DENEME SINAVI SORU DAĞILIMI TUSEM : Dahiliye : Pediatri : Genel Cerrahi : Kadın Doğum 4. DENEME SINAVI CEVAP ANAHTARI

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "DENEME SINAVI SORU DAĞILIMI TUSEM : Dahiliye : Pediatri : Genel Cerrahi : Kadın Doğum 4. DENEME SINAVI CEVAP ANAHTARI"

Transkript

1 DENEME SINAVI SORU DAĞILIMI 1 B 2 A 3 D 4 C 5 C 6 B 7 B 8 D 9 C 10 B 11 D 12 C 13 D 14 C 15 E 16 A 17 E 18 C 19 B 20 D 21 E 22 A 23 A 24 B 25 A 26 D 27 A 28 A 29 E 30 A 1-14 : Anatomi TEMEL BİLİMLER : Histoloji Embriyoloji : Fizyoloji : Biyokimya : Mikrobiyoloji : Patoloji : Farmakoloji TEMEL BİLİMLER 31 A 32 A 33 C 34 C 35 D 36 E 37 C 38 E 39 D 40 A 41 E 42 B 43 C 44 C 45 E 46 C 47 C 48 D 49 B 50 B 51 C 52 D 53 C 54 E 55 A 56 D 57 E 58 E 59 E 60 D 61 E 62 D 63 B 64 D 65 E 66 A 67 B 68 C 69 B 70 E 71 C 72 A 73 C 74 A 75 E 76 D 77 C 78 B 79 B 80 A 81 C 82 D 83 E 84 B 85 A 86 A 87 C 88 D 89 C 90 C 1-42 : Dahiliye : Pediatri KLİNİK BİLİMLER (Dahiliye + Dahiliye Küçük Stajlar) : Genel Cerrahi : Kadın Doğum 4. DENEME SINAVI CEVAP ANAHTARI 91 D 92 D 93 A 94 C 95 D 96 B 97 C 98 D 99 C 100 A 101 D 102 B 103 E 104 D 105 C 106 E 107 B 108 A 109 D 110 E 111 A 112 C 113 B 114 D 115 C 116 C 117 A 118 D 119 E 120 D 1 D 2 D 3 A 4 A 5 D 6 B 7 D 8 D 9 C 10 A 11 E 12 D 13 A 14 C 15 E 16 D 17 B 18 B 19 E 20 A 21 B 22 B 23 D 24 B 25 B 26 E 27 D 28 A 29 C 30 C (Genel Cerrahi + Cerrahi Küçük Stajlar) KLİNİK BİLİMLER 31 E 32 D 33 A 34 C 35 C 36 A 37 B 38 C 39 E 40 A 41 A 42 A 43 D 44 E 45 C 46 C 47 A 48 E 49 D 50 B 51 A 52 B 53 C 54 B 55 D 56 B 57 D 58 C 59 E 60 A 61 C 62 C 63 B 64 B 65 C 66 C 67 D 68 C 69 E 70 B 71 A 72 E 73 D 74 D 75 D 76 C 77 A 78 E 79 D 80 D 81 D 82 A 83 E 84 D 85 E 86 A 87 E 88 C 89 C 90 D 91 B 92 A 93 E 94 B 95 A 96 D 97 A 98 B 99 E 100 B 101 A 102 D 103 A 104 B 105 A 106 E 107 A 108 A 109 E 110 E 111 D 112 D 113 C 114 C 115 D 116 D 117 E 118 A 119 E 120 C Bu cevap anahtarı ile ilgili tartışmalı ve değişiklikleri ( adresinden takip edebilirsiniz.

2 Temel Bilimler / T 40-4 TEMEL TIP BİLİMLERİ TESTİ AÇIKLAMALI CEVAPLAR 1. Aşağıdaki eklemlerden hangisi elipsoid tiptedir? A) Articulatio temporomandibularis B) Articulatio radiocarpalis C) Articulatio talocruralis D) Articulatio cubiti E) Articulatio genu 1 B Elipsoid eklemler: İki eksenlidirler, transvers eksende fleksiyon Ekstansiyon, sagittal eksende abduksiyon Adduksiyon hareketlerini yapabilirler (tümünün ardışık olarak yapılmasına sirkumduksiyon). Art. radiocarpalis Artt. metacarpophalangeales Art. atlantooccipitalis Art. temporomandibularis ve art. genu eklemleri bikondilar tiptedirler, (ancak her iki eklemde fonksiyonel olarak ginglimus + plana olarak da kabul edilmektedir) iki eksenlidirler. Art. talocruralis ve art. cubiti eklemleri ise ginglimus (trohlear) tiptedirler. Bu tip eklemler tek eksenlidirler ve sadece transvers eksende fleksiyon Ekstansiyon hareketlerini yapabilirler. 2 A 2. İnguinal kanalın giriş deliği anulus inguinalis profundus hangi tabakadadır? A) Fascia transversalis B) İnternal oblik kası C) Eksternal oblik aponevrozu D) Transversus abdominis aponevrozu E) Deri İnguinal kanalın giriş deliği anulus inguinalis profundus seçeneklerde verilen yapıların arasında en geride yani derindeki yapı olan fascia transversalis te; çıkış deliği anulus inguinalis superficialis ise m. obliquus externus abdominis aponeurozundadır. Anulus inguinalis profundus aslında bir delik değil, bir çöküntü olarak değerlendirilmelidir; seçeneklerde parietal periton da olsaydı yanıt tartışmalı olurdu. 3. Baş parmak hariç elde metakarpofalangeal eklemlere 3 D fleksiyon, proksimal ve distal interfalangeal eklemlere ekstansiyon yaptıran kas aşağıdakilerden hangisidir? A) Mm. interossei palmares B) Mm. interossei dorsales C) M. flexor digitorum superficialis D) Mm. lumbricales E) M. flexor digitorum profundus Lumbrikal kaslar m. flexor digitorum profundus tendonundan başlarlar ve başparmak hariç diğer parmaklara kıvrılarak giderler; metakarpofalangeal eklemlere fleksiyon, interfalangeal eklemlere ise ekstansiyon yaptırırlar. Tıpkı fleksor digitorum profundus kası gibi ilk ikisi n. medianus, son ikisi ise n. ulnaris tarafından innerve edilir. 4. Arteria testicularis sinistra aşağıdakilerden hangisinin 4 C dalıdır? A) Arteria iliaca interna sinistra B) Arteria iliaca externa sinistra C) Aorta abdominalis D) Arteria renalis sinista E) Arteria pudenda interna sinistra Erkekte testisler, dişide overler sağ sol farkı olmaksızın arterlerini doğrudan abdominal aortadan alırlar. Ancak venöz dönüşlerinde vena testicularis (ovarica) dextra lar doğrudan vena cava inferior a dökülürken, vena testicularis (ovarica) sinistra lar vena renalis sinistra ya dökülürler. Bu asimetri sadece venlerde söz konusudur arterlerde yoktur. 5. Aşağıdaki venlerden hangisi karın ön duvarında yer alan porta kaval şantın portal bölümünde yer alır? A) Vena epigastrica superior B) Vena epigastrica inferior C) Venae paraumbilicales D) Venae lumbales E) V. rectalis superior 2

3 Temel Bilimler / T C 6. Kubital (fibro osseous) tünel sendromunda sıkışan sinir aşağıdakilerden hangisidir? A) Nervus medianus B) Nervus ulnaris C) Nervus axillaris D) Nervus musculocutaneus E) Nervus radialis 6 B Kubital (fibro osseous) tünel dirseğin medialinde biceps kasının aponeurozu tarafından oluşturulan ve n. ulnaris in geçtiği oluşumdur. Burada sıkışırsa kubital tünel sendromu oluşur. N. ulnaris dirsek bölgesinde kubital tünelden ve epicondylus medialis in arkasında sulcus nervi ulnaris adlı oluktan geçer, elbileğinde de Guyon lojundan geçer. N. medianus el bileğinde retinaculum flexorum un arkasında karpal tünelden geçer, burada sıkışmasına karpal tünel sendromu denir. N: radialis ise humerus cisminde yer alan sulcus nervi radialis adlı oluktan ve ayrıca epicondylus lateralis in arkasından geçer. Bu nedenle humerus cisim kırıkları veya lateral epikondil kırıklarında n. radialis yaralanabilir. N. axillaris aksillada spatium axillare laterale (quadriangulare) den geçer ve humerusun collum chirurgicum una komşuluk yapar. N. musculocutaneus ise m. coracobrachialis kasının içinden geçer. 7. Corpus pineale (Epifiz bezi) aşağıdakilerden hangisinde 7 B yer alır? A) Cisterna interpedincularis B) Cisterna quadrigemini C) Cisterna pontis D) Cisterna cerebellomedullaris E) Cisterna chiasmatica Arachnoidea mater encephali ile pia mater encephali arasında kalan subarachnoid aralıkta BOS bulunur, bu aralığın daha geniş olduğu bölümler yani archnoid ile pia arası mesafenin daha fazla olduğu bölgeler cisterna olarak adlandırılır. Cisterna interpedincularis: willy s poligonu bulunur. Cisterna quarigemini: Pineal bez, vena magna cerebri ve arteria cerebri posterior bulunur. Cisterna pontis: arteria basilaris yer alır Cisterna cerebellomedullaris: IV. ventrikülün delikleri açılır, BOS nı ilk alan subarachnoid aralık burasıdır. Cisterna chiasmatis: chiasma opticum ve hipofiz bezi bulunur. 8. Aşağıdakilerden hangisi medulla spinalis in funiculus posterior unda yer alır? A) Tractus spinothalamicus lateralis B) Tractus spinothalamicus anterior C) Tractus corticospinalis lateralis D) Fasciculus gracilis E) Fasciculus longitudinalis medialis 3

4 Temel Bilimler / T D Şekil: Sağ taraf cavitas tympani )dışyan duvarı yapan membrana tympani kaldırılmış. Fasciculus gracilis alt beden yarımının, fasciculus cuneatus ise üst beden yarımının vibrasyon pozisyon hissini taşıyan yollardır. Medulla spinalis kesitlerinde funiculus posterior da medialde fasiculus gracilis, lateralde (sadece T4 seviyesinin üstünde) fasciulus cuneatus bulunur, çaprazları medulla oblangata da nucleus gracilis ve cunetaus da sonlanırlar, çaprazları da medulla oblangata dır ve decussatio lemniscorum adını alır. Intrakranial hasarlarında kontrlateral, ekstrakranyal hasarlarında ise ipsilateral beden yarımında şuurlu derin duyu kaybı (Romberg pozitifliği ve agrafestezi) görülür. İzole funiculus posterior tutulumunu tabes dorsalis ve nöroanemik sendrom yapabilir. 9. Aşağıdakilerden hangisi kadın iç genital organlarından 9 C biri değildir? A) Vagina B) Tuba uterina C) Clitoris D) Ovarium E) Uterus 10 B 10. Cavitas tympanica nın ön duvarının Latince adı aşağıdakilerden hangisidir? A) Paries jugularis B) Paries caroticus C) Paries tegmentalis D) Paries mastoideus E) Paries labyrinthus Ön duvar: Paries caroticus adını alır, semicanalis musculotuborius, semicanalis tuba auditiva (ikisine birlikte canalis musculotubarius denir) ve canalis caroticus buradadır. Arka duvar: Paries mastoideus adını alır, aditus ad antrum adlı delikle cellulae mastoideae lere açılır, canalis facialis ile komşudur. Üst duvar: Paries tegmentalis adını alır, temporal kemiğin tegmen tympani si yapar. Alt duvar: Paries jugularis adını alır, vena jugularis interna adını alır. Dışyan duvar: Paries membranaceus adını alır, membrana tympani oluşturur ve chorda tympani (N. VII in dalı) bu duvara komşudur. İçyan duvar: Paries labyrinthus adını alır, fenestra ovale (Basis stapes kapatır), fenestra rotundum (membrana tympani secundaria kapatır) ve promontorium bu duvardadır, ayrıca n. typmanicus (N. IX un dalı) ve canalis facialis in bir kısmı bu duvara komşudur. 11. Aşağıdakilerden hangisi sağ akciğerin mediastinal yüzü 11 D ile komşuluk yapmaz? A) Vena cava superior B) Vena cava inferior C) Vena azygos D) Arcus aorta E) Özofagus Sağ akciğer mediastinal yüzü vena cava superior, vena cava inferior, vena azygos, a.v. subclaiva lar özofagus ve kalp ile komşudur, arcus aorta ve aorta thoracia sol akciğerin mediastinal yüzü ile komşuluk yaparlar. 4

5 Temel Bilimler / T Sol tarafında kalçadan itibaren motor ve duyusal felci olan hastada lezyon nerededir? 12 C A) Sağ gyrus precentralis B) Sol gyrus precentralis C) Sağ lobulus paracentralis D) Sol lobulus paracentralis E) Sağ basis mesencephali Lobulus paracentralis, 4. alan ve alanların içyüzde ortak adıdır. Burada kontrlateral alt beden yarımının motor ve duyusal nöronları yer alır ve a. cerebri anterior tarafından beslenir. Hasarında karşı taraf alt beden yarımında motor ve duyusal deficit görülür. 13. Aşağıdakilerden hangisi trigonum inguinale (Hasselbach üçgeni) nin medial kenarını oluşturur? 13 D A) Ligamentum inguinale B) Plica umbilicalis lateralis C) Plica umbilicalis medialis D) Linea semilunaris E) Linea arcuata Trigonum inguinale (Hasselbach üçgeni) nin medial kenarını m. rectus abdominis in lateral kenarı (linea semilunaris); lateral kenarını plica umbilicalis lateralis (vasa epigastrica inferiores); alt kenarını ise ligamentum inguinale (Poupart bağı) oluşturur. 14. Arteria mesenterica inferior un sindirim kanalında beslediği bölgenin alt sınırı aşağıdakilerden hangisidir? A) İnen kolon sigmoid kolon B) Rektosigmoid bileşke C) Üst 1/3 rektum orta 1/3 rektum D) Orta 1/3 rektum Alt 1/3 rektum E) Alt 1/3 rektum Anal kanal 14 C Arteria mesenterica inferior un dalları: - A. colica sinistra: inen kolonu ve transvers kolonun ¼ sol tarafını besler; - A. sigmoidei: Sigmoid kolonu besler; - A. rectalis superior: Rektumun proksimal 1/3 ün besler; Rektumun beslenmesi: Proksimal 1/3 ünü a. mesenterica inferior un a. rectalis superior u ve aorta abdominalis in a. sacralis mediana dalı Orta 1/3 ünü a. iliaca interna nın, a. rectalis medius dalı; Distal 1/3 ünü ve anal kanalı ise a. pudenda interna nın, a. rectalis inferior dalı besler 15. Aşağıdakilerden hangisi tiroid hormonunun sentezinde görevli değildir? 15 E A) Megalin B) Peroksidaz enzimi C) Tirozin D) İyot E) Karnozin Karnozin tiroid hormonu sentezinde görev yapmaz. 5

