Araç Lojistiği Firma Seçiminde, Entropy ile Ağırlıklandırılmış Promethee Karar Modeli. Mustafa Anıl DÖNMEZ*, Zerrin ALADAĞ**, F.

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Araç Lojistiği Firma Seçiminde, Entropy ile Ağırlıklandırılmış Promethee Karar Modeli. Mustafa Anıl DÖNMEZ*, Zerrin ALADAĞ**, F."

Transkript

1 Araç Lojistiği Firma Seçiminde, Entropy ile Ağırlıklandırılmış Promethee Karar Modeli Mustafa Anıl DÖNMEZ*, Zerrin ALADAĞ**, F. Cengiz DĐKMEN*** Hoşgeldiniz *Arş.Gör.Mustafa Anıl Dönmez, Kocaeli Üniversitesi - Đ.Đ.B.F Đşletme **Prof.Dr.Zerrin ALADAĞ, Kocaeli Üniversitesi Mühendislik Fakültesi-Endüstri ***Yrd.Doç.Dr.F.Cengiz DĐKMEN, Kocaeli Üniversitesi, Đ.Đ.B.F Đşletme 1

2 Araç Lojistiği Firma Seçiminde, Entropy ile Ağırlıklandırılmış Promethee Karar Modeli Sunum Đçeriği; Giriş, Araç Lojistiği Genel Tanım, Otomotiv Firmalarının, Araç Lojistiği Firma Seçiminde Tespit Edilen Temel Ölçütleri, Ölçütlerin Ağırlıklandırılmasında Entropy Yöntemi, ÇÖKV Yöntemlerinden; Promethee, Visual Promethee Programı ile Araç Lojistik Firma Seçimi, Sonuç 2

3 Araç Lojistiği Firma Seçiminde, Entropy ile Ağırlıklandırılmış Promethee Karar Modeli Giriş Otomotivciler araçları en uygun şekilde hedef kitle için üretmeye ve sunmaya çalışırlar. Peki bu araçların tüketiciye ulaşımında hangi faktörler rol almaktadır? Özenle üretilmiş(kalite std.) bu araçlar, tüketiciye ekonomik, zamanında ve hatasız gelebiliyor mu? Tüketici aracını teslim alırken aracının çizik/ezik/kırık bir parçasını görür ise ne yapar? Yukarıdaki ve benzeri soruların cevabı, bilimsel incelemelere zemin hazırlamıştır. Sonuç olarak otomotiv firmaları; karar ölçütlerinin tespiti, bu ölçütlerin ağırlıklarının hesaplanması ve en uygun firma seçiminin duyarlı ve hızlı olarak yapılmasını beklemektedir. 3

4 Araç Lojistiği Firma Seçiminde, Entropy ile Ağırlıklandırılmış Promethee Karar Modeli Araç Lojistiği Genel Tanım; Araç taşıma alanında uzmanlaşmış lojistik firmaları ile entegre olmuş otomotiv firmaları. Süreç sadece nakliye değil, üretim/gümrükleme/deniz-tren aktarma/yükleme istasyonları/bayi vs. gibi bir çok alanda ciddi bir koordinasyonu içeriyor. Araç Taşıma, değişik ebatlarda ve fonksiyonellikte treyler ile gerçekleşir. 4

5 Araç Lojistiği Firma Seçiminde, Entropy ile Ağırlıklandırılmış Promethee Karar Modeli Otomotiv Firmalarının, Araç Lojistiği Firma Seçiminde Tespit Edilen Temel Ölçütler; Otomotiv firmaları ve araç lojistik firmalarından soruna bilimsel yaklaşım gösterebilenlerden, yapmış oldukları şartname ve performans kriterleri, yüz yüze görüşme yoluyla değerlendirilmiştir. Ulaşılamayan her iki alandaki firmaların, internet sitelerinden bilgilere ulaşılmaya çalışılmıştır. Lojistik alanında bilimsel yayınlar incelenmiştir. Değerlendirmeler sonucunda; Kalite, Maliyet, Yönetim ve Teslimat ana ve alt kriterleri belirlenmiştir. 5

6 Tablo 1. Araç Lojistiği Ana ve Alt Ölçütleri ÖLÇÜTLER w KALĐTE 0,283 Sertifikalar(Eğitim) S.S.>=4-5 0,025 Hasar Oranları H.O.=0,003;0,0045; 0,005 ( Ort.Araç Hasar Bedeli=4 TL/Araç ) 0,067 Filo Yaşı F.Y.=<4-6 yıl/araç 0,058 Filo Bakımı Lastik Diş Derinliği =<8 mm 0,058 Sevkiyat Performansı S.P.=<1,5-2 gün, %80'i, S.P.Oranı=>%0,935 0,042 MALĐYET 0,300 Yıllık Toplam Maliyet TM=Maliyet(ort.km; top.km; gidilen yer)+(enf.+dizel Artış / Aylık) ; M.+6AylıkEnf(0,6)+Dz.Art.(0,4) ; A(Fiyat 0,250 Kırılımı)=B(Ya Maliyet Performansı M.P.= Topl.Maliyet / Toplam Km. 0,050 YÖNETĐM 0,208 Đletişim Talep ve Problem Çözümü 0,050 Lojistik Firma Yerleşimi Merkezi Nerede 0,058 Esneklik Değişken Taşıma Operasyonları ; Hızlı Planlama 0,017 Raporlama Günlük,Aylık,Yıllık Bayi ve Lojistik Firma Raporları 0,033 Aksiyonlar Raporların Değerlendirilerek Çözüm Getirilmesi 0,050 TESLĐMAT 0,208 Sevkiyat Süresi N+1 bölgesel değişimli; Fabrika Bölgesi-0 gün + 3 gün ; FS.P.=<1,5 gün 0,117 Yükleme Süresi Aynı Gün; ( 1 Saat) 0,017 Araç Sayısı ( )Araç ; ( );Ortalama Araç Sayısı =8,2 araç/tır veya Taşıt için A.S.=9 araç/tır 0,075 6

