GEOMETRİK CİSİMLER VE ŞEKİLLER GEOMETRİDE TEMEL KAVRAMLAR UZAMSAL İLİŞKİLER UZUNLUK ÖLÇME

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "GEOMETRİK CİSİMLER VE ŞEKİLLER GEOMETRİDE TEMEL KAVRAMLAR UZAMSAL İLİŞKİLER UZUNLUK ÖLÇME"

Transkript

1 GEOETRİ İSİLER VE ŞEİLLER GEOETRİDE TEEL VRLR UZSL İLİŞİLER UZUNLU ÖLÇE Geometrik Şekillerin İsimlendirilmesi Üçgen Çeşitleri Geometrik isimler Düzlem çının Ölçümü çı Çeşitleri çının Çizimi Simetri ilometreden ilimetreye Uzunlukları Tahmin Etme Uzunluk Ölçme Problemleri 4. Sınıf atematik 1

2 Üçgen, are ve Dikdörtgenin İsimlendirilmesi Üçgen ÖĞRENELİ ÜÇGEN, RE ve DİDÖRTGEN [B], [B], ve [], doğru parçalarının birleşimine üçgen denir. B. B ve noktalarına üçgenin "köşeleri", [B], [B], ve [], doğru parçalarına da üçgenin "kenarları" denir. Bu üçgen sembolle, B, B, B şeklinde büyük harflerle gösterilir. [B] nın uzunluğu B [B] nın uzunluğu B [] nın uzunluğu ile gösterilir. ) şağıdaki üçgenleri isimlendirelim ve sembolle gösterelim. D G B) şağıdaki üçgenlerin kenarlarını, köşelerini ve kenar uzunluklarını örnekteki gibi yazalım. ENR ENRLR ÖŞELER UZUNLULRI B... B E F H... D EF... G HI 4 cm 2 cm 6 cm P 5 cm 3 cm 5 cm 3 cm 2 cm L 3 cm N T [] [L] [L] [P] [P] [] [T] [TN] [N],, L, P,, T, N L = 5 cm = 4 cm L = 2 cm P = 2 cm P = 3 cm = 3 cm T = 6 cm TN = 3 cm N = 5 cm I 4. Sınıf atematik 3

3 Üçgen, are ve Dikdörtgenin İsimlendirilmesi ÖĞRENELİ are D B Bütün kenar uzunlukları birbirine eşit ve bütün iç açıları 90 olan dörtgene kare denir. [B], [B], [D] ve [D]'ye karenin "kenarları",, B, ve D noktalarına karenin "köşeleri" denir. Genellikle, kareyi isimlendirirken sol alt köşeden başlayarak, saatin tersi yönünde büyük harfler kullanılır. ile B, B ile, ile D ve D ile komşu köşelerdir. [B] nın uzunluğu B, [B] nın uzunluğu B, [D] nın uzunluğu D ve [D] nın uzunluğu D ile gösterilir. B = B = D = D dır. ) şağıdaki karelerin kenarlarını yazalım ve isimlendirelim. S N T N [TS], [SN], [N], [T] SNT karesi B) B Yandaki dörtgeni isimlendirelim. BD karesi [N], [L], [L], [N] NL karesi L D ) D B Yandaki karenin kenarlarını örnekteki gibi sembolle gösterelim. B kenarı B [B] veya B [B] B kenarı B [B] veya B [B] D kenarı D [D] veya D [D] D kenarı D [D] veya D [D] 4 Bilfen Yayıncılık

4 Üçgen, are ve Dikdörtgenin İsimlendirilmesi ÖĞRENELİ Dikdörtgen arşılıklı kenarları birbirine paralel ve eşit uzunlukta, bütün açıları 90 olan dörtgene dikdörtgen denir. boy (uzunluk) S R Bu dikdörtgen isimlendirilirken, sol alt köşeden başlayarak saat yönünün tersinde büyük harfler en (genişlik) yazılır. NRS dikdörtgeni diye okunur. ile N, N ile R, R ile S, S ile komşu köşelerdir. N [N] nın uzunluğu N, [R] nın uzunluğu R, [RS] nın uzunluğu RS ve [S] nın uzunluğu S ile gösterilir. S = NR ve SR = N dir. ) şağıdaki dikdörtgenleri isimlendirelim. B D L BD dikdörtgeni T U TUSŞ dikdörtgeni LN dikdörtgeni S N Ş B) şağıdaki dikdörtgenin kenarlarını örnekteki gibi sembolle gösterelim. N L L kenarı L - [L] veya L - [L] L kenarı L [L] veya N [N] N kenarı N [N] veya N [N] N kenarı N [N] veya N [N] 4. Sınıf atematik 5

5 Üçgen, are ve Dikdörtgenin İsimlendirilmesi ) Harflerle tarif edilen geometrik şekilleri çizelim. [] [B] [B] [L] [N] [N] [L] ( tüm kenarları eşit ) [TP] [TS] [SR] [PR] ( karşılıklı kenarlar eşit ) L T P B N S R B) şağıdaki geometrik şekillerin köşelerindeki yıldızları renklerine göre farklı harflerle isimlendirelim. Örnek: D D G L Üçgeni DL karesi H DGH karesi L LP üçgeni P ) Yönergelere uygun olarak geometrik şekilleri çizelim. ) Dört kenarlıdır. enarları 2 santimetredir. B) Dört kenarlıdır. arşılıklı iki kenarından biri 5 cm, diğeri 3 santimetredir. 2 cm N 2 cm 2 cm L 5 cm B BD dikdörtgeni 2 cm 3 cm D) Çizimlerini yaptığımız geometrik şekillerle ilgili özelliklerin hangisine ait olduğunu harflerini kullanarak belirleyelim. D 6 Bilfen Yayıncılık arşılıklı kenarları birbirine eşittir. BD dikdörtgeni Uzun kenarı, kısa kenarından 2 cm fazladır. BD dikdörtgeni arşılıklı kenarları birbirine paraleldir. LN karesi Dört kenarının da uzunluğu birbirine eşittir. LN karesi

6 Üçgen Çeşitleri ÖĞRENELİ Üçgenlerin enar Uzunluklarına Göre İsimleri ÇEŞİTENR İİZENR EŞENR Tüm kenarları farklı uzunluktadır. İki kenarı aynı uzunluktadır. Tüm kenarları aynı uzunluktadır. şağıda izometrik kâğıt üzerinde verilmiş üçgenlerin isimlerini kenarlarına göre yazalım. Çeşitkenar üçgen Çeşitkenar üçgen İkizkenar üçgen İkizkenar üçgen Eşkenar üçgen Çeşitkenar üçgen 4. Sınıf atematik 7

7 üp ÖĞRENELİ Yandaki şekil bir küpün açık halidir. Yüzeyler arasında, 90 olacak şekilde katlanır. Yüzeyler kapatılınca; oluşur. şağıda farklı şekilde açınımlar verilmiştir. apatıldığında küp olacakları boyayalım. 8 Bilfen Yayıncılık

8 Geometrik isimler şağıdaki izometrik kağıt üzerinde çizimleri verilen yapılar eş küplerle oluşturulmuştur. Buna göre bu yapılardaki en az eş küp kullanılan yapıyı bulalım Bilfen Yayıncılık

9 Geometrik isimler Öğretmenim dün yeni bir konu öğretti. onu çok eğlenceliydi. Soruları çözmek için heyecanlanıyordum. Öğretmen ilk soruyu sordu. Sorduğu soruyu hemen cevaplamak istedim. Öğretmenim söz hakkı verdi ancak verdiğim cevap yanlıştı. Bir daha denememi istedi. Sabırsızdım ve bir türlü odaklanamıyordum. Öğretmenim sakin olmamı soruyu tekrar incelememi istedi. Birkaç denemeden sonra soruyu cevaplayabilmiştim. Seda'nın cevapladığı soru aşağıda verilmiştir. Biz de yapıların küp sayılarını ve görünmeyen küp sayılarını yazarak tablodaki boşlukları dolduralım. Tablo: üp Sayıları Yapıları Oluşturan Eş üp Sayısı Görülemeyen üp Sayısı Bilfen Yayıncılık

10 Eğik ve Düz Yüzeyler ÖĞRENELİ Topun yüzeyi eğri yüzeydir. utunun yüzeyi düz yüzeydir. Yüzeyi yay gibi kavisli diğer bir ifadeyle düz olmayan nesneler eğri yüzeye sahiptir. Yüzeyinde girinti, çıkıntı veya kıvrım olmayan nesneler düz yüzeye sahiptir. Nesnelerin yüzeylerine göre uygun eşleştirmeleri yapalım. Düz Yüzey Eğri Yüzey 4. Sınıf atematik 13

11 Düzlem ve Düzlemsel Şekil ÖĞRENELİ Resimdeki denizin yüzeyinin sınırsız olduğunu düşünelim. Denizin üzerinde girinti ve çıkıntı olmadığı için deniz bir düzlem modelidir. Farelerin oluşturduğu şekiller ise düzlemsel şekil modelidir. şağıdaki resimleri inceleyip boşlukları dolduralım. Gökyüzü düzlem modeli ise ay şekil modelidir. düzlemsel um düzlem modeli ise deniz yıldızları düzlemsel şekil modelidir. modeli ise dikdörtgen düzlem- Buz pisti düzlem sel şekil modelidir. 14 Bilfen Yayıncılık

12 çının İsimlendirilmesi ve Sembolle Gösterimi ÇI VE ÇI ÖLÇÜSÜ ÖĞRENELİ Birer köşeleri ortak iki ışının birleşimine açı denir. [O ışını ile [OB ışını birleşip OB açısını oluşturur. O B çı, köşesine yazılacak büyük harflerle isimlendirilir. çıyı gösterirken "æ " sembolü kullanılır. O açısını sembolle "ææo" şeklinde gösteririz. Bir diğer açı sembolü ise " " dir. "ææo" ile " O" aynı açıyı ifade eder. N kenar kenar R çıyı okurken üç farklı şekilde okuyabiliriz. Örneğin NR ya da RN açısı diye açıyı oluşturan köşe ortaya yazılacak şekilde veya köşedeki tek bir büyük harfle "N" açısı şeklinde de okunabilir. N noktasına açının "köşesi", [N ve [NR ışınlarına açının "kenarları" denir. ) şağıda verilen açıların okunuşlarını 3 farklı şekilde sembol kullanarak belirtelim. T D T,... T, æ D,... D, æ B) şağıda verilen açıların isimlerini sembol kullanarak belirtelim. P N S D T E L L,... L, æ D,... D, æ P NT,... T NP, N SE,... E S, æs B S D Y T N E F Z B, B, æb NS, S N, æn D EF, F ED, æe Y ZT, T ZY, æz 4. Sınıf atematik 15

