8.Konu Vektör uzayları, Alt Uzaylar

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "8.Konu Vektör uzayları, Alt Uzaylar"

Transkript

1 8.Konu Vektör uzayları, Alt Uzaylar 8.1. Düzlemde vektörler Düzlemdeki her noktası ile reel sayılardan oluşan ikilisini eşleştirebiliriz. Buna P noktanın koordinatları denir. y-ekseni P x y O dan P ye çizilen yönlü doğru parçası ile gösterilir ve O: başlangıç noktası, P: bitim noktası olarak adlandırılır. Diğer yandan, yönlü doğru parçasıyla bir matrisini eşleştirebileriz. 8.1.Tanım: Düzlemde bir vektör; 2x1 boyutlu bir matrisidir. Burada reel sayılardır ve in bileşenleri olarak adlandırılır. Bir vektör bir matris olduğundan eğer ve ise vektörlerine eşittir denir. Fiziksel uygulamalarda, noktasından noktasına bir yönlü doğru parçasına düzlemde bir vektör denir. noktası başlangıç ve bitim noktasıdır. vektörü aynı zamanda vektörüyle de gösterilebilir. Her vektörüyle bir noktasını eşleştirebiliriz. Tersine her noktasıyla bir ve yalnız bir vektörünü eşleştirebiliriz. 8.2.Tanım: x-ekseni düzlemde iki vektör olsun. ve vektörlerin toplamı olur. 1

2 8.3.Tanım: bir vektör ve c bir skalar ise, nun c ile vektörüdür. Eğer c>0 ise aynı yöndedir, diğer yandan, d<0 ise ters yöndedir. vektörüne sıfır vektörü denir ve 0 ile gösterilir. Eğer herhangi bir vektör ise olduğu açıktır. Aynı zamanda olduğunu gösterebiliriz ve vektörünü olarak yazarız ve u nun negatifi deriz. Ayrıca ifadesini olarak yazarız ve u ile v arasındaki fark olarak adlandırırız Uzayda vektörler Uzaydaki her bir P noktasını, reel sayılardan oluşan ve o noktanın koordinatları olarak adlandırılan bir sıralı üçlüsüyle eşleştirebiliriz. Tersine reel sayılardan oluşan her bir üçlüyü uzayda bir noktaya eşleştirebiliriz. koordinatalarına sahip P noktası yada kısaca ile gösterilir. Uzaydaki bu tüm noktaların kümesi 3-uzay olarak adlandırılır ve şeklinde gösterilir. Uzayda bir vektör yada kısaca vektör şeklinde 3x1 tipinde bir matristir. Burada reel sayılardır ve in bileşenleri olarak adlandırılır. Eğer karşılıklı bileşenleri eşitse uzayda iki vektöre eşittir denir. noktasından noktasına yönlendirilmiş bir doğru parçası vektör olarak adlandırılır. noktası başlangıç ve noktası bitim noktasıdır. Böyle bir vektörün bileşenleri ve dir. Eğer ve de vektörler ve c bir skalar ise toplamı ve skalar çarpımı sırasıyla ve şeklinde tanımlanır. de sıfır vektörü dır ve 0 şeklinde gösterilir. 0 vektörü, deki bir vektörü için özelliğini sağlar. vektörün negatifi olur ve dır Teorem: ve, veya, de tanımlı vektörler, c ve d reel sabitler ise 2

