Wolters' Mini-woordenboek Turks/Nederlands Nederlands/Turks

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Wolters' Mini-woordenboek Turks/Nederlands Nederlands/Turks"

Transkript

1

2 Wolters' Mini-woordenboek Turks/Nederlands Nederlands/Turks

3 TURKS NEDERLANDS NEDERLANDS TURKS Kosmos-Z&K Uitgevers, Utrecht/Antwerpen

4 Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand of openbaar gemaakt, in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door fotokopieën, opnamen of op enige andere manier, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de uitgever. Deze uitgave is met de grootste zorgvuldigheid samengesteld. Noch de maker noch de uitgever stelt zich aansprakelijk voor eventuele schade als gevolg van eventuele onjuistheden en/of onvolledigheden in deze uitgave. 9e druk, by Macmillan S.A Nederlandse vertaling: Kosmos-Z&K Uitgevers B.V., Utrecht Omslagontwerp: Teo van Gerwen Design ISBN D/2002/0108/056 NUGI 471/503

5 Inhoud çindekiler Voorwoord/Önsöz 7 Turks/Nederlands Türkçe/Hollandaca Afkortingen 10 Inleiding 11 Uitspraak en grammatica 12 Het Turkse werkwoord 15 Woordenboek 17 Culinaire woordenlijst 148 Turkse afkortingen 156 Telwoorden 158 Tijd 159 Enkele nuttige zinnen 160 Nederlands/Turks Hollandaca/Türkçe Kısaltmalar 166 Giri 167 Hollandaca telaffuz kılavuzu 168 Sözlük 171 Yemek listesi 316 Hollandacadaki düzensiz fiiller 322 Hollandaca kısaltmalar 327 Sayılar 330 Saat 331

6 Deze bladzijde is met opzet leeg gelaten

7 7 Voorwoord Wolters' Mini-woordenboeken bevatten ruim begrippen met hun uitspraak in twee talen. Zij zijn compact en bieden een uitstekende moderne basiswoordenschat. Wolters' Mini-woordenboeken zijn ook bijzonder handzaam en kunnen gemakkelijk mee op reis of naar school. In dit woordenboek treft u tevens praktische aanvullingen aan, zoals woordenlijsten van culinaire begrippen: vooral handig in een restaurant bij het lezen van de menukaart informatie over tijdsaanduiding, telwoorden, de dagen van de week, onregelmatige werkwoorden, veelgebruikte afkortingen en een lijst met nuttige uitdrukkingen en zinnen. aanwijzingen voor uitspraak en gebruik van het werkwoord. De bewerking van deze uitgave was in handen van Rob Ermers en Turan Pekdemir. Kosmos-Z&K Uitgevers

8 Önsöz Wolters Mini-sözlükleri iki dilde onar bin tane sözcük ve kavram kapsamakta olup tam ve özlü bir biçimde hazırlanmı tır. Ça da ve temel sözcük da arcıklıdırlar. Wolters Mini-sözlükleri oldukça kullanı lıdır, tatil ve okula giderken kolayca ta ınabilir. Bu sözlü e günlük ya antı sırasında kullanma gereksinimi duyaca ınız eyler de alınmı tır; örne in: yemek listesi; saatler, sayılar, haftanın günleri, düzensiz fiiller, yaygın kısaltmalar ve gerekli deyimlerle tümceler; telaffuz kılavuzları ve Türkçe fiillerin çekimi de sözlükte yer almı tır. Elinizdeki Mini-sözlük Rob Ermers ve Turan Pekdemir tarafından hazırlanmı tır. Kosmos-Z&K Uitgevers

9 Turks/Nederlands Türkçe/Hollandaca

10 Afkortingen adj adv conj num pl prep pron s v bijvoeglijk naamwoord bijwoord voegwoord telwoord meervoud voorzetsel voornaamwoord zelfstandig naamwoord werkwoord

11 11 Inleiding Het woordenboek is zodanig opgezet, dat het zoveel mogelijk aan de eisen van de praktijk beantwoordt. Onnodige taalkundige aanduidingen zijn achterwege gelaten. De volgorde van de woorden is alfabetisch. Woordgroepen hoeven echter niet op het eerste woord gealfabetiseerd te zijn. Ze kunnen gealfabetiseerd zijn op het toonaangevende woord uit de groep. Als dat een woord is dat ook alleen als trefwoord voorkomt, dan is de groep gealfabetiseerd onder dat trefwoord. Voor informatie over uitspraak en grammatica verwijzen we naar de zogenoemde hoofdstukjes. Van elk Turks woord is de woordsoort gegeven. Deze komt meestal overeen met de woordsoort in het Nederlands. Wanneer bij hetzelfde trefwoord verschillende woordsoorten horen, zijn de vertalingen telkens naar de woordsoort gegroepeerd. De overige in het woordenboek gegeven grammaticale informatie staat tussen de vierkante haken en heeft betrekking op de Turkse woorden. Voor meer uitleg hierover verwijzen we naar de uitleg in het hoofdstuk over uitspraak en grammatica. Als een Turks werkwoord van een sterretje is voorzien, betekent dat, dat er sprake is van een onregelmatige vorming van de iteratief. Voor uitleg daarover wordt verwezen naar het hoofdstuk over het Turkse werkwoord. Terwille van de duidelijkheid en de bruikbaarheid van het woordenboek en ook op aandrang van de uitgever, hebben wij in het Nederlands-Turkse deel elk woord met de meest gangbare betekenis vertaald. Daarnaast hebben we, waar we het nodig achtten, andere vertalingen toegevoegd. pad (weggetje) patika; (dier) kara kurba a We hebben, voor zover en waar dat mogelijk was, Turkse woorden gebruikt. In een enkel geval zijn we van dit principe afgeweken, namelijk waar wij vreesden dat een woord door veel mensen niet zou worden begrepen, hebben we gekozen voor het geven van de meest gangbare variant, al betekende dit dat we een leenwoord uit een andere taal moesten opnemen.

12 Uitspraak en grammatica 12 Uitspraak Het Turkse alfabet telt 29 letters. Dit zijn a, b, c, ç, d, e, f, g,, h, ı, i, j, k, l, m, n, o, ö, p, r, s,, t, u, ü, v, y, z. De w komt alleen in leenwoorden voor. c ç e g ı i j ö r u ü y wordt uitgesproken als dzj wordt uitgesproken als tsj in tsjilpen wordt uitgesproken als e in mes wordt uitgesproken als de g in goal wordt na i, ö, ü of e uitgesproken als de j in jas, in alle andere gevallen als een lichte h, zoals in oehoe wordt uitgesproken als u in mus wordt uitgesproken als in kies wordt uitgesproken als in journaal wordt uitgesproken als een kort uitgesproken eu wordt bij voorkeur uitgesproken als een rol-r wordt uitgesproken als in sjouwen wordt uitgesproken als in poes wordt uitgesproken als de korte uu in menu wordt uitgesproken als in jas De uitspraak van het Turks is strikt fonetisch, dus waar een d, z, c of v op het eind van een lettergreep staat, dient ook een d, z, c of v te worden uitgesproken en niet een t,, ç of f. De combinatie ph wordt niet uitgesproken als een f, maar als p-h; üphe wordt dus uitgesproken als sjuup-hè. Op de letters a, i en u kan een accent circonflex voorkomen. In dat geval dient deze klank wat langer te worden aangehouden: millî, kâr, sükûn.

13 13 Grammatica De gebruiker vindt bij sommige zelfstandige naamwoorden tussen vierkante haken aanwijzingen voor de vorming van de accusatiefnaamval. Op basis van deze informatie kunnen ook de andere naamvallen afgeleid worden. De regelmatige accusatiefnaamval Deze wordt gevormd door het aanhangsel -i aan het eind van het woord te plaatsen. Dit aanhangsel komt evenwel ook voor in de vormen -ı, ü en u. ku (vogel) acc. ku u el (hand) acc. eli Na klinkers komt voor dit aanhangsel een y i e (fles) acc. i eyi masa (tafel) acc. masayı Het aanhangsel -i verandert volgens een regelmatig patroon: als de laatste klinker i of e is, blijft het accusatiefaanhangsel -i als de laatste klinker ö of ü is, wordt het accusatiefaanhangsel -ü als de laatste klinker ı of a is, wordt het accusatiefaanhangsel -ı als de laatste klinker o of u is, wordt het accusatiefaanhangsel -u Indien het accusatiefaanhangsel na de medeklinkers ç, k, p, en t komt, veranderen deze als volgt: ç verandert in c: a aç (boom) acc. a acı k verandert in : durak (halte) acc. dura ı p verandert in b: kitap (boek) acc. kitabı t verandert in d: demet (boeket) acc. demedi

14 De onregelmatige accusatiefnaamval Bij alle van bovenstaande regels afwijkende gevallen zijn in het woordenboek aanwijzingen gegeven. Afwijkingen kunnen worden onderverdeeld in drie groepen: woorden waarvan de laatste letter een ç, een k, een p of een t is en waarbij deze in de accusatiefnaamval niet verandert konut (woning) acc. konutu ok (pijl) acc. oku sap (steel) acc. sapı woorden die op een andere manier veranderen dan op basis van de regels zou worden verwacht a ız (mond) acc. a zı denk (evenwicht) acc. dengi hak (recht) acc. hakkı saat (klok) acc. saati woordgroepen die bestaan uit twee elementen die met elkaar verbonden zijn middels een zogenaamde korte genitiefconstructie. Ook deze woordgroepen kunnen een accusatiefnaamval krijgen. In dat geval kan niet worden volstaan met een -i, zoals op de pagina hiervoor bij el. Het tweede woord van de woordgroep is al gemarkeerd omdat het met het voorafgaande in een constructie staat. We moeten dan ná deze markering het accusatiefaanhangsel -ni plaatsen. Ook -ni kan veranderen in -nı, nü of -nu araba sürücüsü (automobilist) acc. araba sürücüsünü elma a acı (appelboom) acc. elma a acını ders kitabı (lesboek) acc. ders kitabını yüzme havuzu (zwembad) acc. yüzme havuzunu Als zo n woordgroep in het woordenboek is opgenomen, wordt de accusatiefuitgang tussen vierkante haken gegeven ders kitabı [-nı] s leerboek yüzme havuzu [-nu] s zwembad 14

15 15 Het Turkse werkwoord Bij alle Turkse werkwoorden in de lijst wordt een aanduiding van de geni zaman gegeven, die we hier iteratief noemen. Deze vorm geeft aan dat er onzekerheid bestaat over het al of niet plaatsgrijpen of gaan plaatsgrijpen van de handeling. De iteratief wordt ook gebruikt om aan te geven dat een handeling voortdurend of regelmatig plaatsvindt. De iteratief wordt gevormd door een veranderlijk aanhangsel -ir achter de stam van het werkwoord te plakken. Dit aanhangsel kan voorkomen in de vormen -ir, -ır, -er, -ar, -ür en -ur. Hoewel de vorming geschiedt op basis van een regelmatig patroon, is de uiteindelijke vorm niet altijd te voorspellen. De stam van het werkwoord wordt overigens verkregen door van het werkwoord de laatste drie letters, -mek respectievelijk -mak, weg te laten. En zo: yapmak (doen, maken) iteratief yapar ça ırmak (aanroepen) iteratief ça ırır Op deze regel vormen vijf werkwoorden een uitzondering: onbepaalde wijs iteratief betekenis ditmek dider uittrekken; plukken etmek eder doen gitmek gider gaan gütmek güder aandrijven tatmak tadar proeven In de lijst worden deze werkwoorden met een asterisk (*) gemerkt. In enkele gevallen is in de lijst aangegeven welke naamval door een werkwoord of achterzetsel wordt geregeerd. De aanduidingen zijn -nin voor de genitiefnaamval: -(n)in, -(n)ın, -(n)ün, -(n)un; -e voor de datiefnaamval: -(y)e, -(y)a; -i voor de accusatiefnaamval: -(y)i, -(y)ı, -(y)ü, -(y)u; -de voor de locatiefnaamval: -de, -da, -te en ta; -den voor de ablatiefnaamval: -den, -dan, -ten en -tan.

