Aggresive fibromatozis ve cerrahi. Prof Dr Dündar Sabah Ege Üni. Tıp Fakültesi

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Aggresive fibromatozis ve cerrahi. Prof Dr Dündar Sabah Ege Üni. Tıp Fakültesi"

Transkript

1 Aggresive fibromatozis ve cerrahi Prof Dr Dündar Sabah Ege Üni. Tıp Fakültesi

2 Desmoid tumor Desmoid yunanca tendon anlamına gelen desmos tan geliyor İlk 1832 de Mac Farlane 1856 da Müller desmoid Yılda milyonda 2-4 olgu

3 Doku uniform, fibröz hücreler hakim, atipi veya mitoz yok

4 Aggresive fibromatozis Organ ve kas duvarlarından köken alır Daha çok karın organlarında görülür Benign veya intermediate Fibrosarkomun lokal özelliklerini gösterir Kadınlarda daha sık 1:2, 1:3 Ekstra-abdominal tipi mortal değil Metastaz yapmaz Sıklıkla ağrılıdır

5 Aggresive fibromatozis Hamilelik ve östrojen tedavisi ile ilişkili olabilir Menapoz ile agresivitesi azalır Gardner sendromu dışında genetik geçiş gösterilmemiş Kapsül yok Çevre 2-3 cm yi infiltre eder Her yaşta görülebilir (6-15 ve 40 tan sonra peak) Bir çalışma dışında çocuklarda lokal kontrol zor

6 Gardner sendromu: Elton J. Gardner 1950 Otozomal dominant değişik tipleri var ve malignite olabiliyor Polipozis koli İntra-abdominal benign desmoid tümörler Osteoma Multiple subkutenöz nodüller Tiroid papiller karsinomu Adrenal adenom Multiple pigmente oküler fundus lezyonları

7 Tedavi İzlem Cerrahi Radyoterapi İlaç tedavisi (kemo, hormon, NSAİD) Kombinasyon

8 Kontrollü izlem

9 Primary or recurring extra-abdominal desmoid fibromatosis: Assessment of treatment byobservation only O. Barbiera,, P. Anracta, E. Pluotb, F. Larouseriec, F. Sailhana, A. Babineta, B. Tomenoa Acta Orthop Belg 1991;57: olgu 11 primer başvuru 15 rekürens sonrası sadece cerrahi uygulanmış 1 primer spontan regresyon 24 olgu ortalama 14 ayda stabil Stabilizasyondan sonra progresyon görülmemiş Rek sonrasi 1 olguda progresyon

10 Rating of tumoral growth in non-operated primary or recurrent extraabdominal aggressive fibromatosis Gouin F, Tesson A, Bertrand-Vasseur A, Cassagnau E, Rolland F. Rev Chir Orthop Reparatrice Appar Mot Oct;93(6): olgu 9 olgu sadece biyopsi 8 olgu rek sonrası izlem Ortalama takip 42 ay 3 klinik progresyon, 1 ağrı tedavisi 2 olguda tümörde progresyon, 3 olguda regresyon, 12 olgu stabil 36 aydan sonra progresyon yok

11 Cerrahi tedavi Genel eğilim temel tedavi yöntemi Sınırları belirlemede zorluk var Morbidite yüksek olabiliyor Metastaz yapmamasının zorlukları Çocuklarda rekürens yüksek Amaç geniş eksizyon

12 The role of adjuvant radıotherapy ın the treatment of resectable desmoıd tumors BARRY W. GOY, M.D., * STEVE P. LEE, M.S., M.D., * FREDERICK EILBER, M.D.,? FRED DOREY, PH.D., * JEFFREY ECKARDT, M.D., t YAO-SHI Fu,M.D., GUY J.F. JUILLARD, M.D., * MICHAEL T. SELCH, M.D.* Int..I. Radiation Oncology Biol. Phys., Vol. 39, No. 3. pp , olgu Cerrahi sınır önemli Negatif cerrahi sınırlı 22 olgunun 3 ünde rek var Adj RT rekürensi azaltır (Lokal kontrol % 78 vs 32)

