ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ İSTATİSTİK BÖLÜMÜ Ders İçerikleri

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ İSTATİSTİK BÖLÜMÜ Ders İçerikleri"

Transkript

1 ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ İSTATİSTİK BÖLÜMÜ Ders İçerikleri Eğitim Öğretim Yılından İtibaren Uygulamaya Konulan Bölümümüz Yeni Lisans Programına Ait Dersleri İçerikleri Aşağıda Belirtildiği Gibidir. İst.101 İst.Bilgi Sistemleri I 223 Temel Kavramlar Ve Tanımlar, Bilgisayarlar Ve Temel Bileşenleri, Microsoft Office Uygulamaları; Word, Excel, Power Point,.... İnternet İle Tanışma; İnternet Explorer. World Wide Web Üzerinde Yayıncılık; Html Belgeleri Yaratmak Ve Düzenlemek, Bir Web Sitesi Yaratmak. İst.102 İst.Bilgi Sistemleri II 223 Bilgisayarda Problem Çözümü, Visual Basic Diline Giriş,Visual Basic Sabitleri Ve Değişkenleri, İfadeler Ve Atama Deyimleri, Bilgisayar Bilgi Girişi Ve Bilgisayardan Bilgi Çıkışı, Bilgisayar Programında Kontrol Ve Dallanma, Alt Programlar Ve Deyim Fonksiyonları. İst.103 Olasılığa Giriş I 223 Örnek Uzayı, - Cebir, Olay Kavramı ve Olaylar Üzerinde İşlemler, Olasılık Kavramı ve Özellikleri, Olayların Bağımsızlığı, Şartlı Olasılık ve Tam Olasılık Formülü, Tesadüfi Değişken Kavramı, Dağılım Fonksiyonu Ve Özellikleri, Kesikli Tesadüfi Değişkenler, Beklenen Değer ve Özellikleri, Bazı Kesikli Olasılık Dağılımları ( Bernoulli, Binom, Poisson, Geometrik, Negatif Binom, Hipergeometrik ve Çok Terimli) Çok Boyutlu Kesikli Tesadüfi Değişkenler, Kesikli Tesadüfi Değişkenlerin Fonksiyonları İst.104 Olasılığa Giriş II 223 Sürekli Tesadüfi Değişken Kavramı, Yoğunluk Fonksiyonu, Sürekli Tesadüfi Değişkenin Beklenen Değeri ve Özellikleri, Bazı Sürekli Olasılık Dağılımları ( Düzgün, Normal, Üstel, Gamma, Beta, Cauchy, Weilbull), Çok Boyutlu Sürekli Tesadüfi Değişkenler, Üreten ve Karakteristik Fonksiyon, Limit Teoremleri, Kovaryans, Korelasyon Katsayısı, İki Boyutlu Normal Dağılım, Sürekli Tesadüfi Değişkenlerin Fonksiyonları ve Dağılımları İst.105 Temel İst.I 303 İstatistik Kavramı Ve Tarihsel Gelişimi, Temel Kavramlar, Ölçme Ve Ölçekler, İstatistiksel Verilerin Toplanması, İstatistiksel Verilerin Düzenlenmesi Ve Tablolar İle Özetlenmesi, Merkezi Eğilim Ölçüleri: Aritmetik Ortalama, Geometrik Ortalama, Harmonik Ortalama, Kuadratik Ortalama, Tartılı Ortalama, Mod, Medyan; Oranlar Ve Yüzdeler, Değişim Ölçüleri: Ranj, Ortalama Sapma, Standart Sapma, Varyans, Değişim Katsayısı, Çarpılık Ve Basıklık Katsayısı; Momentler İst.106 Temel İst.II 303 İki Değişkene Göre İstatistiksel Verilerin Düzenlenmesi Ve Tablolar İle Gösterilmesi, İlişki Katsayıları, Pearson Çarpım Moment Korelasyonu, Kısmi Korelasyon, Kontenjansı Katsayısı, Biseriyan Korelasyon, Nokta Biseriyan Korelasyon, Phi Kaysayısı, Sperman Sıra Korelasyon Katsayısı, Cramer in İlişki Katsayısı, Basit Lineer Regresyon, Trend Analizi, Bazı Önemli Olasılık Dağılımları (Binom, Poisson, Normal) Ve Özellikleri, Standart Puanlar, İndeksler 1

2 Mat.107 Matematik I 404 (ECTS:6) Sayı Sistemleri, Fonksiyon Ve Çeşitleri, Fonksiyonun Limiti Ve Sürekliliği, Düzgün Süreklilik, Belirsizlikler Ve Onların Limitleri, Fonksiyonların Süreksizlik Noktaları, Fonksiyonun Türevi Ve Diferansiyeli Mat.108 Matematik II 404 (ECTS:6) Türevin Uygulamaları: L hospital Kuralı, Taylor Formulü, Fonksiyon Özelliklerinin İncelenmesi Ve Grafiğinin Çizimi; Belirsiz İntegral, İntegral Hesaplama Yöntemleri, Belirli İntegral Ve Özellikleri,Belirli İntegralin Uygulamaları: Alan Hesabı, Eğri Yayının Uzunluğu, Hacim Hesabı, Dönel Yüzeyin Alanının Hesabı, Has Olmayan İntegraller İst.109 Lineer Cebir I 303 Matris Tanımı, Matris İşlemleri, Matris Türleri, Matrisin N-Ninci Kuvvetinin Bulunması, Matris Determinantı Ve Tersi, Lineer Denklem Sistemleri ve Çözümleri İst.110 Lineer Cebir II 303 Vektör Uzayları, İç Çarpım Uzayları, Ortogonal Taban, Karakteristik Polinomlar, Karakteristik Değer Ve Karakteristik Vektörler, Matrislerin Üçgenleştirilmesi Ve Köşegenleştirilmesi, Kuadratik Formlar İst.201 İktisat I 404 Ekonomi Biliminin Kapsamı, Temel Kavram Ve Varsayımları, Ekonominin Temel Sorunları,Ekonomik Sistemler, Tüketici Ve Firma Dengesi, Piyasa Dengesi, Faktör Piyasaları, Milli Gelir Ölçümleri Ve Belirlenmesi, Para Tanımı Ve Tarihçesi, Para Arzı Ve Talebi, Bankacılık, Uluslar Arası Para Sistemi, Ödemeler Dengesi, Dış Ticaret Politikası, Entegrasyon Şekilleri, İktisadi Düşüncenin Evrimi İst.202 İktisat II 404 Temel Kavramlar, Milli Muhasebe Kavramı Ve Ölçme Yöntemleri, Klasik Makro Ekonomi, Klasik Tam İstihdam Dengesine Eleştiriler, Keynesgil Gelir Belirlemesi Ve İstihdam Teorisi, Yatırım Teorisi İst.203 İst.İçin İleri Mat.I 223 Fonksiyon Dizileri Ve Fonksiyon Serileri, Düzgün Süreklilik Ve Düzgün Yakınsaklık, Çok Değişkenli Fonksiyonlar, Çok Değişkenli Fonksiyonlarda Limit, Süreklilik Ve Türev, Küresel Ve Silindirik Koordinatlar, Toplam Diferansiyel, Kapalı Fonksiyonların Türevi, Çok Değişkenli Fonksiyonların Seriye Açılımı, Minimum Ve Maksimumu Lagrange Çarpanları Yöntemi, Katlı İntegraller İst.204 İst.İçin İleri Mat. II 223 Karmaşık Fonksiyonların Limiti, Sürekliliği Ve Türevi, Riemann- Stieltjies İntegrali, Eğrisel İntegral Ve Yüzey İntegralleri, İntegrallerde Değişken Değiştirme, Fourier Serisi, İntegrali Ve Dönüşümü, Gamma Ve Beta Fonksiyonu İst.205 Matematiksel İstatistik 223 Çok Boyutlu Tesadüfi Değişkenler Ve Dağılımları, Tesadüfi Değişkenlerin Fonksiyonlarının Dağılımlarının Bulunma Yöntemleri, Tahmin Teorisi, Nokta Tahmini Ve Özellikleri, Tahmin Edicilerin Bulunması Yöntemleri, Aralık Tahmini, Hipotez Testi Kavramı, Teorik Hipotez Testleri, Uygulamalı Hipotez Testleri 2

