- Tablo (Table):Veri saklama için temel yapıdır. Bir veya daha fazla sütundan ve sıfir veya daha fazla satırdan oluşur.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "- Tablo (Table):Veri saklama için temel yapıdır. Bir veya daha fazla sütundan ve sıfir veya daha fazla satırdan oluşur."

Transkript

1 Veri tabanı (database) Nedir? : İçinde bulunan nesneleri vasıtasıyla çok büyük verileri saklayan ve bu verilerle işlem yapan bir platformdur. İlişkisel veri tabanı Yönetim Sistemi - RDMS (Relational Database Management System ) Nedir: veri tabanları çok sayıda tabloların bir araya getirilmesi sonucu oluşturulmaktadır. Dolayısıyla ortaya bu tablolar ya da diğer veri tabanı nesneleri arasında çeşitli ilişkiler kurma durumu çıkmıştır. Ortaya çıkan bu teknolojik yapıya da RDBMS (Relational Database Management System- İlişkisel veri tabanı Yönetim Sistemi) denmiştir.(bu türe uyan en yaygın veri tabanları: Access, mysql, sql server, oracle v.b.gibi) RDBMS YAPISI 1. Tablolar içerisinde veri oluşturma ve tutma. 2. Veriler ve tablolar arasında ilişki kurma. 3. Veriler arasındaki ilişkiler için gerekli olan kuralları belirleme. (Örn: Primary Key, Foreign Key) 4. Sistem problemlerinde verileri kurtarma.(örn: recover,backup,restore) 5. Client uygulamalarından gelen istekleri cevaplama.(yazılımlar aracılığı ile veri yönetimi) 6. Transaction ve analiz için veri kaynaklarını yönetme. Veritabanında bulunan temel kavramlar: - Tablo (Table):Veri saklama için temel yapıdır. Bir veya daha fazla sütundan ve sıfir veya daha fazla satırdan oluşur. - Sütun (Column): Tablodaki bir veri türüne karşılık gelir. - Satır (Row):Kaydın (record) diğer adıdır. Sütun değerleri grubudur. 1

2 - Alan (Field):Bir satır-sütun koordinatındaki değerdir. Alanda veri bulunmazsa, bu alan NULL değer içerir denir. - Birincil Anahtar (Primary Key): Tekrarlanmayacak alandır. Buradaki veri aynı tablo içinde birden fazla tekrarlanamaz. (örnek: personel bilgilerinde T.C.No ) - Yabancı Anahtar (Foreign Key): Aynı veya farklı bir tablo içindeki birincil anahtarlara başvuran (referencing) sütun veya sütun gruplarıdır. Yabancı anahtar değeri bir birincil anahtar değeri ile aynı olmalı ve NULL olmamalıdır. Tablo çeşitleri: 1- Ana Tablo (main table): Veri tabanında mutlaka olması gereken tablo çeşididir. Ana tabloda mutlaka bir birincil anahtar (primary key) alanı olması gerekir. Çünkü bu tabloya bağlı bir ya da daha fazla alt tablo olabilir. Bu tablolarla ilişki söz konusu alanda kurulur. (örnek: T.C. kimlik no) Bu alan boş veri içeremez, veri tekrarı olamaz. 2- Alt tablolar (sub tables): Ana tablodaki her bir satırdaki bir kayıt için detay bilgilerin işlendiği bir ya da birden fazla tablolardır. (örnek: Öğrenci kimlik tablosunda bir öğrenci tektir ve bu tablo bir ana tablodur. Oysa bu tablodaki her bir öğrenciye ait derslerin ve notların işlendiği tabloda öğrenci T.C. kimlik birden fazla satırda olacaktır. Dolayısıyla burada öğrenci not tablosu kimlik tablosuna bağlı bir alt tablodur. Bağlı oldukları alan da T.C. kimlik no dur) VERİ BÜTÜNLÜĞÜ Veri bütünlüğünü sağlamak için şu kısıtlamalar olur: - Nesne Bütünlüğü (Entity Integrity): Birincil anahtar NULL 2

3 değer almamalı ve aldığı değer tekrarsız ve tek olmalıdır. Örneğin, yukarıda verdiğimiz KIMLIK_BILGILERI tablosuna birincil anahtar olan TC_KIMLIK_NO sütunundaki değeri olan bir kayıt daha girememiz nesne bütünlüğünü bozacağından, veri tabanı bu kaydı girmemize izin vermez. Benzer şekilde, TC_KIMLIK_NO 'su olmayan (NULL olan) bir kayıt da giremeyiz. - Başvuru Bütünlüğü (Referential Integrity): Yabancı anahtar değerleri birincil anahtar değerine eşit olmalıdır. Örneğin, yukarıda verdiğimiz GOREV_KAYDI tablosuna yabancı anahtar olan TC_NO sütunundaki değeri olan bir kaydı, KIMLIK_BILGILERI tablosunda TC_KIMLIK_NO 'su olan bir kayıt bulunmadığında, giremeyiz. - Sütun Bütünlüğü (Column Integrity): Sütundaki değerler tanımlı veri tipine uymalıdır. Örneğin, TC_KIMLIK_NO sütunu sayı değerler içerdiğinden o sütuna metin değerler giremeyiz. - Kullanıcı Tarafından Tanımlanan Bütünlük (User-defined Integrity): Değerler kullanıcının tanımladığı kurallara uymalıdır. Örneğin, NOT NULL olarak tanımlanmış bir alana NULL değer giremeyiz 3

4 VERİ TABANINDA TABLOLAR ARASI İLİŞKİ İŞLEMLERİ Tüm ilişkisel veri tabanlarında ortak alan içeren ana ve alt tablolar arasında ilişki kurmak mümkündür. Bunun avantajı; 1- ilişki kurulmuş ana tabloda ilgili alanda yapılacak bir değişikliğin tüm alt tablolara da yansıması (örnek: Öğrenci KIMLIK tablosunda TCNO su değişen bir öğrencinin OGRENCI_NOTLARI tablosunda da TCNO su bağlı olarak değişir) 2- Yine ana tabloda silinen kayıt ilişkili tablolarda da silinir. Böylece veri tabanını kontrol işlemi daha da kolaylaşmış olur Bu ilişkinin hatasız olabilmesi için aşağıdaki kurallara uymak gerekir: - İlişki kurulacak tablolardan biri mutlaka ana tablo olmalı - Ana tabloda mutlaka birincil anahtar olmalıdır - Alt tabloda mutlaka ana tablodaki birincil anahtarda aynı türden ve aynı verileri içeren bir alan olmalıdır - Alt tabloda bu alana işlenmiş verilerin mutlaka ana tabloda da olması gerekir Transact Sql Nedir : Kısaca veri tabanı üzerinde değişiklik yaptıran işlemlerdir diyebiliriz.t- SQL (Transact Structure Query Language-Yapısal Sorgulama Dili işlemleri) (Örn: İnsert, update, delete sorgusu) Transact işlemleri SQL komutları kullanılarak yapılır. O halde SQL komutlarını tanıyalım: 4

5 SQL KOMUT GRUPLARI - Veri Getirme (Data Retrieval) Komutları- DRL : Select: Veri tabanında bulunan bir ya da birden fazla tablolardan veri getirmek için (sorgulamak) kullanılan komuttur Örnek: select TC_NO,ADI_SOYADI FROM KIMLIK KIMLIK tablosundaki TC_NO,ADI_SOYADI alanlarındaki tüm satırları listele. NOT: 1- Bir tabloda tüm alanlar listelenecekse, tüm alanların yerine geçen (*) joker karakteri kullanılır. (örnek: select * from KIMLIK) 2- Bir tabloda where koşulu belirtilmemişse tüm satırlar listelenir. Ancak where komutundan sonra koşul varsa, koşulu sağlayan satırlar listelenir. - Veri Değiştirme (Data Manipulation) Komutları - DML: insert: Tablolara veri kaydetmek için kullanılan komuttur örnek: insert into standart komut dizesi ILLER (IL_KODU,IL_ADI) Tablo adı ve alanları 5

6 Values standart komut dizesi (81, DÜZCE ) alanlara aktarılacak değerler iller tablosuna bir satır eklendi. Bir tablonun yedeğini almak: SELECT * INTO ILLERYEDEK FROM ILLER2 Bir tabloda belirli alanların yedeğini alma SELECT ILCE_KODU,ILCE_ADI2 INTO ILCE_YEDEK FROM ILCELER; Bir tablodan belirli satırların yedeğini almak: SELECT * INTO ILLER_SATIRAL FROM ILLER2 WHERE IL_KODU>11; Birden fazla tablodan alanlar alarak yeni tablo oluşturmak (Yeni tabloyu sql ile oluşturmak) SELECT IL_ADI,ILCE_ADI2 INTO IL_ILCE_TABLOSU FROM ILLER2,ILCELER WHERE ILCE_IL_KODU=IL_KODU Bir tabloyu başka bir tabloya eklemek INSERT INTO ILLERYEDEK(IL_KODU,IL_ADI) veri eklenecek tablo SELECT IL_KODU,IL_ADI FROM IL verileri eklenen tablo Update: Tablolar üzerindeki kayıtlarda yapılacak güncellemeler için kullanılan komuttur örnek: update ILLER set IL_ADI= Afyonkarahisar where IL_KODU=3 6

7 ıl kodu 3 olan ilin adını Afyonkarahisar olarak değiştir Delete: Tablo üzerindeki satır ya da satırları silen komuttur. delete from ILLER where IL_KODU=1 1 kodlu ili sil - Toplu-işlem Kontrolü (Transaction Control) Komutları: commit: geçici hafızasında tutulan işlemlerin, tablolara kalıcı olarak işlenmesini sağlayan komuttur. (Örnek: commit;) Rollback: Hafızada tutulan database işlemlerini geri alan komuttur. (örnek: rollback;) - Veri Kontrolü (Data Control) Komutları - DCL: grant: Veri tabanındaki tablo ya da sorgular üzerinde yine veri tabanı kullanıcılarına haklar vermek için kullanılan komuttur (insert, delete, update, select) örnek: Grant Select,delete (yetkiler) on KIMLIK, GOREV(tablolar) to GULCAY,EMEL (kullanıcılar) 7

