KALİTE ARAŞTIRMA DANIŞMANLIK VE EĞİTİM MERKEZİ TS EN ISO 9001:2008 (1.3-KYS) TEMEL EĞİTİM NOTLARI

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "KALİTE ARAŞTIRMA DANIŞMANLIK VE EĞİTİM MERKEZİ TS EN ISO 9001:2008 (1.3-KYS) TEMEL EĞİTİM NOTLARI"

Transkript

1 TS EN ISO 9001:2008 (1.3-KYS) TEMEL EĞİTİM NOTLARI ADRES : Ziyaby caddsi 6. sokak No:8/1 Balga/ANKARA Sayfa 1 / 19

2 ISO 9001:2008 KALİTE YÖNETİM SİSTEMLERİ DOĞASINDA OLAN (KALICI) ÖZELLİKLERİN ŞARTLARI KARŞILAMA DERECESİDİR Kali isklini kaşılamak amacıyla kali poliikası v hdflinin başaı il ld dilmsi için südüüln faaliyldi. TOPLAM KALİTE YÖNETİMİ Yönim v üm çalışanlaın kaılımı il müşi v çalışanlaın mmnun dilmsidi. ISO 9000 STANDARDLARININ KONTROLU Bş yılda bi sandala gözdn gçiili. (ISO Pookolü) ISO/TC176 Kali Yönim Sismli Tknik Komisi yılında alınan kaa gği: 1994 vizyonu 2000 vizyonu 2000 yılı vizyon hdfli Öncki sandalaı (cübli) içmli Oganizasyonun günlük işlyişi il büünlşmli Kuuluşa kama dğ sağlamalı Kali Yönim Sismi pnsiplin daha fazla y vilmli Çv Yönimi, Sağlık v Emniy Yönimi v Finans Yönimi gibi Yönim Sismli il ngasyon sağlanması amaçlanmışı. 9001:2008 vizyonunda daksiyonl düznlml v uygulamalaa ağılık vilmişi. 4 TEMEL STANDART 1. ISO 9000:2000 KALİTE YÖNETİM SİSTEMLERİ-TEMEL KAVRAMLAR, TERİMLER 2. ISO 9001:2008 KALİTE YÖNETİM SİSTEMLERİ-ŞARTLAR (ISO 9001:2000 yin) 3. ISO 9004:2000 KALİTE YÖNETİM SİSTEMLERİ-PERFORMANSIN İYİLEŞTİRİLMESİ İÇİN KILAVUZ 4. ISO 19011:2000 ÇEVRE VE KALİTE YÖNETİM SİSTEMLERİ-TETKİK KILAVUZU ISO 9001:2008 KURULUŞLAR TARAFINDAN SİSTEM KURMAK AMACIYLA VE BELGELENDİRME KURULUŞLARI İÇİN ŞARTLARINI TANIMLAMAKTADIR. ISO 9004:2000 İSE KURULUŞ PERFORMANSININ İYİLEŞTİRİLMESİ İÇİN KILAVUZDUR ADRES : Ziyaby caddsi 6. sokak No:8/1 Balga/ANKARA Sayfa 2 / 19

3 KAVRAMLAR, TERİMLER, TANIMLAR ISO 9000:2000 KALİTE PLANLAMASI Kali hdflinin blilnmsin, opasyonl işlml v hdfl yck kaynaklaa odaklanan kali yönim sismi paçası KALİTE İYİLEŞTİRME Kali yönim sisminin kali şalaını kaşılayacak yliliği aımaya odaklanmış paçası ETKİNLİK Planlanmış akivilin gçklşiilm v planlanan sonuçlaa ulaşılma duumu VERİMLİLİK Kullanılan kaynak v ulaşılan sonuç aasındaki ilişki PROSES Gidili çıkılaa dönüşün, bibiliyl ilişkili vya bibiini kilyn faaliyl ÜRÜN Müşinin isdiğidi, Possin sonucudu Gnl olaak kabul diln dö ayı üün üü vadı. a) Donanım b) Yazılım c) Hizml d) İşlnmiş Maddl MÜŞTERİ MEMNUNİYETİ Müşinin, müşi şalaının kaşılanma dcsi hakkındaki fiki TASARIM VE GELİŞTİRME Şalaı, blilnmiş kaakisikl vya üün/poss/sism spsifikasyonlaına dönüşün poss vya sisml KURULUŞ (ORGANİZASYON) ÜRÜN VEYA HİZMET ÜRETEN, TEDARİKÇİ (SUPPLIER) KURULUŞA HAMMADDE, YARI MAMUL VEYA HİZMET SAĞLAYAN, ANLAMINDA KULLANILMAKTADIR. TEDARİKÇİ Üün sağlayan kişi vya oganizasyon ORGANİZASYON Soumluluk, yki v ilişki düznlmsi olan insan guplaı vya bölüml(imkanla) MÜŞTERİ Bi üünü alan oganizasyon vya kişi ADRES : Ziyaby caddsi 6. sokak No:8/1 Balga/ANKARA Sayfa 3 / 19

4 İLGİLİ TARAFLAR Bi oganizasyonun başaısı vya pfomansıyla ilgilnn kişi vya gupla ÇALIŞMA ORTAMI İşin yapıldığı şala PROSES YAKLAŞIMI Oganizasyon içind poss ngasyonun kuulması, uygulanması, bu posslin blilnmsi v kilşimli PROSES YAKLAŞIMI Gidilin anımlanması/ konolü v konollin glişiilmsi, faaliylin yönimi için mkanizmala, isnn sonuçla için çıkılaın anımlanması/ ölçülmsi v oganizasyonun pfomansı v hdflin glişiilmsi için çalışmala ISO 9001: ANA BAŞLIK İÇERMEKTEDİR. BUNLAR ; 4. (Gnl şala,kali lkiabı,dokümanlaın konolü,kali kayılaının konolü) 5.YÖNETİM SORUMLULUĞU (Yönim aahhüdü,müşi odağı,kali poliikası,planlama,soumluluk,yki v ilişim,yönimin gözdn gçimsi) 6.KAYNAK YÖNETİMİ (Kaynaklaın sağlanması,insan kaynaklaı,alyapı,çalışma oamı) 7.ÜRÜN GERÇEKLEŞTİRME (Üün gçklşimnin planlanması,müşi il ilgili possl, asaım v glişim,saın alma possi,üim v svis sunumu, izlm v ölçm cihazlaının konolü) 8.ÖLÇME, ANALİZ VE İYİLEŞTİRME (Gnl,izlm v ölçm,uygun olmayan üünün konolü, vi analizi,iyilşim,) DOKÜMANTASYON ISO 9001:2008 d doküman dilmiş posdü şalaının sayısı ISO 9001:1994 dkin gö azalılmışı v kuuluşun kali yönim sismini kin uygulaması üzind daha çok duulmuşu. Özllikl vugulamak gki ki, ISO 9001 doküman dilmiş kali sismi şa koşmakadı, dokümanla sismi dğil. Doküman Ndi? Dokümanasyonla ilgili gnld kullanılan iml (ISO 9000:2000 dn alınmışı) aşağıda vilmişi. Blg, Kılavuz, Posdü, Kali l kiabı, Kayı, Spsifikasyon DOKÜMAN ORTAMI Dokümanla hhangi bi fom yada oamda olabilli; Kağı, Magnik oam, Elkonik vya opik bilgisaya diski, Fooğaf, Önk ADRES : Ziyaby caddsi 6. sokak No:8/1 Balga/ANKARA Sayfa 4 / 19

