GEOMETRİ GEOMETRİ ÜNİTE. Öğrenme Alanı. Alt Öğrenme Alanları. Bölümler 1. AÇI VE AÇI ÖLÇÜSÜ 2. ÜÇGEN, KARE VE DİKDÖRTGEN 3. GEOMETRİK CİSİMLER

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "GEOMETRİ GEOMETRİ ÜNİTE. Öğrenme Alanı. Alt Öğrenme Alanları. Bölümler 1. AÇI VE AÇI ÖLÇÜSÜ 2. ÜÇGEN, KARE VE DİKDÖRTGEN 3. GEOMETRİK CİSİMLER"

Transkript

1 GEOMETRİ Öğrenme Alanı GEOMETRİ Bölümler ÜNİTE 2 Alt Öğrenme Alanları 1. AÇI VE AÇI ÖLÇÜSÜ 2. ÜÇGEN, KARE VE DİKDÖRTGEN 3. GEOMETRİK CİSİMLER 4. SİMETRİ 5. ÖRÜNTÜ VE SÜSLEMELER AÇI VE AÇI ÖLÇÜSÜ 1-1 Açının, Kenarlarını ve Köşesini Belirtme 1-2 Açıyı İsimlendirme ve Sembolle Gösterme 1-3 Standart Açı Ölçme Biriminin Gerekliliği 1-4 Açıları Standart Açı Ölçme Araçlarıyla Ölçme 1-5 Ölçüsü Verilen Açının Çizimi 1-6 Açı ölçülerini Tahmin Etme ÜÇGEN, KARE VE DİKDÖRTGEN 2-1 Açının, Kenarlarını ve Köşesini Belirtme 2-2 Üçgen, Kare ve Dikdörtgen 2-3 Kare ve Dikdörtgenin Kenar ve Açı Özellikleri 2-4 Köşegeni Belirleme 2-5 Üçgenleri Kenar Uzunluklarına Göre Sınıflandırma 2-6 Üçgenleri Açı Ölçülerine Göre Sınıflandırma 2-7 Üçgenin İç Açılarının Ölçülerinin Toplamı 2-8 Dik Üçgen, Kare ve Dikdörtgen Çizimi GEOMETRİK CİSİMLER 3-1 İzometrik Kağıttaki Cisimleri Eş Küplerle Oluşturma SİMETRİ 4-1 Düzlemsel Şekillerin Simetri Doğruları ÖRÜNTÜ VE SÜSLEMELER 5-1 Örüntü ve Süslemeler

2 BULMACAYI ÇÖZ, ŞİFREYİ BUL! Aşağıdaki bulmacayı çözerek, şifreleri tangrama yerleştirelim. 1)... uzunluğu, hacmi, alanı olmayan, geometrinin temeli olan tanımsız bir kavramdır. 2) Sonsuz tane noktanın yan yana getirilip birleştirilmesiyle oluşan şekle... denir. 3) Düz bir çizgi üzerinde yer almayan noktaların oluşturduğu şekle... denir. 4) Tahtanın alt ve üst kenarları... modelidir. 5) Tahtanın yan kenarları ve l harfi... modelidir. 6) Dik olmayan üçgensel bölge... modelidir. 7) Makasın bıçakları, çarpı işareti... modelidir. 8) Resim çerçevelerinin alt ve üst kenarları... a örnektir. 9) Ucu açılmış kalem, toplu iğne... modelidir. 10) ki ışın arasındaki açıklığa... denir. 11) A B şekline, AB... denir. 12) Yazı tahtasının köşesinde birleşen kenarların arasındaki açıklık... modelidir. 13) ki ışın arasındaki açıklık, dik açıdan küçük ise... dır. 14) ki ışın arasındaki uzaklık dar açıdan büyük ise... dır. 15) Bir doğru üzerinde olan açı... dır. 16) Düz yüzeylere... denir. İlkokul 4. sınıf 290

3 HAZIR MISIN? 291 Matematik

4 Geometri BÖLÜM 1 ACI ve AÇI ÖLÇÜSÜ Konu 1-1 Açının Kenarlarını ve Köşesini Belirtme Kazanım Açının kenarını ve köşesini belirtir. Yandaki şekillerin her birinde birden fazla açı vardır. Saat üzerindeki akrep ve yelkovan, pergel ve makasın kollarındaki aralıklar, trafik levhasının kenarları birer açı oluşturur. imdi oluşan bu açılara bakalım. Açı modellerinin kenar ve köşelerini gösterelim. İlkokul 4. sınıf 292

5 Açının Kenarlarını ve Köşesini Belirtme Konu 1-1 Uygulama Aşağıdaki noktalı yerlere; çeşitli açılar çiziniz. Çizdiğiniz açıların köşe ve kenarlarını belirtiniz. Alıştırmalar 1. Aşağıda oluşturulan açı modellerinin kenarlarını ve köşelerini belirtiniz. 2. Aşağıda noktalı kağıttaki açı modellerini inceleyiniz. Kenar ve köşesi yanlış belirtilmiş olanların altındaki kutucuğu işaretleyiniz. 3. Aşağıdaki saatlerin akrepleri ile yelkovanları arasındaki açıları göstererek açıların köşe ve kenarlarını belirtiniz. 293 Matematik

6 Geometri BÖLÜM 1 Konu 1-2 Açıyı İsimlendirme ve Sembolle Gösterme Kazanım Açıyı isimlendirir ve sembolle gösterir. Başlangıç noktası, açının köşesini; ışınlar ise açının kenarlarını oluşturur. Örnek: Açılar köşelerine yazılan büyük harfle isimlendirilir. Açının köşesinde bulunan harf ortaya gelecek biçimde yazılır ve okunur. Açılar, ^ (açı) sembolüyle gösterilir. Bilgi Kutusu Başlangıç noktaları ortak olan ve aynı doğru üzerinde bulunmayan iki ışının birleşmesine açı denir. Uygulama % ABC: ABC aç s % CBA: CBA aç s BV : Baç s % YAK: YAK aç s % KAY: KAY aç s AA W: aç s % DEF: DEF aç s % FED: FED aç s EU : Eaç s % SOT: SOT aç s % TOS: TOS aç s OW : Oaç s Alıştırmalar 1. Aşağıdaki açıların adlarını sembol kullanarak altlarına yazınız. İlkokul 4. sınıf 294

7 Geometri BÖLÜM 1 Konu 1-3 Standart Açı Ölçme Biriminin Gerekliliği Kazanım Açıları standart olmayan birimlerle ölçerek standart açı ölçme biriminin gerekliliğini açıklar. Kâğıttan açıölçer yaparak, verilen bir açının ölçüsünü hesaplayabilir miyiz? Bu iş için gerekli olan malzemeler: Bir şeffaf kâğıt veya dosya kâğıdı. Makas Raptiye Malzemelerimiz hazırsa, hemen açıölçer yapımına başlayabiliriz.? Çetin, aşağıda yapımı gösterilen 16 dilimli açıölçeri kullanarak önündeki pasta diliminin açısını ölçtü ve 2 dilim olarak buldu. Metin ise 8 dilimli bir açıölçer yapıp ölçümünü bu açıölçerle yaptı ve önündeki pasta diliminin açısını 1 dilim olarak ölçtü. Sizce hangisinin ölçtüğü açı daha geniş? Açı ölçümü yaparken bütünlük sağlamak amacıyla standart açı ölçüsü birimlerine ihtiyaç var mıdır? 295 Matematik

8 Geometri BÖLÜM 1 Konu 1-4 Açıları Standart Açı Ölçme Araçlarıyla Ölçme Kazanım Açıları standart olmayan birimlerle ölçerek standart açı ölçme biriminin gerekliliğini açıklar. Açı ölçümü yaparken, dünya genelinde bütünlük sağlamak amacıyla standart açı ölçü birimleri kullanılır. Standart açı ölçme araçları iletki (açıölçer) ve gönyedir. Açıölçer, gönyeye göre daha kullanışlıdır ve kullanım alanı daha geniştir. Açıölçer (iletki) ile birçok açıyı ölçebilirken, gönye ile sadece, ölçüsü 30, 45, 60, 90 ve 180 olan açıları ölçebiliriz. Bir açıyı ölçmek için izlenilecek sıra aşağıdaki gibidir. 1) Açıölçerin merkezi açının köşesine yerleştirilir. 2) Açıölçerin düz kısmı, bir kenarıyla (koluyla) çakıştırılır. Bilgi Kutusu Açı ölçüsü birimi derecedir. Derece ( ) işaretiyle gösterilir. Bu işaret, açı ölçümünün sağ üst köşesine konur. Örnek: 45, 60, 90, 120 3) Diğer kenarın açıölçerin derecelendirilmiş (eğri) kısmını kestiği yer açının ölçüsüdür. Aşağıdaki saatlerin üzerinde yer alan akrep ile yelkovan arasındaki açıların ölçülerini ve çeşitlerini altlarına yazınız. Gönye ile açı ölçerken, kullandığımız gönyenin uygun köşesini belirleriz. Belirlediğimiz uygun köşeyi, açının uygun köşesi ve kenarları ile çakıştırırız. Aşağıda farklı gönyeler kullanılarak yapılan ölçümleri inceleyelim: İlkokul 4. sınıf 296

9 Açıları Standart Açı Ölçme Araçlarıyla Ölçme Konu 1-4 Alıştırmalar 1. Açıölçerlerinizi kullanarak verilen ışınlarla istenen açıları oluşturunuz. 2. Aşağıdaki şekillerde, işaretlenen açıların ölçülerini belirleyip sembolle gösteriniz. 1. Dik Açı AÇI ÇEŞTLER Bilgi Kutusu Ölçüsü 90 olan açıya dik açı denir. Dik açılarda açı kenarları birbirlerini dik olarak keser. Dik açılar, dik açı işaretiyle gösterilir. Alıştırma Aşağıdaki ışınlara dik açı oluşturacak şekilde ışın çiziniz ve açıyı adlandırınız. 2. Dar Açı Bilgi Kutusu Ölçüsü 90 den küçük olan açılara dar açı denir. Dar açının en büyük doğal sayı değeri 89 dir. 297 Matematik

10 BÖLÜM 1 Açı ve Açı Ölçüsü Alıştırmalar Aşağıdaki açıları verilen açı ölçülerine karşılık gelecek şekilde ışınlar çizerek tamamlayınız. 3. Doğru Açı Bilgi Kutusu Ölçüsü 180 olan açıya doğru açı denir. Alıştırma Aşağıdaki ışınları doğru açı oluşturacak şekilde tamamlayarak isimlendiriniz. 4. Geniş Açı Bilgi Kutusu Ölçüsü 90 den büyük, 180 den küçük olan açılara geniş açı denir. İlkokul 4. sınıf 298

11 Açıları Standart Açı Ölçme Araçlarıyla Ölçme Konu 1-4 Alıştırma Aşağıdaki ışınları geniş açı oluşturacak şekilde ışınlar çizerek tamamlayınız. 5. Tam Açı Ölçüsü 360 olan açıya tam açı denir. Tam açılar genellikle bir büyük harfle adlandırılır. Bir dar açının ölçüsünün en büyük doğal sayı değeri 89 dir. Bir geniş açının ölçüsünün en küçük doğal sayı değeri 91, en büyük doğal sayı değeri ise 179 dir. Alıştırmalar 1. Aşağıdaki açıların kaç derece olduğunu ölçünüz ve ne tür açılar oldukları altlarına yazınız. 2. Aşağıdaki açıların çeşitlerini ölçme yapmadan tahmin ediniz. Sonra bu açıları ölçerek sonuçları ilgili yerlere yazınız. Tahmininizle ölçüm sonucunu karşılaştırınız. 299 Matematik

12 BÖLÜM 1 Açı ve Açı Ölçüsü Alıştırmalar 3. Aşağıdaki açıları, verilen açı ölçülerine karşılık gelecek şekilde çizerek tamamlayınız. 4. Aşağıdaki şekillerde bulunan açıları açıölçer ile ölçerek çeşitlerini belirleyiniz. 5. Aşağıda verilen açıları, açıölçerinizle ölçerek açı ölçülerini balonlar üzerindeki açılarla örnekteki gibi eşleştiriniz. 6. Aşağıdaki açıların köşelerindeki noktaları adlandırınız. Buna göre açıların adlarını, ölçülerini ve sembolle gösterilişini noktalı yerlere yazınız. İlkokul 4. sınıf 300

13 Geometri BÖLÜM 1 Konu 1-5 Ölçüsü Verilen Açının Çizimi Kazanım Ölçüsü verilen bir açıyı çizer. Açıölçer ile 50 lik açı çizelim. Birinci adımda açının kolunu çizeriz. Aşağıda, köşe ve noktaları ve ölçüleri verilen açıları çiziniz. kinci adımda açıölçerin merkezi, açının köşesine konur. Açıölçerin 50 yi gösteren yerine noktayla işaret konulur. Üç üncü adımda cetvel yardımıyla işaret olarak koyduğumuz nokta ve açının köşesi çizgiyle birleştirilir. Çizdiğimiz açıyı s( AW ) = 50 diye sembolle gösteririz. ( AW açısının ölçüsü 50 dir, diye okuruz.) 301 Matematik

14 Geometri BÖLÜM 1 Konu 1-6 Açı Ölçülerini Tahmin Etme Kazanım Açıların ölçülerini tahmin eder ve tahminini açıyı ölçerek kontrol eder. Yandaki B açısını, ikizkenar gönyenin 45 olan açısıyla karşılaştıralım ve B açısının ölçüsünü tahmin edelim. B açısı 45 den büyüktür. Ancak dik açıdan da küçüktür. Öyleyse B açısının ölçüsü 55 olabilir. Yanda görüldüğü gibi B açısının ölçüsü 60 dir. Tahminimiz 55 idi. Tahminimiz gerçek sonuca çok yakındır. BUNLARI BİLİYOR MUSUNUZ? Bal peteklerine, kaplumbağa kabuklarının üzerindeki desenlere, yılanların derilerindeki pulların dizilişine, mısır koçanları üzerindeki tanelerin dizilişine vb... baktığımızda, bunların şekillerinin birbirine ne kadar benzediğini görürüz. Bunun sebebi, bütün bu saydığımız varlıkların 120 lik açılar oluşturacak şekilde birleşmiş olmalarıdır. Uygulama Aşağıda verilen açıların ölçülerini önce tahmin ediniz. Sonra açıölçerle ölçüp sonucu altlarına yazınız. Alıştırmalar 1. Aşağıdaki yaş pastanın kaçar derecelik dilimlere ayrıldığını tahmin ediniz. Tahminlerinizi ölçüm sonuçlarıyla karşılaştırınız. İlkokul 4. sınıf 302

