230 Üniversitesi 195 yılı Bütçe Kanunu. (Resmî Gazete ile ilâm : 28. II Sayı : 8942)

Save this PDF as:
Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "230 Üniversitesi 195 yılı Bütçe Kanunu. (Resmî Gazete ile ilâm : 28. II Sayı : 8942)"

Transkript

1 Ankara 0 Üniversitesi yılı Bütçe Kanunu (Resmî Gazete ile ilâm :. II. - Sayı : ) No. Kabul tarihi. II. MADDE. Ankara Üniversitesi bütçe yılı yatırımlar dışında kalan için, bağlı (A/l) işaretli cetvelde gösterildiği üzere ( ) lira ve yatırım için de, bağlı (A ) işaretli cetvelde gösterildiği üzere ( 0 00) lira tahsisat verilmiştir. MADDE. Ankara Üniversitesi bütçe yılı na karşılık olan varidat, bağlı (B) işaretli 'cetvelde gösterildiği üzere (0 ) lira olarak tahmin edilmiştir. MADDE. Ankara Üniversitesince bütçe yılında elde edilecek varidat çeşitlerinden her birinin dayandığı hükümler, bağlı (C) işaretli cetvelde gösterilmiştir. Bu cetvelde yazılı varidatın tarh ve tahsiline bütçe yılında da devam olunur. MADDE. Ankara Üniversitesinin 0. VI. tarihli ve sayılı Kanunun ncu maddesine giren hizmetlilerine ait kadrolar, bağlı (D) işaretli cetvelde gösterilmiştir. bütçe yılında (D) işaretli cetveldeki hizmetli kadrolarında vâki ücret değişiklikleri dolayısiyle yılma nazaran almakta oldukları üaretleri azalmış olanlara aradaki farkların ödenmesine bütçe yılında da devam olunur. sayılı Kanunun ncu maddesi gereğince geçici mahiyetteki hizmetler için İcra Vekilleri Heyeti kararı ile kadro alınabilecek tertipler, bağlı (E) işaretli cetvelde gösterilmiştir. Bu kadrolar ertesi yıl bütçe lâyihası ile Türkiye Büyük Millet Meclisine sunulur. Bunların eldeki kadrolara ek olmaması şarttır. MADDE. Ankara Üniversitesinin Kuruluşu hakkındaki. VII. tarihli ve sayılı Kanuna bağlı () sayılı cetvelde yazılı kadrolardan ilişik (D işaretli cetvelde gösterilenler bütçeyılında kullanılamaz. MADDE. Geçen yıl borçları faslmdaki tahsisat üstünde çıkan ve yılı bütçesinin ait olduğu tertibinde karşılığı bulunan borçlar, ilgili oldukları hizmet fasıllarından bu fasla Maliye Vekâletince aktarılacak tahsisattan ödenir. - bütçe yıllarına ait olup da Muhasebei Umumiye Kanununun ncü maddesine göre zaman aşımına uğramamış ve karşılıkları yılları bütçelerinde bulunan borçlar-, yılı bütçesinin ilgili hizmet tertipleri veya - ncı kısım fasılları ile yatırım fasılları bakiyelerinden eski yıllar 'borçları tertiplerine Maliye Vekâletince aktarılacak tahsisattan ödenir. MADDE. Masraf fasıllarından yapılacak harcamalara ilişkin formül. bağlı (R) işaretli cetvelde gösterilmiştir. MADDE. Bu kanun Mart tarihinden itibaren mer'idir. MADDE. Bu kanunu icraya Maliye ve Maarif vekilleri memurdur. Şubat

2 No. _. II. A/l CETVELİ F. M. Tahsisatın ııev'i M. Tahsisatın ııev'i ikinci kutm - Personel İlahiyat Siyasal Bilgiler I - Maaşlar ve ücretler 0 0 Maaşlar Rektörlük Di] ve Tarih - Coğrafya Fen Hukuk Tıp Veteriner Ziraat ilahiyat Siyasal Bilgiler 0 Açık maaşı Ücretler Rektörlük Dil ve Tarih Coğrafya Fen Fakül#si Hukuk Tıp Veteriner Ziraat ilahiyat Siyasal Bilgiler Başka haklar sayılı Kanun gereğince yapılacak zam ve yardımlar 0 Çocuk zammı 0 Doğum yardımı 0 Ölüm yardımı 0 Ecnebi dil bilenlere sayılı Kanunun nci maddesi gereğince ödenecek para mükâfatı sayılı Kanun gereğince T. C. Emekli Sandığına yapılacak ödemeler % emekli ve % giriş kesenekleriyle artış farkları % ek karşılıklar Emekli ikramiyesi Sandık yönetim Diğer ödemeler " Ecnebi profesör ve uzmanlar ücreti Dil ve Tarih - Coğrafya Fen 'Hukuk Tıp Veteriner Ziraat sayılı Kanun gereğince verilecek ek görev tazminatı Rektörlük Dil ve Tarih - Coğrafya Fen P'akültesi Hukuk Tıp Veteriner Ziraat ilahiyat

3 No. p. M. Tahsisatın nev'i Ş. II. F. M. Tahsisatın nev'i Siyasal Bilgiler sayılı Kanun gereğince verilecek üniversite tazminatı Dil ve Tarih - Coğrafya Fen Hukuk Tıp Veteriner Ziraat ilahiyat Siyasal Bilgiler Yurdun içinden ve dışından konferans için getirtileceklerin ücret ve harcırahlariyle başka Rektörlük Dil ve Tarih - Coğrafya Fen Hukuk Tıp Veteriner Ziraat İlahiyat Siyasal Bilgiler İkinci kısım yekûnu 0 Üçüncü kısım - Yönetim 0 Büro Rektörlük kırtasiye 000 Dil ve Tarih - Coğrafya kırtasiye 00 Fen kırtasiye Hukuk kırtasiye Tıp kırtasiye Veteriner kırtasiye Ziraat kırtasiye İlahiyat kırtasiye Siyasal Bilgiler kırtasiye Rektörlük döşeme Dil ve Tarih - Coğrafya döşeme Fen döşeme Hukuk döşeme Tıp döşeme Veteriner döşeme Ziraat döşeme İlahiyat döşeme Siyasal Bilgiler döşeme Rektörlük demirbaş Dil ve Tarih - Coğrafya demirbaş Fen demirbaş Hukuk demirbaş Tıp demirbaş Veteriner demirbaş Ziraat demirbaş İlahiyat demirbaş

4 No. F. M. Tahsisatın nev'i F. M. Tahsisatın nev'i.. Siyasal Bilgiler demirbaş Rektörlük öteberi Dil ve Tarih - Coğrafya öteberi Fen öteberi Hukuk öteberi Tıp öteberi Veteriner öteberi Ziraat öteberi ilahiyat öteberi Siyasal Bilgiler öteberi Dil ve Tarih - Coğrafya aydınlatma ~~ Fen aydınlatma Hukuk aydınlatma Tıp aydınlatma ' Veteriner aydınlatma Ziraat aydınlatma ilahiyat aydınlatma Siyasal Bilgiler aydınlatma Dil ve Tarih - Coğrafya ısıtma Fen ısıtma Hukuk ısıtma Tıp ısıtma Veteriner ısıtma Ziraat ısıtma A.O \J\J\J f\ C\f\f\ , ilahiyat ısıtma Siyasal Bilgiler ısıtma Basılı kâğıt ve defterler Rektörlük Dil ve Tarih - Coğrafya Fen Hukuk Tıp Veteriner Ziraat ilahiyat Siyasal Bilgiler Posta, telgraf ve telefon ücret ve Rektörlük posta ve telgraf ücretleri Dil ve Tarih - Coğrafya posta ve telgraf ücretleri Fen posta ve telgraf ücretleri Hukuk posta ve telgraf ücretleri Tıp posta ve telgraf ücretleri Veteriner posta ve telgraf ücretleri Ziraat posta ve telgraf ücretleri ilahiyat posta ve telgraf ücretleri Siyasal Bilgiler posta ve telgraf ücretleri Rektörlük telefon Dil ve Tarih - Coğrafya telefon

5 ÜTo.. II. F. M Tahsisatın ııev'i F. M. Tahsisatın nev'i Fen telefon Hukuk telefon Tıp telefon Veteriner Fakültemi telefon Ziraat telefon İlâhiyal telefon masraf lan Siyasal Bilgiler telefon 0 Giyecekler Rektörlük Dil ve Tarih - Coğrafya Fen Hukuk Tıp Veteriner Ziraat İlahiyat Siyasal Bilgiler 0 Harcırahlar 0 Daimî vazife harcırahı Rektörlük muvakkat vazife harcırahı Dil ve Tarih - Coğrafya muvakkat vazife harcırahı Fen muvakkat vazife harcırahı Hukuk muvakkat vazife harcırahı Tıp muvakkat vazife harcırahı Veteriner muvakkat vazife harcırahı 000 ' :î 00 S (0 '! 000 ' I 000 { \ l o Ziraat muvakkat vazife harcırahı 000 tlâhiyat muvakkat vazife harcırahı 000 Siyasal Bilgiler muvakkat vazife harcırahı 000 Dil ve Tarih - Coğrafya yurt içi araştırma, inceleme öğrenci harcırah ve 000 Fen yurt içi araştırma, inceleme öğrenci harcırah ve 000 Hukuk yurt içi araştırma, inceleme öğrenci harcırah ve 00 Tıp yurt içi araştırma, inceleme öğrenci harcırah ve 000 Veteriner yurt içi araştırma, inceleme öğrenci harcırah ve Ziraat yurt içi araştırma, inceleme öğrenci harcırah ve 000 tlâhiyat yurt içi araştırma, inceleme öğrenci harcırah ve 000 Siyasal Bilgiler yurt içi araştırma, inceleme öğrenci harcırah ve 000 Dil ve Tarih - Coğrafya ecnebi memleketler harcırahı 000 Fen ecnebi memleketler harcırahı 000 Hukuk ecnebi memleketler harcırahı 00 Tıp ecnebi memleketler harcırahı 000 Veteriner ecnebi memleketler harcırahı 00 Ziraat ecnebi memleketler harcırahı 00 tlâhiyat ecnebi memleketler harcırahı 00 Siyasal Bilgiler ecnebi memleketler harcırahı 000