8 GULCAY ve EMEL kullanıcılarına KIMLIK ve GOREV tabloları üzerinde select ve delete yetkileri verildi.) - Veri Tanımlama (Data Definition) Komutları - DDL: create: Veri tabanında nesneler oluşturmak için kullanılan komuttur (örnek: TABLE, VIEW,gibi) ÖRNEK1: Create table ILLER_YEDEK (IL_KODU INT,IL_ADI NVARCHAR(25)) tablo oluşturuldu INSERT INTO ILLER_YEDEK(IL_KODU_Y,IL_ADI_Y) SELECT IL_KODU,IL_ADI FROM ILLER ILLER tablosunun tüm verileri bu tabloya aktarıldı ÖRNEK2: CREATE VIEW KUCUK_ILLER AS SELECT IL_KODU,IL_ADI FROM ILLER WHERE IL_KODU<11 Drop: Veri tabanı nesnesi silme komutudur. ( örnek: drop table KIMLIK) alter: Tablo adı değiştirmek, Tablolarda sütun adı değiştirmek, sütun eklemek,alan veri tipini değiştirmek ya da sütun silmek için kullanılan komuttur. 8

9 Sütun adı silmek (oracle-mssql) ALTER TABLE ILCELER DROP column ILCE_NUFUSU Sütun eklemek (oracle-mssql) ALTER TABLE ILCELER ADD KURULUS_TAR DATE; Sütun adını değiştirmek (oracle) ALTER TABLE ILCELER RENAME COLUMN ILCE_ADI TO ILCEAD; Mssql de EXEC sp_rename 'ILCELER.[ILCE_ADI]',ILCE_ADI2,'COLUMN'; Veri tipini değiştirmek ALTER TABLE ILCELER MODIFY ILCE_ADI VARCHAR2(20); Mssql de Örnek1: ILCE_ADI alanının veri tipini değiştirdik ALTER TABLE ILCELER ALTER COLUMN ILCE_ADI VARCHAR(20); 9

10 Örnek2: ILCELER tablosundaki ILCE_IL_KODU alanın boş olabilirlik özelliğin kaldırdık ALTER TABLE ILCELER ALTER COLUMN ILCE_IL_KODU smallint NOT NULL; Tablo adı değiştirmek(oracle) ALTER TABLE ILCELER RENAME TO ILCE; Mssql de EXEC SP_RENAME ILCELER, ILCE2 ; Tabloya Primary Key eklemek(oracle-mssql) ALTER TABLE ILLER ADD PRIMARY KEY (IL_KODU) Tabloya index eklemek Veritabınında saklanan verilerin sayısı arttıkça performansta düşüklüğe neden olur. Dağınık bir yapıda olan verilerde istenilen veriyi aramak için tablo taraması işlemi yapılır. Bu işlemi küçük boyutlu bir tabloda yapmak kolaydır. Artan veri miktarına göre ise bu işlem vakit kaybettirir. Veriye erişim hızını arttırmak için bu yöntem kullanılır. ÖRNEK: ILLER tablosunun IL_ADI alanına index eklemek ORACLE: Alter Table ILLER Add index ; Indexiladi (IL_ADI) 10

11 MSSQL : CREATE INDEX [indexiladi] ON ILLER ( IL_ADI ASC ); İndexi silmek: DROP INDEX [indexiladi] ON ILLER; Birden fazla alanda index uygulama: CREATE INDEX [indexiller] ON ILLER ( [IL_KODU],[IL_ADI] ) NOT: Bir tabloda PK olan alan da zaten doğal olarak Clustered(Kümelenmiş) indextir. SELECT CÜMLELERİ SELECT KURALLARI Select cümlesinde, select ve from komutları arasına listelenecek sütun adları yazılır (bu sütunlar tablolardaki alanlardır) Eğer tüm sütunlar listelenecekse * işareti konur. Alan adları arasına (,) işareti konur. From komutundan sonra listelemede kullanılacak tablo ya da tablolar belirtilir. Tablo adları arasına (,) işareti konur. Where komutundan sonra da sorgu için gerekli olan koşullar belirlenir. Bu koşulları sağlayan satırlar listelenir. Koşullar arasına 11

12 uygun şekilde AND ya da OR bağlaçları konur. SELECT CÜMLESİ FORMATI: SELECT listelenecek kolonlar FROM alanları alınacak tablolar WHERE koşullar Örnekler: 1) SELECT * FROM VELI; VELI tablosundaki tüm alanları ve tüm satırları getir. * tüm kolonlar FROM Tablo göstermek için kullanılan komut WHERE kriter belirtmek için kullanılan komuttur. Bu komuttaki belirtilen kriteri taşıyan satırlar sorgu sonucu döner. 2) SELECT * FROM VELI where VELI_TC_KIMLIK_NO< Tc kimlik no su den küçük olan tüm kayıtları ve tüm alanları getir. İŞLEÇLER (OPERATORS) İşleçler WHERE cümlelerindeki koşulu sağlayan ifadeleri karşılaştırmak için kullanılırlar Karşılaştırma İşleçleri : 1- = Eşittir 2- > Büyüktür 3- < Küçüktür 4- >= Büyük ya da eşittir 5- <= Küçük ya da eşittir 6- <> Eşit değildir. 12

13 SQL İşleçleri BETWEEN değer1 AND değer2 : iki değer arasında. (örnek: select * from KIMLIK where NUFUS_ILI between 50 and 80; nüfus ili 50 ile 80 arasında olan öğrencilerin tüm bilgilerini alır) IN : Ardışık olmayan değerleri içerir. (örnek: select * from KIMLIK where NUFUS_ILI in(1,10,34,81)) nüfus ili 1,10,34,ve 81 olan öğrencilerin tüm bilgilerini alır) NOT IN : Belirtilen değerleri içermeyen kayıtları alır.. (örnek: select * from KIMLIK where NUFUS_ILI not in(1,10,34,81) nüfus ili 1,10,34,ve 81 olmayan öğrencilerin tüm bilgilerini alır) LIKE: Metin veri içeren alanlarda içerir anlamında kullanılan işleçtir. (örnek :mssql ve oracle standardı: select * from KIMLIK where ADI like %ALİ% access standardı select * from KIMLIK where ADI like '*ALİ*'; adının içinde ALİ geçen tüm öğrencileri listeler.) NOT LIKE : Metin veri içeren alanlarda içermez anlamında kullanılan işleçtir. (örnek :sql standardı: select * from KIMLIK where ADI not like %ALİ% Microsoft standardı select * from KIMLIK where ADI not like '*ALİ*'; adının içinde ALİ geçmeyen tüm öğrencileri listeler.) IS NULL : Belirtilen alanda boş değer içerenleri alır (örnek: select * from KIMLIK where ANA_ADI is null ANA_ADI alanında veri olmayan tüm öğrencileri listeler.) IS NOT NULL : Belirtilen alanda boş değer içermeyenleri alır (örnek: select * from KIMLIK where ANA_ADI is not null ANA_ADI alanında boş veri olmayan tüm öğrencileri listeler.) LOWER (access'de:lcase): Karakterleri küçük harfe çevirir (örnek: select lower(sbd_dersadi) as ders,sbd_derskodu from sb_dersler dersler tablosundaki ders adı alanındaki değerleri küçük harfe çevirir. UPPER(access'de:ucase) : Karakterleri büyük harfe çevirir 13

14 (örnek: select upper(sbd_dersadi) as ders,sbd_derskodu from sb_dersler dersler tablosundaki ders adı alanındaki değerleri büyük harfe çevirir. LENGHT (access'de ve Mssql de LEN) Karakter alanların uzunluklarını verir. (örnek: select LEN(ADI) as adi,soyadi from KIMLIK kimlik tablosundaki adi alanındaki verilerin karakter uzunluklarını verir) Not: DATALENGTH komutu ise o alanın max karakter uzunluğunu verir. NVL(access'de NZ,Mssql de COALESCE,ISNULL YA DA IIF): Alanda değer olmadığında listeye gelmesi istenen değeri atamak için kullanılır. Örnek(orc) :SELECT VELI_ADI,VELI_TC_NO, NVL(VELI_TEL_NO, Değer Yok ) AS TELEFON FROM VELI Örnek:(mssql): select COALESCE (ANA_ADI,'Değer yok') as ANNEAD from KIMLIK select ISNULL(ANA_ADI,'Değer yok') as ANNEAD from KIMLIK select IIF(bd_aciklama<>'',bd_aciklama,'Değer yok') as aciklama from SAYISTAY_YEVMIYE2; RPAD-LPAD: Özellikle sql sonucu bir txt dokümana aktarılacaksa listenin kolonlarındaki veriler ç içe geçmiş olabilir. Bunu önlemek için her alanın sağında ya da solunda bu fonksiyonlarla belirli karakterlerle tamamlama yapılır. Örnek (oracle): Rpad (NVL(borc,'0'),10) brc from SAYISTAY_YEVMIYE2 Örnek(Mssql): 14

15 select right(replicate('0',10)+cast(borc as varchar(15)),10) as brc from SAYISTAY_YEVMIYE2 DISTINCT: Bir tabloda aynı kayıttan tekrar eden satırları tek satır olarak alır.(örnek: SELECT DISTINCT (TC_KIMLIK) FROM OGRENCI_DERSLERI öğrenci dersleri tablosunda bir öğenciye ait tekrar eden satırları teke indirir ve her öğrenci için tek satır getirir. TO_CHAR(Access'te FORMAT): Sayı veya tarih değeri karakter dizesini (format varsa, o formatta) çevirir (örnek: select TO_CHAR('10/10/2000','yyyy');ÖRNEK: SELECT ADI,SOYADI,2007- TO_CHAR(DOGUM_TARIHI,'YYYY') AS YASI FROM KIMLIK Tüm öğrencilerin yaşlarını hesaplar) Sql server da : select TC_NO,ADI,SOYADI,CONVERT(VARCHAR,DOGUM_TARIHI, 103) as tar FROM KIMLIK Tarihsel alan verisini gün-ay-yıl olarak verir YA DA SELECT ADI,SOYADI,2017-DATEPART(YEAR,DOGUM_TARIHI) FROM KIMLIK DOGUM_TARIHI verisinden yıl kısmını alır, bu günkü yıldan çıkarır YA DA SELECT ADI,SOYADI,DATEPART(YEAR,GETDATE())- DATEPART(YEAR,DOGUM_TARIHI) FROM KIMLIK Cast, CONVERT, CONCAT,IIF, replace,left,right,left komutu: Örnek1: SELECT CAST(TC_NO AS NVARCHAR(12)) + ' - ' + ADI + ' ' + SOYADI AS "Kimlik Bilgileri" FROM KIMLIK ---- SELECT CONVERT(NVARCHAR(12), TC_NO) 15

