MATEMATİK SORULARI 3-12,14,15,18,19,17,20,20,21,22,26,28,30,33,35,36,38,40,41,42,43,44

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "MATEMATİK SORULARI 3-12,14,15,18,19,17,20,20,21,22,26,28,30,33,35,36,38,40,41,42,43,44"

Transkript

1 MATEMATİK SORULARI 1- sayısının karekökü aşağıdakilerden hangisidir? A) 9 B) 81 C) 3 D)6 2-Köşe noktalarının koordinatları A(-2,-5),B(-4,-5) ve C(-1,-1) olan üçgenin y eksenine göre yansıması alındıktan sonra orjin etrafında saat yönünde 90 derece dönmesi ile elde edilen görüntüsünün köşe noktalarının apsisler çarpımı kaçtır? A)-8 B)-25 C) 8 D) ,14,15,18,19,17,20,20,21,22,26,28,30,33,35,36,38,40,41,42,43,44 Yukarıdaki verilerin 5 gruplu histogramını yapmaya çalışan Ali grup genişliğini kaç almalıdır? A)7 B)8 C)6 D)5 4-

2 5-) 6-) 7-)

3 8-) 9-)

4 10. Aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur? a) b) 25 5 c) 36 6 d) Çetere tablosu verilen veri grubunun açıklığı hangisi olabilir? a) 30 b) 35 c) 40 d) Aşağıdaki ifadelerden hangisinin bilimsel gösterimi 24 6,02.10 değildir? a) b) c) d) , , Alanı a) 6,1 b) 6,2 c) 6,3 d) 6,4 2 40cm olan karenin bir kenarı aşağıdakilerden hangisi olabilir?

5 14. A noktasının x eksenine göre yansıması altındaki görüntüsü 3br sağa ve 4br yukarı öteleniyor. Öteleme sonucu (2,-3) noktasına gelen A nın başlangıç koordinatları aşağıdakilerden hangisidir? a) (-1,7) b) (5,-1) c) (2,3) d) (-5,1) 15.) 2,56 1,69 0, 04 =? İşleminin sonucu kaçtır? A) 0,5 B)0,05 C)5 D)50 16.) A) B) C) D) 17.)Fraktalın 4. Adımında kaç tane çember oluşur? A) 12 B) 15 C) 17 D)19 18.)

6 Koordinat sisteminde bir üçgenin köşe noktalarının koordinatları A(3, 4) B(2, 5) C(0, 0) bu üçgenin C köşesi etrafında saat yönünde 90 0 döndürülmesi ile oluşan görüntünün köşe noktalarının koordinatları toplamı kaçtır? A) 14 B) 4 C) -4 D) Yukarıdaki histograma göre aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? A)Yapılan araştırmaya 30 kişi katılmıştır. B) arası not alanlar gurubun %30 udur. C) Verilerin açıklık değeri 99 dur. D) Verilerin genişliği 10 dur. 20-) Fatma hanım, taban zemini dikdörtgen şeklinde olan mutfağı için halı almak istemektedir. Buna göre; alanı 8 m 2 olan mutfak için; aşağıda ölçüleri verilen halılardan hangisi uygun değildir? a) 3 m b) 6 m 19 m 7 m c) 8 m 10 m 9 m 6 m d)

7 a ) 4 1 ifadesi a nın hangi değeri için tanımsızdır? a) -2 b) 2 c)4 d) Yukarıda verilen koordinat düzlemindeki boyalı üçgenin; simetri ekseninin x ekseni olması için aşağıdaki dönmelerden hangisi yaptırılmalıdır? a) Saat dönme yönünde ; 180 derece b)saat dönme yönünde ; 90 derece c)saat dönme yönünün tersi; 180 derece d)saat dönme yönünde; 360 derece 23) A x 8 br x 18 br B x 32 br C Yukarıdaki ABC üçgeninin çevre uzunluğunun bir tamsayı olması için x in alabileceği en küçük değer aşağıdakilerden hangisidir? a) 2 b) 3 c) 5 d) 6

8 24) Aşağıda verilen tabloda bir kültürdeki bakteri sayısının her 1 saniyedeki değişimi verilmiştir. Zaman(saniye) Bakteri sayısı 1.saniye 4 2.saniye 8 3.saniye 16 4.saniye Buna göre 12.saniyedeki bakteri sayısının 8.saniyedeki bakteri sayısı ile çarpımı aşağıdakilerden hangisidir? A) 2 18 B) 2 20 C) 2 22 D) Bir torbada 4 beyaz,8 siyah top vardır. Torbadan ardarda çekilen iki toptan birinin beyaz, diğerinin siyah olma olasılığı nedir? a) 4/22 b)7/22 c)7/33 d)8/ {a,b,c,d,e,f} kümesinin elemanları ile oluşturulan 3 lü permütasyonlardan kaç tanesinde a bulunur? a) 20 b)48 c)60 d) ) 15 kişilik bir gruptan bir başkan ve bir başkan yardımcısı kaç farklı şekilde seçilebilir? a)210 b)110 c)105 d)95 28.) x 23 4 =3 ise x=?

9 a) 2 b) 9 c)4 d) Selim oynadığı bir oyunda kazandığı her tur için 8 puan, kaybettiği her tur içinse -3 puan almaktadır. Toplan 10 oyun oynayıp 6 tur kazanan Selim sonuçta kaç puana ulaşmıştır? a)32 b)36 c)48 d)24 30) ? İşleminin sonucu aşağıdakilerden hangisidir? A) 5 B) 4 C) 3 D) 7 31) A(a,b) noktası 2 br sağa, 8 br yukarı ötelendiğinde B(-1,6) noktasına ulaşılıyor. Buna göre A noktasının koordinatları nedir? A) (1,14) B) (-3,-2) C) (6,-1) D) (1,-6) 32) Yandaki balığın baş, gövde ve kuyruk kısmının uzunlukları köklü sayı cinsinden verilmiştir. Buna göre bu balığın boyu kaç cm dir? A) 242 B) 72 C) 50 D) 46 33) Öğrencilerinaşağıdaki kurduğu eşitliklerden kaç tanesi yanlıştır? A) 1 B) 2 C) 3 D) 4

10 34) Aşağıda verilen iki şekilde de kullanılan dinamometreler ve cisimler aynı olduğuna göre, a kaçtır? A) 0,025 B) 0,25 C)2,5 D) Aşağıda verilen Y şeklindeki fraktalların 5. adımında kaç tane Y harfi vardır? A)8 B)10 C)15 D Aşağıdaki tabloda verilen değerleri histogramla göstermek isteyen Meryem, verileri 8 gruba ayırdığına göre, grup genişliği kaç olur? A)8 B)9 C)10 D) , sayısının bilimsel gösterimi aşağıdakilerden hangisidir? A) 1,2 x 10-5 B) 1,2 x 10 6 C) 1,2 x 10-6 D) 1,2 x 10 5

11 işleminin sonucu kaçtır? 2 2 A) 9 B) 10 C) 11 D) işleminin sonucu kaçtır? A)0,4 B)0,8 C)1 D)1, sayısının yarısı aşağıdakilerden hangisidir? a b c d Aşağıdaki ifadelerden hangisi bilimsel gösterime örnek değildir? a b. 9,9x10 45 c. 0,7x10 54 d. 4,8x Mehmet Öner Eskil Ortaokulu 8. Sınıf öğrencilerinin matematik dersine ait notları şöyledir; 40,41,42,43,43,43,45,45,50,55,58,60,61,62,62,63,63,65,65,65,65,68,68,68,68,70,71,73,73,75, 75,75,75,79,80,80,83,84,85,85,86,86,86,87,87,88,90,91,92,95 Bu verilere göre 8 gruplu bir histogram hazırlamak için grup genişliği kaç olur? a. 6 b. 7 c. 8 d A(4,3) noktasının orijin etrafında saat yönünde döndürülmesi ile elde edilen noktanın koordinatları nedir? a. A(3,4) b. A(-4,-3) c. A(-3,-4) d. A(4,-3) 44. ifadesinin yaklaşık değerinin hesaplanabilmesi için aşağıdaki ifadelerden hangisinin yaklaşık değerinin biliniyor olması gereklidir? a. b. c. d. 45) Uç noktaları A 3, 8 ve 4, 1 B olan AB doğru parçası, koordinat düzleminde x ekseni boyunca 2br sola ve y ekseni boyunca 5 br yukarı ötelendiğinde uç noktalarının koordinatları toplamı kaç olur? A) 10 B) 11 C) 12 D) 13 E) 14

12 46) Koordinat düzleminde bulunan M 3, 4 noktasının ilk olarak y eksenine göre yansıması alınıp ardından orijin etrafında saat yönünde 180 döndürüldüğünde oluşan görüntüsü M noktası ise M noktasının koordinatı aşağıdakilerden hangisidir? A) 4, 3 B) 4, 3 C) 3, 4 D) 3, 4 E) 3, 4 47) 32 kişilik bir sınıfta matematik yazılısından alınan puanlar aşağıda verilmektedir. 58, 75, 42, 45, 63, 55, 88, 49, 65, 90, 71, 72, 92, 70, 96, 54, 48, 68, 60, 85, 62, 90, 45, 50, 66, 70, 80, 67, 50, 64, 89, 72 Bu veriler 8 gruba ayrılmak istendiğinde her bir grubun genişliği kaç olur? A) 6 B) 7 C) 8 D) 9 E) 10 48) işleminin sonucu kaçtır? A) 4 B) 4 C) 1 D) 1 E) ) işleminin sonucu kaçtır?

13 A) 2 B) 1 2 C) 1 D) 2 E) ) Aşağıdaki ifadelerden kaç tanesi negatiftir? (-2 4 ) -5 -(-1) 8 (-(-4) 6 ) 3 -(-3 0 ) 5 a) 1 b)2 c)3 d)4 51) Bir günde düzenli olarak 2 litre su içen Buket 2 yılda kaç litre su içtiğini bilimsel olarak gösterimi aşağıdakilerden hangisidir?( 1 yıl = 365 gün) a)1, b)1, c)24, d)2, )A(x,y), B(a,b),C(c,d) noktalarının saat yönünde 90 0 döndürülmüş halleri sırasıyla A ' (- 2,1), B'(4,7) ve C'( -1,3) olduğuna göre x+y+a+b+c+d kaçtır? a)10 b)-6 c)-10 d)6 53) x,yєn olmak üzere = şeklinde yazılırsa x+y hangisi olamaz? a) 6 b)10 c)33 d)25 54) Alanı 28 br 2 olan karenin bir kenarının uzunluğu hangi iki sayı arasındadır? a) 5 ile 6 b) 6 ile 7 c) 4 ile 5 d) 3 ile 4 55.) Aşağıdaki üslü sayılardan hangisinin sonucu pozitif bir tam sayıdır? A) (-5) -2 B) (-5) 2 C) 5-2 D) (-5) 2 E) -5 2

14 56.) Kısa kenarı m, uzun kenarı m olan dikdörtgen şeklindeki bir bahçenin çevresi 4 sıra dikenli tel ile çevrilecektir. Kaç metre dikenli tel gerekir? A) 12 B) 24 C) 48 D) 64 E) ) Yukarıdaki fraktalın 5. adımındaki üçgen sayısının 2. adımdaki üçgen sayısına oranını bulunuz. A) B) C) D) E) ) işleminin sonucunu bulunuz. A) 4 B) 7 C) 8 D) 14 E) ) Köşe noktalarının koordinatları A (-2,0), B(-5,0), C(-5,-2), D(-2,-2) olan bir dikdörtgen orjin etrafında saat yönünde 180 o döndürülüyor. Aşağıdakilerden hangisi oluşan yeni dikdörtgenin köşe noktalarının koordinatları değildir? A) (5,-2) B) (2,2) C) (2,0) D) (5,2) E) (5,0) 60. Karelerle oluşturulan bir fraktalda kullanılan kare sayısı sırası ile aşağıda verilmiştir. 1,4,9,16,x,36,y,64,81,z, Buna göre x+y+zsayısının 5 ile bölümünden kalan kaçtır?

