Sosyal Alanlar Öğretmenlerinin Kişilerarası Özyeterlik İnançlarının Değerlendirilmesi (Ankara İli Örneği)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Sosyal Alanlar Öğretmenlerinin Kişilerarası Özyeterlik İnançlarının Değerlendirilmesi (Ankara İli Örneği)"

Transkript

1 1221 Sosyal Alanlar Öğretmenlerinin Kişilerarası Özyeterlik İnançlarının Değerlendirilmesi (Ankara İli Örneği) Gökçe KILIÇOĞLU 1, Eda Nur KARAKUġ 2, Tazegül DEMĠR 3 Özet Eğitim öğretim kurumlarında öğrencinin kazanımı kendi etkinliği doğrultusunda oluģturması, yani öğrencinin aktif öğrenmesini sağlama, beraberinde bireyin özyeterliğini de getirmektedir. Bandura ya (1997) göre, güçlü özyeterlik inançlarına sahip olan insanlar yeni karģılaģtıkları ve mücadele etmek durumunda oldukları yaģantılardan kaçmazlar ve eylemlerini baģarılı bir Ģekilde tamamlamak için oldukça kararlıdırlar. Zayıf özyeterlik inançlarına sahip insanlar da belli görevleri yerine getirme aģamasında güçlü özyeterlik inancına sahip olan insanlara nazaran gerginlik, stres ve er geç hoģnutsuzluk duyguları ve yaģantıları ortaya çıkar. Buna göre bireyin akademik ve kiģisel geliģimini sağlamayı amaçlayan öğretmenlerin, öncelikle kendisinin özyeterliğe sahip olması önemlidir. Bu bilgiden hareketle öğretmenlerin kiģilerarası özyeterliklerinin tespit edilmesi gerekmektedir. Bu amaçla çalıģmada Brouwers ve Tomic (2002) tarafından öğretmenlerin kiģilerarası özyeterlik inanç düzeylerini ölçmek amacıyla geliģtirilen Öğretmen KiĢilerarası Özyeterlik Ölçeği nin (KÖYÖ) Çapri ve Kan (2006) tarafından Türkçeye uyarlamıģ Ģekli kullanılmıģtır. Tarama modelinde gerçekleģtirilen araģtırmada, çalıģma grubunu Ankara ilinde görev yapmakta olan sosyal alan öğretmenleri oluģturmuģtur. ÇalıĢma devam ettiğinden bulgular ve sonuç bölümüne tam metinde yer verilecektir. Anahtar Kelimeler: Özyeterlik, öğretmen, kiģilerarası özyeterlik ölçeği. Giriş Öğretmen, eğitim öğretim sürecinin temel yapı taģıdır. Eğitim var olduğu günden beri öğretmenlik kurumu da var olmuģ, saygı görmüģ ve çok önemli bir misyonu yüklenmiģtir. Eski çağlarda öğretmen her Ģeyi bilen ve öğrenciye bildiklerini aktaran, onda davranıģ değiģikliği oluģturan kiģi olarak algılanırken günümüzde öğretmenlik kurumunun iģleyiģi ve iletiģimi teknolojik geliģmelere bağlı olarak değiģim göstermiģtir. Öyle ki öğretmen artık öğrenci için bir rehber vazifesi görmekte, onu bilgiyi keģfetmeye yönlendirmektedir. Bu rehberlik vazifesi yapılırken de sınıf ortamında hem öğrencinin hem de öğretmenin gerçekleģtirilen iģe motivasyonu gerekmektedir. Nitekim motivasyon sağlandığında birey tarafından öğrenme için gerekli amaçların belirlenmesi, görevi baģaracağına olan inancın uygun düzeye gelmesi, dikkatin göreve odaklanması da gerçekleģtirilecektir. Böyle bir ortamda ise öğrenme kaçınılmaz olacaktır. Son zamanlarda öğrenme ve motivasyon kavramları üzerinde çok sayıda çalıģma gerçekleģtirilmektedir. Çünkü öğrenmenin temelinde güdülenmenin var olduğu çalıģmaların ortak sonucu olmuģtur. Motivasyon, TDK ye göre (2009), isteklendirme, güdüleme, harekete geçirme, 1 Gazi Üniversitesi, Gazi Eğitim Fakültesi, Sosyal Bilgiler Eğitimi Anabilim Dalı, 2 Gazi Üniversitesi, Gazi Eğitim Fakültesi, Türk Dili ve Edebiyatı Eğitimi Anabilim Dalı, 3 Gazi Üniversitesi, Gazi Eğitim Fakültesi, Türkçe Eğitimi Bölümü,

2 1222 harekete sevk etme, itici kuvvet, harekete yöneltici iç güç, Pintrich ve Schunk a göre (1996) bir amaca yönelik aktiviteye teģvik edilme ve sürdürme süreci; genel bir tanımla ise varlıkların iç ya da dıģ dürtülerin tesiriyle gerçekleģtirdikleri eylemlerin yönünü gücünü ve öncelik sırasını belirleyen, bireyin harekete geçmesini sağlamak olarak ifade edilmektedir. Eğitim öğretim ortamlarında motivasyonun oluģturulmasına yönelik çalıģmalar bu kavram bünyesinde bireyde varlık gösteren birçok farklı kavramı da beraberinde getirmiģtir. Son yüzyılda bu kavramlardan üzerinde en çok tartıģılan ve çalıģılanı özyeterliktir. Özyeterlik kavramı, bireyin belli bir performansı göstermek için gerekli etkinliği organize edip baģarılı olarak yapma kapasitesine duyduğu inanca yönelik durumsal farkındalık ya da bireyin belli bir performansı göstermek için gerekli etkinlikleri organize edip baģarılı olarak yapma kapasitesi hakkındaki kendine iliģkin yargısı; algılanan, gözlenen bir beceri değil, bazı Ģartlar altında bireyin becerileri ile ne yapabilirim sorusuna verdiği cevap ile ilgili duyduğu iç inanç (Bandura, 1982; AĢkar ve Umay, 2001; Snyder ve Lopez, 2002:278) Ģeklinde tanımlanabilir. Eğitim öğretim ortamlarında bu sürecin iģleticisi görevini üstlenen öğretmenlerin de öğrencilerin de bu motivasyonel algıya gereksinim oluģturduğu aģikârdır. Nitekim, öğretmen yaptığı iģe, öğrenci de gerçekleģtirdiği öğrenmelere yönelik kendisini özyeterli hissetmek ihtiyacındadır. Öğretmen özyeterliği aralarında motivasyonu düģük ve problemli öğrenciler olsa bile öğretmenlerin, istendik öğrenme ürünlerini ortaya çıkarmaya dönük olarak kendilerinin ne derece yeterli olduğuna iliģkin inancı ya da algısıdır (Tschannen-Moran ve Woolfok-Hoy, 2001 den akt. Kan, 2007). Öğretmenin kendine yönelik olarak oluģturduğu bu algı, onun yaptığı iģe ne düzeyde odaklandığını görmek bakımından önemlidir. Çünkü eğitim öğretim, sürece dayalı ve ürünlerinin süreç sonunda görülebildiği, sabır gerektiren bir alandır. Bu nedenle bu alandaki baģarı özellikle öğretmenin sabrı sonucunda istendik ürünlerin elde edilmesini sağlar. Wood ve Bandura (1989: 366) kiģi sağlam bir özyeterlik inancına sahipse, değiģiklikler karģısında daha dirençli olabilir. Öte yandan, yeteneğine yönelik özyeterlik inancı düģük olan bireyler, değiģime karģı savunmasız olduğunu düģünebilir. Olumsuz deneyimler de karģımıza bireylerin kendi kapasitelerine inanmalarına engel olan önemli bir neden olarak çıkabilir, diyerek teknolojik alandaki değiģimlerin özellikle öğretmen özyeterliğini etkileyebileceğine vurgu yaparlar. Son yıllarda yapılan araģtırmalara bakıldığında, öğretmenlerin iģ yerlerinde karģı karģıya kaldığı ve baģ etmek zorunda olduğu birçok problem durumu tespit edilmiģtir. DüĢük ücretler, sınıflarındaki öğrenciler arasında gittikçe büyüyen yetenek farkları, sorumluluklarla ilgili artan baskılar gibi problem durumları öğretmenlerin iģlerinden doyum sağlayamamalarına ve böylece de öğrencilerine zengin ve pozitif deneyimler sunamamalarına neden olmaktadır. Hemen hemen her öğretmen bu tür problem durumlarla karģı karģıya kalmasına rağmen neden bazı öğretmenler diğer öğretmenlerden farklı olarak öğretime yönelik daha pozitif bir tutuma sahiptirler ve kendilerini daha yeterli hissetmektedirler. Bu durumun birçok nedeni olduğu tartıģılmaz bir gerçektir ve bunların en önemlilerinden birisi de

3 1223 öğretmenlerin özyeterlik inançlarıdır (Rimm-Kaufman ve Sawyer, 2004). Bu nedenle eğitim öğretim kurumlarında görev yapan öğretmenlerin özyeterliklerinin tespit edilmesi ve sonuçlar doğrultusunda özellikle yetkili kiģilerin bilgilendirilmesi gerekliliğinden hareketle yapılan bu çalıģmada sosyal alanlar öğretmenlerinin kiģilerarası özyeterlik inançlarının tespit edilmesi amaçlanmıģtır. Araştırmanın Amacı Güçlü özyeterlik inançlarına sahip olan insanlar yeni karģılaģtıkları ve mücadele etmek durumunda oldukları yaģantılardan kaçmazlar ve eylemlerini baģarılı bir Ģekilde tamamlamak için oldukça kararlıdırlar. Zayıf özyeterlik inançlarına sahip insanlar da belli görevleri yerine getirme aģamasında güçlü özyeterlik inancına sahip olan insanlara nazaran gerginlik, stres ve hoģnutsuzluk duyguları ile yaģantıları ortaya çıkar. Buna göre bireyin akademik ve kiģisel geliģimini sağlamayı amaçlayan öğretmenlerin, öncelikle kendisinin özyeterliğe sahip olması önemlidir. Bu bilgiden hareketle araģtırmanın amacı Ankara ilinde görev yapmakta olan sosyal alan öğretmenlerin kiģilerarası özyeterliklerinin tespit edilmesi ve sonuçların ortaya koyulmasıdır. Yöntem Betimsel olarak gerçekleģtirilen araģtırma tarama modelindedir. Tarama modelleri; geçmiģte veya hâlen var olan bir durumu, var olduğu Ģekli ile betimlemeyi amaçlayan araģtırma yaklaģımıdır. AraĢtırmaya konu olan olay, birey ya da nesne, kendi koģulları içinde ve olduğu gibi tanımlanmaya çalıģılır. Onları herhangi bir Ģekilde değiģtirme, etkileme çabası gösterilmez (Karasar, 1991: 77). Çalışma Grubu oluģturmuģtur. AraĢtırmada, çalıģma grubunu Ankara ilinde görev yapmakta olan. sosyal alan öğretmenleri Veri Toplama Aracı ÇalıĢmada Brouwers ve Tomic (2002) tarafından öğretmenlerin kiģilerarası özyeterlik inanç düzeylerini ölçmek amacıyla geliģtirilen Öğretmen KiĢilerarası Özyeterlik Ölçeği nin (KÖYÖ) Çapri ve Kan (2006) tarafından Türkçeye uyarlamıģ Ģekli kullanılmıģtır. Verilerin Analizi Öncelikle kesikli ve sürekli değerlerin tanımlayıcı istatistikleri verilmiģtir. Veri analizi yapılırken iki grup olan değiģkenlerin sürekli değiģkenlerinden kendi birimi cinsinden aldığı değerler karģılaģtırılırken bağımsız 2 grup t testi kullanılmıģtır. Üç grup veya daha fazla grubu olan değiģkenlerin kendi birimi cinsinden aldığı değerler karģılaģtırılırken tek yönlü varyans analizi kullanılmıģtır. Tek yönlü varyans analizi sonucunda anlamlı bulunan değiģkenlerin karģılaģtırılmasında çoklu karģılaģtırmalardan BONFERRONĠ testi kullanılmıģtır. Yukarıda bahsedilen tüm parametrik testler normallik önģartı,

