SÜRELİ YAZILAR TAKİP ÇİZELGESİ -1- HAZIRLAYACAK BİRİMLER/SORUMLULAR

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "SÜRELİ YAZILAR TAKİP ÇİZELGESİ -1- HAZIRLAYACAK BİRİMLER/SORUMLULAR"

Transkript

1 -1- Nükleer Tıp Laboratuvarı Çalışanların sağlık raporlarının takibi. Her yıl (Ocak) Birim/Özlük dosyası Radyasyon Güvenliği Tüzüğü Çalışanların dozimetre takibi Her ay Birim/Özlük dosyası Radyasyon Güvenliği Tüzüğü Cihaz Kalibrasyonları Ocak, Haziran Birim/Özlük dosyası Radyasyon Güvenliği Tüzüğü Odaların radyasyon ölçümleri Haftalık Birim Dosyası Radyasyon Güvenliği Tüzüğü Aylık istatistiklerin çıkartılması Her ay sonu lik İstatistik ile ilgili mevzuatlar Radyoiyot taleplerinin siparişi Her hafta sonu lik Laboratuar stok deposu Patoloji Laboratuvarı Keşif alma, boyama, kapama Her yıl sonu (Aralık) Birim dosyası Birim çalışma prosedürü Histokimya boyama Her ay sonu Birim dosyası Birim çalışma prosedürü İmmünhistokimya boyama (Ventana) Her yıl sonu (Aralık) Birim dosyası Birim çalışma prosedürü Sitoloji, smear boyama Her yıl sonu (Aralık) Birim dosyası Birim çalışma prosedürü Electron mikroskobu çalışmaları Her yıl sonu (Aralık) Birim dosyası Birim çalışma prosedürü İmmün floresan boyama Her ay sonu Birim dosyası Birim çalışma prosedürü Radyasyon Onkolojisi Hasta seyri istatistikleri Her ay sonu İstatistik Ofisi İstatistik ile ilgili mevzuatlar Doktor, Hemşire, Tekniker sayısı bildirimi Her ay sonu İstatistik Ofisi İstatistik ile ilgili mevzuatlar Malzeme Giriş-Çıkış raporu Her ay sonu lik Ayniyat mevzuatı Personel izin programı Her yıl başı (Ocak) Birim dosyası Birim çalışma prosedürü Kalibrasyon işlemleri Her yıl başı (Ocak) lik Radyasyon Güvenliği Tüzüğü

2 -2- Radyasyon Onkolojisi Cihaz bakımı Her ay sonu Biyomedikal Ünitesi Radyasyon Güvenliği Tüzüğü TLD doz tayini Her yıl başı (Ocak) Birim dosyası Radyasyon Güvenliği Tüzüğü Kişisel dozimetre kalibrasyonu 2 ayda bir TAEK Radyasyon Güvenliği Tüzüğü Cihaz kalite kontrolü Her hafta sonu Birim dosyası Birim çalışma prosedürü Stok malzemeleri miad kontrolü Her ay sonu Birim dosyası Birim çalışma prosedürü Cihaz out-put ölçümü Her hafta sonu Birim dosyası Birim çalışma prosedürü Cihaz sufentomu dozimetrik ölçümleri I,II,III,IV. Ay sonları Birim dosyası Birim çalışma prosedürü Biyokimya Laboratuvarı Laboratuvar malzeme ihalesi Her yıl başı (Ocak) lik Kamu İhale mevzuatı Laboratuvar istatistik bilgileri Her ay sonu Birim dosyası Birim çalışma prosedürü Kimyasal ve sarf malzeme isteği Her ay başı lik Birim depo stok durumu Yıllık izin planlaması I. ve II. Altı ay lik Birim çalışma prosedürü Aylık depo sayımı Her ay sonu Birim dosyası Birim çalışma prosedürü Malzeme Dağıtım Ofisi Taşınır işlem fişlerinin teslim edilmesi Her ay sonu Ayniyat Saymanlığı Ayniyat mevzuatı Malzeme isteği Her yıl başı (Ocak) lik Kurum çalışma prosedürü Eczaneden ilaç çekimi Her hafta başı Birim dosyası Birim çalışma prosedürü Depo sayımı Her ay sonu Birim dosyası Birim çalışma prosedürü Yıllık envanter ve sayımı Her yıl sonu Ayniyat Saymanlığı Kurum çalışma prosedürü