3 i. u+v=v+u ii. u+(v+ w)=(u+v)+w iii. u+0=0+u=u iv. u+(-u)=0 v. c(u+v)=cu+cv vi. (c+d)u=cu+du vii. c(du)=(cd)u viii. 1u=u ifadeleri geçerlidir Vektör uzayları 8.4.Tanım: Bir vektör uzayı, V üzerinde tanımlı ve işlemler ile birlikte aşağıdaki özellikleri sağlayan elemanların kümesidir: 1.Eğer ve, nin herhangi iki elemanı ise de nin elemanıdır. i. V deki her ve için. ii. V deki her ve için. iii. V deki her için olacak bir elemanı bulunur. iv. V deki her için olacak bir elemanı bulunur. 2. c reel sayı ve u, V nin herhangi bir elemanı ise da nin elemanıdır. v. Herhangi bir c reel sayısı ve V deki her u ve v için. vi. Herhangi iki c ve d reel sayıları ve V deki her u için vii. viii. Herhangi iki c ve d reel sayıları ve V deki her u için V deki her u için iii. özellikteki 0 vektörüne sıfır vektör denir. iv. özellikteki vektörüne nun negatifi denir. 1.Ö.: nx1 tipindeki reel elemanlı [ ] şeklindeki tüm matrislerin kümesi olan yi düşünelim. Şimdi işlemi matris toplamını ve işlemi de matrisin bir reel sayıyla çarpımını göstersin. Matrisin işlemlerinin özelliklerine göre bir vektör uzayıdır. Onun elemenlarına vektör denir. 2.Ö.: mxn tipindeki bir matrisin bir reel sayı ile çarpımı alındığında, tüm mxn matrislerin kümesi bir vektör uzayı olur. Bu vektör uzayını ile gösteririz. 3.Ö.: işlemini reel sayıların bilinen toplamı ve işlemini de reel sayıların bilinen çarpımı olarak kabul edersek, tüm reel sayıların kümesi bir vektör uzayıdır. 3

4 4.Ö.: Polinomlar. Bir polinom (t cinsinden) şeklinde ifade edilen bir fonksiyondur. Burada reel sayılardır ve n negatif olmayan bir tamsayıdır. Eğer ise p(t) ye n dereceye sahiptir deriz. 0 ile gösterilen sıfır polinomunun bir derecesi yoktur. Şimdi sıfır polinomunu içeren ve derecesi olan tüm polinomların kümesi olsun. Eğer p(t) ve q(t), de iseler ve şeklinde yazabiliriz. yi şöyle tanımlarız: Eğer c bir skalar ise,. yi şöyle tanımlarız: bu işlemlere göre bir vektör uzayıdır. 5.Ö.: V, R üzerinde tanımlı reel-değerli ve sürekli fonksiyonların kümesi olsun. Eğer f ve g, V nin elemanı ise, işlemi şeklinde tanımlanır. Eğer f ve g, V nin elemanı ve reel sayı ise, şeklinde tanımlanır. V bir vektör uzayıdır ve şeklinde gösterilir. 6.Ö.: V, üzerinde ( bilinen çıkarma), ( bilinen çarpma) tanımlı tüm reel sayılar kümesi olsun. Bu bir vektör uzayı mıdır? 8.2. Teorem: Eğer V bir vektör uzayı ise bu taktirde, i. V deki herhangi bir u vektörü için ii. Herhangi bir c skaları için iii. Eğer ise c=0 veya u=0 dır. iv. V deki herhangi bir u vektörü için dır. 8.4 Alt uzaylar 8.5.Tanım: V vektör uzayı ve W, V nin boş olmayan bir alt kümesi olsun. Eğer W. V deki işlemlere göre bir vektör uzayı ise, o zaman W, V nin bir alt uzayı olarak adlandırılır. 7.Ö.: Her vektör uzayı, kendisi ve sadece sıfır vektöründen oluşan {0} alt uzayı olmak üzere en az iki alt vektör uzayına sahiptir. {0} alt uzayı sıfır alt uzayı olarak adlandırılır. 8.Ö.: derecesi olan tüm polinomlar ve sıfır polinomunun oluşturduğu bir küme olsun. tüm polinomlarin vektör uzayı olan P nin bir altkümesidir. P nin bir altuzayıdır. 9.Ö.: derecesi olan tüm polinomlar bir küme olsun. P nin bir altkümesidir. Ancak ve polinomların toplamı birici dereceden bir polinom olduğu için V de olmadığından, V, P nin bir altuzayı değildir Teorem: V, ve işlemleriyle birlikte bir vektör uzay ve W, N nin boş olmayan bir alt kümesi olsun. O zaman, W nin V ye ait bir alt uzay olması için gerek ve yeter şart aşağıdakilerin sağlanmasıdır: i. Eğer u,v, W de herhangi vektörler ise ii. Eğer c herhangi bir reel sayı ve u, W de herhangi bir vektör ise 4

