REKABET KURULU KARARI

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "REKABET KURULU KARARI"

Transkript

1 Dosya No : 1 3 /2013 Karar Sayısı : 22 /2015 Karar Tarihi : REKABET KURULU KARARI TOPLANTIYA KATILAN ÜYELER: Dr. Yenal SÜREÇ (BaĢkan) Doç. Dr. Figen YEġĠLADA (BaĢkan Yardımcısı) Av. Sezi SIDAL (Üye) Kubilay SEPETÇĠOĞLU (Üye) 2. RAPORTÖRLER: Selim ALTINCIK (Üye) Mustafa GÜNDÜZ (Üye) 1 3. TARAFLAR 3.1. ġikayetçi Gizlilik talebi bulunmaktadır Haklarında ĠĢlem BaĢlatılanlar 20 Avunduk Süt Ürünleri Sanayi Ltd (Mġ. 6402) ġht. Ahmet Aydın Sok, No:10 YeniĢehir LefkoĢa Reha Süt Ürünleri Sanayi Ltd. (Mġ. 846) Güzelyurt anayolu Alayköy-LefkoĢa 30 Levent Sanayi ġirketi Ltd (Mġ.112) Yzb. Tekin Yurdabak Cad. Göçmenköy LefkoĢa Özlem-Akay Süt Mamülleri Ltd (Mġ. 3062) Organize Sanayi Bölgesi 22. Sokak No: 27 LefkoĢa Akbıçak and Özgünel Ticaret Ltd. (Mġ.7218) Küçük Esnaf Sanayi Sitesi, 5. Sok. No:5 Organize Sanayi Bölgesi-LefkoĢa 40 Gülgün Süt Mamülleri Ltd. (Mġ. 5621) Düzova LefkoĢa 1 Dosyada raportör olarak görev yapan Mustafa Gündüz ün görev süresi tarihinde sona ermiģtir. Sayfa 1 / 14

2 Beyköy süt Ürünleri Ltd. (Mġ. 6773) ġht. Turgut OnbaĢı Sokak No:36 Beyköy-LefkoĢa Birel Sütçülük ve Ticaret ġti. Ltd. (Mġ. 1482) 4 ġht. Ahmet Aydın Sokak YeniĢehir-LefkoĢa Mustafa BaĢlar Endüstri Ltd (Mġ.5800) MormenekĢe Magosa 50 BaĢpınar Süt Mamülleri (T.U: 6200) (SÜTEK Kayıtları: Hatice Zengin) Ağıllar Bölgesi C-84 Değirmenlik-LefkoĢa Yükselen Ltd. (Mġ.1622) Organize Büyük Sanayi Bölgesi - Mağusa Taylan Süt Mamülleri Ltd. (Mġ. 3229) Organize Sanayi Bölgesi 21 Sok. No: 31 - LefkoĢa Yusuf VuruĢkan Süt Mamülleri (TU: 9695) (SÜTEK Kayıtları: Yusuf VuruĢkan) Erdemli / LefkoĢa 60 Çağkan Garanti Süt Ürünleri T.U: 10418) Garanti Süt Ürünleri Fabrikası Zümrütköy-Güzelyurt Hüseyin Köroğlu Ticaret (TU 4873) Göçeri Girne (SÜTEK Kayıtları: Köroğlu Yoğurtları (Hüseyin Köroğlu Tic.)) Karafelikli Ticaret Ltd. (M.ġ: 10399) (SÜTEK Kayıtları: Cemal Karafelikli) Cami Sokak, Dilekkaya LefkoĢa 70 Yiğitkaya Süt ĠĢletmeciliği Ltd. (Mġ. 7061) (SÜTEK Kayıtları: Canev MenteĢoğulları) Dilekkaya-LefkoĢa Mustafa Kemal Dilekkaya (KK. No: ) Alaybey Sokak No:8 Dilekkaya-LefkoĢa Peka Süt Mamülleri (TU: 4347) (SÜTEK Kayıtları: Kemal ErçalıĢkan) Sayfa 2 / 14

3 BeĢparmak Sok. No: 2, Kozanköy Girne Mustafa Mis Ltd. (Mġ. 837) 5. Sokak No:4 Organize Sanayi Bölgesi - LefkoĢa 80 ġafuri Süt Mamülleri ġti. Ltd. (M.ġ: 14968) (SÜTEK Kayıtları: Altay Ayrancıoğlu) Çamlıköy-Lefke ġevket Seren ve KardeĢi Ticaret Ltd. (Mġ.15591) Boğazköy Girne DOSYA KONUSU Süt Endüstrisi Kurumu (SÜTEK) tarafından düzenlenen açık çiğ süt ve soğuk zincir çiğ süt borsa ihalelerine katılan süt ürünü imalatçısı teģebbüslerin, süt borsasında alıģ fiyat tekliflerini uyumlu eylemde bulunarak belirlemek yolu ile 36/2009 sayılı Rekabet Yasası nın (Yasa) 4 üncü maddesini ihlal ettikleri yönünde yapılan Ģikayet baģvurusu DOSYA EVRELERĠ Kurul, 6 Aralık 2013 tarihinde dosya konusu iģlem ile ilgili yapılan Ģikayet baģvurusunu 23 Aralık 2013 tarihli toplantısında ele alarak, 46/2013 sayılı kararı ile SÜTEK borsa iģlemleri hakkında ön araģtırma baģlatılmasına karar vermiģtir. BaĢlatılan ön araģtırma sonunda hazırlanan 1-3/2013ÖA sayılı ön araģtırma raporu Kurul un 30 Ocak 2014 tarihli toplantısında değerlendirilerek 6/2014 sayılı Kurul kararı ile raporda adı geçen 23 teģebbüs ve bir teģebbüs birliği hakkında Yasa nın 23 üncü maddesi çerçevesinde soruģturma açılmasına karar verilmiģtir. SoruĢturma süreci sonunda hazırlanan 1-3/2013SR sayılı SoruĢturma Raporu Kurul un 4 Temmuz 2014 tarihli toplantısında değerlendirilerek 35/2014 sayılı Kurul kararı ile soruģturmanın 22 teģebbüs hakkında ilerletilmesine ve hazırlanan ĠlerletilmiĢ SoruĢturma Raporu nun haklarında soruģturma ilerletilen teģebbüslere yazılı savunmalarını yapmak üzere iletilmesine karar verilmiģtir. Haklarında soruģturma ilerletilen dosya tarafı 22 teģebbüse 15 Temmuz 2014 tarihli tebligat yazıları farklı adres ve bölgelerde yerleģik olmaları nedeniyle değiģik tarihlerde tebliğ edilmiģtir. Yapılan tebligatlar sonrasında Garanti Süt Ürünleri ve Kemal ErçalıĢkan 4 Ağustos, Taylan Süt Mamülleri Ltd ile Avunduk Süt Ürünleri Ltd 6 Ağustos, ġevket Seren ve KardeĢi Ltd 12 Ağustos, Levent Sanayi Ltd (Mera) 25 Ağustos tarihinde ilk yazılı savunmalarını Kurul a iletirken haklarında soruģturma yürütülen diğer teģebbüsler yazılı savunma yapmamıģtırlar. Kurul, tarafların tümünden yazılı savunma gelmemesi üzerine ĠlerletilmiĢ SoruĢturma Raporunu savunmalarını yapmayan teģebbüslere bir kez daha tebliğ etmek suretiyle ek süre vermiģ ancak çağrılara yanıt gelmemesi üzerine 1/2015 sayılı kararı ile 28 Ocak 2015 tarihinde sözlü savunma yapılmasına karar vermiģ ve taraflara çağrı yapmıģtır. Belirlenen tarihte düzenlenen ilk sözlü savunma toplantısına tarafların tümü katılmadığından Yasa nın 25 inci maddesi doğrultusunda Kurul ikinci sözlü savunma toplantısının katılan taraflar ile 13 ġubat 2015 tarihinde yapılmasına karar vermiģtir. Kurul, yapılan çağrıya uyan ve 13 ġubat 2015 tarihinde yapılan sözlü savunma Sayfa 3 / 14

4 120 toplantısına katılan tarafların sözlü talebini değerlendirerek katılmayan diğer tarafların da savunmalarına imkan verebilmek adına toplantıyı 6 Mart 2015 tarihine ertelemiģtir. Son olarak 6 Mart 2015 tarihinde 15 teģebbüs temsilcisinin ve vekilinin katılımı ile sözlü savunma toplantısı yapılarak tamamlanmıģ ve Kurul dosya hakkındaki nihai kararını 6 Nisan 2015 tarihinde vermiģtir DOSYA TARAFLARI VE DĠĞER ĠLGĠLĠ TARAFLARLA YAPILAN GÖRÜġME VE ĠNCELEMELER SONUCU ELDE EDĠLEN BĠLGĠ VE BELGELER 6.1. SoruĢturma Sürecinde Yapılan GörüĢme ve Elde Edilen Bilgi ve Belgeler Haklarında soruģturma iģlemi baģlatılan 22 teģebbüse gönderilen soruģturma tebliğ yazıları ile birlikte bilgi talebinde bulunulmuģ ve soruģturma kapsamında 22 imalatçı teģebbüs farklı tarihlerde Kurul merkezinde yüz yüze görüģmeye davet edilmiģtir. Davete iģtirak eden teģebbüs temsilcileri ile yüz yüze görüģmeler yapılarak ifadeleri kayda alınmıģtır. Yapılan görüģme davetine sadece Beyköy Süt Ürünleri Ltd. temsilcileri herhangi bir mazeret göstermeksizin katılmamıģlardır. GörüĢmeye katılan teģebbüs temsilcileri ifadelerinde borsa tekliflerinin bağımsız olduğunu iddia etmiģler ve tespit edilebilecek fiyat benzerliklerinin rastlantı sonucu olabileceğini ifade etmiģtirler Süt Borsasının ĠĢleyiĢi ile Ġlgili Bilgiler Yasa nın 27 nci maddesinin verdiği bilgi belge isteme yetkisine dayanılarak süt borsasının pratikte nasıl iģlediği hakkında bilgiler dosya raportörleri Mustafa GÜNDÜZ ve Selim ALTINCIK tarafından SÜTEK Genel Müdür vekili Sn Aytaç Üretici ve SÜTEK eski Genel Müdürü Sn Kemal Öztürk ile yapılan görüģmelerden ve Kurul a sunulan tarihli bilgi notundan derlenmiģtir. Yüz yüze yapılan görüģme ve sonrasında sunulan bilgi notundan, SÜTEK süt borsasının iģleyiģi hakkında aģağıda özeti verilen bilgiler derlenmiģtir: 150 Borsaya katılacak her imalatçıya önceden, arz edilen süt miktarları ve borsa dışı hak ediş miktarı hakkında bilgi verilip, imalatçının adına bir teklif formu borsa programından döküm alınır. Borsaya katılım süresi iki gün olarak belirlenir. Bu iki gün boyunca imalatçılar teklif forumlarını doldurarak teklif kutusuna atarlar. İkinci günün mesai saati bitiminden bir saat önce teklif kutusu açılır ve teklifler değerlendirilir. Teklifler kapalı zarf usulü ile atılır. Teklifler açıldıktan sonra imalatçılar ve hayvancılar birliğinin gözetiminde teklif formları borsa programına işlenerek değerlendirilir. Program değerlendirmeyi yaptıktan sonra, imalatçının hangi süt nevine kaç litre için ne kadar fiyat teklif ettiği ve hangi süt nevinden kaç litre almaya hak kazandığı bilgilerini içeren bir sonuç formu çıkarılarak borsaya katılan bütün imalatçılara dağıtılır. Her yılın temmuz ayında, o yılın 30 Haziranına kadar, geçmiş iki yılda pazarlanan sütte, imalatçıların %(yüzde) payı hesaplanarak, bir sonraki yılın 30 Haziranına kadar hak ediş yüzdeliği olarak kullanılır. Bu nedenle, borsadan yüksek miktarda süt alanların, bir sonraki dönemde hak edişlerinin artacağı öngörülmektedir. Sayfa 4 / 14

5 160 Süt üretimi mevsimsel yapıdadır. Ocak Haziran dönemi sütün bollaştığı dönemdir, en bol olduğu aylar ise Mart-Nisan aylarıdır. Temmuz Aralık dönemi sütün azaldığı dönemdir, en az olduğu aylar ise Ekim-Kasım aylarıdır. 7. ĠNCELEME VE DEĞERLENDĠRMELER 7.1. ĠLGĠLĠ PAZAR Ġlgili pazar, tüketicinin gözünde fiyatı, kullanım amaçları ve nitelikleri bakımından ikame edilebilir mal ve hizmetlerden oluģan pazarı anlatır Ġlgili Ürün Pazarı KKTC genelinde çiğ sütün üreticilerden toplanması ve süt imalatçılarına pazarlanması görevi yasa ile SÜTEK e verilmiģtir. SÜTEK üreticilerden toplanan bahse konu açık ve soğuk inek sütünün yüzde seksenini ilgili mevzuatta belirlenen yöntem ile imalatçılara dağıtırken kalan yüzde yirmilik kısmı 1/1977 sayılı Süt Endüstri Kurumu Yasası tahtında yayımlanan Süt Borsası tüzüğü doğrultusunda on beģ günlük devreler halinde seanslar düzenlemek yolu ile üreticilere satmaktadır. Borsaya arz edilecek süt miktarı, SÜTEK tarafından ilgili dönemler için tahmini olarak hesaplanmaktadır. Borsada iģlem gören süt ile borsa dıģında hak ediģ miktarlarına göre satılan süt, her ne kadar da imalatçılar tarafından ayni ürün üretiminde kullanılsa da, süt borsasındaki iģlemler dikkate alındığında, bir birini ikame etmemektedirler. Bu nedenle ilgili ürün süt borsasına sunulan süt olarak belirlenmiģtir. Dosya kapsamında incelenen dönemleri içerisinde süt borsasında iģlem gören toplam süt miktarı Ģu Ģekildedir: Tablo 1: Borsada ĠĢlem Gören Süt Miktarı (Litre) Yıllar Açık Süt Soğuk Zincir TOPLAM Kaynak: SÜTEK Ġlgili Coğrafi Pazar Süt borsasına sunulan çiğ sütle ilgili olarak, KKTC geneline yayılmıģ SÜĠB üyesi, süt ürünü imalatçısı teģebbüsler SÜTEK binasında bulunan süt borsası teklif kutusuna fiyat teklifi atabilmektedir. Bu nedenle dosya kapsamında ilgili coğrafi pazar KKTC olarak belirlenmiģtir DEĞERLENDĠRMELER Ġktisadi Değerlendirme Süt ve süt ürünleri beslenme kalıpları içerisinde önemli bir yere sahip temel besinler arasındadır. Süt ve süt ürünleri çocuklar baģta olmak üzere bireylerin geliģimi açısından önemli bir besin kaynağıdır. Çiğ sütün üretimi, pazarlanması ve iģlenmesi farklı sektörlerde gerçekleģen bir üretim zincirini ifade etmektedir. Süt üretimi tüm dünyada Sayfa 5 / 14