13 çının Ölçümü BENİ ÇIÖLÇERİ SENİN ÇIÖLÇERİN ONUN ÇIÖLÇERİ BİZİ... Sınıftan dört öğrenci seçelim. Her öğrencinin farklı katlama yapmasını sağlayalım. Yazı tahtasına herhangi bir açıyı çizelim. çıölçerlerimizin eşit dilimlerden oluşmasına özen gösterelim. 1. öğrenci 2. öğrenci 3. öğrenci 4. öğrenci 2 dilimli 4 dilimli 1 dilimli 6 dilimli Yazı tahtasındaki açıyı, her grup aynı dilim sayısı olarak buldu mu? Neden? Yaptığımız açıölçerler standart mıdır? Neden? Hayır, atlama sayıları farklı (dilimler farklı) standart değil. Çünkü dilimler farklı. Yandaki açıyı kendi açıölçerimizle ölçerek kaç dilim olduğunu bulalım. 16 Bilfen Yayıncılık 70

14 çı Çeşitleri ) Bir duvar saatin akrebi 5'i yelkovanı 12'yi gösterdiğinde, akreple yelkovan arasındaki açı kaç derecedir? 12 6 B) İki açının ölçüleri toplamı 140 dir. çılardan birinin ölçüsü, diğerinin 2 katından 20 fazladır. Buna göre, dar açısının ölçüsü kaç derecedir? üçük açı: Büyük açı: = 30 5 x 30 = = 140 = 120 = 40 ) şağıdaki sokaklarda gördüğümüz açı çeşitlerini üzerine yazalım. Dar açı Dik açı Geniş açı Dik açı D) Yandaki açıyla ilgili aşağıdaki bilgiler veriliyor. Bu bilgilerden doğru olanların yanına "D", yanlış olanların yanına "Y" yazalım. 40 Dik açı ( ) D Dar açıdır. ( ) D s(æ) = 40 dir ( ) D İki kenarı bir köşesi vardır. ( ) Y Dik açıdır. ( ) Y Geniş açıdır. 4. Sınıf atematik 19

15 çının Çizimi ÖĞRENELİ Ölçüsü Verilen çının Çizimi çıölçerle 50 lik açı çizelim. Başlangıç noktasına diyeceğimiz bir ışın çizelim. çıölçerin işaretli kısmını, noktasına getirerek ışının üzerine yerleştirelim. çıölçerin üzerinde 50 yi işaretleyelim. Bu işaretlediğimiz noktayı ve noktasını birleştirelim. 50 lik açıyı çizmiş oluruz. Örnek : 45 lik açıyı açıölçerimizle çizebiliriz. Çözüm : 45 N s(æn) = 45 Y s(æy) = 45 Yukarıda birbirinden farklı ışınlar kullanılarak 45 lik 3 açı çizilmiştir. Başlangıç olarak çizdiğimiz ışının yeri önemli değildir. İkinci ışın çizilirken açıölçerimizi, başlangıç noktasına getirerek açıölçerden 45 yi işaretlememiz yeterlidir. s(æ) = 45 a) şağıdaki kareli kâğıda açıölçer kullanarak ölçüleri 70, 30 ve 110 olan açılar çizelim b) şağıdaki kareli kağıdı kullanarak 80 lik açıyı 3 farklı şekilde çizelim Sınıf atematik 21

16 çının Çizimi ) şağıda verilen açıları açıölçerimizi kullanarak ölçelim ve sembol kullanarak belirtelim. s(æ) = 180 P 130 s(æp) = s(æ) = s(æt) = 20 T s(æb) = 40 s(æ) = 5 40 B B) şağıda verilen ışınlar çizilecek açıların birer kenarı olmak üzere sırasıyla 55, 80, 100, 135 lik açıları çizelim. P 50 T S ) şağıdaki açıların üzerindeki açıölçeri kullanarak kaç derecelik açı olduklarını belirtelim Bilfen Yayıncılık

17 çının Çizimi çı Ölçülerini Tahmin Etme ) şağıdaki tabloda boş bırakılan yerleri dolduralım. Sembolü ve Tahmin okunuşu æ B, B, B B L R P F D Geniş açı s( B ) = 110 Dar açı s( L ) = 70 æ P, P R, R P Dik açı s( PR) = 90 æ E, D E F, F E D Geniş açı s(d E F) = 110 æt, P T, T P Dar açı s(æt ) = 60 æs Doğru açı s(æ S ) = 180 æl, L, Ölçümü L E T P S B) şağıda verilen açıların ölçülerini tahmin edip, tahminimizi açıölçerle ölçerek kontrol ettikten sonra altlarındaki boşluğa yazalım. Tahmini: Gerçek sonuç: Sınıf atematik 23

18 Simetri ÖĞRENELİ isimlerin aynadaki görüntülerine o cisimlerin simetriği denir. Şeklin aynaya göre simetrisinin ortasından çizilen çizgiye simetri ekseni denir. Bir şeklin simetrisi alınırken şeklin boyutu ve biçimi değişmez. Şekil ile simetrisi üst üste çakışır. Simetrik olan şekilleri işaretleyip simetri doğrularını çizelim. 24 Bilfen Yayıncılık

19 Simetri ) şağıdaki şekillerin simetri doğrularını çizelim. B) şağıdaki şekillerin simetri doğrularını çizelim. ) şağıdaki şekillerden hangileri simetrik değildir? İşaretleyelim. 4. Sınıf atematik 25

20 Simetri ) şağıdaki şekillerin simetri doğrularının doğru olanlarının altına D, yanlış olanların altına Y yazalım.... Y... D... Y... D... D... Y... Y... D... Y... D B) şağıdaki şekillerin ve resimlerin simetri doğrularını çizip simetrik parçaları farklı renklere boyayalım. ) Yandaki şeklin kaç tane simetri doğrusu vardır? Sonsuz tane simetri ekseni çizilebilir. D) şağıdaki örneği inceleyip, noktalı kâğıda birden fazla simetri doğrusu olan şekiller çizelim. 26 Bilfen Yayıncılık

21 ilometreden ilimetreye ilimetre Nerelerde ullanılır? İki şehrin, yerin, ülkenin arasındaki uzaklığa mesafe denir. Bu uzunluğu metreden daha büyük uzunluklar ifade edebilen kilometre (km)yi kullanırız. Hayatımızda daha hassas, cebimize, elimize, cüzdanımıza gerekirse iki kâğıt arasına sığdırabileceğimiz uzunlukları santimetreden daha küçük uzunlukları ifade edebilen milimetre (mm)yi kullanırız. Önümüzde yol tarifi ve gideceğimiz mesafeyi anlamak için kullandığımız navigasyon aletinde ölçü birimi kilometredir. Evde ve işyerlerimizde kullandığımız dolap ve eşyalarımızın yapan mobilya ustaları ölçümlerinde daha hassas olmak zorundalar. ullandıkları ölçü birimi milimetredir. ) şağıda resmedilen mesleklerden hangileri kilometre, hangileri milimetre kullanmaktadır? milimetre kilometre milimetre kilometre milimetre B) Başka hassas ölçüm yapan meslekler var mıdır? Hangi ölçü birimlerini kullanırlar? imar (milimetre), doktor (milimetre) 4. Sınıf atematik 27

22 ilometreden ilimetreye ) şağıda verilen uzunluk ölçü birimleri için istenen dönüşümleri yapalım. 14 cm = mm 10 mm =... 1 cm 98 cm = mm 240 mm = cm 762 cm = mm mm = cm 9 cm = mm mm = cm 50 cm = mm 800 mm = cm B) şağıda verilen uzunluk ölçü birimleri dönüşümlerinden doğru (D) ve yanlış (Y) olanları belirtelim. D/Y D/Y 460 cm = mm D 72 cm = mm Y 250 cm = 25 mm Y 160 mm = cm Y 130 cm = 13 mm Y 38 cm = 380 mm D 360 mm = 36 cm D mm = 498 cm D mm = 640 cm D 270 cm = 27 mm Y ) şağıdaki verilen tablodaki boşlukları uygun olacak sayılarla dolduralım. etre (m) Santimetre (cm) D) şağıda iki torbada verilen uzunluk ölçülerini aynı renge boyayarak eşleştirelim. 15 m cm cm 420 m cm 150 m cm 36 m 28 m cm 30 Bilfen Yayıncılık

23 ilometreden ilimetreye ilometreden etreye etreden ilometreye Uzaydan çıplak gözle bakıldığında dahi görülebildiği söylenen Çin Seddi kilometre (km) diğer bir ifadeyle metre (m) uzunluğundadır. ilometre, metrenin katıdır. ÖĞRENELİ Örnek 1: ilometreyi, metreye dönüştürürken ile çarparız. x x km = 3 x = m x km = m x km = m 1 kilometre, metredir. 1 km = m 260 km = 260 x = m x km = m Örnek 2: ÖĞRENELİ etreyi, kilometreye dönüştürürken e böleriz m = = 4 km m = = 21 km m = metre, 1 kilometredir m =1 km = 52 km m = 180 km ) şağıda verilen uzunluk ölçü birimleri için istenen dönüşümleri yapalım. 4 km = 4000 m m = 16 km 62 km = m m = 85 km 175 km = m m = 213 km B) şağıdaki çocuklardan hangisi yaz tatilinde gezmek için en fazla yol gitmiştir? m yol gittim. 75 km yol gittim. 215 km yol gittim m yol gittim. Eylül Elif Güz iray Eylül 450 km. 4. Sınıf atematik 31

24 ilometreden ilimetreye ) Evden okula gitmek isteyen Ece'yi uzunluk ölçülerinin dönüşümlerini yaparak yardımcı olalım. 15 cm: 507 cm: 5 m: 12 m: cm: 150 mm 5070 mm 500 cm 1200 cm 265 m mm: 4 cm: m: 2 km: 7 m: 250 cm m: 16 km 40 mm cm: 150 m: 830 m cm 62 km: 800 mm: m 80 cm 18 km m: 4 km 14 cm: 140 mm 2000 m 26 km: m cm: 16 m 700 cm m: 2130 km 175 km: m B) Yolun üzerindeki doğru çevrilmiş olan ölçü birimlerini boyayalım. 4 cm 8 mm = 48 mm 1 m 46 cm = 1460 mm 6072 m = 60 km 72 m 216 cm = 21 m 6 cm 4 km 175 m = m m = 1 km 409 m 32 Bilfen Yayıncılık 1 km + 67 m = m 300 cm + 54 cm = 3 m 54 cm