5 DOKÜMANTE EDİLMİŞ PROSEDÜRLER: DOKÜMANLARIN KONTROLÜ KAYITLARIN KONTROLÜ DÜZELTİCİ FAALİYETLER ÖNLEYİCİ FAALİYETLER 8.3 UYGUN OLMAYAN ÜRÜNÜN KONTROLÜ İÇ DENETİMLER ISO 9001:2008 d, bi oganizasyonun kali yönim sismin başka dokümanla hazılayaak kama dğ sağlayabilcği diğ dokümanla da mvcuu; Aşağıda bliilnl önk olaak vilbili; *Poss haialaı *Oganizasyon şmalaı *İç ilişiml *Üim şmalaı *Onaylı daikçi lisli *Kali planlaı *ISO 9001:2000 gö sism kumuş bi oganizasyon mvcu dokümanlaını, Kali Yönim Sismini basilşimk amacıyla daha lvişli hal gibili v/vya akviy dk bilşibili. Doküman Edilmiş Posdü = Posdü oluşuulmuş, + Doküman dilmiş, + Uygulanmış + Muhafaza dilmiş olmalıdı. KALİTE YÖNETİM PRENSİPLERİ 1. Müşi odaklı oganizasyon 2. Lidlik 3. Çalışanlaın kaılımı 4. Poss yaklaşımı 5. Yönimd sism yaklaşımı 6. Sükli iyilşim 7. Vil dayalı kaa vm yaklaşımı 8. Tdaikçill kaşılıklı faydaya dayanan ilişkil 1.MÜŞTERİ ODAKLI ORGANİZASYON Oganizasyonla ; Mvcu v glckki müşi ihiyaçlaını anlamalı, Müşi şalaına uymalı, Müşi bklnilini aşmak için çabalamalıdı. Ana kazançla; paza fısalaına snk v hızlı cvap vbilm, dolayısıyla aan gli v paza payı, müşi mmnuniyini sağlamada, oganizasyonun kaynak kullanımındaki kinliğin aması,müşi mmnuniyini sağlayaak kuuluşun alp dili hal glmsi. ADRES : Ziyaby caddsi 6. sokak No:8/1 Balga/ANKARA Sayfa 5 / 19

6 2.LİDERLİK Lidl oganizasyonun amacını v yönünü blill. Oganizasyonun amaçlaının başaılması için kişilin kaılımını sağlayacak oam oluşuulmalıdı. Ana kazançla; biyl oganizasyonun hdf v amaçlaını anla v bu amaç v hdfl doğulusunda moiv olu, faaliyl anımlanan şkild dğlndiili, sıalanı v uygulanı, oganizasyonun faklı sviyli aasındaki köü ilişim n aza indigni. 3.ÇALIŞANLARIN KATILIMI Çalışanla oganizasyonun mlidi. Çalışmalaa am olaak dahil dilmli, kndi ynklini oganizasyonun yaaına kullanmalaını sağla. Ana kazançla; Oganizasyonda moiv dilmiş, bağlı v kaılımcı biyl, Oganizasyonun hdflini illmd ynilik v yaaıcılık, Kndi pfomanslaından soumluluk duyan biyl, Sükli iyilşimy kaılım v kakıda bulunmada iskli biyl. 4.PROSES YAKLAŞIMI Uygun kaynakla v faaliyl bi poss olaak yönilis isniln sonuçlaa daha kin olaak ulaşıla bilini. Kali Yönimi Poss Modli Sükli İyilşim M ü ş i Ş a l a Gidi Kaynak Yönimi Yönim Soumluluğu ÜRETİM Ölçm, Analiz, İyilşim Üün Çıkı M ü ş i M m n u n i y ADRES : Ziyaby caddsi 6. sokak No:8/1 Balga/ANKARA Sayfa 6 / 19

7 ANA KAZANÇLAR; Kaynaklaın kin kullanımı il düşük maliy v kısalılmış gçklşm zamanı, İyilşiilmiş ualı v ahmin dilbiln sonuçla. 5.YÖNETİMDE SİSTEM YAKLAŞIMI Blili bi amaç için bibiliyl ilişkili posslin oluşuduğu sismin; Blilnmsi, Anlaşılması, Yönimi, Oganizasyonun kinliğini v vimliliğini aıı. ANA KAZANÇLAR; Amaçlanan sonuçlaın n iyi şkild başaılabilmsi için posslin ilişkilndiilmsi v sıalanması, Possl üzind çaba saf my odaklanma,oganizasyonun ilgili aaflaa ualılık, kinlik v ylilik konulaında güvn sağlaması. 6.SÜREKLİ İYİLEŞTİRME Sükli iyilşim kuuluşun n kalıcı amacı olmalıdı. PUKÖ DÖNGÜSÜ SÜREKLİ İYİLEŞTİRME M ü ş i Ş a l a Kaynak Yönimi Gidi Yönim Soumluluğu Poss Poss Poss Ölçm, Analiz, İyilşim Çıkı M m n u n i y M ü ş i ADRES : Ziyaby caddsi 6. sokak No:8/1 Balga/ANKARA Sayfa 7 / 19

