Hoş Geldin Sağlık Sigortası Soru Formu

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Hoş Geldin Sağlık Sigortası Soru Formu"

Transkript

1 Hoş Geldin Sağlık Sigortası Soru Formu Sigortalanacak Bireylerin Yakınlık Derecesi Adı Soyadı Doğum Tarihi Doğum Yeri Cinsiyeti Medeni Hali Uyruğu 1. Kişi 2. Kişi 3. Kişi 4. Kişi 5. Kişi Kendisi Eş Çocuk Çocuk Çocuk Erkek Erkek Erkek Erkek Erkek Erkek Erkek Erkek Erkek Erkek Evli Evli Evli Evli Evli Bekar Bekar Bekar Bekar Bekar T.C. T.C. T.C. T.C. T.C. Diğer... Diğer... Diğer... Diğer... Diğer... T.C. Kimlik/Vergi Kimlik/Geçici T.C. Kimlik No Mesleği Baba Adı Boy ve Kilo Yatarak Tedaviler Ayakta Tedaviler Sigorta Bedelleri Anlaşmalı Kurumlarda limitsiz, Anlaşmasız Kurumlarda ise Yıllık Toplam Brüt Üst Limit TL dir. Toplam Brüt Üst Limit TL dir. Bu üründe, Amerikan Hastanesi, Universal (Alman) Hastaneler Grubu, Acıbadem Hastaneler Grubu, Ankara Güven Hastanesi, Memorial Hastaneler Grubu ve İzmir Kent Hastanelerinde geçerli değildir. Bu kurumlarda, yapılan sağlık giderleri sonradan ödeme olarak talep edilse dahi kapsam dışıdır. Adı/Firma Adı: İletişim Adresi: Soyadı: Doğum Tarihi: Sigorta Ettiren ve İletişim Bilgileri Cinsiyet: Ev Telefonu: İş Telefonu: Doğum Yeri: Cep Telefonu: İl: T.C. Kimlik No: Faks: İlçe: Vergi No ve Dairesi: Posta Kodu: E-Posta Adresi

2 Tarafınıza beyan etmiş olduğum iletişim bilgilerinin değişmesi durumunda tarafınıza 10 iş günü içinde bildirim yapacağımı, aksi durumda tüm yazışmaların ve bildirimlerin belirttigim iletişim adresine yapılmasını kabul ve beyan ederim. Banka Hesap Bilgileri (Tazminat Ödemeleri için) Hesap Sahibi: Banka Adı: Hesap No: Şube Adı: Şube Kodu: IBAN No: TR Prim ve Ödeme Bilgileri Toplam Prim: TL (Yazı ile ) 4 eşit taksit blokesiz 7 eşit taksit blokesiz 10 eşit taksit blokesiz Kredi Kartı ile peşin 4 eşit taksit blokeli 7 eşit taksit blokeli 9 eşit taksit blokeli (Blokeli çekimler anlaşmalı bankaların kredi kartı ile yapılabilmektedir.) Kredi Kartı Bilgileri 1. Kart No: / / / CVV*: Son Kullanım Tarihi: / / 2. Kart No: / / / CVV*: Son Kullanım Tarihi: / / *CVV kodu, kredi kartınızın arkasında bulunan imza bandının üzerindeki rakamların son 3 hanesidir. Kredi kartı sahibinin (Sigorta Ettiren) Adı, Soyadı: İmzası: Sigorta ettiren olarak işbu başvuruma konu poliçemde ve yenilemelerinde yazılı olarak ayrıca bildirmediğim sürece poliçe primlerimin yukarıda detayları verilen kredi kartından yapılmasını kabul eder ve tarafınıza yetki verdiğimi beyan ederim.

