S İ S 1 KAZANIM VE KONU DAĞILIMI

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "S İ S 1 KAZANIM VE KONU DAĞILIMI"

Transkript

1 S İ S KAZANIM VE KONU DAĞILIMI. Tema. Metin. Tema. Metin. Tema. Metin. Tema 3. Metin. Tema 4. Metin MT(MEB) Örüntü ve Süslemeler. Doğru, çokgen ve çember modellerinden örüntüler inşa eder, çizer ve bu örüntülerden fraktal olanları belirler. MT(MEB) Dönüşüm geometrisi. Koordinat düzleminde bir çokgenin eksenlerden birine göre yansıma, herhangi bir doğru boyunca öteleme ve orijin etrafındaki dönme altında görüntülerini belirleyerek çizer. MT(MEB) Dönüşüm geometrisi 3. Şekillerin ötelemeli yansımasını belirler ve inşa eder. MT(MEB) Tablo ve grafikler. Histogram oluşturur ve yorumlar. MT(MEB) 3 Üslü sayılar. Bir tam sayının negatif kuvvetini belirler ve rasyonel sayı olarak ifade eder. MT(MEB) 3 Üslü sayılar. Ondalık kesirlerin veya rasyonel sayıların kendileriyle tekrarlı çarpımını üslü sayı olarak yazar ve değerini belirler. MT(MEB) 3 Üslü sayılar 3. Üslü sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. MT(MEB) 3 Üslü sayılar 4. Çok büyük ve çok küçük pozitif sayıları bilimsel gösterimle ifade eder. MT(ADA) Üslü sayılar. Bir tam sayının negatif kuvvetini belirler ve rasyonel sayı olarak ifade eder. MT(ADA) Üslü sayılar. Ondalık kesirlerin veya rasyonel sayıların kendileriyle tekrarlı çarpımını üslü sayı olarak yazar ve değerini belirler. MT(ADA) Üslü sayılar 3. Üslü sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. MT(ADA) Üslü sayılar 4. Çok büyük ve çok küçük pozitif sayıları bilimsel gösterimle ifade eder. MT(ADA) Kareköklü sayılar. Tam kare doğal sayılarla bu sayıların karekökleri arasındaki ilişkiyi modelleriyle açıklar ve kareköklerini belirler. MT(ADA) Kareköklü sayılar. Tam kare olmayan sayıların kareköklerini strateji kullanarak tahmin eder. MT(ADA) Gerçek sayılar. Rasyonel sayılar ile irrasyonel sayılar arasındaki farkı açıklar. MT(ADA) Gerçek sayılar. Gerçek sayılar kümesini oluşturan sayı kümelerini belirtir. MT(ADA) Kareköklü sayılar 3. Kareköklü bir sayıyı a b şeklinde yazar ve a b şeklindeki ifadede katsayıyı kök içine alır. MT(ADA) Kareköklü sayılar 4. Kareköklü sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. MT(ADA) Kareköklü sayılar. Kareköklü sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. MT(DİKEY) Üslü sayılar. Bir tam sayının negatif kuvvetini belirler ve rasyonel sayı olarak ifade eder. MT(DİKEY) Üslü sayılar. Ondalık kesirlerin veya rasyonel sayıların kendileriyle tekrarlı çarpımını üslü sayı olarak yazar ve değerini belirler.

2 MT(DİKEY) Üslü sayılar 3. Üslü sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. MT(DİKEY) Üslü sayılar 4. Çok büyük ve çok küçük pozitif sayıları bilimsel gösterimle ifade eder. MT(DİKEY) Kareköklü sayılar. Tam kare doğal sayılarla bu sayıların karekökleri arasındaki ilişkiyi modelleriyle açıklar ve kareköklerini belirler. MT(DİKEY) Kareköklü sayılar. Tam kare olmayan sayıların kareköklerini strateji kullanarak tahmin eder. MT(DİKEY) Gerçek sayılar. Rasyonel sayılar ile irrasyonel sayılar arasındaki farkı açıklar. MT(DİKEY) Gerçek sayılar. Gerçek sayılar kümesini oluşturan sayı kümelerini belirtir. MT(DİKEY) Kareköklü sayılar 3. Kareköklü bir sayıyı a b şeklinde yazar ve a b şeklindeki ifadede katsayıyı kök içine alır. MT(DİKEY) 4 Kareköklü sayılar 4. Kareköklü sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar Mitoz bölünme Mitoz bölünme Mitoz bölünme Mitoz bölünme Kalıtım Kalıtım Kalıtım Kalıtım Kalıtım Kalıtım Kalıtım Kalıtım Kalıtım Mayoz bölünme Mayoz bölünme Mayoz bölünme DNA ve genetik bilgi DNA ve genetik bilgi DNA ve genetik bilgi DNA ve genetik bilgi.. Canlılarda büyüme ve üremenin hücre bölünmesi ile meydana geldiğini açıklar... Mitozu, çekirdek bölünmesi ile baslayan ve birbirini takip eden evreler olarak tarif eder..3. Mitozda kromozomların önemini fark ederek farklı canlı türlerinde kromozom sayılarının değisebileceğini belirtir..4. Mitozun canlılar için önemini belirterek büyüme ve üreme ile iliskilendirir... Gözlemleri sonucunda kendisi ile anne babası arasındaki benzerlik ve farklılıkları karsılastırır... Yavruların anne babaya benzediği, ama aynısı olmadığı çıkarımını yapar..3. Mendel in çalısmalarının kalıtım açısından önemini irdeler.4. Gen kavramı hakkında bilgi toplayarak baskın ve çekinik genleri fark eder... Fenotip ve genotip arasındaki iliskiyi kavrar..6. Tek karakterin kalıtımı ile ilgili problemler çözer..7. Đnsanlarda yaygın olarak görülen bazı kalıtsal hastalıklara örnekler verir..8. Akraba evliliğinin olumsuz sonuçlarını arastırır ve tartısır..9. Genetik hastalıkların teshis ve tedavisinde bilimsel ve teknolojik gelismelerin etkisine örnekler verir 3.. Üreme hücrelerinin mayoz ile olustuğu çıkarımını yapar. 3.. Mayozun canlılar için önemini fark eder Mayozu, mitozdan ayıran özellikleri listeler 4.. Kalıtsal bilginin genler tarafından tasındığını fark eder. 4.. DNA nın yapısını sema üzerinde göstererek basit bir DNA modeli yapar, 4.3. DNA nın kendini nasıl eslediğini basit bir model yaparak gösterir, 4.4. Nükleotit, gen, DNA, kromozom kavramları arasında iliski kurar.

3 4 DNA ve genetik bilgi 4.. Mutasyon ve modifikasyonu tanımlayarak aralarındaki farkı örneklerle açıklar. DNA ve genetik bilgi 4.6. Genetik mühendisliğinin günümüzdeki uygulamaları ile ilgili bilgileri özetler ve tartısır, DNA ve genetik bilgi 4.7. Genetik mühendisliğindeki gelismelerin insanlık için doğurabileceği sonuçları tahmin eder. DNA ve genetik bilgi 4.8. Genetik mühendisliğindeki gelismelerin olumlu sonuçlarını takdir eder. DNA ve genetik bilgi 4.9. Biyoteknolojik çalısmaların hayatımızdaki önemi ile ilgili bilgi toplayarak çalısma alanlarına örnekler verir Canlıların çevreye adaptasyonu ve evrim.. Canlıların yasadıkları çevreye adaptasyonunu örneklerle açıklar. 4 Canlıların çevreye adaptasyonu ve evrim.. Aynı yasam ortamında bulunan farklı organizmaların, neden benzer adaptasyonlar gelistirdiğini belirtir. SB Bİ R KAHRAMAN DOĞUYOR Atatürk ün çocukluk dönemini ve bu dönemde içinde bulunduğu toplumun sosyal ve kültürel yapısını analiz eder. SB Bİ R KAHRAMAN DOĞUYOR Atatürk ün öğrenim hayatı ile ilgili olay ve olguları kavrar. SB Bİ R KAHRAMAN DOĞUYOR 3 Atatürk ün askerlik hayatı ile ilgili olay ve olguları kavrar. SB Bİ R KAHRAMAN DOĞUYOR 4 Örnek olaylardan yola çıkarak Atatürk ün çeşitli cephelerdeki başarılarıyla askerî yeteneklerini ilişkilendirir. SB Bİ R KAHRAMAN DOĞUYOR Atatürk ün fikir hayatının oluşumuna ve gelişimine etki eden Selanik, Manastır, Sofya ve İstanbul şehirlerindeki ortamın rolünü fark eder. SB Bİ R KAHRAMAN DOĞUYOR 6 Atatürk ün 99 a kadar bulunduğu görevler ve yaptığı hizmetleri, üstlendiği Millî Mücadele liderliği açısından yorumlar. SB Mİ LLÎ UYANIŞ I.Dünya Savaşı nda Osmanlı Devleti nin durumunu, topraklarının paylaşılması ve işgali açısından değerlendirir. SB Mİ LLÎ UYANIŞ Mondros Ateşkes Anlaşması nın imzalanması ve uygulanması karşısında Osmanlı yönetiminin, Mustafa Kemal in ve halkın tutumunu değerlendirir. SB Mİ LLÎ UYANIŞ 3 Kuvâ yı Millîye ruhunun oluşumunu, millî cemiyetleri ve millî varlığa düşman cemiyetlerin faaliyetlerini analiz eder. SB Mİ LLÎ UYANIŞ 4 Mustafa Kemal in Millî Mücadelenin hazırlık döneminde yaptığı çalışmaları millî bilincin uyandırılması, millî birlik ve beraberliğin sağlanması açısından değerlendirir. SB Mİ LLÎ UYANIŞ Misak ı Milli nin kabulünü ve Büyük Millet Meclisi nin açılışını ulusal egemenlik, tam bağımsızlık ilkeleri ve vatanın bütünlüğü esası ile ilişkilendirir. KAZA VE KADER. Kaza ve kader kavramlarını açıklar. KAZA VE KADER. Allah ın her şeyi bir ölçüye göre yarattığına örnekler verir. KAZA VE KADER 3. Evrendeki fiziksel, biyolojik ve toplumsal yasaları fark eder. KAZA VE KADER 4. İnsanın akıl ve irade sahibi olması ile özgür ve sorumlu bir varlık olması arasındaki ilişkiyi açıklar. KAZA VE KADER. İnsanın çalışmasının karşılığını alacağı bilinciyle hareket eder. KAZA VE KADER 6. Her canlının bir sonu olduğunun farkına varır. KAZA VE KADER 7. Allah a güvenmenin (tevekkül) pasif bir bekleyiş olmadığının farkında olur. İN FRIENDSHIP Instructing or directing others to do something İN FRIENDSHIP Advising others to do something İN FRIENDSHIP Inquiring or expressing how certain / uncertain one is of something

4 İN FRIENDSHIP Expressing opinions or making choices İN FRIENDSHIP Inquring about and expressing expectations İN FRIENDSHIP Describing personal qualities İN 8 FRIENDSHIP Asking for and giving information about habits and pastimes İN ROAD TO SUCCESS Imparting and seeking factual information: identifying, asking, describing İN ROAD TO SUCCESS Following and giving simple instructions İN ROAD TO SUCCESS Describing simple processes İN 8 ROAD TO SUCCESS Drawing simple conclusions. Tema. Metin. Tema. Metin. Tema. Metin. Tema 3. Metin. Tema 4. Metin MT(MEB) 3 Tam Sayılarla İşlemler. Tam sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. MT(MEB) 3 Tam Sayılarla İşlemler. Tam sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. MT(MEB) 3 Tam Sayılarla İşlemler 3. Tam sayılarla ilgili problemleri çözer ve kurar. MT(MEB) Rasyonel Sayılar. Rasyonel sayıları açıklar ve sayı doğrusunda gösterir. MT(MEB) Rasyonel Sayılar. Rasyonel sayıları farklı biçimlerde gösterir. MT(MEB) Rasyonel Sayılar 3. Rasyonel sayıları karşılaştırır ve sıralar. MT(MEB) 3 Rasyonel Sayılarla İşlemler. Rasyonel sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. MT(MEB) 3 Rasyonel Sayılarla İşlemler. Rasyonel sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. MT(SEMİH) 4 Tam Sayılarla İşlemler. Tam sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. MT(SEMİH) 4 Tam Sayılarla İşlemler. Tam sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. MT(SEMİH) Tam Sayılarla İşlemler 3. Tam sayılarla ilgili problemleri çözer ve kurar. MT(SEMİH) Rasyonel Sayılar. Rasyonel sayıları açıklar ve sayı doğrusunda gösterir. MT(SEMİH) Rasyonel Sayılar. Rasyonel sayıları farklı biçimlerde gösterir. MT(SEMİH) Rasyonel Sayılar 3. Rasyonel sayıları karşılaştırır ve sıralar. MT(SEMİH) Doğrular ve Açılar. Bir doğrunun üzerindeki veya dışındaki bir noktadan bu doğruya dikme inşa eder.

