Organizasyonlarda Güncel Proje ve Portföy Yönetimi Trendleri

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Organizasyonlarda Güncel Proje ve Portföy Yönetimi Trendleri"

Transkript

1 Organizasyonlarda Güncel Proje ve Portföy Yönetimi Trendleri. 12. Çözüm Ortaklığı Platformu

2 İçerik 1. Temel Proje ve Portföy Yönetimi Kavramları 2. Günümüzde İş Dünyası ve Projeler 3. Trendlere Genel Bakış 4. Trendlere İlişkin Detaylar 2

3 Temel Proje ve Portföy Yönetimi Kavramları 3

4 Proje yönetimi nedir? Proje yönetimi başka bir ifadeyle dörtlü kısıt ın yönetilmesidir. Sıcak, Eti iyi pişmiş, Pidesi taze 15 TL 4

5 Proje yönetimi nedir? Proje yaşam döngüsü: Başlangıç Planlama Uygulama Kontrol Kapatma 5

6 Proje / Program /Portföy Yönetimi Projeler, programlar ve portföylerin ilişkisi farklı seviyelerdedir. Stratejik Stratejik uyum Önceliklendirme ve bütçeleme (fonlama) Portfolio management İzleme Program management Organizasyonel bir yetkinlik oluşturmak üzere birbirleriyle ilişkili olan bir grup projenin ortak yönetimi ve koordinasyonu Project management Tanımlanmış kapsam, maliyet ve takvim Kendine özgü çıktılar Taktik Düşük Yüksek Aşamalı gelişim (olgunlaştırma) planlaması Karmaşıklık/Bağımlılık 6

7 Günümüzde iş dünyası ve projeler 7

8 İş dünyası ve projeler Departmanları, hatta farklı organizasyonları kapsayan büyük proje/programlar Artan regülasyon Hissedar değeri ve sürdürülebilirliği sağlayacak kıvraklık Piyasa koşullarına hızlı adaptasyon, beklenen yatırım getirisi ve faydayı sağlamak ya da regülasyona uyum için projeler vazgeçilmez Organizasyon Yönetim kurulları ve denetim komitelerinin proje aktiviteleri üzerinde artan şeffaflık ihtiyacı Programlar için ayrılan kısıtlı yatırım fonları/ kaynakları Tüm projelerden somut yatırım getirisi beklentisi Uzun süreli, büyük ölçekli projelere yapılan yatırım şirketlerin bütçelerinin çok önemli bir kısmını oluşturmakta Organizasyonlar günümüz şartlarında hızlı değişime ayak uydurmak için farklı ölçeklerde ve türlerdeki çoklu dönüşüm programları eşzamanlı olarak yönetmek durumundalar 8

9 İş dünyası ve projeler Büyük ölçekli karmaşık bir fonksiyonda yağılan değişiklik Örnek: Outsourcing ya da Off-Shoring programları Ortak hizmet merkezleri (Finans, BT) Mevcut operasyonel yapıdaki performans iyileştirme çalışmaları Örnek: Finans optimizasyonu ödeme sistemleri onay otomasyonu Değişimin ölçeği Küçük/Basit Büyük/Karmaşık Fonksiyonel dönüşüm etkinlik Fonksiyonel performans iyileştirme verimlilik Kurumsal dönüşüm oyunun kuralı Kurumsal performans iyileştirme EBIT Tek fonksiyon Tüm organizasyon Değişimin kapsamı Şirket alımları, ortak girişimler, piyasa koşullarında önemli değişiklikler, yeni CEO, önemli yasal değişiklikler, büyük ölçekli sistem değişiklikleri Örnek: Üretim, Finans, tedarik zinciri, vs. kapsayan sistem değişiklikleri Süreç iyileştirmeleri, gelir artışı ya da maliyet azaltıcı yöntemlerle karlılık (EBIT) artırma Örnek: Kontrol otomasyonu, yönetim raporlaması sadeleştirme ve otomasyon, vb. 9