8 ANA KAZANÇLAR; İyilşiilmiş oganizasyonl ylilikll pfomans avanajı, Oganizasyonun sajik amacı için üm sviyld iyilşim faaliylinin sıalanması, Fısala l gçiğind hızlı hak dbilm ynği. 7.VERİLERE DAYALI KARAR VERME YAKLAŞIMI ETKİN KARAR VERME, VERİLERİN VE BİLGİLERİN ANALİZİNE BAĞLIDIR. ANA KAZANÇLAR; Kaala konusunda bilgilndim, Gçmiş olaylaa dayanaak öncki kaalaın kinliğinin gösilbilm kabiliyinin aması, Göüş v kaalaın gözdn gçiilmsi v dğişiilbilmsi kabiliyinin aması. ADRES : Ziyaby caddsi 6. sokak No:8/1 Balga/ANKARA Sayfa 8 / 19

9 8.TEDARİKÇİLERLE KARŞILIKLI FAYDAYA DAYANAN İLİŞKİLER Oganizasyon v daikçili bibilindn bağımsız olmalaına ağmn kaşılıklı faydaya dayanan ilişki dğ yaaı. ANA KAZANÇLAR, H iki aaf için d dğ yaama kabiliyind aış, Dğişn paza vya müşi ihiyaç v bklnilin oak kaşılık vmd snklik v hız, Maliy v kaynaklaın opimizasyonu. M ü ş i Ş a l a Gidi Kaynak Yönimi Yönim Soumluluğu Üün Gçklşim Ölçm, Analiz, İyilşim Üün Çıkı M m n u n i y M ü ş i Kali Yönimi Possi Modli Poss Modli KONTROL (ZAMAN-SICAKLIK) GİRDİ ÇIKTI YAĞ UN PEYNİR PİZZA KAYNAK ADRES : Ziyaby caddsi 6. sokak No:8/1 Balga/ANKARA Sayfa 9 / 19

10 Poss Modli Gidi Faaliy Çıkı Possin Oluşumu Sipaiş Üim planlama Talp fomu Talp fomu Saın alma hammadd hammadd konol Kabul malzm ADRES : Ziyaby caddsi 6. sokak No:8/1 Balga/ANKARA Sayfa 10 / 19

11 Üim Possi Üim pogamı P. Tdaikçi dğlndim P. Saın alma P. Göv anımlaı Dpolama p. Bakım P. Muayn v dny P. Tanımlama v izlnbilililik P. İzlm ölçm P. Kalibasyon P. Sipaiş possi Planlama Üim Tasaım Konolü P. Üün dğlndim P. Eğiim P. Kali planlama P. Çalışma alimalaı Çalışma oamı P. Düzlici v önlyici faaliyl P. Vilin analizi P. Uygunsuzluk P. Alyapı P. TS EN ISO Kali Yönim Sismli- Pfomans İyilşimli İçin Kılavuz TS EN ISO Kali yönim sismli Tml sasla, iml v aifl ISO 9001:2008 KALİTE YÖNETİM SİSTEMLERİ ŞARTLAR İçindkil 0 Giiş Gnl 0.2 Poss yaklaşımı 0.3 ISO 9004 il ilişki 0.4 Diğ yönim sismliyl uyumluluk 1 Kapsam Gnl 1.2 Uygulama 2 Aıf yapılan sandad v/vya dokümanla... 3 Timl v aifl... 4 Kali yönim sismi Gnl şala 4.2 Dokümanasyon şalaı 5 Yönim soumluluğu... ADRES : Ziyaby caddsi 6. sokak No:8/1 Balga/ANKARA Sayfa 11 / 19

12 5.1 Yönimin aahhüdü 5.2 Müşi odaklılık 5.3 Kali poliikası 5.4 Plânlama 5.5 Soumluluk, yki v ilişim 5.6 Yönimin gözdn gçimsi 6 Kaynak yönimi Kaynaklaın sağlanması 6.2 İnsan kaynaklaı 6.3 Al yapı 6.4 Çalışma oamı 7 Üün gçklşim Üün gçklşimnin plânlanması 7.2 Müşi il ilişkili possl 7.3 Tasaım v glişim 7.4 Saın alma 7.5 Üim v hizmin sunumu 7.6 İzlm v ölçm donanımının konolü 8 Ölçm, analiz v iyilşim Gnl 8.2 İzlm v ölçm 8.3 Uygun olmayan üünün konolü 8.4 Vi analizi 8.5 İyilşim Ek A (Bilgi için) - ISO 9001: 2008 v ISO 14001: 2004 aasındaki şlm... Ek B (Bilgi için) - ISO 9001: 2000 v ISO 9001: 2008 aasındaki fakla... Kaynakla... 0 Giiş 0.1 Gnl Bi kali yönim sisminin bnimsnmsi, kuuluşun sajik bi kaaı olmalıdı. Bi kuuluşun kali yönim sisminin asaımı v uygulanmasına aşağıdakil ki d: a) Kuuluş oamı, bu oamdaki dğişiklikl v bu oamın babind gln iskl, b) Kuuluşun dğişn ihiyaçlaı, c) Kuuluşa has hdfl, d) Kuuluşun sağladığı üünl, ) Kuuluşun possli, f) Kuuluşun büyüklüğü v oganizasyon yapısı Bu Sandad il, kali yönim sismlinin yapısında k iplilik vya dokümanasyonun k ipliliği amaçlanmamakadı. Bu Sandad a bliiln kali yönim sismi şalaı, üün şalaını amamlayıcıdı. No olaak bliiln bilgil, ilgili şalaın anlaşılması vya açıklığa kavuşuulmasına kılavuzluk içindi. Bu Sandad, blglndim kuuluşlaı dahil iç v dış aaflaca kuuluşun; müşi şalaı, üün uygulanabili biincil v ikincil mvzua şalaı v kndi şalaını kaşılamadaki yliliğini dğlndimk için kullanılabili. ADRES : Ziyaby caddsi 6. sokak No:8/1 Balga/ANKARA Sayfa 12 / 19

