ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ İSTATİSTİK BÖLÜMÜ Ders İçerikleri

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ İSTATİSTİK BÖLÜMÜ Ders İçerikleri"

Transkript

1 ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ İSTATİSTİK BÖLÜMÜ Ders İçerikleri Eğitim Öğretim Yılından İtibaren Uygulamaya Konulan Bölümümüz Yeni Lisans Programına Ait Dersleri İçerikleri Aşağıda Belirtildiği Gibidir. İst.101 İst.Bilgi Sistemleri I 223 Temel Kavramlar Ve Tanımlar, Bilgisayarlar Ve Temel Bileşenleri, Microsoft Office Uygulamaları; Word, Excel, Power Point,.... İnternet İle Tanışma; İnternet Explorer. World Wide Web Üzerinde Yayıncılık; Html Belgeleri Yaratmak Ve Düzenlemek, Bir Web Sitesi Yaratmak. İst.102 İst.Bilgi Sistemleri II 223 Bilgisayarda Problem Çözümü, Visual Basic Diline Giriş,Visual Basic Sabitleri Ve Değişkenleri, İfadeler Ve Atama Deyimleri, Bilgisayar Bilgi Girişi Ve Bilgisayardan Bilgi Çıkışı, Bilgisayar Programında Kontrol Ve Dallanma, Alt Programlar Ve Deyim Fonksiyonları. İst.103 Olasılığa Giriş I 223 Örnek Uzayı, - Cebir, Olay Kavramı ve Olaylar Üzerinde İşlemler, Olasılık Kavramı ve Özellikleri, Olayların Bağımsızlığı, Şartlı Olasılık ve Tam Olasılık Formülü, Tesadüfi Değişken Kavramı, Dağılım Fonksiyonu Ve Özellikleri, Kesikli Tesadüfi Değişkenler, Beklenen Değer ve Özellikleri, Bazı Kesikli Olasılık Dağılımları ( Bernoulli, Binom, Poisson, Geometrik, Negatif Binom, Hipergeometrik ve Çok Terimli) Çok Boyutlu Kesikli Tesadüfi Değişkenler, Kesikli Tesadüfi Değişkenlerin Fonksiyonları İst.104 Olasılığa Giriş II 223 Sürekli Tesadüfi Değişken Kavramı, Yoğunluk Fonksiyonu, Sürekli Tesadüfi Değişkenin Beklenen Değeri ve Özellikleri, Bazı Sürekli Olasılık Dağılımları ( Düzgün, Normal, Üstel, Gamma, Beta, Cauchy, Weilbull), Çok Boyutlu Sürekli Tesadüfi Değişkenler, Üreten ve Karakteristik Fonksiyon, Limit Teoremleri, Kovaryans, Korelasyon Katsayısı, İki Boyutlu Normal Dağılım, Sürekli Tesadüfi Değişkenlerin Fonksiyonları ve Dağılımları İst.105 Temel İst.I 303 İstatistik Kavramı Ve Tarihsel Gelişimi, Temel Kavramlar, Ölçme Ve Ölçekler, İstatistiksel Verilerin Toplanması, İstatistiksel Verilerin Düzenlenmesi Ve Tablolar İle Özetlenmesi, Merkezi Eğilim Ölçüleri: Aritmetik Ortalama, Geometrik Ortalama, Harmonik Ortalama, Kuadratik Ortalama, Tartılı Ortalama, Mod, Medyan; Oranlar Ve Yüzdeler, Değişim Ölçüleri: Ranj, Ortalama Sapma, Standart Sapma, Varyans, Değişim Katsayısı, Çarpılık Ve Basıklık Katsayısı; Momentler İst.106 Temel İst.II 303 İki Değişkene Göre İstatistiksel Verilerin Düzenlenmesi Ve Tablolar İle Gösterilmesi, İlişki Katsayıları, Pearson Çarpım Moment Korelasyonu, Kısmi Korelasyon, Kontenjansı Katsayısı, Biseriyan Korelasyon, Nokta Biseriyan Korelasyon, Phi Kaysayısı, Sperman Sıra Korelasyon Katsayısı, Cramer in İlişki Katsayısı, Basit Lineer Regresyon, Trend Analizi, Bazı Önemli Olasılık Dağılımları (Binom, Poisson, Normal) Ve Özellikleri, Standart Puanlar, İndeksler 1

2 Mat.107 Matematik I 404 (ECTS:6) Sayı Sistemleri, Fonksiyon Ve Çeşitleri, Fonksiyonun Limiti Ve Sürekliliği, Düzgün Süreklilik, Belirsizlikler Ve Onların Limitleri, Fonksiyonların Süreksizlik Noktaları, Fonksiyonun Türevi Ve Diferansiyeli Mat.108 Matematik II 404 (ECTS:6) Türevin Uygulamaları: L hospital Kuralı, Taylor Formulü, Fonksiyon Özelliklerinin İncelenmesi Ve Grafiğinin Çizimi; Belirsiz İntegral, İntegral Hesaplama Yöntemleri, Belirli İntegral Ve Özellikleri,Belirli İntegralin Uygulamaları: Alan Hesabı, Eğri Yayının Uzunluğu, Hacim Hesabı, Dönel Yüzeyin Alanının Hesabı, Has Olmayan İntegraller İst.109 Lineer Cebir I 303 Matris Tanımı, Matris İşlemleri, Matris Türleri, Matrisin N-Ninci Kuvvetinin Bulunması, Matris Determinantı Ve Tersi, Lineer Denklem Sistemleri ve Çözümleri İst.110 Lineer Cebir II 303 Vektör Uzayları, İç Çarpım Uzayları, Ortogonal Taban, Karakteristik Polinomlar, Karakteristik Değer Ve Karakteristik Vektörler, Matrislerin Üçgenleştirilmesi Ve Köşegenleştirilmesi, Kuadratik Formlar İst.201 İktisat I 404 Ekonomi Biliminin Kapsamı, Temel Kavram Ve Varsayımları, Ekonominin Temel Sorunları,Ekonomik Sistemler, Tüketici Ve Firma Dengesi, Piyasa Dengesi, Faktör Piyasaları, Milli Gelir Ölçümleri Ve Belirlenmesi, Para Tanımı Ve Tarihçesi, Para Arzı Ve Talebi, Bankacılık, Uluslar Arası Para Sistemi, Ödemeler Dengesi, Dış Ticaret Politikası, Entegrasyon Şekilleri, İktisadi Düşüncenin Evrimi İst.202 İktisat II 404 Temel Kavramlar, Milli Muhasebe Kavramı Ve Ölçme Yöntemleri, Klasik Makro Ekonomi, Klasik Tam İstihdam Dengesine Eleştiriler, Keynesgil Gelir Belirlemesi Ve İstihdam Teorisi, Yatırım Teorisi İst.203 İst.İçin İleri Mat.I 223 Fonksiyon Dizileri Ve Fonksiyon Serileri, Düzgün Süreklilik Ve Düzgün Yakınsaklık, Çok Değişkenli Fonksiyonlar, Çok Değişkenli Fonksiyonlarda Limit, Süreklilik Ve Türev, Küresel Ve Silindirik Koordinatlar, Toplam Diferansiyel, Kapalı Fonksiyonların Türevi, Çok Değişkenli Fonksiyonların Seriye Açılımı, Minimum Ve Maksimumu Lagrange Çarpanları Yöntemi, Katlı İntegraller İst.204 İst.İçin İleri Mat. II 223 Karmaşık Fonksiyonların Limiti, Sürekliliği Ve Türevi, Riemann- Stieltjies İntegrali, Eğrisel İntegral Ve Yüzey İntegralleri, İntegrallerde Değişken Değiştirme, Fourier Serisi, İntegrali Ve Dönüşümü, Gamma Ve Beta Fonksiyonu İst.205 Matematiksel İstatistik 223 Çok Boyutlu Tesadüfi Değişkenler Ve Dağılımları, Tesadüfi Değişkenlerin Fonksiyonlarının Dağılımlarının Bulunma Yöntemleri, Tahmin Teorisi, Nokta Tahmini Ve Özellikleri, Tahmin Edicilerin Bulunması Yöntemleri, Aralık Tahmini, Hipotez Testi Kavramı, Teorik Hipotez Testleri, Uygulamalı Hipotez Testleri 2

3 İst.206 İstatistik Teorisi 202 Tesadüfi Değişkenlerin Fonksiyonları (Dağılım Fonksiyonu Tekniği, Değişken Değiştirme Tekniği, Moment Çıkaran ve/veya Karakteristik Fonksiyon Tekniği), Örnekleme Dağılımları (Örneklem İstatistiklerinin Dağılımı) Parametre Tahmini ( Nokta Tahmini, Tahmin Edicinin Özellikleri, Parametre Tahmin Metotları, Eçok ve Moment Tahmini, Aralık Tahmini) İst.207 Doğrusal Programlama 223 Doğrusal Programlama Problemleri Ve Geometrik Açıklaması, Matematiksel Temel, Simpleks Yöntem, Gözden Geçirilmiş Simpleks Yöntem İst.208 Nümerik Analiz 223 Nümerik Analizde Hata Kavramı, Taylor Serisi Açılımı, Bazı Fark Operatörleri, Aitken ve Lagrange İnterpolasyon Yöntemleri, Fonksiyon köklerinin bulunması için Newton-Rapson, İkiye bölme, Sabit nokta iterasyonu yöntemleri, Doğrusal denklem sistemlerinin nümerik çözümü için Gauss Jordan ve Jakobi yöntemleri, Eğrisel denklem sistemlerinin çözümü için sabit nokta iterasyonu ve Newton Rapson yöntemleri, Nümerik integrasyon Yöntemleri, Nümerik Türev Yöntemleri, Doğrusal ve Doğrusal olmayan en küçük kareler yaklaşımları, Özdeğerlerin nümerik hesaplanması. İst.209 Proje Değerlendirmesi 223 Kritik Yörünge- Cpm Metodu, Kritik Yörüngenin İşlemlerinin Bulunması, Pekt Analizi, İşçi Ve Makine Gücünün Hesaplanması Ve Kapasite Dengelemesi, İşlemlerin En Erken Ve En Geç Tamamlanma Ve Bitme Sürelerinin Hesaplanması, İşlemlerin Gerçekleşme Olasılıklarının Bulunması İst.210 Optimizasyon Teknikleri 303 Optimizasyon Problemlerinin Doğası Ve Çeşitleri, Optimallik Şartları, Lineer Optimizasyon Ve Simpleks Yöntem, Gözden Geçirilmiş Simpleks Yöntemi Bazı Temel Sınırlandırılmamış Optimizasyon Algoritmaları, Kısıtsız Ve Doğrusal Kısıtlı Optimum Noktalar, Lagrange, Çarpanları, Genel Kısıtsız Minimizasyon Problemleri, Kuhn- Tucker Teorisi, Dualite Ve Klasik Yöntemlerle İlişkisi, Tek Boyutlu Arama Algoritmaları, Kısıtlı Ve Kısıtsız Problemler İçin Gradyant Yöntemler, Penaltı Fonksiyonları Ve Bu Fonksiyonlarla İlgili Hesaplama Algoritmaları, Bazı Doğrusal Olmayan Programlama Yöntemleri, Bazı Tahmin Problemlerinin Optimizasyon Yöntemleriyle Çözümü. İst.301 Örnekleme I (223) Örnekleme Kavramına İlişkin Temel Tanımlar, İadesiz Eşit Olasılıklı Örnekleme, Örnek Genişliğinin Tahmini, Tabakalı Örnekleme İst.302 Zaman Serisi Analizi 223 Zaman serilerinde temel kavram ve işlemler: zaman serileri bileşenleri, fark alma, otokorelasyon ve kısmi otokorelasyon katsayıları, toplamsal ve çarpımsal ayrışırma yöntemleri, üstel düzleştirme yöntemleri: Basit, Holt, Damped Trend, Winters, Brown yöntemleri, trend içeren zaman serilerinde regresyon, mevsimsellik içeren zaman serileri için toplamsal ve çarpımsal regresyon yöntemleri. 3

