Enerji Piyasasında Liberalleşme & Enerji Borsası

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Enerji Piyasasında Liberalleşme & Enerji Borsası"

Transkript

1 Enerji Piyasasında Liberalleşme & Enerji Borsası Bakatjan Sandalkhan, Başkan Yardımcısı, Enerji Piyasası & Satış RWE Turkey Holding A.Ş. 25 Nisan 2012, Đstanbul

2 Piyasa katılımcılarının Türkiye de likit toptan satış ticaretini desteklemesinin nedenleri; verim, sinyal ve risk yönetimi fonksiyonlarına duyulan ihtiyaçtır. Piyasa fonksiyonları Fonksiyonun amacı Verim elde etme ve bu Maliyetin doğru yansıtıldığı toptan satış 1 verimi doğru paylaştırma fiyatlarını yaratan optimal üretim/tüketimin (kısa vadeli) sağlanması Türkiye deki durum Gün Öncesi Piyasası (Kuruluş: Aralık, 2011) Dengeleme Piyasası (Kuruluş: Ağustos, Sinyal oluşturma (orta ve uzun vadeli) Santraller ve sınırötesi kapasiteler için piyasa bazlı yatırım teşvikleri ve yatırım kararlarının alınmasının sağlanması X Enerji Borsası ile mümkün olacaktır 3 Risk yönetimi Piyasa fiyat riskinin tercihe dilen oranlarda dağıtılmasının sağlanması X Enerji Borsası ile mümkün olacaktır 2

3 Türkiye likit bir enerji piyasasının tüm önkoşullarına sahiptir. Türkiye 210 TWh Türkiye ve komşu ülkelerinin 2010 daki toplam fiziksel talebi > 1,400 TWh/yıl EEX/ EPEX Spot Rusya 725 TWh Gürcistan 6 TWh TEX Bulgaristan 31 TWh Azerbaycan 15 TWh Yunanistan 53 TWh Mısır 111 TWh Đran 163 TWh Suriye 26 TWh Ermenistan 4.8 TWh Irak 35 TWh Şebeke bağlantısı Kaynak: ENTSO-E, TEĐAŞ, IEA Not: BG, TR ve GR rakamları 2010 yılına, diğerleri 2008 yılına aittir.

4 ve hükümet, enerji piyasasının liberalleşmesine kararlılığını vurgulayarak bu amaç doğrultusunda somut adımlar atmaktadır. Strateji Belgesi 2009 Amaç, halihazırda TEĐAŞ tarafından yürütülmekte olan mali uzlaştırma işlemlerinin ve orta vadede oluşturulacak olan gün öncesi ve vadeli işlem piyasalarının, mali ve idari özerkliğe sahip PiyasaĐşleticisi tarafından yürütülmesidir. KAYNAKLAR Enerji Piyasası Kanunu Değişiklik Tasarısı Enerji Piyasaları Đşletme Anonim Şirketi, piyasa işletim lisansı kapsamında piyasa işletim faaliyeti yürütür. Enerji Piyasaları Đşletme Anonim Şirketi, TEĐAŞ tarafından piyasa işletim lisansı kapsamında işletilen organize toptan elektrik piyasalarının mali uzlaştırma işlemlerini de yürütür Orta Vade Hükümet Programı Hükümet in 2012 Orta Vade Programı nda 2012 yılı sonuna kadar Enerji Borsasının kurulmasına yer verilmiştir.