5 10.Ö.: herhangi reel sayılar olmak üzere te şekilindeki vektörlerin kümesi W olsun. W, nin bir alt uzayıdır. 11.Ö.: Bir V vektör uzayında ve sabit iki vektör ve keyfi reel sayılar olmak üzere W, V deki formündeki vektörlerin kümesi olsun. W, V nin bir alt uzayıdır. 8.6.Tanım: V de k tane vektör, olsun. Bazı, reel sayılar için ise vektörüne, vektörlerin lineer birleşimidir denir. 12.Ö.: te olsun. vektörü olacak şekilde, reel sayılar bulunabilirse vektörlerinin lineer birleşimidir. Cev:, 8.7.Tanım: bir V vektör uzayında vektörlerin bir kümesi ise S deki vektörlerin bütün lineer birleşiminden oluşan V deki vektörlerin kümesi Sp S veya { } ise gösterilir. 13.Ö.: 2x3 matrislerin { } şeklinde verilen S kümesi gözönüne alalım. Bu durumda olmak üzere reel sayılar formundaki matrislerin tamamının kümesidir Teorem: V deki vektörlerin bir kümesi olsun. O zaman SpS, V nin bir alt uzayıdır. 14.Ö.: de olsun. vektörünün { } e ait olup olmadığını karar veriniz. Ç.: 5

6 Elementer satır işemleriyle ilaveli matris eşelon forma getirilir ve çözümünün olmadığı görülür te doğrular te sıfırdan farklı bir v vektörü ise orijinden geçen ve v vektörüne paralel olan bir doğrusu, konum vektörü olan ve denklemi sağlayan noktalarından oluşur. doğrusu in bir alt uzayıdır. te bir nokta ve ın yer vektörü ise dan geçen ve v ye paralel olan doğrusu denklemi ile verilen ve yer vektörü olan noktalarından oluşur. Bu denklem herhangi bir reel sayıyı temsil eden t parametresini içerdiğinden buna nin parametrik denklemi adı verilir. Denklem, bileşenler cinsinden şeklinde yazılabilir. 15.Ö.: noktasından geçen vektörüne paralel olan doğrunun parametrik denklemler olur. 16. Ö.: ve noktalarından geçen doğrusunun parametrik denklemlerini bulunuz. Ç.: = 6

7 8.KONU: Ödevler 1., olsun. i. ii. iii. olacak şekilde r ve s yi bulunuz. 2.,,, olsun. i. ii. iii. olacak şekilde r, s ve t yi bulunuz. 3. Eğer p(t) ve q(t), de iseler, yanı ve için Eğer c bir skalar ise, olduğuna göre nin bu işlemlere göre bir vektör uzayıdığını gösteriniz. 4. V, R üzerinde tanımlı reel-değerli ve sürekli fonksiyonların kümesi olsun. Eğer f ve g, V nin elemanı ise, işlemi şeklinde tanımlanır. Eğer f ve g, V nin elemanı ve reel sayı ise, şeklinde tanımlanır. V nin bir vektör uzayı olduğunu gösteriniz. 5. Vektör uzayının sadece bir tane sıfır vektörü olduğunu ispatlayınız. 6. Aşağıdaki verilen vektörlerden hangileri vektörlerin lineer birleşimi olarak ifade edilir: i. ii. iii. iv. 7. Vektor uzayının her bir v vektörü için olduğunu ispatlayınız. 8. V deki vektörlerin bir kümesi olsun. O zaman SpS, V nin bir alt uzayı olduğunu gösteriniz. 9. Verilen in alt kümelerinden hangileri alt uzaydır? i. olmak üzere, ii. ve olmak üzere, iii. ve olmak üzere, iv. ve olmak üzere, 10. Aşağıdaki verilen noktalardan geçen doğrunun parametrik denklemlerini bulunuz i. (2,-3,1), (4,2,5) ii. (-3,-2,-2), (5,5,4) 7

