GEOMETRİK CİSİMLER VE ŞEKİLLER GEOMETRİDE TEMEL KAVRAMLAR UZAMSAL İLİŞKİLER UZUNLUK ÖLÇME

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "GEOMETRİK CİSİMLER VE ŞEKİLLER GEOMETRİDE TEMEL KAVRAMLAR UZAMSAL İLİŞKİLER UZUNLUK ÖLÇME"

Transkript

1 GEOMETRİK İSİMLER VE ŞEKİLLER GEOMETRİE TEMEL KVRMLR UZMSL İLİŞKİLER UZUNLUK ÖLÇME Geometrik Şekillerin İsimlendirilmesi Üçgen Çeşitleri Geometrik isimler üzlem çının Ölçümü çı Çeşitleri çının Çizimi Simetri Kilometreden Milimetreye Uzunlukları Tahmin Etme Uzunluk Ölçme Problemleri 1

2 Üçgen, Kare ve ikdörtgenin İsimlendirilmesi 1. eniz, ağaçların oluşturduğu geometrik şeklin köşegenlerini yürüyerek göstermek istiyor. Hangi ağaçlar arasında yürümesi gerektiğini göstererek yazalım. 2. Yandaki şekil üçgen, kare ve dikdörtgenlerden oluşturulmuştur. una göre; aşağıdaki soruları yanıtlayalım. G F E Pembe ve yeşil renkten oluşan şekli isimlendirelim. G OE üçgeni H O Pembe, mor, kırmızı ve sarı renkten oluşan şekli isimlendirelim. GF dikdörtgeni Turuncu ve mavi renkten oluşan şekli isimlendirelim. O karesi Pembe, yeşil, mor ve kırmızı renkten oluşan şekli isimlendirelim. Çeşidini yazalım. G E üçgeni, ik üçgen 3

3 Üçgen, Kare ve ikdörtgenin İsimlendirilmesi şağıdaki geometrik şekillerin kenarlarını ve köşelerini isimlendirelim. Geometrik şekil Kenar isimleri Köşe isimleri Şeklin dı üçgeni [] [] [] [] karesi [E] [EF] [F] E F EF üçgeni K N T F E U L M [KL] [LM] [NM] [KN] [TU] [US] [TS] K L M N T U S KLMN dikdörtgeni T US üçgeni H J T Ş S U S I İ [HI] [Iİ] [İJ] [JH] [TU] [US] [SŞ] [TŞ] H I İ J T U S Ş HIİJ karesi TUSŞ dikdörtgeni 4 ilfen Yayıncılık

4 Üçgen, Kare ve ikdörtgenin İsimlendirilmesi 1. şağıdaki geometrik şekillerin kenarlarını ve köşelerini isimlendirelim. G F S N E Y P EFG dikdörtgeninin kenar uzunlukları GF, FE, E, G SNPY dikdörtgeninin kenar uzunlukları SN, NP, YP, YS ikdörtgen ile ilgili hangi sonuçlara varabiliriz? Karşılıklı kenar uzunlukları birbirine eşittir. 2. şağıdaki geometrik şekillerin kenarlarını ve köşelerini isimlendirelim. O K L Ş N M KLMN karesinin kenar uzunlukları KL, LM, MN, NK OŞTV karesinin kenar uzunlukları OŞ, ŞT, TU, VO V T 5

5 Kenarlarına Göre Üçgenler şağıda verilen üçgenleri kenar uzunluklarına göre sınıflandıralım. 1 cm 1 cm 1 cm Eşkenar üçgen 8 cm 8 cm 3 cm 4 cm 5 cm Çeşitkenar üçgen 4 cm İkizkenar üçgen 4 cm 5 cm 4 cm F 6 cm 10 cm 6 cm İkizkenar üçgen 7 cm E 7 cm İkizkenar üçgen 4 cm Eşkenar üçgen 17 cm K 9 cm 10 cm G 10 cm 17 cm İkizkenar üçgen 10 cm 12 cm H 15 cm Çeşitkenar üçgen 10 cm Eşkenar üçgen 25 cm L 25 cm 25 cm Eşkenar üçgen Eşkenar Üçgen İkizkenar Üçgen Çeşitkenar Üçgen, F, G, L,, E, K, H 6 ilfen Yayıncılık

6 Üçgen, Kare, ikdörtgen 1. şağıda verilen üçgen, kare ve dikdörtgenin köşelerini isimlendirelim. Geometrik şekilleri isimlendirerek köşegenlerini gösterelim. K L E üçgeni Köşegen yok N KLMN karesi Köşegenler [KM], [NL] M G EFG dikdörtgeni Köşegenler [F], [GE] F 2. Verilen özellklerin hangi geometrik şekil ile ilgili olduğunu işaretleyerek belirleyelim. Özellikler Kare ikdörtgen ört kenarı vardır. Kenar uzunlukları birbirine eşittir. İki uzun, iki kısa kenarı vardır. 3. şağıda kenar uzunlukları verilen üçgenlerin çeşidini yazalım. 7 cm 3 cm 3 cm 3 cm 9 cm 7 cm 12 cm : : : Eşkenar üçgen İkizkenar üçgen Çeşitkenar üçgen 7

7 Küp çınımı verilen şekillerden küp oluşturabilecek olanları boyayalım. 8 ilfen Yayıncılık

8 Küp 1. şağıda açılımı verilmiş olan küpleri eşleştirelim. K P K P K P K 2. E F Yanda açılımı verilen küp, kapandığında yan yana gelen yüzeyleri işaretleyelim. F E 9

9 Geometrik isimler şağıdaki yapıları oluşturan küp sayılarını belirleyerek altındaki kutulara yazalım ilfen Yayıncılık

10 Geometrik isimler şağıda verilen yapılar oluşturulurken kullanılan eş küp sayısını belirleyelim. Yapıları en fazla küp kullanılandan, en az küp kullanılana doğru numaralarını kullanarak sıralayalım. 1. Şekil: Şekil: Şekil: Şekil: Şekil:... Sıralama:... 2 > 4 > 1 = 3 = 5 11

11 üzlem ve üzlemsel Şekil 1. Görsellerden yüzeyi düz olanları yeşil ile eğri olanları kırmızı ile işaretleyelim. 100 W K kkor filamanlı 2. şağıdaki boşluğu görselden yararlanarak uygun sözcük ile tamamlayalım. Yandaki resimde... tahta bir düzlem modelidir. una göre farenin oluşturduğu dikdörtgen,... düzlemsel şekil... modelidir. 3. şağıdaki boşlukları düzlem-düzlemsel şekil terimlerinden uygun olanı ile dolduralım. Odamızın yerini düzlem modeli olarak düşünelim. una göre yerdeki halı... düzlemsel şekil modelidir. Nil, yazı tahtasına çizdiği şeklin düzlemsel şekil olduğunu söyledi. u bilgiye göre Nil, tahtayı düzlem modeli olarak düşündü. efterimin sonsuza kadar uzandığını düşünürsem defterim..., düzlem defterime çizdiğim şekiller ise... düzlemsel şekil modelidir. 12 ilfen Yayıncılık

12 üzlem ve üzlemsel Şekil şağıdaki cümlelerde boş bırakılan yerlere düzlem - düzlemsel şekil kelimelerinden uygun olanlarını yazalım. ir yüzme havuzunun tabanı..., düzlem tabanı oluşturan her fayans....dir. düzlemsel şekil Evimizin duvarları..., düzlem duvarda asılı olan tablo ise düzlemsel... şekil olur. Izgaranın çubukları, arasında boşluklar bulunduğundan ızgara,... düzlem değildir. Yastığın yüzeyi düz değildir. Yüzeyi düz olmayan bölümler... düzlem olamaz. Odamızdaki halının motifleri düzlemsel... şekiliken halı, bir... düzlem modelidir. Satranç tahtasının yüzeyi... düzlem modelidir. Satranç tahtasını oluşturan her bir kare bir... düzlemsel şekil olur. 13

13 çı 1. şağıdaki açıların köşelerine nokta koyalım. çıları harflerle isimlendirelim. Sembolle gösterelim. N M æm O æo K æk L æl æn æ æ æ 2. şağıdaki açıların adlarını örnekteki gibi üç farklı şekilde yazalım. F M H P H R æ açısı æh... Æ H açısı æp P açısı HR... Æ HR açısı PæR PR açısı R H... Æ RH açısı R F M T æf... Æ F açısı T FM... Æ TFM açısı M FT... Æ MFT açısı M Z æh... Æ H açısı M HZ... Æ MHZ açısı Z HM... Æ ZHM açısı U S M æm... Æ M açısı MR... Æ MR açısı R M... Æ RM açısı T æf... Æ F açısı T FM... Æ TFM açısı M FT... Æ MFT açısı æ... Æ açısı... Æ açısı... Æ açısı æu... Æ U açısı S U... Æ SU açısı US... Æ US açısı 3. şağıdaki açıların kenar ve köşeleri ile bu açıyı oluşturan ışınların adlarını örnekteki gibi altlarına yazalım. S T V O H H P Işın : SP Işın : ST Kenar :SP/ST Köşe : S R Y R Işın : RO... Işın : V... Işın :... H Işın :... RH Işın :... Y Işın :... HR Kenar :... RO / RH Kenar :... V / Y Kenar :... H / HR Köşe :... R Köşe :... Köşe :... H 14 ilfen Yayıncılık

14 çı Ölçüsünü Tahmin Etme Kâğıttan yapılan açı ölçeri kullanarak açı modellerinin kaç birimden oluştuğunu yazalım. Sonra aynı şekli açıölçer ( iletki ) kullanarak ölçelim. Yaklaşık 20 birim Yaklaşık 25 birim Yaklaşık 90 birim Yaklaşık 90 birim Yaklaşık 130 birim Yaklaşık 125 birim Yaklaşık 70 birim Yaklaşık 70 birim 15

15 çı Çeşitleri 1. Verilen açıları çeşitlerine göre sınıflandıralım. (ar açı (1), doğru açı (2), geniş açı (3), dik açı (4)) şağıdaki şekilde belirlenen açıların çeşitlerini yazalım. ar açı ik açı ik açı ar açı ik açı ik açı ik açı Geniş açı ar açı oğru açı 16 ilfen Yayıncılık