13 Treatment of aggressive. fibromatosis A retrospective study of 72 patients followed for 1 27 years Annemette Sørensen, Johnny Keller, Ole S Nielsen and Olaf M Jensen Acta Orthop Scand 2002; 73 (2): Boyut (4 cm den büyük) Yetersiz sınır 32 den genç Extrakompartmantal yerleşim

14 Extra-Abdominal Desmoid Tumors: A Report of 234 Cases HENRY J. MANKIN, MD,* FRANCIS J. HORNICEK, MD, PhD, AND DEMPSEY S. SPRINGFIELD, MD Journal of Surgical Oncology 2010;102: ekstra-abdominal olgu %61 kadın, ortalam yaş 36,7 5 olguda amputasyon gerekmiş Rekürens % 17 %23olguya birden fazla ameliyat gerekmiş

15 Ekstra-abdominal desmoid tümörlerde nüks ve hastalıksız sağkalımı etkileyen prognostik faktörlerin değerlendirilmesi Harzem Özger,¹ Levent Eralp,¹ Berkin Toker,¹ Fulya Ağaoğlu,² Yavuz Dİzdar² Acta Orthop Traumatol Turc 2007;41(4): olgu %52 rekürens Belirgin prognostik faktör saptanamamış

16 Desmoid Tumor: Prognostic Factors and Outcome After Surgery, Radiation Therapy, or Combined Surgery and Radiation Therapy By Matthew T. Ballo, Gunar K. Zagars, Alan Pollack, Peter W.T. Pisters, and Raphael A. Pollock Journal of Clinical Oncology, Vol 17, No 1 (January), 1999: pp olgu Neg cerrahi sınır %27, margin + te %40 rekürens Rekürenslerin % 90 ı ilk 5 yılda Yaş ve cerrahi sınır önemli

17 Extremity and Trunk Desmoid Tumors A Multifactorial Analysis of Outcome Nipun B. Merchant, M.D. Jonathan J. Lewis, M.D., Ph.D.1 James M. Woodruff, M.D. Dennis H. Y. Leung, Ph.D.Murray F. Brennan, M.D. CANCER November 15, 1999 / Volume 86 / Number olgu Rek %23 Adj RT nin önemi yok

18 Aggressive Fibromatosis in Children and Adolescents The Italian Experience Cristina Meazza, MD1; Gianni Bisogno, MD2; Alessandro Gronchi, MD3; Marco Fiore, MD3; Giovanni Cecchetto, MD4; Rita Alaggio, MD5; Giuseppe M. Milano, MD6; Michela Casanova, MD1; Modesto Carli, MD2; and Andrea Ferrari, MD1 Cancer January 1, yaş altı 94 olgu Neg sınır %22, + sınır %76, makr tm %76 Erişkinle fark yok KT neo-adjuvan olarak kullanılabilir

19 Ege Üni Deneyimi arası 49 olgu %29 rekürens tamamı 2 yılda Adj RT rekürensi azaltıyor (12 de 1, 19 da 8) Makroskopik tümör olan 9 olguya RT tamamı stabil Ortalama takip 70 ay

20 Çıkarımlar Büyümeyen izlenebilir Çocuklarda kemoterapi daha etkin olabilir Radyoterapi rekürrensi azaltır Geniş rezeksiyon amaçlanmalıdır KT den tümör küçültülmesi için faydalanılabilir

21 OLGULAR

22 16. Y kız olgu 1 yıl önce başlayan bel ağrısı 2000 Ocak 2000 lomber kitle eksizyonu Mart 2000 kitle eksizyonu Ocak 2001 kitle eksizyonu L4

