MALi YILI. KESiN HESABI

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "MALi YILI. KESiN HESABI"

Transkript

1 MALi YILI KESiN HESABI

2

3 Ç NDEK LER zmir Büyük ehir Belediyesi Encümen Karar G DERLER KES N HESAP CETVELLER Bütçe Gider Kesin Hesap Cetveli Aç klamas Kurumsal S n fland rmaya Göre Bütçe Giderleri cmali Fonksiyonel S n fland rmaya Göre Bütçe Giderleri cmali ve Grafi i Ekonomik S n fland rmaya Göre Bütçe Giderleri cmali ve Grafi i Fonksiyonel ve Ekonomik S n fland rmaya Göre Bütçe Giderleri cmali Toplam Harcamalar Cetveli Bütçe Gider Kesin Hesap Cetveli GEL RLER KES N HESAP CETVELLER Bütçe Gelirleri Kesin Hesap Cetveli Aç klamas Bütçe Gelirleri Kesin Hesap cmali ve Grafi i Bütçe Gelirleri Kesin Hesap Cetveli F NANSMANIN EKONOM K SINIFLANDIRILMASI KES N HESAP CETVEL Finansman n Ekonomik S n fland r lmas Kesin Hesap Cetveli Aç klamas Finansman n Ekonomik S n fland r lmas Kesin Hesap Cetveli ve Grafi i GENEL M ZAN Genel Mizan B LANÇO Mali Y l Kapan Bilançosu Grafikleri Mali Y l Kapan Bilançosu YÖ M DÖNEM NDE GÖREV YAPAN MUHASEBE YETK L LER NE A T L STE Yönetim Döneminde Görev Yapan Muhasebe Yetkililerine Ait Liste GEREK DUYULAN D ER BELGELER Bütçe Uygulama Sonuçlar Tablosu Faaliyet Sonuçlar Tablosu Ki ilerden Alacaklar Cetveli Avans ve Krediler Cetveli Süresinde Mahsup Edilmeyen Avans ve Kredi Art klar Cetveli ç Borçlar Cetveli Aç klamas ç Borçlar Cetveli D Borçlar Cetveli Aç klamas D Borçlar Cetveli Kasa Say m Tutana Al nan Çekler Say m Tutana Banka Mevcudu Tespit Tutana Teminat Mektuplar Say m Tutana Menkul K ymet ve Varl klar Say m Tutana TA INIR KES N HESAP CMAL CETVELLER Ta n r Kesin Hesap cmal Cetvelleri ve Grafikleri

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33 MALi YILI KESiN HESABI Bütçe Giderleri Kesin Hesap Cetvelleri

34

35 G DERLER KES N HESAP CETVEL AÇIKLAMASI Kurumu : ZM R BÜYÜK EH R BELED YES Y l : 2015 FONKS YONEL AÇIKLAMA 01 GENEL KAMU H ZMETLER Genel Kamu Hizmetleri Fonksiyonel S n fland rman n ikinci düzeyinde yer alan 01 Yasama ve Yürütme Organlar, Finansal ve Mali ler,d Hizmetleri, 03 Genel Hizmetler, 06 Genel Nitelikli Transferlere li kin Hizmetler, 08 Genel Kamu Hizmetlerine li kin Ara t rma ve Geli tirme Hizmetleri, 09 S n fland rmaya Girmeyen Genel Kamu Hizmetleri için 2015 mali y l bütçesi ile verilen ödenek, y l içinde aktarma sureti ile eklenen ve dü ülenden sonra net bütçe ödene i tutar ,00 TL olup y l içinde ,27 TL harcama gerçekle mi ve ,73 TL kullan lmayan ödenek iptal edilmi tir. 02 SAVUNMA H ZMETLER Savunma Hizmetleri Fonksiyonel S n fland rman n ikinci düzeyinde yer alan 02 SivilSavunmaHizmetleriiçin 2015 mali y l bütçesi ile verilen ödenek, y l içinde aktarma sureti ile eklenen ve dü ülenden sonra net bütçe ödene i tutar ,00 TL olup y l içinde ,84 TL harcama gerçekle mi ve ,16 TL kullan lmayan ödenek iptal edilmi tir. 03 KAMU DÜZEN VE GÜVENL K H ZMETLER Kamu Düzeni ve Güvenlik Hizmetleri Fonksiyonel S n fland rman n ikinci düzeyinde yer alan 01 Güvenlik Hizmetleri, 02 Yang ndan Korunma Hizmetleri, 09 S n fland rmaya Girmeyen Kamu Düzeni ve Güvenlik Hizmetleri için 2015 mali y l bütçesi ile verilen ödenek, y l içinde aktarma sureti ile eklenen ve dü ülenden sonra net bütçe ödene i tutar ,00 TL olup y l içinde ,72 TL harcama gerçekle mi ve ,28 TL kullan lmayan ödenek iptal edilmi tir. 04 EKONOM K LER VE H ZMETLER Ekonomik ler ve Hizmetler Fonksiyonel S n fland rman n ikinci düzeyinde yer alan 04 Madencilik, malat ve n aat Hizmetleri, 05 Ula t rma Hizmetleri için 2015 mali y l bütçesi ile verilen ödenek, y l içinde aktarma sureti ile eklenen ve dü ülenden sonra net bütçe ödene i tutar ,00 TL olup y l içinde ,59 TL harcama gerçekle mi ve ,41 TL kullan lmayan ödenek iptal edilmi tir. 05 ÇEVRE KORUMA H ZMETLER Çevre Koruma Hizmetleri Fonksiyonel S n fland rman n ikinci düzeyinde yer alan 01 At k Yönetimi Hizmetleri, 09 S n fland rmaya Girmeyen Çevre Koruma Hizmetleri için 2015 mali y l bütçesi ile verilen ödenek, y l içinde aktarma sureti ile eklenen ve dü ülen net bütçe ödene i tutar ,00 TL olup y l içinde ,85 TL harcama gerçekle mi ve ,15 TL kullanmayan ödenek iptal edilmi tir. 06 SKAN VE TOPLUM REFAHI H ZMETLER skan ve Toplum Refah Hizmetleri Fonksiyonel S n fland rman n ikinci düzeyinde yer alan 01 skan leri ve Hizmetleri, 02 Toplum Refah Hizmetleri, 09 S n fland rmaya Girmeyen skan ve Toplum Refah Hizmetleri için 2015 mali y l bütçesi ile verilen ödenek, y l içinde aktarma sureti ile eklenen ve dü ülen net bütçe ödene i tutar ,00 TL olup y l içinde ,75 TL harcama gerçekle mi ve ,25 TL kullanmayan ödenek iptal edilmi tir. 07 SA LIK H ZMETLER Sa l k Hizmetleri Fonksiyonel S n fland rman n ikinci düzeyinde yer alan 03 Hastane leri ve Hizmetleri, 04 Halk Sa l Hizmetleri, 09 S n fland rmaya Girmeyen Sa l k Hizmetleri için 2015 mali y l bütçesi ile verilen ödenek, y l içinde aktarma sureti ile eklenen ve dü ülenden sonra net bütçe ödene i tutar ,00 TL olup y l içinde ,74 TL harcama gerçekle mi ve ,26 TL kullan lmayan ödenek iptal edilmi tir. 08 D NLENME,KÜLTÜR VE D N H ZMETLER Dinlenme,Kültür ve Din Hizmetleri Fonksiyonel S n fland rman n ikinci düzeyinde yer alan 01 Dinlenme ve Spor Hizmetleri, 02 Kültür Hizmetleri, 03 Yay n veyay m Hizmetleri için 2015 mali y l bütçesi ile verilen ödenek, y l içinde aktarma sureti ile eklenen ve dü ülenden sonra net bütçe ödene i tutar ,00 TL olup y l içinde ,49 TL harcama gerçekle mi ve ,51 TL kullanmayan ödenek iptal edilmi tir. 09 E T M H ZMETLER E itim Hizmetleri Hizmetleri Fonksiyonel S n fland rman n ikinci düzeyinde yer alan 02 Seviyeye Göre S n fland r lmayan E itim Hizmetleri için 2015 mali y l bütçesi ile verilen ödenek, y l içinde aktarma sureti ile eklenen ve dü ülenden sonra net bütçe ödene i tutar ,00 TL olup y l içinde ,09 TL harcama gerçekle mi ve ,91 TL kullan lmayan ödenek iptal edilmi tir. 10 SOSYAL GÜVENL K VE SOSYAL YARDIM H ZMETLER Sosyal Güvenlik ve Sosyal Yard m Hizmetleri Fonksiyonel S n fland rman n ikinci düzeyinde yer alan 02 Ya l l k Yard m Hizmetleri, 07 Sosyal Güvenligi Bulunmayanlara Sa lanan Hizmetleri için 2015 mali y l bütçesi ile verilen ödenek, y l içinde aktarma sureti ile eklenen ve dü ülenden sonra net bütçe ödene i tutar ,00 TL olup y l içinde ,17 TL harcama gerçekle mi ve ,83 TL kullan lmayan ödenek iptal edilmi tir. 3

36 KURUMSAL YA GÖRE G DERLER CMAL Kurumu: ZM R BÜYÜK EH R BELED YES Y l : 2015 KURUMSA L KURUMSAL SINIFLAND IRMA AÇIKLAMA LE VER LEN EKLENEN (+) DÜ ÜLEN ( ) G DER PTAL ED LEN ( ) GENEL SEKRETERL K , , , , , , ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜ Ü , , , , , , NSAN KAYNAKLARI VE E T M DA RES BA KANLI I , , , , , , B LG LEM DA RES BA KANLI I , , , , , , MAK NE KMAL BAKIM VE ONARIM DA RES BA KANLI I , , , , , , DESTEK H ZMETLER DA RES BA KANLI I , , , , , , TEFT KURULU BA KANLI I , , , , , , Ç DE M B R M BA KANLI I , , , , , , STRATEJ GEL T RME DA RES BA KANLI I , , , , , , MAL H ZMETLER DA RES BA KANLI I , , , , , , HUKUK MÜ AV RL , , , , , , BASIN, YAYIN HALKLA L K LER VE MUHTARLIKLAR DA RES BA KANLI I , , , , , , PROTOKOL UBE MÜDÜRLÜ Ü , , , , , , ÇEVRE KORUMA VE KONTROL DA RES BA KANLI I , , , , , , EMLAK YÖ M DA RES BA KANLI I , , , , , , E REFPA A HASTANES BA HEK ML , , , , , , ETÜD VE PROJELER DA RES BA KANLI I , , , , , , YAPI LER DA RES BA KANLI I , , , , , , LETME T RAKLER VE YEREL H ZMETLER DA RES BA KANLI I , , , , , , MAR VE EH RC L K DA RES BA KANLI I , , , , , , SOSYAL PROJELER DA RES BA KANLI I , , , , , , TFA YE DA RES BA KANLI I , , , , , , KÜLTÜR VE SANAT DA RES BA KANLI I , , , , , , SATINALMA DA RES BA KANLI I , , , , , ,84 4

37 KURUMSAL YA GÖRE G DERLER CMAL Kurumu: ZM R BÜYÜK EH R BELED YES Y l : 2015 KURUMSA L KURUMSAL SINIFLAND IRMA AÇIKLAMA LE VER LEN EKLENEN (+) DÜ ÜLEN ( ) G DER PTAL ED LEN ( ) ULA IM DA RES BA KANLI I , , , , , , BANL YÖ VE RAYLI S STEM YATIRIMLARI DA RES BA KANLI I , , , , , , PARK VE BAHÇELER DA RES BA KANLI I , , , , , , YAZI LER VE KARARLAR DA RES BA KANLI I , , , , , , ZABITA DA RES BA KANLI I , , , , , , KENTSEL DÖNÜ ÜM DA RES BA KANLI I , , , , , , SOSYAL H ZMETLER DA RES BA KANLI I , , , , , , GENÇL K VE SPOR DA RES BA KANLI I , , , , , , MEZARLIKLAR DA RES BA KANLI I , , , , , , ATIK YÖ M DA RES BA KANLI I , , , , , , FEN LER DA RES BA KANLI I , , , , , , MAR DE M DA RES BA KANLI I , , , , , , TARIMSAL H ZMETLER DA RES BA KANLI I , , , , , , YAPIM HALELER DA RES BA KANLI I , , , , , , HAR TA VE CBS DA RES BA KANLI I , , , , , ,10 GENEL TOPLAM , , , , , ,49 5

38 FONKS YONEL YA GÖRE G DERLER CMAL Kurumu: ZM R BÜYÜK EH R BELED YES Y l : 2015 FONKS YONEL KURUMSAL AÇIKLAMA LE VER LEN 0 0 EKLENEN (+) 0 DÜ ÜLEN ( ) G DER PTAL ED LEN ( ) 1 GENEL KAMU H ZMETLER , , , , , , Yasama Ve Yürütme Organlar, Finansal Ve Mali ler,d i leri Hizmetleri , , , , , , Genel Hizmetler , , , , , , Genel Nitelikli Transferlere li kin Hizmetler , , , , , , Genel Kamu Hizmetlerine li kin Ara t rma Ve Geli tirme Hizmetleri 0, ,00 0, , , , S n fland rmaya Girmeyen Genel Kamu Hizmetleri , , , , , ,15 2 SAVUNMA H ZMETLER ,00 0,00 0, , , , Sivil Savunma Hizmetleri ,00 0,00 0, , , ,16 3 KAMU DÜZEN VE GÜVENL K H ZMETLER , , , , , , Güvenlik Hizmetleri , , , , , , Yang ndan Korunma Hizmetleri , , , , , , S n fland rmaya Girmeyen Kamu Düzeni Ve Güvenlik Hizmetleri , , , , , ,94 4 EKONOM K LER VE H ZMETLER , , , , , , Madencilik, malat Ve n aat Hizmetleri , , , , , , Ula t rma Hizmetleri , , , , , ,03 5 ÇEVRE KORUMA H ZMETLER , , , , , , At k Yönetimi Hizmetleri , , , , , , S n fland rmaya Girmeyen Çevre Koruma Hizmetleri , , , , , ,68 6 SKAN VE TOPLUM REFAHI H ZMETLER , , , , , , skan leri Ve Hizmetleri , , , , , , Toplum Refah Hizmetleri , , , , , , S n fland rmaya Girmeyen skan Ve Toplum Refah Hizmetleri , , , , , ,59 7 SA LIK H ZMETLER , , , , , , Hastane leri Ve Hizmetleri , , , , , , Halk Sa l Hizmetleri , , , , S n fland rmaya Girmeyen Sa l k Hizmetleri , , , , , ,98 8 D NLENME,KÜLTÜR VE D N H ZMETLER , , , , , , Dinlenme Ve Spor Hizmetleri , , , , , , Kültür Hizmetleri , , , , , , Yay n Ve Yay m Hizmetleri , , , , , ,08 9 E T M H ZMETLER , , , , , , Seviyeye Göre S n fland r lmayan E itim Hizmetleri , , , , , ,91 10 SOSYAL GÜVENL K VE SOSYAL YARDIM H ZMETLER , , , , , , Ya l l k Yard m Hizmetleri , , , , , , Sosyal Güvenli i Bulunmayanlara Sa lanan Hizmetler , , , , , ,54 GENEL TOPLAM , , , , , ,49 6

39 2015 MAL YILI FONKS YONEL 1.DÜZEYDE GERÇEKLE EN G DERLER N N DA ILIMI EKONOM K LER VE H Z ,59 20% GENEL KAMU H Z ,27 53% SOSYAL GÜV.VE SOSYAL YAR.H Z ,17 3% ÇEVRE KORUMA H Z ,85 2% SA LIK H Z ,74 2% E T M H ZMETLER ,09 0% SAVUNMA H Z ,84 0% 7

40

41 EKONOM K YA GÖRE G DERLER CMAL Kurumu: ZM R BÜYÜK EH R BELED YES Y l : 2015 SAL AÇIKLAMA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 EKONOM K AÇIKLAMA LE VER LEN EKLENEN (+) DÜ ÜLEN ( ) G DER PTAL ED LEN ( ) 1 PERSONEL G DERLER , , , , , , MEMURLAR , , , , , , SÖZLE MEL PERSONEL , , , , , , Ç LER , , , , , , GEÇ C PERSONEL , , , , , , D ER PERSONEL , ,00 0, , , ,45 2 SOSYAL GÜVENL K KURUMLARINA DEVLET PR M G DERLER , , , , , , MEMURLAR , , , , , , SÖZLE MEL PERSONEL , , , , , , Ç LER , , , , , ,86 3 MAL VE H ZMET ALIM G DERLER , , , , , , TÜKET ME YÖNEL K MAL VE MALZEME ALIMLARI , , , , , , YOLLUKLAR , , , , , , GÖREV G DERLER , , , , , , H ZMET ALIMLARI , , , , , , TEMS L VE TANITMA G DERLER , , , , , , MENKUL MAL,GAYR MADD HAKALIM, BAKIM VE ONARIM G DERLER , , , , , , GAYR MENKUL MAL BAKIM VE ONARIM G DERLER , , , , , , TEDAV VE CENAZE G DERLER , , , , , ,74 4 FA Z G DERLER ,00 0, , , , , D ER Ç BORÇ FA Z G DERLER ,00 0, , , , , DI BORÇ FA Z G DERLER ,00 0, , , , ,75 5 CAR TRANSFERLER , , , , , , GÖREV ZARARLARI , , , , , , KAR AMACI GÜTMEYEN KURULU LARA YAPILAN TRANSFERLER , , , , , , HANE HALKINA YAPILAN TRANSFERLER ,00 0, , , , , YURTDI INA YAPILAN TRANSFERLER , ,00 0, , , , GEL RLERDEN AYRILAN PAYLAR ,00 0, , , , ,68 9

42 EKONOM K YA GÖRE G DERLER CMAL Kurumu: ZM R BÜYÜK EH R BELED YES Y l : 2015 SAL AÇIKLAMA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 EKONOM K AÇIKLAMA LE VER LEN EKLENEN (+) DÜ ÜLEN ( ) G DER PTAL ED LEN ( ) 6 SERMAYE G DERLER , , , , , , MAMUL MAL ALIMLARI , , , , , , MENKUL SERMAYE ÜRET M G DERLER , , , , , , GAYR MADD HAK ALIMLARI , , , , , , GAYR MENKUL ALIMLARI VE KAMULA TIRMASI , , , , , , GAYR MENKUL SERMAYE ÜRET M G DERLER , , , , , , MENKUL MALLARIN BÜYÜK ONARIM G DERLER , , , , , GAYR MENKUL BÜYÜK ONARIM G DERLER , , , , , ,95 7 SERMAYE TRANSFERLER , , , , , , YURT Ç SERMAYE TRANSFERLER , , , , , , YURTDI I SERMAYE TRANSFERLER 0, ,00 0, , , ,00 8 BORÇ VERME , ,00 0, , ,36 7, YURT Ç BORÇ VERME , ,00 0, , ,36 7,64 9 YEDEK LER ,00 0, , ,00 0, , PERSONEL G DERLER N KAR ILAMA ,00 0, ,00 0,00 0,00 0, YATIRIMLARI HIZLANDIRMA 1.000,00 0,00 0, ,00 0, , ÖNGÖRÜLMEYEN G DERLER 1.000,00 0,00 0, ,00 0, , DO AL AFET G DERLER N KAR ILAMA 1.000,00 0,00 0, ,00 0, , YEDEK ,00 0, , ,00 0, , YEN KURULACAK DA RE VE DARELER N HT YAÇLARINI KAR ILAMA ,00 0, , ,00 0, ,00 GENEL TOPLAM , , , , , ,49 10

43 2015 MAL YILI EKONOM K 1.DÜZEYDE GERÇEKLE EN G DERLER N N DA ILIMI MAL VE H ZMET ALIMLARI ,85 17% CAR TRANS ,70 10% BORÇ VERME ,36 19% SERMAYE G DERLER ,67 40% PERSONEL G DERLER ,81 8% SERMAYE TRANS ,51 3% FA Z G DERLER ,21 2% SOSYAL GÜV.KUR. DEV.PR M G D ,40 1% 11

44 FONKS YONEL VE EKONOM K YA GÖRE G DERLER CMAL Kurumu: ZM R BÜYÜK EH R BELED YES Y l : 2015 ( ) E K O N O M K K O D U EKONOM K KODU AÇIKLAMA 01 PERSONEL G DERLER G DER TOPLAMI 02 SOSYAL GÜVENL K KURUMLARINA DEVLET SOSYAL GÜVENL K KURUMUNA DEVLET PR M G DERLER G DER TOPLAMI 03 MAL VE H ZMET ALIM G DERLER G DER TOPLAMI G DER TOPLAMI 01 GENEL KAMU H ZMETLER , , , , , , , , , ,55 02 SAVUNMA H ZMETLER , , , ,16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 03 KAMU DÜZEN VE GÜVENL K H ZMETLER , , , , , ,39 0,00 0, , ,49 04 EKONOM K LER VE H ZMETLER , , , , , ,04 0,00 0,00 0,00 0,00 05 ÇEVRE KORUMA H ZMETLER , , , , , ,78 0,00 0, , ,08 06 SKAN VE TOPLUM REFAHI H ZMETLER , , , , , ,76 0,00 0, ,00 0,00 07 SA LIK H ZMETLER , , , , , ,79 0,00 0, , ,99 08 D NLENME, KÜLTÜR VE D N H ZMETLER , , , , , ,86 0,00 0, , ,10 09 E T M H ZMETLER , , , , , ,90 0,00 0, , ,36 10 SOSYAL GÜVENL K VE SOSYAL YARDIM H ZMETLER , , , , , ,98 0,00 0, , ,13 04 FA Z G DERLER 05 CAR TRANSFERLER G DER TOPLAMI FONKS YONEL FONKS YONEL KODU KODU GENEL TOPLAM , , , , , , , , , ,70 AÇIKLAMA 06 SERMAYE G DERLER G DER TOPLAMI 07 SERMAYE TRANSFERLER G DER TOPLAMI EKONOM K KODU FONKS YONEL KODU FONKS YONEL KODU 01 GENEL KAMU H ZMETLER , , , , , , ,00 0, , ,27 02 SAVUNMA H ZMETLER 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,84 03 KAMU DÜZEN VE GÜVENL K H ZMETLER , , , ,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,72 04 EKONOM K LER VE H ZMETLER , ,55 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,59 05 ÇEVRE KORUMA H ZMETLER , ,80 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,85 06 SKAN VE TOPLUM REFAHI H ZMETLER , , , ,51 0,00 0,00 0,00 0, , ,75 07 SA LIK H ZMETLER , ,66 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,74 08 D NLENME, KÜLTÜR VE D N H ZMETLER , ,74 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,49 09 E T M H ZMETLER , ,35 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,09 10 SOSYAL GÜVENL K VE SOSYAL YARDIM H ZMETLER , ,51 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,17 08 BORÇ VERME G DER TOPLAMI 09 YEDEK LER TOPLAM G DER TOPLAMI GENEL TOPLAM , , , , , , ,00 0, , ,51 12

45 TOPLAM HARCAMALAR CETVEL Kurumu: ZM R BÜYÜK EH R BELED YES Y l : 2015 ( ) HARCAMA TÜRÜ AÇIKLAMA LE VER LEN EKLENEN (+) DÜ ÜLEN ( ) G DER G DER TOPLAMI MAL BORÇ ÖDEME TOPLAMI HARCAMA TOPLAMI PTAL ED LEN PERSONEL G DERLER , , , , ,81 0, , ,61 SOSYAL GÜVENL K KURUMUNA DEVLET PR M G DERLER , , , , ,40 0, , ,18 MAL VE H ZMET ALIM G DERLER , , , , ,85 0, , ,96 FA Z G DERLER ,00 0, , , ,21 0, , ,79 CAR TRANSFERLER , , , , ,70 0, , ,93 SERMAYE G DERLER , , , , ,67 0, , ,89 SERMAYE TRANSFERLER , , , , ,51 0, , ,49 BORÇ VERME , ,00 0, , ,36 0, ,36 7,64 YEDEK LER ,00 0, , ,00 0,00 0,00 0, ,00 G DERLER TOPLAMI , , , , ,51 0, , ,49 F NANSMANIN EKONOM K SI Ç BORÇ ANA PARA ÖDEME TUTARI , ,55 0,00 DI BORÇ ANA PARA ÖDEME TUTARI , ,25 0,00 MAL BORÇ ÖDEME TOPLAMI , ,80 GENEL TOPLAM , , ,49 13

46 G DERLER KES N HESAP CETVEL Kurumu : ZM R BÜYÜK EH R BELED YES Y l : 2015 KURUMSAL FONKS YONEL FONKS YON F N. EKO. F T T P SINIF AÇIKLAMA SIN. GEÇEN GEÇEN YILDAN YILDAN DEVREDEN DEVREDEN LE LE VER LEN VER LEN 46 BELED YE 0, ,00 0, , , , , ,51 0, ,49 0, ZM R 0, ,00 0, , , , , ,51 0, ,49 0, ZM R BÜYÜKSEHIR BELED YES 0, ,00 0, , , , , ,51 0, ,49 0, GENEL SEKRETERL K 0, ,00 0, , , , , ,77 0, ,23 0, GENEL KAMU H ZMETLER 0, ,00 0, , , , , ,77 0, ,23 0, Yasama Ve Yürütme Organlar, Finansal Ve Mali ler,d i leri Hizmetleri 0, ,00 0, , , , , ,77 0, ,23 0, Yasama Ve Yürütme Organlar Hizmetleri 0, ,00 0, , , , , ,77 0, ,23 0, Yasama Ve Yürütme Organlar Hizmetleri 0, ,00 0, , , , , ,77 0, ,23 0, Mahalli dareler 0, ,00 0, , , , , ,77 0, ,23 0, PERSONEL G DERLER 0, ,00 0, , , , , ,55 0, ,45 0, MEMURLAR 0, ,00 0, , , , , ,55 0, ,45 0, SOSYAL GÜVENL K KURUMLARINA DEVLET PR M G DERLER 0, ,00 0, ,00 0, , , ,43 0,00 8,57 0, MEMURLAR 0, ,00 0, ,00 0, , , ,43 0,00 8,57 0, MAL VE H ZMET ALIM G DERLER 0, ,00 0, , , , , ,79 0, ,21 0, YOLLUKLAR 0, ,00 0, ,00 0, , , ,79 0, ,21 0, H ZMET ALIMLARI 0, ,00 0,00 0, , ,00 0,00 0,00 0, ,00 0, ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜGÜ 0, ,00 0, , , , , ,94 0, ,06 0, GENEL KAMU H ZMETLER 0, ,00 0, , , , , ,94 0, ,06 0, Yasama Ve Yürütme Organlar, Finansal Ve Mali ler,d i leri Hizmetleri 0, ,00 0, , , , , ,94 0, ,06 0, Yasama Ve Yürütme Organlar Hizmetleri 0, ,00 0, , , , , ,94 0, ,06 0, Yasama Ve Yürütme Organlar Hizmetleri 0, ,00 0, , , , , ,94 0, ,06 0, Mahalli dareler 0, ,00 0, , , , , ,94 0, ,06 0, PERSONEL G DERLER 0, ,00 0, , , , , ,13 0, ,87 0, MEMURLAR 0, ,00 0,00 0, , , , ,58 0, ,42 0, D ER PERSONEL 0, ,00 0, ,00 0, , , ,55 0, ,45 0, SOSYAL GÜVENL K KURUMLARINA DEVLET PR M G DERLER 0, ,00 0, , , , , ,29 0, ,71 0, MEMURLAR 0, ,00 0,00 0, , , , ,29 0, ,71 0, SÖZLE MEL PERSONEL 0,00 0,00 0, ,00 0, ,00 0,00 0,00 0, ,00 0, MAL VE H ZMET ALIM G DERLER 0, ,00 0, , , , , ,30 0, ,70 0, TÜKET ME YÖNEL K MAL VE MALZEME ALIMLARI 0, ,00 0,00 0,00 0, , , ,78 0, ,22 0, YOLLUKLAR 0, ,00 0, ,00 0, , , ,90 0, ,10 0, H ZMET ALIMLARI 0, ,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0, ,00 0, TEMS L VE TANITMA G DERLER 0, ,00 0,00 0, , , , ,62 0, ,38 0, MENKUL MAL,GAYR MADD HAKALIM, BAKIM VE ONARIM G DERLER 0, ,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0, ,00 0, SERMAYE G DERLER 0, ,00 0, ,00 0, , , ,22 0, ,78 0, MAMUL MAL ALIMLARI 0, ,00 0, ,00 0, , , ,22 0, ,78 0, NSAN KAYNAKLARI VE EG T M DA RES BA KANLI I 0, ,00 0, , , , , ,16 0, ,84 0, GENEL KAMU H ZMETLER 0, ,00 0, , , , , ,16 0, ,84 0, Genel Hizmetler 0, ,00 0, , , , , ,36 0, ,64 0, Genel Personel Hizmetleri 0, ,00 0, , , , , ,36 0, ,64 0, Genel Personel Hizmetleri 0, ,00 0, , , , , ,36 0, ,64 0, Mahalli dareler 0, ,00 0, , , , , ,36 0, ,64 0, PERSONEL G DERLER 0, ,00 0, , , , , ,16 0, ,84 0, MEMURLAR 0, ,00 0, , , , , ,66 0, ,34 0, SÖZLE MEL PERSONEL 0,00 0,00 0, ,00 0, ,00 0,00 0,00 0, ,00 0, GEÇ C PERSONEL 0, ,00 0,00 0,00 0, , , ,50 0, ,50 0, SOSYAL GÜVENL K KURUMLARINA DEVLET PR M G DERLER 0, ,00 0, , , , , ,76 0, ,24 0, MEMURLAR 0, ,00 0, , , , , ,76 0, ,24 0, SÖZLE MEL PERSONEL 0,00 0,00 0, ,00 0, ,00 0,00 0,00 0, ,00 0, MAL VE H ZMET ALIM G DERLER 0, ,00 0, , , , , ,44 0, ,56 0, TÜKET ME YÖNEL K MAL VE MALZEME ALIMLARI 0, ,00 0, , , , , ,65 0, ,17 0, YOLLUKLAR 0, ,00 0,00 0, , , , ,45 0, ,55 0, GÖREV G DERLER 0, ,00 0, , , , , ,05 0, ,95 0, H ZMET ALIMLARI 0, ,00 0, , , , , ,38 0, ,80 0, TEMS L VE TANITMA G DERLER 0, ,00 0, ,00 0, , , ,14 0, ,86 0, MENKUL MAL,GAYR MADD HAKALIM, BAKIM VE ONARIM G DERLER 0, ,00 0, , , , , ,78 0, ,22 0, GAYR MENKUL MAL BAKIM VE ONARIM G DERLER 0,00 0,00 0, ,00 0, , , ,99 0, ,01 0, TEDAV VE CENAZE G DERLER 0, ,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, CAR TRANSFERLER 0, ,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, KAR AMACI GÜTMEYEN KURULU LARA YAPILAN TRANSFERLER 0, ,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 EK VE OLA AN ÜSTÜ VER LEN EKLENEN EKLENEN (+) (+) DÜ ÜLEN ( ) G DER G DER ÖDENEN ÖDENEN G DER G DER ÜSTÜ ÜSTÜ HARCAMA PTAL PTAL ED LEN ED LEN ( ) SONRAK SONRAK YILA YILA DEVREDEN DEVREDEN 14

47 G DERLER KES N HESAP CETVEL Kurumu : ZM R BÜYÜK EH R BELED YES Y l : 2015 KURUMSAL FONKS YONEL FONKS YON F N. EKO. F T T P SINIF AÇIKLAMA SIN. GEÇEN GEÇEN YILDAN YILDAN DEVREDEN DEVREDEN LE LE VER LEN VER LEN Genel Nitelikli Transferlere li kin Hizmetler 0, ,00 0,00 0,00 0, , , ,80 0,00 925,20 0, Genel Nitelikli Transferlere li kin Hizmetler 0, ,00 0,00 0,00 0, , , ,80 0,00 925,20 0, Genel Nitelikli Transferlere li kin Hizmetler 0, ,00 0,00 0,00 0, , , ,80 0,00 925,20 0, Mahalli dareler 0, ,00 0,00 0,00 0, , , ,80 0,00 925,20 0, CAR TRANSFERLER 0, ,00 0,00 0,00 0, , , ,80 0,00 925,20 0, GÖREV ZARARLARI 0, ,00 0,00 0,00 0, , , ,80 0,00 925,20 0, B LG LEM DA RES BA KANLI I 0, ,00 0, , , , , ,27 0, ,73 0, GENEL KAMU H ZMETLER 0, ,00 0, , , , , ,27 0, ,73 0, Genel Hizmetler 0, ,00 0, , , , , ,27 0, ,73 0, Di er Genel Hizmetler 0, ,00 0, , , , , ,27 0, ,73 0, Di er Genel Hizmetler 0, ,00 0, , , , , ,84 0, ,16 0, Mahalli dareler 0, ,00 0, , , , , ,84 0, ,16 0, PERSONEL G DERLER 0, ,00 0,00 0, , , , ,74 0, ,26 0, MEMURLAR 0, ,00 0,00 0, , , , ,54 0, ,46 0, SÖZLE MEL PERSONEL 0, ,00 0,00 0, , , , ,56 0, ,44 0, GEÇ C PERSONEL 0, ,00 0,00 0,00 0, , , ,64 0, ,36 0, SOSYAL GÜVENL K KURUMLARINA DEVLET PR M G DERLER 0, ,00 0, , , , , ,71 0, ,29 0, MEMURLAR 0, ,00 0, ,00 0, , , ,69 0, ,31 0, SÖZLE MEL PERSONEL 0, ,00 0,00 0, , , , ,02 0, ,98 0, MAL VE H ZMET ALIM G DERLER 0, ,00 0, , , , , ,09 0, ,91 0, TÜKET ME YÖNEL K MAL VE MALZEME ALIMLARI 0, ,00 0, , , , , ,91 0, ,09 0, YOLLUKLAR 0, ,00 0, ,00 500, , , ,71 0, ,29 0, GÖREV G DERLER 0,00 0,00 0,00 200,00 0,00 200,00 190,80 190,80 0,00 9,20 0, H ZMET ALIMLARI 0, ,00 0, , , , , ,31 0, ,69 0, TEMS L VE TANITMA G DERLER 0, ,00 0, , , , , ,68 0, ,32 0, MENKUL MAL,GAYR MADD HAKALIM, BAKIM VE ONARIM G DERLER 0, ,00 0, , , , , ,68 0, ,32 0, GAYR MENKUL MAL BAKIM VE ONARIM G DERLER 0, ,00 0,00 0, , ,00 0,00 0,00 0, ,00 0, SERMAYE G DERLER 0, ,00 0, ,00 0, , , ,30 0, ,70 0, MAMUL MAL ALIMLARI 0, ,00 0, ,00 0, , , ,38 0, ,62 0, GAYR MADD HAK ALIMLARI 0, ,00 0,00 0,00 0, , , ,92 0, ,08 0, zmirnet Fiber Optik Altyap Projesi 0, ,00 0, , , , , ,24 0, ,76 0, Mahalli dareler 0, ,00 0, , , , , ,24 0, ,76 0, MAL VE H ZMET ALIM G DERLER 0, ,00 0, , , , , ,24 0, ,76 0, TÜKET ME YÖNEL K MAL VE MALZEME ALIMLARI 0, ,00 0,00 0, , ,00 0,00 0,00 0, ,00 0, H ZMET ALIMLARI 0, ,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0, ,00 0, MENKUL MAL,GAYR MADD HAKALIM, BAKIM VE ONARIM G DERLER 0, ,00 0, ,00 0, , , ,00 0, ,00 0, GAYR MENKUL MAL BAKIM VE ONARIM G DERLER 0, ,00 0,00 0,00 0, , , ,24 0, ,76 0, SERMAYE G DERLER 0, ,00 0,00 0, , , , ,00 0, ,00 0, MAMUL MAL ALIMLARI 0, ,00 0,00 0, , , , ,00 0, ,00 0, GAYR MADD HAK ALIMLARI 0, ,00 0,00 0,00 0, , , ,00 0, ,00 0, GAYR MENKUL SERMAYE ÜRET M G DERLER 0, ,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0, ,00 0, Belediye Birimleri Aras nda Ip Tabanl leti im ve Entegrasyon Projesi 0, ,00 0, , , , , ,19 0, ,81 0, Mahalli dareler 0, ,00 0, , , , , ,19 0, ,81 0, MAL VE H ZMET ALIM G DERLER 0, ,00 0, , , , , ,00 0, ,00 0, H ZMET ALIMLARI 0, ,00 0,00 0, , , , ,00 0, ,00 0, MENKUL MAL,GAYR MADD HAKALIM, BAKIM VE ONARIM G DERLER 0, ,00 0, ,00 0, , , ,00 0, ,00 0, SERMAYE G DERLER 0, ,00 0, , , , , ,19 0, ,81 0, MAMUL MAL ALIMLARI 0, ,00 0, ,00 0, , , ,93 0, ,07 0, GAYR MADD HAK ALIMLARI 0, ,00 0, , , , , ,98 0, ,02 0, GAYR MENKUL SERMAYE ÜRET M G DERLER 0, ,00 0, ,00 0, , , ,28 0, ,72 0, Web Kameralar le zmir'in Görüntülenmesi 0, ,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Mahalli dareler 0, ,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, MAL VE H ZMET ALIM G DERLER 0, ,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, MENKUL MAL,GAYR MADD HAKALIM, BAKIM VE ONARIM G DERLER 0, ,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, SERMAYE G DERLER 0, ,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, MAMUL MAL ALIMLARI 0, ,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Muhtarlara Bilgisayar Verilmesi, Yaz l m ve E itim Deste i 0, ,00 0, , , , , ,00 0, ,00 0, Mahalli dareler 0, ,00 0, , , , , ,00 0, ,00 0, MAL VE H ZMET ALIM G DERLER 0, ,00 0,00 0, , ,00 0,00 0,00 0, ,00 0, H ZMET ALIMLARI 0, ,00 0,00 0, , ,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 EK VE OLA AN ÜSTÜ VER LEN EKLENEN EKLENEN (+) (+) DÜ ÜLEN ( ) G DER G DER ÖDENEN ÖDENEN G DER G DER ÜSTÜ ÜSTÜ HARCAMA PTAL PTAL ED LEN ED LEN ( ) SONRAK SONRAK YILA YILA DEVREDEN DEVREDEN 15

48 G DERLER KES N HESAP CETVEL Kurumu : ZM R BÜYÜK EH R BELED YES Y l : 2015 KURUMSAL FONKS YONEL FONKS YON F N. EKO. F T T P SINIF AÇIKLAMA SIN. GEÇEN GEÇEN YILDAN YILDAN DEVREDEN DEVREDEN LE LE VER LEN VER LEN SERMAYE G DERLER 0, ,00 0, ,00 0, , , ,00 0, ,00 0, MAMUL MAL ALIMLARI 0, ,00 0, ,00 0, , , ,00 0, ,00 0, Bilgilendirme Servisleri zmir Kent Portal 0, ,00 0,00 0, , , , ,00 0, ,00 0, Mahalli dareler 0, ,00 0,00 0, , , , ,00 0, ,00 0, MAL VE H ZMET ALIM G DERLER 0, ,00 0,00 0, , , , ,00 0, ,00 0, H ZMET ALIMLARI 0, ,00 0,00 0, , , , ,00 0, ,00 0, Yaz l m Proje Yar malar 0, ,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Mahalli dareler 0, ,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, MAL VE H ZMET ALIM G DERLER 0, ,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, TÜKET ME YÖNEL K MAL VE MALZEME ALIMLARI 0, ,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, GÖREV G DERLER 0, ,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, H ZMET ALIMLARI 0, ,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, TEMS L VE TANITMA G DERLER 0, ,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Gsm Ak ll Harita Servisleri 0, ,00 0,00 0, , ,00 0,00 0,00 0, ,00 0, Mahalli dareler 0, ,00 0,00 0, , ,00 0,00 0,00 0, ,00 0, MAL VE H ZMET ALIM G DERLER 0, ,00 0,00 0, , ,00 0,00 0,00 0, ,00 0, H ZMET ALIMLARI 0, ,00 0,00 0, , ,00 0,00 0,00 0, ,00 0, Aç k Alanlarda nternet Hizmeti Verilmesi 0, ,00 0, , , , , ,00 0,00 0,00 0, Mahalli dareler 0, ,00 0, , , , , ,00 0,00 0,00 0, MAL VE H ZMET ALIM G DERLER 0, ,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, H ZMET ALIMLARI 0, ,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, CAR TRANSFERLER 0,00 0,00 0, ,00 0, , , ,00 0,00 0,00 0, KAR AMACI GÜTMEYEN KURULU LARA YAPILAN TRANSFERLER 0,00 0,00 0, ,00 0, , , ,00 0,00 0,00 0, SERMAYE G DERLER 0, ,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, MAMUL MAL ALIMLARI 0, ,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, GAYR MADD HAK ALIMLARI 0, ,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, GAYR MENKUL SERMAYE ÜRET M G DERLER 0, ,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Veri Payla m Servisleri 0, ,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0, ,00 0, Mahalli dareler 0, ,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0, ,00 0, SERMAYE G DERLER 0, ,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0, ,00 0, MAMUL MAL ALIMLARI 0, ,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0, ,00 0, zmir Büyük ehir Belediyesi Mobil Uygulamalar 0, ,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Mahalli dareler 0, ,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, MAL VE H ZMET ALIM G DERLER 0, ,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, H ZMET ALIMLARI 0, ,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, MAK NE KMAL BAKIM VE ONARIM DA RES BA KANLI I 0, ,00 0, , , , , ,50 0, ,69 0, GENEL KAMU H ZMETLER 0, ,00 0, , , , , ,05 0, ,95 0, Genel Hizmetler 0, ,00 0, , , , , ,05 0, ,95 0, Di er Genel Hizmetler 0, ,00 0, , , , , ,05 0, ,95 0, Di er Genel Hizmetler 0, ,00 0, , , , , ,48 0, ,52 0, Mahalli dareler 0, ,00 0, , , , , ,48 0, ,52 0, PERSONEL G DERLER 0, ,00 0, , , , , ,86 0, ,14 0, MEMURLAR 0, ,00 0, , , , , ,07 0, ,93 0, SÖZLE MEL PERSONEL 0,00 0,00 0, ,00 0, , , ,85 0, ,15 0, SÇ LER 0, ,00 0, , , , , ,46 0, ,54 0, GEÇ C PERSONEL 0,00 0,00 0, ,00 0, , , ,48 0, ,52 0, SOSYAL GÜVENL K KURUMLARINA DEVLET PR M G DERLER 0, ,00 0, , , , , ,69 0, ,31 0, MEMURLAR 0, ,00 0, ,00 0, , , ,06 0, ,94 0, SÖZLE MEL PERSONEL 0,00 0,00 0, ,00 0, , , ,95 0, ,05 0, SÇ LER 0, ,00 0, , , , , ,68 0, ,32 0, MAL VE H ZMET ALIM G DERLER 0, ,00 0, , , , , ,74 0, ,26 0, TÜKET ME YÖNEL K MAL VE MALZEME ALIMLARI 0, ,00 0, , , , , ,80 0, ,20 0, YOLLUKLAR 0, ,00 0, , , , , ,37 0, ,63 0, GÖREV G DERLER 0, ,00 0, ,00 0, , , ,46 0, ,54 0, H ZMET ALIMLARI 0, ,00 0, , , , , ,58 0, ,42 0,00 EK VE OLA AN ÜSTÜ VER LEN EKLENEN EKLENEN (+) (+) DÜ ÜLEN ( ) G DER G DER ÖDENEN ÖDENEN G DER G DER ÜSTÜ ÜSTÜ HARCAMA PTAL PTAL ED LEN ED LEN ( ) SONRAK SONRAK YILA YILA DEVREDEN DEVREDEN 16

49 G DERLER KES N HESAP CETVEL Kurumu : ZM R BÜYÜK EH R BELED YES Y l : 2015 KURUMSAL FONKS YONEL FONKS YON F N. EKO. F T T P SINIF AÇIKLAMA SIN. GEÇEN GEÇEN YILDAN YILDAN DEVREDEN DEVREDEN LE LE VER LEN VER LEN MENKUL MAL,GAYR MADD HAKALIM, BAKIM VE ONARIM G DERLER 0, ,00 0, , , , , ,29 0, ,71 0, GAYR MENKUL MAL BAKIM VE ONARIM G DERLER 0,00 0,00 0, ,00 0, , , ,24 0, ,76 0, TEDAV VE CENAZE G DERLER 0,00 0,00 0, ,00 0, ,00 248,00 248,00 0,00 952,00 0, SERMAYE G DERLER 0, ,00 0, , , , , ,19 0, ,81 0, MAMUL MAL ALIMLARI 0, ,00 0, ,40 0, , , ,00 0, ,40 0, MENKUL SERMAYE ÜRET M G DERLER 0, ,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, GAYR MENKUL SERMAYE ÜRET M G DERLER 0, ,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, GAYRIMENKUL BÜYÜK ONARIM GIDE 0, ,00 0, , , , , ,19 0, ,41 0, Elektrikli nsan Ta ma Arac 0, ,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Mahalli dareler 0, ,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, SERMAYE G DERLER 0, ,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, MAMUL MAL ALIMLARI 0, ,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Araç ve Makinesi Al mlar Hizmeti 0, ,00 0, ,00 0, , , ,26 0, ,74 0, Mahalli dareler 0, ,00 0, ,00 0, , , ,26 0, ,74 0, SERMAYE G DERLER 0, ,00 0, ,00 0, , , ,26 0, ,74 0, MAMUL MAL ALIMLARI 0, ,00 0, ,00 0, , , ,26 0, ,74 0, Belediyemiz Birimlerinin htiyac Olan Yakacak ve Akaryak t n Temini 0, ,00 0,00 0, , , , ,31 0, ,69 0, Mahalli dareler 0, ,00 0,00 0, , , , ,31 0, ,69 0, MAL VE H ZMET ALIM G DERLER 0, ,00 0,00 0, , , , ,82 0, ,18 0, TÜKET ME YÖNEL K MAL VE MALZEME ALIMLARI 0, ,00 0,00 0, , , , ,82 0, ,18 0, SERMAYE G DERLER 0, ,00 0,00 0, , , , ,49 0, ,51 0, GAYR MENKUL SERMAYE ÜRET M G DERLER 0, ,00 0,00 0, , , , ,49 0, ,51 0, KAMU DÜZEN VE GÜVENL K H ZMETLER 0,00 0,00 0, , , , , ,45 0, ,74 0, Yang ndan Korunma Hizmetleri 0,00 0,00 0, , , , , ,45 0, ,74 0, Yang ndan Korunma Hizmetleri 0,00 0,00 0, , , , , ,45 0, ,74 0, Yang ndan Korunma Hizmetleri 0,00 0,00 0, , , , , ,45 0, ,74 0, Mahalli dareler 0,00 0,00 0, , , , , ,45 0, ,74 0, PERSONEL G DERLER 0,00 0,00 0, ,20 0, , , ,38 0, ,82 0, MEMURLAR 0,00 0,00 0, ,20 0, , , ,38 0, ,82 0, SOSYAL GÜVENL K KURUMLARINA DEVLET PR M G DERLER 0,00 0,00 0, ,96 0, , , ,33 0, ,63 0, MEMURLAR 0,00 0,00 0, ,96 0, , , ,33 0, ,63 0, MAL VE H ZMET ALIM G DERLER 0,00 0,00 0, , , , , ,74 0, ,29 0, TÜKET ME YÖNEL K MAL VE MALZEME ALIMLARI 0,00 0,00 0, , , , , ,15 0, ,85 0, YOLLUKLAR 0,00 0,00 0, ,74 0, , , ,53 0, ,21 0, GÖREV G DERLER 0,00 0,00 0, ,00 0, ,00 0,00 0,00 0, ,00 0, H ZMET ALIMLARI 0,00 0,00 0, ,00 0, ,00 0,00 0,00 0, ,00 0, MENKUL MAL,GAYR MADD HAKALIM, BAKIM VE ONARIM G DERLER 0,00 0,00 0, , , , , ,34 0, ,55 0, GAYR MENKUL MAL BAKIM VE ONARIM G DERLER 0,00 0,00 0, ,40 0, , , ,72 0, ,68 0, DESTEK H ZMETLER DA RES BA KANLI I 0, ,00 0, , , , , ,27 0, ,73 0, GENEL KAMU H ZMETLER 0, ,00 0, , , , , ,11 0, ,89 0, Genel Hizmetler 0, ,00 0, , , , , ,54 0, ,46 0, Di er Genel Hizmetler 0, ,00 0, , , , , ,54 0, ,46 0, Di er Genel Hizmetler 0, ,00 0, , , , , ,54 0, ,46 0, Mahalli dareler 0, ,00 0, , , , , ,54 0, ,46 0, PERSONEL G DERLER 0, ,00 0,00 0, , , , ,65 0, ,35 0, MEMURLAR 0, ,00 0,00 0, , , , ,65 0, ,35 0, SOSYAL GÜVENL K KURUMLARINA DEVLET PR M G DERLER 0, ,00 0,00 0,00 0, , , ,70 0, ,30 0, MEMURLAR 0, ,00 0,00 0,00 0, , , ,70 0, ,30 0, MAL VE H ZMET ALIM G DERLER 0, ,00 0, ,00 0, , , ,19 0, ,81 0, TÜKET ME YÖNEL K MAL VE MALZEME ALIMLARI 0, ,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0, ,00 0, H ZMET ALIMLARI 0, ,00 0,00 0,00 0, ,00 726,00 726,00 0,00 274,00 0, MENKUL MAL,GAYR MADD HAKALIM, BAKIM VE ONARIM G DERLER 0, ,00 0, ,00 0, , , ,96 0, ,04 0, GAYR MENKUL MAL BAKIM VE ONARIM G DERLER 0, ,00 0, ,00 0, , , ,23 0, ,77 0, SERMAYE G DERLER 0, ,00 0,00 0, , ,00 0,00 0,00 0, ,00 0, GAYR MENKUL SERMAYE ÜRET M G DERLER 0, ,00 0,00 0, , ,00 0,00 0,00 0, ,00 0, S n fland rmaya Girmeyen Kamu Düzeni Ve Güvenlik Hizmetleri 0, ,00 0, , , , , ,57 0, ,43 0, S n fland rmaya Girmeyen Genel Kamu Hizmetleri 0, ,00 0, , , , , ,57 0, ,43 0, S n fland rmaya Girmeyen Genel Kamu Hizmetleri 0, ,00 0, , , , , ,57 0, ,43 0, Mahalli dareler 0, ,00 0, , , , , ,57 0, ,43 0, PERSONEL G DERLER 0, ,00 0, , , , , ,62 0, ,38 0,00 EK VE OLA AN ÜSTÜ VER LEN EKLENEN EKLENEN (+) (+) DÜ ÜLEN ( ) G DER G DER ÖDENEN ÖDENEN G DER G DER ÜSTÜ ÜSTÜ HARCAMA PTAL PTAL ED LEN ED LEN ( ) SONRAK SONRAK YILA YILA DEVREDEN DEVREDEN 17

50 G DERLER KES N HESAP CETVEL Kurumu : ZM R BÜYÜK EH R BELED YES Y l : 2015 KURUMSAL FONKS YONEL FONKS YON F N. EKO. F T T P SINIF AÇIKLAMA SIN. GEÇEN GEÇEN YILDAN YILDAN DEVREDEN DEVREDEN LE LE VER LEN VER LEN MEMURLAR 0, ,00 0, , , , , ,03 0, ,97 0, SÖZLE MEL PERSONEL 0, ,00 0,00 0,00 0, , , ,31 0, ,69 0, SÇ LER 0, ,00 0, , , , , ,02 0, ,98 0, GEÇ C PERSONEL 0, ,00 0,00 0,00 0, , , ,26 0, ,74 0, SOSYAL GÜVENL K KURUMLARINA DEVLET PR M G DERLER 0, ,00 0, , , , , ,16 0, ,84 0, MEMURLAR 0, ,00 0,00 0, , , , ,46 0, ,54 0, SÖZLE MEL PERSONEL 0, ,00 0,00 0,00 0, , , ,30 0, ,70 0, SÇ LER 0, ,00 0, ,00 0, , , ,40 0, ,60 0, MAL VE H ZMET ALIM G DERLER 0, ,00 0, , , , , ,27 0, ,73 0, TÜKET ME YÖNEL K MAL VE MALZEME ALIMLARI 0, ,00 0, , , , , ,42 0, ,58 0, YOLLUKLAR 0, ,00 0, ,00 0, , , ,72 0, ,28 0, GÖREV G DERLER 0, ,00 0, ,00 0, , , ,29 0, ,71 0, H ZMET ALIMLARI 0, ,00 0, , , , , ,01 0, ,99 0, TEMS L VE TANITMA G DERLER 0, ,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0, ,00 0, MENKUL MAL,GAYR MADD HAKALIM, BAKIM VE ONARIM G DERLER 0, ,00 0, , , , , ,90 0, ,10 0, GAYR MENKUL MAL BAKIM VE ONARIM G DERLER 0, ,00 0, ,00 0, , , ,73 0, ,27 0, TEDAV VE CENAZE G DERLER 0, ,00 0,00 0,00 0, ,00 985,20 985,20 0, ,80 0, SERMAYE G DERLER 0, ,00 0, ,00 0, , , ,52 0, ,48 0, MAMUL MAL ALIMLARI 0, ,00 0, ,00 0, , , ,31 0, ,69 0, MENKUL SERMAYE ÜRET M G DERLER 0, ,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0, ,00 0, GAYR MENKUL SERMAYE ÜRET M G DERLER 0, ,00 0, ,00 0, , , ,00 0, ,00 0, GAYRIMENKUL BÜYÜK ONARIM GIDE 0, ,00 0, ,00 0, , , ,21 0, ,79 0, KAMU DÜZEN VE GÜVENL K H ZMETLER 0, ,00 0, , , , , ,16 0, ,84 0, Güvenlik Hizmetleri 0, ,00 0,00 0, , , , ,08 0, ,92 0, Kurumsal Güvenlik Hizmetleri 0, ,00 0,00 0, , , , ,08 0, ,92 0, Kurumsal Güvenlik Hizmetleri 0, ,00 0,00 0, , , , ,08 0, ,92 0, Mahalli dareler 0, ,00 0,00 0, , , , ,08 0, ,92 0, MAL VE H ZMET ALIM G DERLER 0, ,00 0,00 0, , , , ,08 0, ,92 0, H ZMET ALIMLARI 0, ,00 0,00 0, , , , ,08 0, ,92 0, S n fland rmaya Girmeyen Kamu Düzeni Ve Güvenlik Hizmetleri 0, ,00 0, , , , , ,08 0, ,92 0, S n fland rmaya Girmeyen Kamu Düzeni Ve Güvenlik Hizmetleri 0, ,00 0, , , , , ,08 0, ,92 0, S n fland rmaya Girmeyen Kamu Düzeni Ve Güvenlik Hizmetleri 0, ,00 0, , , , , ,08 0, ,92 0, Mahalli dareler 0, ,00 0, , , , , ,08 0, ,92 0, PERSONEL G DERLER 0, ,00 0,00 0, , , , ,67 0, ,33 0, MEMURLAR 0, ,00 0,00 0, , , , ,67 0, ,33 0, SOSYAL GÜVENL K KURUMLARINA DEVLET PR M G DERLER 0, ,00 0,00 0,00 0, , , ,47 0, ,53 0, MEMURLAR 0, ,00 0,00 0,00 0, , , ,47 0, ,53 0, MAL VE H ZMET ALIM G DERLER 0, ,00 0, ,00 400, , , ,62 0, ,38 0, TÜKET ME YÖNEL K MAL VE MALZEME ALIMLARI 0, ,00 0,00 0,00 0, , , ,02 0, ,98 0, YOLLUKLAR 0, ,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0, ,00 0, GÖREV G DERLER 0, ,00 0, ,00 0, , , ,21 0, ,79 0, H ZMET ALIMLARI 0, ,00 0,00 400,00 0, , , ,20 0, ,80 0, MENKUL MAL,GAYR MADD HAKALIM, BAKIM VE ONARIM G DERLER 0, ,00 0,00 0,00 400, , , ,19 0, ,81 0, SERMAYE G DERLER 0,00 0,00 0, ,00 0, , , ,32 0, ,68 0, MAMUL MAL ALIMLARI 0,00 0,00 0, ,00 0, , , ,32 0, ,68 0, TEFT KURULU BA KANLI I 0, ,00 0, , , , , ,76 0, ,24 0, GENEL KAMU H ZMETLER 0, ,00 0, , , , , ,76 0, ,24 0, Yasama Ve Yürütme Organlar, Finansal Ve Mali ler,d i leri Hizmetleri 0, ,00 0, , , , , ,76 0, ,24 0, S nfland rmaya Girmeyen Yasama Ve Yürütme Org.,Fin.Ve Mali ler,d i leri Hizm. S nfland rmaya Girmeyen Yasama Ve Yürütme Org.,Fin.Ve Mali ler,d i leri Hizm. EK VE OLA AN ÜSTÜ VER LEN EKLENEN EKLENEN (+) (+) DÜ ÜLEN ( ) G DER G DER ÖDENEN ÖDENEN G DER G DER ÜSTÜ ÜSTÜ HARCAMA PTAL PTAL ED LEN ED LEN ( ) SONRAK SONRAK YILA YILA DEVREDEN DEVREDEN 0, ,00 0, , , , , ,76 0, ,24 0,00 0, ,00 0, , , , , ,76 0, ,24 0, Mahalli dareler 0, ,00 0, , , , , ,76 0, ,24 0, PERSONEL G DERLER 0, ,00 0,00 0, , , , ,32 0, ,68 0, MEMURLAR 0, ,00 0,00 0, , , , ,32 0, ,68 0, SOSYAL GÜVENL K KURUMLARINA DEVLET PR M G DERLER 0, ,00 0,00 0,00 0, , , ,62 0, ,38 0, MEMURLAR 0, ,00 0,00 0,00 0, , , ,62 0, ,38 0, MAL VE H ZMET ALIM G DERLER 0, ,00 0, , , , , ,82 0, ,18 0, TÜKET ME YÖNEL K MAL VE MALZEME ALIMLARI 0, ,00 0,00 0,00 0, , , ,06 0, ,94 0, YOLLUKLAR 0, ,00 0, , , , , ,26 0,00 0,74 0, GÖREV G DERLER 0, ,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0, ,00 0, H ZMET ALIMLARI 0, ,00 0,00 0, , , , ,00 0, ,00 0, MENKUL MAL,GAYR MADD HAKALIM, BAKIM VE ONARIM G DERLER 0, ,00 0, , , , , ,50 0, ,50 0, GAYR MENKUL MAL BAKIM VE ONARIM G DERLER 0,00 0,00 0, ,00 0, ,00 0,00 0,00 0, ,00 0, SERMAYE G DERLER 0, ,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0, ,00 0, MAMUL MAL ALIMLARI 0, ,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 18

51 G DERLER KES N HESAP CETVEL Kurumu : ZM R BÜYÜK EH R BELED YES Y l : 2015 KURUMSAL FONKS YONEL FONKS YON F N. EKO. F T T P SINIF AÇIKLAMA SIN. GEÇEN GEÇEN YILDAN YILDAN DEVREDEN DEVREDEN LE LE VER LEN VER LEN Ç DE M B R M BA KANLI I 0, ,00 0, , , , , ,74 0, ,26 0, GENEL KAMU H ZMETLER 0, ,00 0, , , , , ,74 0, ,26 0, Yasama Ve Yürütme Organlar, Finansal Ve Mali ler,d i leri Hizmetleri 0, ,00 0, , , , , ,74 0, ,26 0, S nfland rmaya Girmeyen Yasama Ve Yürütme Org.,Fin.Ve Mali ler,d i leri Hizm. S nfland rmaya Girmeyen Yasama Ve Yürütme Org.,Fin.Ve Mali ler,d i leri Hizm. EK VE OLA AN ÜSTÜ VER LEN EKLENEN EKLENEN (+) (+) DÜ ÜLEN ( ) G DER G DER ÖDENEN ÖDENEN G DER G DER ÜSTÜ ÜSTÜ HARCAMA PTAL PTAL ED LEN ED LEN ( ) SONRAK SONRAK YILA YILA DEVREDEN DEVREDEN 0, ,00 0, , , , , ,74 0, ,26 0,00 0, ,00 0, , , , , ,74 0, ,26 0, Mahalli dareler 0, ,00 0, , , , , ,74 0, ,26 0, PERSONEL G DERLER 0, ,00 0,00 0, , , , ,40 0, ,60 0, MEMURLAR 0, ,00 0,00 0, , , , ,40 0, ,60 0, SOSYAL GÜVENL K KURUMLARINA DEVLET PR M G DERLER 0, ,00 0,00 0,00 0, , , ,57 0, ,43 0, MEMURLAR 0, ,00 0,00 0,00 0, , , ,57 0, ,43 0, MAL VE H ZMET ALIM G DERLER 0, ,00 0, , , , , ,77 0, ,23 0, TÜKET ME YÖNEL K MAL VE MALZEME ALIMLARI 0, ,00 0,00 0,00 0, , , ,96 0, ,04 0, YOLLUKLAR 0, ,00 0,00 0,00 0, , , ,24 0,00 162,76 0, H ZMET ALIMLARI 0, ,00 0, , , ,00 0,00 0,00 0, ,00 0, MENKUL MAL,GAYR MADD HAKALIM, BAKIM VE ONARIM G DERLER 0, ,00 0, ,00 500, , , ,57 0, ,43 0, STRATEJ GEL T RME DA RES BA KANLI I 0, ,00 0, , , , , ,30 0, ,70 0, GENEL KAMU H ZMETLER 0, ,00 0, , , , , ,30 0, ,70 0, Yasama Ve Yürütme Organlar, Finansal Ve Mali ler,d i leri Hizmetleri 0, ,00 0, , , , , ,85 0, ,15 0, Finansal Ve Mali ler Ve Hizmetleri 0, ,00 0, , , , , ,85 0, ,15 0, Finansal Ve Mali ler Ve Hizmetleri 0, ,00 0, , , , , ,07 0, ,93 0, Mahalli dareler 0, ,00 0, , , , , ,07 0, ,93 0, PERSONEL G DERLER 0, ,00 0, , , , , ,24 0, ,76 0, MEMURLAR 0, ,00 0,00 0, , , , ,53 0, ,47 0, SÖZLE MEL PERSONEL 0,00 0,00 0, ,00 0, , , ,81 0, ,19 0, GEÇ C PERSONEL 0, ,00 0, ,00 0, , , ,90 0,00 960,10 0, SOSYAL GÜVENL K KURUMLARINA DEVLET PR M G DERLER 0, ,00 0, ,00 0, , , ,74 0, ,26 0, MEMURLAR 0, ,00 0,00 0,00 0, , , ,97 0, ,03 0, SÖZLE MEL PERSONEL 0,00 0,00 0, ,00 0, , , ,77 0, ,23 0, MAL VE H ZMET ALIM G DERLER 0, ,00 0, , , , , ,38 0, ,62 0, TÜKET ME YÖNEL K MAL VE MALZEME ALIMLARI 0, ,00 0, ,00 0, , , ,96 0, ,04 0, YOLLUKLAR 0, ,00 0,00 0,00 0, , , ,55 0, ,45 0, GÖREV G DERLER 0, ,00 0, ,00 0, , , ,79 0, ,21 0, H ZMET ALIMLARI 0, ,00 0,00 0, , , , ,28 0, ,72 0, TEMS L VE TANITMA G DERLER 0, ,00 0, ,00 0, , , ,80 0, ,20 0, MENKUL MAL,GAYR MADD HAKALIM, BAKIM VE ONARIM G DERLER 0, ,00 0, , , , , ,00 0, ,00 0, FA Z G DERLER 0, ,00 0,00 0, , , , ,21 0, ,79 0, DIGER IÇ BORÇ FAIZ GIDERLERI 0, ,00 0,00 0, , , , ,96 0, ,04 0, DIS BORÇ FAIZ GIDERLERI 0, ,00 0,00 0, , , , ,25 0, ,75 0, SERMAYE G DERLER 0,00 0,00 0, ,00 0, , , ,50 0, ,50 0, MAMUL MAL ALIMLARI 0,00 0,00 0, ,00 0, , , ,50 0, ,50 0, Uluslararas Kredi Derecelendirme Kurulu lar ndan Kredi Derecelendirme Notu Al nmas 0, ,00 0, ,00 0, , , ,78 0, ,22 0, Mahalli dareler 0, ,00 0, ,00 0, , , ,78 0, ,22 0, MAL VE H ZMET ALIM G DERLER 0, ,00 0, ,00 0, , , ,78 0, ,22 0, H ZMET ALIMLARI 0, ,00 0, ,00 0, , , ,78 0, ,22 0, Genel Hizmetler 0, ,00 0, , , , , ,45 0, ,55 0, Genel Planlama Ve statistik Hizmetleri 0, ,00 0, , , , , ,73 0, ,27 0, Genel Planlama Ve statistik Hizmetleri 0, ,00 0, , , , , ,73 0, ,27 0, Mahalli dareler 0, ,00 0, , , , , ,73 0, ,27 0, PERSONEL G DERLER 0, ,00 0, , , , , ,90 0, ,10 0, MEMURLAR 0, ,00 0, , , , , ,86 0, ,14 0, GEÇ C PERSONEL 0, ,00 0, ,00 0, , , ,04 0, ,96 0, SOSYAL GÜVENL K KURUMLARINA DEVLET PR M G DERLER 0, ,00 0, ,00 0, , , ,70 0, ,30 0, MEMURLAR 0, ,00 0, ,00 0, , , ,70 0, ,30 0, MAL VE H ZMET ALIM G DERLER 0, ,00 0, , , , , ,13 0, ,87 0, TÜKET ME YÖNEL K MAL VE MALZEME ALIMLARI 0, ,00 0, ,00 0, , , ,22 0, ,78 0, YOLLUKLAR 0, ,00 0, ,00 0, , , ,85 0, ,15 0,00 19

52 G DERLER KES N HESAP CETVEL Kurumu : ZM R BÜYÜK EH R BELED YES Y l : 2015 KURUMSAL FONKS YONEL FONKS YON F N. EKO. F T T P SINIF AÇIKLAMA SIN. GEÇEN GEÇEN YILDAN YILDAN DEVREDEN DEVREDEN LE LE VER LEN VER LEN H ZMET ALIMLARI 0, ,00 0, , , , , ,96 0, ,04 0, TEMS L VE TANITMA G DERLER 0, ,00 0, ,00 0, , , ,90 0, ,10 0, MENKUL MAL,GAYR MADD HAKALIM, BAKIM VE ONARIM G DERLER 0, ,00 0, ,00 0, , , ,20 0, ,80 0, CAR TRANSFERLER 0, ,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0, ,00 0, KAR AMACI GÜTMEYEN KURULU LARA YAPILAN TRANSFERLER 0, ,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0, ,00 0, Di er Genel Hizmetler 0, ,00 0, , , , , ,72 0, ,28 0, Di er Genel Hizmetler 0, ,00 0, , , , , ,02 0, ,98 0, Mahalli dareler 0, ,00 0, , , , , ,02 0, ,98 0, PERSONEL G DERLER 0, ,00 0, , , , , ,48 0, ,52 0, MEMURLAR 0, ,00 0,00 0, , , , ,66 0, ,34 0, GEÇ C PERSONEL 0, ,00 0, ,00 0, , , ,82 0, ,18 0, SOSYAL GÜVENL K KURUMLARINA DEVLET PR M G DERLER 0, ,00 0,00 0,00 0, , , ,13 0, ,87 0, MEMURLAR 0, ,00 0,00 0,00 0, , , ,13 0, ,87 0, MAL VE H ZMET ALIM G DERLER 0, ,00 0, ,00 0, , , ,55 0, ,45 0, TÜKET ME YÖNEL K MAL VE MALZEME ALIMLARI 0, ,00 0, ,00 0, , , ,64 0, ,36 0, YOLLUKLAR 0, ,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0, ,00 0, H ZMET ALIMLARI 0, ,00 0, ,00 0, , , ,50 0, ,50 0, TEMS L VE TANITMA G DERLER 0, ,00 0, ,00 0, , , ,40 0, ,60 0, MENKUL MAL,GAYR MADD HAKALIM, BAKIM VE ONARIM G DERLER 0, ,00 0, ,00 0, , , ,93 0, ,07 0, GAYR MENKUL MAL BAKIM VE ONARIM G DERLER 0, ,00 0, ,00 0, , , ,08 0, ,92 0, SERMAYE G DERLER 0, ,00 0, ,00 0, , , ,86 0, ,14 0, MAMUL MAL ALIMLARI 0, ,00 0, ,00 0, , , ,86 0, ,14 0, Kent Konseyi 0, ,00 0, , , , , ,70 0, ,30 0, Mahalli dareler 0, ,00 0, , , , , ,70 0, ,30 0, MAL VE H ZMET ALIM G DERLER 0, ,00 0, , , , , ,60 0, ,40 0, TÜKET ME YÖNEL K MAL VE MALZEME ALIMLARI 0, ,00 0, , , , , ,15 0, ,85 0, YOLLUKLAR 0, ,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0, ,00 0, GÖREV G DERLER 0, ,00 0,00 0, , ,00 0,00 0,00 0, ,00 0, H ZMET ALIMLARI 0, ,00 0,00 0,00 0, , , ,40 0, ,60 0, TEMS L VE TANITMA G DERLER 0, ,00 0, ,00 0, , , ,81 0, ,19 0, MENKUL MAL,GAYR MADD HAKALIM, BAKIM VE ONARIM G DERLER 0, ,00 0, , , , , ,24 0, ,76 0, SERMAYE G DERLER 0, ,00 0, ,00 0, , , ,10 0, ,90 0, MAMUL MAL ALIMLARI 0, ,00 0, ,00 0, , , ,10 0, ,90 0, MAL H ZMETLER DA RES BA KANLI I 0, ,00 0, , , , , ,64 0, ,36 0, GENEL KAMU H ZMETLER 0, ,00 0, , , , , ,64 0, ,36 0, Yasama Ve Yürütme Organlar, Finansal Ve Mali ler,d i leri Hizmetleri 0, ,00 0, , , , , ,25 0, ,75 0, Finansal Ve Mali ler Ve Hizmetleri 0, ,00 0, , , , , ,25 0, ,75 0, Finansal Ve Mali ler Ve Hizmetleri 0, ,00 0, , , , , ,25 0, ,75 0, Mahalli dareler 0, ,00 0, , , , , ,25 0, ,75 0, PERSONEL G DERLER 0, ,00 0, , , , , ,27 0, ,73 0, MEMURLAR 0, ,00 0, , , , , ,85 0, ,15 0, GEÇ C PERSONEL 0, ,00 0, ,00 0, , , ,42 0, ,58 0, SOSYAL GÜVENL K KURUMLARINA DEVLET PR M G DERLER 0, ,00 0, ,00 0, , , ,02 0, ,98 0, MEMURLAR 0, ,00 0, ,00 0, , , ,02 0, ,98 0, MAL VE H ZMET ALIM G DERLER 0, ,00 0, , , , , ,38 0, ,62 0, TÜKET ME YÖNEL K MAL VE MALZEME ALIMLARI 0, ,00 0, , , , , ,70 0, ,30 0, YOLLUKLAR 0, ,00 0, , , , , ,41 0, ,59 0, GÖREV G DERLER 0, ,00 0, , , , , ,09 0, ,91 0, H ZMET ALIMLARI 0, ,00 0, , , , , ,99 0, ,01 0, TEMS L VE TANITMA G DERLER 0, ,00 0, , , ,00 494,33 494,33 0, ,67 0, MENKUL MAL,GAYR MADD HAKALIM, BAKIM VE ONARIM G DERLER 0, ,00 0, , , , , ,66 0, ,34 0, GAYR MENKUL MAL BAKIM VE ONARIM G DERLER 0,00 0,00 0, ,00 0, , , ,20 0, ,80 0, CAR TRANSFERLER 0, ,00 0,00 0,00 0, , , ,18 0, ,82 0, KAR AMACI GÜTMEYEN KURULU LARA YAPILAN TRANSFERLER 0, ,00 0,00 0,00 0, , , ,18 0, ,82 0, SERMAYE G DERLER 0,00 0,00 0, ,00 0, , , ,40 0, ,60 0, MAMUL MAL ALIMLARI 0,00 0,00 0, ,00 0, , , ,40 0, ,60 0, GAYR MENKUL SERMAYE ÜRET M G DERLER 0,00 0,00 0, ,00 0, , , ,00 0, ,00 0, YEDEK LER 0, ,00 0,00 0, , ,00 0,00 0,00 0, ,00 0, PERSONEL GIDERLERINI KARSILAMA 0, ,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, YATIRIMLARI HIZLANDIRMA ÖDENEG 0, ,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 EK VE OLA AN ÜSTÜ VER LEN EKLENEN EKLENEN (+) (+) DÜ ÜLEN ( ) G DER G DER ÖDENEN ÖDENEN G DER G DER ÜSTÜ ÜSTÜ HARCAMA PTAL PTAL ED LEN ED LEN ( ) SONRAK SONRAK YILA YILA DEVREDEN DEVREDEN 20

53 G DERLER KES N HESAP CETVEL Kurumu : ZM R BÜYÜK EH R BELED YES Y l : 2015 KURUMSAL FONKS YONEL FONKS YON F N. EKO. F T T P SINIF AÇIKLAMA SIN. GEÇEN GEÇEN YILDAN YILDAN DEVREDEN DEVREDEN LE LE VER LEN VER LEN ÖNGÖRÜLMEYEN GIDERLER ÖDENEG 0, ,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0, ,00 0, DOGAL AFET GIDERLERINI KARSILAM 0, ,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0, ,00 0, YEDEK 0, ,00 0,00 0, , ,00 0,00 0,00 0, ,00 0, YENI KURULACAK DAIRE VE IDARELE 0, ,00 0,00 0, , ,00 0,00 0,00 0, ,00 0, Genel Hizmetler 0, ,00 0, , , , , ,28 0, ,72 0, Di er Genel Hizmetler 0, ,00 0, , , , , ,28 0, ,72 0, Di er Genel Hizmetler 0, ,00 0, , , , , ,28 0, ,72 0, Mahalli dareler 0, ,00 0, , , , , ,28 0, ,72 0, PERSONEL G DERLER 0, ,00 0,00 0, , , , ,77 0, ,23 0, MEMURLAR 0, ,00 0,00 0, , , , ,31 0, ,69 0, GEÇ C PERSONEL 0, ,00 0,00 0,00 0, , , ,46 0, ,54 0, SOSYAL GÜVENL K KURUMLARINA DEVLET PR M G DERLER 0, ,00 0,00 0,00 0, , , ,63 0, ,37 0, MEMURLAR 0, ,00 0,00 0,00 0, , , ,63 0, ,37 0, MAL VE H ZMET ALIM G DERLER 0, ,00 0, , , , , ,64 0, ,36 0, TÜKET ME YÖNEL K MAL VE MALZEME ALIMLARI 0, ,00 0,00 0, , , , ,44 0, ,56 0, YOLLUKLAR 0, ,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0, ,00 0, H ZMET ALIMLARI 0, ,00 0, ,00 0, , , ,63 0, ,37 0, MENKUL MAL,GAYR MADD HAKALIM, BAKIM VE ONARIM G DERLER 0, ,00 0,00 0,00 0, , , ,17 0, ,83 0, GAYR MENKUL MAL BAKIM VE ONARIM G DERLER 0, ,00 0,00 0,00 0, , , ,40 0, ,60 0, SERMAYE G DERLER 0, ,00 0, ,00 0, , , ,24 0, ,76 0, MAMUL MAL ALIMLARI 0, ,00 0, ,00 0, , , ,24 0, ,76 0, Genel Nitelikli Transferlere li kin Hizmetler 0, ,00 0, , , , , ,11 0, ,89 0, Genel Nitelikli Transferlere li kin Hizmetler 0, ,00 0, , , , , ,11 0, ,89 0, Genel Nitelikli Transferlere li kin Hizmetler 0, ,00 0, , , , , ,11 0, ,89 0, Mahalli dareler 0, ,00 0, , , , , ,11 0, ,89 0, CAR TRANSFERLER 0, ,00 0, , , , , ,11 0, ,89 0, GÖREV ZARARLARI 0, ,00 0, ,00 0, , , ,56 0, ,44 0, KAR AMACI GÜTMEYEN KURULU LARA YAPILAN TRANSFERLER 0, ,00 0, , , , , ,23 0, ,77 0, GEL RLERDEN AYRILAN PAYLAR 0, ,00 0,00 0, , , , ,32 0, ,68 0, SERMAYE TRANSFERLERI 0, ,00 0,00 0,00 0, , , ,00 0,00 0,00 0, YURTIÇI SERMAYE TRANSFERLERI 0, ,00 0,00 0,00 0, , , ,00 0,00 0,00 0, HUKUK MÜ AV RL 0, ,00 0, , , , , ,70 0, ,30 0, GENEL KAMU H ZMETLER 0, ,00 0, , , , , ,70 0, ,30 0, Genel Hizmetler 0, ,00 0, , , , , ,70 0, ,30 0, Di er Genel Hizmetler 0, ,00 0, , , , , ,70 0, ,30 0, Di er Genel Hizmetler 0, ,00 0, , , , , ,70 0, ,30 0, Mahalli dareler 0, ,00 0, , , , , ,70 0, ,30 0, PERSONEL G DERLER 0, ,00 0,00 0,00 0, , , ,77 0, ,23 0, MEMURLAR 0, ,00 0,00 0,00 0, , , ,98 0, ,02 0, SÖZLE MEL PERSONEL 0, ,00 0,00 0,00 0, , , ,79 0, ,21 0, SOSYAL GÜVENL K KURUMLARINA DEVLET PR M G DERLER 0, ,00 0, ,00 0, , , ,97 0, ,03 0, MEMURLAR 0, ,00 0, ,00 0, , , ,35 0, ,65 0, SÖZLE MEL PERSONEL 0, ,00 0,00 0,00 0, , , ,62 0, ,38 0, MAL VE H ZMET ALIM G DERLER 0, ,00 0, , , , , ,96 0, ,04 0, TÜKET ME YÖNEL K MAL VE MALZEME ALIMLARI 0, ,00 0,00 0,00 0, , , ,84 0, ,16 0, YOLLUKLAR 0, ,00 0, ,00 0, , , ,64 0, ,36 0, GÖREV G DERLER 0, ,00 0, , , , , ,40 0, ,60 0, H ZMET ALIMLARI 0, ,00 0,00 0,00 0, , , ,68 0, ,32 0, MENKUL MAL,GAYR MADD HAKALIM, BAKIM VE ONARIM G DERLER 0, ,00 0, ,00 0, , , ,40 0, ,60 0, SERMAYE G DERLER 0, ,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0, ,00 0, MAMUL MAL ALIMLARI 0, ,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0, ,00 0, BASIN, YAYIN HALKLA L K LER VE MUHTARLIKLAR DA RES BA KANLI I EK VE OLA AN ÜSTÜ VER LEN EKLENEN EKLENEN (+) (+) DÜ ÜLEN ( ) G DER G DER ÖDENEN ÖDENEN G DER G DER ÜSTÜ ÜSTÜ HARCAMA PTAL PTAL ED LEN ED LEN ( ) SONRAK SONRAK YILA YILA DEVREDEN DEVREDEN 0, ,00 0, , , , , ,77 0, ,23 0, GENEL KAMU H ZMETLER 0, ,00 0, , , , , ,85 0, ,15 0, Yasama Ve Yürütme Organlar, Finansal Ve Mali ler,d i leri Hizmetleri 0, ,00 0, , , , , ,55 0, ,45 0, Yasama Ve Yürütme Organlar Hizmetleri 0, ,00 0, , , , , ,55 0, ,45 0, Yasama Ve Yürütme Organlar Hizmetleri 0, ,00 0, , , , , ,55 0, ,45 0, Mahalli dareler 0, ,00 0, , , , , ,55 0, ,45 0, PERSONEL G DERLER 0, ,00 0,00 0,00 0, , , ,58 0, ,42 0, MEMURLAR 0, ,00 0,00 0,00 0, , , ,78 0, ,22 0, GEÇ C PERSONEL 0, ,00 0,00 0,00 0, , , ,80 0, ,20 0, SOSYAL GÜVENL K KURUMLARINA DEVLET PR M G DERLER 0, ,00 0,00 0,00 0, , , ,84 0, ,16 0, MEMURLAR 0, ,00 0,00 0,00 0, , , ,84 0, ,16 0, MAL VE H ZMET ALIM G DERLER 0, ,00 0, , , , , ,13 0, ,87 0, TÜKET ME YÖNEL K MAL VE MALZEME ALIMLARI 0, ,00 0, ,00 0, , , ,71 0, ,29 0, YOLLUKLAR 0, ,00 0,00 0,00 0, ,00 372,98 372,98 0, ,02 0,00 21

54 G DERLER KES N HESAP CETVEL Kurumu : ZM R BÜYÜK EH R BELED YES Y l : 2015 KURUMSAL FONKS YONEL FONKS YON F N. EKO. F T T P SINIF AÇIKLAMA SIN. GEÇEN GEÇEN YILDAN YILDAN DEVREDEN DEVREDEN LE LE VER LEN VER LEN H ZMET ALIMLARI 0, ,00 0,00 0, , , , ,07 0, ,93 0, TEMS L VE TANITMA G DERLER 0, ,00 0,00 0, , , , ,25 0, ,75 0, MENKUL MAL,GAYR MADD HAKALIM, BAKIM VE ONARIM G DERLER 0, ,00 0, ,00 0, , , ,12 0, ,88 0, Genel Hizmetler 0, ,00 0, , , , , ,56 0, ,44 0, Genel Planlama Ve statistik Hizmetleri 0, ,00 0, , , , , ,56 0, ,44 0, Genel Planlama Ve statistik Hizmetleri 0, ,00 0, , , , , ,36 0, ,64 0, Mahalli dareler 0, ,00 0, , , , , ,36 0, ,64 0, PERSONEL G DERLER 0, ,00 0, ,00 0, , , ,68 0, ,32 0, MEMURLAR 0, ,00 0,00 0,00 0, , , ,23 0, ,77 0, SÖZLE MEL PERSONEL 0, ,00 0,00 0,00 0, , , ,79 0, ,21 0, GEÇ C PERSONEL 0, ,00 0, ,00 0, , , ,66 0,00 764,34 0, SOSYAL GÜVENL K KURUMLARINA DEVLET PR M G DERLER 0, ,00 0,00 0,00 0, , , ,49 0, ,51 0, MEMURLAR 0, ,00 0,00 0,00 0, , , ,96 0, ,04 0, SÖZLE MEL PERSONEL 0, ,00 0,00 0,00 0, , , ,53 0, ,47 0, MAL VE H ZMET ALIM G DERLER 0, ,00 0, , , , , ,59 0, ,41 0, TÜKET ME YÖNEL K MAL VE MALZEME ALIMLARI 0, ,00 0, ,00 0, , , ,08 0, ,92 0, YOLLUKLAR 0, ,00 0, ,00 0, , , ,56 0, ,44 0, GÖREV G DERLER 0,00 0,00 0, ,00 0, ,00 179,08 179,08 0,00 820,92 0, H ZMET ALIMLARI 0, ,00 0,00 0, , , , ,00 0, ,00 0, TEMS L VE TANITMA G DERLER 0, ,00 0, , , , , ,18 0, ,82 0, MENKUL MAL,GAYR MADD HAKALIM, BAKIM VE ONARIM G DERLER 0, ,00 0,00 0,00 0, , , ,69 0, ,31 0, CAR TRANSFERLER 0, ,00 0, ,00 0, , , ,60 0, ,40 0, KAR AMACI GÜTMEYEN KURULU LARA YAPILAN TRANSFERLER 0, ,00 0,00 0,00 0, , , ,92 0,00 658,08 0, YURTDISINA YAPILAN TRANSFERLER 0, ,00 0, ,00 0, , , ,68 0, ,32 0, SERMAYE G DERLER 0, ,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0, ,00 0, MAMUL MAL ALIMLARI 0, ,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0, ,00 0, Turistik Rehber Bas m ve Uluslararas Fuarlara Kat l m 0, ,00 0, , , , , ,00 0, ,00 0, Mahalli dareler 0, ,00 0, , , , , ,00 0, ,00 0, MAL VE H ZMET ALIM G DERLER 0, ,00 0, , , , , ,00 0, ,00 0, TÜKET ME YÖNEL K MAL VE MALZEME ALIMLARI 0, ,00 0,00 0, , ,00 0,00 0,00 0, ,00 0, H ZMET ALIMLARI 0, ,00 0, ,00 0, , , ,00 0, ,00 0, TEMS L VE TANITMA G DERLER 0, ,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0, ,00 0, MENKUL MAL,GAYR MADD HAKALIM, BAKIM VE ONARIM G DERLER 0, ,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0, ,00 0, Karde Kentler Orman ve Karde Kentler Festivali 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Mahalli dareler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, MAL VE H ZMET ALIM G DERLER 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, TEMS L VE TANITMA G DERLER 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Uluslararas Karde Kentler Gençlik Kamp 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Mahalli dareler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, MAL VE H ZMET ALIM G DERLER 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, TEMS L VE TANITMA G DERLER 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Capture zmir Foto raf Yar mas 0, ,00 0,00 0,00 0, , , ,20 0, ,80 0, Mahalli dareler 0, ,00 0,00 0,00 0, , , ,20 0, ,80 0, MAL VE H ZMET ALIM G DERLER 0, ,00 0,00 0,00 0, , , ,20 0, ,80 0, TÜKET ME YÖNEL K MAL VE MALZEME ALIMLARI 0, ,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0, ,00 0, GÖREV G DERLER 0, ,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0, ,00 0, TEMS L VE TANITMA G DERLER 0, ,00 0,00 0,00 0, , , ,20 0, ,80 0, S n fland rmaya Girmeyen Kamu Düzeni Ve Güvenlik Hizmetleri 0, ,00 0, , , , , ,74 0, ,26 0, S n fland rmaya Girmeyen Genel Kamu Hizmetleri 0, ,00 0, , , , , ,74 0, ,26 0, S n fland rmaya Girmeyen Genel Kamu Hizmetleri 0, ,00 0, , , , , ,74 0, ,26 0, Mahalli dareler 0, ,00 0, , , , , ,74 0, ,26 0, PERSONEL G DERLER 0, ,00 0, , , , , ,44 0, ,56 0, MEMURLAR 0, ,00 0,00 0, , , , ,75 0, ,25 0, SÖZLE MEL PERSONEL 0,00 0,00 0, ,00 0, , , ,49 0, ,51 0, GEÇ C PERSONEL 0, ,00 0,00 0,00 0, , , ,20 0, ,80 0, SOSYAL GÜVENL K KURUMLARINA DEVLET PR M G DERLER 0, ,00 0, ,00 0, , , ,65 0, ,35 0, MEMURLAR 0, ,00 0,00 0,00 0, , , ,09 0, ,91 0, SÖZLE MEL PERSONEL 0,00 0,00 0, ,00 0, , , ,56 0,00 491,44 0, MAL VE H ZMET ALIM G DERLER 0, ,00 0, , , , , ,83 0, ,17 0, TÜKET ME YÖNEL K MAL VE MALZEME ALIMLARI 0, ,00 0, , , , , ,05 0, ,95 0,00 EK VE OLA AN ÜSTÜ VER LEN EKLENEN EKLENEN (+) (+) DÜ ÜLEN ( ) G DER G DER ÖDENEN ÖDENEN G DER G DER ÜSTÜ ÜSTÜ HARCAMA PTAL PTAL ED LEN ED LEN ( ) SONRAK SONRAK YILA YILA DEVREDEN DEVREDEN 22