13 ISO 9000 v ISO bliiln kali yönim pnsipli bu sandadın glişiilmsi aşamasında dikka alınmışı. 0.2 Poss yaklaşımı Bu Sandad, müşi şalaını kaşılamak sui il müşi mmnuniyini aımak için, kali yönim sisminin oluşuulması, uygulanması v kinliğinin iyilşiilmsind poss yaklaşımının bnimsnmsini şvik d. Bi kuuluş, kin çalışması için biçok bağlanılı faaliyli blilmli v yönmlidi. Kaynaklaı kullanan v gidilin çıkılaa dönüşümünün sağlanması için yöniln bi faaliy vya faaliyl gubu bi poss olaak dğlndiilbili. Sıklıkla, bi possin çıkısı bi sonakin doğudan gidi oluşuu. İsnn çıkıyı ld mk amacıyla, bi kuuluş içisind, posslin anımlanması v kilşimli il bilik bi possl sisminin uygulanması v bunlaın yönilmsi poss yaklaşımı olaak adlandıılabili. Poss yaklaşımının bi avanajı, hm posslin oluşuduğu possl sismi içindki bibiindn ayı possl aasındaki bağlanıla üzind v hm d bu posslin bilşimi v kilşimli üzind sükli bi konol sağlamasıdı. Kali yönim sismind kullanıldığında böyl bi yaklaşım şunlaın önmini vugula: a) Şalaın anlaşılmasının v yin giilmsinin, b) Possli dğ kama açısından dikka alma ihiyacının, c) Poss pfomans v kinliğinin sonuçlaının ld dilmsinin, d) Posslin, objkif ölçüm dayalı olaak sükli iyilşiilmsinin. Şkil 1 d gösiln poss abanlı kali yönim sismi modli, Madd 4 ila Madd 8 d viln posslin aalaındaki bağlanılaı gösi. Bu gösim, şalaın gidi olaak anımlanmasında müşinin önmli bi ol oynadığını gösi. Müşi mmnuniyinin izlnmsi, kuuluşun müşi isklini kaşılayıp kaşılamaması il ilgili müşi algılama bilgilinin dğlndiilmsini gkii. Şkil 1 d gösiln modl, bu sandadın üm şalaını kapsa, ancak bu possli daylı sviyd gösmz. No - Ek olaak, Plânla-Uygula - Konol - Önlm al olaak bilinn (PUKÖ) modolojisi, büün possl uygulanabili. PUKÖ kısaca şöyl açıklanabili; Plânla : Müşi şalaına v kuuluşun poliikasına uygun sonuçlaın oaya çıkması için gkli hdfli v possli oluşu, Uygula : Possli uygula, Konol : Possli v üünü; poliikalaa, hdfl v üün şalaına gö izl, ölç v sonuçlaı apo, Önlm al : Poss pfomansını sükli iyilşimk için dbil al. 0.3 ISO 9004 il ilişki Bu sandad v ISO 9004 bibiini amamlayacak şkild asalanmış, faka bağımsız olaak a kullanılabiln kali yönim sismi sandadlaıdı. Bu sandad; kuuluş aafından iç uygulamalada, blglndim vya sözlşm amaçlaı için kullanılmak üz, bi kali yönim sismi şalaını blii. Müşi şalaının kaşılanmasında, kali yönim sisminin kinliğin odaklanı. ADRES : Ziyaby caddsi 6. sokak No:8/1 Balga/ANKARA Sayfa 13 / 19

14 Bu Sandad ın yayın aihind ISO 9004 ün vizyonu dvam mkdi. ISO 9004 ün viz dilmiş baskısı; kamaşık, alp dn v sükli dğişn bi oamda bulunan oganizasyonlada yönim, südüülbili başaı için kılavuzluk sağlayacakı. ISO9004 kali yönimind, bu Sandad an daha gniş bi alana odaklanmayı sağla; kuuluşlaın pfomanslaının sismli v sükli iyilşiilmli yolu il üm ilgili aaflaın ihiyaç v bklnilin v bunlaın mmnuniylin işa d. Bununla bilik ISO 9004; blglndimd, yasal alan vya sözlşmld kullanım amaçlı dğildi. 0.4 Diğ yönim sismliyl uyumluluk Bu Sandad ın oluşuulması sıasında ISO14001 sandadının şalaı, kullanıcılaa fayda sağlaması adına iki sandad aasındaki uyumluluğun aıılması için, gkn şkild dikka alınmışı. Ek A bu Sandad il ISO14001 aasındaki bnzlikli gösi. Bu Sandad; çv yönimi, iş sağlığı v güvnliği yönimi, finans yönimi vya isk yönimi gibi yönim sismlin özgü şalaı içmz. Ama bununla bilik bu Sandad, bi kuuluşun kndi kali yönim sismini; ilgili diğ yönim sism şalaı il bi aaya gimsini vya büünlşimsini sağla. Bi kuuluşun, bu Sandad ın şalaına uygun bi kali yönim sismi oluşumak amacıyla, kndisind mvcu yönim sism(l)ini uyalaması mümkündü. KAPSAM 1.1 GENEL Bu Sandad aşağıdaki duumlada, bi kuuluşun kali yönim sisminin kaşılaması gkli şalaı kapsa: a) Müşi v uygulanabili biincil v ikincil mvzua şalaını kaşılayan üünü, düznli olaak sağlama ynğini gösmy ihiyaç duyduğunda, b) Sismin sükli iyilşiilmsi v müşi v uygulanabili biincil v ikincil mvzua şalaına uygunluk güvncsi için gkn possl dahil sismi kin olaak uygulayaak müşi mmnuniyini aımayı amaçladığında. No 1 - Bu Sandad a üün imi il yalnızca aşağıdakil kasdilmişi: a) Müşi için amaçlanan vya müşi aafından alp diln üün, b) Üün gçklşim possi sonucunda oluşan hhangi bi amaçlanan çıkı. No 2 - Biincil v ikincil mvzua şalaı yasal şala olaak a ifad dilbili. 1.2 UYGULAMA Bu sandadın büün şalaı gnl olup ipli, büyüklükli v sağladıklaı üünl bakılmaksızın büün kuuluşlaa uygulanabili olması amaçlanmışı. Bu sandadın bazı şa(la)ı kuuluşun v üününün yapısı ndniyl uygulanamadığında bu duum, bi haiç uma olaak düşünülbili. Haiç umala yapıldığı duumlada bu sandada uygunluk iddiası, bu haiç umala Madd 7 dki şalala sınılandıılmadığı v kuuluşun müşi v uygulanabili biincil v ikincil mvzua şalaını kaşılayan üün sağlama ynk v soumluluğunu kildiği akid kabul dilmz. ADRES : Ziyaby caddsi 6. sokak No:8/1 Balga/ANKARA Sayfa 14 / 19