6 Temel Bilimler / T Aşağıdakilerden hangisi/hangileri asidik özellikte sıvıya sahiptir? I. Epididim II. Duktus deferens III. Vajina IV. Seminal sıvı A) I III B) I II IV C) III IV D) I III IV E) II III 16 A Epididim ve vajen asidik özelliğe sahiptir. 17. Aşağıdaki beyin ile ilgili ifadelerden hangisi doğrudur? 17 E A) Bellek hipokampustadır. B) İnsula tiksinme davranışı oluşturur. C) Mamiller cisim beslenme davranışını düzenler. D) Singulat girus duygulanımda temel bölgedir. E) Ayna nöronları özellikle temporal lobda bulunurlar. Ayna nöronları forontal lobda ve motor kortekste bulunurlar. 18. Aşağıdaki koku ile ilgili ifadelerden hangisi yanlıştır? 18 C A) Koku nöronları üst konkada bulunur. B) Üst konka kahverenklidir. C) Destek hücreleri kök hücre görevi yaparlar. D) Koku kök hücreleri nestin içerir. E) Mikrovilluslu hücreler hapşırma duyusunda etkilidir. Destek hücreler değil, bazal hücre kök hücredir. 19. Aşağıdakilerden hangisi böbrek kan akımının temel düzenleyicisidir? A) Adenozin B) Renin C) NO D) Bradikinin E) Adrenalin 19 B Renin, böbrek kan akımının temel düzenleyicisidir. 20. Aşağıdakilerden hangisi kardiyak repolarizasyonda görev yapmaz? 20 D A) Erken rektifiye eden potasyum kanalı B) Geç rektifiye eden potasyum kanalı C) Hücre içine rektifiye eden potasyum kanalı D) T tipi potasyum kanalı E) Kalsiyum kanal kapanışı T tipi potasyum kanalı sinüs düğümünde bulunurlar. 21 E 21. Aşağıdakilerden hangisi purkinje hücresinin özelliği değildir? A) Yoğun sempatik ve parasempatik inervasyon içerir. B) Glikojenden zengindir. C) Miyofibriller hücrenin periferine yoğunlaşmıştır. D) İskemiye dayanıklıdır. E) Miyokard içinde bulunurlar. Purkinje hücreleri, subendokardiyal bölgede bulunurlar. 22. Aşağıdakilerden hangisi insülin salınımını azaltmaz? A) Mannoz B) Galanin C) Diazoksit D) Alloksan E) Potasyum azalması 22 A Mannoz şekerdir. Bu nedenle insülin salgısını artırır. 23. Aşağıdakilerden hangisi allantois için doğrudur? A) Bağlantı sapında bulunur. B) Primitif çizgiyle aynı hattadır. C) İçinde mezoderm vardır. D) Böbrek glomerülü gelişir. E) Kapanmaması ASD ye sebep olur. 23 A Allontois, bağlantı sapı içinde bulunan endoderm içerikli yapıdır. 6

7 Temel Bilimler / T Aşağıdakilerden hangisi kalpte protein kinaz A ile regüle edilmez? A) Troponin I B) Troponin C C) Riyanodin D) Fosfolamban E) Voltaj bağımlı kalsiyum kanalları 24 B Troponin C, protein kinaz tarafından modüle edilmez. 25. Aşağıdakilerden hangisi cinsel uyarılma ve ereksiyon için görev yapar? 25 A I. Kolinerjik sistem II. Dopaminerjik sistem III. Oksitosin IV. VIP V. MSH A) I II III IV V B) I II III V C) I II III IV D) I II V E) I III IV Yukarıdakilerin hepsi cinsel uyarılma ve ereksiyon için görev yapar. 26. Aşağıdakilerden hangisi glukagon salımını artırmaz? 26 D A) Kortizol B) Stres C) Açlık D) GABA E) Egzersiz GABA, glukagon salımını azaltır. 27. Aşağıdakilerden hangisi renin salımını artırmaz? A) Hipernatremi B) Hiponatremi C) Prostasiklin D) Hipotansiyon E) Renal arter darlığı 27 A Hipernatremi, renin salımını azaltır. 28. Aşağıdaki kas ile ilgili ifadelerden hangisi yanlıştır? A) Düz kaslar kararlı zar potansiyeline sahiptir. 28 A B) Çizgili kaslardaki aktin uzunluğu tropomodulinle düzenlenir. C) Çizgili kaslar kalsiyumla kasılırlar. D) Çizgili kaslarda uyarılma sodyumla olur. E) Düz kaslardaki desmin sarkomeri hücre zarına bağlar. Düz kaslar kararlı zar potansiyeline sahip değildir. Zar potansiyeli kendiliğinden değişir. 29. Hücre zarında taşınma ile ilgili aşağıdaki ifadelerden 29 E hangisi yanlıştır? A) Aquaporin 4 beyinde bulunur. B) Gliada GLUT 1 vardır. C) Nöronlarda GLUT 3 vardır. D) Aquaporin 3 böbrekte bulunur. E) Aquaporin 2 toplayıcı tübülün tabana bakan yüzünde eksprese olur. Aquaporin 2 toplayıcı tübülün lümene bakan yüzünde bulunur. 30. Aşağıdakilerden hangisi en hızlı iletilir? A) Derin duyu B) İç organ duyuları C) Ağrı duyusu D) Sempatik sistem E) Parasempatik sistem 30 A Derin duyu, en hızlı iletilir. 31. Aşağıdakilerden hangisinin uyarılması apneye neden olur? A) Apnostik merkez B) Pnömotaksik merkez C) Ventral saha D) Dorsal saha E) Prebötzinger 31 A Apnostik merkezi uyarmak apneye neden olur. 7

8 Temel Bilimler / T Aşağıdakilerden hangisi kalpte art yükü artırmaz? 32 A A) Kalp yetmezliği B) Hipertansiyon C) Polisitemi D) Vazokontraksiyon E) Çömelmek Kalp yetmezliği, ön yükü artırır. 33. Gliserofosfolipid (fosfoaçilgliserol) yapısında aşağıdakilerden hangisi bulunmaz? 33 C A) Gliserol B) Yağ asidi C) Seramid D) Alkol ya da polialkol E) Fosfotidik asit Fosfoaçilgliserol ya da diğer adı ile gliserofosfolipidler, gliserol türevidirler. Gliserolün 1. ve 2. Karbonuna yağ asiti bağlandıktan sonra 3. Karbonuna fosfat bağlanmakta ve fosfotidik asit oluşmaktadır. Fosfotidikasite ise kolin, serin, etanolamin ya da inozitol gibi alkollerin bağlanması ile fosfoaçilgliseroller oluşur. Seramid yapısı ise sfingozin (serin + palmitat) yapısına yağ asidi bağlanması ile oluşur ve fosfoaçilgliserollerde bulunmaz. 34. Glikojen yıkımında allosterik enzim olan fosforilaz ın 34 C ürünü aşağıdakilerden hangisidir? A) Glukoz B) Glukoz 1 fosfat C) Glukoz 6 fosfat D) UDP-Glukoz E) UMP-Glukoz Glikojen yıkımının kontrol noktası glikojen fosforilaz (diğer adı fosforilaz) tarafından katalizlenir. Bu enzim etkisi ile glikojen molekündeki 1-4 bağları ile bağlı glukoz kopartılır ve ortama gklukoz 1 fosfat olarak verilir. 35. Aşağıda verilen amino asitlerden hangisinin kodonu yoktur? A) Prolin B) Fenilalanin C) Lizin D) Ornitin E) Arjinin 35 D Hidroksilizin ve hidroksiprolin, postranslasyonel modifikasyonla lizin ve prolin amino asitlerinden prolilhidroksilaz ve lizilhidroksilaz enzimleri aracılığı ile oluşur. Posttranslasyonel modifikasyonla ayrıca fosfoserin ve gamakarboksiglutamatda oluşur. Bu amino asitlerin dışında üre siklüsünde oluşan ve kullanılan ornitin ve sitrüllin amino asitlerinin de kodonları yoktur. 36. Ökaryotik canlılardaki mitokondrial DNA sentezini gerçekleştiren DNA polimeraz aşağıdakilerden hangisidir? A) DNA polimeraz α B) DNA polimeraz δ C) DNA polimeraz β D) DNA polimeraz ε E) DNA polimeraz γ 36 E DNA sentezini DNA polimerazlar katalizler. Prokaryotlarda üç adet DNA polimeraz vardır: pol- I, pol-ii ve pol-iii. Pol-III öncü sarmalın, Pol-I seken sarmalın sentezinde ve pol-ii ise tamirde rol oynar. Ökaryotlarda beş adet DNA polimeraz bulunur: Bunlar ve fonksiyonları: DNA polimeraz α: seken sarmal DNA polimeraz δ: öncü sarmal DNA polimeraz- β: tamir DNA polimeraz ε: tamir DNA polimeraz- γ: Mitokondrial DNA sentezini gerçekleştirirler. 37. Aşağıda verilen amino asitlerden hangisi saf ketojenik özellik gösterir? A) Alanin B) Glutamat C) Lösin D) Valin E) Serin 37 C Lösin ve lizin saf ketojenik amino asitlerdir. Bunların dışında kalan amino asitler ya saf glikojenik ya da hem glikojenik hem de ketojenik özellik gösterirler. Hem glikojenik hem de ketojenik olan amino asitler: Fenilalanin, tirozin, triptofan ve izolösindir. En önemli iki glikojenik amino asitler ise alanin ve glutamattır. 38. DNA ve RNA nın yapısına katılacak olan nükleotidler aşağıdaki seçeneklerden hangisinde doğru olarak verilmiştir? A) Nükleotid monofosfatlar B) Nükleozid difosfatlar C) Nükleotid difosfatlar D) Nükleozid trifosfatlar E) Nükleotid trifosfatlar 8

9 Temel Bilimler / T E DNA ya da RNA ya katılacak olan nükleotidler trifosfat formunda gelir ve yapıya fosfoester bağıyla katıldığında, yapıda monofosfat formunda yerleşmiş olur. 39. Bir molekül glukozun beyinde ve iskelet kasında, CO 2 ve suya kadar katabolize edilmesi sonucu net kaç mol ATP kazanılır? A) 2 mol ATP B) 5 mol ATP C) 7 mol ATP D) 30 mol ATP E) 32 mol ATP 39 D Beyin ve iskelet kasında gliserol-3-fosfat mekik sistemi bulunduğundan 1 mol glukozun CO2 ve suya kadar katabolize edilmesi sonucu net 30 mol ATP kazanılır. 40. HDL de bulunan ve kolesterolü kolesterol esteri haline çeviren enzim aşağıdakilerden hangisidir? A) LCAT (Lesitin kolesterol açil transferaz) B) ACAT (Açil kolesterol açil transferaz) C) CETP (Kolesterol ester transfer protein) D) HTGL (Hepatik triaçilgliserol lipaz) E) LPL (Lipoprotein lipaz) 40 A LCAT (Lesitin kolesterol açiltransferaz): HDL üzerinde bulunur ve perifer hücrelerden alınan ve membrana yerleşmiş olan kolesterol moleküllerine yağ asiti transferini gerçekleştirip onları kolesterol esterine çeviren ve HDL içine yönlenmesini sağlayan enzimdir. ACAT (Açil kolesterol açiltransferaz): Hücre içinde bulunan kolesterol moleküllerine yağ asiti transferini gerçekleştirip onları kolesterol esterine çeviren enzimdir. LCAT ın yaptığı işi perifer hücrelerde gerçekleştiren enzimdir. CETP (Kolesterol ester transfer protein): HDL molekülünün tamamen kolesterol esterleri ile dolduğunda ve HDL 2 oluştuğunda, bu artan kolesterol içeriğinin en yakındaki lipoproteine aktarılmasından sorumlu olan enzimdir. HTGL (Hepatiktriaçilgliserollipaz): Lipoproteinlipazla aynı fonksiyonu gören ancak hepatik kan dolaşımında yer alan damarların endoteline tutunan enzimdir. LPL (Lipoprotein lipaz): Damar endotelineheparan sülfatla bağlı olan ve dolaşımdaki şilomikronlar ile VLDL lerin içindeki TAG leri parçalayan enzimdir. 41. Aşağıdaki bileşiklerden hangisi amino asitlerden köken almaz? A) T3-T4 B) Glikolipitler C) Kreatin D) Seratonin E) Fosfotil kolin 41 E Seçeneklerde verilen bileşikler: T3-T4: Fenilalanin ve tirozinden Glikoproteinler: Seramid türevidirler. Seramid, sfingozine yağ asidi ilavesi ile oluşur. Sfingozin yapısı ise serin ve palmitik asidin birleşmesi ile oluşur. Kreatin: Glisin, arginin ve SAM den sentezlenir. Glisin böbrekte, argininle birleşerek ornitin ve guanidinoasetat oluşur. Guanidinoasetat, karaciğerde SAM tarafından metillenir ve kreatin oluşur. Seratonin: Triptofandan sentezlenir. Fosfotidil kolin (lesitin): Fosfoaçilgliserol olup fosfotidik asite kolin ilavesi ile oluşur. 42. Sitoplazmik karbamoil fosfat sentetaz enzimi için yanlış olan ifade aşağıdakilerden hangisidir? A) Pirimidin biyosentezine katılır. B) N-asetil glutamat tarafından aktive edilir. C) Çekirdeği olan tüm hücrelerde yer alır. D) Üridinmonofosfat tarafından inhibe edilir. E) Glutaminin gama amid grubu ile CO2 i birleştirerek, karbamoilfosfatı oluşturur. 42 B Sitoplazmik karbamoil fosfat sentetaz enzimi pirimidin siklusunun kontrol enzimidir. N-asetil glutamat ise mitokondrial karbamoil fosfat sentetaz enziminin en potent aktivatörüdür. 43. Yağ asiti sentaz sisteminde 1 molekül palmitik asit sentezleninceye kadar toplam kaç mol malonil KoA ve kaç mol NADPH+H + harcanır? Harcanan Malonil KoA Harcanan NADPH+H + A) 1 mol 7 mol B) 7 mol 7mol C) 7 mol 14 mol D) 14 mol 7 mol E) 14 mol 14 mol 9

