZ 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu ile benimsenen yeni kamu mali yönetimi; kamu kaynaklarının öncelikli kamu hizmetlerine

Detaylı