2012 Yılı Kuru Üzüm Raporu Kooperatifçilik Genel Müdürlüğü

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "2012 Yılı Kuru Üzüm Raporu Kooperatifçilik Genel Müdürlüğü"

Transkript

1 T.C. GÜMRÜK VE TĠCARET BAKANLIĞI KOOPERATĠFÇĠLĠK GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2012 YILI ÇEKĠRDEKSĠZ KURU ÜZÜM RAPORU ġubat 2013

2 ĠÇĠNDEKĠLER I- GĠRĠġ... 3 II-ÜRETĠM A-Dünya Üretimi... 3 B-Türkiye Üretimi... 4 III- DÜNYA VE TÜRKĠYE TÜKETĠMĠ... 6 IV-ĠHRACAT DURUMU A- Dünya Ġhracatı... 6 B- Türkiye Ġhracatı... 7 V- DÜNYA VE TÜRKĠYE FĠYATLARI A- Ġhraç Fiyatları... 8 B- TariĢ Üzüm Birliğinin Alım Fiyatları... 9 VI-UYGULANAN ÜZÜM POLĠTĠKALARI VII-SONUÇ VE DEĞERLENDĠRME

3 I-GĠRĠġ Ülkemiz dünyada en büyük çekirdeksiz kuru üzüm üreticisi ve ihracatçısı konumundadır. Dünyadaki çekirdeksiz kuru üzüm ihracatının % ini gerçekleģtiren ülkemiz, dünya çekirdeksiz kuru üzüm fiyatlarının oluģmasında önemli etkiye sahiptir. Ülkemizde üretilen üzümün yaklaģık 2/3 ü çekirdekli 1/3 ü ise çekirdeksiz üzümden oluģmaktadır. Çekirdeksiz kuru üzümün dünya rekoltesi ortalama 725 bin Ton civarında (Çin ve Hindistan dan 2009 ve öncesinde sağlıklı veri alınamadığından rekolteye üretim miktarları dâhil edilmemiģtir.) gerçekleģmekte olup,son üç yılda Çin,Hindistan ve Özbekistan verileri de eklendiğinde 1000 tonun üzerine çıkmıģtır.ülkemiz rekoltenin % 25 ine tekabül eden ortalama 250 bin ton üretim ile dünya sektöründe büyük paya sahiptir. Ülkemizde üretilen çekirdeksiz kuru üzümün yaklaģık % 90 i ihraç edilmektedir. Dünyadaki ihraç payımız ise %35-50 arasında değiģmektedir. Ülkemiz ihracatının büyük bir bölümü AB ülkelerine yapılmaktadır. Çekirdeksiz kuru üzüm yıllık milyon Dolar döviz geliri ile tarımsal ürünler bazında ilk üç sıra içerisinde yer alan önemli ihraç ürünlerindendir. Bölgelerimize göre üretim incelendiğinde ise Ege Bölgesinde çekirdeksiz kuru üzüm, Marmara Bölgesinde sofralık ve Ģaraplık, Akdeniz Bölgesinde ilk turfanda, Orta Anadolu ve Güneydoğu Anadolu Bölgesinde Ģaraplık, Ģıralık, sofralık, çekirdekli kurutmalık üzüm yetiģtiriciliğinin geliģme gösterdiği görülmektedir. Ülkemizde üretilen üzümlerin yaklaģık %30'u sofralık, %35'si kurutmalık % 30'u pekmez, pestil, sucuk, Ģıra ve %5'de Ģaraplık olarak değerlendirilmektedir. Bugün Türkiye' de ihracata yönelik sofralık üzüm üretimi bakımından ilk sırayı çekirdeksiz üzüm almaktadır. Türkiye'de üzüm ihracatının %95'ini sultani çekirdeksiz üzüm oluģturmaktadır. DıĢ ticarete konu olan ve Ülkemizde genellikle kurutmalık olarak değerlendirilen çekirdeksiz üzümün hasadı Ağustos ayında baģlamakta ve Eylül ayında sona ermektedir. Türkiye de çekirdeksiz kuru üzüm üretimi esas itibariyle Ege Bölgesinde yoğunlaģmıģ olup, özellikle Manisa, Turgutlu, Salihli, Akhisar, Menemen, KemalpaĢa, Çal ve Çivril de üretilmektedir. Üretilen sofralık yaģ üzüm ise baģta Rusya, Almanya ve diğer Avrupa birliği ülkelerine ihraç edilmektedir. II-ÜRETĠM A-DÜNYA ÜRETĠMĠ: Dünya çekirdeksiz kuru üzüm rekoltesi tablo-1 de belirtildiği üzere bin ton civarında gerçekleģmektedir. Son beģ yıl ortalamasına göre dünya çekirdeksiz kuru üzüm üretimi yaklaģık 725 bin tondur (Çin ve Hindistan hariç). Çekirdeksiz kuru üzüm üretiminde iklim koģullarına bağlı olarak zaman zaman büyük azalmalar veya artıģlar da yaģanabilmektedir. Son iki yılda Çin, Hindistan ve Özbekistan verileri de eklendiğinde 1000 bin tonun üzerine çıkmıģtır. 3

4 Tablo 1: DÜNYADA ÇEKĠRDEKSĠZ KURU ÜZÜM ÜRETĠM MĠKTARLARI (BĠN TON) ÜLKELER 2007/ / / / / /13* Türkiye ,57 A.B.D ,0 270,0 248,27 Ġran ,0 135,0 135,00 ġili ,0 62,0 83,00 Arjantin ,0 40,0 26,00 G.Afrika ,0 19,0 19,20 Avustralya ,0 5,0 10,60 Yunanistan ,0 5,0 5,00 Çin *- *- *- 130,0 120,0 150,00 Hindistan *- *- *- 120,0 135,0 125,00 Özbekistan *- *- *- 25,0 25,0 25,00 TOPLAM ,64 Kaynak:2011 Dünya Çekirdeksiz Kuru Üzüm Üretici ülkeler Konferansı Tutanakları *2007/ /2010 yılında Çin,Hindistan ve Özbekistan dan veriler alınamamıģtır. * *2012/2013 iģ yılı verileri tahminidir. 2011/2012 sezonu verilerine göre, dünya üretiminin %24,80'ini Türkiye gerçekleģtirmektedir. Ülkemizi önemli üretici ülke olarak ABD (%24,89), Ġran (%12,45) Hindistan (%12.45) ve Çin (%11.06) izlemektedir. Türkiye, ABD, Yunanistan, Ġran, Afganistan gibi kuzey yarım küre üretici ülkelerinin hasat dönemi Ağustos ve Eylül aylarıdır. Avustralya ve G. Afrika gibi güney yarım küre ülkelerinin hasat dönemi ise Mart ayından itibaren baģlamaktadır. B-TÜRKĠYE ÜRETĠMĠ: Ülkemiz, Dünya çekirdeksiz kuru üzüm üretiminde uzun yıllardır ABD ile birlikte ilk iki sırayı paylaģmaktadır. Türkiye'de özellikle çekirdeksiz üzümden elde edilen kuru üzümler dünya çapında ünlüdür. Bu nedenle Ege Bölgesi'ndeki bağlarda değerli ihraç ürünü olan ve dıģ piyasalarda aranan çekirdeksiz kuru üzüm elde edilmesine yönelik olarak üretim yapılmaktadır. Bağ alanı ve üretim miktarı açısından Ege Bölgesi'nden sonra ülkemizin ikinci önemli bölgesi Akdeniz Bölgesi'dir. Daha sonra Güneydoğu Anadolu Bölgesi gelmektedir. En az üzüm yetiģtirilen bölgeler ise Karadeniz ve Doğu Anadolu Bölgeleri'dir. Pamuk gibi alternatif ürünlere nispeten çekirdeksiz kuru üzümde yüksek fiyat politikasının uygulanması üretimde ciddi artıģlara neden olmuģtur. Üretimdeki artıģ, önemli ölçüde bağ sahalarının geniģlemesiyle oluģmuģtur. Nitekim Tablo-2 den de anlaģılacağı üzere, 2002 yılında 794 bin dekar civarında olan üretim alanı sürekli artarak, 2012 yılında yaklaģık 56 bin dekarlık bir artıģla 850 bin dekara çıkmıģtır. 4

5 Bağ alanlarının geniģlemesinin yanı sıra verimde de önemli artıģlar olmuģtur. Söz konusu karģılaģtırılan dönemlerde üretimde 2002 yılından bu yana dönemler itibariyle artıģ ve azalıģlar meydana gelmiģtir. En son 2012 sezonunda üretim 256 bin ton'a ulaģmıģtır. Tablo 2: EGE BÖLGESĠ ÇEKĠRDEKSĠZ KURU ÜZÜM BAĞ ALANLARI ĠLE TÜRKĠYE ÜRETĠMĠ VE TARĠġ ÜZÜM BĠRLĠĞĠNĠN ALIM MĠKTARLARI VE ALIMLARDAKĠ PAYI Ġġ YILLARI ALAN (Bin Dekar) ÜRETĠM MĠKTARI TARĠġ ALIM MĠKTARI TARĠġ ALIM ORANI (%) 2002/ / / / / / / / / / /13 * ,3 Kaynak: TariĢ Üzüm Birliği *2012/2013 iģ yılı verileri tahminidir. Bağ alanlarının yerleģim birimlerine göre dağılımı da aģağıdaki gibidir.tablo 3 ten de görüleceği üzere, bölgeler arasında önemli verim farklılıkları bulunmaktadır. Söz konusu bölgelerden, YeĢilyurt, Sarıgöl, AlaĢehir ve Buldan da üretim ağırlıkla sofralık olarak yapılmaktadır. Tablo 3: 2012 YILI EGE BÖLGESĠ ÇEKĠRDEKSĠZ KURU ÜZÜM REKOLTE VERĠLERĠ Kaynak: Ege Üretici Birlikleri Bağ Alanları (kg/da) Verim (kg/da) MENEMEN MANĠSA SARUHANLI TURGUTLU AHMETLĠ GÖLMARMARA SALĠHLĠ ALAġEHĠR SARIGÖL BULDAN ÇAL BEKĠLLĠ AKHĠSAR TORBALI HONAZ+ÇĠVRĠL KEMALPAġA TOPLAM - ORT