16 çı Çeşitleri 1. şağıda saatler üzerinde verilen akrep ile yelkovanlar arasındaki açıları ölçüp çeşidini yazalım. 180 oğru açı 150 Geniş açı 2. şağıdaki açıları ölçelim. Tabloyu tamamlayalım. 90 ik açı 30 ar açı F K E M L N çı Çeşitleri ik açı İsimleri æ, æk K oğru açı Geniş açı ar açı æf, æn æk, æm æl, æe 17

17 Ölçüsü Verilen çıyı Çizme 1. İletki üzerinde gösterilen açılar ölçülerini yazalım şağıda ölçüsü ve köşe noktaları verilen açıyı üç farklı durumda çizelim. Y S (æy) = 70 S (æy) = 70 S (æy) = 70 Y Y 3. şağıda ölçüleri verilen açıları çizelim S (æ) = 75 S (æ) = 90 S (æ) = S (æm) = 115 S (æo) = 137 S (ær) = ilfen Yayıncılık

18 Ölçüsü Verilen çıyı Çizme 1. şağıda verilmiş olan açıları, üç farklı şekilde sembollerle gösterelim. V M æ... Æ açısı... Æ açısı... Æ açısı Y Z æy... Æ Y açısı V YZ... Æ VYZ açısı Z YV... Æ ZYV açısı K L... æl Æ L açısı... M LK Æ MLK açısı... K LM Æ KLM açısı 2. şağıda verilmiş olan açıları isimlendirip sembolle gösterelim. T L... æ... æ... æ... æl... æt açısı açısı açısı L açısı T açısı 3. çıların ölçüsünü iletki kullanarak ölçüp sembolle ifade edelim. P 30 S E 100 G V O R s(o PR)... = F T U Y Z s(stv)... = 65 s(feg)... = 100 s(vyz)... = Ölçüleri verilen açıları açı ölçer kullanarak çizelim. E s(æk)=45 30 s(æe)=30 K 45 19

19 Ölçüsü Verilen çının Çizimi 1. şağıdaki tabloyu örneğe göre dolduralım. ÇI SEMOLÜ THMİN ÖLÇÜMÜ ÇI ÇEŞİİ K æl (L açısı) 90 s(æl) = 90 ik açı L M S K T æs (S açısı) 50 s(æs) = 40 ar açı L M N æm (M açısı) 100 s(æm) = 110 Geniş açı U T R æu (U açısı) 30 s(æu) = 20 ar açı 2. Ölçüleri verilen açıları açı ölçer ile çizerek adlandıralım. s(æt) = 60 T s(æf) = F s(æu) = ilfen Yayıncılık 120

20 çı Ölçüsü 1. ik açı ile en küçük geniş açının toplamı kaçtır? (çıların ölçüleri doğal sayıdır.) ve açılarının toplamı doğru açıdır. açısının ölçüsü, açısının ölçüsünün 3 katıdır. una göre açısı kaç derecedir? açısı: açısı: 4 = 180 = Saat 3 ü gösterirken akrep ile yelkovan arasındaki açının ölçüsü kaç derecedir? Ölçüsü 34 olan bir açının ölçüsünü kaç derece artırırsak bir dik açı elde ederiz? a bir doğal sayı olmak üzere yandaki K açısı bir dar açıdır. una göre a en fazla kaç derece olabilir? 15 a K

21 Simetri 1. şağıdaki şekillerin verilen doğruya göre simetrisini çizelim. 2. şağıdaki şekillerin simetri doğrularını çizelim. 3. şağıdaki görselleri simetrileri ile eşleştirelim. 1 KS 2 SİMETRİ 3 YK SİMETRİ YK KS 4 PR 5 OKUL 6 NNE NNE PR OKUL 22 ilfen Yayıncılık

22 Simetri 1. Simetri doğrusunun yanlış kullanıldığı şekillerin kutusunu yeşile, doğru kullanıldığı şekillerin kutusunu kırmızıya boyayıp gösterelim. 2. Noktalı kâğıt üzerindeki şekillerin simetri doğrularını çizelim. 23

23 Milimetrenin Kullanım lanları 1. şağıdaki görsellerden hangilerinin uzunluğu milimetre ile ölçülür? Yazalım. 2. şağıdaki uzunlukları istenilen birim cinsinden yazalım. 5 cm = 50 mm 2 cm = 20 mm 9 cm = 90 mm 8 cm = 80 mm 600 mm = 60 cm 700 mm = 70 cm 400 mm = 40 cm 300 mm = 30 cm 48 mm = 4 cm 8 mm 73 mm = 7 cm 3 mm 79 mm = 7 cm 9 mm 95 mm = 9 cm 5 mm 3. şağıdaki uzunlukları istenilen birim cinsinden yazalım. 1 m = 100 cm 3 m = 300 cm 5 m = 500 cm 7 m = 700 cm 200 cm = 2 m 400 cm = 4 m 600 cm = 6 m 800 cm = 8 m 617 cm = 6 m 17 cm 404 cm = 4 m 4 cm 394 cm = 3 m 94 cm 502 cm = 5 m 2 cm 4. şağıdaki uzunlukları istenilen birim cinsinden yazalım. 3 m + 64 cm = 364 cm 4 m + 28 cm = 428 cm 8 m + 7 cm = 807 cm 5 m + 25 cm = 525 cm 2 cm + 18 mm = 38 mm 1 cm + 10 mm = 20 mm 7 cm + 39 mm = 109 mm 9 cm + 27 mm = 117 mm 5. Pınar 2 m 25 cm kumaş ile elbise, 1 m 46 cm kumaş ile etek diktiriyor. anan ise 4 m 28 cm kumaş ile takım, 1 m 45 cm kumaş ile elbise diktiriyor. anan, Pınar'dan ne kadar fazla kumaş kullanmıştır? + 2m 25cm 1m 46cm 5m 71cm Pınar + 4m 28cm 1m 45cm 5m 73cm anan - 5m 73cm 3m 71cm 2m 02cm anan 24 ilfen Yayıncılık

24 Kilometreden Milimetreye 1. şağıda verilen uzunluk ölçülerini istenilen birime çevirelim. 250 cm = mm 375 cm = mm mm = cm mm = cm 782 m = cm cm = m cm = m 190 m = cm 3000 m =... 3 km 140 km = m m = km m = km 3 m 12 cm = cm 4 km 30 m = m 5 cm 40 mm = mm 74 m 12 cm = cm 2. Şekillerin içindeki uzunlukların toplamı, ortadaki uzunluğa eşittir. una göre boş bırakılan yerleri tamamlayalım. 500 mm 150 cm mm mm mm 600 mm 30 cm 2 m 500 mm... cm mm 60 cm 1 m 20 cm mm m cm km 1 km m 25

25 Kilometreden Milimetreye 1. şağıda cetveller üzerinde gösterilen uzunlukları mm ve cm cinsinden yazalım cm 1 cm 40 mm 10 mm cm 30 cm 80 mm 300 mm 2. şağıda verilen boşlukları istenilen birimlere göre tamamlayalım. 6 m 600 cm 9 m 900 cm 10 m 1000 cm 28 m 2800 cm 43 m 4300 cm 50 m 5000 cm 100 cm 1 m 300 cm 3 m cm 12 m cm 15 m cm 26 m cm 90 m 1 km 1000 m 5 km 5000 m 12 km m 26 km m 50 km m 73 km m m 15 km m 20 km m 4 km m 10 km m 38 km m 5 km 26 ilfen Yayıncılık

26 Uzunluğu Tahmn Etme 1. şağıda verilen ip parçalarının uzunluğunu verilen kalem ile ölçerek tahminde bulunalım. Tahminlerimizi ölçme yaparak kontrol edelim. 3 cm Tahminim = 6 cm Ölçme sonucum = 5 cm 3 mm Tahminim = 7 cm Ölçme sonucum = Tahminim = 6 cm Ölçme sonucum = Tahminim = 3 cm Ölçme sonucum = Tahminim = 9 cm Ölçme sonucum = 8 cm 7 cm 2 cm 7 mm 8 cm 8 mm 2. şağıda verilen uzunlukları tahmin edelim. Tahminlerimizi ölçme yaparak kontrol edelim. Uzunluk Tahminim Ölçüm Sonucum Karışımın uzunluğu enim boyum Sıramın yüksekliği Tahtanın uzun kenarı Odamdaki halının kısa kenarı uzdolabının uzunluğu Kalemimin uzunluğu 20 cm 15 cm 165 cm 163 cm 105 cm 100 cm 200 cm 205 cm 1 m 50 cm 200 cm 170 cm 150 cm 15 cm 20 cm 27

27 Uzunluk Ölçme Problemleri şağıdaki cümlelerde boş bırakılan yerleri dolduralım m 50 cm kumaşın santimetresi kesilince 2 m kumaş kalır cm ye cm eklenirse 7 metre olur. 3. Yarım metresi 28 lira olan kumaşın metresi lira olur. 4. ir karışımın uzunluğu 15 santimetredir. 9 karışımın uzunluğu santimetredir km lik bir yolun 2 6 si metredir mm kurdele 50 cm kurdeleden santimetre uzundur metrelik yol 2 km yoldan metre kısadır. 8. ir adımım 40 cm olduğuna göre 240 cm lik mesafeyi... 6 adımda giderim m 12 cm ip 450 cm ipten... 5 m cm uzundur. 10. abasının boyu Nilgün ün boyundan çeyrek metre uzundur. abasının boyu 1 m 77 cm olduğuna göre Nilgün ün boyu santimetredir. 28 ilfen Yayıncılık

28 Uzunluk Ölçme Problemleri 1. ir terzi 10 m kumaşın 3 m 40 cm si ile palto, 80 cm si ile etek dikiyor. rtan kumaş kaç cm dir? 3 m 40 cm = 340 cm = 420 cm 10 m = cm cm si 64 lira olan telin 1 metresi kaç liradır? 200 cm = 2 m 64 2 = 32 lira metrelik yola, başında ve sonunda birer ağaç olmak koşuluyla 5 metre ara ile kaç ağaç dikilir. una göre, bu yola kaç ağaç dikilir? = 16 ağaç ir ip 3 kesim yapılarak birbirine eş parçalara ayrılıyor. Eşit parçalardan her birinin uzunluğu 250 mm olduğuna göre ipin kesilmeden önceki uzunluğu kaç metredir? 4 x 250 = 1000 mm 1000 mm = 1 m 5. ir mumun boyu 200 mm dir. Her saatte boyu 12 mm kısalmaktadır. Mumun 180 dakika sonunda boyu kaç mm kalır? 180 dk = 3 saat 12 x 3 = mm 6. Kenan ın evi ile iş yerinin arası 21 km dir. Kenan cumartesi ve pazar hariç her gün işine gidip geliyor. una göre 3 haftada kaç m yol kat eder? 3 x 5 = x 2 = 30 x m 29