6 olduğu gibi tarım sektörü içerisinde yer alan büyük baģ ve küçük baģ hayvan üreticileri tarafından sağlanmaktadır. Bahse konu sütün toplanması ve imalatçıya ulaģtırılması ülkemizde bir kamu kurumu olan SÜTEK tarafından yapılmaktadır. Sütü iģleyen teģebbüsler ise imalat sanayi sektörü içerisinde yer almaktadırlar. Ülkede üretilen sütün yüzde sekseni SÜTEK tarafından süt imalatçılarına geçmiģ iki yıldaki hak ediģ miktarları doğrultusunda hükümet tarafından belirlenen baz fiyatlardan satılmaktadır. Ülkede üretilen çiğ süt ün yüzde yirmisi ise 1/1977 sayılı SÜTEK Yasası tahtında yayımlanmıģ Süt Borsası Tüzüğü ile oluģturulmuģ olan ve SÜTEK in yönetiminde çalıģan süt borsası aracılığıyla ve yarıģma usulü ile satılmaktadır. Her borsa düzeninde olduğu gibi burada da amaç borsaya düģen süt miktarına talip olan teģebbüsler arasında bir yarıģma ve rekabetin sağlanması yolu ile en iyi teklifi veren teģebbüslerin borsadan ürün elde edebilmesine imkan tanımaktır. Ayrıca borsada belirlenen süt fiyatları SÜTEK e çiğ süt sağlayan hayvancıların ödenmesinde fiyat belirleyici olarak da kullanılmaktadır. SÜTEK in piyasadaki bir diğer görevi de süt ve süt ürünleri üretiminin sürekliliği, yani arz güvenliği sağlamak yanında ülkede üretilen çiğ sütün uygun koģullarda ve standartlarda iģlenerek kaliteli bir yapıda tüketiciye kesintisiz sunumunu da temin etmektir. Ülkede hem çiğ süt fiyatları hem de üretilen süt ürünlerinin ihracat fiyatları hükümet tarafından sübvansiye edilmektedir. Ülkede üretilen çiğ süt alıģ ve satıģ fiyatları Bakanlar Kurulu tarafından belirlenmektedir. Belirlenen çiğ süt alıģ fiyatları, süt üreterek yasal olarak tek alıcı olan SÜTEK e teslim eden hayvan yetiģtiricilerine, hayvan sayılarına bağlı olarak belirlenmiģ fiyat seviyesinden ödenmektedir. SÜTEK tarafından toplanan sütün sadece yüzde yirmisi borsa yoluyla satıģa sunulmakta olup, borsada söz konusu süte talip olan firmalara belirlenen baz fiyatın azami yüzde yirmi üstünde veya asgari yüzde yirmi altında olacak Ģekilde bir bant aralığında teklif sunma imkanı tanınmaktadır. Dosya kapsamında incelenen dönemler içerisinde soğuk zincirde ve açık sütte belirlenen baz fiyatlar ile borsa tekliflerinde kullanılan taban ve tavan fiyatlar aģağıda görüldüğü Ģekilde gerçekleģmiģtir. Tablo 2: Çiğ Süt Borsa Fiyat Aralıkları Soğuk Zincir Açık Süt Kaynak: SÜTEK Dönemleri arası Dönemleri arası Dönemleri arası HakediĢ 0,84TL 0,93TL 0,96TL Taban Tavan Taban Tavan Taban Tavan 0,68TL 1,00TL 0,74TL 1,12TL 0,77TL 1,15TL HakediĢ 0,83TL 0,88TL 0,92TL Taban Tavan Taban Tavan Taban Tavan 0,66TL 1,00TL 0,70TL 1,06TL 0,74TL 1,10TL 230 Borsa yöntemi ile satıģ birçok ülkede uygulanmakta ve serbestçe oluģan fiyatlar ile çiğ süte en iyi fiyatı veren imalatçıya ulaģmasına yardımcı olunmaktadır. Ülkemizde bahse konu borsa iģlem ve usulleri 1/1977 sayılı Süt Endüstri Kurumu Yasası tahtında Sayfa 6 / 14

7 yayımlanan Süt Borsası tüzüğü doğrultusunda düzenlenmekte ve uygulanmaktadır. Ancak bahse konu tüzük ile düzenlenen borsa mekanizmasının beklenen sonuçları doğurmadığı gibi tüzükte öngörüldüğü Ģekilde çalıģmadığı da anlaģılmaktadır. Borsa tüzüğünde borsaya sunulacak süt miktarının aģamalı olarak artırılmasından bahsedildiği halde geçen süre zarfında bu oranın artırılmadığı görülmektedir. Ülkede üretilen sütün imalatçılara en etkin Ģekilde ulaģtırılmasının yollarından bir tanesi olabilecek olan borsa uygulaması yetersiz kalmaktadır. Ġmalatçıların sütü elde edebilecekleri en önemli kanalın geçmiģ iki yılda yaptıkları alımlara dayalı olarak hesaplanan hak ediģ yöntemi olduğu görülmektedir. Bu uygulama, her teģebbüsün ayni oranda sütü yıllar içerisinde hak etmesi sonucunu yaratan bir döngü oluģturmaktadır. Bu uygulama sektöre yeni süt ürünü imalatçı giriģlerini engellenmektedir, çünkü sektöre yeni girecek herhangi bir imalatçı, geçmiģ iki yıldan hak ediģi olmaması neticesinde süt alımı yapamamaktadır. Rekabet ortamının en baģta gelen koģullarından bir tanesi olan piyasaya giriģ ve çıkıģ serbestisi dolaylı olarak ortadan kalkmıģ olmaktadır. Bahse konu tüzük yoluyla süt ürünü imalat sektörüne giriģ dolaylı olarak kısıtlanırken imalatçıların rekabet edebileceği yegane alan olarak borsada satıģa sunulan toplam üretimin yüzde yirmisi kalmakta ve rekabet ortamı daraltılmaktadır. Mevcut sistem içerisinde üretim kapasitesi ve gücü yüksek olan teģebbüslerin daha avantajlı bir duruma geldikleri görülmekte, söz konusu sistem herhangi bir teģebbüsün yıllar içerisinde kapasitesini artırarak büyümesine imkan tanımamaktadır. Üretim kapasitesi yüksek teģebbüslerin sürekli daha fazla süt elde etme fırsatı yakalamak bir tarafa rakipleri kabul edilen teģebbüsler ile birlikte hareket ederek, süt borsasından düģük fiyatlarla ve uygun miktarlarda süt almaya çalıģarak rekabetin yaratabileceği etkinlik artıģı, düģük maliyetler, verimli üretimi zorlama gibi olumlu etkilerin oluģması engellenmiģ olmaktadır. Dosya kapsamında incelenen dönemler olan yılları içerisinde borsaya gelen fiyat tekliflerinin çoğunlukla hükümet tarafından belirlenen baz fiyatın altında kalması borsaya konulan süt miktarı ile ilgili herhangi bir rekabet oluģmadığının en açık göstergesidir. Özellikle sütün mevsimsel dalgalanmasına bağlı olarak miktarın azaldığı dönemlerde borsa seanslarında daha rekabetçi fiyatlar oluģması gerekirken incelenen dönemler itibarıyla bu yönde belirgin bir fiyat rekabetine ve buna bağlı fiyat artıģlarına rastlanmamıģtır. Borsa üzerinden satılan sütte oluģan fiyatların süt üretimi yapan hayvancıların SÜTEK tarafından ödemelerine aktarıldığından, hayvancılara aktarılan gelir miktarında da düģüģler yaģanmakta ve hayvan üreticileri olumsuz etkilenerek genel refah seviyesine de olumsuz etki yapmaktadır. Ayrıca, rekabet koģullarının sağlanmasına bağlı olarak imalatta ortaya çıkabilecek toplum faydasına yararlar da bu durumda oluģmamaktadır. Süt Borsasındaki ĠĢlemlerle Ġlgili Analizler Her yıl on beģ günlük dönemlerde biri açık süt, diğeri soğuk zincir süt için olmak üzere iki borsa seansı düzenlenmekte ve bir yılda yaklaģık yirmi dört açık süt ve yirmi dört soğuk zincir süt seansı yer almaktadır. SoruĢturma kapsamında incelenen 2011, 2012 ve 2013 dönemlerinde 72 soğuk zincir süt ile 72 adet açık çiğ süt satıģına yönelik olmak Sayfa 7 / 14

8 üzere toplam 144 borsa seans sonuçları incelenmiģtir. TeĢebbüsler her iki seansa da ayrı ayrı teklif sunabildiklerinden her iki seans ayrı ayrı inceleme kapsamına alınmıģtır Haklarında soruģturma yürütülen 22 teģebbüsün her biri için üç yıllık dönemde 144 seansın kaç tanesine katıldıkları, kaç seansa katılmadıklarına bakılmıģtır. TeĢebbüslerin katıldıkları seanslarda diğer baģka teģebbüslerle bire-bir ayni fiyat teklifi verip vermediklerine bakılmıģtır. Ayni seansta diğer herhangi bir teģebbüs ile birebir ayni fiyat teklifi veren teģebbüslerin benzer teklifleri arasından azami ve asgari fiyat seviyelerinde olanlar rastlantı olasılığına karģı ayıklanmıģtır. Kalan uyumlu teklif sayısı ve hangi teģebbüslerin hangi diğer teģebbüsler ile uyumlu teklif verdikleri ĠlerletilmiĢ SoruĢturma Raporunun beģinci eki olan Tablo-4 te detaylı olarak yer almaktadır. AĢağıdaki tablodaysa 3 yıllık dönem içerisinde her teģebbüse ait katıldığı borsa seans sayısı, uyumlu teklif sayıları ve borsadan elde ettiği süt miktarları görülmektedir. Tablo 3: TeĢebbüslere ait Borsa Göstergeleri Uyumlu Teklif Sayısı* TEġEBBÜSLER Borsa Toplam Teklif Sayısı Borsadan 3 yıllık Dönemde Alınan Toplam Süt Miktarı (ton)** 1 Gülgün Süt Mamülleri Ltd (3,000-5,999) 2 Özlem Akay Süt Mamülleri Ltd (6,000-8,999) 3 Avunduk Süt Ürünleri Sanayi Ltd (6,000-8,999) 4 Reha Süt Ürünleri Sanayi Ltd (6,000-8,999) 5 Birel Sütcülük ve Ticaret ġti. Ltd (1,000-2,999) 6 Mustafa BaĢlar Endüstri Ltd (1,000-2,999) 7 Beyköy Süt Ürünleri Ltd (3,000-5,999) 8 Hatice Zengin (1,000-2,999) 9 ġevket Seren ve KardeĢi Ticaret Ltd (3,000-5,999) 10 Yükselen Ltd (1,000-2,999) 11 Akbıçak and Özgünel Ticaret Ltd (1,000-2,999) 12 Taylan Süt Mamülleri Ltd (0-999) 13 Mustafa K. Dilekkaya (0-999) 14 Kemal ErçalıĢkan (0-999) 15 Levent Sanayi ġti Ltd (1,000-2,999) 16 Fatma Garanti (0-999) 17 Canev MenteĢoğulları (0-999) 18 Mustafa Mis Ltd (0-999) 19 Cemal Karafelikli (0-999) 20 Hüseyin Köroğlu Tic. 3 7 (0-999) 22 Altay Ayrancıoğlu 1 2 (0-999) 23 Yusuf VuruĢkan 1 1 (0-999) Kaynak: SÜTEK * En alt veya en üst fiyattan sunulan teklifler çıkarılarak elde edilmiģ uyum sayısıdır. **TeĢebbüslerin borsadan elde ettikleri toplam süt miktarları ticari bilgi kapsamında değerlendirilerek karartılmıģtır. Sayfa 8 / 14

