ÖRNEKTÝR ) Bireysel ve Gruba Baðlý Bireysel Emeklilik Sözleþmesi Teklif Formu KATILIMCI BÝLGÝLERÝ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "ÖRNEKTÝR 1111111111) Bireysel ve Gruba Baðlý Bireysel Emeklilik Sözleþmesi Teklif Formu KATILIMCI BÝLGÝLERÝ"

Transkript

1 Aktarým için Yeni Sözleþme için ) Kampanya Kodu Aracý Adý Soyadý Referans Saðlayan Kurum Adý Referans Saðlayan Kiþi Adý Soyadý 1 2 IVR ONAY KODU Teslim Tarihi Aracý Þube Adý Referans Saðlayan Kurum Partaj No Referans Saðlayan Kiþi Partaj No 1 2 Acente Adý KATILIMCI BÝLGÝLERÝ Kiþisel Bilgiler Adý Soyadý Doðum Tarihi / / Cinsiyeti Kadýn Erkek Doðum Yeri Ýlçe Ýl Medeni Durum Evli Bekar Uyruk TC Diðer Mavikart Eðitim Durumu Ýlk Orta Lise Lisans Lisansüstü Anne Adý Baba Adý Anne Kýzlýk Soyadý Meslek Kimlik Türü Kimlik Seri No Kimlik Veriliþ Yeri / Tarihi T.C. Kimlik No Pasaport No (Yabancý Uyruklular için) TIN No (A.B.D vergi mükellefi numarasý) Yazýþma Adresi Ev Ýþ Posta Kodu Ev Telefonu ( ) Sektör Mavi Kart No Yok ise Ýlçe Ýl Ýþ Telefonu ( ) Dahili Cep Telefonu ( ) Faks ( ) E Þirket Kopyasý 1

2 Aktarým için Yeni Sözleþme için ) Kampanya Kodu Aracý Adý Soyadý Referans Saðlayan Kurum Adý Referans Saðlayan Kiþi Adý Soyadý 1 2 IVR ONAY KODU Teslim Tarihi Aracý Þube Adý Referans Saðlayan Kurum Partaj No Referans Saðlayan Kiþi Partaj No 1 2 Acente Adý KATILIMCI BÝLGÝLERÝ Kiþisel Bilgiler Adý Soyadý Doðum Tarihi / / Cinsiyeti Kadýn Erkek Doðum Yeri Ýlçe Ýl Medeni Durum Evli Bekar Uyruk TC Diðer Mavikart Eðitim Durumu Ýlk Orta Lise Lisans Lisansüstü Anne Adý Baba Adý Anne Kýzlýk Soyadý Meslek Kimlik Türü Kimlik Seri No Kimlik Veriliþ Yeri / Tarihi T.C. Kimlik No Pasaport No (Yabancý Uyruklular için) TIN No (A.B.D vergi mükellefi numarasý) Yazýþma Adresi Ev Ýþ Posta Kodu Ev Telefonu ( ) Sektör Mavi Kart No Yok ise Ýlçe Ýl Ýþ Telefonu ( ) Dahili Cep Telefonu ( ) Faks ( ) E Müþteri Kopyasý 1

3 Finansal Bilgiler Çalýþtýðý Sektör Çalýþtýðý Kurum / Þirket Ýþe Baþlama Tarihi Vergi Dairesi (*) Vergi Numarasý (*) Banka / Þube Adý Hesap Numarasý Aylýk Ortalama Gelir (TL) KATILIMCI AD VE HESABINA KATKI PAYI ÖDEYEN KÝÞÝ BÝLGÝLERÝ Kiþisel Bilgiler : Gerçek kiþi ise doldurulacaktýr. Katýlýmcý ile Ödeyen Kiþi arasýnda Ýþçi Ýþveren iliþkisi (**) Vardýr Yoktur Adý Soyadý Doðum Tarihi / / Cinsiyeti Kadýn Erkek Doðum Yeri Ýlçe Ýl Medeni Durum Evli Bekar Uyruk TC Diðer Ülke Eðitim Durumu Ýlk Orta Lise Lisans Lisansüstü Anne Adý Anne Kýzlýk Soyadý Baba Adý Meslek Sektör Kimlik Türü Kimlik Seri No Kimlik Veriliþ Yeri / Tarihi T.C. Kimlik No Pasaport No (Yabancý Uyruklular için) TIN No (A.B.D vergi mükellefi numarasý) Yok ise Aylýk Ortalama Gelir Tutarý (TL) Banka / Þube Hesap Numarasý Vergi Dairesi (*) Vergi No (*) (*) Yabancý Uyruklu müþterilerimiz için zorunlu alandýr. (**) Ýþveren sýfatýyla yalnýzca iþveren grup emeklilik sözleþmesi kapsamýnda katký payý ödemesi yapýlabilir. Þirket Kopyasý 2

4 Finansal Bilgiler Çalýþtýðý Sektör Çalýþtýðý Kurum / Þirket Ýþe Baþlama Tarihi Vergi Dairesi (*) Vergi Numarasý (*) Banka / Þube Adý Hesap Numarasý Aylýk Ortalama Gelir (TL) KATILIMCI AD VE HESABINA KATKI PAYI ÖDEYEN KÝÞÝ BÝLGÝLERÝ Kiþisel Bilgiler : Gerçek kiþi ise doldurulacaktýr. Katýlýmcý ile Ödeyen Kiþi arasýnda Ýþçi Ýþveren iliþkisi (**) Vardýr Yoktur Adý Soyadý Doðum Tarihi / / Cinsiyeti Kadýn Erkek Doðum Yeri Ýlçe Ýl Medeni Durum Evli Bekar Uyruk TC Diðer Ülke Eðitim Durumu Ýlk Orta Lise Lisans Lisansüstü Anne Adý Anne Kýzlýk Soyadý Baba Adý Meslek Sektör Kimlik Türü Kimlik Seri No Kimlik Veriliþ Yeri / Tarihi T.C. Kimlik No Pasaport No (Yabancý Uyruklular için) TIN No (A.B.D vergi mükellefi numarasý) Yok ise Aylýk Ortalama Gelir Tutarý (TL) Banka / Þube Hesap Numarasý Vergi Dairesi (*) Vergi No (*) (*) Yabancý Uyruklu müþterilerimiz için zorunlu alandýr. (**) Ýþveren sýfatýyla yalnýzca iþveren grup emeklilik sözleþmesi kapsamýnda katký payý ödemesi yapýlabilir. Müþteri Kopyasý 2

5 Yazýþma Adresi Ev Ýþ Ýlçe Posta Kodu Ev Telefonu ( ) Ýþ Telefonu ( ) Dahili Cep Telefonu ( ) Faks ( ) E Ýl Kiþisel Bilgiler (Grup Kurucusu ise doldurulacaktýr) Katýlýmcý ile Ödeyen Kiþi arasýnda Ýþçi Ýþveren iliþkisi (*) Vardýr Yoktur Þirket Unvaný Sektörü Ticaret Sicil No / Mersis No SGK Ýþyeri Sicil No Faaliyet Konusu Yazýþma Adresi Ev Ýþ Ýlçe Ýl Posta Kodu Vergi Dairesi Vergi No Telefon Numarasý ( ) Faks Numarasý ( ) E Ýnternet Adresi Þirketin Ölçeði Bilanço Aktif Büyüklüðü Çalýþan/Üye Sayýsý Yetkili Kiþi Adý Soyadý Unvaný Baba Adý Anne Adý Doðum Tarihi / / Cinsiyeti Kadýn Erkek Doðum Yeri Ýlçe Ýl Medeni Durum Evli Bekar Pasaport No (Yabancý Uyruklular için) TIN No (A.B.D vergi mükellefi numarasý) Yok ise Vergi Dairesi (**) Vergi No (**) Uyruk TC Diðer Ülke Kimlik Türü Kimlik Seri No Kimlik Veriliþ Yeri / Tarihi (*) Ýþveren sýfatýyla yalnýzca iþveren grup emeklilik sözleþmesi kapsamýnda katký payý ödemesi yapýlabilir. (**) Yabancý Uyruklu müþterilerimiz için zorunlu alandýr. Þirket Kopyasý 3

6 Yazýþma Adresi Ev Ýþ Ýlçe Posta Kodu Ev Telefonu ( ) Ýþ Telefonu ( ) Dahili Cep Telefonu ( ) Faks ( ) E Ýl Kiþisel Bilgiler (Grup Kurucusu ise doldurulacaktýr) Katýlýmcý ile Ödeyen Kiþi arasýnda Ýþçi Ýþveren iliþkisi (*) Vardýr Yoktur Þirket Unvaný Sektörü Ticaret Sicil No / Mersis No SGK Ýþyeri Sicil No Faaliyet Konusu Yazýþma Adresi Ev Ýþ Ýlçe Ýl Posta Kodu Vergi Dairesi Vergi No Telefon Numarasý ( ) Faks Numarasý ( ) E Ýnternet Adresi Þirketin Ölçeði Bilanço Aktif Büyüklüðü Çalýþan/Üye Sayýsý Yetkili Kiþi Adý Soyadý Unvaný Baba Adý Anne Adý Doðum Tarihi / / Cinsiyeti Kadýn Erkek Doðum Yeri Ýlçe Ýl Medeni Durum Evli Bekar Pasaport No (Yabancý Uyruklular için) TIN No (A.B.D vergi mükellefi numarasý) Yok ise Vergi Dairesi (**) Vergi No (**) Uyruk TC Diðer Ülke Kimlik Türü Kimlik Seri No Kimlik Veriliþ Yeri / Tarihi (*) Ýþveren sýfatýyla yalnýzca iþveren grup emeklilik sözleþmesi kapsamýnda katký payý ödemesi yapýlabilir. (**) Yabancý Uyruklu müþterilerimiz için zorunlu alandýr. Müþteri Kopyasý 3

7 T.C. Kimlik No Telefon Numarasý ( ) Cep Telefonu Numarasý ( ) E ÖDEME BÝLGÝLERÝ Kredi Kartý 1 Kredi Kartý 2 (*) Kart Sahibinin Adý Soyadý Banka Adý Kart No Kart Türü Master Visa Master Visa Geçerlilik Tarihi / (aa/yy) CVV / (aa/yy) CVV (*) Ýlk kredi kartýndan tahsilat yapýlamamasý durumunda, tahsilat belirtmiþ olduðunuz ikinci kredi kartýndan yapýlacaktýr. LEHDARA / LEHDARLARA ÝLÝÞKÝN BÝLGÝLER Yetkili Kiþi Ýmzasý LEHDAR1 LEHDAR2 LEHDAR3 Ad Soyad Cinsiyeti Kadýn Erkek Kadýn Erkek Kadýn Erkek Anne Adý Anne Kýzlýk Soyadý Baba Adý Doðum Tarihi / Yeri T.C. Kimlik Numarasý Uyruðu Telefon Numarasý Faks Numarasý Yazýþma Adresi E posta Vergi Dairesi / Kimlik No Lehdar Payý (%) Ev Ýþ Ev Ýþ Ev Ýþ Lehdar belirtilmemesi durumunda kanuni varisler lehdar olarak kabul edilecektir. Þirket Kopyasý 4

8 T.C. Kimlik No Telefon Numarasý ( ) Cep Telefonu Numarasý ( ) E ÖDEME BÝLGÝLERÝ Kredi Kartý 1 Kredi Kartý 2 (*) Kart Sahibinin Adý Soyadý Banka Adý Kart No Kart Türü Master Visa Master Visa Geçerlilik Tarihi / (aa/yy) CVV / (aa/yy) CVV (*) Ýlk kredi kartýndan tahsilat yapýlamamasý durumunda, tahsilat belirtmiþ olduðunuz ikinci kredi kartýndan yapýlacaktýr. LEHDARA / LEHDARLARA ÝLÝÞKÝN BÝLGÝLER Yetkili Kiþi Ýmzasý LEHDAR1 LEHDAR2 LEHDAR3 Ad Soyad Cinsiyeti Kadýn Erkek Kadýn Erkek Kadýn Erkek Anne Adý Anne Kýzlýk Soyadý Baba Adý Doðum Tarihi / Yeri T.C. Kimlik Numarasý Uyruðu Telefon Numarasý Faks Numarasý Yazýþma Adresi E posta Vergi Dairesi / Kimlik No Lehdar Payý (%) Ev Ýþ Ev Ýþ Ev Ýþ Lehdar belirtilmemesi durumunda kanuni varisler lehdar olarak kabul edilecektir. Müþteri Kopyasý 4

9 Tercih Edilen Emeklilik Planý : TERCÝH EDÝLEN EMEKLÝLÝK PLANI BÝLGÝLERÝ Plan No Plan Adý Plan Kapsamýnda Sunulan Fonlar Fon Kod Fon Unvaný Fon Daðýlým Oraný ANK Aegon Emeklilik ve Hayat Para Piyasasý Likit Kamu Fonu ANG Aegon Emeklilik ve Hayat Gelir Amaçlý Kamu Borçlanma Araçlarý Standart Fonu ANU Aegon Emeklilik ve Hayat Gelir Amaçlý Esnek Fonu ANE Aegon Emeklilik ve Hayat Dengeli Fonu ANS Aegon Emeklilik ve Hayat Gelir Amaçlý Hisse Senedi Fonu ANY Aegon Emeklilik ve Hayat Esnek Fonu Fon daðýlýmý katýlýmcýnýn tercihine göre belirlenir. Herhangi bir tercihte bulunmayan katýlýmcýlarýn birikimleri AEGON Emeklilik ve Hayat Gelir Amaçlý Kamu Borçlanma Araçlarý Standart Fonu'na yönlendirilir. Devlet Katkýsý, katký payý ödemelerinden ayrý olarak takip edilir ve AEGON Emeklilik ve Hayat Katký Emeklilik Yatýrým Fonu'nda yatýrýma yönlendirilir. Türkiye Cumhuriyeti vatandaþý olmayan ve mavi kartý olmayan katýlýmcýlarýn ödedikleri katký paylarý için devlet katkýsý ödemesi yapýlmayacaktýr. Plandan Yapýlan Kesintiler : Yönetim Gider Kesintisi Düzenli Katký Payý üzerinden aylýk olarak alýnacak YGK tutarý, her bir ay için, ilgili takvim yýlýnýn ilk altý ayýnda 16 yaþýndan büyükler için uygulanacak aylýk brüt asgari ücret tutarýnýn %0,7 si kadar olacaktýr. Ödeme þekline Göre Blokaj Süresi (*) Kredi Kartý... gün / iþ günü Fon Ýþletim Gideri Katký Payý Ödemeye Ara Verme Herbir Fonun Net Varlýk Deðeri Üzerinden Günlük Yüzbinde ANK = 2.73, ANG = 4.75, ANU = 4.75 ANE = 4.75, ANS = 5.43, ANY = 5.43 Vadesinde ödenmeyen katký payýnýn ödeme tarihini müteakip üç ay içinde, ilgili hesaba herhangi bir katký payý ödemesi yapýlmamasý durumunda, ilgili sözleþmede ödemeye ara verildiði kabul edilir. Ödemeye ara verilmesi halinde, yukarýda belirtilen üç aylýk sürenin tamamlanmasýný takiben,ilgili sözleþmeye katký payý ödemesi yapýlmayan her tam ay için katýlýmcý hesabýndan 11,50 (onbir lira elli kuruþ) Türk Lirasý ek yönetim gideri kesintisi alýnýr. Bir yýldan fazla ödemeye ara verme durumunda, bireysel emeklilik hesabýna iliþkin olarak Emeklilik Gözetim Merkezine þirket tarafýndan ödenen sabit giderler, katýlýmcý hesabýndan indirilir. Gruba Baðlý Bireysel Emeklilik Planýnda ise herhangi bir kesinti yapýlmaz. (*) Blokaj süresi ödeme þekillerine göre deðiþkenlik göstermektedir.sözleþmeniz yürürlüðe girdikten sonra tarafýnýza iletilecek olan kiþiye özel Aegon Online þifresi ile blokaj sürelerini görüntüleyebilirsiniz. Þirket Kopyasý 5