3 -3- Eczane Mor reçetelerin kontrolü Her ay sonu İl Sağlık Md.lüğü İl Sağlık Müdürlüğü yazısı Sarf malzeme taşınır işlem fişi teslimi Her ay sonu Ayniyat Saymanlığı Kurum çalışma prosedürü Kırmızı reçeteye tabi ilaçların sayımı Her ay sonu Birim dosyası İlgili mevzuat Buzdolabı ısı kontrol formu toplanması Her ay sonu Birim dosyası İlgili mevzuat Personel mesai/nöbet çizelgesi oluşturulması Her ay başı Birim dosyası Birim çalışma prosedürü İhale siparış takibi Her ay sonu Birim dosyası Birim çalışma prosedürü İhale listesinin hazırlanması Her ay başı lik İhale mevzuatı ENMG-EVOKED Laboratuvarı Sarf malzeme isteği Her ay başı lik Ayniyat mevzuatı Temizlik malzeme isteği I.II,III. Üç ay başı lik İlgili mevzuat Eczane malzeme isteği I,II. Altı ay başı Eczane Kurum çalışma prosedürü Cihaz ve kullanılan malzemelerin bakımı Her hafta sonu Birim dosyası Birim çalışma prosedürü Hizmetiçi eğitimi programı Nisan, Mayıs, Ekim lik Kurum çalışma prosedürü Yatan Hasta Fatura Servisi Hazırlanan tedavi faturalarının gönderilmesi Her hafta başı Ilgili kurumlar Kurum çalışma prosedürü Dönem sonlandırması Her ay sonu SGK SGK Mevzuatı Sonlandırılmış dönemin evrak teslimi Her ay sonu SGK SGK Mevzuatı Hazırlanmış faturaların teslimi Her ay sonu Numune Hast.,KTÜ Sağlık Uygulama Tebliği Başhemşirelik Fazla mesailerin bildirimi I.altı ay,10,11,12 ay. Döner Sermaye Mut. Kurum çalışma prosedürü

4 -4- Başhemşirelik İcap nöbetlerinin bildirimi I.altı ay,10,11,12.ay. Döner Sermaye Mut. Kurum çalışma prosedürü Hizmetiçi eğitim programı I.altı ay,10,11,12.ay. Birim dosyası Kurum çalışma prosedürü PUVA Odası Cihazların kalibresi ve lamba değişimi isteği Ocak, Haziran başı lik Birim çalışma prosedürü Malzeme isteği (lamba ve gözlük) Ocak ayı başı lik Birim çalışma prosedürü Erişkin EEG Laboratuvarı EEG cihazı bakım ve kalibrasyonu Mart ayı Birim dosyası Birim çalışma prosedürü EEG pastası ve elektrot alımı isteği Ocak, Ekim ayları lik Birim çalışma prosedürü Genel Bütçe Ayniyat Saym. Taşınır işlem fişlerinin gönderilmesi Her hafta sonu Stj.Geliş.D.Bşk.lığı Ayniyat mevzuatı Depo temizliği Her hafta sonu Birim dosyası Birim çalışma prosedürü Malzeme sayımı (birimlerde, depolarda) Aralık ayı Birim dosyası Ayniyat mevzuatı Eski malzemelerin hurdaya ayrılması Mart, Ekim ayları lik/rektörlük Ayniyat mevzuatı Personelin giyim kuşam istihkakları Nisan ayı lik Kurum çalışma prosedürü Yıl sonu sayımı Kasım, Aralık ayları Birim dosyası Kurum çalışma prosedürü Taşınır hesapları yapımı ve onaya gönderilmesi Aralık KTÜ Stj.Gel.D.Bşk.lığı Ayniyat mevzuatı Taşınır hesapları Sayıştay Bşk.lığına gönderilir Şubat ayı Sayıştay Bşk.lığı Ayniyat mevzuatı Planlama Hizmetiçi eğitim programı 4,6,9,10 ve 12. aylar İstatistik Kurum çalışma prosedürü Odyoloji Laboratuvarı Odiometri cihazları kalibrasyonu Ocak ayı Birim dosyası Birim çalışma prosedürü Teknik Bakım Servisi Jeneratörlerin bakımı 1.,2.,3. ve 4 aylar Birim dosyası Birim çalışma prosedürü

5 -5- Teknik Bakım Servisi Asansörlerin bakımı 1.,2.,3. ve 4. aylar Birim dosyası Birim çalışma prosedürü Güç kaynaklarının bakımı Ocak ayı Birim dosyası Birim çalışma prosedürü Medikal gaz sistemlerinin bakımı 1. altı ay (Ocak) Birim dosyası Birim çalışma prosedürü Klima santrallerinin bakımı 1.,2.,3. ve 4 aylar Birim dosyası Birim çalışma prosedürü Fon-coil ısıtma-soğutma sistemlerinin bakımı 1.,2.,3. ve 4 aylar Birim dosyası Birim çalışma prosedürü Buhar kazanı bakımı Haftalık Birim dosyası Birim çalışma prosedürü Kalorifer kazanları Haftalık Birim dosyası Birim çalışma prosedürü Soğutma sistemleri Haftalık Birim dosyası Birim çalışma prosedürü VRF soğutma sistemleri Haftalık Birim dosyası Birim çalışma prosedürü Trafo bakımı Yıllık Birim dosyası Birim çalışma prosedürü Kalorifer baca temizliği Yıllık Birim dosyası Birim çalışma prosedürü Su arıtma sistemi I. üç ay Birim dosyası Birim çalışma prosedürü Hidrofor su deposu pompaları 1.,2.,3. ve 4. aylar Birim dosyası Birim çalışma prosedürü Çamaşırhane yıkama-kurutma makineleri bakımı 1.,2.,3. ve 4 aylar Birim dosyası Birim çalışma prosedürü Telefon-şef sekreter santralleri Haftalık Birim dosyası Birim çalışma prosedürü EKG Laboratuvarı Sarf malzeme isteği Her ay başı Birim dosyası Birim çalışma prosedürü Temizlik malzeme isteği Haftalık Birim dosyası Birim çalışma prosedürü