6 No. F. M. Tahsisatın nev'i M. Tahsisatın nev'i.. Dil ve Tarih - Coğrafya ecnebi profesör ve uzmanları harcırah ve Fen ecnebi profesör ve uzmanları harcırah ve Hukuk ecnebi profesör ve uzmanları harcırah ve Tıp ecnebi profesör ve uzmanları harcırah ve Veteriner ecnebi profesör ve uzmanları harcırah ve Ziraat ecnebi profesör ve uzmanları harcırah ve ilahiyat ecnebi profesör ve uzmanları harcırah ve Siyasal Bilgiler ecnebi profesör ve uzmanları harcırah ve masrafharı ;> ooo 0 Rektörlük taşıtları onarma Fen taşıtları işletme Fen taşıtları onarma Ti]) taşıtları işletme Tıp taşıtları onarma Veteriner taşıtları işletme Veteriner taşıtları onarma Ziraat taşıtları işletme Ziraat taşıtları onarma Siyasal Pildiler taşıtları işletme Siyasal Bilgiler taşıtları onarma Üçüncü kısım yekûnu sayılı Kanun gereğince ödenecek tedavi ve harcırahları Rektörlük Dil ve Tarih - Coğrafya Fen Hukuk Tıp Veteriner Ziraat İlahiyat Siyasal Bilgiler Fak ültesi Fasıl 0 Taşıt Rektörlük taşıtları yekûnu işletme 000 î Dördüncü kısım - Daire hizmetleri Temsil 00 Geri verilecek paralar 00 Mahkeme Araştırma, inceleme ve öğretimi ilgilendiren malzemeler ile ilgili her çeşit masraflar Dil ve Tarih - Coğrafya 000 Fen Hukuk 000 Tıp Veteriner 000 Ziraat İlahiyat 000

7 No. P. M. Tahsisatın nev'i F. M. Tahsisatın nev'i.. Siyasal Bilgiler Ziraat çeşitli tecrübe istasyonlarında ve işletmelerinde yapılacak araştırma ve incelemelerinin her çeşit Dil ve Tarih - Coğrafya Arkeoloji, Doğu ve Orta ve Batı Anadolu araştırma istasyonlarının her çeşit Türk Devrim Tarihi Enstitüsünün her çeşit Tıp nin hastanelere ilişkin Tıp hastanelerinden başka hastanelerde bulunan kıliniklerin öğretimi ilgilendiren ile yatak bedeli ve her çeşit Hastanelerde doyurulacakların yiyecek bedelleri Tıp Hastanesi umumi Nebreska ve Newyork Üniversiteleriyle yapılan anlaşmaların gerektirdiği her çeşit masraflar Veteriner Ziraat Siyasal Bilgiler Kriminoloji Enstitüsü her çeşit 000 Maliye Enstitüsü her çeşit idari ilimler Enstitüsü her çeşit Dış münasebetler her çeşit iskân ve Şehircilik Enstitüsü her çeşit Türk İslâm Sanatları Enstitüsü her çeşit Yayın Rektörlük satmalma ve abone Dil ve Tarih - Coğrafya satmalma ve abone Fen satmalma ve abone Hukuk satmalma ve abone Tıp satmalma ve abone Veteriner satmalma ve abone Ziraat satmalma ve abone İlahiyat satmalma ve abone Siyasal Bilgiler satmalma ve abone Rektörlük çeşitli yayın Dil ve Tarih - Coğrafya çeşitli yayın Fen çeşitli yayın Hukuk çeşitli yayın Tıp çeşitli yayın Veteriner çeşitli yayın

8 No. F. M. Tahsisatın nev'i F. M. Tahsisatın nev'i.. Ziraat çeşitli yayın İlahiyat çeşitli yayın Siyasal Bilgiler çeşitli yaym sayılı Kanun gereğince staj için ecnebi memleketlere gönderileceklerin harcırahları ile her çeşit Rektörlük Dil ve Tarih - Coğrafya Fen Hukuk Tıp Veteriner Ziraat ilahiyat Siyasal Bilgik îr Fak dltesi Hükme bağlı borçlar Altıncı kısım - Yardımlar 0 Muhtaç talebeye yapılacak yardımlar ve verilecek burslar 0 Ecnebi memleketlerden gelecek öğrencilerin burs ve harcırahları Dil ve Tarih - Coğrafya Fen Hukuk Tıp Veteriner Ziraat İlahiyat Siyasal Bilgiler 000 Beşinci kısım yekûnu Fasıl yekûnu Milletlerarası kongre ve konferansların her çeşit ile bunlara katılacakların harcırah ve Spor Ankara Üniversitesi Talebe Birliğine yardım Üniversiteler arası katılma payı Birliğe Vehbi Koç Öğrenci Yurduna yardım Dördüncü kısım yekûnu 0 Altıncı kısım yekûnu 00 KISIMLAR YEKÛNU Beşinci kısım - Borçlar 0 Geçen yıl borçlan 0 Eski yıllar borçlan yuları borçları İkinci kısım yekûnu Üçüncü kısım yekûnu Dördüncü kısım yekûnu Beşinei kısım yekûnu Altıncı kısım yekûnu ) UMUMİ YEKÛN

9 No. F. M Tahsisatın nev'i A/ CETVELİ F. M. Tahsisatın nev'i. II. Siyasal Bilgiler 000 0İ Yatırımlar I - Onarmalar Yapı onarımı ve küçük yapılar Rektörlük Dil ve Tarih - Coğrafya Fen Hukuk Tıp Veteriner Ziraat ilahiyat ı 00 II - Satmalma, yapı, tesis ve sermaye tahsisleri 000 i y a pj işi er i ve tesisler 0 Çocuk sağlığı kürsüsü için bina inşaatı Yapı işleri ve tesisler Yatırımlar yekûnu 0 00 B CETVELİ F. M Varidatın nev'i F M. Varidatın nev'i Umumi Bütçeden verilecek tahsisat Yatırımlar dışındaki masraflar için verilenler Yatırımlar için verilenler 0 00 Harçlar, kayıt, imtihan ve j diploma harçları ' Çeşitli varidatlar Kitap satışından elde edilenler ' Muayene, tahlil ve tecrübe ücretleri Diğer çeşitli varidat Bağışlar Eski yıllardan devredilen gelir, (nakil) UMUMÎ YEKÛN 0

10 No. C - CETVELİ. II. Vergilerin, resimlerin ve bajka varidatın dayanakları Nev'i Tarihi Numarası ÖZETİ Kanun.. Üniversiteler Kanununun ncü madd«si. D CETVELİ G. MemuriyelİTi ne\ 'ı Acled Üt'tet G Memuriyetin nev'i Aded Ücret Rektörlük Teknisiyen Usta Şoför Daktilo (Yabancı dil bilir) Daktilo Memur Dağıtıcı Başhadems ] o Santralci Bahçıvan Daktilo Memur Dağıtıcı Başhademe Kapcı Gece bekçisi Memur Türk Devrim Tarihi Enstitüsü Daktilo Memur Dağıtıcı Muhasebe Dil ve Tarih - Coğrafya Fotoğrafçı Desinatör Kartograf Kaloriferci Usta Elektrikçi Fakülten Fen Başteknisiyen înce mekanik uzman Mikro analiz uzmanı Teknisiyen Desinatör Fotoğrafçı Kaloriferci yardımcısı Usta Şoför Bahçıvan (Mütehassıs) Bahçıvan p yardımcısı

11 No. G. Memuriyetin nev'i 0. II. Aded Ücret G. Memuriyetin nev'i Aded Ücret Laborant * Daktilo (Yabancı dil bilir). Memur (Dahiliye şefi) Dağıtıcı Başhademe (Lâboratuvar için) Bekçi Hukuk Kaloriferci yardımcısı Elektrikçi yardımcısı Usta Bahçıvan Daktilo (Yabancı dil bilir) > Memur Dağıtıcı Başhademe Bekçi Tıp Teknisiyen Fotoğrafçı Kaloriferci yaırdımcısı Usta Şoför Bahçıvan Laborant Pansımancı Hastabakıcı Aşçıbaşı Aşçı Daktilo (Yabancı dil bilir) > Memur Eczacı başkalfası kalfası imam Dağıtıcı Başhademe Bekçi Gardiyan Gassal (Kadın)

12 Gr. No. Memuriyetin nev'i Aded Ücret G. Memuriyetin nev'i. II. Aded Ücret Fitiziyoloji Kliniği ve Enstitüsü Teknisiyen Usta Kaloriferci Hasta ve çocuk bakıcısı Laborant Bahçıvan Aşçı Daktilo Memur Başhademe Kaloriferci Elektrikçi Telefoncu Şoför Bahçıvan Laborant Tekniker Veteriner hizmetlisi Daktilo Dağıtıcı Başhademe Bekçi Çocuk sağlığı kürsüsü Teknisiyen Usta Kaloriferci yardımcısı Bahçıvan Laborant Pansumancı Hasta ve çocuk bakıcısı Hastabakıcı Aşçıbaşı yardımcısı Daktilo Memur Kapıcı Bekçi Teknisiyen Desinatör Usta Veteriner ^ s ^ <?? Teknisiyen Teknisiyen Desinatör Fotoğrafçı Usta Ziraat Kaloriferci yardımcısı Elektrikçi Telefoncu yardımcısı Şoför Bahçıvan

13 No. -. II. G. Memuriyetin nev'i Aded Ücret G. Memuriyetin nev'i Aded Ücret Laborant Daktilo Memur Dağıtıcı Başhademe Tarım hizmetlisi *.'* * Bekçi Arabacı İlahiyat Daktilo (Yabancı dil bilir) Daktilo Fotoğrafçı Santralci Memur Düzeltici Dağıtıcı Başhademe Siyasal Bilgiler Kaloriferci Elektrikçi Telefoncu Usta Şoför Bahçıvan yardımcısı Daktilo (yabancı Daktilo Memur Dağıtıcı Başhademe Bekçi Kapıcı dil bilir) P. M. E - CETVELİ Tahsisatın nev'i I F. M. Tahsisatın nev'i 0 Ecnebi profesör ve uzmanlar ücreti Dil ve Tarih - Coğrafya Fen Hukuk Tıp Veteriner Ziraat ilahiyat Siyasal Bilgiler

