BÖLÜM 2 DEPO YERİ SEÇİMİ

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "BÖLÜM 2 DEPO YERİ SEÇİMİ"

Transkript

1 BÖLÜM 2 DEPO YERİ SEÇİMİ Problemin Tanımlanması Depo Yeri Seçimi Yöntemleri 1

2 2.1. Problemin Tanımlanması Yer seçimi kavramı, kısa ve/veya uzun vâdede çeşitli ölçütlere göre en iyi avantajlara sahip yerin belirlenmesini ifâde eder. Tesis yeri seçimi, yapılacak yatırım için en uygun yerin seçimi çalışmasıdır. Yer seçiminde rol oynayan en etkili unsurlar hizmet elverişliliği ve mâliyettir. Mâliyetler sabit ve değişken mâliyet olarak dikkate alınır. Mâliyete etki eden başlıca etmenler ise taşımacılık ve depolama mâliyetidir. Depolama mâliyetleri ağırlıklı olarak sabit, buna karşılık taşımacılık mâliyetleri ise değişkendir. 2

3 Problemin Tanımlanması Depo yeri seçimi, depo yönetimini doğrudan etkileyen önemli bir karardır. Bu karar sürecinde maddî kayıplar, büyüme sorunu, müşteriye düşük düzeyde hizmet sunumu, altyapı ile ilgili sorunlar ve bâzı çevresel sorunlar ortaya çıkabilir. Yer seçimi kararı, bünyesinde depoların büyüklüğünü, coğrafî konumlarını ve sayılarını içeren, uzun vâdeli, stratejik plânlama düzeyinde olan, makro ve mikro bakış açılarını gerektiren bir karardır. 3

4 Depo Yeri Seçiminde Makro Analiz Makro analizde deponun coğrafî olarak nereye kurulacağı incelenir. Müşteri hizmet düzeyi ve lojistik mâliyetler dikkate alınarak üst düzey yöneticilerin katılımıyla, gerekli tesis sayısı, büyüklüğü ve yeri saptanır. 4

5 Depo Yeri Seçiminde Makro Analiz Makro analizde üç temel sistematik vardır: Pazara göre konumlandırma: Müşteri hizmet düzeyi, ürün ömrü, dağıtım mâliyetlerinin yüksekliği öncelikli olarak dikkate alındığı için, müşteriye yakın noktalarda yer seçimi yapılır) Ürüne göre konumlandırma: Hammadde ömrü ve lokasyonlarına yakınlık ile tedârik mâliyetlerinin yüksekliği öncelikli olarak dikkate alındığı için, tedârik kaynağına yakın noktalarda yer seçimi yapılır Orta noktaya göre konumlandırma: Burada ise hem pazara hem de ürüne göre konumlandırma, belli ağırlıklarda dikkate alınır. 5

6 Depo Yeri Seçiminde Mikro Analiz Mikro analizde ise, seçilen coğrafî bölge içinde, depo yerinin belirlenmesinde aşağıdaki etmenler dikkate alınır: A) Nicel Etmenler : Yakınlık; Süre, Mesafe, Sefer Sayısı, Nakliye Maliyeti bazında dikkate alınabilir. Müşterilere Yakınlık Tedarikçilere Yakınlık Gümrüklere (İthalat-İhracat) Yakınlık Arazi ve/veya İnşaat Maliyeti 6

7 Depo Yeri Seçiminde Mikro Analiz B) Nitel Etmenler : İmar Durumu (tür, emsal değer, yükseklik, vd.) ve Değişme Olasılığı, Kamulaştırma Riski, Yeterli Alan Büyüklüğü Konum (görsellik, reklam etkisi, vd.) Gayrimenkulün Değerlenme Olasılığı, Mevcut ve Gelecekteki Ana Ulaşım Yollarına Yakınlık, Seçenek Ulaştırma Olanaklarının (karayolu, demiryolu, denizyolu ve havayolu) Varlığı Arazi Topoğrafyası ve Zemin Özellikleri, Kat Oluşturmaya, Hafriyat ve İnşaat Maliyetine Etkisi Altyapı (elektrik, su, doğalgaz, data, kanalizasyon, atık, ulaşım vb.) Olanakları, Sürekliliği ve Maliyeti Personelin Erişim Kolaylığı, Personel Temin Olanağı, Personel Servisi Maliyeti 7

8 Depo Yeri Seçiminde Mikro Analiz Çevredeki Toplumun Sosyal Yapısı, Güvenlik Trafik Yoğunluğu Afet Riski, Sigorta Ücreti Komşu Arsa ve Binalar (gerçekleştirilen faaliyetler) Arsanın tarihçesi (önceki sahipleri ve faaliyetleri) İklim (rakım/deniz seyiyesinden yükseklik, yola bakan yöndeki hakim rüzgar) Genişleme Olanağı Araç Manevrasına Uygun Alanların Varlığı Vergi ve Teşvikler Çevresel Etkiler (Konutlara Yakınlık vd) Kendi Arazisi Olma Durumu Evrak Akışı Açısından İlgili Kurumlara Yakınlık 8

9 Depo Yeri Seçiminde Mikro Analiz Bu hizmetler, bölgelere göre geniş ölçüde değişiklik göstermektedir. Eğer firma, varolan depolar arasından seçim yapacak olursa, yukarıdaki etmenlerin dışında ayrıca binanın özellikleri ile binayı kullanan diğer firmaları da incelemelidir. Mikro analizden sonra ise, kurulacak deponun plânları, işletme yapısı ve mimarîsi belirlenmiş olup, sıra, bu özelliklere uygun adresin belirlenmesine gelmiştir. Bu çerçevede aday adresler, yukarıdaki 9 etmenlere göre yeniden değerlendirilerek en uygun adres belirlenir.

10 Depo Yeri Seçiminde Dikkate Alınacak Konular Depolama binaları, hizmet verecekleri bölgenin coğrafî merkezine olabildiğince yakın olmalıdır veya en büyük kullanım alanı olan merkeze yakın olmalıdır. Kullanılacak taşımacılık türünün yoğunluğuna bağlı olarak, sözkonusu ait tesis ve yollara (deniz ve hava limanı, demiryolu istasyonu, otoyol vb.) yakın olmalıdır. Karayolları bağlantıları için trafiğin çok yoğun olduğu bölgede olmamalıdır. 10

11 Depo Yeri Seçiminde Dikkate Alınacak Konular Depo binasının arazisini belirleyen unsurlar; depolanacak ürünlerin boyutları ve özellikleri, taşıma olanakları ve hizmet verdiği şirketler/birimlerdir. Örneğin ağır malzemeler depolanacaksa, arazi; hizmet verdiği noktalara, anayollara ve özellikle demiryoluna ve denizyoluna olabildiğince yakın olmalıdır. Arazi, güvenli bir bölgede ve altyapısı iyi bir durumda olmalı, gerekli su, elektrik, gaz, data, kanalizasyon vb. hizmetlerden uzak olmamalıdır. 11