25 Uzunlukları Tahmin Etme Uzunlukları Tahmin Etme Ege ye göre her gün seyahat ettiği servis aracının tahmini uzunluğu 4m 50cm dir. Servis aracının gerçek uzunluğu ise 5 m 20 cm dir. Tahmin ve gerçek uzunluğu arasındaki fark; 5 m 20 cm 4 m 50 cm = 500 cm + 20 cm (400 cm + 50 cm) = 520 cm 450 cm = 70 cm dir. Tahmin ve gerçek uzunluk arasındaki fark; Ölçüm sonucu = 8 cm 8 mm Pergelin Gerçek Uzunluğu Ege nin pergelinin uzunluğu için tahmini 9 cm dir. 9 cm 8 cm 8 mm = 90 mm (80 mm + 8 mm) = 90 mm 88 mm = 2 mm dır. ) şağıda tablo içerisinde ifade edilen nesnelerin önce uzunluğu tahmin edip sonra ölçümünü yaparak gerçek uzunluğu arasındaki farkı bulalım. B) Tahmin edilen uzunluk Gerçek uzunluk Fark Defterin uzun kenarı 20 cm 25 cm 5 cm urşun kalemin boyu 15 cm 16 cm 1 cm Yukarıda gösterilen Türkiye haritasındaki ayseri ile uş arası gerçek uzunluk 700 km olduğuna göre, yandaki tablodaki şehirler arası uzaklığı önce tahmin edip, sonra atlas, ansiklopedi veya bilgisayarlardan gerçek uzunluklar farklarını bulalım. Öğretmen masasının yüksekliği 1 m 110 cm 10 cm dana- Gaziantep ntalya - dana Edirne - ntalya ntalya - Trabzon Sinop - İzmir İzmir - Trabzon İstanbul - ayseri İstanbul - Trabzon Sınıftaki sıranın boyu 110 cm 120 cm 10 cm Tahmin edilen uzunluk 230 km 600 km 900 km 1000 km 900 km 1300 km 600 km 850 km Gerçek uzunluk 223 km 606 km 934 km 1019 km 1032 km 1408 km 767 km 1063 km Sıranızın kapıya olan uzaklığı 3 m 320 cm 20 cm Fark 7 km 6 km 9 km 19 km 132 km 108 km 167 km 213 km 4. Sınıf atematik 33

26 Uzunluk Ölçme Problemleri ) B an, arabasıyla B zirvesine ulaştığında 8 km yol gitmiştir. Başlangıçtan zirvesine m, zirvesinden noktasına ise m yol gittiğine göre, noktası ile B zirvesi arası kaç m dir? km = 8000 m m B) erhaba ben Özlem. Dünyadaki tüm canlıları çok seviyorum. Özellikle çiçekleri... Çiçeklere bakmak onlarla konuşmak bana huzur veriyor. Bu nedenle kendime çok güzel bir bahçe hazırladım. 816 m'lik bahçe duvarıma 24 m aralıklarla menekşeler diktim. Bahçeme giren herkes çok beğeniyor. Sevgi ile yapılan her şeyin güzel sonuçlara sebep olacağını anlatıyorum ben de. Özlem bahçesini süslemek için bahçe duvarına kaç tane menekşe dikmiştir? ) nkara ile Eskişehir arası yol 230 km dir. nkara dan yola çıkan Sezgi, yolun 5 3 ünü gittikten sonra mola veriyor. Sezgi nin Eskişehir e ulaşabilesi için moladan sonra kaç km yol gitmesi gerekmektedir? = x 3 = km D) 34 km = m 12 km = m m m = m m m = m Yanda verilen işlemlere uygun bir problem kuralım. hmet 34 km'lik yolun önce 12 km'sini daha sonra da m'sini gitmiştir. Buna göre hmet'in gideceği kaç m yol kalmıştır? 4. Sınıf atematik 35

27 Uzunluk Ölçme Problemleri ) Bir şarj kablosu 76 metredir. ablonun önce 250 cm si sonra 750 cm'si kesilmiştir. Geriye kaç metre kablo kalmıştır? Çözüm: = 1000 cm = 10 m = 66 m B) Bir dakikada m yol giden bir otobüs 6 dakikada kaç metre yol gider? Çözüm: 2500 x 6 = m ) Bir kitaplığın genişliği 90 cm'dir. itaplığa aynı türdeki kitaplardan 30 adet sığdığına göre kitapların kalınlığı kaç cm'dir? Çözüm: = 3 cm D) Her biri 40 mm olan tellerden 7 tanesi birbirine eklenirse telin uzunluğu kaç cm olur? Çözüm: 40 x 7 = 280 mm = 28 cm E) ert'in boyu 1 m 65 cm'dir. ardeşinin boyu, ert'in boyundan 32 cm daha kısadır. ert ile kardeşinin boylarının toplamı kaç cm'dir. Çözüm: 1 m 65 cm 32 cm = 1 m 33 cm 1 m 65 cm + 1 m 33 cm = 2 m 98 cm F) Bir bahçenin çevresi 500 m'dir. Bahçenin etrafında 10 tur yürüyüş yapan bir adam, toplam kaç km yürümüş olur? Çözüm: 500 x 10 = 5000 m = 5 km 36 Bilfen Yayıncılık

Geometrik Örüntüler. Geometrik Cisimlerin Yüzeyleri Geometrik Cisimler Prizmaların Benzer ve Farklı Yönleri Geometrik Şekiller. Geometrik Örüntüler

Geometrik Örüntüler. Geometrik Cisimlerin Yüzeyleri Geometrik Cisimler Prizmaların Benzer ve Farklı Yönleri Geometrik Şekiller. Geometrik Örüntüler Geometrik Cisimler ve Şekiller Geometrik Örüntüler Geometride Temel Kavramlar Uzamsal İlişkiler Geometrik Cisimlerin Yüzeyleri Geometrik Cisimler Prizmaların Benzer ve Farklı Yönleri Geometrik Şekiller

Detaylı

Geometrik Örüntüler. Geometride Temel Kavramlar Uzamsal İlişkiler

Geometrik Örüntüler. Geometride Temel Kavramlar Uzamsal İlişkiler Geometrik Cisimler ve Şekiller Geometrik Örüntüler Geometride Temel Kavramlar Uzamsal İlişkiler Geometrik Cisimlerin Yüzeyleri Geometrik Cisimler Prizmaların Benzer ve Farklı Yönleri Geometrik Şekiller

Detaylı

TEMEL GEOMETRİK KAVRAMLAR VE ÇİZİMLER

TEMEL GEOMETRİK KAVRAMLAR VE ÇİZİMLER T GOTRİ VRR V ÇİZİR 1. oğru, oğru Parçası ve Işın Her iki yönden sonsuza kadar uzadığı kabul edilen ve noktaların yan yana gelmesiyle oluşan düz çizgiye doğru denir. d d, veya şeklinde gösterilir. oğrunun

Detaylı

BİRLİKTE ÇÖZELİM. ayırdığı parçalardan birinin uzunluğuna. Şekildeki ABC dik üçgeninde [AB] ^ [BC], G noktası ağırlık merkezi,

BİRLİKTE ÇÖZELİM. ayırdığı parçalardan birinin uzunluğuna. Şekildeki ABC dik üçgeninde [AB] ^ [BC], G noktası ağırlık merkezi, . SINI TTİ İRİT ÇÖZİ 1. P Yandaki, PRS ve üçgenlerinin sırasıyla [], [RS] ve [] ye ait kenarortaylarını çiziniz. R S 2. r O O merkezli, r yarıçaplı çemberde çapı gören açısının ölçüsü 90 dir. [O], hem

Detaylı

GEOMETRİK CİSİMLER VE ŞEKİLLER GEOMETRİDE TEMEL KAVRAMLAR UZAMSAL İLİŞKİLER UZUNLUK ÖLÇME

GEOMETRİK CİSİMLER VE ŞEKİLLER GEOMETRİDE TEMEL KAVRAMLAR UZAMSAL İLİŞKİLER UZUNLUK ÖLÇME GEOMETRİK İSİMLER VE ŞEKİLLER GEOMETRİE TEMEL KVRMLR UZMSL İLİŞKİLER UZUNLUK ÖLÇME Geometrik Şekillerin İsimlendirilmesi Üçgen Çeşitleri Geometrik isimler üzlem çının Ölçümü çı Çeşitleri çının Çizimi Simetri

Detaylı

Geometrik Cisimler ve Şekiller. Uzamsal İlişkiler Geometrik Örüntüler. Geometrik Şekiller Geometrik Cisimler. Uzamsal İlişkiler Geometrik Örüntüler

Geometrik Cisimler ve Şekiller. Uzamsal İlişkiler Geometrik Örüntüler. Geometrik Şekiller Geometrik Cisimler. Uzamsal İlişkiler Geometrik Örüntüler ? Geometrik Cisimler ve Şekiller Uzamsal İlişkiler Geometrik Örüntüler Geometrik Şekiller Geometrik Cisimler Uzamsal İlişkiler Geometrik Örüntüler SınıfMatematik Matematik 2. 2.Sınıf 11 Geometrik Şekiller

Detaylı

Açıların Özellikleri ve Ölçü Birimleri

Açıların Özellikleri ve Ölçü Birimleri çıların Özellikleri ve Ölçü irimleri 1. ÜNİT ÇIRIN ÖZİRİ V ÖÇÜ İRİRİ çı; aynı başlangıç noktasından çıkan iki ışının oluşturduğu geometrik şekildir. [O ve [O ışınlarına açının kenarları denir. O noktası

Detaylı

TEST. Üçgenler ve Yardımcı Elemanları

TEST. Üçgenler ve Yardımcı Elemanları Üçgenler ve Yardımcı Elemanları 8. ınıf atematik oru ankası E 22 1. I. s( ) = 50, s( ) =, s( ) = II. = 3 cm, =, = III. s( FE) = 40, s(e F) =, F = 2 cm inem ile Gizem yukarıdaki tabloda elemanları verilen,

Detaylı

B) Aşağıdaki şekillerin içindeki dar açıları siyah, dik açıları kırmızı ve geniz açıları yeşil renkle boyayınız.

B) Aşağıdaki şekillerin içindeki dar açıları siyah, dik açıları kırmızı ve geniz açıları yeşil renkle boyayınız. ULUKÖY YATILI BÖLGE ORTAOKULU 3-A SINIFI MATEMATİK ETKİNLİKLERİ 1 A) Aşağıdaki boşlukları uygun kelimelerle doldurunuz. Açıklığı dik açıdan daha az olan açılara.denir. Açıklığı dik açıdan daha fazla açılara..denir.

