İSTATİSTİĞE GİRİŞ FINAL

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "İSTATİSTİĞE GİRİŞ FINAL"

Transkript

1 İSTATİSTİĞE GİRİŞ İSTATİSTİĞE GİRİŞ FINAL İSTATİSTİĞE GİRİŞ

2 A İSTATİSTİĞE GİRİŞ DİKKAT! Bu testte 25 soru bulunmaktadır. Cevaplarınızı, cevap kâğıdınızın İstatistiğe Giriş testi için ayrılan kısmına işaretleyiniz. İstatistiki tablolar kitapçığın sonunda yer almaktadır. 1. I. Korelasyon II. Regresyon III. Mod IV. Hipotez testi V. Değişim aralığı Yukarıdakilerden hangisi veya hangileri deskriptif (tasviri) istatistiğin konuları arasındadır? A) Yalnız V B) I ve II C) II ve III D) II ve IV E) III ve V 3. Günler Satılan Süt Miktarı (litre) Pazartesi 180 Salı 100 Çarşamba 150 Perşembe 170 Cuma 110 Cumartesi 120 Pazar 140 Yukarıdaki tabloda verilen seri hangi seri türüne örnektir? 2. Aşağıdaki veri türleriyle ilgili eşleştirmelerden hangisi yanlıştır? A) Saç rengi Sınıflayıcı (nominal) veri B) Boy ölçümleri Kesikli veri C) Medeni durum Nitel veri D) Yıllara göre enflasyon değerleri Zaman serisi E) Isı ölçümleri Nicel veri A) Kesit serisi B) Sürekli gruplandırılmış seri C) Birikimli seri D) Mekân serisi E) Zaman serisi 4. I. Ojiv eğrisi II. Sütun grafiği III. Frekans poligonu IV. Histogram Yukarıdakilerden hangisi veya hangileri kategorik verilerin gösteriminde kullanılan grafik türlerindendir? A) Yalnız III B) Yalnız IV C) I ve II D) I ve III E) III ve IV 2012ORT Diğer sayfaya geçiniz

3 5. Bir fakültedeki öğrencilerin yaşları ortalaması 21 dir. Bu fakültedeki öğrencilerin yaşları olduğuna göre bu fakültede kaç öğrenci vardır? A) 440 B) 570 C) 610 D) 720 E) I. Pörsentil II. Değişim katsayısı III. Medyan IV. Standart sapma Yukarıdakilerden hangisi veya hangileri parametrik olmayan merkezî eğilim ölçüsüdür? A) Yalnız III B) I ve III C) I ve IV D) II ve IV E) III ve IV 7. 10, 6, 9, 3, 12, 5, 8 Yukarıdaki basit serinin birinci kartil değeri kaçtır? A) 3 B) 5 C) 6 D) 8 E) 9 A 8. Pörsentil aralığı ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur? A) Parametrik merkezî eğilim ölçüsüdür. B) Dokuzuncu pörsentilden birinci pörsentilin çıkarılmasıyla elde edilir. C) En büyük %1 ve en küçük %1 e tekabül eden değerler alınmaz. D) Basit seriler için pörsentil aralığı hesaplanamaz. E) Hesaplanmasında aritmetik ortalamanın kullanıldığı bir ölçüdür. 9. 6, 3, 9, 10, 8, 12, 5 Yukarıdaki basit serinin kartil aralığı kaçtır? A) 3 B) 5 C) 6 D) 8 E) Bir serinin yarı desil aralığı 6.5 olarak bulunmuştur. Bu serinin birinci desil değeri 12 olduğuna göre dokuzuncu desil değeri nedir? A) 10 B) 15 C) 20 D) 25 E) ORT Diğer sayfaya geçiniz

4 11. Dağılımı normale göre dik olan bir seri ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur? A) Serinin merkezî eğilim ölçüleri birbirine eşittir. B) Serinin momentlere dayalı çarpıklık ölçüsü sıfıra eşittir. C) Dağılımın basıklık ölçüsü 3 değerinden küçüktür. D) Dağılımın basıklık ölçüsü 3 değerine eşittir. E) Dağılımın basıklık ölçüsü 3 değerinden büyüktür. 12. Öğrencilerin not dağılımını gösteren bir seride, en çok tekrarlanan not değeri 40 ve ortanca not değeri 30 olduğuna göre öğrencilerin not ortalaması yaklaşık kaç olur? A) 25 B) 35 C) 45 D) 55 E) Bir sınıftaki öğrencilerin boy uzunluğu dağılımını gösteren bir seride, ortalama boy uzunluğu 120 cm, en çok tekrarlanan boy uzunluğu 119 cm ve varyans değeri 4 olduğuna göre bu serinin Pearson Çarpıklık Ölçüsü nedir? A) 0.5 B) 1 C) 1.5 D) 2 E) 2.5 A yılında bir firmanın ihracat miktarı 35 ton iken 2012 yılında 40 ton olmuştur yılı miktarı temel alınırsa 2012 yılında bu firmanın ihracat miktarı indeksi kaç olur? A) 74 B) 84 C) 94 D) 114 E) ve 2011 yılları itibariyle bir yörede üretilen peynir miktarı (ton) ve fiyatı ( /kg) aşağıdaki gibidir yılı temel kabul edilirse 2011 yılı peynir kıymet indeksi ne olur? A) 84 B) 96 C) 112 D) 121 E) 138 Yıllar Peynir Fiyatı Peynir Miktarı ORT Diğer sayfaya geçiniz

5 A 16. Görevi Erkek Kadın 19. Gayrimenkul Sayısı ( ) ( ) Yönetici İdari personel Teknik personel Bir şirkette çalışanların görev ve cinsiyetlerine göre dağılımı yukarıdaki gibidir. Bu şirketten tesadüfi olarak seçilen bir erkeğin idari personel olması ihtimali nedir? A) B) C) D) E) Borsada işlem gören bir firmanın piyasa değerinin %15 olasılıkla artması bekleniyor. Buna göre söz konusu firmanın piyasa değerindeki beklenen artış ne olur? A) 8950 B) C) D) E) Aşağıdaki ihtimal sonuçlarından hangisi zayıf ihtimali gösterir? Toplam 1 Bir şehirdeki ailelerin gayrimenkul sahiplik durumları ile ilgili dağılım yukarıdaki gibidir. Bu şehirden tesadüfi olarak seçilen bir ailenin 1 ya da daha fazla gayrimenkule sahip olması ihtimali nedir? A) 0.10 B) 0.30 C) 0.40 D) 0.50 E) Bir şehirde çalışanların %20 si asgari ücretle çalıştırılmaktadır. Çalışanlardan tesadüfi olarak 5 kişi seçildiğinde, bunlardan hiçbirinin asgari ücretle çalışmıyor olması ihtimali nedir? A) B) C) D) E) A) 0.55 B) 0.65 C) 0.70 D) 0.75 E) ORT Diğer sayfaya geçiniz

6 21. Aşağıdakilerden hangisi sürekli bir değişken olarak değerlendirilebilir? A) Acil servise gelen hastalar B) Kusurlu ürün sayısı C) Bir web sitesinin tıklanma sayısı D) Bir sınıftaki öğrenciler E) Yüz ölçüm değerleri 22. Bir fakültedeki temizlik görevlilerinin yaş ortalaması 40 ve standart sapması 6 dır. Yaşların dağılımı normale uygundur. Tesadüfi olarak bir temizlik görevlisi seçildiğinde, bu kişinin 37 yaşından küçük olması ihtimali nedir? A) B) C) D) E) Normal dağılıma sahip tesadüfi bir X değişkeninin ortalaması 20 ve standart Z değeri 1.16 dır. X in 25 olduğu bilindiğine göre standart sapması nedir? A) 2.12 B) 4.31 C) 6.24 D) 8.15 E) 9.86 A 24. Bir şehirde yılda ortalama 40 kişi trafik kazası nedeniyle hayatını kaybetmektedir. Trafik kazası nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı poisson dağılımına sahiptir. Tesadüfi olarak seçilen bir yılda, trafik kazası nedeniyle 36 veya daha fazla kişinin hayatını kaybetmesi ihtimali nedir? A) B) C) D) E) Bir beyaz eşya fabrikasında üretilen ürünlerin %10 u kusurludur. Kusur sayısının binom dağılımına sahip olduğu bilindiğine göre, bu fabrikadan 500 adet satın alınan üründen 60 veya daha az ürünün kusurlu çıkması ihtimali nedir? A) B) C) D) E) ORT Diğer sayfaya geçiniz

7 25 DİKKAT! İstatistiğe Giriş İstatistikî tablolar kitapçığın sonunda yer almaktadır. 1. Aşağıdakilerden hangisi örnekleme yapmanın amaçlarından biri değildir? 4. Bir sanat merkezinde çeşitli sanat dallarında eği m alan 150 kişinin dağılımı aşağıdaki grafikte sunulmaktadır. A) Araş rmayı daha kısa sürede bi rmek B) Kullanılan insan gücünü en aza indirmek C) Araş rmanın maliye ni azaltmak D) Araş rmanın geçerliliğini sağlamak E) Daha doğru sonuç elde etmek 2. Veri türleriyle ilgili aşağıdaki eşleş rmelerden hangisi yanlış r? Bu grafiğe göre aşağıdakilerden hangisi yanlış r? A) Sınıflayıcı (nominal) veri - Bir ligde mücadele eden takımlar A) Heykel eği mi alanların sayısı yatro eği mi alanların sayısına eşi r. B) Kesikli veri - Bir yarışmada verilen toplam madalya sayısı B) 24 kişi piyano eği mi almaktadır. C) Zaman serisi verisi - Bir ülkede son 20 yıl için gözlenen doğum oranları C) Fotoğraf eği mi alanların sayısı yatro eği mi alanların sayısından 6 fazladır. D) Sürekli veri - Bir maratonda atletlerin koşuyu tamamlama süreleri E) Sıralayıcı (ordinal) veri - Bir hayvanat bahçesindeki hayvan türleri D) En fazla eği m alınan sanat dalı 40 kişi ile resimdir. E) 27 kişi heykel eği mi almaktadır. 3. Gruplandırılmış bir seri oluşturulurken aşağıdaki niceliklerden hangisine gerek duyulmaz? A) Değişim aralığı B) Grup sayısı C) Her gruba düşen birimlerin ortalaması D) Sınıf büyüklüğü E) Her gruba düşen birim sayısı 5. Aşağıdaki sınıflandırılmış serinin aritme k ortalaması kaç r? A) 3,83 B) 4,28 C) 4,83 D) 5,33 E) 6,43