14 No. L - - CETVELİ. II. X Memuriyetin nev'i k L.ded Maaş D, Memuriyetin nev'i âded Maaş Dil ve Tarih - Coğrafya a) öğretim üyeleri Fakü desi 0 Asistan Profesör Doçent - * (Seminer kütüphane Asistan * Asistan cisi) b) öğretim yardımcılan Profesör > Doçent b) Okutman Tıp a) öğretim üyeleri öğretim yardımcıları Profesör Doçent * Fen a) öğretim üyeleri Eczacı Hemşire c) Memurlar Veteriner a) öğretim üyeleri 0 Asistan b) öğretim yardımcıları Profesör Doçent > Hukuk b) öğretim yardımcıları Profesör Doçent a) Öğretim üyeleri Asistan Uzman Okutman Ziraat b) öğretim yardımcıları a) öğretim üyeleri Asistan 0 Profesör 00

15 No. D. Memuriyetin nev'i - Aded Maaş D. Memuriyetin nev'i. II. Aded Maaş Profesör Doçent n Asistan b) Öğretim yardımcıları 0 Asistan 0 Uzman Okutman b) öğretim yardımcıları İlahiyat a) öğretim üyeleri Doçent 0 Doçoııt Asistan 0 iyasal Bilgiler a) Öğretim üyeleri b) Öğretim yardımcıları ] ;> T

16 No.. II. E - CETVELİ Umumi bütçede mütenazırı olan tertipler için mezkûr bütçe kanununa bağlı (E) eetvelindeki formül bu bütçe içinde uygulanır. Fasıl 0/0 Maaşlar ve ücretler numaralı Kanun gereğince verilecek tahsisatlar da bu fasıllardan ödfenir. Fasıl Yurt içinden ve dışından konferans için getirileceklerin ücret ve harcırahları ile başka Askerlik dersi konferans ücretleri ile dil kurslarında vazife alacakların ücretleri de bu fablda ödenir. Fasıl 0 Büro Madde - Aydınlatma Elektrikle çalışan her türlü motorlu vasıtaların elektrik sarfiyatı da bu tertipten ödenir. Fasıl 0 Posta, telgraf ve telefon ücret ve Madde - Telefon tesisleri ve başka da bu tertipten ödenir. Fasıl 0 Harcırahlar Madde - Ecnebi memleketler harcırahı. sayılı Üniversiteler Kanununun nci maddesi gereğince ecnebi memleiketlere gönderilecek öğretim âzalarının harcırah ve diğer. Fasıl 0 Taşıt Madde - Taşıtları işletme ve onarma. Taşıtları sigorta da bu fasıldan ödenir. Fasıl 0 Araştırma, inceleme ve öğretimi ilgilendiren malzemeler ile ilgili her çeşit masraflar Klinik, enstitü ve lâboratuvarlarm fennî alât ve levazımı, yazı, hesap teksir makineleri, ecza, kimyevi maddeler ve her türlü malzemeler ve enstitülerin öğretimle ilgili her çeşit kitap ve neşriyat bedelleri, her türlü materyalin alımı, yaptırma ve onarımı, tecrübe hayvanları alımı, yemi, bakımı ve çoğaltılması için gerekli tesis ve malzeme, alet ve cihazları taşıma, montaj ve onarma, amele, işçi gündelikleri, elektrik, aydınlatma ve havagazı, muharrik kuvvet ve su bedelleri, enstitü atelye ve lâboratuvarların işletmelerinin gerektirdiği her çeşit masraflar. Fasıl Tıp nin hastanelere ilişkin Madde. 0 nci fasılda yazılı masraflar bu tertipten de yapılır. Madde. Hastanelerde duyurulacakların yiyecek bedelleri, hastanelerde görevli iaje olunacak çeşitli personelin yiyecek bedelleri ile bunların iaşesiyle ilgili her türlü e*va ve malzeme bu tertipten ödenir. Madde. Tıp hastanesinin umumi îşçi gündelikleri, hastaneler talimatı gereğince hasta beslemi ve giyecekleri, fennî kurmalar, makine ve aletler, taşım ve montaj, küçüiı onarma, ilâç tıbbî ve sıhhi malzeme, öğretim malzemesi ve yönetim hastaneye ait öteberi, demirbaş, kırtasiye, su, elektrik, havagazı, kömür, odun ve bunlara ilişkin her eeşit ile görevlerinden ötürü şehir içinde dolaşacakların zaruri, ölenlerin her çeşit cenaze, akıl hastası olarak taburcu

17 No... edilenlerin yerlerine gönderilmesi ve diğer hastanelere nakliye ile bunlara ilişkin ufak tesis ve onarmalar, hastanenin diğer bütün bu tertipten ödenir. Fasıl Krimonoloji Enstitüsü her çeşit Kriminoloji Enstitüsü hesabına yapılacak ilmî inceleme ve araştırma harcırahları da bu fasıldan ödenir. Fasıl -- Maliye Enstitüsü her çeşit Fasıl İdari İlimler Enstitüsü her çeşit Fasıl Dış Münasebetler Enstitüsü her çeşit Fasıl îskân ve Şehircilik Enstitüsü her çeşit Fasıl Türk - îslâm sanatları her çeşit 0 nei fasılda yazılı masraflar dâhil anket, araştırma raporları masrafı, çeşitli yayın, kırtasiye, konferans, yayın ve kars, basılı kâğıt, temsil ve öteberi, inceleme ve araştırma harcırahları, lüzum üzerine alınacak daktiloların ücretleri ve sair müteferrik bu fasıllardan ödenir. Fasıl Yayın Madde -. Kâğıt, baskı, ciltleme, telif ve tercüme, klişe bedelleri, öğrenci seçme kâğıtlarının inceleme ücretleri bu fasıldan ödenir. Fasıl 0 - Madde 0 Ecnebi memleketlerden gelecek öğrencilerin burs ve harcırahları Üniversite Yönetim Kurulu karariyle fakültelerde okuyacak ecnebi tebaalı öğrencilere ayda 0 lira hesabiyle iaşe ve ibate karşılığı olarak ödenir. Riyaseti Cumhura yazılan tezkerenin tarih ve numarası :. II. ve / Bu kanunun ilânının Başvekâlete bildirildiğine dair Riyaseti Cumhurdan gelen tezkerenin tarih ve numarası ". II. ve / Bu kanunun müzakerelerini gösteren zabıtların Cilt Sayfa cüt ve sayfa numaraları 0,:,,:,,,0:0 [İnikat : ve sıra sayılı matbua nci inikat Zabıt Ceridesine bağlıdır.]

256 Petrol Dairesi Reisliği 1959 yılı Bütçe Kanunu. (Resmî Gazete ile ilânı : 4. III.1959 - Sayı: 10150)

256 Petrol Dairesi Reisliği 1959 yılı Bütçe Kanunu. (Resmî Gazete ile ilânı : 4. III.1959 - Sayı: 10150) 256 Petrol Dairesi Reisliği 959 yılı Bütçe Kanunu (Resmî Gazete ile ilânı : 4. III.959 - Sayı: 050) No. Kabul tarihi 7235 2..959 MADDE. Petrol Dairesi Reisliği 959 bütçe yılı masrafları için, bağlı (A/l)

Detaylı

İ957 malî yılı Muvazenei Umumiye Kanununa bağlı cetvellerde değişiklik yapılması hakkında Kanun

İ957 malî yılı Muvazenei Umumiye Kanununa bağlı cetvellerde değişiklik yapılması hakkında Kanun İ957 malî yılı Muvazenei Umumiye Kanununa bağlı cetvellerde değişiklik yapılması hakkında Kanun (Resmî Gazete ile ilâm : 12. IX. 1957 - Sayı : 9704) No. 7038 Kabul tarihi 9. IX. 1957 MADDE 1. 1957 malî

Detaylı

130 Vakıflar Umum Müdürlüğü 1955 bütçe yılı Hesabı Katî Kanunu. (Resmî Gazete ile ilâm : Sayı : 10417)

130 Vakıflar Umum Müdürlüğü 1955 bütçe yılı Hesabı Katî Kanunu. (Resmî Gazete ile ilâm : Sayı : 10417) 0 Vakıflar Umum Müdürlüğü 955 bütçe yılı Hesabı Katî Kanunu (Resmî Gazete ile ilâm : 8..960 - Sayı : 07) No. Kabul tarihi 7 0..960 MADDE. Vakıflar Umum Müdürlüğünün 955 malî yılı sarfiyatı, ilişik (A/l)

Detaylı

' 783 Vakıflar Umum Müdürlüğünün 1952 Bütçe yılı Hesabı Katî Kanunu

' 783 Vakıflar Umum Müdürlüğünün 1952 Bütçe yılı Hesabı Katî Kanunu ' 783 Vakıflar Umum Müdürlüğünün 1952 Bütçe yılı Hesabı Katî Kanunu (Resmî Gazete ile ilâm : 11. IV. 1956 - Sayı: 9282) No. Kabul tarihî 6714 2.IV.1956 MADDE 1. Vakıflar Umum Müdürlüğünün 1952 bütçe yılı

Detaylı

63 İstanbul Üniversitesi 1947 yıiı Bütçe Kanunu

63 İstanbul Üniversitesi 1947 yıiı Bütçe Kanunu 6 İstanbul Üniversitesi 947 yıiı Bütçe Kanunu (Resmî Gazete ile ilânı : 9. XT. 946 - Sayı : 6484) No. 4966 Kabul taıihı 6. XII. 946 BİRİNCİ MADDE İstanbul Üniversitesi 947 yılı giderleri için işaretli

Detaylı

(Resmî Gazete ile ilâm : 2.111.1956 - Say t : 9248)

(Resmî Gazete ile ilâm : 2.111.1956 - Say t : 9248) Hudut ve Sahiller Sıhhat 345 Umum Müdürlüğü 1956 yılı Bütçe Kanunu (Resmî Gazete ile ilâm : 2.111.1956 - Say t : 9248) 3So. Kabul tarihi 6681, 27.11.1956 MADDE 1. Hudut ve Sahiller Sıhhat Umum Müdürlüğü.