15 A)1 B)2 C)3 D)4 61. Köşelerinin koordinatları A(3,6) B(2,3) C(6,1) ABC üçgeni önce x eksenine göre yansıtılıyor ve A B C üçgeni elde ediliyor. Elde edilen üçgen orijine göre saat dönme yönünde 90 döndürülerek A B C üçgeni elde ediliyor. A B C üçgeninin köşelerinin koordinatlarının apsisler toplamı kaçtır? A)-10 B)-9 C)9 D) ise x kaçtır? A)1 B)2 C)3 D)4 63. Alanı olan bir karenin bir kenarının uzunluğunu bulabilmemiz için aşağıdaki değerlerden hangisini bilmemiz yeterlidir? A) B) C) D) 64. i 40 olan sayının karekökü kaçtır? A) B) C) D) 65. Bir sınıftaki öğrencilerin yaşları ; 18, 16, 15,18, 16, 19, 16, 17, 17, 18, 17, 19 dur. Bu verileri 4 gruba ayırdığımızda veri grubunun genişliği kaç olur? A. 1 B. 2 C. 3 D Bir torbada eşit büyüklükte 4 sarı, 3 kırmızı, 5 yeşil top vardır. Torbadan çekilen top geri atılmamak koşulu ile rastgele çekilen iki toptan birinin sarı diğerinin yeşil olma olasılığı kaçtır? A. B. C. D.

16 67. Aşağıdakilerden hangisi bilimsel gösterim değildir? A. 4,25. B. 3,0. C. 9,70. D. 0, : işleminin sonucu kaçtır? A. B. 1 C. 5 D olduğuna göre a kaçtır? 70) A. 1 B. 2 C. 3 D. 4 Aşağıdaki çember üzerindeki 6 farklı nokta verilmiştir. Köşeleri bu noktalar olan birbirinden farklı en fazla kaç üçgen çizilebilir? A) 12 B) 16 C) 20 D) 24 71) ?

17 İşleminin sonucunu bulunuz. A) 4 B) 6 C) 8 D) 10 72) a b c Yukarıdaki Pascal üçgenine göre a + b + c kaçtır? A) 30 B) 40 C) 50 D) 60 73) ? İşleminin sonucunu bulunuz. A) 12 B) 16 C) 20 D) 24 74) 5 fazlası 9 veya 9 dan büyük olan sayılar ifadesinin matematiksel olarak yazımı hangisidir? A) x + 5 > 9 B) x C) x + 5 = 9 D) x + 5 9

18 75) 76) 77) 78)

19 79) )? A) 2 B) 3 C)2 D)6 81) Yukarıda verilen ABCD dikdörtgeninin kısa kenar 2 5 cm, EFGH karesinin bir kenarı 10 cm dir.şekillerin alanları birbirine eşit olduğuna göre dikdörtgenin uzun kenarı kaç cm dir? A) 5 B) 2 C) 2 2 D)5 82) Dünyanın Güneşe olan uzaklığı 149,6 milyon km dir.bu uzaklığın bilimsel yazılışı aşağıdakilerden hangisidir?

20 A)1, B) C)14, C)149, )? A)32 B)28 C)24 D)12 84) Koordinat sisteminde A(2,3) noktası önce yatay eksene göre yansıtılıyor.oluşan noktaya ise saat yönünde 90 o sağa doğru dönme hareketi uygulanıyor.yansıma ve dönme hareketleri sonucunda A noktasının son görüntüsünün koordinatları aşağıdakilerden hangisi olur? A) (-3,-2) B) (-3,2) C) (2,-3) D) (-2,-3) 85. ) 75 sayısı hangi ardışık iki tam sayı arasındadır? A) 6 ile 7 B) 7ile 8 C) 8ile9 D) 9ile ABC KLM A(1, 3) K(3, 1) B( 2, L( 2, 2) 2) C(4, 1) M(1, 4) Yukarıdaki tabloda iki üçgenin köşe noktalarının koordinatları verilmiştir.buna göre bu iki üçgen ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur? A) ABC üçgeninin x eksenine göre yansıması KLM üçgenidir. B) ABC üçgeninin y eksenine göre yansıması KLM üçgenidir. C) KLM üçgeni, ABC üçgeninin saat yönünde orijin etrafında 90 döndürülmesiyle oluşmuştur. D) KLM üçgeni, ABC üçgeninin saat yönünde orijin etrafında 180 döndürülmesiyle oluşmuştur 87.) Bir insan yaşamı boyunca,ortalama olarak 670 milyon kez nefes alıp veriyor. Buna göre,bu sayının bilimsel gösterilişi aşagıdakilerden hangisidir?

21 A)6, B)6, C)6, D)6, )27,24,37,21,15,63,14,42,37,40,40,29,23,50 Bir otobüste bulunan yolcuların yaşları yukarıda verilmiştir. Bu verileri 3 gruba ayırdıgımızda veri grubunun genişligiaşagıdakilerden hangisi olur? A)15 B)16 C)17 D)18 89) işleminin sonucu için aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur? A) 0'dan küçüktür. B) 2 ile 3 arasındadır. C) 10 dan büyüktür. D) 8 ile 9 arasındadır. 90-)Bir toplu iğnenin başında yaklaşık olarak kg kütlesinde atom bulunur.bunun bilimsel gösterimi hangisidir? 91-)A(4, 3) noktasının x eksenine göre yansıması alınıyor. Oluşan noktanın 7 birim sola, 3 birim yukarıya ötelenmesiyle hangi nokta elde edilir? A) ( 3, 0) B) ( 11, 6) C) (0, 3) D) (11, 6) 92-)

22 işleminin sonucu kaçtır? 3 2 A) 1 B) 2 C) 3 D) 4 94) işleminin sonucu kaç basamaklı bir sayıdır? bulun. A)7 B)8 C)9 D)10 95) Yukarıda ilk üç adımı verilen fraktalın 6.adımındaki yamuk sayısı kaçtır? 96) A) 32 B) 33 C) 63 D) 64 Yukarıda yönünde de A 1 verilen ABC üçgeni orijin etrafında saat 90 0 döndürülüyor. Oluşan A 1 B 1 C 1 üçgeninköşesinin koordinatları hangisi gibi olur? A) (-3,4) B) (4,-3) C) (-4,-3) D) (4,3)

23 97) 98) Aşağıda verilenlerden hangisi negatiftir? A) (-3) -2 B) - (-2) -3 C) -(-2) -8 D) (1) ) Yağmur 8 Bahar Yasin 5

24 Merve Yukarıda bazı köklü sayıların eşitlerini bulup tabloya yazan Yağmur, Bahar, Yasin ve Merve ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? A) Bahar doğru sonuç bulmuştur. B) Yasin in bulduğu sonuçlardan biri doğrudur. C) Merve nin bulduğu sonuç doğrudur. D) Yağmur un bulduğu sonuç yanlıştır Karelerle oluşturulan bir fraktalda kullanılan kare sayısı sırası ile aşağıda verilmiştir. 1,4,9,16,x,36,y,64,81,z, Buna göre x+y+zsayısının 5 ile bölümünden kalan kaçtır? A)1 B)2 C)3 D)4 101-Köşelerinin koordinatları A(3,6) B(2,3) C(6,1) ABC üçgeni önce x eksenine göre yansıtılıyor ve A B C üçgeni elde ediliyor. Elde edilen üçgen orijine göre saat dönme yönünde 90 döndürülerek A B C üçgeni elde ediliyor. A B C üçgeninin köşelerinin koordinatlarının apsisler toplamı kaçtır? A)-10 B)-9 C)9 D) ise x kaçtır? A)1 B)2 C)3 D)4 103-Alanı olan bir karenin bir kenarının uzunluğunu bulabilmemiz için aşağıdaki değerlerden hangisini bilmemiz yeterlidir? A) B) C) D) 104) i 40 olan sayının karekökü kaçtır?

25 A) B) C) D) 106.a b = a b olarak tanımlandığına göre 3 4 işleminin sonucu kaçtır? A) 1 1 B) C) 81 D) 81 E) ) işleminin yarısı kaçtır? A) 8 1 B) 4 1 C) 2 1 D) 2 E) Koordinat düzleminde A(-6, 3b-4) noktasının y eksenine göre yansıma altındaki görüntüsünün kordinatları A I (6, 2) ise b kaçtır? A) -1 B) 1 C) 2 D) 3 E) 107) a= 9 3 ve b=(-3) 2 ise b a 3 işleminin sonucu kaçtır? A) 1 B) 3 C) 9 D) -1 E) E) ) Açıklığı 32 olan bir veri grubu ile 8 gruplu bir histogram çizilmek isteniyorsa grup genişliği aşağıdakilerden hangisi olmalıdır? A) 3 B) 4 C) 5 D)7

26 110) Koordinatları ( 4, -1) olan bir noktanın 5br sola ve 3 br aşağı ötelenmesiyle oluşan noktanın saat yönünde 270 O döndürülmesiyle oluşan yeni noktanın koordinatları aşağıdakilerden hangisidir? A) ( -1, -4 ) B) (4, -1) C) ( -4, 1 ) D) ( 1, 4 ) 111) 2 5 = x ise 2 10 aşağıdakilerden hangisine eşittir? A) 2x B) x+2 C) D) x 2 112) işleminin sonucu aşağıdakilerden hangisine eşittir? A) 3 B) 4 C) 5 D)6 113) ( a+3, b ) noktasının y eksenine göre yansıması ile oluşan nokta ( 2, 0 ) ise a-b kaçtır? A) -5 B) 0 C) -1 D) ) 5-2 sayısı aşağıdaki sayılardan hangisiyleçarpılırsa sonuç 1 olur?

27 A ) 25 B) 5 C) 5-1 D) ) 2 64 sayısının yarısı kaçtır? A) 1 32 B) 2 32 C)2 63 D) ) A(-2,3) noktasının x eksenine göre simetrisi olan noktalar aşağıdakilerden hangisidir? A) ( -2,3) B) (+2,3) C) (-2,-3) D) (2,-3) 117 ) + ( ) =? İşleminin sonucunu bulunuz. A ) 1,4 B) 1,6 C ) 1,8 D) ) işleminin sonucunu bulunuz. A ) 15 B ) 5 C) 3 D)1 119) 120)

28 121) 122)

29 123) 124. Kartezyen koordinat sistemi üzerindeki bir A(-3,-4) noktası ile ilgili aşağıdakilerden hangisi doğrudur? A. X eksenine göre yansıması A (-3,4) dür. B. Y eksenine göre yansıması A (-4,-3) dür. C. 4 birim sağa ve 3 birim aşağıya ötelendiğinde yeni noktanın koordinatları (1,-6) olur. D. Bu nokta II. Bölgededir X bir gerçek sayı olmak üzere;2 x =3 ise 4 x. 4 + = ifadesi aşağıdakilerden hangisine eşittir? A. - B. C. D x ifadesi ile ilgili aşağıdaki yargılardan hangisi yanlıştır?

