REKABET KURULU KARARI

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "REKABET KURULU KARARI"

Transkript

1 Dosya No : 1 1 /2013 Karar Sayısı : 24/2014 Karar Tarihi : REKABET KURULU KARARI TOPLANTIYA KATILAN ÜYELER: Dr. Yenal SÜREÇ (BaĢkan) Mustafa GÜNDÜZ (BĢk. Yrd.) Hatice ACAY (Üye) Selim ALTINCIK (Üye) 2. RAPORTÖR: Doç. Dr. Figen YEġĠLADA ġġkayetçġ: M.Reis Süpermarket Ltd (Mġ4773) ġht.mustafa A. Ruso Cad. LefkoĢa Adına yetkili vekili Av. Hasan Hasipoğlu 4. ġġkayet EDĠLEN: Oero Trading Ltd Alayköy Sanayi Bölgesi 6 Cad. No:3 LefkoĢa Adına yetkili vekili Av. Levent Celaleddin 5. DOSYA KONUSU: Oero Trading Ltd. in Reis Süper Market e Algida dondurma tedarikini reddettiği ve endüstriyel dondurma pazarındaki hakim durumunu kötüye kullandığı hakkında M. Reis Market Ltd. in, Ģikayeti. 6. DOSYA EVRELERĠ Rekabet Kurulu kayıtlarına tarih ve 1-1/2013 dosya numarası ile giren baģvuru dosyası, Rekabet Kurulu nun (Kurul) tarihli toplantısında görüģülmüģtür. 36/2009 sayılı Rekabet Yasası nın 6 ncı maddesinin ihlaline dair Ģikayet baģvurusunda ileri sürülen iddialarla ilgili yapılan değerlendirme sonucunda, Yasa nın 22 nci maddesi tahtında ön araģtırma yapılmasına karar verilmiģtir. Aynı toplantıda görevlendirme ve yetkilendirme de yapılarak, Kurul a bağlı çalıģan hizmet birimi bulunmadığından bu dosya ile sınırlı olmak ve bu dosya ile ilgili Kurul oylamalarında oy kullanmamak koģuluyla Üye Figen YeĢilada raportör olarak görevlendirilmiģtir. Bu kapsamda raportör tarafından hazırlanan ön araģtırma raporu tarihinde Kurul a sunulmuģ ve Kurul un tarihli toplantısında görüģülmüģtür. Kurul, yaptığı değerlendirmeler sonucunda, 19/2013 sayılı kararı ile Oero Trading Ltd. hakkında soruģturma açılmasına karar vermiģ ve taraflara 1 Temmuz 2013 tarihinde bildirimde bulunulmuģtur. SoruĢturma süreci sonunda hazırlanan soruģturma raporu Kurul un, tarihli toplantısında değerlendirilerek, Kurul un 43/2013 sayılı kararı ile

2 soruģturmanın ilerletilmesine karar verilmiģtir. Kurul kararı doğrultusunda yeniden düzenlenen 1-1/2013ĠS sayılı ĠlerletilmiĢ SoruĢturma Raporu yazılı savunmasını yapmak üzere 12 Aralık 2013 tarihinde Oero Trading Ltd in kayıtlı adresine tebliğ edilmiģtir. Oero Trading Ltd in ilk yazılı savunmasının 10 Ocak 2014 tarihinde Kurul kayıtlarına girmesi sonrasında bu dosya kapsamında raportör olarak görev yapan Doç Dr Figen YeĢilada ek görüģ vermek üzere Kuruldan süre talep etmiģ ve gerekli ek görüģünü hazırlaması sonrası 22 Ocak 2014 tarihinde varsa ek görüģ hakkında savunmasını yapmak üzere Oero Trading Ltd in adresine tebliğ edilmiģtir. 7 ġubat 2014 tarihinde Kurul kayıtlarına giren Oero Trading Ltd in ikinci yazılı savunması sonrası 25 Mart 2014 tarihinde düzenlenen ilk sözlü savunma toplantısına Ģikayetçi taraf katılmadığından toplantı Yasanın 25 inci maddesi gereği 4 Nisan 2014 tarihine ertelenmiģ ve Oero Trading Ltd in gizlilik talep etmesi neticesinde Kurul tarafların ayrı ayrı dinlenmelerine karar vermiģ ve 4 Nisan ile 15 Nisan 2014 tarihlerinde tarafları ayrı ayrı dinlemiģtir. Sözlü savunma toplantısı ardından Kurul, tarihindeki toplantısında dosya konusu iddiaları, savunma ve diğer bulguları değerlendirerek nihai kararını vermiģtir. 7. DOSYA TARAFLARI VE ĠLGĠLĠ TARAFLARLA YAPILAN GÖRÜġMELER 7.1. TARAFLAR ġikayetçi: M.Reis Süpermarket Ltd. (Reis Süpermarket) Reis Süpermarket LefkoĢa bölgesinde üç ayrı noktada farklı büyüklüklerde perakende satıģ yapan bir süpermarkettir ġikayet Edilen: OERO Trading Ltd. (Oero) Oero, 2003 yılında kurulmuģ olan bir aile Ģirketidir. Unilever ürünleri yanında Heinz, Kühne, Kerrygold, Marmarabirlik, Tahsildaroğlu gibi bilinirliği yüksek markaları, peynir, turģu, Ģarap çeģitlerini ayrıca kedi-köpek mamaları ürün portföyünde bulundurmaktadır YAPILAN GÖRÜġMELER ġikayetçi M.Reis Süpermarket Ltd. GörüĢmesi BaĢvuru konusunun detaylarının anlaģılması için ön araģtırma sürecinde ilk olarak M. Reis Süpermarket Ltd. direktörü AyĢen Buba ile görüģülmüģtür. Buba, 2013 yılı ġubat ayı baģında Oero tarafından diğer marketler gibi kendilerine de Büyük Market 2013 Yılı Genel AnlaĢmaları dosyasını sunulduğunu ve dosyadaki prim sisteminden faydalanabilmeleri için belirtilen tüm koģullara uymaları gerektiğinin Ģart koģulduğunu belirtmiģtir. Konunun Marketçiler Birliği nde de gündeme geldiği ve kendileri de dahil birçok marketin getirilen koģulları reddederek üç hafta kadar Oero dan mal almadıklarını, ancak Algida, Domestos gibi pazar payı yüksek olan ve tüketicilerin tercih ettikleri Unilever ürünlerinin raflarda olmamasının iģlerini olumsuz yönde etkilemesiyle Oero yla anlaģarak anlaģmada belirtildiği gibi Oero nun tüm ürünlerinin alımına baģladıklarını, M. Reis Süpermarket Ltd. olarak anlaģma Ģartlarını kabul etmemelerine rağmen kendilerine Algida dahil 1-2 parti daha mal sevkiyatı yapıldığını ancak Oero nun anlaģmada belirttiği ve talep ettiği market içi raf Sayfa 2 / 18