8 6. Parametrik merkezî eğilim ölçüleri ile ilgili aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlış r? 9. Aşağıdakilerden hangisi parametrik olmayan değişkenlik ölçülerinden biri değildir? A) Geometrik ortalama, en küçük parametrik merkezî eğilim ölçüsünü verir. B) Harmonik ortalama, değeri aritme k ortalama değerinden küçüktür. A) Değişim kat sayısı B) Değişim aralığı C) Kar l aralığı C) En büyük parametrik merkezî eğilim ölçüsü kareli ortalamadır. D) Aritme k ortalama değer,i geometrik ortalama değerinden büyüktür. E) Aritme k bir diziyi en iyi temsil eden parametrik merkezî eğilim ölçüsü, aritme k ortalamadır. Aşağıda verilen sınıflandırılmış serinin modu kaç r? A) 50 B) 60 C) 70 D) 211 E) 378 Bir araş rma kapsamında bir ilde yaşayan 500 hane halkı ile görüşülmüş ve hanedeki bireylerin sahip olduğu toplam bilgisayar sayısı aşağıdaki sınıflandırılmış seri ile özetlenmiş r. Bu seriye ait ortalama sapma değeri kaç r? D) Desil aralığı E) Pörsen l aralığı Aşağıda verilen sınıflandırılmış serinin desil aralığı kaç r? A) 14 B) 16 C) 22 D) 26 E) 30 Aşağıdakilerden hangisi değişim aralığının dezavantajlarından biridir? A) En basit değişkenlik ölçüsüdür. B) Uzun matema ksel işlemler gerek rmez. C) Serinin değişkenliği hakkında en kısa sürede bilgi verir. D) Bütün birimleri hesaplamaya dâhil etmez. E) Aşırı uç değerlere sahip olmayan ve simetrik dağılımlar için kullanışlı bir ölçüdür. A) 0,128 B) 0,315 C) 0,427 D) 0,588 E) 0, Sağa çarpık serilerde merkezî eğilim ölçüleri arasındaki ilişki aşağıdakilerden hangisidir? A) Mod > Medyan > X B) Medyan > Mod > X C) X > Medyan > Mod D) X > Mod > Medyan E) Medyan > X > Mod

9 13. ve 14. soruları aşağıdaki vakaya göre z. Vaka: Bir araş rmadan elde edilen veriler aşağıdaki sınıflandırılmış seri ile özetlenmiş r. 16. Bir fabrikanın 2011 ve 2012 yıllarında A ve B makinelerine ait üre m miktarları (adet) ve sa ş fiyatları (bin TL) aşağıdaki tabloda özetlenmiş r. 13. Bu seriye ait medyan değeri 13 ve standart sapma değeri 2,75 olduğuna göre serinin medyana dayalı Pearson çarpıklık katsayısı kaç r? A) -0,927 B) -0,857 C) -0,755 D) 0,857 Bu bilgilere göre 2011 yılı temel yıl kabul edildiğinde 2012 yılına ait Laspeyres fiyat indeksi kaç r? A) 82 B) 99 C) 107 D) 115 E) 128 E) 0, Bu seriye ait aritme k ortalama etra ndaki 4. moment değeri 147,24 olduğuna göre serinin moment basıklık ölçüsü kaç r? A) 1,856 B) 2,044 C) 2,574 D) 3,145 E) 3, Bir madenî paranın arka arkaya iki kez a lması sonucu oluşacak örnek uzay, aşağıdakilerden hangisidir? (Y: Paranın üste gelen yüzünün yazı olması, T: Paranın üste gelen yüzünün tura olması) A) S = {Y, T} B) S = {YT, TY} C) S = {YY, YT, TY, TT} D) S = {Y, T, Y, T} E) S = {Y, T, YY, TT} yılında bir ürünün fiya 3,50 TL iken 2011 yılında 4,20 TL'ye yükselmiş r yılı temel yıl kabul edildiğinde 2011 yılına ait söz konusu ürünün fiyat indeksi kaç r? A) 85 B) 90 C) 105 D) 110 E) A ve B gibi iki olayın gerçekleşmesi ih malleri sırasıyla P(A) ve P(B), bu iki olayın birlikte gerçekleşmesi ih mali ise P(A B) olsun. Buna göre aşağıdakilerden hangisinde A ve B olaylarının bağımsız olduğu söylenir? A) P(A) = 0,78 P(B) = 0,598 P(A B) = 0,4147 B) P(A) = 0,146 P(B) = 0,565 P(A B) = 0,218 C) P(A) = 0,694 P(B) = 0,127 P(A B) = 0,6589 D) P(A) = 0,255 P(B) = 0,840 P(A B) = 0,2142 E) P(A) = 0,36 P(B) = 0,748 P(A B) = 0,1659

10 19. A şehrinden B şehrine 12 farklı yoldan ve B şehrinden C şehrine 15 farklı yoldan gidilmektedir. A şehrinden C şehrine gitmek isteyen bir kişi B şehrine uğramak şar yla kaç farklı yol tercih edebilir? A) 27 B) 58 C) 95 D) 125 E) Z, standart normal dağılıma sahip tesadüfi bir değişken olduğuna göre, Z değerinin -0,60 ile 0,60 arasında olması ih mali kaç r? A) 0,2257 B) 0,2580 C) 0,3145 D) 0,3568 E) 0, ve 1. soruları aşağıdaki vakaya göre z. Vaka: Bir fakültede öğrenim gören öğrenciler yaşları i barıyla iki gruba ayrılmış r. Gruplardan biri 21 yaş veya al grubu, diğeri ise 21 yaş üzeri grubudur. Bu fakültedeki öğrencilerin % 75'inin 21 yaş veya al grubunda olduğu bilinmektedir. Bu fakülteden tesadüfi olarak seçilen 3 kişiden 2'sinin 21 yaş veya al nda olması ih mali kaç r? A) 0,2541 B) 0,3145 C) 0,3957 D) 0,4219. ve. soruları aşağıdaki vakaya göre Vaka: Bir ülkede yeni faaliyete başlayan firmaların %20'si bir yıl içerisinde başarısız olmaktadır. Bu ülkede herhangi bir yılda yeni faaliyete başlayan firmalar içerisinden tesadüfi olarak 200 firmalık bir örnek seçilmiş olsun. 24. Dağılımın ortalaması kaç r? A) 20 B) 25 C) 30 D) 35 E) 40 E) 0, Bu fakülteden tesadüfi olarak 85 kişi seçildiğinde, 21 yaş üzeri grubu için dağılımın ortalaması kaç r? A) 21,25 B) 29,27 C) 32,15 D) 46,25 E) 63, Dağılımın standart sapması kaç r? A) 0,12 B) 2 C) 5,66 D) 10,25 E) Normal dağılımla ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlış r? A) Simetrik olmayan bir dağılımdır. B) Sürekli bir ih mal dağılımıdır. C) Normal eğri al nda kalan toplam alan bire eşi r. D) Çarpıklık katsayısı sı rdır. E) Basıklık katsayısı üçtür.

11 A İstatistiğe Giriş A DİKKAT! Bu testte 25 soru bulunmaktadır. Cevaplarınızı, cevap kâğıdınızın İstatistiğe Giriş testi için ayrılan kısmına işaretleyiniz. 1. Aşağıdakilerden hangisi indak f (tahlilî) ista s ğin amaçlarından biri değildir? A) Verinin analize hazır hâle ge rilmesi B) Analize hazır hâle ge rilen verinin uygun ista s ki teknik ile analiz edilmesi C) Analiz sonucu elde edilen sonuçların yorumlanması D) Sonuçlar ışığında üzerinde durulan problem ile ilgili bir karara varılması 4. Aritme k ortalaması 18,5 ve varyansı 10,4 olan bir serinin değişim katsayısı yüzde kaç r? A) 14,5 B) 17,4 C) 19,2 D) 20,5 E) 23,2 E) Sonuçların genelleş rilmesi ve çıkarım 2. Bir eği m kursuna ka lan 500 kursiyer arasından tesadüfi olarak seçilen 40 kursiyer üzerinde bir anket araş rması yapılmış, elde edilen veriler kullanılarak aritme k ortalama ve standart sapma ölçütleri hesaplanmış r. Bu bilgiye göre aşağıdakilerden hangisi yanlış r? A) Anakütle hacmi 500 dür. B) Araş rma için örneklemeye başvurulmuştur. C) Örnek hacmi 40 r. D) Hesaplanan ölçütlere parametre adı verilir. 5. En küçük fark kare toplamının serbestlik derecesine bölünmesiyle hesaplanan değişkenlik ölçüsü aşağıdakilerden hangisidir? A) Ortalama sapma B) Kareli sapma C) Değişim katsayısı D) Mutlak sapma E) Varyans E) Deskrip f (tasvirî) ista s kten yararlanılmış r. 3. Aşağıdakilerden hangisi sürekli veriye örnek r? A) Bir öğrencinin sahip olduğu kalem sayısı B) Bir günde bir terminalden kalkan otobüs sayısı C) Bir kuşun kanat uzunluğu D) Bir bebeğin cinsiye E) Bir kazağın rengi 6. Aşağıdakilerden hangisi aritme k ortalamanın özelliklerinden biri değildir? A) Serideki birimlerin aritme k ortalamadan sapmalarının toplamı sı rdır. B) Serideki birimlerin aritme k ortalamadan sapmalarının kareleri toplamı minimumdur. C) Bir serinin aritme k ortalaması serinin toplam frekansı ile çarpılırsa serideki rakamların toplamı elde edilir. D) Parametrik olmayan merkezî eğilim ölçüsüdür. E) Serileri en iyi temsil eden merkezî eğilim ölçüsüdür. 2015CÖ