3 İst.206 İstatistik Teorisi 202 Tesadüfi Değişkenlerin Fonksiyonları (Dağılım Fonksiyonu Tekniği, Değişken Değiştirme Tekniği, Moment Çıkaran ve/veya Karakteristik Fonksiyon Tekniği), Örnekleme Dağılımları (Örneklem İstatistiklerinin Dağılımı) Parametre Tahmini ( Nokta Tahmini, Tahmin Edicinin Özellikleri, Parametre Tahmin Metotları, Eçok ve Moment Tahmini, Aralık Tahmini) İst.207 Doğrusal Programlama 223 Doğrusal Programlama Problemleri Ve Geometrik Açıklaması, Matematiksel Temel, Simpleks Yöntem, Gözden Geçirilmiş Simpleks Yöntem İst.208 Nümerik Analiz 223 Nümerik Analizde Hata Kavramı, Taylor Serisi Açılımı, Bazı Fark Operatörleri, Aitken ve Lagrange İnterpolasyon Yöntemleri, Fonksiyon köklerinin bulunması için Newton-Rapson, İkiye bölme, Sabit nokta iterasyonu yöntemleri, Doğrusal denklem sistemlerinin nümerik çözümü için Gauss Jordan ve Jakobi yöntemleri, Eğrisel denklem sistemlerinin çözümü için sabit nokta iterasyonu ve Newton Rapson yöntemleri, Nümerik integrasyon Yöntemleri, Nümerik Türev Yöntemleri, Doğrusal ve Doğrusal olmayan en küçük kareler yaklaşımları, Özdeğerlerin nümerik hesaplanması. İst.209 Proje Değerlendirmesi 223 Kritik Yörünge- Cpm Metodu, Kritik Yörüngenin İşlemlerinin Bulunması, Pekt Analizi, İşçi Ve Makine Gücünün Hesaplanması Ve Kapasite Dengelemesi, İşlemlerin En Erken Ve En Geç Tamamlanma Ve Bitme Sürelerinin Hesaplanması, İşlemlerin Gerçekleşme Olasılıklarının Bulunması İst.210 Optimizasyon Teknikleri 303 Optimizasyon Problemlerinin Doğası Ve Çeşitleri, Optimallik Şartları, Lineer Optimizasyon Ve Simpleks Yöntem, Gözden Geçirilmiş Simpleks Yöntemi Bazı Temel Sınırlandırılmamış Optimizasyon Algoritmaları, Kısıtsız Ve Doğrusal Kısıtlı Optimum Noktalar, Lagrange, Çarpanları, Genel Kısıtsız Minimizasyon Problemleri, Kuhn- Tucker Teorisi, Dualite Ve Klasik Yöntemlerle İlişkisi, Tek Boyutlu Arama Algoritmaları, Kısıtlı Ve Kısıtsız Problemler İçin Gradyant Yöntemler, Penaltı Fonksiyonları Ve Bu Fonksiyonlarla İlgili Hesaplama Algoritmaları, Bazı Doğrusal Olmayan Programlama Yöntemleri, Bazı Tahmin Problemlerinin Optimizasyon Yöntemleriyle Çözümü. İst.301 Örnekleme I (223) Örnekleme Kavramına İlişkin Temel Tanımlar, İadesiz Eşit Olasılıklı Örnekleme, Örnek Genişliğinin Tahmini, Tabakalı Örnekleme İst.302 Zaman Serisi Analizi 223 Zaman serilerinde temel kavram ve işlemler: zaman serileri bileşenleri, fark alma, otokorelasyon ve kısmi otokorelasyon katsayıları, toplamsal ve çarpımsal ayrışırma yöntemleri, üstel düzleştirme yöntemleri: Basit, Holt, Damped Trend, Winters, Brown yöntemleri, trend içeren zaman serilerinde regresyon, mevsimsellik içeren zaman serileri için toplamsal ve çarpımsal regresyon yöntemleri. 3

4 İst.303 Hipotez Testleri 223 Ki Kare Testleri, Nitel Değişkenli Verilere Ait İlişki Testleri, Bağımsızlık Testleri, Nitel Değişkenli Kitlelerde Homojenlik Kontrolü, Uyumluluk Testleri, Nicel Değişkenli Verilere Ait İlişki Testleri, Tek Kitle Ortalaması, Oranı Ve Varyansı İçin Hipotez Testi, İki Bağımsız Grup Karşılaştırması, İki Bağımlı Grup Karşılaştırılması İst.304 İst.Paket Programlamları I 223 İstatistiksel Çözümlemede Kullanılan Bazı İstatistik Paket Programlarının (SPSS) Tanıtımı, Veri Girişi-Kodlama-Dönüşüm Yapma, Grafik Çizimi, Parametrik ve Parametrik Olmayan İstatistiksel Yöntemlerin Analizleri. İst.305 Regresyon Çözümlemesi 223 Regresyon ve Korelâsyon, Bir doğru denklemi ile açıklanabilen ilişkiler, Basit doğrusal regresyon, Model parametrelerinin tahminleri ve aralık tahminleri, En küçük kareler tahminlerinin özellikleri, Hipotez testleri, Matris notasyonu ile regresyon çözümlemesi, Çoklu regresyon, Artıklar ve dağılım özellikleri. İST.306 Lineer Modeller 223 Bazı Lineer cebir kavram ve Teoremleri, Çok Değişkenli Normal Dağılım, Kuadratik Formlar ve Dağlımları, Merkezsel olmayan Ki-Kare, F, Beta ve Student-t dağılımları, Tam Ranklı Lineer Modellerde Parametre Tahmini ve Hipotez Testi, Tam Ranklı Olmayan Lineer Modellerde tahmin edilebilirlik kavramı, parametre tahmini ve hipotez testi. İst.401 Yöneylem Araştırması I 223 Yöneylem Araştırmasının Tanımı ve Özellikleri, Model Kurma, Parametrik Programlama, Tamsayılı Programlama, Karma Tamsayılı Programlama, 0-1 Tamsayılı Programlama, Dinamik Programlama, Ayrılabilir Programlama, Kuadratik Programlama, Geometrik Programlama. İst.402 Parametrik Olmayan İst.Yönt. 303 Tarihçe, Çeşitli İstatistiksel Kavramlar, Bir Örnekleme Ait Konum Parametrelerine İlişkin Testler, İki Örnekleme Ait Konum Ve Değişim Parametrelerine İlişik Testler, İkiden Fazla Örnekleme İlişkin Testler, Basit Lineer Regresyon Çözümlemesi İst 403 Çok Değişkenli İstatistik I 223 Çok Değişkenli İstatistiksel Analizde Kullanılan Temel Kavramlar, Çok Değişkenli Normal Dağılım Ve Özellikleri, Parametre Tahminleri, Çok Değişkenli Normal Değişkenlerin Lineer Fonksiyonları, Karesel Formlar Ve Dağılımları, Güven Bölgelerinin Belirlenmesi, Çok Değişkenli Normal Kitlelerde Hipotez Testleri. İST.404 Araştırma Projesi 223 Bilimsel araştırma türleri, Araştırma konusu nasıl belirlenir, Konu ile ilgili problemler nasıl ortaya koyulacağının öğrenilmesi, problemlerin hipotezlere dönüştürülmesi, Hipotezlerin istatistiksel olarak ifade edilmesi, Hipotezlere ait verilerin elde edilmesi için anket hazırlama, Anket türleri ve anket çalışmasında dikkat edilmesi gereken konular, Anket sonuçlarının değerlendirilmesi için istatistiksel yöntemler, Sonuçların yorumlanması, Araştırma Raporunun oluşturulması. 4