Detaylı

Demek ki ölçmeye çalıştığımız açı dar açıdır. üçgen. gönye. dar açı

Demek ki ölçmeye çalıştığımız açı dar açıdır. üçgen. gönye. dar açı Dar Açı Gönyemizin dik kısmını herhangi bir şeklin köşesine yerleştirdiğimizde, şeklin köşesindeki açı gönyeden küçük olursa o köşedeki açıya dar açı denir. gönye Demek ki ölçmeye çalıştığımız açı dar

Detaylı

TEMEL BAZI KAVRAMLAR. Uzay: İçinde yaşadığımız sonsuz boşluktur. Uzay, bir noktalar kümesidir. Uzay, bütün varlıkları içine alır.

TEMEL BAZI KAVRAMLAR. Uzay: İçinde yaşadığımız sonsuz boşluktur. Uzay, bir noktalar kümesidir. Uzay, bütün varlıkları içine alır. 1 TEMEL ZI KVRMLR Nokta: Kalemin kâğıda, tebeşirin tahtaya bıraktığı ize nokta denir. Nokta boyutsuzdur. Yani; noktanın eni, boyu ve yüksekliği yoktur. ütün geometrik şekiller noktalardan oluşur. Noktalar

Detaylı

Geometrik Cisimler ve Şekiller. Uzamsal İlişkiler Geometrik Örüntüler. Geometrik Şekiller Geometrik Cisimler. Uzamsal İlişkiler Geometrik Örüntüler

Geometrik Cisimler ve Şekiller. Uzamsal İlişkiler Geometrik Örüntüler. Geometrik Şekiller Geometrik Cisimler. Uzamsal İlişkiler Geometrik Örüntüler Onluklar ve Birlikler Geometrik Cisimler ve Şekiller Uzamsal İlişkiler Geometrik Örüntüler Geometrik Şekiller Geometrik Cisimler Uzamsal İlişkiler Geometrik Örüntüler SınıfMatematik Matematik 2. 2.Sınıf

Detaylı

TEST. Dik Üçgen ve Pisagor Bağıntısı. 4. Dik Kenarlar Hipotenüs. 5. Aşağıdaki dik üçgenlerden hangisinin çevre uzunluğu en fazladır?

TEST. Dik Üçgen ve Pisagor Bağıntısı. 4. Dik Kenarlar Hipotenüs. 5. Aşağıdaki dik üçgenlerden hangisinin çevre uzunluğu en fazladır? ik Üçgen ve Pisagor ağıntısı. Sınıf atematik Soru ankası TEST 1.. ik enarlar Hipotenüs m m cm 1 cm cm 60 cm y cm 100 cm z cm 1, cm 1,3 cm ir el fenerinden çıkan ışık m yol alarak yukarıdaki m uzunluğundaki

Detaylı

İlkokulu - 3/ Sınıfı *** Matematik *** Geometrik şekiller - 3

İlkokulu - 3/ Sınıfı *** Matematik *** Geometrik şekiller - 3 İlkokulu - 3/ Sınıfı *** Matematik *** Geometrik şekiller - 3 Adım Soyadım : Okul Numaram:. S ü l e y m a n O C A K S ü l e y m a n O C A K S O ü l C e y A m a K n İlkokulu - 3/ Sınıfı *** Matematik ***

Detaylı

Uzunluk Ölçme Çevre Ölçme. Alan Ölçme. Sıvı Ölçme

Uzunluk Ölçme Çevre Ölçme. Alan Ölçme. Sıvı Ölçme Uzunluk Ölçme Çevre Ölçme Alan Ölçme Sıvı Ölçme Standart Olmayan Ölçme Araçları Metre - Santimetre Kilometre Uzunluk Ölçme Problemleri Düzlemsel Şekillerin Çevresi Karenin Çevresi Dikdörtgenin Çevresi

Detaylı

Ar tık Matematiği Çok Seveceksiniz!

Ar tık Matematiği Çok Seveceksiniz! Ar tık Matematiği Çok Seveceksiniz! MateMito AKILLI MATEMATİK DEFTERİ Artık matematikten korkmuyorum. Artık matematiği çok seviyorum. Artık az yazarak çok soru çözüyorum. Artık matematikten sıkılmıyorum.

Detaylı

1. Yukar daki çubuk makarna afla dakilerden hangisinin modelidir? Yukar daki rakamlardan kaç tanesinde dikey do ru modeli vard r?

1. Yukar daki çubuk makarna afla dakilerden hangisinin modelidir? Yukar daki rakamlardan kaç tanesinde dikey do ru modeli vard r? Ad : Soyad : S n f : Nu. : Okulu : 1. Yukar daki çubuk makarna afla dakilerden hangisinin modelidir? Do ru Düzlem Nokta 5. MATEMAT K TEST 19 Ifl n Do ru Do ru parças 2. Afla daki hangi do runun çizgi modeli

Detaylı

AKILLI MATEMATİK DEFTERİ

AKILLI MATEMATİK DEFTERİ Ar tık Matematiği Çok Seveceksiniz! MateMito Artık matematiği çok seviyorum. AKILLI MATEMATİK DEFTERİ Artık matematikten korkmuyorum. Artık matematik dersinde eğleniyorum. Artık az yazarak çok soru çözüyorum.

Detaylı

İşlenecek Konular. Tarih. Hafta 2: Şubat Hafta 3: 26 Şubat GRUP 3: Cansu GÜNDOĞDU Kübra ÇATALKAYA Serkan ALTUN Mustafa ENGINSEL

İşlenecek Konular. Tarih. Hafta 2: Şubat Hafta 3: 26 Şubat GRUP 3: Cansu GÜNDOĞDU Kübra ÇATALKAYA Serkan ALTUN Mustafa ENGINSEL Tarih Hafta 2: 17-21 Şubat 2014 Hafta 3: 26 Şubat 2014 GRUP 3: Cansu GÜNDOĞDU Kübra ÇATALKAYA Serkan ALTUN Mustafa ENGINSEL Hafta 4: 5 Mart 2014 GRUP 1: Faruk GÜREŞÇİ Süleyman Emre İLGÜN Özlem GEZGİN Hafta

Detaylı

TEST. Çemberde Açılar. 1. Yandaki. 4. Yandaki saat şekildeki. 2. Yandaki O merkezli. 5. Yandaki O merkezli. 6. Yandaki. O merkezli çemberde %

TEST. Çemberde Açılar. 1. Yandaki. 4. Yandaki saat şekildeki. 2. Yandaki O merkezli. 5. Yandaki O merkezli. 6. Yandaki. O merkezli çemberde % Çemberde çılar 7. Sınıf Matematik Soru ankası 58. Yandaki merkezli s ( ) = 50c 4. Yandaki saat şekildeki gibi 04.00 ı gösterdiğinde akrep ile yelkovan arasında oluşan x açısı kaç derecedir? ' olduğuna

Detaylı

İNS1101 MÜHENDİSLİK ÇİZİMİ. Bingöl Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Bölümü 2018

İNS1101 MÜHENDİSLİK ÇİZİMİ. Bingöl Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Bölümü 2018 İNS1101 MÜHENDİSLİK ÇİZİMİ Bingöl Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Bölümü 2018 TEKNİK RESİM Teknik resim, teknik elemanların üretim yapabilmeleri için anlatmak istedikleri teknik özelliklerin biçim ve

Detaylı

Uzunluk Ölçme Çevre Ölçme. Alan Ölçme. Sıvı Ölçme

Uzunluk Ölçme Çevre Ölçme. Alan Ölçme. Sıvı Ölçme Uzunluk Ölçme Çevre Ölçme Alan Ölçme Sıvı Ölçme Standart Olmayan Ölçme Araçları Metre - Santimetre Kilometre Uzunluk Ölçme Problemleri Düzlemsel Şekillerin Çevresi Karenin Çevresi Dikdörtgenin Çevresi

Detaylı

5. SINIF ÖĞRETİM PROGRAMI

5. SINIF ÖĞRETİM PROGRAMI 5. SINIF ÖĞRETİM PROGRAMI Öğrenme Alanları ve Alt Öğrenme Alanları 5.1. Sayılar ve İşlemler 5.1.1. Doğal Sayılar 5.1.2. Doğal Sayılarla İşlemler 5.1.3. Kesirler 5.1.4. Kesirlerle İşlemler: Toplama ve Çıkarma

Detaylı

6. ABCD dikdörtgeninde

6. ABCD dikdörtgeninde Çokgenler ve örtgenler Test uharrem Şahin. enar sayısı ile köşegen sayısı toplamı olan düzgün çokgenin bir dış açısı kaç derecedir? ) ) 0 ) ) 0 ). Şekilde dikdörtgeninin içindeki P noktasının üç köşeye

Detaylı

TEST. Eşlik ve Benzerlik. 1. I. Eşit açıların karşısındaki kenarların oranı birbirine 4. A 5. A. 2. Benzer çokgenlerin açıları...i...

TEST. Eşlik ve Benzerlik. 1. I. Eşit açıların karşısındaki kenarların oranı birbirine 4. A 5. A. 2. Benzer çokgenlerin açıları...i... şlik ve enzerlik 8. Sınıf atematik Soru ankası S 7 1. I. şit açıların karşısındaki kenarların oranı birbirine eşittir. II. arşılıklı açılarının ölçüleri arasındaki oran benzerlik oranına eşittir. III.