4 İst.303 Hipotez Testleri 223 Ki Kare Testleri, Nitel Değişkenli Verilere Ait İlişki Testleri, Bağımsızlık Testleri, Nitel Değişkenli Kitlelerde Homojenlik Kontrolü, Uyumluluk Testleri, Nicel Değişkenli Verilere Ait İlişki Testleri, Tek Kitle Ortalaması, Oranı Ve Varyansı İçin Hipotez Testi, İki Bağımsız Grup Karşılaştırması, İki Bağımlı Grup Karşılaştırılması İst.304 İst.Paket Programlamları I 223 İstatistiksel Çözümlemede Kullanılan Bazı İstatistik Paket Programlarının (SPSS) Tanıtımı, Veri Girişi-Kodlama-Dönüşüm Yapma, Grafik Çizimi, Parametrik ve Parametrik Olmayan İstatistiksel Yöntemlerin Analizleri. İst.305 Regresyon Çözümlemesi 223 Regresyon ve Korelâsyon, Bir doğru denklemi ile açıklanabilen ilişkiler, Basit doğrusal regresyon, Model parametrelerinin tahminleri ve aralık tahminleri, En küçük kareler tahminlerinin özellikleri, Hipotez testleri, Matris notasyonu ile regresyon çözümlemesi, Çoklu regresyon, Artıklar ve dağılım özellikleri. İST.306 Lineer Modeller 223 Bazı Lineer cebir kavram ve Teoremleri, Çok Değişkenli Normal Dağılım, Kuadratik Formlar ve Dağlımları, Merkezsel olmayan Ki-Kare, F, Beta ve Student-t dağılımları, Tam Ranklı Lineer Modellerde Parametre Tahmini ve Hipotez Testi, Tam Ranklı Olmayan Lineer Modellerde tahmin edilebilirlik kavramı, parametre tahmini ve hipotez testi. İst.401 Yöneylem Araştırması I 223 Yöneylem Araştırmasının Tanımı ve Özellikleri, Model Kurma, Parametrik Programlama, Tamsayılı Programlama, Karma Tamsayılı Programlama, 0-1 Tamsayılı Programlama, Dinamik Programlama, Ayrılabilir Programlama, Kuadratik Programlama, Geometrik Programlama. İst.402 Parametrik Olmayan İst.Yönt. 303 Tarihçe, Çeşitli İstatistiksel Kavramlar, Bir Örnekleme Ait Konum Parametrelerine İlişkin Testler, İki Örnekleme Ait Konum Ve Değişim Parametrelerine İlişik Testler, İkiden Fazla Örnekleme İlişkin Testler, Basit Lineer Regresyon Çözümlemesi İst 403 Çok Değişkenli İstatistik I 223 Çok Değişkenli İstatistiksel Analizde Kullanılan Temel Kavramlar, Çok Değişkenli Normal Dağılım Ve Özellikleri, Parametre Tahminleri, Çok Değişkenli Normal Değişkenlerin Lineer Fonksiyonları, Karesel Formlar Ve Dağılımları, Güven Bölgelerinin Belirlenmesi, Çok Değişkenli Normal Kitlelerde Hipotez Testleri. İST.404 Araştırma Projesi 223 Bilimsel araştırma türleri, Araştırma konusu nasıl belirlenir, Konu ile ilgili problemler nasıl ortaya koyulacağının öğrenilmesi, problemlerin hipotezlere dönüştürülmesi, Hipotezlerin istatistiksel olarak ifade edilmesi, Hipotezlere ait verilerin elde edilmesi için anket hazırlama, Anket türleri ve anket çalışmasında dikkat edilmesi gereken konular, Anket sonuçlarının değerlendirilmesi için istatistiksel yöntemler, Sonuçların yorumlanması, Araştırma Raporunun oluşturulması. 4

5 İst 405 İstatistik Deney Tasarımı I 223 Tek Etkenli Deneylerde Tesadüfi Bloklar, Tek Etkenli Deneylerde Kare Düzenleri, Çok Etkenli Deneyler, Nicel ve Nitel Etkenler, Kovaryans Çözümlemesi İst 407 Stokastik Süreçler I 303 Temel Kavramlar( Sürecin Sonlu Boyutlu Dağılımı, Beklenen Değeri, Varyansı, Kovaryansı Ve Karakteristik Fonksiyonu), Bağımsız Artımlı Süreç ( Başarı Sayısı Ve Başarı Zamanı), Poisson Süreci Ve Özellikleri (Sürecin Sıçrayış Anları, Ayrılışı, Üstel Ve Düzgün Dağılımla İlişkisi), Kesikli Parametreli Markov Zincirleri, Chapman-Kolmogorov Fark Denklemleri, İlk Varış Teoremi, Durumların Sınıflandırılması, Durumun Dönüşümlü Veya Dönüşümsüz Olma Durumu, Limit Teoremleri, Limit Teoremleri(Durgun Ve Ergodik Dağılımlar), Yutulma İhtimali Ve Yutulma Süresi, Tesadüfi Yürüyüşler, Dallanma Süreci Ve Kaybolma İhtimali, Kesikli Parametreli Martingal, Tersine Çevrilen Markov Zincirleri, Kolmogorov Kriteri. İst 409 Araştırma Yöntemleri 122 Bir araştırma konusu seçilerek, öğrenciler ve öğretim üyesi koordineli bir şekilde bilimsel araştırma projesi gerçekleştirir. Öğrenciler belli sayıda gruplar oluşturarak öğretim üyesi desteği ile şu araştırma safhalarını gerçekleştirir: problemin belirlenmesi, araştırmanın amaçlarının ortaya koyulması, amaçlara uygun hipotezlerin belirlenmesi, hipotezlerin test edileceği istatistiksel tekniklerin belirlenmesi, hipotezlere uygun değişkenlerin belirlenmesi ve değişkenlere göre anketin hazırlanması, Anketlerin doldurulması, sonuçların bilgisayar ortamına aktarımı, istatistiksel analizlerin yapılması, sonuçların raporlanması ve sunumu. 5

6 İSTATİSTİK BÖLÜMÜ SEÇMELİ DERSLERİ İST.221 Bilg.Prog.I 122 Temel Fortran Elemanları Ve Karakterleri, Fortran Deyimleri Ve Kodlama Formu, Aktarma Deyimleri, Basit Giriş Çıkış Deyimleri, Kontrol Deyimleri, Altprogramlar, Ticari Ve İstatistiksel Uygulamalar. İST.222 Bilg.Prog.II 202 Winpascal'da programın genel yapısı, değişken tanımlamaları ve temel bilgiler, write-read, karşılaştırma komutları, for-do, repeat-until, while, continue-break döngü komutları, fonksiyon yazımı, tek boyutlu ve iki boyutlu diziler, sıralama yöntemleri, bazı ekran komutları, Sınıflı ve ham veriler için varyans, ortalama, mod ve medyan hesabı yapan çeşitli Winpascal programlarının hazırlanması. İST.223 İst.Faal.Sınıf. 122 Faaliyet sınıflamasının tanımı, Türkiye de uygulamaları ve TÜİK in yapmış olduğu çalışmalar, Uluslararası sınıflama ve kod sistemi, NACE ve ISIC sınıflaması, İstatistiki Bölge birimleri sınıflaması. İST.224 Doğ.Olm.Prog. 202 Optimizasyona giriş ve doğrusal olmayan programlama problemlerinin formüle edilmesi, Tek değişkenli optimizasyon problemlerinin tanıtımı ve Altın bölüm araması yöntemi, Tek değişkenli optimizasyon problemleri için İkiye Bölme Yöntemi, Tek değişkenli optimizasyon problemleri için Newton Yöntemi, Çok Değikenli Optimizayon ve En dik iniş Yöntemi, Çok Değikenli Optimizayon için Newton Yöntemi, Eşlenik Gradiyent Yöntemler, Yarı Newton Yöntemleri, En Küçük Kareler Problemi ve Gauss Newton Yöntemi, En Küçük Kareler Problemi için Levenberg Marquardt Yöntemi, Matlab Optimizasyon Araç Paketinin Tanıtımı. İST.225 İndeksler 122 Basit İndeks, Zincir İndeks, Sabit Esaslı İndeks, Değişken Esaslı İndeks, Bir İndeksten Diğerine Geçiş, Esas (Baz) Devrenin Belirlenmesi Ağırlıklı Bileşik İndeksler, Bazı Önemli İndeksler (Laspayres/Fisher Fiyat- Miktar İndeksi), İndekslerin Ortalaması İST.226 Ulaştırma Modelleri 202 Ulaştırma probleminin matematik modeli ve varsayımları, Dengeli Ulaştırma Modelleri, Dengesiz Ulaştırma Modelleri, Ulaştırma Modelinin Başlangıç Çözüm Yöntemleri-Dengeli Ulaştırma Modelleri, Ulaştırma Modelinin Başlangıç Çözüm Yöntemleri-Dengesiz Ulaştırma Modelleri, Başlangıç Çözümlerini Optimale Ulaştıran Çözüm Yöntemleri- Çoğaltan (MODİ) Yöntemi, Dejenerasyon (Bozulma)Durumu Çözümlenmesi Seçenekli Optimal Çözümler, Enbüyüklenme Tipli Ulaştırm Problemleri, Ulaştırma Modelinde Duyarlılık Analizleri, Atama Problemi-Macar Yöntemi(İndirgene Matris Yöntemi), Gezgin Satıcı Problemi-En Yakın Yaklaşım Yöntemi İST.321 Varyans Analizi 303 Varyans analizine giriş: Temel kavramlar, Deney tasarımının temel ilkeleri; Normal dağılımlı tek grup için ortalama ile ilgili hipotez testi, iki bağımsız grup için ortalamalar arası farkın önem kontrolü; Tek faktör varyans analizi: Matematiksel model, Model varsayımları, 6

7 Parametre tahmini ve hipotez testi, Varsayımların sağlanmasının kontrolü; Çoklu karşılaştırma teknikleri: Fisher in en küçük önemli fark testi, Standart genişlik testi, Student-Newman-Keuls genişlk testi, Duncan çoklu genişlik testi, Tukey gerçek önemli fark testi, Tukey tamamen önemli fark testi, Dunnet testi; İki faktör varyans analizi: Matematiksel model, Parametre tahmini ve hipotez testi, Tek ve İki faktör varyans analizinde lineer model yaklaşımı. İST.322 İst.Veri Madenciliği 303 Karar Verme ve Veri Madenciliği, Veri Ambarları, Veri Madenciliğinde Kullanılan Yöntemler, Bellek Tabanlı Teknikler, Genetik Algoritmalar, Yapay Sinir Ağları, Karar Ağaçları, Verilerin Hazırlanması, Toplama ve Uyumlaştırma, Birleştirme ve Temizleme, Modelin Kurulması ve Değerlendirilmesi, Modelin Kullanılması, Modelin İzlenmesi. İST.323 İst.Grafik Yönt. 303 Grafik yöntemlerin önemi ve amacı, Histogram ve bi-histogram, Çubuk grafik, Kutu grafik, pasta grafik, Yaprak-gövde grafiği, Normal dağılım grafiği, olasılık dağılımları grafiği, serpilme grafiği, zaman serisi grafiği, Blok grafiği, Box-Cox doğrusal dönüşüm grafiği, Artık grafikleri, Burada sıralanan tüm grafik çeşitlerinin SPSS, MINTAB ve STATISTICA paket programlarındaki uygulamaları. İST.324 Lin.Olm.Reg.Çöz. 303 Doğrusal regresyon modeli ve Parametre tahminleri, Doğrusal Yaklaşım Metodu, Gauss- Newton Yöntemi, Üstel regresyon modelleri, Gompertz Modeli, Lojistik Büyüme eğrileri, Weilbull büyüme eğrileri, Michaelis-Menten modeli, Morgan Mercer Flodin modeli İST.325 Veri Tabanı 303 Acceste; temel bilgiler veri tabanı dosyası oluşturmak, tablo oluşturmak, tablodaki kayıtlar ile çalışmak, tabloları ilişkilendirmek, sorgular, formlar ile çalışmak, alt form oluşturmak, raporlar ile çalışmak, makrolar ile çalışmak. İST.326 Biyoistatistik 303 Biyoistatistiklerin kullanımı ve çalışma çeşitleri; Olasılık ve tanıtlama testleri; Verilerin açıklanması, toplanması, veri çeşitleri, özetlenmesi ve sunulması; Önemli olasılık dağılımlarının biyoistatistiksel uygulamaları; İstatistiksel değerlendirme, hipotez testleri ve güven aralıkları; Korelâsyon ve regresyon analizi; Tesadüfîsel kontrol denemeleri; Planlanmış gözlemsel çalışmalar; İstatistik analizlerin bulunmasında ortak hatalar; İstatistiksel yöntemler ve tıpta ve biyolojide uygulamaları. İST.327 Mes.Yab.Dil I 303 Çeviri teknikleri, İstatistiksel terimler sözlüğünün tanıtımı, çeşitli İngilizce yazılmış elemental düzey istatistik kitaplarından alınan paragrafların Türkçe çevirisi. İST.328 Mes.Yab.Dil II 303 İstatistiksel terimler sözlüğünün tanıtımı, öğrencilerin o zamana kadar almış oldukları ders içeriklerine sahip İngilizce yazılmış ders kitaplarından alınan paragrafların Türkçe çevirisi. İST.329 Resmi İstatistikler 303 Resmi İstatistiğin tanımı ve üretilme safhaları, TÜİK in yapmış olduğu çalışmalar, Resmi istatistiklerin kullanımı, Ülkelerarası karşılaştırmalar, İstatistik konseyi ve görevleri. 7