9 Hukuki Değerlendirme 36/2009 Rekabet Yasasının Rekabeti Kısıtlayan AnlaĢmaların, TeĢebbüs Birliği Kararlarının ve Uyumlu Eylemlerin Yasaklanması yan baģlıklı 4 üncü maddesinin 1 inci fıkrası AlıĢ veya satıģ fiyatlarını veya diğer ticaret koģullarını doğrudan ya da dolaylı olarak belirleyen, anlaģmaları, teģebbüs birliği kararlarını veya uyumlu eylemleri yasaklamaktadır. Yasa nın 4 üncü maddesinde geçen uyumlu eylem kavramı, Yasa nın tefsir kısmında teşebbüslerin, anlaşma yapmadan, ekonomik faaliyetlerinde rekabetin risklerine karşı, bilerek uyum içinde davranmalarını anlatır Ģeklinde düzenlenmiģtir. Genel rekabet literatüründe de uyumlu eylem kavramı, teģebbüslerin belirli bir ürün veya hizmet piyasası temelinde açık veya örtülü bir anlaģma olmaksızın aralarında pratik bir iģbirliği doğurmak suretiyle rekabeti önlemek veya bozmak amacı veya etkisi taģıyan her türlü rekabete aykırı davranıģları tanımlamaktadır. Uyumlu eylem bir anlaģma sonucu oluģan bir ihlal Ģekli değil doğrudan bir ihlal Ģeklidir ve böyle bir ihlal noktasında teģebbüsler arasında doğrudan bir anlaģma olması koģulu aranmamakta ve anlaģma yoksa uyumlu eylem de yoktur tezi, bir iddia olarak geçersiz kabul edilmektedir. Dosya kapsamında incelenen üç yıllık dönem içerisinde soruģturulan 22 teģebbüsün toplam 144 borsa seansı içerisinde farklı sayıda seansta borsaya bire bir ayni fiyat teklifi vererek uyumlu eylemde bulundukları tespit edilmiģtir. Ġlgili Yasa maddesi rakip teģebbüsler arasındaki alıģ veya satıģ fiyatlarını belirleyici yöndeki uyumlu eylemleri yasakladığından bahse konu borsaya uyumlu fiyat teklifi verme eyleminin Yasa nın 4 üncü maddesinin ihlali anlamına geldiği kabul edilmektedir Savunmalar ile ilgili değerlendirmeler Yapılan sözlü savunma toplantısında temsil ettiği teģebbüsler adına savunma yapan Av. Feyzi Hansel in iddiaları arasında yer alan söz konusu Süt Borsası Tüzüğü nde rekabet kavramının yer almadığı bu nedenle Kurul un soruģturma yetkisi bulunmadığı iddiası da kabul edilebilir bir iddia değildir. Öncelikle 1/1977 sayılı Kıbrıs Türk Süt Endüstrisi Kurumu Yasası 25 nci maddesi tahtında yayımlanan Süt Borsası Tüzüğü nün Amaç yan baģlıklı 3 üncü maddesi..süt fiyatının serbest piyasa koşulları içerisinde arz talep dengesine göre oluşmasını düzenlemektedir. diye ifade ederken, ayni tüzüğün Kapsam yan baģlıklı 4 üncü maddesi de.. çiğ süt fiyatının serbest piyasa koşulları içerisinde oluşmasını sağlamak tan bahsederek bahse konu piyasada ve Kurumun sair uygulamalarında rekabetçi uygulamalara yetki vermektedir. Yine ayni savunma çerçevesinde çiğ sütün sadece yüzde yirmisinin borsaya sunulmasının rekabet oluģması için yeterli olamayacağı iddiası ileri sürülmektedir. Burada belirtilen oranın düģük veya yüksek olmasından bağımsız olarak borsaya konulan süt fiyatının belirlenmesi için belirlenen yöntemin (Borsa Tüzüğü 8(1) maddesi doğrultusunda) kapalı zarf usulü olması rakip kabul edilen teģebbüslerin verecekleri tekliflerin bir birinden bağımsız, öngörülemez olmasını ve rekabet içerisinde bir diğerinin teklifini aģmaya çalıģarak talep ettiği süt miktarına ulaģmasına yönelik olduğu anlaģılmaktadır. Sayfa 9 / 14

10 Böylesi bir mekanizmanın gerek yasal mevzuat içerisinde yer alması, gerekse pratikte uygulanan bir yöntem olması bahse konu piyasada rekabet bulunmadığı iddiasını geçersiz kılmaktadır. Benzer Ģekilde bahse konu teģebbüslerin sadece iģlenmiģ süt ürünleri piyasasında rakip oldukları tezi yanlıģ değil ancak eksik bir iddiadır. Bahse konu teģebbüslerin iģlenmiģ süt ürünleri piyasasında rakip oldukları gibi en önemli üretim girdisi olan çiğ sütün temini noktasında da rakip oldukları ve hak ediģten elde ettikleri süt miktarı üzerinde kalan ihtiyaçlarını temin amacıyla borsaya baģvurdukları ve burada kısıtlı miktarlarda sunulan sütü elde edebilmek için hem fiyat hem de miktar yönüyle yarıģmaları gerektiği anlaģılmaktadır. Nitekim Kurul un baģlattığı soruģturma sonrasında gerçekleģen uyum sayısının soruģturma öncesi dönemlere göre belirgin Ģekilde azaldığı görülmektedir. Sözlü savunmada ileri sürülen iddialardan bir tanesi de Rekabet Yasası nın genel bir yasa olması ve SÜTEK Yasasının özel bir yasa olması ve süt piyasasını düzenlemesi nedeniyle Rekabet Yasası nın ilgili piyasayı denetleme konusunda yetkisiz olduğu iddiasıdır. 36/2009 sayılı Rekabet Yasası nın Amaç yan baģlıklı 3 üncü maddesi Yasanın amacını; ekonomik verimliliğin ve tüketici refahının artırılması için, mal ve hizmet piyasalarında rekabeti engelleyen, bozan veya kısıtlayan anlaģmaları, teģebbüs birliği kararlarını, uyumlu eylemleri ve teģebbüslerin hakim konumlarını kötüye kullanmalarını önlemek olarak belirtmektedir. Dolayısıyla KKTC mal ve hizmet piyasalarında serbest rekabet ortamına imkan tanınmıģ alanlarda rekabetin Yasa da tanımlanan yöntemlerle engellenip engellenmediğini denetlemeye SÜTEK tarafından ilgili mevzuat tahtında yönetilse de üretilen çiğ sütün yüzde yirmilik kısmına denk düģen sütün satıģa sunulduğu süt borasının rekabete açık olduğu anlaģılmakta ve Rekabet Kurulu nun Yasa tahtında denetim yapmasına imkan tanımaktadır. Sözlü savunmada ileri sürülen bir diğer iddia da sütün gerçek değerinin ne olması gerektiğini içeren bir araģtırmanın soruģturma kapsamında yapılmamıģ olması ve çiğ süt pazarında tüketici bulunmadığı iddialarıydı. Öncelikle çiğ süt pazarında tek alıcı ve tek satıcı olarak SÜTEK faaliyet gösterirken, çiğ sütün satıģı piyasasındaki alıcılar yani tüketiciler süt imalatçısı teģebbüslerdir. Tüketici kavramı perakende piyasalarda Ģahıslardan oluģabileceği gibi toptan piyasalarda alıcı veya tüketiciler genellikle teģebbüsler, tüzel kiģiler de olabilmektedir ve her iki durumda da piyasadan bahsetmek mümkündür. SoruĢturmada çiğ süt fiyatının ne olması gerektiği yönünde araģtırma bulunmadığı iddiası da kabul edilebilir bir iddia değildir çünkü rekabet hukuku kapsamında herhangi bir piyasada fiyatın hangi seviyede olması gerektiğinin hesaplanması yerine fiyat oluģum mekanizması ve dinamikleri incelenmektedir. Burada da rakiplerin hareketlerinin (fiyat, miktar, vs) öngörülemez olması temeldir. Diğer bir deyiģle, rakip kabul edilen teģebbüslerin birbirlerinden bağımsız hareket edebilmelerine imkanlarının var olup olmadığı ve teģebbüslerin bu yönde hareket edip etmediklerine bakılmakta, fiyatların seviyesi rekabetin oluģup oluģmadığına dair doğrudan bir gösterge oluģturmamaktadır. Sayfa 10 / 14

11 Sözlü savunma toplantısına gelerek savunmalarını yapan teģebbüs temsilcileri ile vekilleri aracılığıyla savunmalarını yapan teģebbüslerin de ortaya koydukları ortak iddialardan bir tanesi de genellikle fiyat tekliflerinin önceki seanslarda oluģan fiyatlar dikkate alınarak oluģturulduğu ve borsa seanslarında oluģan fiyat benzerliklerinin rastlantısal olduğu yönündedir. Daha önce de ifade edildiği üzere rekabet ortamının varlığının en önemli göstergelerinden bir tanesi rakip teģebbüslerin davranıģlarının öngörülemez olması varsayımıdır. Rekabet politikaları kapsamında yapılan değerlendirmelerde rakiplerin davranıģlarının öngörülebilir olmasının rekabet ortamını zayıflattığı ve rakiplerin birlikte davranma yoluna gittiklerini vurgulamaktadır. Yalnızca fiyat seviyesinin birlikte belirlenmesi değil, artıģ oranının, indirim oranının, farklı oranlarda olsa bile fiyat değiģim zamanının birlikte belirlenmesi dahi eylemin ihlal nitelikli bir uyum içerdiğine dair güçlü delil oluģturmakta ve bahse konu piyasalarda rekabetin ortadan kalktığını göstermektedir. Bu bağlamda sözlü ve yazılı savunmalarda ileri sürülen, borsaya teklif sunan teģebbüslerin önceki seanslarda sunulan fiyatları baz alarak fiyat teklifi hazırladığı iddiası iddialarda ortaya konulan uyumu kolaylaģtırdığı ve rekabeti artırıcı bir sonuç yaratmaktan çok rekabeti ortadan kaldırıcı yönde etki yaptığı anlaģılmaktadır. Sözlü savunma toplantısında teģebbüs temsilcilerinden birisi tarafından kullanılan ifadede borsa günleri teģebbüs temsilcilerinin teklif atmadan önce kendi aralarında konuģtukları ve SÜTEK çalıģanlarından biri ile de görüģerek ona bazı sorular sordukları ifade edilmektedir. Bu durumun varlığı da teģebbüsler arasında dolaylı da olsa bir bağlantı veya iletiģim olduğunu göstermektedir. OluĢan fiyat benzerliğinin rastlantı olduğu iddiası ise kabul edilebilir bir savunma olmaktan uzaktır. Borsaya sunulabilecek fiyat tekliflerinin en düģük ve en yüksek seviye ile sınırlanmıģ olması nedeniyle her teģebbüsün bahse konu fiyat aralığında bir teklif sunabilmektedir. Hatta herhangi bir teģebbüsün en düģük fiyat veya o seansta sunulan sütü mutlaka elde etmek istiyorsa, en yüksek fiyattan teklif sunmasına imkan tanımaktadır. Bu nedenle en düģük ve en yüksek fiyatlarda oluģan benzerliği Kurul, rastlantı olasılığı dahilinde ele almıģtır. Ancak en alt ve en üst fiyatlar haricinde oluģan fiyat benzerliğinin, üstelik birden fazla seansta ortaya çıkan benzerliklerin rastlantı ötesinde olduğunu iģaret etmektedir. Kaldı ki, bu yönde ortaya çıkan uyuma ait olasılık hesaplarına soruģturma raporunda da yer verilmiģtir. Tüm bu gerekçeler değerlendirildiği zaman teģebbüslerin aralarında belirli bir yazılı anlaģma olmaksızın, seans bazlı fiyat ve miktar uyumu yoluyla Yasa nın 4 üncü maddesini ihlal ettikleri anlaģılmaktadır. Kurul, bahse konu ihlal eyleminin tespitini yaptıktan sonra, ihlalde yer alan teģebbüslerin Yasa tahtında cezalandırılması hususunu da değerlendirmiģtir. Bu bağlamda Kurul, Yasayı ihlal eden teģebbüslerin ihlal nitelikli uyumlu eyleme katılım sıklıkları ile ihlal sonucu elde ettikleri menfaatin (yani elde edilen süt miktarının) dikkate alınarak bir ceza verilmesinin uygun bir yaklaģım olacağını benimsemiģtir. Yasa nın 31 inci maddesi ihlal sonucu verilebilecek idari para cezalarının üst sınırını teģebbüslerin bir önceki yıl cirolarının yüzde 10 unu aģmamak olarak belirlerken Yasa nın 33 üncü maddesi de idari para cezalarında dikkat edilecek hususlara değinmektedir. Yapılan değerlendirme sonucunda Kurul, toplam 144 seansta yapılan analizlere dayanarak, birebir uyumlu fiyat Sayfa 11 / 14

12 teklifi verdiği tespit edilen teģebbüslerin uyumlu olduğu tespit edilen teklif sayılarının, toplam verdikleri teklif sayısına oranı ile incelenen dönemler itibarı ile süt borsasından temin ettiği çiğ süt miktarını iliģkilendiren bir formül ile ceza miktarlarının hesaplamasının adil bir yöntem olacağı sonucuna varmıģtır. Kurul ayrıca soruģturma sürecinde basın yolu ile bilgisine gelen ve sektörde faaliyet gösteren bazı teģebbüslerin ekonomik ve finansal sıkıntılar yaģadığı bilgisine dayanarak böyle bir durumu olan teģebbüslerin Kurul a bu iddiaları destekleyici belgeler ile baģvurmaları çağrısı yapmıģtır. Bu kapsamda yapılan çağrıya iki teģebbüs uyarak baģvuruda bulunmuģtur. Kurul bu iki teģebbüs aleyhine olan idari para cezasını belirlerken iki teģebbüsün durumları ve piyasadaki güçlerini de dikkate alarak karar vermiģtir. Kurul ayrıca, borsada katıldıkları seans sayısı ve bu seanslarda tespit edilen uyum sayıları ile borsadan elde ettikleri süt miktarının çok düģük olduğu tespit edilen yedi teģebbüse idari para cezası verilmemesine ve bu safhada sadece uyarı cezası verilmesine karar vermiģtir. 8. SONUÇ Kurul, SÜTEK Çiğ Süt Borsasında iģlem yapan teģebbüsler hakkında yürütülen soruģturma süreci sonunda hazırlanan Ön AraĢtırma Raporu, SoruĢturma Raporu, ĠlerletilmiĢ SoruĢturma Raporu, taraflarca yapılan yazılı ve sözlü savunmalar ile dosya muhteviyatını değerlendiren Kurul; Süt Endüstrisi Kurumu (SÜTEK) tarafından 2011, 2012 ve 2013 yıllarında düzenlenmiģ 72 adet açık çiğ süt ve 72 adet soğuk zincir çiğ süt alım borsa iģlemlerinin incelenmesi sonucunda bahse konu borsa seanslarına muhtelif sayıda katılarak bire bir ayni alıģ fiyat ve/veya miktar teklifi sunmak Ģeklinde gerçekleģen ve ĠlerletilmiĢ SoruĢturma Raporunda belirtilen eylemlerin Yasa nın 4 üncü maddesi tahtında yasaklanmıģ olan uyumlu eylem kapsamında yer aldığına ve ilgili maddenin ihlali anlamı taģıdığına, 2. SoruĢturma kapsamında incelenen 72 adet açık çiğ süt ve 72 adet soğuk zincir çiğ süt alım seanslarında diğer teģebbüsler ile ayni fiyat ve/veya miktar teklifleri ile muhtelif sayıda borsa seanslarına katılarak uyumlu fiyat ve/veya miktar teklif ettiği tespit edilen Reha Süt Ürünleri Sanayi Ltd. (Mġ.846), Özlem Akay Süt Mamülleri Ltd. (Mġ. 3016), Avunduk Süt Ürünleri Sanayi Ltd (Mġ. 6402), Akbıçak and Özgünel Ticaret Ltd (Mġ. 7218), ġevket Seren ve KardeĢi Ticaret Ltd. (Mġ.15591), Birel Sütçülük ve Ticaret ġti. Ltd. (Mġ. 1482), Beyköy Süt Ürünleri Ltd. (Mġ. 6773), Mustafa BaĢlar Endüstri Ltd (Mġ.5800), Gülgün Süt Mamülleri Ltd. (Mġ. 5621), BaĢpınar Süt Mamülleri (T.U: 6200) (SÜTEK Kayıtları: Hatice Zengin), Yükselen Ltd. (Mġ.1622), Taylan Süt Mamülleri Ltd. (Mġ. 3229), Levent Sanayi ġti. Ltd. (Mġ:112Peka Süt Mamülleri (TU: 4347) (SÜTEK Kayıtları: Kemal ErçalıĢkan), Mustafa Kemal Dilekkaya (KK. No: ) Çağkan Garanti Süt Ürünleri (T.U: 10418), Karafelikli Ticaret Ltd. (M.ġ: 10399) (SÜTEK Kayıtları: Cemal Karafelikli), Yiğitkaya Süt ĠĢletmeciliği Ltd. (Mġ. 7061) (SÜTEK Kayıtları: Canev MenteĢoğulları), Yusuf VuruĢkan Süt Mamülleri (TU: 9695) (SÜTEK Kayıtları: Yusuf VuruĢkan), Mustafa Sayfa 12 / 14