5 Likit ve Liberalleşmiş bir Türkiye enerji piyasası, Türk hükümetinin ve enerji sektörünün ortak hedefidir. Türkiye hükümeti Hedef Türkiye için güvenli, istikrarlı ve makul fiyatlı enerji arzı elde etmek Türkiye nin bölgede enerji merkezi olma rolünü güçlendirmek Katkı > Enerji tedarik zincirinin verimli ve güvenli olması için özelleştirme > Güvenilir ve sağlam düzenleme ve mevzuata sahip, herkese eşit fırsatlar sağlayacak ayrımcılıktan uzak erişim sağlayan bir piyasa modeli > Gaz satışı ihalelerinin sürdürülmesi ve hızlandırılması Ortak hedefe ulaşılması için enerji sektörünün ve hükümetin özel temsilcileri bu katkıları eşgüdüm çerçevesine oturtmalıdır: Enerji Sektörü Enerji merkezi > Ortak hedefe ulaşacak yol haritası > Özel çalışma grupları ve çalıştaylar > Düzenli ilerleme raporları ve bilgi paylaşımları Arz ve talep ile belirlenen, güvenilir ve şeffaf bir piyasa fiyatının oluşmasıyla > Ürünler, sözleşmeler, altyapı ve bilgi teknolojileri için endüstri standartlarının belirlenmesi Hedef > Kısa vadede paylaşım verimliliği ve ticari varlıkların optimize edilmesi > Orta ve uzun vadede yatırımların ekonomik elverişliliğine dair sinyaller > Risk yönetimi Katkı > Piyasa modelinin ekonomik elverişliliğinin değerlendirilmesi > Altyapıya ve enerji borsasına yatırım (EPĐAŞ)

6 Sektör açısından bakıldığında, likit ve liberal bir enerji piyasasının kurulması için bazı eksikler vardır. > Borsa Đşletmecisi ve Dengeleme Piyasası Đşletmecisi > Piyasa işletme yetkisi: Hangi piyasayı kim işletecektir? > EPK ya göre dengeleme ve uzlaştırma işlerinin yürütülmesinde TEĐAŞ/PMUM yetkilidir. > Enerji borsasının yönetimi ve yapısı, Türkiye mevzuatına ve piyasa koşullarına göre olacaktır. > Enerji borsasının kuruluş mevzuatı Sermaye Piyasası Kurulu tarafından mı uygulanacaktır? > PiyasaŞeffaflığı > Geçiş döneminin ve sözleşmelerin sona ermesi > Đlgili makamlar ve piyasa oyuncuları tarafından piyasa veri ve bilgilerinin yayınlanması > Piyasada iletişim ve yönetim > OTC Piyasası > Borsadan referans fiyat > Geçiş sözleşmelerinden likidite

7 Türkiye de kurulacak elektrik piyasasına genel bakış: Dengeleme piyasası ve Ticari piyasaların ayrıştırılması gerekmektedir. Spot ve Vadeli Piyasa Dengeleme Piyasası Piyasa katılımcıları (tacirler, üreticiler, tüketiciler) > Enerji borsasına spot ve gün içi için teklifler sunar Sistemdeki dengesizliğin faturası, oluşturana kesilir Üreticiler > Piyasayı dengeleme için teklifler sunar > ĐSO nden gelen emirler doğrultusunda piyasayı dengelemek için hareket eder Teklifler OTC piyasa > Standartlaşmış / özelleştirilmiş ürünleri gün içi ve vadeli piyasalarda karmaşıkşekillerde alım ve satım > Mali uzlaştırmanın ardından fiziksel uzlaştırma ile likidite artışı > Piyasa fiyatı ve hacim risklerinin aktarımı Takvim kurallarına göre belirlenen uzlaştırma fiyatı Takas Takasbank >Đşlemlerin mali takasları EPĐAŞ (Enerji Borsası) Bireysel teklifler / planlama Şebeke yoğunluğu / teknik kısıtlar > Piyasa için referans fiyat belirleme > Standart ürünleri karmaşık olmayan şekillerde ve düşük maliyetle gün içi ve vadeli piyasalarda satma > Mali uzlaştırmanın ardından fiziksel uzlaştırma ile likidite artışı > Piyasa kurucusu olarak likidite ve şeffaflığı destekleme > Kısa ve orta vadeli alım satım kararları için güvenilir göstergeler > Piyasa fiyatı ve hacim risklerinin aktarımı Toplu teklifler / planlama TEĐAŞ (ĐSO) Milli Yük Tevzi Merkezi Üretim arttırma ve azaltma teklifleri (yan hizmetler) > Sistemdeki dengesizlikleri belirleyip telafi etmek > Frekansa bağlı sistem dengesini sabitlemek için sistem operatörlerinde çok esnek seçeneklere (alım/satım) ihtiyaç > Sistem operatörü bu seçenekleri otomatik olarak ya da çok kısa ihbar süreleriyle kullanır > Sistem operatörleri, elektriği en düşük maliyetle dengelemek için genellikle piyasa esaslı bir ihale sistemi oluşturur Üretim arttırma ve azaltma teklifleri (yan hizmetler) Büyük sanayi müşterileri Sistemin dengeleme fiyatıyla dengelenmesi için üretim arttırma / azaltma emirleri Sistemin dengeleme fiyatıyla dengelenmesi için üretim arttırma / azaltma emirleri > Piyasayı dengelemek için teklifler verir > ĐSO dan gelen emirler doğrultusunda piyasayı dengelemek için hareket eder 7