8 İST.330 İst.Karar Teorisi 303 Kesikli Ve Sürekli Tesadüfi Değişkenler İçin Bayes Kuralı, Önsel Ve Sonsal Dağılımlar, Bernoulli Süreci, Olağan Bir Süreç Ve Öteki Süreçler İçin Bayesci Kararı, Sonsal Dağılım Tahmini, Sonsal Dağılım Ve Çift Taraflı Testler, Belirlilik Ve Belirsizlik, Ödemeler Ve Kayıplar, Yararlılık, Belirsizlik Altında Karar Verme, Doğrusal Ödeme Fonksiyonları, Karar Teorisi Ve Nokta Tahmini, Karar Teorisi Ve Hipotez Testi İst.331 Fark Denklemleri 303 Fark ve değişim operatörleri ve özellikleri, faktöriyel fonksiyonlar, faktöriyel polinomlar, Stirling sayıları, Taylor serilerinin operatör biçimi, Gregory-Newton formülü, Leibnitz kuralı. Diğer fark operatörleri. Fark denkleminin tanımı, fark denkleminin kısmi ve genel çözümü, Doğrusal bağımsızlık, Casorati determinantı, sabit katsayılı homojen denklemler, sabit katsayılı heterojen denklemler, Sturm-Liouville fark denklemleri, Doğrusal olmayan fark denklemleri. Kısmi fark denklemleri. İST.332 Aktüerya 303 Aktüeryanın tanımı, Türkiye deki gelişimi, Olasılık ve istatistiğin bankacılık ve sigortacılık alanında optimal karar verme ve yönetim için kullanımı. İst.333 Hedef Prog. 202 Hedef Programlamanın tanımı, tarihçesi, Hedef Programlama Problemlerinin formülasyonu, Sapma değişkenleri, Öncelik yapılı hedef programlama, Tamsayılı Hedef Programlama, Hedef Programlama Problemlerinin Çözüm Yöntemleri İST.334 Veri Analizi 303 Açıklayıcı Veri analizinin nedir? Amacı nedir? Veri sunumu ve organizasyonu, Grafiklerin önemi, Açıklayıcı veri analizinin varsayımları; varsayımların testinde kullanılan teknikler, 4- grafiğin yorumu; Dağılımların tanıtımı, 5 istatistikten oluşan veri özetleme şekli, Gerçek yaşam verileri üzerine uygulamaları ile bazı istatistiksel kavramları anlaşılması, SPSS, MINITAB ve STATISTICA paket programları. İST.335 Genel Muhasebe 202 Muhasebe tanımı, muhasebenin temel kavramları, temel mali tablolar, bilanço ve gelir tablosu, muhasebe hesabı, aktif hesaplar, pasif hesaplar, gelir, gider hesapları mizanlar, tekdüzen hesap planı, muhasebede defter tutma uygulamaları, muhasebe belgeleri, nazım hesaplar."tekdüzen Muhasebe Sistemi" esasına göre işletmelerdi dönem içi işlemlerin muhasebeleştirilmesi, gelir tablosu ve genel geçici mizanın düzenlenmesi. İST.336 Anket Düzenleme 202 Anket hakkında genel bilgiler, Hata türleri, Soru çeşitleri, Anket formunun yapısı, Planlama, Anket türleri, Elde edilen verilerin Analizinde kullanılan yöntemler, Raporlama. İST.337 Etkili İletişim 202 İletişimin tanımı, İletişim süreci ve işleyişi, Günümüzde iletişimin önemi, İletişimin temel varsayımları, İletişimde sorulması gerekenler, İletişimin özellikleri, İletişimin sınıflandırılması, İletişim sürecindeki unsurlar, Kişisel alan.(kişilerarası mesafe), Kişiler arası iletişimi etkileyen temel faktörler, Empati, Empatinin yararları, İletişimde dinlemenin önemi, Aktif bir dinleyicinin özellikleri, Etkili bir iletişim için dikkat edilmesi gereken hususlar, Beden dili, Beden dilinin ifade biçimleri, Anketörün iletişim kurma becerisinin sağlıklı bir anket yapmadaki rolü, Anketörün başarısında etkili iletişimin önemi, 8

9 İST.338 Bilim Tarihi 202 Bilimsel gelişmelerin sadece kronolojisini vermek yerine bugün bilim diye adlandırılan kavramın hangi tarihsel, sosyal, ekonomik vs. faktörlerin etkileşimi sonucu ortaya çıktığını ve bilimin toplumu nasıl etkilediğini anlatmaktır. İST.339 Oyunlar Teorisi 122 Oyun Teorisine Giriş, Temel Kavramlar, Karar Verme Süreci ve Kriterleri, Matris Oyunları, denge noktaları, karma stratejiler, Oyun Matrisinin Sadeleştirilmesi, Oyun Teorisinin Temel Teoremi, İki kişili sıfır toplamlı oyunlar, 2*n veya n*2 Boyutlu Oyunlar için Geometrik Çözüm Yöntemi, Shapley-Snow Yöntemi, Bir Matris Oyununun Doğrusal Programlama Problemine İndirgenmesi ve çözümü, Sıfır toplamlı olmayan oyunlar, n-kişili oyunlar ve çözüm yöntemleri İST.340 Demografi 202 Demografinin tanımı ve önemi,nüfus Kuramları, Nüfus Politikaları, Nüfus ve Ekonomik Gelişme, Nüfusun Gelişmesi, Nüfus Sayımları, Nüfusun Yaş ve Cinsiyet Yapısı, Doğumlar, Ölümler, Yaşam Tabloları, Nüfus Projeksiyonları ve Nüfus Tahminleri. İST.341 Simülasyon Teknikleri 122 Simülasyon ile ilgili temel tanım ve kavramlar, Rastgele sayılarda Aranan Özellikler, Kare ortası, güç kalanı ve karışık eşlenik yöntemleri ile rastgele sayı üretimi, rastgelelik testleri, Düzgün dağılım ile ilgili uygulamalar: şans oyunları, rastgele yürüyüş simülasyonu, basit işletme simülasyonu, simülasyon ile integral hesabı, Kuramsal ve Görgül Dağılıma uygun rasgele sayı üretimi, ters dönüşüm yöntemi, doğrudan benzetim yöntemleri ve reddetme yöntemi, Sanayi ve İş hayatı uygulamaları, Hizmet birimi simülasyonu, Makine ve teçhizat bakımı simülasyonu, Kuyruk sistemlerinin simülasyonu. İST.342 Örnekleme II 122 Oransal Tahminler, Regresyon Tahmini, Sistematik Örnekleme, Küme Örneklemesi, Aynı Genişlikteki Örnek Birimleri İçin İki Aşamalı Örnekleme, Farklı Genişlikte Örnekleme Birimlerinin Örnekleme Yöntemleri, Çift Örnekleme, Katlamalı Örnekleme İST.343 Yapay Zeka Yöntemleri 122 Yapay Zekanın Tarihsel Gelişimi, Klasik Optimizasyon Algoritmalarının Gözden Geçirilmesi, Yapay Zeka Optimizasyon Algoritmaları, Genetik Algoritma, Parçacık Sürü Optimizasyonu ve Yapay Arı Kolonisi Algoritması, Bulanık Mantık ve İstatistikte Uygulamaları, Bulanık Kümeleme Yöntemleri, Yapay Sinir Ağları. İST.344 Ekonometrik Modeller 122 Tek Denklemli Regresyon Modelleri, Çoklu Regresyon Modelleri, Otokorelasyon Ve Değişen Varyans Durumu, Model Belirleme, Tek Denklemli Regresyon İle İleri Yönelik Tahmin İST.345 Sıra İstatistikleri 202 Sıra İstatistiklerinin Tanımı, Sıra istatistiklerinin uygulamalardaki rolü, n-tane sıra istatistiğinin ortak dağılımı, iki sıra istatistiğinin ortak dağılımı, tek sıra istatistiğinin dağılımı, medyan,ranj ve bazı diğer sıra istatistiklerinin dağılımı, sıra istatistiklerinin momentleri, Bazı özel olasılık dağılımları üzerinde uygulamalar, Sıra istatistiklerine dayalı lineer tahmin. 9

10 İST.346 Kestirim Yöntemleri 122 Örnek-istatistik ve kitle-parametre kavramları; Örnekleme dağılımı, merkezi limit teoremi ve büyük sayılar kanunu; İstatistiksel tahmin ve ilgili temel kavramlar; Tahmin yöntemleri: (a) momentler yöntemi, (b) EÇOK yöntemi, (c) EKK yöntemi ve (d) Zaman serileri ile tahmin; Önemli olasılık dağılımları: (a) kesikli dağılımlar ve (b) sürekli dağılımlar; önemli olasılık dağılımlarının nokta tahmin edicileri ve uygulamaları; önemli olasılık dağılımlarının aralık tahmin edicileri ve uygulamaları. İST.421 Loj.Regresyon Analizi 202 Lojistik regresyona giriş, bazı önemli tanımlar, Lojistik regresyonun lineer regresyon ile ilişkisi, lojistiğin tercih edilme nedenleri ve lojistik regresyonun kullanım alanları, lojistik regresyon analizinde parametre tahmin yöntemleri, en çok olabilirlik,e.k.k., minimum logit kikare yöntemi, Parametrelerin önem testi, Çoklu lojistik regresyon modeli ve modelin önem testi, Lojistik regresyon modelinin katsayılarının yorumlanması, iki sonuçlu, çok sonuçlu ve sürekli bağımsız değişken, Etkileşim ve etki karışımı, etkileşim varlığında ODDS oranlarının kestirimi, Lojistik regresyon analizinde model kurma stratejileri, değişken seçimi ve model uyumu,. İST.422 Kalite Denetimi 303 Kalitenin çeşitli tanımları ve kalitenin tarihsel gelişimi. Kalite Ekonomisi. Standardizasyonun üreticiye, tüketiciye ve ekonomiye faydaları.iso Kalite Yönetim Sistemleri, İşletmelerde kalite iyileştirme. İstatistiksel süreç kontrolü, felsefesi ve yöntemleri. Kalite kontrol grafiklerinin istatistiksel temelleri. Kalite kontrolün araçları. Niceliksel kontrol grafikleri, niteliksel kontrol grafikleri, Kabul Örneklemesi ve Çeşitleri,CUSUM kontrol grafikleri, EWMA kontrol grafikleri, çok akış hatlı süreçlerde kontrol grafikleri, Bilgisayar uygulaması. İST.423 Mikro İktisat 202 Mikro İktisada Giriş, Ekonomik Büyüme, Üretim Olanakları Eğrisi, Arz ve Talep, İhracat ve İthalat, Denge Fiyatı. İST.424 Makro İktisat 303 Temel Kavramlar, Gayrı Safi Yurtiçi Hasıla, GSYİH Hesaplamalarında Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar, Milli Gelir, Şahsi Gelir, Harcanabilir Gelir. İST.425 Risk Analizi 202 Risk Tanımları, Risk Metodolojisi, Risk Yönetimi, Riskin Belirlenmesi, Riskin Değerlendirilmesi, Risk Yönetim Süreçleri, Vaka Analizleri. İST.426 Güvenilirlik Analizi 303 Ölçme, ölçme hataları, Güvenilirlik, Güvenilirlik Analizi Yöntemleri (Test-Yeniden Test, Paralel Formlar, Gözlemciler Arası Güvenilirlik, İç Tutarlılık), Cronbach Alfa, Geçerlilik, Geçerlilik Analizi Yöntemleri (Dil Geçerliliği, İçerik geçerliliği, Kriter Geçerliliği, Yapı Geçerliliği), Faktör Analizi. 10