6 III- DÜNYA VE TÜRKĠYE TÜKETĠMĠ Dünyada son 5 yılda üretilen çekirdeksiz kuru üzümün yaklaģık % ine tekabül eden kısmı uluslararası ticarete konu olmakta, kalan kısmı üretici ülkelerin kendi iç piyasalarında tüketilmektedir. Üretici ülkelerin iç tüketimleri bin ton civarında seyretmektedir. Uluslararası ticarete konu olan bin ton a, iç tüketimlerinin eklenmesiyle toplam dünya çekirdeksiz kuru üzüm tüketimi bin ton seviyelerinde gerçekleģmektedir. ABD, üretimde olduğu gibi tüketimde de önemli bir konumundadır. Toplam çekirdeksiz kuru üzüm üretiminin 2/3 ünü iç piyasasında tüketmekte kalan 1/3 ünü ihraç etmektedir. Bu nedenle, ABD çekirdeksiz kuru üzümde üreticisinin yanı sıra tüketicisini de korumayı hedefleyen dengeli bir destekleme politikası uygulamaktadır. Ülkemiz çekirdeksiz kuru üzüm iç tüketim miktarı ise bin ton seviyesindedir. 2011/2012 sezonu iç tüketim miktarının 50 bin ton seviyesinde gerçekleģeceği tahmin edilmektedir. Son 5 yıla ait Dünya ve Türkiye çekirdeksiz kuru üzüm tüketim miktarları Tablo- 4' de gösterilmiģtir. Tablo 4: DÜNYA VE TÜRKĠYE TÜKETĠMĠ YILLAR DÜNYA TÜKETĠMĠ TÜRKĠYE TÜKETĠMĠ 2007/ / / / /2012* /2013** Kaynak:2011 Dünya Çekirdeksiz Kuru Üzüm Üretici ülkeler Konferansı Tutanakları. 2007/ /2010 yılları arasında Çin,Hindistan ve Özbekistan dan veriler alınamamıģtır. *Ege Ġhracatçı Birlikleri Bültenleri, tarihine kadar gerçekleģen değerlerdir. **2012/2013 iģ yılı verileri tahminidir. Dünya tüketim değerleri hesaplanırken, üretici ülkelerin iç piyasa tüketim miktarları üzerine bu ülkelerin yaptıkları ihracat miktarları eklenmiģtir. Ancak Çin ve Hindistan gibi büyük üretici ve tüketici olan ülkelerle ilgili sağlıklı verilere 2010 yılı öncesi ulaģılamadığından tabloya eklenmemiģtir. IV-ĠHRACAT A- DÜNYA ĠHRACATI: Çekirdeksiz kuru üzüm üreten ilk dört ülkelerin yıllık ihracat miktarları bin ton arasında gerçekleģmektedir. Dünya çekirdeksiz kuru üzüm ihracatında Ülkemiz ilk sıra yer almakta olup, Ülkemizi sırasıyla ABD, Ġran, ve ġili izlemektedir. 6

7 Uluslararası çekirdeksiz kuru üzüm ticaretinin yarıdan fazlası Avrupa ülkelerine yapılmaktadır. Türkiye ihracatının % 84 ünü, ABD ihracatının % 50 si ve Ġran ihracatının da % 35 i Avrupa ülkelerine yapılmaktadır. Bu nedenle Avrupa ülkeleri önemli bir çekirdeksiz kuru üzüm pazarı durumundadır. Türkiye bütün Avrupa ülkelerine üzüm ihraç ederken, ABD nin ihracatı Ġngiltere, Almanya, Hollanda ve Kuzey Avrupa ülkelerinde yoğunlaģmaktadır. Diğer önemli bir ihracatçı ülke olan Ġran, dıģ satıģlarını ağırlıkla Doğu Avrupa ülkelerine yapmaktadır. Orta ve Batı Avrupa ülke pazarlarına ürünün kalitesinin düģüklüğü ve tüketici alıģkanlıkları nedeniyle girememektedir. Ġran, coğrafi yakınlığı dolayısıyla Arap ülkelerine, fiyat düģüklüğü nedeniyle de Doğu Avrupa ülkelerine pazarlayabilmektedir. Uluslararası çekirdeksiz kuru üzüm ticaretinde, ekonomik olarak geliģmiģ Orta ve Batı Avrupa ülkeleri ile Japonya da tüketim alıģkanlıkları ve kalite, Doğu Avrupa ülkelerinde de fiyat faktörü rol oynamaktadır. Türkiye nin toplam Dünya ihracatı içerisindeki payı dıģ piyasa koģulları ve rekolte durumuna göre ortalama % civarındadır. Tablo 5: 2012/2013 Ġġ YILI DÜNYA KURU ÜZÜM ÜRETĠM, ĠHRACAT, ĠÇ TÜKETĠM VE MUHTEMEL DEVĠR STOK DURUMU 2012/ /13 E 2011/ / /13 TOPLAM TAHMĠNĠ TAHMĠNĠ ÜRETĠCĠ DEVREDEN TAHMĠNĠ TAHMĠNĠ ARZ ĠÇ DEVĠR ÜLKENĠN STOK ÜRETĠM ĠHRACAT MĠKTARI TÜKETĠM STOK ADI MĠKTARI MĠKTARI MĠKTARI (TON) MĠKTARI MĠKTARI (TON) (TON) (TON) (TON) (TON) YUNANĠSTAN ĠRAN TÜRKĠYE ABD HĠNDĠSTAN ÖZBEKĠSTAN ÇĠN ARJANTĠN AVUSTRALYA ġġlġ G.AFRĠKA TOPLAM Kaynak: 2012 Dünya Çekirdeksiz Kuru Üzüm Üretici ülkeler Konferansı Tutanakları B- TÜRKĠYE ĠHRACATI: Dünya ticaretinin yarısına yakınına sahip olduğumuz ve yıllık milyon dolar döviz geliri ile en önemli ihraç ürünlerimiz içinde yer alan çekirdeksiz kuru üzüm,ülkemiz için oldukça önemlidir. Türkiye üzüm üretiminde kendine yeterli ve hatta kuru üzümde net ihracatçı ülke konumundadır. Ülkemizin ithalat miktarı ihracat miktarımıza nazaran yok denecek kadar azdır. Türkiye çekirdeksiz kuru üzüm ihracat miktarları ve toplam ihracatın üretim içindeki payı (son on yıl) aģağıdaki tabloda verilmiģtir. 7

8 Tablo 6: TÜRKĠYE NĠN ĠHRACAT DURUMU ÜRETĠM MĠKTARI ĠHRACAT MĠKTARI SEZON ĠHRACATIN ÜRETĠME ORANI (%) 2002/ ,6 2003/ ,5 2004/ ,2 2005/ ,9 2006/ ,4 2007/ ,7 2008/ ,4 2009/ ,7 2010/ ,3 2011/ * 73, /13** ,4 Kaynak: Ġhracat değerleri Ege Ġhracatçı Birlikleri ve Üretim değerleri ise 2011 Dünya Ç.K.Üzüm Üretici Ülkeler Konferansı tutanaklarından alınmıģtır *2011/2012 iģ yılı verileri tarihine kadar gerçekleģen değerlerdir. ** 2012/2013 iģ yılı verileri tahminidir. Türkiye nin son on yıllık toplam çekirdeksiz kuru üzüm rekoltesinin yaklaģık % 89 ü ihraç edilmektedir. Son on yılda gerçekleģen ortalama ihracat miktarı ise 219 bin ton civarındadır. Ancak ihracatımız 2006/07 ve 2008/09 yıllarında olduğu gibi 270 bin ton seviyelerine ulaģabilecek potansiyele sahiptir. V-DÜNYA VE TÜRKĠYE DE FĠYATLAR Türkiye de üretilen çekirdeksiz kuru üzümün yaklaģık % 90 ının ihraç edilmesi nedeniyle fiyatlar Borsada oluģmaktadır. Borsa fiyatları üzerinde rekolte ile arz ve talep dengesi önemli rol oynamaktadır. Ġklim Ģartlarının uygun olduğu dönemlerde rekoltedeki artıģlar nedeniyle fiyatlarda düģüģ yaģanmaktadır. Tersi durumda da fiyatlarda ciddi artıģ olmaktadır. Tablo 7: DÜNYA, TÜRKĠYE PĠYASA VE BORSA TESCĠL FĠYATLARI YILLAR DÜNYA FĠYATLARI ($/KG) 8 TÜRKĠYE PĠYASA FĠYATLARI (TL/KG) TÜRKĠYE BORSA TESCĠL FĠYATLARI (TL/KG) 2006/07 1,19 1,38 1, /08 1,72 1,65 2, /09 1,52 1,76 1, /10 1,88 2,82 2, /11 2,07 3,12 3, /12 2,50 3,61 3, /13* 2,50 3,80 Kaynak: Ege Üretici Birlikleri ve Ġzmir Ticaret Borsası *2012/2013 iģ yılı verileri tahminidir.

9 Diğer yandan, hasat dönemlerinde (Eylül-Ekim) üretici ürününü biran önce elinden çıkarma kaygısıyla satıģa ağırlık vermekte ve piyasalarda özellikle söz konusu dönemde ciddi bir arz fazlası sorunu yaģanmaktadır. Bu nedenle, üretici kuruluģlarının bu dönem uyguladığı fiyat ve alım politikası fiyatların oluģmasına ciddi etki yapmaktadır. Kaliteden ziyade fiyata dayalı bir rekabet politikası izleyen Ġran, fiyata öncelik veren Doğu Avrupa ülkelerine yönelik ihracatımızda fiyatlar üzerinde olumsuz yönde etki yaratmaktadır. A- ĠHRACAT FĠYATLARI: Türkiye nin son 10 yılda çekirdeksiz kuru üzüm ortalama ihracat fiyatı dönemlere göre değiģiklik göstermekle birlikte, $/ton seviyesinde gerçekleģmiģtir. 2004/05 iģ yılı sonrasındaki ihracat fiyatlarında değiģim yüksek oranlarda olmuģtur. 2011/12 sezonunda ortalama ihracat fiyatları 2,10 ($/Kg), ihracat miktarı ise yaklaģık 200 bin ton olarak gerçekleģmiģtir. Tablo 8 :TÜRKĠYE ORTALAMA ÇEKĠRDEKSĠZ KURU ÜZÜM ĠHRAÇ FĠYATLARI SEZON ORTALAMA ĠHRAÇ ĠHRACAT MĠKTARI FĠYATI ($/Kg) 2002/03 0,85 206,6 2003/04 1, /05 1,05 238,0 2005/06 1,20 200,6 2006/07 1,19 266,0 2007/08 1,72 195,2 2008/09 1,53 274,3 2009/10 1,88 207,6 2010/11 2,31 205,1 2011/12* 2,41 197,2 Kaynak: Ege Ġhracatçı Birlikleri *2011/2012 iģ yılı verileri tarihine kadar gerçekleģen değerlerdir. 2010/11 ve 2011/12 sezonu ihraç fiyatlarını önceki yıllar fiyatlarıyla karģılaģtırdığımızda, çekirdeksiz kuru üzüm ortalama ihraç fiyatının % arttığı görülmektedir. Fiyatların oluģumunda yukarıda da belirtildiği üzere, arz ve talep miktarları ile uygulanan alım ve fiyat politikası büyük ölçüde belirleyici olmaktadır. B-TARĠġ ÜZÜM BĠRLĠĞĠNĠN ALIM FĠYATLARI Birliğin izlediği alım ve fiyat politikası piyasanın oluģmasında önem taģımaktadır. Son beģ yılda çekirdeksiz kuru üzüm alım fiyatları Tablo- 8' de gösterilmiģtir. 9

