MĠLLETVEKĠLLĠĞĠ. Mine Tüzemen ÖZÇELĠK ERZURUM. Evli 1994 Doğumlu bir oğlu var Ġzmir Özel Fatih Koleji

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "MĠLLETVEKĠLLĠĞĠ. Mine Tüzemen ÖZÇELĠK 04.10.1970 ERZURUM. Evli 1994 Doğumlu bir oğlu var 1977-1982. Ġzmir Özel Fatih Koleji 1982-1987"

Transkript

1 MĠLLETVEKĠLLĠĞĠ KİŞİSEL BİLGİLER Adı Mine Tüzemen ÖZÇELĠK Ġş Adresi Ev Adresi 1202/2 Sokak No: 80B Temsil Plaza YeniĢehir / ĠZMĠR Karahıdır Mevkii No:124 Derbent Köyü Salihli / MANĠSA Cep Telefonu / E-posta / Ġş Telefonu Faks Doğum Tarihi - Yeri Medeni Durumu ERZURUM Evli 1994 Doğumlu bir oğlu var ÖĞRENİM DURUMU Eğitimi veren kuruluşun adı ve çeşidi Elde edilen Diploma/Unvan Ġzmir Özel Fatih Koleji Ġlkokul Eğitimi veren kuruluşun adı ve çeşidi Elde edilen Diploma/Unvan Ġzmir Özel Türk Koleji Ortaokul - Lise Eğitimi veren kuruluşun adı ve çeşidi Elde edilen Diploma/Unvan Dokuz Eylül Üniversitesi Mühendislik Mimarlık Fakültesi Çevre Mühendisliği KİŞİSEL EĞİTİM DURUMU Tarihler 2008 Eğitimi veren kuruluşun adı ve çeşidi Ġşlenen temel konular/mesleki beceriler Elde edilen Diploma/Unvan Ege Bölgesi Sanayi Odası AB Projesi kapsamında / ĠZMĠRĠN LĠDER KADINLARI PROJESĠ LĠDERLĠK EĞĠTĠMĠ LĠDERLĠK EĞĠTĠM SERTĠFĠKASI Sayfa 1 Özgeçmiş

2 İŞ TECRÜBESİ Ana faaliyetler ve sorumluluklar Devam ediyor CMM GRUP - Ġzmir Atıksu Arıtma Altyapı, Lazer sistemleri, Markalama, Gıda, Tarım Genel Koordinatör 5 ġirketten oluģan grubun genel koordinasyonunu sağlamak 1.ŞİRKET Ana faaliyetler ve sorumluluklar 1997 Haziran Devam ediyor ÇAĞIL Arıtma Sistemleri Çevre Teknolojileri Ltd. ġti. Çevre Teknolojileri Genel Müdür Organize Sanayi Bölgeleri başta olmak üzere Atıksu Arıtma Tesisleri yapımı, Alt Yapı işleri yapımı ile ilgili Şirketin genel idaresi 2.ŞİRKET Ana faaliyetler ve sorumluluklar 2003 Ağustos Devam ediyor LST Lazer Sistemleri Teknolojileri Ltd. ġti. Tekstil Genel Koordinatör, Uluslar arası iliģkiler sorumlusu Tekstil sektöründe denim baģta olmak üzere çeģitli lazer kullanımı ile kumlama iģlemini ortadan kaldıran ağartma ve desen yapımını sağlayan lazerli tekstil makinesi imalatı, Tekstil sektöründe özel çözümler sağlayan spesifik makine imalatı, Firmanın Genel Koordinasyonu ve uluslar arası satıģlarda tanıtım ve iliģki geliģtirmeden sorumlu 3.ŞİRKET Ana faaliyetler ve sorumluluklar 2006 Haziran Devam ediyor LS Markalama Teknolojileri Ltd. ġti. Markalama, Kodlama Ġlaç, Gıda Genel Koordinatör, Sistem tanıtım sorumlusu Ġlaç sektöründe kullanıma baģlayan 2D kodlama sisteminin uygulama sistemlerinin imalatı, ġiģelenmiģ ürünler üzerine özellikle su sektörüne lazerle kodlama yapan makine imalatı Firmanın Genel Koordinasyonu ve sistemin sektörel tanıtımından ve iliģki geliģtirmeden sorumlu 4.ŞİRKET 2006 Kasım Devam ediyor Öztüz Gıda Ltd. ġti. Tarım ürünleri paketleme - Gıda Genel Müdür - Üretim tesisi kuruluģ sorumlusu Sayfa 2 Özgeçmiş