8 Dengeleme, gün içi ve vadeli satış olarak üç ana işlevi gösteren piyasa yapısı hedeflenmektedir. Sermaye Piyasası Kurulu EPDK Mali düzenleme ve denetleme Teknik düzenleme ve denetleme Teknik düzenleme ve denetleme Borsa Konseyi Đşlev: Vadeli işlem borsası Mali PiyasaĐşleticisi: EPĐAŞ Denetleme Kurulu Yönetim Kurulu Piyasa Gözetimi Disiplin Komitesi Đşlev: Spot/gün içi borsa Technical market operator: TEIAS 3 Yönetim Kurulu 1 2 Đşlev: Veri akışı Dengeleme Hissedarlar Bankalar Tacir şirketler Enerji şirketleri TEĐAŞ EEX IMKB, VOB Hükümet tarafından kararlaştırılacak Takasbank 8

9 Piyasa operatörü EPĐAŞ ın işlevi, rolleri ve sorumlulukları net ve şeffaf olarak belirlenmelidir. Denetleme işlevleri Denetleme Kurulu > Yönetim Kurulu nu denetleyecek bağımsız organ > Bütçe onayları Piyasa gözetimi Borsa Konseyi Piyasa Gözetimi > Borsanın tüm paydaşlarını kapsayan bağımsız organ > Borsanın kural ve prosedürlerini belirler ve ticareti yapılacak ürünlerin teknik özelliklerini kararlaştırır. > Alım-satım işlemlerini SPK tarafından belirlenen suiistimallere ve/veya borsa kurallarının ihlaline karşı inceleyen bağımsız organ Disiplin Komitesi > Suiistimallere ve/veya borsa kurallarının ihlaline uygulanacak yaptırımları belirleyen bağımsız organ Yönetim işlevleri Yönetim Kurulu > Borsanın işletim ve yönetimini yürütür > Kuralları ve prosedürleri uygular; bütçenin tahsisinekarar verir Borsa piyasaları Spot/GünĐçi Borsa > Ürünlerin peşin alınıp satıldığı, uzlaşmanın derhal fiziksel teslimatla yapıldığı piyasadır ( nakit piyasa veya spot işlemler olarak da geçer) VadeliĐşlem Borsası > Tarafların mali enstrüman, mal, hisse senedi veya kur satın aldığı, işlemin ileri bir tarihte gerçekleştirildiği piyasadır. Hissedarlar Bankalar Tacirler Enerji şirketleri TEĐAŞ EEX IMKB, VOB > Borsanın sahipleridir > Tüm paydaşlara açıktır > Denetleme Kurulu üyelerini belirler > Borsa Konseyi üyelerini belirler 9