10 The image cannot be displayed. Your computer may not have enough memory to open the image, or the image may have been corrupted. Restart your computer, and then open the file again. If the red x still appears, you may have to delete the image and then insert it again. İş dünyası ve projeler Faaliyet giderleri çalışan sayısını azaltarak küçülmek, işe alımları durdurmak ya da harcamaları kısmak gibi farklı yöntemlerle düşürülebilir. 3/5 3/5yıl jr Orta/Uzun MTP Marketing, Vadeli Strateji Finance,Change Projeleri durdurmak ya da ertelemek; yatırım giderlerini (bütçesel değişiklikler) düşürmek daha kolay görünebilir. Ancak riskleri de beraberinde getirir: - Yanlış projeleri durdurmak (örn. stratejik, mevzuat, vb.), Ongoing Operasyonlar operations 3/5 jr Operasyonlar Operations Running İşi yönetmek the business Change proces Dönüşüm süreci 1/3 jr yıl PPM PYO İşi Changing değiştirmek the business - Diğer yatırım projeleriyle ilişkisini göz ardı etmek, - Kaynak sıkıntısı ya da başka nedenlerden dolayı sonlandırılamayan; bütçede gereğinden fazla yer kaplayan projeleri sürdürmek. Management of: Management of: Producten, Ürün, süreç, processen, sistem, İK, systemen, Program 1 Program n mensen project project project project yönetimi delivery İş teslim yönetimi 10

11 Trendlere genel bakış

12 Araştırmalar hakkında bilgi nin global güncel proje ve portföy yönetimi trendlerine ilişkin araştırmaları 30 sektör ve 38 ülkeden 1,524 katılımcının yanıtladığı 146 soruyla gerçekleştirildi. 12

13 Proje ve Portföy Yönetimi Trendleri 1 Proje ve proje portföyünün şirket stratejileriyle uyumu 2 Proje portföy yönetiminin rekabet avantajına etkisi 3 Olgunluk seviyesi ve proje ve portföy performansı arasındaki ilişki 4 Proje ve proje portföyü yönetiminde dünya genelinde benzer risklerin görülmesi 5 İnsan kaynağı, araçlar ve metodolojilerin etkin şekilde kullanılması 13

14 Trendlere ilişkin detaylar 14

15 1. Proje ve proje portföyü şirket stratejileriyle uyum içerisinde olmalı Change the Business Runİşin the Business Stratejik dönüşüm yönetimi Stratejik proje ve portföy yönetimi fonksiyonunun geliştirilmesine yönelik çabalar artıyor. Genellikle iş birimleri proje ve programlara yeteri kadar katılım göstermiyor. İş tarafı paydaşları genellikle projelerden sağlanan faydalarını göremiyor ve projelere ilişkin motivasyonları düşük. Projelerle iş stratejilerinin uyumlu olması, projelerin iş tarafındaki başarıya katkısını arttırıyor. Makro Etkiler Strateji ve Kurumsal Yönetim Hizalama ve Önceliklendirm e Portföy Yönetimi Measurement and rebalancing Ölçüm ve Ölçüm ve Dengeleme Eleme Operasyonla r Yaygınlaştırma ve Kabul Proje ve Program Yönetimi 15

16 1. Proje ve proje portföyü şirket stratejileriyle uyum içerisinde olmalı Proje yönetimi sırasında sürece yeteri kadar dahil olmuyoruz Alıntı Değişime hazırlıklı değildik ve süreç bize yeteri kadar erken bir zamanda anlatılmadı. Alıntı Üretilen çözüm şirketimize uygun değil Alıntı 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% High 10% Critical 0% global survey on the current state of project management (2012) 16

17 2. Proje portföy yönetimi rekabet avantajı sağlıyor... Çünkü portföy yönetimi şirketlerin daha azla daha fazla kazanım sağlamasında etkili bir yöntem Portföy yönetimi şirketlerin katma değeri yüksek ve şirket stratejisiyle uyumlu projelere yönelmelerini sağlıyor. Başarılı portföy yönetimi hem portföyün hem de projelerin her bir KPI bazında (bütçe, zaman, kalite, kapsam, fayda) performanslarını arttırıyor: C B A Proje başına maliyet azalışı %37 Yönetilen proje sayısında azalış %35 Düşük getirili proje sayısında azalış %10 Proje başarısızlık oranında azalış % 15 17