10 Tercih Edilen Emeklilik Planý : TERCÝH EDÝLEN EMEKLÝLÝK PLANI BÝLGÝLERÝ Plan No Plan Adý Plan Kapsamýnda Sunulan Fonlar Fon Kod Fon Unvaný Fon Daðýlým Oraný ANK Aegon Emeklilik ve Hayat Para Piyasasý Likit Kamu Fonu ANG Aegon Emeklilik ve Hayat Gelir Amaçlý Kamu Borçlanma Araçlarý Standart Fonu ANU Aegon Emeklilik ve Hayat Gelir Amaçlý Esnek Fonu ANE Aegon Emeklilik ve Hayat Dengeli Fonu ANS Aegon Emeklilik ve Hayat Gelir Amaçlý Hisse Senedi Fonu ANY Aegon Emeklilik ve Hayat Esnek Fonu Fon daðýlýmý katýlýmcýnýn tercihine göre belirlenir. Herhangi bir tercihte bulunmayan katýlýmcýlarýn birikimleri AEGON Emeklilik ve Hayat Gelir Amaçlý Kamu Borçlanma Araçlarý Standart Fonu'na yönlendirilir. Devlet Katkýsý, katký payý ödemelerinden ayrý olarak takip edilir ve AEGON Emeklilik ve Hayat Katký Emeklilik Yatýrým Fonu'nda yatýrýma yönlendirilir. Türkiye Cumhuriyeti vatandaþý olmayan ve mavi kartý olmayan katýlýmcýlarýn ödedikleri katký paylarý için devlet katkýsý ödemesi yapýlmayacaktýr. Plandan Yapýlan Kesintiler : Yönetim Gider Kesintisi Düzenli Katký Payý üzerinden aylýk olarak alýnacak YGK tutarý, her bir ay için, ilgili takvim yýlýnýn ilk altý ayýnda 16 yaþýndan büyükler için uygulanacak aylýk brüt asgari ücret tutarýnýn %0,7 si kadar olacaktýr. Ödeme þekline Göre Blokaj Süresi (*) Kredi Kartý... gün / iþ günü Fon Ýþletim Gideri Katký Payý Ödemeye Ara Verme Herbir Fonun Net Varlýk Deðeri Üzerinden Günlük Yüzbinde ANK = 2.73, ANG = 4.75, ANU = 4.75 ANE = 4.75, ANS = 5.43, ANY = 5.43 Vadesinde ödenmeyen katký payýnýn ödeme tarihini müteakip üç ay içinde, ilgili hesaba herhangi bir katký payý ödemesi yapýlmamasý durumunda, ilgili sözleþmede ödemeye ara verildiði kabul edilir. Ödemeye ara verilmesi halinde, yukarýda belirtilen üç aylýk sürenin tamamlanmasýný takiben,ilgili sözleþmeye katký payý ödemesi yapýlmayan her tam ay için katýlýmcý hesabýndan 11,50 (onbir lira elli kuruþ) Türk Lirasý ek yönetim gideri kesintisi alýnýr. Bir yýldan fazla ödemeye ara verme durumunda, bireysel emeklilik hesabýna iliþkin olarak Emeklilik Gözetim Merkezine þirket tarafýndan ödenen sabit giderler, katýlýmcý hesabýndan indirilir. Gruba Baðlý Bireysel Emeklilik Planýnda ise herhangi bir kesinti yapýlmaz. (*) Blokaj süresi ödeme þekillerine göre deðiþkenlik göstermektedir.sözleþmeniz yürürlüðe girdikten sonra tarafýnýza iletilecek olan kiþiye özel Aegon Online þifresi ile blokaj sürelerini görüntüleyebilirsiniz. Müþteri Kopyasý 5

11 Katký Payý (TL) : Ýlk tahsilatýn yapýlmasýný istediðiniz tarih? Takip eden tahsilatlarýn ayýn hangi günü yapýlmasýný istersiniz? Katký Payý Yýllýk Tutarý Ödeme Þekli Kredi Kartý Diðer Katký Payý Ödeme Dönemi Aylýk 3 Aylýk 6 Aylýk Yýllýk Deðiþiklik Bilgilendirme Notu : Talep Ettiðim Ýletiþim Kanalý E posta Faks Posta Diðer E-Makbuz gönderimi : Makbuzunuz tarafýnýza e posta ile gönderilecektir. Bu anlamda e posta adresinizi yazmayý unutmayýnýz. Farklý talepleriniz için numaralý Müþteri Ýliþkileri Merkezimize ulaþabilirsiniz. Katký Payý Artýrýmý 34 no.lu Bireysel Emeklilik Planýnda ilgili takvim yýlýnýn ilk altý ayýnda 16 yaþýndan büyükler için uygulanacak aylýk brüt asgari ücret tutarý ile bir önceki yýlýn ilk altý ayýnda 16 yaþýndan büyükler için uygulanacak aylýk brüt asgari ücret tutarýndaki deðiþim oranýna göre her yýl ocak ayýnýn ilk iþ gününde deðiþecektir. 35 no.lu Gruba Baðlý Bireysel Emeklilik Planýnda Katký Payý artýþý yapýlamamaktadýr. Haklarýn Kullanýmý Katýlýmcý bir yýl içerisinde 4 kez plan deðiþikliði, 6 kez fon daðýlým oraný deðiþikliði yapabilir. Emeklilik hakký kazandýðýnda ayný ve farklý Þirketlerde açýlmýþ olan bireysel emeklilik hesaplarý birleþtirilebilir. Yürürlük tarihi itibariyle en az iki yýl Þirkette kalmasý koþuluyla sözleþmesini baþka bir Bireysel Emeklilik Þirketine aktarabilir. Kredi Kartlarýna Ýliþkin Beyan Metni Aegon Emeklilik ve Hayat A.Þ.'ye (Aegon) beyan etmiþ olduðum kredi kartýmýn ve/veya kredi kartlarýmýn son kullanma tarihinin deðiþmesi halinde, Aegon'un son kullanma tarihlerini deðiþtirerek ayný kredi kartlarýmdan çekim denemeleri gerçekleþtirmesi iþlemine ve katký payýmýn deðiþmesi halinde ilgili bedellerin çekim iþlemlerine onay verdiðimi beyan ederim. Birden Fazla Sözleþme Satýn Alan Kiþilere Ýliþkin Beyan Metni Ýþbu aþaðýda belirtilen teklif numaralarý ile birden fazla bireysel emeklilik sözleþmesi baþvurusunda bulunduðumu, ilgili emeklilik sözleþmelerimin, teklif formlarýmýn kabulü halinde vermiþ olduðum kredi kartýmdan birden fazla sözleþme için katký payý çekileceðini, ayrýca yine sözleþme için fon iþletim gideri kesintisi yapýlacaðýný bildiðimi ve onayladýðýmý beyan ederim. Katýlýmcý Ad Soyad: Þirket Kopyasý Ýmza 6

12 Katký Payý (TL) : Ýlk tahsilatýn yapýlmasýný istediðiniz tarih? Takip eden tahsilatlarýn ayýn hangi günü yapýlmasýný istersiniz? Katký Payý Yýllýk Tutarý Ödeme Þekli Kredi Kartý Diðer Katký Payý Ödeme Dönemi Aylýk 3 Aylýk 6 Aylýk Yýllýk Deðiþiklik Bilgilendirme Notu : Talep Ettiðim Ýletiþim Kanalý E posta Faks Posta Diðer E-Makbuz gönderimi : Makbuzunuz tarafýnýza e posta ile gönderilecektir. Bu anlamda e posta adresinizi yazmayý unutmayýnýz. Farklý talepleriniz için numaralý Müþteri Ýliþkileri Merkezimize ulaþabilirsiniz. Katký Payý Artýrýmý 34 no.lu Bireysel Emeklilik Planýnda ilgili takvim yýlýnýn ilk altý ayýnda 16 yaþýndan büyükler için uygulanacak aylýk brüt asgari ücret tutarý ile bir önceki yýlýn ilk altý ayýnda 16 yaþýndan büyükler için uygulanacak aylýk brüt asgari ücret tutarýndaki deðiþim oranýna göre her yýl ocak ayýnýn ilk iþ gününde deðiþecektir. 35 no.lu Gruba Baðlý Bireysel Emeklilik Planýnda Katký Payý artýþý yapýlamamaktadýr. Haklarýn Kullanýmý Katýlýmcý bir yýl içerisinde 4 kez plan deðiþikliði, 6 kez fon daðýlým oraný deðiþikliði yapabilir. Emeklilik hakký kazandýðýnda ayný ve farklý Þirketlerde açýlmýþ olan bireysel emeklilik hesaplarý birleþtirilebilir. Yürürlük tarihi itibariyle en az iki yýl Þirkette kalmasý koþuluyla sözleþmesini baþka bir Bireysel Emeklilik Þirketine aktarabilir. Kredi Kartlarýna Ýliþkin Beyan Metni Aegon Emeklilik ve Hayat A.Þ.'ye (Aegon) beyan etmiþ olduðum kredi kartýmýn ve/veya kredi kartlarýmýn son kullanma tarihinin deðiþmesi halinde, Aegon'un son kullanma tarihlerini deðiþtirerek ayný kredi kartlarýmdan çekim denemeleri gerçekleþtirmesi iþlemine ve katký payýmýn deðiþmesi halinde ilgili bedellerin çekim iþlemlerine onay verdiðimi beyan ederim. Birden Fazla Sözleþme Satýn Alan Kiþilere Ýliþkin Beyan Metni Ýþbu aþaðýda belirtilen teklif numaralarý ile birden fazla bireysel emeklilik sözleþmesi baþvurusunda bulunduðumu, ilgili emeklilik sözleþmelerimin, teklif formlarýmýn kabulü halinde vermiþ olduðum kredi kartýmdan birden fazla sözleþme için katký payý çekileceðini, ayrýca yine sözleþme için fon iþletim gideri kesintisi yapýlacaðýný bildiðimi ve onayladýðýmý beyan ederim. Katýlýmcý Ad Soyad: Müþteri Kopyasý Ýmza 6

13 Teklif Formu, Giriþ Bilgi Formu,Hizmet Sözleþmesi ve 0034 Numaralý Ýkinci Bahar Emeklilik Planý 0035 Numaralý Standart Kesintisiz Gruba Baðlý Bireysel Emeklilik Planý Ek Bilgilendirme Formu'nun bir kopyasýný aldým Numaralý Ýkinci Bahar Emeklilik Planý 0035 Numaralý Standart Kesintisiz Gruba Baðlý Bireysel Emeklilik Planý Ek Bilgilendirme Formu'nu okudum ve anladým. Bu teklif formunda verdiðim bilgilerin tamamen doðru olduðunu, verdiðim bilgilerin incelenip Aegon Emeklilik ve Hayat A.Þ. tarafýndan kabul edilmesinden sonra emeklilik sözleþmesinin tanzim olacaðýný, tarafýmdan doldurulmuþ olan bu teklif formu ile Aegon Emeklilik ve Hayat A.Þ.'nin bir taahhüt altýna girmediðini, yanlýþ veya eksik beyanda bulunduðum tespit edildiði takdirde ortaya çýkacak anlaþmazlýklarda Aegon Emeklilik ve Hayat A.Þ.'nin herhangi bir sorumluluk altýna girmediðini ve girmeyeceðini, bu sözleþmenin gerçek faydalanýcýsýnýn tarafým olduðunu ve baþkasý hesabýna hareket etmediðimi kabul ve beyan ederim. Aegon Emeklilik ve Hayat A.Þ.'nin dahil olduðum plan kapsamýndaki giriþ aidatý ve/veya katký payý tutarýný yazýlý bir talimatla durdurulmasýný talep etmediðim sürece bu formda belirttiðim kredi kartý hesabýmdan tahsil etmesine muvaffakat veririm. Suç Gelirlerinin Aklanmasýnýn ve Terörün Finansmanýnýn Önlenmesine Dair Mevzuat uyarýnca, AEGON Emeklilik ve Hayat A.Þ. personeli ve/veya AEGON Emeklilik ve Hayat A.Þ. Acentesi personelinin, tarafýmla, hayat sigorta poliçesi baþvuru formu doldurma görüþmesini adresimde gerçekleþtirdiðini beyan, kabul ve taahhüt ederim. Ýþ bu beyan metni MASAK'ýn B.07.0.MSK.Ü /2772 Sayýlý yazýsý uyarýnca "Adres Teyidi" olarak kullanýlabilecektir. "Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkýnda Kanun" ve "Sigortacýlýk Kapsamýnda Deðerlendirilecek Faaliyetlere, Tüketici Lehine Yapýlan Sigorta Sözleþmeleri ile Mesafeli Akdedilen Sigorta Sözleþmelerine Ýliþkin Yönetmelik" uyarýnca, ticari elektronik ileti gönderimi baþta olmak üzere, AEGON Emeklilik ve Hayat A.Þ.'ye yetki ve izin verdiðimi, ayrýca ilgili mevzuatlarda düzenlenmiþ olan tüm yükümlülüklerin AEGON Emeklilik ve Hayat A.Þ. tarafýndan yerine getirildiðini beyan, kabul ve taahhüt ederim. Teklif Tarihi : / / (gg/aa/yyyy) Katýlýmcý Ad Soyad / Unvan: Ýmza Grup Kurucusu / Katýlýmcý Ad ve Hesabýna Katký Payý Ödeyen Kiþi Ad Soyad / Unvan: Kaþe / Ýmza Bireysel Emeklilik Aracýsý Ad Soyad : Ýmza Aracý Sicil No : Aracýnýn Baðlý Olduðu Bölge / Þube : Þirket Bilgileri Ticaret Unvaný : Aegon Emeklilik ve Hayat A.Þ. Adresi : Kozyataðý Mahallesi, Sarý Kanarya Sokak K2 Plaza No:14 Kat: Kadýköy Ýstanbul Mersis Numarasý : Ýnternet Adresi : www. aegon.com.tr Müþteri Ýliþkileri Merkezi : Tel No : Faks No : E Posta : Bu form iki nüsha olarak düzenlenmiþ olup, bir örneði katýlýmcýda kalacaktýr. Þirket Kopyasý 7

14 Teklif Formu, Giriþ Bilgi Formu,Hizmet Sözleþmesi ve 0034 Numaralý Ýkinci Bahar Emeklilik Planý 0035 Numaralý Standart Kesintisiz Gruba Baðlý Bireysel Emeklilik Planý Ek Bilgilendirme Formu'nun bir kopyasýný aldým Numaralý Ýkinci Bahar Emeklilik Planý 0035 Numaralý Standart Kesintisiz Gruba Baðlý Bireysel Emeklilik Planý Ek Bilgilendirme Formu'nu okudum ve anladým. Bu teklif formunda verdiðim bilgilerin tamamen doðru olduðunu, verdiðim bilgilerin incelenip Aegon Emeklilik ve Hayat A.Þ. tarafýndan kabul edilmesinden sonra emeklilik sözleþmesinin tanzim olacaðýný, tarafýmdan doldurulmuþ olan bu teklif formu ile Aegon Emeklilik ve Hayat A.Þ.'nin bir taahhüt altýna girmediðini, yanlýþ veya eksik beyanda bulunduðum tespit edildiði takdirde ortaya çýkacak anlaþmazlýklarda Aegon Emeklilik ve Hayat A.Þ.'nin herhangi bir sorumluluk altýna girmediðini ve girmeyeceðini, bu sözleþmenin gerçek faydalanýcýsýnýn tarafým olduðunu ve baþkasý hesabýna hareket etmediðimi kabul ve beyan ederim. Aegon Emeklilik ve Hayat A.Þ.'nin dahil olduðum plan kapsamýndaki giriþ aidatý ve/veya katký payý tutarýný yazýlý bir talimatla durdurulmasýný talep etmediðim sürece bu formda belirttiðim kredi kartý hesabýmdan tahsil etmesine muvaffakat veririm. Suç Gelirlerinin Aklanmasýnýn ve Terörün Finansmanýnýn Önlenmesine Dair Mevzuat uyarýnca, AEGON Emeklilik ve Hayat A.Þ. personeli ve/veya AEGON Emeklilik ve Hayat A.Þ. Acentesi personelinin, tarafýmla, hayat sigorta poliçesi baþvuru formu doldurma görüþmesini adresimde gerçekleþtirdiðini beyan, kabul ve taahhüt ederim. Ýþ bu beyan metni MASAK'ýn B.07.0.MSK.Ü /2772 Sayýlý yazýsý uyarýnca "Adres Teyidi" olarak kullanýlabilecektir. "Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkýnda Kanun" ve "Sigortacýlýk Kapsamýnda Deðerlendirilecek Faaliyetlere, Tüketici Lehine Yapýlan Sigorta Sözleþmeleri ile Mesafeli Akdedilen Sigorta Sözleþmelerine Ýliþkin Yönetmelik" uyarýnca, ticari elektronik ileti gönderimi baþta olmak üzere, AEGON Emeklilik ve Hayat A.Þ.'ye yetki ve izin verdiðimi, ayrýca ilgili mevzuatlarda düzenlenmiþ olan tüm yükümlülüklerin AEGON Emeklilik ve Hayat A.Þ. tarafýndan yerine getirildiðini beyan, kabul ve taahhüt ederim. Teklif Tarihi : / / (gg/aa/yyyy) Katýlýmcý Ad Soyad / Unvan: Ýmza Grup Kurucusu / Katýlýmcý Ad ve Hesabýna Katký Payý Ödeyen Kiþi Ad Soyad / Unvan: Kaþe / Ýmza Bireysel Emeklilik Aracýsý Ad Soyad : Ýmza Aracý Sicil No : Aracýnýn Baðlý Olduðu Bölge / Þube : Þirket Bilgileri Ticaret Unvaný : Aegon Emeklilik ve Hayat A.Þ. Adresi : Kozyataðý Mahallesi, Sarý Kanarya Sokak K2 Plaza No:14 Kat: Kadýköy Ýstanbul Mersis Numarasý : Ýnternet Adresi : www. aegon.com.tr Müþteri Ýliþkileri Merkezi : Tel No : Faks No : E Posta : Bu form iki nüsha olarak düzenlenmiþ olup, bir örneði katýlýmcýda kalacaktýr. Müþteri Kopyasý 7