3 düzenlemelerini (yer ve önyüz verilmesi) yapmadıkları için mal sevkiyatının kesildiğini belirtmiģtir Buba ayrıca, kendilerine ġubat 2013 baģında Unilever ürünleri liste fiyatları ve tavsiye raf fiyatlarını içeren fiyat listesi ile Oero nun ürün portföyünde olan diğer ürünlerin alıģ fiyatları ile raf fiyatlarını içeren fiyat listesinin iletildiğini ifade etmiģtir. Oero nun malı kesmesinin üzerine Unilever ürünlerini tedarik edebilecekleri alternatifler üzerinde durduklarını söyleyen Buba, özellikle Algida, Sana-Becel, Knorr, Domestos ve YumoĢ un satıģlarının ilgili kategori içindeki paylarının yüksek olduğunu (2012 yılı için sırasıyla %, %, %, %, raflarda bu ürünlerin eksilmemesi için Nisan ayında Sana ve Heinz ürünlerini KKTC de faaliyette bulunan Marketten tedarik ettiklerini Oero nun söz konusu marketi bu operasyonu tekrarlamaması konusunda uyardığını ve mal sevkiyatı yapmamakla tehdit ettiğini ifade etmiģtir. Bunun üzerine M. Reis Süpermarket Ltd. olarak Unilever ürünlerinin bir kısmını (Algida hariç) Mayıs ayında Türkiye den spot piyasadan ithal ettiklerini, toplam maliyet + kar ile ürünlerin Oero tarafından kendilerine tavsiye edilen fiyatın altında rafa girdiğini, buna karģılık olarak Oero nun diğer tüm noktalarda fiyatlarını Reis Süpermarket in altına çektiğini belirtmiģtir. Buba, yeni fiyatlarını duyurmak için broģür bastıklarını ve bir de promosyon yaptıklarını ifade etmiģtir. Buba ayrıca, 27 Mayıs 2013 tarihinde Oero Trading Ltd. e Algida sipariģi vermek istediklerini, kendilerine satıģ yapmama kararı varsa bunun yazılı olarak bildirilmesini talep eden bir yazıyı ve sonucunda Unilever Sanayi ve Ticaret Türk Aġ Ülke SatıĢ Müdürü Adnan Tezel ile M. Reis Süpermarket Ltd. Satınalma Müdürü Sabahattin Kahiye arasındaki e- postaları ve Oero Trading Ltd. in cevabi yazısını iletmiģtir. Buba, Oero nun Unilever ürünlerinin gücünü kullanarak portföyünde bulunan diğer ürünleri de satın alma koģulunu koyduğunu, Oero nun portföyündeki diğer ürünleri de raflarında bulundurmak zorunda kaldıklarını, Unilever Sanayi ve Ticaret Türk Aġ ülke satıģ müdürünün e-postasında Oero nun portföyünde bulunan diğer ürünlerin kendilerini bağlamadığını ancak Unilever in tüm portföyünü kapsayacak bir çalıģmaya hazır olduklarında ilgili ve yetkili satıģ müdürlerini kendilerine yönlendireceğini, dolayısıyla, örneğin Algida satın almak istiyorlarsa, Unilever in tüm ürünlerini satın almak zorunda olduklarını belirtmiģtir. Sonuç olarak Ģikayetçi, Oero nun baģta Algida olmak üzere Unilever ürünlerinden kaynaklanan gücünü kullanarak koģullar dayattığını ve ürün portföyünde olan diğer ürünlerin satıģını Unilever ürünlerinin satıģına bağladığını ve marka içi rekabeti engellediğini, dayattığı anlaģmayla net kar marjını belirlediğini, Unilever ürünleri dıģında portföyündeki diğer ürünlerin raf fiyatlarını dikte ettiğini iddia etmiģtir Oero Trading Ltd. GörüĢmesi Oero direktörü Bertan Özberkman ile Oero Trading Ltd tesislerinde yapılan görüģmede, Oero nun 2003 yılında kurulmuģ olan bir aile Ģirketi olup, 2012 baģında Unilever Sanayi ve Ticaret Türk Aġ ile yapılan anlaģmayla Unilever ürünlerinin KKTC deki tek distribütörü olduğu anlaģılmıģtır. TeĢebbüsün, Unilever le Kasım 2012 de yapılan anlaģmayla, Algida markasının distribütörlüğünü de aldığını ifade eden Özberkman, Algida dahil Unilever in tüm Sayfa 3 / 18

4 ürünlerinin önceki yllarda Satürn Gıda ve Turistik Hizmetler Ltd. tarafından KKTC ye ithal edildiğini belirtmiģtir itibarı ile TL ciroya sahip olan teģebbüsün toplam müģterisi bulunmaktadır. Özberkman, sadece sayıda markete raf bedeli ödediklerini, diğer müģterilerine ise doğrudan raf bedeli ödemediklerini ifade etmiģtir. Özberkman, görüģmede yıllarına ait müģterilerinin satıģ tutarları ile her bir müģterinin toplam satıģlar içindeki payları yanında yine bu yıllara ait ürün grupları satıģ analizlerini de sunmuģtur ve 2013 yıllarındaki satıģlar içerisindeki en büyük beģ (5) müģterisinin satıģ tutarları ve her bir müģterinin teģebbüsün toplam satıģları içindeki payları Tablo 1 de görülmektedir. Tablo 1: Oero nun En Büyük BeĢ (5) MüĢterisinin Toplam SatıĢlar Ġçerisindeki Payları MÜġTERĠ SATIġ(TL) SATIġ ORANI MÜġTERĠ SATIġ(TL) SATIġ ORANI MÜġTERĠ SATIġ(TL) SATIġ ORANI MÜġTERĠ SATIġ(TL) SATIġ ORANI 1.. ( ) 1.. ( ) 1.. ( ) 1.. ( ) 2.. ( ) 2.. ( ) 2.. ( ) 2.. ( ) 3.. ( ) 3.. ( ) 3.. ( ) 3.. ( ) 4.. ( ) 4.. ( ) 4.. ( ) 4.. ( ) 5.. ( ) 5.. ( ) 5.. ( ) 5.. ( ) TOPLAM ( ) TOPLAM ( ) TOPLAM ( ) TOPLAM ( ) Özberkman müģterilerine 2013 yılı baģında bir anlaģma dosyası ilettiklerini ancak iģ geliģtirme priminin Marketçiler Birliği tarafından kabul görmemesi üzerine anlaģmanın revize edilerek kendilerine tekrar sunulduğunu bunun üzerine anlaģmaların yapıldığını ifade etmiģtir. OERO nun fiyatlandırma stratejisi sorulduğunda, toptan fiyatın; Fatura + Diğer Maliyetler+ġirket Giderleri (%.) + Kar (%.) Ģeklinde oluģtuğunu belirtmiģtir. MüĢterilerine tavsiye raf fiyatı verdiklerini, zaman zaman bu fiyatın altında satıģ yapıldığını, diğer müģterilerinin bu durumdan rahatsız olduklarını ve kendilerinden düzeltme talep ettiklerini, son zamanlarda pazarda oluģan bu duruma müdahale etmediklerini söylemiģtir. Oero Trading Ltd. in yöneticisi ile yapılan görüģmede, Oero nun teklif ettiği anlaģma dosyası ile yukarıda sözü geçen revize edilmiģ anlaģmalar incelenmiģ, ayrıca dondurma ürünü ile ilgili talebin mevsimselliği ve Oero nun soğutucu dolaplarla ilgili uygulamaları hakkında konuģulmuģtur. Sayfa 4 / 18