3 Sağlık Beyanı Dikkat: Aşağıdaki sorulara konu olan veya bunların dışında varsa hastalık/rahatsızlıklarınız ile ilgili şu anda veya daha öncesinde, Soru Formu ndaki kişilere/herhangi birisine herhangi bir nedenle tetkik, tıbbi veya cerrahi tedavi yapıldı veya gerek görüldü mü? Yanıtı olan sorular için açıklama bölümüne mutlaka isim ve detaylı bilgi yazmanızı önemle rica ederiz. 1. Kalp ve damar sistemi hastalıkları, hipertansiyon, periferik damar hastalıkları (arter ve ven hastalıkları), şeker, astım, alerji, akciğer hastalıkları ile ilgili tanı konuldu mu, tedavi görüldü mü? ise; Kalp ve Damar Sistemi/Hipertansiyon/Şeker Hastalıkları Ek Bilgi Formu ve/veya Kronik Solunum Yolu ve Allerjik Hastalıklar Ek Bilgi Formu nu doldurup imzalayınız. 2. Kan, kan yapıcı organ hastalıkları var mı? (anemiler, pıhtılaşma bozuklukları vb.) ise açıklayınız. 3. İyi veya kötü huylu tümörler, sinir sistemi hastalıkları (Migren, Epilepsi, Felç, Multiple Skleroz vb.), psikolojik hastalıklar, karaciğer, safra kesesi, pankreas, mide, bağırsak, böbrek ve idrar yolları, genital organlar (prostat, rahim, yumurtalık vb.), eklem, kas, kemik, deri, romatizmal veya omurgadisk-vertebra hastalıkları (boyun, sırt, bel, omurga fıtıkları dahil), göz, kulak/ burun/boğaz hastalıkları ile burada sayılmamış herhangi bir rahatsızlık veya hastalık mevcut mu ya da geçirildi mi? ise açıklayınız. 4. Estetik (kozmetik, plastik) herhangi bir operasyon geçirildi mi, herhangi bir protez takıldı mı? ise açıklayınız. 5. Yukarıda belirtilen rahatsızlıklarla ilgili gelişmiş bir yan etki veya komplikasyon var mı? ise açıklayınız. 6. Kan, idrar tahlili vb. herhangi bir tetkik veya klinik incelemede normal kabul edilen değerler dışında bir değer saptandı mı, sonucu beklenen tetkik var mı? HIV ve AIDS testi yapıldı ise normal dışı değerler saptandı mı? ise açıklayınız. 7. Bugüne kadar Bilgisayarlı Tomografi (BT), Manyetik Rezonans (MR), Mammografi, Ultrasonografi (USG), Endoskopi (Gastroskopi, Kolonoskopi, Sistoskopi), Biyopsi, Anjiografi, Ekokardiografi, Treadmil (Stress Test-Eforlu EKG) tetkiklerinden herhangi biri yapıldı mı? ise lütfen raporlarınızı ekleyiniz. Raporların bulunamaması, temin edilmemesi veya edilememesi halinde bu bölüme ilişkin beyanınızla ilgili olarak Beyan ve Taahhütname kısmındaki 1, 2 ve 3. maddelere göre işlem yapılır. 8. Doktora başvurulmamış dahi olsa sizde veya soy ailenizde kronik, ailesel veya doğumsal bir hastalık, sakatlık, vücut deformasyonu var mı? Bu nedenlerle tedavi gören veya vefat eden kimse oldu mu? ise açıklayınız 9. Sigara ve/veya alkol kullanımı var mı? ise sigara için adet/gün ve kullanım süresini; alkol için kadeh/hafta belirtiniz yaş ve üzeri erkek adaylar için: Askerlik görevini yapmanıza engel herhangi bir sağlık probleminiz var mı? ise açıklayınız. 11. Bayanlar için: Gebelik mevcut mu? Düşük, kürtaj, kısırlık tedavisi oldu mu? ise açıklayınız. Gebelik var ise son adet tarihini yazınız. 12. Herhangi bir nedenle (hastalık, kaza vb. ameliyatlı veya ameliyatsız, hastanede yatarak veya ayakta tedavi gördünüz mü? Devam eden şikayet, tedaviniz (kullanılan ilaç, fizik tedavi vb.) var mı? ise tarih belirterek açıklayınız.

