Para politikalarında öngörülebilirlik zayıf olmaya devam ediyor

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Para politikalarında öngörülebilirlik zayıf olmaya devam ediyor"

Transkript

1 HAFTALIK DEĞERLENDİRME - MAKROEKONOMİK STRATEJİ Para politikalarında öngörülebilirlik zayıf olmaya devam ediyor Küresel para politikaları ile risk algılamasına yeni bir şekil vermesi açısından merakla beklenen Jackson Hole toplantısını güçlü dolar eğiliminin korunmasıyla geride bırakıyoruz. Bu yıl için ana tema olarak belirlediğimiz küresel kaygan zeminin yılın kalanında daha fazla hissedileceğini düşünüyoruz. FED in dengeli bir duruş sergilemede artan çabası, gelecek dönemle ilgili net bir yön bulmada daha fazla sıkıntıların yaşanabileceğine işaret ediyor. İstihdamdaki iyileşme sorgulanmaya devam ediyor. Ancak, öngörülenden hızlı iyileşme durumunda, ani söylem değişikliklerine de ortam hazırlanmaya çalışılıyor. Gelişen piyasalara yönelik risk iştahında dalgalanmalar artıyor. Gelişen ülke para birimlerindeki volatilitenin yüksek kalması, risk iştahının zayıf kalabileceği endişelerini destekliyor. Genişlemeci likidite politikalarından çıkışın geçerli olduğu konjonktürde, gelişen ülke para birimlerindeki reel değerlenmenin sürdürülebilirliğinin daha fazla sorgulandığını söyleyebiliriz. Gelişen ülke para birimlerindeki değer kazançları enflasyona arzu edilen boyutta yansımıyor. Yüksek getirili tahvil piyasasındaki iyileşme hareketinin kalıcılığı konusunda artan riskler, gelişen piyasalara yönelik risk iştahındaki dalgalanmaların artabileceği görüşümüzü destekliyor. Küresel para politikaları ile risk algılamasına yeni bir şekil vermesi açısından merakla beklenen ve FED in 1978 yılından beri ev sahipliği ettiği, merkez bankaları başkanları, ünlü akademisyen ve finans konusunda bilinen basın mensuplarının konuk edildiği Jackson Hole toplantısını güçlü dolar eğiliminin korunmasıyla geride bırakıyoruz. Toplantı öncesinde ABD den gelen ılımlı enflasyon verileriyle özellikle gelişen piyasalara yönelik güçlenen risk iştahı yönünde görünüm hakim olmuş görünse de; önce FED in Temmuz tutanaklarında istihdam piyasasındaki iyileşmenin beklenenden daha erken bir faiz artırımı olasılığını gündeme getirebileceğine ilişkin ifadenin yer alması, arkasından da Jackson Hole toplantısı sırasında FED Başkanı Yellen in genişlemeci para politikalarından çıkış süreciyle ilgili olarak söylemlerinde dengeli olma hedefini daha da belirginleştirmesiyle, risk algılaması ve öngörülebilirlikte yine temkinliliğin öne çıktığını izliyoruz. Bu durumda, bu yıl için ana tema olarak belirlediğimiz küresel kaygan zeminin yılın kalanında daha fazla hissedileceğini söylemek çok riskli bir tahmin olmayacak gibi görünüyor. FED in Jackson Hole toplantısında öne çıkardığı ve gelecek dönem para politikaları ve risk algılaması açısından gösterge olabilecek söylemlerini özetlemek gerekirse, Öncelikle, para politikasının pragmatik yaklaşımla yürütüleceği kararı ön plana çıkıyor. Yani, sürekli bir değerlendirme süreci olacak; geniş bir veri setine bakılıyor olacak; farklı yaklaşım ve yöntemler içeriliyor olacak; ve gerçekleşmelerin yönüne göre de aksiyon alınacak; Bu veri setinde, istihdam ve enflasyon kritik iki unsur olmaya devam edecek; FED in faiz artırımının 3.çeyrekte olması beklentisi korunuyor MSCI Gelişmekte olan Ülkeler Endeksi Beklenen Faiz Arttırımı Tarihi (sağ eks.) Kaynak: Bloomberg, HLY Araştırma Mayıs 16 Mart 16 Ocak 16 Aralık 15 Ekim 15 Eylül 15 Temmuz 15 Mayıs 15 Nisan 15 Şubat 15 Aralık 14 Kasım 14