16 + ' - ' + ADI + ' ' + SOYADI AS "Kimlik Bilgileri" FROM KIMLIK Örnek2: select CAST(right(KURUM_KODU,2)AS INT)+'22' AS KK FROM KURUMLAR Birleştirilen alanların birinde veri yoksa o satır boş gelir bunu önlemek için CONCAT parametresi kullanılır. Örnek3: SELECT TC_NO,CONCAT(ADI,' ',SOYADI,' ',ANA_ADI) AS ANNE FROM KIMLIK Verileri bir şarta göre değiştirmek Örnek4: SELECT TC_NO,ADI,SOYADI, IIF(CINSIYETI=0,'KIZ','ERKEK') AS CINS FROM KIMLIK Veri alanı içinde boşluk atmak ya da herhangi bir karakteri başka bir karakterle değiştirmek Örnek5: update SAYISTAY_YEVMIYE2 set yvm_n =replace(yvm_n,'_','') yvm_n alanı içindeki _ çizgi kaldırıldı örnek6: select kurum_ad,kurum_kod,replace(yvm_n,'_','') as yvm from SAYISTAY_YEVMIYE2 16

17 REPLICATE : verilen karekter ve adet kadar karekteri stringe ilave eder Örnek: SELECT LEFT(KURUM_ADI,2)+ REPLICATE('*', 4) AS KK FROM KURUMLAR KURUM_ADI alanının soldan iki karakterini al, 4 tane * ekle LTRIM,RTRIM,TRIM:Text tipi veri içeren alanlarda soldaki,sağdaki ve hem başında, hem sonundaki boşlukları atar ÖRNEK: select TC_NO,LTRIM(ADI) AS AD,SOYADI FROM KIMLIK SPACE: Text tipi veri içeren alanların sonuna belirtilen sayı kadar boşluk verir. ÖRNEK: SELECT CAST(KURUM_KODU AS varchar(6))+space(3) as KK FROM KURUMLAR; REVERSE: Belirtilen alandaki text ifadeyi tersten alır. ÖRNEK: select TC_NO,reverse(ADI) AS AD,SOYADI FROM KIMLIK; REPLECE:Belirtilen metin içinde bir karakteri bulur, verilen karakterle değiştirir. Örnek: SUBSTRING: Metin içerisinde belirtilen karakterden başlayıp, yine belirtilen karakter kadarını alır. 17

18 Örnek: select substring(mhs_brm_ad,7,3) as ad from SAYISTAY_YEVMIYE2; TO_NUMBER(Access de CInt): karakter dizisini sayıya çevirir. (örnek: select 2007-TO_NUMBER(TO_CHAR(DT,'YYYY') as yas from KIMLIK) DT alanındaki doğum tarihi verisinin sadece yıl olan bölümü string olarak alındı, yıl sayıya çevrilip bu yıldan çıkarılarak yaş bulundu.) Mssql server da: select ADI,SOYADI, CONVERT(INT,(DATEPART(YEAR,DOGUM_TARIHI))) AS YIL FROM KIMLIK TO_DATE: Tarih içeren string bir alandaki değeri tarih tipine çevirmek için kullanılır. (örnek: select TO_CHAR(TO_DATE(DT),'DD-MM-YYYY') Mssql de: select TC_NO,ADI,SOYADI,CONVERT(DATE,DOGUM_TARIHI) as tar FROM KIMLIK ALIAS(Takma Ad): SQL cümlesinde yazılan alanlara (SELECT değiminden sonra) ya da tablo adlarına (FROM değiminden sonra) gerektiği durumlarda ALIAS-takma ad (değişken adı) verilebilir. Alias'ın zorunlu olduğu zamanlar: a. Bir tablo bir sorguda birden fazla kullanılıyorsa b. Sorgu içinde kullanılan farklı tablolardan, aynı adı taşıyan alanlar kullanılıyorsa c. SELECT ifadesi içinde bir işlem yapılmışsa işlem yapılan alana 18

19 BİLEŞKE (JOIN) İŞLEMLERİ Bileşkeler birden fazla tablodan veri almak için kullanılır. Çeşitleri: 1-Farklı Tabloya Bileşke-Basit Bileşke (simple join): İki farklı tablo arasında aynı tür verileri taşıyan alanlar arasındaki bileşkelerdir. (örnek: 1) SELECT VELI_TC_KIMLIK_NO, VELI_ADI_SOYADI, ADI, SOYADI FROM VELI, KIMLIK WHERE TC_NO=OGR_TC_KIMLIK_NO KIMLIK ve VELI tabloları arasında ortak olan Öğrenci T.C. no alanlarında ilişki (join) kurarak belirtilen veri alanlarındaki verileri listeletir.) 2) SELECT TC_NO,ADI,SOYADI,DERS_ADI,NOT1,NOT2,ODEV,SOZL U FROM KIMLIK,DERSLER,OGRENCI_DERSLERI WHERE TC_NO=TC_KIMLIK AND DERS_KODU=DERSI AND CINSIYETI=1 Cinsiyeti kız olan öğrencilerin ders adlarıyla birlikte notlarını listeletir. 3) SELECT TC_NO,ADI,SOYADI,VELI_ADI_SOYADI, MESLEK_ADI FROM KIMLIK,VELI,MESLEKLER WHERE TC_NO=OGR_TC_KIMLIK_NO AND VELI_ISI=MESLEK_KODU AND CINSIYETI=0 Cinsiyeti erkek olan öğrencilerin T.C. no, adı, soyadı, veli adı ve veli mesleklerini listeleten sorgu 19

20 2- Dış Bileşke (Outer join): Bileşke yapılırken bileşke koşulundaki bazı sütunlarda değer bulunmayabilir (NULL değer bulunur). Eşitlik bileşkeleri NULL değer bulunan sütunları birleştirmediğinden, o kayıtlar eşitlik bileşkesi sorgularında görünmez. Bu işlem için dış bileşkeler kullanılmalıdır. Dış bileşke işleci (+) 'dır. (+) işareti bileşke yapılacak değeri içermeyen sütunun tarafına konur. (örnek: select TC_NO,ADI,SOYADI,IL_ADI from KIMLIK,ILLER where IL_KODU= NUFUS_ILI(+) KIMLIK tablosunda NUFUS_ILI boş olan satırların da listeye gelmesi için bileşkede (join) veri olmayan alan adından sonra (+)=outer join kullanıldı) NOT: ACCESS'de kullanımı: SELECT TC_NO, ADI, SOYADI, IL_ADI FROM KIMLIK LEFT JOIN ILLER ON ILLER.IL_KODU=KIMLIK.NUFUS_ILI KIMLIK tablosunda Nufus il boş olan kayıtları da listeye getirir) Bu dizilimde değer olmayan tablo hangi taraftaysa "join" komutunun başında o yön belirtilir. (örnek: KIMLIK tablosunda değer yok, ILLER tablosundan önce dizilime alınacaksa LEFT, sonra alınacaksa RIGHT değimi kullanılır.) MSSQL SERVER DA DIŞ BİLEŞKE SELECT * FROM TABLO2 EXCEPT SELECT * FROM TABLO1 Tablo2 de olup, tablo1 de olmayanlar SELECT * FROM TABLO1 INTERSECT SELECT * FROM TABLO2 Hem tablo1 de hem de Tabl2 de olanlar 20

21 VERİNİN GRUPLANDIRILMASI SELECT komutuyla getirilecek olan veri belirli özelliklere göre gruplanabilir. Bunun için SELECT komutuna GROUP BY ifadesi eklenir. GROUP BY cümlesindeki grup ifadesi kayıtları daha küçük kümelere böler. NOT: 1) Select ifadesinden sonra kullanılan tüm alanlar group by ifadesinde kullanılmalıdır ( group by fonksiyonları hariç) 2) Group By kullanılan sorgularda her zaman group by fonsiyonları select ifadesinde en sonda olmalıdır. Grup By Fonksiyonları AVG Değerlerin ortalamasını alır (örnek: SELECT KK, INT(AVG(KIZ_OGR_SAY)) AS KIZ_ORT, INT(AVG(ERKEK_OGR_SAY)) AS ERK_ORT FROM OGRENCI_SAYILARI GROUP BY KK Kız ve erkek öğrenci sayılarının kurum koduna göre gruplandırarak ortalamalarını aldırır.) COUNT Kayıtların sayısını alır.(örnek: SELECT ELEMAN_ADI,COUNT(TC_NO) AS SAYI FROM KIMLIK, SOZLUK_TABLOSU WHERE ELEMAN_KODU=CINSIYETI AND TABLO_KODU=2 GROUP BY ELEMAN_ADI KIMLIK tablosundaki öğrenci sayılarını cinsiyetler bazında aldık) NOT: Tablo içinde saydırma işlemi, kesin sonuç alabilmek için o tablonun PK (birincil anahtar) alanında yapılmalıdır. MAX İfadenin aldığı maksimum değeri verir 21