10 Sonuç Piyasa katılımcılarının Türkiye de likit toptan satış ticaretini desteklemesinin nedenleri; verim, sinyal ve risk yönetimi fonksiyonlarına duyulan ihtiyaçtır. Türkiye likit bir enerji piyasasının tüm önkoşullarına sahiptir. ve hükümet, enerji piyasasının liberalleşmesine kararlılığını vurgulayarak bu amaç doğrultusunda somut adımlar atmaktadır. Likit ve Liberalleşmiş bir Türkiye enerji piyasası, Türk hükümetinin ve enerji sektörünün ortak hedefidir. Sektör açısından bakıldığında, likit ve liberal bir enerji piyasasının kurulması için bazı eksikler vardır. Türkiye de kurulacak elektrik piyasasına genel bakış: Dengeleme piyasası ve Ticari piyasaların ayrıştırılması gerekmektedir. Dengeleme, gün içi ve vadeli satış olarak üç ana işlevi gösteren piyasa yapısı hedeflenmektedir. Piyasa operatörü EPĐAŞ ın işlevi, rolleri ve sorumlulukları net ve şeffaf olarak belirlenmelidir. 10

Türkiye Enerji Borsası (TEB) için Uygulama Planı. ETKB, TEĐAŞ, EEX, ETD, Deloitte. Eylül 2012

Türkiye Enerji Borsası (TEB) için Uygulama Planı. ETKB, TEĐAŞ, EEX, ETD, Deloitte. Eylül 2012 Türkiye Enerji Borsası (TEB) için Uygulama Planı ETKB, TEĐAŞ, EEX, ETD, Deloitte Eylül 2012 1 Türkiye, arz ve talebi birbirine bağlayacak bir Enerji Merkezi olmak için gereken tüm ön koşullara sahiptir

Detaylı

Liberalleşmenin Türkiye Enerji. 22 Şubat 2012

Liberalleşmenin Türkiye Enerji. 22 Şubat 2012 Liberalleşmenin Türkiye Enerji Piyasasına Etkileri i 22 Şubat 2012 Liberalleşmenin son kullanıcılara yararları somutları çeşitli sektörlerde kanıtlanmıştır Telekom Havayolu Liberalleşme öncesi > Genellikle

Detaylı

ENERJĠ TĠCARETĠNDE VE ELEKTRĠK ÜRETĠM YATIRIMLARINDA ELEKTRĠK BORSASI NIN ROLÜ

ENERJĠ TĠCARETĠNDE VE ELEKTRĠK ÜRETĠM YATIRIMLARINDA ELEKTRĠK BORSASI NIN ROLÜ ENERJĠ TĠCARETĠNDE VE ELEKTRĠK ÜRETĠM YATIRIMLARINDA ELEKTRĠK BORSASI NIN ROLÜ Bakatjan SANDALKHAN RWE Turkey Holding A.ġ., BaĢkan Yardımcısı, Enerji Piyasası ve SatıĢ Konunun bir kısmı daha önce DEMSEE

Detaylı

Türkiye de Doğal Gaz Ticaret Enerji Üssü/Enerji Borsası Geliştirilmesi II. İstişare Toplantısı Sunumu 6 Eylül 2013

Türkiye de Doğal Gaz Ticaret Enerji Üssü/Enerji Borsası Geliştirilmesi II. İstişare Toplantısı Sunumu 6 Eylül 2013 Türkiye de Doğal Gaz Ticaret Enerji Üssü/Enerji Borsası Geliştirilmesi II. İstişare Toplantısı Sunumu 6 Eylül 2013 Copyright 2013 Accenture All Rights Reserved Ajanda Giriş Uluslararası Gaz Piyasalarının