4 Sağlık Beyanı 13. DİĞER: Yukarıdaki sorular dışında tanısı konmamış, doktora gidilmemiş olsa dahi bilinen hastalık/rahatsızlık/şikâyetiniz var mı? Uzun süreli ve tıbbi amaçlı kontrol, tedavi veya araştırma gerektiren bir sağlık probleminiz var mı/ oldu mu? ise açıklayınız. 14. Herhangi bir şirkette devam eden ya da sona ermiş Sağlık, Kritik Hastalık, Acil Tedavi ya da benzeri bir Sağlık ve/veya Hayat poliçeniz var mı? Ret ya da iptal edilmiş başvuru ve/veya poliçeniz oldu mu? ise önceki sigorta şirketinin adını, poliçe başlangıç ve bitiş tarihlerini yazınız. Açıklamalar: (Adı, soyadı, tanı/tedavi ile ilgili ayrıntılı bilgi, başlangıç ve bitiş tarihi, soru formunu doldurduğunuz tarihte rahatsızlık ile ilgili mevcut durumunuzu belirtiniz; ayrıca belirttiğiniz rahatsızlıklar ile ilgili rapor, tetkik sonuçlarını da soru formuna ekleyiniz.) Tüm sigortalı adayları için boy/kilo bilgilerini yazınız. 1. sayfada bu bilgiler doldurulduysa tekrar yazılmasına gerek yoktur. Soru No: Kişi İsmi: Detay:

5 Taahhütname 1. Kendim ve bu soru formunda belirttiğim kişiler hakkında verdiğim bilgilerin eksiksiz ve doğru olduğunu, ERGO Sigorta A.Ş.nin bilmesi gereken herhangi bir hususu gizlemediğimi, yanlış ve eksik beyanda bulunmadığımı kabul, beyan ve taahhüt ederim. Yukarıdaki sorulardan veya olarak işaretlemediğim soruların cevabının olarak anlaşılması gerektiğini kabul, beyan ve taahhüt ederim. 2. ERGO Sigorta A.Ş.nin işbu formu kabulünün hiçbir şekilde poliçe düzenleme bakımından ERGO Sigorta A.Ş. için kabul ve taahhüt anlamı taşımayacağını, bu soru formundaki beyanıma dayanarak daha önce sigortalısı olduğum sigorta şirketlerinden gelecek bilgi ve belgeleri beklemeksizin işlem yapabileceğini, bu halde poliçenin tanzim edilmesinden sonra, bundan daha önce sigortalısı olduğum sigorta şirketlerinden veya sair şekilde elde edilen bilgi ve belgeler sonucu tespit edilen riskler ve/veya rahatsızlıklar nedeniyle ERGO Sigorta nın tek taraflı olarak sigorta sözleşmesinden veya poliçeden tümden cayma veya poliçede değişiklik yapma hakkının saklı olduğunu kabul ve beyan ederim. 3. ERGO Sigorta A.Ş.nin beyanıma dayanarak benim ve/veya işbu soru formunda yer alan diğer kişiler hakkında işlem yapacağını, soru formunun doldurulduğu tarih ile poliçe tanzim tarihi arasında oluşan rahatsızlıklar için yeniden değerlendirme yapabileceğini ve buna bağlı olarak benim ve/veya diğer kişiler için poliçede değişiklik ya da reddetme hakkının saklı olduğunu kabul ederim. 4. ERGO Sigorta A.Ş.yi, kendim ve/veya işbu soru formunda yer alan diğer kişiler hakkında diğer sigorta şirketlerinden bilgi almaya, aynı şekilde kendim ve/veya yakınlarım için poliçe süresince veya dilediği bir zamanda kendim ve yakınlarım ile ilgili dilediği doktor, hastane, laboratuvar ve bunlarla kısıtlı olmamak üzere tüm sağlık kurumlarından ve diğer sigorta şirketlerinden bilgi talep etmeye, hasta bilgi ve belgeleri temin etmeye yetkili kıldığımı kabul ve beyan ederim. 5. Yukarıdaki yanıtların ve bildirimlerin dışında başka sorular ve formlarda verilen cevapların ve tanzim edilecek poliçenin teklif edilen sözleşmeye temel oluşturacağını, bu teklif ile oluşacak sigorta sözleşmesinin özel şartları ve Sağlık Sigortası Genel Şartlarını kabul ettiğimi, sigorta ettiren ve/veya sigortalı olarak kendim ve/veya diğer sigortalılar hakkında bilgi sahibi olan hekimler, sağlık kuruluşları, sigorta şirketi ya da diğer kişi ve kuruluşlardan sağlık durumu ile ilgili her türlü kayıtları istemek, incelemek üzere ERGO Sigorta A.Ş.ye yetki verdiğimi kabul, beyan ve taahhüt ederim. 6. İşbu soru formunda belirttiğim veya ERGO Sigorta A.Ş.ye temin ettiğim veya ERGO Sigorta A.Ş. tarafından yukarıdaki fıkralar uyarınca elde edilecek şahsım ve/veya diğer sigortalılara ilişkin bilgi ve belgelerin kullanılmasına engel olmak için hiçbir sağlık kurum ve kuruluşu ile doktor veya sigorta şirketleri nezdinde şahsen girişimde bulunmayacağımı ve/veya diğer kişilerin soruda bulunmamasını temin edeceğimi, doğrudan şahsıma ve/veya diğer sigortalılara ait bilgi ve belgelerin sigortacılık faaliyeti ile sınırlı olması kayıt ve şartıyla, Sigorta Bilgi Merkezi, Sagmer gibi ve bununla sınırlı olmamak üzere bu konuda kanunlarla açıkça yetkili kılınan adli ve idari mercilere açıklanması ve/veya paylaşılmasını veya yine yukarıdaki kabullerim gereğince anılan kurum, kişi, kuruluş veya sigorta şirketleri arasında paylaşımına muvafakat ettiğimi, bu nedenle ERGO Sigorta A.Ş. dahil tüm bu ilgili taraflar hakkında hiçbir hukuki veya cezai işleme girişmeyeceğimi ve bu konuda diğer sigortalıların da girişmemesini temin edeceğimi, bu nedenle hiçbir talep hakkımızın bulunmadığını kabul, beyan ve taahhüt ederim.

