KONYA KENTİ YOL TRAFİK GÜRÜLTÜSÜ SEVİYELERİ NİN COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMLERİ (CBS) İLE GÖRÜNTÜLENMESİ

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "KONYA KENTİ YOL TRAFİK GÜRÜLTÜSÜ SEVİYELERİ NİN COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMLERİ (CBS) İLE GÖRÜNTÜLENMESİ"

Transkript

1 KONYA KENTİ YOL TRAFİK GÜRÜLTÜSÜ SEVİYELERİ NİN COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMLERİ (CBS) İLE GÖRÜNTÜLENMESİ VISUALIZATION OF ROAD TRAFFIC NOISE LEVELS USING GIS IN THE CITY OF KONYA Bilgehan Nas, Ali Berktay Tuba Ertuğrul, Ahmet Aygün Selçuk Üniversitesi, Çevre Mühendisliği Bölümü, KONYA Mustafa Işık Konya Çevre ve Orman İl Müdürlüğü KONYA ÖZET Özellikle kent merkezlerindeki yol trafiği gürültüsünün artması, modern hayata verdiği rahatsızlıktan dolayı önemli hale gelmeye başlamıştır. Gürültü seviyesini azaltmada ilk adım kentin gürültü haritasının oluşturulmasıdır. Bu çalışmada; CBS nin gürültü kirliliği haritası yapımında kullanımı Konya kenti örneğinde gerçekleştirilmiştir. Konya kenti yerleşim alanında gürültü kirliliği haritasının yapılması amacıyla yaklaşık 120 km 2 lik alanı kapsayan trafiğin yoğun olduğu kavşaklar ve ana yollar üzerinde 189 ayrı nokta belirlenmiştir. 1/25000 ölçekli Konya kenti haritası ekrandan sayısallaştırma yöntemi kullanılarak UTM (Universal Transverse Mercator) projeksiyon koordinat sisteminde sayısallaştırılmıştır. Konya kenti sayısal haritası üzerinde gürültü ölçümü yapılan 189 noktanın koordinatları Magellan SporTrak el tipi GPS alıcısından alınarak yazılıma girilmiştir. Trafiğin yoğun olduğu; saatleri arasında sabah, saatleri arasında öğle ve saatleri arasında akşam ölçümleri yapılmıştır. Ölçümlerde CEL 368 gürültü seviyesi ölçüm cihazı kullanılmıştır. Gürültü seviyeleri olarak, maksimum gürültü seviyesini ifade eden (L max ) ve eşdeğer gürültü seviyesini ifade eden (L eq ) ölçülmüştür. Verilerin haritalanmasında ve analizlerde CBS yazılımı olarak ArcGIS 8.3 kullanılmıştır. Konya kenti yerleşim alanında sabah, öğle ve akşam saatleri için 3 ayrı gürültü seviyesi haritası yapılmıştır. Anahtar Kelimeler: Gürültü Kirliliği, Gürültü Kirliliği Haritası, Coğrafi Bilgi Sistemleri, GPS ABSTRACT Especially increase of road traffic noise in urban area has been important due to discomfort in modern life. The first step for decrease of noise level is to produce urban noise pollution map. This study concerns road traffic noise in Konya. The investigation comprised of field measurements of road traffic noise at 188 sites. Noise measurements were made at the high volumes of road traffic. The location of the measurement points were obtained for 188 sites spreading all over the region by using a hand held Global Positioning System (GPS) receiver. Traffic noise was measured morning, noon, and evening as L max and L eq. A vector-based GIS software package ArcGIS 8.3 was used to map, query, and analyze the data in this study. Three different road traffic noise maps were made in Konya urban area. Key Words: Noise Pollution, Noise Pollution Map, Traffic Noise, GIS, GPS 1

2 1. GİRİŞ Gürültü, en basit anlamda hoşa gitmeyen, istenmeyen, rahatsız edici ses olarak tanımlanabilir. Bir sesin gürültü olarak nitelenip nitelenmemesi kişilere bağlı olarak değişebilir. Karayolu, hava yolu ve demir yolu trafiği ve endüstrilerden kaynaklanan gürültüler temel gürültü kaynakları olarak ele alınabilir. Özellikle kent merkezlerindeki yol ve hava trafiği gürültüsünün artması, modern hayata verdiği rahatsızlıktan dolayı daha önemli hale gelmeye başlamıştır. Gürültü seviyesini azaltmada ilk adım kentin gürültü haritasının oluşturulmasıdır. Gürültü haritası kentin şimdiki gürültü durumunu ve gürültü seviyesinin en yüksek olduğu noktaları gösterir. Gürültü haritaları; kentin gelişimini belirlemede, kent trafiğini planlamada, ölçülen gürültü seviyelerinin azaltılması amacıyla karar destek sistemi olarak kullanılabilmektedir. Kent yerleşim alanlarındaki gürültünün önemli bir kısmı trafik akışından kaynaklanmaktadır. Trafikten kaynaklanan gürültü ise, dört farklı noktadan oluşmaktadır. Bunlar; taşıtların motorları, egzozları, kornalar ve lastik ile yol ara yüzüdür. Bu yüzden trafik den kaynaklanan gürültü trafik hacmi, araçların tipi ve yol kaplamasının özelliğinden etkilenmektedir. Küçük araçlardan kaynaklanan gürültünün önemli bir kısmı yol-lastik ara yüzünde oluşurken, büyük araçlarda daha çok egzoz gürültüsü öne çıkmaktadır (Baaj ve diğ., 2001). Çeşitli ses ve gürültü kaynaklarının gürültü seviyeleri Tablo 1 de verilmektedir. Tablo 1. Çeşitli ses ve gürültü kaynaklarının gürültü seviyeleri Kaynak Gürültü seviyesi (dba) Fısıltı 30 Normal konuşma 70 Bağırarak konuşma 90 Kamyon kornası 110 Senfoni orkestrası 130 Dört jet motorlu uçak 167 Şekil 1 de Brezilya da 860 kişi üzerinde yapılan çalışmanın sonuçları özetlenmiştir. İnsanlara hangi gürültü kaynağının kendilerini rahatsız ettiği sorulmuş, % 73 ü trafik gürültüsünden rahatsız olduklarını belirtmiştir. 100 % Trafik Komşu Siren Hayvan İnşaat İtfaiye Gece klubü Diğer Oyuncak Cevap yok Şekil 1. Hangi gürültü kaynağı sizi rahatsız eder? sorusuna verilen cevaplar (Calixto ve diğ., 2003) 2