5 Oero Trading Ltd. MüĢterileriyle Yapılan GörüĢmeler Oero ya yönelik Ģikayet ve iddiaların araģtırılabilmesi için teģebbüsün müģterisi olan satıģ noktaları ile irtibata geçilmiģtir. GörüĢmeyi kabul eden ancak isimlerinin gizli kalması koģulu ile ifade veren teģebbüsler ve bu teģebbüsler ile Oero arasında yaģandığı iddia edilen uygulamaların özet dökümü Tablo 2 de yer almaktadır. 160 Tablo 2: Ġrtibata Geçilen SatıĢ Noktalarının Ġfadeleri Neticesinde Elde Edilen Bilgiler SATIġ NOKTALARI Market 1 Market 2 Market 3 Market 4 Market 5 Raf düzenlemeleri ve teģhire müdahale Mal kesme /Mal kesme tehtidi Ġndirim kesme tehtidi Yeniden satıģ fiyatı belirleme Ürün bağlama Paralel satıģı engelleme Oero nun müģterileriyle yapılan görüģmelerde; Oero nun raf yerleģimine ve ürünlerinin teģhirine müdahale ettiği, ürünlerine raf payı verilmemesi ve/veya ürünlerinin istediği Ģekilde teģhir edilmemesi halinde müģterilerini öncelikle indirimlerini kesmekle, ardından mal tedarikini kesmekle tehdit ettiği, yeniden satıģ fiyatının tavsiye niteliğinde olduğu, Oero nun tüm ürün portföyüyle çalıģılması konusunda istekli olmakla birlikte baskıcı olmadığı ifade edilmiģtir. Marketlerin raf düzenlemesi, teģhir talepleri ve anlaģmalarda yer alan diğer hükümlere, tehditlere uymayan birçok marketin Oero dan mal alımını durdurduğu belirlenmiģtir Örneğin, Market 1 yetkilisi, Oero nun birkaç hafta kadar Algida tedarikini kestiğini, ve sorunun aracılığıyla çözülerek Algida tedarikinin baģladığını ifade etmiģtir. Oero nun müģterileriyle yapılan görüģmelerde, Oero nun marketlere sunduğu anlaģmalarda, ürünlerine müģteri talebinin çok üzerinde raf payları talep ettiği ifade edilmiģtir. Market 4 yetkilisi, anlaģmanın raf payı ile ilgili maddesine karģı çıktıklarını çünkü kendilerinin zaten raf paylarını satıģlara göre yaptıklarını, Oero nun ise rakiplerinin raf paylarını azaltmayı amaçladığını ifade etmiģtir. Aynı yetkili, özellikle peynir reyonuyla ilgili düzenlemeye karģı çıktıklarını çünkü Oero nun peynir satıģlarının marketlerinin peynir satıģları içindeki payı % civarındayken, reyonun % ını talep ettiğini, oysa rakip tedarikçinin payının % olduğunu, eğer Oero nun talebini kabul ederlerse rakip tedarikçinin ve/veya diğer tedarikçilerin reyondan normal koģullarda almaları gerekenden daha az pay alacaklarını, hatta dıģlanabileceklerini ifade etmiģtir. Oero nun bu talebi karģısında yurtdıģından ithalat dahil her türlü alternatifi dikkate aldıklarını söyleyen Market 4 yetkilisi, Oero nun geri adım attığını dolayısıyla Ģu anda ürünlerin yerleģimi konusunda bir sıkıntılarının olmadığını belirtmiģtir Sayfa 5 / 18

6 Yetkilinin ifadelerinden güçlü olan marketlerin Oero nun bu taleplerine karģı koyabildiği sonucu çıkarılmıģ, küçük marketlerin Oero nun benzer taleplerine maruz kalıp kalmadıklarının anlaģılması için rastlantısal olarak seçilen dört küçük market (KM) ziyaret edilmiģtir. 190 KM1 in direktörü, Oero yla bulunurluk anlaģması olduğunu belirtmiģ, teģebbüsün raf yerleģimine karıģmadığını, sadece kampanya yaptığında indirimi alabilmek için yüksek miktarda almaya zorladığını, ancak tehdit edilmediğini, istemezse kampanyalı malı almayabileceğini, sözleģmeyi feshedebileceğini ve indirimi de almayabileceğini ifade etmiģtir. KM2 nin yetkilisi, ödeme yapmadığında Oero nun malı indirmediğini, uzun zamandır Oero dan mal almadığını, artık mal bulmanın kolay olduğunu, ara toptancılardan mal tedarik edebildiklerini, Algida satmamasına rağmen satıģlarında çok önemli bir düģüģ olmadığını belirtmiģtir. KM3 ün yetkilisi, Oero nun sadece dondurma bölümünden Ģikayeti olduğunu, dondurma borcu olduğu için Oero nun diğer ürünleri tedarik etmesine rağmen, dondurma tedarikinin yapılmadığını, peģin alacağını söylemesine karģın kendisine dondurma gönderilmediğini ifade etmiģ, müģteri çekmek için Algida nın olmasının Ģart olduğunu belirtmiģtir. 200 KM4 ün yetkilisi, Oero yla hiçbir sorun yaģamadıklarını, ürünler konusunda baskı yapılmadığını, mal kesmekle tehdit edilmediklerini ifade etmiģtir Oero Trading Ltd. Rakipleriyle Yapılan GörüĢmeler Oero nun söz konusu taleplerinin pazarın tümünde rakiplerin faaliyetlerini sınırlayıcı, zorlaģtırıcı ya da rakipleri dıģlayıcı bir etki yaratıp yaratmadığının anlaģılması için Oero nun rakipleriyle de görüģülmüģtür Rakip Tedarikçi 1 in direktörü, Oero nun piyasada hakimiyet kurmak istediğini, yüksek raf payıyla tüketici nezdinde güçlü olacağını, güçlendikçe uzun vadede marketin karlılığını aģağıya çekeceğini, her türlü talebini uygulatabileceğini ve nihayetinde, kendinden güçsüz olan rakiplerini piyasanın dıģına iteceğini iddia etmiģtir. Rakip Tedarikçi 1 in direktörü, marketlerin Oero nun anlaģma koģullarını kabul etmeme nedenlerini; uzun vadede düģük marjda çalıģmak zorunda kalmamak ve ticaret özgürlüklerinden vazgeçmemek olarak sıralamıģ, raf uygulamasının birçok markette uygulanmakta olduğunu ve örneğin kendilerinin rafta yer bulmakta zorlandıklarını, faaliyetlerinin ciddi Ģekilde etkilendiğini ifade iddia etmiģtir. Rakip Tedarikçi 2 direktörü, Oero nun raf anlaģması uygulaması ile raflardaki payını artırarak geliģmekte olan rakiplerini ekarte edip, rekabet koģullarının minimize edildiği bir ortamda dilediği gibi fiyat ve kar dengesini kurarak piyasaya hakim olmayı amaçladığını iddia etmiģtir. Oero nun portföyünde bulunan ancak talebin düģük olduğu ürünlere Algida, Domestos, Omo, Elidor, Knorr gibi teģebbüsün güçlü olduğu markaların sinerjisiyle doğal rekabetin kural ve koģullarını manipüle ederek tekelleģmeye çalıģtıklarını iddia eden Rakip Tedarikçi 2 direktörü, uygulamanın hayata geçmesi için Oero nun yoğun çaba gösterdiğini, birçok noktayla iliģkilerin koptuğunu bazı noktalarda ise kısmen uygulandığını söylemiģ, bu Sayfa 6 / 18