10 Temel Bilimler / T C Bir molekül palmitik asit sentezleninceye kadar 7 mol malonilkoa ve 14 mol NADPH+H + harcanır. ATP harcanması, asetilkoa dan malonilkoa oluşumunda harcanmakta, NADPH+H + molekülleri ise çift bağların doyrulmasında harcanmaktadır. Yağ asiti sentezi 44 C 44. Aseton, aseto asetat ve 3-hidroksibütiratın sentezlendiği organ-doku aşağıdakilerden hangisidir? A) Akciğer B) Böbrek C) Karaciğer D) Kas dokusu E) Yağ dokusu KETON CİSİMCİKLERİ ve METABOLİZMALARI : Karaciğer mitokondrisi yağ asit veya piruvat oksidasyonu ile oluşan fazla miktardaki asetilcoa ları keton cisimciklerine çevirebilir. Bunlar asetoasetat, β-hidroksibütirat ve asetondur. Kanla perifere taşınır ve yeniden asetilcoa ya çevrilip TCA ya girebilirler. Perifer dokular için önemli enerji kaynağıdır. Karaciğer ise tiyoforaz enzimi içermediğinden kullanamaz. 45 E 45. Karaciğerde hem glikojen yıkımı hem de glukoneogenez reaksiyonlarında kullanılan, açlıkta miktarı arttırılan enzim aşağıdakilerden hangisidir? A) Glukokinaz B) Fruktoz 1,6 disfosfataz C) Hekzokinaz D) Piruvatkinaz E) Glukoz 6- fosfataz Glukoz 6- fosfataz enzimi esas olarak karaciğerde bulunur. Bu enzim glukoneogenezde, glukokinaz enzimini by-pass ederken, glikojen yıkımında karaciğerde depolanan glikojenin kana glukoz olarak verilmesini sağlar. 46. Siyanür ya da karbonmonoksit zehirlenmesinde aşağıdaki 46 C enzimlerden hangisinin inhibisyonu ölüme neden olur? A) ATP sentaz B) Süksinat dehidrogenaz C) Sitokrom oksidaz D) Koenzim Q redüktaz E) NADH dehidrogenaz Elektron transportu ve oksidatif fosforilasyonun inhibitörleri: ETZ nin herhangi bir noktasında bir blok olursa, bloktan önceki tüm taşıyıcılar indirgenmiş hallerinde birikir. Bloktan sonrakiler ise okside hallerinde bulunacaklardır. Sonuç olarak O2 tüketilmeyecek, ATP oluşmayacak ve TCA döngüsü yavaşlayacaktır. Amobarbital (barbitürat), pierisidin A (antibiyotik) ve rotenon (bir balık zehiri) NADH dehidrogenazla kompleksler yaparak NADH nın birikmesine neden olur. Dimerkaprol ile antimisin, miksotiazol ve stigmatellin gibi antibiyotikler elektronların sitokrom b-c, kompleksi içinden geçişini engeller. Siyanür, sodyum azid ve karbon monoksid (CO), sıklıkla intihar amaçlı kullanılan zehirlerdir, sitokrom oksidazla birleşirler ve elektronların O2 e transferine engel olurlar. Siyanür ve azid hem a3 ün okside formuna (Fe3+) sıkıca bağlanır. CO ise hem a3 ün redükte formuna (Fe2+) O2 ile yarışmalı olarak bağlanır ve O2 e elektron transferini önler. Karboksin ve TTFA (tenoiltrifluoroaseton) indirgeyici eşdeğerlerin süksinat dehidrogenazdan Q ya transferini inhibe ederler. Malonat, süksinat dehidrogenazın yarışmalı inhibitörüdür. ATP sentez inhibitörleri: Oligomisin (antibiyotik) ve venturisidin oksidasyon ve fosforilasyonu tamamen bloke eder. ATP sentezi (fosforilasyon) ile elektron transportu (oksidasyon) eşleştiği için, ATP sentaz kompleksi 10

11 Temel Bilimler / T 40-4 inhibe olursa veya yeterli miktarda ADP desteği bulunmazsa, ATP sentezi inhibe edilecek, O2 tüketilmeyecek, ETZ nin bileşenleri redükte hallerinde toplanacak ve TCA döngüsü yavaşlayacaktır. Eşleşmeyi ayıran ajanlar: Dinitrofenol bir iyonofordur ve protonları ATP sentaz kompleksindeki porların içinden geçirmeden sitozolden matriks içine yeniden girmesini sağlarlar. Böylece elektron transportu ile ATP üretimini birbirinden ayırırlar. Yüksek dozlarda alınan aspirin de benzer etkiye sahiptir. Eşleşmeyi ayıranlar O2 tüketim hızını, elektron transportunu, TCA döngüsünü ve CO2 üretimini arttırırlar. ATP üretimi azalmıştır çünkü iç mitokondri membranına karşı proton gradiyenti dağılmıştır. Artmış solunum (elektron transportu ve O2 tüketimi) hızı ile oluşan enerji, ısı halinde kaybolur. İyonoforlar: Valinomisin antibiyotiği mitokondri membranı boyunca K un geçişine izin vererek iç ve dış mitokondri membranı arasındaki membran potansiyelini ortadan kaldırır. Nigerisin de H+ le değişmeli olarak K için bir iyonofor gibi davranır. Sonuçta membran boyunca ph gradiyenti ortadan kalkar. Valinomisin ve nigerisin varlığında membran potansiyeli ve ph gradiyenti ortadan kalkar ve bu nedenle fosforilasyon tamamen inhibe olur. Atraktilozid bitki toksinidir ve iç mitokondri membranındaki adenin-nükleotid taşıyıcısını inhibe eder. 47. Yapısında sülfat bulunmayan, karbonhidrat-protein arasında kovalent bağ içermeyen glikozaminoglikan aşağıdakilerden hangisidir? A) Keratan sülfat B) Heparin C) Hyaluronik asit D) Heparan sülfat E) Kondrodin sülfat 47 C Hyaluronik asit, yapısında sülfat içermez ve karbonhidratprotein arasında da kovalent bağ yerine non-kovalent bağlar bulundurur. 48. Aşağıda verilen bileşiklerden hangisi izopren birimi içermez? 48 D A) Dolikol fosfat B) Vitamin D C) Ubiqinon D) B6 vitamini E) Heme A İzopren bileşikleri kolesterol sentezi sırasında mevalonattan oluşan 5 karbonlu bileşikler olup, yağda çözünen vitaminler başta olmak üzere, ubiqinon, dolikol gibi bileşiklerin öncülüdür. B6 vitamini ise suda çözünen bir bileşiktir. 49. Aşağıdaki enzimlerden hangisi hem sentezinde kurşun 49 B tarafından inhibe edilir? A) Delta aminolevülinik asit (ALA) sentaz B) Ferroşelataz C) Üroporfirinojen I sentaz D) Protoporfirinojen oksidaz E) Üroporfirinojen dekarboksilaz Hem sentezinde kurşun tarafından inhibe edilen iki enzim vardır. Bunlar; ALA dehidrataz ve ferroşellataz dır. 11

12 Temel Bilimler / T B 50. Yağ dokusunda yer alan ve açlıkta aktivite gösteren lipaz aşağıdakilerden hangisidir? A) Pankreatik lipaz B) Hormona duyarlı lipaz C) Lipoprotein lipaz D) Hepatik lipaz E) Gastrik lipaz Hormona duyarlı lipaz, açlıkta glukagon hakimiyetinde aktive olarak, yağ dokusunda depolanmış olan triaçilgliserol moleküllerini yağ asidi ve gliserol olarak parçalamaktadır. Diğer lipazlar ve özellikleri: Enzim Kaynak Etki Bölgesi Fonksiyon Özellikleri Gastrik lipaz Mide Mide Kısa-orta zincirli yağ asitlerini Asite dayanıklı içeren diyetsel TG yıkımı Pankreatik lipaz Pankreas İnce bağırsak lümeni Diyetsel triaçilgliserollerin yıkımı Dayanıklılık için pankreatik kolipaza gerek duyar Lipoprotein lipaz Ekstra hepatik dokular Kapiller hücre yüzeyi Dolaşımdaki ŞM ve VLDL içinde bulunan TG leri yıkar Heparin tarafından plazmaya salınır, apo C ıı tarafından aktifleştirilir Hormona duyarlı lipaz Yağ hücreleri Yağ hücreleri (sitozol) Depolanmış TG lerin yıkımı camp bağımlı protein kinaz tarafından aktifliştirilir. Asit lipaz Çoğu dokular Lizozomlar Fagositoz esnasında alınan Asit ph da optimum lipidlerden yağ asitlerini ayırır. Hepatik lipaz Karaciğer Karaciğer HDL 2 deki fosfolipid ve TG leri yıkarak HDL 3 e dönüşümü sağlamak. Androjenler tarafından aktive, östrojenler tarafından inhibe edilir. 51. Alınan proteinli gıda ile orantılı olarak üre döngüsünün hızlanmasına neden olan substrat ve aktive ettiği enzim aşağıdakilerin hangisinde doğru olarak verilmiştir? SUBSTRAT ENZİM A) Arjinin Karbamoil fosfat sentaz I B) N-Asetil sistein Arjinaz C) N-Asetil glutamat Karbamoil fosfat sentaz I D) Glisin Ornitin transkarbamoilaz E) Glutamat Arjininosüksinat sentaz 51 C Üre döngüsünün kontrolü: N-Asetilglutamat, üre döngüsünün ilk enzimi olan karbamoil fosfat sentetaz I in aktivatörüdür. Arginin, asetil KoA ve glutamattan N-asetilglutamat sentezini uyarır. Bu bileşiğin intrahepatik konsantrasyonu, proteinden zengin bir yemekten sonra artarak üre sentezi indüklenir. Karaciğerin normalde büyük miktarlarda üre sentezleyebilme kapasitesi olmasına rağmen, 4 gün veya daha fazla yüksek proteinli diyet tüketildikten sonra üre döngüsü enzimleri indüklenir. 52 D 52. Karnitin palmitoil transferaz I enziminin görevi aşağıdakilerden hangisidir? A) Dolaşımdaki yağ asitlerinin hücreye taşınması B) Yağ asitlerinin sitoplazmada aktivasyonu C) Yağ asitlerinin mitokondri iç zarından matrikse taşınması D) Mitokondri intermembranal alanda karnitin ve açil KoA nın birleştirilmesi E) Mitokondride açil karnitin molekülünün açil KoA ve karnitin olarak ayrılması Yağ asitlerinin Mitokondriye Taşınması: Yağ asitleri hücre tarafından alındıktan sonra yağ açil CoA sentetaz (tiyokinaz) ile sitozolde aktive edilir. β-oksidasyon mitokondri matriksinde olduğundan uzun zincirli yağ asitlerinin mitokondriye geçmeleri gerekir. Bunun için özel bir taşıyıcı olan karnitin kullanılır, bu olaya da karnitin şantı (veya mekiği) denir. Kısa ve orta zincirliler ise serbestçe mitokondriye geçer ve burada aktive edilir. Karnitin, esensiyal aminoasitler olan lizin ve metiyoninden karaciğer ve böbrekte sentezlenir, iskelet ve kalp kasına yollanır. Önce karnitin açiltransferaz I aracılığıyla bir açil grubu, sitozolik CoA dan karnitine nakledilir. O-açil karnitin meydana gelir. Enzim, iç mitokondri zarının dış yüzeyindedir. Daha sonra, bu açil karnitin grubu mitokondri matriksine taşınır ve burada karnitin açil transferaz II ile başka bir CoA molekülüne nakledilir. Enzim iç mitokondri zarının iç yüzeyindedir. 12

13 Temel Bilimler / T Aşağıdaki bileşiklerden hangisi amino asitlerin TCA siklusuna giriş noktalarından biridir? A) Sitrat B) Süksinat C) Fumarat D) İzositrat E) Malat 53 C Amino Asitlerin Yıkımı: Amino asitlerin karbon iskeletlerinin yıkılması durumunda oluşan başlıca ürünler piruvat, TCA döngüsünün ara maddeleri, asetil KoA ve asetoasetattır. Karaciğerde piruvat veya TCA döngüsünün ara maddelerini oluşturan amino asitler glukojeniktir (veya glukoneojenik); yani glukoz sentezi için karbon sağlarlar. Asetil KoA veya asetoasetat oluşturan amino asitler ketojeniktir; yani keton cisimleri oluştururlar. Bazı amino asitler (izolösin, triptofan, fenilalanin, treonin ve tirozin) hem ketojenik hem de glukojeniktir. Amino asitler TCA döngüsüne dört ara ürün üzerinde giriş yaparlar. Bunlar; süksinil KoA, fumarat, alfa keto glutarat ve oksaloasetat molekülleridir. Glükojenik Ketojenik Glukojenik ve ketojenik olanlar Saf ketojenik Asn Asp Asp Phe* Tyr* Ile* Met Val Glükoz CO 2 Oxaloacetate Fumarate Ala Cys Gly Succinyl-CoA Pirüvat Ser Thr* Trp* Asetil-CoA Sitrik Asit Siklüsü CO 2 Citrate Isocitrate CO 2 α-ketoglutarate Ile* Leu Lys Thr* Asetoasetat Leu Trp* Lys Tyr* Phe* Arg Glu Gln His Pro 54. Heksoz monofosfat şantında, oksidatif ve non-oksidatif reaksiyonlarda üretilen ortak ürün ve bu reaksiyonların lokalizasyonu aşağıdakilerin hangisinde doğru olarak verilmiştir? ORTAK ÜRÜN LOKALİZASYON A) Riboz-5-fosfat Sitoplazma B) NADPH+H Sitoplazma C) FADH2 Mitokondri D) Ksiloz-5-fosfat Mitokondri E) Ribüloz-5-fosfat Sitoplazma 54 E Heksoz monofosfat şantında, oksidatif ve non-oksidatif reaksiyonlarda üretilen ortak ürün ribüloz-5-fosfattır. 55. En sık antijenik değişiklik gösteren virüs ve protozoon 55 A aşağıdakilerden hangisidir? A) İnfluenza virüs, Trypanosoma B) CMV, Entamoeba histolytica C) RSV, Balantidium coli D) EBV, Plasmodium falcifarum E) Rubella, Giardia intestinalis En sık antijenik değişiklik gösteren virüs influenza virüsü (influenza virüsleri içerisinde en sık antijenik değişiklik gösteren influenza A dır. Major antijenik değişiklik (antijenik shift) ile pandemilere (kıtalar arası salgın) neden olur), en sık antijenik değişiklik gösteren protozoon ise Trypanosoma türleridir. 56. Hem Gram boyasıyla hem de EZN boyasıyla asido rezistan boyanabilen, eritrazma etkeni Gram pozitif basil aşağıdakilerden hangisidir? A) Nocardia asteroides B) Rhodococcus equi C) Erysipelothrix rhusiopathiae D) Corynebacterium minutissimum E) Legionella micdadei 13