6 -6- EKG Laboratuvarı Personel nöbet listesi Her ay başı Birim dosyası Birim çalışma prosedürü Sarf malzeme satım alım isteği Yıllık (Ocak) lik Birim çalışma prosedürü Yıllık izin programının hazırlanması Yıllık (Ocak) Birim dosyası Birim çalışma prosedürü Acil Servis Hizmet içi eğitim (Sekreterler) 5,6,8,11,12. aylar İstatistik lik talimatı Hizmet içi eğitim (Hemşireler) 2,3,4,5,6. aylar İstatistik lik talimatı Hizmet içi eğitim (Premadikler) 4,5,6,9,10,11. aylar İstatistik lik talimatı Hizmet içi eğitim (Yardımcı personeller) 4,5,6,9,10,11. aylar İstatistik lik talimatı Vezne Gece-Gündüz nöbet çizelgelerinin hazırlanması Her ay sonu Dön.Ser.Sym.lığı Dön.Ser.Say.Md.lük talimatı Yıllık izin programı Yıllık (Ocak) Dön.Ser.Sym.lığı Dön.Ser.Say.Md.lük talimatı Hematoloji Laboratuvarı Sarf malzeme isteği Her ay başı Sarf Malzeme Deposu Kurum çalışma prosedürü Temizlik malzeme isteği Her ay başı Sarf Malzeme Deposu Kurum çalışma prosedürü Hizmet içi eğitim programı 4,5,8,9,10,11,12. ay İstatistik lik talimatı Stok malzeme kontrolü Her ay sonu Birim dosyası Birim çalışma prosedürü Yıllık izin programı Mayıs ayı Birim dosyası Birim çalışma prosedürü Klima bakım isteği Ocak ayı Teknik Bakım Ünit. Kurum çalışma prosedürü Laboratuvar temizlik kontrolü Haftalık Birim dosyası Birim çalışma prosedürü Laboratuvar depo düzenlemesi Yıllık (Aralık) Birim dosyası Birim çalışma prosedürü

7 -7- Bilgi İşlem Merkezi (BİM) Data Base devirleri Her yıl başı (Ocak) Birim dosyası Birim çalışma prosedürü Dönem sonlandırma Her ay sonu Otomasyon Birim çalışma prosedürü Dekont işleme Her ay sonu Otomasyon Birim çalışma prosedürü Maliyet hesaplama Her ay sonu Otomasyon Birim çalışma prosedürü Performans hesaplama Her ay sonu Otomasyon Birim çalışma prosedürü Döner sermaye tahsilat listesi Her ay sonu Dön.Ser.Mutemetliği Kurum çalışma prosedürü İstatistik Bürosu Akut barsak enfeksiyonları bildirimi Haftalık (Cuma) İl Sağ.Md.lüğü (mail) İl Sağ.Md.lüğü yazısı AFP ve kızamık vakaları bildirimi Haftalık (Cuma) İl Sağ.Md.lüğü (mail) İl Sağ.Md.lüğü yazısı Hepatit aşıları ve gebe-bebek tespitleri Haftalık (Cuma) İl Sağ.Md.lüğü (mail İl Sağ.Md.lüğü yazısı Ölüm vesikaları Mayıs (1-15 arası) İl Sağ.Md.lüğü İl Sağ.Md.lüğü yazısı Aylık istatistik formları (10 adet) Mayıs (1-15 arası) İl Sağ.Md.lüğü İl Sağ.Md.lüğü yazısı Bebek ölümleri formu Mayıs (1-15 arası) İl Sağ.Md.lüğü/AÇS İl Sağ.Md.lüğü yazısı Yoğun bakım formu I.üç ay (10-20 arası) İl Sağ.Md.lüğü İl Sağ.Md.lüğü yazısı Kalıtsal hastalık bilgi formu I.üç ay (10-20 arası) İl Sağ.Md.lüğü/AÇS İl Sağ.Md.lüğü yazısı Hastane doğumları doğum formu I.üç ay (10-20 arası) İl Sağ.Md.lüğü/AÇS İl Sağ.Md.lüğü yazısı Web sayfasındaki hesaplanan formlar Mayıs (10-20 arası) İl Sağ.Md.lüğü (mail) İl Sağ.Md.lüğü yazısı ICD 10 kodları, hasta ve yatak izleme formu I.üç ay (3-5 arası) İl Sağ.Md.lüğü İl Sağ.Md.lüğü yazısı Personel ve sertifikalı peresonel hareket listesi I.altı ay İl Sağ.Md.lüğü İl Sağ.Md.lüğü yazısı