10 Tablo 9: TARĠġ ÜZÜM BĠRLĠĞĠ ALIM FĠYATLARI Üretim Yılı TariĢ Alım Fiyatları (TL/Kg) 2007/08 1, /09 1, /10 2, /11 2, /12 3, /13* 3,00 Kaynak: TariĢ Üzüm Birliği *Tahmini avans fiyat VI- UYGULANAN POLĠTĠKALAR Tarım SatıĢ Kooperatifleri ve birlikleri 1960 dan sonra değiģen ekonomik Ģartlar karģısında, tarımsal destekleme politikası aracı olarak görülerek destekleme alımları ile görevlendirilmiģlerdir. Birlikler, piyasada alıcı rolü üstlendikleri için fiyatların hedeflenen düzeylerin altına inmesini önlemektedirler. Bu çerçevede, Türkiye de üretilen çekirdeksiz kuru üzümün iç ve dıģ pazarlarda değer fiyatına satılması, ihracatından sağlanan döviz gelirlerinin arttırılması ve çekirdeksiz kuru üzüm üreticisiyle ürünün korunması amacıyla 1937 yılında kurulmuģ olan Üzüm Tarım SatıĢ Kooperatifleri Birliği görevlendirilmiģ ve çekirdeksiz kuru üzüm için bazı dönemlerde destekleme alımları yapılmıģtır yılından itibaren Birliklere, Destekleme ve Fiyat Ġstikrar Fonu ndan (DFĠF) düģük faizli kredi sağlanarak bölgesel bazda belirlenen fiyatlar üzerinden kendi nam ve hesabına ürün alımı yapmaları sağlanmıģtır yılında baģlatılan Tarımsal Reform kapsamında önemli bir adım atılarak Haziran 2000 tarihinde yürürlüğe giren 4572 Sayılı Kanunla Tarım SatıĢ Kooperatif ve Birliklerinin yeniden yapılandırılması süreci baģlatılarak bu yapılandırmaya iliģkin çalıģma, inceleme ve önerilerde bulunmak üzere Yeniden Yapılandırma Kurulu oluģturulmuģtur. Bu kapsamda Birliklerin yılı öncesi borçları kamuca terkin edilerek silinmiģtir. Ayrıca birliklerin aģırı istihdam yükünden kurtarılması amacıyla çıkarılan personelin kıdem tazminatları karģılanmıģtır tarihinden sonra da birliklere DFĠF kredisi kullanma imkânı sağlanmıģtır. Çekirdeksiz kuru üzüm piyasasında TariĢ Üzüm Birliği nin rolü, 2000 öncesi koģullardaki kadar olmasa da (bu dönemde birlik piyasa payının %30'una yakınını elinde bulundurmaktaydı) mevcut durumda da önemli ölçüde devam etmektedir. Buna karģın, Birlik son yıllarda ihracat miktarlarını ciddi oranlarda (yaklaģık %200 ) artırmıģ ve çekirdeksiz kuru üzümde en büyük ihracatçı kuruluģ konumuna gelmiģtir. Diğer taraftan, ülkemizde çekirdeksiz kuru üzüm sektörünün optimal Ģartlara ulaģması ve geliģimi için çekirdeksiz kuru üzüm sınır ticareti kapsamından çıkarılmıģ ve ülkeye kaçak giriģlerin önlenmesi için tedbirler alınmıģtır. Bu sayede özellikle Ġran dan gelen düģük kaliteli üzümün iç piyasada yarattığı olumsuz etkiler giderilmiģtir. Çekirdeksiz kuru üzümde yaģanan arz fazlasının giderilmesi amacıyla yaģ üzüm ihracatının artırılmasına çalıģılmıģ ve yine bağ sahalarının sürekli artıģının engellenmesi için üzüm fidanı dağıtımı durdurulmuģtur. 10

11 Tarım ürünlerinde üretimin mevsimsel dalgalanma göstermesine karģılık tüketiminin sürekliliği, tarım ürünleri arz ve talebi arasındaki uyumsuzluğun temel kaynağı olarak görülmektedir. Söz konusu zaman uyumsuzluğu, bir yandan tarım ürünleri piyasasındaki belirsizliği artırırken, diğer yandan stok maliyeti sorununu gündeme getirmektedir. Bu sorunların çözümlenmesi, arz ile talebin birbiriyle uyumlaģtırılması amacı ticaret borsalarını ortaya çıkarmıģtır. Birçok ürün de olduğu gibi kuru üzümde de fiyatın oluģmasını etkileyen önemli bir faktör borsalardır. Ticaret borsalarında ürünler standardize edilmiģ veya tiplere ayrılmıģtır ya da numuneyle malın tümü temsil edilerek, üretimi, tüketimi, ithalat, ihracat ve dağıtımı büyük miktarlarda yapılmaktadır. Ürün borsaları, dayanıklı ve stoklamaya elveriģli bulunan, arz ve talebi değiģken, alım ve satımın rekabet Ģartları içinde asgari miktarlar üzerinden toptan yapıldığı, organize edilmiģ tarımsal ürün piyasalarıdır. Borsalar çok sayıda alıcı ve satıcının fiyat oluģumuna katkı sağlaması nedeniyle serbest piyasa koģullarına uygun bir iģleyiģi yansıtmaktadır. Borsada oluģan fiyatlar ilân edilerek, diğer bütün alıcı ve satıcıların haberdar olması sağlanmaktadır. Ġzmir Ticaret Borsası nda üzüm fiyatı diğer ürünlerden farklı olarak her gün iģlem salonlarında numune üzerinden yapılan alım satımlarla ve bu iģlemlerin sonunda toplanan kapanıģ fiyatları komisyonlarınca belirlenmektedir. Bu belirlemeler ıģığı altında oluģan fiyatların piyasa üzerinde etkisi oldukça fazladır. VII-SONUÇ VE DEĞERLENDĠRME Üretilen ürünün yaklaģık %90 ının ihracata konu olması sonucunda dünya ticaretinin yarısına yakınına sahip olduğumuz ve yıllık milyon dolar döviz geliri ile en önemli ihraç ürünlerimiz içinde yer alan çekirdeksiz kuru üzümün, tarım ve ticaretinin geliģtirilmesi ve sektörün sorunlarının giderilmesi ülkemiz için oldukça önemlidir. Türkiye de çekirdeksiz kuru üzüm bağ alanlarında uzun yıllardır devam eden bir geniģleme görülmektedir li yıllarda yaklaģık dekar olan bağ sahası bu güne kadar sürekli artarak 2000 yılında 761 bin dekara 2010 yılında ise 850 bin dekara kadar ulaģmıģ ve üretim miktarı da yıllara göre değiģmekle birlikte 2011/12 sezonunda yaklaģık 260 bin tonu aģar hale gelmiģtir. Buna karģılık ülkemizin yıllık bin ton seviyesinde olan iç tüketim miktarlarında fazla bir artıģ görülmemektedir. Yine, çeģitli nedenlerden ( ihraç edilen ürünün sağlığa uygunluğu, kalıntı sorunu vs.) ötürü her yıl ortalama bin ton civarında olan ihracatın artırılamaması ya da yeni ihraç pazarlarının bulunamaması gibi nedenlerden ötürü özellikle rekoltenin yüksek gerçekleģtiği yıllarda çekirdeksiz kuru üzüm piyasasında arz fazlası yaģanmaktadır. Bu da ürünün ihraç fiyatlarını düģürerek üreticiyi ve sektörün diğer taraflarını olumsuz etkilemektedir. Diğer taraftan TariĢ Üzüm Birliği ve bağlı kooperatifleri satabileceği miktarda ürün almakta ancak yasa ve ana sözleģme gereğince, ortaklarının taahhüt ettiği ürünün tamamını teslim almakla yükümlü olduğundan arz fazlası üzümlerin stok yükünü taģımaktadır. Bu nedenle yaģanan arz fazlasını giderebilmek veya çekirdeksiz kuru üzüm piyasasına zarar vermeyecek Ģekilde yönetilebilmesi amacıyla; - Rekoltenin yüksek olduğu dönemlerde fiyat düģüģlerinin önüne geçilmesi veya kazanılmıģ ihracat pazarlarının korunabilmesi amacıyla kalitenin bozulduğu yıllarda kullanılmak üzere, gereken miktarda ürünün piyasadan çekilip depolanması için bir stok kurumunun oluģturulması veya bu sektörde lisanslı depoculuğun geliģtirilmesi, 11

12 - Çekirdeksiz kuru üzüm arzının azaltılması amacıyla yaģ üzüm ihracatının geliģtirilmesi için çalıģmalar yapılması, - Ġhracat pazarlarının geliģtirilmesi ve artırılması, ihracatın, ürünün rekabet gücünün, iç tüketimin artırılması ve yeni tüketim alanları yaratılması gibi amaçlarla bir Üzüm Tanıtım Grubu nun oluģturulması, - Bağ alanlarındaki geniģlemenin Ģaraplık üzüm, sofralık üzüm, kuģ üzümü, bandırmasız üzüm ve organik üzüm üretimine yönlendirilmesi, yaģanan sorunların giderilmesi açısından uygun olacaktır. Bunun yanı sıra üzümlerin olumsuz koģullarda kurutulması sonucu ürüne toz, toprak karıģımı yaģanması gibi temizlik sorunları, ürüne katılan hormonların getirdiği kalıntı sorunu, bağlarda üzüm zararlılarına karģı yapılan yanlıģ, bilinçsiz ilaçlama sonucu ürünlerde ilaç kalıntısı görülmesi gibi hususlar ürünün kalite ve güvenilirliğini azaltmakta ve zaman zaman ülkemizden ihraç edilen ürünlerin denetimler sonucunda geri gönderilmesine neden olmaktadır. Bu nedenlerden ötürü, çekirdeksiz kuru üzümde önemli üretici olmak, ülke ekonomisinin kazanabilmesi ve sektördeki tüm katılımcıların, üretim ve pazarlamadaki payının karģılığını alabilmesi açısından yeterli değildir. Bu anlamda ürünün elveriģli koģullar oluģturularak üretimleri ve kurutulmalarının sağlanması, ürünün sağlığı ve kalitesi için, Avrupa'da ve ülkemizde geliģen tüketici bilincine paralel olarak üretimde, zirai ilaç kullanımında daha bilinçli hareket edilmesi, üründe kalıtım sorunu oluģturan girdilerin (içinde ağır metal iyonu bulunan kimyevi gübreler gibi) kullanımının engellenmesi, sektörün geliģimi için önemle üzerinde durulması gereken hususlardır. 12

T.C. GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI KOOPERATİFÇİLİK GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2015 YILI ÇEKİRDEKSİZ KURU ÜZÜM RAPORU

T.C. GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI KOOPERATİFÇİLİK GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2015 YILI ÇEKİRDEKSİZ KURU ÜZÜM RAPORU T.C. GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI KOOPERATİFÇİLİK GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2015 YILI ÇEKİRDEKSİZ KURU ÜZÜM RAPORU ŞUBAT 2016 İÇİNDEKİLER I- GİRİŞ... 3 II-DÜNYA VE TÜRKİYE ÜRETİMİ A-Dünya Üretimi... 3 B-Türkiye Üretimi...

Detaylı

KURU ÜZÜM ÜRETİM. Dünya Üretimi

KURU ÜZÜM ÜRETİM. Dünya Üretimi KURU ÜZÜM ÜRETİM Dünya Üretimi Dünyada, önde gelen üretici ülkeler tarafından üretilen üzümlerin belirli bir kısmı her yıl kurutularak 1,2 milyon tona yakın miktarda kurutulmuş üzüm elde edilmektedir.

Detaylı

Tablo 1: Dünya Çekirdeksiz Kuru Üzüm Üretimi ( Kuş üzümü ve diğer türler dahil, Bin Ton) Yunanis tan ABD

Tablo 1: Dünya Çekirdeksiz Kuru Üzüm Üretimi ( Kuş üzümü ve diğer türler dahil, Bin Ton) Yunanis tan ABD KURU ÜZÜM ÜRETİM Dünya Üretimi Dünyada, önde gelen üretici ülkeler tarafından üretilen üzümlerin belirli bir kısmı her yıl kurutularak 1,2 milyon tona yakın miktarda kurutulmuş üzüm elde edilmektedir.

Detaylı

TOPRAK MAHSULLERĠ OFĠSĠ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

TOPRAK MAHSULLERĠ OFĠSĠ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TOPRAK MAHSULLERĠ OFĠSĠ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ANKARA 2014 ĠÇĠNDEKĠLER 1. DÜNYA DA DURUM... 2 1.1. Hububat........ 2 1.1.1. Buğday...... 3 1.1.2. Arpa........... 5 1.1.3. Çavdar.... 7 1.1.4. Yulaf...... 8 1.1.5.