15 Hangi lmanla çıkaılabili? Gidi Üünün gçklşiilmsi Çıkı ISO 9001:2008 Madd 7: Üünün gçklşiilmsi Gniş kapsam Daalılmış kapsam? HARİÇ TUTMA SADECE STANDARDIN 7.MADDESİ İÇİN UYGULANABİLİR 7 ÜRÜN GERÇEKLEŞTİRME 7.1 ÜRÜN GERÇEKLEŞTİRMENİN PLANLANMASI 7.2 MÜŞTERİ İLE İLGİLİ PROSESLER 7.3 TASARIM VE GELİŞTİRME 7.4 SATIN ALMA PROSESİ 7.5 ÜRETİM VE SERVİS SUNUMU 7.6 İZLEME VE ÖLÇME CİHAZLARININ KONTROLU ADRES : Ziyaby caddsi 6. sokak No:8/1 Balga/ANKARA Sayfa 15 / 19

16 Hangi lmanla çıkaılamaz? Gidi Üünün gçklşiilmsi Çıkı bu çıkamala 7. Maddnin şalaının dışında yapıldığı, v bu çıkamala oganizasyonun müşi v uygulanabili yasal şala yin gin üünü sağlama kabiliyini v soumluluğunu kildiği zaman, bu uluslaaası sandaa uygunluğun iddiası kabul dilmz GENEL ŞARTLAR 4.2. DOKÜMANTASYON ŞARTLARI GENEL KALİTE EL KİTABI DOKÜMANLARIN KONTROLÜ KAYITLARIN KONTROLÜ 5. YÖNETİM SORUMLULUĞU 5.1. YÖNETİMİN TAAHHÜDÜ 5.2. MÜŞTERİ ODAKLILIK 5.3. KALİTE POLİTİKASI 5.4. PLANLAMA KALİTE HEDEFLERİ PLANLAMASI 5.5. SORUMLULUK, YETKİ VE İLETİŞİM SORUMLULUK VE YETKİ ADRES : Ziyaby caddsi 6. sokak No:8/1 Balga/ANKARA Sayfa 16 / 19

17 YÖNETİM TEMSİLCİSİ İÇ İLETİŞİM KALİTE 5.6. YÖNETİMİN GÖZDEN GEÇİRMESİ GENEL GÖZDEN GEÇİRME GİRDİSİ GÖZDEN GEÇİRME ÇIKTISI 6. KAYNAK YÖNETİMİ 6.1 KAYNAKLARIN SAĞLANMASI 6.2. İNSAN KAYNAKLARI GENEL YETKİNLİK, EĞİTİM VE FARKINDALIK 6.3. ALTYAPI 6.4. ÇALIŞMA ORTAMI 7. ÜRÜN GERÇEKLEŞTİRME 7.1.ÜRÜN GERÇEKLEŞTİRMENİN PLANLANMASI 7.2 MÜŞTERİ İLE İLİŞKİLİ PROSESLER ÜRÜNE İLİŞKİN ŞARTLARIN BELİRLENMESİ ÜRÜNE İLİŞKİN ŞARTLARIN GÖZDEN GEÇİRİLMESİ MÜŞTERİ İLE İLETİŞİM 7.3. TASARIM VE GELİŞTİRME TASARIM VE GELİŞTİRMENİN PLANLANMASI TASARIM VE GELİŞTİRME GİRDİLERİ TASARIM VE GELİŞTİRME ÇIKTILARI TASARIM VE GELİŞTİRMENİN GÖZDEN GEÇİRMESİ TASARIM VE GELİŞTİRMENİN DOĞRULAMASI TASARIM VE GELİŞTİRMENİN GEÇERLİ KILINMASI TASARIM VE GELİŞTİRME DEĞİŞİKLİKLERİNİN KONTROLÜ ADRES : Ziyaby caddsi 6. sokak No:8/1 Balga/ANKARA Sayfa 17 / 19

18 7.4. SATIN ALMA SATIN ALMA PROSESİ SATIN ALMA BİLGİSİ SATIN ALINAN ÜRÜNÜN DOĞRULANMASI 7.5. ÜRETİM VE HİZMETİN SUNUMU ÜRETİM VE HİZMETİN SUNUMUNUN KONTROLÜ ÜRETİM VE HİZMETİN SUNUMU İÇİN PROSESLERİN GEÇERLİ KILINMASI (ÖZEL PROSESLER) TANIMLAMA VE İZLENEBİLİRLİK MÜŞTERİ MÜLKİYETİ ÜRÜNÜN MUHAFAZASI 7.6. İZLEME VE ÖLÇME DONANIMININ KONTROLÜ 8.ÖLÇME, ANALİZ VE İYİLEŞTİRME 8.1 GENEL 8.2. İZLEME VE ÖLÇME MÜŞTERİ MEMNUNİYETİ İÇ TETKİK PROSESLERİN İZLENMESİ VE ÖLÇÜLMESİ ÜRÜNÜN İZLENMESİ VE ÖLÇÜLMESİ 8.3. UYGUN OLMAYAN ÜRÜNÜN KONTROLÜ 8.4. VERİ ANALİZİ 8.5.İYİLEŞTİRME SÜREKLİ İYİLEŞTİRME DÜZELTİCİ FAALİYET ÖNLEYİCİ FAALİYET KAYNAK VE DESTEK STANDARDLAR: [1] ISO9004:- 1), Managing fo h susaind succss of an oganizaion A qualiy managmn appoach [2] ISO 10001:2007, Qualiy managmn - Cusom saisfacion - Guidlins fo cods of conduc fo oganizaions [3] ISO 10002:2004, Qualiy managmn - Cusom saisfacion - Guidlins fo complains handling in oganizaions ADRES : Ziyaby caddsi 6. sokak No:8/1 Balga/ANKARA Sayfa 18 / 19