3 Ana faaliyetler ve sorumluluklar Gıda sektöründe özellikle zeytin paketleme tesisi kurarak elde edilen nihai ürünlerin üretim ve satıģ faaliyetlerini yapmak üzere Salihli Organize Sanayi Bölgesinde yapılanacak tesisin kuruluģ sorumluluğu Firmanın Genel Koordinasyonu ve tesisin kuruluģ sorumluluğu 5.ŞİRKET Ana faaliyetler ve sorumluluklar 2009 Mart Devam ediyor MYSOY Gıda Ltd. ġti. Soya Sütü üretimi Gıda Genel Müdür, Tesis Kurulum Sorumlusu Ülkemizde henüz olmayan soya sütü üretim tesisi kurulmasını hedefleyen Ģirket, öncelikle soya sütü ithalatı yapacak ve sonrasında imalata geçmek üzere tesis kuracaktır Firmanın Genel Koordinasyonu ve tesisin kuruluģ sorumluluğu KİŞİSEL BECERİLER VE YETENEKLER ANA DĠL TÜRKÇE DĠĞER DĠLLER Okuma Yazma Konuşma Okuma Yazma Konuşma ĠNGĠLĠZCE Ġyi Ġyi Ġyi ARAPÇA Orta Kötü Orta ÖRGÜTSEL FAALİYETLER Sosyal Kurum TOBB Kadın GiriĢimciler Kurulu Statü Ġzmir Ġl BaĢkanı Sosyal Kurum AKPARTĠ Ġzmir Konak Ġlçe TeĢkilatı Statü Ar-Ge den sorumlu BaĢkan Yardımcısı Sosyal Kurum Statü 2009 Devam Ediyor Ege Bölgesi Erzurum Dernekler Birliği Federasyonu Genel Koordinatör Sosyal Kurum Statü Sayfa 3 Özgeçmiş 2010 Devam Ediyor Ege Bölgesi Erzurum Dernekler Birliği Federasyonu Kadın Kolları BaĢkanı

4 SOSYAL FAALİYETLER Sosyal Kurum AKPARTĠ Eğitim Ġġ TE Kadın Sempozyumu Sosyal Kurum IZTO Eğitim GiriĢimcilik Sosyal Kurum Garanti Bankası - Kagider Eğitim Kadın GiriĢimcilerle BuluĢuyoruz 08 Eğitim ġirket Finansmanını Yönetme Eğitim Stres Yönetimi Eğitim Önyargılar Eğitim ÇatıĢma Çözümü Sosyal Kurum TOBB - Ankara Eğitim Uluslar Arası Cinsiyet EĢitliği Türkiye de Kadın GiriĢimciliğinin Desteklenmesi Sempozyumu Sosyal Kurum TOBB - Ġstanbul Eğitim Uluslar Arası Cinsiyet Ayrımcılığı Sempozyumu Eğitim Konsensus Sosyal Kurum TOBB Eğitim Uluslar Arası Kadın Zirvesi Eğitim Yenilenebilir Enerji ve Gelecekteki Enerji Kaynakları Sempozyumu Eğitim VOB Sayfa 4 Özgeçmiş

5 Sosyal Kurum AKPARTĠ Kadın Kolları Eğitim Katar Uluslar Arası Kadın Kongresi Eğitim Etkili ĠletiĢim Sosyal Kurum TÜSĠAD Eğitim Yaratıcı DüĢünce Sosyal Kurum EDU Ġstanbul Eğitim Liderlik Zirvesi Sosyal Kurum TOBB - DEĠK Eğitim Balkan Ülkeleri Türkiye ĠĢ Formu Sosyal Kurum TOBB - DEĠK Eğitim Uluslar Arası Türk GiriĢimcilik Kurultayı Sosyal Kurum DEĠK Eğitim Abudabi ĠĢ Adamları Zirvesi Sosyal Kurum DEĠK Eğitim Katar ĠĢ Adamları Zirvesi Sayfa 5 Özgeçmiş

6 AR-GE PROJELERİ 1.PROJE Tarihler Haziran Elde edilen Ürün Ürünün Kullanıldığı Sektör Projedeki Görevi Giyimden Ev Tekstiline Kadar Tüm Tekstil Ürünlerinin Lazer Teknolojisi Ġle Görünüm Özelliklerinin ZenginleĢtirilmesi TÜBĠTAK Türkiye de üretilen ilk lazer makinesi Tekstil Denim Sektörü Proje Koordinatörü Teknik Ġmalat Sorumlusu 2.PROJE Tarihler Eylül Elde edilen Ürün Ürünün Kullanıldığı Sektör Projedeki Görevi Otomatik Ġndigo Ölçüm Sistemi TÜBĠTAK Dünya da üretilen ilk online Ġndigo Ölçüm Makinesi Tekstil Denim Sektörü Proje Koordinatörü Ölçüm Sistemi Sorumlusu 3.PROJE Tarihler Eylül Elde edilen Ürün Ürünün Kullanıldığı Sektör Projedeki Görevi Ozon ile Soldurma ve Geri Boyamayı Engelleme Sistemi TÜBĠTAK Türkiye de üretilen ilk online Ozonlu Tekstil Makinesi Tekstil Denim Sektörü Proje Koordinatörü Ozon Sistemi Sorumlusu 4.PROJE Tarihler Eylül Elde edilen Ürün Ürünün Kullanıldığı Sektör Projedeki Görevi 2D Ġlaç Takip Sistemi TÜBĠTAK Dünya da uygulanan ilk baģarılı Ġlaç Takip Sistemi Sağlık Bakanlığı Ġlaç Sektörü Proje Koordinatörü Proje Ana Fikir Kurucusu Sistem GeliĢtirme Sayfa 6 Özgeçmiş