12 A A 7. Bir topluluktaki 200 bireyden 120 si evli 80 i bekârdır. Bu bireylerin medeni durumları bir daire grafiği ile gösterildiğinde evli bireylerin daireden alacakları pay kaç derece olur? 10. A) 126 B) 144 C) 180 D) 216 E) Aşağıdakilerden hangisi örnekleme yapmanın amaçlarından biri değildir? 11. A) Araş rmayı daha kısa sürede bi rmek B) Kullanılan insan gücünü en aza indirmek C) Araş rmanın maliye ni azaltmak D) Araş rmanın geçerliliğini sağlamak E) Daha doğru sonuç elde etmek 9. Gruplandırılmış bir seri oluşturulurken aşağıdaki niceliklerden hangisine gerek duyulmaz? A) Değişim aralığı B) Grup sayısı C) Her gruba düşen birimlerin ortalaması D) Sınıf büyüklüğü E) Her gruba düşen birim sayısı 2015CÖ

13 A A Y=a+bX şeklinde verilen bir regresyon denklemi için aşağıdakilerden hangisi yanlış r? A) Denklem, X ile Y arasındaki ilişkiyi açıklar. B) b, regresyon katsayısıdır. C) a, modelin yönünü belirler. D) Y, bağımlı değişkendir. E) X, bağımsız değişkendir. 13. Bir malın üre mi 2005 yılında 150 ton iken 2010 yılında 90 tona düşmüştür yılı temel yıl kabul edildiğinde bu malın 2010 yılına ait miktar indeksi kaç r? A) 45 B) 55 C) 60 D) 120 E) Aşağıdakilerden hangisi bir lineer regresyon modelinden elde edilecek korelasyon katsayısının değeri olabilir? A) -3,256 B) -0,689 C) 1,256 D) 3,534 E) 10, Bir otobüs firmasına ait otobüslerin A şehri ile B şehri arasındaki mesafeyi tamamlama sürelerinin ortalamasının 14 saat ve standart sapmasının 1,5 saat ile normal dağılım gösterdiği bilinmektedir. Bu otobüs firmasını tercih eden bir yolcunun A şehrinden B şehrine 11 saa en fazla sürede varması ih mali kaç r? A) 0,4772 B) 0,5 C) 0,6758 D) 0,7749 E) 0, CÖ

14 A A 18. Z, standart normal dağılıma sahip tesadüfi bir değişken olduğuna göre Z değerinin -2,5 ile -1,1 arasında olması ih mali kaç r? 20. A) 0,0062 B) 0,1295 C) 0,1357 D) 0,3643 E) 0, Poisson dağılımı ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlış r? A) Ortalaması ile varyansı birbirine eşi r. B) Ortalaması beşten küçüktür. C) Ortalaması λ 3 tür. D) Kesikli bir ih mal dağılımıdır. E) n nin büyük, p nin küçük olduğu durumlarda kullanılır. 21. Hilesiz bir zar arka arkaya iki kere a ldığında üste gelen yüzlerin ikisinin de beş olması ih mali kaç r? A) 1/36 B) 1/24 C) 2/36 D) 1/12 E) 1/6 2015CÖ

15 A 22. I. Bileşik indeksler II. Mekân indeksleri A III. Basit indeksler IV. Tar lı indeksler Yukarıdakilerden hangisi ya da hangileri bir mal veya hizme n fiyat, miktar veya kıyme ndeki ar ş ya da azalışı ifade eden indekslerdendir? A) Yalnız I 24. B) Yalnız III C) I ve II D) II ve III E) II ve IV 23. Mevsimlik hareketler kaç yıllık dönemde gerçekleşir? A) 1 B) 5 C) 10 D) 15 E) %1 önem seviyesinde Student t Tes uygulanırken bulunacak kri k değer kaç r? A) 3,747 B) 4,541 C) 6,965 D) 7,414 E) 9, CÖ

16 GÜZ DÖNEMİ FİNAL (DÖNEMSONU) CEVAP ANAHTARI Yıl Kod ATİSTİĞE G C B E B C A B C B D E A A D E D D A D C E C B A E 2014ATİSTİĞE G D E C D D A C D A B D C A C E B C D E D A A E E C 2015ATİSTİĞE G A D C B E D D D C D D C C D C B E B C D A B B B A ANADOLU FOTOKOPİ Şükran Mah.Mimar Muzaffer Cad.Rampalı Çarşı No : 99 Meram/Konya Bilgi ve Sipariş İçin NOT : Bu Cevap Anahtarları ATA-AÖF Sitesinden Alınarak Hazırlanmıştır. Üstünde Herhangi Bir Değişiklik Mümkün Değildir. Anadolu Fotokopi Sınavınızda Başarılar Diler :)

ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ AÇIKÖĞRETİM FAKÜLTESİ ÇIKMIŞ SORULAR

ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ AÇIKÖĞRETİM FAKÜLTESİ ÇIKMIŞ SORULAR TATÜRK ÜNİVERSİTESİ AÇIKÖĞRETİM FAKÜLTESİ ÇIKMIŞ SORULAR Ders Adı : İstatistiğe Giriş Sınav Türü : Final WWW.NETSORULAR.COM Sınavlarınızda Başarılar Dileriz... İSTATİSTİĞE GİRİŞ DİKKAT! Bu testte 25 soru

Detaylı

ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ AÇIKÖĞRETİM FAKÜLTESİ ÇIKMIŞ SORULAR

ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ AÇIKÖĞRETİM FAKÜLTESİ ÇIKMIŞ SORULAR TATÜRK ÜNİVERSİTESİ AÇIKÖĞRETİM FAKÜLTESİ ÇIKMIŞ SORULAR Ders Adı : İstatistiğe Giriş Sınav Türü : Bütünleme WWW.NETSORULAR.COM Sınavlarınızda Başarılar Dileriz... İstatistiğe Giriş A Bu testte 20 soru

Detaylı

A İstatistiğe Giriş A

A İstatistiğe Giriş A 2013 bütünleme İstatistiğe Giriş DİKKT! Bu testte 20 soru bulunmaktadır. Cevaplarınızı, cevap kâğıdınızın İstatistiğe Giriş testi için ayrılan kısmına işaretleyiniz.. İstatistiki tablolar kitapçığın sonunda

Detaylı

2016 Final. İstatistiğe Giriş

2016 Final. İstatistiğe Giriş 2016 Final İstatistiğe Giriş DİKKT! Bu testte 25 soru bulunmaktadır. Cevaplarınızı, cevap kâğıdınızın İstatistiğe Giriş testi için ayrılan kısmına işaretleyiniz. İstatistiki tablolar ve formüller kitapçığın

Detaylı

009 BS 400- İstatistik sonılannın cevaplanmasında gerekli olabilecek tablolar ve formüller bu kitapçığın sonunda verilmiştir. 1. şağıdakilerden hangisi doğal birimdir? l TV alıcısı Bl Trafik kazası CL

Detaylı

Yrd. Doç. Dr. Fatih TOSUNOĞLU Erzurum Teknik Üniversitesi Mühendislik Fakültesi İnşaat Mühendisliği Bölümü

Yrd. Doç. Dr. Fatih TOSUNOĞLU Erzurum Teknik Üniversitesi Mühendislik Fakültesi İnşaat Mühendisliği Bölümü Mühendislikte İstatistiksel Yöntemler Yrd. Doç. Dr. Fatih TOSUNOĞLU Erzurum Teknik Üniversitesi Mühendislik Fakültesi İnşaat Mühendisliği Bölümü 1 Araştırma sonuçlarının açıklanmasında frekans tablosu

Detaylı

İÇİNDEKİLER ÖN SÖZ...

İÇİNDEKİLER ÖN SÖZ... İÇİNDEKİLER ÖN SÖZ... v GİRİŞ... 1 1. İSTATİSTİK İN TARİHÇESİ... 1 2. İSTATİSTİK NEDİR?... 3 3. SAYISAL BİLGİDEN ANLAM ÇIKARILMASI... 4 4. BELİRSİZLİĞİN ELE ALINMASI... 4 5. ÖRNEKLEME... 5 6. İLİŞKİLERİN

Detaylı

Genel olarak test istatistikleri. Merkezi Eğilim (Yığılma) Ölçüleri Dağılım (Yayılma) Ölçüleri. olmak üzere 2 grupta incelenebilir.

Genel olarak test istatistikleri. Merkezi Eğilim (Yığılma) Ölçüleri Dağılım (Yayılma) Ölçüleri. olmak üzere 2 grupta incelenebilir. 4.SUNUM Genel olarak test istatistikleri Merkezi Eğilim (Yığılma) Ölçüleri Dağılım (Yayılma) Ölçüleri olmak üzere 2 grupta incelenebilir. 2 Ranj Çeyrek Kayma Çeyrekler Arası Açıklık Standart Sapma Varyans

Detaylı

İÇİNDEKİLER. BÖLÜM 1 Değişkenler ve Grafikler 1. BÖLÜM 2 Frekans Dağılımları 37

İÇİNDEKİLER. BÖLÜM 1 Değişkenler ve Grafikler 1. BÖLÜM 2 Frekans Dağılımları 37 İÇİNDEKİLER BÖLÜM 1 Değişkenler ve Grafikler 1 İstatistik 1 Yığın ve Örnek; Tümevarımcı ve Betimleyici İstatistik 1 Değişkenler: Kesikli ve Sürekli 1 Verilerin Yuvarlanması Bilimsel Gösterim Anlamlı Rakamlar

Detaylı

istatistik 4. Bir frekans dağılımına ilişkin birikimli seriler 1. Birimlerle ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi

istatistik 4. Bir frekans dağılımına ilişkin birikimli seriler 1. Birimlerle ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi 2010 S 4200- İstatistik sorulannın cevap l anmasında gerekli olabilecek t ablolar ve f ormüller bu kitapçığın sonunda verilmiştir. 1. Birimlerle ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıstır? ) Maddesel

Detaylı

İÇİNDEKİLER BÖLÜM 1 KAVRAMLAR VE YÖNTEMBİLİM

İÇİNDEKİLER BÖLÜM 1 KAVRAMLAR VE YÖNTEMBİLİM İÇİNDEKİLER BÖLÜM 1 KAVRAMLAR VE YÖNTEMBİLİM I. İSTATİSTİK KAVRAMI ve TANIMI... 1 A. İSTATİSTİK KAVRAMI... 1 B. İSTATİSTİĞİN TANIMI... 2 C. İSTATİSTİĞİN TARİHÇESİ... 2 D. GÜNÜMÜZDE İSTATİSTİK VE ÖNEMİ...