11 İST.427 Web Tabanlı Bil.Sis. 202 Web Tabanı Tanımı ve kullanımı, Temel Web Tabanı Kavramları Veri Tabanı Yönetim Sistemi Programları, İST.428 Gen.Lineer Modeller 303 Lineer modeller çatısı altında, Genelleştirilmiş lineer modellerin genel yapısı, tahmin eşitlikleri ve analiz yöntemlerinin verilmesi. İST.429 Bayesci İst.I 202 Olasılık ve cebirsel kavramları, Bayes Teoremi ve uygulamaları, İstatistiksel dağılımlar ve Olabilirlik yaklaşımı, Bayesci Yaklaşıma giriş ve klasik istatistiksel yaklaşımla karşılaştırma, Önsel ve sonsal dağılımlar, Önsel dağılım çeşitleri ve seçimi, Örnek problem çözümleri, Kesikli olasılık modelleri için Bayesci sonuç çıkarımı, Sürekli olasılık modelleri için Bayesci sonuç çıkarımı, Bayesci hesaplamalarda nümerik yaklaşımlar, Model karşılaştırma ve Bayes Faktörü, Bilgisayar uygulamaları. İST.430 Bayesci İst.II 303 Olasılık ve Bayes Teoremi, Bayes Tahminleri, Normal Dağılım için Bayesci İstatistik, Bayesci Hipotez Testi, Belirsiz Dağılımlar, Sonsal Dağılıma Normal Yaklaşım, Deneysel Bayes Yöntemleri, Ardışık Bayesci Kararlar. İST.431 İst.Paket Prog.II 303 İstatistiksel Çözümlemede Kullanılan Bazı İstatistik Paket Programlarının Tanıtımı (Minitab, NCSS), Parametrik ve Parametrik Olmayan İstatistiksel Yöntemlerin Uygulaması, Bazı İstatistiksel Testlerin Güç Analizlerinin PASS ve Minitab Programında Hesabı, Grafik Çizimleri İST.432 Grafiksel Modeller 303 Kuantil grafiği. Simetri grafiği. Yoğunluk iz fonksiyonu. Kutu grafiği. Gövde-yaprak grafiği. Histogram. Serpme diyagramı. Deneysel kuantil-kuantil grafiği. Teorik kuantil-kuantil grafiği. Sırt sırta gövde-yaprak grafiği. İST.433 Bulanık Mantık 303 Klasik küme teorisinin tekrarı ve bulanık kümelerin tanımı ve örnekleri, bulanık kümeler üzerinde kesişim, birleşim, tümleme gibi işlemler, Bulanık Kümelerde kesişim, birleşim ve tümleme işlemleri için t-norm ve s-norm. Bulanık kümelerde eşirlik kavramı, kartezyen çarpım kümesi, yükseklik, normallik, destek kümesi, kernel kümesi, sınır kümesi, merkez kavramı. Bulanık kümelerde alfa kesmeleri,bileşenlerine ayırma kuralı ve betimleme teoremi, genişleme kuralı. Bulanık sayılar, aralık analizi ve alfa kesmeleri,bulanık sayılarda cebirsel işlemler. Klasik bağıntılar, bulanık bağıntılar, Bulanık bağıntılarda tanım, değer kümesi, betimleme teoremi ve izdüşüm silindirik uzantı kavramları, bulanık bağıntı türleri. Klasik mantık ve bulanık mantık, bulanık önerme, bulanık koşullu önerme, Zadeh max-min gerketirmesi, Mamdani gerektirmesi. İST.434 Bekleme Hattı Teorisi 303 Giriş ve temel kavramlar, Genel Kuyruk Sistemi: Günlük yaşamda üretim hattı, haberleşme ve bankalar gibi alanlarda kuyruk sistemlerinin kullanımı. Kendall-Lee-Taha Simgesinin verilmesi 11

12 ve paremetrelerin tanıtılması, M/M/1 sisteminin analizi ve parametrelerin bulunması. Doğum- Ölüm Süreci, M/M/n sisteminin analizi, M/M/n/0 ya da Erlang sisteminin göstergelerinin hesabı. Hizmet süreleri farklı(heterojen) parelel kanallı kuyruk sistemleri ve kaybolma olasılığının optimizasyonu. Bazı tandem(seri) kanallı kuyruk sistemleri ve analizi. İST.435 Ekon.Zaman Ser.Anal. 303 Zaman Serilerinde Durağanlık,Birim Kök Testleri, Otoregresif Hareketli Ortalamalar Modelleri, Box- Jenkins Yöntemi, Birim Kök Testleri, Koşullu Değişen Varyanslı Modeller, Zaman Serilerinde Nedensellik Analizi, Eşbütünleşme Analizi, E-views Uygulamaları İST.436 Kat.Veri Analizi 303 Tanımlar, İki Boyutlu Olumsallık Tabloları Çözümlemeleri, İlişki Ölçüleri, Çok Boyutlu Tablolar, Logaritmik Doğrusal Modeller, Lojit Model, Multinominal Logit Model, Karesel Tablo Çözümlemeleri. İST.438 Bulanık İstatistik 303 Bulanık olasılık teorisi, bulanık olasılık hesaplamaları, bulanık koşullu olasılık. Bulanık parametreli kesikli olasılık dağılımları: Bernoulli, Binom, Poisson. Bulanık parametreli sürekli olasılık dağılımları: Normal, üstel. bulanık tahmini,varyasın bilinmediği normal dağılımlı bir kitlede ortalamanın bulanık tahmini, kitle oranının bulanık tahmini. için bulanık hipotez testi,varyasın bilinmediği normal dağılımlı bir kitlede ortalama için bulanık hipotez testi, kitle oranı için bulanık hipotez testi. Tanaka'nın bulanık posibilistik regresyon Analizi ve Matlab'da uygulanması. Bulanık Zaman Serileri, Song Chissom'un zamanla değişir ve zamanla değişmez bulanık zaman serisi yakalşımları, Chen'in birinci dereceden bulanık zaman serileri yöntemi, Song'un mevsimsel bulanık zaman serisi yaklaşımı, Huarng'ın aralık uzunluğu belirlemedeki yaklaşımları. İST.440 Kan.Korelasyon Ana. 303 Kanonik korelasyon ve kanonik değişkenler, Kanonik korelasyonların özellikleri, Kanonik korelasyonla ilgili önemlilik testi, Yorumlama, Çok değişkenli regresyon analizi: Çok değişkenli lineer regresyon analizinde parametre tahmini, tahmin edicilerin özellikleri ve parametrelerle ve model anlamlığı ile ilgili hipotez testi, Kanonik korelasyon analizinin diğer çok değişkenli analizlerle ilişkisi. İST.442 Artık Analizi 303 Artıkların tanımı ve dağılım özellikleri, Varsayımlardan bozulmaları ortaya çıkarmada artıkların önemi, Artık grafikleri, Model yapılandırmada değişken seçim teknikleri; mümkün tüm regresyonlar tekniği, ileri doğru seçim tekniği, geriye doğru eleme tekniği, adımsal regresyon. İST.444 Tamsayılı Programlama 303 En iyileme hakkında genel bilgiler. Tamsayılı en iyileme için temel bilgiler. Tamsayılı en iyileme problemlerinin çeşitleri. Tamsayılı en iyileme problemlerinin modellemede kullanılan iyi bilinen modeller. Tamsayılı en iyileme problemlerini kesin çözmek için kullanılan yaklaşımlar. Tamsayılı en iyileme problemlerini yaklaşık çözmek için kullanılan yaklaşımlar. 12

13 İST.446 Mekansal İst. 303 Mekansal istatistik tanımı, Mekansal istatistik veri türleri, mekansal verilerin analizde kullanılan ekonometrik ve istatistiksel teknikler. İST.448 Yön.Araş.II 303 Envanter Modelleri, Deterministik Envanter Modelleri, Stokastik Envanter Modelleri, Bekleme Hattı Modelleri ile ilgili temel kavramlar, Kuyruk Sistemleri. İST.450 Çok Değ.İst.II Temel Bileşenler Ve Faktör Analizi, Kümeleme Ve Sınıflama Analizi, Diskriminant Analizi, Lojistik Regresyon Analizi. İST.452 Stok.Süreçler II 303 Sürekli Parametreli Markov Zincirleri, Chapman-Kolmogorov Diferansiyel Denklemi, Durumda Kalma Süresi, Nizamlı(Regular) Olma Şartı, Limit Teoremleri, Doğum-Ölüm Süreçleri Ve Bekleme Hattı Modellerine Uygulama, Yenileme Süreçleri (Yenileme Fonksiyonu, U t Ve V t Süreçleri, Temel Teorem), Bekleme Hattı Teorisinin Bazı Modellerinin Analizi. İST.454 İst.Den.Tas. II 303 Deney tasarımına giriş, Varyans analizinin varsayımları, Bir-yönlü varyans analizi, İki-yönlü varyans analizi, Etkileşimli iki yönlü varyans analizi, Ortalamaların karşılaştırılması, Latin karesi ve Greko-latin karesi tasarımları, İç içe tasarımlar, Faktöriyel tasarımlar, Bölünmüş parseller tasarımı, Basit doğrusal regresyon, parametre tahmini, katsayıların önem testleri, korelasyon, Çoklu doğrusal regresyon, Bir yönlü ve iki yönlü kovaryans analizi ve tüm tasarımlar için SPSS ve MINITAB uygulamaları. 13

T.C SİNOP ÜNİVERSİTESİ FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ İSTATİSTİK BÖLÜMÜ LİSANS PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ

T.C SİNOP ÜNİVERSİTESİ FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ İSTATİSTİK BÖLÜMÜ LİSANS PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ T.C SİNOP ÜNİVERSİTESİ FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ İSTATİSTİK BÖLÜMÜ LİSANS PROGRAMI I.YARIYIL: IST101 BİLGİSAYAR PROGRAMLAMA I (223) Bilgisayar Donanımı, İşletim Sistemleri, Windows Kullanımı, Microsoft Word,

Detaylı

3 KESİKLİ RASSAL DEĞİŞKENLER VE OLASILIK DAĞILIMLARI

3 KESİKLİ RASSAL DEĞİŞKENLER VE OLASILIK DAĞILIMLARI ÖNSÖZ İÇİNDEKİLER III Bölüm 1 İSTATİSTİK ve SAYISAL BİLGİ 11 1.1 İstatistik ve Önemi 12 1.2 İstatistikte Temel Kavramlar 14 1.3 İstatistiğin Amacı 15 1.4 Veri Türleri 15 1.5 Veri Ölçüm Düzeyleri 16 1.6

Detaylı

İÇİNDEKİLER. BÖLÜM 1 Değişkenler ve Grafikler 1. BÖLÜM 2 Frekans Dağılımları 37

İÇİNDEKİLER. BÖLÜM 1 Değişkenler ve Grafikler 1. BÖLÜM 2 Frekans Dağılımları 37 İÇİNDEKİLER BÖLÜM 1 Değişkenler ve Grafikler 1 İstatistik 1 Yığın ve Örnek; Tümevarımcı ve Betimleyici İstatistik 1 Değişkenler: Kesikli ve Sürekli 1 Verilerin Yuvarlanması Bilimsel Gösterim Anlamlı Rakamlar

Detaylı

Akdeniz Üniversitesi

Akdeniz Üniversitesi F. Ders Tanıtım Formu Dersin Adı Öğretim Dili Akdeniz Üniversitesi İSTATİSTİKSEL ANALİZ I Türkçe Dersin Verildiği Düzey Ön Lisans ( ) Lisans (*) Yüksek Lisans( ) Doktora ( ) Eğitim Öğretim Sistemi Örgün

Detaylı

İÇİNDEKİLER. Bölüm 1 MATEMATİKSEL İKTİSADA GİRİŞ 11 1.1.İktisat Hakkında 12 1.2.İktisatta Grafik ve Matematik Kullanımı 13

İÇİNDEKİLER. Bölüm 1 MATEMATİKSEL İKTİSADA GİRİŞ 11 1.1.İktisat Hakkında 12 1.2.İktisatta Grafik ve Matematik Kullanımı 13 İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ III Bölüm 1 MATEMATİKSEL İKTİSADA GİRİŞ 11 1.1.İktisat Hakkında 12 1.2.İktisatta Grafik ve Matematik Kullanımı 13 Bölüm 2 STATİK DENGE ANALİZİ 19 2.1 İktisatta Denge Kavramı 20 2.1.1.

Detaylı

İSTATİSTİK BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ (2009 2010)

İSTATİSTİK BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ (2009 2010) İSTATİSTİK BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ (2009 2010) BİRİNCİ YIL Güz Dönemi (1. Yarıyıl) STAT 101 Temel İstatistik I (3 2 4) İstatistik bilimi. Verilerin görsel sunumu. Frekans tablosu oluşturma. Gövde yaprak

Detaylı

ULUSLARARASI ANTALYA ÜNİVERSİTESİ ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ DERS KATALOĞU

ULUSLARARASI ANTALYA ÜNİVERSİTESİ ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ DERS KATALOĞU ULUSLARARASI ANTALYA ÜNİVERSİTESİ ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ DERS KATALOĞU ZORUNLU DERSLER IE 201 - Operasyon Modelleme Karar vermedeki belirsizlik rolü de dahil olmak üzere işletme kararlarının matematiksel

Detaylı

ĐST 474 Bayesci Đstatistik

ĐST 474 Bayesci Đstatistik ĐST 474 Bayesci Đstatistik Ders Sorumlusu: Dr. Haydar Demirhan haydarde@hacettepe.edu.tr Đnternet Sitesi: http://yunus.hacettepe.edu.tr/~haydarde Đçerik: Olasılık kuramının temel kavramları Bazı özel olasılık

Detaylı

İÇİNDEKİLER. Bölüm 2 CEBİR 43

İÇİNDEKİLER. Bölüm 2 CEBİR 43 İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ III Bölüm 1 SAYILAR 13 1.1 Doğal Sayılar 15 1.1.1. Tek ve Çift Sayılar 15 1.1.2. Asal Sayılar 15 1.1.3 Doğal Sayıların Özellikleri 15 1.1.4 Doğal Sayılarda Özel Toplamlar 16 1.1.5. Faktöriyel