55 G DERLER KES N HESAP CETVEL Kurumu : ZM R BÜYÜK EH R BELED YES Y l : 2015 KURUMSAL FONKS YONEL FONKS YON F N. EKO. F T T P SINIF AÇIKLAMA SIN. GEÇEN GEÇEN YILDAN YILDAN DEVREDEN DEVREDEN LE LE VER LEN VER LEN YOLLUKLAR 0, ,00 0,00 0,00 0, , , ,67 0, ,33 0, GÖREV G DERLER 0,00 0,00 0, ,00 0, , , ,94 0, ,06 0, H ZMET ALIMLARI 0, ,00 0, , , , , ,11 0, ,89 0, TEMS L VE TANITMA G DERLER 0, ,00 0,00 0, , , , ,93 0, ,07 0, MENKUL MAL,GAYR MADD HAKALIM, BAKIM VE ONARIM G DERLER 0, ,00 0, , , , , ,13 0, ,87 0, SERMAYE G DERLER 0, ,00 0,00 0, , , , ,82 0, ,18 0, MAMUL MAL ALIMLARI 0, ,00 0,00 0, , , , ,82 0, ,18 0, GAYR MENKUL SERMAYE ÜRET M G DERLER 0, ,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0, ,00 0, D NLENME,KÜLTÜR VE D N H ZMETLER 0, ,00 0, , , , , ,92 0, ,08 0, Yay n Ve Yay m Hizmetleri 0, ,00 0, , , , , ,92 0, ,08 0, Yay n Ve Yay m Hizmetleri 0, ,00 0, , , , , ,92 0, ,08 0, Yay n Ve Yay m Hizmetleri 0, ,00 0, , , , , ,92 0, ,08 0, Mahalli dareler 0, ,00 0, , , , , ,92 0, ,08 0, PERSONEL G DERLER 0, ,00 0, , , , , ,19 0, ,81 0, MEMURLAR 0, ,00 0, , , , , ,13 0, ,87 0, GEÇ C PERSONEL 0, ,00 0,00 0,00 0, , , ,06 0, ,94 0, SOSYAL GÜVENL K KURUMLARINA DEVLET PR M G DERLER 0, ,00 0, ,00 0, , , ,53 0, ,47 0, MEMURLAR 0, ,00 0, ,00 0, , , ,53 0, ,47 0, MAL VE H ZMET ALIM G DERLER 0, ,00 0, , , , , ,81 0, ,19 0, TÜKET ME YÖNEL K MAL VE MALZEME ALIMLARI 0, ,00 0, ,00 0, , , ,64 0, ,36 0, YOLLUKLAR 0, ,00 0,00 0,00 0, , , ,44 0, ,56 0, GÖREV G DERLER 0, ,00 0, ,00 0, , , ,56 0, ,44 0, H ZMET ALIMLARI 0, ,00 0,00 0,00 0, , , ,74 0, ,26 0, TEMS L VE TANITMA G DERLER 0, ,00 0,00 0, , , , ,43 0, ,57 0, MENKUL MAL,GAYR MADD HAKALIM, BAKIM VE ONARIM G DERLER 0, ,00 0, , , , , ,00 0, ,00 0, SERMAYE G DERLER 0,00 0,00 0, ,00 0, , , ,39 0, ,61 0, MAMUL MAL ALIMLARI 0,00 0,00 0, ,00 0, , , ,39 0, ,61 0, PROTOKOL UBE MÜDÜRLÜ Ü 0, ,00 0, , , , , ,95 0, ,05 0, GENEL KAMU H ZMETLER 0, ,00 0, , , , , ,95 0, ,05 0, S n fland rmaya Girmeyen Kamu Düzeni Ve Güvenlik Hizmetleri 0, ,00 0, , , , , ,95 0, ,05 0, S n fland rmaya Girmeyen Genel Kamu Hizmetleri 0, ,00 0, , , , , ,95 0, ,05 0, S n fland rmaya Girmeyen Genel Kamu Hizmetleri 0, ,00 0, , , , , ,95 0, ,05 0, Mahalli dareler 0, ,00 0, , , , , ,95 0, ,05 0, PERSONEL G DERLER 0, ,00 0,00 0, , , , ,74 0, ,26 0, MEMURLAR 0, ,00 0,00 0, , , , ,70 0, ,30 0, GEÇ C PERSONEL 0, ,00 0,00 0,00 0, , , ,04 0,00 903,96 0, SOSYAL GÜVENL K KURUMLARINA DEVLET PR M G DERLER 0, ,00 0,00 0, , , , ,15 0, ,85 0, MEMURLAR 0, ,00 0,00 0, , , , ,15 0, ,85 0, MAL VE H ZMET ALIM G DERLER 0, ,00 0, , , , , ,30 0, ,70 0, TÜKET ME YÖNEL K MAL VE MALZEME ALIMLARI 0, ,00 0,00 0, , , , ,26 0, ,74 0, YOLLUKLAR 0, ,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, H ZMET ALIMLARI 0, ,00 0,00 0, , , , ,00 0, ,00 0, TEMS L VE TANITMA G DERLER 0, ,00 0, ,00 0, , , ,62 0, ,38 0, MENKUL MAL,GAYR MADD HAKALIM, BAKIM VE ONARIM G DERLER 0, ,00 0, , , , , ,42 0, ,58 0, SERMAYE G DERLER 0,00 0,00 0, ,00 0, , , ,76 0,00 682,24 0, MAMUL MAL ALIMLARI 0,00 0,00 0, ,00 0, , , ,76 0,00 682,24 0, ÇEVRE KORUMA VE KONTROL DA RES BA KANLI I 0, ,00 0, , , , , ,98 0, ,02 0, ÇEVRE KORUMA H ZMETLER 0, ,00 0, , , , , ,32 0, ,68 0, S n fland rmaya Girmeyen Çevre Koruma Hizmetleri 0, ,00 0, , , , , ,32 0, ,68 0, S n fland rmaya Girmeyen Çevre Koruma Hizmetleri 0, ,00 0, , , , , ,32 0, ,68 0, S n fland rmaya Girmeyen Çevre Koruma Hizmetleri 0, ,00 0, , , , , ,43 0, ,65 0, Mahalli dareler 0, ,00 0, , , , , ,43 0, ,65 0, PERSONEL G DERLER 0, ,00 0, , , , , ,02 0, ,98 0, MEMURLAR 0, ,00 0, , , , , ,42 0, ,58 0, SÖZLE MEL PERSONEL 0, ,00 0, ,00 0, , , ,13 0, ,87 0, SÇ LER 0, ,00 0, , , , , ,99 0, ,01 0, GEÇ C PERSONEL 0, ,00 0, ,00 0, , , ,48 0, ,52 0, SOSYAL GÜVENL K KURUMLARINA DEVLET PR M G DERLER 0, ,00 0, ,00 0, , , ,56 0, ,44 0, MEMURLAR 0, ,00 0, ,00 0, , , ,67 0, ,33 0, SÖZLE MEL PERSONEL 0, ,00 0,00 0,00 0, , , ,55 0, ,45 0,00 EK VE OLA AN ÜSTÜ VER LEN EKLENEN EKLENEN (+) (+) DÜ ÜLEN ( ) G DER G DER ÖDENEN ÖDENEN G DER G DER ÜSTÜ ÜSTÜ HARCAMA PTAL PTAL ED LEN ED LEN ( ) SONRAK SONRAK YILA YILA DEVREDEN DEVREDEN 23

56 G DERLER KES N HESAP CETVEL Kurumu : ZM R BÜYÜK EH R BELED YES Y l : 2015 KURUMSAL FONKS YONEL FONKS YON F N. EKO. F T T P SINIF AÇIKLAMA SIN. GEÇEN GEÇEN YILDAN YILDAN DEVREDEN DEVREDEN LE LE VER LEN VER LEN SÇ LER 0, ,00 0,00 0,00 0, , , ,34 0, ,66 0, MAL VE H ZMET ALIM G DERLER 0, ,00 0, , , , , ,08 0, ,92 0, TÜKET ME YÖNEL K MAL VE MALZEME ALIMLARI 0, ,00 0, , , , , ,58 0, ,42 0, YOLLUKLAR 0, ,00 0, ,00 0, , , ,96 0, ,04 0, GÖREV G DERLER 0, ,00 0,00 150,00 0, , , ,51 0, ,49 0, H ZMET ALIMLARI 0, ,00 0, , , , , ,08 0, ,92 0, TEMS L VE TANITMA G DERLER 0, ,00 0, ,00 0, , , ,50 0, ,50 0, MENKUL MAL,GAYR MADD HAKALIM, BAKIM VE ONARIM G DERLER 0, ,00 0, , , , , ,37 0, ,63 0, GAYR MENKUL MAL BAKIM VE ONARIM G DERLER 0, ,00 0, ,00 0, , , ,18 0, ,82 0, TEDAV VE CENAZE G DERLER 0, ,00 0,00 0,00 0, ,00 346,90 346,90 0, ,10 0, CAR TRANSFERLER 0, ,00 0, ,08 0, , , ,08 0, ,00 0, KAR AMACI GÜTMEYEN KURULU LARA YAPILAN TRANSFERLER 0, ,00 0, ,08 0, , , ,08 0, ,00 0, SERMAYE G DERLER 0, ,00 0,00 0, , , , ,69 0, ,31 0, MAMUL MAL ALIMLARI 0, ,00 0,00 0,00 0, , , ,20 0, ,80 0, MENKUL SERMAYE ÜRET M G DERLER 0, ,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0, ,00 0, MENKUL MALLARIN BÜYÜK ONARIM G DERLER 0, ,00 0,00 0, , , , ,49 0, ,51 0, Hava Kirlili i Ölçümlerinin Yap lmas ve Ölçüm A n n Geli tirilmesi 0, ,00 0,00 0,00 0, , , ,60 0, ,40 0, Mahalli dareler 0, ,00 0,00 0,00 0, , , ,60 0, ,40 0, MAL VE H ZMET ALIM G DERLER 0, ,00 0,00 0,00 0, , , ,60 0, ,40 0, MENKUL MAL,GAYR MADD HAKALIM, BAKIM VE ONARIM G DERLER 0, ,00 0,00 0,00 0, , , ,60 0, ,40 0, SERMAYE G DERLER 0, ,00 0,00 0,00 0, , , ,00 0, ,00 0, MAMUL MAL ALIMLARI 0, ,00 0,00 0,00 0, , , ,00 0, ,00 0, zmir li Gürültü Eylem Planlar n n Olu turulmas 0, ,00 0,00 0,00 0, , , ,00 0, ,00 0, Mahalli dareler 0, ,00 0,00 0,00 0, , , ,00 0, ,00 0, MAL VE H ZMET ALIM G DERLER 0, ,00 0,00 0,00 0, , , ,00 0, ,00 0, H ZMET ALIMLARI 0, ,00 0,00 0,00 0, , , ,00 0, ,00 0, Körfez Teknesi (Çöp Teknesi) Al m 0, ,00 0, , , , , ,00 0, ,00 0, Mahalli dareler 0, ,00 0, , , , , ,00 0, ,00 0, MAL VE H ZMET ALIM G DERLER 0,00 0,00 0, ,00 0, , , ,00 0, ,00 0, H ZMET ALIMLARI 0,00 0,00 0, ,00 0, , , ,00 0, ,00 0, SERMAYE G DERLER 0, ,00 0,00 0, , ,00 0,00 0,00 0, ,00 0, GAYR MENKUL ALIMLARI VE KAMULA TIRMASI 0, ,00 0,00 0, , ,00 0,00 0,00 0, ,00 0, Körfez Su Kalitesinin zlenmesi 0, ,00 0, ,00 0, , , ,00 0, ,00 0, Mahalli dareler 0, ,00 0, ,00 0, , , ,00 0, ,00 0, MAL VE H ZMET ALIM G DERLER 0, ,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0, ,00 0, H ZMET ALIMLARI 0, ,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0, ,00 0, SERMAYE G DERLER 0,00 0,00 0, ,00 0, , , ,00 0, ,00 0, MAMUL MAL ALIMLARI 0,00 0,00 0, ,00 0, , , ,00 0, ,00 0, Ha erelerin Üreme Alanlar n Periyodik Olarak Kontrol Etmek ve laçlama Yapmak EK VE OLA AN ÜSTÜ VER LEN EKLENEN EKLENEN (+) (+) DÜ ÜLEN ( ) G DER G DER ÖDENEN ÖDENEN G DER G DER ÜSTÜ ÜSTÜ HARCAMA PTAL PTAL ED LEN ED LEN ( ) SONRAK SONRAK YILA YILA DEVREDEN DEVREDEN 0, ,00 0, , , , , ,34 0, ,58 0, Mahalli dareler 0, ,00 0, , , , , ,34 0, ,58 0, MAL VE H ZMET ALIM G DERLER 0, ,00 0,00 0, , , , ,94 0, ,98 0, TÜKET ME YÖNEL K MAL VE MALZEME ALIMLARI 0, ,00 0,00 0, , , , ,60 0, ,32 0, H ZMET ALIMLARI 0, ,00 0,00 0,00 0, , , ,34 0, ,66 0, MENKUL MAL,GAYR MADD HAKALIM, BAKIM VE ONARIM G DERLER 0, ,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0, ,00 0, SERMAYE G DERLER 0, ,00 0, ,00 0, , , ,40 0, ,60 0, MAMUL MAL ALIMLARI 0, ,00 0, ,00 0, , , ,40 0, ,60 0, GAYR MENKUL SERMAYE ÜRET M G DERLER 0,00 0,00 0, ,00 0, , , ,00 0, ,00 0, Temiz Enerji E itim Alan ve Ekolojik Ev Projesi 0, ,00 0,00 0, , , , ,95 0, ,05 0, Mahalli dareler 0, ,00 0,00 0, , , , ,95 0, ,05 0, MAL VE H ZMET ALIM G DERLER 0, ,00 0,00 0, , , , ,95 0, ,05 0, TÜKET ME YÖNEL K MAL VE MALZEME ALIMLARI 0, ,00 0,00 0, , ,00 0,00 0,00 0, ,00 0, YOLLUKLAR 0, ,00 0,00 0, , , , ,95 0,00 87,05 0, TEMS L VE TANITMA G DERLER 0, ,00 0,00 0, , , , ,00 0,00 108,00 0, SA LIK H ZMETLER 0, ,00 0, , , , , ,66 0, ,34 0, Halk Sa l Hizmetleri 0, ,00 0,00 0,00 0, , , ,11 0, ,89 0, Halk Sa l Hizmetleri 0, ,00 0,00 0,00 0, , , ,11 0, ,89 0, Halk Sa l Hizmetleri 0, ,00 0,00 0,00 0, , , ,11 0, ,89 0, Mahalli dareler 0, ,00 0,00 0,00 0, , , ,11 0, ,89 0, PERSONEL G DERLER 0, ,00 0,00 0,00 0, , , ,92 0, ,08 0, MEMURLAR 0, ,00 0,00 0,00 0, , , ,92 0, ,08 0,00 24

57 G DERLER KES N HESAP CETVEL Kurumu : ZM R BÜYÜK EH R BELED YES Y l : 2015 KURUMSAL FONKS YONEL FONKS YON F N. EKO. F T T P SINIF AÇIKLAMA SIN. GEÇEN GEÇEN YILDAN YILDAN DEVREDEN DEVREDEN LE LE VER LEN VER LEN SOSYAL GÜVENL K KURUMLARINA DEVLET PR M G DERLER 0, ,00 0,00 0,00 0, , , ,19 0, ,81 0, MEMURLAR 0, ,00 0,00 0,00 0, , , ,19 0, ,81 0, MAL VE H ZMET ALIM G DERLER 0, ,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0, ,00 0, TÜKET ME YÖNEL K MAL VE MALZEME ALIMLARI 0, ,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0, ,00 0, YOLLUKLAR 0, ,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0, ,00 0, GÖREV G DERLER 0, ,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0, ,00 0, H ZMET ALIMLARI 0, ,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0, ,00 0, TEMS L VE TANITMA G DERLER 0, ,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0, ,00 0, MENKUL MAL,GAYR MADD HAKALIM, BAKIM VE ONARIM G DERLER 0, ,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0, ,00 0, SERMAYE G DERLER 0, ,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0, ,00 0, MAMUL MAL ALIMLARI 0, ,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0, ,00 0, S n fland rmaya Girmeyen Sa l k Hizmetleri 0, ,00 0, , , , , ,55 0, ,45 0, S n fland rmaya Girmeyen Sa l k Hizmetleri 0, ,00 0, , , , , ,55 0, ,45 0, S n fland rmaya Girmeyen Sa l k Hizmetleri 0, ,00 0, , , , , ,55 0, ,45 0, Mahalli dareler 0, ,00 0, , , , , ,55 0, ,45 0, PERSONEL G DERLER 0, ,00 0, , , , , ,02 0, ,98 0, MEMURLAR 0, ,00 0, , , , , ,58 0, ,42 0, GEÇ C PERSONEL 0,00 0,00 0, ,00 0, , , ,44 0, ,56 0, SOSYAL GÜVENL K KURUMLARINA DEVLET PR M G DERLER 0, ,00 0, ,00 0, , , ,23 0, ,77 0, MEMURLAR 0, ,00 0, ,00 0, , , ,23 0, ,77 0, MAL VE H ZMET ALIM G DERLER 0, ,00 0, , , , , ,77 0, ,23 0, TÜKET ME YÖNEL K MAL VE MALZEME ALIMLARI 0, ,00 0, , , , , ,70 0, ,30 0, YOLLUKLAR 0, ,00 0,00 0,00 0, , , ,60 0, ,40 0, GÖREV G DERLER 0, ,00 0, ,00 0, , , ,00 0, ,00 0, H ZMET ALIMLARI 0, ,00 0,00 250, , , , ,19 0, ,81 0, TEMS L VE TANITMA G DERLER 0, ,00 0, ,00 0, , , ,20 0, ,80 0, MENKUL MAL,GAYR MADD HAKALIM, BAKIM VE ONARIM G DERLER 0, ,00 0, ,00 0, , , ,20 0, ,80 0, GAYR MENKUL MAL BAKIM VE ONARIM G DERLER 0, ,00 0, ,00 0, , , ,88 0, ,12 0, SERMAYE G DERLER 0, ,00 0,00 0, , , , ,53 0, ,47 0, MAMUL MAL ALIMLARI 0, ,00 0,00 0, , , , ,53 0, ,47 0, MENKUL SERMAYE ÜRET M G DERLER 0, ,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0, ,00 0, GAYRIMENKUL BÜYÜK ONARIM GIDE 0, ,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0, ,00 0, EMLAK YÖ M DA RES BA KANLI I 0, ,00 0, , , , , ,46 0, ,10 0, GENEL KAMU H ZMETLER 0, ,00 0, , , , , ,46 0, ,10 0, Genel Hizmetler 0, ,00 0, , , , , ,46 0, ,10 0, Di er Genel Hizmetler 0, ,00 0, , , , , ,46 0, ,10 0, Di er Genel Hizmetler 0, ,00 0, , , , , ,63 0, ,37 0, Mahalli dareler 0, ,00 0, , , , , ,63 0, ,37 0, PERSONEL G DERLER 0, ,00 0, , , , , ,87 0, ,13 0, MEMURLAR 0, ,00 0, , , , , ,07 0, ,93 0, SÖZLE MEL PERSONEL 0, ,00 0,00 0,00 0, , , ,98 0, ,02 0, GEÇ C PERSONEL 0, ,00 0, ,00 0, , , ,82 0, ,18 0, SOSYAL GÜVENL K KURUMLARINA DEVLET PR M G DERLER 0, ,00 0, ,00 0, , , ,78 0, ,22 0, MEMURLAR 0, ,00 0, ,00 0, , , ,95 0, ,05 0, SÖZLE MEL PERSONEL 0, ,00 0,00 0,00 0, , , ,83 0, ,17 0, MAL VE H ZMET ALIM G DERLER 0, ,00 0, , , , , ,45 0, ,55 0, TÜKET ME YÖNEL K MAL VE MALZEME ALIMLARI 0, ,00 0, , , , , ,34 0, ,66 0, YOLLUKLAR 0, ,00 0,00 0, , , , ,06 0, ,94 0, GÖREV G DERLER 0, ,00 0, , , , , ,83 0, ,17 0, H ZMET ALIMLARI 0, ,00 0, , , , , ,69 0, ,31 0, TEMS L VE TANITMA G DERLER 0, ,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0, ,00 0, MENKUL MAL,GAYR MADD HAKALIM, BAKIM VE ONARIM G DERLER 0, ,00 0, , , , , ,53 0, ,47 0, CAR TRANSFERLER 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, GÖREV ZARARLARI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, SERMAYE G DERLER 0, ,00 0, , , , , ,53 0, ,47 0, MAMUL MAL ALIMLARI 0, ,00 0, , , , , ,55 0, ,45 0, GAYR MENKUL ALIMLARI VE KAMULA TIRMASI 0, ,00 0,00 0, , , , ,98 0, ,02 0, Evsel At k Transfer stasyonlar n n Kurulmas Projesi 0, ,00 0,00 0, , , , ,40 0,00 0,00 0, Mahalli dareler 0, ,00 0,00 0, , , , ,40 0,00 0,00 0,00 EK VE OLA AN ÜSTÜ VER LEN EKLENEN EKLENEN (+) (+) DÜ ÜLEN ( ) G DER G DER ÖDENEN ÖDENEN G DER G DER ÜSTÜ ÜSTÜ HARCAMA PTAL PTAL ED LEN ED LEN ( ) SONRAK SONRAK YILA YILA DEVREDEN DEVREDEN 25

58 G DERLER KES N HESAP CETVEL Kurumu : ZM R BÜYÜK EH R BELED YES Y l : 2015 KURUMSAL FONKS YONEL FONKS YON F N. EKO. F T T P SINIF AÇIKLAMA SIN. GEÇEN GEÇEN YILDAN YILDAN DEVREDEN DEVREDEN LE LE VER LEN VER LEN SERMAYE G DERLER 0, ,00 0,00 0, , , , ,40 0,00 0,00 0, GAYR MENKUL ALIMLARI VE KAMULA TIRMASI 0, ,00 0,00 0, , , , ,40 0,00 0,00 0, Kamula t rma Çal malar 0, ,00 0, ,60 0, , , ,37 0, ,23 0, Mahalli dareler 0, ,00 0, ,60 0, , , ,37 0, ,23 0, SERMAYE G DERLER 0, ,00 0, ,60 0, , , ,37 0, ,23 0, GAYR MENKUL ALIMLARI VE KAMULA TIRMASI 0, ,00 0, ,60 0, , , ,37 0, ,23 0, Mezarl klar n ve Yeni Gömü Alanlar n n Düzenlenmesi 0, ,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Mahalli dareler 0, ,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, SERMAYE G DERLER 0, ,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, GAYR MENKUL ALIMLARI VE KAMULA TIRMASI 0, ,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, zmir Tarih; zmir Konak Kemeralt Ve Çevresi Yenileme Alan Etap Proje Ve Programlar EK VE OLA AN ÜSTÜ VER LEN EKLENEN EKLENEN (+) (+) DÜ ÜLEN ( ) G DER G DER ÖDENEN ÖDENEN G DER G DER ÜSTÜ ÜSTÜ HARCAMA PTAL PTAL ED LEN ED LEN ( ) SONRAK SONRAK YILA YILA DEVREDEN DEVREDEN 0, ,00 0, ,56 0, , , ,06 0, ,50 0, Mahalli dareler 0, ,00 0, ,56 0, , , ,06 0, ,50 0, SERMAYE G DERLER 0, ,00 0, ,56 0, , , ,06 0, ,50 0, GAYR MENKUL ALIMLARI VE KAMULA TIRMASI 0, ,00 0, ,56 0, , , ,06 0, ,50 0, E REFPA A HASTANES BA HEK ML 0, ,00 0, , , , , ,61 0, ,39 0, SA LIK H ZMETLER 0, ,00 0, , , , , ,61 0, ,39 0, Hastane Isleri Ve Hizmetleri 0, ,00 0, , , , , ,61 0, ,39 0, Genel Hastane Hizmetleri 0, ,00 0, , , , , ,61 0, ,39 0, Genel Hastane Hizmetleri 0, ,00 0, , , , , ,54 0, ,46 0, Mahalli dareler 0, ,00 0, , , , , ,54 0, ,46 0, PERSONEL G DERLER 0, ,00 0, , , , , ,70 0, ,30 0, MEMURLAR 0, ,00 0, , , , , ,68 0, ,32 0, SÖZLE MEL PERSONEL 0, ,00 0, ,00 0, , , ,51 0, ,49 0, SÇ LER 0, ,00 0, , , , , ,67 0, ,33 0, GEÇ C PERSONEL 0, ,00 0, ,00 0, , , ,84 0, ,16 0, SOSYAL GÜVENL K KURUMLARINA DEVLET PR M G DERLER 0, ,00 0, ,00 0, , , ,36 0, ,64 0, MEMURLAR 0, ,00 0, ,00 0, , , ,11 0, ,89 0, SÖZLE MEL PERSONEL 0, ,00 0, ,00 0, , , ,95 0, ,05 0, SÇ LER 0, ,00 0,00 0,00 0, , , ,30 0, ,70 0, MAL VE H ZMET ALIM G DERLER 0, ,00 0, , , , , ,22 0, ,78 0, TÜKET ME YÖNEL K MAL VE MALZEME ALIMLARI 0, ,00 0, , , , , ,39 0, ,61 0, YOLLUKLAR 0, ,00 0, ,00 0, , , ,87 0, ,13 0, GÖREV G DERLER 0, ,00 0, ,00 0, , , ,43 0, ,57 0, H ZMET ALIMLARI 0, ,00 0, , , , , ,30 0, ,70 0, TEMS L VE TANITMA G DERLER 0, ,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0, ,00 0, MENKUL MAL,GAYR MADD HAKALIM, BAKIM VE ONARIM G DERLER 0, ,00 0, , , , , ,93 0, ,07 0, GAYR MENKUL MAL BAKIM VE ONARIM G DERLER 0, ,00 0, ,00 0, , , ,40 0, ,60 0, TEDAV VE CENAZE G DERLER 0, ,00 0, ,00 0, , , ,90 0,00 65,10 0, CAR TRANSFERLER 0, ,00 0,00 0,00 0, , , ,38 0, ,62 0, GÖREV ZARARLARI 0, ,00 0,00 0,00 0, , , ,38 0, ,62 0, SERMAYE G DERLER 0, ,00 0, ,00 0, , , ,88 0, ,12 0, MAMUL MAL ALIMLARI 0, ,00 0, ,00 0, , , ,88 0, ,12 0, MENKUL SERMAYE ÜRET M G DERLER 0, ,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0, ,00 0, GAYR MADD HAK ALIMLARI 0, ,00 0,00 0,00 0, , , ,00 0, ,00 0, Okul ve Mahallelerde Di ve Sa l k Taramalar 0, ,00 0,00 0,00 0, , , ,40 0, ,60 0, Mahalli dareler 0, ,00 0,00 0,00 0, , , ,40 0, ,60 0, MAL VE H ZMET ALIM G DERLER 0, ,00 0,00 0,00 0, , , ,40 0, ,60 0, TÜKET ME YÖNEL K MAL VE MALZEME ALIMLARI 0, ,00 0,00 0,00 0, , , ,40 0, ,60 0, TEMS L VE TANITMA G DERLER 0, ,00 0,00 0,00 0, , , ,00 0, ,00 0, Evde Bak m Hizmeti 0, ,00 0,00 0, , , , ,67 0, ,33 0, Mahalli dareler 0, ,00 0,00 0, , , , ,67 0, ,33 0, MAL VE H ZMET ALIM G DERLER 0, ,00 0,00 0, , , , ,67 0, ,33 0, TÜKET ME YÖNEL K MAL VE MALZEME ALIMLARI 0, ,00 0,00 0, , , , ,67 0, ,33 0, Toplum Sa l E itimleri 0, ,00 0, , , , , ,00 0, ,00 0, Mahalli dareler 0, ,00 0, , , , , ,00 0, ,00 0, MAL VE H ZMET ALIM G DERLER 0, ,00 0,00 0, , , , ,00 0, ,00 0, TEMS L VE TANITMA G DERLER 0, ,00 0,00 0, , , , ,00 0, ,00 0, SERMAYE G DERLER 0, ,00 0, ,00 0, ,00 0,00 0,00 0, ,00 0, MAMUL MAL ALIMLARI 0, ,00 0, ,00 0, ,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 26

59 G DERLER KES N HESAP CETVEL Kurumu : ZM R BÜYÜK EH R BELED YES Y l : 2015 KURUMSAL FONKS YONEL FONKS YON F N. EKO. F T T P SINIF AÇIKLAMA SIN. GEÇEN GEÇEN YILDAN YILDAN DEVREDEN DEVREDEN LE LE VER LEN VER LEN ETÜD VE PROJELER DA RES BA KANLI I 0, ,00 0, , , , , ,47 0, ,53 0, EKONOM K LER VE H ZMETLER 0, ,00 0, , , , , ,81 0, ,19 0, Madencilik,Imalat Ve Insaat Hizmetleri 0, ,00 0, , , , , ,81 0, ,19 0, n aat leri Hizmetleri 0, ,00 0, , , , , ,81 0, ,19 0, n aat leri Hizmetleri 0, ,00 0, , , , , ,10 0, ,90 0, Mahalli dareler 0, ,00 0, , , , , ,10 0, ,90 0, PERSONEL G DERLER 0, ,00 0, , , , , ,16 0, ,84 0, MEMURLAR 0, ,00 0, , , , , ,30 0, ,70 0, GEÇ C PERSONEL 0, ,00 0,00 0,00 0, , , ,86 0, ,14 0, SOSYAL GÜVENL K KURUMLARINA DEVLET PR M G DERLER 0, ,00 0, ,00 0, , , ,82 0, ,18 0, MEMURLAR 0, ,00 0, ,00 0, , , ,82 0, ,18 0, MAL VE H ZMET ALIM G DERLER 0, ,00 0, , , , , ,12 0, ,88 0, TÜKET ME YÖNEL K MAL VE MALZEME ALIMLARI 0, ,00 0,00 0, , , , ,20 0, ,80 0, YOLLUKLAR 0, ,00 0,00 0,00 0, , , ,58 0, ,42 0, GÖREV G DERLER 0, ,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0, ,00 0, H ZMET ALIMLARI 0, ,00 0,00 0,00 0, ,00 200,00 200,00 0, ,00 0, TEMS L VE TANITMA G DERLER 0, ,00 0, ,00 0, , , ,50 0, ,50 0, MENKUL MAL,GAYR MADD HAKALIM, BAKIM VE ONARIM G DERLER 0, ,00 0,00 0, , , , ,84 0, ,16 0, SERMAYE G DERLER 0, ,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0, ,00 0, MAMUL MAL ALIMLARI 0, ,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0, ,00 0, GAYR MADD HAK ALIMLARI 0, ,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0, ,00 0, K y Düzenlemeleri 0, ,00 0, , , , , ,71 0, ,29 0, Mahalli dareler 0, ,00 0, , , , , ,71 0, ,29 0, MAL VE H ZMET ALIM G DERLER 0, ,00 0, , , , , ,71 0, ,29 0, TÜKET ME YÖNEL K MAL VE MALZEME ALIMLARI 0, ,00 0, , , , , ,41 0, ,59 0, H ZMET ALIMLARI 0, ,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, MENKUL MAL,GAYR MADD HAKALIM, BAKIM VE ONARIM G DERLER 0,00 0,00 0, ,00 0, , , ,30 0, ,70 0, SERMAYE G DERLER 0, ,00 0,00 0, , , , ,00 0, ,00 0, MAMUL MAL ALIMLARI 0, ,00 0,00 0, , ,00 0,00 0,00 0, ,00 0, GAYR MENKUL SERMAYE ÜRET M G DERLER 0, ,00 0,00 0,00 0, , , ,00 0, ,00 0, SKAN VE TOPLUM REFAHI H ZMETLER 0, ,00 0, , , , , ,08 0, ,92 0, Toplum Refahi Hizmetleri 0, ,00 0, , , , , ,08 0, ,92 0, Toplum Refah Hizmetleri 0, ,00 0, , , , , ,08 0, ,92 0, Toplum Refah Hizmetleri 0, ,00 0, , , , , ,48 0, ,52 0, Mahalli dareler 0, ,00 0, , , , , ,48 0, ,52 0, PERSONEL G DERLER 0, ,00 0, , , , , ,27 0, ,73 0, MEMURLAR 0, ,00 0, , , , , ,05 0, ,95 0, SÖZLE MEL PERSONEL 0, ,00 0, ,00 0, , , ,66 0, ,34 0, GEÇ C PERSONEL 0, ,00 0,00 0,00 0, , , ,56 0, ,44 0, SOSYAL GÜVENL K KURUMLARINA DEVLET PR M G DERLER 0, ,00 0, ,00 0, , , ,20 0, ,80 0, MEMURLAR 0, ,00 0, ,00 0, , , ,54 0, ,46 0, SÖZLE MEL PERSONEL 0, ,00 0, ,00 0, , , ,66 0, ,34 0, MAL VE H ZMET ALIM G DERLER 0, ,00 0, , , , , ,23 0, ,77 0, TÜKET ME YÖNEL K MAL VE MALZEME ALIMLARI 0, ,00 0, ,00 0, , , ,05 0, ,95 0, YOLLUKLAR 0, ,00 0, ,00 0, , , ,64 0, ,36 0, GÖREV G DERLER 0, ,00 0, ,00 0, , , ,78 0, ,22 0, H ZMET ALIMLARI 0, ,00 0, , , , , ,00 0, ,00 0, TEMS L VE TANITMA G DERLER 0, ,00 0,00 0,00 0, , , ,00 0, ,00 0, MENKUL MAL,GAYR MADD HAKALIM, BAKIM VE ONARIM G DERLER 0, ,00 0, ,00 0, , , ,76 0, ,24 0, SERMAYE G DERLER 0, ,00 0,00 0, , , , ,78 0, ,22 0, MAMUL MAL ALIMLARI 0, ,00 0,00 0, , , , ,78 0, ,22 0, GAYR MENKUL SERMAYE ÜRET M G DERLER 0, ,00 0,00 0, , ,00 0,00 0,00 0, ,00 0, GAYRIMENKUL BÜYÜK ONARIM GIDE 0, ,00 0,00 0, , , , ,00 0, ,00 0, Evsel At k Transfer stasyonlar n n Kurulmas Projesi 0, ,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0, ,00 0, Mahalli dareler 0, ,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0, ,00 0, SERMAYE G DERLER 0, ,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0, ,00 0, GAYR MENKUL SERMAYE ÜRET M G DERLER 0, ,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0, ,00 0, zmir Opera Binas 0, ,00 0, ,00 0, , , ,00 0, ,00 0, Mahalli dareler 0, ,00 0, ,00 0, , , ,00 0, ,00 0, SERMAYE G DERLER 0, ,00 0, ,00 0, , , ,00 0, ,00 0, GAYR MENKUL SERMAYE ÜRET M G DERLER 0, ,00 0, ,00 0, , , ,00 0, ,00 0, Muhtelif Çok Amaçl Salonlar 0, ,00 0,00 0,00 0, , , ,00 0, ,00 0,00 EK VE OLA AN ÜSTÜ VER LEN EKLENEN EKLENEN (+) (+) DÜ ÜLEN ( ) G DER G DER ÖDENEN ÖDENEN G DER G DER ÜSTÜ ÜSTÜ HARCAMA PTAL PTAL ED LEN ED LEN ( ) SONRAK SONRAK YILA YILA DEVREDEN DEVREDEN 27

60 G DERLER KES N HESAP CETVEL Kurumu : ZM R BÜYÜK EH R BELED YES Y l : 2015 KURUMSAL FONKS YONEL FONKS YON F N. EKO. F T T P SINIF AÇIKLAMA SIN. GEÇEN GEÇEN YILDAN YILDAN DEVREDEN DEVREDEN LE LE VER LEN VER LEN Mahalli dareler 0, ,00 0,00 0,00 0, , , ,00 0, ,00 0, SERMAYE G DERLER 0, ,00 0,00 0,00 0, , , ,00 0, ,00 0, GAYR MENKUL SERMAYE ÜRET M G DERLER 0, ,00 0,00 0,00 0, , , ,00 0, ,00 0, Mezarl klar n ve Yeni Gömü Alanlar n n Düzenlenmesi 0, ,00 0,00 0,00 0, , , ,00 0, ,00 0, Mahalli dareler 0, ,00 0,00 0,00 0, , , ,00 0, ,00 0, SERMAYE G DERLER 0, ,00 0,00 0,00 0, , , ,00 0, ,00 0, GAYR MENKUL SERMAYE ÜRET M G DERLER 0, ,00 0,00 0,00 0, , , ,00 0, ,00 0, irinyer Park Sosyal Tesisleri 0, ,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Mahalli dareler 0, ,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, SERMAYE G DERLER 0, ,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, GAYR MENKUL SERMAYE ÜRET M G DERLER 0, ,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Okullara Spor Malzemesi Yard m ve Yeni Spor Alanlar Olu turulmas 0, ,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0, ,00 0, Mahalli dareler 0, ,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0, ,00 0, SERMAYE G DERLER 0, ,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0, ,00 0, GAYR MENKUL SERMAYE ÜRET M G DERLER 0, ,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0, ,00 0, Belediye Hizmet Tesisleri, Binalar ve Depolar n n Yap m, Bak m Ve Güçlendirilmesi EK VE OLA AN ÜSTÜ VER LEN EKLENEN EKLENEN (+) (+) DÜ ÜLEN ( ) G DER G DER ÖDENEN ÖDENEN G DER G DER ÜSTÜ ÜSTÜ HARCAMA PTAL PTAL ED LEN ED LEN ( ) SONRAK SONRAK YILA YILA DEVREDEN DEVREDEN 0, ,00 0,00 0, , ,00 0,00 0,00 0, ,00 0, Mahalli dareler 0, ,00 0,00 0, , ,00 0,00 0,00 0, ,00 0, SERMAYE G DERLER 0, ,00 0,00 0, , ,00 0,00 0,00 0, ,00 0, GAYR MENKUL SERMAYE ÜRET M G DERLER 0, ,00 0,00 0, , ,00 0,00 0,00 0, ,00 0, Yeni Mezbahalar Yap lmas 0, ,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0, ,00 0, Mahalli dareler 0, ,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0, ,00 0, SERMAYE G DERLER 0, ,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0, ,00 0, GAYR MENKUL SERMAYE ÜRET M G DERLER 0, ,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0, ,00 0, Otopark Yap lmas 0, ,00 0,00 0, , , , ,00 0, ,00 0, Mahalli dareler 0, ,00 0,00 0, , , , ,00 0, ,00 0, SERMAYE G DERLER 0, ,00 0,00 0, , , , ,00 0, ,00 0, GAYR MENKUL SERMAYE ÜRET M G DERLER 0, ,00 0,00 0, , , , ,00 0, ,00 0, Semt Garajlar Yap lmas 0, ,00 0,00 0, , , , ,00 0, ,00 0, Mahalli dareler 0, ,00 0,00 0, , , , ,00 0, ,00 0, SERMAYE G DERLER 0, ,00 0,00 0, , , , ,00 0, ,00 0, GAYR MENKUL SERMAYE ÜRET M G DERLER 0, ,00 0,00 0, , , , ,00 0, ,00 0, Yeni tfaiye Binalar n n Yap lmas 0, ,00 0,00 0, , ,00 0,00 0,00 0, ,00 0, Mahalli dareler 0, ,00 0,00 0, , ,00 0,00 0,00 0, ,00 0, SERMAYE G DERLER 0, ,00 0,00 0, , ,00 0,00 0,00 0, ,00 0, GAYR MENKUL SERMAYE ÜRET M G DERLER 0, ,00 0,00 0, , ,00 0,00 0,00 0, ,00 0, Yeni Kültür Merkezleri Olu turulmas 0, ,00 0,00 0,00 0, , , ,60 0, ,40 0, Mahalli dareler 0, ,00 0,00 0,00 0, , , ,60 0, ,40 0, SERMAYE G DERLER 0, ,00 0,00 0,00 0, , , ,60 0, ,40 0, GAYR MENKUL SERMAYE ÜRET M G DERLER 0, ,00 0,00 0,00 0, , , ,60 0, ,40 0, Spor Kompleksleri 0, ,00 0,00 0, , ,00 0,00 0,00 0, ,00 0, Mahalli dareler 0, ,00 0,00 0, , ,00 0,00 0,00 0, ,00 0, SERMAYE G DERLER 0, ,00 0,00 0, , ,00 0,00 0,00 0, ,00 0, GAYR MENKUL SERMAYE ÜRET M G DERLER 0, ,00 0,00 0, , ,00 0,00 0,00 0, ,00 0, Aile Dan ma ve E itim Merkezleri 0, ,00 0,00 0, , ,00 0,00 0,00 0, ,00 0, Mahalli dareler 0, ,00 0,00 0, , ,00 0,00 0,00 0, ,00 0, SERMAYE G DERLER 0, ,00 0,00 0, , ,00 0,00 0,00 0, ,00 0, GAYR MENKUL SERMAYE ÜRET M G DERLER 0, ,00 0,00 0, , ,00 0,00 0,00 0, ,00 0, Gençlik Merkezleri Kurulmas 0, ,00 0,00 0, , ,00 0,00 0,00 0, ,00 0, Mahalli dareler 0, ,00 0,00 0, , ,00 0,00 0,00 0, ,00 0, SERMAYE G DERLER 0, ,00 0,00 0, , ,00 0,00 0,00 0, ,00 0, GAYR MENKUL SERMAYE ÜRET M G DERLER 0, ,00 0,00 0, , ,00 0,00 0,00 0, ,00 0, Yeni Rekreasyon Alanlar Yap lmas 0, ,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Mahalli dareler 0, ,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, SERMAYE G DERLER 0, ,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, GAYR MENKUL SERMAYE ÜRET M G DERLER 0, ,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Kültürpark Yenileme Projesi 0, ,00 0,00 0, , ,00 0,00 0,00 0, ,00 0, Mahalli dareler 0, ,00 0,00 0, , ,00 0,00 0,00 0, ,00 0, SERMAYE G DERLER 0, ,00 0,00 0, , ,00 0,00 0,00 0, ,00 0, GAYRIMENKUL BÜYÜK ONARIM GIDE 0, ,00 0,00 0, , ,00 0,00 0,00 0, ,00 0, Hayvan Bak mevi Yap lmas ve yile tirilmesi Projesi 0, ,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 28

61 G DERLER KES N HESAP CETVEL Kurumu : ZM R BÜYÜK EH R BELED YES Y l : 2015 KURUMSAL FONKS YONEL FONKS YON F N. EKO. F T T P SINIF AÇIKLAMA SIN. GEÇEN GEÇEN YILDAN YILDAN DEVREDEN DEVREDEN LE LE VER LEN VER LEN Mahalli dareler 0, ,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, SERMAYE G DERLER 0, ,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, GAYR MENKUL SERMAYE ÜRET M G DERLER 0, ,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, zmir Do al Ya am Park 2. Etap (Akdeniz Akvaryumu, Zooloji Müzesi, Yeni K ta Habitatlar ) Projesi EK VE OLA AN ÜSTÜ VER LEN EKLENEN EKLENEN (+) (+) DÜ ÜLEN ( ) G DER G DER ÖDENEN ÖDENEN G DER G DER ÜSTÜ ÜSTÜ HARCAMA PTAL PTAL ED LEN ED LEN ( ) SONRAK SONRAK YILA YILA DEVREDEN DEVREDEN 0, ,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Mahalli dareler 0, ,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, SERMAYE G DERLER 0, ,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, GAYR MENKUL SERMAYE ÜRET M G DERLER 0, ,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Temiz Enerji E itim Alan ve Ekolojik Ev Projesi 0, ,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0, ,00 0, Mahalli dareler 0, ,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0, ,00 0, SERMAYE G DERLER 0, ,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0, ,00 0, GAYR MENKUL SERMAYE ÜRET M G DERLER 0, ,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0, ,00 0, Kentsel Kat At k De erlendirme ve Bertaraf Tesisleri Kurulmas Projesi 0, ,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0, ,00 0, Mahalli dareler 0, ,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0, ,00 0, SERMAYE G DERLER 0, ,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0, ,00 0, GAYR MENKUL SERMAYE ÜRET M G DERLER 0, ,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0, ,00 0, Harmandal Düzenli Kat At k Depolama Alan n yile tirme Projesi 0, ,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0, ,00 0, Mahalli dareler 0, ,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0, ,00 0, SERMAYE G DERLER 0, ,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0, ,00 0, GAYR MENKUL SERMAYE ÜRET M G DERLER 0, ,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0, ,00 0, At k Depolama Alanlar n n Rehabilitasyonu Projesi 0, ,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0, ,00 0, Mahalli dareler 0, ,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0, ,00 0, SERMAYE G DERLER 0, ,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0, ,00 0, GAYR MENKUL SERMAYE ÜRET M G DERLER 0, ,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0, ,00 0, Sebze Hal Tesislerinin Yap m ve Geli tirilmesi 0, ,00 0, ,00 0, ,00 0,00 0,00 0, ,00 0, Mahalli dareler 0, ,00 0, ,00 0, ,00 0,00 0,00 0, ,00 0, SERMAYE G DERLER 0, ,00 0, ,00 0, ,00 0,00 0,00 0, ,00 0, GAYR MENKUL SERMAYE ÜRET M G DERLER 0, ,00 0, ,00 0, ,00 0,00 0,00 0, ,00 0, Engellilik Fark ndal k (Ability) Park 0, ,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0, ,00 0, Mahalli dareler 0, ,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0, ,00 0, SERMAYE G DERLER 0, ,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0, ,00 0, GAYR MENKUL SERMAYE ÜRET M G DERLER 0, ,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0, ,00 0, D NLENME,KÜLTÜR VE D N H ZMETLER 0, ,00 0, , , , , ,58 0, ,42 0, Kültür Hizmetleri 0, ,00 0, , , , , ,58 0, ,42 0, Kültür Hizmetleri 0, ,00 0, , , , , ,58 0, ,42 0, Kültür Hizmetleri 0, ,00 0, , , , , ,61 0, ,39 0, Mahalli dareler 0, ,00 0, , , , , ,61 0, ,39 0, PERSONEL G DERLER 0, ,00 0, , , , , ,74 0, ,26 0, MEMURLAR 0, ,00 0, , , , , ,73 0, ,27 0, SÖZLE MEL PERSONEL 0, ,00 0, ,00 0, , , ,01 0, ,99 0, GEÇ C PERSONEL 0, ,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0, ,00 0, SOSYAL GÜVENL K KURUMLARINA DEVLET PR M G DERLER 0, ,00 0, ,00 0, , , ,47 0, ,53 0, MEMURLAR 0, ,00 0, ,00 0, , , ,46 0, ,54 0, SÖZLE MEL PERSONEL 0, ,00 0,00 0,00 0, , , ,01 0, ,99 0, MAL VE H ZMET ALIM G DERLER 0, ,00 0, , , , , ,66 0, ,34 0, TÜKET ME YÖNEL K MAL VE MALZEME ALIMLARI 0, ,00 0, , , , , ,62 0, ,38 0, YOLLUKLAR 0, ,00 0,00 0,00 0, , , ,51 0, ,49 0, H ZMET ALIMLARI 0, ,00 0, , , , , ,75 0, ,25 0, TEMS L VE TANITMA G DERLER 0, ,00 0,00 0, , , , ,10 0, ,90 0, MENKUL MAL,GAYR MADD HAKALIM, BAKIM VE ONARIM G DERLER 0, ,00 0, , , , , ,68 0, ,32 0, GAYR MENKUL MAL BAKIM VE ONARIM G DERLER 0, ,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0, ,00 0, CAR TRANSFERLER 0, ,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0, ,00 0, KAR AMACI GÜTMEYEN KURULU LARA YAPILAN TRANSFERLER 0, ,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0, ,00 0, SERMAYE G DERLER 0, ,00 0, ,00 0, , , ,74 0, ,26 0, MAMUL MAL ALIMLARI 0, ,00 0, ,00 0, , , ,74 0, ,26 0, GAYR MADD HAK ALIMLARI 0, ,00 0, ,00 0, , , ,00 0, ,00 0, Tarihe Sayg Yerel Koruma Ödülleri 0, ,00 0, ,00 0, , , ,14 0, ,86 0, Mahalli dareler 0, ,00 0, ,00 0, , , ,14 0, ,86 0, MAL VE H ZMET ALIM G DERLER 0, ,00 0, ,00 0, , , ,14 0, ,86 0, TÜKET ME YÖNEL K MAL VE MALZEME ALIMLARI 0, ,00 0,00 0,00 0, , , ,62 0, ,38 0, H ZMET ALIMLARI 0, ,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 29

62 G DERLER KES N HESAP CETVEL Kurumu : ZM R BÜYÜK EH R BELED YES Y l : 2015 KURUMSAL FONKS YONEL FONKS YON F N. EKO. F T T P SINIF AÇIKLAMA SIN. GEÇEN GEÇEN YILDAN YILDAN DEVREDEN DEVREDEN LE LE VER LEN VER LEN TEMS L VE TANITMA G DERLER 0, ,00 0, ,00 0, , , ,52 0, ,48 0, Arkeolojik Kaz Çal malar n n Desteklenmesi 0, ,00 0,00 0, , , , ,00 0, ,00 0, Mahalli dareler 0, ,00 0,00 0, , , , ,00 0, ,00 0, CAR TRANSFERLER 0, ,00 0,00 0, , , , ,00 0, ,00 0, KAR AMACI GÜTMEYEN KURULU LARA YAPILAN TRANSFERLER 0, ,00 0,00 0, , , , ,00 0, ,00 0, Yap ve Alan Ölçe inde Koruma, Canland rma, Sa l kla t rma Proje ve Uygulamalar EK VE OLA AN ÜSTÜ VER LEN EKLENEN EKLENEN (+) (+) DÜ ÜLEN ( ) G DER G DER ÖDENEN ÖDENEN G DER G DER ÜSTÜ ÜSTÜ HARCAMA PTAL PTAL ED LEN ED LEN ( ) SONRAK SONRAK YILA YILA DEVREDEN DEVREDEN 0, ,00 0, , , , , ,00 0, ,00 0, Mahalli dareler 0, ,00 0, , , , , ,00 0, ,00 0, MAL VE H ZMET ALIM G DERLER 0, ,00 0,00 0, , , , ,00 0, ,00 0, H ZMET ALIMLARI 0, ,00 0,00 0, , ,00 0,00 0,00 0, ,00 0, TEMS L VE TANITMA G DERLER 0, ,00 0,00 0,00 0, , , ,00 0, ,00 0, SERMAYE G DERLER 0,00 0,00 0, ,00 0, , , ,00 0, ,00 0, GAYRIMENKUL BÜYÜK ONARIM GIDE 0,00 0,00 0, ,00 0, , , ,00 0, ,00 0, zmir Tarih; zmir Konak Kemeralt Ve Çevresi Yenileme Alan Etap Proje Ve Programlar 0, ,00 0, , , , , ,83 0, ,17 0, Mahalli dareler 0, ,00 0, , , , , ,83 0, ,17 0, MAL VE H ZMET ALIM G DERLER 0, ,00 0, ,00 0, , , ,83 0, ,17 0, H ZMET ALIMLARI 0, ,00 0, ,00 0, , , ,00 0, ,00 0, TEMS L VE TANITMA G DERLER 0, ,00 0,00 0,00 0, , , ,83 0, ,17 0, SERMAYE G DERLER 0, ,00 0, , , , , ,00 0, ,00 0, GAYR MENKUL SERMAYE ÜRET M G DERLER 0,00 0,00 0, ,00 0, , , ,00 0, ,00 0, GAYRIMENKUL BÜYÜK ONARIM GIDE 0, ,00 0,00 0, , , , ,00 0, ,00 0, Ortaö retim Okullar nda Kent Tarihi ve Kültürü Seminerleri 0, ,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0, ,00 0, Mahalli dareler 0, ,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0, ,00 0, MAL VE H ZMET ALIM G DERLER 0, ,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0, ,00 0, TÜKET ME YÖNEL K MAL VE MALZEME ALIMLARI 0, ,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0, ,00 0, YAPI LER DA RES BA KANLI I 0, ,00 0, , , , , ,77 0, ,23 0, SKAN VE TOPLUM REFAHI H ZMETLER 0, ,00 0, , , , , ,77 0, ,23 0, Toplum Refahi Hizmetleri 0, ,00 0, , , , , ,77 0, ,23 0, Toplum Refah Hizmetleri 0, ,00 0, , , , , ,77 0, ,23 0, Toplum Refah Hizmetleri 0, ,00 0, , , , , ,46 0, ,54 0, Mahalli dareler 0, ,00 0, , , , , ,46 0, ,54 0, PERSONEL G DERLER 0, ,00 0, , , , , ,03 0, ,97 0, MEMURLAR 0, ,00 0, , , , , ,41 0, ,59 0, SÖZLE MEL PERSONEL 0, ,00 0, ,00 0, , , ,80 0, ,20 0, GEÇ C PERSONEL 0, ,00 0, , , , , ,82 0, ,18 0, SOSYAL GÜVENL K KURUMLARINA DEVLET PR M G DERLER 0, ,00 0, ,00 0, , , ,79 0, ,21 0, MEMURLAR 0, ,00 0, ,00 0, , , ,37 0, ,63 0, SÖZLE MEL PERSONEL 0, ,00 0, ,00 0, , , ,42 0, ,58 0, MAL VE H ZMET ALIM G DERLER 0, ,00 0, , , , , ,10 0, ,90 0, TÜKET ME YÖNEL K MAL VE MALZEME ALIMLARI 0, ,00 0, ,00 0, , , ,45 0, ,55 0, YOLLUKLAR 0, ,00 0, ,00 0, , , ,02 0, ,98 0, GÖREV G DERLER 0, ,00 0, ,00 0, , , ,07 0, ,93 0, H ZMET ALIMLARI 0, ,00 0, , , , , ,20 0, ,80 0, TEMS L VE TANITMA G DERLER 0, ,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0, ,00 0, MENKUL MAL,GAYR MADD HAKALIM, BAKIM VE ONARIM G DERLER 0, ,00 0,00 0,00 0, , , ,36 0, ,64 0, GAYR MENKUL MAL BAKIM VE ONARIM G DERLER 0, ,00 0,00 0, , ,00 0,00 0,00 0, ,00 0, SERMAYE G DERLER 0, ,00 0, , , , , ,03 0, ,97 0, MAMUL MAL ALIMLARI 0, ,00 0, ,00 0, , , ,57 0, ,43 0, GAYR MENKUL SERMAYE ÜRET M G DERLER 0, ,00 0,00 0, , , , ,00 0, ,00 0, GAYRIMENKUL BÜYÜK ONARIM GIDE 0, ,00 0, , , , , ,46 0, ,54 0, SERMAYE TRANSFERLERI 0, ,00 0, , , , , ,51 0, ,49 0, YURTIÇI SERMAYE TRANSFERLERI 0, ,00 0, , , , , ,51 0, ,49 0, Evsel At k Transfer stasyonlar n n Kurulmas Projesi 0, ,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Mahalli dareler 0, ,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, SERMAYE G DERLER 0, ,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, GAYR MENKUL SERMAYE ÜRET M G DERLER 0, ,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, zmir Opera Binas 0, ,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Mahalli dareler 0, ,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, SERMAYE G DERLER 0, ,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, GAYR MENKUL SERMAYE ÜRET M G DERLER 0, ,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Gaziemir Yeni Fuar Alan 0, ,00 0,00 0, , , , ,07 0, ,93 0,00 30

63 G DERLER KES N HESAP CETVEL Kurumu : ZM R BÜYÜK EH R BELED YES Y l : 2015 KURUMSAL FONKS YONEL FONKS YON F N. EKO. F T T P SINIF AÇIKLAMA SIN. GEÇEN GEÇEN YILDAN YILDAN DEVREDEN DEVREDEN LE LE VER LEN VER LEN Mahalli dareler 0, ,00 0,00 0, , , , ,07 0, ,93 0, SERMAYE G DERLER 0, ,00 0,00 0, , , , ,07 0, ,93 0, GAYR MENKUL SERMAYE ÜRET M G DERLER 0, ,00 0,00 0, , , , ,07 0, ,93 0, Muhtelif Çok Amaçl Salonlar 0, ,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Mahalli dareler 0, ,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, SERMAYE G DERLER 0, ,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, GAYR MENKUL SERMAYE ÜRET M G DERLER 0, ,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Mezarl klar n ve Yeni Gömü Alanlar n n Düzenlenmesi 0, ,00 0, ,00 0, , , ,55 0, ,45 0, Mahalli dareler 0, ,00 0, ,00 0, , , ,55 0, ,45 0, SERMAYE G DERLER 0, ,00 0, ,00 0, , , ,55 0, ,45 0, GAYR MENKUL SERMAYE ÜRET M G DERLER 0, ,00 0, ,00 0, , , ,55 0, ,45 0, pekyolu Cicipark Düzenlemeleri 0, ,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Mahalli dareler 0, ,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, SERMAYE G DERLER 0, ,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, GAYRIMENKUL BÜYÜK ONARIM GIDE 0, ,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Sosyal Ya am Kampüsü 0, ,00 0, ,00 0, , , ,84 0, ,16 0, Mahalli dareler 0, ,00 0, ,00 0, , , ,84 0, ,16 0, SERMAYE G DERLER 0, ,00 0, ,00 0, , , ,84 0, ,16 0, GAYR MENKUL SERMAYE ÜRET M G DERLER 0, ,00 0, ,00 0, , , ,84 0, ,16 0, Okullara Spor Malzemesi Yard m ve Yeni Spor Alanlar Olu turulmas 0, ,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Mahalli dareler 0, ,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, MAL VE H ZMET ALIM G DERLER 0, ,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, GAYR MENKUL MAL BAKIM VE ONARIM G DERLER 0, ,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Belediye Hizmet Tesisleri, Binalar ve Depolar n n Yap m, Bak m Ve Güçlendirilmesi EK VE OLA AN ÜSTÜ VER LEN EKLENEN EKLENEN (+) (+) DÜ ÜLEN ( ) G DER G DER ÖDENEN ÖDENEN G DER G DER ÜSTÜ ÜSTÜ HARCAMA PTAL PTAL ED LEN ED LEN ( ) SONRAK SONRAK YILA YILA DEVREDEN DEVREDEN 0, ,00 0,00 0, , , , ,39 0, ,61 0, Mahalli dareler 0, ,00 0,00 0, , , , ,39 0, ,61 0, SERMAYE G DERLER 0, ,00 0,00 0, , , , ,39 0, ,61 0, GAYR MENKUL SERMAYE ÜRET M G DERLER 0, ,00 0,00 0, , , , ,39 0, ,61 0, K y Düzenlemeleri 0, ,00 0,00 0, , , , ,07 0, ,93 0, Mahalli dareler 0, ,00 0,00 0, , , , ,07 0, ,93 0, SERMAYE G DERLER 0, ,00 0,00 0, , , , ,07 0, ,93 0, GAYRIMENKUL BÜYÜK ONARIM GIDE 0, ,00 0,00 0, , , , ,07 0, ,93 0, Yeni Mezbahalar Yap lmas 0, ,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Mahalli dareler 0, ,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, SERMAYE G DERLER 0, ,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, GAYR MENKUL SERMAYE ÜRET M G DERLER 0, ,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Teleferik Yenilenmesi 0, ,00 0, ,00 0, , , ,26 0, ,74 0, Mahalli dareler 0, ,00 0, ,00 0, , , ,26 0, ,74 0, SERMAYE G DERLER 0, ,00 0, ,00 0, , , ,26 0, ,74 0, GAYR MENKUL SERMAYE ÜRET M G DERLER 0, ,00 0, ,00 0, , , ,26 0, ,74 0, Otopark Yap lmas 0, ,00 0,00 0, , , , ,54 0, ,46 0, Mahalli dareler 0, ,00 0,00 0, , , , ,54 0, ,46 0, SERMAYE G DERLER 0, ,00 0,00 0, , , , ,54 0, ,46 0, GAYR MENKUL SERMAYE ÜRET M G DERLER 0, ,00 0,00 0, , , , ,54 0, ,46 0, Semt Garajlar Yap lmas 0, ,00 0,00 0, , ,00 0,00 0,00 0, ,00 0, Mahalli dareler 0, ,00 0,00 0, , ,00 0,00 0,00 0, ,00 0, SERMAYE G DERLER 0, ,00 0,00 0, , ,00 0,00 0,00 0, ,00 0, GAYR MENKUL SERMAYE ÜRET M G DERLER 0, ,00 0,00 0, , ,00 0,00 0,00 0, ,00 0, Yeni tfaiye Binalar n n Yap lmas 0, ,00 0,00 0, , , , ,05 0, ,95 0, Mahalli dareler 0, ,00 0,00 0, , , , ,05 0, ,95 0, SERMAYE G DERLER 0, ,00 0,00 0, , , , ,05 0, ,95 0, GAYR MENKUL SERMAYE ÜRET M G DERLER 0, ,00 0,00 0, , , , ,05 0, ,95 0, Yeni Kültür Merkezleri Olu turulmas 0, ,00 0, ,00 0, , , ,58 0, ,42 0, Mahalli dareler 0, ,00 0, ,00 0, , , ,58 0, ,42 0, SERMAYE G DERLER 0, ,00 0, ,00 0, , , ,58 0, ,42 0, GAYR MENKUL SERMAYE ÜRET M G DERLER 0, ,00 0, ,00 0, , , ,58 0, ,42 0,00 31

64 G DERLER KES N HESAP CETVEL Kurumu : ZM R BÜYÜK EH R BELED YES Y l : 2015 KURUMSAL FONKS YONEL FONKS YON F N. EKO. F T T P SINIF AÇIKLAMA SIN. GEÇEN GEÇEN YILDAN YILDAN DEVREDEN DEVREDEN LE LE VER LEN VER LEN Spor Kompleksleri 0, ,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Mahalli dareler 0, ,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, SERMAYE G DERLER 0, ,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, GAYR MENKUL SERMAYE ÜRET M G DERLER 0, ,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Aile Dan ma ve E itim Merkezleri 0, ,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Mahalli dareler 0, ,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, SERMAYE G DERLER 0, ,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, GAYR MENKUL SERMAYE ÜRET M G DERLER 0, ,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Gençlik Merkezleri Kurulmas 0, ,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Mahalli dareler 0, ,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, SERMAYE G DERLER 0, ,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, GAYR MENKUL SERMAYE ÜRET M G DERLER 0, ,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Yeni skeleler, Tamir Bak m Ünitesi, Tekne Park ve Ba lama Yerleri Yap lmas ve Mevcut skelelerin Geli tirilmesi EK VE OLA AN ÜSTÜ VER LEN EKLENEN EKLENEN (+) (+) DÜ ÜLEN ( ) G DER G DER ÖDENEN ÖDENEN G DER G DER ÜSTÜ ÜSTÜ HARCAMA PTAL PTAL ED LEN ED LEN ( ) SONRAK SONRAK YILA YILA DEVREDEN DEVREDEN 0, ,00 0, ,00 0, , , ,19 0, ,81 0, Mahalli dareler 0, ,00 0, ,00 0, , , ,19 0, ,81 0, SERMAYE G DERLER 0, ,00 0, ,00 0, , , ,19 0, ,81 0, GAYR MENKUL SERMAYE ÜRET M G DERLER 0, ,00 0, ,00 0, , , ,19 0, ,81 0, Yeni Rekreasyon Alanlar Yap lmas 0, ,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0, ,00 0, Mahalli dareler 0, ,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0, ,00 0, SERMAYE G DERLER 0, ,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0, ,00 0, GAYR MENKUL SERMAYE ÜRET M G DERLER 0, ,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0, ,00 0, Kültürpark Yenileme Projesi 0, ,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Mahalli dareler 0, ,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, SERMAYE G DERLER 0, ,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, GAYRIMENKUL BÜYÜK ONARIM GIDE 0, ,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Meydanlarda Ye il Alan Düzenlemeleri 0, ,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Mahalli dareler 0, ,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, SERMAYE G DERLER 0, ,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, GAYR MENKUL SERMAYE ÜRET M G DERLER 0, ,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Hayvan Bak mevi Yap lmas ve yile tirilmesi Projesi 0, ,00 0, ,00 0, , , ,65 0, ,35 0, Mahalli dareler 0, ,00 0, ,00 0, , , ,65 0, ,35 0, SERMAYE G DERLER 0, ,00 0, ,00 0, , , ,65 0, ,35 0, GAYR MENKUL SERMAYE ÜRET M G DERLER 0, ,00 0, ,00 0, , , ,65 0, ,35 0, zmir Do al Ya am Park 2. Etap (Akdeniz Akvaryumu, Zooloji Müzesi, Yeni K ta Habitatlar ) Projesi 0, ,00 0,00 0, , ,00 0,00 0,00 0, ,00 0, Mahalli dareler 0, ,00 0,00 0, , ,00 0,00 0,00 0, ,00 0, SERMAYE G DERLER 0, ,00 0,00 0, , ,00 0,00 0,00 0, ,00 0, GAYR MENKUL SERMAYE ÜRET M G DERLER 0, ,00 0,00 0, , ,00 0,00 0,00 0, ,00 0, Yap ve Alan Ölçe inde Koruma, Canland rma, Sa l kla t rma Proje ve Uygulamalar 0, ,00 0,00 0,00 0, , , ,59 0, ,41 0, Mahalli dareler 0, ,00 0,00 0,00 0, , , ,59 0, ,41 0, SERMAYE G DERLER 0, ,00 0,00 0,00 0, , , ,59 0, ,41 0, GAYRIMENKUL BÜYÜK ONARIM GIDE 0, ,00 0,00 0,00 0, , , ,59 0, ,41 0, zmir Tarih; zmir Konak Kemeralt Ve Çevresi Yenileme Alan Etap Proje Ve Programlar 0, ,00 0,00 0,00 0, , , ,53 0, ,47 0, Mahalli dareler 0, ,00 0,00 0,00 0, , , ,53 0, ,47 0, SERMAYE G DERLER 0, ,00 0,00 0,00 0, , , ,53 0, ,47 0, GAYRIMENKUL BÜYÜK ONARIM GIDE 0, ,00 0,00 0,00 0, , , ,53 0, ,47 0, Kentsel Kat At k De erlendirme ve Bertaraf Tesisleri Kurulmas Projesi 0, ,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Mahalli dareler 0, ,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, SERMAYE G DERLER 0, ,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, GAYR MENKUL SERMAYE ÜRET M G DERLER 0, ,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Harmandal Düzenli Kat At k Depolama Alan n yile tirme Projesi 0, ,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Mahalli dareler 0, ,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, SERMAYE G DERLER 0, ,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, GAYR MENKUL SERMAYE ÜRET M G DERLER 0, ,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Sebze Hal Tesislerinin Yap m ve Geli tirilmesi 0, ,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0, ,00 0, Mahalli dareler 0, ,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0, ,00 0, SERMAYE G DERLER 0, ,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0, ,00 0, GAYR MENKUL SERMAYE ÜRET M G DERLER 0, ,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0, ,00 0, Engellilik Fark ndal k (Ability) Park 0, ,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Mahalli dareler 0, ,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, SERMAYE G DERLER 0, ,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, GAYR MENKUL SERMAYE ÜRET M G DERLER 0, ,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 32

65 G DERLER KES N HESAP CETVEL Kurumu : ZM R BÜYÜK EH R BELED YES Y l : 2015 KURUMSAL FONKS YONEL FONKS YON F N. EKO. F T T P SINIF AÇIKLAMA SIN. GEÇEN GEÇEN YILDAN YILDAN DEVREDEN DEVREDEN LE LE VER LEN VER LEN LETME T RAKLER VE YEREL H ZMETLER DA RES BA KANLI I 0, ,00 0, , , , , ,50 0, ,94 0, GENEL KAMU H ZMETLER 0, ,00 0, , , , , ,11 0, ,33 0, S n fland rmaya Girmeyen Kamu Düzeni Ve Güvenlik Hizmetleri 0, ,00 0, , , , , ,11 0, ,33 0, S n fland rmaya Girmeyen Genel Kamu Hizmetleri 0, ,00 0, , , , , ,11 0, ,33 0, S n fland rmaya Girmeyen Genel Kamu Hizmetleri 0, ,00 0, , , , , ,11 0, ,33 0, Mahalli dareler 0, ,00 0, , , , , ,11 0, ,33 0, PERSONEL G DERLER 0, ,00 0, , , , , ,89 0, ,11 0, MEMURLAR 0, ,00 0, , , , , ,50 0, ,50 0, SÖZLE MEL PERSONEL 0,00 0,00 0, ,00 0, , , ,50 0, ,50 0, SÇ LER 0, ,00 0,00 0, , , , ,41 0, ,59 0, GEÇ C PERSONEL 0,00 0,00 0, ,00 0, , , ,48 0,00 609,52 0, SOSYAL GÜVENL K KURUMLARINA DEVLET PR M G DERLER 0, ,00 0, , , , , ,18 0, ,82 0, MEMURLAR 0, ,00 0, ,00 0, , , ,43 0, ,57 0, SÖZLE MEL PERSONEL 0,00 0,00 0, ,00 0, , , ,35 0,00 366,65 0, SÇ LER 0, ,00 0,00 0, , , , ,40 0, ,60 0, MAL VE H ZMET ALIM G DERLER 0, ,00 0, , , , , ,82 0, ,62 0, TÜKET ME YÖNEL K MAL VE MALZEME ALIMLARI 0, ,00 0, , , , , ,70 0, ,90 0, YOLLUKLAR 0, ,00 0, , , , , ,92 0, ,02 0, GÖREV G DERLER 0, ,00 0, , , , , ,56 0, ,44 0, H ZMET ALIMLARI 0, ,00 0, , , , , ,14 0, ,86 0, TEMS L VE TANITMA G DERLER 0, ,00 0, , , , , ,60 0, ,40 0, MENKUL MAL,GAYR MADD HAKALIM, BAKIM VE ONARIM G DERLER 0, ,00 0, , , , , ,15 0, ,85 0, GAYR MENKUL MAL BAKIM VE ONARIM G DERLER 0, ,00 0, , , , , ,05 0, ,85 0, TEDAV VE CENAZE G DERLER 0, ,00 0,00 0,00 0, ,00 442,70 442,70 0, ,30 0, CAR TRANSFERLER 0, ,00 0,00 0,00 0, , , ,86 0, ,14 0, KAR AMACI GÜTMEYEN KURULU LARA YAPILAN TRANSFERLER 0, ,00 0,00 0,00 0, , , ,86 0, ,14 0, SERMAYE G DERLER 0, ,00 0, , , , , ,00 0, ,00 0, MAMUL MAL ALIMLARI 0, ,00 0, , , , , ,80 0, ,20 0, MENKUL SERMAYE ÜRET M G DERLER 0, ,00 0, , , , , ,00 0, ,00 0, GAYR MENKUL SERMAYE ÜRET M G DERLER 0,00 0,00 0, ,00 0, , , ,00 0, ,00 0, GAYRIMENKUL BÜYÜK ONARIM GIDE 0, ,00 0, , , , , ,20 0, ,80 0, SERMAYE TRANSFERLERI 0, ,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, YURTIÇI SERMAYE TRANSFERLERI 0, ,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, BORÇ VERME 0, ,00 0, ,00 0, , , ,36 0,00 7,64 0, YURTIÇI BORÇ VERME 0, ,00 0, ,00 0, , , ,36 0,00 7,64 0, SA LIK H ZMETLER 0, ,00 0, , , , , ,39 0, ,61 0, S n fland rmaya Girmeyen Sa l k Hizmetleri 0, ,00 0, , , , , ,39 0, ,61 0, S n fland rmaya Girmeyen Sa l k Hizmetleri 0, ,00 0, , , , , ,39 0, ,61 0, S n fland rmaya Girmeyen Sa l k Hizmetleri 0, ,00 0, , , , , ,39 0, ,61 0, Mahalli dareler 0, ,00 0, , , , , ,39 0, ,61 0, PERSONEL G DERLER 0, ,00 0, , , , , ,45 0, ,55 0, MEMURLAR 0, ,00 0, , , , , ,42 0, ,58 0, SÇ LER 0, ,00 0, , , , , ,03 0, ,97 0, SOSYAL GÜVENL K KURUMLARINA DEVLET PR M G DERLER 0, ,00 0, ,00 0, , , ,25 0, ,75 0, MEMURLAR 0, ,00 0, ,00 0, , , ,03 0, ,97 0, SÇ LER 0, ,00 0,00 0,00 0, , , ,22 0, ,78 0, MAL VE H ZMET ALIM G DERLER 0, ,00 0, , , , , ,69 0, ,31 0, TÜKET ME YÖNEL K MAL VE MALZEME ALIMLARI 0, ,00 0, , , , , ,94 0, ,06 0, YOLLUKLAR 0, ,00 0, , , , , ,13 0, ,87 0, GÖREV G DERLER 0, ,00 0, , , , , ,00 0, ,00 0, H ZMET ALIMLARI 0, ,00 0, , , , , ,80 0, ,20 0, TEMS L VE TANITMA G DERLER 0, ,00 0,00 0, , ,00 0,00 0,00 0, ,00 0, MENKUL MAL,GAYR MADD HAKALIM, BAKIM VE ONARIM G DERLER 0, ,00 0, ,00 0, , , ,72 0, ,28 0, GAYR MENKUL MAL BAKIM VE ONARIM G DERLER 0, ,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0, ,00 0, TEDAV VE CENAZE G DERLER 0,00 0,00 0, ,00 0, , , ,10 0, ,90 0, SERMAYE G DERLER 0, ,00 0, ,00 0, , , ,00 0, ,00 0, MAMUL MAL ALIMLARI 0, ,00 0, ,00 0, ,00 0,00 0,00 0, ,00 0, MENKUL SERMAYE ÜRET M G DERLER 0, ,00 0, ,00 0, , , ,00 0, ,00 0, GAYR MENKUL SERMAYE ÜRET M G DERLER 0,00 0,00 0, ,00 0, , , ,00 0, ,00 0, MAR VE EH RC L K DA RES BA KANLI I 0, ,00 0, , , , , ,78 0, ,22 0, EKONOM K LER VE H ZMETLER 0, ,00 0, , , , , ,78 0, ,22 0, Madencilik,Imalat Ve Insaat Hizmetleri 0, ,00 0, , , , , ,78 0, ,22 0, n aat leri Hizmetleri 0, ,00 0, , , , , ,78 0, ,22 0, n aat leri Hizmetleri 0, ,00 0, , , , , ,61 0, ,39 0, Mahalli dareler 0, ,00 0, , , , , ,61 0, ,39 0,00 EK VE OLA AN ÜSTÜ VER LEN EKLENEN EKLENEN (+) (+) DÜ ÜLEN ( ) G DER G DER ÖDENEN ÖDENEN G DER G DER ÜSTÜ ÜSTÜ HARCAMA PTAL PTAL ED LEN ED LEN ( ) SONRAK SONRAK YILA YILA DEVREDEN DEVREDEN 33

66 G DERLER KES N HESAP CETVEL Kurumu : ZM R BÜYÜK EH R BELED YES Y l : 2015 KURUMSAL FONKS YONEL FONKS YON F N. EKO. F T T P SINIF AÇIKLAMA SIN. GEÇEN GEÇEN YILDAN YILDAN DEVREDEN DEVREDEN LE LE VER LEN VER LEN PERSONEL G DERLER 0, ,00 0, , , , , ,69 0, ,31 0, MEMURLAR 0, ,00 0, , , , , ,89 0, ,11 0, SÖZLE MEL PERSONEL 0,00 0,00 0, ,00 0, , , ,64 0, ,36 0, GEÇ C PERSONEL 0, ,00 0, ,00 0, , , ,16 0, ,84 0, SOSYAL GÜVENL K KURUMLARINA DEVLET PR M G DERLER 0, ,00 0, ,00 0, , , ,73 0, ,27 0, MEMURLAR 0, ,00 0,00 0,00 0, , , ,60 0, ,40 0, SÖZLE MEL PERSONEL 0,00 0,00 0, ,00 0, , , ,13 0, ,87 0, MAL VE H ZMET ALIM G DERLER 0, ,00 0, , , , , ,78 0, ,22 0, TÜKET ME YÖNEL K MAL VE MALZEME ALIMLARI 0, ,00 0, , , , , ,71 0, ,29 0, YOLLUKLAR 0, ,00 0,00 0, , , , ,44 0, ,56 0, GÖREV G DERLER 0, ,00 0, , , , , ,13 0, ,87 0, H ZMET ALIMLARI 0, ,00 0, , , , , ,05 0, ,95 0, TEMS L VE TANITMA G DERLER 0, ,00 0,00 0, , , , ,00 0, ,00 0, MENKUL MAL,GAYR MADD HAKALIM, BAKIM VE ONARIM G DERLER 0, ,00 0, ,00 0, , , ,45 0, ,55 0, GAYR MENKUL MAL BAKIM VE ONARIM G DERLER 0, ,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0, ,00 0, SERMAYE G DERLER 0, ,00 0, ,00 0, , , ,41 0, ,59 0, MAMUL MAL ALIMLARI 0, ,00 0,00 0,00 0, , , ,00 0, ,00 0, GAYR MADD HAK ALIMLARI 0, ,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0, ,00 0, GAYR MENKUL SERMAYE ÜRET M G DERLER 0,00 0,00 0, ,00 0, , , ,41 0,00 49,59 0, Naz m mar Plan veya Revizyonu 0, ,00 0,00 0,00 0, , , ,68 0, ,32 0, Mahalli dareler 0, ,00 0,00 0,00 0, , , ,68 0, ,32 0, SERMAYE G DERLER 0, ,00 0,00 0,00 0, , , ,68 0, ,32 0, GAYR MADD HAK ALIMLARI 0, ,00 0,00 0,00 0, , , ,68 0, ,32 0, mar Planlar na Esas Jeolojik, Jeolojik/Jeoteknik ve Mikrobölgeleme Etüt Raporlar n n Yapt r lmas EK VE OLA AN ÜSTÜ VER LEN EKLENEN EKLENEN (+) (+) DÜ ÜLEN ( ) G DER G DER ÖDENEN ÖDENEN G DER G DER ÜSTÜ ÜSTÜ HARCAMA PTAL PTAL ED LEN ED LEN ( ) SONRAK SONRAK YILA YILA DEVREDEN DEVREDEN 0, ,00 0,00 0,00 0, , , ,49 0, ,51 0, Mahalli dareler 0, ,00 0,00 0,00 0, , , ,49 0, ,51 0, SERMAYE G DERLER 0, ,00 0,00 0,00 0, , , ,49 0, ,51 0, GAYR MENKUL SERMAYE ÜRET M G DERLER 0, ,00 0,00 0,00 0, , , ,49 0, ,51 0, SOSYAL PROJELER DA RES BA KANLI I 0, ,00 0, , , , , ,75 0, ,25 0, E T M H ZMETLER 0, ,00 0, , , , , ,09 0, ,91 0, Seviyeye Göre Siniflandirilmayan Egitim Hizm 0, ,00 0, , , , , ,09 0, ,91 0, Seviyeye Göre S n fland r lmayan E itim Hizmetleri 0, ,00 0, , , , , ,09 0, ,91 0, Seviyeye Göre S n fland r lmayan E itim Hizmetleri 0, ,00 0, , , , , ,09 0, ,91 0, Mahalli dareler 0, ,00 0, , , , , ,09 0, ,91 0, PERSONEL G DERLER 0, ,00 0, , , , , ,27 0, ,73 0, MEMURLAR 0, ,00 0, , , , , ,77 0, ,23 0, GEÇ C PERSONEL 0,00 0,00 0, ,00 0, , , ,50 0,00 53,50 0, SOSYAL GÜVENL K KURUMLARINA DEVLET PR M G DERLER 0, ,00 0, ,00 0, , , ,21 0, ,79 0, MEMURLAR 0, ,00 0, ,00 0, , , ,21 0, ,79 0, MAL VE H ZMET ALIM G DERLER 0, ,00 0, , , , , ,90 0, ,55 0, TÜKET ME YÖNEL K MAL VE MALZEME ALIMLARI 0, ,00 0, , , , , ,51 0, ,49 0, H ZMET ALIMLARI 0, ,00 0, , , , , ,82 0, ,63 0, TEMS L VE TANITMA G DERLER 0, ,00 0,00 0, , , , ,60 0, ,40 0, MENKUL MAL,GAYR MADD HAKALIM, BAKIM VE ONARIM G DERLER 0, ,00 0, ,00 0, , , ,18 0, ,82 0, GAYR MENKUL MAL BAKIM VE ONARIM G DERLER 0, ,00 0, ,00 0, , , ,79 0, ,21 0, TEDAV VE CENAZE G DERLER 0, ,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0, ,00 0, CAR TRANSFERLER 0, ,00 0, ,55 0, , , ,36 0,00 777,19 0, KAR AMACI GÜTMEYEN KURULU LARA YAPILAN TRANSFERLER 0, ,00 0, ,55 0, , , ,36 0,00 777,19 0, SERMAYE G DERLER 0, ,00 0, , , , , ,35 0, ,65 0, MAMUL MAL ALIMLARI 0, ,00 0, ,00 0, , , ,35 0, ,65 0, GAYR MENKUL SERMAYE ÜRET M G DERLER 0, ,00 0,00 0, , ,00 0,00 0,00 0, ,00 0, GAYRIMENKUL BÜYÜK ONARIM GIDE 0,00 0,00 0, ,00 0, ,00 0,00 0,00 0, ,00 0, SOSYAL GÜVENL K VE SOSYAL YARDIM H ZMETLER 0, ,00 0, , , , , ,66 0, ,34 0, Sosyal Güvenli i Bulunmayanlara Sa lanan Hizmetler 0, ,00 0, , , , , ,66 0, ,34 0, Sosyal Güvenli i Bulunmayanlara Sa lanan Hizmetler 0, ,00 0, , , , , ,66 0, ,34 0, Sosyal Güvenli i Bulunmayanlara Sa lanan Hizmetler 0, ,00 0, , , , , ,30 0, ,70 0, Mahalli dareler 0, ,00 0, , , , , ,30 0, ,70 0, PERSONEL G DERLER 0, ,00 0, , , , , ,44 0, ,56 0, MEMURLAR 0, ,00 0, , , , , ,93 0, ,07 0, SÖZLE MEL PERSONEL 0, ,00 0,00 0, , , , ,73 0, ,27 0, GEÇ C PERSONEL 0, ,00 0,00 0,00 0, , , ,78 0, ,22 0,00 34

67 G DERLER KES N HESAP CETVEL Kurumu : ZM R BÜYÜK EH R BELED YES Y l : 2015 KURUMSAL FONKS YONEL FONKS YON F N. EKO. F T T P SINIF AÇIKLAMA SIN. GEÇEN GEÇEN YILDAN YILDAN DEVREDEN DEVREDEN LE LE VER LEN VER LEN SOSYAL GÜVENL K KURUMLARINA DEVLET PR M G DERLER 0, ,00 0, , , , , ,46 0, ,54 0, MEMURLAR 0, ,00 0, ,00 0, , , ,36 0, ,64 0, SÖZLE MEL PERSONEL 0, ,00 0,00 0, , , , ,10 0, ,90 0, MAL VE H ZMET ALIM G DERLER 0, ,00 0, , , , , ,78 0, ,22 0, TÜKET ME YÖNEL K MAL VE MALZEME ALIMLARI 0, ,00 0, , , , , ,33 0, ,67 0, YOLLUKLAR 0, ,00 0,00 0, , , , ,56 0, ,44 0, GÖREV G DERLER 0, ,00 0, ,00 0, , , ,49 0, ,51 0, H ZMET ALIMLARI 0, ,00 0, , , , , ,68 0, ,32 0, TEMS L VE TANITMA G DERLER 0, ,00 0,00 0, , , , ,68 0, ,32 0, MENKUL MAL,GAYR MADD HAKALIM, BAKIM VE ONARIM G DERLER 0, ,00 0, , , , , ,61 0, ,39 0, GAYR MENKUL MAL BAKIM VE ONARIM G DERLER 0, ,00 0, ,00 0, , , ,43 0, ,57 0, CAR TRANSFERLER 0,00 0,00 0, ,00 0, , , ,00 0,00 0,00 0, KAR AMACI GÜTMEYEN KURULU LARA YAPILAN TRANSFERLER 0,00 0,00 0, ,00 0, , , ,00 0,00 0,00 0, SERMAYE G DERLER 0, ,00 0, , , , , ,62 0, ,38 0, MAMUL MAL ALIMLARI 0, ,00 0, , , , , ,62 0, ,38 0, Sosyal Ya am Kampüsü 0, ,00 0, , , , , ,03 0, ,97 0, Mahalli dareler 0, ,00 0, , , , , ,03 0, ,97 0, MAL VE H ZMET ALIM G DERLER 0, ,00 0, , , , , ,52 0, ,48 0, TÜKET ME YÖNEL K MAL VE MALZEME ALIMLARI 0, ,00 0, , , , , ,31 0, ,69 0, TEMS L VE TANITMA G DERLER 0, ,00 0,00 0, , , , ,33 0,00 57,67 0, MENKUL MAL,GAYR MADD HAKALIM, BAKIM VE ONARIM G DERLER 0, ,00 0,00 300, , , , ,88 0, ,12 0, SERMAYE G DERLER 0, ,00 0, , , , , ,51 0, ,49 0, MAMUL MAL ALIMLARI 0, ,00 0, , , , , ,51 0, ,49 0, Kent ve Körfez Turu 0,00 0,00 0, ,00 0, , , ,20 0, ,80 0, Mahalli dareler 0,00 0,00 0, ,00 0, , , ,20 0, ,80 0, MAL VE H ZMET ALIM G DERLER 0,00 0,00 0, ,00 0, , , ,20 0, ,80 0, TÜKET ME YÖNEL K MAL VE MALZEME ALIMLARI 0,00 0,00 0, ,00 0, , , ,20 0, ,80 0, H ZMET ALIMLARI 0,00 0,00 0, ,00 0, , , ,00 0, ,00 0, TEMS L VE TANITMA G DERLER 0,00 0,00 0, ,00 0, ,00 0,00 0,00 0, ,00 0, Aile Dan ma ve E itim Merkezleri 0, ,00 0, , , , , ,13 0, ,87 0, Mahalli dareler 0, ,00 0, , , , , ,13 0, ,87 0, MAL VE H ZMET ALIM G DERLER 0, ,00 0, , , , , ,93 0, ,07 0, TÜKET ME YÖNEL K MAL VE MALZEME ALIMLARI 0, ,00 0, , , , , ,21 0, ,79 0, GÖREV G DERLER 0, ,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0, ,00 0, H ZMET ALIMLARI 0, ,00 0, , , , , ,26 0, ,74 0, TEMS L VE TANITMA G DERLER 0, ,00 0, , , , , ,93 0, ,07 0, MENKUL MAL,GAYR MADD HAKALIM, BAKIM VE ONARIM G DERLER 0, ,00 0,00 0, , , , ,59 0, ,41 0, GAYR MENKUL MAL BAKIM VE ONARIM G DERLER 0, ,00 0,00 0, , ,00 0,00 0,00 0, ,00 0, TEDAV VE CENAZE G DERLER 0, ,00 0,00 0,00 0, , , ,94 0, ,06 0, CAR TRANSFERLER 0, ,00 0,00 0, , , , ,00 0, ,00 0, HANE HALKINA YAPILAN TRANSFERLER 0, ,00 0,00 0, , , , ,00 0, ,00 0, SERMAYE G DERLER 0, ,00 0, , , , , ,20 0, ,80 0, MAMUL MAL ALIMLARI 0, ,00 0, , , , , ,20 0, ,80 0, MENKUL SERMAYE ÜRET M G DERLER 0,00 0,00 0, ,00 0, , , ,00 0, ,00 0, TFA YE DA RES BA KANLI I 0, ,00 0, , , , , ,81 0, ,00 0, SAVUNMA HIZMETLERI 0, ,00 0,00 0,00 0, , , ,84 0, ,16 0, Sivil Savunma Hizmetleri 0, ,00 0,00 0,00 0, , , ,84 0, ,16 0, Sivil Savunma Hizmetleri 0, ,00 0,00 0,00 0, , , ,84 0, ,16 0, Sivil Savunma Hizmetleri 0, ,00 0,00 0,00 0, , , ,84 0, ,16 0, Mahalli dareler 0, ,00 0,00 0,00 0, , , ,84 0, ,16 0, PERSONEL G DERLER 0, ,00 0,00 0,00 0, , , ,68 0, ,32 0, MEMURLAR 0, ,00 0,00 0,00 0, , , ,68 0, ,32 0, SOSYAL GÜVENL K KURUMLARINA DEVLET PR M G DERLER 0, ,00 0,00 0,00 0, , , ,16 0, ,84 0, MEMURLAR 0, ,00 0,00 0,00 0, , , ,16 0, ,84 0, KAMU DÜZEN VE GÜVENL K H ZMETLER 0, ,00 0, , , , , ,97 0, ,84 0, Yang ndan Korunma Hizmetleri 0, ,00 0, , , , , ,97 0, ,84 0, Yang ndan Korunma Hizmetleri 0, ,00 0, , , , , ,97 0, ,84 0, Yang ndan Korunma Hizmetleri 0, ,00 0, , , , , ,03 0, ,78 0, Mahalli dareler 0, ,00 0, , , , , ,03 0, ,78 0,00 EK VE OLA AN ÜSTÜ VER LEN EKLENEN EKLENEN (+) (+) DÜ ÜLEN ( ) G DER G DER ÖDENEN ÖDENEN G DER G DER ÜSTÜ ÜSTÜ HARCAMA PTAL PTAL ED LEN ED LEN ( ) SONRAK SONRAK YILA YILA DEVREDEN DEVREDEN 35