Detaylı

MUHSİN ERTUĞRUL MESLEKİ EĞİTİM MERKEZİ TAKIDA TEKNİK RESİM SORULARI 1) Standart yazı ve rakamların basit ve sade olarak yazılması nedeni

MUHSİN ERTUĞRUL MESLEKİ EĞİTİM MERKEZİ TAKIDA TEKNİK RESİM SORULARI 1) Standart yazı ve rakamların basit ve sade olarak yazılması nedeni MUHSİN ERTUĞRUL MESLEKİ EĞİTİM MERKEZİ TAKIDA TEKNİK RESİM SORULARI 1) Standart yazı ve rakamların basit ve sade olarak yazılması nedeni aşağıdakilerden hangisidir? A) Estetik görünmesi için. B) Rahat

Detaylı

ÜÇGENLER ÜNİTE 4. ÜNİTE 4. ÜNİTE 4. ÜNİTE 4. ÜNİT

ÜÇGENLER ÜNİTE 4. ÜNİTE 4. ÜNİTE 4. ÜNİTE 4. ÜNİT ÜÇGNLR ÜNİT. ÜNİT. ÜNİT. ÜNİT. ÜNİT ÜÇGNLRİN ŞLİĞİ Üçgende çılar. azanım : ir üçgenin iç açılarının ölçüleri toplamının 80, dış açılarının ölçüleri toplamının 0 olduğunu gösterir. İki Üçgenin şliği. azanım

Detaylı

8. SINIF MATEMATiK ÜÇGEN

8. SINIF MATEMATiK ÜÇGEN 05 8. SINIF MTMTiK ÜÇGN Kenarortay: ir kenarın orta noktası ile karşısındaki köşe arasına çekilen doğru parçasına kenarortay denir. çıortay: ir köşeden, karşısındaki kenara kadar giden ve bu köşedeki açıyı

Detaylı

arşılıklı kenar uzunlukları ve açılarının ölçüleri birbirine eşit olan çokgenlere eş çokgenler denir şlik sembolü dir m () m () 3 cm m () m () m(g) m(h) m() m() 4 2 cm GH H 3 cm G 4 2 cm GH H G Yukarıdaki

Detaylı

Kesirler. Zaman Ölçme. Paralarımız

Kesirler. Zaman Ölçme. Paralarımız Onluklar ve Birlikler Kesirler Zaman Ölçme Paralarımız Kesirler Tam, Yarım Saatler Çeyrek Saatler Takvim Zaman Ölçme Problemleri Paralarımız SınıfMatematik Matematik 2. 2.Sınıf 11 Kesirler Öğrenelim Bir

Detaylı

Genel Bilgi. İz Düşüm Düzlemleri ve Bölgeler. Yrd. Doç. Dr. Garip GENÇ Şekil: İz düşüm düzlemlerine bakış doğrultuları. Page 1.

Genel Bilgi. İz Düşüm Düzlemleri ve Bölgeler. Yrd. Doç. Dr. Garip GENÇ Şekil: İz düşüm düzlemlerine bakış doğrultuları. Page 1. TEKNİK BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU Teknik Resim Genel Bilgi Uzaydaki cisimlerin eksiksiz bir anlatımı için, ana boyutlarıyla birlikte parçanın bitmiş hallerinden ve üzerindeki işlemlerle birlikte diğer

Detaylı

MEB Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğü MATEMATİK TESTİ ,4 işleminin sonucu kaçtır?

MEB Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğü MATEMATİK TESTİ ,4 işleminin sonucu kaçtır? Ölçme, eğerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğü MTEMTİ TESTİ. 2 5 20 + 25 işleminin sonucu kaçtır? ) 5 ) 6 5 ) 2 5 ) 27 5. 5 5, işleminin sonucu kaçtır? 9 ) ) 8 ) 6 ) 5 2. 2 Şekilde, verilen modeller

Detaylı

TEST. Düzgün Çokgenler. 4. Bir iç açısı 140 olan düzgün çokgenin iç açılar 5. A B. 2. Bir dış açısı Çevresi. toplamı kaç derecedir?

TEST. Düzgün Çokgenler. 4. Bir iç açısı 140 olan düzgün çokgenin iç açılar 5. A B. 2. Bir dış açısı Çevresi. toplamı kaç derecedir? üzgün Çokgenler 7. Sınıf Matematik Soru ankası S 49 1. 4. ir iç açısı 140 olan düzgün çokgenin iç açılar toplamı kaç derecedir? ) 70 ) 900 ) 1080 ) 160 Şekilde verilen düzgün çokgenine göre, I., köşesine

Detaylı

2. Afla daki çokgenlerden hangisi düzgün. 1. Afla dakilerden hangisi çokgen de ildir? çokgen de ildir? A) B) A) B) C) D) C) D)

2. Afla daki çokgenlerden hangisi düzgün. 1. Afla dakilerden hangisi çokgen de ildir? çokgen de ildir? A) B) A) B) C) D) C) D) Ad : Soyad : S n f : Nu. : Okulu : Çokgenler Dörtgenler MATEMAT K TEST 15 1. Afla dakilerden hangisi çokgen de ildir? 4. Afla daki çokgenlerden hangisi düzgün çokgen de ildir? 2. Afla daki çokgenlerden

Detaylı

ÇEMBER - GEOMETRİK CİSİMLER - SIVI ÖLÇME

ÇEMBER - GEOMETRİK CİSİMLER - SIVI ÖLÇME ÇEMBER ÇEMBER - GEMETRİK CİSİMLER - SIVI ÖLÇME Çemberin Merkezi, Yarıçapı ve Çapı Çemberin Merkezi M Bisiklet tekerleğinin ortasındaki pim ve saatin ortasındaki pim çemberin merkezidir. Merkez nokta, çember

Detaylı

Doğal Sayılar Doğal Sayılarla Toplama İşlemi. Doğal Sayılarla Çıkarma İşlemi

Doğal Sayılar Doğal Sayılarla Toplama İşlemi. Doğal Sayılarla Çıkarma İşlemi ?? Doğal Sayılar Doğal Sayılarla Toplama İşlemi Doğal Sayılarla Çıkarma İşlemi Doğal Sayıları Okuma ve Yazma Basamak Adı ve Basamak Değeri Ritmik Saymalar Sayı Örüntüleri Doğal Sayıları Karşılaştırma Doğal

Detaylı

ISBN :

ISBN : ISN : 978-605 - 4313-55 - 6 Doðrular ve çýlar DĞRUR ve ÇIR Eş çılar çı: ir düzlemde iki ışının birleşmesiyle açı elde ederiz. açısı [ ve [ ışınlarının birleşmesiyle elde edilmiştir. şeklinde gösterilir.

Detaylı

YGS GEOMETRİ DENEME 1

YGS GEOMETRİ DENEME 1 YGS GTİ 1 G 1) G ) şağıdaki adımlar takip edilerek geometrik çizim yapıl- bir üçgen mak isteniyor = = m() = 7 o = 9 cm, = 1 cm, m() = 90 olacak şekilde dik üçgeni çiziliyor = eşitliğini sağlayan Î [] noktası

Detaylı

4. SINIF MATEMATİK 1. KİTAP

4. SINIF MATEMATİK 1. KİTAP 4. SINIF MTEMTİK 1. KİTP u kitabın bütün hakları Hacer KÜÇÜKYDIN a aittir. Yazarın yazılı izni olmaksızın kısmen veya tamamen alıntı yapılamaz ve çoğaltılamaz. Copyright 2015 YZR hmet KÜÇÜKYDIN KPK TSRIMI

Detaylı

Dik İzdüşüm Teorisi. Prof. Dr. Muammer Nalbant. Muammer Nalbant

Dik İzdüşüm Teorisi. Prof. Dr. Muammer Nalbant. Muammer Nalbant Dik İzdüşüm Teorisi Prof. Dr. Muammer Nalbant Muammer Nalbant 2017 1 Dik İzdüşüm Terminolojisi Bakış Noktası- 3 boyutlu uzayda bakılan nesneden sonsuz uzaktaki herhangi bir yer. Bakış Hattı- gözlemcinin

Detaylı

2018 / 2019 EĞİTİM - ÖĞRETİM YILI DESTEKLEME VE YETİŞTİRME KURSLARI 5. SINIF MATEMATİK DERSİ YILLIK PLAN ÖRNEĞİ. Konu Adı Kazanımlar Test No Test Adı

2018 / 2019 EĞİTİM - ÖĞRETİM YILI DESTEKLEME VE YETİŞTİRME KURSLARI 5. SINIF MATEMATİK DERSİ YILLIK PLAN ÖRNEĞİ. Konu Adı Kazanımlar Test No Test Adı 2018 / 2019 EĞİTİM - ÖĞRETİM YILI DESTEKLEME VE YETİŞTİRME KURSLARI 5. SINIF MATEMATİK DERSİ YILLIK PLAN ÖRNEĞİ Ay Hafta Ders Saati Konu Adı Kazanımlar Test No Test Adı Doğal Sayılar En çok dokuz basamaklı

Detaylı

Tam Kare Sayıların Karekökleri - Çalışma Kağıdı Ortaokul Matematik Kafası Kerim Hoca ile 64 arasında kaç tane tam sayı vardır?

Tam Kare Sayıların Karekökleri - Çalışma Kağıdı Ortaokul Matematik Kafası Kerim Hoca ile 64 arasında kaç tane tam sayı vardır? 8.Sınıf Matematik Yayın No : 8- / Kazanım : 8.1.3.. KAREKÖKLÜ İFADELER Tam Kare Sayıların Karekökleri - Çalışma Kağıdı + 3 1 Alıştırmalar 3. Aşağıdaki eşitliklerde x in alabileceği değerleri bulunuz. 1.

Detaylı

5. ÜNİTE AÇILAR, ÜÇGENLER VE MESLEKİ UYGULAMALARI

5. ÜNİTE AÇILAR, ÜÇGENLER VE MESLEKİ UYGULAMALARI 5. ÜNİTE ÇILR, ÜÇGENLER VE MESLEKİ UYGULMLRI açılar KONULR 1. çı, çı Türleri ve Mesleki Uygulamaları 2. Tümler ve ütünler çılar ÜÇGENLER 1. Üçgene it Temel ilgiler 2. Üçgen Türleri 3. Üçgenin Yardımcı

Detaylı

Doğal Sayılar Doğal Sayılarla Toplama İşlemi Doğal Sayılarla Çıkarma İşlemi

Doğal Sayılar Doğal Sayılarla Toplama İşlemi Doğal Sayılarla Çıkarma İşlemi Doğal Sayılar Doğal Sayılarla Toplama İşlemi Doğal Sayılarla Çıkarma İşlemi 4, 5, 6 Basamaklı Doğal Sayılar Bölük, Basamak Adı ve Basamak Değeri Doğal Sayılarda Yuvarlama Doğal Sayıları Karşılaştırma Sayı

Detaylı

Eşlik ve benzerlik-4 eşlik-benzerlik problemleri

Eşlik ve benzerlik-4 eşlik-benzerlik problemleri Eşlik ve benzerlik-4 eşlik-benzerlik problemleri Şekilde AB EF CD x kaç cm 'dir? Şekilde AB CD üçgenlerin eş açılarını yerleştirerek benzerliğini yazınız. A ve D ile B ve C iç ters açılardır. E Açısı ters

Detaylı

ÖRNEK ÖRNEK ÖRNEK ÖRNEK

ÖRNEK ÖRNEK ÖRNEK ÖRNEK Öteleme ve yansımanın birlikte kullanıldığı dönüşümlere ötelemeli yansıma denir. Düzlemde yansıma ve ötelemeli yansıma dönüşümlerinde uzaklıklar korunurken açıların yönleri değişir. Ötelemeli yansıma dönüşümünde