Detaylı

205 ' Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Müdürlüğü 1949 yılı Bütçe Kanunu. (Resmî Gazete ile ilâm : 2. III. 1949 - Sayı; 7145)

205 ' Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Müdürlüğü 1949 yılı Bütçe Kanunu. (Resmî Gazete ile ilâm : 2. III. 1949 - Sayı; 7145) 5 ' Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Müdürlüğü 99 yılı Bütçe Kanunu (Resmî Gazete ile ilâm :. III. 99 - Sayı; 75) No. 58.-' *' r Kabul tarihi ' * 7..99 BÎRÎNCl MADDE Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Müdülrüğü

Detaylı

Ankara Üniversitesi 1968 yılı Bütçe Kanununa bağlı cetvellerde değişiklik yapılması hakkında Kanun

Ankara Üniversitesi 1968 yılı Bütçe Kanununa bağlı cetvellerde değişiklik yapılması hakkında Kanun _ 3 Ankara Üniversitesi 6 yılı Bütçe Kanununa bağlı cetvellerde değişiklik yapılması hakkında Kanun (Resmî Gazete ile yayımı : 0,. 6 - Sayı : 30) No. Kabul tarihi 06 4.. 6 HADDE. Ankara Üniversitesi 6

Detaylı

İ&3 Ege Üniversitesi 1958 yılı Bütçe Kanunu

İ&3 Ege Üniversitesi 1958 yılı Bütçe Kanunu İ&3 Ege Üniversitesi 1958 yılı Bütçe Kanunu (Resmî,Gazete ile ilânı : 3. III. 1958 - Sayı: 9848) No. Kabul tarihi 7094 27.11.1958 MADDE 1. Ege Üniversitesi 1958 bütçe yılı yatırımlar dışında kalan masrafları

Detaylı

- 246 Devlet Hava Meydanları İşletmesi Umum Müdürlüğü 1959 yılı Bütçe Kanunu. (Resmî Gazete ile ilâm : 4.111. 1959 - Sayı,: 10150)

- 246 Devlet Hava Meydanları İşletmesi Umum Müdürlüğü 1959 yılı Bütçe Kanunu. (Resmî Gazete ile ilâm : 4.111. 1959 - Sayı,: 10150) - Devlet Hava Meydanları İşletmesi Umum Müdürlüğü 959 yılı Bütçe Kanunu (Resmî Gazete ile ilâm :.. 959 - Sayı,: 050) No. Kabul tarihi 73. II. 959 MADDE. Devlet Hava Meydanları İşletmesi- Umum Müdürlüğü

Detaylı

58 Ankara Üniversitesi 1962 yılı Bütçe Kanunu

58 Ankara Üniversitesi 1962 yılı Bütçe Kanunu 58 Ankara Üniversitesi 1962 yılı Bütçe Kanunu (Resmî Gazete ile yayımı : 27.; 2.1962 - Sayı : 11046) No. 15 KaJbul tarihi 23. 2. 1962 MADDE 1. Ankara Üniversitesi 1962 bütçe yılı yatırımlar dışında 'kalan

Detaylı

842 İstanbul Yüksek mühendis okulu ile Teknik okulunun Maarif vekilliğine devri hakkında kanun

842 İstanbul Yüksek mühendis okulu ile Teknik okulunun Maarif vekilliğine devri hakkında kanun 4 İstanbul ile Teknik nun Maarif vekilliğine devri hakkında kanun (Resmî Gazete ile neşir ve ilânı : /IX/94 - Sayı : 49) No. Kabul tarihi 4 - IX -94 BİRİNCİ MADDE Nafia vekilliğine bağlı İstanbul ile Teknik

Detaylı

407 1955 Malî Yılı Muvazenei Umumiye Kanunu

407 1955 Malî Yılı Muvazenei Umumiye Kanunu 407 9 Malî Yılı Muvazenei Umumiye Kanunu (Resmî Gazete ile ilâm :. III.9- Sayı: 894) No. Kabul tarihi 07 8. II. 9 MADDE. Devlet Bütçesine giren dairelerin 9 Bütçe yılı yatırımlar dışında kalan için, bağlı

Detaylı

306 İstanbul Üniversitesi 1956 yılı Bütçe Kanunu. (Resmî Gazete ile ilânı,: 29. II. 1956 - Sayı: 9246)

306 İstanbul Üniversitesi 1956 yılı Bütçe Kanunu. (Resmî Gazete ile ilânı,: 29. II. 1956 - Sayı: 9246) 306 İstanbul Üniversitesi 1956 yılı Bütçe Kanunu (Resmî Gazete ile ilânı,: 29. II. 1956 - Sayı: 9246) No. Kabul tarihi 6678 26.11.1956 MADDE 1. İstanbul Üniversitesi 1956 bütçe yılı yatırımlar dışında

Detaylı

j S. SAYISI : t 1953 Yılı Ankara Üniversitesi Bütçesi

j S. SAYISI : t 1953 Yılı Ankara Üniversitesi Bütçesi j S. SAYISI : t Yılı Ankara Üniversitesi Bütçesi i Ankara Üniversitesi yılı Bütçe Kanunu lâyihası ve Bütçe Komisyonu raporu (/) T.C. Başbakanlık 8. XI. Muamelât Genel Müdürlüğü Tetkik Müdürlüğü Say t :

Detaylı

322 Devlet Su İşleri Umum Müdürlüğü 1957 yılı Bütçe Kanunu

322 Devlet Su İşleri Umum Müdürlüğü 1957 yılı Bütçe Kanunu 322 Devlet Su İşleri Umum Müdürlüğü 957 yılı Bütçe Kanunu (Resmî Gazete ile ilâm : 2. III. 957 - Sayı t 9549) No. 6924 Kabul tarihi 26. II. 957 MADDE. Devlet Su İşleri Umum Müdürlüğü 957 Bütçe yılı yatırımlar

Detaylı

- 746 Çalışma Bakanlığı kuruluş ve görevleri hakkında kanun

- 746 Çalışma Bakanlığı kuruluş ve görevleri hakkında kanun - 746 Çalışma Bakanlığı kuruluş ve görevleri hakkında kanun (Resmî Gazele ile Ham ; 27. VI. 194.5 - Sayı : 6042) üfo. Kabul tarihi 4763 22. VI. 1945 BİRİNCİ MADDE Çalışma Bakanlığı, iş hayatiyle ilgili

Detaylı

358 Devlet Üretme Çiftlikleri Genel Müdürlüğü 1963 yılı Bütçe Kanunu

358 Devlet Üretme Çiftlikleri Genel Müdürlüğü 1963 yılı Bütçe Kanunu 358 Devlet Üretme Çiftlikleri Genel Müdürlüğü 1963 yılı Bütçe Kanunu (Resmî Gazete ile yayımı : 5.3. 1963 - Sayı : 11347) No. Kabul taoim 209 20. 2. 1963 MADDE 1. Devlet Üretme Çiftlikleri Genel Müdürlüğü

Detaylı

- 435-1953 Malî yılı Muvazenei Umumiye Kanunu

- 435-1953 Malî yılı Muvazenei Umumiye Kanunu - 435-953 Malî yılı Muvazenei Umumiye Kanunu (Resmî Gazete ile ilâm : 2. 77.953 - Sayı : 8348) No. Kabul tarihi 6076 28. H. 953 MADDE. Devlet Bütçesine giren dairelerin 953 Bütçe yılı yatırımlar dışında

Detaylı

155 Beden Terbiyesi Genel Müdürlüğü 1964 yılı Bütçe Kanunu

155 Beden Terbiyesi Genel Müdürlüğü 1964 yılı Bütçe Kanunu 55 Beden Terbiyesi Genel Müdürlüğü 964 yılı Bütçe Kanunu (Resmî Gazete ile yayımı ; 27.2.964 - Sayı : 642) No. 44 Kabul tarihi 22. 2. 964 MADDE. Beden Terbiyesi Genel Müdürlüğünün cari harcamaları için

Detaylı

334 İstanbul Üniversitesi 1955 Yılı Bütçe Kanunu

334 İstanbul Üniversitesi 1955 Yılı Bütçe Kanunu İstanbul Üniversitesi 9 Yılı Bütçe Kanunu (Resmî Gazete ile ilânı :. III. 9 - Sayı: 89) No. Kabul tarihi 0 8..9 MADDE. İstanbul Üniversitesi 9 bütçe yılı yatırımlar dışında kalan için, bağlı (A/l) işaretli

Detaylı

yılı Bütçe Kanununa bağlı (A) işaretli cetvelde değişiklik yapılması hakkında

yılı Bütçe Kanununa bağlı (A) işaretli cetvelde değişiklik yapılması hakkında 72 1948 yılı Bütçe Kanununa bağlı (A) işaretli cetvelde değişiklik yapılması hakkında kanun (Resmî Gazete ile ilâm : 31.XII.1946 - Sayt : 6486) No. _ ' Kabul tarihi 4987 16. XII. 1946 BÎRİNİ"! MADDE 1946

Detaylı

1957 malî yılı Muvazenei Umumiye Kanunu

1957 malî yılı Muvazenei Umumiye Kanunu 1957 malî yılı Muvazenei Umumiye Kanunu (Resmî Gazete ile ilâm : 1.III.1957 - Sayı : 9548) No. Kabul tarihi 6937 28.11.1957 MADDE 1. Devlet Bütçesine giren dairelerin 1957 Bütçe yılı yatırımlar dışında

Detaylı

İstanbul Teknik Üniversitesi hakkında kanun : Kanun No: 4619 Kabul tarihi: 12/7/1944

İstanbul Teknik Üniversitesi hakkında kanun : Kanun No: 4619 Kabul tarihi: 12/7/1944 hakkında kanun : Kanun No: 4619 Kabul tarihi: 12/7/1944 Madde 1 - İstanbul Yüksek Mühendis Okulu, bütün hak ve vecibeleriyle birlikte İstanbul Teknik Üniversitesi olarak bu kanun hükümlerine göre teşkilatlandırılmıştır.