3 Şekil 2 de bir kentsel yerleşim alanında 24 saatlik periyotta oluşan trafiğin günlük trafikteki yüzdesinin tipik dağılımı verilmektedir. Görüldüğü gibi günlük trafik akışı içinde sabah , öğle ve akşam saatleri arasındaki 6 saatte oluşan trafik yoğunluğu günlük toplam trafik yoğunluğunun yaklaşık %44 ünü oluşturmaktadır. Şekil 3 de ise trafik gürültüsü seviyeleri ve karşılıklı görüşme sonucunda bundan rahatsızlık duyduğunu ifade eden kişiler arasındaki ilişki verilmektedir. Trafik gürültüsü 65 dba iken insanların yaklaşık %50 si bundan çok rahatsız olduklarını belirtirken 75 dba lik gürültüde %90 gibi büyük bir oranda rahatsızlık duyulmaktadır. Günlük trafiğin yüzdesi Şekil 2. Bir kentsel yerleşim alanında 24 saatlik periyotta oluşan trafiğin günlük trafikteki yüzdesinin tipik dağılımı (Bendtsen, 1999). Saat % çok rahatsız olan kişi Açık havada gürültü seviyesi (L eq, 24 ), dba Şekil 3. Açık havadaki trafik gürültüsü seviyeleri ve karşılıklı görüşme sonucunda bundan rahatsızlık duyduğunu ifade eden kişiler arasındaki ilişki (Bendtsen, 1999). Gürültü; işitsel algılamayı az yada çok bozar ve engeller, yanlış ve eksik işitmeye, yanlış ve eksik anlamaya ve bu nedenle fazla dikkat harcanmasına, çabuk yorulmaya neden olur. Kızgınlık, sinirlilik, stres, korku, rahatsızlık, tedirginlik ve yorgunluk meydana getirir. İş gücünü ve verimini azaltır, çeşitli kazalara neden olabilir. İşitme duyarlılığını geçici yada iç kulak organlarına zarar verip, kalıcı ve giderilemez bir biçimde azaltabilir. Kas gerilmelerine, strese, kan basıncında artışa, kalp atışlarının değişmesine, göz bebeğinin büyümesine ve uykusuzluğa neden olabilir. 3

