TÜRKĠYE DE SAĞLIK TURĠZMĠ

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "TÜRKĠYE DE SAĞLIK TURĠZMĠ"

Transkript

1 TÜRKĠYE DE SAĞLIK TURĠZMĠ 1 T.C. Sağlık Bakanlığı Tedavi Hizmetleri Genel Müdürlüğü Sağlık Turizmi Koordinatörü Dr. Dursun AYDIN (29 Ekim 2011/Ġstanbul)

2 SAĞLIK TURĠZMĠ: Ġkamet edilen yerden baģka bir yere herhangi bir sebeple sağlık hizmeti almak için yapılan planlı seyahate Sağlık Turizmi, seyahat edene de sağlık turisti denir. TURĠSTĠN SAĞLIĞI: Ġkamet edilen yerden baģka bir ülkeye seyahat amaçlı giden turistlerin seyahat halindeyken acil veya plansız sağlık hizmeti almak zorunda kalmasına Turistin Sağlığı denir. TURĠZM SAĞLIĞI:Turistin konakladığı ve gezdiği çevrelerin sağlığı ve sağlıklı bir ortam olması, turistin çevreye, çevrenin turiste sağlık açısından etkisi, çevre sağlığının konusudur. 2

3 ss SAĞLIK TURĠZMĠ ÇEġĠTLERĠ 1. Medikal Turizm 2. Termal Turizm 3. YaĢlı ve Engelli Turizm 3

4

5 ÜLKEMĠZĠN GENEL DURUMU EKONOMĠSĠ 5 * Türkiye Dünya nın 16. ve Avrupa nın 6. en büyük ekonomisidir. * En hızlı geliģmekte olan 10 pazardan biri olarak G-20 nin de üyesidir. * yılları arasında GSYĠH deki artıģ oranı ortalama %6,06 dır. * OECD verilerine göre, 2017 yılında Türkiye, Çin ve Hindistan dan sonra en yüksek büyüme oranına sahip 3. ülke olacaktır.

6 6 NÜFUS * Türkiye, yaģ ortalaması 28,8 olan 72 milyonu aģkın genç ve dinamik bir nüfusa sahiptir. * Diğer bir deyiģle, toplam nüfusun %67 si çalıģma yaģındadır. * YaklaĢık 24,7 milyon kiģiden oluģan aktif iģgücü ile Türkiye, Avrupa nın 4. en büyük iģgücü piyasasına sahiptir.

7 ÜLKEMĠZE YILLARI ARASINDA GELEN TURĠST SAYISI 2002 de dünya turizminde turist sayısı bakımından 17. sırada olan Türkiye, 2009 da 7. sıraya kadar yükseldi de Türkiye ye tüm dünyadan gelen turist sayısı 13,2 milyon iken bu rakam 2010 da yüzde 116,7 artıģla 28.6 milyona ulaģtı de turizm geliri anlamında 12. sırada olan Türkiye, dünyada yaģanan ekonomik krize rağmen 2009 da 9. sıraya kadar yükseldi de 11,9 milyar dolar olan turizm geliri, 2010 da yüzde 76,5 artıģla 20,8 milyar dolara ulaģtı. 7 Kaynak: T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı

8 ÜLKEMĠZE YILLARI ARASI GELEN TURĠST SAYISI ENVANTERĠ 8 Kaynak: T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı

9 TÜRKĠYE DE SAĞLIK TURĠZMĠ TARĠHÇESĠ sağlık turizmi konuģulmaya baģlandı sağlık turizmi gündeme girdi. Sağlık turizmi çeģitliliğinde Tıp Turizmi öne çıktı STK, Kamu ve Özel sektör de sağlık turizmi farkındalığı oluģtu Stratejik eylem planında yer aldı Sağlık Bakanlığı Sağlık Turizmi Koordinatorluğu kuruldu yılı Sağlık Turizmi ile ilgili ilk mevzuat değiģikliği yayınlandı. Genelge (2011/41), Yönetmelikler yayınlandı. Sağlık Bakanlığı 2023 vizyonuna girdi. Hükümet programında yer aldı. Dünya Sağlık Örgütü Türkiye nin sağlık turizmi potansiyeline iģaret etti. Hükümet Politikası haline geldi. 9

10 ÜLKEMĠZE YILLARINDA GELEN SAĞLIK TURĠSTLERĠ ENVANTERĠ ÖZEL KAMU TOPLAM Kaynak: T.C. Sağlık Bakanlığı Temel Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü Sağlık Turizmi Birimi

11 ÜLKEMĠZĠN 2010 YILI MEDĠKAL TURĠZM KAMU ÖZEL DAĞILIMI 2010 Kamu - Özel DAğılımı 8% Özel Kamu 92% 11 Kaynak: T.C. Sağlık Bakanlığı Temel Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü Sağlık Turizmi Birimi