18 2. Proje portföy yönetimi rekabet avantajı sağlıyor... Portföy yönetimi rahat bir gezintiden çok azim, dayanıklılık ve sürekli yenilenme gerektiren zorlu bir tırmanıştır Portföy yönetiminde genel kabul görmüş standart bir metodoloji bulunmuyor. Şirketler en iyiye ulaşırken benzer aşamalardan geçiyorlar. Portföy yönetim araçları başarı için bir zorunluluk olmamakla birlikte iyi uygulanan bir süreçle başarıyı arttıran önemli bir faktör. Kurumsal Proje ve Portföy Yönetim Ofis leri dünya genelinde yaygınlaşıyor ancak kat edilmesi gereken çok yol var: - Başarı için sürenin önemi, - Süreçlerin yılda en az bir kez değerlendirilmesi. Stratejik önceliklerin belirlenmesi Hedeflerin belirlenmesi Portföyün oluşturulması Hedefler Gelişimin izlenmesi Sonuçlar Sonuçların ölçülmesi 18

19 2. Proje portföy yönetimi rekabet avantajı sağlıyor Portföy yönetimi hem projelerin hem de portföyün performansını arttırıyor Portföy yönetimi konusunda en önemli görülen nokta projelerin daha etkin önceliklendirilebilmesi Toplam proje bütçesi 10% Stratejik 15% Bilgisel 20% İşlemsel 30% (%) 25% 25% Altyapı 40% Mevcut Proje Portföyü 35% Hedef Proje Portfföyü

20 2. Proje portföy yönetimi rekabet avantajı sağlıyor... Portföy yönetiminde en iyiye ulaşabilmek için dünya genelinde benzer aşamalar katediliyor. Fayda Yönetimi Strateji Uyumlaştırma Şeffaflık Projelerin seçiminde standartlaşma ve şeffaflık İletişim İş tarafı ve IT arasında ortak dil Daha iyi tanımlanmış proje iş hedefleri Projeler arası ilişkilerin gözetilmesi Stratejik planlama Merkezi bütçe yönetimi Fiyatlama ve ceza mekanizmaları Strateji bazlı gelişmiş derecelendirme modeli IT ve iş tarafınca mutabık kalınmış iş faydaları Fayda takibi ve buna bağlı performans değerlendirmesi (ödül-ceza mekanizması) 20

21 3. Olgunluk seviyesi yükseldikçe proje performansı artıyor Olgunluk seviyesi 3 ün üzerinde olan şirketlerin tüm proje performans göstergelerinde yüksek başarı gösterdikleri gözlemleniyor. Olgunluk seviyesinin en düşük olduğu alanlar organizasyonel yapı, insan kaynağı yönetimi ve kalite güvence. Şirketler olgunluk seviyelerini belirli periyotlarla ölçmeli/değerlendirmeli. % Performance Improvement Dünyada genel trend şirketlerin proje ve portföy yönetimi olgunluk seviyelerinin artışı yönünde. 70% 60% Low Performance High Performance 50% 40% 30% 20% 10% 0% Strategy executed to plan Organisation w orks on the right projects global survey on the current state of project management (2012) 21

22 3. Olgunluk seviyesi yükseldikçe proje performansı artıyor Proje ve Portföy Yönetimi Olgunluk Seviyeleri Project Management Diagnostic Report 22

23 4. Proje ve proje portföyü yönetiminde dünya genelinde benzer riskler var... Bu risklerin iyi yönetilmesi proje başarısı için en önemli unsurlardan biri Projelerin %86 sı bütçe, zaman, kapsam, kalite ve fayda hedeflerinin tamamını tutturmada başarılı değil. Yanlış tahminleme en önemli proje başarısızlık sebebi (32%) Yönetişime ilişkin sebepler (üst yönetim desteği eksikliği, zayıf iletişim ve paydaş katılımı olmaması) en yüksek ağırlığa sahip (36%) Belirli olmayan hedefler ve kapsam değişiklikleri de diğer önemli sebepler. global survey on the current state of project management (2012) 23