Detaylı

yöneylem araştırması Nedensellik üzerine diyaloglar I

yöneylem araştırması Nedensellik üzerine diyaloglar I yöneylem araştırması Nedensellik üzerine diyaloglar I i Yayın No : 3197 Eğitim Dizisi : 149 1. Baskı Ocak 2015 İSTANBUL ISBN 978-605 - 333-225 1 Copyright Bu kitabın bu basısı için Türkiye deki yayın hakları

Detaylı

Kullanılacak İstatistikleri Belirleme Ölçütleri. Değişkenin Ölçek Türü ya da Yapısı

Kullanılacak İstatistikleri Belirleme Ölçütleri. Değişkenin Ölçek Türü ya da Yapısı ARAŞTIRMA MODELLİLERİNDE KULLANILACAK İSTATİSTİKLERİ BELİRLEME ÖLÇÜTLERİ Parametrik mi Parametrik Olmayan mı? Kullanılacak İstatistikleri Belirleme Ölçütleri Değişken Sayısı Tek değişkenli (X) İki değişkenli

Detaylı

İÇİNDEKİLER. Bölüm 1 YÖNEYLEM ARAŞTIRMASINA GİRİŞ 11. 1.1. Temel Kavramlar 14 1.2. Modeller 17 1.3. Diğer Kavramlar 17 Değerlendirme Soruları 19

İÇİNDEKİLER. Bölüm 1 YÖNEYLEM ARAŞTIRMASINA GİRİŞ 11. 1.1. Temel Kavramlar 14 1.2. Modeller 17 1.3. Diğer Kavramlar 17 Değerlendirme Soruları 19 İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ III Bölüm 1 YÖNEYLEM ARAŞTIRMASINA GİRİŞ 11 1.1. Temel Kavramlar 14 1.2. Modeller 17 1.3. Diğer Kavramlar 17 Değerlendirme Soruları 19 Bölüm 2 DOĞRUSAL PROGRAMLAMA 21 2.1 Doğrusal Programlamanın

Detaylı

BÖLÜM-1.BİLİM NEDİR? Tanımı...1 Bilimselliğin Ölçütleri...2 Bilimin İşlevleri...3

BÖLÜM-1.BİLİM NEDİR? Tanımı...1 Bilimselliğin Ölçütleri...2 Bilimin İşlevleri...3 KİTABIN İÇİNDEKİLER BÖLÜM-1.BİLİM NEDİR? Tanımı...1 Bilimselliğin Ölçütleri...2 Bilimin İşlevleri...3 BÖLÜM-2.BİLİMSEL ARAŞTIRMA Belgesel Araştırmalar...7 Görgül Araştırmalar Tarama Tipi Araştırma...8

Detaylı

Doç. Dr. Dilek ALTAŞ İSTATİSTİKSEL ANALİZ

Doç. Dr. Dilek ALTAŞ İSTATİSTİKSEL ANALİZ I Doç. Dr. Dilek ALTAŞ İSTATİSTİKSEL ANALİZ II Yayın No : 2845 Teknik Dizisi : 158 1. Baskı Şubat 2013 İSTANBUL ISBN 978-605 - 377 868-4 Copyright Bu kitabın bu basısı için Türkiye deki yayın hakları BETA

Detaylı

Nicel / Nitel Verilerde Konum ve Değişim Ölçüleri. BBY606 Araştırma Yöntemleri 2013-2014 Bahar Dönemi 13 Mart 2014

Nicel / Nitel Verilerde Konum ve Değişim Ölçüleri. BBY606 Araştırma Yöntemleri 2013-2014 Bahar Dönemi 13 Mart 2014 Nicel / Nitel Verilerde Konum ve Değişim Ölçüleri BBY606 Araştırma Yöntemleri 2013-2014 Bahar Dönemi 13 Mart 2014 1 Konum ölçüleri Merkezi eğilim ölçüleri Verilerin ortalamaya göre olan gruplanması nasıl?

Detaylı

BÖLÜM 1 ÖLÇME VE DEĞERLENDİRMEDE TEMEL KAVRAMLAR

BÖLÜM 1 ÖLÇME VE DEĞERLENDİRMEDE TEMEL KAVRAMLAR İÇİNDEKİLER BÖLÜM 1 ÖLÇME VE DEĞERLENDİRMEDE TEMEL KAVRAMLAR I. Öğretimde Ölçme ve Değerlendirmenin Gerekliliği... 2 II. Ölçme Kavramı... 3 1. Tanımı ve Unsurları... 3 2. Aşamaları... 3 2.1. Ölçülecek

Detaylı

Mühendislikte Sayısal Çözüm Yöntemleri NÜMERİK ANALİZ. Prof. Dr. İbrahim UZUN

Mühendislikte Sayısal Çözüm Yöntemleri NÜMERİK ANALİZ. Prof. Dr. İbrahim UZUN Mühendislikte Sayısal Çözüm Yöntemleri NÜMERİK ANALİZ Prof. Dr. İbrahim UZUN Yayın No : 2415 İşletme-Ekonomi Dizisi : 147 5. Baskı Eylül 2012 - İSTANBUL ISBN 978-605 - 377-438 - 9 Copyright Bu kitabın

Detaylı

İÇİNDEKİLER İÇİNDEKİLER KODLAB

İÇİNDEKİLER İÇİNDEKİLER KODLAB İÇİNDEKİLER IX İÇİNDEKİLER 1 GİRİŞ 1 Kitabın Amacı 1 Algoritmanın Önemi 2 Bilgisayarın Doğuşu ve Kullanım Amaçları 3 Programlama Dili Nedir? 3 Entegre Geliştirme Ortamı (IDE) Nedir? 4 2 ALGORİTMA VE AKIŞ

Detaylı

TC DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ İKTSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ EKONOMETRİ BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ

TC DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ İKTSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ EKONOMETRİ BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ TC DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ İKTSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ BİRİNCİ SINIF BİRİNCİ YARIYIL TÜRKÇE I EKONOMETRİ BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ Bu dersin amacı; öğrencilere, anlama ve ifade etmeyle ilgili temel

Detaylı

FEN FAKÜLTESİ MATEMATİK BÖLÜMÜ 2015-2016 YAZ OKULU DERS İÇERİĞİ. (Mühendislik Fakültesi Bütün Bölümler, Fen Fakültesi Kimya ve Astronomi Bölümleri)

FEN FAKÜLTESİ MATEMATİK BÖLÜMÜ 2015-2016 YAZ OKULU DERS İÇERİĞİ. (Mühendislik Fakültesi Bütün Bölümler, Fen Fakültesi Kimya ve Astronomi Bölümleri) Bölümü Dersin Kodu ve Adı K MAT101 Genel I (Mühendislik Fakültesi Bütün Bölümler, Fen Fakültesi Kimya ve Astronomi Bölümleri) 1- Kümeler, reel sayılar, bir denklem veya eşitsizliğin grafiği 2- Fonksiyonlar,

Detaylı

TABLO-1 KPSS DE UYGULANACAK TESTLERİN KAPSAMLARI Yaklaşık Ağırlığı Genel Yetenek

TABLO-1 KPSS DE UYGULANACAK TESTLERİN KAPSAMLARI Yaklaşık Ağırlığı Genel Yetenek TABLO-1 KPSS DE UYGULANACAK TESTLERİN KAPSAMLARI Yaklaşık Ağırlığı Genel Yetenek Yaklaşık Ağırlığı 1) Sözel Bölüm %50 2) Sayısal Bölüm %50 Sözel akıl yürütme (muhakeme) becerilerini, dil bilgisi ve yazım

Detaylı

TABLO-1 KPSS DE UYGULANACAK TESTLERİN KAPSAMLARI Yaklaşık Ağırlığı Genel Yetenek

TABLO-1 KPSS DE UYGULANACAK TESTLERİN KAPSAMLARI Yaklaşık Ağırlığı Genel Yetenek TABLO-1 KPSS DE UYGULANACAK TESTLERİN KAPSAMLARI Yaklaşık Ağırlığı Genel Yetenek Yaklaşık Ağırlığı 1) Sözel Bölüm 0 2) Sayısal Bölüm 0 Sözel akıl yürütme (muhakeme) becerilerini, dil bilgisi ve yazım kurallarını

Detaylı

YAŞAR ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI

YAŞAR ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI YAŞAR ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI Mevcut Program: TEZLİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI 1.Dönem 2.Dönem 521 Doğrusal Eniyileme ve Ağ Modelleri 2-2-3 10 524

Detaylı

MEÜ. SAĞLIK BĠLĠMLERĠ ENSTĠTÜSÜ DERS TANIMI FORMU

MEÜ. SAĞLIK BĠLĠMLERĠ ENSTĠTÜSÜ DERS TANIMI FORMU MEÜ. SAĞLIK BĠLĠMLERĠ ENSTĠTÜSÜ DERS TANIMI FORMU Dersin Adı-Kodu: BİS 601 Örnek Genişliği ve Güç Programın Adı: Biyoistatistik Dersin düzeyi Doktora Ders saatleri ve Teori Uyg. Lab. Proje/Alan Çalışması

Detaylı

İSTATİSTİKSEL VERİ ANALİZİ

İSTATİSTİKSEL VERİ ANALİZİ İSTATİSTİKSEL VERİ ANALİZİ Prof. Dr. Gül ERGÜN Hacettepe Üniversitesi Kasım 2013 İstatistik Nedir? İSTATİSTİK Belirli bir konuda toplanan sayısal değerlerdir. Buna göre, 2012 yılında Türkiye de kayıtlı

Detaylı

İktisat Anabilim Dalı- Tezsiz Yüksek Lisans (Uzaktan Eğitim) Programı Ders İçerikleri

İktisat Anabilim Dalı- Tezsiz Yüksek Lisans (Uzaktan Eğitim) Programı Ders İçerikleri İktisat Anabilim Dalı- Tezsiz Yüksek Lisans (Uzaktan Eğitim) Programı Ders İçerikleri 1. Yıl - Güz 1. Yarıyıl Ders Planı Mikroekonomik Analiz I IKT751 1 3 + 0 8 Piyasa, Bütçe, Tercihler, Fayda, Tercih,

Detaylı

Endüstri Mühendisliği Tezli Yüksek Lisans Dersler Tablosu

Endüstri Mühendisliği Tezli Yüksek Lisans Dersler Tablosu Endüstri Mühendisliği Tezli Yüksek Lisans Dersler Tablosu Zorunlu Dersler Ders Kodu Ders Adı Teorik Uygulama Toplam AKTS IENG540 Optimizasyon Modelleri ve Algoritmalar 3 0 3 8 IENG560 Olasılıksal Analiz

Detaylı

MURAT EĞİTİM KURUMLARI

MURAT EĞİTİM KURUMLARI 2013 KPSS de Testlerin Kapsamları Değişti ÖSYM tarafından yapılan açıklamaya göre 2013 KPSS de uygulanacak testlerin içeriğinde bir takım değişiklikler yapıldı. Bu değişikler başta Genel Yetenek - Genel

Detaylı

İSTAİSTİK BÖLÜMÜ LİSANS PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ 1.SINIF 1. DÖNEM

İSTAİSTİK BÖLÜMÜ LİSANS PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ 1.SINIF 1. DÖNEM İSTAİSTİK BÖLÜMÜ LİSANS PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ 1.SINIF 1. DÖNEM Olasılık 1 (4-0-4) Küme Kavramı / Olasılık kavramı özellikleri ve aksiyomları / Sayma kuralları, Permutasyon, kombinasyon / Koşullu olasılık

Detaylı

BÖLÜM I MATEMATİK NEDİR? 13 1.1. Matematik Nedir? 14

BÖLÜM I MATEMATİK NEDİR? 13 1.1. Matematik Nedir? 14 İÇİNDEKİLER Önsöz. V BÖLÜM I MATEMATİK NEDİR? 13 1.1. Matematik Nedir? 14 BÖLÜM II KÜMELER 17 2.1.Küme Tanımı ve Özellikleri 18 2.2 Kümelerin Gösterimi 19 2.2.1 Venn Şeması Yöntemi 19 2.2.2 Liste Yöntemi

Detaylı

ZAMAN SERİLERİNDE REGRESYON ANALİZİ

ZAMAN SERİLERİNDE REGRESYON ANALİZİ ZAMAN SERİLERİNDE REGRESYON ANALİZİ 1 1. GİRİŞ Trent, serinin genelinde yukarıya ya da aşağıya doğru olan hareketlere denmektedir. Bu hareket bazen düz bir doğru şeklinde olmaktadır. Bu tür harekete sahip

Detaylı

1 PAZARLAMA ARAŞTIRMASI

1 PAZARLAMA ARAŞTIRMASI İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ III Bölüm 1 PAZARLAMA ARAŞTIRMASI 11 1.1. Pazarlama Araştırması Kavramı ve Kapsamı 12 1.2. Pazarlama Araştırmasının Tarihçesi 14 1.3. Pazarlama Araştırması Pazarlama Bilgi Sistemi ve

Detaylı

İŞLETME ANABİLİM DALI ORTAK DOKTORA PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ. Dersin Adı Kod Yarıyıl T+U AKTS. Dersin Adı Kod Yarıyıl T+U AKTS