15 Açı Ölçülerini Tahmin Etme Konu 1-6 Alıştırmalar 2. Aşağıdaki ışınlardan yararlanarak belirtilen açıları tahmini olarak çiziniz. Çizdiğiniz açıları ölçerek kontrol ediniz. Tahminle ölçüm sonucunuz arasındaki farkı aşağıdaki noktalı yerlere yazınız. 3. ekildeki açıları belirleyip isimlendirerek açıların ölçülerini tahmin ediniz. Tahminlerinizi ölçüm sonuçlarıyla karşılaştırıp tabloyu doldurunuz. 4. Aşağıdaki açılardan biri yanlış ölçülmüştür. Ölçüsü yanlış verilen açıyı ölçüm yaparak bulunuz ve işaretleyiniz. 303 Matematik

16 BÖLÜM 1 Açı ve Açı Ölçüsü AÇI ÇEŞİTLERİ Aşağıdaki yönergeleri takip ederek doğru seçeneği bulunuz. Doğru seçenekteki harfi şifre kutusuna yerleştiriniz. İlkokul 4. sınıf 304

17 Geometri BÖLÜM 1 Bölüm Testi 1 Açı ve Açı Ölçüsü 1. Yandaki tahtada verilen bilgilere göre s(a) W için hangisi söylenemez? A) Bir dar açıdır. B) Ölçüsü 38 dir. C) Bir doğru açıdan 132 küçüktür. D) Geniş açıdan küçüktür. 2. Yandaki yapbozun parçaları üzerinde bazı açı ölçüleri verilmiştir. Buna göre, üzerinde bir geniş açı ölçüsü yazılmamış olan parçayı bu yapbozun içerisinden çıkarırsak, oluşan yeni şekil, aşağıdakilerden hangisi olur? 4. Yukarıdaki tahtada verilen bilgilere göre; ( ) işleminin sonucu kaçtır? A) 189 B) 242 C) 358 D) Yandaki şekilde % s( DEF) = 90 ve % s( DEK ) = 133 dir. % Buna göre. KEF kaç derecedir? A) 22 B) 38 C) 43 D) Aşağıdaki açılardan hangisinin ölçüsü 32 olabilir? 3. Yandaki şekilde kaç tane dar açı vardır? A) 3 B) 4 C) 5 D) Matematik

18 BÖLÜM TESTİ 1 Açı ve Açı Ölçüsü Yukarıdaki konuşmalara göre, hangisi çocuğun okulda o gün öğrendiğini söylediği araçlardandır? A) metre B) gönye C) termometre D) pergel Yukarıdakilerin hangilerinde O noktası bir açının köşesini göstermektedir? A) 6 ve6e B) 66 ve666 C) 6 ve666 D) 66 ve6e Müslüm Öğretmen in sorusuna hangi öğrencisi yanlış cevap vermiştir? Yukarıda gösterilen açılardan hangisinin ölçüsü 150 olabilir? A) 1 B) 2 C) 3 D) Aşağıdaki açılardan hangisini +BAC diye okuyamayız? 9. Zeynep Öğretmen in açıklamasına göre, hangisi açı oluşturmayan harflerdendir? A) Z B) M C) S D) Y 10. Bir dik açıya kaç derecelik bir açı eklersek ölçüsü doğru açıdan 17 derece küçük bir açı elde ederiz? A) 82 B) 73 C) 67 D) TABELA sözcüğündeki harflerin kaçında, dik açı oluşturan çizgiler vardır? A) 1 B) 2 C) 3 D) 4 İlkokul 4. sınıf 306

19 Geometri BÖLÜM 1 Bölüm Testi 2 Açı ve Açı Ölçüsü Yukarıda bir oyun parkına ait resim verilmiştir. Bu resme göre aşağıdakilerden hangisi söylenemez? A) 1 ve 5 nolu açılar dar açıdır. B) 2 ve 3 nolu açılar dik açıdır. C) ekilde doğru açı yoktur. D) 4 ve 6 nolu açılar geniş açıdır. Yukarıdaki öğrencilerden hangisi açılarla ilgili doğru bir bilgi vermiştir? A) Fatih B) Canan C) Sinan D) Soner 2. Yukarıdaki uçak, üzerinde dar açı ölçüsü yazılı pistlerden birisine iniş yapacaktır. Buna göre, bu uçak hangi piste iniş yapamaz? A) 6 B) 66 C) 666 D) 6E % 3. DEF aşağıdakilerden hangisi ile ifade edilemez? % A) FED % B) DFE C) EU D) +DEF 5. Yanda, Ali Can ın matematik dersinde yaptığı açı eşleştirme etkinliği gösterilmiştir. Buna göre, Ali Can, eşleştirmelerin kaç tanesini doğru yapmıştır? A) 1 B) 2 C) 3 D) 4 6. Yandaki şekle göre, aşağıdakilerden hangisi doğru açıyı ifade eder? % % % A) ABD B) CBE C) DBE D) % DBC 307 Matematik

20 BÖLÜM TESTİ 1 Açı ve Açı Ölçüsü 7. ki dik açının ölçüleri toplamının 1 ü nasıl bir açıdır? 3 A) Dar açı B) Dik açı C) Doğru açı D) Geniş açı 12. Yandaki şekilde A harfiyle gösterilen açı, aşağıdakilerden hangisidir? A) dik açı B) dar açı C) geniş açı D) doğru açı 8. Yukarıdaki 6ve 6numaralı açıların ölçülerinin toplamı 666 numa ralı açıya eşittir. Buna göre, 6numaralı açının ölçüsü kaç derecedir? A) 80 B) 60 C) 50 D) Yandaki şekilde % s( AOB) = 90 ve % s( BOC) nin ölçüsü, % s( COA) nın ölçüsünün 2 katına eşittir. Buna göre, COA açısının ölçüsü kaç derecedir? A) 70 B) 60 C) 50 D) Ölçümlerinin toplamı dik açı oluşturan iki açıdan birinin ölçüsü diğerinden 12 derece fazladır. Buna göre, büyük açı kaç derecedir? A) 33 B) 42 C) 51 D) 66 Yukarıda verilen üç açının toplamı 315 olduğuna göre, AOB açısının ölçüsü kaç derecedir? A) 40 B) 45 C) 50 D) Yandaki saat modelinde yelkovan ile akrep arasındaki açıyı, aşağıdaki açılardan hangisine örnek olarak verebiliriz? 10. Yandaki şekilde a ile gösterilen açının ölçüsü kaç derecedir? A) doğru açı B) dik açı C) geniş açı D) dar açı A) 60 B) 50 C) 40 D) Yandaki modelde kaç tane dar açı vardır? A) 1 B) 2 C) 3 D) Yandaki modelde gösterilen açı, aşağıdakilerden hangisidir? A) dar açı B) dik açı C) doğru açı D) geniş açı İlkokul 4. sınıf 308

21 Aşağda verilenlere göre bulmacayı doldurunuz ve şifreyi bulunuz. 1) Alt ve üst tabanı karesel, yan yüzeyleri dikdörtgensel bölge olan geometrik cisim. 2) Karşılıklı yüzleri birbirine eşit ve tüm yüzeyler dikdörtgensel bölgelerden oluşan geometrik cisim. 3) Alt ve üst tabanları üçgensel, yan yüzeyleri dikdörtgensel bölge olan geometrik cisim. 4) Tüm yüzeyleri birbirine eşit karasel bölgeler olan geometrik cisim. 5) Bir çembersel bölge ve bir düzlemsel şekilden oluşan geometrik cisim. 6) ki çembersel ve bir dikdörtgensel bölgeden oluşan geometrik cisim. 7) Açınımı olmayan geometrik cisim. 8) Her yönde sonsuz noktanın birleşimi. 9) Geometrik cisimlerin kenarı. 10) Ayrıtların veya kenarların çakıştığı yer. İlkokul 4. sınıf 309

22 Geometri BÖLÜM 2 ÜÇGEN, KARE ve DİKDÖRTGEN Konu 2-1 Üçgen, Kare ve Dikdörtgen Kazanım Üçgen, kare ve dikdörtgeni isimlendirir. Efe, görsel sanatlar dersinde bir ev çizmek için geometrik şekillerden yararlanacaktır. Evin çatısı için üçgeni, gövdesi için dikdörtgeni, pencereleri için de küçük kareleri kullanacaktır. Efe ye bu evi çizerken yardımcı olur musunuz? Örnek: Bilgi Kutusu Geometrik şekilleri adlandırırken köşelerindeki harfleri saat yönünde ya da tersi yönünde ardışık düzende yazarız. Üç geni, kareyi ve dikdörtgeni farklı şekillerde isimlendirebiliriz. Alıştırmalar Aşağıdaki geometrik şekilleri farklı şekillerde isimlendiriniz. Üç genin, karenin, dikdörtgenin isimlerini sembolle yazınız. İlkokul 4. sınıf 310

23 Üçgen, Kare ve Dikdörtgen Konu 2-1 ÜÇGEN Bir doğru üzerinde bulunmayan, üç ayrı noktayı birleştiren doğru parçalarının birleşimine üçgen denir. Üç gen: Üç kenarı, üç köşesi ve üç açısı olan kapalı bir geometrik şekildir. Yandaki [DE], [DF], [FE] ile bir üçgen oluşturmak için, bu doğru parçalarının ortak noktaları çakıştırılır. Çakıştırılan noktalar üçgenin köşelerini oluşturur. Üç genin Özellikleri 1. Üç genin üç kenarı, üç köşesi ve üç açısı vardır. 2. Üç gen, köşelerine yazılan büyük harflerle isimlendirilir. 3. Üç genin iç açılarının toplamı 180 dir. Yandaki üçgende; sa ( W ) + sb ( V ) + sc ( W) = 180 dir. Yandaki üçgen altı değişik şekilde isimlendirilebilir ABC, ACB, BCA, BAC, CAB, CBA Bilgi Kutusu Doğru parçası, iki ucu sınırlandırılmış olan doğrudur. İki büyük harfle gösterilir. [AB] AB doğru parçası şeklinde okunur. 4. Üç genin köşegeni yoktur. 5. Üç gen ve iç bölgesinin birleşiminden oluşan bölgeye üçgensel bölge denir. 6. Üç genin her köşesinin karşısındaki kenar, o köşeyi isimlendiren harfin küçüğü ile adlandırılır. Yandaki üçgende AW nın karşısında a kenarı, BV nın karşısında b kenarı, CW nın karşısında c kenarı vardır. Kenarlar, her zaman küçük harfle gösterilir. KARE Dört kenarlı geometrik şekillere dörtgen adı verilir. Dört kenarının uzunluğu birbirine eşit olan, dört köşesi ve dört dik açısı bulunan dörtgenlere kare adı verilir. Yandaki yaya geçidi levhası ve tablo birer karedir. Yandaki ABCD karesinin kenarları, birer doğru parçasıdır. Yandaki ABCD karesinin; Kenarları [AB], [BC], [CD], [DA] dır. Köşeleri A, B, C, D dir. Kenar uzunlukları AB = BC = CD = DA dır. 311 Matematik

24 BÖLÜM 2 Üçgen, Kare ve Dikdörtgen Karenin Özellikleri 1. Karenin dört kenarı ve dört köşesi vardır. Kenar uzunlukları birbirine eşittir. Karşılıklı kenarları birbirine paraleldir. 2. Kare, köşelerine yazılan harflerle isimlendirilir. 3. Karenin dört tane dik açısı ardır. ç açılarının toplamı 360 dir. 4. Kare ve iç bölgesinin birleşiminden oluşan düzlemsel şekle karesel bölge denir. Bilgi Kutusu Aynı düzlem üzerinde bulunan ve ortak noktaları bulunmayan doğru parçalarına paralel doğru parçaları denir. [AB] //[CD] AB doğru parçası paralel CD doğru parçasına. DİKDÖRTGEN Karşılıklı kenarlarının uzunlukları birbirine eşit ve dört açısı da dik açı olan şekle dikdörtgen denir. Dikdörtgenin kenarları birer doğru parçasıdır. Yandaki ABCD dikdörtgeninin; Kenarları [AB], [BC], [CD], [DA] dır. Köşeleri A, B, C, D dir. Kenar uzunlukları DA = CB ve CD = AB dir. Dikdörtgenin Özellikleri 1. Dikdörtgenin dört kenarı, dört dik açısı ve dört köşesi vardır. Karşılıklı kenar uzunlukları birbirine eşit ve paraleldir. 2. Dikdörtgen, köşelerine yazılan harflerle isimlendirilir. Yandaki ABCD dikdörtgeni 8 farklı şekilde isimlendirilebilir. 3. Dikdörtgen ve iç bölgesinin birleşiminden oluşan düzlemsel şekle dikdörtgensel bölge denir. 4. Dikdörtgenin 4 tane dik açısı vardır. ç açılarının toplamı 360 dir. İlkokul 4. sınıf 312

25 Geometri BÖLÜM 2 Konu 2-2 Üçgen, Kare ve Dikdörtgenin Kenarları Kazanım Üçgen, kare ve dikdörtgenin kenarlarını isimlendirir. Aşağıdaki resimleri inceleyelim. Aynı cadde üzerindeki ev ile park arasındaki en kısa yol, bir doğru parçasıdır. Yandaki üçgenin renkli çizilen kenarını inceleyelim. Üç genin kenarları aynı zamanda bir doğru parçasıdır. AC kenarı [CA], [AC] veya CA, AC dır. Uygulama 1. Aşağıdaki noktalı kağıda; birer tane kare, dikdörtgen ve üçgen çizerek isimlendiriniz. Çizdiğiniz şekillerin kenar ve kenar uzunluklarını sembolle gösteriniz. 3. Aşağıdaki geometrik şekillerin kenarlarını sembolle gösteriniz. 2. Aşağıdaki dikdörtgenin kenar uzunluklarını sembolle gösteriniz. 4. Aşağıdaki doğru parçalarını sembolle gösteriniz. 313 Matematik

26 Geometri BÖLÜM 2 Konu 2-3 Kare ve Dikdörtgenin Kenar ve Açı Özellikleri Kazanım Kare ve dikdörtgenin kenar ve açı özelliklerini belirler. Karenin Kenar ve Açı Özellikleri Uygulama Kenarları [AB], [BC], [CD], [DA] dır. Kenar uzunlukları AB = BC = CD = DA dır. Açıları ABCD W, V, W, W dır. Açı ölçüleri s( AW ) = s( BV ) = s( CW ) = s( DW) = s( DW) = 90 dır. ç açıları toplamı s( AW ) + s( BV ) + s( CW ) + s( DW ) = 360 dır. Aşağıdaki kareye göre, boş bırakılan yerleri tamamlayınız. Karenin... kenarı,... açısı vardır. Karenin bütün kenar uzunlukları birbirine... tir. S =... cm PT =... cm T =... cm SP =... cm... Dikdörtgenin Kenar ve Açı Özellikleri Aşağıdaki SRP dikdörtgenin özelliklerini inceleyelim: Kenarları [S], [R], [RP], [PS] Kenar uzunlukları S = PR, R = PS dır. Açıları dır. Açı ölçüleri ç açıları toplamı dir.? dir. Kareyi dikdörtgenden ayıran en temel özellik nedir? Uygulama Aşağıdaki dikdörtgene göre, boş bırakılan yerleri tamamlayınız. Dikdörtgenin karşılıklı kenar uzunlukları birbirine... UÜ =... cm su ( ) = dir. ÜE =... cm s(ü W ) =... EY =... cm sew ( ) =... YU =... cm sy ( ) =... İlkokul 4. sınıf 314