13 Mis Ltd. (Mġ. 837),Hüseyin Köroğlu Ticaret (TU 4873) (SÜTEK Kayıtları: Hüseyin Köroğlu) ve Altay Ayrancıoğlu ünvanlı teģebbüslerin Yasa nın 4(1) maddesini ihlal ettiklerine, Ġncelenen üç yıllık borsa seanslarındaki eylemleri ile Yasa nın 4 üncü maddesini ihlal ettikleri tespit edilen teģebbüslerden borsa seanslarına katılım sayıları ile borsadan aldıkları süt miktarlarının önemli ölçülerde olduğu değerlendirilen aģağıdaki teģebbüslerin borsa yoluyla elde ettikleri süt miktarı ve ihlal oluģturan uyumlu tekliflerinin borsaya katılım sayılarına oranları dikkate alınarak Yasa nın 31 inci maddesi tahtında idari para cezası ile cezalandırılmalarına, 4. Üçüncü paragrafta yapılan tespitler sonucunda; i. Reha Süt Ürünleri Sanayi Ltd. (Mġ.846) e 29,011 TL (Yirmi dokuz bin on bir Türk Lirası), ii. Özlem Akay Süt Mamülleri Ltd. (Mġ. 3016) e 30,232TL (Otuz Bin Ġki Yüz Otuz Ġki Türk Lirası), iii. Avunduk Süt Ürünleri Sanayi Ltd (Mġ. 6402) e 29,167TL (Yirmi Dokuz Bin Yüz AltmıĢ Yedi Türk Lirası), iv. Akbıçak and Özgünel Ticaret Ltd (Mġ. 7218) e 5,944TL (BeĢ Bin Dokuz Yüz Kırk Dört Türk Lirası), v. ġevket Seren ve KardeĢi Ticaret Ltd. (Mġ.15591) e 11,997TL (On Bir Bin Dokuz Yüz Doksan Yedi Türk Lirası), vi. Birel Sütçülük ve Ticaret ġti. Ltd. (Mġ. 1482) e 6,441TL(Altı Bin Dört Yüz Kırk Bir Türk Lirası), vii. Beyköy Süt Ürünleri Ltd. (Mġ. 6773) e 11,559TL (On Bir Bin BeĢ Yüz Elli Dokuz Türk Lirası), viii. Mustafa BaĢlar Endüstri Ltd (Mġ.5800) e 10,387TL (On Bin Üç Yüz Seksen Yedi Türk Lirası), ix. Gülgün Süt Mamülleri Ltd. (Mġ. 5621) e 12,193TL (On Ġki Bin Yüz Doksan Üç Türk Lirası), x. BaĢpınar Süt Mamülleri (T.U: 6200) isimli Ticari unvan sahibi Hatice Zengin ( KKTC kimlik no) e 5,158TL (BeĢ Bin Yüz Elli Sekiz Türk Lirası), xi. Yükselen Ltd. (Mġ.1622) e 3,939TL (Üç Bin Dokuz Yüz Otuz Dokuz Türk Lirası), xii. Taylan Süt Mamülleri Ltd. (Mġ. 3229) e 2,531TL (Ġki Bin BeĢ Yüz Otuz Bir Türk Lirası), xiii. Levent Sanayi ġti. Ltd. (Mġ:112) e 3,667TL (Üç Bin Altı Yüz AltmıĢ Yedi Türk Lirası), xiv. Peka Süt Mamülleri (TU: 4347) isimli ticari unvan sahibi Kemal ErçalıĢkan ( KKTC Kimlik no) a 534TL (BeĢ Yüz Otuz Dört Türk Lirası), xv. Mustafa Kemal Dilekkaya (KK. No: ) ya 627TL (Altı Yüz Yirmi Yedi Türk Lirası) tutarında idari para cezası ile cezalandırılmalarına, Sayfa 13 / 14

14 Ġncelenen üç yıllık borsa seanslarına katılım sayıları ile borsadan aldıkları süt miktarlarının çok düģük seviyede olması ve Kurul ile yaptıkları aktif iģbirliği dikkate alınarak Çağkan Garanti Süt Ürünleri (T.U: 10418) (SÜTEK Kayıtları: Fatma Garanti), Karafelikli Ticaret Ltd. (M.ġ: 10399) (SÜTEK Kayıtları: Cemal Karafelikli), Yiğitkaya Süt ĠĢletmeciliği Ltd. (Mġ. 7061) (SÜTEK Kayıtları: Canev MenteĢoğulları), Yusuf VuruĢkan Süt Mamülleri (TU: 9695) (SÜTEK Kayıtları: Yusuf VuruĢkan), Mustafa Mis Ltd. (Mġ. 837), Hüseyin Köroğlu Ticaret (TU 4873) (SÜTEK Kayıtları: Hüseyin Köroğlu) ve Altay Ayrancıoğlu ünvanlı teģebbüslere bu aģamada idari para cezası verilmemesine ancak söz konusu ihlal içerikli davranıģları tekrarlamamaları yönünde uyarılmalarına, 6. Bahse konu idari para cezalarının en geç 29 Mayıs 2015 tarihine kadar KKTC Maliye Bakanlığı Gelir ve Vergi Dairesi veznelerine ödenmesine ve gerekçeli kararın Resmi Gazete de yayımlanmasının ardından Yüksek Ġdare Mahkemesinde dava yolu açık olmak üzere OY BĠRLĠĞĠ ile karar verilmiģtir. 530 Av. Sezi SIDAL Doç. Dr. Figen YEġĠLADA Kubilay SEPETÇĠOĞLU Üye BaĢkan Yardımcısı Üye Dr. Yenal SÜREÇ BaĢkan Sayfa 14 / 14

REKABET KURULU KARARI

REKABET KURULU KARARI Dosya No : 1 7 /2014 Karar Sayısı : 43 /2014 Karar Tarihi : 08.08.2014 REKABET KURULU KARARI 10 1. TOPLANTIYA KATILAN ÜYELER: Dr. Yenal SÜREÇ (BaĢkan) Hatice ACAY (Üye) Doç. Dr. Figen YEġĠLADA (Üye) 2.

Detaylı

REKABET KURULU KARARI

REKABET KURULU KARARI Dosya No : 1 4 /2014 Karar Sayısı : 60 /2014 Karar Tarihi : 17.11.2014 REKABET KURULU KARARI 10 1. TOPLANTIYA KATILAN ÜYELER: Dr. Yenal SÜREÇ (BaĢkan) Hatice ACAY (Üye) Doç. Dr. Figen YEġĠLADA (Üye) 2.

Detaylı

1-12/2014 KKTC Rekabet Kurulu 31/2015 REKABET KURULU KARARI

1-12/2014 KKTC Rekabet Kurulu 31/2015 REKABET KURULU KARARI Dosya No : 1 12/2014 Karar Sayısı : 31 /2015 Karar Tarihi : 24.04.2015 REKABET KURULU KARARI 10 1. TOPLANTIYA KATILAN ÜYELER: Dr. Yenal SÜREÇ (BaĢkan) Selim ALTINCIK (Üye) Av. Sezi SIDAL (Üye) Kubilay

Detaylı

3-5/2015 REKABET KURULU 45/2015 REKABET KURULU KARARI

3-5/2015 REKABET KURULU 45/2015 REKABET KURULU KARARI REKABET KURULU KARARI Dosya No : 3-5/2015 Karar Sayısı : 45/2015 Tarihi : 16.07.2015 1. TOPLANTIYA KATILAN ÜYELER: Dr. Yenal SÜREÇ (BaĢkan) Doç. Dr. Figen YEġĠLADA (BĢk. Yrd.) Selim ALTINCIK (Üye) Sezi

Detaylı

AVRUPA ĠNSAN HAKLARI MAHKEMESĠ ĠKĠNCĠ BÖLÜM KABUL EDİLEBİLİRLİK HAKKINDA KARAR. BaĢvuru no.29628/09 Hikmet KÖSEOĞLU/TÜRKİYE

AVRUPA ĠNSAN HAKLARI MAHKEMESĠ ĠKĠNCĠ BÖLÜM KABUL EDİLEBİLİRLİK HAKKINDA KARAR. BaĢvuru no.29628/09 Hikmet KÖSEOĞLU/TÜRKİYE AVRUPA ĠNSAN HAKLARI MAHKEMESĠ ĠKĠNCĠ BÖLÜM KABUL EDİLEBİLİRLİK HAKKINDA KARAR BaĢvuru no.29628/09 Hikmet KÖSEOĞLU/TÜRKİYE Başkan, Nebojša Vučinić, Yargıçlar, Paul Lemmens, Egidijus Kūris, ve Bölüm Yazı

Detaylı

REKABET KURULU (ĠHALE ĠTĠRAZ MAKAMI) KARAR FORMU

REKABET KURULU (ĠHALE ĠTĠRAZ MAKAMI) KARAR FORMU REKABET KURULU (ĠHALE ĠTĠRAZ MAKAMI) KARAR FORMU Toplantı Tarihi : 12-10-2017 Karar Sayısı : 172/2017 Dosya No : 10-25/2017 BaĢvuru Kayıt Tarihi : 25-09-2017 Katılan Üyeler : Doç.Dr. Figen YEġĠLADA (BaĢkanYrd.)

Detaylı

REKABET KURULU (İHALE İTİRAZ MAKAMI) KARAR FORMU

REKABET KURULU (İHALE İTİRAZ MAKAMI) KARAR FORMU REKABET KURULU (İHALE İTİRAZ MAKAMI) KARAR FORMU Toplantı Tarihi : 28-06-2017 Karar Sayısı : 111/2017 Dosya No : 10-17/2017 Başvuru Kayıt Tarihi : 12-06-2017 Katılan ler : Selim ALTINCIK (Başkan) Doç.Dr.

Detaylı

1-10/2014 KKTC REKABET KURULU 38-2015 REKABET KURULU KARARI

1-10/2014 KKTC REKABET KURULU 38-2015 REKABET KURULU KARARI Dosya No : 1 10 /2014 Karar Sayısı : 38/2015 Karar Tarihi : 18.06.2015 REKABET KURULU KARARI 10 1. TOPLANTIYA KATILAN ÜYELER: Dr. Yenal SÜREÇ (BaĢkan) Doç.Dr.Figen YEġĠLADA (BĢk.Yrd.) Kubilay SEPETCĠOĞLU

Detaylı

AVRUPA ĠNSAN HAKLARI MAHKEMESĠ

AVRUPA ĠNSAN HAKLARI MAHKEMESĠ AVRUPA ĠNSAN HAKLARI MAHKEMESĠ ĠKĠNCĠ BÖLÜM KABUL EDİLEBİLİRLİK HAKKINDA KARAR BaĢvuru no. 24886/07 Abdurrahman YABAN / Türkiye Başkan, Helen Keller, Yargıçlar, Egidijus Kūris, Jon Fridrik Kjølbro, ve

Detaylı

ĠKĠNCĠ BÖLÜM KABUL EDĠLEBĠLĠRLĠK HAKKINDA KARAR. BaĢvuru n o 46766/13 Yılser GÜNGÖR ve diğerleri / Türkiye

ĠKĠNCĠ BÖLÜM KABUL EDĠLEBĠLĠRLĠK HAKKINDA KARAR. BaĢvuru n o 46766/13 Yılser GÜNGÖR ve diğerleri / Türkiye ĠKĠNCĠ BÖLÜM KABUL EDĠLEBĠLĠRLĠK HAKKINDA KARAR BaĢvuru n o 46766/13 Yılser GÜNGÖR ve diğerleri / Türkiye T.C. Adalet Bakanlığı, 2013. Bu gayri resmi çeviri, Adalet Bakanlığı, Uluslararası Hukuk ve DıĢ

Detaylı

BAġVURU SAHĠBĠ: Özkul Grup Özel Güvenlik ve Eğitim Hizmetleri Ltd. ġti., ReĢatbey Mahallesi Sokak Öztep Apt. No:1 Kat.