5 MT(SEMİH) Doğrular ve Açılar. Bir doğru parçasının orta dikmesini inşa eder. MT(SEMİH) Doğrular ve Açılar 3. Bir doğruya dışındaki bir noktadan paralel doğru inşa eder. MT(SEMİH) Doğrular ve Açılar 4. Aynı düzlemde olan üç doğrunun birbirine göre durumlarını belirler ve inşa eder. MT(SEMİH) Doğrular ve Açılar.Yöndeş, iç, iç ters, dış ve dış ters açıları belirleyerek isimlendirir. MT(SEMİH) Doğrular ve Açılar 6. Paralel iki doğrunun bir kesenle yaptığı açıların eş olanlarını ve bütünler olanlarını belirler. SB SB SB SB SB SB SB Sindirim Sistemi Sindirim Sistemi Sindirim Sistemi Sindirim Sistemi Sindirim Sistemi Sindirim Sistemi Sindirim Sistemi Boşaltım Sistemi Boşaltım Sistemi Boşaltım Sistemi Boşaltım Sistemi Denetleyici ve Düzenleyici Sistemler Denetleyici ve Düzenleyici Sistemler Denetleyici ve Düzenleyici Sistemler Denetleyici ve Düzenleyici Sistemler Denetleyici ve Düzenleyici Sistemler İLETİŞİM VE İNSAN İLİŞKİLERİ İLETİŞİM VE İNSAN İLİŞKİLERİ İLETİŞİM VE İNSAN İLİŞKİLERİ İLETİŞİM VE İNSAN İLİŞKİLERİ İLETİŞİM VE İNSAN İLİŞKİLERİ İLETİŞİM VE İNSAN İLİŞKİLERİ ÜLKEMİZDE NÜFUS Sindirim sistemini olusturan yapı ve organları; model, levha ve/ veya sema üzerinde gösterir... Besinlerin vücuda yararlı hâle gelmesi için değisime uğraması gerektiğini tahmin eder..3. Besinlerin kana geçebilmesi için fiziksel (mekanik) ve kimyasal sindirime uğraması gerektiğini belirtir..4. Enzimin kimyasal sindirimdeki islevini açıklar... Karaciğer ve pankreasın sindirimdeki görevlerini ifade eder..6. Sindirime uğrayan besinlerin bağırsaklardan kana geçisini açıklar..7. Sindirim sistemi sağlığını olumlu olumsuz etkileyecek etkenleri özetler ve tartısır.. Bosaltım sistemini olusturan yapı ve organları; model, levha ve/veya sema üzerinde gösterir... Bosaltım sisteminde böbreklerin görevini ve önemini açıklar..3. Bosaltım sistemi sağlığının korunması için alınabilecek önlemlerin farkına varır..4. Bazı böbrek rahatsızlıklarının tedavisinde kullanılan teknolojik gelismelere örnekler verir 3.. Denetleyici ve düzenleyici sistemin vücudumuzdaki sistemlerin düzenli ve birbiriyle es güdümlü çalısmasını sağladığını belirtir. 3.. Sinir sisteminin bölümlerini; model, levha ve/veya sema üzerinde gösterir Sinir sisteminin bölümlerinin görevlerini açıklar Refleksi gözlemleyecek bir deney tasarlar. 3.. Đç salgı bezlerini; model, levha ve/veya sema üzerinde göstererek görevlerini açıklar İletişimi, olumlu olumsuz etkileyen tutum ve davranışları fark ederek kendi tutum ve davranışlarıyla karşılaştırır. İnsanlar arasında kurulan olumlu ilişkilerde iletişimin önemini fark eder. İnsanlar arası etkileşimde kitle iletişim araçlarının rolünü tartışır. Doğru bilgi alma hakkı, düşünceyi açıklama özgürlüğü ve kitle iletişim özgürlüğü arasındaki bağlantıyı fark eder. Kitle iletişim özgürlüğü ve özel hayatın gizliliği kavramlarını, birbiriyle ilişkileri çerçevesinde yorumlar. Atatürk ün iletişime verdiği öneme kanıtlar gösterir. Görsel materyaller ve verilerden yararlanarak Türkiye de nüfusun dağılışının neden ve sonuçlarını tartışır.

6 İN İN İN İN İN İN İN İN İN 8 8 Interesting Beliefs Tourist Attarctions Tourist Attarctions Tourist Attarctions Tourist Attarctions Tourist Attarctions Tourist Attarctions Tourist Attarctions Tourist Attarctions. Tema. Metin. Tema. Metin. Tema. Metin. Tema 3. Metin. Tema 4. Metin Varlıklar âlemini sınıflandırarak özelliklerini örneklerle açıklar Meleklerin özellikleri ve görevlerinin neler olduğunu belirtir Meleklerin iyiliğin ve güzelliğin sembolü olduğunun farkında olur Melek inancının, davranışları güzelleştirmedeki rolünü fark eder Cinlerin varlığı ile ilgili Kur an dan örnekler verir Şeytanın kötülüğünden korunma hususunda Kur an ın öğütlerinden örnekler verir Ruh çağırma, falcılık, sihir ve büyü gibi batıl inançların toplum üzerindeki olumsuz etkilerini fark eder Ahiret, kıyamet, yeniden dirilme gibi kavramların anlamlarını açıklar Hesap, mizan, cennet ve cehennem gibi kavramların anlamlarını açıklar Ahiretin varlığını Kur an dan örneklerle açıklar Imparting and seeking factual information Expressing opinions Inquiring about and expressing agreement and disagreement Inquiring and stating whether one knows or does not know something or someone Inquiring about and expressing pleasure, liking, displeasure, dislike Inquiring and expressing interest or lack of interest Inquiring and expressing preference Expressing indifference Making comparisons and expressing degrees of difference MT(MEB) KÜMELER. Bir kümeyi modelleri ile belirler, farklı temsil biçimleri ile gösterir. MT(MEB) 3 KÜMELER. Kümelerle birleşim, kesişim, fark ve tümleme işlemlerini yapar ve bu işlemleri problem çözmede kullanır. MT(MEB) 3 KÜMELER 3. Bir kümenin alt kümelerini belirler. MT(MEB) DOĞ AL SAYILAR 4. Bölünebilme kurallarını açıklar.

7 MT(MEB) MT(MEB) MT(MEB) DOĞ AL SAYILAR DOĞ AL SAYILAR DOĞ AL SAYILAR 3. Doğal sayıların çarpanlarını ve katlarını belirler.. Asal sayıları belirler. 6. Doğal sayıların ortak bölenleri ile ortak katlarını belirler ve problemlere uygular. MT(MEB) KESİRLER. Kesirleri karşılaştırır, sıralar ve sayı doğrusunda gösterir. MT(MEB) KESİRLER. Kesirlerle toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. MT(MEB) KESİRLER. Kesirlerle yapılan işlemlerin sonucunu strateji kullanarak tahmin eder. MT(MEB) KESİRLER 3. Kesirlerle çarpma işlemini yapar. MT(MERAM) MT(MERAM) MT(MERAM) MT(MERAM) MT(MERAM) MT(MERAM) DOĞ AL SAYILAR DOĞ RU, DOĞRU PARÇASI VE IŞIN DOĞ RU, DOĞRU PARÇASI VE IŞIN DOĞ RU, DOĞRU PARÇASI VE IŞIN DOĞ RU, DOĞRU PARÇASI VE IŞIN DOĞ RU, DOĞRU PARÇASI VE IŞIN. Doğal sayılarla işlemler yapmayı gerektiren problemleri çözer ve kurar.. Doğru ile nokta arasındaki ilişkiyi açıklar.. Doğru parçası ile ışını açıklar ve sembolle gösterir. 3. Bir doğru parçasına eş bir doğru parçası inşa eder. 4. Aynı düzlemdeki iki doğrunun birbirlerine göre durumlarını belirler ve sembolle gösterir.. Uzayda bir doğru ile bir düzlemin ilişkisini belirler. MT(MERAM) AÇILAR. Açının düzlemde ayırdığı bölgeleri belirler. MT(MERAM) AÇILAR. Bir açıya eş bir açı inşa eder ve bir açıyı iki eş açıya ayırır. MT(MERAM) 3 ÇOKGENLER. Çokgenleri inşa eder. MT(MERAM) MT(MERAM) EŞLİ K VE BENZERLİK EŞLİ K VE BENZERLİK. Eşlik ve benzerlik arasındaki ilişkiyi açıklar.. Eş ve benzer çokgenlerin kenar ve açı özelliklerini belirler. MT(MERAM) DÖNÜŞÜM GEOMEİSİ. Öteleme hareketini açıklar. MT(MERAM) DÖNÜŞÜM GEOMEİSİ. Bir şeklin öteleme sonunda oluşan görüntüsünü inşa eder. 4 Hücre Hücre Hücre Hücre Hücre Hücre Hücre İnsanda üreme, büyüme ve gelisme.. Bir hayvan hücresi ve bitki hücresini mikroskopta gözlemleyerek çizer... Hücrenin temel kısımlarını levha, model üzerinde göstererek görevlerini açıklar..3. Gözlemleri sonucunda bitki ve hayvan hücresi arasındaki benzerlik ve farklılıkları listeler..4. Hücrenin bir organizmanın sahip olduğu canlılık özelliklerini gösterdiğini vurgular... Farklı tipte hücrelere örnekler verir..6. Benzer yapı ve özellikteki hücrelerin aynı görevi yapmak üzere bir araya gelmesiyle dokuların oluştuğunu belirtir..7. Hücre doku organ sistemorganizma ilişkisini açıklar... Üremeyi sağlayan sperm ve yumurtanın görevlerine göre farklı yapılar kazanmış hücreler olduğunu fark eder.

8 İnsanda üreme, büyüme ve gelisme.. İnsanda üremeyi sağlayan yapı ve organları model, levha, sema üzerinde gösterir. İnsanda üreme, büyüme ve gelisme.3. Üreme organlarının neslin devamı için üreme hücrelerini oluşturduğunu ifade eder. İnsanda üreme, büyüme ve gelisme.4. Sperm/ yumurta/ zigot/ embriyo ve bebek arasındaki ilişkiyi yorumlar. 4 İnsanda üreme, büyüme ve gelisme.. Embriyonun sağlıklı gelişebilmesi için anne adayının nelere dikkat etmesi gerektiğini araştırır ve sunar. İnsanda üreme, büyüme ve gelisme.6. Büyümeye bağlı olarak değişen yas boy kütle ilişkisini yorumlar. İnsanda üreme, büyüme ve gelisme.7. Gözlemleri sonucunda insanın gelişim dönemlerini isimlendirerek belirgin özelliklerini listeler. Ergenlik dönemi 3.. Çocukluktan ergenliğe geçişte meydana gelen bedensel ve ruhsal değişimleri sıralar. Ergenlik dönemi 3.. Ruhsal ve bedensel değişimlerini ailesi/akranları/ kişisel gelişim uzmanları ile paylaşır. Ergenlik dönemi 3.3. Ergenlik döneminin insan yaşamının doğal bir dönemi olduğunun farkına varır. 4 Ergenlik dönemi 3.4. Ergenliği sağlıklı geçirebilmek için yapılması gerekenleri fark eder. Ergenlik dönemi 3.. Büyüme, gelişme ve ergenliğin araştırıldığı, tartışıldığı ve paylaşıldığı toplumsal organizasyonların önemini fark ederek bu organizasyonlara katılmaya gönüllü olur. Hayvanlarda üreme, büyüme ve gelisme 4.. Hayvanların bir hayat döngüsünün olduğunu örneklerle açıklar. Hayvanlarda üreme, büyüme ve gelisme 4.. Hayvanların farklı çoğalma şekillerine sahip olduğunu fark eder. Hayvanlarda üreme, büyüme ve gelisme 4.3. Yavru bakımı açısından hayvan gruplarındaki farklılıkların nedenlerini açıklar. 4 Hayvanlarda üreme, büyüme ve gelisme 4.4. Gelişim dönemlerinde başkalaşım geçiren hayvanlara örnek verir. Çiçekli bir bitkide üreme.. Çiçeğin kısımlarını gösterir/çizer. Çiçekli bir bitkide üreme.. Çiçeğin kısımlarını model, levha, sema üzerinde göstererek görevlerini açıklar. Çiçekli bir bitkide üreme.3. Çiçekli bir bitkide tozlaşmayı sağlayan etkenleri belirtir. Çiçekli bir bitkide üreme.4. Çiçekli bir bitkide döllenmeyi açıklar. Çiçekli bir bitkide üreme.. Bir çiçek modeli üzerinde tohum ve meyvenin nerede oluştuğunu belirtir. Çiçekli bir bitkide üreme.6. Bitkilerin çok sayıda tohum oluşturmasının sebebini tartışır. Çiçekli bir bitkide üreme.7. Tohumların yayılma yollarına örnekler verir. Çiçekli bir bitkide üreme.8. Birçok meyve ve tohumun hayvanlar ve insanlar için besin kaynağı olduğunu örnekleriyle sunar. 4 Çiçekli bir bitkide üreme.9. Bitkilerden elde edilen ürünlerin teknolojik gelişmelere paralel olarak çeşitlendiğini fark eder. SB SOSYAL BİLGİLER ÖĞRENİYORUM Yakın çevresindeki bir örnekten yola çıkarak bir olayın çok boyutluluğunu fark eder. SB SOSYAL BİLGİLER ÖĞRENİYORUM Olgu ve görüşü ayırt eder. SB 3 SOSYAL BİLGİLER ÖĞRENİYORUM 3 Bilimsel araştırma basamaklarını kullanarak araştırma yapar. SB SOSYAL BİLGİLER ÖĞRENİYORUM 4 Bir soruna getirilen çözümlerin hak, sorumluluk ve özgürlükler temelinde olması gerektiğini savunur.

9 SB 3 SOSYAL BİLGİLER ÖĞRENİYORUM Sosyal bilgilerin, Türkiye Cumhuriyeti nin etkin bir vatandaşı olarak gelişimine katkısını fark eder. SB SOSYAL BİLGİLER ÖĞRENİYORUM 6 Atatürk ün ülkemizde sosyal bilimlerin geliştirilmesi için yaptığı uygulamalara örnekler verir. SB YERYÜZÜNDE YAŞAM Farklı ölçeklerde çizilmiş haritalardan yararlanarak ölçek değiştiğinde haritanın değişen özellikleri hakkında çıkarımlarda bulunur. SB YERYÜZÜNDE YAŞAM Konum ile ilgili kavramları kullanarak kıtaların, okyanusların ve ülkemizin coğrafi konumunu tanımlar. PEYGAMBERLERE VE İLAHÎ KİTAPLARA İNANÇ PEYGAMBERLERE VE İLAHÎ KİTAPLARA İNANÇ PEYGAMBERLERE VE İLAHÎ KİTAPLARA İNANÇ PEYGAMBERLERE VE İLAHÎ KİTAPLARA İNANÇ PEYGAMBERLERE VE İLAHÎ KİTAPLARA İNANÇ PEYGAMBERLERE VE İLAHÎ KİTAPLARA İNANÇ PEYGAMBERLERE VE İLAHÎ KİTAPLARA İNANÇ PEYGAMBERLERE VE İLAHÎ KİTAPLARA İNANÇ. Peygamber kavramını açıklar.. Kur an da adı geçen peygamberleri listeler. 3. Peygamberlerin insanlardan seçilmesinin nedenlerini irdeler. 4. Peygamberlerin sahip oldukları nitelikleri açıklar.. Mucize kavramının ne anlama geldiğini açıklayarak bunun peygamberlere ait bir özellik olduğunun farkında olur. 6. Bütün peygamberlere gelen vahiylerin ortak yönlerini fark eder. 7. İlahî kitabın anlamını açıklar. 8. Allah ın insanlara niçin vahiy gönderdiğini temellendirir. İN FAMILY asking for and giving information İN 8 FAMILY identifying people İN HOBBIES AND INTERESTS asking for and giving information İN 8 HOBBIES AND INTERESTS identifying people. Sınıf 6. Tema. Metin. Sınıf 6. Tema 3. Metin. Sınıf 6. Tema 4. Metin. Sınıf 6. Tema 6. Metin. Sınıf 6. Tema. Metin. Sınıf MT(MEB) Tablo ve Sema. Sema yaparak verileri düzenler.. Sınıf MT(MEB) Çokgenler 4. Üçgenleri açılarına ve kenarlarına göre sınıflandırır.. Sınıf MT(MEB) Çokgenler. Çokgenleri sınıflandırır.. Sınıf MT(MEB) Çokgenler 3. Düzgün çokgenleri ayırt eder.. Sınıf MT(MEB) Örüntü ve Süslemeler. Düzgün çokgensel bölgeleri kullanarak ve bosluk kalmayacak sekilde döseyerek süsleme yapar.. Sınıf MT(MEB) Dörtgenler. Paralelkenar, eskenar dörtgen ve yamuğu tasvir eder.. Sınıf MT(MEB) Dörtgenler. Kare, dikdörtgen, paralelkenar, eskenar dörtgen ve yamuğun açılarını ve açı ölçülerinin toplamını belirler.