2 Ekonomik dengelerdeki gelişimi dengeli bir yaklaşımla değerlendirme çabası istihdam tarafında oldukça belirginleşiyor. İstihdam piyasasında son bir yıldır ciddi bir iyileşme hareketi olduğu vurgulanıyor, özellikle işsizlik oranındaki çarpıcı düşüş. Ancak, ekonominin mevcut durumda tam istihdam koşullarından ne kadar uzak olduğu güvenli bir şekilde kestirilemiyor. Ekonomideki değişimin döngüsel ve yapısal unsurlarının tam olarak ayrıştırılamaması nedeniyle. Bundan dolayı da, işgücü piyasasında kalan zayıflığın boyutu tam olarak öngörülemiyor; FED den yansıyan bu tablonun gelişen ülkelere olası yansımalarına gelecek olursak, her ne kadar son veriler altında gelişen piyasalara sermaye girişi güçlü kalmış görünse de, zorlu olacağını düşündüğümüz bir dönemin bizi beklediğini ve şimdiden de risk iştahında artan belirsizlikleri bir dizi göstergede gördüğümüzü düşünüyoruz. Gelişen piyasalara sermaye girişinin devamında artan riskler Önümüzdeki dönemde işgücü piyasasının gücünü değerlendirmede öne çıkan döngüsel ve yapısal etkenler, işgücüne katılım oranı, kısmi süreli ( part-time ) işgücünün oranı, işgücüne giriş ve çıkışlar (kiralama, ayrılmalar gibi) olacak. Özellikle, işgücüne katılım oranında yaşanan ciddi düşüş ve son dönemde gözlenen yatay seyirde döngüsel ve yapısal unsurların ne oranda bir rol oynamakta olduğuna dair ortaya konabilecek daha net analizler, para politikasında da daha öngörülebilir bir dönemi başlatabilecek; Diğer taraftan, işgücü piyasasındaki iyileşme konusunda temkinli davranılmasının en önemli destekleyici unsurlarından biri olan ücretlerdeki ılımlı seyrin gelecek dönem trendi diğer kritik bir gösterge olacak. Mevcut konjonktürde, işgücü verimliliğinden daha düşük bir artış gösteren ücretlerin gelecek dönemde hızlanma göstermesi, erken faiz artırımı senaryolarının güçlenmesine neden olabilecek. Toparlamak gerekirse, istihdamdaki iyileşmenin gücü ve yeterliliğiyle ilgili tam bir güven ortamının oluşmamış olması ve hedefe yakın ancak altında seyreden enflasyon, FED in faiz artırımı konusunda aceleci davranmama eğilimini korumasını sağlıyor. Ancak bir taraftan da, yavaş davranıyor olabileceği riskine karşı, önümüzdeki dönemle ilgili ani söylem değişikliklerine karşı da hazırlamaya çalışıyor. Yani, dengeli olma çabasının daha da arttığını gözlemliyoruz. Bunun da piyasalar açısından, gelecek dönemle ilgili net bir yön bulmada daha fazla sıkıntıların yaşanabileceği anlamına geldiğini düşünüyoruz. Kaynak: EPFR Bu göstergelerden öne çıkanlar olarak, gelişen ülke para birimlerinde son dönemde volatilitenin yüksek seyrettiğini izliyoruz. Jackson Hole toplantısı öncesi iyimserlikle kurlarda değer kazanma eğilimi gözlense de, buna volatilite düşüşünün eşlik etmediğini gördük. Toplantı sonrası risk algılamasında artan temkinlilikle de, volatilitenin daha da yükselme eğiliminde olduğu görülüyor. Gelişen ülke kurlarında volatilite artışı Kaynak: Bloomberg, HLY Araştırma dolayısıyl

3 Gelişen ülke reel kurlarının Nisan ayından beri göstermiş olduğu değer kazanma eğilimi sonrasında ulaşılan yüksek seviyelerin, yüksek volatilitenin önemli etkenlerinden biri olduğu düşünülebilir. Özellikle, genişlemeci likidite politikalarından çıkışın sözkonusu olduğu konjonktürde, gelişen ülke para birimlerindeki değerlenmenin sürdürülebilirliğinin daha fazla sorgulandığını söyleyebiliriz. Öte yandan, kurlardaki değer kazancının enflasyonu düşürme sürecine yeterince yansımadığını izliyoruz. Gelişen ülkelerde olumlu kur etkisi enflasyonda tam gözlenmiyor Gelişen ülke para birimlerinde reel değerlenme Barclays GOÜ Reel Efektif Döviz Kuru Barclays ABD Doları Reel Efektif Döviz Kuru (sağ eksen) Kaynak: Bloomberg, HLY Araştırma Gelişen ülkelerde, daha sağlam ve kırılgan olanlarda, reel kurlar Gelişen piyasalara yönelik ilginin devamıyla ilgili belirsizliklerin arttığına diğer bir işaret de, CDS lerinde son dönemde gözlenen yükseliş hareketi. Gelişen ülke CDS leri yükseliyor GOÜ 5Y CDS Ortalama (baz puan) ABD 5Y CDS (sağ eks., baz puan) , HLY Araştırma Kaynak: Bloomberg, HLY Araştırma dolayısıyl

4 Gelişen piyasalara yönelik bu dalgalanmaların daha net bir eğilime dönüşmesinin sinyallerinin alınması açısından, son dönemde de gündemde yer tutan, ABD yüksek faizli tahvillerin ( çöp tahvil ) son iki aydır göstermiş olduğu farklı eğilimlerin hangi yönde ağırlık kazanacağı önemli bir gösterge haline gelebilir. Şöyle ki, borç ödeyememe veya olumsuz kredi riski içermesi dolayısıyla yatırım yapılamaz statüsünde olan, bu nedenle de yatırımcılara cazip hale gelebilmesi için yüksek getiri sunan sözkonusu tahvillerden Temmuz ayında ciddi bir çıkış gözlenmişti. Faiz oranlarında yaşanan yükselişte, FED Başkanı Yellen in, bu tahvillere yönelik yatırımlarda gereğinden fazla rahat davranıldığına dikkat çekmesinin etkili olduğu düşünülebilir. FED in gelecek dönem hamleleri açısından kritik bir rol atfedilen Jackson Hole toplantısı net bir yönün oluşması açısından yetersiz kalarak geride bırakılırken, gelişen ülkelere yönelik iyimserliğin kalıcı olmasıyla ilgili soru işaretlerinin devam ettiğini, dolayısıyla yüksek getirili tahvil piyasasındaki iyileşme hareketinin kalıcılığı konusunda iyimser olmanın güç olacağını söyleyebiliriz. ABD yüksek getirili tahvil piyasasında dalgalanmalar Markit GOU 5 Yıllık CDS Barclays Yüksek Getirili Bonolar(10 yıllık, sağ eks) 3,5% 3,3% 3,1% 2,9% 260 2,7% 240 2,5% 220 2,3% 200 2,1%, Bloomberg Riskli görülen bu tahvillerdeki çıkış hareketine paralel olarak, gelişen ülkelere yönelik risk iştahında azalma gözlenmiş; ülkelerin CDS lerine de yükseliş olarak yansımıştı. Ancak, Ağustos ayında risk algılamasındaki olumsuzluğun yumuşama eğilimi göstermesiyle, ABD deki bu tahvil piyasasında sınırlı da olsa giriş hareketi gözlemlenirken, gelişen ülkelere yönelik risk iştahında da hafif toparlanma çabası izlendi. dolayısıyl