29 Uzunluk Ölçme Problemleri 1. ir ipten, önce 500 santimetre sonra 400 santimetre kullandım. aha kullanabileceğim mm ip olduğuna göre başlangıçta ipim kaç metreydi? cm = 9 cm mm = 11 m = 20 m m yolun paralel olan karşılıklı iki kenarına yolun başında ve sonunda bulunmak kaydıyla 9 m aralıklarla kaç ağaç dikilir? = x 2 = 42 tane ağaç 3. Kurbağa her sıçrayışında 20 cm ilerlemektedir. 2 m 40 cm uzağındaki taşa ulaşmak için kaç kez sıçrar? 2 m 40 cm = 240 cm = 12 kez 4. ir karışımın uzunluğu 150 milimetredir. 20 karış olarak ölçtüğüm ipin 225 santimetresini kesersem geriye kaç santimetre ip kalır? 150 x mm = 300 cm = 75 cm 30 ilfen Yayıncılık

30 Kavrama Soruları 1. şağıdaki geometrik cisimlerin kenar ve köşelerini isimlendirip özelliklerini yazalım. K L Özellikleri ütün kenarlar birbirine eşittir. ütün açıları 90 dir. N 2. Üçgenlerin kenarlarını ölçerek çeşitlerini yazalım. M Özellikleri Karşılıkları kenar uzunlukları birbirine eşittir. çıları 90 dir. F G E = 3 cm 5 mm = 3 cm 5 mm = 3 cm 5 mm = eşkenar üçgendir. = 2 cm 5 mm E = 3 cm 5 mm E = 3 cm 5 mm E = ikizkenar üçgendir. F = 5 cm 5 mm G = 4 cm 5 mm GF = 2 cm FG = çeşitkenar üçgendir. 3. çınımı verilen küpü kapattığımızda karşılıklı gelen hayvanları yazalım. Yılan kurbağa, penguen kuzu, kuş inek 31

31 Kavrama Soruları 4. şağıdaki yapılardan 9 birim küpten oluşanını bulup işaretleyelim. 5. şağıdaki resimleri inceleyip boşlukları dolduralım. eyaz perde düzlem modeli ise Hacivat ve Karagöz şekil modelidir. düzlemsel uvar düzlem modeli ise saat düzlemsel şekil modelidir. Masa düzlem modeli ise kitap düzlemsel şekil modelidir. 6. şağıda verilen ışınlar çizilecek açıların birer kenarıdır. una göre 55 ve 100 lik açı çizip isimlendirelim. 55 s(æ) = s(æ) = ilfen Yayıncılık

32 Kavrama Soruları Yukarıda dar, geniş, dik ve doğru açılara örnekler verilmiştir. çıların çeşidini numarasının yanındaki boşluğa yazalım ik açı Geniş açı Geniş açı ar açı ar açı oğru açı ik açı ar açı 8. Yandaki çam ağacı resmi simetriktir. Sağ taraftaki kozalağın simetri doğrusuna uzaklığı 13 cm dir. una göre iki kozalak arasındaki uzaklık kaç santimetredir? 13 x 2 = 26 cm 9. şağıdaki verilen uzunlukları uzundan kısaya sembol kullanarak sıralayalım. 165 m - 2 km cm mm 2 km > mm > 165 m > 1500 cm 823 cm mm - 4 km - 16 m 4 km > 16 m > 823 cm > 750 mm 33

33 Kavrama Soruları 10. ir top kumaş 45 metredir. iri diğerinden cm uzun olacak şekilde iki parçaya ayrılıyor. üyük parçanın uzunluğu kaç cm olur? 45 m = = = = 3000 cm cm kablodan onar metrelik beş parça aldım. Kalanının metresini 2 liradan sattım. Satış sonrası kaç lira kazanırım? 9200 cm = 92 m 10 x 5 = = 42 m 42 x 2 = 84 lira 12. Erdoğan, okula yürüyerek gitmektedir. Okul ile ev arasındaki mesafeyi 220 adımda alan Erdoğan ın bir adımı 50 cm dir. una göre, Erdoğan okula gidip dönerken kaç metre yol yürümektedir? 220 x 50 = cm x 2 = cm = 220 m 13. Verilen şeklin simetri doğrularını çizelim. Simetri doğru sayısını yazalım. Simetri doğru sayısı : Verilen şeklin doğruya göre simetriği çizildiğinde hangi nokta şeklin dışında kalır? 34 ilfen Yayıncılık

Geometrik Örüntüler. Geometride Temel Kavramlar Uzamsal İlişkiler

Geometrik Örüntüler. Geometride Temel Kavramlar Uzamsal İlişkiler Geometrik Cisimler ve Şekiller Geometrik Örüntüler Geometride Temel Kavramlar Uzamsal İlişkiler Geometrik Cisimlerin Yüzeyleri Geometrik Cisimler Prizmaların Benzer ve Farklı Yönleri Geometrik Şekiller

Detaylı

TEMEL GEOMETRİK KAVRAMLAR VE ÇİZİMLER

TEMEL GEOMETRİK KAVRAMLAR VE ÇİZİMLER T GOTRİ VRR V ÇİZİR 1. oğru, oğru Parçası ve Işın Her iki yönden sonsuza kadar uzadığı kabul edilen ve noktaların yan yana gelmesiyle oluşan düz çizgiye doğru denir. d d, veya şeklinde gösterilir. oğrunun

Detaylı

Geometrik Örüntüler. Geometrik Cisimlerin Yüzeyleri Geometrik Cisimler Prizmaların Benzer ve Farklı Yönleri Geometrik Şekiller. Geometrik Örüntüler

Geometrik Örüntüler. Geometrik Cisimlerin Yüzeyleri Geometrik Cisimler Prizmaların Benzer ve Farklı Yönleri Geometrik Şekiller. Geometrik Örüntüler Geometrik Cisimler ve Şekiller Geometrik Örüntüler Geometride Temel Kavramlar Uzamsal İlişkiler Geometrik Cisimlerin Yüzeyleri Geometrik Cisimler Prizmaların Benzer ve Farklı Yönleri Geometrik Şekiller

Detaylı

GEOMETRİK CİSİMLER VE ŞEKİLLER GEOMETRİDE TEMEL KAVRAMLAR UZAMSAL İLİŞKİLER UZUNLUK ÖLÇME

GEOMETRİK CİSİMLER VE ŞEKİLLER GEOMETRİDE TEMEL KAVRAMLAR UZAMSAL İLİŞKİLER UZUNLUK ÖLÇME GEOETRİ İSİLER VE ŞEİLLER GEOETRİDE TEEL VRLR UZSL İLİŞİLER UZUNLU ÖLÇE Geometrik Şekillerin İsimlendirilmesi Üçgen Çeşitleri Geometrik isimler Düzlem çının Ölçümü çı Çeşitleri çının Çizimi Simetri ilometreden

Detaylı

Açıların Özellikleri ve Ölçü Birimleri

Açıların Özellikleri ve Ölçü Birimleri çıların Özellikleri ve Ölçü irimleri 1. ÜNİT ÇIRIN ÖZİRİ V ÖÇÜ İRİRİ çı; aynı başlangıç noktasından çıkan iki ışının oluşturduğu geometrik şekildir. [O ve [O ışınlarına açının kenarları denir. O noktası

Detaylı

Geometrik Cisimler ve Şekiller. Uzamsal İlişkiler Geometrik Örüntüler. Geometrik Şekiller Geometrik Cisimler. Uzamsal İlişkiler Geometrik Örüntüler

Geometrik Cisimler ve Şekiller. Uzamsal İlişkiler Geometrik Örüntüler. Geometrik Şekiller Geometrik Cisimler. Uzamsal İlişkiler Geometrik Örüntüler ? Geometrik Cisimler ve Şekiller Uzamsal İlişkiler Geometrik Örüntüler Geometrik Şekiller Geometrik Cisimler Uzamsal İlişkiler Geometrik Örüntüler SınıfMatematik Matematik 2. 2.Sınıf 11 Geometrik Şekiller

Detaylı

Geometrik Cisimler ve Şekiller. Uzamsal İlişkiler Geometrik Örüntüler. Geometrik Şekiller Geometrik Cisimler. Uzamsal İlişkiler Geometrik Örüntüler

Geometrik Cisimler ve Şekiller. Uzamsal İlişkiler Geometrik Örüntüler. Geometrik Şekiller Geometrik Cisimler. Uzamsal İlişkiler Geometrik Örüntüler Onluklar ve Birlikler Geometrik Cisimler ve Şekiller Uzamsal İlişkiler Geometrik Örüntüler Geometrik Şekiller Geometrik Cisimler Uzamsal İlişkiler Geometrik Örüntüler SınıfMatematik Matematik 2. 2.Sınıf

Detaylı

B) Aşağıdaki şekillerin içindeki dar açıları siyah, dik açıları kırmızı ve geniz açıları yeşil renkle boyayınız.

B) Aşağıdaki şekillerin içindeki dar açıları siyah, dik açıları kırmızı ve geniz açıları yeşil renkle boyayınız. ULUKÖY YATILI BÖLGE ORTAOKULU 3-A SINIFI MATEMATİK ETKİNLİKLERİ 1 A) Aşağıdaki boşlukları uygun kelimelerle doldurunuz. Açıklığı dik açıdan daha az olan açılara.denir. Açıklığı dik açıdan daha fazla açılara..denir.

Detaylı

TEST. Düzgün Çokgenler. 4. Bir iç açısı 140 olan düzgün çokgenin iç açılar 5. A B. 2. Bir dış açısı Çevresi. toplamı kaç derecedir?

TEST. Düzgün Çokgenler. 4. Bir iç açısı 140 olan düzgün çokgenin iç açılar 5. A B. 2. Bir dış açısı Çevresi. toplamı kaç derecedir? üzgün Çokgenler 7. Sınıf Matematik Soru ankası S 49 1. 4. ir iç açısı 140 olan düzgün çokgenin iç açılar toplamı kaç derecedir? ) 70 ) 900 ) 1080 ) 160 Şekilde verilen düzgün çokgenine göre, I., köşesine

Detaylı

Uzunluk Ölçme Çevre Ölçme. Alan Ölçme. Sıvı Ölçme

Uzunluk Ölçme Çevre Ölçme. Alan Ölçme. Sıvı Ölçme Uzunluk Ölçme Çevre Ölçme Alan Ölçme Sıvı Ölçme Standart Olmayan Ölçme Araçları Metre - Santimetre Kilometre Uzunluk Ölçme Problemleri Düzlemsel Şekillerin Çevresi Karenin Çevresi Dikdörtgenin Çevresi

Detaylı

AKILLI MATEMATİK DEFTERİ

AKILLI MATEMATİK DEFTERİ Ar tık Matematiği Çok Seveceksiniz! MateMito Artık matematiği çok seviyorum. AKILLI MATEMATİK DEFTERİ Artık matematikten korkmuyorum. Artık matematik dersinde eğleniyorum. Artık az yazarak çok soru çözüyorum.