4 Değişik ülkelerde yürürlükte olan yönetmeliklerde gürültünün zararlı olmaya başladığı sınır 8 saatlik bir süre için dba'dir. Gürültünün zararı günlük doz ile orantılıdır. Doz, gürültü seviyesi ile sürenin çarpımı olarak düşünülebilir. Kişinin gürültüye maruz kaldığı süre yarıya iner ise gürültü seviyesi 3 dba yükselebilir. Bu durumda günlük maruz kalınan gürültü dozu değişmez. 90 dba yakınlarında doğru orantı gibi görünen bu ilişki bu değerden uzaklaşıldıkça değişir. Zannin (2002), Brezilya da Curitaba kentinde belirlenen 1000 noktada (yerleşim alanı, şehir merkezi, endüstriyel alan, karışık alanlar, iş merkezleri) L eq, 2 sa ölçümlerini gerçekleştirerek bölgenin gürültü kirliliğini değerlendirmiştir. Onuu (2000), Nijerya da 8 farklı şehir de belirlenen 60 dan fazla noktada gerçekleştirdikleri L eq ve L max seviyelerini değerlendirmiştir. Li ve diğ. (2002), CBS destekli yol trafik gürültüsü tahmin modeli gerçekleştirmiştir. Model, yerel çevresel standartlar, araç tipleri ve trafik şartlarını üzerine kurulmuştur. CBS destekli model ile Çin kentlerinde oluşacak kentsel trafik gürültüsü tahmin edilerek değerlendirilebilecektir. Gaja ve diğ. (2003), İspanya nın Valencia kentinde 5 yıldır sürekli gerçekleştirilen gürültü ölçümlerini özetlemişlerdir. Ali ve Tamura (2003) Mısır ın Greater Cairo kentinde farklı genişlikte, farklı yoğunlukta ve farklı hızda araçların geçtiği 21 noktada eşdeğer gürültü seviyelerini ölçmüşlerdir. Bu noktalarda, öncelikle korna yasağı, ardından korna ve kamyon geçiş yasağı ve son olarak korna, kamyon geçiş yasağı ve gürültülü otobüs yasağı uygulamalarından sonra eşdeğer gürültü seviyelerini ölçerek bu tedbirlerin etkisini değerlendirmişlerdir. İsveç de yol kenarında bulunan ve gürültüye maruz kalan evlerin fiyatlarının gürültü kirliliğinden dolayı %30 değer kaybettikleri belirlenmiştir (Wilhelmsson, 2000). 2. MATERYAL VE METOD Konya kenti yerleşim alanında özellikle trafikten kaynaklanan gürültünün seviyelerinin haritalanması amacıyla yaklaşık 120 km 2 lik alanı kapsayan trafiğin yoğun olduğu kavşaklar ve ana yollar üzerinde 188 ayrı nokta belirlenmiştir. 1/25000 ölçekli Konya kenti haritası ekrandan sayısallaştırma yöntemi kullanılarak UTM (Universal Transverse Mercator) projeksiyon koordinat sisteminde sayısallaştırılmıştır. Konya kenti sayısal haritası üzerinde gürültü ölçümü yapılan 188 noktanın koordinatları Magellan SporTrak el tipi GPS alıcısından alınarak yazılıma girilmiştir yılının Mart, Nisan, Mayıs ve Haziran aylarında hafta içi trafiğin yoğun olduğu; saatleri arasında sabah, saatleri arasında öğle ve saatleri arasında akşam ölçümleri yapılmıştır. Ölçümlerde CEL 368 gürültü seviyesi ölçüm cihazı kullanılmıştır. Cihaz dba aralığındaki gürültü seviyelerini ölçebilmektedir. Ölçümler gürültü seviyesi ölçülecek yolun veya kavşağın kenarında bulunan kaldırımların yola bakan kenarlarında yerden 1.5 m yükseklikte yapılmıştır. Koushki ve diğ (1999), Baaj ve diğ (2001) 1.5 m yükseklikten ölçümleri yapar iken Onuu (2000) ve Leong (2003) 1.2 m yükseklikten ölçüm yapmıştır. Gürültü seviyeleri olarak, maksimum gürültü seviyesini ifade eden (L max ) ve eşdeğer gürültü seviyesini ifade eden (L eq, 60 s) ölçülmüştür. Eşdeğer gürültü seviyesi, değişen gürültü seviyesinin belli bir süre içindeki toplam enerjisi ile, aynı süre içinde toplam enerjisi aynı olan fakat seviyesi değişmeyen gürültü seviyesidir. Verilerin haritalanmasında ve analizlerde CBS yazılımı olarak ArcGIS 8.3 kullanılmıştır (Şekil 4). Gürültü verileri yazılıma öznitelik bilgisi olarak girilmiş ve Konya kenti yerleşim alanında sabah, öğle ve akşam saatleri için eşdeğer gürültü seviyelerini gösteren 3 ayrı gürültü seviyesi haritası yapılmıştır. 4

5 Şekil 4. Yol trafik gürültüsü seviyelerinin haritasının oluşturulmasında kullanılan ArcGIS 8.3 yazılımı 3. SONUÇ VE ÖNERİLER Yol trafik gürültüsü seviyelerinin ölçümünden elde edilen L max ve L eq değerleri Şekil 5 de verilmiştir. Buna göre 188 noktada dba aralığında ölçümlerin gerçekleştiği görülmektedir. Ortalama L max dba iken ortalama L eq ise 62.2 olarak hesaplanmıştır.188 noktadaki eşdeğer gürültü seviyelerinin ortalamaları ise sabah 62.23, öğle ve akşam olarak hesaplanmıştır. Maksimum gürültü seviyelerinde ise sabah 68.91, öğle ve akşam ortalama değerleri hesaplanmıştır. Tablo 2 de Konya yerleşim alanı yol trafik eşdeğer gürültü seviyelerinin sabah, öğle ve akşam ölçümlerinde farklı desibel aralıklarındaki gerçekleşme sayıları verilmektedir. Buna göre sabah, öğle ve akşam saatleri için ölçümlerin dba aralığında gerçekleşme oranlarının yükseldiği görülmektedir. Tablo 3 de ise yol trafik maksimum gürültü seviyelerinin sabah, öğle ve akşam ölçümlerinde gerçekleşme sayıları verilmektedir. Buna göre sabah 32 noktada 75 dba seviyesinin aşıldığı gözlenirken, öğle 19 ve akşam 23 noktada bu seviye aşılmıştır. Şekil 6 da sabah , Şekil 7 de öğle ve Şekil 8 de akşam saatleri arasında ölçülen L eq yol trafik gürültüsü seviyelerinin mekansal dağılımı verilmektedir. 5

6 90 75 db(a) Ortalama (Lmax) Ortalama (Leq) Ölçüm noktası Şekil 5. L max ve L eq yol trafik gürültüsü seviyelerinin değişimi Tablo 2. Konya yerleşim alanı yol trafik eşdeğer gürültü seviyeleri Ölçüm sayısı L eq (dba) Sabah Öğle Akşam L eq < L eq < L eq < L eq < L eq < L eq < L eq Tablo 3. Konya yerleşim alanı yol trafik maksimum gürültü seviyeleri Ölçüm sayısı L max (dba) Sabah Öğle Akşam L max < L max < L max < L max < L max < L max < L max < L max