5 İst 405 İstatistik Deney Tasarımı I 223 Tek Etkenli Deneylerde Tesadüfi Bloklar, Tek Etkenli Deneylerde Kare Düzenleri, Çok Etkenli Deneyler, Nicel ve Nitel Etkenler, Kovaryans Çözümlemesi İst 407 Stokastik Süreçler I 303 Temel Kavramlar( Sürecin Sonlu Boyutlu Dağılımı, Beklenen Değeri, Varyansı, Kovaryansı Ve Karakteristik Fonksiyonu), Bağımsız Artımlı Süreç ( Başarı Sayısı Ve Başarı Zamanı), Poisson Süreci Ve Özellikleri (Sürecin Sıçrayış Anları, Ayrılışı, Üstel Ve Düzgün Dağılımla İlişkisi), Kesikli Parametreli Markov Zincirleri, Chapman-Kolmogorov Fark Denklemleri, İlk Varış Teoremi, Durumların Sınıflandırılması, Durumun Dönüşümlü Veya Dönüşümsüz Olma Durumu, Limit Teoremleri, Limit Teoremleri(Durgun Ve Ergodik Dağılımlar), Yutulma İhtimali Ve Yutulma Süresi, Tesadüfi Yürüyüşler, Dallanma Süreci Ve Kaybolma İhtimali, Kesikli Parametreli Martingal, Tersine Çevrilen Markov Zincirleri, Kolmogorov Kriteri. İst 409 Araştırma Yöntemleri 122 Bir araştırma konusu seçilerek, öğrenciler ve öğretim üyesi koordineli bir şekilde bilimsel araştırma projesi gerçekleştirir. Öğrenciler belli sayıda gruplar oluşturarak öğretim üyesi desteği ile şu araştırma safhalarını gerçekleştirir: problemin belirlenmesi, araştırmanın amaçlarının ortaya koyulması, amaçlara uygun hipotezlerin belirlenmesi, hipotezlerin test edileceği istatistiksel tekniklerin belirlenmesi, hipotezlere uygun değişkenlerin belirlenmesi ve değişkenlere göre anketin hazırlanması, Anketlerin doldurulması, sonuçların bilgisayar ortamına aktarımı, istatistiksel analizlerin yapılması, sonuçların raporlanması ve sunumu. 5

6 İSTATİSTİK BÖLÜMÜ SEÇMELİ DERSLERİ İST.221 Bilg.Prog.I 122 Temel Fortran Elemanları Ve Karakterleri, Fortran Deyimleri Ve Kodlama Formu, Aktarma Deyimleri, Basit Giriş Çıkış Deyimleri, Kontrol Deyimleri, Altprogramlar, Ticari Ve İstatistiksel Uygulamalar. İST.222 Bilg.Prog.II 202 Winpascal'da programın genel yapısı, değişken tanımlamaları ve temel bilgiler, write-read, karşılaştırma komutları, for-do, repeat-until, while, continue-break döngü komutları, fonksiyon yazımı, tek boyutlu ve iki boyutlu diziler, sıralama yöntemleri, bazı ekran komutları, Sınıflı ve ham veriler için varyans, ortalama, mod ve medyan hesabı yapan çeşitli Winpascal programlarının hazırlanması. İST.223 İst.Faal.Sınıf. 122 Faaliyet sınıflamasının tanımı, Türkiye de uygulamaları ve TÜİK in yapmış olduğu çalışmalar, Uluslararası sınıflama ve kod sistemi, NACE ve ISIC sınıflaması, İstatistiki Bölge birimleri sınıflaması. İST.224 Doğ.Olm.Prog. 202 Optimizasyona giriş ve doğrusal olmayan programlama problemlerinin formüle edilmesi, Tek değişkenli optimizasyon problemlerinin tanıtımı ve Altın bölüm araması yöntemi, Tek değişkenli optimizasyon problemleri için İkiye Bölme Yöntemi, Tek değişkenli optimizasyon problemleri için Newton Yöntemi, Çok Değikenli Optimizayon ve En dik iniş Yöntemi, Çok Değikenli Optimizayon için Newton Yöntemi, Eşlenik Gradiyent Yöntemler, Yarı Newton Yöntemleri, En Küçük Kareler Problemi ve Gauss Newton Yöntemi, En Küçük Kareler Problemi için Levenberg Marquardt Yöntemi, Matlab Optimizasyon Araç Paketinin Tanıtımı. İST.225 İndeksler 122 Basit İndeks, Zincir İndeks, Sabit Esaslı İndeks, Değişken Esaslı İndeks, Bir İndeksten Diğerine Geçiş, Esas (Baz) Devrenin Belirlenmesi Ağırlıklı Bileşik İndeksler, Bazı Önemli İndeksler (Laspayres/Fisher Fiyat- Miktar İndeksi), İndekslerin Ortalaması İST.226 Ulaştırma Modelleri 202 Ulaştırma probleminin matematik modeli ve varsayımları, Dengeli Ulaştırma Modelleri, Dengesiz Ulaştırma Modelleri, Ulaştırma Modelinin Başlangıç Çözüm Yöntemleri-Dengeli Ulaştırma Modelleri, Ulaştırma Modelinin Başlangıç Çözüm Yöntemleri-Dengesiz Ulaştırma Modelleri, Başlangıç Çözümlerini Optimale Ulaştıran Çözüm Yöntemleri- Çoğaltan (MODİ) Yöntemi, Dejenerasyon (Bozulma)Durumu Çözümlenmesi Seçenekli Optimal Çözümler, Enbüyüklenme Tipli Ulaştırm Problemleri, Ulaştırma Modelinde Duyarlılık Analizleri, Atama Problemi-Macar Yöntemi(İndirgene Matris Yöntemi), Gezgin Satıcı Problemi-En Yakın Yaklaşım Yöntemi İST.321 Varyans Analizi 303 Varyans analizine giriş: Temel kavramlar, Deney tasarımının temel ilkeleri; Normal dağılımlı tek grup için ortalama ile ilgili hipotez testi, iki bağımsız grup için ortalamalar arası farkın önem kontrolü; Tek faktör varyans analizi: Matematiksel model, Model varsayımları, 6

7 Parametre tahmini ve hipotez testi, Varsayımların sağlanmasının kontrolü; Çoklu karşılaştırma teknikleri: Fisher in en küçük önemli fark testi, Standart genişlik testi, Student-Newman-Keuls genişlk testi, Duncan çoklu genişlik testi, Tukey gerçek önemli fark testi, Tukey tamamen önemli fark testi, Dunnet testi; İki faktör varyans analizi: Matematiksel model, Parametre tahmini ve hipotez testi, Tek ve İki faktör varyans analizinde lineer model yaklaşımı. İST.322 İst.Veri Madenciliği 303 Karar Verme ve Veri Madenciliği, Veri Ambarları, Veri Madenciliğinde Kullanılan Yöntemler, Bellek Tabanlı Teknikler, Genetik Algoritmalar, Yapay Sinir Ağları, Karar Ağaçları, Verilerin Hazırlanması, Toplama ve Uyumlaştırma, Birleştirme ve Temizleme, Modelin Kurulması ve Değerlendirilmesi, Modelin Kullanılması, Modelin İzlenmesi. İST.323 İst.Grafik Yönt. 303 Grafik yöntemlerin önemi ve amacı, Histogram ve bi-histogram, Çubuk grafik, Kutu grafik, pasta grafik, Yaprak-gövde grafiği, Normal dağılım grafiği, olasılık dağılımları grafiği, serpilme grafiği, zaman serisi grafiği, Blok grafiği, Box-Cox doğrusal dönüşüm grafiği, Artık grafikleri, Burada sıralanan tüm grafik çeşitlerinin SPSS, MINTAB ve STATISTICA paket programlarındaki uygulamaları. İST.324 Lin.Olm.Reg.Çöz. 303 Doğrusal regresyon modeli ve Parametre tahminleri, Doğrusal Yaklaşım Metodu, Gauss- Newton Yöntemi, Üstel regresyon modelleri, Gompertz Modeli, Lojistik Büyüme eğrileri, Weilbull büyüme eğrileri, Michaelis-Menten modeli, Morgan Mercer Flodin modeli İST.325 Veri Tabanı 303 Acceste; temel bilgiler veri tabanı dosyası oluşturmak, tablo oluşturmak, tablodaki kayıtlar ile çalışmak, tabloları ilişkilendirmek, sorgular, formlar ile çalışmak, alt form oluşturmak, raporlar ile çalışmak, makrolar ile çalışmak. İST.326 Biyoistatistik 303 Biyoistatistiklerin kullanımı ve çalışma çeşitleri; Olasılık ve tanıtlama testleri; Verilerin açıklanması, toplanması, veri çeşitleri, özetlenmesi ve sunulması; Önemli olasılık dağılımlarının biyoistatistiksel uygulamaları; İstatistiksel değerlendirme, hipotez testleri ve güven aralıkları; Korelâsyon ve regresyon analizi; Tesadüfîsel kontrol denemeleri; Planlanmış gözlemsel çalışmalar; İstatistik analizlerin bulunmasında ortak hatalar; İstatistiksel yöntemler ve tıpta ve biyolojide uygulamaları. İST.327 Mes.Yab.Dil I 303 Çeviri teknikleri, İstatistiksel terimler sözlüğünün tanıtımı, çeşitli İngilizce yazılmış elemental düzey istatistik kitaplarından alınan paragrafların Türkçe çevirisi. İST.328 Mes.Yab.Dil II 303 İstatistiksel terimler sözlüğünün tanıtımı, öğrencilerin o zamana kadar almış oldukları ders içeriklerine sahip İngilizce yazılmış ders kitaplarından alınan paragrafların Türkçe çevirisi. İST.329 Resmi İstatistikler 303 Resmi İstatistiğin tanımı ve üretilme safhaları, TÜİK in yapmış olduğu çalışmalar, Resmi istatistiklerin kullanımı, Ülkelerarası karşılaştırmalar, İstatistik konseyi ve görevleri. 7