7 5.PROJE Tarihler Eylül 2010 Ameliyatlarda Kamera ve Kabloların Sterilizasyonu için Kullanılan Kılıfların Katlama Sistemi TÜBĠTAK Elde edilen Ürün Türkiye de üretilen ilk kablo sterilizasyon kılıfı katlama Makinesi Ürünün Kullanıldığı Sektör Projedeki Görevi Sağlık Tıp Sektörü Proje Koordinatörü ÖDÜLLER 1.ÖDÜL Tarihler 2003 Giysi Modeli ile KumaĢ Desen ve Enini ĠliĢkilendirerek Üretimde KumaĢ Kullanım Verimliliğini Artırma Üzerine Bir AraĢtırma EBĠLTEM PROJE YARIġMASI 2003 Kategorisi Ġkincilik Ödülü, 2.ÖDÜL Tarihler 2004 Giyimden Ev Tekstiline Kadar Tüm Tekstil Ürünlerinin Lazer Teknolojisi Ġle Görünüm Özelliklerinin ZenginleĢtirilmesi EBĠLTEM PROJE YARIġMASI 2004 Kategorisi Birincilik Ödülü, 3.ÖDÜL Tarihler 2005 Otomatik Ġndigo Ölçüm Sistemi Focus World Dergisi Mükemmel Ekip ÇalıĢması Sonucu Özel Kutlama Ödülü 4.ÖDÜL Tarihler D Ġlaç Takip Sistemi 8.Teknoloji Ödülleri (TÜBĠTAK TTGV TÜSĠAD) Kategorisi Finalist Ödülü, Sayfa 7 Özgeçmiş

8 TEKNİK BECERİLER VE YETENEKLER Teknik Yetenek Her türlü teknolojik yenilikleri takip ederek gerekli alanlarda teknolojiyi kullanmayı kolaylıkla benimsemek Günlük yaģamın kolaylaģtırılması için daima farklı bakıģ açısından değerlendirmeye çalıģmak Daha baģka nasıl ve daha kolay nasıl bakıģ açısını yaģam felsefesi edinmek SANATSAL BECERİLER VE YETENEKLER Sanatsal Yetenek Tasarım ve Dizaynda BaĢarılı faaliyetlerde bulunmak Ney üflemek Sema Yapmak DİGER BECERİLER VE YETENEKLER. Araç Kullanmayı, Seyahat etmeyi, yeni yer yeni insan yeni kültür keģfetmeyi ve araģtırmayı ön planda tutmak Yeni projeler yapmak, Mevcudu geliģtirmek SÜRÜCÜ BELGESİ B Sınıfı Ehliyet 1989 tarihinden beri Aktif Sürücü İLAVE BİLGİLER REFERANSLAR Kurum /Unvan Sağlık Bakanı Recep Akdağ TOBB BaĢkanı Rıfat Hisarcıklıoğlu Ege Bölgesi Erzurum Dernekler Birliği Federasyonu BaĢkanı Muzaffer OkumuĢ AKPARTĠ Ġzmir Ġl BaĢkanı Ömür Kabak AKPARTĠ Ġzmir Konak Ġlçe BaĢkanı Latif Özkan Salihli Ticaret ve Sanayi Odası BaĢkanı Talat Zurnacı Salihli Organize Sanayi Bölgesi Müdürü Cevdet Eren AKPARTĠ Salihli TeĢkilat Üyesi Faruk Severoğlu EKLER Sayfa 8 Özgeçmiş