10 . Sınıf MT(MEB) Dörtgenler 3. Kare, dikdörtgen, paralelkenar, eskenar dörtgen ve yamuğun kenar, açı ve kösegen özelliklerini belirler.. Sınıf MT(MEB) Dörtgenler 4. Üçgen, kare, dikdörtgen, paralelkenar, eskenar dörtgen ve yamuğu çizer.. Sınıf MT(MEB) Dörtgenler. Üçgen, kare, dikdörtgen, paralelkenar ve yamuğun yüksekliklerini belirler.. Sınıf MT(MEB) Simetri. Çokgenlerin simetri doğrularını belirler ve çizer.. Sınıf MT(MEB) Simetri. Düzlemsel bir seklin verilen simetri doğrusuna göre simetriğini çizer.. Sınıf MT(MEB) Çember. Çemberin merkezini, yarıçapını ve çapını belirtir.. Sınıf MT(MEB) Çember. Pergel ve cetvelle çember çizerek merkezini, yarıçapını ve çapını adlandırır.. Sınıf MT(MEB) Çember 3. Çember ile daire arasındaki iliskiyi açıklar.. Sınıf MT(MEB) Çokgenler. Atatürk ün geometri alanında yaptığı çalısmaların ülkemizdeki geometri öğretimine katkılarını açıklar.. Sınıf MT(MEB) Kesirler. Bilesik kesri tam sayılı kesre, tam sayılı kesri bilesik kesre dönüstürür.. Sınıf MT(MEB) Kesirler. Bir doğal sayı ile bir kesri karsılastırır.. Sınıf MT(CAN) Çokgenler. Atatürk ün geometri alanında yaptığı çalısmaların ülkemizdeki geometri öğretimine katkılarını açıklar.. Sınıf MT(CAN) Çokgenler. Çokgenleri sınıflandırır.. Sınıf MT(CAN) Çokgenler 3. Düzgün çokgenleri ayırt eder.. Sınıf MT(CAN) Çokgenler 4. Üçgenleri açılarına ve kenarlarına göre sınıflandırır.. Sınıf MT(CAN) Dörtgenler. Paralelkenar, eskenar dörtgen ve yamuğu tasvir eder.. Sınıf MT(CAN) Dörtgenler. Kare, dikdörtgen, paralelkenar, eskenar dörtgen ve yamuğun açılarını ve açı ölçülerinin toplamını belirler.. Sınıf MT(CAN) Dörtgenler 3. Kare, dikdörtgen, paralelkenar, eskenar dörtgen ve yamuğun kenar, açı ve kösegen özelliklerini belirler.. Sınıf MT(CAN) Dörtgenler 4. Üçgen, kare, dikdörtgen, paralelkenar, eskenar dörtgen ve yamuğu çizer.. Sınıf MT(CAN) Dörtgenler. Üçgen, kare, dikdörtgen, paralelkenar ve yamuğun yüksekliklerini belirler.. Sınıf MT(CAN) 3 Örüntü ve Süslemeler. Düzgün çokgensel bölgeleri kullanarak ve bosluk kalmayacak sekilde döseyerek süsleme yapar.. Sınıf MT(CAN) 3. Kuralında bir islem bulunan örüntü olusturur, bir örüntüde verilmeyen sayı veya sayıları belirler.. Sınıf MT(CAN) Çember. Çemberin merkezini, yarıçapını ve çapını belirtir.. Sınıf MT(CAN) Çember. Pergel ve cetvelle çember çizerek merkezini, yarıçapını ve çapını adlandırır.. Sınıf MT(CAN) Çember 3. Çember ile daire arasındaki iliskiyi açıklar.. Sınıf MT(CAN) Simetri. Çokgenlerin simetri doğrularını belirler ve çizer.. Sınıf MT(CAN) Simetri. Düzlemsel bir seklin verilen simetri doğrusuna göre simetriğini çizer.. Sınıf Besinlerin gerekliliği ve dengeli beslenme.. Canlıların yaşamsal faaliyetlerini devam ettirebilmesi için besinlere ihtiyacı olduğunu fark eder.

11 . Sınıf Besinlerin gerekliliği ve dengeli beslenme.. Besin içeriklerinin vücuttaki öncelikli görevlerini belirtir.. Sınıf 3 Besinlerin gerekliliği ve dengeli beslenme.3. Besinleri içerdikleri karbonhidrat, protein ve yağ açısından deney yaparak test eder.. Sınıf Besinlerin gerekliliği ve dengeli beslenme.4. Vitamin çeşitlerinin en fazla hangi besinlerde bulunduğuna dair bilgi toplar ve sunar.. Sınıf Besinlerin gerekliliği ve dengeli beslenme.. Su ve minerallerin bütün besinlerde bulunduğunu ve düzenleyici görev yaptığını belirtir.. Sınıf Besinlerin gerekliliği ve dengeli beslenme.6. Dengeli beslenmeye örnek bir öğün hazırlar.. Sınıf 3 Besinlerin gerekliliği ve dengeli beslenme.7. Besinlerin tazeliğinin, temizliğinin ve içerdiği katkı maddelerinin sağlığa etkilerini araştırır ve sunar.. Sınıf Besinlerin gerekliliği ve dengeli beslenme.8. Paketlenmiş besinlerin üzerindeki son kullanma tarihinin önemini bilir.. Sınıf Besinlerin gerekliliği ve dengeli beslenme.9. Besin çeşitlerinin bilimsel teknolojik gelişmelere paralel olarak arttığını fark eder. Sınıf Besinlerin sindirimi.. Besinlerin vücutta kan yolu ile taşındığını belirtir.. Sınıf Besinlerin sindirimi.. Besinlerin kana geçebilmesi için küçük parçalara ayrılması gerektiği çıkarımını yapar.. Sınıf 3 Besinlerin sindirimi.3. Sindirimde görevli yapı ve organların yerini kendi üzerinde ve modelde sırası ile göstererek görevlerini kısaca açıklar.. Sınıf Besinlerin sindirimi.4. Diş çeşitlerini görevlerine göre model veya kendi ağzında göstererek sindirimdeki görevini fark eder.. Sınıf Besinlerin sindirimi.. Diş sağlığı için beslenmeye, temizliğe ve düzenli diş kontrolüne özen gösterir.. Sınıf Boşaltımda görevli yapı ve organlar 3.. Boşaltımda görevli organ ve yapıların yerini, insan modeli üzerinde göstererek görevlerini kısaca açıklar.. Sınıf 3 Boşaltımda görevli yapı ve organlar 3..Boşaltımın görevinin vücudun çeşitli faaliyetleri sonucu oluşan zararlı maddelerin vücut dışına atılması olduğunu belirtir.. Sınıf Boşaltımda görevli yapı ve organlar 3.3. Boşaltımda böbreklerin dışında atık maddelerin atılmasını sağlayan yapı ve organları sıralar.. Sınıf Boşaltımda görevli yapı ve organlar 3.4. Böbreklerin sağlığı için nelere dikkat edilmesi gerektiğini araştırır ve sunar. Sınıf. Sınıf. Sınıf. Sınıf 3 İnsan ve toplum sağlığına sigara ve alkolün olumsuz etkileri İnsan ve toplum sağlığına sigara ve alkolün olumsuz etkileri İnsan ve toplum sağlığına sigara ve alkolün olumsuz etkileri İnsan ve toplum sağlığına sigara ve alkolün olumsuz etkileri 4.. Sigaranın ve alkol kullanımının vücuda verdiği zararlarla ilgili bilgi toplar ve sunar. 4.. Sigara ve alkol kullanan kişilerin çevreye verdiği zararları fark eder Sigara ve alkol içilen ortamlardan uzak durur Sigara ve alkol gibi zararlı alışkanlıkları önlemek için çeşitli spor faaliyetlerine katılmanın önemini fark eder.. Sınıf SB 3 HAKLARIMI ÖĞRENİYORUM. Bulunduğu çeşitli grup ve kurumlar içindeki yerini belirler.. Sınıf SB 3 HAKLARIMI ÖĞRENİYORUM. İçinde bulunduğu gruplar ile gruplara ait rolleri ilişkilendirir.. Sınıf SB HAKLARIMI ÖĞRENİYORUM 3. Katıldığı gruplarda aldığı roller ile rollerin gerektirdiği hak ve sorumlulukları ilişkilendirir.. Sınıf SB 4 HAKLARIMI ÖĞRENİYORUM 4. Çocuk olarak haklarını fark eder.. Sınıf SB ADIM ADIM TÜRKİYE. Çevresindeki ve ülkemizin çeşitli yerlerindeki doğal varlıklar ile tarihî mekânları, nesneleri ve yapıtları tanır.. Sınıf SB ADIM ADIM TÜRKİYE. Ülkemizin çeşitli yerlerindeki kültürel özelliklere örnekler verir.. Sınıf ALLAH İNANCI. İnsanın akıllı ve inanan bir varlık olduğunun farkında olur.

12 . Sınıf ALLAH İNANCI. Evrendeki düzenden hareketle yaratıcının varlığını açıklar.. Sınıf ALLAH İNANCI 3. Allah ın bizi ve her şeyi yarattığının farkında olur.. Sınıf ALLAH İNANCI 4. Allah ın eşi ve benzeri olmadığını açıklar.. Sınıf ALLAH İNANCI. Allah ın her şeyi işittiği, bildiği, gördüğü ve her şeye gücünün yettiğinin farkında olur.. Sınıf İN COUNIES Greeting people informally and formally. Sınıf İN 8 COUNIES Introducing yourself and other people. Sınıf İN REGIONS Asking for and giving information. Sınıf İN REGIONS Describing geographical locations and features. Sınıf İN 8 REGIONS Asking and talking about places 6. Tema. Metin 6. Tema 3. Metin 6. Tema 4. Metin 6. Tema 6. Metin 6. Tema. Metin MT(MEB) Üçgen, Kare ve Dikdörtgen. Üçgen, kare ve dikdörtgeni isimlendirir. MT(MEB) Üçgen, Kare ve Dikdörtgen. Üçgen, kare ve dikdörtgenin kenarlarını isimlendirir. MT(MEB) Açı ve Açı Ölçüsü. Açının kenarlarını ve kösesini belirtir. MT(MEB) Açı ve Açı Ölçüsü. Açıyı isimlendirir ve sembolle gösterir. MT(MEB) Açı ve Açı Ölçüsü 3. Açıları, standart olmayan birimlerle ölçerek standart açı ölçme biriminin gerekliliğini açıklar. MT(MEB) Açı ve Açı Ölçüsü 4. Açıları standart açı ölçme araçlarıyla ölçerek açıları; dar, dik, genis ve doğru açı olarak belirler. MT(MEB) Açı ve Açı Ölçüsü. Ölçüsü verilen bir açıyı çizer. MT(MEB) Açı ve Açı Ölçüsü 6. Açıların ölçülerini tahmin eder ve tahminini açıyı ölçerek kontrol eder. MT(MEB) Üçgen, Kare ve Dikdörtgen 7. Üçgenin iç açılarının ölçülerinin toplamını belirler. MT(MEB) Üçgen, Kare ve Dikdörtgen 6. Üçgenleri açı ölçülerine göre sınıflandırır. MT(MEB) Üçgen, Kare ve Dikdörtgen. Üçgenleri kenar uzunluklarına göre sınıflandırır. MT(MEB) Üçgen, Kare ve Dikdörtgen 3. Kare ve dikdörtgenin, kenar ve açı özelliklerini belirler. MT(MEB) Üçgen, Kare ve Dikdörtgen 4. Kösegeni belirler. MT(MEB) Üçgen, Kare ve Dikdörtgen 8. Açıölçer, gönye veya cetvel kullanarak dik üçgen, kare ve dikdörtgeni çizer.

13 MT(MEB) 3 Simetri. Düzlemsel sekillerdeki simetri doğrularını belirler ve çizer. MT(ÜNER). 4, ve 6 basamaklı doğal sayıları okur ve yazar. MT(ÜNER). 4, ve 6 basamaklı doğal sayıların bölüklerini ve basamaklarını, basamaklarındaki rakamların basamak değerlerini belirtir. MT(ÜNER) 3. 4, ve 6 basamaklı doğal sayıları çözümler. MT(ÜNER) 4. Doğal sayıları en yakın onluğa veya yüzlüğe yuvarlar. MT(ÜNER). Bir örüntüyü sayılarla iliskilendirir ve eksik olan bölümü tamamlar. MT(ÜNER) 6. En çok altı basamaklı doğal sayıları sıralar. MT(ÜNER) la Toplama İslemi. En çok dört basamaklı doğal sayılarla toplama islemini yapar. MT(ÜNER) la Toplama İslemi. Toplamı en çok dört basamaklı olan iki doğal sayının toplamını tahmin eder ve tahminini islem sonucu ile karsılastırır. MT(ÜNER) la Toplama İslemi 3. Toplamları en çok dört basamaklı olacak sekilde en çok dört basamaklı doğal sayıları, 00 ün katlarıyla zihinden toplar. MT(ÜNER) la Toplama İslemi 4. Doğal sayılarla toplama islemini gerektiren problemleri çözer ve kurar. MT(ÜNER) la Çıkarma İslemi. En çok dört basamaklı doğal sayılarla çıkarma islemini yapar. MT(ÜNER) la Çıkarma İslemi. En çok üç basamaklı iki doğal sayının farkını tahmin eder, tahminini islem sonucu ile karsılastırır. 4 3 İskelet, kas, hareket ilişkisi İskelet, kas, hareket ilişkisi İskelet, kas, hareket ilişkisi İskelet, kas, hareket ilişkisi İskelet, kas, hareket ilişkisi İskelet, kas, hareket ilişkisi İskelet, kas, hareket ilişkisi İskelet, kas, hareket ilişkisi İskelet, kas, hareket ilişkisi Soluk alıp, verme Soluk alıp, verme Soluk alıp, verme Soluk alıp, verme Kanın vücutta dolaşımı Kanın vücutta dolaşımı.. Vücudumuzda sert bir yapıya sahip kemiklerden oluşan bir iskeletin olduğunu belirtir... İskeletin temel kısımlarını model ve/veya şema üzerinde gösterir..3.vücudumuzdaki kemikleri şekillerine göre gruplandırır ve bunlara örnekler verir..4. Gözlemleri sonucunda kemikleri birbirine bağlayan eklemleri fark eder... İskeletin ve kasların vücuda birlikte şekil verdiğini model oluşturarak gösterir..6. Gözlemleri sonucunda, hareketi sağlayan kasların iskelete bağlı olduğunu belirtir..7. Kasların lifli yapısı sayesinde kasılıp gevşediğini ve kemikleri hareket ettirdiğini açıklar..8. Egzersiz ile kas ve kemik gelişimi arasında ilişki kurar..9. İskelet ve kas sağlığını olumlu ve olumsuz etkileyecek davranışlara örnekler verir... Soluk alıp vermede görevli yapı ve organları belirtir... Soluk alıp verme sırasında havanın izlediği yolu model üzerinde gösterir..3. Soluk alıp vermenin vücudumuz için gerekli olan oksijeni dış ortamdan alıp, zararlı olan karbondioksiti dış ortama vermeyi sağladığını belirtir..4. Doğru soluk alıp vermeyi ve önemini tartışır. 3.. Kanın vücutta dolaşımını sağlayan yapı ve organları belirtir. 3. Kalp tarafından pompalanan kanın vücutta damarlar içinde dolaştığını ifade eder.