7 kısıtlı uygulamadan dolayı Ģampuan, kiģisel bakım ve toz deterjan raflarında sıkıntı yaģadıklarını ifade etmiģtir. Rakip Tedarikçi 3 yetkilisi de Rakip Tedarikçi 2 direktörüyle paralel ifadelerde bulunmuģtur. Rakip Tedarikçi 3 yetkilisi ayrıca, bu anlaģmaya küçük marketlerin dahi karģı çıktığını, anlaģmanın uygulanmadığını dolayısıyla piyasada bir etki yaratmadığını, ancak eğer uygulansaydı faaliyetlerinin ciddi Ģekilde olumsuz yönde etkileneceğinin altını çizmiģtir 230 Rakip Tedarikçi 4 yetkilisi, Oero nun bu uygulamayla raflarda kendi ürünlerini ön plana çıkararak satıģlarını artırmayı hedeflediğini, her market sahibinin kendi raf düzenine kendisinin karar vermek istemesi nedeniyle bu uygulamayı kabul etmediğini tahmin ettiklerini belirtmiģtir. 8. ĠNCELEME VE DEĞERLENDĠRMELER ġikayet edilen teģebbüsün müģterileri, rakipleri ve Ģikayetçi ile yapılan görüģmelerde ortaya çıkan, Oero nun KKTC de dondurma pazarında hakim konumda olduğu Algida markası aracılığıyla hakim konumunu kötüye kullandığı iddialarının doğruluğunu tespit edebilmek için öncelikle ilgili pazar tespiti yoluna gidilerek, ilgili ürün ve ilgili coğrafi pazar belirlenmiģ, ardından da Algida nın pazarda hâkim durumda olup olmadığına iliģkin bir analiz yapılmıģtır ĠLGĠLĠ PAZAR Ġlgili Ürün Pazarı Ġlgili ürün pazarı, tüketicinin gözünde fiyatı, kullanım amaçları ve nitelikleri bakımından ikame edilebilir nitelikteki mal veya hizmetlerden oluģan pazarı anlatır. Dondurma, tüketicilerde serinlik/ferahlık/rahatlık yaratması, tasasızlığı, keyfi, eğlenceyi, yaz mevsimini yaģatması, ev tüketiminde ise pratik bir Ģekilde misafirleri mutlu etmek ihtiyacını gidermesi nedeniyle tüketici gözünde diğer hızlı tüketim ürünlerinden (gazlı içecek, bisküvi, çerez gibi) ayrılmaktadır. KKTC de dondurma tüketimi arz açısından iki farklı biçimde gerçekleģmektedir: artisan dondurma (pastane dondurması) ve endüstriyel dondurma. Endüstriyel dondurmada geleneksel dondurmadan farklı olarak özellikle reklâm ve diğer pazarlama aktiviteleri ile marka imajı yaratılarak ve yeni ürünler çıkarılarak ürün farklılaģma stratejisi kullanılır. SatıĢlarda reklâmın önemli olması tüketicinin ürünü algılayıģında farklılık yaratmakta ve ürünün tüketici nezdinde imajına katkı sağlamaktadır. Bu kapsamda, endüstriyel dondurmanın artisan tipi dondurmadan nitelik itibarıyla ayrıldığını, tüketicinin her iki tip dondurmayı farklı algıladığını ve teģebbüslerin pazarlama stratejilerinin farklı olduğunu söylemek mümkündür. Dolayısıyla, ilgili ürün pazarı, endüstriyel dondurma olarak tanımlanmıģtır Dondurma Ürünü Hakkında Bilgiler Dondurma genel olarak süt, Ģeker, harç ve aroma, bazen de yumurta katılıp dondurularak hazırlanan bir süt ürünüdür. Endüstriyel dondurma ise su, Ģeker, süt tozu, yağ, emülgatör (birleģtirici), stabilizatör (birleģen maddeyi tutan), renklendirici ve aroma gibi hammaddelerin homojen olarak karıģtırılmasından ve ani olarak -45 C ye kadar soğutulmasından oluģan bir üründür. Sayfa 7 / 18

8 Dondurma üretim biçimi temelinde endüstriyel ve artisan olmak üzere ikiye ayrılmaktadır. Pastane dondurması ile endüstriyel dondurma arasındaki önemli farklar pastane dondurmasının mikrobiyolojik risk içermesi endüstriyel dondurmada ise standart kalite ve lezzetin sağlanabilmesidir. Dondurma satın alma yeri, tüketim yeri, tüketim esnasında yapılan aktivite ve tüketim nedenleri açısından diğer birçok gıda ve içecek hızlı tüketim ürününden ayrılmaktadır. Endüstriyel dondurma büyük ölçekli tesislerde seri bir Ģekilde üretilen, belli bir ambalaj içerisinde pazara sunulan ve fabrikasyon dondurma olarak da adlandırılan dondurmadır. Artisan dondurma ise küçük ölçekli iģletmelerce (pastaneler/dondurmacı) basit makinelerde üretilen, çoğunlukla külahta satılan ve açık dondurma veya pastane dondurması olarak bilinen dondurmalardır. Endüstriyel dondurma ile artisan dondurma arasındaki en önemli fark, artisan dondurmanın çoğunlukla üretildiği yerde veya civarında tüketilmesidir KKTC Dondurma Pazarı ve GeliĢimi KKTC de dondurma tüketimi ile ilgili Oero yetkilisi ve Rakip Tedarikçi 5 yöneticisi ile yapılan görüģmelerden; dondurma tüketiminin ani geliģen bir tüketim biçimi olduğu ve dondurma ürününün yaz ile özdeģleģen bir ürün olduğu, okulların baģlamasıyla çocuklarının hasta olmasından endiģe edilerek dondurma tüketiminin kısıtlandığı ve tercihi genelde markanın belirlediği bilgisi elde edilmiģtir. Örneğin tüketici Magnum yemek istiyorsa fiyatın 3 TL den 4 TL. ye yükselmesinin pek bir önemi olmadığı gibi bilgiler elde edilmiģtir. Rakip Tedarikçi 5 yöneticisi, 5 yıl öncesine kadar markanın tercihi belirlemesine karģın yaģanan ekonomik kriz sonucu bazı segmentlerde tüketici tercihlerinde fiyatın da önem kazanmaya baģladığını ifade etmiģtir. Yukarıda vurgulandığı üzere dondurmanın önemli bir özelliği satıģlarının mevsimsel karakter göstermesidir. Mart ayı ortasından itibaren yükseliģe geçen satıģların artıģ hızı Nisan-Mayıs aylarında havaların ısınmasıyla artar. Haziran ayında okulların tatil olması ve havaların iyice ısınmasıyla satıģlar hızla artar. Temmuz-Ağustos aylarında en yüksek satıģlara ulaģılır. Eylül de okulların baģlamasıyla satıģlarda hızlı bir düģüģ baģlar sonrası dönemde özellikle Girne bölgesinde yabancı nüfusun artmasıyla zincir marketlerde 12 ay dondurma satıģına devam edilmeye baģlandığı yönünde ifadeler elde edilmiģtir. KKTC de dondurma pazarının geliģimine bakıldığında, 1990 yılında Sen Gıda Ltd. in Panda markasını pazara sunduğu görülmektedir. Daha önce Ġngiltere den ithal edilen dondurma markalarının bulunduğu pazarda, ağırlıklı olarak artisan dondurma tüketilmekteydi. Satürn Gıda ve Turistik Hizmetler Ltd yılında Algida markasını KKTC pazarına sunmuģ, 1994 yılında da Koop Süt Frosty markasıyla endüstriyel dondurma pazarına girmiģtir. Algida nın pazarlama faaliyetlerinin ve Türkiye medyasındaki reklam yoğunluğu pazardaki mevcut dondurma markalarının satıģlarını olumsuz etkilemiģtir. Ģirket yetkilisi, Ülker Golf ün pazara girmesiyle Algida nın az da olsa etkilendiğini, daha önce ticaretin tüm koģullarının Algida tarafından belirlenirken Golf ün pazara girmesiyle Algida markasının stratejilerinde değiģiklikler yapıldığını (vadeleri açmak, elektrik kesintilerine karģı jeneratör vermek vb.) belirtmiģtir Ġlgili Coğrafi Pazar Ġlgili coğrafi pazar, teģebbüslerin mal ve hizmetlerinin arz ve/veya talebi konusunda faaliyet Sayfa 8 / 18