Detaylı

Mühendislikte İstatistik Yöntemler

Mühendislikte İstatistik Yöntemler .0.0 Mühendislikte İstatistik Yöntemler İstatistik Parametreler Tarih Qma.3.98 4..98 0.3.983 45 7..984 37.3.985 48 0.4.986 67.4.987 5 0.3.988 45.5.989 34.3.990 59.4.99 3 4 34 5 37 6 45 7 45 8 48 9 5 0

Detaylı

Bölüm 3. Tanımlayıcı İstatistikler

Bölüm 3. Tanımlayıcı İstatistikler Bölüm 3 Tanımlayıcı İstatistikler 1 Tanımlayıcı İstatistikler Bir veri setini tanımak veya birden fazla veri setini karşılaştırmak için kullanılan ve ayrıca örnek verilerinden hareket ile frekans dağılışlarını

Detaylı

Tanımlayıcı İstatistikler. Yrd. Doç. Dr. Emre ATILGAN

Tanımlayıcı İstatistikler. Yrd. Doç. Dr. Emre ATILGAN Tanımlayıcı İstatistikler Yrd. Doç. Dr. Emre ATILGAN 1 Tanımlayıcı İstatistikler Yer Gösteren Ölçüler Yaygınlık Ölçüleri Merkezi Eğilim Ölçüleri Konum Ölçüleri 2 3 Aritmetik Ortalama Aritmetik ortalama,

Detaylı

istatistik El 10 1_ ve 2_ sorular a Ş3 gldakl bilgilere göre Al 4 Bl 6 cı 7 Dl 8 Al 5 B) 12 CL 27 D) 28 E) 35 2Q 10 BS 4200-A

istatistik El 10 1_ ve 2_ sorular a Ş3 gldakl bilgilere göre Al 4 Bl 6 cı 7 Dl 8 Al 5 B) 12 CL 27 D) 28 E) 35 2Q 10 BS 4200-A 2Q 10 BS 4200- İstatistik sorulannın cevap l anmasında gerekli olabilecek tablolar ve f ormüller bu kita p ç ığın sonunda ver-ilmiştir. 1_ ve 2_ sorular a Ş3 gldakl bilgilere göre cevaplandırılacaktır

Detaylı

Editörler Yrd.Doç.Dr.Aysen Şimşek Kandemir &Yrd.Doç.Dr.Tahir Benli İSTATİSTİK

Editörler Yrd.Doç.Dr.Aysen Şimşek Kandemir &Yrd.Doç.Dr.Tahir Benli İSTATİSTİK Editörler Yrd.Doç.Dr.Aysen Şimşek Kandemir &Yrd.Doç.Dr.Tahir Benli İSTATİSTİK Yazarlar Yrd.Doç.Dr.Nizamettin Erbaş Yrd.Doç.Dr.Tuğba Altıntaş Dr.Yeliz Sevimli Saitoğlu A. Zehra Çelenli Başaran Azize Sağır

Detaylı

Öğrenim Kazanımları Bu programı başarı ile tamamlayan öğrenci;

Öğrenim Kazanımları Bu programı başarı ile tamamlayan öğrenci; Image not found http://bologna.konya.edu.tr/panel/images/pdflogo.png Ders Adı : SOSYAL BİLİMLERDE İSTATİSTİK Ders No : 000100 Teorik : Pratik : 0 Kredi : ECTS : Ders Bilgileri Ders Türü Öğretim Dili Öğretim

Detaylı

SÜREKLİ ŞANS DEĞİŞKENLERİ. Üstel Dağılım Normal Dağılım

SÜREKLİ ŞANS DEĞİŞKENLERİ. Üstel Dağılım Normal Dağılım SÜREKLİ ŞANS DEĞİŞKENLERİ Üstel Dağılım Normal Dağılım 1 Üstel Dağılım Meydana gelen iki olay arasındaki geçen süre veya bir başka ifadeyle ilgilenilen olayın ilk defa ortaya çıkması için geçen sürenin

Detaylı

Kitle: Belirli bir özelliğe sahip bireylerin veya birimlerin tümünün oluşturduğu topluluğa kitle denir.

Kitle: Belirli bir özelliğe sahip bireylerin veya birimlerin tümünün oluşturduğu topluluğa kitle denir. BÖLÜM 1: FREKANS DAĞILIMLARI 1.1. Giriş İstatistik, rasgelelik içeren olaylar, süreçler, sistemler hakkında modeller kurmada, gözlemlere dayanarak bu modellerin geçerliliğini sınamada ve bu modellerden

Detaylı

8.Hafta. Değişkenlik Ölçüleri. Öğr.Gör.Muhsin ÇELİK. Uygun değişkenlik ölçüsünü hesaplayıp yorumlayabilecek,

8.Hafta. Değişkenlik Ölçüleri. Öğr.Gör.Muhsin ÇELİK. Uygun değişkenlik ölçüsünü hesaplayıp yorumlayabilecek, İSTATİSTİK 8.Hafta Değişkenlik Ölçüleri Hedefler Bu üniteyi çalıştıktan sonra; Uygun değişkenlik ölçüsünü hesaplayıp yorumlayabilecek, Serilerin birbirlerine değişkenliklerini yorumlayabileceksiniz. 2

Detaylı

Örnek...4 : İlk iki sınavında 75 ve 82 alan bir öğrencinin bu dersin ortalamasını 5 yapabilmek için son sınavdan kaç alması gerekmektedir?

Örnek...4 : İlk iki sınavında 75 ve 82 alan bir öğrencinin bu dersin ortalamasını 5 yapabilmek için son sınavdan kaç alması gerekmektedir? İSTATİSTİK Bir sonuç çıkarmak ya da çözüme ulaşabilmek için gözlem, deney, araştırma gibi yöntemlerle toplanan bilgiye veri adı verilir. Örnek...4 : İlk iki sınavında 75 ve 82 alan bir öğrencinin bu dersin

Detaylı

İSTATİSTİĞE GİRİŞ ÜNİTE 2 İSTATİSTİK VERİLERİ VERİ TÜRLERİ

İSTATİSTİĞE GİRİŞ ÜNİTE 2 İSTATİSTİK VERİLERİ VERİ TÜRLERİ İSTATİSTİĞE GİRİŞ ÜNİTE 1 TEMEL KAVRAMLAR İSTATİSTİĞİN TANIMI İstatistik; herhangi bir konuyla ilgili verilerin toplanması, düzenlenmesi, özetlenmesi, sunulması, uygun yöntemlerle analizi ve bu analizlerle

Detaylı

Prof. Dr. Özkan ÜNVER Prof. Dr. Hamza GAMGAM Doç. Dr. Bülent ALTUNKAYNAK SPSS UYGULAMALI TEMEL İSTATİSTİK YÖNTEMLER

Prof. Dr. Özkan ÜNVER Prof. Dr. Hamza GAMGAM Doç. Dr. Bülent ALTUNKAYNAK SPSS UYGULAMALI TEMEL İSTATİSTİK YÖNTEMLER Prof. Dr. Özkan ÜNVER Prof. Dr. Hamza GAMGAM Doç. Dr. Bülent ALTUNKAYNAK SPSS UYGULAMALI TEMEL İSTATİSTİK YÖNTEMLER Gözden Geçirilmiş ve Genişletilmiş 8. Baskı Frekans Dağılımları Varyans Analizi Merkezsel

Detaylı

LAÜ FEN EDEBĐYAT FAKÜLTESĐ PSĐKOLOJĐ BÖLÜMÜ PSK 106 ĐSTATĐSTĐK YÖNTEMLER I BAHAR DÖNEMĐ BÜTÜNLEME SINAVI SORULARI

LAÜ FEN EDEBĐYAT FAKÜLTESĐ PSĐKOLOJĐ BÖLÜMÜ PSK 106 ĐSTATĐSTĐK YÖNTEMLER I BAHAR DÖNEMĐ BÜTÜNLEME SINAVI SORULARI LAÜ FEN EDEBĐYAT FAKÜLTESĐ PSĐKOLOJĐ BÖLÜMÜ PSK 106 ĐSTATĐSTĐK YÖNTEMLER I 2015-2016 BAHAR DÖNEMĐ BÜTÜNLEME SINAVI SORULARI Tarih/Saat/Yer: 24.06.16/11:00-12:30/AS010 Instructor: Prof. Dr. Hüseyin Oğuz

Detaylı

RASSAL DEĞİŞKENLER VE OLASILIK DAĞILIMLARI. Yrd. Doç. Dr. Emre ATILGAN

RASSAL DEĞİŞKENLER VE OLASILIK DAĞILIMLARI. Yrd. Doç. Dr. Emre ATILGAN RASSAL DEĞİŞKENLER VE OLASILIK DAĞILIMLARI Yrd. Doç. Dr. Emre ATILGAN 1 RASSAL DEĞİŞKENLER VE OLASILIK DAĞILIMLARI Olasılığa ilişkin olayların çoğunluğunda, deneme sonuçlarının bir veya birkaç yönden incelenmesi

Detaylı

KARŞILAŞTIRMA İSTATİSTİĞİ, ANALİTİK YÖNTEMLERİN KARŞILAŞTIRILMASI, BİYOLOJİK DEĞİŞKENLİK. Doç.Dr. Mustafa ALTINIŞIK ADÜTF Biyokimya AD 2005