Detaylı

(Resmî Gazete ile yayımı : 23.2.1965 - Sayı : 11936)

(Resmî Gazete ile yayımı : 23.2.1965 - Sayı : 11936) 03 Ankara Üniversitesi kuruluş kadroları hakkındaki 5239 sayılı Kanuna ek Kanun (Resmî Gazete ile yayımı : 23.2.965 - Sayı : 936) No. Kabul tarihi 534 6. 2. 965 MADDE. 4936 sayılı Üniversiteler Kanununun

Detaylı

- 807. frevlet Havayolları Genel Müdürlüğü 1949 yılı Bütçe Kanunu

- 807. frevlet Havayolları Genel Müdürlüğü 1949 yılı Bütçe Kanunu - 807 frevlet Havayolları Genel Müdürlüğü 949 yılı Bütçe Kanunu (Resmî Gazete ile ilânı:. III. 949 - Sayı: 74) No. - Kabul tarihi 47 8..949 BİRİNCİ MADDE Devlet Havayolları Genel Müdürlüğü 949 yılı giderleri

Detaylı

413 1960 malî yılı Muvazenei Umumiye Kanunu

413 1960 malî yılı Muvazenei Umumiye Kanunu 0 malî yılı Muvazenei Umumiye Kanunu (Resmî Gazete ile ilânı :. III. 0 - Sayı: 0) No. Kabul tarihi. II. 0 MADDE. Devlet bütçesine giren dairelerin 0 bütçe yılı yatırımlar dışında kalan için, bağlı (A/l)

Detaylı

484 Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü 1964 yılı Bütçe Kanunu. (Resmî Gazete ile yayımı : Sayı : 11650)

484 Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü 1964 yılı Bütçe Kanunu. (Resmî Gazete ile yayımı : Sayı : 11650) 484 Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü 964 yılı Bütçe Kanunu (Resmî Gazete ile yayımı : 7.3.964 - Sayı : 650) No. 435 Kabul tarihi 28. 2. 964 MADDE. Devlet Hava Meydanları işletmesi Genel

Detaylı

241 İstanbul Üniversitesi 1953 yılı Bütçe Kanunu. (Resmî Gazete ile ilâm : 28. II. 1953 - Sayı : 8347)

241 İstanbul Üniversitesi 1953 yılı Bütçe Kanunu. (Resmî Gazete ile ilâm : 28. II. 1953 - Sayı : 8347) 24 İstanbul Üniversitesi 953 yılı Bütçe Kanunu No. (Resmî Gazete ile ilâm : 28. II. 953 - Sayı : 8347) Kabul tarihi 6057 25. II. 953 MADDE. İstanbul Üniversitesi 953 Bütçe yılı yatırımlar dışında kalan

Detaylı

Barut ve mevaddı infilâkiye, fişek ve av mühimmatı ve av saçması inhisarlarının 1934 malî yılı hesabı katği kanunu

Barut ve mevaddı infilâkiye, fişek ve av mühimmatı ve av saçması inhisarlarının 1934 malî yılı hesabı katği kanunu 703 Barut ve mevaddı infilâkiye, fişek ve av mühimmatı ve av saçması inhisarlarının 1934 malî yılı hesabı katği kanunu (Besmî Gazete ile neşir ve ilâm : 8/V1/1938 - Sayı : 3928) No. Kabul tarihi 3414 30

Detaylı

Devre: XI / / içtima:* S. SAYISI : 44. 1959 Yılı İstanbul Üniversitesi Bütçesi

Devre: XI / / içtima:* S. SAYISI : 44. 1959 Yılı İstanbul Üniversitesi Bütçesi Devre: XI / / içtima:* S. SAYISI : 99 Yılı İstanbul Üniversitesi Bütçesi İstanbul Üniversitesin 99 yılı Bütçe kanunu lâyihası ve Bütçe Encümeni mazbatası (/6) T. C. Başvekalet 9. XI. 98 Kanunlar ve Kararlar

Detaylı

566 Beden Terbiyesi Genel Müdürlüğü 1950 yılı Bütçe Kanunu

566 Beden Terbiyesi Genel Müdürlüğü 1950 yılı Bütçe Kanunu 566 Beden Terbiyesi Genel Müdürlüğü 1950 yılı Bütçe Kanunu. -» e. ' (Resmî Gazete ile ilâm : 25. II. 1950-8ay t : 7442) No. Kabul tarihi 5548 20. n. 1950 BÎRÎNCÎ MADDE Beden Terbiyesi Genel Müdürlüğü 1950

Detaylı

Devre: XI. 1959 Yılı. Hudut ve Sahiller Sıhhat U. M. Bütçesi

Devre: XI. 1959 Yılı. Hudut ve Sahiller Sıhhat U. M. Bütçesi Devre: XI içtimaa Kt\ S. SAYISI : OU 959 Yılı Hudut ve Sahiller Sıhhat U. M. Bütçesi Hudut ve Sahiller Sıhhat Umum Müdürlüğü 959 yılı Bütçe kanunu lâyihası ve Bütçe Encümeni mazbatası (/265) T, c. ~~~

Detaylı

401 1954 Malî yılı Muvazenei Umumiye Kanunu

401 1954 Malî yılı Muvazenei Umumiye Kanunu 401 1954 Malî yılı Muvazenei Umumiye Kanunu (Besini Gazete ile ilâm : 1.III. 1954 - Sayı : 8646) No. Kabul tarihi 6297 28.11.1954 MADDE 1. Devlet bütçesine giren dairelerin 1954 Bütçe yılı yatırımlar dışında

Detaylı

[1] SAYILI CETVEL. Ziraat Alet ve Makineleri ihtisas ve Makinist okulları

[1] SAYILI CETVEL. Ziraat Alet ve Makineleri ihtisas ve Makinist okulları _~ 1Ö72 Devlet memurları aylıklarının tevhit ve teadülüne dair olan 3656 sayılı Kanuna bağlı (1) sayılı cetvel ile tadil ve eklerinin Ziraat Vekâleti kısmında değişiklik yapılması hakkında Kanun (Resmî

Detaylı

130 ' Ankara Üniversitesi 1958 yılı Bütçe Kanunu. (Resmî Gazete ile ilâm : 28.II Sayı ; 9846)

130 ' Ankara Üniversitesi 1958 yılı Bütçe Kanunu. (Resmî Gazete ile ilâm : 28.II Sayı ; 9846) 130 ' Ankara Üniversitesi 1958 yılı Bütçe Kanunu İ#ı (Resmî Gazete ile ilâm : 28.II.1958 - Sayı ; 9846) No.,,.,, Kabul tarihi 7091 v- 27. II, 1958 MADDE 1. Ankara Üniversitesi 1958 bütçe yılı yatırımlar

Detaylı

210 Ankara Üniversitesi 1960 yılı Bütçe Kanunu. (Resmî Gazete ile ilâm : Şayi: 10446)

210 Ankara Üniversitesi 1960 yılı Bütçe Kanunu. (Resmî Gazete ile ilâm : Şayi: 10446) 0 Ankara Üniversitesi 0 yılı Bütçe Kanunu (Resmî Gazete ile ilâm :..0 - Şayi: 0) No. Kabul tarihi. II. 0 MADDE. Ankara Üniversitesi 0 bütçe yılı yatırımlar dışında kalan için, 'bağlı (A/l) işaretli cetvelde

Detaylı

377 Orman Umum Müdürlüğü 1955 Yılı Bütçe Kanunu. (Resmî Gazete ile ilânı : 3. III Sayı : 8945)

377 Orman Umum Müdürlüğü 1955 Yılı Bütçe Kanunu. (Resmî Gazete ile ilânı : 3. III Sayı : 8945) 377 Orman Umum Müdürlüğü 955 Yılı Bütçe Kanunu (Resmî Gazete ile ilânı : 3. III. 955 - Sayı : 8945) No. Kabul tarihi 6505 8.II.955 MADDE. Orman Umum Müdürlüğü 955 Bütçe yılı yatırımlar dışında kalan için,

Detaylı

ESBABI MUCİBE. MADDE 1. 1959 malî yılı Bütçe Kanununun Büyük Millet Meclisi kısmına 1 500 000 lira fevkalâde tahsisat konulmuştur.

ESBABI MUCİBE. MADDE 1. 1959 malî yılı Bütçe Kanununun Büyük Millet Meclisi kısmına 1 500 000 lira fevkalâde tahsisat konulmuştur. Devre : XI Q /Q İçtima: S. SAYISI : üö İdare Âmirleri Balıkesir Mebusu Ahmet Kocabıyıkoğlu ve iki arkadaşının, malî yılı Muvazenei Umumiye Kanununa ek kanun teklifi ve Bütçe Encümeni mazbatası (/33) Yüksek

Detaylı

Devlet Demiryolları ve Limanları İşletme Genel Müdürlüğünün 1946 Bütçe yılı Kesinhesap Kanunu

Devlet Demiryolları ve Limanları İşletme Genel Müdürlüğünün 1946 Bütçe yılı Kesinhesap Kanunu Devlet Demiryolları ve Limanları İşletme Genel Müdürlüğünün 1946 Bütçe yılı Kesinhesap Kanunu (Resmî Gazete ile ilâm : 1.4. II 195 Fayı : 8034) No. Kabul tarihi 5876. 8.II.195 BİRİNCİ MADDE Devlet Demiryolları

Detaylı

809 Devlet havayolları umum müdürlüğü 1940 malî yılı bütçe kanunu. (Resmî Gazete ile neşir ve ilânı : 6/VI/1940 - Sayı : 4528)

809 Devlet havayolları umum müdürlüğü 1940 malî yılı bütçe kanunu. (Resmî Gazete ile neşir ve ilânı : 6/VI/1940 - Sayı : 4528) 809 Devlet havayolları umum müdürlüğü 90 malî yılı bütçe kanunu (Resmî Gazete ile neşir ve ilânı : /V/90 - ayı : 58) No. Kabul tarihi 88 - V -90 BİRlNCl MADDE Devlet havayolları umum müdürlüğü 90 malî