12 Depo Yeri Seçiminde Dikkate Alınacak Konular Arazi, varolan amaçlara ve ilerideki gelişmelerin karşılanabilmesine uygun büyüklükte olmalı, fazla pahalı olmamalıdır. Arazinin eğimi, çok fazla hafriyat mâliyeti çıkartmayacak şekilde olmalı, ancak çok katlı tasarımların gerekmesi durumunda da uygun eğime sahip olmalıdır. Arazide, araçların manevra yapabilecekleri ve gerektiğinde dışarıda depolama yapılabilecek yeterli alan bulunmalıdır. 12

13 Depo Yeri Seçimi Birçok şirket için en zor problem dağıtım şebekesi tasarımı, yani ürünlerin toplanması ve dağıtımını en ekonomik şekilde yapılmasıdır. Müşteri hizmet düzeyini öngörülen düzeyde tutarken, toplama ve dağıtım mâliyetlerini en düşük düzeyde tutabilmek, oldukça zor bir problemdir. Çünkü çoğu büyük şirketin birden fazla tesisi vardır. Birden fazla depo yeri seçimi problemine dağıtım ağı tasarımı adı da verilmektedir. 13

14 Depo Yeri Seçimi Dağıtım ağı tasarımı probleminin çözümünde, genellikle aşağıdaki soruların yanıtları aranır: Kaç adet depo ve dağıtım merkezi olmalıdır? Depo ve dağıtım merkezleri nerelerde olmalıdır? Depo ve dağıtım merkezlerinde ne kadar stok bulundurulmalıdır? Depo ve dağıtım merkezleri, hangi müşterilere hizmet vermelidir? Depo ve dağıtım merkezleri ile müşterilere ne sıklıkla sevkiyat yapılmalıdır? Müşteri hizmet düzeyleri ne olmalıdır? Tesisler arası hangi taşımacılık türleri kullanılmalıdır? 14

15 Depo Yeri Seçimi Depo yeri seçiminde hangi yöntemin kullanılacağı, aşağıdaki ölçütlere göre değişir: 1) Baskın Etmene Göre: Yer seçimi etmenlerinden bir tanesi, son derece kritik olduğu için, değerlendirmede en baskın olan bu etmen dikkate alınır. Örneğin mâliyet. 2) Tesis Sayısına Göre: Tek depo ve çok depo seçiminde kullanılacak yöntemler farklılık gösterir. 3) Seçenek Sayısına Göre: Bâzı durumlarda tüm olasılıklar değerlendirilirken, bâzı durumlarda, belirlenmiş adaylar arasından seçim yapılır. 4) Eldeki Veri Yoğunluğuna Göre: Elde edilen verilerin yoğunluğuna, geçerliliğine ve kapsamına bağlı olarak yöntemlerde farklılıklara gidilebilir. 5) Zaman Ufkuna Göre: Plânlamanın kısa veya uzun vâdeli olarak yapılmasına göre kullanılacak yöntem değişir. 15

16 Çoklu Depo Yerleşim Problemi Çok sayıda ürün, üretim kapasiteleri bilinen birçok fabrikada üretilir. Her pazar bölgesi için, müşterilerin talepleri sözkonusudur. Her bölgeye sadece bir depodan sevkiyat yapılmaktadır. Depolar için üst ve alt iş hacmi sınırları vardır. Depoların kurulabileceği seçenek yerler bellidir, fakat dağıtım maliyetini enazlayacak çözüm belirlenmelidir. Depo mâliyeti, sabit mâliyet ve değişken mâliyetten oluşur. Taşıma türlerine göre mâliyetler farklıdır. 16

17 Çoklu Depo Yerleşim Problemi Problem, hangi noktada depo kurulacağı, bu depoların ne büyüklükte olacağı, hangi deponun hangi pazar bölgesine hizmet vereceği ve ürünlerin hangi kanallar vasıtasıyla nakledileceğinin en ekonomik şekilde belirlenmesidir. Bu sâyede, üretim noktalarının kapasitelerini gözönüne alarak müşteri taleplerini karşılayan, nakliye mâliyetlerini enazlayacak dağıtım ağı tasarlanmış olur. Genelde bu problemlerin çözümünde karma tamsayılı programlama yöntemleri kullanılmaktadır. 17

18 Dağıtım ağı 18

19 Örnek 1. Çoklu Depo Yerleşim Problemi Büyük Tek Depo, İki Küçük Depo dan Daha Ekonomik Olabilir mi? Yıllık olarak paletlik bir talebe sahip olan bir bölgeye hizmet veren 2 depo olduğunu ve bu iki depodan yapılan sevkiyatların ortalama 200 km lik bir nakliye ile müşterilere ulaştırıldığını varsayalım. Tek depo ile hizmet verildiğinde ise, bu mesafe 300 km ye çıkmaktadır. 19

20 Çoklu Depo Yerleşim Problemi Örnek 1. (İki Depo Durumu) Depo Kapasite: palet Aşağıdaki değerler, depo başına verilmiştir. Bina amortismanı 20, ekipman amortismanları ise 5 yıl olarak alınmıştır. Yatırım Birim Mâliyeti Mâliyet (PB) (PB/palet) Yıllık Amortisman Gideri (PB) Yıllık İşletme Gideri (PB) Yıllık Toplam Mâliyet (PB) Bina ,67 Depolama Ekipmanı ,33 Taşıma Ekipmanı ,77 Personel ,07 Toplam ,84 Yıllık Stok Mâliyeti 20,60 Toplam-2 30,44 20

21 Çoklu Depo Yerleşim Problemi Örnek 1. (Tek Merkezî Depo Durumu) Tek Merkezî Depo Durumu Kapasite: palet Aşağıdaki değerler, depo başına verilmiştir. Bina amortismanı 20, ekipman amortismanları ise 5 yıl olarak alınmıştır. Yatırım Birim Mâliyeti Mâliyet (PB) (PB/palet) Yıllık Amortisman Gideri (PB) Yıllık İşletme Gideri (PB) Yıllık Toplam Mâliyet (PB) Bina Depolama Ekipmanı ,12 Taşıma Ekipmanı ,33 Personel Toplam ,45 Yıllık Stok Mâliyeti 14,40 Toplam-2 21,85

22 Çoklu Depo Yerleşim Problemi Örnek 1. (Analiz Sonucu) Tek bir merkezî depo ile lojistik mâliyet üstünlüğü elde edilmektedir. Palet başına depolama mâliyet kazancı = 30,44 21,85 = 8,59 PB Kazanç, temel olarak düşük stok miktarı, küçük stok alanı ve yüksek çevrim hızından sağlanmıştır. Öte yandan ortalama mesafenin 200 km den 300 km ye çıkması nedeniyle nakliye mâliyetindeki birim artış 1,59 PB/palet olmuştur. 22

23 Çoklu Depo Yerleşim Problemi Örnek 1. (Analiz Sonucu) Sonuç olarak iki depoyu birleştirmenin sağladığı getiri = 8,59 1,59 = 7 PB/palet tir. Bu mâliyet üstünlüğüne rağmen, ortalama sevkiyat mesafesinin 200 km den 300 km ye çıktığı ve bunun da teslim süresini arttıracağı unutulmamalıdır. 23