24 5. İnsan kaynağı, araçlar ve metodolojilerin etkin şekilde kullanılması gerekiyor Proje yönetimi yetkinliği ve tecrübesi eksikliği, proje ve portföy performansını olumsuz etkiliyor. Proje yönetimi sertifikasyonunun önemi giderek artıyor çünkü sertifikasyona sahip çalışanlarla proje başarısı arasında pozitif ilişki var. Proje yönetimi eğitimlerine yatırım 2 katına çıkmış durumda. Önemli alanlar: Kestirim, planlama, proje performans takibi analizleri. Proje başarısında en kritik iki rol proje yöneticisi, iş birimi sahibi, kalite yöneticisi ve kalite kontrol sorumlusu. global survey on the current state of project management (2012) 24

25 5. İnsan kaynağı, araçlar ve metodolojilerin etkin şekilde kullanılması gerekiyor Şirketlerin yarısından fazlası bir araç kullanıyor.portföy yönetimi araçları ancak iyi uygulanan süreçler eşliğinde proje ve portföy performansını arttırıyor. Şirketlerin %77 si bir proje yönetimi metodolojisi kullanıyor; genel trend standart bir yaklaşımdan ziyade standartlara uyarak şirketler için özelleştirilmiş metodolojilerin uygulanması yönünde. Proje yönetimi metodolojisi kullanımı her anahtar performans göstergesi için proje performansını arttırıyor. 25

26 Sonuçlar Şirket hedef ve stratejisi açık bir şekilde belirlenmeli, proje portföyüyle arasında uyum sağlanmalı Dünya uygulamaları ve trendleri proje ve portföy yönetiminde başarı için 7 öneriye odaklanıyor İş birimleri ile IT arasında uyumla birlikte proje sponsorları ve paydaşlarının projelere aktif katılımı sağlanmalı Proje ve Portföy Yönetiminde Başarı Kurumsal Proje ve Portföy Yönetim Ofisi nin kurulumu değerlendirilmeli Proje başarısının arttırılması için risk odaklı yaklaşım benimsenmeli Belirli aralıklarla portföy ve proje yönetimi olgunluk seviyeleri ölçülmeli/değerlendirilmeli İnsan kaynağının proje yönetimi yetkinliklerinin geliştirilmesine yönelik stratejiler belirlenmeli ve uygulanmalı Kurumsal portföy yönetimi aracının kurulumu, şirkete uygun bir proje yönetim metodolojisinin belirlenmesi ve uygulanması değerlendirilmeli 26

27 Sorularınız? Seda Demircioğlu Foppen Alican Zorbozan Türkiye. Tüm hakları saklıdır. Bu belgede ibaresi, her bir üye şirketinin ayrı birer tüzel kişilik olduğu PricewaterhouseCoopers International Limited in bir üye şirketi olan Türkiye yi ifade etmektedir. Türkiye, Başaran Nas Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş., Başaran Nas Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş. ve PricewaterhouseCoopers Danışmanlık Hizmetleri Ltd. Şti. ticari unvanları ile Türkiye'de kurulmuş tüzel kişiliklerden oluşan organizasyonunu ifade ve temsil etmektedir. Türkiye

Proje ve Portföy Yönetimi Araçlarının Seçimi ve Süreçlerin Tasarımı

Proje ve Portföy Yönetimi Araçlarının Seçimi ve Süreçlerin Tasarımı Proje ve Portföy Yönetimi Araçlarının Seçimi ve Süreçlerin Tasarımı Ancak etkin kullanılabilen bir proje ve portföy yönetim aracı proje ve program yönetimi sürecini destekleyebilir Proje ve program yönetimi,

Detaylı

Stratejik CFO rolü ve başarı faktörleri

Stratejik CFO rolü ve başarı faktörleri www.pwc.com.tr Stratejik CFO rolü ve başarı faktörleri. 12. Çözüm Ortaklığı Platformu Sunum Gündemi 1. Finans Birimlerinin Geleceği 2. Geleceği Birlikte Şekillendirelim 3. Kurumsal Performans Yönetimi