14 Temel Bilimler / T D 58 E Soruda Corynebacterium minutissimum tanımlanmaktadır. Gram pozitif basil olup, eritrazmaya neden olur. Bu cilt infeksiyonu kasık mantarı ile karışabilir.wood ışığı ile refle vermesiyle kasık mantarından ayrılır. Nocardia asteroides,gram boyamada Gram pozitif filamantöz basiller şeklinde boyanır, EZN boyası ile asidorezistan olarak da boyanır(hücre duvarı yapıısnda mikolik asit içerdiğinden). Asidorezistan boyanan bakteriler Tablo da gösterilmiştir. Tablo. ARB (asidorezistan) boyanan mikroorganizmalar BAKTERİ Mycobacterium Nokardiya Corynebacterium minittisimum Rhodococcus equii Legionella micdadei * Zorunlu intrasellüler PARAZİT Cryptosporidium parvum İsospora belli Cyclospora cayetansis *Microsporidia (mikrospora) Ekinokok protoskolekslerin dikenleri 57. Gebelerde ve immunsupresif hastalarda kontrendike 57 E olan oral yolla uygulanan canlı virüs aşısı aşağıdakilerden hangisidir? A) Salk aşısı B) Rubella aşısı C) İnfluenza aşısı D) Sarı humma aşısı E) Sabin aşısı Sabin aşısı canlı virüs aşısı olup, oral yolla kullanılır.nadir de olsa canlı virüse bağlı olarak hastalığa neden olabilir. Bu nedenle gebelerde ve immunyetmezliklerde kontrendikedir. Diğer seçeneklerde yer alan Rubella ve Sarı humma aşısı da canlı aşı olmasına rağmen oral yolla değil, intramüsküler olarak uygulanır. Salk ve influenza aşııs ise inaktif (ölü) virüs aşılalardır ( İnaktif virüs aşılarını Salik olarak ezberleyebilirsiniz; S-A-l-İ-K; salk, hepatit A, İnfluenza ve Kuduz (Rabies) aşısı)) 58. Aşağıdaki ekzotoksinlerden hangisi plazmid tarafından sentezlenen bir ekzotoksin olup, etkisini guanilat siklaz enzimini aktive ederek gösterir? A) ETEC-LT B) EHEC verotoksini C) Tetanospazmin nörotoksini D) Vibrio cholerae enterotoksini E) ETEC-ST Seçeneklerde yer alan ekzotoksinlerden ETEC-ST ni (ısıya dirençli enterotoksini) plazmid tarafından sentezlenir ve guanilat siklaz enzimini aktive ederek cgmp yi arttırarak ince barğırsaklardan su ve elektrolit kaybına neden olarak turist ishaline neden olur. 59 E 59. Virülans faktörleri vac A, cag A genleri ve ısı şok proteinleri (Hsp A,HspB) olan üreaz ve katalaz pozitif, mikroaerofil Gram negatif basil aşağıdakilerden hangisidir? A) Campylobacter jejuni B) Brucella melitensis C) Corynebacterium urealyticum D) Proteus vulgaris E) Helicobacter pylori Soruda Helicobacter pylori nin özellikleri tanımlanmaktadır. H. Pylori, spiral şekilli, hareketli, mikroaerofilik gram negatif basildir. Üreaz (+),oksidaz (+), katalaz (+) dir. Üreaz enzimi en önemli virülans faktörüdür. Vakuolasyon sitotoksin (Vac A) ve sitotoksinle ilişkili gen (CagA, kanserle ilişkili) enflamasyon ve hasarda rol alır, virülans ve invazyonla ilişkilidir. 60. Fekal oral yolla bulaşarak yenidoğan, immunsupresif hastalar, gebeler ve yaşlılarda menenjite neden olan, konak hücrede aktin roketleri ile hareket edebilen zoonotik infeksiyon etkeni fakültatif intrasellüler bakteri aşağıdakilerden hangisidir? A) K1 E.coli B) Streptococcus agalactiae C) Streptococcus pneumoniae D) Listeria monocytogenes E) Haemophilus influenzae 60 D Seçeneklerde yer alan fakültatif intrasellüler yerleşim gösteren Fekal oral yolla bulaşarak yenidoğan, immunsupresif hastalar, gebeler ve yaşlılarda menenjite neden olan, konak hücrede aktin roketleri ile hareket eden zoonotik infeksiyon etkeni Listeria monocytogenes dir. Diğer seçeneklerdeki bakteriler zoonotik infeksiyon etkeni değildir ve fakültatif intrasellüler yerleşim göstermezler. 14

15 Temel Bilimler / T Aşağıdaki Gram pozitif bakterilerden hangisi katalaz pozitif olup, basitrasine duyarlı olması ile stafilokoklardan ayrılır? 61 E A) Streptococcus pyojenes B) Streptococcus agalactiae C) Enterococcus faecalis D) Streptococcus bovis E) Micrococcus türleri Micrococcus türleri katalaz pozitif Gram pozitif kok olup, Basitrasine duyarlı olması ile diğer stafilokoklardan (S.aureus ve koagülaz negatif stafilokoklardan) ayrılır. Seçeneklerde yer alan streptokoklar ve Enterococcus faecalis katalaz negatif, Gram pozitif koktur. 62. Laktoz negatif, bipolar boyanan, Gram negatif hareketsiz basil olup A grubu biyoterör ajanları içesinde yer alan virülansı yüksek olan zoonotik infeksiyon etkeni aşağıdakilerden hangisidir? 62 D A) Franciella tularensis B) Brucella mellitensis C) Mycobacterium tuberculosis D) Yersinia pestis E) Clostridium botilinum Yersinia pestis veba etkeni olup, laktoz negatif, bipolar boyanan Gram negatif basildir. A grubu biyoterör ajanıdır. Biyoterör ajanları ve grupları Tablo da gösterilmiştir CDC biyoterör ajanları sınıflandırması Kategori A Kategori B Kategori C Botilismus (Clostridium Bruselloz Hantavirüsler botulinum toksini) Veba (Yersinia pestis) Clostridium perfringens (Epsilon Çok ilaca dirençli tüberküloz toksini) Tularemi (Francisella tularensis) Ruam (Burkholderia mallei) Nipah virüsü (Paramikso virüs ailesindeki zoonotik enfeksiyon etkeni) Şarbon (Bacillus anthracis) Q ateşi (Coxiella burnetii) Kene kaynaklı ensefalit (Tick borne ensefalit) Çiçek (Variola major) Staphylococcus aureus enterotoksin B Kene kaynaklı hemorajik ateş virüsleri (Kırım Kongo Kanamalı ateş) Viral hemorajik ateşler (Deng virüsü hariç) Ebola, Malburg vb.) Risin toksini (Ricinus communis) Sarı Humma (Yellow fever) virüsü 63. Yoğun bakım ünitesinde yatan ve yatışının 5.gününde ventilatörle ilişkili pnömoni gelişen 50 yaşında erkek hastanın bronkoalveoler lavaj örneğinin kültüründe 10 2 cfu nonfermentatif, oksidaz negatif, hareketsiz, Gram negatif kokobasil rapor ediliyor. Etkenin antibiyogramında karbapenemlere, aminoglikozitlere ve kinolon grubuna dirençli olduğu saptanıyor. Bu hastada en olası etken aşağıdakilerden hangisidir? A) Panrezistan Pseudomonas aeruginosa B) Çoklu ilaca dirençli Acinetobacter baumannii C) Stenotrophomonas maltophilia D) Çoklu ilaca dirençli Pseudomonas aeruginosa E) Panrezistan Acinetobacter baumannii 63 B Soruda Acinetobacter baumannii nin mikrobiyolojik özellikleri tanımlanmaktadır. Acinetobacter baumannii, nonfermentatif (glukoz, sukroz ve laktrozu fermente etmeyen), oksidaz negatif, hareketsiz kokobasildir. Üç ve üzeri antibiyotik grubuna dirençli olduğundan çoklu ilaca dirençli Acinetobacter baumannii olarak isimlendirilir. Çoklu ilaca dirençli A.baumaannii infeksiyonlarının tedavisinde kolistin (polimiksin E) veya tigesiklin ve bu iki antibiyotiğin diğer antibiyotiklerle kombinasyonu kullanılabilir. Panrezistan Pseudomonas aeruginosa veya Acinetobacter baumannii için kolistin dahil tüm antibiyotiklere direnç saptanması gerekir. 64 D 64. Tanısında serolojik testlerin kullanılmadığı, santral sinir sisteminde antijenik değişiklik gösteren, bit veya kenelerden bulaşabilen, Gram boyasıyla boyanmayan, lineer DNA yapısına sahip ekstrasellüler yerleşim gösteren bakteri aşağıdakilerden hangisidir? A) Riketsia rickettsii B) Yersinia pestis C) Rikettsia prowazeki D) Borrelia recurrentis E) Babesia microtii Soruda Borrelia recurrentis tanımlanmaktadır. Bu bakteri spiroket grubunda yer alır, karanlık alan mikroskobunda görülür ve Gram boyasıyla boyanmaz. Borrelia türleri ökaryot bakteriler gibi lineer DNA yapısı gösterir. Sık antijenik gösterdiğinden tanısında serolojik testler kullanılmaz.ateşli dönemde Giemza ile periferik yayma yapılarak tanı konulur. Bit ve kene gibi artrapodlardan bulaşabilir. Borrelia bugdorferi Lyme hastalığının etkeni olup tanıda etkene spesifil IgM ve IgG tipi antikorlar ELISA yöntemiyle araştırılır. 15

16 Temel Bilimler / T Menenjit tanısı konan 3 yaşında bir çocuğun BOS örneğinde Gram negatif kokobasil saptanıyor. Etken EMB ve kanlı agar besiyerinde üremezken, çukulata agar besiyerinde ürüyor. Etkenin polisakkarit kapsül yapısı BOS da Quellung testiyle gösteriliyor. Bu hastadaki menenjit etkeni aşağıdakilerden hangisidir? A) Listeria monocytogenes B) Streptococcus agalactiae C) K1 E.coli D) Neisseria meningitidis E) Haemophilus influenzae 65 E Soruda Haemophilus influenzae menenjiti tanımlanmaktadır. Haemophilus influenzae,gram negatif kokobasil olup, X faktörü (hematin,fe+2) ve V faktörü (NAD) içeren çukulata agar besiyerinde ürer. Kapsüllü H.influenzae kökenleri Quellung testi (kapsül şişme reaksiyonu) ile tanımlanabilir. Haemophilus türleri ve önemli özellikleri Tablo da verilmiştir. Bakteri Üreme Hastalık Tanı Proflaksi gereksinimi Kapsüllü H. influenzae (a-f) X ve V Menenjit, epiglotit, artrit ve sellülit Quellung reaksiyonu ve kültür Siprofloksasin Rifampin Kapsülsüz X ve V Otit, sinüzit ve Kültür - H. influenzae bronşit H. ducreyi X Yumuşak şankr (şankroid) Kültür Enterotoksini ile emetik veya diyareik tip besin zehirlenmesine, göze travmatik yaralanma sonucu endoftalmite neden olabilen, Gram pozitif, hareketli, aerob, sporlu basil aşağıdakilerden hangisidir? 66 A A) Bacillus cereus B) Clostridium perfringens C) Clostridium difficile D) Staphylococcus aureus enterotoksin B E) Vibrio parahemolyticus Soruda Bacillus cereus un özellikleri tanımlanmaktadır.bacillus cereus göze travma sonrası endoftalmiye neden olurken, ısıya dirençli enterotoksini (süperantijen özellikte bir ekzotoksindir) ile beklemiş pirinç kaynaklı emetik tip besin zehirlenmesi, ısıya duyarlı enterotoksini ile ise sebze ve et yemeklerinden kaynaklanan diyareik tip besin zehirlenmesine neden olabilir. Bacillus cereus aerob, hareketli, sporlu bir basil olup sporları toprakta ve suda bulunur. 67. Otoinfeksiyon, retroinfeksiyon ve inhalasyonla bulaşabilen, çocuklarda perianal kaşıntı, diş gıcırdatması, tedavi edilmezse halüsinasyonlara beden olabilen, tedavide tüm aile bireylerinin tedavi edilmesi gereken, yumurtalarının ağız yoluyla alınmasıyla bulaşan ve selofan bant yöntemiyle elipsoid yumurtalarının görülmesi ile tanısı konulan ara konağı olmayan helmint infeksiyonu aşağıdakilerden hangisidir? 67 B A) Ascaris lumbricoides B) Enterobius vermicularis C) Strongyloides stercoralis D) Hymenolepis nana E) Necator americanus Soruda Enterobius vermicularis e bağlı nematod infeksiyonu tanımlanmaktadır.tanıda selofan bant yöntemiyle perianal bölgede parazitin yumurtalarının saptanması ile konur. 68. Aşağıdaki helmintlerden hangisinin bulaştan sorumlu preserkoid ve pleroserkoid larva (sparganium) formu mevcut olup, tanısı dışkıda kapaklı yumurtasının görülmesi ile konur? 68 C A) Fasciola hepatica B) Dicrocelium dentriculatum C) Diphylobotrium latum D) Necator americanus E) Schistosoma haematobium Soruda Diphylobotrium latum sestodunun özellikleri tanımlanmaktadır. Etken parazit çiğ balık yenmesi sonucu parazitin pleroserkoid larva (sparganium) formunun ağız yoluyla alınmasıyla bulaşarak B12 vitaminie ksikliğine bağlı megaloblastik anemiye neden olur. 16

17 Temel Bilimler / T Tekraralayan keratokonjuktiviti olan bir hastanın keratokonjuktivit lezyonundan alınan örnekte hücre kültüründe sitopatik etki oluşturan dev hücreler ve intranükleer inklüzyon cisimciği saptanıyor. Bu hastada en olası etken ve uygun tedavisi hangisidir? Etken Tedavi A) Sitomegalovirüs Gansiklovir B) HSV-tip 1 İdoksuridin C) Adenovirüs Sidafovir D) Varicella zoster virüs Asiklovir E) HHV-tip 8 İnterferon alfa 69 B Herpes simpleks tip 1 tekrarlayan keratokonjunktivire neden olabilir. Tanıda dev hücre oluşumu yanı sıra intranükleer Cowdry A inklüzyon cisimciği gösterilebilir. Herpes keratitinde göze lokal olarak idoksuridin uygulanabilir. 70. Arbovirüs ailesinde yer alan virüslerden hangisi A grubu biyoterör ajanı olup, enfekte maymundan insanlara veya insandan insana bulaşabilir? A) Sarı humma B) Hanta virüs C) KKKA virüs D) Batı Nil virüsü E) Ebola virüs 70 E Soruda arbovirüslerin Filovirüs ailesinde yer alan ebola ve Malburg virüsleri tanımlanmaktadır. Filovirüs ailesinin virülans en ksektir, mortalite oranı yüksek infeksiyonlara neden olur. A grubu biyoterör ajanıdır. 71. Aşağıdaki virüslerden hangisi Paramiksovirüs ailesinde yer alır ve hastaya solunum izolasyonu (hastanın negatif basınçlı odaya alınması, personelin temas ederken N95 maske kulanılması vb.) uygulanması gerektir? A) SARS B) Malburg virüs C) Rubeola D) Varicella zoster E) Solunum sinsityal virüs (RSV) 71 C Seçeneklerde yer alan virüslerden Rubeola (Kızamık) ve RSV paramiksovirüs ailesi üyesidir. Rubeola infeksiyonunda solunum izolasyonu gerekir. Seçeneklerde yer alan SARS, Malburg, Varicella zoster (suçiçeği) infeksiyonları ile Ebola virüs infeksiyonu ve balgam yayması pozitif kaviter akciğer tüberkülozu ve larinks tüberkülozu olgularında ( 2 haftadan az tedavi almışlarsa) solunum izolasyonu gerekir. 72. Hücresel immun sistemde aktivasyon, granülom oluşumu, intrasellüler bakteriyel infeksiyonlarda rol oynayan, proinflamatuvar yanıta neden olan kazanılmış immun sistem hücresi hangisidir? A) Th1 B) B lenfosit C) Th2 D) CD8 T lenfosit E) Th17 72 A Soruda Th1 alt grubunun neden olduğu olaylar tanımlanmaktadır.th1 e farklılaşmayı IL-12 uyarır. Th lenfosit alt grupları ve rol aldıkları olaylar Şekil de gösterilmiştir. 73. Endojen pirojen olup akut faz proteinlerinin sentezini artıran, Th2 lenfositler ve makrofajlar tarafından salınan sitokin hangisidir? A) IL-5 B) IL-2 C) IL-6 D) IL-8 E) IL-4 73 C IL-6, endojen pirojen olup ateşe neden olur. İnflmasyonda karaciğerde akut faz proteinlerinin sentezini arttırır. Diğer endojen pirojen sitokinler; TNF-alfa ve IL-1 dir. 74 A 74. Makrofajlarda endotoksinin (lipopolisakkaritin) bağlandığı spesifik antijenik yapıları tanıyan reseptör aşağıdakilerden hangisidir? A) TLR-4 B) CD3 C) CD16 D) LFA-3 E) CD21 Tool like reseptörler (TLR,köprü benzeri reseptör ) spesifik antijenik yapıları tanır. Endotoksinin bağlandığı molekül TLR-4 dür. Endotoksin makrofajlarda CD14 reseptörüne de bağlanır. 17