Detaylı

ELEKTRİK TOPTAN SATIŞ PİYASASINDA TİCARET İMKANLARI ve HEDEF PİYASA YAPISI ÖZET

ELEKTRİK TOPTAN SATIŞ PİYASASINDA TİCARET İMKANLARI ve HEDEF PİYASA YAPISI ÖZET ELEKTRİK TOPTAN SATIŞ PİYASASINDA TİCARET İMKANLARI ve HEDEF PİYASA YAPISI Duygu KÜÇÜKBAHAR BEYGO Ali Yağmur AYDINLI Deloitte Danışmanlık A.Ş. ÖZET Türkiye elektrik piyasası, gerek arz ve talepteki artış,

Detaylı

Geçmişten aldığımız güç ve güvenle geleceğe koşuyoruz

Geçmişten aldığımız güç ve güvenle geleceğe koşuyoruz Geçmişten aldığımız güç ve güvenle geleceğe koşuyoruz 2011 FAALİYET RAPORU İçindekiler GENEL BİLGİLER 4 Kısaca Takasbank 6 Vizyon, Misyon ve Kurumsal Değerler 9 Özet Finansal Bilgiler 9 2011 Yılı İçinde

Detaylı

VOB UN EN ENERJİK SÖZLEŞMESİ GELİYOR

VOB UN EN ENERJİK SÖZLEŞMESİ GELİYOR Türkiye elektrik piyasası son yıllarda büyük bir değişim içine girdi. Halen süren bu değişim piyasanın yapısını,oyuncularını ve ihtiyaçlarını da farklılaştırdı. Yaşanan hızlı serbestleşme süreci ile elektrik

Detaylı

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu Sayfa ii İÇİNDEKİLER ŞEKİLLER LİSTESİ... vi KISALTMALAR... ix ÖN SÖZ... xi YÖNETİCİ ÖZETİ... xiii 1. ULUSLARARASI PİYASALAR... 1 1.1 Dünyada Elektrik Sektörü... 1 1.1.1

Detaylı

Bülteni. Enerji Piyasası. Petrol Piyasası Fiyat Uygulamaları Hakkında Kurul Kararı. Enerji Uzmanları Derneği bültenidir. Sayı: 4.

Bülteni. Enerji Piyasası. Petrol Piyasası Fiyat Uygulamaları Hakkında Kurul Kararı. Enerji Uzmanları Derneği bültenidir. Sayı: 4. Enerji Uzmanları Derneği bültenidir. Sayı: 4 ISSN : 1308-8262 Haziran 2009 Petrol Piyasası Fiyat Uygulamaları Hakkında Kurul Kararı Elektrik Dağıtım Bölgelerinin Eş Zamanlı Olarak Özelleştirilmesi Ve Üretim

Detaylı

Ocak 2015 ANKARA ELEKTRİK TOPTAN SATIŞ VE PERAKENDE SATIŞ SEKTÖR ARAŞTIRMASI

Ocak 2015 ANKARA ELEKTRİK TOPTAN SATIŞ VE PERAKENDE SATIŞ SEKTÖR ARAŞTIRMASI Ocak 2015 ANKARA ELEKTRİK TOPTAN SATIŞ VE PERAKENDE SATIŞ SEKTÖR ARAŞTIRMASI ELEKTRİK TOPTAN SATIŞ VE PERAKENDE SATIŞ PİYASASI SEKTÖR ARAŞTIRMASI Raportörler Cengiz SOYSAL Metin PEKTAŞ Selen Yersu ŞAHİN

Detaylı

4.Bölüm. Sermaye Piyasası Kurumları. Yrd. Doç.Dr. Mine AKSOY

4.Bölüm. Sermaye Piyasası Kurumları. Yrd. Doç.Dr. Mine AKSOY 4.Bölüm Sermaye Piyasası Kurumları Yrd. Doç.Dr. Mine AKSOY Amaçlarımız Bu bölümü tamamladıktan sonra; aşağıdaki bilgi ve becerilere sahip olabileceksiniz: Sermaye Piyasası Kurumlarına ilişkin genel bilgileri

