Öbekleme için sonsuz karışım modelleri sıklıkla kullanılır. Bu modellerde karışım atamalarının sonsalından Monte Carlo yöntemiyle örnekleme yapmak

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Öbekleme için sonsuz karışım modelleri sıklıkla kullanılır. Bu modellerde karışım atamalarının sonsalından Monte Carlo yöntemiyle örnekleme yapmak"

Transkript

1 Bölüntüler ve Özellik Atamaları için Özet İstatistikleri Işık Barış Fidaner Bilgisayar Mühendisliği Bölümü Boğaziçi Üniversitesi, İstanbul Ali Taylan Cemgil Bilgisayar Mühendisliği Bölümü Boğaziçi Üniversitesi, İstanbul Giriş Özet Öbekleme için sonsuz karışım modelleri sıklıkla kullanılır. Bu modellerde karışım atamalarının sonsalından Monte Carlo yöntemiyle örnekleme yapmak veya eniyileme ile maksimum a posteriori çözümünü bulmak mümkündür. Ne var ki bazı problemlerde sonsal dağınıktır ve örneklenen bölüntüleri yorumlamak zordur. Bu makalede bölüntü ve özellik ataması örneklemlerinin temsili için blok büyüklüklerine dayalı yeni istatistikler tanıtmaktayız. Öğeler arası parçalılığı nicelemek için öğe-temelli bir entropi tanımı geliştirmekteyiz. Sonra bu bilgiyi özetleyip görselleştirecek entropi toplaşması adlı basit bir algoritma önermekteyiz. Önerilen istatistiklerin pratik kullanımı birkaç sonsuz karışım sonsalında ve bir özellik ataması veri kümesinde yapılan deneylerle gösterilmektedir. Öbeklemede gözlenen veri öğelerini benzerliklerine göre gruplamak amaçlanır. Seçilen uygulamaya göre öbekler, konulara ait sözcükleri, metabolik süreçlere ait genleri veya uygulamanın varsayabileceği herhangi bir başka ilişkiyi temsil edebilir. Sınırsız sayıda karışım bileşenini olanaklı kılan sonsuz karışım modelleri, öbekleme için genel bir çözüm sağlar. Bu modellerin dayandığı Dirichlet süreci (DS) [, ] ve üstsınıfı Poisson-Dirichlet süreci (PDS) [, ] gibi parametrik-olmayan önseller için Çin lokantası süreci (ÇLS) [] ve çubuk-kırma süreci [] gibi inşa yolları geliştirilmiş, etkili çıkarım yöntemleri [] formüle edilmiştir. Sonsuz karışım modelleri üzerine çalışmalardan esinlenerek geliştirilen birçok başka model [8, 9] arasında, sonsuz özellik modelleri için Hint büfesi süreci (HBS) [, ] ve sıralı veriler için ufalama-topaklama süreci [] sayılabilir. Bütün bu modeller parametrik-olmayan Bayes [] olarak anılmaktadır. Sonsuz karışım modellerinde çıkarım yaparak sonsaldan gelen bir bölüntü örneklemi elde edilebilir. Eğer sonsal tek bir bölüntü etrafında tepe oluşturursa maksimum a posteriori çözüm oldukça bilgilendirici olur. Fakat bazı durumlarda sonsal daha dağınıktır ve modelin sonucu olan rastgele bölüntü hakkında istatistiksel bilgi çıkarılması gerekir. Sonsuz karışım sonsalından gelen örneklerin özetlenmesi problemi biyoinformatik literatüründe de Medvedovic ve Sivaganesan tarafından gen ifadesi profillerinin öbeklenmesi için ortaya atılmıştır []. Fakat yazarlar ortaya çıkardıkları bu zor problemi çözmemiş, ikili oluş olasılıklarına dayanan sezgisel bir bağlama algoritması ile problemden kaçınmışlardır [, ]. Bu makalede bu problemi ele almaktayız ve hem bölüntü hem de özellik ataması örneklemlerinin özetlenmesi için temel bir metodoloji önermekteyiz. Nemenman ve ar. de DP sonsalında entropinin [] önselin üstparametrelerince kuvvetle belirlendiğini göstermişlerdir [8]. Archer ve ar. yakın zamanda bu sonuçları PDP için genişletmişlerdir [9]. Başka çalışmalarda bölüntüler olasılık dağılımları olarak yorumlanmış ve entropi bölüntüler için genellenmiştir [, ]. Dolayısıyla entropi, problemimiz için önemli bir istatistik olarak öne çıksa da, özellik atamalarındaki bilgiyi niceleyebilmek için yeni bir tanımlama gerektirmektedir. Örneğin daraltılmış Gibbs örneklemesi, dilim örneklemesi, geriye dönük örnekleme, kesme yöntemleri

2 Makalenin devamında problemi tanımlamakta ve bölüntü ve özellik atamalarını temsil edecek olan birikimsel istatistikleri tanıtmaktayız. Sonra, öğeler arası parçalılığı nicelemek üzere, entropi fonksiyonuna öğe-başına bilgi cinsinden bir yorum geliştirmekteyiz. Son olarak, bölüntü ve özellik ataması örneklemlerini özetleyen dendrogramlar üretebilen entropi toplaşması (ET) algoritmasını tarif etmekteyiz. Yapay ve gerçek veri kümelerinin sonsuz karışım sonsalları üzerinde, ayrıca doğrudan özellik ataması olarak yorumladığımız bir veri kümesi üzerinde ET yi denemekteyiz. Temel tanımlar ve ele alınan problem Temel tanımlarla başlayalım. Bir öğe kümesi [n] = {,,..., n} nin bir bölüntüsü Z = {B,...,B Z } şu şartları sağlayan bir bloklar kümesidir: bütün i {,...,n} için B i [n], B i, i j için B i B j = ve i B i = [n]. Eğer [n] nin bölüntüsü ise Z [n] yazarız. Bölüntüler üzerinde π(z) dağılımından gelen E = {Z (),...,Z (T) } örneklemi şu şartı sağlayan bir çoklu-kümedir: bütünt {,...,T} içinz (t) π(z). Bu örneklemden bilgi çıkarılacaktır. Ele aldığımız problem şudur: gözlenen öğelerin kümesi (x,...,x n ) bir sonsuz karışım modeli kullanarak öbeklenecektir; parametreler her k bileşeni için θ (k) dir, karışım atamaları (z,...,z n ) ise yoğunluğuα ve azaltmasıdolan iki-parametreli bir ÇLS önselinden gelmektedir []. z ÇLS(z;α,d) θ (k) p(θ) x i z i,θ F(x i θ (zi) ) () Eşlenik durumdaθ (k) ler üzerinden toplam alınıpp(z i z i,x) elde edilerekz i örneklenebilir []: n k d n +α F(xi θ) p(θ x i,z i ) dθ k K + ise p(z i z i,x) p(z,x,θ) dθ () F(xi θ) p(θ) dθ değilse α+dk + n +α K + tane boş-olmayan bileşen ve her k bileşeninde n k öğe bulunmaktadır. Her turda x i gözlemleri ya varolan bir k K + bileşenine konacak, ya da yeni bir bileşene atanacaktır. Bütün z i leri tekrar tekrar örnekleyerekp(z x) = π(z) sonsalından gelen z (t) atamalarının bir örneklemi elde edilir. Bu z (t) ler daha sonra Z (t) [n] bölüntüleriyle temsil edilir. Sonuçta çıkan örneklemde içerilen bilgi hem () bölüntü yapısı üzerinde (α, d) üstparametreleriyle verilmiş ÇLS önselini hem de () θ lar üzerinden integralleri, yani gözlenen(x,...,x n ) öğeleri arasındaki ilişkiyi kapsamaktadır. Bölüntülerin bir üstsınıfı olan özellik atamalarından bilgi çıkarmayı da amaçlamaktayız []. [n] nin bir özellik atamasıf = {B,...,B F } şunu sağlayan bir çoklu-kümedir: bütüni {,...,n} için B i [n] ve B i. Özellik atamaları üzerinde π(f) dağılımından gelen E = {F (),...,F (T) } örneklemi şunu sağlayan bir çoklu-kümedir: bütünt {,...,T} için F (t) π(f). Anlatımımız bölüntülere odaklanmaktadır, ama istatistiklerin özellik atamalarına uygulanışı da gösterilecektir. Bir bölüntü örneklemie elde ettiğimizi varsayalım. Eğer sonsuz karışım sonsalından örnekleyerek elde edildiyse B Z (t) blokları karışım bileşenlerine karşılık gelir. E örneklemi verildiğinde, herhangi bir f(z) istatistiğini π(z) üzerinde kestirmek için E kümesi üzerinden ortalama alabiliriz: Z (),...,Z (T) π(z) T T f(z (t) ) f(z) π(z) () Peki, hangif(z), Z nin kullanışlı bir istatistiği olacaktır? Literatürde üç istatistik karşımıza çıkar: Bunların ilki olan blok sayısı Z, çeşitli parametrik-olmayan önseller için kuramsal olarak incelenmiştir [, ]. Bu istatistik basittir, geneldir ve [n] nin öğelerine göre değiştokuşludur, ama π(z) dağılımı hakkında pek bilgilendirici değildir, dolayısıyla pratikte çok kullanışlı değildir. Yaygın olarak rastlanan ikili oluş istatistiği, biyoinformatik gibi uygulama alanlarında sonsuz karışım sonsallarından bilgi çıkarmak için kullanılmaktadır []. Bu istatistik, verili {a, b} öğe çiftleri için, bu çiftleri içeren blokları saymaktadır: i [{a,b} B i]. Bu çok kullanışlı bir benzerlik ölçüsü olsa da, üç ve daha fazla öğeye dair bilgileri ifade edemez. Başka bir istatistik olan tam blok büyüklüğü dağılımı, ([, 9] da çokluklar olarak adlandırılır) bölüntünün tam olarakk öğe içeren bloklarını saymaktadır: i [ B i = k]. Bu istatistik [n] ye göre değiştokuşlu olsa da, örneklemler üzerinden ağırlıklı ortalamalarını yorumlamak zordur. Genelde tamsayı bölüntüleri için kullanılan simgesini burada küme bölüntüsü anlamında kullandık. t=