9 PROJELER MANİSA İLİ İÇİN TARIMSAL PROJE Proje Konusu Proje Kapsamı Proje Uygulaması Proje Maliyeti Proje Sonucu Tarımsal Faaliyetini Sürdüren Çiftçimizin Sayısının ve YaĢam Kalitesinin Arttırılması Tarımsal faaliyetle uğraģmakta olan çiftçimiz yaģ ortalaması hayli yüksek bu nedenle tarımla uğraģmak onlar için zorunlu yaģam faaliyeti olmaktan çıkıp sürdürülebilir yaģam gerekliliği haline gelmiģtir. Öncelikle yaģ ortalamasının gençleģtirilmesi köy yaģamının kalitesindeki artıģın orada yaģamaya gönüllü olan genç nüfusla mümkün olacağının anlaģılması ve anlatılması gerekir. Tarımdaki hantal yapı yerini aktif dinamik iģ gücüne bırakırsa ülkemizin gelecek yüz yıllarda dahi kullanılabilir tarım arazileri aktif olur. Aksi takdirde genç nüfus fabrikada iģ arayıp iģsiz kalır yaģlı nüfusta azalmalar oldukça verimli tarım topraklarımız boģ kalır. ĠĢlenmeyen topraklarda bir müddet sonra verimli yapısını kaybeder. Bu gerekçeler ile yola çıkıldığında doğal döngünün devamını sağlamak ve genç aktif iģ gücünü topraklarımızın iģlenmesinde kullanmak için öncelikle genç nesillere tarımın toprağın önemi anlatılmalı ters göç sağlanmalı kendine güvenen geleceği gören umutlu çiftçiler yetiģtirmeliyiz. Projenin uygulanmasında ilk etapta eğitim içerikli faaliyetler gerçekleģtirilmelidir. Genç nüfusa; kiģisel özgüven, beceri geliģtirme, nesnel düģünme ve arge faaliyetleri konusunda eğitimler verilmeli ve kullanabilecekleri yasal hakları anlatılmalıdır. Daha sonraki etaplarda proje geliģtirilmeli ve tüm bu haklardan yararlanabilmeleri için danıģma ofisleri kurulmalıdır. Eğitime dayalı proje olması sebebi ile çok büyük bir maliyet gerektirmeyen çiftçimizin özgüveni ve yasal haklarını kazanacakları bir uygulama olacağından Kalkınma Ajansları bütçesinden karģılanabilecek bir finansmanla proje uygulanabilecektir. Tarımsal ve Doğal yapısı çok zengin olan ülkemizde tarım ile uğraģan kiģi sayısının artması hem iģsizli sorununa çare olacak hem de çok kıymetli topraklarımızın verimi artacak çiftçimizin yüzü gülecek her çiftçi daha verimli ve umutlu üretim yapacaktır. Sayfa 9 Özgeçmiş

10 MANİSA İLİ İÇİN İSLAM ALİMLERİ ENSTİTÜSÜ PROJESİ Proje Konusu Proje Kapsamı Proje Uygulaması Proje Maliyeti Proje Sonucu Ġslam Dininin Öğrenilmesini Sağlayacak Ġslam Alimlerimizin BakıĢ Açısıyla GeliĢecek Enstitü Kurulması Birçok değerli Ġslam Alimi yetiģtiren Anadolu topraklarında bu alimlerin niye yaģadığının, yaģama amaçlarının anlatılması gereklidir. Bu zorunlu bir ihtiyaçtır ve sadece bir ilgi alanlı olmamalıdır. BaĢta Peygamber Efendimiz olmak üzere Ġslam anlayıģının ne olduğu çok iyi anlatılmalı ki yaģam bu ahlak ve erdemler üzerine kurulabilsin. Aksi takdirde yasal öğrenme zeminleri olmadıkça insanlar zorunlu yaģam koçlarını Ġslam anlayıģı dıģındaki türlü kitlelerden karģılamak zorunda kalıyor, bunlarda çeģitli sıkıntılara yol açtığı gibi gizli sürdürülen faaliyetler nedeni ile çeģitli sapkınlıklar ortaya çıkıyor. Bu yüzyıllarda yetiģen Ġslam alimlerinin gizli değil aģikar olacak değerli insanlar olması gerekiyor. Projenin uygulanmasındaki etaplar geliģtirilmelidir. Proje maliyeti geliģtirilen proje etaplarına göre çıkarılabilir. Ġslam dinini öğretecek dinini öğrenmek isteyen herkese kapısı açık olacak yasal bir enstitü kurulması, dinimizin kulaktan dolma Ģekli ile değil okunup öğrenilecek ve uygulanacak erdemlerle yaģanmasına katkı sağlayacaktır. Sayfa 10 Özgeçmiş

OF TİCARET VE SANAYİ ODASI OF SANAYİ PROFİLİ VE ÜYE MEMNUNİYETİ ARAŞTIRMASI

OF TİCARET VE SANAYİ ODASI OF SANAYİ PROFİLİ VE ÜYE MEMNUNİYETİ ARAŞTIRMASI 2010 OF TİCARET VE SANAYİ ODASI OF SANAYİ PROFİLİ VE ÜYE MEMNUNİYETİ ARAŞTIRMASI KISALTMALAR DİZİNİ AB: Avrupa Birliği ABD: Amerika BirleĢik Devletleri AR-GE: AraĢtırma GeliĢtirme BBDK: Bankacılık Düzenleme