Detaylı

MADDE sayılı Kanunun 20 nci maddesinin ilk fıkrası aşağıdaki şekilde

MADDE sayılı Kanunun 20 nci maddesinin ilk fıkrası aşağıdaki şekilde 9 - Maliye Vekâleti kuruluş ve görevleri hakkındaki 99 sayılı Kanunun bâzı maddelerinin değiştirilmesine ve bu kanuna bâzı maddeler eklenmesine dair sayılı Kanunla sayılı Kanunun nci maddesinde ve sayılı

Detaylı

427 Hudut ve Sahiller Sağlık G-enel Müdürlüğünün 1946 yılı Bütçe Kanunu

427 Hudut ve Sahiller Sağlık G-enel Müdürlüğünün 1946 yılı Bütçe Kanunu 427 Hudut ve Sahiller Sağlık G-enel Müdürlüğünün 946 yılı Bütçe Kanunu (Hami Gazete ile ilâm :.T. 96 - Sayı : 6-96) No. Kabul tarihi 4823 28. XII. 9 BİRİNCİ MADDE Hudut A e Sahiller Sağlık Genel Müdürlüğü

Detaylı

871 Müze ve rasathane teşkilât kanunu. ( Resmî Gazete ile neşir ve ilâm : 3/V U/ S ay i : 2742 )

871 Müze ve rasathane teşkilât kanunu. ( Resmî Gazete ile neşir ve ilâm : 3/V U/ S ay i : 2742 ) 87 Müze ve rasathane teşkilât kanunu ( Resmî Gazete ile neşir ve ilâm : 3/V U/934 - S ay i : 2742 ) No. Kabul tarihi 25 23 - VI -934 BİRİNCİ MADDE Maarif vekâletine bağlı umumî müzelerle rasathanenin teşkilâtı

Detaylı

336 Orman Umum Müdürlüğü 1960 yılı Bütçe Kanunu. (Resmî Gazete ile ilânı : 5. III. 1960 -, Sayı: 10449)

336 Orman Umum Müdürlüğü 1960 yılı Bütçe Kanunu. (Resmî Gazete ile ilânı : 5. III. 1960 -, Sayı: 10449) 336 Orman Umum Müdürlüğü 60 yılı Bütçe Kanunu (Resmî Gazete ile ilânı : 5. III. 60 -, Sayı: 044) No. Kabul tarihi 7456 7. II. 60 MADDE. Orman Umum Müdürlüğü 60 bütçe yılı yatırımlar dışında kalan için,

Detaylı

TABLO 1.13 FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU 600 GELİRLER HESABI ,23

TABLO 1.13 FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU 600 GELİRLER HESABI ,23 GİDERLER HESABI 5.223.367,23 GELİRLER HESABI 591.6.875,22 PERSONEL GİDERLERİ 293.960.568,59 Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri 66.939.763,91 MEMURLAR 280.555.267,52 Mal ve Hizmet Satış Gelirleri 58.5.439,65

Detaylı

TABLO 1.2 FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU ,96

TABLO 1.2 FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU ,96 Yılı : 27 GİDERLER HESABI 66.673.3,96 GELİRLER HESABI 71.346.775, PERSONEL GİDERLERİ 23.628.398,93 Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri 3.6.4,39 MEMURLAR 22.572.6,58 Mal ve Hizmet Satış Gelirleri 3.493.571,67

Detaylı

TABLO 1.2 FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU ,57

TABLO 1.2 FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU ,57 GİDERLER HESABI 62.160.321,57 GELİRLER HESABI 77.1.626,45 PERSONEL GİDERLERİ 17.791.7,96 Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri 2.949.436,88 MEMURLAR 17..8,84 Mal ve Hizmet Satış Gelirleri 2.619.573,26 Temel Maaşlar

Detaylı

101.946 yılı Bütçe Kanununa bağlı (A) işaretli cetvelde değişiklik yapılmasına dair kanun. (Resmî Gazete ile ilânı : 26. XII. 19d6 - Sayı : 6490)

101.946 yılı Bütçe Kanununa bağlı (A) işaretli cetvelde değişiklik yapılmasına dair kanun. (Resmî Gazete ile ilânı : 26. XII. 19d6 - Sayı : 6490) 101.946 yılı Bütçe Kanununa bağlı (A) işaretli cetvelde değişiklik yapılmasına dair kanun (Resmî Gazete ile ilânı : 26. XII. 19d6 - Sayı : 6490) No. Kabul tarihi 4976 23. XII. 1946 BİRİNCİ MADDE 1946 yılı

Detaylı

İ4Ğ Karadeniz Boğazı Tahlisiye İdaresinin 1928 senesi İnıiee kaıiünüüa ıniizeyyel kanun

İ4Ğ Karadeniz Boğazı Tahlisiye İdaresinin 1928 senesi İnıiee kaıiünüüa ıniizeyyel kanun İ4Ğ Karadeniz Boğazı Tahlisiye İdaresinin 1928 senesi İnıiee kaıiünüüa ıniizeyyel kanun f Resmi gazete ile neşir ve ilâm : îöljljuzo - Sayı : to

Detaylı

- 354 İstatistik umum müdürlüğü teşkilâtı hakkında kanun

- 354 İstatistik umum müdürlüğü teşkilâtı hakkında kanun - 354 İstatistik umum müdürlüğü teşkilâtı hakkında kanun (Resmî Gazele ile neşir ve ilâm : 24/V/9S3 - Sayı : 2409) No. Kabul tarihi 23 - V -933 BÎRİNCİ MADDE İstatistik umum müdürlüğü; umum müdürlük, müşavirlik,

Detaylı

TABLO 1.2 FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU ,37

TABLO 1.2 FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU ,37 GİDERLER HESABI 183.279.766,37 GELİRLER HESABI 210..189,23 PERSONEL GİDERLERİ 36.763.337,67 Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri 3.545.950,59 MEMURLAR 31.6.828,29 Mal ve Hizmet Satış Gelirleri 3.380.224,38 Temel

Detaylı

TABLO 1.2 FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU ,22

TABLO 1.2 FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU ,22 GİDERLER HESABI 176.954.674,22 GELİRLER HESABI 2.731.8,86 PERSONEL GİDERLERİ.867.939,72 Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri 20.841.743,64 MEMURLAR 86.538.237,69 Mal ve Hizmet Satış Gelirleri 20.822.6,74 Temel

Detaylı

TABLO 1.13 FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU 600 GELİRLER HESABI 213.673.947,88

TABLO 1.13 FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU 600 GELİRLER HESABI 213.673.947,88 TABLO 1. FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU Yılı : 24 GİDERLER HESABI 2.673.947,88 GELİRLER HESABI 192.726.482,23 PERSONEL GİDERLERİ 86.447.235,27 Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri.278.474,82 MEMURLAR 83.368.572,95

Detaylı

TABLO 1.2 FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU 600 GELİRLER HESABI ,20

TABLO 1.2 FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU 600 GELİRLER HESABI ,20 Yılı : 26 GİDERLER HESABI 4.551.686, GELİRLER HESABI 510.497.1,28 PERSONEL GİDERLERİ 274.748.5,53 Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri 21.473.6, MEMURLAR 250.9.677,37 Mal ve Hizmet Satış Gelirleri 18.579.538,81

Detaylı

327 1959 malî yılı Muvazenei Umumiye Kanuni. (Resmî Gazete ile ilâm : 2. III. 1959 - Sayı: 10118)

327 1959 malî yılı Muvazenei Umumiye Kanuni. (Resmî Gazete ile ilâm : 2. III. 1959 - Sayı: 10118) 7 99 malî yılı Muvazenei Umumiye Kanuni (Resmî Gazete ile ilâm :. III. 99 - Sayı: 08) No. Kabul tarihi 79 8. II. 99 MADDE. Devlet bütçesine giren dahilerin 99 bütçe yılı yatırımlar dışında kalan için,

Detaylı

258 Devlet Hava Meydanları İşletmesi Umum Müdürlüğü 1958 yılı Bütçe Kanunu. (Resmi Gazete ile ilânı : 4. III. 1958 - Sayı : 9849)

258 Devlet Hava Meydanları İşletmesi Umum Müdürlüğü 1958 yılı Bütçe Kanunu. (Resmi Gazete ile ilânı : 4. III. 1958 - Sayı : 9849) 258 Devlet Hava Meydanları İşletmesi Umum Müdürlüğü 1958 yılı Bütçe Kanunu (Resmi Gazete ile ilânı : 4 III 1958 - Sayı : 9849) No, Kabul tarihi 7100 28 II 195S MADDE 1 Devlet Hava Meydanları İşletmesi

Detaylı

390 Orman Umum Müdürlüğü 1957 yılı Bütçe Kanunu

390 Orman Umum Müdürlüğü 1957 yılı Bütçe Kanunu 390 Orman Umum Müdürlüğü 957 yılı Bütçe Kanunu ; - (Resmî Gazete ile ilâm : 4.III.957 - Sayı : 9550) No. : 693 Kabul tarihi 28. II. 957 MADDE. Orman Umum Müdürlüğü 957 Bütçe yılı yatırımlar dışında kalan

Detaylı

TABLO 1.13 FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU 600 GELİRLER HESABI ,16

TABLO 1.13 FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU 600 GELİRLER HESABI ,16 TABLO 1. FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU Yılı : 26 GİDERLER HESABI 38.5.1,16 GELİRLER HESABI 52.553.353,95 PERSONEL GİDERLERİ 17.439.676,68 Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri 333.670,68 MEMURLAR 16.648.278,86 Mal

Detaylı

ÖDENEK CETVELİ (EKONOMİK SINIFLANDIRMA IV. DÜZEY)

ÖDENEK CETVELİ (EKONOMİK SINIFLANDIRMA IV. DÜZEY) 38 60 RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ 54.161.000 65.977.840 70.246.000 40.394.142 81.440.000 89.064.000 96.898.000 01 ÜST YÖNETİM, AKADEMİK VE İDARİ BİRİMLER 54.161.000 65.977.840 70.246.000 40.394.142

Detaylı

TABLO 1.13 FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU 600 GELİRLER HESABI ,75