15 Hizmet Sözleþmesi ) Kozyataðý Mahallesi, Sarý Kanarya Sokak K2 Plaza No:14 Kat: Kadýköy Ýstanbul adresinde yerleþik Aegon Emeklilik ve Hayat A.Þ. (Þirket) ile... (Müþteri) arasýnda, Þirket'in internet, telefon ve faks aracýlýðýyla sunduðu hizmetler ve bu hizmetlerle sýnýrlý olmamak kaydýyla deðiþtirilecek veya geliþtirilecek yeni hizmet kanallarýndan Müþterinin aþaðýdaki koþullar çerçevesinde yararlanmasýný içeren bu Sözleþme düzenlenmiþtir. Hizmet Kanallarý 1. Þirket, internet çaðrý merkezi sesli yanýt sistemi hizmetleri ve bu hizmetlerle sýnýrlý olmamak kaydýyla deðiþtirilecek veya geliþtirilecek yeni hizmet kanallarýndan yararlanabilmesi için müþteriye bir kullanýcý kodu ve þifre verecektir. Þirket, Müþteriye vereceði kullanýcý kodunu ve þifreleri herhangi bir gerekçeyle deðiþtirebilir. Müþteri, böyle bir durumda Þirket'in belirleyeceði her türlü deðiþikliðe uyacaðýný kabul ve taahhüt eder. 2. Bu Sözleþme kapsamýndaki Hizmet Kanallarý'ndan yararlanma hakký münhasýran Müþteriye aittir. Müþteri, hizmet kanallarý aracýlýðýyla sunulan hizmetlerle ilgili iþlemleri sistem gereði imzasý olmaksýzýn Þirket tarafýndan kendisine verilen kullanýcý kodu ve þifre ile yapacaðýný kabul, beyan ve taahhüt eder. Müþteri; kullanýcý kodu ve þifrenin gizli kalmasý için gerekli dikkat ve özeni gösterir, bunlarý üçüncü kiþilere açýklamaz, bunlarýn üçüncü kiþiler tarafýndan kullanýlmasýnýn sonuçlarýndan sorumlu olup, bununla ilgili olarak hiçbir þekil ve surette Þirketten talepte bulunamaz. Bunlarýn deðiþtirilmesi doðrultusunda Þirket'e yazýlý talimat vermediði sürece mevcut kullanýcý kodu ve þifre ile yapýlan iþlemler kendisini baðlar. Þirket'in kullanýcý kodu ve þifreyi kullanan üçüncü kiþilerin kimliklerini belirleme yükümlülüðü bulunmamaktadýr. 3. Müþteri, hizmet kanallarýndan yararlanýrken Þirket tarafýndan kendisine bildirilen iþlem adýmlarýna uyar. Þirket, uygun gördüðü zamanda ve Müþteriye önceden bildirimde bulunmaksýzýn iþlem adýmlarýný deðiþtirebilir veya yeni iþlem adýmlarý ekleyebilir. 4. Müþteri, kullanýcý kodu ve þifre aracýlýðýyla, Þirket'in hizmet kanallarýnda bulunan görüntüleme, poliçe/sözleþme bilgilerini dinleme, deðiþiklik talebinde bulunma ve deðiþiklik iþlemlerini yapabilecektir. Ancak, Þirket talep edilen deðiþiklikleri yapýp yapmamakta serbesttir. Her türlü deðiþiklik iþleminin yapýlmasý ve yapýlan deðiþikliðin içeriði konusunda müþteri sorumludur. 5. Müþteriye hizmet kanallarýndan hizmet verilmesi donaným ve yazýlým saðlanmasý konusunda bir Þirket taahhütü oluþturmaz. 6. Müþteri, yazýlý, sözlü veya hizmet kanallarý aracýlýðýyla Þirket'e verdiði bilgilerin tamamýnýn doðru, eksiksiz ve güncel olmasýndan ve aksi takdirde doðacak zararlardan sorumludur. 7. Müþteri, hizmet kanallarýnýn kullanýmý sýrasýnda uðramýþ olduðu zararlardan Þirket'i sorumlu tutamaz, söz konusu hizmetleri kullanýrken üçüncü kiþilere verdiði zararlardan da kendisi sorumludur. 8. Þirket, Müþteriye önceden bildirimde bulunmaksýzýn hizmet kanallarýnýn kapsamýný daraltabilir, geniþletebilir ve bu hizmetleri kýsmen veya tamamen durdurabilir. Müþteri, hizmetlerin sýnýrlandýrýlmasý veya durdurulmasý nedeniyle uðrayabileceði zarar ve kayýplardan dolayý Þirket'i sorumlu tutamaz. Hizmet kanallarýnýn kapsamýnýn geniþletilmesi yoluyla eklenecek iþlemlerde de bu Sözleþme koþullarý uygulanýr. 9. Þirket, Müþterinin hizmet kanallarýný hiçbir sebep göstermeksizin Müþteriye önceden bildirimde bulunmaksýzýn bu hizmetlerin sunulmasýný geçici veya sürekli olarak durdurabilir. 10. Müþteri, hizmet kanallarýnýn kesintiye uðramasý keza, donaným, yazýlým veya hizmet kanallarý sunucularýndan kaynaklanan aksaklýklar sonucunda üçüncü kiþilerin kendisine ait bilgilere ulaþmasýndan kaynaklanabilecek zararlardan Þirket'i sorumlu tutamaz. 11. Müþteri, hizmet kanallarýný kullanýrken yürürlükteki yasalara aykýrý davranmayacaðýný, dile getireceði tüm fikir, düþünce, ifade ve yazýlarýn kendisine ait olacaðýný, kamu düzenini bozucu, genel ahlaka aykýrý, baþkalarýný rahatsýz veya taciz edici þekilde hareket etmeyeceðini, üçüncü kiþilerin hizmet kanallarýný kullanmasýný önleyici veya zorlaþtýrýcý eylem ve uygulamalarda bulunamayacaðýný kabul ve taahhüt eder. Þirket Kopyasý 8

16 Hizmet Sözleþmesi ) Kozyataðý Mahallesi, Sarý Kanarya Sokak K2 Plaza No:14 Kat: Kadýköy Ýstanbul adresinde yerleþik Aegon Emeklilik ve Hayat A.Þ. (Þirket) ile... (Müþteri) arasýnda, Þirket'in internet, telefon ve faks aracýlýðýyla sunduðu hizmetler ve bu hizmetlerle sýnýrlý olmamak kaydýyla deðiþtirilecek veya geliþtirilecek yeni hizmet kanallarýndan Müþterinin aþaðýdaki koþullar çerçevesinde yararlanmasýný içeren bu Sözleþme düzenlenmiþtir. Hizmet Kanallarý 1. Þirket, internet çaðrý merkezi sesli yanýt sistemi hizmetleri ve bu hizmetlerle sýnýrlý olmamak kaydýyla deðiþtirilecek veya geliþtirilecek yeni hizmet kanallarýndan yararlanabilmesi için müþteriye bir kullanýcý kodu ve þifre verecektir. Þirket, Müþteriye vereceði kullanýcý kodunu ve þifreleri herhangi bir gerekçeyle deðiþtirebilir. Müþteri, böyle bir durumda Þirket'in belirleyeceði her türlü deðiþikliðe uyacaðýný kabul ve taahhüt eder. 2. Bu Sözleþme kapsamýndaki Hizmet Kanallarý'ndan yararlanma hakký münhasýran Müþteriye aittir. Müþteri, hizmet kanallarý aracýlýðýyla sunulan hizmetlerle ilgili iþlemleri sistem gereði imzasý olmaksýzýn Þirket tarafýndan kendisine verilen kullanýcý kodu ve þifre ile yapacaðýný kabul, beyan ve taahhüt eder. Müþteri; kullanýcý kodu ve þifrenin gizli kalmasý için gerekli dikkat ve özeni gösterir, bunlarý üçüncü kiþilere açýklamaz, bunlarýn üçüncü kiþiler tarafýndan kullanýlmasýnýn sonuçlarýndan sorumlu olup, bununla ilgili olarak hiçbir þekil ve surette Þirketten talepte bulunamaz. Bunlarýn deðiþtirilmesi doðrultusunda Þirket'e yazýlý talimat vermediði sürece mevcut kullanýcý kodu ve þifre ile yapýlan iþlemler kendisini baðlar. Þirket'in kullanýcý kodu ve þifreyi kullanan üçüncü kiþilerin kimliklerini belirleme yükümlülüðü bulunmamaktadýr. 3. Müþteri, hizmet kanallarýndan yararlanýrken Þirket tarafýndan kendisine bildirilen iþlem adýmlarýna uyar. Þirket, uygun gördüðü zamanda ve Müþteriye önceden bildirimde bulunmaksýzýn iþlem adýmlarýný deðiþtirebilir veya yeni iþlem adýmlarý ekleyebilir. 4. Müþteri, kullanýcý kodu ve þifre aracýlýðýyla, Þirket'in hizmet kanallarýnda bulunan görüntüleme, poliçe/sözleþme bilgilerini dinleme, deðiþiklik talebinde bulunma ve deðiþiklik iþlemlerini yapabilecektir. Ancak, Þirket talep edilen deðiþiklikleri yapýp yapmamakta serbesttir. Her türlü deðiþiklik iþleminin yapýlmasý ve yapýlan deðiþikliðin içeriði konusunda müþteri sorumludur. 5. Müþteriye hizmet kanallarýndan hizmet verilmesi donaným ve yazýlým saðlanmasý konusunda bir Þirket taahhütü oluþturmaz. 6. Müþteri, yazýlý, sözlü veya hizmet kanallarý aracýlýðýyla Þirket'e verdiði bilgilerin tamamýnýn doðru, eksiksiz ve güncel olmasýndan ve aksi takdirde doðacak zararlardan sorumludur. 7. Müþteri, hizmet kanallarýnýn kullanýmý sýrasýnda uðramýþ olduðu zararlardan Þirket'i sorumlu tutamaz, söz konusu hizmetleri kullanýrken üçüncü kiþilere verdiði zararlardan da kendisi sorumludur. 8. Þirket, Müþteriye önceden bildirimde bulunmaksýzýn hizmet kanallarýnýn kapsamýný daraltabilir, geniþletebilir ve bu hizmetleri kýsmen veya tamamen durdurabilir. Müþteri, hizmetlerin sýnýrlandýrýlmasý veya durdurulmasý nedeniyle uðrayabileceði zarar ve kayýplardan dolayý Þirket'i sorumlu tutamaz. Hizmet kanallarýnýn kapsamýnýn geniþletilmesi yoluyla eklenecek iþlemlerde de bu Sözleþme koþullarý uygulanýr. 9. Þirket, Müþterinin hizmet kanallarýný hiçbir sebep göstermeksizin Müþteriye önceden bildirimde bulunmaksýzýn bu hizmetlerin sunulmasýný geçici veya sürekli olarak durdurabilir. 10. Müþteri, hizmet kanallarýnýn kesintiye uðramasý keza, donaným, yazýlým veya hizmet kanallarý sunucularýndan kaynaklanan aksaklýklar sonucunda üçüncü kiþilerin kendisine ait bilgilere ulaþmasýndan kaynaklanabilecek zararlardan Þirket'i sorumlu tutamaz. 11. Müþteri, hizmet kanallarýný kullanýrken yürürlükteki yasalara aykýrý davranmayacaðýný, dile getireceði tüm fikir, düþünce, ifade ve yazýlarýn kendisine ait olacaðýný, kamu düzenini bozucu, genel ahlaka aykýrý, baþkalarýný rahatsýz veya taciz edici þekilde hareket etmeyeceðini, üçüncü kiþilerin hizmet kanallarýný kullanmasýný önleyici veya zorlaþtýrýcý eylem ve uygulamalarda bulunamayacaðýný kabul ve taahhüt eder. Müþteri Kopyasý 8