8 -8- İstatistik Bürosu Diyaliz bilgi formu I. ve II. Altı aylık İl Sağ.Md.lüğü İl Sağ.Md.lüğü yazısı Diyaliz hastalıkları ölüm bilgi formu Yıllık (Ocak,1-5) İl Sağ.Md.lüğü İl Sağ.Md.lüğü yazısı Yazı İşleri Bürosu Haftalık faaliyet raporu Haftalık (Cuma) Rektörlük (Gen.Sek.) Rektörlük Makam yazısı Yıllık faaliyet raporu Ocak (1-30 arası) Stj.Geliş.D.Bşk.lığı Rektörlük Makam yazısı Stratejik plan hazırlanması 5 yıllık Stj.Geliş.D.Bşk.lığı Rektörlük Makam yazısı Hizmet seyri ve çeşitleri 2,4,6,8,10,12. aylar Rek.(Gen.Sek.)Makamı 210/2 sayılı Genelge Çevre Düzenleme Çim biçme motoruyla çimlerin biçilmesi 4,5,6,7,8,9. aylar Birim dosyası Birim çalışma prosedürü Bitki budama ve bakım 1,2,3,10,11,12.aylar Birim dosyası Birim çalışma prosedürü Bitki dikimi ve bakım 1,2,3,10,11,12.aylar Birim dosyası Birim çalışma prosedürü Mevsimlik çiçek dikim, bakım I. ve IV.üç aylık Birim dosyası Birim çalışma prosedürü Sırt motorlu ve tırpanla yabancı ot biçme I.,II,IV. Üç aylık Birim dosyası Birim çalışma prosedürü Resmi Yazılar-Ayak.Fat.Serv Medula sonlandırması örnekleme fatura Her ay (1-15 arası) lik Kurum çalışma prosedürü Hizmet içi eğitim Her ay (1-15 arası) lik Kurum çalışma prosedürü Büro genel temizliği Her ay Birim dosyası Birim çalışma prosedürü Analık hali aylık provizyon kontrolü Haftalık Birim dosyası Kurum çalışma prosedürü Baskı Atölyesi Malzeme isteği Yıllık (Ocak) lik Birim çalışma prosedürü Birimlerin baskı ihtiyaçlarının karşılanması Haftalık Birim dosyası Kurum çalışma prosedürü

9 -9- Morg (İmamlık) Vefat edenlerin nüfus cüzdanlarının gönderimi Her hafta sonu İl Nüfus Müdürlüğü İlgili mevzuat Vefat edenler istatistik formlarının gönderimi Her ay sonu İstatistik İlgili mevzuat Terzihane Malzeme alımı Yıllık (Haziran) lik Birim çalışma prosedürü Hizmet içi eğitim Haftalık (birebir) Birim dosyası Birim çalışma prosedürü Yıllık izin programı Haziran Birim dosyası Birim çalışma prosedürü Çamaşırhane Malzeme (Deterjan) talebi Ocak lik Birim çalışma prosedürü Hizmet içi eğitim Haftalık (birebir) Birim dosyası Birim çalışma prosedürü Yıkanan çamaşırların kg. istatistiği Yıllık (Aralık) Birim dosyası Birim çalışma prosedürü Yıllık izin programı Ocak Birim dosası Birim çalışma prosedürü Telefon Santrali Telefon tahakkuk işlemi Her ay sonu Birim dosyası Birim çalışma prosedürü Telefon fatura düzenlemesi Her ay sonu Birim dosyası Birim çalışma prosedürü Personel nöbet çizelgesi Her ay sonu Başmüdürlük/Onay Birim çalışma prosedürü Hemşire Misafirhanesi Kira listelerinin düzenlenmesi Her ay sonu lik Rektörlük Makam yazısı Nöbet listelerinin düzenlenmesi Her ay sonu Birim dosyası Birim çalışma prosedürü Demirbaş sayımı Yıllık (Aralık) Ayniyat Saymanlıığı Kurum çalışma prosedürü Radyoloji Departmanı Çalışma programlarının hazırlanması Her ay sonu Birim dosyası Birim çalışma prosedürü Şua ve yıllık izinlerin planlanması Şubat Birim dosyası Birim çalışma prosedürü