Detaylı

TEST. Üçgenler ve Yardımcı Elemanları

TEST. Üçgenler ve Yardımcı Elemanları Üçgenler ve Yardımcı Elemanları 8. ınıf atematik oru ankası E 22 1. I. s( ) = 50, s( ) =, s( ) = II. = 3 cm, =, = III. s( FE) = 40, s(e F) =, F = 2 cm inem ile Gizem yukarıdaki tabloda elemanları verilen,

Detaylı

Uzunluk Ölçme Çevre Ölçme. Alan Ölçme. Sıvı Ölçme

Uzunluk Ölçme Çevre Ölçme. Alan Ölçme. Sıvı Ölçme Uzunluk Ölçme Çevre Ölçme Alan Ölçme Sıvı Ölçme Standart Olmayan Ölçme Araçları Metre - Santimetre Kilometre Uzunluk Ölçme Problemleri Düzlemsel Şekillerin Çevresi Karenin Çevresi Dikdörtgenin Çevresi

Detaylı

AKILLI. ÖDEV ve ÖLÇME

AKILLI. ÖDEV ve ÖLÇME KILLI ÖV ve ÖLÇM. sınıf ykut KRÇİMN erna TŞKIRN G Matbaa Yayıncılık Kağıt İnş. Ltd. Şti. uca OS, GOS 2. ölge 3/20 Sk. No: 17 uca-izmir Tel: 0.232.442 01 01-442 03 03 aks: 442 06 60 u kitabın tüm hakları

Detaylı

Yukar daki kare ve dikdörtgene göre eflitlikleri tan mlay n z. AB =... =... =... =...

Yukar daki kare ve dikdörtgene göre eflitlikleri tan mlay n z. AB =... =... =... =... Üçgen, Kare ve ikdörtgen MTEMT K KRE VE KÖRTGEN Kare ve ikdörtgenin Özellikleri F E Kare ve dikdörtgenin her kenar uzunlu u birer do ru parças d r. Kare ve dikdörtgenin kenar, köfle ve aç say lar eflittir.

Detaylı

İlkokulu - 3/ Sınıfı *** Matematik *** Geometrik şekiller - 3

İlkokulu - 3/ Sınıfı *** Matematik *** Geometrik şekiller - 3 İlkokulu - 3/ Sınıfı *** Matematik *** Geometrik şekiller - 3 Adım Soyadım : Okul Numaram:. S ü l e y m a n O C A K S ü l e y m a n O C A K S O ü l C e y A m a K n İlkokulu - 3/ Sınıfı *** Matematik ***

Detaylı

BİRLİKTE ÇÖZELİM. ayırdığı parçalardan birinin uzunluğuna. Şekildeki ABC dik üçgeninde [AB] ^ [BC], G noktası ağırlık merkezi,

BİRLİKTE ÇÖZELİM. ayırdığı parçalardan birinin uzunluğuna. Şekildeki ABC dik üçgeninde [AB] ^ [BC], G noktası ağırlık merkezi, . SINI TTİ İRİT ÇÖZİ 1. P Yandaki, PRS ve üçgenlerinin sırasıyla [], [RS] ve [] ye ait kenarortaylarını çiziniz. R S 2. r O O merkezli, r yarıçaplı çemberde çapı gören açısının ölçüsü 90 dir. [O], hem

Detaylı

Demek ki ölçmeye çalıştığımız açı dar açıdır. üçgen. gönye. dar açı

Demek ki ölçmeye çalıştığımız açı dar açıdır. üçgen. gönye. dar açı Dar Açı Gönyemizin dik kısmını herhangi bir şeklin köşesine yerleştirdiğimizde, şeklin köşesindeki açı gönyeden küçük olursa o köşedeki açıya dar açı denir. gönye Demek ki ölçmeye çalıştığımız açı dar

Detaylı

TEST. Çemberde Açılar. 1. Yandaki. 4. Yandaki saat şekildeki. 2. Yandaki O merkezli. 5. Yandaki O merkezli. 6. Yandaki. O merkezli çemberde %

TEST. Çemberde Açılar. 1. Yandaki. 4. Yandaki saat şekildeki. 2. Yandaki O merkezli. 5. Yandaki O merkezli. 6. Yandaki. O merkezli çemberde % Çemberde çılar 7. Sınıf Matematik Soru ankası 58. Yandaki merkezli s ( ) = 50c 4. Yandaki saat şekildeki gibi 04.00 ı gösterdiğinde akrep ile yelkovan arasında oluşan x açısı kaç derecedir? ' olduğuna

Detaylı

Kesirler. Zaman Ölçme. Paralarımız

Kesirler. Zaman Ölçme. Paralarımız Onluklar ve Birlikler Kesirler Zaman Ölçme Paralarımız Kesirler Tam, Yarım Saatler Çeyrek Saatler Takvim Zaman Ölçme Problemleri Paralarımız SınıfMatematik Matematik 2. 2.Sınıf 11 Kesirler Öğrenelim Bir

Detaylı

TEST. Dik Üçgen ve Pisagor Bağıntısı. 4. Dik Kenarlar Hipotenüs. 5. Aşağıdaki dik üçgenlerden hangisinin çevre uzunluğu en fazladır?

TEST. Dik Üçgen ve Pisagor Bağıntısı. 4. Dik Kenarlar Hipotenüs. 5. Aşağıdaki dik üçgenlerden hangisinin çevre uzunluğu en fazladır? ik Üçgen ve Pisagor ağıntısı. Sınıf atematik Soru ankası TEST 1.. ik enarlar Hipotenüs m m cm 1 cm cm 60 cm y cm 100 cm z cm 1, cm 1,3 cm ir el fenerinden çıkan ışık m yol alarak yukarıdaki m uzunluğundaki

Detaylı

1. Yukar daki çubuk makarna afla dakilerden hangisinin modelidir? Yukar daki rakamlardan kaç tanesinde dikey do ru modeli vard r?

1. Yukar daki çubuk makarna afla dakilerden hangisinin modelidir? Yukar daki rakamlardan kaç tanesinde dikey do ru modeli vard r? Ad : Soyad : S n f : Nu. : Okulu : 1. Yukar daki çubuk makarna afla dakilerden hangisinin modelidir? Do ru Düzlem Nokta 5. MATEMAT K TEST 19 Ifl n Do ru Do ru parças 2. Afla daki hangi do runun çizgi modeli

Detaylı

Aç ve Aç Ölçüsü. Üçgen, Kare ve Dikdörtgen. Geometrik Cisimler. Simetri. Örüntü ve Süslemeler

Aç ve Aç Ölçüsü. Üçgen, Kare ve Dikdörtgen. Geometrik Cisimler. Simetri. Örüntü ve Süslemeler MTEMT K ç ve ç Ölçüsü Üçgen, Kare ve ikdörtgen Geometrik Cisimler Simetri Örüntü ve Süslemeler Temel Kaynak 4 ç ve ç Ölçüsü ÇI VE ÇI ÖLÇÜSÜ ç lar n dland r lmas C Resimde aç oluflturulan yerlerin baz lar

Detaylı

4. SINIF MATEMATİK 1. KİTAP

4. SINIF MATEMATİK 1. KİTAP 4. SINIF MTEMTİK 1. KİTP u kitabın bütün hakları Hacer KÜÇÜKYDIN a aittir. Yazarın yazılı izni olmaksızın kısmen veya tamamen alıntı yapılamaz ve çoğaltılamaz. Copyright 2015 YZR hmet KÜÇÜKYDIN KPK TSRIMI

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ÖLÇME, DEĞERLENDİRME VE SINAV HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ SINIF DEĞERLENDİRME SINAVI - 4

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ÖLÇME, DEĞERLENDİRME VE SINAV HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ SINIF DEĞERLENDİRME SINAVI - 4 T.. MİLLÎ EĞİTİM AKANLIĞI 015-016 8.SINIF DEĞERLENDİRME SINAVI - 4 015-016 8.SINIF DEĞERLENDİRME SINAVI - 4 MATEMATİK Adı ve Soyadı :... Sınıfı :... Öğrenci Numarası :... SORU SAYISI : 0 SINAV SÜRESİ :

Detaylı

Uzunluk ölçme aletleri

Uzunluk ölçme aletleri UZUNLUK ÖLÇÜLERİ Bir nesnenin uzunluğu o nesnenin bir uçtan bir uca ne kadar uzandığını belirtir. Örnekler: Bir alışveriş merkezinde otoparkın kapıya olan uzaklığı, boyumuzun uzunluğu, kalemimizin, masamızın

Detaylı

8. SINIF MATEMATİK. Asal Çarpanlar Test sayısının kaç tane asal çarpanı vardır?

8. SINIF MATEMATİK. Asal Çarpanlar Test sayısının kaç tane asal çarpanı vardır? 8. SINIF MTEMTİ sal Çarpanlar Test. 84 sayısının kaç tane asal çarpanı vardır? ) 2 ) 3 ) 4 ) 5 5. İki basamaklı 9m sayısı asal sayıdır. una göre m yerine kaç farklı rakam yazılabilir? ) ) 2 ) 3 ) 4 2.