7 Araç Lojistiği Firma Seçiminde, Entropy ile Ağırlıklandırılmış Promethee Karar Modeli Ölçütlerin Ağırlıklandırılmasında Entropy Yöntemi ; Karar verici, uzman grubunun ortak kararı ile ağırlıkları tespit edilebilmektedir. Fakat bu durum öznel olmaktadır. Bilimsel bir ağırlıklandırma olarak AHP(Analitik Hiyerarşi Proses) in Đkili Karşılaştırma Matrisi nden (pairwise) farklı olarak Entropy yöntemi kullanılarak Promethee yöntemine ve araç lojistiği alanına model katkısı yapılmaya çalışılacaktır. 7

8 Araç Lojistiği Firma Seçiminde, Entropy ile Ağırlıklandırılmış Promethee Karar Modeli Ölçütlerin Ağırlıklandırılmasında Entropy Yöntemi; Shannon Entropy Yöntemi, olasılık teorisi kullanılarak formüle edilen bilgilerdeki belirsizliğin ölçüsü olarak tanımlanır( Shannon CE, Weaver, W. The mathematical theory of communication. Urbana: The University of Illinios Press, 1947 ). Zeleny ye göre Shannon Entropy kavramı; KV ye ortalama içsel bilgi sağlamada, finansal oranların göreli kontrast yoğunluklarının ölçülmesinde oldukça iyidir(zeleny M. Multiple criteria decision making. New York, McGraw-Hill, 1982 ). Hwang ise Entropy ölçüsünün, her mali oranı içeren karar bilgi miktarını net biçimde gösterebileceğini ifade etmiştir.(hwang CL, Yoon KS. Multiple attribute decision making: methods and applications. New York, Springer, 1981 ). 8

9 Entropy e göre geniş bir dağılım, daha keskin sivri bir dağılıma göre daha çok belirsizlik gösterir. Entropy ölçüsü ile nesnel ağırlıkları belirlemek için, karar matrisinin her bir ölçüt için normalize edilmesi gerekir. (Cj,j=1,2,.,m), X ij Adım 1, Pij= n X (i=1,2,.,n), Sonuç olarak, normalize edilmiş karar matrisi P; Adım 2, P = P n 1 P n 2... P nm Karar matrisinde, her ölçütten çıkartılan bilgi miktarı ej entropy değeri ile ölçülebilir. Adım 3, ej = - k. k = 1/ lnn, bir sabit olmak üzere 0 eij 1 olmasını sağlar. Her bir ölçütün içerdiği içsel ortalama bilginin sapma derecesi dj söyle hesaplanır, Adım 4, P P p = 1 n dj = 1 ej P P i = pj P P 1 m 2 m... P ij ln P ij 9

10 dj sapma derecesi, Cj ölçütünün içsel zıtlık yoğunluğunu gösterir. Cj ölçütü için, Pij performans değerleri ne kadar farklı ise, karşılık gelen dj değeri o kadar yüksektir ve Cj ölçütü problem için o kadar önemlidir. Belirli bir problem için tüm seçenekler o ölçüt için benzer performans değerlerine sahipse o ölçüt daha az önemlidir. Bir ölçüte göre eğer tüm performans değerleri aynı ise, kararın dayandırılacağı bu özel durum için bu ölçüt elimine edilebilir. Çünkü bu ölçüt karar vericiye hiçbir bilgi iletmemektedir. Her bir Cj Adım5,wj= k ölçütü için nesnel ağırlıklar şöyle hesaplanır; m = d 1 j d k (Deng,H. at al, Inter company comparison using modified TOPSĐS with objective weights. Computer & Operations Research 27,2000,p ). 10