19 [4] ISO 10003:2007, Qualiy managmn- Cusom saisfacion- Guidlins fo dispu soluion xnal o oganizaions [5] ISO 10005:2005, Qualiy managmn sysms - Guidlins fo qualiy plans [6] ISO 10006:2003, Qualiy managmn sysms - Guidlins fo qualiy managmn in pojcs [7] ISO 10007:2003, Qualiy managmn sysms - Guidlins fo configuaion managmn [8] ISO 10012:2003, Masumn managmn sysms - Rquimns fo masumn pocsss and masuing quipmn [9] ISO/TR 10013:2001, Guidlins fo qualiy managmn sysm documnaion [10] ISO 10014:2006, Qualiy managmn - Guidlins fo alizing financial and conomic bnfis [11] ISO 10015:1999, Qualiy managmn - Guidlins fo aining [12] ISO/TR 10017:2003, Guidanc on saisical chniqus fo ISO 9001:2000 [13] ISO 10019:2005, Guidlins fo h slcion of qualiy managmn sysm consulans and us of hi svics [14] ISO 14001:2004, Envionmnal managmn sysms - Rquimns wih guidanc fo us [15] ISO 19011:2002, Guidlins fo qualiy and/o nvionmnal managmn sysms audiing [16] IEC :2003, Dpndabiliy managmn - Pa 1: Dpndabiliy managmn sysms [17] IEC 61160:2006, Dsign viw [18] ISO/IEC 90003:2004, Sofwa ngining- Guidlins fo h applicaion of ISO 9001:2000 o compu sofwa [19] Qualiy managmn pincipls 2), ISO, 2001 [20] ISO 9000-Slcion and us ISO 2), 2008 [21] ISO 9001 fo Small Businsss - Wha o do; Advic fom ISO/TC 176 3), ISO, [22] ISO Managmn Sysms 4) [23] Kaynak wb sili hp://www.iso.og hp://www.c176.og hp://www.iso.og/c176/sc2 hp://www.iso.og/c176/iso9001audiingpacicsgoup 1) Yayınlanacak (ISO9004:2008 in vizyonu) 2) hp://www.iso.og sisind mvcuu. 3) Güncllşiilck v ISO9001:2008 il uyumlu hal giilck. 4) İki ayda bi yayınlanan; dünyadaki çşili üd kuuluşlada uygulanmalaı dahil ISO nun yönim sismi sandalaına ilişkin ulusla aası glişml hakkında kapsamlı bilgi sağlayan bi dgidi. KADEM; KATILDIĞINIZ İÇİN TEŞEKKÜR EDER, BİR SONRAKİ EĞİTİME TEKRAR BEKLERİZ... ADRES : Ziyaby caddsi 6. sokak No:8/1 Balga/ANKARA Sayfa 19 / 19

TÜRK STANDARDI TSEK TURKISH STANDARD TS EN ISO 9001

TÜRK STANDARDI TSEK TURKISH STANDARD TS EN ISO 9001 TÜRK STANDARDI TURKISH STANDARD TS EN ISO 9001 Mart 2009 ICS 03.120.10 KALİTE YÖNETİM SİSTEMLERİ - ŞARTLAR Quality management systems - Requirements TS EN ISO 9001 (2009) standardı, EN ISO 9001 (2008)

Detaylı

TÜRK STANDARDI TURKISH STANDARD

TÜRK STANDARDI TURKISH STANDARD TÜRK STANDARDI TURKISH STANDARD TS EN ISO 9001:2000 (T1: Kasım 2001 Dahil) ICS 03.120.10 KALİTE YÖNETİM SİSTEMLERİ ŞARTLAR Quality management systems - Requirements TÜRK STANDARDLARI ENSTİTÜSÜ Necatibey

Detaylı

ISO 9001:2008 KALİ KAL TE YÖNET E İ T M SİSTEMİ EĞİTİMİ

ISO 9001:2008 KALİ KAL TE YÖNET E İ T M SİSTEMİ EĞİTİMİ ISO 9001:2008 KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ EĞİTİMİ KALİTE Müşteri ihtiyaç ve beklentilerini karşılayabilmek, mümkünse daha fazlasını başarabilme becerisidir. KALİTE GÜVENCE SİSTEMİNİN S ORTAYA ÇIKIŞI Ş Bitmiş

Detaylı

ANLIK BASINÇ YÜKÜ ETKİSİ ALTINDAKİ KONSOL BİR PLAĞIN DİNAMİK ANALİZİ

ANLIK BASINÇ YÜKÜ ETKİSİ ALTINDAKİ KONSOL BİR PLAĞIN DİNAMİK ANALİZİ Anlık Basınç Yükü Ekisi Alındaki Konsol Bi Plağın Dinamik Analizi HAVACILIK VE UZAY TEKNOLOJİLERİ DERGİSİ OCAK 4 CİLT SAYI 3 (9-7 ANLIK BASINÇ YÜKÜ ETKİSİ ALTINDAKİ KONSOL BİR PLAĞIN DİNAMİK ANALİZİ Hayda

Detaylı

ISO 9001:2008 Kalite Yönetim Sistemi

ISO 9001:2008 Kalite Yönetim Sistemi ISO 9001:2008 Kalite Yönetim Sistemi Yrd.Doç.Dr.İsmail YILDIZ Biyoistatistik AD Öğretim üyesi (EFQM Ulusal Kalite Ödülü Değerlendiricisi) (DÜ Hastaneleri SY/KYS Danışmanı) iyildiz@dicle.edu.tr / iyildiz21@yahoo.com

Detaylı

ISO 9000 Serisi Standartların Amacı Nedir?

ISO 9000 Serisi Standartların Amacı Nedir? ISO 9000 Serisi Standartların Amacı Nedir? Etkili bir yönetim sisteminin, nasıl kurulabileceği, dokümante edilebileceği ve sürdürülebileceği konusunda yol göstermek, firmalar arasında güven ortamı yaratmak;

Detaylı

Hüseyin DEMİRGIRAN ISO 9001 Baş Denetçisi

Hüseyin DEMİRGIRAN ISO 9001 Baş Denetçisi TEKSTİL L MÜHENDM HENDİSLİĞİ ÖĞRENCİLERİNE ÖZEL ISO 9001:2008 BİLGB LGİLENDİRME EĞİE ĞİTİMİ Eğitimci: Hüseyin DEMİRGIRAN ISO 9001 Baş Denetçisi EĞİTİM M KAPSAMI BELGELENDİRME SÜRECİ KALİTE KAVRAMI KALİTE