68 G DERLER KES N HESAP CETVEL Kurumu : ZM R BÜYÜK EH R BELED YES Y l : 2015 KURUMSAL FONKS YONEL FONKS YON F N. EKO. F T T P SINIF AÇIKLAMA SIN. GEÇEN GEÇEN YILDAN YILDAN DEVREDEN DEVREDEN LE LE VER LEN VER LEN PERSONEL G DERLER 0, ,00 0, , , , , ,93 0, ,87 0, MEMURLAR 0, ,00 0, , , , , ,90 0, ,90 0, SÖZLE MEL PERSONEL 0, ,00 0, ,00 0, , , ,08 0, ,92 0, SÇ LER 0, ,00 0, ,00 0, , , ,83 0, ,17 0, GEÇ C PERSONEL 0, ,00 0,00 0,00 0, , , ,12 0,00 264,88 0, SOSYAL GÜVENL K KURUMLARINA DEVLET PR M G DERLER 0, ,00 0, , , , , ,04 0, ,00 0, MEMURLAR 0, ,00 0, , , , , ,90 0, ,14 0, SÖZLE MEL PERSONEL 0, ,00 0, ,00 0, , , ,94 0, ,06 0, SÇ LER 0, ,00 0, ,00 0, , , ,20 0, ,80 0, MAL VE H ZMET ALIM G DERLER 0, ,00 0, , , , , ,49 0, ,48 0, TÜKET ME YÖNEL K MAL VE MALZEME ALIMLARI 0, ,00 0, , , , , ,90 0, ,10 0, YOLLUKLAR 0, ,00 0, , , , , ,11 0, ,15 0, GÖREV G DERLER 0, ,00 0,00 600, , ,00 227,60 227,60 0, ,40 0, H ZMET ALIMLARI 0, ,00 0, , , , , ,01 0, ,99 0, TEMS L VE TANITMA G DERLER 0, ,00 0, ,00 0, , , ,15 0, ,85 0, MENKUL MAL,GAYR MADD HAKALIM, BAKIM VE ONARIM G DERLER 0, ,00 0, , , , , ,28 0, ,83 0, GAYR MENKUL MAL BAKIM VE ONARIM G DERLER 0, ,00 0, , , , , ,74 0, ,86 0, TEDAV VE CENAZE G DERLER 0, ,00 0,00 0, , , , ,70 0, ,30 0, CAR TRANSFERLER 0, ,00 0, , , , , ,49 0, ,51 0, GÖREV ZARARLARI 0, ,00 0, , , , , ,49 0, ,51 0, HAZINE YARDIMLARI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, SERMAYE G DERLER 0, ,00 0, , , , , ,08 0, ,92 0, MAMUL MAL ALIMLARI 0, ,00 0, , , , , ,69 0, ,31 0, GAYR MADD HAK ALIMLARI 0, ,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0, ,00 0, GAYR MENKUL ALIMLARI VE KAMULA TIRMASI 0, ,00 0, , , , , ,00 0, ,00 0, GAYR MENKUL SERMAYE ÜRET M G DERLER 0, ,00 0, , , , , ,79 0, ,21 0, MENKUL MALLARIN BÜYÜK ONARIM G DERLER 0, ,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0, ,00 0, GAYRIMENKUL BÜYÜK ONARIM GIDE 0, ,00 0,00 0,00 0, , , ,60 0, ,40 0, SERMAYE TRANSFERLERI 0,00 0,00 0, ,00 0, , , ,00 0, ,00 0, YURTDISI SERMAYE TRANSFERLERI 0,00 0,00 0, ,00 0, , , ,00 0, ,00 0, Dis Proje Kredileri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, SERMAYE G DERLER 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, MAMUL MAL ALIMLARI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, tfaiye Araç Filosunun Büyütülmesi 0, ,00 0,00 0,00 0, , , ,94 0, ,06 0, Mahalli dareler 0, ,00 0,00 0,00 0, , , ,72 0, ,28 0, SERMAYE G DERLER 0, ,00 0,00 0,00 0, , , ,72 0, ,28 0, MAMUL MAL ALIMLARI 0, ,00 0,00 0,00 0, , , ,72 0, ,28 0, Dis Proje Kredileri 0, ,00 0,00 0,00 0, , , ,22 0, ,78 0, SERMAYE G DERLER 0, ,00 0,00 0,00 0, , , ,22 0, ,78 0, MAMUL MAL ALIMLARI 0, ,00 0,00 0,00 0, , , ,22 0, ,78 0, KÜLTÜR VE SANAT DA RES BA KANLI I 0, ,00 0, , , , , ,01 0, ,99 0, D NLENME,KÜLTÜR VE D N H ZMETLER 0, ,00 0, , , , , ,01 0, ,99 0, Kültür Hizmetleri 0, ,00 0, , , , , ,01 0, ,99 0, Kültür Hizmetleri 0, ,00 0, , , , , ,01 0, ,99 0, Kültür Hizmetleri 0, ,00 0, , , , , ,39 0, ,61 0, Mahalli dareler 0, ,00 0, , , , , ,39 0, ,61 0, PERSONEL G DERLER 0, ,00 0, , , , , ,43 0, ,57 0, MEMURLAR 0, ,00 0, , , , , ,13 0, ,87 0, SÖZLE MEL PERSONEL 0,00 0,00 0, ,00 0, , , ,76 0, ,24 0, SÇ LER 0,00 0,00 0, ,00 0, , , ,46 0, ,54 0, GEÇ C PERSONEL 0, ,00 0, ,00 0, , , ,08 0, ,92 0, SOSYAL GÜVENL K KURUMLARINA DEVLET PR M G DERLER 0, ,00 0, , , , , ,08 0, ,92 0, MEMURLAR 0, ,00 0, , , , , ,68 0, ,32 0, SÖZLE MEL PERSONEL 0,00 0,00 0, ,00 0, , , ,19 0,00 875,81 0, SÇ LER 0,00 0,00 0, ,00 0, , , ,21 0,00 444,79 0, MAL VE H ZMET ALIM G DERLER 0, ,00 0, , , , , ,88 0, ,12 0, TÜKET ME YÖNEL K MAL VE MALZEME ALIMLARI 0, ,00 0, , , , , ,28 0, ,72 0, YOLLUKLAR 0, ,00 0, ,00 0, , , ,80 0, ,20 0, GÖREV G DERLER 0, ,00 0,00 100, , ,00 62,82 62,82 0, ,18 0, H ZMET ALIMLARI 0, ,00 0, , , , , ,29 0, ,71 0, TEMS L VE TANITMA G DERLER 0, ,00 0, , , , , ,70 0, ,30 0,00 EK VE OLA AN ÜSTÜ VER LEN EKLENEN EKLENEN (+) (+) DÜ ÜLEN ( ) G DER G DER ÖDENEN ÖDENEN G DER G DER ÜSTÜ ÜSTÜ HARCAMA PTAL PTAL ED LEN ED LEN ( ) SONRAK SONRAK YILA YILA DEVREDEN DEVREDEN 36

69 G DERLER KES N HESAP CETVEL Kurumu : ZM R BÜYÜK EH R BELED YES Y l : 2015 KURUMSAL FONKS YONEL FONKS YON F N. EKO. F T T P SINIF AÇIKLAMA SIN. GEÇEN GEÇEN YILDAN YILDAN DEVREDEN DEVREDEN LE LE VER LEN VER LEN MENKUL MAL,GAYR MADD HAKALIM, BAKIM VE ONARIM G DERLER 0, ,00 0, , , , , ,67 0, ,33 0, GAYR MENKUL MAL BAKIM VE ONARIM G DERLER 0, ,00 0, ,00 0, , , ,82 0, ,18 0, TEDAV VE CENAZE G DERLER 0,00 0,00 0,00 100,00 0,00 100,00 15,50 15,50 0,00 84,50 0, CAR TRANSFERLER 0, ,00 0,00 0, , , , ,00 0,00 0,00 0, KAR AMACI GÜTMEYEN KURULU LARA YAPILAN TRANSFERLER 0, ,00 0,00 0, , , , ,00 0,00 0,00 0, HANE HALKINA YAPILAN TRANSFERLER 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, SERMAYE G DERLER 0, ,00 0, , , , , ,00 0, ,00 0, MAMUL MAL ALIMLARI 0, ,00 0, , , , , ,00 0, ,00 0, MENKUL SERMAYE ÜRET M G DERLER 0, ,00 0, ,00 0, , , ,00 0, ,00 0, GAYR MADD HAK ALIMLARI 0, ,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0, ,00 0, GAYR MENKUL SERMAYE ÜRET M G DERLER 0, ,00 0,00 0, , ,00 0,00 0,00 0, ,00 0, GAYRIMENKUL BÜYÜK ONARIM GIDE 0, ,00 0,00 0, , ,00 0,00 0,00 0, ,00 0, Aç k Hava Yaz Sinemalar 0, ,00 0, , , , , ,20 0, ,80 0, Mahalli dareler 0, ,00 0, , , , , ,20 0, ,80 0, MAL VE H ZMET ALIM G DERLER 0, ,00 0, , , , , ,20 0, ,80 0, TÜKET ME YÖNEL K MAL VE MALZEME ALIMLARI 0, ,00 0,00 0, , ,00 0,00 0,00 0, ,00 0, H ZMET ALIMLARI 0, ,00 0, ,00 0, , , ,20 0, ,80 0, Sanatsal ve Kültürel Yar malar 0, ,00 0,00 0, , ,00 0,00 0,00 0, ,00 0, Mahalli dareler 0, ,00 0,00 0, , ,00 0,00 0,00 0, ,00 0, MAL VE H ZMET ALIM G DERLER 0, ,00 0,00 0, , ,00 0,00 0,00 0, ,00 0, TÜKET ME YÖNEL K MAL VE MALZEME ALIMLARI 0, ,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0, ,00 0, GÖREV G DERLER 0, ,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, H ZMET ALIMLARI 0, ,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Gezici Sanat Etkinlikleri 0, ,00 0,00 0, , ,00 0,00 0,00 0, ,00 0, Mahalli dareler 0, ,00 0,00 0, , ,00 0,00 0,00 0, ,00 0, MAL VE H ZMET ALIM G DERLER 0, ,00 0,00 0, , ,00 0,00 0,00 0, ,00 0, TÜKET ME YÖNEL K MAL VE MALZEME ALIMLARI 0, ,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0, ,00 0, H ZMET ALIMLARI 0, ,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Festivaller Ve Bienaller 0, ,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Mahalli dareler 0, ,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, MAL VE H ZMET ALIM G DERLER 0, ,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, TÜKET ME YÖNEL K MAL VE MALZEME ALIMLARI 0, ,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, H ZMET ALIMLARI 0, ,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, TEMS L VE TANITMA G DERLER 0, ,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Sergiler 0, ,00 0,00 0, , ,00 0,00 0,00 0, ,00 0, Mahalli dareler 0, ,00 0,00 0, , ,00 0,00 0,00 0, ,00 0, MAL VE H ZMET ALIM G DERLER 0, ,00 0,00 0, , ,00 0,00 0,00 0, ,00 0, TÜKET ME YÖNEL K MAL VE MALZEME ALIMLARI 0, ,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0, ,00 0, TEMS L VE TANITMA G DERLER 0, ,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, SERMAYE G DERLER 0, ,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, MAMUL MAL ALIMLARI 0, ,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Konser Organizasyonlar 0, ,00 0, ,00 0, , , ,28 0, ,72 0, Mahalli dareler 0, ,00 0, ,00 0, , , ,28 0, ,72 0, MAL VE H ZMET ALIM G DERLER 0, ,00 0, ,00 0, , , ,28 0, ,72 0, H ZMET ALIMLARI 0, ,00 0, ,00 0, , , ,28 0, ,72 0, Kent Kitaplar Yay nlar Bas m ve Da t m 0, ,00 0, ,00 0, , , ,00 0, ,00 0, Mahalli dareler 0, ,00 0, ,00 0, , , ,00 0, ,00 0, MAL VE H ZMET ALIM G DERLER 0, ,00 0, ,00 0, , , ,00 0, ,00 0, TÜKET ME YÖNEL K MAL VE MALZEME ALIMLARI 0, ,00 0, ,00 0, , , ,00 0, ,00 0, MENKUL MAL,GAYR MADD HAKALIM, BAKIM VE ONARIM G DERLER 0, ,00 0,00 0,00 0, ,00 100,00 100,00 0, ,00 0, Kentin Tarihsel Dokusu ve Ünik Binalar n Tarihlerinin Ara t r lmas ve Yaz m EK VE OLA AN ÜSTÜ VER LEN EKLENEN EKLENEN (+) (+) DÜ ÜLEN ( ) G DER G DER ÖDENEN ÖDENEN G DER G DER ÜSTÜ ÜSTÜ HARCAMA PTAL PTAL ED LEN ED LEN ( ) SONRAK SONRAK YILA YILA DEVREDEN DEVREDEN 0, ,00 0,00 0,00 0, , , ,00 0, ,00 0, Mahalli dareler 0, ,00 0,00 0,00 0, , , ,00 0, ,00 0, MAL VE H ZMET ALIM G DERLER 0, ,00 0,00 0,00 0, , , ,00 0, ,00 0, TÜKET ME YÖNEL K MAL VE MALZEME ALIMLARI 0, ,00 0,00 0,00 0, , , ,00 0, ,00 0, H ZMET ALIMLARI 0, ,00 0,00 0,00 0, , , ,00 0, ,00 0, Kentin Kültürel/Tarihsel Geçmi i Hakk nda Kongre,Sempozyum,Toplant Düzenlenmesi 0, ,00 0,00 0,00 0, , , ,00 0, ,00 0, Mahalli dareler 0, ,00 0,00 0,00 0, , , ,00 0, ,00 0, MAL VE H ZMET ALIM G DERLER 0, ,00 0,00 0,00 0, , , ,00 0, ,00 0, TÜKET ME YÖNEL K MAL VE MALZEME ALIMLARI 0, ,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0, ,00 0, H ZMET ALIMLARI 0, ,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 37

70 G DERLER KES N HESAP CETVEL Kurumu : ZM R BÜYÜK EH R BELED YES Y l : 2015 KURUMSAL FONKS YONEL FONKS YON F N. EKO. F T T P SINIF AÇIKLAMA SIN. GEÇEN GEÇEN YILDAN YILDAN DEVREDEN DEVREDEN LE LE VER LEN VER LEN TEMS L VE TANITMA G DERLER 0, ,00 0,00 0,00 0, , , ,00 0, ,00 0, Yabanc Ar iv ve Müzelerle Ortak Çal ma Projeleri 0, ,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0, ,00 0, Mahalli dareler 0, ,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0, ,00 0, MAL VE H ZMET ALIM G DERLER 0, ,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0, ,00 0, YOLLUKLAR 0, ,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0, ,00 0, H ZMET ALIMLARI 0, ,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0, ,00 0, Kent Müzesi Sergi Salonunda Yap lan Sergilerin Geli tirilmesi ve Tematik Alan Sergilerinin Her Y l De i imi EK VE OLA AN ÜSTÜ VER LEN EKLENEN EKLENEN (+) (+) DÜ ÜLEN ( ) G DER G DER ÖDENEN ÖDENEN G DER G DER ÜSTÜ ÜSTÜ HARCAMA PTAL PTAL ED LEN ED LEN ( ) SONRAK SONRAK YILA YILA DEVREDEN DEVREDEN 0, ,00 0, , , , , ,20 0, ,80 0, Mahalli dareler 0, ,00 0, , , , , ,20 0, ,80 0, MAL VE H ZMET ALIM G DERLER 0, ,00 0, , , , , ,20 0, ,80 0, TÜKET ME YÖNEL K MAL VE MALZEME ALIMLARI 0, ,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, GÖREV G DERLER 0, ,00 0, ,00 0, , , ,20 0, ,80 0, H ZMET ALIMLARI 0, ,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, SERMAYE G DERLER 0, ,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, MAMUL MAL ALIMLARI 0, ,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Panel, Söyle i, Toplant, Konferans, Seminer Vb. Etkinlikler 0, ,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Mahalli dareler 0, ,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, MAL VE H ZMET ALIM G DERLER 0, ,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, TEMS L VE TANITMA G DERLER 0, ,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Kente Sanatsal Eserler Kazand r lmas 0, ,00 0, , , , , ,94 0, ,06 0, Mahalli dareler 0, ,00 0, , , , , ,94 0, ,06 0, MAL VE H ZMET ALIM G DERLER 0, ,00 0, ,00 0, , , ,94 0, ,06 0, H ZMET ALIMLARI 0, ,00 0, ,00 0, , , ,94 0, ,06 0, SERMAYE G DERLER 0, ,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, MAMUL MAL ALIMLARI 0, ,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Tiyatro Gösterimleri 0, ,00 0, ,00 0, , , ,84 0, ,16 0, Mahalli dareler 0, ,00 0, ,00 0, , , ,84 0, ,16 0, MAL VE H ZMET ALIM G DERLER 0, ,00 0, ,00 0, , , ,84 0, ,16 0, H ZMET ALIMLARI 0, ,00 0, ,00 0, , , ,84 0, ,16 0, E itim Etkinlikleri 0, ,00 0,00 0, , ,00 0,00 0,00 0, ,00 0, Mahalli dareler 0, ,00 0,00 0, , ,00 0,00 0,00 0, ,00 0, MAL VE H ZMET ALIM G DERLER 0, ,00 0,00 0, , ,00 0,00 0,00 0, ,00 0, TÜKET ME YÖNEL K MAL VE MALZEME ALIMLARI 0, ,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0, ,00 0, H ZMET ALIMLARI 0, ,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, iir Söyle i mza Günleri 0, ,00 0,00 0,00 0, , , ,50 0, ,50 0, Mahalli dareler 0, ,00 0,00 0,00 0, , , ,50 0, ,50 0, MAL VE H ZMET ALIM G DERLER 0, ,00 0,00 0,00 0, , , ,50 0, ,50 0, H ZMET ALIMLARI 0, ,00 0,00 0,00 0, , , ,80 0, ,20 0, TEMS L VE TANITMA G DERLER 0, ,00 0,00 0,00 0, , , ,70 0, ,30 0, Ulusal ve Uluslararas Bilimsel Toplant, Panel, Konferans, Söyle i, Seminer, Çal tay, Sempozyum, Forum, E itim Faaliyetleri 0, ,00 0,00 0, , , , ,60 0, ,40 0, Mahalli dareler 0, ,00 0,00 0, , , , ,60 0, ,40 0, MAL VE H ZMET ALIM G DERLER 0, ,00 0,00 0, , , , ,60 0, ,40 0, H ZMET ALIMLARI 0, ,00 0,00 0, , , , ,60 0, ,40 0, Yay n Faaliyeti 0, ,00 0,00 0, , , , ,66 0, ,34 0, Mahalli dareler 0, ,00 0,00 0, , , , ,66 0, ,34 0, MAL VE H ZMET ALIM G DERLER 0, ,00 0,00 0, , , , ,66 0, ,34 0, TÜKET ME YÖNEL K MAL VE MALZEME ALIMLARI 0, ,00 0,00 0, , , , ,66 0, ,34 0, MENKUL MAL,GAYR MADD HAKALIM, BAKIM VE ONARIM G DERLER 0, ,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Akdeniz Kent Portreleri Faaliyeti 0, ,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Mahalli dareler 0, ,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, MAL VE H ZMET ALIM G DERLER 0, ,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, TÜKET ME YÖNEL K MAL VE MALZEME ALIMLARI 0, ,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, GÖREV G DERLER 0, ,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, H ZMET ALIMLARI 0, ,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, htisas Fuarlar na Kat l m Faaliyeti 0, ,00 0,00 0, , , , ,00 0, ,00 0, Mahalli dareler 0, ,00 0,00 0, , , , ,00 0, ,00 0,00 38

71 G DERLER KES N HESAP CETVEL Kurumu : ZM R BÜYÜK EH R BELED YES Y l : 2015 KURUMSAL FONKS YONEL FONKS YON F N. EKO. F T T P SINIF AÇIKLAMA SIN. GEÇEN GEÇEN YILDAN YILDAN DEVREDEN DEVREDEN LE LE VER LEN VER LEN MAL VE H ZMET ALIM G DERLER 0, ,00 0,00 0, , , , ,00 0, ,00 0, H ZMET ALIMLARI 0, ,00 0,00 0, , , , ,00 0, ,00 0, Biyoçe itlilik ve Ekoloji Konusunda Ara t rma, Koordinasyon ve Fark ndal Artt r c Faaliyetler EK VE OLA AN ÜSTÜ VER LEN EKLENEN EKLENEN (+) (+) DÜ ÜLEN ( ) G DER G DER ÖDENEN ÖDENEN G DER G DER ÜSTÜ ÜSTÜ HARCAMA PTAL PTAL ED LEN ED LEN ( ) SONRAK SONRAK YILA YILA DEVREDEN DEVREDEN 0, ,00 0,00 0, , ,00 0,00 0,00 0, ,00 0, Mahalli dareler 0, ,00 0,00 0, , ,00 0,00 0,00 0, ,00 0, MAL VE H ZMET ALIM G DERLER 0, ,00 0,00 0, , ,00 0,00 0,00 0, ,00 0, H ZMET ALIMLARI 0, ,00 0,00 0, , ,00 0,00 0,00 0, ,00 0, zmir Kültür Platformu Giri imi Envanter Çal mas Faaliyeti 0, ,00 0, , , , , ,38 0, ,62 0, Mahalli dareler 0, ,00 0, , , , , ,38 0, ,62 0, MAL VE H ZMET ALIM G DERLER 0, ,00 0, , , , , ,38 0, ,62 0, TÜKET ME YÖNEL K MAL VE MALZEME ALIMLARI 0, ,00 0, ,00 0, , , ,28 0, ,72 0, H ZMET ALIMLARI 0, ,00 0,00 0, , ,00 0,00 0,00 0, ,00 0, TEMS L VE TANITMA G DERLER 0, ,00 0,00 0, , , , ,10 0, ,90 0, MENKUL MAL,GAYR MADD HAKALIM, BAKIM VE ONARIM G DERLER 0, ,00 0,00 0, , ,00 0,00 0,00 0, ,00 0, Tasar m Koridorlar Faaliyeti 0, ,00 0, , , ,00 0,00 0,00 0, ,00 0, Mahalli dareler 0, ,00 0, , , ,00 0,00 0,00 0, ,00 0, MAL VE H ZMET ALIM G DERLER 0, ,00 0, , , ,00 0,00 0,00 0, ,00 0, TÜKET ME YÖNEL K MAL VE MALZEME ALIMLARI 0, ,00 0, ,00 0, ,00 0,00 0,00 0, ,00 0, H ZMET ALIMLARI 0, ,00 0,00 0, , ,00 0,00 0,00 0, ,00 0, zmir Sanat Tasar m ve novasyon Stüdyosu Projesi 0, ,00 0, , , , , ,80 0, ,20 0, Mahalli dareler 0, ,00 0, , , , , ,80 0, ,20 0, MAL VE H ZMET ALIM G DERLER 0, ,00 0, , , , , ,80 0, ,20 0, TÜKET ME YÖNEL K MAL VE MALZEME ALIMLARI 0, ,00 0,00 0, , ,00 0,00 0,00 0, ,00 0, H ZMET ALIMLARI 0, ,00 0, ,00 0, , , ,80 0, ,20 0, MENKUL MAL,GAYR MADD HAKALIM, BAKIM VE ONARIM G DERLER 0, ,00 0,00 0, , ,00 0,00 0,00 0, ,00 0, GAYR MENKUL MAL BAKIM VE ONARIM G DERLER 0, ,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0, ,00 0, SERMAYE G DERLER 0, ,00 0,00 0, , ,00 0,00 0,00 0, ,00 0, MAMUL MAL ALIMLARI 0, ,00 0,00 0, , ,00 0,00 0,00 0, ,00 0, Tasar m ve Sanat Konusunda Sergi, Fuar, Ödül, Yar ma, vb. Organizasyonlar le leti im, Etkile im ve Koordinasyon Altyap s Kurma Faaliyetleri 0, ,00 0,00 0, , ,00 0,00 0,00 0, ,00 0, Mahalli dareler 0, ,00 0,00 0, , ,00 0,00 0,00 0, ,00 0, MAL VE H ZMET ALIM G DERLER 0, ,00 0,00 0, , ,00 0,00 0,00 0, ,00 0, H ZMET ALIMLARI 0, ,00 0,00 0, , ,00 0,00 0,00 0, ,00 0, TEMS L VE TANITMA G DERLER 0, ,00 0,00 0, , ,00 0,00 0,00 0, ,00 0, Orkestralar ve Korolar Kurulmas 0, ,00 0,00 0, , , , ,00 0, ,00 0, Mahalli dareler 0, ,00 0,00 0, , , , ,00 0, ,00 0, MAL VE H ZMET ALIM G DERLER 0, ,00 0,00 0, , , , ,00 0, ,00 0, TÜKET ME YÖNEL K MAL VE MALZEME ALIMLARI 0, ,00 0,00 0, , ,00 0,00 0,00 0, ,00 0, H ZMET ALIMLARI 0, ,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, TEMS L VE TANITMA G DERLER 0, ,00 0,00 0, , , , ,00 0, ,00 0, Konser, Dans V.B. Etkinliklerin Yap lmas ve Bu Konuda E itim Verilmesi 0, ,00 0, , , , , ,22 0, ,78 0, Mahalli dareler 0, ,00 0, , , , , ,22 0, ,78 0, MAL VE H ZMET ALIM G DERLER 0, ,00 0, , , , , ,22 0, ,78 0, TÜKET ME YÖNEL K MAL VE MALZEME ALIMLARI 0, ,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0, ,00 0, GÖREV G DERLER 0, ,00 0,00 0, , , , ,00 0,00 0,00 0, H ZMET ALIMLARI 0, ,00 0, ,00 0, , , ,22 0, ,78 0, TEMS L VE TANITMA G DERLER 0, ,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0, ,00 0, Sergiler Düzenlenmesi ve Sergilere Evsahipli i Yap lmas 0, ,00 0,00 0, , ,00 0,00 0,00 0, ,00 0, Mahalli dareler 0, ,00 0,00 0, , ,00 0,00 0,00 0, ,00 0, MAL VE H ZMET ALIM G DERLER 0, ,00 0,00 0, , ,00 0,00 0,00 0, ,00 0, TÜKET ME YÖNEL K MAL VE MALZEME ALIMLARI 0, ,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0, ,00 0, GÖREV G DERLER 0, ,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0, ,00 0, H ZMET ALIMLARI 0, ,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0, ,00 0, TEMS L VE TANITMA G DERLER 0, ,00 0,00 0, , ,00 0,00 0,00 0, ,00 0, SERMAYE G DERLER 0, ,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0, ,00 0, MAMUL MAL ALIMLARI 0, ,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0, ,00 0, SOSYAL GÜVENL K VE SOSYAL YARDIM H ZMETLER 0, ,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Sosyal Güvenli i Bulunmayanlara Sa lanan Hizmetler 0, ,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Sosyal Güvenli i Bulunmayanlara Sa lanan Hizmetler 0, ,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Kent ve Körfez Turu 0, ,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Mahalli dareler 0, ,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, MAL VE H ZMET ALIM G DERLER 0, ,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, TÜKET ME YÖNEL K MAL VE MALZEME ALIMLARI 0, ,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, H ZMET ALIMLARI 0, ,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, TEMS L VE TANITMA G DERLER 0, ,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 39

72 G DERLER KES N HESAP CETVEL Kurumu : ZM R BÜYÜK EH R BELED YES Y l : 2015 KURUMSAL FONKS YONEL FONKS YON F N. EKO. F T T P SINIF AÇIKLAMA SIN. GEÇEN GEÇEN YILDAN YILDAN DEVREDEN DEVREDEN LE LE VER LEN VER LEN SATINALMA DA RES BA KANLI I 0, ,00 0, , , , , ,16 0, ,84 0, GENEL KAMU H ZMETLER 0, ,00 0, , , , , ,16 0, ,84 0, Genel Hizmetler 0, ,00 0, , , , , ,16 0, ,84 0, Di er Genel Hizmetler 0, ,00 0, , , , , ,16 0, ,84 0, Di er Genel Hizmetler 0, ,00 0, , , , , ,16 0, ,84 0, Mahalli dareler 0, ,00 0, , , , , ,16 0, ,84 0, PERSONEL G DERLER 0, ,00 0, , , , , ,13 0, ,87 0, MEMURLAR 0, ,00 0, , , , , ,19 0, ,81 0, GEÇ C PERSONEL 0, ,00 0, ,00 0, , , ,94 0, ,06 0, SOSYAL GÜVENL K KURUMLARINA DEVLET PR M G DERLER 0, ,00 0,00 0,00 0, , , ,33 0, ,67 0, MEMURLAR 0, ,00 0,00 0,00 0, , , ,33 0, ,67 0, MAL VE H ZMET ALIM G DERLER 0, ,00 0, , , , , ,10 0, ,90 0, TÜKET ME YÖNEL K MAL VE MALZEME ALIMLARI 0, ,00 0, , , , , ,75 0, ,25 0, YOLLUKLAR 0, ,00 0, , , , , ,67 0, ,33 0, H ZMET ALIMLARI 0, ,00 0, , , , , ,41 0, ,59 0, MENKUL MAL,GAYR MADD HAKALIM, BAKIM VE ONARIM G DERLER 0, ,00 0, , , , , ,27 0, ,73 0, SERMAYE G DERLER 0, ,00 0, ,00 0, , , ,60 0, ,40 0, MAMUL MAL ALIMLARI 0, ,00 0, ,00 0, , , ,60 0, ,40 0, ULA IM DA RES BA KANLI I 0, ,00 0, , , , , ,18 0, ,82 0, KAMU DÜZEN VE GÜVENL K H ZMETLER 0, ,00 0, , , , , ,16 0, ,84 0, Güvenlik Hizmetleri 0, ,00 0, , , , , ,16 0, ,84 0, Trafik Güvenli i Hizmetleri 0, ,00 0, , , , , ,16 0, ,84 0, Trafik Güvenligi Hizmetleri 0, ,00 0, , , , , ,97 0, ,03 0, Mahalli dareler 0, ,00 0, , , , , ,97 0, ,03 0, PERSONEL G DERLER 0, ,00 0, , , , , ,53 0, ,47 0, MEMURLAR 0, ,00 0, , , , , ,92 0, ,08 0, SÇ LER 0, ,00 0,00 0,00 0, , , ,05 0, ,95 0, GEÇ C PERSONEL 0, ,00 0, ,00 0, , , ,56 0,00 800,44 0, SOSYAL GÜVENL K KURUMLARINA DEVLET PR M G DERLER 0, ,00 0, , , , , ,34 0, ,66 0, MEMURLAR 0, ,00 0, , , , , ,73 0, ,27 0, SÇ LER 0, ,00 0,00 0,00 0, , , ,61 0, ,39 0, MAL VE H ZMET ALIM G DERLER 0, ,00 0, , , , , ,42 0, ,58 0, TÜKET ME YÖNEL K MAL VE MALZEME ALIMLARI 0, ,00 0, , , , , ,29 0, ,71 0, YOLLUKLAR 0, ,00 0, ,00 0, , , ,45 0, ,55 0, GÖREV G DERLER 0, ,00 0, ,00 0, , , ,62 0, ,38 0, H ZMET ALIMLARI 0, ,00 0, , , , , ,43 0, ,57 0, TEMS L VE TANITMA G DERLER 0,00 0,00 0, ,00 0, , , ,22 0, ,78 0, MENKUL MAL,GAYR MADD HAKALIM, BAKIM VE ONARIM G DERLER 0, ,00 0, , , , , ,86 0, ,14 0, GAYR MENKUL MAL BAKIM VE ONARIM G DERLER 0,00 0,00 0, ,00 0, , , ,05 0, ,95 0, TEDAV VE CENAZE G DERLER 0,00 0,00 0,00 200,00 0,00 200,00 170,50 170,50 0,00 29,50 0, SERMAYE G DERLER 0, ,00 0, ,00 0, , , ,68 0, ,32 0, MAMUL MAL ALIMLARI 0, ,00 0, ,00 0, , , ,75 0, ,25 0, MENKUL SERMAYE ÜRET M G DERLER 0,00 0,00 0, ,00 0, , , ,93 0, ,07 0, GAYR MENKUL SERMAYE ÜRET M G DERLER 0,00 0,00 0, ,00 0, ,00 0,00 0,00 0, ,00 0, Sinyalizasyon Sisteminin Geli tirilmesi 0, ,00 0, , , , , ,25 0, ,75 0, Mahalli dareler 0, ,00 0, , , , , ,08 0, ,92 0, SERMAYE G DERLER 0, ,00 0, , , , , ,08 0, ,92 0, MAMUL MAL ALIMLARI 0, ,00 0,00 0, , , , ,60 0, ,40 0, GAYR MENKUL SERMAYE ÜRET M G DERLER 0, ,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0, ,00 0, GAYRIMENKUL BÜYÜK ONARIM GIDE 0, ,00 0, ,00 0, , , ,48 0, ,52 0, Dis Proje Kredileri 0, ,00 0,00 0,00 0, , , ,17 0, ,83 0, SERMAYE G DERLER 0, ,00 0,00 0,00 0, , , ,17 0, ,83 0, GAYR MENKUL SERMAYE ÜRET M G DERLER 0, ,00 0,00 0,00 0, , , ,17 0, ,83 0, Yatay ve Dü ey aretlemenin Geli tirilmesi, Bak m ve Onar m 0, ,00 0,00 0, , , , ,94 0, ,06 0, Mahalli dareler 0, ,00 0,00 0, , , , ,94 0, ,06 0, SERMAYE G DERLER 0, ,00 0,00 0, , , , ,94 0, ,06 0, GAYRIMENKUL BÜYÜK ONARIM GIDE 0, ,00 0,00 0, , , , ,94 0, ,06 0, EKONOM K LER VE H ZMETLER 0, ,00 0, , , , , ,02 0, ,98 0, Ula t rma Hizmetleri 0, ,00 0, , , , , ,02 0, ,98 0, Karayolu Sistemi letme leri Ve Hizmetleri 0, ,00 0, , , , , ,04 0, ,96 0, Karayolu Sistemi letme leri Ve Hizmetleri 0, ,00 0, , , , , ,04 0, ,96 0, Mahalli dareler 0, ,00 0, , , , , ,04 0, ,96 0,00 EK VE OLA AN ÜSTÜ VER LEN EKLENEN EKLENEN (+) (+) DÜ ÜLEN ( ) G DER G DER ÖDENEN ÖDENEN G DER G DER ÜSTÜ ÜSTÜ HARCAMA PTAL PTAL ED LEN ED LEN ( ) SONRAK SONRAK YILA YILA DEVREDEN DEVREDEN 40

73 G DERLER KES N HESAP CETVEL Kurumu : ZM R BÜYÜK EH R BELED YES Y l : 2015 KURUMSAL FONKS YONEL FONKS YON F N. EKO. F T T P SINIF AÇIKLAMA SIN. GEÇEN GEÇEN YILDAN YILDAN DEVREDEN DEVREDEN LE LE VER LEN VER LEN PERSONEL G DERLER 0, ,00 0, , , , , ,13 0, ,87 0, MEMURLAR 0, ,00 0, , , , , ,62 0, ,38 0, SÖZLE MEL PERSONEL 0,00 0,00 0, ,00 0, ,00 0,00 0,00 0, ,00 0, SÇ LER 0, ,00 0,00 0,00 0, , , ,51 0, ,49 0, SOSYAL GÜVENL K KURUMLARINA DEVLET PR M G DERLER 0, ,00 0, ,00 0, , , ,48 0, ,52 0, MEMURLAR 0, ,00 0, ,00 0, , , ,72 0,00 181,28 0, SÖZLE MEL PERSONEL 0,00 0,00 0, ,00 0, ,00 0,00 0,00 0, ,00 0, SÇ LER 0, ,00 0,00 0,00 0, , , ,76 0, ,24 0, MAL VE H ZMET ALIM G DERLER 0, ,00 0, , , , , ,48 0, ,51 0, TÜKET ME YÖNEL K MAL VE MALZEME ALIMLARI 0, ,00 0, , , , , ,21 0, ,79 0, YOLLUKLAR 0, ,00 0,00 0,00 0, , , ,71 0, ,29 0, GÖREV G DERLER 0,00 0,00 0, ,00 0, , , ,42 0,00 111,58 0, H ZMET ALIMLARI 0, ,00 0, ,00 300, , , ,19 0, ,81 0, MENKUL MAL,GAYR MADD HAKALIM, BAKIM VE ONARIM G DERLER 0, ,00 0, ,00 0, , , ,15 0, ,84 0, GAYR MENKUL MAL BAKIM VE ONARIM G DERLER 0, ,00 0, ,00 0, , , ,80 0, ,20 0, TEDAV VE CENAZE G DERLER 0, ,00 0,00 0,00 0, ,00 372,00 372,00 0, ,00 0, SERMAYE G DERLER 0, ,00 0, , , , , ,95 0, ,06 0, MAMUL MAL ALIMLARI 0, ,00 0, , , , , ,97 0, ,04 0, GAYR MENKUL SERMAYE ÜRET M G DERLER 0, ,00 0, ,00 0, , , ,98 0, ,02 0, GAYRIMENKUL BÜYÜK ONARIM GIDE 0, ,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0, ,00 0, Suyolu Ta mac l letme leri Ve Hizmetleri 0, ,00 0, , , , , ,79 0, ,21 0, Suyolu Ta mac l letme leri Ve Hizmetleri 0, ,00 0, , , , , ,11 0, ,89 0, Mahalli dareler 0, ,00 0, , , , , ,11 0, ,89 0, PERSONEL G DERLER 0, ,00 0,00 0, , , , ,51 0, ,49 0, MEMURLAR 0, ,00 0,00 0, , , , ,13 0, ,87 0, SÇ LER 0, ,00 0,00 0,00 0, , , ,96 0, ,04 0, GEÇ C PERSONEL 0, ,00 0,00 0,00 0, , , ,42 0, ,58 0, SOSYAL GÜVENL K KURUMLARINA DEVLET PR M G DERLER 0, ,00 0,00 0,00 0, , , ,23 0, ,77 0, MEMURLAR 0, ,00 0,00 0,00 0, , , ,40 0, ,60 0, SÇ LER 0, ,00 0,00 0,00 0, , , ,83 0, ,17 0, MAL VE H ZMET ALIM G DERLER 0, ,00 0, , , , , ,89 0, ,11 0, TÜKET ME YÖNEL K MAL VE MALZEME ALIMLARI 0, ,00 0,00 0, , ,00 841,93 841,93 0, ,07 0, YOLLUKLAR 0, ,00 0, ,00 0, , , ,94 0, ,06 0, GÖREV G DERLER 0, ,00 0, ,00 200, , , ,17 0, ,83 0, H ZMET ALIMLARI 0, ,00 0,00 0,00 0, , , ,73 0, ,27 0, TEMS L VE TANITMA G DERLER 0, ,00 0,00 300, ,00 300,00 233,28 233,28 0,00 66,72 0, MENKUL MAL,GAYR MADD HAKALIM, BAKIM VE ONARIM G DERLER 0, ,00 0, ,00 0, , , ,94 0, ,06 0, TEDAV VE CENAZE G DERLER 0,00 0,00 0,00 200,00 0,00 200,00 169,90 169,90 0,00 30,10 0, SERMAYE G DERLER 0, ,00 0,00 0, , , , ,48 0, ,52 0, MAMUL MAL ALIMLARI 0, ,00 0,00 0, , , , ,48 0, ,52 0, Gemi Al m 0, ,00 0, , , , , ,82 0, ,18 0, Mahalli dareler 0,00 0,00 0, ,00 0, , , ,91 0, ,09 0, MAL VE H ZMET ALIM G DERLER 0,00 0,00 0, ,00 0, , , ,47 0, ,53 0, MENKUL MAL,GAYR MADD HAKALIM, BAKIM VE ONARIM G DERLER 0,00 0,00 0, ,00 0, , , ,47 0, ,53 0, SERMAYE G DERLER 0,00 0,00 0, ,00 0, , , ,44 0,00 358,56 0, GAYR MENKUL ALIMLARI VE KAMULA TIRMASI 0,00 0,00 0, ,00 0, , , ,44 0,00 358,56 0, Dis Proje Kredileri 0, ,00 0,00 0, , , , ,91 0, ,09 0, SERMAYE G DERLER 0, ,00 0,00 0, , , , ,91 0, ,09 0, GAYR MENKUL ALIMLARI VE KAMULA TIRMASI 0, ,00 0,00 0, , , , ,91 0, ,09 0, Yeni skeleler, Tamir Bak m Ünitesi, Tekne Park ve Ba lama Yerleri Yap lmas ve Mevcut skelelerin Geli tirilmesi EK VE OLA AN ÜSTÜ VER LEN EKLENEN EKLENEN (+) (+) DÜ ÜLEN ( ) G DER G DER ÖDENEN ÖDENEN G DER G DER ÜSTÜ ÜSTÜ HARCAMA PTAL PTAL ED LEN ED LEN ( ) SONRAK SONRAK YILA YILA DEVREDEN DEVREDEN 0,00 0,00 0, ,00 0, , , ,86 0, ,14 0, Mahalli dareler 0,00 0,00 0, ,00 0, , , ,86 0, ,14 0, MAL VE H ZMET ALIM G DERLER 0,00 0,00 0, ,00 0, , , ,26 0, ,74 0, TÜKET ME YÖNEL K MAL VE MALZEME ALIMLARI 0,00 0,00 0, ,00 0, , , ,27 0,00 607,73 0, H ZMET ALIMLARI 0,00 0,00 0, ,00 0, , , ,00 0, ,00 0, MENKUL MAL,GAYR MADD HAKALIM, BAKIM VE ONARIM G DERLER 0,00 0,00 0, ,00 0, , , ,99 0, ,01 0, SERMAYE G DERLER 0,00 0,00 0, ,00 0, , , ,60 0, ,40 0, MENKUL SERMAYE ÜRET M G DERLER 0,00 0,00 0, ,00 0, , , ,60 0, ,40 0, S n fland rmaya Girmeyen Ula t rma Hizmetleri 0, ,00 0, , , , , ,19 0, ,81 0, S n fland rmaya Girmeyen Ula t rma Hizmetleri 0, ,00 0, , , , , ,19 0, ,81 0, Mahalli dareler 0, ,00 0, , , , , ,19 0, ,81 0,00 41

74 G DERLER KES N HESAP CETVEL Kurumu : ZM R BÜYÜK EH R BELED YES Y l : 2015 KURUMSAL FONKS YONEL FONKS YON F N. EKO. F T T P SINIF AÇIKLAMA SIN. GEÇEN GEÇEN YILDAN YILDAN DEVREDEN DEVREDEN LE LE VER LEN VER LEN PERSONEL G DERLER 0, ,00 0, , , , , ,33 0, ,67 0, MEMURLAR 0, ,00 0, , , , , ,85 0, ,15 0, SÖZLE MEL PERSONEL 0, ,00 0, ,00 0, , , ,66 0, ,34 0, GEÇ C PERSONEL 0, ,00 0,00 0,00 0, , , ,82 0, ,18 0, SOSYAL GÜVENL K KURUMLARINA DEVLET PR M G DERLER 0, ,00 0, , , , , ,88 0, ,12 0, MEMURLAR 0, ,00 0, , , , , ,68 0, ,32 0, SÖZLE MEL PERSONEL 0, ,00 0,00 0,00 0, , , ,20 0, ,80 0, MAL VE H ZMET ALIM G DERLER 0, ,00 0, , , , , ,98 0, ,02 0, TÜKET ME YÖNEL K MAL VE MALZEME ALIMLARI 0, ,00 0,00 0, , , , ,69 0, ,31 0, YOLLUKLAR 0, ,00 0, , , , , ,19 0, ,81 0, GÖREV G DERLER 0, ,00 0, ,00 0, , , ,19 0, ,81 0, H ZMET ALIMLARI 0, ,00 0, , , , , ,44 0, ,56 0, TEMS L VE TANITMA G DERLER 0, ,00 0, , , , , ,10 0, ,90 0, MENKUL MAL,GAYR MADD HAKALIM, BAKIM VE ONARIM G DERLER 0, ,00 0, , , , , ,37 0, ,63 0, SERMAYE G DERLER 0, ,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0, ,00 0, MAMUL MAL ALIMLARI 0, ,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0, ,00 0, Evsel At k Transfer stasyonlar n n Kurulmas Projesi 0, ,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Mahalli dareler 0, ,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, SERMAYE G DERLER 0, ,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, GAYR MENKUL SERMAYE ÜRET M G DERLER 0, ,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Karayollar nda Üst ve Alt Geçit Çal malar 0, ,00 0,00 0,00 0, , , ,00 0, ,00 0, Mahalli dareler 0, ,00 0,00 0,00 0, , , ,00 0, ,00 0, SERMAYE G DERLER 0, ,00 0,00 0,00 0, , , ,00 0, ,00 0, GAYRIMENKUL BÜYÜK ONARIM GIDE 0, ,00 0,00 0,00 0, , , ,00 0, ,00 0, Karayolu Yaya Alt ve Üst Geçitlerinin Yap lmas 0, ,00 0, ,00 0, , , ,00 0, ,00 0, Mahalli dareler 0, ,00 0, ,00 0, , , ,00 0, ,00 0, SERMAYE G DERLER 0, ,00 0, ,00 0, , , ,00 0, ,00 0, GAYR MENKUL SERMAYE ÜRET M G DERLER 0,00 0,00 0, ,00 0, , , ,00 0, ,00 0, GAYRIMENKUL BÜYÜK ONARIM GIDE 0, ,00 0,00 0,00 0, , , ,00 0, ,00 0, Muhtelif Meydan Bulvar Cadde ve Ana Ba lant Yollar nda Bak m Onar m 0, ,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0, ,00 0, Mahalli dareler 0, ,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0, ,00 0, SERMAYE G DERLER 0, ,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0, ,00 0, GAYRIMENKUL BÜYÜK ONARIM GIDE 0, ,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0, ,00 0, zmir Büyük ehir Alan Kentiçi ve Yak n Çevre Ula m Ana Plan Revizyonu Yap lmas i EK VE OLA AN ÜSTÜ VER LEN EKLENEN EKLENEN (+) (+) DÜ ÜLEN ( ) G DER G DER ÖDENEN ÖDENEN G DER G DER ÜSTÜ ÜSTÜ HARCAMA PTAL PTAL ED LEN ED LEN ( ) SONRAK SONRAK YILA YILA DEVREDEN DEVREDEN 0, ,00 0,00 0, , , , ,00 0, ,00 0, Mahalli dareler 0, ,00 0,00 0, , , , ,00 0, ,00 0, MAL VE H ZMET ALIM G DERLER 0, ,00 0,00 0, , , , ,00 0, ,00 0, H ZMET ALIMLARI 0, ,00 0,00 0, , , , ,00 0, ,00 0, K y Düzenlemeleri 0, ,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0, ,00 0, Mahalli dareler 0, ,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0, ,00 0, SERMAYE G DERLER 0, ,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0, ,00 0, GAYR MENKUL SERMAYE ÜRET M G DERLER 0, ,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0, ,00 0, Otopark Yap lmas 0, ,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0, ,00 0, Mahalli dareler 0, ,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0, ,00 0, SERMAYE G DERLER 0, ,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0, ,00 0, GAYR MENKUL SERMAYE ÜRET M G DERLER 0, ,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0, ,00 0, Yeni mar Yollar n n Yap lmas 0, ,00 0,00 0,00 0, , , ,00 0, ,00 0, Mahalli dareler 0, ,00 0,00 0,00 0, , , ,00 0, ,00 0, SERMAYE G DERLER 0, ,00 0,00 0,00 0, , , ,00 0, ,00 0, GAYR MENKUL SERMAYE ÜRET M G DERLER 0, ,00 0,00 0,00 0, , , ,00 0, ,00 0, Narl dere Güzelbahçe Otobanalt mar Yolu Aç lmas Mithatpa a Caddesi Düzenlenmesi 0, ,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0, ,00 0, Mahalli dareler 0, ,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0, ,00 0, SERMAYE G DERLER 0, ,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0, ,00 0, GAYR MENKUL SERMAYE ÜRET M G DERLER 0, ,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0, ,00 0, Yeni skeleler, Tamir Bak m Ünitesi, Tekne Park ve Ba lama Yerleri Yap lmas ve Mevcut skelelerin Geli tirilmesi 0, ,00 0,00 0,00 0, , , ,00 0, ,00 0, Mahalli dareler 0, ,00 0,00 0,00 0, , , ,00 0, ,00 0, SERMAYE G DERLER 0, ,00 0,00 0,00 0, , , ,00 0, ,00 0, GAYR MENKUL SERMAYE ÜRET M G DERLER 0, ,00 0,00 0,00 0, , , ,00 0, ,00 0, zban Hatt Üzeri Yaya Alt Ve Üst Geçitleri 0, ,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0, ,00 0, Mahalli dareler 0, ,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0, ,00 0, SERMAYE G DERLER 0, ,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 42

75 G DERLER KES N HESAP CETVEL Kurumu : ZM R BÜYÜK EH R BELED YES Y l : 2015 KURUMSAL FONKS YONEL FONKS YON F N. EKO. F T T P SINIF AÇIKLAMA SIN. GEÇEN GEÇEN YILDAN YILDAN DEVREDEN DEVREDEN LE LE VER LEN VER LEN GAYR MENKUL SERMAYE ÜRET M G DERLER 0, ,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0, ,00 0, zmir Banliyö Sisteminin Geli tirilmesi Projesine lave Hatlar Yap lmas 0, ,00 0,00 0, , ,00 0,00 0,00 0, ,00 0, Mahalli dareler 0, ,00 0,00 0, , ,00 0,00 0,00 0, ,00 0, SERMAYE G DERLER 0, ,00 0,00 0, , ,00 0,00 0,00 0, ,00 0, GAYR MENKUL SERMAYE ÜRET M G DERLER 0, ,00 0,00 0, , ,00 0,00 0,00 0, ,00 0, Meydanlarda Ye il Alan Düzenlemeleri 0, ,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0, ,00 0, Mahalli dareler 0, ,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0, ,00 0, SERMAYE G DERLER 0, ,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0, ,00 0, GAYR MENKUL SERMAYE ÜRET M G DERLER 0, ,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0, ,00 0, zmir Tarih; zmir Konak Kemeralt Ve Çevresi Yenileme Alan Etap Proje Ve Programlar EK VE OLA AN ÜSTÜ VER LEN EKLENEN EKLENEN (+) (+) DÜ ÜLEN ( ) G DER G DER ÖDENEN ÖDENEN G DER G DER ÜSTÜ ÜSTÜ HARCAMA PTAL PTAL ED LEN ED LEN ( ) SONRAK SONRAK YILA YILA DEVREDEN DEVREDEN 0, ,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0, ,00 0, Mahalli dareler 0, ,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0, ,00 0, SERMAYE G DERLER 0, ,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0, ,00 0, GAYRIMENKUL BÜYÜK ONARIM GIDE 0, ,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0, ,00 0, Bisiklet Yollar 0, ,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0, ,00 0, Mahalli dareler 0, ,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0, ,00 0, SERMAYE G DERLER 0, ,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0, ,00 0, GAYR MENKUL SERMAYE ÜRET M G DERLER 0, ,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0, ,00 0, Homeros Bulvar Otogar Ba lant Yolu 0, ,00 0, ,00 0, ,00 0,00 0,00 0, ,00 0, Mahalli dareler 0, ,00 0, ,00 0, ,00 0,00 0,00 0, ,00 0, SERMAYE G DERLER 0, ,00 0, ,00 0, ,00 0,00 0,00 0, ,00 0, GAYR MENKUL SERMAYE ÜRET M G DERLER 0, ,00 0, ,00 0, ,00 0,00 0,00 0, ,00 0, Kent Genelinde Muhtelif stinat Yap lar Yap lmas 0, ,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0, ,00 0, Mahalli dareler 0, ,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0, ,00 0, SERMAYE G DERLER 0, ,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0, ,00 0, GAYR MENKUL SERMAYE ÜRET M G DERLER 0, ,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0, ,00 0, BANL YÖ VE RAYLI S STEM YATIRIMLARI DA RES BA KANLI I 0, ,00 0, , , , , ,89 0, ,11 0, EKONOM K LER VE H ZMETLER 0, ,00 0, , , , , ,89 0, ,11 0, Ula t rma Hizmetleri 0, ,00 0, , , , , ,89 0, ,11 0, Demiryolu n aat Ve letme leri Ve Hizmetleri 0, ,00 0, , , , , ,89 0, ,11 0, Demiryolu n aat Ve letme leri Ve Hizmetleri 0, ,00 0, , , , , ,68 0, ,32 0, Mahalli dareler 0, ,00 0, , , , , ,68 0, ,32 0, PERSONEL G DERLER 0, ,00 0, , , , , ,28 0, ,72 0, MEMURLAR 0, ,00 0, , , , , ,37 0, ,63 0, SÖZLE MEL PERSONEL 0, ,00 0, , , , , ,31 0, ,69 0, GEÇ C PERSONEL 0, ,00 0,00 0,00 0, , , ,60 0, ,40 0, SOSYAL GÜVENL K KURUMLARINA DEVLET PR M G DERLER 0, ,00 0, , , , , ,23 0, ,77 0, MEMURLAR 0, ,00 0, , , , , ,32 0, ,68 0, SÖZLE MEL PERSONEL 0, ,00 0, ,00 0, , , ,91 0, ,09 0, MAL VE H ZMET ALIM G DERLER 0, ,00 0, , , , , ,17 0, ,83 0, TÜKET ME YÖNEL K MAL VE MALZEME ALIMLARI 0, ,00 0,00 0, , , , ,44 0, ,56 0, YOLLUKLAR 0, ,00 0,00 0,00 0, , , ,86 0, ,14 0, GÖREV G DERLER 0, ,00 0, ,00 0, , , ,68 0, ,32 0, H ZMET ALIMLARI 0, ,00 0, ,00 0, , , ,69 0, ,31 0, TEMS L VE TANITMA G DERLER 0, ,00 0,00 0, , ,00 619,60 619,60 0, ,40 0, MENKUL MAL,GAYR MADD HAKALIM, BAKIM VE ONARIM G DERLER 0, ,00 0, ,00 0, , , ,68 0, ,32 0, GAYR MENKUL MAL BAKIM VE ONARIM G DERLER 0,00 0,00 0, ,00 0, , , ,22 0,00 0,78 0, SERMAYE G DERLER 0, ,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0, ,00 0, GAYR MENKUL ALIMLARI VE KAMULA TIRMASI 0, ,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0, ,00 0, HRSP 2. A ama aft ve Alt Yap kmal n aat 0, ,00 0, ,00 0, , , ,91 0, ,09 0, Mahalli dareler 0, ,00 0, ,00 0, , , ,91 0, ,09 0, SERMAYE G DERLER 0, ,00 0, ,00 0, , , ,91 0, ,09 0, GAYR MENKUL SERMAYE ÜRET M G DERLER 0, ,00 0, ,00 0, , , ,91 0, ,09 0, HRSP 3. A ama 1. K s m (Evka 3 Bornova Merkez) n aat 0, ,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Mahalli dareler 0, ,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, SERMAYE G DERLER 0, ,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, GAYR MENKUL SERMAYE ÜRET M G DERLER 0, ,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, hrsp Mü avirlik Ve Proje Hizmetleri 0, ,00 0,00 0, , , , ,15 0, ,85 0, Mahalli dareler 0, ,00 0,00 0, , , , ,15 0, ,85 0, SERMAYE G DERLER 0, ,00 0,00 0, , , , ,15 0, ,85 0, GAYR MENKUL SERMAYE ÜRET M G DERLER 0, ,00 0,00 0, , , , ,15 0, ,85 0,00 43

76 G DERLER KES N HESAP CETVEL Kurumu : ZM R BÜYÜK EH R BELED YES Y l : 2015 KURUMSAL FONKS YONEL FONKS YON F N. EKO. F T T P SINIF AÇIKLAMA SIN. GEÇEN GEÇEN YILDAN YILDAN DEVREDEN DEVREDEN LE LE VER LEN VER LEN hrsp Araç Al m 0, ,00 0,00 0,00 0, , , ,72 0, ,28 0, Mahalli dareler 0, ,00 0,00 0,00 0, , , ,72 0, ,28 0, SERMAYE G DERLER 0, ,00 0,00 0,00 0, , , ,72 0, ,28 0, MAMUL MAL ALIMLARI 0, ,00 0,00 0,00 0, , , ,72 0, ,28 0, Dis Proje Kredileri 0, ,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0, ,00 0, SERMAYE G DERLER 0, ,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0, ,00 0, MAMUL MAL ALIMLARI 0, ,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0, ,00 0, zban Hatt Üzeri Yaya Alt Ve Üst Geçitleri 0, ,00 0,00 0, , , , ,31 0, ,69 0, Mahalli dareler 0, ,00 0,00 0, , , , ,31 0, ,69 0, SERMAYE G DERLER 0, ,00 0,00 0, , , , ,31 0, ,69 0, GAYR MENKUL SERMAYE ÜRET M G DERLER 0, ,00 0,00 0, , , , ,31 0, ,69 0, zmir Banliyö Sisteminin Geli tirilmesi Projesine lave Hatlar Yap lmas 0, ,00 0,00 0,00 0, , , ,06 0, ,94 0, Mahalli dareler 0, ,00 0,00 0,00 0, , , ,06 0, ,94 0, SERMAYE G DERLER 0, ,00 0,00 0,00 0, , , ,06 0, ,94 0, GAYR MENKUL SERMAYE ÜRET M G DERLER 0, ,00 0,00 0,00 0, , , ,06 0, ,94 0, Tramvay Hatlar Yap m Ve Araç Al m i 0, ,00 0,00 0,00 0, , , ,17 0, ,83 0, Mahalli dareler 0, ,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0, ,00 0, SERMAYE G DERLER 0, ,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0, ,00 0, MAMUL MAL ALIMLARI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, GAYR MENKUL SERMAYE ÜRET M G DERLER 0, ,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0, ,00 0, Dis Proje Kredileri 0, ,00 0,00 0,00 0, , , ,17 0, ,83 0, SERMAYE G DERLER 0, ,00 0,00 0,00 0, , , ,17 0, ,83 0, MAMUL MAL ALIMLARI 0, ,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0, ,00 0, GAYR MENKUL SERMAYE ÜRET M G DERLER 0, ,00 0,00 0,00 0, , , ,17 0, ,83 0, HRSP Halkap nar Yeralt Depo Alan Yap m i 0, ,00 0, ,00 0, ,00 0,00 0,00 0, ,00 0, Mahalli dareler 0, ,00 0, ,00 0, ,00 0,00 0,00 0, ,00 0, SERMAYE G DERLER 0, ,00 0, ,00 0, ,00 0,00 0,00 0, ,00 0, GAYR MENKUL SERMAYE ÜRET M G DERLER 0, ,00 0, ,00 0, ,00 0,00 0,00 0, ,00 0, HRSP 4. A ama (F.Altay Narl dere stihkam Okulu) Yap m i 0, ,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Mahalli dareler 0, ,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, SERMAYE G DERLER 0, ,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, GAYR MENKUL SERMAYE ÜRET M G DERLER 0, ,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Gaziemir Yeni Fuar Alan zban Esba stasyonu Aras Monoray Sistemi Yap m i EK VE OLA AN ÜSTÜ VER LEN EKLENEN EKLENEN (+) (+) DÜ ÜLEN ( ) G DER G DER ÖDENEN ÖDENEN G DER G DER ÜSTÜ ÜSTÜ HARCAMA PTAL PTAL ED LEN ED LEN ( ) SONRAK SONRAK YILA YILA DEVREDEN DEVREDEN 0, ,00 0, , , , , ,89 0, ,11 0, Mahalli dareler 0, ,00 0, , , , , ,89 0, ,11 0, SERMAYE G DERLER 0, ,00 0, , , , , ,89 0, ,11 0, GAYR MENKUL SERMAYE ÜRET M G DERLER 0, ,00 0, , , , , ,89 0, ,11 0, HRSP 5. A ama (Üçyol st. DEÜ T naztepe Kampüsü Buca Koop.) Yap m i 0, ,00 0,00 0, , ,00 0,00 0,00 0, ,00 0, Mahalli dareler 0, ,00 0,00 0, , ,00 0,00 0,00 0, ,00 0, SERMAYE G DERLER 0, ,00 0,00 0, , ,00 0,00 0,00 0, ,00 0, GAYR MENKUL SERMAYE ÜRET M G DERLER 0, ,00 0,00 0, , ,00 0,00 0,00 0, ,00 0, PARK VE BAHÇELER DA RES BA KANLI I 0, ,00 0, , , , , ,29 0, ,71 0, SA LIK H ZMETLER 0, ,00 0, , , , , ,08 0, ,92 0, S n fland rmaya Girmeyen Sa l k Hizmetleri 0, ,00 0, , , , , ,08 0, ,92 0, S n fland rmaya Girmeyen Sa l k Hizmetleri 0, ,00 0, , , , , ,08 0, ,92 0, S n fland rmaya Girmeyen Sa l k Hizmetleri 0, ,00 0, , , , , ,08 0, ,92 0, Mahalli dareler 0, ,00 0, , , , , ,08 0, ,92 0, PERSONEL G DERLER 0, ,00 0, , , , , ,04 0, ,96 0, MEMURLAR 0, ,00 0, , , , , ,32 0, ,68 0, SÖZLE MEL PERSONEL 0,00 0,00 0, ,00 0, , , ,72 0, ,28 0, SOSYAL GÜVENL K KURUMLARINA DEVLET PR M G DERLER 0, ,00 0, ,00 0, , , ,14 0, ,86 0, MEMURLAR 0, ,00 0,00 0,00 0, , , ,32 0, ,68 0, SÖZLE MEL PERSONEL 0,00 0,00 0, ,00 0, ,00 495,82 495,82 0,00 504,18 0, MAL VE H ZMET ALIM G DERLER 0, ,00 0, , , , , ,04 0, ,96 0, TÜKET ME YÖNEL K MAL VE MALZEME ALIMLARI 0, ,00 0, , , , , ,00 0, ,00 0, YOLLUKLAR 0, ,00 0, ,00 0, , , ,49 0, ,51 0, GÖREV G DERLER 0, ,00 0,00 0,00 0, , , ,68 0, ,32 0, H ZMET ALIMLARI 0, ,00 0, ,00 0, , , ,20 0, ,80 0, TEMS L VE TANITMA G DERLER 0, ,00 0, ,00 0, , , ,78 0, ,22 0, MENKUL MAL,GAYR MADD HAKALIM, BAKIM VE ONARIM G DERLER 0, ,00 0, , , , , ,49 0, ,51 0, GAYR MENKUL MAL BAKIM VE ONARIM G DERLER 0, ,00 0, ,00 0, , , ,40 0, ,60 0,00 44

77 G DERLER KES N HESAP CETVEL Kurumu : ZM R BÜYÜK EH R BELED YES Y l : 2015 KURUMSAL FONKS YONEL FONKS YON F N. EKO. F T T P SINIF AÇIKLAMA SIN. GEÇEN GEÇEN YILDAN YILDAN DEVREDEN DEVREDEN LE LE VER LEN VER LEN CAR TRANSFERLER 0, ,00 0, ,00 0, , , ,61 0,00 241,39 0, YURTDISINA YAPILAN TRANSFERLER 0, ,00 0, ,00 0, , , ,61 0,00 241,39 0, SERMAYE G DERLER 0, ,00 0, , , , , ,25 0, ,75 0, MAMUL MAL ALIMLARI 0, ,00 0, , , , , ,52 0, ,48 0, MENKUL SERMAYE ÜRET M G DERLER 0, ,00 0, ,00 0, , , ,56 0, ,44 0, GAYRIMENKUL BÜYÜK ONARIM GIDE 0, ,00 0, ,00 0, , , ,17 0, ,83 0, D NLENME,KÜLTÜR VE D N H ZMETLER 0, ,00 0, , , , , ,21 0, ,79 0, Dinlenme Ve Spor Hizmetleri 0, ,00 0, , , , , ,21 0, ,79 0, Dinlenme Ve Spor Hizmetleri 0, ,00 0, , , , , ,21 0, ,79 0, Dinlenme Ve Spor Hizmetleri 0, ,00 0, , , , , ,81 0, ,19 0, Mahalli dareler 0, ,00 0, , , , , ,81 0, ,19 0, PERSONEL G DERLER 0, ,00 0, , , , , ,53 0, ,47 0, MEMURLAR 0, ,00 0, , , , , ,37 0, ,63 0, SÖZLE MEL PERSONEL 0, ,00 0,00 0,00 0, , , ,67 0, ,33 0, SÇ LER 0, ,00 0,00 0, , , , ,95 0, ,05 0, GEÇ C PERSONEL 0, ,00 0,00 0,00 0, , , ,54 0, ,46 0, SOSYAL GÜVENL K KURUMLARINA DEVLET PR M G DERLER 0, ,00 0, , , , , ,25 0, ,75 0, MEMURLAR 0, ,00 0, , , , , ,23 0, ,77 0, SÖZLE MEL PERSONEL 0, ,00 0,00 0,00 0, , , ,15 0, ,85 0, SÇ LER 0, ,00 0, ,00 0, , , ,87 0, ,13 0, MAL VE H ZMET ALIM G DERLER 0, ,00 0, , , , , ,03 0, ,97 0, TÜKET ME YÖNEL K MAL VE MALZEME ALIMLARI 0, ,00 0, , , , , ,71 0, ,02 0, YOLLUKLAR 0, ,00 0, , , , , ,53 0, ,47 0, GÖREV G DERLER 0, ,00 0, , , , , ,43 0, ,57 0, H ZMET ALIMLARI 0, ,00 0, , , , , ,98 0, ,37 0, TEMS L VE TANITMA G DERLER 0, ,00 0,00 0, , ,00 0,00 0,00 0, ,00 0, MENKUL MAL,GAYR MADD HAKALIM, BAKIM VE ONARIM G DERLER 0, ,00 0, , , , , ,18 0, ,74 0, TEDAV VE CENAZE G DERLER 0,00 0,00 0,00 438,00 0,00 438,00 427,20 427,20 0,00 10,80 0, SERMAYE G DERLER 0, ,00 0, , , , , ,00 0, ,00 0, MAMUL MAL ALIMLARI 0, ,00 0, , , , , ,40 0, ,60 0, MENKUL SERMAYE ÜRET M G DERLER 0, ,00 0, , , , , ,25 0, ,75 0, GAYR MENKUL ALIMLARI VE KAMULA TIRMASI 0, ,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, GAYR MENKUL SERMAYE ÜRET M G DERLER 0, ,00 0, , , , , ,68 0, ,32 0, GAYRIMENKUL BÜYÜK ONARIM GIDE 0, ,00 0, , , , , ,67 0, ,33 0, Gaziemir Yeni Fuar Alan 0, ,00 0, ,00 0, , , ,70 0,00 75,30 0, Mahalli dareler 0, ,00 0, ,00 0, , , ,70 0,00 75,30 0, MAL VE H ZMET ALIM G DERLER 0, ,00 0, ,00 0, , , ,70 0,00 75,30 0, TÜKET ME YÖNEL K MAL VE MALZEME ALIMLARI 0, ,00 0, ,00 0, , , ,70 0,00 75,30 0, pekyolu Cicipark Düzenlemeleri 0, ,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Mahalli dareler 0, ,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, MAL VE H ZMET ALIM G DERLER 0, ,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, TÜKET ME YÖNEL K MAL VE MALZEME ALIMLARI 0, ,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, SERMAYE G DERLER 0, ,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, MAMUL MAL ALIMLARI 0, ,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Rekreasyon Alan Ve Ye il Alanlara Kondisyon Aletleri Yerle tirilmesi 0, ,00 0,00 0, , , , ,20 0, ,80 0, Mahalli dareler 0, ,00 0,00 0, , , , ,20 0, ,80 0, MAL VE H ZMET ALIM G DERLER 0, ,00 0,00 0, , , , ,20 0, ,80 0, TÜKET ME YÖNEL K MAL VE MALZEME ALIMLARI 0, ,00 0,00 0, , , , ,20 0, ,80 0, K y Düzenlemeleri 0, ,00 0, ,00 0, , , ,00 0, ,00 0, Mahalli dareler 0, ,00 0, ,00 0, , , ,00 0, ,00 0, MAL VE H ZMET ALIM G DERLER 0, ,00 0, ,00 0, , , ,00 0,00 6,00 0, TÜKET ME YÖNEL K MAL VE MALZEME ALIMLARI 0, ,00 0, ,00 0, , , ,00 0,00 6,00 0, SERMAYE G DERLER 0, ,00 0, ,00 0, , , ,00 0, ,00 0, MAMUL MAL ALIMLARI 0, ,00 0, ,00 0, , , ,00 0, ,00 0, Yeni Rekreasyon Alanlar Yap lmas 0, ,00 0, , , , , ,50 0, ,50 0, Mahalli dareler 0, ,00 0, , , , , ,50 0, ,50 0, MAL VE H ZMET ALIM G DERLER 0, ,00 0,00 0, , , , ,50 0,00 361,50 0, TÜKET ME YÖNEL K MAL VE MALZEME ALIMLARI 0, ,00 0,00 0, , , , ,50 0,00 361,50 0, SERMAYE G DERLER 0, ,00 0, ,00 0, , , ,00 0, ,00 0, MAMUL MAL ALIMLARI 0, ,00 0, ,00 0, , , ,00 0, ,00 0,00 EK VE OLA AN ÜSTÜ VER LEN EKLENEN EKLENEN (+) (+) DÜ ÜLEN ( ) G DER G DER ÖDENEN ÖDENEN G DER G DER ÜSTÜ ÜSTÜ HARCAMA PTAL PTAL ED LEN ED LEN ( ) SONRAK SONRAK YILA YILA DEVREDEN DEVREDEN 45

78 G DERLER KES N HESAP CETVEL Kurumu : ZM R BÜYÜK EH R BELED YES Y l : 2015 KURUMSAL FONKS YONEL FONKS YON F N. EKO. F T T P SINIF AÇIKLAMA SIN. GEÇEN GEÇEN YILDAN YILDAN DEVREDEN DEVREDEN LE LE VER LEN VER LEN Kent Ormanlar 0, ,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Mahalli dareler 0, ,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, MAL VE H ZMET ALIM G DERLER 0, ,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, TÜKET ME YÖNEL K MAL VE MALZEME ALIMLARI 0, ,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Meydanlarda Ye il Alan Düzenlemeleri 0, ,00 0,00 0, , , , ,00 0,00 65,00 0, Mahalli dareler 0, ,00 0,00 0, , , , ,00 0,00 65,00 0, MAL VE H ZMET ALIM G DERLER 0, ,00 0,00 0, , , , ,00 0,00 65,00 0, TÜKET ME YÖNEL K MAL VE MALZEME ALIMLARI 0, ,00 0,00 0, , , , ,00 0,00 65,00 0, Bayrakl Do ançay Kent Orman 0, ,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Mahalli dareler 0, ,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, MAL VE H ZMET ALIM G DERLER 0, ,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, TÜKET ME YÖNEL K MAL VE MALZEME ALIMLARI 0, ,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Bayrakl Örnekköy Kent Orman 0, ,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Mahalli dareler 0, ,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, MAL VE H ZMET ALIM G DERLER 0, ,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, TÜKET ME YÖNEL K MAL VE MALZEME ALIMLARI 0, ,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Çi li Evka 2 Kent Orman 0, ,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Mahalli dareler 0, ,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, MAL VE H ZMET ALIM G DERLER 0, ,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, TÜKET ME YÖNEL K MAL VE MALZEME ALIMLARI 0, ,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Bornova Evka 4 Kent Orman 0, ,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Mahalli dareler 0, ,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, MAL VE H ZMET ALIM G DERLER 0, ,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, TÜKET ME YÖNEL K MAL VE MALZEME ALIMLARI 0, ,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, YAZI LER VE KARARLAR DA RES BA KANLI I 0, ,00 0, , , , , ,47 0, ,53 0, GENEL KAMU H ZMETLER 0, ,00 0, , , , , ,47 0, ,53 0, Genel Hizmetler 0, ,00 0, , , , , ,47 0, ,53 0, Di er Genel Hizmetler 0, ,00 0, , , , , ,47 0, ,53 0, Di er Genel Hizmetler 0, ,00 0, , , , , ,47 0, ,53 0, Mahalli dareler 0, ,00 0, , , , , ,47 0, ,53 0, PERSONEL G DERLER 0, ,00 0,00 500, , , , ,44 0, ,56 0, MEMURLAR 0, ,00 0,00 500, , , , ,44 0, ,56 0, SOSYAL GÜVENL K KURUMLARINA DEVLET PR M G DERLER 0, ,00 0, ,00 0, , , ,07 0, ,93 0, MEMURLAR 0, ,00 0, ,00 0, , , ,07 0, ,93 0, MAL VE H ZMET ALIM G DERLER 0, ,00 0, , , , , ,96 0, ,04 0, TÜKET ME YÖNEL K MAL VE MALZEME ALIMLARI 0, ,00 0,00 0, , , , ,56 0, ,00 0, YOLLUKLAR 0, ,00 0,00 0, , ,48 665,48 665,48 0, ,00 0, H ZMET ALIMLARI 0, ,00 0, , , , , ,00 0, ,00 0, TEMS L VE TANITMA G DERLER 0, ,00 0,00 0,00 0, , , ,75 0, ,25 0, MENKUL MAL,GAYR MADD HAKALIM, BAKIM VE ONARIM G DERLER 0, ,00 0, , , , , ,17 0, ,79 0, SERMAYE G DERLER 0, ,00 0,00 0,00 0, , , ,00 0, ,00 0, MAMUL MAL ALIMLARI 0, ,00 0,00 0,00 0, , , ,00 0, ,00 0, ZABITA DA RES BA KANLI I 0, ,00 0, , , , , ,98 0, ,02 0, KAMU DÜZEN VE GÜVENL K H ZMETLER 0, ,00 0, , , , , ,98 0, ,02 0, S n fland rmaya Girmeyen Kamu Düzeni Ve Güvenlik Hizmetleri 0, ,00 0, , , , , ,98 0, ,02 0, S n fland rmaya Girmeyen Kamu Düzeni Ve Güvenlik Hizmetleri 0, ,00 0, , , , , ,98 0, ,02 0, S n fland rmaya Girmeyen Kamu Düzeni Ve Güvenlik Hizmetleri 0, ,00 0, , , , , ,98 0, ,02 0, Mahalli dareler 0, ,00 0, , , , , ,98 0, ,02 0, PERSONEL G DERLER 0, ,00 0, , , , , ,56 0, ,44 0, MEMURLAR 0, ,00 0, , , , , ,49 0, ,51 0, SÖZLE MEL PERSONEL 0,00 0,00 0, ,00 0, , , ,83 0, ,17 0, GEÇ C PERSONEL 0, ,00 0,00 0,00 0, , , ,24 0, ,76 0, SOSYAL GÜVENL K KURUMLARINA DEVLET PR M G DERLER 0, ,00 0, , , , , ,46 0, ,54 0, MEMURLAR 0, ,00 0, , , , , ,19 0, ,81 0, SÖZLE MEL PERSONEL 0,00 0,00 0, ,00 0, , , ,27 0,00 652,73 0, MAL VE H ZMET ALIM G DERLER 0, ,00 0, , , , , ,04 0, ,96 0, TÜKET ME YÖNEL K MAL VE MALZEME ALIMLARI 0, ,00 0, , , , , ,67 0, ,33 0, YOLLUKLAR 0, ,00 0, ,00 0, , , ,94 0, ,06 0, GÖREV G DERLER 0, ,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0, ,00 0, H ZMET ALIMLARI 0, ,00 0,00 0, , , , ,29 0, ,71 0, TEMS L VE TANITMA G DERLER 0, ,00 0,00 0, , ,00 0,00 0,00 0, ,00 0, MENKUL MAL,GAYR MADD HAKALIM, BAKIM VE ONARIM G DERLER 0, ,00 0, ,00 0, , , ,14 0, ,86 0, GAYR MENKUL MAL BAKIM VE ONARIM G DERLER 0, ,00 0, , , , , ,00 0, ,00 0, SERMAYE G DERLER 0, ,00 0, , , , , ,92 0, ,08 0, MAMUL MAL ALIMLARI 0, ,00 0, , , , , ,92 0, ,08 0,00 EK VE OLA AN ÜSTÜ VER LEN EKLENEN EKLENEN (+) (+) DÜ ÜLEN ( ) G DER G DER ÖDENEN ÖDENEN G DER G DER ÜSTÜ ÜSTÜ HARCAMA PTAL PTAL ED LEN ED LEN ( ) SONRAK SONRAK YILA YILA DEVREDEN DEVREDEN 46

79 G DERLER KES N HESAP CETVEL Kurumu : ZM R BÜYÜK EH R BELED YES Y l : 2015 KURUMSAL FONKS YONEL FONKS YON F N. EKO. F T T P SINIF AÇIKLAMA SIN. GEÇEN GEÇEN YILDAN YILDAN DEVREDEN DEVREDEN LE LE VER LEN VER LEN KENTSEL DÖNÜ ÜM DA RES BA KANLI I 0, ,00 0, , , , , ,13 0, ,43 0, SKAN VE TOPLUM REFAHI H ZMETLER 0, ,00 0, , , , , ,13 0, ,43 0, skan leri Ve Hizmetleri 0, ,00 0, , , , , ,13 0, ,43 0, skan leri Ve Hizmetleri 0, ,00 0, , , , , ,13 0, ,43 0, skan leri ve Hizmetleri 0, ,00 0, , , , , ,68 0, ,88 0, Mahalli dareler 0, ,00 0, , , , , ,68 0, ,88 0, PERSONEL G DERLER 0, ,00 0, , , , , ,51 0, ,47 0, MEMURLAR 0, ,00 0, , , , , ,00 0, ,98 0, SÖZLE MEL PERSONEL 0, ,00 0,00 0,00 0, , , ,51 0, ,49 0, GEÇ C PERSONEL 0, ,00 0, ,00 0, , , ,00 0, ,00 0, SOSYAL GÜVENL K KURUMLARINA DEVLET PR M G DERLER 0, ,00 0, , , , , ,53 0, ,05 0, MEMURLAR 0, ,00 0, , , , , ,76 0, ,82 0, SÖZLE MEL PERSONEL 0, ,00 0,00 0,00 0, , , ,77 0, ,23 0, MAL VE H ZMET ALIM G DERLER 0, ,00 0, , , , , ,64 0, ,36 0, TÜKET ME YÖNEL K MAL VE MALZEME ALIMLARI 0, ,00 0, , , , , ,43 0, ,57 0, YOLLUKLAR 0, ,00 0,00 0, , , , ,43 0, ,57 0, GÖREV G DERLER 0, ,00 0, , , , , ,25 0, ,75 0, H ZMET ALIMLARI 0, ,00 0, , , , , ,84 0, ,16 0, TEMS L VE TANITMA G DERLER 0, ,00 0,00 0,00 0, , , ,40 0, ,60 0, MENKUL MAL,GAYR MADD HAKALIM, BAKIM VE ONARIM G DERLER 0, ,00 0, , , , , ,03 0, ,97 0, GAYR MENKUL MAL BAKIM VE ONARIM G DERLER 0, ,00 0,00 0, , ,00 688,26 688,26 0, ,74 0, SERMAYE G DERLER 0, ,00 0,00 0, , , , ,00 0, ,00 0, GAYR MADD HAK ALIMLARI 0, ,00 0,00 0,00 0, , , ,00 0, ,00 0, GAYR MENKUL ALIMLARI VE KAMULA TIRMASI 0, ,00 0,00 0, , ,00 0,00 0,00 0, ,00 0, GAYR MENKUL SERMAYE ÜRET M G DERLER 0, ,00 0,00 0, , ,00 0,00 0,00 0, ,00 0, Afete Maruz Bölgelerin Tahliye Edilmesi 0, ,00 0,00 0, , , , ,40 0, ,60 0, Mahalli dareler 0, ,00 0,00 0, , , , ,40 0, ,60 0, MAL VE H ZMET ALIM G DERLER 0, ,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0, ,00 0, H ZMET ALIMLARI 0, ,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0, ,00 0, SERMAYE G DERLER 0, ,00 0,00 0, , , , ,40 0, ,60 0, GAYR MENKUL ALIMLARI VE KAMULA TIRMASI 0, ,00 0,00 0, , , , ,40 0, ,60 0, Ege Mahallesi Kentsel Dönü üm Projesi 0, ,00 0,00 0, , ,00 0,00 0,00 0, ,00 0, Mahalli dareler 0, ,00 0,00 0, , ,00 0,00 0,00 0, ,00 0, MAL VE H ZMET ALIM G DERLER 0, ,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0, ,00 0, GÖREV G DERLER 0, ,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0, ,00 0, H ZMET ALIMLARI 0, ,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0, ,00 0, CAR TRANSFERLER 0, ,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0, ,00 0, HANE HALKINA YAPILAN TRANSFERLER 0, ,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0, ,00 0, SERMAYE G DERLER 0, ,00 0,00 0, , ,00 0,00 0,00 0, ,00 0, GAYR MENKUL ALIMLARI VE KAMULA TIRMASI 0, ,00 0,00 0, , ,00 0,00 0,00 0, ,00 0, GAYR MENKUL SERMAYE ÜRET M G DERLER 0, ,00 0,00 0, , ,00 0,00 0,00 0, ,00 0, Uzundere Kentsel Dönü üm Projesi 0, ,00 0, , , , , ,05 0, ,95 0, Mahalli dareler 0, ,00 0, , , , , ,05 0, ,95 0, MAL VE H ZMET ALIM G DERLER 0, ,00 0,00 0,00 0, ,00 758,59 758,59 0, ,41 0, TÜKET ME YÖNEL K MAL VE MALZEME ALIMLARI 0, ,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0, ,00 0, GÖREV G DERLER 0, ,00 0,00 0,00 0, ,00 758,59 758,59 0, ,41 0, H ZMET ALIMLARI 0, ,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0, ,00 0, TEMS L VE TANITMA G DERLER 0, ,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0, ,00 0, SERMAYE G DERLER 0, ,00 0, , , , , ,46 0, ,54 0, GAYR MENKUL ALIMLARI VE KAMULA TIRMASI 0, ,00 0, ,00 0, , , ,46 0, ,54 0, GAYR MENKUL SERMAYE ÜRET M G DERLER 0, ,00 0,00 0, , , , ,00 0, ,00 0, SOSYAL H ZMETLER DA RES BA KANLI I 0, ,00 0, , , , , ,36 0, ,64 0, GENEL KAMU H ZMETLER 0, ,00 0, , , , , ,85 0, ,15 0, Genel Hizmetler 0, ,00 0, , , , , ,85 0, ,15 0, Di er Genel Hizmetler 0, ,00 0, , , , , ,85 0, ,15 0, Di er Genel Hizmetler 0, ,00 0, , , , , ,01 0, ,99 0, Mahalli dareler 0, ,00 0, , , , , ,01 0, ,99 0, PERSONEL G DERLER 0, ,00 0, , , , , ,18 0, ,82 0, MEMURLAR 0, ,00 0, , , , , ,79 0, ,21 0, SÖZLE MEL PERSONEL 0,00 0,00 0, ,00 0, , , ,29 0, ,71 0, SÇ LER 0, ,00 0, ,00 0, , , ,34 0, ,66 0, GEÇ C PERSONEL 0, ,00 0,00 0,00 0, , , ,76 0, ,24 0,00 EK VE OLA AN ÜSTÜ VER LEN EKLENEN EKLENEN (+) (+) DÜ ÜLEN ( ) G DER G DER ÖDENEN ÖDENEN G DER G DER ÜSTÜ ÜSTÜ HARCAMA PTAL PTAL ED LEN ED LEN ( ) SONRAK SONRAK YILA YILA DEVREDEN DEVREDEN 47

80 G DERLER KES N HESAP CETVEL Kurumu : ZM R BÜYÜK EH R BELED YES Y l : 2015 KURUMSAL FONKS YONEL FONKS YON F N. EKO. F T T P SINIF AÇIKLAMA SIN. GEÇEN GEÇEN YILDAN YILDAN DEVREDEN DEVREDEN LE LE VER LEN VER LEN SOSYAL GÜVENL K KURUMLARINA DEVLET PR M G DERLER 0, ,00 0, ,00 0, , , ,32 0, ,68 0, MEMURLAR 0, ,00 0,00 0,00 0, , , ,45 0, ,55 0, SÖZLE MEL PERSONEL 0,00 0,00 0, ,00 0, , , ,23 0, ,77 0, SÇ LER 0, ,00 0,00 0,00 0, , , ,64 0, ,36 0, MAL VE H ZMET ALIM G DERLER 0, ,00 0, , , , , ,51 0, ,49 0, TÜKET ME YÖNEL K MAL VE MALZEME ALIMLARI 0, ,00 0, ,00 0, , , ,37 0, ,63 0, YOLLUKLAR 0, ,00 0, ,00 0, , , ,90 0, ,10 0, GÖREV G DERLER 0,00 0,00 0, ,00 0, , , ,03 0, ,97 0, H ZMET ALIMLARI 0, ,00 0,00 0, , , , ,75 0, ,25 0, TEMS L VE TANITMA G DERLER 0, ,00 0,00 0, , ,00 0,00 0,00 0, ,00 0, MENKUL MAL,GAYR MADD HAKALIM, BAKIM VE ONARIM G DERLER 0, ,00 0, ,00 0, , , ,43 0, ,57 0, GAYR MENKUL MAL BAKIM VE ONARIM G DERLER 0, ,00 0,00 0,00 0, , , ,03 0, ,97 0, TEDAV VE CENAZE G DERLER 0,00 0,00 0, ,00 0, ,00 597,00 597,00 0,00 903,00 0, SERMAYE G DERLER 0, ,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0, ,00 0, MAMUL MAL ALIMLARI 0, ,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0, ,00 0, Fakir ve Muhtaçlara Ayni ve Nakdi Yard m 0, ,00 0,00 0,00 0, , , ,11 0, ,89 0, Mahalli dareler 0, ,00 0,00 0,00 0, , , ,11 0, ,89 0, MAL VE H ZMET ALIM G DERLER 0, ,00 0,00 0,00 0, , , ,11 0, ,89 0, TÜKET ME YÖNEL K MAL VE MALZEME ALIMLARI 0, ,00 0,00 0,00 0, , , ,11 0, ,89 0, MENKUL MAL,GAYR MADD HAKALIM, BAKIM VE ONARIM G DERLER 0, ,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0, ,00 0, Cenazesi Olan Vatanda lara Taziye Hizmeti 0, ,00 0, , , , , ,73 0, ,27 0, Mahalli dareler 0, ,00 0, , , , , ,73 0, ,27 0, MAL VE H ZMET ALIM G DERLER 0, ,00 0, , , , , ,73 0, ,27 0, TÜKET ME YÖNEL K MAL VE MALZEME ALIMLARI 0, ,00 0, ,00 0, , , ,21 0, ,79 0, H ZMET ALIMLARI 0, ,00 0,00 0, , , , ,83 0, ,17 0, MENKUL MAL,GAYR MADD HAKALIM, BAKIM VE ONARIM G DERLER 0, ,00 0,00 0,00 0, ,00 997,69 997,69 0, ,31 0, SERMAYE G DERLER 0, ,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0, ,00 0, MAMUL MAL ALIMLARI 0, ,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0, ,00 0, SOSYAL GÜVENL K VE SOSYAL YARDIM H ZMETLER 0, ,00 0, , , , , ,51 0, ,49 0, Ya l l k Yard m Hizmetleri 0, ,00 0, , , , , ,71 0, ,29 0, Ya l l k Yard m Hizmetleri 0, ,00 0, , , , , ,71 0, ,29 0, Ya l l k Yard m Hizmetleri 0, ,00 0, , , , , ,71 0, ,29 0, Mahalli dareler 0, ,00 0, , , , , ,71 0, ,29 0, PERSONEL G DERLER 0, ,00 0, ,00 0, , , ,58 0, ,42 0, MEMURLAR 0, ,00 0, ,00 0, , , ,91 0, ,09 0, SÖZLE MEL PERSONEL 0, ,00 0, ,00 0, , , ,89 0, ,11 0, SÇ LER 0, ,00 0, ,00 0, , , ,68 0, ,32 0, GEÇ C PERSONEL 0, ,00 0,00 0,00 0, , , ,10 0, ,90 0, SOSYAL GÜVENL K KURUMLARINA DEVLET PR M G DERLER 0, ,00 0, , , , , ,66 0, ,34 0, MEMURLAR 0, ,00 0, , , , , ,73 0, ,27 0, SÖZLE MEL PERSONEL 0, ,00 0, ,00 0, , , ,51 0, ,49 0, SÇ LER 0, ,00 0,00 0,00 0, , , ,42 0, ,58 0, MAL VE H ZMET ALIM G DERLER 0, ,00 0, , , , , ,35 0, ,65 0, TÜKET ME YÖNEL K MAL VE MALZEME ALIMLARI 0, ,00 0, , , , , ,49 0, ,51 0, YOLLUKLAR 0, ,00 0, , , , , ,87 0, ,13 0, GÖREV G DERLER 0, ,00 0, ,00 0, , , ,72 0,00 643,28 0, H ZMET ALIMLARI 0, ,00 0, , , , , ,20 0, ,80 0, TEMS L VE TANITMA G DERLER 0, ,00 0, ,00 0, , , ,45 0, ,55 0, MENKUL MAL,GAYR MADD HAKALIM, BAKIM VE ONARIM G DERLER 0, ,00 0, , , , , ,06 0, ,94 0, GAYR MENKUL MAL BAKIM VE ONARIM G DERLER 0,00 0,00 0, ,00 0, , , ,64 0, ,36 0, TEDAV VE CENAZE G DERLER 0, ,00 0,00 500,00 0, , , ,92 0, ,08 0, CAR TRANSFERLER 0, ,00 0,00 0, , , , ,13 0, ,87 0, HANE HALKINA YAPILAN TRANSFERLER 0, ,00 0,00 0, , , , ,13 0, ,87 0, SERMAYE G DERLER 0, ,00 0, , , , , ,99 0, ,01 0, MAMUL MAL ALIMLARI 0, ,00 0, , , , , ,25 0, ,75 0, GAYR MENKUL SERMAYE ÜRET M G DERLER 0, ,00 0, , , , , ,74 0, ,26 0, MENKUL MALLARIN BÜYÜK ONARIM G DERLER 0, ,00 0,00 0,00 0, , , ,00 0, ,00 0, Sosyal Güvenli i Bulunmayanlara Sa lanan Hizmetler 0, ,00 0, , , , , ,80 0, ,20 0, Sosyal Güvenli i Bulunmayanlara Sa lanan Hizmetler 0, ,00 0, , , , , ,80 0, ,20 0, Sosyal Güvenli i Bulunmayanlara Sa lanan Hizmetler 0, ,00 0, , , , , ,46 0, ,54 0,00 EK VE OLA AN ÜSTÜ VER LEN EKLENEN EKLENEN (+) (+) DÜ ÜLEN ( ) G DER G DER ÖDENEN ÖDENEN G DER G DER ÜSTÜ ÜSTÜ HARCAMA PTAL PTAL ED LEN ED LEN ( ) SONRAK SONRAK YILA YILA DEVREDEN DEVREDEN 48