8 İST.330 İst.Karar Teorisi 303 Kesikli Ve Sürekli Tesadüfi Değişkenler İçin Bayes Kuralı, Önsel Ve Sonsal Dağılımlar, Bernoulli Süreci, Olağan Bir Süreç Ve Öteki Süreçler İçin Bayesci Kararı, Sonsal Dağılım Tahmini, Sonsal Dağılım Ve Çift Taraflı Testler, Belirlilik Ve Belirsizlik, Ödemeler Ve Kayıplar, Yararlılık, Belirsizlik Altında Karar Verme, Doğrusal Ödeme Fonksiyonları, Karar Teorisi Ve Nokta Tahmini, Karar Teorisi Ve Hipotez Testi İst.331 Fark Denklemleri 303 Fark ve değişim operatörleri ve özellikleri, faktöriyel fonksiyonlar, faktöriyel polinomlar, Stirling sayıları, Taylor serilerinin operatör biçimi, Gregory-Newton formülü, Leibnitz kuralı. Diğer fark operatörleri. Fark denkleminin tanımı, fark denkleminin kısmi ve genel çözümü, Doğrusal bağımsızlık, Casorati determinantı, sabit katsayılı homojen denklemler, sabit katsayılı heterojen denklemler, Sturm-Liouville fark denklemleri, Doğrusal olmayan fark denklemleri. Kısmi fark denklemleri. İST.332 Aktüerya 303 Aktüeryanın tanımı, Türkiye deki gelişimi, Olasılık ve istatistiğin bankacılık ve sigortacılık alanında optimal karar verme ve yönetim için kullanımı. İst.333 Hedef Prog. 202 Hedef Programlamanın tanımı, tarihçesi, Hedef Programlama Problemlerinin formülasyonu, Sapma değişkenleri, Öncelik yapılı hedef programlama, Tamsayılı Hedef Programlama, Hedef Programlama Problemlerinin Çözüm Yöntemleri İST.334 Veri Analizi 303 Açıklayıcı Veri analizinin nedir? Amacı nedir? Veri sunumu ve organizasyonu, Grafiklerin önemi, Açıklayıcı veri analizinin varsayımları; varsayımların testinde kullanılan teknikler, 4- grafiğin yorumu; Dağılımların tanıtımı, 5 istatistikten oluşan veri özetleme şekli, Gerçek yaşam verileri üzerine uygulamaları ile bazı istatistiksel kavramları anlaşılması, SPSS, MINITAB ve STATISTICA paket programları. İST.335 Genel Muhasebe 202 Muhasebe tanımı, muhasebenin temel kavramları, temel mali tablolar, bilanço ve gelir tablosu, muhasebe hesabı, aktif hesaplar, pasif hesaplar, gelir, gider hesapları mizanlar, tekdüzen hesap planı, muhasebede defter tutma uygulamaları, muhasebe belgeleri, nazım hesaplar."tekdüzen Muhasebe Sistemi" esasına göre işletmelerdi dönem içi işlemlerin muhasebeleştirilmesi, gelir tablosu ve genel geçici mizanın düzenlenmesi. İST.336 Anket Düzenleme 202 Anket hakkında genel bilgiler, Hata türleri, Soru çeşitleri, Anket formunun yapısı, Planlama, Anket türleri, Elde edilen verilerin Analizinde kullanılan yöntemler, Raporlama. İST.337 Etkili İletişim 202 İletişimin tanımı, İletişim süreci ve işleyişi, Günümüzde iletişimin önemi, İletişimin temel varsayımları, İletişimde sorulması gerekenler, İletişimin özellikleri, İletişimin sınıflandırılması, İletişim sürecindeki unsurlar, Kişisel alan.(kişilerarası mesafe), Kişiler arası iletişimi etkileyen temel faktörler, Empati, Empatinin yararları, İletişimde dinlemenin önemi, Aktif bir dinleyicinin özellikleri, Etkili bir iletişim için dikkat edilmesi gereken hususlar, Beden dili, Beden dilinin ifade biçimleri, Anketörün iletişim kurma becerisinin sağlıklı bir anket yapmadaki rolü, Anketörün başarısında etkili iletişimin önemi, 8

9 İST.338 Bilim Tarihi 202 Bilimsel gelişmelerin sadece kronolojisini vermek yerine bugün bilim diye adlandırılan kavramın hangi tarihsel, sosyal, ekonomik vs. faktörlerin etkileşimi sonucu ortaya çıktığını ve bilimin toplumu nasıl etkilediğini anlatmaktır. İST.339 Oyunlar Teorisi 122 Oyun Teorisine Giriş, Temel Kavramlar, Karar Verme Süreci ve Kriterleri, Matris Oyunları, denge noktaları, karma stratejiler, Oyun Matrisinin Sadeleştirilmesi, Oyun Teorisinin Temel Teoremi, İki kişili sıfır toplamlı oyunlar, 2*n veya n*2 Boyutlu Oyunlar için Geometrik Çözüm Yöntemi, Shapley-Snow Yöntemi, Bir Matris Oyununun Doğrusal Programlama Problemine İndirgenmesi ve çözümü, Sıfır toplamlı olmayan oyunlar, n-kişili oyunlar ve çözüm yöntemleri İST.340 Demografi 202 Demografinin tanımı ve önemi,nüfus Kuramları, Nüfus Politikaları, Nüfus ve Ekonomik Gelişme, Nüfusun Gelişmesi, Nüfus Sayımları, Nüfusun Yaş ve Cinsiyet Yapısı, Doğumlar, Ölümler, Yaşam Tabloları, Nüfus Projeksiyonları ve Nüfus Tahminleri. İST.341 Simülasyon Teknikleri 122 Simülasyon ile ilgili temel tanım ve kavramlar, Rastgele sayılarda Aranan Özellikler, Kare ortası, güç kalanı ve karışık eşlenik yöntemleri ile rastgele sayı üretimi, rastgelelik testleri, Düzgün dağılım ile ilgili uygulamalar: şans oyunları, rastgele yürüyüş simülasyonu, basit işletme simülasyonu, simülasyon ile integral hesabı, Kuramsal ve Görgül Dağılıma uygun rasgele sayı üretimi, ters dönüşüm yöntemi, doğrudan benzetim yöntemleri ve reddetme yöntemi, Sanayi ve İş hayatı uygulamaları, Hizmet birimi simülasyonu, Makine ve teçhizat bakımı simülasyonu, Kuyruk sistemlerinin simülasyonu. İST.342 Örnekleme II 122 Oransal Tahminler, Regresyon Tahmini, Sistematik Örnekleme, Küme Örneklemesi, Aynı Genişlikteki Örnek Birimleri İçin İki Aşamalı Örnekleme, Farklı Genişlikte Örnekleme Birimlerinin Örnekleme Yöntemleri, Çift Örnekleme, Katlamalı Örnekleme İST.343 Yapay Zeka Yöntemleri 122 Yapay Zekanın Tarihsel Gelişimi, Klasik Optimizasyon Algoritmalarının Gözden Geçirilmesi, Yapay Zeka Optimizasyon Algoritmaları, Genetik Algoritma, Parçacık Sürü Optimizasyonu ve Yapay Arı Kolonisi Algoritması, Bulanık Mantık ve İstatistikte Uygulamaları, Bulanık Kümeleme Yöntemleri, Yapay Sinir Ağları. İST.344 Ekonometrik Modeller 122 Tek Denklemli Regresyon Modelleri, Çoklu Regresyon Modelleri, Otokorelasyon Ve Değişen Varyans Durumu, Model Belirleme, Tek Denklemli Regresyon İle İleri Yönelik Tahmin İST.345 Sıra İstatistikleri 202 Sıra İstatistiklerinin Tanımı, Sıra istatistiklerinin uygulamalardaki rolü, n-tane sıra istatistiğinin ortak dağılımı, iki sıra istatistiğinin ortak dağılımı, tek sıra istatistiğinin dağılımı, medyan,ranj ve bazı diğer sıra istatistiklerinin dağılımı, sıra istatistiklerinin momentleri, Bazı özel olasılık dağılımları üzerinde uygulamalar, Sıra istatistiklerine dayalı lineer tahmin. 9