30 A. Çarpmaya göre tersi 2 -x dir. B. Toplamaya göre tersi 2 x dir. C. 1 e eşit olabilmesi için x=0 olmalıdır. D. 4 e eşit olabilmesi için x=2 olmalıdır. neye eşittir? 127. : işleminin sonucu A. B. 20 C. D Alanı 45 br 2 olan dikdörtgen şeklindeki bir sınıfın uzun kenarı kısa kenarının 3 katıdır. Bu sınıfın çevresi kaç birimdir? A. 8 B. 4 C. 60 D Ay ın kütlesi yaklaşık olarak kg dır. Ay ın kütlesinin bilimsel gösterimi aşağıdakilerden hangisidir? A) 73, B) 0, C) 7, D) 7, ise yerine aşağıdakilerden hangisi gelmelidir? A) - 7 B) - 1 C) D)

31 Yukarıdaki karesel bölgelerden büyük olanının alanı 320 br 2 ve küçük olanının alanı ise 125 br 2 dir. Buna göre karelerin 1 kenar uzunlukları farkı nedir? A) 5 B) 3 C) D) 2 132) x 0, 1 ve y 0, 4 ise 9. x. y? x y A) B) 3 C) D) 2 133) Yukarıdaki şekilde bir karenin çeşitli şekillerde bir araya gelmesiyle oluşan bir fraktal örneği görmektesiniz. Şekilde fraktalın ilk 3 adımı verildiğine göre, 5.adımda bulunan kare sayısı 3.adımda bulunan kare sayısından kaç fazladır? A) 108 B) 144 C) 161 D) ifadesi kaç basamaklı bir sayıdır? A) 12 B) 13 C) 9 D)10. =. eşitliğine göre x + y nedir? A) 12 B) 13 C) 10 D) 5

32 136) Bir torbada 21 tane top arasından geri bırakılmamak şartı ile art arda çekilen 2 topun da kırmızı olma olasılığı 1/14 ise bu torbada kaç kırmızı top vardır? A) 6 B) 10 C) 5 D ) ) Köşeleri koordinatları (5,1), (2,3) ve ( 5,6) olan üçgenin orjin etrafında saat yönünün tersi yönde 90 döndürüldükten sonra 4 birim sağa 2 birim aşağı ötelenmesi ile oluşan üçgenin köşelerinin apsisleri toplamı nedir? A) 5 B) 2 C) -5 C) ) Aşağıdaki üslü sayılardan hangisinin sonucu pozitif bir tam sayıdır? B) (-5) -2 B) (-5) 2 C) 5-2 D) (-5) 2 E) ) Kısa kenarı m, uzun kenarı m olan dikdörtgen şeklindeki bir bahçenin çevresi 4 sıra dikenli tel ile çevrilecektir. Kaç metre dikenli tel gerekir? B) 12 B) 24 C) 48 D) 64 E) ) Yukarıdaki fraktalın 5. adımındaki üçgen sayısının 2. adımdaki üçgen sayısına oranını bulunuz. B) B) C) D) E) 12

33 141) işleminin sonucunu bulunuz. B) 4 B) 7 C) 8 D) 14 E) ) Köşe noktalarının koordinatları A (-2,0), B(-5,0), C(-5,-2), D(-2,-2) olan bir dikdörtgen orjin etrafında saat yönünde 180 o döndürülüyor. Aşağıdakilerden hangisi oluşan yeni dikdörtgenin köşe noktalarının koordinatları değildir? B) (5,-2) B) (2,2) C) (2,0) D) (5,2) E) (5,0) 143. (0,4) = a. 10 b isea+b değeri kaçtır? A) 5 B) 4 C) 3 D) x =27 ve 7 y =1/49 olduğuna göre y x değeri kaçtır? A) -8 B) 0 C) 4 D) A(-2,4) noktası orijin etrafında saatin ters yönünde 270 O döndürüldüğünde B(a,b) noktası elde ediliyor.b noktasının y eksenine göre yansımasının apsis değeri kaçtır? A) 4 B) 2 C) -4 D) Alanı 39 m 2 olan kare şeklindeki bir bahçenin bir kenar uzunluğu hangi sayılar arasındadır? A) 4-5 B) 5-6 C) 6-7 D) 7-8

34 147.. ifadesinin bir doğal sayı olması için a+b değeri en az kaç olmalıdır? A) 17 B) 10 C) 9 D) Bir torbada 4 beyaz,8 siyah top vardır. Torbadan ardarda çekilen iki toptan birinin beyaz, diğerinin siyah olma olasılığı nedir? a) 4/22 b)7/22 c)7/33 d)8/ {a,b,c,d,e,f} kümesinin elemanları ile oluşturulan 3 lü permütasyonlardan kaç tanesinde a bulunur? a) 20 b)48 c)60 d) kişilik bir gruptan bir başkan ve bir başkan yardımcısı kaç farklı şekilde seçilebilir? a)210 b)110 c)105 d) x 23 4 =3 ise x=? a) 2 b) 9 c)4 d) Selim oynadığı bir oyunda kazandığı her tur için 8 puan, kaybettiği her tur içinse -3 puan almaktadır. Toplan 10 oyun oynayıp 6 tur kazanan Selim sonuçta kaç puana ulaşmıştır? a)32 b)36 c)48 d) Bir dikdörtgenin birbirine dik iki kenarının bilimsel gösterimleri cm ve cm dir. Buna göre, bu dikdörtgenin alanının bilimsel gösterimi kaç cm 2 dir? A) B) C) D) Köşe noktalarının koordinatları A(1,- 2), B(2,- 4) ve C(4,- 1) olan ABC üçgeninin x ekseninde 2 birim sola, y ekseninde 4 birim yukarıya ötelenmişinin görüntüsü aşağıdakilerden hangisidir?

35 155. x = 2, y = 3 ve z = 5 ise 270 in x, y ve z cinsinden değeri aşağıdakilerden hangisidir? A) x.y.z B) 3.x.y.z C) 3 x. y. z D) x. y. z x = 27 5 y = 5 1 olduğuna göre, x y farkı kaçtır? A) 4 B) 3 C) 2 D) ) Yukarıda ilk üç adımı verilen fraktalın 6.adımındaki yamuk sayısı kaçtır? 159-) E) 32 F) 33 G) 63 H) 64

36 160-) Yukarıda verilen ABC üçgeni orijin etrafında saat yönünde 90 0 döndürülüyor. Oluşan A 1 B 1 C 1 üçgeninde A 1 köşesinin koordinatları hangisi gibi olur? E) (-3,4) F) (4,-3) G) (-4,-3) H) (4,3) 161-)Aşağıda verilenlerden hangisi negatiftir? A) (-3) -2 B) - (-2) -3 C) -(-2) -8 D) (1) ) Yağmur 8 Bahar Yasin 5 Merve Yukarıda bazı köklü sayıların eşitlerini bulup tabloya yazan Yağmur, Bahar, Yasin ve Merve ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

37 E) Bahar doğru sonuç bulmuştur. F) Yasin in bulduğu sonuçlardan biri doğrudur. G) Merve nin bulduğu sonuç doğrudur. H) Yağmur un bulduğu sonuç yanlıştır. 165.Aşağıdaki sayılardan hangisi tam kare bir sayı değildir? a)64 b)120 c)144 d) ? A) 3 B) 4 C) 5 D) ) sayısı kaç basamaklı bir sayıdır? A)16 B)17 C)18 D)19 E)20

38 171)0, bilimsel gösterim hangisidir? A) 38, B) C) D) 3, E) 3, ) işleminin sonucu kaçtır? A)3 B)9 C)27 D)81 E) ) SORU 4:Aşağıdaki tabloya göre a.b.c işleminin sonucu kaçtır? MTS üçgeninin köşe noktalarının koordinatları M(3,0) T(b,0) S(3,1) MTS üçgeninin x eksenine göre yansımasının köşe noktalarının koordinatları M (a,0) T (-5,0) S (3,c) A)-3 B)5 C) 15 D)-45 E) ) A(-5,3) olan noktanın saat yönünde (+90) döndürdükten sonraki koordinatlarının apsis ve ordinatları toplamı kaçtır? A)-2 B)2 C)5 D)8 E) )

39 176) 174) ( 3) ( 25 2) 3 İşlemini sonucu kaçtır? A) 1 B)3 C) 2 2 D) 3 175) işleminin sonucu kaçtır? A) 3 10 B) 9 20 C) 7 10 D) x 1 176) x?

40 a-) 17 b-) 19 c-) 57 d-) ) işleminin çözümü aşağıda adımlar halinde verilmiştir. İlk defa kaçıncı adımda hata yapılmıştır? 1. adım : adım : adım : adım : A) 1 B) 2 C) 3 D) ) işleminin sonucu aşağıdakilerden hangisidir? A) 5 3 B) 5 C) 3 3 D) 1 E) 9 179) 0,50 1, 62 1,44 1, 28 işleminin sonucu aşağıdakilerden hangisidir? A) - 2 B) 2 C) 3 2 D) 2 2 E) ) a, b, x tam sayı olmak üzere 2 ( x 2) 1eşitliğini sağlayan x değerleri için 2 asal sayı oluyorsa, x nedir? x b a eşitliği sağlanıyor ve b a bir A) -3 B) -2 C) 3 D) - 1 E) 1 181)

41 Yandaki şekilde verilmiş olan fraktal örneğinin IV. adımında kaç tane kare oluşur? I.AdımII.Adım III.Adım A) 64 B) 128 C) 256 D) 512 E) ) Bir sınıfta bulunan 36 kişinin ağırlıkları aşağıdaki gibidir: 45,31,25,60,32,45,33,23,54,53,41,32,36,48,28,34,44,50,35,41,43,54,38,46,40,50,32,42 52,62,54,53,39,40,47,55 Yukarıdaki verilere göre veri grubu açıklığı kaçtır? A) 36 B) 37 C) 38 D) 39 E) Koordinat düzleminde köşeleri (4,6), (6,4),(2,3) noktalarında olan bir üçgenin x eksenine göre yansıma altındaki görüntüsünde köşelerinin koordinatları aşağıdakilerden hangisi olamaz? A) (2,-3) B) (4,-6) C)(6,-4) D)(-6,4) 184.Aşağıdaki geometrik şekillerden hangisi fraktal oluşturmaya uygun değildir? A)Çember B)Yamuk C)Kare D)Eşkenar Üçgen 185.Aşağıda verilen sayılardan hangisi tam kare sayıdır? A)115 B)156 C)196 D) ) sayısının bilimsel gösterimi aşagıdakilerden hangisidir? A)3,6*10 8 B)3,6*10 5 C)3,06*10 6 D)3,06* ) 3 m x 3 6 = 27 ise m aşağıdakilerden hangisidir? A)-2 B)-3 C)2 D)3

42 CEVAP ANAHTARI 1)C, 2)B, 3)A, 4)A, 5)D 6) D, 7)C, 8) B, 9)A, 10)A, 11) D, 12) B, 13) C, 14) C, 15) A, 16)A 17) B 18)B, 19) B, 20) B, 21) C, 22) B, 23) B, 24) A, 25) C, 26) D, 27) A, 28) A, 29) C, 30) B, 31) C, 32) B, 33) D,34) C, 35) B, 36) D, 37) C, 38) C, 39) D 40) D, 41) D, 42) C, 43) B, 44) B, 45) D, 46) C, 47) E, 48)B, 49) A, 50) D, 51)C, 52)B,53)C, 54)D,55)A, 56) D, 57) E 58) B 59) C 60) A, 61) D, 62) A, 63) A, 64) B, 65) D, 66) A, 67) B,68) D, 69) A, 70) C, 71) C, 72) C, 73) B, 74) A, 75) B, 76)B, 77) B, 78) A, 79) A, 80) D,81) A, 82) A, 83) A, 84) A, 85) A, 86)C, 87) C, 88) C, 89) C, 90) D, 91) B, 92) A, 93) C, 94) A, 95) C, 96) C, 97) D,98) D, 99) C, 100) B 101) D 102) A 103) A 104) B 105) D 106)A, 107)B, 108)C, 109)A, 110)B, 111)C, 112) B, 113) D, 114) B, 115) A 116) A, 117) C, 118) C, 119) B, 120) D, 121) C, 122) B, 123) B, 124) B,,125) A, 126) C, 127) B, 128) C, 129) A, 130) D, 131) A, 132) B, 133)D, 134)B, 135)A, 136) C, 137) A, 138) B, 139)D, 140) E, 141) B, 142) C, 143) A, 144) B, 145) A, 146) C, 147) C, 148) D, 149) D, 150)A, 151) A, 152) C, 153) B, 154) C, 155) C, 156) B, 157) A, 158) C, 159) C, 160) D, 161) D, 162) C, 163) B, 164) B, 165) B, 166) C, 167) D, 168) A, 169) B, 170) D, 171) A, 172) C, 173) D, 174)C, 175)D, 176) B, 177)D, 178) A, 179) B, 180) A, 181) E, 182) C, 183) D, 184) D,185) B, 186) C, 187) D