11 Tablo 2. Araç Lojistiği Ölçütlerinin Entropy ile Excel de Ağırlıklandırılması P M atrisi K arar M atrisi CC 1 CC 2 CD 3 CD 4 CD 5 CQ 6 CQ 7 CQ 8 CQ 9 CQ 10 CM 11 CM 12 CM 13 CM 14 CM 15 A 1 1,562 0,278 0,912 0,132 0,525 0,199 0,483 0,462 0,452 0,292 0,383 0,386 0,113 0,219 0,393 A 2 1,461 0,318 0,777 0,094 0,284 0,151 0,302 0,348 0,358 0,192 0,298 0,281 0,085 0,165 0,322 A 3 1,152 0,289 0,513 0,118 0,491 0,108 0,229 0,255 0,261 0,221 0,266 0,225 0,124 0,242 0,236 A 4 0,568 0,193 0,419 0,113 0,299 0,166 0,346 0,386 0,366 0,189 0,385 0,241 0,119 0,231 0,348 A 5 0,493 0,153 0,586 0,104 0,353 0,108 0,207 0,252 0,241 0,121 0,332 0,369 0,079 0,153 0,212 A 6 1,417 0,256 0,679 0,103 0,359 0,183 0,336 0,425 0,325 0,207 0,216 0,266 0,107 0,208 0,316 A 7 1,628 0,316 0,886 0,128 0,474 0,175 0,479 0,406 0,336 0,274 0,348 0,403 0,118 0,229 0,378 8,281 1,803 4,772 0,792 2,785 1,09 2,382 2,534 2,339 1,496 2,228 2,171 0,745 1,447 2,205 CC 1 CC 2 CD 3 CD 4 CD 5 CQ 6 CQ 7 CQ 8 CQ 9 CQ 10 CM 12 CM 13 CM 14 CM 15 CM 16 A 1 0,189 0,154 0,191 0,167 0,189 0,183 0,203 0,182 0,193 0,195 0,172 0,178 0,152 0,151 0,178 A 2 0,176 0,176 0,163 0,119 0,102 0,139 0,127 0,137 0,153 0,128 0,134 0,129 0,114 0,114 0,146 A 3 0,139 0,160 0,108 0,149 0,176 0,099 0,096 0,101 0,112 0,148 0,119 0,104 0,166 0,167 0,107 A 4 0,069 0,107 0,088 0,143 0,107 0,152 0,145 0,152 0,156 0,126 0,173 0,111 0,160 0,160 0,158 A 5 0,060 0,085 0,123 0,131 0,127 0,099 0,087 0,099 0,103 0,081 0,149 0,170 0,106 0,106 0,096 A 6 0,171 0,142 0,142 0,130 0,129 0,168 0,141 0,168 0,139 0,138 0,097 0,123 0,144 0,144 0,143 A 7 0,197 0,175 0,186 0,162 0,170 0,161 0,201 0,160 0,144 0,183 0,156 0,186 0,158 0,158 0,171 k 0,5139 e j 0, , , , , , , , , , , , , , , d j 0, , , , , , , , , , , , , , , ,20443 w j 0, , ,0833 0, , , , , , , , , , , ,

12 ÇÖKV Yöntemlerinden; PROMETHEE (Preference Ranking Organization Method for Enrichment Evaluations), Neden Promethee? Firma seçiminde en uygun model oluşturulmasında; karar mekanizmalarını etkileyen temel ölçütler ve ilişkilerin çok yönlü tespitiyle birlikte, her bir ölçütün yapısındaki farklılıklara, farklı tercih fonksiyonları ile cevap verebilmesi açısından ÇÖKV yöntemlerinden, Promethee karar verme yöntemi düşünülmüştür. Duyarlılık analizlerini istatistiksel, kapsamlı, hızlı, görsel ve kolayca verebilmesi açısından Visual Promethee programı karar vericiye yardımcı olmaktadır. Seçeneklerin sıralanması ve değişkenliğe açık olması, Her bir ölçüte göre seçeneklerin sıralanabilmesi, Ölçüt ağırlığındaki değişimin, sıralamayı etkilediği aralık vd. Gruplama(Seçenek ve Ölçüt) ve Senaryo(Ölçüt Ağırlıkları) 12

13 Promethee Jean-Pierre Brans (1982) yöntemi oluşturdu. Mareschal ve Vincke nin (1984) önemli katkıları oldu. Çok ölçütlü öncelik belirleme yöntemidir. Herbir ölçütün tanımlanacağı 6 adet tercih fonksiyonu bulunur. Uzmanlar tarafından belirlenmiş ölçütlerin her birine uygun tercih fonksiyonu belirlemek (ölçütün yapısı, alabileceği değerler ve yöneticilerin ölçüt temelindeki yargılarından hareket) uzmanlık ve bilgi gerektirmektedir. Yöntemde ifade edilen tercih fonksiyonları, ölçüt temelinde, karşılaştırılan seçeneğe uygun olması beklenilir (Brans vd,1986). Yaygın kullanımı Promethee-I (kısmi sıralama) ve Promethee-II (net sıralama) şeklindedir. Promethee-III, IV, V, VI, TRI ve Cluster gibi farklı yaklaşımlar da geliştirilmiştir. 13

14 Promethee Yöntemi Süreç Adımları Adım 1. Seçenek ve Ölçütlerin belirlenmesi, Adım 2. Veri Matrisinin oluşturulması, Tablo 3. Veri Matrisi Ölçütler c1 c2 c3 ck a f1(a) f2(a) f3(a) fk(a) b f1(b) f2(b) f3(b) fk(b) c f1(c) f2(c) f3(c) fk(c). f1( ) f2( ) f3( ) fk( ) Ağırlıklar w1 w2 w3 wk 14