22 MIN İfadenin aldığı minimum değeri verir SUM İfadenin aldığı değerlerin toplamını verir (örnek:select KK, SUM(KIZ_OGR_SAY)+SUM(ERKEK_OGR_SAY) AS OGR_SAY FROM OGRENCI_SAYILARI GROUP BY KK Kurum koduna göre toplam öğrenci sayılarını verir) VERİNİN SIRALANMASI Listesi alınan verilerin istenen alanlarda sıralanması mümkündür. Bunun için ORDER BY ifadesi kullanılır. (örnek: select * from KIMLIK order by ADI KIMLIK tablosundaki tüm kayıtları ADI alanına göre sıralayarak listeler) Sıralama Fonksiyonları ASC A'dan Z'ye ya da küçükten büyüğe (ÖRNEK: SELECT * FROM KIMLIK ORDER BY ADI ASC KIMLIK tablosunu ADI alanına göre A'dan Z'ye sıralar) DESC Z'den A'ya ya da büyükten küçüğe sıralama.(örnek: SELECT * FROM KIMLIK ORDER BY ADI desc KIMLIK tablosunu ADI alanını Z'den A'ya göre sıraladı.) Not: Order by ifadesi default olarak verileri ASC (Küçükten büyüğe doğru) olarak sıralar. 22

Veri Tabanı SQL Server ve Management Studio kurulum linkleri: https://www.microsoft.com/en-us/download/details.aspx?id=42299

Veri Tabanı SQL Server ve Management Studio kurulum linkleri: https://www.microsoft.com/en-us/download/details.aspx?id=42299 Veri Tabanı 1 1. SQL Server ve Management Studio kurulum linkleri: https://www.microsoft.com/en-us/download/details.aspx?id=42299 2. SQL Management Studio açılış ekranı: Server Type: reporting, analysis

Detaylı

SQL Komutları (2) Uzm. Murat YAZICI

SQL Komutları (2) Uzm. Murat YAZICI SQL Komutları (2) Uzm. Murat YAZICI Sıralama Sıralama işlemi için SELECT ifadesinde ORDER BY kullanılır. Bu ifadede ASC kelimesi kullanılırsa sıralama küçükten büyüğe doğru (A-Z), DESC kullanılırsa büyükten

Detaylı

VERİTABANI Veritabanı Yönetimi

VERİTABANI Veritabanı Yönetimi VERİTABANI Veritabanı Yönetimi YAPILANDIRILMIŞ SORGULAMA DİLİ (SQL) Veritabanı yönetimi, veritabanının yapısal özelliklerini belirtmek ve değiştirmek, veritabanına kullanıcı erişimlerini ve yetkilerini

Detaylı

5 SQL- Yapısal Sorgulama Dili. Veritabanı 1

5 SQL- Yapısal Sorgulama Dili. Veritabanı 1 5 SQL- Yapısal Sorgulama Dili Veritabanı 1 SQL- Yapısal Sorgulama Dili SQL ifadeleri yapısal olarak üç gruba ayrılır. Veri Tanımlama Dili (DDL - Data Definition Language) Veri İşleme Dili (DML - Data Manipulation

Detaylı

SORGULAR. Öğr.Gör.Volkan Altıntaş

SORGULAR. Öğr.Gör.Volkan Altıntaş SORGULAR Öğr.Gör.Volkan Altıntaş SORGULAR VE ÇEŞİTLERİ Seçme Sorguları: En sık kullanılan sorgu türüdür. Seçme sorguları, bilgileri veri sayfası görünümü nde gösteren veri tabanı nesnesi türüdür. Sorgu,

Detaylı

SQL veri tabalarına erişmek ve onları kullanmak için geliştirilmiş bir lisandır.

SQL veri tabalarına erişmek ve onları kullanmak için geliştirilmiş bir lisandır. SQL veri tabalarına erişmek ve onları kullanmak için geliştirilmiş bir lisandır. Bu dersimizde biz Microsoft SQL Server veritabanı sistemini kullanmayı öğreneceğiz. SQL Nedir? SQL Structured Query Language

Detaylı

SQL Kod ile Tablo Oluşturma

SQL Kod ile Tablo Oluşturma SQL Kod ile Tablo Oluşturma Aşağıdaki SQL kodları Veri tabanı hazırlama programında yazılıp çalıştırıldığı zaman PERSONEL adında bir tablo oluşturulur ve bu tablonun sütunları Personel_no, Adı, Soyadı

Detaylı

SQL'e Giriş. SELECT Deyimi. SQL Komutları. Yardımcı Deyimler

SQL'e Giriş. SELECT Deyimi. SQL Komutları. Yardımcı Deyimler SQL'e Giriş SQL komutları kullanılarak aşağıdaki işlemler yapılabilir: Veritabanı nesnelerinin oluşturulması ve bu nesnelerle ilgili işlemlerin yapılması Bilgilerin istenilen koşullara göre görüntülenmesi

Detaylı

Genel Kavramlar. Bilgisayar ortamında işlenebilecek durumda bulunan kayıtlar. Birbiri ile ilişkili veriler topluluğu ve veriler arası ilişkiler

Genel Kavramlar. Bilgisayar ortamında işlenebilecek durumda bulunan kayıtlar. Birbiri ile ilişkili veriler topluluğu ve veriler arası ilişkiler Genel Kavramlar Veri Nedir? Bilgisayar ortamında işlenebilecek durumda bulunan kayıtlar Veri Tabanı Nedir? Birbiri ile ilişkili veriler topluluğu ve veriler arası ilişkiler Veritabanı Yönetim Sistemi (DBMS)Nedir?

Detaylı

Bölüm 4: DDL Veri Tanımlama Dili

Bölüm 4: DDL Veri Tanımlama Dili Bölüm 4: DDL Veri Tanımlama Dili -43- Dr. Serkan DİŞLİTAŞ DDL (Data Definition Language Veri Tanımlama Dili : Bu kategorideki SQL komutları ile veritabanları, tablo, görünüm ve indekslerin yaratılması,

Detaylı

ACCESS PLATFORMUNDA SQL

ACCESS PLATFORMUNDA SQL ACCESS PLATFORMUNDA SQL (STRUCTURED QUERY LANGUAGE) KODLAMA ÖRNEKLERİ DISTINCT : Bir alanda birbirinin aynı kayıtlar bulunabilir. Öğrenciler tablosundaki aynı isimde öğrencilerin bulunması durumunda aynı

Detaylı

Data Programming SQL Language. Elbistan Meslek Yüksek Okulu Bahar Yarıyılı

Data Programming SQL Language. Elbistan Meslek Yüksek Okulu Bahar Yarıyılı Data Programming SQL Language Elbistan Meslek Yüksek Okulu 2015 2016 Bahar Yarıyılı Öğr.Gör. Murat KEÇECĠOĞLU 15 Mar 2016 1 SQL deyimleri veritabanları üzerinde çeşitli işlemleri yerine getirirler. Veritabanından

Detaylı

Bu işleçlerin dışında, aşağıda belirtilen karşılaştırma işleçlerinden de yararlanılır.

Bu işleçlerin dışında, aşağıda belirtilen karşılaştırma işleçlerinden de yararlanılır. 18 SQL SORGU DİLİ SQL (Structured Query Language) yapısal sorgu dili, veritabanı yönetim sistemlerinin standart programlama dili olarak bilinmektedir. SQL dilinin Access içinde sorgu pencerelerinde veya

Detaylı

Mysql Veritabanı Komutları

Mysql Veritabanı Komutları Mysql Veritabanı Komutları Mysql Veri Tabanı Komutları Hazırlayan : M. Başar ACAROĞLU Kaynaklar: http://www.hrzafer.com/sql-dersleri http://www.w3schools.com/sql/default.asp Veri Tabanı Nedir? Mysql Veritabanı

Detaylı

Veritabanı Yönetim Sistemleri (Veritabanı Tasarımı) SQL (Structured Query Language)

Veritabanı Yönetim Sistemleri (Veritabanı Tasarımı) SQL (Structured Query Language) Veritabanı Yönetim Sistemleri (Veritabanı Tasarımı) SQL (Structured Query Language) Konular Yapısal SQL Komutları Gruplama İşlemi SQL Fonksiyonları Kaynaklar 2 SQL (Structured Query Language) SQL Carlos

Detaylı

Veri Tabanı Programlamaya Giriş

Veri Tabanı Programlamaya Giriş Veri Tabanı Programlamaya Giriş Kitap özeti Veri Tabanı Programlamaya Giriş SQL insanların veritabanı sistemleri ile konuşmasını sağlayan popüler bir dildir. Bu dil sayesinde, bir veritabanından kayıtları

Detaylı

İNTERNET PROGRAMCILIĞI 2 11. HAFTA. MYSQL ile VERİTABANI İŞLEMLERİ - 1. Hazırlayan Fatih BALAMAN. İçindekiler. Hedefler. Veritabanı Oluşturma, Silme

İNTERNET PROGRAMCILIĞI 2 11. HAFTA. MYSQL ile VERİTABANI İŞLEMLERİ - 1. Hazırlayan Fatih BALAMAN. İçindekiler. Hedefler. Veritabanı Oluşturma, Silme İNTERNET PROGRAMCILIĞI 2 11. HAFTA İçindekiler Veritabanı Oluşturma, Silme MYSQL ile VERİTABANI İŞLEMLERİ - 1 Tablo Oluşturma, Silme Tabloya Bilgi Girme Veritabanı Sorgulamaları Hedefler Mysql komutları

Detaylı

Yukarıdakilerden hangileri DML (Data Manipulation Language) ile gerçekleştirilir?