Saat Yönünde 90 Derecelik Dönme Hareketi. Saatin Tersi Yönünde 90 Derecelik Dönme Hareketi

Saat Yönünde 90 Derecelik Dönme Hareketi. Saatin Tersi Yönünde 90 Derecelik Dönme Hareketi Saat Yönünde 9 Derecelik Dönme Hareketi Saatin Tersi Yönünde 9 Derecelik Dönme Hareketi çizilmiş olan üçgenin orjin etrafında saat yönünde 9 lik dönme hareketine ait görüntüsünü çizip bu üçgenin köşe koordinatlarını

Detaylı

ÖRNEK: Öteleme ile oluşturulmuş bir süsleme. ÖRNEK: 2)GEOMETRİK HAREKETLER

ÖRNEK: Öteleme ile oluşturulmuş bir süsleme. ÖRNEK: 2)GEOMETRİK HAREKETLER ÖTELEME: Bir şeklin duruşunun, biçiminin, boyutlarının bozulmadan yer değiştirmesine o şekli öteleme denir. Ötelemede biçim, boyut, yön değişmez. Yer değişir. Bir şekil ötelendiği zaman şekil üzerindeki

Detaylı

C C C C C C CC CC. 8.Sınıf MATEMATİK. Fraktallar Konu Testi. Test Aşağıdakilerden hangisi fraktallar için söylenemez?

C C C C C C CC CC. 8.Sınıf MATEMATİK. Fraktallar Konu Testi. Test Aşağıdakilerden hangisi fraktallar için söylenemez? Fraktallar Konu Testi MATEMATİK 8.Sınıf Test-01 1. Aşağıdakilerden hangisi fraktallar için söylenemez? Fraktallar, bir şeklin orantılı olarak küçültülmesi ya da büyütülmesiyle elde edilir. Fraktalın, küçük

Detaylı

Fraktal Akıllı Ödev 1

Fraktal Akıllı Ödev 1 Fraktal Akıllı Ödev 1 Öğrenci Adı Soyadı Sınıfı Ödev Teslim Tarihi Öğretmen Görüşü Soru 1 Aşağıda fraktal ve örüntü örneklerinin bazı adımları verilmiştir. Buna göre, fraktal ve örüntüleri belirleyip devam

Detaylı

8. SINIF YARIYIL ÇALIŞMA TESTİ TEST 1 ( ) TEKRAR EDEN YANSIYAN ve DÖNEN ŞEKİLLER HİSTOGRAM STANDART SAPMA

8. SINIF YARIYIL ÇALIŞMA TESTİ TEST 1 ( ) TEKRAR EDEN YANSIYAN ve DÖNEN ŞEKİLLER HİSTOGRAM STANDART SAPMA 8. SINIF YARIYIL ÇALIŞMA TESTİ TEKRAR EDEN YANSIYAN ve DÖNEN ŞEKİLLER HİSTOGRAM STANDART SAPMA TEST 1 (11-1) 1. I. Geometrik fraktal kendini giderek küçülen veya büyüyen boyutta yineler. II. Fraktalın

Detaylı

8. SINIF MATEMATİK TESTİ B

8. SINIF MATEMATİK TESTİ B . Yandaki tahtada yazılmış olan sayılardan hangisi silinirse kalan sayıların tamamı rasyonel sayı olur? 3, 5 45 44-8 3. 5, -_ 0,09-0,64 i işleminin sonucu kaçtır? A),6 B) C) D) 0,4 A) - 8 B) 44 C) 45 D)

Detaylı

8. SINIF MATEMATİK TESTİ A

8. SINIF MATEMATİK TESTİ A . Yandaki tahtada yazılmış olan sayılardan hangisi silinirse kalan sayıların tamamı rasyonel sayı olur? 3, 5 45 44-8 4. 5-, _ 0,09-0,64 i işleminin sonucu kaçtır? A),6 B) C) D) 0,4 A) - 8 B) 44 C) 45 D)

Detaylı

SINIF TEST. Üslü Sayılar A) 4 B) 5 C) 6 D) 7 A) - 5 B) - 4 C) 5 D) 7. sayısı aşağıdakilerden hangisine eşittir?

SINIF TEST. Üslü Sayılar A) 4 B) 5 C) 6 D) 7 A) - 5 B) - 4 C) 5 D) 7. sayısı aşağıdakilerden hangisine eşittir? 8. SINIF. Üslü Sayılar - = T olduğuna göre T kaçtır? A) - B) - C) D) 7 TEST.. 0 - işleminin sonucu kaç basamaklı bir sayıdır? A) B) C) 6 D) 7. n =- 7 için n ifadesinin değeri kaçtır? A) - 8 B) - C) 8 D)

Detaylı

8. SINIF YANSIMA, ÖTELEME VE DÖNME

8. SINIF YANSIMA, ÖTELEME VE DÖNME 07 8. SINIF YANSIMA, ÖTELEME VE DÖNME YANSIMA x eksenine göre yansıma: x eksenine göre yansıma işleminde, yansıma sonrası apsisler değişmez iken ordinat değeri işaret değiştirir.(x kendini korur, y ile

Detaylı

ÖSYM M TEMEL MATEMATİK TESTİ YGS / MAT. Diğer sayfaya geçiniz. 1. Bu testte 40 soru vardır.

ÖSYM M TEMEL MATEMATİK TESTİ YGS / MAT. Diğer sayfaya geçiniz. 1. Bu testte 40 soru vardır. TEMEL MATEMATİK TESTİ 2011 - YGS / MAT M9991.01001 1. Bu testte 40 soru vardır. 1. 2. 2. Cevaplarınızı, cevap kâğıdının Temel Matematik Testi için ayrılan kısmına işaretleyiniz. işleminin sonucu kaçtır?

Detaylı

ÖZEL EGE LİSESİ EGE BÖLGESİ OKULLAR ARASI 17. MATEMATİK YARIŞMASI 8. SINIFLAR TEST SORULARI

ÖZEL EGE LİSESİ EGE BÖLGESİ OKULLAR ARASI 17. MATEMATİK YARIŞMASI 8. SINIFLAR TEST SORULARI EGE BÖLGESİ OKULLAR ARASI 7. MATEMATİK YARIŞMASI. Kartezyen koordinat sisteminde, K(3, ) noktasının y 3=0 doğrusuna göre simetriği olan nokta aşağıdakilerden hangisidir?. A ve B tamsayı olmak üzere, A

Detaylı

LGS MATEMATİK DENEME SINAVI 3 İÇERDİĞİ KONULAR DENEME 3

LGS MATEMATİK DENEME SINAVI 3 İÇERDİĞİ KONULAR DENEME 3 LGS MTEMTİK ENEME SINVI İÇERİĞİ KONULR 1. ÇRPNLR VE KTLR. ÜSLÜ İFELER. KREKÖKLÜ İFELER 4. SİT OLYLRIN OLM OLSILIĞI 6. İK ÜÇGEN VE PİSGOR ĞINTISI 7. ÖNÜŞÜM GEOMETRİSİ 8. EİRSEL İFELER VE ÖZEŞLİKLER 5. ÜÇGENLER

Detaylı

ÖZEL EGE LİSESİ EGE BÖLGESİ OKULLAR ARASI 16. MATEMATİK YARIŞMASI 8. SINIF ELEME SINAVI TEST SORULARI

ÖZEL EGE LİSESİ EGE BÖLGESİ OKULLAR ARASI 16. MATEMATİK YARIŞMASI 8. SINIF ELEME SINAVI TEST SORULARI ., x x 0,,4 0,7 eşitliğinde x kaçtır? 4. a b b c 3 olduğuna göre a b c ifadesinin değeri kaçtır? A) 0, B) 0,5 C) 0, D) 0,5 A) 9 B) 8 C) D) 4 3. x.y 64, y.x 6 olduğuna göre, x.y ifadesinin değeri kaçtır?

Detaylı

Bu cetvel aşağıdaki hangi iki noktadan bükülürse, uç noktalar birleşerek bir üçgen oluşturamaz? A) N ve S B) P ve T C) M ve P D) V ve N

Bu cetvel aşağıdaki hangi iki noktadan bükülürse, uç noktalar birleşerek bir üçgen oluşturamaz? A) N ve S B) P ve T C) M ve P D) V ve N 1. Yukarıda 11 eşit bölmeli bükülebilen bir cetvel mevcuttur. Bu cetvel aşağıdaki hangi iki noktadan bükülürse, uç noktalar birleşerek bir üçgen oluşturamaz? A) N ve S B) P ve T C) M ve P D) V ve N 2.

Detaylı

MEB Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğü MATEMATİK TESTİ. 3. (2a + 5) (a - 3) A) 2a 2 - a - 15 B) a 2 - a - 15

MEB Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğü MATEMATİK TESTİ. 3. (2a + 5) (a - 3) A) 2a 2 - a - 15 B) a 2 - a - 15 MTEMTİ TESTİ a 1. 2 = 1 64 ve 3 b = 81 olduğuna göre, a + b kaçtır? ) - 10 ) - 2 C) 2 D) 10 3. (2a + ) (a - 3) çarpımı aşağıdakilerden hangisine eşittir? ) 2a 2 - a - 1 ) a 2 - a - 1 C) a 2 + a + 1 D)

Detaylı

İÇİNDEKİLER. Ön Söz...2. Noktanın Analitik İncelenmesi...3. Doğrunun Analitiği Analitik Düzlemde Simetri...25

İÇİNDEKİLER. Ön Söz...2. Noktanın Analitik İncelenmesi...3. Doğrunun Analitiği Analitik Düzlemde Simetri...25 İÇİNDEKİLER Ön Söz...2 Noktanın Analitik İncelenmesi...3 Doğrunun Analitiği...11 Analitik Düzlemde Simetri...25 Analitik Sistemde Eşitsizlikler...34 Çemberin Analitik İncelenmesi...40 Elips...58 Hiperbol...70

Detaylı

A) 18 B) 19 C) 20 D) 21 A) 1226 B) 1225 C) 1224 D) 1223

A) 18 B) 19 C) 20 D) 21 A) 1226 B) 1225 C) 1224 D) 1223 . İlk 2 pozitif doğal sayıdan oluşan {, 2, 3,,...,, 2} kümesi veriliyor. u kümeden 3 eleman çıkartıldığında geriye kalan elemanların sayı değerleri çarpımı tam kare oluyor. una göre, çıkartılan sayıların

Detaylı

2011 YGS MATEMATİK Soruları

2011 YGS MATEMATİK Soruları 0 YGS MTEMTİK Soruları. + + ) 8 ) 0 ) 6 ) E). a = 6 b = ( a)b olduğuna göre, ifadesinin değeri kaçtır? ) ) 6 ) 9 ) 8 E). (.0 ) ) 0, ) 0, ) 0, ) E) 6. x = y = 8 z = 6 olduğuna göre, aşağıdaki sıralamalardan

Detaylı

ÖZEL EGE LİSESİ EGE BÖLGESİ OKULLAR ARASI 15.MATEMATİK YARIŞMASI 8. SINIFLAR FİNAL SORULARI

ÖZEL EGE LİSESİ EGE BÖLGESİ OKULLAR ARASI 15.MATEMATİK YARIŞMASI 8. SINIFLAR FİNAL SORULARI EGE BÖLGESİ OKULLAR ARASI 5.MATEMATİK YARIŞMASI 8. SINIFLAR FİNAL SORULARI. (a n ) bir geometrik dizidir. a5+a 6 a+a 8 olduğuna göre, kaçtır? a. Bir ABC dik üçgeninde [AB] [BC] dir. [AB] kenarı üzerinde

Detaylı

8. SINIF MATEMATİK. Asal Çarpanlar Test sayısının kaç tane asal çarpanı vardır?

8. SINIF MATEMATİK. Asal Çarpanlar Test sayısının kaç tane asal çarpanı vardır? 8. SINIF MTEMTİ sal Çarpanlar Test. 84 sayısının kaç tane asal çarpanı vardır? ) 2 ) 3 ) 4 ) 5 5. İki basamaklı 9m sayısı asal sayıdır. una göre m yerine kaç farklı rakam yazılabilir? ) ) 2 ) 3 ) 4 2.