3 Problemi pratik bir örnekle açıklayalım. Formülasyonları yaparken bu örneğe tekrar döneceğiz: Z () = {{,,,},{},{,}} S ={,,,} E = {Z (),Z (),Z () } Z () = {{,,},{,},{,}} S ={,,,} Z () = {{,,,,},{,}} S ={,,} E ün yedi gen arası etkileşimleri temsil ettiğini varsayalım. Genlerin S, S, S altkümelerini karşılaştırmak istiyoruz. Bir Z [n] bölüntüsünün S [n] üzerine izdüşümü, S ve B Z arası boş-olmayan kesişimlerin kümesi olarak tanımlanır. S üzerine bir izdüşüm, S nin bir bölüntüsüdür. PROJ(Z,S) = {B S} B Z \{ } PROJ(Z,S) S () Z () vez () in gen etkileşimlerini görmek için her bir verili altküme üzerine izdüşümlerini alalım: PROJ(Z (),S ) = {{,},{},{}} PROJ(Z (),S ) ={{,},{},{}} PROJ(Z (),S ) = {{,,,}} PROJ(Z (),S ) ={{,,},{}} PROJ(Z (),S ) = {{,},{}} PROJ(Z (),S ) ={{,},{}} S ves yi karşılaştırdığımızdas ins ye göre daha parçalı olduğunu, dolayısıylas deki genlerins e göre daha ilişkili olması gerektiğini söyleyebiliriz. AncakS ves ü karşılaştırmak daha ince ve zordur. Bu fark anlaşılabilirse S [n] altkümeleri kurallı bir şekilde dolaşılabilir. Bir sonraki bölümde geliştirdiğimiz blok büyüklüklerine dayalı yeni ve genel yaklaşım, bölüntüler ve özellik atamaları üzerindeki örneklemlerin incelenmesi için sistematik bir yöntem oluşturmaktadır. Birikimsel istatistiklerle yapının temsil edilmesi Birikimsel oluş taksimi, yani birikimsel istatistik, bir bölüntünün en az k büyüklüğündeki bloklarını sayanφ k (Z) = i [ B i k] fonksiyonudur. Önceki istatistikleri tekrar yazarsak: blok sayısı φ (Z) olur, tam blok sayısı dağılımı φ k (Z) φ k+ (Z) olur, ikili oluş ise φ (PROJ(Z,{a,b})) olur. Birikimsel istatistikler ayrıca şu özelliği de sağlarlar: [n] nin bölüntüleri için φ(z) nin toplamı her zaman n eder, olasılık kütle fonksiyonlarının toplamının etmesindeki gibi. Z deki blokları büyüklüklerine göre sıralayıp [ B i k] indikatörlerini Şekil a daki matris gibi düzenlersek bir Young şeması oluşur, bu da φ(z) nin her zaman Z nin tamsayı bölüntüsünün eşlenik bölüntüsü olduğunu gösterir. Sonuçta herhangi bir φ(z) nin toplamı veya birçok φ(z) nin ağırlıklı ortalamasının toplamı her zaman n eder, olasılık kütle fonksiyonları üzerinden alınan ortalamalarda olduğu gibi (Şekil ). Böylece rastgele bir bölüntünün birikimsel istatistiklerinde kütle korunur. Z () = {{,,,},{},{,}} PROJ(Z (),S ) = {{,},{},{}} B = {} B B = {} B B = {,} B B B = {} B B = {,,,} B B B B B = {,} B B φ(z () ) = φ(proj(z (),S )) = (a) Bir bölüntü için birikimsel blok büyüklüğü dağılımı (b) Bir altkümeye izdüşümü için Şekil : Young şemaları bölüntü ve birikimsel istatistik arasındaki eşlenikliği gösterir φ(z () ) φ(z () ) k k φ(z () ) k Average over three k Şekil : Üç örnek için birikimsel istatistikler ve ortalamaları: hepsinde toplam dir

4 Özellik atamalarında ise öğeler atlanabildikleri ve tekrarlanabildikleri için bu özellik sağlanmaz. Z [n] n φ k (Z) = n k= n φ k (Z) π(z) = n () Bu bölüntünün bir S [n] altkümesine izdüşümü sonucunda çıkan φ(p ROJ(Z, S)) vektörünün toplamı ise S edecektir (Şekil b). Daha yüksek Young şeması, daha parçalı altküme demektir. Z bölüntüsünü oluşturmak için bloklarına,,,,... öğelerini birer birer ekleyebiliriz (Şekil a). Böyle bir düzende, her bir adım yeni bir öğe getirerek bütün önceki kararlara bağlı yeni bir karar gerektirir. İzlenecek yolun tamamını en baştan birkaç kararla belirleyebilmemiz daha iyi olacaktır. ŞimdiZ yi en baştan bildiğimizi ve[n] deki öğelere ait birσ = (,,,,...) diziliminden artımlı bir altkümeler dizisi S = {}, S = {,}, S = {,,}, S = {,,,} ürettiğimizi varsayalım. Bu durumda Şekil a daki herhangi bir yol PROJ(Z,S i ) lerin bir dizisi ile temsil edilebilir ve yolun tamamı iki başlangıç parametresiyle belirlenebilir: Z ve σ. Sonuçta çıkan ağacı basitleştirmek için bölüntüler bloklar yerine birikimsel istatistiklerle temsil edilebilirler (Şekil b). Bu kavram temelinde, artımlı birikimsel istatistik vektörlerinin üçgen matrisi olarak tanımlanan birikimsel oluş taksimi (BOT) şöyle yazılır: i,k (Z,σ) = φ k (PROJ(Z,S i )), şunları sağlar: Z [n], σ [n] nin bir dizilimidir, bütün i {,...,n} için S i = {σ,...,σ i }. İki uç yol için (Şekil c, e) ve örnek Z () bölüntüsü için (Şekil d) BOT matrisleri gösterilmiştir. Bölüntülerde BOT matrisinin i inci satır toplamı hep i eder, örneklem üzerinden ortalama alınırsa da böyledir (Şekil ). i i Z [n] i,k (Z,σ) = i i,k (Z,σ) π(z) = i () k= Rastgele bir bölüntünün beklenen BOT matrisi () satırları arasındaki farklar aracılığıyla öğelerin birikimini, () sütunları arasındaki farklar aracılığıyla blok büyüklüklerinin birikimini ifade eder. Pratik bir örnek olarak π(z) = ÇLS(Z α, d) durumuna bakalım. ÇLS değiştokuşlu ve izdüşümsel olduğundan,n öğe için beklenen birikimsel istatistiği φ(z) π(z) yalnızca(α,d) üstparametrelerine bağlıdır. Sonuç olarak, beklenen BOT matrisi olan = (Z,σ) π(z),σ dan bağımsızdır ve(α,d) k= k= {{},{},{},{}} (,,,).9 {{},{},{}} {{,},{},{}} {{},{,},{}} {{},{},{,}} {{,},{},{}} {{},{,},{}} {{,},{},{}} (,,) (,,,). {{}} {{},{}} {{,}} {{,},{}} {{},{,}} {{,},{}} {{,,}} {{,},{,}} {{,},{,}} {{,},{,}} {{,,},{}} {{},{,,}} {{,,},{}} {{,,},{}} {{,,,}} () (,) (,) (,,) (,,) (,,,) (,,,) (,,,).9. partition (a) Öğeler ekleyerek bir bölüntü oluşturma (b) Öğeler ekleyerek istatistik vektörü oluşturma (c) Bütün öğeler tek bir bloka (d) BOT matrisi (Z (),(,...,)) (e) Her öğe yeni bir bloka Şekil : Üç BOT matrisi yukarıdaki ağaçlardaki üç kırmızı noktalı yola karşılık gelir

5 Şekil : (,,,,,,) ve(,,,,,,) dizilimleri için E üzerinden BOTlar ve entropiler parametrelerinini N, k Z + indisleri üzerinden artımlı bir formülasyonunu sağlar: α+d i,k i+α k = ise,k = i+,k = i,k + değilse (k d)( i,k i,k ) i+α () İki sınır koşulu olarakk = durumu için i, = α d vek > için,k = olması sağlandığında, aynı matrisi i N, k N indisleri üzerinden bir fark denklemi ile formüle etmek mümkündür: ( i+,k i,k )(i+α) = ( i,k i,k )(k d) (8) = () yapılırsa, aynı denklemi sağlayan sonsuz sayıda matris içeren bir dizi elde edilir: ( (m) i+,k (m) i,k )(i+α) = ( (m) i,k (m) i,k )(k d) = (m+) i,k (9) Dolayısıyla ÇLS-dağılımlı bir rastgele bölüntünün beklenen BOT matrisi, α ve d nin belirlediği sabit bir denge halindedir. Bu örnek de gösteriyor ki, BOT matrisi, bölüntüler üzerindeki dağılımlar hakkında özgül bilgiler verebilmektedir; elbette uygulamada karşılaştığımız bölüntü dağılımları değiştokuşlu değildir ve neredeyse gelişigüzel dağılımlardır (sonsuz bir karışımın sonsal dağılımı gibi) dolayısıyla bir sonraki bölümde bu bilgiyi nicelemek için bir ölçü geliştirmekteyiz. Entropi ile parçalılığın nicelenmesi Bölüntüler için parçalılığın ölçülmesinde Shannon entropisi [] uygun bir nicelik olabilir, ama bunun için bölüntülerin olasılık dağılımı olarak yorumlanması gerekir [, ]. Bu yorum özellik atamalarını kapsayamadığına göre buna alternatif olan öğe-temelli yeni bir entropi tanımı yapacağız. Verilmiş bir B bloku, öğeleri hakkında bizi nasıl bilgilendirir? Her öğe blokta / oranına sahiptir, bu niceliğe öğe-başına bölüt büyüklüğü diyelim. Eğer = n ise bilgi sıfırdır, çünkü /n olanaklı en küçük bölüt büyüklüğüdür. Eğer < n ise blok pozitif bilgi verir, çünkü bölüt büyüklüğü en küçük değerden büyüktür ve biliriz ki eğer blok daha büyük olursa bölüt daha küçük olabilir. Bu bilgiyi nicelemek için tanımladığımız, B bloku için öğe-başına bilgi, bölüt büyüklüğü /s nin bu bölütü daha küçük yapan blok büyüklüklerinin[, n] aralığı üzerinden entegralidir (Şekil ). pei n (B) = n n ds = log s pei n (B) deki n, olanaklı en küçük öğe-başına bölüt büyüklüğünü belirleyen bir taban dır. Bölüt büyüklüğü öğelerin anlamlılığını ifade ettiğine göre, bu fonksiyon bölüt büyüklüklerini öğeleri daha az anlamlı yapan blok büyüklükleri üzerinden entegre etmektedir. Bu tanımı, gözlemleri daha anlamlı yapan değerler üzerinden olasılıkların entegre edildiği p-value ile karşılaştırmak mümkündür. () s log n n n log n n.. 8 block size Şekil : B bloku için öğe-başına bilgi Şekil : Herniçin ağırlıklı bilgi grafikleri