17 Hizmet Sözleþmesi ) 12. Müþteri, hizmet kanallarý ve bu hizmetlerin sunumuyla ilgili görsel ve iþitsel materyali Þirket'in izni olmaksýzýn kullanamayacaðýný, hizmet sýrasýnda kullanýlan yazýlýmlarýn Þirket'e ait olduðunu ve bu yazýlýmlarý çoðaltýp daðýtamayacaðýný kabul eder. Ýþ bu yazýlýmlarýn herhangi bir þekilde üçüncü þahýslarýn kullanýmýna sebep olmasý halinde oluþacak zarardan sorumlu olacaðýný kabul ve taahhüt eder. 13. Müþterinin hizmet kanallarýndan bedensel olarak yararlanamayacak ölçüde bir kazaya maruz kalmasý veya vefat etmesi halinde, bu durum Þirkete yazýlý olarak bildirilene kadar Müþteriye ait kullanýcý kodu ve þifreyle yapýlan iþlemlerde Þirket'in sorumluluðu, dolayýsýyla da mirasçýlarýn veya lehtarlarýn bu nedenle Þirket'ten talep hakký bulunmamaktadýr. 14. Þirket'in hizmet kanallarý ile ilgili verdiði genel veya kiþiye özel bilgi ve açýklamalar tam, uygun, güncel veya yeterli olmayabilir. Müþteri, bundan dolayý Þirket'i sorumlu tutamaz. 15. Müþteri, telefon hizmetlerinden yararlanabilmek için Þirket'in ilan ettiði telefon numarasýný aramak zorundadýr. Þirket ilan ettiði telefon numarasýný lüzumu halinde deðiþtirebilir. Müþteri, söz konusu telefon numaralarýnýn deðiþmesinden kaynaklanabilecek zararlardan Þirket'i sorumlu tutamaz. 16. Þirket, Müþteri ile yapýlan telefon görüþmelerinin teknik kalitesinden, ortaya çýkabilecek teknik sorunlardan ve görüþme sýrasýnda oluþabilecek aksama, gecikme ve zararlardan sorumlu deðildir. Þirket, Müþteri ile güvenli ve saðlýklý bir telefon görüþmesi yapýlamadýðý takdirde iþleme baþlamama hakkýna sahiptir. Þirket, telefon cihazý ve hatlarýndaki arýzalar ile diðer teknik arýzalardan kaynaklanabilecek zararlardan sorumlu deðildir. 17. Müþteri ile Þirket arasýnda yapýlan tüm konuþmalar hizmet kalitesi ve güvenilirliðinin saðlanmasý ve oluþabilecek sorunlara karþý Þirket'in tedbir alabilmesi amacýyla ses kaydedilebilecektir. Müþteri telefon görüþmelerinin ses kayýt sistemi ile kaydýný kayýt sistemiyle peþinen kabul eder. Müþteri; kaydedilen görüþme sýrasýnda müþteri temsilcisine veya sesli yanýt sistemine vereceði bilgi ve talimatlarýn H.U.M.K maddesi uyarýnca kesin delil olarak kullanýlabileceðini ve verdiði talimat doðrultusunda gerçekleþen iþlemle anlaþmazlýklarda Þirket kayýtlarýnýn esas alýnacaðýný kabul eder. 18. Þirket, telefon hizmetlerinden yararlanabilmesi için Müþteriye elektronik þifre yerine geçmek üzere kullanýcý bilgileri, þifre ve/veya parola verecektir. Müþteri bunlarý; gizli tutmakla yükümlü olduðunu, üçüncü kiþilere açýklamayacaðýný ve kullanmalarýna imkan vermeyeceðini, üçüncü kiþilerin kullanmasýndan sorumlu olduðunu, kullanan üçüncü kiþilerin kimliklerinin belirlenememesinden Þirket'in sorumlu olmadýðýný kabul eder. 19. Müþteri, kýsa mesaj servisi (SMS) özelliðine sahip bir cep telefonu aracýlýðýyla, faks veya e posta aracýlýðýyla bilgi almayý talep edebilir. Þirket, uygun görmesi halinde talep edilen bilgileri Müþterinin bildirdiði telefon numarasýna, faks numarasýna veya e posta adresine gönderebilir. Müþteri, söz konusu telefon veya faks numarasýnýn, e posta adresinin deðiþmesi, kaybolmasý veya çalýnmasý durumunda Þirket'i yazýlý þekilde haberdar etmediði takdirde doðabilecek sonuçlardan sorumludur. 20. Müþteri Þirkette mevcut ve yeni açýlacak hesaplarý ile ilgili olarak yapacaðý iþ ve iþlemlerde faks ile göndereceði standart form ve dilekçelerin geçerli olduðuna, faks ile verilecek emirlerden meydana gelebilecek herhangi bir hatadan Þirketi sorumlu tutmayacaðýný gayri kabili rücu kabul ve taahhüt eder. 21. Müþteri, Þirket'e gönderdiði ve Þirket'ten aldýðý mesajlarýn geç veya hiç ulaþmamasý, gönderilen ve alýnan mesajlardaki bilgilerin üçüncü kiþilerce öðrenilmesi veya üçüncü kiþilerin bu bilgilere ulaþmasý nedeniyle Þirket'in herhangi bir sorumluluðu bulunmamaktadýr. Genel Hükümler yaþýndan küçüklerin veya vesayet altýndaki kiþilerin bu Sözleþme kapsamýnda sunulan hizmetlerden yararlanabilmeleri kanunî temsilcilerinin onayýyla mümkündür. Söz konusu hizmetlerin bu kiþiler tarafýndan kullanýlmasý sýrasýnda onlarý her türlü maddi ve manevi zarar ve kayýptan korumak kanunî temsilcilerinin sorumluluðunda olup Þirket bu tür zarar ve kayýplardan dolayý sorumlu tutulamaz. 23. Þirket, Müþterinin bu Sözleþme kapsamýnda sunulan hizmetlerden yararlanmak amacýyla verdiði bilgileri Müþteri mahremiyetine özen gösterecek þekilde, Müþterinin rýzasýný almaksýzýn üçüncü kiþilere vermeye yetkilidir. Þirket Kopyasý 9

18 Hizmet Sözleþmesi ) 12. Müþteri, hizmet kanallarý ve bu hizmetlerin sunumuyla ilgili görsel ve iþitsel materyali Þirket'in izni olmaksýzýn kullanamayacaðýný, hizmet sýrasýnda kullanýlan yazýlýmlarýn Þirket'e ait olduðunu ve bu yazýlýmlarý çoðaltýp daðýtamayacaðýný kabul eder. Ýþ bu yazýlýmlarýn herhangi bir þekilde üçüncü þahýslarýn kullanýmýna sebep olmasý halinde oluþacak zarardan sorumlu olacaðýný kabul ve taahhüt eder. 13. Müþterinin hizmet kanallarýndan bedensel olarak yararlanamayacak ölçüde bir kazaya maruz kalmasý veya vefat etmesi halinde, bu durum Þirkete yazýlý olarak bildirilene kadar Müþteriye ait kullanýcý kodu ve þifreyle yapýlan iþlemlerde Þirket'in sorumluluðu, dolayýsýyla da mirasçýlarýn veya lehtarlarýn bu nedenle Þirket'ten talep hakký bulunmamaktadýr. 14. Þirket'in hizmet kanallarý ile ilgili verdiði genel veya kiþiye özel bilgi ve açýklamalar tam, uygun, güncel veya yeterli olmayabilir. Müþteri, bundan dolayý Þirket'i sorumlu tutamaz. 15. Müþteri, telefon hizmetlerinden yararlanabilmek için Þirket'in ilan ettiði telefon numarasýný aramak zorundadýr. Þirket ilan ettiði telefon numarasýný lüzumu halinde deðiþtirebilir. Müþteri, söz konusu telefon numaralarýnýn deðiþmesinden kaynaklanabilecek zararlardan Þirket'i sorumlu tutamaz. 16. Þirket, Müþteri ile yapýlan telefon görüþmelerinin teknik kalitesinden, ortaya çýkabilecek teknik sorunlardan ve görüþme sýrasýnda oluþabilecek aksama, gecikme ve zararlardan sorumlu deðildir. Þirket, Müþteri ile güvenli ve saðlýklý bir telefon görüþmesi yapýlamadýðý takdirde iþleme baþlamama hakkýna sahiptir. Þirket, telefon cihazý ve hatlarýndaki arýzalar ile diðer teknik arýzalardan kaynaklanabilecek zararlardan sorumlu deðildir. 17. Müþteri ile Þirket arasýnda yapýlan tüm konuþmalar hizmet kalitesi ve güvenilirliðinin saðlanmasý ve oluþabilecek sorunlara karþý Þirket'in tedbir alabilmesi amacýyla ses kaydedilebilecektir. Müþteri telefon görüþmelerinin ses kayýt sistemi ile kaydýný kayýt sistemiyle peþinen kabul eder. Müþteri; kaydedilen görüþme sýrasýnda müþteri temsilcisine veya sesli yanýt sistemine vereceði bilgi ve talimatlarýn H.U.M.K maddesi uyarýnca kesin delil olarak kullanýlabileceðini ve verdiði talimat doðrultusunda gerçekleþen iþlemle anlaþmazlýklarda Þirket kayýtlarýnýn esas alýnacaðýný kabul eder. 18. Þirket, telefon hizmetlerinden yararlanabilmesi için Müþteriye elektronik þifre yerine geçmek üzere kullanýcý bilgileri, þifre ve/veya parola verecektir. Müþteri bunlarý; gizli tutmakla yükümlü olduðunu, üçüncü kiþilere açýklamayacaðýný ve kullanmalarýna imkan vermeyeceðini, üçüncü kiþilerin kullanmasýndan sorumlu olduðunu, kullanan üçüncü kiþilerin kimliklerinin belirlenememesinden Þirket'in sorumlu olmadýðýný kabul eder. 19. Müþteri, kýsa mesaj servisi (SMS) özelliðine sahip bir cep telefonu aracýlýðýyla, faks veya e posta aracýlýðýyla bilgi almayý talep edebilir. Þirket, uygun görmesi halinde talep edilen bilgileri Müþterinin bildirdiði telefon numarasýna, faks numarasýna veya e posta adresine gönderebilir. Müþteri, söz konusu telefon veya faks numarasýnýn, e posta adresinin deðiþmesi, kaybolmasý veya çalýnmasý durumunda Þirket'i yazýlý þekilde haberdar etmediði takdirde doðabilecek sonuçlardan sorumludur. 20. Müþteri Þirkette mevcut ve yeni açýlacak hesaplarý ile ilgili olarak yapacaðý iþ ve iþlemlerde faks ile göndereceði standart form ve dilekçelerin geçerli olduðuna, faks ile verilecek emirlerden meydana gelebilecek herhangi bir hatadan Þirketi sorumlu tutmayacaðýný gayri kabili rücu kabul ve taahhüt eder. 21. Müþteri, Þirket'e gönderdiði ve Þirket'ten aldýðý mesajlarýn geç veya hiç ulaþmamasý, gönderilen ve alýnan mesajlardaki bilgilerin üçüncü kiþilerce öðrenilmesi veya üçüncü kiþilerin bu bilgilere ulaþmasý nedeniyle Þirket'in herhangi bir sorumluluðu bulunmamaktadýr. Genel Hükümler yaþýndan küçüklerin veya vesayet altýndaki kiþilerin bu Sözleþme kapsamýnda sunulan hizmetlerden yararlanabilmeleri kanunî temsilcilerinin onayýyla mümkündür. Söz konusu hizmetlerin bu kiþiler tarafýndan kullanýlmasý sýrasýnda onlarý her türlü maddi ve manevi zarar ve kayýptan korumak kanunî temsilcilerinin sorumluluðunda olup Þirket bu tür zarar ve kayýplardan dolayý sorumlu tutulamaz. 23. Þirket, Müþterinin bu Sözleþme kapsamýnda sunulan hizmetlerden yararlanmak amacýyla verdiði bilgileri Müþteri mahremiyetine özen gösterecek þekilde, Müþterinin rýzasýný almaksýzýn üçüncü kiþilere vermeye yetkilidir. Müþteri Kopyasý 9

19 Hizmet Sözleþmesi ) 24. Bu Sözleþme kapsamýndaki hizmetlerden yararlanýrken kullanmýþ olduðu telefon hattýnýn her türlü masrafý Müþteriye aittir. 25. Þirket, Müþteriye herhangi bir bildirim veya uyarýda bulunmaksýzýn Sözleþmeyi feshetmek suretiyle hizmeti durdurmaya yetkilidir. Müþterinin bundan dolayý herhangi bir itiraz hakký olmayacaktýr. 26. Müþteri, bu Sözleþme kapsamýndaki hizmetler ile ilgili olarak Þirket'te kayýtlý adresine yapýlacak bildirimlerin kendisine yapýlmýþ sayýlacaðýný, adresinin deðiþmesi ve yeni adresini yazýlý þekilde bildirmemesi halinde eski adresine yapýlacak bildirimleri geçerli sayacaðýný kabul eder. 27. Müþteri, bu Sözleþmenin uygulamasýndan çýkabilecek her türlü anlaþmazlýklarda Þirket'in defter, mikrofilm, mikrofiþ, bilgisayar ve diðer kayýtlarýnýn H.U.M.K maddesi uyarýnca geçerli, baðlayýcý ve kesin delil olacaðýný, bunlara karþý her türlü itiraz ve def'i haklarýndan ve dava dahilinde Þirket defterlerinin usulüne uygun tutulduðu hususunda yemin teklif haklarýndan peþinen feragat ettiðini kabul eder. 28. Müþteri ile Þirket, aralarýnda bu Sözleþme ve eklerinden doðabilecek tüm uyuþmazlýklarýn çözümünde Türkiye Cumhuriyeti kanunlarýnýn uygulanacaðýný ve Ýstanbul Merkez Adliyesi Mahkeme ve Ýcra Dairelerinin yetkili olacaðýný peþinen ve itirazsýz kabul ederler. 29. Bu Sözleþme uyarýnca ödenen/ödenecek ücret, masraf ve komisyonlar ile her türlü vergi, resim, harç ve diðer mali yükümlülükler Müþteriye aittir. 30. Þirket, bireysel emeklilik sözleþmesine sahip müþteriye Takasbank ÝMKB Takas ve Saklama Bankasý A.Þ. hizmetlerinden yararlanabilmesi için eriþim þifresi verebilir. Müþteri; þifrenin gizli kalmasý için gerekli dikkat ve özeni gösterir, bunlarý 3. kiþilere açýklamaz. Bunlarýn 3. kiþiler tarafýndan kullanýlmasýnýn sonuçlarýndan sorumludur. Takasbank ÝMKB Takas ve Saklama Bankasý A.Þ.'nin vereceði hizmetin türü ve kapsamý, anýlan kurum tarafýndan belirlenir. Anýlan kurumun uygulamalarýnýn deðiþikliðinden, verdiði hizmetlerin türü ve kapsamý ile ilgili Þirket'in herhangi bir sorumluluðu bulunmamaktadýr. 31. (31) maddeden ibaret bu Sözleþme taraflarca tamamen okunup tam bir mutabakatla kabul edildiði beyanýyla iki nüsha düzenlenmiþ ve imzalanmýþ olup katýlýmcýnýn hizmetlerden yararlandýðý sürece devam edecek ve Þirket tarafýndan muhafaza edilecektir. KATILIMCI Ad Soyad : Ýmza T.C. Kimlik No : Tarih : / / (gg/aa/yyyy) EKÝP/BÝRÝM YÖNETÝCÝSÝ Ad Soyad : Ýmza Tarih : / / (gg/aa/yyyy) Þirket Kopyasý 10

20 Hizmet Sözleþmesi ) 24. Bu Sözleþme kapsamýndaki hizmetlerden yararlanýrken kullanmýþ olduðu telefon hattýnýn her türlü masrafý Müþteriye aittir. 25. Þirket, Müþteriye herhangi bir bildirim veya uyarýda bulunmaksýzýn Sözleþmeyi feshetmek suretiyle hizmeti durdurmaya yetkilidir. Müþterinin bundan dolayý herhangi bir itiraz hakký olmayacaktýr. 26. Müþteri, bu Sözleþme kapsamýndaki hizmetler ile ilgili olarak Þirket'te kayýtlý adresine yapýlacak bildirimlerin kendisine yapýlmýþ sayýlacaðýný, adresinin deðiþmesi ve yeni adresini yazýlý þekilde bildirmemesi halinde eski adresine yapýlacak bildirimleri geçerli sayacaðýný kabul eder. 27. Müþteri, bu Sözleþmenin uygulamasýndan çýkabilecek her türlü anlaþmazlýklarda Þirket'in defter, mikrofilm, mikrofiþ, bilgisayar ve diðer kayýtlarýnýn H.U.M.K maddesi uyarýnca geçerli, baðlayýcý ve kesin delil olacaðýný, bunlara karþý her türlü itiraz ve def'i haklarýndan ve dava dahilinde Þirket defterlerinin usulüne uygun tutulduðu hususunda yemin teklif haklarýndan peþinen feragat ettiðini kabul eder. 28. Müþteri ile Þirket, aralarýnda bu Sözleþme ve eklerinden doðabilecek tüm uyuþmazlýklarýn çözümünde Türkiye Cumhuriyeti kanunlarýnýn uygulanacaðýný ve Ýstanbul Merkez Adliyesi Mahkeme ve Ýcra Dairelerinin yetkili olacaðýný peþinen ve itirazsýz kabul ederler. 29. Bu Sözleþme uyarýnca ödenen/ödenecek ücret, masraf ve komisyonlar ile her türlü vergi, resim, harç ve diðer mali yükümlülükler Müþteriye aittir. 30. Þirket, bireysel emeklilik sözleþmesine sahip müþteriye Takasbank ÝMKB Takas ve Saklama Bankasý A.Þ. hizmetlerinden yararlanabilmesi için eriþim þifresi verebilir. Müþteri; þifrenin gizli kalmasý için gerekli dikkat ve özeni gösterir, bunlarý 3. kiþilere açýklamaz. Bunlarýn 3. kiþiler tarafýndan kullanýlmasýnýn sonuçlarýndan sorumludur. Takasbank ÝMKB Takas ve Saklama Bankasý A.Þ.'nin vereceði hizmetin türü ve kapsamý, anýlan kurum tarafýndan belirlenir. Anýlan kurumun uygulamalarýnýn deðiþikliðinden, verdiði hizmetlerin türü ve kapsamý ile ilgili Þirket'in herhangi bir sorumluluðu bulunmamaktadýr. 31. (31) maddeden ibaret bu Sözleþme taraflarca tamamen okunup tam bir mutabakatla kabul edildiði beyanýyla iki nüsha düzenlenmiþ ve imzalanmýþ olup katýlýmcýnýn hizmetlerden yararlandýðý sürece devam edecek ve Þirket tarafýndan muhafaza edilecektir. KATILIMCI Ad Soyad : Ýmza T.C. Kimlik No : Tarih : / / (gg/aa/yyyy) EKÝP/BÝRÝM YÖNETÝCÝSÝ Ad Soyad : Ýmza Tarih : / / (gg/aa/yyyy) Müþteri Kopyasý 10