Detaylı

DĠYARBAKIR ĠLĠ TARIM, SANAYĠ VE HĠZMET SEKTÖRLERĠNĠN ULUSLARARASI REKABETÇĠLĠK VE MAKRO DÜZEY KÜMELENME ANALĠZĠ

DĠYARBAKIR ĠLĠ TARIM, SANAYĠ VE HĠZMET SEKTÖRLERĠNĠN ULUSLARARASI REKABETÇĠLĠK VE MAKRO DÜZEY KÜMELENME ANALĠZĠ DĠYARBAKIR ĠLĠ TARIM, SANAYĠ VE HĠZMET SEKTÖRLERĠNĠN ULUSLARARASI REKABETÇĠLĠK VE MAKRO DÜZEY KÜMELENME ANALĠZĠ 1 2 ĠÇĠNDEKĠLER KISALTMALAR..... 7 PROJEDEN SORUMLU KOSGEB BĠRĠMĠ.. 8 PROJE EKĠBĠ..... 8

Detaylı

STRATEJĠK AMAÇ 1- Bitkisel Üretimi Arttırmak STRATEJĠK HEDEFLER. STRATEJĠK AMAÇ 2- Hayvansal Üretimi Arttırmak STRATEJĠK HEDEFLER

STRATEJĠK AMAÇ 1- Bitkisel Üretimi Arttırmak STRATEJĠK HEDEFLER. STRATEJĠK AMAÇ 2- Hayvansal Üretimi Arttırmak STRATEJĠK HEDEFLER STRATEJĠK AMAÇ 1- Bitkisel Üretimi Arttırmak STRATEJĠK HEDEFLER STRATEJĠK AMAÇ 2- Hayvansal Üretimi Arttırmak STRATEJĠK HEDEFLER STRATEJĠK AMAÇ 3- Tüketicilerin Güvenilir Gıda ile BuluĢmasını Sağlamak

Detaylı

ELAZIĞ TİCARET VE SANAYİ ODASI 2005-2008 DÖNEMİ FAALİYET RAPORU

ELAZIĞ TİCARET VE SANAYİ ODASI 2005-2008 DÖNEMİ FAALİYET RAPORU ELAZIĞ TİCARET VE SANAYİ ODASI 2005-2008 DÖNEMİ FAALİYET RAPORU ELAZIĞ Ocak 2009 SUNUġ Değerli Üyelerimiz; Elazığ Ticaret ve Sanayi Odası olarak, 2008 yılını ve Oda Yönetiminde 2005-2008 yılı hizmet dönemini

Detaylı

İş in İçinden. İş Dünyasına Sorduk: Nasıl Başardılar?

İş in İçinden. İş Dünyasına Sorduk: Nasıl Başardılar? İş in İçinden İş Dünyasına Sorduk: Nasıl Başardılar? ÖNSÖZ SAYFA 2 İş in İçinden, Doğru ve iyi yönetim anlayıģının önemi konusunda farkındalık yaratmak Kurumsal Yönetim ve Sürdürülebilirlik Merkezi nin

Detaylı

ANEL TELEKOMÜNĠKASYON ELEKTRONĠK SĠSTEMLERĠ SANAYĠ VE TĠCARET A.ġ. 01.01.2011-31.12.2011 DÖNEMĠNE AĠT FAALĠYET RAPORU

ANEL TELEKOMÜNĠKASYON ELEKTRONĠK SĠSTEMLERĠ SANAYĠ VE TĠCARET A.ġ. 01.01.2011-31.12.2011 DÖNEMĠNE AĠT FAALĠYET RAPORU ANEL TELEKOMÜNĠKASYON ELEKTRONĠK SĠSTEMLERĠ SANAYĠ VE TĠCARET A.ġ. 01.01.2011-31.12.2011 DÖNEMĠNE AĠT FAALĠYET RAPORU 1- Yönetim ve Denetim Kurulu Yönetim ve Denetimden Sorumlu Komiteye iliģkin bilgiler

Detaylı

2014 YILI SALĠHLĠ TĠCARET BORSASI FAALĠYET RAPORU

2014 YILI SALĠHLĠ TĠCARET BORSASI FAALĠYET RAPORU 2014 YILI SALĠHLĠ TĠCARET BORSASI FAALĠYET RAPORU SALİHLİ TİCARET BORSASI 2014 FAALİYET RAPORU SAYFA 1 Tüccar, milletin emeğini ve üretimini kıymetlendirmek için eline ve zekâsına, emniyet edilen ve bu

Detaylı

Yükselen Yeni Nesil, Ġstikbal Sizsiniz!