4 1224 varyansların homojenliği gibi ön Ģartları sağladıkları yapılan analizler sonucunda test edildikten sonra analizler uygulanmıģtır. Veriler SPSS 15 paket programında değerlendirilmiģtir. Bulgular ve Yorum Tablo 1: Öğretmenlerin KiĢilerarası Özyeterlik Düzeylerinin Cinsiyet DeğiĢkenine Göre FarklılaĢıp FarklılaĢmadığına ĠliĢkin t Testi Analizi Sonuçları Cinsiyet N X ss t p Toplam erkek 76 95,9 16,2 bayan 86 98,0 12,5 SYOY erkek 76 26,9 5,3 bayan 86 27,1 3,8 MDOY erkek 76 19,8 3,9 bayan 86 20,0 3,6 IDOY erkek 76 20,8 3,88 bayan 86 21,2 3,5 -,904,368 -,287,774 -,323,747 -,753,452 Tablo 1 incelendiğinde öğretmenlerin kiģiler arası özyeterlik inançları ile cinsiyetleri arasında istatistiki açıdan bir fark olmadığı görülmektedir (p:,368 / p>0,05). Bunun yanında ölçeğin alt boyutları açısından verilere bakıldığında yine cinsiyet değiģkeni boyutunda bir anlamlılık bulunmadığı tespit edilmiģtir. Tablo 2: Öğretmenlerin KiĢilerarası Özyeterlik Düzeylerinin Medeni Hâl DeğiĢkenine Göre FarklılaĢıp FarklılaĢmadığına ĠliĢkin Analiz Sonuçları Medeni Hâl N X ss t p Toplam evli ,3 15,0 bekar 46 96,2 12,6,452,652 SYOY evli ,0 4,9 bekar 46 26,9 3,7,070,944 MDOY evli ,0 3,8 bekar 46 19,6 3,7,497,620 IDOY evli ,2 3,6 bekar 46 20,6 3,6 1,014,312 Tablo 2 ye bakıldığında öğretmenlerin kiģiler arası özyeterlik inançları ile medeni durumları arasında herhangi bir anlamlılık farkı olmadığı söylenebilir (p:,652 / p>0,05). Aynı zamanda üç alt boyut

5 1225 bakımından veriler değerlendirilirse yine bu değiģkenin öğretmenlerin kiģiler arası özyeterlik inançlarına etki göstermediği görülür. Tablo 3: Öğretmenlerin KiĢilerarası Özyeterlik Düzeylerinin Kademe DeğiĢkenine Göre FarklılaĢıp FarklılaĢmadığına ĠliĢkin t Testi Analizi Sonuçları Kademe N X ss t p Toplam ilköğretim 65 98,0 10,3 orta öğretim 97 96,4 16,5 SYOY ilköğretim 65 27,5 3,3 orta öğretim 97 26,6 5,2 MDOY ilköğretim 65 20,3 3,1 orta öğretim 97 19,6 4,2 IDOY ilköğretim 65 21,1 2,7 orta öğretim 97 21,0 4,1,714,476 1,180,240 1,071,286,225,822 Tablo 3 te yer alan bulgular sosyal alanlar öğretmenlerinin kiģiler arası özyeterlik inançlarının onların görev yaptıkları öğretim kademesine yönelik anlamlı bir fark oluģturmadığını göstermektedir (p:,476 / p>0,05). Yine ölçek alt boyut açısından da öğretmenlerin kiģiler arası özyeterlik inançları ile bu değiģken arasında istatistiki açıdan bir fark olmadığını söylemek mümkündür. Tablo 4: Öğretmenlerin KiĢilerarası Özyeterlik Düzeylerinin Herhangi Bir Ġdari Görevde Bulunma DeğiĢkenine Göre FarklılaĢıp FarklılaĢmadığına ĠliĢkin t Testi Analizi Sonuçları Ġdari görev N X ss t p Toplam var 9 103,7 10,9 yok ,6 14,4 SYOY var 9 28,6 4,0 yok ,9 4,6 MDOY var 9 22,5 2,4 yok ,7 3,8 IDOY var 9 22,5 1,7 yok ,9 3,7 1,443,151 1,108,269 2,152,033* 1,245,215

6 1226 *p<0,05 Tablo 4 te bulunan istatistiki veriler öğretmenlerinin görev yaptıkları okulda herhangi bir idari görevde yer alıp almaması ile kiģiler arası özyeterlik inançlarının anlamlı bir farkı oluģturmadığını göstermektedir (p:,151 / p>0,05). Ancak ölçek alt boyutları açısından elde edilen veriler öğretmenlerin meslektaģlarından elde ettikleri destek boyutunda kiģiler arası özyeterlik inançlarının istatistiki açıdan anlamlı farklılık gösterdiği tespit edilmiģtir (p:,033 / p<0,05). Bu bulgu öğretmenlerin idari görevlerinin bulunmasının onların kiģiler arası özyeterlik inançlarını artırdığı yönündedir ( X : 22,5 ). Bunun yanında diğer iki alt boyut ile bu değiģken arasında bir fark olmadığını görülmektedir. Tablo 5: Öğretmelerin KiĢilerarası Özyeterlik Düzeylerinin Kıdem DeğiĢkenine Göre FarklılaĢıp FarklılaĢmadığına ĠliĢkin Tek Yönlü Varyans Analizi Sonuçları Kareler toplamı sd Kareler ortalaması F p Toplam Gruplar içi 502, ,194 1,216,299 Gruplar arası 32832, ,495 Toplam 33335, SYOY Gruplar içi 66, ,476 1,597,206 Gruplar arası 3331, ,956 Toplam 3398, MDOY Gruplar içi 79, ,947 2,820,063 Gruplar arası 2252, ,166 Toplam 2332, IDOY Gruplar içi 21, ,885,802,450 Gruplar arası 2157, ,568 Toplam 2179, AraĢtırmada ele alınan diğer bir değiģken olan kıdem, Tablo 3 te verilen bulgular da incelendiğinde sosyal alanlar öğretmenlerinin kiģiler arası özyeterlik inançlarına herhangi bir tesir oluģturmamıģtır (p:,299 / p>0,05). Yine ölçek alt boyut bakımından tablo incelendiğinde bu değiģkenin istatistiki bir fark oluģturmadığını bulgulardan yola çıkarak ifade edebiliriz.

7 1227 Tablo 6: Öğretmelerin KiĢilerarası Özyeterlik Düzeylerinin Bölüm DeğiĢkenine Göre FarklılaĢıp FarklılaĢmadığına ĠliĢkin Tek Yönlü Varyans Analizi Sonuçları Kareler toplamı sd Kareler ortalaması F p Toplam Gruplar içi 1531, ,984 Gruplar arası 31803, ,568 1,891,115 Toplam 33335, SYOY Gruplar içi 130, ,716 Gruplar arası 3268, , ,572,184 Toplam 3398, MDOY Gruplar içi 91, ,830 Gruplar arası 2240, , ,600,177 Toplam 2332, IDOY Gruplar içi 176, ,089 Gruplar arası 2002,75 3,456,010* ,756 5 Toplam 2179, Anlamlı fark Edebiyat- Cografya * p<0,05 Sosyal alanlar öğretmenlerinin kiģiler arası özyeterlik inançları ile branģları arasında herhangi bir anlamlılık iliģkisinin olup olmadığını tespit etmek üzere yapılan tek yönlü varyans analizi sonuçları incelendiğinde öğretmenlerin toplam puanları ile bu değiģken arasında anlamlı bir farklılık olmadığı söylenebilir (p:,115 / p>0,05). Ancak idarecilerden elde edilen desteği ölçen alt boyutta edebiyat öğretmenleri ve coğrafya öğretmenleri arasında istatistiki bir farklılık tespit edilmiģtir (p:,010 / p<0,05). Bu bulgu edebiyat öğretmenlerinin idari görevlilerden yardım alma özyeterlik algısının coğrafya öğretmenlerinden daha iyi olduğu yönündedir. Aynı zamanda diğer iki alt boyutta öğretmenlerin branģları arasında anlamlı bir farklılık olmadığını söylemek mümkündür.

8 Sonuç ve Tartışma 1228 KiĢilerarası özyeterlik, kiģilerin hedefler oluģturup bu hedeflere ulaģma çabalarını, karģılaģtıkları problemleri çözebilme ve bu problemlerle baģ edebilme özelliklerini etkiler. Özyeterlilik düzeyinin yüksek olduğu kiģiler karģılaģtıkları problemlerle mücadele edebilir ve hem kiģisel hem de mesleki anlamda büyük ölçüde geliģimlerini tamamlamıģlardır. Öğretmenlerin kiģilerarası özyeterlilik inançlarını belirlemeye yönelik olarak yapılmıģ olan bu çalıģmada öğretmenlerin kiģilerarası özyeterlilik puanları öğretmen cinsiyet, medeni durum, branģ, hizmet yılı, çalıģılan kademe, idari bir görev alıp almama durumlarına göre değiģip değiģmedi incelenmiģtir. Yaptığımız çalıģmada elde ettiğimiz bulgular ıģığında öğretmenlerin cinsiyet değiģkenine göre sınıf yönetimi özyeterlilikleri erkek ve bayan öğretmenler arasında anlamlı bir farka rastlanmazken, sınıf yönetimi özyeterliliği öğretmen adaylarının evli bekar olma durumlarına göre ve çalıģtıkları öğretim kademesine göre de değiģmemektedir. Bu sonuç Çapri ve Kan (2007) tarafından yapılan çalıģmanın sonucuyla da benzerlik göstermektedir. Kan çalıģmasında öğretmenlerin çalıģtıkları kademenin sınıf yönetimi özyeterlilikleri üzerinde etkisi olmadığı sonucuna ulaģmıģlardır. Ayrıca öğretmenlerin herhangi bir idari görevde olup olmamaları ve öğretmenlerin branģlarının da SYOY üzerine etkili olmadığı sonucuna ulaģılmıģtır. Öğretmenlerin meslektaģlarından aldıkları destekleriyle ilgili özyeterliklerinin erkek ve bayan, evli-bekar, idari bir görev alıp alma durumu, branģaları, çalıģılan kademe ve idari bir görevde görev alıp alma durumlarına göre değiģmediği de çalıģmada elde edilen sonuçlardandır. ÇalıĢılan kademenin MDOY üzerinde etkisinin olmadığı sonucunu Çapari ve Kan (2007) ın çalıģmaları da desteklemektedir. Öğretmenlere uygulanan kiģilerarası özyeterlilik ölçeğinin alt boyutlarından biri olan Ġdarecilerden elde edilen destek boyutunda araģtırmaların bulgularından ulaģılan sonuç ise Ģu Ģekildedir. Öğretmenlerin IDOY leri cinsiyet, evli-bekar olma, idari görev alma durumları, çalıģılan kademe değiģkenlerine göre değiģmezken, branģ değiģkenine baktığımızda Edebiyat öğretmenleriyle Coğrafya öğretmenleri arasında anlamlı bir farkın olduğu görülmektedir. ÇalıĢmadan elde edilen bu sonuçlar Çapri ve Kan (2007) çalıģmalarıyla da desteklenmektedir. Ancak Çapri ve Kan araģtırmalarında çalıģmamızdan farklı olarak çalıģılan kademenin ĠDOY üzerinde etkisi olduğu sonucuna ulaģmıģlardır.