12 SAĞLIK TURĠZMĠ KOORDĠNATÖRLÜĞÜ TEġKĠLAT ġemasi BAKAN MÜSTEġAR MÜSTEġAR YRD. TEDAVĠ HĠZMETLERĠ GENEL MÜDÜRÜ TEDAVĠ HĠZMETLERĠ GENEL MÜDÜR YARDIMCISI SAĞLIK TURĠZMĠ KOORDĠNATÖRLÜĞÜ 12 TERMAL TURĠZM SPA-WELLNESS ġube MÜDÜRLÜĞÜ MEDĠKAL TURĠZM ġube MÜDÜRLÜĞÜ ĠLERĠ YAġ VE ENGELLĠ TURĠZM ġube MÜDÜRLÜĞÜ YURTDIġI KOORDĠNASYON ġube MÜDÜRLÜĞÜ

13 SAĞLIK TURĠZMĠ SAHA EKĠBĠ YHĠKM 7 ilde kurulmuģtur.(ankara, Ġstanbul, Ġzmir, Antalya, Gaziantep, Aydın ve Muğla) YurtdıĢı Hasta Birimleri, 18 il 40 hastanede kurulmuģtur. (Ankara, Ġstanbul, Ġzmir, Antalya, Gaziantep, Muğla, Aydın, Adana, Denizli, Hatay, Mersin, Kayseri, Erzurum, Van, Edirne, Diyarbakır, NevĢehir ve Bursa dır.) 81 ilde temsilcilerimiz mevcuttur. 13

14 SAĞLIK TURĠZMĠ KOORDĠNATÖRLÜĞÜ GÖREVLERĠ - I Sağlık turizmiyle ilgili mevzuat çalıģmalarını yapmak, Sağlık turizmi ile ilgili yurtiçinde ve yurtdıģında ki geliģmeleri takip etmek, Bu genelge kapsamında hizmet verecek sağlık kurum ve kuruluģlarının planlamasını yapmak, bu kurumlara sağlık turizmi açısından gerekli izinleri vermek, Yurt dıģından Türkiye'ye gelecek hastaların hasta kabul kriterlerini oluģturmak, bu hastaların talep ve Ģikâyetlerini incelemek, 14

15 SAĞLIK TURĠZMĠ KOORDĠNATÖRLÜĞÜ GÖREVLERĠ II Sağlık turizminde uygulanacak fiyatlandırma çalıģmalarında görüģ bildirmek, Sağlık turizmi ile ilgili bakanlık içinde, diğer kamu ve özel kurumlar arası koordinasyonu sağlamaktır. Ayrıca Koordinatörlük bünyesinde Tıp Turizmi, Termal Turizm ve YaĢlı Engelli Turizmi birimleri bulunmaktadır ve bu alanlarda ayrı ayrı çalıģmalar yapmaya devam etmektedir.

16 2011/41 SAYILI GENELGE 13 Haziran 2011 tarih ve sayılı ile Sağlık Turizmi ve Turistin Sağlığı Kapsamında Sunulacak Sağlık Hizmetleri Genelgesi yürürlüğe girmiģtir. Genelge ile birlikte farklı bir ücret belirlenmiģtir. Tüm Kamu hastanelerini kapsamıģtır. Sağlık Bakanlığı belli illerde belirli hastanelerde uygulanmaktadır. 16

17 YURTDIġI HASTA ÇAĞRI MERKEZĠ-I Sağlık Turizmi Koordinatörlüğü bünyesinde YurtdıĢı Hasta Çağrı Merkezi 15 Temmuz 2011 tarihinde kurulmuģtur. Çağrı merkezinde 4 dilde (Ġngilizce, Almanca, Rusça, Arapça) tercümanlık hizmeti verilmekte olup,hizmet alım usulü ile Ģu an 7 kiģi çalıģmaktadır.(önümüzdeki süreçte çalıģan sayısı artırılacaktır.) 112 Acil hattını yabancı hastaların 4 dilde araması halinde 3 lü konferans sistemi ile tercümanlık hizmeti vermektedir. 184 Sabim hattını yabancı hastaların 4 dilde araması halinde 3 lü konferans sistemi ile tercümanlık hizmeti vermeye devam etmektedir. 17

18 18 1 Medikal Turizm ( Tıp Turizmi ) Ġleri tedaviler ( Kardiyovasküler Cerrahi, Radyoterapi, cyberknife vb. ) Transplantasyon Ġnfertilite ( Tüp bebek ĠVF uygulamaları ) Estetik Cerrahi Göz, diģ, diyaliz tedavileri vb. Hizmet Yeri : Sağlık kurum ve kuruluģları Hizmet Verenler: Sağlık personel ve özellikle doktorlar (tamamen hekim merkezli hizmet)

19 TÜRKĠYEDE MEDĠKAL TURĠZMĠ SUNUM A- Özel Sağlık KuruluĢları B- kamu Hastaneleri 2011/41 Sayılı Genelge 1- Üniversite Hastaneleri 2- Sağlık Bakanlığı Hastaneleri - Belli Ġl lerde Belli Hastaneler - Sağlık Kampüsleri (22Ġl de inģaatlar baģlıyor) 19