6 Taahhütname 7. İşbu bu soru formu ile belirttiğim ve poliçede yer alan Tedavi Destek Teminatı ve Ferdi Kaza Sigortası (Ferdi Kaza teminatının alınması durumunda) açısından, sigorta ettirenin vefatı halinde tazminat ödemelerinin soru formunda belirttiğim lehtara, aksi durumda kanuni varislere yapılmasını kabul ve beyan ederim. 8. Sigorta Sözleşmesi başlangıç tarihi, Sigortacı nın risk değerlendirmesi neticesinde Sözleşmeyi/Poliçeyi kabul etmesi kayıt ve şartıyla, soru formu dolduruş tarihi olarak kabul edilecektir. Sigortacı, soru formunun doldurulma tarihinden itibaren 5 (beş) iş günü içinde Sigortacı ya teslim edilmeyen soru formları için Sigorta Ettiren/Sigortalı ve/veya bağımlılarından yeni sağlık beyanı isteme hakkına sahiptir. Başvuru Sahibinin Adı - Soyadı Beyan ve Tanzim Tarihi İmza Sigorta ettirenden farklı ise soru formunda yer alan 18 yaş üstü tüm kişilerin imzalaması gerekir Sigorta Ettirenin Adı - Soyadı Beyan ve Tanzim Tarihi İmza Partaj No : Unvanı : Adı, Soyadı : Tarih : İmza : Satış Kanalı (Acente/Broker) İletişim Bilgileri Özel Not: 2013 ERGO ISTANBUL

7 Notlar

8 Notlar

FERDİ/GRUP SAĞLIK SİGORTALARI BAŞVURU FORMU

FERDİ/GRUP SAĞLIK SİGORTALARI BAŞVURU FORMU F128-002 FERDİ/GRUP SAĞLIK SİGORTALARI BAŞVURU FORMU SAĞLIK BEYAN FORMUNUN BÜYÜK HARFLE OKUNAKLI, TAM VE EKSİKSİZ BİR ŞEKİLDE DOLDURULMASI GEREKMEKTEDİR. ACENTE KODU : TEKLİF NO : SEÇİLEN PLAN : PRİM :