Detaylı

MATEMATİK Fasikül 1 KONU ANLATIMLI FASİKÜL SET MEB TTKB NİN UYGULADIĞI 10 KÖK DEĞER FASİKÜLLERİMİZDE İŞLENMİŞTİR. EVLE OKUL BiR ARADA ATU

MATEMATİK Fasikül 1 KONU ANLATIMLI FASİKÜL SET MEB TTKB NİN UYGULADIĞI 10 KÖK DEĞER FASİKÜLLERİMİZDE İŞLENMİŞTİR. EVLE OKUL BiR ARADA ATU Türkiye de ilk defa EVLE OKUL BiR ARADA ATU MATEMATİK Fasikül 1 KONU ANLATIMLI FASİKÜL SET ÖZGÜN KONU ANLATIMI DEĞERLENDİRME SORULARI SINIF İÇİ UYGULAMALAR MEB TTKB NİN UYGULADIĞI 10 KÖK DEĞER FASİKÜLLERİMİZDE

Detaylı

Page 1. İz Düşüm Çeşitleri ve Metotları

Page 1. İz Düşüm Çeşitleri ve Metotları 4. İz Düşümler TEKNİK BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU Teknik Resim Genel Bilgi Kullandığımız bir çok eşya ve makineyi veya bunlara ait parçaların imal edilebilmesi için şekillerini ifade eden resimlerinin

Detaylı

8. SINIF MATEMATİK. Asal Çarpanlar Test sayısının kaç tane asal çarpanı vardır?

8. SINIF MATEMATİK. Asal Çarpanlar Test sayısının kaç tane asal çarpanı vardır? 8. SINIF MTEMTİ sal Çarpanlar Test. 84 sayısının kaç tane asal çarpanı vardır? ) 2 ) 3 ) 4 ) 5 5. İki basamaklı 9m sayısı asal sayıdır. una göre m yerine kaç farklı rakam yazılabilir? ) ) 2 ) 3 ) 4 2.

Detaylı

Perspektif: Bir cismin bir bakışta, genel olarak üç yüzünün birden görünecek şekilde çizilen resimlerine denir. PERSPEKTİF. Kavaliyer Kabinet Militer

Perspektif: Bir cismin bir bakışta, genel olarak üç yüzünün birden görünecek şekilde çizilen resimlerine denir. PERSPEKTİF. Kavaliyer Kabinet Militer Perspektif Perspektifler Perspektif: Bir cismin bir bakışta, genel olarak üç yüzünün birden görünecek şekilde çizilen resimlerine denir. PERSPEKTİF ksonometrik perspektif Paralel perspektif Eğik perspektif

Detaylı

TEKNİK RESİM. Ders Notları: Mehmet Çevik Dokuz Eylül Üniversitesi. İzdüşümler

TEKNİK RESİM. Ders Notları: Mehmet Çevik Dokuz Eylül Üniversitesi. İzdüşümler TEKNİK RESİM 2010 Ders Notları: Mehmet Çevik Dokuz Eylül Üniversitesi 2/40 İzdüşüm Nedir? İzdüşüm Çeşitleri Merkezi (Konik) İzdüşüm Paralel İzdüşüm Eğik İzdüşüm Dik İzdüşüm Temel İzdüşüm Düzlemleri Noktanın

Detaylı

Büyük sayıları gerçek yaşamla ilişkilendirerek anlamlandırmalarına yardımcı olacak çalışmalara yer verilir. TASLAKTIR

Büyük sayıları gerçek yaşamla ilişkilendirerek anlamlandırmalarına yardımcı olacak çalışmalara yer verilir. TASLAKTIR 5. SINIF KAZANIM VE AÇIKLAMALARI M.5.1. SAYILAR VE İŞLEMLER M.5.1.1. Doğal Sayılar M.5.1.1.1. En çok dokuz basamaklı doğal sayıları okur ve yazar. M.5.1.1.2. En çok dokuz basamaklı doğal sayıların bölüklerini,

Detaylı

HARİTADA UZUNLUK HESAPLAMA

HARİTADA UZUNLUK HESAPLAMA HRİT UZUNLUK HESPLM u bölümde harita üzerindeki iki nokta arasındaki uzaklığın ölçek yardımı ile hesaplanmasınıöğreneceksiniz. Haritalarda iki nokta arasındaki en kısa uzaklık kuşuçuşu mesafe olarak adlandırılmaktadır.

Detaylı

Teknik Resim 4. HAFTA

Teknik Resim 4. HAFTA Teknik Resim 4. HAFTA PERSPEKTİF NEDİR? Perspektif, iz düşüm kurallarına göre kâğıt düzlemi üzerine çizilmiş, üç boyutu da görülen (en, derinlik ve yükseklik) bir cismin iz düşümünden ibarettir. PERSPEKTİF

Detaylı

Yukarıdaki bilgi ağacındaki bilgiler doğru (D) ve yanlış (Y) olarak değerlendirilip verilen yollar takipedildiğinde kaç numaralı pula ulaşılır?

Yukarıdaki bilgi ağacındaki bilgiler doğru (D) ve yanlış (Y) olarak değerlendirilip verilen yollar takipedildiğinde kaç numaralı pula ulaşılır? 2600 cm kaç dam dir? Küçük olan birimden büyük birime dönüşüm yapıldığında ölçüm değeri her defası nda 10 a bölünür.bu da aşağıda gösterilmiştir. 2600 : 1000 = 2,6 olduğundan, 2600 cm = 2,6 dam olur. Yanıt

Detaylı

Kurşun Kalemlerin Teknik ve Mesleki Resimde Kullanıldığı Yerler

Kurşun Kalemlerin Teknik ve Mesleki Resimde Kullanıldığı Yerler Bir önceki dersin tekrarı yapılır, anlaşılmayan konuların tekrarı özet şeklinde anlatılır ve verilen ödevden alınan sonuçların sınıfta anlattırılarak arkadaşlarıyla paylaşmaları istenir. BÖLÜM I Teknik

Detaylı

TEKNİK RESİM. Ders Notları: Mehmet Çevik Dokuz Eylül Üniversitesi. Perspektifler-2

TEKNİK RESİM. Ders Notları: Mehmet Çevik Dokuz Eylül Üniversitesi. Perspektifler-2 TEKNİK RESİM 2010 Ders Notları: Mehmet Çevik Dokuz Eylül Üniversitesi Perspektifler-2 2/25 Perspektifler-2 Perspektifler-2 Perspektif Çeşitleri Dimetrik Perspektif Trimetrik Perspektif Eğik Perspektif

Detaylı

9. ÜNİTE ÜÇGENLER, ÇOKGENLER VE MESLEKÎ UYGULAMALARI

9. ÜNİTE ÜÇGENLER, ÇOKGENLER VE MESLEKÎ UYGULAMALARI 9. ÜNİTE ÜÇGENLER, ÇOKGENLER VE MESLEKÎ UYGULAMALARI KONULAR DİK ÜÇGENLERDE METRİK BAĞINTILAR 1. Pythagoras (Pisagor) Bağıntısı. Euclides (öklit) Bağıntısı 3. Pisagor ve öklit Bağıntıları ile İlgili Problemler

Detaylı

TEKNİK RESİM. Ders Notları: Mehmet Çevik Dokuz Eylül Üniversitesi. İzdüşümler

TEKNİK RESİM. Ders Notları: Mehmet Çevik Dokuz Eylül Üniversitesi. İzdüşümler TEKNİK RESİM 2010 Ders Notları: Mehmet Çevik Dokuz Eylül Üniversitesi 2/37 İzdüşüm Nedir? İzdüşüm Çeşitleri Merkezi (Konik) İzdüşüm Paralel İzdüşüm Eğik İzdüşüm Dik İzdüşüm Temel İzdüşüm Düzlemleri Noktanın

Detaylı

Yukar daki kare ve dikdörtgene göre eflitlikleri tan mlay n z. AB =... =... =... =...

Yukar daki kare ve dikdörtgene göre eflitlikleri tan mlay n z. AB =... =... =... =... Üçgen, Kare ve ikdörtgen MTEMT K KRE VE KÖRTGEN Kare ve ikdörtgenin Özellikleri F E Kare ve dikdörtgenin her kenar uzunlu u birer do ru parças d r. Kare ve dikdörtgenin kenar, köfle ve aç say lar eflittir.

Detaylı

TEKNİK RESİM. Ders Notları: Doç. Dr. Mehmet Çevik Celal Bayar Üniversitesi. İzdüşümler

TEKNİK RESİM. Ders Notları: Doç. Dr. Mehmet Çevik Celal Bayar Üniversitesi. İzdüşümler TEKNİK RESİM 5 2014 Ders Notları: Doç. Dr. Mehmet Çevik Celal Bayar Üniversitesi İzdüşümler 2/40 İzdüşümler İzdüşüm Nedir? İzdüşüm Çeşitleri Merkezi (Konik) İzdüşüm Paralel İzdüşüm Eğik İzdüşüm Dik İzdüşüm

Detaylı

AKILLI. ÖDEV ve ÖLÇME

AKILLI. ÖDEV ve ÖLÇME KILLI ÖV ve ÖLÇM. sınıf ykut KRÇİMN erna TŞKIRN G Matbaa Yayıncılık Kağıt İnş. Ltd. Şti. uca OS, GOS 2. ölge 3/20 Sk. No: 17 uca-izmir Tel: 0.232.442 01 01-442 03 03 aks: 442 06 60 u kitabın tüm hakları

Detaylı

Uzunluk ölçme aletleri

Uzunluk ölçme aletleri UZUNLUK ÖLÇÜLERİ Bir nesnenin uzunluğu o nesnenin bir uçtan bir uca ne kadar uzandığını belirtir. Örnekler: Bir alışveriş merkezinde otoparkın kapıya olan uzaklığı, boyumuzun uzunluğu, kalemimizin, masamızın

Detaylı

TARTMA SIVI ÖLÇME ÇEVRE ÖLÇME ALAN ÖLÇME. Tanden Miligrama Tartma Problemleri Litreden Mililitreye Sıvı Ölçme Problemleri

TARTMA SIVI ÖLÇME ÇEVRE ÖLÇME ALAN ÖLÇME. Tanden Miligrama Tartma Problemleri Litreden Mililitreye Sıvı Ölçme Problemleri ÇEVRE ÖLÇME ALAN ÖLÇME Düzlemsel Şekillerin Çevresi Çevre Problemleri Alanı Birimkare ile İfade Etme Düzlemsel Bölgelerin Alanları Tartma Ton TARTMA SIVI ÖLÇME Tanden Miligrama Tartma Problemleri Litreden

Detaylı

HAFTA-2 Norm Yazı Çizgi Tipleri ve Kullanım Yerleri Yıliçi Ödev Bilgileri AutoCad e Genel Bakış Tarihçe Diğer CAD yazılımları AutoCAD Menüleri

HAFTA-2 Norm Yazı Çizgi Tipleri ve Kullanım Yerleri Yıliçi Ödev Bilgileri AutoCad e Genel Bakış Tarihçe Diğer CAD yazılımları AutoCAD Menüleri HAFTA-2 Norm Yazı Çizgi Tipleri ve Kullanım Yerleri Yıliçi Ödev Bilgileri AutoCad e Genel Bakış Tarihçe Diğer CAD yazılımları AutoCAD Menüleri AutoCAD ile iletişim Çizimlerde Boyut Kavramı 0/09 2. Hafta

Detaylı

Ar tık Matematiği Çok Seveceksiniz!