14 Kanın vücutta dolaşımı 3.3. Kanın vücutta maddeleri taşımak amacıyla dolaştığını belirtir. Kanın vücutta dolaşımı 3.4. Kendisinin ve bir başkasının nabzını sayar. 4 Kanın vücutta dolaşımı 3.. Kalbinin sesini dinlemek amacı ile basit bir stetoskop yapar. SB 3 KENDİMİ TANIYORUM. Bireysel farklılıkları tanır ve kabul eder. SB KENDİMİ TANIYORUM. Duyguları ve düşünceleri arasındaki ilişkiyi fark eder. SB KENDİMİ TANIYORUM 3. Farklı durumlara ait duygu ve düşüncelerini ifade eder. SB KENDİMİ TANIYORUM 4. Başkalarının duygu ve düşüncelerini saygı ile karşılar. SB KENDİMİ TANIYORUM. Yaşamına ilişkin belli başlı olayları kronolojik sıraya koyar. SB 4 KENDİMİ TANIYORUM 6. Sahip olduğu resmî kimlik belgelerindeki bilgileri analiz ederek kişisel kimliğine ilişkin çıkarımlarda bulunur SB 3 GEÇMİŞİMİ ÖĞRENİYORUM. Sözlü tarih yöntemi kullanarak ve nesnelere dayanarak aile tarihi oluşturur. DİN VE AHLAK HAKKINDA NELER BİLİYORUM? DİN VE AHLAK HAKKINDA NELER BİLİYORUM? DİN VE AHLAK HAKKINDA NELER BİLİYORUM? DİN VE AHLAK HAKKINDA NELER BİLİYORUM? DİN VE AHLAK HAKKINDA NELER BİLİYORUM? DİN VE AHLAK HAKKINDA NELER BİLİYORUM?. Dinî ifadelerin günlük konuşmalarımızda nerede ve nasıl kullanıldığını fark eder.. Selamlaşmanın iletişimdeki önemini fark eder. 3. Kelime i Tevhit ve Kelime i Şehadet in anlamlarını açıklar. 4. Din hakkında bilgi sahibi olmanın önemli olduğunu fark eder.. Din ve ahlak kavramlarını tanımlar. 6. Dinin ahlaklı olmayı gerektirdiğini fark eder. 4. sınıf İN NEW FRIENDS Asking for and giving information 4. sınıf İN 6 NEW FRIENDS Greeting and introducing oneself 4. sınıf İN MY CLASSROOM Asking for and giving information about classroom objects 4. sınıf İN MYCLASSROOM Following classroom instructions 4. sınıf İN 6 MYCLASSROOM Giving classroom commands. Tema. Metin. Tema 3. Metin. Tema 4. Metin. Tema 6. Metin. Tema. Metin MT(MEB) Nokta. Noktaya modelleriyle örnekler verir. MT(MEB) Nokta. Noktayı sembolle gösterir ve isimlendirir.

15 MT(MEB) Düzlem. Düzlemi ve düzlemsel sekilleri modelleri ile tasvir eder. MT(MEB) Düzlem. Küp, kare prizma, dikdörtgenler prizması, üçgen prizma, silindir, koni ve küre modellerinin yüzeylerini belirtir. MT(MEB) Düzlem 3. Prizma, koni ve silindir modellerinin yüzeylerini düzleme açar ve bu modellerin her yüzünün birer düzlemsel sekil olduğunu gösterir. MT(MEB) Tablo. Çetele ve sıklık tabloları olusturur. MT(MEB) Sekil Grafiği. Bir problemle ilgili veri toplar. MT(MEB) Sekil Grafiği. Sekil grafiğini olusturur. MT(MEB) Sekil Grafiği 3. Sekil grafiğini yorumlar. MT(MEB). Üç basamaklı doğal sayıları okur ve yazar. MT(MEB). Üç basamaklı doğal sayıların basamak adlarını, basamaklarındaki rakamların basamak değerlerini belirtir. MT(MEB) 9. 0 ye kadar olan Romen rakamlarını okur ve yazar. MT(MEB) den küçük iki doğal sayıyı karsılastırır ve aralarındaki iliskiyi sembol kullanarak belirtir. MT(MEB). 000 den küçük en çok bes doğal sayıyı, büyükten küçüğe veya küçükten büyüğe doğru sembol kullanarak sıralar. 3 Örüntü ve Süslemeler Açı. Üçgensel, karesel, dikdörtgensel bölgeleri kullanarak ve bosluk kalmayacak sekilde döseyerek süsleme yapar.. Üç basamaklı doğal sayıları okur ve yazar.. Üç basamaklı doğal sayıların basamak adlarını, basamaklarındaki rakamların basamak değerlerini belirtir. 3. En çok üç basamaklı doğal sayıları en yakın onluğa yuvarlar den küçük iki doğal sayıyı karsılastırır ve aralarındaki iliskiyi sembol kullanarak belirtir den küçük en çok bes doğal sayıyı, büyükten küçüğe veya küçükten büyüğe doğru sembol kullanarak sıralar içinde altısar, yediser, sekizer ve dokuzar ileriye doğru sayar. 7. Bir örüntüdeki iliskiyi belirler ve örüntüyü genisletir. 8. Tek ve çift doğal sayıları belirtir ye kadar olan Romen rakamlarını okur ve yazar.. Açıya, çevresindeki modellerden örnekler verir. MT(TUNA). Üç basamaklı doğal sayıları okur ve yazar. MT(TUNA). Üç basamaklı doğal sayıların basamak adlarını, basamaklarındaki rakamların basamak değerlerini belirtir. MT(TUNA) 3. En çok üç basamaklı doğal sayıları en yakın onluğa yuvarlar. MT(TUNA) den küçük iki doğal sayıyı karsılastırır ve aralarındaki iliskiyi sembol kullanarak belirtir. MT(TUNA). 000 den küçük en çok bes doğal sayıyı, büyükten küçüğe veya küçükten büyüğe doğru sembol kullanarak sıralar.

16 MT(TUNA) 8. Tek ve çift doğal sayıları belirtir. MT(TUNA) 7. Bir örüntüdeki iliskiyi belirler ve örüntüyü genisletir. MT(TUNA) 9. 0 ye kadar olan Romen rakamlarını okur ve yazar. MT(TUNA) Düzlem. Düzlemi ve düzlemsel sekilleri modelleri ile tasvir eder. MT(TUNA) Düzlem. Küp, kare prizma, dikdörtgenler prizması, üçgen prizma, silindir, koni ve küre modellerinin yüzeylerini belirtir. MT(TUNA) Düzlem 3. Prizma, koni ve silindir modellerinin yüzeylerini düzleme açar ve bu modellerin her yüzünün birer düzlemsel sekil olduğunu gösterir.. sınıf. sınıf. sınıf. sınıf. sınıf. Tema. Metin. Tema 3. Metin. Tema 4. Metin. Tema 6. Metin. Tema. Metin A.3. A.3. A.3.3 A.3.4 A.3. A.3.6 A.3.7 A.3.8 A.3.9 A.3.0 A.3. A.3. A.3.3 A.3.4 A.3. A.3.6 A.3.7 Okula niçin hazırlıklı gelmesi gerektiğini açıklar. Öğrenciler arasındaki benzerliklerin ve farklılıkların doğal olduğunu kabul eder. Arkadaş seçerken ve kişisel tercihlerde bulunurken olumlu değerleri gözetir. Öğretmeni ve arkadaşları ile etkileşimde bulunurken ve iletişim kurarken uygun davranışlar gösterir. Arkadaşlarıyla ve başkalarıyla ilişkilerinde duygularını uygun biçimde ifade eder. Başkalarının duyarlılıklarına saygı göstererek kendi ihtiyaçlarını, isteklerini görüşlerini ifade eder. Demokratik uygulamaların üstünlüklerini okul yaşantısındaki örneklerden hareketle tartışır. Arkadaşlarının yanlı davranışlarını fark eder ve yanlılık içermeyen davranışlar sergiler. Öğretmeni, okul çalışanları ve arkadaşları ile ilişkilerinde gerektiğinde sorun çözme becerisini kullanır. Okulunun ve sınıfının krokisini çizer. Okulunun tarihi hakkında araştırma yapar ve sunar. Okul ve sınıf eşyalarını özenli kullanmadığında ortaya çıkabilecek sorunları çözmek için alternatifler üretir. Oyun sonucunda kazanmanın ve kaybetmenin doğal olduğunu kabul eder. Okulda kurallara uyulmadığında ortaya çıkabilecek sorunlarla ilgili çözüm yolları üretir ve en uygun çözüm yolunu uygular. Okul yaşamıyla ilgili iyimser bir bakış açısı geliştirir. Kişisel bakımını yaparken kaynakları tutumlu kullanır. Dengeli ve düzenli beslenmek için doğal ve sağlıklı ürünleri tüketir.

17 . sınıf MT(MEB) Geometrik Cisimler ve Sekiller. Küp ve prizma modellerinde yüzleri, köseleri ve ayrıtları gösterir.. Sınıf MT(MEB) Geometrik Cisimler ve Sekiller. Silindir, koni ve küre modellerinde yüzleri gösterir.. Sınıf MT(MEB) Uzunlukları Ölçme. Standart olmayan farklı uzunluk ölçme birimlerini birlikte kullanarak bir uzunluğu ölçer.. Sınıf MT(MEB) Uzunlukları Ölçme. Standart uzunluk ölçme araçlarını belirterek gerekliliğini açıklar.. Sınıf MT(MEB) Uzunlukları Ölçme 3. Uzunlukları metre ve santimetre birimleriyle ölçer.. Sınıf MT(MEB) Uzunlukları Ölçme 6. Standart olan veya olmayan uzunluk ölçme birimleriyle sayı doğrusu modelleri olusturur.. Sınıf MT(MEB) Geometrik Cisimler ve Sekiller 3. Küp, dikdörtgen, kare ve üçgen prizması modellerinin yüzleri ile silindir ve koni modellerinin düz yüzlerinin isimlerini belirtir.. Sınıf MT(MEB) Geometrik Cisimler ve Sekiller 4. Karesel, dikdörtgensel, üçgensel bölgelerin ve dairenin sınırlarının isimlerini belirtir.. Sınıf MT(MEB) 3 Tablo. Veriyi tablo seklinde düzenler.. Sınıf MT(MEB). Deste ve düzineyi örneklerle açıklar.. Sınıf MT(GİZEM). Deste ve düzineyi örneklerle açıklar.. Sınıf MT(GİZEM). Nesne sayısı 00 den az olan bir çokluğu, onluk ve birlik gruplara ayırarak bunlara karsılık gelen sayıyı yazar ve okur.. Sınıf MT(GİZEM) den küçük doğal sayıların basamaklarını adlandırır, basamaklardaki rakamların basamak değerlerini belirtir.. Sınıf MT(GİZEM) içinde ikiser ve beser, 40 içinde dörder, 30 içinde üçer ileriye ve geriye doğru sayar.. Sınıf MT(GİZEM). Sayı örüntüleri olusturur.. Sınıf MT(GİZEM) 3 la Toplama İslemi. Toplamları 00 e kadar olan doğal sayıların eldesiz toplama islemini yapar.. Sınıf MT(GİZEM) 3 la Çıkarma İslemi. 00 den küçük ve onluk bozmayı gerektirmeyen iki doğal sayının farkını bulur.. Sınıf MT(GİZEM) la Çarpma İslemi. İki sayıyı çarpmanın ne anlama geldiğini modellerle açıklar.. Sınıf. Sınıf. Sınıf. Sınıf. Sınıf. Sınıf. Sınıf. Sınıf. Sınıf. Sınıf 3 Örüntü ve Süslemeler Örüntü ve Süslemeler Paralarımız Zamanı Ölçme A... Deste ve düzineyi örneklerle açıklar.. Nesne sayısı 00 den az olan bir çokluğu, onluk ve birlik gruplara ayırarak bunlara karsılık gelen sayıyı yazar ve okur den küçük doğal sayıların basamaklarını adlandırır, basamaklardaki rakamların basamak değerlerini belirtir içinde ikiser ve beser, 40 içinde dörder, 30 içinde üçer ileriye ve geriye doğru sayar.. Sayı örüntüleri olusturur.. Bir örüntüde eksik bırakılan ögeleri belirleyerek tamamlar.. Bir örüntüdeki iliskiyi kullanarak farklı malzemelerle aynı iliskiye sahip yeni örüntüler olusturur.. Paralarımızı tanır.. Tam ve yarım saatleri okur, saati tam ve yarım saate ayarlar. Okulla ilgili, günlük işlerini öncelik sırasına koyarak belirlenen zaman içinde yapar.