Detaylı

SAĞLIK SİGORTASI BAŞVURU FORMU

SAĞLIK SİGORTASI BAŞVURU FORMU SAĞLI SİGORTASI BAŞVURU FORMU Lütfen, Başvuru Formu üzerinde yer alan tüm alanları büyük harf kullanarak okunaklı bir şekilde doldurunuz. Bu form, teklif niteliğinde değildir. Acente No Seçilen Ürün /

Detaylı

EMEKLİLİK SÖZLEŞMESİ TEKLİF FORMU

EMEKLİLİK SÖZLEŞMESİ TEKLİF FORMU EMEKLİLİK SÖZLEŞMESİ TEKLİF FORMU Yeni Sözleşme Başka Şirketten Aktarım BEH No: Vakıf/Sandık/Dernekten Aktarım 1. KATILIMCI BİLGİLERİ Adı : Soyadı : Uyruk : T.C. T.C. Kimlik No* : Diğer Yabancı Kimlik

Detaylı

Küçük birikimler yarını belirler YILLIK HAYAT SİGORTASI BAŞVURU FORMU

Küçük birikimler yarını belirler YILLIK HAYAT SİGORTASI BAŞVURU FORMU Küçük birikimler yarını belirler YILLIK HAYAT SİGORTASI BAŞVURU FORMU YILLIK HAYAT SİGORTASI BİLGİLENDİRME FORMU Ölme İhtimaline Karşı Verilen Teminatlı Hayat Sigortaları En az iki nüsha olarak düzenlenen

Detaylı

BASİDAV & BASİSEN ÜYELERİNE VE EŞ/ÇOCUKLARINA YÖNELİK GRUP SİGORTASI BAŞVURU FORMU A. ÜRÜN SEÇİMİ

BASİDAV & BASİSEN ÜYELERİNE VE EŞ/ÇOCUKLARINA YÖNELİK GRUP SİGORTASI BAŞVURU FORMU A. ÜRÜN SEÇİMİ BASİDAV & BASİSEN ÜYELERİNE VE EŞ/ÇOCUKLARINA YÖNELİK GRUP SİGORTASI BAŞVURU FORMU A. ÜRÜN SEÇİMİ Ekte yer alan Teminat Seçenekleri Tablosu (Bknz. Sayfa 4) yardımıyla seçtiğiniz teminat yapısının kodunu

Detaylı

Optimum Sağlık Sigortası 1 / 18 Allianz Sigorta A.Ş

Optimum Sağlık Sigortası 1 / 18 Allianz Sigorta A.Ş OPTİMUM SAĞLIK SİGORTASI ÖZEL ŞARTLAR Allianz Sigorta AŞ. ( Allianz ) aşağıda belirtilen Özel Şartlar ( Özel Şartlar ), ilişik Sağlık Sigortası Genel Şartları ve poliçede teminat olarak yer alıyorsa Hayat

Detaylı

Vitamin Sağlık Sigortası 1 / 16 Allianz Sigorta A.Ş.

Vitamin Sağlık Sigortası 1 / 16 Allianz Sigorta A.Ş. VİTAMİN SAĞLIK SİGORTASI ÖZEL ŞARTLAR Allianz Sigorta AŞ. ( Allianz ) aşağıda belirtilen Özel Şartlar ( Özel Şartlar ), ilişik Sağlık Sigortası Genel Şartları ve poliçede teminat olarak yer alıyorsa Hayat

Detaylı

YURTDIŞI EK SAĞLIK SİGORTASI ÖZEL ŞARTLARI

YURTDIŞI EK SAĞLIK SİGORTASI ÖZEL ŞARTLARI YURTDIŞI EK SAĞLIK SİGORTASI ÖZEL ŞARTLARI Allianz Sigorta AŞ. ( Allianz ) aşağıda belirtilen Özel Şartlar ( Özel Şartlar ), ilişik Sağlık Sigortası Genel Şartları çerçevesinde, Sigortalı ve/veya Sigortalı