81 G DERLER KES N HESAP CETVEL Kurumu : ZM R BÜYÜK EH R BELED YES Y l : 2015 KURUMSAL FONKS YONEL FONKS YON F N. EKO. F T T P SINIF AÇIKLAMA SIN. GEÇEN GEÇEN YILDAN YILDAN DEVREDEN DEVREDEN LE LE VER LEN VER LEN Mahalli dareler 0, ,00 0, , , , , ,46 0, ,54 0, PERSONEL G DERLER 0, ,00 0, , , , , ,97 0, ,03 0, MEMURLAR 0, ,00 0, , , , , ,17 0, ,83 0, GEÇ C PERSONEL 0, ,00 0, ,00 0, , , ,80 0, ,20 0, SOSYAL GÜVENL K KURUMLARINA DEVLET PR M G DERLER 0, ,00 0, , , , , ,44 0, ,56 0, MEMURLAR 0, ,00 0, , , , , ,44 0, ,56 0, MAL VE H ZMET ALIM G DERLER 0, ,00 0, ,00 0, , , ,05 0, ,95 0, TÜKET ME YÖNEL K MAL VE MALZEME ALIMLARI 0, ,00 0, ,00 0, , , ,70 0, ,30 0, YOLLUKLAR 0, ,00 0,00 0,00 0, ,00 355,95 355,95 0, ,05 0, H ZMET ALIMLARI 0, ,00 0,00 0,00 0, , , ,67 0, ,33 0, TEMS L VE TANITMA G DERLER 0,00 0,00 0, ,00 0, , , ,00 0, ,00 0, MENKUL MAL,GAYR MADD HAKALIM, BAKIM VE ONARIM G DERLER 0, ,00 0, ,00 0, , , ,82 0, ,18 0, GAYR MENKUL MAL BAKIM VE ONARIM G DERLER 0, ,00 0, ,00 0, , , ,91 0, ,09 0, Fakir ve Muhtaçlara Ayni ve Nakdi Yard m 0, ,00 0, , , , , ,58 0, ,42 0, Mahalli dareler 0, ,00 0, , , , , ,58 0, ,42 0, MAL VE H ZMET ALIM G DERLER 0, ,00 0, , , , , ,58 0, ,42 0, TÜKET ME YÖNEL K MAL VE MALZEME ALIMLARI 0, ,00 0, ,00 0, , , ,08 0, ,92 0, H ZMET ALIMLARI 0, ,00 0,00 0, , , , ,00 0,00 50,00 0, TEMS L VE TANITMA G DERLER 0, ,00 0, ,00 0, , , ,00 0, ,00 0, MENKUL MAL,GAYR MADD HAKALIM, BAKIM VE ONARIM G DERLER 0, ,00 0,00 0, , , , ,50 0, ,50 0, CAR TRANSFERLER 0, ,00 0, ,00 0, , , ,00 0, ,00 0, KAR AMACI GÜTMEYEN KURULU LARA YAPILAN TRANSFERLER 0, ,00 0, ,00 0, , , ,00 0, ,00 0, htiyaç Sahibi Ö rencilere Yard m Projesi 0, ,00 0, ,00 0, , , ,56 0, ,44 0, Mahalli dareler 0, ,00 0, ,00 0, , , ,56 0, ,44 0, MAL VE H ZMET ALIM G DERLER 0, ,00 0, ,00 0, , , ,56 0, ,44 0, TÜKET ME YÖNEL K MAL VE MALZEME ALIMLARI 0, ,00 0, ,00 0, , , ,56 0, ,44 0, htiyaçl Okullara Yard m Projesi 0, ,00 0, ,00 0, , , ,54 0, ,46 0, Mahalli dareler 0, ,00 0, ,00 0, , , ,54 0, ,46 0, MAL VE H ZMET ALIM G DERLER 0, ,00 0, ,00 0, , , ,54 0, ,46 0, TÜKET ME YÖNEL K MAL VE MALZEME ALIMLARI 0, ,00 0, ,00 0, , , ,54 0, ,46 0, Kurumlara ve Engelli Ki ilere Malzeme Yard m 0, ,00 0, , , , , ,60 0, ,40 0, Mahalli dareler 0, ,00 0, , , , , ,60 0, ,40 0, MAL VE H ZMET ALIM G DERLER 0, ,00 0, ,00 0, , , ,60 0, ,40 0, TEDAV VE CENAZE G DERLER 0, ,00 0, ,00 0, , , ,60 0, ,40 0, SERMAYE G DERLER 0, ,00 0,00 0, , , , ,00 0, ,00 0, MAMUL MAL ALIMLARI 0, ,00 0,00 0, , , , ,00 0, ,00 0, Evde Bak m Hizmeti 0, ,00 0, , , , , ,91 0, ,09 0, Mahalli dareler 0, ,00 0, , , , , ,91 0, ,09 0, MAL VE H ZMET ALIM G DERLER 0, ,00 0, ,00 0, , , ,72 0, ,28 0, TÜKET ME YÖNEL K MAL VE MALZEME ALIMLARI 0, ,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0, ,00 0, MENKUL MAL,GAYR MADD HAKALIM, BAKIM VE ONARIM G DERLER 0, ,00 0, ,00 0, , , ,72 0, ,28 0, TEDAV VE CENAZE G DERLER 0, ,00 0,00 0,00 0, , , ,00 0, ,00 0, SERMAYE G DERLER 0, ,00 0, , , , , ,19 0, ,81 0, MAMUL MAL ALIMLARI 0, ,00 0,00 0,00 0, , , ,20 0, ,80 0, GAYR MENKUL SERMAYE ÜRET M G DERLER 0, ,00 0, , , , , ,99 0, ,01 0, Süt Kuzusu Projesi 0, ,00 0, , , , , ,15 0, ,85 0, Mahalli dareler 0, ,00 0, , , , , ,15 0, ,85 0, MAL VE H ZMET ALIM G DERLER 0, ,00 0, , , , , ,15 0, ,85 0, TÜKET ME YÖNEL K MAL VE MALZEME ALIMLARI 0, ,00 0, , , , , ,55 0, ,45 0, H ZMET ALIMLARI 0, ,00 0,00 0,00 0, , , ,00 0, ,00 0, TEMS L VE TANITMA G DERLER 0, ,00 0, , , , , ,60 0, ,40 0, MENKUL MAL,GAYR MADD HAKALIM, BAKIM VE ONARIM G DERLER 0,00 0,00 0, ,00 0, ,00 590,00 590,00 0,00 410,00 0, GENÇL K VE SPOR DA RES BA KANLI I 0, ,00 0, , , , , ,98 0, ,02 0, D NLENME,KÜLTÜR VE D N H ZMETLER 0, ,00 0, , , , , ,98 0, ,02 0, Dinlenme Ve Spor Hizmetleri 0, ,00 0, , , , , ,98 0, ,02 0, Dinlenme Ve Spor Hizmetleri 0, ,00 0, , , , , ,98 0, ,02 0, Dinlenme Ve Spor Hizmetleri 0, ,00 0, , , , , ,55 0, ,45 0, Mahalli dareler 0, ,00 0, , , , , ,55 0, ,45 0, PERSONEL G DERLER 0, ,00 0, , , , , ,66 0, ,34 0, MEMURLAR 0, ,00 0, , , , , ,57 0, ,43 0,00 EK VE OLA AN ÜSTÜ VER LEN EKLENEN EKLENEN (+) (+) DÜ ÜLEN ( ) G DER G DER ÖDENEN ÖDENEN G DER G DER ÜSTÜ ÜSTÜ HARCAMA PTAL PTAL ED LEN ED LEN ( ) SONRAK SONRAK YILA YILA DEVREDEN DEVREDEN 49

82 G DERLER KES N HESAP CETVEL Kurumu : ZM R BÜYÜK EH R BELED YES Y l : 2015 KURUMSAL FONKS YONEL FONKS YON F N. EKO. F T T P SINIF AÇIKLAMA SIN. GEÇEN GEÇEN YILDAN YILDAN DEVREDEN DEVREDEN LE LE VER LEN VER LEN SÖZLE MEL PERSONEL 0,00 0,00 0, ,00 0, , , ,10 0, ,90 0, SÇ LER 0, ,00 0,00 0,00 0, , , ,45 0, ,55 0, GEÇ C PERSONEL 0, ,00 0, ,00 0, , , ,54 0, ,46 0, SOSYAL GÜVENL K KURUMLARINA DEVLET PR M G DERLER 0, ,00 0, ,00 0, , , ,73 0, ,27 0, MEMURLAR 0, ,00 0,00 0,00 0, , , ,59 0, ,41 0, SÖZLE MEL PERSONEL 0,00 0,00 0, ,00 0, , , ,92 0, ,08 0, SÇ LER 0, ,00 0,00 0,00 0, , , ,22 0, ,78 0, MAL VE H ZMET ALIM G DERLER 0, ,00 0, , , , , ,19 0, ,81 0, TÜKET ME YÖNEL K MAL VE MALZEME ALIMLARI 0, ,00 0, , , , , ,33 0, ,67 0, YOLLUKLAR 0, ,00 0,00 0,00 0, , , ,45 0, ,55 0, GÖREV G DERLER 0, ,00 0, ,00 0, , , ,00 0, ,00 0, H ZMET ALIMLARI 0, ,00 0, , , , , ,48 0, ,52 0, TEMS L VE TANITMA G DERLER 0, ,00 0, , , , , ,92 0, ,08 0, MENKUL MAL,GAYR MADD HAKALIM, BAKIM VE ONARIM G DERLER 0, ,00 0, ,00 0, , , ,88 0, ,12 0, GAYR MENKUL MAL BAKIM VE ONARIM G DERLER 0, ,00 0, ,00 0, , , ,13 0, ,87 0, TEDAV VE CENAZE G DERLER 0,00 0,00 0,00 35,00 0,00 35,00 31,00 31,00 0,00 4,00 0, SERMAYE G DERLER 0, ,00 0, , , , , ,97 0, ,03 0, MAMUL MAL ALIMLARI 0, ,00 0, ,00 0, , , ,25 0, ,75 0, MENKUL SERMAYE ÜRET M G DERLER 0, ,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0, ,00 0, GAYR MENKUL SERMAYE ÜRET M G DERLER 0, ,00 0,00 0, , ,00 0,00 0,00 0, ,00 0, GAYRIMENKUL BÜYÜK ONARIM GIDE 0, ,00 0, , , , , ,72 0, ,28 0, Muhtelif Çok Amaçl Salonlar 0, ,00 0,00 0, , ,00 0,00 0,00 0, ,00 0, Mahalli dareler 0, ,00 0,00 0, , ,00 0,00 0,00 0, ,00 0, MAL VE H ZMET ALIM G DERLER 0, ,00 0,00 0, , ,00 0,00 0,00 0, ,00 0, TÜKET ME YÖNEL K MAL VE MALZEME ALIMLARI 0, ,00 0,00 0, , ,00 0,00 0,00 0, ,00 0, Amatör Spor Kulüplerine Ayni ve Nakdi Yard m 0, ,00 0, , , , , ,50 0, ,50 0, Mahalli dareler 0, ,00 0, , , , , ,50 0, ,50 0, MAL VE H ZMET ALIM G DERLER 0, ,00 0,00 0, , , , ,50 0, ,50 0, TÜKET ME YÖNEL K MAL VE MALZEME ALIMLARI 0, ,00 0,00 0, , , , ,50 0, ,50 0, CAR TRANSFERLER 0,00 0,00 0, ,00 0, , , ,00 0,00 0,00 0, KAR AMACI GÜTMEYEN KURULU LARA YAPILAN TRANSFERLER 0,00 0,00 0, ,00 0, , , ,00 0,00 0,00 0, zmir Büyük ehir Belediyesi Spor Kulübüne Nakdi Yard m 0, ,00 0,00 0, , , , ,00 0,00 0,00 0, Mahalli dareler 0, ,00 0,00 0, , , , ,00 0,00 0,00 0, CAR TRANSFERLER 0, ,00 0,00 0, , , , ,00 0,00 0,00 0, KAR AMACI GÜTMEYEN KURULU LARA YAPILAN TRANSFERLER 0, ,00 0,00 0, , , , ,00 0,00 0,00 0, Okullara Spor Malzemesi Yard m ve Yeni Spor Alanlar Olu turulmas 0, ,00 0, ,00 0, , , ,68 0, ,32 0, Mahalli dareler 0, ,00 0, ,00 0, , , ,68 0, ,32 0, MAL VE H ZMET ALIM G DERLER 0, ,00 0, ,00 0, , , ,68 0, ,32 0, TÜKET ME YÖNEL K MAL VE MALZEME ALIMLARI 0, ,00 0, ,00 0, , , ,68 0, ,32 0, Spora Eri imi K s tl Çocuklara Yönelik Spor Organizasyonu 0, ,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0, ,00 0, Mahalli dareler 0, ,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0, ,00 0, MAL VE H ZMET ALIM G DERLER 0, ,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0, ,00 0, TÜKET ME YÖNEL K MAL VE MALZEME ALIMLARI 0, ,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0, ,00 0, TEMS L VE TANITMA G DERLER 0, ,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0, ,00 0, Spor Kompleksleri 0, ,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0, ,00 0, Mahalli dareler 0, ,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0, ,00 0, MAL VE H ZMET ALIM G DERLER 0, ,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0, ,00 0, TÜKET ME YÖNEL K MAL VE MALZEME ALIMLARI 0, ,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0, ,00 0, Ulusal ve Uluslararas Buz Sporlar Organizasyonlar n n Düzenlenmesi 0, ,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Mahalli dareler 0, ,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, MAL VE H ZMET ALIM G DERLER 0, ,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, TEMS L VE TANITMA G DERLER 0, ,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Buz Sporu Bran lar na Sporcu Kazand r lmas 0, ,00 0,00 0, , , , ,80 0, ,20 0, Mahalli dareler 0, ,00 0,00 0, , , , ,80 0, ,20 0, MAL VE H ZMET ALIM G DERLER 0, ,00 0,00 0, , , , ,80 0, ,20 0, TÜKET ME YÖNEL K MAL VE MALZEME ALIMLARI 0, ,00 0,00 0,00 0, , , ,80 0, ,20 0, TEMS L VE TANITMA G DERLER 0, ,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Yerel, Ulusal ve Uluslararas Spor Organizasyonlar 0, ,00 0, , , , , ,45 0, ,55 0, Mahalli dareler 0, ,00 0, , , , , ,45 0, ,55 0,00 EK VE OLA AN ÜSTÜ VER LEN EKLENEN EKLENEN (+) (+) DÜ ÜLEN ( ) G DER G DER ÖDENEN ÖDENEN G DER G DER ÜSTÜ ÜSTÜ HARCAMA PTAL PTAL ED LEN ED LEN ( ) SONRAK SONRAK YILA YILA DEVREDEN DEVREDEN 50

83 G DERLER KES N HESAP CETVEL Kurumu : ZM R BÜYÜK EH R BELED YES Y l : 2015 KURUMSAL FONKS YONEL FONKS YON F N. EKO. F T T P SINIF AÇIKLAMA SIN. GEÇEN GEÇEN YILDAN YILDAN DEVREDEN DEVREDEN LE LE VER LEN VER LEN MAL VE H ZMET ALIM G DERLER 0, ,00 0, , , , , ,45 0, ,55 0, TÜKET ME YÖNEL K MAL VE MALZEME ALIMLARI 0, ,00 0,00 0,00 100, , , ,19 0, ,81 0, GÖREV G DERLER 0, ,00 0, ,00 0, , , ,40 0, ,60 0, H ZMET ALIMLARI 0, ,00 0,00 0, , ,00 0,00 0,00 0, ,00 0, TEMS L VE TANITMA G DERLER 0, ,00 0,00 0,00 0, , , ,86 0, ,14 0, MEZARLIKLAR DA RES BA KANLI I 0, ,00 0, , , , , ,92 0, ,08 0, GENEL KAMU H ZMETLER 0, ,00 0, , , , , ,92 0, ,08 0, S n fland rmaya Girmeyen Kamu Düzeni Ve Güvenlik Hizmetleri 0, ,00 0, , , , , ,92 0, ,08 0, S n fland rmaya Girmeyen Genel Kamu Hizmetleri 0, ,00 0, , , , , ,92 0, ,08 0, S n fland rmaya Girmeyen Genel Kamu Hizmetleri 0, ,00 0, , , , , ,92 0, ,08 0, Mahalli dareler 0, ,00 0, , , , , ,92 0, ,08 0, PERSONEL G DERLER 0, ,00 0, , , , , ,34 0, ,66 0, MEMURLAR 0, ,00 0, , , , , ,33 0, ,67 0, SÖZLE MEL PERSONEL 0,00 0,00 0, ,00 0, , , ,63 0, ,37 0, SÇ LER 0, ,00 0, , , , , ,08 0, ,92 0, GEÇ C PERSONEL 0, ,00 0,00 0,00 0, , , ,30 0, ,70 0, SOSYAL GÜVENL K KURUMLARINA DEVLET PR M G DERLER 0, ,00 0, , , , , ,15 0, ,85 0, MEMURLAR 0, ,00 0, ,00 0, , , ,97 0, ,03 0, SÖZLE MEL PERSONEL 0,00 0,00 0, ,00 0, , , ,31 0, ,69 0, SÇ LER 0, ,00 0, , , , , ,87 0, ,13 0, MAL VE H ZMET ALIM G DERLER 0, ,00 0, , , , , ,47 0, ,53 0, TÜKET ME YÖNEL K MAL VE MALZEME ALIMLARI 0, ,00 0, , , , , ,11 0, ,37 0, YOLLUKLAR 0, ,00 0, , , , , ,20 0, ,80 0, GÖREV G DERLER 0, ,00 0,00 0, , ,00 0,00 0,00 0, ,00 0, H ZMET ALIMLARI 0, ,00 0, , , , , ,01 0, ,99 0, MENKUL MAL,GAYR MADD HAKALIM, BAKIM VE ONARIM G DERLER 0, ,00 0, , , , , ,35 0, ,17 0, GAYR MENKUL MAL BAKIM VE ONARIM G DERLER 0, ,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0, ,00 0, TEDAV VE CENAZE G DERLER 0, ,00 0,00 0,00 0, , , ,80 0, ,20 0, SERMAYE G DERLER 0, ,00 0, , , , , ,96 0, ,04 0, MAMUL MAL ALIMLARI 0, ,00 0, , , , , ,41 0, ,59 0, MENKUL SERMAYE ÜRET M G DERLER 0, ,00 0, , , , , ,40 0, ,60 0, GAYR MENKUL SERMAYE ÜRET M G DERLER 0, ,00 0, ,00 0, , , ,28 0, ,72 0, GAYRIMENKUL BÜYÜK ONARIM GIDE 0, ,00 0,00 0, , , , ,87 0, ,13 0, ATIK YÖ M DA RES BA KANLI I 0, ,00 0, , , , , ,53 0, ,47 0, ÇEVRE KORUMA H ZMETLER 0, ,00 0, , , , , ,53 0, ,47 0, At k Yönetimi Hizmetleri 0, ,00 0, , , , , ,53 0, ,47 0, At k Yönetimi Hizmetleri 0, ,00 0, , , , , ,53 0, ,47 0, At k Yönetimi 0, ,00 0, , , , , ,53 0, ,47 0, Mahalli dareler 0, ,00 0, , , , , ,53 0, ,47 0, PERSONEL G DERLER 0, ,00 0, , , , , ,28 0, ,72 0, MEMURLAR 0, ,00 0, , , , , ,87 0, ,13 0, SÖZLE MEL PERSONEL 0,00 0,00 0, ,00 0, , , ,43 0, ,57 0, SÇ LER 0, ,00 0, , , , , ,16 0, ,84 0, GEÇ C PERSONEL 0, ,00 0, ,00 0, , , ,82 0,00 37,18 0, SOSYAL GÜVENL K KURUMLARINA DEVLET PR M G DERLER 0, ,00 0, , , , , ,33 0, ,67 0, MEMURLAR 0, ,00 0, , , , , ,27 0, ,73 0, SÖZLE MEL PERSONEL 0,00 0,00 0, ,00 0, , , ,12 0,00 107,88 0, SÇ LER 0, ,00 0, ,00 0, , , ,94 0, ,06 0, MAL VE H ZMET ALIM G DERLER 0, ,00 0, , , , , ,21 0, ,79 0, TÜKET ME YÖNEL K MAL VE MALZEME ALIMLARI 0, ,00 0, , , , , ,03 0, ,97 0, YOLLUKLAR 0, ,00 0, ,00 0, , , ,47 0, ,53 0, GÖREV G DERLER 0, ,00 0, ,00 0, , , ,33 0, ,67 0, H ZMET ALIMLARI 0, ,00 0, , , , , ,18 0, ,82 0, TEMS L VE TANITMA G DERLER 0, ,00 0,00 0, , , , ,20 0, ,80 0, MENKUL MAL,GAYR MADD HAKALIM, BAKIM VE ONARIM G DERLER 0, ,00 0, , , , , ,15 0, ,85 0, GAYR MENKUL MAL BAKIM VE ONARIM G DERLER 0, ,00 0, ,00 0, , , ,85 0, ,15 0, CAR TRANSFERLER 0,00 0,00 0, ,00 0, , , ,00 0,00 0,00 0, KAR AMACI GÜTMEYEN KURULU LARA YAPILAN TRANSFERLER 0,00 0,00 0, ,00 0, , , ,00 0,00 0,00 0, SERMAYE G DERLER 0, ,00 0, , , , , ,71 0, ,29 0, MAMUL MAL ALIMLARI 0, ,00 0, , , , , ,71 0, ,29 0, MENKUL SERMAYE ÜRET M G DERLER 0, ,00 0, ,00 0, , , ,00 0, ,00 0,00 EK VE OLA AN ÜSTÜ VER LEN EKLENEN EKLENEN (+) (+) DÜ ÜLEN ( ) G DER G DER ÖDENEN ÖDENEN G DER G DER ÜSTÜ ÜSTÜ HARCAMA PTAL PTAL ED LEN ED LEN ( ) SONRAK SONRAK YILA YILA DEVREDEN DEVREDEN 51

84 G DERLER KES N HESAP CETVEL Kurumu : ZM R BÜYÜK EH R BELED YES Y l : 2015 KURUMSAL FONKS YONEL FONKS YON F N. EKO. F T T P SINIF AÇIKLAMA SIN. GEÇEN GEÇEN YILDAN YILDAN DEVREDEN DEVREDEN LE LE VER LEN VER LEN GAYR MADD HAK ALIMLARI 0,00 0,00 0, ,00 0, , , ,00 0, ,00 0, GAYR MENKUL SERMAYE ÜRET M G DERLER 0,00 0,00 0, ,00 0, , , ,00 0, ,00 0, Evsel At k Transfer stasyonlar n n Kurulmas Projesi 0, ,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0, ,00 0, Mahalli dareler 0, ,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0, ,00 0, SERMAYE G DERLER 0, ,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0, ,00 0, GAYR MENKUL SERMAYE ÜRET M G DERLER 0, ,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0, ,00 0, Kentsel Kat At k De erlendirme ve Bertaraf Tesisleri Kurulmas Projesi 0, ,00 0,00 0,00 0, , , ,00 0, ,00 0, Mahalli dareler 0, ,00 0,00 0,00 0, , , ,00 0, ,00 0, MAL VE H ZMET ALIM G DERLER 0, ,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0, ,00 0, H ZMET ALIMLARI 0, ,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0, ,00 0, SERMAYE G DERLER 0, ,00 0,00 0,00 0, , , ,00 0, ,00 0, GAYR MENKUL SERMAYE ÜRET M G DERLER 0, ,00 0,00 0,00 0, , , ,00 0, ,00 0, zmir li Kat At k Master Plan 'n n Haz rlanmas Projesi 0, ,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0, ,00 0, Mahalli dareler 0, ,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0, ,00 0, MAL VE H ZMET ALIM G DERLER 0, ,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0, ,00 0, H ZMET ALIMLARI 0, ,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0, ,00 0, Hayvansal At k De erlendirme Tesisi Kurulmas Projesi 0, ,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0, ,00 0, Mahalli dareler 0, ,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0, ,00 0, SERMAYE G DERLER 0, ,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0, ,00 0, GAYR MENKUL SERMAYE ÜRET M G DERLER 0, ,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0, ,00 0, Gemilerden At k Al nmas Projesi 0, ,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0, ,00 0, Mahalli dareler 0, ,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0, ,00 0, MAL VE H ZMET ALIM G DERLER 0, ,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0, ,00 0, H ZMET ALIMLARI 0, ,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0, ,00 0, At k Depolama Alanlar n n Rehabilitasyonu Projesi 0, ,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0, ,00 0, Mahalli dareler 0, ,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0, ,00 0, SERMAYE G DERLER 0, ,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0, ,00 0, GAYR MENKUL SERMAYE ÜRET M G DERLER 0, ,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0, ,00 0, Hafriyat Topra, n aat ve Y k nt At klar Otomasyon Sisteminin Kurulmas 0, ,00 0,00 0, ,00 400,00 0,00 0,00 0,00 400,00 0, Mahalli dareler 0, ,00 0,00 0, ,00 400,00 0,00 0,00 0,00 400,00 0, MAL VE H ZMET ALIM G DERLER 0, ,00 0,00 0, ,00 400,00 0,00 0,00 0,00 400,00 0, MENKUL MAL,GAYR MADD HAKALIM, BAKIM VE ONARIM G DERLER 0, ,00 0,00 0, ,00 400,00 0,00 0,00 0,00 400,00 0, FEN LER DA RES BA KANLI I 0, ,00 0, , , , , ,34 0, ,66 0, GENEL KAMU H ZMETLER 0,00 0,00 0, ,00 0, , , ,87 0, ,13 0, skan Ve Toplum Refah na li kin Ara t rma Ve Geli tirme Hizmeteri 0,00 0,00 0, ,00 0, , , ,87 0, ,13 0, Savunmaya li kin Ara t rma Ve Geli tirme Hizmetleri 0,00 0,00 0, ,00 0, , , ,87 0, ,13 0, Genel Kamu Hizmetlerine li kin Ara t rma Ve Geli tirme Hizmetleri 0,00 0,00 0, ,00 0, , , ,87 0, ,13 0, Mahalli dareler 0,00 0,00 0, ,00 0, , , ,87 0, ,13 0, PERSONEL G DERLER 0,00 0,00 0, ,00 0, , , ,27 0, ,73 0, MEMURLAR 0,00 0,00 0, ,00 0, , , ,31 0, ,69 0, GEÇ C PERSONEL 0,00 0,00 0, ,00 0, , , ,96 0,00 719,04 0, SOSYAL GÜVENL K KURUMLARINA DEVLET PR M G DERLER 0,00 0,00 0, ,00 0, , , ,60 0, ,40 0, MEMURLAR 0,00 0,00 0, ,00 0, , , ,60 0, ,40 0, MAL VE H ZMET ALIM G DERLER 0,00 0,00 0, ,00 0, , , ,00 0, ,00 0, TEMS L VE TANITMA G DERLER 0,00 0,00 0, ,00 0, , , ,00 0, ,00 0, EKONOM K LER VE H ZMETLER 0, ,00 0, , , , , ,06 0, ,94 0, Ula t rma Hizmetleri 0, ,00 0, , , , , ,06 0, ,94 0, Karayolu n aat leri Ve Hizmetleri 0, ,00 0, , , , , ,06 0, ,94 0, Karayolu n aat leri Ve Hizmetleri 0, ,00 0, , , , , ,92 0, ,08 0, Mahalli dareler 0, ,00 0, , , , , ,92 0, ,08 0, PERSONEL G DERLER 0, ,00 0, , , , , ,86 0, ,14 0, MEMURLAR 0, ,00 0, , , , , ,51 0, ,49 0, SÖZLE MEL PERSONEL 0, ,00 0, ,00 0, , , ,48 0,00 914,52 0, SÇ LER 0, ,00 0, , , , , ,55 0, ,45 0, GEÇ C PERSONEL 0, ,00 0, ,00 0, , , ,32 0, ,68 0, SOSYAL GÜVENL K KURUMLARINA DEVLET PR M G DERLER 0, ,00 0, , , , , ,83 0, ,17 0, MEMURLAR 0, ,00 0, , , , , ,66 0, ,34 0, SÖZLE MEL PERSONEL 0, ,00 0, ,00 0, , , ,24 0,00 284,76 0, SÇ LER 0, ,00 0, , , , , ,93 0, ,07 0, MAL VE H ZMET ALIM G DERLER 0, ,00 0, , , , , ,85 0, ,15 0,00 EK VE OLA AN ÜSTÜ VER LEN EKLENEN EKLENEN (+) (+) DÜ ÜLEN ( ) G DER G DER ÖDENEN ÖDENEN G DER G DER ÜSTÜ ÜSTÜ HARCAMA PTAL PTAL ED LEN ED LEN ( ) SONRAK SONRAK YILA YILA DEVREDEN DEVREDEN 52

85 G DERLER KES N HESAP CETVEL Kurumu : ZM R BÜYÜK EH R BELED YES Y l : 2015 KURUMSAL FONKS YONEL FONKS YON F N. EKO. F T T P SINIF AÇIKLAMA SIN. GEÇEN GEÇEN YILDAN YILDAN DEVREDEN DEVREDEN LE LE VER LEN VER LEN TÜKET ME YÖNEL K MAL VE MALZEME ALIMLARI 0, ,00 0, , , , , ,80 0, ,20 0, YOLLUKLAR 0, ,00 0,00 0, , , , ,60 0, ,40 0, GÖREV G DERLER 0, ,00 0, , , , , ,47 0, ,53 0, H ZMET ALIMLARI 0, ,00 0, , , , , ,58 0, ,42 0, TEMS L VE TANITMA G DERLER 0, ,00 0,00 0, , ,00 0,00 0,00 0, ,00 0, MENKUL MAL,GAYR MADD HAKALIM, BAKIM VE ONARIM G DERLER 0, ,00 0, , , , , ,43 0, ,57 0, GAYR MENKUL MAL BAKIM VE ONARIM G DERLER 0, ,00 0, , , , , ,77 0, ,23 0, TEDAV VE CENAZE G DERLER 0,00 0,00 0, ,00 0, ,00 734,20 734,20 0,00 365,80 0, SERMAYE G DERLER 0, ,00 0, , , , , ,38 0, ,62 0, MAMUL MAL ALIMLARI 0, ,00 0, , , , , ,20 0, ,80 0, GAYR MENKUL SERMAYE ÜRET M G DERLER 0, ,00 0, , , , , ,23 0, ,77 0, MENKUL MALLARIN BÜYÜK ONARIM G DERLER 0, ,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0, ,00 0, GAYRIMENKUL BÜYÜK ONARIM GIDE 0, ,00 0, , , , , ,95 0, ,05 0, Karayollar nda Üst ve Alt Geçit Çal malar 0, ,00 0,00 0, , , , ,07 0, ,93 0, Mahalli dareler 0, ,00 0,00 0, , , , ,07 0, ,93 0, SERMAYE G DERLER 0, ,00 0,00 0, , , , ,07 0, ,93 0, GAYR MENKUL SERMAYE ÜRET M G DERLER 0, ,00 0,00 0, , , , ,07 0, ,93 0, Karayolu Yaya Alt ve Üst Geçitlerinin Yap lmas 0, ,00 0, ,00 0, , , ,38 0, ,62 0, Mahalli dareler 0, ,00 0, ,00 0, , , ,38 0, ,62 0, SERMAYE G DERLER 0, ,00 0, ,00 0, , , ,38 0, ,62 0, GAYR MENKUL SERMAYE ÜRET M G DERLER 0, ,00 0, ,00 0, , , ,38 0, ,62 0, Muhtelif Meydan Bulvar Cadde ve Ana Ba lant Yollar nda Bak m Onar m 0, ,00 0, ,00 0, , , ,14 0, ,86 0, Mahalli dareler 0, ,00 0, ,00 0, , , ,14 0, ,86 0, MAL VE H ZMET ALIM G DERLER 0, ,00 0, ,00 0, , , ,14 0, ,86 0, GAYR MENKUL MAL BAKIM VE ONARIM G DERLER 0, ,00 0, ,00 0, , , ,14 0, ,86 0, Metropol Alan çindeki Ula m Yollar na Asfalt Kaplamas Bak m ve Tadilat Yap lmas EK VE OLA AN ÜSTÜ VER LEN EKLENEN EKLENEN (+) (+) DÜ ÜLEN ( ) G DER G DER ÖDENEN ÖDENEN G DER G DER ÜSTÜ ÜSTÜ HARCAMA PTAL PTAL ED LEN ED LEN ( ) SONRAK SONRAK YILA YILA DEVREDEN DEVREDEN 0, ,00 0, ,00 0, , , ,03 0, ,97 0, Mahalli dareler 0, ,00 0, ,00 0, , , ,03 0, ,97 0, SERMAYE G DERLER 0, ,00 0, ,00 0, , , ,03 0, ,97 0, GAYR MENKUL SERMAYE ÜRET M G DERLER 0, ,00 0, ,00 0, , , ,03 0, ,97 0, Gürçe me Caddesi Düzenleme Çal mas 0, ,00 0,00 0, , ,00 0,00 0,00 0, ,00 0, Mahalli dareler 0, ,00 0,00 0, , ,00 0,00 0,00 0, ,00 0, SERMAYE G DERLER 0, ,00 0,00 0, , ,00 0,00 0,00 0, ,00 0, GAYR MENKUL SERMAYE ÜRET M G DERLER 0, ,00 0,00 0, , ,00 0,00 0,00 0, ,00 0, G da Çar s n aatç lar Çar s Ana Ba lant Yollar ve Köprü Yap lmas 0, ,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Mahalli dareler 0, ,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, SERMAYE G DERLER 0, ,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, GAYR MENKUL SERMAYE ÜRET M G DERLER 0, ,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Yeni mar Yollar n n Yap lmas 0, ,00 0,00 0, , , , ,83 0, ,17 0, Mahalli dareler 0, ,00 0,00 0, , , , ,83 0, ,17 0, SERMAYE G DERLER 0, ,00 0,00 0, , , , ,83 0, ,17 0, GAYR MENKUL SERMAYE ÜRET M G DERLER 0, ,00 0,00 0, , , , ,83 0, ,17 0, Narl dere Güzelbahçe Otobanalt mar Yolu Aç lmas Mithatpa a Caddesi Düzenlenmesi 0, ,00 0,00 0, , ,00 0,00 0,00 0, ,00 0, Mahalli dareler 0, ,00 0,00 0, , ,00 0,00 0,00 0, ,00 0, SERMAYE G DERLER 0, ,00 0,00 0, , ,00 0,00 0,00 0, ,00 0, GAYR MENKUL SERMAYE ÜRET M G DERLER 0, ,00 0,00 0, , ,00 0,00 0,00 0, ,00 0, Kent Genelinde Muhtelif stinat Yap lar Yap lmas 0, ,00 0, ,00 0, , , ,69 0, ,31 0, Mahalli dareler 0, ,00 0, ,00 0, , , ,69 0, ,31 0, SERMAYE G DERLER 0, ,00 0, ,00 0, , , ,69 0, ,31 0, GAYR MENKUL SERMAYE ÜRET M G DERLER 0, ,00 0, ,00 0, , , ,69 0, ,31 0, SKAN VE TOPLUM REFAHI H ZMETLER 0, ,00 0, , , , , ,41 0, ,59 0, S n fland rmaya Girmeyen skan Ve Toplum Refah Hizmetleri 0, ,00 0, , , , , ,41 0, ,59 0, S n fland rmaya Girmeyen skan Ve Toplum Refah Hizmetleri 0, ,00 0, , , , , ,41 0, ,59 0, S n fland rmaya Girmeyen skan Ve Toplum Refah Hizmetleri 0, ,00 0, , , , , ,41 0, ,59 0, Mahalli dareler 0, ,00 0, , , , , ,41 0, ,59 0, PERSONEL G DERLER 0, ,00 0, , , , , ,60 0, ,40 0, MEMURLAR 0, ,00 0, , , , , ,78 0, ,22 0, SÖZLE MEL PERSONEL 0, ,00 0,00 0,00 0, , , ,70 0, ,30 0, GEÇ C PERSONEL 0, ,00 0, ,00 0, , , ,12 0,00 211,88 0, SOSYAL GÜVENL K KURUMLARINA DEVLET PR M G DERLER 0, ,00 0,00 0,00 0, , , ,20 0, ,80 0, MEMURLAR 0, ,00 0,00 0,00 0, , , ,85 0, ,15 0,00 53

86 G DERLER KES N HESAP CETVEL Kurumu : ZM R BÜYÜK EH R BELED YES Y l : 2015 KURUMSAL FONKS YONEL FONKS YON F N. EKO. F T T P SINIF AÇIKLAMA SIN. GEÇEN GEÇEN YILDAN YILDAN DEVREDEN DEVREDEN LE LE VER LEN VER LEN SÖZLE MEL PERSONEL 0, ,00 0,00 0,00 0, , , ,35 0, ,65 0, MAL VE H ZMET ALIM G DERLER 0, ,00 0, , , , , ,61 0, ,39 0, TÜKET ME YÖNEL K MAL VE MALZEME ALIMLARI 0, ,00 0,00 0, , , , ,80 0, ,20 0, YOLLUKLAR 0, ,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0, ,00 0, GÖREV G DERLER 0, ,00 0,00 0,00 0, , , ,77 0, ,23 0, H ZMET ALIMLARI 0, ,00 0,00 0,00 0, ,00 200,00 200,00 0, ,00 0, TEMS L VE TANITMA G DERLER 0, ,00 0,00 0, , , , ,00 0, ,00 0, MENKUL MAL,GAYR MADD HAKALIM, BAKIM VE ONARIM G DERLER 0, ,00 0, ,00 0, , , ,04 0, ,96 0, Altyap Bilgi Sistemi 0, ,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0, ,00 0, Mahalli dareler 0, ,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0, ,00 0, SERMAYE G DERLER 0, ,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0, ,00 0, GAYR MADD HAK ALIMLARI 0, ,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0, ,00 0, MAR DE M DA RES BA KANLI I 0, ,00 0, , , , , ,03 0, ,97 0, EKONOM K LER VE H ZMETLER 0, ,00 0, , , , , ,03 0, ,97 0, Madencilik, malat Ve n aat Hizmetleri 0, ,00 0, , , , , ,03 0, ,97 0, n aat leri Hizmetleri 0, ,00 0, , , , , ,03 0, ,97 0, n aat leri Hizmetleri 0, ,00 0, , , , , ,03 0, ,97 0, Mahalli dareler 0, ,00 0, , , , , ,03 0, ,97 0, PERSONEL G DERLER 0, ,00 0, ,00 0, , , ,19 0, ,81 0, MEMURLAR 0, ,00 0,00 0,00 0, , , ,10 0, ,90 0, SÖZLE MEL PERSONEL 0,00 0,00 0, ,00 0, , , ,09 0, ,91 0, GEÇ C PERSONEL 0, ,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0, ,00 0, SOSYAL GÜVENL K KURUMLARINA DEVLET PR M G DERLER 0, ,00 0, ,00 0, , , ,65 0, ,35 0, MEMURLAR 0, ,00 0,00 0,00 0, , , ,04 0, ,96 0, SÖZLE MEL PERSONEL 0,00 0,00 0, ,00 0, , , ,61 0, ,39 0, MAL VE H ZMET ALIM G DERLER 0, ,00 0, , , , , ,19 0, ,81 0, TÜKET ME YÖNEL K MAL VE MALZEME ALIMLARI 0, ,00 0, ,00 0, , , ,27 0, ,73 0, YOLLUKLAR 0, ,00 0,00 0, , , , ,90 0, ,10 0, GÖREV G DERLER 0, ,00 0,00 0,00 0, , , ,78 0, ,22 0, H ZMET ALIMLARI 0, ,00 0, , , ,00 81,00 81,00 0, ,00 0, TEMS L VE TANITMA G DERLER 0, ,00 0, ,00 0, , , ,70 0, ,30 0, MENKUL MAL,GAYR MADD HAKALIM, BAKIM VE ONARIM G DERLER 0, ,00 0, , , , , ,54 0, ,46 0, SERMAYE G DERLER 0, ,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0, ,00 0, MAMUL MAL ALIMLARI 0, ,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0, ,00 0, Yap Stoku Envanterinin Olu turulmas 0, ,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0, ,00 0, Mahalli dareler 0, ,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0, ,00 0, MAL VE H ZMET ALIM G DERLER 0, ,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0, ,00 0, H ZMET ALIMLARI 0, ,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0, ,00 0, mar Yönetmeli i Haz rlanmas 0, ,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0, ,00 0, Mahalli dareler 0, ,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0, ,00 0, MAL VE H ZMET ALIM G DERLER 0, ,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0, ,00 0, TÜKET ME YÖNEL K MAL VE MALZEME ALIMLARI 0, ,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0, ,00 0, TARIMSAL H ZMETLER DA RES BA KANLI I 0, ,00 0, , , , , ,79 0, ,21 0, D NLENME,KÜLTÜR VE D N H ZMETLER 0, ,00 0, , , , , ,79 0, ,21 0, Dinlenme Ve Spor Hizmetleri 0, ,00 0, , , , , ,79 0, ,21 0, Dinlenme Ve Spor Hizmetleri 0, ,00 0, , , , , ,79 0, ,21 0, Dinlenme Ve Spor Hizmetleri 0, ,00 0, , , , , ,33 0, ,58 0, Mahalli dareler 0, ,00 0, , , , , ,33 0, ,58 0, PERSONEL G DERLER 0, ,00 0, , , , , ,80 0, ,20 0, MEMURLAR 0, ,00 0, , , , , ,64 0, ,36 0, SÇ LER 0, ,00 0, ,00 0, , , ,24 0, ,76 0, GEÇ C PERSONEL 0, ,00 0,00 0,00 0, , , ,92 0, ,08 0, SOSYAL GÜVENL K KURUMLARINA DEVLET PR M G DERLER 0, ,00 0, ,00 0, , , ,38 0, ,62 0, MEMURLAR 0, ,00 0, ,00 0, , , ,08 0, ,92 0, SÇ LER 0, ,00 0, ,00 0, , , ,30 0, ,70 0, MAL VE H ZMET ALIM G DERLER 0, ,00 0, , , , , ,05 0, ,86 0, TÜKET ME YÖNEL K MAL VE MALZEME ALIMLARI 0, ,00 0, , , , , ,27 0, ,84 0, YOLLUKLAR 0, ,00 0, , , , , ,51 0, ,49 0, GÖREV G DERLER 0,00 0,00 0,00 600,00 0,00 600,00 600,00 600,00 0,00 0,00 0, H ZMET ALIMLARI 0, ,00 0, , , , , ,15 0, ,85 0,00 EK VE OLA AN ÜSTÜ VER LEN EKLENEN EKLENEN (+) (+) DÜ ÜLEN ( ) G DER G DER ÖDENEN ÖDENEN G DER G DER ÜSTÜ ÜSTÜ HARCAMA PTAL PTAL ED LEN ED LEN ( ) SONRAK SONRAK YILA YILA DEVREDEN DEVREDEN 54

87 G DERLER KES N HESAP CETVEL Kurumu : ZM R BÜYÜK EH R BELED YES Y l : 2015 KURUMSAL FONKS YONEL FONKS YON F N. EKO. F T T P SINIF AÇIKLAMA SIN. GEÇEN GEÇEN YILDAN YILDAN DEVREDEN DEVREDEN LE LE VER LEN VER LEN TEMS L VE TANITMA G DERLER 0, ,00 0, , , , , ,90 0, ,10 0, MENKUL MAL,GAYR MADD HAKALIM, BAKIM VE ONARIM G DERLER 0, ,00 0, , , , , ,02 0, ,78 0, TEDAV VE CENAZE G DERLER 0,00 0,00 0,00 150,00 0,00 150,00 148,20 148,20 0,00 1,80 0, CAR TRANSFERLER 0,00 0,00 0, ,00 0, , , ,10 0,00 0,90 0, KAR AMACI GÜTMEYEN KURULU LARA YAPILAN TRANSFERLER 0,00 0,00 0, ,00 0, , , ,10 0,00 0,90 0, SERMAYE G DERLER 0, ,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, MAMUL MAL ALIMLARI 0, ,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, K rsal Kesimde Gelir Getirici Faaliyetlerin Desteklenmesi 0, ,00 0, ,09 0, , , ,46 0, ,63 0, Mahalli dareler 0, ,00 0, ,09 0, , , ,46 0, ,63 0, MAL VE H ZMET ALIM G DERLER 0, ,00 0, ,09 0, , , ,82 0, ,27 0, TÜKET ME YÖNEL K MAL VE MALZEME ALIMLARI 0, ,00 0, ,09 0, , , ,82 0, ,27 0, TEMS L VE TANITMA G DERLER 0,00 0,00 0, ,00 0, , , ,00 0,00 0,00 0, SERMAYE G DERLER 0,00 0,00 0, ,00 0, , , ,64 0, ,36 0, MAMUL MAL ALIMLARI 0,00 0,00 0, ,00 0, , , ,64 0, ,36 0, YAPIM HALELER DA RES BA KANLI I 0, ,00 0, , , , , ,21 0, ,79 0, SKAN VE TOPLUM REFAHI H ZMETLER 0, ,00 0, , , , , ,21 0, ,79 0, Toplum Refah Hizmetleri 0, ,00 0, , , , , ,21 0, ,79 0, Toplum Refah Hizmetleri 0, ,00 0, , , , , ,21 0, ,79 0, Toplum Refah Hizmetleri 0, ,00 0, , , , , ,21 0, ,79 0, Mahalli dareler 0, ,00 0, , , , , ,21 0, ,79 0, PERSONEL G DERLER 0, ,00 0, , , , , ,88 0, ,12 0, MEMURLAR 0, ,00 0, , , , , ,64 0, ,36 0, SÖZLE MEL PERSONEL 0,00 0,00 0, ,00 0, , , ,72 0, ,28 0, GEÇ C PERSONEL 0, ,00 0,00 0,00 0, , , ,52 0, ,48 0, SOSYAL GÜVENL K KURUMLARINA DEVLET PR M G DERLER 0, ,00 0, ,00 0, , , ,23 0, ,77 0, MEMURLAR 0, ,00 0,00 0,00 0, , , ,85 0, ,15 0, SÖZLE MEL PERSONEL 0,00 0,00 0, ,00 0, , , ,38 0, ,62 0, MAL VE H ZMET ALIM G DERLER 0, ,00 0, , , , , ,37 0, ,63 0, TÜKET ME YÖNEL K MAL VE MALZEME ALIMLARI 0, ,00 0,00 0, , , , ,91 0, ,09 0, YOLLUKLAR 0, ,00 0, ,00 0, , , ,55 0, ,45 0, H ZMET ALIMLARI 0, ,00 0, ,00 0, , , ,50 0, ,50 0, MENKUL MAL,GAYR MADD HAKALIM, BAKIM VE ONARIM G DERLER 0, ,00 0, , , , , ,41 0, ,59 0, SERMAYE G DERLER 0, ,00 0, ,00 0, , , ,73 0, ,27 0, MAMUL MAL ALIMLARI 0, ,00 0, ,00 0, , , ,73 0, ,27 0, HAR TA VE CBS DA RES BA KANLI I 0, ,00 0, , , , , ,34 0, ,10 0, GENEL KAMU H ZMETLER 0, ,00 0, , , , , ,19 0, ,81 0, Genel Hizmetler 0, ,00 0, , , , , ,19 0, ,81 0, Di er Genel Hizmetler 0, ,00 0, , , , , ,19 0, ,81 0, Di er Genel Hizmetler 0, ,00 0, , , , , ,12 0, ,88 0, Mahalli dareler 0, ,00 0, , , , , ,12 0, ,88 0, PERSONEL G DERLER 0, ,00 0, , , , , ,17 0, ,83 0, MEMURLAR 0, ,00 0, , , , , ,41 0, ,59 0, SÖZLE MEL PERSONEL 0,00 0,00 0, ,00 0, , , ,72 0, ,28 0, GEÇ C PERSONEL 0, ,00 0,00 0,00 0, , , ,04 0, ,96 0, SOSYAL GÜVENL K KURUMLARINA DEVLET PR M G DERLER 0, ,00 0, ,00 0, , , ,71 0, ,29 0, MEMURLAR 0, ,00 0,00 0,00 0, , , ,94 0, ,06 0, SÖZLE MEL PERSONEL 0,00 0,00 0, ,00 0, , , ,77 0, ,23 0, MAL VE H ZMET ALIM G DERLER 0, ,00 0, , , , , ,08 0, ,92 0, TÜKET ME YÖNEL K MAL VE MALZEME ALIMLARI 0, ,00 0, , , , , ,74 0, ,26 0, YOLLUKLAR 0, ,00 0,00 0,00 0, , , ,71 0, ,29 0, H ZMET ALIMLARI 0, ,00 0,00 0, , ,00 400,00 400,00 0, ,00 0, TEMS L VE TANITMA G DERLER 0, ,00 0,00 0,00 0, , , ,00 0, ,00 0, MENKUL MAL,GAYR MADD HAKALIM, BAKIM VE ONARIM G DERLER 0, ,00 0, , , , , ,13 0, ,87 0, GAYR MENKUL MAL BAKIM VE ONARIM G DERLER 0, ,00 0, ,00 0, , , ,50 0,00 610,50 0, SERMAYE G DERLER 0, ,00 0, , , , , ,16 0, ,84 0, MAMUL MAL ALIMLARI 0, ,00 0, ,00 0, , , ,16 0, ,84 0, GAYR MADD HAK ALIMLARI 0, ,00 0, , , , , ,00 0, ,00 0, Ula m Bilgi Sistemi 0, ,00 0, ,00 0, , , ,68 0, ,32 0, Mahalli dareler 0, ,00 0, ,00 0, , , ,68 0, ,32 0, MAL VE H ZMET ALIM G DERLER 0,00 0,00 0, ,00 0, , , ,18 0, ,82 0,00 EK VE OLA AN ÜSTÜ VER LEN EKLENEN EKLENEN (+) (+) DÜ ÜLEN ( ) G DER G DER ÖDENEN ÖDENEN G DER G DER ÜSTÜ ÜSTÜ HARCAMA PTAL PTAL ED LEN ED LEN ( ) SONRAK SONRAK YILA YILA DEVREDEN DEVREDEN 55

88 G DERLER KES N HESAP CETVEL Kurumu : ZM R BÜYÜK EH R BELED YES Y l : 2015 KURUMSAL FONKS YONEL FONKS YON F N. EKO. F T T P SINIF AÇIKLAMA SIN. GEÇEN GEÇEN YILDAN YILDAN DEVREDEN DEVREDEN LE LE VER LEN VER LEN MENKUL MAL,GAYR MADD HAKALIM, BAKIM VE ONARIM G DERLER 0,00 0,00 0, ,00 0, , , ,18 0, ,82 0, SERMAYE G DERLER 0, ,00 0, ,00 0, , , ,50 0, ,50 0, MAMUL MAL ALIMLARI 0, ,00 0, ,00 0, , , ,50 0, ,50 0, GAYR MADD HAK ALIMLARI 0, ,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0, ,00 0, Adres Numaralama Projesi 0, ,00 0, ,00 0, , , ,67 0, ,33 0, Mahalli dareler 0, ,00 0, ,00 0, , , ,67 0, ,33 0, SERMAYE G DERLER 0, ,00 0, ,00 0, , , ,67 0, ,33 0, GAYR MADD HAK ALIMLARI 0, ,00 0, ,00 0, , , ,67 0, ,33 0, Co rafi Mezarl k Bilgi Sistemi 0, ,00 0, , , , , ,72 0, ,28 0, Mahalli dareler 0, ,00 0, , , , , ,72 0, ,28 0, SERMAYE G DERLER 0, ,00 0, , , , , ,72 0, ,28 0, GAYR MADD HAK ALIMLARI 0, ,00 0, , , , , ,72 0, ,28 0, Co rafi Adres Bilgi Sistemi Projesi 0, ,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Mahalli dareler 0, ,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, SERMAYE G DERLER 0, ,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, GAYR MADD HAK ALIMLARI 0, ,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, SKAN VE TOPLUM REFAHI H ZMETLER 0, ,00 0, , , , , ,15 0, ,29 0, skan leri Ve Hizmetleri 0, ,00 0, , , , , ,15 0, ,29 0, skan leri Ve Hizmetleri 0, ,00 0, , , , , ,15 0, ,29 0, skan leri ve Hizmetleri 0, ,00 0, , , , , ,15 0, ,29 0, Mahalli dareler 0, ,00 0, , , , , ,15 0, ,29 0, PERSONEL G DERLER 0, ,00 0, , , , , ,99 0, ,45 0, MEMURLAR 0, ,00 0, , , , , ,03 0, ,97 0, SÖZLE MEL PERSONEL 0, ,00 0, ,44 0, , , ,98 0, ,46 0, GEÇ C PERSONEL 0, ,00 0, ,00 0, , , ,98 0, ,02 0, SOSYAL GÜVENL K KURUMLARINA DEVLET PR M G DERLER 0, ,00 0, ,00 0, , , ,14 0, ,86 0, MEMURLAR 0, ,00 0, ,00 0, , , ,39 0, ,61 0, SÖZLE MEL PERSONEL 0, ,00 0, ,00 0, , , ,75 0,00 255,25 0, MAL VE H ZMET ALIM G DERLER 0, ,00 0, ,00 0, , , ,22 0, ,78 0, TÜKET ME YÖNEL K MAL VE MALZEME ALIMLARI 0, ,00 0, ,00 0, , , ,44 0, ,56 0, YOLLUKLAR 0, ,00 0,00 0,00 0, , , ,67 0, ,33 0, GÖREV G DERLER 0, ,00 0, ,00 0, , , ,43 0, ,57 0, H ZMET ALIMLARI 0, ,00 0,00 0,00 0, , , ,68 0, ,32 0, MENKUL MAL,GAYR MADD HAKALIM, BAKIM VE ONARIM G DERLER 0, ,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0, ,00 0, GAYR MENKUL MAL BAKIM VE ONARIM G DERLER 0, ,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0, ,00 0, SERMAYE G DERLER 0, ,00 0, , , , , ,80 0, ,20 0, MAMUL MAL ALIMLARI 0, ,00 0, ,00 0, , , ,80 0, ,20 0, GAYR MADD HAK ALIMLARI 0, ,00 0,00 0, , , , ,00 0, ,00 0, ehir Rehberinin Yap lmas 0, ,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0, ,00 0, Mahalli dareler 0, ,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0, ,00 0, MAL VE H ZMET ALIM G DERLER 0, ,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0, ,00 0, TÜKET ME YÖNEL K MAL VE MALZEME ALIMLARI 0, ,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0, ,00 0, BB S n rlar çinde 1/1000 ve 1/5000 Ölçekli Say sal Halihaz r Haritalar n Üretilmesi EK VE OLA AN ÜSTÜ VER LEN EKLENEN EKLENEN (+) (+) DÜ ÜLEN ( ) G DER G DER ÖDENEN ÖDENEN G DER G DER ÜSTÜ ÜSTÜ HARCAMA PTAL PTAL ED LEN ED LEN ( ) SONRAK SONRAK YILA YILA DEVREDEN DEVREDEN 0, ,00 0, ,00 0, , , ,00 0, ,00 0, Mahalli dareler 0, ,00 0, ,00 0, , , ,00 0, ,00 0, SERMAYE G DERLER 0, ,00 0, ,00 0, , , ,00 0, ,00 0, GAYR MADD HAK ALIMLARI 0, ,00 0, ,00 0, , , ,00 0, ,00 0,00 56

89 MALi YILI KESiN HESABI Bütçe Gelirleri Kesin Hesap Cetvelleri

90

91 GEL RLER KES N HESAP CETVEL AÇIKLAMASI Kurumu : ZM R BÜYÜK EH R BELED YES Y l : 2015 EKONOM K EKONOM K AÇIKLAMA Mahalli dareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeli i'nin 11. maddesinde belirtilen 01 Vergi Gelirleri ekonomik kodlamas nda yer alan 13 Dahilde Al nan Mal ve Hizmet Vergisi, 16 Harçlar gelirleri için 2015 mali y l bütçesinde ,00 TL gelir tahmini öngörülmü tür. 01 VERG GEL RLER Mali y l içerisinde 01 Vergi Gelirleri için ,32 TL tahsilat yap lm olup, tahsil edilen gelirlerden ,00 TL red ve iade yap lm t r. 01 Vergi Gelirleri net tahsilat ,32 TL'dir. Mali y l sonunda 01 Vergi Gelirlerinin bütçe ile tahmin edilene göre gerçekle me oran % 58,22'dir. Mahalli daraler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeli i'nin 11.maddesinde belirtilen 03 Te ebbüs ve Mülkiyet Gelirleri ekonomik kodlamas nda yer alan 31 Mal ve Hizmet Sat Gelirleri, 34 Kurumlar Has lat, 35 Kurumlar Karlar, 36 Kira Gelirleri için 2015 mali y l bütçesinde ,00 TL gelir tahmini öngörülmü tür. 03 TE EBBÜS VE MÜLK YET GEL RLER Mali y l içerisinde 03 Te ebbüs ve Mülkiyet Gelirleri için ,96 TL tahsilat yap lm olup, tahsil edilen gelirlerden ,91 TL red ve iade yap lm t r. 03 Te ebbüs ve Mülkiyet Gelirleri net tahsilat ,05 TL'dir. Mali y l sonunda 03 Te ebbüs ve Mülkiyet Gelirlerinin bütçe ile tahmin edilene göre gerçekle me oran % 92,10'dur. Mahalli daraler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeli i'nin 11.maddesinde belirtilen 04 Al nan Ba ve Yard mlar ile Özel Gelirler ekonomik kodlamas nda yer alan 44 Kurumlardan ve Ki ilerden Al nan Yard mveba lar için 2015 mali y l bütçesinde 5.000,00 TL gelir tahmini öngörülmü tür. 04 ALINAN BA I VE YARDIMLAR LE ÖZEL GEL RLER Mali y l içerisinde 04 Al nan Ba ve Yard mlar ile Özel Gelirler için ,94 TL tahsilat yap lm olup, tahsil edilen gelirlerden red ve iade yap lmam t r. Mali y l sonunda 04 Al nan Ba ve Yard mlar ile Özel Gelirlerin bütçe ile tahmin edilene göre gerçekle me oran %219,64'dür. Mahalli daraler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeli i'nin 11.maddesinde belirtilen 05 Di er Gelirler ekonomik kodlamas nda yer alan 51 Faiz Gelirleri, 52 Ki i ve Kurumlardan Al nan Paylar, 53 Para Cezalar, 59 Di er Çe itli Gelirler gelirleri için 2015 mali y l bütçesinde ,00 TL gelir tahmini öngörülmü tür. 05 D ER GEL RLER Mali y l içerisinde 05 Di er Gelirleri için ,91 TL tahsilat yap lm olup, tahsil edilen gelirlerden ,57 TL red ve iade yap lm t r. 05 Di er Gelirler net tahsilat ,34 TL'dir. Mali y l sonunda 05 Di er Gelirlerin bütçe ile tahmin edilene göre gerçekle me oran % 86,69'dur. Mahalli daraler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeli i'nin 11.maddesinde belirtilen 06 Sermaye Gelirleri ekonomik kodlamas nda yer alan 61 Ta nmaz Sat Gelirleri, 62 Ta n r Sat Gelirleri gelirleri için 2015 mali y l bütçesinde ,00 TL gelir tahmini öngörülmü tür. 06 SERMAYE GEL RLER Mali y l içerisinde 06 Sermaye Gelirleri için ,90 TL tahsilat yap lm olup, tahsil edilen gelirlerden 451,36 TL red ve iade yap lm t r. 05 Di er Gelirler net tahsilat ,54 TL'dir. Mali y l sonunda 06 Sermaye Gelirlerinin bütçe ile tahmin edilene göre gerçekle me oran %199,41'dir. 59

92 GEL RLER KES N HESAP CMAL Kurumu: ZM R BÜYÜK EH R BELED YES Y l : 2015 ( ) KURUMSAL EKONOM K KODU AÇIKLAMA LE TAHM N ED LEN G DER PTAL 2015 MAL YILI ED LEN TAHS LATI 1 Vergi Gelirleri , , Dahilde Al nan Mal ve Hizmet Vergileri , , Harçlar , ,10 3 Te ebbüs ve Mülkiyet Gelirleri , , Mal ve Hizmet Sat Gelirleri , , Kurumlar Has lat , , Kurumlar Karlar , , Kira Gelirleri , ,35 4 Al nan Ba ve Yard mlar ile Özel Gelirler 5.000, , Kurumlardan ve Ki ilerden Al nan Yard m ve Ba lar 5.000, ,94 5 Di er Gelirler , , Faiz Gelirleri , , Ki i ve Kurumlardan Al nan Paylar , , Para Cezalar , , Di er Çe itli Gelirler , ,75 6 Sermaye Gelirleri , , Ta nmaz Sat Gelirleri , , Ta n r Sat Gelirleri , ,26 GEL R TOPLAMI , ,03 9 Ret ve adeler , , Vergi Gelirleri , , Te ebbüs ve Mülkiyet Gelirleri , , Di er Gelirler , , Sermaye Gelirleri 1.000,00 451,36 GEL RLER NDEN RET VE ADELER TOPLAMI , ,84 GEL R TOPLAMI , ,19 60

93 2015 MAL YILI EKONOM K DÜZEY NDE GERÇEKLE EN GEL RLER N N DA ILIMI Di er Gelirler ,34 93% Te ebbüs ve Mülkiyet Gel ,05 5% Vergi Gelirleri ,32 1% Sermaye Gelirleri ,54 1% Al nan Ba ve Yar.ile Özel Gel ,94 0% 61

94 GEL RLER KES N HESAP CETVEL Kurumu: ZM R BÜYÜK EH R BELED YES Y l : 2015 ( ) EKONOM K KURUMSAL AÇIKLAMA LE LE VER LEN TAHM N ED LEN DEVREDEN EKLENEN GEL R TAHAKKUKU (+) DÜ ÜLEN 2015 YILI TAHAKKUKU ( ) TOPLAM TAHAKKUK 2015 YILI TAHS LATI G DER TAHS LATTAN RED VE ADELER 2015 YILI TAHS LATI GELECEK YILA DEVREDEN TAHAKKUK TAHS L ORANI % 1 Vergi Gelirleri , , , , , , , ,81 58, Dahilde Al nan Mal ve Hizmet Vergileri , , , , , , , ,21 65, Dahilde Al nan Di er Mal ve Hizmet Vergileri , , , , , , , ,21 65, E lence Vergisi , , , , ,95 0, , ,08 55, Yang n Sigortas Vergisi , , , , ,97 0, , ,65 75, lan ve Reklam Vergisi , , , , , , , ,48 76, Harçlar , , , , , , , ,60 30, Di er Harçlar , , , , , , , ,60 30, Hayvan Kesimi Muayene ve Denetleme Harc ,00 0,00 0,00 0, ,98 0, ,98 0,00 240, gal Harc , , , , , , , ,99 87, yeri Açma zni Harc ,00 0,00 0,00 0, , , ,62 0,00 123, Tatil Günlerinde Çal ma Ruhsat Harc , ,36 0, ,36 995,35 800,00 195, ,01 0, Toptanc Hali Resmi ,00 0,00 0,00 0, , , ,75 0,00 135, Di er Harçlar , , , , , , , ,60 94,88 3 Te ebbüs ve Mülkiyet Gelirleri , , , , , , , ,20 92, Mal ve Hizmet Sat Gelirleri ,00 0, , , , , ,76 0,00 51, Mal Sat Gelirleri ,00 0,00 0,00 0, , , ,74 0,00 61, artname, Bas l Evrak, Form Sat Gelirleri ,00 0,00 0,00 0, , , ,74 0,00 64, Kitap,Yay n vb. Sat Gelirleri ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Hizmet Gelirleri ,00 0, , , , , ,02 0,00 48, Muayene, denetim ve kontrol ücretleri 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 163,14 163,14 0,00 16, Kurs, Toplant, Seminer, E itim vb. Faaliyet Gelirleri ,00 0,00 0,00 0, , , ,48 0,00 48, Laboratuvar Deney ve Analiz Gelirleri 1.000,00 0,00 0,00 0, ,00 0, ,00 0,00 111, hale lan Yay n Geliri ,00 0,00 0,00 0, ,95 396, ,47 0,00 120, Kültürel Hizmetlere li kin Gelirler 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Ula t rma Hizmetlerine li kin Gelirler ,00 0, , , ,00 0, ,00 0,00 468, Di er hizmet gelirleri ,00 0,00 0,00 0, ,21 0, ,21 0,00 33, Kurumlar Has lat , , , , , , , ,75 78, Mahalli dareler Kurumlar Has lat , , , , , , , ,75 78, Çevre ve Esenlik Hizmetlerine li kin Kurumlar Has lat , , , , ,49 0, , ,34 80, Ekonomik Hizmetlere li kin Kurumlar Has lat ,00 0,00 0,00 0, , , ,58 0,00 68, Kültürel Hizmetlere li kin Kurumlar Has lat ,00 0,00 0,00 0, ,70 90, ,03 0,00 54, Sa l k Hizmetlerine li kin Kurumlar Has lat , , , , ,11 164, , ,41 76, Sosyal Hizmetlere li kin Kurumlar Has lat ,00 0,00 0,00 0, , , ,78 0,00 104, Ula t rma Hizmetlerine li kin Kurumlar Has lat ,00 0,00 0,00 0, , , ,48 0,00 126, Tar msal Hizmetlere li kin Kurumlar Has lat ,00 0,00 0,00 0, ,30 149, ,15 0,00 98, Di er Kurumlar Has lat ,00 0,00 0,00 0, ,84 152, ,30 0,00 72, Di er Kurumlar Has lat ,00 0,00 0,00 0, ,84 152, ,30 0,00 72, Kurumlar Karlar ,00 0,00 0,00 0, ,20 0, ,20 0,00 944, Di er kurumlar Karlar ,00 0,00 0,00 0, ,20 0, ,20 0,00 944, Di er kurumlar Karlar ,00 0,00 0,00 0, ,20 0, ,20 0,00 944, Kira Gelirleri , , , , , , , ,45 82, Ta nmaz Kiralar , , , , , , , ,45 82, Lojman Kira Gelirleri , , , , , , , ,14 75, Ecrimisil Gelirleri ,00 0,00 0,00 0, ,12 0, ,12 0,00 73, Sosyal Tesis Kira Gelirleri 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Spor Tesisi Kira Gelirleri ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Kültür Amaçl Tesis Kira Gelirleri 1.000,00 0,00 0,00 0, , , ,82 0, , Di er Ta nmaz Kira Gelirleri , , , , , , , ,31 82,65 4 Al nan Ba ve Yard mlar ile Özel Gelirler 5.000,00 0,00 0,00 0, ,94 0, ,94 0,00 219, Kurumlardan ve Ki ilerden Al nan Yard m ve Ba lar 5.000,00 0,00 0,00 0, ,94 0, ,94 0,00 219, Cari 3.000,00 0,00 0,00 0, ,94 0, ,94 0,00 366, Ki ilerden Al nan Ba ve Yard mlar 3.000,00 0,00 0,00 0, ,94 0, ,94 0,00 366, Sermaye 2.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Kurumlardan Al nan Ba ve Yard mlar 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Ki ilerden al nan Ba ve Yard mlar 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 62

95 GEL RLER KES N HESAP CETVEL Kurumu: ZM R BÜYÜK EH R BELED YES Y l : 2015 ( ) EKONOM K KURUMSAL AÇIKLAMA LE LE VER LEN TAHM N ED LEN DEVREDEN EKLENEN GEL R TAHAKKUKU (+) DÜ ÜLEN 2015 YILI TAHAKKUKU ( ) TOPLAM TAHAKKUK 2015 YILI TAHS LATI G DER TAHS LATTAN RED VE ADELER 2015 YILI TAHS LATI GELECEK YILA DEVREDEN TAHAKKUK TAHS L ORANI % 5 Di er Gelirler , , , , , , , ,58 86, Faiz Gelirleri ,00 0,00 0,00 0, , , ,61 0,00 104, Vergi, Resim ve Harç Gecikme Faizleri 0,00 0,00 0,00 0, ,93 91, ,32 0,00 0, Vergi, Resim ve Harç Gecikme Faizleri 0,00 0,00 0,00 0, ,93 91, ,32 0,00 0, Di er Faizler ,00 0,00 0,00 0, , , ,29 0,00 103, Ki ilerden Alacaklar Faizleri 1.000,00 0,00 0,00 0, ,72 0, ,72 0,00 191, Mevduat Faizleri ,00 0,00 0,00 0, ,68 0, ,68 0,00 103, Di er Faizler ,00 0,00 0,00 0, , , ,89 0,00 113, Ki i ve Kurumlardan Al nan Paylar , , , , , , , ,93 87, Vergi ve Harç Gelirlerinden Al nan Paylar , , , , , , , ,42 88, Merkezi idare Vergi Gelirlerinden Al nan Paylar ,00 0,00 0,00 0, ,79 0, ,79 0,00 87, Çevre Temizlik Vergisinden Al nan Paylar , , , , , , , ,42 94, Kamu Harcamalar na Kat lma Paylar , , , , , , , ,38 90, Yol Harcamalar na Kat lma Pay , , , , , , , ,38 90, Mahalli darelere Ait Paylar , ,13 0, , , , , ,13 25, Maden letmelerinden Al nan Paylar 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Müze Giri Ücretlerinden Al nan Paylar ,00 0,00 0,00 0, , , ,06 0,00 57, Mahalli darelere Ait Di er Paylar , ,13 0, ,13 0,00 0,00 0, ,13 0, Di er Paylar ,00 0,00 0,00 0, , , ,92 0,00 215, Di er Paylar ,00 0,00 0,00 0, , , ,92 0,00 215, Para Cezalar , , , , , , , ,22 84, dari Para Cezalar , , , , , , , ,18 84, Di er dari Para Cezalar , , , , , , , ,18 84, Vergi Cezalar , , , , , , , ,76 83, Vergi ve Di er Amme Alacaklar Gecikme Zamlar , , , , , , , ,76 90, Di er Vergi Cezalar ,00 0,00 0,00 0, ,24 272, ,68 0,00 39, Di er Para Cezalar , , , , , , , ,28 85, Yukar da Tan mlanmayan Di er Para Cezalar , , , , , , , ,28 85, Di er Çe itli Gelirler , , , , , , , ,43 66, Di er Çe itli Gelirler , , , , , , , ,43 66, rat Kaydedilecek Nakdi Teminatlar 1.000,00 0,00 0,00 0, ,62 0, ,62 0, , rat Kaydedilecek Hisse Senedi ve Tahviller 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, rat Kaydedilecek Teminat Mektuplar 1.000,00 0,00 0,00 0, , , ,70 0, , Ki ilerden Alacaklar ,00 0,00 0,00 0, ,38 0, ,38 0,00 469, Mera Gelirleri ,00 0,00 0,00 0, ,86 0, ,86 0,00 336, Otopark Yönetmeli i Uyar nca Al nan Otopark Bedeli ,00 0,00 0,00 0, , , ,32 0,00 48, Yukar da Tan mlanmayan Di er Çe itli Gelirler , , , , , , , ,43 65,48 6 Sermaye Gelirleri , , , , ,90 451, , ,29 199, Ta nmaz Sat Gelirleri , , , , ,64 451, , ,29 195, Di er Bina Sat Gelirleri , , , , ,27 451, , ,29 183, Di er Bina Sat Gelirleri , , , , ,27 451, , ,29 183, Arsa Sat ,00 0,00 0,00 0, ,37 0, ,37 0,00 335, Arsa Sat ,00 0,00 0,00 0, ,37 0, ,37 0,00 335, Ta n r Sat Gelirleri ,00 0,00 0,00 0, ,26 0, ,26 0,00 616, Ta n r Sat Gelirleri ,00 0,00 0,00 0, ,26 0, ,26 0,00 164, Ta n r Sat Gelirleri ,00 0,00 0,00 0, ,26 0, ,26 0,00 164, Ta t Sat Gelirleri 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0, ,00 0,00 0, Ta t Sat Gelirleri 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0, ,00 0,00 0,00 GENEL TOPLAM , , , , , , , ,88 87,00 63

96

97 MALi YILI KESiN HESABI Kesin Hesap Cetveli

98

99 F NANSMANIN EKONOM K SI KES N HESAP CETVEL AÇIKLAMASI Kurumu : ZM R BÜYÜK EH R BELED YES Y l : 2015 EKONOM K EKONOM K AÇIKLAMA Mahalli daraler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeli i Finansman n EkonomikS n fland rmas Cetvelinde belirtilen 18 Mali Kurulu lardan Sa lanan Finansman ve 19 Di er Yükümlülükler kalemleri için 2015 mali y l finansman n ekonomik s n fland rmas nda ,00 TL borçlanma, ,00 TL ödeme öngörülerek net ,00 TL iç borçlanma tahmin edilmi tir. 01 Ç BORÇLANMA 2015 mali y l nda Türkiye Vak flar Bankas Türk Anonim Ortakl 'na ,92 TL, Denizbank A..'ne ,04 TL, ller Bankas Anonim irketi'ne ,77 TL, Hazine Müste arl 'na ,82 TL mali borç nakit olarak ödenmi tir. ller Bankas n n itfa tablolar nda yap lan düzeltmeden dolay ,87 TL iç borçlar m za eklenmi tir. Bergama Belediyesi'nden devir al nanborcunt.c.merkezbankas döviz sat kuru üzerinden de erlemesi sonucunda ortaya ç kan ,39 TL kur fark iç mali borçlar m za eklenmi tir. Hazine Müste arl 'na olan borçlar n T.C.Merkez Bankas döviz sat kuru üzerinden de erlemesi sonucunda ortaya ç kan ,17 TL kur fark iç mali borçlar m za eklenmi tir. Sonuç olarak 2015 mali y l nda toplam ,55 TL iç borç ödemesi yap lm t r. Mahalli daraler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeli i Finansman n EkonomikS n fland rmas Cetvelinde belirtilen 28 Mali Kurulu lardan Sa lanan Finansman kalemi için 2015 mali y l finansman n ekonomiks n fland rmas nda ,00 TL borçlanma, ,00 TL ödeme öngörülerek net ,00 TL d borçlanma tahmin edilmi tir. 02 DI BORÇLANMA 2015 mali y l içerisinde Deniz Ula m Geli tirme Projesi kapsam nda Avrupa mar ve Kalk nma Bankas (EBRD)'ndan ,60 TL, ING BANK'dan ,00 TL d borçlanma yap lm t r. Tam Adaptif ve tfaiye Acil Müdahale Projesi kapsam nda Uluslararas Finans Kurumu ( IFC ) 'ndan ,00 TL d borçlanma yap lm t r. Konak Kar yaka Tramvay Projesi kapsam nda Frans z Kalk nma Ajans (AFD)'ndan ,00 TL d borçlanma yap lm t r. 85 Adet Rayl Sistem Araç Al m Projesi kapsam nda Avrupa mar ve Kalk nma Bankas (EBRD)'ndan ,13 TL, Uluslararas Finans Kurumu ( IFC )'ndan ,00 TL, Frans z Kalk nma Ajans (AFD)'ndan ,00 TL d borçlanma yap lm t r. Mali y l sonunda d mali borçlar m z n T.C. Merkez Bankas döviz sat kuru üzerinden de erlemesi sonucunda ortaya ç kan ,90 TL kur fark d mali borçlar m za eklenmi tir. 03 L K D TE AMAÇLI TUTULAN NAK T, MEVDUAT VE MENKUL KIYMETLERDEK DE KL KLER Mahalli daraler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeli i Finansman n Ekonomik S n fland rmas Cetvelinde belirtilen 32 Bankalar kalemi için 2015 mali y l finansman n ekonomik s n fland rmas nda ,00 TL banka mevdut öngörülmü tür. Mali y l sonunda banka mevcudunun ,02 TL oldu u tespit edilmi tir. 04 BORÇLANMA Mahalli daraler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeli i Finansman n EkonomikS n fland rmas Cetvelinde belirtilen 4 Net Borçlanma kalemi için 2015 mali y l finansman n ekonomik s n fland rmas nda ,00 TL net borçlanma öngörülmü tür. Mali y l sonunda net borçlanma kaleminin ,26 TL oldu u tespit edilmi tir. 05 F NANSMAN Mahalli daraler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeli i Finansman n EkonomikS n fland rmas Cetvelinde belirtilen 5 Net Finansman kalemi için 2015 mali y l finansman n ekonomik s n fland rmas nda ,00 TL net finansman öngörülmü tür. Mali y l sonunda net finansman kaleminin ,28 TL oldu u tespit edilmi tir. 67

100 F NANSMANIN EKONOM K SI KES N HESAP CETVEL Kurumun Ad : ZM R BÜYÜK EH R BELED YES Y l : 2015 ( ) I II III IV AÇIKLAMA ÖNGÖRÜLEN GERÇEKLE EN 1 Ç BORÇLANMA , ,12 8 MAL KURULU LARDAN SA LANAN F NANSMAN , ,47 1 Bankalar , ,96 1 Borçlanma ,00 0,00 2 Ödeme , ,96 2 ller Bankas , ,51 1 Borçlanma 0, ,87 2 Ödeme , ,77 3 Kur Fark ,39 9 D ER YÜKÜMLÜLÜKLER , ,35 9 Di er , ,35 1 Borçlanma 0,00 0,00 2 Ödeme , ,82 3 Kur Fark 0, ,17 2 DI BORÇLANMA , ,38 8 MAL KURULU LARDAN SA LANAN F NANSMAN , ,38 1 Bankalar , ,38 1 Borçlanma , ,73 2 Ödeme , ,25 3 Kur Fark 0, ,90 L K D TE AMAÇLI TUTULAN NAK T, MEVDUAT VE MENKUL KIYMETLERDEK 3 DE KL KLER , ,02 2 BANKALAR , ,02 1 Bankalar , ,02 1 Türk Liras Cinsinden Banka Hesaplar , ,81 2 Döviz Cinsinden Banka Hesaplar 0, ,21 4 BORÇLANMA , ,26 0 BORÇLANMA , ,26 0 Net Borçlanma , ,26 0 Net Borçlanma , ,26 5 F NANSMAN , ,28 0 F NANSMAN , ,28 0 Net Finansman , ,28 0 Net Finansman , ,28 Not: Borclanma, Önceki Y ldan Nakit Devri (+), Ödemeler ( ) / Döviz Cinsinden Olan Mali Borçlar n Kur Farklar tabloya yans t lm t r. 68

101 , , , , , , , ,00 0, , , MAL YILI 1.DÜZEY F NANSMANIN EKONOM K SI , , , , , , , , , ,12 Ç BORÇLANMA DI BORÇLANMA L K D TE AMAÇLI TUTULAN NAK T, MEVDUAT VE MENKUL KIYMETLERDEK DE KL KLER BORÇLANMA F NANSMAN ÖNGÖRÜLEN GERÇEKLE EN 69

102

103 MALi YILI KESiN HESABI Genel Mizan

104

105 GENEL M ZAN Kurumun Ad : ZM R BÜYÜK EH R BELED YES Y l : 2015 HESAP KODU HESAP ADI BORÇ TUTARI ALACAK TUTARI BORÇ KALANI ALACAK KALANI 100 KASA HESABI , ,93 0,00 0, ALINAN ÇEKLER HESABI , ,16 0,00 0, BANKA HESABI , , ,81 0, VER LEN ÇEKLER VE GÖNDERME EM RLER HESABI ( ) , ,02 0,00 0, PROJE ÖZEL HESABI , , ,35 0, DÖV Z HESABI , , ,86 0, DÖV Z GÖNDERME EM RLER HESABI ( ) , ,50 0,00 0, D ER HAZIR DE ERLER HESABI , ,93 0,00 0, BANKA KRED KARTLARINDAN ALACAKLAR HESABI , , ,99 0, GEL RLERDEN ALACAKLAR HESABI , , ,56 0, GEL RLERDEN TAK PL ALACAKLAR HESABI , , ,48 0, GEL RLERDEN TEC LL VE TEH RL ALACAKLAR HESABI ,75 919, ,69 0, VER LEN DEPOZ TO VE TEM NATLAR HESABI , , ,76 0, D ER FAAL YET ALACAKLARI HESABI , , ,59 0, K LERDEN ALACAKLAR HESABI , , ,41 0, LK MADDE VE MALZEME HESABI , ,58 0,00 0, AVANS VE KRED LER HESABI , ,01 0,00 0, PERSONEL AVANSLARI HESABI , , ,86 0, DI I AVANS VE KRED LER HESABI , ,52 0,00 0, MAHSUP DÖNEM NE AKTARILAN AVANS VE KRED LER HESABI , , ,20 0, DEVREDEN KATMA DE ER VERG S HESABI , , ,53 0, GEL RLERDEN ALACAKLAR HESABI , , ,02 0, D ER FAAL YET ALACAKLARI HESABI , , ,06 0, MAL KURULU LARA YATIRILAN SERMAYELER HESABI ,80 0, ,80 0, MAL VE H ZMET ÜRETEN KURULU LARA YATIRILAN SERMAYELER HESABI , , ,56 0, ARAZ VE ARSALAR HESABI , , ,27 0, YERALTI VE YERÜSTÜ DÜZENLER HESABI , , ,41 0, B NALAR HESABI , , ,54 0, TES S, MAK NE VE C HAZLAR HESABI , , ,28 0, TA ITLAR HESABI , , ,06 0, DEM RBA LAR HESABI , , ,26 0, B R KM AMORT SMANLAR HESABI ( ) 705, ,11 0, , YAPILMAKTA OLAN YATIRIMLAR HESABI , , ,10 0, YATIRIM AVANSLARI HESABI , , ,86 0, HAKLAR HESABI ,20 0, ,20 0, B R KM AMORT SMANLAR HESABI ( ) 0, ,01 0, , BANKA KRED LER HESABI , ,10 0, , KAMU DARELER NE MAL BORÇLAR HESABI , ,87 0, , CAR YILDA ÖDENECEK DI MAL BORÇLAR HESABI , ,42 0, , EMALER HESABI , ,55 0, , ALINAN DEPOZ TO VE TEM NATLAR HESABI , ,71 0, , EMALER HESABI , ,42 0, , ÖDENECEK VERG VE FONLAR HESABI , ,07 0, , ÖDENECEK SOSYAL GÜVENL K KES NT LER HESABI , ,83 0, , FONLAR VEYA D ER KAMU DARELER ADINA YAPILAN TAHS LAT HESABI , ,89 0, , KAMU DARELER PAYLARI HESABI , ,13 0,00 0, KIDEM TAZM NATI KAR ILI I HESABI , ,20 0, , GELECEK AYLARA A T GEL RLER HESABI , ,20 0, , HESAPLANAN KATMA DE ER VERG S HESABI , ,17 0,00 0, BANKA KRED LER HESABI , ,64 0, , KAMU DARELER NE MAL BORÇLAR HESABI , ,00 0, , DI MAL BORÇLAR HESABI , ,18 0, , ALINAN DEPOZ TO VE TEM NATLAR HESABI , ,92 0, , KIDEM TAZM NATI KAR ILI I HESABI , ,05 0, , GELECEK YILLARA A T GEL RLER HESABI , ,09 0, , DE ER HESABI , ,44 0, , GEÇM YILLAR OLUMLU FAAL YET SONUÇLARI HESABI , ,15 0, , DÖNEM OLUMLU FAAL YET SONUCU HESABI , ,28 0, , GEL RLER HESABI , ,24 0,00 0, G DERLER HESABI , ,89 0,00 0, FAAL YET SONUÇLARI HESABI , ,47 0,00 0, GEL RLER HESABI , ,94 0,00 0, GEL R YANSITMA HESABI , ,04 0,00 0, GEL RLER NDEN RET VE ADELER HESABI , ,94 0,00 0, G DERLER HESABI , ,45 0,00 0, GEÇEN YIL MAHSUPLARI HESABI , ,11 0,00 0, G DER YANSITMA HESABI , ,56 0,00 0, UYGULAMA SONUÇLARI HESABI , ,83 0,00 0, GÖNDER LECEK LER HESABI , ,35 0,00 0, LER HESABI , ,60 0,00 0, L G DERLER HESABI , ,45 0,00 0, MAHSUP DÖNEM NE AKTARILAN KULLANILACAK LER HESABI , , ,20 0, MAHSUP DÖNEM NE AKTARILAN LER HESABI , ,14 0, , TEM NAT MEKTUPLARI HESABI , , ,76 0, TEM NAT MEKTUPLARI EMALER HESABI , ,25 0, , K LERE A T MENKUL KIYMETLER HESABI 5.438, ,00 538,31 0, K LERE A T MENKUL KIYMET EMALER HESABI 4.900, ,31 0,00 538, G DER TAAHHÜTLER HESABI , , ,72 0, G DER TAAHHÜTLER KAR ILI I HESABI , ,68 0, , K RAYA VER LEN DURAN VARLIKLAR ,17 0, ,17 0, D ER NAZIM HESAPLAR KAR ILI I HESABI 0, ,17 0, ,17 ( ) GENEL TOPLAM , , , ,67 73

106

107 MALi YILI KESiN HESABI Bilanço

108

109 2015 MAL YILI KAPANI B LANÇOSU AKT F TOPLAMI DURAN VARLIKLAR ,30 95% DÖNEN VARLIKLAR ,09 5% 77

110 2015 MAL YILI KAPANI B LANÇOSU DÖNEN VARLIKLARI D ER DÖNEN VARLIKLAR ,53 12% FAAL YET ALACAKLARI ,49 6% HAZIR DE ERLER ,01 74% STOKLAR ,41 4% ÖN ÖDEMELER ,06 3% D ER ALACAKLAR ,59 1% 78

111 2015 MAL YILI KAPANI B LANÇOSU MADD DURAN VARLIKLARI YERALTI VE YERÜSTÜ DÜZENLER HESABI ,41 31% TA ITLAR HESABI ,06 7% B NALAR HESABI ,54 6% ARAZ VE ARSALAR HESABI ,27 44% DEM RBA LAR HESABI ,26 1% YATIRIM AVANSLARI HESABI ,86 1% TES S, MAK NE VE C HAZLAR HESABI ,28 1% 79

112 2015 MAL YILI KAPANI B LANÇOSU PAS F TOPLAMI UZUN VADEL YABANCI KAYNAKLAR ,94 10% KISA VADEL YABANCI KAYNAKLAR ,44 3% ÖZ KAYNAKLAR ,01 87% 80

113 2015 MAL YILI KAPANI B LANÇOSU KISA VADEL YABANCI KAYNAKLARI KISA VADEL DI MAL BORÇLAR ,21 11% KISA VADEL Ç MAL BORÇLAR ,24 32% ÖDENECEK D ER YÜKÜMLÜLÜKLER ,11 4% FAAL YET BORÇLARI ,16 39% GELECEK AYLARA A T GEL RLER VE G DER TAH.HESABI ,70 1% 81

114 2015 MAL YILI KAPANI B LANÇOSU UZUN VADEL YABANCI KAYNAKLARI UZUN VADEL Ç MAL BORÇLAR ,51 18% UZUN VADEL DI MAL BORÇLAR ,22 75% GELECEK YILLARA A T GEL RLER VE G DER TAH.HES ,28 4% BORÇ VE G DER KAR ILIKLARI ,51 3% D ER BORÇLAR ,42 0% 82

115 T.C. ZM R BÜYÜK EH R BELED YES 2015 MAL YILI KAPANI B LANÇOSU ( ) AKT F AKT F PAS F PAS F YILI YILI YILI 1 DÖNEN VARLIKLAR , , ,09 3 KISA VADEL YABANCI KAYNAKLAR , , ,44 10 HAZIR DE ERLER , , ,01 30 KISA VADEL Ç MAL BORÇLAR , , , KASA HESABI 300 BANKA KRED LER HESABI , , , ALINAN ÇEKLER HESABI 303 KAMU DARELER NE MAL BORÇLAR HESABI , , , BANKA HESABI , , , CAR YILDA ÖDENECEK TAHV LLER HESABI 103 VER LEN ÇEKLER VE GÖNDERME EM RLER HESABI ( ) 8.400, KISA VADEL D ER Ç MAL BORÇLAR HESABI 104 PROJE ÖZEL HESABI , , ,35 31 KISA VADEL DI MAL BORÇLAR , , , DÖV Z HESABI , , , CAR YILDA ÖDENECEK DI MAL BORÇLAR HESABI , , , DÖV Z GÖNDERME EM RLER HESABI ( ) 0,00 32 FAAL YET BORÇLARI , , , D ER HAZIR DE ERLER HESABI 320 EMALER HESABI , , , BANKA KRED KARTLARINDAN ALACAKLAR HESABI , , , LE T R LECEK BORÇLAR HESABI 11 MENKUL KIYMET VE VARLIKLAR 33 EMA YABANCI KAYNAKLAR , , , MENKUL VARLIKLAR HESABI 330 ALINAN DEPOZ TO VE TEM NATLAR HESABI , , , D ER MENKUL KIYMET VE VARLIKLAR HESABI 333 EMALER HESABI , , ,58 12 FAAL YET ALACAKLARI , , ,49 34 ALINAN AVANSLAR 120 GEL RLERDEN ALACAKLAR HESABI , , , ALINAN S PAR AVANSLARI HESABI 121 GEL RLERDEN TAK PL ALACAKLAR HESABI , , , ALINAN D ER AVANSLAR HESABI 122 GEL RLERDEN TEC LL VE TEH RL ALACAKLAR HESABI ,36 0,00 36 ÖDENECEK D ER YÜKÜMLÜLÜKLER , , , VER LEN DEPOZ TO VE TEM NATLAR HESABI , , , ÖDENECEK VERG VE FONLAR HESABI , , , D ER FAAL YET ALACAKLARI HESABI , , , ÖDENECEK SOSYAL GÜVENL K KES NT LER HESABI , , ,93 13 KURUM ALACAKLARI 362 FONLAR VEYA D ER KAMU DARELER ADINA YAPILAN TAHS LAT HESABI , , , KURUMCA VER LEN BORÇLARDAN ALACAKLAR HESABI 363 KAMU DARELER PAYLARI HESABI 137 TAK PTEK KURUM ALACAKLARI HESABI 368 VADES GEÇM, ERTELENM VEYA TAKS TLEND R LM VERG VE D ER YÜKÜM.HES. 14 D ER ALACAKLAR , , , K LERDEN ALACAKLAR HESABI , , ,59 37 BORÇ VE G DER KAR ILIKLARI , , ,41 15 STOKLAR , , , KIDEM TAZM NATI KAR ILI I HESABI , , , LK MADDE VE MALZEME HESABI , , , D ER BORÇ VE G DER KAR ILIKLARI HESABI 153 T CAR MALLAR HESABI 38 GELECEK AYLARA A T GEL RLER VE G DER TAHAKKUKLARI , , , D ER STOKLAR HESABI 380 GELECEK AYLARA A T GEL RLER HESABI , , ,70 16 ÖN ÖDEMELER , , , G DER TAHAKKUKLARI HESABI 160 AVANS VE KRED LER HESABI 39 D ER KISA VADEL YABANCI KAYNAKLAR HESABI ,57 0,00 0, PERSONEL AVANSLARI HESABI 391 HESAPLANAN KATMA DE ER VERG S HESABI 162 DI I AVANS VE KRED LER HESABI , , , SAYIM FAZLALARI HESABI , AKRED T FLER HESABI 399 D ER ÇE TL KISA VADEL YABANCI KAYNAKLAR HESABI YILI YILI YILI 165 MAHSUP DÖNEM NE AKTARILAN AVANS VE KRED LER HESABI , , ,20 4 UZUN VADEL YABANCI KAYNAKLAR , , , PROJE ÖZEL HESABINDAN VER LEN AVANS VE AKRED T FLER HESABI 40 UZUN VADEL Ç MAL BORÇLAR , , , DO RUDAN DI PROJE KRED KULLANIMLARI AVANS VE AKRED FLER HESABI 400 BANKA KRED LER HESABI , , ,62 18 GELECEK AYLARA A T G DERLER 403 KAMU DARELER NE MAL BORÇLAR HESABI , , , GELECEK AYLARA A T G DERLER HESABI 404 TAHV LLER HESABI 19 D ER DÖNEN VARLIKLAR , , , UZUN VADEL D ER Ç MAL BORÇLAR HESABI 190 DEVREDEN KATMA DE ER VERG S HESABI , , ,53 41 UZUN VADEL DI MAL BORÇLAR , , , ND R LECEK KATMA DE ER VERG S HESABI 410 DI MAL BORÇLAR HESABI , , , SAYIM NOKSANLARI HESABI 43 D ER BORÇLAR , , ,42 2 DURAN VARLIKLAR , , , ALINAN DEPOZ TO VE TEM NATLAR HESABI , , ,42 21 MENKUL KIYMET VE VARLIKLAR 438 KAMUYA OLAN ERTELENM VEYA TAKS TLEND R LM BORÇLAR HESABI 217 MENKUL VARLIKLAR HESABI 44 ALINAN AVANSLAR 218 D ER MENKUL KIYMET VE VARLIKLAR HESABI 440 ALINAN S PAR AVANSLARI HESABI 22 FAAL YET ALACAKLARI , , , ALINAN D ER AVANSLAR HESABI 220 GEL RLERDEN ALACAKLAR HESABI , , ,02 47 BORÇ VE G DER KAR ILIKLARI , , , D ER FAAL YET ALACAKLARI HESABI , , , KIDEM TAZM NATI KAR ILI I HESABI , , ,51 83