Yukarıdakilerden hangileri DML (Data Manipulation Language) ile gerçekleştirilir? 1) I. Tablo Oluşturma II. Veri Güncelleme III. Veri Silme IV. Veri Ekleme V. Tablo Silme Yukarıdakilerden hangileri DML (Data Manipulation Language) ile gerçekleştirilir? a) I, IV ve V b) II, III ve IV

Detaylı

VERĐTABANI YÖNETĐM SĐSTEMLERĐ

VERĐTABANI YÖNETĐM SĐSTEMLERĐ VERĐTABANI YÖNETĐM SĐSTEMLERĐ Öğr.Gör.Sedat Telçeken ANADOLU ÜNĐVERSĐTESĐ FEN FAKÜLTESĐ MATEMATĐK BÖLÜMÜ 2005 2006 Bahar Dönemi D M L Bilindiği üzere SQL tablolar üzerinde sorgulama yapar. Bu sorgular

Detaylı

Veritabanı. SQL (Structured Query Language)

Veritabanı. SQL (Structured Query Language) Veritabanı SQL (Structured Query Language) SQL (Structured Query Language) SQL, ilişkisel veritabanlarındaki bilgileri sorgulamak için kullanılan dildir. SQL, bütün kullanıcıların ve uygulamaların veritabanına

Detaylı

SQL Deyimleri. Öğr.Gör.Volkan ALTINTAŞ Volkanaltintas.com

SQL Deyimleri. Öğr.Gör.Volkan ALTINTAŞ Volkanaltintas.com SQL Deyimleri Öğr.Gör.Volkan ALTINTAŞ Volkanaltintas.com SQL NEDİR? SQL bir veri tabanıyla iletişim kurmak için kullanılır. ANSI standardına göre ilişkisel veri tabanı yönetim sistemlerinin standart dilidir.

Detaylı

YAPISAL SORGULAMA DİLİ (SQL)

YAPISAL SORGULAMA DİLİ (SQL) YAPISAL SORGULAMA DİLİ (SQL) OGRENCI Tablosu 1234 Zeynep Makina K 23.06.1984 1. Cad 3.4 CREATE TABLE VERİ TANIMLAMA DİLİ (VTD) Veritabanında yeni bir tablonun oluşturulmasını sağlar. Yukarıda tanımlanan

Detaylı

Veri Tabanı-I 9.Hafta

Veri Tabanı-I 9.Hafta Veri Tabanı-I 9.Hafta SELECT komutu 1 SELECT YAPISI SELECT FROM [WHERE ] , veritabanından değerleri alınacak olan kolonların listesidir. kolon_listesi

Detaylı

Oracle da kullanılan veri tipleri:

Oracle da kullanılan veri tipleri: ORACLE A GİRİŞ Oracle ile SQL Server ı karşılaştıralım, 1 Oracle da veritabanı yerine kullanıcı oluşturulur. Kullanıcılar veritabanı gibi davranır. 2 Tablo oluşturma, yapısını değiştirme, silme kodları

Detaylı

ÜNİTE NESNE TABANLI PROGRAMLAMA I. Uzm. Orhan ÇELİKER VERİTABANI SORGULARI İÇİNDEKİLER HEDEFLER

ÜNİTE NESNE TABANLI PROGRAMLAMA I. Uzm. Orhan ÇELİKER VERİTABANI SORGULARI İÇİNDEKİLER HEDEFLER VERİTABANI SORGULARI İÇİNDEKİLER Select İfadesi Insert İfadesi Update İfadesi Delete İfadesi Verileri Sıralamak Verileri Gruplandırmak Veriler Üzerinde Arama Yapmak NESNE TABANLI PROGRAMLAMA I Uzm. Orhan

Detaylı

Veri Tabanı Tasarım ve Yönetimi

Veri Tabanı Tasarım ve Yönetimi SAKARYA ÜNİVERSİTESİ Veri Tabanı Tasarım ve Yönetimi Hafta 5 Prof. Dr. Ümit KOCABIÇAK Bu ders içeriğinin basım, yayım ve satış hakları Sakarya Üniversitesi ne aittir. "Uzaktan Öğretim" tekniğine uygun

Detaylı

20461C Querying Microsoft SQL Server Modül Seviye Belirleme Testi

20461C Querying Microsoft SQL Server Modül Seviye Belirleme Testi 20461C Querying Microsoft SQL Server Modül Seviye Belirleme Testi 1) Aşağıdaki SQL Server sürümlerinden hangisi ana sürümlerden bir tanesidir? a) Parallel Data Warehouse b) Express c) Standart d) Developer

Detaylı

Veri Tabanı Hafta Dersi

Veri Tabanı Hafta Dersi Veri Tabanı - 1 7. Hafta Dersi Dersin Hedefleri SQL Yapısal Sorgulama Dili Veri Tanımlama Dili (DDL) Create Alert Drop Veri tanımlama dili verinin ne olduğundan çok verinin tipi ile ilgilenir. Veri tabanı

Detaylı

Oracle Database 11g: Introduction to SQL

Oracle Database 11g: Introduction to SQL Oracle Database 11g: Introduction to SQL Mehmet Salih DEVECI GTECH-Kıdemli Veritabanı Yöneticisi Mehmetsalih.deveci@gtech.com.tr BÖLÜM- 1: SQL E GİRİŞ SELECT ifadesinin kabiliyetlerinin ortaya çıkarılması

Detaylı

VERİ TABANI YÖNETİM SİSTEMLERİ

VERİ TABANI YÖNETİM SİSTEMLERİ VERİ TABANI YÖNETİM SİSTEMLERİ Veri Tabanı Nedir? Sistematik erişim imkânı olan, yönetilebilir, güncellenebilir, taşınabilir, birbirleri arasında tanımlı ilişkiler bulunabilen bilgiler kümesidir. Bir kuruluşa

Detaylı

Aşağıdaki tabloyu inceleyin. Sorgulama işlemlerini bu tabloya göre yapacağız.

Aşağıdaki tabloyu inceleyin. Sorgulama işlemlerini bu tabloya göre yapacağız. Bu Derste Öğrenecekleriniz: 1- Basit Sorgulamalar a. Tablodan tüm alanları sorgulama b. Tablodan alanları belirterek sorgulama c. Tekrarlı satırları önleme d. Belirli sayıda veya oranda sorgulama yapma

Detaylı

SQL (Structured Query Language)

SQL (Structured Query Language) SQL (Structured Query Language) Genel SQL SQL çok yüksek seviyeli bir dildir. Biraz ingilizce bilgisi gerektirir. Programlama dillerine göre öğrenilmesi çok daha kolaydır. Çünkü programlama dillerindeki

Detaylı

VERİ TABANI YÖNETİM SİSTEMLERİ I

VERİ TABANI YÖNETİM SİSTEMLERİ I BÖLÜM 8 8. TEMEL SQL KOMUTLARI-II 8.1. SELECT (Seç) Komutu Veri tabanındaki tablo veya tablolardan istenilen özellikteki verileri seçip listeleme için kullanılan komuttur. Genel kullanımı aşağıdaki gibidir.

Detaylı

EBE-368 Veri Tabanı Yönetim Sistemleri İlişkisel Model (The Relational Model)

EBE-368 Veri Tabanı Yönetim Sistemleri İlişkisel Model (The Relational Model) EBE-368 Veri Tabanı Yönetim Sistemleri İlişkisel Model (The Relational Model) Dr. Dilek Küçük İlişkisel Model [1] Günümüzde en yaygın kullanılan veri tabanı modelidir. Bir ilişkisel veri tabanı bir veya

Detaylı

VERİTABANI. SQL (Structured Query Language)

VERİTABANI. SQL (Structured Query Language) VERİTABANI SQL (Structured Query Language) SQL'de Gruplama Bir tablonun satırları gruplara ayrılarak fonksiyonların bunlara uygulanması mümkündür. Gruplara ayırmak için SELECT deyimi içerisinde GROUP BY

Detaylı

Maltepe Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü Veri Tabanı ve Yönetimi (BİL 301)

Maltepe Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü Veri Tabanı ve Yönetimi (BİL 301) Maltepe Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü Veri Tabanı ve Yönetimi (BİL 301) GENEL DERS BİLGİLERİ Öğretim Elemanı : Öğr. Gör. Erdal GÜVENOĞLU Ofis : MUH 313 Ofis Saatleri : Pazartesi: 10.00-12.00,

Detaylı

8 Oracle da tablo yapısı içinde otomatik artan kolon yoktur. (identity kolon

8 Oracle da tablo yapısı içinde otomatik artan kolon yoktur. (identity kolon ORACLE GİRİŞ Oracle ile SQL Server ın karşılaştıralım. 1 Oracleda veritabanı yerine kullanıcı oluşturulur. Kullanıcılar veritabanı gibi davranır. 2 Tablo oluşturma, değiştirme ve silme kodları aynı. 3

Detaylı

SQL e Giriş. Uzm. Murat YAZICI

SQL e Giriş. Uzm. Murat YAZICI SQL e Giriş Uzm. Murat YAZICI SQL (Structured Query Language) - SQL Türkçe de Yapısal Sorgulama Dili anlamına gelmektedir ve ilişkisel veritabanlarında çok geniş bir kullanım alanına sahiptir. - SQL ile

Detaylı

Veritabanına Uygulanması

Veritabanına Uygulanması Add, Alter Drop, Alter Change, Alter Sql komutları ve açıklamaları CREATE CREATE TABLE Üzerinde çalışma yapılan veritabanı içerisinde yeni bir tablonun oluşturulmasını sağlar. CREATE TABLE tablo_adı (alan_adı1

Detaylı

Bilgisayar Uygulamaları. MySql

Bilgisayar Uygulamaları. MySql MySql MySql,; Oracle, Progress, MsSql, PostgreSql gibi veri tabanı programıdır. Kullanılan dil SQL (Structured Query Language) yapısal sorgulama dilidir. Lisansı GNU General Public License olarak bilinen

Detaylı

İNTERNET TABANLI PROGRAMLAMA- 12.ders

İNTERNET TABANLI PROGRAMLAMA- 12.ders İNTERNET TABANLI PROGRAMLAMA- 12.ders TEMEL SQL KULLANIMLARI Örnekleri uygulamak için aşağıdaki gibi bir altyapı hazırlayalım. using System.Data.OleDb; *************** protected void Button1_Click(object

Detaylı

ÜNİTE NESNE TABANLI PROGRAMLAMA I. Uzm. Orhan ÇELİKER VERİTABANI SORGULARI İÇİNDEKİLER HEDEFLER

ÜNİTE NESNE TABANLI PROGRAMLAMA I. Uzm. Orhan ÇELİKER VERİTABANI SORGULARI İÇİNDEKİLER HEDEFLER VERİTABANI SORGULARI İÇİNDEKİLER Select İfadesi Insert İfadesi Update İfadesi Delete İfadesi Verileri Sıralamak Verileri Gruplandırmak Veriler Üzerinde Arama Yapmak NESNE TABANLI PROGRAMLAMA I Uzm. Orhan