10 İST.346 Kestirim Yöntemleri 122 Örnek-istatistik ve kitle-parametre kavramları; Örnekleme dağılımı, merkezi limit teoremi ve büyük sayılar kanunu; İstatistiksel tahmin ve ilgili temel kavramlar; Tahmin yöntemleri: (a) momentler yöntemi, (b) EÇOK yöntemi, (c) EKK yöntemi ve (d) Zaman serileri ile tahmin; Önemli olasılık dağılımları: (a) kesikli dağılımlar ve (b) sürekli dağılımlar; önemli olasılık dağılımlarının nokta tahmin edicileri ve uygulamaları; önemli olasılık dağılımlarının aralık tahmin edicileri ve uygulamaları. İST.421 Loj.Regresyon Analizi 202 Lojistik regresyona giriş, bazı önemli tanımlar, Lojistik regresyonun lineer regresyon ile ilişkisi, lojistiğin tercih edilme nedenleri ve lojistik regresyonun kullanım alanları, lojistik regresyon analizinde parametre tahmin yöntemleri, en çok olabilirlik,e.k.k., minimum logit kikare yöntemi, Parametrelerin önem testi, Çoklu lojistik regresyon modeli ve modelin önem testi, Lojistik regresyon modelinin katsayılarının yorumlanması, iki sonuçlu, çok sonuçlu ve sürekli bağımsız değişken, Etkileşim ve etki karışımı, etkileşim varlığında ODDS oranlarının kestirimi, Lojistik regresyon analizinde model kurma stratejileri, değişken seçimi ve model uyumu,. İST.422 Kalite Denetimi 303 Kalitenin çeşitli tanımları ve kalitenin tarihsel gelişimi. Kalite Ekonomisi. Standardizasyonun üreticiye, tüketiciye ve ekonomiye faydaları.iso Kalite Yönetim Sistemleri, İşletmelerde kalite iyileştirme. İstatistiksel süreç kontrolü, felsefesi ve yöntemleri. Kalite kontrol grafiklerinin istatistiksel temelleri. Kalite kontrolün araçları. Niceliksel kontrol grafikleri, niteliksel kontrol grafikleri, Kabul Örneklemesi ve Çeşitleri,CUSUM kontrol grafikleri, EWMA kontrol grafikleri, çok akış hatlı süreçlerde kontrol grafikleri, Bilgisayar uygulaması. İST.423 Mikro İktisat 202 Mikro İktisada Giriş, Ekonomik Büyüme, Üretim Olanakları Eğrisi, Arz ve Talep, İhracat ve İthalat, Denge Fiyatı. İST.424 Makro İktisat 303 Temel Kavramlar, Gayrı Safi Yurtiçi Hasıla, GSYİH Hesaplamalarında Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar, Milli Gelir, Şahsi Gelir, Harcanabilir Gelir. İST.425 Risk Analizi 202 Risk Tanımları, Risk Metodolojisi, Risk Yönetimi, Riskin Belirlenmesi, Riskin Değerlendirilmesi, Risk Yönetim Süreçleri, Vaka Analizleri. İST.426 Güvenilirlik Analizi 303 Ölçme, ölçme hataları, Güvenilirlik, Güvenilirlik Analizi Yöntemleri (Test-Yeniden Test, Paralel Formlar, Gözlemciler Arası Güvenilirlik, İç Tutarlılık), Cronbach Alfa, Geçerlilik, Geçerlilik Analizi Yöntemleri (Dil Geçerliliği, İçerik geçerliliği, Kriter Geçerliliği, Yapı Geçerliliği), Faktör Analizi. 10

11 İST.427 Web Tabanlı Bil.Sis. 202 Web Tabanı Tanımı ve kullanımı, Temel Web Tabanı Kavramları Veri Tabanı Yönetim Sistemi Programları, İST.428 Gen.Lineer Modeller 303 Lineer modeller çatısı altında, Genelleştirilmiş lineer modellerin genel yapısı, tahmin eşitlikleri ve analiz yöntemlerinin verilmesi. İST.429 Bayesci İst.I 202 Olasılık ve cebirsel kavramları, Bayes Teoremi ve uygulamaları, İstatistiksel dağılımlar ve Olabilirlik yaklaşımı, Bayesci Yaklaşıma giriş ve klasik istatistiksel yaklaşımla karşılaştırma, Önsel ve sonsal dağılımlar, Önsel dağılım çeşitleri ve seçimi, Örnek problem çözümleri, Kesikli olasılık modelleri için Bayesci sonuç çıkarımı, Sürekli olasılık modelleri için Bayesci sonuç çıkarımı, Bayesci hesaplamalarda nümerik yaklaşımlar, Model karşılaştırma ve Bayes Faktörü, Bilgisayar uygulamaları. İST.430 Bayesci İst.II 303 Olasılık ve Bayes Teoremi, Bayes Tahminleri, Normal Dağılım için Bayesci İstatistik, Bayesci Hipotez Testi, Belirsiz Dağılımlar, Sonsal Dağılıma Normal Yaklaşım, Deneysel Bayes Yöntemleri, Ardışık Bayesci Kararlar. İST.431 İst.Paket Prog.II 303 İstatistiksel Çözümlemede Kullanılan Bazı İstatistik Paket Programlarının Tanıtımı (Minitab, NCSS), Parametrik ve Parametrik Olmayan İstatistiksel Yöntemlerin Uygulaması, Bazı İstatistiksel Testlerin Güç Analizlerinin PASS ve Minitab Programında Hesabı, Grafik Çizimleri İST.432 Grafiksel Modeller 303 Kuantil grafiği. Simetri grafiği. Yoğunluk iz fonksiyonu. Kutu grafiği. Gövde-yaprak grafiği. Histogram. Serpme diyagramı. Deneysel kuantil-kuantil grafiği. Teorik kuantil-kuantil grafiği. Sırt sırta gövde-yaprak grafiği. İST.433 Bulanık Mantık 303 Klasik küme teorisinin tekrarı ve bulanık kümelerin tanımı ve örnekleri, bulanık kümeler üzerinde kesişim, birleşim, tümleme gibi işlemler, Bulanık Kümelerde kesişim, birleşim ve tümleme işlemleri için t-norm ve s-norm. Bulanık kümelerde eşirlik kavramı, kartezyen çarpım kümesi, yükseklik, normallik, destek kümesi, kernel kümesi, sınır kümesi, merkez kavramı. Bulanık kümelerde alfa kesmeleri,bileşenlerine ayırma kuralı ve betimleme teoremi, genişleme kuralı. Bulanık sayılar, aralık analizi ve alfa kesmeleri,bulanık sayılarda cebirsel işlemler. Klasik bağıntılar, bulanık bağıntılar, Bulanık bağıntılarda tanım, değer kümesi, betimleme teoremi ve izdüşüm silindirik uzantı kavramları, bulanık bağıntı türleri. Klasik mantık ve bulanık mantık, bulanık önerme, bulanık koşullu önerme, Zadeh max-min gerketirmesi, Mamdani gerektirmesi. İST.434 Bekleme Hattı Teorisi 303 Giriş ve temel kavramlar, Genel Kuyruk Sistemi: Günlük yaşamda üretim hattı, haberleşme ve bankalar gibi alanlarda kuyruk sistemlerinin kullanımı. Kendall-Lee-Taha Simgesinin verilmesi 11