23 Temmuz 2001 MRG

24 Mayıs operasyon Cs+ RT 54 GY

25 MAYIS 2010

26

27

28 Mayıs 2010 Nüks ve reop Cs+ RT SAHASI DIŞI NÜKSLER REİİRDASYON

29 NİSAN 2013

30

31

32 13 y erkek M.K. Eylül 2007 sol ön kol kitle Biyopsi fibromatozis

33

34

35

36

37 Subat 2010 nüks reop: fibromatozis cs+ Nisan 2010 RT 45 GY

38 NÜKS -REOP NİSAN 2011

39 Nüks ve KT 2012 ARALIK

40 NİSAN 2013 KT sonrası yanıt

41

42 10 Y ERKEK ŞÜKRÜ ŞAHİN

43

Cilt/ Vol 4 Sayı/ Number 16 Aralık/ December 2013

Cilt/ Vol 4 Sayı/ Number 16 Aralık/ December 2013 Cilt/ Vol 4 Sayı/ Number 16 Aralık/ December 2013 ISSN: 1308 7185 MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ DERGİSİ MEDICAL JOURNAL OF THE MUSTAFA KEMAL UNIVERSITY Mustafa Kemal Üniversitesi Tıp Fakültesi

Detaylı

Adrenokortikal Karsinom Tek merkezin 10 yıllık deneyimi

Adrenokortikal Karsinom Tek merkezin 10 yıllık deneyimi Adrenokortikal Karsinom Tek merkezin 10 yıllık deneyimi Erman Alçı, Özer Makay, Adnan Şimşir*, Yeşim Ertan**, Ayşegül Aktaş, Timur Köse***, Gökhan İçöz, Mahir Akyıldız Ege Üniversitesi Hastanesi, Genel

Detaylı

Akciğer Kanserinde Oligometastatik Hastalık Tedavisi. Dr Fazilet Öner Dinçbaş İ.Ü. Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Radyasyon Onkolojisi AD

Akciğer Kanserinde Oligometastatik Hastalık Tedavisi. Dr Fazilet Öner Dinçbaş İ.Ü. Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Radyasyon Onkolojisi AD Akciğer Kanserinde Oligometastatik Hastalık Tedavisi Dr Fazilet Öner Dinçbaş İ.Ü. Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Radyasyon Onkolojisi AD Oligometastaz Sınırlı sayıda bölgede metastaz varlığı Yaygın metastaz

Detaylı

BORDERLİNE OVER TÜMÖRLERİ: TANI, TEDAVİ, TAKİP BORDERLİNE OVARİAN TUMORS: DİAGNOSİS, TREATMENT & FOLLOW-UP

BORDERLİNE OVER TÜMÖRLERİ: TANI, TEDAVİ, TAKİP BORDERLİNE OVARİAN TUMORS: DİAGNOSİS, TREATMENT & FOLLOW-UP TÜRK JİNEKOLOJİK ONKOLOJİ DERGİSİ 2014-4, Sayfa 113-122 Derleme BORDERLİNE OVER TÜMÖRLERİ: TANI, TEDAVİ, TAKİP BORDERLİNE OVARİAN TUMORS: DİAGNOSİS, TREATMENT & FOLLOW-UP Muzaffer Sancı 1, Kemal Güngördük

Detaylı

SİSTEM SARKOMLARININ RETROSPEKTİF ANALİZİ

SİSTEM SARKOMLARININ RETROSPEKTİF ANALİZİ ÜROONKOLOJİ/Urooncology ÜROGENİTAL SİSTEM SARKOMLARININ RETROSPEKTİF ANALİZİ RETROSPECTIVE ANALYSIS OF SARCOMAS OF THE UROGENITAL SYSTEM Engin KANDIRALI*, Öner ŞANLI**, Fikret ERDEMİR***, Faruk ÖZCAN**,

Detaylı

Parotis Bezi Tümörü Nedeniyle Ameliyat Edilen Olguların Cerrahi ve Histopatolojik Sonuçlarının Değerlendirilmesi

Parotis Bezi Tümörü Nedeniyle Ameliyat Edilen Olguların Cerrahi ve Histopatolojik Sonuçlarının Değerlendirilmesi Trakya Univ Tip Fak Derg 2009;26(1):43-48 Klinik Çalışma - Araştırma / Original Article Parotis Bezi Tümörü Nedeniyle Ameliyat Edilen Olguların Cerrahi ve Histopatolojik Sonuçlarının Değerlendirilmesi

Detaylı

Akciğerin Metastatik Tümörleri

Akciğerin Metastatik Tümörleri Murat ÖZKAN*, Arif Osman TOKAT**, Şevket KAVUKÇU* * Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Göğüs Cerrahisi Anabilim Dalı, ** S.B. Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesi Göğüs Cerrahisi, ANKARA Akciğerin metastatik