15 Promethee Yöntemi Süreç Adımları Adım 3. Ölçütler için tercih fonksiyonunun seçilmesi Şekil 1. Tercih Fonksiyonları (Dağdeviren ve Eraslan, 2007) 15

16 Promethee Yöntemi Süreç Adımları Adım 3. Ölçütler için tercih fonksiyonunun seçilmesi(devam) Şekil 1. Tercih Fonksiyonları (Dağdeviren ve Eraslan, 2007)(Devam) 16

17 Promethee Yöntemi Süreç Adımları Adım 4. Seçenek çiftleri için ortak tercih fonksiyonunun belirlenmesi P(a,b) = 0 eğer f(a) f(b), p[f(a),f(b)] eğer f(a) > f(b). Şekil 2. Ortak tercih fonksiyonunun belirlenmesi (Dağdeviren ve Eraslan, 2007) 17

18 Promethee Yöntemi Süreç Adımları Adım 5. Seçenek çiftleri için tercih indeksinin belirlenmesi π ( a, b ) = wh Adım 6. Seçenekler için pozitif ve nagatif üstünlüklerin belirlenmesi Ф + (a) = Ф - (a) = x K x K k h= 1 P h ( a, b) π ( a, x ) π ( x, a) Şekil 3. Pozitif ve negatif üstünlükler (Dağdeviren ve Eraslan, 2007) 18

19 Promethee Yöntemi Süreç Adımları Adım 7. Promethee I ile kısmi öncelikler belirlenir, i. Φ+(a) > Φ+(b) ve Φ -(a) < Φ -(b) ii. Φ+(a) > Φ+(b) ve Φ -(a) = Φ -(b) ; a, b ye tercih edilir. iii. Φ+(a) = Φ+(b) ve Φ -(a) < Φ -(b) i. Φ+(a) = Φ+(b) ve Φ -(a) = Φ -(b) ; a ve b farksızdır. i. Φ+(a) > Φ+(b) ve Φ -(a) > Φ -(b) ii. Φ+(a) < Φ+(b) ve Φ -(a) < Φ -(b) ; a, b ile karşılaştırılamaz. Adım 8. Promethee II ile net öncelikler belirlenir, Φ (a) = Φ+(a) - Φ -(a) Ф (a) > Ф (b); a, b ye tercih edilir. Ф (a) = Ф (b); a, b den farksızdır. 19

20 Promethee Uygulama Alanları, Đşletme ve Finansal Kararlar, Üretim ve Montaj, Lojistik ve Taşıma, Stratejik Yönetim, Çevre Yönetimi, Enerji Yönetimi vd. 20

21 Visual Promethee Programı ile Araç Lojistik Firma Seçimi Seçenekler, ölçütlere göre uzman grubu tarafından 9 lu ölçekte puanlanmış ve g.o. alınarak aktarılmıştır. Tercih fonksiyonlarının seçimi; DAS ve MLFY ölçütleri için Tip III, koşul aranmaksızın ortalama altı ve üstü tüm değerleri dikkate almasından. CYTM, CMP, DSS, QHO ve QSP için Tip VI(Gaussian), değerleri hassas ölçebilmesinden. Diğer ölçütler için Tip V(Lineer), değerlerin dağılımını koşullu bir başlangıç olan kayıtsızlık eşiği(q) ve kesin tercih eşiği(p) arasında, farlılıkları doğrusal ölçebilmesinden. 21

22 Visual Promethee Programı ile Araç Lojistik Firma Seçimi 22

23 Visual Promethee Programı ile Araç Lojistik Firma Seçimi Promethee I [Kısmi; Φ+(a) ve Φ -(a)] ve II [Net; Φ (a)] Sıralamalar; 23

24 Promethee Duyarlılık Analizleri; GAIA Düzlemi (2D/3D) =%92.4, hesaplanan değerlerin doğruluğu yüksektir, %60 %100 Benzer üstünlükler gösteren ölçütler aynı, çelişenler zıt doğrultuda gösterilir (Brans and Mareschal, 1998). Promethee karar ekseni Π, uzlaşmanın yönünü verir. 24

25 Promethee Duyarlılık Analizleri; Action Profile Seçeneklerin, her bir ölçütteki önemini gösterir. 25

26 Promethee Duyarlılık Analizleri; Walking Weights Ölçütlere atanan ağırlıkların değişimiyle, seçeneklerin sıralarının değişkenliği görülebilir. 26

27 Promethee Duyarlılık Analizleri; Preference Flows Her bir ölçüte göre, seçeneklerin değerleri (Φ) 27

28 Promethee Duyarlılık Analizleri; Visual Stability Intervals Ölçütlerin gösterilen(wsi) aralıkta, seçenek sıralarının değişmediğidir. 28