Detaylı

Türkiye Cumhuriyeti Ekonomi Bakanlığı,

Türkiye Cumhuriyeti Ekonomi Bakanlığı, Türkiye Cumhuriyeti Ekonomi Bakanlığı, 217 15 147 12 16 7 132 182 295 399 191 135 618 22 358 416 195 34 3 222 17 14 143 32 43 31 3 35 44 464 841 1.42 1.392 1.3 1.615 1.782 ZEYTİNYAĞI SEKTÖRÜN TANIMI SITC

Detaylı

T.C. HATAY VALĠLĠĞĠ ĠL GIDA, TARIM VE HAYVANCILIK MÜDÜRLÜĞÜ KÜTLÜ PAMUK DESTEKLEMESĠ DURUM ANALĠZ RAPORU

T.C. HATAY VALĠLĠĞĠ ĠL GIDA, TARIM VE HAYVANCILIK MÜDÜRLÜĞÜ KÜTLÜ PAMUK DESTEKLEMESĠ DURUM ANALĠZ RAPORU T.C. HATAY VALĠLĠĞĠ ĠL GIDA, TARIM VE HAYVANCILIK MÜDÜRLÜĞÜ KÜTLÜ PAMUK DESTEKLEMESĠ DURUM ANALĠZ RAPORU 2011 1- GĠRĠġ :3 2- PAMUK ÜRETĠM, VERĠM VE TÜKETĠMĠ :3 2.1-DÜNYA PAMUK EKĠM ALANLARI :3 2.2-DÜNYA

Detaylı

TOPRAK MAHSULLERİ OFİSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

TOPRAK MAHSULLERİ OFİSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2-) T.M.O. İÇ TOPRAK MAHSULLERİ OFİSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ SAYI: 2013/8 HUBUBAT BÜLTENİ 23.09.2013 1-) TMO HUBUBAT ALIMLARI VE FİYATLARI A- HUBUBAT TÜĠK verilerine göre 2012 yılında 20.100 bin ton buğday, 7.100

Detaylı

TOPRAK MAHSULLERİ OFİSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

TOPRAK MAHSULLERİ OFİSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TOPRAK MAHSULLERİ OFİSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ SAYI: 2013/10 HUBUBAT BÜLTENİ 21.11.2013 1-) TMO HUBUBAT ALIMLARI VE FİYATLARI A- HUBUBAT TÜĠK verilerine göre 2012 yılında 20.100 bin ton buğday, 7.100 bin ton

Detaylı

STRATEJİK ÜRÜN PAMUKTA TEHLİKE ÇANLARI

STRATEJİK ÜRÜN PAMUKTA TEHLİKE ÇANLARI STRATEJİK ÜRÜN PAMUKTA TEHLİKE ÇANLARI Gözde SEVİLMİŞ-Şebnem BORAN 1. Giriş Pamuk, çırçır sanayisinin, lifi ile tekstil sanayisinin, çekirdeği ile yağ ve yem sanayisinin, linteri ile de kağıt sanayisinin

Detaylı

TOPRAK MAHSULLERĠ OFĠSĠ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

TOPRAK MAHSULLERĠ OFĠSĠ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TOPRAK MAHSULLERĠ OFĠSĠ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ANKARA 2014 ĠÇĠNDEKĠLER 1. DÜNYADA FINDIK SEKTÖRÜNÜN GÖRÜNÜMÜ. 2 1.1. Üretim 2 1.2. İhracat 2 1.3. İthalat. 3 2. TÜRKİYE DE FINDIK SEKTÖRÜNÜN GÖRÜNÜMÜ 4 2.1. Üretim

Detaylı

TOPRAK MAHSULLERĠ OFĠSĠ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

TOPRAK MAHSULLERĠ OFĠSĠ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TOPRAK MAHSULLERĠ OFĠSĠ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ANKARA 2016 ĠÇĠNDEKĠLER Sayfa 1. DÜNYADA FINDIK SEKTÖRÜNÜN GÖRÜNÜMÜ 2 1.1 2 1.2 İhracat 2 1.3 İthalat 3 2. TÜRKĠYE DE FINDIK SEKTÖRÜNÜN GÖRÜNÜMÜ 4 2.1 4 2.2 Tüketim

Detaylı

TÜRKİYE DE YAĞLIK AYÇİÇEK TOHUMU VE AYÇİÇEĞİ YAĞI ÜRETİMİ, ARZ TALEP DENGESİ

TÜRKİYE DE YAĞLIK AYÇİÇEK TOHUMU VE AYÇİÇEĞİ YAĞI ÜRETİMİ, ARZ TALEP DENGESİ TÜRKİYE DE YAĞLIK AYÇİÇEK TOHUMU VE AYÇİÇEĞİ YAĞI ÜRETİMİ, ARZ TALEP DENGESİ HAKAN ÇALEN GENEL MÜDÜR V. Yağlı Tohumlu Bitkiler ve Bitkisel Yağlar Konferansı 2016 / İSTANBUL Türkiye yağlı tohum üretimi

Detaylı

TOPRAK MAHSULLERİ OFİSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

TOPRAK MAHSULLERİ OFİSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TOPRAK MAHSULLERİ OFİSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ SAYI: 2014/8 HUBUBAT BÜLTENĠ 23.09.2014 1-) TMO HUBUBAT ALIMLARI VE FĠYATLARI A- HUBUBAT TÜĠK verilerine göre, ülkemizde 2013 yılında 22.050 bin ton buğday, 7.900

Detaylı

ÖDEMİŞ İLÇESİNDE PATATES ÜRETİMİ, KOŞULLAR ve SORUNLAR

ÖDEMİŞ İLÇESİNDE PATATES ÜRETİMİ, KOŞULLAR ve SORUNLAR ÖDEMİŞ İLÇESİNDE PATATES ÜRETİMİ, KOŞULLAR ve SORUNLAR GİRİŞ Solanaceae familyasına ait olduğu bilinen patatesin Güney Amerika`nın And Dağları nda doğal olarak yetiştiği; 16. yüzyılın ikinci yarısında

Detaylı

2015 MAYIS KISA VADELİ DIŞ BORÇ İSTATİSTİKLERİ GELİŞMELERİ

2015 MAYIS KISA VADELİ DIŞ BORÇ İSTATİSTİKLERİ GELİŞMELERİ 1990-Q1 1990-Q4 1991-Q3 1992-Q2 1993-Q1 1993-Q4 1994-Q3 1995-Q2 1996-Q1 1996-Q4 1997-Q3 1998-Q2 1999-Q1 1999-Q4 2000-Q3 2001-Q2 2002-Q1 2002-Q4 2003-Q3 2004-Q2 2005-Q1 2005-Q4 2006-Q3 2007-Q2 2008-Q1 2008-Q4

Detaylı

KURU MEYVELER. Hazırlayan Çağlar GÖKSU T.C. Başbakanlık Dış Ticaret Müsteşarlığı İhracatı Geliştirme Etüd Merkezi

KURU MEYVELER. Hazırlayan Çağlar GÖKSU T.C. Başbakanlık Dış Ticaret Müsteşarlığı İhracatı Geliştirme Etüd Merkezi KURU MEYVELER Hazırlayan Çağlar GÖKSU 2010 T.C. Başbakanlık Dış Ticaret Müsteşarlığı İhracatı Geliştirme Etüd Merkezi 1. SEKTÖRÜN TANIMI SITC NO: 057.99 Kuru Kayısı 057.6 Kuru İncir 057.52 Kuru Üzüm ARMONİZE

Detaylı

1- GĠRĠġ 2 2- ÜRETĠM... 3 2.1- DÜNYA ÜRETĠMĠ. 3 2.2- TÜRKĠYE ÜRETĠMĠ. 4 3- ĠHRACAT... 5 3.1- DÜNYA ĠHRACATI 5 3.2- TÜRKĠYE ĠHRACATI 6 4- ĠTHALAT 6

1- GĠRĠġ 2 2- ÜRETĠM... 3 2.1- DÜNYA ÜRETĠMĠ. 3 2.2- TÜRKĠYE ÜRETĠMĠ. 4 3- ĠHRACAT... 5 3.1- DÜNYA ĠHRACATI 5 3.2- TÜRKĠYE ĠHRACATI 6 4- ĠTHALAT 6 T.C. GÜMRÜK VE TĠCARET BAKANLIĞI KOPERATĠFÇĠLĠK GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2012 YILI ĠPEKBÖCEĞĠ RAPORU ġubat 2013 ĠÇĠNDEKĠLER SAYFA NO 1- GĠRĠġ 2 2- ÜRETĠM... 3 2.1- DÜNYA ÜRETĠMĠ. 3 2.2- TÜRKĠYE ÜRETĠMĠ. 4 3- ĠHRACAT...

Detaylı

AYDIN TİCARET BORSASI

AYDIN TİCARET BORSASI AYDIN TİCARET BORSASI AYDIN COMMODITY EXCHANGE 2016 YILI PAMUK RAPORU Ata Mahallesi Denizli Bulv. No:18 09010 AYDIN Tel: +90 256 211 50 00 +90 256 211 61 45 Faks:+90 256 211 63 15 www.aydinticaretborsasi.org.tr

Detaylı

ZEYTİNYAĞI SEKTÖR RAPORU-2013

ZEYTİNYAĞI SEKTÖR RAPORU-2013 Türkiye de Üretim Zeytin ağacında periyodisiteden dolayı zeytin üretimi yıllara göre inişli çıkışlı bir grafik izlemekte ve üretime bağlı olarak bir yıl düşük (yok yılı) bir yıl yüksek (var yılı) ürün

Detaylı

İkinci Bölümde; Global hazır giyim ticareti senaryoları ve Türkiye için hedefler oluģturulmaktadır.

İkinci Bölümde; Global hazır giyim ticareti senaryoları ve Türkiye için hedefler oluģturulmaktadır. SUNUŞ Türk hazır giyim sektörü her dönem sürdürdüğü yatırım eğilimi ve özellikle dıģ talebe bağlı üretim artıģı ile ekonomik büyümenin itici gücü olmakta, yatırım, kapasite ve üretim artıģı ile emek yoğun

Detaylı

ORTA ANADOLU ĠHRACATÇI BĠRLĠKLERĠ GENEL SEKRETERLĠĞĠ

ORTA ANADOLU ĠHRACATÇI BĠRLĠKLERĠ GENEL SEKRETERLĠĞĠ ORTA ANADOLU ĠHRACATÇI BĠRLĠKLERĠ GENEL SEKRETERLĠĞĠ HUBUBAT SEKTÖR RAPORU TEMMUZ- 2010 ĠÇĠNDEKĠLER 1) DÜNYA ÜRETĠMĠ VE TĠCARETĠ...3 1.1) Dünya Üretimi...3 1.1.1) Buğday...4 1.1.2) Arpa...5 1.1.3) Mısır...6

Detaylı

Erdemir Grubu 2011 Yılı Ġlk Çeyrek Konsolide Mali Sonuçlar. 06 Mayıs 2011

Erdemir Grubu 2011 Yılı Ġlk Çeyrek Konsolide Mali Sonuçlar. 06 Mayıs 2011 Erdemir Grubu 2011 Yılı Ġlk Çeyrek Konsolide Mali Sonuçlar 06 Mayıs 2011 2 / 26 SORUMLULUK BEYANI Ereğli Demir ve Çelik Fabrikaları T.A.ġ. (Erdemir) gerekli görüldüğü durumlarda yazılı veya sözlü bir Ģekilde

Detaylı

TÜRK PLASTĠK SEKTÖRÜ SEKTÖR ĠZLEME RAPORU ( 2010 Yılı 2 Aylık Dönem ) Barbaros Demirci Genel Müdür