7 Şekil 6. Sabah saatleri arasında ölçülen L eq yol trafik gürültüsü seviyelerinin mekansal dağılımı Şekil 6 da görüldüğü gibi sabah saatlerinde Meram yeni yol üzerinde 60 dba den düşük L eq seviyeleri ölçülürken trafiğin yoğun olduğu Alaaddin tepesi ve çevresinde 60 dba değerinin aşıldığı görülmektedir. Konya-İstanbul karayolu ve Konya-Antalya karayoluna ulaşan çevre yolunda ise 65 dba değerinin aşıldığı özellikle Antalya çevre yolu üzerinde 5 noktada 70 dba in üzerinde gürültü seviyelerinin ölçüldüğü görülmektedir. 7

8 Şekil 7. Öğle saatleri arasında ölçülen L eq yol trafik gürültüsü seviyelerinin mekansal dağılımı Şekil 7 de verilen öğle ölçümlerinde Meram yeni yol üzerinde öğle ölçümlerinde gürültü seviyesinin yükseldiği görülmektedir. Trafiğin gün boyu yoğun olduğu Alaaddin tepesi ve çevresinde dba seviyelerinde eşdeğer gürültü seviyeleri gözlenmektedir. Konya- İstanbul karayolu ve Konya-Antalya karayoluna ulaşan çevre yolunda ise dba seviyeleri ölçülürken sabah 5 noktada ölçülen 70 dba in öğle saatlerinde trafiğin azalmasıyla beraber düştüğü görülmüştür. Bununla beraber otogar civarında yapılan ölçümlerde sabah, öğle ve akşam için genelde 65 dba in altında gürültü gözlenmesi otogarın şehir içinden alınıp Selçuklu 8

9 ilçesine taşınmasının gürültü kirliğini önleme açısından olumlu bir adım olduğu söylenebilir. Şekil 8. Akşam saatleri arasında ölçülen L eq yol trafik gürültüsü seviyelerinin mekansal dağılımı Akşam saatlerinde genelde mesainin bitmesiyle beraber insanların araçlarıyla ve toplu taşıma araçlarıyla evlerine döndükleri saatler olan arasında yapılan gürültü ölçümlerinin mekansal dağılımı Şekil 8 deki gibidir. Sabah ve öğle ölçümlerine paralel şekilde Meram yeni yol üzerinde 60 dba in altında gürültü seviyeleri gözlenmektedir. Kent merkezinde ticaret merkezlerinin bulunduğu alanlarda ve çevresinde dba seviyelerinde eşdeğer gürültü seviyeleri dağılım göstermektedir. Konya-Ankara karayolunun 2 ve 3. Organize Sanayi Bölgesi ve sanayi sitelerine ulaşmasından dolayı bu yol üzerinde de sabah, öğle ve akşam saatlerinde dba seviyelerinde gürültülerin dağılım gösterdiği görülmektedir. Bir kentteki gürültü seviyesini azaltmada ilk adım kentin gürültü haritasının oluşturulmasıdır. Gürültü haritası kentin şimdiki gürültü durumunu ve gürültü seviyesinin en 9