Şimdi de [ ] vektörünün ile gösterilen boyu veya büyüklüğü Pisagor. teoreminini iki kere kullanarak

Şimdi de [ ] vektörünün ile gösterilen boyu veya büyüklüğü Pisagor. teoreminini iki kere kullanarak 10.Konu İç çarpım uzayları ve özellikleri 10.1. ve üzerinde uzunluk de [ ] vektörünün ile gösterilen boyu veya büyüklüğü Pisagor teoreminden dir. 1.Ö.: [ ] ise ( ) ( ) ve ( ) noktaları gözönüne alalım.

Detaylı

Rasgele Vektörler Çok Değişkenli Olasılık Dağılımları

Rasgele Vektörler Çok Değişkenli Olasılık Dağılımları 4.Ders Rasgele Vektörler Çok Değişkenli Olasılık Dağılımları Tanım:,U, P bir olasılık uzayı ve X, X,,X n : R n X, X,,X n X, X,,X n olmak üzere, her a, a,,a n R n için : X i a i, i,, 3,,n U özelliği sağlanıyor

Detaylı

1. BÖLÜM uzayda Bir doğrunun vektörel ve parametrik denklemi... 71. 2. BÖLÜM uzayda düzlem denklemleri... 77

1. BÖLÜM uzayda Bir doğrunun vektörel ve parametrik denklemi... 71. 2. BÖLÜM uzayda düzlem denklemleri... 77 UZAYDA DOĞRU VE DÜZLEM Sayfa No. BÖLÜM uzayda Bir doğrunun vektörel ve parametrik denklemi.............. 7. BÖLÜM uzayda düzlem denklemleri.......................................... 77. BÖLÜM uzayda Bir

Detaylı

11. SINIF MATEMATİK KONU ÖZETİ

11. SINIF MATEMATİK KONU ÖZETİ 2012 11. SINIF MATEMATİK KONU ÖZETİ TOLGA YAVAN Matematik Öğretmeni 1.ÜNİTE: KARMAŞIK SAYILAR x 2 +3=0 gibi denklemlerin gerçek sayılarda çözümü olmadığından bu denklemlerin boş kümeden farklı çözüm kümeleri

Detaylı

SAYMA. Ayrık iki kümenin bileşimindeki eleman sayısı, bu kümelerin eleman sayıları toplamına

SAYMA. Ayrık iki kümenin bileşimindeki eleman sayısı, bu kümelerin eleman sayıları toplamına SONLU MATEMATİK SAYMA SAYMANIN İKİ TEMEL PRENSİBİ TOPLAMA PRENSİBİ Ayrık iki kümenin bileşimindeki eleman sayısı, bu kümelerin eleman sayıları toplamına eşittir. Örnek. Bir sınıftaki her öğrencinin, iki

Detaylı

30 NİSAN-14 MAYIS ZEYNEP KAYAR. 1) L : R 3 R 2, L(x 1, x 2, x 3 ) = ( 3x 1 + 2x 3 4x 2, 2x 1 + x 2 3x 3 )

30 NİSAN-14 MAYIS ZEYNEP KAYAR. 1) L : R 3 R 2, L(x 1, x 2, x 3 ) = ( 3x 1 + 2x 3 4x 2, 2x 1 + x 2 3x 3 ) 3 NİSAN-4 MAYIS ZEYNEP KAYAR MATEMATİK BÖLÜMÜ LİNEER CEBİR-II DERSİ ÖDEV 4 Soru I: Aşağıda verilen dönüşümlerin lineer olup olmadığını gösteriniz. ) L : R 3 R, L(x, x, x 3 ) = ( 3x + x 3 4x 4, x + x 3x