24 2.2. Depo Yeri Seçimi Yöntemleri 1) Etmen-Puan Yöntemi 2) Ağırlık Merkezi Yöntemi 3) Karma Tamsayılı Programlama 24

25 1. Etmen-Puan Yöntemi Bu yöntem, daha çok sayısal olarak değerlendirilmesi yapılamayan etmenlerin diğer etmenlerle birlikte değerlendirilmesi için kullanılır. Bu yöntemin uygulanması sırasında aşağıdaki adımlar izlenir: a. Seçenek kuruluş yerleri belirlenir. b. Kuruluş yeri seçimi etmenleri belirlenir. c. Dikkate alınan kuruluş yeri etmenlerinin her biri için verilebilecek en yüksek puan saptanır. d. Her etmene göre seçenek kuruluş yerleri değerlendirilerek uygun puanlar verilir. e. Elde edilen sonuçlar tablolar halinde düzenlenir ve karara varılır. 25

26 1. Etmen-Puan Yöntemi Örnek 2. Bir firma dağıtım merkezi kurmayı tasarlamaktadır. Firma, yaptığı araştırmalar sonunda kuruluş yeri olarak üç seçenek yer (A, B, C) üzerinde durmakta olup, bunları değerlendirmek için 12 etmeni dikkate almıştır. Başka çalışmalarda bu etmenlerin yanısıra, gümrüğe ve resmî kurumlara yakınlık, işgücü temini, reklâm olanağı (görünürlük anlamında) gibi başka etmenler de dikkate alınabilir. Sıra, bu etmenlerin her birine verilebilecek en yüksek puanın saptanmasına gelmiştir. 26

27 1. Etmen-Puan Yöntemi Örnek 2. Örneğin müşteriye yakınlık etmeni için en yüksek puan 100, personelin erişimi etmeni için en yüksek puan 40 olarak alınmıştır. 12 etmenin en yüksek puanları toplamı 920 olmaktadır. Diğer bir yol, her bir etmeni 100 puan üzerinden değerlendirmek, ayrıca bu etmenin önceden belirlenmiş bir ağırlığı ile değerlendirme puanını çarpmak ve elde edilen puanları toplamak da olabilir. 27

28 Örnek 2. (Etmen-Puan Yönteminin Değerlendirme Sonuçları) Etmen En Yüksek Puan Çekmeköy Ümraniye Tuzla İmar Durumu Müşterilere (Pazara) Yakınlık Tedarikçilere Yakınlık Ulaşım Yollarına Yakınlık Altyapı (elektrik, su, doğalgaz, data, kanalizasyon, atık, ulaşım vb.) Olanakları, Sürekliliği ve Maliyeti Personelin Erişimi Trafik Yoğunluğu Afet Riski Limana Yakınlık Arazi Topoğrafyası/İnşaat Maliyeti Rakım Genişleme Olanağı Toplam Puan (3) 685 (2) 800 (1)

29 1. Etmen-Puan Yöntemi Örnek 2. Tablonun incelenmesinden görülüyor ki, puan toplamı bakımından Çekmeköy en kötü, Tuzla en iyi durumdadır. Bu durumda yapılacak iş Tuzla yı seçmek veya en iyi iki kuruluş yeri seçeneği gözüken Ümraniye ve Tuzla arasındaki karşılaştırmayı biraz daha derinleştirmektir. Bu yöntem, değerlendirme bir uzman heyet tarafından yapılsa bile insan etmenine bağlı olduğundan hatalı sonuç verebilir. 29

30 1. Etmen-Puan Yöntemi Örnek 2. Değerlendirme hatalarını en aza indirebilmek için, en yüksek puana göre subjektif (öznel) bir puan takdirinde bulunmak yerine, her etmen için farklı düzeylerin özellikleri ve puanları saptanarak daha objektif (nesnel) bir değerlendirme yapılabilir. Personelin erişimi etmeni için bu tip bir uygulama tablosu aşağıdaki gibi olabilir: 30

31 Örnek Etmen-Puan Yöntemi Personelin Erişimi Puan 1) Uzak ve servis kaçırıldığı takdirde erişimin son derece zor olduğu durum 0 2) Uzak, ancak kısıtlı sayıda farklı ulaşım seçeneklerinin olduğu durum 10 3) Uzak ancak yeterli sayıda farklı ulaşım seçeneklerinin olduğu durum 20 4) Yakın ve servis kaçırıldığı takdirde erişimin zor olduğu durum 30 5) Yakın ve yeterli sayıda seçenek ulaşım olanaklarının bulunduğu durum 40 31

32 2. Ağırlık Merkezi Yöntemi Bu yöntem, Coğrafî Koordinatlar Yöntemi olarak da bilinir. Depo, ikmâl merkezi, üs, lojistik köy gibi bâzı problemlerde taşımacılık mâliyetlerinin ya da süresinin enküçüklenmesi, öteki etmenlere göre daha çok önem taşır. Bu yöntem, kuruluş yeri seçiminin salt taşıma mâliyetlerine bağlı olduğunu ve bu mâliyetlerin de uzaklıkla doğrusal olarak değiştiğini varsayar. 32

33 2. Ağırlık Merkezi Yöntemi Kuşkusuz kuruluş yeri seçimini etkileyen tek etmen taşıma mâliyeti değildir. Ancak, yalnızca bu etmen gözönüne alınarak, en azından bir başlangıç çözümü elde edilebilir. Müşterilerin talepleri, birim taşıma mâliyetleri ile müşteri ve tedârikçilerin coğrafî koordinatları bilinirse, en az mâliyetli bir kuruluş yerinin koordinatları hesaplanabilir. 33

34 2. Ağırlık Merkezi Yöntemi (Notasyon) P i (X i ; Y i ) : Varolan i tesisinin koordinatları T (X; Y) : Kurulacak tesisin koordinatları d (T-P i ) C i : T ile P i tesisleri arasındaki uzaklık (km) : T ile P i arasında, bir birim yükü, bir birim uzaklığa taşıma mâliyeti (PB/kg*km) Q i TM : T ile P i arasında taşınacak birim yük miktarı (kg) : Toplam mâliyet 34

35 2. Ağırlık Merkezi Yöntemi (Formülasyon) Amaç fonksiyonu şu şekilde tanımlanabilir: Amaç, toplam mâliyeti enküçükleyecek şekilde T (X; Y) tesisisin koordinatlarını belirlemektir. C i ; Q i ve n değerleri sabit olup tek değişken uzaklık, yâni d (T-P i ) değeridir. Uzaklık üç varsayıma göre hesaplanabilir: 35

36 2. Ağırlık Merkezi Yöntemi (Uzaklık Kabulleri) Zigzaglı Uzaklık Varsayımı: Karayolu ulaşımında kullanılır. Düz Uzaklık Varsayımı: Havayolu ulaşımında kullanılır. Düz Uzaklığın Karesi Varsayımı: Kent içi karayolu ulaşımında kullanılır. Şimdi bu yöntemlerden birincisini ve üçüncüsünü sırasıyla açıklayalım: 36