9 KAYNAKLAR 1229 AŞKAR, P. ve UMAY A. (2001). Ġlköğretim Matematik Öğretmenliği Öğrencilerinin Bilgisayarla Ġlgili Özyeterlik Algısı. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi 21, 1-8. BANDURA, A.(1997) Social Foundations of Thought and Action: A Social-Cognitive Theory, pp BANDURA, A. (1982). Self-Efficacy. Mechanism Ġn Human Agency. American Psychologist, 37(2), pp ÇAPRİ, B. ve KAN, A. (2006). Öğretmen KiĢilerarası Öz-yeterlik Ölçeğinin Türkçe Formunun Geçerlik ve Güvenirlik ÇalıĢması, Mersin Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, Cilt 2, Sayı 1, Haziran 2006, ss KAN, A. (2007). Öğretmen Adaylarının Eğitme-Öğretme Özyetkinliğine Yönelik Ölçek GeliĢtirme Ve Eğitme-Öğretme Özyetkinlikleri Açısından Değerlendirilmesi (Mersin Üniversitesi Örneği), Mersin Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, Cilt 3, Sayı 1, Haziran 2007, ss ÇAPRİ, B., KAN, A., 2007, Öğretmenlerin KiĢiler Arası Özyeterlik Ġnançlarının Hizmet Süresi, Okul Türü, Öğretim Kademesi, Ve Unvan DeğiĢkenlerine Göre Ġncelenmesi, Mersin Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, (1), , KARASAR, N. (2000). Bilimsel AraĢtırma Yöntemi. (10. Baskı). Ankara: Nobel Yayın ve Dağıtım. RİMM-KAUFMAN, S. E. ve SAWYER, B. E. (2004). Primary-grade teachers self-efficacy beliefs, attitudes Toward teaching and discipline and teaching practice priorities in relation to the responsive classroom approach. The Elementary School Journal, 104(4), WOOD, R. ve BANDURA, A. (1989). Social Cognitive Theory Of Organizational Manegement, Academiy of Manegement Review, V.14,Sayı:3, pp

FEN VE TEKNOLOJİ ÖĞRETMENLERİNİN KİŞİLERARASI ÖZYETERLİK İNANÇLARININ BAZI DEĞİŞKENLER AÇISINDAN İNCELENMESİ

FEN VE TEKNOLOJİ ÖĞRETMENLERİNİN KİŞİLERARASI ÖZYETERLİK İNANÇLARININ BAZI DEĞİŞKENLER AÇISINDAN İNCELENMESİ FEN VE TEKNOLOJİ ÖĞRETMENLERİNİN KİŞİLERARASI ÖZYETERLİK İNANÇLARININ BAZI DEĞİŞKENLER AÇISINDAN İNCELENMESİ AN INVESTIGATION OF SCIENCE TEACHERS INTERPERSONAL SELF-EFFICACY BELIEFS IN TERMS OF SOME VARIABLES

Detaylı

Doç. Dr. Mustafa ÖZDEN Arş. Gör. Gülden AKDAĞ Arş. Gör. Esra AÇIKGÜL

Doç. Dr. Mustafa ÖZDEN Arş. Gör. Gülden AKDAĞ Arş. Gör. Esra AÇIKGÜL Doç. Dr. Mustafa ÖZDEN Arş. Gör. Gülden AKDAĞ Arş. Gör. Esra AÇIKGÜL 11.07.2011 Adıyaman Üniversitesi Eğitim Fakültesi İlköğretim Bölümü Fen Bilgisi Öğretmenliği A.B.D GĠRĠġ Fen bilimleri derslerinde anlamlı

Detaylı

TEZSİZ YÜKSEK LİSANS PROJE ONAY FORMU. Eğitim Bilimleri Anabilim Dalı Eğitim Yönetimi, Denetimi, Planlaması ve Ekonomisi

TEZSİZ YÜKSEK LİSANS PROJE ONAY FORMU. Eğitim Bilimleri Anabilim Dalı Eğitim Yönetimi, Denetimi, Planlaması ve Ekonomisi TEZSİZ YÜKSEK LİSANS PROJE ONAY FORMU Eğitim Bilimleri Anabilim Dalı Eğitim Yönetimi, Denetimi, Planlaması ve Ekonomisi Bilim Dalı öğrencisi Feyzi ÖZMEN tarafından hazırlanan Aday Öğretmenlerin Öz Yeterlilikleri

Detaylı

MATEMATİK ÖĞRETMENLERİNİN BİLGİSAYAR DESTEKLİ EĞİTİME İLİŞKİN ÖZ-YETERLİK ALGILARININ İNCELENMESİ

MATEMATİK ÖĞRETMENLERİNİN BİLGİSAYAR DESTEKLİ EĞİTİME İLİŞKİN ÖZ-YETERLİK ALGILARININ İNCELENMESİ MATEMATİK ÖĞRETMENLERİNİN BİLGİSAYAR DESTEKLİ EĞİTİME İLİŞKİN ÖZ-YETERLİK ALGILARININ İNCELENMESİ Derya Özlem YAZLIK 1 İbrahim ÇETİN Ahmet ERDOĞAN 3 1 Kilis Üniversitesi, Muallim Rıfat Eğitim Fakültesi

Detaylı

ÖĞRETMENLER, ÖĞRETMEN ADAYLARI VE ÖĞRETMEN YETERLĠKLERĠ

ÖĞRETMENLER, ÖĞRETMEN ADAYLARI VE ÖĞRETMEN YETERLĠKLERĠ ÖĞRETMENLER, ÖĞRETMEN ADAYLARI VE ÖĞRETMEN YETERLĠKLERĠ Yrd. Doç. Dr. Sevinç MERT UYANGÖR ArĢ. Gör. Mevhibe KOBAK Balıkesir Üniversitesi Necatibey Eğitim Fakültesi OFMAE-Matematik Eğitimi Özet: Bu çalışmada

Detaylı

BĠRĠNCĠ BASAMAK SAĞLIK ÇALIġANLARINDA YAġAM DOYUMU, Ġġ DOYUMU VE TÜKENMĠġLĠK DURUMU

BĠRĠNCĠ BASAMAK SAĞLIK ÇALIġANLARINDA YAġAM DOYUMU, Ġġ DOYUMU VE TÜKENMĠġLĠK DURUMU GOÜ Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Anabilim Dalı Tokat Halk Sağlığı Müdürlüğü BĠRĠNCĠ BASAMAK SAĞLIK ÇALIġANLARINDA YAġAM DOYUMU, Ġġ DOYUMU VE TÜKENMĠġLĠK DURUMU Yalçın Önder¹, Rıza Çıtıl¹, Mücahit Eğri¹,

Detaylı

BĠR DEVLET HASTANESĠNDE ÇALIġANLARIN HASTA VE ÇALIġAN GÜVENLĠĞĠ ALGILARININ ĠNCELENMESĠ. Dilek OLUT

BĠR DEVLET HASTANESĠNDE ÇALIġANLARIN HASTA VE ÇALIġAN GÜVENLĠĞĠ ALGILARININ ĠNCELENMESĠ. Dilek OLUT BĠR DEVLET HASTANESĠNDE ÇALIġANLARIN HASTA VE ÇALIġAN GÜVENLĠĞĠ ALGILARININ ĠNCELENMESĠ Dilek OLUT Tıp biliminin ilk ve temel prensiplerinden biri Önce Zarar Verme ilkesidir. Bu doğrultuda kurgulanan sağlık

Detaylı

Yıl: 4, Sayı: 11, Haziran 2017, s

Yıl: 4, Sayı: 11, Haziran 2017, s Yıl: 4, Sayı: 11, Haziran 2017, s. 302-331 Deniz BERBEROĞLU 1 Zekavet KABASAKAL 2 GELĠġĠMSEL YETERSĠZLĠĞĠ OLAN ÇOCUKLARIN EBEVEYNLERĠNĠN YAġAM DOYUM VE BAġA ÇIKMA STRATEJĠLERĠNĠN ĠNCELENMESĠ Özet Bu araģtırmanın

Detaylı

KĠMYA ÖĞRETMEN ADAYLARININ ÖZEL ALAN YETERLĠK DÜZEYLERĠ. Sinem GÜNEġ, Nusret KAVAK, Havva YAMAK

KĠMYA ÖĞRETMEN ADAYLARININ ÖZEL ALAN YETERLĠK DÜZEYLERĠ. Sinem GÜNEġ, Nusret KAVAK, Havva YAMAK KĠMYA ÖĞRETMEN ADAYLARININ ÖZEL ALAN YETERLĠK DÜZEYLERĠ Sinem GÜNEġ, Nusret KAVAK, Havva YAMAK Problem durumu Milletleri kurtaranlar yalnız ve ancak öğretmenlerdir. Öğretmenden, eğiticiden mahrum bir millet

Detaylı

BÖTE BÖLÜMÜ ÖĞRENCİLERİNİN BİLGİSAYAR ÖN YETERLİKLERİNİN BÖLÜM DERSLERİNDEKİ BAŞARILARINA ETKİSİ 1

BÖTE BÖLÜMÜ ÖĞRENCİLERİNİN BİLGİSAYAR ÖN YETERLİKLERİNİN BÖLÜM DERSLERİNDEKİ BAŞARILARINA ETKİSİ 1 Publication of Association Esprit, Société et Rencontre Strasbourg/FRANCE The Journal of Academic Social Science Studies Volume 5 Issue 8, p. 1197-1208, December 2012 BÖTE BÖLÜMÜ ÖĞRENCİLERİNİN BİLGİSAYAR

Detaylı

894 2 nd International Conference on New Trends in Education and Their Implications April, 2011 Antalya-Turkey

894 2 nd International Conference on New Trends in Education and Their Implications April, 2011 Antalya-Turkey 894 OKUL MÜDÜRLERĠNĠN YETERLĠKLERĠNĠN EĞĠTĠM ÖĞRETĠM SÜRECĠNE ETKĠSĠ Yrd. Doç. Dr. Sevinç PEKER, Yıldız Teknik Üniversitesi, sevpek@gmail.com Öğr.Gör. Gülenaz SELÇUK, Celal Bayar Üniversitesi, gselcuk@hotmail.com

Detaylı

SINIF ÖĞRETMENİ ADAYLARININ MATEMATİK ÖĞRETİMİNE YÖNELİK ÖZ-YETERLİK İNANÇLARININ İNCELENMESİ 1

SINIF ÖĞRETMENİ ADAYLARININ MATEMATİK ÖĞRETİMİNE YÖNELİK ÖZ-YETERLİK İNANÇLARININ İNCELENMESİ 1 The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science Volume 5 Issue 7, p. 291-302, December 2012 SINIF ÖĞRETMENİ ADAYLARININ MATEMATİK ÖĞRETİMİNE YÖNELİK ÖZ-YETERLİK İNANÇLARININ

Detaylı

DETERMINATION OF PRIMARY EDUCATION SECONDARY STAGE STUDENTS MAP SKILL LEVELS

DETERMINATION OF PRIMARY EDUCATION SECONDARY STAGE STUDENTS MAP SKILL LEVELS - International Periodical For The Languages, Literature and History of Turkish or Turkic, p.1905-192, TURKEY İLKÖĞRETİM İKİNCİ KADEME ÖĞRENCİLERİNİN HARİTA BECERİ DÜZEYLERİNİN BELİRLENMESİ * Ömer Faruk

Detaylı

TÜRKÇE ÖĞRETMENİ ADAYLARININ BİLGİSAYAR DESTEKLİ EĞİTİME İLİŞKİN TUTUMLARININ İNCELENMESİ

TÜRKÇE ÖĞRETMENİ ADAYLARININ BİLGİSAYAR DESTEKLİ EĞİTİME İLİŞKİN TUTUMLARININ İNCELENMESİ - International Periodical For The Languages, Literature and History of Turkish or Turkic, p. 909-918, TURKEY TÜRKÇE ÖĞRETMENİ ADAYLARININ BİLGİSAYAR DESTEKLİ EĞİTİME İLİŞKİN TUTUMLARININ İNCELENMESİ ÖZET

Detaylı

ORTAOKUL ÖĞRENCİLERİNİN BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR DERSİNE İLİŞKİN DEĞERLERİNİN İNCELENMESİ

ORTAOKUL ÖĞRENCİLERİNİN BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR DERSİNE İLİŞKİN DEĞERLERİNİN İNCELENMESİ ORTAOKUL ÖĞRENCİLERİNİN BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR DERSİNE İLİŞKİN DEĞERLERİNİN İNCELENMESİ Mehmet Akif YÜCEKAYA*, Mehmet GÜLLÜ* 1 İnönü Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü* İnönü Üniversitesi Spor Bilimleri

Detaylı

T.C. FIRAT ÜNĠVERSĠTESĠ SOSYAL BĠLĠMLER ENSTĠTÜSÜ EĞĠTĠM PROGRAMLARI VE ÖĞRETĠM ANABĠLĠM DALI YÜKSEK LİSANS TEZ ÖNERİSİ

T.C. FIRAT ÜNĠVERSĠTESĠ SOSYAL BĠLĠMLER ENSTĠTÜSÜ EĞĠTĠM PROGRAMLARI VE ÖĞRETĠM ANABĠLĠM DALI YÜKSEK LİSANS TEZ ÖNERİSİ T.C. FIRAT ÜNĠVERSĠTESĠ SOSYAL BĠLĠMLER ENSTĠTÜSÜ EĞĠTĠM PROGRAMLARI VE ÖĞRETĠM ANABĠLĠM DALI YÜKSEK LİSANS TEZ ÖNERİSİ ÖĞRENCĠNĠN ADI SOYADI: Seda AKTI DANIġMAN ADI SOYADI: Yrd. Doç. Dr. Aysun GÜROL GENEL

Detaylı

Turkish Studies - International Periodical For The Languages, Literature and History of Turkish or Turkic Volume 6/4 Fall 2011, p.