16 A ajur s lampenkap abanoz s ebbenhout abartılmı adj overdreven abartmak [-ır] v opscheppen, overdrijven, pochen abece s alfabet abi s oudere broer, vriend abla s oudere zus abone s abonnee abonman s abonnement abonman kartı [-nı] s abonnementskaart acayip adj merkwaardig acele s spoed, haast; adj haastig; expresseacele etmek* v zich haasten acemi s beginneling acı s smart; pijn; adj pijnlijk acı çekmek [-er] v pijn lijden acı çektirmek [-ir] v pijnigen acılı adj pikant; zeer, pijnlijk acıma s medelijden acımak [-ır] v pijn doen; medelijden hebben met, beklagen acımasız adj wreed acısız adj pijnloos acil adj acuut, urgent acil vaka s spoedgeval aç adj hongerig, nuchter açacak s opener; puntenslijper konserve açaca ı [-nı] s blikopener açı s opzicht, gezichtspunt, 17 adam perspectief dik açılı adj rechthoekig açık adj open; helder, duidelijk; openbaar, toegankelijk; slap (thee) açı a vurmak [-ur] v bekennen (verklappen) açıkça adv ronduit, gewoonweg açıklama s verklaring açıklamak [-ar] v verklaren, toelichten, verduidelijken; openbaar maken, openbaren, ontvouwen açıklanabilir adj verklaarbaar açıklık s openbaarheid; open plek; holle ruimte açıklıkla adv uitdrukkelijk açıkpembe adj lichtroze açılı s openstelling, opening açılı saatleri [-ni] pl openingstijden açılmak [-ır] v opengaan denizde açılmak [-ır] v varen açlık s honger açmak [-ar] v openen, openmaken, uitpakken; losmaken; inschakelen ad s naam, voornaam adı çıkmı adj berucht... adına namens...; in naam van... ada s eiland adacık s eilandje adaleli adj gespierd adalet [-ti] s gerechtigheid, justitie adaletsiz adj onrechtvaardig adam s man

17 adamak 18 akım adamak [-ar] v wijden, toewijden aday s gegadigde, kandidaat adet [-ti] s aantal; menstruatie adeta adv als het ware, bijna adıl s voornaamwoord adım s stap, schrede adımlamak [-ar] v stappen adi adj vulgair, ordinair adlandırma s benaming adlandırmak [-ır] v noemen adres s adres adres yazmak [-ar] v adresseren af [-ffı] s vergeving, vergiffenis, genade; gratie, amnestie afi s aanplakbiljet, poster, affiche Afrika s Afrika; adj Afrikaans Afrikalı s Afrikaan afyon s papaver a s net, netwerk; gaas a abey s meneer, oudere broer, vriend a aç s boom a aç gövdesi [-ni] s boomstam a artmak [-ır] v bleken a ır adj zwaar a ırlamak [-ar] v onthalen a ırlık s gewicht; belang fazla a ırlık s overgewicht a ız [- zı] s mond; bek, muil a ız dala ı [-nı] s woordentwist a ızlık s mondstuk; sigarettenpijpje a lama s gehuil a lamak [-ar] v huilen a rı s pijn a rı kesici madde s pijnstillend middel a tabaka s netvlies a ustos s augustus ahır s stal ahlâk [-kı] s moraal ahududu [-nu] s framboos aids hastalı ı [nı] s aids aile s gezin; familie ait olmak [-ur] v toebehoren akaçlama s afwatering akaçlamak [-ar] v droogleggen, draineren akademi s academie sanat akademisi [-ni] s kunstacademie akaryakıt [-tı] s stookolie, brandstof akbaba s gier akbasma s staar akci er s long akci er iltihabı [-nı] s longontsteking akçaa aç s esdoorn Akdeniz s de Middellandse Zee akıcı adj vloeiend akıl [-klı] s verstand, intellect akıl durgunlu u [-nu] s verstandsverbijstering akıl hastalı ı [-nı] s geestesziekte akla gelmez adj ondenkbaar akla gelmi ken tussen twee haakjes; trouwens akıllı adj verstandig, slim akılsız adj onverstandig, dom akım s stroom, elektriciteit akım da ıtıcısı [-nı] s stroomverdeler akım vuru u [-nu] s

18 akın stroomstoot dalgalı akım s wisselstroom do ru akım s gelijkstroom akın s invasie, aanval akıntı s vloed; stroming akıntıya kar ı adv stroomopwaarts akıntıyla bir adv stroomafwaarts alt akıntı s onderstroom akı s wending; voortgang, loop akıtmak [ır] doorstromen; gieten v akik [-ki] s agaat damarlı akik [-ki] s onyx i lemeli akik [-ki] s camee akmak [-ar] v stromen, vloeien akraba s familie; verwante, familielid aksan s accent aksesuar s accessoire aksi [-ni] s het tegendeel aksilik s pech, tegenslag ak am s avond bu ak am adv vanavond aktarma s overstap; transport aktarma otobüs s aansluiting (bus) aktarma yapmak [-ar] v overstappen aktarmak [-ır] v overbrengen; verplaatsen; vertellen aktris s toneelspeelster, actrice akü s accu alabalık s forel alacaklı s crediteur alan s terrein, veld; areaal; parcours; plein 19 alı alarm s alarm alarm numarası [-nı] s alarmnummer alay s spot, ironie; optocht alaya almak [-ır] v bespotten alaylı adj ironisch albay s kolonel albüm s album anı albümü [-nü] s plakboek alçak adj laag, nederig; alçak gönüllü adj bescheiden alçak gönüllülük s bescheidenheid alçalma s laagwater; verzakking alçı s gips aldatmak [-ır] v bedriegen; misleiden âlem s lol; wereld; mensheid alerji s allergie alet [-ti] s werktuig, gereedschap; apparaat alev s vlam Alevi s aleviet Alevilik s alevitisme (stroming binnen het sjiitisme) algı s waarneming algılamak [-ar] v waarnemen alıkoymak [-ar] v in beslag nemen; achterhouden alım s charme; koop alımlı adj charmant alın s voorhoofd alıntı s citaat alıntı yapmak [-ar] v citeren alıntılamak [-ar] v aanhalen, citeren alı s afname (aankoop) alı fiyatı [-nı] s koopprijs

19 alı ık alı tutarı [-nı] s koopsom satın alı s koop alı ık adj gewend; vertrouwd alı ılmamı adj ongebruikelijk alı kın olmak [-ur] v gewend zijn om alı mak [-ır] v wennen alı mamı adj niet gewend alı mı olmak [-ur] v gewend zijn aan alı tırma s oefening, training alı tırmak [ır] v oefenen kendini alı tırmak [-ır] v zich oefenen alı veri s boodschappen alı veri çantası [-nı] s boodschappentas alı veri yapmak [-ar] v winkelen, boodschappen doen alkı s applaus alkı lamak [-ar] v klappen, applaudisseren alkol [-lü] s alcohol alkollü adj alcoholisch Allah s God Allahaısmarladık! Tot ziens! (degene die weggaat) allık s rouge almaç s telefoonhoorn almak [-ır] v nemen, pakken, wegnemen, afnemen; krijgen, dı ardan almak [-ır] v importeren gidip almak [-ır] v afhalen, ophalen, gaan halen satın almak [-ır] v kopen Alman s Duitser; Duits (van de 20 ameliyat Duitsers) Almanca s Duits (taal) Almanya s Duitsland; Duits (van Duitsland) alo! hallo! (in telefoongesprekken) alt [-tı] s onderkant altında prep onder; adv onderaan en alt adj onderste altedilmez adj onovertroffen alternatif s alternatief altı num zes altın s goud; adj gouden altın kaplı adj verguld kaplama altını s bladgoud altıncı num zesde altmı num zestig alto s alt altüst adj ondersteboven alyans s verlovingsring, trouwring ama conj maar; hoewel amaç s doel; bedoeling amaçlamak [-ar] v beogen, streven, nastreven, mikken op, tot doel hebben amaçlı adj doelbewust ambalaj s verpakking ambar s schuur, loods; pakhuis ambargo s embargo ambülans s ziekenauto, ziekenwagen, ambulance amca s oom (broer van vader) amcao lu [-nu] s neef (zoon van vaders broer) ameliyat [-tı] s operatie ameliyat etmek* v opereren