21 Emeklilik Planý Ek Bilgilendirme Formu 0034 Numaralý Ýkinci Bahar Emeklilik Planý-0035 Numaralý Standart Kesintisiz Gruba Baðlý Bireysel Emeklilik Planý Ek Bilgilendirme Formu Aegon Emeklilik ve Hayat A.Þ. Bireysel Emeklilik Sistemi'ne girmek isteyen katýlýmcýya ve/veya katýlýmcý ad ve hesabýna katký payý ödeyen kiþinin emekliliðe yönelik beklentilerine, ortalama gelir düzeyine, kamu sosyal güvenlik sistemine dahil beklentilerine ve ihtiyaçlarýna uygun emeklilik planýný sunar. A. Katýlýmcýnýn Sahip Olduðu Haklar: A.1. Cayma Hakký: ) Teklif formunu imzaladýðýnýz (veya mesafeli satýþ durumunda teklifi onayladýðýnýz) tarihten itibaren 60 gün içinde sözleþmeden cayabilirsiniz. Sözleþmeden caymanýz halinde, hesabýnýzdaki birikim fon toplam gider kesintisi hariç hiçbir kesinti yapýlmadan 10 iþ günü içerisinde iade edilmektedir. Sözleþmeniz yürürlüðe girmiþ ise ve birikimlerinizi alarak sözleþmenizi sonlandýrmanýz halinde tarafýnýza ödenecek tutarda varsa getiri üzerinden belirli oranlarda gelir vergisi kesintisi yapýlacaktýr. A.2 Ara Verme Hakký: 34 no.lu Bireysel Emeklilik Planý için, vadesinde ödenmeyen katký payýnýn ödeme tarihini takip eden 3 ay içinde, ilgili hesaba herhangi bir ödeme yapýlmamasý durumunda, ilgili sözleþmede ödemeye ara verildiði kabul edilir. Ödemeye ara verilmesi halinde, ara verme süresi boyunca birikiminizden, ara verilen her tam ay için 11,50 (onbir lira elli kuruþ) Türk Lirasý Ek Yönetim Gideri Kesintisi alýnýr. Ödemeye bir yýldan fazla ara verme durumunda ise bireysel emeklilik hesabýna iliþkin olarak Emeklilik Gözetim Merkezi'ne Þirketimiz tarafýndan ödenen sabit giderler, bireysel emeklilik hesabýnýzdaki birikiminizden düþülür. Ödemeye ara verme durumunda birikimden alýnacak kesintilerin hesaptaki birikimin sýfýr Türk Lirasý'nýn altýna düþmesine yol açacaðý durumlarda, bu kesintinin, birikimin bu tutarýn altýna düþmesine yol açacak kýsmý tahsil edilmez. 35 no.lu Gruba Baðlý Bireysel Emeklilik Planý için herhangi bir kesinti yapýlmaz. A.3 Deðiþiklik Haklarý: Yýlda 4 defa emeklilik planýnýzý, 6 defa fon daðýlýmýnýzý ve (bir Þirkette ilk defa akdettiðiniz sözleþmenizin yürürlük tarihini müteakip en az 2 yýl geçmesi þartýyla) 1 defa Emeklilik Þirketinizi deðiþtirebilirsiniz. A.4 Sistemden Çýkýþ: Sözleþmeniz yürürlüðe girmiþ ise ve birikimlerinizi alarak sözleþmenizi sonlandýrmanýz halinde tarafýnýza ödenecek tutarda varsa getiri üzerinden aþaðýdaki belirtilen oranlarda gelir vergisi kesintisi yapýlacaktýr yýldan önce çýkmanýz halinde: %15-10 yýlý doldurarak ancak 56 yaþýný tamamlamadan önce çýkmanýz halinde: %10-10 yýlý doldurarak ve 56 yaþýný tamamlayarak çýkmanýz halinde: %5 Burada 193 sayýlý Gelir Vergisi Kanunu'nun 75 inci maddesinin ikinci fýkrasýnýn (15) numaralý bendi ile düzenlenen vergi mevzuatý çerçevesinde uygulanan vergi oranlarý esas alýnmýþtýr. Þirket Kopyasý 11

22 Emeklilik Planý Ek Bilgilendirme Formu 0034 Numaralý Ýkinci Bahar Emeklilik Planý-0035 Numaralý Standart Kesintisiz Gruba Baðlý Bireysel Emeklilik Planý Ek Bilgilendirme Formu Aegon Emeklilik ve Hayat A.Þ. Bireysel Emeklilik Sistemi'ne girmek isteyen katýlýmcýya ve/veya katýlýmcý ad ve hesabýna katký payý ödeyen kiþinin emekliliðe yönelik beklentilerine, ortalama gelir düzeyine, kamu sosyal güvenlik sistemine dahil beklentilerine ve ihtiyaçlarýna uygun emeklilik planýný sunar. A. Katýlýmcýnýn Sahip Olduðu Haklar: A.1. Cayma Hakký: ) Teklif formunu imzaladýðýnýz (veya mesafeli satýþ durumunda teklifi onayladýðýnýz) tarihten itibaren 60 gün içinde sözleþmeden cayabilirsiniz. Sözleþmeden caymanýz halinde, hesabýnýzdaki birikim fon toplam gider kesintisi hariç hiçbir kesinti yapýlmadan 10 iþ günü içerisinde iade edilmektedir. Sözleþmeniz yürürlüðe girmiþ ise ve birikimlerinizi alarak sözleþmenizi sonlandýrmanýz halinde tarafýnýza ödenecek tutarda varsa getiri üzerinden belirli oranlarda gelir vergisi kesintisi yapýlacaktýr. A.2 Ara Verme Hakký: 34 no.lu Bireysel Emeklilik Planý için, vadesinde ödenmeyen katký payýnýn ödeme tarihini takip eden 3 ay içinde, ilgili hesaba herhangi bir ödeme yapýlmamasý durumunda, ilgili sözleþmede ödemeye ara verildiði kabul edilir. Ödemeye ara verilmesi halinde, ara verme süresi boyunca birikiminizden, ara verilen her tam ay için 11,50 (onbir lira elli kuruþ) Türk Lirasý Ek Yönetim Gideri Kesintisi alýnýr. Ödemeye bir yýldan fazla ara verme durumunda ise bireysel emeklilik hesabýna iliþkin olarak Emeklilik Gözetim Merkezi'ne Þirketimiz tarafýndan ödenen sabit giderler, bireysel emeklilik hesabýnýzdaki birikiminizden düþülür. Ödemeye ara verme durumunda birikimden alýnacak kesintilerin hesaptaki birikimin sýfýr Türk Lirasý'nýn altýna düþmesine yol açacaðý durumlarda, bu kesintinin, birikimin bu tutarýn altýna düþmesine yol açacak kýsmý tahsil edilmez. 35 no.lu Gruba Baðlý Bireysel Emeklilik Planý için herhangi bir kesinti yapýlmaz. A.3 Deðiþiklik Haklarý: Yýlda 4 defa emeklilik planýnýzý, 6 defa fon daðýlýmýnýzý ve (bir Þirkette ilk defa akdettiðiniz sözleþmenizin yürürlük tarihini müteakip en az 2 yýl geçmesi þartýyla) 1 defa Emeklilik Þirketinizi deðiþtirebilirsiniz. A.4 Sistemden Çýkýþ: Sözleþmeniz yürürlüðe girmiþ ise ve birikimlerinizi alarak sözleþmenizi sonlandýrmanýz halinde tarafýnýza ödenecek tutarda varsa getiri üzerinden aþaðýdaki belirtilen oranlarda gelir vergisi kesintisi yapýlacaktýr yýldan önce çýkmanýz halinde: %15-10 yýlý doldurarak ancak 56 yaþýný tamamlamadan önce çýkmanýz halinde: %10-10 yýlý doldurarak ve 56 yaþýný tamamlayarak çýkmanýz halinde: %5 Burada 193 sayýlý Gelir Vergisi Kanunu'nun 75 inci maddesinin ikinci fýkrasýnýn (15) numaralý bendi ile düzenlenen vergi mevzuatý çerçevesinde uygulanan vergi oranlarý esas alýnmýþtýr. Müþteri Kopyasý 11

YENİ SÖZLEŞME İÇİN AVANTAJLI EMEKLİLİK PLANI TEKLİF FORMU

YENİ SÖZLEŞME İÇİN AVANTAJLI EMEKLİLİK PLANI TEKLİF FORMU YENİ SÖZLEŞME İÇİN AVANTAJLI EMEKLİLİK PLANI TEKLİF FORMU GİRİŞ BİLGİ FORMU (Katılımcı) Sözleşme No AVANTAJLARIM KESİNTİLER DEVLET KATKISI Ödeyeceğim katkı paylarının %25 ine karşılık gelen tutarın, yasal

Detaylı

YENİ SÖZLEŞME İÇİN SANDIK VE VAKIFLAR PLATFORMU KATILIMCILARI GRUBA BAĞLI BİREYSEL EMEKLİLİK TEKLİF FORMU (Plan 28)

YENİ SÖZLEŞME İÇİN SANDIK VE VAKIFLAR PLATFORMU KATILIMCILARI GRUBA BAĞLI BİREYSEL EMEKLİLİK TEKLİF FORMU (Plan 28) YENİ SÖZLEŞME İÇİN SANDIK VE VAKIFLAR PLATFORMU KATILIMCILARI GRUBA BAĞLI BİREYSEL EMEKLİLİK TEKLİF FORMU (Plan 28) GİRİŞ BİLGİ FORMU (Katılımcı) Sözleşme No AVANTAJLARIM KESİNTİLER DEVLET KATKISI Ödeyeceğim

Detaylı

AKTARIM İÇİN 26 NOLU VAKIF EMEKLİLİK GRUP PLAN TEKLİF FORMU

AKTARIM İÇİN 26 NOLU VAKIF EMEKLİLİK GRUP PLAN TEKLİF FORMU AKTARIM İÇİN 26 NOLU VAKIF EMEKLİLİK GRUP PLAN TEKLİF FORMU GİRİŞ BİLGİ FORMU (Katılımcı) Sözleşme No AVANTAJLARIM KESİNTİLER DEVLET KATKISI Ödeyeceğim katkı paylarının %25 ine karşılık gelen tutarın,

Detaylı

Gruba Bağlı Bireysel Emeklilik Sözleşmesi Teklif Formu_AEGRP

Gruba Bağlı Bireysel Emeklilik Sözleşmesi Teklif Formu_AEGRP Emeklilik ġirketi Bilgileri : Gruba Bağlı Bireysel Emeklilik Sözleşmesi Teklif Formu_AEGRP Ünvan: AvivaSA Emeklilik ve Hayat A.Ş. Çağrı Merkezi: 444 11 11 Adres: Saray Mah. Dr.Adnan Büyükdeniz Cad. No:12,

Detaylı

GRUBA BAĞLI BİREYSEL EMEKLİLİK SÖZLEŞMESİ

GRUBA BAĞLI BİREYSEL EMEKLİLİK SÖZLEŞMESİ Sözleşme No (BE Hesap No) : 1738352 Başlangıç Tarihi : 22.02.2010 BE Sistemi'ne Giriş Tarihi : 24.03.2010 EkNo/Sözleşme Son Durum : 9 / FON DAĞILIMI DEĞİŞİKLİĞİ BİRİ Bireysel Emeklilik Aracısı Bilgileri

Detaylı

Ödeyen Değişiklik Talep Formu

Ödeyen Değişiklik Talep Formu Bildirim Tarihi Ödeyen Değişiklik Talep Formu Katılımcı Ad ve Hesabına Katkı Payı Ödeyen Kişi Bilgileri Gerçek Kişi - Kişisel Bilgiler Sözleşme No T.C. Kimlik No Kimlik Belge Türü n Ehliyet n Nüfus Cüzdanı

Detaylı

GİRİŞ BİLGİ FORMU AVANTAJLARIM KESİNTİLER DİĞER BİLGİLER SÖZLEŞME

GİRİŞ BİLGİ FORMU AVANTAJLARIM KESİNTİLER DİĞER BİLGİLER SÖZLEŞME GİRİŞ BİLGİ FORMU AVANTAJLARIM DEVLET KATKISI Ödeyeceğim katkı paylarının % ine karşılık gelen tutarın, yasal limitler dahilinde Devlet tarafından hesabıma katkı olarak ödeneceğini Bir takvim yılı içinde

Detaylı

İŞVEREN GRUP EMEKLİLİK SERTİFİKASI

İŞVEREN GRUP EMEKLİLİK SERTİFİKASI İŞVEREN GRUP EMEKLİLİK SERTİFİKASI T.C. Kimlik No Adı Soyadı Anne Adı Baba Adı Doğum Tarihi İletişim Adresi KATILIMCI BİLGİLERİ Telefon Ev: İş: Cep: SERTİFİKA BİLGİLERİ Sertifika Numarası İşveren Grup

Detaylı

: HALKBANKASI AŞ. HALKBANK GEMLİK ŞB.

: HALKBANKASI AŞ. HALKBANK GEMLİK ŞB. BİREYSEL EMEKLİLİK SÖZLEŞMESİ 0009 - YENİ HALK BİREYSEL EMEKLİLİK PLANI Sözleşmenizin güncel birikim bilgilerini görmek ve online işlem yapmak için telefonunuzda bulunan karekod okuyucuları ile bu karekod

Detaylı

Hazine Müsteşarlığından: 09.07.2008

Hazine Müsteşarlığından: 09.07.2008 Hazine Müsteşarlığından: 09.07.2008 BİREYSEL EMEKLİLİK SİSTEMİ HAKKINDA YÖNETMELİK UYARINCA SUNULACAK BİLGİ, BELGE VE FORMLARIN ESAS VE USULLERİNE İLİŞKİN GENELGE (2008/21) Bu genelge 09/04/2008 tarihli

Detaylı

GİRİŞ BİLGİ FORMU KESİNTİLER AVANTAJLARIM DİĞER BİLGİLER SÖZLEŞME TEKLİF NO:

GİRİŞ BİLGİ FORMU KESİNTİLER AVANTAJLARIM DİĞER BİLGİLER SÖZLEŞME TEKLİF NO: GİRİŞ BİLGİ FORMU AVANTAJLARIM DEVLET KATKISI Ödeyeceğim katkı paylarının %5 ine karşılık gelen tutarın, yasal limitler dahilinde Devlet tarafından hesabıma katkı olarak ödeneceğini Bir takvim yılı içinde

Detaylı

Sözleşme Yılı Kontrolde Kullanılacak Oran Sözleşme Yılı Kontrolde Kullanılacak Oran 6 %60 9 %90 7 %70 10+ %100 8 %80

Sözleşme Yılı Kontrolde Kullanılacak Oran Sözleşme Yılı Kontrolde Kullanılacak Oran 6 %60 9 %90 7 %70 10+ %100 8 %80 25 Mayıs 2015 tarih ve 29366 sayılı Resmi Gazete de yayınlanıp yürürlüğe giren Bireysel Emeklilik Sistemi Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Taslak Yönetmelik ve sonrasında muhtelif tarihlerde

Detaylı

Faks No: Fon İşletim Gider Kesintisi: Fon toplam gider kesintisi aşağıda belirtilen oranlar üzerinden günlük olarak yapılır. Günlük Fon Fon Adı

Faks No: Fon İşletim Gider Kesintisi: Fon toplam gider kesintisi aşağıda belirtilen oranlar üzerinden günlük olarak yapılır. Günlük Fon Fon Adı ALLIANZ HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. Bağlarbaşı Kısıklı Cd.No:13 Altunizade 34662 İstanbul Telefon No: 0216 556 66 66 Faks No: 0216 556 67 77 Tic. Sicil No : 275433 Mersis No: 0-8000-0124-5400015 www.allianzemeklilik.com.tr...

Detaylı

GİRİŞ BİLGİ FORMU. Sözleşmem Nasıl Yürürlüğe Girer, Cayma Hakkım Var mıdır? Katkı Payı Ödemelerine İlişkin Bilgiler Neler? Avantajlarım Neler?