18 Temel Bilimler / T Aşağıdaki küf mantarlarından hangisi amfoterisin B ye doğal dirençlidir? A) Fusarium solani B) Aspergillus fumigatus C) Rhizopus D) Absidia E) Aspergillus terreus 75 E Amfoterisin B ye doğal dirençli olan küf mantarı Aspergillus terreus, amfoterisin B ye dirençli olan maya mantarı ise Candida lucitaniae dır. Antifungallere doğal dirençli mantarlar Tablo da gösterilmiştir. Tablo.Antifungallere doğal dirençli mantarlar Antifungal Flukonazol Flusitozin Ketakonazol Amfoterisin B Dirençli mantar Aspergillus C. crusei C. galabrata* Aspergillus Dimorfik mantarlar Aspergillus Dermatofitler (poliyenlere dirençlidir) Aspergillusterreus Candidalusitaniae 76. Akciğerde tüberkülozla karışan kavitasyona neden olan, 76 D güvercin dışkısı veya yarasaların yaşadığı mağaralardan tüberküler makrokonidilerinin inhalasyonu ile bulaşabilen dimorfik mantar aşağıdakilerden hangisidir? A) Penicilium marneffei B) Cryptococcus neoformans C) Coccoides immitis D) Histoplasma capsulatum E) Paracoccoides brasiliensis Soruda sistemik mikoza neden olan dimorfik mantarlardan Histoplasma capsulatum tanımlanmaktadır. 77. Aşağıdakilerden hangisi hemen hemen daima üst solunum yolu enfeksiyonunu takiben gelişen ve myelin kılıfına karşı gelişmiş otoantikorların olduğu, akut başlangıçlı ve tek aşamalı (monofazik) özellikte bir demiylenizan bir hastalıktır? A) Nöromyelitis optika B) Santral pontin myelinozis 77 C Devic hastalığı (Nöromyelitis optika) Bilateral optik nörit ve spinal kord demyelinizasyonu ile seyreder. Aquaporine karşı otoantikorlar ve sonucunda kan beyin bariyerinin bozulduğu gösterilmiştir. (Humoral immünite) Akut Dissemine Ensefalomyelit (ADEM) Belirli infeksiyonlar ve aşıları takiben gelişen diffüz monofazik demyelinizan bir hastalıktır. Myeline karşı gelişmiş akut otoimmün bir reaksiyondur. MS in tersine bütün lezyonlar aynı evrededir (monofazik özellik). Akut Nekrotizan Hemorajik Ensefalomyelit ADEM e benzer ve daha tehlikelidir (hiperakut bir cevap) ve monofaziktir. ADEM e ek olarak vasküler hasar vardır. Hemen hemen daima ÜSYE sonrası gelişir. Santral Pontin Myelinozis Hiponatremisi hızlı düzeltilen hastalarda, ortotopik karaciğer transplantasyonu sonrası ve ciddi elektrolit bozukluğu sonrası gözlenen demyelinizan bir hastalıktır. Monofazik bir hastalıktır. Hızla gelişen quadripleji mevcuttur. 78. Elli beş yaşında erkek hasta yaklaşık bir aydır bacak, ön kol ve sırt derisinde özellikle fleksör yüzeylerdeki yaygın kaşıntılı deri lezyonları ile başvuruyor. Muayenede deri lezyonlarının 1-5 cm büller ile karakterize olduğu gözlenmiştir. Biyopsi sonrası mikroskobik incelemede subepidermal büller olduğu ve immünflöresan incelemede lineer IgG ve C3 birikimleri olduğu gözlenmiştir. Hasta topikal steroid ile tedavi edilmiş ve lezyonların skar bırakmadan iyileştiği gözlenmiştir. Bu hastada lineer IgG birikimleri hangi antijene karşı gelişmiş olabilir? A) Retikülin B) BPAG C) DSG1 D) DSG3 E) Lamina densa C) Akut nekrotizan hemorojik ensefalomyeit 78 B D) Subakut sklerozan panensefalit Bu hastanın tanısı büllöz pemfigoid dir. Büllöz pemfigoid hastalarında E) Marchiafava Bignami hastalığı antikorlar hemidezmozomlardaki BPAG1 (büllöz pemfioid ag) ve BPAG2 ye karşı gelişmiştir. 18

Referans:e-TUS İpucu Serisi Biyokimya Ders Notları Sayfa:368

Referans:e-TUS İpucu Serisi Biyokimya Ders Notları Sayfa:368 21. Aşağıdakilerden hangisinin fizyolojik ph'de tamponlama etkisi vardır? A) CH3COC- / CH3COOH (pka = 4.76) B) HPO24- / H2PO-4 (pka = 6.86) C) NH3/NH+4(pKa =9.25) D) H2PO-4 / H3PO4 (pka =2.14) E) PO34-/

Detaylı

BİYOKİMYADA METABOLİK YOLLAR DERSİ VİZE SINAV SORULARI ( ) (Toplam 4 sayfa olup 25 soru içerir) (DERSİN KODU: 217)

BİYOKİMYADA METABOLİK YOLLAR DERSİ VİZE SINAV SORULARI ( ) (Toplam 4 sayfa olup 25 soru içerir) (DERSİN KODU: 217) BİYOKİMYADA METABOLİK YOLLAR DERSİ VİZE SINAV SORULARI (05.11.2012) (Toplam 4 sayfa olup 25 soru içerir) (DERSİN KODU: 217) Adı Soyadı: A Fakülte No: 1- Asetil KoA, birçok amaçla kullanılabilir. Aşağıdakilerden

Detaylı

DOYMAMIŞ YAĞ ASİTLERİNİN OLUŞMASI TRİGLİSERİTLERİN SENTEZİ

DOYMAMIŞ YAĞ ASİTLERİNİN OLUŞMASI TRİGLİSERİTLERİN SENTEZİ 9. Hafta: Lipit Metabolizması: Prof. Dr. Şule PEKYARDIMCI DOYMAMIŞ YAĞ ASİTLERİNİN OLUŞMASI Palmitoleik ve oleik asitlerin sentezi için palmitik ve stearik asitler hayvansal organizmalardaki çıkş maddeleridir.

Detaylı

Notlarımıza iyi çalışan kursiyerlerimiz soruların çoğunu rahatlıkla yapılabileceklerdir.

Notlarımıza iyi çalışan kursiyerlerimiz soruların çoğunu rahatlıkla yapılabileceklerdir. Biyokimya sınavı orta zorlukta bir sınavdı. 1-2 tane zor soru ve 5-6 tane eski soru soruldu. Soruların; 16 tanesi temel bilgi, 4 tanesi ise detay bilgi ölçmekteydi. 33. soru mikrobiyolojiye daha yakındır.

Detaylı

LİPOPROTEİN METABOLİZMASI. Prof.Dr. Yeşim ÖZKAN Gazi Üniversitesi Eczacılık Fakültesi Biyokimya Anabilim Dalı

LİPOPROTEİN METABOLİZMASI. Prof.Dr. Yeşim ÖZKAN Gazi Üniversitesi Eczacılık Fakültesi Biyokimya Anabilim Dalı LİPOPROTEİN METABOLİZMASI Prof.Dr. Yeşim ÖZKAN Gazi Üniversitesi Eczacılık Fakültesi Biyokimya Anabilim Dalı Lipoprotein Nedir? 1- Lipidler Hidrofobik lipidler çekirdekte (Trigliserit, Kolesterol esterleri)

Detaylı

İstanbul Tıp Fakültesi Tıbbi Biyoloji ABD Prof. Dr. Filiz Aydın

İstanbul Tıp Fakültesi Tıbbi Biyoloji ABD Prof. Dr. Filiz Aydın İstanbul Tıp Fakültesi Tıbbi Biyoloji ABD Prof. Dr. Filiz Aydın Mitokondri, ökaryotik organizmanın farklı bir organeli Şekilleri küremsi veya uzun silindirik Çapları 0.5-1 μm uzunlukları 2-6 μm Sayıları

Detaylı

DÖNEM II DERS YILI SİNDİRİM VE METABOLİZMA DERS KURULU ( 24 ARALIK MART 2019)

DÖNEM II DERS YILI SİNDİRİM VE METABOLİZMA DERS KURULU ( 24 ARALIK MART 2019) 2018-2019 DERS YILI SİNDİRİM VE METABOLİZMA DERS KURULU ( 24 ARALIK 2018 01 MART 2019) DERSLER TEORİK PRATİK TOPLAM Anatomi 26 5X2 36 Fizyoloji 22 4X2 30 Histoloji ve Embriyoloji 12 6X2 24 Tıbbi Biyokimya

Detaylı

Sitrik Asit Döngüsü. (Trikarboksilik Asit Döngüsü, Krebs Döngüsü)

Sitrik Asit Döngüsü. (Trikarboksilik Asit Döngüsü, Krebs Döngüsü) Sitrik Asit Döngüsü (Trikarboksilik Asit Döngüsü, Krebs Döngüsü) Prof. Dr. İzzet Hamdi Öğüş hamdiogus@gmail.com Yakın Doğu Ünversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Biyokimya Anabilim Dalı, Le>oşa, KKTC Sir Hans

Detaylı

LİPİTLERİN ORGANİZMADAKİ GÖREVLERİ SAFRA ASİTLERİ

LİPİTLERİN ORGANİZMADAKİ GÖREVLERİ SAFRA ASİTLERİ 8. Hafta: Lipit Metabolizması: Prof. Dr. Şule PEKYARDIMCI LİPİTLERİN ORGANİZMADAKİ GÖREVLERİ 1. Yapısal fonksiyon görevi: Lipitler fosfolipitler başta olmak üzere hücre ve organel zarlarının yapısına girer

Detaylı

DÖNEM II DERS YILI SİNDİRİM VE METABOLİZMA DERS KURULU ( 25 ARALIK 02 MART 2018)

DÖNEM II DERS YILI SİNDİRİM VE METABOLİZMA DERS KURULU ( 25 ARALIK 02 MART 2018) 2017-2018 DERS YILI SİNDİRİM VE METABOLİZMA DERS KURULU ( 25 ARALIK 02 MART 2018) DERSLER TEORİK PRATİK TOPLAM Anatomi 26 5X2 31 Biyofizik 4-4 Fizyoloji 22 5X2 27 Histoloji ve Embriyoloji 12 6X2 18 Tıbbi

Detaylı

LİPOPROTEİN METABOLİZMASI. Prof.Dr. Yeşim ÖZKAN Gazi Üniversitesi Eczacılık Fakültesi Biyokimya Anabilim Dalı

LİPOPROTEİN METABOLİZMASI. Prof.Dr. Yeşim ÖZKAN Gazi Üniversitesi Eczacılık Fakültesi Biyokimya Anabilim Dalı LİPOPROTEİN METABOLİZMASI Prof.Dr. Yeşim ÖZKAN Gazi Üniversitesi Eczacılık Fakültesi Biyokimya Anabilim Dalı Lipoprotein Nedir? 1- Lipidler Hidrofobik lipidler çekirdekte (Trigliserit, Kolesterol esterleri)

Detaylı

Yağ Asitlerinin Metabolizması- I Yağ Asitlerinin Yıkılması (Oksidasyonu)

Yağ Asitlerinin Metabolizması- I Yağ Asitlerinin Yıkılması (Oksidasyonu) Yağ Asitlerinin Metabolizması- I Yağ Asitlerinin Yıkılması (Oksidasyonu) Yrd. Doç. Dr. Bekir Engin Eser Zirve Üniversitesi EBN Tıp Fakültesi Tıbbi Biyokimya A.B.D. Yağ Asitleri Uzun karbon zincirine sahip

Detaylı

TEST 1. Hücre Solunumu. 4. Aşağıda verilen moleküllerden hangisi oksijenli solunumda substrat olarak kullanılamaz? A) Glikoz B) Mineral C) Yağ asidi

TEST 1. Hücre Solunumu. 4. Aşağıda verilen moleküllerden hangisi oksijenli solunumda substrat olarak kullanılamaz? A) Glikoz B) Mineral C) Yağ asidi 1. Termometre Çimlenen bezelye tohumlar Termos Çimlenen bezelye tohumları oksijenli solunum yaptığına göre yukarıdaki düzenekle ilgili, I. Termostaki oksijen miktarı azalır. II. Termometredeki sıcaklık

Detaylı

MİKROBİYOLOJİ SORU KAMPI 2015

MİKROBİYOLOJİ SORU KAMPI 2015 Canlıların prokaryot ve ökoaryot olma özelliğini hücre komponentlerinden hangisi belirler? MİKROBİYOLOJİ SORU KAMPI 2015 B. Stoplazmik membran C. Golgi membranı D. Nükleer membran E. Endoplazmik retikulum

Detaylı

KOMİTE II KOD DİSİPLİN TEORİK PRATİK TOPLAM MED ANATOMİ HİSTOLOJİ VE EMBRİYOLOJİ 3- TIBBİ BİYOKİMYA TIBBİ MİKROBİYOLOJİ

KOMİTE II KOD DİSİPLİN TEORİK PRATİK TOPLAM MED ANATOMİ HİSTOLOJİ VE EMBRİYOLOJİ 3- TIBBİ BİYOKİMYA TIBBİ MİKROBİYOLOJİ OKAN ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ 2017 2018 AKADEMİK YILI FAZ II KOMİTE II GASTROİNTESTİNAL SİSTEM VE METABOLİZMA KOMİTESİ (TIP 203) 9 HAFTALIK PROGRAM (30.10.2017 28.12.2017) KOMİTE II KOD DİSİPLİN TEORİK

Detaylı

HÜCRE FİZYOLOJİSİ Hücrenin fiziksel yapısı. Hücre membranı proteinleri. Hücre membranı

HÜCRE FİZYOLOJİSİ Hücrenin fiziksel yapısı. Hücre membranı proteinleri. Hücre membranı Hücrenin fiziksel yapısı HÜCRE FİZYOLOJİSİ Hücreyi oluşturan yapılar Hücre membranı yapısı ve özellikleri Hücre içi ve dışı bileşenler Hücre membranından madde iletimi Vücut sıvılar Ozmoz-ozmmotik basınç

Detaylı

BİY 471 Lipid Metabolizması-I. Yrd. Doç. Dr. Ebru SAATÇİ Güz Yarı Dönemi

BİY 471 Lipid Metabolizması-I. Yrd. Doç. Dr. Ebru SAATÇİ Güz Yarı Dönemi BİY 471 Lipid Metabolizması-I Yrd. Doç. Dr. Ebru SAATÇİ 2008-2009 Güz Yarı Dönemi Lipoproteinler Türev lipidler: Glikolipidler Lipoproteinler Lipoproteinler, lipidlerin proteinlerle oluşturdukları komplekslerdir.