TÜRK PLASTĠK SEKTÖRÜ SEKTÖR ĠZLEME RAPORU ( 2010 Yılı 2 Aylık Dönem ) Barbaros Demirci Genel Müdür 1 PLASTĠK HAMMADDE Plastik Hammadde Üretimi : TÜRK PLASTĠK SEKTÖRÜ SEKTÖR ĠZLEME RAPORU ( 2010 Yılı 2 Aylık Dönem ) Barbaros Demirci Genel Müdür 2010 yılının ilk 2 ayında plastik hammadde üretiminin 111.667

Detaylı

EKONOMĠK VE SOSYAL GÖSTERGELER

EKONOMĠK VE SOSYAL GÖSTERGELER EKONOMĠK VE SOSYAL GÖSTERGELER NÜFUS Toplam nüfus 73 Milyon 722 Bin 988 İl ve İlçe Merkezlerinde İkamet eden Nüfus 56 Milyon 222 Bin 356 (%76,3) Köylerde İkamet Eden Nüfus 17 Milyon 0 Bin 632 (%23,7) Kadın

Detaylı

milyon ton Dünya LPG Arz ve Talep Dengesi

milyon ton Dünya LPG Arz ve Talep Dengesi LPG SEKTÖRÜ 1 milyon ton Dünya LPG Arz ve Talep Dengesi 350 300 250 200 150 100 50 0 1990 1995 1998 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2010 2020 Arz Talep 2 Dünya LPG Tüketiminin Dağılımı 2001 Asya 28% Avustralya

Detaylı

ÇĠNLĠ LASTĠKLER TÜRKĠYE NĠN YOLLARINDA SALINIRKEN

ÇĠNLĠ LASTĠKLER TÜRKĠYE NĠN YOLLARINDA SALINIRKEN ÇĠNLĠ LASTĠKLER TÜRKĠYE NĠN YOLLARINDA SALINIRKEN Melisa KORKMAZ Günümüz koģullarında ülkeler arası entegrasyonun artması sonucu ekonomik faaliyetler daha geniģ bir coğrafya üzerinde gerçekleģmeye baģlamıģ;

Detaylı

Bağcılığın GeliĢtirilmesi Yöntemleri ve Üretim Hedefleri

Bağcılığın GeliĢtirilmesi Yöntemleri ve Üretim Hedefleri Bağcılığın GeliĢtirilmesi Yöntemleri ve Üretim Hedefleri VII. Ziraat Mühendisliği Teknik Kongresi, 11-15 Ocak 2010 Prof.Dr. Hasan Çelik Prof.Dr. Birhan KUNTER Prof.Dr. Gökhan SÖYLEMEZOĞLU Doç.Dr.Ali ERGÜL

Detaylı

TMO FINDIK SEKTÖR RAPORU

TMO FINDIK SEKTÖR RAPORU TMO FINDIK SEKTÖR RAPORU A) DÜNYADA FINDIK SEKTÖRÜNÜN GÖRÜNÜMÜ: 1- ÜRETİM Fındık bademden sonra dünyada en yaygın yetiştiriciliği yapılan sert kabuklu meyvedir. Fındığın kültür çeşitleri Türkiye, İtalya,

Detaylı

ALKOLLÜ VE ALKOLSÜZ İÇECEKLER. Sektör Raporu

ALKOLLÜ VE ALKOLSÜZ İÇECEKLER. Sektör Raporu ALKOLLÜ VE ALKOLSÜZ İÇECEKLER Sektör Raporu Sayfa 2 / 11 İÇİNDEKİLER 1. ALKOLLÜ VE ALKOLSÜZ İÇECEKLER 2.TÜRKİYE NİN DIŞ TİCARETİ 3.1.İHRACAT 3.2.İTHALAT 3.DÜNYA TİCARETİ KAYNAKÇA Sayfa 3 / 11 1. ALKOLLÜ

Detaylı

2012 YILI SOYA FASULYESĠ RAPORU

2012 YILI SOYA FASULYESĠ RAPORU T.C. GÜMRÜK VE TĠCARET BAKANLIĞI KOOPERATĠFÇĠLĠK GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2012 YILI SOYA FASULYESĠ RAPORU OCAK 2013 ĠÇĠNDEKĠLER Sayfa No 1-GĠRĠġ 2 2- ÜRETĠM 2.1- Dünya Üretimi..3 2.2- Türkiye Üretimi....6 3- TÜKETĠM....7

Detaylı

KURU İNCİR DÜNYA ÜRETİMİ TÜRKİYE ÜRETİMİ

KURU İNCİR DÜNYA ÜRETİMİ TÜRKİYE ÜRETİMİ KURU İNCİR DÜNYA ÜRETİMİ İncir, ilk kültüre alınan meyvelerden birisi olarak, anavatanı Anadolu dan, önce Suriye ve Filistin e sonrasında buradan da Çin ve Hindistan a yayılmıştır. Dünya kuru incir üretimine

Detaylı

2012 YILI PAMUK RAPORU

2012 YILI PAMUK RAPORU T.C. GÜMRÜK VE TĠCARET BAKANLIĞI KOOPERATĠFÇĠLĠK GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2012 YILI PAMUK RAPORU Ocak 2013 ĠÇĠNDEKĠLER 1-GĠRĠġ...3 2- PAMUK ÜRETĠM VE TÜKETĠMĠ........ 4 2.1-DÜNYA PAMUK EKĠM ALANLARI...... 4 2.2-DÜNYA

Detaylı

TARIM VE ORMANCILIK MAKĠNELERĠ SEKTÖR NOTU

TARIM VE ORMANCILIK MAKĠNELERĠ SEKTÖR NOTU TARIM VE ORMANCILIK MAKĠNELERĠ SEKTÖR NOTU Tarım makineleri sektörü tarıma hizmet eden makinelerin ve ekipmanların üretimini, ticaretini ve tüketimini kapsayan reel sektöre ait bir sanayi sektörüdür. Sektörde

Detaylı

TUKAŞ GIDA SANAYİ ve TİCARET A.Ş. Sayfa No: 1 SERİ:XI NO:29 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

TUKAŞ GIDA SANAYİ ve TİCARET A.Ş. Sayfa No: 1 SERİ:XI NO:29 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU Sayfa No: 1 1. Raporun Dönemi 01/01/2008 30/09/2008 2. Ortaklığın Unvanı TUKAġ GIDA SANAYĠ VE TĠCARET ANONĠM ġġrketġ 3. Yönetim ve Denetleme Kurulu Üyeleri Türk Ticaret Kanunu ve ilgili düzenlemeler gereğince

Detaylı

HEKTAŞ TİCARET T.A.Ş. Sayfa No: 1 SERİ:XI NO:29 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

HEKTAŞ TİCARET T.A.Ş. Sayfa No: 1 SERİ:XI NO:29 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU Sayfa No: 1 1. Raporun Dönemi 01.01.2012-30.09.2012 2. Ortaklığın Unvanı HektaĢ Ticaret T.A.ġ. 3. Yönetim ve Denetleme Kurulu Üyeleri Türk Ticaret Kanunu ve ilgili düzenlemeler gereğince ġirketimiz Ana

Detaylı

Dünya Mısır Pazarı ve Türkiye

Dünya Mısır Pazarı ve Türkiye Dünya Mısır Pazarı ve Türkiye Günümüzde çok amaçlı bir kullanım alanına sahip olan Mısır, Amerika Kıtası keşfedilene kadar dünya tarafından bilinmemekteydi. Amerika Kıtasının 15. yüzyıl sonlarında keşfedilmesiyle

Detaylı

TÜRKİYE DE PAMUK ÜRETİMİ VE BAKANLIK POLİTİKALARI. Dr. Mehmet HASDEMİR Bitkisel Üretim Genel Müdürlüğü

TÜRKİYE DE PAMUK ÜRETİMİ VE BAKANLIK POLİTİKALARI. Dr. Mehmet HASDEMİR Bitkisel Üretim Genel Müdürlüğü TÜRKİYE DE PAMUK ÜRETİMİ VE BAKANLIK POLİTİKALARI Dr. Mehmet HASDEMİR Bitkisel Üretim Genel Müdürlüğü 21. YÜZYILDA PAMUK ÇALIŞTAYI 23-24 MART 2016 SUNUM PLANI KÜRESEL PAMUK SEKTÖRÜ TÜRKİYE PAMUK SEKTÖRÜ

Detaylı

T.C. GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI KOOPERATİFÇİLİK GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

T.C. GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI KOOPERATİFÇİLİK GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2012 Yılı Gülçiçeği Raporu Kooperatifçilik Genel Müdürlüğü T.C. GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI KOOPERATİFÇİLİK GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2012 YILI GÜLÇİÇEĞİ RAPORU OCAK 2013 İÇİNDEKİLER 1- GİRİŞ 2- ÜRETİM 1- Dünya

Detaylı

TÜRKİYE NİN TARIM ÜRÜNLERİ PAZARINDAKİ YERİ VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ

TÜRKİYE NİN TARIM ÜRÜNLERİ PAZARINDAKİ YERİ VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ TÜRKİYE NİN TARIM ÜRÜNLERİ PAZARINDAKİ YERİ VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ Şebnem BORAN Günnur BİNİCİ ALTINTAŞ Tarım sektörü; insanlar için gerekli gıdaları karşılayan, sanayiye hammadde kaynağı oluşturan, nüfusun

Detaylı

AR&GE BÜLTEN 2010 ġubat EKONOMĠ ĠZMĠR FĠNANS ALTYAPISI VE TÜRKĠYE FĠNANS SĠSTEMĠ ĠÇĠNDEKĠ YERĠ

AR&GE BÜLTEN 2010 ġubat EKONOMĠ ĠZMĠR FĠNANS ALTYAPISI VE TÜRKĠYE FĠNANS SĠSTEMĠ ĠÇĠNDEKĠ YERĠ ĠZMĠR FĠNANS ALTYAPISI VE TÜRKĠYE FĠNANS SĠSTEMĠ ĠÇĠNDEKĠ YERĠ Erdem ALPTEKĠN Türk finans sistemi incelendiğinde en büyük payı bankaların, daha sonra ise sırasıyla menkul kıymet yatırım fonları, sigorta

Detaylı

T.C. GÜMRÜK VE TĠCARET BAKANLIĞI KOOPERATĠFÇĠLĠK GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2012 YILI FINDIK RAPORU OCAK 2013, ANKARA

T.C. GÜMRÜK VE TĠCARET BAKANLIĞI KOOPERATĠFÇĠLĠK GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2012 YILI FINDIK RAPORU OCAK 2013, ANKARA T.C. GÜMRÜK VE TĠCARET BAKANLIĞI KOOPERATĠFÇĠLĠK GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2012 YILI FINDIK RAPORU OCAK 2013, ANKARA ĠÇĠNDEKĠLER Sayfa No I - GĠRĠġ 3 II - ÜRETĠM A- Dünya Üretimi... 4 B- Türkiye Üretimi... 6 III

Detaylı

KURU İNCİR. Hazırlayan Çağatay ÖZDEN 2005. T.C. Başbakanlık Dış Ticaret Müsteşarlığı İhracatı Geliştirme Etüd Merkezi

KURU İNCİR. Hazırlayan Çağatay ÖZDEN 2005. T.C. Başbakanlık Dış Ticaret Müsteşarlığı İhracatı Geliştirme Etüd Merkezi KURU İNCİR Hazırlayan Çağatay ÖZDEN 2005 T.C. Başbakanlık Dış Ticaret Müsteşarlığı İhracatı Geliştirme Etüd Merkezi KURU İNCİR Türkiye de Üretim İncir, ilk kültüre alınan meyvelerden birisi olarak, anavatanı

Detaylı

TÜRK PLASTĠK AMBALAJ SEKTÖRÜ 2009 YILI DEĞERLENDĠRMESĠ ve ĠLERĠYE DÖNÜK BEKLENTĠLER. Barbaros Demirci Genel Müdür PAGEV / PAGDER

TÜRK PLASTĠK AMBALAJ SEKTÖRÜ 2009 YILI DEĞERLENDĠRMESĠ ve ĠLERĠYE DÖNÜK BEKLENTĠLER. Barbaros Demirci Genel Müdür PAGEV / PAGDER TÜRK PLASTĠK AMBALAJ SEKTÖRÜ 2009 YILI DEĞERLENDĠRMESĠ ve ĠLERĠYE DÖNÜK BEKLENTĠLER Firma Sayısı : Barbaros Demirci Genel Müdür PAGEV / PAGDER Plastik ambalaj sektöründe 1.152 firma mevcut olup, firmaların

Detaylı

AR& GE BÜLTEN ARAŞTIRMA VE MESLEKLERİ GELİŞTİRME MÜDÜRLÜĞÜ. Zeytinyağının Ülkemiz Ekonomisine Katkıları, Sorunları ve Beklentileri

AR& GE BÜLTEN ARAŞTIRMA VE MESLEKLERİ GELİŞTİRME MÜDÜRLÜĞÜ. Zeytinyağının Ülkemiz Ekonomisine Katkıları, Sorunları ve Beklentileri Zeytinyağının Ülkemiz Ekonomisine Katkıları, Sorunları ve Beklentileri Günnur BİNİCİ ALTINTAŞ Zeytin; tarih boyunca barışın sembolü kabul edilmiştir. Kutsal sayılmış ve bir çok efsaneye konu olmuştur.