Ar tık Matematiği Çok Seveceksiniz! Ar tık Matematiği Çok Seveceksiniz! MateMito AKILLI MATEMATİK DEFTERİ Artık matematikten korkmuyorum. Artık matematiği çok seviyorum. Artık az yazarak çok soru çözüyorum. Artık matematikten sıkılmıyorum.

Detaylı

2011 YGS MATEMATİK Soruları

2011 YGS MATEMATİK Soruları 0 YGS MTEMTİK Soruları. + + ) 8 ) 0 ) 6 ) E). a = 6 b = ( a)b olduğuna göre, ifadesinin değeri kaçtır? ) ) 6 ) 9 ) 8 E). (.0 ) ) 0, ) 0, ) 0, ) E) 6. x = y = 8 z = 6 olduğuna göre, aşağıdaki sıralamalardan

Detaylı

5. ÜNİTE Uzunlukları Ölçme...49 Kazanım Değerlendirme Testi - 1...55 Kazanım Değerlendirme Testi - 2...57 Çevre...59 Kazanım Değerlendirme Testi - 1...63 Kazanım Değerlendirme Testi - 2...65 Alan Ölçme...67

Detaylı

örnektir örnektir Geometri TYT Yeni müfredata tam uygun MİKRO KONU TARAMA TEST AYRINTILARI VE ÖRNEKLERİ (1-10. Testler)

örnektir örnektir Geometri TYT Yeni müfredata tam uygun MİKRO KONU TARAMA TEST AYRINTILARI VE ÖRNEKLERİ (1-10. Testler) TYT Geometri MİKRO KONU TRM TST YRINTILRI V ÖRNKLRİ (-0. Testler) Yeni müfredata tam uygun eğerli öğretmenimiz, branşınızla ilgili TYT konu tarama testlerimizden bazı örnekleri incelemeniz için size sunuyoruz.

Detaylı

MATEMATİK Fasikül 1 KONU ANLATIMLI FASİKÜL SET MEB TTKB NİN UYGULADIĞI 10 KÖK DEĞER FASİKÜLLERİMİZDE İŞLENMİŞTİR. EVLE OKUL BiR ARADA ATU

MATEMATİK Fasikül 1 KONU ANLATIMLI FASİKÜL SET MEB TTKB NİN UYGULADIĞI 10 KÖK DEĞER FASİKÜLLERİMİZDE İŞLENMİŞTİR. EVLE OKUL BiR ARADA ATU Türkiye de ilk defa EVLE OKUL BiR ARADA ATU MATEMATİK Fasikül KONU ANLATIMLI FASİKÜL SET ÖZGÜN KONU ANLATIMI DEĞERLENDİRME SORULARI SINIF İÇİ UYGULAMALAR MEB TTKB NİN UYGULADIĞI 0 KÖK DEĞER FASİKÜLLERİMİZDE

Detaylı

Ar tık Matematiği Çok Seveceksiniz!

Ar tık Matematiği Çok Seveceksiniz! Ar tık Matematiği Çok Seveceksiniz! MateMito AKILLI MATEMATİK DEFTERİ Artık matematikten korkmuyorum. Artık matematiği çok seviyorum. Artık az yazarak çok soru çözüyorum. Artık matematikten sıkılmıyorum.

Detaylı

MAKSİMUM-MİNİMUM PROBLEMLERİ

MAKSİMUM-MİNİMUM PROBLEMLERİ 1 MAKSİMUM-MİNİMUM PROBLEMLERİ En büyük veya en küçük olması istenen değer (uzunluk, alan, hacim, vb.) tek değişkene bağlı bir fonksiyon olacak şekilde düzenlenir. Bu fonksiyonun türevinden ekstremum noktasının

Detaylı

ÖSYM M TEMEL MATEMATİK TESTİ YGS / MAT. Diğer sayfaya geçiniz. 1. Bu testte 40 soru vardır.

ÖSYM M TEMEL MATEMATİK TESTİ YGS / MAT. Diğer sayfaya geçiniz. 1. Bu testte 40 soru vardır. TEMEL MATEMATİK TESTİ 2011 - YGS / MAT M9991.01001 1. Bu testte 40 soru vardır. 1. 2. 2. Cevaplarınızı, cevap kâğıdının Temel Matematik Testi için ayrılan kısmına işaretleyiniz. işleminin sonucu kaçtır?

Detaylı

5. ÜNİTE İZDÜŞÜMÜ VE GÖRÜNÜŞ ÇIKARMA

5. ÜNİTE İZDÜŞÜMÜ VE GÖRÜNÜŞ ÇIKARMA 5. ÜNİTE İZDÜŞÜMÜ VE GÖRÜNÜŞ ÇIKARMA KONULAR 1. İzdüşüm Metodları 2. Temel İzdüşüm Düzlemleri 3. Cisimlerin İzdüşümleri 4. Görünüş Çıkarma BU ÜNİTEYE NEDEN ÇALIŞMALIYIZ? İz düşümü yöntemlerini, Görünüş

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ÖLÇME, DEĞERLENDİRME VE SINAV HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ SINIF DEĞERLENDİRME SINAVI - 4

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ÖLÇME, DEĞERLENDİRME VE SINAV HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ SINIF DEĞERLENDİRME SINAVI - 4 T.. MİLLÎ EĞİTİM AKANLIĞI 015-016 8.SINIF DEĞERLENDİRME SINAVI - 4 015-016 8.SINIF DEĞERLENDİRME SINAVI - 4 MATEMATİK Adı ve Soyadı :... Sınıfı :... Öğrenci Numarası :... SORU SAYISI : 0 SINAV SÜRESİ :

Detaylı

1.DENEME HAZIRLIK MATEMATİK MATEMATİK TESTİ. 1-En yakın yüzlüğe yuvarlandığında 2200 olan en küçük sayı hangisidir? A-2150 B-2151 C-2190 D-2199

1.DENEME HAZIRLIK MATEMATİK MATEMATİK TESTİ. 1-En yakın yüzlüğe yuvarlandığında 2200 olan en küçük sayı hangisidir? A-2150 B-2151 C-2190 D-2199 1.DENEME HAZIRLIK MATEMATİK MATEMATİK TESTİ 1-En yakın yüzlüğe yuvarlandığında 2200 olan en küçük sayı hangisidir? A-2150 B-2151 C-2190 D-2199 2-Onlar basamağı 5, yüzler basamağı 2 ve binler basamağı 6

Detaylı

7. ÜNİTE DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR

7. ÜNİTE DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 7. ÜNİTE DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR KONULAR 1. DOĞRUDA AÇILAR 2. Açı 3. Açının Düzlemde Ayırdığı Bölgeler 4. Açı Ölçü Birimleri 5. Ölçülerine Göre Açılar 6. Açıortay 7. Tümler Açı 8. Bütünler Açı 9. Ters

Detaylı

5.SINIF MATEMATİK DERSİ KAZANIMLARI VE AÇIKLAMALARI

5.SINIF MATEMATİK DERSİ KAZANIMLARI VE AÇIKLAMALARI aksiyom.com 5.SINIF MATEMATİK DERSİ KAZANIMLARI VE AÇIKLAMALARI 5. SINIF KAZANIM VE AÇIKLAMALARI M.5.1. SAYILAR VE İŞLEMLER M.5.1.1. Doğal Sayılar M.5.1.1.1. En çok dokuz basamaklı doğal sayıları okur

Detaylı

Kare, Dikdörtgen ve Üçgen

Kare, Dikdörtgen ve Üçgen 4. OKULA YARICI V SINAVLARA HAZIRLIK Kare, ikdörtgen ve Üçgen 01 1. 3. üge lif Hakan Çiğdem Sinan Bir masa etrafında oturan üge, lif, Hakan, Çiğdem ve Sinan nın oluşturduğu şekillerle ilgili aşağıdakilerden

Detaylı

EĞİTİM VE ÖĞRETİM YILI SİDRE 2000 ORTAOKULU MATEMATİK 5.SINIF ÜNİTELENDİRİLMİŞ YILLIK PLAN 1.ÜNİTE ALTÖĞRENME ALANI

EĞİTİM VE ÖĞRETİM YILI SİDRE 2000 ORTAOKULU MATEMATİK 5.SINIF ÜNİTELENDİRİLMİŞ YILLIK PLAN 1.ÜNİTE ALTÖĞRENME ALANI EKİM ÜNİTE EYLÜL AY ÜNİTE HAFTA TARİH SA AT ÖĞRENME ALANI 0-0 EĞİTİM VE ÖĞRETİM YILI SİDRE 000 ORTAOKULU MATEMATİK.SINIF ÜNİTELENDİRİLMİŞ YILLIK PLAN.ÜNİTE ALTÖĞRENME KAZANIMLAR ALANI AÇIKLAMALAR.hafta

Detaylı

TEKNİK RESİM. Ders Notları: Mehmet Çevik Dokuz Eylül Üniversitesi. Çizgiler Yazılar Ölçek

TEKNİK RESİM. Ders Notları: Mehmet Çevik Dokuz Eylül Üniversitesi. Çizgiler Yazılar Ölçek TEKNİK RESİM 2010 Ders Notları: Mehmet Çevik Dokuz Eylül Üniversitesi 2/21 Çizgi Tipleri Kalın Sürekli Çizgi İnce Sürekli Çizgi Kesik Orta Çizgi Noktalıİnce Çizgi Serbest Elle Çizilen Çizgi Çizgi Çizerken