GİRİŞ BİLGİ FORMU. Sözleşmem Nasıl Yürürlüğe Girer, Cayma Hakkım Var mıdır? Katkı Payı Ödemelerine İlişkin Bilgiler Neler? Avantajlarım Neler? GİRİŞ BİLGİ FORMU Sözleşmem Nasıl Yürürlüğe Girer, Cayma Hakkım Var mıdır? Sözleşmemin, katkı payı olarak yaptığım ilk ödemenin şirket hesaplarına intikal ettiği tarihte yürürlüğe gireceğini biliyorum.

Detaylı

1 BS.PZ.01/ /6

1 BS.PZ.01/ /6 Sözleşmem Nasıl Yürürlüğe Girer, Cayma Hakkım Var mıdır? Sözleşmemin, katkı payı olarak yaptığım ilk ödemenin şirket hesaplarına intikal ettiği tarihte yürürlüğe gireceğini biliyorum. Teklif formunu imzaladığım

Detaylı

AKTARIM İÇİN 18 NOLU VAKIF EMEKLİLİK GRUP PLAN TEKLİF FORMU

AKTARIM İÇİN 18 NOLU VAKIF EMEKLİLİK GRUP PLAN TEKLİF FORMU 18 NOLU VAKIF EMEKLİLİK GRUP PLAN TEKLİF FORMU GİRİŞ BİLGİ FORMU (Katılımcı) Sözleşme No AVANTAJLARIM KESİNTİLER DEVLET KATKISI Ödeyeceğim katkı paylarının %25 ine karşılık gelen tutarın, yasal limitler

Detaylı

YENİ SÖZLEŞME İÇİN 18 NOLU VAKIF EMEKLİLİK GRUP PLAN TEKLİF FORMU

YENİ SÖZLEŞME İÇİN 18 NOLU VAKIF EMEKLİLİK GRUP PLAN TEKLİF FORMU 18 NOLU VAKIF EMEKLİLİK GRUP PLAN TEKLİF FORMU GİRİŞ BİLGİ FORMU (Katılımcı) Sözleşme No AVANTAJLARIM KESİNTİLER DEVLET KATKISI Ödeyeceğim katkı paylarının %25 ine karşılık gelen tutarın, yasal limitler

Detaylı

Yarın, umduğunuz gibi

Yarın, umduğunuz gibi Fon Bülteni Nisan 2 Yarın, umduğunuz gibi "Güven, saygı, kalite ve şeffaflık" ilkeleriyle yürüyen Aegon, Amerika, Avrupa ve Asya da faaliyet gösteren şirketleri ve 2 bin çalışanı ile hayat sigortası, emeklilik

Detaylı

YENİ SÖZLEŞME İÇİN STANDART YENİ NESİL EMEKLİLİK PLANI TEKLİF FORMU

YENİ SÖZLEŞME İÇİN STANDART YENİ NESİL EMEKLİLİK PLANI TEKLİF FORMU STANDART YENİ NESİL EMEKLİLİK PLANI TEKLİF FORMU GİRİŞ BİLGİ FORMU (Katılımcı) Sözleşme No AVANTAJLARIM KESİNTİLER DEVLET KATKISI Ödeyeceğim katkı paylarının %25 ine karşılık gelen tutarın, yasal limitler

Detaylı

ŞİRKET KODU: 52 SPONSOR KURULUŞ BİLGİLERİ. Uluslararası Şirket No (GIIN) var mı? Şirket borsada işlem görüyor mu?

ŞİRKET KODU: 52 SPONSOR KURULUŞ BİLGİLERİ. Uluslararası Şirket No (GIIN) var mı? Şirket borsada işlem görüyor mu? 159 HAZIR İŞVEREN GRUP EMEKLİLİK PLANI& İŞVEREN GRUP EMEKLİLİK SÖZLEŞME TEKLİF FORMU-2016 ŞİRKET KODU: 52 SPONSOR KURULUŞ BİLGİLERİ Kurum Adı: Kurum Tipi: Sektörü: Ölçeği: Vergi Mükellefi Olunan Ülke:

Detaylı

Güven, Saygı, Kalite ve Şeffaflık

Güven, Saygı, Kalite ve Şeffaflık BÜLTENİ Nisan Güven, Saygı, Kalite ve Şeffaflık AEGON, hayat sigortası, emeklilik ve fon yönetimi alanlarında, uluslararası tecrübe ve başarılara sahip, Amerika, Avrupa ve Asya da faaliyet gösteren şirketleri

Detaylı

Yarın, umduğunuz gibi

Yarın, umduğunuz gibi Fon Bülteni Ağustos Yarın, umduğunuz gibi "Güven, saygı, kalite ve şeffaflık" ilkeleriyle yürüyen Aegon, Amerika, Avrupa ve Asya da faaliyet gösteren şirketleri ve bin çalışanı sigortası, emeklilik ve

Detaylı

BİREYSEL EMEKLİLİK HESAPLARININ EMEKLİLİK ŞİRKETLERİ ARASINDA AKTARIMINA İLİŞKİN GENELGE (Genelge No: 2005/2)

BİREYSEL EMEKLİLİK HESAPLARININ EMEKLİLİK ŞİRKETLERİ ARASINDA AKTARIMINA İLİŞKİN GENELGE (Genelge No: 2005/2) Genelge No: 2005/2 Kabul Tarihi: 11.04.2005 BİREYSEL EMEKLİLİK HESAPLARININ EMEKLİLİK ŞİRKETLERİ ARASINDA AKTARIMINA İLİŞKİN GENELGE (Genelge No: 2005/2) 1. Amaç ve Tanımlar Bu genelgenin amacı, 07.04.2001

Detaylı

Güven, Saygı, Kalite ve Şeffaflık

Güven, Saygı, Kalite ve Şeffaflık BÜLTENİ Aralık Güven, Saygı, Kalite ve Şeffaflık AEGON, hayat sigortası, emeklilik ve fon yönetimi alanlarında, uluslararası tecrübe ve başarılara sahip, Amerika, Avrupa ve Asya da faaliyet gösteren şirketleri

Detaylı

AKTARIM İÇİN 25 NOLU VAKIF EMEKLİLİK FERDİ PLAN TEKLİF FORMU

AKTARIM İÇİN 25 NOLU VAKIF EMEKLİLİK FERDİ PLAN TEKLİF FORMU AKTARIM İÇİN 25 NOLU VAKIF EMEKLİLİK FERDİ PLAN TEKLİF FORMU GİRİŞ BİLGİ FORMU (Katılımcı) Sözleşme No AVANTAJLARIM KESİNTİLER DEVLET KATKISI Ödeyeceğim katkı paylarının %25 ine karşılık gelen tutarın,

Detaylı

BİREYSEL EMEKLİLİK HESAPLARININ BİRLEŞTİRİLMESİ VE BİRİKİMLERİN AKTARILMASI HAKKINDA GENELGE (2008/13)

BİREYSEL EMEKLİLİK HESAPLARININ BİRLEŞTİRİLMESİ VE BİRİKİMLERİN AKTARILMASI HAKKINDA GENELGE (2008/13) Hazine Müsteşarlığından: 07.05.2008 BİREYSEL EMEKLİLİK HESAPLARININ BİRLEŞTİRİLMESİ VE BİRİKİMLERİN AKTARILMASI HAKKINDA GENELGE (2008/13) Bu genelge, 09.04.2008 tarih ve 26842 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan

Detaylı

Katkı Payına Ödemeye Ara Vermeden Kaynaklanan Ek Yönetim Gideri Kesintisi:

Katkı Payına Ödemeye Ara Vermeden Kaynaklanan Ek Yönetim Gideri Kesintisi: Artı Emeklilik Planı Giriş Aidatı Uygulama Esasları: Bireysel Emeklilik Sistemi'nde giriş aidatı sözleşmelerde bir defaya mahsus alınır ve sınırları Bireysel Emeklilik Yönetmeliği ile belirlenir. Anahtar

Detaylı

Güven, Saygı, Kalite ve Şeffaflık

Güven, Saygı, Kalite ve Şeffaflık BÜLTENİ Mart Güven, Saygı, Kalite ve Şeffaflık AEGON, hayat sigortası, emeklilik ve fon yönetimi alanlarında, uluslararası tecrübe ve başarılara sahip, Amerika, Avrupa ve Asya da faaliyet gösteren şirketleri

Detaylı

EK: 1 İşyeri Staj Kabul Formu MÜDÜRLÜĞÜNE Yüksekokulunuz Programı numaralı öğrencisi... nin / /20. - / /20... tarihleri arasında işyerimizde. gün staj yapması uygun görülmüştür. Bilgilerinize sunulur.

Detaylı

YENİ SÖZLEŞME İÇİN 19 NOLU VAKIF EMEKLİLİK GRUP PLAN TEKLİF FORMU

YENİ SÖZLEŞME İÇİN 19 NOLU VAKIF EMEKLİLİK GRUP PLAN TEKLİF FORMU 19 NOLU VAKIF EMEKLİLİK GRUP PLAN TEKLİF FORMU GİRİŞ BİLGİ FORMU (Katılımcı) Sözleşme No AVANTAJLARIM KESİNTİLER DEVLET KATKISI Ödeyeceğim katkı paylarının %25 ine karşılık gelen tutarın, yasal limitler

Detaylı

Güven, Saygı, Kalite ve Şeffaflık

Güven, Saygı, Kalite ve Şeffaflık BÜLTENİ Haziran 1 Güven, Saygı, Kalite ve Şeffaflık AEGON, hayat sigortası, emeklilik ve fon yönetimi alanlarında, uluslararası tecrübe ve başarılara sahip, Amerika, Avrupa ve Asya da faaliyet gösteren

Detaylı

M.Y.O. LİSANS TAMAMLAMA KOMİSYONU DUYURUSU

M.Y.O. LİSANS TAMAMLAMA KOMİSYONU DUYURUSU M.Y.O. LİSANS TAMAMLAMA KOMİSYONU DUYURUSU Lisans tamamlama çalışmalarını yürütmek üzere Lisans tamamlama komisyonu kurulmuştur. Lisans tamamlama komisyonumuz Yurtiçi ve Yurtdışı Örgün, Açık, Uzaktan,

Detaylı

EMEKLİLİK SÖZLEŞMESİ TEKLİF FORMU (İşveren Katkılı Grup Emeklilik Sözleşmeleri)

EMEKLİLİK SÖZLEŞMESİ TEKLİF FORMU (İşveren Katkılı Grup Emeklilik Sözleşmeleri) EMEKLİLİK SÖZLEŞMESİ TEKLİF FORMU (İşveren Katkılı Grup Emeklilik Sözleşmeleri) Teklif No:... Şube/Acente Adı : BES Aracı Adı Soyadı : BES Aracı Sicil No : Ortak Satış Şube/Acente Adı : Portföy Yöneticisi/Aracı

Detaylı

Saðlýk Kuruluþlarýnda Çalýþan Hekimler ile Ýþyeri Hekimlerinin Ne Þekilde Vergilendirileceðine Ýliþk Cuma, 20 Þubat 2009

Saðlýk Kuruluþlarýnda Çalýþan Hekimler ile Ýþyeri Hekimlerinin Ne Þekilde Vergilendirileceðine Ýliþk Cuma, 20 Þubat 2009 Saðlýk Kuruluþlarýnda Çalýþan Hekimler ile Ýþyeri Hekimlerinin Ne Þekilde Vergilendirileceðine Ýliþk Cuma, 20 Þubat 2009 Taþpýnar Muhasebe Saðlýk Kuruluþlarýnda Çalýþan Hekimler ile Ýþyeri Hekimlerinin

Detaylı

Ekte yer alan Teminat Seçenekleri Tablosu (Bknz. Sayfa 4) yardımıyla seçtiğiniz teminat yapısının kodunu (örneğin H3) aşağıdaki kutucuklara giriniz.

Ekte yer alan Teminat Seçenekleri Tablosu (Bknz. Sayfa 4) yardımıyla seçtiğiniz teminat yapısının kodunu (örneğin H3) aşağıdaki kutucuklara giriniz. BASİDAV & BASİSEN ÜYELERİNE VE EŞ/ÇOCUKLARINA YÖNELİK GRUP SİGORTASI BAŞVURU FORMU A. ÜRÜN SEÇİMİ Ekte yer alan Teminat Seçenekleri Tablosu (Bknz. Sayfa 4) yardımıyla seçtiğiniz teminat yapısının kodunu

Detaylı

Yarın, umduğunuz gibi. Ekonomide Son Durum. Fon Bülteni ŞUBAT 2013 GSYH. Milli Gelir İşsizlik /$ Milyon TL*

Yarın, umduğunuz gibi. Ekonomide Son Durum. Fon Bülteni ŞUBAT 2013 GSYH. Milli Gelir İşsizlik /$ Milyon TL* Fon Bülteni ŞUBAT Yarın, umduğunuz gibi "Güven, saygı, kalite ve şeffaflık" ilkeleriyle yürüyen Aegon, Amerika, Avrupa ve Asya da faaliyet gösteren şirketleri ve binden fazla çalışanı ile hayat sigortası,

Detaylı

KREDÝLÝ MENKUL KIYMET ÝÞLEMLERÝ ÇERÇEVE SÖZLEÞMESÝ

KREDÝLÝ MENKUL KIYMET ÝÞLEMLERÝ ÇERÇEVE SÖZLEÞMESÝ SANKO KREDÝLÝ MENKUL KIYMET ÝÞLEMLERÝ ÇERÇEVE SÖZLEÞMESÝ TARAFLAR Bir tarafta, SANKO MENKUL DEÐERLER A.Þ. (Bundan sonra ARACI KURUM olarak anýlacaktýr.) ile diðer tarafta.... bundan sonra kýsaca MÜÞTERÝ/LER

Detaylı

ÖRNEKTİR KESİNTİLER AVANTAJLARIM SÖZLEŞME DİĞER BİLGİLER

ÖRNEKTİR KESİNTİLER AVANTAJLARIM SÖZLEŞME DİĞER BİLGİLER G İ R İ Ş B İ L G İ F O R M U AVANTAJLARIM KESİNTİLER DEVLET KATKISI Ödeyeceğim katkı paylarının %25 ine karşılık gelen tutarın, yasal limitler dahilinde devlet tarafından hesabıma katkı olarak ödeneceğini

Detaylı

bireysel emeklilik sözleşmesi teklif formu

bireysel emeklilik sözleşmesi teklif formu bireysel emeklilik sözleşmesi teklif formu BİREYSEL EMEKLİLİK PLANLARI GİRİŞ AİDATI Teklifin imzalandığı veya onaylandığı tarihte geçerli olan aylık brüt asgari ücret kapsamında dahil olunan plana bağlı

Detaylı

Yarın, umduğunuz gibi. Ekonomide Son Durum. Fon Bülteni Nisan 2013 GSYH. Milli Gelir İşsizlik /$ Milyon TL*

Yarın, umduğunuz gibi. Ekonomide Son Durum. Fon Bülteni Nisan 2013 GSYH. Milli Gelir İşsizlik /$ Milyon TL* Fon Bülteni Nisan Yarın, umduğunuz gibi "Güven, saygı, kalite ve şeffaflık" ilkeleriyle yürüyen Aegon, Amerika, Avrupa ve Asya da faaliyet gösteren şirketleri ve binden fazla çalışanı ile hayat sigortası,

Detaylı

MASSİAD MARMARA SAĞLIK SEKTÖRÜ İŞADAMLARI DERNEĞİ TÜZEL KİŞİLER İÇİN ÜYE MÜRACAAT FORMU. Adı ve Soyadı: Doğum Yeri ve Tarihi (Gün / Ay / Yıl) :..