37 2. Ağırlık Merkezi Yöntemi (Zigzaglı Uzaklık Varsayımına Göre Hesaplama) olmak üzere W i ; taşıma mâliyetleriyle ağırlıklandırılmış yük değeri olsun (Ağırlıklı yük değeri). Buna göre toplam mâliyet fonksiyonu şu şekilde yazılabilir: 37

38 2. Ağırlık Merkezi Yöntemi (Zigzaglı Uzaklık Varsayımına Göre Hesaplama) Her iki fonksiyonu enküçükleyen X ve Y değerleri, ortanca (medyan) değerler olup, (6) ve (7) formülleri ile bulunurlar: Bu eşitsizlikleri sağlayan W m değerinin ilişkin olduğu X ve Y ortanca değerleri, aranan noktanın koordinatlarıdır. Burada eşitlik sözkonusu ise ilgili nokta, bir aralık şeklinde ifâde edilir: [X m, X m+1 ] ve/veya [Y m, Y m+1 ] 38

39 2. Ağırlık Merkezi Yöntemi (Zigzaglı Uzaklık Varsayımına Göre Hesaplama) Bu noktaları bulmak için izlenecek yöntem aşağıda açıklanmıştır (Bu yöntem, hem X (apsis) hem de Y (ordinat) için ayrı ayrı uygulanarak iki ayrı tablo elde edilir): a. Tüm talep merkezlerinin W i değeri (=C i *Q i ) hesaplanır. b. Talep merkezlerinin apsis/ordinat değerleri küçükten büyüğe doğru sıralanır. c. Hesaplanmış olan W i değerleri, ikinci adımdaki sıraya göre tabloya işlenir. d. Birikimli W i ( W i ) değerleri, her talep merkezi için hesaplanır. e. (½ W i ) değeri hesaplanır. f. Birikimli W i ( W i ) sütununda, (½ W i ) değerine eşit ya da bu sayıya en yakın daha büyük sayı bulunur. Bu sayının hizasındaki apsis/ordinat değeri, toplam ulaşım mâliyetlerini enküçükleyen X/Y koordinatlarını verir. 39

40 2. Ağırlık Merkezi Yöntemi Örnek 3. (Zigzaglı Uzaklık) Beş talep noktasına lojistik desteği yapacak bir lojistik merkezi için yer seçimi sorunuyla karşı karşıya kalınmıştır. Bu talep noktalarının koordinatları, talep noktaları ve lojistik merkezi arasında bir ayda taşınacak yük miktarları ve birim yükü birim uzaklığa taşıma mâliyetleri tabloda verilmiştir. Lojistik merkezi için en iyi yeri, zigzaglı uzaklık varsayımına göre belirleyiniz. 40

41 2. Ağırlık Merkezi Yöntemi Örnek 3. (Zigzaglı Uzaklık-Veriler) Talep Noktası Koordinat Aylık Yük (Q i - kg) Birim Taşıma Mâliyeti (C i PB/kg*km) Çiğli P 1 (4; 4) Balıkesir P 2 (4; 11) Konya P 3 (7; 2) Bandırma P 4 (11; 11) Eskişehir P 5 (14; 7)

42 2. Ağırlık Merkezi Yöntemi Örnek 3. (Zigzaglı Uzaklık-Veriler) Amaç toplam taşıma mâliyetini enküçükleyen lojistik merkezinin yerini, yâni koordinatlarını belirlemektir. kabulünü yaparsak ve elde edilen W i değerlerini ile bölersek, ağırlıklar sırasıyla 3, 2, 2, 4 ve 1 olur. Ağırlıklar toplamını ise ( W i =) 12 olarak buluruz. 42

43 2. Ağırlık Merkezi Yöntemi Örnek 3. (Zigzaglı Uzaklık-Veriler) Ağırlıklar (W i ) toplamı 12 olup, (½ W i =) 6 değeri, bizim için hem apsis, hem de ordinat değerinin belirlenmesinde önem taşıyacaktır. Koordinat noktalarının apsis ve ordinat değerlerini ayrı ayrı küçükten büyüğe doğru sıralarsak ve her bir talep noktası için birikimli ağırlık değerlerini hesaplarsak, aşağıdaki tablodaki durumu elde ederiz. 43

44 2. Ağırlık Merkezi Yöntemi Örnek 3. (Zigzaglı Uzaklık-Veriler) Örnek 2.3. için zigzaglı uzaklık varsayımına göre en iyi kuruluş yerinin hesaplanması Talep Noktası Apsis (X i ) W i W i P 1 X 1 = P 2 X 2 = P 3 X 3 = P 4 X 4 = P 5 X 5 = Talep Noktası Ordinat (Y i ) W i W i P 3 Y 3 = P 1 Y 1 = P 5 Y 5 = P 2 Y 2 = P 4 Y 4 = Apsis tarafında; W i sütununda 6 ya eşit sayı yoktur. Buna en yakın daha büyük sayı 7 olduğundan (X=7) alınır. Ordinat tarafında ise; W i sütununda 6 ya eşit sayı vardır ve bu durumda ilgili ordinat değeri (Y), [7, 11] kapalı aralığında herhangi bir nokta alınır. 44

45 2. Ağırlık Merkezi Yöntemi Örnek 3. (Zigzaglı Uzaklık-Veriler) Örneğin (7; 7) en iyi yerleşim noktalarından biridir. Buna göre (7; 7) için toplam mâliyeti hesaplayalım: TM = [W i * ( X X i + Y Y i )] = 3 * ( ) + 2 * ( ) + 2 * ( ) + 4 * ( ) + 1* ( ) = = 81 PB (En küçük) Aynı şekilde (Y=8), (Y=9), (Y=10), (Y=11) gibi [7, 11] kapalı aralığındaki herhangi bir Y noktası için toplam mâliyet değeri değişmeyecek ve yine 81 PB olacaktır. 45

46 2. Ağırlık Merkezi Yöntemi Örnek 4. (Zigzaglı Uzaklık) Kentler arası paket taşımacılığı yapan ABC Şirketi, İstanbul a gelen paketleri bir aktarma merkezinde toplamak ve daha sonra kent içindeki terminal noktasına ulaştırmak istemektedir. Sarıyer: A (3; 10) Taksim: B (2; 5) Bakırköy: C (1; 2) Kadıköy: D (4; 3) Kartal: E (10; 1) Beykoz: F (5; 9) Gelen paketler, gideceği yerin posta adresi yakınlığına bağlı olarak bu altı noktadan birine götürülmekte ve buradan paket sahiplerine dağıtılmaktadır. 46