TABLO 1.13 FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU 600 GELİRLER HESABI ,75 TABLO 1. FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU Yılı : 26 GİDERLER HESABI 288.1.974,75 GELİRLER HESABI 186.0.1,43 PERSONEL GİDERLERİ 76.9.1,70 Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri 10.0.0, MEMURLAR 73.886.1,16 Mal ve Hizmet

Detaylı

TABLO 1.13 FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU 600 GELİRLER HESABI ,97

TABLO 1.13 FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU 600 GELİRLER HESABI ,97 TABLO 1. FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU Yılı : GİDERLER HESABI 180.450.778,97 GELİRLER HESABI 219.5.248,42 PERSONEL GİDERLERİ 1.542.1,47 Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri.6.4,35 MEMURLAR 1.878.9,43 Mal ve Hizmet

Detaylı

Bursa (Uludağ) Üniversitesi 1976, 1977, 1978, 1979, 1980, 1981 ve 1982 Malî Yılları Kesinhesap Kanunu

Bursa (Uludağ) Üniversitesi 1976, 1977, 1978, 1979, 1980, 1981 ve 1982 Malî Yılları Kesinhesap Kanunu 66 Bursa (Uludağ) Üniversitesi 976, 977, 978, 979, 980, 98 ve 982 Malî Yılları Kesinhesap Kanunu (Resmî Gazete ile yayımı : 8.6.984 Sayı : 845) Kamın No. Kabul Tarihi : 04 5 S 6.984 Giderler MADDE. Bursa

Detaylı

İstanbul Darülfünununun 1928 senei maliyesi bütçe kanunu. ( Resmî Gazete ile neşir ve ilâm: 16 mayıs Sayı : 890 )

İstanbul Darülfünununun 1928 senei maliyesi bütçe kanunu. ( Resmî Gazete ile neşir ve ilâm: 16 mayıs Sayı : 890 ) - 167 - İstanbul Darülfünununun 1928 senei maliyesi bütçe kanunu ( Resmî Gazete ile neşir ve ilâm: 16 mayıs 1928 - Sayı : 890 ) No. 1242 BİRİNCİ MADDE İstanbul Darülfünunu re müteşekkil bulunduğu medreselerin

Detaylı

TABLO 1.13 FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU 600 GELİRLER HESABI ,09

TABLO 1.13 FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU 600 GELİRLER HESABI ,09 Yılı : 24 GİDERLER HESABI 628.326.718, GELİRLER HESABI 671.171.244,77 PERSONEL GİDERLERİ 358.6.615,34 Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri 81.467.4,53 MEMURLAR 336.8.825, Mal ve Hizmet Satış Gelirleri 21.989.2,83

Detaylı

TABLO 1.2 FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU ,42

TABLO 1.2 FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU ,42 GİDERLER HESABI 4.5.2,42 GELİRLER HESABI 466.298.379,10 PERSONEL GİDERLERİ 263.563.234,39 Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri 23.835.558,81 MEMURLAR 251.825.167,89 Mal ve Hizmet Satış Gelirleri 18.876.2, Temel

Detaylı

TABLO 1.12 BİLANÇO 2015 PASİF HESAPLAR 3 KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR ,29 33 EMANET YABANCI KAYNAKLAR ,54

TABLO 1.12 BİLANÇO 2015 PASİF HESAPLAR 3 KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR ,29 33 EMANET YABANCI KAYNAKLAR ,54 TABLO 1. BİLANÇO Yıl : AKTİF HESAPLAR N Yılı PASİF HESAPLAR N Yılı 1 DÖNEN VARLIKLAR 47.185.283,29 3 KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR 4.657.9,33 10 HAZIR DEĞERLER 8.1.152,54 33 EMANET YABANCI KAYNAKLAR 3.741.727,41

Detaylı

1955 Yılı. İstanbul Teknik Üniversitesi Bütçesi

1955 Yılı. İstanbul Teknik Üniversitesi Bütçesi 955 Yılı İstanbul Teknik Üniversitesi Bütçesi İstanbul Teknik Üniversitesi 955 yılı bütçe kanunu lâyihası ve Bütçe Encümeni mazbatası (/35) T, C. Başvekâlet 3. XI. 954 Kanunlar ve Kararlar Tetkik Dairesi

Detaylı

897 Mersin limanının Devlet demiryolları ve limanlan işletme umum müdürlüğünce işletilmesi hakkında kanun

897 Mersin limanının Devlet demiryolları ve limanlan işletme umum müdürlüğünce işletilmesi hakkında kanun 897 Mersin limanının Devlet demiryolları ve limanlan işletme umum müdürlüğünce işletilmesi hakkında kanun (Resmî Gazete ile nesir ve ilâm: VIII. 94 - Sayı: 89) No. 4 Katml tarihi 4. VIII. 94 BİRÎNCİ MADDE

Detaylı

TABLO 1.2 FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU ,28

TABLO 1.2 FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU ,28 GİDERLER HESABI 248.165.9,28 GELİRLER HESABI 2.9.644, PERSONEL GİDERLERİ 115.421.632,27 Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri 7.0.840,11 MEMURLAR 1.415.5,10 Mal ve Hizmet Satış Gelirleri 5.265.7,44 Temel Maaşlar

Detaylı

667 Barut ve nıevaddı infilâkıye, fişek, av mühimmatı ve av saçması inhisarları işletme muvakkat idaresinin 1934 malî senesi bütçe kanunu

667 Barut ve nıevaddı infilâkıye, fişek, av mühimmatı ve av saçması inhisarları işletme muvakkat idaresinin 1934 malî senesi bütçe kanunu 667 Barut ve nıevaddı infilâkıye, fişek, av mühimmatı ve av saçması inhisarları işletme muvakkat idaresinin 934 malî senesi bütçe kanunu ( Resmî Gazete ile neşir ve ilâm : 30/V/J9J4 - Sayı : 27 ) No. Kabul

Detaylı

TABLO 1.2 FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU ,38

TABLO 1.2 FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU ,38 GİDERLER HESABI 265.245.357,38 GELİRLER HESABI 1.640.842,71 PERSONEL GİDERLERİ 8.5.318,91 Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri.0.3,91 MEMURLAR 5.818.435,41 Mal ve Hizmet Satış Gelirleri 10.470.458,58 Temel Maaşlar

Detaylı

TABLO 1.2 FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU ,47

TABLO 1.2 FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU ,47 GİDERLER HESABI 5.945.7,47 GELİRLER HESABI 118.293.154,96 PERSONEL GİDERLERİ 72.277.7, Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri 4.6.423,82 MEMURLAR 61.265.569,40 Mal ve Hizmet Satış Gelirleri 4.463.973, Temel Maaşlar

Detaylı

TABLO 1.2 FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU 600 GELİRLER HESABI ,98

TABLO 1.2 FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU 600 GELİRLER HESABI ,98 Yılı : GİDERLER HESABI 89.842.981,98 GELİRLER HESABI 4.858.929,22 PERSONEL GİDERLERİ 45.718.5,67 Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri 4.948.6,39 MEMURLAR 44.2.3,73 Mal ve Hizmet Satış Gelirleri 4.8.515, Temel

Detaylı

PRATİK BİLGİLER 2017 BÜTÇE TERTİPLERİNE GÖRE MAAŞ GELİR VERGİSİ TARİFESİ 2017 YÜZDE LİMİTLER TL'ye kadar 15

PRATİK BİLGİLER 2017 BÜTÇE TERTİPLERİNE GÖRE MAAŞ GELİR VERGİSİ TARİFESİ 2017 YÜZDE LİMİTLER TL'ye kadar 15 PRATİK BİLGİLER 2017 KATSAYILAR AYLIK KATSAYI 0,096058 01/01/2017 YAN ÖDEME KATSAYISI 0,030462 TARİHİNDEN TABAN AYLIK KATSAYISI 1,503595 GEÇERLİ AİLE YARDIMI 2.134 204,99 ÇOCUK YARDIMI (0-6 YAŞ) 500 48,03

Detaylı

TABLO 1.2 FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU 600 GELİRLER HESABI ,09

TABLO 1.2 FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU 600 GELİRLER HESABI ,09 GİDERLER HESABI 9.835.758, GELİRLER HESABI 8.894.162,50 PERSONEL GİDERLERİ 75.645.571,49 Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri 6.927.573,15 MEMURLAR 74.5.339,56 Mal ve Hizmet Satış Gelirleri 6.768.274,94 Temel

Detaylı

TABLO 1.2 FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU 600 GELİRLER HESABI ,74

TABLO 1.2 FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU 600 GELİRLER HESABI ,74 Yılı : GİDERLER HESABI 73.793.929,74 GELİRLER HESABI 71.449.874,53 PERSONEL GİDERLERİ 32.449.344,43 Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri 2.2.163,95 MEMURLAR 31.347.872,76 Mal ve Hizmet Satış Gelirleri 1.917.218,40

Detaylı

TABLO 1.2 FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU 600 GELİRLER HESABI ,15

TABLO 1.2 FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU 600 GELİRLER HESABI ,15 GİDERLER HESABI 365.448.483, GELİRLER HESABI 458.785.823,78 PERSONEL GİDERLERİ 242.9.4,72 Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri 23.838.1,35 MEMURLAR 2.847.0,45 Mal ve Hizmet Satış Gelirleri 18.836.3,40 Temel

Detaylı

İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ PERSONELİNE DÖNER SERMAYE GELİRLERİNDEN YAPILACAK EK ÖDEMENİN DAĞITILMASINDA UYGULANACAK USUL VE ESASLAR BİRİNCİ BÖLÜM

İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ PERSONELİNE DÖNER SERMAYE GELİRLERİNDEN YAPILACAK EK ÖDEMENİN DAĞITILMASINDA UYGULANACAK USUL VE ESASLAR BİRİNCİ BÖLÜM İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ PERSONELİNE DÖNER SERMAYE GELİRLERİNDEN YAPILACAK EK ÖDEMENİN DAĞITILMASINDA UYGULANACAK USUL VE ESASLAR Amaç ve kapsam BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar MADDE

Detaylı

TABLO 1.2 FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU ,14

TABLO 1.2 FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU ,14 GİDERLER HESABI 234.553.565, GELİRLER HESABI 3.165.1, PERSONEL GİDERLERİ 56.452.576,41 Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri 9.189.4,28 MEMURLAR 55.470.3,69 Mal ve Hizmet Satış Gelirleri 7.972.940, Temel Maaşlar