20 Amerika Amerika s Amerika Amerika Birle ik Devletleri [-ni] pl de Verenigde Staten Amerikalı s Amerikaan Amerikan adj Amerikaans amiral s admiraal amonyak s ammonia ampul [-lü] s gloeilamp amyant [-tı] s asbest an s ogenblik; moment anında adv ogenblikkelijk ana s moeder ana- hoofdanacadde s hoofdweg anaçizgi s hoofdlijn anadili [-ni] s moedertaal anahat [-ttı] s hoofdleiding anahtar s sleutel; schroefsleutel; schakelaar anahtar deli i [-ni] s sleutelgat boru anahtarı [-nı] s waterpomptang ev anahtarı [-nı] s huissleutel anakara s werelddeel, vasteland, continent anakarasal adj continentaal analist s analist analiz s analyse analiz etmek* v analyseren anamadde s grondstof anamal s vermogen, kapitaal ananas s ananas anane s gebruik, gewoonte anaokulu [-nu] s kleuterschool anar i s anarchie anatomi s anatomie anavatan s vaderland anayasa s grondwet 21 anlayı lı anayol s hoofdstraat; verkeersader, snelweg ancak conj maar, echter, doch anı s herinnering anımsamak [-ar] v zich herinneren anımsatmak [-ır] v herinneren aan anıt [-tı] s gedenkteken; monument anıt ta ı [-nı] s gedenksteen anıtkabir s mausoleum anket [-ti] s enquête anlam s betekenis anlamına gelmek [-ir] v betekenen ikincil anlam s bijbetekenis anlamak [-ar] v begrijpen, beseffen, inzien; verstaan; opvatten anlamamak misverstaan anlamsız adj nietszeggend; zinloos anla ılan adv blijkbaar, klaarblijkelijk anla ılmaz adj onbegrijpelijk, onverstaanbaar anla ma s akkoord, overeenkomst, afspraak anla mak [-ır] v overeenkomen anla mazlık s misverstand, conflict anlatım s uitleg; uitdrukking anlatmak [-ır] v uitleggen, uitdrukken, vertellen; uiten anlayı s opvatting, begrip, inzicht anlayı lı adj begripvol

21 anma anma s herdenking anmak [-ar] v herdenken adını anmak [-ar] v vernoemen anmaya de er adj gedenkwaardig anne s moeder anonim adj anoniem anormal adj abnormaal ansiklopedi s encyclopedie ant [-tı] s eed ant içmek [-er] v zweren (eed) anten s antenne antibiyotik [-ki] s antibioticum antifriz s antivries antika adj antiek; s antiquiteit antikacı s antiquair antipati s antipathie antiseptik ilaç s antiseptisch middel antrenör s trainer apandisit [-ti] s blindedarmontsteking apartman s flatgebouw; appartement aperitif s aperitief aptal adj dom, sullig ara s tussenruimte; interval, tussentijd; pauze, rust arasında prep tussen arasından prep door, tussendoor ara vermek [-ir] pauzeren bir ara adv even biraraya gelmek [-ir] v bijeenkomen biraraya getirmek [-ir] v bijeenbrengen 22 arena o arada adv intussen, ondertussen araba s wagen, auto; kar araba alarmı [-nı] s autoalarm araba gezintisi [-ni] s autorit araba kaburgası [-nı] s chassis araba kulübü [-nü] s automobielclub araba yolu [-nu] autoweg kamp arabası [-nı] s kampeerwagen; camper kiraya araba verme s autoverhuur spor araba s sportwagen arabacılık s automobilisme aracı s bemiddelaar, tussenpersoon; makelaar aracılık s bemiddeling aracılık etmek* v bemiddelen araç s voertuig; middel (om doel te bereiken) aralık s december; gleuf, muntinworp; kier aramak [-ar] v zoeken, zoeken naar; opzoeken; doorzoeken arana me s tussenspel Arap s Arabier; Arabisch (van de Arabieren) Arapça s Arabisch (taal) arasıra adv af en toe, nu en dan ara tırma s onderzoek; verhandeling ara tırmak [-ır] v grondig onderzoeken, nagaan arazi s land, akker; perceel ardıçku u [-nu] s lijster arena s arena

22 arı arı s bij hezen arısı [-nı] s hommel arıkovanı [-nı] s bijenkorf arıtımevi [-ni] s raffinaderij arızalı adj defect arif adj diepzinnig aritmetik s rekenkunde Arjantin s Argentinië; Argentijns Arjantinli s Argentijn arka s achterkant arka lamba s achterlicht arka plan s achtergrond arka yüz s achterkant en arkadaki adj achterste arkada s vriend kız arkada s vriendin arkada lık s vriendschap arkeolog s archeoloog arkeoloji s archeologie arma an s geschenk armatör s reder armut s peer aroma s aroma arpa s gerst ar iv s archief artan adj toenemend artı adv plus artık s rest, restant, overschot artırma s verkoop bij opbod açık artırma s veiling artırmak [-ır] v verhogen (prijs, loon); opvoeren artistik adj artistiek artmak [-ar] v toenemen; oplopen arzu s begeerte iddetli arzu duymak [-ar] v 23 a çıba ı begeren as s aas (kaart) asal s priemgetal asansör s lift asansörcü s piccolo, liftbediende asfalt [-tı] s asfalt asıl [-slı] s herkomst, origine; adj oorspronkelijk; authentiek asker s soldaat; militair askeri adj militair; militairaskerlik s dienstplicht askerli e zorunlu adj dienstplichtig askerlikten kaçmak [-ar] v deserteren askı s kapstok; klerenhaak, kleerhanger; hanger aslan s leeuw aslında adv in feite, eigenlijk asmak [-ar] v ophangen aspirin s aspirine astar s voering astım s astma astronomi s astronomie Asya s Azië; Aziatisch Asyalı s Aziaat a a ı adv beneden; adj minderwaardig a a ıya adv omlaag, naar beneden; neer a a ı yukarı adv ongeveer a a ılama s minachting, hoon, verachting a a ılamak [-ar] v verachten a ama s fase, stadium a çı s kok a çıba ı [-nı] s chef-kok

23 a ı a ı vurmak [-ur] v vaccineren a ı s vaccinatie a ık adj verliefd a ılama s inenting a ılamak [-ar] v inenten a k [-kı] s hartstocht a mak [-ar] v overtreffen; overschrijden at [-tı] s paard at ahırı [-nı] s paardenstal at sürmek [-er] v paardrijden at yarı ı [-nı] s harddraverij at yarı maları [-nı] pl paardenrennen yarı atı [-nı] s renpaard ata s voorvader atama s benoeming atamak [-ar] v benoemen atarabası [-nı] s koets atardamar s slagader atasözü [-nü] s spreekwoord Atatürk, Mustafa Kemal grondlegger der Turkse Republiek Atatürkçülük s kemalisme (politieke theorie van Atatürk) atçı s ruiter, jockey atçılık s paardensport ate s vuur; schot; koorts ate etmek* v schieten ate leme s ontsteking (ontstekingsmechanisme) ate li adj vurig; koortsachtig atılgan adj impulsief atı s worp atkı s sjaal, omslagdoek atlama platformu [-nu] s skischans 24 ay atlamak [-ar] v overslaan; springen Atlas Okyanusu [-nu] s de Atlantische Oceaan atlet [-ti] s hemd; atleet atletizm s atletiek atma adj wegwerpatmaca s havik atmak [-ar] v werpen, gooien; weggooien; deponeren atmosfer s atmosfeer atom s atoom; atoomav s jacht avans s voorschot avans vermek [-ir] v voorschieten avantaj s voorsprong avcı s jager avcı kulübesi [-ni] s jachthut avlamak [-ar] v jagen gafil avlamak [-ar] v overrompelen avlu s erf; binnenplaats Avrupa s Europa; Europees Avrupa Birli i [-ni] s Europese Unie Avrupa çeki [-ni] s eurocheque Avrupalı s Europeaan avuç s handpalm avuç dolusu [-nu] s handvol avukat [-tı] s advocaat Avustralya s Australië; Australisch Avustralyalı s Australiër Avusturya s Oostenrijk; Oostenrijks Avusturyalı s Oostenrijker ay s maan; maand

24 ayak ay ı ı ı [-nı] s maneschijn Ay yıldız s de Turkse nationale vlag ayak s voet; poot ayak basmak [-ar] v treden, betreden ayak freni [-ni] s voetrem ayak uzmanı [-nı] s voetspecialist, pedicure yarık ayaklar pl wintervoeten ayakkabı s schoen ayakkabı ba ı [-nı] s schoenveter ayakkabı boyası [-nı] s schoensmeer spor ayakkabısı [-nı] s gymschoenen ayakkabıcı s schoenmaker ayakkabıcı dükkanı [-nı] s schoenwinkel ayaklanma s oproer; muiterij ayaklanmak [-ır] v in opstand komen ayaklık s pedaal; schoeisel gaz ayaklı ı [-nı] s gaspedaal ayakparma ı [-nı] s teen ayar s karaat ayarlamak [-ar] v afstellen, instellen, reguleren aygıt [-tı] s toestel ayı s beer ayık adj nuchter (niet dronken) ayıp s schande; adj stuitend ayıp! foei! ayıplamak [-ar] v honen, afkeuren ayırmak [-ır] v toewijzen, bestemmen; onderscheiden 25 azalma ayırtı s nuance ayırtılmı adj gereserveerd ayırtma s reservering ayırtmak [-ır] v reserveren, bespreken ayin s kerkdienst, mis, viering aykırı adj ongepast aylak s landloper aylık adj maandelijks; s salaris üç aylık adj driemaandelijks ayna s spiegel aynen adv evenzo aynı adj eenzelfde; eender, overeenstemmend; dezelfde; hetzelfde ayraç s haakje (leesteken) ayraç içinde tussen haakjes ayrı adj apart, afzonderlijk ayrıca adv trouwens, overigens ayrıcalık s voorrecht ayrıcalık tanımak [-ır] v bevoorrechten ayrıksı adj excentriek ayrılı s afscheid ayrılmak [-ır] v weggaan; zich splitsen; uiteengaan ayrım s onderscheid ayrımında olmamak ontgaan ayrım yapmak [-ar] v onderscheid maken ayrıntı s detail ayrıntılı adj gedetailleerd az s beetje; adj gering; adv weinig daha az adj minder en az adj minst, geringst; adv minstens; tenminste azalma s afname, vermindering

25 azaltma azaltma s reductie azaltmak [-ır] v verminderen; reduceren azıdi i [-ni] s kies azık s proviand azımsamak [-ar] v onderschatten azınlık s minderheid, minoriteit azim [-zmi] s wilskracht azmak [-ar] v zweren (zweer) azot [-tu] s stikstof 26 B baba s papa, vader anne ve baba s ouders baca s schoorsteen bacak s been bacanak s zwager (man van vrouws zus) badanalamak [-ar] v verven, schilderen badem s amandel bademcik iltihaplanması [-nı] s amandelontsteking bademcikler pl amandelen (anatomisch) bagaj s bagage; bagageruimte, kofferruimte el bagajı [-nı] s handbagage ba s verbinding; veter; wijngaard ba çubu u [-nu] s wijnrank ba ımlı adj afhankelijk ba ımsız adj onafhankelijk, zelfstandig ba ımsızlık s onafhankelijkheid ba ırmak [-ır] v schreeuwen ba ırsak s darm ba ırsaklar pl darmen; ingewanden ba ı s gift, schenking, donatie ba ı çı s donateur ba ı ık adj vrijgesteld ba ı ık kılmak [-ar] v immuniseren ba ı ık tutmak [-ar] v ontheffen van