BAġVURU SAHĠBĠ: Özkul Grup Özel Güvenlik ve Eğitim Hizmetleri Ltd. ġti., ReĢatbey Mahallesi Sokak Öztep Apt. No:1 Kat. TOPLANTIYA KATILAN ÜYELER: BaĢkan V. II. BaĢkan: Kazım ÖZKAN Üyeler :Ali Kemal AKKOÇ, Ali KAYA, Bahattin IġIK, Hakan GÜNAL, Adem KAMALI, Abdullah DÜNDAR, Erkan DEMĠRTAġ BAġVURU SAHĠBĠ: Özkul Grup Özel

Detaylı

OYAK EMEKLİLİK A.Ş. GELİR AMAÇLI ESNEK EMEKLİLİK YATIRIM FONU (ESKİ ADIYLA OYAK EMEKLİLİK A.Ş. GELİR AMAÇLI DÖVİZ CİNSİNDEN YATIRIM ARAÇLARI

OYAK EMEKLİLİK A.Ş. GELİR AMAÇLI ESNEK EMEKLİLİK YATIRIM FONU (ESKİ ADIYLA OYAK EMEKLİLİK A.Ş. GELİR AMAÇLI DÖVİZ CİNSİNDEN YATIRIM ARAÇLARI GELİR AMAÇLI ESNEK EMEKLİLİK YATIRIM FONU (ESKİ ADIYLA OYAK EMEKLİLİK A.Ş. GELİR AMAÇLI DÖVİZ CİNSİNDEN YATIRIM ARAÇLARI EMEKLİLİK YATIRIM FONU) 30 EYLÜL 2008 TARİHİ İTİBARİYLE MALİ TABLOLAR Oyak Emeklilik

Detaylı

TEBLİĞ PİYASA BOZUCU EYLEMLER TEBLİĞİ (VI-104.1)

TEBLİĞ PİYASA BOZUCU EYLEMLER TEBLİĞİ (VI-104.1) 21 Ocak 2014 SALI Resmî Gazete Sayı : 28889 Sermaye Piyasası Kurulundan: TEBLİĞ PİYASA BOZUCU EYLEMLER TEBLİĞİ (VI-104.1) Amaç ve kapsam MADDE 1 (1) Bu Tebliğin amacı, makul bir ekonomik veya finansal

Detaylı

DİİB Kapsamında Temin Edilen Girdilerle Üretilen Malların İhracatçılara Teslimi

DİİB Kapsamında Temin Edilen Girdilerle Üretilen Malların İhracatçılara Teslimi DİİB Kapsamında Temin Edilen Girdilerle Üretilen Malların İhracatçılara Teslimi HÜSEYİN DİNÇER Eski Hesap Uzmanı Öz 15 Şubat 2017 tarihli Resmi Gazete de yayımlanan 11 seri numaralı Genel Tebliğ ile Dahilde

Detaylı

REKABET KURULU (İHALE İTİRAZ MAKAMI) KARAR FORMU

REKABET KURULU (İHALE İTİRAZ MAKAMI) KARAR FORMU REKABET KURULU (İHALE İTİRAZ MAKAMI) KARAR FORMU Toplantı Tarihi : 30-05-2017 Karar Sayısı : 88/2017 Dosya No : 10-14/2017 Başvuru Kayıt Tarihi : 25-04-2017 Katılan Üyeler : Selim ALTINCIK (Başkan) Doç.Dr.

Detaylı

Timsan Nakliyat Gıda Temizlik ĠnĢ. Mak. Taah. San. Ve Tic. Ltd. ġti. Türkiye Elektrik Ġletim A.ġ Genel Müdürlüğü 13.

Timsan Nakliyat Gıda Temizlik ĠnĢ. Mak. Taah. San. Ve Tic. Ltd. ġti. Türkiye Elektrik Ġletim A.ġ Genel Müdürlüğü 13. KAMU İHALE KURUL KARARI Toplantı No : 2016/009 Gündem No : 3 Karar Tarihi : 02.02.2016 Karar No : 2016/UH.I-356 ġikayetçi: Timsan Nakliyat Gıda Temizlik ĠnĢ. Mak. Taah. San. Ve Tic. Ltd. ġti. Ġhaleyi Yapan

Detaylı

REKABET KURULU (İHALE İTİRAZ MAKAMI) KARAR FORMU

REKABET KURULU (İHALE İTİRAZ MAKAMI) KARAR FORMU REKABET KURULU (İHALE İTİRAZ MAKAMI) KARAR FORMU Toplantı Tarihi : 26-05-2017 Karar Sayısı : 85/2017 Dosya No : 10-13/2017 Başvuru Kayıt Tarihi : 25-04-2017 Katılan Üyeler : Selim ALTINCIK (Başkan) Doç.Dr.

Detaylı

Doğal Gaz Piyasasında Yapılacak Denetimler ile Ön Araştırma ve Soruşturmalarda Takip Edilecek Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik

Doğal Gaz Piyasasında Yapılacak Denetimler ile Ön Araştırma ve Soruşturmalarda Takip Edilecek Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik Doğal Gaz Piyasasında Yapılacak Denetimler ile Ön Araştırma ve Soruşturmalarda Takip Edilecek Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1 Bu

Detaylı

REKABET KURULU KARARI

REKABET KURULU KARARI REKABET KURULU KARARI Dosya No : 1 2 /2013 Karar Sayısı : 53/2014 Karar Tarihi : 09.10.2014 10 1. TOPLANTIYA KATILAN ÜYELER: Dr. Yenal SÜREÇ (BaĢkan) Hatice ACAY (Üye) Selim ALTINCIK (Üye) Doç.Dr.Figen

Detaylı

NIN BANKA BONOSU VE/VEYA ISKONTOLU TAHVĠLLERĠ VE/VEYA TAHVĠLLERĠNĠN HALKA ARZINA

NIN BANKA BONOSU VE/VEYA ISKONTOLU TAHVĠLLERĠ VE/VEYA TAHVĠLLERĠNĠN HALKA ARZINA TÜRKĠYE Ġġ BANKASI A.ġ. NIN BANKA BONOSU VE/VEYA ISKONTOLU TAHVĠLLERĠ VE/VEYA TAHVĠLLERĠNĠN HALKA ARZINA ĠLĠġKĠN SERMAYE PIYASASI KURULU TARAFINDAN 20.01.2011 TARIHINDE ONAYLANAN 26.01.2011 TARĠHĠNDE TESCĠL

Detaylı

ULUSAL Ġġ SAĞLIĞI VE GÜVENLĠĞĠ KONSEYĠ YÖNETMELĠĞĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar. Amaç ve kapsam

ULUSAL Ġġ SAĞLIĞI VE GÜVENLĠĞĠ KONSEYĠ YÖNETMELĠĞĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar. Amaç ve kapsam ULUSAL Ġġ SAĞLIĞI VE GÜVENLĠĞĠ KONSEYĠ YÖNETMELĠĞĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı, Ulusal ĠĢ Sağlığı ve Güvenliği Konseyinin kuruluģ amacını,

Detaylı

Rekabet Kurulu Karar Özeti

Rekabet Kurulu Karar Özeti İstanbul Şehir Üniversitesi Özel Hukuk Yüksek Lisans Programı Rekabet Kurulu Karar Özeti Turkcell İletişim Hizmetleri A.Ş. Hakkında Yürütülen Araç Takip Hizmetleri Soruşturması Neticesinde Verilen 19.12.2013

Detaylı

Zorunlu çağrıyı doğuran pay edinimlerinden önceki ortaklık yapısı Adı Soyadı/Ticaret Unvanı. Sermaye Tutarı (TL)

Zorunlu çağrıyı doğuran pay edinimlerinden önceki ortaklık yapısı Adı Soyadı/Ticaret Unvanı. Sermaye Tutarı (TL) INFOTREND B TĠPĠ MENKUL KIYMETLER YATIRIM ORTAKLIĞI A.ġ. PAYLARININ ZORUNLU ÇAĞRI YOLUYLA VBG HOLDĠNG A.ġ. TARAFINDAN DEVRALINMASINA ĠLĠġKĠN BĠLGĠ FORMU 1. Çağrıya Konu ġirket e ĠliĢkin Bilgiler: a) Ticaret

Detaylı

FIRAT ÜNİVERSİTESİ DENEYSEL ARAŞTIRMALAR MERKEZİ KURULUŞ VE İŞLEYİŞ YÖNERGESİ

FIRAT ÜNİVERSİTESİ DENEYSEL ARAŞTIRMALAR MERKEZİ KURULUŞ VE İŞLEYİŞ YÖNERGESİ FIRAT ÜNİVERSİTESİ DENEYSEL ARAŞTIRMALAR MERKEZİ KURULUŞ VE İŞLEYİŞ YÖNERGESİ 1. BÖLÜM: Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar AMAÇ Madde 1. Bu Yönergenin amacı, Tarım ve KöyiĢleri Bakanlığının 16 Mayıs 2004

Detaylı

Döviz Kazandırıcı Faaliyetlerde Uygulanmakta Olan Damga Vergisi ve Harç Ġstisnası Uygulaması GeniĢletildi.

Döviz Kazandırıcı Faaliyetlerde Uygulanmakta Olan Damga Vergisi ve Harç Ġstisnası Uygulaması GeniĢletildi. Döviz Kazandırıcı Faaliyetlerde Uygulanmakta Olan Damga Vergisi ve Harç Ġstisnası Uygulaması GeniĢletildi. Nesrin Yardımcı SARIÇAY Raporumuzda; konuya iliģkin yeni düzenlemeler, eski (1 Numaralı) ve yeni

Detaylı

REKABET KURULU (İHALE İTİRAZ MAKAMI) KARAR FORMU

REKABET KURULU (İHALE İTİRAZ MAKAMI) KARAR FORMU REKABET KURULU (İHALE İTİRAZ MAKAMI) KARAR FORMU Toplantı Tarihi : 08-05-2017 Karar Sayısı : 68/2017 Dosya No : 10-7/2017 Başvuru Kayıt Tarihi : 11-04-2017 Katılan Üyeler : Selim ALTINCIK (Başkan) Doç.Dr.

Detaylı

OYAK EMEKLİLİK A.Ş. GELİR AMAÇLI ESNEK EMEKLİLİK YATIRIM FONU (ESKİ ADIYLA OYAK EMEKLİLİK A.Ş. GELİR AMAÇLI DÖVİZ CİNSİNDEN YATIRIM ARAÇLARI

OYAK EMEKLİLİK A.Ş. GELİR AMAÇLI ESNEK EMEKLİLİK YATIRIM FONU (ESKİ ADIYLA OYAK EMEKLİLİK A.Ş. GELİR AMAÇLI DÖVİZ CİNSİNDEN YATIRIM ARAÇLARI GELİR AMAÇLI ESNEK EMEKLİLİK YATIRIM FONU (ESKİ ADIYLA OYAK EMEKLİLİK A.Ş. GELİR AMAÇLI DÖVİZ CİNSİNDEN YATIRIM ARAÇLARI EMEKLİLİK YATIRIM FONU) 30 HAZİRAN 2008 TARİHİ İTİBARİYLE MALİ TABLOLAR Oyak Emeklilik

Detaylı

ĠKĠNCĠ BÖLÜM KABUL EDĠLEBĠLĠRLĠK HAKKINDAKARAR

ĠKĠNCĠ BÖLÜM KABUL EDĠLEBĠLĠRLĠK HAKKINDAKARAR ĠKĠNCĠ BÖLÜM KABUL EDĠLEBĠLĠRLĠK HAKKINDAKARAR Emre EKĠCĠ / TÜRKĠYE DAVASI (Başvuru no.696/10) T.C. Adalet Bakanlığı, 2013. Bu gayri resmi çeviri, Adalet Bakanlığı, Uluslararası Hukuk ve Dış İlişkiler

Detaylı

İş Deneyim Belgelerindeki Bilgi Eksikliği Sonradan Tamamlatılabilir Mi?

İş Deneyim Belgelerindeki Bilgi Eksikliği Sonradan Tamamlatılabilir Mi? İş Deneyim Belgelerindeki Bilgi Eksikliği Sonradan Tamamlatılabilir Mi? RESMİ GAZETE SAYISI: 26531 RESMİ GAZETE TARİHİ: 24.05.2007 KAMU İHALE KURULU KARARI Toplantı No : 2007/008 Gündem No : 49 Karar Tarihi

Detaylı

ĠHALEYĠ YAPAN ĠDARE: Karayolları 15. Bölge Müdürlüğü, Kuzeykent Mahallesi Alparslan TürkeĢ Bulvarı No: 53 37100 KASTAMONU

ĠHALEYĠ YAPAN ĠDARE: Karayolları 15. Bölge Müdürlüğü, Kuzeykent Mahallesi Alparslan TürkeĢ Bulvarı No: 53 37100 KASTAMONU TOPLANTIYA KATILAN ÜYELER: II. BAġKAN: Hicabi ECE Üyeler :Ali KAYA, Bahattin IġIK, Ali Kemal AKKOÇ, Hakan GÜNAL, Kazım ÖZKAN, Adem KAMALI, Abdullah DÜNDAR BAġVURU SAHĠBĠ: Mertim ĠnĢaat Taah. Tic. Ltd.

Detaylı

SİRKÜLER. KONU : KDV Uygulama Genel Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ ( Seri No 1) Yayımlandı.

SİRKÜLER. KONU : KDV Uygulama Genel Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ ( Seri No 1) Yayımlandı. SAYI : 2014 / 49 SİRKÜLER İstanbul,16.10.2014 KONU : KDV Uygulama Genel Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ ( Seri No 1) Yayımlandı. 16 Ekim 2014 tarihli ve 29147 sayılı Resmi Gazete de yayımlanan

Detaylı

(28/01/ 2003 tarihli ve 25007 sayılı Resmi Gazete de yayımlanmıştır.) Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan :

(28/01/ 2003 tarihli ve 25007 sayılı Resmi Gazete de yayımlanmıştır.) Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan : (28/01/ 2003 tarihli ve 25007 sayılı Resmi Gazete de yayımlanmıştır.) Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan : Elektrik Piyasasında Yapılacak Denetimler ile Ön Araştırma ve Soruşturmalarda Takip Edilecek

Detaylı

CUMHURBAŞKANLIĞI 2013 YILI SAYIŞTAY DENETİM RAPORU

CUMHURBAŞKANLIĞI 2013 YILI SAYIŞTAY DENETİM RAPORU CUMHURBAŞKANLIĞI 2013 YILI SAYIŞTAY DENETİM RAPORU Ağustos 2014 İÇİNDEKİLER KAMU İDARESİNİN MALİ YAPISI VE MALİ TABLOLARI HAKKINDA BİLGİ... 1 DENETLENEN KAMU İDARESİ YÖNETİMİNİN SORUMLULUĞU... 3 SAYIŞTAYIN

Detaylı

Enstitü Müdürlüğü ile müģteriler arasındaki tüm iliģkileri ve faaliyetleri kapsar.