İŞLETME ANABİLİM DALI ORTAK DOKTORA PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ. Dersin Adı Kod Yarıyıl T+U AKTS. Dersin Adı Kod Yarıyıl T+U AKTS İŞLETME ANABİLİM DALI ORTAK DOKTORA PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ 1. Yıl - GÜZ DÖNEMİ İleri Düzeyde Araştırma Yöntemleri I ISL801 1 3 + 0 6 Araştırma süreci (problem belirleme, araştrıma konusu ve hipotezni

Detaylı

MAK 210 SAYISAL ANALİZ

MAK 210 SAYISAL ANALİZ MAK 210 SAYISAL ANALİZ BÖLÜM 6- İSTATİSTİK VE REGRESYON ANALİZİ Doç. Dr. Ali Rıza YILDIZ 1 İSTATİSTİK VE REGRESYON ANALİZİ Bütün noktalardan geçen bir denklem bulmak yerine noktaları temsil eden, yani

Detaylı

İçindekiler. I Varyans Analizi (ANOVA) 1. Önsöz. Simgeler ve Kısaltmalar Dizini

İçindekiler. I Varyans Analizi (ANOVA) 1. Önsöz. Simgeler ve Kısaltmalar Dizini İçindekiler Önsöz Simgeler ve Kısaltmalar Dizini v xv I Varyans Analizi (ANOVA) 1 1 Varyans Analizine Giriş 3 1.1 TemelKavramlar... 3 1.2 Deney Tasarımının Temel İlkeleri... 5 1.2.1 Bloklama... 5 1.2.2

Detaylı

2 ALGORİTMA VE AKIŞ DİYAGRAMLARI

2 ALGORİTMA VE AKIŞ DİYAGRAMLARI İÇİNDEKİLER IX İÇİNDEKİLER 1 GİRİŞ 1 Kitabın Amacı 1 Algoritmanın Önemi 2 Bilgisayarın Doğuşu ve Kullanım Amaçları 3 Programlama Dili Nedir? 3 Entegre Geliştirme Ortamı (IDE) Nedir? 4 2 ALGORİTMA VE AKIŞ

Detaylı

Adnan Menderes Üniversitesi FAKÜLTESİ SÖKE İŞLETME. BÖLÜMLER ULUSLARARASI TİCARET ve İŞLETMECİLİK YÖNETİM BİLİŞİM SİSTEMLERİ

Adnan Menderes Üniversitesi FAKÜLTESİ SÖKE İŞLETME. BÖLÜMLER ULUSLARARASI TİCARET ve İŞLETMECİLİK YÖNETİM BİLİŞİM SİSTEMLERİ Adnan Menderes Üniversitesi SÖKE İŞLETME FAKÜLTESİ BÖLÜMLER ULUSLARARASI TİCARET ve İŞLETMECİLİK YÖNETİM BİLİŞİM SİSTEMLERİ SÖKE İŞLETME FAKÜLTESİ ULUSLARARASI TİCARET VE İŞLETMECİLİK BÖLÜMÜ DERS PROGRAMI

Detaylı

2.1 Bir Sınıfı Örneklerinden Öğrenme... 15 2.2 Vapnik-Chervonenkis (VC) Boyutu... 20 2.3 Olası Yaklaşık Doğru Öğrenme... 21

2.1 Bir Sınıfı Örneklerinden Öğrenme... 15 2.2 Vapnik-Chervonenkis (VC) Boyutu... 20 2.3 Olası Yaklaşık Doğru Öğrenme... 21 İçindekiler Önsöz İkinci Basım için Önsöz Türkçe Çeviri için Önsöz Gösterim xiii xv xvii xix 1 Giriş 1 1.1 Yapay Öğrenme Nedir?......................... 1 1.2 Yapay Öğrenme Uygulamalarına Örnekler...............

Detaylı

SÜREKLİ ŞANS DEĞİŞKENLERİ. Üstel Dağılım Normal Dağılım

SÜREKLİ ŞANS DEĞİŞKENLERİ. Üstel Dağılım Normal Dağılım SÜREKLİ ŞANS DEĞİŞKENLERİ Üstel Dağılım Normal Dağılım 1 Üstel Dağılım Meydana gelen iki olay arasındaki geçen süre veya bir başka ifadeyle ilgilenilen olayın ilk defa ortaya çıkması için geçen sürenin

Detaylı

ÜSTEL DÜZLEŞTİRME YÖNTEMİ

ÜSTEL DÜZLEŞTİRME YÖNTEMİ ÜSEL DÜLEŞİRME YÖNEMİ ÜSEL DÜLEŞİRME YÖNEMİ Bu bölüme kadar anlatılan yöntemler zaman içinde değişmeyen parametre varsayımına uygun serilerin tahminlerinde kullanılmaktaydı. Bu tür seriler deterministik

Detaylı

İKTİSAT ANABİLİM DALI ORTAK DOKTORA DERS İÇERİKLERİ. Dersin Adı Kod Yarıyıl T+U AKTS. Dersin Adı Kod Yarıyıl T+U AKTS. Dersin Adı Kod Yarıyıl T+U AKTS

İKTİSAT ANABİLİM DALI ORTAK DOKTORA DERS İÇERİKLERİ. Dersin Adı Kod Yarıyıl T+U AKTS. Dersin Adı Kod Yarıyıl T+U AKTS. Dersin Adı Kod Yarıyıl T+U AKTS İKTİSAT ANABİLİM DALI ORTAK DOKTORA DERS İÇERİKLERİ 1. YIL GÜZ DÖNEMİ İleri Makroiktisat I IKT801 1 3 + 0 6 Makro iktisadın mikro temelleri, emek, mal ve sermaye piyasaları, modern AS-AD eğrileri. İleri

Detaylı

0.04.03 Standart Hata İstatistikte hesaplanan her istatistik değerin mutlaka hatası da hesaplanmalıdır. Çünkü hesaplanan istatistikler, tahmini bir değer olduğu için mutlaka hataları da vardır. Standart

Detaylı

ÖZEL EGE LİSESİ EGE BÖLGESİ OKULLAR ARASI MATEMATİK YARIŞMASI 1.AŞAMA KONU KAPSAMI

ÖZEL EGE LİSESİ EGE BÖLGESİ OKULLAR ARASI MATEMATİK YARIŞMASI 1.AŞAMA KONU KAPSAMI ÖZEL EGE LİSESİ EGE BÖLGESİ OKULLAR ARASI MATEMATİK YARIŞMASI 1.AŞAMA KONU KAPSAMI 6. SINIF 5. SINIF TÜM KONULARI 1.ÜNİTE: Geometrik Şekiller 1) Verileri Düzenleme, Çokgenler ve Süsleme 2) Dörtgenler 3)

Detaylı

Tanımlayıcı İstatistikler. Yrd. Doç. Dr. Emre ATILGAN

Tanımlayıcı İstatistikler. Yrd. Doç. Dr. Emre ATILGAN Tanımlayıcı İstatistikler Yrd. Doç. Dr. Emre ATILGAN 1 Tanımlayıcı İstatistikler Yer Gösteren Ölçüler Yaygınlık Ölçüleri Merkezi Eğilim Ölçüleri Konum Ölçüleri 2 3 Aritmetik Ortalama Aritmetik ortalama,

Detaylı

İKİNCİ ÖĞRETİM SAĞLIK KURUMLARI YÖNETİMİ VE EKONOMİSİ TEZSİZ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI

İKİNCİ ÖĞRETİM SAĞLIK KURUMLARI YÖNETİMİ VE EKONOMİSİ TEZSİZ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI İKİNCİ ÖĞRETİM SAĞLIK KURUMLARI YÖNETİMİ VE EKONOMİSİ TEZSİZ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI Anabilim Dalı: İşletme PROGRAMIN TANIMI: Son yıllarda dünyada Sağlık yönetimi ya da Sağlık İdaresi yüksek lisans eğitim

Detaylı

Örnek. Aşağıdaki veri setlerindeki X ve Y veri çiftlerini kullanarak herbir durumda X=1,5 için Y nin hangi değerleri alacağını hesaplayınız.

Örnek. Aşağıdaki veri setlerindeki X ve Y veri çiftlerini kullanarak herbir durumda X=1,5 için Y nin hangi değerleri alacağını hesaplayınız. Örnek Aşağıdaki veri setlerindeki X ve Y veri çiftlerini kullanarak herbir durumda X=1,5 için Y nin hangi değerleri alacağını hesaplayınız. i. ii. X 1 2 3 4 1 2 3 4 Y 2 3 4 5 4 3 2 1 Örnek Aşağıdaki veri

Detaylı

YGS MATEMATİK - CEBİR 01 TEMEL SAYI KAVRAMLARI VE UYGULAMALARI 02 TAMSAYILARDA BÖLME 03 BÖLÜNEBİLME KURALLARI 04 ASAL SAYILAR 05 OBEB VE OKEK 06

YGS MATEMATİK - CEBİR 01 TEMEL SAYI KAVRAMLARI VE UYGULAMALARI 02 TAMSAYILARDA BÖLME 03 BÖLÜNEBİLME KURALLARI 04 ASAL SAYILAR 05 OBEB VE OKEK 06 1 YGS MATEMATİK - CEBİR 01 TEMEL SAYI KAVRAMLARI VE UYGULAMALARI 02 TAMSAYILARDA BÖLME 03 BÖLÜNEBİLME KURALLARI 04 ASAL SAYILAR 05 OBEB VE OKEK 06 RASYONEL SAYILAR KÜMESİ VE ÖZELLİKLERİ 07 BASİT EŞİTSİZLİKLER

Detaylı

Maliye Anabilim Dalı- Tezli Yüksek Lisans (Sak.Üni.Ort) Programı Ders İçerikleri

Maliye Anabilim Dalı- Tezli Yüksek Lisans (Sak.Üni.Ort) Programı Ders İçerikleri Maliye Anabilim Dalı- Tezli Yüksek Lisans (Sak.Üni.Ort) Programı Ders İçerikleri Sosyal Bilimlerde Araştırma Yöntemleri MLY733 1 3 + 0 6 Araştırma yöntemlerindeki farklı anlayışları, yaygın olarak kullanılan

Detaylı

Algoritma ve Akış Diyagramları

Algoritma ve Akış Diyagramları Algoritma ve Akış Diyagramları Bir problemin çözümüne ulaşabilmek için izlenecek ardışık mantık ve işlem dizisine ALGORİTMA, algoritmanın çizimsel gösterimine ise AKIŞ DİYAGRAMI adı verilir 1 Akış diyagramları

Detaylı

Sosyal Bilimler İçin Veri Analizi El Kitabı

Sosyal Bilimler İçin Veri Analizi El Kitabı 292 Dicle Üniversitesi Ziya Gökalp Eğitim Fakültesi Dergisi, 18 (2012) 292-297 KİTAP İNCELEMESİ Sosyal Bilimler İçin Veri Analizi El Kitabı Editör Doç. Dr. Şener BÜYÜKÖZTÜRK Dilek SEZGİN MEMNUN 1 Bu çalışmada,

Detaylı

18.034 İleri Diferansiyel Denklemler

18.034 İleri Diferansiyel Denklemler MIT AçıkDersSistemi http://ocw.mit.edu 18.034 İleri Diferansiyel Denklemler 2009 Bahar Bu bilgilere atıfta bulunmak veya kullanım koşulları hakkında bilgi için http://ocw.mit.edu/terms web sitesini ziyaret

Detaylı

ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜM BAŞKANLIĞI DERS TANITIM BİLGİLERİ

ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜM BAŞKANLIĞI DERS TANITIM BİLGİLERİ ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜM BAŞKANLIĞI DERS TANITIM BİLGİLERİ Dersin Adı Kodu Sınıf/Y.Y. Ders Saati Kredi AKTS (T+U+L) İSTATİSTİKSEL KALİTE KONTROL EN-412 4/I 3+0+0 3 5 Dersin Dili : Türkçe Dersin Seviyesi

Detaylı

BENZETİM. Prof.Dr.Berna Dengiz

BENZETİM. Prof.Dr.Berna Dengiz Prof.Dr.Berna Dengiz 2. Ders Sistemin Performans.. Ölçütleri Sistem Türleri Benzetim Modelleri Statik veya Dinamik Deterministik ( belirli ) & Stokastik ( olasılıklı) Kesikli & Sürekli Sistemin Performans

Detaylı

ISLYLU1700 Uzmanlık Alan Dersi (Zorunlu) 4 0 0 6

ISLYLU1700 Uzmanlık Alan Dersi (Zorunlu) 4 0 0 6 TEZLİ YÜKSEKLİSANS Birinci Dönem ISLYLU1700 ISLYL 543 Uygulamalı İstatistiğe Giriş I (Zorunlu) 3 0 3 6 Toplam 16 0 12 30 ISLYL 503 Yönetim Düşüncesinin Evrimi 3 0 3 6 ISLYL 505 Örgütsel Davranış 3 0 3