Detaylı

Doğal Sayılar Doğal Sayılarla Toplama İşlemi Doğal Sayılarla Çıkarma İşlemi

Doğal Sayılar Doğal Sayılarla Toplama İşlemi Doğal Sayılarla Çıkarma İşlemi Doğal Sayılar Doğal Sayılarla Toplama İşlemi Doğal Sayılarla Çıkarma İşlemi 4, 5, 6 Basamaklı Doğal Sayılar Bölük, Basamak Adı ve Basamak Değeri Doğal Sayılarda Yuvarlama Doğal Sayıları Karşılaştırma Sayı

Detaylı

Kesirler. Zaman Ölçme. Paralarımız

Kesirler. Zaman Ölçme. Paralarımız Kesirler Zaman Ölçme Paralarımız Kesirler Tam, Yarım Saatler Çeyrek Saatler Takvim Zaman Ölçme Problemleri Paralarımız SınıfMatematik Matematik 2. 2.Sınıf Bütün - Yarım Kutularda yarım olarak verilen nesneleri

Detaylı

İşlenecek Konular. Tarih. Hafta 2: Şubat Hafta 3: 26 Şubat GRUP 3: Cansu GÜNDOĞDU Kübra ÇATALKAYA Serkan ALTUN Mustafa ENGINSEL

İşlenecek Konular. Tarih. Hafta 2: Şubat Hafta 3: 26 Şubat GRUP 3: Cansu GÜNDOĞDU Kübra ÇATALKAYA Serkan ALTUN Mustafa ENGINSEL Tarih Hafta 2: 17-21 Şubat 2014 Hafta 3: 26 Şubat 2014 GRUP 3: Cansu GÜNDOĞDU Kübra ÇATALKAYA Serkan ALTUN Mustafa ENGINSEL Hafta 4: 5 Mart 2014 GRUP 1: Faruk GÜREŞÇİ Süleyman Emre İLGÜN Özlem GEZGİN Hafta

Detaylı

TEMEL BAZI KAVRAMLAR. Uzay: İçinde yaşadığımız sonsuz boşluktur. Uzay, bir noktalar kümesidir. Uzay, bütün varlıkları içine alır.

TEMEL BAZI KAVRAMLAR. Uzay: İçinde yaşadığımız sonsuz boşluktur. Uzay, bir noktalar kümesidir. Uzay, bütün varlıkları içine alır. 1 TEMEL ZI KVRMLR Nokta: Kalemin kâğıda, tebeşirin tahtaya bıraktığı ize nokta denir. Nokta boyutsuzdur. Yani; noktanın eni, boyu ve yüksekliği yoktur. ütün geometrik şekiller noktalardan oluşur. Noktalar

Detaylı

örnektir örnektir Geometri TYT Yeni müfredata tam uygun MİKRO KONU TARAMA TEST AYRINTILARI VE ÖRNEKLERİ (1-10. Testler)

örnektir örnektir Geometri TYT Yeni müfredata tam uygun MİKRO KONU TARAMA TEST AYRINTILARI VE ÖRNEKLERİ (1-10. Testler) TYT Geometri MİKRO KONU TRM TST YRINTILRI V ÖRNKLRİ (-0. Testler) Yeni müfredata tam uygun eğerli öğretmenimiz, branşınızla ilgili TYT konu tarama testlerimizden bazı örnekleri incelemeniz için size sunuyoruz.

Detaylı

ÖRNEKTİR ÖRNEKTİR 8. SINIF LİSELERE GİRİŞ SINAVI ÖRNEK DENEME

ÖRNEKTİR ÖRNEKTİR 8. SINIF LİSELERE GİRİŞ SINAVI ÖRNEK DENEME 8. SINIF LİSELERE GİRİŞ SINVI ENEME ÖRNEK M T E M T İ K I SOYI:... NO:... SINIFI:... u deneme 2 sorudan oluşmaktadır. Süre 4 dakikadır.. 2. 00 TL ve üzeri 2-3 - 6 TKSİT 200 TL ve üzeri +3 TKSİT yşe bir

Detaylı

YGS GEOMETRİ DENEME 1

YGS GEOMETRİ DENEME 1 YGS GTİ 1 G 1) G ) şağıdaki adımlar takip edilerek geometrik çizim yapıl- bir üçgen mak isteniyor = = m() = 7 o = 9 cm, = 1 cm, m() = 90 olacak şekilde dik üçgeni çiziliyor = eşitliğini sağlayan Î [] noktası

Detaylı

TEST. Eşlik ve Benzerlik. 1. I. Eşit açıların karşısındaki kenarların oranı birbirine 4. A 5. A. 2. Benzer çokgenlerin açıları...i...

TEST. Eşlik ve Benzerlik. 1. I. Eşit açıların karşısındaki kenarların oranı birbirine 4. A 5. A. 2. Benzer çokgenlerin açıları...i... şlik ve enzerlik 8. Sınıf atematik Soru ankası S 7 1. I. şit açıların karşısındaki kenarların oranı birbirine eşittir. II. arşılıklı açılarının ölçüleri arasındaki oran benzerlik oranına eşittir. III.

Detaylı

TEST 1. ABCD bir dörtgen AF = FB DE = EC AD = BC D E C. ABC bir üçgen. m(abc) = 20. m(bcd) = 10. m(acd) = 50. m(afe) = 80.

TEST 1. ABCD bir dörtgen AF = FB DE = EC AD = BC D E C. ABC bir üçgen. m(abc) = 20. m(bcd) = 10. m(acd) = 50. m(afe) = 80. 11 ÖLÜM SİZİN İÇİN SÇTİLR LRİMİZ 1 80 0 bir dörtgen = = = m() = 80 m() = 0 Verilenlere göre, açısının ölçüsü kaç derecedir? 0 10 0 bir üçgen m() = 0 m() = 10 m() = 0 Yukarıda verilenlere göre, oranı kaçtır?

Detaylı

8. SINIF MATEMATiK ÜÇGEN

8. SINIF MATEMATiK ÜÇGEN 05 8. SINIF MTMTiK ÜÇGN Kenarortay: ir kenarın orta noktası ile karşısındaki köşe arasına çekilen doğru parçasına kenarortay denir. çıortay: ir köşeden, karşısındaki kenara kadar giden ve bu köşedeki açıyı

Detaylı

Yukarıdaki bilgi ağacındaki bilgiler doğru (D) ve yanlış (Y) olarak değerlendirilip verilen yollar takipedildiğinde kaç numaralı pula ulaşılır?

Yukarıdaki bilgi ağacındaki bilgiler doğru (D) ve yanlış (Y) olarak değerlendirilip verilen yollar takipedildiğinde kaç numaralı pula ulaşılır? 2600 cm kaç dam dir? Küçük olan birimden büyük birime dönüşüm yapıldığında ölçüm değeri her defası nda 10 a bölünür.bu da aşağıda gösterilmiştir. 2600 : 1000 = 2,6 olduğundan, 2600 cm = 2,6 dam olur. Yanıt

Detaylı

DERS PLANI (6. SINIF ALAN)

DERS PLANI (6. SINIF ALAN) DERS PLANI (6. SINIF ALAN) Genel Amaç: Öğrenciler paralelkenarın ve üçgenin yüksekliklerini inşa edebilecek, paralelkenarın alan bağıntısını dikdörtgenden, üçgenin alan bağıntısını ise dikdörtgen ve paralelkenardan

Detaylı

5. ÜNİTE AÇILAR, ÜÇGENLER VE MESLEKİ UYGULAMALARI

5. ÜNİTE AÇILAR, ÜÇGENLER VE MESLEKİ UYGULAMALARI 5. ÜNİTE ÇILR, ÜÇGENLER VE MESLEKİ UYGULMLRI açılar KONULR 1. çı, çı Türleri ve Mesleki Uygulamaları 2. Tümler ve ütünler çılar ÜÇGENLER 1. Üçgene it Temel ilgiler 2. Üçgen Türleri 3. Üçgenin Yardımcı

Detaylı

MATEMATİK 2+2 UYGULAMALI ÖĞRENME SETİ. Her Haftaya Bir Bölüm ÇEK KOPAR SINIF

MATEMATİK 2+2 UYGULAMALI ÖĞRENME SETİ. Her Haftaya Bir Bölüm ÇEK KOPAR SINIF MATEMATİK 2 SINIF UYGULAMALI ÖĞRENME SETİ ÇEK KOPAR 10 9 11 12 1 2 3 2+2 Her Haftaya Bir Bölüm 8 4 Copyright Şifre Yayıncılık ve Eğitim Gereçleri Tic. A.Ş. Bu kitabın her hakkı Şifre Yayıncılık ve Eğitim

Detaylı

ÇARPANLAR VE KATLAR I sayısının asal çarpanlarına ayrılmış hâli aşağıdakilerden A) B) C) D)

ÇARPANLAR VE KATLAR I sayısının asal çarpanlarına ayrılmış hâli aşağıdakilerden A) B) C) D) 8. Sınıf MATEMATİK ÇARPANLAR VE KATLAR I. Aşağıdakilerden hangisi 6 nın çarpanlarından biridir? A) 3 B) 6 C) 8 D) TEST. 360 sayısının asal çarpanlarına ayrılmış hâli aşağıdakilerden hangisidir? A) 3. 3.

Detaylı

CEVAP ANAHTARI SINIF

CEVAP ANAHTARI SINIF 5. SINIF ÜNİTE 1: DOĞAL SAYILAR - DOĞAL SAYILARLA İŞLEMLER 1-A 2-B 3-A 4-B 5-D 6-A 7-C 8-D 9-C 10-D 11-B 12-A 13-B 14-D 15-C 1-B 2-A 3-C 4-A 5-D 6-A 7-B 8-B 9-A 10-C 11-D 12-B 13-D 1-C 2-C 3-A 4-A 5-C

Detaylı

9. SINIF Geometri TEMEL GEOMETRİK KAVRAMLAR

9. SINIF Geometri TEMEL GEOMETRİK KAVRAMLAR TEMEL GEOMETRİK KAVRAMLAR 9. SINIF Geometri Amaç-1: Nokta, Doğru, Düzlem, Işın ve Uzayı Kavrayabilme. 1. Nokta, doğru, düzlem ve uzay kavramlarım açıklama. 2. Farklı iki noktadan geçen doğru sayışım söyleme

Detaylı

ÇEMBER - GEOMETRİK CİSİMLER - SIVI ÖLÇME

ÇEMBER - GEOMETRİK CİSİMLER - SIVI ÖLÇME ÇEMBER ÇEMBER - GEMETRİK CİSİMLER - SIVI ÖLÇME Çemberin Merkezi, Yarıçapı ve Çapı Çemberin Merkezi M Bisiklet tekerleğinin ortasındaki pim ve saatin ortasındaki pim çemberin merkezidir. Merkez nokta, çember

Detaylı

MAKSİMUM-MİNİMUM PROBLEMLERİ

MAKSİMUM-MİNİMUM PROBLEMLERİ 1 MAKSİMUM-MİNİMUM PROBLEMLERİ En büyük veya en küçük olması istenen değer (uzunluk, alan, hacim, vb.) tek değişkene bağlı bir fonksiyon olacak şekilde düzenlenir. Bu fonksiyonun türevinden ekstremum noktasının

Detaylı

SORU 3: Aşağıdaki çarpma işlemlerini yapınız. SORU 1: Çarpma işlemlerini yapınız. SORU 4: Aşağıdaki bölme işlemlerini yapınız

SORU 3: Aşağıdaki çarpma işlemlerini yapınız. SORU 1: Çarpma işlemlerini yapınız. SORU 4: Aşağıdaki bölme işlemlerini yapınız SORU 1: Çarpma işlemlerini yapınız. 2415 SORU 2: ölme işlemlerini yapınız. SORU 3: şağıdaki çarpma işlemlerini yapınız. SORU 4: şağıdaki bölme işlemlerini yapınız SORU 5: şağıdaki boşlukları doldurunuz.