Enstitü Müdürlüğü ile müģteriler arasındaki tüm iliģkileri ve faaliyetleri kapsar. 1. AMAÇ Bu prosedür, müģterilerin taleplerin yerine getirilmesi, yapılan iģlemlerle ilgili laboratuar uygulamalarının izlenmesi, müģteri ve enstitü arasındaki iletiģim Ģekillerinin belirlenmesi, müģterilerden

Detaylı

ÜRETĠM TESĠSLERĠ BÖLGESEL BAĞLANTI KAPASĠTE RAPORU 2020-2025

ÜRETĠM TESĠSLERĠ BÖLGESEL BAĞLANTI KAPASĠTE RAPORU 2020-2025 ÜRETĠM TESĠSLERĠ BÖLGESEL BAĞLANTI KAPASĠTE RAPORU 2020-2025 31.07.2015 İçindekiler Ġçindekiler... 2 Amaç ve Kapsam... 7 1. Yöntem... 8 2. Bölgelerin Değerlendirmeleri ve Sonuçlar... 10 2.1. Akdeniz...

Detaylı

KAMU İHALE KURUL KARARI

KAMU İHALE KURUL KARARI RESMİ GAZETE SAYISI: RESMİ GAZETE TARİHİ: KAMU İHALE KURUL KARARI Toplantı No : 2015/032 Gündem No : 43 Karar Tarihi : 21.05.2015 Karar No : 2015/UY.IV 1438 Şikayetçi: Pilot Ortak Kut Kon İnşaat Taahhüt

Detaylı

AİLE VE SOSYAL POLİTİKALAR BAKANLIĞI 2013 YILI SAYIŞTAY DENETİM RAPORU

AİLE VE SOSYAL POLİTİKALAR BAKANLIĞI 2013 YILI SAYIŞTAY DENETİM RAPORU AİLE VE SOSYAL POLİTİKALAR BAKANLIĞI 2013 YILI SAYIŞTAY DENETİM RAPORU Ağustos 2014 İÇİNDEKİLER KAMU İDARESİNİN MALİ YAPISI VE MALİ TABLOLARI HAKKINDA BİLGİ... 1 DENETLENEN KAMU İDARESİ YÖNETİMİNİN SORUMLULUĞU...

Detaylı

KAMU İHALE YASASI. (20/2016 Sayılı Yasa) Madde 86 Altında Yapılan Tüzük

KAMU İHALE YASASI. (20/2016 Sayılı Yasa) Madde 86 Altında Yapılan Tüzük KAMU İHALE YASASI (20/2016 Sayılı Yasa) Madde 86 Altında Yapılan Tüzük Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Bakanlar Kurulu, Kamu İhale Yasasının 86 ıncı maddesinin (3) üncü fıkrasının kendisine verdiği yetkiye

Detaylı

Rekabet Kurumu Başkanlığından,

Rekabet Kurumu Başkanlığından, Rekabet Kurumu Başkanlığından, 10 20 30 40 REKABET KURULU KARARI Dosya Sayısı : 2010-4-176 (Önaraştırma) Karar Sayısı : Karar Tarihi : 21.10.2010 A. TOPLANTIYA KATILAN ÜYELER Başkan Üyeler : Prof. Dr.

Detaylı

REKABET KURULU KARARI

REKABET KURULU KARARI Rekabet Kurumu Başkanlığından, REKABET KURULU KARARI Dosya Sayısı : 2015-4-27 (Önaraştırma) Karar Sayısı : 15-34/513-161 Karar Tarihi : 01.09.2015 A. TOPLANTIYA KATILAN ÜYELER Başkan Üyeler : Prof. Dr.

Detaylı

İŞVERENLERİN İŞÇİ İSTEMLERİNİ ÇALIŞMA DAİRESİ NE BİLDİRMELERİ TÜZÜĞÜ

İŞVERENLERİN İŞÇİ İSTEMLERİNİ ÇALIŞMA DAİRESİ NE BİLDİRMELERİ TÜZÜĞÜ İŞVERENLERİN İŞÇİ İSTEMLERİNİ ÇALIŞMA DAİRESİ NE BİLDİRMELERİ TÜZÜĞÜ [(15.2.1995 R.G. 25 EK III A.E. 143 Sayılı Tüzüğün), (6.7.2000 R.G. 84 EK III A.E. 425) Sayılı Tüzükle Birleştirilmiş Şekli.] İŞ YASASI

Detaylı

AVRUPA ĠNSAN HAKLARI MAHKEMESĠ

AVRUPA ĠNSAN HAKLARI MAHKEMESĠ AVRUPA ĠNSAN HAKLARI MAHKEMESĠ ĠKĠNCĠ BÖLÜM Mahmut Bacak ve Diğer 44 (bk. ekteki liste) / TÜRKĠYE (Başvuru no. 18904/09) KABUL EDĠLEBĠLĠRLĠK HAKKINDA KARAR STRAZBURG T.C. Adalet Bakanlığı, 2014. Bu gayriresmi

Detaylı

GÜNEġĠN EN GÜZEL DOĞDUĞU ġehġrden, ADIYAMAN DAN MERHABALAR

GÜNEġĠN EN GÜZEL DOĞDUĞU ġehġrden, ADIYAMAN DAN MERHABALAR GÜNEġĠN EN GÜZEL DOĞDUĞU ġehġrden, ADIYAMAN DAN MERHABALAR ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ BAġARILI YÖNETĠMDE ĠLETĠġĠM Hastane İletişim Platformu Hastane ĠletiĢim Platformu Nedir? Bu

Detaylı

Global Yatırım Holding Anonim Şirketi ve Bağlı Ortaklıkları 31 MART 2012 TARĠHĠ ĠTĠBARĠYLE 3 AYLIK ARA DÖNEM FAALĠYET RAPORU

Global Yatırım Holding Anonim Şirketi ve Bağlı Ortaklıkları 31 MART 2012 TARĠHĠ ĠTĠBARĠYLE 3 AYLIK ARA DÖNEM FAALĠYET RAPORU Global Yatırım Holding Anonim Şirketi ve Bağlı Ortaklıkları 31 MART 2012 TARĠHĠ ĠTĠBARĠYLE 3 AYLIK ARA DÖNEM FAALĠYET RAPORU 1. Raporun Dönemi 01/01/2012 31/03/2012 2. Ortaklığın Ünvanı Global Yatırım

Detaylı

REKABET KURULU KARARI

REKABET KURULU KARARI Dosya No : 1-16/2015 Karar Sayısı : 51/2016 Karar Tarihi : 23-05-2016 REKABET KURULU KARARI 10 1. Toplantıya Katılan Üyeler : Dr. Yenal SÜREÇ Doç. Dr. Figen YEġĠLADA Av. Sezi SIDAL Kubilay SEPETCĠOĞLU

Detaylı

ĠKĠNCĠ DAĠRE. Kandile YEŞİLFİDAN/ TÜRKİYE DAVASI ve diğer 10 başvuru. (Bk. ekli liste) (Başvuru no. 39617/11) KARAR STRAZBURG.

ĠKĠNCĠ DAĠRE. Kandile YEŞİLFİDAN/ TÜRKİYE DAVASI ve diğer 10 başvuru. (Bk. ekli liste) (Başvuru no. 39617/11) KARAR STRAZBURG. ĠKĠNCĠ DAĠRE Kandile YEŞİLFİDAN/ TÜRKİYE DAVASI ve diğer 10 başvuru (Bk. ekli liste) (Başvuru no. 39617/11) KARAR STRAZBURG 1 Ekim 2013 T.C. Adalet Bakanlığı, 2013. Bu gayriresmi çeviri, Adalet Bakanlığı,

Detaylı

EV TĠPĠ KURUTMALI ÇAMAġIR MAKĠNELERĠNĠN ENERJĠ ETĠKETLEMESĠNE ĠLĠġKĠN TEBLĠĞ / TRKGM: 2002/06 (96/60/AT)

EV TĠPĠ KURUTMALI ÇAMAġIR MAKĠNELERĠNĠN ENERJĠ ETĠKETLEMESĠNE ĠLĠġKĠN TEBLĠĞ / TRKGM: 2002/06 (96/60/AT) EV TĠPĠ KURUTMALI ÇAMAġIR MAKĠNELERĠNĠN ENERJĠ ETĠKETLEMESĠNE ĠLĠġKĠN TEBLĠĞ / TRKGM: 2002/06 (96/60/AT) Yayımlandığı R. Gazete Tarihi: 20/8/2002 Sayısı: 24852 BĠRĠNCĠ BÖLÜM Genel Hükümler Amaç Madde 1-

Detaylı

Revizyon No. Revizyon Tarihi. Yayın Tarihi. Sayfa No 1/1 MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞAN TEMSİLCİSİ BELİRLEME KLAVUZU

Revizyon No. Revizyon Tarihi. Yayın Tarihi. Sayfa No 1/1 MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞAN TEMSİLCİSİ BELİRLEME KLAVUZU . MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞAN TEMSİLCİSİ BELİRLEME KLAVUZU Doküman No EK-1.a Revizyon No. Revizyon Tarihi. Yayın Tarihi. Sayfa No 1/1 Okullarda/Kurumlarda Çalışan Temsilcisi belirleme iş ve İşlemleri İş Sağlığı

Detaylı

MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; çalıģanlara verilecek iģ sağlığı ve güvenliği eğitimlerinin usul ve esaslarını düzenlemektir.

MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; çalıģanlara verilecek iģ sağlığı ve güvenliği eğitimlerinin usul ve esaslarını düzenlemektir. ÇALIġANLARIN Ġġ SAĞLIĞI VE GÜVENLĠĞĠ EĞĠTĠMLERĠNĠN USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELĠK BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; çalıģanlara verilecek iģ

Detaylı

Madde 5.1.5. in 4üncü paragrafı aģağıdaki Ģekilde güncellenmiģtir.

Madde 5.1.5. in 4üncü paragrafı aģağıdaki Ģekilde güncellenmiģtir. AKBANK TÜRK ANONĠM ġġrketġ nin BONO VE/VEYA TAHVĠLLERĠNĠN HALKA ARZINA ĠLĠġKĠN SERMAYE PĠYASASI KURULU TARAFINDAN 23 AĞUSTOS 2013 TARĠHĠNDE ONAYLANAN ĠHRAÇÇI BĠLGĠ DOKÜMANINDA MEYDANA GELEN DEĞĠġĠKLĠKLER

Detaylı

Elektrik Piyasası Serbest Tüketici Yönetmeliği. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak, Tanımlar ve Kısaltmalar

Elektrik Piyasası Serbest Tüketici Yönetmeliği. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak, Tanımlar ve Kısaltmalar Elektrik Piyasası Serbest Tüketici Yönetmeliği BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak, Tanımlar ve Kısaltmalar Amaç Madde 1- Bu Yönetmeliğin amacı, elektrik piyasasında gerçek ve tüzel kişilerin serbest

Detaylı

AKĠġ GAYRĠMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.ġ. / AKSGY [] 10.04.2015 16:53:00

AKĠġ GAYRĠMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.ġ. / AKSGY [] 10.04.2015 16:53:00 AKĠġ GAYRĠMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.ġ. / AKSGY [] 10.04.2015 16:53:00 ĠliĢkili Taraf ĠĢlemleri 1 MEHMET AKTAġ 2 NAĠLE BANUHAN YÜRÜKOĞLU Muhasebe Müdürü Genel Müdür Yardımcısı AKĠġ GAYRĠMENKUL YATIRIM

Detaylı

REKABET KURULU KARARI

REKABET KURULU KARARI Rekabet Kurumu Başkanlığından, REKABET KURULU KARARI Dosya Sayısı : 2015-4-75 (Önaraştırma) Karar Sayısı : 16-09/153-68 Karar Tarihi : 10.03.2016 A. TOPLANTIYA KATILAN ÜYELER Başkan Üyeler : Prof. Dr.