9 gösterdikleri, rekabet koģullarının yeterli derecede homojen ve özellikle rekabet koģulları komģu bölgelerden hissedilir derecede farklı olduğu için bu bölgelerden kolayca ayrılabilen coğrafi bölgeleri anlatır. Dondurma ürünü açısından pazara giriģ, arz kaynaklarına ulaģma, üretim, dağıtım, pazarlama ve satıģ Ģartlarının bölgesel bir farklılık göstermediği göz önüne alınarak ilgili coğrafi pazar Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti olarak belirlenmiģtir HAKĠM KONUM ANALĠZĠ Dondurma ürünü ile ilgili analiz sonrasında ilgili ürün pazarının endüstriyel dondurma pazarı olarak belirlenmesinin ardından bahse konu pazarda Oero nun dağıtımını yaptığı Algida markası ile hakim konumda olup olmadığının tespit edilmesi ve ardından iddia edildiği Ģekilde hakim konumunu kötüye kullanıp kullanmadığını analiz etmek açısından Hakim Konum Analizi yapılmıģtır Mutlak ve Göreli Pazar Payları Hâkim durum analizinde öncelikle mutlak ve göreli pazar paylarına bakılmaktadır. AĢağıdaki tabloda ve 2013(Ocak-Haziran) dönemleri ithalat verilerine göre Algida nın ilgili ürün pazarındaki konumuna yer verilmektedir. Ġthalat verileri incelendiğinde, Algida nın toplam dondurma ithalatı içindeki payının incelenen yıllar boyunca yaklaģık %70-80 düzeyinde olduğu ve en yakın rakibinin yedi (7) katı kadar paya sahip olduğu görülmektedir. Dolayısıyla ithal dondurma pazarında hakim konumdadır. KKTC endüstriyel dondurma pazarında faaliyet gösteren ilk dört (4) markanın satıģ rakamları ve pazar payları 2013 yılının Ocak-Haziran rakamları dikkate alınarak incelendiğinde, Algida nın %(...) lık payla pazarda hakim durumda olduğu görülmektedir. Algida nın pazar payının en yakın rakibi olan nın payından beģ (5) kat fazladır. 330 Tablo 3: KKTC Dondurma Ġthalatı TeĢebbüs Adı 2010 Yılı Tutarı (TL) Miktar (Lt) Pay (%) 2011 Yılı Tutarı (TL) Miktar (Lt) Pay (%) 2012 Yılı Tutarı (TL) Miktar (Lt) Pay (%) 2013 (Ocak- Mart) Tutarı (TL) Miktar (Lt) Pay (%). Ltd. (...) %10-20 %10-20 %10-20 % Ltd. %0-10 %0-10 %0-10 %0-10 Ltd %70-80 %80-90 %70-80 %70-80 Sayfa 9 / 18

10 Diğer %0-10 %0-10 %0-10 %0-10 TOPLAM %100 %100 %100 %100 Kaynak: KKTCBaĢbakan Yardımcılığı, Ekonomi,Turizm,Kültür ve Spor Bakanlığı Ticaret Dairesi GiriĢ Engelleri TeĢebbüsün pazarda sahip olduğu pazar gücünün derecesine iliģkin olarak göz önünde bulundurulması gereken bir diğer kriter pazara giriģ engelleridir. Nitekim giriģ engellerinin olduğu bir pazarda uzun yıllardır sürdürülen yüksek bir pazar payı hâkim durumun en belirgin kriteri olarak değerlendirilmektedir. GiriĢ engelleri bir teģebbüsün pazara yeni girecek muhtemel rakipleri karģısında, sadece daha etkin olması nedeniyle değil, daha önce pazara girmesi, üretim ya da dağıtımda özel bir konumda bulunması ya da temel girdileri daha kolay elde edebilmesi bakımından avantaj sahibi olmasını ifade eder. Bu engeller giriģe iliģkin beklenen batık maliyetleri artırmak, pazara girince elde edilmesi umulan kar miktarını azaltmak, giriģ önünde coğrafi ya da yasal sınırlamalar yaratmak suretiyle giriģi engeller ya da yavaģlatırlar 1. GiriĢ engellerinden kasıt pazarda yalnızca üretim yapmak değil, ürünün satıģ noktalarında yer alması ve mevcut aktörler için rekabetçi bir baskı yaratabilmektir. GiriĢ engelleri ne kadar düģük olursa pazardaki potansiyel rekabet, mevcut firmaların fiyatları rekabetçi seviyenin üzerine çıkarma eğilimlerini o kadar zayıflatır. Böyle bir durumda, yüksek kârın yeni firmalar açısından pazarı çekici hale getirecek olması nedeniyle hiç bir firma önemli ölçüde pazar gücü uygulama imkanına sahip olamaz. Bu Ģekilde de pazara yeni teģebbüslerin girmesi beklenebilir Dağıtım (Soğuk Zincir) Maliyeti Dondurma, soğuk zincir olarak nitelenen bir dağıtım sistemi ile son tüketiciye ulaģtırılmaktadır. Bu sistem içerisinde dondurmanın devamlı olarak belirli bir sıcaklık seviyesinin altında tutulması gerekmekte, bu amaçla soğutma sistemli depolar ve nakliye araçları ile son satıģ noktasına yerleģtirilen kabinlerden yararlanılmaktadır. Hızlı tüketim grubu içerisinde yer alan birçok ürünün aksine dondurma dağıtımı, ürünün kolaylıkla bozulabilir bir nitelik arz etmesi nedeniyle daha maliyetli olmakta ve firma için soğuk zincir oluģturma önemli bir maliyet kalemi olarak ortaya çıkmaktadır. Ayrıca, ülkemizde sık yaģanan elektrik kesintileri dikkate alındığında ürünlerin bir kere eridikten sonra tekrar dondurulmasının ürünlerde bakteri oluģumuna zemin hazırladığı göz önünde bulundurulduğunda söz konusu kesintilerde ürünün erimemesi adına önlem alınması gerekmektedir. Sonuç olarak hızlı tüketim ürünleri arasında dağıtım maliyeti en yüksek ürün grubunun endüstriyel dondurma olduğu söylenebilir. Algida nın rakiplerinin kabin sayısına iliģkin verinin olmamasına karģın, en yakın rakibinden (beģ) 5 kat fazla pazar payına sahip olması yanında adet kabine sahip olmasının da hakim konumunu güçlendirici bir faktör olarak ele alınmaktadır. 1 OFT Assessment of Market Power (2004), s. 15. Sayfa 10 / 18