Detaylı

Doğal Gaz Piyasası: Borsa İstanbul un Rolü

Doğal Gaz Piyasası: Borsa İstanbul un Rolü Doğal Gaz Piyasası: Borsa İstanbul un Rolü Harun Özay İş ve Ürün Geliştirme Bölümü 24-25 Mart 2014 Borsa İstanbul a Genel Bakış Borsa İstanbul : Tarihçe 1873: Dersaadet Tahvilat Borsası 1986, Ocak: İlk

Detaylı

II- ÖNCELİKLERİN TANIMLARI VE ÖNCELİKLER ÇERÇEVESİNDE AB MEVZUATINA UYUM, UYGULAMAYA YÖNELİK KURUMSAL YAPILANMA VE FİNANSMAN TABLOLARI

II- ÖNCELİKLERİN TANIMLARI VE ÖNCELİKLER ÇERÇEVESİNDE AB MEVZUATINA UYUM, UYGULAMAYA YÖNELİK KURUMSAL YAPILANMA VE FİNANSMAN TABLOLARI 14- ENERJİ Elektrik iç pazarı ile ilgili ortak kurallara ilişkin 19 Aralık 1996 tarih ve 96/92/EC sayılı Avrupa Parlamentosu ve Konsey Direktifine karşılık gelen 20 Şubat 2001 tarih ve 4628 sayılı Elektrik

Detaylı

E P D K 2002 YILI FAALİYET RAPORU

E P D K 2002 YILI FAALİYET RAPORU E P D K 2002 YILI FAALİYET RAPORU SUNUŞ Son 20 yılda başta Avrupa ülkeleri olmak üzere Dünya çapında yaşanan enerji sektörünün serbest piyasa ortamında rekabete açılması ve oluşturulan piyasanın düzenlenmesi

Detaylı

REKABET HUKUKU VE REKABET GÜCÜ SEKTÖR TARTIŞMALARI: ENERJİ SEKTÖRÜ

REKABET HUKUKU VE REKABET GÜCÜ SEKTÖR TARTIŞMALARI: ENERJİ SEKTÖRÜ REKABET HUKUKU VE REKABET GÜCÜ SEKTÖR TARTIŞMALARI: ENERJİ SEKTÖRÜ Eylül 2014 (Yayın No. TÜSİAD-T/2014-09/555) Meşrutiyet Caddesi, No: 46 34420 Tepebaşı/İstanbul Telefon: (0 212) 249 07 23 Telefax: (0

Detaylı

TÜRKİYE ELEKTRİK TİCARET VE TAAHHÜT A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2015-2019 STRATEJİK PLANI

TÜRKİYE ELEKTRİK TİCARET VE TAAHHÜT A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2015-2019 STRATEJİK PLANI TÜRKİYE ELEKTRİK TİCARET VE TAAHHÜT A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2015-2019 STRATEJİK PLANI Enerji, Sanayileşmenin ve Kalkınmanın Temel Taşıdır. İÇİNDEKİLER GİRİŞ 9 STRATEJİK PLANLAMA SÜRECİ 10 1. BÖLÜM - DURUM

Detaylı

2013 Kamuyu Aydınlatma Platformu

2013 Kamuyu Aydınlatma Platformu 7 3 2014 Kamuyu Aydınlatma Platformu ARTOG.E 2.38 % 10.19 POLTK.E 9.5 % 9.20 HALKS.E 2.38 % 6.25 VANGD.E 2.05 % 5.67 EGLYO.E 3.53 % 5.37 RODRG.E 2.35 % -10.65 English OYLUM.E Yardım0.94 İletişim % -8.74

Detaylı

www.pwc.com/tr/energy Yetkinliğimiz Türkiye enerji, altyapı hizmetleri ve madencilik sektörleri

www.pwc.com/tr/energy Yetkinliğimiz Türkiye enerji, altyapı hizmetleri ve madencilik sektörleri www.pwc.com/tr/energy Yetkinliğimiz Türkiye enerji, altyapı hizmetleri ve madencilik sektörleri Giriş Türkiye deki enerji, altyapı hizmetleri ve madencilik sektörlerinin görünümü önemli ölçüde değişiyor.