KARŞILAŞTIRMA İSTATİSTİĞİ, ANALİTİK YÖNTEMLERİN KARŞILAŞTIRILMASI, BİYOLOJİK DEĞİŞKENLİK. Doç.Dr. Mustafa ALTINIŞIK ADÜTF Biyokimya AD 2005 KARŞILAŞTIRMA İSTATİSTİĞİ, ANALİTİK YÖNTEMLERİN KARŞILAŞTIRILMASI, BİYOLOJİK DEĞİŞKENLİK Doç.Dr. Mustafa ALTINIŞIK ADÜTF Biyokimya AD 2005 1 Karşılaştırma istatistiği Temel kavramlar: Örneklem ve evren:

Detaylı

3 KESİKLİ RASSAL DEĞİŞKENLER VE OLASILIK DAĞILIMLARI

3 KESİKLİ RASSAL DEĞİŞKENLER VE OLASILIK DAĞILIMLARI ÖNSÖZ İÇİNDEKİLER III Bölüm 1 İSTATİSTİK ve SAYISAL BİLGİ 11 1.1 İstatistik ve Önemi 12 1.2 İstatistikte Temel Kavramlar 14 1.3 İstatistiğin Amacı 15 1.4 Veri Türleri 15 1.5 Veri Ölçüm Düzeyleri 16 1.6

Detaylı

UNITE 1=İSTATİSTİĞİN TANIMI

UNITE 1=İSTATİSTİĞİN TANIMI UNITE 1=İSTATİSTİĞİN TANIMI İstatistik; herhangi bir konuyla ilgili verilerin toplanması, düzenlenmesi, özetlenmesi, sunulması, uygun yöntemlerle analizi ve bu analizlerle elde edilen sonuçların yorumlanması

Detaylı

Nicel / Nitel Verilerde Konum ve Değişim Ölçüleri. BBY606 Araştırma Yöntemleri 2013-2014 Bahar Dönemi 13 Mart 2014

Nicel / Nitel Verilerde Konum ve Değişim Ölçüleri. BBY606 Araştırma Yöntemleri 2013-2014 Bahar Dönemi 13 Mart 2014 Nicel / Nitel Verilerde Konum ve Değişim Ölçüleri BBY606 Araştırma Yöntemleri 2013-2014 Bahar Dönemi 13 Mart 2014 1 Konum ölçüleri Merkezi eğilim ölçüleri Verilerin ortalamaya göre olan gruplanması nasıl?

Detaylı

TEMEL İSTATİSTİK BİLGİSİ. İstatistiksel verileri tasnif etme Verilerin grafiklerle ifade edilmesi Vasat ölçüleri Standart puanlar

TEMEL İSTATİSTİK BİLGİSİ. İstatistiksel verileri tasnif etme Verilerin grafiklerle ifade edilmesi Vasat ölçüleri Standart puanlar TEMEL İSTATİSTİK BİLGİSİ İstatistiksel verileri tasnif etme Verilerin grafiklerle ifade edilmesi Vasat ölçüleri Standart puanlar İstatistiksel Verileri Tasnif Etme Verileri daha anlamlı hale getirmek amacıyla

Detaylı

Temel İstatistik. Y.Doç.Dr. İbrahim Turan Mart Tanımlayıcı İstatistik. Dağılımları Tanımlayıcı Ölçüler Dağılış Ölçüleri

Temel İstatistik. Y.Doç.Dr. İbrahim Turan Mart Tanımlayıcı İstatistik. Dağılımları Tanımlayıcı Ölçüler Dağılış Ölçüleri Temel İstatistik Tanımlayıcı İstatistik Dağılımları Tanımlayıcı Ölçüler Dağılış Ölçüleri Y.Doç.Dr. İbrahim Turan Mart 2011 DAĞILIM / YAYGINLIK ÖLÇÜLERİ Verilerin değişkenlik durumu ve dağılışın şeklini

Detaylı

İSTATİSTİK I KISA ÖZET KOLAYAOF

İSTATİSTİK I KISA ÖZET KOLAYAOF DİKKATİNİZE: BURADA SADECE ÖZETİN İLK ÜNİTESİ SİZE ÖRNEK OLARAK GÖSTERİLMİŞTİR. ÖZETİN TAMAMININ KAÇ SAYFA OLDUĞUNU ÜNİTELERİ İÇİNDEKİLER BÖLÜMÜNDEN GÖREBİLİRSİNİZ. İSTATİSTİK I KISA ÖZET KOLAYAOF 2 Kolayaof.com

Detaylı

Genel olarak test istatistikleri. Merkezi Eğilim (Yığılma) Ölçüleri Merkezi Dağılım (Yayılma) Ölçüleri. olmak üzere 2 grupta incelenebilir.

Genel olarak test istatistikleri. Merkezi Eğilim (Yığılma) Ölçüleri Merkezi Dağılım (Yayılma) Ölçüleri. olmak üzere 2 grupta incelenebilir. 3.SUNUM Genel olarak test istatistikleri Merkezi Eğilim (Yığılma) Ölçüleri Merkezi Dağılım (Yayılma) Ölçüleri olmak üzere 2 grupta incelenebilir. 2 Merkezi Eğilim Ölçüleri, belli bir özelliğe ya da değişkene

Detaylı

Bölüm 3 Merkezi Konum (Eğilim) Ölçüleri. Giriş Veri kümesi. Ortalamalar iki grupta incelenir. A. Duyarlı olan ortalama. B. Duyarlı olmayan ortalama

Bölüm 3 Merkezi Konum (Eğilim) Ölçüleri. Giriş Veri kümesi. Ortalamalar iki grupta incelenir. A. Duyarlı olan ortalama. B. Duyarlı olmayan ortalama GM-220 MÜH. ÇALIŞ. İSTATİSTİKSEL YÖNTEMLER Bölüm 3 Merkezi Konum (Eğilim) Ölçüleri Yrd. Doç. Dr. Safa KARAMAN 1 2 Giriş Veri kümesi Verileri betimlemenin ve özetlemenin bir diğer yolu da verilerin bir

Detaylı

3)Aşağıdaki tabloda gruplandırılmış bir veri kümesi bulunmaktadır. Bu veri kümesinin mutlak ortalamadan sapması aşağıdakilerden hangisidir?

3)Aşağıdaki tabloda gruplandırılmış bir veri kümesi bulunmaktadır. Bu veri kümesinin mutlak ortalamadan sapması aşağıdakilerden hangisidir? İSTATİSTİK SORU VE CEVAPLARI 1)Tabloda 500 kişinin sahip oldukları akıllı telefon markalarını gösteren bilgiler verilmiştir.bu tabloda ki bilgileri yansıtan daire grafiği aşağıdakilerden hangisidir? TELEFON

Detaylı

ORTALAMA ÖLÇÜLERİ. Ünite 6. Öğr. Gör. Ali Onur CERRAH

ORTALAMA ÖLÇÜLERİ. Ünite 6. Öğr. Gör. Ali Onur CERRAH ORTALAMA ÖLÇÜLERİ Ünite 6 Öğr. Gör. Ali Onur CERRAH Araştırma sonucunda elde edilen nitelik değişkenler hakkında tablo ve grafikle bilgi sahibi olunurken, sayısal değişkenler hakkında bilgi sahibi olmanın

Detaylı

İstatistik ve Olasılık

İstatistik ve Olasılık İstatistik ve Olasılık -II Prof. Dr. İrfan KAYMAZ İki Ortalama Farkının Güven Aralığı Anakütle Varyansı Biliniyorsa İki ortalama arasındaki farkın dağılımına ilişkin Z değişkeni: Güven aralığı ifadesinde

Detaylı

Öğrenim Kazanımları Bu programı başarı ile tamamlayan öğrenci;

Öğrenim Kazanımları Bu programı başarı ile tamamlayan öğrenci; Image not found http://bologna.konya.edu.tr/panel/images/pdflogo.png Ders Adı : İSTATİSTİK I Ders No : 000050019 Teorik : Pratik : 0 Kredi : ECTS : 4 Ders Bilgileri Ders Türü Öğretim Dili Öğretim Tipi

Detaylı

Dr. Mehmet AKSARAYLI

Dr. Mehmet AKSARAYLI Dr. Mehmet AKSARAYLI Şans Değişkeni: Bir dağılışı olan ve bu dağılışın yapısına uygun frekansta oluşum gösteren değişkendir. Şans Değişkenleri KESİKLİ RASSAL DEĞİŞKENLER ve OLASILIK DAĞILIMLARI Kesikli

Detaylı

VERİ SETİNE GENEL BAKIŞ

VERİ SETİNE GENEL BAKIŞ VERİ SETİNE GENEL BAKIŞ Outlier : Veri setinde normal olmayan değerler olarak tanımlanır. Ders: Kantitatif Yöntemler 1 VERİ SETİNE GENEL BAKIŞ Veri setinden değerlendirme başlamadan çıkarılabilir. Yazım

Detaylı

BÖLÜM 6 MERKEZDEN DAĞILMA ÖLÇÜLERİ

BÖLÜM 6 MERKEZDEN DAĞILMA ÖLÇÜLERİ 1 BÖLÜM 6 MERKEZDEN DAĞILMA ÖLÇÜLERİ Gözlenen belli bir özelliği, bu özelliğe ilişkin ölçme sonuçlarını yani verileri kullanarak betimleme, istatistiksel işlemlerin bir boyutunu oluşturmaktadır. Temel

Detaylı

İSTATİSTİK ÖRNEK SORULARI

İSTATİSTİK ÖRNEK SORULARI 1. Aşağıda gruplandırılmış seri verilmiştir. (n) 0-10 den az 5 10-20 den az 6 20-30 den az 9 30-40 den az 11 40-50 den az 4 50-60 den az 3 TOPLAM 38 İSTATİSTİK ÖRNEK SORULARI a) Mod değerini bulunuz? (15

Detaylı

Merkezi Eğilim ve Dağılım Ölçüleri

Merkezi Eğilim ve Dağılım Ölçüleri Merkezi Eğilim ve Dağılım Ölçüleri Soru Öğrencilerin derse katılım düzeylerini ölçmek amacıyla geliştirilen 16 soruluk bir test için öğrencilerin ilk 8 ve son 8 soruluk yarılardan aldıkları puanlar arasındaki

Detaylı

IİSTATIİSTIİK. Mustafa Sezer PEHLI VAN

IİSTATIİSTIİK. Mustafa Sezer PEHLI VAN IİSTATIİSTIİK Mustafa Sezer PEHLI VAN İstatistik nedir? İstatistik, veri anlamına gelir, İstatistik, sayılarla uğraşan bir bilim dalıdır, İstatistik, eksik bilgiler kullanarak doğru sonuçlara ulaştıran

Detaylı

Tesadüfi Değişken. w ( )

Tesadüfi Değişken. w ( ) 1 Tesadüfi Değişken Tesadüfi değişkenler gibi büyük harflerle veya gibi yunan harfleri ile bunların aldığı değerler de gibi küçük harflerle gösterilir. Tesadüfi değişkenler kesikli veya sürekli olmak üzere

Detaylı

İçindekiler. Ön Söz... xiii

İçindekiler. Ön Söz... xiii İçindekiler Ön Söz.................................................... xiii Bölüm 1 İstatistiğe Giriş....................................... 1 1.1 Giriş......................................................1

Detaylı

İSTATİSTİĞE GİRİŞ DİKKAT!