27 Geometri BÖLÜM 4 Konu 2-4 Köşegeni Belirleme Kazanım Köşegeni Belirler Yanlardaki örümcekler dikdörtgen ve kare şeklindeki pencerelere ağ örmüşlerdir. Örümceklerin attıkları ağlardan, renkli olarak gösterilen kısımlar, aynı zamanda kare ve dikdörtgenin köşegenleridir. Hasan, bir kâğıdı komşu olmayan köşelerinden ikiye katladı. Kâğıdı açarak kat izini kırmızı kalemle belirginleştirdi. Daha sonra komşu olmayan diğer köşelerinden de katladı ve kâğıdı açıp kat izini yeşil kalemle belirginleştirdi. Böylece ardışık olmayan köşeleri bir doğru parçası ile birleştirmiş oldu. Hasan ın elde ettiği şekli inceleyelim: Hasan ın çizdiği bu doğru parçalarına köşegen denir. Dikdörtgenin 2 köşegeni vardır. Yandaki dikdörtgende [DB] ve [AC] köşegendir. Bu köşegenlerin uzunlukları birbirine eşittir. Hasan, aynı etkinliği kare şeklindeki bir kâğıt ile yapsaydı yandaki şekli elde edecekti. ekilde görüldüğü gibi karenin de dikdörtgen gibi 2 köşegeni vardır. Bu köşegenlerin uzunlukları birbirine eşittir. Yandaki karenin köşegenleri olan [DF] = [GE] dir. Bilgi Kutusu Kare ve dikrdörtgende, ardışık olmayan köşeleri birleştiren doğru parçasına köşegen denir. Üçgenin köşegeni yoktur. Çünkü üçgenin bütün köşeleri komşudur.? Bir kareyi köşegenlerinden ayırırsak, kaç üçgen oluşur? Alıştırmalar 1. Aşağıdaki şekillerin köşegenlerini çiziniz ve köşegen uzunluklarını cetvelle ölçünüz. 2. ekiller üzerindeki en uzun doğru parçalarını sembolle yazınız. Hangi doğru parçalarının köşegen olduğunu belirtiniz. 315 Matematik

28 Geometri BÖLÜM 2 Konu 2-5 Üçgenleri Kenar Uzunluklarına Göre Sınıflandırma Kazanım Üçgenleri kenar uzunluklarına göre sınıflandırır. Ü çgenlerin kenar uzunlukları birbirine eşit olabileceği gibi birbirinden farklı uzunluklarda da olabilir. Kenarlarına göre üçgenler üçe ayrılır: 1. Eşkenar Üç gen Tüm kenar uzunlukları birbirine eşit olan üçgenlere eşkenar üçgen denir. Yandaki ABC üçgeninde AB = BC = AC dir. Buna göre, ABC üçgeni eşkenar üçgendir. 2. kizkenar Üç gen Herhangi iki kenarının uzunluğu eşit olan üçgenlere ikizkenar üçgen denir. Yandaki DEF üçgeninde DE = DF dir. Bu nedenle DEF üçgeni ikizkenar üçgendir. 3. Çeşitkenar Ü çgen Üç kenarının uzunluğu da birbirinden farklı olan üçgenlere çeşitkenar üçgen denir. Uygulama Aşağıdaki üçgenlerin kenarlarının uzunluğunu ölçüp yazınız. Üç genleri kenar uzunluklarına göre sınıflandırınız. İlkokul 4. sınıf 316

29 Üçgenleri Kenar Uzunluklarına Göre Sınıflandırma Konu 2-5 Alıştırmalar 1. Aşağıdaki üçgenlerin kenar uzunluklarını ölçerek, kenar uzunluklarına göre çeşitlerini yazınız. 2. Aşağıdaki üçgenlerin kenar uzunluklarını ölçünüz, ikizkenar üçgen olanları sarıya, eşkenar üçgen olanları kırmızıya, çeşitkenar üçgen olanları ise maviye boyayınız. 3. Aşağıdaki kenar uzunlukları verilen üçgenlerin çeşitlerini yazınız. HF = 6 cm AC = 5 cm KL = 6 cm HG = 6 cm... BA = 4 cm... LM = 4 cm... GF = 6 cm BC = 3 cm MK = 6 cm 4. Yanda ABCD dikdörtgeni ve dikdörtgenin köşegenleri çizilmiştir. ekil içindeki üçgenlerin çeşitlerini belirleyerek yazınız. 5. Yanda verilen EGHF karesinin köşegenlerini çizerek ortaya çıkan üçgenleri kenarlarına göre adlandırınız. 317 Matematik

30 Geometri BÖLÜM 2 Konu 2-6 Üçgenleri Açı Ölçülerine Göre Sınıflandırma Kazanım Üçgenleri açı ölçülerine göre sınıflandırır. Üç genlerin üç tane açısı vardır. Üç genlerin açıları eşit olabileceği gibi farklı büyüklükte de olabilir. Açılarına göre üçgenler üçe ayrılır: 1. Dik Açılı Ü çgen Bir açısı dik açı, diğer iki açısı dar açı olan üçgendir. Yandaki örnekte görüldüğü gibi ABC üçgeninin yalnız bir açısı dik; diğer iki açısı dar açıdır. Buna göre, ABC üçgeni dik açılı üçgendir. s( BV ) = 90, s( CW ) 5 90, s( AW ) 5 90 dir. 2. Dar Açılı Üç gen Bütün açıları dar açı olan üçgendir. Yandaki örnekte görüldüğü gibi KLM üçgeninin üç açısı da dar açıdır. 3. Geniş Açılı Üç gen Bir açısı geniş açı, diğer iki açısı dar açı olan üçgendir. Yandaki örnekte görüldüğü gibi PRS üçgeninin yalnız bir açısı geniş; diğer iki açısı dar açıdır. ss ( V ) ( 90, sp ( V) 5 90, sr ( V) 5 90 dir. Alıştırma Aşağıda verilen üçgenlerin çeşitlerini belirleyerek altlarına yazınız. İlkokul 4. sınıf 318

31 Geometri BÖLÜM 2 Konu 2-7 Üçgenin İç Açılarının Ölçülerinin Toplamı Kazanım Üçgenin iç açıları ölçülerinin toplamını belirler. Hüseyin, kâğıttan bir üçgen yaptı ve köşelerini farklı renklere boyadı. Daha sonra farklı renklere boyadığı bu köşeleri keserek bir doğru üzerinde yan yana getirdi. Hüseyin in elde ettiği şekil, hangi açıya benziyor. Yanda da görüldüğü gibi üçgenin iç açıları toplamı bir doğru açı oluşturur. Doğru açı 180 olduğuna göre Bir üçgenin iç açılarının ölçüleri toplamı 180 dir. deriz. Hüseyin, bu çalışmayı farklı çeşitteki üçgenlerle de yaparsa yine aynı kuralı bulacaktır. Üç genin iç açıları ölçüleri toplamının 180 olması, üçgenin bilinmeyen açılarını bulmamıza yardımcı olur; 1) Eşkenar üçgende iç açılarının tümü eşittir. Yandaki üçgende s( DW ) + s( EU ) + s( FU ) = 180 sd ( W ) = se ( U ) = sf ( U ) 180 : 3 = 60 Eşkenar üçgenin her bir açısının ölçüsü 60 dir. 2) Çeşitkenar üçgende iç açılardan ikisi bilinirse üçüncü açıyı bulabiliriz. Yandaki üçgendeki bilinmeyen L açısını bulalım. sl ( T) + sk ( W) + sm ( X ) = 180 s() TL = 180 s( TL ) = 180 ( ) s() LT = 75 dir. 4) kizkenar üçgende eş olmayan açı verildiğinde 180 den eş olmayan açıyı çıkararak 2 ye bölersek eş olan açıların ölçüsünü bulabiliriz. Alıştırmalar 1. Aşağıda üçgenlerin bazı açı ölçüleri verilmiştir. Ee rilen açı ölçülerinden yararlanarak verilmeyen açıların ölçülerini bulunuz. 3) kizkenar dik üçgenin dik açısı 90 dir. Yandaki PRS üçgeninde RV = 90 dir. s( RV ) + s( SV ) + s( PV ) = s( SV ) + s( PV ) = 180 ss ( V ) = sp ( V ) ( ) : 2 = 45 s( PV ) = s( SV ) = 45 dir. 319 Matematik

32 BÖLÜM 2 Üçgen, Kare ve Dikdörtgen Alıştırmalar 2. Yandaki ABC üçgeni, eşkenar bir üçgendir. Buna göre, B açısının ölçüsünü ölçüm yapmadan bulunuz. Nasıl bulduğunuzu açıklayınız. 3. Yandaki KLM üçgeni, ikizkenar bir üçgendir. KL ve KM birbirine eşittir. Buna göre, M açısının ölçüsünü, ölçüm yapmadan bulunuz. Nasıl bulduğunuzu açıklayınız. 4. Aşağıda ikizkenar üçgenlerin eş olmayan iç açılarının ölçüleri verilmiştir. Eksik olan açıların ölçülerini yazınız. s( AW ) = 76 sd= ( W )... s( KW ) = 90 s( EW ) = 54 s( PV ) = 70 sb= ( V ) sc ( W) =... se= ( U )... sl= () T... sy ( V ) =... sr= ( V ) s() FU = 62 sm ( X ) =... sz ( W) =... st () U =... İlkokul 4. sınıf 320

33 Üçgenin İç Açılarının Ölçülerinin Toplamı Konu 2-7 ÜÇGENİN İÇ AÇILARI ÖLÇÜLERİ TOPLAMI Ünlü bilim adamı Furkan Bey, aslanlarla ilgili bir araştırma yapmaktadır. Hangi ayak izinin, hangi aslana ait olduğunu öğrenerek araştırmasına devam edebilmesi için bilinmeyen iç açıyı bulalım. Bulduğumuz bu açı kaç nolu aslanın yanında yazılı ise o aslanın numarasını ayak izinin içine yazalım. 321 Matematik

34 Geometri BÖLÜM 2 Konu 2-8 Dik Kenar, Kare ve Dikdörtgen Çizimi Kazanım Açı ölçer, gönye veya cetvel kullanarak dik üçgen, kare ve dikdörtgen çizer. Dik kenar uzunlukları 4 cm ve 5 cm olan bir dik üçgenin nasıl çizildiğine bakalım. Bir kenar uzunluğu 4 cm olan karenin nasıl çizildiğine bakalım. Kısa kenar uzunluğu 3 cm, uzun kenar uzunluğu 4 cm olan bir dikdörtgenin nasıl çizildiğini inceleyelim. Alıştırmalar 1. Aşağıdaki noktalı zeminler üzerinde işaretlenmiş noktaları çizerek birleştiriniz. Oluşturulan geometrik şekillerin adlarını noktalı yerlere yazınız. İlkokul 4. sınıf 322

35 Dik Kenar, Kare ve Dikdörtgenin Çizimi Konu 2-8 Alıştırmalar 2. Aşağıdaki noktalı zeminlere belirtilen özelliklere sahip birer geometrik şekil çiziniz. a) Kenar uzunlukları 2 cm ve 3 cm olan dik üçgen b) Bir kenar uzunluğu 3 cm olan bir kare c) Kısa kenar uzunluğu 2 cm, uzun kenar uzunluğu 4 cm olan bir dikdörtgen 3. Açı ölçer, cetvel ve gönyeyi kullanarak aşağıda belirtilen şekilleri çiziniz. a) Bir kenarı 5 cm olan bir kare b) Kenarları 4 cm ve 6 cm olan bir dik üçgen c) Kısa kenarı 4 cm, uzun kenarı 6 cm olan bir dikdörtgen d) Çevre uzunluğu 16 cm olan bir kare 323 Matematik

36 Geometri BÖLÜM 2 Bölüm Testi 1 Üçgen, Kare ve Dikdörtgen 1. Yandaki şekilde ACDF dikdörtgen. ABEF ve BCDE karedir. Buna göre, toplam köşegen sayısı kaçtır? A) 3 B) 6 C) 9 D) Yukarıdaki numaralı üçgenlerden hangisi ya da hangileri kesinlikle dar açılı üçgendir? A) 6, 66 ve666 B) 66 ve666 C) Yalnız 6 D) 6 ve66 2. Yandaki dikdörtgenin isimlendirilişi, aşağıdakilerden hangisi gibi olamaz? A) DLST B) TSLD C) LSTD D) DSTL 5. Yandaki şekilde BOF açısı dik açı olduğuna göre DOF açısının ölçüsü kaç derecedir? A) 36 B) 48 C) 52 D) Yanda gösterilen şekilde hangi üçgen yoktur? 3. Yukarıda, hangi üçgen çeşidi yoktur? A) kizkenar üçgen B) Eşkenar üçgen C) Dik açılı üçgen D) Çeşitkenar üçgen % 7. Yandaki şekilde s( ABE) = 11 % ve s( EBD) = 52 dir. ABC açısı dik açı olduğuna göre, DBC açısının ölçüsü kaç derecedir? A) 27 B) 32 C) 37 D) 42 İlkokul 4. sınıf 324

37 Üçgen, Kare ve Dikdörtgen BÖLÜM TESTİ Yukarıdaki tahtada verilen şekle göre, aşağıdaki öğrencilerden hangisinin verdiği bilgi yanlıştır? Sibel Hanım ın sorusuna hangi öğrencisinin verdiği cevap yanlıştır? A) Furkan B) Kerem C) Baran D) Menekşe 11. Yanda Özgenur Öğretmen in sorusu görünüyor. Buna göre, aşağıdaki öğrencilerden hangisi bu soruya yanlış cevap vermiştir? 9. Yukarıda verilen goril ve aslanın konuşmasına göre, aşağıdakilerden hangisi aslanın yeni yuvasının şeklidir? 12. Yandaki şekilde KLOÖ kare, LMNO dikdörtgendir. Buna göre, s( MOL ) + s( KO Ö) kaç derecedir? A) 72 B) 67 C) 50 D) Matematik