12 ve paremetrelerin tanıtılması, M/M/1 sisteminin analizi ve parametrelerin bulunması. Doğum- Ölüm Süreci, M/M/n sisteminin analizi, M/M/n/0 ya da Erlang sisteminin göstergelerinin hesabı. Hizmet süreleri farklı(heterojen) parelel kanallı kuyruk sistemleri ve kaybolma olasılığının optimizasyonu. Bazı tandem(seri) kanallı kuyruk sistemleri ve analizi. İST.435 Ekon.Zaman Ser.Anal. 303 Zaman Serilerinde Durağanlık,Birim Kök Testleri, Otoregresif Hareketli Ortalamalar Modelleri, Box- Jenkins Yöntemi, Birim Kök Testleri, Koşullu Değişen Varyanslı Modeller, Zaman Serilerinde Nedensellik Analizi, Eşbütünleşme Analizi, E-views Uygulamaları İST.436 Kat.Veri Analizi 303 Tanımlar, İki Boyutlu Olumsallık Tabloları Çözümlemeleri, İlişki Ölçüleri, Çok Boyutlu Tablolar, Logaritmik Doğrusal Modeller, Lojit Model, Multinominal Logit Model, Karesel Tablo Çözümlemeleri. İST.438 Bulanık İstatistik 303 Bulanık olasılık teorisi, bulanık olasılık hesaplamaları, bulanık koşullu olasılık. Bulanık parametreli kesikli olasılık dağılımları: Bernoulli, Binom, Poisson. Bulanık parametreli sürekli olasılık dağılımları: Normal, üstel. bulanık tahmini,varyasın bilinmediği normal dağılımlı bir kitlede ortalamanın bulanık tahmini, kitle oranının bulanık tahmini. için bulanık hipotez testi,varyasın bilinmediği normal dağılımlı bir kitlede ortalama için bulanık hipotez testi, kitle oranı için bulanık hipotez testi. Tanaka'nın bulanık posibilistik regresyon Analizi ve Matlab'da uygulanması. Bulanık Zaman Serileri, Song Chissom'un zamanla değişir ve zamanla değişmez bulanık zaman serisi yakalşımları, Chen'in birinci dereceden bulanık zaman serileri yöntemi, Song'un mevsimsel bulanık zaman serisi yaklaşımı, Huarng'ın aralık uzunluğu belirlemedeki yaklaşımları. İST.440 Kan.Korelasyon Ana. 303 Kanonik korelasyon ve kanonik değişkenler, Kanonik korelasyonların özellikleri, Kanonik korelasyonla ilgili önemlilik testi, Yorumlama, Çok değişkenli regresyon analizi: Çok değişkenli lineer regresyon analizinde parametre tahmini, tahmin edicilerin özellikleri ve parametrelerle ve model anlamlığı ile ilgili hipotez testi, Kanonik korelasyon analizinin diğer çok değişkenli analizlerle ilişkisi. İST.442 Artık Analizi 303 Artıkların tanımı ve dağılım özellikleri, Varsayımlardan bozulmaları ortaya çıkarmada artıkların önemi, Artık grafikleri, Model yapılandırmada değişken seçim teknikleri; mümkün tüm regresyonlar tekniği, ileri doğru seçim tekniği, geriye doğru eleme tekniği, adımsal regresyon. İST.444 Tamsayılı Programlama 303 En iyileme hakkında genel bilgiler. Tamsayılı en iyileme için temel bilgiler. Tamsayılı en iyileme problemlerinin çeşitleri. Tamsayılı en iyileme problemlerinin modellemede kullanılan iyi bilinen modeller. Tamsayılı en iyileme problemlerini kesin çözmek için kullanılan yaklaşımlar. Tamsayılı en iyileme problemlerini yaklaşık çözmek için kullanılan yaklaşımlar. 12

13 İST.446 Mekansal İst. 303 Mekansal istatistik tanımı, Mekansal istatistik veri türleri, mekansal verilerin analizde kullanılan ekonometrik ve istatistiksel teknikler. İST.448 Yön.Araş.II 303 Envanter Modelleri, Deterministik Envanter Modelleri, Stokastik Envanter Modelleri, Bekleme Hattı Modelleri ile ilgili temel kavramlar, Kuyruk Sistemleri. İST.450 Çok Değ.İst.II Temel Bileşenler Ve Faktör Analizi, Kümeleme Ve Sınıflama Analizi, Diskriminant Analizi, Lojistik Regresyon Analizi. İST.452 Stok.Süreçler II 303 Sürekli Parametreli Markov Zincirleri, Chapman-Kolmogorov Diferansiyel Denklemi, Durumda Kalma Süresi, Nizamlı(Regular) Olma Şartı, Limit Teoremleri, Doğum-Ölüm Süreçleri Ve Bekleme Hattı Modellerine Uygulama, Yenileme Süreçleri (Yenileme Fonksiyonu, U t Ve V t Süreçleri, Temel Teorem), Bekleme Hattı Teorisinin Bazı Modellerinin Analizi. İST.454 İst.Den.Tas. II 303 Deney tasarımına giriş, Varyans analizinin varsayımları, Bir-yönlü varyans analizi, İki-yönlü varyans analizi, Etkileşimli iki yönlü varyans analizi, Ortalamaların karşılaştırılması, Latin karesi ve Greko-latin karesi tasarımları, İç içe tasarımlar, Faktöriyel tasarımlar, Bölünmüş parseller tasarımı, Basit doğrusal regresyon, parametre tahmini, katsayıların önem testleri, korelasyon, Çoklu doğrusal regresyon, Bir yönlü ve iki yönlü kovaryans analizi ve tüm tasarımlar için SPSS ve MINITAB uygulamaları. 13

T.C. KARABÜK ÜNİVERSİTESİ ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ LİSANS PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ

T.C. KARABÜK ÜNİVERSİTESİ ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ LİSANS PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ T.C. KARABÜK ÜNİVERSİTESİ ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ LİSANS PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ 1. YARIYIL DERSLERİ AIT181 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I: Temel Kavram Bilgisi, Osmanlı Devleti ve Çöküşü,

Detaylı

T.C. ERCĠYES ÜNĠVERSĠTESĠ Mühendislik Fakültesi Endüstri Mühendisliği Bölümü

T.C. ERCĠYES ÜNĠVERSĠTESĠ Mühendislik Fakültesi Endüstri Mühendisliği Bölümü T.C. ERCĠYES ÜNĠVERSĠTESĠ Mühendislik Fakültesi Endüstri Mühendisliği Bölümü 2010-2011 EĞĠTĠM-ÖĞRETĠM PLANI I. YARIYIL II. YARIYIL Ders Kodu Ders Adı T P K Ders Kodu Ders Adı T P K ENM 101 Matematik I

Detaylı

T.C CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ ve İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ İŞLETME BÖLÜMÜ LİSANS DERS İÇERİKLERİ