Detaylı

Tam Kare Sayıların Karekökleri - Çalışma Kağıdı Ortaokul Matematik Kafası Kerim Hoca ile 64 arasında kaç tane tam sayı vardır?

Tam Kare Sayıların Karekökleri - Çalışma Kağıdı Ortaokul Matematik Kafası Kerim Hoca ile 64 arasında kaç tane tam sayı vardır? 8.Sınıf Matematik Yayın No : 8- / Kazanım : 8.1.3.. KAREKÖKLÜ İFADELER Tam Kare Sayıların Karekökleri - Çalışma Kağıdı + 3 1 Alıştırmalar 3. Aşağıdaki eşitliklerde x in alabileceği değerleri bulunuz. 1.

Detaylı

2017 YGS MATEMATİK. 4. a sayısı iki farklı asal sayının çarpımıdır. OBEB (a,15) + OBEB(a,22)=2

2017 YGS MATEMATİK. 4. a sayısı iki farklı asal sayının çarpımıdır. OBEB (a,15) + OBEB(a,22)=2 SORULARI 1. 4. a sayısı iki farklı asal sayının çarpımıdır. OBEB (a,15) + OBEB(a,22)=2 işleminin sonucu kaçtır? A) 2 B) 1 C) 1 D) 2 E) 3 olduğuna göre, a nın en küçük değerinin rakamları çarpımı? A)6 B)7

Detaylı

Viyana İmam Hatip Lisesi Öğrenci Seçme Sınavı - Matematik

Viyana İmam Hatip Lisesi Öğrenci Seçme Sınavı - Matematik Viyana İmam Hatip Lisesi Öğrenci Seçme Sınavı - Matematik 1. Ünite: Geometriden Olasılığa 1. Bölüm: Yansıyan ve Dönen Şekiller, Fraktallar Yansıma, Öteleme, Dönme Fraktallar 2. Bölüm: Üslü Sayılar Tam

Detaylı

ÖZEL EGE LİSESİ EGE BÖLGESİ OKULLAR ARASI 17. MATEMATİK YARIŞMASI 10. SINIF TEST SORULARI A) 80 B) 84 C) 88 D) 102 E) 106

ÖZEL EGE LİSESİ EGE BÖLGESİ OKULLAR ARASI 17. MATEMATİK YARIŞMASI 10. SINIF TEST SORULARI A) 80 B) 84 C) 88 D) 102 E) 106 1. n bir doğal sayı olmak üzere, n! sayısının sondan k basamağı 0 dır. Buna göre, k tamsayısı aşağıdakilerden hangisi olamaz? 3. (x+y+z+t ) 6 ifadesinin açılımında kaç terim vardır? A) 80 B) 84 C) 88 D)

Detaylı

ÖZEL EGE LİSESİ 11. MATEMATİK YARIŞMASI 7. SINIF ELEME SINAVI TEST SORULARI

ÖZEL EGE LİSESİ 11. MATEMATİK YARIŞMASI 7. SINIF ELEME SINAVI TEST SORULARI . a,b,c negatif tam sayılardır. (a + 3).b b< c< a ve; = 6 olduğuna c göre, a+b+c toplamının en büyük değeri 4. 50 kişinin çalıştığı bir şirkette 25 kişi İngilizce, 6 kişi Fransızca biliyor. En çok bir

Detaylı

SERİMYA II. MATEMATİK YARIŞMASI I. AŞAMA SORULARI

SERİMYA II. MATEMATİK YARIŞMASI I. AŞAMA SORULARI SERİMYA - 4 II. MATEMATİK YARIŞMASI I. AŞAMA SORULARI. 4? 4 4. A B denkleminde A ve B birbirinden farklı pozitif tam sayılar olduğuna göre, A + B toplamı kaçtır? işleminin sonucu kaçtır? A) 6 B) 8 C) D)

Detaylı

ÖZEL EGE LİSESİ 12. OKULLAR ARASI MATEMATİK YARIŞMASI 6. SINIF ELEME SINAVI TEST SORULARI A) B) X C) 2X D) 3X

ÖZEL EGE LİSESİ 12. OKULLAR ARASI MATEMATİK YARIŞMASI 6. SINIF ELEME SINAVI TEST SORULARI A) B) X C) 2X D) 3X . < a < b < < c 2 sıralamasında birbirini izleyen sayılar arasındaki farklar eşittir. Buna göre, a+c toplamı kaçtır? 3. X=.+3.3+5.5+ +5.5 Y=.3+3.9+5.5+ +5.53 ise Y X farkının X cinsinden değeri kaçtır?

Detaylı

İSTANBUL ATATÜRK FEN LİSESİ MATEMATİK YARIŞMASI /03/ :00 12:00

İSTANBUL ATATÜRK FEN LİSESİ MATEMATİK YARIŞMASI /03/ :00 12:00 İSTANBUL ATATÜRK FEN LİSESİ MATEMATİK YARIŞMASI 2018 25/03/2018-10:00 12:00 Öğrencinin Adı Soyadı: Okulu / Sınıfı : Lütfen tüm bilgileri doğru bir şekilde yazınız. Sınav sonunda kitapçık salon görevlisine

Detaylı

ÇARPANLAR VE KATLAR I sayısının asal çarpanlarına ayrılmış hâli aşağıdakilerden A) B) C) D)

ÇARPANLAR VE KATLAR I sayısının asal çarpanlarına ayrılmış hâli aşağıdakilerden A) B) C) D) 8. Sınıf MATEMATİK ÇARPANLAR VE KATLAR I. Aşağıdakilerden hangisi 6 nın çarpanlarından biridir? A) 3 B) 6 C) 8 D) TEST. 360 sayısının asal çarpanlarına ayrılmış hâli aşağıdakilerden hangisidir? A) 3. 3.

Detaylı

ÜNİVERSİTEYE GİRİŞ SINAV SORULARI

ÜNİVERSİTEYE GİRİŞ SINAV SORULARI ÜNİVERSİTEYE GİRİŞ SINAV SORULARI 1. 1999 ÖSS a, b, c pozitif gerçel (reel) sayılar olmak üzere a+ b ifadesindeki her sayı 3 ile çarpılırsa aşağıdakilerden hangisi elde c edilir? 3 a+ b A) B) c a+ 3b C)

Detaylı

7) Üç basamaklı en büyük hangi sayının karekökü bir doğal sayıdır? yazılamaz? 9) işleminin sonucu kaçtır?

7) Üç basamaklı en büyük hangi sayının karekökü bir doğal sayıdır? yazılamaz? 9) işleminin sonucu kaçtır? Kareköklü Sayılar Konu Tekrar Testi - 1 1) Aşağıdakilerden hangisi tam kare bir sayı değildir? A)144 B) 56 C) 61 D) 89 7) Üç basamaklı en büyük hangi sayının karekökü bir doğal sayıdır? A)999 B) 961 C)

Detaylı

2017/2018 MATEMATİK 8.SINIF ORTAOKUL MATEMATİK ÇALIŞMA GRUBU LKS DENEME SINAVI ADI SOYADI:... SINIFI:... NUMARASI:...

2017/2018 MATEMATİK 8.SINIF ORTAOKUL MATEMATİK ÇALIŞMA GRUBU LKS DENEME SINAVI ADI SOYADI:... SINIFI:... NUMARASI:... 01 8.SINIF ORTAOKUL MATEMATİK ÇALIŞMA GRUBU LKS DENEME SINAVI 2017/2018 MATEMATİK ADI SOYADI:... SINIFI:... NUMARASI:... 1. Bu sınavda yanıtlayacağınız soru sayısı 20 dir 2. Önerilen sınav süresi 40 dakikadır.

Detaylı

TEOG. Matematik ÇÖZÜM KİTAPÇIĞI

TEOG. Matematik ÇÖZÜM KİTAPÇIĞI TEOG ÇÖZÜM KİTAPÇIĞI Deneme. (Çarpanlar ve Katlar) EKOK (0,60) 0 Bu araçlar ilk defa 0 saniye dakika sonra yan yana gelirler.. (Üslü İfadeler) ^0, h c m c m 0 0. 6 6 0 olduğundan geriye 0 0 00 km yol.

Detaylı

EBOB - EKOK EBOB VE EKOK UN BULUNMASI. 2. Yol: En Büyük Ortak Bölen (Ebob) En Küçük Ortak Kat (Ekok) www.unkapani.com.tr. 1. Yol:

EBOB - EKOK EBOB VE EKOK UN BULUNMASI. 2. Yol: En Büyük Ortak Bölen (Ebob) En Küçük Ortak Kat (Ekok) www.unkapani.com.tr. 1. Yol: EBOB - EKOK En Büyük Ortak Bölen (Ebob) İki veya daha fazla pozitif tamsayıyı aynı anda bölen pozitif tamsayıların en büyüğüne bu sayıların en büyük ortak böleni denir ve kısaca Ebob ile gösterilir. Örneğin,

Detaylı

3. Ünsal Tülbentçi Matematik Yarışması Mayıs 2014 8.Sınıf Sayfa 1

3. Ünsal Tülbentçi Matematik Yarışması Mayıs 2014 8.Sınıf Sayfa 1 . Alanı 36 5 olan bir ABC ikizkenar üçgeninde ==2 ise bu üçgende B den AC ye inilen dikmenin ayağının C noktasına olan uzaklığı nedir? ) 2,8) 3) 3,2 ) 3,7 ) 4, 2. Ayrıt uzunlukları 4, 0 ve 4 5 olan dikdörtgenler

Detaylı

MATEMATÝK GEOMETRÝ DENEMELERÝ

MATEMATÝK GEOMETRÝ DENEMELERÝ NM MTMTÝK GOMTRÝ NMLRÝ. 0,4 : 0, 0, 5 5 işleminin sonucu kaçtır? 4. = 4+ 3 5+ 4 6 +... + 3 toplamında her bir terimde birinci çarpan artırılıp ikinci çarpan azaltılırsa kaç artar? ) ) ) ) ) 3 5 ) 4 ) )

Detaylı

Ýþlem Yeteneði Temel Kavramlar Sayý Basamaklarý Taban Aritmetiði Bölme ve Bölünebilme Ebob-Ekok

Ýþlem Yeteneði Temel Kavramlar Sayý Basamaklarý Taban Aritmetiði Bölme ve Bölünebilme Ebob-Ekok Ödev Tarihi :... Ödev Kontrol Tarihi :... Kontrol Eden :... LYS MATEMATİK - I Ödev Kitapçığı (MF-TM) Ýþlem Yeteneði Temel Kavramlar Sayý Basamaklarý Taban Aritmetiði Bölme ve Bölünebilme Ebob-Ekok Adý

Detaylı

MEB Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğü MATEMATİK TESTİ ,4 işleminin sonucu kaçtır?