Detaylı

6. ABCD dikdörtgeninde

6. ABCD dikdörtgeninde Çokgenler ve örtgenler Test uharrem Şahin. enar sayısı ile köşegen sayısı toplamı olan düzgün çokgenin bir dış açısı kaç derecedir? ) ) 0 ) ) 0 ). Şekilde dikdörtgeninin içindeki P noktasının üç köşeye

Detaylı

1. Her şeklin diğer yarısını aynı renge boyayalım.

1. Her şeklin diğer yarısını aynı renge boyayalım. 1. Her şeklin diğer yarısını aynı renge boyayalım. 54 1. Aşağıdakilerden hangisi yarımdır? a) b) c) 2 Aşağıdakilerden hangisi bütündür? a) b) c) 3. Meyvelerin diğer yarısını bulup eşleştirelim ve boyayalım.

Detaylı

4 BÖLÜNEBÝLME KURALLARI ve BÖLME ÝÞLEMÝ

4 BÖLÜNEBÝLME KURALLARI ve BÖLME ÝÞLEMÝ ÖLÜNÝLM KURLLRI ve ÖLM ÝÞLMÝ YGS MTMTÝK. Rakamları farklı beş basamaklı 8y doğal sayısı 3 ile tam bölünebildiğine göre, + y toplamı kaç farklı değer alabilir?(). ltı basamaklı y tek doğal sayısının hem

Detaylı

MEB Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğü MATEMATİK TESTİ ,4 işleminin sonucu kaçtır?

MEB Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğü MATEMATİK TESTİ ,4 işleminin sonucu kaçtır? Ölçme, eğerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğü MTEMTİ TESTİ. 2 5 20 + 25 işleminin sonucu kaçtır? ) 5 ) 6 5 ) 2 5 ) 27 5. 5 5, işleminin sonucu kaçtır? 9 ) ) 8 ) 6 ) 5 2. 2 Şekilde, verilen modeller

Detaylı

Ar tık Matematiği Çok Seveceksiniz!

Ar tık Matematiği Çok Seveceksiniz! Ar tık Matematiği Çok Seveceksiniz! MateMito AKILLI MATEMATİK DEFTERİ Artık matematikten korkmuyorum. Artık matematiği çok seviyorum. Artık az yazarak çok soru çözüyorum. Artık matematikten sıkılmıyorum.

Detaylı

Sunum ve Sistematik 1. ÜNİTE: TEMEL GEOMETRİK KAVRAMLAR VE KOORDİNAT GEOMETRİYE GİRİŞ

Sunum ve Sistematik 1. ÜNİTE: TEMEL GEOMETRİK KAVRAMLAR VE KOORDİNAT GEOMETRİYE GİRİŞ Sunum ve Sistematik 1. ÜNİT: TML GOMTRİK KVRMLR V KOORİNT GOMTRİY GİRİŞ KONU ÖZTİ u başlık altında, ünitenin en can alıcı bilgileri, kazanım sırasına göre en alt başlıklara ayrılarak hap bilgi niteliğinde

Detaylı

Uzunluk Ölçme. Tartma

Uzunluk Ölçme. Tartma Veri Toplama ve Değerlendirme Uzunluk Ölçme Tartma Çetele ve Sıklık Tablosu Nesne Grafiği Standart Olmayan Uzunluk Ölçüleri Metre - Santimetre Sayı Doğrusu Modeli Uzunluk Ölçme Problemleri Tartma SınıfMatematik

Detaylı

Çokgenler. Dörtgenler. Çember. Simetri. Örüntü ve Süslemeler. Düzlem. Geometrik Cisimler

Çokgenler. Dörtgenler. Çember. Simetri. Örüntü ve Süslemeler. Düzlem. Geometrik Cisimler MTEMT K Çokgenler örtgenler Çember Simetri Örüntü ve Süslemeler üzlem Geometrik isimler Temel Kaynak 5 Çokgenler ÇOKGENLER E F En az üç do ru parças n n, birer uçlar ortak olacak flekilde ard fl k olarak

Detaylı

GAZİ İLKOKULU EĞİTİM ÖĞRETİM YILI 2. SINIFLAR MATEMATİK DERSİ YILLIK DERS PLÂNI

GAZİ İLKOKULU EĞİTİM ÖĞRETİM YILI 2. SINIFLAR MATEMATİK DERSİ YILLIK DERS PLÂNI 4.HAFTA 3.HAFTA 2.HAFTA 1.HAFTA 2. SINIFLAR MATEMATİK İ YILLIK PLÂNI Konu: Onluk ve Birliklere Ayıralım 18-21 Eyl 1. Nesne sayısı 100 den az olan bir çokluğu, model kullanarak onluk ve birlik gruplara

Detaylı

6. 5 portakaldan 600 ml portakal suyu ç km flt r. Buna göre, 2 L 400 ml portakal suyu kaç portakaldan ç kar?

6. 5 portakaldan 600 ml portakal suyu ç km flt r. Buna göre, 2 L 400 ml portakal suyu kaç portakaldan ç kar? Ad : Soyad : S n f : Nu. : Okulu : S v lar Ölçme Sütun Grafi i Olas l k TEST. 920 ml = L ml Yukar da verilen eflitli e göre + iflleminin sonucu kaçt r? A) 29 B) 60 C) 69 D) 9 2. Çiftçi Ak n bahçesinden

Detaylı

5.Sınıf. Genel Tekrar w w w. m a t e m a t i k s o r u b a n k a s i. c o m 2013

5.Sınıf. Genel Tekrar w w w. m a t e m a t i k s o r u b a n k a s i. c o m 2013 -) şağıdaki şekillerde çokgen olanları belirleyerek çokgen olan şekillerin isimlerini yazınız.......... -) Eşkenar dörtgenin ve dikdörtgenin düzgün çokgen olup olmadığını nedenleriyle açıklayınız.....

Detaylı

Öklid alıştırmaları. Mat 113, MSGSÜ. İçindekiler. 36. önermeden sonra önermeden sonra 8. Çarpma 11

Öklid alıştırmaları. Mat 113, MSGSÜ. İçindekiler. 36. önermeden sonra önermeden sonra 8. Çarpma 11 Öklid alıştırmaları Mat 113, MSSÜ 30 kim 2013 İçindekiler 1. önermeden sonra 2 5. önermeden sonra 2 6. önermeden sonra 2 7. önermeden sonra 3 8. önermeden sonra 3 9. önermeden sonra 3 10. önermeden sonra

Detaylı

Doğal Sayılar Doğal Sayılarla Toplama İşlemi. Doğal Sayılarla Çıkarma İşlemi

Doğal Sayılar Doğal Sayılarla Toplama İşlemi. Doğal Sayılarla Çıkarma İşlemi ?? Doğal Sayılar Doğal Sayılarla Toplama İşlemi Doğal Sayılarla Çıkarma İşlemi Doğal Sayıları Okuma ve Yazma Basamak Adı ve Basamak Değeri Ritmik Saymalar Sayı Örüntüleri Doğal Sayıları Karşılaştırma Doğal

Detaylı

Temel Matematik Testi - 8

Temel Matematik Testi - 8 Test kodunu sitemizde kullanarak sonucunuzu öğrenebilir, soruların video çözümlerini izleyebilirsiniz. Test Kodu: D008. u testte 40 soru vardır.. Tavsiye edilen süre 40 dakikadır. Temel Matematik Testi

Detaylı

4. a = 3 ve b = 12 olmak üzere aşağıdakilerden hangisi bir irrasyonel sayıdır?

4. a = 3 ve b = 12 olmak üzere aşağıdakilerden hangisi bir irrasyonel sayıdır? . SINIF 1. lanı 39 m olan kare şeklindeki bir bah- 3. çenin bir kenar uzunluğu, hangi metreler arasındadır? ) 4 - B) - 6 MTEMTİK C) 6-7 D) 7 - B C Yukarıdaki geometri tahtasında, bir lastik, B ve C noktalarındaki

Detaylı

4. Şekil 1'deki ABCD karesi şeklindeki karton E ve F orta

4. Şekil 1'deki ABCD karesi şeklindeki karton E ve F orta airede lan - 1. sım çevre uzunluğu 0 birim olan kare biçimindeki kağıdın üzerine, merkezleri bu kağıdın köşelerinde yer alan ve birbirine teğet olan dört çeyrek daireyi şekildeki gibi belirliyor. Sonra

Detaylı

Sayısal öğrencisi olan Ali nin bir hafta sonu çözdüğü

Sayısal öğrencisi olan Ali nin bir hafta sonu çözdüğü 13. ( n + 3 )! ( n + )! ( n + 1 )! = 3. 3. 5. 7 15. b olduğuna göre, n kaçtır? 3 6 9 a c d ) 1 ) 3 ) 4 ) 6 ) 8 16 14. V 3 V V 1 Yukarıda verilen düzgün altıgen şeklindeki pistin noktasından belirtilen

Detaylı

ÜÇGENLER ÜNİTE 4. ÜNİTE 4. ÜNİTE 4. ÜNİTE 4. ÜNİT

ÜÇGENLER ÜNİTE 4. ÜNİTE 4. ÜNİTE 4. ÜNİTE 4. ÜNİT ÜÇGNLR ÜNİT. ÜNİT. ÜNİT. ÜNİT. ÜNİT ÜÇGNLRİN ŞLİĞİ Üçgende çılar. azanım : ir üçgenin iç açılarının ölçüleri toplamının 80, dış açılarının ölçüleri toplamının 0 olduğunu gösterir. İki Üçgenin şliği. azanım

Detaylı

LYS GENEL KATILIMLI TÜRKİYE GENELİ ONLİNE DENEME SINAVI

LYS GENEL KATILIMLI TÜRKİYE GENELİ ONLİNE DENEME SINAVI LYS GNL KTILIMLI TÜRKİY GNLİ NLİN NM SINVI GMTRİ (M-TM) 1. u testte Geometri ile ilgili 30 soru vardır.. evaplarınızı, cevap kâğıdının Geometri Testi için arılan kısmına işaretleiniz. 3. u test için süreniz

Detaylı

TEST. Dik Prizmalar. 1. Ayrıtlarının uzunlukları 10 cm, 12 cm ve 15 cm. 2. Ayrıtlarının uzunlukları toplamı 120 cm olan küp 5. A B 6.