10 -10- Radyoloji Departmanı Hizmet içi eğitim uygulamaları Mayıs, Kasım İstatistik Kurum çalışma prosedürü Bölüm Başkanlığı toplantıları Haftalık Birim dosyası Birim çalışma prosedürü Mesailerin yazılması ve otomasyona girilmesi Her ay sonu Birim dosyası Birim çalışma prosedürü Yıllık malzeme ihtiyacının plan ve tespiti Şubat lik Kurum çalışma prosedürü Temizlik, sarf malzeme ve ilaç tamamlaması Her hafta başı Birim dosyası Birim çalışma prosedürü Eğitim, seminer ve toplantı ön hazırlıkları Her hafta başı Birim dosyası Birim çalışma prosedürü Dozimetrelerin değişimi ve gönderilmesi Her ay sonu lik TAEK Mevzuatı Personelin yıllık muayenelerin programlanması Yıllık (Ocak) Rad.Güv.Hekimi TAEK Mevzuatı Depo sayımı Her ay sonu Birim dosyası Birim çalışma prosedürü Personel (Özlük İşleri) Büro. Personel hareket formu Her ay başı İstatistik İl Sağ.Md.lüğü yazısı Personel raporları Her ay başı Dön.Ser.Mutemetliği Kurum çalışma prosedürü Personel izinleri Her ay başı Dön.Ser.Mutemetliği Kurum çalışma prosedürü Dolu-Boş kadro değişiklikleri Yıllık (Mart) Rektörlük Makamı Rektörlük Makam yazısı Döner Sermaye Mutemetliği Birimde yapılan işlerin dökümü Her ay sonu lik/ds.işt.md Döner Sermaye mevzuatı Bordro hazırlama Her ay sonu lik/ds.işt.md Döner Sermaye mevzuatı Banka disketleri hazırlama ve teslimi Her ay sonu İlgili banka Döner Sermaye mevzuatı Üst yönetim bordro hazırlama Her ay sonu lik/ds.işt.md Döner Sermaye mevzuatı

11 -11- Maaş Tahakkuk Fiili hizmet hesaplaması Yıllık (Ocak) SGK (On-line) İlgili mevzuat Genel bütçe hazırlanması Yıllık (Temmuz) Stj.G.D.Bşk.+Maliye B. İlgili mevzuat Yük tablolarının hazırlanması Yıllık (Nisan) Stj.G.D.Bşk.(On-line) İlgili mevzuat Giyim-kuşam ödeneği hazırlama Yıllık (Mayıs) Stj.G.D.Bşk.+SGK İlgili mevzuat Maaşla ilgili bilgi güncellenmesi Her ay sonu Stj.G.D.Bşk.lığı Ilgili mevzuat Personel sosyal haklarının düzenlenmesi Her ay sonu Stj.G.D.Bşk.lığı Ilgili mevzuat Emekli keseneği hesabı Her ay sonu Stj.D.Bşk-SGK(on-line) İlgili mevzuat Genel sağlık sigortası hesabı Her ay sonu Stj.D.Bşk-SGK(on-line) Ilgili mevzuat Yolluk hazırlama I,II,III,IV. Aylar Stj.G.D.Bşk.lığı İlgili mevzuat Ek ödeme farkları 10,11,12. ay sonları KTÜDön.Ser.İşt.Md.lüğü İlgili mevzuat Arşiv Sarf malzeme isteği I,II,III. üç aylıklar lik Birim çalışma prosedürü Temizlik malzeme isteği I,II,III. üç aylıklar Malzeme Dağıtım Ofisi Birim çalışma prosedürü Hasta dosyası alım isteği Yıllık (Ocak) lik Birim çalışma prosedürü Çelik raf alımı I. altı aylık Teknik Bakım Ünitesi Birim çalışma prosedürü Hizmet içi eğitim Haziran, Temmuz İstatistik Birim çalışma prosedürü Ex. dosyalarının ve modellerinin dizimi Her ay sonu Birim dosyası Birim çalışma prosedürü

12 -12- Araç İşletme Araçların fenni muayenesi Yıllık Dosya Trafik Mevzuatı Araç trafik sigortaları Yıllık Dosya Trafik Mevzuatı Araçların periyodik bakımları I. üç ay Dosya Kurum çalışma prosedürü TPN Ünitesi İhale takibi Yıllık Dosya Kurum çalışma prosedürü Diyet Bölümü Portör muayeneleri I. ve II. Altı ay Dosya Kurum çalışma presedürü İhale takibi Yıllık (Eylül) Dosya Kurum çalışma prosedürü Poliklinik hizmetleri Yıllık Dosya Kurum çalışma prosedürü

KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ 2012 YILI FARABİ HASTANESİ BİRİM FAALİYET RAPORU

KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ 2012 YILI FARABİ HASTANESİ BİRİM FAALİYET RAPORU KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ 2012 YILI FARABİ HASTANESİ BİRİM FAALİYET RAPORU Trabzon 2013 0 İÇİNDEKİLER Sayfa BİRİM/ÜST YÖNETİCİ SUNUŞU 2 I- GENEL BİLGİLER 3 A- Misyon ve Vizyon 3 B- Yetki, Görev ve

Detaylı

FETHİYE DEVLET HASTANESİ HİZMET ENVANTERİ

FETHİYE DEVLET HASTANESİ HİZMET ENVANTERİ Sıra No KURUM KODU FETHİYE DEVLET HASTANESİ HİZMET ENVANTERİ HİZMET KODU HİZMETİN ADI HİZMETİN TANIMI HİZMETİN DAYANAĞI HİZMETTEN YARARLANANLAR HİZMETİ SUNMAKLA GÖREVLİ/YETKİLİ KURUMLARIN BİRİMLERİN ADI