Detaylı

Sağlıklı bir büyüme için yanınızdayız

Sağlıklı bir büyüme için yanınızdayız www.pwc.com.tr Sağlıklı bir büyüme için yanınızdayız Yetkinliğimiz Geleceğe açılan kapı Gelişmekte olan piyasalar PwC Küresel Grubu, aralarında Türkiye nin de yer aldığı 6 ülkeyi stratejik ülke olarak

Detaylı

Ocak 2015. Enerji ve doğal kaynaklar endüstrisinde risk zekâsı Kurumsal risk yönetimi kıyaslama anketi

Ocak 2015. Enerji ve doğal kaynaklar endüstrisinde risk zekâsı Kurumsal risk yönetimi kıyaslama anketi Ocak 2015 Enerji ve doğal kaynaklar endüstrisinde risk zekâsı Kurumsal risk yönetimi kıyaslama anketi Bu rapor, Deloitte Global Enterprise Risk Services tarafından hazırlanan Risk Intelligence in the Energy

Detaylı

İçindekiler. İnsan Kaynakları Hizmetleri 3. İnsan Yönetimi Konularındaki Sorularınıza Yanıt Veriyoruz 4. Neden PwC? 7.

İçindekiler. İnsan Kaynakları Hizmetleri 3. İnsan Yönetimi Konularındaki Sorularınıza Yanıt Veriyoruz 4. Neden PwC? 7. İçindekiler İnsan Kaynakları Hizmetleri 3 İnsan Yönetimi Konularındaki Sorularınıza Yanıt Veriyoruz 4 Neden PwC? 7 Uzman Ekibimiz 9 Hizmetlerimizden Örnekler 11 Eğitimlerimiz - Business School 17 İnsan

Detaylı

PROJE YÖNETİMİ GENEL BİLGİLENDİRME

PROJE YÖNETİMİ GENEL BİLGİLENDİRME PROJE YÖNETİMİ GENEL BİLGİLENDİRME İpek KOSTAK İLERİAK Çevre Mühendisi - Yönetim Danışmanı ÇEVRE Mühendisliği - Yönetim ve Proje Danışmanlığı IPC ÇEVRE MÜH. MÜŞ. ve DAN. HİZM. San. Ve Tic. Ltd. Şti 1570

Detaylı

Türkiye'de borsaya kote olmayan şirketlerde kurumsal yönetim uygulamaları. Ocak 2015

Türkiye'de borsaya kote olmayan şirketlerde kurumsal yönetim uygulamaları. Ocak 2015 Ocak 2015 Türkiye'de borsaya kote olmayan şirketlerde kurumsal yönetim uygulamaları İçindekiler 1 Önsöz 2 Yönetici özeti 4 Kurumsal yönetim 10 Strateji 12 Risk yönetimi 15 İç kontrol 18 İç denetim 21

Detaylı

İç Denetimin Gelişen Teknolojideki Yeni Rolü

İç Denetimin Gelişen Teknolojideki Yeni Rolü www.pwc.com.tr İç Denetimin Gelişen Teknolojideki Yeni Rolü Risk, Süreç ve Teknoloji Hizmetleri İçindekiler 6 8 10 12 14 Bulut Bilişim & İç Denetim Siber Güvenlik & İç Denetim Sosyal Medya & İç Denetim

Detaylı

Yazılım ve Uygulama Danışmanı Firma Seçim Desteği

Yazılım ve Uygulama Danışmanı Firma Seçim Desteği Yazılım ve Uygulama Danışmanı Firma Seçim Desteği Kapsamlı bir yazılım seçim metodolojisi, kurumsal hedeflerin belirlenmesiyle başlayan çok yönlü bir değerlendirme sürecini kapsar. İş süreçlerine, ihtiyaçlarına