116 T.C. ZM R BÜYÜK EH R BELED YES 2015 MAL YILI KAPANI B LANÇOSU ( ) AKT F AKT F PAS F PAS F YILI YILI YILI 23 KURUM ALACAKLARI 479 D ER BORÇ VE G DER KAR ILIKLARI HESABI 232 KURUMCA VER LEN BORÇLARDAN ALACAKLAR HESABI 48 GELECEK YILLARA A T GEL RLER VE G DER TAHAKKUKLARI , , ,28 24 MAL DURAN VARLIKLAR , , , GELECEK YILLARA A T GEL RLER HESABI , , , MAL KURULU LARA YATIRILAN SERMAYELER HESABI , , , G DER TAHAKKUKLARI HESABI 241 MAL VE H ZMET ÜRETEN KURULU LARA YATIRILAN SERMAYELER HESABI , , ,56 49 D ER UZUN VADEL YABANCI KAYNAKLAR 25 MADD DURAN VARLIKLAR , , , D ER UZUN VADEL YABANCI KAYNAKLAR HESABI 250 ARAZ VE ARSALAR HESABI , , ,27 5 ÖZ KAYNAKLAR , , , YERALTI VE YERÜSTÜ DÜZENLER HESAB , , ,41 50 DE ER , , , B NALAR HESABI , , , DE ER HESABI , , , TES S, MAK NE VE C HAZLAR HESABI , , ,28 52 YEN DEN DE ERLEME FARKLARI 254 TA ITLAR HESABI , , , YEN DEN DE ERLEME FARKLARI HESABI 255 DEM RBA LAR HESABI , , ,26 57 GEÇM YILLAR OLUMLU FAAL YET SONUÇLARI , , , D ER MADD DURAN VARLIKLAR HESABI 570 GEÇM YILLAR OLUMLU FAAL YET SONUÇLARI HESABI , , , B R KM AMORT SMANLAR HESABI ( ) , , ,11 58 GEÇM YILLAR OLUMSUZ FAAL YET SONUÇLARI 258 YAPILMAKTA OLAN YATIRIMLAR HESABI , , , GEÇM YILLAR OLUMSUZ FAAL YET SONUÇLARI HESABI ( ) 259 YATIRIM AVANSLARI HESABI , , ,86 59 DÖNEM FAAL YET SONUÇLARI , , ,92 26 MADD OLMAYAN DURAN VARLIKLAR , , , DÖNEM OLUMLU FAAL YET SONUCU HESABI , , , HAKLAR HESABI , , , DÖNEM OLUMSUZ FAAL YET SONUCU HESABI ( ) 264 ÖZEL MAL YETLER HESABI 268 B R KM AMORT SMANLAR HESABI ( ) , , ,01 28 GELECEK YILLARA A T G DERLER 280 GELECEK YILLARA A T G DERLER HESABI 29 D ER DURAN VARLIKLAR 294 ELDEN ÇIKARILACAK STOKLAR VE MADD DURAN VARLIKLAR HESABI 297 D ER ÇE TL DURAN VARLIKLAR HESABI 299 B R KM AMORT SMANLAR HESABI ( ) YILI YILI YILI AKT F TOPLAM , , ,39 PAS F TOPLAM , , ,39 9 NAZIM HESAPLAR , , ,16 9 NAZIM HESAPLAR , , ,16 90 HESAPLARI , , ,20 90 HESAPLARI , , , MAHSUP DÖNEM NE AKTARILAN KULLANILACAK LER HESABI , , , MAHSUP DÖNEM NE AKTARILAN LER HESABI , , ,20 91 NAK T DI I TEM NAT VE K LERE A T MENKUL KIYMET HESAPLARI , , ,07 91 NAK T DI I TEM NAT VE K LERE A T MENKUL KIYMET HESAPLARI , , , TEM NAT MEKTUPLARI HESABI , , , TEM NAT MEKTUPLARI EMALER HESABI , , , K LERE A T MENKUL KIYMETLER HESABI 5.438, ,31 538, K LERE A T MENKUL KIYMET EMALER HESABI 5.438, ,31 538,31 92 TAAHHÜT HESAPLARI , , ,72 92 TAAHHÜT HESAPLARI , , , G DER TAAHHÜTLER HESABI , , , G DER TAAHHÜTLER KAR ILI I HESABI , , ,72 99 D ER NAZIM HESAPLAR , , ,17 99 D ER NAZIM HESAPLAR , , , K RAYA VER LEN DURAN VARLIKLAR , , , D ER NAZIM HESAPLAR KAR ILI I HESABI , , ,17 GENEL TOPLAM , , ,55 GENEL TOPLAM , , ,55 84

117 MALi YILI KESiN HESABI Yönetim Döneminde Görev Yapan Muhasebe Yetkililerine Ait Liste

118

119 YÖ M DÖNEM NDE GÖREV YAPAN MUHASEBE YETK L LER NE A T L STE Muhasebe Biriminin Kodu Muhasebe Biriminin Ad : : MUHASEBE UBE MÜDÜRLÜ Ü 01/01/2015 Tarihinden Mahsup Dönemi Sonuna Kadar Asil veya Vekil Olarak Görev Yapan Muhasebe Yetkililerinin Ad Soyad Asil veya Vekil Bugünkü Adresleri Göreve Ba lama ve Görevden Ayr lma Tarihleri Ba lama Tarihi Ayr lma Tarihi Ayd n GÜZHAN P nar ÇALI KAN Ayd n GÜZHAN P nar ÇALI KAN Ayd n GÜZHAN P nar ÇALI KAN Ayd n GÜZHAN Asil zmir Büyük ehir Belediyesi Mali Hizmetler Dairesi Ba kanl Konak/ ZM R Vekil zmir Büyük ehir Belediyesi Mali Hizmetler Dairesi Ba kanl Konak/ ZM R Asil zmir Büyük ehir Belediyesi Mali Hizmetler Dairesi Ba kanl Konak/ ZM R Vekil zmir Büyük ehir Belediyesi Mali Hizmetler Dairesi Ba kanl Konak/ ZM R Asil zmir Büyük ehir Belediyesi Mali Hizmetler Dairesi Ba kanl Konak/ ZM R Vekil zmir Büyük ehir Belediyesi Mali Hizmetler Dairesi Ba kanl Konak/ ZM R Asil zmir Büyük ehir Belediyesi Mali Hizmetler Dairesi Ba kanl Konak/ ZM R Kay tlara uygundur. 31/12/2015 Muhasebe Yetkilisinin Ad Soyad mza 87

120

121 MALi YILI KESiN HESABI Gerek Duyulan

122

123 T.C. ZM R BÜYÜK EH R BELED YES 2015 MAL YILI UYGULAMA SONUÇLARI TABLOSU HESAP KODU EKONOM K KOD G DER N N TÜRÜ N 2 Y l ( ) YTL N 1 Y l ( ) YTL Cari Y l (N) ( ) YTL HESAP EKONOM K N 2 Y l N 1 Y l Cari Y l (N) GRAF K KOD GEL R N N TÜRÜ KODU ( ) YTL ( ) YTL ( ) YTL GRAF K PERSONEL G DERLER , , , VERG GEL RLER , , , SOSYAL GÜVENL K KURUMUNA DEVLET PR M G DERLER , , , TE EBBÜS VE MÜLK YET GEL RLER , , , MAL VE H ZMET ALIMLARI , , , ALINAN BA I VE YARDIMLAR LE ÖZEL GEL RLER 493, , , FA Z G DERLER , , , D ER GEL RLER , , , CAR TRANSFERLER , , , SERMAYE GEL RLER , , , SERMAYE G DERLER , , , SERMAYE TRANSFERLER , , , BORÇ VERME , , ,36 G DERLER TOPLAMI (A) , , ,51 GEL RLER TOPLAMI (B) , , , VERG GEL RLER , , , TE EBBÜS VE MÜLKIYET GEL RLER , , , ALINAN BA I VE YARDIMLAR LE ÖZEL GEL RLER 0, D ER GEL RLER , , , SERMAYE GEL RLER 0, ,09 451,36 GEL RLER NDEN RET VE ADELER TOPLAMI (C) , , ,84 GEL R (D=B C) , , ,19 GEL R G DER FARKI (D A) , , ,32 91

124 ZM R BÜYÜK EH R BELED YES 2015 MAL YILI FAAL YET SONUÇLARI TABLOSU ( ) HESAP KODU EKONOM K KOD G DER N N TÜRÜ G DER N TÜRÜ N 2 Y l YTL N 1 Y l YTL Cari Y l (N) YTL HESAP KODU EKONOM K KOD N 2 Y l YTL N 1 Y l YTL MAL H ZMETLER DA RES BA KANLI I Cari Y l (N) YTL GRAF K GEL R N N TÜRÜ GRAF K PERSONEL G DERLER , , , VERG GEL RLER , , , SOSYAL GÜVENL K KURUMUNA DEVLET PR M G DERLER , , , TE EBBÜS VE MÜLK YET GEL RLER , , , MAL VE H ZMET ALIMLARI , , , ALINAN BA I VE YARDIMLAR LE ÖZEL GEL RLER , , , FA Z G DERLER , , , D ER GEL RLER , , , CAR TRANSFERLER , , , DE ER VE M KTAR DE MLER GEL RLER , , , SERMAYE TRANSFERLER , , , DE ER VE M KTAR DE MLER G DERLER , , , GEL RLER N RET VE ADES NDEN KAYNAKLAN G DERLER , , , AMORT SMAN G DERLER , , , LK MADDE VE MALZEME G DERLER , , , S L NEN ALACAKLARDAN KAYNAKLANAN G DERLER , , , PROJE KAPSAMINDA YAPILAN CAR G DERLER , , , D ER G DERLER , , ,99 G DERLER TOPLAMI , , ,55 GEL RLER TOPLAMI , , ,47 FAAL YET SONUCU ( +/ ) , , ,92 92

125 K LERDEN ALACAKLAR CETVEL Kurumun Ad : ZM R BÜYÜK EH R BELED YES Y l : 2015 ( ) HESAP HESAP KODU KODU HESAP ADI GEÇEN YILDAN GEÇEN YILDAN DEV R DEV R YTL YIL Ç NDE YIL Ç NDE KAYDED LEN KAYDED LEN YTL TOPLAM TOPLAM YTL TAHS L,TERK N,NA TAHS L,TERK N K L VE MAHSUP VE MAHSUP OLUNAN OLUNAN YTL ALACAK ALACAK ARTI I ARTI I YTL Alaca n Asl 3.833, , , , , Bütçe Hizmetlerinden Do an Ki i Borçlar (Say tay lam ) , , , , , Alaca n Faizi ( ( Tahsilinde Bütçeye Gelir Kay. ) 568, , , ,26 0, Alaca n Asl , , , , , Sosyal Güvenlik Kesintilerinden Alacaklar 0,00 311,05 311,05 0,00 311, Alaca n Faizi 0,00 27,02 27,02 27,02 0,00 GENEL TOPLAM , , , , ,59 Ki ilerden alacaklar hesab n n yard mc hesap kay tlar incelenerek borç art n n yevmiye kay tlar na uygun oldu u anla lm t r. Memur Ad Soyad mza y mza Muhasebe Yetk. Yard. veya ef Muh M h a Yard. ef Ad Soyad mza A Soyad mza Muhasebe Yetkilisi Muh M u Y Ad Soyad mza mza m 93

126 AVANS VE KRED LER CETVEL Kurumun Ad : ZM R BÜYÜK EH R BELED YES Y l : 2015 ( ) YIL Ç NDE Ç NDE HESAP GEÇEN YILDAN YIL Ç NDE Ç NDE MAHSUP ED LEN ED LEN SAP KODU HESAP ADI ADI TOPLAM KODU DEV R DEV R VER LEN VER LEN VEYA BORÇ ARTI I ARTI I GER GER ALINAN Di er Mal ve Malzeme Al mlar Avans 0, , , ,06 0, K rtasiye ve Büro Malzemesi Al mlar Avans 0, , , ,60 0, Su ve Temizlik Malzemesi Al mlar Avans 0, , , ,62 0, Enerji Al mlar Avans 0, , , ,00 0, Yiyecek, çecek ve Yem Al mlar Avans 0, , , ,00 0, Giyim ve Ku am Al mlar Avans 0, , , ,04 0, Özel Malzeme Al mlar Avans 0, , , ,55 0, Di er Tüketim Mal ve Malzemesi Al mlar Avans 0, , , ,00 0, Di er Tüketim Mal ve Malzemesi Al mlar Avans 0, , , ,20 0, Yolluk Giderleri Avans 0, , , ,20 0, Yasal Giderler Avans 0, , , ,70 0, Ödenecek Vergi, Resim, Harçlar ve Benzeri Giderler Avans 0, , , ,00 0, Mü avir Firma ve Ki ilere Ödemeler Avans 0, , , ,00 0, Haberle me Giderleri Avans 0, , , ,00 0, Ta ma Giderleri Avans 0, , , ,00 0, Tarifeye Ba l Ödemeler Avans 0, , , ,96 0, Di er Hizmet Al mlar Avans 0, , , ,00 0, Temsil Giderleri Avans 0, , , ,00 0, Tan tma Giderleri Avans 0, , , ,00 0, Menkul Mal Al m Giderleri Avans 0, , , ,14 0, Gayri Maddi Hak Al mlar Avans 0, , , ,00 0, Bak m ve Onar m Giderleri Avans 0, , , ,02 0, Hizmet Binas Bak m ve Onar m Giderleri Avans 0, , , ,00 0, Tersane Bak m ve Onar m Giderleri Avans 0, , , ,00 0, Di er Ta nmaz Yap m, Bak m ve Onar m Giderleri Avans 0, , , ,00 0, Büro ve yeri Mefru at Al mlar Avans 0, , , ,68 0, Büro ve yeri Makine Teçhizat Al mlar Avans 0, , , ,86 0, Avadanl k Al mlar Avans 0, , , ,64 0, Ta t Al mlar Avans 0, , , ,03 0, Makinesi Al mlar Avans 0, , , ,28 0, K rtasiye ve Büro Malzemesi Al mlar Kredisi 0, , , ,00 0, Bak m ve Onar m Giderleri Kredisi 0, , , ,00 0, Hane Halk na Yap lan Transferler Avans 0, , , ,00 0,00 VE AVANS VE KRED LER HESABI TOPLAMI 0, , , ,58 0, Yurtiçi Geçici Görev Yollu u Avans 0, , , ,00 0, Yurtd Geçici Görev Yollu u Avans 0, , , ,01 0, çi Ücret Avans 0, , , ,65 0, çi zin Avans 0, , , ,35 0,00 PERSONEL AVANSLARI HESABI TOPLAMI 0, , , ,01 0, Maa Avanslar , , , , , AB Hibelerinden Verilen Avanslar 0, , , ,30 0,00 DI I AVANS VE KRED LER HESABI TOPLAMI , , , , , Di er Mal ve Malzeme Al mlar Avans 0, , ,09 0, , K rtasiye ve Büro Malzemesi Al mlar Avans 0,00 27,14 27,14 0,00 27, Tarifeye Ba l Ödemeler Avans , , , , , Menkul Mal Al m Giderleri Avans 0, , ,88 0, , Büro ve yeri Mefru at Al mlar Avans 0, , ,03 0, , Büro ve yeri Makine Teçhizat Al mlar Avans , , , , , Ta t Al mlar Avans , , , , , Makinesi Al mlar Avans , , , , , Yurtiçi Geçici Görev Yollu u Avans 6.000,00 0, , ,00 0,00 MAHSUP DÖNEM NE AKTARILAN AVANS VE KRED LER HESABI TOPLAMI , , , , ,20 GENEL TOPLAM , , , , ,06 Yukar da belirtilen hesaplar n yard mc kay tlar incelenerek her hesab n borç art n n yevmiye kay tlar na uygun oldu u anla lm ve süresi içerisinde mahsup edilmeyenlerin ayr nt s avans ve krediler cetveli tablosunda gösterilmi tir. 31/12/2015 Memur Muhasebe Yetk. Yard. veya ef Muha Yard. veya efe Ad Soyad mza A o d mza Ad Soyad mza S d mza Muhasebe Yetkilisi M h et i i Ad Soyad mza mza m 94

127 SÜRES NDE MAHSUP ED LMEYEN AVANS VE KRED ARTIKLARI CETVEL Kurumun Ad : ZM R BÜYÜK EH R BELED YES Y l : 2015 ( ) MUTEMED N ADI SOYADI MUTEMED N ADI SOYADI DA RES DA RES VER LD TAR H TUTARI MAHSUP ED LMEME VE GER ALINMAMA NEDEN DEVLET MALZEME OF S GENEL MÜDÜRLÜ Ü MAK NE KMAL UBE MÜDÜRLÜ Ü 16/04/ ,73 Fatura gelmedi inden dolay DEVLET MALZEME OF S GENEL MÜDÜRLÜ Ü MAK NE KMAL UBE MÜDÜRLÜ Ü 01/06/ ,47 Fatura gelmedi inden dolay DEVLET MALZEME OF S GENEL MÜDÜRLÜ Ü MAK NE KMAL UBE MÜDÜRLÜ Ü 22/06/ ,08 Fatura gelmedi inden dolay DEVLET MALZEME OF S GENEL MÜDÜRLÜ Ü MAK NE KMAL UBE MÜDÜRLÜ Ü 13/07/ ,99 Fatura gelmedi inden dolay DEVLET MALZEME OF S GENEL MÜDÜRLÜ Ü MAK NE KMAL UBE MÜDÜRLÜ Ü 20/07/ ,42 Fatura gelmedi inden dolay DEVLET MALZEME OF S GENEL MÜDÜRLÜ Ü MAK NE KMAL UBE MÜDÜRLÜ Ü 18/08/ ,43 Fatura gelmedi inden dolay DEVLET MALZEME OF S GENEL MÜDÜRLÜ Ü MAK NE KMAL UBE MÜDÜRLÜ Ü 05/10/ ,44 Fatura gelmedi inden dolay DEVLET MALZEME OF S ZM R BÖLGE MÜDÜRLÜ Ü N AAT ATIKLARI UBE MÜDÜRLÜ Ü 05/11/ ,88 Fatura gelmedi inden dolay DEVLET MALZEME OF S ZM R BÖLGE MÜDÜRLÜ Ü ATIK YÖ M PLANLAMA VE DE M UBE MÜDÜRLÜ Ü 06/11/ ,46 Fatura gelmedi inden dolay DEVLET MALZEME OF S ZM R BÖLGE MÜDÜRLÜ Ü B LG A LARI UBE MÜDÜRLÜ Ü 17/11/ ,09 Fatura gelmedi inden dolay BASIN LAN KURUMU BASIN YAYIN UBE MÜDÜRLÜ Ü 24/11/ ,00 Fatura gelmedi inden dolay DEVLET MALZEME OF S GENEL MÜDÜRLÜ Ü MAK NE KMAL UBE MÜDÜRLÜ Ü 24/11/ ,16 Fatura gelmedi inden dolay BASIN LAN KURUMU BASIN YAYIN UBE MÜDÜRLÜ Ü 01/12/ ,00 Fatura gelmedi inden dolay DEVLET MALZEME OF S ZM R BÖLGE MÜDÜRLÜ Ü MAK NE KMAL UBE MÜDÜRLÜ Ü 01/12/2015 1,22 Fatura gelmedi inden dolay BASIN LAN KURUMU YOL VE YE L ALANLAR YAPIM HALELER UBE MÜDÜRLÜ Ü 04/12/ ,00 Fatura gelmedi inden dolay DEVLET MALZEME OF S ZM R BÖLGE MÜDÜRLÜ Ü TERM NALLER VE T CAR PLAKA LEMLER UBE MÜDÜRLÜ Ü 08/12/ ,88 Fatura gelmedi inden dolay DEVLET MALZEME OF S ZM R BÖLGE MÜDÜRLÜ Ü TERM NALLER VE T CAR PLAKA LEMLER UBE MÜDÜRLÜ Ü 08/12/ ,52 Fatura gelmedi inden dolay DEVLET MALZEME OF S ZM R BÖLGE MÜDÜRLÜ Ü TERM NALLER VE T CAR PLAKA LEMLER UBE MÜDÜRLÜ Ü 08/12/ ,03 Fatura gelmedi inden dolay DEVLET MALZEME OF S ZM R BÖLGE MÜDÜRLÜ Ü UYGULAMA MAR PLANLAMA UBE MÜDÜRLÜ Ü 10/12/ ,14 Fatura gelmedi inden dolay BASIN LAN KURUMU ÜST YAPI YAPIM HALELER UBE MÜDÜRLÜ Ü 11/12/ ,00 Fatura gelmedi inden dolay BASIN LAN KURUMU H ZMET ALIMLARI UBE MÜDÜRLÜ Ü 16/12/ ,00 Fatura gelmedi inden dolay BASIN LAN KURUMU MAL ALIMLARI UBE MÜDÜRLÜ Ü 16/12/ ,00 Fatura gelmedi inden dolay BASIN LAN KURUMU H ZMET ALIMLARI UBE MÜDÜRLÜ Ü 16/12/ ,00 Fatura gelmedi inden dolay BASIN LAN KURUMU MAL ALIMLARI UBE MÜDÜRLÜ Ü 16/12/ ,00 Fatura gelmedi inden dolay BASIN LAN KURUMU MAL ALIMLARI UBE MÜDÜRLÜ Ü 21/12/ ,00 Fatura gelmedi inden dolay BASIN LAN KURUMU MAL ALIMLARI UBE MÜDÜRLÜ Ü 21/12/ ,00 Fatura gelmedi inden dolay BASIN LAN KURUMU H ZMET ALIMLARI UBE MÜDÜRLÜ Ü 22/12/ ,00 Fatura gelmedi inden dolay BASIN LAN KURUMU MAL ALIMLARI UBE MÜDÜRLÜ Ü 22/12/ ,00 Fatura gelmedi inden dolay BASIN LAN KURUMU H ZMET ALIMLARI UBE MÜDÜRLÜ Ü 22/12/ ,00 Fatura gelmedi inden dolay BASIN LAN KURUMU MAL ALIMLARI UBE MÜDÜRLÜ Ü 24/12/ ,00 Fatura gelmedi inden dolay BASIN LAN KURUMU H ZMET ALIMLARI UBE MÜDÜRLÜ Ü 24/12/ ,00 Fatura gelmedi inden dolay BASIN LAN KURUMU BASIN YAYIN UBE MÜDÜRLÜ Ü 25/12/ ,00 Fatura gelmedi inden dolay BASIN LAN KURUMU BASIN YAYIN UBE MÜDÜRLÜ Ü 25/12/ ,00 Fatura gelmedi inden dolay BASIN LAN KURUMU BASIN YAYIN UBE MÜDÜRLÜ Ü 25/12/ ,00 Fatura gelmedi inden dolay BASIN LAN KURUMU BASIN YAYIN UBE MÜDÜRLÜ Ü 25/12/ ,26 Fatura gelmedi inden dolay BASIN LAN KURUMU H ZMET ALIMLARI UBE MÜDÜRLÜ Ü 28/12/ ,00 Fatura gelmedi inden dolay BASIN LAN KURUMU MAL ALIMLARI UBE MÜDÜRLÜ Ü 29/12/ ,00 Fatura gelmedi inden dolay BASIN LAN KURUMU MAL ALIMLARI UBE MÜDÜRLÜ Ü 29/12/ ,00 Fatura gelmedi inden dolay TOPL A M ,20 Avans ve Kredi art olarak görünen miktarlardan süresi içerisinde mahsup edilmeyenlerin ayr nt s yukar da gösterildi i üzere # # TÜRKL RASI #20# KURU 'tur. 31/12/2015 Memur Muhasebe Yetk. Yard. veya ef Muhasebe Yetkilisi Muh Yard. veya ef ef Muh a kil isi Ad Soyad mza Ad Soyad mza Ad Soyad mza A S mza a Ad A Soyad mza m 95

128 Ç BORÇLAR CETVEL AÇIKLAMASI Kurumu : ZM R BÜYÜK EH R BELED YES Y l : 2015 HESAP KODU AÇIKLAMA BANKA KRED LER HESABI 2015 mali y l nda Türkiye Vak flar Bankas Türk Anonim Ortakl 'na ,92 TL, Denizbank A..'ne ,04 TL mali borç nakit olarak ödenmi tir. ller Bankas Anonim irketine ,77 TL mali borç nakit olarak ödenmi tir. ller Bankas n nitfa tablolar nda yap lan düzeltmeden dolay ,87 TL iç borçlar m za eklenmi tir. Bergama Belediyesi'nden devir al nan borcun T.C. Merkez Bankas döviz sat kuru üzerinden de erlemesi sonucunda ortaya ç kan ,39 TL kur fark iç mali borçlar m za eklenmi tir mali y l nda ödenmesi gereken ,31 TL uzun vadeli mali borçlar hesab ndan dü ülerek k sa vadeli mali borçlar hesab kay tlar na al nm t r mali y l nda Hazine Müste arl 'na ,82 TL mali borç ödemesi yap lm t r. Hazine Müste arl 'na olan borçlar n T.C. Merkez Bankas döviz sat kuru üzerinden de erlemesi sonucunda ortaya ç kan ,17 TL kur fark iç mali borçlar m za eklenmi tir mali y l nda ödenmesi gereken ,93 TL uzun vadeli mali borçlar hesab ndan dü ülerek k sa vadeli mali borçlar hesab kay tlar na al nm t r KAMU DARELER NE MAL BORÇLAR HESABI T.C. Ba bakanl k Toplu Konut daresi ile ilgili yap lan protokol sonucunda 924 konut kar l mali y l içerisinde ,01 TL taksit tutar ödenmi tir. T.C. Ba bakanl k Toplu Konut daresi ile ilgili yap lan protokol sonucunda 1764 konut kar l ,03 TL ödeme yap lm t r. T.C. Ba bakanl k Toplu Konut daresi'ne toplam ,04 TL nakit ödeme yap lm t r mali y l nda ödenmesi gereken ,00 TL uzun vadeli mali borçlar hesab ndan dü ülerek k sa vadeli mali borçlar hesab kay tlar na al nm t r. 96

129 Ç BORÇLAR CETVEL Kurumu : ZM R BÜYÜK EH R BELED YES Y l : 2015 ( ) ANA HESAP HESAP KODU I I II III HESAP ADI GEÇEN YILDAN DEVREDEN BORÇ TUTARI YIL Ç NDE YIL Ç NDE KAYITLARA KAYITLARA ALINAN BORÇ TUTARI ALINAN BORÇ TUTARI ller Bankas ndan Al nan Krediler , , , , , Türkiye Vak flar Bankas Türk Anonim Ortakl , , , , , Denizbank A.. Ege Kurumsal ve Kamu Finansman ubesi , , , , , BANKA KRED LER HESABI TOPLAMI , , , , ,31 BORÇ TOPLAMI ÖDENEN, ÖDENEN CAR YILA AKTARILAN AKTARILAN BORÇ TUTARI BORÇ TUTARI ERTES YILA DEVRED LEN BORÇ TUTARI Hazine Mü te arl 'na Borçlar Hesab , , , , , T.C. Ba bakanl k Toplu Konut daresine Borçlar Hesab , , , , , KAMU DARELER NE MAL BORÇLAR HESABI TOPLAMI , , , , ,93 KISA VADEL Ç BORÇ TOPLAMI , , , , , ller Bankas ndan Al nan Krediler , , , , , Türkiye Vak flar Bankas Türk Anonim Ortakl ,31 0, , , , Denizbank A.. Ege Kurumsal ve Kamu Finansman ubesi ,92 0, , , , BANKA KRED LER HESABI TOPLAMI , , , , , Hazine Mü te arl 'na Borçlar Hesab , , , , , T.C. Ba bakanl k Toplu Konut daresine Borçlar Hesab ,99 0, , , , KAMU DARELER NE MAL BORÇLAR HESABI TOPLAMI , , , , ,89 UZUN VADEL Ç BORÇ TOPLAMI , , , , ,51 GENEL TOPLAM , , , , ,75 97

130 DI BORÇLAR CETVEL AÇIKLAMASI Kurumu : ZM R BÜYÜK EH R BELED YES Y l : 2015 HESAP KODU AÇIKLAMA 2015 mali y l içerisinde Avrupa Yat r m Bankas ( AYB )'na ,68 TL, Uluslararas Finans Kurumu ( IFC )'na ,57 TL d borç ödemesi yap lm t r mali y l nda ödenmesi 310 CAR YILDA ÖDENECEK DI MAL BORÇLAR HESABI gereken ,21 TL uzun vadeli mali borçlar hesab ndan dü ülerek k sa vadeli mali borçlar hesab kay tlar na al nm t r mali y l içerisinde Deniz Ula m Geli tirme Projesi kapsam nda Avrupa mar ve Kalk nma Bankas (EBRD)'ndan ,60 TL, ING BANK'dan ,00 TL d borçlanma yap lm t r. Tam Adaptif ve tfaiye Acil Müdahale Projesi kapsam nda Uluslararas Finans Kurumu ( IFC ) 'ndan ,00 TL d borçlanma yap lm t r. Konak Kar yaka Tramvay 410 DI MAL BORÇLAR HESABI Projesi kapsam nda Frans z Kalk nma Ajans (AFD)'ndan ,00 TL d borçlanma yap lm t r. 85 Adet Rayl Sistem Araç Al m Projesi kapsam nda Avrupa mar ve Kalk nma Bankas (EBRD)'ndan ,13 TL, Uluslararas Finans Kurumu ( IFC )'ndan ,00 TL, Frans z Kalk nma Ajans (AFD)'ndan ,00 TL d borçlanma yap lm t r. Mali y l sonunda d mali borçlar m z n T.C. Merkez Bankas döviz sat kuru üzerinden de erlemesi sonucunda ortaya ç kan ,90 TL kur fark d mali borçlar m za eklenmi tir. 98

131 DI BORÇLAR CETVEL Kurumu : ZM R BÜYÜK EH R BELED YES Y l : 2015 ( ) ANA HESAP HESAP KODU I II III HESAP ADI GEÇEN YILDAN DEVREDEN BORÇ TUTARI YIL Ç NDE YIL Ç NDE KAYITLARA KAYITLARA ALINAN BORÇ TUTARI ALINAN BORÇ TUTARI BORÇ TOPLAMI ÖDENEN, ÖDENEN CAR YILA AKTARILAN AKTARILAN BORÇ TUTARI BORÇ TUTARI ERTES YILA DEVRED LEN BORÇ TUTARI Avrupa Yat r m Bankas (AYB) , , , , , Frans z Kalk nma Ajans (AFD) Deniz Ula m Geli tirme Projesi 0, , ,50 0, , Avrupa mar ve Kalk nma Bankas (EBRD) Deniz Ula m Geli tirme Projesi 0, , ,40 0, , Uluslararas Finans Kurumu ( IFC ) Tam Adaptif ve tfaiye Acil Müdahale Projesi , , , , , ING BANK Deniz Ula m Geli tirme Projesi 0, , ,00 0, , CAR YILDA ÖDENECEK DI MAL BORÇLAR HESABI TOPLAMI , , , , ,21 KISA VADEL DI MAL BORÇLAR , , , , , Avrupa Yat r m Bankas (AYB) Frans z Kalk nma Ajans (AFD) Deniz Ula m Geli tirme Projesi Avrupa mar ve Kalk nma Bankas (EBRD) Deniz Ula m Geli tirme Projesi Uluslararas Finans Kurumu ( IFC ) Tam Adaptif ve tfaiye Acil Müdahale Projesi Uluslararas Finans Kurumu ( IFC ) Konak Kar yaka Tramvay Projesi , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ING BANK Deniz Ula m Geli tirme Projesi 0, , , , , Avrupa mar ve Kalk nma Bankas (EBRD) Rayl Sistem 85 Adet Vagon Al m Projesi Frans z Kalk nma Ajans (AFD) Konak Kar yaka Tramvay Projesi Uluslararas Finans Kurumu ( IFC ) 85 Adet Rayl Sistem Araç Al m Projesi 0, , , , ,89 0, , , , ,00 0, , , , , Frans z Kalk nma Ajans (AFD) 85 Adet Rayl Sistem Araç Al m Projesi 0, , , , , DI MAL BORÇLAR HESABI , , , , ,22 UZUN VADEL DI MAL BORÇLAR , , , , ,22 GENEL TOPLAM , , , , ,43 99

132 KASA SAYIM TUTANA I KURUMUN Günü Günü 3 1 Ad : zmir Büyük ehir Belediyesi Muhasebe ube Müdürlü ü Ay Ay 1 2 Kodu : Y l 3Y l Kasa Defteri Borç Sayfas Genel Toplam Kasa Defteri Alacak Sayfas Genel Toplam Kay tlara Göre Kasada Bulunmas Gereken Miktar : ,93 TL : ,93 TL : 0,00TL 31/12/2015 tarihinde zmir Büyük ehir Belediyesi Gelirler ube Müdürlü ü kasas nda yap lan say mda toplam 0,00 TL. bulundu u, say m sonunda bulunan miktar n kay tlara göre tamam oldu u görülmü tür. Durumu gösteren bu tutanak üç nüsha olarak düzenlenmi tir. Gelirler ube Müdürü Ad Soyad mza y d mza Muhasebe Yetk. Yard. veya ef Yard. v ef Ad Soyad mza A Muhasebe Yetkilisi Ad Soyad mza Ad A mza 100

133 ALINAN ÇEKLER SAYIM TUTANA I KURUMUN Günü Günü 3 1 Ad : zmir Büyük ehir Belediyesi Muhasebe ube Müdürlü ü Ay Ay 1 2 Kodu : Y l 3Y l Al nan Çekler Hesab Defteri Borç Sayfas Genel Toplam Al nan Çekler Hesab Defteri Alacak Sayfas Genel Toplam Kay tlara Göre Bulunmas Gereken Çek Miktar : ,16 TL : ,16 TL : 0,00TL 31/12/2015 tarihinde zmir Büyük ehir Belediyesi Gelirler ube Müdürlü ü veznesinde yap lan say mda toplam 0,00 TL. tutar nda çek bulundu u, say m sonunda bulunan miktar n kay tlara göre tamam oldu u görülmü tür. Durumu gösteren bu tutanak üç nüsha olarak düzenlenmi tir. Gelirler ube Müdürü Ad Soyad mza y d mza Muhasebe Yetk. Yard. veya ef Yard. ef Ad Soyad mza A Soyad mza Muhasebe Yetkilisi Ad Soyad mza Ad A S mza 101

134 BANKA MEVCUDU TESP T TUTANA I KURUMUN Günü Günü 3 1 Ad : zmir Büyük ehir Belediyesi Muhasebe ube Müdürlü ü Ay Ay 1 2 Kodu : Y l 3Y l Banka Hesab Defteri Borç Sayfas Genel Toplam Banka Hesab Defteri Alacak Sayfas Genel Toplam Kay tlara Göre Bankada Bulunmas Gereken Miktar : ,89 TL : ,87 TL : ,02 TL zmir Büyük ehir Belediyesi Kurumunun 31/12/2015 tarihi itibariyle kay tlara göre banka hesab n n # TL02KR# borç art n n ekli banka mutabakat yaz lar na uygun oldu u tespit edilmi tir. Durumu gösteren bu tutanak üç nüsha olarak düzenlenmi tir. Banka ve Krediler ube Müdürü Banka ube dürü Ad Soyad mza mza Muhasebe Yetk. Yard. veya ef Yard. v Ad Soyad mza Muhasebe Yetkilisi Ad Soyad mza Ad A S mzm a Eki :30 Adet Banka Mutabakat Yaz s 102

135 TEM NAT MEKTUPLARI SAYIM TUTANA I ( ) MAL H ZMETLER DA RES BA KANLI I KURUMUN Ad : ZM R BÜYÜK EH R BELED YES Kodu : Kodu : Günü : 31 Ay : 12 Y l : 2008 Günü : 31 Ay : 12 Y l : 2015 SAYIM SONUCUNDA BULUNAN DE ERLER N K ME A T OLDU U C NS ADED TUTARI SAYIMDA BULUNAN M KTAR NOKSAN FAZLASI ADET TUTAR ADET TUTAR ADET TUTAR EMIR MADEN Mektup 1 33, ,00 GÖRÇAG INS. Mektup 1 370, ,00 KOÇ UNiSYS Mektup 1 52, ,50 HÜSEYIN GENÇ Mektup 1 30, ,19 EYYÜP ER Mektup 1 30, ,20 DOGAN HARITA INS. MÜH. MÜS. TAAH. SAN. VE T C. Mektup 1 36, ,00 ANT ELEKTRONIK Mektup 1 348, ,00 NEFAN TICARET Mektup 1 90, ,00 NEFAN TICARET Mektup 1 49, ,44 NEFAN TICARET Mektup 1 39, ,60 MURAT ERKOÇ KIRMATAS SAN.. Mektup 1 40, ,21 BATI ANADOLU YAPI SAN.TIC.LTD.STI.. Mektup 1 72, ,00 KENTAY INS.MAK.TEM.. Mektup 1 97, ,46 ÖZDIL A.S.. Mektup 1 67, ,85 ALTAS INSAAT. Mektup 1 30, ,00 KENTAY INS.MAK.TEM.. Mektup 1 71, ,50 KENTAY INS.MAK.TEM.. Mektup 1 100, ,60 ULTRA ULASIM VE TRAFIK SAN.TIC.LTD.STI.. Mektup , ,00 ARZU GÖRKEN Mektup 1 60, ,00 ULTRA ULASIM VE TRAFIK SAN.TIC.LTD.STI.. Mektup 1 475, ,20 ÖZKAL INS.. Mektup 1 26, ,00 UGRASIR INSAAT. Mektup 1 33, ,20 HAS AL GIYIM GIDA SAN.TIC.LTD.STI. Mektup 1 58, ,00 IBRAHIM BÜLENT GÜRBÜZ Mektup 1 75, ,00 GÜÇYAPI TUR.MÜH.GAYR.MEN.YAT.SA.VETIC AS. Mektup , ,20 EROL EROGLU Mektup 1 300, ,00 UFUK UTLU Mektup 1 160, ,00 BAYSOY GIDA ÜRÜNLERI SAN.TIC.A.S.. Mektup 1 266, ,50 UGRASIR INSAAT. Mektup 1 45, ,00 KENTAY INS.MAK.TEM.. Mektup 1 99, ,45 KASTOR GIDA SAN. LTD.STI.. Mektup 1 52, ,58 MURAT ERKOÇ KIRMATAS SAN.. Mektup 1 260, ,13 SERIS TURIZIM TIC.. Mektup 1 225, ,00 ÖZKAL INS.. Mektup 1 27, ,40 ÖZKAL INS.. Mektup 1 32, ,39 KENTAY INS.MAK.TEM.. Mektup 1 60, ,00 ÖZKAL INS.. Mektup 1 30, ,00 ÖZDIL A.S.. Mektup 1 28, ,50 ALABALIK INSAAT LTD.STI.. Mektup 1 31, ,00 ÖZKAL INS.. Mektup 1 32, ,38 RAY TAAHHÜT TICARET VE TASERONLUK LTD.ST. Mektup 1 57, ,00 ÖZKAL INS.. Mektup 1 26, ,50 BATI ANADOLU YAPI SAN.TIC.LTD.STI.. Mektup 1 29, ,50 ÖZKAL INS.. Mektup 1 31, ,70 ULTRA ULASIM VE TRAFIK SAN.TIC.LTD.STI.. Mektup 1 300, ,00 ULTRA ULASIM VE TRAFIK SAN.TIC.LTD.STI.. Mektup 1 240, ,00 ALMILA SERACILIK VE INS.. Mektup 1 46, ,00 MESAL YAPI TIC. LTD.STI.. Mektup 1 44, ,22 MESAL YAPI TIC. LTD.STI.. Mektup 1 44, ,77 MESAL YAPI TIC. LTD.STI.. Mektup 1 44, ,82 MESAL YAPI TIC. LTD.STI.. Mektup 1 44, ,13 ECESAN IBRAHIM TASBAS Mektup 1 544, ,44 KURTYAPI INS. Mektup 1 25, ,61 HICRI GÜRDENIZ Mektup 1 39, ,09 ACI REKLAM Mektup 1 451, ,00 BIRIKIM DNS.VE TEK.DELEME A.S.. Mektup , ,00 IZBETON A.S Mektup , ,00 SAHIN MUH. Mektup 1 204, ,00 TEKNIKON INS. TURZ.TIC. LTD.. Mektup 1 925, ,00 GÖRÇAG INS. Mektup 1 32, ,50 BASARAN TEM. VE TASARONLUK LTD.STI.. Mektup 1 570, ,00 IZMIR DENIZ INS. SAN. TIC.LTD.STI.. Mektup 1 27, ,00 GÖRÇAG INS. Mektup 1 172, ,00 ERKOÇ KIRMATAS SAN. VE TIC. A.S. Mektup , ,92 OM TAS INS.SAN.TIC.PAZ.IHR.LTD.STI.. Mektup 1 207, ,00 GÖRÇAG INS. Mektup 1 51, ,00 GELISIM YAPI SAN.VE TIC.LTD.STI. Mektup 1 100, ,00 ALMILA SERACILIK VE INS.. Mektup 1 525, ,00 ÖZGÜLER INS.TAS.SAN. VE TIC.LTD.STI.. Mektup 1 30, ,00 GÖRÇAG INS. Mektup 1 70, ,00 ALMILA SERACILIK VE INS.. Mektup 1 70, ,00 ONURSAN ISIT.CIH.SAN.VE TIC.LTD.STI.. Mektup 1 68, ,00 IZMIR DENIZ INS. SAN. TIC.LTD.STI.. Mektup 1 105, ,00 MINA KUYUMCULUK KEB. TIC. LTD.STI. Mektup 1 40, ,00 ILHAN TUN Mektup 1 31, ,00 TEKNIKON INS. TURZ.TIC. LTD.. Mektup 1 251, ,00 ABDULLAH KAHRAMAN Mektup 1 786, ,00 CENGIZ IDIL INS. TAAH. TURZ. HAF. SAN. T IC. LTD. Mektup 1 41, ,50 YÜZEY YAPI ÜRET.TIC.LTD.STI.. Mektup , ,00 CENGIZ IDIL INS. TAAH. TURZ. HAF. SAN. T IC. LTD. Mektup 1 78, ,96 GÖRÇAG INS. Mektup 1 62, ,00 CAN ÖZDEMIR INS.TURZ. VE DiS TIC LTD.STI. Mektup 1 165, ,00 DENIZ INSAAT Mektup 1 53, ,00 OM TAS INS.SAN.TIC.PAZ.IHR.LTD.STI.. Mektup 1 153, ,00 103

136 TEM NAT MEKTUPLARI SAYIM TUTANA I ( ) KURUMUN Ad : ZM R BÜYÜK EH R BELED YES Kodu : Kodu : MAL H ZMETLER DA RES BA KANLI I Günü : 31 Günü : 31 Ay : 12 Ay : 12 Y l : 2008 Y l : 2015 SAYIM SONUCUNDA BULUNAN DE ERLER N K ME A T OLDU U C NS ADED TUTARI SAYIMDA BULUNAN M KTAR NOKSAN FAZLASI ADET TUTAR ADET TUTAR ADET TUTAR ABDULLAH KAHRAMAN Mektup , ,00 ABDULLAH KAHRAMAN Mektup 1 230, ,00 ÇELIKLER INS.A.S.. Mektup 1 354, ,50 OM TAS INS.SAN.TIC.PAZ.IHR.LTD.STI.. Mektup 1 108, ,00 KADIR INSAAT Mektup 1 600, ,00 ÖZ DEN INS. TAAH. ITH.LTD. STI.. Mektup 1 210, ,00 ÖZGÜRLER TRAFIK ISARETLERI SAN. VE TIC. LTD.ST. Mektup 1 151, ,00 KALFAOGLU INS.SAN.TIC.LTD.STI.. Mektup 1 735, ,00 YÜZEY YAPI ÜRET.TIC.LTD.STI.. Mektup 1 175, ,00 ACI REKLAM Mektup , ,00 CENGIZ IDIL INS. TAAH. TURZ. HAF. SAN. T IC. LTD. Mektup 1 78, ,00 IZMIR DENIZ INS. SAN. TIC.LTD.STI.. Mektup 1 173, ,66 IZMIR DENIZ INS. SAN. TIC.LTD.STI.. Mektup 1 37, ,16 IZMIR KITAP KIRTASIYE LTD.STI. Mektup 1 43, ,00 ÇIZGI SAGLIK ÜRÜNLERI DIS TIC. LTD.. Mektup 1 74, ,00 ÖZ DEN INS. TAAH. ITH.LTD. STI.. Mektup 1 37, ,80 ÖZ DEN INS. TAAH. ITH.LTD. STI.. Mektup 1 35, ,10 ÖZ DEN INS. TAAH. ITH.LTD. STI.. Mektup 1 35, ,10 DAVUT AKSU. Mektup 1 308, ,00 ARMAGAN SU MUH. VE SONDAJ SAN.LTD. STI.. Mektup 1 211, ,00 ERKOÇ KIRMATAS SAN. VE TIC. A.S. Mektup 1 601, ,00 KALFAOGLU INS.SAN.TIC.LTD.STI.. Mektup 1 700, ,00 DESA MÜH. VE YATIRIM MAL. SAN.. Mektup , ,74 C.G.E.A. PARS DES FONTAINES 169. Mektup , ,94 LURGI UMWELT CMBH IZM. KATI ATIK. Mektup , ,68 ULTRA ULASIM VE TRAFIK SAN.TIC.LTD.STI.. Mektup 1 96, ,00 CENGIZ IDIL INS. TAAH. TURZ. HAF. SAN. T IC. LTD. Mektup 1 154, ,00 IZFAS IZMIR FUARCILIK HIZ.KÜLTÜR VE SANAT ISL. Mektup , ,00 ZEKI DEMIRDÖGEN Mektup 1 678, ,00 ATILIMCI INS.TUR.SAN.. Mektup 1 452, ,00 CAN MET INS.TAAH.TUR.SAN.TIC.. Mektup 1 546, ,00 MEHMET TÜTÜNCÜ Mektup 1 83, ,00 KIRBAS TAAH Mektup 1 104, ,00 EROL EROGLU Mektup 1 360, ,00 EMIR MADEN Mektup 1 261, ,30 EMIR MADEN Mektup 1 27, ,00 EMIR MADEN Mektup 1 27, ,00 GEDIZ ELEKTRIK PARAKENDE SATIS A.S. Mektup 1 90, ,00 CAN MET INS.TAAH.TUR.SAN.TIC.. Mektup 1 873, ,00 CAN MET INS.TAAH.TUR.SAN.TIC.. Mektup 1 276, ,00 CAN MET INS.TAAH.TUR.SAN.TIC.. Mektup 1 162, ,00 CAN MET INS.TAAH.TUR.SAN.TIC.. Mektup 1 264, ,00 KALFAOGLU INS.SAN.TIC.LTD.STI.. Mektup 1 132, ,00 ÖZ DEN INS. TAAH. ITH.LTD. STI.. Mektup 1 72, ,00 ÖZ DEN INS. TAAH. ITH.LTD. STI.. Mektup 1 77, ,00 TEMSA A.S.. Mektup 1 46, ,50 TEMSA A.S.. Mektup 1 555, ,00 CAN MET INS.TAAH.TUR.SAN.TIC.. Mektup , ,00 HASAN SAGLAM Mektup 1 150, ,00 ISTANBUL BALIKCILIK DENIZ ÜRÜNLERI SAN.VE T. Mektup 1 42, ,50 KALFAOGLU INS.SAN.TIC.LTD.STI.. Mektup 1 539, ,00 MAHMUTOGLU KUYUMCULUK SAN.VE TIC.LTD.ST. Mektup 1 138, ,00 CAN MET INS.TAAH.TUR.SAN.TIC.. Mektup 1 540, ,00 CAN MET INS.TAAH.TUR.SAN.TIC.. Mektup 1 540, ,00 CAN MET INS.TAAH.TUR.SAN.TIC.. Mektup 1 524, ,00 ULTRA ULASIM VE TRAFIK SAN.TIC.LTD.STI.. Mektup 1 70, ,00 ULTRA ULASIM VE TRAFIK SAN.TIC.LTD.STI.. Mektup 1 90, ,00 SEZGIN DENIZ ÜR.GID.HAYV.INS.TIC.LTD.STI. Mektup 1 50, ,70 ÖZBEK SU ÜR.SAN.TIC.LTD.STI.. Mektup 1 351, ,00 MESAN YAPI SAN.VE TIC.LTD.STI.. Mektup 1 58, ,29 ALI RIZA BEYKO Mektup 1 100, ,00 LUVERNE FIRE APPARATUS CO. Mektup , ,50 IVECO MAGIRUS BRANDSCHUTZ TECNIK GMBLT. Mektup , ,40 SUPPLY OF MORTA 4 UNITS OF 22 M. Mektup , ,00 KALFAOGLU INS.SAN.TIC.LTD.STI.. Mektup 1 180, ,00 ULTRA ULASIM VE TRAFIK SAN.TIC.LTD.STI.. Mektup 1 661, ,00 ULTRA ULASIM VE TRAFIK SAN.TIC.LTD.STI.. Mektup , ,00 ALMILA SERACILIK VE INS.. Mektup 1 366, ,00 ULTRA ULASIM VE TRAFIK SAN.TIC.LTD.STI.. Mektup 1 340, ,00 ÖRNEKLER INS. TAAH. TURZ. TEKS. PET.ÜR.T. Mektup , ,00 HASAL GIYIM Mektup 1 54, ,60 GENTAY INS.TURZ.GIDA OTO.SPOR MALZ.SAN. Mektup 1 42, ,50 ARÇE TRIKO TEKSTIL SAN.VE TIC.LTD.STI.. Mektup 1 250, ,00 AYDENIZ SU ÜR.MAL.YEM.YAVRU ÜRÜN PAZ.ITH. Mektup 1 117, ,00 KARACAN YAPI TAH. SAN. VE TIC. LTD.. Mektup 1 606, ,00 TUGAL ÇEVRE TEKN.ULASIM VE ENERJI MÜSAVIR. Mektup , ,00 GÖRÇAG INS. Mektup 1 600, ,00 EROL EROGLU Mektup 1 123, ,00 NURAY ADALET ÇINAR Mektup 1 85, ,00 T.GARANTI BANKASI A.S (PINARBASI SB.). Mektup , ,00 EROL EROGLU Mektup 1 188, ,60 NEZIR AYHAN Mektup 1 120, ,00 ULTRA ULASIM VE TRAFIK SAN.TIC.LTD.STI.. Mektup , ,00 HAYAL GIYIM VETÜK.MAL. TIC. SAN. LTD. STI. Mektup 1 60, ,00 104

137 TEM NAT MEKTUPLARI SAYIM TUTANA I ( ) KURUMUN Ad : ZM R BÜYÜK EH R BELED YES Kodu : Kodu : MAL H ZMETLER DA RES BA KANLI I Günü : 31 Günü : 31 Ay : 12 Ay : 12 Y l : 2008 Y l : 2015 SAYIM SONUCUNDA BULUNAN DE ERLER N K ME A T OLDU U C NS ADED TUTARI SAYIMDA BULUNAN M KTAR NOKSAN FAZLASI ADET TUTAR ADET TUTAR ADET TUTAR MESAL YAPI TIC. LTD.STI.. Mektup 1 241, ,18 MESAL YAPI TIC. LTD.STI.. Mektup 1 465, ,21 MESAL YAPI TIC. LTD.STI.. Mektup 1 53, ,25 MESAL YAPI TIC. LTD.STI.. Mektup 1 53, ,24 ÖZACAR INSAAT. Mektup 1 397, ,80 GÖRÇAG INS. Mektup 1 150, ,00 GÜLISTAN INS. TUR.TEM.SAN. Mektup 1 26, ,00 YÜZEY YAPI ÜRET.TIC.LTD.STI. Mektup 1 55, ,00 GÜLISTAN INS. TUR.TEM.SAN. Mektup 1 46, ,00 ALMILA SERACILIK VE INS.. Mektup 1 29, ,58 ULTRA ULASIM VE TRAFIK SAN.TIC.LTD.STI.. Mektup , ,00 ASFAR TEKNIK LTD.STI. Mektup 1 41, ,96 ASFAR TEKNIK LTD.STI. Mektup 1 38, ,59 ASFAR TEKNIK LTD.STI. Mektup 1 45, ,00 FERHANOGLU INSAAT VE TIC.LTD.STI. Mektup 1 75, ,00 FERHANOGLU INSAAT VE TIC.LTD.STI. Mektup 1 75, ,00 CAN ÖZDEMIR INS.TURZ. VE DiS TIC LTD.STI. Mektup 1 100, ,00 EGE YOL INS. TIC.LTD.STI. Mektup 1 408, ,00 ALI PASA KOÇ. Mektup 1 538, ,00 GELISIM YAPI SAN.VE TIC.LTD.STI. Mektup 1 466, ,00 GELISIM YAPI SAN.VE TIC.LTD.STI. Mektup 1 648, ,50 YÜZEY YAPI ÜRET.TIC.LTD.STI. Mektup 1 473, ,50 YÜZEY YAPI ÜRET.TIC.LTD.STI. Mektup 1 361, ,00 YÜZEY YAPI ÜRET.TIC.LTD.STI. Mektup 1 545, ,00 YAPI MERKEZI INSAAT SAN AS. Mektup , ,60 YÜZEY YAPI ÜRET.TIC.LTD.STI.. Mektup , ,00 KALFA TAS KARO MERMER TAS.INS.TAH.LTD STI. Mektup , ,00 GÜNES ALÜMINYUM SANAYII TIC.. Mektup , ,00 GÜRHEDEF INSAAT TURIZM GIDA SAN. TIC. LTD. Mektup , ,00 ARSLAN TIC. Mektup , ,00 PROJE MIM.MÜS.INS.SAN.TIC.LTD.STI. Mektup , ,00 FER AN INS.VE TIC.LTD STI.. Mektup , ,00 IZBETON A.S Mektup , ,00 SEDAT BOZKURT Mektup 1 45, ,00 SEDAT BOZKURT Mektup 1 295, ,00 KÖKSAN INS. BASKI DEVRE ELEK. SAN. VE TIC. LTD. Mektup , ,00 ALFA RO INS.TAAH.TIC.LTD.STI. Mektup , ,00 ARSLAN TIC.. Mektup , ,03 ARSLAN TIC.. Mektup , ,00 ÖZGÜL YAPI INS.TEMZ.HIZM.TAAH.TIC.LTD.. Mektup 1 460, ,00 MEGA INS.LTD.STI. Mektup , ,00 TANIK TEM.LTD.STI.. Mektup , ,00 EGE YOL INS. TIC.LTD.STI.. Mektup 1 418, ,00 TOSYALI GIYIM SAN.LTD.STI. Mektup 1 108, ,00 EROL EROGLU Mektup , ,00 SERIL INSAAT SAN. TIC. LTD.STI. Mektup 1 930, ,00 ULTRA ULASIM VE TRAFIK SAN.TIC.LTD.STI.. Mektup , ,00 DEPREM MÜH.YUSUF DEPREM. Mektup 1 550, ,00 SITKIYE YARANGÜMELIOGLU. Mektup 1 182, ,00 SITKIYE YARANGÜMELIOGLU. Mektup 1 182, ,00 EGE YOL INS. TIC.LTD.STI.. Mektup 1 647, ,00 DURU MEDIKAL PAZ.TIBBI CIH.SAN.VE TIC.LTD.ST. Mektup 1 600, ,00 CENGIZ IDIL INS. TAAH. TURZ. HAF. SAN. T IC. LTD. Mektup 1 611, ,00 CENGIZ IDIL INS. TAAH. TURZ. HAF. SAN. T IC. LTD. Mektup 1 632, ,00 YUSUF DEPREM Mektup 1 350, ,00 DEMIR INS.SAN.TIC.TUR.LTD.STI. Mektup , ,00 ZAMAN ELEKTRIK VE TEKS. SAN. VE TIC. LTD. STI. Mektup , ,00 PERAY DIS TICARET VE YAPI SANAYI A.S.. Mektup , ,00 GEDIZ ELEKTRIK PARAKENDE SATIS A.S. Mektup , ,00 PERAY DIS TICARET VE YAPI SANAYI A.S.. Mektup , ,00 GÜLPET Mektup 1 40, ,00 GÖR ÇAG INS.SAN.TIC.LTD.STI.. Mektup 1 181, ,50 EMIN ERDOGAN AYDIN TUR.. Mektup 1 75, ,00 URFA LIDER TUR.VE OTOBÜS ISL.. Mektup 1 30, ,00 TOPÇAM TUR.VE SEY.A.S.. Mektup 1 35, ,00 ÇANAKKALE SEYAHAT ENGIN DÖLEN. Mektup 1 40, ,00 ISMAIL KEMAL KILIT (HEDIYELIK ESYA). Mektup 1 50, ,00 CENGIZ IDIL INS. TAAH. TURZ. HAF. SAN. T IC. LTD. Mektup , ,00 FURKAN REKLAM BASIM YAYIN TEKSTIL SANAYI Mektup 1 436, ,00 FURKAN REKLAM BASIM YAYIN TEKSTIL SANAYI Mektup 1 450, ,00 PERAY DIS TICARET VE YAPI SANAYI A.S.. Mektup 1 337, ,00 PERAY DIS TICARET VE YAPI SANAYI A.S.. Mektup 1 335, ,00 STFA HARITA A.S.. Mektup , ,00 SEMALY INS. MÜH. MÜSV. VE KONT. HIZ.. Mektup , ,74 STFA HARITA A.S.. Mektup , ,00 EGE SEHIR PLANLAMA A.S. Mektup 1 425, ,00 SISIM PAS.TUR.SAN. TIC.A.S. PELIKANO CAF. Mektup , ,00 ALI PASA KOÇ. Mektup , ,00 MALTEKS Mektup 1 250, ,00 ALFARO Mektup , ,00 ALI PASA KOÇ. Mektup 1 871, ,00 SERIL INSAAT SAN. TIC. LTD.STI. Mektup , ,00 ÖZTÜRE KIREÇÇILIK SAN.TIC.A.S KIREÇ ÜRETIMI Mektup , ,00 CENAY INS. SAN. TIC. LTD. STI.. Mektup , ,00 105

138 TEM NAT MEKTUPLARI SAYIM TUTANA I ( ) KURUMUN Ad : ZM R BÜYÜK EH R BELED YES Kodu : Kodu : MAL H ZMETLER DA RES BA KANLI I Günü : 31 Günü : 31 Ay : 12 Ay : 12 Y l : 2008 Y l : 2015 SAYIM SONUCUNDA BULUNAN DE ERLER N K ME A T OLDU U C NS ADED TUTARI SAYIMDA BULUNAN M KTAR NOKSAN FAZLASI ADET TUTAR ADET TUTAR ADET TUTAR EMIN TURGAYLI Mektup , ,00 KAYA MADENCILIK END.TAAH. MON. SAN. VE TIC. Mektup , ,00 EMIN TURGAYLI Mektup , ,00 METSAN OTOMOTIV YEDEK PARÇA SAN.VE TIC. LTD. Mektup , ,00 POÇAN INS. TAAH. MÜH.VE TIC. LTD. STI.. Mektup , ,00 HAKYÜREK INS TURIZM TEM HIZM.SAN TIC LTD. Mektup , ,00 ANIL BALIKCILIK ITH.IHR.SAN.TIC. Mektup , ,00 AYDINLAR MADENCILIK INS. SAN. VE TIC. LTD.STI. Mektup , ,00 AYDINLAR MADENCILIK INS. SAN. VE TIC. LTD.STI. Mektup , ,00 GÜRHEDEF INSAAT TURIZM GIDA SAN. TIC. LTD. ST. Mektup , ,00 YILMAZAY INS. TAAH. TUR. SN.TIC.LTD.STI. Mektup , ,00 INCEKARALAR LABORATUAR CIH.PAZARLAMA A. Mektup , ,00 ULTRA ULASIM VE TRAFIK SAN.TIC.LTD.STI.. Mektup 1 901, ,50 OTOKAR OTOMOTIV VE SAVUNMA SAN.A.S. Mektup , ,00 SOCIETE ORTEC ENVIRONNEMENT. Mektup , ,80 ÖZ DEN INS. TAAH. ITH.LTD. STI.. Mektup 1 213, ,00 CAN ÖZDEMIR INS.TURZ. VE DiS TIC LTD.STI. Mektup 1 198, ,00 KENTAY INS.MAK.TEM.. Mektup 1 269, ,52 KENTAY INS.MAK.TEM.. Mektup 1 100, ,00 TENDE FOR REHAP Mektup , ,00 GRENA REKLAMCILIK TUR.SAN.TIC.LTD.STI. Mektup , ,83 ÇAGLAR BALIK ÜRET.PAZ.LTD.STI.. Mektup 1 208, ,00 MÜNIR AYHAN Mektup 1 120, ,00 GÜÇYAPI TUR.MÜH.GAYR.MEN.YAT.SA.VETIC AS. Mektup , ,80 AKMESE GIDA VE IH. MALZ. SAN.. Mektup 1 39, ,00 GEKA INS. GEREÇLERI SAN. VE TIC.. Mektup 1 51, ,05 ÖZATA INSAAT Mektup 1 70, ,00 ALABALIK INSAAT LTD.STI.. Mektup 1 26, ,00 KALFAOGLU INS.SAN.TIC.LTD.STI.. Mektup , ,00 DEMIROGLU PLAS..KIRT.HIRD.PAZ.LDT.STI. Mektup 1 230, ,00 GEDIZ ELEKTRIK PARAKENDE SATIS A.S. Mektup , ,00 EROL EROGLU Mektup , ,00 TURGAY BALIKÇILIK GIDA SAN.TIC. LTD.STI.. Mektup 1 299, ,00 ÖZGÜRLER TRAFIK ISARETLERI SAN. VE TIC. LTD.S Mektup , ,00 GEDIZ ELEKTRIK PARAKENDE SATIS A.S. Mektup 1 815, ,00 GEDIZ ELEKTRIK PARAKENDE SATIS A.S. Mektup 1 635, ,00 KALFAOGLU INS.SAN.TIC.LTD.STI.. Mektup , ,00 EGE YOL INS. TIC.LTD.STI.. Mektup 1 600, ,00 EGE YOL INS. TIC.LTD.STI.. Mektup 1 260, ,30 ESMAN ÇEGA ESMAN ÇEV.EKIP,GÜV.ARAÇ.VE SIS. Mektup , ,00 SONAY ELEKT. INSAAT. SAN. TIC. LTD. STI. Mektup , ,00 SONAY ELEKT. INSAAT. SAN. TIC. LTD. STI. Mektup , ,00 IZ KA INS.TAAH.MÜH.TEKSTIL AMB.SAN.VE TI C.LTD. Mektup , ,00 SONAY ELEKT. INSAAT. SAN. TIC. LTD. STI. Mektup , ,00 AY KA TEKNIK INSTAAH.NAK.TE.PEY.INSAN KY. SA. Mektup , ,00 SONAY ELEKT. INSAAT. SAN. TIC. LTD. STI. Mektup , ,00 KAAN MÜH.ELEK.INS.TAAH.BÜLENT SAHIN Mektup , ,00 SONAY ELEKT. INSAAT. SAN. TIC. LTD. STI. Mektup , ,00 SONAY ELEKT. INSAAT. SAN. TIC. LTD. STI. Mektup , ,00 SONAY ELEKT. INSAAT. SAN. TIC. LTD. STI. Mektup , ,00 SONAY ELEKT. INSAAT. SAN. TIC. LTD. STI. Mektup , ,00 SONAY ELEKT. INSAAT. SAN. TIC. LTD. STI. Mektup , ,00 ATLANTIS BOYA KIMYA TURIZM INSAAT GiDA Mektup , ,00 BER ELEKTRIK INS.TAAH.SAN.VE TIC.LTD. STI. Mektup , ,00 ATLANTIS BOYA KIMYA TURIZM INSAAT GiDA Mektup , ,00 VATAN YAPI PEYZAJ TEM.INSAN KAYN.GIDA SAN. Mektup , ,00 OK KAN INS. VE TIC. LTD.STI. Mektup , ,00 VATAN YAPI PEYZAJ TEM.INSAN KAYN.GIDA SAN. Mektup , ,00 SONAY ELEKT. INSAAT. SAN. TIC. LTD. STI. Mektup , ,00 GÜNSAN TRAFIK ELEKTRIK VE INS.MÜH.SAN. TIC.LTD. Mektup , ,00 ASELSAN ELEKT.SAN.TIC.AS.. Mektup , ,00 DEMIRAY TAAHHÜT TURIZM INSAAT SAN. VE TIC. Mektup , ,00 ÇIFSAN BOTANIK VE AYDINLATMA TIC.LTD.STI. Mektup , ,00 SELTRA TRAFIK ULASIM MÜH.SAN. VE TIC. LTD.STI. Mektup , ,00 OPTIM OBERMEYER PROJE TEKNIK BILGI ISLEM M. Mektup , ,00 TUGAL ÇEVRE TEKN.ULASIM VE ENERJI MÜSAVIR. Mektup , ,00 DOGSEN INS.TUR.MADEN.HAY. TARIM VE GIDA SAN. Mektup , ,00 ENGINE MÜM. MÜH.SAN.VE TIC.A.S.. Mektup , ,00 ÇIFSAN BOTANIK VE AYDINLATMA TIC.LTD.STI. Mektup , ,00 ANADOLU ANONIM TÜRK SIG. STI. Mektup , ,00 SONAY ELEKT. INSAAT. SAN. TIC. LTD. STI. Mektup , ,00 TEMPO TEK INS. TUR.SAN.VE TIC AS.. Mektup , ,00 ESKON ELEKTRIK VE INS.SAN.VE TIC.LTD.STI. Mektup , ,00 EFE ENDÜSTRI VE TIC. A.S Mektup , ,00 ANADOLU ANONIM TÜRK SIG. STI. Mektup , ,00 GANTEK TEKNOLOJI BILISIM ÇÖZÜMLERI A.S. Mektup , ,00 SONAY ELEKT. INSAAT. SAN. TIC. LTD. STI. Mektup , ,00 SONAY ELEKT. INSAAT. SAN. TIC. LTD. STI. Mektup , ,00 AKDEMIR MADEN.INS.TUR.NAK.ITH.IHR.SAN.AS. Mektup , ,00 SAKIROGLU IÇ VE DIS TIC.TEKS.AKARYAKIT NAK. Mektup , ,00 SONAY ELEKT. INSAAT. SAN. TIC. LTD. STI. Mektup , ,00 YAPI SEV INS.TAAH.TUR.GID.TIC.LTD.STI. Mektup , ,00 ÇALISLAR ELEKTRIK ELEKTRONIK INS.SAN. TIC.LTD. Mektup 1 950, ,00 EGEBIL INS.MAK.GID.HARF.SAN.TIC.LTD.STI. Mektup , ,00 106

139 TEM NAT MEKTUPLARI SAYIM TUTANA I ( ) KURUMUN Ad : ZM R BÜYÜK EH R BELED YES Kodu : Kodu : MAL H ZMETLER DA RES BA KANLI I Günü : 31 Günü : 31 Ay : 12 Ay : 12 Y l : 2008 Y l : 2015 SAYIM SONUCUNDA BULUNAN DE ERLER N K ME A T OLDU U C NS ADED TUTARI SAYIMDA BULUNAN M KTAR NOKSAN FAZLASI ADET TUTAR ADET TUTAR ADET TUTAR DOGSEN INS.TUR.MADEN.HAY. TARIM VE GIDA SAN. Mektup , ,00 SONAY ELEKT. INSAAT. SAN. TIC. LTD. STI. Mektup , ,00 ATEKSIS PROFESYONEL SES VE GÖRÜNTÜ SIS. SAN. Mektup , ,00 KONTROL KIMYA ILAÇ MAK.INS.SAN. VE TIC.A.S. Mektup , ,00 ATLANTIS BOYA KIMYA TURIZM INSAAT GiDA. Mektup 1 891, ,00 DRAEGER MEDIKAL TICARET VE SERVIS LTD. STI. Mektup , ,00 DERYA ELEK.INS.TAAH.TUR.GID.TIC.SAN.LTD. STI. Mektup , ,00 E.S. YAPI SEHIRCILIK MIM. REST. SAN. TIC.LTD.STI. Mektup , ,00 E.S. YAPI SEHIRCILIK MIM. REST. SAN. TIC.LTD.STI. Mektup , ,00 BOR MÜZIK ALETLERI TICARET SANAYI LTD.STI. Mektup , ,00 DOGAN METALURJI VE MAK.SAN.VE TIC.LTD.ST. Mektup , ,00 SÜTAS A.S.. Mektup , ,00 BOSTANCI INS. TAAH. TUR. TEM.SAN.LTD.STI. Mektup , ,00 INTA UZAY SISTEMLERI ILETISIM A.S. Mektup , ,00 ERKAYA ELEK.SIS.MÜH.KUBILAY ERKAYA Mektup , ,00 EKIN MÜHENDISLIK INS. SAN. TIC. LTD. STI. Mektup , ,00 ATAÇ INSAAT VE SANAYI A.S.. Mektup , ,00 ÇIM TEKNIK TOHUMCULUK ZIRAAT SAN.TIC.LTD. Mektup , ,00 TURSAN HAZiR GIYIM TUR.INS.VE MALZ.PAZ. LTD. Mektup , ,00 HAKYÜREK INS TURIZM TEM HIZM.SAN TIC LTD. Mektup , ,00 E.S. YAPI SEHIRCILIK MIM. REST. SAN. TIC.LTD.STI. Mektup , ,00 DOGAN METALURJI VE MAK.SAN.VE TIC.LTD.ST. Mektup , ,00 EFE ENDÜSTRI VE TIC. A.S. Mektup , ,00 VIRA TEM.INS.TUR.TAS.VE HIZ.ORG.ÖZEL EGI HIZ.SAN. Mektup , ,00 GÜLAY GÜVEN TEKS.INS SAN.VE TIC.LTD.STI. Mektup , ,00 ESKON MÜH.YAPI END.VE TIC.LTD.STI. Mektup , ,00 METIN KARAAHMETOGLU Mektup , ,00 ÖZ ÖRNEK INS.EGI.SAG.GÜV.SAN.TIC.LTD.STI. Mektup , ,00 TÜLAY DENIZCILIK EROL MITIL Mektup , ,00 FARSEL INS.TIC.A.S. Mektup , ,00 YERTAS INS.TUR.MAD.SAN. VE TIC.LTD.STI. Mektup , ,00 HIPERBOL INS.PAZ.LTD.STI.. Mektup , ,00 YAPI TEKNIK MÜH.VE MÜS. LTD. STI.. Mektup , ,00 YÜKSEL DOMANIÇ MÜHEN. LTD. STI. Mektup , ,00 SAKIROGLU IÇ VE DIS TIC.TEKS.AKARYAKIT NAK. Mektup , ,00 PETROL OFISI AS. GENEL MD. Mektup , ,00 VATAN YAPI PEYZAJ TEM.INSAN KAYN.GIDA SAN. Mektup , ,00 ABDULLAH UZUN Mektup , ,00 ASTEL YAPI VE ELEKTRIK SISTEMLERI TIC. SAN. Mektup , ,00 ASELSAN ELEKT.SAN.TIC.AS.. Mektup , ,00 TEMPO TEK INS. TUR.SAN.VE TIC AS.. Mektup , ,00 SELAHATTIN VARDAR ARMA TARIM Mektup , ,00 TURGUTLAR UN GIDA SAN.VE TIC.LTD.STI. Mektup , ,00 SEMPATI INS.MOB.NAK.GIDA TURZ.TIC.VESAN. LTD. Mektup , ,00 PETROL OFISI AS. GENEL MD. Mektup , ,00 ECETAS INS.SAN. VE TIC.A.S.. Mektup , ,00 IMAJ IÇ VE DIS AS. Mektup , ,00 SENTEZ OPTIK ELEKR.END.CIHAZ MÜH TIC LTD. Mektup , ,00 ATEKSIS PROFESYONEL SES VE GÖRÜNTÜ SIS. SAN Mektup , ,00 BÜLENT DAYI Mektup , ,00 HÜSEYINOGULLARI GIDA LTD.STI. Mektup 1 900, ,00 VEKTÖR SAGLIK ÜRÜNLERI LTD. STI. Mektup , ,00 ÇIÇEKLER YAS. SEB. MEY.TIC.LTD.STI. Mektup , ,00 DEMIRAY TAAHHÜT TURIZM INSAAT SAN. VE TIC. Mektup , ,00 IL SER HASERE ILACLARI VE MAK.SAN.TIC. LTD.ST. Mektup , ,00 PE BA TEKS.INS.SAN.TIC.LTD.STI. Mektup , ,00 DAYEN DiS TIC. LTD.STI. Mektup , ,00 AKGÜL KARDESLER LTD.STI.. Mektup , ,00 AKGÜL KARDESLER LTD.STI.. Mektup , ,00 EFE ENDÜSTRI VE TIC. A.S. Mektup , ,00 DEMIRAY TAAHHÜT TURIZM INSAAT SAN. VE TIC. Mektup , ,00 ÖZAYDINLAR MEY.VE SEB.NAK.GIDA.TAAH.SAN T C. Mektup , ,00 SÜLEYMAN AKAR Mektup , ,00 EGE TEMEL SONDAJCILIK SAN.VE TIC.LTD.STI. Mektup , ,00 ALI DINÇER Mektup , ,00 INCEKARALAR TIB.CIH.VE TIC.A.S. Mektup , ,00 DEVAK DOKUZ EYLÜL ÜNIVERSITESI VAKFI IKTISAT. Mektup , ,00 VATAN YAPI PEYZAJ TEM.INSAN KAYN.GIDA SAN. Mektup , ,00 TÜRK TELEKOM BAS.MÜD. BATI I BÖLGE MÜD. Mektup , ,00 MAKI TAR.ÜR.GI.TIC.LTD.STI. Mektup , ,00 ATAÇ INSAAT VE SANAYI A.S.. Mektup , ,00 YAPI TEKNIK MÜH.VE MÜS. LTD. STI.. Mektup , ,00 YÜKSELIS NAK.ARAÇ.TUR.TIC.SAN.A.S.. Mektup , ,00 IZMIR IL TELEKOM MÜDÜRLÜGÜ. Mektup , ,00 DEMIRAY TAAHHÜT TURIZM INSAAT SAN. VE TIC. Mektup , ,00 IZBATI YAPI SAN. TIC.LTD.STI. Mektup 1 250, ,00 CLEANOSOL YOL ISARETLERI INS.TAAHHÜT SANA Mektup , ,00 YAMAN PETROL SAN.VE TIC.LTD.STI.. Mektup , ,00 TRAFIK ISARETLERI SAN. VE TIC. A.S. Mektup , ,00 YÖNSIS BILGISAYAR SISTEMLERI SAN.VE TIC. A.S. Mektup , ,00 SEREN SPOR MALZEMELERI TEKSTIL GIDA REK. TUR. Mektup , ,00 KONTROL KIMYA ILAÇ MAK.INS.SAN. VE TIC.A.S. Mektup , ,00 PENTA ELEKTRONIK MEDIKAL SISTEMLER SAN VE Mektup , ,00 ELINEL ELK.ELEK.MAK.INS.SAN.VE TIC.IHR. ITH.LTD. Mektup , ,00 107

140 TEM NAT MEKTUPLARI SAYIM TUTANA I ( ) KURUMUN Ad : ZM R BÜYÜK EH R BELED YES Kodu : Kodu : MAL H ZMETLER DA RES BA KANLI I Günü : 31 Günü : 31 Ay : 12 Ay : 12 Y l : 2008 Y l : 2015 SAYIM SONUCUNDA BULUNAN DE ERLER N K ME A T OLDU U C NS ADED TUTARI SAYIMDA BULUNAN M KTAR NOKSAN FAZLASI ADET TUTAR ADET TUTAR ADET TUTAR HAK ER MAN IÇ VE DIS TIC.LTD.STI. Mektup , ,00 VATAN YAPI PEYZAJ TEM.INSAN KAYN.GIDA SAN. Mektup , ,00 ELÇIN HASGÜL Mektup , ,00 EFE ENDÜSTRI VE TIC. A.S. Mektup , ,00 INPRO MÜH. MÜS. INS.SAN.TIC.LTD.STI. Mektup , ,00 TUNCERLER YAPI MAL.TUR.SAN.TIC.LTD.STI. Mektup , ,00 YÜZÜCÜ INSAAT SAN.TIC.LTD.STI. Mektup , ,00 HAYSU ÖZEL SAGLIK HIZMETLERI VE TIC.LTD.STI. Mektup , ,00 SÜRAT EGT.ARAÇ.BÜRO MOB.SIST.A.S. Mektup , ,00 DRAEGER MEDIKAL TICARET VE SERVIS LTD. STI. Mektup , ,00 IZ KA TEMIZLIK GERI KAZANiM INS.TUR.NAK. TEK. Mektup , ,00 YAPI TEKNIK MÜH.VE MÜS. LTD. STI.. Mektup , ,00 PREFABRIK YAPI INSAAT SAN. VE TIC.A.S. Mektup , ,00 INCEKARALAR LABORATUAR CIH.PAZARLAMA A. Mektup , ,00 HYUNDAI ASSAN OTOMOTIV SAN.TIC.AS. Mektup , ,00 SÜLEYMAN GÜLERYÜZ ELEK.ELEKTRONIK MAK. Mektup , ,00 PROSIS PROFOSYONEL SIS. MED. INS. TUR. SAN. Mektup , ,00 S.S. EGE ÖRNEK SU ÜRÜNLERI KOOP.. Mektup , ,00 REIS BALIKCILIK TIC.VE SAN.LTD.STI.. Mektup , ,00 MEHMET AKIF OLATAS Mektup , ,00 KOMODOR SU ÜRÜNLERI TIC. VE SAN. LTD.STI. Mektup , ,00 EGEMEN BALIKCILIK GIDA SAN.TIC.LTD.STI. Mektup , ,00 ANIL BALIKCILIK ITH.IHR.SAN.TIC. Mektup , ,00 ADA HARITA INS.TIC.LTD.STI. Mektup , ,00 ADA HARITA INS.TIC.LTD.STI. Mektup , ,00 MAKRO HARITA PLAN MIM.MÜH.INS.TUR.SAN. TIC. Mektup , ,00 MAKRO HARITA PLAN MIM.MÜH.INS.TUR.SAN. TIC. Mektup , ,00 TÜM YAPI TURIZM INS. DEKORASYON SAN VE TIC. Mektup , ,00 ALTAN DOGAN Mektup , ,00 LÜTFI AYDIN Mektup , ,00 INDEKS ELEK. ELEKTR.MAK.INS.MAL.TUR.NAK. Mektup , ,00 BOZOGLU INS.TAAH.TIC.LTD.STI. Mektup , ,00 FERHANOGLU INSAAT VE TIC.LTD.STI.. Mektup , ,00 FERHANOGLU INSAAT VE TIC.LTD.STI.. Mektup , ,00 FERHANOGLU INSAAT VE TIC.LTD.STI.. Mektup , ,00 KOÇTAS YAPI MARKETLERI TIC. A.S.. Mektup , ,00 BORUSAN MAK. VE GÜÇ SIST.SAN.VE TIC.A.S. Mektup , ,00 TÜRK TELEKOM BAS.MÜD. BATI I BÖLGE MÜD. Mektup , ,00 TEDAS TÜRKIYE ELEKTRIK DAGITIM GENEL MÜD. Mektup , ,00 YERTAS INS.TUR.SAN.VE MADEN TIC.LTD.STI. Mektup , ,00 BÜROSAN OFIS MOB.MAL.INS.IMAL.ITH.IHR.SAN. Mektup , ,00 TÜRK TELEKOM BAS.MÜD. BATI I BÖLGE MÜD. Mektup , ,31 TÜRK TELEKOM BAS.MÜD. BATI I BÖLGE MÜD. Mektup , ,67 TÜRK TELEKOM BAS.MÜD. BATI I BÖLGE MÜD. Mektup , ,93 KEMAL PAKTEMUR Mektup , ,00 RESIT SIYAHKOÇ Mektup , ,00 COSKUN LUNAPARK TURIZM INS.TIC. A.S.. Mektup , ,00 HAYDAR AKBIYIK GÜLISTAN SU ÜRÜNLERI Mektup , ,00 VATAN MEYVE SEBZE GDA SAN.TIC.LTD.STI. Mektup , ,00 FESIH KAHRIMAN Mektup , ,00 HÜSEYIN GÜNER GIDA MAD. NAK.TUR.SAN.TIC.LTD. Mektup , ,00 HAYRANOGULLARi INS.TAAH.LTD.STI. Mektup , ,00 ISBAK ISTANBUL ULASIM HAB.VE GÜV. TEK. Mektup , ,90 BÜLENT SELANIKERI Mektup , ,00 BORUSAN MAK. VE GÜÇ SIST.SAN.VE TIC.A.S. Mektup , ,00 ÇETINKAYA IMAR INS.MÜH.MÜS.TIC.LTD.STI. Mektup , ,00 TÜRK TELEKOM BAS.MÜD. BATI I BÖLGE MÜD. Mektup , ,00 AKSIYON ENERJI VE YAPI MÜH.PROJE TAAH. TUR. Mektup , ,00 TÜRK TELEKOM BAS.MÜD. BATI I BÖLGE MÜD. Mektup , ,00 GDZ ELEKTRIK DAGITIM ANONIM SIRKETI IZMIR IL. Mektup , ,00 DÖRTARKADAS GIDA OTOM.NAK.TAAH SAN.TIC.LTD. Mektup , ,00 IZMIR OTOBÜS VE TERMINAL ILT.A.S.. Mektup , ,00 EKOSIS ÇEVRE VE IS GÜV.TEKNO.ELEK.SAN. VE TIC. Mektup , ,00 CSR ZHUZHOU ELECTRIC LOCOMOTIVE CO.LTD. Mektup , ,54 MEGA ÖZEL SAG. HIZ VE MED.ÜRÜN SAN. TIC. A. Mektup , ,00 MONDE TIBBI MAL.GIDA HAY.INSAN KAY.INS.ITH. Mektup , ,00 MVM MEDIKAL VET.MALZ.SAN.TIC.LTD.STI. Mektup , ,00 MEHMET KESIMLI Mektup , ,00 ALI KESIMLI Mektup , ,00 NEOTEC GIDA SAN.TIC.LTD.STI. Mektup , ,00 TÜRK TELEKOMINIKASYON AS. Mektup , ,00 AYGÖR TURIZM INSAAT SAN.VE TIC.LTD.STI. Mektup , ,00 ASAYSA INS.VE DIS TIC.A.S. Mektup , ,00 TÜRK TELEKOMINIKASYON AS. Mektup 1 750, ,00 YORTEL ELK.TAAH.TUR.B.SAR. SIST.SAN. TIC. Mektup , ,00 TEOS MARINA ISLETME TIC.A.S. Mektup , ,00 KENAN UÇANKUS Mektup , ,00 YORTEL ELK.TAAH.TUR.B.SAR. SIST.SAN. TIC. Mektup , ,00 DEMKURT NAKLIYAT GIDA OTOMOTIV SAN. Mektup , ,00 YORTEL ELK.TAAH.TUR.B.SAR. SIST.SAN. TIC. Mektup , ,00 EVER FRESH GIDA TICARET LIMITED ST. Mektup , ,00 YASAR ÖZTÜRK INSAAT TURIZM SAN VE TIC.AS. Mektup , ,00 TURANLI KOLL. STI.. Mektup , ,00 ÇETINKAYA IMAR INS.MÜH.MÜS.TIC.LTD.STI. Mektup , ,00 108

141 TEM NAT MEKTUPLARI SAYIM TUTANA I ( ) KURUMUN Ad : ZM R BÜYÜK EH R BELED YES Kodu : Kodu : MAL H ZMETLER DA RES BA KANLI I Günü : 31 Günü : 31 Ay : 12 Ay : 12 Y l : 2008 Y l : 2015 SAYIM SONUCUNDA BULUNAN DE ERLER N K ME A T OLDU U C NS ADED TUTARI SAYIMDA BULUNAN M KTAR NOKSAN FAZLASI ADET TUTAR ADET TUTAR ADET TUTAR ME SA BALIKÇILIK SU ÜRÜNLERI TURIZM SAN TIC. Mektup , ,00 BOREGE INSAAT SAN.TIC.LTD.STI. Mektup , ,00 TÜRK TELEKOM BAS.MÜD. BATI I BÖLGE MÜD. Mektup , ,00 TÜRK TELEKOMINIKASYON AS. Mektup , ,00 TÜRK TELEKOMINIKASYON AS. Mektup , ,00 TÜRK TELEKOM BAS.MÜD. BATI I BÖLGE MÜD. Mektup , ,00 TÜRK TELEKOM BAS.MÜD. BATI I BÖLGE MÜD. Mektup , ,00 TÜRK TELEKOM BAS.MÜD. BATI I BÖLGE MÜD. Mektup , ,00 HACIMEHMETOGULLARI YAS SEBZE MEYVE TIC. Mektup , ,00 TÜRK TELEKOM BAS.MÜD. BATI I BÖLGE MÜD. Mektup , ,00 TÜRK TELEKOM BAS.MÜD. BATI I BÖLGE MÜD. Mektup , ,00 ALI TEMIZYÜREK Mektup , ,00 TÜRK TELEKOM BAS.MÜD. BATI I BÖLGE MÜD. Mektup , ,00 TÜRK TELEKOM BAS.MÜD. BATI I BÖLGE MÜD. Mektup , ,00 TÜRK TELEKOM BAS.MÜD. BATI I BÖLGE MÜD. Mektup , ,00 YORTEL ELK.TAAH.TUR.B.SAR. SIST.SAN. TIC. Mektup , ,00 YORTEL ELK.TAAH.TUR.B.SAR. SIST.SAN. TIC. Mektup , ,00 ISBAK ISTANBUL ULASIM HAB.VE GÜV. TEK. Mektup , ,12 BILGITÜRK BILGISAYAR TEKNOLOJILERI A.S. Mektup , ,00 YORTEL ELK.TAAH.TUR.B.SAR. SIST.SAN. TIC. Mektup , ,00 TÜRK TELEKOM BAS.MÜD. BATI I BÖLGE MÜD. Mektup , ,00 SERKAN DOGAN Mektup , ,00 SIPKON PRE. KONT. VE ÇELIK TAS.SIS.YAPILAR INS. Mektup , ,00 TÜRK TELEKOMINIKASYON AS. Mektup , ,00 TÜRK TELEKOM BAS.MÜD. BATI I BÖLGE MÜD. Mektup , ,00 ÇEM SAN ÇELIK MOBILYA SAN.TIC.LTD.STI. Mektup , ,80 BILGITÜRK BILGISAYAR TEKNOLOJILERI A.S. Mektup , ,00 TÜRK TELEKOM BAS.MÜD. BATI I BÖLGE MÜD. Mektup , ,00 YORTEL ELK.TAAH.TUR.B.SAR. SIST.SAN. TIC. Mektup , ,00 YORTEL ELK.TAAH.TUR.B.SAR. SIST.SAN. TIC. Mektup , ,00 BORUSAN MAK. VE GÜÇ SIST.SAN.VE TIC.A.S. Mektup , ,00 NARPAK NARENCIYE PAKET. PLAST SAN.VE DIS TIC. Mektup , ,00 ALI AK Mektup , ,00 MEMET AKTAS Mektup , ,00 NECMETTIN CANBAZ Mektup , ,00 ENGIN ILGÜY Mektup , ,00 MEHMET HÜLAGÜ Mektup , ,00 EDIP SÖNMEZ Mektup , ,00 TAB GIDA SAN.VE TIC.A.S. Mektup , ,00 SÜLEYMAN ARLI Mektup , ,00 YORTEL ELK.TAAH.TUR.B.SAR. SIST.SAN. TIC. Mektup , ,00 ÖMÜRAY GIDA NAK.TURZ.SAN.TIC.LTD.STI.. Mektup , ,00 ÖZLEM KOCA Mektup , ,00 TEKAL BILG.ENERJI ÜRETIM MIMARLIK MÜH.INS.TIC. Mektup , ,00 UÇANKUSLAR GIDA NAKLIYAT INSAAT OTO YED. Mektup , ,00 TÜRK TELEKOM BAS.MÜD. BATI I BÖLGE MÜD. Mektup , ,00 IZMIR IL TELEKOM MÜDÜRLÜGÜ. Mektup , ,00 IZMIR IL TELEKOM MÜDÜRLÜGÜ. Mektup , ,00 IZMIR IL TELEKOM MÜDÜRLÜGÜ. Mektup , ,00 TEKAL BILG.ENERJI ÜRETIM MIMARLIK MÜH.INS.TIC. Mektup , ,00 TEKAL BILG.ENERJI ÜRETIM MIMARLIK MÜH.INS.TIC. Mektup , ,00 ERDOGAN VE ZAFER DURA KOLLEKTIF STI. Mektup , ,00 TÜRK TELEKOM BAS.MÜD. BATI I BÖLGE MÜD. Mektup , ,81 TÜRK TELEKOM BAS.MÜD. BATI I BÖLGE MÜD. Mektup , ,00 TÜRK TELEKOM BAS.MÜD. BATI I BÖLGE MÜD. Mektup , ,00 TÜRK TELEKOM BAS.MÜD. BATI I BÖLGE MÜD. Mektup , ,00 TÜRK TELEKOM BAS.MÜD. BATI I BÖLGE MÜD. Mektup , ,00 BOREGE INSAAT SAN.TIC.LTD.STI. Mektup , ,00 TÜRK TELEKOM BAS.MÜD. BATI I BÖLGE MÜD. Mektup , ,00 TÜRK TELEKOM BAS.MÜD. BATI I BÖLGE MÜD. Mektup , ,00 TÜRK TELEKOM BAS.MÜD. BATI I BÖLGE MÜD. Mektup , ,00 TÜRK TELEKOM BAS.MÜD. BATI I BÖLGE MÜD. Mektup , ,00 TÜRK TELEKOMINIKASYON AS. Mektup , ,00 BOREGE INSAAT SAN.TIC.LTD.STI. Mektup , ,05 VODAFONE ILETISIM HIZMETLERI A.S. Mektup , ,00 TÜRK TELEKOMINIKASYON AS. Mektup , ,53 TÜRK TELEKOMINIKASYON AS. Mektup , ,00 TÜRK TELEKOMINIKASYON AS. Mektup , ,00 ESER MÜSAVIRLIK MÜHENDISLIK A.S. Mektup , ,00 IZBAL (IZMIR BALIK GIDA TIC.SAN.LTD.STI. Mektup , ,00 BOREGE INSAAT SAN.TIC.LTD.STI. Mektup , ,00 EKOSIS ÇEVRE VE IS GÜV.TEKNO.ELEK.SAN. VE TIC. Mektup , ,00 DATEL TELLIOGLU MÜH.INS.TAAH.VE TIC.LTD. STI. Mektup , ,00 TÜRK TELEKOM BAS.MÜD. BATI I BÖLGE MÜD. Mektup , ,00 AKMAN BALIKÇILIK SAN.TIC.LTD. STI. Mektup , ,00 ILBA INSAAT MAL.TUR.SAN.DIS TIC.LTD.STI. Mektup , ,00 TÜRK TELEKOM BAS.MÜD. BATI I BÖLGE MÜD. Mektup , ,00 TÜRK TELEKOM BAS.MÜD. BATI I BÖLGE MÜD. Mektup , ,00 YORTEL ELK.TAAH.TUR.B.SAR. SIST.SAN. TIC. Mektup , ,95 YÖNSIS MIMARI YÖN.SIS.SAN. VE TIC. LTD.STI. Mektup , ,00 IZMIR KÖRFEZ BALIKÇILIK INS.TURIZM VE PETROL. Mektup , ,00 TÜRK TELEKOM BAS.MÜD. BATI I BÖLGE MÜD. Mektup , ,00 ALI ULUPUNAR Mektup , ,00 ALI ULUPUNAR Mektup , ,00 109