5 Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül Ekim Kasım Aralık DIŞ DENGE VE REEL KUR Grafik1:Cari Denge 85,0 75,0 65,0 55,0 45,0 35,0 25,0 15,0 5,0-5,0-15,0 CA 12 aylık kümülatif (USD milyar) Altın ve Enerji Hariç CA 12 aylık kümülatif (USD milyar) Altın Hariç CA 12 aylık kümülatif (USD milyar) Grafik2:Altın İhracatı ve İthalatı 3,0 Altın İhracatı* (2013) Altın İhracatı* (2014) Altın İthalatı* (2013) Altın İthalatı* (2014) 2,0 1,0 0,0-1,0-2,0 *Milyar USD -3,0 Kaynak:TCMB,HLY Araştırma Kaynak:TCMB Grafik3:Portföy Yatırımları- Hisse Senedi(Net) Aylık Net Değişim (Milyar USD,sağ eks.) Hisse Stok (Milyar USD) 2,5 2,0 1,5 1,0 0,5 0,0 Grafik4:Portföy Yatırımları- Bono (Net) Aylık Net Değişim (Milyar USD,sağ eks.) DIBS Stok (Milyar USD) 5,0 4,0 3,0 2,0 1,0 0, ,5-1,0-1, ,0-2,0-3,0 Kaynak:TCMB Kaynak:TCMB Grafik5:HLY İhracat Ağırlıklı Küresel PMI Endeksi Grafik6: Reel Kur Endeksi İhracat Ağırlıklı Küresel PMI Endeksi Kaynak:HLY Araştırma Kaynak:TCMB, HLY Araştırma dolayısıyl

6 PARA POLİTİKASI VE PİYASA FAİZ GÖSTERGELERİ Grafik7:Para Politikası ve Piyasa Faiz Oranları 12,0% 11,5% Faiz Koridoru TCMB Ort. Fonlama Maliyeti 11,0% BIST Bankalararası Repo (Gecelik) 10,5% 10,0% 9,5% 9,0% 8,5% 8,0% 7,5% Grafik8:Türkiye 10 ve 2 Yıllık Faiz Farkı (puan) 1,5 1,0 0,5 0,0-0,5-1,0 Kaynak:TCMB Kaynak:Thomson Reuters, HLY Araştırma Grafik9:TCMB Döviz Varlık Göstergeleri 65,0 60,0 55,0,0 45,0 40,0 Net Dış Varlıklar (USD milyar) 35,0 Net Döviz Pozisyonu (USD milyar) 30,0 Grafik10:Türkiye ve GOÜ de Kurdaki Volatilite 1,7% 1,5% 1,3% 1,1% 0,9% 0,7% 0,5% 0,3% 0,1% USD/TL GOÜ Ortalama Kaynak:TCMB, HLY Araştırma Kaynak:HLY Araştırma, Thomson Reuters Grafik11: Krediler(13 Haftalık ort. yıl., kur etk. arın.) 37% 32% 27% 22% 17% 12% 7% Toplam Krediler (13 haftalık ort., yıllıklandırılmış, kur etkisinden arındırılmış) Grafik12:Piyasa Likiditesi ve Kur 60 TCMB Net Fonlama (milyar TL) USD/TRY (sağ eks.) ,19 2,17 2,15 2,13 2,11 2,09 2,07 Kaynak:TCMB, HLY Araştırma Kaynak:TCMB, HLY Araştırma Tablo: Krediler 13 Haftalık Ortalama Yıllıklandırılmış Kur Etkisinden Arındırılmış (BDDK rakamları ile) 08 Ağustos 01 Ağustos 25 Temmuz 18 Temmuz 11 Temmuz 4 Temmuz 27 Haziran 20 Haziran 13 Haziran 06 Haziran 30 Mayıs 13 Haftalık ortalama 17,4% 21,6% 19,6% 17,6% 14,6% 17,3% 19,0% 18,0% 17,1% 13,4% 15,2% Yıllık 16,3% 16,9% 17,0% 16,6% 16,4% 16,8% 17,3% 17,5% 18,3% 17,7% 17,7% Kaynak: BDDK, HLY Araştırma * Yıllık rakamlarda değişimlerin ortalamaları kullanılmıştır.