6 partition H(Z)... 8 number of elements n Şekil : Z nin artımlı inşasındah(z) Altküme oluşu: i [S B i] a B b B a B b B c B İzdüşüm entropisi: H(PROJ(Z,S)) a B b B log log log log a B b B log log log log c B S = {a,b} S = {a,b,c} Şekil 8: İki altküme istatistiğinin karşılaştırılması Dolayısıyla herhangi bir Z bölüntüsünün verdiği öğe-başına bilgiyi hesaplamak için Z nin blokları üzerinden bir ağırlıklı ortalama alabiliriz, çünkü her B Z bloku, bölüntülenen öğelerin farklı bir /n oranı hakkında bilgi vermektedir. Büyük n değerleri için, ağırlıklı öğe-başına bilgi n/ civarında en yüksek değerine ulaşır (Şekil ). Z nin toplam ağırlıklı bilgisi Shannon entropi fonksiyonunu [] verir, bu da birikimsel istatistikler cinsinden yazılabilir (φ n+ = varsayarak): H(Z) = Z i= B i n pei n (B i) = Z i= B i n log n B i = n (φ k (Z) φ k+ (Z)) k n log n k Öğeler arasındaki parçalılık arttıkça bölüntü entropisi de artar. Tek bloklu bölüntüde entropi sıfırdır, n bloklu bölüntüde ise entropi en yüksek değerinde ve log n dir. Önceki bölümde incelediğimiz ağacın düğümleri (Şekil b) dikey olarak entropilerine göre hizalanmışlardı. Genişletilmiş ağacın (Şekil ) n inci sütunundaki düğümler, n nin olanaklı bölüntülerini temsil etmektedir. Bu ağaç hem H(Z) hem de φ(z) için bir şebeke işlevi görür, çünkü bu iki fonksiyon arasında, genel terimi ( k n log n k k n log n k ) olan bir lineer ilişki vardır. Şebekenin özellik atamalarına genelleştirilmesi için kütle korunumu olmayan birikimsel istatistiklere ait düğümlerin de bu ağaca eklenmesi gerekir. Bir S altkümesinin parçalılığını nicelemek için izdüşüm entropisi H(P ROJ(Z, S)) hesaplanır. Bu fonksiyon Şekil 8 de altküme oluşu ile karşılaştırılmaktadır. Altküme oluşu, S nin tamamını içeren başarılı blokları sayan bir puan işlevi görürken; izdüşüm entropisi, S altkümesinin verilmiş B Z blokları tarafından ne kadar bölünüp parçalanmış olduğunu niceleyen bir bedel işlevi görür. Z bölüntüsüne ve σ öğe dizilimine ait entropi dizisi (h,...,h n ) şöyle tanımlanır: i {,...,n} ve S i = {σ,...,σ i } için, h i (Z,σ) = H(PROJ(Z,S i )). Birbiriyle ilişkili öğelerin oluşturduğu altkümeleri bulmak için, entropileri düşük tutan σ dizilimleri aranabilir. Bu durumda üretilen S i altkümeleri, B Z bloklarının daha az parçaladığı altkümeler olacaktır. Örnek problemde,,,,... dizilimi, beklenen entropileri,,,,... dizilimine göre daha düşük tutar (Şekil ). Entropi toplaşması ve deneysel sonuçlar Önerilen istatistikleri kullanarak herhangi bir örneklemi özetlemek istiyoruz. Entropileri düşük tutan öğe dizilimleri anlamlı olabilir, ama gerçekleştirilebilir bir algoritma öğelerin n! tane diziliminin ancak küçük bir kısmını dikkate alabilir. Entropi toplaşması (ET) algoritmamız, -öğeli altkümelerden başlar ve her adımda altküme ikilileri arasında en küçük beklenen entropiyi veren ikiliyi birleştirir: Entropi Toplaşması Algoritması:. Altkümeleri Ψ {{},{},...,{n}} alarak başla.. H(PROJ(Z,S a S b )) π(z) entropisini en küçük yapan {S a,s b } Ψ altküme ikilisini bul. k=. Altkümeleri Ψ (Ψ\{S a,s b }) {S a S b } olarak güncelle.. Eğer Ψ > ise ye git.. Seçilmiş ikililere ait entropi değerlerini kullanarak bir dendrogram üret. ()

7 Örnek bölüntülerden çıkan dendrogram Şekil 9a da gösterilmiştir. {, } ve {,, } altkümeleri birer düğümle gösterilmiştir çünkü entropileri sıfırdır. Bu dendrogramın genel bir özet olarak kullanılmasının yanısıra, belirli öğeleri ya da verinin belirli kısımlarını seçerek daha belirli dendrogramların üretilmesi mümkündür. Daha ayrıntılı öğe-odaklı çözümlemeler için, belirli σ dizilimlerine ait entropi dizileri değerlendirilebilir. Entropi toplaşması, biyoinformatikte standart bir yaklaşım olan toplayıcı öbekleme den esinlenir []. Gen ifadelerinin bölüntülerini özetlemek için [] te ikili oluşlara dayanan toplayıcı öbekleme uygulamıştır. Oldukça kullanışlı ve bilgilendirici olsalar da bu yöntemler sezgisel kalırlar çünkü altkümelerin birleştirilmesinde bir bağlama kriteri gerektirirler. ET de bu sakınca bulunmaz çünkü izdüşüm entropisi zaten altkümeler üzerinde tanımlanmıştır. Önerilen algoritma, sonsuz karışım sonsallarından örneklenmiş bölüntülere uygulanarak test edilmiştir. İlk üç deneyde verinin modellendiği sonsuz karışımdaki Gaussian dağılımlar için α =.,d =, p(θ) = N(θ,) ve F(x θ) = N(x θ,.) kabul edilmiştir (bkz. Denklem ). Sonsaldan örnekler kullanılarak blok sayısı üzerinden histogram, ikili oluşlar ve ET nin ürettiği dendrogramlar çizdirilmiştir. İkili oluşlar ET dendrogramına göre sıralanmıştır. Dördüncü deneyde, ET veriye doğrudan uygulanmıştır. Her bir deney ve yapılan gözlemler tarif edilmiştir: ) Yapay veri (Şekil 9b): R üzerinde nokta üç öbek olarak düzenlenmiştir. Çizimler sonsaldan gelen bölüntüye dayanmaktadır. Üç öbeği açıkça ayıran ET ayrıca öbekler arası nitel farkları da yansıtmaktadır. İlk öbeğin saçılmışlığı içteki öğeler olan ve un dıştaki öğeler olan ve den ayırt edilmesi ile temsil edilmekte. Bu fark ikili oluşlarda grinin tonları olarak da görülür. ) İris çiçek verisi (Şekil 9c): Bu bilindik veri kümesi, üç çiçek türüne ait R üzerinde nokta içerir []. Çizimler sonsaldan elde edilmiş bölüntüye dayanmaktadır. Kolaylık için, küçük alt-ağaçlar tekil yapraklar olarak gösterilmiş ve öğeler tür isimleriyle etiketlenmiştir. tane A noktasının tamamı, B ve C den açıkça ayrıldıkları için, tek bir yaprakta bulunur. Dendrogram, daha belirsiz dağılım gösteren noktaları daha çok kaplayacak şekilde otomatik olarak ölçeklenir. ) Galaktoz verisi (Şekil 9d): Bu veri kümesinde 8 genin deneysel koşul altındaki ifadeleri bulunmaktadır []. Deney için ilk gen seçilmiş, etiketlerde gen adlarının ilk iki harfi kullanılmıştır. Çizimler sonsaldan gelen bölüntüye dayanmaktadır. tane RP (ribozomal protein) geni ve tane HX (heksoz iletimi) geni tekil yapraklarda bulunur. Üstteki geniş alt-ağaçta, 9 genin dıştaki grubu (veri grafiğindeki daireler) 8 genin içteki uzun kuyruğundan ayırt edilir. ) IGO (Şekil 9e): Bu devletlerarası örgütler (IGO) veri kümesinde [,v.] 8- yılları boyunca ülkenin IGO üyelikleri bulunur. Bu deneyde farklı bir yaklaşımla, ET yi doğrudan veri kümesine uyguluyoruz. Tek-bloklu özellik atamaları olarak yorumlanan veride bloklar IGOyıl çiftleri, öğeler ise ülkelerdir. Ülkelerden 8 blokun en az tanesinde bulunan 8 tanesi seçilmektedir. Birkaç istisna dışında, ülkeler kıtaların genel sıralamasını yansıtırlar. En dış kıtadan en iç kıtaya doğru şöyledir: Avrupa, Amerika-Avustralya-Yeni Zelanda, Asya, Afrika ve Ortadoğu. Sonuç Bu makalede, bölüntülerin ve özellik atamalarının örneklemlerinin özetlenmesi için yeni bir yaklaşım geliştirilmiştir. Problemin sunuluşundan sonra, örneklemin sistematik bir şekilde temsil edilmesi için birikimsel istatistikler ve her bir dizilim için birikimsel oluş taksimi matrisleri tanıtılmıştır. Bu dizilimler için entropi dizileri hesaplanması için öğe-başına bilgi tanımlanmış, bu entropi dizilerinin küçük bir altkümesini seçip görselleştiren entropi toplaşması (ET) algoritması geliştirilmiştir. Son olarak, yöntemi göstermek için çeşitli veri kümeleri ile deneyler yapılmıştır. Entropi toplaşması, uygulamak için fazla bilgi gerektirmeyen basit bir algoritmadır, ama kavramsal olarak sunmuş olduğumuz birikimsel istatistikleri temel almaktadır. Bu çalışmadaki öncelikli amacımız kullanışlı bir algoritmanın formüle edilmesi olduğundan, yalnızca gerekli tanımlar yapılmıştır, ve birçok nokta halen aydınlatılmayı beklemektedir. Örneğin, birikimsel istatistikler çeşitli parametrik olmayan önsellere göre incelenebilir. Öğe-başına bilgi tanımlamamız enformasyon kuramı ve hipotez testleri bakımından geliştirilebilir. Ayrıca çeşitli tiplerdeki bileşimsel örneklemlerin özetlenme işleri için entropi toplaşması benzeri algoritmalar tasarlanabilir. Teşekkür Boğaziçi Üniversitesi Kimya Mühendisliği nden Ayça Cankorur, Erkan Karabekmez, Duygu Dikicioğlu ve Betül Kırdar a çok yararlı tartışmalarla bize bu problemi tanıttıkları için teşekkür ederiz. Bu çalışma TÜBİTAK (E9) ve BAP (88-AD) tarafından fonlanmıştır.

8 .... (a) Örnek bölüntüler: Z () = {{,,,},{},{,}} Z () = {{,,},{,},{,}} Z () = {{,,,,},{,}},,,....8 (b) Yapay veriler: Number of blocks C C C C C C C C C 8 C C B A, B, C B 8 B B B Pairwise occurences B 9 B B B, C B B B B B C B, 8 C C 8 B, C Number of blocks Number of blocks Pairwise occurences Number of blocks 9 Pairwise occurences (c) Iris çiçek verisi: A B C (PCA izdüşümür R ) (d) Galaktoz verisi: HX others RP (PCA izdüşümür R ) Pairwise occurences SN PR SL PR PR PA LS SM SR HA HA SN SM SR MT SL MT FI AB SR TF FI NT ME NT PR AB PR RR PR HA LS PA TF PR PR HA SR ME SR SR SM SN SM SR PR SL MT MT LS PR SL RR NC SN HA SN AB HP PR PA LS HP NC SR AB PR TF SR PR SN HP NC FI FI ME PR RR ME NT NC HA PR HA PR TF HA ST HX SN ST SN SN SN HP PA ST ST NT SR SN SR RR SN SR RP RP RP RP RP RP RP, YD CD CD PG PG CD CD PG PG Galaktoz:.. (e) IGO verisi: germany russia poland hungary romania bulgaria luxembourg ireland spain portugal italy greece uk france netherlands belgium wgermany iceland norway finland sweden denmark yugoslaviaserb switzerland austria usa japan canada soafrica newzealand australia cuba haiti domrepublic nicaragua guatemala honduras elsalvador panama costarica venezuela ecuador peru colombia uruguay chile paraguay bolivia mexico brazil argentina trinidad jamaica guyana barbados suriname grenada bahamas czechoslovakia albania thailand philippines malaysia indonesia srilanka pakistan india sokorea china vietnam singapore papuanewguinea fiji nepal myanmar bangladesh laos cambodia afghanistan nigeria ghana liberia sierraleone gambia madagascar ethiopia zaire rwanda burundi mauritius zambia malawi uganda tanzania kenya guineabissau eqguinea zimbabwe mozambique swaziland lesotho botswana sudan somalia mauritania gabon cameroon chad congobrazz car senegal ivorycoast mali niger burkinafaso guinea togo benin turkey iran israel malta cyprus egypt tunisia morocco algeria syria lebanon libya jordan saudiarabia kuwait iraq oman bahrain uae qatar Şekil 9: Deneylerin entropi toplaşması sonuçları ve diğer sonuçlar (Metne bakınız)