38 Geometri BÖLÜM 2 Bölüm Testi 2 Üçgen, Kare ve Dikdörtgen Eş açılarından birinin ölçüsü 33 olan ikizkenar üçgenin eş olmayan açısının ölçüsü kaç derecedir? A) 92 B) 114 C) 124 D) 132 Yukarıda ünlü tenisçi Bora Bey in açıklaması görünüyor. Buna göre Bora Bey in söylediği şartları taşıyan dikdörtgen aşağıdakilerden hangisidir? 5. Bir ikizkenar üçgende eş açılardan birinin ölçüsü eş olmayan açıdan 42 daha büyüktür. Buna göre, eş olmayan açı kaç derecedir? A) 28 B) 32 C) 46 D) Bir üçgenin en küçük açısı 42 dir. Bu üçgenin diğer iki iç açısının ölçüleri birbirine eşittir. Bu üçgen nasıl bir üçgendir? A) Çeşitkenar üçgen B) kizkenar dik üçgen C) kizkenar üçgen D) Eşkenar üçgen 2. Bir üçgenin iç açılarının ölçüleri ardışık doğal sayılardan oluşmuştur. Bu üçgenin en büyük açısı kaç derecedir? 3. A) 59 B) 60 C) 61 D) 62 A) 2 B) 4 C) 6 D) 8 7. Aşağıdaki özelliklerden hangisi kareyi, dikdörtgenden ayıran bir özelliktir? A) ç açılarının toplamı B) Köşegen sayısı C) Köşe sayısı D) Kenar uzunlukları 8. Yandaki dikdörtgendeki A ve B noktaları hakkında hangisi söylenemez? A) B noktası GD kenarı üzerindedir. B) A noktası [FD] köşegeni üzerindedir. C) A noktası EFG üçgeninin iç bölgesindedir. D) B noktası EDF üçgeninin [ED] kenarı üzerindedir. İlkokul 4. sınıf 326

39 Üçgen, Kare ve Dikdörtgen BÖLÜM TESTİ 2 9. Yandaki şekilde kaç tane üçgen vardır? 13. Yanda kenar uzunlukları verilen & EBO nde s(e) U =? A) 3 B) 5 C) 6 D) 7 A) 72 B) 70 C) 65 D) & 14. Yandaki MNL ninde s() L T = 40 ve s( MX ) = 90 dir. Buna göre, s(n) W =? ekildeki üçgenin C açısının ölçüsü kaç derecedir? A) 55 B) 60 C) 70 D) 80 A) 50 B) 45 C) 38 D) Yandaki ABCD dikdörtgenine göre, aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? A) AB = CD B) AC = BD C) BC = AD D) AC = AB 15. Yandaki üçgen açılarına göre, nasıl bir üçgendir? A) dar açılı üçgen B) dik açılı üçgen C) geniş açılı üçgen D) ikizkenar üçgen & 12. Yandaki DEF ikizkenar bir üçgendir. [DE] = [DF] ve % s( DFG) = 130 dir. Buna göre, DEF üçgeninin eş olmayan açısı kaç derecedir? 16. Yandaki şekilde kaç tane üçgen vardır? A) 90 B) 80 C) 70 D) 60 A) 6 B) 8 C) 10 D) Matematik

40 Geometri BÖLÜM 3 GEOMETRİK CİSİMLER Konu 3-1 İzometrik Kâğıttaki Çizimleri Eş Küplerle Oluşturma Kazanım İzometrik kâğıttaki çizimleri eş küplerle oluşturur. 1. Aşağıdaki izometrik kâğıda çizilen farklı yapıların kaç eş küpten oluştuğunu yazınız. Bilgi Kutusu Küpün altı yüzeyi, on iki ayrıtı, sekiz tane köşesi vardır. Küpün yüzeyleri eş karesel bölgelerden oluşur. Yukarıda çizilen yapıları eş küplerle oluşturalım. 2. Aşağıda izometrik kâğıda çizilen yapıları oluşturan eş küplerin sayılarını yazınız. İlkokul 4. sınıf 328

41 İzometrik Kâğıttaki Çizimleri Eş Küplerle Oluşturma Konu Aynı sayıda küplerle çizilen yapıları eşleştirerek aynı renge boyayınız. Bilgi Kutusu 4. Aşağıda, oluşturulan bir yapının aşamaları verilmiştir. Yapıları numaralandırarak oluşum sırasını belirtiniz. 329 Matematik

42 Geometri BÖLÜM 3 Bölüm Testi 1 Geometrik Cisimler 1. Yanda gösterilen yapıdaki boyalı birim küplerin sayısı kaçtır? A) 9 B) 12 C) 18 D) Yandaki yapı kaç birim küpten oluşturulmuştur? 5. Yandaki yapıdan boyalı küpleri çıkardığımız zaman, aşağıdaki şekillerden hangisini elde ederiz? A) 25 B) 21 C) 17 D) Yandaki yapının önden görünümü aşağıdakilerden hangisidir? Yukarıdaki yapılardan, birim küp sayısı eşit olanlar hangileridir? A) 66 ve666 B) 6 ve6e C) 6, 66 ve6e D) 666 ve6e 4. Yandaki yapıda boyalı birim küplerin sayısı en az kaçtır? A) 16 B) 20 C) 21 D) 23 İlkokul 4. sınıf 330

43 Geometrik Cisimler BÖLÜM TESTİ 1 7. Yandaki yapının arkadan görünümü aşağıdakilerden hangisidir? 10. Yandaki modelde kaç birim küp kullanılmıştır? A) 10 B) 11 C) 14 D) Ü stten görünümü yandaki gibi olan şekil aşağıdakilerden hangisidir? Yandaki yapı hakkında hangisi söylenemez? A) Kırmızı birim küplerin sayısı 4 tür. B) Sarı birim küplerin sayısı en fazladır. C) Yeşil, kırmızı ve mavi birim küplerin sayılarının toplamı, sarı birim küplerin toplam sayısına eşittir. D) 22 birim küpten oluşmuştur. 9. A noktasından yandaki modele bakan birisi, bu modeli nasıl görür? 12. Yukarıdaki (ekil 1) ile gösterilen yapıyı (ekil 2) ile gösterilen yapıya benzetmek isteyen birisi (ekil 1) den kaç tane birim küp çıkarmalıdır? A) 6 B) 7 C) 8 D) Matematik

44 Geometri BÖLÜM 4 SİMETRİ Konu 4-1 Düzlemsel Şekillerin Simetri Doğruları Kazanım Düzlemsel şekillerdeki simetri doğruları belirler ve çizer. Yukarıdaki tabloya dikkatlice bakarsak iki defa simetri sözcüğünün yazıldığını görürüz ve bu yazılar birbirinin aynısıdır. Benzer durum çevremizdeki canlıların çoğunda ve mimari yapılarda da vardır. Yandaki kelebeğin kanatları, etrafımızda uçuşan kuşların ve sineklerin kanatları, insan vücudu hep simetriktir. Resimlerdeki yapılar ve tarihi eserlerin görünümünde de simetri vardır. Simetri; bir şeklin, bir varlığın belli bir yere göre eş uzaklıktaki görüntüsüdür. Simetri doğrusu; bir şekli, bir varlığı iki eş parçaya ayıran doğrudur. Bir şeklin yatay bir doğruyla iki eş parçaya ayrılmasına yatay simetri, dikey bir doğruyla iki eş parçaya ayrılmasına ise düşey simetri denir. Bunların dışında başka simetri çeşitleri de vardır. Örnek: Şekillerin birden fazla simetri doğrusu olabilir. Ayrıca şekillerin köşegenleri de simetri doğrusu oluşturabilir. Uygulama 1. Aşağıdaki noktaların simetri doğrusuna göre konumlarını açıklayınız. Simetri doğrusuna eşit uzaklıkta olan harfleri eşleştiriniz. İlkokul 4. sınıf 332

45 Düzlemsel Şekillerin Simetri Doğruları Konu 4-1 Uygulama Aşağıdaki şekillerin verilen doğrulara göre simetriğini noktalı kâğıt üzerine çizerek boyayınız. 333 Matematik

46 Geometri BÖLÜM 4 Bölüm Testi 1 Simetri 1. Yandaki şekil iki eş parçaya ayrılabilmektedir. Buna göre, eş parçalardan biri aşağıdakilerden hangisidir? 3. Yandaki sözcüklerin harflerinde birden fazla simetri doğrusu olan kaç harf vardır? A) 7 B) 5 C) 3 D) 1 4. Geometrik şekiller üzerinde çizilen doğrulardan hangisi simetri eksenidir? (1999 DPY) 5. Yandaki üçgenin n doğrusuna göre simetrisi aşağıdakilerden hangisidir? 2. Aşağıdakilerden hangisinin simetri doğrusu yanlış çizilmiştir? İlkokul 4. sınıf 334

47 Simetri BÖLÜM TESTİ 1 6. Yandaki şeklin simetriği çiziliyor. Buna göre aşağıdakilerden hangisi yanlış olur? 9. Yandaki şekil simetriktir. Buna göre bu şeklin, ikiye ayrılmış eş parçaları aşağıdakilerden hangileridir? A) B noktasının simetriği, simetri doğrusuna 2 birim uzaklıktadır. B) C ve D noktalarının simetriği, simetri doğrusuna eşit uzaklıktadır. C) A noktasının, simetriği olan noktaya uzaklığı 1 birimdir. D) D noktasının, simetriği olan noktaya uzaklığı 6 birimdir. 7. Yandaki şeklin r doğrusuna göre simetrisi aşağıdakilerden hangisidir? A) 1 ve 3 B) 2 ve 4 C) 1 ve 4 D) 2 ve Yandaki şeklin ortadan katlanmış hali, aşağıdakilerden hangisidir? 8. Yukarıdaki şekillerden hangisinin ya da hangilerinin üzerinde verilen doğru, şeklin simetri doğrusudur? A) Yalnız 1 B) Yalnız 2 C) 1 ve 2 D) 1, 3, Matematik

48 Geometri BÖLÜM 5 Örüntü ve Süslemeler Konu 5-1 Örüntü ve Süslemeler Kazanım Uygun karesel, dikdörtgensel ve üçgensel bölgeleri kullanarak ve boşluk kalmayacak şekilde döşeyerek süsleme yapar. Çevremizdeki canlı ve cansız varlıkların birçoğunda örüntülere ve süslemelere rastlarız. Porselen, kilim, halı, el örgüsü çorap, kaldırım taşları vb. nesnelerin üzerindeki desenlerin her biri birer süsleme örneğidir. 1. Resimdeki desenleri inceleyelim. Bilgi Kutusu Sayı, şekil ve varlıkların, bir kurala göre sıralanması örüntüdür. Geometrik şekiller kullanılarak, boşluk kalmayacak ve üst üste gelmeyecek şekilde, bir örüntü oluşturarak zemine (düzleme) döşenmesi ise süslemedir. 2. Aşağıdaki süslemeyi inceleyelim. 3. Aşağıda yarım bırakılan örüntüleri tamamlayınız. Süsleme yaparken; 1) Süslemenin temel motifi seçilir. 2) Seçilen motif tekrar ettirilir. 3) Yardımcı motifler belli bir düzen içinde kullanılır.? 4. Aşağıdaki örüntülerde kuralı bularak örüntüleri tamamlayınız. Yukarıdaki küpler arasında bir ilişki vardır. Bu ilişkiye göre? yerine gelebilecek olan küp aşağıdakilerden hangisidir? İlkokul 4. sınıf 336

49 Örüntü ve Süslemeler Konu 5-1 Uygulama 1. Aşağıdaki süslemelerde boyanmayan parçaları uygun renklerle boyayınız. 2. Aşağıdaki kareli olan kısma kare, üçgen ve dikdörtgenlerle süslemeler yapınız. 337 Matematik

50 Geometri BÖLÜM 5 Bölüm Testi 1 Örüntü ve Süslemeler Yandaki süslemenin tamamlanabilmesi için, aşağıdakilerin hangisini kullanmak gerektir? Yukarıdaki örüntüde, sıradaki şekil aşağıdakilerden hangisidir? Yukarıdaki örüntüde? ile gösterilen yere hangi şekil gelmelidir? Yukarıdaki süslemeler bir kurala göre dizilmiştir. Buna göre? yerine gelmesi gereken süsleme aşağıdakilerden hangisidir? 5.? yerine gelmesi gereken aşağıdakilerden hangisidir? İlkokul 4. sınıf 338

51 Örüntü ve Süslemeler BÖLÜM TESTİ Yukarıdaki örüntüde 7. şekil aşağıdakilerden hangisi olur? Yukarıdaki örüntüde sıradaki şekil aşağıdakilerden hangisidir? 7. Yukarıdaki örüntüde? yerine aşağıdakilerden hangisi gelmelidir? 10. Yukarıdaki süsleme, birim karelerle ilgili bir örüntüyle oluşturulmuştur. Bu süslemede boş bırakılan yerleri doldurmak isteyen Eyüp, hangi şekildeki gibi boyarsa süslemeyi doğru tamamlamış olur? örüntüsünde baştan 22. şekil aşağıdakilerden hangisidir? A) B) C) D) 339 Matematik

52 11. BÖLÜM TESTİ Örüntü ve Süslemeler 13. Aşağıdakilerden hangisi kesinlikle dar açıdır? Yukarıda Zeynep Öğretmen in duvardaki saatin açısı hakkında sorduğu soru görünüyor. Buna göre, aşağıdaki öğrencilerin hangisi bu soruya yanlış cevap vermiştir? Yukarıda Meryem in yaptığı şekiller ve bu şekiller hakkındaki sorusu verilmiştir. Buna göre, Meryem in sorusunun doğru cevabı aşağıdakilerden hangisidir? A) 4 B) 3 C) 2 D) 1 Yukarıdaki konuşma balonunda, Dilara nın yanındaki resim hakkındaki sorusu görülüyor. Buna göre, aşağıdaki öğrencilerden hangisinin cevabı yanlıştır? İlkokul 4. sınıf 340

53 Örüntü ve Süslemeler BÖLÜM TESTİ lknur un sorusunun doğru cevabı aşağıdakilerden hangisidir? A) 90 B) 75 C) 60 D) Yandaki şekilde kaç tane dik açı vardır? A) 7 B) 6 C) 5 D) 4 Yandaki düşünce balonunda, Osman hangi yelkenliye binmesi gerektiğini düşünmektedir. Osman ın bineceği yelkenliye ait yelken, ikizkenar dik üçgen olduğuna göre kaç nolu yelkenliye binmelidir? A) 1 B) 2 C) 3 D) Saat tam 06:00 iken akrep ile yelkovan arasıdaki açı kaç derecedir? A) 30 B) 45 C) 90 D) Yukarıdaki şekilde DEF, DFG ve FEG birer üçgendir. Buna göre, aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? A) DEF üçgeni dik açılı bir üçgendir. B) DFG üçgeni dar açılı bir üçgendir. C) FEG üçgeni geniş açılı bir üçgendir. % % D) s( DFG) + s( FGE) = 140 dir. Yukarıdaki şekilde? ile gösterilen açı kaç derecedir? A) 40 B) 50 C) 80 D) Matematik