47 2. Ağırlık Merkezi Yöntemi Örnek 4. (Zigzaglı Uzaklık) Bu altı terminal noktasından aktarma merkezine gidiş başına ulaşım mâliyeti değerleri sırasıyla (A, B, C, D, E ve F için) şu şekildedir: 2, 1, 1, 3, 2, 1. Geçtiğimiz yılda bu 40 bölgeye gelen kargo sayısı, sırasıyla şöyledir: Sarıyer: 40, 28, 15, 50, 12, Taksim: 24, 13, 30, 102, 18, 24, 5, 42, 90, 73, Bakırköy: 27, 32, 46, 73, 34, 35, 40, 52, 50, 23, Kadıköy: 9, 14, 12, 10, 21, 30, 32, Kartal: 43, 63, 6, 17, 33, Beykoz: 42, 46, 50. Bu verileri temel alarak ve uzaklıkların dikdoğrusal (zigzaglı) olduğunu kabul ederek, bu şirketin aktarma merkezini hangi noktada kurması gerektiğini belirleyiniz. 47

48 2. Ağırlık Merkezi Yöntemi Örnek 4. (Zigzaglı Uzaklık) Aktarma merkezinin AKMER (X; Y) noktasında kurulacağını varsayalım. Bölgeleri dikkate alarak altı terminal noktasına gelen paket (kargo) sayılarını hesaplayıp bir tabloda gösterelim. Örnek 2.4. ile ilgili verilerin toplu görünümü 48

49 2. Ağırlık Merkezi Yöntemi Örnek 4. (Zigzaglı Uzaklık) Zigzaglı uzaklık durumu dikkate alınarak koordinat noktası belirlenmeye çalışılırsa, aşağıdaki tablolarda görülen işlemleri yapmak gerekir. Örnek 2.4. ün çözümü (1) 49

50 2. Ağırlık Merkezi Yöntemi Örnek 4. (Zigzaglı Uzaklık) Örnek 2.4. ün çözümü (1) Aktarma Merkezi, AKMER (3; 3) noktasında kurulmalıdır. 50

51 2. Ağırlık Merkezi Yöntemi (Düz Uzaklığın Karesi Varsayımına Göre Hesaplama) Aşağıda, uzaklığın düz uzaklığın karesi varsayımına göre gerçekleştirilecek hesaplama formülasyonu verilmektedir. (W i =C i *Q i ), yine ağırlıklı yük değerleridir. Toplam mâliyet fonksiyonu şu şekilde yazılır: 51

52 2. Ağırlık Merkezi Yöntemi (Düz Uzaklığın Karesi Varsayımına Göre Hesaplama) Bu fonksiyonu enküçükleyen T(X; Y) noktası, şu koşulları sağlamalıdır: TM/ X = 0 ve TM/ Y = 0 Dolayısıyla TM nin X ve Y ye göre parçalı türevlerinin alınıp 0 a eşitlenmesiyle (8) ve (9) ifâdeleri elde edilir: 52

53 2. Ağırlık Merkezi Yöntemi Örnek 3. (Düz Uzaklığın Karesi) Talep Noktası Koordinat Aylık Yük (Q i - kg) Birim Taşıma Mâliyeti (C i PB/kg*km) Çiğli P 1 (4; 4) Balıkesir P 2 (4; 11) Konya P 3 (7; 2) Bandırma P 4 (11; 11) Eskişehir P 5 (14; 7) (W i *X i ) = 3*4 + 2*4 + 2*7 + 4*11 + 1*14 = 92 (W i *Y i ) = 3*4 + 2*11 + 2*2 + 4*11 + 1*7 = 89 W i = = 12 X = (W i *X i ) / W i = 92 / 12 = 7,7 Y = (W i *Y i ) / W i = 89 / 12 = 7,4 T (X; Y) = T (7,7; 7,4) 53

54 2. Ağırlık Merkezi Yöntemi Örnek 3. (Düz Uzaklığın Karesi) Talep Noktası Koordinat Aylık Yük (Q i - kg) Şimdi (7,7; 7,4 ) için düz uzaklığın karesi varsayımına göre toplam mâliyeti hesaplayalım: TM = { W i * [(X X i ) 2 + (Y Y i ) 2 ] } = 3 * [ (7,7 4) 2 + (7,4 4) 2 ] + 2 * [ (7,7 4) 2 + (7,4 11) 2 ] + 2 * [ (7,7 7) 2 + (7,4 2) 2 ] + 4 * [ (7,7 11) 2 + (7,4 11) 2 ] + 1* [ (7,7 14) 2 + (7,4 7) 2 ] Birim Taşıma Mâliyeti (C i PB/kg*km) Çiğli P 1 (4; 4) Balıkesir P 2 (4; 11) Konya P 3 (7; 2) Bandırma P 4 (11; 11) Eskişehir P 5 (14; 7) = 75, ,3 + 59,3 + 95,4 + 39,85 = 323,6 PB (En küçük) 54

55 2. Ağırlık Merkezi Yöntemi Örnek 4. (Düz Uzaklığın Karesi) (W i *X i ) = 2*145*3 + 1*421*2 + 1*412*1 + 3*128*4 + 2*162*10 + 1*138*5 = (W i *Y i ) = 2*145*10 + 1*421*5 + 1*412*2 + 3*128*3 + 2*162*1 + 1*138*9 = W i = 2* * * * * *132 = X = (W i *X i ) / W i = / = 3,9 Y = (W i *Y i ) / W i = / = 4,3 AKMER (X; Y) = AKMER (3,9; 4,3) 55

56 2. Ağırlık Merkezi Yöntemi Çoklu Ağırlık Merkezi Yaklaşımı Eğer birden fazla depo sözkonusu ise, bu depoların mal aldığı ve verdiği yerler önceden belirlenir. Bu sâyede yerleştirilen tesis sayısına eşit kümeler oluşturulur. Bu kümelerin her biri için ağırlık merkezi bulunur. Çözüme yönelik bir yaklaşım, birbirine yakın olan noktaları gruplayarak küme oluşturmaktır. Bu yeni ağırlık merkezlerine yeni arz ve talep noktaları atanır ve atanan bu noktalarda değişiklik olmayana dek bu işlem sürdürülür. Bu işlem, değişik depo sayıları için yinelenebilir. Depo sayısı arttıkça genellikle nakliye mâliyeti düşer. Bu mâliyetteki azalma, lojistik sistemdeki toplam sabit mâliyetin ve stok mâliyetinin artmasıyla dengelenir. En iyi çözüm toplam mâliyetin enküçüklendiği çözümdür. Bu problem, arz ve talep noktalarının artmasıyla, hızla çözülmesi çok zor olan bir problem hâline dönüşür. Bu tip problemleri çözmek için uygun bir sezgisel algoritma ile güçlü bir bilgi-işlem sistemine gereksinim vardır. 56

57 3. Karma Tamsayılı Programlama Yer seçimi problemlerinin çözümünde kullanılan yöntemlerden biri de karma tamsayılı programlama yaklaşımıdır. Bu yaklaşım, deterministik problemlerde optimal bir çözüm sunabilmektedir. Bu problemin matematiksel olarak ifâdesinde genellikle aşağıdaki amaç ve kısıtlar sözkonusudur: Amaç: Ürünlerin ağ içinde taşınmasından oluşan sabit ve değişken mâliyetleri enküçükleyecek depo sayısı, büyüklüğü ve yerlerinin belirlenmesi. 57