9 Kaynaklar [] Ferguson, T. S. (9) A Bayesian analysis of some nonparametric problems. Annals of Statistics, ():9. [] Teh, Y. W. () Dirichlet Processes. In Encyclopedia of Machine Learning. Springer. [] Kingman, J. F. C. (99). Poisson processes. Oxford University Press. [] Pitman, J., & Yor, M. (99) The two-parameter Poisson Dirichlet distribution derived from a stable subordinator. Annals of Probability, :8-9. [] Pitman, J. () Combinatorial Stochastic Processes. Lecture Notes in Mathematics. Springer-Verlag. [] Sethuraman, J. (99) A constructive definition of Dirichlet priors. Statistica Sinica,, 9-. [] Neal, R. M. () Markov chain sampling methods for Dirichlet process mixture models, Journal of Computational and Graphical Statistics, 9:9. [8] Meeds, E., Ghahramani, Z., Neal, R., & Roweis, S. () Modelling dyadic data with binary latent factors. In Advances in Neural Information Processing 9. [9] Teh, Y. W., Jordan, M. I., Beal, M. J., & Blei, D. M. () Hierarchical Dirichlet processes. Journal of the American Statistical Association, (): 8. [] Griffiths, T. L. and Ghahramani, Z. () The Indian buffet process: An introduction and review. Journal of Machine Learning Research, :8. [] Broderick, T., Pitman, J., & Jordan, M. I. (). Feature allocations, probability functions, and paintboxes. arxiv preprint arxiv:.. [] Teh, Y. W., Blundell, C., & Elliott, L. T. (). Modelling genetic variations with fragmentationcoagulation processes. In Advances in Neural Information Processing Systems. [] Orbanz, P. & Teh, Y. W. (). Bayesian Nonparametric Models. In Encyclopedia of Machine Learning. Springer. [] Medvedovic, M. & Sivaganesan, S. () Bayesian infinite mixture model based clustering of gene expression profiles. Bioinformatics, 8:9. [] Medvedovic, M., Yeung, K. and Bumgarner, R. () Bayesian mixture model based clustering of replicated microarray data. Bioinformatics :. [] Liu X., Sivanagesan, S., Yeung, K.Y., Guo, J., Bumgarner, R. E. and Medvedovic, M. () Contextspecific infinite mixtures for clustering gene expression profiles across diverse microarray dataset. Bioinformatics, :-. [] Shannon, C. E. (98) A Mathematical Theory of Communication. Bell System Technical Journal ():9. [8] I. Nemenman, F. Shafee, & W. Bialek. () Entropy and inference, revisited. In Advances in Neural Information Processing Systems,. [9] Archer, E., Park, I. M., & Pillow, J. () Bayesian Entropy Estimation for Countable Discrete Distributions. arxiv preprint arxiv:.8. [] Simovici, D. () On Generalized Entropy and Entropic Metrics. Journal of Multiple Valued Logic and Soft Computing, (/):9. [] Ellerman, D. (9) Counting distinctions: on the conceptual foundations of Shannon s information theory. Synthese, 8():9-9. [] Neal, R. M. (99) Bayesian mixture modeling, in Maximum Entropy and Bayesian Methods: Proceedings of the th International Workshop on Maximum Entropy and Bayesian Methods of Statistical Analysis, Seattle, 99, eds, Smith, Erickson, & Neudorfer, Dordrecht: Kluwer Academic Publishers, 9-. [] Eisen, M. B., Spellman, P. T., Brown, P. O., & Botstein, D. (998) Cluster analysis and display of genomewide expression patterns. Proceedings of the National Academy of Sciences, 9():8-88. [] Fisher, R. A. (9) The use of multiple measurements in taxonomic problems. Annals of Eugenics, ():9-88. [] Ideker, T., Thorsson, V., Ranish, J. A., Christmas, R., Buhler, J., Eng, J. K., Bumgarner, R., Goodlett, D. R., Aebersold, R. & Hood, L. () Integrated genomic and proteomic analyses of a systematically perturbed metabolic network. Science, 9(8):99-9. [] Pevehouse, J. C., Nordstrom, T. & Warnke, K. () The COW- International Organizations Dataset Version.. Conflict Management and Peace Science ():-9. 9

2013 YILI İTHALAT HARİTASI

2013 YILI İTHALAT HARİTASI 940429 YILI İTHALAT HARİTASI yılı verilerine göre 1.796 milyar dolarlık olan pazarın en büyük alıcısı Almanya ve ardından ABD ve Fransa dır. AB ülkeleri pazarın diğer alıcıları arasında önemli bir yer

Detaylı

940320- METAL MOBİLYA PAZAR ARAŞTIRMASI

940320- METAL MOBİLYA PAZAR ARAŞTIRMASI 940320- METAL MOBİLYA PAZAR ARAŞTIRMASI 940320- METAL MOBİLYA DÜNYA İTHALATÇILARI 2013 Yılı verilerine göre dünya ithalat pazarının 13,7 milyar dolarlık bir büyüklüğe sahip olduğu dikkat çekerken ABD pazarının

Detaylı

Dünya Ticaret Örgütü (WTO) Üyesi Ülkelerin Uluslararası Ticaret Hacimleri Üzerine Bir Çalışma

Dünya Ticaret Örgütü (WTO) Üyesi Ülkelerin Uluslararası Ticaret Hacimleri Üzerine Bir Çalışma Dünya Ticaret Örgütü (WTO) Üyesi Ülkelerin Uluslararası Ticaret Hacimleri Üzerine Bir Çalışma Ahmet Ziyaeddin Bulum 1,*, Filiz Ersöz 1, Taner Ersöz 1 Karabük Üniversitesi, Fen Bilimleri Fakültesi, Endüstri

Detaylı

ÖĞRETİM YILI YURT DIŞI ÖĞRENCİLER İÇİN AYLIK BURS/ÖĞRENİM KREDİSİ MİKTARI

ÖĞRETİM YILI YURT DIŞI ÖĞRENCİLER İÇİN AYLIK BURS/ÖĞRENİM KREDİSİ MİKTARI ABD United States 727 1.454 2.181 Afganistan Afghanistan 400 800 1.200 Almanya Germany 759 1.518 2.277 Antigua ve Barbuda Antigua and Barbuda 442 884 1.326 Arnavutluk Albania 400 800 1.200 Avustralya Australia

Detaylı

Sizin için hazırladığımız fiyat teklifimiz

Sizin için hazırladığımız fiyat teklifimiz Sizin için hazırladığımız fiyat teklifimiz 0.00 global express Fiyatlarımız Euro ( ) cinsindendir. Global Express Document Export 0.25 20.54 21.11 27.17 22.62 25.67 26.69 32.35 34.30 0.50 22.29 22.60 29.86

Detaylı

NARENCİYE Uluslararası Pazar Analizi. Yaş Meyve ve Sebze Kümesi

NARENCİYE Uluslararası Pazar Analizi. Yaş Meyve ve Sebze Kümesi NARENCİYE Uluslararası Pazar Analizi Yaş Meyve ve Sebze Kümesi Haziran 2011 MERSİN TİCARET VE SANAYİ ODASI AVRUPA İŞLETMELER AĞI NARENCİYE ULUSLARASI PAZAR ANALİZİ HAZİRAN 2011 1 İçindekiler 1. BÖLÜM:

Detaylı

TABLO 21. YABANCI UYRUKLU ÖĞRENCİLERİN UYRUKLARINA GÖRE SAYILARI, 2014-2015 TABLE 21. NUMBER OF FOREIGN STUDENTS BY NATIONALITY, 2014-2015

TABLO 21. YABANCI UYRUKLU ÖĞRENCİLERİN UYRUKLARINA GÖRE SAYILARI, 2014-2015 TABLE 21. NUMBER OF FOREIGN STUDENTS BY NATIONALITY, 2014-2015 TABLE 21. NUMBER OF FOREIGN BY NATIONALITY, 2014-2015 ÖN / ÖN / TOPLAM TOTAL AFGANİSTAN AFGHANISTAN ALMANYA GERMANY ALMANYA HAYM. GERMANY AMERİKA BİRLEŞİK DEVLETLERİ UNITED STATES OF AMERICA ANGOLA ANGOLA

Detaylı

Turizm ve Yoksullaştıran Büyüme

Turizm ve Yoksullaştıran Büyüme İNSAN VE TOPLUM BİLİMLERİ ARAŞTIRMALARI DERGİSİ Cilt: 5, Sayı: 4, 2016 Sayfa: 922-932 Nisan Özel Turizm ve Yoksullaştıran Büyüme Öz H. Önder SARIDOĞAN Öğr. Gör., Bozok Üniversitesi Sorgun Meslek Yüksekokulu

Detaylı

MİLLİ DNA VERİ BANKASI ÇALIŞMALARI ve ADLİ DNA ANALİZLERİNDE YENİ NESİL

MİLLİ DNA VERİ BANKASI ÇALIŞMALARI ve ADLİ DNA ANALİZLERİNDE YENİ NESİL MİLLİ DNA VERİ BANKASI ÇALIŞMALARI ve ADLİ DNA ANALİZLERİNDE YENİ NESİL İbrahim SEMİZOĞLU TÜRKİYE İLAÇ VE TIBBİ CİHAZ KURUMU EKİM- 2013 MALATYA ÜLKEMİZDE ADLİ DNA ANALİZLERİ BAŞBAKANLIK Üniversiteler Adalet

Detaylı

PASSPORT VERİ TABANI

PASSPORT VERİ TABANI PASSPORT VERİ TABANI EUROMONITOR INTERNATIONAL KİMDİR? 30 sektörde stratejik pazar anlayışı Bilinçli kararlarınız için güvenilir kaynak Üyelik hizmetleri (Passport Veri tabanı), Raporlar ve Danışmanlık

Detaylı

1996-2015 Ülkelere göre ithalat 1996-2015 Imports by countries

1996-2015 Ülkelere göre ithalat 1996-2015 Imports by countries 1996-2015 Ülkelere göre ithalat 1996-2015 Imports by countries (Değer: Bin $ / Value: Thousand $) Yıl Ülke Kodu Ülke Toplam Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül Ekim Kasım Aralık Ülke

Detaylı

ÖĞRENİM TÜRÜ Ön lisans lisans

ÖĞRENİM TÜRÜ Ön lisans lisans Amerika Birleşik Devleti United States 572 1.144 1.716 Afganistan Afghanistan 330 660 990 Almanya Germany 595 1.190 1.785 Amerikan Samoası American Samoa 330 660 990 Andorra Andorra 330 660 990 Angora

Detaylı

1/92. Ülkelere göre ihracat, 1996-2015 Exports by countries, 1996-2015

1/92. Ülkelere göre ihracat, 1996-2015 Exports by countries, 1996-2015 2015 Toplam 132 194 403 12 302 632 12 232 520 12 522 481 13 350 958 11 081 341 11 954 607 11 132 950 11 028 296 11 590 349 13 260 718 11 737 552 Total 1 Fransa 5 302 277 474 495 460 244 465 429 472 654