54 Geometri ÜNİTE 2 Ünite Testi Geometri stanbul dan kalkan yukarıdaki uçak, hava alanından 55 lik bir açı çizerek yükselmiş ve C noktasına geldiği zaman, ABC noktaları arasında bir dik üçgen oluşturarak, burnunu doğrultup D noktasına doğru hareket etmiştir. Buna göre,? ile gösterilen açı kaç derecedir? A) 35 B) 110 C) 145 D) 115 Mühendis Ali Bey, yukarıda planı gösterilen evlerin çiziminde bir hata yapmıştır ve bu hatayı aramaktadır. Buna göre Ali Bey, kaç nolu evin çiziminde hata yapmıştır? A) 1 B) 2 C) 3 D) 4 4. Yandaki yapıda kaç tane küp vardır? A) 13 B) 14 C) 15 D) Resimde görülen yapının 75 cm uzaklığına düz bir ayna konularak, görüntüsü elde ediliyor. Buna göre, görüntüsünün yapıya olan uzaklığı kaç cm dir? A) 75 B) 150 C) 175 D) Yukarıdaki örüntüde? ile gösterilen yer, kaçıncı adımdır? A) 5 B) 6 C) 7 D) 8 İlkokul 4. sınıf 342

55 Geometri ÜNİTE TESTİ 6. Yandaki küplerin kırmızı olanlarını çıkararak, A noktasından bakan rem, aşağıdaki yapılardan hangisini görür? 9. Yukarıdaki örüntüde? ile gösterilen yere hangi şekil gelmelidir? 7. Yandaki kimlikte Cemil in kimlik bilgileri görülüyor. Cemil in doğum yerini gösteren ilin harflerinden birisi hem yatay hem dikey simetri eksenine sahiptir. Buna göre, Cemil in doğum yeri neresidir? A) MALATYA B) SAMSUN C) ANKARA D) HATAY Yukarıdaki sözcükler bir kurala göre dizilmiştir. Buna göre,? ile gösterilen yere hangi sözcük gelebilir? A) melez B) meydan C) meslek D) mert 8. Aşağıdakilerden hangisinin simetri ekseni en fazladır? Yukarıdaki köprünün ayakları, çarpraz bloklarla güçlendirilmiştir. Çarpraz bloklar 45 lik bir açı ile aynı zamanda karenin köşegenlerini oluşturmaktadır ve köşegen uzunlukları birbirine eşittir. Buna göre? ile gösterilen açı kaç derecedir? A) 45 B) 56 C) 63 D) Matematik

56 12. ÜNİTE TESTİ Geometri Yukarıdaki kilim dikdörtgen şeklindedir. Kilimin üzerinde iki eş kare bulunmaktadır. Karelerin içindeki kırmızı bölgeler, eşkenar üçgen, turuncu bölgeler ise dik açılı üçgenlerdir. Buna göre? ile gösterilen açı kaç derecedir? A) 30 B) 45 C) 60 D) 90 Yukarıda gösterilen yapı için aşağıdakilerden hangisi söylenemez? A) Turuncu prizmaların sayısı, mavi prizmaların sayısına eşittir. B) Yeşil prizmaların sayısı en azdır. C) Tüm prizmaların 2 sini kırmızı prizmalar oluşturmaktadır. 7 D) Bu yapı 8 prizmadan oluşmaktadır. Yukarıdaki numaralı şekillerden hangisine simetri doğrusu çizilemez? A) 1 B) 2 C) 3 D) Yandaki ABCD dörtgeni bir karedir ve [DB] bu karenin bir köşegenidir. & Buna göre BCD için, aşağıdakilerden hangisini söyleyemeyiz? A) Dik üçgendir. B) Dar açı sayısı, dik açı sayısına eşittir. C) Geniş açısı yoktur. D) kizkenar bir üçgendir. 17. Yandaki ağacın gölgesiyle oluşturduğu açı (?) ile gösterilmiştir. Bu açı kaç derecedir? A) 55 B) 60 C) 70 D) Aşağıdaki açılardan hangisi yukarıdaki şekilde yoktur? % % % A) TON B) KOL C) OW D) MNO 18. Aşağıdaki düzlemsel şekillerden hangisine simetri doğrusu çizemeyiz? İlkokul 4. sınıf 344

Geometrik Örüntüler. Geometride Temel Kavramlar Uzamsal İlişkiler

Geometrik Örüntüler. Geometride Temel Kavramlar Uzamsal İlişkiler Geometrik Cisimler ve Şekiller Geometrik Örüntüler Geometride Temel Kavramlar Uzamsal İlişkiler Geometrik Cisimlerin Yüzeyleri Geometrik Cisimler Prizmaların Benzer ve Farklı Yönleri Geometrik Şekiller

Detaylı

Geometrik Örüntüler. Geometrik Cisimlerin Yüzeyleri Geometrik Cisimler Prizmaların Benzer ve Farklı Yönleri Geometrik Şekiller. Geometrik Örüntüler

Geometrik Örüntüler. Geometrik Cisimlerin Yüzeyleri Geometrik Cisimler Prizmaların Benzer ve Farklı Yönleri Geometrik Şekiller. Geometrik Örüntüler Geometrik Cisimler ve Şekiller Geometrik Örüntüler Geometride Temel Kavramlar Uzamsal İlişkiler Geometrik Cisimlerin Yüzeyleri Geometrik Cisimler Prizmaların Benzer ve Farklı Yönleri Geometrik Şekiller

Detaylı

B) Aşağıdaki şekillerin içindeki dar açıları siyah, dik açıları kırmızı ve geniz açıları yeşil renkle boyayınız.

B) Aşağıdaki şekillerin içindeki dar açıları siyah, dik açıları kırmızı ve geniz açıları yeşil renkle boyayınız. ULUKÖY YATILI BÖLGE ORTAOKULU 3-A SINIFI MATEMATİK ETKİNLİKLERİ 1 A) Aşağıdaki boşlukları uygun kelimelerle doldurunuz. Açıklığı dik açıdan daha az olan açılara.denir. Açıklığı dik açıdan daha fazla açılara..denir.

Detaylı

İlkokulu - 3/ Sınıfı *** Matematik *** Geometrik şekiller - 3

İlkokulu - 3/ Sınıfı *** Matematik *** Geometrik şekiller - 3 İlkokulu - 3/ Sınıfı *** Matematik *** Geometrik şekiller - 3 Adım Soyadım : Okul Numaram:. S ü l e y m a n O C A K S ü l e y m a n O C A K S O ü l C e y A m a K n İlkokulu - 3/ Sınıfı *** Matematik ***

Detaylı

Demek ki ölçmeye çalıştığımız açı dar açıdır. üçgen. gönye. dar açı

Demek ki ölçmeye çalıştığımız açı dar açıdır. üçgen. gönye. dar açı Dar Açı Gönyemizin dik kısmını herhangi bir şeklin köşesine yerleştirdiğimizde, şeklin köşesindeki açı gönyeden küçük olursa o köşedeki açıya dar açı denir. gönye Demek ki ölçmeye çalıştığımız açı dar

Detaylı

AKILLI MATEMATİK DEFTERİ

AKILLI MATEMATİK DEFTERİ Ar tık Matematiği Çok Seveceksiniz! MateMito Artık matematiği çok seviyorum. AKILLI MATEMATİK DEFTERİ Artık matematikten korkmuyorum. Artık matematik dersinde eğleniyorum. Artık az yazarak çok soru çözüyorum.

Detaylı

Açıların Özellikleri ve Ölçü Birimleri

Açıların Özellikleri ve Ölçü Birimleri çıların Özellikleri ve Ölçü irimleri 1. ÜNİT ÇIRIN ÖZİRİ V ÖÇÜ İRİRİ çı; aynı başlangıç noktasından çıkan iki ışının oluşturduğu geometrik şekildir. [O ve [O ışınlarına açının kenarları denir. O noktası

Detaylı

Geometrik Cisimler ve Şekiller. Uzamsal İlişkiler Geometrik Örüntüler. Geometrik Şekiller Geometrik Cisimler. Uzamsal İlişkiler Geometrik Örüntüler

Geometrik Cisimler ve Şekiller. Uzamsal İlişkiler Geometrik Örüntüler. Geometrik Şekiller Geometrik Cisimler. Uzamsal İlişkiler Geometrik Örüntüler Onluklar ve Birlikler Geometrik Cisimler ve Şekiller Uzamsal İlişkiler Geometrik Örüntüler Geometrik Şekiller Geometrik Cisimler Uzamsal İlişkiler Geometrik Örüntüler SınıfMatematik Matematik 2. 2.Sınıf

Detaylı

TEMEL GEOMETRİK KAVRAMLAR VE ÇİZİMLER

TEMEL GEOMETRİK KAVRAMLAR VE ÇİZİMLER T GOTRİ VRR V ÇİZİR 1. oğru, oğru Parçası ve Işın Her iki yönden sonsuza kadar uzadığı kabul edilen ve noktaların yan yana gelmesiyle oluşan düz çizgiye doğru denir. d d, veya şeklinde gösterilir. oğrunun

Detaylı

TEST. Düzgün Çokgenler. 4. Bir iç açısı 140 olan düzgün çokgenin iç açılar 5. A B. 2. Bir dış açısı Çevresi. toplamı kaç derecedir?

TEST. Düzgün Çokgenler. 4. Bir iç açısı 140 olan düzgün çokgenin iç açılar 5. A B. 2. Bir dış açısı Çevresi. toplamı kaç derecedir? üzgün Çokgenler 7. Sınıf Matematik Soru ankası S 49 1. 4. ir iç açısı 140 olan düzgün çokgenin iç açılar toplamı kaç derecedir? ) 70 ) 900 ) 1080 ) 160 Şekilde verilen düzgün çokgenine göre, I., köşesine

Detaylı

İşlenecek Konular. Tarih. Hafta 2: Şubat Hafta 3: 26 Şubat GRUP 3: Cansu GÜNDOĞDU Kübra ÇATALKAYA Serkan ALTUN Mustafa ENGINSEL

İşlenecek Konular. Tarih. Hafta 2: Şubat Hafta 3: 26 Şubat GRUP 3: Cansu GÜNDOĞDU Kübra ÇATALKAYA Serkan ALTUN Mustafa ENGINSEL Tarih Hafta 2: 17-21 Şubat 2014 Hafta 3: 26 Şubat 2014 GRUP 3: Cansu GÜNDOĞDU Kübra ÇATALKAYA Serkan ALTUN Mustafa ENGINSEL Hafta 4: 5 Mart 2014 GRUP 1: Faruk GÜREŞÇİ Süleyman Emre İLGÜN Özlem GEZGİN Hafta

Detaylı

1. Yukar daki çubuk makarna afla dakilerden hangisinin modelidir? Yukar daki rakamlardan kaç tanesinde dikey do ru modeli vard r?

1. Yukar daki çubuk makarna afla dakilerden hangisinin modelidir? Yukar daki rakamlardan kaç tanesinde dikey do ru modeli vard r? Ad : Soyad : S n f : Nu. : Okulu : 1. Yukar daki çubuk makarna afla dakilerden hangisinin modelidir? Do ru Düzlem Nokta 5. MATEMAT K TEST 19 Ifl n Do ru Do ru parças 2. Afla daki hangi do runun çizgi modeli

Detaylı

AKILLI. ÖDEV ve ÖLÇME

AKILLI. ÖDEV ve ÖLÇME KILLI ÖV ve ÖLÇM. sınıf ykut KRÇİMN erna TŞKIRN G Matbaa Yayıncılık Kağıt İnş. Ltd. Şti. uca OS, GOS 2. ölge 3/20 Sk. No: 17 uca-izmir Tel: 0.232.442 01 01-442 03 03 aks: 442 06 60 u kitabın tüm hakları

Detaylı

Ar tık Matematiği Çok Seveceksiniz!

Ar tık Matematiği Çok Seveceksiniz! Ar tık Matematiği Çok Seveceksiniz! MateMito AKILLI MATEMATİK DEFTERİ Artık matematikten korkmuyorum. Artık matematiği çok seviyorum. Artık az yazarak çok soru çözüyorum. Artık matematikten sıkılmıyorum.

Detaylı

MATEMATİK 2+2 UYGULAMALI ÖĞRENME SETİ. Her Haftaya Bir Bölüm ÇEK KOPAR SINIF

MATEMATİK 2+2 UYGULAMALI ÖĞRENME SETİ. Her Haftaya Bir Bölüm ÇEK KOPAR SINIF MATEMATİK 2 SINIF UYGULAMALI ÖĞRENME SETİ ÇEK KOPAR 10 9 11 12 1 2 3 2+2 Her Haftaya Bir Bölüm 8 4 Copyright Şifre Yayıncılık ve Eğitim Gereçleri Tic. A.Ş. Bu kitabın her hakkı Şifre Yayıncılık ve Eğitim

Detaylı

Yukar daki kare ve dikdörtgene göre eflitlikleri tan mlay n z. AB =... =... =... =...

Yukar daki kare ve dikdörtgene göre eflitlikleri tan mlay n z. AB =... =... =... =... Üçgen, Kare ve ikdörtgen MTEMT K KRE VE KÖRTGEN Kare ve ikdörtgenin Özellikleri F E Kare ve dikdörtgenin her kenar uzunlu u birer do ru parças d r. Kare ve dikdörtgenin kenar, köfle ve aç say lar eflittir.

Detaylı

Geometrik Cisimler ve Şekiller. Uzamsal İlişkiler Geometrik Örüntüler. Geometrik Şekiller Geometrik Cisimler. Uzamsal İlişkiler Geometrik Örüntüler

Geometrik Cisimler ve Şekiller. Uzamsal İlişkiler Geometrik Örüntüler. Geometrik Şekiller Geometrik Cisimler. Uzamsal İlişkiler Geometrik Örüntüler ? Geometrik Cisimler ve Şekiller Uzamsal İlişkiler Geometrik Örüntüler Geometrik Şekiller Geometrik Cisimler Uzamsal İlişkiler Geometrik Örüntüler SınıfMatematik Matematik 2. 2.Sınıf 11 Geometrik Şekiller

Detaylı

İNS1101 MÜHENDİSLİK ÇİZİMİ. Bingöl Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Bölümü 2018

İNS1101 MÜHENDİSLİK ÇİZİMİ. Bingöl Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Bölümü 2018 İNS1101 MÜHENDİSLİK ÇİZİMİ Bingöl Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Bölümü 2018 TEKNİK RESİM Teknik resim, teknik elemanların üretim yapabilmeleri için anlatmak istedikleri teknik özelliklerin biçim ve

Detaylı

ÜÇGEN VE KENARLARI ARASINDA BAĞINTILAR

ÜÇGEN VE KENARLARI ARASINDA BAĞINTILAR ÜÇGEN VE KENARLARI ARASINDA BAĞINTILAR 1. Bir üçgende ölçüsü büyük olan açının karşısındaki kenar uzunluğu, ölçüsü küçük olan açının karşısındaki kenar uzunluğundan daha büyüktür. ABC üçgeninde m(a) >

Detaylı

BİRLİKTE ÇÖZELİM. ayırdığı parçalardan birinin uzunluğuna. Şekildeki ABC dik üçgeninde [AB] ^ [BC], G noktası ağırlık merkezi,

BİRLİKTE ÇÖZELİM. ayırdığı parçalardan birinin uzunluğuna. Şekildeki ABC dik üçgeninde [AB] ^ [BC], G noktası ağırlık merkezi, . SINI TTİ İRİT ÇÖZİ 1. P Yandaki, PRS ve üçgenlerinin sırasıyla [], [RS] ve [] ye ait kenarortaylarını çiziniz. R S 2. r O O merkezli, r yarıçaplı çemberde çapı gören açısının ölçüsü 90 dir. [O], hem

Detaylı

TEST: 6. Verilenlere göre EF =? A) 1 B) 2 C) 3 D) 4 E) 5 A) 7 B) 8 C) 10 D) 11 E) 12. x eksenini 5 te, y eksenini 7 de kesen doğrunun denklemi

TEST: 6. Verilenlere göre EF =? A) 1 B) 2 C) 3 D) 4 E) 5 A) 7 B) 8 C) 10 D) 11 E) 12. x eksenini 5 te, y eksenini 7 de kesen doğrunun denklemi TEST: 6 5. 1. Verilenlere göre EF =? A) 1 B) 2 C) 3 D) 4 E) 5 A) 7 B) 8 C) 10 D) 11 E) 12 2. 6. x eksenini 5 te, y eksenini 7 de kesen doğrunun denklemi aşağıdakilerden hangisidir? A) 7x+5y=35 B) 7x-5y=35

Detaylı

Tam Kare Sayıların Karekökleri - Çalışma Kağıdı Ortaokul Matematik Kafası Kerim Hoca ile 64 arasında kaç tane tam sayı vardır?