Yükselen Yeni Nesil, Ġstikbal Sizsiniz! Yükselen Yeni Nesil, Ġstikbal Sizsiniz! Gençler! Cesaretimizi takviye ve idame eden sizlersiniz... Siz, almakta olduğunuz terbiye ve irfan ile insanlık ve medeniyetin, vatan sevgisinin, fikir hürriyetinin

Detaylı

OF TİCARET VE SANAYİ ODASI OF SANAYİ PROFİLİ VE ÜYE MEMNUNİYETİ ARAŞTIRMASI

OF TİCARET VE SANAYİ ODASI OF SANAYİ PROFİLİ VE ÜYE MEMNUNİYETİ ARAŞTIRMASI 2014 OF TİCARET VE SANAYİ ODASI OF SANAYİ PROFİLİ VE ÜYE MEMNUNİYETİ ARAŞTIRMASI KISALTMALAR DİZİNİ AB: Avrupa Birliği ABD: Amerika Birleşik Devletleri AR-GE: Araştırma Geliştirme BBDK: Bankacılık Düzenleme

Detaylı

T.C. DOĞU AKDENİZ KALKINMA AJANSI (DOĞAKA) EĞİTİM İHTİYACI ANALİZİ

T.C. DOĞU AKDENİZ KALKINMA AJANSI (DOĞAKA) EĞİTİM İHTİYACI ANALİZİ T.C. DOĞU AKDENİZ KALKINMA AJANSI (DOĞAKA) EĞİTİM İHTİYACI ANALİZİ (Personel, Organlar ve Yararlanıcılar) Ocak 2011 1 EĞİTİM İHTİYACI ANALİZİ (Personel, Organlar ve Yararlanıcılar) EDUSER DanıĢmanlık AraĢtırma

Detaylı

Türkiye deki Mesleki Eğitim ve Öğretim. Strateji Belgesi: 2010-2013

Türkiye deki Mesleki Eğitim ve Öğretim. Strateji Belgesi: 2010-2013 T.C. Millî Eğitim Bakanlığı Türkiye deki Mesleki Eğitim ve Öğretim Strateji Belgesi: 2010-2013 Haziran 2010 Ankara ÖNSÖZ 24/12/2003 tarihli ve 25326 sayılı Resmî Gazetede yayımlanan 5018 sayılı Kamu Mali

Detaylı

GÜNEY EGE KALKINMA AJANSI 2010 YILI FAALĠYET RAPORU

GÜNEY EGE KALKINMA AJANSI 2010 YILI FAALĠYET RAPORU GÜNEY EGE KALKINMA AJANSI 2010 YILI FAALĠYET RAPORU 0 1 ĠÇĠNDEKĠLER YÖNETĠM KURULU BAġKANI SUNUġU... 3 I.GENEL BĠLGĠLER... 5 A. VĠZYON VE MĠSYON... 5 B. YETKĠ, GÖREV VE SORUMLULUKLAR... 5 C. AJANSA ĠLĠġKĠN

Detaylı

HĠZMET SEKTÖRÜNDE ĠNOVASYON UYGULAMASI

HĠZMET SEKTÖRÜNDE ĠNOVASYON UYGULAMASI T.C. KAHRAMANMARAġ SÜTÇÜ ĠMAM ÜNĠVERSĠTESĠ SOSYAL BĠLĠMLER ENSTĠTÜSÜ ĠġLETME ANABĠLĠM DALI HĠZMET SEKTÖRÜNDE ĠNOVASYON UYGULAMASI ERKAN GÖLGELĠ YÜKSEK LĠSANS PROJESĠ KAHRAMANMARAġ AĞUSTOS-2008 T.C. KAHRAMANMARAġ

Detaylı

PLASTĠK AMBALAJ SEKTÖRÜ. GELECEK ARAġTIRMASI 2015 2023 HEDEFLER - STRATEJĠLER SONUÇ RAPORU

PLASTĠK AMBALAJ SEKTÖRÜ. GELECEK ARAġTIRMASI 2015 2023 HEDEFLER - STRATEJĠLER SONUÇ RAPORU PLASTĠK AMBALAJ SEKTÖRÜ GELECEK ARAġTIRMASI 2015 2023 HEDEFLER - STRATEJĠLER SONUÇ RAPORU 02-03 ġubat 2013, Antalya ÖNSÖZ Bu rapor, T.C. Ekonomi Bakanlığı koordinasyonu ve ĠKMĠB organizasyonunda düzenlenmiģ

Detaylı

KOCAELİ İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ 2010-2014 STRATEJİK PLANI

KOCAELİ İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ 2010-2014 STRATEJİK PLANI KOCAELİ İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ 2010-2014 STRATEJİK PLANI KOCAELİ- 2009 1 En mühim ve feyizli vazifelerimiz Millî Eğitim işleridir. Millî Eğitim işlerinde mutlaka muzaffer olmak lâzımdır. Bir milletin