Detaylı

UN SEKTÖRÜ DIŞ PAZAR ARAŞTIRMASI

UN SEKTÖRÜ DIŞ PAZAR ARAŞTIRMASI UN SEKTÖRÜ DIŞ PAZAR ARAŞTIRMASI İTHALAT HARİTASI yılı verilerine göre 4.718.029.000$ büyüklüğü olan pazarın en büyük alıcısı Irak ve ardından Afganistandır. Son 5 yıllık verilere göre Pazar yılında az

Detaylı

1/96. Ülkelere göre ithalat, Imports by countries, (Değer: Bin $ / Value: Thousand $)

1/96. Ülkelere göre ithalat, Imports by countries, (Değer: Bin $ / Value: Thousand $) 2015 Toplam 189 219 304 16 645 714 16 941 062 18 726 258 18 373 668 17 868 763 18 200 097 18 212 015 15 967 033 15 403 392 16 907 342 15 973 959 Total 1 Fransa 7 032 027 487 387 513 933 606 709 1 014 881

Detaylı

İhracat-İthalat

İhracat-İthalat 8463 8463: Metalleri veya sermetleri talaş kaldırmadan işlemeye mahsus diğer takım tezgâhları 8463.1: Çubuk, boru, profil, tel veya benzerlerini çekme makinaları 8463.2: Diş açma makinaları 8463.3: Tel

Detaylı

Medya Paylaşım Toplantıları 15

Medya Paylaşım Toplantıları 15 Medya Paylaşım Toplantıları 15 Gündemdeki Konular Reklam Yatırımları - Metodoloji - 2013 Reklam Yatırımları ve Analizler Gündemdeki Konular Reklamcılar Derneği 30. Yılı Reklamcılar Derneği kuruluşundan

Detaylı

İHRACAT-İTHALAT

İHRACAT-İTHALAT 8462 8462:Metalleri dövme, çekiçleme veya kalıpta dövme suretiyle işlemeye mahsus takım tezgâhları (presler dahil); metalleri kavislendirmeye, katlamaya, düzeltmeye, makasla kesmeye, zımbalı kesmeye, taslak

Detaylı

Ülkelere göre ihracat Exports by countries

Ülkelere göre ihracat Exports by countries 1996-2015 Ülkelere göre ihracat 1996-2015Exports by countries (Değer: Bin $ / Value: Thousand $) Yıl Ülke kodu Ülke Toplam Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül Ekim Kasım Aralık Ülke

Detaylı

Dijital Çağda Mendeley ve Siz. Dr.Başak Candemir 1

Dijital Çağda Mendeley ve Siz. Dr.Başak Candemir 1 Dijital Çağda Mendeley ve Siz Dr.Başak Candemir 1 Gündem Mendeley nedir? Dünyada Mendeley Mendeley ın Türkiye için önemi Mendeley le yapabilecekleriniz Yol haritası 2 Mendeley nedir? Mendeley yayınları

Detaylı

1950-2300 Yılları Arası Uluslararası Doğuşta Yaşam Beklentisi

1950-2300 Yılları Arası Uluslararası Doğuşta Yaşam Beklentisi 1950-2300 Yılları Arası Uluslararası Doğuşta Yaşam Beklentisi Birleşmiş Milletler (UN) tarafından 04/12/2012 tarihinde güncellenmiş olan 2300 Yılında Dünya Nüfusu raporuna göre; 1950, 2000 yıllarında Çin

Detaylı

Neden Hizmetler Sektörü İncelenmelidir? (1)

Neden Hizmetler Sektörü İncelenmelidir? (1) Neden Hizmetler Sektörü İncelenmelidir? (1) Hizmetler pek çok ülkede ekonomide hakim konumdadır, Hizmetlerin iyi anlaşılması rekabetçi avantajlar sunmaktadır, Ekonomde hizmet sektörünün önemi hızla büyüyor:

Detaylı

SEGER A.Ş. SEGER DIS TIC. PAKMETAL LTD.STI.

SEGER A.Ş. SEGER DIS TIC. PAKMETAL LTD.STI. KURULUŞ : 1981 FAALİYET KONUSU : Elektrikli ve Havalı Korna Tasarımı, Üretimi ve Satışı SERMAYE YAPISI : % 100 Türk Sermayeli Şirket ÇALIŞAN SAYISI : 370 ( 220 Türk - 150 Çinli çalışan ) ÜRETİM KAPASİTESİ

Detaylı

2016 Elektrifikasyon Ürünleri bölümü Profil

2016 Elektrifikasyon Ürünleri bölümü Profil 2016 Elektrifikasyon Ürünleri bölümü Profil Slayt 1 Elektrifikasyon Ürünleri bölümü Genel bakış ~41,000 çalışan $ 9,6 milyar Gelir (2015) Bulunduğu +100 ülke sayısı Üretim Tesisleri +100 Günde 1,5 milyon

Detaylı

LOJĠSTĠK PERFORMANS VE ĠNSANĠ GELĠġME ENDEKSLERĠNĠN KARġILIKLI ETKĠLEġĠMĠ VE TÜRKĠYE ĠÇĠN ÖNERĠLER

LOJĠSTĠK PERFORMANS VE ĠNSANĠ GELĠġME ENDEKSLERĠNĠN KARġILIKLI ETKĠLEġĠMĠ VE TÜRKĠYE ĠÇĠN ÖNERĠLER LOJĠSTĠK PERFORMANS VE ĠNSANĠ GELĠġME ENDEKSLERĠNĠN KARġILIKLI ETKĠLEġĠMĠ VE TÜRKĠYE ĠÇĠN ÖNERĠLER Haluk R.CEZAYĠRLĠOĞLU Okan Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İngilizce İşletme Doktora Programı

Detaylı

AFRİKA ANALİZİ Türkiye nin un ihracatı 100 den fazla ülkeye yapılırken, bu ülkelerin 44 tanesi Afrika kıtasında bulunmaktadır.

AFRİKA ANALİZİ Türkiye nin un ihracatı 100 den fazla ülkeye yapılırken, bu ülkelerin 44 tanesi Afrika kıtasında bulunmaktadır. 1 AFRİKA ANALİZİ Türkiye nin un ihracatı 100 den fazla ülkeye yapılırken, bu ülkelerin 44 tanesi Afrika kıtasında bulunmaktadır. 2006 2010 dönemi Trademap istatistikleri dikkate alınarak yaptığımız pazar

Detaylı

2013 Steinbeis Partner for innovation www.steinbeis.de. Technology.Transfer.Application.

2013 Steinbeis Partner for innovation www.steinbeis.de. Technology.Transfer.Application. 2013 Steinbeis Partner for innovation www.steinbeis.de Technology.Transfer.Application. Steinbeis Merkezi Haus der Wirtschaft Willi-Bleicher-Str. 19 70174 Stuttgart Almanya Haus der Wirtschaft, Stuttgart

Detaylı

KA-1 : Öğrenme Hareketliliği

KA-1 : Öğrenme Hareketliliği ERASMUS+ KA-1 : Öğrenme Hareketliliği Learning Mobility of Individuals Yükseköğretim Kurumları İçin Özlem YÜCEL Erasmus Uzmanı 21 Kasım 2013 - Fırat Üniversitesi, Elazığ ERASMUS+ KA1 : Learning mobility

Detaylı

kula 2012 ÜRÜN YELPAZESİ

kula 2012 ÜRÜN YELPAZESİ kula 2012 ÜRÜN YELPAZESİ CHEVALIER takım tezgahlarının imalatçısı Falcon Machine Tools Co., Ltd. 1972 yılında kurulmuş, 1978 de takım tezgahı imalatına başlamıştır. Falcon Machine Tools Co., Ltd. 1992

Detaylı

TANIMLAYICI İSTATİSTİKLER

TANIMLAYICI İSTATİSTİKLER TANIMLAYICI İSTATİSTİKLER Tanımlayıcı İstatistikler ve Grafikle Gösterim Grafik ve bir ölçüde tablolar değişkenlerin görsel bir özetini verirler. İdeal olarak burada değişkenlerin merkezi (ortalama) değerlerinin

Detaylı

2. REGRESYON ANALİZİNİN TEMEL KAVRAMLARI Tanım

2. REGRESYON ANALİZİNİN TEMEL KAVRAMLARI Tanım 2. REGRESYON ANALİZİNİN TEMEL KAVRAMLARI 2.1. Tanım Regresyon analizi, bir değişkenin başka bir veya daha fazla değişkene olan bağımlılığını inceler. Amaç, bağımlı değişkenin kitle ortalamasını, açıklayıcı

Detaylı

Web Madenciliği (Web Mining)

Web Madenciliği (Web Mining) Web Madenciliği (Web Mining) Hazırlayan: M. Ali Akcayol Gazi Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü Konular Denetimli Öğrenmenin Temelleri Karar Ağaçları Entropi ID3 Algoritması C4.5 Algoritması Twoing

Detaylı

IVTV-03 7 607 003 542

IVTV-03 7 607 003 542 In Car Video IVTV-03 7 607 003 542 Kullanım ve montaj kılavuzu http://www.blaupunkt.com İçindekiler Güvenlik uyarıları... 3 Geri dönüşüm ve imha... 3 Kurma ve işletim ile ilgili bilgiler... 4 Alıcı bağlantısı...

Detaylı

Borik Asit. H 3 BO 3 - Borik Asit. Ürün Kataloğu. CAS Numarası: 10043-35-3. Granül ve Toz. Paketleme: 25 kg, 50 kg, 1000 kg

Borik Asit. H 3 BO 3 - Borik Asit. Ürün Kataloğu. CAS Numarası: 10043-35-3. Granül ve Toz. Paketleme: 25 kg, 50 kg, 1000 kg 1. Ürün Kataloğu ETİ MADEN İŞLETMELERİ Borik Asit H 3 BO 3 - Borik Asit CAS Numarası: 10043-35-3 Granül ve Paketleme: 25 kg, 50 kg, 1000 kg (paletli veya paletsiz) Borik asit (borasis asit ya da ortoborik

Detaylı

SAY 211 SAĞLIK EKONOMİSİ

SAY 211 SAĞLIK EKONOMİSİ SAY 211 SAĞLIK EKONOMİSİ Sağlık Ekonomisi Nedir? YRD. DOÇ. DR. EMRE ATILGAN SAY 211 SAĞLIK EKONOMİSİ - YRD. DOÇ. DR. EMRE ATILGAN Sağlık Ekonomisinin Tanımı Sağlık ekonomisi, ekonomi biliminin (özelde

Detaylı

Yard. Doç. Dr. İrfan DELİ. Matematik

Yard. Doç. Dr. İrfan DELİ. Matematik Unvanı Yard. Doç. Dr. Adı Soyadı İrfan DELİ Doğum Yeri ve Tarihi: Çivril/Denizli -- 06.04.1986 Bölüm: E-Posta Matematik irfandeli20@gmail.com, irfandeli@kilis.edu.tr AKADEMİK GELİŞİM ÜNİVERSİTE YIL Lisans

Detaylı

Country Names - Turkish

Country Names - Turkish Country Names - Turkish English Afghanistan Åland Islands Albania Algeria American Samoa Andorra Angola Anguilla Antigua and Barbuda Argentina Armenia Aruba Ascension Island Australia Austria Azerbaijan

Detaylı

Markov Zinciri Monte Carlo Yaklaşımı. Aktüeryal Uygulamaları

Markov Zinciri Monte Carlo Yaklaşımı. Aktüeryal Uygulamaları Markov Zinciri Monte Carlo Yaklaşımı ve Aktüeryal Uygulamaları ŞİRZAT ÇETİNKAYA Aktüer Sistem Araştırma Geliştirme Bölümü AKTÜERLER DERNEĞİ 2.0.20080 2008 - İSTANBUL Sunum Planı. Giriş 2. Bayesci Metodun

Detaylı

400 HbA1c test veya 200 HbA2/F/A1c test 220-0375 D-10 Printer Kağıdı...10 rulo Lyphochek Diabet Kontrol ikiseviye (2 seviyeden 3 adet)...