7 GLOBAL EKONOMİK GÖRÜNÜM Grafik13: ABD GSYİH ve 10 Yıllık Gösterge Tahvil 7,0% ABD GSYİH (yıllık değ.) 5,0% ABD 10Y Tahvil faizi (sağ eks.) 3,0% 1,0% -1,0% -3,0% -5,0% -7,0% -9,0% 5,5% 5,0% 4,5% 4,0% 3,5% 3,0% 2,5% 2,0% 1,5% Grafik14: ABD Tarım Dışı İstihdam ve İşsizlik Oranı Grafik15: ABD TÜFE ve Kişisel Tüketim Harcamaları 6,0% 5,0% 4,0% 3,0% 2,0% 1,0% 0,0% -1,0% -2,0% -3,0% ABD TÜFE (yıllık değ.) PCE Çekirdek Enflasyon (sağ eks.,yıllık değ.) 2,6% 2,4% 2,2% 2,0% 1,8% 1,6% 1,4% 1,2% 1,0% 0,8% Grafik16: ABD ISM İmalat ve Hizmetler PMI Endeksleri ISM İmalat PMI Sınır ISM Hizmetler PMI Mayıs 14 Nisan 14 Mart 14 Temmuz 14 Haziran 14 Şubat 14 Ocak 14 Ocak Aralık 13 Kasım 13 Şubat 13 Mart 13 Eylül 13 Ekim 13 Nisan 13 Mayıs 13 Haziran 13 Temmuz 13 Ağustos 13 Grafik17: ABD Güven Endeksleri Grafik18: ABD Konut Piyasası ABD Tüketici Güveni (1985=100) Michigan Tüketici Güven End.(1964=100, sağ eks.) Yeni Konut Satışları (bin adet) S&P CaseShiller Konut Fiyat Endeksi (yıllık değ., sağ eks.) 15,0% 10,0% 5,0% 0,0% -5,0% -10,0% -15,0% -20,0%

8 GELİŞMEKTE OLAN ÜLKE EKONOMİLERİ İLE KARŞILAŞTIRILMALI EKONOMİK GÖSTERGELER MERKEZ BANKALARI FAİZ ORANLARI MERKEZ BANKALARI FAİZ ORANLARI mevcut 2013 sonu 2012 sonu Brezilya 11,00% 10,00% 7,25% Çin 6,00% 6,00% 6,00% Hindistan 8,00% 7,75% 8,00% Rusya 8,00% 5,% 5,% Çek Cumhuriyeti 0,05% 0,05% 0,05% Macaristan 2,10% 3,00% 5,75% Polonya 2,% 2,% 4,25% Romanya 3,25% 4,00% 5,25% Türkiye 8,25% 4,% 5,% Güney Kore 2,25% 2,% 2,75% Tayland 2,00% 2,25% 2,75% Malezya 3,25% 3,00% 3,00% Endonezya 7,% 7,% 8,00% Güney Afrika 5,75% 5,00% 5,00% Meksika 3,% 3,% 4,% Şili 3,% 4,% 5,00% Kaynak: Thomson Reuters, HLY Araştırma,*BIST GecelikFaizOranı TÜFE ENFLASYON ORANLARI (yıllık) TÜFE ENFLASYON ORANLARI (yıllık) 2014T 2013 sonu mevcut 2012 sonu 2011 sonu Brezilya 5,9% 5,9% 6,5% 5,8% 6,5% Çin 3,0% 2,5% 2,3% 2,5% 4,1% Hindistan 8,0% 9,5% 8,0% 10,6% 6,5% Rusya 5,8% 6,5% 7,4% 6,5% 6,1% Çek Cumhuriyeti 1,0% 1,4% 0,5% 2,4% 2,4% Macaristan 0,9% 0,4% 0,1% 5,0% 4,1% Polonya 1,5% 0,7% -0,2% 2,4% 4,6% Romanya 2,2% 1,6% 1,0% 5,0% 3,1% Türkiye* 8,2% 7,4% 9,3% 6,2% 10,4% Güney Kore 1,8% 1,1% 1,6% 1,4% 4,2% Tayland 2,3% 1,7% 2,2% 3,6% 3,5% Malezya 3,3% 3,2% 3,2% 1,2% 3,0% Endonezya 6,3% 8,1% 4,5% 4,3% 3,8% Güney Afrika 6,0% 5,4% 6,3% 5,7% 6,1% Meksika 4,0% 4,0% 4,1% 3,6% 3,8% Şili 3,5% 3,0% 4,5% 1,5% 4,4% Kaynak: Thomson Reuters, WEO Nisan 14, * HLY Araştırma BÜYÜME ORANLARI (yıllık) 2014T Ç13 2Ç13 3Ç13 4Ç Brezilya 1,3% 2,5% 1,9% 3,3% 2,2% 1,9% 1,0% 2,7% Çin 7,4% 7,7% 7,7% 7,5% 7,8% 7,7% 7,7% 9,3% Hindistan 5,4% 5,0% 4,8% 4,4% 4,8% 4,7% 4,7% 7,5% Rusya 0,2% 1,3% 1,6% 1,2% 1,2% 2,0% 3,4% 4,3% Çek Cumhuriyeti 1,9% -0,4% -2,4% -1,3% -1,3% 1,2% -1,2% 1,8% Macaristan 2,0% 0,2% -0,9% 0,5% 1,8% 2,7% -1,8% 1,6% Polonya 3,1% 1,3% 0,5% 0,8% 1,9% 2,7% 2,0% 4,5% Romanya 2,2% 2,0% 2,2% 1,5% 4,1% 5,4% 0,4% 2,3% Türkiye* 3,6% 4,0% 2,9% 4,5% 4,3% 4,4% 2,1% 8,8% Güney Kore 3,7% 2,8% 1,5% 2,3% 3,3% 3,6% 2,0% 3,7% Tayland 2,5% 3,1% 5,4% 2,8% 2,7% 0,6% 6,4% 0,1% Malezya 5,2% 4,7% 4,1% 4,3% 5,0% 5,1% 5,6% 5,1% Endonezya 5,4% 5,3% 6,0% 5,8% 5,6% 5,7% 6,2% 6,5% Güney Afrika 1,7% 1,9% 1,9% 2,0% 1,8% 2,0% 2,5% 3,5% Meksika 2,4% 1,1% 0,6% 1,5% 1,3% 0,7% 4,0% 3,9% Şili 3,6% 4,4% 4,5% 4,1% 4,7% 2,7% 5,6% 5,9% Kaynak: Thomson Reuters, IMF WEO Nisan 14, * HLY Araştırma CARİ DENGE (GSYİH ye oranla) 2014T Brezilya -3.6% -3.4% -2.4% -2.1% Çin 2.2% 2.5% 2.3% 1.9% Hindistan -2.4% -4.4% -4.8% -4.2% Rusya 2.1% 2.9% 3.7% 5.1% Çek Cumhuriyeti -0.5% -1.8% -2.4% -2.8% Macaristan 2.7% 2.2% 1.7% 0.8% Polonya -2.5% -3.0% -3.5% -4.9% Romanya -1.7% -2.0% -3.9% -4.5% Türkiye* -6.2% -7.9% -6.2% -9.7% Güney Kore 4.4% 4.6% 2.0% 2.3% Tayland 0.2% 0.1% 0.0% 1.7% Malezya 4.0% 3.5% 6.1% 11.6% Endonezya -3.0% -3.4% -2.7% 0.2% Güney Afrika -5.4% -6.1% -6.3% -3.4% Meksika -1.9% -1.3% -1.2% -1.0% Şili -3.3% -4.6% -3.5% -1.3% Kaynak: WEO Nisan 14, * HLY Araştırma BRÜT DÖVİZ REZERVLERİ (IMF Tanımıyla) (Milyar Dolar) mevcut Brezilya Çin 3, , , ,181.1 Hindistan Rusya Çek Cumhuriyeti Macaristan Polonya Romanya Türkiye Güney Kore Tayland Malezya Endonezya Güney Afrika Meksika Şili* Kaynak: Thomson Reuters, * uluslararası rezerv BRÜT KAMU BORCU (GSYİH yeoranla) (%) Brezilya Çin Hindistan Rusya Çek Cumhuriyeti Macaristan Polonya Romanya Türkiye Güney Kore Tayland Malezya Endonezya Güney Afrika Meksika Şili Kaynak: Bloomberg