Detaylı

Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurulu nun tarih ve 2009/DK-07/565 sayılı Kararı ile;

Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurulu nun tarih ve 2009/DK-07/565 sayılı Kararı ile; Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurulu nun 04.11.2009 tarih ve 2009/DK-07/565 sayılı Kararı ile; 25.03.2009 tarih ve 2009/DK 07/149 sayılı Kurul Kararı nın 2 nci maddesi (b) fıkrası ile; Turkcell İletişim

Detaylı

Sirküler Rapor 27.08.2014/165-1

Sirküler Rapor 27.08.2014/165-1 Sirküler Rapor 27.08.2014/165-1 BAZI KURUM, KURULUŞ VE İŞLETMELERİN MÜNFERİT VE KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLARININ HAZIRLANMASINDA TÜRKİYE MUHASEBE STANDARTLARININ UYGULANMA ZORUNLULUĞUNA İLİŞKİN KARAR ÖZET

Detaylı

TEBLİĞ. Tarım ve Köyişleri Bakanlığından: HAYVANCILIĞIN DESTEKLENMESĠ HAKKINDA UYGULAMA ESASLARI TEBLĠĞĠ (TEBLĠĞ NO: 2010/13)

TEBLİĞ. Tarım ve Köyişleri Bakanlığından: HAYVANCILIĞIN DESTEKLENMESĠ HAKKINDA UYGULAMA ESASLARI TEBLĠĞĠ (TEBLĠĞ NO: 2010/13) 10 Nisan 2010 CUMARTESİ Resmî Gazete Sayı : 27548 TEBLİĞ Tarım ve Köyişleri Bakanlığından: HAYVANCILIĞIN DESTEKLENMESĠ HAKKINDA UYGULAMA ESASLARI TEBLĠĞĠ (TEBLĠĞ NO: 2010/13) Arı YetiĢtiriciliği, Bombus

Detaylı

Resmi Gazete Tarihi: 06.03.2013 Resmi Gazete Sayısı: 28579 ELEKTRİK PİYASASINDA UYGULANACAK FİYAT EŞİTLEME MEKANİZMASI HAKKINDA TEBLİĞ

Resmi Gazete Tarihi: 06.03.2013 Resmi Gazete Sayısı: 28579 ELEKTRİK PİYASASINDA UYGULANACAK FİYAT EŞİTLEME MEKANİZMASI HAKKINDA TEBLİĞ Resmi Gazete Tarihi: 06.03.2013 Resmi Gazete Sayısı: 28579 ELEKTRİK PİYASASINDA UYGULANACAK FİYAT EŞİTLEME MEKANİZMASI HAKKINDA TEBLİĞ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Kısaltmalar Amaç

Detaylı

4054 SAYILI REKABETİN KORUNMASI HAKKINDA KANUN ŞERHİ

4054 SAYILI REKABETİN KORUNMASI HAKKINDA KANUN ŞERHİ REKABETİN KORUNMASI HAKKINDA KANUN'A İLİŞKİN GENEL BİLGİLER BİRİNCİ BÖLÜM GİRİŞ I- REKABET HUKUKUNUN AMACI KONUSU 27 1- REKABET HUKUKUNUN AMACI 27 2- REKABET HUKUKUNUN KONUSU 30 II- REKABET HUKUKUNUN NİTELİĞİ

Detaylı

MİLLİ GÜVENLİK KURULU GENEL SEKRETERLİĞİ 2014 YILI SAYIŞTAY DENETİM RAPORU

MİLLİ GÜVENLİK KURULU GENEL SEKRETERLİĞİ 2014 YILI SAYIŞTAY DENETİM RAPORU MİLLİ GÜVENLİK KURULU GENEL SEKRETERLİĞİ 2014 YILI SAYIŞTAY DENETİM RAPORU Ağustos 2015 İÇİNDEKİLER 1. KAMU İDARESİNİN MALİ YAPISI VE MALİ TABLOLARI HAKKINDA BİLGİ... 1 2. DENETLENEN KAMU İDARESİ YÖNETİMİNİN

Detaylı

1+1 SOSYAL KONUTLARIN İŞ AKIŞI

1+1 SOSYAL KONUTLARIN İŞ AKIŞI 1+1 SOSYAL KONUTLARIN İŞ AKIŞI Sosyal Konut Projesi başvuruları, 9 Şubat 18 Şubat 2011 tarihleri arasında Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıfları tarafından aşağıda yer alan başvuru şartları ile kabul

Detaylı

TEBLİĞ. ç) Hazinenin özel mülkiyetindeki taģınmaz: Tapuda Hazine adına tescilli taģınmazları,

TEBLİĞ. ç) Hazinenin özel mülkiyetindeki taģınmaz: Tapuda Hazine adına tescilli taģınmazları, 7 Şubat 2014 CUMA Resmî Gazete Sayı : 28906 Maliye Bakanlığından: TEBLİĞ MĠLLĠ EMLAK GENEL TEBLĠĞĠ (SIRA NO: 362) BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Genel Tebliğin amacı;

Detaylı

İÇTÜZÜK TADİL METNİ MALİ SEKTÖR DIŞI NFIST İSTANBUL 20 A TİPİ BORSA YATIRIM FONU İÇTÜZÜK DEĞİŞİKLİĞİ

İÇTÜZÜK TADİL METNİ MALİ SEKTÖR DIŞI NFIST İSTANBUL 20 A TİPİ BORSA YATIRIM FONU İÇTÜZÜK DEĞİŞİKLİĞİ İÇTÜZÜK TADİL METNİ MALİ SEKTÖR DIŞI NFIST İSTANBUL 20 A TİPİ BORSA YATIRIM FONU İÇTÜZÜK DEĞİŞİKLİĞİ Finansbank A.ġ. Mali Sektör DıĢı NFIST Ġstanbul 20 A Tipi Borsa Yatırım Fonu içtüzüğünün 1.2, 5.3, 5.4,

Detaylı

3-6/2015 KKTC Rekabet Kurulu 47/2015 REKABET KURULU KARARI

3-6/2015 KKTC Rekabet Kurulu 47/2015 REKABET KURULU KARARI Dosya No : 3-6/2015 Karar Sayısı : 47/2015 Tarihi : 23-07-2015 REKABET KURULU KARARI 10 1. TOPLANTIYA KATILAN ÜYELER: Doç. Dr. Figen YEġĠLADA Selim ALTINCIK Sezi SIDAL Kubilay SEPETCĠOĞLU (BĢk. Yrd.) (Üye)

Detaylı

REKABET KURULU KARARI

REKABET KURULU KARARI Rekabet Kurumu Başkanlığından, REKABET KURULU KARARI Dosya Sayısı : 2002-4-3 (Önaraştırma) Karar Sayısı : 02-26/271-110 Karar Tarihi : 30.4.2002 Dosya Konusu : Ataköy Marina ve Yat İşletmeleri A.Ş. ve

Detaylı

İÇTÜZÜK TADİL METNİ DOW JONES İSTANBUL 20 A TİPİ BORSA YATIRIM FONU İÇTÜZÜK DEĞİŞİKLİĞİ

İÇTÜZÜK TADİL METNİ DOW JONES İSTANBUL 20 A TİPİ BORSA YATIRIM FONU İÇTÜZÜK DEĞİŞİKLİĞİ İÇTÜZÜK TADİL METNİ DOW JONES İSTANBUL 20 A TİPİ BORSA YATIRIM FONU İÇTÜZÜK DEĞİŞİKLİĞİ Finansbank A.ġ. Dow Jones Istanbul 20 A Tipi Borsa Yatirim Fonu içtüzüğünün 1.2, 5.3, 5.4, 10.2, 10.3, 10.4, 14.1,

Detaylı

TOPLANTIYA KATILAN ÜYELER: BaĢkan V. II. BaĢkan: Kazım ÖZKAN Üyeler :Bahattin IġIK, Hakan GÜNAL, Adem KAMALI, Abdullah DÜNDAR, Erkan DEMĠRTAġ

TOPLANTIYA KATILAN ÜYELER: BaĢkan V. II. BaĢkan: Kazım ÖZKAN Üyeler :Bahattin IġIK, Hakan GÜNAL, Adem KAMALI, Abdullah DÜNDAR, Erkan DEMĠRTAġ TOPLANTIYA KATILAN ÜYELER: BaĢkan V. II. BaĢkan: Kazım ÖZKAN Üyeler :Bahattin IġIK, Hakan GÜNAL, Adem KAMALI, Abdullah DÜNDAR, Erkan DEMĠRTAġ BAġVURU SAHĠBĠ: Kadir POLAT, Sırrın Mah. 604.Sok. No: 2/5 ġanliurfa

Detaylı

GÜMRÜK MÜSTEġARLIĞI. HARĠÇTE ĠġLEME REJĠMĠ

GÜMRÜK MÜSTEġARLIĞI. HARĠÇTE ĠġLEME REJĠMĠ GÜMRÜK MÜSTEġARLIĞI HARĠÇTE ĠġLEME REJĠMĠ 1 REJĠMĠN TANIMI Serbest dolaģımdaki eģyanın daha ileri safhada iģlenmek, tamir edilmek veya yenilenmek üzere Türkiye Gümrük Bölgesinden geçici olarak ihracı ve

Detaylı

İSTATİSTİK KONSEYİ YÖNETMELİĞİ

İSTATİSTİK KONSEYİ YÖNETMELİĞİ 4913 İSTATİSTİK KONSEYİ YÖNETMELİĞİ Bakanlar Kurulu Kararının Tarihi : 10/4/2006 No : 2006/10343 Dayandığı Kanunun Tarihi : 10/11/2005 No : 5429 Yayımlandığı R.Gazetenin Tarihi : 5/5/2006 No : 26159 Yayımlandığı

Detaylı

EGELĠ & CO YATIRIM ORTAKLIĞI A.ġ. SERĠ: XI NO: 29 SAYILI TEBLĠĞE ĠSTĠNADEN HAZIRLANMIġ YÖNETĠM KURULU FAALĠYET RAPORU 1 Ocak 31 Mart 2011

EGELĠ & CO YATIRIM ORTAKLIĞI A.ġ. SERĠ: XI NO: 29 SAYILI TEBLĠĞE ĠSTĠNADEN HAZIRLANMIġ YÖNETĠM KURULU FAALĠYET RAPORU 1 Ocak 31 Mart 2011 EGELĠ & CO YATIRIM ORTAKLIĞI A.ġ. SERĠ: XI NO: 29 SAYILI TEBLĠĞE ĠSTĠNADEN HAZIRLANMIġ YÖNETĠM KURULU FAALĠYET RAPORU 1 Ocak 31 Mart 2011 12 Mayıs 2011 0 ĠÇĠNDEKĠLER EGELĠ & CO HAKKINDA... 2 YÖNETĠM KURULU

Detaylı

Konuyla Ġlgili Tebliğin Tam Metni Ekte Tarafınıza SunulmuĢtur.

Konuyla Ġlgili Tebliğin Tam Metni Ekte Tarafınıza SunulmuĢtur. ANKARAS-Sirküler/2013-32 09.12.2013, ANKARA KONU: SGK NIN ĠġVEREN UYGULAMA TEBLĠĞĠNDE DEĞĠġĠKLĠK HK. 28.11.2013 tarihli 28835 Sayılı Resmi Gazete' de yayınlanan İşveren Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına

Detaylı

T.C. KARTAL BELEDİYE BAŞKANLIĞI İSTANBUL

T.C. KARTAL BELEDİYE BAŞKANLIĞI İSTANBUL KARARIN ÖZÜ : Sivil Savunma Uzmanlığı nın Görev ve ÇalıĢma Yönetmeliği. TEKLİF : Sivil Savunma Uzmanlığı nın 31.03.2010 tarih, 2010/1043 sayılı teklifi. BAġKANLIK MAKAMI NA; Ġlgi: 18.03.2010 tarih ve 129

Detaylı

ÇĠNLĠ LASTĠKLER TÜRKĠYE NĠN YOLLARINDA SALINIRKEN

ÇĠNLĠ LASTĠKLER TÜRKĠYE NĠN YOLLARINDA SALINIRKEN ÇĠNLĠ LASTĠKLER TÜRKĠYE NĠN YOLLARINDA SALINIRKEN Melisa KORKMAZ Günümüz koģullarında ülkeler arası entegrasyonun artması sonucu ekonomik faaliyetler daha geniģ bir coğrafya üzerinde gerçekleģmeye baģlamıģ;

Detaylı

TOPRAK MAHSULLERĠ OFĠSĠ TEKĠRDAĞ ġube MÜDÜRLÜĞÜNDEN TA ġ I M A Y A P T I R I L A C A K T I R

TOPRAK MAHSULLERĠ OFĠSĠ TEKĠRDAĞ ġube MÜDÜRLÜĞÜNDEN TA ġ I M A Y A P T I R I L A C A K T I R TOPRAK MAHSULLERĠ OFĠSĠ TEKĠRDAĞ ġube MÜDÜRLÜĞÜNDEN TA ġ I M A Y A P T I R I L A C A K T I R Dumansız Sanayi Bölgesindeki Kiralık Evren Depo Stoklarından 5.000 ton, dökme hububatın karayolundan Tekirdağ

Detaylı

Resmî Gazete YÖNETMELİK

Resmî Gazete YÖNETMELİK 30 Ocak 2015 CUMA Resmî Gazete Sayı : 29252 YÖNETMELİK Sağlık Bakanlığından: AYAKTA TEġHĠS VE TEDAVĠ YAPILAN ÖZEL SAĞLIK KURULUġLARI HAKKINDA YÖNETMELĠKTE DEĞĠġĠKLĠK YAPILMASINA DAĠR YÖNETMELĠK MADDE 1

Detaylı

MİLLETLERARASI ANDLAŞMA

MİLLETLERARASI ANDLAŞMA 29 Nisan 2010 PERġEMBE Resmî Gazete Sayı : 27566 HĠBE ANLAġMASI MİLLETLERARASI ANDLAŞMA Hazine MüsteĢarlığı tarafından temsil edilen Devlet Bakanı ve BaĢbakan Yardımcısı vasıtasıyla hareket eden Türkiye

Detaylı

ELEKTRONİK TİCARETTE HİZMET SAĞLAYICI VE ARACI HİZMET SAĞLAYICILAR HAKKINDA YÖNETMELİK YAYIMLANDI:

ELEKTRONİK TİCARETTE HİZMET SAĞLAYICI VE ARACI HİZMET SAĞLAYICILAR HAKKINDA YÖNETMELİK YAYIMLANDI: TARİH : 28/08/2015 SİRKÜLER NO : 2015/70 ELEKTRONİK TİCARETTE HİZMET SAĞLAYICI VE ARACI HİZMET SAĞLAYICILAR HAKKINDA YÖNETMELİK YAYIMLANDI: 5 Kasım 2014 tarihli Resmi Gazetede elektronik ticarete ilişkin

Detaylı

TEŞVİK YASASI R. G. 98 14.08.2000. 47/2000 Sayılı Yasa. 1. Bu Yasa, Teşvik Yasası olarak isimlendirilir. BİRİNCİ KISIM Genel Kurallar.