Detaylı

T.C. AMASYA ÜNĠVERSĠTESĠ Amasya Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu STRATEJĠK PLANI (2015-2019)

T.C. AMASYA ÜNĠVERSĠTESĠ Amasya Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu STRATEJĠK PLANI (2015-2019) T.C. AMASYA ÜNĠVERSĠTESĠ Amasya Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu STRATEJĠK PLANI (2015-2019) AMASYA- 2013 ĠÇĠNDEKĠLER Sayfa No ĠÇĠNDEKĠLER... i TABLOLAR DĠZĠNĠ.. iii SUNUġ... iv 1. STRATEJĠK PLANLAMA

Detaylı

TR21 TRAKYA BÖLGE PLANI 2010-2013

TR21 TRAKYA BÖLGE PLANI 2010-2013 TR21 TRAKYA BÖLGE PLANI 2010-2013 EKĠM 2010 EYLÜL 2010 TR21 TRAKYA BÖLGE PLANI 2010-2013 Ekim 2010 SUNUġ Cumhuriyetimizin 100. kuruluģ yılında TR21 Trakya Bölgesinin sürdürülebilir bir Ģekilde kalkınan,

Detaylı

UTİKAD FAALİYET RAPORU 2012. Uluslararası Taşımacılık ve Lojistik Hizmet Üretenleri Derneği

UTİKAD FAALİYET RAPORU 2012. Uluslararası Taşımacılık ve Lojistik Hizmet Üretenleri Derneği UTİKAD FAALİYET RAPORU 2012 Uluslararası Taşımacılık ve Lojistik Hizmet Üretenleri Derneği ĠÇĠNDEKĠLER YÖNETĠM KURULU BAġKANI SUNUġU... 2 DERNEK YAPISINA ĠLĠġKĠN BĠLGĠLER... 3 2012 YILI FAALĠYET RAPORU

Detaylı

ANKARA MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ T.C. ANKARA VALİLİĞİ İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ 2015-2019 STRATEJĠK PLANI

ANKARA MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ T.C. ANKARA VALİLİĞİ İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ 2015-2019 STRATEJĠK PLANI ANKARA MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ T.C. ANKARA VALİLİĞİ İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ 2015-2019 STRATEJĠK PLANI ANKARA MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ STRATEJİK PLAN HAZIRLAMA KOMİSYONU Strateji GeliĢtirme-1 ġube Müdürü

Detaylı

EK 7* Gıda Alanı Ulusal Ar-Ge ve Yenilik Stratejisi Hazırlanmasına İlişkin Bilgi Notu

EK 7* Gıda Alanı Ulusal Ar-Ge ve Yenilik Stratejisi Hazırlanmasına İlişkin Bilgi Notu TÜBİTAK Bilim, Teknoloji ve Yenilik Politikaları Daire Başkanlığı EK 7* Gıda Alanı Ulusal Ar-Ge ve Yenilik Stratejisi Hazırlanmasına İlişkin Bilgi Notu * BTYK 22. Toplantısı nda BaĢbakan ın himayeleri

Detaylı

Sevgili Öğrencilerimiz;

Sevgili Öğrencilerimiz; I Ülkeleri müreffeh kılan eğitim ve eğitimin en önemli halkasını oluģturan üniversitelerin yapıtaģı, çıktısı bilgi ve iletiģimdir. Bugün artık bilgi ve iletiģim çağı gibi vasıfların yanında beklentiler

Detaylı

Sevgili Öğrencilerimiz;

Sevgili Öğrencilerimiz; I Ülkeleri müreffeh kılan eğitim ve eğitimin en önemli halkasını oluģturan üniversitelerin yapıtaģı, çıktısı bilgi ve iletiģimdir. Bugün artık bilgi ve iletiģim çağı gibi vasıfların yanında beklentiler

Detaylı

ÇANAKKALE TARIM SEKTÖRÜ TANITIM VE PAZARLAMA STRATEJİLERİ PROJESİ FAALİYET SONUÇ RAPORU

ÇANAKKALE TARIM SEKTÖRÜ TANITIM VE PAZARLAMA STRATEJİLERİ PROJESİ FAALİYET SONUÇ RAPORU GÜNEY MARMARA KALKINMA AJANSI 2011 YILI DOĞRUDAN FAALİYET DESTEĞİ PROGRAMI ÇANAKKALE TARIM SEKTÖRÜ TANITIM VE PAZARLAMA STRATEJİLERİ PROJESİ FAALİYET SONUÇ RAPORU ÇANAKKALE ŞUBAT 2012 İÇİNDEKİLER Ġçindekiler

Detaylı

Harp sanayi tesisatımızın, daha ziyade inki ş ve tevsi için alınan tedbirlerle devam edilmeli ve endüstrile ş