400 HbA1c test veya 200 HbA2/F/A1c test 220-0375 D-10 Printer Kağıdı...10 rulo Lyphochek Diabet Kontrol ikiseviye (2 seviyeden 3 adet)... H e m o g l o b i n T e s t i D-10 HbA 1c, HbA 2 ve HbF Eşsiz Destek Bio-Rad dünya çapında servis ve destek ekibiyle HbA1c testi konusunda uzun yıllardır destek vermektedir. D-10 size güvenen hastalar

Detaylı

Esnek Hava Kanalları Flexible Air Duct

Esnek Hava Kanalları Flexible Air Duct Esnek Hava Kanalları Flexible Air Duct n Isıtma n Soğutma n Havalandırma n İklimlendirme n Atık Gaz Geçiş Hatları www.isideminsulation.com.tr ISIDEM FLEXIDUCT ile Soluduğunuz Hava Garanti Altında ISIDEM

Detaylı

Ayrık Fourier Dönüşümü

Ayrık Fourier Dönüşümü Ayrık Fourier Dönüşümü Tanım: 0 n N 1 aralığında tanımlı N uzunluklu bir dizi x[n] nin AYRIK FOURIER DÖNÜŞÜMÜ (DFT), ayrık zaman Fourier dönüşümü (DTFT) X(e jω ) nın0 ω < 2π aralığında ω k = 2πk/N, k =

Detaylı

DİZGE TABANLI BİLEŞEN DENEMELERİNİN TASARIMINDA BEKLENEN DİZGE YAŞAM SÜRESİNİN MODELLENMESİ 1

DİZGE TABANLI BİLEŞEN DENEMELERİNİN TASARIMINDA BEKLENEN DİZGE YAŞAM SÜRESİNİN MODELLENMESİ 1 DİZGE TABANLI BİLEŞEN DENEMELERİNİN TASARIMINDA BEKLENEN DİZGE YAŞAM SÜRESİNİN MODELLENMESİ 1 Emre YAMANGİL Orhan FEYZİOĞLU Süleyman ÖZEKİCİ Galatasaray Üniversitesi Galatasaray Üniversitesi Koç Üniversitesi

Detaylı

İÇİNDEKİLER ÖN SÖZ...

İÇİNDEKİLER ÖN SÖZ... İÇİNDEKİLER ÖN SÖZ... v GİRİŞ... 1 1. İSTATİSTİK İN TARİHÇESİ... 1 2. İSTATİSTİK NEDİR?... 3 3. SAYISAL BİLGİDEN ANLAM ÇIKARILMASI... 4 4. BELİRSİZLİĞİN ELE ALINMASI... 4 5. ÖRNEKLEME... 5 6. İLİŞKİLERİN

Detaylı

Sayı: 2014-11 / 18 Temmuz 2014 EKONOMİ NOTLARI. Türkiye de Kapsayıcı Büyüme * Temel Taşkın

Sayı: 2014-11 / 18 Temmuz 2014 EKONOMİ NOTLARI. Türkiye de Kapsayıcı Büyüme * Temel Taşkın EKONOMİ NOTLARI Türkiye de Kapsayıcı Büyüme * Temel Taşkın Abstract: In this paper, we discover the inclusiveness of GDP growth in Turkey over the course of the last decade. In doing so, we use a recently

Detaylı

TC. EKONOMİ BAKANLIĞI İhracat Genel Müdürlüğü. Sayı: Eylül 2013 Konu:Telafi Edici Vergi hk.

TC. EKONOMİ BAKANLIĞI İhracat Genel Müdürlüğü. Sayı: Eylül 2013 Konu:Telafi Edici Vergi hk. TC. EKONOMİ BAKANLIĞI İhracat Genel Müdürlüğü Sayı:3142988105.01-30 Eylül 2013 Konu:Telafi Edici Vergi hk. 0000120007725 -TÜRKİYE İHRACATÇILAR MECLİSİ GENEL.SEK.-İSTANBUL -TÜM İHRACATÇI BİRLİKLERİ GENEL

Detaylı

RASSAL DEĞİŞKENLER VE OLASILIK DAĞILIMLARI. Yrd. Doç. Dr. Emre ATILGAN

RASSAL DEĞİŞKENLER VE OLASILIK DAĞILIMLARI. Yrd. Doç. Dr. Emre ATILGAN RASSAL DEĞİŞKENLER VE OLASILIK DAĞILIMLARI Yrd. Doç. Dr. Emre ATILGAN 1 RASSAL DEĞİŞKENLER VE OLASILIK DAĞILIMLARI Olasılığa ilişkin olayların çoğunluğunda, deneme sonuçlarının bir veya birkaç yönden incelenmesi

Detaylı

Boğaziçi Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Bölümü

Boğaziçi Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Bölümü Boğaziçi Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Bölümü 2016 1863 Robert Kolej 1912 Mühendislik Okulu (İnşaat, Elektrik ve Makine) 1971 Boğaziçi Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Lisans, Yüksek Lisans ve Doktora

Detaylı

DNA Veri Bankası Uygulamalarının Ulusal ve Uluslararası Ölçekte Değerlendirilmesi Ulusal DNA Veri Bankası

DNA Veri Bankası Uygulamalarının Ulusal ve Uluslararası Ölçekte Değerlendirilmesi Ulusal DNA Veri Bankası DNA Veri Bankası Uygulamalarının Ulusal ve Uluslararası Ölçekte Değerlendirilmesi Ulusal DNA Veri Bankası İbrahim SEMİZOĞLU Adli DNA Uzmanı Mayıs -2013 Ankara Adli Bilimler Laboratuvar Temelli Adli Bilimler

Detaylı

Merkezi Eğilim ve Dağılım Ölçüleri

Merkezi Eğilim ve Dağılım Ölçüleri Merkezi Eğilim ve Dağılım Ölçüleri Soru Öğrencilerin derse katılım düzeylerini ölçmek amacıyla geliştirilen 16 soruluk bir test için öğrencilerin ilk 8 ve son 8 soruluk yarılardan aldıkları puanlar arasındaki

Detaylı

Bakım, Onarım ve Yenileme (MRO) Kılavuzları. Yeni ürünler

Bakım, Onarım ve Yenileme (MRO) Kılavuzları. Yeni ürünler Bakım, Onarım ve Yenileme (MRO) Kılavuzları Yeni ürünler 2016.2 BAKIM, ONARIM VE YENILEME (MRO) KILAVUZLARI Dormer in mevcut geniş ürün yelpazesi Bakım,Onarım ve Yenileme sektörü için geliştirilen kaliteli

Detaylı

KONYA MÝMARLAR ODASI. Baðlantýlar

KONYA MÝMARLAR ODASI. Baðlantýlar Baðlantýlar KONYA MÝMARLAR ODASI TÜRKÝYE DEKÝ MÝMARLIK YAYINLARI Mimarlar Odasý ÞubeleriAdana Þubewww.adanamimod.orgAnkar Þubewww.mimarlarodasiankara.orgAntalya Þubewww.antmimod.org.trBalýkesir Þubewww.balmim.orgBursa

Detaylı

ĐST 474 Bayesci Đstatistik

ĐST 474 Bayesci Đstatistik ĐST 474 Bayesci Đstatistik Ders Sorumlusu: Dr. Haydar Demirhan haydarde@hacettepe.edu.tr Đnternet Sitesi: http://yunus.hacettepe.edu.tr/~haydarde Đçerik: Olasılık kuramının temel kavramları Bazı özel olasılık

Detaylı

3.2. DP Modellerinin Simpleks Yöntem ile Çözümü Primal Simpleks Yöntem

3.2. DP Modellerinin Simpleks Yöntem ile Çözümü Primal Simpleks Yöntem 3.2. DP Modellerinin Simpleks Yöntem ile Çözümü 3.2.1. Primal Simpleks Yöntem Grafik çözüm yönteminde gördüğümüz gibi optimal çözüm noktası, her zaman uygun çözüm alanının bir köşe noktası ya da uç noktası

Detaylı

PETROLEUM MARKET SECTOR REPORT PETROLEUM MARKET DEPARTMENT MARCH

PETROLEUM MARKET SECTOR REPORT PETROLEUM MARKET DEPARTMENT MARCH PETROLEUM MARKET SECTOR REPORT PETROLEUM MARKET DEPARTMENT MARCH TABLES Table 1 2012 Mart Ayı Dağıtıcı ve İhrakiye Teslimi Lisansı Sahiplerinin Petrol İthalatı Table 2 2012 Mart Ayı Rafinerici Lisansı

Detaylı

Hatalar Bilgisi ve İstatistik Ders Kodu: Kredi: 3 / ECTS: 5

Hatalar Bilgisi ve İstatistik Ders Kodu: Kredi: 3 / ECTS: 5 Ders Kodu: 0010070021 Kredi: 3 / ECTS: 5 Yrd. Doç. Dr. Serkan DOĞANALP Necmettin Erbakan Üniversitesi Harita Mühendisliği Bölümü Konya 07.01.2015 1 Giriş 2 Giriş Matematiksel istatistiğin konusu yığın

Detaylı

ÜLKE NORMAL PASAPORT HUSUSİ VE HİZMET PASAPORTU DİPLOMATİK PASAPORT ABD Vize gerekiyor Vize gerekiyor Vize gerekiyor Afganistan Vize gerekiyor Vize

ÜLKE NORMAL PASAPORT HUSUSİ VE HİZMET PASAPORTU DİPLOMATİK PASAPORT ABD Vize gerekiyor Vize gerekiyor Vize gerekiyor Afganistan Vize gerekiyor Vize ÜLKE NORMAL PASAPORT HUSUSİ VE HİZMET PASAPORTU DİPLOMATİK PASAPORT ABD Vize gerekiyor Vize gerekiyor Vize gerekiyor Afganistan Vize gerekiyor Vize gerekiyor Vize gerekmiyor Afrika Cumhuriyeti Vize gerekiyor

Detaylı

Algoritma Geliştirme ve Veri Yapıları 9 Ağaç Veri Modeli ve Uygulaması. Mustafa Kemal Üniversitesi

Algoritma Geliştirme ve Veri Yapıları 9 Ağaç Veri Modeli ve Uygulaması. Mustafa Kemal Üniversitesi Algoritma Geliştirme ve Veri Yapıları 9 Ağaç Veri Modeli ve Uygulaması Ağaç, verilerin birbirine sanki bir ağaç yapısı oluşturuyormuş gibi sanal olarak bağlanmasıyla elde edilen hiyararşik yapıya sahip

Detaylı

BÖLÜM 12 STUDENT T DAĞILIMI

BÖLÜM 12 STUDENT T DAĞILIMI 1 BÖLÜM 12 STUDENT T DAĞILIMI 'Student t dağılımı' ya da kısaca 't dağılımı'; normal dağılım ve Z dağılımının da içerisinde bulunduğu 'sürekli olasılık dağılımları' ailesinde yer alan dağılımlardan bir

Detaylı

Transfer Fiyatlandırmas

Transfer Fiyatlandırmas G L O B A L T R A N S F E R P R I C I N G S E R V I C E S Transfer Fiyatlandırmas rması T A X Dr. Metin DURAN, İstanbul/27.01.2009 ANY TAX ADVICE IN THIS COMMUNICATION IS NOT INTENDED OR WRITTEN BY KPMG

Detaylı

VERİ MADENCİLİĞİ (Karar Ağaçları ile Sınıflandırma) Yrd.Doç.Dr. Kadriye ERGÜN

VERİ MADENCİLİĞİ (Karar Ağaçları ile Sınıflandırma) Yrd.Doç.Dr. Kadriye ERGÜN VERİ MADENCİLİĞİ (Karar Ağaçları ile Sınıflandırma) Yrd.Doç.Dr. Kadriye ERGÜN kergun@balikesir.edu.tr İçerik Sınıflandırma yöntemleri Karar ağaçları ile sınıflandırma Entropi Kavramı ID3 Algoritması C4.5

Detaylı

M SCI R.... DEMIR ÇELIK SAN.TIC.LTD.STI.