Detaylı

ERGO Yüzde 100 Sağlık Sigortası Özel Şartları

ERGO Yüzde 100 Sağlık Sigortası Özel Şartları ERGO Yüzde 100 Sağlık Sigortası Özel Şartları 1. Sigorta Konusu İşbu sigorta ile, ERGO Sigorta A.Ş. (sigortacı); sigorta süresi içinde, sigortalının ve/veya poliçede belirtilmiş olmaları kaydıyla sigorta

Detaylı

DİNAMİK SAĞLIK SİGORTASI ÖZEL ŞARTLAR

DİNAMİK SAĞLIK SİGORTASI ÖZEL ŞARTLAR DİNAMİK SAĞLIK SİGORTASI ÖZEL ŞARTLAR Allianz Sigorta AŞ. ( Allianz ) aşağıda belirtilen Özel Şartlar ( Özel Şartlar ), ilişik Sağlık Sigortası Genel Şartları, Özel Sağlık Sigortaları Yönetmeliği çerçevesinde,

Detaylı

Vitamin Sağlık Sigortası 1 / 11 Allianz Sigorta A.Ş.

Vitamin Sağlık Sigortası 1 / 11 Allianz Sigorta A.Ş. VİTAMİN SAĞLIK SİGORTASI ÖZEL ŞARTLAR Allianz Sigorta AŞ. ( Allianz ) aşağıda belirtilen Özel Şartlar ( Özel Şartlar ), ilişik Sağlık Sigortası Genel Şartları ve poliçede teminat olarak yer alıyorsa Hayat

Detaylı

LİMİTSİZ SAĞLIK SİGORTASI ÖZEL ŞARTLAR

LİMİTSİZ SAĞLIK SİGORTASI ÖZEL ŞARTLAR LİMİTSİZ SAĞLIK SİGORTASI ÖZEL ŞARTLAR Allianz Sigorta AŞ. ( Allianz ) aşağıda belirtilen Özel Şartlar ( Özel Şartlar ), ilişik Sağlık Sigortası Genel Şartları ve poliçede teminat olarak yer alıyorsa Hayat

Detaylı

DİNAMİK SAĞLIK SİGORTASI ÖZEL ŞARTLAR

DİNAMİK SAĞLIK SİGORTASI ÖZEL ŞARTLAR DİNAMİK SAĞLIK SİGORTASI ÖZEL ŞARTLAR Allianz Sigorta AŞ. ( Allianz ) aşağıda belirtilen Özel Şartlar ( Özel Şartlar ), ilişik Sağlık Sigortası Genel Şartları çerçevesinde, Sigortalı ve/veya Sigortalı

Detaylı

SAĞLIK SİGORTASI BİLGİLENDİRME FORMU

SAĞLIK SİGORTASI BİLGİLENDİRME FORMU En az iki nüsha olarak düzenlenen bu form, sigorta ettirene ve sigortadan menfaat sağlayacak diğer kişilere, gerek yapılacak sigorta sözleşmesinin müzakeresi sırasında gerekse sigortanın devamı sırasındaki

Detaylı

ERGO YÜZDE 100 SAĞLIK SİGORTASI ÖZEL ŞARTLARI

ERGO YÜZDE 100 SAĞLIK SİGORTASI ÖZEL ŞARTLARI 1. SİGORTA KONUSU ERGO YÜZDE 100 SAĞLIK SİGORTASI ÖZEL ŞARTLARI İşbu sigorta ile, ERGO Sigorta A.Ş. ( Sigortacı ); Sigorta Süresi içinde, sigortalının ve/veya poliçede belirtilmiş olmaları kaydıyla sigorta