MEB Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğü MATEMATİK TESTİ ,4 işleminin sonucu kaçtır? Ölçme, eğerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğü MTEMTİ TESTİ. 2 5 20 + 25 işleminin sonucu kaçtır? ) 5 ) 6 5 ) 2 5 ) 27 5. 5 5, işleminin sonucu kaçtır? 9 ) ) 8 ) 6 ) 5 2. 2 Şekilde, verilen modeller

Detaylı

YGS GEOMETRİ DENEME 1

YGS GEOMETRİ DENEME 1 YGS GTİ 1 G 1) G ) şağıdaki adımlar takip edilerek geometrik çizim yapıl- bir üçgen mak isteniyor = = m() = 7 o = 9 cm, = 1 cm, m() = 90 olacak şekilde dik üçgeni çiziliyor = eşitliğini sağlayan Î [] noktası

Detaylı

14. LİSELERARASI MATEMATİK YARIŞMASI EKİP FİNAL SORULARI

14. LİSELERARASI MATEMATİK YARIŞMASI EKİP FİNAL SORULARI 14. LİSELERARASI MATEMATİK YARIŞMASI EKİP FİNAL SORULARI - 008 SORU -1 1 0.7 0.1 0.48 = 0.018 0.8 0. eşitliğini sağlayan sayısı kaçtır? [ 0.15] SORU - c d d c a b 4 c d b b a ifadesinin i i sayısal ldeğeri

Detaylı

PARABOL. çözüm. kavrama sorusu. çözüm. kavrama sorusu

PARABOL. çözüm. kavrama sorusu. çözüm. kavrama sorusu PARABL Bu bölümde birinci dereceden fonksion =f()=a+b ve ikinci dereceden fonksion =f()=a +b+c grafiklerini üzesel olarak inceleeceğiz. f()=a +b+c ikinci dereceden bir bilinmeenli polinom fonksionun grafiği

Detaylı

Ö.S.S MATEMATĐK I SORULARI ve ÇÖZÜMLERĐ

Ö.S.S MATEMATĐK I SORULARI ve ÇÖZÜMLERĐ Ö.S.S. 008 MATEMATĐK I SORULARI ve ÇÖZÜMLERĐ 1. ( ).( 4 1 + ) 1 işleminin sonucu kaçtır? A) 7 B) 4 C) 1 D) 4 E) 7 Çözüm 1 ( ).( 4 1 + ) 1 7 ( 1).( ) 1 7 1 7 ( ). -7 1. 4,9 0,49 0,1 + işleminin sonucu kaçtır?

Detaylı

Öğrenci Seçme Sınavı (Öss) / 15 Haziran Matematik I Soruları ve Çözümleri

Öğrenci Seçme Sınavı (Öss) / 15 Haziran Matematik I Soruları ve Çözümleri Öğrenci Seçme Sınavı (Öss) / 15 Haziran 008 Matematik I Soruları ve Çözümleri 1. ( ).( 4 1 + ) 1 işleminin sonucu kaçtır? A) 7 B) 4 C) 1 D) 4 E) 7 Çözüm 1 ( ).( 4 1 + ) 1 = 7 ( 1).( ) = 1 7 1 = 7 ( ).

Detaylı

1. BÖLÜM Mantık BÖLÜM Sayılar BÖLÜM Rasyonel Sayılar BÖLÜM I. Dereceden Denklemler ve Eşitsizlikler

1. BÖLÜM Mantık BÖLÜM Sayılar BÖLÜM Rasyonel Sayılar BÖLÜM I. Dereceden Denklemler ve Eşitsizlikler ORGANİZASYON ŞEMASI 1. BÖLÜM Mantık... 7. BÖLÜM Sayılar... 13 3. BÖLÜM Rasyonel Sayılar... 93 4. BÖLÜM I. Dereceden Denklemler ve Eşitsizlikler... 103 5. BÖLÜM Mutlak Değer... 113 6. BÖLÜM Çarpanlara Ayırma...

Detaylı

MAKSİMUM-MİNİMUM PROBLEMLERİ

MAKSİMUM-MİNİMUM PROBLEMLERİ 1 MAKSİMUM-MİNİMUM PROBLEMLERİ En büyük veya en küçük olması istenen değer (uzunluk, alan, hacim, vb.) tek değişkene bağlı bir fonksiyon olacak şekilde düzenlenir. Bu fonksiyonun türevinden ekstremum noktasının

Detaylı

2012 YGS MATEMATİK Soruları

2012 YGS MATEMATİK Soruları 01 YGS MATEMATİK Soruları 1. 10, 1, 0, 0, işleminin sonucu kaçtır? A) B), C) 6 D) 6, E) 7. + ABC 4 x 864 Yukarıda verilenlere göre, çarpma işleminin sonucu kaçtır? A) 8974 B) 907 C) 9164 D) 94 E) 98. 6

Detaylı

YGS MATEMATİK DENEMESİ-1

YGS MATEMATİK DENEMESİ-1 YGS MATEMATİK DENEMESİ- Mustafa SEVİMLİ Fatih KAYGISIZ İbrahim KUŞÇUOĞLU Aydın DANIŞMAN ÇAKABEY ANADOLU LİSESİ Serkan TÜRKER Nejdet KİRPİ Şenay TAĞ GÜRLER Taner KAHYA Çakabey Anadolu Lisesi 0-0 . x olduğuna

Detaylı

ÖZEL EGE LİSESİ 12. OKULLAR ARASI MATEMATİK YARIŞMASI 9. SINIF ELEME SINAVI TEST SORULARI. 4. c tabanındaki iki basamaklı ardışık üç

ÖZEL EGE LİSESİ 12. OKULLAR ARASI MATEMATİK YARIŞMASI 9. SINIF ELEME SINAVI TEST SORULARI. 4. c tabanındaki iki basamaklı ardışık üç 1. Rakamları toplamından büyük olan kaç tane doğal sayı vardır? A) 0 B) 1 C) 3 D) 8 E) 10 4. c tabanındaki iki basamaklı ardışık üç sayının toplamı (0) cc ise c nin alamayacağı en büyük değer kaçtır? A)

Detaylı

8. Sınıf DENEME - 1. x x y y

8. Sınıf DENEME - 1. x x y y - 1 8. Sınıf 1. Öğretmen öğrencilerden 3 ile 18 arasındaki tam sayıların karekök değerleri ile ilgili aşağıdaki işlemleri yapmasını istiyor. 2. Sayı tam kare ise; sayının karekökü bulunur. Sayı tam kare

Detaylı

2013 2014 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI 8. SINIF MATEMATİK DERSİ KAZANIMLARININ ÇALIŞMA TAKVİMİNE GÖRE DAĞILIM ÇİZELGESİ KAZANIMLAR

2013 2014 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI 8. SINIF MATEMATİK DERSİ KAZANIMLARININ ÇALIŞMA TAKVİMİNE GÖRE DAĞILIM ÇİZELGESİ KAZANIMLAR KASIM EKİM EYLÜL Ay Hafta D.Saat i 0 04 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI 8. SINIF MATEMATİK DERSİ KAZANIMLARININ ÇALIŞMA TAKVİMİNE GÖRE SÜRE ÖĞRENME ALANI ALT ÖĞRENME ALANI Örüntü Süslemeler si KAZANIMLAR.Doğru, çokgen

Detaylı

Diğer sayfaya geçiniz. 2013 - YGS / MAT TEMEL MATEMATİK TESTİ. olduğuna göre, a kaçtır? olduğuna göre, m kaçtır?

Diğer sayfaya geçiniz. 2013 - YGS / MAT TEMEL MATEMATİK TESTİ. olduğuna göre, a kaçtır? olduğuna göre, m kaçtır? TEMEL MATEMATİK TESTİ 1. Bu testte 40 soru vardır. 2. Cevaplarınızı, cevap kâğıdının Temel Matematik Testi için ayrılan kısmına işaretleyiniz. 1. 3. olduğuna göre, a kaçtır? olduğuna göre, m kaçtır? A)

Detaylı

4 BÖLÜNEBÝLME KURALLARI ve BÖLME ÝÞLEMÝ

4 BÖLÜNEBÝLME KURALLARI ve BÖLME ÝÞLEMÝ ÖLÜNÝLM KURLLRI ve ÖLM ÝÞLMÝ YGS MTMTÝK. Rakamları farklı beş basamaklı 8y doğal sayısı 3 ile tam bölünebildiğine göre, + y toplamı kaç farklı değer alabilir?(). ltı basamaklı y tek doğal sayısının hem

Detaylı

4. Çok büyük ve çok küçük pozitif sayıları bilimsel gösterimle ifade eder.

4. Çok büyük ve çok küçük pozitif sayıları bilimsel gösterimle ifade eder. LENDİRME ŞEMASI ÜNİTE Üslü 1. Bir tam sayının negatif kuvvetini belirler ve rasyonel sayı olarak ifade eder.. Ondalık kesirlerin veya rasyonel sayıların kendileriyle tekrarlı çarpımını üslü sayı olarak

Detaylı

Genel Yetenek - Matematik KAMU PERSONELİ SEÇME SINAVI KPSS. GENEL KÜLTÜR ve GENEL YETENEK

Genel Yetenek - Matematik KAMU PERSONELİ SEÇME SINAVI KPSS. GENEL KÜLTÜR ve GENEL YETENEK 1 KAMU PERSONELİ SEÇME SINAVI KPSS GENEL KÜLTÜR ve GENEL YETENEK KPSS Sınavına hazırlık dosyalarımız son 3 yılda yapılan sınavlarda çıkmış sorular baz alınarak hazırlanmıştır. İtinalı çalışmalarımıza rağmen

Detaylı

MATEMATİK ÜSLÜ SAYILAR. Tam Sayıların Tam Sayı Kuvveti. Üslü sayı, bir sayının kendisi ile tekrarlı çarpımıdır.

MATEMATİK ÜSLÜ SAYILAR. Tam Sayıların Tam Sayı Kuvveti. Üslü sayı, bir sayının kendisi ile tekrarlı çarpımıdır. Kazanım Tam sayıların tam sayı kuvvetlerini belirler. MATEMATİK KAZANIM FÖYÜ- Tam Sayıların Tam Sayı Kuvveti.Adım..Adım...Adım Yanda verilen örüntünüyü 6.Adıma kadar ilerletiniz. HATIRLA Üslü sayı, bir

Detaylı

B) ile Matematiği çok seveceksiniz.(www.matematikportali.com)

B) ile Matematiği çok seveceksiniz.(www.matematikportali.com) 1 Soru tipi:f5 3 2mm 2 5mm 8m 5m 2m 50mm 18mm Şekilde farenin peynire uluşması için verilen yolu takip edip gerekmektedir. Buna göre gideceğin yolun uzunluğu kaç m metredir. A) 14 2+3 5 B) 12 2+3 5 10

Detaylı

XII. Ulusal Matematik Olimpiyatı Birinci Aşama Sınavı

XII. Ulusal Matematik Olimpiyatı Birinci Aşama Sınavı XII. Ulusal Matematik Olimpiyatı Birinci Aşama Sınavı A 1. Köşeleri, yarıçapı 1 olan çemberin üstünde yer alan düzgün bir n-genin çevre uzunluğunun alanına oranı 4 3 ise, n kaçtır? 3 a) 3 b) 4 c) 5 d)

Detaylı

Çarpanlar ve Katlar

Çarpanlar ve Katlar 8.1.1. Çarpanlar ve Katlar 8.1.2. Üslü İfadeler 8.1.3. Kareköklü İfadeler 8.2.1. Cebirsel İfadeler ve Özdeşlikler 8.1.1.1 Verilen pozitif tam sayıların çarpanlarını bulur; pozitif tam sayıları üslü ifade

Detaylı

SERĠMYA 2011 - IX. ULUSAL ĠLKÖĞRETĠM MATEMATĠK OLĠMPĠYATI. 9. Ulusal. serimya. İLKÖĞRETİM 7. Ve 8. SINIFLAR ARASI MATEMATİK YARIŞMASI.