İSTATİSTİĞE GİRİŞ DİKKAT! İSTTİSTİĞE GİRİŞ DİKKT! Bu testte 25 soru bulunmaktadır. Cevaplarınızı, cevap kâğıdınızın İstatistiğe Giriş testi için ayrılan kısmına işaretleyiniz. İstatistiki tablolar kitapçığın sonunda yer almaktadır.

Detaylı

ANADOLU ÜNİVERSİTESİ İST 213 OLASILIK DERSİ TANIMLAR VE VERİ SINIFLAMASI

ANADOLU ÜNİVERSİTESİ İST 213 OLASILIK DERSİ TANIMLAR VE VERİ SINIFLAMASI ANADOLU ÜNİVERSİTESİ İST 213 OLASILIK DERSİ TANIMLAR VE VERİ SINIFLAMASI DOÇ. DR. NİHAL ERGİNEL TANIMLAR VE VERİ SINIFLAMASI Olasılık, ilgilenilen olay/olayların meydana gelme olabilirliğinin ölçülmesidir.

Detaylı

Kesikli Şans Değişkenleri İçin; Olasılık Dağılımları Beklenen Değer ve Varyans Olasılık Hesaplamaları

Kesikli Şans Değişkenleri İçin; Olasılık Dağılımları Beklenen Değer ve Varyans Olasılık Hesaplamaları Kesikli Şans Değişkenleri İçin; Olasılık Dağılımları Beklenen Değer ve Varyans Olasılık Hesaplamaları 1 Şans Değişkeni: Bir dağılışı olan ve bu dağılışın yapısına uygun frekansta oluşum gösteren değişkendir.

Detaylı

ÖĞRENCİNİN ADI SOYADI:. NO:

ÖĞRENCİNİN ADI SOYADI:. NO: ÖĞRENCİNİN ADI SOYADI:. NO: İMZA: 2011-2012 ÖĞRETİM YILI TIP 1. SINIF TEMEL BİYOİSTATİSTİK DERSİ ARA SINAVI (04.11.2011) Biyoistatistik ve Tıp Bilişimi Anabilim Dalı Başarılar Temel Biyoistatistik dersi

Detaylı

Sürekli Rastsal Değişkenler

Sürekli Rastsal Değişkenler Sürekli Rastsal Değişkenler Normal Dağılım: Giriş Normal Dağılım: Tamamen ortalaması ve standart sapması ile tanımlanan bir rastsal değişken, X, için oluşturulan sürekli olasılık dağılımına normal dağılım

Detaylı

Prof.Dr.İhsan HALİFEOĞLU

Prof.Dr.İhsan HALİFEOĞLU Prof.Dr.İhsan HALİFEOĞLU FREKANS DAĞILIMLARINI TANIMLAYICI ÖLÇÜLER Düzenlenmiş verilerin yorumlanması ve daha ileri düzeydeki işlemler için verilerin bütününe ait tanımlayıcı ve özetleyici ölçülere ihtiyaç

Detaylı

BÖLÜM 5 MERKEZİ EĞİLİM ÖLÇÜLERİ

BÖLÜM 5 MERKEZİ EĞİLİM ÖLÇÜLERİ 1 BÖLÜM 5 MERKEZİ EĞİLİM ÖLÇÜLERİ Gözlenen belli bir özelliği, bu özelliğe ilişkin ölçme sonuçlarını yani verileri kullanarak betimleme, istatistiksel işlemlerin bir boyutunu oluşturmaktadır. Temel sayma

Detaylı

Üretim Süreci: Girdi İşlem Ürün (Sonuç) Araştırma Süreci: Hangi alanda olursa olsun araştırma bir BİLGİ ye ulaşma sürecidir.

Üretim Süreci: Girdi İşlem Ürün (Sonuç) Araştırma Süreci: Hangi alanda olursa olsun araştırma bir BİLGİ ye ulaşma sürecidir. BİYOİSTATİSTİK Üretim Süreci: Girdi İşlem Ürün (Sonuç) Araştırma Süreci: Hangi alanda olursa olsun araştırma bir BİLGİ ye ulaşma sürecidir. Veri Analiz Bilgi El ile ya da birtakım bilgisayar programları

Detaylı

Verilerin Özetlenmesinde Kullanılan Sayısal Yöntemler

Verilerin Özetlenmesinde Kullanılan Sayısal Yöntemler Verilerin Özetlenmesinde Kullanılan Sayısal Yöntemler Merkezi Eğilim Ölçüleri Merkezi eğilim ölçüsü, bir veri setindeki merkezi, yada tipik, tek bir değeri ifade eder. Nicel veriler için, reel sayı çizgisindeki

Detaylı

VERİ KÜMELERİNİ BETİMLEME

VERİ KÜMELERİNİ BETİMLEME BETİMLEYİCİ İSTATİSTİK VERİ KÜMELERİNİ BETİMLEME Bir amaç için derlenen verilerin tamamının olduğu, veri kümesindeki birimlerin sayısal değerlerinden faydalanarak açık ve net bir şekilde ilgilenilen özellik

Detaylı

Prof.Dr.İhsan HALİFEOĞLU

Prof.Dr.İhsan HALİFEOĞLU Prof.Dr.İhsan HALİFEOĞLU Örnek: Aşağıda 100 yetişkine ilişkin kolesterol değerlerini sınıflandırılarak aritmetik ortalamasını bulunuz (sınıf aralığını 20 alınız). 2 x A fb C 229.5 n 40 20 100 221.5 3 Örnek:.

Detaylı

BİYOİSTATİSTİK Merkezi Eğilim ve Değişim Ölçüleri Yrd. Doç. Dr. Aslı SUNER KARAKÜLAH

BİYOİSTATİSTİK Merkezi Eğilim ve Değişim Ölçüleri Yrd. Doç. Dr. Aslı SUNER KARAKÜLAH BİYOİSTATİSTİK Merkezi Eğilim ve Değişim Ölçüleri Yrd. Doç. Dr. Aslı SUNER KARAKÜLAH Ege Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Biyoistatistik ve Tıbbi Bilişim AD. Web: www.biyoistatistik.med.ege.edu.tr 1 İstatistik

Detaylı

İSTATİSTİK EXCEL UYGULAMA

İSTATİSTİK EXCEL UYGULAMA İSTATİSTİK EXCEL UYGULAMA EXCEL UYGULAMA Bu bölümde Excel ile ilgili temel bilgiler sunulacak ve daha sonra İstatistiksel Uygulamalar hakkında bilgi verilecektir. İşlenecek Konular: Merkezi eğilim Ölçüleri

Detaylı

10. Bir ana kütle oranının tahmininde α = 0,05 ise kullanılan Z değeri nedir? A) 1,64 B) 1,84 C) 1,96 D) 2,28 E) 3,08

10. Bir ana kütle oranının tahmininde α = 0,05 ise kullanılan Z değeri nedir? A) 1,64 B) 1,84 C) 1,96 D) 2,28 E) 3,08 1. Tanımlanan ana kütleden rassal seçilen örneklemlerden hesaplanan istatistikler yardımı ile ilgili ana kütle parametrelerinin değerini araştırma sürecine ne ad verilir? A) İstatistiksel hata B) İstatistiksel

Detaylı

İSTATİSTİK. İstatistik Nedir? İstatistiksel Araştırmanın Amacı

İSTATİSTİK. İstatistik Nedir? İstatistiksel Araştırmanın Amacı İSTATİSTİK İstatistik, belirli amaçlar için veri toplama, toplanan verileri tasnif etme, çözümleme ve yorumlama bilimidir Yrd. Doç. Dr. Hamit AYDIN İstatistik Nedir? Latince de durum anlamına gelen status

Detaylı

ĐŞLE 544 ĐSTATĐSTĐK ARA SINAV 11 Mayıs 2006

ĐŞLE 544 ĐSTATĐSTĐK ARA SINAV 11 Mayıs 2006 ĐŞLE 5 ĐSTATĐSTĐK ARA SINAV Mayıs 00 Adı Soyadı: No: [0 puan] -Bir Üniversitede okutulan derslerin öğrenciler tarafından değerlendirilmesi amacı ile hazırlanan bir anket formundaki sorulardan biri: Aldığınız

Detaylı

Probability Density Function (PDF, Sürekli fonksiyon)

Probability Density Function (PDF, Sürekli fonksiyon) Varyans Bir serideki her elemanın ortalamadan farklarının karelerinin toplamının, serideki eleman sayısına bölümü ile elde edilir. Standart Sapma Varyansın kareköküdür. Eğer birçok veri ortalamaya yakın

Detaylı

SÜREKLĠ OLASILIK DAĞILIMLARI

SÜREKLĠ OLASILIK DAĞILIMLARI SÜREKLĠ OLASILIK DAĞILIMLARI Sayı ekseni üzerindeki tüm noktalarda değer alabilen değişkenler, sürekli değişkenler olarak tanımlanmaktadır. Bu bölümde, sürekli değişkenlere uygun olasılık dağılımları üzerinde

Detaylı

Mühendislikte İstatistiksel Yöntemler

Mühendislikte İstatistiksel Yöntemler Mühendislikte İstatistiksel Yöntemler BÖLÜM 7 TAHMİNLER Yrd. Doç. Dr. Fatih TOSUNOĞLU 1 Tahmin (kestirim veya öngörü): Mevcut bilgi ve deneylere dayanarak olayın bütünü hakkında bir yargıya varmaktır.