M SCI R.... DEMIR ÇELIK SAN.TIC.LTD.STI. M SCI R.... DEMIR ÇELIK SAN.TIC.LTD.STI. R Company Profile Şirket Profili 1960 lı yıllardan ugüne ve ugünden yarınlara... Kuruluşunun ilk yıllarında Karaük te demir çelik ürünleri ticaretine aşlayan MESCİER,

Detaylı

Paket Ücretlere kurulacak devre bedeli, müşteri adresinde kurulacak cihazlar ve numara başına sabit ücretler dahil değildir.

Paket Ücretlere kurulacak devre bedeli, müşteri adresinde kurulacak cihazlar ve numara başına sabit ücretler dahil değildir. 01/03/2015 3C1B Telekom Paket Dakika Tarifeleri, paketlere dahil olan ülkeler, ilgili arama kodları ve fiyatları aşağıda sunulmuştur. Tüm fiyatlara yasal oranlardaki %18 KDV ve %15 ÖİV dahildir. Paketler

Detaylı

İLGİLİ KİŞİLER. gümrük müşavirliği uluslararası taşımacılık dış ticaret

İLGİLİ KİŞİLER. gümrük müşavirliği uluslararası taşımacılık dış ticaret İLGİLİ KİŞİLER BİZ KİMİZ? 4PL,Gümrük Müşavirlik Hizmetleri, Taşıma ve Antrepo servisi veren Global lojistik firmasıyız. 20 yıldan fazla tecrübemizle müşterilerimize lojistik hizmetleri sunarak maliyeti

Detaylı

MALİ MEVZUAT SİRKÜLERİ NO : 2015 / 67

MALİ MEVZUAT SİRKÜLERİ NO : 2015 / 67 İstanbul, 27 Ağustos 2015 MALİ MEVZUAT SİRKÜLERİ NO : 2015 / 67 KONU : Emlak Vergisine Esas Olmak Üzere 2016 Yılında Uygulanacak Bina Metrekare Normal İnşaat Maliyet Bedelleri Hk. Bilindiği üzere Emlak

Detaylı

VEKTÖR UZAYLARI 1.GİRİŞ

VEKTÖR UZAYLARI 1.GİRİŞ 1.GİRİŞ Bu bölüm lineer cebirin temelindeki cebirsel yapıya, sonlu boyutlu vektör uzayına giriş yapmaktadır. Bir vektör uzayının tanımı, elemanları skalar olarak adlandırılan herhangi bir cisim içerir.

Detaylı

Tesadüfi Değişken. w ( )

Tesadüfi Değişken. w ( ) 1 Tesadüfi Değişken Tesadüfi değişkenler gibi büyük harflerle veya gibi yunan harfleri ile bunların aldığı değerler de gibi küçük harflerle gösterilir. Tesadüfi değişkenler kesikli veya sürekli olmak üzere

Detaylı

8.Konu Vektör uzayları, Alt Uzaylar

8.Konu Vektör uzayları, Alt Uzaylar 8.Konu Vektör uzayları, Alt Uzaylar 8.1. Düzlemde vektörler Düzlemdeki her noktası ile reel sayılardan oluşan ikilisini eşleştirebiliriz. Buna P noktanın koordinatları denir. y-ekseni P x y O dan P ye

Detaylı

Ders 8: Konikler - Doğrularla kesişim

Ders 8: Konikler - Doğrularla kesişim Ders 8: Konikler - Doğrularla kesişim Geçen ders RP 2 de tekil olmayan her koniğin bir dönüşümün ardından tek bir koniğe dönüştüğü sonucuna vardık; o da {[x : y : z x 2 + y 2 z 2 = 0]} idi. Bu derste bu

Detaylı

MIT OpenCourseWare Ekonomide İstatistiksel Yöntemlere Giriş Bahar 2009

MIT OpenCourseWare Ekonomide İstatistiksel Yöntemlere Giriş Bahar 2009 MIT OpenCourseWare http://ocw.mit.edu 14.30 Ekonomide İstatistiksel Yöntemlere Giriş Bahar 2009 Bu materyale atıfta bulunmak ve kullanım koşulları için http://ocw.mit.edu/terms sayfasını ziyaret ediniz.

Detaylı

Genel olarak test istatistikleri. Merkezi Eğilim (Yığılma) Ölçüleri Merkezi Dağılım (Yayılma) Ölçüleri. olmak üzere 2 grupta incelenebilir.

Genel olarak test istatistikleri. Merkezi Eğilim (Yığılma) Ölçüleri Merkezi Dağılım (Yayılma) Ölçüleri. olmak üzere 2 grupta incelenebilir. 3.SUNUM Genel olarak test istatistikleri Merkezi Eğilim (Yığılma) Ölçüleri Merkezi Dağılım (Yayılma) Ölçüleri olmak üzere 2 grupta incelenebilir. 2 Merkezi Eğilim Ölçüleri, belli bir özelliğe ya da değişkene

Detaylı

İstatistik ve Olasılık

İstatistik ve Olasılık İstatistik ve Olasılık Rastgele Değişkenlerin Dağılımları I Prof. Dr. İrfan KAYMAZ Ders konusu Bu derste; Rastgele değişkenlerin tanımı ve sınıflandırılması Olasılık kütle fonksiyonu Olasılık yoğunluk

Detaylı

İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ YABANCI UYRUKLU ÖĞRENCİ KABUL ESASLARI YÖNERGESİ

İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ YABANCI UYRUKLU ÖĞRENCİ KABUL ESASLARI YÖNERGESİ İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ YABANCI UYRUKLU ÖĞRENCİ KABUL ESASLARI YÖNERGESİ AMAÇ: MADDE 1- Bu Yönerge'nin amacı, İstanbul Arel Üniversitesi'ne yurtdışından öğrenci kabulüne ilişkin ilke ve kurallarını

Detaylı

SİMÜLASYON ÇEŞİTLERİ HAZIRLAYAN: ÖZLEM AYDIN

SİMÜLASYON ÇEŞİTLERİ HAZIRLAYAN: ÖZLEM AYDIN SİMÜLASYON ÇEŞİTLERİ HAZIRLAYAN: ÖZLEM AYDIN SİMÜLASYON ÇEŞİTLERİ Günümüz simülasyonları gerçek sistem davranışlarını, zamanın bir fonksiyonu olduğu düşüncesine dayanan Monte Carlo yöntemine dayanır. 1.

Detaylı

MAK 210 SAYISAL ANALİZ

MAK 210 SAYISAL ANALİZ MAK 210 SAYISAL ANALİZ BÖLÜM 5- SONLU FARKLAR VE İNTERPOLASYON TEKNİKLERİ Doç. Dr. Ali Rıza YILDIZ MAK 210 - Sayısal Analiz 1 İNTERPOLASYON Tablo halinde verilen hassas sayısal değerler veya ayrık noktalardan

Detaylı

Genetik Algoritmalar. Bölüm 1. Optimizasyon. Yrd. Doç. Dr. Adem Tuncer E-posta:

Genetik Algoritmalar. Bölüm 1. Optimizasyon. Yrd. Doç. Dr. Adem Tuncer E-posta: Genetik Algoritmalar Bölüm 1 Optimizasyon Yrd. Doç. Dr. Adem Tuncer E-posta: adem.tuncer@yalova.edu.tr Optimizasyon? Optimizasyon Nedir? Eldeki kısıtlı kaynakları en iyi biçimde kullanmak olarak tanımlanabilir.

Detaylı

MİNİ VANALAR (DN 8) MINI VALVES (DN 8)

MİNİ VANALAR (DN 8) MINI VALVES (DN 8) MİNİ VANALAR (DN 8) (DN 8) SEKTÖRÜNDE DÜNYA MARKASI WORLD S LEADING BRAND IN THE INDUSTRY 56 2.000 Üzerinde Ürün Çeşidi ÜLKEYE İHRACAT More than 2.000 products type in 56 countries 02 MİNİ VANALAR (DN8)

Detaylı

Matris Cebiriyle Çoklu Regresyon Modeli

Matris Cebiriyle Çoklu Regresyon Modeli Matris Cebiriyle Çoklu Regresyon Modeli Hüseyin Taştan Mart 00 Klasik Regresyon Modeli k açıklayıcı değişkenden oluşan regresyon modelini her gözlem i için aşağıdaki gibi yazabiliriz: y i β + β x i + β

Detaylı

ITMS DAYS www.itmsdays.com. Information Technologies Management Systems Days

ITMS DAYS www.itmsdays.com. Information Technologies Management Systems Days ITMS DAYS Information Technologies Management Systems Days FİNANS SEKTÖRÜNDE İLK ISO27001 SERTİFİKASYONU, DENEYİMLERİN PAYLAŞILMASI Ş Ercüment BÜYÜKŞUMNULU Teknoloji Hizmetleri Direktörü GÜNDEM 3 Bankalararası

Detaylı

MIT OpenCourseWare http://ocw.mit.edu. 14.30 Ekonomide İstatistiksel Yöntemlere Giriş Bahar 2009

MIT OpenCourseWare http://ocw.mit.edu. 14.30 Ekonomide İstatistiksel Yöntemlere Giriş Bahar 2009 MIT OpenCourseWare http://ocw.mit.edu 14.30 Ekonomide İstatistiksel Yöntemlere Giriş Bahar 2009 Bu materyale atıfta bulunmak ve kullanım koşulları için http://ocw.mit.edu/terms sayfasını ziyaret ediniz.