Tam Kare Sayıların Karekökleri - Çalışma Kağıdı Ortaokul Matematik Kafası Kerim Hoca ile 64 arasında kaç tane tam sayı vardır? 8.Sınıf Matematik Yayın No : 8- / Kazanım : 8.1.3.. KAREKÖKLÜ İFADELER Tam Kare Sayıların Karekökleri - Çalışma Kağıdı + 3 1 Alıştırmalar 3. Aşağıdaki eşitliklerde x in alabileceği değerleri bulunuz. 1.

Detaylı

MATEMATİK ETKİNLİKLERİ

MATEMATİK ETKİNLİKLERİ MATEMATİK ETKİNLİKLERİ Biliyor musunuz? Pandalar günlük besin ihtiyaçlarının yüzde 99 ını bambudan karşılarlar. Dünya daki her panda Çin e aittir. Panda araştırmacıları araştırmalarını yaparken panda kostümü

Detaylı

TEST. Eşlik ve Benzerlik. 1. I. Eşit açıların karşısındaki kenarların oranı birbirine 4. A 5. A. 2. Benzer çokgenlerin açıları...i...

TEST. Eşlik ve Benzerlik. 1. I. Eşit açıların karşısındaki kenarların oranı birbirine 4. A 5. A. 2. Benzer çokgenlerin açıları...i... şlik ve enzerlik 8. Sınıf atematik Soru ankası S 7 1. I. şit açıların karşısındaki kenarların oranı birbirine eşittir. II. arşılıklı açılarının ölçüleri arasındaki oran benzerlik oranına eşittir. III.

Detaylı

5. SINIF ÖĞRETİM PROGRAMI

5. SINIF ÖĞRETİM PROGRAMI 5. SINIF ÖĞRETİM PROGRAMI Öğrenme Alanları ve Alt Öğrenme Alanları 5.1. Sayılar ve İşlemler 5.1.1. Doğal Sayılar 5.1.2. Doğal Sayılarla İşlemler 5.1.3. Kesirler 5.1.4. Kesirlerle İşlemler: Toplama ve Çıkarma

Detaylı

TEMEL BAZI KAVRAMLAR. Uzay: İçinde yaşadığımız sonsuz boşluktur. Uzay, bir noktalar kümesidir. Uzay, bütün varlıkları içine alır.

TEMEL BAZI KAVRAMLAR. Uzay: İçinde yaşadığımız sonsuz boşluktur. Uzay, bir noktalar kümesidir. Uzay, bütün varlıkları içine alır. 1 TEMEL ZI KVRMLR Nokta: Kalemin kâğıda, tebeşirin tahtaya bıraktığı ize nokta denir. Nokta boyutsuzdur. Yani; noktanın eni, boyu ve yüksekliği yoktur. ütün geometrik şekiller noktalardan oluşur. Noktalar

Detaylı

5. ÜNİTE İZDÜŞÜMÜ VE GÖRÜNÜŞ ÇIKARMA

5. ÜNİTE İZDÜŞÜMÜ VE GÖRÜNÜŞ ÇIKARMA 5. ÜNİTE İZDÜŞÜMÜ VE GÖRÜNÜŞ ÇIKARMA KONULAR 1. İzdüşüm Metodları 2. Temel İzdüşüm Düzlemleri 3. Cisimlerin İzdüşümleri 4. Görünüş Çıkarma BU ÜNİTEYE NEDEN ÇALIŞMALIYIZ? İz düşümü yöntemlerini, Görünüş

Detaylı

Aç ve Aç Ölçüsü. Üçgen, Kare ve Dikdörtgen. Geometrik Cisimler. Simetri. Örüntü ve Süslemeler

Aç ve Aç Ölçüsü. Üçgen, Kare ve Dikdörtgen. Geometrik Cisimler. Simetri. Örüntü ve Süslemeler MTEMT K ç ve ç Ölçüsü Üçgen, Kare ve ikdörtgen Geometrik Cisimler Simetri Örüntü ve Süslemeler Temel Kaynak 4 ç ve ç Ölçüsü ÇI VE ÇI ÖLÇÜSÜ ç lar n dland r lmas C Resimde aç oluflturulan yerlerin baz lar

Detaylı

EVVET ARKADAŞLAR HOŞGELDİNİZ BU DERSİMİZDE ÜÇGENLER VE ÖZELLİKLERİNE GÖZ ATACAĞIZ.

EVVET ARKADAŞLAR HOŞGELDİNİZ BU DERSİMİZDE ÜÇGENLER VE ÖZELLİKLERİNE GÖZ ATACAĞIZ. DERS : GEOMETRİ KONU : ÜÇGEN EVVET ARKADAŞLAR HOŞGELDİNİZ BU DERSİMİZDE ÜÇGENLER VE ÖZELLİKLERİNE GÖZ ATACAĞIZ. AMAN SIKILMAYIN NOT BİRAZ UZUN DA :-) Doğrusal olmayan üç noktayı birleştiren üç doğru parçasının

Detaylı

5. SINIF MATEMATİK. Test , 11, 18, 25, 32, sayı örüntüsünde ardışık iki terim arasındaki

5. SINIF MATEMATİK. Test , 11, 18, 25, 32, sayı örüntüsünde ardışık iki terim arasındaki Test - 3 8.. adım 2. adım Yukarıdaki şekil örüntüsünün. adımında dört kibrit çöpü kullanılırken 2. adımında yedi kibrit çöpü kullanılmıştır. Buna göre. adımdaki şekil için kaç kibrit çöpü kullanılır? 0.,,

Detaylı

2. Afla daki çokgenlerden hangisi düzgün. 1. Afla dakilerden hangisi çokgen de ildir? çokgen de ildir? A) B) A) B) C) D) C) D)

2. Afla daki çokgenlerden hangisi düzgün. 1. Afla dakilerden hangisi çokgen de ildir? çokgen de ildir? A) B) A) B) C) D) C) D) Ad : Soyad : S n f : Nu. : Okulu : Çokgenler Dörtgenler MATEMAT K TEST 15 1. Afla dakilerden hangisi çokgen de ildir? 4. Afla daki çokgenlerden hangisi düzgün çokgen de ildir? 2. Afla daki çokgenlerden

Detaylı

YGS GEOMETRİ DENEME 1

YGS GEOMETRİ DENEME 1 YGS GTİ 1 G 1) G ) şağıdaki adımlar takip edilerek geometrik çizim yapıl- bir üçgen mak isteniyor = = m() = 7 o = 9 cm, = 1 cm, m() = 90 olacak şekilde dik üçgeni çiziliyor = eşitliğini sağlayan Î [] noktası

Detaylı

1. A şağıda verilen geom etrik cisim leri isimlendirip altların a kenarları ve kenar uzunluklarını sem bolle yazınız. 6

1. A şağıda verilen geom etrik cisim leri isimlendirip altların a kenarları ve kenar uzunluklarını sem bolle yazınız. 6 M A T E M A T İK Y A Z IL ISI Ö R N E Ğ İ - 1 1. A şağıda verilen geom etrik cisim leri isimlendirip altların a kenarları ve kenar uzunluklarını sem bolle yazınız. 6 4 3 4 3 5 A dıl... Adı2... Adı3...

Detaylı

ÖRNEK: Öteleme ile oluşturulmuş bir süsleme. ÖRNEK: 2)GEOMETRİK HAREKETLER

ÖRNEK: Öteleme ile oluşturulmuş bir süsleme. ÖRNEK: 2)GEOMETRİK HAREKETLER ÖTELEME: Bir şeklin duruşunun, biçiminin, boyutlarının bozulmadan yer değiştirmesine o şekli öteleme denir. Ötelemede biçim, boyut, yön değişmez. Yer değişir. Bir şekil ötelendiği zaman şekil üzerindeki

Detaylı

Eşlik ve benzerlik-4 eşlik-benzerlik problemleri

Eşlik ve benzerlik-4 eşlik-benzerlik problemleri Eşlik ve benzerlik-4 eşlik-benzerlik problemleri Şekilde AB EF CD x kaç cm 'dir? Şekilde AB CD üçgenlerin eş açılarını yerleştirerek benzerliğini yazınız. A ve D ile B ve C iç ters açılardır. E Açısı ters

Detaylı

T.C. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi

T.C. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi T.C. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi LİSANS YERLEŞTİRME SINAVI-1 GEOMETRİ TESTİ 19 HAZİRAN 2016 PAZAR Bu testlerin her hakkı saklıdır. Hangi amaçla olursa olsun, testlerin tamamının veya bir kısmının

Detaylı

5. ÜNİTE AÇILAR, ÜÇGENLER VE MESLEKİ UYGULAMALARI

5. ÜNİTE AÇILAR, ÜÇGENLER VE MESLEKİ UYGULAMALARI 5. ÜNİTE ÇILR, ÜÇGENLER VE MESLEKİ UYGULMLRI açılar KONULR 1. çı, çı Türleri ve Mesleki Uygulamaları 2. Tümler ve ütünler çılar ÜÇGENLER 1. Üçgene it Temel ilgiler 2. Üçgen Türleri 3. Üçgenin Yardımcı

Detaylı

LYS 2016 GEOMETRİ ÇÖZÜMLERİ

LYS 2016 GEOMETRİ ÇÖZÜMLERİ LYS 016 GEOMETRİ ÇÖZÜMLERİ Dikdörtgenin içinde köşegeni çizerek alanı iki eşit parçaya ayırabiliriz. 7 / 36 BED üçgeni ile DEC üçgeninin alanlarının oranı, tabanları arasındaki orana eşittir. Buna göre;

Detaylı

1.DENEME HAZIRLIK MATEMATİK MATEMATİK TESTİ. 1-En yakın yüzlüğe yuvarlandığında 2200 olan en küçük sayı hangisidir? A-2150 B-2151 C-2190 D-2199

1.DENEME HAZIRLIK MATEMATİK MATEMATİK TESTİ. 1-En yakın yüzlüğe yuvarlandığında 2200 olan en küçük sayı hangisidir? A-2150 B-2151 C-2190 D-2199 1.DENEME HAZIRLIK MATEMATİK MATEMATİK TESTİ 1-En yakın yüzlüğe yuvarlandığında 2200 olan en küçük sayı hangisidir? A-2150 B-2151 C-2190 D-2199 2-Onlar basamağı 5, yüzler basamağı 2 ve binler basamağı 6

Detaylı

Teknik Resim TEKNİK BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU. 3. Geometrik Çizimler. Yrd. Doç. Dr. Garip GENÇ

Teknik Resim TEKNİK BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU. 3. Geometrik Çizimler. Yrd. Doç. Dr. Garip GENÇ TEKNİK BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU Teknik Resim Genel Bilgi Teknik resimde bir şekli çizmek için çizim takımlarından faydalanılır. Çizilecek şekil üzerinde eşit bölüntüler, paralel doğrular, teğet birleşmeler,

Detaylı

ÜÇGENDE AÇILAR. Doğrusal olmayan üç noktayı birleştiren üç doğru parçasının birleşimine üçgen denir. AB] [AC] [BC] = ABC dir.

ÜÇGENDE AÇILAR. Doğrusal olmayan üç noktayı birleştiren üç doğru parçasının birleşimine üçgen denir. AB] [AC] [BC] = ABC dir. ÜÇGENDE AÇILAR Doğrusal olmayan üç noktayı birleştiren üç doğru parçasının birleşimine üçgen denir. AB] [AC] [BC] = ABC dir. Burada; A, B, C noktaları üçgenin köşeleri, [AB], [AC], [BC] doğru parçaları

Detaylı

MAKSİMUM-MİNİMUM PROBLEMLERİ

MAKSİMUM-MİNİMUM PROBLEMLERİ 1 MAKSİMUM-MİNİMUM PROBLEMLERİ En büyük veya en küçük olması istenen değer (uzunluk, alan, hacim, vb.) tek değişkene bağlı bir fonksiyon olacak şekilde düzenlenir. Bu fonksiyonun türevinden ekstremum noktasının

Detaylı

9. ÜNİTE ÜÇGENLER, ÇOKGENLER VE MESLEKÎ UYGULAMALARI

9. ÜNİTE ÜÇGENLER, ÇOKGENLER VE MESLEKÎ UYGULAMALARI 9. ÜNİTE ÜÇGENLER, ÇOKGENLER VE MESLEKÎ UYGULAMALARI KONULAR DİK ÜÇGENLERDE METRİK BAĞINTILAR 1. Pythagoras (Pisagor) Bağıntısı. Euclides (öklit) Bağıntısı 3. Pisagor ve öklit Bağıntıları ile İlgili Problemler

Detaylı

TEST. Çemberde Açılar. 1. Yandaki. 4. Yandaki saat şekildeki. 2. Yandaki O merkezli. 5. Yandaki O merkezli. 6. Yandaki. O merkezli çemberde %

TEST. Çemberde Açılar. 1. Yandaki. 4. Yandaki saat şekildeki. 2. Yandaki O merkezli. 5. Yandaki O merkezli. 6. Yandaki. O merkezli çemberde % Çemberde çılar 7. Sınıf Matematik Soru ankası 58. Yandaki merkezli s ( ) = 50c 4. Yandaki saat şekildeki gibi 04.00 ı gösterdiğinde akrep ile yelkovan arasında oluşan x açısı kaç derecedir? ' olduğuna

Detaylı

7. ÜNİTE DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR

7. ÜNİTE DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 7. ÜNİTE DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR KONULAR 1. DOĞRUDA AÇILAR 2. Açı 3. Açının Düzlemde Ayırdığı Bölgeler 4. Açı Ölçü Birimleri 5. Ölçülerine Göre Açılar 6. Açıortay 7. Tümler Açı 8. Bütünler Açı 9. Ters

Detaylı

2012 YGS MATEMATİK Soruları

2012 YGS MATEMATİK Soruları 01 YGS MATEMATİK Soruları 1. 10, 1, 0, 0, işleminin sonucu kaçtır? A) B), C) 6 D) 6, E) 7. + ABC 4 x 864 Yukarıda verilenlere göre, çarpma işleminin sonucu kaçtır? A) 8974 B) 907 C) 9164 D) 94 E) 98. 6

Detaylı

TEKNİK RESİM. Ders Notları: Mehmet Çevik Dokuz Eylül Üniversitesi. İzdüşümler

TEKNİK RESİM. Ders Notları: Mehmet Çevik Dokuz Eylül Üniversitesi. İzdüşümler TEKNİK RESİM 2010 Ders Notları: Mehmet Çevik Dokuz Eylül Üniversitesi 2/40 İzdüşüm Nedir? İzdüşüm Çeşitleri Merkezi (Konik) İzdüşüm Paralel İzdüşüm Eğik İzdüşüm Dik İzdüşüm Temel İzdüşüm Düzlemleri Noktanın

Detaylı

Bu cetvel aşağıdaki hangi iki noktadan bükülürse, uç noktalar birleşerek bir üçgen oluşturamaz? A) N ve S B) P ve T C) M ve P D) V ve N

Bu cetvel aşağıdaki hangi iki noktadan bükülürse, uç noktalar birleşerek bir üçgen oluşturamaz? A) N ve S B) P ve T C) M ve P D) V ve N 1. Yukarıda 11 eşit bölmeli bükülebilen bir cetvel mevcuttur. Bu cetvel aşağıdaki hangi iki noktadan bükülürse, uç noktalar birleşerek bir üçgen oluşturamaz? A) N ve S B) P ve T C) M ve P D) V ve N 2.