18 . Sınıf A.. Ders araç ve gereçlerini günlük ders programına göre hazırlar ve bunları uygun bir biçimde kullanır.. Sınıf A..3 Gerektiğinde büyüklerinden yardım alarak kişisel bakımını yapar.. Sınıf A..4 Sınıfının ve sırasının yerini şekil çizerek gösterir.. Sınıf A.. Okul kurallarının neden konduğunu araştırır ve açıklar.. Sınıf A..6 Okulundaki ve sınıfındaki seçim çalışmalarına katılarak demokrasi kültürüne katkıda bulunur.. Sınıf A..7 Kulüp veya grup çalışmaları ile ilgili olarak geliştirilen bir proje üzerinde arkadaşlarıyla iş birliği yaparak çalışır.. Sınıf A..8 Görev aldığı kulüp veya grup çalışmalarının kişisel gelişimine katkısını açıklar.. Sınıf A..9 Kulüp ve diğer grup çalışmalarında yapılacak işler konusunda arkadaşlarını yönlendirir, onları cesaretlendirir ve gerektiğinde yardımda bulunur.. Sınıf A..0 Grup çalışmaları sırasında başka gruplarla dayanışma içine girerek kendi grubuna destek sağlar.. Sınıf A.. Türk Bayrağı'na ve İstiklâl Marşı'na neden saygı gösterilmesi gerektiğini açıklar.. Sınıf A.. Neden dengeli ve düzenli beslenmesi gerektiğini araştırır ve anlatır.. Sınıf A..3 Okulda, kendisinin ve arkadaşlarının güçlü yanlarını tanır.. Sınıf A..4 Arkadaşları ile farklılıklarının doğal olduğunu kabul eder.. Sınıf A.. Duygularının kendisini ve arkadaşlarını nasıl etkilediğini fark eder.

SİS 2 (04.12.2014) SINIF A DERS ÜNİTE KAZANIM

SİS 2 (04.12.2014) SINIF A DERS ÜNİTE KAZANIM 8. sınıf 1 1. tema 4 2. Okuduğu metni anlama ve çözümleme 19. Metinde yararlanılan düşünceyi geliştirme yollarının işlevlerini açıklar. 8. sınıf 2 1. tema 4 4. Söz varlığını zenginleştirme 1. Kelimeler

Detaylı

DİS 1 (11.2015) SINIF A DERS ÜNİTE KAZANIM. 8. sınıf 1 Türkçe Okuduğu metni anlama ve çözümleme Metne ilişkin sorular oluşturur.

DİS 1 (11.2015) SINIF A DERS ÜNİTE KAZANIM. 8. sınıf 1 Türkçe Okuduğu metni anlama ve çözümleme Metne ilişkin sorular oluşturur. 8. sınıf 1 Türkçe Okuduğu metni anlama ve çözümleme Metne ilişkin sorular oluşturur. 8. sınıf 2 Türkçe Okuduğu metni anlama ve çözümleme Metni oluşturan unsurlar arasındaki geçiş ve bağlantıları fark eder.

Detaylı

DİS 1 ( ) SINIF A DERS ÜNİTE KAZANIM

DİS 1 ( ) SINIF A DERS ÜNİTE KAZANIM 8. sınıf 1 Türkçe 8. sınıf 2 Türkçe 8. sınıf 3 Türkçe 8. sınıf 4 Türkçe 8. sınıf 5 Türkçe 8. sınıf 6 Türkçe 8. sınıf 7 Türkçe 8. sınıf 8 Türkçe 8. sınıf 9 Türkçe 8. sınıf 10 Türkçe 8. sınıf 11 Türkçe Cümleyle

Detaylı

PESA-1 (05.11.2014) - İlkokul Konu Dağılımları SINIF A DERS ÜNİTE KAZANIM

PESA-1 (05.11.2014) - İlkokul Konu Dağılımları SINIF A DERS ÜNİTE KAZANIM 2. sınıf 1 Türkçe (1.TEMA) Okuduğunu Anlama Okuduklarında karşılaştırmalar yapar. 2. sınıf 2 Türkçe (1.TEMA) Okuduğunu Anlama Okuduklarında sebep-sonuç ilişkileri kurar. 2. sınıf 3 Türkçe (1.TEMA) Okuduğunu

Detaylı

OYD Okul Yayın Danışmanlık A.Ş.

OYD Okul Yayın Danışmanlık A.Ş. 8. sınıf 1 Türkçe 2. Okuduğu metni anlama ve çözümleme 19. Metinde yararlanılan düşünceyi geliştirme yollarının işlevlerini açıklar. 8. sınıf 2 Türkçe 4. Söz varlığını zenginleştirme 1. Kelimeler arasındaki

Detaylı

OYD Okul Yayın Danışmanlık A.Ş.

OYD Okul Yayın Danışmanlık A.Ş. 2. sınıf 1 Türkçe Okuduğunu Anlama Okuma öncesi, okuma sırası ve sonrasında metinle ilgili soruları cevaplandırır. 2. sınıf 2 Türkçe Okuduğunu Anlama Okuduklarında ne, nerede, ne zaman, nasıl, niçin ve

Detaylı

SİS-2-2012 (07.12.2012)

SİS-2-2012 (07.12.2012) SINIF A B DERS ÜNİTE KAZANIM SİS-2-2012 (07.12.2012) 2. sınıf 1 10 Türkçe 2. Okuduğunu Anlama Okuma öncesi, okuma sırası ve sonrasında metinle ilgili soruları cevaplandırır. 2. sınıf 2 11 Türkçe 2. Okuduğunu

Detaylı

8.SINIFLAR HAFTA SONU KURS PLANI PAT (PERFORMANS ARTTIRMA TESTİ)

8.SINIFLAR HAFTA SONU KURS PLANI PAT (PERFORMANS ARTTIRMA TESTİ) 18 EKİM CUMARTESİ TÜRKÇE Toplum Hayatı Fiilimsiler MATEMATİK Dönüşüm Geometrisi Tablo ve Grafikler Bir Karaman Doğuyor Fraktallar Yansıyan ve Dönen Şekiller Histogram Oluşturalım Kalıtım ve Mayoz İNGİLİZCE

Detaylı

SİS1 2013 (TEOG UYUMLU) (06.11.2013) SINIF A B YANIT DERS ÜNİTE KAZANIM

SİS1 2013 (TEOG UYUMLU) (06.11.2013) SINIF A B YANIT DERS ÜNİTE KAZANIM 2. sınıf 1 Türkçe 2. Okuduğunu Anlama Okuma öncesi, okuma sırası ve sonrasında metinle ilgili soruları cevaplandırır. 2. sınıf 2 Türkçe 2. Okuduğunu Anlama Metnin giriş, gelişme ve sonuç bölümleri hakkında

Detaylı

DİS 1 ( ) SINIF A DERS ÜNİTE KAZANIM

DİS 1 ( ) SINIF A DERS ÜNİTE KAZANIM 5. sınıf 1 Türkçe Okuduğunu Anlama Okuma öncesi, okuma sırası ve sonrasında metinle ilgili soruları cevaplandırır. 5. sınıf 2 Türkçe Okuduğunu Anlama Okuduklarında ne, nerede, ne zaman, nasıl, niçin ve

Detaylı

8. SINIF 3. TEOG SINAVI (KASIM AYI) TÜRKÇE DERSİ KAZANIM TABLOSU

8. SINIF 3. TEOG SINAVI (KASIM AYI) TÜRKÇE DERSİ KAZANIM TABLOSU . TÜRKÇE İ TABLOSU ÖĞRENME ALANI A B TÜRKÇE OKUMA Metne ilişkin sorulara cevap verir. 1 TÜRKÇE OKUMA Metni dil ve anlatım yönünden değerlendirir. 2 9 TÜRKÇE OKUMA Metnin konusunu belirler. 3 10 TÜRKÇE

Detaylı

8. SINIF PERFORMANS DEĞERLENDİRME KİTAPÇIĞI (P-3) / Ders Kazanım A B Türkçe Sözcükte Anlam 1 5 Türkçe Cümlede Anlam 2 6 Türkçe Parçada

8. SINIF PERFORMANS DEĞERLENDİRME KİTAPÇIĞI (P-3) / Ders Kazanım A B Türkçe Sözcükte Anlam 1 5 Türkçe Cümlede Anlam 2 6 Türkçe Parçada 8. SINIF PERFORMANS DEĞERLENDİRME KİTAPÇIĞI (P-3) / 2017-2018 Ders Kazanım A B Türkçe Sözcükte Anlam 1 5 Türkçe Cümlede Anlam 2 6 Türkçe Parçada Anlam 3 7 Türkçe Parçada Anlam 4 8 Türkçe Parçada Anlam

Detaylı

PESA-1 (05.11.2014) - Ortaokul Konu Dağılımları

PESA-1 (05.11.2014) - Ortaokul Konu Dağılımları 5. sınıf 1 Türkçe (1.TEMA) 2. Okuduğunu Anlama 1.Metinde verilen ipuçlarından hareketle karşılaştığı yeni kelimelerin anlamlarını tahmin eder. 5. sınıf 2 Türkçe (1.TEMA) 2. Okuduğunu Anlama 2.Okuma öncesi,

Detaylı

OYD Okul Yayın Danışmanlık A.Ş.

OYD Okul Yayın Danışmanlık A.Ş. 5. sınıf 1 Türkçe Anlama Okuduklarının konusunu ve ana fikrini/ana duygusunu belirler. 5. sınıf 2 Türkçe Anlama Okuduklarında yardımcı fikirleri belirler veyardımcı fikirlerinana fikri nasıl desteklediğini

Detaylı

Cümle bağlamından gerçek ve mecaz anlamlı sözcükleri ayırt eder.

Cümle bağlamından gerçek ve mecaz anlamlı sözcükleri ayırt eder. 8. SINIF PERFORMANS DEĞERLENDİRME KİTAPÇIĞI (P-2)/2017-2018 Ders Kazanım A B Türkçe Sözcükte Anlam (Gerçek - Mecaz) 1 4 Türkçe Cümlede Anlam (Deyim) 2 5 Türkçe Cümlede Anlam (Öznel Cümle) 3 6 Türkçe Parçada

Detaylı

OYD Okul Yayın Danışmanlık A.Ş.

OYD Okul Yayın Danışmanlık A.Ş. 2. sınıf 1 Türkçe 2. sınıf 2 Türkçe 2. sınıf 3 Türkçe 2. sınıf 4 Türkçe 2. sınıf 5 Türkçe 2. sınıf 6 Türkçe 2. sınıf 7 Türkçe 2. sınıf 8 Türkçe 2. sınıf 9 Türkçe 2. sınıf 10 Türkçe Okuduğunu Anlama Okuduklarında

Detaylı

SÜREÇ İZLEME SINAVI SINIFLAR

SÜREÇ İZLEME SINAVI SINIFLAR 2. SINIFLAR HAYAT BİLGİSİ (MERAM) Tür, Yöntem ve Tekniklere Uygun Yazma Uzunlukları Ölçme Uzunlukları Ölçme Tablo la Toplama islemi la Çıkarma islemi la Çıkarma islemi la Çarpma islemi Metinde verilen

Detaylı

OYD Okul Yayın Danışmanlık A.Ş.

OYD Okul Yayın Danışmanlık A.Ş. 2. sınıf 1 Türkçe 2. Kendini Yazılı Olarak İfade Etme Yazısına uygun başlık belirler. 2. sınıf 2 Türkçe 2. Kendini Yazılı Olarak İfade Etme Kelimeleri yerinde ve anlamlarına uygun kullanır. 2. sınıf 3

Detaylı

2. SINIF 2015/2016 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI 2. KDS KONU BAŞLIKLARI

2. SINIF 2015/2016 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI 2. KDS KONU BAŞLIKLARI 2. SINIF 2015/2016 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI 2. KDS KONU BAŞLIKLARI TÜRKÇE MATEMATİK HAYAT BİLGİSİ Eş Sesli Sözcükler Şiir Yorumlama Yazım Kuralları Noktalama İşaretleri Zıt Anlamlı Sözcükler 5N 1K Hikâyenin

Detaylı

2. Online Değerlendirme Sınavı 1

2. Online Değerlendirme Sınavı 1 . Online Değerlendirme Sınavı Türkçe Hayat Bilgisi İngilizce Eş ve Zıt Anlamlı Kelimeler:. Kelimelerin eş ve zıt anlamlılarını bulur. Sözcük Bilgisi:.Sözcük Bilgisi Cümle Bilgisi:. Cümle Bilgisi Yazım

Detaylı

SİS 1 (KASIM 2015) SINIF A DERS ÜNİTE KAZANIM

SİS 1 (KASIM 2015) SINIF A DERS ÜNİTE KAZANIM 2. sınıf 1 Türkçe Okuduğunu Anlama Okuma öncesi, okuma sırası ve sonrasında metinle ilgili soruları cevaplandırır. 2. sınıf 2 Türkçe Okuduğunu Anlama Okuduklarında ne, nerede, ne zaman, nasıl, niçin ve

Detaylı

2. SINIF 2015/2016 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI 1. KDS KONU BAŞLIKLARI

2. SINIF 2015/2016 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI 1. KDS KONU BAŞLIKLARI DİKKAT..! 27.10.2015 TARİHİNE KADAR KONU BAŞLIKLARI İLE İLGİLİ GÖRÜŞLERİNİZİ TARAFIMIZA BİLDİRİNİZ. 2. SINIF 2015/2016 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI 1. KDS KONU BAŞLIKLARI TÜRKÇE MATEMATİK HAYAT BİLGİSİ Paragrafta

Detaylı

SINAVA HAZIRLIK BECERİLERİ GELİŞTİRME EĞİTİM PROGRAMI Veli Bileşeni

SINAVA HAZIRLIK BECERİLERİ GELİŞTİRME EĞİTİM PROGRAMI Veli Bileşeni SINAVA HAZIRLIK BECERİLERİ GELİŞTİRME EĞİTİM PROGRAMI Veli Bileşeni-2013-2014 Nihat İNAN Uzm.Psikolojik Danışman afyonram.meb.k12.tr TEMEL EĞİTİMDEN ORTAÖĞRETİME GEÇİŞ SİSTEMİ Eğitimin Dinamik Bir Süreçtir.

Detaylı

D.4.2 Aynı kavram alanına giren kelimeleri, anlam farklılıklarını dikkate alarak kullanır. 1

D.4.2 Aynı kavram alanına giren kelimeleri, anlam farklılıklarını dikkate alarak kullanır. 1 . Deneme 3 Kasım D.4. Aynı kavram alanına giren kelimeleri, anlam farklılıklarını dikkate alarak kullanır. D.4. Kelimeler arasındaki anlam ilişkilerini kavrayarak birbiriyle anlamca ilişkili kelimelere

Detaylı

5. SINIF FEN BİLİMLERİ KAZANIMLARI

5. SINIF FEN BİLİMLERİ KAZANIMLARI 5. SINIF FEN BİLİMLERİ KAZANIMLARI 5.1. VÜCUDUMUZUN BİLMECESİNİ ÇÖZELİM / CANLILAR VE HAYAT Bu ünitede öğrencilerin; besin çeşitleri, sağlıklı ve dengeli beslenme, sigara ve alkol kullanımının zararları,

Detaylı

OYD Okul Yayın Danışmanlık A.Ş.