Detaylı

TÜRKİYE ELEKTRİK İLETİM ANONİM ŞİRKETİ 2011-2015 DÖNEMİ STRATEJİK PLAN

TÜRKİYE ELEKTRİK İLETİM ANONİM ŞİRKETİ 2011-2015 DÖNEMİ STRATEJİK PLAN T E İ A Ş TÜRKİYE ELEKTRİK İLETİM ANONİM ŞİRKETİ 2011-2015 DÖNEMİ STRATEJİK PLAN S T R A T E J İ K P L A N 2 T E İ A Ş on y s a k fi tri k e a l c E ı l k ş a a c B i c aya i l t p e l a r K e İl ı keti

Detaylı

ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURUMU ELEKTRİK PİYASASI UYGULAMA EL KİTABI

ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURUMU ELEKTRİK PİYASASI UYGULAMA EL KİTABI ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURUMU ELEKTRİK PİYASASI UYGULAMA EL KİTABI Nisan 2003 1 PİYASA YAPISI... 1 1.1 AMAÇLAR... 1 1.2 PİYASA YAPISINA GENEL BAKIŞ... 2 1.3 PİYASA FAALİYETLERİ VE PİYASAYA GİRİŞ...

Detaylı

Mevzuat. Lisans Yönetmeliği Madde 28. İletim Yönetmeliği Madde 12. İletim Yönetmeliği Geçici Madde 2

Mevzuat. Lisans Yönetmeliği Madde 28. İletim Yönetmeliği Madde 12. İletim Yönetmeliği Geçici Madde 2 EBT SCADA Mevzuat Lisans Yönetmeliği Madde 28 Dağıtım şirketleri, sorumlulukları altındaki dağıtım şebekeleri için sevkiyat kontrol merkezi kurar. Ancak, Kurul tarafından tüketim kapasitesinin yetersiz

Detaylı

TÜRKİYE ELEKTRİK İLETİM AŞ (TEİAŞ) 2013 YILI DENETİM RAPORU

TÜRKİYE ELEKTRİK İLETİM AŞ (TEİAŞ) 2013 YILI DENETİM RAPORU HİZMETE ÖZEL T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI TÜRKİYE ELEKTRİK İLETİM AŞ (TEİAŞ) 2013 YILI DENETİM RAPORU Bu rapor; 03.12.2010 tarih ve 6085 sayılı Sayıştay Kanunu ile 08.06.1984 tarih ve 233 sayılı Kanun Hükmünde

Detaylı

Global Enerji Elektrik Üretimi Anonim Şirketi nden

Global Enerji Elektrik Üretimi Anonim Şirketi nden Bu izahname taslak izahname olup, Sermaye Piyasası Kurulu Seri:I, No:40 Tebliği nin 17. maddesi uyarınca yayımlanmaktadır. Sermaye Piyasası Kurulu na yapılan izahnamenin onayı başvurusunun incelenmekte

Detaylı

Türkiye Doğalgaz Ticareti Üssünün / Borsasının Geliştirilmesi. Aralık 2013

Türkiye Doğalgaz Ticareti Üssünün / Borsasının Geliştirilmesi. Aralık 2013 Türkiye Doğalgaz Ticareti Üssünün / Borsasının Geliştirilmesi Aralık 2013 İçerik Yönetici Özeti 5 Giriş 13 Önemli Tanımlar 15 Türkiye Doğalgaz Piyasası 16 Liberalleşmeye Bakış Türkiye Doğalgaz Piyasası

Detaylı

İSTANBUL ULUSLARARASI FİNANS MERKEZİ STRATEJİSİ VE EYLEM PLANI EKİM

İSTANBUL ULUSLARARASI FİNANS MERKEZİ STRATEJİSİ VE EYLEM PLANI EKİM 2 Ekim 2009 CUMA Resmî Gazete Sayı : 27364 KURUL KARARI Yüksek Planlama Kurulundan: Tarih : 29/9/2009 Karar : 2009/31 Konu : İstanbul Uluslararası Finans Merkezi Strateji Belgesi. Yüksek Planlama Kurulunca;