29 SONUÇ Çalışmada, uzman grubunun ölçütler üzerindeki öznel görüşlerine, AHP ikili karşılaştırmasından farklı olarak Entropy ağırlıklandırma ile bir bilimsel yaklaşım ifade edilerek, promethee karar yöntemine ve araç lojistiği alanına katkı yapılmaya çalışılmıştır. Otomotiv firmalarına, en uygun seçim için; *Ölçütlere uygun 6 farklı tercih fonksiyonu, *Her bir ölçüte göre karar sırası, *Her bir seçeneğe göre ölçütlerin önemini, hızlı, görsel, anlaşılır,tutarlı ve değişkenliğe açık olan promethee ile, bilimsel karar modeli oluşturulmuştur. Hasar oranı, maliyetler, sevkiyat süresi, sevkiyat performansı, araç sayısı, operasyon merkezi ve aksiyonlar gibi önemli ölçütlerle, çok boyutlu en uygun seçim sıralanır. Araç lojistik firmalarına, süreçlerini hangi alanlarda iyileştirmeleri gerektiğini ve iyi oldukları alanlarda devamlılıkla ilerlemeyi gösterir. 29

30 Teşekkür Ederim. 30

ÇOK KRİTERLİ KARAR VERME TEKNİKLERİ İLE TÜRKİYE NİN EKONOMİK PERFORMANSININ AVRUPA BİRLİĞİ ÜYE ÜLKELERİ İLE KARŞILAŞTIRILMASI

ÇOK KRİTERLİ KARAR VERME TEKNİKLERİ İLE TÜRKİYE NİN EKONOMİK PERFORMANSININ AVRUPA BİRLİĞİ ÜYE ÜLKELERİ İLE KARŞILAŞTIRILMASI Marmara Üniversitesi İ.İ.B. Dergisi YIL 2013, CİLT XXXV, SAYI II, S. 329-360 Doi No: 10.14780/iibdergi.201324469 ÇOK KRİTERLİ KARAR VERME TEKNİKLERİ İLE TÜRKİYE NİN EKONOMİK PERFORMANSININ AVRUPA BİRLİĞİ

Detaylı

Bir Üretim İşletmesinde Analitik Hiyerarşi Süreci İle Tedarikçi Seçimi

Bir Üretim İşletmesinde Analitik Hiyerarşi Süreci İle Tedarikçi Seçimi Dokuz Eylül Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi Cilt:28, Sayı:1, Yıl:2013, ss.197-231 Bir Üretim İşletmesinde Analitik Hiyerarşi Süreci İle Tedarikçi Seçimi Kezban KAPAR 1 Öz Tedarikçi

Detaylı

Yrd. Doç. Dr. Meltem Karaatlı - Doç. Dr. Nuri Ömürbek Esra Aksoy - Hanife Karakuzu

Yrd. Doç. Dr. Meltem Karaatlı - Doç. Dr. Nuri Ömürbek Esra Aksoy - Hanife Karakuzu Anadolu Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi Anadolu University Journal of Social Sciences Turizm İşletmeleri İçin AHP Temelli Bulanık TOPSIS Yönetimi ile Tur Operatörü Seçimi Tour Operator Selection by

Detaylı

KURUMSAL KAYNAK PLANLAMA (ERP) SİSTEMİNİN ANALİTİK HİYERARŞİ SÜRECİ (AHP) İLE SEÇİMİ : OTOMOTİV SEKTÖRÜNDE BİR UYGULAMA

KURUMSAL KAYNAK PLANLAMA (ERP) SİSTEMİNİN ANALİTİK HİYERARŞİ SÜRECİ (AHP) İLE SEÇİMİ : OTOMOTİV SEKTÖRÜNDE BİR UYGULAMA Süleyman Demirel Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi Y.2010, C.15, S.1 s.193-211. Suleyman Demirel University The Journal of Faculty of Economics and Administrative Sciences Y.2010,

Detaylı

ERSÖZ-KABAK SAVUNMA SANAYİ UYGULAMALARINDA ÇOK KRİTERLİ KARAR VERME YÖNTEMLERİNİN LİTERATÜR ARAŞTIRMASI. Filiz ERSÖZ 1 Mehmet KABAK 2 ÖZET

ERSÖZ-KABAK SAVUNMA SANAYİ UYGULAMALARINDA ÇOK KRİTERLİ KARAR VERME YÖNTEMLERİNİN LİTERATÜR ARAŞTIRMASI. Filiz ERSÖZ 1 Mehmet KABAK 2 ÖZET SAVUNMA SANAYİ UYGULAMALARINDA ÇOK KRİTERLİ KARAR VERME YÖNTEMLERİNİN LİTERATÜR ARAŞTIRMASI Filiz ERSÖZ 1 Mehmet KABAK 2 ÖZET Bu çalışmada çok kriterli karar verme yöntemleri adı altında geçen yöntemlerin

Detaylı

İmalat Alt Sektörlerinin Finansal Performanslarının TOPSIS ve ELECTRE Yöntemleri İle Değerlendirilmesi