10 yüksek olduğu noktaları gösterir. CBS kullanılarak ortaya konulan bu yol trafik gürültüsü haritaları kent trafiğini ve kenti planlama da bir karar destek sistemi olarak kullanılabilir. Bununla beraber gürültünün fazla olduğu noktaların belirlenmesinin ardından bu noktalarda gürültüyü azaltıcı önlemlerin alınması gerekmektedir. Bir kentin gürültü kirliliği haritasının çıkartılabilmesi için ise kentin yol ağları, sanayi alanları, yerleşim alanları, iş merkezleri, dinlenme alanları, yeşil alanları vb. ni kapsayacak şekilde çok noktada gürültü ölçümünün yapılması gerekmektedir. Bu çalışmada yol trafik gürültüsü incelenmiştir. Bunun sebebi ise kent merkezlerinde en önemli gürültü kaynağının trafik gürültüsü olması ve insanların en fazla trafik gürültüsünden rahatsız olduğunun çeşitli araştırmalarda ortaya konulmasıdır. Trafik gürültüsünün olumsuz etkilerinden halkı başarılı bir şekilde koruyabilmek gürültünün istenmeyen etkilerinin etkili kontrolüne bağlıdır. Bu da, bu kent probleminin uzun vadeli zararlı etkilerini engellemek için ayrıntılı ve çok boyutlu (planlama, yönetim, izleme, eğitim ve kontrol) bir yaklaşımı gerektirir. Planlama, yönetim, izleme, eğitim ve kontrol; emisyonun kaynakta kontrolü, gelişmiş yol tasarımı, trafik sistem yönetimi, halk eğitimi ve arazi kullanımı kontrolünü kapsamalıdır. Teşekkür Bu çalışma; Selçuk Üniversitesi Çevre Mühendisliği Bölümü ve Konya Çevre ve Orman İl Müdürlüğü arasında yapılan protokol gereği Coğrafi Bilgi Sistemleri (CBS) Kullanılarak Konya Kenti Gürültü Kirliliği Haritasının Yapılması isimli proje kapsamında gerçekleştirilmiştir. Yazarlar her iki kuruma araç ve ekipman temininden dolayı teşekkür eder. 4. KAYNAKLAR Ali, S.A., Tamura, A., (2003) Road traffic noise levels, restrictions and annoyance in Greater Cairo, Egypt, Applied Acoustics 64, Baaj, M.H., El-Fadel, M., Shazbak, S.M., Saliby, E., (2001) Modeling noise at elevated highways in urban areas: a practical application, Journal of Urban Planning and Development, 169. Bendtsen, H., (1999) The Nordic prediction method for road traffic noise, The Science of the Total Environment, 235, Calixto, A., Diniz, F.B., Zannin, P.H.T., (2003) The statistical modeling of road traffic noise in an urban setting, Cities, Vol. 20, No. 1, p Gajaa,E., Gimenezb, A., Sanchoa, S., Reig, A., (2003) Sampling techniques for the estimation of the annual equivalent noise level under urban traffic conditions, Applied Acoustics, 64, Koushki, P.A., (1999) Traffic noise in Kuwait: Profiles and modeling residents perceptions, Journal of Urban Planning and Development, Leong, S.T., Lartanakul, P., (2003) Monitoring and assessment of daily exposure of roadside workers to traffic noise levels in an asian city: a case study of Bangkok streets, Environemental Monitoring and Assessment, 85: Li, B., Tao, S., Dawson, R.W., Cao, J., Lam, K., (2002) A GIS based road traffic noise prediction model, Applied Acoustics, 63, Onuu, M.U., (2000) Road traffic noise in Nigeria: Measurements, analysis and evaluation of nuisance Journal of Sound and Vibration, 233(3), Wilhelmsson, M., (2000) The impact of trafic noise on the values of single-family houses Journal of Environmental Planning and Management, 43(6), Zannin, P.H.T., Diniz, F.B.R., Barbosa, W.A., (2002) Environmental noise pollution in the city of Curitiba, Brazil Applied Acoustics, 63,

ROAD TRAFFIC NOISE AND LEVELS OF EFFECTS BY NOISE IN THE CITY OF NIGDE

ROAD TRAFFIC NOISE AND LEVELS OF EFFECTS BY NOISE IN THE CITY OF NIGDE Niğde Üniversitesi Mühendislik Bilimleri Dergisi, Cilt 7 Sayı1-2, (2003), 15-29 NİĞDE MEKEZİNDE YOL TRAFİK GÜRÜLTÜSÜ VE GÜRÜLTÜDEN ETKİLENME SEVİYELERİ L. GÜREMEN 1 ve C. T. ÇELİK 2 1 Niğde Üniversitesi

Detaylı

COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMLERİ İLE ISPARTA-ANTALYA- BURDUR KARAYOLUNUN KARA NOKTA ANALİZİ

COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMLERİ İLE ISPARTA-ANTALYA- BURDUR KARAYOLUNUN KARA NOKTA ANALİZİ PAMUKKALE ÜNİ VERSİ TESİ MÜHENDİ SLİ K FAKÜLTESİ PAMUKKALE UNIVERSITY ENGINEERING COLLEGE MÜHENDİ SLİ K BİLİMLERİ DERGİ S İ JOURNAL OF ENGINEERING SCIENCES YIL CİLT SAYI SAYFA : 2003 : 9 : 3 : 305-311

Detaylı

ÇEVRE YASASI (18/2012 Sayılı Yasa) Madde 59 Altında Yapılan Tüzük

ÇEVRE YASASI (18/2012 Sayılı Yasa) Madde 59 Altında Yapılan Tüzük ÇEVRE YASASI (18/2012 Sayılı Yasa) Madde 59 Altında Yapılan Tüzük Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Bakanlar Kurulu Çevre Yasası nın 59 uncu maddesinin kendisine verdiği yetkiye dayanarak aşağıdaki Tüzüğü

Detaylı

Erişilebilirlik Ölçütünün Rastlantısal Fayda Fonksiyonunda Kullanımı Üzerine Bir Değerlendirme

Erişilebilirlik Ölçütünün Rastlantısal Fayda Fonksiyonunda Kullanımı Üzerine Bir Değerlendirme Erişilebilirlik Ölçütünün Rastlantısal Fayda Fonksiyonunda Kullanımı Üzerine Bir Değerlendirme Mustafa Özuysal, Serhan Tanyel Dokuz Eylül Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, İnşaat Mühendisliği Bölümü,

Detaylı

KARAYOLLARINDA HIZ Karayolları Genel Müdürlüğü

KARAYOLLARINDA HIZ Karayolları Genel Müdürlüğü KARAYOLLARINDA HIZ Karayolları Genel Müdürlüğü KARAYOLLARINDA HIZ Tanımlar Hız Etütleri Hız ve Trafik Güvenliği Hız Sınırları İstatistikler KARAYOLLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Trafik Güvenliği Dairesi Başkanlığı