Turkish Studies - International Periodical For The Languages, Literature and History of Turkish or Turkic Volume 6/4 Fall 2011, p. - International Periodical For The Languages, Literature and History of Turkish or Turkic, p.457-466, TURKEY TÜRKÇE VE TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI ÖĞRETMENİ ADAYLARININ ÖĞRETMENLİK MESLEĞİNE İLİŞKİN TUTUMLARININ

Detaylı

TEZSİZ YÜKSEK LİSANS PROJE ONAY FORMU. Eğitim Bilimleri Anabilim Dalı Eğitim Yönetimi, Denetimi, Planlaması ve

TEZSİZ YÜKSEK LİSANS PROJE ONAY FORMU. Eğitim Bilimleri Anabilim Dalı Eğitim Yönetimi, Denetimi, Planlaması ve III TEZSİZ YÜKSEK LİSANS PROJE ONAY FORMU Eğitim Bilimleri Anabilim Dalı Eğitim Yönetimi, Denetimi, Planlaması ve Ekonomisi Bilim Dalı öğrencisi Canan ULUDAĞ tarafından hazırlanan Bağımsız Anaokullarında

Detaylı

ÜNĠVERSĠTE ÖĞRENCĠLERĠNĠN ÖĞRENME STĠLLERĠNĠN DERS ÇALIġMA ALIġKANLIKLARINA VE AKADEMĠK BAġARILARINA ETKĠSĠ

ÜNĠVERSĠTE ÖĞRENCĠLERĠNĠN ÖĞRENME STĠLLERĠNĠN DERS ÇALIġMA ALIġKANLIKLARINA VE AKADEMĠK BAġARILARINA ETKĠSĠ 1404 ÜNĠVERSĠTE ÖĞRENCĠLERĠNĠN ÖĞRENME STĠLLERĠNĠN DERS ÇALIġMA ALIġKANLIKLARINA VE AKADEMĠK BAġARILARINA ETKĠSĠ Özet (Harran Üniversitesi Öğrencileri Üzerine Bir AraĢtırma) Hasan BOZASLAN, Harran Üniversitesi,

Detaylı

FEN BİLGİSİ ÖĞRETMEN ADAYLARININ FEN BRANŞLARINA KARŞI TUTUMLARININ İNCELENMESİ

FEN BİLGİSİ ÖĞRETMEN ADAYLARININ FEN BRANŞLARINA KARŞI TUTUMLARININ İNCELENMESİ FEN BİLGİSİ ÖĞRETMEN ADAYLARININ FEN BRANŞLARINA KARŞI TUTUMLARININ İNCELENMESİ Sibel AÇIŞLI 1 Ali KOLOMUÇ 1 1 Artvin Çoruh Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, İlköğretim Bölümü Özet: Araştırmada fen bilgisi

Detaylı

Öğretmen Adaylarının Akademik Öz-Yeterlikleri ve Matematik Öğretimine Yönelik Öz-Yeterliklerinin Bazı Değişkenler Açısından İncelenmesi

Öğretmen Adaylarının Akademik Öz-Yeterlikleri ve Matematik Öğretimine Yönelik Öz-Yeterliklerinin Bazı Değişkenler Açısından İncelenmesi Öğretmen Adaylarının Akademik Öz-Yeterlikleri ve Matematik Öğretimine Yönelik Öz-Yeterliklerinin Bazı Değişkenler Açısından İncelenmesi Kürşat YENİLMEZ 1 1 Prof. Dr. Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Eğitim

Detaylı

T.C. ÇANAKKKALE ONSEKĠZ MART ÜNĠVERSĠTESĠ BEDEN EĞĠTĠMĠ VE SPOR YÜKSEKOKULU BEDEN EĞĠTĠMĠ VE SPOR ÖĞRETMENLĠĞĠ BÖLÜMÜ ÖĞRETMENLĠK UYGULAMASI

T.C. ÇANAKKKALE ONSEKĠZ MART ÜNĠVERSĠTESĠ BEDEN EĞĠTĠMĠ VE SPOR YÜKSEKOKULU BEDEN EĞĠTĠMĠ VE SPOR ÖĞRETMENLĠĞĠ BÖLÜMÜ ÖĞRETMENLĠK UYGULAMASI T.C. ÇANAKKKALE ONSEKĠZ MART ÜNĠVERSĠTESĠ BEDEN EĞĠTĠMĠ VE SPOR YÜKSEKOKULU BEDEN EĞĠTĠMĠ VE SPOR ÖĞRETMENLĠĞĠ BÖLÜMÜ ÖĞRETMENLĠK UYGULAMASI ÇANAKKALE 2016 T.C. ÇANAKKALE ONSEKĠZ MART ÜNĠVERSĠTESĠ BEDEN

Detaylı

Öğretmen Kişilerarası Öz-yeterlik Ölçeğinin Türkçe Formunun Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması

Öğretmen Kişilerarası Öz-yeterlik Ölçeğinin Türkçe Formunun Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması Öğretmen Kişilerarası Öz-yeterlik Ölçeğinin Türkçe Formunun Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması Burhan ÇAPRİ & Adnan KAN * Özet Bu çalışmanın amacı, öğretmenlerin kişilerarası öz-yeterlik inançlarını ölçmek

Detaylı

T.C. BĠNGÖL ÜNĠVERSĠTESĠ REKTÖRLÜĞÜ Strateji GeliĢtirme Dairesi BaĢkanlığı. ÇALIġANLARIN MEMNUNĠYETĠNĠ ÖLÇÜM ANKET FORMU (KAPSAM ĠÇĠ ÇALIġANLAR ĠÇĠN)

T.C. BĠNGÖL ÜNĠVERSĠTESĠ REKTÖRLÜĞÜ Strateji GeliĢtirme Dairesi BaĢkanlığı. ÇALIġANLARIN MEMNUNĠYETĠNĠ ÖLÇÜM ANKET FORMU (KAPSAM ĠÇĠ ÇALIġANLAR ĠÇĠN) ÇALIġANLARIN MEMNUNĠYETĠNĠ ÖLÇÜM ANKET FORMU (KAPSAM ĠÇĠ ÇALIġANLAR ĠÇĠN) Düzenleme Tarihi: Bingöl Üniversitesi(BÜ) Ġç Kontrol Sistemi Kurulması çalıģmaları kapsamında, Ġç Kontrol Sistemi Proje Ekibimiz

Detaylı

485 International Conference on New Trends in Education and Their Implications

485 International Conference on New Trends in Education and Their Implications 485 Matematik, Fen Bilgisi, Sosyal Bilgiler ve Sınıf Öğretmen Adaylarının Bilgisayara İlişkin Öz-Yeterlik Algıları ile Meraklılık Düzeyleri Arasındaki İlişki Gülten, Dilek Çağırgan, İlköğretim Bölümü Matematik

Detaylı

SELF EFFICACY PERCEPTIONS OF TURKISH TEACHER CANDIDATE

SELF EFFICACY PERCEPTIONS OF TURKISH TEACHER CANDIDATE - International Periodical For The Languages, Literature and History of Turkish or Turkic, p.1115-1131, ANKARA/TURKEY TÜRKÇE ÖĞRETMENİ ADAYLARININ ÖĞRETMENLİK MESLEĞİNE DÖNÜK ÖZ YETERLİK ALGILARI Hakan

Detaylı

SELF-EFFICACY PERCEPTION OF PRESERVICE CLASS TEACHERS TO EDUCATIONAL INTERNET USAGE

SELF-EFFICACY PERCEPTION OF PRESERVICE CLASS TEACHERS TO EDUCATIONAL INTERNET USAGE - International Periodical For The Languages, Literature and History of Turkish or Turkic, p.1079-1091, ANKARA/TURKEY SINIF ÖĞRETMENİ ADAYLARININ EĞİTSEL İNTERNET KULLANIMINA YÖNELİK ÖZ YETERLİK İNANÇLARI

Detaylı

Yıl: 4, Sayı: 11, Haziran 2017, s Fatih KANA 1 Ramazan DEMĠR 2

Yıl: 4, Sayı: 11, Haziran 2017, s Fatih KANA 1 Ramazan DEMĠR 2 Yıl: 4, Sayı: 11, Haziran 2017, s. 399-416 Fatih KANA 1 Ramazan DEMĠR 2 ORTAOKUL TÜRKÇE EĞĠTĠMĠNDE ÇOKLU ZEKÂ KURAMI 3 Özet Bu araģtırmanın amacı, Türkçe dersinin öğrenme-öğretme sürecinde çoklu zekâ kuramının

Detaylı

SAĞLIK ORTAMINDA ÇALIġANLARDA GÜVENLĠĞĠ TEHDĠT EDEN STRES ETKENLERĠ VE BAġ ETME YÖNTEMLERĠ. MANĠSA ĠL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ HEMġĠRE AYLĠN AY

SAĞLIK ORTAMINDA ÇALIġANLARDA GÜVENLĠĞĠ TEHDĠT EDEN STRES ETKENLERĠ VE BAġ ETME YÖNTEMLERĠ. MANĠSA ĠL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ HEMġĠRE AYLĠN AY SAĞLIK ORTAMINDA ÇALIġANLARDA GÜVENLĠĞĠ TEHDĠT EDEN STRES ETKENLERĠ VE BAġ ETME YÖNTEMLERĠ MANĠSA ĠL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ HEMġĠRE AYLĠN AY GİRİŞ ÇalıĢmak yaģamın bir parçasıdır. YaĢamak nasıl bir insan hakkı

Detaylı

SOSYAL BĠLGĠLER ÖĞRETMEN ADAYLARININ ĠLETĠġĠM BECERĠLERĠNĠN DEĞERLENDĠRĠLMESĠ

SOSYAL BĠLGĠLER ÖĞRETMEN ADAYLARININ ĠLETĠġĠM BECERĠLERĠNĠN DEĞERLENDĠRĠLMESĠ 1243 SOSYAL BĠLGĠLER ÖĞRETMEN ADAYLARININ ĠLETĠġĠM BECERĠLERĠNĠN DEĞERLENDĠRĠLMESĠ Özet Gökçe KILIÇOĞLU 1, Hatice GEDĠK 2, Nadire Emel AKHAN 3 Ne Kadar Bilirsen Bil Söylediklerin Karşındakinin Anlayabildiği

Detaylı

ĠLKÖĞRETĠM OKULLARINDA REHBERLĠK HĠZMETLERĠNĠN UYGULAMA SÜRECĠNĠN ETKĠLĠLĠĞĠ

ĠLKÖĞRETĠM OKULLARINDA REHBERLĠK HĠZMETLERĠNĠN UYGULAMA SÜRECĠNĠN ETKĠLĠLĠĞĠ The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science Volume 5 Issue 2, p. 407-419, April 2012 ĠLKÖĞRETĠM OKULLARINDA REHBERLĠK HĠZMETLERĠNĠN UYGULAMA SÜRECĠNĠN ETKĠLĠLĠĞĠ

Detaylı

Gaziantep University Journal of Social Sciences (http://jss.gantep.edu.tr) (3): ISSN:

Gaziantep University Journal of Social Sciences (http://jss.gantep.edu.tr) (3): ISSN: Gaziantep University Journal of Social Sciences (http://jss.gantep.edu.tr) 2014 13(3):723-734 ISSN: 1303-0094 Öğretmen Adaylarının Öğretmenlik Mesleğine İlişkin Öz-Yeterlik Algılarının Çeşitli Değişkenler

Detaylı

ÖĞRETMENLİK MESLEK BİLGİSİ DERSLERİ ÖĞRETMENİ

ÖĞRETMENLİK MESLEK BİLGİSİ DERSLERİ ÖĞRETMENİ TANIM ÇalıĢtığı eğitim kurumunda; öğrencilere eğitim ve öğretim teknikleri ile ilgili eğitim veren kiģidir. A- GÖREVLER Öğretmenlik meslek bilgisi dersleri ile ilgili hangi bilgi, beceri, tutum ve davranıģların,

Detaylı

TEMAKTĠK YAKLAġIMDA FĠZĠKSEL ÇEVRE. Yrd. Doç. Dr. ġermin METĠN Hasan Kalyoncu Üniversitesi

TEMAKTĠK YAKLAġIMDA FĠZĠKSEL ÇEVRE. Yrd. Doç. Dr. ġermin METĠN Hasan Kalyoncu Üniversitesi TEMAKTĠK YAKLAġIMDA FĠZĠKSEL ÇEVRE Yrd. Doç. Dr. ġermin METĠN Hasan Kalyoncu Üniversitesi ÇOCUK ÇEVRE ĠLIġKISI Ġnsanı saran her Ģey olarak tanımlanan çevre insanı etkilerken, insanda çevreyi etkilemektedir.