26 ba ı ıklık ba ı ıklık s immuniteit ba ı lamak [-ar] v vergeven; gunnen; schenken ba ı layın! pardon! ba lamak [-ar] v verbinden; binden; aansluiten, aankoppelen ba lanmı adj aangesloten ba lantı s aansluiting; verbinding, samenhang ba la ık s bondgenoot ba la ma s bondgenootschap ba lı adj afhankelijk ba lı olmak [-ur] v afhangen van ba rık s schreeuw bahane s smoes, uitvlucht, voorwendsel bahane etmek* v voorwenden baharat [-tı] s kruid; specerij baharatlar pl kruiden; specerijen baharatlı adj gekruid bahçe s tuin; moestuin bahçıvan s tuinman bahis [-hsi] s weddenschap bahis çeki mek [-ir] v wedden mü terek bahis [-hsi] s totalisator bah etmek* v toekennen bah i s fooi bakan s minister Bakanlar Kurulu [-nu] s ministerraad bakanlık s ministerie, departement bakarkör adj ziende blind bakıcı s verzorger, verzorgster 27 balık bebek bakıcısı [-nı] s babysitter; kinderjuffrouw bakım s zorg, verzorging; onderhoud bakımevi [-ni] s gesticht; verpleegtehuis bakır s koper bakı s overzicht bakire s maagd bakkal s kruidenier; levensmiddelenwinkel; kruidenierswinkel bakkaliye s kruidenierswaren bakmak [-ar] v kijken, kijken naar, aankijken; letten op, passen op, toezicht houden op; zorgen voor, onderhouden; verplegen bakılmaksızın adv ongeacht kendine bakmak [-ar] v zich in acht nemen; zich verzorgen bakteri s bacterie bal s honing balarısı [-nı] s honingbij balçık s klei baldır s kuit (anatomisch) baldır kemi i [-ni] s scheenbeen baldız s schoonzuster (zus van vrouw) bale s ballet balık s vis balık a ı [-nı] s visnet balık tutmak [-ar] v vissen balık yeti tirme havuzu [-nu] s kwekerij balık yumurtası [-nı] s kuit,

27 balıkçı 28 basma viskuit yılan balı ı [-nı] s aal, paling balıkçı s visser balıkçı dükkanı [-nı] s viswinkel balıkçı malzemesi [-ni] s visuitrusting balıkçıl s reiger balıkçılık s visserij balina s walvis balkı s glans balkımak [-ır] v glanzen balkon s balkon balo s bal (dansfeest) balon s ballon balta s bijl bana pron me, mij bank [-kı] s bank (om op te zitten) banka s bank; spaarbank banka hesabı [-nı] s bankrekening bankmatik s geldautomaat bankmatikkartı [-nı] s pinpas bankmatikten nakit çekmek v pinnen banliyö s voorstad bant s lint; plakband; cassetteband banyo s bad, kuip; badkamer banyo yapmak [-ar] v een bad nemen bar s bar barcı s barman barcı kadın s barjuffrouw bardak s kopje; mok, beker; glas, theeglas barınak s hut barındırmak [-ır] v herbergen barı s vrede barı çı s pacifist; adj pacifistisch barı çıl adj vredig barı çılık s pacifisme barı ma s verzoening barı mak [-ır] v zich verzoenen, vrede sluiten barı sever adj vredelievend barikat [-tı] s afzetting barikat kurmak [-ar] v versperren bariton s bariton barmen s barman barok adj barok barometre s barometer barut [-tu] s kruit bas s bas basamak s trede; fase bası s druk (boeken) basım s pers; uitgave (boek) basım i i [-ni] s drukwerk basın s pers; journalistiek basın toplantısı [-nı] s persconferentie basınç s druk alçak basınç s lage druk alçak hava basıncı [-nı] s depressie (weer) hava basıncı [-nı] s luchtdruk ya basıncı [-nı] s oliedruk basil s bacil basit adj eenvoudig, simpel baskı s druk, pressie baskı altında tutmak [-ar] v onderdrukken baskın s overval, inval baskıncı s overvaller basma s afdruk (het afdrukken)

28 basmak 29 bazen basmak [-ar] v drukken; afdrukken basmakalıp s cliché bastırmak [-ır] v beteugelen; onderdrukken; de kop indrukken üzerine bastırmak [-ır] v drukken op baston s wandelstok basur s aambeien ba s hoofd; baas; begin ba dönmesi [-ni] s duizeligheid ba ından geçirmek [-ir] v doormaken ba sallama s knik ba sallamak [-ar] v knikken kabile ba ı [-nı] s opperhoofd ki i ba ına adv per persoon ba a rısı [-nı] s hoofdpijn ba aramamak v falen ba arı s succes; prestatie ba arılı adj succesvol, geslaagd; triomferend ba arısız adj mislukt ba arısızlık s mislukking; tegenspoed ba armak [-ır] v slagen; presteren ba bakan s premier ba garson s eerste kelner ba ka adj ander ba ka bir ekilde adv anders ba kaldırı s opstand ba kan s voorzitter ba kent [-ti] s hoofdstad ba lamak [-ar] v beginnen, aanvangen yeniden ba lamak [-ar] v hervatten ba langıç s aanvang ba langıçta adv aanvankelijk ba layan s starter, beginner ba lık s muts; krantenkop ba ö retmen s hoofdonderwijzer ba örtüsü [-nü] s hoofddoek ba parmak s duim ba piskopos s aartsbisschop, kardinaal ba ucu [-nu] s hoofdeinde; vademecum; zenit ba vuran s sollicitant ba vurmak [-ur] v zich wenden tot; solliciteren ba vuru s aanvraag; sollicitatie bataklık s moeras; adj moerassig batı s westen; west; adj westelijk batık adj failliet batılıla mak [-ır] v verwestersen batım s ondergang gün batımı [-nı] s zonsondergang batmak [-ar] v zinken battaniye s deken bavul s koffer bay s heer, meneer baya ı adv nogal bayan s dame; mevrouw baygın adj bewusteloos baygınlık s bewusteloosheid bayılmak [-ır] v flauwvallen bayındır adj welvarend bayku s uil bayrak s vlag, vaandel bayram s feest bayram günü [-nü] s feestdag bazen adv soms

İş E-Posta. E-Posta - Giriş. Son derece resmi, alıcının ismi yerine kullanılabilecek bir ünvanı var ise. Resmi, erkek alıcı, bilinmeyen isim

İş E-Posta. E-Posta - Giriş. Son derece resmi, alıcının ismi yerine kullanılabilecek bir ünvanı var ise. Resmi, erkek alıcı, bilinmeyen isim - Giriş Türkçe Hollandaca Sayın Başkan, Geachte heer President Son derece resmi, alıcının ismi yerine kullanılabilecek bir ünvanı var ise Sayın yetkili, Resmi, erkek alıcı, bilinmeyen isim Sayın yetkili,

Detaylı

Examen VWO. Turks (nieuwe stijl)

Examen VWO. Turks (nieuwe stijl) Turks (nieuwe stijl) Examen VWO Voorbereidend Wetenschappelijk Onderwijs Tijdvak 1 Vrijdag 17 mei 9.00 11.30 uur 20 02 Vragenboekje Voor dit examen zijn maximaal 55 punten te behalen; het examen bestaat

Detaylı

Immigratie Documenten

Immigratie Documenten - Algemeen için nereden form bulabilirim? Vragen waar men een formulier kan vinden [belge] ne zaman verildi? Vragen wanneer een document is afgegeven [belge] nerede verildi? Vragen waar een document is

Detaylı

Eindexamen Turks havo 2002-I

Eindexamen Turks havo 2002-I Let op: beantwoord een open vraag altijd in het Nederlands, behalve als het anders is aangegeven. ls je in het Turks antwoordt, levert dat 0 punten op. Tekst 1 Sol elin u ursuzlu u! 1 a ıdaki seçeneklerden

Detaylı

Başvuru Referans Mektubu

Başvuru Referans Mektubu - Giriş Sayın Yetkili, Resmi, erkek alıcı, bilinmeyen isim Sayın Yetkili, Resmi, bayan alıcı, bilinmeyen isim Sayın Yetkili, Resmi, bilinmeyen alıcı ismi ve cinsiyeti Geachte heer Geachte mevrouw Geachte

Detaylı

Examen VWO. Turks. Voorbereidend Wetenschappelijk Onderwijs Tijdvak 1 Vrijdag 3 juni 9.00 11.30 uur. Vragenboekje

Examen VWO. Turks. Voorbereidend Wetenschappelijk Onderwijs Tijdvak 1 Vrijdag 3 juni 9.00 11.30 uur. Vragenboekje Turks Examen VWO Voorbereidend Wetenschappelijk Onderwijs Tijdvak 1 Vrijdag 3 juni 9.00 11.30 uur 20 05 Vragenboekje Voor dit examen zijn maximaal 50 punten te behalen; het examen bestaat uit 44 vragen.

Detaylı

Anlamak ve anlasılmak Hollandaca dilini bilmekle baslar

Anlamak ve anlasılmak Hollandaca dilini bilmekle baslar Anlamak ve anlasılmak Hollandaca dilini bilmekle baslar Begrijpen en begrepen worden begint met het spreken van de Nederlandse taal Hollandaca hepimizi birbirimize baglar Wat leest u in deze folder? 1.

Detaylı

Onthaalbureau Inburgering Antwerpen. Anvers yeni gelenleri karşιlama bür

Onthaalbureau Inburgering Antwerpen. Anvers yeni gelenleri karşιlama bür Onthaalbureau Inburgering Antwerpen Anvers yeni gelenleri karşιlama bür Bent u nieuw in Vlaanderen en wilt u Nederlands leren? wilt u meer weten over het leven in Vlaanderen? zoekt u werk? hebt u andere

Detaylı

Eindexamen Turks vwo 2005-I

Eindexamen Turks vwo 2005-I Let op: beantwoord een open vraag altijd in het Nederlands, behalve als het anders is aangegeven. ls je in het Turks antwoordt, levert dat 0 punten op. Tekst 1 ir Gençlik Projesi 1 Türkiye ra tırmalar

Detaylı

Examen VWO. Turks. tijdvak 1 donderdag 28 mei 13.30-16.00 uur. Bij dit examen hoort een bijlage.