Detaylı

ODA VE BORSALAR İÇİN STRATEJİK PLANLAMA EĞİTİMİ. 11-12 Haziran 2009

ODA VE BORSALAR İÇİN STRATEJİK PLANLAMA EĞİTİMİ. 11-12 Haziran 2009 TOBB ETÜ-SEM ODA VE BORSALAR İÇİN STRATEJİK PLANLAMA EĞİTİMİ Anıl Yılmaz Volkan Erkan M. Akif Koca 11-12 Haziran 2009 Çalışmanın Amaçları Stratejik planlama yöntem ve kavramlarını tanıtmak Yöntemlerin

Detaylı

KRIZDE YENİDEN YAPILANMA. Dr. Joachim Behrendt

KRIZDE YENİDEN YAPILANMA. Dr. Joachim Behrendt KRIZDE YENİDEN YAPILANMA Dr. Joachim Behrendt Finans Krizi ve Türkiye Krizin Yol Açtığı Zincir Reaksiyonlar Krizin Şirketiniz Üzerindeki Olası Etkileri Krizle Başa Çıkmanın Yolları İş Akışlarını Belirlemek

Detaylı

KİBAR HOLDİNG in tüm riskleri ondan soruluyor

KİBAR HOLDİNG in tüm riskleri ondan soruluyor Sayı 5 - Mayıs 2013 ALİ KAMİL UZUN İÇ DENETİMİN DUAYENİ URAL AKÜZÜM ETIK OLMAK KARLI MIDIR? TAMER SAKA KİBAR HOLDİNG in tüm riskleri ondan soruluyor 19 MAYIS 1919 E D İ T Ö R İmtiyaz Sahibi İsa Ersoy isaerso@gmail.com

Detaylı

`clûä~ê¼å=aéğáşéå=oçäω=

`clûä~ê¼å=aéğáşéå=oçäω= Eylül 2007 CEO / CFO Serisi `clûä~ê¼å=aéğáşéå=oçäω= ^ê~şí¼êã~=o~éçêì aéåéíáãkséêöáka~å¼şã~åä¼âkhìêìãë~ä=cáå~åëã~åk ~ä¼şã~=e~ââ¼åç~ CFO ların Değişen Rolü anketini hazırlarken, hizmet sunduğumuz kurum ve

Detaylı

Kurumsal Risk Hizmetleri. Oyunu kuralına göre oynayın

Kurumsal Risk Hizmetleri. Oyunu kuralına göre oynayın Kurumsal Risk Hizmetleri Oyunu kuralına göre oynayın Kurumsal Risk Hizmetleri 2 İçindekiler Kontrollerin dönüşümü ve güvencesi İç denetim Bilgi ve kontrol güvencesi hizmetleri Sürdürülebilirlik ve iklim

Detaylı

Bilgi Yönetimi Projelerinde İzlenmesi Gereken Yol Haritası İçin Öneriler Recommendations for Roadmap of Information Management Projects

Bilgi Yönetimi Projelerinde İzlenmesi Gereken Yol Haritası İçin Öneriler Recommendations for Roadmap of Information Management Projects GÖRÜŞLER / OPINIONS Bilgi Yönetimi Projelerinde İzlenmesi Gereken Yol Haritası İçin Öneriler Recommendations for Roadmap of Information Management Projects Fahrettin ÖZDEMİRCİ* ve Sabri ALYAKUT** Öz Son

Detaylı

CFO Nedir? Ezberi bozuyoruz

CFO Nedir? Ezberi bozuyoruz CFO Nedir? Ezberi bozuyoruz Deloitte CFO Serisi 1 Mayıs 2010 Son dönemlerde CFO lar ile ilgili araştırmalar ve yayınlar oldukça revaçta. Oysa tüm bu popülaritenin ve bilgi bombardımanının ardında; aslında

Detaylı

Sabancı Grubu. 71 Şirket. 53,400 Çalışan. 19,3 Milyar YTL 2007 Konsolide Net Satışlar. 970 Milyon YTL 2007 Konsolide Net Kar. 12 Yabancı Ortaklık