MASSİAD MARMARA SAĞLIK SEKTÖRÜ İŞADAMLARI DERNEĞİ TÜZEL KİŞİLER İÇİN ÜYE MÜRACAAT FORMU. Adı ve Soyadı: Doğum Yeri ve Tarihi (Gün / Ay / Yıl) :.. MASSİAD MARMARA SAĞLIK SEKTÖRÜ İŞADAMLARI DERNEĞİ TÜZEL KİŞİLER İÇİN ÜYE MÜRACAAT FORMU Fotoğraf Yapıştırınız Form No: Müracaat Tarihi : / /. 1. Firmayı Temsil Edecek Üye Bilgileri Adı ve Soyadı: Doğum

Detaylı

BİREYSEL TEKLiF FORMU TEKLİF FORMU

BİREYSEL TEKLiF FORMU TEKLİF FORMU BİREYSEL TEKLiF FORMU TEKLİF FORMU 01 Halk Emeklilik Kopyası 01 Katılımcı Kopyası RİSK GETİRİ PROFİLİ FORMU 1 Yatırım tecrübeniz nedir? 1 Yıldan Az, Tecrübesiz -3 Puan 1-3 yıl, Orta veya Az Tecrübeli -1

Detaylı

Yarın, umduğunuz gibi

Yarın, umduğunuz gibi Fon Bülteni Ocak Yarın, umduğunuz gibi "Güven, saygı, kalite ve şeffaflık" ilkeleriyle yürüyen Aegon, Amerika, Avrupa ve Asya da faaliyet gösteren şirketleri ve 3 bin çalışanı ile hayat sigortası, emeklilik

Detaylı

I- Katılımcıya Yönelik Düzenlenecek Bilgi, Belge ve Formlara İlişkin Usuller

I- Katılımcıya Yönelik Düzenlenecek Bilgi, Belge ve Formlara İlişkin Usuller Bireysel Emeklilik Sistemi Hakkında Yönetmelik Uyarınca Katılımcıya Yönelik Düzenlenecek Bilgi, Belge ve Formların Esas ve Usullerine İlişkin Genelge (Genelge No: 2003/2) 07.04.2001 tarih ve 24366 sayılı

Detaylı

bireysel emeklilik sözleşmesi teklif formu

bireysel emeklilik sözleşmesi teklif formu bireysel emeklilik sözleşmesi teklif formu BİREYSEL EMEKLİLİK PLANLARI GİRİŞ AİDATI Teklifin imzalandığı veya onaylandığı tarihte geçerli olan aylık brüt asgari ücret kapsamında dahil olunan plana bağlı

Detaylı

Yarın, umduğunuz gibi

Yarın, umduğunuz gibi Fon Bülteni Nisan Yarın, umduğunuz gibi "Güven, saygı, kalite ve şeffaflık" ilkeleriyle yürüyen Aegon, Amerika, Avrupa ve Asya da faaliyet gösteren şirketleri ve bin çalışanı sigortası, emeklilik ve fon

Detaylı

BES HANIMELİ BİREYSEL EMEKLİLİK PLANI TANITIM KILAVUZU VE TEKLİF FORMU. Ev hanımı olmanın en keyifli hali. Model No: BESTFHEB290615

BES HANIMELİ BİREYSEL EMEKLİLİK PLANI TANITIM KILAVUZU VE TEKLİF FORMU. Ev hanımı olmanın en keyifli hali. Model No: BESTFHEB290615 BES HANIMELİ BİREYSEL EMEKLİLİK PLANI TANITIM KILAVUZU VE TEKLİF FORMU Ev hanımı olmanın en keyifli hali. Model No: BESTFHEB290615 İÇİNDEKİLER Bireysel Emeklilik Planı Hakkında 3 Katılımcı Ek Fayda Bilgilendirme

Detaylı

3.seçenek. Seçiminizi yaparken, en doğru kararı vermenizi ve Bireysel Emeklilik avantajlarından sonuna kadar yararlanmanızı dileriz.

3.seçenek. Seçiminizi yaparken, en doğru kararı vermenizi ve Bireysel Emeklilik avantajlarından sonuna kadar yararlanmanızı dileriz. 10 yıl, 56 yaş koşulunu tamamladınız ve emeklilik hakkını kazandınız, kutlarız Bu aşamada önünüzde 3 seçenek bulunmaktadır. Dikkatlice incelemenizi öneriyoruz. 1. seçenek BİRİKİM YAPMAYA DEVAM EDEBİLİRSİNİZ

Detaylı

Güven, Saygı, Kalite ve ġeffaflık

Güven, Saygı, Kalite ve ġeffaflık BÜLTENĠ Temmuz Güven, Saygı, Kalite ve ġeffaflık AEGON, hayat sigortası, emeklilik ve fon yönetimi alanlarında, uluslararası tecrübe ve başarılara sahip, Amerika, Avrupa ve Asya da faaliyet gösteren şirketleri

Detaylı

GRUP ÖZEL EMEKLİLİK PLANI 1 BİLGİLERİ PLAN 0031

GRUP ÖZEL EMEKLİLİK PLANI 1 BİLGİLERİ PLAN 0031 GRUP ÖZEL EMEKLİLİK PLANI BİLGİLERİ PLAN 00 Katkı Payı Bu plan kapsamında asgari katkı payı aylık dir. Asgari katkı payı tutarı, ilki 08 yılının Ocak ayı olmak üzere her yılın Ocak ayında yıllık TÜFE artış

Detaylı

Güven, Saygı, Kalite ve ġeffaflık

Güven, Saygı, Kalite ve ġeffaflık BÜLTENĠ Eylül Güven, Saygı, Kalite ve ġeffaflık AEGON, hayat sigortası, emeklilik ve fon yönetimi alanlarında, uluslararası tecrübe ve başarılara sahip, Amerika, Avrupa ve Asya da faaliyet gösteren şirketleri

Detaylı

ÖRNEKTİR. Yukarıdaki yazılı bilgileri okudum. (Mesafeli satışlarda imza bölümünün doldurulması zorunlu değildir.) Tarih:.../.../...

ÖRNEKTİR. Yukarıdaki yazılı bilgileri okudum. (Mesafeli satışlarda imza bölümünün doldurulması zorunlu değildir.) Tarih:.../.../... G İ R İ Ş B İ L G İ F O R M U AVANTAJLARIM KESİNTİLER DEVLET KATKISI Ödeyeceğim katkı paylarının %25 ine karşılık gelen tutarın, yasal limitler dahilinde devlet tarafından hesabıma katkı olarak ödeneceğini

Detaylı

Güven, Saygı, Kalite ve ġeffaflık

Güven, Saygı, Kalite ve ġeffaflık BÜLTENĠ Ekim Güven, Saygı, Kalite ve ġeffaflık AEGON, hayat sigortası, emeklilik ve fon yönetimi alanlarında, uluslararası tecrübe ve başarılara sahip, Amerika, Avrupa ve Asya da faaliyet gösteren şirketleri

Detaylı

Bu genelgenin ekinde asgari içeriği belirlenen bilgi, belge ve formlar aşağıda yer almaktadır:

Bu genelgenin ekinde asgari içeriği belirlenen bilgi, belge ve formlar aşağıda yer almaktadır: 13.05.2003 Bireysel Emeklilik Sistemi Hakkında Yönetmelik Uyarınca Katılımcıya Yönelik Düzenlenecek Bilgi, Belge ve Formların Esas ve Usullerine İlişkin Genelge (Genelge No: 2003/2) 07.04.2001 tarih ve

Detaylı

BAZI VARLIKLARIN MÝLLÝ EKONOMÝYE KAZANDIRILMASI HAKKINDA KANUNA ÝLÝÞKÝN GENEL TEBLÝÐ Çarþamba, 17 Aralýk 2008

BAZI VARLIKLARIN MÝLLÝ EKONOMÝYE KAZANDIRILMASI HAKKINDA KANUNA ÝLÝÞKÝN GENEL TEBLÝÐ Çarþamba, 17 Aralýk 2008 BAZI VARLIKLARIN MÝLLÝ EKONOMÝYE KAZANDIRILMASI HAKKINDA KANUNA ÝLÝÞKÝN GENEL TEBLÝÐ Çarþamba, 17 Aralýk 2008 1 SERÝ NOLU 5811 SAYILI BAZI VARLIKLARIN MÝLLÝ EKONOMÝYE KAZANDIRILMASI HAKKINDA KANUNA ÝLÝÞKÝN

Detaylı

Yarın, umduğunuz gibi

Yarın, umduğunuz gibi Fon Bülteni Temmuz Yarın, umduğunuz gibi "Güven, saygı, kalite ve şeffaflık" ilkeleriyle yürüyen Aegon, Amerika, Avrupa ve Asya da faaliyet gösteren şirketleri ve binden fazla çalışanı ile hayat sigortası,

Detaylı

ÖZEL BANKACILIK MÜŞTERİLERİ BİREYSEL EMEKLİLİK PLANI. Kendini özel hissedenlere özel emeklilik planı Cigna Finans ta. Model No: BESTFÖBP290615

ÖZEL BANKACILIK MÜŞTERİLERİ BİREYSEL EMEKLİLİK PLANI. Kendini özel hissedenlere özel emeklilik planı Cigna Finans ta. Model No: BESTFÖBP290615 ÖZEL BANKACILIK MÜŞTERİLERİ BİREYSEL EMEKLİLİK PLANI Kendini özel hissedenlere özel emeklilik planı Cigna Finans ta. İÇİNDEKİLER Bireysel Emeklilik Hesapları Hakkında 3 Katılımcı Bilgilendirme Metni 7

Detaylı

Bireysel Emeklilik Sistemi nde Uygulama Değişikliği

Bireysel Emeklilik Sistemi nde Uygulama Değişikliği Bireysel Emeklilik Sistemi nde Uygulama Değişikliği 01.01.2016 tarihinde yürürlüğe giren Yönetmelik ile Bireysel Emeklilik Sistemi ndeki kesinti uygulamalarında değişiklik yapılmıştır. Buna göre; sözleşmenin

Detaylı

24 NOLU EK HALK EMEKLİLİK A.Ş. GRUP EMEKLİLİK PLANI BİLGİLERİ PLAN 0024

24 NOLU EK HALK EMEKLİLİK A.Ş. GRUP EMEKLİLİK PLANI BİLGİLERİ PLAN 0024 NOLU EK HALK EMEKLİLİK A.Ş. GRUP EMEKLİLİK PLANI BİLGİLERİ PLAN 00 Katkı Payı Bu plan kapsamında asgari katkı payı 0 'i kadardır. Kesintiler Bu plan kapsamında yapılacak Yönetim Gider Kesintisi, Ödemeye

Detaylı

Hazine Müsteşarlığıdan (Sigortacılık Genel Müdürlüğü): 29/05/2014

Hazine Müsteşarlığıdan (Sigortacılık Genel Müdürlüğü): 29/05/2014 Hazine Müsteşarlığıdan (Sigortacılık Genel Müdürlüğü): 29/05/2014 DERNEK, VAKIF, SANDIK VE DİĞER KURULUŞLARDAN BİREYSEL EMEKLİLİK SİSTEMİNE AKTARIMLARA İLİŞKİN GENELGE (2014/7) Bu Genelge, 19/7/2008 tarih

Detaylı

NN Hayat ve Emeklilik Turuncu Plus Emeklilik Planı

NN Hayat ve Emeklilik Turuncu Plus Emeklilik Planı NN Hayat ve Emeklilik Turuncu Plus Emeklilik Planı ÖN KAPAK İÇİ Hayalinizdeki emeklilik için BES BES geleceğiniz için avantajlı bir tasarruf ve yatırım sistemidir. Çalışma hayatınızda elde ettiğiniz kazancı

Detaylı

BANKACILIK İŞLEMLERİ KOMİSYON VE ÜCRET BİLGİ FORMU

BANKACILIK İŞLEMLERİ KOMİSYON VE ÜCRET BİLGİ FORMU BANKACILIK İŞLEMLERİ KOMİSYON VE ÜCRET BİLGİ FORMU ÜCRET ADI : HESAP İŞLETİM ÜCRETİ TANIMI : Vadesiz Türk Lirası/Yabancı Para hesap açan müşterilerin yaptıkları işlemlerin masrafı olarak vadesiz hesaplarından

Detaylı

BİREYSEL EMEKLİLİK PLAN VE FON AÇIKLAMALARI. Hayat ve Emeklilik Satış Departmanı 2013

BİREYSEL EMEKLİLİK PLAN VE FON AÇIKLAMALARI. Hayat ve Emeklilik Satış Departmanı 2013 BİREYSEL EMEKLİLİK PLAN VE FON AÇIKLAMALARI 1 Bireysel Emeklilik - Türkiye 30.06.2011 itibarı ile emeklilik fonlarının türe göre pazar payları Türe Göre Pazar Payı (%) Kamu İç Borçlanma (TL) Dengeli (Esnek

Detaylı

Başbakanlık (Hazine Müsteşarlığı) tan: 28/08/2015

Başbakanlık (Hazine Müsteşarlığı) tan: 28/08/2015 Başbakanlık (Hazine Müsteşarlığı) tan: 28/08/2015 BİREYSEL EMEKLİLİK SİSTEMİ HAKKINDA YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİĞİN UYGULANMASINA İLİŞKİN GENELGE (2015/33) Bu Genelge, 25.05.2015

Detaylı

C5 ELECTRONICS B2B SİTESİ ÜZERİNDEN SANAL POS KULLANIM SÖZLEŞMESİ

C5 ELECTRONICS B2B SİTESİ ÜZERİNDEN SANAL POS KULLANIM SÖZLEŞMESİ C5 ELECTRONICS B2B SİTESİ ÜZERİNDEN SANAL POS KULLANIM SÖZLEŞMESİ MADDE 1- SÖZLEŞMENİN TARAFLARI İş bu sözleşme; Akaretler, Süleyman Seba Cad. Bjk Plaza B Blok K:1 34357, Beşiktaş/İstanbul adresinde yerleşik

Detaylı

BNP PARIBAS FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.

BNP PARIBAS FİNANSAL KİRALAMA A.Ş. BNP PARIBAS FİNANSAL KİRALAMA A.Ş. Bir Sözden Daha Fazlası.. 5 Taahhütümüz Değerli müşterimiz, UZMANLIK BNP Paribas Finansal Kiralama A.Ş. dünyasına hızlı ve kolay bir biçimde giriş yaparak tüm fırsatlardan

Detaylı

STANBUL B LG ÜN VERS TES MEZUNLAR DERNE. YEN ÜYE BAfiVURU FORMU ÜYEL K B LD R M ve KRED KARTINDAN ÖDEME LE LG L TAL MAT FORMU. www.bilgim.org.

STANBUL B LG ÜN VERS TES MEZUNLAR DERNE. YEN ÜYE BAfiVURU FORMU ÜYEL K B LD R M ve KRED KARTINDAN ÖDEME LE LG L TAL MAT FORMU. www.bilgim.org. STANBUL B LG ÜN VERS TES MEZUNLAR DERNE YEN ÜYE BAfiVURU FORMU ÜYEL K B LD R M ve KRED KARTINDAN ÖDEME LE LG L TAL MAT FORMU www.bilgim.org.tr Lütfen form içerisindeki sizden istenen bilgileri eksiksiz

Detaylı

Model No: BESTFELİT010115

Model No: BESTFELİT010115 İÇİNDEKİLER Bireysel Emeklilik Hesapları Hakkında 3 Bireysel Emeklilik Sözleşmesi Teklif Formu 7 Bireysel Emeklilik Sözleşmesi Risk Getiri Profili Formu 9 Hizmet Sözleşmesi 13 AKP: 5 TL Bireysel Emeklilik

Detaylı

Yarın, umduğunuz gibi. Ekonomide Son Durum. Fon Bülteni Şubat 2017 GSYH. Milli Gelir İşsizlik /$ Milyon TL*

Yarın, umduğunuz gibi. Ekonomide Son Durum. Fon Bülteni Şubat 2017 GSYH. Milli Gelir İşsizlik /$ Milyon TL* Fon Bülteni Şubat 7 Yarın, umduğunuz gibi "Güven, saygı, kalite ve şeffaflık" ilkeleriyle yürüyen Aegon, Amerika, Avrupa ve Asya da faaliyet gösteren şirketleri ve 3 bin çalışanı ile hayat sigortası, emeklilik

Detaylı

Yarın, umduğunuz gibi

Yarın, umduğunuz gibi Fon Bülteni Aralık Yarın, umduğunuz gibi "Güven, saygı, kalite ve şeffaflık" ilkeleriyle yürüyen Aegon; Amerika, Avrupa ve Asya'da faaliyet gösteren şirketleri ve 8 binden fazla çalışanı ile hayat sigortası,

Detaylı

Hazine Müsteşarlığından: 09/05/2008

Hazine Müsteşarlığından: 09/05/2008 Hazine Müsteşarlığından: 09/05/2008 BİREYSEL EMEKLİLİK SİSTEMİ HAKKINDA YÖNETMELİKTE YER ALAN BAZI HUSUSLARIN AÇIKLANMASINA İLİŞKİN SEKTÖR DUYURUSU (2008/23) Bu sektör duyurusu, 09.04.2008 tarih ve 26842

Detaylı

Plan No/Adı: GBB Plan 0043_TEB

Plan No/Adı: GBB Plan 0043_TEB Plan No/Adı: GBB Plan 0043_TEB Plan Bilgileri Katkı Payı Bu plan kapsamında aylık gelirinizin %5 - %10 unu katkı payı olarak ödemeniz önerilir.. Katılımcı, son bir yıl içerisinde katkı payını artırmadıysa

Detaylı

STAJ İÇİN GEREKLİ BELGELER Adet Açıklama EK-1 İşyeri Staj Kabul Formu EK-2 Staj Başvuru Formu 2 Adet Staj Koordinatörü ve Okul Sanayi Koordinatörünün İmzasından Sonra i İşyerine Verilecektir. EK-3 Ders

Detaylı

1.1 ) Yarınlara Özel Emeklilik Planı EMEKLİLİK YATIRIM FONLARIMIZ :

1.1 ) Yarınlara Özel Emeklilik Planı EMEKLİLİK YATIRIM FONLARIMIZ : 1.1 ) Yarınlara Özel Emeklilik Planı Bu planımız için giriş aidatı, brüt aylık asgari ücrete % lik bir oranla hesaplanmaktadır. Şirketimizdeki ilk yılınızda bu tutarın yarısını taksitler halinde ödeme

Detaylı

Teklif Formu v

Teklif Formu v Teklif Formu v. -1 BİREYSEL EMEKLİLİK SİSTEMİYLE İLGİLİ BUNLARI BİLİYOR MUSUNUZ? Peanuts %25 Devlet Katkısı Bireysel emeklilik hesabınıza yapacağınız her katkı payının %25 i oranındaki tutarı devlet tarafından

Detaylı

Bu sayfa şifre hatırlatma sayfasıdır. Öğrenci numarası ve ön kayıt başvurusu sırasında girdiğiniz e- posta ile şifrenizi isteyebilirsiniz.