Detaylı

Otomotiv Sanayii Genel ve İstatistik Bülteni General and Statistical Information Bulletin Of Automotive Manufacturers

Otomotiv Sanayii Genel ve İstatistik Bülteni General and Statistical Information Bulletin Of Automotive Manufacturers OTOMOTİV SANAYİİ DERNEĞİ AUTOMOTIVE MANUFACTURERS ASSOCIATION Otomotiv Sanayii Genel ve İstatistik Bülteni General and Statistical Information Bulletin Of Automotive Manufacturers 2016 OSD OICA Üyesidir

Detaylı

GÜVENLİ TİCARETİN ADRESİ: EULER HERMES

GÜVENLİ TİCARETİN ADRESİ: EULER HERMES GÜVENLİ TİCARETİN ADRESİ: EULER HERMES Euler Hermes hakkında Rakamlarla Euler Hermes; 34,9% lik pazar payı ile dünyanın en büyük alacak sigortası şirketi 2011 yılı konsolide cirosu 2,275 milyar Euro Dünya

Detaylı

YÖNEYLEM ARAŞTIRMASI - I

YÖNEYLEM ARAŞTIRMASI - I YÖNEYLEM ARAŞTIRMASI - I 1/19 İçerik Yöneylem Araştırmasının Dalları Kullanım Alanları Yöneylem Araştırmasında Bazı Yöntemler Doğrusal (Lineer) Programlama, Oyun Teorisi, Dinamik Programlama, Tam Sayılı

Detaylı

C.Can Aktan (ed), Yoksullukla Mücadele Stratejileri, Ankara: Hak-İş Konfederasyonu Yayını, 2002. DÜNYADA VE TÜRKİYE DE İNSANİ YOKSULLUK

C.Can Aktan (ed), Yoksullukla Mücadele Stratejileri, Ankara: Hak-İş Konfederasyonu Yayını, 2002. DÜNYADA VE TÜRKİYE DE İNSANİ YOKSULLUK C.Can Aktan (ed), Yoksullukla Mücadele Stratejileri, Ankara: Hak-İş Konfederasyonu Yayını,. DÜNYADA VE TÜRKİYE DE İNSANİ YOKSULLUK İnsani yoksulluk (human poverty), Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı

Detaylı

VERİ MADENCİLİĞİ (Sınıflandırma Yöntemleri) Yrd.Doç.Dr. Kadriye ERGÜN kergun@balikesir.edu.tr

VERİ MADENCİLİĞİ (Sınıflandırma Yöntemleri) Yrd.Doç.Dr. Kadriye ERGÜN kergun@balikesir.edu.tr VERİ MADENCİLİĞİ (Sınıflandırma Yöntemleri) Yrd.Doç.Dr. Kadriye ERGÜN kergun@balikesir.edu.tr Genel İçerik Veri Madenciliğine Giriş Veri Madenciliğinin Adımları Veri Madenciliği Yöntemleri Sınıflandırma

Detaylı

VERİ MADENCİLİĞİ (Karar Ağaçları ile Sınıflandırma) Yrd.Doç.Dr. Kadriye ERGÜN

VERİ MADENCİLİĞİ (Karar Ağaçları ile Sınıflandırma) Yrd.Doç.Dr. Kadriye ERGÜN VERİ MADENCİLİĞİ (Karar Ağaçları ile Sınıflandırma) Yrd.Doç.Dr. Kadriye ERGÜN kergun@balikesir.edu.tr Genel İçerik Veri Madenciliğine Giriş Veri Madenciliğinin Adımları Veri Madenciliği Yöntemleri Sınıflandırma

Detaylı

1. BÖLÜM Polinomlar BÖLÜM II. Dereceden Denklemler BÖLÜM II. Dereceden Eşitsizlikler BÖLÜM Parabol

1. BÖLÜM Polinomlar BÖLÜM II. Dereceden Denklemler BÖLÜM II. Dereceden Eşitsizlikler BÖLÜM Parabol ORGANİZASYON ŞEMASI . BÖLÜM Polinomlar... 7. BÖLÜM II. Dereceden Denklemler.... BÖLÜM II. Dereceden Eşitsizlikler... 9. BÖLÜM Parabol... 5 5. BÖLÜM Trigonometri... 69 6. BÖLÜM Karmaşık Sayılar... 09 7.

Detaylı

UMUMA HUSUSİ HİZMET DİPLOMATİK A.B.D Vize Var Vize Var Vize Var Vize Var. AFGANİSTAN Vize Var Vize Var Vize Var Vize Var

UMUMA HUSUSİ HİZMET DİPLOMATİK A.B.D Vize Var Vize Var Vize Var Vize Var. AFGANİSTAN Vize Var Vize Var Vize Var Vize Var VİZE TABLOSU Pasaport Vize Tablosu MAVİ YEŞİL GRİ KIRMIZI ÜLKE UMUMA HUSUSİ HİZMET DİPLOMATİK MAHSUS DAMGALI A.B.D Vize Var Vize Var Vize Var Vize Var AFGANİSTAN Vize Var Vize Var Vize Var Vize Var ALMANYA

Detaylı

MIT OpenCourseWare Ekonomide İstatistiksel Yöntemlere Giriş Bahar 2009

MIT OpenCourseWare Ekonomide İstatistiksel Yöntemlere Giriş Bahar 2009 MIT OpenCourseWare http://ocw.mit.edu 14.30 Ekonomide İstatistiksel Yöntemlere Giriş Bahar 2009 Bu materyale atıfta bulunmak ve kullanım koşulları için http://ocw.mit.edu/terms sayfasını ziyaret ediniz.

Detaylı

MIT OpenCourseWare http://ocw.mit.edu. 14.30 Ekonomide İstatistiksel Yöntemlere Giriş Bahar 2009

MIT OpenCourseWare http://ocw.mit.edu. 14.30 Ekonomide İstatistiksel Yöntemlere Giriş Bahar 2009 MIT OpenCourseWare http://ocw.mit.edu 14.30 Ekonomide İstatistiksel Yöntemlere Giriş Bahar 2009 Bu materyale atıfta bulunmak ve kullanım koşulları için http://ocw.mit.edu/terms sayfasını ziyaret ediniz.

Detaylı

İSTATİSTİKSEL TAHMİNLEME. Örneklem istatistiklerinden hareketle ana kütle parametreleri hakkında genelleme yapmaya istatistiksel tahminleme denir.

İSTATİSTİKSEL TAHMİNLEME. Örneklem istatistiklerinden hareketle ana kütle parametreleri hakkında genelleme yapmaya istatistiksel tahminleme denir. İSTATİSTİKSEL TAHMİNLEME Örneklem istatistiklerinden hareketle ana kütle parametreleri hakkında genelleme yapmaya istatistiksel tahminleme denir. 1 ŞEKİL: Evren uzay-örneklem uzay İstatistiksel tahmin

Detaylı

MALİ MEVZUAT SİRKÜLERİ NO : 2016 / 36

MALİ MEVZUAT SİRKÜLERİ NO : 2016 / 36 İstanbul, 05 Nisan 2016 MALİ MEVZUAT SİRKÜLERİ NO : 2016 / 36 KONU : İnternet Servis Sağlayıcılığı Hizmetlerinde Özel İletişim Vergisi (ÖİV) Uygulaması (14 Seri Nolu Özel İletişim Vergisi Genel Tebliği)

Detaylı

Plazma İletiminin Optimal Kontrolü Üzerine

Plazma İletiminin Optimal Kontrolü Üzerine Plazma İletiminin Optimal Kontrolü Üzerine 1 Yalçın Yılmaz, 2 İsmail Küçük ve 3 Faruk Uygul *1 Faculty of Arts and Sciences, Dept. of Mathematics, Sakaya University, Sakarya, Turkey 2 Faculty of Chemical

Detaylı

T.C. MALĠYE BAKANLIĞI Muhasebat Genel Müdürlüğü. 15 inci YILLIK OECD KAMU SEKTÖRÜ TAHAKKUKLARI Sempozyumuna ĠliĢkin Rapor

T.C. MALĠYE BAKANLIĞI Muhasebat Genel Müdürlüğü. 15 inci YILLIK OECD KAMU SEKTÖRÜ TAHAKKUKLARI Sempozyumuna ĠliĢkin Rapor T.C. MALĠYE BAKANLIĞI Muhasebat Genel Müdürlüğü 15 inci YILLIK OECD KAMU SEKTÖRÜ TAHAKKUKLARI Sempozyumuna ĠliĢkin Rapor Toplantının Yeri ve Tarihi: Fransa, 26-27/02/2015 Toplantıya Genel Müdürlük Adına

Detaylı

Bölüm 7 ENTROPİ. Bölüm 7: Entropi

Bölüm 7 ENTROPİ. Bölüm 7: Entropi Bölüm 7 ENTROPİ 1 Amaçlar Termodinamiğin ikinci kanununu hal değişimlerine uygulamak. İkinci yasa verimini ölçmek için entropi olarak adlandırılan özelliği tanımlamak. Entropinin artış ilkesinin ne olduğunu

Detaylı

altında ilerde ele alınacaktır.

altında ilerde ele alınacaktır. YTÜ-İktisat İstatistik II Nokta Tahmin Yöntemleri 1 NOKTA TAHMİN YÖNTEMLERİ Şimdiye kadar verilmiş tahmin edicilerin sonlu örneklem ve asimptotik özelliklerini inceledik. Acaba bilinmeyen anakütle parametrelerini

Detaylı

Web Madenciliği (Web Mining)

Web Madenciliği (Web Mining) Web Madenciliği (Web Mining) Hazırlayan: M. Ali Akcayol Gazi Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü Konular Sınıflandırıcıların Değerlendirilmesi Skorlar Karışıklık matrisi Accuracy Precision Recall

Detaylı

Tablo (2): Atıştırma Sayısı ve Günlük Sınav Sayısı Atıştırma Sınav Sayısı (X) 0 0.07 0.09 0.06 0.01

Tablo (2): Atıştırma Sayısı ve Günlük Sınav Sayısı Atıştırma Sınav Sayısı (X) 0 0.07 0.09 0.06 0.01 Ortak Varyans ve İstatistiksel Bağımsızlık Bir rassal değişken çifti istatistiksel olarak bağımsız ise aralarındaki ortak varyansın değeri 0 dır. Ancak ortak varyans değerinin 0 olması, iki rassal değişkenin

Detaylı

T I M U R K A R A Ç AY - H AY D A R E Ş C A L C U L U S S E Ç K I N YAY I N C I L I K A N K A R A

T I M U R K A R A Ç AY - H AY D A R E Ş C A L C U L U S S E Ç K I N YAY I N C I L I K A N K A R A T I M U R K A R A Ç AY - H AY D A R E Ş C A L C U L U S S E Ç K I N YAY I N C I L I K A N K A R A Contents 1 İyi Sıralama 5 Bibliography 13 1 İyi Sıralama Well Ordering İyi sıralama kavramı, doğal sayıların

Detaylı

ÇELİK KAPIDA POTANSİYEL HEDEF PAZARLAR

ÇELİK KAPIDA POTANSİYEL HEDEF PAZARLAR ÇELİK KAPIDA POTANSİYEL HEDEF PAZARLAR ARAŞTIRMANIN METODOLOJİSİ: ARAŞTIRMALARDA KULLANILAN VERİLERİN GÜVENİLİRLİĞİ: Bu Araştırmalarda kullanılan temel istatistikî veriler ITC-TRADE MAP (International

Detaylı

Üç Boyutlu Serpilme (Saçılım) Grafikleri

Üç Boyutlu Serpilme (Saçılım) Grafikleri Üç Boyutlu Serpilme (Saçılım) Grafikleri 3D Scatterplot of boy vs kol vs bacak 90 boy 0 70 0 90 70 00 0 bacak 0 0 90 kol 3D Scatterplot of kol vs omuz vs kalca 90 kol 0 70 00 kalca 0 0 0 0 00 omuz Merkez

Detaylı