11 Marka Bilinirliği Algida yı bünyesinde barındıran Unilever dünyanın en büyük iki dondurma üreticisinden biridir. Unilever KKTC dondurma pazarında Magnum, Cornetto, Carte D or gibi uluslararası markaları ile faaliyet göstermektedir. Bir çok hızlı tüketim ürününde olduğu gibi dondurmada da marka gücü yaratılması ve marka bağımlılığının artırılması için yoğun reklâm ve promosyon aktiviteleri yapılmaktadır. Genel olarak reklâm ve pazarlama aktiviteleri markaya yönelik çizgi üstü (above-the-line) ve satıģ kanallarına, müģterilere yapılan çizgi altı (below-the-line) harcamalardan oluģmaktadır. Marka bağımlılığının yaratılmasında ve korunmasında çizgi üstü harcamalarının (reklâm, büyük kapsamlı promosyonlar gibi) büyük önemi bulunmaktadır. Markaya özel harcamaların yanı sıra fatura altı iskontolar, müģteri indirimleri, mağaza içi reklâmlar gibi aktiviteler yapılabilmesi de güçlü bir finansal gücü gerektirmektedir. Yine ayni pazarda faaliyet gösteren markası da, grubunun finansal gücü ve marka bilinirliği ile pazara girebilmiģtir. Sonuç olarak, endüstriyel dondurma pazarında, pazara girerek belli bir ölçeği yakalamak önemli bir pazarlama harcamasını zorunlu hale getirmektedir. Bu da önemli bir giriģ engeli oluģturmaktadır Rakiplerinden Bağımsız Hareket Edebilme Gücü ATAD, Hoffman-La Roche Kararında 2, Roma AnlaĢması nın 82. maddesi anlamında hâkim durumu; bir teşebbüse sağladığı, rakiplerinden, müşterilerinden ve sonuçta tüketicilerden büyük ölçüde bağımsız hareket edebilme kabiliyeti nedeniyle ilgili pazarda etkin rekabetin korunmasını önleme imkanı tanıyan ekonomik güç konumu olarak tanımlamıģtır. Ancak söz konusu bağımsızlıktan bütünüyle bağımsız olması değil, göreli bağımsız olması anlaģılmalıdır. Öte yandan, aynı kararda ATAD; böyle bir durumun belirli bir düzeydeki rekabeti dışlamadığını... Ancak bu konumundan yararlanan teşebbüsün, rekabet ortamını oluşturan koşulları belirlemese bile en azından bunlar üzerinde önemli ölçüde etkiye sahip olma ve kendi aleyhine gelişmediği sürece bu koşullardan bağımsız hareket edebilme imkanı sağladığını da belirtmiģtir. Dolayısıyla hâkim duruma yönelik olarak yapılacak değerlendirmelerde önemli ölçüde pazardaki rekabet koģullarını belirleme gücü dikkate alınmalıdır. Rakiplerinden bağımsız olarak argümanının öncelikle mutlak anlamda alınmaması ve bunun göreli bir bağımsızlık olduğunun belirtilmesi gerekmektedir. Oero nun satıģ noktalarıyla münhasır anlaģmaları bulunmamaktadır. Ancak, yapılan gözlemler ve Ģikayet konusu dikkate alındığında, Algida nın bir satıģ noktasında bulunmamasının tüketiciler ve perakendeciler için sorun teģkil ettiği anlaģılmaktadır. Dolayısıyla, münhasırlık anlaģması yapmak istediğinde Algida nın rakipleri karģısında zorlanmayacağını söylemek mümkündür. SatıĢ kanallarına giriģte yüksek düzeyde marka bilinirliği ile tüketici nezdindeki marka bağımlılığı da Algida ya önemli bir pazarlık gücü sağlamaktadır MüĢterilerinden Bağımsız Hareket Edebilme Gücü MüĢterilerden bağımsız hareket edebilme gücü kriteri esas alındığında Algida nın bulundurulması gereken bir ürün olma niteliğinin Algida ya perakendeciler karģısında önemli 2 85/76 Hoffmann/LaRoche and Co. AG v. Commission [1979] ECR 461, [1979] 3 CMLR 211. Sayfa 11 / 18

PROF.DR. İ. YILMAZ ASLAN. TÜRK AKARYAKIT DAĞITIM PĠYASASININ YAPISI Rekabet Kurulu Akaryakıt Sektör Raporu ve Uygulamaları Hakkında DüĢünceler

PROF.DR. İ. YILMAZ ASLAN. TÜRK AKARYAKIT DAĞITIM PĠYASASININ YAPISI Rekabet Kurulu Akaryakıt Sektör Raporu ve Uygulamaları Hakkında DüĢünceler TÜRK AKARYAKIT DAĞITIM PĠYASASININ YAPISI Rekabet Kurulu Akaryakıt Sektör Raporu ve Uygulamaları Hakkında DüĢünceler 1 İçindekiler GĠRĠġ... 4 A. DĠKEY ANLAġMALAR NEDENĠYLE BĠR PĠYASA NE ZAMAN KAPANMIġ

Detaylı

Dosya Sayısı : 2012-3-001 (Soruşturma) Karar Sayısı : 14-21/410-178 Karar Tarihi : 12.06.2014

Dosya Sayısı : 2012-3-001 (Soruşturma) Karar Sayısı : 14-21/410-178 Karar Tarihi : 12.06.2014 REKABET KURUMU REKABET KURULU KARARI Dosya Sayısı : 2012-3-001 (Soruşturma) Karar Sayısı : 14-21/410-178 Karar Tarihi : 12.06.2014 A. TOPLANTIYA KATILAN ÜYELER Başkan : Prof. Dr. Nurettin KALDIRIMCI Üyeler

Detaylı

Altıncı Bölüm İTHALAT İŞLEMLERİ

Altıncı Bölüm İTHALAT İŞLEMLERİ Altıncı Bölüm İTHALAT İŞLEMLERİ Sanayi toplumunun yakıtı paraydı. Ancak bilgi toplumunun yakıtı da, gücü de bilgidir. John Kenneth Galbraith 6. İTHALAT İŞLEMLERİ Ġthalat politikası Türkiye nin uluslararası

Detaylı

TBMM DĠLEKÇE KOMĠSYONU GENEL KURUL KARAR CETVELĠ

TBMM DĠLEKÇE KOMĠSYONU GENEL KURUL KARAR CETVELĠ DÖNEM: 24 YASAMA YILI: 2 TBMM DĠLEKÇE KOMĠSYONU GENEL KURUL KARAR CETVELĠ SAYI: 6 YAYIM TARİHİ 02/03/2012 1 TÜRKĠYE BÜYÜK MĠLLET MECLĠSĠ Dilekçe Komisyonu Genel Kurulu Kararı Karar No: 6 Tarih: 22/02/2012

Detaylı

HEKTAŞ TİCARET T.A.Ş. Sayfa No: 1 SERİ:XI NO:29 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ YÖNETİM KURULU YILLIK FAALİYET RAPORU

HEKTAŞ TİCARET T.A.Ş. Sayfa No: 1 SERİ:XI NO:29 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ YÖNETİM KURULU YILLIK FAALİYET RAPORU Sayfa No: 1 1. Raporun Dönemi 01.01.2012-31.12.2012 2. Ortaklığın Unvanı HektaĢ Ticaret T.A.ġ. 3. Yönetim ve Denetleme Kurulu Üyeleri Türk Ticaret Kanunu ve ilgili düzenlemeler gereğince ġirketimiz Ana

Detaylı

Bimeks Bilgi ĠĢlem ve DıĢ Ticaret Anonim ġirketi'nden. Ortaklığımızın 30.500.000.-TL nominal değerli tahvillerinin halka arzına iliģkin izahnamedir.