TEST. Dik Prizmalar. 1. Ayrıtlarının uzunlukları 10 cm, 12 cm ve 15 cm. 2. Ayrıtlarının uzunlukları toplamı 120 cm olan küp 5. A B 6. ik Prizmalar 8. Sınıf Matematik Soru ankası TEST 75 1. yrıtlarının uzunlukları, 1 cm ve 1 olan dikdörtgenler prizması şeklindeki bir kolinin bütün yüzeyleri kağıt ile kaplanacaktır. 4. 8 cm 1 una göre,

Detaylı

MATEMATİK Fasikül 1 KONU ANLATIMLI FASİKÜL SET MEB TTKB NİN UYGULADIĞI 10 KÖK DEĞER FASİKÜLLERİMİZDE İŞLENMİŞTİR. EVLE OKUL BiR ARADA ATU

MATEMATİK Fasikül 1 KONU ANLATIMLI FASİKÜL SET MEB TTKB NİN UYGULADIĞI 10 KÖK DEĞER FASİKÜLLERİMİZDE İŞLENMİŞTİR. EVLE OKUL BiR ARADA ATU Türkiye de ilk defa EVLE OKUL BiR ARADA ATU MATEMATİK Fasikül KONU ANLATIMLI FASİKÜL SET ÖZGÜN KONU ANLATIMI DEĞERLENDİRME SORULARI SINIF İÇİ UYGULAMALAR MEB TTKB NİN UYGULADIĞI 0 KÖK DEĞER FASİKÜLLERİMİZDE

Detaylı

Kare, Dikdörtgen ve Üçgen

Kare, Dikdörtgen ve Üçgen 4. OKULA YARICI V SINAVLARA HAZIRLIK Kare, ikdörtgen ve Üçgen 01 1. 3. üge lif Hakan Çiğdem Sinan Bir masa etrafında oturan üge, lif, Hakan, Çiğdem ve Sinan nın oluşturduğu şekillerle ilgili aşağıdakilerden

Detaylı

MATEMATÝK GEOMETRÝ DENEMELERÝ

MATEMATÝK GEOMETRÝ DENEMELERÝ NM MTMTÝK GOMTRÝ NMLRÝ. 0,4 : 0, 0, 5 5 işleminin sonucu kaçtır? 4. = 4+ 3 5+ 4 6 +... + 3 toplamında her bir terimde birinci çarpan artırılıp ikinci çarpan azaltılırsa kaç artar? ) ) ) ) ) 3 5 ) 4 ) )

Detaylı

MATEMATUS 5. SINIF ALIŞTIRMA VE SORU BANKASI CEVAP ANAHTARI

MATEMATUS 5. SINIF ALIŞTIRMA VE SORU BANKASI CEVAP ANAHTARI MATEMATUS. SINIF ALIŞTIRMA VE SORU BANKASI CEVAP ANAHTARI UYGULUYORUM SAYFA - Aşağıda verilen doğal sayıların okunuşlarını yazınız.. On altı milyon iki yüz yetmiş üç bin yüz kırk beş. Seksen üç milyon

Detaylı

Ali 8 yaşındadır. Ali den 1 yaş büyük olan Oya. Can ın 5 kalemi vardır. Ayla nın kalemleri Can ın kalemlerinden 3 fazladır. Ayla nın kalemi vardır.

Ali 8 yaşındadır. Ali den 1 yaş büyük olan Oya. Can ın 5 kalemi vardır. Ayla nın kalemleri Can ın kalemlerinden 3 fazladır. Ayla nın kalemi vardır. Zihinden toplayalım. 1. artı 8 eder.. 3 ten büyük olan sayı 5 tir. 3. 5 e eklersek olur. 4. 5.. 5 e 1 ilave edersek olur. 7 den sonra gelen sayı 5, 3 daha eder. olur. 7. yi 1 artırırsak olur. 8. 9. 9 ile

Detaylı

Doğal Sayılarla Çarpma İşlemi. Doğal Sayılarla Bölme İşlemi

Doğal Sayılarla Çarpma İşlemi. Doğal Sayılarla Bölme İşlemi Doğal Sayılarla Çarpma İşlemi Doğal Sayılarla Bölme İşlemi Çarpma İşlemi Çarpanların Yerlerinin Değişimi Çarpım Tablosu Oluşturma 1 ve 0 ile Çarpma Çarpma Problemleri Bölme İşlemi SınıfMatematik Matematik..Sınıf

Detaylı

MATEMATİK DERSİ GENEL DEĞERLENDİRME

MATEMATİK DERSİ GENEL DEĞERLENDİRME MATEMATİK DERSİ GENEL DEĞERLENDİRME Adı Soyadı :.. 1. Aşağıdaki sayıları sembol kullanarak küçükten büyüğe sıralayınız. 456, 56, 71,877,950,95,2,857 7) 75 misket beş kardeş arasında paylaştırılıyor. Küçük

Detaylı

TARTMA SIVI ÖLÇME ÇEVRE ÖLÇME ALAN ÖLÇME. Tanden Miligrama Tartma Problemleri Litreden Mililitreye Sıvı Ölçme Problemleri

TARTMA SIVI ÖLÇME ÇEVRE ÖLÇME ALAN ÖLÇME. Tanden Miligrama Tartma Problemleri Litreden Mililitreye Sıvı Ölçme Problemleri ÇEVRE ÖLÇME ALAN ÖLÇME Düzlemsel Şekillerin Çevresi Çevre Problemleri Alanı Birimkare ile İfade Etme Düzlemsel Bölgelerin Alanları Tartma Ton TARTMA SIVI ÖLÇME Tanden Miligrama Tartma Problemleri Litreden

Detaylı

Öğrenci Seçme Sınavı (Öss) / 15 Haziran Matematik I Soruları ve Çözümleri

Öğrenci Seçme Sınavı (Öss) / 15 Haziran Matematik I Soruları ve Çözümleri Öğrenci Seçme Sınavı (Öss) / 15 Haziran 008 Matematik I Soruları ve Çözümleri 1. ( ).( 4 1 + ) 1 işleminin sonucu kaçtır? A) 7 B) 4 C) 1 D) 4 E) 7 Çözüm 1 ( ).( 4 1 + ) 1 = 7 ( 1).( ) = 1 7 1 = 7 ( ).

Detaylı

KATI CİSİMLER DİK PRİZMALARIN ALAN VE HACİMLERİ 1. DİKDÖRTGENLER PRİZMASI. Uyarı PRİZMA. Üst taban. Ana doğru. Yanal. Yanal Alan. yüz. Yanal.

KATI CİSİMLER DİK PRİZMALARIN ALAN VE HACİMLERİ 1. DİKDÖRTGENLER PRİZMASI. Uyarı PRİZMA. Üst taban. Ana doğru. Yanal. Yanal Alan. yüz. Yanal. TI İSİM İZM İZM irbirine paralel iki düzlem içinde yer alan iki eş çokgensel bölgenin tüm noktalarının karşılıklı olarak birleştirilmesiyle elde edilen cisme İZM denir. İ İZMIN N V HİMİ Tüm dik rizmalarda

Detaylı

2014 LYS GEOMETRİ 3. A. parabolü ile. x 1 y a 9 çemberinin üç noktada kesişmesi için a kaç olmalıdır?

2014 LYS GEOMETRİ 3. A. parabolü ile. x 1 y a 9 çemberinin üç noktada kesişmesi için a kaç olmalıdır? 014 LYS GOMTRİ 1. y 1 1 y a 9 çemberinin üç noktada kesişmesi için a kaç olmalıdır? parabolü ile. O merkezli çeyrek çemberde O deltoid olduğuna göre, taralı alan kaç birim karedir? O. d:y a b doğrusu -ekseni

Detaylı

Ö.S.S MATEMATĐK I SORULARI ve ÇÖZÜMLERĐ

Ö.S.S MATEMATĐK I SORULARI ve ÇÖZÜMLERĐ Ö.S.S. 008 MATEMATĐK I SORULARI ve ÇÖZÜMLERĐ 1. ( ).( 4 1 + ) 1 işleminin sonucu kaçtır? A) 7 B) 4 C) 1 D) 4 E) 7 Çözüm 1 ( ).( 4 1 + ) 1 7 ( 1).( ) 1 7 1 7 ( ). -7 1. 4,9 0,49 0,1 + işleminin sonucu kaçtır?