Detaylı

ÖĞRETMEN ADAYLARININ ÖZYETERLİK ALGILARI: MÜZİK, RESİM VE BEDEN EĞİTİMİ ÖZET

ÖĞRETMEN ADAYLARININ ÖZYETERLİK ALGILARI: MÜZİK, RESİM VE BEDEN EĞİTİMİ ÖZET - International Periodical For The Languages, Literature and History of Turkish or Turkic, p. 189-196, ANKARA-TURKEY ÖĞRETMEN ADAYLARININ ÖZYETERLİK ALGILARI: MÜZİK, RESİM VE BEDEN EĞİTİMİ Hatice EKİNCİ

Detaylı

Sınıf Öğretmeni Adaylarının Hayat Bilgisi ve Sosyal Bilgiler Öğretim I Dersine İlişkin Öz Yeterlik Algıları ve Bilişsel Tutumlarının Belirlenmesi

Sınıf Öğretmeni Adaylarının Hayat Bilgisi ve Sosyal Bilgiler Öğretim I Dersine İlişkin Öz Yeterlik Algıları ve Bilişsel Tutumlarının Belirlenmesi Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi Yıl 2007 (1) 21. Sayı 15 Sınıf Öğretmeni Adaylarının Hayat Bilgisi ve Sosyal Bilgiler Öğretim I Dersine İlişkin Öz Yeterlik Algıları ve Bilişsel Tutumlarının

Detaylı

BĠYOLOJĠ EĞĠTĠMĠ LĠSANSÜSTÜ ÖĞRENCĠLERĠNĠN LĠSANSÜSTÜ YETERLĠKLERĠNE ĠLĠġKĠN GÖRÜġLERĠ

BĠYOLOJĠ EĞĠTĠMĠ LĠSANSÜSTÜ ÖĞRENCĠLERĠNĠN LĠSANSÜSTÜ YETERLĠKLERĠNE ĠLĠġKĠN GÖRÜġLERĠ 359 BĠYOLOJĠ EĞĠTĠMĠ LĠSANSÜSTÜ ÖĞRENCĠLERĠNĠN LĠSANSÜSTÜ YETERLĠKLERĠNE ĠLĠġKĠN GÖRÜġLERĠ Osman ÇİMEN, Gazi Üniversitesi, Biyoloji Eğitimi Anabilim Dalı, Ankara, osman.cimen@gmail.com Gonca ÇİMEN, Milli

Detaylı

İLKÖĞRETİM BİRİNCİ KADEMEDEKİ SINIF ÖĞRETMENLERİNİN REHBERLİK HİZMETLERİNDEKİ YETERLİLİKLERİ GERÇEKLEŞTİRME DÜZEYLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ *

İLKÖĞRETİM BİRİNCİ KADEMEDEKİ SINIF ÖĞRETMENLERİNİN REHBERLİK HİZMETLERİNDEKİ YETERLİLİKLERİ GERÇEKLEŞTİRME DÜZEYLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ * - International Periodical For The Languages, Literature and History of Turkish or Turkic Volume 7/3, Summer 2012, p. 617-635, ANKARA-TURKEY İLKÖĞRETİM BİRİNCİ KADEMEDEKİ SINIF ÖĞRETMENLERİNİN REHBERLİK

Detaylı

İlköğretim Matematik Öğretmeni Adaylarının Meslek Olarak Öğretmenliği

İlköğretim Matematik Öğretmeni Adaylarının Meslek Olarak Öğretmenliği İlköğretim Matematik Öğretmeni Adaylarının Meslek Olarak Öğretmenliği 1 Seçmeye Yönelik Motivasyonlarının İncelenmesi Derya ÇELİK, Ra aza GÜRBÜZ, Serhat AYDIN, Mustafa GÜLER, Duygu TAŞKIN, Gökay AÇIKYILDIZ

Detaylı

İLKÖĞRETİM ÖĞRENCİLERİNİN TÜRKÇE DERSİNE YÖNELİK TUTUMLARININ BAŞARI-CİNSİYET-AİLENİN EĞİTİM DÜZEYİ BAĞLAMINDA DEĞERLENDİRİLMESİ

İLKÖĞRETİM ÖĞRENCİLERİNİN TÜRKÇE DERSİNE YÖNELİK TUTUMLARININ BAŞARI-CİNSİYET-AİLENİN EĞİTİM DÜZEYİ BAĞLAMINDA DEĞERLENDİRİLMESİ İLKÖĞRETİM ÖĞRENCİLERİNİN TÜRKÇE DERSİNE YÖNELİK TUTUMLARININ BAŞARI-CİNSİYET-AİLENİN EĞİTİM DÜZEYİ BAĞLAMINDA DEĞERLENDİRİLMESİ ÖZET Fatma BÖLÜKBAŞ Bu araştırmanın amacı, ilköğretim öğrencilerinin Türkçe

Detaylı

ĠLKÖĞRETĠM OKULLARI ÖĞRETMENLERĠNĠN ÖRGÜTSEL VATANDAġLIK DAVRANIġLARI ĠLE PROBLEM ÇÖZME BECERĠLERĠ *

ĠLKÖĞRETĠM OKULLARI ÖĞRETMENLERĠNĠN ÖRGÜTSEL VATANDAġLIK DAVRANIġLARI ĠLE PROBLEM ÇÖZME BECERĠLERĠ * ĠLKÖĞRETĠM OKULLARI ÖĞRETMENLERĠNĠN ÖRGÜTSEL VATANDAġLIK DAVRANIġLARI ĠLE PROBLEM ÇÖZME BECERĠLERĠ * Türkan ARGON ** Yusuf ALĞAN *** ÖZET Bu araģtırmanın amacı Bolu ili merkez ilçe ilköğretim okullarında

Detaylı

DOĞAL GAZ SEKTÖRÜNDE PERSONEL BELGELENDĠRMESĠ

DOĞAL GAZ SEKTÖRÜNDE PERSONEL BELGELENDĠRMESĠ Türk Akreditasyon Kurumu Personel Akreditasyon Başkanlığı Akreditasyon Uzmanı 1 Ülkemizde ve dünyada tüm bireylerin iģgücüne katılması ve iģgücü piyasalarında istihdam edilebilmeleri için; bilgiye dayalı

Detaylı

Öğretmenlerin Okuma AlıĢkanlıkları 1

Öğretmenlerin Okuma AlıĢkanlıkları 1 Öğretmenlerin Okuma AlıĢkanlıkları 1 Necdet KONAN Yrd. Doç. Dr., Ġnönü Üniversitesi Vuslat OĞUZ Öğr. Gör. Dr., Ġnönü Üniversitesi Öz: Bu araģtırmanın temel amacı, öğretmenlerin okuma alıģkanlıklarına iliģkin

Detaylı

Kırıkkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi, Kırıkkale/Türkiye

Kırıkkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi, Kırıkkale/Türkiye Pegem Journal of Education & Instruction, 3(3), 2013, 41-50 Pegem Eğitim ve Öğretim Dergisi, 3(3), 2013, 41-50 www.pegegog.net EĞİTİM FAKÜLTESİ ÖĞRENCİLERİ İLE FORMASYON EĞİTİMİ ALAN FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ

Detaylı

ÖĞRETMEN ADAYLARININ KĠġĠSEL GELĠġĠME YÖNELĠK ALGILARI VE KĠġĠSEL GELĠġĠM ÇABALARI 1

ÖĞRETMEN ADAYLARININ KĠġĠSEL GELĠġĠME YÖNELĠK ALGILARI VE KĠġĠSEL GELĠġĠM ÇABALARI 1 ÖĞRETMEN ADAYLARININ KĠġĠSEL GELĠġĠME YÖNELĠK ALGILARI VE KĠġĠSEL GELĠġĠM ÇABALARI 1 PERCEPTIONS OF PERSONAL DEVELOPMENT OF TEACHER CANDIDATES AND PERSONAL DEVELOPMENT EFFORTS Arş. Gör. Adil ÇORUK ÖZET

Detaylı

OKUL YAġAM KALĠTESĠNE ĠLĠġKĠN ALGI ĠLE AKADEMĠK MOTĠVASYON DÜZEYĠ ARASINDAKĠ ĠLĠġKĠNĠN ĠNCELENMESĠ (MENDERES ĠLÇESĠ ÖRNEĞĠ)*

OKUL YAġAM KALĠTESĠNE ĠLĠġKĠN ALGI ĠLE AKADEMĠK MOTĠVASYON DÜZEYĠ ARASINDAKĠ ĠLĠġKĠNĠN ĠNCELENMESĠ (MENDERES ĠLÇESĠ ÖRNEĞĠ)* OKUL YAġAM KALĠTESĠNE ĠLĠġKĠN ALGI ĠLE AKADEMĠK MOTĠVASYON DÜZEYĠ ARASINDAKĠ ĠLĠġKĠNĠN ĠNCELENMESĠ (MENDERES ĠLÇESĠ ÖRNEĞĠ)* Abdurrahman ĠLĞAN ** Ebru OĞUZ *** Burcu YAPAR **** ÖZET Bu araģtırmanın amacı

Detaylı

TIMSS Tanıtım Sunusu

TIMSS Tanıtım Sunusu TIMSS Tanıtım Sunusu Ġçerik TIMSS Nedir? TIMSS in Amacı TIMSS i Yürüten KuruluĢlar TIMSS in GeçmiĢi TIMSS in Değerlendirme Çerçevesi TIMSS Döngüsünün Temel AĢamaları TIMSS in Kazanımları Sorular ve Öneriler

Detaylı

FEN BĠLGĠSĠ ÖĞRETMEN ADAYLARININ BĠLGĠ OKUR- YAZARLIĞI BECERĠLERĠ ĠLE ĠNTERNET KULLANIMINA YÖNELĠK TUTUMLARI ARASINDAKĠ ĠLĠġKĠNĠN DEĞERLENDĠRĠLMESĠ

FEN BĠLGĠSĠ ÖĞRETMEN ADAYLARININ BĠLGĠ OKUR- YAZARLIĞI BECERĠLERĠ ĠLE ĠNTERNET KULLANIMINA YÖNELĠK TUTUMLARI ARASINDAKĠ ĠLĠġKĠNĠN DEĞERLENDĠRĠLMESĠ FEN BĠLGĠSĠ ÖĞRETMEN ADAYLARININ BĠLGĠ OKUR- YAZARLIĞI BECERĠLERĠ ĠLE ĠNTERNET KULLANIMINA YÖNELĠK TUTUMLARI ARASINDAKĠ ĠLĠġKĠNĠN DEĞERLENDĠRĠLMESĠ Mustafa KAHYAOĞLU* Anahtar Sözcükler: Bilgi okuryazarlığı,