20 20 ISPARTA

21 21 ETLĠK ANKARA

22 22 BĠLKENT ANKARA

23 23 ĠKĠTELLĠ ĠSTANBUL

24 24 ELAZIĞ SAĞLIK KAMPUSU

25 25 HELĠKOPTER AMBULANS

26 26 UÇAK AMBULANS

27 2- Termal Turizm ve SPA-Wellnes Kaplıca tedavileri Talossoterapiler(deniz suyunda tedavi) Hidroterapi(su ile tedavi) Balneoterapi (kaplıca suyunda tedavi) Peloidoterapi(çamur tedavisi) Klimaterapi(iklim tedavisi) Hizmet Yeri : Kaplıca ve Sağlıklı yaģam tesisleri ve yaylalarımız Hizmet Verenler: Yardımcı sağlık personeli ve diğer personel (doktora ihtiyaç çok az) 27

28 28

29 29

30 3- YaĢlı ve Engelli Turizmi Ġleri yaģ turizmi ( gezi turları, meģguliyet terapileri ) YaĢlı bakımı hizmetleri ( bakım veya rehabilitasyon hizmetleri ) Klinik konukevlerinde rehabilitasyon hizmetleri Engelliler için özel bakım ve gezi turları 30 Hizmet Yeri : Klinik konukevleri, tatil köyleri ve bakım evleri v.b Hizmet Verenler: Eğitim almıģ sertifikalı lise mezunu personeller (doktora doğrudan ihtiyaç yok)

31 31 SAĞLIKLI YAġAM TESĠSĠ

32 32

33 33 Güçlü Yönlerimiz Özel sağlık kurumlarımızın çoğunun Batıyla yarıģabilecek seviyeye gelmesi JCI ile akredite olmuģ hastane sayısı(44)açısından dünyada 2. sıradayız. Sağlık turizmi mevzuat düzenlemesi var Termal kaynaklarımıza Avrupa da 1.sırada Dünyada ise 7. sırada Ülkemizin uygun iklimi,tarihi ve turistik uygarlıklar merkezi SWOT ANALĠZĠ Ülkemiz çevresinde 712,000,000 luk bir topluluğa hitap edebilecek merkezi bir konumdadır. Genç nüfus ve eğitilebilirlik ile ciddi bir iģ gücü potansiyeline sahibiz Nitelikli insan kaynaklarımız Sağlık hizmet maliyetimiz düģük Zayıf Yönlerimiz Sağlık personelinin (doktor, hemģire vb.) sayısal azlığı Sağlık Turizmi ile ilgili Politikamız yeni oluģtu. Sağlık Turizmi açısından Kurumsal yapımız yok Yabancı doktor çalıģtırılma imkanı yok YetiĢmiĢ ara genç eğitim eleman eksik (yetiģtirilebilir) Yabancı dil eğitimi zayıf, dil bilen personel az, Sağlık Turizminde, devlet, STK ve sektör temsilcilerinin iģbirliği tam sağlanamadı Sağlık Turizmi imkanlarımızın yurtdıģında tanıtımı yetersiz. Tanıtım eksikliğimiz var

34 Fırsatları Ülkemize bilgi ve tecrübe transferi (knowhow) yasal düzenlemeleri temel prensipler ĠĢ istihdamı (sağlık personeli ve diğer personeller) Ekonomik kazanım(ülkeye döviz girdisi) Yeni yatırımlar(yaģlı tatil köyleri kaplıcalar, hastaneler v.b) YurtdıĢında Sosyal ve siyasal güç kazanımı (Lobi Gücü) Özel sağlık sektörünün finansal yapısının güçlenmesi Ülkemize Yabancı Sermaye giriģi Tehditleri Sağlık profesyonelleri (özellikle doktorlar) güçlenen özel sağlık sektörüne kayar.(temel prensip) Özel sağlık kurumlarında talep artar (sağlık hizmetlerinin maliyeti yükselir) YurtdıĢından bulaģıcı Hastalık yayılabilir. (NDM-1 Hindistan dan yayıldı) Tbc, Aids li hastalar gelebilir. Özel sağlık sektörü kendi halkımıza(gss) hizmet sunmaktan vazgeçebilir. Malpraktislere yasal yaptırım etkin değil (Hukuki Riskler) Rakip Ülkelerden gelecek rekabet baskısı 34

35 SAĞLIK TURĠZMĠ POLĠTĠKAMIZ 35

36 36 Sağlık Turizmi Politikamızın OluĢturulmasında Temel Prensipler-1 Halkımıza sunulan sağlık hizmeti aksamamalı, Hizmet alıcılar ekonomik ve siyasi açıdan katma değeri yüksek bir kitle olmalı ve Ülkemize siyasi ve sosyal açısından katkıda bulunmalı, (çevremizdeki ülkeler) Kapasite fazlası bulunan alanlara (Termal ve YaĢlı Turizmi) öncelik verilmeli, Verilen sağlık hizmeti uluslar arası standartlarda olmalı, Ekonomik getirisi ve bilgi transferine katkıda bulunmalı, Sağlık hizmetinin sürdürebilirliğine katkı yapmalı.