Detaylı

AÇIK PLANLI BÜROLARDA AKUSTİK SORUNLAR VE DENETİM ÖNLEMLERİ: BİR ÖRNEK ÜZERİNDE DEĞERLENDİRMELER

AÇIK PLANLI BÜROLARDA AKUSTİK SORUNLAR VE DENETİM ÖNLEMLERİ: BİR ÖRNEK ÜZERİNDE DEĞERLENDİRMELER AÇIK PLANLI BÜROLARDA AKUSTİK SORUNLAR VE DENETİM ÖNLEMLERİ: BİR ÖRNEK ÜZERİNDE DEĞERLENDİRMELER Barış ACAR 1, a, Neşe YÜĞRÜK AKDAĞ b a Fresko Tanıtım Hizmetleri, Şişli/İstanbul, TÜRKİYE baris-acar@hotmail.com

Detaylı

Çevre ve Orman Bakanlığı Yayın No:225 Müdürlük Yayın No: 020 YANGIN SÖNDÜRME PLANI TEMEL ESASLARININ BELĠRLENMESĠ (MANAVGAT ÖRNEĞĠ) (ODC: 432.

Çevre ve Orman Bakanlığı Yayın No:225 Müdürlük Yayın No: 020 YANGIN SÖNDÜRME PLANI TEMEL ESASLARININ BELĠRLENMESĠ (MANAVGAT ÖRNEĞĠ) (ODC: 432. Çevre ve Orman Bakanlığı Yayın No:225 Müdürlük Yayın No: 020 ISSN:1302-3624 YANGIN SÖNDÜRME PLANI TEMEL ESASLARININ BELĠRLENMESĠ (MANAVGAT ÖRNEĞĠ) (ODC: 432.32) The Plan of Forest Fire Extinguish Foundation

Detaylı

Coğrafi Bilimler Dergisi, 2007, 5 (2), 55-76 Çok Kriterli Analiz Yöntemi Kullanılarak Kahramanmaraş ta Çöp Depolama Alanı Tespiti Landfill site selection in Kahramanmaraş using multiple criteria analyses

Detaylı

T.C. SELÇUK ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ

T.C. SELÇUK ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ T.C. SELÇUK ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ HOTAMIŞ GÖLÜ ÇEVRESİNİN ARAZİ KULLANIMININ UYDU GÖRÜNTÜLERİ YARDIMIYLA ZAMANSAL ANALİZİ Elif KIRTILOĞLU YÜKSEK LİSANS Şubat-2014 KONYA Her Hakkı Saklıdır

Detaylı

T.C. PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ ANABİLİM DALI

T.C. PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ ANABİLİM DALI T.C. PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ ANABİLİM DALI SİNYALİZE DÖNEL (YUVARLAKADA) KAVŞAKLARIN TASARIM ESASLARININ ARAŞTIRILMASI YÜKSEK LİSANS TEZİ ZİYA ÇAKICI DENİZLİ,

Detaylı

ÇEVRESEL GÜRÜLTÜNÜN DEĞERLENDİRİLMESİ VE YÖNETİMİ YÖNETMELİĞİ

ÇEVRESEL GÜRÜLTÜNÜN DEĞERLENDİRİLMESİ VE YÖNETİMİ YÖNETMELİĞİ 4 Haziran 2010 CUMA Resmî Gazete Sayı : 27601 Çevre ve Orman Bakanlığından: BİRİNCİ BÖLÜM YÖNETMELİK ÇEVRESEL GÜRÜLTÜNÜN DEĞERLENDİRİLMESİ VE Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç YÖNETİMİ YÖNETMELİĞİ

Detaylı

RÜZGAR TÜRBİNİ KURULACAK ALANLARIN CBS ÇOK ÖLÇÜTLÜ KARAR ANALİZİ KULLANILARAK BELİRLENMESİ: DAVUTPAŞA KAMPÜSÜ

RÜZGAR TÜRBİNİ KURULACAK ALANLARIN CBS ÇOK ÖLÇÜTLÜ KARAR ANALİZİ KULLANILARAK BELİRLENMESİ: DAVUTPAŞA KAMPÜSÜ RÜZGAR TÜRBİNİ KURULACAK ALANLARIN CBS ÇOK ÖLÇÜTLÜ KARAR ANALİZİ KULLANILARAK BELİRLENMESİ: DAVUTPAŞA KAMPÜSÜ Abdulkadir MEMDUHOĞLU 1, Gülşah ÖZMEN 2, Gazale GÖYÇEK 2, Fatmagül KILIÇ 3 1 Arş. Gör., Yıldız

Detaylı

MARMARA COĞRAFYA DERGİSİ SAYI: 26, TEMMUZ - 2012, S. 42-54 İSTANBUL ISSN:1303-2429 copyright 2012 http://www.marmaracografya.com

MARMARA COĞRAFYA DERGİSİ SAYI: 26, TEMMUZ - 2012, S. 42-54 İSTANBUL ISSN:1303-2429 copyright 2012 http://www.marmaracografya.com MARMARA COĞRAFYA DERGİSİ SAYI: 26, TEMMUZ - 2012, S. 42-54 İSTANBUL ISSN:1303-2429 copyright 2012 http://www.marmaracografya.com KENTLEŞMENİN BÜYÜKÇEKMECE GÖLÜ HAVZASINDAKİ ARAZİ KULLANIM DEĞİŞİMLERİ ÜZERİNDEKİ

Detaylı

Köy Yerleşim Alanlarının Bazı Özelliklerinin Coğrafi Bilgi Sistemleri İle Belirlenmesi: Tokat-Zile İlçesi Örneği