Detaylı

Temel Ġstatistik. Tanımlayıcı Ġstatistik. Dağılımları Tanımlayıcı Ölçüler Yer Ölçüleri. Y.Doç.Dr. Ġbrahim Turan Mart 2011

Temel Ġstatistik. Tanımlayıcı Ġstatistik. Dağılımları Tanımlayıcı Ölçüler Yer Ölçüleri. Y.Doç.Dr. Ġbrahim Turan Mart 2011 Temel Ġstatistik Tanımlayıcı Ġstatistik Dağılımları Tanımlayıcı Ölçüler Yer Ölçüleri Y.Doç.Dr. Ġbrahim Turan Mart 2011 Yer / Konum Ölçüleri 1- Aritmetik Ortalama (Mean): Deneklerin aldıkları değerlerin

Detaylı

BİYOİSTATİSTİK DERSLERİ AMAÇ VE HEDEFLERİ

BİYOİSTATİSTİK DERSLERİ AMAÇ VE HEDEFLERİ BİYOİSTATİSTİK DERSLERİ AMAÇ VE HEDEFLERİ DÖNEM I-I. DERS KURULU Konu: Bilimsel yöntem ve istatistik Amaç: Biyoistatistiğin tıptaki önemini kavrar ve sonraki dersler için gerekli terminolojiye hakim olur.

Detaylı

0.04.03 Standart Hata İstatistikte hesaplanan her istatistik değerin mutlaka hatası da hesaplanmalıdır. Çünkü hesaplanan istatistikler, tahmini bir değer olduğu için mutlaka hataları da vardır. Standart

Detaylı

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME. Antrenörlük Eğitimi 4. Sınıf. Ölçme ve Değerlendirme - Yrd. Doç. Dr. Yetkin Utku KAMUK

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME. Antrenörlük Eğitimi 4. Sınıf. Ölçme ve Değerlendirme - Yrd. Doç. Dr. Yetkin Utku KAMUK ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME Antrenörlük Eğitimi 4. Sınıf ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME Merkezi Eğilim Ölçütleri Mod En çok görülen puandır ve hesaplanma yöntemi yoktur. İnceleme yolu ile bulunur. Terminal istatistiktir.

Detaylı

PARAMETRİK OLMAYAN İSTATİSTİKSEL TEKNİKLER

PARAMETRİK OLMAYAN İSTATİSTİKSEL TEKNİKLER PARAMETRİK OLMAYAN İSTATİSTİKSEL TEKNİKLER Prof. Dr. Ali ŞEN 1 Tek Örneklem İşaret Testi İşaret Testi parametrik olmayan prosedürler içinde en eski olanıdır. Analiz yapılırken serideki verileri artı ve

Detaylı

SÜREKLİ RASSAL DEĞİŞKENLER

SÜREKLİ RASSAL DEĞİŞKENLER SÜREKLİ RASSAL DEĞİŞKENLER Sürekli Rassal Değişkenler Sürekli Rassal Değişken: Değerleriölçümyadatartımla elde edilen, bir başka anlatımla sayımla elde edilemeyen, değişkene sürekli rassal değişken denir.

Detaylı

Öğrenim Kazanımları Bu programı başarı ile tamamlayan öğrenci;

Öğrenim Kazanımları Bu programı başarı ile tamamlayan öğrenci; Image not found http://bologna.konya.edu.tr/panel/images/pdflogo.png Ders Adı : İSTATİSTİK II Ders No : 0020050027 Teorik : 3 Pratik : 0 Kredi : 3 ECTS : 4 Ders Bilgileri Ders Türü Öğretim Dili Öğretim

Detaylı

KESİKLİ ŞANS DEĞİŞKENLERİNİN OLASILIK DAĞILIMLARI. Bernoulli Dağılımı Binom Dağılımı Poisson Dağılımı

KESİKLİ ŞANS DEĞİŞKENLERİNİN OLASILIK DAĞILIMLARI. Bernoulli Dağılımı Binom Dağılımı Poisson Dağılımı KESİKLİ ŞANS DEĞİŞKENLERİNİN OLASILIK DAĞILIMLARI Bernoulli Dağılımı Binom Dağılımı Poisson Dağılımı 1 Bernoulli Dağılımı Bir şans değişkeninin bernoulli dağılımı göstermesi için ilgilenilen süreçte bernoulli

Detaylı

A İSTATİSTİK. 1. nc r, n tane nesneden her defasında r tanesinin alındığı (sıralama önemsiz) kombinasyonların sayısını göstermektedir.

A İSTATİSTİK. 1. nc r, n tane nesneden her defasında r tanesinin alındığı (sıralama önemsiz) kombinasyonların sayısını göstermektedir. . nc r, n tane nesneden her defasında r tanesinin alındığı (sıralama önemsiz) kombinasyonların sayısını göstermektedir. Buna göre, n C r + n C r toplamı aşağıdakilerden hangisine eşittir? A) n + C r B)

Detaylı

rasgele değişkeninin olasılık yoğunluk fonksiyonu,

rasgele değişkeninin olasılık yoğunluk fonksiyonu, 3.6. Bazı Sürekli Dağılımlar 3.6.1 Normal Dağılım Normal dağılım hem uygulamalı hem de teorik istatistikte kullanılan oldukça önemli bir dağılımdır. Normal dağılımın istatistikte önemli bir yerinin olmasının

Detaylı

Merkezi eğilim ölçüleri ile bir frekans dağılımının merkezi belirlenirken; yayılma ölçüleri ile değişkenliği veya yayılma düzeyini tespit eder.

Merkezi eğilim ölçüleri ile bir frekans dağılımının merkezi belirlenirken; yayılma ölçüleri ile değişkenliği veya yayılma düzeyini tespit eder. Yayılma Ölçütleri Merkezi eğilim ölçüleri ile bir frekans dağılımının merkezi belirlenirken; yayılma ölçüleri ile değişkenliği veya yayılma düzeyini tespit eder. Bir başka ifade ile, bir veri setinin,

Detaylı

Test İstatistikleri AHMET SALİH ŞİMŞEK

Test İstatistikleri AHMET SALİH ŞİMŞEK Test İstatistikleri AHMET SALİH ŞİMŞEK İçindekiler Test İstatistikleri Merkezi Eğilim Tepe Değer (Mod) Ortanca (Medyan) Aritmetik Ortalama Merkezi Dağılım Dizi Genişliği (Ranj) Standart Sapma Varyans Çarpıklık

Detaylı

Beklenti Anketi ne İlişkin Yöntemsel Açıklama

Beklenti Anketi ne İlişkin Yöntemsel Açıklama Beklenti Anketi ne İlişkin Yöntemsel Açıklama İstatistik Genel Müdürlüğü Reel Sektör Verileri Müdürlüğü İçindekiler I- Amaç... 3 II- Kapsam... 3 III- Yöntem... 3 IV- Tanımlar ve Hesaplamalar... 3 V- Yayımlama...

Detaylı

ÜNİTE:1. İstatistiğin Tanımı, Temel Kavramlar ve İstatistik Eğitimi ÜNİTE:2. Veri Derleme, Düzenleme ve Grafiksel Çözümleme ÜNİTE:3

ÜNİTE:1. İstatistiğin Tanımı, Temel Kavramlar ve İstatistik Eğitimi ÜNİTE:2. Veri Derleme, Düzenleme ve Grafiksel Çözümleme ÜNİTE:3 ÜNİTE:1 İstatistiğin Tanımı, Temel Kavramlar ve İstatistik Eğitimi ÜNİTE:2 Veri Derleme, Düzenleme ve Grafiksel Çözümleme ÜNİTE:3 Ortalamalar, Değişkenlik ve Dağılma Ölçüleri ÜNİTE:4 Endeksler ÜNİTE:5

Detaylı

İçindekiler vii Yazarların Ön Sözü xiii Çevirenin Ön Sözü xiv Teşekkürler xvi Semboller Listesi xvii. Ölçme, İstatistik ve Araştırma...