Detaylı

SAĞLIK SİGORTASI BİLGİLENDİRME FORMU

SAĞLIK SİGORTASI BİLGİLENDİRME FORMU En az iki nüsha olarak düzenlenen bu form, sigorta ettirene ve sigortadan menfaat sağlayacak diğer kişilere, gerek yapılacak sigorta sözleşmesinin müzakeresi sırasında gerekse sigortanın devamı sırasındaki

Detaylı

VIP SILVER, VIP GOLD, VIP PLATINUM SAĞLIK SİGORTASI ÖZEL ŞARTLARI

VIP SILVER, VIP GOLD, VIP PLATINUM SAĞLIK SİGORTASI ÖZEL ŞARTLARI VIP SILVER, VIP GOLD, VIP PLATINUM SAĞLIK SİGORTASI ÖZEL ŞARTLARI 1. SİGORTA KONUSU ve KAPSAMI Sigortacı, işbu sigorta ile sigortalı ve/veya sigortalıların, sigorta sözleşmesi dönemi içerisinde sigorta

Detaylı

ÖZEL SAĞLIK SİGORTASI ÖZEL ŞARTLAR

ÖZEL SAĞLIK SİGORTASI ÖZEL ŞARTLAR ÖZEL SAĞLIK SİGORTASI ÖZEL ŞARTLAR Allianz Sigorta AŞ. ( Allianz ) aşağıda belirtilen Özel Şartlar ( Özel Şartlar ), ilişik Sağlık Sigortası Genel Şartları ve poliçede teminat olarak yer alıyorsa Ferdi

Detaylı

BEġ YILDIZ - C FERDĠ SAĞLIK SĠGORTASI ÖZEL ġartlari ÖNSÖZ

BEġ YILDIZ - C FERDĠ SAĞLIK SĠGORTASI ÖZEL ġartlari ÖNSÖZ BEġ YILDIZ - C FERDĠ SAĞLIK SĠGORTASI ÖZEL ġartlari ÖNSÖZ Dubai Group Sigorta A.Ş., Sigorta Ettirenin başvuru formunda verdiği bilgilere göre Sigorta Ettirenle anlaşarak poliçede gösterilen primin ödenmesi

Detaylı

IŞIK SİGORTA A.Ş. 3 S- SAĞLIK SİGORTA SİSTEMİ ÖZEL ŞARTLARI 01.04.2012

IŞIK SİGORTA A.Ş. 3 S- SAĞLIK SİGORTA SİSTEMİ ÖZEL ŞARTLARI 01.04.2012 IŞIK SİGORTA A.Ş. 3 S- SAĞLIK SİGORTA SİSTEMİ ÖZEL ŞARTLARI 01.04.2012 Bu özel şartlar 01.04.2012 tarihi itibarı ile tanzim edilmiş 3S Sağlık Sigorta Poliçesi bulunan Sigortalılar için geçerlidir. Işık

Detaylı

ERGOCAN SAĞLIK SİGORTASI ÖZEL ŞARTLARI

ERGOCAN SAĞLIK SİGORTASI ÖZEL ŞARTLARI ERGOCAN SAĞLIK SİGORTASI ÖZEL ŞARTLARI 1. SİGORTA KONUSU ve KAPSAMI 1.1. Sigortacı, işbu sigorta ile, sigortalı ve/veya sigortalıların, sigorta sözleşmesi dönemi içerisinde sigorta süresi içinde hastalanmaları

Detaylı

Nazar Boncuğu Sağlık. Sigortası Özel Şartları ve Sağlık Sigortası Genel Şartları

Nazar Boncuğu Sağlık. Sigortası Özel Şartları ve Sağlık Sigortası Genel Şartları Nazar Boncuğu Sağlık Sigortası Özel Şartları ve Sağlık Sigortası Genel Şartları Sayın Sigortalımız, Sağlık Sigortası alanındaki öncülüğümüzü sürdürerek sizlere modern sağlık kuruluşlarında, en hızlı sağlık