Examen VWO. Turks. tijdvak 1 donderdag 28 mei 13.30-16.00 uur. Bij dit examen hoort een bijlage. Examen VWO 2015 tijdvak 1 donderdag 28 mei 13.30-16.00 uur Turks ij dit examen hoort een bijlage. it examen bestaat uit 54 vragen. Voor dit examen zijn maximaal 56 punten te behalen. Voor elk vraagnummer

Detaylı

Hoger Algemeen Voortgezet Onderwijs Tijdvak 1 Vrijdag 3 juni 9.00 11.30 uur

Hoger Algemeen Voortgezet Onderwijs Tijdvak 1 Vrijdag 3 juni 9.00 11.30 uur Turks 1,2 Examen HVO Hoger lgemeen Voortgezet Onderwijs Tijdvak 1 Vrijdag 3 juni 9.00 11.30 uur 20 05 Vragenboekje Voor dit examen zijn maximaal 51 punten te behalen; het examen bestaat uit 45 vragen.

Detaylı

Eindexamen Turks havo 2002-II

Eindexamen Turks havo 2002-II Let op: beantwoord een open vraag altijd in het Nederlands, behalve als het anders is aangegeven. ls je in het Turks antwoordt, levert dat 0 punten op. Tekst 1 Tarım, Türkiye yi kurtarır 1 Yazar bir batılı

Detaylı

Beweging en plezier bijna elke zondag of zaterdag. Chiro is een Nederlandstalige jeugdbeweging waar sport, spel en plezier centraal staan!

Beweging en plezier bijna elke zondag of zaterdag. Chiro is een Nederlandstalige jeugdbeweging waar sport, spel en plezier centraal staan! Ebeveynler için bir broşür Een brochure voor ouders Kimler için? 6 ile 18 yaş grubundaki bütün çocuklar ve gençler için Voor wie? Alle kinderen en jongeren van 6 tot 18 jaar Neredeyse her Pazar veya Cumartesi

Detaylı

Examen VWO. Turks (nieuwe stijl)

Examen VWO. Turks (nieuwe stijl) Turks (nieuwe stijl) Examen VWO Voorbereidend Wetenschappelijk Onderwijs Tijdvak 2 Vrijdag 21 juni 10.00 12.30 uur 20 02 Vragenboekje Voor dit examen zijn maximaal 48 punten te behalen; het examen bestaat

Detaylı

Examen HAVO. Turks. tijdvak 1 donderdag 28 mei 13.30-16.00 uur. Bij dit examen hoort een bijlage.

Examen HAVO. Turks. tijdvak 1 donderdag 28 mei 13.30-16.00 uur. Bij dit examen hoort een bijlage. Examen HVO 2015 tijdvak 1 donderdag 28 mei 13.30-16.00 uur Turks ij dit examen hoort een bijlage. it examen bestaat uit 52 vragen. Voor dit examen zijn maximaal 55 punten te behalen. Voor elk vraagnummer

Detaylı

Seyahat Dışarda yeme. Dışarda yeme - Girişte. Dışarda yeme - Yemek siparişi verme

Seyahat Dışarda yeme. Dışarda yeme - Girişte. Dışarda yeme - Yemek siparişi verme - Girişte _[zaman]_de _[kişi sayısı]_ için masa ayırtmak istiyorum. Rezervasyon yapma _[kişi sayısı]_ için bir masa lütfen. Masa sorma Kredi kartı kabul ediyor musunuz? Kredi kartıyla ödeyip ödeyemeyeceğini

Detaylı

Examen HAVO 2013. Turks. tijdvak 1 donderdag 16 mei 13.30-16.00 uur. Bij dit examen hoort een bijlage.

Examen HAVO 2013. Turks. tijdvak 1 donderdag 16 mei 13.30-16.00 uur. Bij dit examen hoort een bijlage. Examen HVO 2013 tijdvak 1 donderdag 16 mei 13.30-16.00 uur Turks ij dit examen hoort een bijlage. it examen bestaat uit 46 vragen. Voor dit examen zijn maximaal 54 punten te behalen. Voor elk vraagnummer

Detaylı

U kunt meerdere vakjes aankruisen. Birden fazla haneyi işaretleyebilirsiniz.

U kunt meerdere vakjes aankruisen. Birden fazla haneyi işaretleyebilirsiniz. Aanvraag/Başvuru Vrijwillige Verzekering Gönüllü Sigortalılık Met dit formulier kunt u vrijwillige verzekering voor een ouderdomspensioen AOW en/ of nabestaandenuitkering Anw aanvragen. U kunt de aanvraag

Detaylı

Examen HAVO. Turks. tijdvak 1 vrijdag 1 juni 13.30-16.00 uur. Bij dit examen hoort een bijlage.

Examen HAVO. Turks. tijdvak 1 vrijdag 1 juni 13.30-16.00 uur. Bij dit examen hoort een bijlage. Examen HVO 2012 tijdvak 1 vrijdag 1 juni 13.30-16.00 uur Turks ij dit examen hoort een bijlage. it examen bestaat uit 45 vragen. Voor dit examen zijn maximaal 52 punten te behalen. Voor elk vraagnummer

Detaylı

Eindexamen Turks vwo 2011 - I

Eindexamen Turks vwo 2011 - I Let op: beantwoord een open vraag altijd in het Nederlands, behalve als het anders is aangegeven. ls je in het Turks antwoordt, levert dat 0 punten op. Tekst 1 ünya yetmez dedi, uzay için özel 1p 1 Karou

Detaylı

Eindexamen Turks vwo 2003-I

Eindexamen Turks vwo 2003-I Let op: beantwoord een open vraag altijd in het Nederlands, behalve als het anders is aangegeven. ls je in het Turks antwoordt, levert dat 0 punten op. Tekst 1 Vitrindekiler Tekst 1 bestaat uit drie boekrecensies.

Detaylı

Examen HAVO. Turks. tijdvak 1 donderdag 20 mei 13.30-16.00 uur. Bij dit examen hoort een bijlage.

Examen HAVO. Turks. tijdvak 1 donderdag 20 mei 13.30-16.00 uur. Bij dit examen hoort een bijlage. Examen HVO 2010 tijdvak 1 donderdag 20 mei 13.30-16.00 uur Turks tevens oud programma Turks 1,2 ij dit examen hoort een bijlage. it examen bestaat uit 46 vragen. Voor dit examen zijn maximaal 52 punten

Detaylı

Eindexamen havo Turks 2014-I

Eindexamen havo Turks 2014-I Let op: beantwoord een open vraag altijd in het Nederlands, behalve als het anders is aangegeven. ls je in het Turks antwoordt, levert dat 0 punten op. Tekst 1 ankalar Volgens het nieuwe wetsvoorstel moeten

Detaylı

Eindexamen Turks havo 2007-I

Eindexamen Turks havo 2007-I Let op: beantwoord een open vraag altijd in het Nederlands, behalve als het anders is aangegeven. ls je in het Turks antwoordt, levert dat 0 punten op. Tekst 1 Çalışan annelerin çocuklarını bekleyen büyük...

Detaylı

Eindexamen Turks havo 2005-I

Eindexamen Turks havo 2005-I Let op: beantwoord een open vraag altijd in het Nederlands, behalve als het anders is aangegeven. ls je in het Turks antwoordt, levert dat 0 punten op. Tekst 1 Öz Kayseri pastırması ile nin gıda Oscarını

Detaylı

Eindexamen vwo Turks 2013-I

Eindexamen vwo Turks 2013-I Let op: beantwoord een open vraag altijd in het Nederlands, behalve als het anders is aangegeven. ls je in het Turks antwoordt, levert dat 0 punten op. Tekst 1 İstanbullu İzmirliler 1p 1 1. ve 2. paragrafta

Detaylı

Okutunuz ve defterlerine yazdırınız 1 abla abdest kablo Sabri tablo tablet tabla kablo baba bakır kaba soba bayrak kabak badem bakkal Banu bal balık

Okutunuz ve defterlerine yazdırınız 1 abla abdest kablo Sabri tablo tablet tabla kablo baba bakır kaba soba bayrak kabak badem bakkal Banu bal balık Okutunuz ve defterlerine yazdırınız 1 abla abdest kablo Sabri tablo tablet tabla kablo baba bakır kaba soba bayrak kabak badem bakkal Banu bal balık bakla bardak balkon ebe Ebru tebrik bebek Sibel Belma

Detaylı

Turkse taal elementair lees- en schrijfvaardigheid

Turkse taal elementair lees- en schrijfvaardigheid Staatsexamen HAVO 2014 Turkse taal elementair lees- en schrijfvaardigheid Tijdvak 1 Maandag 26 mei 09.00 11.30 uur College-examen schriftelijk Opgavenboekje HF-1008-w-14-1-o 1 Havo Turkse taal elementair

Detaylı

Eindexamen havo Turks 2012 - I

Eindexamen havo Turks 2012 - I Let op: beantwoord een open vraag altijd in het Nederlands, behalve als het anders is aangegeven. ls je in het Turks antwoordt, levert dat 0 punten op. Tekst 1 ltınımız yer altında mı kalsın? 1p 1 rtvin

Detaylı

Voorbereidend Wetenschappelijk Onderwijs Tijdvak 1 Vrijdag 16 mei 9.00 11.30 uur

Voorbereidend Wetenschappelijk Onderwijs Tijdvak 1 Vrijdag 16 mei 9.00 11.30 uur Turks (nieuwe stijl) Examen VWO Voorbereidend Wetenschappelijk Onderwijs Tijdvak 1 Vrijdag 16 mei 9.00 11.30 uur 20 03 Vragenboekje Voor dit examen zijn maximaal 47 punten te behalen; het examen bestaat

Detaylı

Seyahat Genel. Genel - Olmazsa olmazlar. Genel - Muhabbet. Yardım isteme. Birinin İngilizce konuşup konuşmadığını sormak

Seyahat Genel. Genel - Olmazsa olmazlar. Genel - Muhabbet. Yardım isteme. Birinin İngilizce konuşup konuşmadığını sormak - Olmazsa olmazlar Bana yardımcı olurmusunuz, lütfen? Yardım isteme İngilizce konuşuyor musunuz? Birinin İngilizce konuşup konuşmadığını sormak _[dil]_ konuşuyor musunuz? Birinin belli bir dili konuşup

Detaylı

Voorbereidend Wetenschappelijk Onderwijs Tijdvak 1 Donderdag 18 mei 9.00 11.30 uur

Voorbereidend Wetenschappelijk Onderwijs Tijdvak 1 Donderdag 18 mei 9.00 11.30 uur Turks Examen VWO Voorbereidend Wetenschappelijk Onderwijs Tijdvak 1 onderdag 18 mei 9.00 11.30 uur 20 06 Vragenboekje Voor dit examen zijn maximaal 49 punten te behalen; het examen bestaat uit 44 vragen.