58 3. Karma Tamsayılı Programlama Kısıtlar: Ürünlerin üretimi fabrikanın kapasitesini aşamaz. Ürün talepleri karşılanmalıdır. Depolardan geçen ürün akışı, deponun kapasitesini aşamaz. Deponun açılabilmesi için belirli bir alt kapasite (akış miktarı) sözkonusudur. Bir müşterinin talebi sadece bir depodan karşılanır. Modelin formülasyonu aşağıdaki gibidir: 58

59 3. Karma Tamsayılı Programlama 59

60 3. Karma Tamsayılı Programlama 60

61 3. Karma Tamsayılı Programlama Örnek 4. Bir şirket, beş ayrı üretim tesisinde aynı tip ürünü üretmektedir. Ürünler üç farklı depoda stoklanabilir. Şirketin 4 müşterisi vardır. Veriler izleyen tablolarda verilmiştir. Hangi üretim tesisinden hangi depoya ve hangi depodan hangi müşteriye ne kadar ürün gönderileceğini belirleyerek, üç veya daha az sayıda deponun uygunluğunu araştırınız. 61

62 3. Karma Tamsayılı Programlama Örnek 4. Fabrikaların Üretim Kapasitesi (ton) Fabrika Fabrikaların Üretim ve Taşıma Mâliyetleri (Ürünün her bir tesisteki üretim ve nakliye mâliyetleri) (PB/ton) Nereden Nereye Depo 1 Depo 2 Depo 3 Fabrika ,000 1,200 Fabrika Fabrika Fabrika Fabrika

63 3. Karma Tamsayılı Programlama Örnek 4. Müşterilere Depolardan Yapılan Sevkiyatın Mâliyeti (PB/ton) Nereden Nereye Müşteri 1 Müşteri 2 Müşteri 3 Müşteri 4 Depo Depo Depo Müşteriler ve Yıllık Talepleri (ton) Müşteri

64 3. Karma Tamsayılı Programlama Örnek 4. Fabrikaların ve Depoların Yıllık Sabit İşletme Mâliyeti (PB) Sabit Mâliyet Fabrika Fabrika Fabrika Fabrika Fabrika Depo Depo Depo

65 3. Karma Tamsayılı Programlama Örnek 4. (Çözüm) Şekilden de görüleceği üzere, 1 ve 4 no. lu fabrikalar ile 1 no. lu deponun kullanılması, ekonomik olarak uygun değildir. 65

Yük Taşımacılığında Taşıma Türü Seçimi İçin Lojistik Maliyetlere Dayalı İkili Lojit Model *

Yük Taşımacılığında Taşıma Türü Seçimi İçin Lojistik Maliyetlere Dayalı İkili Lojit Model * İMO Teknik Dergi, 2010 5087-5112, Yazı 333 Yük Taşımacılığında Taşıma Türü Seçimi İçin Lojistik Maliyetlere Dayalı İkili Lojit Model * Sevil KÖFTECİ* Haluk GERÇEK** ÖZ Bu çalışmada, yük taşımacılığında

Detaylı

BÖLÜM 4. ÜRETİMDE MALZEME AKIŞININ PLANLANMASI VE TASARIMI

BÖLÜM 4. ÜRETİMDE MALZEME AKIŞININ PLANLANMASI VE TASARIMI BÖLÜM 4. ÜRETİMDE MALZEME AKIŞININ PLANLANMASI VE TASARIMI Yükleme, boşaltma, ambarlama ve sevkiyat gibi malzeme iletimi fonksiyonları işletmenin tipine ve işlemlerin türüne göre değişebilir. Bu amaçla,

Detaylı

CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ KULA MESLEK YÜKSEKOKULU İŞLETME YÖNETİMİ PROGRAMI LOJİSTİK YÖNETİMİ DERS NOTU

CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ KULA MESLEK YÜKSEKOKULU İŞLETME YÖNETİMİ PROGRAMI LOJİSTİK YÖNETİMİ DERS NOTU CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ KULA MESLEK YÜKSEKOKULU İŞLETME YÖNETİMİ PROGRAMI LOJİSTİK YÖNETİMİ DERS NOTU HAZIRLAYAN : B. Türker PALAMUTÇUOĞLU 2012 Sayfa 1 / 48 1. Dağıtım Kanalı Ve Lojistiğin Temelleri Dağıtım

Detaylı

YATIRIM PROJELERİ VE YÖNETİMİ

YATIRIM PROJELERİ VE YÖNETİMİ YATIRIM PROJELERİ VE YÖNETİMİ Yatırım Projesini Hazırlama Süreci Yeni Ürün Araştırması Prof. Dr. Yıldırım Beyazıt ÖNAL 1. YENİ ÜRÜN FİZİBİLİTESİ Yeni Ürün Geliştirme Projesi bir anlamda bir yatırım projesidir.

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ULAŞTIRMA DAĞITIM MALİYETLERİ VE FİYATLANDIRMA 840UH0030

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ULAŞTIRMA DAĞITIM MALİYETLERİ VE FİYATLANDIRMA 840UH0030 T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ULAŞTIRMA DAĞITIM MALİYETLERİ VE FİYATLANDIRMA 840UH0030 Ankara, 2011 Bu modül, mesleki ve teknik eğitim okul/kurumlarında uygulanan Çerçeve Öğretim Programlarında yer alan

Detaylı

İhracatta Taşıma ve Taşıma Maliyetleri

İhracatta Taşıma ve Taşıma Maliyetleri İhracatta Taşıma ve Taşıma Maliyetleri Doç. Dr. Erol Kutlu Yrd. Doç. Dr. Banu Başar Doç. Dr. Erol KUTLU Yrd. Doç. Dr. Banu BAŞAR Anadolu Üniversitesi İİBF Özet Alıcı ve satıcı arasında önemli bağ kuran

Detaylı

KAPASİTE PLANLAMASI VE OPTİMUM STOK KONTROLÜ YÖNETİMİ

KAPASİTE PLANLAMASI VE OPTİMUM STOK KONTROLÜ YÖNETİMİ T.C. KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME ANABİLİMDALI KAPASİTE PLANLAMASI VE OPTİMUM STOK KONTROLÜ YÖNETİMİ ÖKKEŞ GÜNEÇIKAN YÜKSEK LİSANS PROJESİ KAHRAMANMARAŞ OCAK-2008

Detaylı

ÇAĞDAŞ LOJİSTİK UYGULAMALARI

ÇAĞDAŞ LOJİSTİK UYGULAMALARI T.C. ANADOLU ÜNİVERSİTESİ YAYINI NO: 2752 AÇIKÖĞRETİM FAKÜLTESİ YAYINI NO: 1710 ÇAĞDAŞ LOJİSTİK UYGULAMALARI Yazarlar Yrd.Doç.Dr. Muhittin Hakan DEMİR (Ünite 1, 2) Yrd.Doç.Dr. Atıl TAŞER (Ünite 3, 7) Doç.Dr.