Detaylı

İşletme Anabilim Dalı- Doktora Programı Ders İçerikleri

İşletme Anabilim Dalı- Doktora Programı Ders İçerikleri İşletme Anabilim Dalı- Doktora Programı Ders İçerikleri 1. Yıl - Güz 1. Yarıyıl Ders Planı İleri Düzeyde Araştırma Yöntemleri I ISL801 1 3 + 0 6 Araştırma süreci (problem belirleme, araştırma konusu ve

Detaylı

TAŞINMAZ DEĞERLEMEDE İSTATİSTİKSEL ANALİZ

TAŞINMAZ DEĞERLEMEDE İSTATİSTİKSEL ANALİZ Taşınmaz Değerlemede İstatistiksel Analiz Taşınmaz Değerleme ve Geliştirme Tezsiz Yüksek Lisans Programı TAŞINMAZ DEĞERLEMEDE İSTATİSTİKSEL ANALİZ 1 Taşınmaz Değerlemede İstatistiksel Analiz İçindekiler

Detaylı

14 Ekim 2012. Ders Kitabı: Introductory Econometrics: A Modern Approach (2nd ed.) J. Wooldridge. 1 Yıldız Teknik Üniversitesi

14 Ekim 2012. Ders Kitabı: Introductory Econometrics: A Modern Approach (2nd ed.) J. Wooldridge. 1 Yıldız Teknik Üniversitesi ÇOK DEĞİŞKENLİ REGRESYON ANALİZİ: ÇIKARSAMA Hüseyin Taştan 1 1 Yıldız Teknik Üniversitesi İktisat Bölümü Ders Kitabı: Introductory Econometrics: A Modern Approach (2nd ed.) J. Wooldridge 14 Ekim 2012 Ekonometri

Detaylı

İŞLETME YÖNETİMİ / İŞLETME PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ I. YARIYIL

İŞLETME YÖNETİMİ / İŞLETME PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ I. YARIYIL T.C OSMANİYE KORKUT ATA ÜNİVERSİTESİ OSMANİYE MESLEK YÜKSEKOKULU MÜDÜRLÜĞÜ YÖNETİM ve ORGANİZASYON BÖLÜMÜ İŞLETME YÖNETİMİ / İŞLETME PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ I. YARIYIL TDL101 Türk Dili 1 (2+0) Dil, Diller

Detaylı

RİSK ANALİZİ VE AKTÜERYAL MODELLEME

RİSK ANALİZİ VE AKTÜERYAL MODELLEME SORU 1: Bir hasar sıklığı dağılımının rassal değişken olan ortalaması (0,8) aralığında tekdüze dağılmaktadır. Hasar sıklığı dağılımının Poisson karma dağılıma uyduğu bilindiğine göre 1 ya da daha fazla

Detaylı

www.usmatik.com MATEMATİK PROGRAMI YGS-LYS Matematik Çalışma Programı

www.usmatik.com MATEMATİK PROGRAMI YGS-LYS Matematik Çalışma Programı www.usmatik.com MATEMATİK PROGRAMI YGS-LYS Matematik Çalışma Programı Ertuğrul US 01.09.2014 MATEMATİK PROGRAMIM Program 6 aylık (24 haftalık) bir programdır. Konuların veriliş sırasına uyularak çalışılması

Detaylı

KARŞILAŞTIRMA İSTATİSTİĞİ, ANALİTİK YÖNTEMLERİN KARŞILAŞTIRILMASI, BİYOLOJİK DEĞİŞKENLİK. Doç.Dr. Mustafa ALTINIŞIK ADÜTF Biyokimya AD 2005

KARŞILAŞTIRMA İSTATİSTİĞİ, ANALİTİK YÖNTEMLERİN KARŞILAŞTIRILMASI, BİYOLOJİK DEĞİŞKENLİK. Doç.Dr. Mustafa ALTINIŞIK ADÜTF Biyokimya AD 2005 KARŞILAŞTIRMA İSTATİSTİĞİ, ANALİTİK YÖNTEMLERİN KARŞILAŞTIRILMASI, BİYOLOJİK DEĞİŞKENLİK Doç.Dr. Mustafa ALTINIŞIK ADÜTF Biyokimya AD 2005 1 Karşılaştırma istatistiği Temel kavramlar: Örneklem ve evren:

Detaylı

Tahminleme Yöntemleri

Tahminleme Yöntemleri PAU ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ IENG 318 - Üretim Planlama ve Kontrolü Tahminleme Yöntemleri 2012-2013 Bahar Yarıyılı 1 İçerik 1. Talep Tahmini Kavramı 2. Talep Tahminlerinin Kullanım Yeri 3. Talep Tahmin Modelleri

Detaylı

Öğr. Gör. Barış Alpaslan

Öğr. Gör. Barış Alpaslan Dersin Adı DERS ÖĞRETİM PLANI Matematik I Dersin Kodu ECO 05/04 Dersin Türü (Zorunlu, Seçmeli) Dersin Seviyesi (Ön Lisans, Lisans, Yüksek Lisans, Doktora) Dersin AKTS Kredisi 5 Haftalık Ders Saati 3 Haftalık

Detaylı

ÇOK DEĞĐŞKENLĐ ĐSTATĐSTĐKLERĐN ARAŞTIRMALARDA KULLANIMI

ÇOK DEĞĐŞKENLĐ ĐSTATĐSTĐKLERĐN ARAŞTIRMALARDA KULLANIMI ÇOK DEĞĐŞKENLĐ ĐSTATĐSTĐKLERĐN ARAŞTIRMALARDA KULLANIMI Araştırmalarda incelenen olaylar göstermektedir ki tek değişkenli istatistiklerin kullanılması problemi açıklamakta yetersiz ve eksik kalmaktadır.

Detaylı

2014 - LYS TESTLERİNE YÖNELİK ALAN STRATEJİLERİ

2014 - LYS TESTLERİNE YÖNELİK ALAN STRATEJİLERİ 2014 - LYS TESTLERİNE YÖNELİK ALAN STRATEJİLERİ YGS sonrası adayları puan getirisinin daha çok olan LYS ler bekliyor. Kalan süre içinde adayların girecekleri testlere kaynaklık eden derslere sabırla çalışmaları

Detaylı

(saat/hafta) (saat/hafta) Biyoistatistik SBF 118 6. Bahar 2 - - 3 Önkoşullar

(saat/hafta) (saat/hafta) Biyoistatistik SBF 118 6. Bahar 2 - - 3 Önkoşullar BİYOİSTATİSTİK Dersin Adı Kodu Yarıyıl Teori Laboratuar AKTS Biyoistatistik SBF 118 6. Bahar 2 - - 3 Önkoşullar Dersin dili Dersin Türü Yok Türkçe Seçmeli Dersin öğrenme ve öğretme Teorik Dersler teknikleri

Detaylı

D.Saati AKTS Zorunlu Ders (Z) 23 28 Meslek Dersi (M) 60 62 Seçmeli Ders (S) 13 30 TOPLAM 96 120

D.Saati AKTS Zorunlu Ders (Z) 23 28 Meslek Dersi (M) 60 62 Seçmeli Ders (S) 13 30 TOPLAM 96 120 SELÇUK ÜNİVERSİTESİ SEYDİŞEHİR MESLEK YÜKSEKOKULU BİLGİSAYAR TEKNOLOJİLERİ BÖLÜMÜ BİLGİSAYAR PROGRAMCILIĞI PROGRAMI NORMAL ÖĞRETİM DERS DAĞILIM ÇİZELGESİ 1. SINIF GÜZ YARIYILI ( I. YARIYIL) 1 6913130 Atatürk

Detaylı

CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİİKTİSADİVE İDARİBİLİMLER FAKÜLTESİ EKONOMETRİBÖLÜMÜ DERS İÇERİKLER 1.SINIF GÜZ DÖNEMİ

CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİİKTİSADİVE İDARİBİLİMLER FAKÜLTESİ EKONOMETRİBÖLÜMÜ DERS İÇERİKLER 1.SINIF GÜZ DÖNEMİ CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİİKTİSADİVE İDARİBİLİMLER FAKÜLTESİ EKONOMETRİBÖLÜMÜ DERS İÇERİKLER EKN-101 İstatistik-I (3 Kredi) 1.SINIF GÜZ DÖNEMİ GİRİŞ: İstatistik, olay, veri, bilgi, birim, yığın, örnek, değişken,

Detaylı

T.C. KAFKAS ÜNİVERSİTESİ SARIKAMIŞ MESLEK YÜKSEKOKULU YÖNETİM VE ORGANİZASYON BÖLÜMÜ LOJİSTİK PROGRAMI I.ve II. ÖĞRETİM DERS İÇERİKLERİ

T.C. KAFKAS ÜNİVERSİTESİ SARIKAMIŞ MESLEK YÜKSEKOKULU YÖNETİM VE ORGANİZASYON BÖLÜMÜ LOJİSTİK PROGRAMI I.ve II. ÖĞRETİM DERS İÇERİKLERİ T.C. KAFKAS ÜNİVERSİTESİ SARIKAMIŞ MESLEK YÜKSEKOKULU YÖNETİM VE ORGANİZASYON BÖLÜMÜ LOJİSTİK PROGRAMI I.ve II. ÖĞRETİM DERS İÇERİKLERİ LOJ 101 GENEL İKTİSAT Teorik 2, Kredi 2, AKTS 2 İktisat ın tanımı,

Detaylı

3.YIL/ 1.yarıyıl Güz

3.YIL/ 1.yarıyıl Güz BİYOİSTATİSTİK Dersin Adı Kodu Yarıyıl Teori Laboratuar AKTS Biyoistatistik SBF 118 3.YIL/ 1.yarıyıl Güz (saat/hafta) (saat/hafta) (saat/hafta) 2 - - 3 Önkoşullar Yok Dersin dili Türkçe Dersin Türü Seçmeli

Detaylı

2013 2014 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI 8. SINIF MATEMATİK DERSİ KONULARININ ÇALIŞMA TAKVİMİNE GÖRE DAĞILIM ÇİZELGESİ ALT ÖĞRENME. Örüntü ve Süslemeler

2013 2014 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI 8. SINIF MATEMATİK DERSİ KONULARININ ÇALIŞMA TAKVİMİNE GÖRE DAĞILIM ÇİZELGESİ ALT ÖĞRENME. Örüntü ve Süslemeler 2013 2014 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI 8. SINIF MATEMATİK DERSİ KONULARININ ÇALIŞMA TAKVİMİNE GÖRE DAĞILIM ÇİZELGESİ SÜRE ÖĞRENME Ay Hafta D.Saati ALANI EYLÜL 2 Geometri 2 3 Geometri 2 Geometri 2 Olasılıkve ALT

Detaylı

YABANCI DİL EĞİTİMİ VEREN ÖZEL BİR EĞİTİM KURUMUNDAKİ ÖĞRENCİLERİN BEKLENTİLERİNİN ARAŞTIRILMASI. Sibel SELİM 1 Efe SARIBAY 2

YABANCI DİL EĞİTİMİ VEREN ÖZEL BİR EĞİTİM KURUMUNDAKİ ÖĞRENCİLERİN BEKLENTİLERİNİN ARAŞTIRILMASI. Sibel SELİM 1 Efe SARIBAY 2 Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi Cilt 5, Sayı:2, 2003 YABANCI DİL EĞİTİMİ VEREN ÖZEL BİR EĞİTİM KURUMUNDAKİ ÖĞRENCİLERİN BEKLENTİLERİNİN ARAŞTIRILMASI Sibel SELİM 1 Efe SARIBAY

Detaylı

RASSAL DEĞİŞKENLER VE OLASILIK DAĞILIMLARI. Yrd. Doç. Dr. Emre ATILGAN

RASSAL DEĞİŞKENLER VE OLASILIK DAĞILIMLARI. Yrd. Doç. Dr. Emre ATILGAN RASSAL DEĞİŞKENLER VE OLASILIK DAĞILIMLARI Yrd. Doç. Dr. Emre ATILGAN 1 RASSAL DEĞİŞKENLER VE OLASILIK DAĞILIMLARI Olasılığa ilişkin olayların çoğunluğunda, deneme sonuçlarının bir veya birkaç yönden incelenmesi

Detaylı

HİTİT ÜNİVERSİTESİ MATEMATİK BÖLÜMÜ DERS TANIMLARI

HİTİT ÜNİVERSİTESİ MATEMATİK BÖLÜMÜ DERS TANIMLARI HİTİT ÜNİVERSİTESİ MATEMATİK BÖLÜMÜ DERS TANIMLARI ZORUNLU DERSLER Matematiğin Temelleri (3-0) 3: Sembolik Mantık; Kümeler Kuramı; Kartezyen Çarpım; Bağıntılar; Fonksiyonlar; Birebir ve Örten Fonksiyonlar;