Detaylı

Seyahat Genel. Genel - Olmazsa olmazlar. Genel - Muhabbet. Yardım isteme. Birinin İngilizce konuşup konuşmadığını sormak

Seyahat Genel. Genel - Olmazsa olmazlar. Genel - Muhabbet. Yardım isteme. Birinin İngilizce konuşup konuşmadığını sormak - Olmazsa olmazlar Kunt u me alstublieft helpen? Yardım isteme Spreekt u Engels? Birinin İngilizce konuşup konuşmadığını sormak Spreekt u _[taal]_? Birinin belli bir dili konuşup konuşmadığını sormak Ik

Detaylı

Eindexamen Turks vwo 2006-I

Eindexamen Turks vwo 2006-I Let op: beantwoord een open vraag altijd in het Nederlands, behalve als het anders is aangegeven. ls je in het Turks antwoordt, levert dat 0 punten op. Tekst 1 21. Yüzyılın lacı ep oktoru 1 a ıdakilerden

Detaylı

Reizen Algemeen. Algemeen - Belangrijkste benodigdheden. Algemeen - Conversatie. Om hulp vragen. Vragen of iemand Engels spreekt

Reizen Algemeen. Algemeen - Belangrijkste benodigdheden. Algemeen - Conversatie. Om hulp vragen. Vragen of iemand Engels spreekt - Belangrijkste benodigdheden Bana yardımcı olurmusunuz, lütfen? Om hulp vragen İngilizce konuşuyor musunuz? Vragen of iemand Engels spreekt _[dil]_ konuşuyor musunuz? Vragen of iemand een bepaalde taal

Detaylı

Toelichting bij de weigering van een behandelend arts om een geneeskundige verklaring af te geven.

Toelichting bij de weigering van een behandelend arts om een geneeskundige verklaring af te geven. Toelichting bij de weigering van een behandelend arts om een geneeskundige verklaring af te geven. Beter voor elkaar 2 Toelichting bij de weigering van een behandelend arts om een geneeskundige verklaring

Detaylı

Gıda emniyeti konusunda tavsiyeler

Gıda emniyeti konusunda tavsiyeler Gıda emniyeti konusunda tavsiyeler Turkse versie Adviezen over voedselveiligheid Hastalar ve ziyaretçiler için bilgiler Gıdaların bozulmasını önlemek için hastahanemizde gıdaların hazırlanmasında uyulması

Detaylı

bab.la Cümle Kalıpları: Kişisel Dilekler Hollandaca-Türkçe

bab.la Cümle Kalıpları: Kişisel Dilekler Hollandaca-Türkçe Dilekler : Evlilik Van harte gefeliciteerd. Wij wensen jullie alle geluk in de wereld. Tebrikler. Dünyadaki tüm mutluluklar üzerinizde olsun. Yeni evli bir çifti Gefeliciteerd en de beste wensen voor jullie

Detaylı

Eindexamen Turks vwo 2007-I

Eindexamen Turks vwo 2007-I Let op: beantwoord een open vraag altijd in het Nederlands, behalve als het anders is aangegeven. ls je in het Turks antwoordt, levert dat 0 punten op. Tekst 1 nadolu teşi dünya sahnelerinde 2p 1 Welke

Detaylı

Examen HAVO. Turks 1,2. tijdvak 1 donderdag 24 mei 13.30-16.00 uur. Bij dit examen hoort een bijlage.

Examen HAVO. Turks 1,2. tijdvak 1 donderdag 24 mei 13.30-16.00 uur. Bij dit examen hoort een bijlage. Examen HVO 2007 tijdvak 1 donderdag 24 mei 13.30-16.00 uur Turks 1,2 ij dit examen hoort een bijlage. it examen bestaat uit 43 vragen. Voor dit examen zijn maximaal 49 punten te behalen. Voor elk vraagnummer

Detaylı

Pre-eclampsie en het HELLP-syndroom - Turks Preeklampsi ve HELLP sendromu

Pre-eclampsie en het HELLP-syndroom - Turks Preeklampsi ve HELLP sendromu Pre-eclampsie en het HELLP-syndroom - Turks Preeklampsi ve HELLP sendromu Bu broşür gebelikte hipertansiyon (yüksek tansiyon) hakkında bilgi içermektedir. Bu broşürde gebelik hipertansiyonu, preeklampsi

Detaylı

Het basisexamen inburgering in het buitenland. Yurtdışında yapılması gereken temel uyum sınavı

Het basisexamen inburgering in het buitenland. Yurtdışında yapılması gereken temel uyum sınavı Het basisexamen inburgering in het buitenland Yurtdışında yapılması gereken temel uyum sınavı Het basisexamen inburgering in het buitenland Yurtdışında yapılması gereken temel uyum sınavı 02 Hollanda

Detaylı

İşitme Engelli Öğrenciler için Tek Kart Resimler ile Kelime Çalışması. Hazırlayan Engin GÜNEY Özel Eğitim Öğretmeni

İşitme Engelli Öğrenciler için Tek Kart Resimler ile Kelime Çalışması. Hazırlayan Engin GÜNEY Özel Eğitim Öğretmeni İşitme Engelli Öğrenciler için Tek Kart Resimler ile Kelime Çalışması Hazırlayan Özel Eğitim Öğretmeni gökkubbede hoş bir seda bırakmak adına ÖNSÖZ İşitme engelli öğrencilerin kelime dağarcıklarının yetersizliği

Detaylı

Anesthesievragenlijst voor volwassenen - Turks / Yetişkinler için Anestezi Soru Listesinin İngilizce çevirisi

Anesthesievragenlijst voor volwassenen - Turks / Yetişkinler için Anestezi Soru Listesinin İngilizce çevirisi Anesthesievragenlijst voor volwassenen - Turks / Yetişkinler için Anestezi Soru Listesinin İngilizce çevirisi Ameliyat öncesi poliklinik muayeneye giderken bu formu doldurulmuş olarak yanınıza alın. Güncel

Detaylı

Toelichting bij de weigering van een behandelend arts om een geneeskundige verklaring af te geven.

Toelichting bij de weigering van een behandelend arts om een geneeskundige verklaring af te geven. Toelichting bij de weigering van een behandelend arts om een geneeskundige verklaring af te geven. Toelichting bij de weigering van een behandelend arts om een geneeskundige verklaring af te geven. U heeft

Detaylı

Examen HAVO. Turks 1,2. tijdvak 1 vrijdag 30 mei 13.30-16.00 uur. Bij dit examen hoort een bijlage.

Examen HAVO. Turks 1,2. tijdvak 1 vrijdag 30 mei 13.30-16.00 uur. Bij dit examen hoort een bijlage. Examen HVO 2008 tijdvak 1 vrijdag 30 mei 13.30-16.00 uur Turks 1,2 ij dit examen hoort een bijlage. it examen bestaat uit 41 vragen. Voor dit examen zijn maximaal 47 punten te behalen. Voor elk vraagnummer

Detaylı

Seyahat Sağlık. Sağlık - Acil durum. Sağlık - Doktorda. Hastaneye götürülmek isteme. Ik voel me niet lekker. Travel_Health_Emergency_2_desc

Seyahat Sağlık. Sağlık - Acil durum. Sağlık - Doktorda. Hastaneye götürülmek isteme. Ik voel me niet lekker. Travel_Health_Emergency_2_desc - Acil durum Hastaneye gitmem lazım. Hastaneye götürülmek isteme Hastayım. Travel_Health_Emergency_2_desc Derhal doktoru görmem gerekiyor! Acil tıbbi müdahale isteme Yardım! Acil tıbbi ilgi için seslenme

Detaylı

Examen VWO. Turks. tijdvak 1 vrijdag 29 mei 13.30-16.00 uur. Bij dit examen hoort een bijlage.

Examen VWO. Turks. tijdvak 1 vrijdag 29 mei 13.30-16.00 uur. Bij dit examen hoort een bijlage. Examen VWO 2009 tijdvak 1 vrijdag 29 mei 13.30-16.00 uur Turks ij dit examen hoort een bijlage. it examen bestaat uit 43 vragen. Voor dit examen zijn maximaal 54 punten te behalen. Voor elk vraagnummer

Detaylı

Rota Virüsü Asisi Hakkinda Ebeveynlerin Bilgilendirilmesi

Rota Virüsü Asisi Hakkinda Ebeveynlerin Bilgilendirilmesi Rota Virüsü Asisi Hakkinda Ebeveynlerin Bilgilendirilmesi Inenten tegen het Rotavirus Kısa bir süreden beri hastanenizde, virüse karşı yüksek hassasiyeti bulunan çocuklara, onları rota virüsünün yol açtığı

Detaylı

Başvuru Motivasyon Mektubu / Ön Yazı

Başvuru Motivasyon Mektubu / Ön Yazı - Giriş Sayın Yetkili, Resmi, erkek alıcı, bilinmeyen isim Sayın Yetkili, Resmi, bayan alıcı, bilinmeyen isim Sayın Yetkili, Resmi, bilinmeyen alıcı ismi ve cinsiyeti Geachte heer Geachte mevrouw Geachte

Detaylı

Jeugdbescherming) görüflmenizin özel bir nedeni vard r. Belki çocu unuz gözetim veya vesayet alt na verilmifltir.

Jeugdbescherming) görüflmenizin özel bir nedeni vard r. Belki çocu unuz gözetim veya vesayet alt na verilmifltir. De William Schrikker Groep William Schrikker Gençlik Koruma Bürosu, koruma ve yard ma ihtiyac olan özürlü kifliler için kurulmufl William Schrikker Group adl uzman kurulufl bünyesinde hizmet verir. Grup,

Detaylı

Examen HAVO. Turks. tijdvak 1 dinsdag 31 mei 13.30-16.00 uur. Bij dit examen hoort een bijlage.

Examen HAVO. Turks. tijdvak 1 dinsdag 31 mei 13.30-16.00 uur. Bij dit examen hoort een bijlage. Examen HVO 2011 tijdvak 1 dinsdag 31 mei 13.30-16.00 uur Turks ij dit examen hoort een bijlage. it examen bestaat uit 53 vragen. Voor dit examen zijn maximaal 55 punten te behalen. Voor elk vraagnummer

Detaylı

Immigratie Studeren. Studeren - Universiteit. Aangeven dat u zich wilt inschrijven. Verklaren dat u graag wilt inschrijven voor een cursus.