Detaylı

Örnek Veritabanı Çalışması. Kütüphane Veritabanı

Örnek Veritabanı Çalışması. Kütüphane Veritabanı Örnek Veritabanı Çalışması Kütüphane Veritabanı İçindekiler Kütüphane veritabanı şeması Tabloların oluşturulması Tablolar arası ilişkilerin varlık ilişki ve ilişkisel modeldeki gösterimleri Sorgu örnekleri

Detaylı

SP_RENAMEDB eski_isim, yeni_isim VEYA SP_RENAMEDB 'eski isim', 'yeni isim'

SP_RENAMEDB eski_isim, yeni_isim VEYA SP_RENAMEDB 'eski isim', 'yeni isim' Bu Derste Öğrenecekleriniz: 1- Veri Tabanı Adı Değiştirme 2- Nesnelerin Adını Değiştirme a. Tablo Adı Değiştirme b. Alan Adı Değiştirme c. Constraint (Kısıtlama) Adı Değiştirme 3- Tablo Düzenleme Komutları

Detaylı

08221 Veri Tabanı II. Elbistan Meslek Yüksek Okulu GÜZ Yarıyılı. Hafta IV. Öğr. Gör. Murat KEÇECĠOĞLU

08221 Veri Tabanı II. Elbistan Meslek Yüksek Okulu GÜZ Yarıyılı. Hafta IV. Öğr. Gör. Murat KEÇECĠOĞLU 08221 Veri Tabanı II Elbistan Meslek Yüksek Okulu 2014 2015 GÜZ Yarıyılı Hafta IV Öğr. Gör. Murat KEÇECĠOĞLU T-SQL KOMUTLARI Devamı DISTINCT: Birbirinin ayni olan satirlarin listelenmemesi için bu ifade

Detaylı

1 - Adi A Harfi İle Biten Kişilerin Listesi İçin Hangisi Kullanılmalıdır? Select * From Kisiler Where Adi End A Select * From Kisiler Where Adi Like

1 - Adi A Harfi İle Biten Kişilerin Listesi İçin Hangisi Kullanılmalıdır? Select * From Kisiler Where Adi End A Select * From Kisiler Where Adi Like 1 - Adi A Harfi İle Biten Kişilerin Listesi İçin Hangisi Kullanılmalıdır? Select * From Kisiler Where Adi End A Select * From Kisiler Where Adi Like A% Select * From Kisiler Where Adi Like %A Select *

Detaylı

SQL (Structured Query Language)

SQL (Structured Query Language) SQL (Structured Query Language) Neden SQL? SQL çok yüksek seviyeli bir dildir. İngilizce bilen herkes bu dili kolayca öğrenebilir. Programlama dillerine göre öğrenilmesi çok daha kolaydır. Çünkü programlama

Detaylı

Nesneler üzerinde değişiklik yapmak için kullanılır. Veri tabanındaki nesnelerin oluşturulabilmesi için CREATE komutu kullanılır.

Nesneler üzerinde değişiklik yapmak için kullanılır. Veri tabanındaki nesnelerin oluşturulabilmesi için CREATE komutu kullanılır. Transact SQL Kavramı Microsoft'un veri tabanı sorgulama dilidir. Transact-SQL, SQL Server ve istemci(client) arasında iletişimi sağlayan SQL sorgulama dilinin gelişmiş bir versiyonudur. Transact Structured

Detaylı

SQL'e Giriş 2. CREATE TABLE tabloadı (kolon isimleri ve veri türleri) (BOLUM_NO NUMBER, BOLUM_ADI CHAR(10));

SQL'e Giriş 2. CREATE TABLE tabloadı (kolon isimleri ve veri türleri) (BOLUM_NO NUMBER, BOLUM_ADI CHAR(10)); SQL'e Giriş 2 VERİ TANIMLAMA (DDL) İŞLEMLERİ Genel Yazılımı, 1. TABLOLARIN OLUŞTURULMASI (CREATE TABLE): CREATE TABLE tabloadı (kolon isimleri ve veri türleri) Örnek 1: CREATE TABLE BOLUM (BOLUM_NO NUMBER,

Detaylı

Lıke Joker Karakterler, Is [not] Null, Order By, Group By, As

Lıke Joker Karakterler, Is [not] Null, Order By, Group By, As LIKE (Joker Karakterler) Joker karakterleri kullanarak bir veri sütunu veya ifadeler içinde desen arayabilirsiniz. Örneğin, soyadları "Ak" ile başlayan veya "kaya" ile biten tüm çalışanları arayabilirsiniz.

Detaylı

BMB202. Veritabanı Yönetimi Ders 5. İlişkisel Cebir ve SQL. Erdinç Uzun NKÜ Çorlu Mühendislik Fakültesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü

BMB202. Veritabanı Yönetimi Ders 5. İlişkisel Cebir ve SQL. Erdinç Uzun NKÜ Çorlu Mühendislik Fakültesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü BMB202. Veritabanı Yönetimi Ders 5. İlişkisel Cebir ve SQL Erdinç Uzun NKÜ Çorlu Mühendislik Fakültesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü Dersin Planı İlişkisel Cebir SQL e Giriş İlişkisel Cebir (Relational

Detaylı

T.C GAZİ ÜNİVERSİTESİ BİLİŞİM ENSTİTÜSÜ YÖNETİM BİLİŞİM SİSTEMLERİ ANA BİLİM DALI MS SQL KOMUTLARI VE MS SQL KOMUTLARI İLE İLGİLİ UYGULAMALAR

T.C GAZİ ÜNİVERSİTESİ BİLİŞİM ENSTİTÜSÜ YÖNETİM BİLİŞİM SİSTEMLERİ ANA BİLİM DALI MS SQL KOMUTLARI VE MS SQL KOMUTLARI İLE İLGİLİ UYGULAMALAR T.C GAZİ ÜNİVERSİTESİ BİLİŞİM ENSTİTÜSÜ YÖNETİM BİLİŞİM SİSTEMLERİ ANA BİLİM DALI MS SQL KOMUTLARI VE MS SQL KOMUTLARI İLE İLGİLİ UYGULAMALAR YÜKSEK LİSANS PROJESİ Mehmet Emin AKKAYA Danışman: Yrd. Doç.

Detaylı

Veritabanlarına ve SQL'e Giriş. Devrim GÜNDÜZ. Teknoloji Destek Merkezi -- www.tdmsoft.com. devrim@gunduz.org

Veritabanlarına ve SQL'e Giriş. Devrim GÜNDÜZ. Teknoloji Destek Merkezi -- www.tdmsoft.com. devrim@gunduz.org Veritabanlarına ve SQL'e Giriş Devrim GÜNDÜZ Teknoloji Destek Merkezi -- www.tdmsoft.com devrim@gunduz.org http://seminer.linux.org.tr http://www.gunduz.org Giriş Bu seminerde, aşağıdaki konular anlatılacaktır:

Detaylı

VERİTABANI ve YÖNETİMİ

VERİTABANI ve YÖNETİMİ VERİTABANI ve YÖNETİMİ Maltepe Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü 2 BÖLÜM -7- VERİLERİ GRUPLAYARAK ANALİZ ETMEK 3 Genel Bakış Grup fonksiyonlarının tanımlanması, Gruplama işlemlerini, Gruplama

Detaylı

VERİ TABANI YÖNETİM SİSTEMLERİ I

VERİ TABANI YÖNETİM SİSTEMLERİ I BÖLÜM 7 7. TEMEL SQL KOMUTLARI-I SQL (Structured Query Language) kendisi bir programlama dili olmamasına rağmen bir çok kişi tarafından programlama dili olarak bilinir. SQL herhangi bir veri tabanı ortamında

Detaylı

BÖLÜM -7: TABLOLARI OLUŞTURMA VE YÖNETME

BÖLÜM -7: TABLOLARI OLUŞTURMA VE YÖNETME BÖLÜM -7: TABLOLARI OLUŞTURMA VE YÖNETME Ana veritabanı nesnelerini sınıflandırmak Tablo yapısını inceleme Tablo sütunlarının veri tiplerini listeleme Basit bir tablo oluşturma Constraint oluşturma Şema

Detaylı

SP_RENAMEDB eski_isim, yeni_isim VEYA SP_RENAMEDB 'eski isim', 'yeni isim'

SP_RENAMEDB eski_isim, yeni_isim VEYA SP_RENAMEDB 'eski isim', 'yeni isim' Bu Derste Öğrenecekleriniz: 1- Veri Tabanı Adı Değiştirme 2- Nesnelerin Adını Değiştirme a. Tablo Adı Değiştirme b. Alan Adı Değiştirme c. Constraint (Kısıtlama) Adı Değiştirme 3- Tablo Düzenleme Komutları

Detaylı

SUNGURLU MESLEK YÜKSEKOKULU 5. T-SQL

SUNGURLU MESLEK YÜKSEKOKULU 5. T-SQL SUNGURLU MESLEK YÜKSEKOKULU BİLGİSAYAR TEKNOLOJİLERİ/BİLGİSAYAR PROGRAMCILIĞI 2017-2018 GÜZ DÖNEMİ VERİ TABANI YÖNETİM SİSTEMLERİ-II 5. T-SQL Öğr. Gör. Saliha Kevser KAVUNCU 1. TRANSACT SQL KAVRAMI Microsoft'un

Detaylı

Bölüm 3: DML Veri İşleme Dili

Bölüm 3: DML Veri İşleme Dili Bölüm 3: DML Veri İşleme Dili -15- Dr. Serkan DİŞLİTAŞ DML (Data Manipulation Language Veri İşleme Dili) : Bu kategorideki SQL komutları veriler üzerinde işlemler yapmaya yönelik ifadeleri içermektedir.

Detaylı

Aşağıdaki şemaya dikkat edin. Sorgulamalarımızı genellikle bu şemaya göre yapacağız.