Detaylı

TEKNİK RESİM. Ders Notları: Doç. Dr. Mehmet Çevik Celal Bayar Üniversitesi. İzdüşümler

TEKNİK RESİM. Ders Notları: Doç. Dr. Mehmet Çevik Celal Bayar Üniversitesi. İzdüşümler TEKNİK RESİM 5 2014 Ders Notları: Doç. Dr. Mehmet Çevik Celal Bayar Üniversitesi İzdüşümler 2/40 İzdüşümler İzdüşüm Nedir? İzdüşüm Çeşitleri Merkezi (Konik) İzdüşüm Paralel İzdüşüm Eğik İzdüşüm Dik İzdüşüm

Detaylı

: Yetmiş yedi milyon altı yüz doksan beş bin dokuz yüz dört

: Yetmiş yedi milyon altı yüz doksan beş bin dokuz yüz dört Matematik Bir Bakışta Matematik Kazanım Defteri Özet bilgi alanları... Doğal Sayılar DOĞAL SAYILARI OKUMA ve YAZMA Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), adrese dayalı nüfus kayıt sistemi sonuçlarına göre Türkiye

Detaylı

SİDRE 2000 ORTAOKULU EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI 7. SINIFLAR MATEMATİK DERSİ ÜNİTELENDİRİLMİŞ YILLIK PLAN

SİDRE 2000 ORTAOKULU EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI 7. SINIFLAR MATEMATİK DERSİ ÜNİTELENDİRİLMİŞ YILLIK PLAN SİDRE 000 ORTAOKULU 06-07 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI 7. SINIFLAR MATEMATİK DERSİ ÜNİTELENDİRİLMİŞ YILLIK PLAN ÜNİTE ÖĞRENME ALANI ALT ÖĞRENME ALANI Ders Saati 9.09.06/.09.06 Tam Sayılarla Çarpma ve Bölme i 7...

Detaylı

OLİMPİK GEOMETRİ ALTIN NOKTA YAYINEVİ MATEMATİK OLİMPİYATLARINA HAZIRLIK ÖMER GÜRLÜ KONU ANLATIMLI - ÖRNEK ÇÖZÜMLÜ

OLİMPİK GEOMETRİ ALTIN NOKTA YAYINEVİ MATEMATİK OLİMPİYATLARINA HAZIRLIK ÖMER GÜRLÜ KONU ANLATIMLI - ÖRNEK ÇÖZÜMLÜ OLİMPİK GEOMETRİ MATEMATİK OLİMPİYATLARINA HAZIRLIK KONU ANLATIMLI - ÖRNEK ÇÖZÜMLÜ ÖMER GÜRLÜ ALTIN NOKTA YAYINEVİ İZMİR - 2014 İÇİNDEKİLER 1. TEMEL ÇİZİMLER... 7 2. ÜÇGENLER... 21 (Üçgende Açılar, Üçgende

Detaylı

CEVAP ANAHTARI SINIF

CEVAP ANAHTARI SINIF 5. SINIF ÜNİTE 1: DOĞAL SAYILAR - DOĞAL SAYILARLA İŞLEMLER 1-A 2-B 3-A 4-B 5-D 6-A 7-C 8-D 9-C 10-D 11-B 12-A 13-B 14-D 15-C 1-B 2-A 3-C 4-A 5-D 6-A 7-B 8-B 9-A 10-C 11-D 12-B 13-D 1-C 2-C 3-A 4-A 5-C

Detaylı

9. SINIF Geometri TEMEL GEOMETRİK KAVRAMLAR

9. SINIF Geometri TEMEL GEOMETRİK KAVRAMLAR TEMEL GEOMETRİK KAVRAMLAR 9. SINIF Geometri Amaç-1: Nokta, Doğru, Düzlem, Işın ve Uzayı Kavrayabilme. 1. Nokta, doğru, düzlem ve uzay kavramlarım açıklama. 2. Farklı iki noktadan geçen doğru sayışım söyleme

Detaylı

TEKNİK RESİM. Ders Notları: Mehmet Çevik Dokuz Eylül Üniversitesi. İzdüşümler

TEKNİK RESİM. Ders Notları: Mehmet Çevik Dokuz Eylül Üniversitesi. İzdüşümler TEKNİK RESİM 2010 Ders Notları: Mehmet Çevik Dokuz Eylül Üniversitesi 2/37 İzdüşüm Nedir? İzdüşüm Çeşitleri Merkezi (Konik) İzdüşüm Paralel İzdüşüm Eğik İzdüşüm Dik İzdüşüm Temel İzdüşüm Düzlemleri Noktanın

Detaylı

Öğrenci Seçme Sınavı (Öss) / 15 Haziran Matematik I Soruları ve Çözümleri

Öğrenci Seçme Sınavı (Öss) / 15 Haziran Matematik I Soruları ve Çözümleri Öğrenci Seçme Sınavı (Öss) / 15 Haziran 008 Matematik I Soruları ve Çözümleri 1. ( ).( 4 1 + ) 1 işleminin sonucu kaçtır? A) 7 B) 4 C) 1 D) 4 E) 7 Çözüm 1 ( ).( 4 1 + ) 1 = 7 ( 1).( ) = 1 7 1 = 7 ( ).

Detaylı

SERİMYA II. MATEMATİK YARIŞMASI I. AŞAMA SORULARI

SERİMYA II. MATEMATİK YARIŞMASI I. AŞAMA SORULARI SERİMYA - 4 II. MATEMATİK YARIŞMASI I. AŞAMA SORULARI. 4? 4 4. A B denkleminde A ve B birbirinden farklı pozitif tam sayılar olduğuna göre, A + B toplamı kaçtır? işleminin sonucu kaçtır? A) 6 B) 8 C) D)

Detaylı

DERS PLANI (6. SINIF ALAN)

DERS PLANI (6. SINIF ALAN) DERS PLANI (6. SINIF ALAN) Genel Amaç: Öğrenciler paralelkenarın ve üçgenin yüksekliklerini inşa edebilecek, paralelkenarın alan bağıntısını dikdörtgenden, üçgenin alan bağıntısını ise dikdörtgen ve paralelkenardan

Detaylı

ÖĞRENME VE ÖĞRETME SÜRECİ

ÖĞRENME VE ÖĞRETME SÜRECİ Ders: Matematik Sınıf: 6. Sınıf Öğrenme Alanı: Ölçme Alt Öğrenme Alanı: Alan Ölçme Beceriler: İletişim kurma, ilişkilendirme, akıl yürütme, problem çözme, tahmin etme Kazanımlar: 1. Düzlemsel bölgelerin

Detaylı

TEST. Üçgenler ve Yardımcı Elemanları

TEST. Üçgenler ve Yardımcı Elemanları Üçgenler ve Yardımcı Elemanları 8. ınıf atematik oru ankası E 22 1. I. s( ) = 50, s( ) =, s( ) = II. = 3 cm, =, = III. s( FE) = 40, s(e F) =, F = 2 cm inem ile Gizem yukarıdaki tabloda elemanları verilen,

Detaylı

10. ÜNİTE HACİM VE SIVI ÖLÇÜLERİ, KATI CİSİMLERİN ALAN VE HACİMLERİ MESLEKİ UYGULAMALARI

10. ÜNİTE HACİM VE SIVI ÖLÇÜLERİ, KATI CİSİMLERİN ALAN VE HACİMLERİ MESLEKİ UYGULAMALARI 10. ÜNİTE HACİM VE SIVI ÖLÇÜLERİ, KATI CİSİMLERİN ALAN VE HACİMLERİ MESLEKİ UYGULAMALARI KONULAR HACİM VE HACİM ÖLÇÜLERİ KAVRAMI HACİM ÖLÇÜLERİ BİRİMLERİ 1. Metreküpün Katları As Katları 2. Birimlerin

Detaylı

Öğrencinin Adı Soyadı : ETKİNLİK 1 : Düz Aynada Görüntü Konulu Karikatür

Öğrencinin Adı Soyadı : ETKİNLİK 1 : Düz Aynada Görüntü Konulu Karikatür EK C : Öğrenci Kılavuzu (Düz Ayna) Öğrencinin Adı Soyadı : Sınıf: ETKİNLİK 1 : Düz Aynada Görüntü Konulu Karikatür 1. Karikatürü dikkatlice inceleyiniz. a. Sağ tarafta yer alan adam: Aynadaki görüntüyü

Detaylı

2. Matematiksel kavramları organize bir şekilde sunarak, bu kavramları içselleştirmenizi sağlayacak pedagojik bir alt yapı ile yazılmıştır.

2. Matematiksel kavramları organize bir şekilde sunarak, bu kavramları içselleştirmenizi sağlayacak pedagojik bir alt yapı ile yazılmıştır. Sevgili Öğrenciler, Matematik ilköğretimden üniversiteye kadar çoğu öğrencinin korkulu rüyası olmuştur. Buna karşılık, istediğiniz üniversitede okuyabilmeniz büyük ölçüde YGS ve LYS sınavlarında matematik

Detaylı

1. Analitik düzlemde P(-4,3) noktasının eksenlerden ve O başlangıç noktasından uzaklığı kaç birimdir?

1. Analitik düzlemde P(-4,3) noktasının eksenlerden ve O başlangıç noktasından uzaklığı kaç birimdir? HAZİNE- HAZİNE-2 O başlangıç noktasında dik kesişen iki sayı ekseninin oluşturduğu sisteme koordinat sistemi denir. Bir noktanın x-eksenindeki dik izdüşümüne karşılık gelen x sayısına noktanın apsis i

Detaylı

Perspektif: Bir cismin bir bakışta, genel olarak üç yüzünün birden görünecek şekilde çizilen resimlerine denir. PERSPEKTİF. Kavaliyer Kabinet Militer

Perspektif: Bir cismin bir bakışta, genel olarak üç yüzünün birden görünecek şekilde çizilen resimlerine denir. PERSPEKTİF. Kavaliyer Kabinet Militer Perspektif Perspektifler Perspektif: Bir cismin bir bakışta, genel olarak üç yüzünün birden görünecek şekilde çizilen resimlerine denir. PERSPEKTİF ksonometrik perspektif Paralel perspektif Eğik perspektif

Detaylı

Page 1. İz Düşüm Çeşitleri ve Metotları

Page 1. İz Düşüm Çeşitleri ve Metotları 4. İz Düşümler TEKNİK BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU Teknik Resim Genel Bilgi Kullandığımız bir çok eşya ve makineyi veya bunlara ait parçaların imal edilebilmesi için şekillerini ifade eden resimlerinin

Detaylı

Dik koordinat sisteminde yatay eksen x ekseni (apsis ekseni), düşey eksen ise y ekseni (ordinat ekseni) dir.

Dik koordinat sisteminde yatay eksen x ekseni (apsis ekseni), düşey eksen ise y ekseni (ordinat ekseni) dir. ANALĐTĐK GEOMETRĐ 1. Analitik Düzlem Bir düzlemde dik kesişen iki sayı doğrusunun oluşturduğu sisteme analitik düzlem denir. Analitik düzlem, dik koordinat sistemi veya dik koordinat düzlemi olarak da

Detaylı

MATEMATUS 5. SINIF ALIŞTIRMA VE SORU BANKASI CEVAP ANAHTARI

MATEMATUS 5. SINIF ALIŞTIRMA VE SORU BANKASI CEVAP ANAHTARI MATEMATUS. SINIF ALIŞTIRMA VE SORU BANKASI CEVAP ANAHTARI UYGULUYORUM SAYFA - Aşağıda verilen doğal sayıların okunuşlarını yazınız.. On altı milyon iki yüz yetmiş üç bin yüz kırk beş. Seksen üç milyon

Detaylı

Uzunluk ölçme aletleri

Uzunluk ölçme aletleri UZUNLUK ÖLÇÜLERİ Bir nesnenin uzunluğu o nesnenin bir uçtan bir uca ne kadar uzandığını belirtir. Örnekler: Bir alışveriş merkezinde otoparkın kapıya olan uzaklığı, boyumuzun uzunluğu, kalemimizin, masamızın

Detaylı

1- Geometrinin Gelişimi ve Öklid

1- Geometrinin Gelişimi ve Öklid GEOMETRİ ÖĞRETİMİ 1- Geometrinin Gelişimi ve Öklid Matematik ve Geometri Bir çok matematikçi ve matematik eğitimcisi matematiği «cisimler, şekiller ve sembollerle ilişkiler ve desenler inşa etme etkinliği»

Detaylı

Ö.S.S MATEMATĐK I SORULARI ve ÇÖZÜMLERĐ

Ö.S.S MATEMATĐK I SORULARI ve ÇÖZÜMLERĐ Ö.S.S. 008 MATEMATĐK I SORULARI ve ÇÖZÜMLERĐ 1. ( ).( 4 1 + ) 1 işleminin sonucu kaçtır? A) 7 B) 4 C) 1 D) 4 E) 7 Çözüm 1 ( ).( 4 1 + ) 1 7 ( 1).( ) 1 7 1 7 ( ). -7 1. 4,9 0,49 0,1 + işleminin sonucu kaçtır?