Detaylı

cerrahisine adjuvan kemoterapi eklenmesi sonucu özellikle Evre III kolorektal kanser hastalarında

cerrahisine adjuvan kemoterapi eklenmesi sonucu özellikle Evre III kolorektal kanser hastalarında 22 Nüks KOLON KANSERİNde TEDAVİ Dr. Tuncay YILMAZLAR Dr. Ersin ÖZTÜRK Herhangi bir kanserin tedavisinde temel amaç hastanın yaşam kalitesini koruyarak kanseri tedavi etmek ve ileride tekrarlamasını engellemektir.

Detaylı

GASTROİNTESTİNAL LENFOMALAR

GASTROİNTESTİNAL LENFOMALAR GASTROİNTESTİNAL LENFOMALAR Bülent Eser Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi, İç Hastalıkları Anabilim Dalı, Hematoloji Bilim Dalı, Kayseri Lenf düğümü dışından kaynaklanan Hodgkin dışı lenfomalar (HDL)

Detaylı

İntradural spinal kord basıları: Literatür araştırması ve ilk olgularımız.

İntradural spinal kord basıları: Literatür araştırması ve ilk olgularımız. İntradural spinal kord basıları: Literatür araştırması ve ilk olgularımız. Emel Avcı 1, Adil Öztürk 2, Murat Bereket 1, Hamza Karabağ 1 1 Harran Üniversitesi Tıp Fakültesi Nöroşirürji Anabilim Dalı, Şanlıurfa

Detaylı

Sternum korpusunda (en çok)

Sternum korpusunda (en çok) GÖĞÜS DUVARI TÜMÖRLERİ PROF. DR. REFİK ÜLKÜ D.Ü Tıp Fak Göğüs Cerrahisi Tüm primer tümörler arasında %1-1.5 Malign primer göğüs duvarı tümörleri, tüm kanser hastaları arasında %0.04 Göğüs duvarı malign

Detaylı

Anal Kanal ve Anüs Çevresinin Skuamöz Hücreli Habis Tümörleri

Anal Kanal ve Anüs Çevresinin Skuamöz Hücreli Habis Tümörleri Vol. TEMEL 18, No.3 KONU - GÜNCELLEME Anal Kanal ve Anüs Çevresinin Skuamöz Hücreli Habis Tümörleri Squamous Cell Carcinoma of the Anal Canal and Anal Margin NECMETTİN SÖKÜCÜ, EMRE BALIK, İSMAİL CEM SORMAZ

Detaylı

Uterus sarkomlu 29 olgunun retrospektif analizi: Tek merkez deneyimi

Uterus sarkomlu 29 olgunun retrospektif analizi: Tek merkez deneyimi Dicle Tıp Dergisi / 2015; 42 (2): 175-180 Dicle Medical Journal doi: 10.5798/diclemedj.0921.2015.02.0554 ÖZGÜN ARAŞTIRMA / ORIGINAL ARTICLE Uterus sarkomlu 29 olgunun retrospektif analizi: Tek merkez deneyimi

Detaylı

MEME KANSERİ TANI - TEDAVİ - TAKİP. İstanbul Konsensusu 2006. Prof. Dr. Adnan Aydıner - Prof. Dr. Erkan Topuz

MEME KANSERİ TANI - TEDAVİ - TAKİP. İstanbul Konsensusu 2006. Prof. Dr. Adnan Aydıner - Prof. Dr. Erkan Topuz MEME KANSERİ TANI - TEDAVİ - TAKİP İstanbul Konsensusu 2006 Prof. Dr. Adnan Aydıner - Prof. Dr. Erkan Topuz İstanbul Üniversitesi Onkoloji Enstitüsü İstanbul Tıp Fakültesi Tıbbi Onkoloji Bilim Dalı 2006