Detaylı

TABLO 1.13 FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU 600 GELİRLER HESABI ,18

TABLO 1.13 FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU 600 GELİRLER HESABI ,18 GİDERLER HESABI 57.2.1,18 GELİRLER HESABI 85.796.283,15 PERSONEL GİDERLERİ 36.263.6,71 Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri 7.579.6,70 MEMURLAR 35.781.832,61 Mal ve Hizmet Satış Gelirleri 6.885.252, Temel Maaşlar.220.7,92

Detaylı

TABLO 1.2 FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU 600 GELİRLER HESABI ,71

TABLO 1.2 FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU 600 GELİRLER HESABI ,71 Yılı : 26 GİDERLER HESABI 236.1.384,71 GELİRLER HESABI 326.0.7,87 PERSONEL GİDERLERİ 7.7.4,10 Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri 10.467.888,64 MEMURLAR 1.646.953,36 Mal ve Hizmet Satış Gelirleri 9.645.886,41

Detaylı

TABLO 1.13 FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU 600 GELİRLER HESABI ,70

TABLO 1.13 FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU 600 GELİRLER HESABI ,70 TABLO 1. FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU Yılı : 24 GİDERLER HESABI 66.522.4,70 GELİRLER HESABI 96.594.3,48 PERSONEL GİDERLERİ 40.225.8,85 Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri 5.676.1,49 MEMURLAR 39.177.6,21 Mal ve

Detaylı

ÖDENEK CETVELİ (EKONOMİK SINIFLANDIRMA IV. DÜZEY)

ÖDENEK CETVELİ (EKONOMİK SINIFLANDIRMA IV. DÜZEY) KBÖ KBÖ 39 06 ANKARA SOSYAL BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ 26.326.000 31.820.960 46.381.000 23.834.698 65.073.000 60.808.000 64.538.000 01 ÜST YÖNETİM, AKADEMİK VE İDARİ BİRİMLER 26.326.000 31.820.960 46.381.000

Detaylı

TABLO 1.2 FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU 600 GELİRLER HESABI ,27

TABLO 1.2 FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU 600 GELİRLER HESABI ,27 GİDERLER HESABI 61.243.3,27 GELİRLER HESABI 84.285.3, PERSONEL GİDERLERİ 35.643.0,87 Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri 4.922.3,56 MEMURLAR 34.782.987, Mal ve Hizmet Satış Gelirleri 4.876.3,66 Temel Maaşlar.627.1,51

Detaylı

BİRİM ÖDENEKLERİ LİSTESİ

BİRİM ÖDENEKLERİ LİSTESİ 276 38.80.02.76-09.4.1.00-2-01.1.1.01 38.80.02.76-09.4.1.00-2-01.1.2.01 38.80.02.76-09.4.1.00-2-01.1.3.01 38.80.02.76-09.4.1.00-2-01.1.4.01 38.80.02.76-09.4.1.00-2-01.1.5.01 38.80.02.76-09.4.1.00-2-02.1.6.01

Detaylı

Hesap Hesap Adı Bütce İlaveler Azalmalar Harcama Bütce (Son Hali) Bakiye Toplam Borç Toplam Alacak Bütce (Geçen Yıl) Bütce Son Hali (Geçen Yıl)

Hesap Hesap Adı Bütce İlaveler Azalmalar Harcama Bütce (Son Hali) Bakiye Toplam Borç Toplam Alacak Bütce (Geçen Yıl) Bütce Son Hali (Geçen Yıl) Hesap Hesap Adı Bütce İlaveler Azalmalar Harcama Bütce (Son Hali) Bakiye Toplam Borç Toplam Alacak Bütce (Geçen Yıl) Bütce Son Hali (Geçen Yıl) 1.60.01.01.3.9.00.1.01.1.1.01 Memur Maaşları 1,633,000.00

Detaylı

TABLO 1.13 FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU 600 GELİRLER HESABI ,93

TABLO 1.13 FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU 600 GELİRLER HESABI ,93 TABLO 1. FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU Yılı : 26 GİDERLER HESABI 1.545.231,93 6 GELİRLER HESABI 8.559.250,42 PERSONEL GİDERLERİ 66.1.837, 6 Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri 2.844.765,56 MEMURLAR 58.738.460,42

Detaylı

TABLO 1.2 FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU ,64

TABLO 1.2 FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU ,64 GİDERLER HESABI 250.280.4,64 GELİRLER HESABI 216.586.625, PERSONEL GİDERLERİ 1.210.416,98 Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri 10.747.268,22 MEMURLAR 1.865.8,80 Mal ve Hizmet Satış Gelirleri 9.0.2,87 Temel Maaşlar

Detaylı

TABLO 1.1 BİLANÇO 320 BÜTÇE EMANETLERİ HESABI , ,75 33 EMANET YABANCI KAYNAKLAR , , EMANETLER HESABI

TABLO 1.1 BİLANÇO 320 BÜTÇE EMANETLERİ HESABI , ,75 33 EMANET YABANCI KAYNAKLAR , , EMANETLER HESABI TABLO 1.1 BİLANÇO AKTİF HESAPLAR 1 DÖNEN VARLIKLAR 10 HAZIR DEĞERLER 1 BANKA HESABI 1 PROJE ÖZEL HESABI 12 FAALİYET ALACAKLARI 120 GELİRLERDEN ALACAKLAR HESABI DİĞER ALACAKLAR 0 KİŞİLERDEN ALACAKLAR HESABI

Detaylı

TABLO 1.13 FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU 600 GELİRLER HESABI ,59

TABLO 1.13 FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU 600 GELİRLER HESABI ,59 TABLO 1. FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU Yılı : 24 GİDERLER HESABI 15.7.572,59 6 GELİRLER HESABI 37.743.358,96 PERSONEL GİDERLERİ 8.550.786,61 6 Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri 57.747,26 MEMURLAR 8.219.8,82

Detaylı

484 Beden Terbiyesi Genel Müdürlüğü 1946 yılı Bütçe Kanunu

484 Beden Terbiyesi Genel Müdürlüğü 1946 yılı Bütçe Kanunu 484 Beden Terbiyesi Genel Müdürlüğü 946 yılı Bütçe Kanunu (Resmî Gazete ile ilâm :. T. miti - Sayı : 8) No, Kabul tarihi 487 8. XII.94 BİRİNCİ MADDE Beden Terbiyesi Genel Müdürlüğü 946 yılı giderleri için,

Detaylı

TABLO 1.2 FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU 600 GELİRLER HESABI ,92

TABLO 1.2 FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU 600 GELİRLER HESABI ,92 Yılı : GİDERLER HESABI 1.198.394,92 GELİRLER HESABI 2.6.198, PERSONEL GİDERLERİ 1.5.9,18 Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri 17.2.8,19 MEMURLAR 1.549.6,86 Mal ve Hizmet Satış Gelirleri.538.785, Temel Maaşlar

Detaylı

TABLO 1.2 FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU 600 GELİRLER HESABI ,02

TABLO 1.2 FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU 600 GELİRLER HESABI ,02 Yılı : 26 GİDERLER HESABI 2.847.265, 6 GELİRLER HESABI 850.285.4,55 PERSONEL GİDERLERİ 1.524.773,16 6 Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri.789.8,10 MEMURLAR 1.3.653,72 6 Mal ve Hizmet Satış Gelirleri.1.3,98

Detaylı

İSTANBUL GENELİNDE SAYMANLIKLARIN BÜTÇE GİDERLERİ

İSTANBUL GENELİNDE SAYMANLIKLARIN BÜTÇE GİDERLERİ İSTANBUL GENELİNDE SAYMANLIKLARIN BÜTÇE GİDERLERİ E K O D GİDERİN TÜRÜ NİSAN 2014 NİSAN 2015 NİSAN DEĞİŞİM % 1 0 0 0 Personel Giderleri 3.581.104.589,27 3.878.570.869,66 8,31 1 1 0 0 Memurlar 3.397.643.492,44

Detaylı

TABLO 1.2 FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU 600 GELİRLER HESABI ,18

TABLO 1.2 FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU 600 GELİRLER HESABI ,18 Yılı : 25 GİDERLER HESABI 521.528.212,18 GELİRLER HESABI 739.9.743,17 PERSONEL GİDERLERİ 125.744.473,97 Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri 16.7.459,41 MEMURLAR 120.297.4,92 Mal ve Hizmet Satış Gelirleri.512.227,48

Detaylı

TABLO 1.13 FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU 600 GELİRLER HESABI ,82

TABLO 1.13 FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU 600 GELİRLER HESABI ,82 TABLO 1. FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU Yılı : 24 GİDERLER HESABI 69.642.422,82 GELİRLER HESABI 89.4.344,65 PERSONEL GİDERLERİ 37.838.782,37 Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri 2.229.8,42 MEMURLAR 35.783.928,32

Detaylı

TABLO 1.2 FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU ,06

TABLO 1.2 FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU ,06 Yılı : 27 GİDERLER HESABI 1.5.789.665, GELİRLER HESABI 824.273.918,20 PERSONEL GİDERLERİ 8.298.885,92 Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri.379.1,38 MEMURLAR 4.476.455,77 Mal ve Hizmet Satış Gelirleri.364.487,71

Detaylı

TABLO 1.13 FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU 600 GELİRLER HESABI ,38

TABLO 1.13 FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU 600 GELİRLER HESABI ,38 TABLO 1. FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU Yılı : 27 GİDERLER HESABI 1.235.8,38 6 GELİRLER HESABI 4.536.7,27 PERSONEL GİDERLERİ 71.310.872,70 6 Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri 3.693.817,40 MEMURLAR 64.422.5, 6

Detaylı

TABLO 1.2 FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU ,84

TABLO 1.2 FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU ,84 GİDERLER HESABI 5.3.6,84 GELİRLER HESABI 165.176.9,33 PERSONEL GİDERLERİ 88.960.585,96 Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri.930.746,87 MEMURLAR 80.924.3, Mal ve Hizmet Satış Gelirleri.684.561, Temel Maaşlar

Detaylı