Detaylı

4.3. Türev ile İlgili Teoremler

4.3. Türev ile İlgili Teoremler 4.. Türev ile İlgili Teoremler Bu kesimde ortalama değer teoremini vereceğiz. Ortalama değer teoremini ispatlarken kullanılacak olan Fermat teoremini ve diğer bazı teoremleri ispat edeceğiz. 4...Teorem

Detaylı

için doğrudur. olmak üzere tüm r mertebeli gruplar için lemma nın doğru olduğunu kabul edelim. G grubunun mertebesi n olsun. ve olsun.

için doğrudur. olmak üzere tüm r mertebeli gruplar için lemma nın doğru olduğunu kabul edelim. G grubunun mertebesi n olsun. ve olsun. 11. Cauchy Teoremi ve p-gruplar Bu bölümde Lagrange teoreminin tersinin doğru olduğu bir özel durumu inceleyeceğiz. Bu teorem Cauchy tarafından ispatlanmıştır. İlk olarak bu teoremi sonlu değişmeli gruplar

Detaylı

www.mehmetsahinkitaplari.org

www.mehmetsahinkitaplari.org MATEMA www.mehmetsahinkitaplari.org T T r. P ALME YA YINCILIK Ankara I PALME YAYINLARI: 76 Sinif Matematik Konu Anlatım / Mehmet Şahin Yaına Hazırlama : PALME Dizgi-Grafik Tasarım Birimi Yaın Editörü :

Detaylı

Eksikler: Composition factors Inverse limit and Hom

Eksikler: Composition factors Inverse limit and Hom Ali Nesin Okura Not: Henüz bitmemiş ve gözden geçirilmemiş kitap notlarıdır. İçinde yanlışlar, eksiklikler, dikkatsizlikler, yanlış ifadeler, kötü anlatımlar olabilir. anesin@nesinvakfi.org adresine yollanan

Detaylı

Elektromanyetik Alan Kaynakları (1)

Elektromanyetik Alan Kaynakları (1) (4) Elektrostatik Giriş Elektrostatik zamana bağlı olarak değişen elektrik alanlar için temel oluşturur. Pek çok elektronik cihazın çalışması elektrostatik üzerine kuruludur. Bunlara örnek olarak osiloskop,

Detaylı

Yrd. Doç. Dr. Levent Çetin. Alternatif Gerilim. Alternatif Akımın Fazör Olarak İfadesi. Temel Devre Elemanlarının AG Etkisi Altındaki Davranışları

Yrd. Doç. Dr. Levent Çetin. Alternatif Gerilim. Alternatif Akımın Fazör Olarak İfadesi. Temel Devre Elemanlarının AG Etkisi Altındaki Davranışları Yrd. Doç. Dr. Levent Çetin İçerik Alternatif Gerilim Faz Kavramı ın Fazör Olarak İfadesi Direnç, Reaktans ve Empedans Kavramları Devresinde Güç 2 Alternatif Gerilim Alternatif gerilim, devre üzerindeki

Detaylı

1. Giriş 2. Kristal Yapılar 3. Kristal Kafes Noktaları 4. Kristal Kafes Doğrultuları ve Düzlemler MALZEME BILGISI B3

1. Giriş 2. Kristal Yapılar 3. Kristal Kafes Noktaları 4. Kristal Kafes Doğrultuları ve Düzlemler MALZEME BILGISI B3 1. Giriş 2. Kristal Yapılar 3. Kristal Kafes Noktaları 4. Kristal Kafes Doğrultuları ve Düzlemler Katı malzemeler, atomların veya iyonların oluşturdukları düzene göre sınıflandırılabilir. Bir kristal

Detaylı

11. SINIF GEOMETRİ KONU ÖZETİ

11. SINIF GEOMETRİ KONU ÖZETİ 2012 11. SINIF GEOMETRİ KONU ÖZETİ TOLGA YAVAN Matematik Öğretmeni 1. ÜNİTE: DÖRTGENLER DÖRTGEN VE TEMEL ELEMANLARI Herhangi üçü doğrusal olmayan A, B, C ve D noktaları verilsin. [AB], [BC], [CD] ve [DA]