OYD Okul Yayın Danışmanlık A.Ş. 2. sınıf 1 Türkçe Okuduğunu Anlama Okuma öncesi, okuma sırası ve sonrasında metinle ilgili soruları cevaplandırır. 2. sınıf 2 Türkçe Okuduğunu Anlama Okuduklarında ne, nerede, ne zaman, nasıl, niçin ve

Detaylı

Zaman ve kip çekimlerindeki bileşik yapıların işlevlerini ve kullanım özelliklerini kavrar.

Zaman ve kip çekimlerindeki bileşik yapıların işlevlerini ve kullanım özelliklerini kavrar. 7. SINIF PERFORMANS DEĞERLENDİRME KİTAPÇIĞI (P-3) / 2017-2018 Ders Kazanım A B Türkçe Zarfları işlevlerine uygun kullanır. 1 11 Türkçe Metnin başlığını belirler. 2 12 Türkçe Metnin konusunu belirler. 3

Detaylı

2018 / 2019 EĞİTİM - ÖĞRETİM YILI DESTEKLEME VE YETİŞTİRME KURSLARI 5. SINIF MATEMATİK DERSİ YILLIK PLAN ÖRNEĞİ. Konu Adı Kazanımlar Test No Test Adı

2018 / 2019 EĞİTİM - ÖĞRETİM YILI DESTEKLEME VE YETİŞTİRME KURSLARI 5. SINIF MATEMATİK DERSİ YILLIK PLAN ÖRNEĞİ. Konu Adı Kazanımlar Test No Test Adı 2018 / 2019 EĞİTİM - ÖĞRETİM YILI DESTEKLEME VE YETİŞTİRME KURSLARI 5. SINIF MATEMATİK DERSİ YILLIK PLAN ÖRNEĞİ Ay Hafta Ders Saati Konu Adı Kazanımlar Test No Test Adı Doğal Sayılar En çok dokuz basamaklı

Detaylı

18 OCAK 2014 YÖNLENDİRME SINAVI 1 KONU DAĞILIMI 8. SINIF (2. BÖLÜM)

18 OCAK 2014 YÖNLENDİRME SINAVI 1 KONU DAĞILIMI 8. SINIF (2. BÖLÜM) 8. SINIF (1. BÖLÜM) (Sınav Süresi : 90 dk) DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ (20 SORU) Eylemsiler Cümlenin Ögeleri Eylemde Çatı Tür ve Şekil Bilgisi Fraktal Yansıyan ve Dönen Şekiller Histogram Üslü Sayılar

Detaylı

6. Sınıf Süreç Değerlendirme Testi 1

6. Sınıf Süreç Değerlendirme Testi 1 6. Sınıf Süreç Değerlendirme Testi Bölüm Adı Kazanımlar Soru Sayısı Türkçe Matematik Fen Bilimleri Gerçek, Mecaz, Terim ve Yan Anlam Aynı Kavram Alanına Giren Sözcükler Eş, Zıt, Yakın Anlamlılık ve Eş

Detaylı

2015-2016 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI 3. SINIFLAR VELİ BİLGİLENDİRME MEKTUBU 2

2015-2016 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI 3. SINIFLAR VELİ BİLGİLENDİRME MEKTUBU 2 2015-2016 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI 3. SINIFLAR VELİ BİLGİLENDİRME MEKTUBU 2 Sayın Veli, Bu mektubumuzda, 2015-2016 Eğitim - Öğretim yılı MEV Koleji Özel Güzelbahçe İlkokulu,3. Sınıflar sınıf öğretmenleri zümresi

Detaylı

3. SINIF 5. ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME SINAVI (NİSAN AYI) TÜRKÇE DERSİ KAZANIM TABLOSU

3. SINIF 5. ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME SINAVI (NİSAN AYI) TÜRKÇE DERSİ KAZANIM TABLOSU . SINIF TÜRKÇE DERSİ KZNIM TLOSU DERS SINIF ÖĞRENME LNI TÜRKÇE OKUM TÜRKÇE OKUM KZNIM Okuma öncesi, okuma sırası ve sonrasında metinle ilgili soruları cevaplandırır. Okuma öncesi, okuma sırası ve sonrasında

Detaylı

ÖZEL ATA KOLEJİ 2013 2014 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI FEN BİLİMLERİ 5. SINIF YILLIK PLANI

ÖZEL ATA KOLEJİ 2013 2014 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI FEN BİLİMLERİ 5. SINIF YILLIK PLANI 18-22.11.2013 11-15.11.2013 Vücudumuzda Boşaltım 0-08.11.2013 28-31.10/01.11.2013 Vücudumuzun Bilmecesini Çözelim Besinlerin Sindirimi 21-25.10.2013 07-11.10.2013 Besinlerin Sindirimi 30.09/01-0.10.2013

Detaylı

3.SINIFLAR BURSLULUK SINAVI MATEMATİK DERSİ KAZANIMLARI Üç basamaklı doğal sayıları okur ve yazar içinde herhangi bir sayıdan başlayarak birer,

3.SINIFLAR BURSLULUK SINAVI MATEMATİK DERSİ KAZANIMLARI Üç basamaklı doğal sayıları okur ve yazar içinde herhangi bir sayıdan başlayarak birer, 3.SINIFLAR BURSLULUK SINAVI MATEMATİK DERSİ KAZANIMLARI Üç basamaklı doğal sayıları okur ve yazar. 1000 içinde herhangi bir sayıdan başlayarak birer, onar ve yüzer ileriye doğru ritmik sayar. Üç basamaklı

Detaylı

4.Sınıf Okulistik Sınavı Konu-Kazanım Tablosu

4.Sınıf Okulistik Sınavı Konu-Kazanım Tablosu Türkçe 4.Sınıf Okulistik Sınavı Konu-Kazanım Tablosu SÖZ VARLIĞI - Zıt Anlamlı Sözcükler : T.4.3.7. Kelimelerin zıt anlamlılarını bulur. OKUMA - Metinle İlgili lar Sorma ve ları Cevaplama : T.4.3.8. Okuduğu

Detaylı

İşlenecek Konular. Tarih. Hafta 2: Şubat Hafta 3: 26 Şubat GRUP 3: Cansu GÜNDOĞDU Kübra ÇATALKAYA Serkan ALTUN Mustafa ENGINSEL

İşlenecek Konular. Tarih. Hafta 2: Şubat Hafta 3: 26 Şubat GRUP 3: Cansu GÜNDOĞDU Kübra ÇATALKAYA Serkan ALTUN Mustafa ENGINSEL Tarih Hafta 2: 17-21 Şubat 2014 Hafta 3: 26 Şubat 2014 GRUP 3: Cansu GÜNDOĞDU Kübra ÇATALKAYA Serkan ALTUN Mustafa ENGINSEL Hafta 4: 5 Mart 2014 GRUP 1: Faruk GÜREŞÇİ Süleyman Emre İLGÜN Özlem GEZGİN Hafta

Detaylı

1.1. Canlılarda büyüme ve üremenin hücre bölünmesi ile meydana geldiğini açıklar.

1.1. Canlılarda büyüme ve üremenin hücre bölünmesi ile meydana geldiğini açıklar. 1.1. Canlılarda büyüme ve üremenin hücre bölünmesi ile meydana geldiğini açıklar. 1.2. Mitozu, çekirdek bölünmesi ile başlayan ve birbirini takip eden evreler olarak tarif eder. 1.3. Mitozda kromozomların

Detaylı

Fen Bilimleri Dersi Kazanımları

Fen Bilimleri Dersi Kazanımları Fen Bilimleri Dersi Kazanımları Sigara ve alkol kullanımının vücuda verdiği zararları, araştırma verilerine dayalı olarak tartışır. Boşaltımda görevli yapı ve organları tanır. 2 Diş çeşitlerini model üzerinde

Detaylı

GAZİ İLKOKULU EĞİTİM ÖĞRETİM YILI 2. SINIFLAR MATEMATİK DERSİ YILLIK DERS PLÂNI

GAZİ İLKOKULU EĞİTİM ÖĞRETİM YILI 2. SINIFLAR MATEMATİK DERSİ YILLIK DERS PLÂNI 4.HAFTA 3.HAFTA 2.HAFTA 1.HAFTA 2. SINIFLAR MATEMATİK İ YILLIK PLÂNI Konu: Onluk ve Birliklere Ayıralım 18-21 Eyl 1. Nesne sayısı 100 den az olan bir çokluğu, model kullanarak onluk ve birlik gruplara

Detaylı

3.SINIF (ÜNLÜ YAYINLAR) FEN BİLİMLERİ (10 SORU) KONULAR Duyu organlarını tanır.

3.SINIF (ÜNLÜ YAYINLAR) FEN BİLİMLERİ (10 SORU) KONULAR Duyu organlarını tanır. TÜRKÇE (15 SORU) Şiirde ana fikir Şiirde ana duygu Şiirde başlık Paragrafın ana fikri Paragrafta başlık Paragrafın konusu Eş anlamlı kelimeler Zıt anlamlı kelimeler Trafik işaret ve levhaları Görgü kuralları

Detaylı

MERKEZİ 12.11.2009 TARİHLİ KAZANIM DEĞERLENDİRME ÇALIŞMASI - 01 (KDÇ - 01) KONU DAĞILIMLARI

MERKEZİ 12.11.2009 TARİHLİ KAZANIM DEĞERLENDİRME ÇALIŞMASI - 01 (KDÇ - 01) KONU DAĞILIMLARI SINIF DERS KONU. SINIFLAR..009 TARİHLİ KAZANIM DEĞERLENDİRME ÇALIŞMASI - 0 (KDÇ - 0) (MEB YAYINEVİ) (DİĞER YAYINEVLERİ) HAYAT BİLGİSİ Noktalama İşaretleri 5 Parçada Anlam 5 Doğal Sayılar 5 Ölçüler Örüntüler

Detaylı

5. SINIF ÖĞRETİM PROGRAMI

5. SINIF ÖĞRETİM PROGRAMI 5. SINIF ÖĞRETİM PROGRAMI Öğrenme Alanları ve Alt Öğrenme Alanları 5.1. Sayılar ve İşlemler 5.1.1. Doğal Sayılar 5.1.2. Doğal Sayılarla İşlemler 5.1.3. Kesirler 5.1.4. Kesirlerle İşlemler: Toplama ve Çıkarma

Detaylı

6. SINIF PERFORMANS DEĞERLENDİRME KİTAPÇIĞI (P-3) / Ders Kazanım A B Türkçe Sözcükte Anlam 1 11 Türkçe Sözcükte Anlam 2 12 Türkçe Sözcükte

6. SINIF PERFORMANS DEĞERLENDİRME KİTAPÇIĞI (P-3) / Ders Kazanım A B Türkçe Sözcükte Anlam 1 11 Türkçe Sözcükte Anlam 2 12 Türkçe Sözcükte 6. SINIF PERFORMANS DEĞERLENDİRME KİTAPÇIĞI (P-3) / 2017-2018 Ders Kazanım A B Türkçe Sözcükte Anlam 1 11 Türkçe Sözcükte Anlam 2 12 Türkçe Sözcükte Anlam 3 13 Türkçe Sözcükte Anlam 4 14 Türkçe Sözcükte

Detaylı

6. SINIF FEN BİLİMLERİ DERSİ KURS KAZANIMLARI VE TESTLERİ

6. SINIF FEN BİLİMLERİ DERSİ KURS KAZANIMLARI VE TESTLERİ EKİM AY HAFTA DERS SAATİ KONU ADI KAZANIMLAR 6... Hayvan ve bitki hücrelerini, temel kısımları ve görevleri açısından karşılaştırır. a. Hücrenin temel kısımları için sadece hücre zarı, sitoplazma ve çekirdek

Detaylı

EĞİTİM ÖĞRETİM YILI I. DÖNEM 6. SINIFLAR FEN BİLİMLERİ DERSİ İL GENELİ I. ORTAK YAZILI SINAVI BELİRTKE TABLOSU

EĞİTİM ÖĞRETİM YILI I. DÖNEM 6. SINIFLAR FEN BİLİMLERİ DERSİ İL GENELİ I. ORTAK YAZILI SINAVI BELİRTKE TABLOSU 6. SINIFLAR FEN BİLİMLERİ DERSİ İL GENELİ I. ORTAK YAZILI SINAVI Güneş Sistemi F.6... Güneş sistemindeki gezegenleri birbirleri ile karşılaştırır. F.6... Güneş sistemindeki gezegenleri, Güneş e yakınlıklarına

Detaylı

OYD Okul Yayın Danışmanlık A.Ş.

OYD Okul Yayın Danışmanlık A.Ş. 8. sınıf 1 Türkçe Okuduğu metni anlama ve çözümleme Metnin bağlamından hareketle kelime ve kelime gruplarının anlamlarını çıkarır. 8. sınıf 2 Türkçe Okuduğu metni anlama ve çözümleme Metnin ana fikrini/ana

Detaylı

Ünite/Öğrenme Konu Kazanım Adı KOD HFT Tarih KD1 KD2 KD3 KD4 KD5 KD6

Ünite/Öğrenme Konu Kazanım Adı KOD HFT Tarih KD1 KD2 KD3 KD4 KD5 KD6 2. SINIF MATEMATİK Ünite/Öğrenme Konu Kazanım Adı KOD HFT Tarih KD1 KD2 KD3 KD4 KD5 KD6 Nesnelerin Sayısı Sayıları Onluk ve Birlik Gruplara Ayırma Nesne Sayısını Tahmin Etme Basamak Adları ve Basamak Değerleri

Detaylı

2. SINIF EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI 1. KDS KONU BAŞLIKLARI

2. SINIF EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI 1. KDS KONU BAŞLIKLARI DİKKAT! 15 EKİM 2018 TARİHİNE KADAR SINAV KONU BAŞLIKLARI İLE İLGİLİ DÜZELTME VE ÖNERİLERİNİZİ GÖNDEREBİLİRSİNİZ. 2. SINIF 2018-2019 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI 1. KDS KONU BAŞLIKLARI TÜRKÇE MATEMATİK HAYAT BİLGİSİ

Detaylı

Bir doğal sayının kendisiyle tekrarlı çarpımını üslü nicelik olarak ifade eder ve üslü niceliklerin değerini belirler.

Bir doğal sayının kendisiyle tekrarlı çarpımını üslü nicelik olarak ifade eder ve üslü niceliklerin değerini belirler. 1. ÜNİTE KAZANIMLARI (SAYILAR VE İŞLEMLER ) 1.Doğal Sayılarla İşlemler Bir doğal sayının kendisiyle tekrarlı çarpımını üslü nicelik olarak ifade eder ve üslü niceliklerin değerini belirler. İşlem önceliğini

Detaylı

OYD Okul Yayın Danışmanlık A.Ş.