Detaylı

GÜNEYDOĞU NUN LOJİSTİK ÜSSÜ DİYARBAKIR LOJİSTİK MERKEZİ

GÜNEYDOĞU NUN LOJİSTİK ÜSSÜ DİYARBAKIR LOJİSTİK MERKEZİ GÜNEYDOĞU NUN LOJİSTİK ÜSSÜ DİYARBAKIR LOJİSTİK MERKEZİ 161 GÜNEYDOĞU NUN LOJİSTİK ÜSSÜ DİYARBAKIR LOJİSTİK MERKEZİ SUNUŞ İletişim ve ulaşım teknolojisinde yaşanan gelişme ve ulusal ekonomilerin dışa açılmasıyla

Detaylı

BANDIRMA LİMANININ ETKİNLİĞİNİN ARTTIRILMASI VE BANDIRMANIN LOJİSTİK MERKEZ HALİNE GETİRİLMESİNE YÖNELİK SAHA ÇALIŞMASI

BANDIRMA LİMANININ ETKİNLİĞİNİN ARTTIRILMASI VE BANDIRMANIN LOJİSTİK MERKEZ HALİNE GETİRİLMESİNE YÖNELİK SAHA ÇALIŞMASI BANDIRMA İKTİSADİ ARAŞTIRMALAR ENSTİTÜSÜ Yayın No: 2 BANDIRMA LİMANININ ETKİNLİĞİNİN ARTTIRILMASI VE BANDIRMANIN LOJİSTİK MERKEZ HALİNE GETİRİLMESİNE YÖNELİK SAHA ÇALIŞMASI Prof. Dr. Edip ÖRÜCÜ Yrd. Doç.

Detaylı

ÜNİTE TAŞIMA SİSTEMLERİ. Doç. Dr. Ramazan KAYNAK İÇİNDEKİLER HEDEFLER TAŞIMACILIK SİSTEMLERİNE GİRİŞ

ÜNİTE TAŞIMA SİSTEMLERİ. Doç. Dr. Ramazan KAYNAK İÇİNDEKİLER HEDEFLER TAŞIMACILIK SİSTEMLERİNE GİRİŞ HEDEFLER İÇİNDEKİLER TAŞIMACILIK SİSTEMLERİNE GİRİŞ Giriş Taşımacılık Sistemini Etkileyen Çevresel Faktörler Taşımacılık Sisteminin Altyapısı Taşıma Türleri Tekli Hizmet Seçenekleri Çoklu Hizmet Seçenekleri

Detaylı

ULUSLARARASI LOJİSTİK

ULUSLARARASI LOJİSTİK T.C. ANADOLU ÜNİVERSİTESİ YAYINI NO: 2625 AÇIKÖĞRETİM FAKÜLTESİ YAYINI NO: 1593 ULUSLARARASI LOJİSTİK Yazarlar Yrd.Doç.Dr. Güvenç ŞAHİN (Ünite 1) Doç.Dr. Aydın SİPAHİOĞLU (Ünite 2,3) Dr. Zehra KAMIŞLI

Detaylı

MADENCİLİK SEKTÖRÜNDE YATIRIM PROJESİ ANALİZİ VE YÖNETİMİ

MADENCİLİK SEKTÖRÜNDE YATIRIM PROJESİ ANALİZİ VE YÖNETİMİ MADENCİLİK SEKTÖRÜNDE YATIRIM PROJESİ ANALİZİ VE YÖNETİMİ Dokuz Eylül Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Yüksek Lisans Tezi Maden Mühendisliği Bölümü, Maden İşletme Anabilim Dalı Mehmet ÖZEL Eylül, 2006

Detaylı

İŞLETME KURMA NEDENLERİ İŞLETME YÖNETİMİ. İşletmelerin Kuruluş Amaçları ve Aşamaları. İşletme Kurma Nedenleri. İşletme Kurma Nedenleri 23.03.

İŞLETME KURMA NEDENLERİ İŞLETME YÖNETİMİ. İşletmelerin Kuruluş Amaçları ve Aşamaları. İşletme Kurma Nedenleri. İşletme Kurma Nedenleri 23.03. İŞLETME YÖNETİMİ İşletmelerin Kuruluş Amaçları ve Aşamaları Öğr. Gör. Volkan YAVAŞ 1 2 İŞLETME KURMA NEDENLERİ İşletmelerin temel amacı pazarda sürekli kalabilmektir. Bunun için de uzun dönemde kâr sağlamayı

Detaylı

ÇOK BOYUTLU KARAR VERME METOTLARI VE ORMANCILIKTA UYGULAMA ALANLARI

ÇOK BOYUTLU KARAR VERME METOTLARI VE ORMANCILIKTA UYGULAMA ALANLARI ÇOK BOYUTLU KARAR VERME METOTLARI VE ORMANCILIKTA UYGULAMA ALANLARI İsmet DAŞDEMİR, Ersin GÜNGÖR ZKÜ Bartın Orman Fakültesi, BARTIN ÖZET Bu çalışmada çok boyutlu karar verme metotlarının anlam ve önemi,

Detaylı

SAĞLIK KURUMLARI YÖNETİMİ-II

SAĞLIK KURUMLARI YÖNETİMİ-II T.C. ANADOLU ÜNİVERSİTESİ YAYINI NO: 2861 AÇIKÖĞRETİM FAKÜLTESİ YAYINI NO: 1818 SAĞLIK KURUMLARI YÖNETİMİ-II Yazarlar Yrd.Doç.Dr. Özgür UĞURLUOĞLU (Ünite 1) Prof.Dr. Yusuf ÇELİK (Ünite 2, 3, 5) Prof.Dr.

Detaylı

TÜRKİYE DE İLLERİN LOJİSTİK MERKEZ YATIRIM DÜZEYLERİNİN BULANIK MANTIK YÖNTEMİYLE BELİRLENMESİ

TÜRKİYE DE İLLERİN LOJİSTİK MERKEZ YATIRIM DÜZEYLERİNİN BULANIK MANTIK YÖNTEMİYLE BELİRLENMESİ TÜRKİYE DE İLLERİN LOJİSTİK MERKEZ YATIRIM DÜZEYLERİNİN BULANIK MANTIK YÖNTEMİYLE BELİRLENMESİ Yusuf BAYRAKTUTAN * Mehmet ÖZBİLGİN ** ÖZ Lojistik ilintili faaliyetlerin bir araya getirildiği yerler olan

Detaylı

KARAYOLLARINDA HIZ Karayolları Genel Müdürlüğü

KARAYOLLARINDA HIZ Karayolları Genel Müdürlüğü KARAYOLLARINDA HIZ Karayolları Genel Müdürlüğü KARAYOLLARINDA HIZ Tanımlar Hız Etütleri Hız ve Trafik Güvenliği Hız Sınırları İstatistikler KARAYOLLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Trafik Güvenliği Dairesi Başkanlığı