9 VERİ GÜNDEMİ VE MAKRO TAHMİNLERİMİZ Haftalık Yurtdışı Veri Gündemi Dönemi Önceki Beklenti 25.Ağu Almanya IFO Beklenti Endeksi Ağustos 103,4 103,4 25.Ağu ABD Markit Hizmetler PMI Ağustos 61 60,3 25.Ağu ABD Yeni Konut Satışları (aylık değ.) Temmuz -8,1% 26.Ağu ABD GSYİH (yıllık değ.) 2.çeyrek 1,7% 26.Ağu ABD Tüketici Güveni Ağustos 89 90,9 27.Ağu Almanya GFK Tüketici Güveni Eylül Ağu Almanya İşsizlik Oranı (mevsimsellikten arınd.) Ağustos 6,7% 6,7% 28.Ağu Euro M3 Para Arzı (yıllık değ.) Temmuz 1,5% 1,5% 28.Ağu Almanya TÜFE (yıllık değ.) Ağustos 0,8% 0,8% 29.Ağu Japonya TÜFE (yıllık değ.) Temmuz 3,6% 29.Ağu Japonya İşsizlik Oranı Temmuz 3,7% 3,7% 29.Ağu Japonya Konut Başlangıçları (yıllık değ.) Temmuz -9,5% -10,5% 29.Ağu Almanya Perakende Satışlar (yıllık değ.) Temmuz 0,1% 1,5% 29.Ağu Euro TÜFE (yıllık değ.) Ağustos 0,4% 0,3% 29.Ağu Euro İşsizlik Oranı Temmuz 11,5% 11,5% 29.Ağu ABD PCE Çekirdek Enflasyon (yıllık değ.) Temmuz 1,6% 29.Ağu ABD Chicago PMI Ağustos 52,6 56 Kaynak:Thomson Reuters Eikon Haftalık Yurtiçi Veri Gündemi Dönemi Önceki Beklenti 25.Ağu İmalat Sanayi Kapasite Kullanım Oranı Ağustos 74,9 25.Ağu Konut Satışları (bin) Temmuz 92,9 25.Ağu İmalat Sanayi Güven Endeksi Ağustos 109,0 27.Ağu TCMB PPK Toplantısı Ağustos 8,25% 8,25%* 28.Ağu Tüketici Güveni Ağustos 73,9 29.Ağu Dış Ticaret Dengesi (milyar dolar) Temmuz -7,9 Kaynak:Thomson Reuters Eikon,* HLY Araştırma Makro Ekonomik Göstergelere İlişkin Tahminler Orta Vadeli Program (OVP) HLY Ekonomik Araştırmalar T 2014P 2015P T 2015T TÜFE Enflasyon (dönem sonu) 6,2% 6,8% 5,3% 5,0% 7,4% 8,2% 7,0% Çekirdek Enflasyon (dönem sonu) 5,8% 7,1% 7,5% 6,5% GSYİH (Milyar TL) GSYİH (Milyar $) GSYİH Büyüme 2,1% 3,6% 4,0% 5,0% 4,0% 3,6% 5,0% GSYİH Deflatör 6,9% 6,3% 6,0% 5,0% 5,9% 7,5% 6,5% Cari Açık (Milyar $) 48,5 58,8 55,5 55,0 65,0,0 63,0 İhracat (Milyar $) 152,5 153,5 166,5 184,0 155,1 165,0 188,0 İthalat (Milyar $) 236,5 251,5 262,0 282,0 2,4 255,0 294,0 Cari Açık / GSYİH 6,2% 7,1% 6,4% 5,9% 7,9% 6,2% 7,1% Politika Faizi (dönem sonu) 5,5% 4,5% 8,25% 10,0% Gösterge Tahvil Faizi (dönem sonu) 6,1% 9,9% 9,0% 8,0% Gösterge Tahvil Faizi (ort) 8,3% 7,2% 9,5% 8,5% USD/TRY (dönem sonu) 1,78 2,13 2,18 2,25 USD/TRY (ortalama) 1,80 1,90 1,98 2,04 1,90 2,14 2,20 Bütçe açığı / GSYİH 2,1% 1,2% 1,9% 1,6% 1,2% 2,7% 2,1% Faiz dışı fazla / GSYİH 1,3% 2,0% 1,1% 1,2% 2,0% 0,6% 0,7% Kaynak: TCMB, TÜİK, HLY Araştırma