142 TEM NAT MEKTUPLARI SAYIM TUTANA I ( ) KURUMUN Ad : ZM R BÜYÜK EH R BELED YES Kodu : Kodu : MAL H ZMETLER DA RES BA KANLI I Günü : 31 Günü : 31 Ay : 12 Ay : 12 Y l : 2008 Y l : 2015 SAYIM SONUCUNDA BULUNAN DE ERLER N K ME A T OLDU U C NS ADED TUTARI SAYIMDA BULUNAN M KTAR NOKSAN FAZLASI ADET TUTAR ADET TUTAR ADET TUTAR ÖZMENAL SEBZE MEYVA KOMISYONCULUK GIDA. Mektup , ,00 MEMET MORKOÇ Mektup , ,00 SENKTA ELK.TUR.INS.SAN.VE TIC.AS. Mektup , ,00 MEHMET BATUKER Mektup , ,00 HÜSEYIN YETIK Mektup , ,00 NEVZAT TOPALOGLU GIDA NAK.LTD.STI.. Mektup , ,00 UNICOM UNIVERSAL BIL.HIZ.TIC.VE LTD.STI. Mektup , ,00 TEKAL BILG.ENERJI ÜRETIM MIMARLIK MÜH.INS.TIC. Mektup , ,00 KEFSER TEKS. NAK. GiD. SAN. TIC. LTD.STI. Mektup , ,00 MEHMET ÇETIN MEYVE VE SEBZE KOM. Mektup , ,00 TÜRK TELEKOM BAS.MÜD. BATI I BÖLGE MÜD. Mektup , ,00 TÜRK TELEKOM BAS.MÜD. BATI I BÖLGE MÜD. Mektup , ,00 TÜRK TELEKOM BAS.MÜD. BATI I BÖLGE MÜD. Mektup , ,00 IZELMAN GEN.HIZ.OTOP.ÖZ.EGT ITF.SAG HIZ.TIC.A.. Mektup , ,00 BOREGE INSAAT SAN.TIC.LTD.STI. Mektup , ,60 NADIRSAH YASAR TARIM ÜR.NAK.INS.LTD.STI. Mektup , ,00 RECEPHAN TOY Mektup , ,00 GÖKHAN AYVALI Mektup , ,00 HASAN GÜNES Mektup , ,00 SEKOM ILETISIM SISTEMLERI SAN. VE TIC. A.S. Mektup , ,00 AYSU YAS SEBZE VE MEYVE ITHALAT IHRACAT TIC. Mektup , ,00 CAVIT AKKAN Mektup , ,00 DOGANÖZ GIDA MAD,NAK,SAN,TIC, LTD.STI. Mektup , ,00 DÖRT ARKADAS GIDA OTOMOTIV NAKLIYE INS. Mektup , ,00 NECATI YILMAZ Mektup , ,00 HACIOGLLARI TOHUM GÜBRE SERACILIK GIDA NAK. Mektup , ,00 IZENERJI INSAN KAYNAKLARI TEM. BAK. ENERJI. Mektup , ,00 MURAT BETON Mektup , ,00 ÖZVARLI MEYVE SEBZE KUYUMCU GIDA NAK. Mektup , ,00 ÜÇLÜ YAS SEBZE MEYVE NAK.TIC. LTD.STI. Mektup , ,00 IZELMAN GEN.HIZ.OTOP.ÖZ.EGT ITF.SAG HIZ.TIC.A.. Mektup , ,00 YORTEL ELK.TAAH.TUR.B.SAR. SIST.SAN. TIC. Mektup , ,00 KARDESLER YAS MEYVE SEBZE NAK. OTOMOBIL Mektup , ,00 IZELMAN GEN.HIZ.OTOP.ÖZ.EGT ITF.SAG HIZ.TIC.A.. Mektup , ,00 IZENERJI INSAN KAYNAKLARI TEM. BAK. ENERJI. Mektup , ,00 BILGITÜRK BILGISAYAR TEKNOLOJILERI A.S. Mektup , ,00 KARAYAZILI MEYVE SEBZE KOMISYONCULUGU. Mektup , ,00 BEREKET KARDESLER MEYVE SEBZE GIDA TUR.IN. Mektup , ,00 YORTEL ELK.TAAH.TUR.B.SAR. SIST.SAN. TIC. Mektup , ,00 IZENERJI INSAN KAYNAKLARI TEM. BAK. ENERJI. Mektup , ,00 YERLITAS MEYVE SEBZE GIDA MADDELERI NAK. Mektup , ,00 TOPCUOGLU TARIM ÜR. BES. HAY.SAN. TIC. L TD. Mektup , ,00 AKBÖRÜLER SEBZE MEYVE KOMISYONCUSU SAB. Mektup , ,00 BILGITÜRK BILGISAYAR TEKNOLOJILERI A.S. Mektup , ,00 RAMAZAN DOGAN Mektup , ,00 CEMIL AYVALI Mektup , ,00 YORTEL ELK.TAAH.TUR.B.SAR. SIST.SAN. TIC. Mektup , ,00 YORTEL ELK.TAAH.TUR.B.SAR. SIST.SAN. TIC. Mektup , ,50 ESKISEHIR JIM.VE SPOR MLZ.SAN.TIC.LTD.ST. Mektup , ,00 YORTEL ELK.TAAH.TUR.B.SAR. SIST.SAN. TIC. Mektup , ,00 SIEMENS SANAYI VE TICARET A.S. Mektup 1 522, ,00 PINAR SEN KAMIL ÇETIN SEN Mektup , ,00 DAVUTAGA TARIMSAL ZIRAI GIDA PETROL ÜRÜN. Mektup , ,00 GÖKSU ZIRAI ÜRÜN.TUR. GIDA TEKS. SAN. Mektup , ,00 DATEL TELLIOGLU MÜH.INS.TAAH.VE TIC.LTD. STI. Mektup , ,00 SEÇKIN WORLDWIDE DENIZ ÜRÜN.IÇ.VEDIS.TIC.AN. Mektup , ,00 HÜSEYINOGULLARI TUR.TAS.ODUN.KÖM.PET.TEM. Mektup , ,00 YORTEL ELK.TAAH.TUR.B.SAR. SIST.SAN. TIC. Mektup , ,00 YORTEL ELK.TAAH.TUR.B.SAR. SIST.SAN. TIC. Mektup , ,00 BOREGE INSAAT SAN.TIC.LTD.STI. Mektup , ,72 KARASU BAL.HAYV.HURD.GIDA.TURZ.VETIC.LTD.ST. Mektup , ,00 MITES AKAR.VE SERV.IST.AR.VE GER.INS.SAN VE T C. Mektup , ,00 AGM MÜH.LTD.STI. Mektup , ,00 BASAK MATBAACILIK TAN.HIZ. LTD. STI. Mektup , ,00 IZENERJI INSAN KAYNAKLARI TEM. BAK. ENERJI Y. Mektup , ,00 EKINSU TARIM VE SU ÜRÜN. SAN. VE TIC. LTD. STI. Mektup , ,00 TEGET MIM. INS.SAN.VE TIC.LTD.STI. Mektup , ,00 DEMIRAY TAAHHÜT TURIZM INSAAT SAN. VE TIC. Mektup , ,00 IZMIR IL TELEKOM MÜDÜRLÜGÜ. Mektup , ,00 IZMIR IL TELEKOM MÜDÜRLÜGÜ. Mektup , ,00 IZMIR IL TELEKOM MÜDÜRLÜGÜ. Mektup , ,00 IZMIR IL TELEKOM MÜDÜRLÜGÜ. Mektup , ,00 IZMIR IL TELEKOM MÜDÜRLÜGÜ. Mektup , ,00 ROKSAN ILAÇ SAN. VE TIC. LTD. STI. Mektup , ,00 BOREGE INSAAT SAN.TIC.LTD.STI. Mektup , ,34 BELDE ILAÇLAMA VE SAG.ÜR.PAZ.TIC. VE SAN LTD. Mektup , ,00 TÜRK TELEKOM BAS.MÜD. BATI I BÖLGE MÜD. Mektup , ,00 TÜRK TELEKOM BAS.MÜD. BATI I BÖLGE MÜD. Mektup , ,00 TÜRK TELEKOM BAS.MÜD. BATI I BÖLGE MÜD. Mektup , ,00 ULCAY IZKIMTEKS LASTIK VE KIMYA TEKSTIL SAN. Mektup , ,00 YORTEL ELK.TAAH.TUR.B.SAR. SIST.SAN. TIC. Mektup , ,00 YORTEL ELK.TAAH.TUR.B.SAR. SIST.SAN. TIC. Mektup , ,40 TÜRK TELEKOMINIKASYON A.S. Mektup , ,00 TÜRK TELEKOMINIKASYON A.S. Mektup , ,00 110

143 TEM NAT MEKTUPLARI SAYIM TUTANA I ( ) KURUMUN Ad : ZM R BÜYÜK EH R BELED YES Kodu : Kodu : MAL H ZMETLER DA RES BA KANLI I Günü : 31 Günü : 31 Ay : 12 Ay : 12 Y l : 2008 Y l : 2015 SAYIM SONUCUNDA BULUNAN DE ERLER N K ME A T OLDU U C NS ADED TUTARI SAYIMDA BULUNAN M KTAR NOKSAN FAZLASI ADET TUTAR ADET TUTAR ADET TUTAR TÜRK TELEKOMINIKASYON A.S. Mektup , ,00 IZENERJI INSAN KAYNAKLARI TEM. BAK. ENERJI. Mektup , ,00 ASELSAN ELEKTRONIK SAN.VE TIC.A.S. Mektup , ,00 ANIL BALIKÇILIK ITH.IHR.SAN.TIC.LTD.STI. Mektup , ,00 VODAFONE ALTERNATIF TELEKOM HIZ.AS. Mektup , ,00 TÜRK TELEKOM BAS.MÜD. BATI I BÖLGE MÜD. Mektup , ,00 C.B.K SOFT YAZILIM DONANIM ELEKTRONIK Mektup , ,00 IL SER HASERE ILACLARI VE MAK.SAN.TIC. LTD.ST. Mektup , ,00 AGROFORCE KIMYA TAR.ZIR.ILAÇ MAK.SAN.VE TIC. Mektup , ,00 BILGITÜRK BILGISAYAR TEKNOLOJILERI A.S. Mektup , ,00 GDZ ELEKTRIK DAGITIM ANONIM SIRKETI IZMIR IL. Mektup , ,00 BOREGE INSAAT SAN.TIC.LTD.STI. Mektup , ,85 TÜRK TELEKOM BAS.MÜD. BATI I BÖLGE MÜD. Mektup , ,00 TÜRK TELEKOM BAS.MÜD. BATI I BÖLGE MÜD. Mektup , ,00 TÜRK TELEKOM BAS.MÜD. BATI I BÖLGE MÜD. Mektup , ,00 TÜRK TELEKOM BAS.MÜD. BATI I BÖLGE MÜD. Mektup , ,00 ATAK INSAAT TIC.TUR.SAN.ITH.IHR.LTD.STI. Mektup , ,00 SELIN ENERJI INSAAT TAAH.LTD.STI. Mektup , ,00 SELIN ENERJI INSAAT TAAH.LTD.STI. Mektup , ,00 SERIF AKKAYA Mektup , ,00 TEKNIK IS MUSTAFA USTA Mektup , ,00 ROKSAN ILAÇ SAN. VE TIC. LTD. STI. Mektup , ,00 PAVURYA BALIK.IST.SAN.ITH.IHR.TIC LTD STI. Mektup , ,00 YORTEL ELK.TAAH.TUR.B.SAR. SIST.SAN. TIC. Mektup , ,00 YORTEL ELK.TAAH.TUR.B.SAR. SIST.SAN. TIC. Mektup , ,00 YORTEL ELK.TAAH.TUR.B.SAR. SIST.SAN. TIC. Mektup , ,00 REMZI TURAN RTS JEOTEKNIK MÜH. VE SON. Mektup , ,00 UGUR USARER Mektup , ,00 DEMIRAY TAAHHÜT TURIZM INSAAT SAN. VE TIC. Mektup , ,00 DATEL TELLIOGLU MÜH.INS.TAAH.VE TIC.LTD. STI. Mektup , ,00 TÜRK TELEKOM BAS.MÜD. BATI I BÖLGE MÜD. Mektup , ,00 TÜRK TELEKOM BAS.MÜD. BATI I BÖLGE MÜD. Mektup , ,00 BIMEL IZMIR ELEKTRONIK MAMULLERI SAN.PAZ.LT. Mektup , ,00 KISAN INS.MÜH.SAN.TIC.A.S.. Mektup , ,00 TÜRK PRYSMIAN KABLO SISTEMLERI A.S. Mektup , ,80 TÜRK TELEKOMINIKASYON AS. Mektup , ,00 UNICOM UNIVERSAL BIL.HIZ.TIC.VE LTD.STI. Mektup , ,21 ASMIRA MIM.RES.S.SEMRA EMEK Mektup , ,00 YÜCEL KÖSE Mektup , ,00 OVA KENT LASTIK KAP.INS.TURZ.TAS.MAD.GID. Mektup , ,80 GÜNES ROT BALANS LASTIK LTD.STI. Mektup , ,16 BOREGE INSAAT SAN.TIC.LTD.STI. Mektup , ,89 BOREGE INSAAT SAN.TIC.LTD.STI. Mektup , ,29 IMC SIRKETLER GRUBU MEDIKAL SAG. INS.GID.TUR. Mektup , ,00 ULCAY IZKIMTEKS LASTIK VE KIMYA TEKSTIL SAN. Mektup , ,00 ALANYALI JEOLOLOJI SONDAJCILIK LAB. Mektup , ,00 DEMIRAY TAAHHÜT TURIZM INSAAT SAN. VE TIC. Mektup , ,00 SEKOM ILETISIM SISTEMLERI SAN. VE TIC. A.S. Mektup , ,00 PROSEL BILGISAYAR ELEKTRONIK TUR.SAN.VET. Mektup , ,72 BOREGE INSAAT SAN.TIC.LTD.STI. Mektup , ,34 BILGITÜRK BILGISAYAR TEKNOLOJILERI A.S. Mektup , ,00 YORTEL ELK.TAAH.TUR.B.SAR. SIST.SAN. TIC. Mektup , ,00 YORTEL ELK.TAAH.TUR.B.SAR. SIST.SAN. TIC. Mektup , ,00 GÖKTUN ÇELIK MOBILYA IMALAT SAN.VE TIC. LTD. Mektup , ,00 ESER MÜSAVIRLIK MÜHENDISLIK A.S. Mektup , ,00 BILGITÜRK BILGISAYAR TEKNOLOJILERI A.S. Mektup , ,00 TÜRK TELEKOM BAS.MÜD. BATI I BÖLGE MÜD. Mektup , ,00 TÜRK TELEKOM BAS.MÜD. BATI I BÖLGE MÜD. Mektup , ,00 BAYHAN INS.TURZ.TIC.VE SAN.LTD.STI. Mektup , ,00 BARANKAYA INS.HAF.TAAH.AK.SAN.MAD.GID. TIC. Mektup , ,00 BILGITÜRK BILGISAYAR TEKNOLOJILERI A.S. Mektup , ,00 DEMIRAY TAAHHÜT TURIZM INSAAT SAN. VE TIC. Mektup , ,00 TÜRK TELEKOM BAS.MÜD. BATI I BÖLGE MÜD. Mektup , ,00 TÜRK TELEKOM BAS.MÜD. BATI I BÖLGE MÜD. Mektup , ,00 TÜRK TELEKOM BAS.MÜD. BATI I BÖLGE MÜD. Mektup , ,00 TÜRK TELEKOM BAS.MÜD. BATI I BÖLGE MÜD. Mektup , ,00 TÜRK TELEKOM BAS.MÜD. BATI I BÖLGE MÜD. Mektup , ,00 TÜRK TELEKOM BAS.MÜD. BATI I BÖLGE MÜD. Mektup , ,00 SELVAN INS.TAAH.BOYA DEK.LTD.STI. Mektup , ,00 LIDER DERI ÜRÜNLERI SAN. VE TIC.A.S. Mektup , ,00 BOREGE INSAAT SAN.TIC.LTD.STI. Mektup , ,61 BARANKAYA INS.HAF.TAAH.AK.SAN.MAD.GID. TIC. Mektup , ,00 SELIN ENERJI INSAAT TAAH.LTD.STI. Mektup , ,00 BRONTO SKYLIFT OY AB Mektup , ,40 ETKIN TIBBI CIHAZLAR SERVIS TIC.VE SAN.LTD.ST. Mektup , ,00 BILGITÜRK BILGISAYAR TEKNOLOJILERI A.S. Mektup , ,00 SONAT MÜHENDISLIK INS.TUR.SAN.VE TIC.LTD.ST. Mektup , ,00 KULELI HORTUM VE YANGIN MAL.SAN.TIC.AS. Mektup , ,00 BOREGE INSAAT SAN.TIC.LTD.STI. Mektup , ,62 BALOGLU MÜH.MIM.INS.TUR.TIC.LTD.STI. Mektup , ,00 LÖHER ASANSÖR VE YÜRÜYEN MERDIVEN SAN. T C. Mektup , ,00 TÜRK TELEKOM BAS.MÜD. BATI I BÖLGE MÜD. Mektup , ,00 TÜRK TELEKOM BAS.MÜD. BATI I BÖLGE MÜD. Mektup , ,00 TÜRK TELEKOM BAS.MÜD. BATI I BÖLGE MÜD. Mektup , ,00 111

144 TEM NAT MEKTUPLARI SAYIM TUTANA I ( ) KURUMUN Ad : ZM R BÜYÜK EH R BELED YES Kodu : Kodu : MAL H ZMETLER DA RES BA KANLI I Günü : 31 Günü : 31 Ay : 12 Ay : 12 Y l : 2008 Y l : 2015 SAYIM SONUCUNDA BULUNAN DE ERLER N K ME A T OLDU U C NS ADED TUTARI SAYIMDA BULUNAN M KTAR NOKSAN FAZLASI ADET TUTAR ADET TUTAR ADET TUTAR TÜRK TELEKOM BAS.MÜD. BATI I BÖLGE MÜD. Mektup , ,00 TÜRK TELEKOM BAS.MÜD. BATI I BÖLGE MÜD. Mektup , ,00 SISTAS SAYISAL ILETISIM SAN.VE TIC.A.S. Mektup , ,00 ANIT YAPI INS.SAN. VETIC.LTD.STI. Mektup , ,00 SIPKON PRE. KONT. VE ÇELIK TAS.SIS.YAPILAR INS. Mektup , ,00 MTCTR MEMOREX TELEKOMÜNIKASYON SAN. Mektup , ,00 NORTHSTAR TEKNE ÜRETIM A.S. Mektup , ,00 BARANKAYA INS.HAF.TAAH.AK.SAN.MAD.GID. TIC. Mektup , ,00 SEREL BILGI ISLEM MALZ.SAN. VE TIC.LTD.STI. Mektup , ,00 OTO ERTAN JANT AKÜ LASTIK TIC.LTD.STI. Mektup , ,00 DEMIRAY TAAHHÜT TURIZM INSAAT SAN. VE TIC. Mektup , ,00 BILGITÜRK BILGISAYAR TEKNOLOJILERI A.S. Mektup , ,00 NAIL ÖZKARDES TURIZM INS.SAN. VE TIC. A.S. Mektup , ,00 SONAT MÜH.INS.TUR.SAN.VE TIC.LTD.STI. Mektup , ,00 KASIM KUTLU ELEKT.ELEKTRONIK MAK.INS.VE TIC. Mektup , ,00 CENGIZ BARANDIR Mektup , ,40 CENGIZ BARANDIR Mektup , ,49 BOREGE INSAAT SAN.TIC.LTD.STI. Mektup , ,14 EGE PRESTIJ EL.TEL.MAK.SAN.TIC.LTD.STI. Mektup , ,00 AHMET YÖRÜK YÖRÜK INS. Mektup , ,00 EKOLOJI ÇEVRE TEK.DAN.EGT.TIC.LTD.STI. Mektup , ,00 IZENERJI INSAN KAYNAKLARI TEM. BAK. ENERJI Mektup , ,00 ANALIZ MÜH.INS.SOND.MADEN.SAN.VE TIC.LTD.ST. Mektup , ,00 BARANKAYA INSAAT HAFR. TAAH. AKRY. SAN. TIC. Mektup , ,00 BARANKAYA INSAAT HAFR. TAAH. AKRY. SAN. TIC. Mektup , ,00 ÜNIBEL ÖZEL EGITIM VE BILGI TEKN.KÜL.TAN. Mektup , ,00 ÜNIBEL ÖZEL EGITIM VE BILGI TEKN.KÜL.TAN. Mektup , ,00 SEKOM ILETISIM SISTEMLERI SAN. VE TIC. A.S. Mektup , ,00 RAY SIGORTA BÖLGE MÜDÜRLÜGÜ Mektup , ,00 ÖZBAY MERMERCILIK DAYANIKLI TÜKETIM MAL. Mektup , ,00 EDK PROJE MÜS. MÜH.INS.SAN. VE TIC.LTD. STI. Mektup , ,00 GÜNES GAZ ULUSLARARASI NAK.TIC. VE SAN. A.S. Mektup , ,00 ERMIT MÜH. INS.SAN.TIC.LTD.STI. Mektup , ,00 SOLFEJ OR.AJ.TUR.NAK.MÜ.YAP.GÖS.SAN.HIZ. SAN. Mektup , ,60 SOLFEJ OR.AJ.TUR.NAK.MÜ.YAP.GÖS.SAN.HIZ. SAN. Mektup , ,00 UGURLU BALIKÇILIK VE DEN.ÜR.PAZ.SAN.VE.TIC. Mektup , ,00 STAR BALIKÇILIK ITH.IHR.SAN.TIC.LTD.STI Mektup , ,00 BOREGE INSAAT SAN.TIC.LTD.STI. Mektup , ,92 ERDEM ECZA DEPOSU TICARET A.S. Mektup , ,00 ASMIRA MIM.RES.S.SEMRA EMEK Mektup , ,00 PASA REKLAM MARKET LTD.STI. Mektup , ,00 NUKLEUS SAGLIK ÜRÜNLERI TANI HIZ.SAN.VE TIC. Mektup , ,00 DÜNYA HAR.MÜH.INS.TAAH.SAN.TIC.LTD.STI. Mektup , ,00 FIRTINA DENIZ ÜRÜN. ITH. IHR. A.YKT. TUR GIDA Mektup , ,00 MEHMET SÜKRÜ BASAK Mektup , ,00 DEMIRAY TAAHHÜT TURIZM INSAAT SAN. VE TIC. Mektup , ,00 KATMERCILER ARAÇ ÜSTÜ EKIPMAN SAN VE TIC. Mektup , ,57 YORTEL ELK.TAAH.TUR.B.SAR. SIST.SAN. TIC. Mektup , ,00 YORTEL ELK.TAAH.TUR.B.SAR. SIST.SAN. TIC. Mektup , ,00 IZELMAN GEN.HIZ.OTOP.ÖZ.EGT ITF.SAG HIZ.TIC. Mektup , ,00 EGE BORDO YESIL DNZ BLK SAN TIC LTD STI. Mektup , ,00 KARASU BAL.HAYV.HURD.GIDA.TURZ.VETIC.LTD. Mektup , ,00 DEMIRAY TAAHHÜT TURIZM INSAAT SAN. VE TIC. Mektup , ,00 LAMINEKS MATBAACILIK DIJITAL BASKI ISLERI SAN. Mektup , ,00 ÖZSU BALIK ÜRETIMI VE MALZ GIDA SAN VE PAZ. Mektup , ,00 ISITEK ISI VE TEK.MAL.TIC.VE SAN.LTD.STI. Mektup , ,00 TÜRK TELEKOMINIKASYON AS. Mektup , ,00 AKSIYON ENERJI VE YAPI MÜH.PROJE TAAH. TUR. Mektup , ,00 TÜMAY DENIZ ÜRÜN.SAN VE TIC.LTD.STI. Mektup , ,00 HAYDAR AKBIYIK GÜLISTAN SU ÜRÜNLERI Mektup , ,00 TAN SU ÜRÜNLERI SAN.TIC VE PAZ.LTD.STI. Mektup , ,00 DADAS BALIKÇILIK SU ÜRÜNL.NAK.ITH.IHR. SAN. Mektup , ,00 SEÇKIN WORDWIDE DENIZ ÜRÜN.IÇ VE DIS TIC.A.S. Mektup , ,00 TURGAY BALIKÇILIK GIDA SAN.TIC.LTD.STI. Mektup , ,00 MEHMET SAHIN ÇAKAN BALIKÇILIK VE SU ÜRÜN. Mektup , ,00 SVL ELEKTRONIK BILGISAYAR SAN.VE TIC.LTD.ST. Mektup , ,00 ÖZGER TARIM NAK.INS.GIDA SAN.VE TIC.LTD.STI. Mektup , ,00 GÜR OL SOGUK HAVA INS.GIDA.VE TEKS.SAN TIC. Mektup , ,00 EGE IMREN BALIK.GID.VE TUR.SAN.TIC.LTD. STI. Mektup , ,00 IMBAT SU ÜR.SOGUK HA.IST.TAS.GI.SAN.TIC.LTD. Mektup , ,00 STM SISTEM TELEF MNT.TUR.INS.SAN.TIC.A.S. Mektup , ,00 EGE TEMIZ BALIKÇILIK SU ÜR.GI.TUR.SAN. TIC.LTD. Mektup , ,00 BOREGE INSAAT SAN.TIC.LTD.STI. Mektup , ,56 HEPERDOGAN SU ÜRÜNLERI SAN. VE TIC. LTD. STI. Mektup , ,00 SEBAHAT HEPERDOGAN Mektup , ,00 ER TEK INS. TURZ. TIC. LTD. STI. Mektup , ,00 ÇEVRE ILAÇ MAKINA SAN.VE TIC.LTD.STI. Mektup , ,00 TÜRK TELEKOM BAS.MÜD. BATI I BÖLGE MÜD. Mektup , ,00 EDK PROJE MÜS. MÜH.INS.SAN. VE TIC.LTD. STI. Mektup , ,00 BARBAROS BOZDOGAN Mektup , ,00 TGAR BILGISAYAR ELEKTRONIK ILETISIM SIST. SAN. Mektup , ,00 SAGDIÇLAR BALIKÇILIK TUR INS GIDA ELEK SAN. Mektup , ,00 ORCAN TIBBI CIHAZLAR SAN. VE TIC. LTD.STI. Mektup , ,00 GAZI ÖZEL SAGLIK HIZ.A.S. Mektup , ,00 112

145 TEM NAT MEKTUPLARI SAYIM TUTANA I ( ) KURUMUN Ad : ZM R BÜYÜK EH R BELED YES Kodu : Kodu : MAL H ZMETLER DA RES BA KANLI I Günü : 31 Günü : 31 Ay : 12 Ay : 12 Y l : 2008 Y l : 2015 SAYIM SONUCUNDA BULUNAN DE ERLER N K ME A T OLDU U C NS ADED TUTARI SAYIMDA BULUNAN M KTAR NOKSAN FAZLASI ADET TUTAR ADET TUTAR ADET TUTAR DATEL TELLIOGLU MÜH.INS.TAAH.VE TIC.LTD. STI. Mektup , ,00 BERKE DEBENSASON VE HASAN CENK DERELI AD. Mektup , ,00 BAK TEKSTIL ELEK.ELEKTRONIK INS.SAN.VE TIC.A.. Mektup , ,00 MELTEM BALIKÇILIK GID.SAN. VE TIC.LTD.STI. Mektup , ,00 TÜRK TELEKOMINIKASYON AS. Mektup , ,00 TÜRK TELEKOMINIKASYON AS. Mektup , ,00 ÜLKÜ TASDIKEN GIDA NAKLIYE TURIZM INSAAT Mektup , ,00 BOREGE INSAAT SAN.TIC.LTD.STI. Mektup , ,34 SERIL INSAAT SAN. TIC. LTD.STI. Mektup , ,00 ÖZBAY MERMERCILIK DAYANIKLI TÜKETIM MAL. Mektup 1 350, ,00 RAFET BÜLBÜL MEDIKAL ALETLER VE PAZARLAM Mektup 1 480, ,00 ORHAN ILKGÖRENLER Mektup , ,00 HAKAN TATAR Mektup , ,00 TÜRK TELEKOM BAS.MÜD. BATI I BÖLGE MÜD. Mektup , ,00 TÜRK TELEKOM BAS.MÜD. BATI I BÖLGE MÜD. Mektup , ,00 TÜRK TELEKOM BAS.MÜD. BATI I BÖLGE MÜD. Mektup , ,00 TÜRK TELEKOM BAS.MÜD. BATI I BÖLGE MÜD. Mektup , ,00 TÜRK TELEKOM BAS.MÜD. BATI I BÖLGE MÜD. Mektup , ,00 TÜRK TELEKOM BAS.MÜD. BATI I BÖLGE MÜD. Mektup , ,00 TÜRK TELEKOM BAS.MÜD. BATI I BÖLGE MÜD. Mektup , ,00 TÜRK TELEKOM BAS.MÜD. BATI I BÖLGE MÜD. Mektup , ,00 TÜRK TELEKOM BAS.MÜD. BATI I BÖLGE MÜD. Mektup , ,00 TÜRK TELEKOM BAS.MÜD. BATI I BÖLGE MÜD. Mektup , ,00 TÜRK TELEKOM BAS.MÜD. BATI I BÖLGE MÜD. Mektup , ,00 ARON YAPI INS.MAD.ENJ.SAN.TIC.LTD.STI. Mektup , ,00 HAKAN TATAR Mektup , ,00 LÖHER ASANSÖR VE YÜRÜYEN MERDIVEN SAN. TIC. Mektup , ,00 TÜRK TELEKOM BAS.MÜD. BATI I BÖLGE MÜD. Mektup , ,00 TÜRK TELEKOM BAS.MÜD. BATI I BÖLGE MÜD. Mektup , ,00 OM ELEKTRIK MAK.SAN.VE TIC.A.S. Mektup , ,00 DEMIRAY TAAHHÜT TURIZM INSAAT SAN. VE TIC. Mektup , ,00 BILGITÜRK BILGISAYAR TEKNOLOJILERI A.S. Mektup , ,00 BORUSAN MAK. VE GÜÇ SIST.SAN.VE TIC.A.S. Mektup , ,00 ENVIROTEK ÇEVRE SAG.TEK.EG.VE KIM.MD.SAN. TIC. Mektup , ,60 ÖZGÜRLER TRAFIK ISARETLERI SAN. VE TIC. LTD. Mektup , ,00 ÇEVRE ILAÇ MAKINA SAN.VE TIC.LTD.STI. Mektup , ,00 AYDENIZ SU ÜR.MAL.YEM.YAVRU ÜRÜN PAZ.ITH. Mektup , ,00 EMRE BALIKÇILIK SU ÜRÜN. INS. ITH. IHR. Mektup , ,00 KORKMAZLAR GRUP BETON, BOYA, PEN.VE INS. Mektup , ,00 ATAK INSAAT TIC.TUR.SAN.ITH.IHR.LTD.STI. Mektup , ,00 BOREGE INSAAT SAN.TIC.LTD.STI. Mektup , ,80 IZMIR JEOTERMAL ENJ. SAN.TIC.AS. Mektup , ,00 TÜRK TELEKOM BAS.MÜD. BATI I BÖLGE MÜD. Mektup , ,00 VODAFONE ALTERNATIF TELEKOM HIZ.AS. Mektup , ,00 SAVRONIK SIS.TAAH.SAN.TIC.AS. Mektup , ,48 DENIZ TEKS.SAN.VE DIS TIC.LTD.STI. Mektup , ,00 2B MEDIKAL NAK.KOZ.TEKS.SAN. VE TIC.LTD.STI. Mektup , ,00 MIGROS TÜRK A.S. Mektup , ,00 ARM MÜH.HIZ.LTD.STI. Mektup , ,00 KORKMAZLAR GRUP BETON, BOYA, PEN.VE INS. Mektup , ,00 ÖZKAN ÖZTÜRK IS MAK.YED.PAR.SER.SAN. TIC.LTD. Mektup , ,00 BOREGE INSAAT SAN.TIC.LTD.STI. Mektup , ,96 BS ULUSLARARASI MÜH.MÜS.INS.VE TIC.LTD.STI. Mektup , ,00 EKINSU TARIM VE SU ÜRÜN. SAN. VE TIC. LTD. STI. Mektup , ,00 BAVET ILAÇ SAN.VE TIC. A.S. Mektup , ,40 ISBAK ISTANBUL ULASIM HAB.VE GÜV. TEK. Mektup , ,34 SOLFEJ OR.AJ.TUR.NAK.MÜ.YAP.GÖS.SAN.HIZ. SAN. Mektup , ,80 ARM MÜH.HIZ.LTD.STI. Mektup , ,00 ÖZATA TER.SAN.TIC.LTD.STI. Mektup , ,60 BSS BORAY INS.ELEKT.TUR.MAK.SAN.TIC.A.S. Mektup , ,00 BOREGE INSAAT SAN.TIC.LTD.STI. Mektup , ,05 IZELMAN GEN.HIZ.OTOP.ÖZ.EGT ITF.SAG HIZ.TIC.A.. Mektup , ,00 HASAN YARAL Mektup , ,00 IZMIR DOGALGAZ DAG.TIC. VE TAAH. A.S. Mektup , ,00 TUNACAN OTOM. NAK.TUR.SAN.TIC.LTD.STI. Mektup , ,00 EKOSIS ÇEVRE VE IS GÜV.TEKNO.ELEK.SAN. VE TIC. Mektup , ,00 SET TEKNIK EMNIYET ÇEVRE VE LAB.TEK. Mektup , ,00 SARIOGULLARI SEBZE MEYVE ZIRAI ÜRÜN. SAN. Mektup , ,00 KAHRAMANLAR MEYVE SEBZE KOMISYONCULUG. Mektup , ,00 CELAL KOÇ MÜH. MIM.INS.TAAH.TURZ.SAN.VE.TIC. Mektup , ,00 RIBA INS. RIZA BALLIKAYA Mektup , ,00 MER MET MEY.SEB.ÜR.NAK.GIDA INS.TAAH. SAN. Mektup , ,00 MERAL YAVUZ SANÖZ GIDA TEM.MAL.IÇ VE DIS TIC. Mektup , ,00 SAVRONIK SIS.TAAH.SAN.TIC.AS. Mektup , ,55 KÜRE ÇEV.HIZ.ARÇ.VE EKS.SAN.LTD.STI. Mektup , ,00 BASAK MATBAACILIK TAN.HIZ. LTD. STI. Mektup , ,00 SEDAT OTOK OTOKO MÜH.YAN.OTO.SIS.DAN. SAN. Mektup , ,00 IZMIR DOGALGAZ DAG. TIC. VE TAAH. A.S. Mektup , ,00 BALOGLU MÜH.MIM.INS.TUR.TIC.LTD.STI. Mektup , ,00 DEKA DIGITAL TELEKOMÜNIKASYON HIZ.A.S. Mektup , ,70 ILERI SAVUNMA ARAMA KURTARMA GÜV.MED. Mektup , ,00 ERKA INS.PLAN PRO.VE TAAH. EROL KARAKURT Mektup , ,00 ERKA INS.PLAN PRO.VE TAAH. EROL KARAKURT Mektup , ,00 DRAEGER SAFETY KORUNMA TEKN.LTD.STI. Mektup , ,00 113

146 TEM NAT MEKTUPLARI SAYIM TUTANA I ( ) KURUMUN Ad : ZM R BÜYÜK EH R BELED YES Kodu : Kodu : MAL H ZMETLER DA RES BA KANLI I Günü : 31 Günü : 31 Ay : 12 Ay : 12 Y l : 2008 Y l : 2015 SAYIM SONUCUNDA BULUNAN DE ERLER N K ME A T OLDU U C NS ADED TUTARI SAYIMDA BULUNAN M KTAR NOKSAN FAZLASI ADET TUTAR ADET TUTAR ADET TUTAR DRAEGER SAFETY KORUNMA TEKN.LTD.STI. Mektup , ,00 IZMIR DOGALGAZ DAG. TIC. VE TAAH. A.S. Mektup , ,00 IST ISÇI SAGLIGI TECHIZATI SAN.TIC.LTD.STI. Mektup , ,00 DÜNYA HAR.MÜH.INS.TAAH.SAN.TIC.LTD.STI. Mektup , ,00 ULCAY IZKIMTEKS LASTIK VE KIMYA TEKSTIL SAN. Mektup , ,00 BILGITÜRK BILGISAYAR TEKNOLOJILERI A.S. Mektup , ,00 BARANKAYA INS.HAF.TAAH.AK.SAN.MAD.GID. TIC. Mektup , ,00 ÖZGÜRLER TRAFIK ISARETLERI SAN. VE TIC. LTD. Mektup , ,00 BILGITÜRK BILGISAYAR TEKNOLOJILERI A.S. Mektup , ,00 GÜNES ROT BALANS LASTIK LTD.STI. Mektup , ,00 AMBULANS ILKYARDIM VE HAST.CIH.VE TES.SAN. Mektup , ,00 ASIMETRIK EGE SES VE ISIK SIST. TIC.LTD. STI. Mektup , ,00 BOREGE INSAAT SAN.TIC.LTD.STI. Mektup , ,01 ASMIRA MIMARLIK RES. SABRIYE SEMRA EMEK. Mektup , ,00 ÖZTÜRK KONTEYNER SAN.VE TIC.LTD.STI. Mektup , ,00 ERMIT MÜH. INS.SAN.TIC.LTD.STI. Mektup , ,00 DETAY TRAFIK SISTEMLERI INS. SAN.VE TIC.LTD. Mektup , ,00 SEKOM ILETISIM SISTEMLERI SAN. VE TIC. A.S. Mektup , ,00 BARANKAYA INS.HAF.TAAH.AK.SAN.MAD.GID. TIC. Mektup , ,00 DOR INSAAT TAAH.MIM.ITH.IHR. SAN.TIC.LTD.STI. Mektup , ,00 ANIT YAPI INS.SAN. VETIC.LTD.STI. Mektup , ,00 BARANKAYA INS.HAF.TAAH.AK.SAN.MAD.GID. TIC. Mektup , ,00 GÜLÜMSER ELEK.ELEKTRONIK GÜV. SIST. BIL. INS. Mektup , ,00 TUNACAN OTOM. NAK.TUR.SAN.TIC.LTD.STI. Mektup , ,00 BARANKAYA INS.HAF.TAAH.AK.SAN.MAD.GID. TIC. Mektup , ,00 ARS PARK PEYZAJ FIDAN.MAK.INS.SAN.VE TIC A.S. Mektup , ,00 IMC SIRKETLER GRUBU MEDIKAL SAG. INS.GID.TUR. Mektup , ,00 ASELSAN ELEKTRONIK SAN.VE TIC.A.S. Mektup , ,00 BOREGE INSAAT SAN.TIC.LTD.STI. Mektup , ,22 TÜRK TELEKOMINIKASYON AS. Mektup , ,00 TÜRK TELEKOMINIKASYON AS. Mektup , ,00 TÜRK TELEKOMINIKASYON AS. Mektup , ,00 TÜRK TELEKOMINIKASYON AS. Mektup , ,00 TÜRK TELEKOMINIKASYON AS. Mektup , ,00 TÜRK TELEKOMINIKASYON AS. Mektup , ,00 TÜRK TELEKOMINIKASYON AS. Mektup , ,00 TÜRK TELEKOMINIKASYON AS. Mektup , ,00 TÜRK TELEKOMINIKASYON AS. Mektup , ,00 TÜRK TELEKOMINIKASYON AS. Mektup , ,00 TÜRK TELEKOMINIKASYON AS. Mektup , ,00 TÜRK TELEKOMINIKASYON AS. Mektup , ,00 TÜRK TELEKOMINIKASYON AS. Mektup , ,00 TÜRK TELEKOMINIKASYON AS. Mektup , ,00 TÜRK TELEKOMINIKASYON AS. Mektup , ,00 TÜRK TELEKOMINIKASYON AS. Mektup , ,00 TÜRK TELEKOMINIKASYON AS. Mektup , ,00 TÜRK TELEKOMINIKASYON AS. Mektup , ,00 TÜRK TELEKOMINIKASYON AS. Mektup , ,00 TÜRK TELEKOMINIKASYON AS. Mektup , ,00 ÖMÜR TURIZM.ISL.SAN.TIC.A.S. Mektup , ,00 ALTO TEKNOLOJI BILISIM ÇÖZÜMLERI SAN. VE DIS. Mektup , ,00 BILGITÜRK BILGISAYAR TEKNOLOJILERI A.S. Mektup , ,00 YOL MAKINA VE YAPI SAN. MÜMES. IÇ VE DIS TIC. Mektup , ,60 HELLAN OFIS MOBILYA IMAL.PLAS.INS.DEKR.SAN. Mektup , ,00 OTEK PROJE METAL EKIPMANLARI MAK. INS. PAZ. Mektup , ,00 SUPERONLINE ILETISIM HIZMETLERI A.S. Mektup , ,00 ERHAN REKLAM MATBA. TAN.HIZ. SAN.VE TIC.LTD. Mektup , ,00 ERHAN REKLAM MATBA. TAN.HIZ. SAN.VE TIC.LTD. Mektup , ,00 DEMIRAY TAAHHÜT TURIZM INSAAT SAN. VE TIC. Mektup , ,00 BARANKAYA INS.HAF.TAAH.AK.SAN.MAD.GID. TIC. Mektup , ,00 DEMIRAY TAAHHÜT TURIZM INSAAT SAN. VE TIC. Mektup , ,00 BORUSAN MAK. VE GÜÇ SIST.SAN.VE TIC.A.S. Mektup , ,00 OTO HÜSEYINLER YEDEK PARÇA SAN. VE TIC. LTD. Mektup , ,00 UGUR HARITA INS.PLN. VE KENTSEL DÖNÜSÜM LTD. Mektup , ,00 IPEK HIRDAVAT DEMIR ÇELIK ELEKTRONIK TAAH. Mektup , ,00 BARANKAYA INS.HAF.TAAH.AK.SAN.MAD.GID. TIC. Mektup , ,00 ERCÜMENT INAL Mektup , ,00 SUPERONLINE ILETISIM HIZMETLERI A.S. Mektup , ,00 ERYOL MÜHENDISLIK MÜS. VE TIC. LTD. STI. Mektup , ,00 IZMIR JEOTERMAL ENJ. SAN.TIC.AS. Mektup , ,00 APRON TEK.DAN.YAZ.PAZ.BILG.ELKT.INTER EL. Mektup , ,00 TUNACAN OTOM. NAK.TUR.SAN.TIC.LTD.STI. Mektup , ,00 BS ULUSLARARASI MÜH.MÜS.INS.VE TIC.LTD.STI. Mektup , ,00 IZMIR DOGALGAZ DAG. TIC. VE TAAH. A.S. Mektup , ,00 ATILGAN INSAAT MIMARLIK SAN. TIC. LTD. STI. Mektup , ,00 ATLAS DENIZ VE SU ÜRN.BUZ ÜRT.GIDA HAY.ÜRT. Mektup , ,00 ERIS OTO YEDEK PARÇA SAN.VE TIC. LTD.STI. Mektup , ,00 ATAK INSAAT TIC.TUR.SAN.ITH.IHR.LTD.STI. Mektup , ,00 TEKNIK IS MUSTAFA USTA Mektup , ,00 ISBAK ISTANBUL ULASIM HAB.VE GÜV. TEK. Mektup , ,80 LÖHER ASANSÖR VE YÜRÜYEN MERDIVEN SAN. TIC. Mektup , ,00 STAR YAGCILAR DAMPER DORSE SASE OTOM. Mektup , ,00 STAR YAGCILAR DAMPER DORSE SASE OTOM. Mektup , ,00 AKE ASANSÖR MALZEMELERI PAZ. LTD. STI. Mektup , ,00 114

147 TEM NAT MEKTUPLARI SAYIM TUTANA I ( ) KURUMUN Ad : ZM R BÜYÜK EH R BELED YES Kodu : Kodu : MAL H ZMETLER DA RES BA KANLI I Günü : 31 Günü : 31 Ay : 12 Ay : 12 Y l : 2008 Y l : 2015 SAYIM SONUCUNDA BULUNAN DE ERLER N K ME A T OLDU U C NS ADED TUTARI SAYIMDA BULUNAN M KTAR NOKSAN FAZLASI ADET TUTAR ADET TUTAR ADET TUTAR ALARKO CARRIER SANAYI VETICARET A.S. SATIS Mektup , ,00 ERA JEOLOJI JEOTEKNIK HIZ.LTD.STI. Mektup , ,00 BARANKAYA INS.HAF.TAAH.AK.SAN.MAD.GID. TIC. Mektup , ,00 BETÜL YURTSEVEN YILDIZ EMRECAN OTO TOP. Mektup , ,00 MONDE TIBBI MAL.GIDA HAY.INSAN KAY.INS.ITH. Mektup , ,00 STAR YAGCILAR DAMPER DORSE SASE OTOM. Mektup , ,00 EFE ENDÜSTRI VE TIC. A.S. Mektup , ,00 EFEMMAK ITFAIYE ARAÇLARI ARAÇÜSTÜ EKIPMA. Mektup , ,00 YÜCEELLER ELEKTRIK INS. SAN. VE TIC. LTD. STI. Mektup , ,00 BETÜL YURTSEVEN YILDIZ EMRECAN OTO TOP. Mektup , ,00 GENTIP MEDIKAL VE TEKNIK CIHAZLAR TIC.LTD. Mektup , ,00 TÜRK TELEKOMINIKASYON AS. Mektup , ,00 TÜRK TELEKOMINIKASYON AS. Mektup , ,00 TÜRK TELEKOMINIKASYON AS. Mektup , ,00 TÜRK TELEKOMINIKASYON AS. Mektup , ,00 TÜRK TELEKOMINIKASYON AS. Mektup , ,00 TÜRK TELEKOMINIKASYON AS. Mektup , ,00 TÜRK TELEKOMINIKASYON AS. Mektup , ,00 TÜRK TELEKOMINIKASYON AS. Mektup , ,00 TÜRK TELEKOMINIKASYON AS. Mektup , ,00 TÜRK TELEKOMINIKASYON AS. Mektup , ,00 TÜRK TELEKOMINIKASYON AS. Mektup , ,00 TÜRK TELEKOMINIKASYON AS. Mektup , ,00 EFE ENDÜSTRI VE TIC. A.S. Mektup , ,00 RB YAPISAL ÇELIK SISTEMLERI INS. SAN. VE TIC. LTD. Mektup , ,00 NUKLEUS SAGLIK ÜRÜNLERI TANI HIZ.SAN.VE TIC. Mektup , ,00 US X RAY RÖNTGEN A.S. Mektup , ,00 SUPERONLINE ILETISIM HIZMETLERI A.S. Mektup , ,00 TEN MAN BOYA KIMYA SAN.TIC.AS. Mektup , ,00 BETÜL YURTSEVEN YILDIZ EMRECAN OTO TOP. Mektup , ,00 DRAEGER MEDIKAL TICARET VE SERVIS LTD. STI. Mektup , ,00 LINK TIBBI SIS.VE SERV.HIZ.MAK.SAN.VE TIC.LTD. Mektup , ,00 BETÜL YURTSEVEN YILDIZ EMRECAN OTO TOP.YE. Mektup , ,00 MAQUET TIBBI SISTEMLER SAN.TIC.A.S. Mektup 1 625, ,00 IZELMAN GEN.HIZ.OTOP.ÖZ.EGT ITF.SAG HIZ.TIC. Mektup , ,00 ERDEM YER BIL. MÜH.MÜS.DAN.ITH.IHR.INS. TUR. Mektup , ,00 IZMIR KEMALPASA ORGANIZE SAN.BÖL. Mektup , ,00 DOR MED TIBBI CIHAZ VE MALZ.SAN.VE TIC. LTD. Mektup , ,00 BS ULUSLARARASI MÜH.MÜS.INS.VE TIC.LTD.STI. Mektup , ,00 REPROSET MATBAA MAKINA VE MALZ.TIC.SAN. Mektup , ,00 TÜRKIYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O MEMUR VE HI. Mektup , ,00 SUPERONLINE ILETISIM HIZMETLERI A.S. Mektup , ,00 IZ PETROL PET.ÜR.INS.GIDA DAY.TÜK.MAL. BAS. Mektup , ,00 SIGMA INS.VE TUR.ISL.TIC.A.S. BOREGE INS.SAN. Mektup , ,24 IZENERJI INSAN KAYNAKLARI TEM. BAK. ENERJI. Mektup , ,00 REMZI TURAN Mektup , ,00 SERHAT INS.SAN.LTD.STI. Mektup , ,00 EDK PROJE MÜS. MÜH.INS.SAN. VE TIC.LTD. STI. Mektup , ,00 TÜRK TELEKOMINIKASYON AS. Mektup , ,00 TÜRK TELEKOMINIKASYON AS. Mektup , ,00 TÜRK TELEKOMINIKASYON AS. Mektup , ,00 TÜRK TELEKOMINIKASYON AS. Mektup , ,00 TÜRK TELEKOMINIKASYON AS. Mektup , ,00 TÜRK TELEKOMINIKASYON AS. Mektup , ,00 TÜRK TELEKOMINIKASYON AS. Mektup , ,00 TÜRK TELEKOMINIKASYON AS. Mektup , ,00 TÜRK TELEKOMINIKASYON AS. Mektup , ,00 TÜRK TELEKOMINIKASYON AS. Mektup , ,00 TÜRK TELEKOMINIKASYON AS. Mektup , ,00 TÜRK TELEKOMINIKASYON AS. Mektup , ,00 BILGITÜRK BILGISAYAR TEKNOLOJILERI A.S. Mektup , ,00 OM ELEKTRIK MAK.SAN.VE TIC.A.S. Mektup , ,00 ÇABUK INS. MIM. MÜH. TAAH. SAN. VE TIC. LTD.ST. Mektup , ,00 SER MED TIBBI CIHAZLAR ITH.IHR. PAZ.SAN. VE TIC. Mektup , ,00 SUNKO INSAAT PROJE TASARIM VE MÜHENDISLIK Mektup , ,00 ERDEM YER BIL. MÜH.MÜS.DAN.ITH.IHR.INS. TUR. Mektup , ,00 MES MEDIKAL ELEKTRONIK. SAN.VE TIC.LTD.STI. Mektup 1 490, ,00 MERAL YAVUZ SANÖZ GIDA TEM.MAL.IÇ VE DIS TIC. Mektup , ,00 YIGIT OLATAS BOKSÖR SU ÜR.VE BALIK TIC. Mektup , ,00 VSY VARLIBASLAR SAG.YAT.VE HIZ.TUR.SAN. Mektup 1 780, ,00 KARADEVECI NAKLIYAT TIC.LTD. STI. Mektup , ,00 NUKLEUS SAGLIK ÜRÜNLERI TANI HIZ.SAN.VE TIC. Mektup , ,00 SAVRONIK SIS.TAAH.SAN.TIC.AS. Mektup , ,10 MURAT ÖZ INS.GIDA PET.ÜRN.SAN.TIC.LTD.STI. Mektup , ,00 DELTOID ELEKT.SIST.TEK.VE INS.SAN.TIC.LTD.STI. Mektup , ,40 SEÇIL KÜLÇELER Mektup , ,00 MEDITERA ITH.VE IHR.LTD.STI.. Mektup , ,00 ALMER ÇEV.DEN.MÜS.MÜH.IS SAG.VE GÜV.PR. TIC. Mektup , ,00 AKSIYON ENERJI VE YAPI MÜH.PROJE TAAH. TUR. Mektup , ,00 DOGUKAN TUR.TAS.TEKS. REK.TEM.SAN.TIC.LTD. Mektup , ,00 EDK PROJE MÜS. MÜH.INS.SAN. VE TIC.LTD. STI. Mektup , ,00 DOGRULUK BETON ÇIMENTO INS. VE MALZ. AKAR. Mektup , ,00 MUSTAFA DURMAZ GIDA PAZ.INS.NAK.SAN. VE TIC. Mektup , ,00 MUSTAFA DURMAZ GIDA PAZ.INS.NAK.SAN. VE TIC. Mektup , ,00 115

148 TEM NAT MEKTUPLARI SAYIM TUTANA I ( ) KURUMUN Ad : ZM R BÜYÜK EH R BELED YES Kodu : Kodu : MAL H ZMETLER DA RES BA KANLI I Günü : 31 Günü : 31 Ay : 12 Ay : 12 Y l : 2008 Y l : 2015 SAYIM SONUCUNDA BULUNAN DE ERLER N K ME A T OLDU U C NS ADED TUTARI SAYIMDA BULUNAN M KTAR NOKSAN FAZLASI ADET TUTAR ADET TUTAR ADET TUTAR SUPERONLINE ILETISIM HIZMETLERI A.S. Mektup , ,00 IZELMAN GEN.HIZ.OTOP.ÖZ.EGT ITF.SAG HIZ.TIC. Mektup , ,00 BOREGE INSAAT SAN.TIC.LTD.STI. Mektup , ,88 GDZ ELEKTRIK DAGITIM ANONIM SIRKETI IZMIR IL. Mektup , ,00 LAMINEKS MATBAACILIK DIJITAL BASKI ISLERI SAN. Mektup , ,00 TUNA OKGIL Mektup , ,00 KAR INSAAT TUR.SAN.VE TIC.A.S. Mektup , ,00 IPRAGAZ AS. Mektup , ,00 VEDAN INSAAT TAAH.VE TIC.LTD.STI. Mektup , ,00 ATASOYU INS.MÜHEND.TAAH.SAN.TIC. LTD.STI. Mektup , ,00 ÖZ AKIN ISLETMELERI ERSIN AKIN Mektup 1 840, ,00 MSR INSAAT IS MAKINALARI ITH.IHR. SAN. VE TIC. Mektup , ,00 GDZ ELEKTRIK DAGITIM ANONIM SIRKETI IZMIR IL. Mektup , ,00 SUNKO INSAAT PROJE TASARIM VE MÜHENDISLIK Mektup , ,00 DONAN BILISIM ELEK.TEKST.SAGLIK.HIZ.INS. Mektup , ,00 MERAL YAVUZ SANÖZ GIDA TEM.MAL.IÇ VE DIS TIC. Mektup , ,94 STERILIZYON MEDIKAL SAG.HIZM. GIDA SAN.. Mektup 1 750, ,00 TANIDIK MOT.TAS.SÜR.KUR.GI.TEM.MAD.INS.TUR. Mektup , ,00 ALARKO CARRIER SANAYI VETICARET A.S. SATIS Mektup , ,00 MUSTAFA DURMAZ GIDA PAZ.INS.NAK.SAN. VE TIC. Mektup , ,00 VEDAN INSAAT TAAH.VE TIC.LTD.STI. Mektup , ,00 YÜKSEL PROJE ULUSLARARASI AS. Mektup , ,00 KMG PROJE MÜHENDISLIK MÜSAVIRLIK BILISIM T. Mektup , ,00 SU YAPI MÜH. VE MÜS. A.S. Mektup , ,00 IZMIR DOGALGAZ DAG. TIC. VE TAAH. A.S. Mektup , ,00 ENDOTEK SAG.GER.ITH.IHR.SAN.VE TIC.LTD. STI. Mektup , ,00 CEMER INS. SAN. VE TIC.LTD.STI. Mektup , ,00 ALARKO CARRIER SAN.VE TIC.A.S.. Mektup , ,00 ALARKO CARRIER SAN.VE TIC.A.S.. Mektup , ,00 GLC SIGORTA ARACILIK HIZMETLERI TIC.LTD.STI. Mektup , ,00 TÜRK TELEKOMINIKASYON AS. Mektup , ,00 TÜRK TELEKOMINIKASYON AS. Mektup , ,00 TÜRK TELEKOMINIKASYON AS. Mektup , ,00 TÜRK TELEKOMINIKASYON AS. Mektup , ,00 TÜRK TELEKOMINIKASYON AS. Mektup , ,00 TÜRK TELEKOMINIKASYON AS. Mektup , ,00 TÜRK TELEKOMINIKASYON AS. Mektup , ,00 TÜRK TELEKOMINIKASYON AS. Mektup , ,00 TÜRK TELEKOMINIKASYON AS. Mektup , ,00 TÜRK TELEKOMINIKASYON AS. Mektup , ,00 TÜRK TELEKOMINIKASYON AS. Mektup , ,00 MERAL YAVUZ SANÖZ GIDA TEM.MAL.IÇ VE DIS TIC. Mektup , ,00 ALTINOK MÜS. MÜH. TAAH.SAN. VE TIC. LTD.. Mektup , ,00 LÖHER ASANSÖR VE YÜRÜYEN MERDIVEN SAN. T C. Mektup , ,00 BOREGE INSAAT SAN.TIC.LTD.STI. Mektup , ,51 VNS INS.TAAH.MÜH.MÜS.HIZ.BILISIM SAN. VE TIC. Mektup , ,00 KOÇAK FARMA ILAÇ VE KIMYA SAN.AS. Mektup 1 700, ,00 AKSIYON ENERJI VE YAPI MÜH.PROJE TAAH. TUR. Mektup , ,00 OM ELEKTRIK MAK.SAN.VE TIC.A.S. Mektup , ,00 ARSLAN PROJE MÜH. INS. TAAH. TIC. LTD. STI. Mektup , ,00 VALS ORG.AJANS REK.TUR.NAK.MÜZIK GÖS. Mektup , ,00 DORUK ECZA DEPOSU TIC.LTD.STI. Mektup , ,00 MERAL YAVUZ SANÖZ GIDA TEM.MAL.IÇ VE DIS T C. Mektup , ,00 ALTEKMA DIS TIC.BOYA MAK.SAN.A.S. Mektup 1 800, ,00 SERIL INSAAT SAN. TIC. LTD.STI. Mektup , ,00 ALTEKMA DIS TIC.BOYA MAK.SAN.AS. Mektup , ,00 MSC JEOTEK. SON.INS.MÜH.SAN.TIC.LTD.STI. Mektup , ,00 TANIDIK MOT.TAS.SÜR.KUR.GI.TEM.MAD.INS.TUR. Mektup , ,00 YÖNSIS MIMARI YÖN.SISTEMLERI SAN VE TIC.A.S Mektup , ,00 ERKA INS.PLAN PRO.VE TAAH. EROL KARAKURT Mektup , ,00 ALKIN KOMPRESÖR SAN. VE TIC.LTD.STI. Mektup , ,00 SUPERONLINE ILETISIM HIZMETLERI A.S. Mektup , ,00 MUSTAFA ERISEN Mektup , ,00 VALS ORG.AJANS REK.TUR.NAK.MÜZIK GÖS.SANA Mektup , ,00 EGEMSAN INS.MUTFAK VE TEMIZ.MALZ.SAN. VE T C. Mektup , ,00 LABGEN LABORATUVAR SISTEMLERI SAN. TIC. LTD. Mektup , ,00 BALABAN HAFRIYAT INS.TAAH.NAK.TIC.VE SAN LTD. Mektup , ,00 CSR ZHUZHOU ELECTRIC LOCOMOTIVE CO.LTD. Mektup , ,00 CIYAT DEGIRMENCI Mektup , ,00 EMS AMBULANS VE TIBBI MALZEMELER SANAYI T C. Mektup , ,92 YAKAMOZ JEN.MAK.YEDEK PARÇA TUR.SAN.TIC.LTD. Mektup , ,15 AMBULANS ILKYARDIM VE HAST.CIH.VE TES.SAN. Mektup , ,00 POJAZDY SZYNOWE PESA BYDGOSZCZ SAN. Mektup , ,00 ERMIT MÜH. INS.SAN.TIC.LTD.STI. Mektup , ,00 DOGUKAN TUR.TAS.TEKS. REK.TEM.SAN.TIC.LTD. Mektup , ,00 VOLKAN ITFAIYE MALZ. SAN. VE TIC. LTD. STI. Mektup , ,00 ÜNIBEL ÖZEL EGITIM VE BILGI TEKN.KÜL.TAN.VE Mektup , ,00 GÖKALP PROJE MÜSAVIRLIK LTD.STI. Mektup , ,00 KORDON RESTORASYON MIM.MÜH.INS.SAN.TIC. LTD. Mektup , ,00 ALARKO CARRIER SANAYI VETICARET A.S. SATIS Mektup , ,00 ALARKO CARRIER SANAYI VETICARET A.S. SATIS Mektup , ,00 AKAY TEKSTIL MEHMET KIRAT GIYIM AYAKKABI Mektup , ,83 MEHMET SIDDIK KARABOGA Mektup , ,00 ARLIFT ASANSÖR SAN.VE TIC.A.S. Mektup , ,00 116

149 TEM NAT MEKTUPLARI SAYIM TUTANA I ( ) KURUMUN Ad : ZM R BÜYÜK EH R BELED YES Kodu : Kodu : MAL H ZMETLER DA RES BA KANLI I Günü : 31 Günü : 31 Ay : 12 Ay : 12 Y l : 2008 Y l : 2015 SAYIM SONUCUNDA BULUNAN DE ERLER N K ME A T OLDU U C NS ADED TUTARI SAYIMDA BULUNAN M KTAR NOKSAN FAZLASI ADET TUTAR ADET TUTAR ADET TUTAR BARANKAYA INS.HAF.TAAH.AK.SAN.MAD.GID. TIC. Mektup , ,00 ÇÖPALAN ÇEVRE TEKNOLOJI MAKINALARI IMALA. Mektup , ,00 UMTAS ULUSLARARASI MAKINA TIC.AS. Mektup , ,20 MAR ELEKTIRIK SAN.VE TIC.A.S. Mektup , ,00 KUZENLER MIM.PROJE INS.SAN.VETIC.LTD.STI. Mektup , ,00 ÇEKSAN GEMI INSAA ÇELIK KONST.SAN.VETIC. A.. Mektup , ,20 BOREGE INSAAT SAN.TIC.LTD.STI. Mektup , ,17 SMS TRAFIK & YOL GÜV.TIC.SAN.LTD.STI. Mektup , ,00 ÇELIKAY MUTFAK ESYALARI SANAYI VE TICARET Mektup , ,00 TEKSIN KONTEYNER VE GALVENIZ SAN.TIC.LTD ST. Mektup , ,00 SOLFEJ OR.AJ.TUR.NAK.MÜ.YAP.GÖS.SAN.HIZ. SAN. Mektup , ,00 FIRAT TIP KIMYA SAN VE TIC LTD STI. Mektup , ,00 DASIF INS.TAAH.TUR.SAN.VE TIC.LTD.STI. Mektup , ,00 SUPERONLINE ILETISIM HIZMETLERI A.S. Mektup , ,00 TÜRK TELEKOMINIKASYON AS. Mektup , ,00 TÜRK TELEKOMINIKASYON AS. Mektup , ,00 M.A.T. HAY.ARAÇ KIR.INS.TAAH.OTO.GIDA TUR.TAR. Mektup , ,00 BADE ECZA DEPOSU TIC. LTD. STI. Mektup , ,00 BERTAS ELEKTRIK MAKINA INSAAT TIC. ALI TASK. Mektup , ,00 PROTEM ENDÜSTRIYEL TEMIZLIK GÜLSÜM SENEL Mektup , ,00 MENGERLER TICARET TÜRK AS. IZMIR SUBESI EGE Mektup , ,00 GÖKTUN ÇELIK MOBILYA IMALAT SAN.VE TIC. LTD. Mektup , ,00 STAR YAGCILAR DAMPER DORSE SASE OTOMOTIV Mektup , ,00 ERA DENIZCILIK METAL ISLEME RIZA AGYÜZ Mektup , ,00 ERIS OTO YEDEK PARÇA SAN.VE TIC. LTD.STI. Mektup , ,00 MAGIRUS GMBH Mektup , ,24 MAGIRUS GMBH Mektup , ,24 FINSPOR DIS TIC.LTD.STI. Mektup , ,00 CSR ZHUZHOU ELECTRIC LOCOMOTIVE CO.LTD. Mektup , ,00 LEVENT ÇOLAKOGLU INS.TAAH.MÜS.VE TIC. Mektup , ,00 MEDISAN TIBBI MALZEME TURIZM ITH. IHR. SAN. Mektup , ,00 VHS INSAAT DERI ÜRÜNLERI SANAYI VE DIS TIC.LTD. Mektup , ,00 BARANKAYA INS.HAF.TAAH.AK.SAN.MAD.GID. TIC. Mektup , ,00 AKDENIZ OTOMOTIV OTO YEDEK PARÇA TICARET Mektup , ,00 SEÇIL KÜLÇELER Mektup , ,00 ANOMALI JEOTEKNIK VE KODEKS MÜH.GID.TIC.TUR. Mektup , ,00 ESEL TIBBI MALZEMELER VE SAGLIK ÜRÜNLERI E Mektup , ,00 MENGERLER TICARET TÜRK AS. IZMIR SUBESI EGE Mektup , ,00 COVIDIEN SAG AS. Mektup , ,00 MEDUS TIBBI ÜRÜNLER SAN. VE TIC.LTD.STI. Mektup 1 550, ,00 AKDENIZ OTOMOTIV OTO YEDEK PARÇA TICARET Mektup , ,00 GÜNDOGDU ORG. REKLAM MÜZ.SAN.PR.TS.HIZ. TUR. Mektup , ,00 NUR ZEN INS.DEK..EML.GID.TEKS.MAK.ITH. IHR.SAN. Mektup , ,00 BORAT MAD.TUR.INS.TARIM HAY. SÜT ÜRÜN. VE TIC. Mektup , ,00 SUPERONLINE ILETISIM HIZMETLERI A.S. Mektup , ,00 GÜVENAY INSAAT GIDA TURIZM SAN. VE TIC. LTD. Mektup , ,00 HALIL AYKAÇ Mektup , ,76 FSM FORM SAGLIK MEDIKAL ÜRÜNLERI A.S. Mektup , ,00 IZMIR DOGALGAZ DAG. TIC. VE TAAH. A.S. Mektup , ,00 RASYONEL MAKINA ELEKTRO. VE ELEKT.INS. SAN. Mektup , ,00 ENVIROTEK ÇEVRE SAG.TEK.EG.VE KIM.MD.SAN. TIC. Mektup , ,00 ÇEVRE ILAÇ MAKINA SAN.VE TIC.LTD.STI. Mektup , ,00 DEK TAAHHÜT ENERJI YAPI INS.TARIM MEYVE MA. Mektup , ,00 ÜNIBEL ÖZEL EGITIM VE BILGI TEKN.KÜL.TAN.VE Mektup , ,00 EFE ENDÜSTRI VE TIC. A.S Mektup , ,00 BUMER MAKINA IMALAT SERVIS TURIZM GIDA SAN. Mektup 1 765, ,00 IZMIR DOGALGAZ DAG. TIC. VE TAAH. A.S. Mektup , ,00 SUPERONLINE ILETISIM HIZMETLERI A.S. Mektup , ,00 SUPERONLINE ILETISIM HIZMETLERI A.S. Mektup , ,00 SUPERONLINE ILETISIM HIZMETLERI A.S. Mektup , ,00 SUPERONLINE ILETISIM HIZMETLERI A.S. Mektup , ,00 YOL YAPI INSAAT TAAH.TUR.MADENCILIK SAN. TIC. Mektup , ,00 IKRA MÜH.INS.TAAH.TUR.PET.ÜR.TEKS.MAD. GID.STI. Mektup , ,00 IKRA MÜH.INS.TAAH.TUR.PET.ÜR.TEKS.MAD. GID.STI. Mektup , ,00 IZMIR DOGALGAZ DAG. TIC. VE TAAH. A.S. Mektup , ,00 IZMIR DOGALGAZ DAG. TIC. VE TAAH. A.S. Mektup , ,00 TÜRK TELEKOMINIKASYON AS. Mektup , ,00 VALS ORG.AJANS REK.TUR.NAK.MÜZIK GÖS.SANA Mektup , ,00 MAVI GÜVENLIK ELEKTRONIK SANAYI TICARET LTD. Mektup , ,00 NUR ZEN INS.DEK..EML.GID.TEKS.MAK.ITH. IHR.SAN. Mektup , ,00 ANITKAYA TUR.TAS.OTO. SAN.TIC.LTD.STI. Mektup , ,48 ERA DENIZCILIK METAL ISLEME RIZA AGYÜZ Mektup , ,00 ANKARA ÇELIK YANGIN GÜVENLIK SISTEMLERI SAN. Mektup , ,00 DURTA GIDA TEMIZLIK ÜRN.PAZ.TIC.LTD.STI. Mektup , ,00 VALS ORG.AJANS REK.TUR.NAK.MÜZIK GÖS.SANA Mektup , ,00 BOREGE INSAAT SAN.TIC.LTD.STI. Mektup , ,12 BILGITÜRK BILGISAYAR TEKNOLOJILERI A.S. Mektup , ,00 ELIPS ELEKTRONIK SAN.TIC.LTD.STI. Mektup , ,00 GDZ ELEKTRIK DAGITIM ANONIM SIRKETI IZMIR IL Mektup , ,00 IZMIR DOGALGAZ DAG. TIC. VE TAAH. A.S. Mektup , ,00 PINAR ORTOPEDIK MALZ.SIN.FILM ÜRET.PAZ. SAN. Mektup , ,00 M.A.T. HAY.ARAÇ KIR.INS.TAAH.OTO.GIDA TUR. Mektup , ,00 TURANLAR YAPI MALZ. INS. NAK. TUR. TIC. LTD. ST. Mektup , ,00 CEM CÜNEYT UGUR Mektup , ,00 117

150 TEM NAT MEKTUPLARI SAYIM TUTANA I ( ) KURUMUN Ad : ZM R BÜYÜK EH R BELED YES Kodu : Kodu : MAL H ZMETLER DA RES BA KANLI I Günü : 31 Günü : 31 Ay : 12 Ay : 12 Y l : 2008 Y l : 2015 SAYIM SONUCUNDA BULUNAN DE ERLER N K ME A T OLDU U C NS ADED TUTARI SAYIMDA BULUNAN M KTAR NOKSAN FAZLASI ADET TUTAR ADET TUTAR ADET TUTAR GÜMÜS VADI HAF. INS. ELK. TAAH. VE DAH.TIC. SE Mektup , ,00 BALABAN HAFRIYAT INS.TAAH.NAK.TIC.VE SAN. LTD. Mektup , ,00 ÇEKSAN GEMI INSAA ÇELIK KONST.SAN.VETIC. A.. Mektup , ,40 GÜMÜS VADI HAF. INS. ELK. TAAH. VE DAH.TIC. SE Mektup , ,00 BALABAN HAFRIYAT INS.TAAH.NAK.TIC.VE SAN. LTD. Mektup , ,00 BARANDIR SPOR MALZ.TOPTAN SATISI CENGIZ BA Mektup , ,41 GÜNDOGDU ORG. REKLAM MÜZ.SAN.PR.TS.HIZ. TUR. Mektup , ,00 AHMET ISIK ASYA YOL BAKIM ONARIMI GÜÇLEN Mektup , ,00 BILGITÜRK BILGISAYAR TEKNOLOJILERI A.S. Mektup , ,00 ZÜLFÜ ÇETINKAYA Mektup , ,00 EPRO MÜHENDISLIK BILGI ISLEM INS. VE TURZ. DA. Mektup , ,00 DEK TAAHHÜT ENERJI YAPI INS.TARIM MEYVE MA. Mektup , ,00 ASELSAN ELEKTRONIK VE HABERLESME SIST. Mektup , ,00 ALBAYRAK AMBALAJ SUAT ALBAYRAK Mektup , ,00 BORAT MAD.TUR.INS.TARIM HAY. SÜT ÜRÜN. VE TIC. Mektup , ,00 ZEYTINOGLU INS. TAS. BAS. YAY. REK. ORG. DAN. Mektup , ,00 KARSOY NAK.TEM.ÜRÜN.INS.TAAH.ITH.IHR.SAN. TIC. Mektup , ,00 EGE PRESTIJ EL.TEL.MAK.SAN.TIC.LTD.STI. Mektup , ,00 FERYAP INS. A.S. Mektup , ,00 GÜLÜMSER ELEK.ELEKTRONIK GÜV. SIST. BIL. INS. Mektup , ,00 ULCAY IZKIMTEKS LASTIK VE KIMYA TEKSTIL SAN. Mektup , ,00 ABDULKADIR ÖZCAN OTO.LASTIK SAN.TIC.A.S. Mektup , ,00 TASARIM MOB.DEK.INS.TAAH. NERMIN ÇELEB. Mektup , ,00 OTO ERTAN JANT AKÜ LASTIK TIC.LTD.STI. Mektup , ,00 REMKA YEM VE GID. PAZ. HAYV. INS. REMZI KAÇAN Mektup , ,00 GÜNES ROT BALANS LASTIK LTD.STI. Mektup , ,00 IZMIR DOGALGAZ DAG. TIC. VE TAAH. A.S. Mektup , ,00 IZMIR DOGALGAZ DAG. TIC. VE TAAH. A.S. Mektup , ,00 IZMIR DOGALGAZ DAG. TIC. VE TAAH. A.S. Mektup , ,00 TR LASTIK SAN. TIC. LTD. STI. Mektup , ,00 GDZ ELEKTRIK DAGITIM ANONIM SIRKETI IZMIR IL Mektup , ,00 GDZ ELEKTRIK DAGITIM ANONIM SIRKETI IZMIR IL Mektup , ,00 GDZ ELEKTRIK DAGITIM ANONIM SIRKETI IZMIR IL Mektup , ,00 OVA KENT LASTIK KAP.INS.TURZ.TAS.MAD.GID.TA. Mektup , ,00 EYLÜL GRUP INS..MED. TAAH.TURZ.TEKS.MOB.IML. Mektup , ,00 KEMAL GÜLERYÜZ Mektup , ,00 EGEM MOTORLU ARAÇLAR TUR.INS.SAN.VE TIC. LTD. Mektup , ,00 BILGITÜRK BILGISAYAR TEKNOLOJILERI A.S. Mektup , ,00 IZMIR DOGALGAZ DAG. TIC. VE TAAH. A.S. Mektup , ,00 IZMIR DOGALGAZ DAG. TIC. VE TAAH. A.S. Mektup , ,00 GENTIP MEDIKAL VE TEKNIK CIHAZLAR TIC.LTD.ST. Mektup , ,00 KITAPSAN KITAP KIR.KASET TIC.VE SAN LTD. STI. Mektup , ,00 AKSIYON ENERJI VE YAPI MÜH.PROJE TAAH. TUR. Mektup , ,00 S.S.IGDELI VE ÇEVRE KÖY.TAR.KAL.KOOP.PEY.IM. Mektup , ,00 ERMIT MÜH. INS.SAN.TIC.LTD.STI. Mektup , ,00 TUNACAN OTOM. NAK.TUR.SAN.TIC.LTD.STI. Mektup , ,00 IZMIR DOGALGAZ DAG. TIC. VE TAAH. A.S. Mektup , ,00 IZMIR DOGALGAZ DAG. TIC. VE TAAH. A.S. Mektup , ,00 AYGIT INSAAT SAN.VE TIC.LTD.STI. Mektup , ,00 GEDIZ ELEKTRIK DAGITIM A.S. Mektup , ,00 YÖNSIS MIMARI YÖN.SISTEMLERI SAN VE TIC.A.S. Mektup , ,00 GÜLERMAK AGIR SAN. INS. VE TAAH. A.S. Mektup , ,85 GÜLERMAK AGIR SAN. INS. VE TAAH. A.S. Mektup , ,66 ÇINAR HALKLA ILIS.TANITIM REK.SAN.VE TIC.A.S. Mektup , ,00 GEDIZ ELEKTRIK PERAKENDE SATIS A.S. Mektup , ,00 HARUN ERASLAN Mektup , ,00 STM SISTEM TELEF MNT.TUR.INS.SAN.TIC.A.S. Mektup , ,00 MUSTAFA DURMAZ GIDA PAZ.INS.NAK.SAN. VE TIC. Mektup , ,00 ISBAK ISTANBUL ULASIM HAB.VE GÜV. TEKNOLOJ Mektup , ,00 DOGUKAN TUR.TAS.TEKS. REK.TEM.SAN.TIC.LTD.ST. Mektup , ,00 CEMER INS. SAN. VE TIC.LTD.STI. Mektup , ,00 AKBÖRÜLER SEBZE VE MEYVE KOMISYONCUSU Mektup , ,00 ZRD MÜHENDISLIK MÜSAVIRLIK TAAHHÜT SAN. Mektup , ,00 TURANLAR YAPI MALZ. INS. NAK. TUR. TIC. LTD. ST. Mektup , ,00 TURANLAR YAPI MALZ. INS. NAK. TUR. TIC. LTD. ST. Mektup , ,00 YILMAZ VURAL TUR.TAS.OT.TEM.INS.AK. SAN.TIC. Mektup , ,00 GDZ ELEKTRIK DAGITIM ANONIM SIRKETI IZMIR IL Mektup , ,00 IZBETON A.S. Mektup , ,00 ANKARA ÇELIK YANGIN GÜVENLIK SISTEMLERI SAN. Mektup , ,00 NUKLEUS SAGLIK ÜRÜNLERI TANI HIZ.SAN.VE TIC. Mektup , ,00 SUPERONLINE ILETISIM HIZMETLERI A.S. Mektup , ,00 GDZ ELEKTRIK DAGITIM ANONIM SIRKETI IZMIR IL Mektup , ,00 GDZ ELEKTRIK DAGITIM ANONIM SIRKETI IZMIR IL Mektup , ,00 GDZ ELEKTRIK DAGITIM ANONIM SIRKETI IZMIR IL Mektup , ,00 GDZ ELEKTRIK DAGITIM ANONIM SIRKETI IZMIR IL Mektup , ,00 GDZ ELEKTRIK DAGITIM ANONIM SIRKETI IZMIR IL Mektup , ,00 IZMIR DOGALGAZ DAG. TIC. VE TAAH. A.S. Mektup , ,00 KUTLAR TICARET TEKSTIL SANAYI INCILAY YURD. Mektup , ,00 RASYONEL MAKINA ELEKTRO. VE ELEKT.INS. SAN. Mektup , ,00 DEKA DIGITAL TELEKOMÜNIKASYON HIZ.A.S. Mektup , ,35 ÖZYURT MATBAACILIK INSAAT TAAH. SAN. VE TIC. Mektup , ,00 GDZ ELEKTRIK DAGITIM ANONIM SIRKETI IZMIR IL Mektup , ,00 GDZ ELEKTRIK DAGITIM ANONIM SIRKETI IZMIR IL Mektup , ,00 DENIZAY SIG.ARA.HIZ.LTD.STI. Mektup , ,00 118

151 TEM NAT MEKTUPLARI SAYIM TUTANA I ( ) KURUMUN Ad : ZM R BÜYÜK EH R BELED YES Kodu : Kodu : MAL H ZMETLER DA RES BA KANLI I Günü : 31 Günü : 31 Ay : 12 Ay : 12 Y l : 2008 Y l : 2015 SAYIM SONUCUNDA BULUNAN DE ERLER N K ME A T OLDU U C NS ADED TUTARI SAYIMDA BULUNAN M KTAR NOKSAN FAZLASI ADET TUTAR ADET TUTAR ADET TUTAR BILGITÜRK BILGISAYAR TEKNOLOJILERI A.S. Mektup , ,00 BS ULUSLARARASI MÜH.MÜS.INS.VE TIC.LTD.STI. Mektup , ,00 PROTEK PROJE DANISMANLIK MÜH. BILGI ISLEM Mektup , ,00 GÜNÇE IÇ VE DIS TIC.TAAH.SAN.VE TIC.LTD.STI. Mektup , ,00 BORAT MAD.TUR.INS.TARIM HAY. SÜT ÜRÜN. VE TIC. Mektup , ,00 BORAT MAD.TUR.INS.TARIM HAY. SÜT ÜRÜN. VE T C. Mektup , ,00 ÖZGÜNBEY GIDA INSAAT ITHALAT IHRACAT SAN. Mektup , ,00 GÜNDOGDU ORG. REKLAM MÜZ.SAN.PR.TS.HIZ. TUR. Mektup , ,00 DOGRULUK BETON ÇIMENTO INS. VE MALZ. AKAR. Mektup , ,00 MANEVRA OTO. PETR.TAR.TURZ.GIDA INS. TAAH. Mektup , ,00 ASELSAN ELEKT.SAN.TIC.AS.. Mektup , ,00 AKDENIZ OTOMOTIV OTO YEDEK PARÇA TICARET Mektup , ,00 GÜR AL INS.GI.TUR.SAN.TIC.LTD.STI. Mektup , ,00 D SISTEM ELEKTRONIK ELEK.END.SIS.TAAH.SAN. Mektup , ,00 YÖNSIS MIMARI YÖN.SISTEMLERI SAN VE TIC.A.S. Mektup , ,00 ERMIT MÜH. INS.SAN.TIC.LTD.STI. Mektup , ,00 SERIL INSAAT SAN. TIC. LTD.STI. Mektup , ,00 IZENERJI INSAN KAYNAKLARI TEM. BAK. ENERJI Mektup , ,00 ALTO TEKNOLOJI BILISIM ÇÖZÜMLERI SAN. VE DIS. Mektup , ,00 IZMIR DOGALGAZ DAG. TIC. VE TAAH. A.S. Mektup , ,00 BÜLENT TURHANLAR Mektup , ,00 IZENERJI INSAN KAYNAKLARI TEM. BAK. ENERJI Mektup , ,00 KUTLAR TICARET TEKSTIL SANAYI INCILAY YURD. Mektup , ,00 HASAN UFUK ÖZISIK Mektup , ,00 DRAEGER SAFETY KORUNMA TEKN.LTD.STI. Mektup , ,00 BORAT MAD.TUR.INS.TARIM HAY. SÜT ÜRÜN. VE TIC. Mektup , ,00 BARANKAYA INS.HAF.TAAH.AK.SAN.MAD.GID. TIC. Mektup , ,00 AKDENIZ OTOMOTIV OTO YEDEK PARÇA TICARET Mektup , ,00 ÖZTUR TUR.ISL. VE INS.SAN.TIC.AS. Mektup , ,00 GDZ ELEKTRIK DAGITIM ANONIM SIRKETI IZMIR IL Mektup , ,00 GDZ ELEKTRIK DAGITIM ANONIM SIRKETI IZMIR IL Mektup , ,00 GDZ ELEKTRIK DAGITIM ANONIM SIRKETI IZMIR IL Mektup , ,00 TURK ILETISIM HIZ.A.S. Mektup , ,00 GDZ ELEKTRIK DAGITIM ANONIM SIRKETI IZMIR IL Mektup , ,00 PAR INS. TAAH. MIMARLIK PROJE TURZ. ITH. IHR. LTD. Mektup , ,00 SISTAS SAYISAL ILET.SAN.VE TIC. AS. Mektup , ,00 CROSS ZLIN A.S. Mektup , ,00 SAVRONIK SIS.TAAH.SAN.TIC.AS. Mektup , ,85 SAVRONIK SIS.TAAH.SAN.TIC.AS. Mektup , ,70 FEY INS.TES.MÜH.ISIT.SOG.VE TIC.LTD.STI. Mektup , ,00 IZELMAN GEN.HIZ.OTOP.ÖZ.EGT ITF.SAG HIZ.TIC.A.. Mektup , ,53 SIGNATEKMA BOYA VE SINYALIZASYON.SAN. VE Mektup , ,00 IZMIR DOGALGAZ DAG. TIC. VE TAAH. A.S. Mektup , ,00 SUPERONLINE ILETISIM HIZMETLERI A.S. Mektup , ,00 ÇÜNGÜSLÜ PETROL ÜRÜNL.SAN.VE TIC.LTD.STI. Mektup , ,00 IZMIR DOGALGAZ DAG. TIC. VE TAAH. A.S. Mektup , ,00 VERIM HARITA MÜH. PLANLAMA INS. SAN.TIC.LTD. Mektup , ,00 ERHAN REKLAM MATBA. TAN.HIZ. SAN.VE TIC.LTD. Mektup , ,00 RCL PROJE VE TAAH. GÜVENLIK SISTEMLERI SAN. Mektup , ,00 NUR ZEN INS.DEK..EML.GID.TEKS.MAK.ITH. IHR.SAN. Mektup , ,00 HORIZON ORGANIZASYON TANITIM TURZ. TIC. LTD. Mektup , ,00 HORIZON ORGANIZASYON TANITIM TURZ. TIC. LTD. Mektup , ,00 PAR INS. TAAH. MIMARLIK PROJE TURZ. ITH. IHR. LTD. Mektup , ,00 ISTE GÜVENLIK KOR. VE ÇEV. TEK. SAN. VE TIC. LTD. Mektup , ,00 TEB ER PREFABRIK KONT.YAPILAR METEL INS.IMA. Mektup , ,00 YILMAZ BASKÜL INS.TAAH.TUR.SAN.TIC.LTD.STI. Mektup , ,00 MURAT AKSU SEBZE MEYVE NAK. SAN. VE TIC. LTD. Mektup , ,00 AZD PRAHA S.R.O. Mektup , ,00 GARANTI GIYIM MOBILYA MAKINA INS. SAN. VE T C. Mektup , ,00 HASAN UFUK ÖZISIK Mektup , ,00 HORIZON ORGANIZASYON TANITIM TURZ. TIC. LTD. Mektup , ,00 ETS MÜH.ISIT.SOG.IKL.INS.TES.SAN.VE TIC.LTD.STI. Mektup , ,00 CEMER INS. SAN. VE TIC.LTD.STI. Mektup , ,00 INCEKARALAR TIBBI CIHAZLAR TICARET A.S. Mektup , ,00 DOR MED TIBBI CIHAZ VE MALZ.SAN.VE TIC. LTD. Mektup , ,00 RAGIP NADIR YÜZGEÇ Mektup , ,00 HARITA INS.SAN.VE LTD.STI. Mektup , ,00 NUKLEUS SAGLIK ÜRÜNLERI TANI HIZ.SAN.VE TIC. Mektup , ,00 GDZ ELEKTRIK DAGITIM ANONIM SIRKETI IZMIR IL Mektup , ,00 GDZ ELEKTRIK DAGITIM ANONIM SIRKETI IZMIR IL Mektup , ,00 GÜLERMAK AGIR SAN. INS. VE TAAH. A.S. Mektup , ,13 GÜLERMAK AGIR SAN. INS. VE TAAH. A.S. Mektup , ,61 METKO MEDIKAL VE TIBBI CIHAZLAR DIS TIC. LTD. Mektup 1 288, ,00 IZENERJI INSAN KAYNAKLARI TEM. BAK. ENERJI Mektup , ,00 NEMKAR PLASTIK TEM. INS. TEKS. SAN. VE TIC. LTD. Mektup , ,00 BEYHA GIDA INS.YAPIMALZ.OTO.VE NAK.SAN.TIC. Mektup , ,00 FALCK YANGIN HIZMETLERI LTD.STI. Mektup , ,00 E.S. YAPI SEHIRCILIK MIM. REST. SAN. TIC.LTD.STI. Mektup , ,00 KRG MÜH. MÜS. INS. SAN. VE TIC. LTD. STI. Mektup , ,00 DRAEGER MEDIKAL TICARET VE SERVIS ANONIM Mektup , ,00 EGEM MOTORLU ARAÇLAR TUR.INS.SAN.VE TIC. LTD. Mektup , ,00 ESEL TIBBI MALZEMELER VE SAGLIK ÜRÜNLERI E Mektup , ,00 KORDON RESTORASYON MIM.MÜH.INS.SAN.TIC. LTD. Mektup , ,00 ERHAN REKLAM MATBA. TAN.HIZ. SAN.VE TIC.LTD. Mektup , ,00 119