Detaylı

Dünyada ve Türkiye de Organik Tarım

Dünyada ve Türkiye de Organik Tarım Dünyada ve Türkiye de Organik Tarım Organik tarım, dünyada yaklaşık 130 ülkede yapılmakta ve organik tarım üretim alanı giderek artmaktadır. 2011 yılı verilerine göre dünyada 37 milyon hektar alanda organik

Detaylı

Durum ve Tahmin PAMUK 2011/2012 T.C. GIDA, TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI TARIMSAL EKONOMİ VE POLİTİKA GELİŞTİRME ENSTİTÜSÜ

Durum ve Tahmin PAMUK 2011/2012 T.C. GIDA, TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI TARIMSAL EKONOMİ VE POLİTİKA GELİŞTİRME ENSTİTÜSÜ Durum ve Tahmin PAMUK 2011/2012 T.C. GIDA, TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI TARIMSAL EKONOMİ VE POLİTİKA GELİŞTİRME ENSTİTÜSÜ TARIMSAL EKONOMİ VE POLİTİKA GELİŞTİRME ENSTİTÜSÜ TEPGE Durum ve Tahmin PAMUK

Detaylı

EKONOMİ BAKANLIĞI Türkiye Ekonomisi ve Tekstil ve Konfeksiyon Sektörü

EKONOMİ BAKANLIĞI Türkiye Ekonomisi ve Tekstil ve Konfeksiyon Sektörü EKONOMİ BAKANLIĞI Türkiye Ekonomisi ve Tekstil ve Konfeksiyon Sektörü Sunum: Murat YAZICI (Daire Başkanı) Pamuğun Geleceği Şekilleniyor Konferansı Bodrum 12-14 Haziran 2014 TEKSTİL VE KONFEKSİYON ÜRÜNLERİ

Detaylı

AYDIN TİCARET BORSASI

AYDIN TİCARET BORSASI AYDIN TİCARET BORSASI AYDIN COMMODITY EXCHANGE 2015 YILI PAMUK RAPORU Ata Mahallesi Denizli Bulv. No:18 09010 AYDIN Tel: +90 256 211 50 00 +90 256 211 61 45 Faks:+90 256 211 63 15 www.aydinticaretborsasi.org.tr

Detaylı

2013 YILI OCAK-HAZĠRAN DÖNEMĠ KURUMSAL MALĠ DURUM VE BEKLENTĠLER RAPORU

2013 YILI OCAK-HAZĠRAN DÖNEMĠ KURUMSAL MALĠ DURUM VE BEKLENTĠLER RAPORU 2013 YILI OCAK-HAZĠRAN DÖNEMĠ KURUMSAL MALĠ DURUM VE BEKLENTĠLER RAPORU Kamuda stratejik yönetim anlayıģının temelini oluģturan kaynakların etkili ve verimli bir Ģekilde kullanılması ilkesi çerçevesinde,

Detaylı

BULDAN VE ÇEVRESİNDEKİ ÜZÜM ÜRETİCİSİNİN PAZARLAMA SORUNLARI VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ

BULDAN VE ÇEVRESİNDEKİ ÜZÜM ÜRETİCİSİNİN PAZARLAMA SORUNLARI VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ BULDAN VE ÇEVRESİNDEKİ ÜZÜM ÜRETİCİSİNİN PAZARLAMA SORUNLARI VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ Öğr. Gör. Ömer Kürşad TÜFEKCİ*, Öğr. Gör. Nezihe TÜFEKCİ *Süleyman Demirel Üniversitesi Eğirdir Meslek Yüksekokulu ktufekci@sdu.edu.tr

Detaylı

İçindekiler DÜNYA TİCARETİ... 3 TÜRKİYE DE KİMYA SEKTÖRÜ... 4 TÜRKİYE DE DIŞ TİCARET... 6 İHRACAT... 6 İTHALAT... 8

İçindekiler DÜNYA TİCARETİ... 3 TÜRKİYE DE KİMYA SEKTÖRÜ... 4 TÜRKİYE DE DIŞ TİCARET... 6 İHRACAT... 6 İTHALAT... 8 KİMYA SEKTÖR RAPORU İçindekiler DÜNYA TİCARETİ... 3 TÜRKİYE DE KİMYA SEKTÖRÜ... 4 TÜRKİYE DE DIŞ TİCARET... 6 İHRACAT... 6 İTHALAT... 8 DÜNYA TİCARETİ Dünyada kimya sanayinin yaklaşık % 38 ini ana kimyasallar,

Detaylı

Kuru Kayısı. Üretim. Dünya Üretimi

Kuru Kayısı. Üretim. Dünya Üretimi Kuru Kayısı Üretim Dünya Üretimi Türkiye, Dünya Yaş Ve Kuru Kayısı Üretiminde Birinci Sırada Yer Almaktadır. Uluslararası Sert Kabuklu Ve Kuru Meyve Konseyi nin Verilerine Göre Türkiye nin Toplam Kuru

Detaylı

2015 EKİM KISA VADELİ DIŞ BORÇ İSTATİSTİKLERİ GELİŞMELERİ

2015 EKİM KISA VADELİ DIŞ BORÇ İSTATİSTİKLERİ GELİŞMELERİ 1990-Q1 1990-Q3 1991-Q1 1991-Q3 1992-Q1 1992-Q3 1993-Q1 1993-Q3 1994-Q1 1994-Q3 1995-Q1 1995-Q3 1996-Q1 1996-Q3 1997-Q1 1997-Q3 1998-Q1 1998-Q3 1999-Q1 1999-Q3 2000-Q1 2000-Q3 2001-Q1 2001-Q3 2002-Q1 2002-Q3

Detaylı

TARIMA MÜDAHALE ŞEKİLLERİ

TARIMA MÜDAHALE ŞEKİLLERİ TARIMA MÜDAHALE ŞEKİLLERİ 1.Doğrudan Gelire Yönelik Müdahaleler a. Fark ödeme sistemi (FÖS) b. Doğrudan gelir ödemesi (DGÖ) 2. Fiyata Müdahale a. Destekleme alımı b. Müdahale alımı 3. Girdi Destekleri

Detaylı

DERĠ ĠġLEME VE ĠMALAT MAKĠNELERĠ SEKTÖR NOTU

DERĠ ĠġLEME VE ĠMALAT MAKĠNELERĠ SEKTÖR NOTU DERĠ ĠġLEME VE ĠMALAT MAKĠNELERĠ SEKTÖR NOTU Piyasadan yaş, salamura veya tuzlu kuru olarak toplanan derilerin işlenmesi ve her türlü deri konfeksiyon mamüllerinin yapımında kullanılmaya hazır hale getirilmesi

Detaylı

2012 YILI AYÇĠÇEĞĠ RAPORU

2012 YILI AYÇĠÇEĞĠ RAPORU T.C. GÜMRÜK VE TĠCARET BAKANLIĞI KOPERATĠFÇĠLĠK GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2012 YILI AYÇĠÇEĞĠ RAPORU OCAK 2013 ĠÇĠNDEKĠLER 1- GĠRĠġ... 3 2- DÜNYADA YAĞLI TOHUMLU BĠTKĠLER VE BĠTKĠSEL YAĞLARA BAKIġ.. 4 3-ÜRETĠM 3.1-

Detaylı

TEKSTİL MAKİNALARI. Hazırlayan Hasan KÖSE 2006. T.C. Başbakanlık Dış Ticaret Müsteşarlığı İhracatı Geliştirme Etüd Merkezi

TEKSTİL MAKİNALARI. Hazırlayan Hasan KÖSE 2006. T.C. Başbakanlık Dış Ticaret Müsteşarlığı İhracatı Geliştirme Etüd Merkezi TEKSTİL MAKİNALARI Hazırlayan Hasan KÖSE 2006 T.C. Başbakanlık Dış Ticaret Müsteşarlığı İhracatı Geliştirme Etüd Merkezi TEKSTİL MAKİNALARI TÜRKİYE DE ÜRETİM Tanımı Tekstil makinaları, tekstil sanayinin

Detaylı

AYDIN TİCARET BORSASI

AYDIN TİCARET BORSASI AYDIN TİCARET BORSASI AYDIN COMMODITY EXCHANGE 2014 YILI PAMUK RAPORU Ata Mahallesi Denizli Bulv. No:18 09010 AYDIN Tel: +90 256 211 50 00 +90 256 211 61 45 Faks:+90 256 211 63 15 www.aydinticaretborsasi.org.tr

Detaylı

ÇELTİK DOSYASI TÜRKİYE ÇELTİK EKİLİŞ ÜRETİM TÜKETİM VERİM

ÇELTİK DOSYASI TÜRKİYE ÇELTİK EKİLİŞ ÜRETİM TÜKETİM VERİM ÇELTİK DOSYASI Bileşiminde az miktarda protein bulundurmasına karşın beslenme için gerekli amino asitlerce zengin olması nedeniyle çeltik, insan beslenmesinde buğdaydan sonra en çok kullanılan tahıl ürünüdür.