Detaylı

TURKISH TEACHER CANDIDATES'SPEECH SELF EFFICACY LEVELS IN THE ASPECT OF DIFFERENT VARIABLES (SİİRT UNIVERSITY EXAMPLE)

TURKISH TEACHER CANDIDATES'SPEECH SELF EFFICACY LEVELS IN THE ASPECT OF DIFFERENT VARIABLES (SİİRT UNIVERSITY EXAMPLE) Volume 3(1), January 2016 TURKISH TEACHER CANDIDATES'SPEECH SELF EFFICACY LEVELS IN THE ASPECT OF DIFFERENT VARIABLES (SİİRT UNIVERSITY EXAMPLE) TÜRKÇE ÖĞRETMEN ADAYLARININ KONUġMA ÖZ YETERLĠLĠKLERĠNĠN

Detaylı

ULUSAL İSTİHDAM STRATEJİSİ EYLEM PLANI (2012-2014) İSTİHDAM-SOSYAL KORUMA İLİŞKİSİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ

ULUSAL İSTİHDAM STRATEJİSİ EYLEM PLANI (2012-2014) İSTİHDAM-SOSYAL KORUMA İLİŞKİSİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ 1. Sosyal yardımlar hak temelli ve önceden belirlenen objektif kriterlere dayalı olarak sunulacaktır. 1.1 Sosyal Yardımların hak temelli yapılmasına yönelik, Avrupa Birliği ve geliģmiģ OECD ülkelerindeki

Detaylı

T.C. OSMANĠYE KORKUT ATA ÜNĠVERSĠTESĠ REKTÖRLÜĞÜ Strateji GeliĢtirme Daire BaĢkanlığı

T.C. OSMANĠYE KORKUT ATA ÜNĠVERSĠTESĠ REKTÖRLÜĞÜ Strateji GeliĢtirme Daire BaĢkanlığı Sayı : 41811054-010.06.01 21/05/2015 Konu : Görev Tanımları Genelgesi GENELGE (2015/1) 10/12/2003 tarihli ve 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu kapsamında idarenin amaçlarına, belirlenmiģ

Detaylı

SAKARYA ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ DÖRDÜNCÜ SINIF ÖĞRENCİLERİNİN ÖĞRETMENLİK MESLEĞİNE KARŞI TUTUMLARI

SAKARYA ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ DÖRDÜNCÜ SINIF ÖĞRENCİLERİNİN ÖĞRETMENLİK MESLEĞİNE KARŞI TUTUMLARI SAKARYA ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ DÖRDÜNCÜ SINIF ÖĞRENCİLERİNİN ÖĞRETMENLİK MESLEĞİNE KARŞI TUTUMLARI Arş.Gör. Duygu GÜR ERDOĞAN Sakarya Üniversitesi Eğitim Fakültesi dgur@sakarya.edu.tr Arş.Gör. Demet

Detaylı

ÇOCUKLARIN GÖZÜYLE ONLARIN ĠNTERNET KULLANIM PROFĠLLERĠ VE AĠLELERĠN GETĠRDĠĞĠ SINIRLAMALAR: ANAMUR ĠLÇE ÖRNEĞĠ

ÇOCUKLARIN GÖZÜYLE ONLARIN ĠNTERNET KULLANIM PROFĠLLERĠ VE AĠLELERĠN GETĠRDĠĞĠ SINIRLAMALAR: ANAMUR ĠLÇE ÖRNEĞĠ ÇOCUKLARIN GÖZÜYLE ONLARIN ĠNTERNET KULLANIM PROFĠLLERĠ VE AĠLELERĠN GETĠRDĠĞĠ SINIRLAMALAR: ANAMUR ĠLÇE ÖRNEĞĠ THE INTERNET USE PROFILES OF THE CHILDREN AND THEIR FAMILY LIMITATIONS ON INTERNET FROM CHILDREN'S

Detaylı

EĞİTİM FAKÜLTESİ ÖĞRENCİLERİNİN ÖĞRETMENLİK MESLEK BİLGİSİ DERSLERİNE YÖNELİK TUTUMLARI Filiz ÇETİN 1

EĞİTİM FAKÜLTESİ ÖĞRENCİLERİNİN ÖĞRETMENLİK MESLEK BİLGİSİ DERSLERİNE YÖNELİK TUTUMLARI Filiz ÇETİN 1 58 2009 Gazi Üniversitesi Endüstriyel Sanatlar Eğitim Fakültesi Dergisi Sayı:25, s.58-64 ÖZET EĞİTİM FAKÜLTESİ ÖĞRENCİLERİNİN ÖĞRETMENLİK MESLEK BİLGİSİ DERSLERİNE YÖNELİK TUTUMLARI Filiz ÇETİN 1 Bu çalışmanın

Detaylı

Sınıf Öğretmeni Adaylarının Okul Deneyimi Dersine İlişkin Görüşleri Pre-Service Teachers Views About School Experience

Sınıf Öğretmeni Adaylarının Okul Deneyimi Dersine İlişkin Görüşleri Pre-Service Teachers Views About School Experience Sınıf Öğretmeni Adaylarının Okul Deneyimi Dersine İlişkin Görüşleri Pre-Service Teachers Views About School Experience A.Seda SARACALOĞLU 1 Serap YILMAZ 2 Suna ÇÖĞMEN 3 Ümran ġahġn 4 Özet Bu araģtırmanın

Detaylı

Yıl: 3, Sayı: 7, Haziran 2016, s

Yıl: 3, Sayı: 7, Haziran 2016, s Yıl: 3, Sayı: 7, Haziran 2016, s. 200-214 Ali Korkut ULUDAĞ 1 Sinem Miraç AKTAŞ 2 EBEVEYNLERİN EĞİTİM SEVİYESİ İLE ÇOCUKLARIN MÜZİK DERSİNE KARŞI İLGİLERİNİN FARKLI DEĞİŞKENLER AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ

Detaylı

Yıl: 3, Sayı: 9, Aralık 2016, s

Yıl: 3, Sayı: 9, Aralık 2016, s Yıl: 3, Sayı: 9, Aralık 2016, s. 232-244 Sultan Yavuz EROĞLU 1 Adnan ERSOY 2 Süleyman ġahġn 3 GENÇLĠK HĠZMETLERĠ ve SPOR ĠL MÜDÜRLÜĞÜNDE ÇALIġAN PERSONELĠN ÖRGÜTSEL ADALET VE ÖRGÜTSEL GÜVEN ĠLĠġKĠSĠNĠN

Detaylı

SINIF ÖĞRETMENLERİNİN UMUTSUZLUK DÜZEYLERİNİN FARKLI DEĞİŞKENLER AÇISINDAN İNCELENMESİ: ARDAHAN İLİ ÖRNEĞİ

SINIF ÖĞRETMENLERİNİN UMUTSUZLUK DÜZEYLERİNİN FARKLI DEĞİŞKENLER AÇISINDAN İNCELENMESİ: ARDAHAN İLİ ÖRNEĞİ The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science Volume 5 Issue 7, p. 49-59, December 2012 SINIF ÖĞRETMENLERİNİN UMUTSUZLUK DÜZEYLERİNİN FARKLI DEĞİŞKENLER AÇISINDAN

Detaylı

ÖĞRETMEN ADAYLARININ MATEMATİK OKURYAZARLIĞI ÖZ-YETERLİKLERİNİN DERS ÇALIŞMA ALIŞKANLIKLARI AÇISINDAN İNCELENMESİ

ÖĞRETMEN ADAYLARININ MATEMATİK OKURYAZARLIĞI ÖZ-YETERLİKLERİNİN DERS ÇALIŞMA ALIŞKANLIKLARI AÇISINDAN İNCELENMESİ ÖĞRETMEN ADAYLARININ MATEMATİK OKURYAZARLIĞI ÖZ-YETERLİKLERİNİN DERS ÇALIŞMA ALIŞKANLIKLARI AÇISINDAN İNCELENMESİ Yrd. Doç. Dr. Dilek Çağirgan Gülten İstanbul Universitesi Hasan Ali Yücel Eğitim Fakültesi

Detaylı

ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ İLKÖĞRETİM ANABİLİM DALI İLKÖĞRETİM MATEMATİK ÖĞRETMENLİĞİ BİLİM DALI

ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ İLKÖĞRETİM ANABİLİM DALI İLKÖĞRETİM MATEMATİK ÖĞRETMENLİĞİ BİLİM DALI ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ İLKÖĞRETİM ANABİLİM DALI İLKÖĞRETİM MATEMATİK ÖĞRETMENLİĞİ BİLİM DALI 7. VE 8. SINIF ÖĞRENCİLERİNİN SAHİP OLDUĞU MATEMATİKSEL GÜÇ İLE MATEMATİK

Detaylı

Alındı: Düzeltildi: Kabul Edildi: Orginal Yayın Dili Türkçedir (v.8, n.3, Eylül 2011, ss.

Alındı: Düzeltildi: Kabul Edildi: Orginal Yayın Dili Türkçedir (v.8, n.3, Eylül 2011, ss. Karaduman & Emrahoğlu / TUSED / 8(3) 2011 69 TÜRK FEN EĞĠTĠMĠ DERGĠSĠ Yıl 8, Sayı 3, Eylül 2011 Journal of TURKISH SCIENCE EDUCATION Volume 8, Issue 3, September 2011 http://www.tused.org Sınıf Öğretmeni

Detaylı

SOSYAL BİLGİLER DERSİ ( SINIFLAR) ÖĞRETİM PROGRAMI ÖMER MURAT PAMUK REHBER ÖĞRETMEN REHBER ÖĞRETMEN

SOSYAL BİLGİLER DERSİ ( SINIFLAR) ÖĞRETİM PROGRAMI ÖMER MURAT PAMUK REHBER ÖĞRETMEN REHBER ÖĞRETMEN SOSYAL BİLGİLER DERSİ (4.5.6.7 SINIFLAR) ÖĞRETİM PROGRAMI 1 DERS AKIŞI 1.ÜNİTE: SOSYAL BİLGİLER ÖĞRETİM PROGRAMININ GENEL YAPISI, ARADİSİPLİN, TEMATİK YAKLAŞIM 2. ÜNİTE: ÖĞRENME ALANLARI 3. ÜNİTE: BECERİLER

Detaylı

KIMYA BÖLÜMÜ ÖĞRENCİLERİNİN ENDÜSTRİYEL KİMYAYA YÖNELİK TUTUMLARI VE ÖZYETERLİLİK İNANÇLARI ARASINDAKİ İLİŞKİ; CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ ÖRNEĞİ

KIMYA BÖLÜMÜ ÖĞRENCİLERİNİN ENDÜSTRİYEL KİMYAYA YÖNELİK TUTUMLARI VE ÖZYETERLİLİK İNANÇLARI ARASINDAKİ İLİŞKİ; CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ ÖRNEĞİ KIMYA BÖLÜMÜ ÖĞRENCİLERİNİN ENDÜSTRİYEL KİMYAYA YÖNELİK TUTUMLARI VE ÖZYETERLİLİK İNANÇLARI ARASINDAKİ İLİŞKİ; CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ ÖRNEĞİ Öğr. Gör. Gülbin KIYICI Arş.Gör.Dr. Nurcan KAHRAMAN Prof.