Detaylı

MAT223 AYRIK MATEMATİK

MAT223 AYRIK MATEMATİK MAT223 AYRIK MATEMATİK Saymanın Temelleri 1. Bölüm Emrah Akyar Anadolu Üniversitesi Fen Fakültesi Matematik Bölümü, ESKİŞEHİR 2014 2015 Öğretim Yılı Ayşe nin Doğum Günü Partisi Saymanın Temelleri Ayşe

Detaylı

PERMÜTASYON, KOMBİNASYON. Örnek: Örnek: Örnek:

PERMÜTASYON, KOMBİNASYON. Örnek: Örnek: Örnek: SAYMANIN TEMEL KURALLARI Toplama Kuralı : Sonlu ve ayrık kümelerin eleman sayılarının toplamı, bu kümelerin birleşimlerinin eleman sayısına eşittir. Mesela, sonlu ve ayrık iki küme A ve B olsun. s(a)=

Detaylı

Bölüm 9 KÖK-YER EĞRİLERİ YÖNTEMİ

Bölüm 9 KÖK-YER EĞRİLERİ YÖNTEMİ Bölüm 9 KÖK-YER EĞRİLERİ YÖNTEMİ Kapalı-döngü denetim sisteminin geçici-durum davranışının temel özellikleri kapalı-döngü kutuplarından belirlenir. Dolayısıyla problemlerin çözümlenmesinde, kapalı-döngü

Detaylı

EN AZ SAYIDA AĞIRLIKLA AĞIRLIKLARI TARTMAK

EN AZ SAYIDA AĞIRLIKLA AĞIRLIKLARI TARTMAK EN AZ SAYIDA AĞIRLIKLA AĞIRLIKLARI TARTMAK Amaç: 1 den n ye kadar olan tamsayı ağırlıkları, toplamları n olan en az sayıda ağırlığı kullanarak tartmak. Giriş: Bu araştırmanın temelini Ulusal Bilgisayar

Detaylı

SU DALGALARINDA GİRİŞİM

SU DALGALARINDA GİRİŞİM SU DALGALARINDA GİRİŞİM Yukarıda iki kaynağın oluşturduğu dairesel su dalgalarının meydana getirdiği girişim deseni gösterilmiştir Burada kesikli çizgiler dalga çukurlarını, düz çizgiler dalga tepelerini

Detaylı

Kafes Yapıları. Hatırlatma

Kafes Yapıları. Hatırlatma Kafes Yapıları Ders 7 8-1 Hatırlatma Daha önce anlatılan sıra bağıntısını hatırlayalım. A kümesinde bir R bağıntsı verilmiş olsun. R bağıntısı; a. Yansıma (Tüm a A için, sadece ve sadece ara ise yansıyandır(reflexive)).

Detaylı

ŞEKİL YETENEĞİ TEST 1

ŞEKİL YETENEĞİ TEST 1 SAYISAL MANTIK ŞEKİL YETENEĞİ TEST. + = = 4. I. a c a + b + c Yukarıdaki eşitliklerden,, sembolleri belli bir sayının yerine kullanılmıştır. b + nin değeri kaçtır? II. c b b c + m c A) B) C) D) 4 E) 5

Detaylı

Bazı Sonlu Klingenberg Düzlemleri İçin Üzerinde Olma Matrisleri

Bazı Sonlu Klingenberg Düzlemleri İçin Üzerinde Olma Matrisleri BAÜ FBE Dergisi Cilt:12, Sayı:1, 91-99 Temmuz 2010 Bazı Sonlu Klingenberg Düzlemleri İçin Üzerinde Olma Matrisleri Atilla AKPINAR * Uludağ Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Matematik Bölümü, Görükle,

Detaylı

"Bütün kümelerin kümesi", X olsun. Öyle ise her alt kümesi kendisinin elemanıdır. X'in "Alt kümeleri kümesi" de X'in alt kümesidir.