Detaylı

İÇİNDEKİLER DEMİR HAYAT GRUP / KURUMSAL SAĞLIK SİGORTALARI ÖZEL ŞARTLARI. 1-Sigorta Konusu

İÇİNDEKİLER DEMİR HAYAT GRUP / KURUMSAL SAĞLIK SİGORTALARI ÖZEL ŞARTLARI. 1-Sigorta Konusu İÇİNDEKİLER DEMİR HAYAT GRUP / KURUMSAL SAĞLIK SİGORTALARI ÖZEL ŞARTLARI 1-Sigorta Konusu 2-Tanımlar 3-Başvurular 4-Teminatlar A-Yatarak Tedavi Teminatı B-Hamilelik ve Doğum Teminatı C-Ayakta Tedavi Teminatı

Detaylı

GRUP SAĞLIK SİGORTASI

GRUP SAĞLIK SİGORTASI GRUP SAĞLIK SİGORTASI Seri No: ES01052012 İÇİNDEKİLER EUREKO SİGORTA GRUP SAĞLIK SİGORTASI ÖZEL ŞARTLARI 5 1. TANIMLAR 5 1.1. DOKTOR 5 1.2. HASTALIK 5 1.3. RAHATSIZLIK 5 1.4. MEVCUT HASTALIKLAR / RAHATSIZLIKLAR

Detaylı

HAYAT SİGORTALARI BİLGİLENDİRME FORMU Kredi Kartı Destek Sigortası

HAYAT SİGORTALARI BİLGİLENDİRME FORMU Kredi Kartı Destek Sigortası En az iki nüsha olarak düzenlenen bu form, sigorta poliçesine taraf olmak isteyen ve sigortadan menfaat sağlayacak diğer kişilere, yapılacak sigorta poliçesine ilişkin önemli bazı hususlarda genel olarak

Detaylı

BİREYSEL SAĞLIK SİGORTASI

BİREYSEL SAĞLIK SİGORTASI BİREYSEL SAĞLIK SİGORTASI TANIMLAR Acil Durum: Poliçede kapsam dışı olmayan ani bir hastalık veya bedensel yaralanma sonucunda ortaya çıkan ve geciktirilmesi mümkün olmayacak tıbbi veya cerrahi bakım gerektiren,

Detaylı

Modüler Sağlık Sigortası Bilgilendirme Formu

Modüler Sağlık Sigortası Bilgilendirme Formu En az iki nüsha olarak düzenlenen bu form, sigorta sözleşmesine taraf olmak isteyen ve sigortadan menfaat sağlayacak diğer kişilere, yapılacak sigorta sözleşmesine ilişkin önemli bazı hususlarda genel

Detaylı

Lokman Hekim Acil Sağlık Sigortası

Lokman Hekim Acil Sağlık Sigortası Lokman Hekim Acil Sağlık Sigortası Yaygın acente ağı ile Türkiye nin her köşesinde hizmet sunan HDI Sigorta, Sigortacılıkta yeni bir döneme imza atıyor. Lokman Hekim Sigortası sağlık hizmetlerini cinsiyet,

Detaylı

WIP Sağlık. Sigortası. Özel Şartları ve Sağlık Sigortası Genel Şartları

WIP Sağlık. Sigortası. Özel Şartları ve Sağlık Sigortası Genel Şartları WIP Sağlık Sigortası Özel Şartları ve Sağlık Sigortası Genel Şartları Say n Sigortal m z, Sa l k Sigortas alan ndaki öncülü ümüzü sürdürerek sizlere en modern sa l k kurulufllar nda, en h zl sa l k hizmetini,

Detaylı

İÇİNDEKİLER EL BEBEK TÜP BEBEK FERDİ SAĞLIK SİGORTALARI ÖZEL ŞARTLARI

İÇİNDEKİLER EL BEBEK TÜP BEBEK FERDİ SAĞLIK SİGORTALARI ÖZEL ŞARTLARI İÇİNDEKİLER EL BEBEK TÜP BEBEK FERDİ SAĞLIK SİGORTALARI ÖZEL ŞARTLARI Madde 1-Sigorta Konusu Madde 2-Tanımlar Madde 3-Teminatlar ve Uygulama Esasları A- Gebelik Rutin Takip Teminatı B-Tüp Bebek Teminatı

Detaylı