OYD Okul Yayın Danışmanlık A.Ş. 2. sınıf 1 Türkçe Okuduğunu Anlama Okuma öncesi, okuma sırası ve sonrasında metinle ilgili soruları cevaplandırır. 2. sınıf 2 Türkçe Okuduğunu Anlama Okuduklarında ne, nerede, ne zaman, nasıl, niçin ve

Detaylı

I 5. SINIF ÖĞRENME ALANI ALT ÖĞRENME ALANI KAZANIM I- 01 I- 02 II- 01 II- 02 II- 03

I 5. SINIF ÖĞRENME ALANI ALT ÖĞRENME ALANI KAZANIM I- 01 I- 02 II- 01 II- 02 II- 03 I 5. SINIF MATEMATİK VE İŞLEMLER 1.1. En çok dokuz basamaklı doğal sayıları okur ve yazar. 1.2. En çok dokuz basamaklı doğal sayıların bölüklerini, basamaklarını ve rakamların basamak değerlerini belirtir.

Detaylı

2013 2014 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI 8. SINIF MATEMATİK DERSİ KONULARININ ÇALIŞMA TAKVİMİNE GÖRE DAĞILIM ÇİZELGESİ ALT ÖĞRENME. Örüntü ve Süslemeler

2013 2014 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI 8. SINIF MATEMATİK DERSİ KONULARININ ÇALIŞMA TAKVİMİNE GÖRE DAĞILIM ÇİZELGESİ ALT ÖĞRENME. Örüntü ve Süslemeler 2013 2014 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI 8. SINIF MATEMATİK DERSİ KONULARININ ÇALIŞMA TAKVİMİNE GÖRE DAĞILIM ÇİZELGESİ SÜRE ÖĞRENME Ay Hafta D.Saati ALANI EYLÜL 2 Geometri 2 3 Geometri 2 Geometri 2 Olasılıkve ALT

Detaylı

MERKEZİ TARİHLİ KAZANIM DEĞERLENDİRME ÇALIŞMASI - 02 (KDÇ - 02) KONU DAĞILIMLARI

MERKEZİ TARİHLİ KAZANIM DEĞERLENDİRME ÇALIŞMASI - 02 (KDÇ - 02) KONU DAĞILIMLARI SINIF DERS KONU. SINIFLAR 0..009 TARİHLİ KAZANIM DEĞERLENDİRME ÇALIŞMASI - 0 (KDÇ - 0) (MEB YAYINEVİ) (DİĞER YAYINEVLERİ) HAYAT BİLGİSİ Cümle Bilgisi Doğal Sayılar Doğal Sayılarla Toplama İşlemi Ritmik

Detaylı

2013-2014 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI 3. SINIFLAR VELİ BİLGİLENDİRME MEKTUBU 3

2013-2014 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI 3. SINIFLAR VELİ BİLGİLENDİRME MEKTUBU 3 2013-2014 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI 3. SINIFLAR VELİ BİLGİLENDİRME MEKTUBU 3 ( Bu mektup 10 Şubat 2014-11 Nisan 2014 tarihleri arasında yapılacak çalışmaları belirtmektedir.) HAYAT BİLGİSİ 2.TEMAMIZ :BENİM EŞSİZ

Detaylı

Öğrenci : İrem DAŞTAN

Öğrenci : İrem DAŞTAN BEP Plan Hazırla T.C Yozgat Valiliği Kanuni Sultan Süleyman Özel Eğitim / İlkokul/ Ortaokulu Mesleki Eğitim Merkezi Müdürlüğü Matematik Dersi Bireyselleştirilmiş Eğitim Planı Öğrenci : İrem DAŞTAN Eğitsel

Detaylı

AKILLI MATEMATİK DEFTERİ

AKILLI MATEMATİK DEFTERİ Ar tık Matematiği Çok Seveceksiniz! MateMito Artık matematiği çok seviyorum. AKILLI MATEMATİK DEFTERİ Artık matematikten korkmuyorum. Artık matematik dersinde eğleniyorum. 2 Artık az yazarak çok soru çözüyorum.

Detaylı

2. Sınıf - Hazır Bulunuşluk Sınavı

2. Sınıf - Hazır Bulunuşluk Sınavı . Sınıf - Hazır Bulunuşluk Sınavı Bölüm Adı Kazanımlar Soru Sayısı Türkçe (. Sınıf) Hayat Bilgisi (. Sınıf) (. Sınıf) Okuduğunu Anlama:. Okuma öncesi, okuma sırası ve sonrasında metinle ilgili soruları

Detaylı

4. Deneme 15 Nisan. 4. Deneme 15 Nisan

4. Deneme 15 Nisan. 4. Deneme 15 Nisan 4. Deneme 5 Nisan D. 2.4 Dinlediklerinin ana fikrini belirler. K. 2.3 Konuşmalarında sebep - sonuç ilişkisi kurar. Y..7 Yazılarında yazım kurallarını uygular. Y..6 Yazılarında noktalama işaretlerini doğru

Detaylı

2. Sınıf - Hazır Bulunuşluk Sınavı

2. Sınıf - Hazır Bulunuşluk Sınavı . Sınıf - Hazır Bulunuşluk Sınavı Türkçe (. Sınıf) Hayat Bilgisi (. Sınıf) (. Sınıf) Okuduğunu Anlama:. Okuma öncesi, okuma sırası ve sonrasında metinle ilgili soruları cevaplandırır. 4.Okuduklarında ne,

Detaylı

3. Sınıf Ders Tarama Testi 1

3. Sınıf Ders Tarama Testi 1 . Sınıf Ders Tarama Testi Bölüm Adı Kazanımlar Soru Sayısı Türkçe Hayat Bilgisi Matematik Okuma:.. Metinde verilen ipuçlarından hareketle, karşılaştığı yeni kelimelerin anlamlarını tahmin eder... Metnin

Detaylı

ISBN NUMARASI: ISBN NUMARASI: ISBN NUMARASI: ISBN NUMARASI:

ISBN NUMARASI: ISBN NUMARASI: ISBN NUMARASI: ISBN NUMARASI: Bu formun ç kt s n al p ço altarak ö rencilerinizin ücretsiz Morpa Kampüs yarıyıl tatili üyeli inden yararlanmalar n sa layabilirsiniz.! ISBN NUMARASI: 65482465 ISBN NUMARASI: 65482465! ISBN NUMARASI:

Detaylı

MEB Okul Öncesi Yeni Programına Uygun MAYIS AYLIK PLAN. 11 Eylül 2013. eğiten kitap

MEB Okul Öncesi Yeni Programına Uygun MAYIS AYLIK PLAN. 11 Eylül 2013. eğiten kitap 5 MEB Okul Öncesi Yeni Programına Uygun AYLIK PLAN eğiten kitap 11 Eylül 2013 i MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI...OKULU AYLIK EĞİTİM PLANI Tarih :... Yaş Grubu :... Öğretmen Adı :... AYLAR KAZANIM VE GÖSTERGELER

Detaylı

4. Çok büyük ve çok küçük pozitif sayıları bilimsel gösterimle ifade eder.

4. Çok büyük ve çok küçük pozitif sayıları bilimsel gösterimle ifade eder. LENDİRME ŞEMASI ÜNİTE Üslü 1. Bir tam sayının negatif kuvvetini belirler ve rasyonel sayı olarak ifade eder.. Ondalık kesirlerin veya rasyonel sayıların kendileriyle tekrarlı çarpımını üslü sayı olarak

Detaylı

2. SINIF EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI 2. KDS KONU BAŞLIKLARI

2. SINIF EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI 2. KDS KONU BAŞLIKLARI DİKKAT! 20 KASIM 2018 TARİHİNE KADAR SINAV KONU BAŞLIKLARI İLE İLGİLİ DÜZELTME VE ÖNERİLERİNİZİ GÖNDEREBİLİRSİNİZ. 2. SINIF 2018-2019 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI 2. KDS KONU BAŞLIKLARI TÜRKÇE MATEMATİK HAYAT BİLGİSİ

Detaylı

BİREYSELLEŞTİRİLMİŞ MATEMATİK DERSİ EĞİTİM PLANI

BİREYSELLEŞTİRİLMİŞ MATEMATİK DERSİ EĞİTİM PLANI BİREYSELLEŞTİRİLMİŞ MATEMATİK DERSİ EĞİTİM PLANI BEP Hazırlanan Öğrencinin Var Olan Performans Düzeyinin Belirlenmesi Performans Performans düzeyi alanları Akademik beceriler MATEMATİK MATEMATİK - Varlıkları

Detaylı

Çarpanlar ve Katlar

Çarpanlar ve Katlar 8.1.1. Çarpanlar ve Katlar 8.1.2. Üslü İfadeler 8.1.3. Kareköklü İfadeler 8.2.1. Cebirsel İfadeler ve Özdeşlikler 8.1.1.1 Verilen pozitif tam sayıların çarpanlarını bulur; pozitif tam sayıları üslü ifade

Detaylı

YÖNLENDİRME SINAVI 7 OCAK 2017 Saat:10.00 (Sınav Süresi: 90 dk)

YÖNLENDİRME SINAVI 7 OCAK 2017 Saat:10.00 (Sınav Süresi: 90 dk) 7 OCAK 2017 Saat:10.00 (Sınav Süresi: 90 dk) 3. SINIF (17 SORU) Anlamlı ve Kurallı Cümle Farklı Düşünmeye Yönlendiren İfadeler Destekleyici ve Açıklayıcı İfadeler Okuduğunu Anlama Sözlük Çalışması 5N1K

Detaylı

OYD Okul Yayın Danışmanlık A.Ş.

OYD Okul Yayın Danışmanlık A.Ş. 5. sınıf 1 Türkçe Anlama Okuduklarının konusunu ve ana fikrini/ana duygusunu belirler. 5. sınıf 2 Türkçe Anlama Okuduklarında yardımcı fikirleri belirler ve yardımcı fikirlerin ana fikri nasıl desteklediğini

Detaylı

TÜRKÇE KAZANIMLAR KONU KAZANIM KAZANIM NO. 1 Sözcükte Anlam Kelimeleri anlamları na uygun kullanır. T

TÜRKÇE KAZANIMLAR KONU KAZANIM KAZANIM NO. 1 Sözcükte Anlam Kelimeleri anlamları na uygun kullanır. T TÜRKÇE KONU KZNIM KZNIM NO 1 Sözcükte nlam Kelimeleri anlamları na uygun kullanır. T.8.2.5. 2 Cümlede nlam Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. T.8.3.21. 3 Cümlede nlam Okudukları ile ilgili çıkarımlarda

Detaylı

30 ARALIK 2015 PTS 6. SINIFLAR KONU DAĞILIMI

30 ARALIK 2015 PTS 6. SINIFLAR KONU DAĞILIMI 30 ARALIK 2015 PTS 6. SINIFLAR KONU DAĞILIMI ALLAH NİÇİN VAHİY GÖNDERMİŞTİR? ASR SURESİ VE ANLAMI İLAHİ KİTAPLAR NAMAZ NEDİR? NİÇİN KILINIR? NAMAZA ÇAĞRI EZAN VE KAMET NAMAZA HAZIRLIK ŞARTLARI NAMAZIN

Detaylı

TÜRKÇE 2. KURUMSAL DENEME SINAVI KAZANIM LİSTESİ

TÜRKÇE 2. KURUMSAL DENEME SINAVI KAZANIM LİSTESİ TÜRKÇE KONU KZNIM KZNIM NO 1 Sözcükte nlam 2 Sözcükte nlam Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının

Detaylı

3. Sınıf Online Değerlendirme Sınavı 1

3. Sınıf Online Değerlendirme Sınavı 1 3. Sınıf Online Değerlendirme Sınavı Bölüm Adı Kazanımlar Soru Sayısı Türkçe Matematik Fen Bilimleri Hayat Bilgisi Eş ve Zıt Anlamlı Kelimeler:. Kelimelerin eş ve zıt anlamlılarını bulur. Eş Sesli Kelimeler:.

Detaylı

Ünite/Öğrenme Konu Kazanım Adı KOD HFT Tarih KD1 KD2 KD3 KD4 KD5 KD6

Ünite/Öğrenme Konu Kazanım Adı KOD HFT Tarih KD1 KD2 KD3 KD4 KD5 KD6 5. SINIF MATEMATİK Ünite/Öğrenme Konu Kazanım Adı KOD HFT Tarih KD1 KD2 KD3 KD4 KD5 KD6 Doğal Sayılar Doğal Sayılar En çok dokuz basamaklı doğal sayıları okur ve yazar. M5111 1 Doğal Sayılar Doğal Sayıları

Detaylı

BİREYSELLEŞMİŞ EĞİTİM PROGRAMI (BEP) FORMU

BİREYSELLEŞMİŞ EĞİTİM PROGRAMI (BEP) FORMU BİREYSELLEŞMİŞ EĞİTİM PROGRAMI (BEP) FORMU ÖĞRENCİNİN ADI-SOYADI: BEP HAZIRLAMA :07.10.2011 BEP Birimi Üyeleri: - ÖĞRENCİNİN ŞU ANKİ PERFORMANS DÜZEYİ:.. öz bakım becerilerini yerine getirir... okuma yazmayı

Detaylı

ÖZEL EGE LİSESİ EGE BÖLGESİ OKULLAR ARASI MATEMATİK YARIŞMASI 1.AŞAMA KONU KAPSAMI

ÖZEL EGE LİSESİ EGE BÖLGESİ OKULLAR ARASI MATEMATİK YARIŞMASI 1.AŞAMA KONU KAPSAMI ÖZEL EGE LİSESİ EGE BÖLGESİ OKULLAR ARASI MATEMATİK YARIŞMASI 1.AŞAMA KONU KAPSAMI 6. SINIF 5. SINIF TÜM KONULARI 1.ÜNİTE: Geometrik Şekiller 1) Verileri Düzenleme, Çokgenler ve Süsleme 2) Dörtgenler 3)

Detaylı

3. Sınıf - Hazır Bulunuşluk Sınavı

3. Sınıf - Hazır Bulunuşluk Sınavı 3. Sınıf - Hazır Bulunuşluk Sınavı Bölüm Adı Kazanımlar Soru Sayısı Türkçe (. Sınıf) Hayat Bilgisi (. Sınıf) Okuduğunu Anlama:. Okuma öncesi, okuma sırası ve sonrasında metinle ilgili soruları cevaplandırır.