Köy Yerleşim Alanlarının Bazı Özelliklerinin Coğrafi Bilgi Sistemleri İle Belirlenmesi: Tokat-Zile İlçesi Örneği Köy Yerleşim Alanlarının Bazı Özelliklerinin Coğrafi Bilgi Sistemleri İle Belirlenmesi: Tokat-Zile İlçesi Örneği T. Susam 1 S. Karaman 2 1 Gaziosmanpaşa Üniversitesi Tokat Meslek Yüksek Okulu Harita Kadastro

Detaylı

TS 825 İKLİMSEL VERİLERİNİN FARKLI DERECE GÜN BÖLGELERİ İÇİN UYGUNLUĞUNUN DEĞERLENDİRİLMESİ

TS 825 İKLİMSEL VERİLERİNİN FARKLI DERECE GÜN BÖLGELERİ İÇİN UYGUNLUĞUNUN DEĞERLENDİRİLMESİ TS METU 825 İKLİMSEL JFA 2013/2VERİLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ DOI: METU 10.4305/METU.JFA.2013.2.9 2013/2 163 (30:2) 163-179 TS 825 İKLİMSEL VERİLERİNİN FARKLI DERECE GÜN BÖLGELERİ İÇİN UYGUNLUĞUNUN DEĞERLENDİRİLMESİ

Detaylı

Giriş TÜRKİYE ÇEVRE DURUM RAPORU

Giriş TÜRKİYE ÇEVRE DURUM RAPORU A Giriş TÜRKİYE ÇEVRE DURUM RAPORU 1 Türkiye Çevre Durum Raporu / 2011 Yayın no: 11 ISBN: 978-605-5294-01-4 Hazırlayanlar Dr. A. Çağatay DİKMEN, Daire Başkanı Erdal SARAÇOĞLU, Şube Müdürü Ziya DURUCAN,

Detaylı

Resmî Gazete YÖNETMELİK ÇEVRESEL GÜRÜLTÜNÜN DEĞERLENDĠRĠLMESĠ VE YÖNETĠMĠ YÖNETMELĠĞĠ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Resmî Gazete YÖNETMELİK ÇEVRESEL GÜRÜLTÜNÜN DEĞERLENDĠRĠLMESĠ VE YÖNETĠMĠ YÖNETMELĠĞĠ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar 4 Haziran 2010 CUMA Çevre ve Orman Bakanlığından: Resmî Gazete YÖNETMELİK Sayı : 27601 ÇEVRESEL GÜRÜLTÜNÜN DEĞERLENDĠRĠLMESĠ VE YÖNETĠMĠ YÖNETMELĠĞĠ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç

Detaylı

TÜRKİYE SU HAVZALARININ CBS VE UZAKTAN ALGILAMA TEKNOLOJİLERİ İLE YÖNETİMİ İÇİN BİR YAKLAŞIM

TÜRKİYE SU HAVZALARININ CBS VE UZAKTAN ALGILAMA TEKNOLOJİLERİ İLE YÖNETİMİ İÇİN BİR YAKLAŞIM TMMOB Harita ve Kadastro Mühendisleri Odası 11. Türkiye Harita Bilimsel ve Teknik Kurultayı 2-6 Nisan 2007, Ankara TÜRKİYE SU HAVZALARININ CBS VE UZAKTAN ALGILAMA TEKNOLOJİLERİ İLE YÖNETİMİ İÇİN BİR YAKLAŞIM

Detaylı

ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ YÜKSEK LİSANS TEZİ

ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ YÜKSEK LİSANS TEZİ ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ YÜKSEK LİSANS TEZİ ACİL SERVİS SİSTEMLERİNDE YERLEŞİM PROBLEMİNE ANALİTİK VE GENETİK PROGRAMLAMA YAKLAŞIMLARI ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ ANABİLİM DALI ADANA, 2007

Detaylı

Konya Kapalı Havzasında Yeraltı Su Seviyelerinin Coğrafi Bilgi Sistemi (CBS) İle Haritalanması

Konya Kapalı Havzasında Yeraltı Su Seviyelerinin Coğrafi Bilgi Sistemi (CBS) İle Haritalanması Harita Teknolojileri Elektronik Dergisi Cilt: 5, No: 2, 2013 (1-15) Electronic Journal of Map Technologies Vol: 5, No: 2, 2013 (1-15) TEKNOLOJİK ARAŞTIRMALAR www.teknolojikarastirmalar.com e-issn:1309-3983

Detaylı

MERSİN KENTİ İÇİN ALTERNATİF KATI ATIK DÜZENLİ DEPOLAMA ALANLARININ ARAŞTIRILMASI

MERSİN KENTİ İÇİN ALTERNATİF KATI ATIK DÜZENLİ DEPOLAMA ALANLARININ ARAŞTIRILMASI ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ DOKTORA TEZİ Cumhur KARACA MERSİN KENTİ İÇİN ALTERNATİF KATI ATIK DÜZENLİ DEPOLAMA ALANLARININ ARAŞTIRILMASI JEOLOJİ MÜHENDİSLİĞİ ANABİLİM DALI ADANA, 2008

Detaylı

YÜKSEK LİSANS TEZİ KULLANIM FONKSİYONLARINA GÖRE ORMAN YOLLARININ PLANLANMASI VE TASARIMI ÜZERİNE İNCELEMELER KANLICA DEVLET ORMAN İŞLETMESİ ÖRNEĞİ

YÜKSEK LİSANS TEZİ KULLANIM FONKSİYONLARINA GÖRE ORMAN YOLLARININ PLANLANMASI VE TASARIMI ÜZERİNE İNCELEMELER KANLICA DEVLET ORMAN İŞLETMESİ ÖRNEĞİ İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ YÜKSEK LİSANS TEZİ KULLANIM FONKSİYONLARINA GÖRE ORMAN YOLLARININ PLANLANMASI VE TASARIMI ÜZERİNE İNCELEMELER KANLICA DEVLET ORMAN İŞLETMESİ ÖRNEĞİ Or. Müh.