Bu sayfa şifre hatırlatma sayfasıdır. Öğrenci numarası ve ön kayıt başvurusu sırasında girdiğiniz e- posta ile şifrenizi isteyebilirsiniz. Sisteme girebilmek için resimde gördüğünüz Öğrenci No ve Şifre girerek Giriş düğmesinin üzerindeki alana girerek giriş tuşuna basınız. Şifrenizi hatırlamıyorsanız resimde görüldüğü gibi Şifrenizi Hatırlamıyorsanız

Detaylı

Arkan & Ergin Uluslararası Denetim ve Y.M.M. A.Ş.

Arkan & Ergin Uluslararası Denetim ve Y.M.M. A.Ş. İstanbul, 15.12.2008 269 Seri No.lu Gelir Vergisi Kanunu Genel Tebliği Yayımlandı DUYURU NO:2008/131 06.12.2008 tarih ve 27076 sayılı Resmi Gazete de yayımlanan 269 Seri No.lu Gelir Vergisi Kanunu Genel

Detaylı

İLK DEFA KART TALEBİNDE İSTENEN EVRAKLAR

İLK DEFA KART TALEBİNDE İSTENEN EVRAKLAR İLK DEFA KART TALEBİNDE İSTENEN EVRAKLAR ÜYE ; 1- Üye Sağlık Kartı Talep Dilekçesi (Ek:1) 2- Vukuatlı Nüfus Kayıt Örneği 3- Nüfus Cüzdan Fotokopisi EŞ/ÇOCUK; 1-Haksahibi Sağlık Kartı Talep Dilekçesi (Ek:2)

Detaylı

Yarın, umduğunuz gibi. Ekonomide Son Durum. Fon Bülteni Haziran 2016 GSYH. Milli Gelir İşsizlik /$ Milyon TL*

Yarın, umduğunuz gibi. Ekonomide Son Durum. Fon Bülteni Haziran 2016 GSYH. Milli Gelir İşsizlik /$ Milyon TL* Fon Bülteni Haziran Yarın, umduğunuz gibi "Güven, saygı, kalite ve şeffaflık" ilkeleriyle yürüyen Aegon, Amerika, Avrupa ve Asya da faaliyet gösteren şirketleri ve bin çalışanı ile hayat sigortası, emeklilik

Detaylı

BİREYSEL EMEKLİLİK SİSTEMİYLE İLGİLİ BUNLARI BİLİYOR MUSUNUZ?

BİREYSEL EMEKLİLİK SİSTEMİYLE İLGİLİ BUNLARI BİLİYOR MUSUNUZ? BİREYSEL EMEKLİLİK SİSTEMİYLE İLGİLİ BUNLARI BİLİYOR MUSUNUZ? Peanuts %25 Devlet Katkısı Bireysel emeklilik hesabınıza yapacağınız her katkı payının %25 i oranındaki tutarı devlet tarafından emeklilik

Detaylı

ANKET ve BİLGİ FORMU

ANKET ve BİLGİ FORMU ANKET ve BİLGİ FORMU KURUMSAL İl : İlçe : Yayın tipi : Ulusal Bölgesel Yerel Uydu Kablo Dijital Platform Ticari firma unvanı : Program adı (Logo) : Frekans/Kanal* : *Ulusal yayın yapan kuruluşlar ekli

Detaylı

XIII. ULUSAL HİSTOLOJİ ve EMBRİYOLOJİ KONGRESİ 30 Nisan 3 Mayıs 2016 Çeşme İZMİR KAYIT KONAKLAMA FORMU

XIII. ULUSAL HİSTOLOJİ ve EMBRİYOLOJİ KONGRESİ 30 Nisan 3 Mayıs 2016 Çeşme İZMİR KAYIT KONAKLAMA FORMU Kayıt konaklama formunu doldurarak, aşağıdaki iletişim bilgileri ile a iletmenizi rica ederiz. Göksu Evleri Çamlık Cad. No:191, Anadolu Hisarı, İstanbul-Türkiye Faks: +90 (216) 46540 48 : thed@eaorganizasyon.com.tr

Detaylı

Bireysel Emeklilik. Sistemi ve Tanıtım Kılavuzu. Bugünlerin birikimleri yarınların güvencesi... Aegon Yarını Değiştirir. 0023 ve 0025 No lu Plan

Bireysel Emeklilik. Sistemi ve Tanıtım Kılavuzu. Bugünlerin birikimleri yarınların güvencesi... Aegon Yarını Değiştirir. 0023 ve 0025 No lu Plan Aegon Yarını Değiştirir Güven, saygı, kalite ve şeffaflık ilkeleriyle yürüyen Aegon; Amerika, Avrupa ve Asya da faaliyet gösteren şirketleri ve 28 binden fazla çalışanı ile hayat sigortası, emeklilik ve

Detaylı

BİREYSEL EMEKLİLİK SİSTEMİ HAKKINDA DEĞİŞİKLİKLER (6740 SAYILI KANUN) YMM KEMAL AKSU

BİREYSEL EMEKLİLİK SİSTEMİ HAKKINDA DEĞİŞİKLİKLER (6740 SAYILI KANUN) YMM KEMAL AKSU BİREYSEL EMEKLİLİK SİSTEMİ HAKKINDA DEĞİŞİKLİKLER (6740 SAYILI KANUN) YMM KEMAL AKSU 1 Emeklilik sözleşmesi türleri ve tarafları Emeklilik sözleşmesi bireysel veya grup emeklilik sözleşmesi olarak yapılabilir.

Detaylı

Yarın, umduğunuz gibi. Ekonomide Son Durum. Fon Bülteni Eylül 2015 GSYH. Milli Gelir İşsizlik /$ 481.735 Milyon TL*

Yarın, umduğunuz gibi. Ekonomide Son Durum. Fon Bülteni Eylül 2015 GSYH. Milli Gelir İşsizlik /$ 481.735 Milyon TL* Fon Bülteni Eylül Yarın, umduğunuz gibi "Güven, saygı, kalite ve şeffaflık" ilkeleriyle yürüyen Aegon, Amerika, Avrupa ve Asya da faaliyet gösteren şirketleri ve 3 bin çalışanı ile hayat sigortası, emeklilik

Detaylı

EK HALK EMEKLİLİK GRUBA BAĞLI BİREYSEL EMEKLİLİK KATILIM PLANI BİLGİLERİ PLAN 0025

EK HALK EMEKLİLİK GRUBA BAĞLI BİREYSEL EMEKLİLİK KATILIM PLANI BİLGİLERİ PLAN 0025 Katkı Payı Bu plan kapsamında asgari katkı payı aylık 0 dir. Kesintiler Bu plan kapsamında yapılacak Yönetim Gider Kesintisi, Ödemeye Ara Verme Kesintisi ve Ertelenmiş Giriş Aidatı katılımcının birikimi

Detaylı

KOLAY EMEKLİLİK PLANI

KOLAY EMEKLİLİK PLANI KOLAY EMEKLİLİK PLANI Küçük birikimlerle yarınlarınıza büyük yatırımlar yapın. İÇİNDEKİLER Bireysel Emeklilik Planı Hakkında 3 Bireysel Emeklilik Sözleşmesi Teklif Formu 7 Bireysel Emeklilik Sözleşmesi

Detaylı

MERSİS Numarası: Faaliyet konusu: Hayat grubu ve kaza sigortaları ile bireysel emeklilik faaliyetleri

MERSİS Numarası: Faaliyet konusu: Hayat grubu ve kaza sigortaları ile bireysel emeklilik faaliyetleri En az iki nüsha olarak düzenlenen bu form, sigorta sözleşmesine taraf olmak isteyen ve sigortadan menfaat sağlayacak diğer kişilere, yapılacak sigorta sözleşmesine ilişkin önemli bazı hususlarda genel

Detaylı

ELİT BİREYSEL EMEKLİLİK PLANI

ELİT BİREYSEL EMEKLİLİK PLANI ELİT BİREYSEL EMEKLİLİK PLANI Bugünden yaptığınız yatırımlarla ayrıcalıklı bir emekliliğe hazırlanın. İÇİNDEKİLER Bireysel Emeklilik Hesapları Hakkında 3 Bireysel Emeklilik Sözleşmesi Teklif Formu 7 Bireysel

Detaylı

T.C. İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ GÜZ YARIYILI YATAY GEÇİŞ BAŞVURU KILAVUZU

T.C. İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ GÜZ YARIYILI YATAY GEÇİŞ BAŞVURU KILAVUZU T.C. İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ 2017-2018 GÜZ YARIYILI YATAY GEÇİŞ BAŞVURU KILAVUZU SİSTEME GİRİŞ 1) KULLANICI OLUŞTURMA ADIMLARI: İstanbul Üniversitesi online başvuru işlemleri http://basvuru.istanbul.edu.tr

Detaylı

Emeklilik Şirketlerinin Faaliyetleri İle İlgili Olarak Emeklilik Gözetim Merkezine Gönderilecek Veri Setlerine İlişkin Genelge (Genelge No: 2003/6)

Emeklilik Şirketlerinin Faaliyetleri İle İlgili Olarak Emeklilik Gözetim Merkezine Gönderilecek Veri Setlerine İlişkin Genelge (Genelge No: 2003/6) Genelge No: 2003/6 Kabul Tarihi: 27.10.2003 Emeklilik Şirketlerinin Faaliyetleri İle İlgili Olarak Emeklilik Gözetim Merkezine Gönderilecek Veri Setlerine İlişkin Genelge (Genelge No: 2003/6) Bireysel

Detaylı

Başbakanlık (Hazine Müsteşarlığı) tan: 30.11.2015

Başbakanlık (Hazine Müsteşarlığı) tan: 30.11.2015 Başbakanlık (Hazine Müsteşarlığı) tan: 30.11.2015 BİREYSEL EMEKLİLİK SİSTEMİ HAKKINDA YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİĞİN UYGULANMASINA İLİŞKİN GENELGE (2015/50) Bu Genelge, 25.05.2015

Detaylı

Yarın, umduğunuz gibi. Ekonomide Son Durum. Fon Bülteni Kasım 2015 GSYH. Milli Gelir İşsizlik /$ 518.637 Milyon TL*

Yarın, umduğunuz gibi. Ekonomide Son Durum. Fon Bülteni Kasım 2015 GSYH. Milli Gelir İşsizlik /$ 518.637 Milyon TL* Fon Bülteni Kasım 2 Yarın, umduğunuz gibi "Güven, saygı, kalite ve şeffaflık" ilkeleriyle yürüyen Aegon; Amerika, Avrupa ve Asya'da faaliyet gösteren şirketleri ve 28 binden fazla çalışanı ile hayat sigortası,

Detaylı

ELİT ARTI BİREYSEL EMEKLİLİK PLANI

ELİT ARTI BİREYSEL EMEKLİLİK PLANI ELİT ARTI BİREYSEL EMEKLİLİK PLANI Bugünden yaptığınız yatırımlarla ayrıcalıklı bir emekliliğe hazırlanın. İÇİNDEKİLER Bireysel Emeklilik Hesapları Hakkında 3 Bireysel Emeklilik Sözleşmesi Teklif Formu

Detaylı

2013 2014 SEZONU TRANSFER TAKVİMİ

2013 2014 SEZONU TRANSFER TAKVİMİ 2013 2014 SEZONU TRANSFER TAKVİMİ İŞLEM LİG TARİH/DÖNEM Türk ve yabancı sporcular için yeni sözleşme imzalama dönemi başlangıcı, Türk sporcu tescil ve vize dönemi başlangıcı Türk sporcular ile yeni sözleşme

Detaylı

KOÇ TOPLULUĞU ŞİRKETLERİ. Kurumsal Kayıtlı E- Posta (KEP) Başvuru Süreci Bilgilendirme

KOÇ TOPLULUĞU ŞİRKETLERİ. Kurumsal Kayıtlı E- Posta (KEP) Başvuru Süreci Bilgilendirme KOÇ TOPLULUĞU ŞİRKETLERİ Kurumsal Kayıtlı E- Posta (KEP) Başvuru Süreci Bilgilendirme Kurumsal KEP Başvuru Belgeleri 1 2 3 ONLINE BAŞVURU FORMU ÇIKTISI (BAŞVURUYU YAPAN KİŞİ TARAFINDAN İMZALANARAK ŞİRKET

Detaylı

TÜRK ECZACILARI BİRLİĞİ GRUP EMEKLİLİK PLANI PLAN ÖZELLİKLERİ. Asgari katkı payı: Aylık 59 TL. Düzenli katkı payı artışı:

TÜRK ECZACILARI BİRLİĞİ GRUP EMEKLİLİK PLANI PLAN ÖZELLİKLERİ. Asgari katkı payı: Aylık 59 TL. Düzenli katkı payı artışı: TÜRK ECZACILARI BİRLİĞİ GRUP EMEKLİLİK PLANI PLAN ÖZELLİKLERİ Asgari katkı payı: Aylık 59 TL Düzenli katkı payı artışı: TL olarak ödenen düzenli katkı payı tutarları; aksine yazılı talimat bulunmuyorsa,

Detaylı

Yarın, umduğunuz gibi. Ekonomide Son Durum. Fon Bülteni Kasım 2016 GSYH. Milli Gelir İşsizlik /$ Milyon TL*

Yarın, umduğunuz gibi. Ekonomide Son Durum. Fon Bülteni Kasım 2016 GSYH. Milli Gelir İşsizlik /$ Milyon TL* Fon Bülteni Kasım Yarın, umduğunuz gibi "Güven, saygı, kalite ve şeffaflık" ilkeleriyle yürüyen Aegon, Amerika, Avrupa ve Asya da faaliyet gösteren şirketleri ve 3 bin çalışanı ile hayat sigortası, emeklilik

Detaylı

Yarın, umduğunuz gibi

Yarın, umduğunuz gibi Fon Bülteni Aralık Yarın, umduğunuz gibi "Güven, saygı, kalite ve şeffaflık" ilkeleriyle yürüyen Aegon, Amerika, Avrupa ve Asya da faaliyet gösteren şirketleri ve bin çalışanı sigortası, emeklilik ve fon

Detaylı