Immigratie Studeren. Studeren - Universiteit. Aangeven dat u zich wilt inschrijven. Verklaren dat u graag wilt inschrijven voor een cursus. - Universiteit I would like to enroll at a university. Aangeven dat u zich wilt inschrijven Bir üniversiteye kaydolmak istiyorum. I want to apply for course. Verklaren dat u graag wilt inschrijven voor

Detaylı

ZUAL GÖZÜTOK Turkije Zual heeft diabetes type 2. DIYABET NEDIR? Wat is diabetes? Turks - Nederlands

ZUAL GÖZÜTOK Turkije Zual heeft diabetes type 2. DIYABET NEDIR? Wat is diabetes? Turks - Nederlands ZUAL GÖZÜTOK Turkije Zual heeft diabetes type 2 DIYABET NEDIR? Wat is diabetes? Turks - Nederlands Diyabeti değiştirme yolumuz Novo Nordisk diyabetin geleceğini değiştirmeyi kendisine bir misyon olarak

Detaylı

Eindexamen Turks vwo I

Eindexamen Turks vwo I Tekst 2 nne-babası gibi polis olacaktı Kies bij iedere open plek in de tekst het juiste antwoord uit de gegeven mogelijkheden. 1p 7 halkın medyanın moda dünyasının müzik dünyasının 1p 8 empati hayal planlar

Detaylı

YENİ GELENLER İÇİN BRÜKSEL DE ÖĞRETİM HAKKINDA HER ŞEY

YENİ GELENLER İÇİN BRÜKSEL DE ÖĞRETİM HAKKINDA HER ŞEY çocuğunuz için bir okul YENİ GELENLER İÇİN BRÜKSEL DE ÖĞRETİM HAKKINDA HER ŞEY TURKS İÇİNDEKİLER I 1 1 GENEL BİLGİLER 2 2 ÇOCUĞUNUZ BİR YENİ GELEN Mİ? 5 3 YENİ GELENLER İÇİN ÖĞRETİM 6 4 BİR OKUL SEÇME

Detaylı

Turks vwo 2016-I. Tekst 1 Antik Çağ Mozaiklerinde Matematik. Tekst 2 Yerin Altında 8 Bin Asker

Turks vwo 2016-I. Tekst 1 Antik Çağ Mozaiklerinde Matematik. Tekst 2 Yerin Altında 8 Bin Asker Let op: beantwoord een open vraag altijd in het Nederlands, behalve als het anders is aangegeven. ls je in het Turks antwoordt, levert dat 0 punten op. Tekst 1 ntik Çağ Mozaiklerinde Matematik 1p 1 Yazının

Detaylı

HEPATITIS B. Nederlands Turks

HEPATITIS B. Nederlands Turks HEPATITIS B Nederlands Turks 1 Önsöz Bu broşür hepatit B virüsünün karacigerde neden oldugu iltihaplanma konusunda kafanıza takılan bir çok soruya cevap niteligini taşmaktadır. Bu virüs kara cigerinizde

Detaylı

Pijnbestrijding tijdens de bevalling - Turks Doğum sırasında sancıyı dindirmek

Pijnbestrijding tijdens de bevalling - Turks Doğum sırasında sancıyı dindirmek Pijnbestrijding tijdens de bevalling - Turks Doğum sırasında sancıyı dindirmek Pijnbestrijding tijdens de bevalling Bevallen doet pijn. Weinig vrouwen zullen opkijken van deze uit spraak. Zij weten dat

Detaylı

ADIM ADIM HOLLANDACA. Ferhat YILDIZ

ADIM ADIM HOLLANDACA. Ferhat YILDIZ 1 ADIM ADIM HOLLANDACA Ferhat YILDIZ Bu eserin her türlü yayım hakkı Ferhat YILDIZ A aittir. E-Mail: ferhatyildiz@mail.com Web: www.ferhatyildiz.ticiz.com 2 ÖNSÖZ Kitaplarımı yazarken bana inancını kaybetmeyen

Detaylı

Eindexamen Turks havo 2001-I

Eindexamen Turks havo 2001-I e vragen kunnen gesloten zijn (meerkeuzevragen) of open. Schrijf al je antwoorden op het examenpapier dat je van je school hebt gekregen. Noteer bij de meerkeuzevragen alleen de hoofdletter die hoort bij

Detaylı

Website beoordeling halis.org

Website beoordeling halis.org Website beoordeling halis.org Gegenereerd op Juni 10 2015 11:23 AM De score is 56/100 SEO Content Title Halis KAYA Freelance Web Tasarım Uzmanı ve Danışmanı Lengte : 52 Perfect, uw title tag bevat tussen

Detaylı

Diabetes en zwangerschap - Turks Diyabet (şeker hastalığı) ve gebelik

Diabetes en zwangerschap - Turks Diyabet (şeker hastalığı) ve gebelik Diabetes en zwangerschap - Turks Diyabet (şeker hastalığı) ve gebelik Diabetes en zwangerschap Bij diabetes mellitus is er te veel glucose in uw bloed: de bloedglucose waarde is te hoog. Diabetes kan al

Detaylı

Examen HAVO. Turks 1,2

Examen HAVO. Turks 1,2 Turks 1,2 Examen HVO Hoger lgemeen Voortgezet Onderwijs Tijdvak 1 Woensdag 19 mei 9.00 11.30 uur 20 04 Vragenboekje Voor dit examen zijn maximaal 48 punten te behalen; het examen bestaat uit 42 vragen.

Detaylı

Anamnese Meertalige Kinderen

Anamnese Meertalige Kinderen Anamnese Meertalige Kinderen Intervisiewerkgroep Meertalige kinderen Deze anamneselijst staat ter beschikking op www.sig-net.be in PDF-formaat. Eerste druk 2006 SIG vzw Kerkham 1 bus 2, 9070 Destelbergen

Detaylı

NAAR NEDERLAND HANDLEIDING

NAAR NEDERLAND HANDLEIDING NAAR NEDERLAND HANDLEIDING www.naarnederland.nl 1. Önsöz Uzun bir süre kalmak için Hollanda ya yeni gelen ve geçici oturum iznine ihtiyacı olanlardan bir kısmının 15 Mart 2006 tarihinden itibaren Hollanda

Detaylı

DIYABET NEDIR? Wat is diabetes?

DIYABET NEDIR? Wat is diabetes? DIYABET NEDIR? Wat is diabetes? www.novonordisk.nl Turks - Nederlands İçindekiler DİYABET 6 Şeker HASTASININ VÜCUDUNDA NELER OLUYOR? 8 ŞİKAYETLER 14 Bİrİncİ tip diyabet 14 İkİncİ tip diyabet 18 diyabet

Detaylı

Eindexamen vwo Turks I

Eindexamen vwo Turks I Let op: beantwoord een open vraag altijd in het Nederlands, behalve als het anders is aangegeven. ls je in het Turks antwoordt, levert dat 0 punten op. Tekst 1 Takvim-i Vekayi 3p 1 Welke van onderstaande

Detaylı

Eindexamen Turks vwo 2004-I

Eindexamen Turks vwo 2004-I Let op: beantwoord een open vraag altijd in het Nederlands, behalve als het anders is aangegeven. ls je in het Turks antwoordt, levert dat 0 punten op. Tekst 1 Urfa nire, Milano nire demeyin an het begin

Detaylı

Flandre ya göç. Migreren naar Vlaanderen. Göçmen aileler için başlangıç seti. Starterspakket voor familiemigranten

Flandre ya göç. Migreren naar Vlaanderen. Göçmen aileler için başlangıç seti. Starterspakket voor familiemigranten Flandre ya göç Göçmen aileler için başlangıç seti, Migreren naar Vlaanderen Starterspakket voor familiemigranten Met steun van het Europees Integratiefonds Avrupa Uyum Fonu nun desteği ile AYSEL Eğer Flandre

Detaylı

Eindexamen Turks havo 2006-I

Eindexamen Turks havo 2006-I Let op: beantwoord een open vraag altijd in het Nederlands, behalve als het anders is aangegeven. ls je in het Turks antwoordt, levert dat 0 punten op. Tekst 1 TT L 2p 1 Welke van de onderstaande beweringen

Detaylı

DIYABET NEDIR? Wat is diabetes?

DIYABET NEDIR? Wat is diabetes? DIYABET NEDIR? Wat is diabetes? www.novonordisk.nl Turks - Nederlands P a s s i e v o o r l e v e n İçindekiler DİYABET 6 ŞEKER HASTASININ VÜCUDUNDA NELER OLUYOR? 8 ŞİKAYETLER 14 BİRİNCİ TİP DİYABET 14

Detaylı

Onlar, bizim çocuklarımız! Het zijn onze kinderen!

Onlar, bizim çocuklarımız! Het zijn onze kinderen! Onlar, bizim çocuklarımız! Türk toplumunda eşcinsellik üzerine konuşabilmek! Homoseksualiteit bespreekbaar maken in de Turkse gemeenschap Het zijn onze kinderen! COLOFON Uitgever Inspraakorgaan Turken

Detaylı

Kind en Gezin (Çocuk ve Aile Kurumu) siz ve aileniz için neler yapıyor?

Kind en Gezin (Çocuk ve Aile Kurumu) siz ve aileniz için neler yapıyor? Kind en Gezin (Çocuk ve Aile Kurumu) siz ve aileniz için neler yapıyor? Geniş kapsamlı ücretsiz hizmetlerimizi keşfedin Turkse vertaling van Kennismakingsfolder ouders Hamilesiniz Je bent zwanger Çok özel,

Detaylı

Eindexamen Turks vwo I

Eindexamen Turks vwo I Let op: beantwoord een open vraag altijd in het Nederlands, behalve als het anders is aangegeven. ls je in het Turks antwoordt, levert dat 0 punten op. Tekst 1 İşte İstanbul un toplu taşımayla katettiği

Detaylı

Examen VWO. Turks. tijdvak 1 vrijdag 1 juni uur. Bij dit examen hoort een bijlage.