Detaylı

AKĠġ GAYRĠMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.ġ. / AKSGY [] 10.04.2015 16:53:00

AKĠġ GAYRĠMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.ġ. / AKSGY [] 10.04.2015 16:53:00 AKĠġ GAYRĠMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.ġ. / AKSGY [] 10.04.2015 16:53:00 ĠliĢkili Taraf ĠĢlemleri 1 MEHMET AKTAġ 2 NAĠLE BANUHAN YÜRÜKOĞLU Muhasebe Müdürü Genel Müdür Yardımcısı AKĠġ GAYRĠMENKUL YATIRIM

Detaylı

ÇİMENTO SEKTÖRÜ 10.04.2014

ÇİMENTO SEKTÖRÜ 10.04.2014 ÇİMENTO SEKTÖRÜ TABLO 1: EN ÇOK ÜRETİM YAPAN 15 ÜLKE (2012) TABLO 2: EN ÇOK TÜKETİM YAPAN 15 ÜLKE (2012) SEKTÖRÜN GENEL DURUMU Dünyada çimento üretim artışı hızlanarak devam ederken 2012 yılında dünya

Detaylı

T.C. Ekonomi Bakanlığı İthalat Genel Müdürlüğü Ankara 08.01.2013

T.C. Ekonomi Bakanlığı İthalat Genel Müdürlüğü Ankara 08.01.2013 T.C. Ekonomi Bakanlığı İthalat Genel Müdürlüğü Ankara 08.01.2013 Konu : 390319000000 GTİP no lu GPPS ve HIPS ithalatına % 3 oranında gümrük vergisi uygulanmasının kaldırılma talebi Sayın Bakanlığınızın,

Detaylı

ÇEVRESEL TARIM POLİTİKASI

ÇEVRESEL TARIM POLİTİKASI ÇEVRESEL TARIM POLİTİKASI Prof. Dr. Emine Olhan A.Ü.Ziraat Fakültesi Tarım Ekonomisi Bölümü olhan@agri.ankara.edu.tr TARIMA MÜDAHALE ŞEKİLLERİ 1.Doğrudan Gelire Yönelik Müdahaleler a. Fark ödeme sistemi

Detaylı

Erdemir Grubu 2010 Yılı Konsolide Mali Sonuçlar. 14 Mart 2011

Erdemir Grubu 2010 Yılı Konsolide Mali Sonuçlar. 14 Mart 2011 Erdemir Grubu 2010 Yılı Konsolide Mali Sonuçlar 14 Mart 2011 2 / 26 SORUMLULUK BEYANI Ereğli Demir ve Çelik Fabrikaları T.A.ġ. (Erdemir) gerekli görüldüğü durumlarda yazılı veya sözlü bir Ģekilde geleceğe

Detaylı

Tablo 4- Türkiye`de Yıllara Göre Turunçgil Üretimi (Bin ton)

Tablo 4- Türkiye`de Yıllara Göre Turunçgil Üretimi (Bin ton) NARENCİYE DOSYASI Kökeni Güneydoğu Asya olan turunçgillerin, çağdaş anlamda üretimi 19. yüzyılda ABD`de başlamış ve hızla yayılmıştır. Turunçgil yetiştiriciliği dünyada 40 derece kuzey enlemi ile 40 derece

Detaylı

ÜRETĠM TESĠSLERĠ BÖLGESEL BAĞLANTI KAPASĠTE RAPORU 2020-2025

ÜRETĠM TESĠSLERĠ BÖLGESEL BAĞLANTI KAPASĠTE RAPORU 2020-2025 ÜRETĠM TESĠSLERĠ BÖLGESEL BAĞLANTI KAPASĠTE RAPORU 2020-2025 31.07.2015 İçindekiler Ġçindekiler... 2 Amaç ve Kapsam... 7 1. Yöntem... 8 2. Bölgelerin Değerlendirmeleri ve Sonuçlar... 10 2.1. Akdeniz...

Detaylı

Konut Sektörüne BakıĢ

Konut Sektörüne BakıĢ Konut Sektörüne BakıĢ Nurel KILIÇ Konut sektörü, inģaat sektörünün %60 ını oluģturmakta ve 250 den fazla yan sektörü ile istihdam yapısını ciddi bir Ģekilde etkilemektedir. 1999 yılında yaģanan büyük deprem

Detaylı

SEZONU EGE BÖLGESİ ÇEKİRDEKSİZ KURU ÜZÜM REKOLTE TAHMİN RAPORU

SEZONU EGE BÖLGESİ ÇEKİRDEKSİZ KURU ÜZÜM REKOLTE TAHMİN RAPORU 2015 2016 SEZONU EGE BÖLGESİ ÇEKİRDEKSİZ KURU ÜZÜM REKOLTE TAHMİN RAPORU 2015-2016 sezonu Ege Bölgesi Çekirdeksiz Kuru Üzüm Rekoltesini tespit etmek üzere oluşturulan heyetimiz çalışmalarına 20.07.2015

Detaylı

DÖKÜM VE DÖVME ÜRÜNLERĠ DEĞERLENDĠRME NOTU (MART 2009)

DÖKÜM VE DÖVME ÜRÜNLERĠ DEĞERLENDĠRME NOTU (MART 2009) DÖKÜM VE DÖVME ÜRÜNLERĠ DEĞERLENDĠRME NOTU (MART 2009) Döküm ve dövme ürünleri, otomotivden beyaz eşya sanayine, demir-çelik sanayinden çimento sanayine, savunma sanayinden gemi inşa sanayine, tarımdan

Detaylı

Türkiye Cumhuriyeti-Ekonomi Bakanlığı, 2014 0

Türkiye Cumhuriyeti-Ekonomi Bakanlığı, 2014 0 Türkiye Cumhuriyeti-Ekonomi Bakanlığı, 2014 0 ZEYTİNYAĞI SEKTÖRÜN TANIMI SITC NO : 421.4 ARMONİZE NO : 1509 Türkiye bulunduğu coğrafi konum ve sahip olduğu Akdeniz iklimi özellikleriyle, İtalya, İspanya,

Detaylı

HEKTAŞ TİCARET T.A.Ş. Sayfa No: 1 SERİ:XI NO:29 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

HEKTAŞ TİCARET T.A.Ş. Sayfa No: 1 SERİ:XI NO:29 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU Sayfa No: 1 1. Raporun Dönemi 01.01.2010-31.12.2010 2. Ortaklığın Unvanı HektaĢ Ticaret T.A.ġ. 3. Yönetim ve Denetleme Kurulu Üyeleri Türk Ticaret Kanunu ve ilgili düzenlemeler gereğince ġirketimiz Ana

Detaylı

Kuraklık Pamuğu da Vurdu

Kuraklık Pamuğu da Vurdu Kuraklık Pamuğu da Vurdu Bilindiği gibi pamuk dünyada söz sahibi olduğumuz ürünlerimizden biri. İhracatımızda önemli paya sahip ve lokomotif sektörlerimizden olan tekstil ve konfeksiyon başta olmak üzere

Detaylı

ALKOLLÜ VE ALKOLSÜZ İÇECEKLER

ALKOLLÜ VE ALKOLSÜZ İÇECEKLER ALKOLLÜ VE ALKOLSÜZ İÇECEKLER Hazırlayan Cengiz KARABAYIR İGEME Uzmanı 2011 T.C. Başbakanlık Dış Ticaret Müsteşarlığı İhracatı Geliştirme Etüd Merkezi SITC No : Alkolsüz içecekler : 111 Alkollü içecekler

Detaylı

T.C. GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI KOOPERATİFÇİLİK GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2014 YILI ÇEKİRDEKSİZ KURU ÜZÜM RAPORU

T.C. GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI KOOPERATİFÇİLİK GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2014 YILI ÇEKİRDEKSİZ KURU ÜZÜM RAPORU T.C. GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI KOOPERATİFÇİLİK GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2014 YILI ÇEKİRDEKSİZ KURU ÜZÜM RAPORU ŞUBAT 2015 İÇİNDEKİLER I- GİRİŞ... 3 II-DÜNYA VE TÜRKİYE ÜRETİMİ A-Dünya Üretimi... 3 B-Türkiye Üretimi...

Detaylı

Ürün Raporu İNCİR T.C. GIDA, TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI TARIMSAL EKONOMİ VE POLİTİKA GELİŞTİRME ENSTİTÜSÜ

Ürün Raporu İNCİR T.C. GIDA, TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI TARIMSAL EKONOMİ VE POLİTİKA GELİŞTİRME ENSTİTÜSÜ Ürün Raporu İNCİR 2015 T.C. GIDA, TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI TARIMSAL EKONOMİ VE POLİTİKA GELİŞTİRME ENSTİTÜSÜ TARIMSAL EKONOMİ VE POLİTİKA GELİŞTİRME ENSTİTÜSÜ Ürün Raporu İNCİR 2015 Hazırlayan Selda

Detaylı

ULUDAĞ OTOMOTĠV ENDÜSTRĠSĠ ĠHRACATÇILARI BĠRLĠĞĠ 2013 YILI DIġ TĠCARET DEĞERLENDĠRME RAPORU

ULUDAĞ OTOMOTĠV ENDÜSTRĠSĠ ĠHRACATÇILARI BĠRLĠĞĠ 2013 YILI DIġ TĠCARET DEĞERLENDĠRME RAPORU ULUDAĞ OTOMOTĠV ENDÜSTRĠSĠ ĠHRACATÇILARI BĠRLĠĞĠ 2013 YILI DIġ TĠCARET DEĞERLENDĠRME RAPORU ULUDAĞ ĠHRACATÇI BĠRLĠKLERĠ GENEL SEKRETERLĠĞĠ Ar-Ge ve Pazara GiriĢ ġubesi OCAK 2014 1 ĠÇĠNDEKĠLER 1. GENEL

Detaylı

BAKLİYAT DOSYASI. 4 TÜRKİYE ABD 240 Kaynak: FAO

BAKLİYAT DOSYASI. 4 TÜRKİYE ABD 240 Kaynak: FAO BAKLİYAT DOSYASI Dünya üzerinde tarımı çok eski yıllardan beri yapılmakta olan yemeklik dane baklagillerin diğer bir deyişle bakliyat ürünlerinin insan beslenmesinde bitkisel kaynaklı protein gereksiniminin

Detaylı

Türk Hazır Giyim ve Tekstil Sektörünün 2008 Yılı Rekabet Durumu (II)

Türk Hazır Giyim ve Tekstil Sektörünün 2008 Yılı Rekabet Durumu (II) Türk Hazır Giyim ve Tekstil Sektörünün 2008 Yılı Rekabet Durumu (II) 2- Tekstil ve Hazır Giyim Ticaretinde Kotalar ve Çin in Sektöre Etkisi Hande UZUNOĞLU Dünyada tekstil ve hazır giyim ticaretinde kota

Detaylı

DÜNYA, AB ve TÜRKİYE ŞEKER İSTATİSTİKLERİ

DÜNYA, AB ve TÜRKİYE ŞEKER İSTATİSTİKLERİ Pancar Ekicileri Kooperatifleri Birliği DÜNYA, AB ve TÜRKİYE ŞEKER İSTATİSTİKLERİ MAYIS 2015 ANKARA Ulus. İliş. ve İş Geliş. Müdürlüğü Cem KAPTAN Mithatpaşa Cad. 19/3 06420 ANKARA TÜRKİYE Tel: + 90 312

Detaylı

TOHUMLUK ĠHRACATI UYGULAMA GENELGESĠ (2011/4) Amaç MADDE 1 (1) Ülkemizden yapılacak tohumluk ihracatı ile ilgili usul ve esasları belirlemektir.