Detaylı

PROSTAT KANSERİNDE ADJUVAN RADYOTERAPİ ADJUVANT RADIOTHERAPHY IN PROSTATE CANCER

PROSTAT KANSERİNDE ADJUVAN RADYOTERAPİ ADJUVANT RADIOTHERAPHY IN PROSTATE CANCER DERLEME/Review: ÜROONKOLOJİ/Urooncology PROSTAT KANSERİNDE ADJUVAN RADYOTERAPİ ADJUVANT RADIOTHERAPHY IN PROSTATE CANCER Ufuk ABACIOĞLU*, Levent TÜRKERİ** * Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi Radyasyon

Detaylı

PRİMER VE METASTATİK KARACİĞER TÜMÖRLERİNDE TEDAVİ YÖNTEMLERİ

PRİMER VE METASTATİK KARACİĞER TÜMÖRLERİNDE TEDAVİ YÖNTEMLERİ ANKARA ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ MECMUASI Cilt 50, Sayı 4, 1997 209-230 PRİMER VE METASTATİK KARACİĞER TÜMÖRLERİNDE TEDAVİ YÖNTEMLERİ Hayrettin Varolgüneş* Aydın İnan* Emin Kaptanoğlu* Salim Demirci**

Detaylı

Torasik Çıkış Tümörlerinde Cerrahi Tedavi

Torasik Çıkış Tümörlerinde Cerrahi Tedavi Torasik Çıkış Tümörlerinde Cerrahi Tedavi Ekber ŞAHİN*, Adem GÜNGÖR*, Akın KAYA** * Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Göğüs Cerrahisi Anabilim Dalı, ** Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Göğüs Hastalıkları

Detaylı

EVRE III VE IV KÜÇÜK HÜCRELİ DIŞI AKCİĞER KANSERİNDE CERRAHİ DIŞI TEDAVİ MODELLERİNİN SAĞKALIMA ETKİSİ

EVRE III VE IV KÜÇÜK HÜCRELİ DIŞI AKCİĞER KANSERİNDE CERRAHİ DIŞI TEDAVİ MODELLERİNİN SAĞKALIMA ETKİSİ T.C. ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ RADYASYON ONKOLOJİSİ ANABİLİM DALI EVRE III VE IV KÜÇÜK HÜCRELİ DIŞI AKCİĞER KANSERİNDE CERRAHİ DIŞI TEDAVİ MODELLERİNİN SAĞKALIMA ETKİSİ Dr.Aslıhan ÇETELER UZMANLIK

Detaylı

Tanı Olgularda ayrıntılı bir anemnezin ardından dikkatli bir fizik muayene ve rutin laboratuvar incelemeleri

Tanı Olgularda ayrıntılı bir anemnezin ardından dikkatli bir fizik muayene ve rutin laboratuvar incelemeleri Journal of Clinical and Analytical Medicine Göğüs Cerrahisi Göğüs Duvarı Tümörleri Primer göğüs duvarı tümörleri yumuşak doku, kemik ve kıkırdak kaynaklı olabilir. Primer malign göğüs duvarı tümörlerinin

Detaylı

Beyin Metastazı Yapmış Akciğer Kanserli Hastalarda İki Farklı Radyoterapi Şemasının Karşılaştırılması

Beyin Metastazı Yapmış Akciğer Kanserli Hastalarda İki Farklı Radyoterapi Şemasının Karşılaştırılması Dicle Tıp Dergisi, 2006 Cilt:33, Sayı:3, (134-138) Beyin Metastazı Yapmış Akciğer Kanserli Hastalarda İki Farklı Radyoterapi Şemasının Karşılaştırılması Ahmet Dirier*, Bilgehan Karadayı* ÖZET Palyatif

Detaylı

Küratif rezeksiyon yapılan rektum kanseri olgularında ameliyat sonrası sağkalıma etki eden prognostik faktörlerin analizi

Küratif rezeksiyon yapılan rektum kanseri olgularında ameliyat sonrası sağkalıma etki eden prognostik faktörlerin analizi Araştırmalar / Researches DOI: 10.5350/SEMB2013470307 Küratif rezeksiyon yapılan rektum kanseri olgularında ameliyat sonrası sağkalıma etki eden prognostik faktörlerin analizi Medeni Şermet 1, Fevzi Celayir