Detaylı

KOMİTE II KOD DİSİPLİN TEORİK PRATİK TOPLAM MED ANATOMİ HİSTOLOJİ VE EMBRİYOLOJİ 3- TIBBİ BİYOKİMYA TIBBİ MİKROBİYOLOJİ

KOMİTE II KOD DİSİPLİN TEORİK PRATİK TOPLAM MED ANATOMİ HİSTOLOJİ VE EMBRİYOLOJİ 3- TIBBİ BİYOKİMYA TIBBİ MİKROBİYOLOJİ OKAN ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ 2017 2018 AKADEMİK YILI FAZ II KOMİTE II GASTROİNTESTİNAL SİSTEM VE METABOLİZMA KOMİTESİ (TIP 203) 9 HAFTALIK PROGRAM (30.10.2017 28.12.2017) KOMİTE II KOD DİSİPLİN TEORİK

Detaylı

Hücre solunumu ve fermentasyon enerji veren katabolik yollardır. (ΔG=-686 kcal/mol)

Hücre solunumu ve fermentasyon enerji veren katabolik yollardır. (ΔG=-686 kcal/mol) hücre solunumu Hücre solunumu ve fermentasyon enerji veren katabolik yollardır. (ΔG=-686 kcal/mol) C 6 H 12 O 6 + 6 O 2 6 CO 2 + 6 H 2 0 + enerji (ATP + ısı) Hücre solunumu karbonhidratlar, yağlar ve protein

Detaylı

Kolesterol Metabolizması. Yrd. Doç. Dr. Bekir Engin Eser Zirve Üniversitesi EBN Tıp Fakültesi Tıbbi Biyokimya A.B.D.

Kolesterol Metabolizması. Yrd. Doç. Dr. Bekir Engin Eser Zirve Üniversitesi EBN Tıp Fakültesi Tıbbi Biyokimya A.B.D. Kolesterol Metabolizması Yrd. Doç. Dr. Bekir Engin Eser Zirve Üniversitesi EBN Tıp Fakültesi Tıbbi Biyokimya A.B.D. Steroidler Steroidlerin yapı taşı birbirine yapışık 4 halkalı karbon iskelehdir, bu yapı

Detaylı

Prof.Dr. Yeşim ÖZKAN G.Ü. Eczacılık Fakültesi Biyokimya Anabilim Dalı

Prof.Dr. Yeşim ÖZKAN G.Ü. Eczacılık Fakültesi Biyokimya Anabilim Dalı YAĞ ASİTLERİNİN OKSİDASYONU Prof.Dr. Yeşim ÖZKAN G.Ü. Eczacılık Fakültesi Biyokimya Anabilim Dalı YAĞ ASİTLERİNİN ADİPOSİTLERDEN MOBİLİZASYONU ATGL; adiposit triaçilgliserol lipaz, HSL; hormona duyarlı

Detaylı

Yağ Asitlerinin Biyosentezi. Prof. Dr. Fidancı

Yağ Asitlerinin Biyosentezi. Prof. Dr. Fidancı Yağ Asitlerinin Biyosentezi Prof. Dr. Fidancı Yağ asitlerinin sentezi özellikle karaciğer ve yağ dokusu hücrelerinde iki şekilde gerçekleşir. Bu sentez şekillerinden biri yağ asitlerinin, hücrenin sitoplazma

Detaylı

Hücre. 1 µm = 0,001 mm (1000 µm = 1 mm)!

Hücre. 1 µm = 0,001 mm (1000 µm = 1 mm)! HÜCRE FİZYOLOJİSİ Hücre Hücre: Tüm canlıların en küçük yapısal ve fonksiyonel ünitesi İnsan vücudunda trilyonlarca hücre bulunur Fare, insan veya filin hücreleri yaklaşık aynı büyüklükte Vücudun büyüklüğü

Detaylı

Yağ Asitlerinin β Oksidayonu. Prof. Dr. Fidancı

Yağ Asitlerinin β Oksidayonu. Prof. Dr. Fidancı Yağ Asitlerinin β Oksidayonu Prof. Dr. Fidancı Yağ Asitlerinin Beta Oksidasyonu Yağ asitlerinin enerji üretimi amacı ile yıkımında (yükseltgenme) en önemli yol β oksidasyon yoldudur. β oksidasyon yolu

Detaylı

T.C. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi

T.C. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi T.C. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi TIPTA UZMANLIK EĞİTİMİ GİRİŞ SINAVI (TUS) (İlkbahar Dönemi) TEMEL TIP BİLİMLERİ TESTİ 22 NİSAN 2017 Bu testlerin her hakkı saklıdır. Hangi amaçla olursa olsun,

Detaylı

YÜKSEK İHTİSAS ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI. Dönem II TIP 2030 SİNDİRİM ve METABOLİZMA DERS KURULU

YÜKSEK İHTİSAS ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI. Dönem II TIP 2030 SİNDİRİM ve METABOLİZMA DERS KURULU YÜKSEK İHTİSAS ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ 2016-2017 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI Dönem II TIP 2030 09.01.2017-03.03.2017 DERSLER TEORİK PRATİK TOPLAM 26 5x2 31 EMBRİYOLOJİ 12 4x2 16 FİZYOLOJİ 18 1X2 19 BİYOFİZİK

Detaylı

İ. Ü İstanbul Tıp Fakültesi Tıbbi Biyoloji Anabilim Dalı Prof. Dr. Filiz Aydın

İ. Ü İstanbul Tıp Fakültesi Tıbbi Biyoloji Anabilim Dalı Prof. Dr. Filiz Aydın İ. Ü İstanbul Tıp Fakültesi Tıbbi Biyoloji Anabilim Dalı Prof. Dr. Filiz Aydın Canlının en küçük birimi Hücre 1665 yılında ilk olarak İngiliz bilim adamı Robert Hooke şişe mantarından kesit alıp mikroskopta

Detaylı

Amino Asitler. Amino asitler, yapılarında hem amino grubu ( NH 2 ) hem de karboksil grubu ( COOH) içeren bileşiklerdir.

Amino Asitler. Amino asitler, yapılarında hem amino grubu ( NH 2 ) hem de karboksil grubu ( COOH) içeren bileşiklerdir. Amino Asitler Amino asitler, yapılarında hem amino grubu ( NH 2 ) hem de karboksil grubu ( COOH) içeren bileşiklerdir. 1 Fizyolojik ph da, amino asitlerin amino grubu proton taşır ve pozitif yüklüdür;

Detaylı

GLİKOJEN METABOLİZMASI

GLİKOJEN METABOLİZMASI METABOLİZMASI DİLDAR KONUKOĞLU TIBBİ BİYOKİMYA 8.4.2015 DİLDAR KONUKOĞLU 1 YAPISI Alfa-[1,6] glikozid Alfa- [1-4] glikozid bağı yapısal olarak D-glukozdan oluşmuş dallanmış yapı gösteren homopolisakkarittir.

Detaylı

Keton Cisimleri. Prof. Dr. Fidancı

Keton Cisimleri. Prof. Dr. Fidancı Keton Cisimleri Prof. Dr. Fidancı Yağ asitlerinin oksidasyonunda oluşan Asetil CoA'nın daha ileri oksidasyonu karaciğerde iki yol takip etmektedir. Bunlar sitrik asit döngüsü yolu ile asetoasetat, D β

Detaylı

MİTOKONDRİ Doç. Dr. Mehmet GÜVEN

MİTOKONDRİ Doç. Dr. Mehmet GÜVEN MİTOKONDRİ Doç.. Dr. Mehmet GÜVENG Hemen hemen bütün b ökaryotik hücrelerde ve ökaryotik mikroorganizmalarda bulunur. Eritrositlerde, bakterilerde ve yeşil alglerde mitokondri yoktur. Şekilleri (küremsi

Detaylı

SİNDİRİM VE METABOLİZMA SİSTEMLERİ DERS PROGRAMI

SİNDİRİM VE METABOLİZMA SİSTEMLERİ DERS PROGRAMI T. C. SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ 2017 2018 EĞİTİM - ÖĞRETİM YILI DÖNEM II SİNDİRİM VE METABOLİZMA SİSTEMLERİ III. DERS KURULU (11 ARALIK 2017 19 OCAK 2018) DERS PROGRAMI DEKAN BAŞKOORDİNATÖR

Detaylı

SİNDİRİM VE METABOLİZMA SİSTEMLERİ DERS PROGRAMI

SİNDİRİM VE METABOLİZMA SİSTEMLERİ DERS PROGRAMI T. C. SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ 2016 2017 EĞİTİM - ÖĞRETİM YILI DÖNEM II SİNDİRİM VE METABOLİZMA SİSTEMLERİ III. DERS KURULU (21 ARALIK 2016 20 OCAK 2017) DERS PROGRAMI DEKAN BAŞKOORDİNATÖR

Detaylı

İ. Ü İstanbul Tıp Fakültesi Tıbbi Biyoloji Anabilim Dalı Prof. Dr. Filiz Aydın

İ. Ü İstanbul Tıp Fakültesi Tıbbi Biyoloji Anabilim Dalı Prof. Dr. Filiz Aydın İ. Ü İstanbul Tıp Fakültesi Tıbbi Biyoloji Anabilim Dalı Prof. Dr. Filiz Aydın Hücre iletişimi Tüm canlılar bulundukları çevreden sinyal alırlar ve yanıt verirler Bakteriler glukoz ve amino asit gibi besinlerin

Detaylı

TIBBİ BİYOLOJİ YAĞLARIN VE PROTEİNLERİN OKSİDASYONU

TIBBİ BİYOLOJİ YAĞLARIN VE PROTEİNLERİN OKSİDASYONU TIBBİ BİYOLOJİ YAĞLARIN VE PROTEİNLERİN OKSİDASYONU Yağların Oksidasyonu Besinlerle alınan yağlar ince bağırsakta safra asidi tuzları ile önce emülsiyonlaşarak küçük damlacıklar haline getirilir. Sonra

Detaylı

Kolesterol Metabolizması. Prof. Dr. Fidancı

Kolesterol Metabolizması. Prof. Dr. Fidancı Kolesterol Metabolizması Prof. Dr. Fidancı Kolesterol oldukça önemli bir biyolojik moleküldür. Membran yapısında önemli rol oynar. Steroid hormonların ve safra asitlerinin sentezinde öncül maddedir. Diyet

Detaylı

BÖLÜM I HÜCRE FİZYOLOJİSİ...

BÖLÜM I HÜCRE FİZYOLOJİSİ... BÖLÜM I HÜCRE FİZYOLOJİSİ... 1 Bilinmesi Gereken Kavramlar... 1 Giriş... 2 Hücrelerin Fonksiyonel Özellikleri... 2 Hücrenin Kimyasal Yapısı... 2 Hücrenin Fiziksel Yapısı... 4 Hücrenin Bileşenleri... 4

Detaylı

YAĞ ASİTLERİNİN OKSİDASYONU

YAĞ ASİTLERİNİN OKSİDASYONU YAĞ ASİTLERİNİN KSİDASYNU Prof.Dr. Yeşim ÖZKAN G.Ü. Eczacılık Fakültesi Biyokimya Anabilim Dalı YAĞ ASİTLERİNİN ADİPSİTLERDEN MBİLİZASYNU Adrenalin Glukagon İnsülin reseptör Adenilat siklaz G protein ATP

Detaylı

YÜKSEK İHTİSAS ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI Dönem II TIP 2030 SİNDİRİM ve METABOLİZMA DERS KURULU

YÜKSEK İHTİSAS ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI Dönem II TIP 2030 SİNDİRİM ve METABOLİZMA DERS KURULU YÜKSEK İHTİSAS ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ 2018-2019 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI Dönem II TIP 2030 31.12.2018-01.03.2019 DERSLER TEORİK PRATİK TOPLAM 26 5x2 31 EMBRİYOLOJİ 12 5x2 17 FİZYOLOJİ 20 1x1 21 BİYOFİZİK

Detaylı

Hücresel Enerji Sistemleri. Prof. Dr. Fadıl ÖZYENER

Hücresel Enerji Sistemleri. Prof. Dr. Fadıl ÖZYENER Hücresel Enerji Sistemleri I-II Prof. Dr. Fadıl ÖZYENER Metabolizma Vücudun temel işlevlerini devam ettirebilmek için kullanılan enerji miktarıdır. Enerji değişimi içeren tepkimeler; Katabolik: Enerji

Detaylı

ENTERİK BAKTERİLER. Enterik bakteriler barsak florasında bulunan bakterilerdir

ENTERİK BAKTERİLER. Enterik bakteriler barsak florasında bulunan bakterilerdir 12.Hafta:Enterik Bakteriler ENTERİK BAKTERİLER Enterik bakteriler barsak florasında bulunan bakterilerdir Barsakta yaşayan enterik bakterilerin en klasiği E- coli dir ve non-patojendir.yine barsakta yaşayan

Detaylı

Beslenmeden hemen sonra, artan kan glikoz seviyesi ile birlikte insülin hormon seviyesi de artar. Buna zıt olarak glukagon hormon düzeyi azalır.