Harp sanayi tesisatımızın, daha ziyade inki ş ve tevsi için alınan tedbirlerle devam edilmeli ve endüstrile ş Harp sanayi tesisatımızın, daha ziyade inkişaf ve tevsi için alınan tedbirlerle devam edilmeli ve endüstrileşmede ordu ihtiyacı ayrıca göz önünde tutulmalıdır. (01 Kasım 1937) İÇİNDEKİLER SUNUġ i STRATEJĠK

Detaylı

NĠLÜFER BELEDĠYESĠ ORGANĠK ATIKLARDAN BĠYOGAZ ÜRETĠM TESĠSĠ FĠZĠBĠLĠTE ÇALIġMASI (NĠHAĠ RAPOR)

NĠLÜFER BELEDĠYESĠ ORGANĠK ATIKLARDAN BĠYOGAZ ÜRETĠM TESĠSĠ FĠZĠBĠLĠTE ÇALIġMASI (NĠHAĠ RAPOR) NĠLÜFER BELEDĠYESĠ ORGANĠK ATIKLARDAN BĠYOGAZ ÜRETĠM TESĠSĠ FĠZĠBĠLĠTE ÇALIġMASI (NĠHAĠ RAPOR) BURSA, 2015 NĠLÜFER BELEDĠYESĠ ORGANĠK ATIKLARDAN BĠYOGAZ ÜRETĠM TESĠSĠ FĠZĠBĠLĠTE ÇALIġMASI (NĠHAĠ RAPOR)

Detaylı

2012 YILI FAALĠYET RAPORU

2012 YILI FAALĠYET RAPORU 2012 YILI FAALĠYET RAPORU HAZIRLAYANLAR : Tekin ARIKAN Strateji GeliĢtirme Daire BaĢkanı Engin ERKMEN ġube Müdürü Levent TANSOY Memur Strateji GeliĢtirme Dairesi BaĢkanlığı-Nisan 2013 içindekiler ÜST YÖNETĠCĠ

Detaylı

TÜBİTAK. 10. Teknoloji Ödülleri. l 2012 l. l TÜBİTAK ın ücretsiz yayınıdır l. Milli işletim sistemi Pardus'u herkes kullanabilecek

TÜBİTAK. 10. Teknoloji Ödülleri. l 2012 l. l TÜBİTAK ın ücretsiz yayınıdır l. Milli işletim sistemi Pardus'u herkes kullanabilecek T Ü R K İ Y E B İ L İ M S E L V E T E K N O L O J İ K A R A Ş T I R M A K U R U M U Bülten TÜBİTAK l TÜBİTAK ın ücretsiz yayınıdır l TEMMUZ l 2012 l SAYI: 127 www.tubitak.gov.tr 10. Teknoloji Ödülleri

Detaylı

TÜRKİYE VE DÜNYA DA ORGANİK TARIMIN EKONOMİK BOYUTU: ORGANİK TARIMIN ADANA İLİ EKONOMİSİNDEKİ YERİ (YÜKSEK LİSANS TEZİ) Dursun HATUNOĞLU DURMAZ

TÜRKİYE VE DÜNYA DA ORGANİK TARIMIN EKONOMİK BOYUTU: ORGANİK TARIMIN ADANA İLİ EKONOMİSİNDEKİ YERİ (YÜKSEK LİSANS TEZİ) Dursun HATUNOĞLU DURMAZ TÜRKİYE VE DÜNYA DA ORGANİK TARIMIN EKONOMİK BOYUTU: ORGANİK TARIMIN ADANA İLİ EKONOMİSİNDEKİ YERİ (YÜKSEK LİSANS TEZİ) Dursun HATUNOĞLU DURMAZ Eskişehir 2010 i TÜRKĠYE VE DÜNYA DA ORGANĠK TARIMIN EKONOMĠK

Detaylı

81 İL SANAYİ DURUM RAPORU

81 İL SANAYİ DURUM RAPORU 81 İL SANAYİ DURUM RAPORU SANAYİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ARALIK 2013 / ANKARA 1 ĠÇĠNDEKĠLER ÖNSÖZ... 4 1 ADANA... 5 2 ADIYAMAN... 12 3 AFYONKARAHĠSAR... 19 4 AĞRI... 25 5 AMASYA... 30 6 ANKARA... 35 7 ANTALYA...

Detaylı

2012 Yılı Ġdare Faaliyet Raporu

2012 Yılı Ġdare Faaliyet Raporu T.C. KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ 2012 Yılı Ġdare Faaliyet Raporu Milletimiz her güçlük ve zorluk karģısında, durmadan ilerlemekte ve yükselmektedir. Büyük Türk Milletinin bu yoldaki hızını, her

Detaylı