Aşağıdaki şemaya dikkat edin. Sorgulamalarımızı genellikle bu şemaya göre yapacağız. Bu Derste Öğrenecekleriniz: 1- Sorgulama Yaparken Gruplama (GROUP BY) 2- Gruplamada Koşul Kullanımı (HAVING) 3- Sorgulama Yaparken Sıralama (ORDER BY) 4- Sorgulamalarda İşlem Yapma 5- Güncellemelerde İşlem

Detaylı

Tablolar Arası İlşikiler ve Alan Özellikleri Siparis.musteri_no musteri.musteri_no Siparis.urun_kodu musteri.urun_kodu

Tablolar Arası İlşikiler ve Alan Özellikleri Siparis.musteri_no musteri.musteri_no Siparis.urun_kodu musteri.urun_kodu SQL'DE VERİ İŞLEME KOMUTLARI SQL'de verileri işlemek için kullanılan komutlara DML (Data Manipulation Language Veri İşleme Dili) denilmektedir. Bu komutlar ile oluşturulan ifadeler tablolara kayıt eklemek,

Detaylı

BMB202. Veritabanı Yönetimi Ders 6. SQL. Erdinç Uzun NKÜ Çorlu Mühendislik Fakültesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü

BMB202. Veritabanı Yönetimi Ders 6. SQL. Erdinç Uzun NKÜ Çorlu Mühendislik Fakültesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü BMB202. Veritabanı Yönetimi Ders 6. SQL Erdinç Uzun NKÜ Çorlu Mühendislik Fakültesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü Dersin Planı SQL Fonksiyonları Çoklu Tablo İşlemleri İç içe Select ler JOIN Birleştirme

Detaylı

Veri Tabanı Hafta Dersi

Veri Tabanı Hafta Dersi Veri Tabanı - 1 13. Hafta Dersi Dersin Hedefleri Tek Tablo İçinde Sorgulamalar Tekrarlı Satırları Önlemek Sorgu Sonucunu Sıralama Sütunlar İçin Takma İsim Kullanma Sütunlar Üzerinde Matematiksel İşlemler

Detaylı

UZAKTAN EĞİTİM MERKEZİ

UZAKTAN EĞİTİM MERKEZİ ÜNİTE 2 VERİ TABANI İÇİNDEKİLER Veri Tabanı Veri Tabanı İle İlgili Temel Kavramlar Tablo Alan Sorgu Veri Tabanı Yapısı BAYBURT ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM MERKEZİ BİLGİSAYAR II HEDEFLER Veri tabanı kavramını

Detaylı

Basit SQL Sorguları Veritabanından verilerin SELECT cümleleri ile alınması işlemine sorgulama denir.

Basit SQL Sorguları Veritabanından verilerin SELECT cümleleri ile alınması işlemine sorgulama denir. SQL SELECT CÜMLELERİ Oracle birçok kullanışlı ve güçlü özellikleri olan bir veritabanıdır. Bu özelliklerinin birçoğu SQL ile ilgilidir. VTYS lerinin çoğunluğunda veriler ile çalışmak için SQL kullanılmaktadır.

Detaylı

Veritabanı sistemlerinde veri bütünlüğünü sağlayabilmek için CONSTRAINTS olarak adlandırılan bazı zorlayıcı ifadeler kullanılabilir.

Veritabanı sistemlerinde veri bütünlüğünü sağlayabilmek için CONSTRAINTS olarak adlandırılan bazı zorlayıcı ifadeler kullanılabilir. VERİ BÜTÜNLÜĞÜ VTYS lerde veri bütünlüğünü sağlamanın iki temel yolu vardır; Tanımlanabilir veri bütünlüğü ve prosedürel veri bütünlüğü. Tanımlanabilir veri bütünlüğü, tanımlanan nesnelerin kendi özellikleri

Detaylı

MOBİL UYGULAMA GELİŞTİRME

MOBİL UYGULAMA GELİŞTİRME MOBİL UYGULAMA GELİŞTİRME PELİN YILDIRIM FATMA BOZYİĞİT YZM 3214 Celal Bayar Üniversitesi Hasan Ferdi Turgutlu Teknoloji Fakültesi Bu Derste Veri Saklama 2 Veri Saklama Veri Saklama her appnin ihtiyaci

Detaylı

Veritabanı Tasarımı. Tablo Değiştirme

Veritabanı Tasarımı. Tablo Değiştirme Veritabanı Tasarımı Tablo Değiştirme Konular Tabloyu değiştirme neden önemlidir açıklama ALTER, DROP, RENAME ve TRUNCATE DDL komutlarının etkisini tablolar ve sütunlar üzerinde görme ALTER TABLE komutlarıadd,

Detaylı

1 ORACLE 11G DATABASE SERVER LE

1 ORACLE 11G DATABASE SERVER LE Ç NDEK LER 1 ORACLE 11G DATABASE SERVER LE TANIfiALIM 1 Veritaban Sistemleri 1 Genel Bak fl 1 Relational Database ( liflkisel Veritaban ) Sistemleri 3 Neden Oracle Database Server? 5 Verileri Normallefltirme

Detaylı

6 Aritmetiksel Operatörler ve Hazır Fonksiyonlar

6 Aritmetiksel Operatörler ve Hazır Fonksiyonlar 6 Aritmetiksel Operatörler ve Hazır Fonksiyonlar Veritabanı 1 1 Aritmetiksel Operatörler SELECT adi,soyadi, maas + maas*10/100 zamlimaas FROM tbl_personel select 3*5 select 5+3 select 3*5,3+5, 3/5 select

Detaylı

İlişkisel Veri Tabanları I

İlişkisel Veri Tabanları I İlişkisel Veri Tabanları I Erdem Alparslan Bahçeşehir Üniversitesi 1 Veri Tabanı Modelleri Veri Tabanları tasarımında kullanılan modeller: Tablolar : Veriler tek bir tabloda veya tablo dizisinde tutulur

Detaylı

SQL (Structured Query Language) kendisi bir programlama dili olmamasına rağmen bir çok kişi tarafından programlama dili olarak bilinir.

SQL (Structured Query Language) kendisi bir programlama dili olmamasına rağmen bir çok kişi tarafından programlama dili olarak bilinir. SQL'e Giriş SQL (Structured Query Language) kendisi bir programlama dili olmamasına rağmen bir çok kişi tarafından programlama dili olarak bilinir. SQL (Structured Query Language) kendisi bir programlama

Detaylı

Kişiler tablosundan AD kolonu yusuf olan tüm satırları siler. ORDER BY deyimi bir tablodan SELECT ile seçilen verileri sıralamak için kullanılır.

Kişiler tablosundan AD kolonu yusuf olan tüm satırları siler. ORDER BY deyimi bir tablodan SELECT ile seçilen verileri sıralamak için kullanılır. DELETE Deyimi DELETE deyimi bir tablodan veri silmek için kullanılır. DELETE tablo_adı [WHERE arama_koşulu] Örneğin DELETE Kişiler WHERE (SIRANO = 1) Kişiler tablosundan SIRANO = 1 olan satırı siler. DELETE

Detaylı

İngilizce'de Relational Database Management System (RDBMS) olarak ifade edilir.

İngilizce'de Relational Database Management System (RDBMS) olarak ifade edilir. İlişkisel Veritabanı Yaklaşımı: İngilizce'de Relational Database Management System (RDBMS) olarak ifade edilir. İlişkisel veri tabanı yönetim sistemi verilerin tablolarda satır ve sutunlar halinde tutulduğu

Detaylı

VERİTABANI Veritabanı Sorgulama

VERİTABANI Veritabanı Sorgulama VERİTABANI Veritabanı Sorgulama VERİ SORGULAMA DİLİ (DATA QUERY LANGUAGE) Veritabanı platformunda veri sorgulamak için geliştirilmiş en temel araç SQL (Structured Query Language)'dir. SQL'in veritabanı

Detaylı

SQL'e Giriş. SELECT Deyimi. SQL Komutları. 1. DDL (Data Definition Language - Veri Tanımlama Dili)

SQL'e Giriş. SELECT Deyimi. SQL Komutları. 1. DDL (Data Definition Language - Veri Tanımlama Dili) SQL'e Giriş SQL komutları kullanılarak aşağıdaki işlemler yapılabilir: Veritabanı nesnelerinin oluşturulması ve bu nesnelerle ilgili işlemlerin yapılması Bilgilerin istenilen koşullara göre görüntülenmesi

Detaylı

DAO İLE SQL KOMUTLARI. Sql komutlarını artık veri tabanında kullanmaktan başka çaremiz yok arkadaşlar. Şimdi bu sql derslerimize başlayalım.

DAO İLE SQL KOMUTLARI. Sql komutlarını artık veri tabanında kullanmaktan başka çaremiz yok arkadaşlar. Şimdi bu sql derslerimize başlayalım. DAO İLE SQL KOMUTLARI Sql komutlarını artık veri tabanında kullanmaktan başka çaremiz yok arkadaşlar. Şimdi bu sql derslerimize başlayalım. SQL-1 SELECT En basit SQL cümleciği oluşturmak için SELECT sözcüğü

Detaylı

Üst Düzey Programlama

Üst Düzey Programlama Üst Düzey Programlama JDBC (Java Database Connectivity) Üst Düzey Programlama-ders07/ 1 JDBC JDBC ilişkisel veritabanlarına erişim için Java dilinde kullanılan standart bir kütüphanedir. Bu kütüphanedeki

Detaylı

3. Hafta Tablo İşlemleri BPR255 Veritabanı Yönetim. Bu Derste Öğrenecekleriniz: 1. Tablo İşlemleri

3. Hafta Tablo İşlemleri BPR255 Veritabanı Yönetim. Bu Derste Öğrenecekleriniz: 1. Tablo İşlemleri Bu Derste Öğrenecekleriniz: 1. Tablo İşlemleri 1.1. Tablo Oluşturma 1.2. Tablo Oluşturmada Kısıtlamalar Constraints 1.3. Tablo Silme a. NULL, NOT NULL b. PRIMARY KEY c. UNIQUE d. FOREIGN KEY e. CHECK f.