Detaylı

THE EFFECT OF EXHAUST SILENCERS ON GASOLINE ENGINE PERFORMANCE AND EMİSSIONS

THE EFFECT OF EXHAUST SILENCERS ON GASOLINE ENGINE PERFORMANCE AND EMİSSIONS 5. Uluslararası İleri Teknolojiler Sempozyumu (IATS 9), 13-15 Mayıs 9, Karabük, Türkiye TEK SİLİNDİRLİ BENZİNLİ BİR MOTORUN EGZOZ SUSTURUCUSUNUN PERFORMANS VE EMİSYONLARINA ETKİSİ THE EFFECT OF EXHAUST

Detaylı

Trafik Araştırma Merkezi Müdürlüğü;

Trafik Araştırma Merkezi Müdürlüğü; Trafik Araştırma Merkezi Müdürlüğü; 17.10.1996 tarih ve 4199 sayılı kanunun 45.maddesi ile kurulmuştur. Trafik Hizmetleri Başkanlığı görevini yürüten Emniyet Genel Müdür Yardımcısına bağlı olarak, üniversite

Detaylı

Hüseyin KOÇAK 2. The Evaluatıon On Posıtıve Impacts Of Geographıcal Informatıon Systems In The Improvement Of Qualıty Of Urban Lıfe

Hüseyin KOÇAK 2. The Evaluatıon On Posıtıve Impacts Of Geographıcal Informatıon Systems In The Improvement Of Qualıty Of Urban Lıfe Coğrafi Bilgi Sistemlerinin 1 Hüseyin KOÇAK 2 Özet Dünya hızla kentleşmekte, öte yandan kentsel yaşam kalitesi ile ilgili sorunlar da hızla artmaktadır. Kentler, ekonomik durum, nüfus, konut, işgücü, sağlık,

Detaylı

RAYLI SİSTEM ARAÇLARININ MODELLENMESİ ve TİTREŞİMLERİNİN KONTROLÜ

RAYLI SİSTEM ARAÇLARININ MODELLENMESİ ve TİTREŞİMLERİNİN KONTROLÜ YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ RAYLI SİSTEM ARAÇLARININ MODELLENMESİ ve TİTREŞİMLERİNİN KONTROLÜ Makine Müh. Muzaffer METİN FBE Makine Mühendisliği Anabilim Dalı Makine Teorisi ve Kontrol

Detaylı

T.C. SELÇUK ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ

T.C. SELÇUK ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ T.C. SELÇUK ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ TÜRKİYE DE ÜRETİLMİŞ KADASTRAL ALTLIKLARIN BİLGİ SİSTEMİ OLUŞTURMA İÇERİKLİ ÇALIŞMALARDA KULLANILABİLİRLİĞİNİN ARAŞTIRILMASI Şadi TÜLÜ YÜKSEK LİSANS TEZİ

Detaylı

RÜZGÂR ENERJİSİ POTANSİYELİ ÖLÇÜMÜ VE RÜZGÂR TÜRBİNİ SEÇİMİ

RÜZGÂR ENERJİSİ POTANSİYELİ ÖLÇÜMÜ VE RÜZGÂR TÜRBİNİ SEÇİMİ RÜZGÂR ENERJİSİ POTANSİYELİ ÖLÇÜMÜ VE RÜZGÂR TÜRBİNİ SEÇİMİ Faruk KÖSE, Muammer ÖZGÖREN * GİRİŞ Bu çalışmada, Selçuk Üniversitesi Alaaddin Keykubat Kampüsü bölgesinde kurulan ölçüm istasyonunda yapılan

Detaylı

KAMERALI KIRMIZI IŞIK DENETİMİNİN KAVŞAKLARDA YAPILAN KIRMIZI IŞIK VE ÖTEKİ GÜVENLİK KURALLARI İHLALLERİ ÜZERİNE ETKİSİ: BURSA ÖRNEĞİ, TÜRKİYE

KAMERALI KIRMIZI IŞIK DENETİMİNİN KAVŞAKLARDA YAPILAN KIRMIZI IŞIK VE ÖTEKİ GÜVENLİK KURALLARI İHLALLERİ ÜZERİNE ETKİSİ: BURSA ÖRNEĞİ, TÜRKİYE Uluslararası Trafik ve Ulaşım Güvenliği Dergisi International Journal of Traffic and Transportation Safety Cilt 1, Sayı 1, 2014 Vol. 1, No.1, 2014 KAMERALI KIRMIZI IŞIK DENETİMİNİN KAVŞAKLARDA YAPILAN

Detaylı