Beslenmeden hemen sonra, artan kan glikoz seviyesi ile birlikte insülin hormon seviyesi de artar. Buna zıt olarak glukagon hormon düzeyi azalır. Seçmeli Ders: Dokular ve Organlar Arası Metabolik İlişkiler 1.HAFTA Normal metabolizmada aktif olan günlük akış; Yaşamak için gerekli olan enerji akışı, dışardan alınan gıdalardan elde edilir. Kullanılan

Detaylı

SİNDİRİM VE METABOLİZMA SİSTEMLERİ DERS PROGRAMI

SİNDİRİM VE METABOLİZMA SİSTEMLERİ DERS PROGRAMI T. C. SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ 2017 2018 EĞİTİM - ÖĞRETİM YILI DÖNEM II SİNDİRİM VE METABOLİZMA SİSTEMLERİ III. DERS KURULU (11 ARALIK 2017 19 OCAK 2018) DERS PROGRAMI DEKAN BAŞKOORDİNATÖR

Detaylı

Canlının yapısında bulunan organik molekül grupları; o Karbonhidratlar o Yağlar o Proteinler o Enzimler o Vitaminler o Nükleik asitler ve o ATP

Canlının yapısında bulunan organik molekül grupları; o Karbonhidratlar o Yağlar o Proteinler o Enzimler o Vitaminler o Nükleik asitler ve o ATP Tamamı karbon ( C ) elementi taşıyan moleküllerden oluşan bir gruptur. Doğal organik bileşikler canlı vücudunda sentezlenir. Ancak günümüzde birçok organik bileşik ( vitamin, hormon, antibiyotik vb. )

Detaylı

Dr. Ayşin ÇETİNER KALE

Dr. Ayşin ÇETİNER KALE Dr. Ayşin ÇETİNER KALE Spatium intercostale Birbirine komşu kostalar arasında bulunan boşluk İnterkostal kaslar tarafından doldurulur. Spatium intercostale V. a. ve n. intercostalis ler kostanın alt kenarı

Detaylı

OKSİJENLİ SOLUNUM

OKSİJENLİ SOLUNUM 1 ----------------------- OKSİJENLİ SOLUNUM ----------------------- **Oksijenli solunum (aerobik): Besinlerin, oksijen yardımıyla parçalanarak, ATP sentezlenmesine oksijenli solunum denir. Enzim C 6 H

Detaylı

METABOLİZMA. Prof. Dr. Arif ALTINTAŞ

METABOLİZMA. Prof. Dr. Arif ALTINTAŞ METABOLİZMA Prof. Dr. Arif ALTINTAŞ altintas@veterinary.ankara.edu.tr Canlı organizmaların özelliği olarak Metabolizma Canlıların yapı taşlarının devamlı yapım, yıkım ve değişim içinde bulunması ve bu

Detaylı

DÖNEM 1- A, 3. DERS KURULU (2015-2016)

DÖNEM 1- A, 3. DERS KURULU (2015-2016) DÖNEM 1- A, 3. DERS KURULU (2015-2016) DERS SAATİ DERS ADI DERS KONUSU DERSİ VEREN ÖĞRETİM ÜYESİ 4. DK 1. Hafta 07 Aralık Pazartesi Mikrobiyoloji Mikrobiyolojinin tarihçesi ve mikroorganizmalara genel

Detaylı

21.11.2008. I. Koenzim A nedir? II. Tarihsel Bakış III. Koenzim A nın yapısı IV. Asetil-CoA nedir? V. Koenzim A nın katıldığı reaksiyonlar VI.

21.11.2008. I. Koenzim A nedir? II. Tarihsel Bakış III. Koenzim A nın yapısı IV. Asetil-CoA nedir? V. Koenzim A nın katıldığı reaksiyonlar VI. Hazırlayan: Sibel ÖCAL 0501150027 I. Koenzim A nedir? II. Tarihsel Bakış III. Koenzim A nın yapısı IV. Asetil-CoA nedir? V. Koenzim A nın katıldığı reaksiyonlar VI. Eksikliği 1 2 Pantotenik asit (Vitamin

Detaylı

TEMEL TIP BİLİMLERİ TESTİ AÇIKLAMALI CEVAPLAR

TEMEL TIP BİLİMLERİ TESTİ AÇIKLAMALI CEVAPLAR TEMEL TIP BİLİMLERİ TESTİ AÇIKLAMALI CEVAPLAR 1. Aşağıdaki eklemlerden hangisi elipsoid tiptedir? A) Articulatio temporomandibularis B) Articulatio radiocarpalis C) Articulatio talocruralis D) Articulatio

Detaylı

Biyolojik Oksidasyon. Yrd.Doç.Dr.Filiz Bakar Ateş

Biyolojik Oksidasyon. Yrd.Doç.Dr.Filiz Bakar Ateş Biyolojik Oksidasyon Yrd.Doç.Dr.Filiz Bakar Ateş Canlı hücreler, dışarıdan aldıkları kimyasal veya fiziksel enerjiyi, geliştirdiği bir sistemle, ATP ile taşınan biyolojik enerjiye çevirirler; ATP yi kullanarak

Detaylı

* Madde bilgisi elektromanyetik sinyaller aracılığı ile hücre çekirdeğindeki DNA sarmalına taşınır ve hafızalanır.

* Madde bilgisi elektromanyetik sinyaller aracılığı ile hücre çekirdeğindeki DNA sarmalına taşınır ve hafızalanır. Sayın meslektaşlarım, Kişisel çalışmalarım sonucu elde ettiğim bazı bilgileri, yararlı olacağını düşünerek sizlerle paylaşmak istiyorum. Çalışmalarımı iki ana başlık halinde sunacağım. MADDE BAĞIMLILIĞI

Detaylı

LİPOPROTEİNLER. Lipoproteinler; Lipidler plazmanın sulu yapısından dolayı sınırlı. stabilize edilmeleri gerekir. kanda lipidleri taşıyan özel

LİPOPROTEİNLER. Lipoproteinler; Lipidler plazmanın sulu yapısından dolayı sınırlı. stabilize edilmeleri gerekir. kanda lipidleri taşıyan özel LİPOPROTEİNLER LİPOPROTEİNLER Lipidler plazmanın sulu yapısından dolayı sınırlı olarak çözündüklerinden, taşınmaları için stabilize edilmeleri gerekir. Lipoproteinler; komplekslerdir. kanda lipidleri taşıyan

Detaylı

6. glikolizde enerji kazanım hesaplamalarında; Substrat düzeyinde -ATP üretimi yaklaşık yüzde kaç hesaplanır? a. % 0 b. % 2 c. % 10 d. % 38 e.

6. glikolizde enerji kazanım hesaplamalarında; Substrat düzeyinde -ATP üretimi yaklaşık yüzde kaç hesaplanır? a. % 0 b. % 2 c. % 10 d. % 38 e. www.lisebiyoloji.com ayxmaz/biyoloji Test Çoktan Seçmeli 1. Hangi terim moleküllerin parçalanması ile açığa çıkan enerjinin depolandığı metabolik yolları ifade eder? a. anabolik yollar b. Katabolik yollar

Detaylı

Staphylococcus Gram pozitif koklardır.

Staphylococcus Gram pozitif koklardır. Staphylococcus Gram pozitif koklardır. 0.8-1µm çapında küçük, yuvarlak veya oval bakterilerdir. Hareketsizdirler. Spor oluşturmazlar ve katalaz enzimi üretirler. Gram boyama Koagülaz, alfatoksin, lökosidin,

Detaylı

25.03.2015. 1. Glukoz - 6 Fosfataz enzim eksikliğinde hangi glikojen depo hastalığı oluşur?

25.03.2015. 1. Glukoz - 6 Fosfataz enzim eksikliğinde hangi glikojen depo hastalığı oluşur? 1. Glukoz - 6 Fosfataz enzim eksikliğinde hangi glikojen depo hastalığı oluşur? a. Tıp II - Pompe hastalığı b. Tip III - Forbes - Cori Hastalığı c. Tip I- Von Gierke Hastalığı d.tıp V- Mc Ardle Hastalığı.

Detaylı

VİROLOJİYE GİRİŞ. Dr. Sibel AK

VİROLOJİYE GİRİŞ. Dr. Sibel AK VİROLOJİYE GİRİŞ Dr. Sibel AK Bugün; Virüs nedir? Virüslerin sınıflandırılması Virüsler nasıl çoğalır? Solunum yoluyla bulaşan viral enfeksiyonlar Gıda ve su kaynaklı viral enfeksiyonlar Cinsel temas yoluyla

Detaylı

Midede etkin enzim Pepsin Ürün; Albumoz ve pepton Barsakta etkili enzimler Tripsin Kimotripsin Elaztaz Karboksipeptidaz, Aminopeptidaz Dipeptidaz,

Midede etkin enzim Pepsin Ürün; Albumoz ve pepton Barsakta etkili enzimler Tripsin Kimotripsin Elaztaz Karboksipeptidaz, Aminopeptidaz Dipeptidaz, PROTEİN SİNDİRİMİ Polipeptit zincirini oluşturan amino asitler arasındaki peptit bağlarının hidrolizi; proteoliz Proteinlerin sindirimi midede başlar ve barsakta tamamlanır. Midede etkin enzim Pepsin Ürün;

Detaylı

SAĞLIK ÇALIŞANLARININ ENFEKSİYON RİSKLERİ

SAĞLIK ÇALIŞANLARININ ENFEKSİYON RİSKLERİ SAĞLIK ÇALIŞANLARININ ENFEKSİYON RİSKLERİ Sağlık hizmeti veren, Doktor Ebe Hemşire Diş hekimi Hemşirelik öğrencileri, risk altındadır Bu personelin enfeksiyon açısından izlemi personel sağlığı ve hastane

Detaylı

7. PROKARYOTLARDA GEN İFADESİNİN DÜZENLENMESİ

7. PROKARYOTLARDA GEN İFADESİNİN DÜZENLENMESİ 7. PROKARYOTLARDA GEN İFADESİNİN DÜZENLENMESİ Başlıklar 1. Prokaryotlar gen ifadesini çevre koşullarına göre düzenler 2. E. Coli de laktoz metabolizması 3. Lac operonu negatif kontrol 4. CAP pozitif kontrol

Detaylı

Dr. Ayşin Çetiner Kale

Dr. Ayşin Çetiner Kale Dr. Ayşin Çetiner Kale Fascia superficialis- Camper fasyası Üst (dış) yaprak Yağ dokusundan zengin Scrotum da yağ dokusunu kaybeder ve düz kas liflerinden zenginleşerek, scrotum a buruşuk görünümünü veren

Detaylı

KAFKAS ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ DÖNEM I 2015-2016 DERS YILI 4. KOMİTE: HÜCRE BİLİMLERİ DERS KURULU IV

KAFKAS ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ DÖNEM I 2015-2016 DERS YILI 4. KOMİTE: HÜCRE BİLİMLERİ DERS KURULU IV KAFKAS ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ DÖNEM I 2015-2016 DERS YILI 4. KOMİTE: HÜCRE BİLİMLERİ DERS KURULU IV (5 Hafta) (04 Ocak-26 Şubat) DERSLER TEORİK PRATİK TOPLAM Biyokimya 36 10 46 Tıbbi Genetik 18 10

Detaylı

GLİKOLİZİN KONTROLU Prof. Dr. İzzet Hamdi Öğüş

GLİKOLİZİN KONTROLU Prof. Dr. İzzet Hamdi Öğüş GLİKOLİZİN KONTROLU Prof. Dr. İzzet Hamdi Öğüş hamdiogus@gmail.com Yakın Doğu Üniversitesi Tıp Fakültesi Biyokimya Anabilim Dalı, Le>oşa, KKTC GLİKOLİZİN ALLOSTERİK DÜZENLENMESİ Metabolik düzenleme: Bütün

Detaylı

2 tip düz kas vardır: 1. Viseral düz kaslar. (mide, barsak, üreter, damarlar) 2. Çok üniteli düz kaslar (iris kasları, piloerektör kaslar)

2 tip düz kas vardır: 1. Viseral düz kaslar. (mide, barsak, üreter, damarlar) 2. Çok üniteli düz kaslar (iris kasları, piloerektör kaslar) Düz kaslar 2 tip düz kas vardır: 1. Viseral düz kaslar. (mide, barsak, üreter, damarlar) 2. Çok üniteli düz kaslar (iris kasları, piloerektör kaslar) UYARILMALARI: Düz kaslar tiplerine göre farklı uyarılır

Detaylı

55.Aşağıdaki yapılardan hangisi, bakteriyal konjugasyonda rol alır? Referans: e-tus İpucu Serisi Mikrobiyoloji Ders Notları Sayfa:

55.Aşağıdaki yapılardan hangisi, bakteriyal konjugasyonda rol alır? Referans: e-tus İpucu Serisi Mikrobiyoloji Ders Notları Sayfa: 55.Aşağıdaki yapılardan hangisi, bakteriyal konjugasyonda rol alır? A) F-pili B) Flajel C) Spor D) Faj E) Kapsül Referans: e-tus İpucu Serisi Mikrobiyoloji Ders Notları Sayfa: 12-19 - 20 56.Aşağıdaki

Detaylı

BİY 315 Lipid Metabolizması-II. Yrd. Doç. Dr. Ebru SAATÇİ Güz Yarı Dönemi

BİY 315 Lipid Metabolizması-II. Yrd. Doç. Dr. Ebru SAATÇİ Güz Yarı Dönemi BİY 315 Lipid Metabolizması-II Yrd. Doç. Dr. Ebru SAATÇİ 2008-2009 Güz Yarı Dönemi Yağ Asidi Oksidasyonu Besinlerin sindirimi sonucu elde edilen yağlar, bağırsaktan geçerek lenf sistemine ulaşır ve bu

Detaylı

GOÜ TIP FAKÜLTESİ DÖNEM II IV. KURUL 2009 2010

GOÜ TIP FAKÜLTESİ DÖNEM II IV. KURUL 2009 2010 IV. Kurul Gastrointestinal Sistem ve Metabolizma IV. Kurul Süresi: 5 hafta IV. Kurul Başlangıç Tarihi: 17 Şubat 2010 IV. Kurul Bitiş ve Sınav Tarihi: 22 23 Mart 2010 Ders Kurulu Sorumlusu: Yrd. Doç. Dr.

Detaylı

Sfingozin türevi membran lipidleri

Sfingozin türevi membran lipidleri Dr. Suat Erdoğan Sfingozin türevi membran lipidleri Sfingolipidler Sfingomyelin Glikolipidler Kolesterol ve Steroidler Bu tür lipidler gliserol içermezler Yapıda bir amino alkol olan sfingozin bulunur

Detaylı

TIPTA UZMANLIK EĞİTİMİ GİRİŞ SINAVI (TUS) (Sonbahar Dönemi) TEMEL TIP BİLİMLERİ TESTİ 25 EYLÜL 2016 PAZAR SABAH

TIPTA UZMANLIK EĞİTİMİ GİRİŞ SINAVI (TUS) (Sonbahar Dönemi) TEMEL TIP BİLİMLERİ TESTİ 25 EYLÜL 2016 PAZAR SABAH T.C. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi TIPTA UZMANLIK EĞİTİMİ GİRİŞ SINAVI (TUS) (Sonbahar Dönemi) TEMEL TIP BİLİMLERİ TESTİ 25 EYLÜL 2016 PAZAR SABAH Bu testlerin her hakkı saklıdır. Hangi amaçla olursa

Detaylı

BĠYOKĠMYA DOÇ. DR. MEHMET KARACA

BĠYOKĠMYA DOÇ. DR. MEHMET KARACA BĠYOKĠMYA DOÇ. DR. MEHMET KARACA TANIMLAR GLĠKOLĠZ: (LĠZ LEZYON (LYSIS), YIKAMA, PARÇALAMA ANLAMINDADIR). Glikoliz hücrede sitozolde gerçekleģir. Glikoliz olayı hem aerobik hem de anaerobik organizmalarda

Detaylı

ADIM ADIM YGS-LYS 55. ADIM CANLILARIN SINIFLANDIRILMASI-15 VİRÜSLER

ADIM ADIM YGS-LYS 55. ADIM CANLILARIN SINIFLANDIRILMASI-15 VİRÜSLER ADIM ADIM YGS-LYS 55. ADIM CANLILARIN SINIFLANDIRILMASI-15 VİRÜSLER Virüsler Hücresel yapı da dahil olmak üzere canlıların ortak özelliklerini göstermeyen canlılardır. Prokaryotlardan daha küçüklerdir.