Detaylı

8. Sınıf DENEME - 1. x x y y

8. Sınıf DENEME - 1. x x y y - 1 8. Sınıf 1. Öğretmen öğrencilerden 3 ile 18 arasındaki tam sayıların karekök değerleri ile ilgili aşağıdaki işlemleri yapmasını istiyor. 2. Sayı tam kare ise; sayının karekökü bulunur. Sayı tam kare

Detaylı

İÇİNDEKİLER ÇEMBERDE TEMEL KAVRAMLAR ÇEMBERDE ALAN CEMBERDE UZUNLUK

İÇİNDEKİLER ÇEMBERDE TEMEL KAVRAMLAR ÇEMBERDE ALAN CEMBERDE UZUNLUK ÇMRLR, GMRİK YR V ÇİZİMLR İÇİNKİLR Sayfa No est No ÇMR ML KVRMLR... 001-00... 01-01 ÇMR LN... 003-00... 0-10 MR UZUNLUK... 01-06... 11-3 ÇMR Ğ V KİRİŞ ÖZLLİKLRİ... 07-068... -3 ÇMR ÇILR... 069-09... 35-7

Detaylı

TEKNİK RESİM DERSİ ÖĞR. GÖR. BERIVAN POLAT

TEKNİK RESİM DERSİ ÖĞR. GÖR. BERIVAN POLAT TEKNİK RESİM DERSİ ÖĞR. GÖR. BERIVAN POLAT DERS 6 Perspektif Cismin üç yüzünü gösteren, tek görünüşlü resimlerdir. Cisimlerin, gözümüzün gördüğü şekle benzer özelliklerdeki üç boyutlu (hacimsel) anlatımını

Detaylı

: Yetmiş yedi milyon altı yüz doksan beş bin dokuz yüz dört

: Yetmiş yedi milyon altı yüz doksan beş bin dokuz yüz dört Matematik Bir Bakışta Matematik Kazanım Defteri Özet bilgi alanları... Doğal Sayılar DOĞAL SAYILARI OKUMA ve YAZMA Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), adrese dayalı nüfus kayıt sistemi sonuçlarına göre Türkiye

Detaylı

GAZİ İLKOKULU EĞİTİM ÖĞRETİM YILI 2. SINIFLAR MATEMATİK DERSİ YILLIK DERS PLÂNI

GAZİ İLKOKULU EĞİTİM ÖĞRETİM YILI 2. SINIFLAR MATEMATİK DERSİ YILLIK DERS PLÂNI 4.HAFTA 3.HAFTA 2.HAFTA 1.HAFTA 2. SINIFLAR MATEMATİK İ YILLIK PLÂNI Konu: Onluk ve Birliklere Ayıralım 18-21 Eyl 1. Nesne sayısı 100 den az olan bir çokluğu, model kullanarak onluk ve birlik gruplara

Detaylı

1- Geometrinin Gelişimi ve Öklid

1- Geometrinin Gelişimi ve Öklid GEOMETRİ ÖĞRETİMİ 1- Geometrinin Gelişimi ve Öklid Matematik ve Geometri Bir çok matematikçi ve matematik eğitimcisi matematiği «cisimler, şekiller ve sembollerle ilişkiler ve desenler inşa etme etkinliği»

Detaylı

1. Her şeklin diğer yarısını aynı renge boyayalım.

1. Her şeklin diğer yarısını aynı renge boyayalım. 1. Her şeklin diğer yarısını aynı renge boyayalım. 54 1. Aşağıdakilerden hangisi yarımdır? a) b) c) 2 Aşağıdakilerden hangisi bütündür? a) b) c) 3. Meyvelerin diğer yarısını bulup eşleştirelim ve boyayalım.

Detaylı

MHN 113 Teknik Resim ve Tasarı Geometri 2

MHN 113 Teknik Resim ve Tasarı Geometri 2 6. ÖLÜM İZDÜŞÜM MHN 113 Teknik Resim ve Tasarı Geometri 2 6. İZDÜŞÜM 6.1. GENEL İLGİLER Uzaydaki bir cisim, bir düzlem önünde tutulup bu cisme karşıdan bakılacak olursa, cismin düzlem üzerine bir görüntüsü

Detaylı

Uzunluk Ölçme. Tartma

Uzunluk Ölçme. Tartma Onluklar ve Birlikler Veri Toplama ve Değerlendirme Uzunluk Ölçme Tartma Çetele ve Sıklık Tablosu Nesne Grafiği Standart Olmayan Uzunluk Ölçüleri Metre - Santimetre Sayı Doğrusu Modeli Uzunluk Ölçme Problemleri

Detaylı

MATEMATİK ETKİNLİKLERİ

MATEMATİK ETKİNLİKLERİ MATEMATİK ETKİNLİKLERİ Biliyor musunuz? Pandalar günlük besin ihtiyaçlarının yüzde 99 ını bambudan karşılarlar. Dünya daki her panda Çin e aittir. Panda araştırmacıları araştırmalarını yaparken panda kostümü

Detaylı

Aç ve Aç Ölçüsü. Üçgen, Kare ve Dikdörtgen. Geometrik Cisimler. Simetri. Örüntü ve Süslemeler

Aç ve Aç Ölçüsü. Üçgen, Kare ve Dikdörtgen. Geometrik Cisimler. Simetri. Örüntü ve Süslemeler MTEMT K ç ve ç Ölçüsü Üçgen, Kare ve ikdörtgen Geometrik Cisimler Simetri Örüntü ve Süslemeler Temel Kaynak 4 ç ve ç Ölçüsü ÇI VE ÇI ÖLÇÜSÜ ç lar n dland r lmas C Resimde aç oluflturulan yerlerin baz lar

Detaylı

GEOMETRİ GEOMETRİ ÜNİTE. Öğrenme Alanı. Alt Öğrenme Alanları. Bölümler 1. AÇI VE AÇI ÖLÇÜSÜ 2. ÜÇGEN, KARE VE DİKDÖRTGEN 3. GEOMETRİK CİSİMLER

GEOMETRİ GEOMETRİ ÜNİTE. Öğrenme Alanı. Alt Öğrenme Alanları. Bölümler 1. AÇI VE AÇI ÖLÇÜSÜ 2. ÜÇGEN, KARE VE DİKDÖRTGEN 3. GEOMETRİK CİSİMLER GEOMETRİ Öğrenme Alanı GEOMETRİ Bölümler ÜNİTE 2 Alt Öğrenme Alanları 1. AÇI VE AÇI ÖLÇÜSÜ 2. ÜÇGEN, KARE VE DİKDÖRTGEN 3. GEOMETRİK CİSİMLER 4. SİMETRİ 5. ÖRÜNTÜ VE SÜSLEMELER AÇI VE AÇI ÖLÇÜSÜ 1-1 Açının,

Detaylı

BÜTÜN ALANLAR(ELEKTRİK-ELEKTRONİK ALANI HARİÇ) TEKNİK RESİM VE TEMEL TEKNİK RESİM DERSLERİ DERSİ ÇALIŞMA SORULARIDIR.

BÜTÜN ALANLAR(ELEKTRİK-ELEKTRONİK ALANI HARİÇ) TEKNİK RESİM VE TEMEL TEKNİK RESİM DERSLERİ DERSİ ÇALIŞMA SORULARIDIR. BÜTÜN ALANLAR(ELEKTRİK-ELEKTRONİK ALANI HARİÇ) TEKNİK RESİM VE TEMEL TEKNİK RESİM DERSLERİ DERSİ ÇALIŞMA SORULARIDIR. 1) Standart yazı ve rakamların basit ve sade olarak yazılması nedeni aşağıdakilerden

Detaylı

TEST 1. ABCD bir dörtgen AF = FB DE = EC AD = BC D E C. ABC bir üçgen. m(abc) = 20. m(bcd) = 10. m(acd) = 50. m(afe) = 80.

TEST 1. ABCD bir dörtgen AF = FB DE = EC AD = BC D E C. ABC bir üçgen. m(abc) = 20. m(bcd) = 10. m(acd) = 50. m(afe) = 80. 11 ÖLÜM SİZİN İÇİN SÇTİLR LRİMİZ 1 80 0 bir dörtgen = = = m() = 80 m() = 0 Verilenlere göre, açısının ölçüsü kaç derecedir? 0 10 0 bir üçgen m() = 0 m() = 10 m() = 0 Yukarıda verilenlere göre, oranı kaçtır?

Detaylı

A A A A A A A A A A A

A A A A A A A A A A A LYS 1 GMTRİ TSTİ 1. u testte sırasıyla Geometri (1 ) nalitik Geometri (3 30) ile ilgili 30 soru vardır.. evaplarınızı, cevap kâğıdının Geometri Testi için ayrılan kısmına işaretleyiniz. 1. bir üçgen =

Detaylı

ÖRNEK: Öteleme ile oluşturulmuş bir süsleme. ÖRNEK: 2)GEOMETRİK HAREKETLER

ÖRNEK: Öteleme ile oluşturulmuş bir süsleme. ÖRNEK: 2)GEOMETRİK HAREKETLER ÖTELEME: Bir şeklin duruşunun, biçiminin, boyutlarının bozulmadan yer değiştirmesine o şekli öteleme denir. Ötelemede biçim, boyut, yön değişmez. Yer değişir. Bir şekil ötelendiği zaman şekil üzerindeki

Detaylı

Kesirler. Zaman Ölçme. Paralarımız

Kesirler. Zaman Ölçme. Paralarımız Kesirler Zaman Ölçme Paralarımız Kesirler Tam, Yarım Saatler Çeyrek Saatler Takvim Zaman Ölçme Problemleri Paralarımız SınıfMatematik Matematik 2. 2.Sınıf Bütün - Yarım Kutularda yarım olarak verilen nesneleri

Detaylı

8. SINIF LGS MATEMATİK ÖRNEK DENEMELER. 1. DENEME 20 Soru - 1. Dönem kazanımlarını kapsamaktadır. (İlk Dönem Tekrarı)

8. SINIF LGS MATEMATİK ÖRNEK DENEMELER. 1. DENEME 20 Soru - 1. Dönem kazanımlarını kapsamaktadır. (İlk Dönem Tekrarı) 8. SINIF MATEMATİK ÖRNEK DENEMELER. DENEME 2 Soru -. Dönem kazanımlarını kapsamaktadır. (İlk Dönem Tekrarı) 2. DENEME 2 Soru -. Dönem kazanımlarını kapsamaktadır. (İlk Dönem Tekrarı) 3. DENEME 2 Soru -.

Detaylı