Detaylı

OTOMOTİV SEKTÖRÜNDE FAALİYET GÖSTEREN BİR FİRMADA FABRİKA İÇİ LOJİSTİK SÜRECİNİN İYİLEŞTİRİLMESİ

OTOMOTİV SEKTÖRÜNDE FAALİYET GÖSTEREN BİR FİRMADA FABRİKA İÇİ LOJİSTİK SÜRECİNİN İYİLEŞTİRİLMESİ DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ OTOMOTİV SEKTÖRÜNDE FAALİYET GÖSTEREN BİR FİRMADA FABRİKA İÇİ LOJİSTİK SÜRECİNİN İYİLEŞTİRİLMESİ Gizem ÇOBAN Tuğçe GÜVEN Danışman

Detaylı

İlgili Pazarın Tanımlanmasına İlişkin Kılavuz

İlgili Pazarın Tanımlanmasına İlişkin Kılavuz İÇİNDEKİLER 1. İLGİLİ PAZAR...2 1.1. İlgili Ürün ve İlgili Coğrafi Pazar...2 1.2. İlgili Pazar Kavramı ve Rekabet Politikasının Hedefleri...3 1.3. Pazar Tanımlamasının Temel İlkeleri...3 1.3.1. Talep İkamesi...3

Detaylı

T.C. İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME ANABİLİM DALI İŞLETME YÖNETİMİ

T.C. İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME ANABİLİM DALI İŞLETME YÖNETİMİ T.C. İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME ANABİLİM DALI İŞLETME YÖNETİMİ TÜRKİYE DE LOJİSTİK SEKTÖRÜNÜN GELİŞİMİ VE ÖRNEK UYGULAMALARIN İNCELENMESİ Yüksek Lisans Tezi Arzu DURUSU

Detaylı

OTOMOTİV SEKTÖRÜNDEKİ BİR İŞLETMEDE MONTAJ HATTININ ANALİZİ VE DENGELEME ÇALIŞMASI

OTOMOTİV SEKTÖRÜNDEKİ BİR İŞLETMEDE MONTAJ HATTININ ANALİZİ VE DENGELEME ÇALIŞMASI DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ OTOMOTİV SEKTÖRÜNDEKİ BİR İŞLETMEDE MONTAJ HATTININ ANALİZİ VE DENGELEME ÇALIŞMASI Ayşe ÖZKIRAN Hafize DÜŞÜNÜR Danışman Yrd.

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ULAŞTIRMA HİZMETLERİ DEPO TASARIMI 840UH0034

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ULAŞTIRMA HİZMETLERİ DEPO TASARIMI 840UH0034 T.C. MİLLÎ ĞİTİM BAKANLIĞI ULAŞTIRMA HİZMTLRİ DPO TASARIMI 840UH0034 ANKARA, 2011 Bu modül, mesleki ve teknik eğitim okul/kurumlarında uygulanan Çerçeve Öğretim Programlarında yer alan yeterlikleri kazandırmaya

Detaylı

SİSTEM TASARIMI PROJE ÖZETLERİ 2014-2015

SİSTEM TASARIMI PROJE ÖZETLERİ 2014-2015 YAŞAR ÜNİVERSİTESİ ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ SİSTEM TASARIMI PROJE ÖZETLERİ 2014-2015 Editör: Doç. Dr. Deniz TÜRSEL ELİİYİ İZMİR 2015 1 YAŞAR ÜNİVERSİTESİ ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ SİSTEM TASARIMI

Detaylı

SERMAYE BÜTÇELEMESİNDE RİSK ANALİZİ YÖNTEMLERİ VE DEĞERLENDİRİLMESİ

SERMAYE BÜTÇELEMESİNDE RİSK ANALİZİ YÖNTEMLERİ VE DEĞERLENDİRİLMESİ T.C. ANKARA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME ANABİLİM DALI SERMAYE BÜTÇELEMESİNDE RİSK ANALİZİ YÖNTEMLERİ VE DEĞERLENDİRİLMESİ Yüksek Lisans Tezi A. Sinan SARIASLAN Ankara 2003 T.C. ANKARA

Detaylı

Taşıma maliyetlerinin üyelerinizin rekabet gücü üzerindeki etkileri nelerdir?

Taşıma maliyetlerinin üyelerinizin rekabet gücü üzerindeki etkileri nelerdir? Forum Üretimin küreselleşmesi ve dış pazarlara açılım, taşıma maliyetlerini önemli bir rekabet unsuru olarak karşımıza çıkarmaktadır. Özellikle küresel üretim zincirine ara halkalardan katılan tedarikçi

Detaylı

LOJİSTİK YÖNETİMİNDE TAŞIMA SİSTEMLERİ VE MALİYETLEME YÖNTEMLERİ

LOJİSTİK YÖNETİMİNDE TAŞIMA SİSTEMLERİ VE MALİYETLEME YÖNTEMLERİ II. BÖLGESEL SORUNLAR ve TÜRKİYE SEMPOZYUMU 1-2 Ekim 2012 LOJİSTİK YÖNETİMİNDE TAŞIMA SİSTEMLERİ VE MALİYETLEME YÖNTEMLERİ Mahmut YARDIMCIOĞLU a Hilal KOCAMAZ b Özlem ÖZER c adoç.dr., KSÜ, İİBF, İşletme

Detaylı

BİR OTOMOBİL ÜRETİM FİRMASI İÇİN YURTİÇİ MİLK RUN MALZEME TEDARİK SİSTEMİNİN TASARLANMASI

BİR OTOMOBİL ÜRETİM FİRMASI İÇİN YURTİÇİ MİLK RUN MALZEME TEDARİK SİSTEMİNİN TASARLANMASI ODTÜ Endüstri Mühendisliği BİR OTOMOBİL ÜRETİM FİRMASI İÇİN YURTİÇİ MİLK RUN MALZEME TEDARİK SİSTEMİNİN TASARLANMASI Vugar ABDULLAYEV Ezgi AKKAYA Murat CESUR Kübra GÜRBÜZ 20.01.2012 Ankara 1 1. ÖZET Üzerinde

Detaylı

ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ Mühendislik Mimarlık Fakültesi Endüstri Mühendisliği Bölümü

ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ Mühendislik Mimarlık Fakültesi Endüstri Mühendisliği Bölümü ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ Mühendislik Mimarlık Fakültesi Endüstri Mühendisliği Bölümü STAJ REHBERİ I. Yaz Stajı BURSA, 2013 STAJ İLE İLGİLİ ÖNEMLİ HUSUSLAR 1. STAJ ÇALIŞMASININ DEĞERLENDİRİLMESİ 1.1 STAJ DEFTERİ

Detaylı

FİNANSAL YÖNETİM VE MALİ ANALİZ

FİNANSAL YÖNETİM VE MALİ ANALİZ Lisanslama Sınavları Çalışma Kitapları FİNANSAL YÖNETİM VE MALİ ANALİZ Ders Kodu: 1007 Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 2 Sınavı, Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 Sınavı Prof. Dr. Mehmet Şükrü

Detaylı