152 TEM NAT MEKTUPLARI SAYIM TUTANA I ( ) KURUMUN Ad : ZM R BÜYÜK EH R BELED YES Kodu : Kodu : MAL H ZMETLER DA RES BA KANLI I Günü : 31 Günü : 31 Ay : 12 Ay : 12 Y l : 2008 Y l : 2015 SAYIM SONUCUNDA BULUNAN DE ERLER N K ME A T OLDU U C NS ADED TUTARI SAYIMDA BULUNAN M KTAR NOKSAN FAZLASI ADET TUTAR ADET TUTAR ADET TUTAR SOLFEJ OR.AJ.TUR.NAK.MÜ.YAP.GÖS.SAN.HIZ. SAN. Mektup , ,06 MAVI GÜVENLIK ELEKTRONIK SANAYI TICARET LTD. Mektup , ,00 EFEMMAK ITFAIYE ARAÇLARI ARAÇÜSTÜ EKIPMA. Mektup , ,00 ALTINORDU TREYLER SAN.VE TIC.LTD.STI. Mektup , ,00 ZEM SON MÜH.JEO ARASTIRMA INS.SAN.VE TIC.LTD. Mektup , ,00 GDZ ELEKTRIK DAGITIM ANONIM SIRKETI IZMIR IL Mektup , ,00 GDZ ELEKTRIK DAGITIM ANONIM SIRKETI IZMIR IL Mektup , ,00 3A GRUP TAAH. MÜH.VE DIS TIC. LTD. STI. Mektup , ,00 OLTIT OTEL LOKANTA TURIZM SAN. VE TIC.LTD. ST. Mektup , ,00 ELIPS ELEKTRONIK SAN.TIC.LTD.STI. Mektup , ,00 ELIPS ELEKTRONIK SAN.TIC.LTD.STI. Mektup , ,00 EGE HARITA VE KADASTRO MÜH MÜS LTD STI. Mektup , ,00 GENMAK GENEL MAKINA SAN.VE TIC.LTD.STI. Mektup , ,00 HARITA INS.SAN.VE LTD.STI. Mektup , ,00 AKAY TEKSTIL MEHMET KIRAT GIYIM AYAKKABI Mektup , ,00 VOLKAN ITFAIYE MAL.SAN.VE TIC.LTD.STI. Mektup , ,00 ÖLÇEN HARITA INS.MÜH.SAN.TIC.LTD.STI. Mektup , ,00 DÜNYA HAR.MÜH.INS.TAAH.SAN.TIC.LTD.STI. Mektup , ,00 VIP TURIZM PIRINÇCIOGLU TIC. A.S. Mektup , ,00 BARANKAYA INS.HAF.TAAH.AK.SAN.MAD.GID. TIC. Mektup , ,00 JEMES MÜH. & SON.INS. HAYV. TAR. ÜRN.SAN. Mektup , ,00 TORUN PLAST PLASTIK INSAAT MOBILYA IMALAT Mektup , ,00 BIZ BILISIM SISTEMLERI VE DANISMANLIK SAN. Mektup , ,00 BORUSAN MAKINA VE GÜÇ SISTEMLERI SAN. VE T C. Mektup , ,00 KUZEY MÜH.INS.SAN.TIC.LTD.STI. Mektup , ,00 ZEM SON MÜH.JEO ARASTIRMA INS.SAN.VE TIC.LTD. Mektup , ,00 KAR INSAAT TUR.SAN.VE TIC.A.S. Mektup , ,00 KUTUP PLAN.PEY.MIM.MÜH.INS.TIC.LTD.STI. Mektup , ,00 MEHMET EMIN REBIS Mektup , ,00 ERDEM YER BIL. MÜH.MÜS.DAN.ITH.IHR.INS. TUR. Mektup , ,00 PROTEK MEDIKAL BILGISAYAR ELEKTRONIK SAN. Mektup , ,00 ÖZUÇURAN YEDEK PAR.OTO EL.INS.MAL.TIC. SAN. Mektup , ,00 POLIKAY ATIK YÖIMI GAZ MÜHENDISLIK VE IN. Mektup , ,00 GDZ ELEKTRIK DAGITIM ANONIM SIRKETI IZMIR IL Mektup , ,00 BALOGLU MÜH.MIM.INS.TUR.TIC.LTD.STI. Mektup , ,00 MADOORS SIS. GÜV. MAK.ELK.INS.TAAH.SAN. TIC. Mektup , ,00 FINSPOR DIS TIC.LTD.STI. Mektup , ,00 KULE TIBBI TEKN.ÜRÜN VE SAGLIK GEREÇLERI TIC. Mektup , ,00 BILGITÜRK BILGISAYAR TEKNOLOJILERI A.S. Mektup , ,00 AKDENIZ OTOMOTIV OTO YEDEK PARÇA TICARET Mektup , ,00 UMTAS ULUSLARARASI MAKINA TIC.AS. Mektup , ,00 UMTAS ULUSLARARASI MAKINA TIC.AS. Mektup , ,00 IZENERJI INSAN KAYNAKLARI TEM. BAK. ENERJI Mektup , ,00 TANDEM TRAFIK SIS.ELK.BIL.ISL.MAK.INS.SAN. Mektup , ,50 IZMIR DOGALGAZ DAG. TIC. VE TAAH. A.S. Mektup , ,00 KEMAL TUNCER ÖRS REKLAM TANITIM ORG. Mektup , ,00 CENGIZ BARANDIR Mektup , ,00 BANAT FIRÇA VE PLASTIK SAN. A.S. Mektup , ,00 JEMES MÜH. & SON.INS. HAYV. TAR. ÜRN.SAN. VE Mektup , ,00 EFE ENDÜSTRI VE TIC. A.S. Mektup , ,00 SISTEM LED GÖRÜNTÜ VE AYDINLATMA TEK. Mektup , ,00 ÇEVRE ILAÇ MAKINA SAN.VE TIC.LTD.STI. Mektup , ,00 ERIS OTO YEDEK PARÇA SAN.VE TIC. LTD.STI. Mektup , ,24 LIDER GÜVENLIK KORUMA VE EGT.HIZ.TIC.A.S. Mektup , ,00 LIDER GÜVENLIK KORUMA VE EGT.HIZ.TIC.A.S. Mektup , ,00 CEMER INS. SAN. VE TIC.LTD.STI. Mektup , ,00 IZMIR DOGALGAZ DAG. TIC. VE TAAH. A.S. Mektup , ,00 LINK TIBBI SISTEMLER LTD. STI. Mektup , ,00 DOGRULUK BETON ÇIMENTO INS. VE MALZ. AKAR. Mektup , ,00 ENVIROTEK ÇEVRE SAG.TEK.EG.VE KIM.MD.SAN. T C. Mektup , ,00 GDZ ELEKTRIK DAGITIM ANONIM SIRKETI IZMIR IL Mektup , ,00 GDZ ELEKTRIK DAGITIM ANONIM SIRKETI IZMIR IL Mektup , ,00 MES MEDIKAL ELEKTRONIK. SAN.VE TIC.LTD.STI. Mektup 1 255, ,00 SEÇIL KÜLÇELER Mektup , ,00 PETYAT PETROL ÜRÜNLERI VE TASIMACILIK SAN. Mektup , ,00 IZYAP ELEKTRIK INSAAT GERI DÖNÜSÜM SAN. Mektup , ,00 PENTA ELEKTRONIK MEDIKAL SIS.SAN. VE TIC. A.S. Mektup , ,00 MURAT KARA Mektup , ,00 REPROSET MATB.MAKINA VE MALZ.TIC.SAN.A.S. Mektup , ,00 SIGNATEKMA BOYA VE SINYALIZASYON.SAN. Mektup , ,00 DETAY TRAFIK SISTEMLERI INS. SAN.VE TIC.LTD.ST. Mektup , ,00 TEKSIN KONTEYNER VE GALVENIZ SAN.TIC.LTD ST. Mektup , ,00 BORAT MAD.TUR.INS.TARIM HAY. SÜT ÜRÜN. VE T C. Mektup , ,00 BIYOKIM BIYOLOJIK VE KIM. ÜR.PA.VET.HAY. AMB. Mektup , ,00 ÖNSÖZ TURZ. VE MÜS. INS. TAAH. A.S. Mektup , ,00 ÖNSÖZ TURZ. VE MÜS. INS. TAAH. A.S. Mektup , ,00 SIRBOYA KIMYA SANAYI VE TICARET A.S. Mektup , ,00 GRAFIK DEK.BIL.REK.MOB.TAN.BIR.SAN.TIC.LTD. Mektup , ,00 KARAKOYUN TIC.FATMA KARAKOYUN SOG.OTO E. Mektup , ,00 MERAL YAVUZ SANÖZ GIDA TEM.MAL.IÇ VE DIS T C. Mektup , ,00 ILKEN ENERJI GÜÇ SISTEMLERI SAN. TIC. A.S. Mektup , ,00 BARIS ÖZEL RADYOLOJIK HIZMETLERI MALZ.VE SAN. Mektup , ,00 Z.D.F. INS.TUR.TEKS.GD.OTOM.BIL.KUY.SAN.VE TIC. Mektup , ,00 TÜRK TELEKOMINIKASYON AS. Mektup , ,00 120

153 TEM NAT MEKTUPLARI SAYIM TUTANA I ( ) KURUMUN Ad : ZM R BÜYÜK EH R BELED YES Kodu : Kodu : MAL H ZMETLER DA RES BA KANLI I Günü : 31 Günü : 31 Ay : 12 Ay : 12 Y l : 2008 Y l : 2015 SAYIM SONUCUNDA BULUNAN DE ERLER N K ME A T OLDU U C NS ADED TUTARI SAYIMDA BULUNAN M KTAR NOKSAN FAZLASI ADET TUTAR ADET TUTAR ADET TUTAR KURLUK MÜH. ITH. IHR. LTD. STI. Mektup 1 705, ,00 GÜLTEPE LPG VE SU PAZARLAMA SAN. VE TIC.LTD. Mektup , ,00 IMPLANTCAST SAGLIK ÜRÜNLERI PAZ VE SAN. TIC. Mektup , ,00 IMPLANTCAST SAGLIK ÜRÜNLERI PAZ VE SAN. TIC. Mektup , ,90 ASAY ILETISIM HIZ.TIC.LTD.STI. Mektup , ,00 TGAR BILGISAYAR ELEKTRONIK ILETISIM SIST. SAN. Mektup , ,00 ALTO TEKNOLOJI BILISIM ÇÖZÜMLERI SAN. VE DIS. Mektup , ,00 GÜLERMAK AGIR SAN. INS. VE TAAH. A.S. Mektup , ,61 ALARKO CARRIER SANAYI VETICARET A.S. SATIS. Mektup , ,00 GÜLERMAK AGIR SAN. INS. VE TAAH. A.S. Mektup , ,86 GDZ ELEKTRIK DAGITIM ANONIM SIRKETI IZMIR IL Mektup , ,00 GETINSA INGENIERIA SL TÜRKIYE Mektup , ,00 IZELMAN GEN.HIZ.OTOP.ÖZ.EGT ITF.SAG HIZ.TIC.A.. Mektup , ,00 EKOVAR ATIK DEPOLAMA MÜS.NAK.TIC.LTD.STI. Mektup , ,00 ERGÜLTEKS TEM.TEKS.GIDA TIB.CIH.GIY.ÇAM.KUR. Mektup , ,00 SUPERONLINE ILETISIM HIZMETLERI A.S. Mektup , ,85 EMEK YAPI MÜHENDISLIK KUDRET KELEK Mektup , ,00 ALARKO CARRIER SANAYI VETICARET A.S. SATIS Mektup , ,00 ALARKO CARRIER SANAYI VETICARET A.S. SATIS Mektup , ,00 MEGA DIAGNOSTIK ÜR.MED.SAN. VE TIC. LTD.STI. Mektup 1 616, ,00 AYDIN TANRIVERDI INSAAT MÜHENDISLIK Mektup , ,00 DASIF INS.TAAH.TUR.SAN.VE TIC.LTD.STI. Mektup , ,00 AYGIT INSAAT SAN.VE TIC.A.S. Mektup , ,00 FIBER OPTIK ILETISIM VE WORK SIS SAN. TIC. Mektup , ,00 EGE PRESTIJ EL.TEL.MAK.SAN.TIC.LTD.STI. Mektup , ,00 EKOVAR ATIK DEPOLAMA MÜS.NAK.TIC.LTD.STI. Mektup , ,00 BILGITÜRK BILGISAYAR TEKNOLOJILERI A.S. Mektup , ,00 BILGITÜRK BILGISAYAR TEKNOLOJILERI A.S. Mektup , ,00 TANKAR OTOM.PETR.GIDA TEKS.HIZ.INS.SAN. VE T C. Mektup , ,00 ÜNIBEL ÖZEL EGITIM VE BILGI TEKN.KÜL.TAN. Mektup , ,00 ÜNIBEL ÖZEL EGITIM VE BILGI TEKN.KÜL.TAN. Mektup , ,00 ÖZTÜRK KONTEYNER SAN.VE TIC.LTD.STI. Mektup , ,00 IZMIR DOGALGAZ DAG. TIC. VE TAAH. A.S. Mektup , ,00 TÜRK TELEKOMINIKASYON AS. Mektup , ,00 KAR DEM PETROL VE PETROL ÜRÜNL.TAS.SAN. Mektup , ,00 TÜRCAN PETROL NAK.INS.GD.SAN.TIC.LTD. STI. Mektup , ,00 ONMUS ELEKTRIK SAN TIC AS.. Mektup , ,00 ALARKO CARRIER SANAYI VETICARET A.S. SATIS. Mektup , ,00 SU YAPI MÜH. VE MÜS. A.S. Mektup , ,00 IZENERJI INSAN KAYNAKLARI TEM. BAK. ENERJI Mektup , ,00 YILMAZLAR INS.ÇELIK KONST.MÜH.TAAH.MAK.SAN. Mektup , ,00 TEKNOEN MÜH. INS.YAPI MALZ.LTD.STI. Mektup , ,00 GÜNES SINAI GAZLAR IMALAT VE TIC.LTD.STI. Mektup , ,00 PROBEL BILGISAYAR YAZILIM DONANIM SAN. Mektup , ,00 IZENERJI INSAN KAYNAKLARI TEM. BAK. ENERJI Mektup , ,00 FINSPOR DIS TIC.LTD.STI. Mektup , ,00 IPEK HIRDAVAT DEMIR ÇELIK ELEKTRONIK TAAH. Mektup , ,00 BORAT MAD.TUR.INS.TARIM HAY. SÜT ÜRÜN. VE T C. Mektup , ,00 UGUR HARITA INS.PLN. VE KENTSEL DÖNÜSÜM LTD. Mektup , ,00 MAHIR VURAL Mektup , ,00 IZELMAN GEN.HIZ.OTOP.ÖZ.EGT ITF.SAG HIZ.TIC.A.. Mektup , ,00 BOYTEKMA TRAFIK ISARETLERI SAN. TIC. A.S. Mektup , ,00 TRAKYA ELEKTRIK PERAKENDE SATIS A.S. Mektup , ,00 BIOMER MEDIKAL VE PAZ.TIBBI CIH.TIC.LTD. STI. Mektup 1 639, ,00 DENIZAY YEMEK HIZ.INS.TUR.TAS. ARAÇ KIRALAM. Mektup , ,00 VALS ORG.AJANS REK.TUR.NAK.MÜZIK GÖS.SANAT Mektup , ,00 KUZENLER MIM.PROJE INS.SAN.VETIC.LTD.STI. Mektup , ,00 TOIRENT ORG.KIRALAMA HIJYEN HIZ. A.S. Mektup , ,00 HARUN ERASLAN Mektup , ,00 B.T. ILETISIM ELEKTRIK TELEKOMÜNIKASYON INS. Mektup , ,00 INNOSA BILISIM TEKNOLOJILERI YAPI SAN. VE TIC. Mektup , ,00 UGUR HARITA INS.PLN. VE KENTSEL DÖNÜSÜM LTD. Mektup , ,00 BILGITÜRK BILGISAYAR TEKNOLOJILERI A.S. Mektup , ,00 MAVI GÜVENLIK ELEKTRONIK SANAYI TICARET LTD. Mektup , ,27 BASAK MATBAACILIK TANITIM HIZ. ITH.IHR.TIC.LTD. Mektup , ,00 NEMKAR PLASTIK TEM. INS. TEKS. SAN. VE TIC. LTD. Mektup , ,00 IZBETON A.S. Mektup , ,00 VODAFONE TELEKOMÜNIKASYON A.S. Mektup , ,00 ALBAYRAK AMBALAJ SUAT ALBAYRAK Mektup , ,44 RIBA INS. RIZA BALLIKAYA Mektup , ,00 OTOMATIK OTOPARK SISTEMLERI SAN VE TIC AS. Mektup , ,00 OTOMATIK OTOPARK SISTEMLERI SAN VE TIC AS. Mektup , ,00 MUSTAFA DURMAZ GIDA PAZ.INS.NAK.SAN. VE TIC. Mektup , ,00 MAR ELEKTIRIK SAN.VE TIC.A.S. Mektup , ,00 AKÇAKAYA INS.TAH.TIC.VE SAN.LTD.STI. Mektup , ,00 MERAL YAVUZ SANÖZ GIDA TEM.MAL.IÇ VE DIS T C. Mektup , ,00 ZÜLFÜ ÇETINKAYA Mektup , ,00 MED KIM KIMYA SAN. VE TIC. LTD. STI. Mektup , ,00 MUSTAFA ERISEN Mektup , ,00 VODAFONE ILETISIM HIZMETLERI A.S. Mektup , ,00 ÖZ SEL ECZA DEPOLARI TIC. VE PAZ. A.S. Mektup , ,00 TÜRKSAT UYDU HABERLESME KABLO TV VE ISLE. Mektup , ,00 PROTA MÜH.PRO.VE DAN.HIZ.AS. Mektup , ,00 MEDITERA ITH.VE IHR.LTD.STI.. Mektup , ,00 121

154 TEM NAT MEKTUPLARI SAYIM TUTANA I ( ) KURUMUN Ad : ZM R BÜYÜK EH R BELED YES Kodu : Kodu : MAL H ZMETLER DA RES BA KANLI I Günü : 31 Günü : 31 Ay : 12 Ay : 12 Y l : 2008 Y l : 2015 SAYIM SONUCUNDA BULUNAN DE ERLER N K ME A T OLDU U C NS ADED TUTARI SAYIMDA BULUNAN M KTAR NOKSAN FAZLASI ADET TUTAR ADET TUTAR ADET TUTAR DEKIM ECZA VE KIMYEVI MD.TIC.SAN.A.S. Mektup , ,00 ERDEM ECZA DEPOSU TICARET A.S. Mektup , ,00 MEHMET ERGÜN Mektup , ,00 IZMIR DOGALGAZ DAG. TIC. VE TAAH. A.S. Mektup , ,00 PROBEL BILGISAYAR YAZILIM DONANIM SAN. VE. Mektup , ,00 NUKLEUS SAGLIK ÜRÜNLERI TANI HIZ.SAN.VE TIC. Mektup , ,00 KOÇAK FARMA ILAÇ VE KIMYA SAN.AS. Mektup , ,00 BEYHA GIDA INS.YAPIMALZ.OTO.VE NAK.SAN.TIC. Mektup , ,00 C.B.K SOFT YAZILIM DONANIM ELEKTRONIK Mektup , ,00 IZBETON A.S. Mektup , ,00 MERAL YAVUZ SANÖZ GIDA TEM.MAL.IÇ VE DIS T C. Mektup , ,00 ONFARMA ILAÇ INS.TIBBI ALETLER SAN.VE TIC.LTD. Mektup 1 150, ,00 UMTAS ULUSLARARASI MAKINA TIC.AS. Mektup , ,95 UMTAS ULUSLARARASI MAKINA TIC.AS. Mektup , ,95 TEKNOEN MÜH. INS.YAPI MALZ.LTD.STI. Mektup , ,00 DENIZAY SIG.ARA.HIZ.LTD.STI. Mektup , ,00 UMART MIM. MÜH. INS. TAAH.SAN.TIC.LTD.STI. Mektup , ,00 KUZENLER MIM.PROJE INS.SAN.VETIC.LTD.STI. Mektup , ,00 VALS ORG.AJANS REK.TUR.NAK.MÜZIK GÖS.SANA. Mektup , ,50 OTOKOÇ OTOMOTIV TIC. VE SAN. A.S. Mektup , ,04 SARGIN BRIKET KÜNK IMALAT TIC.LTD.STI. Mektup , ,00 SOLFEJ OR.AJ.TUR.NAK.MÜ.YAP.GÖS.SAN.HIZ. SAN. Mektup , ,00 SOLFEJ OR.AJ.TUR.NAK.MÜ.YAP.GÖS.SAN.HIZ. SAN. Mektup , ,92 YAPI PROJE MERKEZI TIC. VE SAN.AS. Mektup , ,00 ARSEL GROUP REKLAMCILIK MEDYA ILETISIM TUR. Mektup , ,00 MUSTAFA DURMAZ GIDA PAZ.INS.NAK.SAN. VE TIC. Mektup , ,00 GÜLERMAK AGIR SAN. INS. VE TAAH. A.S. Mektup , ,21 GÜLERMAK AGIR SAN. INS. VE TAAH. A.S. Mektup , ,05 ERMIT MÜH. INS.SAN.TIC.LTD.STI. Mektup , ,00 CEMER INS. SAN. VE TIC.LTD.STI. Mektup , ,00 BASARI INSAAT FUAT BAYRAM Mektup , ,00 VODAFONE ILETISIM HIZMETLERI A.S. Mektup , ,00 CEMER INS. SAN. VE TIC.LTD.STI. Mektup , ,00 SETA MATBAA OFSET VE DIGITAL BASKI SIST. SUZ. Mektup , ,20 IMPLANTCAST SAGLIK ÜRÜNLERI PAZ VE SAN. TIC. Mektup , ,00 IPRAGAZ AS. Mektup , ,00 MERAL YAVUZ SANÖZ GIDA TEM.MAL.IÇ VE DIS T C. Mektup , ,00 MERAL YAVUZ SANÖZ GIDA TEM.MAL.IÇ VE DIS T C. Mektup , ,00 ZENGINOGLU GID.MAT.TEKS.KONF.NAK.KAHV.SAN. Mektup , ,00 VALS ORG. AJANS REK.TUR. NAK. MÜZIK YAPIM Mektup , ,95 SETA MATBAA OFSET VE DIGITAL BASKI SIST. SUZ. Mektup , ,79 YILDA ÖZ. EGIT. TAS. VE TEM. HIZ. SAN. VE TIC. LTD. Mektup , ,00 SENTUR TUR.TAS.AR.KIR. VE KUR.HIZ.SAN.TIC.LTD. Mektup , ,00 SENTUR TUR.TAS.AR.KIR. VE KUR.HIZ.SAN.TIC.LTD. Mektup , ,00 ILHAN ALTAY MURAT ÖZ INS.GID.IML.PET.ÜRÜN. Mektup , ,00 SETA MATBAA OFSET VE DIGITAL BASKI SIST. SUZ. Mektup , ,85 YAPI TESIS INS. HAFR.TIC.LTD. STI. Mektup , ,00 YAPI TESIS INS. HAFR.TIC.LTD. STI. Mektup , ,00 ISITEK ISI VE TEK.MAL.TIC.VE SAN.LTD.STI. Mektup , ,00 KAHYALAR TARIM ÜRÜN.GIDA KAFET.NAK.ELK. Mektup , ,00 GDZ ELEKTRIK DAGITIM ANONIM SIRKETI IZMIR IL Mektup , ,00 GDZ ELEKTRIK DAGITIM ANONIM SIRKETI IZMIR IL Mektup , ,00 SVL ELEKTRONIK BILGISAYAR SAN.VE TIC.LTD.ST. Mektup , ,75 STARTAN ORG. AJANS REK.GI.TUR.TIC.LTD.STI. Mektup , ,00 LIDER GÜVENLIK KORUMA VE EGT.HIZ.TIC.A.S. Mektup , ,00 HALSER MIMARLIK TURZ. INS. TAAH. SAN. VE TIC. Mektup , ,00 ALARKO CARRIER SANAYI VETICARET A.S. SATIS Mektup , ,00 ZÜLFÜ ÇETINKAYA Mektup , ,00 TÜRK TELEKOMINIKASYON A.S. Mektup , ,00 LIDER GÜVENLIK KORUMA VE EGT.HIZ.TIC.A.S. Mektup , ,00 SAMIM HANCIOGLU Mektup , ,00 GINSA INS.TAAH.HAFR.SAN.VE TIC.LTD.STI. Mektup , ,00 SEKOM ILETISIM SISTEMLERI SAN. VE TIC. A.S. Mektup , ,00 KISAN INS.MÜH.SAN.TIC.AS. Mektup , ,00 ATES KERESTE ORM.ÜRN.SAN.TIC.LTD.STI. Mektup , ,00 DAFNE GIDA TAR.TUR.PAZ.SAN.TIC.LTD.STI. Mektup , ,00 STARTAN ORG. AJANS REK.GI.TUR.TIC.LTD.STI. Mektup , ,00 STARTAN ORG. AJANS REK.GI.TUR.TIC.LTD.STI. Mektup , ,00 DERE MADENCILIK INSAAT YAPI MALZ.SAN.VE TIC. Mektup , ,00 DONAN BILISIM ELEK.TEKST.SAGLIK.HIZ.INS. Mektup , ,00 BERTAS ELEKTRIK MAKINA INSAAT TIC. ALI TASK. Mektup , ,00 HES DIS TICARET VE TEMSILCILIK HASNUN TOROS Mektup , ,17 STAR YAGCILAR DAMPER DORSE SASE OTOMOTIV Mektup , ,00 HIDROIZ HIDROLIK MAK. VE YEDEK PARÇA NAK. T C. Mektup , ,00 KUZENLER MIM.PROJE INS.SAN.VETIC.LTD.STI. Mektup , ,00 AYSA ORG. EGLENCE, SAN. HIZ. VE TUR. LTD.STI. Mektup , ,00 MENGERLER TIC.AS.IZMIR SB.EGEMER Mektup , ,80 DOGRULUK BETON ÇIMENTO INS. VE MALZ. AKAR. Mektup , ,00 EGEM MOTORLU ARAÇLAR TUR.INS.SAN.VE TIC. LTD. Mektup 1 600, ,00 GENÇ ÇOLAKLAR NAK.VE AKARYAKIT TIC.LTD. ST. Mektup , ,00 SNS FUARCILIK ORG. TIC.LTD.STI. Mektup , ,00 BEYHA GIDA INS.YAPIMALZ.OTO.VE NAK.SAN.TIC. Mektup , ,00 ARTI MOBIL TUVALET TEM.KIR.LOJ.REK.TUR.ORG. Mektup , ,00 BADE ECZA DEPOSU TIC. LTD. STI. Mektup , ,00 122

155 TEM NAT MEKTUPLARI SAYIM TUTANA I ( ) KURUMUN Ad : ZM R BÜYÜK EH R BELED YES Kodu : Kodu : MAL H ZMETLER DA RES BA KANLI I Günü : 31 Günü : 31 Ay : 12 Ay : 12 Y l : 2008 Y l : 2015 SAYIM SONUCUNDA BULUNAN DE ERLER N K ME A T OLDU U C NS ADED TUTARI SAYIMDA BULUNAN M KTAR NOKSAN FAZLASI ADET TUTAR ADET TUTAR ADET TUTAR GÜVENAY INSAAT GIDA TURIZM SAN. VE TIC. LTD. Mektup , ,00 GÜVENAY INSAAT GIDA TURIZM SAN. VE TIC. LTD. Mektup , ,00 IZBETON A.S. Mektup , ,00 GÖKNIL INS.TAAH.ISL.SAN.TIC.VE TUR.LTD. T. Mektup , ,00 DIRGÜN INS.TUR.DOGAL GAZ.TEKS.GiDA.TIC. LTD. Mektup , ,00 GDZ ELEKTRIK DAGITIM ANONIM SIRKETI IZMIR IL Mektup , ,00 GDZ ELEKTRIK DAGITIM ANONIM SIRKETI IZMIR IL Mektup , ,00 IZMIR DOGALGAZ DAG. TIC. VE TAAH. A.S. Mektup , ,00 PETYAT PETROL ÜRÜNLERI VE TASIMACILIK SANA Mektup , ,00 VALS ORG.AJANS REK.TUR.NAK.MÜZIK GÖS.SANA Mektup , ,03 EKOL SPOR ALPER KÖSTEK OSMAN AGEN ORTAK. Mektup , ,00 SUPERONLINE ILETISIM HIZMETLERI A.S. Mektup , ,00 VODAFONE ILETISIM HIZMETLERI A.S. Mektup , ,00 KERTE INSAAT SAN. TIC. LTD. STI. Mektup , ,00 MANISA BIRLIK SEYAHAT OTOMOTIV INS.GIDA SAN. Mektup , ,00 FORA MEKATRONIK ELEKTRIK ELEKTRONIK INS. T C. Mektup , ,00 GDZ ELEKTRIK DAGITIM ANONIM SIRKETI IZMIR IL Mektup , ,00 ALP YAPI SAN. INS. VE PROJE MÜS. TIC. LTD. STI. Mektup , ,00 ERIS OTO YEDEK PARÇA SAN.VE TIC. LTD.STI. Mektup , ,00 EFE ENDÜSTRI VE TIC. A.S. Mektup , ,00 TELEMOBIL BILGI VE ILET.HIZ.SAN.VE TIC. LTD.ST. Mektup , ,00 AGOP HAVLUCIYAN X RAY GÜVENLIK SIS. MERKE Mektup , ,00 GDZ ELEKTRIK DAGITIM ANONIM SIRKETI IZMIR IL Mektup , ,00 BORUSAN MAK. VE GÜÇ SIST.SAN.VE TIC.A.S. Mektup , ,00 YAZICIOGLU NAKLIYAT INS. A.S. Mektup , ,00 ENVIROTEK ÇEVRE SAG.TEK.EG.VE KIM.MD.SAN. T C. Mektup , ,00 KORDON RESTORASYON MIM.MÜH.INS.SAN.TIC. LTD. Mektup , ,00 KORDON RESTORASYON MIM.MÜH.INS.SAN.TIC. LTD. Mektup , ,00 ENTOSAV ILAÇLAMA INS. TEM. VE HIZ. ISL. SAN. T C. Mektup , ,80 LAVA MÜH. MÜS.INS. BILG. TURZ. SAN. VE TIC. LTD. Mektup , ,00 VODAFONE TELEKOMÜNIKASYON A.S. Mektup , ,00 GDZ ELEKTRIK DAGITIM ANONIM SIRKETI IZMIR IL Mektup , ,00 TESLA TEKNOLOJI ITH.IHR.SAN.VE TIC.LTD.STI. Mektup , ,00 ALTO TEKNOLOJI BILISIM ÇÖZÜMLERI SAN. VE DIS. Mektup , ,00 DESTEK BIL. VE ILT. HIZ A.S. Mektup , ,00 MUSTAFA DURMAZ GIDA PAZ.INS.NAK.SAN. VE TIC. Mektup , ,00 BURKAY INS.MAD.ENERJI MÜH.TUR.TEKS.TAAH. T C. Mektup , ,00 AYSA ORG. EGLENCE, SAN. HIZ. VE TUR. LTD.STI. Mektup , ,00 VALS ORG.AJANS REK.TUR.NAK.MÜZIK GÖS.SANA Mektup , ,86 GÖKNIL INS.TAAH.ISL.SAN.TIC.VE TUR.LTD.S TIC. Mektup , ,00 CHINA CNR CORPORATION LIMITED Mektup , ,58 SEVAY KIMYA SARF VE KATKI MAD.SAN. TIC. LTD. Mektup , ,00 HANTEM KIMYA GIDA MEDIKAL TEMIZLIK VE PLA. Mektup , ,00 BONUS TEMIZLIK SALIH KILIÇ Mektup , ,00 TÜRK TELEKOMINIKASYON AS. Mektup , ,00 ÖNSÖZ TURZ. VE MÜS. INS. TAAH. A.S. Mektup , ,00 ÖNSÖZ TURZ. VE MÜS. INS. TAAH. A.S. Mektup , ,00 VALS ORG.AJANS REK.TUR.NAK.MÜZIK GÖS.SANA Mektup , ,00 ANTOR INS TAAH MAK TEM HIZ VE GIDA MAD TAB. Mektup , ,75 ASELSAN ELEKT.SAN.TIC.AS.. Mektup , ,68 SEREL BILGI ISLEM MALZ.SAN. VE TIC.LTD.STI. Mektup , ,00 SNS FUARCILIK ORG. TIC.LTD.STI. Mektup , ,00 ZÜLFÜ ÇETINKAYA Mektup , ,00 LIDER EVCIL HAYVAN BESLENME ÜR.SAN. VE TIC. Mektup , ,00 ULUBOL INS.SAN. VE TIC. A.S. Mektup , ,00 SEREL BILGI ISLEM MALZ.SAN. VE TIC.LTD.STI. Mektup , ,00 KOLONI IS GÜV. IÇ VE DIS TIC. LTD. STI. Mektup , ,00 SEÇKIN DERI EMINE ARI. Mektup , ,00 SU YAPI MÜH. VE MÜS. A.S. Mektup , ,00 TÜMAS TÜRK MÜH.MÜS.VE MÜT. A.S. Mektup , ,00 KÜRE ÇEV.HIZ.ARÇ.VE EKS.SAN.LTD.STI. Mektup , ,00 ZÜLFÜ ÇETINKAYA Mektup , ,00 OKYANUS MÜH. VE INS. A.S. Mektup , ,00 GÜÇBIRLIGI TAS.GIDA TURIZM AKAR.TAR. ÜRÜ NL. Mektup , ,00 ALTEKMA DIS TIC.BOYA MAK.SAN.AS. Mektup , ,00 F.S MEYVE SEBZE GIDA MADDELERI NAKLIYAT TUR. Mektup , ,00 AFL INS.SAN.TIC.LTD.STI. Mektup , ,00 DEK TAAHHÜT ENERJI YAPI INS.TARIM MEYVE MA. Mektup , ,00 TURKCELL ILETISIM HIZMETLERI A.S. Mektup , ,00 AYSA ORG. EGLENCE, SAN. HIZ. VE TUR. LTD.STI. Mektup , ,00 FIYAKALI INSAAT TEK. INS. MLZ. SAN.TIC.LTD.STI. Mektup , ,00 SUPERONLINE ILETISIM HIZMETLERI A.S. Mektup , ,00 MUSTAFA DURMAZ GIDA PAZ.INS.NAK.SAN. VE TIC. Mektup 1 589, ,00 TOZAK MEYZE SEBZE VE NAK.SAN.TIC.LTD.STI. Mektup , ,00 OSMAN ERYALÇIN GIDA SANAYI VE TICARET LIM. Mektup , ,00 DESAM MED.ITH.IHR.IÇ VE DIS TIC.SAN.LTD.STI. Mektup , ,00 ERMIT MÜH. INS.SAN.TIC.LTD.STI. Mektup , ,00 VODAFONE ILETISIM HIZMETLERI A.S. Mektup , ,00 KRAL YILMAZ TOPRAK ÜR.GID.HAY.SAN.TIC. LTD. Mektup , ,00 AYSU YAS SEBZE MEYVE LTD.STI. Mektup , ,00 MEHMET EFETÜRK. Mektup , ,00 OTM OTOMASYON TELEKOMÜNIKASYON MÜH.HIZ. Mektup , ,00 VODAFONE TELEKOMÜNIKASYON AS. Mektup , ,00 MUHLIS AKAGÜNDÜZ Mektup , ,00 123

156 TEM NAT MEKTUPLARI SAYIM TUTANA I ( ) KURUMUN Ad : ZM R BÜYÜK EH R BELED YES Kodu : Kodu : MAL H ZMETLER DA RES BA KANLI I Günü : 31 Günü : 31 Ay : 12 Ay : 12 Y l : 2008 Y l : 2015 SAYIM SONUCUNDA BULUNAN DE ERLER N K ME A T OLDU U C NS ADED TUTARI SAYIMDA BULUNAN M KTAR NOKSAN FAZLASI ADET TUTAR ADET TUTAR ADET TUTAR AKBASLAR TAR.ÜR. LTD.STI. Mektup , ,00 RAMAZAN AKBAS Mektup , ,00 AHMET KEBAN Mektup , ,00 ÇIFTEL TUR. GIDA ÇELIK YAPILARI INS SAN.TIC.LTD. Mektup , ,00 AGOP HAVLUCIYAN X RAY GÜVENLIK SIS. MER. Mektup , ,00 EKOSIS ÇEVRE VE IS GÜV.TEKNO.ELEK.SAN. VE TIC. Mektup , ,00 AKR SOS. HIZ. ELEKTRONIK ELEK. ÖZEL SAG. VE IN. Mektup , ,00 BALOGLU MÜH.MIM.INS.TUR.TIC.LTD.STI. Mektup , ,00 ALTO TEKNOLOJI BILISIM ÇÖZÜMLERI SAN. VE DIS. Mektup , ,00 SEREL BILGI ISLEM MALZ.SAN. VE TIC.LTD.STI. Mektup , ,00 VARLI MEYVA SEBZE GIDA GIYIM NAKLIYE SANA Mektup , ,00 SENOL DUMAN Mektup , ,00 BILGITÜRK BILGISAYAR TEKNOLOJILERI A.S. Mektup , ,00 KONCARE TIBBI CIHAZ.GAZ SIS.INS.SAN.VE TIC. LTD. Mektup 1 556, ,80 ENDOTEK SAG.GER.ITH.IHR.SAN.VE TIC.LTD. STI. Mektup 1 300, ,00 GÖLDAGI GIDA MADDELERI YAS SEBZE VE MEYVA Mektup , ,00 ATILIM SAGLIK A.S. Mektup , ,00 PINAR ORTOPEDIK MALZ.SIN.FILM ÜRET.PAZ. SAN. Mektup , ,00 TEKNOPOR IÇ VE DIS TIC LTD STI. Mektup , ,00 YD YAPI MÜHENDISLIK SEYHAN TEMEL Mektup , ,00 N.C.S.BIL.BILS.DAN.SAN.TIC.LTD.STI. Mektup , ,80 SIMEKS TIBBI SIS.SAN.TIC.A.S. Mektup , ,00 ALTO TEKNOLOJI BILISIM ÇÖZÜMLERI SAN. VE DIS. Mektup , ,00 PROYAPI MÜH.VE MÜS.A.S. Mektup , ,00 SU YAPI MÜH. VE MÜS. A.S. Mektup , ,00 ALTINOK MÜS. MÜH. TAAH.SAN. VE TIC. LTD.. Mektup , ,00 AKAY TEKSTIL MEHMET KIRAT GIYIM AYAKKABI Mektup , ,00 OPTIM OBERMEYER PROJE TEKNIK BILGI ISLEM M. Mektup , ,00 VALS ORG.AJANS REK.TUR.NAK.MÜZIK GÖS.SANA Mektup , ,00 BIZ KIMYA ILAÇ MAK.MÜH.INS. ITH.IHR.SAN.LTD.ST. Mektup , ,00 ÇÜNGÜSLÜ PETROL ÜRÜNL.SAN.VE TIC.LTD.STI. Mektup , ,00 ROSENBAUER KARLSRUHE GMBH & CO.KG Mektup , ,00 ROSENBAUER KARLSRUHE GMBH & CO.KG Mektup , ,00 IZMIR DOGALGAZ DAG. TIC. VE TAAH. A.S. Mektup , ,00 ERÜZ TAR.ÜR.NAK.TUR.INS.SAN.TIC.LTD.STI. Mektup , ,00 CEM CÜNEYT UGUR Mektup , ,00 BEYHA GIDA INS.YAPIMALZ.OTO.VE NAK.SAN.TIC. Mektup , ,00 BEYHA GIDA INS.YAPIMALZ.OTO.VE NAK.SAN.TIC. Mektup , ,00 ALTEKMA DIS TIC.BOYA MAK.SAN.A.. Mektup , ,00 APRON TEK.DAN.YAZ.PAZ.BILG.ELKT.INTER EL. Mektup , ,00 BATU AMBALAJ VE TEMIZLIK MALZ.TOPTAN ALIM. Mektup , ,00 BONUS TEMIZLIK SALIH KILIÇ Mektup , ,00 DURSUNBEY LAMBIRI KERESTECILIK INSAAT NAK. Mektup , ,00 RAFET MERCAN Mektup , ,00 UM MIM. MÜH. INS.SAN. IÇ VE DIS TIC. LTD.STI. Mektup , ,00 KEFSER TEKS. NAK. GiD. SAN. TIC. LTD.STI. Mektup , ,00 ÇIFTEL TUR. GIDA ÇELIK YAPILARI INS SAN.TIC.LTD. Mektup , ,00 GÜLDEN AÇIKGÖZ Mektup , ,00 EMTA ENERJI ELEKTRIK INS. VE MÜH. TIC. A.S. Mektup , ,00 TÜRK PRYSMIAN KABLO SISTEMLERI A.S. Mektup , ,00 GDZ ELEKTRIK DAGITIM ANONIM SIRKETI IZMIR IL Mektup , ,00 GDZ ELEKTRIK DAGITIM ANONIM SIRKETI IZMIR IL Mektup , ,00 GDZ ELEKTRIK DAGITIM ANONIM SIRKETI IZMIR IL Mektup , ,00 GDZ ELEKTRIK DAGITIM ANONIM SIRKETI IZMIR IL Mektup , ,00 GDZ ELEKTRIK DAGITIM ANONIM SIRKETI IZMIR IL Mektup , ,00 GDZ ELEKTRIK DAGITIM ANONIM SIRKETI IZMIR IL Mektup , ,00 GDZ ELEKTRIK DAGITIM ANONIM SIRKETI IZMIR IL Mektup , ,00 GDZ ELEKTRIK DAGITIM ANONIM SIRKETI IZMIR IL Mektup , ,00 ERTOP KOLL. STI.. Mektup , ,00 OKYANUS MÜH. VE INS. A.S. Mektup , ,00 GÜR AL INS.GI.TUR.SAN.TIC.LTD.STI. Mektup , ,00 ELKO ASANSÖR SANAYI VE TIC.LTD.STI. Mektup , ,00 ERGIN SPOR EKIP. SES SIST. ELEK. INS. PAZ. VE SAN. Mektup , ,00 UMTAS ULUSLARARASI MAKINA TIC.AS. Mektup , ,00 CR ULUSLARARASI KURTARMA VE EM. EKIP. ITH. Mektup , ,00 SOLFEJ OR.AJ.TUR.NAK.MÜ.YAP.GÖS.SAN.HIZ. SAN. Mektup , ,80 KULELI HORTUM VE YANGIN MAL.SAN.TIC.AS. Mektup , ,00 BUMER MAKINA IMALAT SERVIS TURIZM GIDA SAN. Mektup , ,00 ERKA INS.PLAN PRO.VE TAAH. EROL KARAKURT Mektup , ,00 HACIMEHMETOGULLARI YAS SEBZE MEYVE TIC. Mektup , ,00 SOLFEJ OR.AJ.TUR.NAK.MÜ.YAP.GÖS.SAN.HIZ. SAN. Mektup , ,00 EFE ENDÜSTRI VE TIC. A.S. Mektup , ,00 AYYILDIZ BAYRAKÇILIK SAN.VE TIC.LTD.STI. Mektup , ,00 AK MED GRUP MEDIKALPAZ.SAG.SAN.VE TIC.LTD. Mektup , ,00 ÇUHADAR TREYLER MAK.INS.NAK.SAN.TIC. LTD.ST. Mektup , ,00 PIKSELSOFT YAZILIM BIL.SAN VE TIC. LTD. STI. Mektup , ,00 SÜKRÜ YILMAZ Mektup , ,00 EFEMMAK ITFAIYE ARAÇLARI ARAÇÜSTÜ EKIPMA. Mektup , ,00 SIMEKS TIBBI SIS.SAN.TIC.A.S. Mektup , ,00 ÖNSÖZ TURZ. VE MÜS. INS. TAAH. A.S. Mektup , ,00 ÖNSÖZ TURZ. VE MÜS. INS. TAAH. A.S. Mektup , ,00 EFEMMAK ITFAIYE ARAÇLARI ARAÇÜSTÜ EKIPMA. Mektup , ,00 TBS ENERJI TAAH. SAN. VE TIC. A.S. Mektup , ,00 COSKUN ÇELIK DIS TICARET A.S. Mektup , ,00 124

157 TEM NAT MEKTUPLARI SAYIM TUTANA I ( ) KURUMUN Ad : ZM R BÜYÜK EH R BELED YES Kodu : Kodu : MAL H ZMETLER DA RES BA KANLI I Günü : 31 Günü : 31 Ay : 12 Ay : 12 Y l : 2008 Y l : 2015 SAYIM SONUCUNDA BULUNAN DE ERLER N K ME A T OLDU U C NS ADED TUTARI SAYIMDA BULUNAN M KTAR NOKSAN FAZLASI ADET TUTAR ADET TUTAR ADET TUTAR KAYALAR MUTFAK OTEL REST. EK.DAY.TÜK.MAL. Mektup , ,00 ÖZTIINOKS MADENI ESYA ENERJI TARIMSAL GIDA Mektup , ,00 DURA GIDA ÜRÜNLERI DIS TICARET VE PAZ. LTD.ST. Mektup , ,00 MEZTAS MEZBAHA SISTEMLERI SAN. VE TIC. LTD. Mektup , ,00 HFM INSAAT NAKLIYE HARFIYAT SAN.TIC.LTD.STI. Mektup , ,00 SOLFEJ OR.AJ.TUR.NAK.MÜ.YAP.GÖS.SAN.HIZ. SAN. Mektup , ,30 SU YAPI MÜH. VE MÜS. A.S. Mektup , ,00 BARANKAYA INS.HAF.TAAH.AK.SAN.MAD.GID. TIC. Mektup , ,00 GDZ ELEKTRIK DAGITIM ANONIM SIRKETI IZMIR IL Mektup , ,00 GDZ ELEKTRIK DAGITIM ANONIM SIRKETI IZMIR IL Mektup , ,00 GDZ ELEKTRIK DAGITIM ANONIM SIRKETI IZMIR IL Mektup , ,00 GDZ ELEKTRIK DAGITIM ANONIM SIRKETI IZMIR IL Mektup , ,00 ÇINLAR INS.TUR.SAN.VE TIC.LTD.STI. Mektup , ,00 TÜRKSAT UYDU HABERLESME KABLO TV. Mektup , ,00 YAKIS INSAAT TURIZM TEKS.OTOM. SAN. TIC. LTD. Mektup , ,00 YOL MAKINA VE YAPI SAN. MÜMES. IÇ VE DIS TIC. Mektup , ,00 ESEL TIBBI MALZEMELER VE SAGLIK ÜRÜNLERI E Mektup , ,00 EMEK YAPI MÜHENDISLIK KUDRET KELEK Mektup , ,00 OTEK MÜH. INS. TAAH. MEHMET ÖTEK Mektup , ,00 SNS FUARCILIK ORG. TIC.LTD.STI. Mektup , ,00 SOLFEJ OR.AJ.TUR.NAK.MÜ.YAP.GÖS.SAN.HIZ. SAN. Mektup , ,35 BONUS TEMIZLIK SALIH KILIÇ Mektup , ,00 AKTIF SPOR MALZEMELERI TIC.LTD.STI. Mektup , ,00 DOGANER TEMIZLIK MALZEMELERI TIC.SAN.LTD. Mektup , ,00 FINSPOR DIS TIC.LTD.STI. Mektup , ,00 TEKSIN KONTEYNER VE GALVENIZ SAN.TIC.LTD. Mektup , ,00 GÜNDAY MIMARLIK SAN. VE TIC. LTD. STI. Mektup , ,00 LEICA TEKNOLOJI ÇÖZÜMLERI DAGITIM LTD. STI. Mektup , ,00 IMC SIRKETLER GRUBU MEDIKAL SAG. INS.GID.TUR. Mektup , ,00 IZMIR DOGALGAZ DAG. TIC. VE TAAH. A.S. Mektup , ,00 DURSUNBEY LAMBIRI KERESTECILIK INSAAT NAK. Mektup , ,80 GDZ ELEKTRIK DAGITIM ANONIM SIRKETI IZMIR IL Mektup , ,00 GDZ ELEKTRIK DAGITIM ANONIM SIRKETI IZMIR IL Mektup , ,00 SNS FUARCILIK ORG. TIC.LTD.STI. Mektup , ,00 ROSENBAUER INTERNATIONAL AG Mektup , ,45 ROSENBAUER INTERNATIONAL AG Mektup , ,45 GINSA INS.TAAH.HAFR.SAN.VE TIC.LTD.STI. Mektup , ,00 JEOMAD INS. MÜH.MAD.SAN.VETIC.LTD.STI. Mektup , ,00 SATI SAGLAM Mektup , ,00 ALSA NAK.INS.TURZ.ITH.IHR.PVC.PLS.DOG. SAN. Mektup , ,00 EFEMMAK ITFAIYE ARAÇLARI ARAÇÜSTÜ EKIP. Mektup , ,00 EFEMMAK ITFAIYE ARAÇLARI ARAÇÜSTÜ EKIP. Mektup , ,00 CEY GRUP TEMIZLIK IÇ VE DIS TICARET LIMITED. Mektup , ,00 SEVAY KIMYA SARF VE KATKI MAD.SAN. TIC. LTD. Mektup , ,00 SOLFEJ OR.AJ.TUR.NAK.MÜ.YAP.GÖS.SAN.HIZ. SAN. Mektup , ,85 ELKO ASANSÖR SANAYI VE TIC.LTD.STI. Mektup , ,00 PEYSAN PEYZAJ MÜH.LTD.STI. Mektup 1 700, ,00 GÜRSAN SÜT VE ET ÜR.BESI.GID.INS.ULAS. TUR.SAN. Mektup , ,00 ÖZKÖKOGLU GIDA ÜRÜN.SEB.MEY.KOM. TAB.LTD. Mektup , ,00 KULELI HORTUM VE YANGIN MAL.SAN.TIC.A.S. Mektup , ,00 TEKNOLUS ENERJI EG. MÜH. BIL. DAN. ITH. IHR. SAN. Mektup , ,00 EFE ENDÜSTRI VE TIC. A.S. Mektup , ,00 D SISTEM ELEKTRONIK ELEK.END.SIS.TAAH.SAN. Mektup , ,00 PROTA MÜH.PRO.VE DAN.HIZ.A.S. Mektup , ,00 BILGITÜRK BILGISAYAR TEKNOLOJILERI A.S. Mektup , ,00 VOLKAN ITFAIYE MAL.SAN.VE TIC.LTD.STI. Mektup , ,50 KEMAL TOPRAK MAK.HIRD.BILG.INS.SAN.VE TIC.LTD. Mektup 1 429, ,00 IPEK HIRDAVAT DEMIR ÇELIK ELEKTRONIK TAAH. Mektup , ,00 TÜRKSAT UYDU HABERLESME KABLO TV VE ISLEM. Mektup , ,00 TÜRKSAT UYDU HABERLESME KABLO TV VE ISLEM. Mektup , ,00 DOGANBEY JEOTERMAL KAYNAK DAGITIM ISLETM. Mektup , ,00 YAGIZ MOBILYA VE DEKORASYON INS. SAN. VE TIC. Mektup , ,00 TBS ENERJI TAAH. SAN. VE TIC. A.S. Mektup , ,00 VALS ORG.AJANS REK.TUR.NAK.MÜZIK GÖS.SANA Mektup , ,73 KROMA ENDÜSTRIYEL MUT.INS.SAN.TIC.LTD.STI. Mektup , ,56 YALÇIN ATA Mektup , ,00 RAFET MERCAN Mektup , ,00 AKSAL INS. TAAH.TUR. NAK.DENIZ.MADN.AKARY. Mektup , ,00 KAYALAR MUTFAK OTEL REST. EK.DAY.TÜK.MAL. Mektup , ,00 EFOL MÜHENDISLIK INS. SAN. VE TIC. LTD STI. Mektup , ,00 MEYDAN SAVUNMA SAN.VE TIC.LTD.STI. Mektup , ,00 IZYAP ELEKTRIK INSAAT GERI DÖNÜSÜM SAN. Mektup , ,00 LEICA TEKNOLOJI ÇÖZÜMLERI DAGITIM LTD. STI. Mektup , ,00 DENIZ AYDIN Mektup , ,00 BARANDIR SPOR MALZ.TOPTAN SATISI CENGIZ BA. Mektup , ,00 YAZICI GRUP SIGORTA ARACILIK HIZMETLERI LTD. Mektup , ,00 BURAK ALP ERSEN Mektup , ,00 YILDA ÖZ. EGIT. TAS. VE TEM. HIZ. SAN. VE TIC. LTD. Mektup , ,00 KARTEKNIK MAKINA INS. SAN. TIC. LTD. STI. Mektup , ,00 DOGRULUK BETON ÇIMENTO INS. VE MALZ. AKAR. Mektup , ,00 KERTE INSAAT SAN. TIC. LTD. STI. Mektup , ,00 BORUSAN MAK. VE GÜÇ SIST.SAN.VE TIC.A.S. Mektup , ,00 ISLEM COGRAFI BILGI SIS.MÜH.EGITIM A.S. Mektup , ,00 PEYSAN PEYZAJ MÜH.LTD.STI. Mektup , ,00 125

158 TEM NAT MEKTUPLARI SAYIM TUTANA I ( ) KURUMUN Ad : ZM R BÜYÜK EH R BELED YES Kodu : Kodu : MAL H ZMETLER DA RES BA KANLI I Günü : 31 Günü : 31 Ay : 12 Ay : 12 Y l : 2008 Y l : 2015 SAYIM SONUCUNDA BULUNAN DE ERLER N K ME A T OLDU U C NS ADED TUTARI SAYIMDA BULUNAN M KTAR NOKSAN FAZLASI ADET TUTAR ADET TUTAR ADET TUTAR BILGITÜRK BILGISAYAR TEKNOLOJILERI A.S. Mektup , ,00 2Y KABLO ELEK. ELEKTRONIK INS.TURZ.GIDA SAN. Mektup , ,00 CEMER INS. SAN. VE TIC.LTD.STI. Mektup , ,00 DENIZAY YEMEK HIZ.INS.TUR.TAS. ARAÇ KIRALAM. Mektup , ,00 MELIH TÜRKOGLU Mektup , ,00 HARUN ERASLAN Mektup , ,00 VALS ORG.AJANS REK.TUR.NAK.MÜZIK GÖS.SANA. Mektup , ,00 BORUSAN MAK. VE GÜÇ SIST.SAN.VE TIC.A.S. Mektup , ,00 NUKLEUS SAGLIK ÜRÜNLERI TANI HIZ.SAN.VE TIC. Mektup , ,00 YAPI STS INS. TAAH. MAD. SAN. VE TIC.A.S. Mektup , ,00 YAPI STS INS. TAAH. MAD. SAN. VE TIC.A.S. Mektup , ,00 VALS ORG.AJANS REK.TUR.NAK.MÜZIK GÖS.SANA Mektup , ,00 VIP TURIZM PIRINÇCIOGLU TIC. A.S. Mektup , ,00 TÜRKSAT UYDU HABERLESME KABLO TV Mektup , ,00 IZMIR DOGALGAZ DAG. TIC. VE TAAH. A.S. Mektup , ,00 ERSAN ET VE ET ÜR.SAN.VE TIC.A.S. Mektup , ,00 TUNELI ORMAN ÜRÜNLERI TEMIZLIK HIZ. INS. NAK. Mektup , ,00 YAPI PROJE MERKEZI TIC. VE SAN.A.S. Mektup , ,00 SUZAN KIRAT Mektup , ,00 EFOR GRUP PROMOSYON TANITIM BIL. ELEKT. KU. Mektup , ,00 EGE PRESTIJ EL.TEL.MAK.SAN.TIC.LTD.STI. Mektup , ,00 MUSTAFA DURMAZ GIDA PAZ.INS.NAK.SAN. VE TIC. Mektup , ,00 KORDON RESTORASYON MIM.MÜH.INS.SAN.TIC. LTD. Mektup , ,00 PARKFIT KENT EKIPMANLARI SAN.VE TIC.LTD. STI. Mektup , ,00 POLFISAN KENT MOB.INS.SAN.LTD.STI. Mektup , ,00 HALILOGLU GIYIM TEKS.SAN.INS.NAK.VE TIC.LTD. Mektup , ,00 TAHA ORHAN PLANLAMA MÜH. INS. ENER. VE TUR. Mektup , ,00 ANADOLU KENT PLANLAMA IMAR INS. SAN. VE TIC. Mektup , ,00 DOKAY PLANLAMA INS. MÜH. VE DANS. LTD. STI. Mektup , ,00 ALTINORDU TREYLER SAN.VE TIC.LTD.STI. Mektup , ,00 DURMUS ÖZGÜL OTOMOTIV ITH. IHR. SAN. VE TIC. Mektup , ,00 IZYAP ELEKTRIK INSAAT GERI DÖNÜSÜM SAN. Mektup , ,00 GÜLERMAK AGIR SAN. INS. VE TAAH. A.S. Mektup , ,93 SENER MIM HARITA INS. TIC.TUR. LTD.STI. Mektup , ,00 CCM GRUP REKLAM ORGANIZASYON VE INSAAT T C. Mektup , ,00 ÖZTÜRK KONTEYNER SAN.VE TIC.LTD.STI. Mektup , ,00 KVK INSAAT TAAHHÜT SAN. TIC. A.S. Mektup , ,00 ÖNSÖZ TURZ. VE MÜS. INS. TAAH. A.S. Mektup , ,00 ÖNSÖZ TURZ. VE MÜS. INS. TAAH. A.S. Mektup , ,00 OTEK MÜH. INS. TAAH. MEHMET ÖTEK Mektup , ,00 CENGIZ TURAN Mektup , ,00 ORHAN YIGIT Mektup , ,00 EMIRHAN YASAR Mektup , ,00 ENDOTEK SAG.GER.ITH.IHR.SAN.VE TIC.LTD. STI. Mektup 1 600, ,00 2Y KABLO ELEK. ELEKTRONIK INS.TURZ.GIDA SAN. Mektup , ,00 AKCA INS.TUR.TAS.ELK.ELT.MAK.GID.PAZ.SAN TIC. Mektup , ,00 BUMER MAKINA IMALAT SERVIS TURIZM GIDA SAN. Mektup 1 900, ,00 ÖMER LEVENT CEBECI Mektup , ,00 GÜVEN MEDIKAL TIBBI MALZM. TIC. GÜVEN EKIZT. Mektup , ,00 YÜCEELLER ELK. ELEKTRONIK INS. SAN. TIC. LTD. Mektup , ,00 ENDER HAZIROL Mektup , ,00 EGEM MOTORLU ARAÇLAR TUR.INS.SAN.VE TIC. LTD. Mektup , ,00 ASIS OTOMASYON VE AKARYAKIT SIST. A.S. Mektup , ,00 DENIZAY SIG.ARA.HIZ.LTD.STI. Mektup , ,00 UTKU YAVUZYILMAZ Mektup , ,00 AHMET ISIK ASYA YOL BAKIM ONARIMI GÜÇLEN Mektup , ,00 BORUSAN MAKINA VE GÜÇ SISTEMLERI SAN. VE T C. Mektup , ,00 BORUSAN MAKINA VE GÜÇ SISTEMLERI SAN. VE T C. Mektup , ,00 IKI ARTI BIR MIM. MÜH.HIZM. INS. SAN. VE TIC. LTD. Mektup , ,00 AYSA ORG. EGLENCE, SAN. HIZ. VE TUR. LTD.STI. Mektup , ,00 ILSEM OTOMOTIV SANAYI VE TIC. LTD. STI. Mektup , ,00 FMB HIRDAVAT MAK.ELKT. INSAAT YEDEK PARÇA Mektup , ,00 EGE PRESTIJ EL.TEL.MAK.SAN.TIC.LTD.STI. Mektup , ,00 KISAN INS.MÜH.SAN.TIC.A.S. Mektup , ,00 AK MED GRUP MEDIKALPAZ.SAG.SAN.VE TIC.LTD. Mektup , ,00 ACRENTEGRE YAPI MÜH.TUR.GID.TEM.SAN.TIC.LTD. Mektup , ,00 FINSPOR DIS TIC.LTD.STI. Mektup , ,00 INNODERM MEDIKAL ÜR.TIC.A.S. Mektup , ,00 PROTA BILGISAYAR MÜH. VE DAN.HIZ. A.S. Mektup , ,00 ZÜLFÜ ÇETINKAYA Mektup , ,00 YAPI TESIS INS. HAFR.TIC.LTD. STI. Mektup , ,00 YAPI TESIS INS. HAFR.TIC.LTD. STI. Mektup , ,00 SYM GRUP INS. TEM. BILG. TUR. GIDA SAN.TIC. LTD. Mektup , ,00 SOLFEJ OR.AJ.TUR.NAK.MÜ.YAP.GÖS.SAN.HIZ. SAN. Mektup , ,00 HORIZON ORGANIZASYON TANITIM TURZ. TIC. LTD. Mektup , ,00 IZMIR TICARET ODASI Mektup , ,00 BILGITÜRK BILGISAYAR TEKNOLOJILERI A.S. Mektup , ,00 MAVI GÜVENLIK ELEKTRONIK SANAYI TICARET LTD. Mektup , ,00 FINSPOR DIS TIC.LTD.STI. Mektup , ,00 ÖZATA TER.SAN.TIC.LTD.STI. Mektup , ,00 ERHAN REKLAM MATBA. TAN.HIZ. SAN.VE TIC.LTD. Mektup , ,00 DRAEGER SAFETY KORUNMA TEKN.LTD.STI. Mektup , ,00 SÖKE HARITACILIK MÜH. MÜS.INS.TIC. VE TUR.LTD. Mektup , ,00 VALS ORG.AJANS REK.TUR.NAK.MÜZIK GÖS.SANA Mektup , ,00 126

159 TEM NAT MEKTUPLARI SAYIM TUTANA I ( ) KURUMUN Ad : ZM R BÜYÜK EH R BELED YES Kodu : Kodu : MAL H ZMETLER DA RES BA KANLI I Günü : 31 Günü : 31 Ay : 12 Ay : 12 Y l : 2008 Y l : 2015 SAYIM SONUCUNDA BULUNAN DE ERLER N K ME A T OLDU U C NS ADED TUTARI SAYIMDA BULUNAN M KTAR NOKSAN FAZLASI ADET TUTAR ADET TUTAR ADET TUTAR VALS ORG.AJANS REK.TUR.NAK.MÜZIK GÖS.SANA Mektup , ,80 KAHYALAR TARIM ÜRÜN.GIDA KAFET.NAK.ELK. Mektup , ,00 ÖYKÜ GIDA MADDELERI PAZ.TIC.LTD.STI. Mektup , ,00 ISITEK ISI VE TEK.MAL.TIC.VE SAN.LTD.STI. Mektup , ,00 ADIGÜZEL KARDESLER TARIM ÜRÜNLERI NAK. Mektup , ,00 YÜKSEL PROJE ULUSLARARASI A.S. Mektup , ,00 MELIH TÜRKOGLU Mektup , ,00 EMAY ULUSLARARASI MÜH. VE MÜSAVIRLIK A.S. Mektup , ,00 BIMTAS BOGAZIÇI PEYZAJ INS. MÜS. TEKNIK HIZM. Mektup , ,00 ÖZGÜN MEYVE SEBZE GIDA MADDELERI NAK. Mektup , ,00 CEMER INS. SAN. VE TIC.LTD.STI. Mektup , ,00 GDZ ELEKTRIK DAGITIM ANONIM SIRKETI IZMIR IL Mektup , ,00 IZYAP ELEKTRIK INSAAT GERI DÖNÜSÜM SAN. Mektup , ,00 GDZ ELEKTRIK DAGITIM ANONIM SIRKETI IZMIR IL Mektup , ,00 GDZ ELEKTRIK DAGITIM ANONIM SIRKETI IZMIR IL Mektup , ,00 GDZ ELEKTRIK DAGITIM ANONIM SIRKETI IZMIR IL Mektup , ,00 GDZ ELEKTRIK DAGITIM ANONIM SIRKETI IZMIR IL Mektup , ,00 GDZ ELEKTRIK DAGITIM ANONIM SIRKETI IZMIR IL Mektup , ,00 GDZ ELEKTRIK DAGITIM ANONIM SIRKETI IZMIR IL Mektup , ,00 GDZ ELEKTRIK DAGITIM ANONIM SIRKETI IZMIR IL Mektup , ,00 GDZ ELEKTRIK DAGITIM ANONIM SIRKETI IZMIR IL Mektup , ,00 GDZ ELEKTRIK DAGITIM ANONIM SIRKETI IZMIR IL Mektup , ,00 GDZ ELEKTRIK DAGITIM ANONIM SIRKETI IZMIR IL Mektup , ,00 GDZ ELEKTRIK DAGITIM ANONIM SIRKETI IZMIR IL Mektup , ,00 GDZ ELEKTRIK DAGITIM ANONIM SIRKETI IZMIR IL Mektup , ,00 GDZ ELEKTRIK DAGITIM ANONIM SIRKETI IZMIR IL Mektup , ,00 GDZ ELEKTRIK DAGITIM ANONIM SIRKETI IZMIR IL Mektup , ,00 GDZ ELEKTRIK DAGITIM ANONIM SIRKETI IZMIR IL Mektup , ,00 GDZ ELEKTRIK DAGITIM ANONIM SIRKETI IZMIR IL Mektup , ,00 GDZ ELEKTRIK DAGITIM ANONIM SIRKETI IZMIR IL Mektup , ,00 GDZ ELEKTRIK DAGITIM ANONIM SIRKETI IZMIR IL Mektup , ,00 GDZ ELEKTRIK DAGITIM ANONIM SIRKETI IZMIR IL Mektup , ,00 GDZ ELEKTRIK DAGITIM ANONIM SIRKETI IZMIR IL Mektup , ,00 GDZ ELEKTRIK DAGITIM ANONIM SIRKETI IZMIR IL Mektup , ,00 ASELSAN ELEKTRONIK VE HABERLESME SIST. Mektup , ,00 VODAFONE ILETISIM HIZMETLERI A.S. Mektup , ,00 KAYALAR ODUN KÖMÜR AMBALAJ INS.MERMER SAN. Mektup , ,00 STAR YAGCILAR DAMPER DORSE SASE OTOMOTIV Mektup , ,00 MEHMET SARIKURT Mektup , ,00 ASELSAN ELEKT.SAN.TIC.A.S.. Mektup , ,32 ÜNIVERSAL AYAKKABICILIK VECIH TAKTUK Mektup , ,00 HALILOGLU GIYIM TEKS.SAN.INS.NAK.VE TIC.LTD. Mektup , ,00 EFEMMAK ITFAIYE ARAÇLARI ARAÇÜSTÜ EKIPMAN Mektup , ,00 EFEMMAK ITFAIYE ARAÇLARI ARAÇÜSTÜ EKIPMAN Mektup , ,00 LADIN INSAAT PROJE A.S. Mektup , ,00 SOLFEJ OR.AJ.TUR.NAK.MÜ.YAP.GÖS.SAN.HIZ. SAN. Mektup 1 404, ,58 SARGIN BRIKET KÜNK IMALAT TIC.LTD.STI. Mektup , ,00 AKAY TEKSTIL MEHMET KIRAT GIYIM AYAKKABI Mektup , ,00 GÜLERMAK AGIR SAN. INS. VE TAAH. A.S. Mektup , ,22 GÜLERMAK AGIR SAN. INS. VE TAAH. A.S. Mektup , ,31 ANADOLU KENT PLANLAMA IMAR INS. SAN. VE TIC. Mektup , ,00 BOGAZIÇI PROJE MÜHENDISLIK PLANLAMA VE INS. Mektup , ,00 HARTEK HAR.TEK.INS.DISTIC.LTD.STI. Mektup , ,00 PROTEK MEDIKAL BILGISAYAR ELEKTRONIK SAN. Mektup , ,00 ERYOL MÜHENDISLIK MÜS. VE TIC. LTD. STI. Mektup , ,00 MAARE GRUP REKLAM VE MÜH. TIC, LTD. STI. Mektup , ,00 AYDIN TANRIVERDI INSAAT MÜHENDISLIK Mektup , ,00 HARTEK HAR.TEK.INS.DISTIC.LTD.STI. Mektup , ,00 PROTEK PROJE DANISMANLIK MÜH. BILGI ISLEM Mektup , ,00 ERYOL MÜHENDISLIK MÜS. VE TIC. LTD. STI. Mektup , ,00 CEMER INS. SAN. VE TIC.LTD.STI. Mektup , ,00 CEMER INS. SAN. VE TIC.LTD.STI. Mektup 1 80, ,00 PARKFIT KENT EKIPMANLARI SAN.VE TIC.LTD. STI. Mektup , ,00 PARKFIT KENT EKIPMANLARI SAN.VE TIC.LTD. STI. Mektup , ,00 LÖHER ASANSÖR VE YÜRÜYEN MERDIVEN SAN. T C. Mektup , ,00 BALABAN HAFRIYAT INS.TAAH.NAK.TIC.VE SAN. Mektup , ,00 PIRI REIS BILISIM TEKNOLOJILERI YAZ.MÜH. BIL. Mektup , ,00 REFERANS ÇEVRE TEKNOLOJILERI MAK.BILISIM Mektup , ,20 UMTAS ULUSLARARASI MAKINA TIC.A.S. Mektup , ,00 R.E.O. ELEKTROMEKANIK VE YAN. GÜV. SIS. BARI. Mektup , ,20 INNODERM MEDIKAL ÜR.TIC.A.S. Mektup , ,00 ERTUG ULUDAG Mektup , ,00 E.F. ENERJI MÜHENDISLIK ISI SISTEMLERI MAK. IN. Mektup , ,00 ITG IZMIR TEK.ELEK.MÜH.INS.SAN.VE TIC.LT STI. Mektup , ,00 GLOBAL INS.ENERJI TAAH.TUR.LTD.STI. Mektup , ,00 REYHAN PASTANESI TUNCAY REYHAN VE ORTAK Mektup , ,00 TIRE ORGANIZE SANAYI BÖLGESI MÜDÜRLÜGÜ Mektup , ,00 VODAFONE ILETISIM HIZMETLERI A.S. Mektup , ,00 OTM OTOMASYON TELEKOMÜNIKASYON MÜH.HIZ. Mektup , ,00 IZMIR EKONOMI ÜNIVERSITESI Mektup , ,00 CADBIM BILGISAYAR ÖZEL EGIT.DANIS.PAZ. SAN.T C. Mektup , ,00 EFE ENDÜSTRI VE TIC. A.S. Mektup , ,00 SOLFEJ OR.AJ.TUR.NAK.MÜ.YAP.GÖS.SAN.HIZ. SAN. Mektup , ,00 HALSER MIMARLIK TURZ. INS. TAAH. SAN. VE TIC. Mektup , ,00 127

160 TEM NAT MEKTUPLARI SAYIM TUTANA I ( ) KURUMUN Ad : ZM R BÜYÜK EH R BELED YES Kodu : Kodu : MAL H ZMETLER DA RES BA KANLI I Günü : 31 Günü : 31 Ay : 12 Ay : 12 Y l : 2008 Y l : 2015 SAYIM SONUCUNDA BULUNAN DE ERLER N K ME A T OLDU U C NS ADED TUTARI SAYIMDA BULUNAN M KTAR NOKSAN FAZLASI ADET TUTAR ADET TUTAR ADET TUTAR HALSER MIMARLIK TURZ. INS. TAAH. SAN. VE TIC. Mektup , ,00 UYGUN KONTEYNIR VE MAKINA IMALAT SAN.T C. Mektup , ,00 ESMAN ÇEGA ESMAN ÇEV.EKIP,GÜV.ARAÇ.VE SIS. Mektup , ,00 HALSER MIMARLIK TURZ. INS. TAAH. SAN. VE TIC. Mektup , ,00 BUMER MAKINA IMALAT SERVIS TURIZM GIDA SAN. Mektup , ,00 BAYLAN OTOMASYON SISTEMLERI BILISIM MOBIL. Mektup , ,00 PIRI REIS BILISIM TEKNOLOJILERI YAZ.MÜH. BIL.SAN. Mektup , ,00 AC KITABEVI BAS. YAY. ITHL. IHR. SAN. VE TIC. LTD. Mektup , ,00 KANI INS.SAN.TIÇ.LTD.STI. Mektup , ,00 ÖZKARDESLER ELEKTRONIK ELEKTRIK VE GIDA Mektup , ,00 EGE PRESTIJ EL.TEL.MAK.SAN.TIC.LTD.STI. Mektup , ,00 GÜNES ROT BALANS LASTIK LTD.STI. Mektup , ,00 EREN OTOMOTIV ENDUSTRI VE TIC.LTD. STI. Mektup , ,00 GÜRERTAS NAKLIYAT INS. TURIZM SAN.VE TIC.LTD. Mektup , ,00 ULCAY IZKIMTEKS LASTIK VE KIMYA TEKSTIL SAN. Mektup , ,00 OVA KENT LASTIK KAP.INS.TURZ.TAS.MAD.GID.TAR. Mektup , ,00 PAR INS. TAAH. MIMARLIK PROJE TURZ. ITH. IHR. LTD. Mektup , ,00 PARKFIT KENT EKIPMANLARI SAN.VE TIC.LTD. STI. Mektup , ,00 ASELSAN ELEKTRONIK VE HABERLESME SIST. Mektup , ,00 AVAS VETERINER HIZ. ÇEV. VE HALK SAG. ILAÇ. Mektup , ,00 YAREN TIBBI MAL.TEM.VE PLS.AMB.MAL.TEK. KIR. Mektup , ,00 ROSENBAUER INTERNATIONAL AG Mektup , ,00 ROSENBAUER INTERNATIONAL AG Mektup , ,00 VODAFONE ILETISIM HIZMETLERI A.S. Mektup , ,00 SISTAS SAYISAL ILET.SAN.VE TIC. A.S. Mektup , ,00 BARIS ÖZEL RADYOLOJIK HIZMETLERI MALZ.VE SAN. Mektup 1 910, ,00 MOPEK INS. SAN. TIC. LTD. STI. Mektup , ,00 SUPERONLINE ILETISIM HIZMETLERI A.S. Mektup , ,00 SIBER YAPI ELEKTRONIK ELEKTRIK VE OTOM. Mektup , ,00 ACARLAR DIS TICARET VE MAK. SAN. A.S. Mektup , ,00 MURAT ÖZ INS.GIDA PET.ÜRN.SAN.TIC.LTD.STI. Mektup , ,00 KORDON RESTORASYON MIM.MÜH.INS.SAN.TIC. LTD. Mektup , ,00 YAPISAN PARK ÇOCUK OYUN PARKI IMALATI INS. Mektup , ,00 AKAY TEKSTIL MEHMET KIRAT GIYIM AYAKKABI Mektup , ,00 INNODERM MEDIKAL ÜR.TIC.A.S. Mektup 1 970, ,00 GEOGIS KENT BILGI SISTEMLERI HARITA ÇEV. MÜD. Mektup , ,00 ATILGAN INSAAT MIMARLIK SAN. TIC. LTD. STI. Mektup , ,00 BALABAN HAFRIYAT INS.TAAH.NAK.TIC.VE SAN LTD. Mektup , ,00 AFL INS.SAN.TIC.LTD.STI. Mektup , ,00 HEDEF ITH.IHR.INS.TURZ.TIÇ.VE SAN.A.S. Mektup , ,00 H.B. DEKORASYON MIMARLIK INS. MOBILYA SAN. Mektup , ,00 TÜRKSAT UYDU HABERLESME KABLO TV VE ISLE. Mektup , ,00 TUNCAY REYHAN Mektup , ,00 TENSAFORM MEMBRAN YAPILAR SAN. TIC. A.S. Mektup , ,00 K E INS. SAN. VE TIC. LTD. STI. Mektup , ,00 K E INS. SAN. VE TIC. LTD. STI. Mektup , ,00 SEREL BILGI ISLEM MALZ.SAN. VE TIC.LTD.STI. Mektup , ,00 HARTEK HAR.TEK.INS.DISTIC.LTD.STI. Mektup , ,00 HARTEK HAR.TEK.INS.DISTIC.LTD.STI. Mektup , ,00 TÜELSAN ELK. ENJ. INS. SAN. TIC. LTD. STI. Mektup , ,00 LIVA GRUP ELEKTRIK ELEKTRONIK INS.TAAH. SAN. Mektup , ,00 USKUNA MÜH.ELEK.INS.TAAH.SAN.TIC.LTD.STI. Mektup , ,00 KUTLAR TICARET TEKSTIL SANAYI INCILAY YURD. Mektup , ,00 ULTRA EMAR SAGLIK MERKEZI LTD.STI. Mektup , ,00 SIRRI GÜRLER Mektup , ,00 GINSA INS.TAAH.HAFR.SAN.VE TIC.LTD.STI. Mektup 1 900, ,00 BILGITÜRK BILGISAYAR TEKNOLOJILERI A.S. Mektup , ,00 ERTUG ULUDAG Mektup , ,00 MLZ YAPIM ORGANIZASYON SEVIM AKÇAY Mektup , ,00 VALS ORG.AJANS REK.TUR.NAK.MÜZIK GÖS.SANA Mektup , ,00 EDK PROJE MÜS. MÜH.INS.SAN. VE TIC.LTD. STI. Mektup , ,00 FINSPOR DIS TIC.LTD.STI. Mektup , ,00 FINSPOR DIS TIC.LTD.STI. Mektup , ,00 UYGUN KONTEYNER SAN. VE TIC. LTD. STI. Mektup , ,00 BUMER MAKINA IMALAT SERVIS TURIZM GIDA SAN. Mektup , ,00 ARM MÜH.HIZ.LTD.STI. Mektup , ,00 MENGERLER TIC.AS.IZMIR SB.EGEMER Mektup , ,00 OTO HÜSEYINLER YEDEK PARÇA SAN. VE TIC. LTD. Mektup , ,00 OTEK MÜH. INS. TAAH. MEHMET ÖTEK Mektup , ,00 ULCAY IZKIMTEKS LASTIK VE KIMYA TEKSTIL SAN. Mektup , ,00 KROMPLAS MAKINA MÜH. INS. TIC. VE SAN. LTD. ST. Mektup , ,00 TEMIZLER GIYIM DAY. TÜK. MAL. TEM. ÖZEL GÜV Mektup , ,00 PALMIYE TOHUMCULUK ZIRAAT SAN. VE TIC.LTD. Mektup , ,00 PAKTAS PLATFORM KAL.TAS.MAK.TIC.SAN.LTD. ST. Mektup , ,00 SERIL INSAAT SAN. TIC. LTD.STI. Mektup , ,00 GDZ ELEKTRIK DAGITIM ANONIM SIRKETI IZMIR IL Mektup , ,00 GDZ ELEKTRIK DAGITIM ANONIM SIRKETI IZMIR IL Mektup , ,00 GDZ ELEKTRIK DAGITIM ANONIM SIRKETI IZMIR IL Mektup , ,00 GDZ ELEKTRIK DAGITIM ANONIM SIRKETI IZMIR IL Mektup , ,00 GDZ ELEKTRIK DAGITIM ANONIM SIRKETI IZMIR IL Mektup , ,00 GDZ ELEKTRIK DAGITIM ANONIM SIRKETI IZMIR IL Mektup , ,00 COSKUN ALTIN TAS. TUR.PET.ÜRN.INS.GIDA TEKS. Mektup , ,00 EGE PRESTIJ EL.TEL.MAK.SAN.TIC.LTD.STI. Mektup , ,00 EGE PRESTIJ EL.TEL.MAK.SAN.TIC.LTD.STI. Mektup , ,00 128

161 TEM NAT MEKTUPLARI SAYIM TUTANA I ( ) KURUMUN Ad : ZM R BÜYÜK EH R BELED YES Kodu : Kodu : MAL H ZMETLER DA RES BA KANLI I Günü : 31 Günü : 31 Ay : 12 Ay : 12 Y l : 2008 Y l : 2015 SAYIM SONUCUNDA BULUNAN DE ERLER N K ME A T OLDU U C NS ADED TUTARI SAYIMDA BULUNAN M KTAR NOKSAN FAZLASI ADET TUTAR ADET TUTAR ADET TUTAR SENER MIM HARITA INS. TIC.TUR. LTD.STI. Mektup , ,00 KIRALIK ÇADIR ORG. ÇELIK VE MEM. YAP. INS. Mektup , ,00 GÜNES ROT BALANS LASTIK LTD.STI. Mektup 1 210, ,00 OTO ERTAN JANT AKÜ LASTIK TIC.LTD.STI. Mektup 1 600, ,00 SÜLEYMAN OZAN AYKUT Mektup , ,00 PROMARIN TEKNOLOJIK ÜRÜN. VE TIC. LTD.STI. Mektup , ,00 EREN OTOMOTIV ENDUSTRI VE TIC.LTD. STI. Mektup , ,00 ROTED TEDARIK ÜRÜNLERI VE PAZARLAMA A.S. Mektup , ,00 HASAN UFUK ÖZISIK Mektup , ,00 MAT DIGITAL BASKI SIS.VE TRF.EKP.MAK.SAN.IÇ. Mektup , ,00 MLZ YAPIM ORGANIZASYON SEVIM AKÇAY Mektup , ,00 RÖNESANS TANITIM TURZ.ORG.ERMAN FATIH KIR. Mektup , ,63 AYSA ORG. EGLENCE, SAN. HIZ. VE TUR. LTD.STI. Mektup , ,00 ALI CEVAT ÇAKMAK Mektup , ,00 CA SISTEM VE DESTEK HIZMETLERI LTD. STI. Mektup , ,00 DOGA IÇ VE DIS TIC. LTD. STI.. Mektup , ,00 BILGITÜRK BILGISAYAR TEKNOLOJILERI A.S. Mektup , ,00 CADBIM BILGISAYAR ÖZEL EGIT.DANIS.PAZ. SAN.T C. Mektup , ,00 SEREL BILGI ISLEM MALZ.SAN. VE TIC.LTD.STI. Mektup , ,00 BUMER MAKINA IMALAT SERVIS TURIZM GIDA SAN. Mektup , ,00 ÖMER LEVENT CEBECI Mektup , ,00 BILGITÜRK BILGISAYAR TEKNOLOJILERI A.S. Mektup , ,00 SISTAS SAYISAL ILET.SAN.VE TIC. A.S. Mektup , ,00 PROVIS BILGI SISTEMLERI YAZILIM DON.HIZM ILET. Mektup , ,00 PARKFIT KENT EKIPMANLARI SAN.VE TIC.LTD. STI. Mektup , ,00 MSR INSAAT IS MAKINALARI ITH.IHR. SAN. VE TIC. Mektup , ,00 BILGITÜRK BILGISAYAR TEKNOLOJILERI A.S. Mektup , ,00 DENIZ SÜRMELI MODA TUGRA TEKSTIL ÜRÜNLER Mektup , ,00 ROSENBAUER INTERNATIONAL AG Mektup , ,20 ROSENBAUER INTERNATIONAL AG Mektup , ,20 ROSENBAUER KARLSRUHE GMBH & CO.KG Mektup , ,75 ROSENBAUER KARLSRUHE GMBH & CO.KG Mektup , ,75 ÇAGLAYAN SUDAS Mektup , ,00 DSC GROUP Mektup 1 655, ,00 DSC GROUP Mektup 1 162, ,60 DSC GROUP Mektup 1 330, ,00 MAVI GÜVENLIK ELEKTRONIK SANAYI TICARET LTD. Mektup , ,41 SEREL BILGI ISLEM MALZ.SAN. VE TIC.LTD.STI. Mektup , ,00 SYM GRUP INS. TEM. BILG. TUR. GIDA SAN.TIC. LTD. Mektup , ,00 BUMER MAKINA IMALAT SERVIS TURIZM GIDA SAN. Mektup , ,00 OTO HÜSEYINLER YEDEK PARÇA SAN. VE TIC. LTD. Mektup , ,00 ÖNSÖZ TURZ. VE MÜS. INS. TAAH. A.S. Mektup , ,00 OTM OTOMASYON TELEKOMÜNIKASYON MÜH.HIZ. Mektup , ,00 MAHMUT KOCAER Mektup , ,00 ERTUG ULUDAG Mektup , ,00 SERIL INSAAT SAN. TIC. LTD.STI. Mektup , ,00 TOSHIBA TURKEY TIBBI SISTEMLER A.S. Mektup , ,00 ANKARA ÇELIK YANGIN GÜVENLIK SISTEMLERI SAN. Mektup , ,00 ROSENBAUER INTERNATIONAL AG Mektup , ,64 ROSENBAUER INTERNATIONAL AG Mektup , ,64 PAKTAS PLATFORM KAL. VE TAS. MAK. TIC. VE SAN. Mektup , ,00 DTS TRAFIK SISTEMLERI SAN. VE TIC. A.S. Mektup , ,00 DTS TRAFIK SISTEMLERI SAN. VE TIC. A.S. Mektup , ,00 CAD YAZILIM ANONIM SIRKETI Mektup , ,00 KUTLUBEY HARITA INS. MÜH. SAN. TIC. A.S C Mektup , ,00 YALÇINLAR AKARYAKIT OTOMV.NAK.TIC.PAZ. LTD. Mektup , ,00 ZÜLFÜ ÇETINKAYA Mektup , ,00 VADI BOTANIK INS. PYZ. GIDA TAAH. TIC. LTD. STI. Mektup , ,00 GÜL ÇANTA VE TEKSTIL ORHAN YESILGÜL Mektup , ,00 BARANDIR SPOR MALZ.TOPTAN SATISI CENGIZ BARANDIR Mektup , ,00 EMI GRUP BILGI TEKNOLOJILERI A.S. Mektup , ,00 2Y KABLO ELEK. ELEKTRONIK INS.TURZ.GIDA SAN. Mektup , ,00 PROVIS BILGI SISTEMLERI YAZILIM DON.HIZM ILET. Mektup , ,00 Ö.C.M. INS. TAAH. TURZ. TIC. LTD. STI. Mektup , ,00 EFEMMAK ITFAIYE ARAÇLARI ARAÇÜSTÜ EKIPMAN Mektup , ,00 ÇISEM ELEKTRIK TA. IN. SAN.TIC.LTD.STI. Mektup , ,00 ANKARA ANONIM TÜRK SIG.STI.. Mektup , ,00 DISEM INSAAT TAAH. VE TURZ. SAN. TIC. LTD. STI. Mektup , ,00 ÖZGÜRLER TRAFIK ISARETLERI SAN. VE TIC. LTD.ST. Mektup , ,00 GÜLERMAK AGIR SAN. INS. VE TAAH. A.S. Mektup , ,00 POLAT YOL YAPI SAN. VE TIC A.S.. Mektup , ,00 ELRON INSAAT TAAH.TIC.LTD.STI. Mektup , ,00 IMAJ DEMIRYOLU RAY SIS.MAK.MÜH.INS.MAD. Mektup , ,00 BURKAY INS.MAD.ENERJI MÜH.TUR.TEKS.TAAH. T C. Mektup , ,00 YAPI STS INS. TAAH. MAD. SAN. VE TIC.A.S. Mektup , ,00 YAPI STS INS. TAAH. MAD. SAN. VE TIC.A.S. Mektup , ,00 IZENERJI INSAN KAYNAKLARI TEM. BAK. ENERJI Mektup , ,00 BILGITÜRK BILGISAYAR TEKNOLOJILERI A.S. Mektup , ,00 FERAM TURZ. ORG. NAK. SER. TAS. INS. TEM. PER. Mektup , ,00 MLZ YAPIM ORGANIZASYON SEVIM AKÇAY Mektup , ,00 VALS ORG.AJANS REK.TUR.NAK.MÜZIK GÖS.SANA Mektup , ,00 MERTOGLU ÇEVRE TASARIM LTD. STI. Mektup , ,00 MEHMET CAN DILEKLI Mektup , ,00 HÜSEYIN TONAY Mektup , ,00 129