Detaylı

2. SINIF MATEMATİK 1. KİTAP

2. SINIF MATEMATİK 1. KİTAP 2. SINIF MATEMATİK 1. KİTAP Bu kitabın bütün hakları Hacer KÜÇÜKAYDIN a aittir. Yazarın yazılı izni olmaksızın kısmen veya tamamen alıntı yapılamaz ve çoğaltılamaz. Copyright 2015 YAZAR Ahmet KÜÇÜKAYDIN

Detaylı

MUHSİN ERTUĞRUL MESLEKİ EĞİTİM MERKEZİ TAKIDA TEKNİK RESİM SORULARI 1) Standart yazı ve rakamların basit ve sade olarak yazılması nedeni

MUHSİN ERTUĞRUL MESLEKİ EĞİTİM MERKEZİ TAKIDA TEKNİK RESİM SORULARI 1) Standart yazı ve rakamların basit ve sade olarak yazılması nedeni MUHSİN ERTUĞRUL MESLEKİ EĞİTİM MERKEZİ TAKIDA TEKNİK RESİM SORULARI 1) Standart yazı ve rakamların basit ve sade olarak yazılması nedeni aşağıdakilerden hangisidir? A) Estetik görünmesi için. B) Rahat

Detaylı

4. SINIF MATEMATİK 1. KİTAP

4. SINIF MATEMATİK 1. KİTAP 4. SINIF MTEMTİK 1. KİTP u kitabın bütün hakları Hacer KÜÇÜKYDIN a aittir. Yazarın yazılı izni olmaksızın kısmen veya tamamen alıntı yapılamaz ve çoğaltılamaz. Copyright 2015 YZR hmet KÜÇÜKYDIN KPK TSRIMI

Detaylı

ÇEMBER - GEOMETRİK CİSİMLER - SIVI ÖLÇME

ÇEMBER - GEOMETRİK CİSİMLER - SIVI ÖLÇME ÇEMBER ÇEMBER - GEMETRİK CİSİMLER - SIVI ÖLÇME Çemberin Merkezi, Yarıçapı ve Çapı Çemberin Merkezi M Bisiklet tekerleğinin ortasındaki pim ve saatin ortasındaki pim çemberin merkezidir. Merkez nokta, çember

Detaylı

TEST. Dik Üçgen ve Pisagor Bağıntısı. 4. Dik Kenarlar Hipotenüs. 5. Aşağıdaki dik üçgenlerden hangisinin çevre uzunluğu en fazladır?

TEST. Dik Üçgen ve Pisagor Bağıntısı. 4. Dik Kenarlar Hipotenüs. 5. Aşağıdaki dik üçgenlerden hangisinin çevre uzunluğu en fazladır? ik Üçgen ve Pisagor ağıntısı. Sınıf atematik Soru ankası TEST 1.. ik enarlar Hipotenüs m m cm 1 cm cm 60 cm y cm 100 cm z cm 1, cm 1,3 cm ir el fenerinden çıkan ışık m yol alarak yukarıdaki m uzunluğundaki

Detaylı

4. Şekil 1'deki ABCD karesi şeklindeki karton E ve F orta

4. Şekil 1'deki ABCD karesi şeklindeki karton E ve F orta airede lan - 1. sım çevre uzunluğu 0 birim olan kare biçimindeki kağıdın üzerine, merkezleri bu kağıdın köşelerinde yer alan ve birbirine teğet olan dört çeyrek daireyi şekildeki gibi belirliyor. Sonra

Detaylı

The University of Waterloo

The University of Waterloo The University of Waterloo Gauss Contest 2014 Puanlama:Yanlış cevaplarınız için herhangi bir ceza olmayacaktır. On soruya kadar boş bırakılan her soru için 2 puan alınacaktır. Bölüm A: Her doğru cevap

Detaylı

Etkinlik No 15 Dersin Adı Görsel Sanatlar Sınıf

Etkinlik No 15 Dersin Adı Görsel Sanatlar Sınıf Etkinlik No 15 Dersin Adı Görsel Sanatlar Sınıf 4.Sınıf Tarih / /2013 Etkinlik Adı Duygusal Renklerim Önerilen Süre 40'+40 1. Renklerin ışığa göre değiştiğini fark eder. Öğrenci Kazanımları 2. Renklerin

Detaylı

ÜNİTELENDİRME ŞEMASI

ÜNİTELENDİRME ŞEMASI LENDİRME ŞEMASI ÜNİTE DOĞRULAR VE AÇILAR. Aynı düzlemde olan üç doğrunun birbirine göre durumlarını belirler ve inşa eder.. Paralel iki doğrunun bir kesenle yaptığı açıların eş olanlarını ve bütünler olanlarını

Detaylı

1.1 GEOMETR YE YOLCULUK 1. ÜN TE. Çevremizde Geometri. Kare, Dikdörtgen ve Üçgen

1.1 GEOMETR YE YOLCULUK 1. ÜN TE. Çevremizde Geometri. Kare, Dikdörtgen ve Üçgen 1. ÜN TE GEOMETR YE YOLCULUK 1.1 Çevremizde Geometri Kare, Dikdörtgen ve Üçgen 1. Kitab n z n sonundaki noktal kâ d ço altarak üçgen, kare ve dikdörtgenler çizerek bunlar isimlendiriniz. 2. Çevrenizde

Detaylı

TEKNİK RESİM. Ders Notları: Mehmet Çevik Dokuz Eylül Üniversitesi. Çizgiler Yazılar Ölçek

TEKNİK RESİM. Ders Notları: Mehmet Çevik Dokuz Eylül Üniversitesi. Çizgiler Yazılar Ölçek TEKNİK RESİM 2010 Ders Notları: Mehmet Çevik Dokuz Eylül Üniversitesi 2/21 Çizgi Tipleri Kalın Sürekli Çizgi İnce Sürekli Çizgi Kesik Orta Çizgi Noktalıİnce Çizgi Serbest Elle Çizilen Çizgi Çizgi Çizerken

Detaylı

Teknik Resim 4. HAFTA

Teknik Resim 4. HAFTA Teknik Resim 4. HAFTA PERSPEKTİF NEDİR? Perspektif, iz düşüm kurallarına göre kâğıt düzlemi üzerine çizilmiş, üç boyutu da görülen (en, derinlik ve yükseklik) bir cismin iz düşümünden ibarettir. PERSPEKTİF

Detaylı

UZAY KAVRAMI VE UZAYDA DOĞRULAR

UZAY KAVRAMI VE UZAYDA DOĞRULAR UZAY KAVRAMI VE UZAYDA DOĞRULAR Cisimlerin kapladığı yer ve içinde bulundukları mekan uzaydır. Doğruda sadece uzunluk, düzlemde uzunluk ve genişlik söz konusudur. Uzayda ise uzunluk ve genişliğin yanında

Detaylı

MAT223 AYRIK MATEMATİK

MAT223 AYRIK MATEMATİK MAT223 AYRIK MATEMATİK Geometride Kombinatorik 11. Bölüm Emrah Akyar Anadolu Üniversitesi Fen Fakültesi Matematik Bölümü, ESKİŞEHİR 2014 2015 Öğretim Yılı Köşegenlerin Arakesiti Geometride Kombinatorik

Detaylı

ÜÇGENLERİN KENARLARI ARASINDAKİ BAĞINTILAR ÜÇGENLERDE EŞLİK VE BENZERLİK. Şekilde verilen ABC üçgeninde [BC] kenarına

ÜÇGENLERİN KENARLARI ARASINDAKİ BAĞINTILAR ÜÇGENLERDE EŞLİK VE BENZERLİK. Şekilde verilen ABC üçgeninde [BC] kenarına . Verilen şekilde en uzun kenar aşağıdakilerden ÜÇGENLERİN KENARLARI ARASINDAKİ BAĞINTILAR. Şekilde verilen ABC üçgeninde [BC] kenarına ait kenar orta dikme, aşağıdaki noktaların hangilerinden geçer? AB

Detaylı

ÖZEL ÖĞRETİMİ YÖNTEMLERİ. Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi (ÖABT)

ÖZEL ÖĞRETİMİ YÖNTEMLERİ. Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi (ÖABT) ÖZEL ÖĞRETİMİ YÖNTEMLERİ Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi (ÖABT) Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi (ÖABT) Çıkmış sorular Okulöncesi Öğretmenliği Sınıf Öğretmenliği İlköğretim Matematik Öğretmenliği Matematik

Detaylı

6. ABCD dikdörtgeninde

6. ABCD dikdörtgeninde Çokgenler ve örtgenler Test uharrem Şahin. enar sayısı ile köşegen sayısı toplamı olan düzgün çokgenin bir dış açısı kaç derecedir? ) ) 0 ) ) 0 ). Şekilde dikdörtgeninin içindeki P noktasının üç köşeye

Detaylı

TASARI GEOMETRİ SINAV SORULARI

TASARI GEOMETRİ SINAV SORULARI TASARI GEOMETRİ SINAV SORULARI 1. Alın iz düşümüne parelel veya çakışık olan doğrular profilde hangi ı verir? 9. Doğrunun düzlemi deldiği noktayı düzlem geçirme metodu ile bulunuz. A) Profil ve alınla

Detaylı

X. Ulusal İlköğretim Matematik Olimpiyatı

X. Ulusal İlköğretim Matematik Olimpiyatı X. Ulusal İlköğretim Matematik Olimpiyatı B 1. Bir kentten diğerine giden bir otobüs, yolun ilk yarısını 40 km/saat, ikinci yarısını ise 60 km/saat hızla gittiyse, otobüsün ortalama hızı kaç km/saat olmuştur?

Detaylı

2012 YGS MATEMATİK SORU VE ÇÖZÜMLERİ. b 27 18. 3. a 12 8 A) 4 2 B) 3 3 C) 4 D) 5 E) 6. Çözüm : Cevap : E. 4. x ve y birer gerçel sayı olmak üzere,

2012 YGS MATEMATİK SORU VE ÇÖZÜMLERİ. b 27 18. 3. a 12 8 A) 4 2 B) 3 3 C) 4 D) 5 E) 6. Çözüm : Cevap : E. 4. x ve y birer gerçel sayı olmak üzere, 01 YGS MATEMATİK SORU VE ÇÖZÜMLERİ 1. 10, 5,1 0,5 0, işleminin sonucu kaçtır? A) 5 B) 5,5 C) 6 D) 6,5 E) 7. a 1 8 b 7 18 olduğuna göre a b çarpımı kaçtır? A) 4 B) C) 4 D) 5 E) 6 10, 5,1 105 1 41 1 5 0,

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKÎ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) MAKİNE TEKNOLOJİSİ İZ DÜŞÜM 2 ANKARA-2006 Milli Eğitim Bakanlığı tarafından geliştirilen modüller; Talim

Detaylı

X. Ulusal İlköğretim Matematik Olimpiyatı

X. Ulusal İlköğretim Matematik Olimpiyatı X. Ulusal İlköğretim Matematik Olimpiyatı A 1. Hem % 15 i, hem de % 33 ü tam sayı olan en küçük pozitif sayı nedir? a) 15 33 b) 20 33 c) 100 33 d) 20 3 e) 100 3 2. Bir okulun kantininde, 1., 2., 3., 4.

Detaylı

TEST 1. ABCD bir dörtgen AF = FB DE = EC AD = BC D E C. ABC bir üçgen. m(abc) = 20. m(bcd) = 10. m(acd) = 50. m(afe) = 80.

TEST 1. ABCD bir dörtgen AF = FB DE = EC AD = BC D E C. ABC bir üçgen. m(abc) = 20. m(bcd) = 10. m(acd) = 50. m(afe) = 80. 11 ÖLÜM SİZİN İÇİN SÇTİLR LRİMİZ 1 80 0 bir dörtgen = = = m() = 80 m() = 0 Verilenlere göre, açısının ölçüsü kaç derecedir? 0 10 0 bir üçgen m() = 0 m() = 10 m() = 0 Yukarıda verilenlere göre, oranı kaçtır?

Detaylı

2014 LYS GEOMETRİ 3. A. parabolü ile. x 1 y a 9 çemberinin üç noktada kesişmesi için a kaç olmalıdır?

2014 LYS GEOMETRİ 3. A. parabolü ile. x 1 y a 9 çemberinin üç noktada kesişmesi için a kaç olmalıdır? 014 LYS GOMTRİ 1. y 1 1 y a 9 çemberinin üç noktada kesişmesi için a kaç olmalıdır? parabolü ile. O merkezli çeyrek çemberde O deltoid olduğuna göre, taralı alan kaç birim karedir? O. d:y a b doğrusu -ekseni

Detaylı

BÜTÜN ALANLAR(ELEKTRİK-ELEKTRONİK ALANI HARİÇ) TEKNİK RESİM VE TEMEL TEKNİK RESİM DERSLERİ DERSİ ÇALIŞMA SORULARIDIR.

BÜTÜN ALANLAR(ELEKTRİK-ELEKTRONİK ALANI HARİÇ) TEKNİK RESİM VE TEMEL TEKNİK RESİM DERSLERİ DERSİ ÇALIŞMA SORULARIDIR. BÜTÜN ALANLAR(ELEKTRİK-ELEKTRONİK ALANI HARİÇ) TEKNİK RESİM VE TEMEL TEKNİK RESİM DERSLERİ DERSİ ÇALIŞMA SORULARIDIR. 1) Standart yazı ve rakamların basit ve sade olarak yazılması nedeni aşağıdakilerden

Detaylı

Genel Bilgi. İz Düşüm Düzlemleri ve Bölgeler. Yrd. Doç. Dr. Garip GENÇ Şekil: İz düşüm düzlemlerine bakış doğrultuları. Page 1.

Genel Bilgi. İz Düşüm Düzlemleri ve Bölgeler. Yrd. Doç. Dr. Garip GENÇ Şekil: İz düşüm düzlemlerine bakış doğrultuları. Page 1. TEKNİK BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU Teknik Resim Genel Bilgi Uzaydaki cisimlerin eksiksiz bir anlatımı için, ana boyutlarıyla birlikte parçanın bitmiş hallerinden ve üzerindeki işlemlerle birlikte diğer

Detaylı

Kare, Dikdörtgen ve Üçgen

Kare, Dikdörtgen ve Üçgen 4. OKULA YARICI V SINAVLARA HAZIRLIK Kare, ikdörtgen ve Üçgen 01 1. 3. üge lif Hakan Çiğdem Sinan Bir masa etrafında oturan üge, lif, Hakan, Çiğdem ve Sinan nın oluşturduğu şekillerle ilgili aşağıdakilerden

Detaylı

ŞİFRELİ MATEMATİK. Sıfırdan Geometri Youtube Şifreli Matematik. Matematik-Geometri Ders Videoları 5 KL?

ŞİFRELİ MATEMATİK. Sıfırdan Geometri Youtube Şifreli Matematik. Matematik-Geometri Ders Videoları   5 KL? Yasal Uyarı: Soruların çözüm videolarına, süper kitaplarıma, güncel konu anlatımları ve daha fazlasına en güncel haliyle adresinden ulaşabilirsiniz de kanalına bekliyorum Başarılar dilerim Soru-1 Soru-4

Detaylı