Detaylı

ÖZEL BÜTÇE AYNİYAT SAYMANI (Taşınır Kayıt Kontrol Yetkilisi)

ÖZEL BÜTÇE AYNİYAT SAYMANI (Taşınır Kayıt Kontrol Yetkilisi) FRB-01 ÖZEL BÜTÇE AYNİYAT SAYMANI (Taşınır Kayıt Kontrol Yetkilisi) I- TEMEL GÖREVİ : 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 44. maddesine göre düzenlenen Taşınır Mal Yönetmeliği kapsamına

Detaylı

P R O F. D R. M U H A M M E T G Ü V E N

P R O F. D R. M U H A M M E T G Ü V E N YÖNETĠM DENEYĠMĠ P R O F. D R. M U H A M M E T G Ü V E N E R C I Y E S Ü N I V E R S I T E S I T I P F A K Ü L T E S I D E K A N I Hastanelerimiz 2 Hastanelerimiz 3 Hastanelerimiz 4 Kurumsal yapı için

Detaylı

İDARİ ve MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ. İDARİ PERSONEL GENEL ve BÖLÜM UYUM EĞİTİM REHBERİ

İDARİ ve MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ. İDARİ PERSONEL GENEL ve BÖLÜM UYUM EĞİTİM REHBERİ İDARİ ve MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ İDARİ PERSONEL GENEL ve BÖLÜM UYUM EĞİTİM REHBERİ KAYSERİ İLİ KAMU HASTANELER BİRLİĞİ GENEL SEKRETERLİĞİ DEVELİ HATİCE-MUAMMER KOCATÜRK DEVLET HASTANESİ İDARİ PERSONEL

Detaylı

HASTANEMİZE HOŞGELDİNİZ

HASTANEMİZE HOŞGELDİNİZ 1/42 HASTANEMİZE HOŞGELDİNİZ Birlikte, ekip ruhu ile Ahlaki ve etik kurallara bağlı Mesleğine ve birbirine saygılı Eşit hak ve şartlarda Çalışmak dileğiyle 2/42 1. AMAÇ Kuruma yeni atanan tüm personelin,

Detaylı

Puan. dirme dışı. Hayır Değerlen. Evet EK-1 HİZMET KALİTESİ STANDARTLARI. Sıra no POLİKLİNİK HİZMETLERİ

Puan. dirme dışı. Hayır Değerlen. Evet EK-1 HİZMET KALİTESİ STANDARTLARI. Sıra no POLİKLİNİK HİZMETLERİ Sıra no EK-1 HİZMET KALİTESİ STANDARTLARI Puan Evet Hayır Değerlen dirme dışı POLİKLİNİK HİZMETLERİ 1 Hasta kayıt birimi hizmet sunumu için gerekli şartları karşılamalıdır. 1.1 Hasta kayıt birimi, kolaylıkla

Detaylı

T.C. İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ İSTANBUL TIP FAKÜLTESİ HASTANE MÜDÜRLÜĞÜ 2014 YILI FAALİYET RAPORU

T.C. İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ İSTANBUL TIP FAKÜLTESİ HASTANE MÜDÜRLÜĞÜ 2014 YILI FAALİYET RAPORU T.C. İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ İSTANBUL TIP FAKÜLTESİ HASTANE MÜDÜRLÜĞÜ 2014 YILI FAALİYET RAPORU 2014 İÇİNDEKİLER SAYFA 1. Hastane Müdürlüğü Organizasyon Şeması 1 2. Hastane Müdürlüğüne Bağlı Birimler 2 2.1.

Detaylı

4.2.Yazı İşleri Memuru 4.2.1. Gelen Giden resmi evrakların üst yazışmalarını yapmak.

4.2.Yazı İşleri Memuru 4.2.1. Gelen Giden resmi evrakların üst yazışmalarını yapmak. SAYFA NO 1/13 1.POZİSYON ADI: Memur 2.BAĞLI OLDUĞU ÜST POZİSYON: Bağlı olduğu Müdürlük 3.KENDİSİNE BAĞLI ALT POZİSYONLAR: Yok 4.GÖREV YETKİ VE : 4.1. Personel Bürosu Memuru 4.1.1.Tüm idari personelin izin

Detaylı

Kırşehir İli Kamu Hastaneleri Birliği 2013 YILI FAALİYET RAPORU

Kırşehir İli Kamu Hastaneleri Birliği 2013 YILI FAALİYET RAPORU Kırşehir İli Kamu Hastaneleri Birliği 2013 YILI FAALİYET RAPORU Kısaltmalar.3-4 Önsöz... 6 Kırşehir Hastanelerinde Değişimi Yönetiyoruz..6 Birlik Organizasyon Şeması..7 Tıbbi Hizmetler Başkanlığı 8 İdari

Detaylı

BEYAZ KOD : 111 55 MAVİ KOD : 111 10 PEMBE KOD : 111 13 KIRMIZI KOD : 154 00

BEYAZ KOD : 111 55 MAVİ KOD : 111 10 PEMBE KOD : 111 13 KIRMIZI KOD : 154 00 BEYAZ KOD : 111 55 MAVİ KOD : 111 10 PEMBE KOD : 111 13 KIRMIZI KOD : 154 00 ERCİYES ÜNİVERSİTESİ HASTANELERİ ORYANTASYON EL KİTABI Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanelerine hoş geldiniz. Hastanemiz

Detaylı

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU İzmir İli Güney Bölgesi Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreterliği ORYANTASYON REHBERİ 1 İçindekiler 1. GİRİŞ... 4 2. VİZYONUMUZ... 4 3. MİSYONUMUZ...