Detaylı

ERKEN EVRE MEME KANSERİ

ERKEN EVRE MEME KANSERİ ERKEN EVRE MEME KANSERİ CERRAHİ TEDAVİDE YENİLİKLER Dr Savaş Koçak 20. Ulusal Kanser Kongresi 20 Nisan 2013 Dr Savaş Koçak ın ilaç ve tıbbi cihaz endüstrisi ile maddi ilişkisi yoktur ERKEN EVRE MEME KANSERİ

Detaylı

Akciğer Kanserinde Radyoterapi

Akciğer Kanserinde Radyoterapi İ.Ü. Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Sürekli Tıp Eğitimi Etkinlikleri TÜRKİYEDE SIK KARŞILAŞILAN HASTALIKLAR II Sindirim Sistemi Hastalıkları Akciğer Kanserine Güncel Yaklaşım Sempozyum Dizisi No:58 Kasım 2007;

Detaylı

KOLOREKTAL KANSERDE GENETİK VE ETYOLOJİK FAKTÖRLER

KOLOREKTAL KANSERDE GENETİK VE ETYOLOJİK FAKTÖRLER Derleme Yazısı KOLOREKTAL KANSERDE GENETİK VE ETYOLOJİK FAKTÖRLER Murat BÜYÜKDOĞAN Selçuk Üniversitesi Genetik Hastalıklar Tanı Merkezi, KONYA Kolon ve rektumun kanserlerine kolorektal kanser denir. Kolorektal

Detaylı

Beyin metastazı bulunan primer akciğer kanserli hastalarda prognozu etkileyen faktörler

Beyin metastazı bulunan primer akciğer kanserli hastalarda prognozu etkileyen faktörler Beyin metastazı bulunan primer akciğer kanserli hastalarda prognozu etkileyen faktörler Ahmet Selim YURDAKUL 1, Hüseyin HALİLÇOLAR 2, Can ÖZTÜRK 1, Dursun TATAR 2, Jale KARAKAYA 3 1 Gazi Üniversitesi Tıp

Detaylı

Üst Ekstremite Tümörleri

Üst Ekstremite Tümörleri 118 D TÜRK RADYOLOJİ DERNEĞİ Üst Ekstremite Tümörleri TÜRK RADYOLOJİ SEMİNERLERİ Trd Sem 2014; 2: 118-128 Hatice Tuba Sanal ÖĞRENME HEDEFLERİ Yumuşak Doku Tümörleri Kemik Tümörleri Kaynaklar Üst ekstremite

Detaylı

Mide Diffüz Adenokarsinomu-Linitis Plastika

Mide Diffüz Adenokarsinomu-Linitis Plastika doi:10.5222/iksst.2015.047 Derleme Mide Diffüz Adenokarsinomu-Linitis Plastika Diffuse Gastric Adenocarcinoma-Linitis Plastica Bülent Kaya*, Mehmet Velidedeoğlu**, Aziz Şener*, Azamet Cezik* *Kanuni Sultan

Detaylı

Evre I Seminom İzlem. Dr. Haluk Özen Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Üroloji Anabilim Dalı

Evre I Seminom İzlem. Dr. Haluk Özen Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Üroloji Anabilim Dalı Evre I Seminom İzlem Dr. Haluk Özen Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Üroloji Anabilim Dalı Klinik Evre I Seminoma Tedavi alternatifleri İzlem Adjuvant Radyasyon tedavisi Adjuvant Kemoterapi Kür tedavi

Detaylı

MESANENİN KÜÇÜK HÜCRELİ KARSİNOMU SMALL CELL CARCINOMA OF THE URINARY BLADDER

MESANENİN KÜÇÜK HÜCRELİ KARSİNOMU SMALL CELL CARCINOMA OF THE URINARY BLADDER ÜROONKOLOJİ/Urooncology MESANENİN KÜÇÜK HÜCRELİ KARSİNOMU SMALL CELL CARCINOMA OF THE URINARY BLADDER Yusuf KİBAR*, Yaşar ÖZGÖK*, Serdar GÖKTAŞ*, Okan KUZHAN**, Lütfü TAHMAZ*, A.Fuat PEKER* * Gülhane Askeri

Detaylı