Detaylı

KAMU İSTİŞARESİNDEN SONRA DEĞİŞTİRİLMİŞ ELEKTRİK PİYASASI İTHALAT VE İHRACAT YÖNETMELİĞİ BÖLÜM 1. Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Kısaltmalar

KAMU İSTİŞARESİNDEN SONRA DEĞİŞTİRİLMİŞ ELEKTRİK PİYASASI İTHALAT VE İHRACAT YÖNETMELİĞİ BÖLÜM 1. Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Kısaltmalar Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan: KAMU İSTİŞARESİNDEN SONRA DEĞİŞTİRİLMİŞ ELEKTRİK PİYASASI İTHALAT VE İHRACAT YÖNETMELİĞİ BÖLÜM 1 Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Kısaltmalar MADDE 1 Amaç (1) Bu

Detaylı

Aralık 2014 TÜRKİYE ULUSAL YENİLENEBİLİR ENERJİ EYLEM PLANI

Aralık 2014 TÜRKİYE ULUSAL YENİLENEBİLİR ENERJİ EYLEM PLANI Aralık 2014 TÜRKİYE ULUSAL YENİLENEBİLİR ENERJİ EYLEM PLANI Yenilenebilir kaynaklardan enerji kullanımının teşviki ile ilgili Avrupa Parlamentosu nun ve 23 Nisan 2009 Avrupa Konseyi nin 2009/28/EC sayılı

Detaylı

Finans gündemi KÜRESEL BİR BORSA OLMAK İSTİYORUZ TÜRKİYE İYİ İŞ ÇIKARIYOR BİLGİ SİSTEMLERİNDE YENİ DÖNEM YENİ DÜZENLEMELER NE GETİRECEK?

Finans gündemi KÜRESEL BİR BORSA OLMAK İSTİYORUZ TÜRKİYE İYİ İŞ ÇIKARIYOR BİLGİ SİSTEMLERİNDE YENİ DÖNEM YENİ DÜZENLEMELER NE GETİRECEK? Finans gündemi KÜRESEL BİR BORSA OLMAK İSTİYORUZ BİST Genel Müdürü Dr. M. İbrahim Turhan, hedeflerini ve planlarını anlattı. TÜRKİYE İYİ İŞ ÇIKARIYOR KPMG EMA Bölgesi Finansal Bölüm Başkanı Bill Michael,

Detaylı

BİS ENERJİ BORÇLANMA ARACI İHRACI YATIRIMCI SUNUMU. Aralık 2014 1

BİS ENERJİ BORÇLANMA ARACI İHRACI YATIRIMCI SUNUMU. Aralık 2014 1 BİS ENERJİ BORÇLANMA ARACI İHRACI YATIRIMCI SUNUMU Aralık 2014 1 İÇİNDEKİLER TÜRKİYE ELEKTRİK PİYASASINA GENEL BAKIŞ BİS ENERJİ ÜRETİM VE SATIŞ FAALİYETLERİ ORTAKLIK VE ORGANİZASYON YAPISI, GRUP HAKKINDA

Detaylı

İçindekiler ÇALIŞAN MUTLULUĞU. 2 Genel Müdür ün Mesajı

İçindekiler ÇALIŞAN MUTLULUĞU. 2 Genel Müdür ün Mesajı Sürdürülebilirlik Raporu 2012-2013 1 İçindekiler 2 Genel Müdür ün Mesajı AYGAZ VE ENERJİ SEKTÖRÜ 6 Aygaz hakkında 8 Dünya LPG sektörü 8 Türkiye LPG piyasası ve Aygaz SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK YÖNETİMİ 12 Kurumsal

Detaylı