İmalat Alt Sektörlerinin Finansal Performanslarının TOPSIS ve ELECTRE Yöntemleri İle Değerlendirilmesi Çankırı Karatekin Üniversitesi Y.2014, Cilt 4, Sayı 1, ss.237266 Y.2014, Volume 4, Issue 1, pp.237266 İmalat Alt Sektörlerinin Finansal Performanslarının TOPSIS ve ELECTRE Yöntemleri İle Değerlendirilmesi

Detaylı

ERP Yazılımı Seçiminde İki Aşamalı AAS-TOPSIS Yaklaşımı 1

ERP Yazılımı Seçiminde İki Aşamalı AAS-TOPSIS Yaklaşımı 1 ERP Yazılımı Seçiminde İki Aşamalı AAS-TOPSIS Yaklaşımı 1 Selçuk PERÇİN Doç. Dr., KTÜ, İİBF, İşletme Bölümü, selcukpercin@yahoo.com A. Cansu GÖK Arş. Gör., KTÜ, İİBF, İşletme Bölümü cansu_gok@hotmail.com

Detaylı

ANALİTİK HİYERARŞİ PROSES İLE AKILLI TELEFON SEÇİMİ ANALYTIC HIERARCHY PROCESS WITH SMARTPHONE SELECTION

ANALİTİK HİYERARŞİ PROSES İLE AKILLI TELEFON SEÇİMİ ANALYTIC HIERARCHY PROCESS WITH SMARTPHONE SELECTION Süleyman Demirel Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi Y.2014, C.19, S.4, s.225-239. Suleyman Demirel University The Journal of Faculty of Economics and Administrative Sciences Y.2014,

Detaylı

Üçüncü Parti Lojistik (3PL) Firmanın Analitik Hiyerarşi Süreciyle (AHS) Belirlenmesi

Üçüncü Parti Lojistik (3PL) Firmanın Analitik Hiyerarşi Süreciyle (AHS) Belirlenmesi Üçüncü Parti Lojistik (3PL) Firmanın Analitik Hiyerarşi Süreciyle (AHS) Belirlenmesi Aşır Özbek, Tamer Eren Kırıkkale Üniversitesi Kırıkkale Meslek Yüksekokulu, Ankara yolu 71451, Kırıkkale Kırıkkale Üniversitesi

Detaylı

ULAŞTIRMA SEKTÖRÜNDE FAALİYET GÖSTEREN LOJİSTİK FİRMALAR İÇİN ARAÇ SEÇİMİ

ULAŞTIRMA SEKTÖRÜNDE FAALİYET GÖSTEREN LOJİSTİK FİRMALAR İÇİN ARAÇ SEÇİMİ T.C. KARA HARP OKULU SAVUNMA BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ MALZEME TEDARİK VE LOJİSTİK YÖNETİMİ ANA BİLİM DALI ULAŞTIRMA SEKTÖRÜNDE FAALİYET GÖSTEREN LOJİSTİK FİRMALAR İÇİN ARAÇ SEÇİMİ YÜKSEK LİSANS TEZİ Hazırlayan

Detaylı

Öncelikli Sektörlerin Belirlenmesinde AHS-TOPSIS ve AHS-VIKOR Yaklaşımlarının Kullanımı: Rize Organize Sanayi Bölgesi Örneği

Öncelikli Sektörlerin Belirlenmesinde AHS-TOPSIS ve AHS-VIKOR Yaklaşımlarının Kullanımı: Rize Organize Sanayi Bölgesi Örneği Journal of Yasar University, 2014 9(35) 6099-60xx Öncelikli Sektörlerin Belirlenmesinde AHS-TOPSIS ve AHS-VIKOR Yaklaşımlarının Kullanımı: Rize Organize Sanayi Bölgesi Örneği Using AHP-TOPSIS and AHP-VIKOR

Detaylı

Çok Kriterli Karar Verme Tekniklerinden Analitik Hiyerarşi Süreciyle Akıllı Telefon Seçimi

Çok Kriterli Karar Verme Tekniklerinden Analitik Hiyerarşi Süreciyle Akıllı Telefon Seçimi Uluslararası Alanya İşletme Fakültesi Dergisi International Journal of Alanya Faculty of Business Yıl:2014, C:6, S:3, s. 27-36 Year:2014, Vol:6, No:3, s. 27-36 Çok Kriterli Karar Verme Tekniklerinden Analitik

Detaylı

Süleyman Demirel Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Y.2008, C.13, S.1 s.133-144.