Examen VWO. Turks. tijdvak 1 vrijdag 1 juni uur. Bij dit examen hoort een bijlage. Examen VWO 2012 tijdvak 1 vrijdag 1 juni 13.30-16.00 uur Turks ij dit examen hoort een bijlage. it examen bestaat uit 47 vragen. Voor dit examen zijn maximaal 53 punten te behalen. Voor elk vraagnummer

Detaylı

-gi de ra yak- se ve bi lir sin... Öl mek öz gür lü ğü de ya şa mak öz gür lü ğü de önem li dir. Be yoğ lu nda ge zer sin... Şöy le di yor du ken di

-gi de ra yak- se ve bi lir sin... Öl mek öz gür lü ğü de ya şa mak öz gür lü ğü de önem li dir. Be yoğ lu nda ge zer sin... Şöy le di yor du ken di -gi de ra yak- se ve bi lir sin... Öl mek öz gür lü ğü de ya şa mak öz gür lü ğü de önem li dir. Be yoğ lu nda ge zer sin... Şöy le di yor du ken di ne: Sen gü neş li so kak lar da do laşı yor sun, is

Detaylı

Examen HAVO. Turks 1,2 (nieuwe stijl)

Examen HAVO. Turks 1,2 (nieuwe stijl) Turks 1,2 (nieuwe stijl) Examen HVO Hoger lgemeen Voortgezet Onderwijs Tijdvak 1 Vrijdag 16 mei 9.00 11.30 uur 20 03 Vragenboekje Voor dit examen zijn maximaal 51 punten te behalen; het examen bestaat

Detaylı

NTFF Activiteitenrapport

NTFF Activiteitenrapport The Netherlands-Turkey Friendship Foundation NTFF Activiteitenrapport 2011-2012 Programma : Nederland en Turkije: Een sterke combinatie, opening NTFF Doel : Laten zien wat Nederland en Turkije van elkaar

Detaylı

Vraag Antwoord Scores. Aan het juiste antwoord op een meerkeuzevraag wordt 1 scorepunt toegekend.

Vraag Antwoord Scores. Aan het juiste antwoord op een meerkeuzevraag wordt 1 scorepunt toegekend. Aan het juiste antwoord op een meerkeuzevraag wordt 1 scorepunt toegekend. Tekst 1 Antik Çağ Mozaiklerinde Matematik 1 E 2 C 3 A 4 maximumscore 2 1 onjuist 2 juist 3 onjuist 4 juist indien vier antwoorden

Detaylı

kaç saç çatı çanta çakal çay salça çatal çalı Çetin çiçek çilek

kaç saç çatı çanta çakal çay salça çatal çalı Çetin çiçek çilek ÇİZMELİ KEDİ Üç kardeşin babaları ölmüş. Babasından kalan mirası bölüşmüşler. En küçük kardeşe çizmeli kedi düşmüş. Çizmeli kedi ayaklarında kırmızı çizmeleri, elinde eski bir torbayla, küçük kardeşle

Detaylı

OLMAK FİİLİ. Prepared by Süleyman Berg

OLMAK FİİLİ. Prepared by Süleyman Berg OLMAK FİİLİ Zijn Werkwoorden 1 OLMAK FİİLİ / to be Verbs ( am, is, are ) / ZIJN WERKWOORDEN Ben Adjective/ Noun -im-ım, -üm, -um) Sen Adjective / Noun -sin -sın, -sün, -sun) O Adjective / Noun -dir/-tir

Detaylı

in gesprek over / konumuz: Sociale fobie Sosyal fobi

in gesprek over / konumuz: Sociale fobie Sosyal fobi in gesprek over / konumuz: Sociale fobie Sosyal fobi Colofon / Kolofon Auteurs / Yazarlar: J.F. van Veen I.M. van Vliet A.J.L.M. van Balkom Redactie / Redaksiyon: W. Smith-van Rietschoten (eindredacteur

Detaylı

Turkse taal elementair lees- en schrijfvaardigheid

Turkse taal elementair lees- en schrijfvaardigheid Staatsexamen HAVO 2016 Turkse taal elementair lees- en schrijfvaardigheid Tijdvak 1 Dinsdag 24 mei 09.00 11.30 uur College-examen schriftelijk Opgavenboekje HF-1008-w-16-1-o 1 / 11 Havo Turkse taal elementair

Detaylı

Examen HAVO. Turks. woensdag 24 mei uur. Bij dit examen horen een bijlage en een antwoordblad. Beantwoord alle vragen op het antwoordblad.

Examen HAVO. Turks. woensdag 24 mei uur. Bij dit examen horen een bijlage en een antwoordblad. Beantwoord alle vragen op het antwoordblad. Examen HVO 2017 Tijdvak tijdvak 1 woensdag 24 mei 13.30-16.00 uur Turks ij dit examen horen een bijlage en een antwoordblad. eantwoord alle vragen op het antwoordblad. it examen bestaat uit 47 vragen.

Detaylı

Examen HAVO. Turks 1,2 (nieuwe stijl)

Examen HAVO. Turks 1,2 (nieuwe stijl) Turks 1,2 (nieuwe stijl) Examen HVO Hoger lgemeen Voortgezet Onderwijs Tijdvak 1 Vrijdag 17 mei 9.00 11.30 uur 20 02 Vragenboekje Voor dit examen zijn maximaal 50 punten te behalen; het examen bestaat

Detaylı

5 Dienstverlening in Nederland

5 Dienstverlening in Nederland 5 Dienstverlening in Nederland Nederlands de aangifte doen de aanvraag aanvragen de acceptgiro de advocaat het alarmnummer asiel de asielzoeker de automaat automatisch het bankafschrift de bankrekening

Detaylı

Turkse taal elementair lees- en schrijfvaardigheid

Turkse taal elementair lees- en schrijfvaardigheid Staatsexamen HAVO 2013 Turkse taal elementair lees- en schrijfvaardigheid Tijdvak 1 Donderdag 23 mei 09.00 11.30 uur College-examen schriftelijk Opgavenboekje HF-1008-w-13-1-o 1 Havo Turkse taal elementair

Detaylı

Immigratie Studeren. Studeren - Universiteit. Aangeven dat u zich wilt inschrijven. Verklaren dat u graag wilt inschrijven voor een cursus.

Immigratie Studeren. Studeren - Universiteit. Aangeven dat u zich wilt inschrijven. Verklaren dat u graag wilt inschrijven voor een cursus. - Universiteit Jeg vil gerne indskrives på et universitet. Aangeven dat u zich wilt inschrijven Bir üniversiteye kaydolmak istiyorum. Jeg vil gerne søge faget. Verklaren dat u graag wilt inschrijven voor

Detaylı

Examen VWO. Turks. tijdvak 1 woensdag 24 mei uur. Bij dit examen horen een bijlage en een antwoordblad.

Examen VWO. Turks. tijdvak 1 woensdag 24 mei uur. Bij dit examen horen een bijlage en een antwoordblad. Examen VWO 2017 tijdvak 1 woensdag 24 mei 13.30-16.00 uur Turks ij dit examen horen een bijlage en een antwoordblad. eantwoord alle vragen op het antwoordblad. chter dit examen is een erratum opgenomen.

Detaylı

Voorbereidend Wetenschappelijk Onderwijs Tijdvak 1 Woensdag 19 mei uur

Voorbereidend Wetenschappelijk Onderwijs Tijdvak 1 Woensdag 19 mei uur Turks (nieuwe stijl) Examen VWO Voorbereidend Wetenschappelijk Onderwijs Tijdvak 1 Woensdag 19 mei 9.00 11.30 uur 20 04 Vragenboekje Voor dit examen zijn maximaal 50 punten te behalen; het examen bestaat

Detaylı

Hollanda daki eşinizin yanına gitmek

Hollanda daki eşinizin yanına gitmek Hollanda daki eşinizin yanına gitmek Hollanda toplumuna uyum sağlamak Naar uw partner in Nederland Meedoen in de Nederlandse samenleving Naar uw partner in Nederland Meedoen in de Nederlandse samenleving

Detaylı

Bloei! Turkse tradities in een Nederlandse context. deel 2 8 vrouwen vertellen hun verhaal. Hollanda ortamında Türk gelenekleri

Bloei! Turkse tradities in een Nederlandse context. deel 2 8 vrouwen vertellen hun verhaal. Hollanda ortamında Türk gelenekleri Bloei! Turkse tradities in een Nederlandse context deel 2 8 vrouwen vertellen hun verhaal Yeşerme! Hollanda ortamında Türk gelenekleri 2. bölüm 8 kadın kendi hikâyesini anlatıyor Dit project is mede mogelijk

Detaylı

Examen HAVO. Turks. tijdvak 1 vrijdag 27 mei uur. Bij dit examen hoort een bijlage.

Examen HAVO. Turks. tijdvak 1 vrijdag 27 mei uur. Bij dit examen hoort een bijlage. Examen HVO 2016 tijdvak 1 vrijdag 27 mei 13.30-16.00 uur Turks ij dit examen hoort een bijlage. it examen bestaat uit 51 vragen. Voor dit examen zijn maximaal 56 punten te behalen. Voor elk vraagnummer

Detaylı

in gesprek over / konumuz: Gegeneraliseerde angststoornis Yaygın anksiyete bozukluğu

in gesprek over / konumuz: Gegeneraliseerde angststoornis Yaygın anksiyete bozukluğu in gesprek over / konumuz: Gegeneraliseerde angststoornis Yaygın anksiyete bozukluğu Colofon / Kolofon Auteurs / Yazarlar: A.J.L.M. van Balkom I.M. van Vliet Redactie / Redaksiyon: W. Smith-van Rietschoten

Detaylı

Examen VWO. Turks. tijdvak 1 vrijdag 30 mei uur. Bij dit examen hoort een bijlage.

Examen VWO. Turks. tijdvak 1 vrijdag 30 mei uur. Bij dit examen hoort een bijlage. Examen VWO 2008 tijdvak 1 vrijdag 30 mei 13.30-16.00 uur Turks ij dit examen hoort een bijlage. it examen bestaat uit 47 vragen. Voor dit examen zijn maximaal 52 punten te behalen. Voor elk vraagnummer

Detaylı

Examen HAVO. Turks 1,2

Examen HAVO. Turks 1,2 Turks 1,2 Examen HVO Hoger lgemeen Voortgezet Onderwijs Tijdvak 1 onderdag 18 mei 9.00 11.30 uur 20 06 Vragenboekje Voor dit examen zijn maximaal 45 punten te behalen; het examen bestaat uit 42 vragen.

Detaylı

De keizersnede - Turks

De keizersnede - Turks De keizersnede - Turks Sezaryen Bu broşürde sezaryendeki genel gidişat hakkında bilgi verilmektedir. Buna tıbbi dilde sezaryen seksiyo denir. Sezaryen için değişik nedenler bulunmaktadır. Bu broşür genelde

Detaylı

Eindexamen Turks havo I

Eindexamen Turks havo I Let op: beantwoord een open vraag altijd in het Nederlands, behalve als het anders is aangegeven. ls je in het Turks antwoordt, levert dat 0 punten op. Tekst 1 Türk romanındaki Ecinniler Orhan Pamuk was

Detaylı

Het inleiden van de bevalling - Turks

Het inleiden van de bevalling - Turks Het inleiden van de bevalling - Turks İndüksiyonla doğum İndüksiyonda doğum sancıları suni olarak başlatılır. Bu, rahim kasılmalarının başlamasına yol açan ilaçların verilmesiyle başlar. İndüksiyonla doğum

Detaylı