İçindekiler vii Yazarların Ön Sözü xiii Çevirenin Ön Sözü xiv Teşekkürler xvi Semboller Listesi xvii. Ölçme, İstatistik ve Araştırma... İçindekiler İçindekiler vii Yazarların Ön Sözü xiii Çevirenin Ön Sözü xiv Teşekkürler xvi Semboller Listesi xvii BÖLÜM 1 Ölçme, İstatistik ve Araştırma...1 Ölçme Nedir?... 3 Ölçme Süreci... 3 Değişkenler

Detaylı

TANIMLAYICI İSTATİSTİKLER

TANIMLAYICI İSTATİSTİKLER TANIMLAYICI İSTATİSTİKLER Tanımlayıcı İstatistikler ve Grafikle Gösterim Grafik ve bir ölçüde tablolar değişkenlerin görsel bir özetini verirler. İdeal olarak burada değişkenlerin merkezi (ortalama) değerlerinin

Detaylı

Ders 1 Minitab da Grafiksel Analiz-I

Ders 1 Minitab da Grafiksel Analiz-I ENM 5210 İSTATİSTİK VE YAZILIMLA UYGULAMALARI Ders 1 Minitab da Grafiksel Analiz-I İstatistik Nedir? İstatistik kelimesi ilk olarak Almanyada devlet anlamına gelen status kelimesine dayanılarak kullanılmaya

Detaylı

Popülasyon Ortalamasının Tahmin Edilmesi

Popülasyon Ortalamasının Tahmin Edilmesi Güven Aralıkları Popülasyon Ortalamasının Tahmin Edilmesi Tanımlar: Nokta Tahmini Popülasyon parametresi hakkında tek bir rakamdan oluşan tahmindir. Popülasyon ortalaması ile ilgili en iyi nokta tahmini

Detaylı

Hatalar Bilgisi ve İstatistik Ders Kodu: Kredi: 3 / ECTS: 5

Hatalar Bilgisi ve İstatistik Ders Kodu: Kredi: 3 / ECTS: 5 Ders Kodu: 0010070021 Kredi: 3 / ECTS: 5 Yrd. Doç. Dr. Serkan DOĞANALP Necmettin Erbakan Üniversitesi Harita Mühendisliği Bölümü Konya 07.01.2015 1 Giriş 2 Giriş Matematiksel istatistiğin konusu yığın

Detaylı

İSTATİSTİK VE OLASILIK SORULARI

İSTATİSTİK VE OLASILIK SORULARI İSTATİSTİK VE OLASILIK SORULARI SORU 1 Meryem, 7 arkadaşı ile bir voleybol maçına katılmayı planlamaktadır. Davet ettiği arkadaşlarından herhangi bir tanesinin EVET deme olasılığı 0,8 ise, en az 3 arkadaşının

Detaylı

Rastgele Değişkenlerin Dağılımları. Mühendislikte İstatistik Yöntemler

Rastgele Değişkenlerin Dağılımları. Mühendislikte İstatistik Yöntemler Rastgele Değişkenlerin Dağılımları Mühendislikte İstatistik Yöntemler Ayrık Rastgele Değişkenler ve Olasılık Dağılımları Yapılan çalışmalarda elde edilen verilerin dağılışı ve dağılış fonksiyonu her seferinde

Detaylı

Z Diyagram Di er Grafik Türleri SORULAR...42

Z Diyagram Di er Grafik Türleri SORULAR...42 Ç N D E K L E R BÖLÜM I 1. STAT ST K KAVRAMI 1-20 1.1. STAT ST K KEL MES N N ANLAMI...3 1.2. STAT ST K KEL MES N N KÖKÜ...5 1.3. STAT ST N TANIMI...5 1.4. STAT ST N KONUSU...5 1.5. BÜYÜK SAYILAR KANUNU...6

Detaylı

İstatistik Dersi Çalışma Soruları Arasınav(Matematik Müh. Bölümü-2014)

İstatistik Dersi Çalışma Soruları Arasınav(Matematik Müh. Bölümü-2014) İstatistik Dersi Çalışma Soruları Arasınav(Matematik Müh. Bölümü-2014) S-1) Bir otoyol üzerinde radarla hız kontrolü yapan, polis ekipler tarafından tespit edilen tane aracın hızları aşağıdaki tabloda

Detaylı

17/01/2015. PowerPoint Template. Dr. S.Nihat ŞAD LOGO. İnönü University. Company Logo

17/01/2015. PowerPoint Template. Dr. S.Nihat ŞAD LOGO. İnönü University.  Company Logo PowerPoint Template LOGO Dr. S.Nihat ŞAD İnönü University www.thmemgallery.com Company Logo 1 Contents www.thmemgallery.com geliştirme süreci Birey hakkında bilgi toplama yolları lerin sınıflandırılması

Detaylı

İSTATİSTİK STATISTICS (2+0) Yrd.Doç.Dr. Nil TOPLAN SAÜ.MÜH. FAK. METALURJİ VE MALZEME MÜH. BÖLÜMÜ ÖĞRETİM ÜYESİ ÖĞRETİM YILI

İSTATİSTİK STATISTICS (2+0) Yrd.Doç.Dr. Nil TOPLAN SAÜ.MÜH. FAK. METALURJİ VE MALZEME MÜH. BÖLÜMÜ ÖĞRETİM ÜYESİ ÖĞRETİM YILI İSTATİSTİK STATISTICS (+) Yrd.Doç.Dr. Nil TOPLAN SAÜ.MÜH. FAK. METALURJİ VE MALZEME MÜH. BÖLÜMÜ ÖĞRETİM ÜYESİ ÖĞRETİM YILI KONU BAŞLIKLARI :. İSTATİSTİĞE GİRİŞ. VERİLERİN DÜZENLENMESİ. MERKEZİ EĞİLİM ÖLÇÜLERİ.

Detaylı

BİYOİSTATİSTİK Grafikler Yrd. Doç. Dr. Aslı SUNER KARAKÜLAH

BİYOİSTATİSTİK Grafikler Yrd. Doç. Dr. Aslı SUNER KARAKÜLAH BİYOİSTATİSTİK Grafikler Yrd. Doç. Dr. Aslı SUNER KARAKÜLAH Ege Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Biyoistatistik ve Tıbbi Bilişim AD. Web: www.biyoistatistik.med.ege.edu.tr 1 Hangi Grafik?Neden? 1. Veri çeşidine

Detaylı

ÖLÇME DEĞERLENDİRME ÜNİTE BAŞLIKLARI

ÖLÇME DEĞERLENDİRME ÜNİTE BAŞLIKLARI ÖLÇME DEĞERLENDİRME ÜNİTE BAŞLIKLARI 1. TEMEL KAVRAMLAR 2. ÖLÇMEDE HATA (GÜVENİRLİK GEÇERLİK) 3. İSTATİSTİK 1. TEMEL KAVRAMLAR Ölçme, Ölçüm, Ölçme Kuralı, Ölçüt, Değerlendirme. Ölçme Türleri: Doğrudan,

Detaylı

7. HAFTA. Verilerin düzenlenmesi Verilerin gruplandırılması Merkezi eğilim ölçüleri Merkezi dağılım ölçüleri Standart puanlar. Yrd. Doç. Dr.

7. HAFTA. Verilerin düzenlenmesi Verilerin gruplandırılması Merkezi eğilim ölçüleri Merkezi dağılım ölçüleri Standart puanlar. Yrd. Doç. Dr. 7. HAFTA Verilerin düzenlenmesi Verilerin gruplandırılması Merkezi eğilim ölçüleri Merkezi dağılım ölçüleri Standart puanlar Yrd. Doç. Dr. Sedat ŞEN 14.04.2016 1 Veri nedir? Bir öğrenci kümesine uygulanan

Detaylı

Bölüm 2 VERİLERİN DERLENMESİ VE SUNUMU

Bölüm 2 VERİLERİN DERLENMESİ VE SUNUMU Bölüm 2 VERİLERİN DERLENMESİ VE SUNUMU 1 Verilerin Derlenmesi ve Sunulması Anakütleden alınan örnek yardımıyla elde edilen veriler derlendikten sonra çizelgeler ve grafikler halinde bir diğer analize hazır

Detaylı

Faktöriyel: 1'den n'ye kadar olan tüm pozitif tamsayıların çarpımına, biçiminde gösterilir. Aynca; 0! = 1 ve 1!=1 1 dir. [Bunlar kabul değildir,

Faktöriyel: 1'den n'ye kadar olan tüm pozitif tamsayıların çarpımına, biçiminde gösterilir. Aynca; 0! = 1 ve 1!=1 1 dir. [Bunlar kabul değildir, 14. Binom ve Poisson olasılık dağılımları Faktöriyeller ve kombinasyonlar Faktöriyel: 1'den n'ye kadar olan tüm pozitif tamsayıların çarpımına, n! denir ve n! = 1.2.3...(n-2).(n-l).n biçiminde gösterilir.

Detaylı

BÖLÜM 9 NORMAL DAĞILIM

BÖLÜM 9 NORMAL DAĞILIM 1 BÖLÜM 9 NORMAL DAĞILIM Normal dağılım; 'normal dağılım eğrisi (normaly distribution curve)' ile kavramlaştırılan hipotetik bir evren dağılımıdır. 'Gauss dağılımı' ya da 'Gauss eğrisi' olarak da bilinen

Detaylı

ISTATISTIK VE OLASILIK SINAVI EKİM 2016 WEB SORULARI

ISTATISTIK VE OLASILIK SINAVI EKİM 2016 WEB SORULARI SORU- 1 : ISTATISTIK VE OLASILIK SINAVI EKİM 2016 WEB SORULARI X ve Y birbirinden bağımsız iki rasgele değişken olmak üzere, sırasıyla aşağıdaki moment çıkaran fonksiyonlarına sahiptir: 2 2 M () t = e,

Detaylı

ANADOLU ÜNİVERSİTESİ BEKLENEN DEĞER. X beklenen değeri B[X] ile gösterilir. B[X] = İST 213 OLASILIK DERSİ BEKLENEN DEĞER VE MOMENTLER

ANADOLU ÜNİVERSİTESİ BEKLENEN DEĞER. X beklenen değeri B[X] ile gösterilir. B[X] = İST 213 OLASILIK DERSİ BEKLENEN DEĞER VE MOMENTLER ANADOLU ÜNİVERSİTESİ İST 213 OLASILIK DERSİ BEKLENEN DEĞER VE MOMENTLER DOÇ. DR. NİHAL ERGİNEL 2015 X beklenen değeri B[X] ile gösterilir. B[X] = BEKLENEN DEĞER Belli bir malzeme taşınan kolilerin ağırlıkları

Detaylı

A t a b e y M e s l e k Y ü k s e k O k u l u İstatistik Sunum 4 Öğr.Gör. Şükrü L/O/G/O KAYA www.sukrukaya.org www.themegallery.com 1 Yer Ölçüleri Yer ölçüleri, verilerin merkezini veya yığılma noktasını

Detaylı

İstatistik ve Olasılık

İstatistik ve Olasılık İstatistik ve Olasılık - I Prof. Dr. İrfan KAYMAZ Tanım Tahmin (kes1rim veya öngörü): Mevcut bilgi ve deneylere dayanarak olayın bütünü hakkında bir yargıya varmak7r. ü Bu anlamda, anakütleden çekilen

Detaylı