Detaylı

T.C. KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ (FARABİ HASTANESİ) (2014 2018) 2012- TRABZON

T.C. KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ (FARABİ HASTANESİ) (2014 2018) 2012- TRABZON T.C. KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ (FARABİ HASTANESİ) (2014 2018) 2012- TRABZON 1 İÇİNDEKİLER Tarihçe İstatistiksel Veriler Bölgesel Hizmet Alanları Yerleşim Alanı

Detaylı

Bu kitap yeni atanan personelin birimine uyumunu sağlamak için yapılmıştır.

Bu kitap yeni atanan personelin birimine uyumunu sağlamak için yapılmıştır. T.C SAĞLIK BAKANLIĞI PENDİK DEVLET HASTANESİ İDARİ HİZMETLER BÖLÜM ORYANTASYON REHBERİ Bu kitap yeni atanan personelin birimine uyumunu sağlamak için yapılmıştır. EĞİTİM KOMİTESİ 1 GENEL TANITIM Birim

Detaylı

T.C. MALİYE BAKANLIĞI İDARİ VE MALİ İŞLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI

T.C. MALİYE BAKANLIĞI İDARİ VE MALİ İŞLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI T.C. MALİYE BAKANLIĞI İDARİ VE MALİ İŞLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI 2012 YILI BİRİM FAALİYET RAPORU Adres: Dikmen Cad. Harp Okulu Yanı No G-H Blok 06450 Dikmen ANKARA Telefon: 0312 415 22 78-79 Faks: 0312 425

Detaylı

Ek-1 GAZİPAŞA DEVLET HASTANESİ

Ek-1 GAZİPAŞA DEVLET HASTANESİ Ek-1 GAZİPAŞA DEVLET HASTANESİ HİZMET SUNMAKLA GÖREVLİ/YETKİLİ KURUMLARIN/BİRİMLERİN ADI KURUM ADI TANIMI DAYANAĞI MEVZUATIN ADI VE MADDE NUMARASI HİZMETTEN YARARLANANLAR MERKEZİ İDARE TAŞRA TEŞKİLATI

Detaylı

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu İzmir İli Kamu Hastaneleri Güney Bölgesi Genel Sekreterliği İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi ORYANTASYON REHBERİ

Detaylı

T.C. DİCLE ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ Diyarbakır Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu Müdürlüğü

T.C. DİCLE ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ Diyarbakır Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu Müdürlüğü 3.4 GÖREV TANIMLARI 3.4.1 YÜKSEKOKUL MÜDÜRÜ GÖREV TANIMI GÖREVİN ADI : Meslek Yüksek Okulu Müdürü GÖREVİN KAPSAMI : Meslek Yüksekokulu GÖREVİN KISA TANIMI Dicle Üniversitesi üst yönetimi tarafından belirlenen

Detaylı

2015 İŞ TAKVİMİ. (Bütçe ve Tahakkuk Şube Müdürlüğü) Açıklama Kapsadığı Birimler Çıktı Gönderilen Birim

2015 İŞ TAKVİMİ. (Bütçe ve Tahakkuk Şube Müdürlüğü) Açıklama Kapsadığı Birimler Çıktı Gönderilen Birim 2015 İŞ TAKVİMİ (Bütçe ve Tahakkuk Şube Müdürlüğü) YILLIK YAPILAN İŞLEMLER İşin Konusu Harcama Yetkisi Birleştirme Onayı 1-15 Ocak Birim tarafından takibi yapılan tertiplerin Harcama Yetkisinin Birleştirilmesi

Detaylı

Prof.Dr. Sezai Vatansever İÜ Döner Sermaye İşletme Müdürü

Prof.Dr. Sezai Vatansever İÜ Döner Sermaye İşletme Müdürü İstanbul Üniversitesi Hastaneleri (İstanbul Tıp Fakültesi, Cerrahpaşa Tıp Fakültesi, Diş Hekimliği Fakültesi, İÜ Kardiyoloji EnsDtüsü, İÜ Onkoloji EnsDtüsü) Hizmet Kalitesi Standartları Çalışma Planı Tasarısı

Detaylı

T.C. MUSTAFAKEMALPAŞA BELEDİYE BAŞKANLIĞI İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü

T.C. MUSTAFAKEMALPAŞA BELEDİYE BAŞKANLIĞI İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü T.C. MUSTAFAKEMALPAŞA BELEDİYE BAŞKANLIĞI İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü Sayı : 71.M.16.6.MUS..71 / 15 / 2 / 21 Konu : 29 yılı Faaliyet Raporu BELEDİYE BAŞKANLIĞI'NA Müdürlüğümüz 1.1.29 31.12.29

Detaylı

EGE ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

EGE ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU EGE ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU SIRA NO HİZMETİN ADI BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ (EN GEÇ) 1 Lisansüstü Programlara Kayıt için Kontenjanların

Detaylı

BİLGİ TEKNOLOJİLERİ, İNSAN KAYNAKLARI VE DESTEK HİZMETLERİNDEN SORUMLU ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜNÜN GÖREVLERİ:

BİLGİ TEKNOLOJİLERİ, İNSAN KAYNAKLARI VE DESTEK HİZMETLERİNDEN SORUMLU ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜNÜN GÖREVLERİ: BİLGİ TEKNOLOJİLERİ, İNSAN KAYNAKLARI VE DESTEK HİZMETLERİNDEN SORUMLU ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜNÜN GÖREVLERİ: 1-İl müdürlüğü bünyesinde bilgi ve iletişim teknolojileri, coğrafi bilgi sistemleri ve uzaktan algılama

Detaylı

Temsilci seçimleri İşlemleri Disiplin Soruşturma İşlemleri 1- Şikâyet dilekçesi veya suçun tesbiti

Temsilci seçimleri İşlemleri Disiplin Soruşturma İşlemleri 1- Şikâyet dilekçesi veya suçun tesbiti T.C. ARTVİN ÇORUH ÜNİVERSİTESİ Eğitim Fakültesi Dekanlığı KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU SIRA NO HİZMETİN ADI İSTENEN BELGELER 1 2 3 Bölüm ve Anabilim Dalı Başkanlığı Seçim ve Atanması Temsilci seçimleri

Detaylı

OSMANİYE KORKUT ATA ÜNİVERSİTESİ BİLGİ İŞLEM DAİRE BAŞKANLIĞI KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER

OSMANİYE KORKUT ATA ÜNİVERSİTESİ BİLGİ İŞLEM DAİRE BAŞKANLIĞI KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER OSMANİYE KORKUT ATA ÜNİVERSİTESİ BİLGİ İŞLEM DAİRE BAŞKANLIĞI KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU SIRA NO HİZMETİN ADI BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ (EN GEÇ) 1 E-Posta hesabı açma

Detaylı

PERSONEL DAİRE BAŞKANLIĞI

PERSONEL DAİRE BAŞKANLIĞI PERSONEL DAİRE BAŞKANLIĞI PERSONEL ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ Personel Şube Müdürlüğü Başkanlık Makamının talimatlarını Personel Daire Başkanlığına bağlı olarak 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu ile 5434 sayılı T.C.

Detaylı

T.C. BARTIN ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ DEKANLIĞI GÖREV TANIMI FORMU. : Fakülte Sekreteri. : Fakültenin tüm idari personeli

T.C. BARTIN ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ DEKANLIĞI GÖREV TANIMI FORMU. : Fakülte Sekreteri. : Fakültenin tüm idari personeli Astları : Fakülte Sekreteri :, dekan yardımcısı : Fakültenin tüm idari personeli Fakülte Sekreteri, fakültede eğitim ve öğretimi gerçekleştirmek için gerekli tüm faaliyetlerin verimli yürütülmesi amacıyla

Detaylı

T.C. BARTIN ÜNİVERSİTESİ BARTIN MESLEK YÜKSEKOKULU MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV TANIMI FORMU

T.C. BARTIN ÜNİVERSİTESİ BARTIN MESLEK YÜKSEKOKULU MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV TANIMI FORMU T.C. BARTIN ÜNİVERSİTESİ BARTIN MESLEK YÜKSEKOKULU MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV TANIMI FORMU ORGANİZASYONEL BİLGİLER Ünitesi : Bartın Üniversitesi Bölümü : Meslek Yüksekokulu Müdürlüğü Görevi : M.Y.O. Müdürü / Harcama

Detaylı

DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ

DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ YAPI İŞLERİ VE TEKNİK DAİRESİ BAŞKANLIĞI GÖREV VE SORUMLULUKLARI YÖNERGESİ YAPI İŞLERİ VE TEKNİK DAİRE BAŞKANLIĞI GÖREV VE SORUMLULUKLARI YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak,

Detaylı

GENEL İŞLER. Faaliyet. Kalemi AÇIKLAMA. İşlem. İşlem Süreci

GENEL İŞLER. Faaliyet. Kalemi AÇIKLAMA. İşlem. İşlem Süreci GENEL İŞLER F Mevzuat İşleri İK Yasalar İS Yasa Tasarı ve Önerilerine verilen görüşler İK Tüzükler İS Tüzük Taslaklarına verilen görüşler İK Yönetmelikler İS Yönetmelik Tasarılarına verilen görüşler İK

Detaylı