10 KÜNYE Banu KIVCI TOKALI Başekonomist İlknur HAYIR TURHAN Yönetmen Ozan DOĞAN Uzman Furkan OKUMUŞ Uzman Yardımcısı Cüneyt MEHMETOĞLU Uzman Yardımcısı Maral HAÇİKOĞLU Uzman Yardımcısı Mert OSKAN Uzman Yardımcısı ÇEKİNCE Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bu sayfalarda yayınlanan görüş, yorum, haber veya öneriler nedeniyle ortaya çıkacak ticari kazanç veya kayıplardan Halk Yatırım Menkul Değerler A.Ş. sorumlu değildir. Buradaki yazı, görüş ve yorumlar sayfa ziyaretçilerini bilgilendirme niteliği taşımaktadır. Rapor sayfalarında yayınlanan hiçbir yazı, görüş, resim, analiz ve diğer sunumlar izin alınmadan yazılı veya görsel basın organlarında yayınlanamaz.

BONO PİYASASI ORANLARINDA DÜŞÜŞ MÜMKÜN, ANCAK KALICILIĞI KOŞULLARA BAĞLI

BONO PİYASASI ORANLARINDA DÜŞÜŞ MÜMKÜN, ANCAK KALICILIĞI KOŞULLARA BAĞLI HLY ARAŞTIRMA ÖNERİSİ BONO AL 27.02.2014 BONO PİYASASI ORANLARINDA DÜŞÜŞ MÜMKÜN, ANCAK KALICILIĞI KOŞULLARA BAĞLI Bono piyasası oranları, Mayıs 2013 e kadar yaşanan düşüş trendinin başladığı 2012 yılı

Detaylı

MAKRO EKONOMİK ÖZEL NOT-Türkiye de konut sektörü: Balon değil; arz-talep dengesi

MAKRO EKONOMİK ÖZEL NOT-Türkiye de konut sektörü: Balon değil; arz-talep dengesi 20.03.2015 MAKRO EKONOMİK ÖZEL NOT-Türkiye de konut sektörü: Balon değil; arz-talep dengesi Küresel krizle mücadele sırasında, likiditenin geleneksel ve geleneksel olmayan parasal genişleme yöntemleriyle

Detaylı

Dünya ve Türkiye Ekonomisindeki Gelişmeler Temmuz 2015

Dünya ve Türkiye Ekonomisindeki Gelişmeler Temmuz 2015 Dünya ve Türkiye Ekonomisindeki Gelişmeler Temmuz 215 Dünya ABD ekonomisi yılın ilk çeyreğinde yıllık bazda %,2 oranında daralmıştır. İkinci çeyrekte iktisadi faaliyetin seyrine ilişkin açıklanan veriler

Detaylı

Reel Kur: Ekonomik Şanzıman

Reel Kur: Ekonomik Şanzıman Bora Tamer Yılmaz, Ekonomist 1 Kazanımların Sürdürülmesi 2012 yılı Türk ekonomisi için önemli kazanımların elde edildği bir sene oldu. Kredi büyümesine dayalı iç talep üzerinden büyüme modeli net ihracata

Detaylı

Dünya ve Türkiye Ekonomisindeki Gelişmeler Aralık 2014

Dünya ve Türkiye Ekonomisindeki Gelişmeler Aralık 2014 Dünya ve Türkiye Ekonomisindeki Gelişmeler Aralık 214 Dünya Kasım ayında G-2 liderleri küresel ekonomiyi desteklemek amacıyla yeni önlemler alınması konusunda uzlaşma sağlamıştır. Söz konusu anlaşma, 218

Detaylı

Dalgalı sularda, seçime doğru Ekonomik Görünüm

Dalgalı sularda, seçime doğru Ekonomik Görünüm Dalgalı sularda, seçime doğru Ekonomik Görünüm Mayıs 2015 İçindekiler Önsöz Genel değerlendirme ve özet Global ortam: Merkez bankaları ve Yunanistan tekrar ön saflarda... Türkiye ekonomisi: Büyüme yavaş,

Detaylı

Piyasalarda Bu Ay. Nisan 2014. Şebnem Mermertaş

Piyasalarda Bu Ay. Nisan 2014. Şebnem Mermertaş Piyasalarda Bu Ay Nisan 2014 Şebnem Mermertaş 1 Neler oldu? BIST mart ayında %11,5 yükseldi. Dünyada ekonomik büyüme endişeleri yeniden ortaya çıkarken, Ukrayna nın Rusya ya katılması gibi tarihe geçecek

Detaylı

Soru ve cevaplarla dünya ve Türkiye ekonomisi: Neredeyiz? Nereye gidiyoruz?