37 Sağlık Turizmi Politikamızın OluĢturulmasında Temel Prensipler-2 Sağlık turizmi sunacak kurumların denetlenmeli ve Planlama yapılmalı, Sağlık Turizmi mevzuat çalıģmaları geniģletilmeli, Sağlık Turizmi Stratejik eylem planı hazırlanmalı, Sağlık Bakanlığı sağlık turizminde koordinatör bakanlıktır, Beyin göçüģünü engellemeli ve hatta tersine çevirmeli Hekim ihtiyacı az olan Sağlık Turizmi bölümlerine (Termal ve YaĢlı Turizmi) ağırlık verilmeli. 37

38 YOL HARĠTAMIZ VE STRATEJĠK UYGULAMA 38

39 T.C Sağlık Bakanlığı Stratejik Eylem Planı( ) Hedef Sağlık hizmeti sunumunda Türkiye yi bölgesinde cazibe merkezi haline getirmek Sektör ve STK larla sağlık turizmi alanında iģbirliği yapılacak, Sağlık turizmini yürüten ve yürütecek tesislere ait kriterler belirlenecek ve denetimleri sağlanacak, Termal-kaplıca turizmine sahip bölgelerde kamu-özel sektörün yurt dıģı sağlık turizmi çalıģmalarına destek olunacak, Medikal turizm kamu-özel sektörün yurt dıģı sağlık turizmi çalıģmalarına destek olunacak, Hasta kabulünde ve tedavi sırasında yaģanan sorunların en aza indirilmesi için çalıģmalara devam edilecektir. 39 Kaynak:S.B Stratejik Eylem Planı Sayfa 80

40 Stratejik Uygulama Programı Stratejik Amaç 2 Ġhtiyaç duyulan sağlık hizmetinin güvenli ve kaliteli olarak sunulmasını sağlamak Stratejik Hedef Sağlık hizmeti sunumunda Türkiye yi bölgesinde cazibe merkezi haline getirmek Program sorumlusu Yürütülen Program Açıklamalar Sağlık turizmi ile ilgili mevzuatlar tamamlanacak, Sağlık turizmini yürüten ve yürütülecek tesislere ait kriterler belirlenecek ve denetimleri sağlanacak, Dr. Dursun AYDIN Sağlık Turizmi Koordinatörü Sağlık Turizmine yönelik mevzuat çalıģması yapmak ve Kriterlerin belirlenmesi Sağlık turizmi ile ilgili yurtiçi ve yurt dıģı toplantı,kongre ve organizasyonlara katılım sağlanması (geliģmeler izlenip, bilgi paylaģımı yapılacak). 40 Kaynak:S.B Stratejik Plan Amaç 2

41 Stratejik Uygulama Programı Stratejik Amaç 2 Ġhtiyaç duyulan sağlık hizmetinin güvenli ve kaliteli olarak sunulmasını sağlamak Stratejik Hedef Sağlık hizmeti sunumunda Türkiye yi bölgesinde cazibe merkezi haline getirmek Program sorumlusu Yürütülen Program Açıklamalar Termal-kaplıca turizmine sahip bölgelerde kamu-özel sektörün yurt dışı-sağlık turizmi çalışmalarına destek olunacak Medikal turizm kamu-özel sektörün yurt dışı sağlık turizmi çalışmalarına destek olunacak Dr.Dursun AYDIN Sağlık Turizmi Koordinatörü Sağlık Turizmi sektörüne destek olunması + Sağlık Turizminin kurumsallaşması Sağlık turizmi ile ilgili yurtiçi ve yurt dışı toplantı,kongre ve organizasyonlara katılım sağlanması (geliģmeler izlenip, bilgi paylaģımı yapılacak) 41 Kaynak:S.B Stratejik Plan Amaç 2

42 Stratejik Uygulama Programı Stratejik Amaç 2 Ġhtiyaç duyulan sağlık hizmetinin güvenli ve kaliteli olarak sunulmasını sağlamak Stratejik Hedef Sağlık hizmeti sunumunda Türkiye yi bölgesinde cazibe merkezi haline getirmek Program sorumlusu Yürütülen Program Açıklamalar Hasta kabulünde ve tedavi sırasında yaģanan sorunların en aza indirilmesi için çalıģmalara devam edilecektir. Dr. Dursun AYDIN Sağlık Turizmi Koordinatörü Sağlık turizmi hizmetlerini uluslar arası seviyede tutmak + Sürdürülebilirlik Sağlık turizmi hizmetinin ülkemizde kurumsallaģmasını ve standardize edilmesinin tamamlanması Sağlık turizmi ile ilgili yurtiçi ve yurt dıģı toplantı,kongre ve organizasyonlara katılım sağlanması (geliģmeler izlenip, bilgi paylaģımı yapılacak) 42 Kaynak:S.B Stratejik Plan Amaç 2

43 Yol Haritası Sağlık Bakanlığının sağlık turizmi politika metni oluģturulmalı, Sağlık turizmi standardı ve genel mevzuatı hazırlanmalı ve sektör denetlenebilir olmalı, Sağlık Turizmi Stratejik eylem planı hazırlanmalı, Türkiye ulusal sağlık turizmi danıģma kurulu veya ajansı oluģturulmalı, YetiĢmiĢ kalifiyeli eleman için eğitime ve sertifikasyona önem verilmeli Yabancı doktor çalıģtırılması yasalaģmalı, Sağlık Turizmi konusu sektör,sivil toplum örgütleri ve kamu iģbirliği ile birlikte değerlendirilmeli ve yönetilmeli, Ġç ve dıģ da Sağlık Turizmi Sektöründeki geliģmeler takip edilmeli, Bu alanda yapılan tüm çalıģmalar izlenmeli ve raporlanmalı, 43