Sabancı Grubu. 71 Şirket. 53,400 Çalışan. 19,3 Milyar YTL 2007 Konsolide Net Satışlar. 970 Milyon YTL 2007 Konsolide Net Kar. 12 Yabancı Ortaklık Kurumsal Risk Yönetimi Dr. Tamer Saka Chief Risk Officer Sabancı Holding Alper Uğural Risk Yönetimi Bölüm Başkanı Doğuş Holding Sabancı Grubu 71 Şirket 53,400 Çalışan 19,3 Milyar YTL 2007 Konsolide Net

Detaylı

Rotasını başarıya çevirenler Aile Şirketleri Araştırması 2010

Rotasını başarıya çevirenler Aile Şirketleri Araştırması 2010 Rotasını başarıya çevirenler Aile Şirketleri Araştırması 2010 Aile Şirketleri Hizmetleri İçindekiler Yönetici Özeti 1 Araştırma hakkında 3 Temel bulgular 4 Doğru Stratejiler 8 Başarılı Aile Şirketleri

Detaylı

Önsöz. Kübra Afşar. Emre Özbek,

Önsöz. Kübra Afşar. Emre Özbek, Önsöz Risk Yönetimi Enstitüsü (IRM) in popüler dökümanı Kurumsal Risk Yonetimine (KRY) Yapısal Bakış Açısı ve ISO 31000 Yükümlülükleri nin Türkçeleştirilmiş yorumuna hoşgeldiniz. Belgenin orijinal sürümü

Detaylı

Hızlı Ve Doğru Kararlar Alabilmek İçin Etkin Bir Risk Raporlaması

Hızlı Ve Doğru Kararlar Alabilmek İçin Etkin Bir Risk Raporlaması www.pwc.com.tr Hızlı Ve Doğru Kararlar Alabilmek İçin Etkin Bir Risk Raporlaması 4 Risk Raporlaması Hızlı Ve Doğru Kararlar Alabilmek İçin Etkin Bir Risk Raporlaması 2007 yılında başlayan finansal kriz;

Detaylı

ERP Uygulama Öncesi Değerlendirme

ERP Uygulama Öncesi Değerlendirme ERP Uygulama Öncesi Değerlendirme ERP standartlarını uygulama baskısı, verimli, pratik, güvenli ve uygulanabilir süreçlerin tasarımına engel olabilir. Birçok uygulama projesinde, iş süreçlerindeki verimlilik,

Detaylı

Yıllık Faaliyet Raporu Uygulama Rehberi

Yıllık Faaliyet Raporu Uygulama Rehberi www.pwc.com.tr Yeni Türk Ticaret Kanunu Düzenlemelerine Uygun Yıllık Faaliyet Raporu Uygulama Rehberi İçindekiler Standartlar ve İçerik 4 I. Yönetim Kurulu Başkanı/ İcra Kurulu Başkanı (CEO)/Genel Müdür

Detaylı

TEDARİK ZİNCİRİ, ÜRETİM, LOJİSTİK ve KALİTE YÖNETİMİ EĞİTİMLERİ 2015

TEDARİK ZİNCİRİ, ÜRETİM, LOJİSTİK ve KALİTE YÖNETİMİ EĞİTİMLERİ 2015 TEDARİK ZİNCİRİ, ÜRETİM, LOJİSTİK ve KALİTE YÖNETİMİ EĞİTİMLERİ 2015 Eğitimlerin Amacı İçerikler Eğitmenler Genel Yaklaşımlar Referanslar AMACIMIZ Günümüzde kurumların sürdürülebilir, karlı büyümeleri

Detaylı

üretimde tam entegrasyon sürdürülebilir ve etkili operasyonlar Your business technologists. Powering progress

üretimde tam entegrasyon sürdürülebilir ve etkili operasyonlar Your business technologists. Powering progress üretimde tam entegrasyon sürdürülebilir ve etkili operasyonlar Your business technologists. Powering progress Entegre üretim: Nedir ve neden? Üretim sektörü son yıllarda büyük gelişme kaydetti: Bütün yan