Süleyman Demirel Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Y.2008, C.13, S.1 s.133-144. Süleyman Demirel Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Y.2008, C.13, S.1 s.133-144. ANALİTİK HİYERARŞİ SÜRECİNİN TEDARİKÇİ SEÇİMİNDE UYGULANMASI: OTOMOTİV SEKTÖRÜNDEN BİR ÖRNEK APPLICATION

Detaylı

BULANIK DEMATEL VE BULANIK TOPSİS YÖNTEMLERİ İLE ÜÇÜNCÜ PARTİ LOJİSTİK FİRMA SEÇİMİ İÇİN BÜTÜNLEŞİK BİR MODEL YAKLAŞIMI

BULANIK DEMATEL VE BULANIK TOPSİS YÖNTEMLERİ İLE ÜÇÜNCÜ PARTİ LOJİSTİK FİRMA SEÇİMİ İÇİN BÜTÜNLEŞİK BİR MODEL YAKLAŞIMI Süleyman Demirel Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi Y.2015, C.20, S.3, s.99-119. Suleyman Demirel University The Journal of Faculty of Economics and Administrative Sciences Y.2015,

Detaylı

ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ

ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ YÜKSEK LİSANS TEZİ Asuman AYSU MERSİN-MEZİTLİ DE ANALİTİK HİYERARŞİ TEKNİĞİ İLE ALAN KULLANIM ÖNERİLERİNİN GELİŞTİRİLMESİ PEYZAJ MİMARLIĞI ANABİLİM DALI ADANA,

Detaylı

Journal of Engineering and Natural Sciences Mühendislik ve Fen Bilimleri Dergisi

Journal of Engineering and Natural Sciences Mühendislik ve Fen Bilimleri Dergisi Journal of Engineering and Natural Sciences Mühendislik ve Fen Bilimleri Dergisi Sigma 31, 159-177, 2013 Research Article / Araştırma Makalesi MAINTENANCE STRATEGY SELECTION BY USING WSA AND TOPSIS METHODS

Detaylı

BULANIK AHP İLE BELEDİYELERİN TOPLU TAŞIMA ARAÇ SEÇİMİ

BULANIK AHP İLE BELEDİYELERİN TOPLU TAŞIMA ARAÇ SEÇİMİ BULANIK AHP İLE BELEDİYELERİN TOPLU TAŞIMA ARAÇ SEÇİMİ Ümran ŞENGÜL * Miraç EREN ** Seyedhadi ESLAMIAN SHIRAZ *** ÖZ Sosyal, çevresel, yapısal, politik v.b. soyut faktörlerin olduğu ve kısıtlı bütçenin

Detaylı

KESİCİ TAKIM TEDARİKÇİSİ SEÇİMİNDE ANALİTİK AĞ SÜRECİNİN KULLANIMI

KESİCİ TAKIM TEDARİKÇİSİ SEÇİMİNDE ANALİTİK AĞ SÜRECİNİN KULLANIMI HAVACILIK VE UZAY TEKNOLOJİLERİ DERGİSİ OCAK 2009 CİLT 4 SAYI 1 (99-110) KESİCİ TAKIM TEDARİKÇİSİ SEÇİMİNDE ANALİTİK AĞ SÜRECİNİN KULLANIMI Ali Beykent Üniversitesi Büyükçekmece, İstanbul aligorener@beykent.edu.tr

Detaylı

Journal of Engineering and Natural Sciences Mühendislik ve Fen Bilimleri Dergisi

Journal of Engineering and Natural Sciences Mühendislik ve Fen Bilimleri Dergisi Journal of Engineering and Natural Sciences Mühendislik ve Fen Bilimleri Dergisi Sigma 8, 74-85, 00 Research Article / Araştırma Makalesi A FUZZY-ANALYTIC NETWORK PROCESS BASED APPROACH FOR ENTERPRISE

Detaylı

Çok Kriterli Karar Verme Problemlerinde Karar Ağacı Kullanımı. Şenay Lezki. Anadolu Üniversitesi ÖZET

Çok Kriterli Karar Verme Problemlerinde Karar Ağacı Kullanımı. Şenay Lezki. Anadolu Üniversitesi ÖZET Lezki Şenay Lezki Anadolu Üniversitesi ÖZET Bu çalışmada, karar ağacı tekniğinin çok kriterli karar verme problemlerinde uygulanabilirliği araştırılmıştır Karar ağacı tekniğinin geleneksel olarak kullanıldığı

Detaylı

PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ TEDARİKÇİ SEÇİMİNDE SİSTEM GÜVENLİĞİ KRİTERLERİNE DAYALI BİR KARAR MODELİ ÖNERİSİ VE MODELİN UYGULAMASI

PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ TEDARİKÇİ SEÇİMİNDE SİSTEM GÜVENLİĞİ KRİTERLERİNE DAYALI BİR KARAR MODELİ ÖNERİSİ VE MODELİN UYGULAMASI PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ TEDARİKÇİ SEÇİMİNDE SİSTEM GÜVENLİĞİ KRİTERLERİNE DAYALI BİR KARAR MODELİ ÖNERİSİ VE MODELİN UYGULAMASI YÜKSEK LİSANS TEZİ Bayram KARA Anabilim Dalı : Endüstri

Detaylı

Bulanık Analitik Hiyerarşi Süreci ile Uygun Altı Sigma Metodolojisinin Seçimi

Bulanık Analitik Hiyerarşi Süreci ile Uygun Altı Sigma Metodolojisinin Seçimi YÖNETİM VE EKONOMİ Yıl:2009 Cilt:16 Sayı:2 Celal Bayar Üniversitesi İ.İ.B.F. MANİSA Bulanık Analitik Hiyerarşi Süreci ile Uygun Altı Sigma Metodolojisinin Seçimi Yrd. Doç. Dr. Çiğdem SOFYALIOĞLU Celal