Detaylı

BİRİNCİ YIL 1. YARIYIL KODU DERSİN ADI T U K AKTS. TAR - 153 Ata Meken Tarihi I 2 0 0 1 İNG-101/ RUS-101. İngilizce I/ Rusça I 2 4 4 6

BİRİNCİ YIL 1. YARIYIL KODU DERSİN ADI T U K AKTS. TAR - 153 Ata Meken Tarihi I 2 0 0 1 İNG-101/ RUS-101. İngilizce I/ Rusça I 2 4 4 6 KIRGIZİSTAN TÜRKİYE MANAS ÜNİVERSİTESİ FEN FAKÜLTESİ MATEMATİK BÖLÜMÜ UYGULAMALI MATEMATİK VE ENFORMATİK LİSANS PROGRAMI DERSLERİN YARIYILLARA GÖRE DAĞILIMI BİRİNCİ YIL 1. YARIYIL TAR - 153 Ata Meken Tarihi

Detaylı

LOJİSTİK REGRESYON ANALİZİ

LOJİSTİK REGRESYON ANALİZİ LOJİSTİK REGRESYON ANALİZİ Lojistik Regresyon Analizini daha kolay izleyebilmek için bazı terimleri tanımlayalım: 1. Değişken (incelenen özellik): Bireyden bireye farklı değerler alabilen özellik, fenomen

Detaylı

T.C. MALTEPE ÜNİVERSİTESİ FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ MATEMATİK LİSANS PROGRAMI. 2013-14 Güz Yarıyılı. 1 yıl 1. yarıyıl Lisans Zorunlu

T.C. MALTEPE ÜNİVERSİTESİ FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ MATEMATİK LİSANS PROGRAMI. 2013-14 Güz Yarıyılı. 1 yıl 1. yarıyıl Lisans Zorunlu AKTS Kredisi 5 T.C. MALTEPE ÜNİVERSİTESİ FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ MATEMATİK LİSANS PROGRAMI Dersin adı: 2013-14 Güz Yarıyılı Genel Matematik I Dersin Kodu emat 151 1 yıl 1. yarıyıl Lisans Zorunlu 3 s/hafta

Detaylı

SELÇUK ÜNİVERSİTESİ SEYDİŞEHİR MESLEK YÜKSEKOKULU BİLGİSAYAR TEKNOLOJİLERİ BÖLÜMÜ BİLGİSAYAR PROGRAMCILIĞI PROGRAMI DERS DAĞILIM ÇİZELGESİ (2010)

SELÇUK ÜNİVERSİTESİ SEYDİŞEHİR MESLEK YÜKSEKOKULU BİLGİSAYAR TEKNOLOJİLERİ BÖLÜMÜ BİLGİSAYAR PROGRAMCILIĞI PROGRAMI DERS DAĞILIM ÇİZELGESİ (2010) SELÇUK ÜNİVERSİTESİ SEYDİŞEHİR MESLEK YÜKSEKOKULU BİLGİSAYAR TEKNOLOJİLERİ BÖLÜMÜ BİLGİSAYAR PROGRAMCILIĞI PROGRAMI DERS DAĞILIM ÇİZELGESİ (2010) 1. SINIF GÜZ YARIYILI 6913130 Atatürk İlkeleri ve İnkılap

Detaylı

2) Lineer olmayan denklem çözümlerini bilir 1,2,4 1

2) Lineer olmayan denklem çözümlerini bilir 1,2,4 1 DERS BİLGİLERİ Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS Numerik Analiz BIL222 4 3+0 3 5 Ön Koşul Dersleri Yok Dersin Dili Dersin Seviyesi Dersin Türü Türkçe Lisans Zorunlu / Yüz Yüze Dersin

Detaylı

Mühendislikte İstatistik Yöntemler

Mühendislikte İstatistik Yöntemler .0.0 Mühendislikte İstatistik Yöntemler İstatistik Parametreler Tarih Qma.3.98 4..98 0.3.983 45 7..984 37.3.985 48 0.4.986 67.4.987 5 0.3.988 45.5.989 34.3.990 59.4.99 3 4 34 5 37 6 45 7 45 8 48 9 5 0

Detaylı

Prof.Dr. ÜNAL ERKAN MUMCUOĞLU. merkan@metu.edu.tr

Prof.Dr. ÜNAL ERKAN MUMCUOĞLU. merkan@metu.edu.tr Ders Bilgisi Ders Kodu 9060528 Ders Bölüm 1 Ders Başlığı BİLİŞİM SİSTEMLERİ İÇİN MATEMATİĞİN TEMELLERİ Ders Kredisi 3 ECTS 8.0 Katalog Tanımı Ön koşullar Ders saati Bu dersin amacı altyapısı teknik olmayan

Detaylı

ULUSLARARASI TİCARET VE FİNANS TEZSİZ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI DERS MÜFREDATI

ULUSLARARASI TİCARET VE FİNANS TEZSİZ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI DERS MÜFREDATI ULUSLARARASI TİCARET VE FİNANS TEZSİZ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI DERS MÜFREDATI I. Yarıyıl II. Yarıyıl Seçmeli (4 ders) 32 AKTS ULTF 570 Seminer 4 AKTS III. Yarıyıl ULTF 560 Bitirme Projesi 14 AKTS Seçmeli

Detaylı

TOPLAM 18 0 0 8 30 TOPLAM 18 0 0 18 30

TOPLAM 18 0 0 8 30 TOPLAM 18 0 0 18 30 BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ BANDIRMA İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ İKTİSAT BÖLÜMÜ 0-0 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI DERS PLANI D.Kodu.Sınıf l.yarıyıl Ktg. T U L K AKTS D.Kodu.Sınıf ll.yarıyıl Ktg. T U L K AKTS

Detaylı

T.C. ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ BİGA MESLEK YÜKSEKOKULU MÜDÜRLÜĞÜ DERS İÇERİKLERİ

T.C. ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ BİGA MESLEK YÜKSEKOKULU MÜDÜRLÜĞÜ DERS İÇERİKLERİ BÖLÜM: Yönetim ve Organizasyon PROGRAM: İşletme Yönetimi 1. Yarıyıl (Güz) T.C. 101 Genel Muhasebe 4 (3+1): Muhasebe bilgi sistemi, muhasebenin gelişimi, muhasebenin temel kavramları, genel kabul görmüş

Detaylı

VEKTÖR UZAYLARI 1.GİRİŞ

VEKTÖR UZAYLARI 1.GİRİŞ 1.GİRİŞ Bu bölüm lineer cebirin temelindeki cebirsel yapıya, sonlu boyutlu vektör uzayına giriş yapmaktadır. Bir vektör uzayının tanımı, elemanları skalar olarak adlandırılan herhangi bir cisim içerir.

Detaylı

MARMARA ÜNİVERSİTESİ İKTİSAT FAKÜLTESİ İKTİSAT BÖLÜMÜ 2012-2013 ANADAL MÜFREDATI

MARMARA ÜNİVERSİTESİ İKTİSAT FAKÜLTESİ İKTİSAT BÖLÜMÜ 2012-2013 ANADAL MÜFREDATI İKTİSAT BÖLÜMÜ 2012-2013 ANADAL MÜFREDATI GENEL TOPLAM ORTALAMA YARIYIL DERS = [56 / 8 = 7] + 3 = 10 T = 168 U = 0 TOPLAM SAAT = 168 KREDİ = 168 ECTS = 240 NO DERS KODU 1. YARIYIL T U KREDİ ECTS 1 ATA121

Detaylı

T.C. DÜZCE ÜNİVERSİTESİ Sosyal Bilimler Enstitüsü. Eğitim Bilimleri Tezli Yüksek Lisans Programı Öğretim Planı. Ders Kodları AKTS

T.C. DÜZCE ÜNİVERSİTESİ Sosyal Bilimler Enstitüsü. Eğitim Bilimleri Tezli Yüksek Lisans Programı Öğretim Planı. Ders Kodları AKTS Ders T.C. DÜZCE ÜNİVERSİTESİ Sosyal Bilimler Enstitüsü Eğitim Bilimleri Tezli Yüksek Lisans Programı Öğretim Planı Tablo 1. ve Kredi Sayıları I. Yarıyıl Ders EPO501 Eğitimde Program Geliştirme 3 0 3 8

Detaylı

1 ÜRETİM VE ÜRETİM YÖNETİMİ

1 ÜRETİM VE ÜRETİM YÖNETİMİ İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ III Bölüm 1 ÜRETİM VE ÜRETİM YÖNETİMİ 13 1.1. Üretim, Üretim Yönetimi Kavramları ve Önemi 14 1.2. Üretim Yönetiminin Tarihisel Gelişimi 18 1.3. Üretim Yönetiminin Amaçları ve Fonksiyonları

Detaylı

İSTATİSTİK ÖRNEK SORULARI

İSTATİSTİK ÖRNEK SORULARI 1. Aşağıda gruplandırılmış seri verilmiştir. (n) 0-10 den az 5 10-20 den az 6 20-30 den az 9 30-40 den az 11 40-50 den az 4 50-60 den az 3 TOPLAM 38 İSTATİSTİK ÖRNEK SORULARI a) Mod değerini bulunuz? (15

Detaylı

OYUN TEORİSİ. Özlem AYDIN. Trakya Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü

OYUN TEORİSİ. Özlem AYDIN. Trakya Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü OYUN TEORİSİ Özlem AYDIN Trakya Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü TANIM ''Oyun Teorisi'', iki yada daha fazla rakibi belirli kurallar altında birleştirerek karşılıklı olarak çelişen olasılıklar

Detaylı

altında ilerde ele alınacaktır.

altında ilerde ele alınacaktır. YTÜ-İktisat İstatistik II Nokta Tahmin Yöntemleri 1 NOKTA TAHMİN YÖNTEMLERİ Şimdiye kadar verilmiş tahmin edicilerin sonlu örneklem ve asimptotik özelliklerini inceledik. Acaba bilinmeyen anakütle parametrelerini

Detaylı

AKADEMİK YILI 2010-2011 1.YARIYIL DERSİN KODU ADI Teorik Pratik Kredi ECTS SMH101 GENEL MUHASEBE 3 1 4 5 DERS İÇERİĞİ

AKADEMİK YILI 2010-2011 1.YARIYIL DERSİN KODU ADI Teorik Pratik Kredi ECTS SMH101 GENEL MUHASEBE 3 1 4 5 DERS İÇERİĞİ MUHASEBE VE VERGİ UYGULAMALARI UZAKTAN EĞİTİM PROGRAMI ÖĞRETİM PLANI AKADEMİK YILI 2010-2011 1.YARIYIL SMH101 GENEL MUHASEBE 3 1 4 5 Muhasebe kavramı (Tanımı, Gelişimi, Bölümleri ve Muhasebe Bilgi Sistemi),

Detaylı

Sembolik Programlama1. Gün. Sembolik Programlama. 20 Eylül 2011

Sembolik Programlama1. Gün. Sembolik Programlama. 20 Eylül 2011 Sembolik Programlama 1. Gün Şenol Pişkin 20 Eylül 2011 Sunum Kapsamı MuPAD İçerik Başlangıç 1. Bölüm: Cebirsel işlemler 2. Bölüm: Denklem çözümleri MuPAD Kısaca MuPAD Bilgisi ve Tarihçesi MuPAD Diğer Araçlar

Detaylı

EAD YBU 2015 BAHAR DÖNEMİ UYGULAMALI EKONOMETRİ EĞİTİM PROGRAMI

EAD YBU 2015 BAHAR DÖNEMİ UYGULAMALI EKONOMETRİ EĞİTİM PROGRAMI EAD YBU 2015 BAHAR DÖNEMİ UYGULAMALI EKONOMETRİ EĞİTİM PROGRAMI Aşağıda iki güne yayılmış olarak sunulmuş olan 6 Eğitim Modülü 21 22 Mart, 11 12 Nisan ve 2 3 Mayıs tarihlerinde Yıldırım Beyazıt Üniversitesi

Detaylı

SHA 606 Kimyasal Reaksiyon Akışları-II (3 0 3)

SHA 606 Kimyasal Reaksiyon Akışları-II (3 0 3) Doktora Programı Ders İçerikleri: SHA 600 Seminer (0 2 0) Öğrencilerin ders aşamasında; tez danışmanı ve seminer dersi sorumlusu öğretim elemanının ortak görüşü ile tespit edilen bir konuyu hazırlayarak

Detaylı

Ders Kodu Dersin Adı Dersin Ġntibak Durumu

Ders Kodu Dersin Adı Dersin Ġntibak Durumu ENDÜSTRĠ SĠSTEMLERĠ MÜHENDĠSLĠĞĠ BÖLÜMÜ ĠNTĠBAK ÇĠZELGESĠ 2010-2011 1.SINIF / GÜZ DÖNEMĠ IUE100 Akademik ve Sosyal Oryantasyon CS 115 Programlamaya Giriş I Bu ders 1. Sınıf güz döneminden 2. Sınıf güz

Detaylı