Bütün kümelerin kümesi, X olsun. Öyle ise her alt kümesi kendisinin elemanıdır. X'in Alt kümeleri kümesi de X'in alt kümesidir. Matematik Paradoksları: Doğru Parçası Paradoksu: Önce doğru parçasının tarifini yapalım: Doğru Parçası: Başlangıcı ve sonu olan ve sonsuz adet noktadan oluşan doğru. Pekiyi nokta nedir? Nokta: Kalemin

Detaylı

Analiz I (Temel Gerçel Analiz)

Analiz I (Temel Gerçel Analiz) Ali Nesin Analiz I (Temel Gerçel Analiz) Nesin Yayıncılık A.Ş. İnönü Mahallesi Çimen Sokak No: 50/A Elmadağ Şişli/İstanbul Tel: 022 29 49 89 Faks: 022 234 7 77 nesin@nesinyayinevi.com www.nesinyayinevi.com

Detaylı

ŞEKİL DEĞİŞTİRME HALİ

ŞEKİL DEĞİŞTİRME HALİ ŞEKİL DEĞİŞTİRME HALİ GİRİŞ Önceki bölümde cisme etkiyen kuvvetlerin dengesi incelenerek gerilme kavramı geliştirildi. Bu bölümde ise şekil değiştiren cisim mekaniğinin en önemli kavramlarından biri olan

Detaylı

SAYILARIN ASAL ÇARPANLARINA AYRILMASI

SAYILARIN ASAL ÇARPANLARINA AYRILMASI ASAL SAYILAR Asal sayılar, 1 ve kendisinden başka pozitif tam böleni olmayan 1' den büyük tamsayılardır. En küçük asal sayı, 2' dir. 2 asal sayısı dışında çift asal sayı yoktur. Yani, 2 sayısı dışındaki

Detaylı

PARALEL MEKANİZMALARIN KİNEMATİĞİ, DİNAMİĞİ VE ÇALIŞMA UZAYI

PARALEL MEKANİZMALARIN KİNEMATİĞİ, DİNAMİĞİ VE ÇALIŞMA UZAYI HAVACILIK VE UZAY TEKNOLOJİLERİ DERGİSİ OCAK 25 CİLT 2 SAYI 1 (19-36) PARALEL MEKANİZMALARIN KİNEMATİĞİ, DİNAMİĞİ VE ÇALIŞMA UZAYI Elmas ANLI Uçak Müh. Böl İstanbul Teknik Üni. anli@itu.edu.tr Hüseyin

Detaylı

S5EC ve KD45-O MODAL MANTIKLARININ MODELLERİ

S5EC ve KD45-O MODAL MANTIKLARININ MODELLERİ T.C. İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ S5EC ve KD45-O MODAL MANTIKLARININ MODELLERİ ÜZERİNE YÜKSEK LİSANS TEZİ Ayşe BÖLÜK 1009041002 Anabilim Dalı : Matematik - Bilgisayar Programı :

Detaylı

BÖLÜM 9 Kök-yer Eğrisiyle Tasarım

BÖLÜM 9 Kök-yer Eğrisiyle Tasarım BÖLÜM 9 Kök-yer Eğrisiyle Tasarım GİRİŞ Kök-yer eğrisi bize grafik olarak sistemin geçici hal cevabı ve kararlılığı ile ilgili bilgi verir. Sistemin geçici hal cevabı ve kararlılığı ile ilgili bilgi almak

Detaylı

GENEL FİZİK II DERS NOTLARI

GENEL FİZİK II DERS NOTLARI GENEL FİZİK II DERS NOTLARI Hazırlayanlar: Prof. Dr. Mustafa POLAT Prof. Dr. Leyla TATAR YILDIRIM 1 BÖLÜM-1 Elektrik Yükü Bu bölümde, maddenin özelliklerinden birisi olan elektrik yükü ile tanışacağız.

Detaylı