Detaylı

Kredi Kartı Seçimine Yönelik Bir Karar Modeli ve Uygulama: Analitik Hiyerarşi Prosesi(AHP)-ELECTREYöntemi

Kredi Kartı Seçimine Yönelik Bir Karar Modeli ve Uygulama: Analitik Hiyerarşi Prosesi(AHP)-ELECTREYöntemi Çankırı Karatekin Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 4(1): 077-106 Kredi Kartı Seçimine Yönelik Bir Karar Modeli ve Uygulama: Analitik Hiyerarşi Prosesi(AHP)-ELECTREYöntemi Kenan ORÇANLI, 1

Detaylı

YAZILIM SEÇİMİNDE ANALİTİK HİYERARŞİ YÖNTEMİ YAKLAŞIMI VE BİR UYGULAMA

YAZILIM SEÇİMİNDE ANALİTİK HİYERARŞİ YÖNTEMİ YAKLAŞIMI VE BİR UYGULAMA YAZILIM SEÇİMİNDE ANALİTİK HİYERARŞİ YÖNTEMİ YAKLAŞIMI VE BİR UYGULAMA Arş. Gör. Aydın KOÇAK Gazi Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, İşletme Bölümü kocak@gazi.edu.tr ÖZET Günümüzde birçok

Detaylı

COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMLERİ VE ANALİTİK HİYERARŞİ YÖNTEMİ YARDIMIYLA İTFAİYE İSTASYON YER SEÇİMİ

COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMLERİ VE ANALİTİK HİYERARŞİ YÖNTEMİ YARDIMIYLA İTFAİYE İSTASYON YER SEÇİMİ TMMOB Harita ve Kadastro Mühendisleri Odası 13. Türkiye Harita Bilimsel ve Teknik Kurultayı 18 22 Nisan 2011, Ankara COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMLERİ VE ANALİTİK HİYERARŞİ YÖNTEMİ YARDIMIYLA İTFAİYE İSTASYON YER

Detaylı

Tedarik Zinciri Stratejisi Seçimi: Bulanık VIKOR Yöntemiyle İmalat Sektöründe Bir Uygulama

Tedarik Zinciri Stratejisi Seçimi: Bulanık VIKOR Yöntemiyle İmalat Sektöründe Bir Uygulama Uluslararası Alanya İşletme Fakültesi Dergisi International Journal of Alanya Faculty of Business Yıl:2013, C:5, S:3, s 47-62 Year:2013, Vol:5, No:3, s 47-62 Tedarik Zinciri Stratejisi Seçimi: Bulanık

Detaylı

PET ŞİŞE TEDARİKÇİSİ SEÇİMİNDE BULANIK AHP VE BULANIK TOPSIS YAKLAŞIMI * FUZZY AHP AND FUZZY TOPSIS APPROACH TO PET BOTTLE SUPPLIER SELECTION

PET ŞİŞE TEDARİKÇİSİ SEÇİMİNDE BULANIK AHP VE BULANIK TOPSIS YAKLAŞIMI * FUZZY AHP AND FUZZY TOPSIS APPROACH TO PET BOTTLE SUPPLIER SELECTION Süleyman Demirel Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi Y.202, C.7, S.3, s.35-37. Suleyman Demirel University The Journal of Faculty of Economics and Administrative Sciences Y.202, Vol.7,

Detaylı

Journal of Engineering and Natural Sciences Mühendislik ve Fen Bilimleri Dergisi

Journal of Engineering and Natural Sciences Mühendislik ve Fen Bilimleri Dergisi Journal of Engineering and Natural Sciences Mühendislik ve Fen Bilimleri Dergisi Sigma 7, -7, 009 Araştırma Makalesi / Research Article AN INTEGRATED APPROACH TO DETERMINATION AND EVALUATION OF PRODUCTION

Detaylı

HAVAYOLU TAŞIMACILIĞI SEKTÖRÜNDE TOPSIS YÖNTEMİYLE FİNANSAL PERFORMANS DEĞERLENDİRMESİ

HAVAYOLU TAŞIMACILIĞI SEKTÖRÜNDE TOPSIS YÖNTEMİYLE FİNANSAL PERFORMANS DEĞERLENDİRMESİ Süleyman Demirel Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi Y.2013, C.18, S.3, s.343-363. Suleyman Demirel University The Journal of Faculty of Economics and Administrative Sciences Y.2013,

Detaylı

Karar Destek Sistemleri. Bölüm 1: Karar Destek Sistemleri-Genel Kavramlar. Karar Verme 20.10.2014

Karar Destek Sistemleri. Bölüm 1: Karar Destek Sistemleri-Genel Kavramlar. Karar Verme 20.10.2014 Karar Destek Sistemleri Bölüm 1: Karar Destek Sistemleri-Genel Kavramlar Bölüm 2: CBS Tabanlı Çok Ölçütlü Karar Analizi Bölüm 3: Karmaşık Problemler için Analitik Hiyerarşi Yönteminin Kullanılması Yrd.

Detaylı