Detaylı

MATEMATİK Fasikül 1 KONU ANLATIMLI FASİKÜL SET MEB TTKB NİN UYGULADIĞI 10 KÖK DEĞER FASİKÜLLERİMİZDE İŞLENMİŞTİR. EVLE OKUL BiR ARADA ATU

MATEMATİK Fasikül 1 KONU ANLATIMLI FASİKÜL SET MEB TTKB NİN UYGULADIĞI 10 KÖK DEĞER FASİKÜLLERİMİZDE İŞLENMİŞTİR. EVLE OKUL BiR ARADA ATU Türkiye de ilk defa EVLE OKUL BiR ARADA ATU MATEMATİK Fasikül 1 KONU ANLATIMLI FASİKÜL SET ÖZGÜN KONU ANLATIMI DEĞERLENDİRME SORULARI SINIF İÇİ UYGULAMALAR MEB TTKB NİN UYGULADIĞI 10 KÖK DEĞER FASİKÜLLERİMİZDE

Detaylı

Problem 1. Problem 2. Problem 3. Problem 4 C A. PURPLE COMET MATH MEET April 2009 HIGH SCHOOL - PROBLEMS. c Copyright Titu Andreescu and Jonathan Kane

Problem 1. Problem 2. Problem 3. Problem 4 C A. PURPLE COMET MATH MEET April 2009 HIGH SCHOOL - PROBLEMS. c Copyright Titu Andreescu and Jonathan Kane PURPLE OMET MTH MEET pril 2009 HIGH SHOOL - PROLEMS c opyright Titu ndreescu and Jonathan Kane Çeviri. Sibel Kılıçarslan Problem eş yıl sonunda Tom un yaşı indy nin yaşının iki katı olacaktır. 3 yıl önce

Detaylı

BRANŞ DENEMELERi MATEMATİK

BRANŞ DENEMELERi MATEMATİK SINIF 8. RNŞ ENEMELERi 13 MTEMTİK 1. Tatil için yurt dışına gitmek isteyen 12 ve 8 yaşlarında çocukları olan dört kişilik bir aile, iki hava yolu şirketinin fiyatlarını karşılaştırarak fiyatı en uygun

Detaylı

5. ÜNİTE Uzunlukları Ölçme...49 Kazanım Değerlendirme Testi - 1...55 Kazanım Değerlendirme Testi - 2...57 Çevre...59 Kazanım Değerlendirme Testi - 1...63 Kazanım Değerlendirme Testi - 2...65 Alan Ölçme...67

Detaylı

SBS MATEMATİK DENEME SINAVI

SBS MATEMATİK DENEME SINAVI SS MTEMTİK DENEME SINVI 8. SINIF SS MTEMTİK DENEME SINVI. 4.. Güneş ile yut gezegeni arasındaki uzaklık 80000000 km dir. una göre bu uzaklığın bilimsel gösterimi aşağıdakilerden hangisidir? ),8.0 9 km

Detaylı

Uzunluk Ölçme. Tartma

Uzunluk Ölçme. Tartma Onluklar ve Birlikler Veri Toplama ve Değerlendirme Uzunluk Ölçme Tartma Çetele ve Sıklık Tablosu Nesne Grafiği Standart Olmayan Uzunluk Ölçüleri Metre - Santimetre Sayı Doğrusu Modeli Uzunluk Ölçme Problemleri

Detaylı

Eşlik ve benzerlik-4 eşlik-benzerlik problemleri

Eşlik ve benzerlik-4 eşlik-benzerlik problemleri Eşlik ve benzerlik-4 eşlik-benzerlik problemleri Şekilde AB EF CD x kaç cm 'dir? Şekilde AB CD üçgenlerin eş açılarını yerleştirerek benzerliğini yazınız. A ve D ile B ve C iç ters açılardır. E Açısı ters

Detaylı

MEB Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğü MATEMATİK TESTİ. 3. (2a + 5) (a - 3) A) 2a 2 - a - 15 B) a 2 - a - 15

MEB Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğü MATEMATİK TESTİ. 3. (2a + 5) (a - 3) A) 2a 2 - a - 15 B) a 2 - a - 15 MTEMTİ TESTİ a 1. 2 = 1 64 ve 3 b = 81 olduğuna göre, a + b kaçtır? ) - 10 ) - 2 C) 2 D) 10 3. (2a + ) (a - 3) çarpımı aşağıdakilerden hangisine eşittir? ) 2a 2 - a - 1 ) a 2 - a - 1 C) a 2 + a + 1 D)

Detaylı

İÇİNDEKİLER ÇEMBERDE TEMEL KAVRAMLAR ÇEMBERDE ALAN CEMBERDE UZUNLUK

İÇİNDEKİLER ÇEMBERDE TEMEL KAVRAMLAR ÇEMBERDE ALAN CEMBERDE UZUNLUK ÇMRLR, GMRİK YR V ÇİZİMLR İÇİNKİLR Sayfa No est No ÇMR ML KVRMLR... 001-00... 01-01 ÇMR LN... 003-00... 0-10 MR UZUNLUK... 01-06... 11-3 ÇMR Ğ V KİRİŞ ÖZLLİKLRİ... 07-068... -3 ÇMR ÇILR... 069-09... 35-7

Detaylı

1983 ÖSS. 6. x.y çarpımında her çarpana 2 eklenirse çarpım ne kadar büyür? işleminin sonucu nedir? A) x+y+2 B) 2(x+y+2) C) x+y D) 2 E) 4

1983 ÖSS. 6. x.y çarpımında her çarpana 2 eklenirse çarpım ne kadar büyür? işleminin sonucu nedir? A) x+y+2 B) 2(x+y+2) C) x+y D) 2 E) 4 198 ÖSS 1. 0,1 0,01 0,04 0,0 0, işleminin sonucu nedir? A) 4 B) 7 C) 15 D) E) 41 6..y çarpımında er çarpana eklenirse çarpım ne kadar üyür? A) +y+ B) (+y+) C) +y D) E) 4. 0,5 11 1, 44 işleminin sonucu

Detaylı

T.C. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi

T.C. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi T.C. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi LİSANS YERLEŞTİRME SINAVI-1 GEOMETRİ TESTİ 19 HAZİRAN 2016 PAZAR Bu testlerin her hakkı saklıdır. Hangi amaçla olursa olsun, testlerin tamamının veya bir kısmının

Detaylı

2013 YGS MATEMATİK. a a olduğuna göre, a kaçtır? olduğuna göre, m kaçtır? A) 1 2 C) 1 4 E) 4 9 B) 3 2 D) 1 9 A) 3 B) 4 C) 5 D) 6 E) 7

2013 YGS MATEMATİK. a a olduğuna göre, a kaçtır? olduğuna göre, m kaçtır? A) 1 2 C) 1 4 E) 4 9 B) 3 2 D) 1 9 A) 3 B) 4 C) 5 D) 6 E) 7 0 YGS MATEMATİK. m olduğuna göre, m kaçtır?. a a a a olduğuna göre, a kaçtır? A) B) ) D) 6 E) 7 A) B) ) D) 9 E) 9.. (0,) (0,) işleminin sonucu kaçtır? A) 0,06 B) 0,08 ) 0, D) 0, E) 0, A B B D B A BD 9?

Detaylı

ÖZEL EGE LİSESİ EGE BÖLGESİ 14. OKULLAR ARASI MATEMATİK YARIŞMASI 8. SINIF ELEME SINAVI TEST SORULARI

ÖZEL EGE LİSESİ EGE BÖLGESİ 14. OKULLAR ARASI MATEMATİK YARIŞMASI 8. SINIF ELEME SINAVI TEST SORULARI EGE ÖLGESİ 4. OKULLR RSI MTEMTİK YRIŞMSI 8. SINIF ELEME SINVI TEST SORULRI. n bir tamsayı olmak üzere, n n 0 ( 4.( ) +.( ) + 7 + 8 ) işleminin sonucu kaçtır? ) 0 ) 5 ) 6 ). ir kitapçıda rastgele seçilen

Detaylı

10. ÜNİTE HACİM VE SIVI ÖLÇÜLERİ, KATI CİSİMLERİN ALAN VE HACİMLERİ MESLEKİ UYGULAMALARI

10. ÜNİTE HACİM VE SIVI ÖLÇÜLERİ, KATI CİSİMLERİN ALAN VE HACİMLERİ MESLEKİ UYGULAMALARI 10. ÜNİTE HACİM VE SIVI ÖLÇÜLERİ, KATI CİSİMLERİN ALAN VE HACİMLERİ MESLEKİ UYGULAMALARI KONULAR HACİM VE HACİM ÖLÇÜLERİ KAVRAMI HACİM ÖLÇÜLERİ BİRİMLERİ 1. Metreküpün Katları As Katları 2. Birimlerin

Detaylı

ŞİFRELİ MATEMATİK. Sıfırdan Geometri Youtube Şifreli Matematik. Matematik-Geometri Ders Videoları 5 KL?

ŞİFRELİ MATEMATİK. Sıfırdan Geometri Youtube Şifreli Matematik. Matematik-Geometri Ders Videoları   5 KL? Yasal Uyarı: Soruların çözüm videolarına, süper kitaplarıma, güncel konu anlatımları ve daha fazlasına en güncel haliyle adresinden ulaşabilirsiniz de kanalına bekliyorum Başarılar dilerim Soru-1 Soru-4

Detaylı

Üçgende Açı ABC bir ikizkenar. A üçgen 30

Üçgende Açı ABC bir ikizkenar. A üçgen 30 1. 4. bir ikizkenar üçgen 0 = m () = 0 m () = 70 70 Kıble : Müslümanların namaz kılarken yönelmeleri gereken, Mekke kentinde bulunan Kabe'yi gösteren yön. arklı iki ülkede bulunan ve noktalarındaki iki

Detaylı

HARİTADA UZUNLUK HESAPLAMA

HARİTADA UZUNLUK HESAPLAMA HRİT UZUNLUK HESPLM u bölümde harita üzerindeki iki nokta arasındaki uzaklığın ölçek yardımı ile hesaplanmasınıöğreneceksiniz. Haritalarda iki nokta arasındaki en kısa uzaklık kuşuçuşu mesafe olarak adlandırılmaktadır.

Detaylı

1999 ULUSAL ANTALYA MATEMAT IK OL IMP IYATI B IR INC I AŞAMA SORULARI

1999 ULUSAL ANTALYA MATEMAT IK OL IMP IYATI B IR INC I AŞAMA SORULARI 1999 ULUSL NTLY MTMT IK L IMP IYTI IR IN I ŞM SRULRI Lise 1- S nav Sorular 1. f1; ; 3; :::; 1999g kümesinin, eleman say s tek say olan kaç tane alt kümesi vard r? ) 1999 ) 1998 ) 1998-1 ) 999 ) hiçbiri.

Detaylı

2002 ÖSS Soruları. 5. a, b, c, d pozitif tam sayılar ve 123,4 0, ,234 12,34. işleminin sonucu kaçtır?

2002 ÖSS Soruları. 5. a, b, c, d pozitif tam sayılar ve 123,4 0, ,234 12,34. işleminin sonucu kaçtır? 00 ÖSS Soruları 3,4.,34 0, 34,34 işleminin sonucu kaçtır? ) 0 ) 0, ) 9,9 ) 0, E),. a, b, c, d pozitif tam sayılar ve a 7 a 4 : = c, : = d b 0 b 4 olduğuna göre, c + d nin alabileceği en küçük değer kaçtır?

Detaylı

Temel Kavramlar. Alıştırma Şekil ile, ifade edilişini eşleştiriniz.

Temel Kavramlar. Alıştırma Şekil ile, ifade edilişini eşleştiriniz. Giriş Sıfırdan Matematik kitabımızda kazanımlar; gerçekten sıfırdan başlayarak ve o ana dek anlatılan bilgiler yeterli olacak şekilde, benzer bol örnek ve hiçbir kitapta olmadığı kadar alt başlıklarla

Detaylı