Detaylı

BURDUR TİCARET BORSASI

BURDUR TİCARET BORSASI Sayfa No: 1 / 39 BURDUR TİCARET BORSASI TS EN ISO 9001:2008 KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ EL KİTABI Adres: Özgür Mah. Oto Tamirciler 5. Sok. No:1/7 BURDUR TÜRKİYE Tel:0 248 23379 91 233 38 76 Faks: 0 248 233

Detaylı

TS EN ISO 9001:2008 KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ. Doç.Dr. A. Kemal SEÇKİN

TS EN ISO 9001:2008 KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ. Doç.Dr. A. Kemal SEÇKİN TS EN ISO 9001:2008 KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ Doç.Dr. A. Kemal SEÇKİN KALİTE NEDİR??? KALİTE; KULLANIMA UYGUNLUKTUR. (JURAN) ŞARTLARA UYGUNLUKTUR. (CROSBY) İHTİYAÇLARIN KARŞILANABİLME ORANIDIR. TANIMLAR Kalitenin

Detaylı

ISO 9001:2008 ISO/DIS 9004 24.12.2008

ISO 9001:2008 ISO/DIS 9004 24.12.2008 ISO 9001:2008 ISO/DIS 9004 24.12.2008 Sunuşun İçeriği Sunuş İçeriği Bölüm 1: 9001:2008 Geçişi Nasıl olacak? Bölüm 2: 9001:2008-9001:2000 (Değişikliklerle ilgili detay inceleme) Bölüm 3: 9004 Beklenen Değişiklikler

Detaylı

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI... HASTANESİ

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI... HASTANESİ T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI... HASTANESİ KALİTE EL KİTABI DÖKÜMAN NO : KEK-01 YAYIN TARİHİ : 2 NÜSHA NO / TOPLAM NÜSHA : / KONTROLLÜ Cih / KONTROLSÜZ NÜSHA NO / TOPLAM NÜSHAL NO : / Sayın, aittir. Adres : Tel

Detaylı

KALİTE EL KİTABI TS ISO EN 9001: 2008 Kalite Yönetim Sistemi

KALİTE EL KİTABI TS ISO EN 9001: 2008 Kalite Yönetim Sistemi FETHİYE TİCARET VE SANAYİ ODASI KALİTE EL KİTABI TS ISO EN 9001: 2008 Kalite Yönetim Sistemi 2012 T A Ş Y A K A M A H. 1 4 4 S O K. 1 1 9 / 1 P K : 4 8 3 0 0 F E T H İ Y E SAYFA NO : 2/28 KALİTE EL KİTABI

Detaylı

7-) Bir kuruluşta üst yönetim tarafından resmi ve yazılı olarak belirlenen kalite amaç ve önerilere ne denir?

7-) Bir kuruluşta üst yönetim tarafından resmi ve yazılı olarak belirlenen kalite amaç ve önerilere ne denir? 1-) ISO 9000 KYS Standardı Kaliteyi nasıl tanımlamaktadır? a) Müşteri memnuniyeti b) Standartlara uygunluk c) Kullanım amacına uygunluk d) Toplumda meydana getirdiği minimum zarardır. e) Yapısal özellikler

Detaylı

KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ EL KİTABI

KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ EL KİTABI Sayfa No : 1 / 26 KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ EL KİTABI HAZIRLAYAN YÖNETİM TEMSİLCİSİ ONAYLAYAN GENEL MÜDÜR ÜNVAN ADET KOPYA NO 1.YÖNETİM TEMSİLCİSİ 1 (ORJİNAL) 2.GENEL MÜDÜR 1 01 3.SEÇ YÖNETİM TEMSİLCİSİ 1

Detaylı

ÇANAKKALE TİCARET BORSASI

ÇANAKKALE TİCARET BORSASI TİCARET BORSASI KALİTE EL KİTABI 2 KALİTE POLİTİKAMIZ Tabi olduğumuz yasalar çerçevesinde, Kalite Yönetim Sisteminin şartlarına uyarak etkinliğini sürekli iyileştirip, çağdaş borsacılık anlayışı içinde

Detaylı

ENTEGRE EL KİTABI (ISO 9001-ISO 14001-OHSAS 18001-ISO 10002 YÖNETİM SİSTEMLERİ)

ENTEGRE EL KİTABI (ISO 9001-ISO 14001-OHSAS 18001-ISO 10002 YÖNETİM SİSTEMLERİ) Sayfa No: 1/34 Sistem Elemanları Sayfa No STANDART NO ISO 9001 ISO 14001 EYS Elemanları Referans Çizelgesi 1-2 - - - Fakülte Tanıtımı 3 - - - Entegre El Kitabının Kullanılması 4-5 - - - OHSAS 18001 Entegre

Detaylı

Kalite El Kitabı KALİTE EL KİTABI

Kalite El Kitabı KALİTE EL KİTABI 0.1 İÇİNDEKİLER İlgili TS EN 9001:2008 Maddesi 0.2 Şirket Tanımı 0.3 Dağıtım Listesi 1.0 Kapsam ve Hariç Tutmalar Madde 1 2.0 Referanslar Madde 2 3.0 Terimler ve Tanımlar Madde 3 4.0 KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ

Detaylı

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ YÖNETİM SİSTEMLERİ. Amaç İSG alanında yaygın olarak kullanılan İSG yönetim standartlarını öğrenmek.

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ YÖNETİM SİSTEMLERİ. Amaç İSG alanında yaygın olarak kullanılan İSG yönetim standartlarını öğrenmek. İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ YÖNETİM SİSTEMLERİ Amaç İSG alanında yaygın olarak kullanılan İSG yönetim standartlarını öğrenmek. Öğrenim hedefleri Yönetim sistemlerinin kurulması, uygulamaya geçirilmesi ve sürdürülmesi

Detaylı

DENETİM VE DOKÜMANTASYON BEKLENTİLERİ

DENETİM VE DOKÜMANTASYON BEKLENTİLERİ ISO 9001:2008 KALİTE YÖNETİM SİSTEMLERİ İÇİN DENETİM ve DOKÜMANTASYON BEKLENTİLERİ Genel Şartlar Proseslerin dış kaynaklı hale getirmek yeni standart bütünün bir parçası olsa da prosesler hem yasal hem

Detaylı

» Kalite felsefesiyle tanışmak, temel kavram ve ilkeleri hakkında bilgi edinmek.