Bimeks Bilgi ĠĢlem ve DıĢ Ticaret Anonim ġirketi'nden. Ortaklığımızın 30.500.000.-TL nominal değerli tahvillerinin halka arzına iliģkin izahnamedir. Bimeks Bilgi ĠĢlem ve DıĢ Ticaret Anonim ġirketi'nden Ortaklığımızın 30.500.000.-TL nominal değerli tahvillerinin halka arzına iliģkin izahnamedir. Söz konusu tahvillerin halka arzı, Sermaye Piyasası Kanunu

Detaylı

PRİZMA PRES MATBAACILIK YAYINCILIK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

PRİZMA PRES MATBAACILIK YAYINCILIK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. PRİZMA PRES MATBAACILIK YAYINCILIK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. 01.01.2014-30.06.2014 HESAP DÖNEMİNE AİT YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU Atatürk Organize Sanayi Bölgesi 75. Yıl Cad. No:21 Hadımköy Arnavutköy

Detaylı

T.C. SANAYİ VE TİCARET BAKANLIĞI Sanayi Genel Müdürlüğü TÜRKİYE OTOMOTİV SEKTÖRÜ STRATEJİ BELGESİ VE EYLEM PLANI 2011 2014

T.C. SANAYİ VE TİCARET BAKANLIĞI Sanayi Genel Müdürlüğü TÜRKİYE OTOMOTİV SEKTÖRÜ STRATEJİ BELGESİ VE EYLEM PLANI 2011 2014 T.C. SANAYİ VE TİCARET BAKANLIĞI Sanayi Genel Müdürlüğü TÜRKİYE OTOMOTİV SEKTÖRÜ STRATEJİ BELGESİ VE EYLEM PLANI 2011 2014 ŞUBAT 2011 ĠÇĠNDEKĠLER ĠÇĠNDEKĠLER... 1 ġekġller LĠSTESĠ... 2 TABLOLAR LĠSTESĠ...

Detaylı

SERMAYE PĠYASASI KURULU

SERMAYE PĠYASASI KURULU SERMAYE PĠYASASI KURULU MAKĠNA TAKIM ENDÜSTRĠSĠ A.ġ. PAYLARIN HALKA ARZINDA KULLANILACAK ĠZAHNAME FORMATIDIR Bu izahname taslak izahname olup, Sermaye Piyasası Kurulu Seri:I, No:40 Tebliği nin 17. maddesi

Detaylı

BAYSAN TRAFO RADYATÖRLERĠ SANAYĠ VE TĠCARET A.ġ. YÖNETĠM KURULU FAALĠYET RAPORU 01.01.2013 / 31.12.2013

BAYSAN TRAFO RADYATÖRLERĠ SANAYĠ VE TĠCARET A.ġ. YÖNETĠM KURULU FAALĠYET RAPORU 01.01.2013 / 31.12.2013 BAYSAN TRAFO RADYATÖRLERĠ SANAYĠ VE TĠCARET A.ġ. YÖNETĠM KURULU FAALĠYET RAPORU 01.01.2013 / 31.12.2013 SERMAYE PĠYASASI KURULU NUN SERĠ:XI NO:29 SAYILI TEBLĠĞĠNE ĠSTĠNADEN HAZIRLANMIġTIR. Sayfa No: 1

Detaylı

Ortaklığın Ünvanı : YAPI KREDĠ B TĠPĠ YATIRIM ORTAKLIĞI A.ġ.

Ortaklığın Ünvanı : YAPI KREDĠ B TĠPĠ YATIRIM ORTAKLIĞI A.ġ. A.GENEL BĠLGĠLER: Raporun Dönemi : 01.01.2013-31.03.2013 Ortaklığın Ünvanı : YAPI KREDĠ B TĠPĠ YATIRIM ORTAKLIĞI A.ġ. Adres : Büyükdere Caddesi Yapı Kredi Plaza A Blok Kat 10 34330 Leven, BeĢiktaĢ/ ĠSTANBUL

Detaylı

PRİZMA PRES MATBAACILIK YAYINCILIK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

PRİZMA PRES MATBAACILIK YAYINCILIK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. PRİZMA PRES MATBAACILIK YAYINCILIK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. 01.01.2014-30.09.2014 HESAP DÖNEMİNE AİT YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU Atatürk Organize Sanayi Bölgesi 75. Yıl Cad. No:21 Hadımköy Arnavutköy

Detaylı

Atatürk Organize Sanayi Bölgesi 75. Yıl Cad. No:21 Hadımköy Arnavutköy Ġstanbul www.prizmapress.com info@prizmapress.com

Atatürk Organize Sanayi Bölgesi 75. Yıl Cad. No:21 Hadımköy Arnavutköy Ġstanbul www.prizmapress.com info@prizmapress.com Atatürk Organize Sanayi Bölgesi 75. Yıl Cad. No:21 Hadımköy Arnavutköy Ġstanbul www.prizmapress.com info@prizmapress.com 1 SERİ:XI NO:29 A GÖRE HAZIRLANMIŞ 2014 YILI 1.ÇEYREK FAALİYET RAPORU İçindekiler

Detaylı

TÜKETİCİ SORUNLARI Hakem Heyeti Bülteni

TÜKETİCİ SORUNLARI Hakem Heyeti Bülteni sürecinde elde edilen deneyimlerin aktarılması ve yeni tedbirler alarak daha ileri düzeyde tüketicinin korunmasını sağlamak amacıyla 2003 yılında kanun değişikliğine gidilmiştir. YENĠ KANUNLA BĠRLĠKTE

Detaylı

Torunlar Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı Anonim ġirketi nden

Torunlar Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı Anonim ġirketi nden Torunlar Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı Anonim ġirketi nden Ortaklığımızın çıkarılmıģ sermayesinin 176.100.000.-TL den 224.000.000- TL ye artırılması nedeniyle ihraç edilecek 47.900.000.-TL ve mevcut ortakların

Detaylı

Doğrudan Yabancı Sermaye Yatırımları: Devlet, Özel Sektör ve Sivil Toplum Örgütlerinin Rolü

Doğrudan Yabancı Sermaye Yatırımları: Devlet, Özel Sektör ve Sivil Toplum Örgütlerinin Rolü Çukurova Üniversitesi İİBF Dergisi Cilt:10.Sayı:2.Aralık 2006 ss.60-94 Doğrudan Yabancı Sermaye Yatırımları: Devlet, Özel Sektör ve Sivil Toplum Örgütlerinin Kayahan TÜM 1 Efendiler, iktisadiyat sahasında

Detaylı

SERMAYE PĠYASASI KURULU PAYLARIN HALKA ARZINDA KULLANILACAK

SERMAYE PĠYASASI KURULU PAYLARIN HALKA ARZINDA KULLANILACAK SERMAYE PĠYASASI KURULU PAYLARIN HALKA ARZINDA KULLANILACAK ĠZAHNAME FORMATIDIR 2011 1 Hedef Mali Yatırımlar Holding Anonim ġirketi nden 1 Ortaklığımızın çıkarılmıģ sermayesinin 5.000.000 TL den 10.000.000

Detaylı

Turkish version 2007

Turkish version 2007 Turkish version 2007 Rekabeti Değerlendirme Araç Kiti Versiyon 1.0 EKONOMĠK ĠġBĠRLĠĞĠ VE KALKINMA TEġKĠLATI 14 Aralık 1960 tarihinde Paris te imzalanan ve 30 Eylül 1961 tarihinde yürürlüğe giren Konvansiyon

Detaylı

T.C. SAYIġTAY BAġKANLIĞI. TÜRKSAT UYDU HABERLEġME KABLO TV VE ĠġLETME A.ġ. (TÜRKSAT) 2013 YILI DENETĠM RAPORU

T.C. SAYIġTAY BAġKANLIĞI. TÜRKSAT UYDU HABERLEġME KABLO TV VE ĠġLETME A.ġ. (TÜRKSAT) 2013 YILI DENETĠM RAPORU T.C. SAYIġTAY BAġKANLIĞI TÜRKSAT UYDU HABERLEġME KABLO TV VE ĠġLETME A.ġ. (TÜRKSAT) 2013 YILI DENETĠM RAPORU Bu rapor; 6085 sayılı Kanun uyarınca hazırlanmıģ, SayıĢtay Rapor Değerlendirme Kurulu nun 01.10.2014