Detaylı

BİYOLOJİ ÖĞRETMEN ADAYLARININ ÇEVRE EĞİTİMİNE YÖNELİK ÖZ-YETERLİLİK ALGILARININ İNCELENMESİ ÜZERİNE BİR ÇALIŞMA

BİYOLOJİ ÖĞRETMEN ADAYLARININ ÇEVRE EĞİTİMİNE YÖNELİK ÖZ-YETERLİLİK ALGILARININ İNCELENMESİ ÜZERİNE BİR ÇALIŞMA BİYOLOJİ ÖĞRETMEN ADAYLARININ ÇEVRE EĞİTİMİNE YÖNELİK ÖZ-YETERLİLİK ALGILARININ İNCELENMESİ ÜZERİNE BİR ÇALIŞMA Ahmet GÖKMEN 1, Gülay EKİCİ 2, Gülcan ÖZTÜRK 3 1 Gazi Üniversitesi, Gazi Eğitim Fakültesi,

Detaylı

EĞİTİM FAKÜLTESİ DERGİSİ

EĞİTİM FAKÜLTESİ DERGİSİ D12 D12. Çapri, B. & Kan, A. (2006). Öğretmen kişilerarası öz-yeterlik ölçeği nin Türkçe formunun geçerlik ve güvenirlik çalışması. Mersin Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 2 (1), 48-61. MERSİN ÜNİVERSİTESİ

Detaylı

İngilizce Öğretmen Adaylarının Öğretmenlik Mesleğine İlişkin Tutumları 1. İngilizce Öğretmen Adaylarının Öğretmenlik Mesleğine İlişkin Tutumları

İngilizce Öğretmen Adaylarının Öğretmenlik Mesleğine İlişkin Tutumları 1. İngilizce Öğretmen Adaylarının Öğretmenlik Mesleğine İlişkin Tutumları İngilizce Öğretmen Adaylarının Öğretmenlik Mesleğine İlişkin Tutumları 1 İngilizce Öğretmen Adaylarının Öğretmenlik Mesleğine İlişkin Tutumları İbrahim Üstünalp Mersin Üniversitesi İngilizce Öğretmen Adaylarının

Detaylı

ĠLKÖĞRETĠM OKULU ÖĞRETMENLERĠNĠN MESLEKĠ ÇALIġMALARA YÖNELĠK TUTUMLARI

ĠLKÖĞRETĠM OKULU ÖĞRETMENLERĠNĠN MESLEKĠ ÇALIġMALARA YÖNELĠK TUTUMLARI The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science Volume 5 Issue 7, p. 509-527, December 2012 ĠLKÖĞRETĠM OKULU ÖĞRETMENLERĠNĠN MESLEKĠ ÇALIġMALARA YÖNELĠK TUTUMLARI

Detaylı

2005 İLKÖĞRETİM PROGRAMI UYGULAMALARINA İLİŞKİN VELİ GÖRÜŞLERİ

2005 İLKÖĞRETİM PROGRAMI UYGULAMALARINA İLİŞKİN VELİ GÖRÜŞLERİ Publication of Association Esprit, Société et Rencontre Strasbourg/FRANCE The Journal of Academic Social Science Studies Volume 5 Issue 8, p. 459-473, December 2012 2005 İLKÖĞRETİM PROGRAMI UYGULAMALARINA

Detaylı

ĠLKÖĞRETĠM ÖĞRENCĠLERĠNĠN ÇOKLU ZEKA ALANLARI ĠLE OKUMA ĠLGĠ VE ALIġKANLIK DÜZEYLERĠ ARASINDAKĠ ĠLĠġKĠ. Dr. ġ. Dilek BELET

ĠLKÖĞRETĠM ÖĞRENCĠLERĠNĠN ÇOKLU ZEKA ALANLARI ĠLE OKUMA ĠLGĠ VE ALIġKANLIK DÜZEYLERĠ ARASINDAKĠ ĠLĠġKĠ. Dr. ġ. Dilek BELET 1 ĠLKÖĞRETĠM ÖĞRENCĠLERĠNĠN ÇOKLU ZEKA ALANLARI ĠLE OKUMA ĠLGĠ VE ALIġKANLIK DÜZEYLERĠ ARASINDAKĠ ĠLĠġKĠ Dr. ġ. Dilek BELET Anadolu Üniversitesi Eğitim Fakültesi Yardımcı Doçent Çiğdem SUNA Anadolu Üniversitesi

Detaylı

) -3n(k+1) (1) ile verilir.

) -3n(k+1) (1) ile verilir. FİEDMAN İKİ YÖNLÜ VAYANS ANALİZİ Tekrarlı ölçümlerde tek yönlü varyans analizinin varsayımları yerine gelmediğinde kullanılabilecek olan değiģik parametrik olmayan testler vardır. Freidman iki yönlü varyans

Detaylı

Beden Eğitimi Öğretmenlerinin Kişisel ve Mesleki Gelişim Yeterlilikleri Hakkındaki Görüşleri. Merve Güçlü

Beden Eğitimi Öğretmenlerinin Kişisel ve Mesleki Gelişim Yeterlilikleri Hakkındaki Görüşleri. Merve Güçlü Beden Eğitimi Öğretmenlerinin Kişisel ve Mesleki Gelişim Yeterlilikleri Hakkındaki Görüşleri Merve Güçlü GİRİŞ Öğretme evrensel bir uğraştır. Anne babalar çocuklarına, işverenler işçilerine, antrenörler

Detaylı

HEMODĠYALĠZ HASTALARININ UMUTSUZLUK DÜZEYLERĠ

HEMODĠYALĠZ HASTALARININ UMUTSUZLUK DÜZEYLERĠ HEMODĠYALĠZ HASTALARININ UMUTSUZLUK DÜZEYLERĠ *Derya BaĢaran ** Özlem ġahin Altun *Diaverum Özel Merzifon Diyaliz Merkezi **Atatürk Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Psikiyatri HemĢireliği AD GİRİŞ

Detaylı

ĠLKÖĞRETĠM OKULLARI YÖNETĠCĠLERĠNĠN ÖRGÜTSEL BAĞLILIK DÜZEYLERĠ ĠLE ERTELEMECĠLĠK DAVRANIġLARI ARASINDAKĠ ĠLĠġKĠ 1

ĠLKÖĞRETĠM OKULLARI YÖNETĠCĠLERĠNĠN ÖRGÜTSEL BAĞLILIK DÜZEYLERĠ ĠLE ERTELEMECĠLĠK DAVRANIġLARI ARASINDAKĠ ĠLĠġKĠ 1 The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science Volume 5 Issue 2, p. 421-442, July 2012 ĠLKÖĞRETĠM OKULLARI YÖNETĠCĠLERĠNĠN ÖRGÜTSEL BAĞLILIK DÜZEYLERĠ ĠLE ERTELEMECĠLĠK

Detaylı

S. NO İŞBİRLİĞİ YAPILACAK KİŞİ VE KURULUŞLAR

S. NO İŞBİRLİĞİ YAPILACAK KİŞİ VE KURULUŞLAR 1 2 DR.FEVZİ-MÜRÜVET UĞUROĞLU ORTAOKULU 2016-2017 / 2017-2018 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILLARI EĞİTİM ORTAMLARINDA UYUŞTURUCU KULLANIMI VE BAĞIMLILIK İLE MÜCADELE EYLEM PLANI Eğitim ortamında ortamlarında uyuģturucu

Detaylı

FARKLI BRANŞTAKİ ÖĞRETMENLERİN PSİKOLOJİK DAYANIKLILIK DÜZEYLERİNİN BAZI DEĞİŞKENLER AÇISINDAN İNCELENMESİ. Abdulkadir EKİN, Yunus Emre YARAYAN

FARKLI BRANŞTAKİ ÖĞRETMENLERİN PSİKOLOJİK DAYANIKLILIK DÜZEYLERİNİN BAZI DEĞİŞKENLER AÇISINDAN İNCELENMESİ. Abdulkadir EKİN, Yunus Emre YARAYAN FARKLI BRANŞTAKİ ÖĞRETMENLERİN PSİKOLOJİK DAYANIKLILIK DÜZEYLERİNİN BAZI DEĞİŞKENLER AÇISINDAN İNCELENMESİ Abdulkadir EKİN, Yunus Emre YARAYAN Kuramsal Çerçeve GİRİŞ Psikolojik dayanıklılık üzerine yapılan

Detaylı

KADIN OKUL MÜDÜRLERĠNĠN TAKIM LĠDERLĠĞĠ ROLLERĠNĠ SERGĠLEME DÜZEYĠNĠN VE BU ROLLERE VERĠLEN ÖNEM DERECESĠNĠN ĠNCELENMESĠ

KADIN OKUL MÜDÜRLERĠNĠN TAKIM LĠDERLĠĞĠ ROLLERĠNĠ SERGĠLEME DÜZEYĠNĠN VE BU ROLLERE VERĠLEN ÖNEM DERECESĠNĠN ĠNCELENMESĠ Celal Bayar Üniversitesi CBÜ SOSYAL BİLİMLER DERGİSİ Yıl : 2013 Cilt :11 Sayı :1 KADIN OKUL MÜDÜRLERĠNĠN TAKIM LĠDERLĠĞĠ ROLLERĠNĠ SERGĠLEME DÜZEYĠNĠN VE BU ROLLERE VERĠLEN ÖNEM DERECESĠNĠN ĠNCELENMESĠ

Detaylı

224 2 nd International Conference on New Trends in Education and Their Implications 27-29 April, 2011 Antalya-Turkey www.iconte.

224 2 nd International Conference on New Trends in Education and Their Implications 27-29 April, 2011 Antalya-Turkey www.iconte. 224 BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ NECATİBEY EĞİTİM FAKÜLTESİ SINIF ÖĞRETMENLİĞİ ANABİLİM DALI NDA MÜZİK DERSİ ALMIŞ/ALMAKTA OLAN ÖĞRENCİLERİN GENEL PROGRAMLARI İÇERİSİNDE MESLEKİ GELİŞİMLERİ AÇISINDAN MÜZİK DERSLERİNİ

Detaylı

EV ZİYARETLERİNİN ÖĞRENCİ BAŞARISINA ETKİSİNİN İNCELENMESİ

EV ZİYARETLERİNİN ÖĞRENCİ BAŞARISINA ETKİSİNİN İNCELENMESİ T.C. PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ EĞİTİM YÖNETİMİ TEFTİŞİ PLANLAMASI EKONOMİSİ TEZSİZ YÜKSEK LİSANS PROJESİ EV ZİYARETLERİNİN ÖĞRENCİ BAŞARISINA ETKİSİNİN İNCELENMESİ Mehmet SARAÇ

Detaylı

İLKÖĞRETİM ÖĞRETMEN ADAYLARININ MESLEKİ ÖZ- YETERLİKLERİNE İLİŞKİN GÖRÜŞLERİ

İLKÖĞRETİM ÖĞRETMEN ADAYLARININ MESLEKİ ÖZ- YETERLİKLERİNE İLİŞKİN GÖRÜŞLERİ Mart 2007 Cilt:15 No:1 Kastamonu Eğitim Dergisi 73-84 İLKÖĞRETİM ÖĞRETMEN ADAYLARININ MESLEKİ ÖZ- YETERLİKLERİNE İLİŞKİN GÖRÜŞLERİ Mustafa KAHYAOĞLU, Selami YANGIN Dicle Üniversitesi, Siirt Eğitim Fakültesi,

Detaylı

Ahmet Adalıer Cyprus International University ISSN : 1308-7274 aadalier@ciu.edu.tr 2010 www.newwsa.com Lefkoşa-KKTC

Ahmet Adalıer Cyprus International University ISSN : 1308-7274 aadalier@ciu.edu.tr 2010 www.newwsa.com Lefkoşa-KKTC ISSN:1306-3111 e-journal of New World Sciences Academy 2011, Volume: 6, Number: 3, Article Number: 1C0447 EDUCATION SCIENCES Received: November 2010 Accepted: July 2011 Ahmet Adalıer Series : 1C Cyprus

Detaylı

TEKNOLOJİ VE TASARIM DERSİ

TEKNOLOJİ VE TASARIM DERSİ TEKNOLOJİ VE TASARIM DERSİ FELSEFESİ,TEMEL İLKELERİ,VİZYONU MEHMET NURİ KAYNAR TÜRKIYE NIN GELECEK VIZYONU TÜRKĠYE NĠN GELECEK VĠZYONU GELECEĞIN MIMARLARı ÖĞRETMENLER Öğretmen, bugünle gelecek arasında

Detaylı

Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmenlerinin Hizmet İçi Eğitim İhtiyaçlarının Çeşitli Değişkenler Açısından İncelenmesi (*)

Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmenlerinin Hizmet İçi Eğitim İhtiyaçlarının Çeşitli Değişkenler Açısından İncelenmesi (*) Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 2014 18 (2): 157-170 Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmenlerinin Hizmet İçi Eğitim İhtiyaçlarının Çeşitli Değişkenler Açısından İncelenmesi (*) Fatih VEYİS

Detaylı

İstatistik ve Olasılık Dersinin Senaryo ile Öğretim Süreci Sonunda Öğrencilerin Eleştirel Düşünme Eğilimlerindeki Değişim i

İstatistik ve Olasılık Dersinin Senaryo ile Öğretim Süreci Sonunda Öğrencilerin Eleştirel Düşünme Eğilimlerindeki Değişim i İstatistik ve Olasılık Dersinin Senaryo ile Öğretim Süreci Sonunda Öğrencilerin Eleştirel Düşünme Eğilimlerindeki Değişim i Esen Ersoy ii, Neşe Başer iii Özet: Eleştirel düşünme yeteneğinin geliştirilebilmesinde

Detaylı

LĠSE MATEMATĠK DERSĠ ÖĞRETĠM PROGRAMI HAKKINDAKĠ ÖĞRETMEN GÖRÜġLERĠ

LĠSE MATEMATĠK DERSĠ ÖĞRETĠM PROGRAMI HAKKINDAKĠ ÖĞRETMEN GÖRÜġLERĠ The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science Volume 5 Issue 7, p. 8-507, December 01 LĠSE MATEMATĠK DERSĠ ÖĞRETĠM PROGRAMI HAKKINDAKĠ ÖĞRETMEN GÖRÜġLERĠ TEACHERS

Detaylı

ÖĞRETMEN ADAYLARININ ÖĞRETMENLİK MESLEK BİLGİSİ DERSLERİNE YÖNELİK TUTUMLARININ İNCELENMESİ (BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ ÖRNEĞİ)

ÖĞRETMEN ADAYLARININ ÖĞRETMENLİK MESLEK BİLGİSİ DERSLERİNE YÖNELİK TUTUMLARININ İNCELENMESİ (BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ ÖRNEĞİ) 179 ÖĞRETMEN ADAYLARININ ÖĞRETMENLİK MESLEK BİLGİSİ DERSLERİNE YÖNELİK TUTUMLARININ İNCELENMESİ (BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ ÖRNEĞİ) ANALYSIS OF THE ATTITUDES OF TEACHER CANDIDATES TOWARDS TEACHING PROFESSION

Detaylı

Cerrahpaşa Tıp Fakültesi İngilizce Eğitim Programı için gerekli ek rapor

Cerrahpaşa Tıp Fakültesi İngilizce Eğitim Programı için gerekli ek rapor 1/9 Cerrahpaşa Tıp Fakültesi İngilizce Eğitim Programı için gerekli ek rapor İçindekiler C2. ULUSAL TIP EĞĠTĠMĠ STANDARTLARINA ĠLĠġKĠN AÇIKLAMALAR... 2 1. AMAÇ VE HEDEFLER... 2 1.3. Eğitim programı amaç

Detaylı

beliefs upon the professional competency according to gender, university, department and type of teaching. Pre-Service Teachers Professional Competenc

beliefs upon the professional competency according to gender, university, department and type of teaching. Pre-Service Teachers Professional Competenc Öğretmen Adaylarının Mesleki Yeterliklerine İlişkin İnançları Tuncay Dilci 1, Hatice Yıldız 2 Özet Gelişen toplumun en önemli değişim ajanı öğretmenlerdir. Toplumsal yaşama geçmişten günümüze her zaman

Detaylı

TÜRKĠYE TEKNOLOJĠ GELĠġTĠRME VAKFI (TTGV) DESTEKLERĠ

TÜRKĠYE TEKNOLOJĠ GELĠġTĠRME VAKFI (TTGV) DESTEKLERĠ TÜRKĠYE TEKNOLOJĠ GELĠġTĠRME VAKFI (TTGV) DESTEKLERĠ 3 TEMEL DESTEĞĠ MEVCUTTUR 1- Ar-Ge Proje Destekleri 2- Çevre Projeleri Destekleri 3- Teknolojik Girişimcilik Destekleri Ar-Ge Proje Destekleri a) Teknoloji

Detaylı

Yıl: 4, Sayı: 12, Ağustos 2017, s

Yıl: 4, Sayı: 12, Ağustos 2017, s Yıl: 4, Sayı: 12, Ağustos 2017, s. 583-588 M. Safa YEPREM 1 Abdurrahman ÖZSAĞIR 2 DĠNĠ MUSĠKĠ UYGULAMALARININ HAFĠF DÜZEYDE ZĠHĠNSEL ENGELLĠ ÇOCUKLARIN ÖZ SAYGISINA OLAN ETKĠSĠ 3 Özet Bu araģtırmanın amacı

Detaylı

The Turkish Online Journal of Educational Technology TOJET July 2003 ISSN: 1303-6521 volume 2 Issue 3 Article 11

The Turkish Online Journal of Educational Technology TOJET July 2003 ISSN: 1303-6521 volume 2 Issue 3 Article 11 Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi (BÖTE) Bölümü Öğrencilerinin Bilgisayar Kullanma Öz Yeterlik İnancı ile Demografik Özellikleri Arasındaki İlişki Doç. Dr. Buket Akkoyunlu Hacettepe Üniversitesi,

Detaylı

Yıl: 3, Sayı: 8, Eylül 2016, s

Yıl: 3, Sayı: 8, Eylül 2016, s Yıl: 3, Sayı: 8, Eylül 2016, s. 207-218 Mehmet ġahġn 1 Feride SANÇMIġ 2 OKUL NÖBETLERĠNE ĠLĠġKĠN ÖĞRETMEN GÖRÜġLERĠNĠN ĠNCELENMESĠ Özet Bu araģtırma, öğretmenlerin okul nöbetleri ile ilgili görüģlerini

Detaylı

Kitap Tanıtımı: İlköğretimde Kaynaştırma

Kitap Tanıtımı: İlköğretimde Kaynaştırma Ankara SOSYAL Üniversitesi GEÇERLĠK Eğitim Bilimleri KAVRAMI Fakültesi VE TÜRKĠYE DE ÖZEL EĞĠTĠM ALANINDA YÜRÜTÜLEN Özel Eğitim Dergisi LĠSANSÜSTÜ TEZLERDE SOSYAL GEÇERLĠĞĠN DEĞERLENDĠRĠLMESĠ 2010, 11(2)

Detaylı

3-BOYUTLU ÇEVRİMİÇİ SOSYAL ORTAMLARIN EĞİTİMDE KULLANILMASININ ÖĞRENCİ BAŞARISI VE MOTİVASYONUNA ETKİSİ: SECONDLIFE UYGULAMASI

3-BOYUTLU ÇEVRİMİÇİ SOSYAL ORTAMLARIN EĞİTİMDE KULLANILMASININ ÖĞRENCİ BAŞARISI VE MOTİVASYONUNA ETKİSİ: SECONDLIFE UYGULAMASI 3-BOYUTLU ÇEVRİMİÇİ SOSYAL ORTAMLARIN EĞİTİMDE KULLANILMASININ ÖĞRENCİ BAŞARISI VE MOTİVASYONUNA ETKİSİ: SECONDLIFE UYGULAMASI THE EFFECTS OF 3-D ONLINE SOCIAL ENVIRONMENTS IN EDUCATIONAL USE ON STUDENT

Detaylı

SINIF ÖĞRETMENLİĞİ BÖLÜMÜ ÖĞRENCİLERİNİN MATEMATİĞE YÖNELİK TUTUMLARININ ÇEŞİTLİ DEĞİŞKENLERE GÖRE İNCELENMESİ

SINIF ÖĞRETMENLİĞİ BÖLÜMÜ ÖĞRENCİLERİNİN MATEMATİĞE YÖNELİK TUTUMLARININ ÇEŞİTLİ DEĞİŞKENLERE GÖRE İNCELENMESİ Ekim 2005 Cilt:13 No:2 Kastamonu Eğitim Dergisi 427-436 SINIF ÖĞRETMENLİĞİ BÖLÜMÜ ÖĞRENCİLERİNİN MATEMATİĞE YÖNELİK TUTUMLARININ ÇEŞİTLİ DEĞİŞKENLERE GÖRE İNCELENMESİ Halil Coşkun ÇELİK, Recep BİNDAK Dicle

Detaylı

Exploring Preservice Information Technology Teachers Perception of Self-Efficacy in Web- Technological Pedagogical Content Knowledge

Exploring Preservice Information Technology Teachers Perception of Self-Efficacy in Web- Technological Pedagogical Content Knowledge 6 th International Advanced Technologies Symposium (IATS 11), 16-18 May 2011, Elazığ, Turkey Exploring Preservice Information Technology Teachers Perception of Self-Efficacy in Technological Pedagogical

Detaylı

OKUL ÖNCESİ ÖĞRETMENLERİNİN FEN ETKİNLİKLERİNE İLİŞKİN YETERLİLİKLERİ VE BU YETERLİLİKLERİNİN BAZI DEĞİŞKENLERE GÖRE İNCELENMESİ (KIRŞEHİR İLİ ÖRNEĞİ)

OKUL ÖNCESİ ÖĞRETMENLERİNİN FEN ETKİNLİKLERİNE İLİŞKİN YETERLİLİKLERİ VE BU YETERLİLİKLERİNİN BAZI DEĞİŞKENLERE GÖRE İNCELENMESİ (KIRŞEHİR İLİ ÖRNEĞİ) Publication of Association Esprit, Société et Rencontre Strasbourg/FRANCE The Journal of Academic Social Science Studies Volume 5 Issue 8, p. 1-20, December 2012 OKUL ÖNCESİ ÖĞRETMENLERİNİN FEN ETKİNLİKLERİNE

Detaylı

I. INTERNATIONAL CONGRESS ON SPORTS ECONOMICS AND MANAGEMENT

I. INTERNATIONAL CONGRESS ON SPORTS ECONOMICS AND MANAGEMENT I. INTERNATIONAL CONGRESS ON SPORTS ECONOMICS AND MANAGEMENT OCTOBER 12-15, 2011 / IZMIR-TURKEY POSTERS EGE UNIVERSITY FACULTY OF ECONOMICS AND ADMINISTRATIVE SCIENCES EGE UNIVERSITY SCHOOL OF PHYSICAL

Detaylı

MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ

MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ Fakültemiz 2809 sayılı Kanunun Ek 30. maddesi uyarınca Bakanlar Kurulunun 02.06.2000 tarih ve 2000-854 sayılı kararnamesiyle kurulmuş, 2001-2002 Eğitim

Detaylı

Fen Bilgisi Öğretimi Dersinin Sınıf Öğretmenliği Anabilim Dalı 3.Sınıf Öğrencilerinin Fen Öğretimindeki Öz-Yeterlik İnançlarına Etkisi

Fen Bilgisi Öğretimi Dersinin Sınıf Öğretmenliği Anabilim Dalı 3.Sınıf Öğrencilerinin Fen Öğretimindeki Öz-Yeterlik İnançlarına Etkisi Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi Cilt:10, Sayı:2, 2008 Fen Bilgisi Öğretimi Dersinin Sınıf Öğretmenliği Anabilim Dalı 3.Sınıf Öğrencilerinin Fen Öğretimindeki Öz-Yeterlik İnançlarına

Detaylı

Müzik Öğretmeni Adaylarının Müzik Öğretimi Özyeterlik Düzeylerinin Bazı Değişkenler Açısından İncelenmesi

Müzik Öğretmeni Adaylarının Müzik Öğretimi Özyeterlik Düzeylerinin Bazı Değişkenler Açısından İncelenmesi 701 Müzik Öğretmeni Adaylarının Müzik Öğretimi Özyeterlik Düzeylerinin Bazı Değişkenler Açısından İncelenmesi Yrd. Doç. Dr, D. Beste CEVIK, Balıkesir Üniversitesi Necatibey Eğitim Fakültesi Güzel Sanatlar

Detaylı