TOHUMLUK ĠHRACATI UYGULAMA GENELGESĠ (2011/4) Amaç MADDE 1 (1) Ülkemizden yapılacak tohumluk ihracatı ile ilgili usul ve esasları belirlemektir. TOHUMLUK ĠHRACATI UYGULAMA GENELGESĠ (2011/4) Amaç MADDE 1 (1) Ülkemizden yapılacak tohumluk ihracatı ile ilgili usul ve esasları belirlemektir. Kapsam MADDE 2 (1) Bu Genelge, ülkemizde üretilen tohumlukların

Detaylı

KİMYEVİ MADDELER, PLASTİKLER VE MAMULLERİ

KİMYEVİ MADDELER, PLASTİKLER VE MAMULLERİ KİMYEVİ MADDELER, PLASTİKLER VE MAMULLERİ SEKTÖR RAPORU EYLÜL 2015 TÜRKİYE DE KİMYA VE PLASTİK SEKTÖRÜ Türk kimya endüstrisi, ağırlıklı olarak petrokimya, sabun, deterjan, gübre, ilaç, boya-vernik, sentetik

Detaylı

DÜNYA, AB ve TÜRKİYE ŞEKER İSTATİSTİKLERİ

DÜNYA, AB ve TÜRKİYE ŞEKER İSTATİSTİKLERİ Pancar Ekicileri Kooperatifleri Birliği DÜNYA, AB ve TÜRKİYE ŞEKER İSTATİSTİKLERİ NİSAN 2017 ANKARA Mithatpaşa Cad. 19/3 06420 ANKARA TÜRKİYE Tel: + 90 312 435 56 20 Fax: + 90 312 435 62 83 E-mail:panko@pankobirlik.com.tr

Detaylı

ORTA ANADOLU ĠHRACATÇI BĠRLĠKLERĠ GENEL SEKRETERLĠĞĠ

ORTA ANADOLU ĠHRACATÇI BĠRLĠKLERĠ GENEL SEKRETERLĠĞĠ ORTA ANADOLU ĠHRACATÇI BĠRLĠKLERĠ GENEL SEKRETERLĠĞĠ SÜS BĠTKĠLERĠ SEKTÖR RAPORU EYLÜL 2011 Orta Anadolu Süs Bitkileri ve Mamulleri ihracatçıları Birliği Adres: Mahatma Gandhi Caddesi No:103 G.O.P. ANKARA

Detaylı

EKONOMİK GELİŞMELER Ekim

EKONOMİK GELİŞMELER Ekim EKONOMİK GELİŞMELER Ekim - 2011 AR-GE MÜDÜRLÜĞÜ TÜRKİYE ESNAF VE SANAT KARLARI KONFEDERASYONU EKONOMİK RAPOR EKİM 2011 ĠÇĠNDEKĠLER... 1 GAYRĠ SAFĠ YURTĠÇĠ HASILA (GSYH)... 2 ĠSTĠHDAM - ĠġSĠZLĠK VE ĠġGÜCÜ

Detaylı

VOB la Gelecek ece Yönetimi

VOB la Gelecek ece Yönetimi Ocak 2010 VOB la Gelecek ece Yönetimi Çetin Ali DÖNMEZ Osmaniye Ticaret ve Sanayi Odası İşlem Hacminin Yıllık Gelişimi (TL) İşlem Hacmi (TL) 334.172.858.081 207.962.600.500 118.035.442.771 3.029.588.946

Detaylı

1. KIRMIZI ET SEKTÖRÜNDEKĠ GELĠġMELER a. Kırmızı Et Sektörü Pazar Analizi

1. KIRMIZI ET SEKTÖRÜNDEKĠ GELĠġMELER a. Kırmızı Et Sektörü Pazar Analizi 1. KIRMIZI ET SEKTÖRÜNDEKĠ GELĠġMELER a. Kırmızı Et Sektörü Pazar Analizi DÜNYA: Dünya da Sığır sayısı bakımından Nisan 2013 tarihi itibarı ile birinci sırada 327 milyon hayvan sayısı ile Hindistan gelmektedir.

Detaylı

SERAMİK SEKTÖRÜ NOTU

SERAMİK SEKTÖRÜ NOTU 1. Dünya Seramik Sektörü 1.1 Seramik Kaplama Malzemeleri SERAMİK SEKTÖRÜ NOTU 2007 yılında 8,2 milyar m 2 olan dünya seramik kaplama malzemeleri üretimi, 2008 yılında bir önceki yıla oranla %3,5 artarak

Detaylı

Grafik-1: Avrupa Birliğinde Haftalık Dana Karkas Ortalama Fiyatları / 100 KG

Grafik-1: Avrupa Birliğinde Haftalık Dana Karkas Ortalama Fiyatları / 100 KG 1. KIRMIZI ET SEKTÖRÜNDEKĠ GELĠġMELER a. Kırmızı Et Sektörü Pazar Analizi AVRUPA BĠRLĠĞĠ: Grafik-1: Avrupa Birliğinde Haftalık Dana Karkas Ortalama Fiyatları / 100 KG Kaynak: Avrupa Birliği Komisyonu,

Detaylı

TÜRKĠYE UN SANAYĠCĠLERĠ FEDERASYONU

TÜRKĠYE UN SANAYĠCĠLERĠ FEDERASYONU 1 TÜRKĠYE UN SANAYĠCĠLERĠ FEDERASYONU UN ĠHRACATI RAPORU Türkiye 2011 yılının ilk beş ayında, şimdiye kadar 75 ülkeye un ihraç ederek, karşılığında 324,3 milyon ABD doları gelir elde etmiştir. Bu yaklaşık

Detaylı

ENERJĠ ġarti ANLAġMASI ÇERÇEVESĠNDE ENERJĠ POLĠTĠKALARI

ENERJĠ ġarti ANLAġMASI ÇERÇEVESĠNDE ENERJĠ POLĠTĠKALARI ENERJĠ ġarti ANLAġMASI ÇERÇEVESĠNDE ENERJĠ POLĠTĠKALARI Enerji üretim için gerekli ilk hammadde kaynağı açısında önemli olmasıyla birlikte ülkelerin sürdürülebilir kalkınmalarını ve enerji arz güvenliğini

Detaylı

SĠLVERLĠNE ENDÜSTRĠ VE TĠCARET A.ġ. 01 OCAK-30 EYLÜL 2009 ARA DÖNEM FAALĠYET RAPORU

SĠLVERLĠNE ENDÜSTRĠ VE TĠCARET A.ġ. 01 OCAK-30 EYLÜL 2009 ARA DÖNEM FAALĠYET RAPORU SĠLVERLĠNE ENDÜSTRĠ VE TĠCARET A.ġ. 01 OCAK-30 EYLÜL 2009 ARA DÖNEM FAALĠYET RAPORU ĠÇĠNDEKĠLER 1-Ortaklık Yapısı 2-Yönetim ve Denetleme Kurulu 3-2009/3 Dönem Faaliyetleri a)üretimler b)satıģlar c)yapılan

Detaylı

TORBALI TİCARET ODASI MOBİLYA SEKTÖR ANALİZİ

TORBALI TİCARET ODASI MOBİLYA SEKTÖR ANALİZİ TORBALI TİCARET ODASI MOBİLYA SEKTÖR ANALİZİ a. Sektörün Dünya Ekonomisi ve AB Ülkelerindeki Durumu Dünya mobilya üretimi 2010 yılında yaklaşık 376 milyar dolar olurken, 200 milyar dolar olan bölümü üretim

Detaylı

Bazı gözlemler ve Haber Özetleri

Bazı gözlemler ve Haber Özetleri Kuzey yarım kürede buğday hasadı devam ediyor. Akdeniz çevresindeki ülkelerde buğday hasadı büyük ölçüde tamamlanmışken, Karadeniz çevresindeki ülkelerde ise sürüyor. Ancak bazı bölgelerde aşırı yağışlar

Detaylı

SERAMİK SANAYİİ. Hazırlayan Birsen YILMAZ 2006. T.C. Başbakanlık Dış Ticaret Müsteşarlığı İhracatı Geliştirme Etüd Merkezi

SERAMİK SANAYİİ. Hazırlayan Birsen YILMAZ 2006. T.C. Başbakanlık Dış Ticaret Müsteşarlığı İhracatı Geliştirme Etüd Merkezi SERAMİK SANAYİİ Hazırlayan Birsen YILMAZ 2006 T.C. Başbakanlık Dış Ticaret Müsteşarlığı İhracatı Geliştirme Etüd Merkezi TÜRKİYE DE ÜRETİM Türkiye'de seramik ve çini yapımı, kökleri 8000 yıl öncesine uzanan

Detaylı

2014 YILI EGE BÖLGESĠ TURUNÇGĠL REKOLTE TAHMĠN RAPORU

2014 YILI EGE BÖLGESĠ TURUNÇGĠL REKOLTE TAHMĠN RAPORU 2014 YILI EGE BÖLGESĠ TURUNÇGĠL REKOLTE TAHMĠN RAPORU EGE TARIMSAL ARAġTIRMA ENSTĠTÜSÜ AĞUSTOS 2014 ĠÇĠNDEKĠLER 1. GĠRĠġ...1 1.1. Dünyada ve Türkiye de Turunçgil Üretim Trendleri...1 1.2. Uluslararası

Detaylı

2007 Yılında Akaryakıt Sektöründeki Gelişmeler ŞUBAT 2008 BASIN TOPLANTISI / İSTANBUL

2007 Yılında Akaryakıt Sektöründeki Gelişmeler ŞUBAT 2008 BASIN TOPLANTISI / İSTANBUL 2007 Yılında Akaryakıt Sektöründeki Gelişmeler ŞUBAT 2008 BASIN TOPLANTISI / İSTANBUL SUNUŞ PETDER Faaliyet Konuları ve Üyeleri 2007 YILI PETROL SEKTÖRÜNÜN ÖNEMLĠ GELĠġMELERĠ Akaryakıt, Otogaz LPG ve Madeni

Detaylı

01 Ocak Haziran 2010 Dönemi GÜBRE FABRİKALARI TÜRK A. Ş.

01 Ocak Haziran 2010 Dönemi GÜBRE FABRİKALARI TÜRK A. Ş. 0 01 Ocak 2010 30 Haziran 2010 Dönemi GÜBRE FABRİKALARI TÜRK A. Ş. ESENTEPE, KASAP SOKAK, NO:22, ŞİŞLİ/İSTANBUL T: (+90 212) 376 50 27 F: (+90 212) 272 56 78 E: byi@gubretas.com.tr 1 SPK SERİ: XI NO:29

Detaylı

TMS VE KOBĠ/TFRS STOK ALIM MALĠYETLERĠ VE DÖNÜġTÜRME MALĠYETLERĠ YARD.DOÇ.DR. ALĠ ILDIR ULUDAĞ ÜNĠVERSĠTESĠ

TMS VE KOBĠ/TFRS STOK ALIM MALĠYETLERĠ VE DÖNÜġTÜRME MALĠYETLERĠ YARD.DOÇ.DR. ALĠ ILDIR ULUDAĞ ÜNĠVERSĠTESĠ TMS VE KOBĠ/TFRS STOK ALIM MALĠYETLERĠ VE DÖNÜġTÜRME MALĠYETLERĠ YARD.DOÇ.DR. ALĠ ILDIR ULUDAĞ ÜNĠVERSĠTESĠ STANDARDIN AMACI Stokların maliyetinin nasıl saptanacağı, Nasıl gidere dönüģeceği, Stok maliyetlerinin

Detaylı

MAKĠNE VE AKSAMLARI SEKTÖRÜ DIġ TĠCARETĠ

MAKĠNE VE AKSAMLARI SEKTÖRÜ DIġ TĠCARETĠ MAKĠNE VE AKSAMLARI SEKTÖRÜ DIġ TĠCARETĠ I. SEKTÖRÜN DÜNYA TĠCARETĠ A. ĠTHALAT 24 yılında 1.2 trilyon $ olan dünya makine ve aksamları sektörü ithalatı (84. fasılın tamamı) beģ yıl içerisinde % 32,5 oranında

Detaylı

Enerji Kaynaklarının ve Enerjinin Kullanımında Verimliliğin Artırılmasına Dair Yönetmelik

Enerji Kaynaklarının ve Enerjinin Kullanımında Verimliliğin Artırılmasına Dair Yönetmelik 2008 KASIM -SEKTÖREL Enerji Kaynaklarının ve Enerjinin Kullanımında Verimliliğin Artırılmasına Dair Yönetmelik Dünya, 2030 yılında Ģimdi olduğundan yüzde 60 daha fazla enerjiye ihtiyaç duyacaktır. Bu enerji

Detaylı