Soru ve cevaplarla dünya ve Türkiye ekonomisi: Neredeyiz? Nereye gidiyoruz? Soru ve cevaplarla dünya ve Türkiye ekonomisi: Neredeyiz? Nereye gidiyoruz? Ekim 2014 İçindekiler Global ortam 2 Türkiye ekonomisi 20 Yazar Hakkında Dr. Murat Üçer Deloitte Ekonomi Danışmanı Murat Üçer,

Detaylı

Temel Ekonomik Gelişmeler

Temel Ekonomik Gelişmeler Temel Ekonomik Gelişmeler 6 Temmuz 21 Araştırma ve Para Politikası Genel Müdürlüğü Günlük veriler her Perşembe günü (resmi tatil olması durumunda bir önceki iş günü); diğer veriler ise verinin açıklandığı

Detaylı

Tüm uzmanların aynı görüşte olmaları, hepsinin yanılmaları anlamına da gelebilir..." Bertrand Russell

Tüm uzmanların aynı görüşte olmaları, hepsinin yanılmaları anlamına da gelebilir... Bertrand Russell Haziran 2014 Ekonomik Görünüm ve Mali Piyasalar Stratejisi Tüm uzmanların aynı görüşte olmaları, hepsinin yanılmaları anlamına da gelebilir..." Bertrand Russell GÖRÜNÜM Ekonomi Mayıs ayında finans piyasalarında

Detaylı

MAKROEKONOMİK GÖRÜNÜM RAPORU Eylül 2010

MAKROEKONOMİK GÖRÜNÜM RAPORU Eylül 2010 MALİYE BAKANLIĞI Strateji Geliştirme Başkanlığı MAKROEKONOMİK GÖRÜNÜM RAPORU - - - 0 0 Yönetici Özeti İÇİNDEKİLER A. Küresel Ekonomik Gelişmeler B. Türkiye de Ekonomik Gelişmeler 1. Büyüme ve İstihdam.

Detaylı

EGE BÖLGESİ SANAYİ ODASI

EGE BÖLGESİ SANAYİ ODASI EGE BÖLGESİ SANAYİ ODASI 2014 YILINDA TÜRKİYE, DÜNYA EKONOMİSİ 2015 YILINDAN BEKLENTİLER OCAK 2015 2014 YILINDA TÜRKİYE, DÜNYA EKONOMİSİ 2015 YILINDAN BEKLENTİLER RAPORU OCAK 2015 ÖNSÖZ Dünya ekonomisi

Detaylı

DÜNYA EKONOMİSİNDEKİ SON GELİŞMELER BÜLTENİ

DÜNYA EKONOMİSİNDEKİ SON GELİŞMELER BÜLTENİ DÜNYA EKONOMİSİNDEKİ SON GELİŞMELER BÜLTENİ EKONOMİK MODELLER VE STRATEJİK ARAŞTIRMALAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Küresel Ekonomik Gelişmeleri İzleme Değerlendirme Dairesi Sayı 1 Ocak 2014 YÖNETİCİ ÖZETİ Birleşmiş

Detaylı

2015 Yılına Girerken Türkiye ve Dünya Ekonomisi

2015 Yılına Girerken Türkiye ve Dünya Ekonomisi 2015 Yılına Girerken Türkiye ve Dünya Ekonomisi Ekonomik Araştırmalar Bölümü Aralık 2014 Yayın No: TÜSİAD-T/2014-12/566 Meşrutiyet Caddesi, No: 46 34420 Tepebaşı / İstanbul Telefon: (0212) 249 07 23 Telefaks

Detaylı

DÜNYA EKONOMİSİNDEKİ SON GELİŞMELER BÜLTENİ

DÜNYA EKONOMİSİNDEKİ SON GELİŞMELER BÜLTENİ DÜNYA EKONOMİSİNDEKİ SON GELİŞMELER BÜLTENİ EKONOMİK MODELLER VE STRATEJİK ARAŞTIRMALAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Küresel Ekonomik Gelişmeleri İzleme Değerlendirme Dairesi Sayı 1 Ocak- Mart 2015 2015 YÖNETİCİ ÖZETİ

Detaylı

Haftalık Ekonomi ve Finans Bülteni 06 Temmuz 2015 / 27

Haftalık Ekonomi ve Finans Bülteni 06 Temmuz 2015 / 27 Haftalık Ekonomi ve Finans Bülteni 0 / 27 Haftaya Bakış Geçtiğimiz hafta küresel piyasaların gündeminde Yunanistan kaynaklı gelişmeler ön plana çıktı. Uluslararası kreditörler ile kemer sıkma ve emeklilik

Detaylı

M m I. DÜNYA EKONOMİSİ

M m I. DÜNYA EKONOMİSİ TÜRMOB M m I. DÜNYA EKONOMİSİ 2011 yılı sonlarında küresel ekonomide gözlemlenmekte olan kırılganlıkların, Euro bölgesindeki krizin daha da derinleşmesi ve piyasa ekonomilerinin birçoğunda beklentilerin

Detaylı

Küresel piyasalarda istisnai gün

Küresel piyasalarda istisnai gün 10 Aralık 2014 Küresel piyasalarda istisnai gün Yunanistan da parlementonun yenilenebileceği ihtimali ve Çin in dün AAA ratingi altındaki tahvillerin kısa vadeli krediler için teminat olarak kabul edilmeyeceğini

Detaylı

farkı'nı, bir yandan da Türk ekonomisinin küresel piyasalardaki algısını etkin yönetmeleri gerekmekte.

farkı'nı, bir yandan da Türk ekonomisinin küresel piyasalardaki algısını etkin yönetmeleri gerekmekte. FED'in faiz artırımına başlama ihtimali 2015 haziran-temmuz döneminden, 2015 mart-nisan dönemine kayarken, piyasa parametrelerinin şekillenmesinde etkili değişken sayısı artıyor. Zihinlerde 'serseri mayın'

Detaylı

Orta Vadeli Programa İlişkin Değerlendirme (2015-2017)