162 TEM NAT MEKTUPLARI SAYIM TUTANA I ( ) KURUMUN Ad : ZM R BÜYÜK EH R BELED YES Kodu : Kodu : MAL H ZMETLER DA RES BA KANLI I Günü : 31 Günü : 31 Ay : 12 Ay : 12 Y l : 2008 Y l : 2015 SAYIM SONUCUNDA BULUNAN DE ERLER N K ME A T OLDU U C NS ADED TUTARI SAYIMDA BULUNAN M KTAR NOKSAN FAZLASI ADET TUTAR ADET TUTAR ADET TUTAR PROTA MÜH.PRO.VE DAN.HIZ.A.S. Mektup , ,00 ALTINOK MÜS. MÜH. TAAH.SAN. VE TIC. LTD.. Mektup , ,00 MAT DIGITAL BASKI SIS.VE TRF.EKP.MAK.SAN.IÇ. Mektup , ,00 MEDITERA ITHALAT VE IHRACAT ANONIM SIRKET Mektup , ,00 PARKFIT KENT EKIPMANLARI SAN.VE TIC.LTD. STI. Mektup , ,00 ASAY ILETISIM HIZ.TIC.LTD.STI. Mektup , ,00 NUKLEUS SAGLIK ÜRÜNLERI TANI HIZ.SAN.VE TIC. Mektup , ,00 IZMIR TICARET ODASI Mektup , ,00 ERGÜN KÖSECIOGULLARI Mektup , ,00 MSR INSAAT IS MAKINALARI ITH.IHR. SAN. VE TIC. Mektup , ,00 ARGON INSAAT TURIZM ORMANCILIK SANAYI VET. Mektup , ,00 YAPI TESIS INS. HAFR.TIC.LTD. STI. Mektup , ,00 TURKCELL ILETISIM HIZMETLERI AS Mektup , ,00 BIMTAS ELEK.ELEKTRONIK ILT.HIZ.GIDA SAN.TIC. Mektup , ,00 DEDA GIDA ENERJI INSAAT TAAHHÜT SANAYI VE T C. Mektup , ,00 HMC YAPI SAN.TIC.LTD.STI. Mektup , ,00 OKYANUS MÜH. VE INS. A.S. Mektup , ,00 CASER INS.TIC A.S. Mektup , ,00 KAYA YAPI GRUP ELEKTRIK INSAAT TAAHH A.S. Mektup , ,00 ÖNSÖZ TURZ. VE MÜS. INS. TAAH. A.S. Mektup , ,00 ÖNSÖZ TURZ. VE MÜS. INS. TAAH. A.S. Mektup , ,00 SUPERONLINE ILETISIM HIZMETLERI A.S. Mektup , ,00 VODAFONE ILETISIM HIZMETLERI A.S Mektup , ,00 TÜRK TELEKOMINIKASYON A.S. Mektup , ,00 FATSA KIMYA SANAYI VE TICARET LIMITED ST. Mektup , ,00 RIBA INS. RIZA BALLIKAYA Mektup , ,00 RÖNESANS TANITIM TURZ.ORG.ERMAN FATIH KIR. Mektup , ,00 SOLFEJ OR.AJ.TUR.NAK.MÜ.YAP.GÖS.SAN.HIZ. SAN. Mektup , ,80 YALÇIN ATA Mektup , ,00 SNS FUARCILIK ORG. TIC.LTD.STI. Mektup , ,00 GÜL ÇANTA VE TEKSTIL ORHAN YESILGÜL Mektup , ,00 AYSA ORG. EGLENCE, SAN. HIZ. VE TUR. LTD.STI. Mektup , ,00 YARDIMCILAR OTOMOTIV TIC. VE SAN. LTD. STI. Mektup , ,00 ZIMAS ZIRAAT MAKINALARI SAN. VE TIC A.S. Mektup , ,00 EYC INS. TAAH. GIDA TUR. SAN. TIC. LTD. STI. Mektup , ,00 OTOMATIK OTOPARK SISTEMLERI SAN VE TIC A.S. Mektup , ,00 SEYHAN TEMEL Mektup , ,00 GEDIZ ELEKTRIK DAGITIM A.S. Mektup , ,00 ERSAN ET VE ET ÜR.SAN.VE TIC.A.S. Mektup , ,00 MRY TEKS. DERI MAGAZACILIK TIC. LTD. STI. Mektup , ,00 AYDOGAN GÜROKUR Mektup , ,00 ÜNIBEL ÖZEL EGITIM VE BILGI TEKN.KÜL.TAN. Mektup , ,00 GÜLDOGAN KIMYA ÇEVRE SAG.ILAÇ.EML.MAK.GI. Mektup , ,00 ENVIROTEK ÇEVRE SAG.TEK.EG.VE KIM.MD.SAN. T C. Mektup , ,00 KIRAZOGLU DEMIR ÇELIK GIDA ISLETMELERI SAN. Mektup , ,00 FERAM TURZ. ORG. NAK. SER. TAS. INS. TEM. PER. Mektup , ,00 NAIL ÖZKARDES Mektup , ,00 GÜLTEKIN RIZARD INS.GIDA TURZ.ITH.IHR.SAN.TIC. Mektup , ,00 VALS ORG.AJANS REK.TUR.NAK.MÜZIK GÖS.SANA Mektup , ,00 GÜR AL INS.GI.TUR.SAN.TIC.LTD.STI. Mektup , ,00 BUMER MAKINA IMALAT SERVIS TURIZM GIDA SAN. Mektup , ,00 EFEMMAK ITFAIYE ARAÇLARI ARAÇÜSTÜ EKIPMAN Mektup , ,00 MAR ELEKTIRIK SAN.VE TIC.A.S. Mektup , ,00 TEKNOEN MÜH. INS.YAPI MALZ.LTD.STI. Mektup , ,00 ÇAGLAYAN SUDAS Mektup , ,00 MUZOM GID.SU ÜRÜN.TUR.INS.ITH.IHR.SAN.VE TIC. Mektup , ,00 MAYPAK AMBALAJ SAN.VE TIC.LTD.STI. Mektup , ,00 ERHAN REKLAM MATBA. TAN.HIZ. SAN.VE TIC.LTD. Mektup , ,00 GRAFIK DEK.BIL.REK.MOB.TAN.BIR.SAN.TIC.LTD.ST. Mektup , ,00 EGE PRESTIJ EL.TEL.MAK.SAN.TIC.LTD.STI. Mektup , ,00 PROVIS BILGI SISTEMLERI YAZILIM DON.HIZM.ILET. Mektup , ,00 ARTORUN GIDA PAZ.TIC. MEHMET TORUN Mektup , ,00 ISBAK ISTANBUL ULASIM HAB.VE GÜV. TEKNOLOJ Mektup , ,00 MAT DIGITAL BASKI SIS.VE TRF.EKP.MAK.SAN.IÇ. Mektup , ,00 SEÇIL KÜLÇELER Mektup , ,75 GÜLERMAK AGIR SAN. INS. VE TAAH. A.S. Mektup , ,69 GÜLERMAK AGIR SAN. INS. VE TAAH. A.S. Mektup , ,61 GÜVENAY TELE.MIM.MÜH.INS.NAK.TIC.LTD.STI. Mektup , ,00 EGE EGDAS GAYRIMENKUL DEGERLENDIRME VE Mektup , ,00 VODAFONE ILETISIM HIZMETLERI A.S. Mektup , ,00 MLZ YAPIM ORGANIZASYON SEVIM AKÇAY Mektup , ,00 SOLFEJ OR.AJ.TUR.NAK.MÜ.YAP.GÖS.SAN.HIZ. SAN. Mektup , ,00 STARTAN ORG. AJANS REK.GI.TUR.TIC.LTD.STI. Mektup , ,00 PALMIYE REKLAM BAS. TUR.ORG. YAP. ISLERI IÇ V. Mektup , ,00 VIP ÇADIR KIR. ORG. ÇELIK YAPI UYG. IÇ VE DIS TIC. Mektup , ,00 CRS SOFT YAZILIM HIZMETLERI A.S. Mektup , ,00 ÜNIBEL ÖZEL EGITIM VE BILGI TEKN.KÜL.TAN. Mektup , ,00 DENIZAY SIG.ARA.HIZ.LTD.STI. Mektup , ,00 C.B.K SOFT YAZILIM DONANIM ELEKTRONIK VE B. Mektup , ,00 ENVIROTEK ÇEVRE SAG.TEK.EG.VE KIM.MD.SAN. T C. Mektup , ,00 ÖZEN ÇELIK ALÜMINYUM MUTFAK ESYALARI SAN. Mektup , ,00 TOLON INTERNATIONAL MAKINA SANAYI VE TIC.A.. Mektup , ,00 YAPI PROJE MERKEZI TIC. VE SAN.A.S. Mektup , ,00 LFM YAPI INS.MIM.SAN.VE TIC.LTD.STI. Mektup , ,00 130

163 TEM NAT MEKTUPLARI SAYIM TUTANA I ( ) KURUMUN Ad : ZM R BÜYÜK EH R BELED YES Kodu : Kodu : MAL H ZMETLER DA RES BA KANLI I Günü : 31 Günü : 31 Ay : 12 Ay : 12 Y l : 2008 Y l : 2015 SAYIM SONUCUNDA BULUNAN DE ERLER N K ME A T OLDU U C NS ADED TUTARI SAYIMDA BULUNAN M KTAR NOKSAN FAZLASI ADET TUTAR ADET TUTAR ADET TUTAR CEMER INS. SAN. VE TIC.LTD.STI. Mektup , ,00 YILMAZ BASKÜL INS.TAAH.TUR.SAN.TIC.LTD.STI. Mektup 1 990, ,00 YAPI STS INS. TAAH. MAD. SAN. VE TIC.A.S. Mektup , ,00 YAPI STS INS. TAAH. MAD. SAN. VE TIC.A.S. Mektup , ,00 KUZENLER MIM.PROJE INS.SAN.VETIC.LTD.STI. Mektup , ,00 TRABZON HARITA INS. TAAH. NAKLIYAT MÜH. VE Mektup , ,00 IRMAK HARITA MÜH.TUR.INS.IÇ.DIS TIC.LTD. STI Mektup , ,00 ENA HARITA EMLAK INS. MÜH. MAD. HAY. TURZ. T C. Mektup , ,00 DÜNYA HAR.MÜH.INS.TAAH.SAN.TIC.LTD.STI. Mektup , ,00 TURKCELL ILETISIM HIZMETLERI A.S. Mektup , ,00 ZEM SON MÜH.JEO ARASTIRMA INS.SAN.VE TIC.LTD. Mektup , ,00 REMZI TURAN Mektup , ,00 ALTER ULUSLARARASI MÜH. VE MÜS. HIZ. LTD.ST. Mektup , ,00 ERYOL MÜHENDISLIK MÜS. VE TIC. LTD. STI. Mektup , ,00 FALCK YANGIN HIZMETLERI LTD.STI. Mektup , ,00 HASAN UFUK ÖZISIK Mektup , ,00 SÜLEYMAN OZAN AYKUT Mektup , ,00 YKZ MIMARLIK INS. TAAH. IZOL. SAN. VE TIC. LTD. Mektup , ,00 FMB HIRDAVAT MAK. ELEKT. INSAAT YEDEK PAR. Mektup , ,00 FMB HIRDAVAT MAK. ELEKT. INSAAT YEDEK PAR. Mektup , ,00 BILGITÜRK BILGISAYAR TEKNOLOJILERI A.S. Mektup , ,00 BILDEN KIMYA SAGLIK AM.SAN.TIC.LTD.STI. Mektup , ,00 ARTORUN GIDA PAZ.TIC. MEHMET TORUN Mektup 1 410, ,00 DÜNYA HAR.MÜH.INS.TAAH.SAN.TIC.LTD.STI. Mektup , ,00 BUMER MAKINA IMALAT SERVIS TURIZM GIDA SAN. Mektup , ,00 APEKS HARITA EMLAK PRJ. MÜH.INS.G.MENKUL S. Mektup , ,00 SEZER HARITA INS.MÜH.TIC.LTD.STI. Mektup , ,00 KÖK HARITA INSAAT TICARET LTD. STI. Mektup , ,00 ÖZDEMIR INS. SAN. TIC A.S.. Mektup , ,00 MURAT ÖZ INS.GIDA PET.ÜRN.SAN.TIC.LTD.STI. Mektup , ,00 DÜNYA HAR.MÜH.INS.TAAH.SAN.TIC.LTD.STI. Mektup , ,00 APEKS HARITA EMLAK PRJ. MÜH.INS.G.MENKUL S. Mektup , ,00 KÖK HARITA INSAAT TICARET LTD. STI. Mektup , ,00 SEZER HARITA INS.MÜH.TIC.LTD.STI. Mektup , ,00 SUPERONLINE ILETISIM HIZMETLERI A.S. Mektup , ,00 2Y KABLO ELEK. ELEKTRONIK INS.TURZ.GIDA SAN. Mektup 1 300, ,00 ERGÜLTEKS TEM.TEKS.GIDA TIB.CIH.GIY.ÇAM.KUR. Mektup , ,00 ONMUS ELEKTRIK SAN TIC AS.. Mektup , ,00 PIRAMIT INS.TURZ.VE SAN.TIC.A.S. Mektup , ,00 FARUK ATES Mektup , ,00 BILGITÜRK BILGISAYAR TEKNOLOJILERI A.S. Mektup , ,00 BAYLAN OTOMASYON SISTEMLERI BILISIM MOBIL. Mektup , ,00 TEKNIKEL ELEKTRIK INSAAT TUR.SAN.TIC.LDT.ST. Mektup , ,00 GÜNES SINAI GAZLAR IMALAT VE TIC.LTD.STI. Mektup , ,00 HÜSEYIN TONAY Mektup , ,00 AKR SOS. HIZ. ELEKTRONIK ELEK. ÖZEL SAG. VE IN. Mektup , ,00 ÜNIBEL ÖZEL EGITIM VE BILGI TEKN.KÜL.TAN. Mektup , ,00 YA SE ÖZEL SAGLIK PER.HIZ. NAK.TURZ. END.ATIK. Mektup , ,00 ARDAM PET.VE KIMYA ÜRN. INS.MET.GIDA VE TEM. Mektup , ,00 EMSA ÇEVRE SAGLIGI ILAÇ. TEM. HIZ. MAK.SAN. Mektup , ,00 DAFNE GIDA TAR.TUR.PAZ.SAN.TIC.LTD.STI. Mektup , ,00 GÜVENAY INSAAT GIDA TURIZM SAN. VE TIC. LTD. Mektup , ,00 HARUN ERASLAN Mektup , ,00 PIRAMIT DEKORASYON INS. ELEKT.. TAAH. SAN. T C. Mektup , ,00 ERTUG ULUDAG Mektup , ,00 EFEMMAK ITFAIYE ARAÇLARI ARAÇÜSTÜ EKIPMAN Mektup , ,00 ENVIROTEK ÇEVRE SAG.TEK.EG.VE KIM.MD.SAN. T C. Mektup , ,40 GEDIZ ELEKTRIK PERAKENDE SATIS A.S. Mektup , ,00 PROTA MÜH.PRO.VE DAN.HIZ.A.S. Mektup , ,00 DORUKENT IÇ VE DIS TICARET LTD. STI. Mektup , ,00 INCEKARALAR TIBBI CIHAZLAR TICARET A.S. Mektup 1 837, ,00 INCEKARALAR TIBBI CIHAZLAR TICARET A.S. Mektup , ,00 DORUKENT IÇ VE DIS TICARET LTD. STI. Mektup , ,00 TÜRCAN PETROL NAK.INS.GD.SAN.TIC.LTD. STI. Mektup , ,00 GÜLERMAK AGIR SAN. INS. VE TAAH. A.S. Mektup , ,10 ÇAGLAYAN SUDAS Mektup , ,00 PENTA ELEKTRONIK MEDIKAL SIS.SAN. VE TIC. A.S. Mektup , ,00 MELIH TÜRKOGLU Mektup , ,00 BURKAY INS.MAD.ENERJI MÜH.TUR.TEKS.TAAH. T C. Mektup , ,00 KAMIL OKAN TAZE(KOT MÜHENDISLIK) Mektup , ,00 MERCANLAR PETROL ÜRÜN. OTOM. SAN. VE TIC. LTD. Mektup , ,00 ISMET KOYUNCU Mektup , ,00 OTEK MÜH. INS. TAAH. MEHMET ÖTEK Mektup , ,00 ERTUG ULUDAG Mektup , ,00 YALÇINLAR AKARYAKIT OTOMV.NAK.TIC.PAZ. LTD. Mektup , ,00 HIDAYET SARIKAYA Mektup , ,00 C.B.K SOFT YAZILIM DONANIM ELEKTRONIK VE B. Mektup , ,00 ÜNIBEL ÖZEL EGITIM VE BILGI TEKN.KÜL.TAN.VE. Mektup , ,40 AK MED GRUP MEDIKALPAZ.SAG.SAN.VE TIC.LTD. Mektup , ,90 DRAEGER MEDIKAL TICARET VE SERVIS ANONIM. Mektup , ,00 KORDON RESTORASYON MIM.MÜH.INS.SAN.TIC. LTD. Mektup , ,00 ANTOR INS TAAH MAK TEM HIZ VE GIDA MAD TAB. Mektup , ,00 IZELMAN GEN.HIZ.OTOP.ÖZ.EGT ITF.SAG HIZ.TIC.A.. Mektup , ,00 BIOMERIEUX DIAKNOSTIK MALZEMELERIVE HIZM. Mektup , ,00 131

164 TEM NAT MEKTUPLARI SAYIM TUTANA I ( ) KURUMUN Ad : ZM R BÜYÜK EH R BELED YES Kodu : Kodu : MAL H ZMETLER DA RES BA KANLI I Günü : 31 Günü : 31 Ay : 12 Ay : 12 Y l : 2008 Y l : 2015 SAYIM SONUCUNDA BULUNAN DE ERLER N K ME A T OLDU U C NS ADED TUTARI SAYIMDA BULUNAN M KTAR NOKSAN FAZLASI ADET TUTAR ADET TUTAR ADET TUTAR MUSTAFA DURMAZ GIDA PAZ.INS.NAK.SAN. VE TIC. Mektup , ,00 KAR DEM PETROL VE PETROL ÜRÜNL.TAS.SAN. Mektup , ,00 AAB MÜHENDISLIK SAN. TIC. ASIM AYTAÇ BOZER Mektup , ,20 POLATOGLU PET ÜR. INS. SAN. TIC.LTD. STI. Mektup , ,00 SEDAT DEMIRER(2E MÜHENDISLIK) Mektup , ,00 ALTO TEKNOLOJI BILISIM ÇÖZÜMLERI SAN. VE DIS. Mektup , ,00 INNOSA BILISIM TEKNOLOJILERI YAPI SAN. VE TIC. Mektup , ,00 ALARKO CARRIER SANAYI VETICARET A.S. SATIS. Mektup , ,00 SERÇIM SPORT TEKSTIL INS. SAN. VE TIC. LTD. STI. Mektup , ,00 AHENK MÜHENDISLIK INS SAN TIC. LTD. STI. Mektup , ,00 ERTUG ULUDAG Mektup , ,00 MURAT KARA Mektup , ,00 ÖNSÖZ TURZ. VE MÜS. INS. TAAH. A.S. Mektup , ,00 ÖNSÖZ TURZ. VE MÜS. INS. TAAH. A.S. Mektup , ,00 EPRO MÜHENDISLIK BILGI ISLEM INS. VE TURZ. Mektup , ,00 BASARAN GEMI ONARIM MÜH.LTD.STI. Mektup , ,00 EVYAP INSAAT SANAYI VE TICARET LIMITED SIRK. Mektup , ,00 ÖVGÜ INSAAT TESISAT TUR.PET.ÜRÜN.TIC. VE SAN. Mektup , ,00 GINTEK INSAAT A.S. Mektup , ,00 IZKA GAYRIMENKUL INS. A.S. Mektup , ,00 ERKA INS.PLAN PRO.VE TAAH. EROL KARAKURT Mektup , ,00 ERDAL SÖNMEZ Mektup , ,00 CEMER INS. SAN. VE TIC.LTD.STI. Mektup , ,00 RIBA INS. RIZA BALLIKAYA Mektup , ,00 GÖVDELI YAPI TUR. SAN. VE TIC. LTD. Mektup , ,00 LFM YAPI INS.MIM.SAN.VE TIC.LTD.STI. Mektup , ,00 LIFTSA TUGBA HASANOGLU LIFTSA MAKINA SAN. Mektup , ,00 BILGITÜRK BILGISAYAR TEKNOLOJILERI A.S. Mektup , ,00 ZEKI DOGAN DOGAN ET Mektup , ,00 MERAL YAVUZ SANÖZ GIDA TEM.MAL.IÇ VE DIS T C. Mektup , ,00 CARL ZEISS MEDITEC MEDIKAL ÇÖZÜMLER TIC. Mektup 1 360, ,00 ARDA MÜHENDISLIK ELEKTRIK INSAAT TURIZM Mektup , ,00 FFK INSAAT MÜHENDISLIK SAN.VE TIC.LTD.STI. Mektup , ,00 NAMIK KEMAL YÜCEL Mektup , ,00 ABAS PREFABRIK YAPI ELEMANLARI VE TURZ.SAN. Mektup , ,00 DOYAP YAPI SANAYI ENERJI VE MÜHENDISLIK A.S. Mektup , ,00 YAPI PROJE MERKEZI TIC. VE SAN.AS. Mektup , ,00 ÖNSÖZ TURZ. VE MÜS. INS. TAAH. A.S. Mektup , ,00 ULUBOL INS.SAN. VE TIC. A.S. Mektup , ,00 AKARLAR INS.TAAH.TIC. LTD. STI. Mektup , ,00 MIRAY INSAAT TAAHHÜT SAN.TIC.A.S.. Mektup , ,00 FENNI INSAAT A.S. Mektup , ,00 HEMAKIM TIBBI ÜRÜNLER SANAYI VE TIC.A.S. Mektup 1 500, ,00 ERDA GiDA TUR.SAN.VE TIC.LTD.STI. Mektup , ,00 TOIRENT ORG.KIRALAMA HIJYEN HIZ. A.S. Mektup , ,00 INNOSA BILISIM TEKNOLOJILERI YAPI SAN. VE TIC. Mektup , ,00 METKO MEDIKAL VE TIBBI CIHAZLAR DIS TIC. LTD. Mektup 1 380, ,00 VALS ORG.AJANS REK.TUR.NAK.MÜZIK GÖS.SANA Mektup , ,00 NAMIK KEMAL YÜCEL Mektup , ,00 MERAL YAVUZ SANÖZ GIDA TEM.MAL.IÇ VE DIS T C. Mektup , ,00 ALISA GIDA TAR.HAY.TEM.OTOM.SAN.VE TIC.LTD. Mektup , ,00 BILIR TICARET ÜLKÜ YESIM BILIR Mektup , ,00 IPRAGAZ A.S. Mektup , ,00 GDZ ELEKTRIK DAGITIM ANONIM SIRKETI IZMIR IL Mektup , ,00 GDZ ELEKTRIK DAGITIM ANONIM SIRKETI IZMIR IL Mektup , ,00 GDZ ELEKTRIK DAGITIM ANONIM SIRKETI IZMIR IL Mektup , ,00 GDZ ELEKTRIK DAGITIM ANONIM SIRKETI IZMIR IL Mektup , ,00 GDZ ELEKTRIK DAGITIM ANONIM SIRKETI IZMIR IL Mektup , ,00 GDZ ELEKTRIK DAGITIM ANONIM SIRKETI IZMIR IL Mektup , ,00 GDZ ELEKTRIK DAGITIM ANONIM SIRKETI IZMIR IL Mektup , ,00 GDZ ELEKTRIK DAGITIM ANONIM SIRKETI IZMIR IL Mektup , ,00 GDZ ELEKTRIK DAGITIM ANONIM SIRKETI IZMIR IL Mektup , ,00 GDZ ELEKTRIK DAGITIM ANONIM SIRKETI IZMIR IL Mektup , ,00 GDZ ELEKTRIK DAGITIM ANONIM SIRKETI IZMIR IL Mektup , ,00 GDZ ELEKTRIK DAGITIM ANONIM SIRKETI IZMIR IL Mektup , ,00 GDZ ELEKTRIK DAGITIM ANONIM SIRKETI IZMIR IL Mektup , ,00 GDZ ELEKTRIK DAGITIM ANONIM SIRKETI IZMIR IL Mektup , ,00 GDZ ELEKTRIK DAGITIM ANONIM SIRKETI IZMIR IL Mektup , ,00 GDZ ELEKTRIK DAGITIM ANONIM SIRKETI IZMIR IL Mektup , ,00 MUSTAFA DURMAZ GIDA PAZ.INS.NAK.SAN. VE TIC. Mektup , ,00 DOR MED TIBBI CIHAZ VE MALZ.SAN.VE TIC. LTD. Mektup , ,00 TÜRK TELEKOMINIKASYON A.S. Mektup , ,00 MELIH TÜRKOGLU Mektup , ,00 MUSTAFA DURMAZ GIDA PAZ.INS.NAK.SAN. VE TIC. Mektup , ,00 ERSAN ET VE ET ÜR.SAN.VE TIC.A.S. Mektup , ,00 MUSTAFA ÖZDEMIR ET VE SÜT ÜR.GD.HAY.TIC. SAN. Mektup , ,00 PE PA PEHLIVANLAR OTO.VE GIDA MAD.PAZ.SAN. Mektup , ,00 IZBETON A.S. Mektup , ,00 ZEM SON MÜH.JEO ARASTIRMA INS.SAN.VE TIC.LTD. Mektup , ,33 ZAFER DEMIRCIOGLU Mektup , ,00 AYDIN TANRIVERDI INSAAT MÜHENDISLIK Mektup , ,00 ERTUG ULUDAG Mektup , ,00 FIKRET ERENER Mektup , ,00 AHENK MÜHENDISLIK INS SAN TIC LTD STI. Mektup , ,00 132

165 TEM NAT MEKTUPLARI SAYIM TUTANA I ( ) KURUMUN Ad : ZM R BÜYÜK EH R BELED YES Kodu : Kodu : MAL H ZMETLER DA RES BA KANLI I Günü : 31 Günü : 31 Ay : 12 Ay : 12 Y l : 2008 Y l : 2015 SAYIM SONUCUNDA BULUNAN DE ERLER N K ME A T OLDU U C NS ADED TUTARI SAYIMDA BULUNAN M KTAR NOKSAN FAZLASI ADET TUTAR ADET TUTAR ADET TUTAR DENIZAY YEMEK HIZ.INS.TUR.TAS. ARAÇ KIRALAM Mektup , ,00 DENIZAY YEMEK HIZ.INS.TUR.TAS. ARAÇ KIRALAM Mektup , ,00 NEMKAR PLASTIK TEM. INS. TEKS. SAN. VE TIC. LTD. Mektup , ,00 IZMIR DOGALGAZ DAG. TIC. VE TAAH. A.S. Mektup , ,00 IZMIR DOGALGAZ DAG. TIC. VE TAAH. A.S. Mektup , ,00 SISTAS SAYISAL ILET.SAN.VE TIC. AS. Mektup , ,00 MERIT ILETISIM TEKNOLOJILERI TIC.VE SAN. LTD.ST. Mektup , ,00 MERAL YAVUZ SANÖZ GIDA TEM.MAL.IÇ VE DIS T C. Mektup , ,00 SIGNATEKMA BOYA VE SINYALIZASYON.SAN. VE Mektup , ,00 ÇELIKAY MUTFAK ESYALARI SANAYI VE TICARET Mektup , ,00 KISAN INS.MÜH.SAN.TIC.AS. Mektup , ,00 APEKS HARITA EMLAK PRJ. MÜH.INS.G.MENKUL S Mektup , ,00 APEKS HARITA EMLAK PRJ. MÜH.INS.G.MENKUL S Mektup , ,00 ÖZGÖRKEY OTOMOTIV TURIZM SANAYI VE TIC. A.. Mektup , ,00 AKR SOS. HIZ. ELEKTRONIK ELEK. ÖZEL SAG. VE IN. Mektup , ,00 MERAL YAVUZ SANÖZ GIDA TEM.MAL.IÇ VE DIS T C. Mektup , ,00 AYSA ORG. EGLENCE, SAN. HIZ. VE TUR. LTD.STI. Mektup , ,00 SUPERONLINE ILETISIM HIZMETLERI A.S. Mektup , ,00 NUKLEUS SAGLIK ÜRÜNLERI TANI HIZ.SAN.VE TIC. Mektup , ,00 DORUKENT IÇ VE DIS TICARET LTD. STI. Mektup , ,00 OTM OTOMASYON TELEKOMÜNIKASYON MÜH.HIZ. Mektup , ,00 ENA HARITA EMLAK INS. MÜH. MAD. HAY. TURZ. T C. Mektup , ,00 OTEK MÜH. INS. TAAH. MEHMET ÖTEK Mektup , ,00 PE PA PEHLIVANLAR OTO.VE GIDA MAD.PAZ.SAN. Mektup , ,00 TOLKAR MAKINA SANAYI VE TICARET A.S. Mektup , ,00 LINK TIBBI SISTEMLER LTD. STI. Mektup , ,00 CEMER INS. SAN. VE TIC.LTD.STI. Mektup , ,00 PROMAT BASIN YAYIN SAN VE TIC A.S. Mektup , ,00 ÖZYURT MATBAACILIK INSAAT TAAH. SAN. VE TIC. Mektup , ,00 KORZA YAYINCILIK BASIM SAN. VE TIC. LTD. STI. Mektup , ,00 BASAK MATBAACILIK TANITIM HIZ. ITH.IHR.TIC.LTD. Mektup , ,00 ALARKO CARRIER SANAYI VETICARET A.S. SATIS. Mektup , ,00 MURAT ÖZ INS.GIDA PET.ÜRN.SAN.TIC.LTD.STI. Mektup , ,00 MEDIFAR ECZA DEPOSU ILAÇ SAN.TIC.A.S. Mektup , ,00 DEKIM ECZA VE KIMYAEVI TIC.VE SAN A.S Mektup , ,00 ÖZ SEL ECZA DEPOLARI TIC. VE PAZ. A.S. Mektup , ,00 ANKARA BESER ECZA DEPOSU VE ILAÇ PAZ.A.S. Mektup , ,00 KOÇAK FARMA ILAÇ VE KIMYA SAN.AS. Mektup , ,00 ESKA ECZA DEP. VE TIB. GEREÇLER SAN. VE TIC. LTD. Mektup , ,00 TEKNOEN MÜH. INS.YAPI MALZ.LTD.STI. Mektup , ,00 ONFARMA ILAÇ INS.TIBBI ALETLER SAN.VE TIC.LTD. Mektup 1 200, ,00 CEMER INS. SAN. VE TIC.LTD.STI. Mektup , ,00 JEOMAD INS. MÜH.MAD.SAN.VETIC.LTD.STI. Mektup , ,00 YA SE ÖZEL SAGLIK PER.HIZ. NAK.TURZ. END.ATIK Mektup , ,00 DRAEGER MEDIKAL TICARET VE SERVIS ANONIM Mektup , ,00 MED KIM KIMYA SAN. VE TIC. LTD. STI. Mektup , ,00 FECIR INS.MLZ.TAS.TEKS.KAG.GIDA TEM.PET.TAAH. Mektup , ,00 KENTAS OTO.INS.GIDA TURZ.TIC.SAN.LTD.STI. Mektup , ,00 SIRBOYA KIMYA SANAYI VE TICARET A.S. Mektup , ,00 HEMAKIM TIBBI ÜRÜNLER SANAYI VE TIC.A.S. Mektup 1 850, ,00 SEMBOL TRAFIK ISARET.SAN.VE TIC.LTD.STI. Mektup , ,00 SIGNATEKMA BOYA VE SINYALIZASYON.SAN. VE Mektup , ,00 TEN MAN BOYA KIMYA SAN.TIC.AS. Mektup , ,00 EMIR DURUKAN Mektup , ,00 ERTUG ULUDAG Mektup , ,00 OTEK MÜH. INS. TAAH. MEHMET ÖTEK Mektup , ,00 CEMER INS. SAN. VE TIC.LTD.STI. Mektup , ,00 ERGINCI INSAAT SAN.VE TIC.LTD.STI. Mektup , ,00 SUPERONLINE ILETISIM HIZMETLERI A.S. Mektup , ,00 MEDITERA ITHALAT VE IHRACAT ANONIM SIRKET Mektup , ,00 MAR ELEKTIRIK SAN.VE TIC.A.S. Mektup , ,00 UTEL TELEKOMÜNIKASYON HIZ. INS. TAAH. VE GIDA Mektup , ,00 SENTUR TUR.TAS.AR.KIR. VE KUR.HIZ.SAN.TIC.LTD. Mektup , ,00 TURKCELL ILETISIM HIZMETLERI A.S. Mektup , ,00 IZBETON A.S. Mektup , ,00 YAPI STS INS. TAAH. MAD. SAN. VE TIC.A.S. Mektup , ,00 YAPI STS INS. TAAH. MAD. SAN. VE TIC.A.S. Mektup , ,00 IZELMAN GEN.HIZ.OTOP.ÖZ.EGT ITF.SAG HIZ.TIC.A.. Mektup , ,00 ERKA INS.PLAN PRO.VE TAAH. EROL KARAKURT Mektup , ,00 ALARKO CARRIER SANAYI VETICARET A.S. SATIS Mektup , ,00 SOLFEJ OR.AJ.TUR.NAK.MÜ.YAP.GÖS.SAN.HIZ. SAN. Mektup , ,00 RÖNESANS TANITIM TURZ.ORG.ERMAN FATIH KIR. Mektup , ,00 MERAL YAVUZ SANÖZ GIDA TEM.MAL.IÇ VE DIS T C. Mektup , ,00 HDH TEKNOLOJI SAN. VE LTD.STI. Mektup , ,00 FILIZ GÜVENLIK SISTEMLERI PROJE INS SAN TIC LTD. Mektup , ,00 BILGITÜRK BILGISAYAR TEKNOLOJILERI A.S. Mektup , ,00 BMG ÖZEL GÜVENLIK SIST. BILISIM TELEKOMINIK Mektup , ,00 ERTUG ULUDAG Mektup , ,00 ZPM MÜH. INS. TAAH. ELK. MEK. SAN. VE TIC. LTD. Mektup , ,00 Ö.C.M. INS. TAAH. TURZ. TIC. LTD. STI. Mektup , ,00 ÖMER LEVENT CEBECI Mektup , ,00 TUNACAN OTOM. NAK.TUR.SAN.TIC.LTD.STI. Mektup , ,00 AYDIN TANRIVERDI INSAAT MÜHENDISLIK Mektup , ,00 SILVAN GAP NAK.TAAH.INS.TURZ.TEMZ.HIZ.TÜTÜN Mektup , ,00 133

166 TEM NAT MEKTUPLARI SAYIM TUTANA I ( ) KURUMUN Ad : ZM R BÜYÜK EH R BELED YES Kodu : Kodu : MAL H ZMETLER DA RES BA KANLI I Günü : 31 Günü : 31 Ay : 12 Ay : 12 Y l : 2008 Y l : 2015 SAYIM SONUCUNDA BULUNAN DE ERLER N K ME A T OLDU U C NS ADED TUTARI SAYIMDA BULUNAN M KTAR NOKSAN FAZLASI ADET TUTAR ADET TUTAR ADET TUTAR OTEK MÜH. INS. TAAH. MEHMET ÖTEK Mektup , ,00 BURAK ALP ERSEN Mektup , ,00 DENIZ DANISOGLU Mektup , ,40 BILIR TICARET ÜLKÜ YESIM BILIR Mektup , ,00 25 YAPIM TURIZM ORGANIZASYON CAFE ISLETME Mektup , ,00 PE PA PEHLIVANLAR OTO.VE GIDA MAD.PAZ.SAN. Mektup , ,00 KERTE INSAAT SAN. TIC. LTD. STI. Mektup , ,00 ÖZGÜR TUGA Mektup , ,00 AHENK MÜHENDISLIK INS SAN TIC LTD STI. Mektup , ,00 CEMER INS. SAN. VE TIC.LTD.STI. Mektup , ,00 OTEK MÜH. INS. TAAH. MEHMET ÖTEK Mektup , ,00 ERDAL SÖNMEZ Mektup , ,00 MURAT KARA Mektup , ,00 MURAT KARA Mektup , ,00 MURAT ÖZ INS.GIDA PET.ÜRN.SAN.TIC.LTD.STI. Mektup , ,00 ARGON INSAAT TURIZM ORMANCILIK SANAYI VET. Mektup , ,00 ERTUG ULUDAG Mektup , ,00 ZPM MÜH. INS. TAAH. ELK. MEK. SAN. VE TIC. LTD. Mektup , ,00 HASPOL INS. YOL YAPI MAD.TURZ.SAN. VE TIC.LTD. Mektup , ,00 YAPI STS INS. TAAH. MAD. SAN. VE TIC.A.S. Mektup , ,00 YAPI STS INS. TAAH. MAD. SAN. VE TIC.A.S. Mektup , ,00 KORHAN YILDIRIM Mektup , ,00 IPRAGAZ AS. Mektup , ,00 MEGA TEKNIK KAGIT SAN VE GIDA ÜRÜN.TIC.LTD. Mektup , ,00 ÇELIKAY MUTFAK ESYALARI SANAYI VE TICARET Mektup , ,00 SUPERONLINE ILETISIM HIZMETLERI A.S. Mektup , ,00 ALARKO CARRIER SANAYI VETICARET A.S. SATIS Mektup , ,00 SISTAS SAYISAL ILET.SAN.VE TIC. AS. Mektup , ,00 ONAY SU MÜH.MÜS.LTD.STI. Mektup , ,00 TOPLAM , ,76 31/12/2015 tarihinde zmir Büyük ehir Belediyesi'nin Gelir Müdürlü ü veznesinde yap lan say mda yukar da dökümü gösterilen # ,76TL#tutar nda de erlerin kay tlara göre tamam oldu u görülmü tür. Durumu gösteren bu tutanak üç nüsha olarak düzenlenmi tir. Gelirler ube Müdürü Gelirler ube Ad Soyad mza Ad Muhasebe Yetk. Yard. veya ef Muhasebe Yard. veya efe Ad Soyad mza Ad Muhasebe Yetkilisi Ad Soyad mza mza 134

167 MENKUL KIYMET VE VARLIKLAR SAYIM TUTANA I ( ) KURUMUN Ad : ZM R BÜYÜK EH R BELED YES Kodu : MAL H ZMETLER DA RES BA KANLI I Günü : 31 Ay : 12 Y l : 2015 SAYIM SONUCUNDA BULUNAN DE ERLER N K ME A T OLDU U C NS ADED TUTARI SAYIMDA BULUNAN M KTAR NOKSAN FAZLASI ADET TUTAR ADET TUTAR ADET TUTAR ÖDÜL YAZICI ARZU GÖRKEM Tahvil 1 200, ,00 G PA LAÇ ORGAN ZASYON VE MED KAL SAN.T C. Tahvil 1 30, ,00 MEHMET DOGEN Tahvil 1 50, ,00 MEHMET DOGEN Tahvil 1 100, ,00 SÜLEYMAN GÖRKEM. Tahvil 1 100, ,00 ZM R BÜYÜK EH R BELED YES Tahvil 77 58, ,28 ZM R BÜYÜK EH R BELED YES Tahvil 1 0,03 1 0,03 TOPLAM , ,31 31/12/2015 tarihinde zmir Büyük ehir Belediyesi'nin Gelir Müdürlü ü veznesinde yap lan say mda yukar da dökümü gösterilen #538,31TL#tutar nda de erlerin kay tlara göre tamam oldu u görülmü tür. Durumu gösteren bu tutanak üç nüsha olarak düzenlenmi tir. Gelirler ube Müdürü Gelirler ube ü ürü Ad Soyad mza Muhasebe Yetk. Yard. veya ef M Yard. v a ef Ad Soyad mza A m Muhasebe Yetkilisi Ad Soyad mza mza 135

168

169 MALi YILI KESiN HESABI

MALÝ YILI KESÝN HESABI

MALÝ YILI KESÝN HESABI 2 00 9 2 00 9 ÝÇÝNDEKÝLER Ýzmir Büyükþehir Belediyesi Encümen Kararý GÝDERLERÝ KESÝN HESAP CETVELLERÝ... 1 Bütçe Gider Kesin Hesap Cetveli Açýklamasý... 3 Kurumsal Sýnýflandýrmaya Göre Bütçe Giderleri

Detaylı

2016 MAL YILI BÜTÇES BA KANLIK GEREKÇES lgili hizmet birimlerinin teklifleri dikkate al narak, Analitik Bütçe Esas na göre Gelir, Gider Bütçesi ve Finansman n Ekonomik S n fland rmas ile denk bir ekilde

Detaylı

Bütçesi. Mali Yýlý. çesi 2010 Bütçesi 2010 Bütçesi 2010 Bütçesi 2010 Bütçe. i 2010 Bütçesi 2010 Bütçesi i 2010 Bütçesi

Bütçesi. Mali Yýlý. çesi 2010 Bütçesi 2010 Bütçesi 2010 Bütçesi 2010 Bütçe. i 2010 Bütçesi 2010 Bütçesi i 2010 Bütçesi üt tçesi 201 0 Bütçesi 2010 si 2010 Bütçesi 2010 B 2010 Bütçesi 2010 Bütçesi 20 0 2010 Bütçesi 2010 0 Bütçesi 2010 Bütç ütçesi 2010 Bütçesi 2010 Bütçesi 2010 BütçB ütçesi 2010 Bütçesi 2010 0 Bütçesi 2010

Detaylı

Genel Mizan... 101. 2010 Mali Yýlý Kapanýþ Bilançosu... 105-106 2010 Mali Yýlý Kapanýþ Bilançosu Grafikleri... 107-113

Genel Mizan... 101. 2010 Mali Yýlý Kapanýþ Bilançosu... 105-106 2010 Mali Yýlý Kapanýþ Bilançosu Grafikleri... 107-113 ÝÇÝNDEKÝLER Ýzmir Büyükþehir Belediyesi Meclis Kararý Ýzmir Büyükþehir Belediyesi Encümen Kararý GÝDERLERÝ KESÝN HESAP CETVELLERÝ... 01 Bütçe Gider Kesin Hesap Cetveli Açýklamasý... 03 Kurumsal Sýnýflandýrmaya

Detaylı

2017 MAL YILI BÜTÇES BA KANLIK GEREKÇES lgili hizmet birimlerinin teklifleri dikkate al narak, Analitik Bütçe Esas na göre Gelir Bütçesi, Gider Bütçesi ve Finansman n Ekonomik S n fland rmas ile denk bir

Detaylı

E S H O T )GPGN /¼F¼TN¼Û¼

E S H O T )GPGN /¼F¼TN¼Û¼ E S H O T Ekonomik kalkınma, Türkiye'nin hür, müstakil, daima daha kuvvetli, daima daha refahlı Türkiye idealinin belkemiğidir. Ç NDEK LER 1. MECL S HEYET NE YAZILAN YAZI 1 2. DARE ENCÜMEN KARARI 2

Detaylı

"Hiç durmamak üzere yola çýkanlar asla yorulmazlar."

Hiç durmamak üzere yola çýkanlar asla yorulmazlar. "Hiç durmamak üzere yola çýkanlar asla yorulmazlar." Halkla kenetlenerek baþlattýðýmýz çalýþmalarýmýza dürüst yönetim ilkemizden taviz vermeden devam ediyoruz. Aziz KOCAOÐLU Ýzmir Büyükþehir Belediye

Detaylı

2016 MALİ YILI KESİN HESABI

2016 MALİ YILI KESİN HESABI 2016 MALİ YILI KESİN HESABI SAKARYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İÇİNDEKİLER İçindekiler... Meclis Kararı (2014 Mali Yılı İdari ve Taşınır Kesin Hesabı)... Bütçe Gider Kesin Hesap Cetveli - II.Düzey (Örnek:29)...

Detaylı

2014 MALİ YILI KESİN HESABI

2014 MALİ YILI KESİN HESABI 2014 MALİ YILI KESİN HESABI SAKARYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İçindekiler... I Meclis Kararı (2014 Mali Yılı İdari ve Taşınır Kesin Hesabı)... 1-15 Bütçe Gider Kesin Hesap Cetveli - II.Düzey (Örnek:29)...

Detaylı

KURUM Fonksiyon Finans Ekono

KURUM Fonksiyon Finans Ekono KOCAELİ B.ŞEH. BEL. BÜT. 2016 YILI 46 BELEDİYE 1.900.000.000,00 41 KOCAELİ 1.900.000.000,00 01 BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ 1.900.000.000,00 02 ÖZEL KALEM 5.514.000,00 01 GENEL KAMU HİZMETLERİ 5.514.000,00 1

Detaylı

2015 MALİ YILI KESİN HESABI

2015 MALİ YILI KESİN HESABI 2015 MALİ YILI KESİN HESABI SAKARYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İÇİNDEKİLER İçindekiler... I Meclis Kararı (2014 Mali Yılı İdari ve Taşınır Kesin Hesabı)... 1-17 Bütçe Gider Kesin Hesap Cetveli - II.Düzey (Örnek:29)...

Detaylı

7.000 1MEMURLAR 03MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ 22.000 3YOLLUKLAR 11.000 02SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ 6.000

7.000 1MEMURLAR 03MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ 22.000 3YOLLUKLAR 11.000 02SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ 6.000 BÜTÇE KURUM 3866 SINIFLANDIRMA IIIIIIIVIIIIIIIVIIII KURUMSAL YILI ADI :2008 :38.66 0209 SINIFLANDIRMA - FONKSİYONEL BOZOK 8ÜNİVERSİTESİSINIF. 801TİPİ FİN. EKO. Eğitime BOZOK ÖZEL EĞİTİM KALEM İlişkin ilişkin

Detaylı

BURSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

BURSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ BURSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ 7 MALİ YILI BÜTÇESİ Bursa Büyükşehir Belediyesi İÇİNDEKİLER ÖRNEK NO SAYFA NO BÜTÇE KARARNAMESİ 1 ÖDENEK CETVELİ - A ÖRNEK - 5 GELİRLERİN EKONOMİK SINIFLANDIRMA B CETVELİ ÖRNEK

Detaylı

Fn Tp. Geçen Yıldan Devreden Ödenek. Fonksiyonel. Eko. Bütçe İle Verilen Ödenek. Net Bütçe Bütçe Gideri. Sonraki Yıla Devreden.

Fn Tp. Geçen Yıldan Devreden Ödenek. Fonksiyonel. Eko. Bütçe İle Verilen Ödenek. Net Bütçe Bütçe Gideri. Sonraki Yıla Devreden. . Ek Bütçe 46 BELEDİYE VE BAĞLI İDARELER 9.121.000,00 850.000,00 1.267.736,57 1.267.736,57 9.971.000,00 6.850.292,20 6.850.292,20 45 MANİSA İLİ 9.121.000,00 850.000,00 1.267.736,57 1.267.736,57 9.971.000,00

Detaylı

Fn Tp. Geçen Yıldan Devreden Ödenek. Fonksiyonel. Eko. Bütçe İle Verilen Ödenek. Kurumsal. Sonraki Yıla Devreden. Net Bütçe Bütçe Gideri

Fn Tp. Geçen Yıldan Devreden Ödenek. Fonksiyonel. Eko. Bütçe İle Verilen Ödenek. Kurumsal. Sonraki Yıla Devreden. Net Bütçe Bütçe Gideri . Ek 46 BELEDİYE VE BAĞLI İDARELER 11.095.000,00 1.345.740,35 1.345.740,35 11.095.000,00 6.658.737,84 6.658.737,84 4.436.262,16 45 MANİSA İLİ 11.095.000,00 1.345.740,35 1.345.740,35 11.095.000,00 6.658.737,84

Detaylı

KAMU İDARELERİNİN KESİN HESAPLARININ DÜZENLENMESİNE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

KAMU İDARELERİNİN KESİN HESAPLARININ DÜZENLENMESİNE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar 26 Nisan 2006 tarih ve 2650 sayılı Resmi Gazete de yayınlanmıştır Maliye Bakanlığından: KAMU İDARELERİNİN KESİN HESAPLARININ DÜZENLENMESİNE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç,

Detaylı

Kurumsal Sınıflandırma. Fin. Tipi. Fonksiyonel Sınıflandırma

Kurumsal Sınıflandırma. Fin. Tipi. Fonksiyonel Sınıflandırma 46 BELEDİYE 650.000.000,00 46 BALIKESİR İLİ 650.000.000,00 46 BALIKESİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ 650.000.000,00 ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ 3.224.503,00 46 10 01 02 01 GENEL KAMU HİZMETLERİ 3.224.503,00 46 10 01

Detaylı

ÖDENEK CETVELİ - A FİN. TİPİ KURUMSAL SINIFLANDIRMA FONKSİYONEL SINIFLANDIRMA

ÖDENEK CETVELİ - A FİN. TİPİ KURUMSAL SINIFLANDIRMA FONKSİYONEL SINIFLANDIRMA 46 BELEDİYELER 153.000.000,00 33 MERSİN BELEDİYELERİ 153.000.000,00 03 MESKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 153.000.000,00 02 ÖZEL KALEM 3.372.000,00 06 İSKAN ve TOPLUM REFAHI HİZMETLERİ 3.120.500,00 3 Su Temini İşleri

Detaylı

VI-6 KAMU İDARELERİNİN KESİN HESAPLARININ DÜZENLENMESİNE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK

VI-6 KAMU İDARELERİNİN KESİN HESAPLARININ DÜZENLENMESİNE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK VI-6 KAMU İDARELERİNİN KESİN HESAPLARININ DÜZENLENMESİNE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK Muhasebat Genel Müdürlüğü KAMU İDARELERİNİN KESİN HESAPLARININ DÜZENLENMESİNE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR

Detaylı

2014 YILI BÜTÇE GİDER KESİN HESAP CETVELİ

2014 YILI BÜTÇE GİDER KESİN HESAP CETVELİ Ek Eklenen Düşülen Üstü 46 BELEDİYE 1.050.000.000,00 0,00 233.844.518,56 233.844.518,56 1.050.000.000,00 763.118.737,72 0 286.881.262,28 73 46 1 ADANA 1.050.000.000,00 0,00 233.844.518,56 233.844.518,56

Detaylı

HESABI 3 KESİN HESABI EGO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2013 YILI KESİN

HESABI 3 KESİN HESABI EGO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2013 YILI KESİN 2 0 1 3 KESİN HESABI EGO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2013 YILI KESİN HESABI EGO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ BÜTÇE VE MALİ İŞLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI EGO Genel Müdürlüğü 2013 Yılı Kesin Hesabı Bütçe ve Mali İşler Dairesi Başkanlığı

Detaylı

MALİ YILI KESİN HESABI

MALİ YILI KESİN HESABI 2011 MALİ YILI KESİN HESABI SAKARYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İçindekiler... I Meclis Kararı (2011 Mali İdari ve Taşınır Kesin Hesabı)... 1-7 Bütçe Gelir Kesin Hesap Cetveli - I.Düzey (Örnek:30)... 8 Bütçe

Detaylı

Açıklama Devreden Ödenek Toplamı Toplamı Gideri Harcama Ödenek Ödenek I II III IV V I II III IV I I II III IV

Açıklama Devreden Ödenek Toplamı Toplamı Gideri Harcama Ödenek Ödenek I II III IV V I II III IV I I II III IV Kurumsal 2012 ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ 01-01-2012/31-12-2012 TARİHLERİ ARASI BÜTÇE GİDER KESİN HESAP CETVELİ Tarih/Saat: 18-01-2016 13:09 Fonksiyonel Fin. Ekonomik Geçen Bütçe İle Ek Net Bütçe Bütçe

Detaylı

ZSU GENEL MÜDÜRLÜ Ü 2015 YL BÜTÇE KARARNAMES Madde 1- zmir Su ve Kanalizasyon daresi Genel Müdürlü ü için (A) Ödenek Cetvelinde gösterildi i gibi toplam (1.604.914.000,00 ) TL. ödenek verilmi tir. Madde

Detaylı

2016 MALİ YILI BÜTÇESİ

2016 MALİ YILI BÜTÇESİ 2016 MALİ YILI BÜTÇESİ Bursa Büyükşehir Belediyesi İÇİNDEKİLER ÖRNEK NO SAYFA NO BÜTÇE KARARNAMESİ 1 PLAN VE BÜTÇE KOMİSYON RAPORU 4 MECLİS KARARLARI (KOMİSYONA SEVK İLE İLGİLİ) 10 ENCÜMEN KARARI 11 ÖZET

Detaylı

Giriş. Tablo Dizini. Özet. Görev Yapan Muhasebe Yetkililerine Ait Liste

Giriş. Tablo Dizini. Özet. Görev Yapan Muhasebe Yetkililerine Ait Liste Giriş 01 Özet Tablo Dizini Görev Yapan Muhasebe Yetkililerine Ait Liste Giriş Tablo Dizini 3 Özet 5 Görev Yapan Muhasebe Yetkililerine Ait Liste 6 Kesin Cetvelleri Bütçe Giderleri Kesin Cetveli 7 Bütçe

Detaylı

2011 YILI KURUMSAL MAL DURUM VE BEKLENT LER RAPORU

2011 YILI KURUMSAL MAL DURUM VE BEKLENT LER RAPORU B LEC K ÜN VERS TES 2011 YILI KURUMSAL MAL DURUM VE BEKLENT LER RAPORU Strateji Geli tirme Dairesi Ba kanl Temmuz 2011 Ç NDEK LER SUNU 2 I. OCAK-HAZ RAN 2011 DÖNEM BÜTÇE UYGULAM A SONUÇLARI 3 A- Bütçe

Detaylı

2012 MALİ YILI KESİN HESABI

2012 MALİ YILI KESİN HESABI 2012 MALİ YILI KESİN HESABI SAKARYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İçindekiler... I Meclis Kararı (2012 Mali Yılı İdari ve Taşınır Kesin Hesabı)... 1-16 Bütçe Gelir Kesin Hesap Cetveli - I.Düzey (Örnek:30)... 17

Detaylı

İLLER BANKASI PAYLARI DÖKÜMÜ

İLLER BANKASI PAYLARI DÖKÜMÜ İLLER BANKASI PAYLARI DÖKÜMÜ TARİH BRÜT KESİNTİ TUTARI NET Ocak 5.886.620,18 2.354.648,08 3.531.972,10 Şubat 7.050.356,44 2.820.142,58 4.230.213,86 Mart 6.714.823,11 2.685.929,25 4.028.893,86 Nisan 6.261.501,02

Detaylı

Eshot Genel Müdürlüðü. Mali Yýlý. Teklif Bütçesi

Eshot Genel Müdürlüðü. Mali Yýlý. Teklif Bütçesi Eshot Genel Müdürlüðü Mali Yýlý Teklif Bütçesi Ekonomik kalkinma, Türkiye'nin hür, bagimsiz, daima daha kuvvetli, daima daha refahli Türkiye idealinin bel kemigidir. Aziz KOCAOÐLU Ýzmir Büyükþehir Belediye

Detaylı

ÖDENEK CETVELİ - A FİN. TİPİ KURUMSAL SINIFLANDIRMA FONKSİYONEL SINIFLANDIRMA. 2015 Yılı Bütçe AÇIKLAMA. Ödeneği TLKr I II III IV I II III IV I I II

ÖDENEK CETVELİ - A FİN. TİPİ KURUMSAL SINIFLANDIRMA FONKSİYONEL SINIFLANDIRMA. 2015 Yılı Bütçe AÇIKLAMA. Ödeneği TLKr I II III IV I II III IV I I II 46 BELEDİYELER 1.422.500.000,00 46 33 MERSİN BELEDİYELERİ 1.422.500.000,00 46 33 01 MERSİN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ 1.422.500.000,00 46 33 01 01 GENEL SEKRETERLİK 1.757.597,00 46 33 01 01 01 GENEL KAMU HİZMETLERİ

Detaylı

T.C. RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ 2012 YILI KESİN HESABI

T.C. RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ 2012 YILI KESİN HESABI T.C. RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ 22 YILI KESİN HESABI İÇİNDEKİLER CETVEL ADLARI Sayfalar 1) Bakanlar ve Üst yöneticiler cetveli (Form:1) 1-3 2) Geçici Mizan (Form: 2) 5-9 3) Kesin Mizan (Form: 2/1)

Detaylı

T.C. HARRAN ÜNĠVERSĠTESĠ REKTÖRLÜĞÜ Strateji GeliĢtirme Daire BaĢkanlığı

T.C. HARRAN ÜNĠVERSĠTESĠ REKTÖRLÜĞÜ Strateji GeliĢtirme Daire BaĢkanlığı T.C. HARRAN ÜNĠVERSĠTESĠ REKTÖRLÜĞÜ Strateji GeliĢtirme Daire BaĢkanlığı Sayı : B.30.2 HRÜ.0.65.01.00/.../07/2009 Konu : Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu. HARRAN ÜNĠVERSĠTESĠ 2009 YILI I. 6 AYLIK

Detaylı

ÖDENEK CETVELİ-A -4 - AÇIKLAMA KURUMSAL FONKSİYONEL EKO. FİN.T. 2010 YILI ÖDENEĞİ (TL)

ÖDENEK CETVELİ-A -4 - AÇIKLAMA KURUMSAL FONKSİYONEL EKO. FİN.T. 2010 YILI ÖDENEĞİ (TL) 02 GENEL DURUM 1.431.610.950.- 01 PERSONEL GĠDERLERĠ 89.364.935.- 1 Memurlar 22.919.237.- 66.445.698.- 02 SGK DEVLET PRĠMĠ GĠDERLERĠ 20.746.844.- 1 Memurlar 3.827.025.- 16.919.819.- 03 MAL VE HĠZMET ALIM

Detaylı

KOCAELİ B.ŞEH. BEL. BÜT. 2015 YILI ÖDENEK CETVELİ-A (Kesinleşen) Fonksiyonel KURUM Finans Ekonomik

KOCAELİ B.ŞEH. BEL. BÜT. 2015 YILI ÖDENEK CETVELİ-A (Kesinleşen) Fonksiyonel KURUM Finans Ekonomik KOCAELİ B.ŞEH. BEL. BÜT. 205 YILI ÖDENEK CETVELİ-A (Kesinleşen) Fonksiyonel KURUM Finans Ekonomik Bütçe Kod Açıklaması I II III IV I II III Kodu I II Ödeneği(TL) 46 BELEDİYE.723.000.000 4 KOCAELİ.723.000.000

Detaylı

ÖDENEK CETVELİ AÇIKLAMA

ÖDENEK CETVELİ AÇIKLAMA CETVELİ 38 57 DÜZCE ÜNİVERSİTESİ 59.927.000 01 ÜST YÖNETİM, AKADEMİK VE İDARİ BİRİMLER 59.927.000 01 GENEL KAMU HİZMETLERİ 3.455.000 3 Genel Hizmetler 3.455.000 1 00 Genel personel hizmetleri 1.286.700

Detaylı

ÖDENEK CETVELİ AÇIKLAMA

ÖDENEK CETVELİ AÇIKLAMA 38 57 DÜZCE ÜNİVERSİTESİ 63.468.000 01 ÜST YÖNETİM, AKADEMİK VE İDARİ BİRİMLER 63.468.000 01 GENEL KAMU HİZMETLERİ 5.573.200 3 Genel Hizmetler 5.573.200 1 00 Genel personel hizmetleri 2.416.200 2 Özel

Detaylı

Bursa Büyükşehir Belediyesi

Bursa Büyükşehir Belediyesi Bursa Büyükşehir Belediyesi 2011 MALİ YILI BÜTÇESİ BURSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ 2011 MALİ YILI BÜTÇE KARARNAMESİ Madde 1- BURSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ Birimleri için (A) ödenek cetvelinde 842.720.000-TL

Detaylı

3804 Hacettepe Üniversitesi

3804 Hacettepe Üniversitesi 80 Hacettepe Üniversitesi Ö D E N E Ğ İ () DEVREDEN () 0 HACETTEPE ÜNIVERSITESI 00 0 ÖZEL KALEM 00 8 Eğitime İlişkin Araştırma ve Geliştirme Hizm 8 Eğitime İlişkin Araştırma ve Geliştirme Hizm 00 Eğitime

Detaylı

2016 YILI BÜTÇE GEREKÇES

2016 YILI BÜTÇE GEREKÇES T.C. MAL YE BAKANLI I 2016 YILI BÜTÇE GEREKÇES EK M 2015, ANKARA Ç NDEK LER Sayfa BÖLÜM I BÜTÇE PERFORMANSI... 1 BÖLÜM II ORTA VADEL MAL PLAN (2016-2018)... 29 BÖLÜM III 2016 YILI MERKEZ YÖNET M BÜTÇE

Detaylı

2014 YILI BÜTÇE KARARI

2014 YILI BÜTÇE KARARI 2014 YILI KARARI 1 2014 YILI KARARI 2 2014 YILI KARARI 3 2014 YILI KARARI 4 2014 YILI KARARI 2014 MALİ YILI KARARI Sosyal Güvenlik Kurumu Ziyabey Caddesi No:6 06520 Balgat / ANKARA Telefon : 0312 207 80

Detaylı

1.1.2015 2015 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU KIRIKKALE BELEDİYESİ TEMMUZ 2015 KIRIKKALE BELEDİYESİ

1.1.2015 2015 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU KIRIKKALE BELEDİYESİ TEMMUZ 2015 KIRIKKALE BELEDİYESİ 1.1.2015 KIRIKKALE BELEDİYESİ 2015 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU TEMMUZ 2015 KIRIKKALE BELEDİYESİ 1 İÇİNDEKİLER SAYFA ÜST YÖNETİCİ SUNUŞU... 3 I-GENEL BİLGİLER.. 4 1-2015 yılı Ocak-Haziran

Detaylı

STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANI/ DAİ. BAŞ/ŞB. MD.

STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANI/ DAİ. BAŞ/ŞB. MD. AÇIKLAMALAR 2010 OCAK ŞUBAT MART (EK: 2-a) (İCMAL) I. ÜÇ AY II. ÜÇ AY III. ÜÇ AY IV. ÜÇ AY NİSAN MAYIS HAZİRAN TEMMUZ AĞUSTOS EYLÜL EKİM KASIM ARALIK % % % % GELİRLER ÖZ GELİR HAZİNE YARDIMI CARİ HAZİNE

Detaylı

BÜTÇE GİDER KESİN HESAP CETVELİ

BÜTÇE GİDER KESİN HESAP CETVELİ Sayfa No:119 ile 46 BELEDİYELER 123.518.622,89 381.540.314,00 0,00 30.503.931,33 30.503.931,33 505.058.936,89 177.218.827,30 177.218.827,30 0,00 167.280.020,57 160.560.089,02 33 MERSİN BELEDİYELERİ 123.518.622,89

Detaylı

T.C. RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ 2013 YILI KESİN HESABI

T.C. RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ 2013 YILI KESİN HESABI T.C. RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ 3 YILI KESİN HESABI İÇİNDEKİLER CETVEL ADLARI Sayfalar 1) Bakanlar ve Üst yöneticiler cetveli (Form:1) 1- ) Geçici Mizan (Form: ) 3-7 3) Kesin Mizan (Form: /1) 9-13

Detaylı

T.C. MALKARA BELEDİYESİ BELEDİYE MECLİSİ

T.C. MALKARA BELEDİYESİ BELEDİYE MECLİSİ T.C. MALKARA BELEDİYESİ BELEDİYE MECLİSİ KARAR TARİHİ : 23.10.24 KARAR NO : 157 KONUSU : 25 Mali Yılı Gider Bütçesi MECLİS BAŞKANI : Ulaş YURDAKUL MECLİS KÂTİPLERİ : Ali İhsan USLU, Nuran BAŞKÜTÜK OTURUMA

Detaylı

İÇİNDEKİLER SAYFA NO BAKANLAR VE ÜST YÖNETİCİLER CETVELİ (Form:1)... 1 GEÇİCİ MİZAN (Form:2)... 3-7 KESİN MİZAN (Form:2/1)... 9-13 BÜTÇE GİDERLERİ

İÇİNDEKİLER SAYFA NO BAKANLAR VE ÜST YÖNETİCİLER CETVELİ (Form:1)... 1 GEÇİCİ MİZAN (Form:2)... 3-7 KESİN MİZAN (Form:2/1)... 9-13 BÜTÇE GİDERLERİ İÇİNDEKİLER SAYFA NO BAKANLAR VE ÜST YÖNETİCİLER CETVELİ (Form:1)... 1 GEÇİCİ MİZAN (Form:)... 3-7 KESİN MİZAN (Form:/1)... 9-13 BÜTÇE GİDERLERİ KESİN HESAP CETVELİ (Form:3A-3B)... 15-9 FİNANSAL SINIFLANDIRMAYA

Detaylı

ÖDENEK CETVELİ AÇIKLAMA

ÖDENEK CETVELİ AÇIKLAMA 38 57 DÜZCE ÜNİVERSİTESİ 82.175.000 01 ÜST YÖNETİM, AKADEMİK VE İDARİ BİRİMLER 82.175.000 01 GENEL KAMU HİZMETLERİ 5.387.000 3 Genel Hizmetler 5.387.000 1 00 Genel personel hizmetleri 1.674.000 2 Özel

Detaylı

2015 MALİ YILI BÜTÇESİ

2015 MALİ YILI BÜTÇESİ 2015 MALİ YILI BÜTÇESİ S.NO İÇİNDEKİLER SAYFA NO 1 Gider Bütçesi Gerekçesi 1-4 2 Gelir Bütçesi Gerekçesi 5-6 3 Bütçe Kararnamesi 7-9 4 Ödenek Cetveli (A) 10-28 5 Gelirlerin Ekonomik Sınıflandırması (B)

Detaylı

, , ,20

, , ,20 TABLO. BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI TABLOSU Yılı : Kurum Kodu :. Adı : Ay: Ekonomik Kodlar BÜTÇE GİDERİNİN TÜRÜ Ekonomik BÜTÇE GELİRİNİN TÜRÜ GİDERLER HESABI.., BÜTÇE GELİRLERİ HESABI.., PERSONEL GİDERLERİ..,

Detaylı

TOPLANTI TARİHİ GÜNDEM MADDE NO

TOPLANTI TARİHİ GÜNDEM MADDE NO T.C. ANTAKYA BELEDİYE MECLİSİ DÖNEMİ MAYIS 2016 BİRLEŞİM 11 OTURUM 1 TOPLANTI TARİHİ 09.05.2016 GÜNDEM MADDE NO 1 KARAR NO 69 ÖZÜ ANTAKYA BELEDİYESİNİN 2015 YILI İDARE VE KESİN HESABI İLE İLGİLİ PLAN VE

Detaylı

2. Fonksiyonel ve Ekonomik Sınıflandırma Düzeyinde Ödenek Cetveli...9

2. Fonksiyonel ve Ekonomik Sınıflandırma Düzeyinde Ödenek Cetveli...9 İÇİNDEKİLER 1. 2015 Yılı Bütçe Kararnamesi...2 2. Fonksiyonel ve Ekonomik Sınıflandırma Düzeyinde Ödenek Cetveli...9 3. Ödenek (A) Cetveli...10 4. Gelirlerin Ekonomik Sınıflandırması (B) Cetveli...25 5.

Detaylı

TABLO 1.1 BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI TABLOSU. Yılı : 2015 Kurum , , , , , ,

TABLO 1.1 BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI TABLOSU. Yılı : 2015 Kurum , , , , , , TABLO. BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI TABLOSU Yılı : 5 Kodu :. Adı : Ay: Ekonomik Kodlar BÜTÇE GİDERİNİN TÜRÜ Ekonomik BÜTÇE GELİRİNİN TÜRÜ GİDERLER HESABI.5.,5 BÜTÇE GELİRLERİ HESABI.., PERSONEL GİDERLERİ..,

Detaylı

TABLO 1.1 BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI TABLOSU. Yılı : 2015 Kurum , , , , , ,

TABLO 1.1 BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI TABLOSU. Yılı : 2015 Kurum , , , , , , TABLO. BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI TABLOSU Yılı : 5 Kodu :. Adı : Ay: Ekonomik Kodlar BÜTÇE GİDERİNİN TÜRÜ Ekonomik BÜTÇE GELİRİNİN TÜRÜ GİDERLER HESABI.5., BÜTÇE GELİRLERİ HESABI..55, PERSONEL GİDERLERİ

Detaylı

, ,29

, ,29 TABLO. BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI TABLOSU Yılı : Kurum Kodu :. Adı : Ay: Ekonomik Kodlar BÜTÇE GİDERİNİN TÜRÜ Ekonomik BÜTÇE GELİRİNİN TÜRÜ GİDERLER HESABI.., BÜTÇE GELİRLERİ HESABI.., PERSONEL GİDERLERİ..,

Detaylı

TABLO 1.1 BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI TABLOSU. Yılı : 2016 Kurum , ,12

TABLO 1.1 BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI TABLOSU. Yılı : 2016 Kurum , ,12 TABLO. BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI TABLOSU Yılı : Kurum Kodu :. Adı : Ay: Ekonomik Kodlar BÜTÇE GİDERİNİN TÜRÜ Ekonomik BÜTÇE GELİRİNİN TÜRÜ GİDERLER HESABI.., BÜTÇE GELİRLERİ HESABI.., GİDERLERİ.., Teşebbüs

Detaylı

, , ,27

, , ,27 TABLO. BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI TABLOSU Yılı : Kurum Kodu :. Adı : Ay: Ekonomik Kodlar BÜTÇE GİDERİNİN TÜRÜ Ekonomik BÜTÇE GELİRİNİN TÜRÜ GİDERLER HESABI.., BÜTÇE GELİRLERİ HESABI.., PERSONEL GİDERLERİ..,

Detaylı

T 1 1 İZSU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2012 YILI BÜTÇE KARARNAMESİ Madde 1- İzmir Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü için (A) Ödenek Cetvelinde gösterildiği gibi toplam ( 1.055.961.200,00 ) TL. ödenek verilmiştir.

Detaylı

T.C. SAKARYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ 2016 MALİ YILI BÜTÇESİ

T.C. SAKARYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ 2016 MALİ YILI BÜTÇESİ T.C. SAKARYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ 2016 MALİ YILI BÜTÇESİ SAKARYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İÇİNDEKİLER SBB ve İlçe Belediyeleri Bütçe Tasarılarına İlişkin Meclis Kararı... 11-17 Bütçe Kararnamesi... 18-21

Detaylı

EKONOMİK SINIFLANDIRMAYA GÖRE ÖDENEK DAĞILIMI

EKONOMİK SINIFLANDIRMAYA GÖRE ÖDENEK DAĞILIMI EKONOMİK SINIFLANDIRMAYA GÖRE ÖDENEK DAĞILIMI 01 PERSONEL GİDERLERİ 20.315.000,00 18% 02 SOS.GÜV.KUR.DEVLET PRİM 3.314.000,00 03 MAL VE HİZMET ALIMLARI 51.143.000,00 4 04 FAİZ GİDERLERİ 1.500.000,00 05

Detaylı

T.C. BATMAN ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı

T.C. BATMAN ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı T.C. BATMAN ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı Sayı : 5548382/331 14/7/214 Konu : Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu "BATMAN ÜNİVERSİTESİ 214 YILI I. 6 AYLIK KURUMSAL MALİ

Detaylı

BURSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ 2010 MALİ YILI BÜTÇESİ

BURSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ 2010 MALİ YILI BÜTÇESİ BURSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ 2010 MALİ YILI BÜTÇESİ BURSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ 2010 MALİ YILI BÜTÇE KARARNAMESİ Madde 1- BURSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ Birimleri için (A) ödenek cetvelinde 579.220.000-TL

Detaylı

Strateji Geliştirme Müdürlüğü Çarşı Mahallesi Neyzen Tevfik Caddesi Bodrum / Muğla T: F: W:

Strateji Geliştirme Müdürlüğü Çarşı Mahallesi Neyzen Tevfik Caddesi Bodrum / Muğla T: F: W: 0 BODRUM BELEDİYESİ ALTI AYLIK BÜTÇE SONUÇLARI 2014 yılı Ocak-Haziran döneminde 5.646.085,40-TL açık veren bütçe, 2015 yılı Ocak-Haziran döneminde 14.022.416,60-TL fazla vermiştir. 2014 yılı Ocak-Haziran

Detaylı

T.C. BATMAN Ü Nİ VERSİ TESİ 2017 YİLİ KÜRÜMSAL MALİ DÜRÜM VE BEKLENTİ LER RAPORÜ

T.C. BATMAN Ü Nİ VERSİ TESİ 2017 YİLİ KÜRÜMSAL MALİ DÜRÜM VE BEKLENTİ LER RAPORÜ T.C. BATMAN Ü Nİ VERSİ TESİ 2017 YİLİ KÜRÜMSAL MALİ DÜRÜM VE BEKLENTİ LER RAPORÜ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI TEMMUZ-2017 S U N U Ş Üniversitemizin bütçe uygulamalarının yer aldığı ve kamuoyuna

Detaylı

2016 Mali Yılı Bütçe Tahmini. Gelir Bütçe Tahmini: 161.450.000,00 Gider Bütçe Tahmini: 207.990.000,00 Finansman: 46.540.000,00

2016 Mali Yılı Bütçe Tahmini. Gelir Bütçe Tahmini: 161.450.000,00 Gider Bütçe Tahmini: 207.990.000,00 Finansman: 46.540.000,00 2016 Mali Yılı Bütçe Tahmini Gelir Bütçe Tahmini: 161.450.000,00 Gider Bütçe Tahmini: 207.990.000,00 Finansman: 46.540.000,00 2016 GELİR BÜTÇESİ TAHMİNİ 1. DÜZEY GELİR BÜTÇESİ 2016 YILI ÖDENEĞİ 2017 YILI

Detaylı

KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU. deniz_erdem Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığı (malihizmetler@izmir.bel.tr) 01.01.2012

KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU. deniz_erdem Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığı (malihizmetler@izmir.bel.tr) 01.01.2012 KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU deniz_erdem Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığı (malihizmetler@izmir.bel.tr) 1.1. Bütçe Uygulama Sonuçları (Ocak Haziran ) mali yılı gelir bütçemiz mali yılına göre

Detaylı

ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. 2007 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu

ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. 2007 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2007 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu 1 SUNUŞ Orman Genel Müdürlüğü 5436 sayılı Kanunla değişik 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun ekinde yer alan I

Detaylı

T.C. ÇORLU BELEDİYESİ MECLİS KARARI

T.C. ÇORLU BELEDİYESİ MECLİS KARARI T.C. ÇORLU BELEDİYESİ MECLİS KARARI Karar Tarihi : 11/11/2009 Karar No:2009/274 TOPLANTIDA BULUNANLAR: Belediye Başkanı Ünal Baysan Belediye ÜYEDEN: Tuncay Yavuz, Evren Özmen Uludağ, Yüksel Topçu, Hasan

Detaylı

TABLO 1.1 BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI TABLOSU. Yılı : 2015 Kurum , ,10

TABLO 1.1 BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI TABLOSU. Yılı : 2015 Kurum , ,10 TABLO. BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI TABLOSU Yılı : Kurum Kodu :. Adı : Ay: Ekonomik Kodlar BÜTÇE GİDERİNİN TÜRÜ Ekonomik BÜTÇE GELİRİNİN TÜRÜ GİDERLER HESABI.., BÜTÇE GELİRLERİ HESABI.., GİDERLERİ.., Teşebbüs

Detaylı

ÖDENEK CETVELİ - A ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ GENEL KAMU HİZMETLERİ. Yasama ve yürütme organları hizmetleri MAHALLİ İDARELER PERSONEL GİDERLERİ MEMURLAR

ÖDENEK CETVELİ - A ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ GENEL KAMU HİZMETLERİ. Yasama ve yürütme organları hizmetleri MAHALLİ İDARELER PERSONEL GİDERLERİ MEMURLAR BELEDYE AÇKLAMA YL,,. KONYA,,. MERAM,,. ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ,,.,,. Yasama ve Yürütme Organları Finansal ve Mali işler Dışişleri Hizmetleri,,. Yasama ve yürütme organları hizmetleri,,.,,.,.,.,. DİĞER PERSONEL,.,.,.,.

Detaylı

4. B LG LEM MÜDÜRLÜ Ü. Görev Tan m : Bilgisayar Donan mlar Bak m ve Geli tirme

4. B LG LEM MÜDÜRLÜ Ü. Görev Tan m : Bilgisayar Donan mlar Bak m ve Geli tirme 4. B LG LEM MÜDÜRLÜ Ü Görev Tan m : Bilgisayar Donan mlar Bak m ve Geli tirme Bilgi sistemleri ile ilgili olarak kurum içinde kullan lan her türlü bilgisayar donan m ve çevre birimlerinin bak m, onar m

Detaylı

Strateji Geliştirme Müdürlüğü Çarşı Mahallesi Neyzen Tevfik Caddesi Bodrum / Muğla T: F: W:

Strateji Geliştirme Müdürlüğü Çarşı Mahallesi Neyzen Tevfik Caddesi Bodrum / Muğla T: F: W: 0 BODRUM BELEDİYESİ 2016 YILI İLK ALTI AYLIK (OCAK-HAZİRAN DÖNEMİ) BÜTÇE GERÇEKLEŞMELERİ 2016 YILI OCAK-HAZİRAN DÖNEMİ BÜTÇE GERÇEKLEŞMELERİ Yıllık 2015 2016 Değişim 6 Aylık 6 Aylık Oranı (Ocak- (Ocak-

Detaylı

1.3 GİDERLERİN KURUMSAL SINIFLANDIRILMASI TABLOSU

1.3 GİDERLERİN KURUMSAL SINIFLANDIRILMASI TABLOSU T.C.Maliye Bakanlığı Muhasebat Genel Müdürlüğü. GİDERLERİN KURUMSAL SINIFLANDIRILMASI TABLOSU Kurum Kodu : Adı : Kurumsal Kodu. KURUM ADI Yılı : Ay : ÜST YÖNETİM, AKADEMİK VE İDARİ BİRİMLER.., Giderler

Detaylı

ERCİYES ÜNİVERSİTESİ 2016 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU. Temmuz 2016 KAYSERİ

ERCİYES ÜNİVERSİTESİ 2016 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU. Temmuz 2016 KAYSERİ ERCİYES ÜNİVERSİTESİ 2016 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU Temmuz 2016 KAYSERİ SUNUŞ 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 30 uncu maddesinde, genel yönetim kapsamındaki idarelerin,

Detaylı

2015 YILI BÜTÇE KARARNAMESİ

2015 YILI BÜTÇE KARARNAMESİ 2015 YILI BÜTÇE KARARNAMESİ Gider Madde 1: 2015 yılı gider tahmini ödenek cetvelinde (A) gösterildiği gibi 7.000.000 TL.dır. İfadesi Komisyonumuzca oy birliği ile uygun görülmüştür. Gelir Madde: 2015 yılı

Detaylı

2014 MALİ YILI TAHMİNİ BÜTÇESİ

2014 MALİ YILI TAHMİNİ BÜTÇESİ 2014 MALİ YILI TAHMİNİ BÜTÇESİ 0 ÇUBUK BELEDİYE BAŞKANLIĞI Belediyemiz 1 Belediye Başkanı, 2 Başkan Yardımcısı, 25 Meclis Üyesi, 5 Encümen Üyesi yönetiminde 17 müdürlük, toplam 173 personel ile hizmetlerini

Detaylı

ENERJø PøYASASI DÜZENLEME KURUMU. 2013 YILI SAYIùTAY DENETøM RAPORU

ENERJø PøYASASI DÜZENLEME KURUMU. 2013 YILI SAYIùTAY DENETøM RAPORU ENERJø PøYASASI DÜZENLEME KURUMU 2013 YILI SAYIùTAY DENETøM RAPORU Eylül 2014 NDEK LER KAMU DARES N MAL YAPISI VE MAL TABLOLARI HAKKINDA B LG... 1 DENETLENEN KAMU DARES YÖNET N SORUMLULU U... 3 SAYI TAYIN

Detaylı

KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU 0 MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ BÜTÇE VE AYNİYAT ŞEFLİĞİ KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU İçindekiler KAHRAMANMARAŞ

Detaylı

Eski ehir Büyük ehir Belediyesine Ait Araçların Sayısal Durumu A aç Sökme Aracı 1 Ambulans 1 Arazöz 15 Asfalt Distribütörü 2 Asfalt Kesme Makinası 3 Asfalt Onarım Aracı 1 Asfalt Serme Makinası 3 Asfalt

Detaylı

GALATASARAY ÜNİVERSİTESİ 2011 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

GALATASARAY ÜNİVERSİTESİ 2011 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU GALATASARAY ÜNİVERSİTESİ 211 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU GALATASARAY ÜNİVERSİTESİ 211 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU 691 sayılı 211 yılı Merkezi yönetim bütçe kanunu

Detaylı

2017 MARDİN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİ RAPORU

2017 MARDİN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİ RAPORU 2017 MARDİN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİ RAPORU SUNUŞ 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu nun 30. maddesinde Genel yönetim kapsamındaki idareler bütçelerinin ilk altı

Detaylı

2015 YILI BÜTÇE KARARNAMESİ

2015 YILI BÜTÇE KARARNAMESİ 2015 YILI BÜTÇE KARARNAMESİ Madde 1- Belediye birimleri için (A) Ödenek Cetvelinde gösterildiği gibi toplam 120.757.000,00TL dir. İfadesi Madde 2- Belediye birimleri için (B) Gelirlerin Ekonomik Sınıflandırması

Detaylı

2016 YILI BÜTÇE KARARNAMESİ

2016 YILI BÜTÇE KARARNAMESİ DÖNEMİ : EKİM-2015 BİRLEŞİM : 18 OTURUM : 1 TOPLANTI TARİHİ : 16.10.2015 GÜNDEM MADDE NO : 1 KARAR NO : 89 ÖZÜ : SİNİN 2016 MALİ YILI BÜTÇESİ İLE İLGİLİ PLAN VE BÜTÇE KOMİSYON RAPORU. Belediyemizin 2016

Detaylı

5018 SAYILI KAMU MALİ YÖNETİMİ VE KONTROL KANUNUNUN 30 ncu MADDESİ GEREĞİ KAMUOYUNA DUYURU

5018 SAYILI KAMU MALİ YÖNETİMİ VE KONTROL KANUNUNUN 30 ncu MADDESİ GEREĞİ KAMUOYUNA DUYURU 5018 SAYILI KAMU MALİ YÖNETİMİ VE KONTROL KANUNUNUN 30 ncu MADDESİ GEREĞİ KAMUOYUNA DUYURU 2007 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu ile 2007 yılında kullanılmak üzere Üniversitemize Personel Giderleri için

Detaylı

ÖDENEK CETVELİ ( TEKLİF)

ÖDENEK CETVELİ ( TEKLİF) I II III IV V I II III IV I I II III IV Bütçe Ödeneği Harcama Bütçe Ödeneği Harcama 46 20 23 MERKEZEFENDİ BELEDİYESİ 100.000.000,00 19.503.478,95 90.000.000,00 28.466.285,23 151.000.000,00 161.167.680,00

Detaylı

ŞIRNAK ÜNİVERSİTESİ. 2011 Yılı Kurumsal Mali Durum Ve Beklentiler Raporu. Yenilikçi Üniversite. Yenilikçi Üniversite

ŞIRNAK ÜNİVERSİTESİ. 2011 Yılı Kurumsal Mali Durum Ve Beklentiler Raporu. Yenilikçi Üniversite. Yenilikçi Üniversite ŞIRNAK ÜNİVERSİTESİ 211 Yılı Kurumsal Mali Durum Ve Beklentiler Raporu Yenilikçi Üniversite Yenilikçi Üniversite Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı TEMMUZ-211 ŞIRNAK Şırnak Üniversitesi 211 Yılı Kurumsal

Detaylı

BÜTÇE GİDERLERİNİN GELİŞİMİ Bütçe Yıl: 213 Kurum Kod: 38.34..1 - ÜST YÖNETİM, AKADEMİK VE İDARİ BİRİMLER 212 GERÇEKLEŞME TOPLAMI 213 BAŞLANGIÇ ÖDENEĞİ OCAK-HAZİRAN OCAK GERÇEKLEŞME ŞUBAT GERÇEKLEŞME MART

Detaylı

T.C. KARTAL BELEDİYE BAŞKANLIĞI İSTANBUL 7.DÖNEM 2.TOPLANTI YILI EKİM AYININ 1.TOPLANTISI'NIN 3.BİRLEŞİMİNE AİT M E C L İ S K A R A R I D I R

T.C. KARTAL BELEDİYE BAŞKANLIĞI İSTANBUL 7.DÖNEM 2.TOPLANTI YILI EKİM AYININ 1.TOPLANTISI'NIN 3.BİRLEŞİMİNE AİT M E C L İ S K A R A R I D I R KARARIN ÖZÜ: 2016 Yılı Gelir-Gider Bütçesi. TEKLİF: Yazı İşleri Müdürlüğü'nün 18.09.2015 tarih 2015/24731 sayılı teklifi. BAŞKANLIK MAKAMI'NA; Kartal Belediyesi 2016 Yılı Gelir - Gider Bütçesi Belediye

Detaylı

T.C. DARICA BELEDİYE BAŞKANLIĞI DARICA / KOCAELİ 2016 MALĐ YILI BÜTÇESĐ

T.C. DARICA BELEDİYE BAŞKANLIĞI DARICA / KOCAELİ 2016 MALĐ YILI BÜTÇESĐ T.C. DARICA BELEDİYE BAŞKANLIĞI DARICA / KOCAELİ 216 MALĐ YILI BÜTÇESĐ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 11 12 13 14 15 16 17 18 19 2 21 22 23 24 25 26 27 28 29 3 31 32 33 34 35 36 37 38 39 4 41 42 43 44 45 46 47 48

Detaylı

YILI İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ YIL SONU BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI OCAK-EYLÜL DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI

YILI İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ YIL SONU BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI OCAK-EYLÜL DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ 2015 2012 YIL SONU UYGULAMA SONUÇLARI YILI OCAK-EYLÜL DÖNEMİ UYGULAMA SONUÇLARI Mali Hizmetler Daire Başkanlığı GİRİŞ 2015 yılı gelir bütçemiz

Detaylı

T.C. BATMAN Ü Nİ VERSİ TESİ 2015 YİLİ KÜRÜMSAL MALİ DÜRÜM VE BEKLENTİ LER RAPORÜ

T.C. BATMAN Ü Nİ VERSİ TESİ 2015 YİLİ KÜRÜMSAL MALİ DÜRÜM VE BEKLENTİ LER RAPORÜ T.C. BATMAN Ü Nİ VERSİ TESİ 2015 YİLİ KÜRÜMSAL MALİ DÜRÜM VE BEKLENTİ LER RAPORÜ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI TEMMUZ-2015 S U N U Ş Üniversitemizin bütçe uygulamalarının yer aldığı ve kamuoyuna

Detaylı

Plan ve Bütçe Komisyonunun 20/11/2014 tarih ve bila sayılı raporunda;

Plan ve Bütçe Komisyonunun 20/11/2014 tarih ve bila sayılı raporunda; KONUSU: PLAN VE BÜTÇE KOMİSYON RAPORLARI c) MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ 2015 YILI BÜTÇESİ Plan ve Bütçe Komisyonunun 20/11/2014 tarih ve bila sayılı raporunda; Belediye Meclisinin 11/11/2014 Tarihli toplantısında

Detaylı

BURSA TEKNİK ÜNİVERSİTESİ 2011 Mali Yılı Bütçe Kesin Hesabı

BURSA TEKNİK ÜNİVERSİTESİ 2011 Mali Yılı Bütçe Kesin Hesabı BURSA TEKNİK ÜNİVERSİTESİ Mali Yılı Bütçe Kesin Hesabı İÇİNDEKİLER Sayfa No - Bakanlar ve Üst Yöneticiler Cetveli (Form:)... - Bütçe Geçici Mizan ve Kesin Mizan (Form:-/)... 3- Bütçe Kesin Hesap Gider

Detaylı

2015-2016 GELİR GİDER TAHMİNLERİ

2015-2016 GELİR GİDER TAHMİNLERİ 2015-2016 GELİR GİDER TAHMİNLERİ 2 İÇİNDEKİLER 1-2014 Yılı Bütçe Kararnamesi...4 2- Fonksiyonel ve Ekonomik Sınıflandırma Düzeyinde Ödenek Cetveli...7 3- Ödenek (A) Cetveli... 11 4- Gelirlerin Ekonomik

Detaylı

2016 ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ 2016 YILI ÖDENEK CETVELİ-A KESİNLEŞEN KURUM Fonksiyonel Kod Finans Ekonomik

2016 ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ 2016 YILI ÖDENEK CETVELİ-A KESİNLEŞEN KURUM Fonksiyonel Kod Finans Ekonomik 2016 ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ 2016 YILI ÖDENEK CETVELİ-A KESİNLEŞEN KURUM Fonksiyonel Kod Finans Ekonomik I II III IV I II III IV Kodu I II III IV Açıklaması 46 07 01 ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

Detaylı

ÖDENEK CETVELİ - A ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ GENEL KAMU HİZMETLERİ. Yasama ve yürütme organları hizmetleri MAHALLİ İDARELER PERSONEL GİDERLERİ

ÖDENEK CETVELİ - A ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ GENEL KAMU HİZMETLERİ. Yasama ve yürütme organları hizmetleri MAHALLİ İDARELER PERSONEL GİDERLERİ BELEDYE AÇKLAMA YL,,. KONYA,,. MERAM,,. ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ,,.,,. Yasama ve Yürütme Organları Finansal ve Mali işler Dışişleri Hizmetleri,,. Yasama ve yürütme organları hizmetleri,,.,,.,.,. DİĞER PERSONEL,.,.,.

Detaylı

KARTAL BELEDİYE BAŞKANLIĞI

KARTAL BELEDİYE BAŞKANLIĞI 214 KARTAL BELEDİYE BAŞKANLIĞI 214 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU TEMMUZ 214 / KARTAL 214 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU İÇİNDEKİLER GİRİŞ 3 I-OCAK HAZİRAN 214 DÖNEMİ BÜTÇE

Detaylı

BANKACILIK DÜZENLEME VE DENETLEME KURUMU 2014 YILI

BANKACILIK DÜZENLEME VE DENETLEME KURUMU 2014 YILI BANKACILIK DÜZENLEME VE DENETLEME KURUMU 2014 YILI SAYI TAY DENET M RAPORU ustos 2015 NDEK LER 1. KAMU DARES N MAL YAPISI VE MAL TABLOLARI HAKKINDA B LG... 1 2. DENETLENEN KAMU DARES YÖNET N SORUMLULU

Detaylı

T.C. BATMAN Ü Nİ VERSİ TESİ 2016 YİLİ KÜRÜMSAL MALİ DÜRÜM VE BEKLENTİ LER RAPORÜ

T.C. BATMAN Ü Nİ VERSİ TESİ 2016 YİLİ KÜRÜMSAL MALİ DÜRÜM VE BEKLENTİ LER RAPORÜ T.C. BATMAN Ü Nİ VERSİ TESİ 2016 YİLİ KÜRÜMSAL MALİ DÜRÜM VE BEKLENTİ LER RAPORÜ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI TEMMUZ-2016 S U N U Ş Üniversitemizin bütçe uygulamalarının yer aldığı ve kamuoyuna

Detaylı

BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI (OCAK HAZİRAN)

BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI (OCAK HAZİRAN) 2010 Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığı Mali (malihizmetler@izmir.bel.tr) Hizmetler Dairesi Başkanlığı 1 İzmir Büyükşehir Belediyesi nin 2010 mali yılı Gider Bütçesi 1.792.000.000,00 TL, Gelir Bütçesi 1.518.000.000,00

Detaylı