Detaylı

ĠHLAS GAZETECĠLĠK A.ġ. 01.01.2011 / 30.09.2011 HESAP DÖNEMĠNE AĠT YÖNETĠM KURULU FAALĠYET RAPORU

ĠHLAS GAZETECĠLĠK A.ġ. 01.01.2011 / 30.09.2011 HESAP DÖNEMĠNE AĠT YÖNETĠM KURULU FAALĠYET RAPORU ĠHLAS GAZETECĠLĠK A.ġ. 01.01.2011 / 30.09.2011 HESAP DÖNEMĠNE AĠT Sayfa No: 2 a) Raporun dönemi : 01.01.2011 30.09.2011 Dönemi Faaliyet Raporu Ortaklığın Ünvanı : Ġhlas Gazetecilik Anonim ġirketi Dönem

Detaylı

BÜYÜME STRATEJĠSĠ OLARAK ġġrket BĠRLEġME VE SATIN ALMALARI TÜRK PERAKENDE SEKTÖRÜNDE BĠR ARAġTIRMA

BÜYÜME STRATEJĠSĠ OLARAK ġġrket BĠRLEġME VE SATIN ALMALARI TÜRK PERAKENDE SEKTÖRÜNDE BĠR ARAġTIRMA T.C. KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNĠVERSĠTESĠ SOSYAL BĠLĠMLER ENSTĠTÜSÜ BÜYÜME STRATEJĠSĠ OLARAK ġġrket BĠRLEġME VE SATIN ALMALARI TÜRK PERAKENDE SEKTÖRÜNDE BĠR ARAġTIRMA Hazırlayan Ġbrahim AKGÖBEK ĠĢletme Ana

Detaylı

Dünyada ve Türkiye de Madencilik Sektörü

Dünyada ve Türkiye de Madencilik Sektörü -1- İçerik 1. Giriş 3 2. Dünyada Madencilik 4 2.1. Genel Görünüm 4 2.2. Üretim 5 2.3. Tüketim 6 2.4. Dünya Madenciliği 8 2.4.1. Gelişmiş Bazı Ülkelerde Madencilik Faaliyetleri 8 3. Türkiye de Madencilik

Detaylı

: Prof. Dr. Nurettin KALDIRIMCI : Prof. Dr. Metin TOPRAK, Doç. Dr. Mustafa ATEŞ, İsmail Hakkı KARAKELLE, Dr. Murat ÇETİNKAYA, Reşit GÜRPINAR

: Prof. Dr. Nurettin KALDIRIMCI : Prof. Dr. Metin TOPRAK, Doç. Dr. Mustafa ATEŞ, İsmail Hakkı KARAKELLE, Dr. Murat ÇETİNKAYA, Reşit GÜRPINAR Rekabet Kurumu Başkanlığından, REKABET KURULU KARARI Dosya Sayısı : 2012-3-111 (Önaraştırma) Karar Sayısı : 12-57/1540-553 Karar Tarihi : 15.11.2012 A. TOPLANTIYA KATILAN ÜYELER Başkan Üyeler : Prof. Dr.

Detaylı

TRANSFER FİYATLANDIRMASI AÇISINDAN GRUP İÇİ (HOLDİNG) YÖNETİM HİZMETLERİ. A. Feridun Güngör 1 Hakan Orhan 2 I. GİRİŞ

TRANSFER FİYATLANDIRMASI AÇISINDAN GRUP İÇİ (HOLDİNG) YÖNETİM HİZMETLERİ. A. Feridun Güngör 1 Hakan Orhan 2 I. GİRİŞ TRANSFER FİYATLANDIRMASI AÇISINDAN GRUP İÇİ (HOLDİNG) YÖNETİM HİZMETLERİ A. Feridun Güngör 1 Hakan Orhan 2 I. GİRİŞ Globalleşme, teknolojik imkânlardaki gelişmeler, maliyet baskısı ve kontrolü artırma

Detaylı

T.C. MĠLLÎ EĞĠTĠM BAKANLIĞI ENDÜSTRĠYEL OTOMASYON TEKNOLOJĠLERĠ KALĠTE KONTROLÜ 523EO0385

T.C. MĠLLÎ EĞĠTĠM BAKANLIĞI ENDÜSTRĠYEL OTOMASYON TEKNOLOJĠLERĠ KALĠTE KONTROLÜ 523EO0385 T.C. MĠLLÎ EĞĠTĠM BAKANLIĞI ENDÜSTRĠYEL OTOMASYON TEKNOLOJĠLERĠ KALĠTE KONTROLÜ 523EO0385 Ankara, 2011 Bu modül, mesleki ve teknik eğitim okul/kurumlarında uygulanan Çerçeve Öğretim Programlarında yer

Detaylı

MUHASEBE VE FĠNANSMAN

MUHASEBE VE FĠNANSMAN T.C. MĠLLÎ EĞĠTĠM BAKANLIĞI MUHASEBE VE FĠNANSMAN FAALĠYET ALANI 344MV0015 Ankara, 2011 Bu modül, mesleki ve teknik eğitim okul/kurumlarında uygulanan Çerçeve Öğretim Programlarında yer alan yeterlikleri

Detaylı

SERHAT KALKINMA AJANSI

SERHAT KALKINMA AJANSI T.C BAġBAKANLIK DEVLET PLANLAMA TEġKĠLATI MÜSTEġARLIĞI KALKINMA AJANSLARI TARAFINDAN SAĞLANAN DESTEKLER ĠÇĠN PROJE UYGULAMA REHBERİ SERHAT KALKINMA AJANSI 2010 1 GĠRĠġ... 2 1.1 KAPSAM...2 1.2 YASAL DAYANAKLAR...2

Detaylı

T.C. SAYIġTAY BAġKANLIĞI. ÇAY ĠġLETMELERĠ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ (ÇAY-KUR) 2013 YILI DENETĠM RAPORU

T.C. SAYIġTAY BAġKANLIĞI. ÇAY ĠġLETMELERĠ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ (ÇAY-KUR) 2013 YILI DENETĠM RAPORU T.C. SAYIġTAY BAġKANLIĞI ÇAY ĠġLETMELERĠ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ (ÇAY-KUR) 2013 YILI DENETĠM RAPORU Bu rapor, 03.12.2010 tarih ve 6085 sayılı SayıĢtay Kanunu, 08.06.1984 tarih ve 233 sayılı Kanun Hükmünde Kararname

Detaylı

ÖZEL SEKTÖR BORÇLANMA ARAÇLARININ İHRACINDA KARŞILAŞILAN SORUNLAR VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ

ÖZEL SEKTÖR BORÇLANMA ARAÇLARININ İHRACINDA KARŞILAŞILAN SORUNLAR VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ BÖLÜM : I ÖZEL SEKTÖR BORÇLANMA ARAÇLARININ İHRACINDA KARŞILAŞILAN SORUNLAR VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ 21 Ocak 2009 tarih ve 27117 sayılı Resmi Gazete de yayınlanarak yürürlüğe giren Seri II No:22 sayılı Borçlanma

Detaylı

TÜREV ARAÇLAR RĠSK BĠLDĠRĠM FORMU

TÜREV ARAÇLAR RĠSK BĠLDĠRĠM FORMU Hesap No:............... YURTDIġI TÜREV ARAÇLAR RĠSK BĠLDĠRĠM FORMU Önemli Açıklama Yurt dıģı vadeli iģlem ve opsiyon borsaları ya da teģkilatlanmıģ diğer piyasalar nezdinde yapacağınız alım satım iģlemleri

Detaylı