Detaylı

Solunumda organik bileşikler karbondioksite yükseltgenir ve absorbe edilen oksijen ise suya indirgenir.

Solunumda organik bileşikler karbondioksite yükseltgenir ve absorbe edilen oksijen ise suya indirgenir. Solunum bütün aktif hücrelerde oksijenin absorbe edilmesi ve buna eşdeğer miktarda karbondioksitin salınması şeklinde sürekli olarak devam eden bir prosestir. Solunumda organik bileşikler karbondioksite

Detaylı

T.C. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi

T.C. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi T.C. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi TIPTA UZMANLIK EĞİTİMİ GİRİŞ SINAVI (TUS) (Sonbahar Dönemi) TEMEL TIP BİLİMLERİ TESTİ 27 AĞUSTOS 2017 Bu testlerin her hakkı saklıdır. Hangi amaçla olursa olsun,

Detaylı

7. PROKARYOTLARDA GEN İFADESİNİN DÜZENLENMESİ

7. PROKARYOTLARDA GEN İFADESİNİN DÜZENLENMESİ 7. PROKARYOTLARDA GEN İFADESİNİN DÜZENLENMESİ Başlıklar 1. Prokaryotlar gen ifadesini çevre koşullarına göre düzenler 2. E. Coli de laktoz metabolizması 3. Lac operonu negatif kontrol 4. CAP pozitif kontrol

Detaylı

Dr. Ayşin Çetiner Kale

Dr. Ayşin Çetiner Kale Dr. Ayşin Çetiner Kale FOSSA AXILLARIS Toraks yan duvarının üst bölümü ile kolun üst bölümü arasında kalan piramidal boşluk Önden ve arkadan 2 plika ile sınırlanır; Plica axillaris anterior: M. pectoralis

Detaylı

Mikroorganizmalar gözle görülmezler, bu yüzden mikroskopla incelenirler.

Mikroorganizmalar gözle görülmezler, bu yüzden mikroskopla incelenirler. 10. Sınıf Enfeksiyondan Korunma 2.Hafta ( 22-26 / 09 / 2014 ) ENFEKSİYON ETKENLERİNİN SINIFLANDIRILMASI 1.) BAKTERİLER 2.) VİRÜSLER Slayt No : 2 Mikroorganizmaların Sınıflandırılması ; a.) Sayısal Yöntem,

Detaylı

YAZILIYA HAZIRLIK SORULARI. 9. Sınıf 2 KARBONHİDRAT LİPİT (YAĞ)

YAZILIYA HAZIRLIK SORULARI. 9. Sınıf 2 KARBONHİDRAT LİPİT (YAĞ) YAZILIYA HAZIRLIK SORULARI 9. Sınıf 2 KARBONHİDRAT LİPİT (YAĞ) DOĞRU YANLIŞ SORULARI Depo yağlar iç organları basınç ve darbelerden korur. Steroitler hücre zarının yapısına katılır ve geçirgenliğini artırır.

Detaylı

Adrenal Korteks Hormonları

Adrenal Korteks Hormonları Adrenal Korteks Hormonları Doç. Dr.Fadıl Özyener Fizyoloji AD Bu derste öğrencilerle Adrenal korteks hormonlarının (AKH) sentez ve salgılanması, organizmadaki hücre, doku ve sistemlerde genel fizyolojik

Detaylı

ENDOKRİN BEZ EKZOKRİN BEZ. Tiroid bezi. Deri. Hormon salgısı. Endokrin hücreler Kanal. Kan akımı. Ter bezi. Ekzokrin hücreler

ENDOKRİN BEZ EKZOKRİN BEZ. Tiroid bezi. Deri. Hormon salgısı. Endokrin hücreler Kanal. Kan akımı. Ter bezi. Ekzokrin hücreler ENDOKRİN SİSTEM Endokrin sistem, sinir sistemiyle işbirliği içinde çalışarak vücut fonksiyonlarını kontrol eder ve vücudumuzun farklı bölümleri arasında iletişim sağlar. 1 ENDOKRİN BEZ Tiroid bezi EKZOKRİN

Detaylı

Hücre Solunumu: Kimyasal Enerji Eldesi

Hücre Solunumu: Kimyasal Enerji Eldesi Hücre Solunumu: Kimyasal Enerji Eldesi Hücre solunumu ve fermentasyon enerji veren katabolik yollardır. Organik moleküllerin atomları enerji depolamaya müsaittir. Hücreler enzimler aracılığı ile organik

Detaylı

METABOL ZMA. Metabolizmanın amacı nedir?

METABOL ZMA. Metabolizmanın amacı nedir? METABOL ZMA Canlıda olu an ve devam eden fiziksel ve kimyasal olayların tümüne birden metabolizma adı verilmektedir Ara metabolizma, katabolizma ve anabolizma olmak üzere iki faz içerir; bu iki faz arasındaki

Detaylı

DİRENÇLİ BAKTERİ ENFEKSİYONLARINA KARŞI KULLANILAN ANTİBİYOTİKLER

DİRENÇLİ BAKTERİ ENFEKSİYONLARINA KARŞI KULLANILAN ANTİBİYOTİKLER DİRENÇLİ BAKTERİ ENFEKSİYONLARINA KARŞI KULLANILAN ANTİBİYOTİKLER 1. Vankomisin Vankomisin, Nocardia Orientalis in (eskiden Streptomyces orientalis olarak bilinen) belli suşlarından elde edilen amfoterik

Detaylı

ORGANİZMALARDA BAĞIŞIKLIK MEKANİZMALARI

ORGANİZMALARDA BAĞIŞIKLIK MEKANİZMALARI ORGANİZMALARDA BAĞIŞIKLIK MEKANİZMALARI Organizmalarda daha öncede belirtildiği gibi hücresel ve humoral bağışıklık bağışıklık reaksiyonları vardır. Bunlara ilave olarak immünoljik tolerans adı verilen

Detaylı

BİYOİNORGANİK KİMYA 5. HAFTA

BİYOİNORGANİK KİMYA 5. HAFTA BİYOİNORGANİK KİMYA 5. HAFTA ESER ELEMENTLER İnsan vücudunda en yüksek oranda bulunan element oksijendir. İkincisi ise karbondur. İnsan vücudunun kütlesinin %99 u sadece 6 elementten meydana gelir. Bunlar:

Detaylı

AMİNO ASİTLER. COO - H 3 N + C a H R

AMİNO ASİTLER. COO - H 3 N + C a H R AMİNO ASİTLER AMİNO ASİTLER H 3 N + C a H R a-amino Asit (AA) Yapılarında Amino (-NH 3 + ) grubu Karboksil (- ) grubu Yan zincir ( R ) taşıyan organik bileşiklerdir (a-amino karboksilik asitler) Kısa zincirli

Detaylı

Canlılarda Enerjitik Olaylar, Fotosentez ve Kemosentez, Aerobik Solunum ve Fermantasyon

Canlılarda Enerjitik Olaylar, Fotosentez ve Kemosentez, Aerobik Solunum ve Fermantasyon Canlılarda Enerjitik Olaylar, Fotosentez ve Kemosentez, Aerobik Solunum ve Fermantasyon SOLUNUM İki çeşit solunum vardır HÜCRE DIŞI SOLUNUM: Canlıların dış ortamdan O 2 alıp, dış ortama

Detaylı

Uyluk ön bölge kasları; musculus iliopsoas, musculus sartorius (terzi kası), musculus quadriceps femoris, musculus tensor fasciae latae dır.

Uyluk ön bölge kasları; musculus iliopsoas, musculus sartorius (terzi kası), musculus quadriceps femoris, musculus tensor fasciae latae dır. Uyluk ön bölge kasları; musculus iliopsoas, musculus sartorius (terzi kası), musculus quadriceps femoris, musculus tensor fasciae latae dır. Musculus sartorius; vücudun en uzun kasıdır. Spina iliaca anterior

Detaylı

Fizyoloji PSİ 123 Hafta Haft 8 a

Fizyoloji PSİ 123 Hafta Haft 8 a Fizyoloji PSİ 123 Hafta 8 Sinir Sisteminin Organizasyonu Sinir Sistemi Merkezi Sinir Sistemi Beyin Omurilik Periferik Sinir Sistemi Merkezi Sinir Sistemi (MSS) Oluşturan Hücreler Ara nöronlar ve motor

Detaylı

Prof. Dr. Ulvi Reha FİDANCI

Prof. Dr. Ulvi Reha FİDANCI Prof. Dr. Ulvi Reha FİDANCI 1 Lipidler Lipidler organizmanın en önemli organik gruplarındandır. Yedek enerjinin organizmada büyük oranda depolanmasını sağlar. 2 Lipidlerin organizmadaki başlıca fonksiyonları

Detaylı

Dr. Ayşin Çetiner Kale

Dr. Ayşin Çetiner Kale Dr. Ayşin Çetiner Kale Fascia superficialis- Camper fasyası Üst (dış) yaprak Yağ dokusundan zengin Scrotum da yağ dokusunu kaybeder ve düz kas liflerinden zenginleşerek, scrotum a buruşuk görünümünü veren

Detaylı

Yağ ihtiyacı nereden karşılanır?

Yağ ihtiyacı nereden karşılanır? Besinde Lipitler Besinsel Yağlar 1. Trigliseritler (%90) 2. Kolesterol (serbest ya da yağ asitlerine bağlı halde) 3. Serbest Yağ Asitleri 4. Fosfolipitler 5. Yağda Çözünen Vitaminler (A,D,E,K) Suda çözünmezler

Detaylı

Bacillus anthracis. Hayvanlarda şarbon etkenidir. Bacillus anthracis. Gram boyama. Bacillus anthracis. Bacillus anthracis

Bacillus anthracis. Hayvanlarda şarbon etkenidir. Bacillus anthracis. Gram boyama. Bacillus anthracis. Bacillus anthracis Bacillus anthracis Gram pozitif, obligat aerop sporlu, çomak şeklinde bakterilerdir. 1µm eninde, 2-4 µm uzunluğunda, konkav sonlanan, kirpiksiz bakterilerdir. Bacillus anthracis in doğal yaşam ortamı topraktır.

Detaylı

11. SINIF KONU ANLATIMI 2 ATP-2

11. SINIF KONU ANLATIMI 2 ATP-2 11. SINIF KONU ANLATIMI 2 ATP-2 Fotosentez ve kemosentez reaksiyonları hem endergonik hem ekzergonik reaksiyonlardır. ATP molekülü ile hücrenin endergonik ve ekzergonik reaksiyonları arasında enerji transferini

Detaylı

HAYVANSAL HÜCRELER VE İŞLEVLERİ. YRD. DOÇ. DR. ASLI SADE MEMİŞOĞLU RESİM İŞ ZEMİN KAT ODA: 111

HAYVANSAL HÜCRELER VE İŞLEVLERİ. YRD. DOÇ. DR. ASLI SADE MEMİŞOĞLU RESİM İŞ ZEMİN KAT ODA: 111 HAYVANSAL HÜCRELER VE İŞLEVLERİ YRD. DOÇ. DR. ASLI SADE MEMİŞOĞLU RESİM İŞ ZEMİN KAT ODA: 111 asli.memisoglu@deu.edu.tr KONULAR HAYVAN HÜCRESİ HAYVAN, BİTKİ, MANTAR, BAKTERİ HÜCRE FARKLARI HÜCRE ORGANELLERİ

Detaylı

İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi

İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi Tıp Fakültesi Prof. Dr. Demir Budak Dekan Eğitim Koordinatörü: Prof. Dr. Asiye Nurten 2017 2018 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI TIP 221- SİNDİRİM SİSTEMİ VE BOŞALTIM SİSTEMİ DERS

Detaylı

İnsan vücudunda üç tip kas vardır: İskelet kası Kalp Kası Düz Kas

İnsan vücudunda üç tip kas vardır: İskelet kası Kalp Kası Düz Kas Kas Fizyolojisi İnsan vücudunda üç tip kas vardır: İskelet kası Kalp Kası Düz Kas Vücudun yaklaşık,%40 ı çizgili kas, %10 u düz kas kastan oluşmaktadır. Kas hücreleri kasılma (kontraksiyon) yeteneğine

Detaylı

T. C. SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ EĞİTİM - ÖĞRETİM YILI DÖNEM II SİNDİRİM VE METABOLİZMA SİSTEMLERİ

T. C. SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ EĞİTİM - ÖĞRETİM YILI DÖNEM II SİNDİRİM VE METABOLİZMA SİSTEMLERİ T. C. SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ 2014 2015 EĞİTİM - ÖĞRETİM YILI DÖNEM II SİNDİRİM VE METABOLİZMA SİSTEMLERİ III. DERS KURULU (15 ARALIK 2014 17 OCAK 2015) DERS PROGRAMI DEKAN BAŞKOORDİNATÖR

Detaylı

KÜTAHYA SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI DÖNEM III II. KURUL ENFEKSİYON HASTALIKLARI DERS KURULU

KÜTAHYA SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI DÖNEM III II. KURUL ENFEKSİYON HASTALIKLARI DERS KURULU KÜTAHYA SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ 2018-2019 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI DÖNEM III II. KURUL AKADEMİK TAKVİM VE DERS PROGRAMI 22.10.2018-30.11.2018-6 HAFTA DERSLER TEORİK PRATİK TOPLAM Mikrobiyoloji

Detaylı

DÖNEM II 4. DERS KURULU 10 Şubat 4 Nisan 2014. Prof.Dr. Mustafa SARSILMAZ

DÖNEM II 4. DERS KURULU 10 Şubat 4 Nisan 2014. Prof.Dr. Mustafa SARSILMAZ DÖNEM II. DERS KURULU 0 Şubat Nisan 0 Dekan : Dönem II Koordinatörü : Ders Kurulu Başkanı : Prof.Dr. Yrd.Doç.Dr. Yrd.Doç.Dr. KURUL DERSLERİ TEORİK PRATİK TOPLAM AKTS DERS VEREN ÖĞRETİM ÜYELERİ 0 (x) -

Detaylı

Sitoplazmik membran periferal integral

Sitoplazmik membran periferal integral İÇ YAPILAR Sitoplazmik membran Hücre duvarının altında, ince ve bakterilerde genellikle aynı yapıda İki katmandan oluşur Periplasmik boşluk ve sitoplazmaya bakan yüzeyde, protein ve fosfolipid İç bölgede,

Detaylı