44 TeĢekkürler E-posta: 44

FAALİYET RAPORU ÇALIŞMA PLANI. T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI TEMEL SAĞLIK HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ (Sağlık Turizmi Birimi)

FAALİYET RAPORU ÇALIŞMA PLANI. T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI TEMEL SAĞLIK HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ (Sağlık Turizmi Birimi) T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI TEMEL SAĞLIK HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ (Sağlık Turizmi Birimi) 2010 FAALİYET RAPORU VE 2011 ÇALIŞMA PLANI 1 T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI TEMEL SAĞLIK HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ (Sağlık

Detaylı

EGE SAĞLIK KURULUġLARI DERNEĞĠ 1359 Sok. No:1 Kat:4 D:14 Umut Sitesi Alsancak - ĠZMĠR TÜRKĠYE Tel Fax : +90 232 463 05 02 www.eskd.org.

EGE SAĞLIK KURULUġLARI DERNEĞĠ 1359 Sok. No:1 Kat:4 D:14 Umut Sitesi Alsancak - ĠZMĠR TÜRKĠYE Tel Fax : +90 232 463 05 02 www.eskd.org. EGE SAĞLIK KURULUġLARI DERNEĞĠ 1359 Sok. No:1 Kat:4 D:14 Umut Sitesi Alsancak - ĠZMĠR TÜRKĠYE Tel Fax : +90 232 463 05 02 www.eskd.org.tr ĠZMĠR MEDĠKAL TURĠZM SEKTÖR ANALĠZĠ PROJESĠ ARAġTIRMA RAPORU Bu

Detaylı

T.C SAĞLIK BAKANLIĞI SAĞLIK HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ SAĞLIK TURİZMİ DAİRE BAŞKANLIĞI SAĞLIK TURİZMİ ÇALIŞMALARI

T.C SAĞLIK BAKANLIĞI SAĞLIK HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ SAĞLIK TURİZMİ DAİRE BAŞKANLIĞI SAĞLIK TURİZMİ ÇALIŞMALARI T.C SAĞLIK BAKANLIĞI SAĞLIK HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ SAĞLIK TURİZMİ DAİRE BAŞKANLIĞI SAĞLIK TURİZMİ ÇALIŞMALARI 2012 İÇİNDEKİLER YÖNETİCİ ÖZETİ 4 I. KURULUŞ ve GÖREVLERİ 6 II. 2012 İSTATİSTİKLERİ 7 III.

Detaylı

TÜRKİYE MEDİKAL TURİZM DEĞERLENDİRME RAPORU 2013 (EVALUATION REPORT ON MEDICAL TOURISM IN TURKEY 2013)

TÜRKİYE MEDİKAL TURİZM DEĞERLENDİRME RAPORU 2013 (EVALUATION REPORT ON MEDICAL TOURISM IN TURKEY 2013) TÜRKİYE MEDİKAL TURİZM DEĞERLENDİRME RAPORU 2013 (EVALUATION REPORT ON MEDICAL TOURISM IN TURKEY 2013) 1 TÜRKİYE CUMHURİYETİ SAĞLIK BAKANLIĞI SAĞLIK HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ SAĞLIK TURİZMİ DAİRE BAŞKANLIĞI

Detaylı

Sağlık turizminde sunulan hizmetler dört ana başlıkta incelenmektedir; 1. Sağlığı Geliştirmeye Yönelik Hizmetler; (Alternatif tamamlayıcı, SPA

Sağlık turizminde sunulan hizmetler dört ana başlıkta incelenmektedir; 1. Sağlığı Geliştirmeye Yönelik Hizmetler; (Alternatif tamamlayıcı, SPA İkamet edilen yerden başka bir ülkeye herhangi bir sebeple sağlık hizmeti almak için yapılan planlı seyahate Sağlık Turizmi, seyahat edene de Uluslararası Hasta denir. Amacında turistik faaliyet olmadığından

Detaylı

SAĞLIK TURİZMİ. MSc Yeşim TOLA İ.Ü İstanbul Tıp Fakültesi Taşınır Mal Süreç Sorumlusu

SAĞLIK TURİZMİ. MSc Yeşim TOLA İ.Ü İstanbul Tıp Fakültesi Taşınır Mal Süreç Sorumlusu SAĞLIK TURİZMİ MSc Yeşim TOLA İ.Ü İstanbul Tıp Fakültesi Taşınır Mal Süreç Sorumlusu SAĞLIK TURİZMİ: İkamet edilen yerden başka bir ülkeye herhangi bir sebeple sağlık hizmeti almak için yapılan planlı

Detaylı

DİYARBAKIR SAĞLIK TURİZMİ ÇALIŞTAYI RAPORU

DİYARBAKIR SAĞLIK TURİZMİ ÇALIŞTAYI RAPORU DİYARBAKIR SAĞLIK TURİZMİ ÇALIŞTAYI RAPORU Selman DELİL, Uzman Planlama, Programlama ve Koordinasyon Birimi Ekim 2013, Diyarbakır İÇİNDEKİLER TABLOLAR LİSTESİ... II GRAFİKLER LİSTESİ... II RESİMLER LİSTESİ...