» Kalite felsefesiyle tanışmak, temel kavram ve ilkeleri hakkında bilgi edinmek. SUNUM AKIŞI» Amaç» Küresel Rekabet ve Kalite» Değişim» Kalite Odağı» Kalite Nedir?» Kalite Yönetim Sistemi Temel İlkeleri» Ürün Yaşam Döngüsü Yönetimi» Kalite Sistemi Dokümantasyonu Gerekleri» Kalite Standartları

Detaylı

KARABÜK ÜNİVERSİTESİ SAFRANBOLU MESLEK YÜKSEKOKULU KALİTE EL KİTABI SAFRANBOLU

KARABÜK ÜNİVERSİTESİ SAFRANBOLU MESLEK YÜKSEKOKULU KALİTE EL KİTABI SAFRANBOLU KARABÜK ÜNİVERSİTESİ SAFRANBOLU MESLEK YÜKSEKOKULU SAFRANBOLU İÇİNDEKİLER Sayfa İçindekiler.. 2 Revizyon İçeriği. 5 Giriş... 6 1. Amaç ve Kapsam... 7 2. Atıf Yapılan Standartlar ve/veya Dokümanlar......

Detaylı

KGM ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME DAİRESİ BAŞKANLIĞI TS EN ISO 9001 KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ

KGM ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME DAİRESİ BAŞKANLIĞI TS EN ISO 9001 KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ Sayfa No 1/32 KGM ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME DAİRESİ BAŞKANLIĞI TS EN ISO 9001 Sayfa No 2/32 İÇİNDEKİLER BÖLÜM NO BÖLÜM ADI SAYFA NO 0.0 GİRİŞ 5 0.1. Kuruluş Profili 5 0.2. Proses Yaklaşımı 8 1. KAPSAM ve

Detaylı

KÜTAHYA TİCARET VE SANAYİ ODASI KALİTE EL KİTABI. ISO 9001:2008 Kalite Yönetim Sistemi

KÜTAHYA TİCARET VE SANAYİ ODASI KALİTE EL KİTABI. ISO 9001:2008 Kalite Yönetim Sistemi KÜTAHYA TİCARET VE SANAYİ ODASI KALİTE EL KİTABI ISO 9001:2008 Kalite Yönetim Sistemi KÜTAHYA - 2014 İçindekiler Tablosu BÖLÜM 1 ODAMIZIN TANITIMI... 4 BÖLÜM 2 KALİTE YÖNETİM SİSTEMİNİN KAPSAMI... 6 2.1.

Detaylı

KOCAELİ DERİNCE EĞİTİM ve ARAŞTIRMA HASTANESİ KALİTE EL KİTABI BÖLÜM 1 ÖNSÖZ KOCAELİ DERİNCE EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ TARİHÇESİ

KOCAELİ DERİNCE EĞİTİM ve ARAŞTIRMA HASTANESİ KALİTE EL KİTABI BÖLÜM 1 ÖNSÖZ KOCAELİ DERİNCE EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ TARİHÇESİ KOD: YÖN. YD. 01 YAYIN TARİHİ: 01.04.2003 REV. TARİHİ: 01.04.2013 REV. NO:08 SAYFA: 1 / 28 BÖLÜM 1 ÖNSÖZ Bu Kalite El Kitabı Kalite Yönetim Sisteminin temelini oluşturan TS EN ISO 9001 2008 e uygun, en

Detaylı

BURDUR TİCARET VE SANAYİ ODASI

BURDUR TİCARET VE SANAYİ ODASI BURDUR TİCARET VE SANAYİ ODASI KALİTE EL KİTABI TS-EN-ISO 9001:2008 Hazırlayan KALİTE YÖNETİM TEMSİLCİSİ Onaylayan BURDUR TSO BAŞKANI İÇİNDEKİLER BUTSO TANITIMI. 3 KALİTE POLİTİKASI. 5 ORGANİZASYON ŞEMASI..7

Detaylı

Sistem Yönünden Kontrol Eden ONAY. Kalite El Kitabını Hazırlayan. Đçerik Yönünden Kontrol Eden. Kalite El Kitabı. 0 Giriş

Sistem Yönünden Kontrol Eden ONAY. Kalite El Kitabını Hazırlayan. Đçerik Yönünden Kontrol Eden. Kalite El Kitabı. 0 Giriş 0 Giriş 0.1 Genel Kalite yönetim sisteminin benimsenmesi, Đzmir Ekonomi Üniversitesi Mütevelli Heyeti nin stratejik bir kararıdır. Đdari yapılanmada, kalite yönetim sisteminin tasarımı ve uygulanması,

Detaylı

KALİTE EL KİTABI TS EN ISO 9001:2008

KALİTE EL KİTABI TS EN ISO 9001:2008 TS EN ISO 9001:2008 Bu Kalite El Kitabı, Beykoz Lojistik Meslek Yüksekokulu ndaki tüm çalışanlar için bağlayıcı kalite düzenlemeleri içermekte ve yüksekokul hedeflerine ulaşmaya yönelik kalite prensip

Detaylı

KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ PROSES MODELİ

KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ PROSES MODELİ 1 KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ PROSES MODELİ Kalite Yönetim Sistemi Sürekli İyileştirme M Ü Ş T E R İ Ş A R T L A R I Girdi Kaynak Yönetimi Katma değer sağlayan faaliyetler Yönetim Sorumluluğu Ürün Gerçekleştir

Detaylı

ISO/TS 16949 - TEKNİK SPESİFİKASYON

ISO/TS 16949 - TEKNİK SPESİFİKASYON ISO/TS 16949 - TEKNİK SPESİFİKASYON Otomotiv Sektörü İçin Kalite Yönetim Sistemi Sayfa : 1/34 4. Kalite Yönetim Sistemi 4.1 Genel şartlar 4.1.1 Genel şartlar - Ek 4.2 Dokümantasyon şartları 4.2.1 Genel

Detaylı

ISO 22000:2005 Gıda Güvenliği Yönetim Sistemi Standardı

ISO 22000:2005 Gıda Güvenliği Yönetim Sistemi Standardı Değer Katar ISO 22000:2005 Gıda Güvenliği Yönetim Sistemi Standardı Kalite Herkesin Hakkı ve Sorumluluğudur Tel: (232) 362 9944 Faks: (232) 336 9201 www.okyanusdanismanlik.com www.okyanusbilgiambari.com

Detaylı