Detaylı

3. Hafta Tablo İşlemleri BPR255 Veritabanı. Bu Derste Öğrenecekleriniz: 1. Tablo İşlemleri. 1.2. Kısıtlamalar (Constraints)

3. Hafta Tablo İşlemleri BPR255 Veritabanı. Bu Derste Öğrenecekleriniz: 1. Tablo İşlemleri. 1.2. Kısıtlamalar (Constraints) Bu Derste Öğrenecekleriniz: 1. Tablo İşlemleri 1.1. Tablo Oluşturma 1.2. Tablo Oluşturmada Kısıtlamalar Constraints 1.3. Tablo Silme a. NULL, NOT NULL b. PRIMARY KEY c. UNIQUE d. FOREIGN KEY e. CHECK f.

Detaylı

SQL Query and Table Application

SQL Query and Table Application SQL Query and Table Application Elbistan Meslek Yüksek Okulu 2012 2013 Bahar Yarıyılı Öğr. Gör. Murat KEÇECİOĞLU 24-25 Nis. 2013 Sorgulama İşlemleri SQL de sorgulama işlemleri SELECT deyimi yardımıyla

Detaylı

BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ

BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ VERİ TABANI YÖNETİMSEL FONKSİYONLARI Ankara, 2013 Bu modül, mesleki ve teknik eğitim okul/kurumlarında uygulanan Çerçeve Öğretim Programlarında yer alan

Detaylı

TESİ. indeks. söylenebilir?? bir ilişkidir d) Hiçbiri. veya somutlaştırılmış. düzeyidir? sağlayabilir? sına. d) Hepsi. olabilir? c) Verilerin d) Hepsi

TESİ. indeks. söylenebilir?? bir ilişkidir d) Hiçbiri. veya somutlaştırılmış. düzeyidir? sağlayabilir? sına. d) Hepsi. olabilir? c) Verilerin d) Hepsi 1. 2. 3. 4. 5. 6. Görünüm (view) için özellikle aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?? a) Veritabanındaki kayıtlı verileri düzenlemek, yönetmek ve elde etmek için kullanılan bir dildir b) Bir ilişkinin

Detaylı

Tablolar Arası İlşikiler ve Alan Özellikleri. Şekil 1. Magaza veritabanının tabloları ve tablolar arasındaki ilişkiler

Tablolar Arası İlşikiler ve Alan Özellikleri. Şekil 1. Magaza veritabanının tabloları ve tablolar arasındaki ilişkiler SQL'de Veri İşleme Komutları SQL'de verileri işlemek için kullanılan komutlara DML (Data Manipulation Language Veri İşleme Dili) denilmektedir. Bu komutlar ile oluşturulan ifadeler tablolara kayıt eklemek,

Detaylı

Maliye Uzman Yardımcılığı Giriş Sınavı (Bilişim)-16 Mart 2014 B

Maliye Uzman Yardımcılığı Giriş Sınavı (Bilişim)-16 Mart 2014 B VERİ TABANI GRUBU 1. Aşağıdakilerden hangisi basit bir ifade ile veritabanını tanımlar? Bir sistemdeki tüm dosyaların koleksiyonudur. Verinin (data) organize edilmiş bir koleksiyonudur. Bir klasör içindeki

Detaylı

TRIGGER. Trigger lar, tablo üzerinde tanımlanabilen ve bu tablo üzerinde bir işlem gerçekleştiğinde tetiklenen programlama ögeleridir.

TRIGGER. Trigger lar, tablo üzerinde tanımlanabilen ve bu tablo üzerinde bir işlem gerçekleştiğinde tetiklenen programlama ögeleridir. TRIGGER Trigger lar, tablo üzerinde tanımlanabilen ve bu tablo üzerinde bir işlem gerçekleştiğinde tetiklenen programlama ögeleridir. DML ve DDL trigger lar olarak ikiye ayırmak mümkündür. DML (Data Manipulation

Detaylı

Veritabanı Tasarımı. Tablo Oluşturma

Veritabanı Tasarımı. Tablo Oluşturma Veritabanı Tasarımı Tablo Oluşturma Konular Ana veritabanı nesnelerini listeleme ve kategorize etme Bir tablo yapısını inceleme Şema nesnelerinin Oracle veritabanı tarafından nasıl kullanıldığını açıklama

Detaylı

Maliye Uzman Yardımcılığı Giriş Sınavı (Bilişim) -16 Mart 2014 A

Maliye Uzman Yardımcılığı Giriş Sınavı (Bilişim) -16 Mart 2014 A VERİ TABANI GRUBU 1. Aşağıdakilerden hangisi E-R (Entity Relationship=Varlık İlişki) modeli kavramlarından birisi değildir? Varlık ve nitelikleri Varlık kümesi Tek Değerli Nitelikler Çok Değerli Nitelikler

Detaylı

Like Joker Karakterler, Order By, Group By

Like Joker Karakterler, Order By, Group By Like Joker Karakterler, Order, Group Like joker karakterler, order by, group by Karakter Türü Bilgi İçinde Arama Yapma (Like Sözcüğü) Personel tablosu içinde adres adlı 50 karakter uzunluğunda bir alanımız

Detaylı

BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ

BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ VERİ TABANINDA SORGULAR 481BB0037 Ankara, 2012 Bu modül, mesleki ve teknik eğitim okul/kurumlarında uygulanan Çerçeve Öğretim Programlarında yer alan yeterlikleri

Detaylı

IN ve NOT IN Tablodaki alan içeriklerine ulaşmak için IN deyimi kullanılır.

IN ve NOT IN Tablodaki alan içeriklerine ulaşmak için IN deyimi kullanılır. Alt Sorgular SQL Serverda sorgu içinde sorgu da oluşturulabilir. Sorgu içinde sorgu, içteki sorgunun dışta olan sorguya değer üretmesidir. Bu, bir değer veya birden fazla değer olabilir. IN ve NOT IN Tablodaki

Detaylı

15 Aralık 2011 / Perşembe. www.arifceylan.com/sql,www.arifceylan.com/default.aspx http://www.arifceylan.com/sql/default.aspx

15 Aralık 2011 / Perşembe. www.arifceylan.com/sql,www.arifceylan.com/default.aspx http://www.arifceylan.com/sql/default.aspx 15 Aralık 2011 / Perşembe www.arifceylan.com/sql,www.arifceylan.com/default.aspx http://www.arifceylan.com/sql/default.aspx veri sorgulamak için select sorguları: Tüm tabloyu seçmek için * Select * from

Detaylı

Her bölüm için kısa bazı girişler yapılacak ve bölüm içerisinde anlatılacak olan konuların genel başlıkları belirtilecektir.

Her bölüm için kısa bazı girişler yapılacak ve bölüm içerisinde anlatılacak olan konuların genel başlıkları belirtilecektir. Eğitim Adı Seviye Toplam Süre : SQL 2008 Sorgular Eğitim Serisi : Başlangıç/Orta/Yüksek : 56 Saat 05 Dakika 05 Saniye Video Adedi : 209 Merhaba arkadaşlar ben İLKER IŞIK yine www.yazilimhocasi.com katkılarıyla

Detaylı

1 Temel Kavramlar. Veritabanı 1

1 Temel Kavramlar. Veritabanı 1 1 Temel Kavramlar Veritabanı 1 Veri Saklama Gerekliliği Bilgisayarların ilk bulunduğu yıllardan itibaren veri saklama tüm kurum ve kuruluşlarda kullanılmaktadır. Veri saklamada kullanılan yöntemler; Geleneksel

Detaylı

Veritabanı Tasarımı. Veritabanı Hareketleri

Veritabanı Tasarımı. Veritabanı Hareketleri Veritabanı Tasarımı Veritabanı Hareketleri Konular Veri hareketleri ile ilgili olarak COMMIT, ROLLBACK ve SAVEPOINT terimlerini tanımlamak COMMIT, ROLLBACK ve SAVEPOINT ifadelerinin üç avantajını listelemek

Detaylı

BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ

BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ VERİ TABANINDA SORGULAR 481BB0037 Ankara, 2012 Bu modül, mesleki ve teknik eğitim okul/kurumlarında uygulanan Çerçeve Öğretim Programlarında yer alan yeterlikleri

Detaylı

Laboratuvar 2 Tek Kayıt Fonksiyonları

Laboratuvar 2 Tek Kayıt Fonksiyonları Laboratuvar 2 Tek Kayıt Fonksiyonları Fonksiyonlar sıfır veya daha fazla bağımsız değişken alan ve sonuçta sadece bir değer döndüren programlardır. Oracle ile birlikte birkaç hazır fonksiyon gelmektedir.

Detaylı

Bilgisayar Teknolojileri Bölümü Bilgisayar Programcılığı Programı. Öğr. Gör. Cansu AYVAZ GÜVEN

Bilgisayar Teknolojileri Bölümü Bilgisayar Programcılığı Programı. Öğr. Gör. Cansu AYVAZ GÜVEN Bilgisayar Teknolojileri Bölümü Bilgisayar Programcılığı Programı Öğr. Gör. Cansu AYVAZ GÜVEN VERITABANI-I SQL (Structured Query Language) SQL (Structured Query Language) SQL, ilişkisel veritabanlarındaki

Detaylı

10-Veri Tabanları. www.cengizcetin.net

10-Veri Tabanları. www.cengizcetin.net 10-Veri Tabanları 1 VERİ TABANI VERİTABANI (DATABASE) Birbiri ile ilişkili bir veya daha fazla tablodan oluşan bilgi topluluğudur. Veri tabanındaki tablolara ulaşılarak sorgulama yapılır ve istenilen bilgiler

Detaylı

ELIF KIOTZEOGLOU RESUL MURAD MERT PACOLARI

ELIF KIOTZEOGLOU RESUL MURAD MERT PACOLARI ELIF KIOTZEOGLOU 0510130077 RESUL MURAD 0510120082 MERT PACOLARI 0510120083 SQL SQL,(İngilizce "Structured Query Language", Türkçe: Yapılandırılmış Sorgu Dili) verileri yönetmek ve tasarlamak için kullanılan

Detaylı