Detaylı

KAMU HASTANELERİNDE SAĞLIK TURİZMİ VE TURİSTİN SAĞLIĞI UYGULAMA REHBERİ

KAMU HASTANELERİNDE SAĞLIK TURİZMİ VE TURİSTİN SAĞLIĞI UYGULAMA REHBERİ KAMU HASTANELERİNDE SAĞLIK TURİZMİ VE TURİSTİN SAĞLIĞI UYGULAMA REHBERİ HAZIRLAYANLAR > Dr. Dursun AYDIN / T.C. Sağlık Bakanlığı (Sağlık Turizmi Koordinatörü) > Süreyya ŞEKER / T.C. Sağlık Bakanlığı Sağlık

Detaylı

TÜRKİYE MEDİKAL TURİZMİ DEĞERLENDİRME RAPORU 2012

TÜRKİYE MEDİKAL TURİZMİ DEĞERLENDİRME RAPORU 2012 TÜRKİYE MEDİKAL TURİZMİ DEĞERLENDİRME RAPORU 2012 TÜRKİYE MEDİKAL TURİZM DEĞERLENDİRME RAPORU 2012 T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI SAĞLIK HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ SAĞLIK TURİZMİ DAİRE BAŞKANLIĞI ISBN: 978-975-590-440-5

Detaylı

Telif Hakkı Sahibi: ANKARA - 2011

Telif Hakkı Sahibi: ANKARA - 2011 2011 Telif Hakkı Sahibi: TC Sağlık Bakanlığı Tedavi Hizmetleri Genel Müdürlüğü, 2011 Tüm hakları TC Sağlık Bakanlığı Tedavi Hizmetleri Genel Müdürlüğü ne aittir Kaynak gösterilmeksizin alıntı yapılamaz

Detaylı

TÜRKİYE DE MEDİKAL TURİZMİN GELECEĞİ

TÜRKİYE DE MEDİKAL TURİZMİN GELECEĞİ TÜRKİYE DE MEDİKAL TURİZMİN GELECEĞİ HAZIRLAYANLAR Dr. Dursun AYDIN Prof. Dr. Nevzat AYPEK Yrd. Doç. Dr. Cemalettin AKTEPE Yrd. Doç. Dr. R. Pars ŞAHBAZ Öğr. Gör. Sıddık ARSLAN MART- 2011 0 ANKARA TÜRKİYE

Detaylı

SAĞLIK TURİZMİNİN GELİŞTİRİLMESİ PROGRAMI EYLEM PLANI

SAĞLIK TURİZMİNİN GELİŞTİRİLMESİ PROGRAMI EYLEM PLANI Onuncu Kalkınma Planı (204-208) SAĞLIK TURİZMİNİN GELİŞTİRİLMESİ PROGRAMI EYLEM PLANI Program Koordinatörü KASIM 204 SAĞLIK TURİZMİNİN GELİŞTİRİLMESİ PROGRAMI ve EYLEM PLANI. Programın Kapsamı ve Amacı

Detaylı

BURSA SAĞLIK TURİZMİ MASTER VE EYLEM PLANI

BURSA SAĞLIK TURİZMİ MASTER VE EYLEM PLANI BURSA SAĞLIK TURİZMİ MASTER VE EYLEM PLANI BURSA SAĞLIK TURİZMİ MASTER VE EYLEM PLANI 2015 İÇİNDEKİLER ÇALIŞMANIN AMACI 10 ÇALIŞMA EKİBİ 10 METODOLOJİ 11 Mevcut Durum Analizi 11 1. GİRİŞ 12 2. DÜNYA DA

Detaylı

TRA1 BÖLGESİ NDE SAĞLIK TURİZMİ (Potansiyeli, Performansı ve Sektörün Bölgedeki Geleceği)

TRA1 BÖLGESİ NDE SAĞLIK TURİZMİ (Potansiyeli, Performansı ve Sektörün Bölgedeki Geleceği) T.C. KUZEYDOĞU ANADOLU KALKINMA AJANSI TRA1 BÖLGESİ NDE SAĞLIK TURİZMİ (Potansiyeli, Performansı ve Sektörün Bölgedeki Geleceği) Doç. Dr. Süleyman TOY Güvenç Gürbüz TRA1 2012 Her hakkı saklıdır. Sağlık

Detaylı

KONYA BÖLGESİ TURİZM SEKTÖRÜ ALANSAL VARLIK, ULUSLARARASI REKABETÇİLİK VE MAKRO DÜZEY KÜMELENME ÇALIŞMASI

KONYA BÖLGESİ TURİZM SEKTÖRÜ ALANSAL VARLIK, ULUSLARARASI REKABETÇİLİK VE MAKRO DÜZEY KÜMELENME ÇALIŞMASI Rekabetçilik Temelli Bölgesel Kalkınma Projesi KONYA BÖLGESİ TURİZM SEKTÖRÜ ALANSAL VARLIK, ULUSLARARASI REKABETÇİLİK VE MAKRO DÜZEY KÜMELENME ÇALIŞMASI Mevlana Kalkınma Ajansı (MEVKA) nın Doğrudan Faaliyet