Detaylı

EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI KASIMLI ORTAOKULU FEN BİLİMLERİ DERSİ 6.SINIF BİREYSELLEŞTİRİLMİŞ EĞİTİM PLANI (B.E.P)

EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI KASIMLI ORTAOKULU FEN BİLİMLERİ DERSİ 6.SINIF BİREYSELLEŞTİRİLMİŞ EĞİTİM PLANI (B.E.P) 013-01 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI KASIMLI ORTAOKULU FEN BİLİMLERİ DERSİ 6.SINIF BİREYSELLEŞTİRİLMİŞ EĞİTİM PLANI (B.E.P) ÖĞRENCİNİN ADI SOYADI: Songül DUMAN Sınıfı: 6-B Tanı: Hafif düzeyde zihinsel yetersizlik

Detaylı

5. SINIF PERFORMANS DEĞERLENDİRME KİTAPÇIĞI (P-3) / Ders Kazanım A B Türkçe Sözcüklerde Çok Anlamlılık 1 11 Türkçe Mecaz Anlamlı Sözcükler

5. SINIF PERFORMANS DEĞERLENDİRME KİTAPÇIĞI (P-3) / Ders Kazanım A B Türkçe Sözcüklerde Çok Anlamlılık 1 11 Türkçe Mecaz Anlamlı Sözcükler 5. SINIF PERFORMANS DEĞERLENDİRME KİTAPÇIĞI (P-3) / 2017-2018 Ders Kazanım A B Türkçe Sözcüklerde Çok Anlamlılık 1 11 Türkçe Mecaz Anlamlı Sözcükler 2 12 Türkçe Eş Anlamlı Sözcükler 3 13 Türkçe Eş Sesli

Detaylı

S İ S 6 MAYIS sınıf Türkçe Sözcükte Anlam Aynı kavram alanına giren kelimeleri, anlam farklılıklarını dikkate alarak kullanır.

S İ S 6 MAYIS sınıf Türkçe Sözcükte Anlam Aynı kavram alanına giren kelimeleri, anlam farklılıklarını dikkate alarak kullanır. S İ S 6 MAYIS 2013 SINIF DERS ÜNİTE KAZANIM 8. sınıf Türkçe Sözcükte Anlam Aynı kavram alanına giren kelimeleri, anlam farklılıklarını dikkate alarak kullanır. 8. sınıf Türkçe Cümlede Anlam Cümlede eksik

Detaylı

2. SINIF EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI 1. KDS KONU BAŞLIKLARI

2. SINIF EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI 1. KDS KONU BAŞLIKLARI 2. SINIF 2017-2018 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI 1. KDS KONU BAŞLIKLARI TÜRKÇE MATEMATİK HAYAT BİLGİSİ İNGİLİZCE 5N 1K Onluk ve Birlikler Fiziksel Özelliklerimiz Words Paragrafın Konusu Deste ve Düzine Yeteneklerimiz

Detaylı

Kısa Dönemli Amaç Davranışlar Araç Gereçler

Kısa Dönemli Amaç Davranışlar Araç Gereçler BEP Plan Hazırla T.C Yozgat Valiliği Kanuni Sultan Süleyman Özel Eğitim / İlkokul/ Ortaokulu Mesleki Eğitim Merkezi Müdürlüğü Matematik Dersi Bireyselleştirilmiş Eğitim Planı Öğrenci : Gazi KILIÇ Eğitsel

Detaylı

2. Sınıf Taragöz Değerlendirme Sınavı 1

2. Sınıf Taragöz Değerlendirme Sınavı 1 . Sınıf Taragöz Değerlendirme Sınavı Türkçe Matematik Eş ve Zıt Anlamlı Kelimeler:. Kelimelerin eş ve zıt anlamlılarını bulur Sözcük Bilgisi:.Sözcük Bilgisi Cümle Bilgisi:. Cümle Bilgisi Yazım Kuralları

Detaylı

Prof. Dr. Salih ÇEPNİ Doç. Dr. Hakan Şevki AYVACI Yrd. Doç. Dr. Emine ÇİL FEN VE TEKNOLOJİ LABORATUVAR UYGULAMALARI - 6 ISBN: 978-605-364-305-0

Prof. Dr. Salih ÇEPNİ Doç. Dr. Hakan Şevki AYVACI Yrd. Doç. Dr. Emine ÇİL FEN VE TEKNOLOJİ LABORATUVAR UYGULAMALARI - 6 ISBN: 978-605-364-305-0 Prof. Dr. Salih ÇEPNİ Doç. Dr. Hakan Şevki AYVACI Yrd. Doç. Dr. Emine ÇİL FEN VE TEKNOLOJİ LABORATUVAR UYGULAMALARI - 6 ISBN: 978-605-364-305-0 Kitapta yer alan bölümlerin tüm sorumluluğu yazarlarına aittir.

Detaylı

ÖLÇME, DEĞERLENDİRME VE SINAV HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

ÖLÇME, DEĞERLENDİRME VE SINAV HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ AY EKİM KASIM 06-07 EĞİTİM - ÖĞRETİM YILI 6. SINIF FEN BİLİMLERİ DERSİ HAFTA DERS SAATİ KONU ADI KAZANIMLAR TEST NO TEST ADI 6... Hayvan ve bitki hücrelerini, temel kısımları ve görevleri açısından karşılaştırır.

Detaylı

8. SINIF TATİL PROGRAMI

8. SINIF TATİL PROGRAMI 25 Ocak 2016 - Pazartesi OKUMA KÜLTÜRÜ / Okuma Kitaplarım / Metnin Bağlamına Göre Kelimeler DOĞA VE EVREN / Sevgili Bahar Ağacı / Deyim OKUMA KÜLTÜRÜ / Kitap Hastanesi / Nokta SAYILAR / Üslü Sayılar /

Detaylı

Ar tık Matematiği Çok Seveceksiniz!

Ar tık Matematiği Çok Seveceksiniz! Ar tık Matematiği Çok Seveceksiniz! MateMito AKILLI MATEMATİK DEFTERİ Artık matematikten korkmuyorum. Artık matematiği çok seviyorum. Artık az yazarak çok soru çözüyorum. Artık matematikten sıkılmıyorum.

Detaylı

2013 2014 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI 8. SINIF MATEMATİK DERSİ KAZANIMLARININ ÇALIŞMA TAKVİMİNE GÖRE DAĞILIM ÇİZELGESİ KAZANIMLAR

2013 2014 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI 8. SINIF MATEMATİK DERSİ KAZANIMLARININ ÇALIŞMA TAKVİMİNE GÖRE DAĞILIM ÇİZELGESİ KAZANIMLAR KASIM EKİM EYLÜL Ay Hafta D.Saat i 0 04 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI 8. SINIF MATEMATİK DERSİ KAZANIMLARININ ÇALIŞMA TAKVİMİNE GÖRE SÜRE ÖĞRENME ALANI ALT ÖĞRENME ALANI Örüntü Süslemeler si KAZANIMLAR.Doğru, çokgen

Detaylı

ISBN NUMARASI: ISBN NUMARASI: ISBN NUMARASI: ISBN NUMARASI:

ISBN NUMARASI: ISBN NUMARASI: ISBN NUMARASI: ISBN NUMARASI: Bu formun ç kt s n al p ço altarak ö rencilerinizin ücretsiz Morpa Kampüs yarıyıl tatili üyeli inden yararlanmalar n sa layabilirsiniz.! ISBN NUMARASI: 65482464 ISBN NUMARASI: 65482464! ISBN NUMARASI:

Detaylı

EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI 6.SINIF FEN BİLİMLERİ DERSİ DESTEKLEME VE YETİŞTİRME KURSU KAZANIMLARI VE TESTLERİ

EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI 6.SINIF FEN BİLİMLERİ DERSİ DESTEKLEME VE YETİŞTİRME KURSU KAZANIMLARI VE TESTLERİ KASIM EKİM 2017-2018 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI 6.SINIF FEN BİLİMLERİ DERSİ DESTEKLEME VE YETİŞTİRME KURSU KAZANIMLARI VE TESTLERİ Ay Hafta Ders Saati Konu Adı Kazanımlar Test No Test Adı 6.1.1.1. Hayvan ve bitki

Detaylı

OYD Okul Yayın Danışmanlık A.Ş.

OYD Okul Yayın Danışmanlık A.Ş. 2. sınıf 1 Türkçe 2. Okuduğunu Anlama Okuma öncesi, okuma sırası ve sonrasında metinle ilgili soruları cevaplandırır. 2. sınıf 2 Türkçe 2. Okuduğunu Anlama Okuma öncesi, okuma sırası ve sonrasında metinle

Detaylı

SINAV TARİHİ TÜRKÇE (20 SORU) MATEMATİK (20 SORU) FEN BİLİMLERİ (20 SORU) 1. SINAV ÇARŞAMBA

SINAV TARİHİ TÜRKÇE (20 SORU) MATEMATİK (20 SORU) FEN BİLİMLERİ (20 SORU) 1. SINAV ÇARŞAMBA 8. SINAV TARİHİ TÜRKÇE (20 SORU) MATEMATİK (20 SORU) FEN BİLİMLERİ (20 SORU) 19.10.2016 Fiilimsiler (özne - yüklem) Çarpanlar ve Katlar (8.1.1.1. 8.1.1.3. Kazanımlar) Üslü İfadeler (8.1.2.1 8.1.2.4. Kazanımlar)

Detaylı

6. SINIF ÖF RETH M PROGRAMI

6. SINIF ÖF RETH M PROGRAMI 6. SINIF ÖF RETH M PROGRAMI Öğrenme Alanları ve Alt Öğrenme Alanları 6.1. Sayılar ve İşlemler 6.1.1. Doğal Sayılarla İşlemler 6.1.2. Çarpanlar ve Katlar 6.1.3. Tam Sayılar 6.1.4. Kesirlerle İşlemler 6.1.5.

Detaylı

KE DS 7. SINIF DENEME SINAVLARI SORU DA ILIMLARI

KE DS 7. SINIF DENEME SINAVLARI SORU DA ILIMLARI Ürün Detaylar 0-0 Ürün Detaylar 0-0 // 7. S n f Program - Türkçe // 0 0 0 0 0 TGS 0 TÜRKÇE 0 0 0 0 0 0 Kelimelerde ve Kelime Gruplarında Anlam Cümlenin Anlam Özellikleri Cümle Yorumu Metin Yorumu ve Görsel

Detaylı

4. Sınıf Online Değerlendirme Sınavı 1

4. Sınıf Online Değerlendirme Sınavı 1 4. Sınıf Online Değerlendirme Sınavı Bölüm Adı Kazanımlar Soru Sayısı Türkçe Matematik Fen Bilimleri Sosyal Bilgiler Eş ve Zıt Anlamlı Kelimeler: Kelimelerin eş ve zıt anlamlılarını bulur. Eş Sesli Kelimeler:

Detaylı

OYD Okul Yayın Danışmanlık A.Ş.

OYD Okul Yayın Danışmanlık A.Ş. 2. sınıf 1 1. tema 4 Okuduğunu Anlama Okuduklarında karşılaştırmalar yapar. 2. sınıf 2 1. tema 4 Okuduğunu Anlama Okuduklarında sebep sonuç ilişkileri kurar. 2. sınıf 3 2. tema 1 Okuduğunu Anlama Okuduklarında

Detaylı

2. Sınıf Ders Tarama Testi 1

2. Sınıf Ders Tarama Testi 1 . Sınıf Ders Tarama Testi Matematik Okuma :.. Okuma öncesi, okuma sırası ve sonrasında metinle ilgili soruları cevaplandırır..3. Metnin giriş, gelişme ve sonuç bölümleri hakkında tahminlerde bulunur..

Detaylı

Kazanım Değerlendirme / 4. SINIF / EĞİTİM YILI

Kazanım Değerlendirme / 4. SINIF / EĞİTİM YILI / 2015-2016 EĞİTİM YILI TÜRKÇE KONULAR ALT KONU BAŞLIKLARI 1 2 3 4 2. Okuduğunu Anlama 3. Anlam Kurma 3. OKUMA 4. Söz Varlığını Geliştirme 5. Tür, Yöntem ve Tekniklere Uygun Okuma 1. Yazma Kurallarını

Detaylı

ÜNİTE ÖĞRENME ALANI/ ALT ÖĞRENME ALANI SAYILAR Sayılar KAZANIMLAR 1. Deste ve düzineyi örneklerle açıklar. 2. Nesne sayısı 100 den az olan bir çokluğu

ÜNİTE ÖĞRENME ALANI/ ALT ÖĞRENME ALANI SAYILAR Sayılar KAZANIMLAR 1. Deste ve düzineyi örneklerle açıklar. 2. Nesne sayısı 100 den az olan bir çokluğu MATEMATİK 2. SINIF ÜNİTELENDİRİLMİŞ YILLIK PLAN ÜNİTE ÖĞRENME ALANI ALT ÖĞRENME ALANI KAZANIM TOPLAM KAZANIM SAYISI 1 SAYILAR Sayılar 1-2-3-4-5 Toplama Çıkarma 1 Çarpma 1-2 GEOMETRİ Örüntü ve Süslemeler

Detaylı

YGS PİANALİTİK KONU TESTLERİ KONU BAŞLIKLARI COĞRAFYA KONU TESTİ. 1. Doða ve Ýnsan. Göçlerin Nedenleri ve Göç Türleri. 2.

YGS PİANALİTİK KONU TESTLERİ KONU BAŞLIKLARI COĞRAFYA KONU TESTİ. 1. Doða ve Ýnsan. Göçlerin Nedenleri ve Göç Türleri. 2. YGS PİANALİTİK KONU LERİ COĞRAFYA 1. Doða ve Ýnsan 27 Göçlerin Nedenleri ve Göç Türleri 2. Harita ve Ölçek 28 Göçlerin Mekânsal Etkileri 3. Haritalarda Yüzey Þekillerinin Gösterilmesi 29 Geçmiþten Günümüze

Detaylı

YARIMBAĞ İLKOKULU EĞİTİM ÖĞRETİM YILI 3/A SINIFI MATEMATİK DERSİ ÜNİTELENDİRİLMİŞ YILLIK DERS PLANI

YARIMBAĞ İLKOKULU EĞİTİM ÖĞRETİM YILI 3/A SINIFI MATEMATİK DERSİ ÜNİTELENDİRİLMİŞ YILLIK DERS PLANI 7. 6.. EYLÜL EKİM - KASIM 4.... Ders Kitabının 4, 46 ve 47. sayfalarındaki Ünite Değerlendirme bölümünün, Çalışma Kitabının, 6 ve 7. sayfasındaki Öğrendiklerimizi Değerlendirelim bölümünün ve Ders Kitabının

Detaylı