T.C CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ ve İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ İŞLETME BÖLÜMÜ LİSANS DERS İÇERİKLERİ T.C CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ ve İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ İŞLETME BÖLÜMÜ LİSANS DERS İÇERİKLERİ Birinci Y arıyıl İŞL101 - Muhasebe I (3-0-3) Muhasebenin Önemi ve Türleri, Genel Muhasebe İlkeleri,

Detaylı

OSMANİYE KORKUT ATA ÜNİVERSİTESİ YÖNETİM BİLİŞİM SİSTEMLERİ 1.YIL I. YARIYIL

OSMANİYE KORKUT ATA ÜNİVERSİTESİ YÖNETİM BİLİŞİM SİSTEMLERİ 1.YIL I. YARIYIL ENF1 OSMANİYE KORKUT ATA ÜNİVERSİTESİ YÖNETİM BİLİŞİM SİSTEMLERİ 1.YIL I. YARIYIL BİLİŞİM SİSTEMLERİ VE TEKNOLOJİLERİNE GİRİŞ Bilişim sistemlerine genel bakış, kişisel bilgisayar oluşturma, bilgisayar

Detaylı

Nazilli İİBF İşletme Bölümü Ders İçerikleri (Güncelleme: 13.07.2015)

Nazilli İİBF İşletme Bölümü Ders İçerikleri (Güncelleme: 13.07.2015) Nazilli İİBF İşletme Bölümü Ders İçerikleri (Güncelleme: 13.07.2015) ISL101 - İşletme Bilimine Giriş I (Kredi: 3 - ISL102 - İşletme Bilimine Giriş II (Kredi: 3 - AKTS: 6) ISL105 - Muhasebe I (Kredi: 3

Detaylı

KARABÜK ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ UZAKTAN EĞİTİM MÜFREDATINDA YER ALAN DERSLERİN İÇERİKLERİ

KARABÜK ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ UZAKTAN EĞİTİM MÜFREDATINDA YER ALAN DERSLERİN İÇERİKLERİ KARABÜK ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ UZAKTAN EĞİTİM MÜFREDATINDA YER ALAN DERSLERİN LERİ MAT183 Matematik I (4-0) 4-4 FIZ 183 Genel Fizik I (4-0) 4-4 KIM183 Genel Kimya

Detaylı

YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ ELEKTRİK-ELEKTRONİK FAKÜLTESİ BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ USİS 2008 DERS İÇERİKLERİ

YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ ELEKTRİK-ELEKTRONİK FAKÜLTESİ BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ USİS 2008 DERS İÇERİKLERİ USIS-2008 Kısa Ders İçerikleri YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ ELEKTRİK-ELEKTRONİK FAKÜLTESİ BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ USİS 2008 DERS İÇERİKLERİ I. YARIYIL KOD DERS TÜR ST DİL T U L K ECTS 0111521 Bilgisayar

Detaylı

CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ YÖNETİM BİLİŞİM SİSTEMLERİ BÖLÜMÜ 1. SINIF GÜZ DÖNEMİ DERS İÇERİKLERİ

CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ YÖNETİM BİLİŞİM SİSTEMLERİ BÖLÜMÜ 1. SINIF GÜZ DÖNEMİ DERS İÇERİKLERİ CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ YÖNETİM BİLİŞİM SİSTEMLERİ BÖLÜMÜ 1. SINIF GÜZ DÖNEMİ DERS İÇERİKLERİ Ders : YBS101-Algoritma ve Programlamaya Giriş (4 0 4) Problem nedir,

Detaylı

T. C. DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ UYGULAMALI BİLİMLER YÜKSEKOKULU YÖNETİM BİLİŞİM SİSTEMLERİ BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ I. YARIYIL.

T. C. DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ UYGULAMALI BİLİMLER YÜKSEKOKULU YÖNETİM BİLİŞİM SİSTEMLERİ BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ I. YARIYIL. T. C. DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ UYGULAMALI BİLİMLER YÜKSEKOKULU YÖNETİM BİLİŞİM SİSTEMLERİ BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ I. YARIYIL. TRK 101 Türk Dili I (2-0) 2 Dilin Tanımı, Dil-Kültür-Medeniyet İlişkisi, Dilin

Detaylı

ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ

ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ I. YARIYIL (GÜZ DÖNEMİ) BİL121 AYRIK MATEMATİK 3-0-3 AKTS: 6 Mantık, Kümeler ve Fonksiyonlar; Algoritmanın

Detaylı

T. C. DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ UYGULAMALI BİLİMLER YÜKSEKOKULU BANKACILIK VE FİNANS BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ

T. C. DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ UYGULAMALI BİLİMLER YÜKSEKOKULU BANKACILIK VE FİNANS BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ T. C. DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ UYGULAMALI BİLİMLER YÜKSEKOKULU BANKACILIK VE FİNANS BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ 1. SINIF - 1. YARIYIL Bilişim Sistemleri ve Teknolojileri Bilgisayara giriş niteliğindeki bu ders,

Detaylı

T.C Cumhuriyet Üniversitesi İKTİSADİ ve İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ İŞLETME BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ

T.C Cumhuriyet Üniversitesi İKTİSADİ ve İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ İŞLETME BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ T.C Cumhuriyet Üniversitesi İKTİSADİ ve İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ İŞLETME BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ Birinci Yarıyıl EKN1003 Matematik I (3-0-3) Fonksiyonlar, Limitler ve Süreklilik, Türevler, Türev Uygulamaları,

Detaylı

LİSANS EĞİTİMİ DERS İÇERİKLERİ

LİSANS EĞİTİMİ DERS İÇERİKLERİ LİSANS EĞİTİMİ DERS İÇERİKLERİ ATA121 - Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I (2+0; ECTS: 2) Ders İçeriği: Batı kültürleri ile Türk kültürünün karşılaşması sonucu ortaya çıkan siyasî, ekonomik, kültürel

Detaylı

T. C. DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ UYGULAMALI BİLİMLER YÜKSEKOKULU SİGORTACILIK VE RİSK YÖNETİMİ BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ

T. C. DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ UYGULAMALI BİLİMLER YÜKSEKOKULU SİGORTACILIK VE RİSK YÖNETİMİ BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ T. C. DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ UYGULAMALI BİLİMLER YÜKSEKOKULU SİGORTACILIK VE RİSK YÖNETİMİ BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ 1. SINIF - 1. YARIYIL Bilişim Sistemleri ve Teknolojileri(BLG101)(Z-3-5) Bilgisayara giriş

Detaylı

İŞLETME ANABİLİM DALI YÜKSEK LİSANS BİLİMSEL HAZIRLIK PROGRAMI. Türü İŞL 107 Genel Muhasebe I Z 303 İŞL 108 Genel Muhasebe II Z 303

İŞLETME ANABİLİM DALI YÜKSEK LİSANS BİLİMSEL HAZIRLIK PROGRAMI. Türü İŞL 107 Genel Muhasebe I Z 303 İŞL 108 Genel Muhasebe II Z 303 Birinci Yarıyıl/First emester Kodu Adı ABANT İZZET BAYAL ÜNİVERİTEİ OYAL BİLİMLER ENTİTÜÜ İŞLETME ANABİLİM DALI YÜKEK LİAN BİLİMEL HAZIRLIK PROGRAMI Türü TUK İkinci Yarıyıl/econd emester Kodu Adı Türü

Detaylı

ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ, İKTİSADİ ve İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ, ULUSLARARASI TİCARET ve LOJİSTİK BÖLÜMÜ, DERS İÇERİKLERİ-YENİ

ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ, İKTİSADİ ve İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ, ULUSLARARASI TİCARET ve LOJİSTİK BÖLÜMÜ, DERS İÇERİKLERİ-YENİ ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ, İKTİSADİ ve İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ, ULUSLARARASI TİCARET ve LOJİSTİK BÖLÜMÜ, DERS İÇERİKLERİ-YENİ BİRİNCİ SINIF I.YARIYIL DERSLERİ (T, U, K, AKTS) (Z) UTL 101 TEMEL İŞLETMECİLİK

Detaylı

Namık Kemal Üniversitesi Çorlu Mühendislik Fakültesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü. Akademik Değerlendirme ve Kalite Geliştirme Raporu Sürüm No. 1.