Detaylı

MUSTAFA KEMAL ÜNĠVERSĠTESĠ 2015 YILI PERFORMANS PROGRAMI

MUSTAFA KEMAL ÜNĠVERSĠTESĠ 2015 YILI PERFORMANS PROGRAMI ii MUSTAFA KEMAL ÜNĠVERSĠTESĠ 2015 YILI PERFORMANS PROGRAMI Strateji GeliĢtirme Daire BaĢkanlığı HATAY 2015 iii iv v Performans Programı Hazırlama Kurulu Prof. Dr. Veysel EREN Rektör Yardımcısı Ünal DÖNMEZ

Detaylı

SAĞLIK TURİZMİ SEKTÖR RAPORU

SAĞLIK TURİZMİ SEKTÖR RAPORU Mutlu Yaşam Bölgesi Batı Akdeniz SAĞLIK TURİZMİ SEKTÖR RAPORU SAĞLIK TURİZMİ SEKTÖR RAPORU ÖNSÖZ Gelişmiş ülkelerde 1900 lü yılların başlarından itibaren kurulmuş olan kalkınma ajansları, ülkemizde yeni

Detaylı

TRABZON SAĞLIK TURİZMİ FIRSATLARI VE ANALİZİ

TRABZON SAĞLIK TURİZMİ FIRSATLARI VE ANALİZİ TRABZON SAĞLIK TURİZMİ FIRSATLARI VE ANALİZİ HAZIRLAYAN Dr. Dursun Aydın Türkiye Sağlık Turizmi Derneği Kurucu Başkanı Visitturkeyforhealthcare Platformu Başkanı 2014 T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI TRABZON İL SAĞLIK

Detaylı

EXPO 2020 İZMİR EXPO 2020 İZMİR HERKES İÇİN SAĞLIK PROJESİ ARAŞTIRMASI İZMİR 2012

EXPO 2020 İZMİR EXPO 2020 İZMİR HERKES İÇİN SAĞLIK PROJESİ ARAŞTIRMASI İZMİR 2012 EXPO 2020 İZMİR EXPO 2020 İZMİR HERKES İÇİN SAĞLIK PROJESİ ARAŞTIRMASI İZMİR 2012 YAZAN VE YÖNETEN İZMİR YAŞAR ÜNİVERSİTESİ- İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ- ULUSLARARASI TİCARET VE FİNANSMAN BÖLÜMÜ-

Detaylı

Sağlık Turizmi Açısından Türkiye nin Durumu

Sağlık Turizmi Açısından Türkiye nin Durumu J Kartal TR 2013;24(2):136-144 doi: 10.5505/jkartaltr.2013.69335 DERLEME REVIEW Sağlık Turizmi Açısından Türkiye nin Durumu Health Tourism Situation in Turkey Salih Haluk ÖZSARI, 1 Özlem KARATANA 2 1 İstanbul

Detaylı

DĠYARBAKIR ĠLĠ TARIM, SANAYĠ VE HĠZMET SEKTÖRLERĠNĠN ULUSLARARASI REKABETÇĠLĠK VE MAKRO DÜZEY KÜMELENME ANALĠZĠ

DĠYARBAKIR ĠLĠ TARIM, SANAYĠ VE HĠZMET SEKTÖRLERĠNĠN ULUSLARARASI REKABETÇĠLĠK VE MAKRO DÜZEY KÜMELENME ANALĠZĠ DĠYARBAKIR ĠLĠ TARIM, SANAYĠ VE HĠZMET SEKTÖRLERĠNĠN ULUSLARARASI REKABETÇĠLĠK VE MAKRO DÜZEY KÜMELENME ANALĠZĠ 1 2 ĠÇĠNDEKĠLER KISALTMALAR..... 7 PROJEDEN SORUMLU KOSGEB BĠRĠMĠ.. 8 PROJE EKĠBĠ..... 8

Detaylı

YÖNETĠCĠ ÖZETĠ. Ġçindekiler. Yönetici Özeti s.1. 1. Giriş s.2

YÖNETĠCĠ ÖZETĠ. Ġçindekiler. Yönetici Özeti s.1. 1. Giriş s.2 T Ü R K Ġ Y E Ġ Ç Ġ N Y E N Ġ B Ġ R F I R S A T P E N C E R E S Ġ : T I P T U R Ġ Z M Ġ G Ö R Ü ġ B E L G E S Ġ Ġçindekiler Yönetici Özeti s.1 1. Giriş s.2 2. Küresel Sağlık Harcaması ve Turizm Perspektifiyle