Orta Vadeli Programa İlişkin Değerlendirme (2015-2017) Orta Vadeli Programa İlişkin Değerlendirme (2015-2017) İktisadi Araştırmalar Bölümü Ekim 2014 Bütün yayınlarımıza http://ekonomi.isbank.com.tr adresinden erişebilirsiniz. 1 I- Dünya Ekonomisine İlişkin

Detaylı

Düşük Büyüme - Orta Demokrasi - Yüksek Risk. Dünya - Türkiye - İnşaat Sektörü

Düşük Büyüme - Orta Demokrasi - Yüksek Risk. Dünya - Türkiye - İnşaat Sektörü Düşük Büyüme - Orta Demokrasi - Yüksek Risk Dünya - Türkiye - İnşaat Sektörü Nisan 2014 Nisan 2014 ÖZETİN ÖZETİ Gelişen dünya ülkelerinde yaşanan son gelişmeler iyi bir yönetimin ve duyarlı politik sistemlerin

Detaylı

MÜSTAKİL SANAYİCİ VE İŞADAMLARI DERNEĞİ Sütlüce Mah. İmrahor Cad. No: 28 34445 Beyoğlu-İstanbul Tel: +90 212 222 04 06 Faks: +90 212 210 50 82

MÜSTAKİL SANAYİCİ VE İŞADAMLARI DERNEĞİ Sütlüce Mah. İmrahor Cad. No: 28 34445 Beyoğlu-İstanbul Tel: +90 212 222 04 06 Faks: +90 212 210 50 82 79 MÜSTAKİL SANAYİCİ VE İŞADAMLARI DERNEĞİ Sütlüce Mah. İmrahor Cad. No: 28 34445 Beyoğlu-İstanbul Tel: +90 212 222 04 06 Faks: +90 212 210 50 82 www.musiad.org.tr musiad@musiad.org.tr MÜSİAD Araştırma

Detaylı

SAYI: 2014/2 MART 2014 TÜRK BANKACILIK SEKTÖRÜ GENEL GÖRÜNÜMÜ

SAYI: 2014/2 MART 2014 TÜRK BANKACILIK SEKTÖRÜ GENEL GÖRÜNÜMÜ SAYI: 2014/2 MART 2014 TÜRK BANKACILIK SEKTÖRÜ GENEL GÖRÜNÜMÜ 8 Mayıs 2014 BANKACILIK DÜZENLEME VE DENETLEME KURUMU TÜRK BANKACILIK SEKTÖRÜ GENEL GÖRÜNÜMÜ (Mart 2014) i İÇİNDEKİLER 1. Giriş... 5 2. Krediler...

Detaylı

16 Şubat - 20 Şubat 2015

16 Şubat - 20 Şubat 2015 GLOBAL PİYASALARDA GEÇTİĞİMİZ HAFTANIN ÖZETİ VE GELECEK HAFTA... Geçtiğimiz hafta uluslar arası piyasalarda hangi gelişmelerin yaşandığını kısaca özetleyelim. ABD tarafı daha önceki haftalara göre sakin

Detaylı

Dünya Ekonomisi. Bülteni. İstanbul Sanayi Odası Araştırma Şubesi. Ekim 2013. Dünya Ekonomisine Küresel Bakış 1

Dünya Ekonomisi. Bülteni. İstanbul Sanayi Odası Araştırma Şubesi. Ekim 2013. Dünya Ekonomisine Küresel Bakış 1 Dünya Ekonomisi Bülteni Ekim 2013 İstanbul Sanayi Odası Araştırma Şubesi Dünya Ekonomisine Küresel Bakış 1 IMF tarafından açıklanan World Economic Outlook Ekim 2013 raporuna göre, dünya ekonomisine ilişkin

Detaylı

Yarın, umduğunuz gibi

Yarın, umduğunuz gibi Fon Bülteni Kasım Yarın, umduğunuz gibi "Güven, saygı, kalite ve şeffaflık" ilkeleriyle yürüyen Aegon, Amerika, Avrupa ve Asya da faaliyet gösteren şirketleri ve bin çalışanı sigortası, emeklilik ve fon

Detaylı

FİNANSAL KURUMLAR BİRLİĞİ FAALİYET RAPORU

FİNANSAL KURUMLAR BİRLİĞİ FAALİYET RAPORU FİNANSAL KURUMLAR BİRLİĞİ FAALİYET RAPORU 2013 İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ YÖNETİM KURULU BAŞKANI NIN MESAJI SEKTÖRLERİN MESAJLARI YÖNETİM KURULU VE GENEL SEKRETERLİK DÜNYA VE TÜRKİYE EKONOMİSİNE GENEL BAKIŞ SEKTÖRLERDE

Detaylı

Kriz Süreci Makro Değişkenleri ve 2009 Bütçe Büyüklüklerini Nasıl Etkileyecek?

Kriz Süreci Makro Değişkenleri ve 2009 Bütçe Büyüklüklerini Nasıl Etkileyecek? Kriz Süreci Makro Değişkenleri ve 2009 Bütçe Büyüklüklerini Nasıl Etkileyecek? Nazan SUSAM * Ufuk BAKKAL ** Özet 2000 li yıllara büyük bir ekonomik kriz ile giren Türkiye ekonomisi, kriz sonrası dönemde

Detaylı

ORTA VADELİ PROGRAM (2014-2016)

ORTA VADELİ PROGRAM (2014-2016) GİRİŞ ORTA VADELİ PROGRAM (2014-2016) 1. Ülkemizin 2023 hedefleri doğrultusunda hazırlanan Onuncu Kalkınma Planı (2014-2018) 2 Temmuz 2013 tarihinde Türkiye Büyük Millet Meclisinde kabul edilmiştir. Onuncu

Detaylı