TEŞVİK YASASI R. G. 98 14.08.2000. 47/2000 Sayılı Yasa. 1. Bu Yasa, Teşvik Yasası olarak isimlendirilir. BİRİNCİ KISIM Genel Kurallar. R. G. 98 14.08.2000 TEŞVİK YASASI 47/2000 Sayılı Yasa Kısa İsim 1. Bu Yasa, Teşvik Yasası olarak isimlendirilir. BİRİNCİ KISIM Genel Kurallar Tefsir 14/2000 Amaç Kapsam 2. Bu Yasada metin başka türlü gerektirmedikçe:

Detaylı

FĠBA HAYAT SĠGORTA ANONĠM ġġrketġ Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu Dönem (01.01.2012-31.12.2012)

FĠBA HAYAT SĠGORTA ANONĠM ġġrketġ Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu Dönem (01.01.2012-31.12.2012) FĠBA HAYAT SĠGORTA ANONĠM ġġrketġ Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu Dönem (01.01.2012-31.12.2012) İşbu rapor Gümrük ve Ticaret Bakanlığı tarafından düzenlenerek 28.08.2012 tarih ve 28395 sayılı Resmi Gazete

Detaylı

T.C. B A ġ B A K A N L I K Personel ve Prensipler Genel Müdürlüğü. Sayı : B.02.0.PPG.0.12-010-06/14200 3 ARALIK 2009 GENELGE 2009/18

T.C. B A ġ B A K A N L I K Personel ve Prensipler Genel Müdürlüğü. Sayı : B.02.0.PPG.0.12-010-06/14200 3 ARALIK 2009 GENELGE 2009/18 I. GİRİŞ GENELGE 2009/18 2007-2013 döneminde Avrupa Birliğinden Ülkemize sağlanacak hibe niteliğindeki fonlar Avrupa Konseyinin 1085/2006 sayılı Katılım Öncesi Yardım Aracı Tüzüğü ve söz konusu Tüzüğün

Detaylı

PİYASA BOZUCU EYLEMLER TEBLİĞİ (VI-104.1)

PİYASA BOZUCU EYLEMLER TEBLİĞİ (VI-104.1) Sermaye Piyasası Kurulundan: Amaç ve kapsam PİYASA BOZUCU EYLEMLER TEBLİĞİ (VI-104.1) MADDE 1- (1) Bu Tebliğin amacı, makul bir ekonomik veya finansal bir gerekçeyle açıklanamayan, borsa ve teşkilatlanmış

Detaylı

DÜZCE İL ÖZEL İDARESİ 2012YILI DENETİM RAPORU

DÜZCE İL ÖZEL İDARESİ 2012YILI DENETİM RAPORU T.C. SAYIġTAY BAġKANLIĞI DÜZCE İL ÖZEL İDARESİ 2012YILI DENETİM RAPORU ARALIK 2013 T.C. SAYIġTAY BAġKANLIĞI 06100 Balgat / ANKARA Tel: 0 312 295 30 00; Faks: 0 312 295 40 94 e-posta: sayistay@sayistay.gov.tr

Detaylı

ġirketimizin 01.01.2009 31.12.2009 dönemine ait faaliyetleri Yönetim Kurulumuzca aģağıda ortaklarımızın bilgilerine sunulmuģtur.

ġirketimizin 01.01.2009 31.12.2009 dönemine ait faaliyetleri Yönetim Kurulumuzca aģağıda ortaklarımızın bilgilerine sunulmuģtur. Sayfa No: 1 ġirketimizin 01.01.2009 31.12.2009 dönemine ait faaliyetleri Yönetim Kurulumuzca aģağıda ortaklarımızın bilgilerine sunulmuģtur. ġirket Yönetim Kurulu; Orhan Ümit GENÇOĞLU Turhan GENÇOĞLU Zekai

Detaylı

REKABET KURULU GÖRÜŞÜ. Karar No: 38/2015 Tarih: 10 Ağustos 2015

REKABET KURULU GÖRÜŞÜ. Karar No: 38/2015 Tarih: 10 Ağustos 2015 REKABET KURULU GÖRÜŞÜ Karar No: 38/2015 Tarih: 10 Ağustos 2015 Konu: Lefkoşa-Gazi Mağusa güzergahında yolcu taşımacılığı yapan beş teşebbüs hakkında yürütülen soruşturma sonucunda Rekabet Kurulu tarafından

Detaylı

EGE ÜNİVERSİTESİ TEHLİKELİ ATIK YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

EGE ÜNİVERSİTESİ TEHLİKELİ ATIK YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç EGE ÜNİVERSİTESİ TEHLİKELİ ATIK YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Madde 1- Bu Yönergenin amacı, Ege Üniversitesi Rektörlüğü sorumluluk alanı içinde bulunan eğitim, öğretim,

Detaylı

KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURĠYETĠ REKABET KURULU ĠLGĠLĠ PAZAR KILAVUZU

KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURĠYETĠ REKABET KURULU ĠLGĠLĠ PAZAR KILAVUZU KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURĠYETĠ REKABET KURULU ĠLGĠLĠ PAZAR KILAVUZU Haziran 2015 ĠÇĠNDEKĠLER 1. ĠLGĠLĠ PAZAR 1 1.1. Ġlgili Ürün ve Ġlgili Coğrafi Pazar 2 1.2. Ġlgili Pazar Kavramı ve Rekabet Politikasının

Detaylı

Sayı: / Aralık 2014 Konu: Aile Hekimliği Nöbet ŞUBE / TEMSİLCİLİKLERE

Sayı: / Aralık 2014 Konu: Aile Hekimliği Nöbet ŞUBE / TEMSİLCİLİKLERE Sayı: 300-2014/1847 29 Aralık 2014 Konu: Aile Hekimliği Nöbet ŞUBE / TEMSİLCİLİKLERE İlgi: a- 300-2014/862 sayı ve 14.05.2014 tarihli yazımız. b- 300-2014/930 sayı ve 02.06.2014 tarihli yazımız. Ġlgi yazılarımızda

Detaylı

ELEKTRİK PİYASASI SERBEST TÜKETİCİ YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak, Tanımlar ve Kısaltmalar

ELEKTRİK PİYASASI SERBEST TÜKETİCİ YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak, Tanımlar ve Kısaltmalar ELEKTRİK PİYASASI SERBEST TÜKETİCİ YÖNETMELİĞİ (4 Eylül 2002 tarihli ve 24866 sayılı Resmi Gazete de yayımlanmak suretiyle yürürlüğe girmiştir.) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak, Tanımlar ve

Detaylı

İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine Dair Tebliğ (No: 2016/1) (06.02.2016 t. 29616 s. R.G.) MADDE 1 MADDE 2 MADDE 3 MADDE 5

İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine Dair Tebliğ (No: 2016/1) (06.02.2016 t. 29616 s. R.G.) MADDE 1 MADDE 2 MADDE 3 MADDE 5 İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine Dair Tebliğ (No: 2016/1) (06.02.2016 t. 29616 s. R.G.) Ekonomi Bakanlığından: Amaç ve kapsam MADDE 1 (1) Bu Tebliğin amacı, Betonstar Mak. San. ve Tic. A.Ş. tarafından

Detaylı

REKABET KURULU KARARI

REKABET KURULU KARARI REKABET KURULU KARARI Dosya Sayısı : D1/2/H.H.Ü-99/2 Karar Sayısı : 00-1/2-2 Karar Tarihi : 04.01.2000 (Önaraştırma) A- TOPLANTIYA KATILAN ÜYELER Başkan : Prof. Dr. M. Tamer MÜFTÜOĞLU. Üyeler : Dr. Kemal

Detaylı

Bu rapor, 6085 sayılı Sayıştay Kanunu uyarınca yürütülen düzenlilik denetimi sonucu hazırlanmıştır.

Bu rapor, 6085 sayılı Sayıştay Kanunu uyarınca yürütülen düzenlilik denetimi sonucu hazırlanmıştır. T..C.. SSAYIIġġTAY BAġġKANLIIĞII EDĠĠRNE ĠĠL ÖZEL ĠĠDARESSĠĠ 22001122 YIILII DENETĠĠM RAPPORU HAZİRAN 2013 T.C. SAYIġTAY BAġKANLIĞI 06100 Balgat / ANKARA Tel: 0 312 295 30 00; Faks: 0 312 295 40 94 e-posta:

Detaylı

Sayı:104 12 Haziran 2007

Sayı:104 12 Haziran 2007 Sayı:104 12 Haziran 2007 Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhuriyet Meclisi nin 28 Mayıs 2007 tarihli Altmışyedinci Birleşiminde Oybirliğiyle kabul olunan, Faktoring Yasası Anayasanın 94 üncü maddesinin

Detaylı

ĠHALEYĠ YAPAN ĠDARE: Karayolları 15.Bölge Müdürlüğü, Kuzeykent Mah. Alparslan TürkeĢ Bulvarı No:53 KASTAMONU

ĠHALEYĠ YAPAN ĠDARE: Karayolları 15.Bölge Müdürlüğü, Kuzeykent Mah. Alparslan TürkeĢ Bulvarı No:53 KASTAMONU TOPLANTIYA KATILAN ÜYELER: BaĢkan: Dr. Hasan GÜL Üyeler :II. BaĢkan Hicabi ECE, Ali KAYA, Bahattin IġIK, Ali Kemal AKKOÇ, Hakan GÜNAL, Kazım ÖZKAN, Abdullah DÜNDAR, Erkan DEMĠRTAġ BAġVURU SAHĠBĠ: Mertim

Detaylı

HĠTĠT ÜNĠVERSĠTESĠ 2013 2014 AKADEMĠK YILI ÖĞRENCĠLER ĠÇĠN ERASMUS STAJ HAREKETLĠLĠĞĠ DUYURUSU

HĠTĠT ÜNĠVERSĠTESĠ 2013 2014 AKADEMĠK YILI ÖĞRENCĠLER ĠÇĠN ERASMUS STAJ HAREKETLĠLĠĞĠ DUYURUSU HĠTĠT ÜNĠVERSĠTESĠ 2013 2014 AKADEMĠK YILI ÖĞRENCĠLER ĠÇĠN ERASMUS STAJ HAREKETLĠLĠĞĠ DUYURUSU LLP/Erasmus Programı Öğrenci Staj Hareketliliği çerçevesinde 2013 2014 Akademik Yılında programdan yararlanmak

Detaylı

2015 YILINA AĠT KALĠTE GÜVENCE SĠSTEMĠ GÖZDEN GEÇĠRME RAPORU

2015 YILINA AĠT KALĠTE GÜVENCE SĠSTEMĠ GÖZDEN GEÇĠRME RAPORU 2015 Yılı Kalite Güvence Sistemi Raporu KENT KURUMSAL GAYRĠMENKUL DEĞERLEME VE DANIġMANLIK A.ġ. 2015 YILINA AĠT KALĠTE GÜVENCE SĠSTEMĠ GÖZDEN GEÇĠRME RAPORU Bu rapor Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu

Detaylı

AVRUPA ĠNSAN HAKLARI MAHKEMESĠ ĠKĠNCĠ BÖLÜM MELDA AKPINAR VE DĠĞERLERĠ / TÜRKĠYE DAVASI. (Başvuru No. 19124/06) KARAR STRAZBURG.

AVRUPA ĠNSAN HAKLARI MAHKEMESĠ ĠKĠNCĠ BÖLÜM MELDA AKPINAR VE DĠĞERLERĠ / TÜRKĠYE DAVASI. (Başvuru No. 19124/06) KARAR STRAZBURG. AVRUPA ĠNSAN HAKLARI MAHKEMESĠ ĠKĠNCĠ BÖLÜM MELDA AKPINAR VE DĠĞERLERĠ / TÜRKĠYE DAVASI (Başvuru No. 19124/06) KARAR STRAZBURG 22 Temmuz 2014 İşbu karar kesinleşmiş olup şekli bazı değişikliklere tabi

Detaylı

İlgili Kanun / Madde 4857 S. İş. K/41

İlgili Kanun / Madde 4857 S. İş. K/41 488 T.C YARGITAY 9. HUKUK DAİRESİ Esas No. 2010/4805 Karar No. 2012/12361 Tarihi: 11.04.2012 Yargıtay Kararları Çalışma ve Toplum, 2013/1 İlgili Kanun / Madde 4857 S. İş. K/41 FAZLA ÇALIŞMA ÜST DÜZEY YÖNETİCİNİN

Detaylı

REKABET KURULU KARARI

REKABET KURULU KARARI REKABET KURULU KARARI Dosya Sayısı : D2/1/M.B.-00/1 (İlk İnceleme) Karar Sayısı : 00-33/356-200 Karar Tarihi : 05.09.2000 A- TOPLANTIYA KATILAN ÜYELER Başkan: Prof. Dr. M. Tamer MÜFTÜOĞLU Üyeler: Dr. Kemal

Detaylı

İTHALATTA HAKSIZ REKABETİN ÖNLENMESİNE İLİŞKİN TEBLİĞ (TEBLİĞ NO: 2016/51) ( T R.G.)

İTHALATTA HAKSIZ REKABETİN ÖNLENMESİNE İLİŞKİN TEBLİĞ (TEBLİĞ NO: 2016/51) ( T R.G.) Ekonomi Bakanlığından: İTHALATTA HAKSIZ REKABETİN ÖNLENMESİNE İLİŞKİN TEBLİĞ Amaç ve kapsam (TEBLİĞ NO: 2016/51) (21.12.2016 T. 29925 R.G.) MADDE 1 (1) Bu Tebliğin amacı, Ereğli Demir ve Çelik Fabrikaları

Detaylı

30.04.2009 / 27215. 30 Nisan 2009 PERŞEMBE. Resmî Gazete. (Mükerrer) Sayı : 27215 TEBLİĞ. Tarım ve Köyişleri Bakanlığından:

30.04.2009 / 27215. 30 Nisan 2009 PERŞEMBE. Resmî Gazete. (Mükerrer) Sayı : 27215 TEBLİĞ. Tarım ve Köyişleri Bakanlığından: 30.04.2009 / 27215 30 Nisan 2009 PERŞEMBE Resmî Gazete Sayı : 27215 (Mükerrer) TEBLİĞ Tarım ve Köyişleri Bakanlığından: ÇİĞ SÜTÜN DEĞERLENDİRİLMESİNE YÖNELİK DESTEKLEME UYGULAMA ESASLARI TEBLİĞİ (TEBLİĞ

Detaylı

İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesine İlişkin 30.11.2007 Tarihli Yönetmeliğin 11 ve 19. Maddeleri Anayasaya Aykırıdır

İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesine İlişkin 30.11.2007 Tarihli Yönetmeliğin 11 ve 19. Maddeleri Anayasaya Aykırıdır İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesine İlişkin 30.11.2007 Tarihli Yönetmeliğin 11 ve 19. Maddeleri Anayasaya Aykırıdır Doç. Dr. Tuğrul KATOĞLU* * Bilkent Üniversitesi Hukuk Fakültesi, Ceza

Detaylı