SERĠMYA 2011 - IX. ULUSAL ĠLKÖĞRETĠM MATEMATĠK OLĠMPĠYATI. 9. Ulusal. serimya. İLKÖĞRETİM 7. Ve 8. SINIFLAR ARASI MATEMATİK YARIŞMASI. Sayfa1 9. Ulusal serimya İLKÖĞRETİM 7. Ve 8. SINIFLAR ARASI MATEMATİK YARIŞMASI 2011 Sayfa2 1. Bir ABCD konveks dörtgeninde AD 10 cm ise AB CB? m( Dˆ ) 90, ( ˆ) 150 0 0 m C ve m Aˆ m Bˆ ( ) ( ) olarak

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ÖLÇME, DEĞERLENDİRME VE SINAV HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ SINIF DEĞERLENDİRME SINAVI - 4

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ÖLÇME, DEĞERLENDİRME VE SINAV HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ SINIF DEĞERLENDİRME SINAVI - 4 T.. MİLLÎ EĞİTİM AKANLIĞI 015-016 8.SINIF DEĞERLENDİRME SINAVI - 4 015-016 8.SINIF DEĞERLENDİRME SINAVI - 4 MATEMATİK Adı ve Soyadı :... Sınıfı :... Öğrenci Numarası :... SORU SAYISI : 0 SINAV SÜRESİ :

Detaylı

Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı. ALES / Đlkbahar / Sayısal II / 13 Mayıs Matematik Sorularının Çözümleri

Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı. ALES / Đlkbahar / Sayısal II / 13 Mayıs Matematik Sorularının Çözümleri Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı ALES / Đlkbahar / Sayısal II / 1 Mayıs 01 Matematik Sorularının Çözümleri 1. 9! 8! 7! 9! + 8! + 7! 7!.(9.8 8 1) 7!.(9.8+ 8+ 1) 6 81 9 7. 4, π, π π,14

Detaylı

YGS MATEMATİK SORULARI !+7! 6! 5! işleminin sonucu kaçtır? A) 24 B)32 C)42 D)48 E)56. ifadesinin eşiti hangisidir?

YGS MATEMATİK SORULARI !+7! 6! 5! işleminin sonucu kaçtır? A) 24 B)32 C)42 D)48 E)56. ifadesinin eşiti hangisidir? 2017 YGS MATEMATİK SORULARI 1. 4. 4.7!+7! 6! 5! işleminin sonucu kaçtır? ifadesinin eşiti hangisidir? A) 24 B)32 C)42 D)48 E)56 A)1/2 B)1/4 C)1/6 D)1/8 E)1/12 2. 2 9 5.2 4 12 3 işleminin sonucu kaçtır?

Detaylı

2004 II. MATEMATİK YARIŞMASI I. AŞAMA SORULARI

2004 II. MATEMATİK YARIŞMASI I. AŞAMA SORULARI 4 II MATEMATİK YARIŞMASI I AŞAMA SORULARI 4? 4 4 A B denkleminde A ve B birbirinden farklı pozitif tam sayılar olduğuna göre, A + B toplamı kaçtır? işleminin sonucu kaçtır? 5 A) B) C) - D) E) - 8 4 x x

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ÖLÇME, DEĞERLENDİRME VE SINAV HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ SINIF DEĞERLENDİRME SINAVI - 3

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ÖLÇME, DEĞERLENDİRME VE SINAV HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ SINIF DEĞERLENDİRME SINAVI - 3 T.. MİLLÎ EĞİTİM AANLIĞI ÖLÇME, EĞERLENİRME VE SINAV HİZMETLERİ GENEL MÜÜRLÜĞÜ 206-207 EĞERLENİRME SINAVI - 3 206-207 EĞERLENİRME SINAVI - 3 MATEMATİ Adı ve Soyadı :... Sınıfı :... Öğrenci Numarası :...

Detaylı

2013 YGS MATEMATİK. a a olduğuna göre, a kaçtır? olduğuna göre, m kaçtır? A) 1 2 C) 1 4 E) 4 9 B) 3 2 D) 1 9 A) 3 B) 4 C) 5 D) 6 E) 7

2013 YGS MATEMATİK. a a olduğuna göre, a kaçtır? olduğuna göre, m kaçtır? A) 1 2 C) 1 4 E) 4 9 B) 3 2 D) 1 9 A) 3 B) 4 C) 5 D) 6 E) 7 0 YGS MATEMATİK. m olduğuna göre, m kaçtır?. a a a a olduğuna göre, a kaçtır? A) B) ) D) 6 E) 7 A) B) ) D) 9 E) 9.. (0,) (0,) işleminin sonucu kaçtır? A) 0,06 B) 0,08 ) 0, D) 0, E) 0, A B B D B A BD 9?

Detaylı

5. ÜNİTE Uzunlukları Ölçme...49 Kazanım Değerlendirme Testi - 1...55 Kazanım Değerlendirme Testi - 2...57 Çevre...59 Kazanım Değerlendirme Testi - 1...63 Kazanım Değerlendirme Testi - 2...65 Alan Ölçme...67

Detaylı

İLKÖĞRETİM MATEMATİK ÖĞRETMENLERİ ZÜMRESİ WWW.OGRETMENFORUMU.COM YAKLAŞAN SINAVDA KORKUYU SEVİNCE DÖNÜŞTÜREN GRUP UNUTMAYIN SİZLER İÇİN BİZ HERŞEYE HAZIRIZ! Sadece MATEMATİK Öğretmenlerine Özel Grubumuz

Detaylı

ULUSAL MATEMATİK OLİMPİYATLARI DENEMESİ( OCAK 2010)

ULUSAL MATEMATİK OLİMPİYATLARI DENEMESİ( OCAK 2010) ULUSAL MATEMATİK OLİMPİYATLARI DENEMESİ( OCAK 2010) 1) Bir ABC dik üçgeninde B açısı diktir. AB kenarı üzerinde alınan bir D noktası için m( BCD) m( DCA) dır. BC kenarı üzerinde alınan bir E noktası için

Detaylı

TEST. Dönüşüm Geometrisi. 1. y 5. 4

TEST. Dönüşüm Geometrisi. 1. y 5. 4 Dönüşüm Geometrisi 8. Sınıf Matematik Soru ankası TEST 33 1. 4. (0, 4) (5,4) (3, 0) Koordinat düzlemi üzerinde verilen ve noktaları arasındaki uzaklık kaç birimdir? ) 5 ) 3 2 4 2 5 2 Koordinat düzlemi

Detaylı

2003 ÖSS Soruları. işleminin sonucu kaçtır? ifadesinin sadeleştirilmiş biçimi aşağıdakilerden hangisidir? A) 1 B) 7 C) 9 D) 11 E) 21

2003 ÖSS Soruları. işleminin sonucu kaçtır? ifadesinin sadeleştirilmiş biçimi aşağıdakilerden hangisidir? A) 1 B) 7 C) 9 D) 11 E) 21 00 ÖSS Soruları,, 0,0. + + 0, 0, 0,00 işleminin sonucu kaçtır? ) ) 7 ) 9 ) ). ( y )( + y+ y ) ( y) c + m y ifadesinin sadeleştirilmiş biçimi aşağıdakilerden hangisidir? ) y ) + y ) y y + y ) ) + y y. (0,

Detaylı

2013 2014 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI 8. SINIF MATEMATİK DERSİ KONULARININ ÇALIŞMA TAKVİMİNE GÖRE DAĞILIM ÇİZELGESİ ALT ÖĞRENME. Örüntü ve Süslemeler

2013 2014 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI 8. SINIF MATEMATİK DERSİ KONULARININ ÇALIŞMA TAKVİMİNE GÖRE DAĞILIM ÇİZELGESİ ALT ÖĞRENME. Örüntü ve Süslemeler 2013 2014 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI 8. SINIF MATEMATİK DERSİ KONULARININ ÇALIŞMA TAKVİMİNE GÖRE DAĞILIM ÇİZELGESİ SÜRE ÖĞRENME Ay Hafta D.Saati ALANI EYLÜL 2 Geometri 2 3 Geometri 2 Geometri 2 Olasılıkve ALT

Detaylı

T.C. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi

T.C. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi T.C. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi LİSANS YERLEŞTİRME SINAVI-1 MATEMATİK TESTİ 11 HAZİRAN 2017 PAZAR Bu testlerin her hakkı saklıdır. Hangi amaçla olursa olsun, testlerin tamamının veya bir kısmının

Detaylı

T.C. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi

T.C. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi T.C. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi LİSANS YERLEŞTİRME SINAVI-1 GEOMETRİ TESTİ 19 HAZİRAN 2016 PAZAR Bu testlerin her hakkı saklıdır. Hangi amaçla olursa olsun, testlerin tamamının veya bir kısmının

Detaylı

140. 2< a< 1 ise kesrinin değeri aşağıdakilerden hangisi olamaz? (3,7) a 1,9 2,4 2,7 3,2 3,7. a a c b ve c a a b c

140. 2< a< 1 ise kesrinin değeri aşağıdakilerden hangisi olamaz? (3,7) a 1,9 2,4 2,7 3,2 3,7. a a c b ve c a a b c 138. a ve b gerçel sayılardır. a < a, 6a b 5= 0 b ne olabilir? (11) 4 5 8 11 1 139. < 0 olmak üzere, 4 3. =? ( 3 ) a 1 140. < a< 1 ise kesrinin değeri aşağıdakilerden hangisi olamaz? (3,7) a 1,9,4,7 3,

Detaylı

T.C. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi

T.C. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi T.C. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi LİSANS YERLEŞTİRME SINAVI-1 MATEMATİK TESTİ 11 HAZİRAN 2017 PAZAR Bu testlerin her hakkı saklıdır. Hangi amaçla olursa olsun, testlerin tamamının veya bir kısmının

Detaylı

LYS Y OĞRU MTMTİK TSTİ LYS-. u testte Matematik ile ilgili soru vardır.. evaplarınızı, cevap kâğıdının Matematik Testi için ayrılan kısmına işaretleyiniz.. u testteki süreniz 7 dakikadır.. a ve b asal

Detaylı

deneme onlineolimpiyat.wordpress.com

deneme onlineolimpiyat.wordpress.com 1.) toplamı kaça eşittir? A)hiçbiri B) C)3/217 D)9/217 E) 1/217 2.) 250 kişinin katıldığı bir tenis turnuvasında eleme usulü ile maçlar yapııyor. Yani ikişerli eşleşmelerde maçı kaybeden eleniyor.üst tura

Detaylı

13. 2x y + z = 3 E) 1. (Cevap B) 14. Dikdörtgen biçimindeki bir tarlanın boyu 10 metre, eni 5 metre. Çözüm Yayınları

13. 2x y + z = 3 E) 1. (Cevap B) 14. Dikdörtgen biçimindeki bir tarlanın boyu 10 metre, eni 5 metre. Çözüm Yayınları Doğrusal Denklem Sistemlerinin Çözümleri BÖLÜM 04 Test 0. y = y = 6 denklem sisteminin çözüm kümesi aşağıdakilerden A) {(, 4)} B) {(, )} C) {(, 4)} D) {( 4, )} E) {(, )}./ y = / y = 6 5 = 5 = = için y

Detaylı

MATEMATİK KÖKLÜ SAYILAR

MATEMATİK KÖKLÜ SAYILAR MATEMATİK Kazanım= Tam kare pozitif tam sayılarla bu sayıların karekökleri arasındaki ilişkiyi belirler. KAZANIM FÖYÜ-1 ÖRNEK= Aşağıda verilen tablodaki boşluklara uygun doğal sayılar gelecek şekilde doldurunuz.