Namık Kemal Üniversitesi Çorlu Mühendislik Fakültesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü. Akademik Değerlendirme ve Kalite Geliştirme Raporu Sürüm No. 1. Namık Kemal Üniversitesi Çorlu Mühendislik Fakültesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü Akademik Değerlendirme ve Kalite Geliştirme Raporu Sürüm No. 1.0 Çorlu, Tekirdağ 2009 2. Đçindekiler, tablo, şekil listeleri

Detaylı

I.YARIYIL 2211101 MATEMATİK-I

I.YARIYIL 2211101 MATEMATİK-I I.YARIYIL 2211101 MATEMATİK-I (3-1-3.5) Bağlantı ve Fonksiyon; Cümle, sıralı ikili, bağlantı, fonksiyon kavramı ve bunların özellikleri, fonksiyon türleri, foksiyonların bileşkesi, ters fonksiyon, bir

Detaylı

C.Ü.İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ ULUSLARARASI TİCARET VE LOJİSTİK BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ Birinci Yarıyıl

C.Ü.İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ ULUSLARARASI TİCARET VE LOJİSTİK BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ Birinci Yarıyıl Birinci Yarıyıl UTL-101 İktisada Giriş I (3-0-3) Bu dersin temel amacı, mikro ekonominin temelini oluşturan piyasa yapısı, firma ve tüketici davranışlarını incelemektir. Bu dersin işlenecek temel konuları

Detaylı

Karadeniz Teknik Üniversitesi Of Teknoloji Fakültesi Yazılım Mühendisliği Bölümü Lisans Programı Ders İçerikleri I. DÖNEM

Karadeniz Teknik Üniversitesi Of Teknoloji Fakültesi Yazılım Mühendisliği Bölümü Lisans Programı Ders İçerikleri I. DÖNEM Karadeniz Teknik Üniversitesi Of Teknoloji Fakültesi Yazılım Mühendisliği Bölümü Lisans Programı Ders İçerikleri I. DÖNEM AITB1001 ATATÜRK İLK. VE İNK. TARİHİ- I 2 0 0 Osmanlı İmparatorluğu'nun Dağılışı

Detaylı

3 Programlama ve programlama dili. 4 Yapısal programlama kavramı. 6 Dizilerde (vektörlerde) arama ve sıralama algoritmaları.

3 Programlama ve programlama dili. 4 Yapısal programlama kavramı. 6 Dizilerde (vektörlerde) arama ve sıralama algoritmaları. Dersin Adı Algoritmalar Ve Programlama Kredi 2 Dönemi Güz Teorik 2 Ders Sorumlusu Yrd. Doç. Dr. Kali GÜRKAHRAMAN AKTS 4 Ders Konuları Algoritma kavramı. Akış diyagramları. Programlama ve programlama dili.

Detaylı

Hazırlık Sınıfı Ders Kodu Ders Adı Teorik Pratik Lab/Uyg Akts T.Kredi Saat Türü

Hazırlık Sınıfı Ders Kodu Ders Adı Teorik Pratik Lab/Uyg Akts T.Kredi Saat Türü Hazırlık Sınıfı HAZ-001 Hazırlık Sınıfı 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Zorunlu I. Yarıyıl BIL-101 Algoritma ve Programlama 3,0 1,0 0,0 7,0 3,5 4,0 Zorunlu Algoritma Tasarımı ve Akış Şemaları, C program yapısı.

Detaylı

BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ

BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK VE DOĞA BİLİMLERİ FAKÜLTESİ BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ İNGİLİZCE ZORUNLU HAZIRLIK SINIFLI DERS PROGRAMI VE DERS İÇERİKLERİ 1 HAZIRLIK SINIFI I. Kodu Dersin adı Teorik

Detaylı

DERS İ ÇERİ KLERİ DÜZCE ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU SOSYAL GÜVENLİK

DERS İ ÇERİ KLERİ DÜZCE ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU SOSYAL GÜVENLİK DÜZCE ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU DERS İ ÇERİ KLERİ SOSYAL GÜVENLİK Düzce Üniversitesi, Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu, Uzunmustafa Mah. DÜZCE Tel: 0 380 514 4892 - Fax: 0 380 514

Detaylı

ÇOK BOYUTLU KARAR VERME METOTLARI VE ORMANCILIKTA UYGULAMA ALANLARI

ÇOK BOYUTLU KARAR VERME METOTLARI VE ORMANCILIKTA UYGULAMA ALANLARI ÇOK BOYUTLU KARAR VERME METOTLARI VE ORMANCILIKTA UYGULAMA ALANLARI İsmet DAŞDEMİR, Ersin GÜNGÖR ZKÜ Bartın Orman Fakültesi, BARTIN ÖZET Bu çalışmada çok boyutlu karar verme metotlarının anlam ve önemi,

Detaylı

T.C HİTİT ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU YÖNETİM VE ORGANİZASYON BÖLÜMÜ İŞLETME YÖNETİMİ PROGRAMI DERS MÜFREDATI I.

T.C HİTİT ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU YÖNETİM VE ORGANİZASYON BÖLÜMÜ İŞLETME YÖNETİMİ PROGRAMI DERS MÜFREDATI I. T.C HİTİT ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU YÖNETİM VE ORGANİZASYON BÖLÜMÜ İŞLETME YÖNETİMİ PROGRAMI DERS MÜFREDATI I. YARIYIL ISPC 101 MATEMATİK 2 0 2 3 Temel kavramlar: kümeler, sayı sistemleri,

Detaylı

BİLGİSAYAR SİSTEMLERİ ÖĞRETMENLİĞİ DERS İÇERİKLERİ 1.YARIYIL DERSLERİ. AIT181 - Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I

BİLGİSAYAR SİSTEMLERİ ÖĞRETMENLİĞİ DERS İÇERİKLERİ 1.YARIYIL DERSLERİ. AIT181 - Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I BİLGİSAYAR SİSTEMLERİ ÖĞRETMENLİĞİ DERS İÇERİKLERİ 1.YARIYIL DERSLERİ AIT181 - Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I Temel Kavram Bilgisi, Osmanlı Devleti ve Çöküşü, Tanzimat ve Meşrutiyet Dönemleri, Osmanlı

Detaylı

DERS İ ÇERİ KLERİ DÜZCE ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU İŞLETME YÖNETİMİ

DERS İ ÇERİ KLERİ DÜZCE ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU İŞLETME YÖNETİMİ DÜZCE ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU DERS İ ÇERİ KLERİ İŞLETME YÖNETİMİ Düzce Üniversitesi, Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu, Uzunmustafa Mah. DÜZCE Tel: 0 380 514 4892 - Fax: 0 380

Detaylı

LİSANSÜSTÜ EĞİTİM. 17 Ağustos 2001 tarihinde kurulan Havacılık ve Uzay Teknolojileri Enstitüsü (HUTEN), başlangıçta Havacılık, Elektronik,

LİSANSÜSTÜ EĞİTİM. 17 Ağustos 2001 tarihinde kurulan Havacılık ve Uzay Teknolojileri Enstitüsü (HUTEN), başlangıçta Havacılık, Elektronik, LİSANSÜSTÜ EĞİTİM 17 Ağustos 2001 tarihinde kurulan Havacılık ve Uzay Teknolojileri Enstitüsü (HUTEN), başlangıçta Havacılık, Elektronik, Bilgisayar ve Endüstri Mühendisliği Ana Bilim Dallarında yüksek

Detaylı

NİĞDE ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ MEKATRONİK MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ. Kısa Ders İçerikleri

NİĞDE ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ MEKATRONİK MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ. Kısa Ders İçerikleri NİĞDE ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ MEKATRONİK MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ Kısa Ders İçerikleri 1 İÇİNDEKİLER 1. DÖNEM DERSLERİ... 5 MEK1001 Matematik I (4-2-6)... 5 MEK1003 Fizik I (3-1-5)... 5 MEK1005 Genel

Detaylı