Detaylı

MOBİLİTE REKABETTE YENİ FIRSAT: SAP TEKNOLOJİ ÇÖZÜMLERİ İLE DAHA VERİMLİ VE YENİLİKÇİ KURUMLAR BAŞARI ÖYKÜSÜ: ŞİŞECAM'DA İNSAN KAYNAKLARI SÜREÇLERİ

MOBİLİTE REKABETTE YENİ FIRSAT: SAP TEKNOLOJİ ÇÖZÜMLERİ İLE DAHA VERİMLİ VE YENİLİKÇİ KURUMLAR BAŞARI ÖYKÜSÜ: ŞİŞECAM'DA İNSAN KAYNAKLARI SÜREÇLERİ SAYI 4 / 2012 REKABETTE YENİ FIRSAT: MOBİLİTE TEKNOLOJİ ÇÖZÜMLERİ İLE DAHA VERİMLİ VE YENİLİKÇİ KURUMLAR BAŞARI ÖYKÜSÜ: ŞİŞECAM'DA İNSAN KAYNAKLARI SÜREÇLERİ AKBANK GENEL MÜDÜR YARDIMCISI TURGUT GÜNEY:

Detaylı

Olması gereken: Ürün ve Süreç Tasarımı Dr.Müh. Tülin Gündüz Cengiz

Olması gereken: Ürün ve Süreç Tasarımı Dr.Müh. Tülin Gündüz Cengiz Olması gereken: Süreçleri tanımsız proje yaşam döngüsü Süreçleri tanımlı proje yaşam döngüsü Olgunluk-İyileştirme: BT Cafe Sufle Süreci Seviye 1 Süreç Ortamı Seviye 2 Süreç Ortamı Seviye 3 Ortamı Seviye

Detaylı

KURUMSAL GELİŞİM PROGRAMLARI

KURUMSAL GELİŞİM PROGRAMLARI KURUMSAL GELİŞİM PROGRAMLARI İçindekiler Enerji Verimliliği ve Enerji Yönetimi Uygulamaları. Toplam Kalite Yönetimi. Stratejik Yönetim.. Hizmet Yönetimi Süreç Yönetimi Yalın Üretim 6 Sigma ve Temel Araçlar

Detaylı

Otel İşletmelerinde Bir Faaliyet Denetim Aracı Olarak Kurumsal Karnenin Uygulanabilirliği

Otel İşletmelerinde Bir Faaliyet Denetim Aracı Olarak Kurumsal Karnenin Uygulanabilirliği Muhasebe ve Finansman Dergisi Nisan/2011 Otel İşletmelerinde Bir Faaliyet Denetim Aracı Olarak Kurumsal Karnenin Uygulanabilirliği Ahmet AKTÜRK Ersan ÖZGÜR ÖZET İşletmelerde denetim kıt kaynakların verimli

Detaylı

ISO 9001:2015 REVİZYON BİLGİLENDİRME SEMİNERİ 03 Mart 2015 İzmir l 17 Mart 2015 İstanbul

ISO 9001:2015 REVİZYON BİLGİLENDİRME SEMİNERİ 03 Mart 2015 İzmir l 17 Mart 2015 İstanbul ISO 9001:2015 REVİZYON BİLGİLENDİRME SEMİNERİ 03 Mart 2015 İzmir l 17 Mart 2015 İstanbul Nesrin SERİN Genel Müdür Hürriyet Bulvarı. No:4/1 Kavala Plaza K:1 D:101 35230 Çankaya / İZMİR T. +90 232 446 49

Detaylı

Roche Türkiye Kurumsal Sorumluluk Raporu 2013. Yaşamı iyileştirmek - şimdi ve gelecekte

Roche Türkiye Kurumsal Sorumluluk Raporu 2013. Yaşamı iyileştirmek - şimdi ve gelecekte Roche Türkiye Kurumsal Sorumluluk Raporu 2013 Yaşamı iyileştirmek - şimdi ve gelecekte 2013 te öne çıkanlar Üst üste 5. kez DJSI sektör lideri Etik ve uyum konusunda en üst düzeyde çaba Medikal ve Tedarikçi

Detaylı