Detaylı

TEST. Doğrusal Denklemler kg domates ile 2 kg salça yapılmaktadır. 2. Aşağıda verilen, 5. Cebinde 50 si bulunan Nehir babasından her

TEST. Doğrusal Denklemler kg domates ile 2 kg salça yapılmaktadır. 2. Aşağıda verilen, 5. Cebinde 50 si bulunan Nehir babasından her Doğrusal Denklemler 7. Sınıf Matematik Soru Bankası TEST. t Zaman (sn) 0 0 0 0 Yol (m) 0 00 0 00 Yukarıdaki tabloda bir koşucunun metre cinsinden aldığı ol ile sanie cinsinden harcadığı zaman verilmiştir.

Detaylı

2014 LYS GEOMETRİ 3. A. parabolü ile. x 1 y a 9 çemberinin üç noktada kesişmesi için a kaç olmalıdır?

2014 LYS GEOMETRİ 3. A. parabolü ile. x 1 y a 9 çemberinin üç noktada kesişmesi için a kaç olmalıdır? 014 LYS GOMTRİ 1. y 1 1 y a 9 çemberinin üç noktada kesişmesi için a kaç olmalıdır? parabolü ile. O merkezli çeyrek çemberde O deltoid olduğuna göre, taralı alan kaç birim karedir? O. d:y a b doğrusu -ekseni

Detaylı

DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ MATEMATİK BÖLÜMÜ 23. LİSELERARASI MATEMATİK YARIŞMASI

DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ MATEMATİK BÖLÜMÜ 23. LİSELERARASI MATEMATİK YARIŞMASI DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ MATEMATİK BÖLÜMÜ 23. LİSELERARASI MATEMATİK YARIŞMASI BİREYSEL YARIŞMA SORULARI CEVAPLARI CEVAP KAĞIDI ÜZERİNE YAZINIZ. SORU KİTAPÇIĞINI KARALAMA MAKSATLI KULLANABİLİRSİNİZ 1

Detaylı

Temel Matematik Testi - 5

Temel Matematik Testi - 5 Test kodunu sitemizde kullanarak sonucunuzu öğrenebilir, soruların video çözümlerini izleyebilirsiniz. Test Kodu: 005. u testte 40 soru vardır.. Tavsiye edilen süre 40 dakikadır. Temel Matematik Testi

Detaylı

YGS ÖNCESİ. 1) 1! + 3! + 5! ! Toplamının birler basamağındaki rakam kaçtır?

YGS ÖNCESİ.   1) 1! + 3! + 5! ! Toplamının birler basamağındaki rakam kaçtır? 1) 1! + 3! + 5! +. + 1453! Toplamının birler basamağındaki rakam kaçtır? 6) Rakamları sıfırdan farklı iki basamaklı bir AB doğal sayının rakamları yer değiştiğinde sayının değeri 63 artıyor. Buna göre,

Detaylı

TEST: 6. Verilenlere göre EF =? A) 1 B) 2 C) 3 D) 4 E) 5 A) 7 B) 8 C) 10 D) 11 E) 12. x eksenini 5 te, y eksenini 7 de kesen doğrunun denklemi

TEST: 6. Verilenlere göre EF =? A) 1 B) 2 C) 3 D) 4 E) 5 A) 7 B) 8 C) 10 D) 11 E) 12. x eksenini 5 te, y eksenini 7 de kesen doğrunun denklemi TEST: 6 5. 1. Verilenlere göre EF =? A) 1 B) 2 C) 3 D) 4 E) 5 A) 7 B) 8 C) 10 D) 11 E) 12 2. 6. x eksenini 5 te, y eksenini 7 de kesen doğrunun denklemi aşağıdakilerden hangisidir? A) 7x+5y=35 B) 7x-5y=35

Detaylı

8. SINIF DENEME SINAVI ADI: NUMARA:

8. SINIF DENEME SINAVI ADI: NUMARA: 07-08 8. SINIF LGS DENEME SINAVI? ) Bu sınav 0 sorudan oluşmaktadır. ) Tahmini süre 40 dakika olarak ayarlanabilir. 3) Sınav soruları orta ve zor düzeyde olup genel olarak LGS sınavı düzeyinde olması için

Detaylı

TEMEL KAVRAMLAR. a Q a ve b b. a b c 4. a b c 40. 7a 4b 3c. a b c olmak üzere a,b ve pozitif. 2x 3y 5z 84

TEMEL KAVRAMLAR. a Q a ve b b. a b c 4. a b c 40. 7a 4b 3c. a b c olmak üzere a,b ve pozitif. 2x 3y 5z 84 N 0,1,,... Sayı kümesine doğal sayı kümesi denir...., 3,, 1,0,1,,3,... sayı kümesine tamsayılar kümesi denir. 1,,3,... saı kümesine sayma sayıları denir.pozitif tamsayılar kümesidir. 15 y z x 3 5 Eşitliğinde

Detaylı

Sivas Fen Lisesi Ortaokul 2. Matematik Olimpiyatı Sınavı A A) 55 B) 50 C) 45 D) 40 E) 35

Sivas Fen Lisesi Ortaokul 2. Matematik Olimpiyatı Sınavı A A) 55 B) 50 C) 45 D) 40 E) 35 Sivas Fen Lisesi Ortaokul 2. Matematik Olimpiyatı Sınavı A 1. ABC üçgeninde BF BD, EC CD olacak şekilde AC kenarı üzerinde E noktası, o BC m(ba C) 70 ise m(fd E) kaç derecedir? AB kenarı üzerinde F noktası,

Detaylı

İlkokulu - 3/ Sınıfı *** Matematik *** Geometrik şekiller - 3

İlkokulu - 3/ Sınıfı *** Matematik *** Geometrik şekiller - 3 İlkokulu - 3/ Sınıfı *** Matematik *** Geometrik şekiller - 3 Adım Soyadım : Okul Numaram:. S ü l e y m a n O C A K S ü l e y m a n O C A K S O ü l C e y A m a K n İlkokulu - 3/ Sınıfı *** Matematik ***

Detaylı

12-A. Sayılar - 1 TEST

12-A. Sayılar - 1 TEST -A TEST Sayılar -. Birbirinden farklı beş pozitif tam sayının toplamı 0 dur. Bu sayılardan sadece ikisi den büyüktür. Bu sayılardan üç tanesi çift sayıdır. Buna göre bu sayılardan en büyüğü en çok kaç

Detaylı

TEOG SINAV SORUSU OKYANUS KOLEJLERİ SINAV SORUSU MATEMATİK MATEMATİK MATEMATİK. 1. (0,5) 4 ifadesi aşağıdakilerden hangisine eşittir? 1.

TEOG SINAV SORUSU OKYANUS KOLEJLERİ SINAV SORUSU MATEMATİK MATEMATİK MATEMATİK. 1. (0,5) 4 ifadesi aşağıdakilerden hangisine eşittir? 1. 1. (0,5) 4 ifadesi aşağıdakilerden hangisine eşittir? A) & 1 ½ B) > 1 & C) 16 A) 625 1. ù 1$ú 2 ifadesinin değeri aşağıdakilerden hangisine eşittir? A) 16 B) > 1 & C) > 1 & D) 16 2. 15 ile 75 arasında

Detaylı

TEST: 1. Şekilde verilenlere göre x kaç derecedir? Şekilde verilenlere göre x kaç derecedir? A) 100 B) 110 C) 120 D) 130 E) 140

TEST: 1. Şekilde verilenlere göre x kaç derecedir? Şekilde verilenlere göre x kaç derecedir? A) 100 B) 110 C) 120 D) 130 E) 140 TEST: 1 1. 4. A) 20 B) 30 C) 40 D) 50 E) 60 A) 100 B) 110 C) 120 D) 130 E) 140 2. 5. A) 100 B) 110 C) 120 D) 130 E) 140 A) 96 B) 112 C) 121 D) 128 E) 134 3. 6. A) 40 B) 50 C) 60 D) 70 E) 80 A) 40 B) 50

Detaylı

Temel Matematik Testi - 8

Temel Matematik Testi - 8 Test kodunu sitemizde kullanarak sonucunuzu öğrenebilir, soruların video çözümlerini izleyebilirsiniz. Test Kodu: D008. u testte 40 soru vardır.. Tavsiye edilen süre 40 dakikadır. Temel Matematik Testi

Detaylı

12-B. Polinomlar - 1 TEST. olduğuna göre P(x - 2, y + 4) polinomunun katsayılar toplamı kaçtır? olduğuna göre A B kaçtır? A) 78 B) 73 C) 62 D 58 E) 33

12-B. Polinomlar - 1 TEST. olduğuna göre P(x - 2, y + 4) polinomunun katsayılar toplamı kaçtır? olduğuna göre A B kaçtır? A) 78 B) 73 C) 62 D 58 E) 33 -B TEST Polinomlar -. Py _, i= y- y + 5y- olduğuna göre P( -, y + ) polinomunun katsayılar toplamı. - 6 = A - 5 + - + B - olduğuna göre A B 78 B) 7 6 D 58 E) B) D) - E) -. -a- b = _ + -5i_ -ci eşitliğine

Detaylı

TEMEL MATEMATİK. 1. Bu testte 40 soru vardır. 2. Cevaplarınızı, cevap kâğıdının Temel Matematik Testi için ayrılan kısmına işaretleyiniz.

TEMEL MATEMATİK. 1. Bu testte 40 soru vardır. 2. Cevaplarınızı, cevap kâğıdının Temel Matematik Testi için ayrılan kısmına işaretleyiniz. TEMEL MTEMTİK. u testte 0 soru vardır.. evaplarınızı, cevap kâğıdının Temel Matematik Testi için ayrılan kısmına işaretleyiniz.. ir satranç tahtasındaki 6 kareye den 6 e kadar olan doğal sayılar yazılıyor.

Detaylı

ales dört bin soru tarzına en yakın EŞİT AĞIRLIK ve SAYISAL ADAYLARA ALES SORU BANKASI Kenan Osmanoğlu - Kerem Köker - Savaş Doğan

ales dört bin soru tarzına en yakın EŞİT AĞIRLIK ve SAYISAL ADAYLARA ALES SORU BANKASI Kenan Osmanoğlu - Kerem Köker - Savaş Doğan ales 2015 tarzına en yakın dört bin soru EŞİT AĞIRLIK ve SAYISAL ADAYLARA ALES SORU BANKASI Kenan Osmanoğlu - Kerem Köker - Savaş Doğan Kenan Osmanoğlu - Kerem Köker - Savaş Doğan ALES Eşit Ağırlık ve

Detaylı

TAM SAYILARLA TOPLAMA İŞLEMİ

TAM SAYILARLA TOPLAMA İŞLEMİ . Sınıf Matematik AD SOYAD C E V A P L A R I M NUMARAM A B C D A B C D A B C D A B C D A B C D A B C D A B C D A B C D A B C D A B C D A B C D A B C D A B C D A B C D A B C D TAM SAYILARLA TOPLAMA İŞLEMİ.

Detaylı

8. SINIF LGS MATEMATİK DENEME SINAVI - 2

8. SINIF LGS MATEMATİK DENEME SINAVI - 2 8. SINIF LGS MATEMATİK DENEME SINAVI - 2 T.C. YEŞİLYURT KAYMAKAMLIĞI İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ YAKINCA ORTAOKULU DENEME SINAVI 2 Adı ve Soyadı Sınıfı :. :.. Öğrenci Numarası:.. Bu deneme sınavı, 2018-2019

Detaylı

1. BÖLÜM Polinomlar BÖLÜM II. Dereceden Denklemler BÖLÜM II. Dereceden Eşitsizlikler BÖLÜM Parabol

1. BÖLÜM Polinomlar BÖLÜM II. Dereceden Denklemler BÖLÜM II. Dereceden Eşitsizlikler BÖLÜM Parabol ORGANİZASYON ŞEMASI . BÖLÜM Polinomlar... 7. BÖLÜM II. Dereceden Denklemler.... BÖLÜM II. Dereceden Eşitsizlikler... 9. BÖLÜM Parabol... 5 5. BÖLÜM Trigonometri... 69 6. BÖLÜM Karmaşık Sayılar... 09 7.

Detaylı