Detaylı

Ortadoğu Ticaret, Fuar ve Kongre Merkezi

Ortadoğu Ticaret, Fuar ve Kongre Merkezi Ortadoğu Ticaret, Fuar ve Kongre Merkezi PROJESĠ FĠZĠBĠLĠTE RAPORU HAZIRLAYAN FĠRMA SERDEM Mak. ĠnĢ. Gıda. Turizim ve Tarım Ürünleri San. Tic. Ltd. ġti. Peyas Mh., Sellahattin Üyubi Blv., Azizoğlu Sitesi,

Detaylı

T.C. SANAYİ VE TİCARET BAKANLIĞI Sanayi Genel Müdürlüğü TÜRKİYE OTOMOTİV SEKTÖRÜ STRATEJİ BELGESİ VE EYLEM PLANI 2011 2014

T.C. SANAYİ VE TİCARET BAKANLIĞI Sanayi Genel Müdürlüğü TÜRKİYE OTOMOTİV SEKTÖRÜ STRATEJİ BELGESİ VE EYLEM PLANI 2011 2014 T.C. SANAYİ VE TİCARET BAKANLIĞI Sanayi Genel Müdürlüğü TÜRKİYE OTOMOTİV SEKTÖRÜ STRATEJİ BELGESİ VE EYLEM PLANI 2011 2014 ŞUBAT 2011 ĠÇĠNDEKĠLER ĠÇĠNDEKĠLER... 1 ġekġller LĠSTESĠ... 2 TABLOLAR LĠSTESĠ...

Detaylı

SAĞLIK TURİZMİ VE TURİSTİN SAĞLIĞI UYGULAMA REHBERİ

SAĞLIK TURİZMİ VE TURİSTİN SAĞLIĞI UYGULAMA REHBERİ T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI TEDAVİ HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ (SAĞLIK TURİZMİ KOORDİNATÖRLÜĞÜ) SAĞLIK TURİZMİ VE TURİSTİN SAĞLIĞI UYGULAMA REHBERİ HAZIRLAYANLAR Dr.Dursun AYDIN Süreyya ŞEKER Tedavi Hizmetleri

Detaylı

SAĞLIK TURĠZMĠ SEKTÖRÜNDE ÜNĠVERSĠTELERĠN ROLÜ. Doç. Dr. Cem Kaan PARSAK Çukurova Üniversitesi Balcalı Hastanesi BaĢhekim Yardımcısı

SAĞLIK TURĠZMĠ SEKTÖRÜNDE ÜNĠVERSĠTELERĠN ROLÜ. Doç. Dr. Cem Kaan PARSAK Çukurova Üniversitesi Balcalı Hastanesi BaĢhekim Yardımcısı SAĞLIK TURĠZMĠ SEKTÖRÜNDE ÜNĠVERSĠTELERĠN ROLÜ Doç. Dr. Cem Kaan PARSAK Çukurova Üniversitesi Balcalı Hastanesi BaĢhekim Yardımcısı The best way to predict the future is to create it. Abraham Lincoln Geleceği

Detaylı

ULUSAL GERĠ DÖNÜġÜM STRATEJĠ BELGESĠ VE EYLEM PLANI 2013-2016 (1.TASLAK)

ULUSAL GERĠ DÖNÜġÜM STRATEJĠ BELGESĠ VE EYLEM PLANI 2013-2016 (1.TASLAK) T.C. BĠLĠM, SANAYĠ VE TEKNOLOJĠ BAKANLIĞI Sanayi Genel Müdürlüğü ULUSAL GERĠ DÖNÜġÜM STRATEJĠ BELGESĠ VE EYLEM PLANI 2013-2016 (1.TASLAK) 2012 ĠÇĠNDEKĠLER 1. GĠRĠġ... 0 2. YÖNETĠCĠ ÖZETĠ... 2 3. MEVCUT

Detaylı

2012 YILI FAALİYET RAPORU

2012 YILI FAALİYET RAPORU 2012 YILI FAALİYET RAPORU i BAKAN SUNUġU Güçlü ve köklü devlet geleneğimiz ile hizmet felsefemiz; hak temelli anlayıģıyla sosyal, kültürel, ekonomik ve siyasi alanlarda, her bir vatandaģımızın dil, din,

Detaylı

ĠZMĠR TURĠZM MEVCUT DURUM RAPORU

ĠZMĠR TURĠZM MEVCUT DURUM RAPORU ĠZMĠR TURĠZM MEVCUT DURUM RAPORU ġubat, 2013 ĠZMĠR TURĠZM MEVCUT DURUM RAPORU Bu çalıģma 2014 2023 Ġzmir Bölge Planı ÇalıĢmaları kapsamında Ġzmir Kalkınma Ajansı tarafından YaĢar Üniversitesi ne hazırlatılmıģtır.

Detaylı

TÜRKİYE SAĞLIK TURİZMİ DERNEĞİ 8. YAŞINDA

TÜRKİYE SAĞLIK TURİZMİ DERNEĞİ 8. YAŞINDA TÜRKİYE SAĞLIK TURİZMİ DERNEĞİ 8. YAŞINDA ANKARA 2013 Yayın Sahibi: Türkiye Sağlık Turizmi Derneği Görsel Yönetmen - Grafik Tasarım: Aren Tanıtım www.arentanitim.com.tr Baskı: Epamat Matbaacılık SUNUŞ

Detaylı